You are on page 1of 6

Studie van een wereldstad: PARIJS

1. Brainstorming

Waaraan denk je als je de naam Parijs hoort ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Ligging en structuur

a) Ligging

Parijs is de …………

stad

van Frankrijk en ligt in het …………………………………(reliëf)

aan de samenloop van twee bevaarbare rivieren : de …………………

en de ……………….

b) Structuur

* algemeen (zie vorig jaar)

b) Structuur * algemeen (zie vorig jaar) Vul de delen van een stadsgewest in op het

Vul de delen van een stadsgewest in op het vorige schema :

Kies uit : stadsrand – stadswijken – banlieue – binnenstad – stadsgewest – stadskern - agglomeratie

c) Structuur van het Parijse stadsgewest

c) Structuur van het Parijse stadsgewest Vul in de kaders de juiste begr ippen aan: stadsrand

Vul in de kaders de juiste begrippen aan: stadsrand - stad

kernstad - banlieue

- nieuwe

Vul in bijgevoegd schema de verschillende delen in die een stadsgewest uitmaken:

de verschillende delen in die een stadsgewest uitmaken: Vergelijk in de bovenst aande kaders de bevolkings
de verschillende delen in die een stadsgewest uitmaken: Vergelijk in de bovenst aande kaders de bevolkings
de verschillende delen in die een stadsgewest uitmaken: Vergelijk in de bovenst aande kaders de bevolkings
de verschillende delen in die een stadsgewest uitmaken: Vergelijk in de bovenst aande kaders de bevolkings

Vergelijk in de bovenstaande kaders de bevolkingsdichtheid van de 3 delen van het Parijse stadsgewest. Vul in met:

-

grootste dichtheid

-

middelste

-

laagste

Kleur de Seine in het blauw. Kleur op figuur 2 ook de ring (Boulevard Périphérique) rond Parijs oranje. Arceer de verschillende delen van het stadsgewest.

- rood: kernstad

- geel: stadsrand

- groen: banlieue

3. Musea en monumenten in Parijs

We maken een virtuele wandeling in Parijs en gaan 5 musea en 5 monumenten bezichtigen. Hieronder vind je een plan van Parijs. Bezoek de monumenten en de musea. Schrijf naast de juiste nummers de naam van het monument of museum en beschrijf kort wat er te zien is. http://www.paris.org/Maps/MM/MMF.html (zie ook www.parijsonline.nl > ‘virtuele tour’ onderaan de site) Monumenten :

1 ……………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

9 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

17 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

18 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

22 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Musea :

1 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

7 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

10

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

13

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

16

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Les Champs Elysées

De Champs Elysées wordt vaak de mooiste en bekendste laan van de wereld genoemd. We lopen er eventjes rond en bekijken alle gebouwen die we onderweg tegenkomen. Probeer antwoorden te vinden op de volgende vragen :

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es)

* Noem enkele gebouwen/winkels die je tegenkomt : ………

…………… ……………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

* De Champs Elysées is een korte/lange, zeer brede/smalle laan te Parijs, tussen

………………………………………. en …………………………………………

5. Overconcentratie en ongeordende groei

 

bevolking

%

Opp. (km )

%

tewerkstelling

%

Dichtheid (inw/km )

Kernstad

2

100 000

21

100

1,4

1

800 000

36,7

21 000

Stadsrand

5

500 000

55

1900

27,1

2

200 000

44,9

2

895

Banlieue

2

400 000

24

5000

71,5

900 000

18,4

480

stadsgewest

10 000 000

100

7 000

100

4

900 000

100

1

429

Tabel1: structuur van het stadsgewest Parijs. ( naar wereldvisie 2 p. 48)

* Vergelijk de bevolkingsdichtheid van de 3 delen van het Parijse stadsgewest:

Binnenstad:

Stadsrand:

Banlieu:

* Geef je besluit over de oppervlakte van de kernstad en de tewerkstelling aan de hand van tabel 1. (in vergelijking met de totale oppervlakte, het stadsgewest)

* Geef enkele gevolgen van deze overconcentratie.

* Waarom zijn er vijf nieuwe steden gebouwd nabij de stadsrand?

6. Het verkeer

Om overal te geraken, hebben we vervoersmiddelen nodig. Zoek de drie vervoersmiddelen in Parijs.

http://www.paris.org/Metro/

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

3. ……………………………………………………………

Kijk ook in je atlas:

kaart 48 C : voor wat staat de afkorting RER ?

……………………………………………………………………………………………….

kaart 46 A : bestudeer het verloop van de spoor- en autowegen in Frankrijk. Wat merk je ?

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Parijs kent 6 treinstations. Welke ?

http://www.paris.org/Gares/

1. …………………………………………………………

2. ………………………………………………………….

3. ………………………………………………………….

4. ………………………………………………………….

5. ………………………………………………………….

6. ………………………………………………………….

Let op de ligging : in welk deel van het stadsgewest bevinden ze zich ?

…………………………………………………………………………

Het zijn alle zes zogenaamde ………………………………… (=een spoorwegstation waar treinen niet verder meer kunnen rijden ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kopstation)

Geef de twee vlieghavens van Parijs.

http://www.paris.org/Accueil/Airport/

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

7. Besluit

! Vul in :

Parijs is een echte ………………

de stad, van enkele grote ……………………, cultuurhistorische …………………………

belangrijke tentoonstellingen.

We hebben echter ook aandacht voor de enorme concentratie van ………………………….,

stad

: de aantrekkingskracht gaat vooral uit van de sfeer van

en

………………………

en …………………………. in deze stad.

Door overconcentratie van functies in het centrum ( denk maar aan de Champs Elysées !)

ontstaan er enorme ……………….problemen.