You are on page 1of 13

Saca’s

PowerPoint Presentatie

Muziek: Titel:
Limelight Een Amerikaanse
Jean Claude zakenman
Borelly Auteur: ongekend
Een Amerikaans zakenman
stond op de pier van een dorpje
aan de kust van Mexico,
toen een kleine boot met maar één visser
aanmeerde.
In de boot lagen verscheidene grote geelvin-
De Amerikaan complimenteerde de Mexicaan
met de kwaliteit van z'n vis
en vroeg hoeveel tijd het vangen had gekost.
De Mexicaan antwoordde: maar even.
Daarop vroeg de Amerikaan
waarom hij niet langer op zee bleef
om meer vis te vangen?
De Mexicaan zei dat hij genoeg had om te voorzien
in de eerste behoeftes van zijn gezin.
De Amerikaan vroeg daarop:
'Maar wat doe je met de rest van je tijd?'
De Mexicaanse visser zei:
'Ik slaap uit, vis wat, speel met mijn kinderen,
neem een siësta met mijn vrouw Maria,
wandel elke avond naar het dorp,
waar ik een wijntje drink
en gitaar speel met mijn amigo's.
Ik heb een vol en druk leven, senor.'
De Amerikaan sprak spottend:
'Ik heb een Harvard MBA-graad
en zou je kunnen helpen.
Je moet meer tijd aan het vissen besteden
en met de opbrengst een grotere boot kopen,
met de opbrengst van de grotere boot
kun je meerdere boten kopen,
en uiteindelijk zul je een vloot vissersboten hebben.
In plaats van je vangst aan een handelaar te
verkopen,
verkoop je rechtstreeks aan de visverwerkers
en uiteindelijk open je je eigen conservenfabriek.
Je zorgt voor het product, de bewerking en de
distributie.
Je zult dit vissersdorpje aan de kust
moeten verlaten en naar Mexico City verhuizen,
en vervolgens Los Angeles en uiteindelijk New York
City
waar je je groeiende onderneming zult runnen.'
De Mexicaanse visser vroeg:
'Maar senor, hoe lang gaat dat allemaal duren?'
Waarop de Amerikaan antwoordde: '15 – 20 jaar'.
'Maar daarna dan, senor?'
De Amerikaan lachte en zei:
'Dat is het mooiste.
Als de tijd rijp is, kondig je een openbare veiling
aan,
verkoop je je aandelen
en word je heel rijk,
je zult miljoenen verdienen.'
'Miljoenen, senor? Maar daarna?'
De Amerikaan zei: 'Dan ga je met pensioen.
Je verhuist naar een vissersplaatsje aan de kust,
waar je uitslaapt, een beetje vist,
met je kinderen speelt, siësta neemt met je vrouw,
's avonds naar het dorp wandelt.
waar je een wijntje drinkt
en gitaar speelt met je amigo's...'"