Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Bank Item Berstruktur
Geografi PMR 23/1

Dikemukakan oleh: Panitia Geografi Negeri 2009

Senarai Kandungan

Penghargaan Pendahuluan Bank Item Bahagian A Bahagian B Kemahiran Geografi Peta Topografi Geografi Fizikal dan Manusia

1. BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA 1.1 Bentuk muka bumi 1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia 1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar 2. CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA 2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria 2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia 2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim 3. TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR 3.1 Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi 3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi 3.3 Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi 3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 4. DINAMIK PENDUDUK 4.1 Taburan penduduk 4.2 Perubahan penduduk 4.3 Migrasi penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan), sosial dan fizikal 4.4 Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber

2

5. PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA 5.1 Petempatan awal 5.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan 5.3 Pola-pola petempatan 5.4 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar 5.5 Pembandaran 6. PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 6.1 Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal 6.2 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan 6.3 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan 6.4 Kepentingan pengangkutan dan perhubungan 6.5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar 7. SUMBER 7.1 Sumber-sumber utama 7.2 Taburan pelbagai sumber 8. KEGIATAN EKONOMI 8.1 Kegiatan ekonomi utama 8.2 Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi 8.3 Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara 8.4 Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa 8.5 Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar 8.6 Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Rujukan

3

Penghargaan
Panitia Geografi Negeri Pulau Pinang ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka yang tersenarai di bawah atas sokongan dan kerjasama yang diberikan sehingga berjaya dihasilkan Bank Item Geografi PMR 23/1. 1. Tuan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang. 2. Ketua Sektor Pengurusan Akademik, Cik Fatimah bt Othman. 3. Pengelola Cemerlang Jabatan Pelajaran Negeri, En Che Wang b Ahmad. 4. Semua Pengetua sekolah-sekolah ahli Panel. 5. Penyelaras Projek, Pn Boey Mei Li, Guru Cemerlang Geografi, SMK(P) Sri Mutiara, Pulau Pinang. 6. Ahli Panel Pembina Bank Item Geografi PMR 23/1: Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nama Pn Boey Mei Li Pn Looi Lai Wah En Mohd Rashid b Hussein En Ooi Choun Sun Cik Rafidah Othman Pn Wan Rosmaini Mustaffa Pn Yuhani Teoh Abdullah En Mohd Shamil b Abu Bakar Pn Noryah bt Hussin Pn Izyan Chan Abdullah Pn Nor Jaslina Bt Jaafar Pn Tan Pang Chin Cik Thilagavathy Aramugam Pn Teh Guat Liew Pn Che Suria bt Mat Rejab Pn Rozaini bt Othman Pn Chong Pit Yean En Mohd Shukri Mat Rozi En Annamalai a/l Subramaniam Pn Ng Chai Yen Pn Sharipatul Asilah Sulaiman Pn Rohani Ali Sekolah SMK(P) Sri Mutiara, Pulau Pinang SMK(P) Methodist, Pulau Pinang SMK Dtk. Hj. Ahmad Badawi, Kepala Batas SMK Bukit Gambir, Pulau Pinang SMK Sungai Nibong, Pulau Pinang SMK Permatang Tok Labu, Penaga SMK Seri Balik Pulau, Pulau Pinang SMK Permatang Tok Jaya, Butterworth SMKA Nibong Tebal, Nibong Tebal SMK Convent Bkt. Mertajam, Bukit Mertajam SMKA Al-Mashoor(L), Pulau Pinang SMK Valdor, Sungai Bakap SMK Bukit Gambir, Pulau Pinang SMK Convent Green Lane, Pulau Pinang SMK Alma, Bukit Mertajam SMK Methodist Nibong Tebal, Nibong Tebal SMK Bukit Jambul, Pulau Pinang SMK Sri Muda, Penaga SMK Saujana Indah, Nibong Tebal SMK Convent Datuk Keramat, P Pinang SMK Teluk Kumbar 2, Pulau Pinang SMK Pauh Jaya, Perai Jawatan Penyelaras Ketua Panel Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli

7.Semua pihak lain yang tidak disenaraikan yang telah memberi sumbangan dan kerjasama sehingga berjaya dihasilkan Bank Item ini.

Sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat
4

Pendahuluan
Bank Item ini dihasilkan dengan menggunakan soalan-soalan Geografi PMR 23/1 dari tahun 1999 sehingga tahun 2008. Bagi soalan dari tahun-tahun 1999 sehingga tahun 2004(bukan sukatan semakan semula), hanya soalan-soalan yang masih terkandung dalam sukatan pelajaran Geografi PMR 23/1 dipilih. Semasa menyediakan Bank Item ini, Panel Penyedia hanya bergantung kepada Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran (HSP), buku teks tingkatan 1, 2 dan 3 serta soalan-soalan sebenar Geografi PMR 23/1. Soalan-soalan ditaip semula dan disusun mengikut lapan Tema dan tajuk seperti dalam HSP, aras kesukaran serta tahun. Jawapan yang disediakan boleh digunakan sebagai Jadual Spesifikasi Item, membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kelebihan Bank Item ini ialah penyusunan item mengikut Tema, tajuk, aras kesukaran dan tahun boleh membantu guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran atau ulang kaji. Penyusunan mengikut aras kesukaran berguna kerana ia boleh digunakan sebagai indikator semasa memberikan latihan kepada murid-murid. Bagi murid-murid lemah, sekurangkurangnya mereka bolah menjawab 50% daripada soalan dalam Bank Item ini. Murid-murid cemerlang pula mesti boleh menjawab semua soalan dari aras pencapaian sehingga aras cemerlang. Bank Item ini mempunyai pelbagai kegunaan, mengikut kreativiti guru. Ia boleh digunakan sebagai latihan pemulihan, pengukuhan atau pengayaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia merupakan bahan sokongan untuk murid-murid membuat latihan pada masa ketidakhadiran guru. Ia juga boleh digunakan oleh guru sebagai panduan untuk menyediakan kertas soalan peperiksaan berasaskan sekolah yang berkualiti, autentik dan akur kepada kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia, selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran menuju ke arah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Satu aplikasi yang efektif ialah digunakan sebagai bahan sokongan semasa Program Ulang Kaji Intensif Berfokus (PUIB) yang dijalankan setelah sukatan pelajaran PMR telah habis. Adalah disyorkan supaya Bank Item ini dikemaskini setiap tahun supaya ia menjadi bahan terkini setiap tahun, mendedahkan guru dan murid kepada trend dan format terkini penilaian berpusat. Semoga usaha murni Panitia Geografi Negeri dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi mata pelajaran Geografi PMR 23/1, seterusnya menjadikan mata pelajaran Geografi SPM mata pelajaran pilihan bukan dipinggirkan pada peringkat SPM.

Boey Mei Li Ketua Panel Pembina Bank Item Geografi PMR 23/1 2009

5

Rujukan
1. Lembaga Peperiksaan Malaysia, 1999-2008. Soalan-soalan Geografi SPM 2280/1. Kuala Lumpur: Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001. Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas (KBSM)(Tingkatan 4). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001. Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas (KBSM)(Tingkatan 5). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 4. Kementerian Pelajaran Malaysia , 2000. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Geografi. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 5. Chong Yoon Choi, Chong Hui Ling, Kang Chai Yoeng , 2002. Geografi Tingkatan 1. Petaling Jaya: Media network Sdn Bhd. 6. Abdul Aziz b Abdul Rahman, Lim Jin Choon, Ratnam Karuppiah Servai, 2003. Geografi Tingkatan 2. Kuala Lumpur: Percetakan Rina Sdn Bhd. 7. Khaw Ah Seng, Habibah Hj. Lateh, Tan Koh Lim. 2004. Geografi Tingkatan 3. Bukit Tinggi: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd.

6

PMR 1999

7

1. Antara empat segi grid di bawah yang manakah boleh dijadikan kawasan tadahan?

2. Anda berjalan dari Simpang Tiga Nawa menghala ke utara. Apakah ciri fizikal yang anda lihat dalam perjalanan itu'? A Sungai B Tasik C Bukit D Paya

3. Anda ingin memajukan satu kawasan pelancongan. Di manakah paling sesuai kegiatan tersebut dilaksanakan? A I B II C III D IV

4. Antara berikut, pernyataan manakah berkaitan dengan peta? A Getah ditanam secara estet B Padi meruPakan tanaman utama C Pembalakan dijalankan di kawasan Bukit Teriak D Tasik Bilah menjadi sumber pengairan kawasan padi (landskap fizikal)

8

5. Petempatan berjajar boleh didapati dalam segi empat grid

6.

Sekiranya aliran Sungai Tin bersambung di kawasan yang bertanda X, liku yang terpotong membentuk A delta B lagun C jeram D tasik ladam

9

PMR 2000

1. Sungai Mesra dan Sungai Jaya bertemu di titik rujukan grid A 646264 B 645262 C 265642 D 262645

10

2. Anda sedang memerhatikan keindahan Desa Gemilang dari puncak Bukit Indah. Ke arah manakah pandangan anda? A Barat laut B Barat daya C Timur laut D Tenggara

3. Ke arah manakah aliran Sg. Mesra? A Barat B Selatan C Barat daya D Timur

4. Berapakah panjang kawasan tarahan? A 0.5 km B 1.0 km C 1.5 km D 2.0 km

5. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar? A Pembalakan dijalankan di kawasan paya B Jambatan Sg. Jaya terletak dalam segi empat grid 6823 C Jalan raya dibina melalui kawasan tanah pamah beralun D Sg. Mesra membekalkan air ke kilang memproses getah dan kelapa sawit

6. Apakah faktor yang mempengaruhi pertanian di dalam peta? I Saliran III Perhubungan A I dan II B I dan IV II Petempatan IV Bentuk muka bumi C II dan III D III dan IV

11

PMR 2001

1 Bearing jambatan (RG 532294) dari stesen trigonometri (RG 562294) ialah A 50 ° B 130 ° C 230 ° D 310 ° 2. Sungai Balau mengalir ke arah A utara B selatan C timur laut

D barat daya

3. Berapakah keluasan paya dalam peta? A 4 km persegi B 6 km persegi C 8 km persegi

D 12 km persegi

12

31

25 51

52

4. Berapakah panjang jalan raya dalam segi empat grid di atas? A 8 km B 9.5 km C 10 km D 12.5 km

5. Manakah antara berikut faktor kelapa sawit ditanam secara meluas di kawasan dalam peta? A Bentuk muka bumi B Sistem pengairan C Sistem perhubungan D Bekalan buruh

6. Tanaman X mewakili kawasan segi empat grid yang bertanda A I B II C III D IV

13

PMR 2002

1.

Puncak tertinggi dalam peta terletak pada rujukan grid A 480909 B 488872 C 514859 D 538896

14

2

Petempatan berselerak dan berjajar terdapat dalam persegi grid

3.

Apakah kepentingan hutan di kawasan tanah tinggi dalam peta? I II Pembalakan Pertanian B II dan III C III IV Kawasan pelancongan Kawasan tadahan III dan IV D I dan IV

A I dan II

4. Antara berikut faktor manakah yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit di kawasan dalam peta ? I II Bekalan tenaga buruh banyak Pasaran luas B II dan III C III IV Pengairan yang sempurna Muka bumi bercerun landai D I dan IV

A I dan II

III dan IV

15

5.

Tumbuhan semula jadi dalam segi empat grid di atas membekalkan bahan untuk I II perabut atap B II dan III III IV cerucuk arang kayu D I dan IV

A I dan II

C III dan IV

6.

