You are on page 1of 2

JURNAL PENYESUAIAN PERUSAHAAN DAGANG

1. IKHTISAR LABA
TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

31 Ikhtisar L/R
Persediaan Barang Dagang

Persediaan Barang Dagang


Ikhtisar L/R

2. HPP
TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

31 HPP
Persediaan Barang Dagang

HPP
Retur pembelian
Potongan pembelian
Pembelian
Biaya angkut

Persediaan Barang Dagang


HPP
JURNAL PENUTUP

1. UNTUK PENYESUAIAN PERTAMA


TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

31 Penjualan
Retur penjualan
Potongan penjualan
Ikhtisar L/R

Ikhtisar L/R
Retur pembelian
Potongan pembelian
Pembelian
Biaya angkut
Biaya gaji
Biaya sewa

Sama

Sama

2. UNTUK PENYESUAIAN KE DUA

TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

31 Penjualan
Retur penjualan
Potongan penjualan
Ikhtisar L/R

Ikhtisar L/R
HPP
Biaya gaji
Biaya sewa