Cuprins

Cuprins.................................................................................................................................1 1. Cadrul teoretic şi contextul real al studiului....................................................................2 Obiectivele studiului............................................................................................................3 Metodologia cercetării.........................................................................................................4 3.1 Tehnici utilizate în evaluare.......................................................................................4 3.1.1 Interviu anamnestic.............................................................................................4 3.1.2 Interviul clinic.....................................................................................................5 3.1.3 Scala de depresie Burns......................................................................................5 3.1.4 Chestionarul Schmiescheck................................................................................6 3.1.5 Ghid de observaţie..............................................................................................6 3.2 Planificarea şi desfăşurarea examenului clinic..........................................................7 Analiza şi interpretarea datelor............................................................................................8 4.1 Anamneza..................................................................................................................8 4.2 Interviul Clinic.........................................................................................................10 4.3 Scala de depresie Burns...........................................................................................11 4.4 Chestionarul Schmiescheck.....................................................................................12 Raport final psihodiagnostic clinic....................................................................................13

El beneficiază în prezent de: serviciile centrului (terapie ocupaţională. Cadrul teoretic al examenului clinic prezentat în continuare este unul integrativ. diagnosticelor limitative preocuparea pentru relatia persoanei cu problema/simpomele sale. Persoana examinată este un bărbat de 45 de ani. centrarea pe persoană individualizarea relaţiei. accentul căzând pe orientarea umanista. semnificaţiile personale atribuite problemei (în contrast cu preocuparea pe problemă) • • • • angajarea personală autentică fără implicare emoţională neutralitatea binevoitoare acceptarea persoanei în realitatea şi demnitatea ei respectul pentru unicitatea şi libertatea de alegere a persoanei Persoana examinată este considerată a fi “expertul în personalitatea şi problema sa”. utilizând date cantitatice şi calitative. nondirectivă dezvoltată de Carl Rogers. Am adoptat ca examinator o atitudine clinică. consultaţii psihiatrice şi tratament medicamentos.1. terapie ocupaţională etc Există limitări legate de timpul acordat examinării în contextul activităţilor desfăşurate la centru. psihologul (examinatorul) având rolul unui “traducător”. Cadrul teoretic şi contextul real al studiului Studiul este realizat în baza complementarităţii dintre abordarea clinică şi cea psihometrică în evaluarea complexă a personalităţii. caracterizată prin: • • • non-directivitatea. 2 . evitarea etichetelor. acţionând ca un facilitator în relaţia persoanei cu mediul social. artterapie). psihoterapie individuală. Acest rol este evident în contextul real în care a avut loc studiul: un centru de sănătate mintală pentru persoane adulte ce oferă servicii de arrterapie.

analiza trecutului şi schiţarea viitorului. studiul de caz îşi propune examinarea stării prezente. din perspectiva temporală.Obiectivele studiului Examinarea clinică descrisă în acest studiu urmăreşte: •   obiective diagnostice: identificarea. clarificarea şi analiza simptomelor depresiei identificarea resurselor personale  evaluarea stării prezente. a conduitelor participative şi colaborative obiectiv prognostic:  formularea unor recomandări pertinente utile în orientarea serviciilor oferite de centru Astfel. gândurilor şi sentimentelor orientarea spre viitor încurajarea activismului. 3 . cunoaşterea şi înţelegerea funcţionării psihologice  • evaluarea calităţii şi eficienţei serviciilor primite până în prezent obiective terapeutice:     • construirea unui climat securizant încurajarea exprimării libere a trăirilor.

afecţiuni psihice ale rudelor. schimbări în relaţiile cu părinţii). calitatea relaţiior interpersonale (colegi. copilăria: evenimente legate de naştere.?” Fişă cuprinde următoarele puncte considerate a fi relevante pentru istoria personală a persoanei: a. istoricul vieţii de cuplu g. istoric medical.1 Interviu anamnestic Interviul este unul semi-structurat. trăiri afective.1. materii preferate. istoricul ocupaţional: satisfacţii. primele amintiri b. adolescenţa: evenimente semnificative. experienţe şi trăiri deosebite/specifice. pasiuni d.1 Tehnici utilizate în evaluare 3. realizat într-un stil semi-directiv prin completarea de către psiholog în colaborare cu beneficiarul a fişei anamnestice. situaţia familială. Întrebările sunt formulate în aşa fel încât să respecte intimitatea. afecţiuni psihice anterioare h.Metodologia cercetării 3. serviciul militar: evenimente semnificative f. performanţe. interese. istoricul medical. părinţilor 4 . calitatea relaţiilor cu membrii familiei. perioada şcolarităţii: perfomanţa şcolară. primele faze ale dezvoltării. jocuri c. schimbări e. emoţii. profesori. demnitatea persoanei: “Poţi să îmi vorbeşti acum despre ..

sentimente şi gânduri asociate) ii. dornţelor. obiectivelor.1. raţionament. aprecierea serviciilor de asistenţă psihologică. ocupaţii. situaţia actuală: condiţii de viaţă. dispoziţie.3 Scala de depresie Burns 5 . observaţia comportamentului.i. aprecieri descriptive (ce deţin valoarea de ipoteze ce ar putea fi verificate şi explorate comprehensiv prin probe specifice) cu privire la: • • • • • • • gândire. măsura în care au contribuit acestea la bunăstarea psihologică. relaţii. simţ critic memoria imaginaţia percepţii starea afectivă conştiinţa de sine şi de mediu dinamica şi tipul de personalitate 3.1. urmărind explicit: i. atitudinilor persoanei pe durata interviului permit realizarea unor evaluări. atitudini şi norme.2 Interviul clinic Interviul clinic susţinut în examinarea prezentă s-a desfăşurat într-o manieră mai puţin directivă decât interviul anamnestic. viselor în legătură cu viitorul Analiza discursului. folosirea timpului liber. modul în care acestea au modificat simptomele depresiei iii. socială şi medicală primite până în prezent. problema depresiei (cum se manifestă şi cum influenţează ea viaţa persoanei. sondarea planurilor. obiceiuri 3.

cu semnificaţia de "accentuare" semnificativă a respectivului aspect este aceeaşi. corespunzând celor 10 tipuri de trăsături accentuate: demonstrativitate. Se calculează un scor total ce poate fi cuprins între 0 – 45 puncte. emotivitate. În ordine descendentă. ciclotimie. semistructurată. hiperexactitate. exaltare. anxietate. 3.Scala este completată la finalul interviului clinic de către psiholog. gesturi) privirea (mişcări oculare. vizând aspecte ale comportamentului nonverbal asociat discursului persoanei investigate: • • • • vocea (tonul.1. conform autorului limita de la care putem diagnostica o tendinţa spre accentuare în comportament. stimularea cooperării etc. fiecare cu un număr de 12 . interpretarea indică severitatea tendinţei pentru valoarea 18. 3. metafora dansuluipacing. şi este una directă.5 Ghid de observaţie Observaţia este folosită pe tot parcursul examinării. Există un coeficient de ponderare a răspunsurilor. prin tehnici ilustrate de NLP (sincronizarea. psiho-motricitate. distimie. 24.1. fiind solicitate şi clarificate informaţii în legătură cu cei 15 itemi ai scalei. Subiectul răspunde prin Da sau Nu. intensitatea. dar prin ponderare cota maximă. hiperperseverenţă.4 Chestionarul Schmiescheck Chestionarul cuprinde 10 scale. viteza) postura (tonus. leading) în vederea construirii unui climat securizant. 8 sau 4 itemi. nestăpânire. Nu există o normare propriu-zisă a testului. 6 . durata şi frecvenţa contactului) mimica feţei Observaţia este utilă mai ales la începutul examninării pentru stabilirea raportului psiholog-examinat. iar valoarea 12 reprezintă. majoritatea itemilor având cheia în Nu. hipertimie.

în vederea obţinerii acordului participării. Examinarea s-a desfăşurat dimineaţa.2 Planificarea şi desfăşurarea examenului clinic Înaintea examinării a avut loc o discuţie preliminară. într-o cameră izolată din sediul centrului care să asigure comfortul şi intimitatea. clarificării obiectivelor şi modului de desfăşurare a examinării. construirii raportului. 20-30 min.3. Cantitative Observaţia Observaţia 40-50 min. Observaţia 10 min. a confidenţialităţii. Tehnicile au fost aplicate în ordinea crescătoare a caracterului lor directiv. a intimităţii. Persoana a fost invitată să colaboreze prezentândui-se beneficiile participării la această examinare: posibilitatea de a ajuta centrul social (informaţiile oferite putând orienta furnizarea de servicii). de a mă ajuta pe mine ca student practicant. a libertăţii de a răspunde la întrebări. Pentru minimalizarea anxietăţii de examinare. a oboselii sau a altor stări negative asociate examenului clinic am decis realizarea examinării în două zile consecutive. Persoana investigată a fost informată în legătură cu obiectivele studiului şi tehnicile utilizate şi a fost asigurată de respectarea drepturilor sale. de a avea parte de o experienţă nouă. astfel: Tipul de date obţinute Calitative Tehnici de investigaţie Timp estimativ Gradul de directivitate Non-directiv Interviul Prima zi de examinare Clinic Scala de depresie Burns A doua zi de examinare Interviul Anamnestic Chestionarul Observaţia 50 min. Calitative Cantitative 7 . între orele 10-11 în fiecare din cele două zile.