Petempatan dalam segi empat grid di atas dibina kerana faktor A C bentuk muka bumi ekonomi B D pengangkutan keselamatan

16

PMR 2003

17

1. Keratan rentas di atas menggambarkan bentuk bumi di sepanjang garisan utaraan A 73 B 76 C 78 D 79

2. Bearing simpang tiga Pekan Ria (RG222768) dari jambatan Kg. Gelam (RG215745) ialah A 17º B 73º C 163º D 197º

3. Bahagian berlorek menunjukkan kawasan A paya B pinggir pantai C penanaman padi D petempatan berpusat dan arah)

4. Anda menyusuri Sg. Biru dari Kg. Indah (RG 2474). Pandang darat yang anda lihat secara berturutan di tebing kiri ialah A padi, getah, hutan B padi, kelapa, getah C paya, padi, hutan D paya, padi, kelapa

5. Apakah peranan Pekan Ria? I Pusat pengumpulan hasil pertanian III Pusat pelancongan A I dan II B II dan III

II Pusat pentadbiran daerah

IV Pusat perikanan C III dan IV D I dan IV

18

6. Pernyataan manakah berkaitan dengan peta? A Kelapa merupakan tanaman utama B Pembalakan dijalankan di kawasan tanah tinggi C Penduduk Kg Indah bekerja sebagai pesawah D Getah ditanam secara lading

19

PMR 2004

20

1. Sungai Juru bermula dari kawasan yang terletak di segi empat grid

2. Sungai Juru mengalir ke arah A barat B timur C tenggara D barat daya

3. Bearing Bukit Sepakat (RG226159) dari masjid Kg. Melor (RG261133) ialah A 54º B 126º C 244º D 306º

4. Luas kawasan tanaman padi dalam peta ialah A 5 km persegi B 10 km persegi C 15 km persegi D 20 km persegi

5. Antara berikut yang manakah mewakili kawasan berlorek di atas? I Jenis kemudahan awam II Jenis jalan raya IV Bentuk muka bumi II dan III C III dan IV D I dan IV

III Pola petempatan A I dan II B

6. Bentuk muka bumi bertanda X dalam peta di muka surat 2 ialah A susuh bukit B tebing tinggi C anak tanjung D dataran tinggi

21

PMR 2005

22

1. Kawasan paling tinggi dalam peta terletak dalam segi empat grid

59

58 27 A 28 33 B 34

59

58 33 C 34 33 D 34 (kedudukan dan arah)

2. Kedudukan Gunung Raya dari Kg. Balau ialah A barat laut B timur laut C barat daya D tenggara

3. Sela kontur peta ini adalah A 10 meter B 15 meter C 20 meter D 25 meter

4. Kira jarak jalan raya dari simpang Kg. Balau (RG304533) ke jambatan Sg. Keruing (RG306555). A 4.5 km B 6.0 km C 9.0 km D 10.5 km

23

5. Kira luas kawasan sawah padi di tenggara peta. A 5 km persegi B 10 km persegi C 20 km persegi D 40 km persegi

Soalan 6 berdasarkan segi empat grid di bawah

31

32

6. Ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas ialah I sekolah

II petempatan III jalan raya IV masjid A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

24

PMR 2006

25

1. Selang kontur peta ini ialah A 50 meter B 100 meter C 150 meter D 200 meter

2. Bearing sukuan simpang tiga di Pekan Maju (RG 477622) dari kuil (RG 452661) ialah A S 32° T B U 32° B C U 58° B D S 58° T

3. Berapakah jarak sebenar jalanraya dari RG 450606 hingga RG 467634? A 3.4 km B 6.8 km C 10.2 km D 13.6 km

4. Luas kawasan paya dalam peta ini ialah A 5 km persegi B 10 km persegi C 15 km persegi D 20 km persegi

5. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah A berjajar C berselerak B berpusat D berkelompok

6. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar tentang peta? I Sungai Bahagia mengairi sawah padi II Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama III Sebahagian besar kawasan bertanah pamah IV Pembalakan dijalankan di bahagian timur laut A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

26

PMR 2007

27

1. Bearing sudutan jambatan (RG 411671) dari Balai Polis (RG 443652) ialah A 60º B 120º C 240 º D 300 º

2. Pola petempatan berpusat terletak dalam segi empat grid

A

68

B

66

67

65

42

43

43

44

C

67

D

67

66 43 44

66 46 47

70

68 44 46

3. Apakah ciri fizikal yang bertanda X dalam segi empat grid di atas? A Anak tanjung C Tombolo B Beting pasir D Teluk

28

4. Fungsi Pekan Kenanga ialah sebagai pusat I perindustrian III perkhidmatan A I dan II B II dan III II pelancongan IV pengumpulan hasil pertanian C III dan IV D I dan IV

5. Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di timur laut peta? I Habitat akuatik III Sumber perubatan A I dan II B II dan III II Mencegah hakisan IV Kawasan tadahan C III dan IV D I dan IV

6. Kampung Cempaka berpotensi dimajukan sebagai pusat A perkilangan C pelancongan B pentadbiran D perlombongan

29

PMR 2008

30

1. Berapakah selang kontur dalam peta? A 30 meter B 60 meter C 90 meter D 120 meter

2. Sungai Murni mengalir ke arah A timur B barat C timur laut

D barat daya

3. Berapakah bearing sudutan stesen trigonometri (RG 298228) dari jambatan (RG 254204)? A 30ْ B 60ْ C 021 D 240ْ

4. Berapakah luas paya bakau di utara Sungai Murni? A 3 km persegi B 6 km persegi C 9 km persegi D 12 km persegi.

5. Berapakah jarak jalan raya simpang tiga Pekan Murni (RG 253189) ke Ladang Ah Hock (RG 287227) A 6.7 km B 7.6 km C 10.0 km D 14.2 km

6. Apakah ciri fizikal yang terdapat di bahagian barat daya peta? A pulau B sungai C pantai berpasir D tanah tinggi

31

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.1 Bentuk Muka Bumi Aras Pencapaian

1. Bentuk fizikal di atas terhasil daripada proses A mampatan B tegangan C luluhawa D hakisan PMR 2004 2. Antara berikut tasik manakah yang terbentuk secara semula jadi? I Tasik Bera II Tasik Chini III Tasik Kenyir IV Tasik Temenggor A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2005 3. Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan hakisan ombak? I Delta II Tetambak III Tanjung IV Teluk A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2005

4. Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada A aliran sungai B proses hakisan C kuasa mampatan D letusan gunung berapi PMR 2005

32

5. Gunung Tahan terletak di banjaran bertanda AI B II C III D IV PMR 2006    Bercerun curam Menghadap laut Terdapat rumah api

6. Maklumat di atas merujuk kepada A tebing tinggi B gerbang laut C pentas benua D tunggul sisa PMR 2006

7. Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah A tebing tinggi B gerbang laut C tunggul sisa D batu tunggul PMR 2006  Geo  Batu tunggul 8. Bentuk muka bumi di atas merujuk kepada kawasan A pinggir laut B tanah tinggi C tanah pamah D lembangan sungai PMR 2007 9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai? A lurah U B tetambak C air terjun D tasik ladam PMR 2007 10. Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang terhasil daripada tindakan pemendapan ombak? A gua B tombolo C tunggul sisa D gerbang laut PMR 2008 33

11. Apakah ciri pentas benua? A Bertebing curam B Terdapat gerbang laut C Kedalaman 180 meter D Dataran yang menganjur ke laut PMR 2008

12. Gambar rajah di atas menunjukkan satu pola saliran? Apakah pola saliran itu? A Reranting B Sepunca C Sejajar D Jejala PMR 2008 13.Apakah persamaan fungsi sungai berikut?   A C Pengairan Sempadan negeri B Sungai Endau Sungai Bernam Pengangkutan D Penjanaan hidroelektrik PMR 2008

34

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.1 Bentuk Muka Bumi Aras Kepujian
1. Antara berikut yang manakah terbentuk akibat pemendapan ombak? I Anak tanjung II Batu tunggul III Beting IV Lagun A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2000

2. Antara berikut banjaran yang manakah mempunyai ciri seperti dinyatakan di atas? A Banjaran Tahan B Banjaran Bintang C Banjaran Crocker D Banjaran Kapuas Hulu PMR 2001

3. Kombinasi yang manakah benar mengenai kawasan yang bertanda di peta ? Kawasan Huraian I Tanah pamah II Pantai berpasir III Batu Kapur IV Paya bakau A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV
PMR 2002

Hakisan ombak

Gua

Gerbang laut

Q

Batu sisa

4. Bentuk muka bumi Q dalam rajah di atas ialah A geo B gloup C batu tunggul D tebing tinggi PMR 2002

35

5. Antara berikut kawasan manakah mempunyai pandang darat batu kapur?

A

I dan II

B

II dan III

C

III dan IV

D

I dan IV PMR 2003

6 Pernyataan yang manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta di atas? I Merupakan legeh sungai II Terdapat kawasan peranginan III Terletak Gunung Tahan IV Kawasan perlombongan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2003

7. Bentuk muka bumi yang terdapat di aliran sungai peringkat I ialah I jeram II lurah bentuk U III likuan sungai IV air terjun A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2004

36

8. Berdasarkan rajah di atas bentuk muka bumi pada peringkat Y ialah A teluk B tanjung C gerbang laut D lohong ombak PMR 2004

9. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak dalam gambar rajah di atas? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2005 Anda berpeluang mengelilingi sebuah pulau bersama keluarga pada cuti persekolahan. 10.Bentuk bumi pinggir pantai yang dapat anda lihat ialah I teluk II jeram III jurang IV tanjung A I dan B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2005

 Tanah pamah  Tanih aluvium 11.Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda AI B II C III D IV PMR 2006

37

12.Bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai ialah I delta II tasik ladam III lubang periuk IV jeram A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006

13.Berdasarkan peta di atas, delta terbentuk di sungai yang bertanda AI B II C III D IV PMR 2006 14.Apakah ciri sistem gunung lipat tua? I Bermula dari Pusaran Pamir II Banjaran-banjarannya tinggi III Terbentuk lebih 100 juta tahun dahulu IV Kawasan yang stabil A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2007 15.Apakah banjaran yang mempunyai ciri tanah tinggi berikut?  Panjang antara 480km hingga 500km  Gunung Korbu kemuncak tertinggi A Banjaran Crocker B Banjaran Keledang C Banjaran Titiwangsa D Banjaran Tama Abu PMR 2008 16.Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang mempunyai ciri berikut?   A Lagun B Teluk Dasar laut cetek, antara 70-180 meter dalam Cahaya matahari menembusi ke dasar laut C Beting D Pentas benua PMR 2008

38

17.Gambarajah 2 menunjukkan profil panjang sungai.

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat II? A Jeram B Air terjun C Tasik Ladam D Lurah bentuk U

PMR 2008 Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.1 Bentuk Muka Bumi Aras Cemerlang

Kawasan I II III IV

Ciri Pantai berpasir Tumbuhan untuk buat cerucuk Delta sungai Banjaran menanjur ke tepi pantai

1. Berdasarkan kawasan yang ditanda dalam peta di atas pernyataan yang manakah benar? A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2000

39

• Tanah pamah beralun di kawasan pedalaman. • Paya bakau terdapat di kawasan pantai • Kawasan paya yang ditebus guna, ditanam kelapa sawit, nanas, dan kelapa 2. Maklumat di atas menerangkan kawasan yang bertanda A I B II C III D IV

PMR 2001

3. Berdasarkan peta di atas, kawasan manakah digambarkan oleh bahagian berlorek dalam rajah ? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2002 4. Pandang darat fizikal yang terbentuk hasil tindakan hakisan ombak ialah I gloup II batu tunggul III tebing tinggi IV permatang pasir A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2003 40

5. Azman ingin menyukat suhu di Gunung X. Beliau mendapati ada perbezaan suhu antara tempat K dan L.. Berapakah perbezaan suhu tersebut? A 3ºC B 6ºC C 9ºC D 12ºC PMR 2005

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia Aras Pencapaian

1. Pandang darat sawah padi di atas terdapat di kawasan A Pulau Jawa B Lembah Irrawady C Dataran Tinggi Korat C Dataran Kedah-Perlis PMR 2003 Pulau Tioman Pulau Redang 2. Tarikan utama pelancong ke pulau-pulau yang disenaraikan di atas ialah A keindahan batu karang B kepelbagaian bentuk muka bumi C keunikan gua batu kapur D kekayaan hutan semula jadi PMR 2003 ● Tanah Tinggi Cameron ● Pergunungan Alps Switzerland 3. Kedua-dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan A pembalakan B pelancongan C pindah ternak D tanaman hawa sederhana PMR 2005

41

Kawasan X  Tanih aluvium yang subur  Pusat pentadbiran negeri 4. Apakah kawasan X dalam jadual di atas? A Delta Rajang B Delta Segama C Dataran Kedah D Dataran Pahang PMR 2007 5. Bagaimanakah petani di Pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah pamah untuk pertanian? A Menebus guna kawasan paya B Meratakan kawasan bukit C Membina teres di cerun bukit D Mewujudkan sistem pengairan PMR 2008

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia Aras Kepujian 1. Bagaimanakah sungai menyumbang kepada kehidupan manusia? I membekalkan air minuman II menyerderhanakan suhu III membekalkan sumber protein IV menghanyutkan bahan buangan A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV PMR 1999 Menjana kuasa elektrik Membekal air untuk kegunaan harian penduduk 2. Sungai manakah memainkan peranan seperti yang dinyatakan di atas? A Sungai Perak B Sungai Pahang C Sungai Sarawak D Sungai Kinabatangan PMR 2000
3. Kawasan lembangan sungai sering menjadi tumpuan penduduk kerana A tanih aluvium yang subur B kaya dengan mineral C bebas daripada bencana alam D sistem pengangkutan maju PMR 2001

 

Cerun bukit yang subur ditereskan untuk ditanam dengan padi
4. Pernyataan di atas merujuk kawasan di I Pulau Jawa, Indonesia II Pulau Luzon, Filipina III Delta Irrawaddy, Myanmar IV Delta Menam Chao Praya, Thailand A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2001

42

 Tasik Bera  Tasik Chini  Tasik Tonle Sap 5. Antara yang berikut, yang manakah persamaan bagi ketiga-tiga tasik di atas? I Merupakan tasik semula jadi II Membekalkan air untuk pertanian III Membekalkan ikan air tawar IV Menjana kuasa hidroelektrik A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV PMR 2001 6. Antara berikut kombinasi manakah yang benar ?

