You are on page 1of 3

10.3.

07

‫ הליגמנטים של חגורת הכתף‬-Ligaments of shoulder girdle

‫ על הקפסולה שלו יש‬.‫ יציב רק בזכות הליגמנטים והדיסק התוך מפרקי‬.sternoclavicular jt -‫מפרק ה‬
,.anterior sternoclavicular lig :‫ גם מקדימה וגם מאחורה‬.sternoclavicular lig
.posterior sternoclavicular lig

. jugular notch -‫ שעובר מעל ה‬.intraclavicular lig ‫ שתי הקלויקולות מחוברות ביניהן ע"י‬,‫בנוסף‬
. jugular notch -‫הליגמנט עצמו גם מחובר ל‬

‫ זהו הליגמנט שמתנגד לפעולת השריר‬.1 '‫ ליגמנט נוסף בין הקלויקולה לצלע מס‬-.Costoclavicular lig
( ‫ ליד הליגמנט יש שריר קטן שעושה את אותה פעולה באופן אקטיבי‬.sternoclaidomastoid
.active ligament(: subclavius

.acromioclavicular jt -‫ליגמנטים ב‬
.‫ ליגמנט מצד לצד מתנגד בין היתר לטרפזיוס‬-Acromioclavicular ligament
..trapezoid +conoid lig :‫ שבנוי משנח ליגמנטים‬-.Coracoclavicular lig
.‫ שניהם שומרים שהקלויקולה לא תעלה למעלה יותר מדי‬.‫ הוא המדיאלי מביניהם‬.conoid lig -‫ה‬
-‫ קרוע וגם ה‬coracoclavicular lig -‫ גם ה‬:6 ‫ הכי גרוע דרגה‬. ‫ דרגות פריקה לכתף‬6 ‫י ש‬
.‫ קרוע‬.acromioclavicular lig

‫תנועות חגורת הכתף‬


Elevation
:‫שרירים ראשיים‬
(Trapezius 1 (upper trapezius
Levator scapule
:‫עוזרים‬
Rhomboid major
Rhomboid minor

Trapezius
Origin: acromion+ lateral spine of clavicula
‫( בעורף‬inion -‫ ( ליד ה‬Insert: nuchal Line
elevation+ upward rotation :‫תנועה‬
XI ‫ עצב קרניאלי‬:‫עצבוב‬

.scapula-‫ ב‬glenoid fossa -‫ מתייחס ל‬Upward/downward rotation


.‫הקלוויקולה והסקפולה זזות ביחד‬

Levator scapulae
Origin: superior angle of scapula
Insert: transverse proc. C1, C2, C3, C4
.C5 -‫ אשר מגיע מ‬dorsal scapula nerve :‫עצבוב‬
elevation+ downward rotation:‫תנועה‬
(retraction ( adduction ‫קצת‬

.‫ נקי‬elevation ‫ יכולים ליצור סינרגיה קלאסית לקבלת‬Levator scapulae + ‫טרפזיוס‬


‫‪Depression‬‬
‫מבצעים שריר גדול ושריר קטן‪.‬‬
‫הגדול‪:‬‬

‫‪Trapezius 3‬‬
‫‪Origin: medial spine of scapula‬‬
‫‪ ,Insert: spinus proc.T12‬נכנס גם לכמה חוליות טורקליות מעליה‪.‬‬
‫תנועה‪depression+ upward rotation :‬‬

‫טרפזיוס ‪ + 3‬טרפזיוס ‪ 1‬גם יכולים ליצור ביניהם סינרגיה קלאסית שתיתן ‪ upward rotation‬נקי‪,‬‬
‫מבטלת ‪.elevation/ depression‬‬

‫‪ -Pectoralis minor‬שריר עוזר ב‪depression-‬‬


‫‪Origin: coracoid process‬‬
‫‪ :Insert‬צלעות ‪ ,3,4,5‬מקדימה‬
‫תנועה‪ depression :‬דרך ‪.coracoid process‬‬
‫עצבוב‪ ,medial pectoral nerve :‬תולדה של ‪C8-T1‬‬

