You are on page 1of 44

MULŢUMESC 10

MULŢUMESC 10
15 Octombrie 2005
MULŢUMESC 10
15 Octombrie 2005
Caransebeş
MULŢUMESC 10
15 Octombrie 2005
Caransebeş

“plini de roada neprihănirii”


MULŢUMESC 10
15 Octombrie 2005
Caransebeş

“plini de roada neprihănirii”


Filip. 1:11
MULŢUMESC 10
15 Octombrie 2005
Caransebeş

“plini de roada neprihănirii”


Filip. 1:11

Bine aţi
Şi pentru nori

Aceste flamuri sure

Ce se târăsc pe culmi
… şi
Din miazănoapte

… către răsărituri
Cuvine-se
adânc
Să-Ţi
mulţumesc!
Şi pentru ploi…
… şi pentru greul vânt
Şi pentru zi…
… şi pentru nopţi…
… şi pentru stele
Şi pentru vremi…
… şi jumătăţi de vrem
Şi pentru pacea cântecelor mel
Pentru izvor…
… şi pentru vii…
… şi stâni
Şi ce e dincolo de oseminte
Pentru strămoşi…
… şi pruncii nenăscuţi
Şi bucuria-aducerii-aminte
Pentru zăpezi …
… şi crini…
… şi pelicani
Şi busuioc şi fluturi şi …
… uitare
Şi pentru amintiri îţi mulţumes
Şi pentru ziua mea de-nmormântar
Şi pentru anotimpuri luni şi ani
Pentru făclii şi spaime…
… şi lumină
Pentru veşmintele de
sărbători
În vatra asta stinsă de
MULŢUMESC 10
15 Octombrie 2005
Caransebeş

“plini de roada neprihănirii”


Filip. 1:11

Bine aţi