You are on page 1of 5

Xuân Hô`ng(13/10/87) : Em da sai

Nobita.ufo : Ai sai ?
Nobita.ufo : Em ko sai
Nobita.ufo : A cung ko ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : vay sao?
Nobita.ufo : Chac chan roi
Nobita.ufo : Chua bao gio anh trach em
Nobita.ufo : A chi tach cho so phan cua minh thoi
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Vay chac co le chung ta phai wen nhau
thgat roi
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Em ko lam duoc
Nobita.ufo : the thi em quen di
Xuân Hô`ng(13/10/87) : That su no qua kho
Nobita.ufo : Voi em u ?
Nobita.ufo : Ha anh ?
Nobita.ufo : Hay anh ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Voi em that su qua kho
Nobita.ufo : The a?
Nobita.ufo : Vay ma gio em dan chat voi mot ai do
Nobita.ufo : Con a thi sao ?
Nobita.ufo : Con vi tri nao cho anh?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Nayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Nobita.ufo : ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : em ko chiu noi su im lang cua anh ?
Nobita.ufo : Em ko tra loi
Nobita.ufo : Bao anh phai noi gi ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Em tra loi nhieu the ma anh lai noi the a
Nobita.ufo : Vay la do may roi
Nobita.ufo : Anh ko nhan duoc cai gi ca
Xuân Hô`ng(13/10/87) : May anh bi treo a
Nobita.ufo : Ko
Nobita.ufo : Do em ko goi chu
Xuân Hô`ng(13/10/87) : sao ko
Nobita.ufo : Bay gio moi goi ma
Xuân Hô`ng(13/10/87) : anh....................
Nobita.ufo : Gi vay ?
Nobita.ufo : Noi di
Xuân Hô`ng(13/10/87) : noi doi
Nobita.ufo : Dang nghe day
Nobita.ufo : Ai
Nobita.ufo : Ai noi doi ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : anh
Nobita.ufo : Neu anh noi doi
Nobita.ufo : Ngay mai anh se ko con ton tai tren doi nay nua
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Anh thoi cai kieu noi do di
Nobita.ufo : Vay sao em lai noi nhu vay ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Tai sao nhu moi honluc naoem ghi that
nhieu anh cung bao ko nhan duoc la sao ha?
Nobita.ufo : Co le do may
Nobita.ufo : Cung co the do nick cua anh bi sao do
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Chacco le la the
Nobita.ufo : Vay em noi lai di
Nobita.ufo : Sao vay ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Em ko muon noi lai nua
Nobita.ufo : The a?
Nobita.ufo : Vay thi thoi cung duoc
Xuân Hô`ng(13/10/87) :
Vay.........thi............thoi..........cung......duoc
Nobita.ufo : Em chat voi ai nua a?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : voi cop
Nobita.ufo : Sao goi lai cham vay ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Luc nao cung chat voi ai vopi ai
Nobita.ufo : Anh dau co quyen
Nobita.ufo : Phai ko ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : quyen gi ha?
Nobita.ufo : Thi quyen hoi em co chat voi ai ko
Xuân Hô`ng(13/10/87) : tai sao lai ko
Nobita.ufo : The cung con co quyen do sao ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : ko biet
Nobita.ufo : Em sao lai ko biet?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : chiusoIQ thap nen ko biet chu sao
Nobita.ufo : Uh
Nobita.ufo : Tu nhan minh IQ thap
Nobita.ufo : Trang ýeb cua anh co cho kiem tra IQ dó
Nobita.ufo : Vào ki m tra th ði
Xuân Hô`ng(13/10/87) : kiem tra roi
Nobita.ufo : Noi xao ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : that day
Xuân Hô`ng(13/10/87) : luc nay thoi
Nobita.ufo : The a?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : ko tra loiduoc
Nobita.ufo : May diem?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : 0 d
Nobita.ufo : The a?
Nobita.ufo : Nguoi ma 0 diem ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : uh
Xuân Hô`ng(13/10/87) : ko co a
Nobita.ufo : Vay moi de ra ha ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : uh
Nobita.ufo : uh?
Nobita.ufo : Uh
Nobita.ufo : U
Nobita.ufo : ???
Xuân Hô`ng(13/10/87) : huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Nobita.ufo : Em noi la ko uh
Xuân Hô`ng(13/10/87) : vay thi U
Nobita.ufo : Biet anh cam nhan nhu the nao ko ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Noi di nghe thu
Xuân Hô`ng(13/10/87) : NOI di
Nobita.ufo : Ngay xua anh ð tung la nguoi rat tot trong suy nghi
cua em
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Em dang rat hoi hop
Xuân Hô`ng(13/10/87) : chu ngayn nay thi sao
Nobita.ufo : Bay gio
Xuân Hô`ng(13/10/87) : saoi
Nobita.ufo : Em dang so sanh anh
Nobita.ufo : De tra loi rang
Xuân Hô`ng(13/10/87) : ko hieu
Nobita.ufo : Anh co dang de em yeu thuong hay ko ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Van con the a
Nobita.ufo : Va em da tra loi rang
Xuân Hô`ng(13/10/87) : co
Xuân Hô`ng(13/10/87) : phai ko
Nobita.ufo : Trong tam tri em
Xuân Hô`ng(13/10/87) : noi di chu
Xuân Hô`ng(13/10/87) : sao nua
Nobita.ufo : Anh sao lai qua binh thuong den nhu vay
Xuân Hô`ng(13/10/87) : troi dat
Nobita.ufo : Ko nhu nhung gi ngay xua em tung mong doi
Xuân Hô`ng(13/10/87) : sai bet
Nobita.ufo : Vay em noi di
Xuân Hô`ng(13/10/87) : thoi anh dung noi nua
Nobita.ufo : Thi em noi di
Xuân Hô`ng(13/10/87) : em da noi o tren roi ma
Nobita.ufo : Co
Nobita.ufo : Nhung anh ko cam nhan duoc
Nobita.ufo : Anh ko con thay em doi voi anh nhu ngay xua
Nobita.ufo : Khi lan dau em chat voi anh
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Vay thi hay ke mat vao mang hinh di
Xuân Hô`ng(13/10/87) : anh se cam nhan ngay tuc thi
Nobita.ufo : The a?
Nobita.ufo : Den bay gio moi nhanh nhu vay
Xuân Hô`ng(13/10/87) : xong chua ha?
Nobita.ufo : Chac la tai may
Xuân Hô`ng(13/10/87) : chu sao
Nobita.ufo : Ma em len mang nhieu vay ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : bay gio phai ve day
Nobita.ufo : Moi 9 h ma
Xuân Hô`ng(13/10/87) : anh o luon tren mang a
Nobita.ufo : Uh
Xuân Hô`ng(13/10/87) : kio an uong gi a
Nobita.ufo : Lam gi cho do co don bay gio
Nobita.ufo : Ko
Xuân Hô`ng(13/10/87) : em se noi voi ba ma anh day
Nobita.ufo : Noi lam gi
Nobita.ufo : Ma dung gap ma anh
Nobita.ufo : Anh so em se bi ton thuong do
Xuân Hô`ng(13/10/87) : con hu phai tri
Xuân Hô`ng(13/10/87) : tai sao
Nobita.ufo : Nhung chac gi da hu
Nobita.ufo : A ko biet
Xuân Hô`ng(13/10/87) : tai sao lai ton thuong ha?
Nobita.ufo : Nhng nhu vay do
Xuân Hô`ng(13/10/87) : la saoi
Xuân Hô`ng(13/10/87) : noi nhanh di
Nobita.ufo : Anh ko biet
Nobita.ufo : Em di voiban ha ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Vay anh biet gi noi het xem thu he
Xuân Hô`ng(13/10/87) : uh
Nobita.ufo : Anh chi biet gio nay anh dang rat buon
Nobita.ufo : The thoi
Xuân Hô`ng(13/10/87) : Vay thi em bo tay roi
Nobita.ufo : Em con muon biet nhieu hon ko ?
Xuân Hô`ng(13/10/87) : rat nhieu
Nobita.ufo : Thoi
Nobita.ufo : Chi klhien e buon thoi
Nobita.ufo : Va lo nua
Nobita.ufo : Nen ko biet thi hon
Xuân Hô`ng(13/10/87) : thoi em phai ve day.tuyi ban no bao ve
Xuân Hô`ng(13/10/87) : anh hay ve di dung ngoi hoai do nua
Xuân Hô`ng(13/10/87) : hay giu gin suc khoe
Nobita.ufo : Gio em dinh the nao ?
Nobita.ufo : Ve em do
Xuân Hô`ng(13/10/87) : dung co nhu the
Nobita.ufo : uh
Nobita.ufo : Ve di
Xuân Hô`ng(13/10/87) : BB
Nobita.ufo : b
Nobita.ufo : Sao ko ve di
Xuân Hô`ng(13/10/87) has signed out. (22/08/2006 8:59 CH)