KUMPULAN 3 B2D6E1 Nyatakan bacaan tanda senggatan berdasarkan gambar di bawah 2.

B2D5E1 Bulatkan gabungan wang berdasarkan nilai yang diberi 1. RM 66.00

B2D7E1 1. Saya ada 3 sisi yang sama panjang. Saya juga mempunyai 3 bucu dan 1 permukaan rata. Siapakah saya?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful