C.E.I.P. Enric Grau Fontseré - Flix Segon any del Cicle Superior. Coneixement del Medi Natural.

PROGRAMA DE CIÈNCIA 6 / 12

FITXA DE TREBALL

Número : Data: Nom:

Les politges, mitjançant la fricció de les seves corretges, els engranatges, mitjançant el contacte de les seves protuberàncies, les cadenes sobre les rodes dentades, són mecanismes de transmissió del moviment de rotació. Segur que heu vist màquines o joguines que utilitzen aquests sistemes de transmissió. Aquests mecanismes, respecte el moviment que produeix la font d'energia, aconsegueixen, moviments de rotació més ràpids i més lents, que permeten moure pesos més o menys grans amb menys energia, canviar la direcció del gir, transformar el moviment de rotació en alternatiu, també aconsegueixen transmetre el moviment a una certa distància. El diàmetre de les politges, o el nombre de rodes dentades dels pinyons permeten accelerar o retardar el moviment de rotació.

Construeix els dos sistemes de politges. Assenyala en cada una de les politges el sentit de rotació de cada una d'elles. Alguna gira més depressa que les altres?

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

Els engranatges. Direcció del gir.
Observa aquests engranatges, intenta fer una predicció de la direcció de gir de cada una de les rodes, dibuixa-ho amb fletxes que ho indiquin. A continuació fes els muntatges, fes-los girar i comprova si has fet bé la predicció.

cas 2 cas 1 cas 3

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

C.E.I.P. Enric Grau Fontseré - Flix Segon any del Cicle Superior. Coneixement del Medi Natural. PROGRAMA DE CIÈNCIA 6 / 12

FITXA DE TREBALL

Número : Data: Nom:

Els engranatges. Velocitat de gir.
Observa aquests engranatges i intenta fer una predicció de quina roda girarà més ràpidament quan giri la número 1. Després fes els muntatges, fes-los girar i comprova si has fet bé la predicció.

cas 1

cas 2

cas 3

Quina roda girarà més ràpid ? ____________

Quina roda girarà més ràpid ? ___________

Quina roda girarà més ràpid ? _______ CIÈNCIA 6 / 12

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

Mecanismes que permeten transmete un moviment de rotació
Trieu una màquina entre el llistat que hi ha a la taula d'aquesta mateixa pàgina, mireu en quina fitxa de la carpeta Lego DactaTèchnic es troba l'explicació del seu muntatge. Fixeu-vos en les instruccions de treball de la fitxa i construïu-la. Una vegada construïda la màquina poseu-la en funcionament endollant-la al corrent, a continuació analitzeu el seu funcionament i ompliu la taula segons les observacions fetes. En l'apartat d'elements de tracció heu d'escriure si intervenen: politges, corretges, engranatges, eixos, cadenes, per transformar el moviment del motor en el treball final que fa la màquina. En l'apartat resultat final heu d'anotar les observacions que heu fet sobre la transformació de la qual parlàvem abans: canviar la direcció de rotació, canviar la velocitat, produir un moviment alternatiu, ... Després de resoldre les qüestions sobre la màquina que heu construït, observant els dibuixos de les altres fitxes intenteu respondre les mateixes preguntes i ompliu tota la taula d'aquesta pàgina.
Màquina Fitxa LEGO Elements de tracció Resultat final

Rentadora o fireta

4

Serradora Compactadora de terra Motoserra Grua fixa

5 6 8 9

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

C.E.I.P. Enric Grau Fontseré - Flix Segon any del Cicle Superior. Coneixement del Medi Natural. PROGRAMA DE CIÈNCIA 6 / 12

FITXA DE TREBALL

Número : Data: Nom:

Segons els engranatges, ... els moviments de rotació poden ser més ràpids o més lents. ... els moviments de rotació poden desenvolupar més força o menys.

Hem fet un TREPANT
(fitxa 10)

- Construeix el trepant amb motor, ha de quedar-te com la figura amb un punt 1 de color blau. - Endolla-la al corrent i comprova que es posa en funcionament. - Fixa't bé amb la velocitat amb que giren els pinyons. Ho fan tots a la mateixa velocitat? _________________ - Quins van més a poc a poc els que estan més aprop del motor o els que estan més lluny? ________________ - Intenta deturar el trepant agafant amb els dits la punta de l'eix que imita la broca del trepant. Escriu que passa: - Ara intenta de nou deturar-la posant un dit a sobre de les rodes dentades més grans. Prement sobre quina observes que és més fàcil deturar la màquina: - Compara la velocitat amb que giren les rodes i la dificultat que ofereixen per deturar-la. Què observes? - Quina creus que és la missió dels engranatges en aquesta màquina?

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

Busca en alguna revista una foto d'un trepant, retalla-la i enganxa-la aquí.

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

C.E.I.P. Enric Grau Fontseré - Flix Segon any del Cicle Superior. Coneixement del Medi Natural. PROGRAMA DE CIÈNCIA 6 / 12

FITXA DE TREBALL

Número : Data: Nom:

Segons els engranatges podem aconseguir canvis de direcció de 900 en els eixos de rotació dels mecanismes.

Construïm una BATEDORA (fitxa 13)
En relació al pla horitzontal (la taula de treball), l'eix del motor està en paral·lel o perpendicular? ____________________ En relació al pla horitzontal, l'eix final de la batedora està en paral·lel o perpendicular? ____________________________ Amb els sistemes d'engranatges d'aquest mecanisme que aconseguim?

Quants canvis de direcció dels eixos de rotació té la màquina que has construït? __________________________________

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

Busca en alguna revista una foto d'una batedora, retalla-la i enganxa-la aquí.

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

C.E.I.P. Enric Grau Fontseré - Flix Segon any del Cicle Superior. Coneixement del Medi Natural. PROGRAMA DE CIÈNCIA 6 / 12

FITXA DE TREBALL

Número : Data: Nom:

Es possible convertir un moviment de rotació en un moviment alternatiu (moviment regular endavant i endarrera com una serra). Al llarg de la història s'han anat descobrint mecanismes per fer aquestes conversions. En el cas d'una serra la rotació d'una roda es converteix en un moviment alternatiu, gràcies a una excèntrica (braç connectat a l'exterior d'una roda per un costat i a un punt mòbil de l'eix) el moviment de rotació de la roda es converteix en un moviment endavant i endarrera.

Construïm un MARTINET (fitxa 14).
- Construïu un martinet amb motor usant rodes dentades (fitxa 14, model 6 vermell). - Endolleu la màquina al corrent i comproveu que es posa en funcionament, aneu en compte, solament funciona bé si gira en un sentit determinat. - Fixa't bé en la velocitat amb que giren les rodes, ho fan totes a la mateixa velocitat? __________________________ - Quina creus que és la finalitat dels engranatges en aquesta màquina? A diferència amb altres màquines, el resultat final no és un moviment de rotació més o menys ràpid, en què es converteix el moviment de rotació?

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

C.E.I.P. Enric Grau Fontseré - Flix Segon any del Cicle Superior. Coneixement del Medi Natural. PROGRAMA DE CIÈNCIA 6 / 12

FITXA DE TREBALL

Número : Data: Nom:

Construïu un pont llevadís amb motor (fitxa 19)
Quina creus que és la missió dels engranatges en aquesta màquina?

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

Les màquines aprofiten l'energia per fer un treball
Observa els dibuixos i intenta explicar la font i el receptor d'energia que utilitzen i, quin és el treball que realitza cada màquina.
Màquina: Màquina: Màquina:

Quina és la font d'energia: Quin és el receptor: Quin treball fa:

Quina és la font d'energia: Quin és el receptor: Quin treball fa:

Quina és la font d'energia: Quin és el receptor: Quin treball fa:

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

C.E.I.P. Enric Grau Fontseré - Flix Segon any del Cicle Superior. Coneixement del Medi Natural. PROGRAMA DE CIÈNCIA 6 / 12 Màquina: Màquina:

FITXA DE TREBALL

Número : Data: Nom: Màquina:

Quina és la font d'energia:

Quina és la font d'energia:

Quina és la font d'energia:

Quin és el receptor:

Quin és el receptor:

Quin és el receptor:

Quin treball fa:

Quin treball fa:

Quin treball fa:

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

CIÈNCIA 6 / 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful