You are on page 1of 8

VRIENDEN

Vrienden zijn zij


die warmte verspreiden
en zonder te vragen
geven
Vrienden zijn zij
die hart voor je hebben
en je met warmte
omringen
Vrienden zijn zij
die samen met je huilen
en intens verdriet
delen
Vrienden zijn zij
die hun hart openen
en je met liefde
bijstaan
Vrienden zijn zij
die op natuurlijke
wijze
en juist in zware
dagen
er zijn
Vrienden zijn zij
die je leven verrijken
en die zonder woorden
troosten
Vrienden,
ja ware vrienden
kunnen dat,
vrienden
zoals jij !!!

Bedankt vriend