Plejadiečių pranešimas. Sveiki, aš esu Alaje. Aš atvykau iš Plejadžių Žvaigždyno.

Aš esu Galaktikos Federacijos narys, kurioje tūkstančiai geranoriškų visatos rasių dirba kartu. Tai ne moksliniai prasimanymai. Jei tu esi protingas, tai pirma išklausysi šią informaciją prieš ją kritikuodamas. Dauguma iš mūsų gyvena čia kaip savanoriai, tam, kad pašalintume Žemėje tvyrantį negatyvumą. Kiekvienas turi tam tikrus sugebėjimus ir užduotis. Visatos yra pilnos natūralios gyvybės įvairiose dimensijose. Bet jūsų planetoje tai laikoma paslaptimi. Jūsų tamsiosios valdžios išjuokia pranešimus apie nežemiškas būtybes ir sąmonės vystymą, tam, kad jūs nesidomėtumėt ir tik juoktumėtės iš to. Jau tūkstančius metų, žmonės, esantys valdžioje, jums meluoja apie nežemiškas būtybes ir kosminius dėsnius. Jie nenori, kad jūs tai žinotumėte, nes jie bijo prarasti jūsų kontrolę. Jei tu tuo netiki, bet nori sužinoti, pabandyk surasti Tiesą pats. Įrodymai egzistuoja, bet juos surasti turi pats. Tik tada tu galėsi patikėti ir žinoti. Jie nori, kad kurtum negatyvią energiją, taptum jų vergu ir finansuotum jų karus mokėdamas mokesčius, taip pat, kad išjuoktum viską, kas susiję su dvasiškumu ir kitomis gyvybės formomis. Jie rodo jums suklastotas kosmoso nuotraukas tam, kad jūs tikėtumėte, kad ten nieko nėra. Išsiaiškink pats. Tu būsi labai piktas, kad jie visada tau meluodavo. Aukščiau išsivystę žmonės iš kitų planetų nori jus išlaisvinti iš šios sistemos. Tiesa tokia, kad visos visatos yra apgyvendintos. Tai natūralus dalykas ir neturi nieko bendro su moksline fantastika. Daugybė ateivių, kurie aplankydavo Žemę seniau, buvo garbinami primityvių Žemės gyventojų kaip angelai ar dievai. Tai yra priežastis kodėl jūs turite religijas ir tikėjimo sistemas Žemėje. Jūs meldžiatės ateiviams, kurie gyveno čia prieš tūkstančius metų. Teigiamiems ir neigiamiems ateiviams. Tiesai nėra jokio skirtumo ar tu ja tiki ar ne, ji visada buvo realybė. Pabandyk išsiaiškinti. Tūkstančiai Žemės gyventojų jau tai žino ir per kelis ateinančius metus visi pamatys, kad jūs niekada nebuvot vieni visatoje. Nebūk šokiruotas, kai pamatysi tūkstančius erdvėlaivių danguje. Pabandyk išsiaiškinti, kurie iš jų skleidžia Meilę. Tie yra dvasiški. Kai kurie negatyvūs ateiviai bando apsimesti mumis Plėjadiečiais. Kai kurie žmonės sukontaktavo su jais ir skleidžia dezinformaciją. Netapk apakintas tikrų NSO nuotraukų. Daug svarbiau, kas yra tuose erdvėlaiviuose. Už jūsų nugarų vyksta karas tarp šviesos ir tamsos. Tam, kad jus išlaisvintų iš protinės vergovės, kurioje jūs gyvenat jau 12000 metų. Jūs nesat laisvi Žemėje. Jūs pamiršot, kas yra laisvė. Vieninteliai dalykai, kuriuos jūs žinot yra: Neapykanta, Smurtas, Teroras, cigaretės ir narkotikai, mokesčiai, netikros valdžios, kurias rodo per TV, Baimė, tikėjimo sistemos ir prietarai. Slaptoji Vyriausybė viską sukuria tam, kad galėtų jus kontroliuoti. Jie sukuria terorą patys, tam, kad legaliai galėtų daugiau valdžios duoti kariuomenei ir kontrolės technologijoms. Jų tikslas yra plėsti neigiamą Energiją. Ar jūs norit gyventi tokiam pasaulyje? Mes žinome, kad daugelis iš jūsų tuo netiki, bet ir vėl… pabandykit išsiaiškinti patys. Įrodymai yra, bet turi pasistengti, kad juos rastum. Pabandyk ištrinti dirbtinį negatyvumą savo mintyse. Koncentruokis ties pozityvia energija. Tai tavo Jėga prieš blogį. Jie yra bejėgiai prieš šią energiją. Ir dėl to jie nori tave atitraukti nuo tavo galios. Neleisk, kad juodosios valdžios tavimi manipuliuotų. Jie naudoja radiją, laikraščius, cigaretes ir narkotikus, religijas, TV politikus, armiją, elektromagnetines bangas ir savo sukeltus karus, tam, kad tave laikytų negatyvioje būsenoje. Visi, kas

juokiasi iš šios informacijos jau yra paveikti ir turi mokytis daugiau nei kiti. Protingas žmogus pirma ištiria temą, apie kurią kalbama ir tik paskui suformuoja savo nuomonę apie ją. Visatoje gyvena daugybė būtybių. Žmogiškos prigimties ir nežmogiškos. Jūsų valdžios jau susisiekė su jomis ir laiko tai paslaptyje. Štai kodėl jūsų technologijos taip išsivystė per paskutinius 50 metų. Jūs gyvenate šioje planetoje tam, kad išmoktumėte būti pozityvus net ir tokioje negatyvioje aplinkoje. Gyvenimo prasmė yra sąmonės, proto, charakterio ir širdies vystymas į aukštesnį lygį. Būti dvasingu net ir su negatyviomis energijomis aplink jus. Tai nutinka per daugybę gyvenimų ir daugybėje planetų, nes siela nori sužinoti viską. Kiekviena planeta yra mokykla, kurioje galima pakilti pakopa aukščiau. Kiekviena siela turi tikslą vystytis aukščiau, sugrįžti į šaltinį, į centrinę kosminę sąmonę. Jūs vadinate tai Dievu, bet tai ne asmuo. Tai energija iš kurios viskas egzistuoja. Jūs neturite jokių žinių apie visatą, nes jūsų valdžios ir dvasininkai skleidė jums dezinformaciją. Net jūsų Žemės istorija knygose buvo perrašyta ar ištrinta dar viduramžiais. Atradimai apie nežemiškas kolonijas irgi buvo laikomi paslaptyje arba buvo sunaikinami. Vietoj to, jie rodo atrastus kokio nors gyvūno griaučius ir pateikia jums kaip sensaciją. Jie nori, kad jūs būtumėt kvaili ir neišmanėliai ir tik jiems priklausytų žinios ir valdžia. Ar jums tai atrodo sąžininga? Įrodymai vis dar yra, bet reikia juos surasti pačiam. Jie niekada šito nepasakys per visuomeninę televiziją. Jei tikrai nori sužinoti, egzistencija parodys tau būdus kaip tai surasti. Dauguma žmonių Žemėje pamiršo kaip reikia klausytis savo sielos. Jie yra išblaškyti negatyvioje visuomenėje su tikslu. Draugai, laikas tai pakeisti! Jūs gyvenate košmare. Panaikinkite visas negatyvias emocijas savyje. Palyginus su kitomis visatos civilizacijomis, jūs esate jauni ir dar vaikų darželyje. Susikoncentruokite ties pozityviomis emocijomis. Bent jau pabandykit. Sukurkite vidinį norą, tam, kad gautumėt žinių apie visatą. Neleiskit negatyviems žmonėms jūsų trikdyti. Jie vagia jūsų energiją ir nori, kad jūs būtumėt tokie pat primityvūs kaip ir jie. Venkite rūkančių ir geriančių alkoholį. Jie veikiami negatyvių astralinių būtybių, gyvenančių jų auros lauke ir ryjantys jūsų energiją. Visi, su dvasine jėga, gali tai pamatyti. Jei kas vibruoja aukščiau nei jūs, jums tai nematoma. Tame nėra jokios mistikos. Tai tik žymiai aukštesnis dvasinis mokslas, apie kurį dauguma žmonių nežino. Neigiami žmonės bando ginčytis su jumis, daro jus piktus ir bejėgius. Pozityvūs žmonės duoda jums meilę ir jėgos. Jūs visada turite pasirinkimą, ką jūs norite turėti savo pusėje. Šviesą ar tamsą. Meilę ar neapykantą. Neleiskite jiems apgaudinėti jūsų, kada jie sako kad yra dvasingi ir tuo pat metu rūko ar yra religijos pasekėjai. Dvasiškas žmogus rūpinasi savo sveikata, todėl kad jis žino apie MEILĘ SAU IR JIS NIEKAM NESIŽEMINA, imasi atsakomybės už savo gyvenimą. Tik jei jūs mylite save, sugebėsite mylėti ir kitus. Rūkorius, kuris save naikina, nemyli savęs ir apie tai jis turi pagalvoti. Kiekvienas turi padaryti savo pasirinkimą dabar, jeigu jis nori gyventi teisingai ar neigiamai. Negaiškite savo laiko kvailoms TV laidoms, greitą maistą, narkotikus ar religija, kurie nunešė į praeitį milijonus žmonių gyvybių. Kada jūs pirmąkart atvykote į žemę, jūsų planas buvo vystytis į kažką aukštesnį – ne į kažką žemą. Pagalvokite apie tai. Milijonų žmonių neigiamos mintys, tūkstančius metų priverčia žemę nuo jų atsikratyti. Būtent todėl jūs turite chaotišką orą, žemės drebėjimus, potvynius, vulkanų įšsiveržimus. Žemė kenčia ne tik nuo užgazavimo, bet ir nuo minčių užterštumo. Mintys - tai energija, o energija visada įtakoja Visatą, nes Visatoje viskas surišta. Tai aukščiausiasis mokslas. Pabandykite savo mintis pakrauti teigiama energija, kaskart kai jūs galite. Susikoncentruokite draugiškume o ne neapykantoje. Ar galite jūs tai padaryti? Žemėje

