P. 1
Maghar Akadémia - Skalárháború

Maghar Akadémia - Skalárháború

|Views: 148|Likes:
Published by Sairamark

More info:

Published by: Sairamark on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

Maghar Akadémia - Skalárháború

2011.09.27. 12:14

Szekciók

Élet a világegyetemben

Föld

Keresés címke alapján : Élet a világegyetemben, UFO kutatás, Ember versus Természet!, Föld

Skalárháború
Írta: Aranyi László 2009. 08 09.

Miként „sugározzunk” betegségeket? Pszichoenergetika. Vigyázat: tudatmanipuláció. Cél a totális ellenőrzés. A nyugati világ túlságosan materialista. Jakuza kapcsolat. Kvantumfegyverek.

1. Az újfajta hullámok felfedezésének története Habár „újfajta” hullámok felfedezéséről szól a cím, valójában korántsem erről van szó. Igazából az elektromágneses hullámok (EM) különleges típusát értjük e megjelölés alatt. A felfedező, pedig nem más – hasonlóan oly sok esethez -, mint Nikola Tesla. Ő „sugárzó energiának” nevezte e hullámokat, felismervén, hogy a világűr telis-tele van velük. Az oroszok már az 1930as évek óta igyekeznek fegyverként hasznosítani e jelenséget, a longitudinális (a haladási iránnyal azonos hullámfront) elektromágneses hullámokat. Thomas Bearden nyugalmazott alezredes

A fegyverként bevethető longitudinális (vagy skalár) hullámokról beszélt Nikita Hruscsov 1960. januárjában.

EM

„1957-58-ban a szovjetek hatalmas energiájú Skalár EM hullámokkal kísérleteztek. Ennek következménye az Urálban, egy atomtemető közelében bekövetkezett baleset. A teljes terület elpusztult. Ugyanabban az időben további szuperfegyvereket is fejlesztettek, ezekre hivatkozott Hruscsov 1960-as, a Szovjet Elnökséget tájékoztató referendumábam. Megjegyezte, ezek a támadóeszközök oly mértékben hatékonyak, hogy akár a teljes életet képesek kipusztítani a Földről, ha korlátozás nélkül alkalmaznák őket.” – (Tom Bearden) Természetesen az elmúlt időszakban sem álltak le a fejlesztések.

http://www.magharakademia.hu/index2.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9

Page 1 of 42

Maghar Akadémia - Skalárháború

2011.09.27. 12:14

A longitudinális EM hullámok néhány alkalmazási területe: 1. Egy csapásra megoldható lenne az energiaválság. Szükségtelenné válnának az „olajháborúk”. Ez a fajta energia végtelen mennyiségben áll rendelkezésre szabadon és örök időkön át. 2. Elképzelhetetlen energiájú fegyverek előállítása nemcsak lehetségesé válik megismerésükkel, ilyen eszközökkel már számos nemzet rendelkezik. E fegyverek ereje példátlan és rémületet keltő. 3. Korunk súlyos betegségei, mint a rák vagy az AIDS, de közel valamennyi betegség, néhány évnyi fejlesztés után esetleg gyógyíthatóvá válik – megfelelő költségvetési támogatás esetén. Mindenki egészségessé válhatna és egészségben élhetne. 4. Tömegek tudatbefolyásolása szintén lehetségessé válik, azok a berendezések pedig, amelyek ezeket a hullámokat gerjesztik, bizonyos nemzetek területén már elhelyezésre kerültek. Hamarosan lehetségessé válik teljes nemzetek tudati rabszolgasorsba süllyesztése néhány tárcsa elforgatása révén.

A skalár EM hullámok természete A skalár EM hullámok különböznek a hétköznapokban ismert, a televíziót, a rádiót, a mobiltelefont, stb. működtető elektromágneses energia fajtájától. A közönséges EM hullámok transzverzálisak, azaz a haladási irányukra merőlegesen rezegnek, lényegesen különböznek hát a longitudinális EM hullámoktól. Ezek a skalár hullámok igazából nem a mi „anyagi” világunkban léteznek, hanem világűr vákuumában, illetve az „idő birodalmában”. Fontos megjegyezni, hogy ez a fajta vákuum betölti a Világegyetemet, a szilárd testeket is. A saját testünk is nagyrészt ürességből áll, sokkal nagyobb térrészek helyezkednek el a szervezetünket felépítő atomok, molekulák között, mint amekkora teret azok kitöltenek. Ez a fajta energiaóceán tehát a Világegyetem minden pontján megtalálható, minden pontján megcsapolható. Hatalmas felfedezésnek számított, amikor felismerték, az „üresség” korántsem üres valójában, ugyanis telis-tele van energiával. Bearden alezredes úgy hivatkozik erre az energiára, mint „az idő birodalma”. Az időn felülálló energia? Úgy hangzik, mintha a Star Trekből idéztünk volna. Azonban ha megismerjük a maga valójában, talán olyan felfedezéseket tehetünk majd, melyek messze túlmutatnak a Star Trek legelrugaszkodottabb elképzelésein is. Háromdimenziós világban élünk, ahol szokás az időt 4. dimenzióként kezelni. A skalárhullámok kutatásából az derült ki, hogy az idő valójában nem más, mint koncentrált energia. Az energia koncentráltságának mértéke pedig pontosan ugyanolyan, mint az anyagba koncentráltságának mértéke!

http://www.magharakademia.hu/index2.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9

Page 2 of 42

Maghar Akadémia - Skalárháború

2011.09.27. 12:14

A kör szépen bezárul. Az atombomba az anyagba zárt energiát szabadítja fel, a skalárhullámok felhasználása révén lényegében az időbe zárt energiát tudjuk szabadjára engedni. Jól látható, az úgynevezett „időbomba”, meglehetősen más értelmezést kap így.

Új tudomány új elnevezések – skaláris elektromágnesesség „Az [orosz] fegyverkutatók feltámasztották az elektrodinamika történetének egyik régi szóhasználatát, az „energetika” fogalmát. Az egyesített elmélet általuk történő megközelítése szerint, minden az „energetikán” alapszik. Ez a modell és a benne foglalt alapok igen hasonlatosak az „Egyetlen Alapvető Egység” nevet viselő modellhez, ahol az „energia” jelenti azt a bizonyos „egységet”. Ha valaki az EM energiát teszi gondolkodásának központjába, akkor igazából az orosz energetikai megközelítést alkalmazza. Ez az egyesített megközelítés mindent egybevesz, beleértve valamennyi energia-kölcsönhatást és energia-kapcsolatot az anyagon belül (az energetika első csoportja, a név maga ugyanaz, „energetika”), az élő anyagon belüli mező és anyagi kölcsönhatásokat (az energetika második csoportja, „bioenergia” névvel jelölve), és valamennyi tudati működés, ideértve a tudat és az anyag kölcsönhatását (e harmadik csoport neve „pszichoenergetika” – Olykor „pszichotronika néven is említik orosz tudósok.” „Figyeljük meg, a fegyverfejlesztők az energetikának három csoportját különböztetik meg, minden egyes csoport a cél természetétől függ.” – Bearden. Nikola Tesla

Rick Anderson a következő szavakkal írja le az új tudományt: „A skalár EM elnevezés a már nyugdíjazott Thomas E. Bearden alezredes - rendszer-elemző, a háborús játékok specialistája -, aki az elektromágnesesség lényegének megfogalmazói közül azon elmélet támogatója, miszerint lényegében egy hatalmas, láthatatlan, mindenütt jelenlevő skalár energia (ellentéte a vektor energiának) létezik, és ez az energia egyben minden fizikai valóság alapja.” „Ha Beardennek igaza van a skalár EM hullámok természetével kapcsolatban, akkor lehetőség van olyan berendezések megépítésére, melyek képessé tesznek bennünket a gravitáció, az idő, a tehetetlenség, és egy objektum tömegének a megváltoztatására. A dolog így természetesen rendkívüli fontossággal bír a katonai alkalmazások tekintetében, űrhajók meghajtásánál, időutazás kapcsán, teleportáció, a parajelenségek, és egy csomó olyan jelenség megértésében is, amelyről jelenleg még fogalmunk sincs.” „Idő-energia, az idő múlása, és az idő szerkezete jelentik az elektromágnesesség legfontosabb területeit. Az ’idő, mint energia’ egykor ugyanolyan könnyen kezelhetővé válik, mint manapság
http://www.magharakademia.hu/index2.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 3 of 42

Maghar Akadémia - Skalárháború

2011.09.27. 12:14

a térenergia. Mindig is foglalkoztunk a téridő és a téridő görbületének kérdéseivel.” A vákuum terében felfedezett skalár-energiát olykor „nullponti energia” névvel is említik. Thomas Valone szavait idézve kíséreljük meg e fogalom magyarázatát. „Boyer történelmi levezetése szerint, valamikor a 17. században úgy gondolták, tökéletesen üres teret kapunk, ha egész egyszerűen, eltávolítunk minden benne fellelhető anyagot, és természetesen gázokat is. Ez volt a vákuum előállításának legkorábbi elképzelése. A 19. század végére egyértelművé vált, ha mindent kis is veszünk egy adott térből, valami csak megmarad, méghozzá annak hősugárzása. Akkoriban úgy tűnt, a hősugárzást hűtéssel ki lehet kiszöbülni. A második verzió valódi vákuumja tehát hideg, abszolút nulla fokra lehűtött üres térről szólt. Mindösszesen el kell érni az abszolút nulla fokot és valódi vákuumot kapunk. Valóban? Nos, azóta az elméletet és a kísérleti megállapítások is odavezettek, hogy a vákuumban megtalálható egy nem termális (hő) eredetű sugárzás is, és ez a sugárzás még akkor is létezik, ha netán el tudnánk érni az abszolút nulla fokot. Innen az elnevezés, „null ponti” (zéró ponti) sugárzás.” Ismét idézzük Beardent: „A túlélésünk érdekében parancsolóan szükségszerű az állampolgárok értesítése arról, hogy drámai változások beköszöntése előtt állunk. A hatalmas lehetőségeket rejtő új tudomány és műszaki fejlődés – megfelelő keretek között tartva -, az egész emberiség érdekében felhasználható lenne, és nem csak az elpusztítására. Ha kiengedjük az irányítást a kezünkből, utat engedünk a földi élet teljes megsemmisítése előtt miként azt Nyikita Hruscsov jelezte 1960-ban.”

2. Megcsapolni a skalárhullámokat „Bizonyos hatalmak nem igazán szeretnék, ha az elektromágnesesség e kiterjesztett elmélete általánosan ismertté válna, netán az iskolákban tanítanák. Mindez ugyanis elvezetné az állampolgárokat a szabadenergia (ingyen-energia) használatához, ami miatt gazdasági téren lehetetlen lenne őket irányítani. Pontosan ez volt az az ok, amiért Teslát elnyomták… Ma pontosan ugyanaz a hatalmi elit állja útját mindenféle tömeges elterjesztésnek.” – Bearden A vákuum energiájának kifogyhatatlan óceánja, az idő birodalmában található skalár EM hullámok immár elérhetővé váltak, és „átalakíthatók” közönséges (transzverzális) EM hullámokká. A fejlődés olyan mértékű lehetne, mint amikor az első vízikerekeket felállították a folyókon. Az energia ingyen van. A folyó akkor is termeli számunkra, ha éppen nem akarjuk hasznosítani. Jelen esetben pedig egy hatalmas folyóról van szó, semmiben nem csökken energiája a ’vízikerekünktől’. Mindez azt jelenti, hosszantartó megoldás van birtokunkban az „energiaválság” kezelése kapcsán, feltéve persze, hogy akiknek ez a bizonyos megoldás a kezükben van, hajlandóak lesznek végre átadni az egész emberiségnek.

http://www.magharakademia.hu/index2.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9

Page 4 of 42

a „legrosszabb dolog következhetne be”. Minden bizonnyal évtizedeken át is képes működni. Meg kellene ezt a kijelentést fontolni. Olyan motorokat gyárthatnánk.27. legyünk akár a Világegyetem bármelyik pontján.Maghar Akadémia .” A longitudinális hullámok. hogy talán jobb. melyekbe egész egyszerűen nem kellene üzemanyag. ha mindeközben néhány egzotikus fogalmat kell használnunk. Mindeközben a kormányzatok igyekeznek úgy tenni. mintha ezek a fegyverek nem is léteznének. mindenhol és mindenki számára teljesen ingyen az egész világon. valójában ezek a fegyverek annyira veszélyesek. Természetesen első alkalommal ott lenne még a berendezés költsége. az energia áramlása azonban teljesen ingyenes és a készülék élettartama is rendkívül hosszan tartó. és minden erőnkkel megakadályozni a skalár fegyverek bevetését akár háborúban.hu/index2.magharakademia. nincs másra szükségünk. mint egy dipólusra. egyúttal pedig igyekeznek titokban tartani az emberek előtt. miszerint ha bevetésre kerülnének. Ahelyett. és alaposan figyelembe venni. hogy e tudományterület néhány csodájára és eleganciájára felhívjuk a figyelmet. hogy az alkalmazásuktól való félelem pszichológiai gátakat emel bevetésük előtt. A problémát az jelenti. akár szélesebb embertömegek tudatbefolyásolására. „Mint a bolygó lakosai. nyilvánosságra hozza az igazságot bármi áron is. mennyire. és ezzel a veszéllyel mindannyiunknak szembe kell néznie. minden földi élőlény számára. megerősítik a tényt. hogy elfogjuk a szabadon áramló EM energiát egy mágnest tartalmazó http://www. ám akik a skalárfegyverek kutatásával foglalkoznak. Ez azonban nem lehet akadálya annak. is ha nem tudjuk pontosan. E fegyverek jelenleg folyó fejlesztése az egész világ számára közvetlen veszélyt jelent.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 5 of 42 . Ám a vákuumban mindenütt jelen lévő skalár EM hullámok megcsapolásának lehetősége elképzelhetetlen erejű fegyverek elkészítését teszi lehetővé – néhány fajtájuk már létezik is. szembesülnünk kell mindezzel. de akár kunyhó is saját energiaforrással rendelkezhetne. Minden egyes ház. hiszen nem tartalmaz mozgó alkatrészt a generátor. Valójában az idő hatalmas energiájának megcsapolását alkalmazó fegyverek pusztító ereje oly hatalmas. Tom Bearden elhatározta. 12:14 Egy csapásra megszűnne az olajtól való függőségünk.Skalárháború 2011. átalakítani a skalár energiát. valamint az idő birodalmának fizikája és matematikája távol esik az átlagember ismereteitől.09. Mozgó alkatrészt nem tartalmazó elektromágneses generátor Nehéz megérteni. Bearden néhány szóban összefoglalja a lényeget: „Nem jelent problémát a kívánt energiamennyiség előállítása az aktív vákuumból. hogy figyelmeztetnék az embereket őszintén a jelen helyzetre. Olyan autókat gyárthatnánk. melyek önmagukat hajtják meg. Vagyis az elektromágneses energia korlátlan mértékben állna rendelkezésünkre. még akkor is.

e fegyverek energiája az idő birodalmából ered. január. ami soha nem létezett korábban.” . Fantasztikus fegyver. a katonai erőinket a harcmezőkön és a lakosságunkat. E fegyverek pusztító hatásukat pedig azonnal. napkitörések előidézése. ám ezek olyan hatékonyak.Skalárháború 2011. sem a bombázók száma tekintetében. A rés a skalár elektromágnesesség vagy – elektrogravitáció terén keletkezett” – Bearden. elmebeteggé tevő rendszerek. földrengés. Tesla Howitzer. A fegyverkezési hajsza egyszer és mindenkorra megváltozott a longitudinális skalár energiát használó hullámágyúk kifejlesztésével.hu/index2. nem a tengeralattjárók. úgymint „előtte” és „utána”.Maghar Akadémia .magharakademia. Edwin Gray. Skalárfegyverek Skalár interferometria. a begyűjtött energiát használjuk ennek a mágnesnek a feltöltésére. John Bedini.09. vagy egy generátor csatlakozója a maga pozitív és negatív töltéseivel. Számos igazoló kísérletet végrehajtottak már e téren. Bruce de Palma és mások. 1960. Ennek a felmérhetetlen hatalomnak a birtoklása osztja két részre a történelmet.” 3. elkészíteni egy kis dipólust. Más szavakkal. anélkül. támadás a tudat ellen – a Jakuza rendelkezésére bocsátva tesztelésre. az otthonunkat. „Az orosz energetikai fegyverek képesek lerombolni háromszoros védőpajzsunkat. teljes mértékben megsemmisítenék a földi életet. Új „rés” keletkezett a harci eszközök arányában. tehetetlenség-előidézés – 10 nemzet rendelkezik velük. mint mega-dipólus. pontosan a célban fejtik ki. Bárhol veszünk is egy dipólust. hevítés/lehűtés. egyelőre igaz a tudósaink aktatáskáiban.27. emellett tudatromboló. a cél által elfoglalt helyi tér http://www.Hruscsov. negatív és pozitív pólusra polarizált elem.vagy lézerfegyverek terén. hogy úgy mondjam. és kvantumfegyverek. az üres tér vákuumának longitudinális EM hullámai hordozzák. a természet boldogan átad számunkra annyi EM energiát. De lehet a Föld mágneses tere. a hatásuk megsemmisítő erejű. Még egy egész galaxis is szóba jöhet. de még csak nem is a részecske. hogy a felfogott energia révén elpusztítanánk a forrás dipólust. a természet pedig örömmel árasztja felénk ingyenes EM energiáját. a végtelen mennyiségben jelen lévő skaláris EM energia kinyerhető és visszatáplálható a vákuumba. gyorsan és hatékonyan. A dipólus lehet egy közönséges. Bármilyen célpont nagy távolságból történő irányított megsemmisítése olyasmi. nem a rakéták. skalár stratégia. az Elnökségnek. Ezt követően már soha többé nem kell fizetnünk semmiért. hogy ha korlátozás nélkül bevetnénk őket. 12:14 áramkörben. Ez a rendkívüli mechanizmust a lehető legegyszerűbb elképzelhető elven működik: készíts egy közönséges dipólust. korlátozás nélkül – mindössze kicsiny kezdőlépést kell ehhez megtennünk. „Új fegyverekkel rendelkezünk. amennyire csak szükségünk van. Tesla kupola. Ne feledkezzünk meg róla.és időjárás fegyverek.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 6 of 42 . Ez az egyetlen igazi energiával kapcsolatos probléma a bolygón. de akár a Napé vagy kozmikus testeké is. pl.