ordonate în funcţie de instrument. se caracterizează ca un copil cuminte. vorbind despre copilărie observ cum “se luminează”. bărbatul susţine că nu îşi aduce aminte. intensitatea şi ritmul încet al vorbirii. se conturează o altă resursă: creativitatea l. 4. nu surprinde totusi continuitatea. zâmbeşte şi pare mai deschis. gesturile minime) exprimă lentoare psihomotorie. Îşi aduce aminte de jocuri. a comentat că “va incerca să îmi ofere informaţii utile”. care vedea mai “colorat lumea” atunci. uneori instrumentele se suprapun. În continuare vor fi prezentate datele examinării. a 8 . După ce a fost informat în legătură cu obiectivele şi tehnicile ce vor fi utilizate. perioada şcolarităţii: spune că atunci a început să conştientizeze că este altfel decât alţi copii. ceea ce este o resursă personală importantă. de a experimenta ceva nou.1 Anamneza j. Este evidentă în acelaşi timp disponibilitatea de a participa. Datele nu sunt prezentate ìn ordinea culegerii/prezentării lor. îi plăcea de atunci să deseneze. spune ca aceasta a fost cea mai frumoasă perioadă a vieţii lui. Ele vor fi analizate şi interpretate într-o manieră sistematică. în sensul că informaţii anamnestice şi date cotate în cadrul scalei.Schmiescheck Directiv Analiza şi interpretarea datelor Persoana a manifestat interes pentru participarea la studiu. aleasă pentru simplificarea procesului. mai tăcut. dar că părinţii îi povesteau că a fost un copil foarte cuminte (plângea rar. Impresia globală iniţială asupra bărbatului este consistentă cu descrierile depresiei din literatura de specialitate. Această metodă de analiză. În realitate. din câte ştie. nu “se agita” prea mult). dinamica examinării. Comportamentul nonverbal observat (tonul. nu s-au întâmplat evenimente deosebite în această perioadă k. a avut puţini prieteni. despre naştere şi primii ani de viaţă. mai retras.

avea perioade de zile când nu se ridica de loc din pat. îi place să se plimbe. dorinţa de sta cât mai mult în pat. pare că a interiorizat puternic normele religioase ale familiei sale. părinţii au început să se îngrijoreze. perioade întrerupte de luni în care stătea doar în pat. despre sexualitate sau partenere. resemnarea analoage expresiei “asta e!” p. alte norme. mama sa fiind cea care l-a îndrumat în aceasta direcţie s. este foarte ferm şi asertiv în această privinţă. a beneficiat de atenţia şi grija lor. mai mult rude şi prieteni de familie. “proasta dispoziţie”. îi placeau ştiinţele umaniste (literatura. spune ca în decursul timpului acestea par să se răcească. îl duceau la diversi medici fără a identifica o anumită boală n. referindu-se la diferenţele dintre el şi ceilalţi. limbile străine) m.observat de atunci că alţi oameni aderă la alte reguli. a fost la primele consultaţii cu un psihiatru. spune ca se simte iubit şi apreciat de familia sa. singur la părinţi. se conturează conduita de evitare. nu doreşte să discute despre viaţa intimă. vorbind despre asta priveşte în jos. în schimb. istoric ocupaţional: a fost angajat pe perioade variabile pe postul de vânzător. care i-a recomandat medicaţia o. minore. situaţia actuală: relaţii puţine. de cuplu. aparţinând unui cult (secte) religioase creştine. spune că “asta e!”. tatăl sau e decedat. locuieşte cu mama sa. în special pe plaja sau în parc. Părinţii bărbatului l-au crescut într-un spirit religios. retragerea în sine. familie: vorbeşte cu mult respect despre mama sa. timiditate. si anume oboseala prelungită. iar gesturile sale sugerează neputinţa. fără semne de agresiune. periodic au loc reuniuni de familie. în adolescenţă au apărut primele simptome ale sale (14-15 ani). cu resemnare. nu mânca. nu este angajat. de ordin psiho-somatic (tulburari digestive) r. după terminarea liceului simpomele s-au amplificat. cu rude plecate în strainatate (este o familie unită) 9 . este beneficiar al centrului încă de la înfiinţare. istoric medical: a prezentat de-a lungul timpului afectiuni acute. şi o capacitate crescută de autocontrol q.