A

I II III IV I dan II

Sungai Kepentingan Kelantan Sumber pengairan Muar Sempadan antara negeri Rajang Jalan pengangkutan Kinabatangan Sumber tenaga hidroelektrik B I dan III C II dan III D III dan IV PMR 2002

7. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kawasan gunung berapi? I Lava bes munyuburkan tanah pertanian II Tasik kawah menjadi tumpuan pelancong III Gizar menjana kuasa elektrik IV Mata air panas memanaskan aliran sungai A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV PMR 2002

8. Berdasarkan peta di atas, empangan manakah yang digunakan untuk pengairan? A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV PMR 2003  Mengangkut penumpang  Mengairi sawah padi  Penjanaan kuasa hidroelektrik 9. Sungai manakah memainkan peranan seperti yang dinyatakan di atas ? A Sungai Perak B Sungai Klang C Sungai Baram D Sungai Kinabatangan PMR 2004

43

10.Berdasarkan rajah di atas, di manakah terletaknya kawasan P? A Banjaran Tahan B Banjaran Tama Abu C Banjaran Titiwangsa D Banjaran Trus Madi PMR 2006

 

Dataran mendap Tanih aluvium

11.Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I B II C III D IV PMR 2007

 

Pusat pelancongan Tanaman hawa sederhana

12.Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV PMR 2007 44

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia Aras Cemerlang ● Sungai St. Lawrence ● Sungai Chao Phraya 1. Apakah persamaan fungsi bagi kedua-dua sungai di atas? I Membawa penumpang II Menyederhanakan suhu III Mengangkut barang pukal IV Menjana kuasa hidroelektrik A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2005

Kepentingan Pengeluaran getah dan kelapa sawit 2. Berdasarkan maklumat di atas, X merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I B II C III D IV PMR 2006 Sungai Chao Phraya  Mengangkut barangan pukal  Membawa penumpang 3. Sungai yang manakah mempunyai kepentingan yang sama dengan sungai di atas? I Sungai Pahang II Sungai Perak III Sungai Rajang IV Sungai Kinabatangan A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV PMR 2007

Kawasan X

45

Peta di bawah menunjukkan satu kawasan tanah tinggi di Semenanjung Malaysia.

4. Lokasi pusat pelancongan yang manakah terdapat di kawasan tersebut? A Gunung Tahan B Gunung Ledang C Tanah Tinggi Genting D Tanah Tinggi Cameron PMR 2008

Tema 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.3 Kesan Kegiatan manusia terhadap alam sekitar Aras Pencapaian 1. Antara berikut yang manakah merupakan kesan penerokaan di kawasan tanah tinggi? I Hakisan III Pemendapan II Banjir kilat IV Gelongsoran tanah A I dan II B II dan III C II dan III D I dan IV PMR 2005

46

Tema 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.3 Kesan Kegiatan manusia terhadap alam sekitar Aras Kepujian

1. Kaedah pertanian di atas bertujuan untuk I mengawal hakisan II memudahkan pengairan III meningkatkan kesuburan tanih IV meningkatkan pengeluaran A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2004 2. Masalah hakisan di cerun curam dapat diatasi melalui I tarahan II tanaman rumput III pembinaan jambatan IV pembinaan terowong A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2007

Tema 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA Tajuk: 1.3 Kesan Kegiatan manusia terhadap alam sekitar Aras Cemerlang

1.

Mengapakah kaedah pertanian seperti dalam gambar rajah di atas dijalankan? I Mengawal hakisan tanah II Kawasan pertanian terhad III Kekurangan tenaga buruh IV Mengurangkan kos pengeluaran A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2005

47

Tema 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA Tajuk :2.1 Pergerakan Bumi Di Dalam Sistem Suria Aras Pencapaian 1. Antara berikut alat manakah terdapat di stesen kaji cuaca sekolah? I Kompas II Tolok hujan III Penunjuk arah angin IV Alat Pelindung Stevenson A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 1999

2. Untuk mendapatkan bacaan yang tepat, di manakah alat di atas diletakkan? A Di atas bumbung bangunan B Berhampiran bangunan sekolah C Di kawasan tanah tinggi D Di kawasan lapang PMR 2000 3. Data suhu tahunan boleh dipersembahkan dalam bentuk A graf palang mudah B graf palang majmuk C graf garis mudah D graf garis berganda PMR 2000
4. Anda diminta oleh guru merekodkan suhu harian. Alat manakah yang sesuai untuk tujuan tersebut? A Termometer B Anemometer C Tolok hujan D Barometer PMR 2001

48

5. Cikgu Lailie bercadang untuk mendirikan stesen kaji cuaca sekolah. Antara berikut lokasi manakah yang paling sesuai ? A I B II C III D

IV PMR 2002

6. Hujan tahunan yang paling sedikit terdapat di stesen bertanda A I B II C III D IV PMR 2002

7. Ahmad sedang merekod maklumat cuaca di pusat kajicuaca sekolahnya. Apakah maklumat cuaca yang direkodkan? A Suhu dan kelajuan angin B Suhu dan kelembapan udara C Tekanan udara dan jumlah hujan D Tekanan udara dan arah angin 49

PMR 2003

8. Alat di atas digunakan untuk merekod A arah angin B kelajuan angin C tekanan udara D kekerapan tiupan angin PMR 2003

9. Rajah di atas menunjukkan kejadian A hujan bukit B hujan perolakan C hujan siklon  

D

hujan batu PMR 2003

Matahari di hemisfera selatan Berlaku November hingga Januari

10. Berdasarkan maklumat di atas, kawasan di utara mengalami A musim panas B musim luruh C musim sejuk D musim bunga PMR 2006 11.Pernyataan yang manakah benar tentang putaran bumi? A Pembiasan angin lazim B Kejadiian empat musim C Siang dan malam tidak sama panjang D Matahari tegak di garisan Khatulistiwa PMR 2006

50

12.Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia ialah A Bukit Larut B Kuala Pilah C Bukit Fraser D Kuala Terengganu PMR 2006   Kuala Lumpur 27ºC Kundasang 18ºC

13.Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan tersebut? A Ketinggian B Angin monsun C Jarak dari laut D Kedudukan garisan lintang PMR 2006 14.Kawasan yang manakah menerima jumlah hujan yang paling banyak di Semenanjung Malaysia? A Johor Bahru B Kuantan C Bukit Larut D Tanah Tinggi Cameron PMR 2007 15.Kedudukan matahari tegak di garisan Khatulistiwa pada 23 September merujuk kepada A Solstis musim sejuk B Solstis musim bunga C Ekuinoks musim luruh D Ekuinoks musim bunga PMR 2008 16. Kejadian empat musim adalah kesan daripada A putaran bumi pada paksinya B putaran bumi dari barat ke timur C peredaran bumi mengelilingi matahari D pancaran cahaya matahari di hemisfera utara PMR 2008

51

Tema 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA Tajuk : 2.1 Pergerakan Bumi Di Dalam Sistem Suria Aras Kepujian

1. Julat suhu tahunan bagi bandar X ialah A 5º B 15º C 20º D 25º PMR 1999

2 . Kesan angin lazim bertanda P yang bertiup antara bulan November- Mac di kawasan yang berlorek ialah A banjir B ombak besar C pantai terhakis D pokok tumbang PMR 1999

52

3. Hujan yang turun lebat dan berpanjangan akan mengakibatkan A tumbuhan musnah di P B banjir besar di Q C penimbunan aluvium di R D kenaikan aras laut di S PMR 1999

4. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan angin seperti yang digambarkan? I Bertiup waktu siang II Membawa hujan lebat III Menumbangkan pokok IV Menyamankan udara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV PMR 2000 5. Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan tentang hujan di Malaysia? I Turun pada awal pagi II Terbentuk akibat pertembungan udara panas dan udara sejuk III Paling lebat semasa peralihan monsun IV Sering disertai ribut petir A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV PMR 2000 6. Putaran bumi di atas paksinya menyebabkan berlaku I pembiasan angin II pasang dan surut III siang dan malam IV perubahan musim A I, II dan III B I , II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2000

53

7. Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan tarikh 21 Jun ? I Musim panas di hemisfera utara II Matahari tengah malam di kutub selatan III Siang lebih panjang di hemisfera utara IV Matahari berada di garisan sartan A I, II dan III B I , II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2000
Bulan J 18 Hujan mm 80 F 19 90 M 20 A 20 M 21 J 22 J 24 O 26 90 S 25 70 O 23 80 N 22 60 D 20 60

100 120 140 150 120

8. Antara berikut, yang manakah menggambarkan data iklim di atas?

PMR 2001

54

9. Antara berikut pernyataan manakah berkaitan dengan alat di atas? I Menunjukkan kelembapan udara II Merekodkan jumlah hujan bulanan III Merekodkan suhu maksimum dan minimum IV Diletakkan dalam Alat Pelindung Stevenson A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV PMR 2001

10. Berdasarkan rajah di atas, ekuinoks berlaku apabila bumi berada pada kedudukan A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV PMR 2001 11. Antara berikut pernyataan manakah benar tentang iklim Malaysia? I Hujan maksimum dua kali setahun II Kawasan Jelebu, Negeri Sembilan merupakan kawasan paling kering di Semenanjung Malaysia III Pantai timur Sabah menerima hujan maksimum dari angin barat daya IV Ribut Sumatera melanda kawasan utara Semenanjung Malaysia sepanjang tahun A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV PMR 2001

55

Stesen Suhu X ( C) Suhu Y ( C)

J 26 17

F 27 17

M 27 17

A 27 18

M 28 18

J 27 17

J 27 16

O 26 16

S 26 17

O 27 17

N 25 17

D 26 16

SUHU STESEN X DAN Y DI MALAYSIA 12.Perbezaan suhu antara stesen X dan Y dalam jadual di atas disebabkan oleh faktor A Ketinggian B jarak dari laut C litupan awan D kepadatan tumbuhan PMR 2002

13. Alat kajicuaca di atas digunakan untuk mendapat bacaan I suhu II jumlah hujan III kelajuan angin IV kelembapan udara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
PMR 2003

14.Antara berikut manakah benar tentang fenomena di atas? I Kawasan daratan lebih panas II Kawasan daratan mengalami tekanan udara rendah III Membawa hujan lebat IV Terjadi mengikut musim 56

A I dan II

B

II dan III

C

III dan IV

D

I dan IV PMR 2003

15.Berdasarkan peta di atas kawasan manakah menerima hujan tahunan yang paling sedikit? AI B II C III D IV PMR 2003

Min suhu tahunan kawasan X ialah 19 º C 16. Kawasan X terletak di kawasan peta bertanda A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV PMR 2003

57

17. Pergerakan di atas menyebabkan berlakunya I musim yang empat II matahari terbit di timur III pembiasan angin malam IV siang dan malam tidak sama panjang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2003

18.Kawasan berlorek yang manakah merupakan kawasan yang paling sejuk? AI B II C III D IV PMR 2003 lan Suhu º C J 16 F 17 M 17 A 16 M 17 J 18 J 15 O 16 S 17 O 17 N 17 D 17

Suhu Kawasan X 19.Julat suhu tahunan kawasan X ialah A 3º C B 15º C C 18º C   D 20º C PMR 2004 Suhu maksimum C Suhu minimum C - 33º - 24º

20. Maklumat di atas diperoleh dengan alat kaji cuaca bertanda

58

PMR 2004

21.Maklumat dalam rajah di atas diperoleh dengan menggunakan alat kaji cuaca A tolok hujan B anemometer C termometer Six D penunjuk arah angin PMR 2004

59

22. Berdasarkan peta di atas yang manakah merupakan kawasan lindungan hujan ? AI B II C III D IV PMR 2004

 

Solstis musim sejuk 24 jam malam di kutub utara

23. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi di AI B II C III D IV PMR 2005 • • Matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa Berlaku pada tarikh 21 Mac

24.Maklumat di atas berkaitan dengan A solstis musim sejuk B solstis musim panas C ekuinoks musim luruh D ekuinoks musim bunga PMR 2007 25. Kesan putaran bumi menyebabkan I pembiasan angin lazim II kejadian pasang surut III kejadian empat musim IV siang dan malam tidak sama panjang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV
PMR 2007

60

26.Kawasan yang menerima hujan paling sedikit merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I II C III D IV

B

PMR 2007 Tema 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA Tajuk: 2.1Pergerakan Bumi di Dalam Sistem Suria Aras Cemerlang

1. Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan gambar rajah di atas? I Siang malam II Pasang surut III Kejadian empat musim IV Pembiasan angin A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2001 2. Antara berikut, alat yang manakah terdapat di stesen kaji cuaca sekolah? I Kompas II Tolok hujan III Termometer IV Penunjuk arah angin A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2002 3. Antara yang berikut manakah ciri iklim yang dialami oleh Malaysia? I Julat suhu tahunan kecil II Hujan tahunan melebihi 2000mm III Musim kering yang nyata IV Purata suhu tahunan 28ºC A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2004 4. Antara berikut kawasan yang manakah mengalami iklim Khatulistiwa? I Timur Pulau Jawa II Semenanjung Thai III Pulau Mindanao IV Sarawak A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR2004

61

5. Berdasarkan rajah, kombinasi yang manakah benar?

Kedudukan Bumi I II III IV
A I, II dan III B I, II dan IV

Huraian Musik panas di Hemisfera Utara Siang lebih panjang daripada malam di Hemisfera Selatan Musim sejuk di Hemisfera Utara Siang dan malam sama panjang di Hemisfera Selatan
C I, III dan IV D II, III dan IV PMR2004

6. Pergerakan bumi seperti dalam rajah di atas mengakibatkan I pembiasan angin II siang dan malam III kejadian pasang surut IV kejadian empat musim A I, II dan III B I, II dan IV C I, II dan IV D II, III dan IV PMR 2005

62

Tema 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA Tajuk : 2.2 Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Cara Hidup Aras Pencapaian 1. Apakah persamaan ciri iklim Khatulistiwa dan Monsun Tropika? A Hujan lebat sepanjang tahun B Suhu maksimum di akhir tahun C Kelembapan bandingan tinggi sepanjang tahun D Monsun barat daya bertiup pada pertengahan tahun PMR 2003   Hujan tahunan : kira-kira 250 mm Suhu maksimum : 42ºC

2. Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A pertanian B penternakan C pembalakan  

D

pelancongan PMR 2005

Tinggal dalam igloo pada musim sejuk Menggunakan harpoon untuk menangkap ikan 3. Pernyataan di atas merujuk kepada cara hidup penduduk di kawasan A Siberia B Greenland C Switzerland D Mediterranean PMR 2006 Tempat Julat suhu harian Malaysia 7ºC Gurun Thar 35ºC Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan julat suhu harian tempat di atas? A Tiupan angin B Litupan awan C Jarak dari laut D Tekanan udara PMR 2007 D Iklim Laurentia PMR 2008

4.

