You are on page 1of 35

Sadraj 5 broja asopisa Dnevnik Jednog Astrologa ~ izlazi jednom meseno ~ Mart 2011 ~

-2- strana : planete u porodici ~ JadrankaR -4- strana : planete u porodici ~ nastavak -12- strana : astrologija i Jorirvidiya ~ Teacher -16- strana : analiza natalne karte po tradicionalnoj astrologiji ~ Teacher -27- strana : analiza horarnog pitanja vezana za susrete ~ Teacher -29- strana : Uran u Ovnu i ostalih 12 znakova ~ preuzeto sa interneta

PLANETE U PORODICI

Verovatno e se oni koji itaju tekst zapitati: ,,Kakav je to njihov sin kad se otac toliko nervira?,, Ja prosto imam potrebu da neto napiem o svojoj deci.
2

Moj 1 sin koji je predstavljen je dete koje je sa svojih 10 god kad god se neto radilo po dvoritu ili zidalo gurao puna kolica cigli, cementa, blokova, radio i na mealici po potrebi a to su sve teki i prljavi poslovi i dok je komiluk zduno hvalio sina je bilo ponosno a nezadovoljna jer je smatrala da je to za razvoj njegovih kostiju i kime loe. Njegove ruke su uvek bile pune uljeva opet Dete koje je sa 14 god poelo da trenira fudbal i zimi se svakodnevno smrzavao a pri tom ga nikad nije odvezao na trening ve je to esto radila a je odlazio na utakmice da navija i da se dii. Dete koje se uvek dokazuje i u toj elji da bude to uspeniji on poputa u koli i pada 2 god. Od tada i pocinje problem. Jer za je to sramota, kraj sveta, no u srce i nikad mu to nije oprostio . Dete koje je u svojoj 15 god. kada smo odradili 2 stana na potkrovlju za oba sina, radilo 2 meseca od jutra do sutra da bi uz zavrili unutranje radove. I dolazila deca da zovu na fudbal ali jok. Autoritet je uz njega. I dobio je moj sin kljueve od stana na ruke. Dobio je od i skuter ali svaki kvar je zvocalo .

Onda je teralo dete da poloi vozaki ispit. A dete uporno da dokae pa i testove i vonju iz 1. A opet vano jer sad moe sin da ga vozi a on da se ponosi. Ali i dan danas oekuje da ga dete pita za auto i vie puta se deavalo da mu i ne da. A dete pokunjeno i opet slua zvocanje a moj ne bi bio kad ne bi bio pravedan pa prokomentarie: ,,To je isto kao kad detetu kupi okoladu a ne da mu da je jede,, a onda poludi a ja kriva to ga podravam. smeta i to dete pije Coca Colu jer to nije zdravo. I sve se nekako poklapaju dogaaji kada je proradio kod mog supruga i to je ta majinska briga za dete jer gui, pritiska duu. I evo sada da ga ne nazivam ve on je sada preuzeo ulogu majke pa budan eka dete da se vrati. I taj ne shvata da njegov sin vie nije dete vec zreo deko koji punim pluima grabi napred i koji esto zna da kae da e sam sebi stvoriti stan jer on ovaj ne eli . To je deko koji je poeo da radi pre 3 meseca jer vie ne eli posle srednje kole da nastavi kolovanje. Posla za vozaa nema ali njemu ne smeta da radi moleraj, da vue kante i dakove, i opet taj koji mu nije dao lako detinjstvo ali mu daje elju i ambiciju da uspe. Njegov najbolji drug sa kojim se okumio vec 3 god ivi u kotskoj a u natalu sve mi se ini ima velike anse za odlazak u inostranstvo i da ce to biti kotska. Dri ga ta nada a i vidim elju u njegovim oima da pobegne odavde. I drugi sin u natalu ima pokazatelje za odlazak u inostranstvo i mislim da ce to biti preko starijeg brata. I pitam se gde je tu moj ivot? Gde je tu moj i ta e mi od svega toga ostati? Ostae samo zidine koje je izgradio taj a deca po belom svetu koje e moda ba i moj da poalje. Pa vi sad

vidite koliko je snaan i jak taj koji vlada uz . Ostae u tim zidinama samo .A moda se i moja ipak isuvie pribliila pa je spaljena i izgubila mogunost da ispolji svoje najbolje osobine. _________________________________________________________________
4

,, Kako i na koji nain deluju planete u jednoj porodici,, nastavak... Da li planete koje vladaju u okviru jedne porodice mogu da ukau na njihov budui ivot i mogua deavanja? ta je to to moemo zakljuiti na osnovu njihovog spajanja u jednoj porodici? Koliko je sve ovo tano pokuau da objasnim na svom primeru i svojoj porodici.

Moj suprug predstavljen je Ja 1 sin 2 sin Asc Asc Asc i

Asc

Znai od planeta u porodici imamo: otac predstavljen sin predstavljen Zastupljena su 4 benefika i 1 malefik.

, majka

, stariji sin

i mladji

Uzimala sam u obzir planetu koja vlada znakom roenja tj do 30 god ivota a tek posle 30 god ivota (kod sebe i supruga) uzimala u obzir i planetu koja vlada Asc svakog od nas. Na osnovu kontakta ovih planeta mogu da opiem nain na koji je doslo do braka i sva dalja deavanja.

Ulaskom u brak dolo je do spajanja Sunca (vlada znakom

roenja mog supruga pa u ga tako

i imenovati) sa Venerom (vlada znakom mog roenja) pa u sebe opisivati Venerom. Spajanjem ove 2 planete moemo ih posmatrati kao konjukciju. Ovo je povoljna kombinacija za brak. Sunce govori Veneri ,,Ja cu tebi dati sjaj i rasko a ti meni ljubav i lepotu,, Kombincija moe da ukae na stvaranje jedne ugledne porodice, srodnost nasih karaktera, odlino slaganje, njihov zagrljaj uvek urodi plodnou pa daje zdravo potomstvo i lepu decu. Zajednika osobina ovih planeta je to obe planete privlae toplinu i sjaj.Venera zbog zadovoljstva i strasti a Sunce zbog ivota . Na prvi pogled ova kombinacija planeta deluje dobro. Ovo je poetnika zaljubljenost, ovo je ljubav koja je narcisoidna. Spoj osoba koje ne znaju istinski da vole i prue ljubav vec su okrenuti sebi. Prilikom roenja deteta jako je bitan taj prvi kontakt, prvi pogled izmeu deteta i majke i deteta i oca.To je na prvi odraz naeg lika koji vidimo u sjaju majinog i oevog oka.To je taj prvi upliv ljubavi kod deteta ako je odraz u oku bio dobar onda e i dete instiktivno pruati ljubav i oseati se voljeno i zastieno. A ta je mogao moj suprug Sunce da vidi u tom prvom kontaktu s majkom i s ocem. Ostavljen od

majke a oca nije ni video (1 susret sa biolokim ocem imao je u svojoj 42 god) I ta sam mogla ja Venera da vidim u majinom oku kad iz oeve prie znam da zbog nematine, a bila sam 3 dete po redu, majka nije elela da me rodi. U ovom sluaju kombinacija Sunca i Venere je imala zadatak da nas naui da je smisao ljubavi ne samo u primanju ve i u davanju jer samo na taj nain moemo biti sreni i zadovoljni. U poetku naeg braka Sunce i Venera kao da su se utrkivali ko e jedno drugom to vie ljubavi da prui. Ali seam se da sam u davanju svojih oseanja bila i vrlo oprezna jer biti s takvom osobom koja je imala specifian ivot do tada za mene je bilo rizino jer znala sam kakav brak elim. Ta moja opreznost ispoljila se kao dobra jer nikad se Venera nije isuvie pribliila Suncu jer u tom sluaju bila bi spaljena to bi umanjilo njene kvalitete i mogunost delovanja ve je verovatno bila u kazimi poloaju tj u zagrljaju Sunca. Iz te ljubavi rodio se i nas 1 sin (roen u znaku Jarca predstavljen je planetom Saturn ) Njegovim dolaskom Sunce i Venera dolaze u kontak sa Saturnom. Sunce kontakt Saturn ukazuje na nepostojanje svesti o svom identitetu, poljuljano samopouzdanje, sputanost, veliku zabrinutost, osujeenost u izraavanju nemogunost da razume samog sebe, a sve to donosi uzrok velikim krizama i u isto vreme podsticaj da pone da radi na sebi. Formiranje sopstvenog identiteta je prevashodni cilj - ili totalni pad. Koreni problema vode iz detinjstva iz razoarenja u oca, njegovu hladnou i veliko naglaavanje dunosti, nedostatak zatite i mogunost da se osloni na nekoga utie na psiholoku ravnoteu deteta. Znai osoba ne poseduje

svestan identitet mukosti jer nije imao od koga da nasledi. Kako je planeta Saturn i na uitelj tako je i ovde data ansa da suprug Sunce koji je svoj ivot provodio bez oca pokua da izgradi svoj sopstveni identitet i identitet mukosti i da po prvi put oseti kakva je to ljubav izmeu oca i sina koju on do tada nikad nije doiveo. I mnogo to sta ga je Saturn naucio, Sunce uz Saturna postaje ambiciozno, strpljivo, izdrljivo. Ali obeleje Saturna je da gde god da se pojavi stvara problem. Nemojte me pogreno shvatiti, dolazak deteta je najvea radost, ja ovde mislim na probleme koje je izazivao Saturn koji predstavlja 1 sina. Dovoljno je da vam kaem da su ga ljudi u komiluku zvali ,,mali avo,, jer je kao dete bio nenormalno nemiran . Kombinacija Venera Saturn je strah pa je i ovde prisutan strah da sauva dete od povreda. A mali jarac popeo bi se i na luster da je mogao. Vie puta padao je i razbijao glavu I uvek je Venera bila kriva I sva ta deavanja pruzrokovala su svae i probleme izmeu nas. Roenjem naeg 2 sina u na dom dolazi Venera i opet je na neki nain uspostavljen sklad i harmonija u braku. Za Veneru koja predstavlja naeg 2 sina ne treba puno da se kae. Dete koje je zdravo, ilo, umiljato, posluno i oko sebe zrai samo ljubav. To je dete od kojeg je moja Venera uzimala ljubav u nekim teim situacijama da bi mogla dalje. Meni ne treba bolji lek za glavobolju od masae glave njegovim rukama. A onda dolazi vreme kada nove planete stupaju na scenu. Ulaskom u ivotnu 31 godinu Sunce se udruuje sa vladarem Asc Mesecom a Venera sa Jupiterom. Sve do svoje 30 god Sunce se trudilo

da uspostavi autoritet i to mu je uspelo ali kod Venere, ali kako Sunce moe da bude autoritet Saturnu kad je on suzdran, hladan, konzervativan i sve ono to nas sputava u ivotu. Pa taj isti Saturn je pomagao Suncu da izgradi sopstveni ego i da se formira u zrelu linost. Proces sazrevanja nije bio lak .
8

Nakon navrene 30 god kod mog supruga sukobljavaju se ba te 2 planete. Jedno nono i jedno dnevno svetlo. Kako Mesec uvek donosi promene tako je doneo i promenu karaktera kod mog supruga. Mesec opisuje materinstvo, ljubav prema porodinom ivotu utie na promenu raspoloenja. Evo uporediu odnos tih planeta sa dogaajima koji su se odigravali u naoj porodici. Period od 2000 god odnos izmedju oca i 1 sina: Kod oca zbog vladara Asc ulogu preuzima Mesec a dete je i dalje predstavljeno Saturnom. U ovoj kombinaciji imamo da je spoj planeta Mesec i Saturna (uopte ne gledam gde se nalaze planete u kom znaku u natalu, nego ih posmatram iskljuivo kao spoj planeta) onda bi spoj Meseca i Saturna bio isti kao da je Mesec u Jarcu u egzilu pa naglaava emocionalnu nesigurnost, rezervisanost i hladnou, kritiku nastrojenost. Otac odgaja sina na tradicionalan nain, zahteva od njega ozbiljnost, kritikuje svaku njegovu greku i uporno pokuava da izgradi autoritet i da bude priznat kao vana i mona osoba. I svaki put se svodilo na jedno te isto uvek se oita ,,Oe na,, koji su i vrapci nauili napamet. Sa druge strane ako uporedim sina i uzmem u obzir da je sada sin tj Saturn uz planetu Mesec

isto to i Saturn u Raku kako se onda sin ponaa: Ovo je znak u kome Saturnove pozitivne osobine na nivou intelekta ili volje izostaju.On skriva misli i oseanja kako bi sauvao dostojanstveno dranje. esto sam ga zaticala kako u sobi sam plae. Sve ovo dovodilo je do toga da u njemu stvara oseaj gorine, odbojnost prema domu. Njihov odnos iz godine u godinu je sve tei i tei. Sin sada ima 20 god i nita se nije poboljalo u njihovom odnosu. Ve sam u nekim temama pominjala svae izmeu mene i supruga koje su se uvek deavale zbog starijeg sina ak se pominjao i na razvod. A ta mogu ja kao majka da kaem o sinu? Moja Venera daje mu ljubav da istraje u svemu tome. Moj Jupiter mu eli svu sreu ovoga sveta i gura ga u samostalnost, eli mu da se odlepi od aspekta koji inae zaista ima u svom natalu a to je Sunce konjukcija Saturn . Ovaj aspekt se inae prenosi sa oca na prvog sina a ja ne elim da sutra kad on bude imao svoju porodicu da napravi istu greku i da ne zna da izgradi toplu atmosferu u svom domu. Objasnila sam mu za ovaj aspekt i da moda postoji mogunost da ga prevazie, da pokua da pobedi tu krutost koju ima u sebi i da na neki nain prie svom ocu. Jer ipak oevo Sunce moe da ga ugreje a Mesec da mu da duu. Ovo je ipak samo lo spoj planeta Sunca i Meseca sa Saturnom. Isto tako shvatam da je vremenom Sunce uz Saturna izgubilo energiju ali moda jo uvek nije ohladilo emocije jer esto u poslednje vreme ujem supruga kako kaze ,,Ne mogu vie umorio sam se od njega, nemam snage da se borim,, A, u stvari sve vreme je suprug bezrazlono rasipao svoju energiju da bi neto postigao. I sve su to bile deije gluposti zbog kojih se nervirao. Tano je i to da Saturn u blizini Sunca naruava

zdravlje. Svo to njegovo nerviranje dovelo je do toga da oboli od visokog pritiska i od srca pa sada redovno koristi terapiju. Ako logiki zakljuujem vreme kada moj sin napuni 30 god valjda e njegov vladar Asc Sunce da izbije na povrinu i da potisne Saturna pa e onda doi u kobinaciju Sunce na Sunce i da je to period gde e se njih dvojica daleko bolje slagati. Posmatram sina ispod oka i primeujem da me je u neku ruku posluao, jer u poslednje vreme prilazi ocu da ga poljubi, posavetuje sa njim ali koliko e to trajati ne znam jer gde ste videli da se Saturn povija i klanja. I ne moram vam vie pisati i objanjavati o kombinacijama planeta Sunce, Venera, Jupiter i Mesec jer je svaka dobra. Mislim da na ovaj nain sad kad bi mi neko rekao koje planete su u jednoj porodici samo na osnovu znakova i podznaka i pravljenjem kombinacija otac/sin, otac/cerka ili majka/sin i da ne nabrajam, i bez njihovih natalnih karti mogu da ispriam sva njihova deavanja. Na ovaj svoj nain pokuala sam da vam pribliim tu sliku kako i na koji nain vladaju planete u jednoj porodici. Ovo je neki moj metod i nain razmiljanja (o slinoj metodi ako i postoji ja je nigde nisam proitala) Hvala svima koji itaju moje tekstove ~ do sledeeg itanja pozdrav od JadrankeR. http://astrofield.friendhood.net/forum

10

ASTROLOGIJA I JOTIRVIDYA Ovde emo se pozabaviti Indijskom astrologijom. Knjiga iz koje u vam preneti moje vidjenje Jotirvidye je napisao Viswanath Deva Sarma i jako je lepo obradjen svaki detalj to se tie indijskog metoda predikcija. Naravno pomogla mi je puno u razumevanju svega i knjiga A. Kezelea o Djotiu. Kod indijske astrologije, kao i svakom tradicionalnom astrologu, dopada mi se umanjen broj planeta koje se koriste za dobijanje tumaenja, bilo natalnog arta, bilo predikcija. Kao i tradicionalni astrolozi, Djoti astrolog koristi samo 7 planeta : Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn i naravno pod obavezno drage nam nae take koje jako puno znae ~ Severni i Juni Meseev vor. Prvo moram da vas uputim u terminologiju, jer bez toga, sve e {naroito poetnicima} da deluje neshvatljivo i nemogue da se razume. Posle toga u napisati kako se tumai simbolika svakog znaka i polja po principu Jotirvidyae i kako po njenim principima se rade predikcije. Sistem predikcija kod Indusa se zasniva na Vimotari Daa sistemu verovanja da se sve deava u ciklusnim fazama od 120 godina {Vimotari i znai 120} i ona se bazira na lunarnom, tj. sideralnom zodijaku i usko je povezana sa Nakatrama {podela na 27 delova Zodijaka}

11

12

Kalacakra ~ Kala = Vreme, Cakra = toak, krug Rai ~ znak Mea ~ Ovan Vrsa~ Bik Mithuna ~ Blizanci Karkata ~ Rak Simha ~ Lav Kanya ~ Devica Tula ~ Vaga Vrcika ~ korpija Dhanuh ~ Strelac Makara ~ Jarac Kumbha ~ Vodolija Mina ~ Ribe Naksatra ~ podela zodijaka na 27 jednakih delova od 1320 Graha ~ planeta Ravi ~ Sunce Candra ~ Mesec Mangala ~ Mars Brhaspati ~ Jupiter ani ~ Saturn ukra ~ Venera Budha ~ Merkur Rahu ~ Severni vor Ketu ~ Juni vor Prathama Grha ~ 1 polje Dvitiya Grha ~ 2 polje Tritya Grha ~ 3 polje

13

Catutha Grha ~ 4 polje Pancama Grha ~ 5 polje Sastha Grha ~ 6 polje Saptama Grha ~ 7 polje Astama Grha ~ 8 polje Navama Grha ~ 9 polje Deama Grha ~ 10 polje Ekadaa Grha ~ 11 polje Dvadaa Grha ~ 12 polje Lagna ~ Asc / podznak Yoga ~ kombinacija posatvki planeta u artu (slino zapadnom terminu aspekt) i ima ih 27 Ayanamsha ~ razlika izmedju tropskog i sideralnog zodijaka [za svaki dan u godini ona se minimalno razlikuje, u proseku razlika je oko 2330 i najee se koristi Lahiri Ayanama ~ trenutno za Januar 2011 Ayanama je 2400] Janmapatrika ~ natalni art Nirayana Kalacakra ~ suprotno napredovanju ~ jedan sistem tumaenja arta Sayana Kalacakra ~ progresivna, napredna ~ drugi sistem tumaenja arta Panijki ~ Efemeride Baiyu ~ Vazduh Agni ~ Vatra Jala ~ Voda Prithvi ~ Zemlja Tama Guna ~ Tamas = neznanje, Guna = kvalitet ~ vezuje se za emocionalni deo osobe Raja Guna ~ duhovnost osobe Sattva Guna ~ psiha i duh osobe Deha ~ spoljanji izgled

Grha ~ kua, prijatelji Grhini ~ partner (bilo kakav) Grhasthali ~ sklonosti, dar, nain zarade Vidya Bhagya ~ IQ i srea u ivotu
14

Vie o ovome : http://dnevnikjednogastrologa.blogspot.com/2011/03/astrologija-i-jotirvidya.html

ANALIZA NATALNE KARTE PO TRADICIONALNOJ ASTROLOGIJI : Osvrt na potencijalne partnere


15

Na Forumu pre neki dan prijateljica me je zamolila da joj protumaim njeno 7 polje i razjasnim joj ideju o mogunosti da ima 4 vrlo bitna mukarca u njenom privatnom ivotu. Evo ta sam joj rekla Hmmm... zna kako, ja bih to ovako gledala

~ jedan je 18 si ti : ~ drugi je ~ trei je ~ etvrti je

13 06 12 06

~ njim vlada ~ nema egzaltaciju ~ u triplicitetu ti :


16

18

~ u terminu ~ u licu ~ on sam u izgonu ~ nema pad 13 ~ njim vlada ~ nema egzaltaciju

akcenat na

ONI :

~u ~u ~u

triplicitetu terminu licu

~ sve je izgon ~ nema pad 06 ONI : ~ njim vlada ~ egzaltira =

~ u triplicitetu ~ u terminu ~ u licu ~ on sam u izgonu


17

~ sve

je pad

Ja sam od Branke (Stamenkovi) nauila da je najbolje traiti prilikom analize "mukih persona" u artu da se ide na uporedjivanje simbolike mukih planeta sa konkretnim mukarcima koji se pojavljuju u ivotu ene iji se art analizira.

Samim tim ~ ovde vidimo da na primer izmedju sam je pod vladavinom +

postoji recepcija po triplicitetu +

je preko lica povezan sa

~ iz ove situacije vidimo da bi

mogao da bude tvoj prvi mu jer prvenstveno postoji recepcija

po triplicitetu ~ a to je da vas je prvenstveno povezalo prijateljstvo (ne moe mrnja ili IQ neslaganje da odvede ljude u brak...) ali da je efekat kod oboje bio drugaiji ~ ti kao vladavinom ti si njega zaista volela, ali je preko lica povezan sa si pod

on je prema tebi

imao vrrrlo mlaka oseanja. Dalje ~ ako posmatramo tog

vidimo da je on pod vladavinom

koje je inae simbol za "porodinog, oenjenog" mukarca, ali isto tako i mukarca koji je veoma pod uticajem svojih emocija i gaa, a s obzirom da
18

nema povezivanja preko tabele sa

ti

nisi mogla ni da : vidi, razume, prihvati pa samim tim ni da mu odgovori na potrebe koje je taj mukarac imao ~ i otuda aktiviranje tog lica preko kojeg je povezan sa Vremenom iako je

na poetku delovala recepcija po triplicitetu, kree da deluje ta povezanost preko lica ~ od potovanja i ljubavi, njegove emocije se polako hlade i gubi se interesovanje za tebe (lice : nonalantnost, stav "pa i moe, a i ne mora", ili "ajd' da skratim vreme" i sl. ~ ono se vezuje za indiferentnost, naviku) A ako bi odradili analizu samog po ideji "kakav bi to mukarac"

bio, trebalo bi da se uklopi u priu sa tvojim prvim muem (izgled, ponaanje i sl.)

~ isto ovo vai i za ti kao

jer je ona

i po tabeli ima istu povezanost sa

dok s druge strane

si samo preko termina povezana sa

Ovde vidimo jedan odnos koji je vie odnos

baziran na obostranom due-vremenskom poznanstvu koji je moda prerastao u emotivni odnos, ali tu nema puno varnica, strasti i sl. To bi mogao biti drugi tvoj partner (iako sama ideja da se za mukarca uzima ba i nije po nekom klasinom pravilu ako u da pratim Brankina uputstva)

~ ako gledamo sa

poto su na istom stepenu, pa samim tim na isti nain su povezani dok sam je samo preko lica povezan sa

tj. nemaju povezivanja preko tabele sa

ovde vidimo dva partnera sa kojima bi ti mogla da bude iz iste navike ili pak "da ne budem
19

sama, daj ta da".

E... ovo je bila opcija analize "ta e ti se deavati na racionalnom nivou" jer sam polja. A sad da vidimo ta radi koji e predstavljati tvoje emocije i seksualnost.

je vladar 1

17

Prvo to upada u oi ~ emocije pod vladavinom razuma ~ tj. triplicitetu problema : i jo je sa njim povezan preko

je pod vladavinom i u

Ovo bi bila lepa kombinacija da nema dva

-1- sam

je u znaku svog izgona i samim tim taj razumni deo tvoje linosti je vrlo promenljiv, u "podrumu" tj. u 4 polju, na dnu preko a suvladar 6 polja ~ neprijatelji

esto pod nekim "tihim" uticajem drugih ljudi (sam horoskopa) a i preko ire antiscije je povezan sa

-2- povezani su preko

a znamo da je taj aspekt "uzimala - davala" i nije ni malo pozitivan, jer

taman se eljeni dogadjaj desi i najednom se situacija menja u pravcu da osoba poeli da nikada joj nije palo napamet da poeli tako neto.
20

U ovom tvom sluaju, dodatno sam odnose je naglaen.

je najjaa planeta u tvom artu, pa samim tim sukob

izmedju racija i emocija je neizbean kod tebe, pa samim tim i mogunost za pogrene ljubavne

E, sad, sam

17

~ pod vladavinom ~ nema egzaltaciju i nema pad ~ u triplicitetu ~ u terminu ~ u svom licu ~ preko izgona povezan sa Iz ovoga vidimo da tvoje emocije i nisu u stvari bile previe orijentisane na onog pa samim

tim se i uklapa ideja da je to bio tvoj prvi mu ~ ti si kao odgovorna osoba od koje se oekivalo da

se uda (vl. 1 u 4 polju) pronala u datom trenutku potencijalnog partnera sa kojim si imala dosta slinih interesovanja i bili ste ve prijatelji i ti si volela tog oveka kao osobu, ali ne i kao mukarca (vrlo je mogue da je IQ odnos i bio dobar, ali da je situacija u krevetu bila malo "povuci potegni"...) ali da si iako su postojali problemi i dalje pokuavala da istraje u tom odnosu (opet vl.
21

1 polja u 4 polju ~ da se ne razoara porodica, da se "bude" kao svoji roditelji...)

Ali ... sama

je jak aspekt pa uz onu kombinaciju povezivanja preko lica sa

realno tom

odnosu nije bilo sudjeno da traje. E... tako bih ja opisala tvoj 1 brak...

A ako bi ili ba po Brankinim savetima, gledali bi sve 4 muke planete a tebi bi ostavili i kao vladare : ~ dok si slobodna, a kada si u vezi, tj. braku ~

Ovde imamo drugaiju sliku (a opet istu) Imamo sledee 4 muke planete :

18
22

u 5 polju u 7 polju u 4 polju u 1 polju

06 18 17

Sad pogledamo kakav stav imaju

prema ovim planetama :

~ njom vlada ~ nema egzaltaciju ~u 12 ~u ~u ~ sve je triplicitetu terminu licu

je izgon za ~ nema pad

~ njim vlada ~ nema egzaltaciju ~u 17


23

triplicitetu

~u terminu ~ u svom licu ~ sve je izgon ~ nema pad

Ti kao slobodna devojka / ena si pod vladavinom

i to nam govori da si ti zainteresovana za

brak, za stabilnu vezu, porodicu (Sunce u Raku u 5 polju) i ima naglaen odnos sa vladarima 1-7 polja. S druge strane, ti kao supruga / majka si potpuno orijentisana samo na obine "usputne" veze. Ovo nam

potvrdjuje ideju da si ti uvek spremna za stabilnu vezu / brak i da nisi previe orijentisana za

Ali ~ ako pogledamo arapsku taku braka, videemo da je ona na 12 je dok s druge strane arapska taka razlaza je 27

i pod vladavinom pa nam sve to

i pod vladavinom je

govori da dok si slobodna razmilja o idealnom braku i porodici, ali kada se krene iz teorije u praksu, shvata da to i nije to to si ti elela (dodatno se tu muva i Ako gledamo tipologiju mukaraca
24

koji to potvrdjuje...)

koji bi mogli da se pojave u tvom ivotu imamo sledee :

mukarac naklonjen deci i porodici, krupniji ovek, ali ma koliko delovao inertno, daleko je od toga, stalno u akciji, kretanju, putovanjima, iz "dobre" kue, dosta aktivan u emotivnim odnosima, pomalo dvosmislen, neki put i lukav, to je stariji to vie odbija odgovornost za svoje postupke. Blizu je tvojih godina. Kazanova koji ba i nema ime da se pohvali, ali isto sklon domu i porodici jer potie iz vrlo tradicionalne porodice i ma koliko neuspean bio ne bei od odgovornosti. Previe stavlja akcenat i na materijalna dobra, koje on lino i nema puno. U ozbiljnoj vezi dosta gubi na snazi i vernosti. Blizu je tvojih godina. vrlo slian prethodnom tipu, ali ovaj pak je intelektualno mnogo jai od prethodnog, ali u isto vreme prepun "lovakih pria" naroito u vezi svoje porodice i ivotnih stavova. Vrlo je orijentisan na konkretnu vezu / brak, ali ne ume da se snadje u njemu, dri se ranije utvrdjenih pravila koje je pokupio od roditelja i prijatelja, ali je kratkog daha. Malkice je stariji od tebe.

Ovde vidimo mukarca koji ma koliko spolja delovao grubo i hladno, u stvari je vrlo suptilan, emotivan i skoro nesiguran i stidljiv. Obrazovan, putnik, ali u isto vreme i vrlo vezan za tradiciju i porodicu. Jako dugo je sam ili pak iza sebe ima vrlo nesrean brak. Ako zaista nije dosta stariji, delovae tako. Na neki nain ete biti u odnosu "leva i desna cipela" ma koliko ovako i fiziki i IQ delovali / bili potpuno razliiti.
25

Eto, to je orijentaciono to se tie "velianstvene 4" kod tebe u natalu Izvor : http://astrofield.friendhood.net/t257p24-kue-u-tradicionalnoj-astrologiji

09-12-2010 sam pitala "Kada u videti svog Uitelja?"

26

ja sam Za spaja i

a Uitelj je IX polje i -/+ 4 tj. -/+ 15 ~ vremenski dani/nedelje. 15 (kardinalno ~ dani)

4 (fiksno ~ mesec) za

Raunala sam 4 ~ mesec dana (4 nedelje) ili pak 15 ~ 15 dana. To bi bilo ili poetkom Januara 2011 ili pak -/+ 24-12-2010... Uitelja videla 23-12 popodne!

27

28

ASTROLOKI DOGAAJI TRANZIT

29

Da bi obiao krug Zodijaka

trebaju 84 godine. To znai da ne doivi svako neke njegove preko natalnog

markantne tranzite. Najupeatljiviji je primer prelaska Neko ko je roen tako da mu je iza

(u prethodnom znaku) bez konjukcije, trebao bi ivjeti ispred (u

gotovo 84 godine da doivi ponovo ovakav tranzit. I obrnuto, neko kome je sledeem znaku) ve e u mladosti proi revolucionarni tranzit

preko natalnog

O karakteru ove planete mogli bi se napisati romani. Originalnost, neponovljivost, intuicija u trenutku, istina na viim razinama, udljivost, otkaenost, nezavisnost, svojeglavost sve su to osobine kojim zrai ovek u ijoj je natalnoj karti jae aspektovan Uvek drukiji do drugih, izaziva revolucije, a promjene su neminovne. Ponekad nas kroz promene vodi u lepe sutra, a ponekad rui da bi kasnije izgradio ponovo. No nikad, nikad, nije dosadan. Inae je ova planeta vladar Vodenjaka (Vodolije) Sedam godina potrebno je da se u ljudskom organizmu potpuno izmijene sve stanice. Znai, da se promijene. Sa sedam godina deca polaze u kolu promene. Otprilike sa 14 godina ovjek dolazi u fazu puberteta, znai opet promene. Sa 21 godinom zakljuuje prvu fazu zrelosti, u nekim zemljama

punoletnost i kree u nezavisniji ivot promene. Oko 28.-e mnogi su zreli za osnivanje porodice, opet nova faza. Sedam godina kasnije, oko 35.-te, zbrajaju se prvi rezultati, mnogi oseaju da su negdje na sredini ivota, karijere se stabiliziraju ili rue. I onda opet ona famozna dob oko 42.-e godine kad se ve poinje spominjati kriza srednjih godina i klimakterij (a radi se o redovnom
30

tranzitu nervozu.)

koji tranzitira

na natalni

jer je 84:2=42, to je uvijek provocirajui aspekt za

I tako dalje, sve do 84 godine kad Uran dolazi na svoje staro mesto u natalnoj karti i zakljuuje svoj ciklus promena kroz ivot. to se dogaa posle, treba pitati one starije od 84 godine koji su u svom ivotu uspeli ui u drugi krug Drugim reima vlada promenama u ivotu i korak po korak, vodi nas menjajui nas, a jedino tako se moemo razvijati. Utoliko je on uvijek napredan, osim ako nije jako loe aspektovan. U tom sluaju doprinosi zadrtosti, tvrdoglavosti i nepopustljivosti do razine ludosti. 12.3.2011. u 0 sati i 53 minute po Grinikom vremenu e promeniti znak i ui u Tu e ostati uobiajenih sedam godina (kao to uvijek ostaje po 7 godina u jednom znaku). Evo kako e to utjecati na svaki pojedini znak.

Ovnovi i Ovnice dobit e krila. Njihova potreba za akcijom bit e dignuta na kvadrat, pa mnogi nee moi sjediti na miru ni trenutka. Posebno e ih zanimati sve to je novo, a nerijetko e biti prvi u

raznim konstrukcijama, izumima, novotarijama. Neki e u iduih sedam godina potpuno promijeniti stil ivota, pa ak i svoj svjetonazor. Uzbudljivost koju toliko vole nee izostati. Potreba za samostalnou i nezavisnou bit e jako izraena. Ako traite vou revolucije ili reformatora, u iduim godinama, traite ga meu pripadnicima ovog znaka.
31

Tranzit Urana po Ovnu kod Bikova e otvoriti vrata percepcije. Njihova intuicija ojaati e do te mjere da e drugima moi govoriti to da rade bez da prije toga ita znaju o problemu osobe. Mnogi e doi do zapanjujuih otkria u trenutku. eprkanje po podsvijesti bit e im svakodnevnica. Istraivai, psiholozi i psihijatri svakako e doi na svoje. Bit e i onih koji e se srcem i duom zainteresirati za sve alternativne djelatnosti. Vjernici e biti skloni promjeniti svoju religiju i prikloniti se neemu novom.

Blizanci e biti spremni na druenja sa svim i svakim. Posebno e ih privlaiti vee grupe ljudi, a eljeti e s njima dijeliti ba sve. Neki e otkriti ari hipijevskog stila ivota, pa e na nov nain oivjeti stara naela, a krilatica Make love, no war bit e im najdraa reenica. Neki e promijeniti kompletno drutvo i prijatelje i postati otvoreniji za slobodarska druenja. Kad se radi o plodovima njihova rada, imati e potrebu iste sagledati na nov nain.

32

Kod Rakova e doi do promjena u karijeri i drutvenom statusu. Vjerojatno isprovocirani realitetima, morati e neto mijenjati na poslu, a to e se odraziti i na njihov status u drutvu. Ovisno o pojedinanim natalnim kartama, neki e kroz to proi s vie, a neki s manje stresa. Dok Uran bude u Ovnu, Rakovi e teko podnositi svaku vrstu autoriteta, pa e odrasli postati alergini na svoje efove, a tinejderi e rado odbrusiti roditeljima. Ovi potonji bit e jako iznenaeni kad od svog djeteta Raka ili Raice odjednom uju neto kao Nabijem te.

Lavovi e poletjeti u visine znanja. Svi oni meu njima koji se ozbiljno bave znanou, doi e do zanimljivih rezultata, vrijednih otkria, a uvjeti koje e dobiti da se razvijaju bit e takvi da e ih uvijek voditi ka novim tehnologijama. Svi koji ue sluiti e se modernim metodama i uvoditi e intuitivne uvide u proces usvajanja znanja. Bit e i onih koji e odjednom dobiti priliku da otputuju nekamo daleko i to najvjerojatnije avionom. Dok je Uran u Ovnu, Lavovima e biti dobro, a k tome e postati i originalniji.

Kad Uran pree u Ovna, Djevice e odahnuti. Tek sad postati e svjesne da je iza njih otiao u nepovrat period sedmogodinje iritacije, stresova i provokacija povezanih s odnosima s drugim ljudima. Napokon su formirale svoj stav i mirnije grade meuljudske odnose, a posebno one s

partnerom. I njima e proraditi intuicija, a mnoge e se poeti zanimati za okultne teme. Oni koji se bave bankarstvom, nastojati e uvoditi znaajne promjene u to podruje. U privatnom ivotu, Djevice e se konano osloboditi po pitanju erotike i seksa. Bit e spremne udovoljiti partneru na potpuno drukiji nain nego do sada.
33

Za Vage poinje period revolucija u odnosima. Kako je njima to zapravo i najvanije podruje, neka se oboruaju taktom i strpljenjem. Jer ne samo da e biti stresova, nego i provokacija i iskuenja na koja e trebati reagirati brzo i u trenutku. Njihova najdraa osoba mogla bi poeti postavljati poveane zahtjeve u smislu nezavisnosti, pa e se Vage morati prilagoavati. Mogui su novi odnosi i novi pristupi u vezama. Neka svaki dan nau bar pola sata mira samo za sebe kako bi sauvali unutranji duevni mir.

Uran u Ovnu korpione e nadahnuti da preuzmu kontrolu nad svojim ivotnim navikama, da okrenu novu stranicu, odviknu se od svih vrsta ovisnosti i krenu zdravim i modernim pravcem. Metode kojim e rjeavati svoje kondicijsko i zdravstveno stanje bit e neto potpuno novo, a kod mnogih e se raditi i o alternativnim tehnikama. To se odnosi i na stil prehrane. Bit e i onih koji e promijeniti radno okruenje, bilo da mijenjaju firmu, bilo sam karakter posla. Meuljudski odnosi na poslu takoer e biti meta revolucionarnih promjena.

34

Kao i Lavovima, i Strijelcima e pogodovati Uran u Ovnu. Kod njih e se to najvie manifestirati kroz javne nastupe pred publikom koje e osvjeiti, kroz sportove koje e birati po naelu modernosti, kroz odnos s djecom. Mnogi e svojoj djeci dopustiti vie slobode ili e u odgoj uvesti neke originalne ideje. Mladi Strijeci i Strelice bit e skloni da ih privuku sasvim neobine i otkae osobe u koje bi se mogli i iznenadno zaljubiti. Bit e i onih, malo zrelijih, koje e iznenaditi mogunost da postanu roditelji.

Kod Jaraca e se pojaviti nove okolnosti povezane s lanovima obitelji. Neki od njih zatraiti e vie samostalnosti ili e okolnosti, dob i situacija sama dovesti do toga. Utoliko e i Jarci postati slobodniji, pa e imati vie prostora za sebe i svoju karijeru. Stalna briga i odgovornost za svoje najmilije ovaj put bit e podlona promjenama, pa e svi u obitelji poeti slobodnije disati. No trebati e i vremena da se naviknu na nove uloge. Bit e i onih koji e zakljuiti jednu ivotu fazu, poslati je u nepovrat i otvoriti sasvim novu stranicu.

Vodenjaci e primijetiti kako im se rodbina i blia okolina mijenjaju. Radi se o brai, sestrama, roacima (ne roditeljima), susjedima i slinim. Novi sustav odnosa, nove okolnosti i novi pristupi uvjetovati e i da sami Vodenjaci neto promijene u svom ponaanju. U tom smislu oni e revolucionirati i svoj nain izraavanja, a u komunikaciji e istraivati nove mogunosti. Zaposleni u

medijima proi e odreene promjene. Mnogi e krenuti na vozaki ispit, a da li i kako e ga poloiti, ovisi o pojedinanim natalnim kartama. U svakom sluaju, bit e i vrlo zanimljivih putovanja, a oni koji jo ue ui e u novu fazu, bilo da se radi o novoj koli, bilo o novom programu obrazovanja.

35

Kad pogledaju svoj ivot sada i onaj prije sedam godina, Ribe e primijetiti da su prole kroz mnoge promjene i da sad ive neku drugu priu. U tom smislu, bit e zadovoljne ili nezadovoljne (ovisno o individualnim horoskopima); ali to da su prilike za vee promjene prole, to je istina. Sada e se fokusirati na uvrivanje postojeeg novog stanja i veinu svojih snaga usmjeriti e u tom pravcu. Poneto e tu trebati i mijenjati, a naroito po pitanju novca, nekretnina i njihovog sustava vrijednosti. Morati e se prilagoavati u tim temama, prihvatiti nove okolnosti, a ono to im je nekad bilo na prvom mjestu, vie nee biti tu, nego e to mjesto zauzeti neto drugo.

Preuzeto sa : http://horoskop.hr/arhiva/horoskop/astroloshki_dogaaj_tranzit_urana_u_ovnaa