You are on page 1of 1

Công ty SX KD- XNK Hương Sen Xuất khẩu bia Đại Việt sang Mỹ

Công ty SXKD-XNK Hương Sen được tổ chức quản lý chất lượng Quốc tế Vương quốc
Anh cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 năm 2002. Sản phẩm của
công ty đã đạt nhiều huy chương vàng tại các kỳ hội chợ trong nước và quốc tế. Năm 2005, công
ty đã sản xuất, tiêu thụ 28 triệu lít bia gấp 6 lần năm 2000, doanh thu đạt 250 tỷ đồng. Thu nhập
của 520 lao động trong công ty đạt 1,3 triệu đồng/người.
Năm 2006 công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng công xuất lên 32 triệu lít/năm, phấn
đấu đạt doanh thu 270 tỷ đồng, nộp thuế 80 tỷ đồng (tăng 30 tỷ so với năm 2005), tuyển thêm 80
lao động mới. Đặc biệt đầu tháng 4/2006, công ty đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên 1 triệu lon bia Đại
Việt sang Mỹ với doanh số 100 ngàn USD