5. Apakah jenis iklim di A Iklim Tundra B Iklim Siberia C Iklim Savana

63

Tema 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA Tajuk : 2.2 Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Cara Hidup Aras Kepujian

1.

Pernyataan manakah benar ? I Julat suhu tahunan kecil II Hujan pada bulan Oktober ialah 76 mm III Hujan maksimum pada musim panas IV Suhu pada musim panas lebih daripada 16ºC A I dan II B II dan III D I dan IV

. C III dan IV PMR 2002

2. Antara berikut manakah ciri iklim kawasan bermusim?

I II III IV A

Musim sejuk dari bulan November hingga bulan Februari Siang lebih panjang pada musim panas Musim tumbesaran selama sembilan bulan Julat suhu tahunan rendah I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2002

64

3. Stesen X menerima hujan maksimum pada musim

A

dingin

B

bunga

C

panas

D luruh
PMR 2003

● Waktu siang lebih panjang dari waktu malam ● Orang Eskimo di Greenland tinggal di dalam khemah ● Memburu merupakan kegiatan utama 4. Situasi di atas merujuk kepada keadaan yang berlaku pada bulan A Disember hingga Februari B Mac hingga Mei C Jun hingga Ogos D September hingga November PMR 2003

5. Maklumat di atas menggambarkan aktiviti utama nelayan semasa musim tengkujuh. Nelayan berkenaan tinggal di kawasan A Papar B Sarikei C Tumpat D Pulau Pangkor PMR 2004
6. Antara yang berikut, kombiinasi yang manakah benar? Kawasan Kegiatan ekonomi utama I Greenland Pertanian II Gurun Thar Penternakan III Switzerland Pelancongan IV Siberia Perikanan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006

7. Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta 2?

A C

Tiupan angin monsoon Julat suhu tahunan kecil 2 C

B Musim sejuk panjang D Hujan tahunan melebihi 2 000 mm PMR 2008 65

8. Maklumat berikut menerangkan cara hidup penduduk di suatu kawasan pada musim panas. • Tinggal dalam tupik • Kayak digunakan Di manakah kawasan tersebut? A Siberia B Greenland C Mediterranean D Tropika. Tema 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA Tajuk : 2.2 Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Cara Hidup Aras Cemerlang 1. Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan kehidupan di kawasan tundra? I Iglu II Anjing laut III Silo IV Kereta slad A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2002

Monsun PMR 2008

DUNIA

2. Cara menangkap ikan dalam rajah di atas dilakukan pada musim dingin di kawasan peta bertanda A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2003

66

3. Berdasarkan graf diatas, pernyataan yang manakah benar? I Julat suhu tahunan 20°C II Hujan lebat musim panas II Suhu minimum pada bulan Disember IV Hujan tahunan melebihi 1000 mm
A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006

Tema 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA Tajuk : 2.3 Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim Aras Pencapaian Kejadian Fenomena X   Kesan Kanser kulit Katarak mata

1. Fenomena X dalam jadual di atas ialah A jerebu B hujan asid C kesan rumah hijau D penipisan lapisan ozon PMR 2007 2. Apakah yang menyebabkan berlakunya hujan asid? A Penebangan hutan B Pembakaran bahan api fosil C Pembinaan bangunan konkrit D Penggunaan semburan aerosol PMR 2008
TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR. TAJUK: 3.1 Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Aras Pencapaian 1. Antara yang berikut yang manakah ciri hutan Malaysia? A Malar hijau B Dirian tulen C Tumbuhan bawah padat D Sedikit spesies tumbuhan PMR 2001 2. Antara berikut manakah tumbuhan semula jadi yang mempunyai keluasan yang terbesar di Malaysia ? A C Hutan paya bakau Hutan gunung B Hutan hujan tropika D Hutan pantai PMR 2002

67

3. Berdasarkan rajah di atas jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan X ialah A pain B buluh C cengal D lumut PMR 2003  Empat lapisan  Akar banir 4. Maklumat di atas merujuk kepada ciri A hutan pantai B hutan gunung C hutan hujan tropika D hutan paya air masin PMR 2006

5.

Apakah tumbuhan semula jadi dalam gambar rajah di atas? A Hutan Tundra C Hutan Hujan Tropika B Hutan Malar Hijau D Hutan Monsun Tropika PMR 2007

68

6.

Peta menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Hutan pokok tirus terdapat di kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV. PMR 2008 TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR. TAJUK: 3.1 Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Aras Kepujian.

1. Berdasarkan jadual di atas, carta pai yang manakah menggambarkan maklumat tentang jenis pokok yang dinyatakan?

69

PMR 1999

2. Antara berikut manakah menunjukkan jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan yang digambarkan? Zon 1 A B C D oak, berangan oak, berangan pokok renek pain,sprus Zon II pain,sprus Pokok renek oak,berangan oak,berangan Zon III Pokok renek pain,sprus pain,sprus pokok renek PMR 2000

70

3. Berdasarkan rajah di atas, lapisan kanopi terletak di bahagian bertanda A I B II C III D IV PMR 2004

4. Antara berikut kombinasi yang manakah yang benar mengenai kawasan dan jenis tumbuhannya Kawasan A B C D I II III IV Jenis Tumbuhan Hutan Paya Bakau Hutan Khatulistiwa Hutan Paya Air Tawar Hutan Gunung

PMR 2004

71

 Kaktus  Prickly pear 5. Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV PMR 2006

6

Apakah ciri tumbuhan semula jadi di kawasan yang berlorek dalam peta di atas? A Kanopi berbentuk kon C Berakar panjang B Tumbuhan lantai padat D Batang berduri PMR 2007

7.

Apakah ciri tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek dalam Peta ?

A Berakar banir

B Tumbuhan lantai padat

C Daun berkilat dan berbentuk jarum D Dirian tulen PMR 2008

72

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR. TAJUK: 3.1 Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Aras Cemerlang

1. AI

Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda B II C III D IV PMR 2007

2.

Flora – pokok bakau api Fauna – habitat memerang dan ketam uca  Pusat pelancongan  Tanaman kawasan peta yang bertanda Maklumat di atas dikaitkan denganhawa sederhana B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2007

 

A I dan II

73

3.

Apakah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasaan bertanda X dan Y dalam peta Malaysia?

. A Pokok api-api C Pokok pau-pakis

B Pokok mengkuang D Pokok tapak kuda PMR 2008

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK: 3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi Aras Pencapaian

   1.

Samun dan hutan bangkut di kawasan yang kering Hutan malar hijau di kawasan hujan melebihi 600 mm Hujan maksimum dalam musim dingin

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan yang menerima iklim jenis A Sederhana B Monsun tropika C Mediterannean D Savana PMR 2001

2. Tumbuhan lantai di hutan Khatulistiwa jarang disebabkan oleh A lapisan konopi C berakar banir B pokok tinggi D malar hujan PMR 2002   3. Tumbuhan di atas merujuk kepada A hutan hujan tropika C hutan paya D B hutan monsun tropika hutan gunung PMR 2002 Jati Cendana

74

● Malar ● Berakar banir

4.

Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas? A Hutan Konifer C Hutan Hujan Tropika B Hutan Mediterranean D Hutan Monsun Tropika PMR 2005

5.

Mengapakah tumbuhan lantai hutan Monsun Tropika lebih padat daripada tumbuhan lantai Hutan Khatulistiwa? A Spesies hidupan liar kurang B Bekalan karbon dioksida berkurang C Hujan sampai terus ke permukaan bumi D Tumbuhan bahagian bawah menerima pancaran matahari PMR 2008

6. Apakah ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan Tundra? A Berdaun kecil C Berakar panjang B Lapisan kanopi D Tumbuhan bawah padat PMR 2008

7. Apakah persamaan antara kawasan berlorek dalam peta di atas? I III A Pokok dirian tulen Julat suhu harian besar l dan I I B I dan III II Hutan malar hijau IV Hujan maksimum dua kali setahun C I dan IV D III dan IV PMR 1999

75

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK: 3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi Aras Kepujian 1. Antara berikut yang manakah persamaan ciri tumbuhan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika? A Malar hijau C Berakar banir B Kayu keras D Tumbuhan bawah padat PMR 1999

2. Antara berikut, ciri manakah yang dikaitkan dengan tumbuhan semula jadi di atas? I III Batang lendair II Akar panjang IV Malar hijau D I dan IV PMR 2002

Tumbuhan berkelompok B II dan III

A I dan II

C III dan IV

  

Tumbuhan lapisan bawah tebal Pokok tumbuh jarang Meluruhkan daun pada musim kemarau

3. Pernyataan di atas merujuk kepada A hutan khatulistiwa C hutan gunung B hutan monsun tropika D hutan pantai PMR 2003

76

 Hutan Taiga  Pembalakan pada musim sejuk

4.

Pernyataan di atas merujuk kawasan peta bertanda A I B II C III D IV PMR 2005

5.

Antara berikut manakah yang benar tentang ciri-ciri tumbuhan semula jadi kawasan berlorek di atas? I Akar pendek III Batang berlendair A I dan II B II dan III II IV Berdaun lebar Kulit pokok tebal C III dan IV D I dan IV PMR 2005

77

6.

Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar tentang faktor yang mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan I II III IV A I dan II Cengal Tapak kuda Periuk kera Ru C III dan IV Tanih Laterit Gambut Berlumpur Berpasir D I dan IV PMR 2006

B II dan III

7.

Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan Alpain? I Suhu A I dan II II Tanih III. Saliran IV. Ketinggian B II dan III D I dan IV PMR2007

C III dan IV

8. Kombinasi manakah benar tentang jenis tanih dan jenis pokok? Jenis Tanih A. Pasir B. Laterit C. Gambut D. Aluvium Jenis Pokok Rhu Tapak Kuda Seraya Oak PMR 2008 Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK: 3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi Aras Cemerlang

1.

Antara berikut faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan Semula jadi di Malaysia ialah I hujan II tanih III suhu IV bentuk muka bumi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

D II, III dan IV PMR 2004

78

2.

Antara berikut kombinasi manakah benar? Jenis Tanih I II III IV Pasir Aluvium Lumpur Gambut Jenis Tumbuhan Hutan pantai Hutan gunung Hutan paya bakau Hutan paya air tawar

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV PMR 2005

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.3 Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi Aras Pencapaian

1. Pokok untuk menghasilkan arang dan cerucuk membuat bangunan diperoleh dari kawasan yang bertanda A I B II C III D IV PMR 1999

79

 

Pokok berakar jangkang Digunakan sebagai bahan cerucuk

2. Maklumat di batas berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di kawasan peta bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006 Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.3 Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi Aras Kepujian

1. Sumber yang dihasilkan dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan terutamanya untuk membuat I perabut II arang kayu III Cerucuk A I dan II B II dan III IV landasan kereta api C III dan IV D I dan IV PMR 2003

80

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.3 Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi Aras Cemerlang

1.

Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan tumbuhan di atas? I Digunakan untuk membuat perabut III IV Tumbuh di pantai berlumpur Digunakan sebagai bahan bakar D I dan IV PMR 2002

II Terdiri daripada kayu jenis lembut A I dan II B II dan III

C III dan IV

2.

Tumbuhan semula jadi kawasan berlorek penting untuk membuat I cerucuk A I dan II II arang kayu B II dan III III papan lapis C III dan IV IV kayu bergergaji

D I dan IV PMR2005.

81

 Pokok berakar jangkang  Digunakan sebagai bahan cerucuk 3. Maklumat di atas berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di kawasan peta bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006 Antara yang berikut, yang manakah kepentingan hutan paya bakau di Malaysia? I Penghalang hakisan II Sumber bahan binaan III Kawasan tadahan hujan IV Habitat hidupan liar A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV PMR2006 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar? TumbuhKegunaan tumbuhan I II III IV A I,II dan III Rotan Nipah Bakau Nibung B I,II dan IV Perabot Atap Kayu arang Varnis C I,III dan IV D II,III dan IV PMR 2006

4.

5.

6.

Apakah kegunaan tumbuhan di atas? I Kayu arang III Papan lapis II Kraftangan IV Cerucuk bangunan

82

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV PMR 2007

7.

Apakah kepentingan hutan paya air masin? I Kawasan tadahan II Mencegah hakisan IV Tempat pembiakan hidupan laut C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2007

III Kawasan ekopelancongan A I, II dan III B I, II dan IV

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Aras Pencapaian 1. Keluasan hutan di Malaysia semakin berkurangan kerana I kegiatan perlombongan II pembinaan jalan kereta api III kegiatan pertanian A I dan II B I dan III IV pembinaan lembangan C III dan IV D I dan IV PMR 2002 Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Aras Kepujian

1. I III A

Apakah kesan daripada penebangan sumber di atas? Habitat fauna terjejas II Hakisan pantai semakin giat Menjejaskan pasang surut IV Meningkatkan aras laut I dan II B I dan IV C I dan III D III dan IV PMR 2001

83

2.