Jie jums rodo dirbtinius rinkimus ir politikus per TV. tuo silpnesnė tampa juodoji pusė. tol liksite pavergtais. jie buvo išrinkti slaptai. prieštarauti jums. mobilusis ar sąskaita banke. Tik jeigu galvojate savo širdimi. Kiekviena . Ar pasiruošę jūs išnaudoti tą raktą. kur negali egzistuoti niekas neigiama. Gyvenimo reikšmė – tai jūsų sąmonės išvystymas ir jūsų meilės jūsų širdyse. Padarykite savo sprendimą Dabar. Jūsų širdyje ir jūsų prote. Jiems reikia daugelio gyvenimų tam kad įgauti aukščiausios išminties. be melo. sudegina visą blogį. Kol jūs leidžiate tokiems žmonėms jus valdyti. kad pašalinti negatyvą. Energija. tai siųskite į išorę meilės mintis. kur žinios prieinamos visiems ir kontaktas su labiau išsivysčiusiomis planetomis natūralus. išdidumui. o ne žodžius. 90% visų TV laidų tikslas padaryti jus kvailais. Kiekviena gėlė turi savo žydėjimo laiką. kurią jūs siunčiate. jūs esate nugalėtojo pusėje. stabdyti jūsų. Kiekvienas. Jeigu jūs norite pašalinti chaosą savo planetoje. be tikėjimo sistemų. Labiausiai rodomas melas tai tas. Įsivaizduokite pasaulį be karų. Neleiskite prieš jus esančioms problemoms ar neigiamiems žmonėms stovintiems prieš jus. Tamsioji pusė nori pristabdyti tai. Įsivaizduokite viduje. Tai raktas žymei aukštesniam egzistavimui. Žemė transformacijos procese. sportas. kur kiekvienas turi viską ko reikia. Jie bijo meilės ir žmonių. be streso ir triukšmo. Jūs galėsite įsiklausyti Sielos balso tik kai jūs tyloje. kurie išnaudoja aukštesniųjų egzistavimo sferų šviesą. Jie gyvena nesąmoningai ir švaisto savo gyvenimą. jūs padidinate chaosą aplink save taip. religija. Todėl Šviesos Darbuotojams svarbu dar labiau didinti savo šviesą. Kuo daugiau šviesos jūs siunčiate iš savo širdies. kariškių. kaip jūs jį maitinate. Jie nenori kad jūs pradėtumėte galvoti apie gyvenimo prasmę. tam kad judėti žymiai aukštesniame dažnyje. Chaosą jie planuoja ne tik šioje planetoje. kad priversti jus galvoti. Jūs turite pastatyti stiprų vidinį norą gyventi tokiame pasaulyje. siaubo filmai. kokiame pasaulyje jūs norite gyventi. išdidiems ir brangiai apmokamiems psichologams. Jei jūs galvojate negatyviai viduje. Eksperimentas Žemė. Fokusuokitės į vieną tikslą: padėti šiai planetai pasinerti į dvasinę šviesą. kuris tarnauja ŠVIESAI. Ar leisime tai įgyvendinti? Tamsioji pusė pasinaudoja TV kad meluoti jums. Tas kas myli pyktį ir neapykanta. Ne jūsų automobilis. Tai jų valia. mažiau išsivystęs nei gyvūnas ar augalas. Būtent taip jūs galėsite sunaikinti tamsiosios pusės planus. Įsivaizduokite kaip visa planeta pripildyta meilės šviesa ir ta šviesa naikina. turinčių daugiau žinių nei jie. žymiai lengviau galėsite vesti planetą pozityvia kryptimi. Savo istorijoje jūs mus vadinote Angelais. Tai jaudina tamsiąją pusę labiau už viską. kuriame mes norėjome matyti ar galėsime išlaikyti šviesa neigiamoje aplinkoje. pasiruošusių jums padėti tame. o jūsų mokesčiais jie finansuos karus. Daugumas žmonių kasdien nusistatę neapykantai. Tai tik meilė jūsų širdyse. Kovoti prieš blogį – tai užimti daugiau vietos iš vidaus nei iš išorės. Tos mintys per morfogeniškus laukus pasiskirsto po visą planetą. bet ir visoje galaktikoje. labai svarbi. pavydui. kuris surištas su politika. Tikrieji žmonės kurie vadžioje.yra tūkstančiai žmonių tokių kaip aš. Kokiame pasaulyje norite gyventi ? Siuskite mintis su meilės energija visam pasauliui. lėtai eina į pabaigą. Mes Šviesos Darbuotojai. kuriuos jums siunčia per TV ar radiją. Įsiklausyti į savo Sielos patarimus. jų per TV nepamatysit. prievarta prieš kitus. Kuo daugiau žmonių galės įsivaizduoti ir siusti tokias mintis. Neleiskite skeptikams. turint rinkimų balso teisę. Įsivaizduokite pasaulį kuriame valdo tik meilė. O tai jums komplimentas kad viską darote gerai. ypatingai atakuojamas tamsiosios pusės. ar numesti jį į šalį? Spęsti jums. be veidmainiškų politikų ir "dvasininkų". Jie nori kad jūs tikėtumėte esą viskas puiku.

gėlės. Faktiškai. formos. muziką ir gražiausias gamtos spalvas. Ir viskas yra sąryšyje. (buvo 7. Ir tai DVASINĖ ENERGIJA. priešiškumas vienos kitoms ir amžina konkurencija. gobšumu savuoju ego. Naudoja primityvias masių motyvacijas ir norus. išveda į paviršių visus vidinius blokus ir neišgijusius emocinius vaizdus taip. Jie nekenčia visko. visas karmines problemas. kad paveikti žemės magnetinį lauką. Tai ir yra priežastis. Negalima judėti į žymiai aukštesnius išmatavimus su blokuota energija. dvasinės energijos. objektai. kad laikas tarsi eina greičiau. konkurencijos ir kvailumo energiją. pasinaudodami masinės informacijos priemonėmis. VISKAS. žmonių kurie kalba apie meilę. blogis negali egzistuoti. kad tamsieji žemės kontrolieriai. Mintys. Labai svarbu išgydyti visus charakterio defektus. Jie studijavo žmogų šimtmečius.visa ko šaltinis ir jūs galite dvasine energija sukurti jūsų realybę. kad gyventojai sirgtų.8 herco. spalvos.EGZISTENCIJA . ego. Jie bijo. Bet yra jėga galinti juos sulaikyti. Energija . neužbaigtais reikalais. daro viską kad išlaikyti žemę žemuose dažniuose. tam kad laikyti jus nežinomybėje be menkiausio įtarimo. tikros visatos meilės savo jėgą. Su aukšta sąmone jūs suprasite kad viskas yra energija. Karingi žmonės su neapykanta. dabar jau 11. Jie turi galimybę įveikti savo ego ar palikti kaip buvo ir mokytis kituose gyvenimuose. sektos. Jie platina karo. Visatoje viskas vystosi. todėl kad tada jie nebetenka savo kaukės.8 herco žemės vibracijos dažnis) Štai kodėl pas kai kuriuos iš jūsų yra jausmas.arba ŠALTINIS. Kuo daugiau žmonių išnaudos dvasinę. gyvenantiems kitoje planetos dalyje. muzika. Tai leis jūsų sąmonei vystytis dar greičiau. įveikiant vidinį ir išorinį negatyvą. jausmai. tikėjimo klaidingų sistemų ir neapykantos žmonėms. todėl kad kuo daugiau žmonių kentės. Jeigu jūs norite pakeisti žemą energiją. ką išreiškia meilė .SĄMONĖ . išdidumu. Sąmonė gali pasireikšti įvairiomis formomis. neapykanta ar išdidumu. negali pernešti aukštas meilės energijas. fizinėmis ir nefizinėmis. Tai atlaisvins kelią jūsų dvasinio supratimo vystymui. kad gyventojų skaičius peraugs. Aukšti dažniai. . jūs turite panaudoti aukštesnę. Niekas nestovi vietoje. Jie sprogdina atomines bombas žemėje ir aukštai danguje. sudaryti iš žemės žmonių ir blogų ateivių. Labiausiai jie nekenčia žmonių kurie sako tiesą. o taip pat sukelia baimę manipuliuodami ekonomiką. neapykantos. Žemės vibracijos dažniai pamažu auga ir jau dabar žymiai didesni nei prieš keletą dešimtmečių. Pradėkite dirbti su savimi siekiant vidinės harmonijos. tai . Žiūrėkite į tai kaip į išbandymą. pavydas. traumuojančią patirtį iš visų gyvenimų ir atsikratyti nuo jūsų visuomenės negatyvių programų tokių kaip: konkurencijos jausmas. Toks natūralus evoliucijos kelias.Todėl jie platina chemines medžiagas lėktuvais. (daugiau apie tai straipsnyje " Chemtrails nuodija mūsų tautą") Jie daro netgi daugiau. kad jūs galėsite dirbti su jais ir išgydyti tai. kaip sakiau. nes viskas vyksta per žymiai trumpesnį periodą ir jūsų mintys pasireiškia greičiau. kurie išeina iš šviesos šaltinio. siekdami visiškos kontrolės viskam..planeta praeina tokią transformaciją. Tuose dažniuose. Jie nekenčia meilės. Kai kuriais atvejais tai įvyks automatiškai. Tuo jūs palengvinate gyvenimą blogiems planetos valdovams.SĄMONĖ .harmoniją. bus paprasčiau pašalinti grėsmę. tuo daugiau jie ieškos būdų įveikti tai. Dvasinė energija ar dievas. priklausomai nuo dažnio.. įžeidinėja juos. Kol kas tarp šalių Žemėje vyrauja išsiskyrimai. Jie pradės ieškoti teisybės.

Mes turi teise įsikišti tik tada kada patys įsikūnijame šioje planetoje. Prieš tai kai jūs įsikūnijate Žemėje. Plejadų žvaigždinėje sistemoje yra daugiau nei 2000 planetų ir visos jos skirtingose vystymosi stadijose. Su meilės energija jūs sugebėsite gauti išminties. Kai kurie iš mūsų atėjo iš labai aukštų išmatavimų. Tai pradės valyti jūsų energetinį kūną ir subatominę struktūrą. Keičia jūsų kūno molekulinę struktūrą. Visa ką mes darome sukoordinuota su karmos. Ar jūs galite įsivaizduoti kas įvyks. kad išvalyti savo kūną nuo negatyvių energijų. neapykanta. kur viskas švariausia šviesa. stresų ar nesveiko maisto. dirbtinai sukurtų jūsų slaptosios vyriausybės. reumatizmą ir kitas ligas. sektose ar santykiuose. Suraskite ryšį atgal į Šaltinį. Pas jus bus noras išlaikyti kūną švariu. Su kosminės meilės aukštu dažniu jūs sugebėsite performuoti visas neigiamas energijas. kurias jūs norite išbandyti. todėl kad mes iš praeities turime stiprų ryšį su Žemės planeta. jūs turi panaudoti savo aukštesniuosius "AŠ". su visatos meilės pokrypiu. kaip tai jums atlikti patiems. norinčių gauti dėmesio. kurią jūs naudojate savo religijose. egzistavimo įstatymais ir veiksmais reikalingu laiku. Aš turiu omeny TIKRĄ visatišką švarią meilę. baime ir neapykanta. Išeikite dažniau į gamtą. tikslu išlaikyti tą aukštą energiją. Mes niekada neatimsime iš jūsų galimybės vystytis. Kai kurie vienu metu gali egzistuoti čia dabar ir ateityje. Mes neturime nieko bendro su žemiškomis organizacijomis ar sektomis. ims naudotis sąmoningai pakankamas žmonių skaičius? Tai pakels jūsų sąmonę ir gyvenimo kokybę. tai ne iškreipta meilė. Mes jums tik parodome kelius. kurie išnaudoja mūsų vardą dezinformacijai skleisti ar nuo egoistinių žmonių. prislėgtų emocijų. Pas jus bus noras būti harmonijoje ir jūs išvengsite agresijos ar neigiamų žodžių. Su išmintimi jūs galėsite nutrinti neigiamą karmą ir tapsite sąmoningu savo gyvenimo kūrėju.nesąmoningai jūs jau darote tai. Pagrinde PLEJADIEČIAI. liūdesys ar baimė išlaiko jūsų energiją žemame lygyje. Kada jūs skaitote informaciją apie Plejadas. Ligos kyla nuo neigiamos energijos. Kada aš sakau meilė. Agresija. tai mes padarėme ir kitose planetose. Taip jūs galėsite išvengti piktų žmonių. Tai pakelia jūsų dvasinį sąmoningumą. narkotikų. o taip pat dvasinio augimo ir Sielos vystymosi. Tokiu būdu mes su jumis galime kalbėtis tiesiogiai ir veikti. Geranoriški žmonės iš kitų planetų netrukdys jūsų išsilavinimo siekime. . Kai kurios Galaktinės Federacijos dalis. sąmonės paskirstymo į du kūnus keliu. išsirenkate pamokas. kad suprasti kuri informacija eina iš mūsų ar iš blogų ateivių. Išmintis ateina per supratimą ir įsisavinimą įvykių iš VISŲ jūsų gyvenimų. Mėgstame meną ir visa kas harmoninga. vėžius. todėl mes labiau patyrę tame. prisirinkti meistriškumo. skirtinguose išmatavimuose. Taip pat jūs turite žinoti kad Plejadose egzistuoja skirtingos grupės. kai kosminę energiją. daro jį silpnu ir tuo pačiu iššaukia: širdies priepuolius. opas. kai kurios nuo karminių priežasčių. DVASIŠKOS ŠVIESOS jėgą. magnetu aukštesnėms kosminėms energijoms. nes jūs bendradarbiaujate su dvasiniais įstatymais. Ir tai buvo atlikta daugumos šimtų žmonių iš įvairių geranoriškų planetų. Męs šviesūs darbuotojai su daugeliu talentų. sumaišydami su neigiamais vaizdais. kitos ne.

ten viskas švariausia energija. ego miega. Jiems reikalinga patirtis. Kaip aš jau pasakojau anksčiau. išlaisvinta nuo tikėjimų sistemų širdimi. kad tai (Dievas) yra visur. Ar tai tiesa. kaip sukurta gyvybė. informacija teisinga ar ne. Net Saulėje ir Mėnulyje gyvenama. kada jūsų racionalus supratimas. Todėl žmonės. Gamta kibirkščiuoja. Jums nereikia versti ir įtikinėti tokių žmonių.Su intelektualiu protu jūs negalėsite pasiekti dvasinio supratimo. ar kitokie ? A. Tik su mylinčia. Kuo aukščiau jūs pakylate išmatavimuose ir vibracijose. kur energija sutankinta iki fizinės formos.Mes turime su jumis kontaktą. gyvūnai švelnūs ir geranoriški. Todėl kad ateitis nesifiksuoja. Jūs sakėte. Ten yra daugiau kosminės energijos. ligų ir agresijos. spalvos skamba melodijomis. Ten gyvena šviesos būtybės. Žemė randasi labai žemame lygyje. linijinio racionalaus mąstymo. Tamsioji pusė negali egzistuoti aukštame dažnyje. Tik tada kada jūs bendradarbiaujate su savuoju "aš" su egzistencija. kol jie paprasčiausiai dar nėra pasiruošę. Jūs nenaudokite riboto. K. bet pagrinde per astralinį planą. Todėl ateičiai yra daug galimybių. nėra jokio melo. kad plejadiečiai turi ryšį su praeities Žeme. Mes ir toliau esame žmonėmis tik aukštesniame lygyje. Viskas gražiau ir šviesiau. K. Žmonės pamiršo. Gyvenime nėra jokių atsitiktinių įvykių. Kalbama. Kiekviena planeta yra gyvenama tik skirtinguose išmatavimuose ir lygiuose. K. kurie prarado ryšį su dvasingumu negali suvokti. kad peržiūrėti temą kiekviename lygyje. Žmonės labiau išsivysčiusiose planetose gyvena visiškoje harmonijoje su Egzistencija. Naudokitės sferiniu mąstymu. taip pat jie gali pasirinkti kryptį kurią norėtų studijuoti labiau ar net gauti specialybę. Kiekvienas veiksmas. kuri priešintųsi gėriui ir meilei ? A. gyvybė yra visur Visatoje. Viskam kas atsitinka yra priežastis. Ar Plejadžių Planetoje yra ir švietimo sistema ? A. ar jie panašūs į mus. Net jei jūs iš kart jos nematote. kad aukščiausias visko šaltinis tai dvasingumas. Jie turi vystyti savo sąmonę per daugelį gyvenimų tol kol pradės Matyti. visi įvaldę telepatiją. bet dauguma yra labiau išsivysčiusios ir gyvybė jose aukštesniame lygmenyje. Taip. Jūsų mintys ir emocijos keičia ateitį kas sekundę. K. Koks tai ryšys ? Ar jūs kažkada buvote tokie patys kaip mes ? A. Ar egzistuoja tamsioji pusė aukšto lygio dvasiniame pasaulyje. K. Yra daug planetų kurios randasi tokiame pačiame lygyje kaip ir Žemė. Net pačiuose aukščiausiuose lygiuose. Su aukšta SĄMONE jūs galėsite tai pajausti. Mes ir anksčiau ateidavome į Žemę ir darėme įtaką daugeliui civilizacijų. Ar galėtumėt nupasakoti gyvenimą Plejadžių ir Andromedos planetose? A. Kiekvienai gėlei (žmogui) savas laikas pražysti. Ne. Mokymasis niekada nesibaigia. Daugelyje aukštą išsivystymo lygį pasiekusių planetų vaikai studijuoja kosminius įstatymus. Su jūsų širdies energijos pagalba jūs įnešate į planetą vertingą indėlį. kad gyliai po žeme egzistuoja mėlynų žmonių rasė. . bet ten to priežastis – mėlynai šviečianti saulė. mėlynos spalvos oda egzistuoja net ir Plejadžių žvaigždyne. aukštesniuose lygiuose nėra jokio blogio. tuo šviesiau viskas tampa. mintis ar jausmas keičia ateities kryptį.

Vert. Jie pasiekė aukštą išsivystymo lygį ir panaudojo tai karams.K. Kodėl atėjusios blogio jėgos mumis manipuliuoja ? A. Vert. Iš jos kuriama viskas ko jums reikia. K. . Jūsų dvasinis tobulėjimas sukeliantis jūsų vibracijas. Kelios aukštą lygį pasiekusios civilizacijos buvo visiškai sunaikintos. Ar galėtumėt papasakoti apie buvusią Atlantidos civilizaciją ? A. Daug rasių gyveno šitoje planetoje. O ten iš kur aš kilęs nėra jokių pinigų ir jokio darbo už pinigus. Bet jų noras valdyti per daug stiprus. Bet jūs galite ir sąmoningai jos pasikrauti nesinaudodami miegu. panašios į Žemę. Kaip ir vaikai mokykloje. Kodėl plejadiečiai negali tiesiog susirinkti ir nugalėti mūsų vyriausybę. Yra daugybė galimybių ir daug skirtingų kelių. Jei kažkas kitas įsikiš ir padarys viską už jus. Kaip aš jau minėjau. Tai daro ir mūsų Žemės vyriausybė ir dvasinis pasaulis. Kaip manote ar pasaulio vyriausybės paskelbs viešai apie artėjantį didįjį perėjimą ? A. O kodėl mes turime vystytis tokiu būdu.past) K. Jie piktnaudžiavo valdžia ir kosmine energija. kad elgiasi neteisingai. Jie kariavo ir vykdė genetines manipuliacijas. K. K. Bet tai jau neturi prasmės. (Informacija apie Nibiru paskutiniu metu nuo žmonių yra slepiama visais įmanomais būdais. Dėl Žemės vyko daug karų ir mūšių. bet bijo apie tai kalbėti. kad Nibiru egzistuoja. K. Ar egzistuoja mūsų Saulės sistemoje 12 planeta ? Ar ji gyvenama ? A. K. Būtent todėl jie save ir sunaikino. kad jie bent iš dalies tai padarys. Todėl jie kartais skelbia informaciją anonimiškai. kad mokytis ir augti. Kaip ir visos kitos planetos. Ar šviesos lygiuose jums reikalingas miegas ? A. Šviesos lygiuose jūs galite gauti viską ką norite nemokamai. kurie visą tai pereina. Taip.past. Arba jūs galite išeiti į būseną tolygia miegui net ir tada kai energijos pakanka. Žemėje. Neužsikabinkite už vienos planetos ar vienos datos. Aš jau daug kartų esu atsakęs į šitą klausimą. Dabar žemiečiai daro tą patį. kad pasikrauti kosminės energijos. yra didelis erdvėlaivis toli už Žemės ribų. K. Jūsų pamoka IŠLAIKYTI DVASINGUMĄ NEGATYVIOJE APLINKOJE. (tai atsako į klausimą. Yra daugybė galimybių. Tikiuosi. Kad patys priimtumėt sprendimus.) Fokusuokit dėmesį į savo vidinį tobulėjimą. tik išmokę vieną pamoką gali pereiti į kitą klasę. Žemė turi pereiti ir šitą lygį. tai kitame gyvenime jums teks visą tai pakartoti gaunant tokias pačias situacijas tik kitoje planetoje. Ar galėtumėt papasakoti apie planeta X dar vadinama Nibiru ? Ar ji turi kokį ryšį su Galaktine Šviesos Federacija ? Ar ši planeta padės Žemės ir žmonių vystymuisi ? A. visos planetos yra gyvenamos ir visos Saulės sistemos sudarytos iš 12 planetų. Miegas reikalingas tiktai tam. Jie laikė save dievais. Tai prasidėjo prieš milijonus metų. Čia jūs tam. Tokiu būdu Žemėje jau susinaikino ne viena civilizacija. Daugelis iš jų suvokia. K. nes juos užsipultų tiek visuomenė tiek ir slaptoji vyriausybė. Egzistuoja ir kitos planetos. meilę jūsų širdyse ir tada jūs būsite pasiruošę bet kokiai situacijai. nes esate harmonijoje su Egzistencija (Dievu) ir naudojatės dieviškąja kosmine energija. kurios naudoja monetarinę sistemą. Ar egzistuoja kokia pastovi vieta kur susitinka visos būtybės iš Galaktinės Šviesos Federacijos ? A. taip padėdami žemiečiams ? A. Ar mes vieninteliai Visatoje kurie naudoja pinigus ? A. Svarbiausia yra tai ką jūs darote savo viduje. Jūs ne pirmi čia.

Atlantida buvo sunaikinta prieš 12000 metų. Jie žiūri į žmones kaip fermeris į karvę. Visos žemo lygio planetos pereina šią patirtį. Ką galėtumėt pasakyti apie Ashtarą (Sheraną) ? Bilas Mejeris skelbia. Todėl dauguma jų – klonai. Amerikos vadovybė mainais gavo daug mažiau technologijų nei buvo sutarta. kad Žemė buvo apgyvendinta ateiviais iš kitų planetų. K. Jūs esate čia todėl. A. Norėčiau žinoti ką jūs galvojate apie Jėzų Kristų ? A. tuo tarpu kai žmonių grobimai milijoną kartų viršijo skaičių pagal sutartį. Jie yra technologijų vergai ir neturi jokių sentimentalumų. kad panaudotų jų DNR kodą genetiniam eksperimentam. Žinoma kai kurie ir toliau bendradarbiauja su slaptąja vyriausybe ir atlieka slaptus eksperimentus. kurio misija buvo perduoti žmonėms žinias apie Egzistenciją. kad jie neturi gilių emocinių jausmų ir gailestingumo. Jis yra dvasinis mokytojas. kurie skelbiasi plejadiečiais o tai žinoma netiesa. labai analitiniai. Vėliau vyko žmonių susimaišymas. K. Faktiškai jie labai smalsūs. Jų prigimtis tokia. žinoma tai yra įmanoma. Jau esu minėjęs. Ateiviai neteikdavo jokių duomenų apie pagrobtųjų skaičių ir daugelis pagrobtųjų taip ir negrįždavo. Jahvė buvo ateivis iš kitos planetos. Jo vardu yra netgi parašytos knygos su kuriomis jisai neturi nieko bendro. Pilkaisiais nebuvo galima pasitikėti. nes jie nenaudoja dvasinių dalykų. Kelionės laiku. Bilas Majeris sukūręs kultą. Dar prieš kelis metus jų čia buvo labai daug. kurie buvo garbinami kaip Dievai. Norėčiau sužinoti ar tiesa. ar tai įmanoma ? A. bet Galaktikos Federacija juos išvaikė. bet vėliau per savo egoizmą kontaktus prarado.Tai yra būtent tai kas vyksta žemesniuose pasauliuose ir tai vadinama PATIRTIMI. kad Jėzus yra mūsų kosminis brolis. Todėl pas jus Žemėje tiek daug skirtingų tipų. kad mes ne pirma civilizacija. Ne visa Ashtar'o vardu platinama informacija teisinga.) vykdo žmonių grobimus ? Ko jie iš mūsų nori ? Ar jie tikrai kuria hibridinę rasę ? A. Bet jiems tai vis nepavyksta. K. Jis kontaktavo su ateiviais 60. Prieš milijonus metų iki Atlantidos Žemėje gyvavo dar kelios civilizacijos. Net slaptoji vyriausybė eksperimentuoja keliaudama .past. K. Tikrasis Ashtar'as yra šviesos brolis. Yra daug ateivių kurie prisidengdami Ashtar'u platina dezinformaciją. kad galėtų atstatyti savo buvusią būseną. kadangi jie aklai tiki į kažkada sukurtą ir jau pasenusią tikėjimo sistemą. kad tai buvęs tamsių jėgų atstovas perėjęs į šviesos pusę. K. 70 metais. kaip į žemesnę rūšį. Jūs kalbate apie karus prieš milijonus metų. Kas jums žinoma apie Dievą vardu Jahvė ? Kas jis buvo ? Iš kokios planetos šis biblijinis Dievas ? Ar jis iš Sirijaus žvaigždyno ? A. kad pilkieji (Greys iš Zeta Reticuli planetos Vert. kuris gyveno Žemėje ir norėjo. Todėl jie grobia žmones ir gyvūnus. Dabar jį valdo negatyvūs ateiviai. Jau 1955 metais paaiškėjo. Dar ir dabar kai kurie žemiečiai jį garbina. Tai sekta kuri vilioja iš žmonių pinigus. pilkieji sugadino savo genetiką ir daugiau negali daugintis natūraliu būdu. ar mes atlantų palikuonys ? A. Biologiniai robotai. kas liečia Egzistenciją. Buvo ir daugiau ateivių iš įvairių rasių. kad jį visi garbintų kaip Dievą. Taip. Taip. kad jie apgavo Eizenhauerį (Amerikos prezidentas) ir pažeidė susitarimą. K. Jie atsivežė net augalus ir gyvūnus.

Ar tiesa apie reptilijas. Tai kelias į aukštesnes energijas ir sferinį mąstymą. Jeigu jūs medituojate bandydami jausti o ne galvoti – pasieksite daug aukštesnes energijas. Žemės ateitis priklauso nuo to kiek žmonės sugebės pasikelti savo energetinį lygį. kaip jau minėjau. jūsų karma jus pritraukia. savo Aukščiausiuoju Aš. kad kažkas nurodinėtų koks jūs ir kaip jums reikia gyventi. K. Todėl taip svarbu sudaryti sąlygas dvasiniam tobulėjimui. draugas). K.laiku. Jūs taip pat minėjot. Jeigu mes suorganizuotume grupinę meditaciją ar tai duotų didesnį rezultatą nei medituojantys pavieniai asmenys ? A. Siųskite savo energiją reikalinga kryptimi. Aš atvykau iš Plejadžių ateities. Kiekvienam gyvenime jos keičiasi vaidmenimis (mama. brolis. Kosminės energijos pagalba galima išgydyti bet ką. Tai jums pasireikš savaime kai susijungsite su savo Siela. rūkoriai ir žudikai. Kiekvienas yra individualybė ir nereikia. Dabar svarbiausia yra jūsų dvasinis tobulėjimas. kad šiuo metu reikėtų naudoti sferinį mąstymą. reptilijos egzistuoja. pikti žmonės. Būtų puiku jeigu kiekvienas pamedituotų prieš miegą. Kas tai yra ir kaip jį praktikuoti ? A. tėvas. Tada ji sprendžia ar jai reikės vėl atgimti ir kur. K. O medituojančių žmonių energija ir sielos susilieja į vieną energiją. Žmonės nedorovingi ir tie. Ką išmoko ir ko ne. blogi. Sielos turinčios stiprų emocinį ryšį paprastai būna kartu per sekančius gyvenimus. Visai nesvarbu kiek žmonių ir kokiu laiku medituos. kurios nežino kaip rasti kelią į šviesą. esu naudojęs prieš jas šviesos ir meilės energijas. Tam yra pakankamai daug planetų ir dimensijų. pikti žmonės. kad jos valdo mūsų vyriausybes ? A. Jos negali atsilaikyti prieš šitas energijas. Toliau jūs einate ten kur jūsų energija. Esu kelias iš jų sutikęs. kad reikia judėti gėrio ir šviesos keliu. K. žudikai. tai žemiškas supratimas. K. Labiau pažengusioms sieloms netgi leidžiama sugrįžti į praeitį ir ištaisyti padarytas klaidas. Vizualizuokite kaip į jus įeina kosminė energija (Prana) pajauskite ją o tada iš savo širdies siųskite visai planetai. kurie tikėjo. rūkoriai ir alkoholikai. Vaiduokliai tai mirusių žmonių sielos. kad po mirties nieko nėra. jus pasiliekate ilgesniam laikui žemuose astraliniuose pasauliuose. kad atvykote iš ateities. kur peržiūri visą savo buvusį gyvenimą. Aukštesniuose pasauliuose laikas neegzistuoja. Juose vyrauja blogi. Jums tereikia pažadinti dvasingumą ir meilę savo širdyje. Jie ten išbūna ilgą laiką kol atranda kelią į meilę ir šviesą. Tai nėra svarbiausia. K. naudojant tai kasdienybėje ir meditacijoje. alkoholikai. Kaip atrodys Žemė ateityje iš kurios jūs atvykote ? Ji bus geresnė ar blogesnė ? A. Ar galima su kosmine energija išgydyti pažeistus organus ? A. Kai jus apleidžiate planetą mirus fiziniam kūnui. Tiesa. nežiūrint į tai kokiu laiku vyksta meditacija. K. ne Žemės. Esate minėjęs. siela patenka į astralinį planą. kad pratęsti mokslus. Kas vyksta su siela po išėjimo iš materialaus kūno ? A. Ten sielos lieka tol kol suvokia. negatyvios energijos. K. užstrigusios žemame astraliniame plane į kurį papuola. Bet nesikoncentruokite į jas. Kai kuriem . Ką jūs manote apie horoskopus ? A. Vaiduokliai – aukštesnių ar žemesnių vibracijų sferose ? A. Jeigu jumyse vis dar žemos.

Visos sielos pereina lygius nuo augalų ir gyvūnų. Bet kokiem nuodam. ligom kurias sukuria tamsos jėgos. Mėnulis – dirbtinis objektas. K. Slapta Žemės vyriausybė pastoviai ten lankosi. žmogus. tai jis sukurtas taip. Kai jūs siela. virusam. jei aš net neprisimenu ką esu padaręs savo praeituose gyvenimuose ? O neišsivalęs karmos aš negaliu patekti į aukštesnius lygius. A. gyvūnas. sąryši su karu kuris tuo metu vyko Žemėje. kaip ją išsivalyti. Žemė atsikratys jais pati. Nespręskite pagal išvaizdą. gyvenimai ir karma. Kad rastų kelią į šviesą jie turi suprasti kaip veikia persikūnijimai. jums pavyks atskirti energijas. Ar sielos turi galimybę įsikūnyti į augalus ir gyvūnus ? A. O kadangi tai dirbtinis objektas. Tada kokia padėtis su kiaulių gripu ? Ar šita liga buvo taip pat sukurta tam. Sielai reikia patirti viską. kuri neleidžia jam suktis ir tokiu būdu mes nematome tos pusės kurioje stovi miestai ir kosminiai erdvėlaiviai. Egzistuoja priežastis kodėl jūs negalite prisiminti praeitų gyvenimų. kad patektumėt į aukštesnes dimensijas. Kaip jie patys išvengia tų nuodų poveikio ? A. Mineralas. nuo 1940 metų Mėnulyje gyvena žmonės. kuris buvo atgabentas prieš daugybę metų. K.) Yra speciali technologija. šviesos būtybė. K. Ar egzistuoja gyvybė Mėnulyje ? Ar tai planeta ? A. ir keliauja ir gyvena galaktikose. kad niekada nesisuktų apie savo ašį ir mes matytume tik vieną jo pusę. Tai kosminis įstatymas. Tai yra mano blogi darbai šiame ar praeituose gyvenimuose. iš karto sukuriami ir priešnuodžiai. jūs jausite kur eiti. K. jūsų visai kitoks supratimas apie gyvenimą. K. Kaip galima prisiminti kas aš buvau praeitame gyvenime ? A. Tai jums trukdytų išmokti kai kurias pamokas dabartiniame. Tai buvo bazinė stotis. kad iš dangaus slaptoji vyriausybė ant žmonių purškia nuodus. K. dvasiniame lygmenyje. kad vykdant žmonių valymą į Žemę atvyks ir šviesių ir tamsių jėgų erdvėlaiviai. Taip pat sakiau.past. kad dvasingos mintys sukurs dvasingą ateitį. Sakiau: jei tokio valymo reikės. Jei žmonės sukurs per daug negatyvios energijos. vakcinų pagalba ? Kodėl žmonės turi mirti ? Kokia viso to prasmė ? Kodėl tamsioji pusė tai daro ? . gėlė. Kaip atskirti pas kuriuos mums eiti ? Kodėl tamsioji pusė skelbiasi. Minėjote. K. Taip. K. Taip jūs turite išsivalyti karmą. Vert. (Mėnulis vienintelis mums žinomas objektas Visatoje kuris nesisuka apie savo ašį. Rinkitės pagal energetiką kurią spinduliuoja erdvėlaivis. Taip. Esate minėjęs. žinoma. Apie praeitus gyvenimus jūs gaunate informaciją tik tuomet kai jums reikia įveikti arba išgydyti tam tikras situacijas susijusias su jūsų praeitimi. Nematomoje Mėnulio pusėje pastatyti miestai ir po žeme ir paviršiuje. Kas liečia karma. jeigu jūs dvasiškai tobulėjate. Tamsioji pusė atvyksta tam. Kaip mes pasirenkame kūnus prieš įsikūnydami ? A. kad išgabentų žmones. kad ji mus gelbės ? A. Ką su tuom turėčiau daryti. tarpgalaktinis žmogus. bet vėlgi. Kaip vyksta karmos valymas aš pasakoju visuose savo video. kad būtų galima valdyti kitus.negatyviem žmonėm ta vieta patinka ir jie būna ten labai ilgą laiką. K. Tie kurie susilieja su egzistencija. ir jūs puikiai žinote kokios naujos patirtys jūs domina. Ką turite omeny sakydamas "tarpgalaktinis žmogus"? Ar žmonės gali keliauti per galaktikas ? A.

K. yra tik gryniausi nuodai skirti išnaikinti milijonam žmonių. Tokia informacija neafišuojama. A. Saulę ar žvaigždes. Tauta. kad žinios saugomos ne smegenyse. Jei Mėnulis dirbtinis. kad galėtų daug lengviau mus valdyti. Jos buvo statomos levitacijos ir kosminių dažnių pagalba. kurie atsisako vakcinavimo jau uždarinėjami į koncentracijos stovyklas. Kaip manote ? A. K. Nelyginkite jų su savimi. K. kuri išliko po Atlantidos žūties. Pagal Bibliją Mozė iš Dievo gavo 10 įsakymų. Tokiu būdu jie visas pamokas turi pradėti nuo pradžių. Tik. Apie tai buvo kalbėta net per žinias. Jiems būtina sumažinti žmonių kiekį. bet mes jau žinome. ši liga sukurta dirbtinai ir skirta jinai milijonų žmonių sunaikinimui pažeidžiant DNR kodą. Taip. K. nei emocijų. neteisingi ir joje propaguojama prievarta. tokius kaip savo vidaus dvasingumas. Pilkieji. Taip. Iš tiesų nėra jokių vakcinų. Pilkieji yra klonai. Be to tais laikais atskrido daug ateivių. yra ta. žinios saugomos sieloje. kad tai buvo ne Dievas o ateiviai. Savo fantazijose jie turėjo daug Dievų. Žiūrėjau filmą "Žvaigždžių Vartai" ir pagalvojau ar negalėtų būti. kuri garbino Mėnulio Deivę. Ne. Prieš 12 000 metų žuvus Atlantidai įvyko Žemės polių postūmis. A. Smegenys tiktai sprendžia ką jūs norite žinoti ir ko ne. Kadangi. Jis buvo dvasinis mokytojas dirbantis šviesai. Taip. Labai labai pikti ir negatyvūs žmonės eina priešinga tobulėjimui kryptimi. K. kad mums baisu. Žemiečiai nepajėgūs jas pastatyti net šiais laikais. kad piramides pastatė žemės žmonės ? A. Tokiu būdu gimė religijos ir daug klaidingų tikėjimų. Biblija buvo daug kartų perrašyta. kurios žudo dar labiau. kurie pasinaudojo situacija ir vertė juos garbinti kaip dievus. kaip aš jau ne kartą minėjau. ateiviai iš Zeta Reticuli. kad tarnaujantys Šviesai pereitų į tamsiąją pusę. bet sieloje ? A. Tokie žmonės garbino daug ką. Ir "Žvaigždžių Vartai" ir "Žvaigždžių Karai" ir kiti. Galite papasakoti daugiau apie tai ? A. jie nemąsto taip kaip žmonės. Taip. tokie filmai dažnai parodo mūsų praeitį. Jie neturi nei jausmų. Ar galite paaiškinti kodėl jų širdyse tokia negatyvi energija ? Jie juk turėtų suprasti mūsų jausmus ir. bet viskas labai greitai nutildyta. K. Ar tiesa. ateiviai tais laikais perdavė žmonėms įsakymus todėl. jas pastatė nežemiškos civilizacijos. K. Tamsiosios jėgos sukūrė šitą ligą. daugiau nei prieš 12 000 metų. o paskui apsisaugojimui pasiūlė vakcinas. kaip šventikai taip ir . kaip tai aprašoma Biblijoje apie demonus ir Šėtoną ? A. K. kad kai kurie faktai yra paimti iš mūsų praeities. Amerikoje žmonės. Jiems nebuvo skirtumo ką – Mėnulį. Koncentruokitės į svarbius dalykus. Ar tiesa. kad žmonės buvo barbariški ir primityvūs. todėl žmonės prarado atmintį. Ar įmanoma. pastoviai terorizuoja žemiečius. Ar tiesa. tai kodėl senovės tautos garbindavo Mėnulio Deivę ? Ar niekas to nežinojo? A. kad tikrasis Kristaus mokymas skiriasi nuo aprašomo Biblijoje ? Mano supratimu Biblijos mokymai labai jau barbariški. kad žmonės esantys valdžioje vėliau tuos įsakymus pakeitė į falsifikatą. Žinoma Kristaus mokymas buvo visiškai kitoks nei tai aprašo melo knyga vadinama Biblija. ir tai darė daug žmonių.A. Tai kaip tėvai aiškina savo vaikams kas gerai o kas ne.