‫‪ -Protraction‬הרחקה‪scapular abduction -‬‬

‫השריר הראשי‪:‬‬
‫‪Serratus anterior‬‬
‫‪ :Origin‬כל פנים הסקפולה‪ ,‬צד פנימי מדיאלי‪ ,‬בין הצלעות לסקפולה‪ .‬זוהי ה"ההדבקה" של הסקולה‬
‫לצלעות‪.‬‬
‫‪ Insert : 8‬צלעות עליונות‬
‫עצבוב‪ long thoracic nerve :‬תולדה של ‪ , C5, C6, C7‬מגיע מגבוה‪.‬‬
‫תנועה‪Protraction +upward rotation :‬‬
‫תפקיד‪ :‬שומר שהסקפולה לא תצא החוצה מתוך הגב‪ .‬אצל אנשים עם ‪ serratus anterior‬חלש רואים‬
‫את הסקפולה יוצאת‪ .‬תופעה זו נקראת "‪ ."winging scapula‬בתופעה זו כל הזוית התחתונה של‬
‫הסקפולה ‪ +‬הגבול המדיאלי שלה עוזבים את בית החזה‪.‬‬
‫בלידות מסובכות יכולים להיוולד תינוקות עם בעיה בשריר זה‪ .‬זה קורה כי התינוק נתקע בתעלת הלידה‬
‫והמיילדת שמושכת אותו לעתים עלולה למשוך גם את העצם‪ .‬התוצאה‪ :‬יש לתינוק ‪winging scapula‬‬
‫קשה לו להושיט את היד ‪ .‬לשיתוק פריפרי של ה‪ bracial plexus -‬קוראים ‪ . Erb's palsey‬שיתוק זה‬
‫יכול גם להיגרם מוירוסים ולהופיע אצל מבוגרים‪.‬‬
‫הטיפול‪ :‬עושים ‪ muscle testing‬לשריר‪ .‬אם הכוח שלו ‪ 0‬נותנים פולסים חשמליים‪ .‬אם יש יותר מ‪0 -‬‬
‫מתחילים לעבוד על השריר לשמור עליו עד שהעצב הפריפרי יגדל לתוך התעלה‪.‬‬
‫‪Retraction‬‬
‫חזרת הסקפולות לכיוון עמוד השדרה‬
‫שרירים ראשיים‪:‬‬
‫‪(Trapezius 2 ( middle‬‬
‫‪Rhomboid major‬‬
‫‪Rhomboid minor‬‬

‫עוזרים‪trapezius 1, 3 :‬‬
‫‪levator scapulae‬‬

‫‪trapezius 2‬‬
‫‪origin: scapular spine‬‬
‫הסיבים הולכים בצורה ישרה‪ ,‬טרנסברסלית‪.‬‬
‫‪Insert: spinus process C6-T3‬‬
‫תנועה‪ :‬מביא את הסקפולות ישר לעמוד השדרה‪.‬‬

‫‪Rhomboid major‬‬
‫‪ ,Origin: medial border scapula‬מה‪ root of spine -‬וה‪.inferior angle -‬‬
‫‪Insert: spinus process T2-T6‬‬

‫‪Rhomboid minor‬‬
‫‪Origin: root of spine‬‬
‫‪Insert: spinus process T1‬‬
‫עצבוב של שניהם‪ dorsal scapular nerve :‬תולדה של ‪C5‬‬

‫מתי צריך לחזק ‪?retraction‬‬


‫ישנם אנשים עם יציבה ב‪ .protraction –protracted posture -‬יציבה זו יכולה להתפתח אצל שרירנים‬
‫שעובדים בצורה מוגזמת על השרירים הפקטורלים ללא איזון‪ .‬כמו כן יכולה להתפתח אצל בנות בגיל‬
‫ההתבגרות שמתביישות בחזה שלהן והיציבה שלהן היא "קיפוזיס" מדומה‪ .‬גם ילדים חרדים שרוכנים‬
‫קדימה כל היום‪ .‬בגיל צעיר שרירי הפקטורליס מתקצרים מהר ‪ ,‬יוצר דלקות בכתף מעבר לבעייה‬
‫האסתטית‪.‬‬

‫לסיכום ‪ :‬בשביל ‪ upward rotation : 3‬שרירים שמסובבים את הסקפולה למעלה‪:‬‬


‫‪Trapezius 1‬‬
‫‪Trapezius 3‬‬
‫‪Serratus anterior‬‬

‫‪ Pectoralis minor‬עוזר מעט מאוד‪ .‬לא יעזור בכלל בתופעת ה‪ ,winging scapula -‬להפך‪ ,‬יקצין‬
‫אותה‪.‬‬

‫לסיכום‪downward rotation :‬‬


‫‪Levator scapulae‬‬
‫‪Rhomboid major‬‬
‫‪Rhomboid minor‬‬