You are on page 1of 1

this message is not flagged.

[ flag message - mark as unread ]


date: mon, 14 aug 2006 06:01:18 -0700 (pdt)

add to address book add mobile alert


from:
yahoo! domainkeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com. learn more
subject: người đang khóc!
to: quang0x@yahoo.com
&& &&&&&
cuộc sống co quá nhiều cay đắng!em đã từng nghĩ đã sống trên cõi đòi này thi hãy
sống thật vui vẻ.cuộc sống quá ngắn ngủi tại saota phải suy nghĩ nhiều để rôi chán
nản ,mệt mỏi.nhung kô cuôc sống là thế.giờ đây em cảm thấy buồn chán ,chán tất cả
mọi thứ .nhữngviệc em co thể làm giờ đây củng chẳng còn muốn làm nũa.em kô có ý
muốn làm anh phải suy nghĩ về em về một người mà em cho rằng chẳng ra gì.em
luôn tỏ ra mình là một ngườui mạnh mẻ , vì lúc nào em củng cười nhưng đằng sau
tiếng cươi ấy là một nổi buồn mà kô ai hiểu đuọc.em chỉ cầu mong rồi sẽ có một
người thực sự hiểu mình.chắc bây giờ đả là quá muộn để em nói rằng em đả yêu
anh, em đả yêu anh rôi! em kô dám nhìn thẳng vào mắt anh em sọ minh sẽ kô vuot
qua nỏi tiêng nói cua gia đình .em sợ mọi thứ nhung guio đay em lại đang làm gì thế
này? chẳng lẽ em là nguòi ích kĩ thế sao?tai sao em lại kô dám làm theo tiếng gọi của
con tim mình. nếu em noi sóm điều này chắc có lẽ giò đây em đang rất hạnh phúc
phải kô anh?
nêú đã là quá muộn thì em sẽ giử mãi hình ảnh của anh nhũng hình ảnh đep nhất
.anh là người đàu tiên đã đem đén cho em niền vui , niềm hạnh phúc và cả những
nổi buồn lớn nhất.chẳng ai có thể thay thế hình ảnh anh trong em!
em sẽ cố gắng học hành thật tử tế.và sẽ nhớ mãi về anh về những gì anh đã cho
em.cảm on anh!hãy tha lỗi cho em nhe! em đã làm anh đau khổ. em sẽ nhớ mãi về
anh!
nổi buồn kô ai hiểu!