kur buvo įgyvendinami planai pasinaudoti žmonėmis kaip vergais. tiksliau mūsų rasę sunaikinti visiškai. Tai būtų buvusi eilinė pasaulio pabaiga. tai netiesa. kuriems neleisdavo lankytis vietose. kūrė neteisingus tikėjimus ir religijas ir juos garbino. Ir taip. kad būtu lengviau valdyti žmones per baimę ir laikyti juos kaip avis ir vergus. ar Žemė vis tiek pereis pakilimą į aukštesnį lygį su tais kurie tam pasiruošę ? . todėl eksperimentai buvo tęsiami su žmonėmis ir todėl beždžionių elgesys toks artimas žmogui. K. Sapnai yra individualūs kiekvienam žmogui. Tokių žmonių yra. nes pradeda kalbėti apie naktinius kraujo ritualus. Jeigu tų 10 procentų žmonių nesusidarys. Su beždžionėm tai nepavyko. Primityvūs žmonės žiūrėjo į juos kaip į dievus. Per genetines manipuliacijas buvo sukurta daug įvairių rūšių. Ji priima čenelingus. tai jis jus nubaus. Prabudę žmonės žino. centrinis protas. Ar tiesa. bet jie yra aukštesniame lygmenyje todėl būtų sudėtinga juos rasti. (ji skelbiasi. kad Žemėje turi būti 8000 žmonių pasikėlusių savo vibracijas. K. kad atitolinti žmones nuo tiesos ir tobulėjimo. Ne tik poliuose. kad sukurti geresnius darbininkus. ypač aukso. Ne. (pagal ankstesnes žinias buvo nuspręsta Žemę. visa tai. Nuo to laiko žmonės tiki. kad įėjimas į Žemės centrą randasi Antarktidoje ir. Tai buvo vieta kur vykdavo genetiniai eksperimentai su žmonėmis ir primityviomis beždžionėmis.) Jos pirma knyga buvo tikrai gera. bet jiems specialiai tai leidžiama. K. Tai kosminis. Vert. Galite pamiršti apie sapnininkus ir sapnų aiškintojus. K. kad "pasaulio pabaiga" buvo atšaukta net ir dėl tų. naudingų iškasenų. Klausimas apie Žemės vidurį. Todėl susikoncentruokite geriau į vidinį tobulėjimą. persikūnijimas. kad gauna informaciją iš Plejadžių. Nėra vienodų sapno reikšmių.Past. kad gautumėt informaciją tik iš savo Aukščiausiojo Aš. K. K. visą ko gyvybės šaltinis. bet vėliau ji pradeda gauti informaciją iš kažko kito. Tokiu būdu buvo daug Adomų ir daug Ievų. kad Dievas panašus į žmogų ir jei jūs nevykdysit jo nurodymų. Bet karminės valdybos ir Pakylėtųjų Valdovų didelių pastangų dėka pavyko pasiekti tai. ko dalimi mes esame. daugelis ateivių yra pastatę miestus viduje. Taip vadinamas Rojaus sodas buvo tamsiųjų ateivių projektas – kolonija.karaliai ir net žmonės norintys įtvirtinti savo melagingas tikėjimo sistemas tam. Tikrasis jo mokymas buvo – kosminė išmintis. rūdos išgavimui. kur gyveno ateiviai. kad Dievas tai energija. kad ten gyvena ateiviai ? A. Ką manote apie kanalą "Sternstarseedfilm" (Youtube – Sternstaarseedfilm) ar tai gera informacija ? A. Kokia jūsų nuomonė apie Barbarą Marciniak ? A. Papasakokite kas iš tiesų įvyko Edene (Rojuje) ? A . Ar tiesa. dvasinis tobulėjimas. Visą tai iš teksto buvo išimta. kad įvykdyti perėjimą reikalinga bent 30 – 40 procentų prabudusių žmonių. Gal galite pasakyti ką nors apie sapnų reikšmę ? A. bet čenelingai dažnai būna klaidingi arba dezinformuojantys. K. iš Žemės gelmių. 8000 žmonių nepakanka. Kiek teko domėtis ir informacija ir energija šviesi ir gera. Egzistuoja daug įėjimų į Žemės vidų. Tai puikiai veikia ir dabar. tuo metu prabudusių 5 procentų.Past). tai nėra teisinga. Vert. nes. Reikia bent 10 procentų Žemės gyventojų. Mokėkite atskirti knygose pateikiamas teisingas žinias nuo dezinformuojančių. kad Žemė galėtų pereiti transformaciją (kvantinį šuolį) ? A.

kad juos išvyti. bet yra ir tokių. Jūs minėjote. bet manęs taip niekada ir neįtikino. kuri pereinamajame laikotarpyje. (Alpha Draconian – reptilijų planeta) K. ar teisingai darau ? A. Kiekvienas gyvena dėl savęs. antrą lygį. Tam yra pakankamai daug gyvenimų ir net daugiau nei pakankamai įvairių planetų. sniego žmogus yra taip pat dalis programos genetinių manipuliacijų. K. Teisingai. kad nebūna blogų žmonių. Tikrasis dvasingumas ateina iš jūsų vidaus kai aktyvuojate meilės energiją. bet jie vis dar išsaugoję savo reptilinį charakterį. vadinamo "Edenas' (Rojus) dalis ? Kaip jiems pavyko taip ilgai išlikti ? A. gimę iš tamsiosios pusės ir kurie yra kontroliuojami blogio jėgų ir vykdo jų nurodymus ? Aš visada maniau. Jam nereikia jokio popierėlio ant sienos. Neįmanoma nusipirkti dvasingumo.) K. Taip. bet ir su gyvūnais iš kitų planetų. kurios mokosi lėtai ir jos palyginus jaunos ir mažai išmanančios. Ir tik nuo pačių žmonių priklauso ar jie norės eiti toliau ar ne. Taip. taip pat visi suinteresuoti pasiekti maksimalią sėkmę uždaviniuose.A. Pasiųskite ateiviams galingą šviesos spindulį ir jūs suprasite. augalas.past. gyvūnas ir žmogus. Kiekviena planeta praeina daug transformacijų. Visos sielos jau nuo pat pradžių egzistavo kosmose tam. Mes turime gana neribotą kiekį pakilimų. A. Jos pereina tokias formas kaip mineralas. A. Ar sniego žmogus yra to pačio projekto. Bet tikrai dvasingas žmogus. Taip. O kas jeigu žmogaus dabartiniame gyvenime pakilimas nėra svarbiausia jo užduotis ar net visiškai neįtrauktas į planus ? Mes juk turime laisvą valią ir galime rinktis ar mums to reikia ar ne. Ar egzistuoja žmonės. O jums žinoma iš kur ateina sielos arba kaip jos sukuriamos ? A. kaip "naujos sielos" neegzistuoja. Taip. (nors turiu dvi Reiki iniciacijas. būna tiktai blogi mokytojai arba aplinkos įtaka. nes mes ir šiaip labiau pažengę. kad susitikus tamsiuosius ateivius mums reikėtų panaudoti šviesos energiją. o kurie ne.Past. Daug jų priklauso Draconian rasei. šiuo metu gimę žmonėmis. REIKI sistemoje žmonės mano. šviesos lygiuose viskas kuriama naudojant tik proto energiją. kurie iš jų geri. ar tai tik dar vienas tamsiųjų jėgų fokusas ? A. kuriuos jie pasirinko prieš įsikūnydami. Ar egzistuoja Plejadžių planetoje galimybė kurti daiktus naudojant tiktai proto jėgą ? A. Kokia jūsų nuomonė apie REIKI ? Ar tai mums šiais nelengvais laikais duotas būdas tobulėjimui. Toks supratimas. Savo komentarus žymiu kaip vertėjo pastaba (Vert. Vert. kurias vykdė ateiviai ne tik su žmonėmis. egzistuoja žmonės. kad vis persikūnijant daugybę kartų. kažką išmokti arba pasistūmėti tobulėjime į aukštesnį lygį. K. Žemė ne vienintelė planeta. kad jie gali nusipirkti dvasinį meistriškumą už didelius pinigus ir pasikabinę ant sienos sertifikatą didžiuotis kokie jie gabūs. K. . kuris įgauna tokius sugebėjimus per patirtį. kad tai įrodyti. ko nors mokintis.) K. Aš mintimis įsivaizduoju šviesą aplink save. atvežtų į Žemę. kurie tarnauja blogio jėgoms. Tai tik dar vienas būdas išvilioti jūsų pinigus. Kai kurios sielos mokosi greitai ir jos protingesnės. Žemė bet kokiu atveju tęs savo evoliuciją. Viskam yra savas laikas ir noras. Kiekvienas pats sprendžia apie savo tempą ir pasiruošimą sąmonės permainoms. bet ir visada yra ko dar pasimokyti. Paprastai ir nemokamai. K. kad tai veikia. Sniego žmonių labai ilga gyvenimo trukmė.

Tai buvo TIKRAS ateivių erdvėlaivis pereinantis TIKRUS žvaigždžių vartus. kad Plejadiečiai Žemėje turi savo bazes ? A. Kas yra pragaras ? A. K. Taip. tai tiesa. mano širdis nurimsta ir sušyla. žudydami ir plaudami smegenis. Norvegijoje ? A. Ar tiesa. yra tokių kurie ne. tai tik smegenų plovimas. sektos ir slaptoji vyriausybė. kurį mylime. K. Jūs turite nustoti naudoti kofeiną. Marihuana tikrai gali pažeisti jūsų smegenys. kad išlaikyti žmones kaip bailias avis. Kas ji ? A. kad reikėtų leisti save skriausti. mano širdį sukausto. o kai kurie tik dabar prabunda ir netrukus tai sužinos. Daugelis ateivių turi savo bazes Žemėje. Kodėl ir iš kur atsirado negatyvumas ir blogis. kenkdami kitiems. jeigu gynyba reikštų užpuoliko nužudymą ? Ar mes galime apginti kitą žmogų. K. Jūs turite teisę gintis. K. Ši moteris iš planetos KORENDOR. gydomasis ar narkotikas ? A. jei gindami turėtume nužudyti puolantį. Planeta KORENDOR randasi netoli ARCTURUS.K. K. į jūs pateks negatyvios būtybės ir užvaldys jūsų protą ir kūną. Nespręskite tik pagal išvaizdą. Ar man reikėtų nustoti gerti arbatą ir kavą ? A. aukštesnio lygio supratimą apie daugelį dalykų. A. Ar būtinai visi turi gyventi šeimose. K. Kas jums žinoma apie šviesas ir vaizdus virš Oslo. K. kad jūs dvasingas. bet kai žiūriu į pilkųjų ir reptilijų atvaizdus. visiškai nereiškia. Šiuo metu Žemėje inkarnacijos būdu gyvena daugybė ateivių. Ar gali būti. Jūs neatrasite Dieviškosios meilės energijos remdamiesi apribotu žemišku mąstymu ir skaičiais. K. Ar galime mes leisti žmogui ar gyvūnui mus nužudyti. gimdyti vaikus. ką jūs vadinate natūraliu žmogišku instinktu. Nenaudokite jos kaip narkotiko. o jei jūsų lygis nepakankamai aukštas ir jūs neturite pakankamai informacijos. Tai. jeigu viskas sukurta iš meilės ? . nes tai taip pat Dievo kūrinys. Todėl. kurį atlieka bažnyčios. kad padėtų žmonės pereinamuoju laikotarpiu. gera ji ar iš tamsos pusės ? Kai aš klausausi jūsų paskaitų. Ar tai dėl tamsos vibracijų ? A. K. Kai kurie tai žino. kad 528Gh dažnio garsas padeda atverti širdį ir išgydo pažeistą DNR kodą ? A. Kadangi tamsioji pusė naudoja ir gražius žmones. žvaigždyne VOLOPAS. apie tai nieko nežinodamas ? A. bet kol kas į tai nesigilinau. kuri man pasirodė labai įdomi. pajusite kas slepiasi po kauke. Ne. Naudojant kaip narkotikus. Aš ir pats jaučiu kažką neįprasto. Tik susikoncentravę į energijas. Vienintelė nuodėmė yra tai ką daro jie. Kofeinas blogai veikia šviesos energijas. yra ne kas kitą kaip pasąmoningas energijų jautimas. su ateiviais bendraujantis žmogus sakė. Ar mūsų natūralūs žmogiški instinktai padeda mums atskirti tikrąjį būtybės veidą. bažnyčių ir demonų išgalvotas būdas. ar galima ir likti vienam ? Ar tai ne nuodėmė ? A. K. kad aš esu Plejadiečių energijos šaltinis. nors ir turiu kiek kitokį. Tai religijų. Taip pat jos naudojimas atveria astralinius kanalus. Vienas. Marihuana tai nekaltas augalas. kad manyje jaučiama Plejadiečių energija. Viename iš jūsų video mačiau šviesiaplaukę moterį. K. nes aš gaunu aukštas meilės vibracijas. Ar tiesa.

