You are on page 1of 2

MO-EL valguspüünised

Elektrilised mudelid: 7104, 7104 Wood, 7106, 7106 Wood, 7111, 364 01, 369 01, 300, 300 Wood, 301, 7218, 7222, 304, 309, 305 E, 307 E, 308 E. Ventilaatoriga mudelid: 355, 361 B, 363 A, 368 G, 377, 354, 371, 366, 396, 360 B, 36506, 365, 367 G, 362 A. Liimpaberiga mudelid: 398, 397, 372

Tooted on pärit Itaaliast, iseloomustavateks märksõnadeks KVALITEET, FUNKTSIONAALSUS, OHUTUS JA KESKKONNASÕBRALIKKUS. MO-EL tooted on läbinud väga ranged tehnilised testid, omades ka vastavaid sertifikaate; suurem osa toodetest on patenteeritud.Kõik tooted vastavad EL nõuetele. MO-EL unikaalsed PILKUPÜÜDVAD valguspüünised kuuluvad teiste samalaadsete hulgas kindlalt TIPPKLASSI

1. TÖÖPÕHIMÕTE

Kõikides valguspüünistes kasutatakse lendkahjurite ligimeelitamiseks sinist ultraviolettvalgust. Kahjurid hävitatakse elektrilaenguga või imetakse ventilaatorisse. Ultraviolettvalguse lainepikkus

on 300 - 400 nm ja see on tervisele täiesti kahjutu.

2. ÜLDIST

Pärast seadme lahtipakkimist veenduge, et ei esineks väliseid kahjustusi. Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatuna. Seade hakkab tööle pistiku torkamisel pistikupessa (puudub eraldi lüliti). Välistingimustes (õues) kasutamiseks sobivad mudelid 7218 ja 7222.

3. KASUTUSÕPETUS

Ärge kasutage seadet mürgiste ja põlevate gaaside keskkonnas ja kokkupuutes vedelikega Enne seadme ühendamist elektrivõrku veenduge, et pinge vastaks ettenähtule. Mõned üldised reeglid elektriseadme kasutamisel:

Ärge katsuge seadet märgade kätega! Ärge puutuge seadet, kui olete paljajalu! Ärge tõmmake juhtmest hoides pistikut pesast välja! Ärge jätke lapsi järelvalveta töötava seadme juurde! Kasutage välistingimustes ainult selleks ette nähtud mudeleid! Ärge pritsige seadmele vett! Enne iga kasutust kontrollige ühendusjuhtme ja pistiku korrasolekut! Ventilaatoriga mudelitel on soovitav asetada kogumiskasti liimipaber!

4. HOOLDUS Enne igasuguste tööde algust seadmega tõmmake pistik pesast välja.

Tühjendage putukate kogumissahtlit ca 2-3 päeva tagant või vajadusel veelgi sagedamini (v.a.

7104

ja 7104 Wood ja liimpaberiga mudelid). Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks asendage lambid sama tüüpi originaallampidega iga 1000 - 5000 töötunni järel. Seda peaks tegema kvalifitseeritud elektrik või hooldusfirma.

Iga kord pärast kogumissahtli tühjendamist on soovitav puhastada ka lamp ja elektroodid. Osadel mudelitel (7106, 7106Wood, 300, 300 Wood, 301, 364, 369) on elektroodide puhastamiseks spetsiaalne puhastuskamm, mis puhastab elektroodid seda tõmmates. Ülejäänud mudelite elektroode tuleb puhastada harjaga.

Seadme peaks tehniliselt üle kontrollima ja täielikult puhastama vähemalt kord aastas. Seda peaks tegema kvalifitseeritud elektrik või hooldusfirma. Soovitatakse kasutada originaalvaruosi.

5. TÄHTIS

Kõik mudelid on topeltisolatsiooniga ja ei vaja tingimata maandatud elektriinstallatsiooni. Välistingimustes kasutatavad mudelid on ka pritsmekaitstud.

6. PAIGALDUSKOHA VALIK

6.1 Välistingimustes

Parimate tulemuste saavutamiseks riputada valguspüünis maast 2 – 3 m kõrgusele. Paigaldada valguspüünis inimestest veidi eemale (kuid mitte kaugemale, kui ettenähtud mõjupiirkond) hämaramasse tsooni. Kasutage valguspüünist kohe, kui kevadel esimesed

lendkahjurid ilmuvad.

6.2 Sisetingimustes

Paigaldage valguspüünis umbes 2 m kõrgusele. Paigutage ruumi pimedaimasse ossa. Töötab paremini poolhämaras ruumis. Paigutage ruumi vaiksemasse osasse, eemale kärast.

Mitte asetada valguspüünist tuuletõmbuse või liikuva õhuvoolu tsooni.

7. GARANTII Garantii seadmele kehtib olenevalt mudelist 2-3 aastat ostukuupäevast alates. Luminofoorlambid ei kuulu garantiilisele vahetamisele. Lambi eluiga on sõltuvalt mudelist 1000 – 5000 h. Kui Teie poolt ostetud toode vajab garantiiremonti, võtke ühendust Pest-Chemical OÜ kontoritega Tallinnas, tel. 6376513 või Tartus tel.7428446 ja leppige kokku edasise toimimise suhtes.

Garantiitingimused:

1. Garantii kehtib ainult nendele toodetele, mida on kasutatud vastavalt kasutusjuhendis näidatud tingimustele.

2. Garantii kehtib ainult toote originaalmüügidokumendi, millel on müüja nimi, ostukuupäev ja tootetüüp esitamisel koos defektse tootega.

3. Garantii ei kehti järgmistel põhjustel tekkinud vigade kohta:

- transpordil või muudest juhuslikest või tahtlikest vigastustest tekkinud vead;

- toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest, hooldamisest või kasutamisest põhjustatud vead;

- toote paigaldamisest või ohutusnõuetest mittekinnipidamisel tekkinud vead;

- kui toodet on remontinud selleks volitamata isik või hooldusfirma

4. Garantii ei hõlma toote töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade remonti.

5. Garantii ei hõlma toote puhastamist, hooldamist ja kasutamise õpetamist.

6. Garantiiremonti võetakse vastu ainult hooldusjuhises antud nõuete kohaselt puhastatud tooted.