Keluasan hutan di Malaysia semakin berkurangan kerana I kegiatan perlombongan III kegiatan pertanian A I dan II B I dan III II pembinaan jalan kereta api IV pembinaan lembangan C III dan IV D I dan IV PMR 2002

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Aras Cemerlang 1. Gambar rajah menunjukkan suatu aktiviti yang dijalankan di sebuah kawasan tumbuhtumbuhan semula jadi.

Apakah kesan aktiviti tersebut? A Aras laut meningkat C Keasidan tanih meningkat B Pinggir pantai terhakis D Kawasan tadahan terjejas PMR 2008

84

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras Pencapaian

 Pusat Perlindungan Orang Utan 1. Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda AI B II C III D IV PMR 2005 2. Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan di Malaysia? A Mewartakan hutan simpan B Mewujudkan lading hutan C Menjalankan rawaran sivilkultur D Melakukan penghutanan semula

PMR 2008

85

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras Kepujian

1.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan senarai di atas? A Perlindungan spesis haiwan yang disenaraikan B Tempat yang hanya boleh ditemui sepsis haiwan berkenaan C D Penternakan spesis haiwan berkenaan secara besar-besaran Pusat pelancongan yang mempamerkan haiwan tersebut PMR 1999

2.

Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk di kawasan peta bertanda A I B II C III D IV PMR 2005

86

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK : 3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras Cemerlang 1. Apakah tujuan penghutanan semula yang dijalankan di Malaysia? I Mengawal hakisan II Mengawal kualiti udara III Mengekalkan keasidan tanih IV Mengekalkan keseimbangan ekosistem A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV PMR2006 Tajuk: 4.1 Taburan Penduduk Aras Pencapaian

● ●

Prai Shah Alam

1. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan di atas? A Pendidikan B Perindustrian C Perlombongan D Pelancongan PMR 2005

 

Tanjung Karang - Selangor Dataran Kelantan Kelantan

2. Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana A aktiviti pertanian C kegiatan perlombongan B berhampiran dengan pelabuhan D petempatan awal PMR 2006

 

KETENGAH JENGKA

3. Apakah faktor utama kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk? A Pertanian B Perkilangan C Pelancongan D Perlombongan PMR 2006

87

 

Bintulu Kerteh

4. Kepadatan penduduk kawasan di atas adalah kesan daripada aktiviti A pertanian B Perikanan C Pentadbiran D Perlombongan PMR 2007

5. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di lokasi berikut?   A Pertanian B Pendidikan Jengka, Pahang Sahabat, Sabah PMR 2008

C Pentadbiran D Perlombongan

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.1 Taburan Penduduk Aras Kepujian

1. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang kawasan yang bertanda P dan Q dalam peta di atas? Aspek I II III IV A I,II dan III Kepadatan penduduk Kadar pertumbuhan penduduk Migrasi keluar Kos hidup B I,II dan IV Kawasan P Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi C I,III dan IV D II,III dan IV Kawasan Q Rendah Rendah Rendah Rendah PMR 1999

88

2. Kombinasi yang manakah benar mengenai faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk P,Q,R,dan S ? Bandar A. B. C. D. P Q R S Faktor Mempengaruhi Aktiviti Perikanan Aktiviti Pertanian AktivitiPelancongan Aktiviti Perindustrian PMR 2004

3. Antara berikut yang manakah tentang pernyataan yang berkaitan dengan kawasan yang bertanda A dan B dalam peta di atas ? I Taraf hidup penduduk lebih baik di kawasan B II Kepadatan penduduk lebih tinggi dari kawasan A III Penduduk berbilang kaum di kawasan A IV Sebahagian besar penduduk tinggal di Bandar di kawasan B A I,II dan III B I,II dan IV ● ● C I,III dan IV D II,III dan IV PMR 2004 Prai Shah Alam

4. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan di atas? A Pendidikan B Perindustrian C Perlombongan D Pelancongan PMR 2005

89

  5.

Bintulu Kerteh

Kepadatan penduduk kawasan di atas adalah kesan daripada aktiviti A pertanian B Perikanan C Pentadbiran D Perlombongan PMR 2007

6. Kegiatan industri kilang yang pesat mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan dalam Peta 6 yang bertanda

PMR 2008 Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.1 Taburan Penduduk Aras Cemerlang

SEMENANJUNG MALAYSIA 1. Antara berikut manakah benar tentang faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang ditandakan dalam peta di atas?

90

Kawasan I II III IV A I, II dan III Pertanian

Faktor

Perlombongan Perindustrian Pembalakan D II, III dan IV PMR 1999

B I, II dan IV C I, III dan IV

2. Antara berikut faktor manakah yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? I Bentuk muka bumi III Taburan mineral A I, II dan III II Kesuburan tanah IV Taburan hujan B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2003

3. Taburan penduduk jarang terdapat di kawasan peta yang bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2007

4. Faktor yang manakah menyebabkan kawasan yang bertanda X,Y dan Z dalam peta di atas mempunyai taburan penduduk padat?

91

I

Kawasan tanah pamah

II Darjah ketersampaian tinggi IV Perkembangan sektor pembuatan D II,III dan IV PMR 2007

III Kegiatan perlombongan A I ,II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV

5. Berdasarkan peta di atas, kombinasi yang manakah benar tentang kawasan dan faktor kepadatan penduduk?

Kawasan I II III IV

Faktor kepadatan penduduk Pertanian Perkilangan Pusat pentadbiran Perlombongan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV PMR 2007

92

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.2 Perubahan Penduduk Aras Pencapaian Negara X   Kadar kelahiran rendah Kadar kematian rendah

1. Mengapakah keadaan di atas berlaku di negara X? A. Taraf kesihatan tinggi C. Kadar buta huruf tinggi B. Taraf teknologi rendah D. Amalan pemakanan tidak seimbang PMR 2007 Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.2 Perubahan Penduduk Aras Kepujian   Wanita berpendidikan tinggi Amalan perancang keluarga

1. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A Taraf hidup menurun B Kadar kelahiran menurun D Migrasi penduduk berkurangan PMR 2007 Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.3 Migrasi Penduduk Sebagai Tindak Balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan), sosial dan fizikal Aras Kepujian

C Peluang pekerjaan berkurangan

93

1. Antara berikut manakah faktor yang mendorong pergerakan penduduk seperti dalam peta di atas? A Peluang pekerjaan dalam sektor industri B C D Perlindungan daripada ancaman penyakit Pembukaan petempatan baru Pembinaan pusat pendidikan tinggi PMR 2000

2. Apakah kesan migrasi kepada kawasan berlorek? A Hasil pertanian bertambah B Kadar upah buruh menurun

C Pertambahan peluang pekerjaan D Bekalan tenaga buru meningkat. PMR 2005 Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.3 Migrasi Penduduk Sebagai Tindak Balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan), sosial dan fizikal Aras Cemerlang

94

1. Pergerakan manusia di atas akan menyebabkan Malaysia mengalami pertambahan I bekalan buruh II peluang pekerjaan IV jaringan jalan rayaA I dan II B I dan III C II dan IV PMR 2002 Pelajar dari Malaysia melanjutkan pelajaran ke England. 2. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan migrasi penduduk seperti pernyataan di atas? I III Emigrasi Transmigrasi B II dan III II Imigrasi IV Migrasi antarabangsa C III dan IV D I dan IV PMR 2007 3. Senarai berikut berkaitan dengan rancangan pembangunan tanah.   . Rancangan pembangunan tersebut dikaitkan dengan migrasi A bandar ke bandar C luar bandar ke bandar B bandar ke luar bandar D luar bandar ke luar bandar PMR 2008 KESEDAR KETENGAH

III kawasan setinggan D III dan IV

A I dan II

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.4 Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar Aras Kepujian

Penduduk Luar bandar Petempatan Luar Bandar Penduduk bandar

95

1. Kesan pergerakan penduduk seperti yang digambarkan telah meningkatkan pengeluaran A koko B padi C buah-buahan D kelapa sawit PMR 2000 2. Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? I Iklim berubah II Kualiti air merosot IV Kesuburan tanih meningkat D I dan IV PMR 2006 Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.4 Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar Aras Cemerlang 1. Antara berikut yang manakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? I III Spesies flora dipelbagaikan II Penerokaan tanah lebih giat IV Permintaan bekalan air meningkat B I, II dan IV D II, III dan IV PMR 2005 Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber Aras Pencapaian

III Sumber hutan berkurang A I dan II B II dan III C III dan IV

Kawasan tadahan hujan terjejas C I, III dan IV

A I, II dan III

1. Penduduk berlebihan terdapat di kawasan peta yang bertanda A I B II C III D IV PMR 2006

96

2. Apakah ciri negara kurang penduduk? A Jangka hayat rendah C Kadar celik huruf tinggi B Taraf kesihatan rendah D Kadar pengangguran tinggi PMR 2008 Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber Aras Kepujian 1. Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah?

Ciri Kependudukan A B C D Pengangguran Kenal huruf Kadar kematian Kadar kelahiran

Negara Kurang Penduduk Tinggi Rendah Tinggi Rendah Lebih Penduduk Rendah Tinggi Rendah Tinggi

PMR 2005

2. Antara berikut yang manakah ciri penduduk negara di atas? I Kadar kelahiran tinggi III Kadar kematian rendah A I dan III B II dan III II Taraf kesihatan rendah IV Kadar celik huruf tinggi C III dan IV D I dan IV PMR 2006

 Bangladesh  Ethiopia 3. Apakah ciri kependudukan negara-negara di atas? A Kadar kelahiran tinggi C Kadar kenal huruf tinggi B Kadar kematian rendah D Kadar pengangguran rendah PMR 2007

97

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK Tajuk: 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber Aras Cemerlang

 

Kanada Australia

1. Antara berikut yang manakah ciri penduduk negara di atas? I Kadar kelahiran tinggi III Kadar kematian rendah A I dan III B II dan III II Taraf kesihatan rendah IV Kadar celik huruf tinggi C III dan IV D I dan IV PMR 2006

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.1 Petempatan Awal Aras Pencapaian

1. Perkembangan awal di Bandar X dan Y disebabkan oleh kegiatan A perindustrian B pelancongan C pertanian D perlombongan PMR 2002

98

2. Mengapakah petempatan awal manusia bermula di lembah sungai? A Keselamatan terjamin C Tanah yang subur B Kekurangan teknologi D Iklim yang sesuai PMR 2006

3. Di manakah lokasi petempatan awal dalam Peta 7?

PMR 2008 Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.1 Petempatan Awal Aras Kepujian 1. Antara berikut manakah merupakan lokasi petempatan awal di Malaysia? I Gua Niah,Sarawak III Lembah Bujang,Kedah II Kota Tampan ,Perak IV. Lembah Danum,Sabah D II, III dan IV PMR 2005

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

99

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.1 Petempatan Awal Aras Cemerlang

Lokasi petempatan awal   Lembah Bujang Kota Tampan

1. Lokasi di atas mempunyai persamaan dengan kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV PMR 2006 2. Antara yang berikut, yang manakah petempatan awal di tepi sungai? I Johor Lama II Melaka A I,II dan III B I,II dan IV III Kuala Lipis IV Lembah Bujang

C I,III dan IV D II,III dan IV PMR 2007

3. Faktor berikut mempengaruhi petempatan awal di suatu kawasan.

  

Kemudahan pengangkutan Sumber protein Tanih subur

Di manakah letaknya kawasan tersebut? A. Kaki bukit B Pinggir laut C Tanah tinggi D Lembah sungai PMR 2008

100

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan Aras Pencapaian

MALAYSIA 1. Perkembangan Bandar yang manakah disebabkan oleh kemajuan sektor perlombongan ? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2004

2. Perkembangan petempatan P dan Q dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti A pertanian B pelancongan C perindustrian D perdagangan PMR 2005

101

3. Apakah faktor perkembangan petempatan di kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di atas? A Pertanian B Perikanan C Pembalakan D Perlombongan PMR 2006   FELDA Jengka, Pahang FELDA Gugusan Sahabat Sabah

4. Apakah faktor utama wujudnya petempatan di atas? A Bentuk muka bumi C Pengangkutan B Kegiatan ekonomi D Governan PMR 2007

  

Bandar Sahabat, Sabah Bandar Muadzam Shah, Pahang Bandar Penawar, Johor

5. Bandar di atas berkait rapat dengan rancangan A kemajuan tanah C pemuliharaan tanah B estet berkelompok D petempatan semula PMR 2007

102

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan Aras Kepujian

1. Antara petempatan yang ditandakan dalam peta di atas yang manakah perkembangannya berasaskan perlombongan bijih timah? A I B II C III D IV PMR 1999

  

Penduduk bertumpu di kawasan ini kerana tanih yang subur. Hujan maksimum diterima pada bulan November dan Disember. Aktiviti utama ialah pertanian dan menangkap ikan.

2. Maklumat di atas menerangkan kawasan A Delta Segama B Dataran Kedah C Delta Kelantan D Dataran Rajang PMR 2001

103

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan Aras Cemerlang

1. Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan berlorek dalam Peta 8?

I Sumber mineral III Sumber air

II Tanih aluvium IV Tanah pamah D II, III dan IV PMR 2008

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

104

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.3 Pola-pola petempatan Aras Pencapaian

1. Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas? A Berjajar B Berpusat C Berselerak D Berkelompok PMR 2005

Susun atur rumah-rumah secara padat dan bertumpu di sekeliling sesebuah bangunan yang penting

2. Pernyataan di atas merujuk kepada pola petempatan A berjajar B berpusat C berselerak D berkelompok PMR 2007 Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.3 Pola-pola petempatan Aras Kepujian

Penduduk luar bandar

Q
Petempatan luar bandar

Penduduk bandar

105

1. Pola petempatan yang mungkin sekali terbentuk di kawasan Q ialah A petempatan sejajar B petempatan berpusat C petempatan terancang D petempatan berselerak PMR 2001

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.4 Fungsi Petempatan Luar Bandar dan Bandar Aras Pencapaian    Grik Temerloh Sandakan

1. Senarai bandar di atas berkaitan dengan kegiatan A pengumpulan hasil hutan C B pengumpulan hasil galian D pusat perlancongan PMR 2002 2. Apakah fungsi kawasan luar bandar? A Pusat industri berat C Menyediakan buruh mahir B Pengeluar hasil pertanian D Membekalkan kuasa hidroelektrik PMR 2005 3. Apakah bandar persimpangan kereta api antara pantai barat dengan pantai timur Semenenjun Malaysia? A Klang B Gemas C Segamat D Shah Alam PMR 2005 4. Kombinasi yang manakah benar tentang bandar dan fungsi utamanya? Bandar A B C D Kuantan Sandakan Lumut Bintulu Fungsi utama Pentadbiran Pendidikan tinggi Bandar diraja Pelancongan PMR 2007

pengumpulan hasil pertanian

106

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.4 Fungsi Petempatan Luar Bandar dan Bandar Aras Kepujian Bandar I Tumpat II Kuantan III Prai IV Johor Bahru Peranan Terminal kereta api Terminal gas asli Limbungan kering Depoh petroleum mentah

1.

Berdasarkan jadual di atas, yang manakah benar tentang peranan yang dimainkan oleh bandar yang dinyatakan? A I B II C III D IV PMR 1999

  

Kawasan perdagangan bebas Pusat pelancongan Kilang marmar

2. Lokasi manakah di dalam peta yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas? A I B II C III D IV PMR 2000

107

 

Jemaluang Sg. Lembing, Pahang

3. Petempatan yang disenaraikan di atas wujud kerana kegiatan A pertanian B perindustrian C pelancongan D perlombongan PMR 2000 4. Kombinasi manakah benar ?

Bandar I II III IV Tawau Sarikei Kuala Kangsar Lumut

Fungsi Pelabuhan kontena Bandar perlombongan Bandar diraja Pelabuhan tentera

A I dan II

B I dan III

C III dan IV

D I dan IV PMR 2002

5. Bandar-bandar yang bertanda dalam peta mempunyai persamaan fungsi sebagai pusat I perikanan II A I dan II pentadbiran III pelancongan IV perlombongan

B II dan III

C III dan IV D I dan IV PMR 2005

108

6. Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006 Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK: 5.5 Pembandaran Aras Kepujian

1.

Bandar-bandar saling berkaitan dan saling bergantungan dengan Kuala Lumpur seperti yang digambarkan dalam rajah di atas dinamakan A Bandar baru B Bandar utama C Bandar koridor D Bandar satelit PMR 1999

2. Antara berikut manakah kesan daripada urbanisasi yang pesat di negara-negara Asia? I Kawasan setinggan berkembang II Kadar kemiskinan bandar meningkat III Bekalan tenaga mahir bertambah A I dan II B II dan III C III dan IV IV Kadar jenayah bandar menurun D I dan IV PMR 2001

109

Ciri Petempatan    Rumah papan Dikelilingi dusun Jalan dari sekolah

3. Di Malaysia ciri petempatan di atas terletak pada aras AI B II C III D IV PMR 2004

4`. Apakah sebab berlakunya perubahan hierarki petempatan seperti di atas? I Dimajukan oleh kerajaan dan swasta II Bilangan penduduk yang bertambah III Fungsi petempatan yang berubah

IV Pembinaan lebih banyak kemudahan asas A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2004

110

5. Berdasarkan gambar di atas apakah kesan perubahan tersebut terhadap cuaca tempatan? A Suhu meningkat. C Litupan awan kurang B Jumlah hujan kurang D Kelembapan udara meningkat. PMR 2005

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6.2 Perkembangan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan Aras Pencapaian

1. Bandar yang manakah mempunyai darjah ketersampaian yang paling tinggi di dalam kawasan X? AI B II C III D IV PMR 2004 111

2.

Pelabuhan pengeksport gas asli cecair terletak di kawasan bertanda AI B II C III D IV PMR 2006

3. Di manakah terdapat alat komunikasi di atas? A Kuantan B Kuching C Seremban D Kota Kinabalu PMR 2007 4. Stesen satelit bumi terletak di kawasan dalam Peta 10 yang bertanda

PMR 2008

112

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6.2 Perkembangan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan Aras Kepujian

1. Kawasan ini mempunyai kemudahan yang membolehkan negara menerima dan menghantar maklumat ke seluruh dunia setiap masa. Berdasarkan peta di atas, kemudahan tersebut terdapat di Bandar bertanda A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV PMR 2001

2. Jenis pengangkutan seperti dalam gambar rajah di atas bertujuan mengurangkan I kesesakan lalu lintas II kos penyelenggaraan III bilangan kenderaan IV pencemaran udara. A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2005

113

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6.2 Perkembangan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan Aras Cemerlang 1. Antara berikut yang manakah menerangkan tentang pengangkutan kereta api di Semenanjung Malaysia? I Perkhidmatan komuter menghubungkan Seremban dengan Pelabuhan Kelang dan Rawang II Gemas menjadi bandar persimpanagn kereta api ke pantai timur Semenanjung III Rel ke pantai timur dibina di persisiran pantai IV Rangkaian kereta api Semenanjung dihubungkan dengan rangkaian kereta api Negara Thai dan Singapura A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2001

2. Perkembangan sistem perhubungan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas dipengaruhi oleh faktor I penyelidikan dan pembangunan II kos pengeluaran rendah III tenaga buruh mahir IV galakan kerajaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2005 3. Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat di pantai barat berbanding dengan pantai timur Semenanjung Malaysia? I Penduduk ramai II Tanah pamah luas III Modal yang banyak IV Kos pembinaan rendah A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2007

114

4. Lapangan terbang antarabangsa terdapat di kawasan dalam Peta 11 yang bertanda

A

I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV PMR 2008

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkutan dan Perhubungan Aras Kepujian

1. Jaringan jalan raya lebih padat di kawasan berlorek kerana A I tanah pamah yang luas II tumpuan bandar-bandar besar III terlindung dari tiupan angin monsun IV peluang pekerjaan yang banyak A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 2. Apakah faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di Pantai Barat Semenanjung Malaysia lebih padat? I Kegiatan ekonomi II Tanah pamah luas III Migrasi penduduk IV Bebas daripada angin monsun A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006

115

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6. 4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Aras Pencapaian 1. Keperluan pengangkutan kereta api dari Taiping ke Port Weld pada awalnya dikaitkan dengan A kayu balak B batu kapur C bijih timah D getah PMR 2006 2. Apakah kepentingan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC)? I Memendekkan jarak II Masa dapat dijimatkan III Menggalakkan pelancongan IV Darjah ketersampaian tinggi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV PMR 2008 Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6. 4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Aras Kepujian 1. Apakah kepentingan pengangkutan pesisir pantai di Malaysia? I Membawa pelancong II Mengangkut bijih timah III Mengeksport kelapa sawit IV Mengendalikan aktiviti perikanan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006 2. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan Sistem Pengangkutan Pintar? I Memendekkan masa perjalanan II Meningkatkan keselamatan pengangkutan III Digunakan pada semua jenis pengangkutan darat IV Menggabungkan penggunaan alat elektronik dan komunikasi A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006

116

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6. 4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Aras Cemerlang

1. Kemudahan perhubungan di kawasan bertanda P dan Q dalam peta di atas membolehkan I Ahmad menonton pertandingan bola sepak di England secara langsung II Siti berbual dengan ibunya yang berada di Amerika Syarikat III Stesen televisyen tempatan menyiarkan rancangan 24 jam IV Syarikat A menerima barang yang ditempah dari Jepun serta merta A I dan II B I dan IV C III dan IV D III dan IV PMR 2000 2. Perkembangan pesat dalam sistem telekomunikasi telah membantu Malaysia I mempercepatkan urusan perniagaan II mempertingkatkan keselamatan negara III menarik lebih ramai pelabur asing IV mengurangkan kos penghantaran A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2002 3. Mengapakah pengangkutan udara penting kepada pembangunan Malaysia? I Mengwujudkan peluang pekerjaan II Menambahkan eksport barangan III Menjimatkan penggunaan bahan api IV Meningkatkan kemasukan pelancong. A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2005 4. Apakah kepentingan pengangkutan udara di Malaysia? I Memendekkan jarak II Masa dapat dijimatkan III Menggalakkan pelancongan IV Darjah ketersampaian tinggi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

117

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6. 5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Aras Kepujian 1. Pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi menyebabkan I udara tercemar II suhu meningkat III landskap berubah IV ekosistem terganggu A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2007

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk: 6. 5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Aras Cemerlang
   Lebuh raya Utara-Selatan Lebuh raya Timur-Barat Lebuh raya Kuala Lumpur-Karak

1. Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar? I Ekosistem terjejas II Struktur tanah stabil III Suhu meningkat IV Gelongsoran tanah terjadi A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006

TEMA 7: SUMBER TAJUK: 7.1 Sumber-sumber utama Aras Pencapaian 1. Negeri pengeluar kayu balak terbesar di Malaysia ialah A Sabah B Pahang C Sarawak D Kelantan PMR 2000

2. Berdasarkan rajah di atas, apakah usaha yang dijalankan untuk memenuhi permintaan tersebut? A Membina empangan B Mengawal pembalakan C Meneroka sumber baru D Memajukan perindustrian PMR 2005

118

3. Sumber di kawasan berlorek dalam peta di atas menjadi bahan mentah untuk Pengeluaran A kaca B Baja C Simen D marmar PMR 2005 4. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? A Air B Biomas C Geoterma D Mineral PMR 2006 5. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? A Air B Suria C Hutan D Mineral PMR 2007

TEMA 7: SUMBER TAJUK: 7.1 Sumber-sumber utama Aras Kepujian 1. Tenaga nuclear tidak meluas digunakan di negara-negara Asia kerana I Kos pengendalian yang tinggi II Ketiadaan tapak logi yang sesuai III Kesukaran mendapatkan uranium IV Kekurangan tenaga mahir A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV PMR 1999

2. Tenaga yang dapat dihasilkan daripada gambar di atas ialah A Solar B Biomas C geoterma D Hidroelektrik PMR 2003 119

3. Sumber yang dihasilkan dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan terutamanya untuk membuat I perabut II arang kayu III Cerucuk IV landasan kereta api A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2003

4. Kaedah perlombongan di atas menghasilkan bahan mentah yang digunakkan dalam industri menbuat A Dawai Elektrik B Tin Aluminimium C Batang Paip D Piuter PMR 2004

5. Antara berikut, faktor yang manakah mengalakkan perkembangan industri yang menghasilkan produk di atas ? A Bekalan bahan mentah tempatan banyak B Kemahiran semula jadi penduduk C Mudah mendapat modal asing D Kemudahan perlabuhan untuk mengeksport PMR 2004 6. Antara berikut manakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia? I Suria II Geoterma III Gas asli IV Hidro A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III, dan IV PMR 2005 120

Sumber alam yang dapat digunakan secara berterusan 7. Pernyataan di atas berkaitan dengan sumber I air II tanih III hutan IV mineral A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2005

8. Sumber mineral yang diperoleh dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan untuk menghasilkan I pewter II plastik III baja urea IV aluminium. A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2005 9. Senarai barangan berikut diperbuat daripada sejenis sumber mineral. Seramik Tembikar Jubin Apakah sumber mineral tersebut? A Bauksit B Kaolin C Kuprum D Batu kapur PMR 2008 10. Gambar rajah 4 merujuk kepada sumber tenaga yang terdapat di sebuah negara.

Apakah negara tersebut? A Perancis B Iceland

C China

D Belanda PMR 2008

121

Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.2 Taburan pelbagai sumber Aras Pencapaian

1. Pilih pasangan yang benar. A B C D Lokasi I II III IV Jenis galian Kuprum Petroleum Marmar Bauksit PMR 2000 2. Negara yang manakah menjana tenaga suria sebagai tenaga alternatif? A Jepun B Iceland C Belanda D Perancis PMR 2006 3. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia? Jenis mineral A B C D Bijih besi Kuprum Emas Bauksit Lokasi Jemaluang Mamut Mukah Raub PMR2006 4. Negara yang manakah paling banyak menjana tenaga suria? A India B Jepun C Kanada D Perancis PMR 2007   Silimpopon Balingan

5. Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan di atas? A Emas B Kuprum C Bijih timah D. Arang batu PMR 2007

122

 

Tiong Erb West

6. Senarai di atas merujuk kepada perlombongan A emas B bijih besi C Petroleum D kaolin PMR 2007 7. Apakah sumber mineral yang terdapat di lokasi berikut? Jerneh, Terengganu Beryl, Sarawak Kinarut, Sabah A Kaolin B Kuprum C Gas asli D Arang batu PMR 2008 Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.2 Taburan pelbagai sumber Aras Kepujian

1. Pokok untuk menghasilkan arang dan cerucuk membuat bangunan diperoleh dari kawasan yang bertanda A I B II C III D IV PMR 1999

123

2. Bahan ini diperoleh dari dalam gua, digunakan untuk membuat baja. Berdasarkan peta di atas, sumber yang dihuraikan diperoleh dari kawasan yang bertanda A I B II C III D IV PMR 1999

SEMENANJUNG MALAYSIA 3. Manakah benar tentang stesen janakuasa elektrik X dan Y? X Y A Petroleum Gas Asli B Petroleum Hidro C Hidro Gas Asli D Biomas Hidro PMR 2001

4. Kombinasi yang manakah benar mengenai kawasan yang bertanda di peta ? Kawasan Huraian I Tanah pamah II Pantai berpasir III Batu Kapur IV Paya bakau A I dan II B II dan III C III dan IV D I danIV PMR 2002

124

5. Penerokaan sumber air untuk kuasa hidroelektrik terdapat di sungai yang bertanda AI B II C III D IV PMR 2007 Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.2 Taburan pelbagai sumber Aras Cemerlang 1. Antara berikut empangan yang manakah dibina untuk penjanaan kuasa hidroelektrik? I Empangan Kemubu II Empangan Chenderoh III Empangan Batang Ai IV Empangan Tenom-Pangi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2004 2. Gambar 1 menunjukkan lokasi perlombongan suatu sumber mineral

Gambar 1 Di manakah lokasi berkenaan? A Balingan B Merit Pila C Teluk Ramunia D Erb West PMR 2008

125

Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.3 Kepentingan pelbagai sumber Aras Kepujian 1. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan utama tenaga solar di Malaysia? I Menjanakan kuasa elektrik II Menggerakkan enjin kenderaan bermotor III Menjana alat pemanas air di rumah IV Membekalkan tenaga kepada alat perhubungan telefon A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV PMR 1999 2. Antara berikut yang manakah sumbangan oasis kepada manusia? I Padang ternak II Sumber minuman III Kawasan petempatan IV Kawasan perlombongan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV PMR 1999 3. Bagaimanakah sungai menyumbang kepada kehidupan manusia? I membekalkan air minuman II menyerderhanakan suhu III membekalkan sumber protein IV menghanyutkan bahan buangan A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV PMR1999   Menjana kuasa elektrik Membekal air untuk kegunaan harian

4. Sungai manakah memainkan peranan seperti yang dinyatakan di atas? A Sungai Perak B Sungai Pahang C Sungai Sarawak D Sungai Kinabatangan PMR 2000 5. Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? Sungai Kepentingan I Kelantan Sumber pengairan II Muar Sempadan antara negeri III Rajang Jalan pengangkutan IV Kinabatangan Sumber tenaga hidroelektr A I dan II B I dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2002

126

6. Berdasarkan peta di atas, empangan manakah yang digunakan untuk pengairan? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2003 7. Mengapakah Pulau Langkawi menjadi pusat pengeluaran batu marmar? A Banyak buruh mahir B Banyak bukit batu kapur C Pelabuhan yang cekap D Jaringan jalan raya yang baik PMR 2003 Mengangkut Penumpang Mengairi Sawah Padi Penjanaan Kuasa Hidroelektrik 8. Sungai manakah memainkan peranan seperti yang dinyatakan di atas ? A Sungai Perak B Sungai Klang C Sungai Baram D Sungai Kinabatangan PMR 2004 9. Apakah kepentingan peraIran Laut Cina Selatan ? I Sumber air domestik II Menjana tenaga elektrik III Laluan prdagangan IV Kawasan pelancongan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2004 10. Kombinasi yang manakah benar tentang kepentingan sumber mineral? Sumber mineral Kaolin Kuprum Bauksit Batu kapur Kepentingan Kaca Dawai elektrik Piuter Tembikar PMR 2007

A B C D

127

Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.3 Kepentingan pelbagai sumber Aras Cemerlang 1. Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan tentang kepentingan sungai di Malaysia? I Mengairi kawasan pertanian II Menjana kuasa hidro elektrik III mengangkut barangan pukal utama IV Membekalkan air kegunaan harian A I, III dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2003 2. Apakah kepentingan penerokaan sumber kepada pembangunan negara? I Meningkatkan import barangan II Meningkatkan nilai mata wang III Membangunkan kawasan baru IV Mewujudkan peluang pekerjaan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2007

Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.4 Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Aras kepujian

1. Apakah kesan daripada penebangan sumber di atas? I Habitat fauna terjejas II Hakisan pantai semakin giat III Menjejaskan pasang surut IV Meningkatkan aras laut A I dan II B I dan IV C I dan III D III dan IV PMR 2001 . Tahun % 1955 17.9 1980 8.9 1985 4.0 Nilai eksport bijih timah Malaysia 1955 – 1985 2. Kemerosotan eksport bijih timah antara tahun 1955 – 1985 berkaitan dengan A kepupusan sumber B harga pasaran rendah C kos pengeluaran meningkat D persaingan dengan negara lain PMR 2001

128

3. Apakah kesan pembinaan empangan kuasa hidroelektrik kepada alam sekitar? A Banjir kilat B Pencemaran air C Sumber hutan musnah D Kawasan tadahan terjejas PMR 2008

4.

Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan tumbuhan di atas? I Digunakan untuk membuat perabut III Tumbuh di pantai berlumpur II Terdiri daripada kayu jenis lembut IV Digunakan sebagai bahan bakar A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2002 5. Keluasan hutan di Malaysia semakin berkurangan kerana I kegiatan perlombongan II pembinaan jalan kereta api III kegiatan pertanian IV pembinaan lembangan A I dan II B I dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2002 6. Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? Sungai Kepentingan I Kelantan Sumber pengairan II Muar Sempadan antara negeri III Rajang Jalan pengangkutan IV Kinabatangan Sumber tenaga hidroelektr A I dan II B I dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2002

Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.4 Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Aras Cemerlang Empangan Kenyir Empangan Batang Ai 1. Antara berikut yang manakah kesan pembinaan empangan di atas terhadap alam sekitar? I Air tercemar II Flora berkurangan III Habitat haiwan terancam IV Kawasan tadahan berkurangan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006 129  

 

Empangan Temenggor Empangan Tenom Pangi

2. Apakah kesan pembinaan empangan di atas? A Tanah runtuh B Suhu meningkat C Udara tercemar D Hutan tenggelam PMR2007 Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.5 Pengurusan sumber Aras Pencapaian

1. Apakah langkah untuk mengurangkan pergantungan terhadap sumber yang dipasarkan di atas? A Mengitar semula B Mengurangkan eksport C Mencari sumber gantian D Mempelbagaikan penggunaan PMR 2005    MTIB FRIM PERHILITAN

2. Agensi di atas berkaitan dengan pengurusan sumber A air B tanih C Hutan D mineral PMR 2006 3. Maklumat berikut merujuk kepada langkah pengurusan sumber hutan. Pokok bernilai tinggi ditanam Ditebang selepas 30 tahun Langkah pengurusan tersebut dikenali sebagai 130

A ladang hutan C penghutanan semula

B rawatan silvikultur D penebangan terpilih PMR 2008

4. Apakah program kitar semula yang dijalankan di taiwan? A 4 in 1 B Waste 21 C Green Dot D NEWater PMR 2008 5. Apakah langkah untuk mengekalkan kandungan nutrien dalam tanih? A Penggunaan baja organik B Penanaman secara teres C Penanaman secara intensif D Penggunaan sistem pengairan PMR 2008

Tema 7: SUMBER TAJUK: 7.5 Pengurusan sumber Aras Kepujian Endau- Rompin : badak sumbu Sepilok : orang utan 1. Apakah yang dapat dikaitkan dengan senarai di atas? A Perlindungan spesis haiwan yang disenaraikan B Tempat yang hanya boleh ditemui sepsis haiwan berkenaan C Penternakan spesis haiwan berkenaan secara besar-besaran D Pusat pelancongan yang mempamerkan haiwan tersebut PMR 1999 2. Antara berikut, yang manakah langkah mengekalkan sumber hutan di Malaysia? I Menanam tanaman tutup bumi II. Menjalankan rawatan silvikultur III Mewujudkan Taman Negara IV. Menebus guna kawasan paya A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2006

Tema 8: KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.1 Kegiatan Ekonomi Utama Aras Pencapaian 1. Negeri pengeluar kayu balak terbesar di Malaysia ialah A Sabah B Pahang C Sarawak D Kelantan PMR 2005

131

  

Dataran Kedah Dataran Kerian Dataran Kelantan

Hasil X 2. Apakah hasil X? A Padi B Kopi C Koko D Nanas PMR 2005 Negeri Kelantan Terengganu Kawasan tangkapan Lebih 32 km dari pantai Alat tangkapan P

3. Namakan alat tangkapan P. A Pukat tangkul B Pukat tunda C Pompang D Kelong PMR 2005

4. Kawasan yang bertanda X, Y dan Z dalam peta di atas merujuk kepada penanaman A tebu B padi C getah D nanas PMR 2006

132

 

Memproses petroleum Industri petroleum

5. Lokasi yang manakah terlibat dengan kegiatan di atas? A Port Dickson B Tangga Batu C Lutong D Kerteh PMR 2006

6. Kombinasi yang manakah benar tentang jenis dan kawasan industri? Jenis Industri A B C D Elektronik Perabot Baja urea Simen Kawasan Industri Bayan Lepas, Pulau Pinang Gurun, Kedah Lahad Datu, Sabah Bintulu, Sarawak PMR 2007

7. Di manakah pusat memproses petroleum dalam peta di atas? A I B II C III D IV PMR 2007

133

8. Gambar di atas dikaitkan dengan A ekopelancongan C pelancongan bertema B agropelancongan D pelancongan budaya dan warisan PMR 2007 9. Apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di lokasi berikut?

 Mersing, Johor  Tawau, Sabah A Penanaman kopi C Perikanan pinggir laut B Pembuatan tekstil D Perlombongan bijih besi PMR 2008 10. Apakah kegiatan industri yang terdapat di lokasi berikut? o Tasek, Perak o Teluk Ewa, Langkawi A Kaca B Piuter C Simen D Seramik PMR 2008 11. Di manakah tanaman tebu diusahakan secara besar-besaran? A Oya, Sarawak C Temerloh, Pahang B Chuping, Perlis D Kundasang, Sabah PMR 2008

134

12. Kawasan yang manakah dalam Peta 12 yang mengusahakan tanaman kelapa sawit?

PMR 2008

13. Apakah kegiatan industri yang terdapat dilokasi berikut?

   A Automotif B Petrokimia

Gurun, Kedah Shah Alam, Selangor Tanjung Malim, Perak C Elektronik D Tekstil PMR 2008

135

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.1 Kegiatan ekonomi utama Aras Kepujian

  

Kawasan perdagangan bebas Pusat pelancongan Kilang marmar

1. Lokasi manakah di dalam peta yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas? A I B II C III D IV PMR 2000   Bayan Lepas Sg. Way

2. Hasil utama dari kawasan industri di atas ialah A Perabot B Besi dan keluli C Barangan tekstil D Barangan elektronik PMR 2001

136

o Digunakan di muara sungai o Ikan terperangkap semasa air surut 3. Pernyataan di atas merujuk pada alat penangkapan ikan

PMR 2002

4. Faktor X dan Y ialah I III Taraf perintis Pinjaman modal B II dan III II Teknologi moden IV Bahan mentah tempatan C III dan IV D I dan IV PMR 2002

A I dan II

137

5. Bandar-bandar X, Y dan Z dalam peta di atas mempunyai kegiatan ekonomi yang sama iaitu A tekstil C menapis petroleum B besi dan keluli D elektrik dan elektronik PMR 2003 6. Apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor tertier? I Pertanian A I dan II II Pembalakan B II dan III III Pelancongan C III dan IV IV Perdagangan

D I dan IV PMR 2006

7. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang bertanda X dan Y merujuk kepada kegiatan penanaman A padi B tembakau C lada hitam D kelapa sawit PMR 2007

138

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.1 Kegiatan ekonomi utama Aras Cemerlang 1. Antara berikut manakah ciri pertanian pasar di Malaysia ? I III Saiz ladang kecil II Diusahakan secara giat IV Dijalankan sepanjang tahun D II, III dan IV PMR 2000

Menggunakan teknologi moden B I, II dan IV C

A I, II dan III

I, III dan IV

2. Kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan tanah tinggi di Khatulistiwa ialah I A pertanian I, II dan III II pembalakan B I, II dan IV C III pelancongan IV I, III dan IV D pindah ternak II, III dan IV PMR 2002

3. Kombinasi manakah benar tentang kawasan pertanian berlorek dalam peta di atas? Kawasan I II III IV Tanaman Koko Lada hitam Teh Kelapa

A

I dan II

B II dan III

C

III dan IV

D

I dan IV PMR 2003

139

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk 8.2: Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi

Aras Pencapaian Pulau Tioman Pulau Redang

1. Tarikan utama pelancong ke pulau-pulau yang disenaraikan di atas ialah A keindahan batu karang C keunikan gua batu kapur B kepelbagaian bentuk muka bumi D kekayaan hutan semula jadi PMR 2003

Pelancong Faktor X Singapura

* Tanah Tinggi Genting *Tanah Tinggi Cameron * Bukit Fraser

2. Apakah faktor X? A Suhu sederhana C Tempat bersejarah B Petempatan awal D Pusat membeli belah PMR 2005

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.2 Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi Aras Kepujian 1. Antara berikut manakah faktor yang menyebabkan industri perkilangan tertumpu di Pantai Barat Semenanjung Malaysia? I III Kemudahan pelabuhan lebih baik Sumber tenaga lebih banyak B I dan IV II IV Kos buruh lebih rendah Sistem pengangkutan lebih maju D III dan IV PMR 2000

A I dan II

C II dan III

140

2. Antara berikut, faktor yang manakah mengalakkan perkembangan industri yang menghasilkan produk di atas ? I II III IV A Bekalan bahan mentah tempatan banyak Kemahiran semula jadi penduduk Mudah mendapat modal asing Kemudahan pelabuhan untuk mengeksport I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV PMR 2004

3. Kawasan berlorek dalam rajah di atas dikaitkan dengan tanaman A padi B getah B kelapa sawit C sayur-sayuran PMR 20

141

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.2 Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi Aras Cemerlang

1. Faktor yang menggalakkan pengeluaran barangan elektronik di Bayan Lepas ialah I bekalan tenaga pekerja tempatan II III IV A bahan mentah tempatan yang banyak galakan kerajaan untuk pelaburan asing kemudahan pelabuhan I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2000

  

Hasil pengeluaran tinggi Dimiliki syarikat besar Teknik pertanian moden

2. Berdasarkan pernyataan di atas, tanaman manakah mempunyai ciri-ciri pertanian di atas? I A Teh II Getah B III Kelapa sawit C IV Sayur-sayuran D II, III dan IV PMR 2002

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

142

3. Antara berikut manakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan berlorek dalam peta di atas? I III A tanih aluvium kawasan beralun I dan II B II sistem pengairan IV II dan III jaringan pengangkutan C III dan IV D I dan IV PMR 2005

 

Tanih gambut Tanaman nanas

4. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I B II C III D IV PMR 2006

143

Kawasan yang berlorek dalam Rajah 1 merujuk kepada suatu lokasi.

5. Di manakah lokasi tersebut? A Dataran Johor C Dataran Hilir Perak B Dataran Pahang D Dataran Terengganu PMR 2008

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara Aras Kepujian

 Jengka Tiga Segi  Johor Tenggara 1. Kemajuan pertanian telah menyebabkan kawasan di atas mengalami pertambahan I III A Bandar Baru Pusat Pelancongan I dan II B II dan III II Pusat Pendidikan Tinggi IV C Pusat Industri Memproses III dan IV D I dan IV PMR 2004

144

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara Aras Cemerlang

 

Bayan Lepas, Pulau Pinang Sungai Way, Selangor

1. Perkembangan industri di zon perindustrian bebas di atas telah menyumbangkan kepada I peningkatan pendapatan eksport negara II penurunan harga barangan pengguna III pengurangan kadar pengangguran IV pergerakan penduduk desa ke Bandar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 1999

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.4 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa Aras Cemerlang

1. Kerjasama ekonomi antarabangsa penting kepada pembangunan Malaysia kerana dapat meningkatkan I III A harga barangan eksport kemasukan modal asing I, II dan II B I, II dan IV C II IV kemasukan buruh asing pemindahan teknologi II, III dan IV PMR 2005

I, III dan IV D

145

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.5 Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap alam Sekitar Aras Pencapaian

1.

Apakah kesan kegiatan ekonomi di atas terhadap alam sekitar? A C Penipisan lapisan ozon Hujan asid B Peningkatan suhu

D Jerebu PMR 2005

2.

Pandang darat di atas dapat dikaitkan dengan A C pulau haba kesan rumah hijau B hujan asid D penipisan lapisan ozon PMR 2006

 

Racun serangga Baja urea

3. Apakah kesan penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar? A fauna musnah C B tanaman subur D kehidupan akuatik terancam PMR 2006

kandungan nutrien merosot

146

 

Tebang hutan dan bakar Tanam dan tinggal

4. Aktiviti pertanian di atas akan menyebabkan
A banjir kilat C B kesuburan tanih bertambah D hakisan tanih meningkat PMR 2006   Kawasan tadahan air terjejas Suhu setempat meningkat

kelajuan angin bertambah

5. Kegiatan yang manakah dapat dikaitkan dengan masalah di atas? A Perlombongan B Pelancongan C Pembalakan D Perindustrian PMR 2006

6. Apakah kesan jerebu terhadap alam sekitar? A Menipiskan lapisan ozon C Menjejaskan hidupan akuatik B Menyebabkan katarak mata D Mengehadkan jarak penglihatan PMR 2008

7. Apakah kesan penggunaan racun rumpai secara berleluasa terhadap alam sekitar? A Ketandusan tanih B Kejadian hujan asid D Mengancam hidupan akuatik PMR 2008

C Menjejaskan hasil tanaman

8. Apakah kesan pembinaan empangan kuasa hidroelektrik kepada alam sekitar? A Banjir kilat C B Pencemaran air D Kawasan tadahan terjejas PMR 2008

Sumber hutan musnah

147

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.5 Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap alam Sekitar Aras Kepujian

Tahun 1955 1980 1985

% 17.9 8.9 4.0

Nilai eksport bijih timah Malaysia 1955 - 1985 1. Kemerosotan eksport bijih timah antara tahun 1955 – 1985 berkaitan dengan A kepupusan sumber B harga pasaran rendah C kos pengeluaran meningkat D persaingan dengan negara lain PMR 2001

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.5 Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap alam Sekitar Aras Cemerlang 1. Antara berikut kombinasi manakah yang benar? Kesan kegiatan ekonomi I II III IV Pemusnahan habitat haiwan Kemerosotan kualiti air Kesuburan tanih berkurangan Pencemaran udara Langkah Mengatasi Menyediakan kawasan perlindunaga haiwan Rawatan air Membina teres Penguatkuasaan undangundang

A I, II dan III

B I, II dan IV

C

I, III dan IV D

II, III dan IV PMR 2005

148

 

Empangan Kenyir Empangan Batang Ai

2. Antara berikut yang manakah kesan pembinaan empangan di atas terhadap alam sekitar? I Air tercemar II Flora berkurangan IV Kawasan tadahan berkurangan D I dan IV PMR 2006

III Habitat haiwan terancam A I dan II B II dan III

C III dan IV

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.6 Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Aras Pencapaian Pengawalan makhluk perosak di ladang kelapa sawit menggunakan kaedah biologi 1. Mengapakah kaedah di atas digunakan? A Memelihara kualiti tanaman C B Menjimatan kos pengeluaran Mengurangkan pencemaran alam sekitar PMR 2005

Menambahkan pengeluaran tanaman D

2. MATRADE terlibat dalam sektor A pertanian B perlombongan C pengangkutan D perdagangan PMR 2006

149

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.6 Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Aras Kepujian

 

RRIM 600 RRIM 917

1. Berkaitan dengan maklumat di atas, apakah industri yang boleh dimajukan? I Minyak masak II A I dan II B Sarung tangan III Tayar I dan IV C II dan III D IV Marjerin III dan IV PMR 2000 2. Antara berikut teknik manakah yang sesuai untuk menghalang hakisan dalam kegiatan pertanian di Malaysia? I Mananam secara kontur II Menanam tanaman selingan III Menanam tanaman tutup bumi IV Mengamalkan sistem tanaman bergilir A I dan II B II dan IV C I dan III D III dan IV PMR 2001

3. Pandang darat sawah padi di atas terdapat di kawasan A Pulau Jawa C Dataran Tinggi Korat B Lembah Irrawady D Dataran Kedah-Perlis PMR 2003

150

4. Kawasan berlorek dalam rajah di atas berkaitan dengan kejadian I A kabut I dan II II jerebu III hujan asid C IV hujan bukit D I dan IV PMR 2005

B II dan III

III dan IV

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI Tajuk : 8.6 Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Aras Cemerlang 1. Antara berikut manakah usaha yang dijalankan oleh RISDA untuk meningkatkan pengeluaran pekebun kecil getah? I Mewujudkan mini estet II Memberi bantuan nasihat

III Menetapkan harga minimum getah IV Memperkenalkan cara torehan baru A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV PMR 2001

2. Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar? Negara I II III Jerman Denmark Jepun Program Kitar Semula Green Dot Merawat sisa air Cukai pelupusan ”NEWater”

IV Singapura

A

I dan II

B

II dan III

C

III dan IV

D

I dan IV PMR 2006

151

SKEMA JAWAPAN GEOGRAFI PMR Bahagian A: Kemahiran Geografi
TAHUN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1C 1A 1D 1C 1B 1B 1A 1A 1D 1A 2C 2D 2A 2B 2A 2C 2B 2A 2B 2A 3C 3D 3B 3D 3B 3D 3B 3B 3C 3B 4A 4B 4D 4C 4C 4C 4C 4D 4C 4A JAWAPAN 5D 5C 5A 5B 5A 5C 5B 5C 5A 5C 6D 6B 6A 6C 6D 6B 6A 6B 6C 6C

Bahagaian B: Geografi Fizikal dan Manusia ARAS KESUKARAN TEMA 1 Bentuk Muka Bumi dan Potensinya TAJUK 1.1 Bentuk Muka Bumi PENCAPAIAN 1A 4C 7D 2A 5D 8A 3C 6A 9C KEPUJIAN 1C 4C 7D 2C 5B 8D 3A 6A 9A CEMERLANG 1B 4A 2B 5B 3A

10 B 11 C 12 A 10 D 11 A 12 A 13 C 13 C 14 C 15 C 16 D 17 A 1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia 1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar 152 1D 1D 2A 1A 1A 4C 2A 5C 3B 1B 4A 7A 2A 5B 8A 3A 6B 9A 1C D 4A 2B 3

10 C 11 B 12 B

2 Cuaca dan iklim serta pengaruhny a

2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria

1A 4A 7B

2D 5D 8B

3C 6D

1A 4B

2A 5D 8B

3C 6A 9B

1B 2D 3B 4D 5C 6A

9B 7C

10 C 11 A 12 A 10 D 11 A 12 A 13 A 14 C 15 C 16 C 13B 14 A 15 B 16 C 17 B 18 D 19 A 20 C 21 D 22 C 23 D 24 D 25 A 26 B 2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia 2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim 1D 2B 1D 4B 2B 5A 3B 1C 4C 7B 2A 5C 8B 3C 6B 1B B 2D 3

3 Tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar

3.1 Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi 3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi

1A 4C

2B 5C

3D 6D

1A 4B 7C

2A 5B

3C 6A

1B C

2D

3

1C 4C 7C

2A 5D

3B 6A

1B 4B 7D

2A 5C 8A

3B 6D

1D

2C

153

3.3 Kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi 3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar 3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar 4. Dinamik penduduk 4.1 Taburan penduduk

1B

2D

1B

1C

2A

3

D 4B 6D 7D 1B 1A 2B 1B

5A

1D

2A

1A

2B

3B 1B

1B 4D

2A 5A

3A

1B 4B 4B

2D 5D

3B 6B

1A C

2A

3

4.2 Perubahan penduduk 4.3 Migrasi penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan),

1A

1B

1C

2D

1B D

2D

3

154

sosial dan fizikal 4.4 Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber 5. Petempata n dan perkemban g-annya 5.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan 5.3 Pola-pola petempatan 5.4 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar 5.5 Pembandaran 6 Pengangkutan dan Perhubungan 6.1 Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal 6.2 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan 155 1C 4A 2C 3A 1A 2D 1D A4B 2C 3 1D 4B 2A 5A 3A 1A 4A 2B 3B 1A 4C 2A 5B 3D 6B 1B 2B 1C 1B 4D 2C 5A 3D 1B 2C 1D 5.1 Petempatan awal 1C 2C 3B 1A 1C D 2B 3 1C 2C 1D 2C 3A 1C 1D 2B 1D

6.3 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan 6.4 Kepentingan pengangkutan dan perhubungan 6.5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar 7 Sumber 7.1 Sumbersumber utama 1A 4D 2A 5D 3B 1C 2B

1A

2A

1D

2D

1A 4C

2A

3B

1C

1D

1D 4D 7A 10 D

2C 5A 8B

3B 6C 9B

7.2 Taburan pelbagai sumber

1B 4B 7C

2A 5D

3B 6C

1B 4A

2C 5B

3B

1D

2D

7.3 Kepentingan pelbagai sumber

1D 4A 7B 10 B 156

2C 5B 8A

3B 6A 9C

1B

2C

7.4 Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar 7.5 Pengurusan sumber 8 Kegiatan Ekonomi 8.1 Kegiatan ekonomi utama 1C 4B 1A 4B 7C 2C 5A 2A 5D 8A 3B 6A 9C 3C

1A 4C

2A 5B

3D 6B

1B

2D

1A

2B

1A 4C 7A

2D 5C

3A 6C

1B

2A

3B

10 C 11 B 12 D 13 A

8.2 Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi 8.3 Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara 8.4 Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa 8.5 Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam

1A

2A

1B

2A

3B

1C A 4B

2A 5A

3

1D

1C

1D

1B 4D 7D

2A 5C 8C

3D 6D

1B

1B

2B

157

sekitar 8.6 Langkahlangkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar 1D 2D 1C 4B 2D 3A 1B 2D

158

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful