P. 1
pagsulat-ng-riserts

pagsulat-ng-riserts

|Views: 1,285|Likes:
Published by Aces Mizuchi Socito

More info:

Published by: Aces Mizuchi Socito on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Payak at ispisipiko 3. Iwasan ang paksang teknikal 5. Interesado ang gagawa at mambabasa 2. Napapanahon .Ang Pagpili ng Paksa 1. Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4.

Ang pagpapayahayag ng layunin 1. Bigyan ng kahulugan ang mga termino . Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3. Gumawa ng paunang pahayag 2.

Kard sa paksa c. ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro . Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1. 2. Kard sa awtor b. kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a.palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d. Paggamit ng Kard Katalog a. pamagat ng libro c. lugar na pinaglimbagan. pangalan ng awtor b.

balangkas sa pangungusap 3. balangkas sa talata .Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1. balangkas sa paksa 2.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

.I. Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B. Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A.

Mga simbolismo at pagdulog C.II. Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A. Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B. .

Pangwakas A. Pagbubuod B. Konklusyon C. Rekomendasyon .III.

Ang Pangangalap ng Datos .

Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor. Gumamit ng indeks Kard 2.Mga dapat isaalang-alang 1. Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto. Isang ideya bawat kard 3. .

Sekondaryaa. Pangunahin a. mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c.Mga Pinagkunan ng Datos 1. panayam o interbyu 2. a. binubuo ng manuskrito b. nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik .

maging mapanuri sa pagsulat.Ang Pagsulat Mismo sa Papel . . Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin.

. Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita. b. c.Ang Pangwakas na Balangkas a. maging konsistent sa paggawa ng balangkas. karaniwang balangkas ng pangungusap.

sapat ba ang pagtalakay? d. 2. magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat. orihinal ba ang pagkakapahayag? .Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1. maliwanag ba ito sa sinulat? c. ano ba ang pangunahing ideya? b. Itanong sa sarili a.

Kumikilala 2. Uri ng Talalababa 1.Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik. Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon .

May indensyon na pitong espasyo. .Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto.

89.P. Tupido.Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S. . Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R.. p. 1990). Pulubi Publishing House Co.

P. .Inc...Mahigit sa dalawang awtor Gloria D.. Dugyot Publishing House Co. Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City. 1998). p.178. R. Macuscos et al.

23-24 ( 1972-73 ) . Touto.101-500 . “ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ). Jose Pidal Valiw. pp.Journal: Renato O. blg.

blg.Magasin: Leon B. 3. pp. . Malaya. “ Ang Kahayupan sa bayan”.9-12. bol.8. Mangubat.

2 .1. “ Taguan sa Lansangan:.1988. Abante. Pagtakhan.Pahayagan: Esteban M. p. Nob.

Pag-aasawa ng banyaga. Jillien. Ulat ng mga Marino.Manila:Tanggapan ng Marino. 1990 ( Sampaloc. p. 23. Sampaloc.Nalathalang ulat: Geisa G.Manila. .9. Enero.1990 ).

Panayam: Kosina D. Malinis.1998. Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan. noong Agosto13. .

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

Manila:Tanggapan ng Mayor. Gahaman Publishing House Co. p. 7 Maantig.10 .8.. Malaya.1 Bayani T.loc. p. Bagal. p.2000. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R. Banal.Remate. 9 Banal.1990)p. op cit. Pabahay sa mga Asong Gala. Cit.1.Ulat ng Komite ng Pabahay. Reneyda D. 1997. blg. Akot at Milagros D.7.P..2008 2 Ibid. p.Manila Enero 18. Enero 18.Sampaloc. 3 Ibid. “ Taguan sa Basilan”. Maantig. “ Ang bayan kong Sawi”. 989. 4 Dra. bol. Baso..1989 ( sampaloc. 2004). 8 Pusti N.8 6 Ibid.9 5 Kokie S. p.

bol. loc cit bilang Bolyum confer. kab.Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg. ibid. .ihambing et alii. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay. cf.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. et al.

walang tuldok.p. pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal. (n. sal.d. walang petsa p.) . may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto. o pp.ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina.Op Cit. Opere Citato ( in the work cited ). [sic] w. sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina.

.mga pananda at mga malalaking letra.Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita.baybay.

” . “ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan.Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1. Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi.

Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon.2. “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig. Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa. Kapag ang sipi ay higit sa limang linya. kailangang ibukod ito sa talata.” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… .

” . Kung may bahaging kakaltasin sa sipi.) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay ….3. ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (….

...... Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa........... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao .4....... Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan..........“ .......

“ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait .” .” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid. Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi. “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.5.

pagwawasto o ano mang paliwanag. kapag may isisingit na pagbabago.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian. ilagay ito sa loob ng braket. Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang. “ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang. ] .6.

grammar o kaisipan.salita. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao. ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket.7.” . Kung may mapunang pagkakamali sa baybay. hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas.

kung hindi. ilagay sa loob ng panipi. lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi. Kung bahagi ng sipi.lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama. . c. ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a. ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi.8. ilagay sa labas ng panipi. b.

. :.!. 335 #..3..53.3..

53. 3.360 ..54.'.47.5 /... 596  &.47.360 .5.5.956 7 . .7.53.55 ..:..956 &.

1657.5.76:573655 .4 6:5..7:./.7 7.5...5 56656:. .45.4/.#.2..554.3.5.35: :.5./6 :..0.6 .5. .5 79/.

#.3. 5'./..25./.34/.'... .

47..5.. 5.5¾ %4. /63 /3  7 62& .! .:6 #.360 ..55 .3 670. 360 .5#../..5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9.5265&.7.5..4. 596  7 /1 .:..:65.96: ..5:.. 7 .3.4.:3.3 '.5.69 7 . #:.5 64.. 5/.: $65.596  :. &.360 .'..5' 26.:..5:..53../.47. 3.. 3.% # .:..5.5.3.#375..¾ . %51. .53.554.3 .

/ 3600.965 .5 5.96575.4..25.3...4..4/5 .:561 .. 7../.55.5..2..3.3 ..553.5 634 0659 ../.6 5. /3..1 :. /3 /63 0 .473..69.:.54. 5.4. 36060.73.5/7.3./..4.7.73163.:.575.4...5.55...#. 7.3 /1 2.5 3.4. ..5.21..0 :./. /14 5.00.5.2.

3 (:0* 7 5 1 .4.4.25. &.55. 7...55.51 . 7.57.5 /3."7..7.33.5.5/.7316 3.575.7...3.4...:.3162 .4.55.:. .6920.3 4.5.5 796/. 5..57..3.695.7.69.557.1 :..35 . "79 .5.6 .. 7 677 :.25.5.5.5 :43.64.5:5 2.5.5.6 5.3.65:..5.96575.4.5.

5#.::7 ...51.5695.3./.. 2:.65 :.7.5.::7.5.9. /.2.3.5.5.3. 7.57.5.253.3.3. 4.65267.4.4. .

..7.5.:..3..

..51. .57.4.57.5:../... #.5:95.7.3.55.2.:.5516/35 7.5/65:7 5..5 ¾ ..9.#.5.41.53.3.5.::7 .5:.

5.53462:...:7.3./.5:.5:.3...7. 4.5..1 . ¾ 52. ..37.:.5.4.4....7:65/.5.54.3..Ã .7.3.55/.. /.3.5.7.53.. :/..7.::43.5:.7. .3.4.5.:.5.......966515 .51.5/..54.4.3.34..3..6:. 2.54.5..5:7.5/.9.535....5.5.:6551:65 5/.. 5 7...5/261..

25:.. 54..6:.3162 Ã 54.55.:5:..4..1.1.4.31622.4..3.2653. :7 7../.7..55 37:: Ã ..#375.5.52.5.... 1.3.7. 5.5.2.

51.:.5.... Ã ¾ ..

5..4.3/...6:.525...3.5/6535.7.6                    .4.3.2..23.4.7....55 :. 5:.. 5/.2.232.: .//.4.7.3..5.3...5...55...:. 4.657.596.5 5#.5/65.54.31625.5 /....4.5:43.

4:4.7.54. .5/2.2..52. ¾&.4:.55.664.55.366/5:7.5/5.5.5:..1.625.575..7.:.. 5/5...3.5.5.5 4.9.2.57. 5:.2.5.57 512.6... 75652.3/6:5.5..25.7.5:7:.5 7565.5.7..1 ¾ ..634.5.2.3.55:..4. 5.:.

 2.5.. 3./. 7.:.2.../.::5.366/5/9.564.7. 575.6:.4.5.5 7.3..66..6 7.

2.553.7.53.4.7.:655..55.4..5.5.4.2.52.4.5 '.52..5:..5 7...5 5:54.:3.9...6..5 * .5:.515:./.3.7.4.65 2.54.3..935 2.51.55.512.5 ¾(5 2.7.3.5./.:65.5.3.2.7.6 .53.5...2./.5.5.7.5.:...5..

 :.5 7.3.3.4.75.7.3:.7.5.6 5.3.3.5. 9.55:.55.57..7. /.3.4.:.356.2.4.75.4...44.553. 54.4.3. 4.5(:0*.2.5. 5.....366/:.5.962.: ¾ .6:.2.5 (:0* ...5.5/9..5.5667.3162 .7. 1.7:65(:0*5./.:7.

5.7.:57. 3.4.:..2..41.5.. .57 0 ./..366/57....57..51.:.2.5..4.7.51. 7.7.557 / 3..1751:.3.2. 2.4.....55.5.1...3162.57.57. 3.3162.5.7..:.5.3162./.. 5..5..:. :515 .5.7.5 :4:5615.51.565.4 .57.5357.

/.366/57..:.57 .25 2.5 :7 3.:.:7651 5/.4..3.:57..:.5725 51 3.:.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->