piramide

--PIramIda PIramIda dIn CboIuIa dIn CboIuIa

--
Conform Car[ii Recordurilor este cel Conform Car[ii Recordurilor este cel
mai mare monument construit, mai mai mare monument construit, mai
mare decat Piramida lui Cheops (care mare decat Piramida lui Cheops (care
este totuçi mai înalta). este totuçi mai înalta).
-PIramIda dIn XocbIcaIo-
CuItura azteca - MexIc
--PIramIda PIramIda dIn dIn AItun AItun--Ha Ha--
CuItura Maya CuItura Maya -- AmerIca centraIa de N AmerIca centraIa de N
--PIramIda PIramIda dIn CaIakmuI dIn CaIakmuI--
CCuItura Maya uItura Maya -- MexIc MexIc
--PIramIda dIn CaracoI PIramIda dIn CaracoI--
CuItura Maya CuItura Maya -- BeIIze BeIIze
--PIramIda dIn PaIenque PIramIda dIn PaIenque--
CuItura Maya CuItura Maya -- MexIc MexIc
--PIramIda TIkaI PIramIda TIkaI--
GuateImaIa GuateImaIa
Este ceI mare mare Este ceI mare mare
oraç aI mayaçIIor oraç aI mayaçIIor
--PIramIda dIn UxaI PIramIda dIn UxaI--
CuItura Maya CuItura Maya -- Yucatan, MexIc Yucatan, MexIc
--PIramIda dIn KukuIkan PIramIda dIn KukuIkan--
CuItura Maya CuItura Maya --Yucatan, MexIc Yucatan, MexIc
-PIramIda dIn
TzIntzuntzan-
CuItura Maya -
MexIc
TeotIbuacan TeotIbuacan (ºoraçuI unde omuI devIne zeu") (ºoraçuI unde omuI devIne zeu")
--CoIumbIa, oraç vecbI aI mayaçIIor CoIumbIa, oraç vecbI aI mayaçIIor
Strada prIncIpaIã se numeçte ºStrada MorçII" Strada prIncIpaIã se numeçte ºStrada MorçII"
--PIramIda SoareIuI PIramIda SoareIuI--
--PIramIda LunII PIramIda LunII--
DedIcatã zeuIuI pIoII DedIcatã zeuIuI pIoII -- TIaIoc çI TIaIoc çI
este a doua ca mãrIme dupã cea este a doua ca mãrIme dupã cea
dIn CboIuIa. dIn CboIuIa.
Este dedIcatã consoarteI IuI TIaIoc Este dedIcatã consoarteI IuI TIaIoc
-- zeIça IacurIIor, era IoIosItã ca un zeIça IacurIIor, era IoIosItã ca un
Ioc de Inmormântare a oamenIIor Ioc de Inmormântare a oamenIIor
ImportançI. ImportançI.
--PIramIda dIn TuIa PIramIda dIn TuIa--
CuItura Maya CuItura Maya -- MexIc MexIc
--PIramIda dIn Monte AIban PIramIda dIn Monte AIban--
CuItura Maya CuItura Maya -- MexIc MexIc
--PIramIda dIn HuaIIamarca PIramIda dIn HuaIIamarca--
--PIramIda dIn Tucume PIramIda dIn Tucume--
--PIramIda dIn PIramIda dIn
Pacbacamac Pacbacamac--
PIramIde dIn Peru PIramIde dIn Peru
--PIramIda dIn TurcIa PIramIda dIn TurcIa--
Este un munte naturaI Este un munte naturaI
de 21S0 de 21S0 m, Iar v m, Iar vârIuI de ârIuI de
S0 m este artIIIcIaI. S0 m este artIIIcIaI.
AIcI se gãsesc çI statuI AIcI se gãsesc çI statuI
marI de 10 m. marI de 10 m.
--PIramIdeIe IuI PIramIdeIe IuI
Meroe Meroe--
Sudan Sudan--NubIa NubIa
--PIramIdeIe IuI NurI PIramIdeIe IuI NurI--
Sudan Sudan--NubIa NubIa
--PIramIdeIe GuImar PIramIdeIe GuImar --
SpanIa, InsuIeIe TenerIIe SpanIa, InsuIeIe TenerIIe
--PIramIda IuI CestIus PIramIda IuI CestIus --
ItaIIa, Roma ItaIIa, Roma
--PIramIda dIn San PIramIda dIn San
Andreas Andreas--
EI EI--SaIvador SaIvador
--PIramIda dIn PIramIda dIn
TazumaI TazumaI--
EI EI--SaIvador SaIvador
--PIramIda WaIsb dIn CaIrns PIramIda WaIsb dIn CaIrns --
AustraIIa AustraIIa
Este un munte naturaI cu o Iormã de pIramIdã aproape perIectã. Este un munte naturaI cu o Iormã de pIramIdã aproape perIectã.
--PIatra Ayer PIatra Ayer --
AustraIIa AustraIIa
--PIramIda de Ia MeIdum PIramIda de Ia MeIdum--
--PIramIda ÎncIInatã PIramIda ÎncIInatã--
--PIramIda RoçIe dIn Dabsbur PIramIda RoçIe dIn Dabsbur--
--PIramIda IuI Cbeops PIramIda IuI Cbeops--
PIramIdeIe de pe PIatouI GIza PIramIdeIe de pe PIatouI GIza -- Cbeops, Cbeops,
KbaIre, Menkaure çI PIramIdeIe RegIneIor KbaIre, Menkaure çI PIramIdeIe RegIneIor
--P PIramIda IuI IramIda IuI Sabure Sabure --
--PIramIda IuI PIramIda IuI NeIerIrkare NeIerIrkare --
--PIramIda IuI Unas PIramIda IuI Unas--
--PIramIda IuI TetI PIramIda IuI TetI--
--PIramIda IuI PepI I PIramIda IuI PepI I--
--PIramIda IuI PIramIda IuI PepI II PepI II--
--PIramIda IuI PIramIda IuI Amenembet Amenembet III III --
PIramIde subterane PIramIde subterane -- InsuIa Yonagun, InsuIa Yonagun,
JaponIa JaponIa
În 199S, ¡n urma unuI cutremur În 199S, ¡n urma unuI cutremur s subacvatIc, a IeçIt Ia supraIaçã o ubacvatIc, a IeçIt Ia supraIaçã o
structurã de 120 m IungIme, 40 m IãçIme çI 20-2S m ¡nãIçIme. Este structurã de 120 m IungIme, 40 m IãçIme çI 20-2S m ¡nãIçIme. Este
vecbe de S000 anI, maI vecbe decât construcçIIIe dIn vecbe de S000 anI, maI vecbe decât construcçIIIe dIn
MesopotamIa, EgIpt, IndIa, CbIna. MesopotamIa, EgIpt, IndIa, CbIna.
T·c:cnìv·c ·cvìi:vìv vc ¸vì·icìv T·c:cnìv·c ·cvìi:vìv vc ¸vì·icìv
^v:i.v ^v:i.v 1n,v 'Onì, Iinc..." 1n,v 'Onì, Iinc..."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful