You are on page 1of 3

MÃ KS : HDCX-330-03

HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP A330


Lần sửa đổi : 00

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO KHAI THÁC Chương II : Thiết kế chung Trang : II- 1/3
MẶT ĐẤT

THIẾT KẾ CHUNG: Hình dáng bên ngoài và kích thước máy bay như hình minh hoạ
bên dưới. Chi tiết có thể xem trong chương III.
PLAN VIEW

SIDE VIEW

FRONT VIEW
MÃ KS : HDCX-330-03
HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP A330
Lần sửa đổi : 00

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO KHAI THÁC Chương II : Thiết kế chung Trang : II- 2/3
MẶT ĐẤT

Khoảng không gian ba chiều xác định khoảng cách của cánh thăng bằng ngang (H-arm)
và vùng trọng tâm của máy bay (reference chord) được xác định bởi ba mặt phẳng sau:
 Mặt trước, vị trí H-arm bằng 0 (mặt yoz), cách mũi máy bay 6.3825m;
 Mặt đứng (xoz) là mặt phẳng đối xứng của máy bay;
 Mặt ngang (xoy) là mặt phẳng bên dưới, cách đường mốc (fuselage datum line) của
thân máy bay 7.000m.

Các hình minh hoạ sau đây cho thấy rõ các khoảng cách này.
MÃ KS : HDCX-330-03
HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP A330
Lần sửa đổi : 00

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO KHAI THÁC Chương II : Thiết kế chung Trang : II- 3/3
MẶT ĐẤT