You are on page 1of 4

‫‪24102007‬‬

‫ביוכימיה‬

‫מבנה החומר – המשך‬

‫כאשר אנו מדברים על חומר אנו לא מדברים על אטומים בודדים‪.‬‬

‫מצבי צבירה‬

‫מצב הצבירה נקבע עפ"י המרחק בין החלקיקים שמרכיבים את החומר‪.‬‬


‫•חומר מוצק – החלקיקים שמרכיבים את החומר מאוד קרובים אחד לשני ויש ביניהם משיכה חזקה‪ .‬אין‬
‫כמעט חופש תנועה והמוצק לא משנה את נפחו וצורתו‪.‬‬
‫•חומר נוזל – החלקיקים יותר רחוקים זה מזה ויש יותר חופש תנועה‪ .‬הנוזל משנה את צורתו אך לא את‬
‫נפחו‪.‬‬
‫•גז – החלקיקים רחוקים מאוד זה מזה‪ .‬יש חופש תנועה מוחלט וכמעט אין קשר בין החלקיקים‪ .‬הגז משנה‬
‫את נפחו‪.‬‬

‫כאשר מדובר על חומר במצב צבירה מסויים אנו מדברים על מצבו בטמפרטורת החדר‪ ,‬כלומר כ‪ .°25 -‬חשוב‬
‫לזכור שכל חומר יכול להימצא בכל מצבי הצבירה‪ ,‬כתלות בטמפרטורה‪.‬‬

‫(סובלימציה)‬

‫שינוי במצבי צבירה נקרא שינוי פיזיקלי כי לא שינינו את מהות החומר או את הרכבו אלא רק את המרחק בין‬
‫החלקיקים שלו‪.‬‬
‫לכל חומר בכל מצב צבירה יש סימון‪ .‬אם מדובר על מוצק הסימון הוא (‪ ,)s‬אם מדובר על נוזל אז (‪ )l‬ואם‬
‫מדובר על גז אז (‪ .)g‬אם מדובר על חומר שממיסים בתוך מים נסמן (‪.)aq‬‬

‫דוגמאות לריאקציות פיזיקליות פשוטות‪:‬‬

‫‪ >------- )Fe)s‬התכה ‪)Fe)l >-------‬‬


‫)‬‫‪Cu‬‬ ‫‪ >------ )Cu)g‬עיבוי ‪)l >--------‬‬

‫ריאקציה כימית היא מצב בו אנו לוקחים כמה יסודות ומקבלים מהם חומר אחר לגמרי‪ .‬למשל ניקח את שני‬
‫הגזים מימן וחמצן ונקבל מים נוזליים‪.‬‬

‫קשרים כימיים‬

‫קשרים כימיים הם קשרים שיסודות יוצרים כדי ליצור חומרים אחרים‪ .‬מסביבנו יש המון חומרים שנוצרים‬
‫באופן טבעי‪ .‬ניתן לחלק את החומרים הללו לקבוצות בעלות תכונות אופייניות‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫חומרים יוניים – קשר יוני‬

‫תזכורת‪ :‬מי שיוצר את הקשרים הכימיים בריאקציות כימיות פשוטות הם האלקטרונים הערכיים‪.‬‬
‫חומר יוני הוא קשר בין מתכת שנותנת אלקטרונ‪/‬ים והופכת לקטיון ובין אל‪-‬מתכת שמקבלת אלקטרונ‪/‬ים‬
‫והופכת לאניון‪ .‬ביצירת הקשר היוני גם המתכת וגם האל‪-‬מתכת מקבלים מערך אלקטרוני של גז אציל‪.‬‬
‫קשרים יוניים נקראים גם קשרי מלח‪.‬‬

‫דוגמא לקשר יוני פשוט‪ – NaCl :‬מלח בישול‪.‬‬

‫המערך האלקטרוני של הנתרן‪Na 2, 8, 1 :‬‬


‫המערך האלקטרוני של הכלור‪Cl 2, 8, 7 :‬‬

‫ביצירת חומר יוני הנתרן מוותר על אלקטרון אחד והמערך האלקטרוני שלו הופך להיות דומה למערך‬
‫האלקטרוני של הגז האציל נאון (‪ .)Ne‬הכלור מקבל אלקטרון אחד והמערך האלקטרוני שלו הופך להיות‬
‫דומה למערך האלקטרוני של הגז האציל ארגון (‪.)Ar‬‬

‫כעת נוכל להסתכל בכל טור בטבלה המחזורית ולראות עבור כל טור איזה יונים הוא ייצור כאשר הוא נכנס‬
‫לקשר יוני‪:‬‬
‫•טור ‪ :1‬לכל היסודות בטור זה יש אלקטרון ערכי ‪ 1‬ולכן כל היסודות שנמצאים בטור ‪( 1‬חוץ ממימן)‬
‫יוותרו על אלקטרון אחד כאשר הם יצרו קשר יוני‪ .‬הם יצרו קטיונים חד ערכיים‪ ,‬כלומר קטיונים בעלי‬
‫‪+‬‬
‫עודף מטען חיובי של אחד‪ .‬למשל ‪Na‬‬
‫•טור ‪ :2‬לכל היסודות בטור זה יש ‪ 2‬אלקטרונים ערכיים ולכן כל היסודות שנמצאים בטור ‪ 2‬יוותרו על‬
‫שני אלקטרונים כאשר הם יצרו קשר יוני‪ .‬הם ייצרו קטיונים דו‪-‬ערכיים‪ .‬למשל ‪.+Mg2‬‬
‫•טור ‪ :3‬בעייתי קצת כי יש שם את קו המדרגות‪ .‬לא נדבר על כל היסודות בו כמקשה אחת אלא על כל‬
‫יסוד באופן ספציפי‪.‬‬
‫•היסוד ‪ Al‬הוא יסוד שמתנהג כמתכת קלאסית ולכן הוא ימסור אלקטרונים ביצירת חומר יוני‪ .‬מכיוון‬
‫שהוא בטור ‪ 3‬ויש לו ‪ 3‬אלקטרונים ערכיים ביצירה של חומרים יוניים הוא יהפוך לקטיון תלת‪-‬ערכי‪Al ,‬‬
‫‪.+3‬‬
‫•טור ‪ :4‬מבחינה אנרגטית היסודות הללו לא אוהבים לא לתת ‪ 4‬אלקטרונים ולא לקבל ‪ 4‬אלקטרונים ולכן‬
‫הם לא יוצרים קשרים יוניים‪.‬‬
‫•טור ‪ :5‬בעיקר נכון לגבי החנקן שהוא אל‪-‬מתכת קלאסי והזרחן‪ .‬ביצירת חומר יוני הוא יקבל אלקטרונים‪.‬‬
‫יש לו ‪ 5‬אלקטרונים ערכיים ולכן ביצירת חומר יוני הוא יהפוך לאניון תלת‪-‬ערכי ‪.-N3‬‬
‫•טור ‪ :6‬נכון לגבי חמצן וגופרית‪ .‬החמצן יקבל אלקטרונים כשהוא הופך לחומר יוני‪ .‬מכיוון שיש לו ‪6‬‬
‫אלקטרונים ערכיים הוא יהפוך לאניון דו‪-‬ערכי ‪.-O2‬‬
‫•טור ‪ :7‬אל‪-‬מתכות קלאסיות‪ .‬ביצירת חומרים יוניים החומרים בטור ‪ 7‬יהפכו לאניונים חד‪-‬ערכיים‪.‬‬
‫•טור ‪ :8‬לא יוצרים קשרים כימיים‪ .‬נמצאים בצורתם היסודית בטבע‪.‬‬
‫•מימן‪ :‬מתנהג כימית כמו אל‪-‬מתכת‪ ,‬כלומר הוא מקבל אלקטרונים ביצירת חומרים יוניים‪ .‬למימן יש‬
‫אלקטרון ערכי אחד והוא צריך לקבל אלקטרון ‪ 1‬על מנת להגיע לרמה ערכית מלאה‪ .‬מסיבה זו המימן‬
‫בחומרים יוניים יהיה תמיד אניון חד‪-‬ערכי ‪.-H‬‬

‫‪2‬‬
‫איך נראים החומרים היוניים?‬

‫חומרים יוניים יוצרים סריגים ענקיים‪ ,‬כאשר מבנה כזה של סריג יוני בנוי מהמון המון יונים שמסודרים‬
‫לסירוגין‪ .‬בסה"כ החומר היוני הוא נייטראלי מבחינה חשמלית‪ ,‬כלומר מספר המטענים החשמליים החיוביים‬
‫שווה בדיוק למספר המטענים החשמליים השליליים‪.‬‬

‫נוסחה אמפירית‪ :‬מכיוון שמספר האטומים בסריג הוא גדול מאוד אנו לא יכולים לספור כמה אטומים יש בכל‬
‫גרגר חומר‪ .‬לכן החליטו שעל מנת לכתוב את נוסחת החומר היוני מספיק לכתוב נוסחה אמפירית‪ .‬נוסחה‬
‫אמפירית מציינת את היחס השלם הקטן ביותר בין המטענים החשמליים שמרכיבים את הסריג היוני‪ .‬אם שוב‬
‫ניקח את ה‪ NaCl-‬לדוגמא‪ ,‬היחס השלם הקטן ביותר בין היונים שמרכיבים אותו הוא ‪ ,1:1‬ולכן הוא נכתב‬
‫‪ .NaCl‬בנוסחא האמפירית נהוג לכתוב את המתכת לפני האל‪-‬מתכת‪.‬‬

‫דוגמאות‪:‬‬
‫•מגנזיום כלורי‪ :‬מגנזיום הוא מתכת מטור ‪ 2‬כלומר הוא יהפוך לקטיון דו‪-‬ערכי ביצירת קשר יוני ‪.+Mg2‬‬
‫הכלור הוא אל‪-‬מתכת ויוצר אניון חד‪-‬ערכי ‪ .-Cl‬מסיבה זו כל יון מגנזיום "יקח" שני יוני כלור והנוסחא‬
‫האמפירית תהיה ‪ - MgCl2‬היחס השלם הקטן ביותר בין המטענים החשמליים יהיה ‪.1:2‬‬