Meg a helikoptereké is. arra a kérdésre. A nukleáris fegyvereket még a silójukban http://www. Ezeket az interferométereket nevezik „Tesla Howitzernek”.hu/index2. ne vigyünk semmit sehova.magharakademia. 12:14 energiájának felszabadításával. Az új fegyverek még a Napban is képesek vihart kiváltani! Erősen sürget tehát az előállt helyzet mindezen tények nyilvánosságra hozatalára. Továbbá. Az „ember” pusztítóképessége hihetetlen mértékben megsokszorozódott. hogy jelen esetben egy skalár EM ágyút láthatunk folyamatos. a kiváltott hőhatás révén. hogy „Az ön állítása szerint valódi energia átvihető a fénysebességnél gyorsabban?” – így válaszolt: „Igen. Az ágyú kisebb teljesítményre állítva. Szinte valamennyi jelenleg hadrendben álló nukleáris fegyver használhatatlanná tehető elektronikus blokkolás alkalmazása révén.27. hanem mintegy ’körülötte’. A teret ’megkerülve’. pusztán rámutatva a Föld bármely pontjára.09. teljesen egyértelmű. Bearden: „Kondenzcsík a bal oldali képen kb. a belső EM energia átvitelének sebességét nem korlátozza be a fénysebesség. minden csak attól függ. Bearden. (az elsődleges ágyú természetesen endotermikus módban működött. valódi „távolhatás” révén. Nem a háromdimenziós téren át.) Képesek hatalmas energiakitöréseket előidézni távoli célpontok esetében is. anélkül. milyen modellt használunk a dolog megértéséhez. A bombák kora már lejárt. hogy energiát utaztatnák a ’téren át’ – ahogy azt a hétköznapi életben megfogalmazzuk. 225 km hosszú. időben vagy egy magasabb dimenzión át irányítva közvetlenül. Minden. a közelben. abban a reményben. a hipertéren keresztül. ugyanazon a helyen. transzfer. képes működésképtelenné tenni a célterületen valamennyi elektronikus berendezést. lehetséges energia-változást előidézni távoli rendszerekben vagy egy távoli helyen. vagy bárhol másutt.” A Tesla Howitzer – és bevetési módjai A legfontosabb szempont.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 7 of 42 . nagytávolságra végrehajtandó csapás levezérelhető egy irányítóteremből. hogy a nemzetek vezetői összegyűlnek és betiltják a skalár fegyverek használatát. egzotermikus módban működni. Ezzel együtt az őket szállító repülőgépeké is. Két skalár antenna egybekapcsolva számítógépes összeköttetéssel skalár interferométert alkot.Skalárháború 2011. Beardan alezredes szerint pedig az oroszoknak százával van ilyen rendszerük. hogy úgy mondjam. és majdnem vízszintes. Mindez azt jelenti. a széles tömegekkel való megismertetésre. amikor mérhetetlenül nagy EM energiakitörést kelt a célterületen.Maghar Akadémia . Az egyik lehetőség az „exzotermikus” mód. (Tesla ágyú. A skalár ágyú pusztítóereje elérheti egy nukleáris robbanásét és könnyűszerrel megismételhető. attól mindössze másfél fokkal tér el.) A Tesla Howitzer többféle módon képes pusztítani.

szélviharok. leginkább utasszállító repülőgépek pilótáira hivatkozva. Bármelyik repülőgépet le tudják szedni. A Tesla Howitzer következő üzemmódja az „endotermikus”. lehűthető amott. legyen az akár a hatalomtól megrészegült szenátor. vagy miniszter. Bearden számos példát ad a „hideg robbanásokra”. ha ismerik pontos tartózkodási helyét. a felhők feloszlathatók. Például teljes mértékben blokkolni tudják a Wall Streetet.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 8 of 42 .magharakademia. A harkály-háló rendszer. a katasztrofális felmelegedés. Vajon nem http://www. Bármely személy. Arra is képes. elektronikus vezérlő-áramköreik elpusztítása révén. bárhol a világon és bármikor. Ezt az endotermikus alkalmazást több esetben lefényképezték már műholdakkal is. Egy ilyen viszonylag kicsiny beavatkozás révén a skalár ágyú képes egyetlen nap alatt összeomlasztani az USA gazdasági életét. Felmelegíthető a levegő itt. Az endotermikus módban kivont energiának valahol fel kell szabadulnia. hogy akár egy óceán bizonyos részeit teljes mértékben megfagyasszon.gomba alakú felhő emelkedett fel kilométeres magasságokba az égbe az óceánról. de akár tornádók is. tankok. A technikai eszköz vagy a tank eldobhatóvá lesz. bevethetetlenné. hogy megtagadja mindezt a pusztító erőt.” (Ez a bizonyos „hűtési üzemmód” felcsillanthatja a reményt számunkra. Bearden a Tesla ágyú endotermikus módban való bevetéséről a következőket mondja el: „Hideg robbanások felhasználhatók. Az egyes személyek ugyan felolvaszthatók. kongresszusi tag. Mindenkitől jogosan várhatjuk el.Maghar Akadémia . A skalár interferometria felfedezése és kifejlesztése „új világot” teremtett számunkra. e célra a Föld egy másik pontját szokták kiválasztani. akár tetszik nekünk ez a világ akár nem.09. hogy esetleg egy napon. az egyenesen futó légáramlatok meghajlíthatók. a Tesla Howitzerek segítségével megfordítható lenne.27. A fűtési (egzotermikus) és hűtési (endotermikus) módokat együtt használva az időjárás tetszőleges mértékben megváltoztatható a bolygónk bármely pontján.Skalárháború 2011. felhők állíthatók elő. Nem csoda. A skalárágyúk képesek tönkretenni a Föld bármely pontján elektronikus rendszereket. de akkor már halottak. hogy a nyilvánosság minderről tudomást szerezzen! Új korszakban élünk. egyes személyek. Ebben az esetben az ágyú éppenséggel elvonja az energiát a célterületről. hogy az országok vezetői nem akarják. meggyilkolható egyetlen puskalövés nélkül. Hatalmas – többnyire vízből álló . vagy berendezések megfagyasztására. Fel kell ébrednünk. szükségképpen rendkívüli mértékű lehűlést okoz nagy távolságban. a világ legnagyobb tőzsdepiacát pusztán elektronikai rendszereik megbénításával. félelmetes látványt nyújtva. 12:14 teszik használhatatlanná.hu/index2.

hogy magából a mindenhol megtalálható. az abból a tulajdonságukból fakad.” – Bearden. A „harkály hálózat” olyan EM hullámok hálózata. ezeket manipuláljuk.Skalárháború 2011. Az interferenciáknak és fodrozódási mintázatoknak köszönhetően elérhetjük a kívánt energetikai hatást. a célterületen tartózkodó valamennyi személynek lerombolják a tudat-test kapcsolatát. azért.27. Alacsony hatásfokon használva a megcélzott személy elveszti eszméletét. A nagy Tesla howitzerek a célpont megsemmisítéséhez felhasználják a világméretű elektromágneses mintázatot. Nemcsak http://www. a felhevítés vagy lehülés magából a cél által elfoglalt térrészből származik.Maghar Akadémia . Már a megnevezés is meglehetősen rémisztő. melyek csatornákat nyitnak az LW hullámok számára. így kapcsolunk össze közeli helyszíneket távoli pontokkal a téridőben. Az oroszok kezdték meg az ilyen jellegű kísérleteket 1976-ban. melyet a célterület elfoglal. Számítógépes rendszereket használnak a „harkály hálózat” helyzetének mindenkori bemérésére. nagymennyiségű hőt kivezetni a légkörön túlra. az úgynevezett „harkály hálózatot”. a célterületen tartózkodó valamennyi személy egyfajta hipnotikus transzba esik. „…lehetséges a fegyver energiáját és hatását magára a téridőre irányítani.hu/index2. melyben igen érzékennyé válnak utasítások és parancsok végrehajtására. A tudat és a szervezet elektromágneses kapcsolatára gyakorol befolyást. a kiinduló helytől a célpontba.09. idő birodalmából származnak. Kicsit erősebbre állítva. a Föld bármely pontja felé. hogy ne kelljen tömeget és energiát „utaztatni a térben”.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 9 of 42 . Az energiarobbanás. vagy az űrben). a víz alatt. Ehelyett fodrozódást és interferenciát keltünk a téridőben. Az időjárás-befolyásolás céljából skalárfegyver jellegzetes radarképe bevetett Az ágyú használatának harmadik lehetőségét Bearden alezredes „tudatrabló” módnak nevezi. Nagy energiára kapcsolva a berendezést. Mindez lenyűgöző. bármilyen nagy távolságban legyen is. 12:14 lenne-e képes egy nagyobb méretű. egyenesen a célterületen és a célterületnek magának a felhasználása által. azok összeesnek és azonnal meghalnak. olyan állapotba. és egyfajta bolygóközi termosztátként működni?) Amikért a skalár hullámoknak nem kell átutazniuk a téren. a világűrben vagy a Holdon felállított szerkezet. abból a téridőből felszabadítva az energiát. így lehetővé válik az ágyúk számára a cél pillanatok alatti kijelölhetősége (lehet az akár a föld alatt.magharakademia. A fegyverek csak kicsit megrázzák és felszabadítják a mindenhol jelen lévő végtelen energiát a célpontban.

A tudatrabló fegyvert be lehet vetni kis területen. tökéletesen sterilizálódnak. önálló kategóriát alakítottak ki. „Az emberi test a támadást követően rongyként esik össze.Skalárháború 2011. nem az átlagos energia. azonnali eszméletvesztést okozva nála. mindössze egyetlen impulzussal. nagyon hatékony. minden alkotója halott. skalár EM fegyver képes kiütni egy egész tankot is.magharakademia.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 10 of 42 . Hosszú ideig megmarad a bomlás legkisebb jele nélkül. Az élő szervezet minden egyes sejtje azonnal elpusztul. meglehetősen különös halált halnak.09. Nagyon csendes.27. a következőket jegyzi meg: „Katonai szempontból a skalár EM fegyverek meglehetősen széleskörűen alkalmazható berendezések. A tankok bevetése szárazföldi küzdelmekben tehát teljes mértékben elavulttá válik. Ezért a fegyver bevetése nem igényel különösebben nagy energia-befektetést. Hátborzongató helyzet. Az emberi tudat ellen bevetett fegyverek fejlesztése során a skalár fegyverek többi területéről leválva. beleértve a legkisebb baktériumokat is.” Mindezekhez Bearden még hozzáteszi: „Hasonló – egy aknavető méretű -. Igen hasznos alkalmazási terület lehet börtönlázadások megfékezése. Olyan képet fest. Bearden amikor megemlíti a howitzerek „tudatrabló” üzemmódját. 12:14 „egyszerűen” meghalnak az emberek. sunyi és meglepő technika. április 4-én éppen az időjárás-jelentés idején villant fel a háttérben egy jellegzetes skalártámadás jele. Akár teljes katonai szakasz is megsemmisíthető egy szempillantás alatt.” „Nagy intenzitású pulzáló módba kapcsolva. Helikopterek? Ha valaki megpróbálna http://www. emberek eszméletlenné tétele vagy meggyilkolása érdekében. a célszemély erős légáramlást érzékel. és marad mozdulatlan. hanem szervezetükben mindenféle élet megsemmisül. Még 30-45 nap múltán sem indul bomlásnak.hu/index2.” „Rendkívüli mértékű pusztítást végezhetnek a személyi állományban. mint a radioaktív sugárzással sterilizált élelmiszerek.” 2001.” „A fegyvert alacsony intenzitású pulzáló módba kapcsolva „ki lehet ütni egy embert”. nem bomlanak le meglehetősen hosszú időn át sem.” „A halál gyorsan jön és visszafordíthatatlan. majd idegrendszere rögvest összeomlik. A teljes idegrendszer egy pillanat alatt összeomlik. Következménye: azonnali halál. A csúcsenergia a legfontosabb. de akár egy teljes népesség legyilkolására is.” „Akiket skalár EM fegyverekkel találnak el.Maghar Akadémia . ezek az úgynevezett pszichoenergetikai fegyverek. Semmiféle reakció.

Maghar Akadémia . csak elő kell venni ugyanezt az eszközt. skalár EM hullámok felhasználása révén.27. Egyikük sem rendelkezett skalár EM hullám detektorral. Villámgyorsan kiolvaszthatók. A fegyver képes lelőni egy sugárhajtású gépet is. A Star Trekből ismert ’Phaser” azonban a maga ’bénító’ és ’gyilkos’ üzemmódjában végül már itt is van.” Valamennyi hagyományos fegyvert elavulttá válik egy pillanat alatt. évfordulóját ünnepelték. hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhetett. egy kísérletről. Habár mindeddig csak a skalár EM hullámok fegyverként való felhasználásáról esett szó.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 11 of 42 . használható robotrepülőgépek ellen. műholdfelvételen „Meglehetősen ironikus. valamennyi skalár EM fegyverrendszer együttes bevetésével.” Bearden beszámol az oroszok által a skalárfegyverekkel 1985-ben végrehajtott tesztről. több más.magharakademia. „Valami 27 hatalmas szovjet ’energia csapásmérőt’ irányítottak a Föld olvadt magjára. tengeralattjáróról http://www. miközben a szovjet polgárok a II.Skalárháború 2011. A Szovjetunió végrehajtott egy „teljes kapacitású” kísérletet. netán merev szárnyú gépeket. május 1-je előtt. ’Sugározz fel Scotty!’ „Szuperfénysebességű kommunikációs rendszerek. hogy az USA egyetlen hírszerző hivatala vagy tudósa sem volt képes érzékelni a új szovjet vezető. A kimaradt frekvenciákat a kisebb szovjet skalár átvivők fedték le.hu/index2. hatszögletes képe.” „A harkály hálózat ágyúrendszere az óceánok mélyére is felépíthető. ez nem véletlen. A teljes akciót bizonyára tengeralattjárókról és magas szintű parancsnoki központokból irányították. Amint a technológia fejlődik. az egész bolygó kikényszerített rezonanciáját kiváltva. hipertéri meghajtás. föld-föld rakéták.” Skalárfegyver bevetésével "terelgetett" felhőrendszer jellegzetes. és máris le lehet őket szedni. A műveletet sikerült észlelnie és folyamatosan követni Frank Goldennek. 12:14 ilyesmiket bevetni. Világháború befejezésének 40. rendkívül érdekes tudományterületen szintén felhasználhatóak. 54 irányított frekvencián. materializáció és dematerializáció elméletileg létezhetnek. és hivatalosan egyikük sem hiszi el. saját szemünkkel követhetjük a korábban csak a fantasztikus regények szerzőinek alkotásaiban szereplő berendezések megszületését. pontosan a lábunk alatt. mindössze egyetlen impulzussal.09. nagy távolságról. haditengerészeti föld-levegő rakéták. Néhány napon át a rendszert tudattompító fokozaton működtették. hiszen a kutatások e területét fejlesztik a legintenzívebben. mely teljes mértékben észrevétlen maradt a nyugati tudósok számára: „Pontosan 1985. Gorbacsov tiszteletére végrehajtott tesztet.

