You are on page 1of 2

Thưa qúi vị và các bạn !

Huyện Tiền Hải- khi được nhắc đến ,nhiều người thường chỉ nghĩ tới Biển ,bởi đất nông
nghiệp ở đây nhiều vùng bị chua trũng ,nhiễm mặn .Chính vì vâỵ , đất lúa Tiền Hải vì thế
mà nhiều năm trước đây cho năng suất thấp nhất tỉnh ..Nhưng ở vụ lúa xuân năm 2006 lại
khác , Tiền Hải được mùa , được một vụ lúa Xuân thắng lơị lớn nhất từ trước tới nay với
năng xuất trên 70 tạ /ha ,và đang là một trong những địa phương triển khai cấy lúa mùa
và trồng cây vụ đông sớm nhất tỉnh .Phóng sự “Bước tiến mới trong sản xuất Vụ Đông
ở Tiền Hải “

-----------------------------

Những năm về trước , Người Tiền Hải vốn chỉ quen với việc trồng cấy trên mảnh đất
chua trũng ,nhiễm mặn .năng suất lúa thường ở mức thấp . Gần đây, thực hiện nghị quyết
của Tỉnh và Huyện lần thứ 16,lần thứ 17, với quyết tâm cải tạo lại đồng ruộng ,Tiền Hải
đã mạnh dạn áp dụng khoa học, thay đổi giống lúa cho phù hợp, áp dụng phương thức
cấy mạ non dầy xúc, áp dụng các biện pháp thâm canh mới, gieo cấy giống lúa ngắn ngày
cả 2 vụ tạo ra 4 tháng đất còn rỗi có điều kiện làm vụ đông cho những năm sau. Và hiệu
quả về năng xuất lúa cũng như giá trị kinh tế trên một ha canh tác ngày một nâng cao đã
khẳng định hướng đi đúng của Huyện .Và vụ Đông xuân năm 2006 vừa qua , đã đưa
Tiền Hải trở thành một điểm sáng về sản xuất nông nghiệp với năng xuất lúa đạt trên 71
tạ/ha , là một trong 2 Huyện có năng xuất lúa cao nhất trong tỉnh .

Tuy nhiên , chỉ riêng cấy lúa thôi chưa đủ ,Tiền Hải vẫn xác định ,nếu muốn đẩy mạnh
giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích , mở rộng những cánh đồng có giá trị sản xuất 50
triệu đồng /ha/năm thì chỉ còn cách là mở rộng và đẩy mạnh cây vụ Đông .Muốn vậy
,phải coi đây là vụ sản xuất chính để đẩy mạnh và phát triển sản xuất nông nghiệp một
cách toàn diện . Để làm tốt chiến lược này, sau khi họp triển khai về đề án sản xuất cây
vụ đông năm 2006 ,UBND huyện Tiền Hải đã thành lập ban chỉ đạo và cùng với các xã
,thị trấn căn cứ vào đề án để chỉ đạo các HTXDVNN xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa
gắn với vụ Đông bằng các giải pháp phù hợp với từng địa phương .
Ngay sau khi triển khai đề án sản xuất , nhiều địa phương đã chủ động thu hoạch nhanh
gọn lúa Xuân để tạo qũy đất ,quỹ thời gian và bắt tay ngay vào gieo mạ trên nền đất cứng
và trồng cây màu vụ đông …

Trong số này , điển hình là xã Nam hồng , khi các địa phương vẫn còn đang khẩn trương
thu hoạch lúa Đông Xuân thì Xã Nam Hồng ,một trong những xã đi trước một bước đã
chuẩn bị cấy lúa mùa sớm ,song song với việc trồng và chăm sóc cây màu vụ đông .

Phát biểu Ông Phạm Văn Khang– Bí thư Đảng ủy xã Nam Hồng TH.”

Nhằm thực hiện đề án sản xuất Vụ đông năm 2006 có hiệu quả cao nhất , phòng nông
nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã tăng cường cán bộ xuống các xã đến tận hộ
nông dân để chỉ đạo và hướng dẫn sản xuất . Phương châm chỉ đạo của Huyện là đa
dạng các loại cây màu ,bố trí vào các vùng đất phù hợp với từng loại cây màu dể sản
xuất đạt hiệu quả kinh tế . Đồng thời mở rộng các loại cây như Đậu tương ,Ngô,và cây
chịu lạnh như khoai tây Hà lan, Khoai tây Trung Quốc .Phấn đấu ở vụ đông này phải đạt
trên 3000 ha cây màu các loại.

Phát biểu Ông Tô Xuân Phức - Trưởng phòng nông nghiệp PTNT Tiền Hải “

Thuận lợi là nhiều ,xong khó khăn đặt ra đối với sản xuất Vụ Đông ở Tiền Hải lại không
phải là ít, ngoài yếu tố như lượng mưa ít ,sâu bệnh và chuột hại khó có thể lường hết thì
vấn đề về thuỷ lội phục vụ cho sản xuất vụ đông vẫn là khó khăn hơn cả. Mặt khác những
khó khăn về giá vật tư ,phân bón ,thuốc trừ sâu tăng tăng cao so với giá nông sản đã
không kích thích được sản xuất .Mặc dù vậy,theo chủ trương của lãnh đạo UBND huyện
Tiền Hải thì vụ Đông này vẫn phải được coi là vụ sản xuất chính và là tiền đề để thực
hiện mục tiêu 100% số xã có ngày càng nhiều cánh đồng 50 triệu .

“Phát biểu Ông Phạm Văn Xuyên-Chủ Tịch UBND huyện Tiền Hải “

Bằng sự tập trung cao nhất để sản xuất ,Tiền Hải đang chỉ đạo các địa phương , đề ra các
giải pháp cụ thể thiết thực phù hợp với điều kiện từng vùng đất của mình để chủ động
sản xuất ,giành nhiều quỹ thời gian để trồng cây vụ đông và đưa vụ đông trở thành vụ sản
xuất chính trong năm.Trước mắt , ở vụ đông này hiện đã đang là nhiệm vụ trọng tâm của
toàn Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải với mục tiêu .tiếp tục giành thắng lợi toàn diện ,tạo
một bước tiến mới ,một diện mạo mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương .