Dalam perniagaan kita perlu menguasai 5 P berikut : Promotion Mempromosi produk sangat penting agar orang ramai mengetahui

kehadiran syarikat kita bersama produk yang ditawarkan dalam pasaran. Melalui pemasaran yang hebat, syarikat boleh menjana jualan yang tinggi seterusn ya menyumbangkan kepada keuntungan. Place Lokasi yang strategik membawa kelebihan kepada pemasaran. Bagi sesetengah pernia gaan, lokasi premis tidak penting, tetapi perkara yang penting lokasi mana kita perlu memasarkan produk adalah sang at penting. Product Produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat membawa pulangan wang kepada syarikat. Sekiranya produk kita benar-benar menjamin kepuasan pelanggan, maka kita berupay a mengekalkan daya saing syarikat. Price Harga banyak dipengaruhi oleh bahan mentah, kos pembuatan, permintaan dan kepada siapa produk itu dipasarkan. Bagi sesetengah produk dipasarkan kepada kelompok pelanggan yang tertentu dan me nyebabkan ia betul-betul ekslusif. Ia mempengaruhi harga yang ditawarkan. Presentation Mempersembahkan produk kepada bakal pelanggan sangat penting bagi menarik pelang gan untuk membeli. Cara mempersembahkan produk perlu dengan cara yang profesional, mudah, ringkas d an mesra pelanggan. Bagi sesetengah perniagaan, mereka melaburkan banyak wang dalam menyediakan pers embahan yang terbaik untuk produk mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful