You are on page 1of 1

MÃ KS : HDCX-330-03

HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP A330


Lần sửa đổi : 00

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO KHAI THÁC Chương III : Dữ liệu cơ bản của máy bay Trang : III- 1/1
MẶT ĐẤT

DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA MÁY BAY

Số động cơ 2

Loại động cơ CFM -56

Hãng sản xuất động cơ Snecma

Chiều dài 63.689m.

Chiều cao 16.828m

Sải cánh 60.304m

Tầm bay 2.500 nautical miles

Tổ lái Cơ trưởng và cơ phó

Số lượng nhân viên tổ bay Tech 2 / Cabin 6

Cấu hình khoang khách S7ASA → S7ASI - 12C138Y

Số cửa khoang khách 4


Hầm trước gồm khoang 1 và 2. Cửa hầm
hàng tại vị trí 11P.
Hầm sau gồm khoang 3 và 4. Cửa hầm hàng
Hầm hàng
tại vị trí 42P.
Hầm 5 chất xá tối đa 3468 kg và thể tích tốI
đa 19.68 m³.

Dâù nạp tối đa 18.730 kg