kuo daugiau. kurie pasikėlę savo vibracijas. K. nekreipiant daugiau dėmesio į PROBLEMĄ. 90-siais metais grobimai baigėsi. kai mes visi galutinai perėjome į 4 D. Jie vadovaujasi taisykle . bet čia jau sielos prisiimta programa prieš inkarnaciją. K. o su teisingu partneriu ir meile. kad mes esame 3 dimensijoje ir turėsime atsidurti penktoje. tai ne žemina. pavydas. kaip mes elgsimės tokiais momentais ? Kaip mums pavyks nesukurti negatyvių energijų ? . Tai todėl. kad sielos norėjo įgauti negatyvių potyrių. Mano misija koncentruojasi į tai. kad negatyvios astralinės būtybės mus specialiai daro priklausomus nuo sekso. kad padėti jums rasti SPRENDIMĄ. egoizmas. ar tai tiesiog priklauso nuo hormonų lygio ? Ar aplamai seksas žemina vibracijas ? A. bet nejaučiu kitų pasaulio šalių. kodėl man nepavyksta ? A. kad išlaikyti aukštą lygį ir aukštas vibracijas ? Ar tai veikia kaip alkoholis ir narkotikai. kurių tarpe yra ir žmonių ir ateivių ? Jei taip. Jeigu seksu užsiimate teisingai. Jie nesuinteresuoti tuo. nes tokių jau nepavyktų sukontroliuoti. su teisingu partneriu. Kai mūsų sąmoningumas pakils. Apie tai visa informacija yra internete. neapykanta. Apie problemą žinoma reikia žinoti. bet pakelia jūsų sąmoningumą ir lygį ir funkcionuoja kaip aukšto suvokimo stiprintuvas.Past. (į klausimą žinoma atsakyta iki 2011 Liepos 25 dienos. Negalvokit apie šalis ir suskirstymą. Yra nemažai informacijos apie tai. Nuo to laiko kai įsikišo Galaktinė Taryba. plauti smegenims. tai kas tie žmonės ? A. Bandau įsivaizduoti. Kas tokie "slaptoji vyriausybė" apie kurią jūs dažnai kalbate ? Iš kur jie atsirado ? Kur jie bazuojasi ? Kas juos padarė tokiais galingais ? Ar jie tie patys. kad žmonės tobulėtų. Kai kurie žmonės jau dabar randasi 4 D. bet jums patiems teks tam skirti daugiau dėmesio ir energijos ir pasikapstyti internete. kaip klostysis santykiai tarp porų. Jiems reikalinga pagalba tų. apgaulė. Ar tikrai būtina susilaikyti nuo sekso. išskyrus kelis pavienius atvejus. kuriuos jūs vadinate tamsiaisiais Žemės kontroliuotojais. K. tai net pakelia jūsų sąmoningumą. K. su meile. Neskirstykite jos į šalis. bet nesigauna. Medituodamas aš jaučiu savo miestą ir šalį. kurie nepateko į žemųjų energijų spąstus. kad žmonės negalėtų niekada susivienyti ir tapti galinga jėga. Vert. Per televiziją pastoviai pradėta tapatinti seksą su nusikaltimais ir iškrypimais. bet jos įkrito per daug gyliai ir dabar nesugeba be kitų pagalbos pakilti. po 2012 metų perėjimo į aukštesnį lygį ? Dabar vyrauja pyktis. Toks išskirstymas sukurtas tamsiųjų žemės kontroliuotojų tam. Tai tik dar vienas. eilinis būdas. Todėl bažnytinė okultizmo sekta visada parodo seksą iš blogosios pusės. tuo blogiau? Ar gali būti. K. ar Galaktinė Šviesos Taryba darė ką nors. Žmonėms reikia pradėti matyti planetą kaip vieną visumą.A. Ar galima tiesiog peršokti 4 lygį ? A. Ar pilkųjų (Greys) vykdomi žmonių grobimai tiesa ? Ir jei tai tiesa. Iš tiesų sueitis yra apsikeitimas energijomis. Ar galite paaiškinti apie seksualinę energiją. vyro ir moters.skaldyk ir valdyk. Norėčiau sužinoti. dalis Europos ir Azijos. Visa tai tiesa. Tai net gali atverti vartus į aukštesnes energijas.) K. Šitas mulkinimo metodas efektyvus jau nuo viduramžių šiais laikais tik dar labiau sustiprėjo. Noriu jausti visą Žemę . Tai šviesos darbuotojai. kad mus apgintų ? A.

K. kuriomis gali valdyti oro sąlygas ir žemės drebėjimus (HAARP. Ar tai natūrali katastrofa įvykusi dėl Žemėje kylančių dažnių ? A. Ar tie demonai Pilkieji ir Reptilijos ? Ar yra dar kokių ? . bet su lėkštėmis būtų įsisavinamas Mėnulis ir padaryti tai artimiausiu įmanomu metu informuojant apie tai visuomenę.F. Žemės drebėjimas Haityje. Tai įvyko ne natūraliu būdu. kas tuo metu buvo labai populiaru tarp slaptųjų ateivių technologijų. Visą kitą yra tik prietarai išsidirbę per tūkstančius metų iš žmonių tikėjimo ar netikėjimo į įvairius dalykus ir iš nežinojimo.Past) Amerikos karinės pajėgos (American NAVY. nebus jokio melo. atradusi tuos po vandeniniu esančius objektus ir pastoviai vykdanti su jais eksperimentus. Kai visi įvaldys telepatiją. portalą pavyko uždaryti. Jie aukoja žmones demonams. Kai kurios Feng Shui taisyklės padeda teisingai naudoti kosminę energiją. einantį į savo kabinetą. K. bet vykdanti slaptus eksperimentus ir slaptas misijas. Ar jums žinoma. Vert. klonavimo eksperimentai pasibaigė. Vert. klonavime nepasiekia jokių rezultatų. Kai buvo sunaikinta Atlantida. kas vyksta Bermudų Trikampyje ? Kodėl ten dingsta žmonės.Tamsos jėgos nusprendė. kaip ir Katrinos uraganas ir kitos didelės katastrofos praeityje (taip pat 9/11). Todėl ir atvirai dirbantys mokslininkai. Šis žmonių aukojimas skiriamas demonams kuriuos garbina Illuminatai. Kadangi jie buvo pažeisti. Tamsos jėgos buvo sukūrusios planą.Past.A. po vandeniu atsidūrė tam tikri pastatai. Ateiviai Žemėje buvo pasiekę 100 procentinius rezultatus klonavime ir tik įsikišus Galaktinei Tarybai. tiesioginė slaptosios vyriausybės nurodymų vykdytoja. kurie buvo skirti darbui su kosminėmis energijomis.) K. Šviesos darbuotojų pastangų dėka. apgaulės ar pavydo. atsirado anomalijos ir atsidarė vartai tarp išmatavimų (dimensijų). Galaktinė Šviesos Taryba sužinojusi jų planus į Žemę įvedė tam tikras energijas. Taip Visatoje gyvena visos aukštos rasės. K. Ar tai tikrai veikia ir kiek tai veiksminga ? Gal tai eilinis žmonių mulkinimas ? A. (be to jis norėjo išslaptinti informaciją apie Amerikos vyriausybės turimas skraidančias lėkštes ir kitus kontaktus su ateiviais. kad Kenedį nušovė iš nugaros į galvą.) Jie. vienas iš jo apsauginių. pykčio.) žino apie ten vykstančius procesus ir yra puikiai susipažinę su tomis technologijomis. Be to yra informacija. kad padėtis darosi nevaldoma.Past. Nes jis buvo susitikęs su ateiviais iš Veneros ir norėjo apie tai paskelbti visai žmonijai. (nuo 1987 metų dingimai Bermudų Trikampyje pasibaigė. Vėliau Teksase buvo panaudotas tikras Kenedžio klonas. kuriuos garbina. Tai buvo suplanuota. Kodėl buvo nužudytas J. Tamsos jėgos turi technologijas. jis pareikalavo. kiek įmanoma stengiasi išlaikyti Žemės energetiką žemame lygyje per dirbtinai sukeltas katastrofas ir nelaimes. Kai jam buvo atskleista tuo metu turimos skraidančių lėkščių technologijos. Vert.Past. slapta karinių pajėgų organizacija. nieko bendro neturinti su jūros pajėgomis. Visumoj procesas tapo nevaldomas. kad ne su raketomis.Kenedis ? A. kurios padarė klonavimo eksperimentus visiškai nevaisingus. Vert. Feng Shui – senovinė Kiniečių sistema padedanti žmonėms išgauti teigiamas energijas. Baltuosiuose Rūmuose po vieno tokio pasitarimo. o informaciją būtina išlaikyti paslaptyje. K. laivai ir lėktuvai? A. visus valstybių vadovus ir prezidentus pakeisti jiems pavaldžiais klonais.

kurie pristato save kitais. K. K. Rodo primityvias technologijas ir kuria juokingas teorijas. Jau esu apie tai sakęs. bet jūs tai galite matyti tik tada kai jūsų dažnis sutampa su to išmatavimo dažniu. O kaip su Andromeda ? A. kad žmonės valdžioje jums meluoja. Jis dabar labiau dirba kitame projekte. Egzistuoja ateiviai.1 procento. Be Pilkųjų ir Reptilijų egzistuoja dar ir kiti demonai. Dauguma jūsų žemiškų mokslininkų kaip 3 metų vaikai. Lyginant aukštesnių išmatavimų muziką. kad tai gyva būtybė. visiškai skiriasi stiliumi. tai dvasingi. Tai atsitiko ir su Ashtar'u. Kiekviename lygyje egzistuoja gyvybė. Tai energetinės būtybės iš žemų astralinių pasaulių. nes iš to jau išsivystė. kur niekas negali pasinaudoti jo vardu. kai tuo tarpu jie jau nuo 40-jų metų vykdo slaptas programas apie kurias jūs nieko nežinote ir pastoviai bendradarbiauja su įvairių rasių ateiviais. kad Plejadžių žvaigždynui dešimtys milijonų metų. Už tai aš ir sakau. K. Daugelis iš jūsų mokslininkų žiūrėdami į medį mato tik mišką. kad jūs dar vaikų darželio lygyje. K. kuris atsiranda danguje ir yra panašus į milžinišką šviečiančią kirmėlę. nes jau pasiekėte žmogaus formą. Tuo tarpu kai tikrasis Ashtar'as jau daug metų tuom neužsiima. Jie Žemėje įtvirtino monetarinę sistemą ir kitus blogus dalykus. Ir tai jau vyksta 20-30 metų. kuri gali su jumis net kalbėtis. nuramina protą ir sielą ? A. Andromeda. Kas jūs verčia manyti. bandydami įtikinti. bet privalo laikyti tai paslaptyje. Civilizacijos kitose planetose ir išmatavimuose. Aš jau daug kartų sakiau. matomas danguje. O tas kirminas – būtybė. Kaip tai paaiškinti ? A. A. Kai kurie mokslininkai skelbia. kuri spjaudosi baltomis sferomis. Ką žinote apie tai ? Kodėl NASA dokumentuose tiek daug nepaaiškinamų dalykų. Gyvenantys Orione – negatyvūs. kai tuo tarpu planetos su gyvybe išsivystymui į civilizaciją reikia milijardų metų. Visos jos skirtingose . Todėl.A. kad išvestų jūs iš pusiausvyros. kad jis nepatikimas. Jie net nežino kodėl randasi Žemėje ir dauguma iš jų rūko nuodus. šviesų. kad tai nėra vieno šaltinio informacija. NASA dokumentuose yra įdomus reiškinys vadinamas "EBANIS". Ar egzistuoja aukštesniuose lygiuose tokie dalykai ? Ar ten žmonės jaučia tai tokiu pačiu būdu ir ar tonaciniai virpesiai. kaip ir mums. išmintingi ir suaugę žmonės. Ar Oriono gyventojai pozityvūs kaip Plejadiečiai ? A. Taip pat kaip jūs jau niekada daugiau nebūsite mineralu. Tai kas yra Žemėje nesudaro nei 0. Aš labai mėgstu muziką ir meną. skraidančių objektų ir kitų ? A. daugelis žinių ir knygų parašytų Ashtar'o vardu. NASA tai TV SHOW programa žmonių apgaudinėjimui. žemiška muzika yra labai žemame lygyje. Tai normalus vystymosi kelias. pagal ką galima suprasti. ką mes turime aukštesniuose pasauliuose. Jie net supratimo neturi. kad danguje nieko nėra. K. visada ten egzistavo. K. Jie jums rodo retušuotas nuotraukas. kuriame tos būtybės egzistuoja. kad žemės mokslininkai žino ką nors apie Plejadžių amžių. bet tik dabar žmonės pradeda tai matyti. Yra daug būtybių pasivadinusiu Ashtar. Ar jūs turite kokį ryšį su Ashtar Sheran ? Sakoma. kadangi jūs pereinate į aukštesnį dažnių lygį. tai milžiniška galaktika su milijonais planetų. Visi astronautai su tuo supažindinami. kurie daugiau negyvena trečiame išmatavime.

Egzistuoja įvairiausių dydžių erdvėlaiviai. aukštesniuose išmatavimuose. gal tam jie juos ir mato ? O jūs jau ir taip tobulėjate ir tikite.vystymosi stadijose. Gal tie žmonės būna dažniau lauke ? O gal tie žmonės. Net plejadės ir Sirijus turi skirtingai išsivysčiusių žmonių. K. o kiti gali transformuotis į aukštesnį dažnį ir pavirsti į švariausią energiją. K. K. Anglijos geras tik už didelių miestų ribos. Taip. Taip. K. Kokiu greičiu skraido jūsų erdvėlaiviai ? A. ar tai šviesos ir meilės simbolis. Kas yra Orbai matomi nuotraukose ? A. Ar jūsų erdvėlaiviuose yra parkai ? A. Mes skraidome minties greičiu. kurį paliko Žemėje Plejadiečiai prieš daug metų ? A. Ar Arkturiečiai geri ? A. Tai sąmonė. kad per sekunde jūs atsiduriate ten kur pageidaujate. Daug simbolių buvo nukopijuota nuo ateivių besilankančių Žemėje senovėje. O Veneriečiai yra vieni pirmųjų Plejadiečių atvykusių į šią Saulės sistemą.Renaud knygas. Tai reiškia. Negalima sakyti. Daugiausiai jų būna vietose su gera energetika. Ne. šviesos būtybės. K. kurių dydis kaip visa planeta. kai kurie naudoja apsauginį jėgos lauką. Pabandykite George Adamski ir Robert P. Minėjote. Svastika. K. Ar saugu kontaktuoti su Veneros gyventojais ? A. Yra tokių. K. Juodosios skylės tai vartai į kitas dimensijas. Kokį kurą jūs naudojate ? Ar naudojate apsauginį lauką ? A. Kas yra juodosios skylės ? Ar tikrai jos egzistuoja ? A. K. kad virš Vokietijos nematyti NSO. Veneriečiai – mylintys ir dvasingi. ežerai ir miškai. kartais oras bet dažniausiai kosminė energija. kurios mums suteiktų tikrai vertingos informacijos apie dvasingumą ? A. K. kad visos geros arba blogos. bet miestai jos viduje randasi 4 ir 5 išmatavimuose. . O kaip su Austrija. Šveicarija ir Anglija ? A Šveicarijos ir Austrijos šiek tiek geresnis. nes tos šalies žemas energetinis lygis. Tai grafinis Galaktikos simbolio modelis . kad NSO egzistuoja. kadangi juos sukūrė minties jėga su kosminės energijos pagalba. Ar galite mums rekomenduoti vieną ar dvi tikrai geras knygas. žmonės iš kitų dimensijų. kad esu kosminiame erdvėlaivyje. Viskas priklauso iš kurios jie dimensijos. K. K. Kam jums daugiau įrodymų ? K. Kurui kartais naudojamas vanduo. Ten buvusių žmonių paklausiau ar jie kada nors išeina į išorę ? Tada jie atvėrė duris ir parodė man nuostabų parką. Abu kontaktavo su dvasingais ateiviais. kurie jūs stebi ir padeda. Žinoma. o kiti negatyvūs žmonės juos mato ? A. Plejadėse yra tūkstančiai planetų ir didesnė jų dalis. matydami tuos NSO susimastys apie savo gyvenimo prasmę ir pradės tobulėti. Kartą sapnavau. kad mūsų Žemė tuščiavidurė ? A. Ar Nikola Tesla iš Plejadžių ? A. Taip. jis iš Veneros. žvaigždžių vartai. Su kosmoso energija viskas įmanoma. kad aš tobulėdamas dvasiškai nematau jokių NSO. Kaip gali būti. K. Ar tiesa. kad ten yra ir parkai.

K. Jūs galite duoti kitiems tik tai ką turite. Kūnas. kai žmogus visą gyvenimą nesportavęs pradeda kilnoti svarmenis ir visą dieną bėgio bėgioti. Slaptoji vyriausybė sukūrė šiuos rūkomuosius narkotikus. malonūs aromatai. Kas tai ? A. Bandykite piešti. Savęs naikinimas parodo dvasingumo ir meilės trūkumą. Tik tamsiajai pusei patinka tai kas nešvaru. Jis neskausmingas. Pirmiausia nustokite bendrauti su negatyviais žmonėmis. Tik tada jie galės pereiti inkarnaciją naujame kūne. Tai visai kitas dažnis. iliuzijas ir negatyvias tamsiųjų jėgų mintis. kol jie sugebės rasti kelią į šviesą ir meilę. Matomoje vietoje pakabinkite užrašą – Aš myliu Save. kur gyvena demonai arba mirę rūkoriai. kuriuose gyvenate. Švieos būtybės vengia to kas smirda. Negerkite ir nerūkykite. gali mylėti kitus. Jokių tamsių ir depresinių. Nevalgykite gyvūnų lavonų. kadangi juose gyvena negatyvios būtybės. Pirmiausiai jums reikalinga valios jėga ir meilė sau. Nešvarioje kiekvieno rūkančiojo auroje gyvena negatyvios astralinės būtybės ir parazitai. Kai kūnas sąmoningai naikinamas narkotikų pagalba. Kartais prieš užmiegant man prieš akis atsiranda šviesos blyksniai. Ar tai normalu ? A. Dauguma galvoja. tokiu atveju neegzistuoja. tai indas sielai. Tai panašu į situaciją. Susitvarkykite namus. o demonai kankins juos dar labai ilgai. Tik tas kas myli save. Nežiūrėkite negatyvių filmų ir laidų per televizorių. Norėčiau tapti šviesos darbuotoju ir padėti kitiems. K. Žinoma. Be to jie pradeda dirbti ir augti. Tai jūsų trečioji akis. ką man reikėtų daryti ? A. Nebūkite su rūkančiais. Tai kaip koks prakeikimas. harmoninga muzika. Tokie žmonės kenčia. Cigaretės ir narkotikai atveria duris į žemus astralinius lygius. A. K. nes jie prie to nepripratę. Ant sienų turi būti tik šviesūs ir gražūs paveikslai . Toks žmogus negauna informacijos iš sielos o tiktai melą. Neklausykite sunkios muzikos (metalo ar dar blogiau) tik melodingą ir harmoningą. Jie minta jūsų gyvybine energija ir verčia jūs toliau rūkyti. Šviesą rasite ten kur grožis. meilė ir aukštos . K. Piešimas tai meditacijas būdas. Naudokite malonius aromatus kambaryje. kad išlaikytų žmonių sąmonę ir vibracijas žemame lygyje. Norėčiau gauti patarimą kaip mesti rūkyti ? Išbandžiau visus įmanomus būdus. kad po to jam kelias dienas atsiras stiprus skausmas raumenyse. bet tai tik racionalus to supratimas. Taip jūs lengviau valdyti.Aš meditavau pagal jūsų sistemą ir man kaktoje atsirado pastovus spaudimo jausmas. Jei jis negerai funkcionuoja – prarandamas ryšys su siela. Šviesos būtybėm ir Angelam patinka kvepiantys daiktai. Tamsioji pusė mėgsta būti žemose vibracijose. dieviškoji energija negali per jį tekėti ir kūnas suserga. kad išmoktų mylėti save. Nenešiokite tamsių drabužių. Konkorėžinė liauka. Dažniau būkite gamtoje. Jūsų trečioji akis taip pat kaip raumuo. netgi sakyčiau malonus. Tas kas save myli niekada neskriaus savo kūno. Grokite muzikos instrumentu. bet man nepavyksta. Koncentruokitės į tai. kad jie myli. Jūs galėsite patekti į aukštesnį lygį tik praėję dvasinį išsivalymą aukštomis energijomis. Tikra meilė išeinanti iš širdies.

Jokios dvasingos būtybės nerūko ir nenaudoja narkotikų. o ne tiek kiek jums sako. Vert. bet aš geriu arbatą (juodą. jaučiuosi daug sveikesnis. Nuo to laiko. Įsiklausykite į savo kūną ir gerkite tiek kiek jums norisi. turite tam panaudoti aukštesnes energijas. žalią) nes labai ją mėgstu. Kas yra dvasinis valymas energijomis ? A. Jeigu norite išvalyti iš kūno žemas energijas. Meskite bet kokius narkotikus. Turiu problemų dėl miego. K. Pabandykite Glucosamine (Chondroitin Sulfate) K.) K. Bet reikia įsivaizduoti labai galingą šviesą. Kaip padėti žmogui sergančiam šizofrenija ? A. kad arbata pakenkti negali. kad kava gerti kenksminga. kurią galite sukurti. O aukščiausia energija. Ar galima išgydyti Parkinsono ligą ? Kokia jos priežastis ? A. kuriuose užprogramuota gyvybinė energija. Tai prieštarauja dvasingumui. Kosminės meilės dažnis gali panaikinti visas negatyvias energijas. Ar tai blogai ? Žinau. K. kai kurių priežastys karminės ir yra tokių. Eikite į šviesą. Kai kurios ligos atsiranda nuo negatyvių energijų ir emocijų. K. išskyrus vieną problemą. rūkyti žolę ir atsisakiau kitų žalingų įpročių. ar man teks su šita problema praleisti visą savo likusį įsikūnijimą ? A. Egzistencija atsako į visus jūsų norus. Su kosmine energija galite išsigydyti viską. Kadangi aš rūkiau 3 metus beveik kas dieną. Jūs galite pakrauti vandenį. tai meilės energija. kad išvaryti nepageidaujamas būtybes. maistą ar savo kūną. kai nustojau valgyti lavonieną. K. Tam reikalinga meditacija naudojant kosminę šviesą. Geriausia medicina – dvasingas gyvenimas. Tai neturi nieko bendro su šansais. Kokį kvarcą naudoti. (U raidė turėtų būti su dviem taškiukais viršuje. Yra tam skirtos žolelės – detoksifikacijai. Tik firmos HUBNER kapsules.vibracijos. K. Gal man kas galėtų padėti ? A. Kovokite su tamsiųjų jėgų įtaka. Jonažolės kapsulės. Tai yra gamtos augalai. Žemos būtybės neatlaiko stiprios šviesos.Past. Ar tai. kad aš geriu arbatą gali pakenkti mano dvasiniam augimui ? A. o kaip su arbata ? A. Aš kelis metus rūkiau ir neseniai mečiau. Vaistinėse parduodamos kapsulės nuo apsinuodijimų. Pirmiausiai reikia panaikinti toksinį poveikį. Nėra nieko galingesnio už Egzistencijos (Dievo) energiją. Kenčiu nuo fibromalgijos (skausmas raumenyse) Kas man padėtų ? A. kurią mano smegenims padarė žolės rūkymas. Žinoma. Bet kokiu atveju kavą gerti kenksminga. Tokiu . kad išsivaduoti nuo būtybių kurios bando likti kūne. gerti kavą. kurias sukūrė jūsų pasaulio slaptoji vyriausybė. Jam reiktų atlikti dvasinį valymą energijomis. jėga tarnauti žmonėms. Ar įmanoma tai kaip nors ištaisyti. kad reikia gerti labai daug vandens. Man vis sako. Viskas priklauso nuo jūsų sprendimo. K. Kaip manote ar aš turiu šansą į aukštesnį suvokimą ir meilę ? A. K. Atlikite didžiulį šuolį savo gyvenime. Ar jūs tikrai tam pasiruošę ? Tai jūsų sprendimas. meilei ir Egzistencijai. Šizofrenija atsiranda tik tokiu atveju kai dvi ar daugiau sielų kovoja ir stengiasi išlikti viename kūne. kad išsigydyti odą ? A. K.