‫‪3‬‬
‫•אלומיניום ברומי‪ :‬אלומיניום הוא מתכת מטור ‪ 3‬כלומר מוותר על ‪ 3‬אלקטרונים ערכיים והופך לקטיון‬
‫תלת‪-‬ערכי ‪ .+Al3‬ברום הוא אל‪-‬מתכת מטור ‪ 7‬והוא יקבל אלקטרון ויהפוך לאניון חד‪-‬ערכי ‪ .-Br‬מסיבה‬
‫זו כל יון אלומיניום "יקח" שלושה יוני ברום והנוסחה האמפירית תהיה ‪ – AlBr3‬היחס השלם הקטן‬
‫ביותר בין המטענים החשמליים יהיה ‪.1:3‬‬
‫•אלומיניום חמצני‪ :‬אלומיניום הוא מתכת מטור ‪ 3‬כלומר מוותר על ‪ 3‬אלקטרונים ערכיים והופך לקטיון‬
‫תלת ערכי ‪ .+Al3‬חמצן הוא אל‪-‬מתכת מטור ‪ 6‬והוא יקבל שני אלקטרונים ויהפוך לאניון דו‪-‬ערכי ‪.-O2‬‬
‫מסיבה זו כל שני יוני אלומיניום יקחו שלושה יוני חמצן והנוסחה האמפירית תהיה ‪ - Al2O3‬היחס השלם‬
‫הקטן ביותר בין המטענים החשמליים יהיה ‪.2:3‬‬
‫•נתרן מימני‪ :‬נתרן הוא מתכת מטור ‪ 1‬כלומר הוא יהפוך לקטיון חד ערכי ביצירת קשר יוני ‪ . Na‬מימן‬
‫‪+‬‬

‫הוא אל‪-‬מתכת מטור ‪ 1‬והוא יהפוך לאניון חד‪-‬ערכי ביצירת קשר יוני ‪ .-H‬מסיבה זו כל יון נתרן יקח יון‬
‫מימן והנוסחה האמפירית תהיה ‪ – NaH‬היחס השלם הקטן ביותר בין המטענים יהיה ‪.1:1‬‬

‫יונים מורכבים‬

‫בטבע יש הרבה יונים מורכבים‪ ,‬כלומר יונים שמורכבים מיותר מאטום אחד‪ .‬במצב כזה נתייחס ליונים‬
‫המורכבים כיחידה אחת שהמטען החשמלי שלה שייך לכל היון המורכב‪ .‬רוב היונים המורכבים בטבע הם‬
‫אניונים‪.‬‬

‫יונים חיוביים‬ ‫יונים שליליים‬


‫‪ - +NH4‬יון אמוניום (מתנהג כמו מתכת בקשרים יוניים)‬ ‫‪ - -OH‬הידרוקסיד‬
‫‪ - -NO3‬יון חנקתי‬
‫‪ - -CO32‬יון פחמתי‬
‫‪ - -SO42‬יון גופרתי‬
‫‪ - -PO43‬יון זרחתי‬

‫תכונות של חומרים יוניים‬

‫•מוצקים בטמפרטורת החדר ‪ -‬חומרים יוניים בנויים מסריגים ענקיים שמכילים קטיונים ואניונים שיש‬
‫משיכה חשמלית חזקה ביניהם‪ .‬מכיוון שהכוחות החשמליים הללו הם מאוד חזקים היונים מאוד קרובים‬
‫אחד לשני‪ .‬מסיבה זו החומרים היוניים הם מוצקים וטמפרטורות ההיתוך שלהם מאוד גבוהות‪.‬‬
‫•במצב מוצק אין הולכה חשמלית ‪ -‬למרות שהחומרים היוניים במצב מוצק בנויים מיונים‪ ,‬אין מוליכות‬
‫חשמלית מפני שבשביל מוליכות חשמלית צריך ניידות של מטענים (יונים שחופשיים לנוע)‪ .‬היונים‬
‫בסריגים אחוזים זה בזה‪ ,‬אין ניידות של יונים ומטענים ואין מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫•במצב נוזלי יש הולכה חשמלית ‪ -‬אם נחמם את הסריגים היוניים בטמפרטורות גבוהות מאוד ונהפוך‬
‫אותם לנוזל הרי שהרסנו את הסריג‪ .‬היונים יתרחקו אחד מהשני‪ ,‬יש להם ניידות ויש הולכה חשמלית‪.‬‬

‫•הסריג היוני מתפרק בתוך מים ‪ -‬אם נשים חומר יוני במים‪ ,‬שוב נקבל יונים ניידים ומוליכות חשמלית‪.‬‬

‫אלקטרוליט – חומר שאם שמים אותו במים‪ ,‬בעקבות תהליך ההמסה שלו נוצרים יונים ניידים ויש הולכת‬
‫חשמל‪.‬‬

‫ש‪.‬ב‪ :.‬תרגילים ‪ 20 – 12‬בכימיה כללית‪.‬‬

‫‪4‬‬