Maghar Akadémia . akkor az élet teljes mértékben megsemmisülne a Földön. minden és mindenki elpusztul. Bearden állítása szerint néhány skalár fegyvert kölcsönadtak a Jakuzának. és csupán a KGB tartja vissza a Jakuzát attól.” „A szovjet tétovázást nem az amerikai háromszoros védőpajzs jelenti. „A bibliai jövendölés a Földnek ’mennyből aláhulló tűz és kénkő’ általi pusztulásáról nagyon is közel áll a beteljesüléshez. egészen kcisi hiba is becsúszik. nagyjából egymilliárd dollárért évente.” Kinek van ezek után szüksége hadseregre? Teljes háborúkat megvívhat és megnyerhet mindössze néhány ember kényelmes széken ülve! A skalár EM forradalom minden korábbi fegyvert elavulttá és használhatatlanná tesz. Ha akár egy parányi. iszonyatos pusztítást okozva.magharakademia. az pedig vitathatatlanul bevetné az oroszok ellen. Sokkal inkább két másik pont: További nemzet is rendelkezik skalár EM fegyverekkel. mint azt bármelyik nyugati stratégiai elemező a legvadabb éjjeli rámálmai közt is gondolná. olyan interferenciák és rezonanciák léphetnek fel. hogy ha netán baleset következne be. mint amit az ember el tud képzelni” – tudatta Brezsnyev 1975-ben. hogy teljes léptékű skalárcsapást mérjenek a nyugatra. A Föld-Nap rendszerben létező skalárhullámok rendszere felborulhat.” – Bearden. ami szintén kisöpörheti a földi életet teljes egészében. miszerint szabadjára engedik az Armaggedont – jóval erősebb. Az orosz KGB-t mindez nem aggasztja különösebben. 12:14 indított ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek ellen.” Vegyük a félelmi tényezőt – az oroszok szándéka.Skalárháború 2011. http://www. Miért nem vetették be eddig az oroszok a skalárfegyvereiket? Bearden erre is megadja a választ: „E fegyverek hatóereje oly rendkívüli. netán háború. hogy hat fontos rakétalőszer-raktár különleges körülmények között felrobbant mindössze hét hónapon belül?).hu/index2. ami miatt hatalmas napkitörések keletkezhetnek. amennyiben az Egyesült Államokat hasonló támadás érné orosz részről.” „Az igazat megvallva. stb.09.27. s e fegyverek hatása még a Napra is befolyást gyakorolna. vagy ennek fenyegetése fennálna.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 12 of 42 . ezen fegyverek félelmetesebbek. (talán ’véletlen’ lenne. A Skalár EM fegyvereket igen óvatosan kell használni. A ’félelem’ és a ’félelem foka’ nagyságrendekkel növekedett a nemzetek között.

php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 13 of 42 .” Bearden. Ez a fajta támadás igen súlyos károkat tud kiváltani a célterületen. ezzel egyben kezdetét vette Észak-Amerika felett egy hosszabb. az interferométerek képesek létrehozni ’magas légnyomású területeket’ (lehűtvén a levegőt az ezáltal összehúzódik.és alacsony légnyomású területek megváltoztatják az uralkodó áramlatokat és teljesen ’összezavarják’ az időjárást. ezekről az Interneten százával találhatunk képeket.magharakademia. 12:14 William Cohen tábornok a következőkre hívja fel a figyelmet a skalár EM fegyverekkel végrehajtott eko-terrorizmus kapcsán 1997-ben: „Mások [terroristák] akár gazdasági jellegű terrorizmussal is próbálkozhatnak. Mindeközben lehetséges más helyeken is magas.” Tesla ágyúkkal az időjárás ellen Az időjárás-befolyásolás igen könnyű dolog: 1967-ben tesztelték az Egyesült Államok területe felett. Szóval.hu/index2. illetőleg blokkolva. Sok-sok zseniális elme dolgozik azon. az ott mindig megtalálható rendkívül hideg légtömegeket dél felé mozgatni.27. így segítve.Skalárháború 2011. Az alábbiakban beszámolunk a történetről. megváltoztatva a klímát. majd ezeket óvatosan egy megfelelő pályán mozgatja. ha nagyon hideg levegőt akar valaki lezúdítani. és vulkáni tevékenységek beindítására. bejuttatja a célterületre és máris megvan az ’eredmény’. merthogy a levegő sűrűsége is csökken).és időjárás-változások előidézésére. ad kis párás meleg levegőt a fő áramlathoz. illetve sugárirányú villanások láthatók. a kívánt rendkívül hideg levegő útvonalát akadályozó esetleges egyéb. miként hajtották mindezt végre számos interferométerrel. Mindezekről az alkalmazási lehetőségekről már évtizedekkel ezelőtt is lehetett olvasni. és a talajszinten mért nyomása megnő. 1976.09. ezért fokozzuk terror-ellenes tevékenységünket. Ha valaki tetszése szerint létrehoz magas .” Radarernyőkön olykor hatalmas körkörös.és alacsony nyomású területekkel szépen felkeveri az óceánok feletti párát. Ez mára már valóság. akkor támadását Kanadában kell elkezdeni. Ha jégvihart akar valaki. vulkánok működését indíthatják el elektromágneses hullámok alkalmazásával…. klíma. azok képességét földrengések kiváltására.Maghar Akadémia .és alacsony légnyomású területeket. az kiterjed. A háromból kettőt Nyugat-Ausztráliában már számos alkalommal ki is próbáltak.és alacsony légnyomású területeket létrehozni. Így az igen hideg légtömegek mélyen benyomhatók az USA akár déli területei fölé is. Beardent idézzük ismét: „Először is. földrengéseket válthatnak ki. Rendszeresen ezt csinálják. Július 4-én. miként árthatna a terror eszközeivel más nemzeteknek. folyamatos tevékenység. a Függetlenség Napjának 200 éves évfordulójára a KGB is elküldte a maga kis „ajándékát”. de már természetes légörvényeket. a talajszinten mért légnyomás lecsökken. ezek a magas. http://www. merthogy növekszik a sűrűsége) és ’alacsony légnyomású’ területeket (felmelegítvén a levegőt. a tábornok álláspontjának ismeretében a következőkre hívja fel a figyelmet: „Az Egyesült Államok Védelmi Minisztere e szavaival lényegében megerősítette az EM fegyverek létezését. a mesterségesen keltett magas.

Az 1978. mely visszairányította normális pályájukra a felső légköri szeleket. így a piezoelektromos hatás nagyszerűen jelentkezik. tehát lehet akár a Föld belsejébe célozni. hatalmas földrengés okozva a környéken. meg lehet próbálkozni olyan vulkánikus területekkel.09.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 14 of 42 . ahogy a blokkolás is folyamatos volt. miként robbantsunk ki hatalmas földrengést az ilyesféle fegyverekkel. 12:14 1986. ki lehet provokálni akár egy hatalmas kitörést is. mozgásuk meglehetősen gyors lehet. Lassan és fokozatosan növeljük a teljesítményt.27.Skalárháború 2011. Mindezt lassan kell tehát végrehajtani. szeptemberi iráni földrengésnek különlegességét az adta. drasztikus szárazságot okozva a délkeleti területeken. A mintázat napokig megmaradt. s az egyikük a másik alá bukik. Egy bizonyos pontnál a kőzetlemezek megremegnek. ahol tektonikai töréslemezek találkoznak. Kapcsoljuk a fegyvert ’széttartó’ módba és közvetítsünk skalár energiát a kőzetlemezbe mindkét oldalon. Miként váltsunk ki földrengést? Ismét Beardent idézzük: „Íme. mélyen a Föld felszíne alatt. a skalár EM hullámok könnyedén át tudnak hatolni a Föld bolygón és az óceánokon kívánság szerint.hu/index2. így az ’interferencia zónákon’ is. Részletes vizsgálata meglehetősen ’szokatlan’. Minél lassabban növeljük az energiát. így az energiaszint messze a fölé kerülhet. két hatalmas ciklon formálódott a légkörben. Az elnyelt többlet-energia következtében a sziklák szilárdsági tulajdonságai megváltoznak. http://www. Keressünk először is egy olyan zónát. Mindezt megtehetjük nagyon mélyen is (emlékezzünk rá. ahol egy leendő vulkán forró foltja még éppen csak növekedésnek indult. egyik vagy mindkét oldalon megcsúsznak. ami súlyosabb földrengések esetén teljesen rendkívülinek számított. A skalárhullámokat közvetlenül a magmakamrába lehet juttatni. A két rendszer egymásra hatásának következtében gigantikus függőleges ’y’ formálódott a felhőalakzatokból. korábban sohasem tapasztalt jelenségekre is fényt derített.Maghar Akadémia . hogy az 1975. emiatt elcsúsznak egymáson. növelve a nyomást a leendő vulkán belsejében.” Érdekességként megjegyzendő. Sőt. Végül ezt a támadást sikerült megtörni egy rendkívül erős skalár EM eszköz bevetésével. de az óceánok alatti kőzetlemezekbe is. annál hatalmasabb vulkánkitörést kapunk. tavaszán szokatlanul felerősödött a szovjet időjárás-háborús tevékenység az USA területe fölött. hogy nem mértek egyetlen komolyabb utórengést. Soha korábban nem figyeltek meg még hasonlót sem.magharakademia. rendkívül erős központokkal a középső és a keleti területek felett. E szokatlan alkalmazásnak köszönhetően rendkívüli időjárási jelenségnek lehettünk tanúi. ami a kőzetlemezek egymáson való elcsúszásához szükséges. A 2005-ös karácsonyi földrengés az Indonéziai szigetvilágban a valaha mért legerősebb volt. április 15-i Jugoszláv földrengést hatalmas hidegrobbanás követte.

ők is ugyanolyan áldozatokká válhatnak. ha valamilyen módon beleavatkoznának a Föld. energiát gyűjtenek az idő birodalmából. Jelentősebb skalár-változások a Földön megbolygathatják ezt az egyensúlyt igazi katasztrófát okozva. ha korlátozás nélkül alkalmaznák őket. A készülék kisebb változatával az amerikai tengerészgyalogosoknak Khe Shanban semmi nehézséget nem okozott volna a Viet Kongok által folyamatosan ásott alagutakban a harcosok pontos helyének beazonosítása. hogy ’átlásson’ a Földön és az óceánokon. a Hold és az egész Naprendszer meglehetősen kényes egyensúlyi helyzetben lévő skalár EM sugárzási tevékenységébe. Érdekességképpen. hogy akár a teljes életet képesek kipusztítani a Földről. eközben a célterület letapogatható a visszatérő jelek segítségével. vagy az óceán alá letapogató skalár interferométerrel. Bearden kommentárja: „Valójában a Nap válaszként minderre az egész bioszféránkat elpusztítani képes katasztrofális kitörést produkálhat. arról leolvashatók a távoli cél energetikai viszonyai. egyéb hatásokról. Kellő meggondolás nélküli alkalmazásuk súlyosan visszaüthet bevetőikre. mivel a skalár EM sugarak könnyedén áthatolnak a Földön és az óceánokon.Maghar Akadémia . Taktikai és stratégiai fontosságának értéke a felderítés szempontjából nyilvánvaló.27.09. mint a célba vettek. hogy tőlük hőt von el. ’miszerint oly mértékben hatékonyak. Skalár kapcsolat van a Föld és a Nap között.” Miként keltsünk napvihart? A legsúlyosabb veszélyt a skalárfegyverek használata terén annak a kétségbeejtő lehetőségnek a bekövetkezte jelentené. a visszatérő jelek megfelelő képernyőn láthatóvá tehetők. A dzsungel kupolája alatt rejtőző ellenfél is közvetlen látható. További technikai fejlesztések után a képek felbontóképessége elérheti a horizont-radarok felbontóképességét is. Tulajdonképpen egyfajta ’mikrohullámú interferométerrel’ állunk szemben. Nagyenergiájú skalár EM fegyverek használata kétélű fegyver. és föld alatti létesítményekbe. hogy tökéletesen megfelel a valóságnak Hruscsov 1960-ban tett kijelentése. azáltal. mindkét égitest hatalmas dipólus. A hűtési mód ugyanis energiát von el a nagy távolságban lévő célponttól. Nyilvánvaló. Rejtő színek. elfedés és elhallgatás semmiféle hatással nincs e rendszerre.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 15 of 42 .magharakademia. a Nap. a berendezés használója benézhet vele a föld alá. és egyúttal akár az egész Földet is elpusztíthatják.Skalárháború 2011.’ http://www. mely lehetővé teszi használója számára. és – a modern technika eszközeinek felhasználásával – a visszatérő jelekből előállított kép meglepően jó minőségű. Beardan magyarázata: „A vevő előállítja a nagy távolságban lévő célterületek energiamintázatát.hu/index2. nem is beszélve más. Könnyedén betekintést lehet nyerni épületek belsejébe. 12:14 Miként üssünk lyukat a légkörbe? A longitudinális hullámokat alkalmazó interferométert gyenge hűtési üzemmódba állítva újféle ’radart” kaphatunk.

erről. És mi a helyzet a világ többi részével? Számos nemzet kísérletezik áthatolhatatlan pajzs felállításával.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 16 of 42 . az egész nyugati világ el sem tudja képzelni. azok mentán a vonalak mentén. mint szemtanú. melyek már eleve mozgásképtelenné vannak téve). A helyi vákuumnak azon részéből. Fontos megjegyezni. megfelelő helyre energiarobbanást küldve a harkályháló energiavonalai mentén. melyek megpróbálnak áthatolni rajta. hangsúlyozta. A skalár ágyú szinte azonnal képes reagálni. ez az energia nem a téren keresztül jut el a célterületre.magharakademia. Hozzátéve. rakétákkal lövöldözve le rakétákat (olyan rakétákat. A KGB számos kísérletet végzett ilyen kupolákkal. a KGB kezében. jelezvén. Ám egy valódi skalárháborúban a támadó félnek még a golyót sem lenne módja kilőni. A Tesla Kupola tökéletesen megvéd még a nukleáris támadások révén felszabadult gyilkos sugarakkal szemben is. hanem a helyi vákuumból csatolják ki. ahol létrehoznak egy kupolát (Tesla Kupola) vagy egy gömböt (Tesla Gömb) rendkívül erős elektromágneses energiából. számos utasszállító pilóta be is számolt. működőképes. Mondván. 12:14 Ez a lehetséges ’visszaütés’ bizonnyal az. ha bárhol a világon felbocsátanak egy rakétát. Tesla Kupolákkal kivitelezve.27. Ismételten megjegyezzük. Természetesen ez a módszer messze jobb a „találj egy el pisztolygolyót egy pisztolygolyóval” rakétavédelmi megfontolásnál. hogy a támadó által kilőtt golyó ráadásul mindenféle irányváltoztatást is tehet. A Tesla kupola majdnem tökéletes védelmet ad Miközben az Egyesült Államok rendületlenül erőlteti teljesen használhatatlan „rakétavédelmi rendszerének” megépítését.09. eközben az oroszoknál. Ezek a gigantikus kupolák félezer kilométernél is nagyobbak lehetnek. minden erőfeszítést meg kell tenni ezen új tömegpusztító fegyverek fejlesztésének betiltása érdekében.hu/index2. hiszen sokkal rémisztőbbek. vagy megsemmisítse mindazokat a rakétákat. energiasűrűségük pedig valóban áthatolhatatlanná teheti őket. majdnem tökéletes rakétavédelmi rendszer van. hogy lebénítsa. Oltalmaz légitámadástól. az oroszok miről beszélnek. melyek tulajdonképpen a rakétaindításról tájékoztattak. ahol a pajzs felállítását elhatározzák. A keret-megállapodás tervezet első cikkelye kitér az ilyen fegyverekre vonatkozó tárgyalások megkezdésére. http://www. elég erős ahhoz. mint amiről az ember csak álmodhat. amire 1975-ben Brezsnyev utalt. maga a harkályháló képes érzékelőként is működni.Skalárháború 2011. ehhez elég a támadó repülőgépek vagy rakéták repülési útvonalába felállítani.” A Tesla kupola A Tesla ágyúk használhatók majdnem áthatolhatatlan védekező módban is.Maghar Akadémia . Gromiko elő is terjesztett egy keretmegállapodás tervezetet az ENSZ felé.

most sem. hatalmuk fenntartásához pedig semmitől sem riadnak vissza. a népképviseleti hatalom tehát egycsapásra megszűnhet. hogy a skalár elektromágneses technika titkai illetéktelen kezekbe kerülhetnek. akár tetszik ez nekünk.magharakademia. Ezek a csoportok semmiféle ellenőrzést nem hajlandók elviselni maguk felett. 4. A hatalomban mindig is előforduló korrupciós esetek melegágyai létrejöttüknek. Elektromosság nélkül a Wall Street nem tud működni. Világháború már elkezdődött Mára lehetségessé vált. nem más. akár nem. Világháború már megkezdődött (vagy talán véget sem ért a második). hogy Tesla kutatási anyagait éppenséggel az amerikai hadsereg „tüntette el”. ki kezdte. ha harcművészetek tanulásába kezdünk. ami ránk vár. annál gátlástalanabbakká és erkölcstelenebbekké válnak. Elektromosság nélkül jó lesz. Könnyű az oroszokra fogni. Bármit megtehetnek.Maghar Akadémia . a régi világunk könnyedén megtámadható és tönkretehető. egyetlen puskalövés nélkül. minek köszönhetően az USA is egy soha nem létezetett fegyverkezési verseny irányába lépett. mint az 1929-ben történt. Sokkal súlyosabb mértékben.” „Nem sok választás áll előttünk.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 17 of 42 . hiszen ez is hatalmukat gyengítené. Természetesen nem tudjuk biztosan. hogy a helyzet idáig jutott.” – Bearden. Régi igazság: „Minél korruptabbak egy társadalom vezetői. Pearl Harbor semmi sem volt ahhoz képest. próbálván elérni katonai körökben is a KGB által jelentett állítólagos fenyegetés komolyan vételét. Nem más ez. mert semmiféle hagyományos fegyver többé nem lesz bevethető. Ezek az illetéktelen kezek természetesen jelenthetnek bizonyos árnyék-kormány köröket is. hogy bármelyik nemzet energia. Hiszen George Bush http://www.” – Bearden. merthogy rendkívüli mértékben álcázzák magukat. annak is megvannak a felelősei. mint emberi vonás.és elektromos hálózatát egy másik nemzet teljesen tönkretegye és ezáltal a megtámadott fél gazdasági életét is. 12:14 Illetéktelen kezek Teljesen jogos a félelem attól. A III.hu/index2.Skalárháború 2011. Mostanra sok-sok új módszer született bármely nemzet térdre kényszerítésére. „Háborúban állunk. de nem szabad elfeledkezni arról a tényről. Most kezdjük megérteni mindennek a jelentőségét… „Ezek a titkos csoportok a legkisebb gátlás nélkül hajthatnak végre bármilyen akciót. A III.09. ezáltal az USA teljes gazdasági élete is. Bearden éveken át riogatott a „skalár-rés” fogalmával az Egyesült Államokban. Természetesen annak.27. Erkölcstelen diktátorok vehetik át az irányítást a társadalmak felett. a „domináns hím” szerepre való törekvés – bármi áron. Ezek a titkos társaságok a fegyverek birtokában zsarolhatják a demokratikusan megválasztott kormányokat.

Világháború ideje óta. Norvégiában. bármely nemzet területén. És mire véget ér – ha egyáltalán – több amerikai fog elesni. hány nemzet birtokol negatív skalár EM fegyvereket. ha megvásárolja az oroszoktól. Továbbá. hogy önmaga kifejlessze.Maghar Akadémia . vagy ???” . A legtöbbjük szeme előtt az lebeg. a Föld több országa is rendelkezik ilyen járművekkel. 5. Az oroszok készítik az UFO-kat? A skalár EM mérnöki technika lehetővé teszi az antigravitációs hajtómű megépítését és a „hipertéri” utazást. Nem tudhatjuk.Skalárháború 2011. még kevesebb. Úgy tűnik képesek megjelenni és eltűnni. Igazából nem „áthaladnak” a légkörön. hogy győztek Granadában.Bearden. és onnan kiemelkedni. sokkal inkább egyfajta magasabb dimenziójú térben. a Hessdalen völgyben megfigyelt fényjelenségek „Minden jel arra val. már a II.hu/index2. még mielőtt őrült cowboyok skalárpusztulásba döntik az egész Naprendszert. képesek vagyunk előállítani a magunk UFO-it. hogy a kormány kormányoz. kb. Más szavakkal. és minden ilyen könnyű lesz. Nyilván. természetesen a legnagyobb titoktartás közepette.27. A titkos csoport kormányoz a megfelelő működési http://www. de a szárazföldek szilárd talajába is.magharakademia. hogy egy titkos csoport kormányoz. öt már képes Tesla kupolát is felállítani.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 18 of 42 . Kínától. Sokkal inkább igaz az. Az amerikai média és az amerikai társadalom. mint a történelmük során vívott valamennyi háborúban együttvéve. totális háborút hirdetett minden „rejtőző” ellenféllel szemben.09. bárhol. Képesek berepülni a tengerek vízvelszíne alá. nemcsak a tengerek vizébe képesek lemerülni. az USA kormánya is. Ezek az UFO-k egészen elképesztő repülési manőverekre képesek a légkörben. Ez a fajta háború egészen más. talán öt vagy hat. Tévednek. mivel a légkör egyetlen részecskéjével sem kerülnek kölcsönhatásba. „Legalább tíz nemzet rendelkezik skalár EM fegyverekkel. ezek a fejlesztés különböző állapotában járhatnak. Ebben az esetben természetesen nem igaz. nem ismerte még fel ezt a lehetőséget. mint amit az USA valaha is vívott a történelme során. A Jakuzának is talán 3-5 évre van szüksége ahhoz. Eztán jön a neheze. Afganisztánban. Érdemes lenne elgondolkodni a béke lehetőségén. nem is beszélve a vezetőkről. 12:14 hadat üzent az egész világnak. Ezeket a meglehetősen szokatlan repülési jelenségeiket a világ valamennyi részén megfigyelték. és bárki legyen is az.

” A "Cambridge-i Angyal".” A Hessdalenben történt események kutatói ugyancsak meglehetősen szorult helyzetben vannak. A fénygömbök annál erősebben fénylenek. Ám honnan ered mindez? Nem tudjuk. A tudósok zavarba ejtő jelenségekről tesznek említést. aki nyilvánosságra hozta a 2001-es Hessdaleni jelenségekről szóló beszámolót. 95%-át teszik ki a forró plazma által keltett jelenségek.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 19 of 42 . hőmérsékletük nem különösebben váltakozik a méretük és fényességük függvényében.27. Linda Moulton érdekes cikkben számol be saját honlapján a norvégiai tudósok zavarodottságáról.magharakademia.Maghar Akadémia . ha arra a kérdésre kellene válaszolniuk. A fénygömbök folyamatosan változtatják alakjukat. 12:14 szinten. a Hessdalen környékén megfigyelt rejtélyes fényjelenségek kapcsán. ellenkezőleg. plazmagömbök hozták létre? vajon orosz skalár Amiben biztosak lehetünk az nem más.09. Beardent idézve: „A nyugati tudósoknak meglehetősen korlátozott ismereteik vannak a skalár ágyúk működtetését lehetővé tevő skalár EM hullámok alapvető tulajdonságairól. Interjú készült később Dr. hogy a természet önmagától miként képes ilyen dolgokat létrehozni. „El sem tudom képzelni. Akárhogy is. stabilan tartva annak állapotát.Skalárháború 2011. melyek egy közös középpont körül rezegnek. „Az ok. Saját kutatása szerint: a fényjelenségek a beazonosításuk után két csoportra oszthatók. Massimo Teodoranival. kikövetkeztettük. honnan származik a plazmagömbök energiája. míg 5% a valóban azonosítatlan objektum. A plazmajelenségek hosszú hullámú rádiótartományban sugároznak. a megválasztott kormány tagjait megfelelően irányítva lehetetlenné teszi számukra a titkos kormányzás által futtatott rejtett programokba való legkisebb rálátást is. és a sugárzásuk fizikai mechanizmusa tökéletesen ismeretlen. hogy a plazmát valamiféle mágneses csapda zárta önmagába és a mágneses csapda valamiképpen bezáródott a plazma körül.” – Bearden. mint hogy felismerhetjük a skalár EM hullámokkal való http://www. A fénygömbök képesek kisebb fénygömbök kibocsátására. ahol megjelennek. több részből állnak.hu/index2. A fénygömbök nem homogén képződmények. minél erősebb a terület sugárzása.” Pontosan ugyanezzel a hatással találkozhatunk a skalár ágyúk működésének leírása kapcsán. meggátolva kiterjedését. A tapasztalatait a következőképpen összegzi: A fényjelenségek nagy része sugárzó plazma. azonban sokkal magasabb szinten is.

mindenféle ’öregkori’ probléma jelentkezése nélkül.Maghar Akadémia .hu/index2. ezek között . mint a skalár bioháború. ahol a plazmagömbök megjelentek. A célpont így akár nagyon kicsi is lehet. ezek rendkívül precíz matematikai felkészültségről tanúskodó grafikus mintázatok. egészen pontos képet kaphatunk a Tesla ágyú célzó-berendezésének működéséről. skalár interferométerek alkalmazásával kiváltották a harkály hálózat energiakicsatolását. gyorsan meggyógyítható. egyfajta sejtszintű időgép megalkotása. Ha végignézzük ezeket. Ezek a plazmagömbök egyben visszajelzésként is szolgálhatnak a skalár ágyúk pontos célzási képességének beállításához. „Bármiféle betegség. 12:14 manipuláció jeleit.ki tudja milyen arányban – részesültek az orosz és más nemzetek skalár fegyverekkel végzett kísérletei.27. legyen az fizikai vagy mentális. akkor a plazmagömbök energiája a vákuumból származik.magharakademia. rendkívül egyszerűen és gyorsan. és célirányosan eltávolítani a mentális betegségek kiváltó okait is. Az Interneten számos film megtalálható a Hessdaleni eseményekről. Vajon hány jelenleg is kivizsgálás alatt álló UFO-jelenség sorolható ebbe a kategóriába? Hány szemtanú figyelhetett meg Tesla ágyú kísérletet? Tényként szögezhetjük le. Az aids. megadván egy alap elképzelést az elektromos hálózat gyógyító jellegű sugarak folyamatos szórását lehetővé tévő technikai megoldására. a sejtek tevékenységének időbeni visszafordítása. van bizonyos összefüggés a világszerte megfigyelt gabonakörök bizonyos típusai. Úgy tűnik. Lehetségessé válik újranöveszteni a végtagokat. vagy éppenséggel kiterjedt. Nem más ez. számítógépekkel segített programok és molekuláris szintű változások formájában mutatkoznak meg. Plazmagömbök képesek ilyen alakzatokat létrehozni? „Itt jártunk” jeleket közvetítenének számunkra? A longitudinális hullámok gyógyító ereje Gyógyítás longitudinális hullámok segítségével. a rák. Az igazi ’arany kor’ ígérete itt áll az emberiség előtt. a fehérvérűség és a genetikai problémák tökéletesen legyőzhetővé válnak. megszámlálhatatlanul sok rendellenes jelenséggel találkozhattak szemtanúk az elmúlt évtizedekben. Egyesek szerint ezek a formák longitudinális hullámok behatásai nyomán keletkeztek. Azonban ezen a módon betegségek elektronikus mintázata is kisugározható.Skalárháború 2011. Lehetővé válik. pontosan arról a helyről. ami a célzás finomhangolásának elengedhetetlen feltétele. http://www. Bearden erről is beszámol. A plazmagömbök megjelenési körülményeire vonatkozó adatokat vissza lehet táplálni a számítógépekbe. hogy megfordítsuk az öregedést és visszafiatalítsuk az embereket. Az élettartam megdöbbentő mértékben hosszabbá tehető.09. Ha Tesla ágyúval állunk szemben. Valamennyi ember számára” – Bearden.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 20 of 42 . kiegyenesíteni a meggörbült csontokat.

Bearden szolgál magyarázattal. a legkülönfélébb súlyos betegségek kezelése terén. miről van szó. A Prioré tervezetet a francia kormány pénzelte. míg valaki pontosan felfogja és megérti. szigorú tudományos erőírások betartása közepette. Prioré gépe igazolta az elképzelés közel 100%-os hatékonyságát. 12:14 Prioré és Patruizel professzor a hatalmas. hogyan mulasztja el a rákos daganatot beteg állatokból. ráadásul ezek az eredmények már az 1960-as évek elején megszülettek. hogy mennyien szenvednek rákban és más rendkívül súlyos betegségekben. A skalárhullámok alkalmazása rákos daganatokkal szemben nem azt jelenti. visszatartják saját társadalmaiktól a gyógyulás és egészséges élet lehetőségét is. hogy a károsodott sejteket visszaállítjuk korábbi http://www. ily módon állított elő longitudinális skalár hullámokat.Skalárháború 2011. Azáltal.09. hanem azt.magharakademia. plazmával megtöltött üvegcsövet használt kísérleteihez. Bearden határozottan állítja. a közel két emelet magas készülők működési elvérül: „A gyógyhatás teljesen lenyűgöző. arra szavakat sem lehettalálni. egészséges állapotukba.27. mindezzel a tudományos körök teljes mélységben tisztában vannak. A Prioré kutatócsoport sikerrel kezelt végzetes daganatokat. Mindez felkínálja a lehetőségét e hullámok felhasználásához. Az idő birodalmában létező longitudinális hullámok gyógyító erejével szembesülni egészen döbbenetes dolog. és más súlyos betegségeket kísérleti állatokon Franciaországban az 1960-as és 1970-es években. közel két emelet magasságú plazmacső előterében A vákuum longitudinális hullámai gyógyító erejének felfedezése Antoine Priore nevéhez köthető. Hogy ez milyen fokú becstelenség. végiggondolni azt. így azok visszaállítását az eredeti. neves tudósok folyamatos felügyelete alatt.Maghar Akadémia . a sejtek felé időtükrözött jelek küldését. a kezelési eljárás a skalár elektromágneses hullámok formájában. hogy időtükrözött hullámok daganatos területbe juttatása révén visszaállítjuk az azt alkotó kóros sejtek eredeti állapotát. miközben itt van a megoldás. Antoine Priore nem értette tehát pontosan miként működik berendezése. de működik. Időbe telik. a pár egyik tagja pedig időben visszafordított (tükrözött). aki hatalmas.hu/index2. immár évtizedek óta. és mégis. mint ahogy azt sem. Nem értette miként működik.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 21 of 42 . sok-sok millió dollárnak megfelelő összeggel. trypanosomiát. hogy elpusztítjuk a kóros sejteket. mivel mindig – az általa adott szakkifejezéssel – „fázis-egyesített párokban” terjednek. a longitudinális EM hullámok rendelkezhetnek gyógyító hatással. Semmi ismeretlen nem rendelkezett a longitudinális skalárhullámokról és az idő birodalmáról. Már-már csodaszerűen hangzik.

mely képes lenne ellenállni az időtükrözött eljárásoknak.09. Antoine Prioré-val. egyfajta „gyógyító skalár takaróról”.Maghar Akadémia . hogy az élő szervezet öngyógyító mechanizmusa mögött régóta sejtett működésre bukkantunk. Az orvosok időtükrözéses eljárások alkalmazásával a károsodott vagy idős sejteket képesek lesznek visszaállítani egy korábbi egészséges stádiumba. Így több ezer ember kezelését lehetne igen gyorsan megoldani egy esetleges tömegek ellen irányuló biofegyver támadás esetén. még saját sérült sejtjei kijavítására is képtelen. Röviden. időtükrözött EM hullámok visszasugárzása. az immunrendszeri gyengeségeket. Mindösszesen kétpercnyi kezelés elegendő lenne a szervezetet a kezelést megelőző egészséges állapotba juttatni. hiszen nem lesz többé kór. sejtfejlődés-visszafordító gyenge időtükrözött jeleket bocsát ki a sérült sejtekbe és a megtámadott területre. Feltételezhető. 12:14 állapotukba tulajdonképpen fizikai mechanizmust alkalmazunk az irányított sejtvisszanövekedésre – biológiai értelemben. vagy bármiféle fertőzés. A sejtregenerációs rendszer a szervezetben szerte előforduló károsodott sejteket gyógyítja. „Javaslatot terjesztettünk az USA kormányzata elé a készülék használhatóságáról sűrűn lakott http://www. beleértve valamennyi sejtszintű működést.A szervezet által kibocsátott. mint a beavatkozásé.magharakademia.27.” Prioré készüléke működés közben. novemberi számában. Bearden amellett. skalár antennaként működő kábelek hálózták volna be a takarót. melyet egy rendkívüli képességű francia kutatócsoport ismert fel és alkalmazott az 1960-as és 1970-es években.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 22 of 42 . hogy az orvostudomány valóban a gyógyítás tudománya legyen.hu/index2. Első alkalommal érkeztünk el annak a lehetőségnek a kapujába. A korlátlan gyógyítás tudományává válhat. ahol különböző. ahol immár elhagyható a Prioré által alkalmazott két emelet magas berendezés. Sőt. Az eddig említett betegségeken kívül sikerrel orvosolta kísérleti állatokon a kiválasztási betegségeket. ez a mechanizmus magyarázza az elektromágneses hullámok e döbbenetes alkalmazásának lehetőségét. . hogy kiterjesztette Prioré munkásságát és pótolta a tudományterület korábban hiányzó ismereteit. drámai javulásokat kieszközölve. Egyben részletes magyarázatot is ad a készülék pontos működésére az Explore 1995ös. az immunrendszer igazából nem tesz semmit. ehelyett a testet körbefogó antennát alkalmaz. sokkal inkább. megtervezett egy javított készüléket.Skalárháború 2011. egyaránt képesek skalár EM jelek kusugárzására és vételére. Bearden az USA kormányzata elé terjesztett egy hordozható készülékre vonatkozó elképzelést is. Úgy gondoljuk. élén a feltalálóval. a test sejt-felügyelő rendszere.

Maghar Akadémia . kórházakat.27. A találmány Bearden zsenialitását bizonyítja. e hullámok megfelelő alkalmazásával magát a szervezetet kényszerítették volna megfelelő idő-polarizált EM hullámok keltésére és eljuttatására minden egyes sejtbe – ideértve a sejtmag örökletes állományát is.Skalárháború 2011. egészen egyszerű ’ellenhatás-kialakítás’ és sejtfejlődés-visszafordító technikák felhasználásával. mint például az antrax esetén. mentősöket. mint a gyógyító technika széleskörű.magharakademia. a lehető legsürgősebben kifejlesztendő hordozható. ehhez. a longitudinális hullám-generátor. mindeddig a Védelmi Minisztérium még csak fel sem fogta.09. sürgősségi ellátókat.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 23 of 42 . „Sajnos. gyógykezelő-berendezés megépítésére és alkalmazására. messze legolcsóbb és leggyorsabb felhasznlására. Prioré-típusú gyógykezelő berendezés A gyógyító skalár takaró tökéletesen elfér egy átlagos bőröndben. és képesek a kormányzati létesítményeket működtetők számára jelentős védelmet nyújtani. a páciens kezelésének egy percen belül való elkezdését. mi a fenéről beszélünk!” „Minden erőnkkel azon voltunk hogy felhívjuk a figyelmet a nemzet szempontjából rendkívüli fontossággal bíró. a Prioré által lerakott alapokon és bizonyított hatékonysággal működő. Az 1998-ban a Védelmi Minisztérium számára benyújtott terv még különleges módon alkalmazott. 12:14 területek ellen bevetett biofegyverek. aztán az eredeti. így a rendőrséget és a Nemzeti Gárdát. A gyors technikai fejlesztés lehetővé tenné a készülék bőrönd-méretű változatának elkészítését.hu/index2. Hordozható. ám hagyományos EM hullámokra vonatkozott. ám süket kormányzati fülekre talált. hordozható készülékek alkalmazásával. mint egyperces’ kezelés elég lenne hetente a komplett kúrához. http://www. stb. a tömegkatasztrófa megelőzésére. Ezek a hordozható készülékek gyorsan és olcsón kifejleszthetők. ’kevesebb. számítógép-vezérelt. három fő alkotó-eleme van. továbbá. egy laptop számítógép és az antenna-takaró. egészséges állapot visszaállítását. Három. További előnyként jelentkezne az idősebb betegek korosodásának megfordulása. mint bonuszhoz juthatnának hozzá. a szimptómák és a betegségek még kialakulásuk előtt történő megfékezését.” – Bearden. Hordozható készülékek tömegével lehet ellátni a százak és ezrek biztonsága felett őrködő szervezeteket. sérült és beteg sejtjeik időtükrözött kezelést kapva visszanyerhetnék eredeti állapotukat.

A szervezet háttérbe szorított sugárzási mintázata és felismerő rendszere nem képes felismerni. a szándéknak megfelelően. Kaznacsejev (és mások) kísérletei bizonyították. miként működnek a kvantum-állapot fegyverek. az amerikai rendszerek provokálására. melyek nem azonosak a Kaznacsejev-féle tesztekben alkalmazottakkal. 15. Röviden: változtasd meg a szervezet belső hullámszerkezetét. egyébként teljesen veszélytelen kórokozókkal szemben sem lesz képes többé védekezni. és hozz létre egy görbületet a téridőben. a sejtek elkezdenek a beléjük sugárzott kóros minta alapján leépülni… Ha mindez kellő energiával történik.magharakademia.000 vagy még több próbát hajtottak végre különböző katonai kutatóintézetekben. 12:14 Az erő sötét oldala – miként állítsunk elő és sugározzunk betegségeket? A skalár hullámok által. milyen mértékű ismeretekkel rendelkezik a másik fél (ha egyáltalán) ilyen fegyverekkel kapcsolatban. ezért teljes egészében ki van szolgáltatva az efféle http://www. Az USA moszkvai nagykövetségének évtizedeken át tartó besugárzása egyfajta ilyen stimulációs kísérlet volt. Ez a sugárzás tehető felelőssé a követségi alkalmazottak megbetegedéséért. bármiféle betegség átvihető elektromágneses úton. és nem voltak képesek semmiféle kóros mintázatot átvinni egyik sejtkultúrából a másikra szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülmények között. melyek gyors fertőzést váltanak ki. az oroszokat foglalkoztató jelentős kutatási terület esetében is. „Mindez a következőképpen működik. de normál esetben teljesen ártalmatlan vírusoknak és baktériumoknak. A szervezet nem képes megkülönböztetni a valós mintázatokat a mesterségesen keltettektől. igény szerint). hogy megbizonyosodjanak róla.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 24 of 42 . az amerikai kutatók továbbra is a normál EM hullámokkal kísérleteztek. az pedig így teljesen kiszolgáltatottá válik a környezetönkben mindenhol jelenlévő. Szibériában. hogy csupán virtuális valóságról van szó. ha úgy tetszik. hogy bármiféle sejtszintű rendellenesség vagy kór átvihető további sejtekre. vagy miként gyengíthető le az immunrendszere a népességnek olyannyira. Mint ahogy sok más.27. longitudinális hullámok felhasználásával kisugárzott mintázatok révén indukált betegségekről a francia Kervran és az orosz Kaznacsejev munkássága révén tudhatunk meg többet.” – Bearden. hogy már egy egészen enyhe hagyományos biológiai támadással szemben se legyen képes védekezni. azután a vákuumtechnikák alkalmazásával gyakorolj hatást ezek által magára a szervezetre. beleértve akár különböző betegségek mintázatát is. hogy az „árnyékban” jelenlevő. a sugárzott kórmintázat képes egyben blokkolni a szervezet saját immunrendszerét is. annak immunrendszere olymértékben leterhelhető.09.Skalárháború 2011. egészségi állapotuk leromlásáért.hu/index2. nagy távolságból bevetve.Maghar Akadémia . akik igazolták. sugározd számára az antrax-fertőzés tüneteit (vagy bármi másét. hogyan használhatók betegségek kiváltására nagy létszámú lakosság esetén. nagy távolságra is. elektromágneses (habár szokatlan természetű) hullámok segítségével.” Bearden magyarázattal szolgál arra vonatkozóan is. „A Kaznacsejev nevével fémjelzett kísérletek nagyon is valósak. Virtuális betegségmintázatok „kisugárzásával” a lakosságra. és három amerikai nagykövet haláláért is.

Természetesen az oroszok és a KGB állítása szerint semmiféle ilyesmivel nem rendelkeznek. ám csak igen kis intenzitással. kiterjedt területekre vonatkozó . hogy kihagyják a lehetőséget. teljességgel véletlenszerűen jelent meg és hasonlóan véletlenszerű módon bukkant fel a legkülönbözőbb helyeken. vagy úgynevezett „fertőzési vektort” keresni. Számos további betegséget teszteltek hasonló módon az Egyesült Államok lakosságán. így ők sohasem fogják megtenni azt a luxust. A tömegpusztító fegyver birtoklásának e lehetősége jövedelmező és olcsón kivitelezhető.Maghar Akadémia . ehelyett egy tökéletesen véletlenszerű esethalmazzal volt dolgunk. Bearden biztos benne. teljesen ismeretlen okokból.akár egész országokra is – a lakosság egész részét érinthető betegségek keltésére. a betegség megjelenése teljes mértékben véletlenszerűnek tűnt. hajszálpontosan ugyanilyen megfigyelt jellemzőkkel. vagy legalábbis segédkezett hozzá. hogy az úgynevezett „öbölháborús szindróma” lényegében.magharakademia.” „Röviden fogalmazva. olyan szinten.” „Valószínűleg a biológiai fegyver következő használata során a himlőt alkalmazzák. „ „Az áldozatok rendkívül magas száma. teljes mértékben hidegen hagyja az orosz stratégákat. semmi közük az egészhez! A KGB azonban mindezt már meglehetősen régen és zökkenőmentesen elrendezte. Ennek köszönhetően.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 25 of 42 . semmiféle olyan tulajdonságot nem mutatott. 12:14 támadásoknak. nagy távolságból történő. ezek képességei pedig még a Tesla ágyúkét is meghaladják. A Kaznacsejev nevéhez fűződő betegség-indukció az újfajta elektrodinamikai megoldás révén a téridő-görbület keltésének másfajta. nem EM jelekre. A betegségek esetén is ugyanakkor érvényesül a harang-görbe.09. így senkinek a világon eszébe sem jutott statisztikai összefüggéseket. Ez a bizonyos kvantum-állapot alapú betegségkeltő fegyver – képes tehát egy adott ország valamennyi lakosát támadni – számos alkalommal került kipróbálásra az Egyesült Államokban. Úgy tűnik. Az olvasók többsége talán emlékezhet a pár évvel ezelőtt történtekre.” . de az immunrendszer már reagáljon rájuk. méghozzá a kvantum-állapot fegyverek bevetését. „A betegséget csak olyan szinten sugározták tehát (virtuális szinten). egyfajta kísérletet láthattunk. hivatásos terroristák kezében. Minden bizonnyal a himlő már ott is van az Egyesült Államokban. hanem kvantum-állapotokra épített biológiai fegyverek generációját jelenti. hogy a sugárzott betegség tünetei se jelentkezzenek.Skalárháború 2011.27. az oroszok teljesen új ágát tenyésztették ki e vírusfajnak. a gond pedig az. Bearden meggyőződése. az immunrendszeri károsodással együtt.Bearden. a megtámadott területeken betegségek okozása céljából bevetett skalárfegyverek alkalmazásának http://www. hogy az még éppen ne érje el a felismerhetőség határát. hogy néhány esetben mégis áttörte a kór súlyossága a felismerhetőségi határt. kifejezetten biológiai fegyver céljából. e kísérleteknek rendkívül könnyen felismerhető jelei vannak. mint tudjuk.hu/index2. amit egy normál fertőző betegségtől elvárnánk. az úgynevezett „húsevő baktériumok” felbukkanására. ami azt jelenti. hogy a korábbi vakcinák teljesen tehetetlenek vele szemben.

miként jött létre ez az egész és magára a tényre is: szándékosan okozták. mely elektromos rendszer alkalmas lenne a lakosság teljes mértékű egészségessé tételére. 12:14 következménye. akik a rendszer közelében tartózkodnak. teljesen humánus életkörülmények között. ugyanis mint „csatorna”. Akárhogy is. megfiatalítására. Tulajdonképpen egy kísérlet volt. kitűnően felhasználható megtámadott nemzet saját elektromos rendszere.. fiatalon. Vannak azonban mélyebb jelek is. vagy annál sokkal tovább is élhetnének. hogy betegségeket okozzunk. „megvilágosító gépezet”? Skalár egyházak? A pszichoenergetika egyszerűen a skalár interferométereket használja a tömegbefolyásolásra és az emberi lélek formálására. Nincs a világon semmiféle pont. felhasználható a különböző betegségminták „szétsugárzására” mindazok esetében. hogy kérem. Ezzel szemben. ha valaki nagyon alaposan belemerül a témába észreveheti. Mindaz.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 26 of 42 . 5.27. ha mindenki számára lehetővé tennénk ezt az új technológiát. Elképzelésünk sincs arról.magharakademia. ez a tudat. http://www. amit látunk.. A sors különös fintora az. „érzelmek” forradalma a spiritualitás terén. indukált hipnotikus transz. ez a fegyver arra való. Egy egészen különleges fegyverrel végzett kísérlet. miként erre egy 1997-es interjúban rámutat: „Az „öbölháborús szindrómát” mesterségesen váltották ki… mesterségesen váltották ki a helyszínen harcoló csapatok.” Egy adott ország teljes népességének megtámadására is alkalmas harkály-hálózat mellett. egészségben. Az emberek akár 200 évig.09. dolgosan.. Háromdimenziós térben igazából nem is vizsgálható. nevelés EM [ŁW] hullámok tudatba töltése segítségével. és minden elkövetnek – egyelőre szerencsére csak gondolatban – miként lehet teljes nemzeteket elés kipusztítani. és része az idő birodalmának. Miként Borden mondja: „A tudat idő-szerű”. erről beszél mindenki.Skalárháború 2011.Maghar Akadémia . az időtükrözött „idős-kori-elgyengülés” ellen védő téridő-vákuum energiák sugárzása révén. legyöngítve a lakásban élők immunrendszerét. hogy milyen mértékben lehetne kitolni az emberi élettartamot. A saját lakásunk elektromos rendszere is szolgálhat antennaként. Új Világ?. ’járulékos tényezőnek’ számít. amelyre rámutathatna bárki is. hangyatársadalom. hogy pontosan ugyanazt az elektromos rendszert használhatják fel akár a teljes népesség különböző betegségek általi „kisugárzott” megtámadására. sugározhatja e kórok mintázatát. valakiknek az agya inkább a romboláson dolgozik. A tudat alapjában elektromágneses természetű. Új Világrend? Szép. gondolatok és érzelmek kisugárzása.hu/index2. Az eddigiekben felsoroltakhoz képest nyilvánvalóan ez a leggonoszabb és legrémísztőbb felhasználási területe a longitudinális hullámoknak. Pszichoenergetika Tudati elragadás. tudatkontroll.

A skalár pszichoenergetika még a legprimitívebb formájában is egyszerűen módon képes valamennyi tudatot a kívánt területre irányítani. beleértve időpolarizált EM hullámok alkalmazását is. hogy az illetőt hirtelen elsodorja valami. aki hősiesen szállította a fontos figyelmeztetéseket az új nemzet megszületésére vonatkozóan. úgy tapasztalja. Valójában a tudatháború egyik stratégiája egész egyszerűen az ellenséges nemzet vezetőinek tudatbefolyásolása lehet. melyekről mindenki úgy gondolhatja. a saját fejében születtek meg.Skalárháború 2011. stratégiai szempontokból is fontos értelmet nyernek.27. 12:14 A Longitudinális skalár EM hullámok szintén az idő birodalmának részei. hogy a „vezetőink” fejében máris megfogalmazódtak olyan gondolatok. a másik a tudat által”. hogy valami rendellenes történik. A célba vetgt vezető nem lenne tisztában azzal. amit csak mondanak nekik. amit ezzel a fogalommal kapcsolatban őriztünk. és mindent elhisznek. Beszéljünk most arról. Az illető mindebből természetesen semmit sem vesz észre. akár teljesen váratlanul is. Ebben az állapotban az emberek extrém módon szugerálhatók. Lehetséges lenne. „Az oroszok az 1990-es években eljutottak arra a pontra. vagy attól való rettegést. Tartalmazhatnak ezek a hullámok konkrét szavakat és frázisokat. A becslések szerint 25-30 transzmitter alkalmaztak. vagy elképzelés a sajátja. a gondolat. egy transzmitter és egy csoport kontrollált egyegy személyt” – Bearden Egyik beszámolójában Bearden illusztrálja. mély hipnotikus transzállapot előidézésével. Habár előfordulhatnak bizonyos átfedések az összekeveredő mintázataiban (oszcillációk az időben) a longitudinális hullámoknak. melyek nem a sajátjaik? Ami a legrémísztőbb. miként lehet legyőzni az amerikaiak szívét és tudatát! Tom Bearden felhívja a figyelmet Paul Revere szavaira. ebben most már soha többé nem lehetünk teljes mértékben biztosak. Mindezt specialistából álló csoport munkájának köszönhették. Ez az eljövendő Szép új világ pszichoenergetikája és az eljövendő tudatháború. Lehet szenvedély vagy gyűlölet. A Longitudinális elektromágneses hullám által szállított mintázat hordozhat félelmet. miközben egy gondolat vagy egy érzés megszületik egy adott illetőben. miként hatna egy esetleges skalárháborúban a http://www. habár hirtelen elkezdene jelentős változásokat megtapasztalni saját politikájában. harag vagy erőszak. De előzmények nélkül megnövelheti valaki hazaszeretetét is. Másrészről lehet folyamatos tanulási igény vagy higgadtság. amikor már képesek voltak átvenni egy személy tudatának irányítását módosított longitudinális EM hullámokkal. és bármilyen parancsnak engedelmeskednek. A skalár elektromagnetika és a pszichoenergetika mostanra már az emberi humanitást a tudományos-fantasztikus regények által felépített világokba és azokon túlra száműzte. Az ismert frázis szavai most különleges.Maghar Akadémia . aki éppen az interferencia-zónában tartózkodik (ahol kereszteződnek a hullámok).hu/index2.magharakademia.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 27 of 42 . és átalakulnak egyfajta alig hihető jelentésváltozattá: „Az egyik a föld által. s teljességgel háttérbe szorított mindent.09.

A pszichoenergetikai fegyverek lelkileg nyomorékká vagy fizikailag halottá tehetik az embereket Vigyázat! (részlet A Tudatellenőrzés ls az EM hullámok polarizációs átkeresztezése cimű írásból) „Jelen írás olyan kísérleti kutatási technikákról számol be. és a kivitelezés törvényességéért és eredményeiért. illetőleg halálos következményekkel járhatnak még magasan képzett szakemberek kezében is. hogyan érezzék magukat? Hogy mit gondoljanak saját magukról? Vagy arról. jogsértés.Skalárháború 2011. az „énem” elragadható valamiféle aljas pszichoenergetikai célból? A „titkos kormányzat” képes közvetlenül diktálni az emberek fejébe mit gondoljanak. ha magasan kvalifikált kísérleti szakemberek szigorúan óvott laboratóriumi keretei között hajtják is végre azokat. Nem ajánljuk és egyben meg sem tudjuk bocsátani ezen eljárások használatát. Mindez bűntett. és egyedül felel a kivitelezés biztonságáért. Mindezt nagyon nehéz megérteni. ellenőrzött laboratóriumi körülmények között dolgozó tudósokat figyelmeztesse. szerinte sokkal rejtélyesebb dologról van szó. Bármely kutató. ezen kísérleti eljárások és technikák alkalmazásából fakadó balesetért.Maghar Akadémia . Az egyik lapban megjelent cikke az alábbi címen szerepel: „A Tudatellenőrzés és az EM hullámok polarizációs átkeresztezése”.” – http://www. Ha a saját gondolataim nem lennének a továbbiakban „sajátjaim”. 12:14 pszichoenergetikai támadás az ellenfél skalár-berendezéseinek üzemeltetőire. az embereken végrehajtott.magharakademia. minőségéért. a helyzet ugyanaz mintha engedély nélküli gyógyszerekkel kísérleteznének. mint egyszerű energiakicsatolásról a vákuumból. A dolog matematikája azonban az emberek túlnyomó többségének felfogóképességén messze fölötte áll. egyaránt törvénytelen és erkölcstelen. akkor igazából ki lennék én? A legbelsőbb személyiségem. de nem is tudjuk megbocsátani. amint egy-egy elnevezés a helyére kerül. aki alkalmazza ezeket az eljárásokat és technikákat a saját felelősségére cselekszik. az alkotmányos jogokba és a Föderációs törvényekbe ütköző tett. emberi azonosságtudatát.27. Végül. sem a végrehajtója nem tehető felelőssé semmiféle. mit kellene tenniók? Miként lehet Longitudinális EM hullámokkal befolyásolni a tudatot? A skalár pszichoenergetika fizikáját Bearden alezredes fejtette ki.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 28 of 42 . melyek káros. Sem a kísérlet kitalálója.09. de igyekszünk a kérdést megvizsgálni. A dolog annyira komoly. a pszichoenergetikai hadviselés elérheti az ember legbensőbb valóját is. abban az esetben is. akiket hipnotikus transzba ejtenének a támadás révén és lekapcsoltatnák velük összes rendszerüket. Minden alkalommal egy lépéssel közelebb kerülhetünk a megértéshez.hu/index2. Jelen írás célja hogy éppen a megfelelően képzett és adott jogokkal felruházott. Nem javasoljuk. törvénytelen kísérleteket. hogy Bearden megejt egy határozott figyelmeztetést az ismeretek helytelen használatára vonatkozóan.

Ha az időpolarizált elektrodinamika használatát és hatásait a tudatra irányítjuk. hogy ilyen LW [longitudinális hullámok] örvényei léteznek a testben és mindenhol a természetben – általában. melyek révén megérthetnénk. Ha csak transzverzális hullámokat használunk a cél kutatására. s aztán majd megadták a tudományos nyelvezet felhasználásával megfogalmazott megoldást. Manapság a tudósaink nem mérik a longitudinális-polarizált EM hullámok működését és tevékenységét a szervezetben és akörül. nincs olyan eszköz a birtokukban. Meghagyom mindezt a technikai bűvészek számára. nagyon gyenge transzverzális EM hullámok tevékenységét és munkálkodását az agyban és az idegrendszerben. Az átkeresztezési mechanizmusok a különböző EM hullámok polaritásában átalakíthatják az „egyik a másikban” állapotot” – Bearden. a maga természetes mivoltában. Egész egyszerűen nem tudjuk. Hajlamosak a tudati működések és funkciók olyan megközelítésére mintha egész egyszerűen ’hús számítógépek” működését látnánk működni és ennek feladatait. a nyugati tudósok vajon miért csak a tudat-anyag kapcsolat mikéntjét képesek megérteni.kapcsolódva a biológiai működéshez és az agytevékenységhez.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 29 of 42 . a nyugati tudósok legtöbbje materialista és a tudatra.27. hogy megpróbálják megérteni a működés mechanizmusát. Semmiféle tudatműködés-mérést nem tudunk végrehajtani. hogy a szervezetben. vagy. csak gyenge transzverzális (TW) EM hullámok jelenléte és tevékenysége mutatható ki . nem pedig a vákuum longitudinális hullámait. úgy tekint. valamint minden egyes sejtbe eljut. Mindezek figyelembevételével már érthető. Mindössze néhányukban tudatosul csak. az amatőrök számára is kellően felcsigázóak. és azon tulajdonságát.magharakademia. mintha kőtörő kalapácsot használnánk. az olyasmi. mindent egybevéve. „Teljes figyelmünket szentelve a fentebb leírt gondolatoknak. Miután a szigorú figyelmeztetés megjelent.09. legjobb esetben. kommentárok is követték. Ez a szigorú önkorlátozás abból fakad. http://www. a test és a tudat viszonyát. a tudat idő-szerű koherens működésének következtében. miszerint a 3-dimenziós fizikai tér EM energiája változásokat indukál az agyban és az idegrendszerben.Maghar Akadémia .Skalárháború 2011. 12:14 Bearden. A következőkben a nyugati tudósok nehézségeit idézzük fel melyekkel az emberi tudat „anyagtalan” (longitudinális hullámok) természetű összetevőjének fogalmával megértése során ütköznek „Ironikus módon. szükséges nagy vonalakban áttekinteni a tudati működés elektromagnetikus megnyilvánulásait. A nyugati tudósok csak a transzverzális hullámokat ismerik. miként vizsgáljuk a tudati működést közvetlenül. Azonban vannak finom falatok a laikusok számára is. mint valamiféle misztikus nem-tudományos megközelítésre.hu/index2. akkor a test-tudat működésben hurkokat hozhatunk létre.” – Bearden A nyugati tudósok az agyműködés vizsgálatára kizárólag transzverzális hullámokat használnak.

” – Bearden Ezek az ’illesztett nyers erő modellek’ természetesen rendkívül hatékonyak is lehetnek és természetesen pontosan a kísérletekben elvárt eredmények produkálására is képesek. Minden ilyen alkalommal rögzítik a pszichikai változásokat melyek a testben mutatkoznak és/vagy a tudat tudatosságában és az érzelmi állapotában. sem az egyén memóriáját és ismeretanyagát precízen vezérelni.27. amikor szükséges. Egyszerűen.Skalárháború 2011. az idő birodalmában létezik…” – Bearden. minden egyes spektrális visszafordítási szakaszban.09. Gaia közös tudatalattiját). A tudat befolyásolása teljes mértékben csak időhullámok alkalmazása révén válik lehetségessé. kis változást létrehozva az időben. például az idő-polarizált hullámok felhasználását a teljes emberi közös tudatalatti egyidejű befolyásolására.” – Bearden. merthogy a tudat maga igazából skaláris természetű. Azonban természetükből fakadóan nem tesznek lehetővé finom tervezést. vagy ahogy néha hívják „pszihotronikai” műveleteket nem lehet végrehajtani közönséges transzverzális EM hullámok energiájával. mint a nyers erő alkalmazásának metodikája a vákuum energiák (téridő hajlítási technikák) és az általános relativitás hatásainak kiváltására.magharakademia. „Mára már a tudósok képesek kivitelezni számos. a lélek állapotára vonatkozó kísérletet. melynek tartalma különböző mintázatok. közvetlenül az elvárt agyműködés kiváltására. ezenkívül mindez leellenőrizhető is. például magába foglalja a skalár EM foton funkcióit és a skalár EM hullámok funkcióit is.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 30 of 42 .” „Ezekben a kísérletekben. a tudatbefolyásolást kutató nyugati szakemberek transzverzális EM hullámokat alkalmaznak céljaik megvalósítása érdekében és ez nem más. a ’hajó kémlelőnyílásain’ át követve az eseményeket. azonban ők mindezt a kívánatos longitudinális és időpolarizált EM hullámok és foton struktúrák bevésésére illetőleg aktiválására használják.hu/index2. Így a tudat e kifejezetten különleges elektromágneses rendszer. „Megjegyezzük. 12:14 „Nyers erő” időfunkciók versus finomirányítási metódusok „Ironikus módon. és rögzíteni az így kapott adatokat. A láthatóan varázslatos pszichoenergetikai. valamennyi tudati működés idő-szerű. – Bearden. Ám sokkal inkább elérhető mindez skalár hullámokkal.Maghar Akadémia . melyek tudati és/vagy érzelmi állapotokat képviselnek. A lélek egyfajta ’genomját’. A pszichoenergetika fejlődésének feltétele egy hatalmas adatbázis felépítése. Bearden egyben leírja ennek a ’genomnak’ a dekódolási folyamatát is. ám fájdalmasan (néhány évvel ezelőtt legalábbis) felépítenek egy kiterjedt adatbázist az egyéni viszonylatokról. Miközben a KGB szintén alkalmazza a transzverzális EM hullámok nyújtotta nyers erő technikát. vagy a Föld valamennyi faja közös tudatalattijának egyszerre történő irányítás alá vételét (pl. a kísérletvezetők valójában valamennyi testi és tudati változást http://www.

27. stb. minden egyes hatalommal bíró szélsőséges csoport ereje a hatalomban és a titkosságban van. mivel titkos fegyvereik komoly hatékonysággal bírhatnak. hogy még az oroszokat is megelőzték…” „Ne felejtkezzünk meg róla. Stb. Képeket. mintha mindez nem is létezne.” – Bearden. Ilyen kutatócsoportokban dolgozó kiszivárogtatók információi szerint a cél kettős vagy hármas. Álmokat. stb. A hazaszeretet és a küldetéstudat – a szélsőséges csoportok számára – nem többek üres szavaknál. tiltott kísérletek végrehajtására embereken mindenféle következmény nélkül. sokkal inkább ’cowboyok’.Maghar Akadémia . A program keretében rendkívül összetett. A kutatásokban résztvevők. olyanoknak. félretájékoztatás.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 31 of 42 . pszichikai. egy vagy több. már jó ideje léteznek. Röviden. A cikkét összegezve Bearden elgondolkodik azon. A szigorú titoktartás. Semmi másra. gyilkosságok. A szigorúan titkos szélsőséges csoportok egy bizonyos része http://www.hu/index2. így működnek tehát ezek a tilalmas tudatbefolyásolási kutatások a nyugati világban. Változásokat a személyiségben. és/vagy specifikus népesség körében (mint például a kemény kiképzésen átesett katonák köre). Folyamatosan törekednek hatalmuk. a tudat. szigorúan titkos. Felejtést. Hajlamosak letetnek azt gondolni. azt színlelik. információk visszatartása. Ebben az összevisszaságban egy vagy több szélsőséges csoport igen jelentős hatalomra tehetett szert. ami szemmel láthatóan történik. Megvan a saját végrehajtandó programjuk. az eddig ismert legkorszerűbb. Megérzéseket.” „Mélyen elrejtve. Változást az emlékekben. a viselkedés befolyásolását leíró tudományos és technológiai összefüggések felhasználása segítségével összeállították a szükséges adatállományt és kifejlesztették az alkalmazási megoldásokat. A ’delta’ kisugárzási tartomány (a változások a nullás referenciaszinttől indulnak) jelenti a teljes tudati. hogy ’ők a legjobbak a világon’. Fájdalmas gondolatokat. Heves boldogságot.09. A szélsőséges csoportok létrejövetelével megjelent az etikátlanság. szervi. és igazából nincsenek teljes mértékben legitimálva kormányzati körök által. Emlékeket. miközben ez a titkolódzás valamennyiünk számára súlyos fenyegetést jelent. „A következtetés az. ilyen törekvések. igen hatékony. befolyásolási képességük. az erkölcstelen praktikák. jelentősen finanszírozott kutatás folyik modern. könnyen hajlanak gyilkosságok elkövetésére.Skalárháború 2011. Erős érzelmeket. legalábbis a szélsőséges csoportok egy részét tekintve. a kézenfekvő dolgok tagadása. presztizsük. amit csak akarnak. melyek igyekeznek megszabadulni mindenféle ellenőrzés alól. a feltételezések szerint. stb. támogatott. Hajlamosak lehetnek azt gondolni. változásokat és kölcsönhatásokat. vajon milyen szinten állhat jelenleg a pszichoenergetika. stb. mely révén mindezeket az ismereteket igyekeznek távol tartani a nagyközönségtől egyfajta kormányzati „komédiához” vezetett.magharakademia. Látomásokat. növelésére. 12:14 képesek kiprovokálni. befolyásuk. „A kutatások második szintje a viszonyok tesztelése és megfigyelése a közönséges emberek statisztikailag kimutatható kereszt-kapcsolatai körében. hogy nyugaton. akik kívül állnak mindenféle törvényen és etikán. kémiai. Intenzív fájdalmat. befolyásolásra irányuló programok terén.” – Bearden. ezeket a csoportokat inkább lehet a szélsőségeseknek tartani. mindazokért a dolgokért felelőssé tehetők. megvesztegetés.

hu/index2. Számára. kilépett a hatótávolságból. minden normális. miközben természetesen a 90 fokos látótérnél jóval nagyobb látóteret vezérelt és teljesen figyelmen kívül hagyta a rádió-kapcsolatot.” – Bearden. Látótere kissé nagyobb volt. mivel alapvető pszichoenergetikai tudományuk jóval fejlettebb.” A A Tudatellenőrzés és az AM hullámok polarizációs átkeresztezése című cikk talán a legmegrázóbb és legrémísztőbb lehetőség felvetésével végződik: a pszichoenergetika képes az emberi fajt mint egészet irányítása alá venni. érzékelő-képessége hirtelen kicsúszott irányítása alól. és még ezeknél többel is. minden normális volt és semmi váratlan sem történt.Skalárháború 2011.” „Az oroszok. Egész idő alatt érzékelési folyosója eltolódott. amikor – őszerinte – az orosz KGB tesztelte skalár interferométereinek pszichoenergetikai képességeit. Csak most eltitkolva és mélyen elrejtve a szigorú titkosítás fala mögé. az álom világában.” „Egy pontnál aztán körözni kezdett. az oroszok már évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek a longitudinális interferometria területén. és az általa vezetett A-10 ’varacskosdisznó’ repülőgéppel 1997. egészen addig. mi továbbra is a jó öreg elektrodinamikát használjuk. Egyenesen kifelé repült Arizonából. miként állítsanak elő pontosan beszabályozott EM hatásokat nagy távolságban. egészen a haláláig abban a tudatban volt. „Arizona felett Button kapitány hipnotikus transz állapotába esett.Maghar Akadémia . az álomban cselekvő állapotban. le nem zuhant és életét nem vesztette a becsapódás miatti robbanásban – álmaiban jelentkezett gondolatok miatt. A hirtelen rátörő ’éber-álomszerű’ állapotban minden tökéletesen normálisnak tűnt. http://www. azzal. továbbra is ebben az éber-álom szerű állapotban. mindezek ellenére. Az egyik eset Button kapitánnyal történt. Ezért minden bizonnyal a távoli KGB átvivői és az ezeket vezérlő pszichoenergetikai társaság befolyásolta tudatának működését jó órán át. ezek alkalmazásával kapcsolatban az óceánokon és magán a földbolygón át.” „Valójában. a jelek szerint. Bearden megad két példát. Emberi vonás. ezért egyszerűen tudta korrigálni a gép repülését és végrehajtani a fordulókat ’a kijelölt cél megközelítése” érdekében. április 2-án. Továbbá. hozzátéve a maguk további ismereteit a tudatbefolyásolási eljárások működési mechanizmusáról.09. Igy hát mindezeket a dolgokat képesek végrehajtani a tudatbefolyásolás területén is LW [longitudinális hullámok] interferenciájával. pontosan ez volt a célja az egész tesztnek: demonstrálni egy képzett ember tudata irányításának átvételét (nagy távolságból). a domináns hím szerepére való törekvés. Azután ’egyenesen hazafelé vette az irányt’. árnyékoló tömegen keresztül is. miközben az rendkívül bonyolult manővereket hajt végre. és valószínűleg ekkor dobta le az ágyúját.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 32 of 42 . mint 90 fok. talán mert úgy gondolta. messze a nyugat előtt járhatnak. amíg el nem fogyott az üzemanyaga.27.magharakademia. 12:14 bizonnyal valamennyi felsorolt praktikával él.

hogy valamiféle Gaia – a Föld valamennyi fajának közös tudatalattija – szintén létezik. amikor t-polarizált méréseket végeztek és egész egyszerűen le tudták választani ezeket a jeleket. Ha képesek megtanulni. a valamennyi oldalon megtfigyelhető titkosság lehetővé teszi bűnöző elemek jelentős számú beépülését.” „A KGB pszichoenergetikai fegyvereket kutató tudósai igen komoly nyomást gyakorolnak ennek megvalósítása irányába. és ők pedig képesek voltak ezt is leválasztani és elemezni. http://www. hogy eltulajdoníthatják a szükséges technológiát.27.09.hu/index2. az egész emberi faj vonatkozásában. miáltal az emberiség civilizált elemeit mély sötétségbe taszíthatják. hogy a KGB pszichoenergetikai tudósai értik ezt a mélyebb területet.tudósoknak megvolt a maguk pontos célja ezeknek a ’méyebb tudati területek és szerepük megismerésével a tudatbefolyásolással összefüggésében’. 12:14 Hangyatársadalom . kivéve ebből a befolyásolásból.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 33 of 42 .természetesen egy ’csúcsvezető réteget’. kegyetlen tettek végrehajtására kondicionálásuk során. A ’hangyatársadalom’ – kommunista típusú rendszer – a feudalizmus egyfajta változata (valamennyi társadalmi rendszer a feudalizmus irányába fejlődik ezért). melyet a kommunizmus keretében már felvázoltak . ez pedig azzal a veszéllyel jár. bőkezű ’meglepetésként” az emberi fajnak szánva. csakis ebben az esetben tudjuk kezelni a dolgot és legyőzni rémületből fakadó visszautasításunkat.Maghar Akadémia . hogy a Jung-féle közös tudatalattinak (az egész emberi fajt tekintve) megvannak a saját idő-szerű tulajdonságokat mutató működései és energia-viszonyai.A végső verseny a teljes emberi faj tudatbefolyásolásának megszerzéséért „A KGB pszcichoenergetikai fegyverekkel foglalkozó tudósai – mivel közvetlen mérték és detektálták a t-polarizált hullámokat és a Longitudinális hullámokat már évtizedek óta – azt is megértették. A nyitottság és ezen ismeretek nyilvánosságra hozatala a rendes és tisztességes emberek körében létfontosságú.” Akár az oroszok tervezik a ’hangyatársadalom’ megvalósítását. miként lehet beavatkozni az emberi faj közös tudatalattijába. hullámok és potenciálok struktúrájában.” „Meggyőződésem. olyan társadalommá. Azon a véleményen vagyok. hullámok és potenciálok rekurzív struktúrájában. melyeket szintén képesek voltak meghatározni. A közös tudatalatti működési területe számos szinttel mélyebbre van temetve a rekurzív Whittaker EM mezők.” „Igazából az első naptól kezdve az orosz .magharakademia. akkor képesek egyúttal az emberi társadalmat átformálni egyfajta „hangya”-társadalommá. akár amerikai szélsőséges csoportok. akik valamennyi társadalmi működés irányításáért felelősek.Skalárháború 2011.” „A KGB tudósai pontos ismeretekkel rendelkeznek arról. Gaia működésének jelei még mélyebben találhatók az EM mezők.tudatbefolyással foglalkozó . hogy mindettől mára már nincsenek messze…” „Néhány változatát az oroszok által készített tudatbefolyásolási eszközök közül már bevetették katonáik körében az afganisztáni háború során.

hu/index2. Ha mindez bekövetkezik. mint megölni őket és becstelenségeket elkövetni ellenük.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 34 of 42 . 12:14 „Mindeközben szélsőséges csoportok. és minderre gyorsan és könnyedén tehet szert. Nem lesznek többé hatalmas elszegényedett csoportok. Három heti töltést követően bárki képessé válhat ledoktorálni. hogy a Képviselőház és a Szenátus tagjai bepillantást nyerhessenek az e területen folyó erőfeszítésekbe. a ’szigorúan titkos’ besorolás mögé bújva. tudatbefolyásolási képességük longitudinális hullámformákkal egyfajta ’varázslatnak’ tűnhet. mint a program közvetlen letöltéséből a tudatba. igyekeznek leválasztani elképzeléseiket az ortodox kormányzati állásponttól és megszabadulni a felügyeleti ellenőrzéstől. hogy lehetővé válhat a tudás ’letöltése’ skalár interferometria használatával. továbbá.” „Forradalmasíthatná az orvostudományt. a törvényesség felismerésének szabadságát. Bearden jövőbe tekintő látomásában a további fejlesztési irányokra vonatkozóan leírja. A Tesla ágyuk hatalmas energiájának köszönhetően. a későbbiekben gyakran mint ’amerikai kormányzati műveletek’ jelennek meg. technológiailag újnak számító területeken. mert mindez tovább növelheti szélsőséges hatalmi elképzeléseiket. Mindenki magasan művelt lehet. amikor az oktatás igazából nem fog másból állni. felhívva a figyelmet a pszichoenergetika használatának veszélyeire. További három hét múlva mint műszaki mérnök. Kiszabadulni a tudatlanságból újabb jelentős szabadságot ad. segítve és gyógyítva az embereket. a nyugati. amikor szélsőséges csoportok hatalmi befolyásolást gyűjtenek maguknak. a kommunikációt és a pszichológiát. amíg jelentős erőfeszítések nem történnek. Újabb három hét mint orvos. a Földön mindenki képzett emberré válik.” http://www. hogy reménnyel eltelve forduljunk ebbe az új korszakba.27. ha az ’ördögi tudományos törekvések’ lelepleződnek és egy a széles nyilvánosság elé kerülnek. kiszorulva az oktatási rendszerből. még akkor sem.09. ha már eddig nem tették volna ezt meg.Skalárháború 2011. Nyilvánvalóan növelni igyekeznek saját személyes befolyásolási képességeiket.” – Bearden. és induljunk végre a megfelelő irányba.Maghar Akadémia . mely egyaránt használható jó és gonosz dologra is. senki soha nem ítélhet felette. a rossz kezdet ellenére. A Tudatellenőrzés és az AM hullámok polarizációs átkeresztezése című írásának konklúziójaként Bearden már-már könyörögve fordul a világ nemzeteihez. mondjuk fizikából. tudatbefolyásolást kutató tudósok között is létrejöhetnek és felemelkedhetnek. mélyen a kút fenekére elrejtve mindent. miközben bűnöző és etikátlan tevékenységekkel társulnak. mindezzel együtt megszerzik a titkosítási jogosultságokat is. alkalmas termelőmunkát keresgélve. Teljes mértékben eltérhetnek a törvénytelen és erkölcstelen kutatási vonalak felé. az oktatást. Ezen technika gonosz felhasználási módja potenciális fenyegetést jelent valamennyi nemzet számára a Föld bolygón. sokkal inkább. Ily módon az amerikai kormányzat alattomban végzett kutatómunkája is zátonyra futhat.” „Olykor. „Engedjék meg nekem. Három heti további tanulást követően le lehet doktorálni kémiából is. Látjuk előre a jövőt – talán már 30 éven belül bekövetkezhet -. És így tovább. Habár mindez ’tudományos’.magharakademia.

Ha így teszünk.Maghar Akadémia . Habár ’vezetőink’ mindent elkövetnek annak érdekében. és az így megszerezhető megadollárok profitjának lehetősége igen jelentős beruházásokat eredményezett már eddig is erre a területre. hogy néhány ifjú hollywoodi zseni. mihelyt valaki felteszi a fejhallgatót.09.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 35 of 42 . hogy az első ’Érzékek’-színház. a tömegek felemelésére és az élettartam kiterjesztésére – a föld minden lakosa számára. azzal a különbséggel. akkor érzéseiben a hőssel azonosul. ők azok. Például. az „Érzések”-et. És ezeket a gondolatokat és érzéseket és képzeteket a közönség tagjai olyaténképpen élik meg. Hova vezethet mindez? Előfordult már mindannyiunkkal. mintha az ábrázolt események saját magával történnének meg. A ’Huxley’ természetesen a legszuperebb hangminőséggel felszerelt. egy kis méretű. Mindez úgy működik mintha valaki egyszerűen elmegy a moziba. a szórakoztatás teljesen új formáját alkalmazva. a legtöbb ember http://www. hogy ha valaki a színház egyik oldalán ül. mintha a saját gondolataik és képzeteik lennének. Az ember elképzelheti. a sanyarú helyzetet képesek voltunk átalakítani. Aldous Huxley közismert novellájában szereplő ’Szép Új Világ’-ot. skalárinterferométerrel és a vezérlő számítógéppel. A gondolatok digitális jeleit hordozzák.27. hogy az „érzelmi sávokat” is szinkronizáljuk.hu/index2. úgy. Még az is elképzelhető. és képzeteket – természetesen a színház interferométerébe táplálandókat. míg ha átül a másik oldalra. felhasználva egy mélyebben és őszintébben érző személy érzéseit. milyen lehetne a szórakoztatóipar végső állapota?) Érzések A pszichoenergetika képes elhozni számunkra egy jobb.” – Bearden (A sok rémísztő dolgot követően álljon itt kis megszakításként a pszichoenergetika világosabbik oldala. akkor a pontosan azt érzi. hogy elhomályosítsák előttünk. hogy mindenki saját magán tapasztalhatja meg az aktuális érzéseket. de valóban érzi is azt. Fontos – és nem kevésbé vonzó – hogy igazából a színészek az „érzők”. hanem gyógyításra oktatásra. hogy valamennyi nemzet a felsorolt technikai alapelveket a következő módon használja: ne az emberek sérelmére elkövetett erőszakos tettekre. Alapjaiban új művészeti forma. amit eljátszik? Miként a külföldi filmek szinkronizálásakor történik szükséges lehet. ami teljes mértékben háromdimenziós hatást kelt. mi történik a skalár elektromágnesesség kutatása terén. amit a rossz fiú. mintegy megfontolásképpen. megjegyzendő. példának okáért. Pszichovízió. hogy megértse.magharakademia. vagy egy rosszabb világot egyaránt. hatalmas nézőterét kilenc óriási ernyő fogja körül (nem csak egy ernyő!). Akkor majd kiderül. hogy bár Demoklész kardja függött felettünk. Új Millennium köszönthet ránk. nagyon is közel áll hozzá. Brad Pitt jó és elegáns színész. Hiszen. habár. talán éppen a ’Huxly’.Skalárháború 2011. 12:14 „Sürgetjük. Található néhány további sáv is a filmszalagon a hangsáv mellett rögzítve. érzéseket. akiknek érzéseit eredetileg rögzítik és a program érzéseket tartalmazó sávjaiba rögzítik. gondolatait és képzeteit. jut eszembe. emelkedett jövő vár ránk. az ’érzések” kiváltása ma már lehetségessé vált. hogy megsirattunk egy filmet. és óh.

Azonban mindez mély zokogássá és könnyáradattá fokozható. 6. ha mindez egy közönséges mozielőadás kereteiben történik. de az is megoldható. Az eredeti érzéseket.Skalárháború 2011. akár egy rádiókészülék darabjaiból. Már a puszta lehetőség.hu/index2. mi vezette őt oda. a maga különböző részeivel és hatásellenhatás törvényeivel. Persze. nézzük meg a sajt másik szeletét.org/pub/bearden/OblivionPart02. némi csináld-magad ismeret azért szükséges hozzá…Ha és amennyiben a Jakuza [a japán maffia] megszerzi mindezt (és ebben biztosak lehetünk. mint a ’Mexikói egyensúly’. kimaradt elektronikus alkatrészekből.09. páni félelem is kiváltható.Maghar Akadémia .org/pub/bearden/OblivionPart01. Vagy. Nem más. http://prahlad.magharakademia. Éppen ezért.htm) „Akárhogy is. A 2002-es állapotok (A legfrissebb információk itt találhatók: http://www. akkor elkezdhetünk készülni a jelen terrorfenyegetettség alatt álló világunkat egy sokkal veszélyesebb új háborús világot követő helyzetre. hogy valaki egészen pontosan átélje mindazokat a szenvedéseket.htm. hogy valaki pontosan átérezhesse a szentek imádság közbeni elragadtatottságát. megmerevedhet a nyakunk és pánikba eshetünk a rettegéstől. Még a vér ragacsosságát is. A legbelsőbb valójában tapasztalhatja ezt meg mindenki.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 36 of 42 . vagy egyéb.27.prahlad. melyeket Krisztus viselt el a kereszten. mi történik ha ezek a fegyverek illetéktelen kezekbe kerülnek.” – Bearden. tökéletesen képes megváltoztatni a tudatos érzékelést még akkor is. hogy ezekből a howitzerekből megépíthet bárki egyet pusztán egyszerű http://www. olybá tűnik. Még a lélegzetünket is visszafoghatjuk a félelemtől. csak idő kérdése). amikor belemélyeszti fogait az illető torkába? A vallásos-érzések segíthetnek abban. Tényleg érezni akarná valaki amit az ügyeletes vámpír abban a pillanatban. mely ráadásul hihetetlen mértékben törékeny. mély vallásosságával. A lelki fájdalmakkal együtt természetesen. ’Miért hagytál el engem?’ Ki hagyná ki közülünk ennek a kétségbeesett mondat elhangzásának pontos körülményeinek megvizsgálását? Korábban esetleg meg kellene ismerkednünk Teréz Anya történetével. A közönséges pozitív energiájú EMP lőfegyverek könnyedén és olcsón előállíthatók. az egész Horror-érzés műfaj a legtöbb ember számára túlságosan sok lenne. mint a ’terror egyensúlya’.” „Látni kell mindenkinek azt a veszély. ha a rendező úgy óhajtja. hogy erkölcsileg ennyire ki tudott emelkedni közülünk? A tudatkitágító érzések képesek kiváltani egy LSD-hez hasonló állapotot és szabályosan szétrobbantani a közönség tudatát? Még a legegyszerűbb és legprimitívebb használati módban is a hipnotikus transz indukciója és az ezzel járó megnövekedett szuggesztibilitás. 12:14 ezt nem hajlandó beismerni.