vorbeşte de vinovăţia pe care o simte în legătură cu gândul că “nu a realizat nimic în viaţă”. activităţile de la centru.2 Interviul Clinic • problema depresiei: persoana spune că o are de foarte mult timp. ce l’a ajutat mult a fost contactul cu alţi oameni diferiţi. Se poate formula ipoteza unei constituţii psihastenice. Despre sentimente. sau iarna cand noaptea este mai lungă. “nu sunt în stare de nimic”. să nu beneficieze de un somn de calitate şi astfel nu se poate angaja într-o activitate constantă prea multe ore pe zi. Spune că nu poate controla aceste gânduri când apar. aprecierea muncii pe care o desfăşoară acolo contează mult pentru el şi îl ajută în “combaterea gândurilor negative”. spune că depresia îl face să stea mult în pat. Se remarcă capacitatea de autoanaliză. sa-si controleze gandurile. dorinţelor. disponibilitatea de a vorbi deschis despre sine. obiectivelor. Enumeră multe astfel de gânduri: “nu valorez nimic”. este nemulţumit de tratamentul medicamentos. viselor în legătură cu viitorul: doreste sa se cunoasca mai bine.4. despre faptul că se simte respins (povesteşte despre o cunoştinţă cu care coresponda. a importanţei factorilor ereditari/biologici in etiologia depresiei. şi care nu i-a mai raspuns de foarte mult timp la scrisori. tendinţa accentuată de a se critica şi evalua negativ. socială şi medicală primite până în prezent: susţine că psihoterapia îi este de folos. • aprecierea serviciilor de asistenţă psihologică. sa aibe mai multa incredere in 10 . de a conştientiza cercul vicios gânduri-emoţii. acesta fiind si motivul pentru care nu are o ocupaţe. Spune deasemenea că starea lui afectivă variază în funcţie de condiţiile exterioare meteorologice: se simte mai bine în zilele însorite (“iubeşte soarele”) iar in zilele înnorate. trăirile depresive cresc în intensitate şi frecvenţă. spune că pentru el depresia înseamnă “gânduri şi sentimente negative”. să se simtă obosit. • sondarea planurilor. folosirea introspecţiei. “nu fac nimic bun” etc. deşi îl ajută este nevoit să îşi schimbe des tratamentul datorită efectelor negative. iar asta îl întristează mult). La nivel comportamental.

Lentoarea psihomotorie observată 11 . Persoana investigată a refuzat să vorbească despre acest aspect. in sedintele de psihoterapie si chiar la prezenta examinare Observaţii (evaluari) privind: • • • • • gândire. simţ critic: analiza discursului spontan evidentiază o gândire fluentă.3 Scala de depresie Burns Scor total: 30. coerenţă. depresie moderată-severă La itemul 13 (probleme legate de sex. hipercritic cu sine dinamica şi tipul de personalitate: personalitate de tip submisiv. atitudini: se remarcă o anumită pasivitate. submisivitate starea afectivă: depresivă conştiinţa de sine şi de mediu: capacitate de autocunoastere. organizată. şi nu s-au evidenţiat in timpul discursului/interviului date referitoare la acest aspect. raţionament. pierderea interesului pentru viaţa sexuală) am scorat cu 3 puncte (“mult”). atribuirea insucceselor unor factori interni şi a succeselor facorilor externi (“noroc”) 4.sine. ancorată în realitate. pentru asta se implică in activitatile de la centru.

.posomorâre permanentă.seriozitate exagerată. manifestată prin: .conştiiciozitate exagerată.4 Chestionarul Schmiescheck Tabelul următor prezintă scorurile ponderate cu coeficientul X pentru fecare scală: Scala Demonstrativitate Hiperexactitate Hiperperseverenţă Nestăpânire Hipertimie Distimie Ciclotimie Exaltare Anxietate Emotivitate Tendinţe severe în comportament: Hiperexactitatea – specifică psihasteniei. .4. manifestată prin: .seriozitate exagerată. Scor 0 18 2 6 3 21 0 0 6 6 12 . Distimie – specifică psihopatiei subdepresive.

13 . distimia. hipercontrolul şi hiperexactitatea) se remarcă resurse personale. creativitatea.Raport final psihodiagnostic clinic Datele cumulate indică o tulburare depresivă endogenă. Din anamneză reiese faptul că familia este foarte protectivă faţă de persoana investigată. de autocunoaştere şi dezvoltare personală . dorinţa de a progresa. comportamentul evitant. pasivitatea. standarde personale. calităţi precum: răbdarea. Serviciile furnizate de centru îi sunt utile în măsura în care munca acestuia acolo este apreciată. care a interiorizat normele şi standardele religioase într-o manieră ce nu i-a permis formularea unor norme. Dincolo de simptomele evidente psihastenice şi depresive (oboseala. ci mai repede poate fi vorba de un dezechilibru al reacţiilor chimice ale creierului. a performanţelor în realizarea cerinţelor terapiei ocupaţionale trebuie să ţină cont de limitările induse de psihastenie şi depresie. Acest tip de depresie nu este întotdeauna cauzat de un eveniment stresant din viaţă. care pot masca potenţîalul şi nivelul performanţei. Evaluarea produselor activităţii. individuale. încurajată Angajarea în activităţi utile care să mărească sentimentul valorii personale este necesar. El apare cel mai adesea din cauza problemelor legate de familie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful