You are on page 1of 1

MÃ KS : HDCX-330-03

HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP A330


Lần sửa đổi : 00

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO Chương I : Giới thiệu Trang : I- 1/1


KHAI THÁC MẶT ĐẤT

GIỚI THIỆU

Máy bay A330-300 là máy bay thân rộng, khai thác được các tuyến bay tầm
ngắn và tầm trung. Hiện nay Vietnam Airlines có tổng cộng 06 chiếc.

Máy bay có sức chứa trung bình 184 chỗ ngồi trở lên với 02 hạng ghế : hạng
thương gia và hạng du lịch.

Hầm hàng phía dưới được cấu tạo thành 03 hầm trước, sau và hầm hàng chất
xếp rời với thể tích sử dụng là 1566 feet khối.