Stephen Greer. választha a menny és a pokol között.magharakademia. mely technika teljes mértékben megfordíthatná a jelen helyzetet. és nemcsak néhány elit csoport tagjaiét. Minden egyes érintett. A Marsot igen gyorsan a Föld képére lehetne formázni.Maghar Akadémia . Mindezek a lélegzetelállító lehetőségek elgondolkozásra kell. nyilván. 12:14 rádióalkatrészekből. A betegségeket jelentősen vissza lehetne szorítani. az időjárást humánus módon lehetne szabályozni. a szállítást. Ismételten leszögezem tehát. hogy késztessenek bennünket. amikor jó és gonosz között kell választanunk. Mindenki magasan képzett lenne a pszichoenergetika segítette ismeretletöltés által. Nos van legalább egy igen jelentős különbség a között a keresztút és a jelen keresztútja között. milyen hihetetlen veszélyekkel és krízishelyzetekkel kell az emberiségnek hamarosan szembenéznie. kellően riasztó kellene hogy legyen mindenki számára. „Miért nem hozzuk hát nyilvánosságra ezeket a technológiákat? Mert a társadalmi. most ugyanis kezünkben van a lehetőség. akivel csak találkoztam. a Nyilvánosságra Hozatal Tervezet részéről. ő Dr. hogy igazi földi mennyországot teremtsünk meg. A szegény nemzetek számára elkövetkezhetne a jólét. vizet vinni oda ahol szárazság van. emiatt igen nagy nyomás nehezedik rájuk. mit akarunk. amit az emberiség csak kitűz a maga számára. A bölcsek bölcsessége közvetlenül mindenki szívében és tudatában elültethető lenne skalár kapcsolat révén. az építkezést. ha néhányan közülük velünk tartanának és vezetnének bennünket ebben a végső harcban. Meg kell állnunk és el kell dönteni.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 37 of 42 . A skalár interferométerek segítségével minden ránk veszélyes kisbolygó vagy üstökös eltéríthető lenne. hogy ezeket a technológiákat a széles nyilvánossággal megismertesse. Ha fajunk mindössze néhány évszázad alatt eljutott ehhez a keresztúthoz. éhínségek vannak szerte a világon. gazdasági és geo-politikai helyzet jelentősen megváltozna. ahol áradás.Skalárháború 2011. vajon miként élhetnek most? Igen hasznos lenne. Ez az utolsó esélyünk olyan megoldás választására. A témát szigorú http://www. már sokkal korábban. A foszilis tüzelőanyagok jelentette légszennyezésnek örökre végét lehetne vetni. Ez a társaság már számos kongresszusi meghallgatást eszközölt ki az UFO-k és a szabadenergiás technológiák kapcsán. akik a ’bolygószintű mennyországot’ választották. és napos időt oda.09.hu/index2. akkor nyilvánvalóan a Világegyetem közeli és távoli fajai szintén eljutottak idáig. kihangsúlyozta. A Nyilvánosságra Hozatal Tervezet Van egy ember. És azok. a nukleáris korszak hajnalán az ember válaszúton találja magát. a gyártást és az elektromos eszközök meghajtását. „Ha már egyszer a majdnem szabad energia könnyedén elérhetővé vált és kifogyhatatlan energiával láthatná el a mezőgazdaságot. A globális felmelegedés problémája egyszer s mindenkorra megoldódna.27. aki fáradhatatlanul azon dolgozik. Képtelen az a helyzet – egyenesen gusztustalan – hogy egyesek tudatbefolyásolási módszereken törik a fejüket. mely az egész fajunk épülését szolgálja. elérhetné. semmiféle korlát nincs. miközben ott ülünk titkosított technikánk dossziéinak tetején. ez lenne a legnagyobb változás az emberi történelemben.

milyen létfontosságú kérdés ezen technikák alkalmazásának beszabályozása. hanem mert mert hatásai mélységesen érintenének mindenkit és beláthatatlanok lennének.09. köztük jó néhányan a katonaság alkalmazásában álltak. melyek soha nem tartoztak a régi rendszer felügyelete alá. miközben a teljes civilizációnk a teljes megsemmisülésébe rohan…” „A jelenleg már létező de titokban tartott fegyverek bevetése révén – fegyverek.Skalárháború 2011. jövőbeni létét fenyegetik. mert butaság lenne.magharakademia.hu/index2. Csakis a teljes. miszerint a Jakuza [japán maffia] már rendelkezik ilyen interferométerekkel. Annak ellenére sem. melyek a termonukleáris eszközöknél is sokkal rémísztőbbek -. Az orosz maffia jelentős tényezővé vált. illetve részletre megvásárolni. és nem azért. társadalmi és geopolitikai változást indíthatnák el az emberi történelemben. békés célokra való felhasználhatósága. azonban mindettől megfosztják az emberiséget. amikor a kormányzat még a puszta létezésüket is letagadja. közel egymilliárd dollár lefizetése révén vette bérbe őket. milyen lépéseket tesznek az oroszok álatl birtokolt. a skalárberendezések (longitudinális hullámokat alkalmazók) még a jelenlegieknél is sötétebb kezekbe kerülhetnek. a TUDATUNK elleni támadások kivédésére?’ A longitudinális interferométerek száma egyre nő További állításai között Bearden nylvánosságra hozza azt a tényt. Mindeközben az Elnök és a Védelmi Minisztérium tovább folytatja ezt a háborúzz-mint-mindig és ’találd ki mit tudunk’ társasjátékot. de senki nincs a sajtószolgálatoknál dolgozó riporterek között. vagy állnak. Dr. „A szovjet gazdaság összeomlását követően. hogy a legelőremutatóbb közgazdasági. semmiféle ’túlélhető’ konfliktus nem képzelhető el. longitudinális interferométerek által végrehajtott. melyek keretében a szabadenergia technológiákat és az antigravitációs meghajtási technikákat már részletesen kidolgozták. Greer rámutat arra is. Természetesen. nem akarnak változást. számos dolog vált elérhetővé kikölcsönözni. Szavakkal nem fejezhető ki ennek égető szükségszerűsége” – Bearden. mások a másik oldalon álltak. aki megkérdezze: ’Védelmi titkár úr. becsületes nyilvánosságra hozatal oldhatja fel a jelen helyzetet.Maghar Akadémia . de mindez igen nehéz olyan körülmények között.” http://www. És senki. akik ilyen programok felett gyakorolnak felügyeletet. A titkosság sötétjébe rejtezve olyan műveleteket hajtanak végre.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 38 of 42 . 12:14 titoktartás övezi. melyek a teljes emberiség puszta. mivel vállalkozókkal kezdett tárgyalásokba akik közül egyesek az egyik. Ez történt a gazdasági káosz eredményeként. A ’status qou’ állapotának megőrzését támogatják. olyan eszközök. akik bármikor készek kongresszusi meghallgatások keretében beszámolni a fekete projektekre vonatkozó ismereteikről.27. és egyáltalán nem szívlelték az akkori rendszert. Stephen Greer százával kutatott fel embereket. technológiai.

habár már felettünk zajlik. szükségünk lenne egy nemzeti Manhattan Projektre. beleértve a Jakuzát és az Aum Sinrikyot. A Védelmi Titkárság állítása szerint ezeket a fegyvereket földrengések kiváltására használták. vulkánkitöréseket provokáltak. mintha gyorsvonat robogna keresztül rajtunk. mely kiprovokálta a jelenleg is zajló „olajháborúkat”. hogy tisztában legyünk vele.09. 900 millió dollár aranyrúdban történő kifizetésével. hogy a japán maffia rendelkezik ilyen ismeretekkel. tudják. Kína és további két. Jelen tudomásunk szerint a Jakuza már gyártja is bizonyos típusait eme fegyvereknek saját üzemeiben.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 39 of 42 . a KGB-től 1989-ben. áprilisában. Pillanatok alatt használhatatlanná lehet tenni őket. A neheze azonban még hátra van. A fegyvereknek ez az osztálya jelenti az uralkodó fegyverfajtát a Földön. Bearden elemzése szerint. Az egész világra nézve súlyos fenyegetést jelentenek. személyes meglátásom szerint. Az elektromos energiahálózatokat sürgősen ki kellene cserélni skalár rendszerekre amilyen gyorsan csak lehetséges.) A tárgyalások a korai LWI [Longitudinális hullám interferométerek] kölcsönadásáról a japán Jakuzának és Aum Sinrikyonak 1989. ám tudományos apparátusunk és a nagyközönség továbbra sincs tudatában annak a kétségbeejtő harcnak. végén zárultak.Maghar Akadémia . Ezek a szélsőséges csoportok bérbe vették e fegyverek korábbi típusait Oroszországtól. Meglehetősen kellemetlenül érintette Amerikát az elvesztett életek sokasága. A japán szélsőségesek tehát meglehetős érdeklődést tanúsítanak a longitudinális EM fegyerrek és technikai részleteik iránt.27. az álmaink a sajátjaink. az Egyesült Államokkal baráti ország. de valahol egymilliárd dollár körül lehet.” – Bearden. Mindezeket az erőfeszítéseket jelentősen kellene támogatni és sürgősen továbbfejleszteni. „Akárhogy is. amikor már elvégezték a szükséges teszteket és hadrendbe állították az új kvantumpotenciális fegyvereket. Az energiaválság az. melyeket magánfeltalálók és kollégáik fejlesztettek ki. Jobban szeretnénk valamennyien úgy aludni.” – Bearden.Skalárháború 2011. Meglehetősen kényelmetlen az a tudat. ugyanis az elektromos rendszerek mára már rendkívüli mértékben sérülékenyek. mindez visszavezethető az energia kérdéséhez. és az időjárás uralására és http://www. jelen esetben mi vagyunk a sín. Erre akkor került sor. mindeközben az olajkitermelés elérte a „Hubbard csúcsot”. 12:14 „Abban a légkörben és abban a pénzhiányban. Nem ismerős az évenként fizetendő bérleti összeg nagysága. decentralizált elektromos energetikai rendszer kifejlesztése okán. és számos további más is. nem pedig bűnöző társaságok által kiagyalt látomások tudatunkba sugárzása.hu/index2. Oroszország (KGB). Bárki képes erre. most már csökken a mértéke. a KGB lehetővé tette a korai. a legkisebb. longitudinális EM hullámokkal működő berendezéseinek kölcsönvételét a Jakuza és az Aum Sinrikyo részéről. az energiát pedig közvetlenül a vákuumból nyerni… A MEG rendszer már létezik. olyan összefüggésben. 9-11 ébresztőt jelentett ez ügyben. hogy immár terroristák is birtokolhatják. Ennek a nemzetnek [USA] a túlélése függ ettől… Természetesen sok más oldal is van. és úgy fog érinteni minket. (ezek egyike nyilvánvalóan Izrael. összeomolhatnak. most azonnal.magharakademia. mely jelenleg folyik. Öt nemzet már biztosan birtokolja: Brazília. „Az elektromágneses fegyvereket a Védelmi Titkárság említette 1997. longitudinális interferométerekkel végrehajtott támadás következtében is. akinek birtokában Tesla howitzer van. miként lehet elültetni dolgokat a tudatunkban.

Mostanában pedig jelentős számú időjárásbefolyásolási tevékenységgel találkozhatunk Észak Amerika területe felett. mindenfelé csak üzletelést látunk. http://www. rendkívüli mértékben függ az energiától. bármerre is nézünk. amink csak van. melynek szabályai nem tiszták. nagyjából öt nemzet kezében. A dolog éppen hogy csak elkezdődött.” – Bearden. A vészhelyzet nem azt jelenti. stb. kilátásai baljósak. és megszabadítani ebből a krízishelyzetből. ezek Oroszország (a KGB birtokában). A howitzereken túl: kvantumpotenciál fegyverek – ne továbbíts EM hullámokat az űrben Ahogy mind több és több nemzet kíván szert tenni skalár interferométerekre. A legtöbb amerikai (és amerikai hírügynökség) úgy tűnik azon a véleményen van. Brazília.magharakademia.hu/index2. a katasztrofikus a dologban az. hiszen jelen energia-rendszerünk közvetlenül a lerombolás előtt áll.” „Ahogy elnézem. Mindenünk. hogy a terroristák mindezt pontosan tudják). Vörös Kína bizonyára dolgozik rajta.” „Nem így van. Nagyjából tucatnyi a világ nemzetei rendelkezik ilyen típusú EM hullám interferométer fegyverekkel (nagy valószínűséggel ezekre hivatkozik a Védelmi Titkárság). hogy követhessük őket. Az energianyerés technikáját ’közvetlenül a vákuumból’ kell megoldani. Világháború első szakasza már lezárult. 12:14 befolyásolására használták. a gazdasági élettől kezdve a munkahelyekre való utazáson át a naponta milliószámra közlekedő árúszállító teherautókig. már majdnem teljesen kitakarítottuk és hamarosan vége az egésznek. hogy meghirdessük az egész nemzetre kiterjedő energetikai vészhelyzetet. már meglehetősen elkéstünk a tekintetben.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 40 of 42 .” „Az események tehát a függöny mögött zajlanak. a III. „Ilyen értelemben. Ellenkezőleg. E háború következményeként a klíma is változik. messze rettenetesebb. „Kvantumpotelnciál fegyverek jelenleg három ország kezében vannak. Mindez igaz.Maghar Akadémia . miként nézhetnek ki a következő generációs longitudinális fegyverek. A tudományos szakembereknek azonban vezetniük kellene bennünket.Skalárháború 2011.” „Sajnálatos módon.09. Mostanában a második szakasza eljövetelét várjuk. Afganisztán. hogy ’alternatív ám továbbra is hagyományos’ rendszereket kellene kutatni. Mint rendszerint.27.” – Bearden. Ez az alap. ennek ellenére az embereknek meg kell vizsgálniuk lehetőségét az elektromos hálózat gyors kicserélésére (erre így is úgy is sort kell keríteni. ismertebb nevükön a ’kvantumpotenciál fegyverek’ (QP). és nem is lesz… „Olyan háborúban veszünk részt már évtizedek óta. mint a nukleáris fegyvereké. hogy áh. Ezek mellett még félelmetesebb fegyverek is léteznek már. E fegyverek némelyikének pusztítóképessége egészen félelmetes. Bearden végiggondolta. bizonnyal a szélsőséges japán csoportok orosz skalár-fegyver bevetéseinek lehetünk tanúi. A Föld igen sok nemzete egyáltalán nincs tudatában mi folyik a háttérben. és a ’kis baráti ország’ [azaz Izrael].

szállítás. kezelés és alkalmazás a KGB fennhatósága alá tartozott. Habár képességeik teljes kapacitása még továbbra is felmérés alatt áll…” „A kvantumpotenciál fegyverek (mindössze három ország által birtokolva) páratlanok.27.09.hu/index2. legyen ennek vége. Másik lapban „Időpolarizálás – jelentősége és felhasználása fegyverként” Bearden elmesél egy történetet a miként hárította el a KGB longitudinális hullámok által végrehajtott támadását egy ’kis baráti ország’. A helyzet tehát meglehetősen bizonytalan és mindaddig az is marad. A választás a mienk. Jim Marss ’Titokban irányítva’ című könyvében lefesti. miként a longitudinális EM hullámok teszik. Az üresség tele van energiával A Tao üres hajó.” „A teljes kapacitású stratégiai QP fegyverek kipróbálását az oroszok 1989. – Bearden. de sohasem rakják tele. gyártás.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 41 of 42 . Nem sokkal később (csak néhány héttel) a KGB kölcsön adta néhány korábbi longitudinális EM interferométer (LWI) fegyverét japán szélsőséges csoportoknak. kifürkészhetetlen forrása Tízezer dolgoknak! http://www. valamennyi kutatás és fejlesztés.magharakademia. ideértve az Aum Sinrikyot és a Jakuzát”. végén hajtották végre. 12:14 de még csak a kezdeteknél tart…” „A QM fegyverekre az oroszok rendkívüli mértékben vigyáznak. Használják. E fegyvereket nem az orosz reguláris katonai állományai fejlesztették ki.képesek létrehozni egy olaj-mentes gazdasági életet. amíg az emberek ki nem követelik.jelenleg pedig a skalárfenyegetettség jelenti mindezt . amikor az első ilyen típusú fegyvereik bevethető állapotba kerültek a fejlesztések során. Óh.Skalárháború 2011.Maghar Akadémia . az emberiség képes a leghatalmasabb problémákon is átküzdenie magát . ugyanis többszörösen összekapcsolt téridőt használnak és NEM utaznak át úgy a téren.

nz/beard_weapon. Az istenek ősatyja.org/explore%20articles/priore1/index.magharakademia.Skalárháború 2011.Aranyi László.seaspower.htm http://twm.htm Utolsó frissítés ( 2009.nz/Beard_scalem. Források: http://www.priore-cancer.htm http://www. honnan ered.org/books/analysis/history.co.co. mélyen elrejtve.htm http://www.27. 12:14 „Óh.html http://www.cheniere.hiof. ) Ablak bezárása http://www.hu/index2.org/pub/bearden/scalar_wars.09.htm http://hessdalen. 08 09.com/ufo/0209gandor.php?option=com_content&task=view&id=238&pop=1&page=0&Itemid=9 Page 42 of 42 .disclosureproject.org/ES-DisclosureImplications-2.htm http://www.no/film/ http://www.com/txtpriore_uk.com/InsideZeroPoint. Lao Cu-Tao te Csing Fordítás a megadott források alapján .earthchangestv.html http://twm. de minden jelen van! Nem tudom.cheniere.prahlad. 2007.htm http://www.Maghar Akadémia .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->