Kas yra Mantra ? A.būdu jūs aplenks dauguma ligų. K. kitos buvo gautos čenelingo būdu. Net paprastas dainavimas yra mantra. Kas tokia Solara-Ra ? Aš jos klausydama gaunu keistas energijas ir nepasakyčiau. Kaip tampama Šviesos žmogumi ? Ar tai senos ir išmintingos sielos ar genetika. (jau prieš kelis mėn. Bet ar jos veiks ar ne. Todėl aš vis ir kartoju – neklausykite sunkios. Jie meluoja. Tokia piramidžių paskirtis. K. Pagal Hugh Everett. kiekvienoje planetoje egzistuoja daug įvairių fizinių ir nefizinių energijos būvių ir pagal jo paralelinių pasaulių teoriją egzistuoja daugybė mūsų gyvenimų variantų. Skaičiau. Kodėl Žemės mokslininkai negauna jokių radio signalų iš kosmoso jeigu ten tiek visko yra ? A. K. A. Jos akumuliuoja ir išspinduliuoja energiją arba ją priima. Žinoma jie tai slepia. Kai kurie atrodo kaip milžinai Žemės žmonėm. bet tai jų normalus ūgis. nes jie ten turi miestą ir jiems reikia išlaikyti tai paslaptyje. bet slaptoji vyriausybė neleidžia to skelbti. spalvos. A. viskas. Tai yra kitame išmatavime. Tai tik tušti žodžiai. Viskas sudaryta iš energijų ir dažnių. Jie gauna daugybę signalų ir informacijos. neapykanta. pajauskite jos žodžių tuštybę. Ar tiesa apie egzistuojančius žmones molinus ? A. . Vert. negatyvios muzikos. tai jūs kuriate meilės energijas. formos.) K. kurią įgijo praeituose gyvenimuose. pritrauksite žemo dažnio astralines būtybes. tai sielos su didesne gyvenimo patirtimi. bet dauguma yra tik prietarai. Kai kurias mantras žmonėm perdavė ateiviai. K. yra ir atėjusių iš tamsos pusės. Todėl jeigu jūs pilnas neapykantos. kad kai amerikiečiai išsilaipino Mėnulyje.Past. Atkreipkite dėmesį į jos prarūkytą veidą ir balsą. K. Tai neturi nieko bendro su genetika. kuriuos sukūrė žmonės per amžius. Ta moteris neturi nieko bendro su Plejadiečiais. kurių pagalba galima sukurti garsinį dažnį. Mintys. Žmonės dirbantys Šviesai. Slaptoji Žemės vyriausybė jau nuo 40-jų metų turi miestus ne tik Mėnulyje. kuri paliestų jūsų širdis. žodžiai. Mantros tai žodžiai. kur naudojamas racionalus mąstymas. jiems ateiviai uždraudė vėl ten pasirodyti. Tokios sielos jau gyveno aukštesnio lygio planetose ir joms žinomas šviesos kelias. kad jos man patinka. A. jūs jiems atrodote kaip gigantai. K. kad per daug dėmesio būtu koncentruojama į Marsą. Jos žodžiuose nėra meilės energijos. priklauso nuo jūsų dvasinio stovio. Daugelio ligų ir skausmų priežastys – pavydas. K. Įdėdami neapykantą – patys suprantate kas gausis. Yra ir tokių kurie už jūs gerokai mažesni. rašiau Facebooke: Amerikos Vyriausybė nenori. stresai. Visur Visatoje yra gyvybė ir visur ji skirtinga. bet ir Marse ir net keliose kitose planetose. K. Jei į dainą dedami meilės žodžiai. Kodėl iš piramidžių viršaus galima pastebėti išeinančius šviesos spindulius ? A. agresyvios. Dauguma sielų Žemėje yra nepatyrusios ir praeina savo inkarnacijas tik tokio lygio planetose kaip Žemė. Tai sukuria negatyvias energijas. Ar SHAMBALA miestas yra šiame ar kitame išmatavime ? A.

Tai įvyks savaime. Bet su laiku. K. aš tuščias. Žemė gyva būtybė. Ar savižudžiai turi galimybę sugrįžti ir ištaisyti padarytą klaidą ? Kiek skaičiau knygų. Aš pastoviai jaučiuosi nervuotas. Savižudžiai vėl įsikūnija ir tęsia savo pamokas. Meditacija – procesas kuriam reikia laiko. kūnas kuris minta šviesa nustos valgyti ir šituos produktus. Man nelabai sekasi su meditacija. darbo vietos. visur rašoma. kad jiems viskas beviltiška. nariai. Nes jie visi kulto sektos. K. aplinkos. Mane nervuoja triukšmas nuo automobilių. yra daugybė realybių įvairiuose išmatavimuose. A. Ji vystosi taip pat kaip ir žmonės. tai normalu. bet ir privalo ištaisyti ką padarė. kad gali įsikūnyti. Ypač žemose Žemės vibracijose.Past) K. Tai lėtas procesas.A. taip kaip gyvi padarai. Jų būna ir kapsulėmis. Taip. vadinamos bažnyčia. mano mintys vis nukrypsta kitur. Transformacija prasidėjo 60-siais. K. kad perėjimo metu žmonėms reikės daugiau miego. ji sąmoninga ir viską jaučia. atsiranda problemos su atmintim. Tai normalu ir laikina.Sakėte. o tu lygių begalybė. K. Taip. K. Vienintelė man žinoma yra prosų kruopos. kurias nutraukė. Kodėl tada šventikai ir vienuoliai vaikšto apsirengę juodai ? A. ten rodoma. O valgant kiaušinius ir pieną ar taip pat žemėja mūsų vibracijos ? A. Ar veikia žmonių sąmonę tokie tinklapiai kaip Facebook ? . Jau sakiau. K. Ar normalu miegoti po 16 valandų per parą ? Sakėte. Jie ne tik. Aš tiek daug pamirštu. ar tai smulkmena ? A. negaliu sukoncentruoti minčių. Ar Žemė turi sielą ? A. jei jūs gyvenate dvasingai. įsiklausote į savo sielą. Ne. Jūsų video gale skamba žodis "ADONAI". Tęskite bandymus pagal mano 4 video. kad prisitaikant prie naujų. bet tai juk žydų dievo vardas. Ne. Kai kuriais atvejais tai gali sukelti galvos skausmus. kad valgant mėsą žmonės išlaiko savo vibracijas žemame. K. be to šie produktai nėra praėję gyvenimo patirties. kad mus veikia spalvos ir. Kaip suprasti ar mes vykdome savo gyvenimo planą ? A. kaip galėčiau aktyvuoti savo širdies čakrą ir žinoma kitas čakras. Kas su manim vyksta. kad reikėtų vengti tamsių spalvų. K. reiškia jūs gyvenate sąmoningai. iš tiesų tai yra pasveikinimas. Jūsų video sako. Jo reikėtų vengti. K. nes gaunant pieną ar kiaušinius niekas nebuvo nužudytas. Vert. daug aukštesnių energijų. K. Kada prasidėjo transformacija ? A. Ar žinote kokių priemonių nuo plikimo ? A. Reikia kantrybės. K. A. ieškote žinių. Triukšmas gali jūs susargdinti arba daryti piktu. Ar prisitaikymas prie aukštesnių vibracijų perėjimo metu gali sukelti migreną ? A. K. kad žmonės galėtų ir spėtų prisitaikyti. Taip. A. kad galima pereiti į kitą lygį ir atsidurti savo paraleliniame gyvenime. K. gyvuliškame lygyje. (kaip seriale "SLIDERS". kuris šiek tiek skiriasi nuo jūsiškio gyvenamo šiame lygyje ir žinoma galima susitikti tame gyvenime save patį. A. dirbate su savo energijomis. A. tai tiesiog panašu į sapną.

kuris serga dauno liga. Ar tai reiškia. Tai suardo maisto molekulinę struktūrą. Tik stipri meilės ir šviesos energija gali tai sustabdyti. Tokiu būdu jūs valgote negyvą. kai tik su juo pabūnu. kad ne vieną kartą lankėsi planetoje KORENDOR.net/~brenaud/index. tai jis pats tą daro. Jie užvaldyti negatyvių astralinių būtybių ir gauna čenelingus iš . K. kurią reikia išvalyti. Jie patys jas sukūrė. jie yra energijos stiprintuvai ir informacijos akumuliuotojai. Viskas ką jūs darote anksčiau ar vėliau sugrįžta. Tai labai veikia kūdikį. Siela kuri nusprendė inkarnuotis žemiškame kūne. K. žemos energetikos maistą. K. K. Ar galima tikėti šiuo informacijos šaltiniu ? http://www. kad negatyvios būtybės gyvenančios jo auroje paima visą mano energiją ? A. Ir kiekvieną kartą nuo mūsų susitikimo. Turiu draugą.A.htm A. Koks tada tikslas jai aplamai įsikūnyti ? Koks jos gyvenimo planas ? A. Maistas pakraunamas negatyvia energija. kad mano energija tiesiog kažkur išgaruoja. Žmonės su neapykantos energija gauna įsikūnijimus su problemomis. Nuo to ir daugelis ligų. Jis teigia. ar jie ateiviai iš kitų planetų ? A. per visą gyvenimą nieko neišmoks. kad rinkti informaciją ir žmonių duomenis. sunaikina visus vitaminus ir mikroelementus. Taip. naudokite meditaciją iš mano 4 video. Jam reikia išmokti imti energiją iš visatos. Aš jų nepateisinu. todėl ir svarbu būti dvasingiems. Daugelis žmonių įsikūnija turėdami negatyvią karmą. Ganesha. nuo pat pradžių jaučiu. aš niekada to nedaryčiau. kai nėštumo metu atliekami tyrimai ? A. Ne. K. bet man jo aprašymuose ne viskas patinka. Taip. Koks mikrobangų krosnelių poveikis maistui ? A. Suprasti ką darote. kad išlaikyti jūs žemame vibracijų lygyje. Tai neįtikėtina. Kokia Morgelono ligos priežastis ? A. Aš visiškai išsenku greičiau nei per 5 minutes. bet kartais jis prašo pagalbos. Ar gerai namuose laikyti kristalus ? A. Kas yra menstruacijų ciklas ? A. padaryta ateivių. Niekada nenaudokite mikrobangų maisto gaminimui ar šildymui. Ar kenksmingas ultragarsas kūdikiui. Alaje: – Slaptoji vyriausybė ir tamsos jėgos Žemėje planuoja didelį karą.berkshire. K. Prašau jūsų. negatyvus žmogus ir aš stengiuos jo vengti. Jūsų mintys ir jausmai kuria jūsų realybę. Bobo Renodo knygos vienos iš geriausių. Tai surišta su genetinėm DNR kodo manipuliacijom. nes jie pirmiausia yra sukurti tam. kurie skelbiasi dvasingais arba kontaktuojančiais su šviesos būtybėmis iš Plejadžių ar kitų vietų. kad žmonių neapykanta pagelbės jų planams. Shiva. Tai būtybės iš žemo astralinio lygio. Tai genetinė klaida. K. Šitos ligos priežastis Chemtreilai (chemikalų purškimas iš lėktuvų) ir genetiškai modifikuotas maistas. Ir būkite atsargūs su rūkančiais ir geriančiais. K. Religija Indijoje ir tokie Dievai kaip Vishnu. kadangi jis labai vienišas ir mes einame su juo pasivaikščioti. bandant "pagerinti" žmones. Esu skaitęs Bobo Renodo knygas. K. Jisai liūdnas. Jie tikisi.

.žemo energetinio lygio. nes mes tarnaujame šviesai. nes jiems patinka kariauti. karo nemėgstame. Mes. Būtent todėl jie save vadina "Šviesos Kariais". Nei vienas rūkorius nepajėgus kontaktuoti su šviesos būtybėmis. Šviesos būtybės. tuom blokuodami jūsų dvasinį augimą. Tamsos būtybės juos išveda iš pusiausvyros. kūnas ir sąmonė pažeisti ir yra labai žemame lygyje. todėl vadiname save "Dirbančiais Šviesai" . kadangi jie neturi stiprios meilės auros. kadangi jų energijos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful