Barbara Marciniak

PORODICA SVJETLOSTI

Knjiga "Family of Light" (Porodica Svjetlosti) od Barbare Marciniak, nastavak je knjige OBJAVE SA PLEJADA ("Bringers of the Dawn" - Donosioci Svitanja). Jedan svesni i živi kolektiv energija iz sazvežđa Plejade, putem autora obraća nam se i upozorava: - Vi imate imena, adrese i u svakom slučaju brojeve koji vas idetifikuju. Možda ćete za kratko vreme biti opremljeni kompjuterskim čipovima i programima, možda ćete biti holografisani, automatizovani i prefunkcionisani u robote. Vas se usmjerava u ovom pravcu. Znate li ko ste vi?

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA I
Realnost kao ogledalo Iz našeg ugla posmatranja mi smo pripovjedači priče i veoma se radujemo prilici da stupimo u vašu realnost; bilo da je to da čujete naše glasove, čitate naše riječi, ili ste već tako fino podešeni da možete u vjetru slušati tišinu ljetnog popodneva i naše šaptanje , naš eho i naše glasove. Svejedno je kako nas srećete. Mi smo radosni da za trenutak pridobijemo vašu pažnju. Mi smo Plejadanci; u najmanju ruku sami sebe tako označavamo. Iz vašeg ugla posmatranja pada vam sigurno isto tako teško da nama date ime, kao što nama pada to isto u odnosu na vas. Izgleda da je moguće da vi sebe poznajete; vi imate imena, adrese i u svakom slučaju brojeve, koji vas identifikuju. Možda ćete za kratko vrijeme biti opremljeni kompjuterskim čipovima i programima, možda ćete biti holografisani, automatizovani i prefunkcionisani u robote. Vas se usmjerava u ovom pravcu. Znate li ko ste vi? Mi smo jedan kolektiv energija, svjesni i živi. Ono što mi označavamo kao naš zavičaj je jedna mala gomila zvijezda na nebu, vama poznata pod imenom Plejade.Ova gomila zvijezda je u svim kulturama svijeta zauzimala posebno i važno mjesto, a neki od vas su tamo putovali ili bi to rado učinili , ili su se u svojim snovima sjećali ovog mjesta. Mnogi stanovnici zemlje su ukazivali na srodstvo sa Plejadama, isto tako kao i sa drugim zvjezdanim sistemima, jer mi sigurno nismo jedini igrači u ovoj priči. Mi smo Plejadanci, a neki nam ponavljaju da smo po svojoj pojavi slični vama. Ostali tvrde opet da smo srodni sa reptilima, da smo plave boje ili da smo oni, koji mogu da mijenjaju svoj oblik. "Kako glasi odgovor?" mogli biste se pitati. Sada sa sigurnošću mi imamo naš dom izvan vašeg svijeta, a ipak mi smo dio vašeg svijeta. Vi ste sa nama srodni po biću i stoga bismo htjeli da sa vama dijelimo gledišta. Onako kako mi posmatramo vaš svijet, mi smo u položaju da smo svjesni vremena kao da je ono jedan neprekidan dnevnik; mi možemo iz njega izdvojiti po želji neku tačku i slijediti je. Šta zapravo uopšte nije lako, razumijete li? Jer tamo su oni koji jure za ovakvim tačkama u vremenu, čija je jedina ambicija da određene tačke lokalizuju i da se nađu tamo unutar njih. Oni su "skakači u vremenu", ili po pozivu, ili na osnovu svojih ciljeva i namjera. To je koncept koji vaš svijet na kraju 20. i početkom 21. vijeka tek počinje da uči i da razumije. Jedan poseban oblik energije struji u ovom času prema vašem svijetu sa enormnom snagom i to u oblicima, koji su u sadašnjem trenutku za vas potpuno nevidljivi, pošto vaše čulo vida za to još nije dovoljno razvijeno. Vaše ostale percepcije vam međutim govore da upravo sada živite u jednom od najapsurdnijih vremena. Sve je postavljeno na glavu. Nalazite se tačno na tački raspada vaše civilizacije, a to je razlog zbog kojeg mi kao vaši srodnici - multidimenzionalna bića, koja su sa vama u vezi - smo upravo ovdje. Posebno hoćemo da sa vama podijelimo naše gledište o tome što se dešava u vašem svijetu. Mi sami sebe smatramo kako za učitelje , tako i za učenike, za drugare i prijatelje - a sa sigurnošću kao buntovnike i otpadnike. Mi volimo da sebe same označavamo kao "minere sistema " i da pronalazimo u porodici svjetlosti one koji su isto tako mineri sistema. Mi svi smo dio porodice svjetlosti i svi oni među vama koji se osjećaju, privučeni našim riječima i energijama znaju o porodici svjetlosti. Vi ste jedna ili jedan od nas i možda ste već čuli naše priče i čudili se vašem porijeklu. Mi ćemo vam ponešto pripovijedati o ovim pričama i o tome šta se sa vama dešava. Za vrijeme dok vi tako živite iz dana u dan, vjerovatno se pitate, šta se u stvari dešava. Zašto se sve

stalno mijenja? Zašto tako mnogo ljudi ispada iz ravnoteže? Šta treba to sve da znači? Zašto su u dnevnom životu prevare i laži na dnevnom redu i dio su igre? Gdje je moralni integritet? Gdje je odgovornost? Gdje je suosjećanje? Gdje je prijateljstvo? Gdje je ljubav? Gdje je vjenčanje, gdje partnerstvo? Konačno, gdje su oni? U nekoj kulturi, koja zapada u samu sebe, u nekoj kulturi koja sama sebe postavlja na glavu, ovi kvaliteti više ne postoje. Vi živite u jednom vremenu, vremenu u kojem se razvijate kao pioniri novog terena, u kojem se održava temeljni preobražaj opažanja - i u kojem vam pripada sveukupna dobrobit jedne vremenske epohe. Ako sakupite tu dobrobit, otkrit ćete da je ono što tu skupljate vaša sposobnost za preobražaj vašeg opažanja.To je razlog zbog kojeg smo mi ovdje. U našoj težnji da to pitamo i otkrijemo, ko smo mi i zašto je naš svijet takav kakav jeste, našli smo put da dospijemo u vaš svijet, svijet koji vi označavate kao "zemlja". Svijet u kojem vi živite je mjesto gdje je koncetrisan jedan dio vaše pažnje; ima međutim još tako mnogo o vama što do sada još niste istražili i upoznali. Naša namjera u ovom vremenu, najapsurdnijem od svih, je da vas upozorimo da te apsurdnosti imaju sasvim određen razlog: Vi počinjete naime da se preobražavate od jednog vrlo krutog, linearnog, ograničenog načina života i izražavanja ka otvaranju percepcije jednake lepezi, ka većim oblicima izraza i funkcije. Naša namjera pri time je da razdrmamo vašu svijest. Vi ste mnogo više od onoga što vam je nekada rečeno. Čak i oni među vama koji su se već bavili mnogim stvarima koji se označavaju kao predstavnici misticizma, spiritualnosti, šamanizma i okultizma, kažemo uprkos svemu : Sačuvajte vašu nevinost, vaš respekt i vaše stremljenje ka tome da u životu stvarate stalno nove prostore. Bez ovog stava ćete, u pogledu na sve ono što sada morate da znate, biti zaslijepljeni vašim vlastitim svjetlom i odrezani od vašeg izvora. A to je tačno provjera koju apsurdnost ovih vremena navodi čovječanstvu: da li ćete biti u stanju da vaše opažanje nanovo usmjeravate? Pogledajte različite oblasti života u kojima postaje prepoznatljivo da su vaše slobode ipak jako redukovane. Vama se ne dozvoljava da slobodno izrazite svoje mišljenje i nameće vam se da činite, poslušno kao ovce, ono što vam se kaže. Novac kao takav uopšte više ništa ne znači; auta koštaju hiljade i hiljade evra; cijene za skoro sve su nečuveno visoke, od obrazovanja pa do komunikacije vaša kuća je takođe u opasnosti. Možete li sebi još da priuštite svoj dom? Odakle dobavljate vaša prehrambena sredstva? U današnje vrijeme košta nevjerovatno mnogo novca da bi se imalo makar malo zabave. Ni djeca se više ne igraju štapovima i kamenjem jer imaju strah od zemlje. Vama se priča da svuda vrebaju bolesti, tako da ste razvili strah od vlastitig tijela koje se zbog toga pojavljuje kao ukočeno, oklopljeno i zatvoreno.Odnosi prema prijateljima, prema porodici i onima koje volite se raspadaju. Vaše razumijevanje seksualnosti nikad nije ležalo u takvoj tami kao sada. Zloupotreba seksualne energije koja dolazi do izražaja kroz perverziju i pogrešno vođenje okultnih snaga nije još nikada imala tako otvoreno izražene razmjere kao sada. Da biste ovo razumjeli morate znati da je zloupotreba energije alat u ruci sveštenika, papa i predsjednika. Možda se ovom nabrajanju mogu još dodati faraoni, patrijarsi i čitav niz ostalih" Ps". Vaše religije, vaši sistemi obrazovanja i vaše vodeće ličnosti su izgubile svoj smisao i svoje značenje - i nedostaje im potpuno suosjećanja i moć unošenja u nešto. Njihova vizija za čovječanstvo je obilježena hladnoćom; to nije vizija topolote. Novi svjetski poredak nije ni u kom slučaju vizija koja grije srce. Snažni talasi energije koji sada obuhvataju vaš sistem iznose kod svakog od vas promjene na tjelesnom nivou. Takođe i kao jedna planetarna cjelina vi sada prolazite kroz mnoge promjene. Zato dolazimo mi, vaši Plejadanski srodnici, kod vas. Kad smo se dali na to, da saznamo više o nama

samima naišli smo na puteve koji su nas vodili ka vama. Mi smo otkrili da smo mogli razumjeti sami sebe tako što smo stupili u kontakt sa vama, počeli raditi i našu energiju i pažnju posvećivati vašem svijetu. Ako postoji nešto što smo naučili na našem putovanju kroz postojanje, onda je to sigurno, da stvarnost postoji kao ogledalo. Sada bi neki od vas rekli: "Ah da, mi to znamo, o tome smo već često čuli u mnogim različitim pojmovima: Što posiješ to ćeš i požnjeti. Misli su kreativne i stvaraju stvari. Sam stvaraš svoju sopstvenu stvarnost." Tačno. Ali ipak je od velikog značaja, da se ovaj koncept potpuno shvati, jer je on jedan od najbitnijih bezvremenskih zakona egzistencije! Znali smo: Ako se realnost stalno odslikava, i ako osjećamo da pripadamo vama na zemlji, onda tu treba da postoji nešto, što to prouzrokuje. Posljednjih deset godina, po vašem vremenu računanja, mi smo vas proučavali i poučavali i došli smo u vaš svijet, da bi vam dali informacije, koje bi vam u kritičnom trenutku vašeg razvoja, tj. u trenutku raspada vaše civilizacije trebale pomoći. Sada se možda pitate: "Zašto se, ako se smije pitati, dešava sve ovo?" I opet će neki od vas ovo opovrgnuti i prosvjedovaće : "Ma šta, civilizacija se neće raspasti . Pogledaj: Ja vozim veće auto, imam više novca, mogu sebi više nego ikada prije da priuštim skupi parfem, kožne cipele, džemper od kašmira i putovanja po svijetu!" Da, to je tačno. Neki ljudi, u ovom trenutku sjede takoreći u krilu luksuza. Kada biste otvorili oči i bolje pogledali, tada biste otkrili, da samo malo vas tako živi. Za veliku većinu ljudi u vašem svijetu život je stalna borba u koju ste se upustili. Time hoćemo reći: Oni vjeruju u ono što im se kaže. Idu u školu i slušaju roditelje, slušaju nekoga ili nešto što se pojavljuje kao autoritet i govore: "Tako je to sada." Iako za ovu čudnu poslušnost postoji mnogo razloga, ipak je ovo tipična čovjekova karakterna osobina ili pak jedna, koja se već duže vremena prožima kroz čovječije postojanje. Ali ipak, dragi ljudi, u slučaju da vam to niko nije rekao: vi ste jedna od najmoćnijih snaga, koja se nalazi, tako bi se moglo reći, u jednom tajnom skrovištu ovog univerzuma, lišena pogleda svih ostalih bića. Ovo vam ne govorimo da bi vam se ulizivali, a pogotovo ne da bi nahranili vaš ego. Radi se o sljedećem: Ako ste moćni, možete se s tom moći sami uništiti – isto tako kao što s njom možete stvarati univerzume. I razlog, zbog kojeg načinjemo temu apsurdnosti u vašem vremenu i raspad vaše civilizacije, je taj, što baš sada koristite vašu snagu, da se uništite, umjesto da s njom stvarate nove univerzume! Mnogi oblici života znaju za tu moć, jer je univerzum beskonačan, i već u ovoj galaksiji ima mnogo svijesti. Mnogi od vas znaju, da su u kontaku sa zvjezdanim sistemima čiji su oblici života inteligentni, i da na svakom planetu vašeg sunčanog sistema postoji život, jer vaš sunčani sistem nije po svaku cijenu ono što mislite da jeste. Planete kao energetska tijela, međusobno su povezane posebnom vezom; one su takoreći rezultat univerzalnog plana, kao što je auto rezultat konstrukcionog plana. Ne bacaju se samo onako neke stvari na hrpu a onda se očekuje da ta hrpa služi kao prevozno sredstvo. Vi ste, šta više, prisvojili shvatanje određenih osnovnih zakona i razvili oko načina rada jednu dotjeranu nauku – nauku, koja samo prividno funkcioniše, jer vi u nju vjerujete.Vi ste je stvorili, jer ste vi moćni stvaraoci; a ako se posvećujete samo ovoj jednoj nauci i ako se fiksirate samo na nju samu, može vam se dogoditi da izgubite smisao za neke naučne oblasti, a onda i za ostale - jer sigurno postoje još mnoga druga područja znanja i nauka. Stvarnost je jedno ogledalo; za šta god da se odlučite da stvorite – ono može da funkcioniše samo ako vjerujete u svoju moć i ako poznajete odgovarajuće trikove! Sada je naša namjera da vam s tim u vezi damo nekoliko životnih lekcija tako, da biste se kroz ovo najburnije vrijeme svih vremena mogli lako probiti. Kao porodica svjetlosti svi ste vi rušitelji sistema, vi ste oni koji putuju kroz vrijeme i ulaze u sisteme kojima je potrebna hitna promjena. Ulazite u ove ukrućene sisteme i dovodite do njihovog

brzog uništenja, jer i dalje podnosite svjetlost. Na ovom mjestu htjeli bismo vas zamoliti da nakratko unutra zastanemo i da vas pitamo, šta je zapravo svjetlost i odakle dolazi. Koliko oblika ona ima? Šta ona još čini – osim da osvjetljava vaše domove i vaše ulice? Ako svjetlost promijeni svoj oblik i svoju boju, kada ona u obliku munja osvjetljava nebo, mijenja li ona onda i vašu svijest? Kada vas pomračenja sunca danju i pomračenja mjeseca noću privlače ka sebi – šta se stvarno dešava u vašem biću, kada svjetlost na ovakav način mijenja svoju uobičajenu šaru? Posmatrano iz određenog ugla, svjetlost je informacija. Ako podijelimo vašu svjetlost s vama, stupićemo s vama u razmjenu, takoreći razmjenu uma za um da bi proširili vidokrug vašeg zapažanja, da bi otvorili vremenske koridore iznad puta vašeg DNS-a, tako da se ponovo sjetite vašeg stvarnog istorijskog nasljeđa i vaše planete. Naučili su vas da vjerujete da je čovjek ranog vremena ispuzao iz dubine zemlje ili da je protjeran iz vrta raja, da se nekoliko hiljada godina polako razvijao, pri čemu se probijao kroz ledeno doba i u međuvremenu pronašao točak. Ali to nije tačno.Vaše porijeklo, vaša stvarna domovina i vaši preci su zvijezde.Vi ste zvjezdano sjeme; Vi i vaša planeta sigurno niste žrtva "davnog udara". Kako je već rečeno, sve proizilazi iz plana i ovaj univerzum "radi" tako kako radi, jer je tako isplanirano. Možda i možete sebi da predstavite sliku konstruktora, inženjera i cijelog proizvodnog tima projekta; ali ipak to ne znači da ovi stvarno ne postoje. Dok ste bili još djeca, postojalo je takođe bezbroj stvari koje niste mogli da zamislite. Čak i sada kada ste odrasli, vi odrasli kao "žutokljunci" težite za nečim više, postoje svi mogući uticaji i znaci koje ne možete sebi da predstavite a koji ipak iz mjeseca u mjesec utiču na vašu svijest, dok ste vi uvjereni da ulazite u 21. vijek. I zaista mi vam pravimo jedan energetski otvor na taj način, što vam pomažemo da kao dragocjena bića sa konstruktivnim ciljevima i potpunom samoodgovornošću uđete u ovaj novi vijek. Izazov, sa kojim se pri tom susrećete je taj, da ponovo zadobijete svoju slobodu – a to ne znači da se borite protiv vlade ili vojske, njihovih projekata za kontrolu misli ili drugih snaga, koje vas, kako se čini, žele držati zatočenim u trećem denzitetu. Iako izgleda tako, kao da treba da budete zgaženi i lišeni vaše individualnosti – uvijek postoji veća slika cijele istorije. U svakodnevnom životu dovodite ponekad u pitanje vaš zdravi čovječiji razum, vaše dosadašnje ciljeve a takođe i vaše odluke o tome šta se s vremena na vrijeme mora uraditi, jer ste nadvladani cjelokupnom složenošću života. Pored toga želimo vam samo još i ovo reći: Cjelokupna slika ove stvari je mnogo obimnija nego što možete i zamisliti – nego naslonite se i opustite! Život na zemlji obuhvata mnogo više nego što ste mislili; ne zamarajte se unaprijed, jer dolazi još mnogo toga. Želimo vam samo pomoći da prođete kroz ovo vrijeme. U idealnom slučaju stvorićemo energetske otvore direktno kroz vas, što vam lakše omogućava da se opustite i shvatite ko ste vi zapravo u ovom procesu mnogih promjena. Možda se pitate: "Zašto ste vi ovdje Plejadanci, zašto činite sve ovo?" Ali kao odgovor na ovo pitanje možemo vam reći sljedeće: "Mi učimo od vas a kroz to učimo da upoznamo bolje sebe – jer je stvarnost jedno ogledalo." Na karti egzistencije nije vas lako pronaći. Možete li zamisliti da se ukupno postojanje i vrijeme događaju u jednom jedinom trenutku i tamo se odvijaju. Možete li zatim zamisliti, da će vas uprkos tome neko pronaći: iglu debljine jedne četvrtine milimetra u kosmičkom plastu sijena. Ali eto u potrazi za samim sobom našli smo vas, i pravimo pokuse s vama, jer vas, i cjelokupno postojanje poimamo kao jedan veliki pokus. Sve što poduzimate odslikava ono u što vi vjerujete i tako je naša namjera da vam dovedemo energiju u obliku ideja, koju vi, čovječanstvo, možete upotrijebiti kao sredstvo za preživljavanje." A šta je to što vi morate preživjeti? Preobražaj izraza od linearnog ka multidimenzionalnom, otvor zatvorenog pretinca – pretinca sličnog onima koje koriste japanske gejše ili južnoameričke dame. Ovaj preobražaj nije lagan proces; iz ovog razloga ćemo razgovarati o nekim najtežim oblastima. Vi morate vaša fizička, emocionalna, mentalna i duhovna tijela držati u formi. Postoji mnogo mogućnosti da se ovo uradi, i ovdje je nešto, što mi smatramo važnim i što vam želimo prenijeti:

uvijek kad završite sa životom na zemlji imate priliku ovaj život ponoviti i reći: "Hmm, pogledaj šta sam uradio u ovom životu." Ono što bi nas iznad svega učinilo sretnima, bilo bi, kad bi vas mogli čuti da kažete, da ste naučili mnoge životne lekcije i da je svaka za vas jedan mali zlatni novčić. I što se toga tiče i mi bismo rado doprinijeli zlatom za vaša životna iskustva. Ali ipak ovo zlato je više nego skupocjeni metal koji se u banci može zamijeniti za materijalna bogatstva. Bilo bi malo prejednostavno kada bismo bili u stanju da prođemo pored vas sa tovarom zlata i da ga istovarimo u vaš vrt sa riječima: "Evo dragi ljudi vaše zlatne svjetlosti. Sad u banku i sve zamijenite." Neki od vas, dok sjede na svom prestolju ne žele da se naprežu da bi došli do istine o kojoj misle da im pripada: "Pogledaj, ja to zaslužujem." Sjetite se ovoga: kao svjetlosna porodica krećete se prema sistemima da bi u njima prouzrokovali promjene. Vi ukazujete na nove puteve – ali ipak često morate iznutra shvatiti najteže aspekte određenog sistema prije nego što možete da uvedete promjene.Vi ulazite u sistem da bi istražili njegove dubine do najmanjeg detalja, tako da možete stupiti sa drugima u vezu i da ih možete promijeniti – kao što mijenjate vaše porodice i vaše prijatelje. Iako ostatak svijeta možda ne želi da vjeruje da pripada svjetlosnoj porodici, ipak je on dio nje. Svi su dio jednog te istog. Živi kao velika priča koju mi pričamo je priča čovječanstva; to je priča o tome, da se u kosmosu porodica, porodica, koja = kao i sve ostale porodice = ima svoje brige i probleme. Postoji jedna grana te porodice; mi je zovemo porodica tame. Kao svjetlosna porodica nastojimo da zajedno sa vama ispitamo porodicu tame, granu naše porodice, koja se u ormaru drži skrivena, koje se stidimo, koja nam je neprijatna i koja nas ponižava. I da bi kompletirali pometnju oko imena, etiketa i pojmova: Vašu grana svjetlosne porodice, provalnike sistema, često obe grane porodice obilježavaju kao crne ovce! Dok osjećate ogroman otvor za nove energije = nešto što bismo mi mogli označiti "svjetlosnom infuzijom" = neizbježan je naravno pogled na tamnu stranu cijele priče. U svijetu dualiteta, kojeg vi nastanjujete, svjetlost se definiše putem sjene, kao što je npr. slučaj u fotografiji. Može se dogoditi sljedeće: što više svjetlosti zračite utoliko više sjenki ćete prepoznati, sjenki koje definišu svjetlost. Pri tome su neki od vas možda isuviše bili naivni, igrali su igru isuviše spremno i slušali one, koji su nastupali kao autoriteti, umjesto da misle za sebe. Ipak je tako da čovjek nije baš ohrabren da misli samostalno. U cijelom svijetu važi moto masovnog programiranja. Govori vam se šta treba da mislite, a vi za to još dobro i platite. Ali ta vrsta zloupotrebe energije vodi brzo do toga, da ljudi jedni druge smatraju malim fragmentima koji su odvojeni jedni od drugih, bez ikakve dalje veze sa cjelinom. Svaki put, kada se takva jedna fragmentacija desi, sva ta cjelina se brzo raspadne. Pojedini dijelovi ne mogu ostati duže vrijeme odvojeni jedni od drugih; to funkcioniše samo neko vrijeme. Shvatate li to? Kad posmatrate prirodu, biljke, životinje ili sami sebe, onda uočavate da razmnožavanje nije moguće ako su pojedini dijelovi izolovani u prostoru jedni od drugih. Istina je: hiljadama i hiljadama godina dobijali ste čitav niz pogrešnih informacija i zbog toga je došlo do razdvajanja pojedinačnih bića u pogledu na to, što svako biće vjeruje i misli - odvojeno od čistog realnog mišljenja, odvojeno od drugih i samih sebe. Vaše viđenje svijeta se zasniva na ideji razdvajanja, i to viđenje stvari nije baš pametno. Znači, u momentu kada kosmička energije dopre do vaše planete, počinje da se raspada taj osnovni princip, kao zastarjela, sama sebi prepuštena zgrada na pogrešnom mjestu Zato morate znati: Ovakve strukture mogu se posmatarati iz budućnosti da bi se mogla stvoriti slika buduće generacije. Na ovaj način su vaši preci izgradili građevine koje su se daleko duže održale, nego što će se vaše moderne građevine ikada moći održati, jer su imali dublje razumijevanje za kosmos. Bili su u direktnom kontaktu sa nebom kao i sa zemljom i dobijali su svoju inspiraciju iz predstave da je sve oko njih živo. Smatrali su eter, duhovni princip, nevidljivo područje egzistencije, kao peti element poslije zemlje, vode, vatre i vazduha.

Ova nevidljiva viša područja egzistencije oni koriste da bi sa Plejada stupili sa vama u kontakt, da bi vas na neki način "naelektrisali", sa vama se provodili, od vas učili i ponovo pustili energiju da teče prema vama, energiju koja je prvobitno bila vaša. Posmatramo li vaš svijet iz našeg ugla, on nam izgleda kao stranica knjige. Možemo na mnogo načina "listati" u njoj, možemo prepoznati šta je bilo prije vas i šta će da slijedi poslije vas. Vi, koji svakako živite na ovoj strani knjige, u većini slučajeva nemate nikakvu predstavu o ovoj proširenoj tački gledišta. Pretpostavljamo da znate šta se dešavalo prije vas; ali znamo i da niste upućeni u cijelu, poprilično šašavu priču. Kad smo po prvi put naišli na vas, imali smo osjećaj, da bismo vam možda mogli pomoći da napišete nešto bolje na stranice vaše knjige. Postoje bića koje se kreću unutar ograničenog prostora mišljenja; imaju osjećaj, kada pišu knjigu o egzistenciji, da njen sadržaj mora ostati zauvijek zapisan. Gledano iz vašeg ugla vi ta bića možda nazivate Bogovima. Oni žive u jednoj vrsti božanske odaje u kojoj imaju svoj sopstveni dom. Tamo imaju pravila i zakone, daleko obimnije nego vaše, ali isto tako ograničene u mišljenju. I sa njima počinje priča, kako se među vama raširila pometnja, kad ste tim bogovima dopustili da misle za vas. Bića, kojima ste se molili, koje ste oponašali, čije poglede nikad niste doveli u pitanje, izdala su za vas zakone, koji više nisu povoljni za vas. U stvari, ti zakoni nikada nisu ni funkcionisali; ali baš sada, kada se vještačko razdvajanje među ljudima masovno proširilo, toliko je pijeska u zemaljskom pogonu kretanja, da se zubci vaše civilizacije uistinu sa škripom zaustavljaju. To možete djelimično primijetiti i oko vas: sve više i više ljudi je bez posla, veći dugovi nego ikad prije, itd. U vašim očajnim naporima da držite korak sa promjenama, da sebi stvorite više prostora i proširite jake energije, koje sada djeluju na vas, gubite kontakt sa praktičnim životom i dijelom vašeg zdravog ljudskog uma. Spomenuli smo već, da vaša sloboda stoji na kocki. Vaša sloboda raste i pada sa vašom odgovornošću – dvije riječi - vašom sposobnošću za to, da pronađete tačan odgovor na to, šta se događa u vašem svijetu i da pravilno na to reagujete. Jer: Ako niste u stanju da sa 3D, trećim denzitetom, pravilno rukujete, kako ćete onda rukovati sa multidimenzionalnošću? Među mnogima od vas vlada mišljenje da tačna primjena 3D-a znači, brže kretanje, imati više tehnologije za korištenje, upoznati više ljudi i požuriti stići i ovamo i tamo. Još jedan savjet: I ako se sve ubrzava, sklonite ponekad nogu s gasa i opustite se. Nađite vremena da oslušnete pjev ptica, zvukove prirode, pucketanje drva u vatri. Izađite ponekad pod slobodno nebo. Budite jednostavno ono što ste. Nađite vremena za sebe i učite proširivati vašu svijest i slušati glas koji dolazi iz vas samih. I postavite tom glasu vaša pitanja; saznajte sve, što vam može poručiti. Kada otvorite vaše pretince odnosno sami sebe sa sluhom za ove glasove u vašoj glavi, pronaći ćete otvor za apstrakno. Čovječanstvu je dugo skretana pažnja s toga da misle u apstraktnim, nepravolinijskim pojmovima. Današnji život je prilično učvršćen i linearan. Ali time kradete sebi veliku mogućnost da sakupljate iskustva i to u ograničenim oblastima, u kojima bi mnogi od vas u ophođenju s tim morali postati umjetnici. Veliki broj ljudi mora sada da razvije umjetnost višeg mišljenja, da bi buduće promjene preveli razumljivim pojmovima. Stari egipćani smatrali su unutrašnji glas u glavi kao Ka. Oni su ga vidjeli kao duplikat ili proširenje samog sebe, koje ih vodi i inspiriše. Ne mijenjajte taj glas sa takozvanom opsjednutošću; to je nešto sasvim drugo. O čemu se ovdje sada radi, jeste da vas inspirišemo i da vam stavimo do znanja, da na ovom putu s nama treba da oživite ovaj stari mitski koncept Kaja, jer je na vašem dosadašnjem putu ovaj apstraktni aspekt čovječijeg razvoja pao u zaborav, jer niste više bili u potrazi za sa apstraktim. Ali on vam opet kuca na vrata sa zahtjevom da dublje proniknete u sebe. Na zanimljiv način internet odslikava svjetsku kompjutersku mrežu na vašoj planeti, povezivanje vaših informacionih puteva i psihihičkih „autoputeva podataka. Budite oprezni. Istražujte vaše porijeklo, taj glas, Ka, ta inspiracija, to ste vi sami. Morate naučiti u ovom najapsurdnijem vremenu svih vremena da

prepoznate vaše istinsko nasljedstvo i da uđete u njega. Ka će vas pri tome podržati da pretvorite život iz linearnog u multidimenzionalno. To je važan ključ da biste mogli razumjeti sami sebe. On je važno sredstvo za preživljavanje. Ne zaboravite to. U onoj mjeri, u kojoj se vaš sistem ruši i u kojoj će vaš život sljedećih godina nestati, u tolikoj mjeri će vam se pružiti i nove i stare prilike, i stvari za koje ste vjerovali da su izgubljene opet će se pojaviti. Slično eksploziji, ove nove duhovne psihičke snage i energije na planetarnom nivou mnogo brže će dovesti do novih promjena. Ove promjene su vijesnici nove sposobnosti mišljenja i spoznaje putem kojih se vi pokrećete iz razdvajanja i postajete cjelina, zvana čovječanstvo. Jedno vrijeme će se činiti kao da se sve ovo dešava putem interneta, putem kojeg je čovječanstvo već međusobno spojeno – međutim samo elektronskim putem. Mnogi od vas, koji se ne mogu naviknuti na kompjutere i svu tu tehniku, lagano će se kretati naprijed i odlučiće, da se konačno priključe na internet i da se uvežu. Ali ipak: iz vama još nepoznatih planova, zbog jakih udara energije i brzih geofizičkih promjena na zemlji, koje će uslijediti, vaše elektronske mreže će se ubrzo prekinuti. Mnogi od vas će se naći u klasičnoj situaciji „kako došlo, tako i otišlo“. Hoće li električni vodovi uopšte funkcionisati? Hoće li biti na raspolaganju dovoljno – ili uopšte bilo kakve - hrane i vode? Do kraja stoljeća može se i vama to desiti, da morate izdržati periode od jedne – do dvije sedmice sa nedovoljno vode, struje i hrane. Otada bi se mogle ubrzati promjene, koje se nižu jedna za drugom. Sve što možete tada uraditi jeste da brojite svaki trenutak svakoga dana. Pokušali su da vas ubijede, da je život vrsta nesreće i da on nema nikakvog značaja. Ne, mi vam kažemo suprotno: Veliki inženjer gore drži stvari u pokretu; bez njega će život zastati uz škripu – i ako i kad se to desi, to ne znači ništa drugo, nego to, da se događa generalno ponavljanje. Sada se u svijetu dešava ovo: vi ste predmet opšteg preticanja. Ali to svakako ne znači, da se vaš život prekida. Štaviše to bi značilo sljedeće: Koga god ili šta god da ste izabrali na ugledne položaje ili da ste unaprijedili – vlade, religijske vođe, sisteme obrazovanja, kraljeve, sveštenike, pape ili predsjednike, oni i njihova vlast biće dovedeni u pitanje. Sada je došlo vrijeme da se stvari kao što su moć i autoritet ponovo stave u ruke pojedinačnih ljudi. Vi ćete opet morati za sebe zahtijevati ono, o čemu većina vas još ne zna da je vaše. Mislite na to, da ćete u kosmičkim ljetopisima biti vođeni kao neobično moćna bića, kao tvorevina bogova. Vi ste kec u vašem rukavu, genetski stvoreni prije vječnosti a onda skriveni, sklonjeni od pogleda svih drugih, stvoreni „u slučaju da.“. Na različite načine ste razvrstani u hodnike vremena. Teško vas je naći u velikoj knjizi postojanja – ali ipak ste bili pronađeni. Vaše vremenske koordinate su sada poznate i kao posljedica toga pristižu mnogi posjetioci na vašu zemlju, jer svi oni znaju: Ovuda prolazi zlatna žila. A neki od vas će takođe pokušati da vas obmanu i dovedu u zabludu. Budite dakle veoma izbirljivi u vezi s tim šta birate za mišljenje i prije svega: Vjerujte u sebe dok otvarate svoje pretince svijesti. Možda ćete tada razumjeti da svjetlost ove infuzije energije iz nebeskih ravnica ne sija ni na šta drugo nego na kovčeg prepun zlata = koji se nalazi u vama. Kao dio porodice svjetlosti vi ste pripremljeni da otkrijete i razvijete ono što se već nalazi u vama. A mi kao vaša rodbina ćemo vam jedno vrijeme praviti društvo i stalno vas podsjećati na ovaj proces. Podržavaćemo vas i ohrabrivati. Bićemo dobri prijatelji, možda čak i ponekad čvrsto rame koje je potrebno da bi se oslobodili suza koje sa sobom nose razotkrivanje tajni i duboko urezana osjećanja. Ali molim vas bez suza krivice ili suza sažaljevanja = te nisu vrijedne prolijevanja. Nasuprot tome suze razotkrića liječe; one bi vam se mogle i češće pojaviti u očima dok čitate naše riječi i stičete životna iskustva. Ne stidite ih se jer one su te koji ukrućene kontrolne sisteme dovode do rastapanja, koji ponovo

otvaraju vaše misli, koje su do tada bile kao ošamućene i koje su vas sprečavale da razumijete ko ste vi uopšte. Snaga koja je u vama, data vam je prije vječnosti putem božanskih bića kada su sastavljali strukturu vašeg DNK-a. Sada morate saznati zašto baš sada toliki posjetioci iz svih nebeskih sfera jure ovamo. Ko su oni? Da li su oni bogovi stvoritelji? Vanzemaljci, stranci i drugi oblici inteligencije pojavljuju se sada u svakoj verziji stvarnosti. Naučićete živjeti sa ovim iskustvom, iako predstava, da bi se drugi oblici inteligencije mogli naprosto svugdje i u svako doba pojaviti, dovodi u pitanje vaš linearni pogled na stvari. Mislite na to: vaš linearni svijet se temelji na jednom kalendaru, jednom koji nije baš tako star; čak i takav jedan kalendar kao onaj kod Maya još uvijek je konstrukt vremena. Vrijeme se kao takvo, stvara oko određene teme, koja se zatim pokreće i pri tome dovoljno traje proizvodeći jedan oblik mišljenja, koji sa svoje strane stvara virtuelnu stvarnost i ukazuje na njen tok. Vrijeme je elastično; novo opažanje vremena je sigurno drugačije nego ono u vrijeme Plejadanaca. U stanju smo da pratimo knjigu vremena i da putujemo kroz vrijeme birajući pri tome određene koordinate. Preskakanje vremena. Morate naučiti da razumijete ovaj koncept; potom morate naučiti da i sami postanete vremenski skakači - prvo duhovno, a zatim i doslovno. Koridor je otvoren, a pri tome je važno razumjeti da vam svaka lekcija, svako iskustvo u svakodnevnim životu pomaže da otkrijete sami sebe i da sami sebe spoznate kao „građane galaksije“ - a prije svega kao ljudsko biće. Najvažniji zadatak koji u ovom trnutku treba da slijedite je taj – da živite. Razumijete li to? Htjeti stvarno živjeti i unijeti kontinuitet u život je izazov u sebi samom, jer što više i intenzivnije živite, što ste spremniji za upoznavanje mnogih stvari, utoliko više ćete saznati. Ovaj talas energije će vas duhovno pridići u život, on će izazvati mijenjanje vaše spoznaje, što će vašu svijest učiniti otvorenom za mnogo više stvari. Jedan od najvećih izazova sa kojim ćete se susresti, je taj da razumijete kako funkcioniše um. Već smo rekli, da ćemo vam dostaviti misli, od uma do uma. Vi naravno tek sada radite na tome da razvijete svoje telepatske sposobnosti. Neki su u međuvremenu veoma dobri u tome, dok drugi prosto ne mogu da zamisle, da i kako tako nešto treba da funkcioniše - a imate tu moć od rođenja. Kad biste je razvili, bili biste razboritiji nego što možete povjerovati da biste mogli biti. I: Kad biste bili razboritiji, ne bi se moglo lako uticati na vas. Postoji još mnogo toga što se krije od vas, neka veća nauka, a to je: liječiti vašu sposobnost; stvoriti posredstvom vašeg razuma nešto što biste poželjeli; posredstvom duhovne moći slati i primati poruke; vidjeti slike ili osjećati polje energije - to su sve sposobnosti koje se nalaze u vama. Želite li imati pravo na to, moglo bi manjini, koja živi bezbrižno i raskošno i koja drži uzde moći u rukama, biti teško da vas i dalje drži pod kontrolom. Kako bi i mogli, kada imaju posla sa slobodnim bićima – slobodnim od krivice, grijeha i ograničenja? Kao što smo rekli: Odaja bogova je dom ograničenog mišljenja. Bogovi, ili neko ili nešto što obožavate zatvaraju vas u kaveze mišljenja, jer na taj način vas je lako imati u šaci i kontrolisati. To je stara priča: Bogovi su se iživljavali na nebu, a onda se širili po univerzumu, sišli na zemlju, da bi se ujedinili sa sinovima i kćerkama čovječanstva, a onda su ponovo otišli. Vaša literatura je prepuna priča ove vrste. Bogovi su napustili svoje nasljednike i krvnu vezu, da bi preuzeli vlast. Njihovi nasljednici nisu se baš po svaku cijenu osjećali povezani sa čovječanstvom, tako su uveli u život sveštenike, vojsku i slično da bi vas držali pod kontrolom i iznudili poslušnost. U mračnom vremenu feudalizma na primjer, ljudi su na sve moguće načine bili izrabljivani. To je i danas još tako, iako ti oblici nisu vidljivi. Danas vas više ne mogu zadesiti inkvizicije, ne možete biti stavljeni na stub srama ili biti spaljeni na lomači. Ali ipak vas na neki prikriveni način drže pod kontrolom = tako prikriven da većina vas to ne shvata i zapravo je zadovoljna, što im se kaže šta treba da misle. Kada čuju sve ovo, nekima će biti veoma

teško da to shvate – ali ipak u tome je jedna od naših najvećih šansi. Ponekad one sadrže prividno nesavladive izazove, najteže lekcije, takođe i najskupocjenije dragulje saznanja i svjetlosti. Tema kontrola svijesti se na vašoj planeti prihvata prvo sa tamne, veoma tamne strane. Ipak nakon ovoga će nastati novo shvatanje a sa njim će sijati i novo svijetlo svjetlo, rasvjetljavanje samostalnog mišljenja, slično renesansi. Mnogo ljudi će napraviti iskorak i dovešće do izražaja istinu, o tome, kako se manipuliše čovječjim razumom. Onda ćete najvjerovatnije shvatiti, kako su bogovi ponovo igrali istu igru. A možda su i bogovi oni, koji su manipulisali određenim ljudima, koji su onda manipulisali vama, ostatkom čovječanstva, onima koji su poslušne ovce, koji su uvijek na vrijeme tu i koji po službenim pravilima završe na mesarskom panju i plate smrću. To će prestati! Ukoliko više saznate o tome, kako vas kontrolišu i kako utiču na vas, utoliko više ćete takođe uvidjeti, kako vas je lako hraniti podacima. Da li putem elektronske manipulacije koja se stalno ponavlja ili kroz tamnu, crno – tajnovitu zloupotrebu moći, pogotovo putem seksualnosti, kanibalizama i ubistva: Postoje sve moguće metode, da se ljudi rasloje i odvoje jedni od drugih. Vi morate da shvatite vaš duh i da ga upotrijebite kao alatku, jer je on vaš instrument sa kojim stvarate stvari. Kako je već rečeno, sve ima funkciju ogledala, i to je jedna od istina, koju ćemo vam približiti u toku naših priča, koje ćemo vam ispričati. Naši preci su saznali, da nam realitet odslikava ono, što smo sami. Sjetite se toga! Naučili su vas da vjerujete, da ste u ovom ogromnom univerzumu potpuno sami u velikom hodniku – tako su vas naravno mogli lakše kontrolisati. Jednom izolovani, ne možete vaš svijet porediti ni sa jednim drugim. Da imate mogućnost, otići u posjetu drugim svijetovima i ako bi tada zaključili, da u tom svijetu upravlja isti bog kao u vašem, možda biste došli na ideju da pogledate, kako postupa Bog u onom svijetu u odnosu na vaš svijet. Ili biste u tom svijetu našli nekog drugog boga, koji vama odgovara i odlučili da njemu dajete prednost. A postojala bi još i mogućnost, da otkrijete da uopšte nema Boga kao takvog – da su, štaviše, svi ljudi i sami bogovi. Kada ste izolovani nemate mogućnost da na ovaj način proširite vaše iskustvo. Skoncentrisani na vrijeme, koje protiče linearno sa veoma trodimenzionalnim tjelesnim iskustvima, vi ste sami sebe razdvojili od duhovne veze. Da ste možda još kao djeca sticali iskustva u drugim svijetovima i dimenzijama, tada se ne biste bojali, da zbog ovih iskustava budete obilježeni kao ludi, ne bi se kasnije plašili pri spominjanju ovih stvari. Strah od zabrane ili kazne dovela je vas do šutnje, pošto vam je više puta rečeno da držite zatvorena usta i da ne pričate o tome, jer ove stvari nisu bile prihvaćene. Ali zašto to one nisu bile. Možda zato što su snage sa kojima ste uspostavljali kontakte, tačno one snage, koje su vas mogle osloboditi. Za one među vama, koji su sve ovo iskusili: Vrijeme je da ovo cijenite i da zaključite da ste kao svijetlosna porodica snabdjeveni svim bogatstvima. Ni od koga vam ne treba licenca, već ste bogati, i možete ovo bogatsvo podijeliti sa ostalim saputnicima i vašom porodicom. Kao porodica svjetlosti možda imate ponekad utisak da se krećete zemljom kao odmetnici, kao dio jedne grupe ljudi koja se pita: “Kako sam uopšte došao na Zemlju? Zapravo se osjećam zvjezdano, galaktički, kosmički. Ovdje se još nikada nisam osjećao kao kod kuće; nisam nikada istinski pripadao svojoj porodici, nisam se radovao običajima ovog života ovdje. Uvijek sam gledao zvjezdano nebo, vidio bića – ponekad su neka od njih dolazila noću i posjećivala me.“ Da, svjetlosna porodica mogla je da priča neke potpuno čudne priče. Mnogi od ovih posjetilaca bili su bića koja su mogla da promijene svoj izgled i tako niste bili u stanju da im date ime ili da ih jasno označite, što bi naravno bio vaš 3 D – pokušaj. Vaši naučnici kažu: „Daj tom predmetu ime, zalijepi oznaku na njega, odredi mu vrstu i rod, fiksiraj ga i raščlani

na njegove sastavne dijelove, da bi spoznao o čemu se ovdje radi.“ Ipak sa tvojim propadanjem civilizacije i širenjem svijesti za multidimenzionalni život, vaša zapažanja će postati alatke, sa kojima ćete istraživati vašu stvarnost, rastaviti je, spoznati i označiti je tako, kao što ona zapravo i jeste. Vaša zapažanja proizilaze iz vaših osjećanja i vaših sposobnosti da budete ono što jeste, da priznate sami sebe, da vjerujete sami sebi – iako se mišljenje svih ostalih oko vas razlikuje od vašeg za 180 stepeni. Pa da, neki će vas čak smatrati porodom đavola. Za to vrijeme vi biste se mogli osjećati tako, kao da ste izabrani za metu, koju časte pogačama za krave i jabukama za konje. Kao ljudska bića vi ste ovaj stav ipak napustili i pristali na mnoge kompromise. Mi to vidimo ovako: Ako porodica svjetlosti ovdje na ovoj planeti traži za sebe dom, tada ćete sa sigurnošću cijelu planetu elektrizirati vašom energijom. Jednog dana svi će na jedan ili drugi način shvatiti da svi pripadamo svjetlosnoj porodici. Čak će se i vaši naučnici složiti s time da materija nije ništa drugo nego uhvaćeno svjetlo, što pretpostavlja, da ste svi dio svjetlosne porodice i da ste u srodstvu sa porodicom tame. Dok prenosimo naše priče mi ćemo sa sigurnošću obrazložiti zašto tama čini, to što čini, i zašto se svjetlosna porodica ponekad predstavlja kao tama, a tama kao svjetlost. Ako naprimjer pričamo o kontroli svijesti, onda ćete primijetiti: „O, to mora da je porodica tame, koja čini tako nešto, kao što je kontrola svijesti kod ljudi. Ko bi inače mogao da bude spreman za tako nešto? Svjetlosna porodica sigurno ne. Ili?“ Mogli bismo vas još jednom podsjetiti na to, da vas pitamo, šta je svjetlost. Ko posjeduje svjetlost? Odakle ona dolazi? Kako je stvorena? Koja je to vrsta svjetlosti? Koje je boje? Ima li ukus? Šta ona čini? Kolika joj je temperatura? Koje osjećaje ona budi u vama? Zapravo sve naše priče se vrte oko jedne stvari: oko izlječenja. Jer to je stvarni razlog zbog kojeg ste vi, kao svjetlosna porodica, ovdje: Izlječenje. Neki od vas sami sebe smatraju posjetiocima sa drugih planeta, koji su ovdje, da bi poučavali, da bi povećali njihovu frekvenciju kretanja i da bi im rekli: „Hej – vaš sistem propada; ovdje je nekoliko potpaljujućih ideja, i sad bježite odavdje!“ Svjetlosna porodica je neko vrijeme slijedila ovaj stav, „Samo napolje odavdje“ i ubrzo su se članovi porodice bavili time da odu odavdje, da bi izvršili svoje zadatke, i da su prije svega nešto potpuno zaboravili: da žive. A pošto vi, draga porodica svjetlosti, izlazite tako u vašim zadacima, mi smo u ovom času ovdje da bismo vas ponovo podsjetili na to: Živite kao što nikada prije niste živjeli. Vi ispunjavate vaš stvarni zadatak uistni time, što jednostavno živite = jer život znači stvaranje i spoznaja onoga što ste stvorili, prijem stvorenog carstva. Uzmite jednog seljaka na njegovim poljima: On priprema tlo, sije, žanje, priprema jelo i sjeda za bogato postavljen sto da uživa u jelu = jedno kneževsko jelo, kojem ništa ne nedostaje, a on izdašno uživa plodove svog stvaranja. Upravo to niste sebi više priznali, draga porodico svjetlosti: niste se dovoljno naselili da biste uživali plodove svog stvaranja. Upleli ste se u veoma marljivo činjenje i stvaranje da ste uživanje u stvarnom carstvu života, jednostavno biti u ovdje i sada i u vašoj živosti, potpuno izgubili iz vida. Hoćemo samo da vas podsjetimo da je carstvo ono što vam nedostaje. Mnoge lekcije, zadaci i izazovi, koje srećete u svakodnevnom životu - takođe što se tiče vašeg tijela, vašeg odnosa prema drugima i ukupnog svijeta, imaju veze sa time da se uči da se cijeni vrijednost života kao takvog. Šta je vama zaista nešto vrijedno? Šta je vama zaista važno? Šta znači karakter? Šta za vas znače moralne predstave? Šta je integritet? Mnogo od onoga što ćemo zajedno posmatrati ima veze sa vašim integritetom i vašom odgovornošću, kao i sa time, u kakvom su oni odnosu sa vašom slobodom, u onom času, u kojem vaš svijet u ovom najapsurdnijem od svih vremena igra totalno blesavo.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA II
Kapije vremena Ima mnogo razloga zbog kojih vam želimo saopštiti naše gledište. Gledano sa zemlje čini se kao da je naša kuća u Plejadama udaljena veoma daleko, jedna mala svjetlosna mrlja, skupina zvijezda sa svjetlucajućim svjetlom. Nas je sedam iako se tvrdilo da nas je ustvari osam i da je zemlja jedna od naših sestara, koja učestvuje u našem zajedničkom znanju. Koliko su nam naše zabilješke i naši preci pokazali čini se da je to u redu. Vi ste sa nama već dugo vremena porodično povezani. Kao porodica svjetlosti imate mnogo mogućnosti: vi se možete sastati kao multidimenzionalna bića izvan vremena i usaglasiti ; vi možete učiti, kako se samoodređeni krećete na skali vaše svijesti. Iako jedna ruka ima mnogo prstiju, ona je ipak povezana sa nečim još većim, naime tijelom. A ovo tijelo,je opet povezano sa nečim još većim. Kao ukupna porodica svjetlosti vi ste izazvani da pustite nevidljivo tijelo sa kojim ste povezani da postane vidljivo. Zapravo čitavo čovječanstvo je na taj način međusobno povezano, međutim za mali broj se to može dokazati. Mnogi su mišljenja da se sastoje od čvrstog fizičkog oblika i stoga su uvijek na putu traženja stvari koje im pomažu da održe taj čvrsti oblik u životu. A vaši preci su vam takođe pripovijedali da na sebe morate uzeti slične napore.Međutim, priče koje su vam pripovijedane možda ne odgovaraju sasvim istini. Možda su preci vašeg porodičnog ogranka živjeli na mnogo stepenu razvoja nego što vi možete i zamisliti. Vrijeme u kojem su oni živjeli sigurno nije bilo tako tehnološki orijentisano ali je tiranija i ugnjetavanje tada bilo na dnevnom redu isto kao i danas. Još oduvijek se vodila ogorčena borba za ljudski duh ali, ona je samo preslikavanje onoga što se izbori na većem igračkom polju multidimenzionalnog nivoa: naime borba za vašu dušu. Vaši hrišćanski mitovi pripovijedaju priču o bogu i đavolu, o Isusu Hristosu kao vašem spasiocu i ako niste dovoljno budni da temeljito ispitate pozadinu ovih priča, možete lako doći do mišljenja da stvarno morate biti "spaseni". Kao što je već rečeno nalazite se trenutno u dilemi, u raspadu vaše civilizacije, jer ste vašu slobodu mišljenja, spoznaju i izbor predali drugima. Slom se dešava takođe jer imate strah od vaših vlastitih osjećanja. Spektar vaših osjećanja je širok i moćan, međutim za mnoge među vama su osjećaji teret i sramota. Međutim samo putem vaših osjećaja ste u situaciji da izrazite i pojasnite šta zaista poštujete kao vrijedno. Da biste znali šta želite u svom životu, šta vam je kao čovjeku zaista vrijedno, moraćete "sistem" dovesti u pitanje. Sistem vam dostavlja nagrade onda ako slijedite njegove objave i uputstva: Čim odjekne zvono vi skačete, krećete i igrate igru bez pitanja i komentara za platnu vrećicu, godišnji odmor; prestiž i status, kao što je sistem predvidio. Zbog toga što ovaj tempo slijedite bez pitanja, zabranjujete sami sebi sposobnost slibodnog mišljenja. Kod ispita sa kojim ste sada konfrontirani se sve vrti oko moći; mi ćemo stoga zajedno pregledati neke pozitivne - i neke ne sasvim pozitivne = aspekte moći, jer jedno je jasno: nemože se pobjeći od moći. Vaša vrijednost i vaša moć su namjerno potkopavane korak po korak. Možda ste naučeni da vjerujete da ste po prirodi vezani sa mnogim greškama i nedostacima i da zbog toga moraju s vremena na vrijeme da nastupe bogovi da bi vas spasili od vas samih. Sada će se ovi bogovi, čiji je ples kroz nebeske sfere postao kosmički Quick Step, pojaviti u sljedećih 15 godina na svim mogućim mjestima, da bi vam vaše "spasenje" pomoću vaše tehnologije učinili dopadljivim. Dok vi dakle pokušavate da pronađete smisao iza svih apsurdnosti današnjeg vremena, pogledajte šta je za vas zaista važno, tako što vaša mjerila vrijednosti usmjerite na sebe same. Ovo je jedna od najvažnijih poruka od nas prema vama: Vaše genetsko nasljeđe je bogato neistraženim potencijalom.

Ostavite to za jedan momenat da se topi na vašem duhovnom jeziku a zatim pitajte: "Šta bih ja sve mogao imati zaista sadržano u mom genetskom potencijalu?" Zamislite uz to jedan kompjuter sa bankom podataka pun memorisanih informacija. Ako pritisnete tačno dugme dobijate pristup nevjerovatno velikoj količini podataka. Međutim iz kompjutera se može što se tiče podataka izvući samo ono što je u njega prethodno uneseno. U stvarnosti ste vi, što se tiče razvoja napredovali mnogo dalje nego najmodernija kompjuterska tehnologija, koju ćete ikada kreirati u trodimenzionalnoj realnosti. Vi ste žive biološke tvorevine veličanstvenog porijekla i sposobne da živite život kojemu ništa ne nedostaje. Sve što je potrebno je nekoliko korekcija da biste se stavili u pokret u šta spada nekoliko malih spoznaja koje ljudsko biće ne razumije tako lako. Umjesto da upotrebljavate životne alatke kojima već raspolažete, navodite se na to da zanemarite vaša najvrednija karakterna obilježja i da se povučete sami u sebe. Izbačen je mamac manjka vrijednosti u vašem pravcu = i vi ste ga progutali. Prema zabilješkama u vašim istorijskim knjigama čini se da ste morali sami da izborite mnoge slobode, prije svega pravo na slobodno mišljenje. Najveći dio tiranije, koji ste morali pustiti da pređe preko vas u zapadnom svijetu ima zaista veze sa kontrolom = i ugnjetavanjem = znanja i njegovog daljeg širenja. A neki od najgorih ugnjetača slobodnog znanja su religiozne institucije i grupacije na vašoj planeti. Da bi kako bilo ostali na vlasti, oni su sebi dozvoljavali prilično mnogo toga: od oduzimanja imovine preko krađe do cenzure, inkvizicije i ubistva. Hiljade ljudi su varvarski spaljene na lomači, mnoge biblioteke sa svojim neprocjenjivo vrijednim znanjima jednostavno su spaljene da bi se ugasile stare misterije. O čemu se radilo u ovim misterijama koje su moćnici tako proganjali da bi održali svoju moć? Zašto su vaše istorijske knjige pune vitezova krstaša, misionara i apostola, koji su se kretali cijelim svijetom? Da li su oni zaista bili na putu da bi preobratili pustare kao što je vama pripovijedano. Možda su iza ovih "kampanja" skriveni mnogo interesantniji razlozi i priče. Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano je ono, što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja. Da biste vi sebe dakle zaista razumjeli, udahnite najprije duboko i postanite svjesni vašeg tijela. Budite jednostavno ono što jeste i otkrit ćete da ste i dalje živi i da ste prije svega ovdje da biste živjeli. Kao sljedeće pustite vašu maštu da se ugra i načinite sebi sliku vaših predaka: vaših roditelja, bake i djeda, prabake i pradjeda i dalje nazad u vrijeme, pogledajte dali možete otkriti kraj vaše linije porijekla. Dakle, ako bi ga bilo, onda vi ne biste ovdje i sada mogli egzistirati? Dok vi dakle osavremenjujete vaše porijeklo, posmatrajte za momenat u duhu ovu liniju nasljeđa i genetske kodove koji su tačno u ovom momentu sadržani u vašim tijelima, geni, za koje mi tvrdimo da su tako vrijedni. Šta se prenosilo u vremenu pomoću ovih gena? Kako daleko možete duž ove linije u duhu ići unazad? Dok vam mi u vašem svijetu puštamo da dotiče naša energija, možete zamisliti da imamo pristup knjizi vremena i da i vi imate taj pristup? Koristite vašu moć zamišljanja i dozvolite sebi samima da spoznate istinsku multidimenzionalnost vašeg bića, dok čitate naše redove i posmatrate kako pri tome iz unutrašnjeg jezgra vašeg bića izviru nove realnosti. Naš glas odjekuje iz mnogo različitih pravaca i sa mnogih mjesta; ono se obraća direktno vašem multidimenzionalnom bitku. Mi vam pružamo male poslastice znanja, male komadiće istine i spoznaje da bismo vas na ovom putu pogurali naprijed, tako da vi povežete slobodne krajeve vašeg pamćenja i da se možete toga ponovo sjetiti, što se odigralo na zemlji time da vi ponovo dobijate znanje nazad, da ste ovdje već neko vrijeme, jer sve ono o čemu ste u proteklim hiljadama godina školovani i učeni, nije u

ovom pravcu bila baš velika pomoć. Prije više od 2000 godina je bio jednom već vremenski period mnogih mogućnosti i prilika; bilo je vrijeme u kojem je "smjena godišnjih doba" što je značilo iz jednog većeg vremenskog perioda prelaziti u drugo. Ovo je bila epoha „riba“ i kao i u svakom drugom "godišnjem dobu " bila je ovdje i porodica svjetlosti da bi uvela ovu epohu. Epohe markiraju novi početak takvih "godišnjih doba" i svako ima svoj flair. Dotična epoha određuje zaista i težište aktivnosti koje će se u njoj odvijati. Rana prilično mračna epohe riba, naročito prvih 500 godina, su bile obilježene ignorancijom i zbunjivanjem. Mnoge važne knjige, među njima i hrišćanska biblija, još ne postoje do trećeg ili do četvrtog vijeka u čvrstom pismenom obliku. Različite odcijepljene grupe su se formirale i svađale o tome, čiji bog je i istinski bog i koja knjiga sadrži stvarnu istinu. Ako istražite vaše ćelijsko pamćenje i krenete novim putevima opažanja, možete možda ponovo dobiti utisak, kao što je bilo prije. Odjeća je bila drugačija, boje vegetacije su bile svjetlucavije, a imao se utisak, da se iznad zemlje može dodirivati i samo nebo. Bila je to jedna sasvim druga epoha u kojoj se mogao opažati iznad zemlje jedan poseban oblik tišine, koju vi danas, nakraju 20. stoljeća, nemate više na raspolaganju. Vaš današnji svijet bruji i zuji od električne energije, čak i ako ste daleko napolju u zelenilu. Vi ste takoreći pritisnuli dugme za uključivanje vašeg svijeta i više ne znate šta je zapravo šta je tišina. Međutim vaš visoki sam to zna veoma dobro i to je taj visoki sam, o kojem vam govorimo, dok vaše oči čitaju ove redove i pokreću ideje koje vam prenosimo. Kad je epoha riba počela da cvjeta sve duše su bile odaslane ovamo, u namjeri da proživi jedan niz inkarnacija. Naravno da se pojavila porodica svjetlosti da bi ovoj vremenskoj epohi dala impulse i ostavila trajni utisak, da se stvari pokreću i da se stvaraju temelji za dalji razvoj. Neki vide epohu riba kao period prosvjećivanja i prosvetljivanja, vrijeme davanja i duboke kosmičke povezanosti. Mi bismo vas željeli zamoliti da pogledate unazad i pustite da još jedanput na vas djeluje ovaj vremenski period. Da li je ono što je rečeno upravo o posljednjih 2000 godina zaista istina? Vi morate znati: Dok jedna nova vremenska epoha brzo ide naprijed, može se veoma lako uhvatiti u razvoj koji se odvija na sebi samom i sebe samog zaboraviti. Ovo važi i za svaku vremensku epohu, svaku inkarnaciju i svako područje egzistencije. Na početku i na kraju svake vremenske epohe nastupa znatna promjena energija. To je slično, kao što je promjena političke administracije prema sljedećoj, i tačno kao i u politici sprovodi se takođe i ovdje, između vremenskih epoha, smjena vlasti. I vjerujte nam: Jedna od najvažnijih sila, koju zaista morate da razumijete je vlast. Ako pogledate vaše predstave o vrijednosti i ono što biste vi rado željeli imati, doći će možda neki od vas na ideju, da vlast ima isto značenje što i novac i obrnuto. Znanje je moć. Međutim mislite na to: To što raspolažete znanjem, još ne znači da rspolažete i mudrošću. Šta će se desiti sa vlašću zavisi od toga kako ćete upotrijebiti vaše znanje. Dok realnost daruje izraz starom zakonu, da se sam ogleda, određuje i ono šta ćete vi sa vašom vlašću postaviti, upravo ono, šta vam se u životu vraća. Važno je da vi to u sebi usvojite. Vi ne možete da pobjegnete pred vlašću i pred lekcijama, koje vam ona daje da učite: I ovdje nešto veoma važno: Sve što se danas usmjerava u vašem smijeru, treba da vam da osjećaj da ste nemoćni, da ne raspolažete ni zrnom vlasti. Ovaj model vjerovanja, uostalom duboko je duboko usidren u vašem ćelijskom pamćenju, on vam je usađen prije hiljada godina. Na početku vremenske epohe ribe inkarnirala su se mnoga bića, čiji se potencijal brzo razvio, što je pokrenulo ostatak čovječanstva, da se čudi i da se divi ovim bićima . Ova bića, muškarci, kao i žene, posjedovali su dar da spontano liječe ljude, jer su znali o kosmičkim zakonima. Tada nije bilo

telefona, telegrafa, televizije, ni telekompjutera - ništa, što je drugim ljudima inače moglo nešto brzo da prenese, što se upravo dešavalo negdje u svijetu. Tadašnji „ETele" sistem koji je postojao, je bila riječ koja je predavana od čovjeka do čovjeka. Ljudi nisu putovali vrlo daleko u onim danima, i samo mali broj je znao da čita i piše. Međutim svuda su istupala bića sa jednim takvim, već daleko razvijenim potencijalom. Ona su upotpunjavala čudo i elektrizirala svoju okolinu nekoliko stotina godina sa svojom energijom stavljenom tako otvoreno na raspolaganje. Oni su se razlili po oblastima, koje su vama danas poznate kao Srednji Istok, jedna oblast, koja uostalom u vrednovanju zauzima posebno mjesto u vašoj planetarnoj istoriji. Vi ste bili ovdje isključivo iz razloga da biste povećali ferkvencije vibracija vremenske epohe riba, tako što biste inspirisali ljude da koračaju kroz ovu kapiju promjena. Bilo je svih mogućih "znakova i čuda" na nebu = jednako kao što će sada uskoro opet biti da se vidi takvih znakova, kad uđete u 21. vijek. Bića i energije svjetla se iznose i holografišu projicirana na svodu vašeg neba. Neki će povjerovati da je to povratak Hristosa na zemlju da vas spasi. Vašem razmišljanju se krajnje lako može podmetnuti noga: ali ne uzimajte to tako k srcu, što vam mi ovdje hoćemo da saopštimo. Naše nastojanje je da vam pročitamo iz knjige, onako kako mi to s naše strane vidimo, tako da se probudite. Važno je da vi vaš život sami uzmete u ruke i učite, da se životu može stvarno oduzeti značenje i da je dio života da se uče određene lekcije. Jedna od najvažnijih lekcija za vas ima veze sa razvijanjem humora. Ako i dakle naše priče o vašem svijetu dijelimo sa vama, mislite na to da i dalje zadržite humor i zadržite pogled, usmjeren na razvoj ljudske svijesti. Svaki od vas je jedna svijest, koja se stalno ponovo inkarnira - i opet vi danas živite tako, kao da vaš život ima smisao - i ako je beznačajna borba, borba protiv bolesti, slabosti, gladi i rata. I gdje je u svemu tome ostala ljubav? Svako od vas bi volio da ga barem jednom u životu dodirne ljubav, i mnogi od vas dolaze stalno ovdje, da iskuse ljubav. Kada otkrijete šta vam je zaista bitno, šta je zaista vrijedno i koje su vaše prave vrijednosti, onda vas želimo ponovo zamoliti, da se za jedan momenat zaustavite i razmislite o ovome: koliko je ljubav bitna? Ljubav dolazi u različitim oblicima ukusa i iskustva o tome. Ljubav je postupak otvaranja srca i povezivanje sa jednim električnim poljem, koje ljude međusobno spaja i koje vas na jedan način dodiruje, koje vas nikada ne isključuje. Listanjem knjige zemlje stalno nailazimo na činjenicu da ono što vas vodi naprijed, ove određene frenkvencije vibracija, ona nevidljiva snaga, je sa imenom ljubav. Ipak, među vama još nema spoznaje, što je razlog, zbog kojeg ste vi sada ovdje, da se skupe iskustva, da se nauči, da se prikupe podaci i da se zabavi. Međutim vrijednost ljubavi je za vas nešto potpuno novo. U tome nije ništa pogrešno. Ali ultimativna životna lekcija se sastoji u tome da se dospije do razumijevanja frekvencija vibracija. Sve što vi za to morate učiniti je da je osjetite = i da znate da je upravo to najteži dio ispita. I opet svako od vas dolazi ovdje iz jednog razloga, i nigdje drugo u velikom carstvu egzistencije ljubav nije tako raznovrsna i bogata, tako neograničena i nepovezana, a tako jedinstvena kao ovdje u granicama mliječnog puta, što mi označavamo kao "Biblioteka zemlja". Mi vas želimo dakle opet zamoliti, da vam damo predstavu šta se nalazi u vašim genima. Mi označavamo vaš svijet kao Biblioteka Zemlja, zato što biblioteke prikupljaju podatke i informacije. Ako ste vi dakle ovdje najistaknutija bića, mnogo više napredna nego što je to vaša tehnologija, šta je onda sadržano u genima? Da li bi to moglo biti bogatstvo ljubavi, koje je tako neizmjerno veliko i višestruko, da to ni jedan bog nije htio da vidi vani jer je previše "varljivo". Razmislite jedan momenat o tome. Vi znate pak da je prilično zarazan ovaj osjećaj ljubavi, ili ne? Ljubav se širi veoma brzo i ona je suprotnost strahu. Ako se zabavite pitanjem straha i budete iskreni prema sebi, prepoznaćete da se mnoge ideje, koje su vam unesene kroz vaše pretke, vaše knjige i vaše priče, vrte oko straha. Vama je strah od Boga uliven u vaše tijelo. Vi ste dovedeni do ubijeđenja da vaš

autoritet treba da je ispod vašeg bića, budući da niste sposobni da sa svojim biološkim bićem izađete na kraj. I sada ste vi ubijeđeni u to, da su vaše nacionalne vlade nedostatne i da vam nedostaje jedna veća globalna vlada, da bi bila u skladu sa vašim svijetom. Morate konačno početi razumijevati sebe kao spiritualnon = biološko biće i živjeti samoodređeno. I uz to je ljubav jedan od ključnih alata života. Koliko dobro i spretno se služite sa ovim alatom, koliko ste vi sami jedan izvor ljubavi i koliko se ponašate odgovorno, su lekcije, a učenje njihovih rješenja je povod za vaše bivstvovanje ovdje. Isto tako kako vas molimo, da vas pitamo, odakle dolazi svjetlost i šta vi činite sa njom , tako da vas molimo sada, da vas pitamo isto ono što se tiče ljubavi: Odakle dolazi ljubav? Tražite li je vi izvan vašeg bitka? Da li ste ikada o tome razmišljali, da i sebe date Majci zemlji i nebeskim sferama? Da li ste ikada o tome razmišljali da se prepustite atomima i molekulima, koje se postojano kreću u vašem tijelu? Vaša tijela nisu ništa čvrsto, ništa ovdje nije stvarno čvrsto. Sve je jedan ples energije, koja se jednostavno u određenim oblicima zgušnjava, jer su vaša opažanja tako usmjerena da vide realnost na ovaj način i da nastave linearan način gledanja na stvari. Npr, probudite li se svakog jutra i uspostavite ponovo najtačnije svoj izgled. Vaš prvi susret sa samim sobom uslijedi obično pred ogledalom u kupatilu. Vi očekujete jednostavno, da vidite samog sebe tamo u ogledalu, jer vaša realnost se stvara kroz vaša stara očekivanja, kondicioniranja i šeme razmišljanja. Kontrola svijesti donosi neke čudnovate pupoljke. Vaše ćelijsko pamćenje sadrži još puno ograničavanja mišljenja; granice, koje su podučavali vaši preci i koje su vam postavljane. Vaša reakcija na ovo podučavanje koje se odvijalo hiljadama godina, na okolnosti onog vremena = vaše refleksije na teme kao što su nasilje, zakoni i autoriteti = tokom vaših svakodnevnih života je u vašim tijelima bilo duboko upisano. Sve, što u svakodnevnom životu poduzmete i doživite, u vašem fizičkom tijelu biće snimljeno i memorisano; i samo zato što se možda nesvjesno ne možete sjetiti ovih zabilješki ne znači da ono nije sadržano u vašem ćelijskom sjećanju. Na život svedena sjećanja i modeli ponašanja prenosiće se genima sa jedne generacije na drugu. Kada se prati priča zapadnog svijeta, može se primjetiti da ste vi kroz generacije ovaj ostali utisak straha prenosili i održavali. Kada se porodica svijetla prije 2000 godina inkarnirala, bili ste posvećenici svjetla i ljubavi, sa mnogim čudotvornim sposobnostima, i autoriteti su se osjećali ugroženi. Oni su imali nešto protiv, da mase saznavaju o ovom učenju, tako da je od početka bilo mnogo protivničkih pokreta protiv širenja ovog učenja. Neki vraćaju ovo buđenje svijesti na rođenje hrišćanstva, na pripovijedanja, koja se graniče sa karakterom bića, koje je vama poznato kao Isus Hristos. On je zaista bio karakter sa mnogim skiciran i skopljen. I zapravo ovo su priče o porodici svjetlosti, koje su došle na zemlju da bi joj donijele istinu, da izazove sistem i da razbije tiraniju, u onom času u kojem je postojao potencijal za temeljne promjene. Karakter Isusa Hrista je tako predstavljen, da su ove vanredne i spektakularne moći bile koncentrisane u jednom jedinom, natprirodnom biću. Zamislite, šta bi se moglo desiti, kad bi znanje i samoiscjeljenje i zakon " Tako kako misliš, tako će ti se desiti" opšte priznato i usvojeno. Šta bi se desilo kada bi ljudi ovo veoma brzo sproveli u djelo? Pa, Rimsko carstvo sa sigurnošću nije htjelo vidjeti svoje podanike moćnije od njenih vladara. Rimsko carstvo je bilo verzija epohe riba današnjeg novog svjetskog poretka = jedna skladna paralela epohe vodenjaka. Oba poretka ondašnji kao i današnji su nudili i nude mogućnost za nastajanje svjetske vladavine moći. Pri tome moćnici postupaju obično tako, da najprije ubijede ljude da se njima mora upravljati i da moraju biti kontrolisani. Tako se stvaraju problemi, koji ne bi ni postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha = ne blagoslov ljubavi, koji je bio poruka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prilično jakim zračenjem, a kada se osjećaji straha zadrže u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom "varljivošću " kao i ljubav u svim pravcima.

Jednom se vodila bitka za ljubav i strah. Da je ljubav pobijedila, bili bi ljudi u stanju da razumiju prirodu svojih viših moći: dar duha, da se tijelo izvan spoznajno transformiše, da astralno putuje i da se osjeća povezanim sa svime što jeste. Da je ovo bio rezultat, tada bi se međusobno razdvajanje ljudi dovelo do kraja. Ipak, tako ne bi trebalo biti. Zadnjih 2000 godina radije ste se dublje kretali unutar razdvojenosti nego dublje u jedinstvenosti i ljubavi. Strah je pobijedio. Želite li ovo dovesti u pitanje, onda vas molimo da otvorite lepezu vaše priče i jednostavno da brojite koliko ljudi mora ostaviti svoj život u ime više sile. Izbrojite spaljene knjige, izmučene i napaćene ljude, ugašene narode i razorene spise starog doba. Jedna energija, koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila moći nad ostalima, izlila se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su povučene i sakrivene iz duhovnog prometa. Porodica svjetlosti se međutim nije zadržala samo na Srednjem Istoku; ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograničen kao što je vama bilo rečeno; čak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja. Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent veći dio svoga znanja; vrlo brzo će stari artefakti iz praistorijskog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedočanstvo. Oni su bili zapravo već otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egipćani, ljudi sa Srednjeg Istoka i čak i Kinezi su dolazili u Ameriku. Morska plovidba u starom dobu je poznavala navigaciju na svjetskim morima. I tako je i porodica svjetlosti dospjela daleko i raznosila svoju poruku okolo u svim pravcima. Iz ovog razloga pripovijedaju prastanovnici i urođenici još uvijek priče o mirotvorcima koji su dolazili preko mora, davali im znanje o povećanju njihovih frekvencija vibracija i pokazivali im, ukoliko je to bilo potrebno da bi se moglo živjeti u harmoniji. Da li ste o tome već razmišljali: Šta mi je potrebno da bih mogao živjeti u harmoniji? Čini se da je za to potreban novac iz banke, automobil, odjeća i krov nad glavom. I to je tačno. Tako je napravljen vaš svijet u današnje vrijeme. Ipak mi bismo vas htjeli podsjetiti na to, da mnoge stvari do kojih vam je danas stalo već sutra neće više biti tu = prije svega onda, ako ne budete živjeli u skladu sa kosmičkim zakonima. Ukoliko ste već upoznati sa spoznajom da vaše misli imaju uticaja na sve i da vi stvarate vašu vlastitu realnost, onda budite sigurni da se vaša verzija realnosti neće jednostavno raspršiti u vazduhu. Oni opet, koji se neće povinovati tom zakonu, će se brzo probuditi. Onaj koji traži autoritet iznad svog sam, pleše QuickStep bogova u kavezu ograničenog mišljenja i igra njihovu igru. Međutim u momentu, u kojem vaš svijet stoji naglavačke, pojavljuje se mogućnost da u vašem životu postavite nove prioritete, jer u vama postoje te sile, koje možete crpiti iz spoznaje vaših vlastitih vrijednosti, iz onoga što ste zaista vrijedni. Mi smo u stanju da vidimo ove snažne izvore energije, koji sada dostižu vaš svijet i djelimično utiču na vas. Ima cijeli niz priča o različitim izborima, koje srećete u vašem životu; dakle ne vjerujte da u vašoj egzistenciji postoji samo mali izbor stvari, za koje se možete odlučiti. Svaki od vas stvara u svakom momentu vremena jedan svijet sa hiljadama mogućnosti, zavisno od toga, šta hoćete i šta je za vas važno. Iz našeg ugla posmatranja mi prepoznajemo da će vam životno pletivo pomoći da date životu veće značenje, tako da vam pripadne najbolje iz cjeline. ukoliko imate želju da idete višim putem, onim sa najboljim pogledom na stvari, onda vam predlažemo da putujete sa ljubavlju u prtljažniku, ljubavlju koja može da izraste samo iz vas samih. I dok vi učite da prihvatite i volite sami sebe za vas postaje jednostavnije da volite i cijenite vaše pretke. Tako što ćete vašu ljubav proširiti na vaše pretke, biće vam lakše da savladate strahove i postanete svjesni u kakav ste se sveobuhvatan projekat upustili. Ovaj projekat je tako snažan u svom obimu da tih par hiljada godina o kojima ni ovdje govorimo predstavljaju samo male vrhove igle na dugom tragu vremena egzistencije. Na pragu ove kapije vremena tok energije se ubrzava da bi se stvorila osnova za one koji dolaze.

Energije koje vam dotiču u dolazećoj vremenskoj epohi vodenjaka imaju za cilj da prosvijetle cijelo čovječanstvo. Da bi se ovo moglo desiti vi morate učiti da razumijete domete vaše prošlosti, vašu karmu i lekcije vremenske epohe ribe koja ističe. Morate da shvatite smisao i svrhu posljednjih 2000 godina i dostaviti svijest o postojanju cijelom čovječanstvu. Iz mnogih razloga je preko vaše svijesti postavljen veo nalik gustoj i teškoj magli. U času vašeg rođenja najveći broj od vas je osjetio da je život borba. U vašem djetinjstvu ste pokušavali da oduzmete životu bilo kakav smisao, ali vam je stalno bilo objašnjavano batinom da život nema nikakav određen smisao ili svrhu - da je pun straha i užasa. U školi ste morali onda učiti napamet stvari koje nisu imale veze sa vašim životom, nego su isticale stare ograničene predstave o odvojenosti. Sve je bilo međusobno razdvojeno, ništa nije posjedovali bilo kakvo dublje značenje, sve je bio jedan veliki udes. Najvećem broju vaših predaka je utsnuta ova predstava, međutim među vašim precima je bilo buntovnika i otpadnika, isto kao i u vašem vremenu. Vi ste danas isto tako otpadnici kao što su i vaši preci prije 2000 godina a i njihovi preci prije još 2000 godina. Uvijek ima takvih, koji ono što piše u istorijskim knjigama ne uzimaju za gotovo. Prisjetite se da su ove istorijske knjige pisali pobjednici; dakle oni, koji žive po svojoj vlastitoj istini, bilježe svoju istoriju u svojim genima i u sferi etera. Jedna od najvećih sila transformacije u vašem svijetu je ženska energija, označena kao majka i boginja, koja asocira ljubav na upečatljiv način. Ženski princip daje bitku životnu snagu i već duže vrijeme je hranjiva snaga na vašoj planeti. Boginja će veoma skoro ponovo zauzeti svoje mjesto kao pravedan čuvar ljudske svijesti. U današnje vrijeme vašem svijetu nedostaje razumijevanje za energetski princip boginje, što se pokazuje u tome, da žene trenutno imaju malu moć i da je ženama, kako od strane muškaraca tako i od ravnih njima priznata mala vrijednost. Žena je glasnik života a, samo putem njenog iskustva rađanja - stvaranje života iz jedne sjemenke - i jedne jajne ćelije - je moguće da se mogu slušati glasovi naših predaka kroz vrijeme i prostor, a da dijete to ima zabilježeno u ćelijskom pamćenju. Paganima u prethodnom vremenu je ova energija prije 2000 godina, u vremenu prosvijećivanja, bila veoma realna. Oni su u svojoj kulturi držali pogled usmjeren na boginju, iako je princip boginje sve više nestajao iz vidokruga svijesti. Kultura boginje je ovladala apstraktnim mišljenjem; ličnim prilikama, iskustva i njihova gledišta o protoku vremena su bila prije ciklična nego linearna. Nestajanje znanja koje je držala boginja i smjena vlasti prema energiji kojom su ovladali muškarci prije 2000 godina je bilo presudno za linearno razmišljanje, u kojem u prvom planu ponovo stoji koncept "ništa nije zaista povezano sa nečim drugim " Kultura boginje je razumjela moć rođenja, princip da je sve živo i od značaja: biljke, životinje i elementi zemlje, voda vatra i vazduh. A ljudi su nevidljivi jer su razumjeli kao nešto što je napunjeno energijom i duhom. Vaše čulo vida nije izvježbano u tome da može da opaža eter. Prije mnogo vremena je izmjenjen vaš genetski plan strukture po određenim uputstvima, a vaša biološka komponenta je tako aranžirana, da odgovarate određenim modelima ponašanja. Ova priča vodi daleko nazad u prošlost. Na vas se može uticati na telepatski način, a vaši stvoritelji vam mogu dostaviti energije u obliku vibracija, koji vašu DNK zaista prestrukturiraju. Prije stotine hiljada godina vi ste bili predmet eksperimenata. Bilo kada ćete se možda pitati: "Ko su ova bića stvoritelji?" I onaj dio istorije ćemo ovdje još pokriti. Još jednom za podsjećanje: Priča, koju mi pričamo, je priča koja se razvija u vama samima, isto tako kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima. Oni, koji se u svom načinu života bili blizu zemlje i razumjeli ženski princip, su vjerovali da bog boravi u svim stvarima. Oni nisu imali samo jednog jedinog boga, jer su bili sposobni za apstraktne stvari. Sa svojom bliskošću zemlji oni su razumjeli biće biljaka i životinja. Njihovi vremenski ciklusi su određivani sunčevom mjenom i smjenom dana i noći, jer su posmatrali znakove na nebu.

U njihovom svijetu nije bilo novina; oni su čitali svijet u kojem su živjeli. Iako je život nudio više izazova bio je na mnogeo načina jednostavniji, a ljudi nisu težili tako mnogo ka gomilanju materijalnih dobara. Oni su živjeli zajedno u malim grupama, jer su bili upućeni jedni na druge. Postojalo je sjećanje na porijeklo porodice a takođe i usmeno prenesena istorija je bila veoma važna, tako da su ljudi u svom razmišljanju bili vrlo budni. Oni su zadržali priče u sjećanju i mogli su da slijede svoje porodično stablo unazad kroz vijekove. I zaista to je bio jedan od najčešćih i najuobičajenijih oblika zabave, pripovijedanje priča uz logorsku vatru. Praznici i svečanosti su se održavali prema nebeskim kretanjima a uravnoteženost između svjetla i tame je određivala sliku starog svijeta, onakvu kakvu je vi znate. LJudi iz prethodnog doba su prepoznali šta se odigrava na nebu. Ljeti su često spavali pod vedrim nebom. Kolibe, dvorci i tvrđave su bili traženi samo u hladnim godišnjim dobima. Nebo i atmosfera su im davali impulse i inspiracije i koliko su se mogli sjećati tumačili su priče koje su njima prenošene da li uklesane u obliku hijeroglifa u kamenu ili zadržani u pismenom obliku na pergamentu dešavanja na nebu. Čini se da u vašim istorijskim zabilješkama nebo ima posebno značenje. Svi zapisi su puni izvještaja o tome, šta je sa neba dolazilo dolje na zemlju i koja kretanja i aktivnosti su se odvijala na nebu. Kao što je već rečeno niko nije dospio mnogo daleko, niti je imao mogućnost da sazna šta se dešavalo u velikoj daljini. Veliki zabavni program se svake noći održavao na platnu neba. Oni koji su željeli da tumače znakove i aktivnosti neba, zauzimali su poziciju posrednika između stelarnog roditeljstva i zemaljske djece. Vašim precima je bili vrlo važno znanje o tome šta ih je vezivalo sa zemljom i da podučavaju zajedno sa porodicom svjetlosti o vibracijama ljubavi. To je bilo jedno krajnje dinamično vrijeme. Naravno da je znanje o ovim stvarima dalo ljudima njihovu vlastitu slobodu, a mnogi su bili zastrašeni svojim visokim potencijalom moći pa su se stoga ispunili vibracijama straha. Tadašnji vladajući autoritet - stari svjetski poredak, rimsko carstvo - je protjerivalo i ubijalo članove porodice svjetlosti. Na početku hrišćanstva bilo je mnogo malih grupa koje su se međusobno ubijale. Nije se jednostavno došlo do saglasnosti o tome šta je istina i šta je ispravno, pa su učene mnoge predstave, jedna drugoj suprotstavljene, jer nije postojao samo jedan, nego mnogo učitelja. Takođe i danas vi imate mnogo učitelja , ali neki od vas posmatraju stvari prema samo jednom. Vi ćete morati zahtijevati pravo na vlastitu moć. 2000 godina kasnije, Vi ste proizvod strahova koji su uskladišteni u vašem ćelijskom pamćenju; straha od toga da se otvorite jednom novom razumijevanju vašeg bića i straha od toga da postanete svemoćni. Vaši preci su se plašili toga da ne bi kao gladijatori bili bačeni lavovima ili da ne bi mučenjem i razapinjanjem trpjeli bolnu smrt, jer je one koji su stajali pri svojim ubjeđenjima očekivala takva sudbina. Vaša istorija je prožeta zabilješkama o borbama i ratovima na svim krajevima vaše planete, kod kojih se radilo o tome da se odredi, čiji bog je pravi, čija vjera je prava, ko su čestiti, a ko su nevjernici. Posmatrajte tu istoriju iz neke veće perspektive, pa će vam se učiniti nešto čudnovato: Kako je mogao jedan te isti model tako snažno da vlada svijetom? Zbog čega smo stalno nalazili ljude kako se međusobno ubijaju zbog svoje istine, zbog svog boga - navodno jednog boga, koji se bazira na ljubavi, međutim koja treba da boravi izvan samog? No, svejedno šta se ovdje odigrava - ključ za rješenje konflikata je, da volite sami sebe i da se te vibracije ljubavi oko vas mogu osjetiti. To će otvoriti mnoga vrata - i kapije vremena - što šta je možda nepoželjno, i tako, vas mnogo neće doseći, nego će proći pored vas. Danas ste konfrontirani sa prilikom koja se stalno vraća. U svijesti čovjeka su zapisana sva iskustva ljudskog roda. Svaki puta kad jedna vremenska epoha prelazi u neku drugu je data jedna takva veličanstvena prilika - šta ćete vi dakle sada sa time napraviti? Da li ćete postaviti zahtjev za svojom moći? Da li ćete postaviti zahtjev na ono , što je u vašim genima već sadržano? Ako u duhu i dalje

idete nazad, možda se sjetite neke dalje tačke u kalendaru , koja leži tačno nasuprot one na kojoj se sada nalazite u ciklsu od 26 000 godina koji se uspostavlja na osnovu kružnog kretanja vaše planete. Tačno nasuprot životinjskog kruga na drugoj strani , dakle prije 13 000 godina postojalo je jedno drugo važno vrijeme prosvjećivanja i prosvjetljivanja. To je bilo vrijeme u kojem se radilo isto tako o razumijevanju principa moći, vrijeme sa kojim vi u svojim sjećanjima povezujete slom jedne veoma stare civilizacije u kojoj se nije mogla manifestovati kraljevska epoha, jer su naspram nje stajali previše ega i sujete. Niko u Atlantidi nije ubrajao ljubav u najvažnije posjede. Šta vam govore danas njihova iskustva još od prije 13 000 godina ? Šta odjekuje kao sjećanje iz dubina kulture Atlantide? Ova kultura je dopirala svuda. Atlanti su bili veoma pouzdani u upravljanju svojom tehnologijom , a i oni su takođe razumijevali eter kao nevidljivi svijet duha, svijet koji je već mogao biti istočen za dovođenje energije. Oni su poznavali sile kristala i moć koja je boravila u njihovom vlastitom duhu. Međutim više nego to, oni su razumjeli i kontrolu misli, jer znanje o mogućnosti manipulacije ljudskim duhom dopire daleko u prošlost. U kasnom 20. vijeku izgleda tako kao da je to dotjerano do perfekcije, ali ove prakse se mogu pratiti unazad do najranijih početaka egzistencije, kao što neki od vas već znaju ili sada ponovo stiču kao znanje. Ispiti koji vam se daju kao ljudskim bićima, nemaju veze samo sa izazovima u trećoj dimenziji, iako i njih ima čitavo mnoštvo. Prilika koja vam se sada nudi leži u razumijevanju da u različitim ciklusima egzistencije ponovo proživite određena vremena da biste dostigli nešto jedinstveno. Vrijeme je da svoju moć priznate i živite u ovdje i sada. Živite za slobodu, jer razmjera slobode kojom raspolažete zavisi od vaše odgovornosti. Ako niste u stanju da odgovorite, pravilno da reagujete, sami sebe ćete uhvatiti u mrežu, koja je isprepletena tako, da se ne možete iz nje više nikada osloboditi. Kao porodica svjetlosti bismo željeli ovo adresirati na vas: pogledajte šta se u vama samima nalazi. Istorijske zabilješke vašeg svijeta pokazuju da su ljudi stalno bili kažnjavani zbog slobodnog mišljenja. Vi živite u svijetu koji vam je nekada prodala neka "istina": "Zemlja je centar univerzuma. A svako, ko je drugog mišljenja, će biti spaljen na lomači!" Danas ste vi konfrontirani sa sličnom promjenom opažanja. Da li ćete svoj horizont o onome što mislite proširiti i skupiti hrabrost da izgovorite i živite vašu istini? Ljubav koja iznutra narasta je bitan sastavni dio ove promjene. Život počinje u onom momentu u kojem prepoznajete da vi sami birate ono što hoćete da budete. Vi ste multidimenzionalna bića i tu se mogu upoznati mnogi nivoi egzistencije. Na tim nivoima ima mnogo vaših verzija koje su živjele prije 1 000 godina i prije 13 000 godina, a sada su napravile skok u sadašnju realnost, da bi skupili iskustva. A ukoliko otkrijete da u tom tadašnjem trenutku niste živjeli, onda ste možda u duhu pronjuškali biblioteke vremena u kojima je sve zabilježeno i u kojima sve istovremeno egzistira; gdje se otvaraju zavjese da bi se oslobodio pogled na platno vašeg duha na kojem vam se slikovito kao na video filmu pokazuje šta se desilo, tako da možete spoznati ko ste i šta ste. Vaš svijet će vam se možda ponekad pojaviti zagonetan. Možda imate osjećaj da ima mnogo toga da se usvoji, da se povremeno pitate: "Kako mogu cjelini oduzeti smisao?" Vi možete. Vi ćete. Vi morate. Vi ste ovdje da biste otvorili stranu oblast i opažali neimenovane prilike. Ako tako činite moći ćete otkriti jednu od vaših najizraženijih sposobnosti: Vi ste stvoritelj. Vi niste žrtve: I vi niste "defektni." Vama ne trebaju nikakvi autoriteti. I niko ne mora da vas spasava. Vi ne treba da učite napamet iz knjiga. Ono što morate da učite je da koristite vašu snagu volje i namjeru da opažate veličanstveni procvat života u vašem sada. Vaš svijet je usmjeren na razdvojenost na beznačajni život onamo; u svem neredu grijeha, krivice, neba i pakla i zaista je čudno što bilo ko želi da ponovo bude rođen. Ipak ljubav je ovdje prisutna u

onom obliku koji ne možete spoznati nigdje drugo. Vaša konačna sudbina je da cijeli svijet preobratite u vibracije ljubavi, a mi smo ovdje da bismo vas podržavali u tom procesu. Mi to međutim ne možemo učinuti za vas. Ustvari je sve što mi možemo učiniti, da vas podržavamo, da vam pustimo da dotiču ideje i da vas možda malo podbadamo. Vi ste konačni radnici, stvoritelji i preduzimači. Što više shvatate kontrolu duha i njene različite oblasti uticaja, utoliko ćete prije prepoznati da vas se lako može držati pod kontrolom, budući da vi nećete da preuzmete odgovornost za sebe same. Vama se jednostavno dopada da dobijate ideje izvana i da ne morate sami misliti. Vama se dopada da vam se kaže šta treba da radite. Vama se dopada da zurfate po internetu pri čemu pak ne primjećujete da vas ideje koje se tamo prezentuju zatvaraju u već spomenute kaveze ograničenog mišljenja. Vi nemate nikakve predstave o tome da se vaši geni mogu prestruktuirati na telepatskom putu. Ovo takođe nije tako jednostavno, a ipak će biti urađeno naročito na kraju jedne stare i početkom jedne nove vremenske epohe. Energetski izvori koji iz prostora struje unutra prema vama da bi vas probudio uvodi vam moć. Ako vi pak dalje vašu moć predate drugima, živjećete veoma brzo u najgoroj tiraniji koju ovaj svijet može da podnese, tiraniji koja će dopirati daleko i koja vodi konačno do kolonizacije kosmosa. Ova tiranija se još drži u tajnosti. Ona egzistira kao tajna kolonizacija svemira, međutim vi toga niste svjesni, jer vam se prezentuje jedna story, koja sadrži samo mali dio cijele istine. Tamo napolju egzistiraju kolonije a ljudi vaše planete su već neko vrijeme na mjesecu, marsu i dalje izvan toga. Planete su žive, isto kao i vi, one su elektromagnetska bića sa uticajem na vas. U ovom vremenu je važno da se vi ponovo probudite i prepoznate, koju važnu ulogu igraju nebeska tijela. Tamni veo se proširio preko vaše svijesti, tako taman i impresivan, damnogi od vas s pravom imaju strah od života. Vaša tijela su danas opterećena rakom, stresom i otrovom, jer ste drilovani tokom svih ovih godina da osjećate strah, a time da iz drugih područja privlačite negativne energije. U carstvu etera se bića hrane vašim strahovima nižih energetskih područja. Realnost se ogleda sama. Rasturanje užasa je bilo prilično masivno. Pomoću beznačajnih podataka i beznačajnog života onamo ste privukli suštine, koje kao vampiri ili paraziti oduzimaju vašu snagu, a da vi toga uopšte niste svjesni. Oni sišu vašu životnu snagu, jer je vi ne zahtijevate za vas same. Stoga vam kažemo, dragi ljudi: Volite sami sebe, budite vrijedni vas, onoga što ste. Vi se krećete naprijed i počinjete stalno da razumijevate apsurdnost vašeg vremena, koja se širi, kao i razlog za slom vaše civilizacije ; volite sebe same isto tako u rastućoj mjeri. Sa proširenjem vaših opažanja vi ćete biti u stanju da nanovo uredite vašu civilizaciju - ovoga puta međutim na temelju respekta i ocjene vrijednosti za sve živote, takođe i vaše multidimenzionalne pretke, njihove roditelje i za aspekte vašeg vlastitog sam, koji su sposobni za reinkarnaciju. Gledajte sebe kao dijamant, čije se različite fasete odražavaju na sva ova područja života na vašem putovanju ka otkriću prema vama samima. Iako se najprije još imao utisak, kao da je novi svijet rastrgan u sebi, ozdravljenje je na putu ka vama. Novo može samo nastati tamo gdje je staro potreseno i odstranjeno. Ove riječi vam šalju energiju, koja će vas sprovesti u 21. vijek. Naše riječi stvaraju nešto kao most, most u vašem razumu, koji počiva na istini. Samo vi sami možete za sebe otkriti šta je za vas istina. Mislite na to: Ono što vi kao istinu poštujete, postaće vaša realnost. Prije 2000 godina je porodica svjetlosti rekla: "Vama se dešava prema vašem mišljenju. Postupajte sa drugima onako kao biste vi željeli da oni postupaju sa vama." Ovo učenje se ponovo javlja: ako se porodica svjetlosti pojavi ponovo, hoćete li se jos jedanput baciti kao gladijatori lavovima da vas požderu. Hoćete li se nanovo rascijepiti ili međusobno ratovati? Hoćete li se opet svađati o tome čiji je pogled na stvari ispravan? Vi biste sada u vašem ćelijskom pamćenju istraživati i utvrditi: "Ah, da ja sam već jednom bio ovdje, i vidim da smo posljednji puta pustili da pobjegne jedna velika prilika. Mi smo stvorili strah i bol i 2000 razdvojenosti za čovječanstvo. I divota onog vremena je potpuno

nestala. Sada, pustite da vas se nosi u ovom prolazu u veće visine! Imate još jednom šansu da to uradite ispravno! Mi vas molimo; Uradite to ovaj put sa odvažnošću i humorom. Postavite se prema svemu što stvarate sa hrabrošću. Mislite na vaše pretke i ograničenja sa kojima se morate izboriti. A zatim mislite na svjetlo, koje ste vi, kao i na ono vaših predaka, jer oduvijek je postojao duh, koji je ljude tjerao naprijed. Krećite se u mislima za momenat izvan svakodnevnog života i pogledajte na zemlju preko prostora i vremena. Možete li da vidi osobine i ludosti čovječanstva, jednako kao i pobjede i trijumfe? Ako ste trebali kao student zemaljske životne škole da izlistate sve pobjede čovječanstva, šta bi dala ta lista. Ono što mi tu kažemo, je da stvarne pobjede uvijek u sebi nose vibraciju ljubavi. Svo raspoloživo znanje univerzuma ne može da dopre do frekvencija ljubavi. Iako ste vi vezani za cjelinu, ta cjelina je podijeljena u mnoge dijelove, a ti dijelovi imaju probleme sa vibracijama, jer su odvojeni jedni od drugih. Ovi dijelovi često hoće da se oslobode od ostatka, jer im to daje osjećaj moći. To je dilema sa kojom se porodica svjetlosti konfrontira. Kako se moć da dijeliti sa svakim i svačim. Zašto se čini, kao da se porodica tame mogla više prilagoditi nego porodica svjetlosti. Zašto se porodica svjetlosti tu osjeća kao žrtva: Zašto porodica tame raspolaže novcem, prestižom, vezama sa drugim dimenzijama i tajnama. Vi znate da vašim svijetom ovladava samo mali broj i to još od davnih vremena. Ovdje samo neki mali broj, tamo opet masa. Kao što je već rečeno, bogovi su došli ovamo prije Eona i ujedinili su se sa ljudima : oni su se ovdje zaustavili, ostali nekoliko stotina godina i otišli opet dalje. Oni su postavili kamen temeljac za liniju porijekla plave krvi, što upućuje na povezanost sa zvjezdama i sa nebom. Zbog toga što se sa generacije na generaciju sve prenosi, oni koji su mogli pratiti unazad svoju liniju porijekla i postavili zahtjev o svom stelarnom porijeklu, polagali su veliku vrijednost na to, da ostanu među sebi istima. U opštem smislu, oni nisu proširivali svoje vibracije ili sjeme svog nasljeđa dalje na takve, koje hoće da drže pod kontrolom. Oni čine mnogo više jednu izabranu grupu, jednu kliku, koja u tajnosti vlada vašim svijetom. Neke od njih vi poznajete, druge ne. Sa informacijom bogova nastala je hijerarhija predsjednika, papa, kraljeva i kraljica, prinčeva i princeza, ako i patrijarha. Neki od njih su upoznati zaista da je neki drugi oblik inteligencije od eona u komunikaciji sa vašim svijetom. Oni zadržavaju ovo znanje svakako za sebe same, jer im su tako podučeni. Bogovi dakle nisu zaista ponovo otišli dalje, oni jednostavno malo drijemaju. Vrijeme je za njih nešto drugo nego što je za vas, i čini se kao da su vas bogovi zaboravili, ali to ipak nije slučaj. Oni su ovdje i to je razlog zašto se vi sada morate probuditi. Vi se morate pitati: Ko su ti bogovi? Ko ili šta su te nevidljive sile? Ko je porodica svjetlosti? Ko je porodica tame? Ko su bogovi te porodice? A ko su bogovi porodice svjetlosti? Ko su boginje? A ko sam JA u tom cijelom procesu.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA III
Igra života Dok mi tako listamo knjigu života, sreću nas mnoge stvari. Pošto mi egzistiramo izvan toka vremena, možemo da prepoznamo, ono što je u vašoj knjizi izgubljeno ili nije bilo zapisano; ono što je preostalo, sadrži u tkanju jedva još jednu jedinu nit velike slike tepiha vaše bogate istorije. Vi ćete se možda pitati, koju vrstu knjige interdimenzionalni putnici kao ja uopšte čitaju. Mi to nazivamo knjiga, jer ste vi mišljenja, da učite iz knjiga. Međutim mi bismo vas sada rado pitali sljedeće: Kako ste došli do vašeg načina mišljenja? Odakle dolaze vaše ideje, vaše znanje, i zbog toga zašto vi vjerujete jednom izvoru znanja, a ne vjerujete nekom drugom. Otvorite se duhovno za ono što ćemo vam reći, jer mi se usmjeravamo na biblioteku znanja u vama samima. Ovo je ista biblioteka znanja kao i ona, koju označavamo kao knjigu zemlje - jedan bogat i višeslojan model žive istorije. Jedna od najizrazitijih tema za vas danas je pitanje kako se vi sami identifikujete. Da li ćete vi sve što pročitate u vašim knjigama i novinama, što vidite na video snimcima i na internetu, uzeti zdravo za gotovo? Pogledi i stavovi? Knjiga zemlje sadrži načine i puteve koji vam pokazuju ko ste. Vi ste stvoreni sa namjerom da putujete kroz različite nebeske hemisfere, prouzrokovane od bića, čiju inteligenciju još ne možete da uočite. Kada smo počeli pokušavati sami sebe da razumijemo i istražujemo, zašto tako mislimo, zašto tako postupamo, došli smo u dodir sa snagama koje su toliko ogromne, da mi u poređenju djelujemo čak kao patuljci. Osnivači univerzuma nisu samo neka bića, nego su inteligencije, koje svojim znanjem stvaraju jednu cjelinu. Može se reći stvaraju svoje znanje, vode svoje znanje u jedan oblik, i oni objašnjavaju vas kao dio znanja zemlje. I vi koristite vašu duhovnu moć ili ne, da vaše znanje strukturišete. Kao što možda znate, materiji i obliku prethodi energija, i ovdje na zemlji vaše misli se pretvaraju u oblike. Kad govorimo o vremenskim kalendarima, to su praktični izumi kroz koje možemo da shvatimo određene pojmove realnosti. Vaš um zato voli stvarima davati nazive, kompletno sa etiketom i u određenom redosljedu. Vaši preci su drugačije koristili svoj um, oni su bili mnogo bolje pripremljeni za životne faze. Vaši preci su imali drugačiji odnos prema vremenu. Nisu se precizno pripremali za olujno vrijeme nego su živjeli u trenutku, jer u trenutku im je vrijeme nudilo sva bogatstva, i upravo tada im je vrijeme otvorilo stranice knjige Zemlje njihovih predaka i općenito života. Što su mislili i vjerovali, bio je plod tradicije prenesene od usta do usta, razmjenom priča, blizinom prema zemlji i dubokom duhovnom blizinom. Oni su razvili svoje sposobnosti prema uslovima života.Vi danas živite u svijetu, gdje ne želite, a kamo li da morate shvatiti šta se oko vas događa.Vi ste samim sebi moć razmišljanja i ne znate kako je razmišljanje uopšte počelo. Razmotrite da se svako biće koje je ikada živjelo na zemlji, vremenom kretalo naprijed i na genetskoj liniji ostavljalo svoje tragove. Znanje i genetika su kroz ljude date drugim generacijama. Svako iskustvo svakog od vas je zabilježeno u vašoj jedinstvenoj biološkoj strukturi zvanoj ljudsko tijelo, jedno čudo, koje ni jedan od vaših kompjutera nemože da dostigne. Kao što je već rečeno, istina je da niste u stanju da konstruišete mašinu koja je mnogo dragocjenija. Sve od vas stvoreno je samo odraz vaše veličanstvenosti i sama činjenica da to razumijete je dragocijena. Dok se naša priča pred vama izlistava, listamo knjigu vaših planetarnih priča, da saznamo gdje su druge civilizacije i oblici koji su imali određene časove pred sobom. Pogledaćemo puteve kojima su išli i časove koje su učili. Možda ćete nakon naših priča i sopstvenog ćelijskog uma sami doći do spoznaje. To je naš

cilj. Kako razmišljate i komunicirate, pokazuje kako sami sebe poznajete i kako stojite ispred vaših sopstvenih uvjerenja. Čista komunikacija je, da je suština u razumijevanju. Vaši preci, nebitno da li su živjeli prije 10 ili 12.000 hiljada godina, imali su druga sredstva za komunikaciju, a ipak su rezultati komunikacije bili slični. Čiji glas je bio glasniji taj je izmislio sistem vjerovanja. Priča vaše zemlje je ispunjen glasom pobjednika, glasom moći, iako to nije glas balansa i ljudskog zdravog uma. Takozvani pobjednici su znali tajne zemaljske misterije i u ljudima čak tajne daleko unazad. Koje tajne su mogle biti poznate vašim precima? To ćemo vam mi sada dati do znanja.Važno je samo da proširite svoj um da biste mogli sve ovo razumjeti. U neotkrivenim pričama o zemlji ove tajne su zapisane, kao i u vašoj krvi, vi ste već mnogo puta nailazili na reinkarnacije na zemlji i njihove zabilješke, te zabilješke–biblioteka, knjiga koje se čak nalaze u atmosferi. Isti oblik atmosfere koja vas u drži u formi u obliku energije i inteligencije se koristi u svrhu komunikacije zato što može da zadržava informacije. U stvarnosti oko vas je sve energija koja priču o tome sadrži u sebi, šta ste vi, a vi se nalazite u stalnoj razmjeni vaših molekula i vaše okoline. Svaki put kada izdahnete predajete jedan dio vas, a kada udahnete dodajete nešto novo.Vi živite u svijetu vizuelne podudarnosti, koju kao tjelesna bića iznova i iznova igrate iste scenarije.Vi ne postavljate pitanje da li postoje drugi načini razmišljanja ili življenja. Kada su vaši preci razmišljali o vremenu povezivali su s tim veliki ciklus preciznosti, dana i noći, prouzrokovanog kretanjem zemlje oko ose, koje dovodi do toga da se zvijezde na nebu u 26.000 godišnjem ciklusu jednom okrenu u krug. Ali ko živi dovoljno dugo da bi realizovao svijet tolikog obima? Pitate se. Pa dobro pitanje. Možda je baš ovdje u pitanju volja proširivanja vašeg horizonta, jer su nekada postojala ljudska pitanja koja su mnogo duže živjela na zemlji nego vi. Životni tok od 300 ili čak 1000 godina nije bio neobičan. I prije mnogo godina bilo je knjiga viših bića. Čak i starosna dob od 1000 godina. Kako je tako nešto moguće? Pitate se možda, ili zašto su htjeli biti tako stari? Pa do toga ćemo još doći. Do tada sebi zamislite da bi to bilo moguće. Taj vremenski ciklus koji se stalno ponavlja u knjizi zemlje je taj 26000-ti godišnji ciklus, to je vremenski tok, koji kako je već rečeno, kad se 12 horoskopskih znakova jednom okrenu na nebu oko sopstvene ose. Taj veći vremenski ciklus ili Sideijski, ili zvjezdana godina i sadrži različite vremenske godine, kako se ističu kroz horoskopske znakove. Ističu se kroz ta vremenska obilježja. I ta obilježja nas upućuju na red i smisao. Zamislite se u tihom trenutku, da u vašem postojanju postoji dubok smisao. Sve potiče od jednog plana i namjere koji je zatvoren i određen, a vi ste dio toga.Vi niste mala molekula bez smisla i upotrebe koja se bori kroz svijet bez značaja, vi ste dio veoma značajnog plana koji možete posmatrati sa mnogo strana. Sada mogu najače snage koje operišu - kako god da su u pozadini fino usaglašenu - ideju ovakvog nadređenog plana, jer ne mogu da shvate da još veća forma energije stvara egzistenciju. Isto tako mnogi ljudi ne mogu da shvate velike zajednice zato što im je nemoguće u dubini svoje unutrašnjosti, svojih mogućnosti ili ljubavi koja nedostaje. Univerzum i sve što opažate je stvoreno iz ljubavi, ljubavi koja je tako velika, da toleriše čak i zlo pored sebe, jer zna da i iza zla postoji neka nadređena namjera. U svim stvarima boravi i to ne samo jedna, već nekoliko isto kao priča, kalendara ili načina tumačenja stvari. Ima mnogo različitih pogleda. Mi vas molimo da knjigu zemlje i njenu starosnu dob zamislite slikovito: 26.000-ti ciklus je podijeljen u 12 odlomaka, svaki star skoro 2200 godine. Ta dob, poznata kao milenijum bazira se na saglasnosti. Mnogi će prigovoriti da datum trećeg milenijuma nije poznat i to je tačno. Ali iza tog datuma leži već dugo saglasnost, a saglasnosti stvaraju realnost. Vrijeme je rezultat takve saglasnosti i nebo tome služi, pomaže vam da koristite vrijeme da sami sebe pronađete u egzistenciji. Sami sebe prepoznajte u ovom trenutku, primijetite vaš dah, zamislite sebi kako ste već živjeli više puta, kao vaši preci. Zemlja je bila naseljena kroz sva vremena i u

svakom tom vremenskom dobu leži tema i namjera. Unutar tih vremenskih perioda kao i u 365 dana u godini su određena godišnja doba. Svaka vremenska epoha se može se podijeliti u 500 do 550 dijelova u kojoj unutar njih ima određene lekcije. Kada biste se u tih 500 godina perioda reinkarnirali imali biste nekoliko života u tom vremenskom periodu. U sadašnjosti ste na kraju vremenskog perioda ribe, jednom od 12 horoskopskih znakova, sa svojim bogatstvima i ciljevima. Stupate u vodenjakovu vremensku epohu, čije su zabrane buđenje i spajanje ljudi. Vrijeme ribe koje protiče, ističe teme samilosti i osvjetljenja sa potpunim jedinstvom i sa univerzalnim duhom. U takvim situacijama događaju se zanimljive stvari, koje vam kao lekcije prenose vaši preci: Izazove, pobjede, iskustva svakodnevnog života, sve to kroz vrijeme i prostor utiče na vas. Kod proširenja vašeg horizonta mislite da je vaše znanje vama predato preko vaše krvi, nije bitno da li je ta krv crvena ili plava. Morate pronaći pristup ogromnom bogatstvu ćelijskog sistema, slično kao podacima u računaru.Vi ste tako bogati neotvorenim potencijalom, da su vas određena bića dugo i svjesno davili, tako da niste mogli biti jedno sa onim što jeste. Oni vas koriste bez vašeg saznanja, zbog vašeg nerazmišljanja kao i zbog vaše poslušnosti, uvijek ćete biti na vrijeme na mjestu, umrijeti i općenito raditi ono što vam se kaže. Naša priča će vam imati smisao kada razumijete, zašto ovamo dolazite, koliko dugo već traju lekcije i u kojem se godišnjem dobu odrastanja sada nalazite. Kroz vremenska doba kroče lekcije za sadašnje civilizacije, one donose sa sobom nužne prilike, pored određenih postavljenih ciljeva da bi se skupila određena iskustva. Svaka vremenska dob ima svoje uspone i padove. Ne možemo jednu vremensku dob hvaliti a drugu potcjenivati, svaka je imala svoju određenu svrhu. Ali prelazna epoha je imala ogromnu svrhu i značenje, važno je da razumijete sa čime se suočavate. Zamislite da sjedite sa svojim precima kraj vatre, slušate njihove priče, putovanja i pustolovine. Taj osjećaj koji osjetite će vam u jednom tihom trenutku ostvariti njihovo bogatstvo i živost i u tom trenutku će vam biti jasno, da listate o svojoj knjizi zemlje. Mi koristimo ovaj oblik opisivanja da zadržimo sliku, da biste je vi mogli koristiti. Ali kao što je već spomenuto, je li to stvarno zapisano u atmosferi vaše planete kao energija. Naša namjera je da vas naučimo da čitate te molekule inteligencije, da pronađete u sebi koju dugmad da pritisnete, koje programe da startujete i kojim putevima biste trebali poći da bi bio aktiviran vaš sjajni biološki oblik. Sada zamislite sebi 12 vremenskih epoha sa svojom sopstvenom lekcijom. Za početak i kraj svake vremenske epohe uvijek se dogodi ubrzanje energije, koja ostvaruje most između prošlih i budućih 2000 godina. Svaka vremensaka epoha ima svoju sudbinu i samim time svoju duhovnu klimu. Imamo vremensku epohu novog početka i vremensku epohu velikog cvjetanja, kao i vrijeme žetve. A ima doba kao zima, u kojem slijedi povratak u unutrašnjost, da bi se mogla istražiti ova složena namjera iza ovog eksperimenta sa životom. Kao ljudi vi rođenjem dolazite u život i život upoznajete sa svojim roditeljima. Vas se iz mnogih razloga vuče vašim krvnim srodnicima. Ponekad ste u prethodnim životima bili u srodstvu s tim ljudima, u drugo vrijeme možda slijedite duše, sa kojima se osjećate duboko povezanim. Kada biste se mogli vratiti vašem nastanku, vidjeli biste se kako sretno skačete od jedne grančice, od jedne krvne linije ka drugoj. Ovdje i sada vas procjenjuju moći zemlje, koja krv teče kroz vaše vene. Jedna od najvećih tajni kako ste došli do svog načina razmišljanja, sastoji se u tome da razumijevanje van vašeg vremena u kojem živite, da postoje još ostala bića, ali u drugim dimenzijama, a koji vas redovno posjećuju. Oni smatraju da je čovjek dio nebeskih principa, kao biološki eksperiment, koga mogu posjetiti. Mi, kao što smo već spomenuli nazivamo vašu zemlju biblioteka zemlja, jedno mjesto gdje su bića stvorena genetski i liče na boga, bića koja se tada puštaju da uče svoje lekcije i uče tok energije kroz 4 godišnja doba. Odakle potiče taj tok? Ta energija se skuplja kroz vaše hemisfere, slično kao i kod sunca. Razmislite malo o ovome: Šta biste radili bez sunca? Odakle bi dolazila vaša hrana, odakle vaše ideje? Da, ideje se uistinu predaju kroz svjetlost. Odnos svjetla i

mraka i tačan razmak sa kojem se podsvješću daje do znanja zašto vi gledate kao realnost. U ovom konceptu leži ključ razumijevanja, kao sistemi u podsvijesti, što su organizovani kako i koliko tačno, univerzum, galaksije i zvijezdani sistemi. Vi izmislite igre na osnovu vaše realnosti, prodajete ih u trgovinama i sami sebe zabavljate. Pa, na isti način stvaraju se realnosti od strane mnogo većih stvorenja - da li ste vi ili mi iza značenja inteligencije i sinhronizacije života. I njihova plava pauza uvijek pobjegne nekom planu. Tako danas ulaze talasi svjetlosne energije i inteligencije na vašu zemlju, silovito i neuporedvidljivo, tačno po planu. Vladajuće porodice zemlje su uvijek svoje krvne linije pratile unazad i takođe odgonetali svoje nebeske povezanosti, koje su izmicale eonima. Između ostalog oni mogu prepoznati model iza svojih reinkarnacija; ali gdje su i griješili, jeste da su uvijek ostajali unutar svoje krvne linije. To obično vodi oduzimanju električne životne energije i svjetla; njihova linija je "nezdrava", doduše u posjedu velike moći, ali bez svrhe i cilja - jeste ako smatramo zadržavanje energije, blaga i znanja o egzistenciji kao cilju. Pripadnici ove linije su povezani sa ogromnom ali nevidljivom energijom, koju ljudi ne mogu da razumiju. Članovi 12 ili 13 porodičnih polova koji vladaju nad vašom zemljom posjeduju ogromno i duboko tajno znanje o 12 vremenskih epoha Siderijske godine. Načelno - i vi to znate bilo je 13 vremenskih epoha, a preokret vremenskih interpretacija je doveo do toga da jedan dio postojećeg znanja bude otklonjen. Težište ove lekcije leži u vašem načinu razumijevanja.Vi mislite da ste vaše znaje stekli u školi, ili možda čitate svaki dan novine.Vaši roditelji, vlada, religijske grupe -svi imaju uticaj na vas, ali kako dolazite do informacija, koje idu iznad ovih? Vaši preci su znali kako, jer su se drugačije rukovodili vremenom. Kada govorimo o knjizi koja nam daje uvid u vrijeme, onda je naša namjera da vaš vremenski osjećaj ponovo proširimo, tako da iz razvoja vašeg razumijevanja dobijete ključ za dekodiranje vašeg ćelijskog mozga. Svaka vremenska epoha je imala dodir sa nebeskim i često je taj kontakt cijenjen i razumijevan, on je smatran kao bitan dio sistema vjerovanja tih civilizacija. Svaka vremeska epoha je imala svoje načine postupanja, što se tiče dijela nadprirodnog. Zamislite da idete u vrijeme 0 u vašem brojanju vremena, onda ćete da vidite da vaš kalendar počinje sa bićem koje vi nazivate Isus. Kod prelaza jedne vremenske epohe ka drugoj određene energijske koncentracije prouzrokuju snažna kretanja i svjetlosna porodica koja voli da daje informacije nastupa sa svojim vlastitim planom. Svaka civilizacija stoji usred svoje vremenske epohe i usred izbora da sebe uzdigne ili da se uništi. Ako odluči da se uzdigne biće prouzrokovan impuls, koji će toj civilizaciji saopštiti univerzalne zakone, koji su do tada bile zagubljeni. Uništenje ne predaje ništa i ne ostavlja ništa. Po sadržajima vaše knjige vaša zemlja postoji već stotinu milijardi godina. Naspram toga su 26.000 godina koju vam mi dajemo da razmotrite mala mrlja na vremenskoj skali. Mnoge civilizacije su rasle i razmnožavale se dugo vremena, dok se nisu sami uništili. Kada biste zauvijek bili postojani u jednom jedinom obliku, ko biste bili? U vašem trodimenzionalnom svijetu uvijek tako izgleda, kao da sami sebi uništavate jednu civilizaciju, pa drugu, ali u knjizi zemlje moguće je pronaći i otkriti svaku civilizaciju, kada poznajemo njene koordinate i ako biramo određene talase.Vi ste tek na početku da naučite ove tehnike. Tehnologije manipulacije vremenom, skraćivanje vremenom, se koriste već stotinu godina na vašim planetama, nebitno da li skakanje iz jednog vremena u drugo vrijeme, ono se i bez tehnologije praktikuje već 1000 godina. Oni koji su bili upoznati sa misterijama i tajnama, znali su oduvijek kako se kretati kroz vrijeme. Nekad su to samo bile vizije, u neko drugo vrijeme bilo je moguće tjelesno da skačete i istovremeno među nestalim ljudima, ako su prešli u neki drugi tok vremena. Da biste se kretali kroz vrijeme, nisu vam potrebne nikakve tehnologije ni vremenske mašine, iako neke vlade iza vaših leđa sa time već eksperimentišu.

Veći dio haosa ovdje na zemlji u kasnom 20. vijeku se može dovesti u vezu sa znatnim pomjeranjem vremena koje su prouzrokoveli skakači u vremenu. Oni se kreću u potrazi za određenim tokovima ili događanjima unutar ili izvan vašeg vremena ili iznad toga, da bi postigli određene promjene u mogućim svijetovima. Da, svijetovi se mogu promijeniti, kao što se i knjiga zemlje može prepraviti. Može se u vremenu kretati unaprijed i unazad, zato što sve ima značaj, zato što je sve živo i sve je promjenivo. Sada se sigurno pitate kako je moguće da postoji knjiga zemlje kada se sve stalno mijenja. Šta je sa istorijom kada se sve može promijeniti? Pa, koliko je to u šta vi vjerujete trajno? Koliko su Američki rat za nezavisnost, prvi svjetski rat, ili Babilon bili fiksirani? Dok različite konstelacije zvijezda tumaraju kroz životinjski krug, vi nailazite na različite energije. Kod promjene jedne vremenske epohe u drugu postoji za zemlju jedinstvena prilika, ne samo da prima energiju nego i da je šalje. Ovi sad dolazeći skakači vremena znaju, da će uslijediti velika promjena, što se tiče vašeg korištenja energije. Svako se bori da dobije kontrolu, svi su zabrinuti ko će pobijediti. Hoćete li kao ljudska rasa sa vašom naslijeđenom čarolijom moći nastupati, tako što ćete razumjeti lekcije, koje su sadržane u knjizi zemlje? Mi se krećemo u vaš vremenski let, da bismo sa vama podijelili lekcije koje smo već razumjeli sa vama: da se realnost reflektira, da ratovi vode ratovima, da ljubav vodi do još ljubavi, da je skrivanje energije zloupotreba moći, koja prouzrokuje rastanak i da je rastanak proizvod bolesti. Ne možete živjeti odsječeni od svega, tako da se morate nekako spojiti. Svaki prelazak iz jedne vremenske epohe u drugu mora da stvori energijski most, da bi mogli dijeliti punoću prethodne, sa poslijednjom vremenskom epohom. Vrhunci datih vremenskih epoha su karakterisani kroz određene događaje. Sada se možda pitate, jer ste već na takvoj prelaznoj tački, šta će ovdje biti značajni događaj? Vi ste na putu da skupa prouzrokujete talas energije, koji će vaš duh i razmišljanje revolucionirati. Prije 2000 godina svjetlosna porodica je podučavala odnos sa energijom, istinom i ljubavi, poslala je ovu pouku: vama će se dogoditi po vašem vjerovanju. Snimci svjetlosne porodice su poslije sadržane, složene u karakter Isusa Hristosa.Vaši sopstveni snimci iz ovog vremena su porozni, što se tiče ljudi, koji su tada živjeli. Ljudi sa velikim moćima su bili tu i učili su o istini i talasima ljubavi. I pomagali su ljudima da prepoznaju tiraniju pod kojom su živjeli. Strah je alat tiranije, jer vas time drži pod kontrolom. Jedan od narednih izazova s kojim se stalno suočavate - kroz vremensku epohu, kroz godišnju dob, jeste da razumijete biće straha. Kada kontaktirate bilo koji oblik straha može to biti vaše vlastito iskustvo, zato što u vašim molekulama boravi inteligencija, a energije reaguju na data predvidljiva osjećanja u vašem najdubljem biću. To, na što se vaše razmišljenje koncentriše, zahtijeva da to vidite kao iskustvo. Iako su vaši preci posmatrali realnost sa drugog gledišta, morali su i oni proći test straha kao što ćete i vi ubuduće.Vaši preci su i svoje tijelo koristili na potpuno drugi način nego vi, npr.cijeli kapacitet mozga.Vi možda znate da je desna moždana strana povezana sa lijevom tjelesnom stranom i da je to osnova za neograničena skupljanja količine energije intuicije i kreativnosti. Lijeva strana mozga - moždana komora, koja se u zadnjih 2000 godina malo koristila, razvija se polako u svrhu logičkog razmišljanja. Prije 2000 godina ciklični život je doživio svoj kraj. U narednim stoljećima epoha obilježena kao vremenska epoha ribe, a u toj epohi postojalo je još nekoliko bića čiji život je tekao ciklično i koji su imali kontakte sa bogovima, koje su smatrali dražesnim i saosjećajnim bićima. Imali su svoja vjerovanja koja su se zadržala još iz doba Jarca, u kojem su velika carstva imala pravo da svoje Bogove i tribute, kojima su zahvaljivali, da ovjekovječe u velike skulpture i hramove kao znak vječnosti. Ova bića poznavala su apstraktna i linearna razmišljanja. Takođe su znali za energiju koju su Egipćani povezivali sa Ra, sa duhom ili kao duplikat svetinje koji vama govori. Ali kada se ovo znanje o cikličnom životu polako izgubilo, ljudi su izgubili vezu sa značenjem života, znanje o

vremenskim povezanostima i pravom smislu života. Prvo stoljeće vašeg brojanja vremena bavilo se time da voli istinu ljubavi. Tada je bila velika rasprava o istini, isto kao i danas. Čija istina će se probiti? Rimsko carstvo je tada vladalo scenom. Njegova odredba je bilo stapanje dvije moćne sile, i to „Menadžment“ duhovne potrebe i „upravljanje" zemaljskim postojanjem. Da biste sebi stvarno mogli stvoriti sliku o vašoj istoriji i o vašem postupku razmišljanja, morate uvažiti faktor nevidljivog i morate se zapitati, šta boginja, ženski princip paganske kulture već razumije: Od takozvanih bogova, koji su imali mnogo različitih imena. Ali tad je počela hrišćanska crkva, povezana sa Rimskim carstvom, da tiraniše vaš duh time što je širila svoju istinu o duhu. I u tom momentu su počeli autoriteti da mijenjaju istorijske knjige. Bogovi su dobili nove nazive, njihova nekada dobra djela su izmijenjena i dovedena sa atributima đavola, zla i straha. Strah je tjerao ljubav. I taj tok se ponavljao i ponavljao.Vi zaboravljate ljubav. Spomenuti „Menadžment“ duha se pojavio da bi mogao da sprovodi silu nad dušama, duhovima i energijama ljudi, a cjelokupno intuitivno razmišljanje sa punim kapacitetom mozga je ustuknulo pred čisto intelektualnom aktivnosti razuma lijeve polovine mozga. Kroz posljednih 2000 godina ste polako ali sigurno predali vašu moć, ali tek tada, kada ste drugima dozvolili da vam govore šta da vjerujete, i samim time što vaša duhovna veza može biti uspostavljena i sačuvana, dakle samo zaobilaznim putem. Religiozne ideje i shvatanja su bile prisvojene od strane države. Glas o paganskom nasljeđu, boginje ženskog principa, više nije važio. Tada prije 2000 godina, kada je sve ovo počelo, bilo je još mnogo prilika za ljubav. Uvijek se iza paravana vodio rat moći o tome ko će da utiče na razvoj i eksperiment, „čovjek“ jer tu su i oni koji se približavaju energiji i vibracijama koje vi proizvodite. Koje vrste su te energije? „Pa, sve što ste vi bili, kada god, što god da preduzimate, proizvodite određene vibracije sa određenom frekvencijom". Razmislite o tome i onda osjetite to. Zašto je to tako? Zato što ste biološka bića, koja su stvorena kao stvaraoci frekvencije vibracija; vaše emocije su kao strune vašeg instrumenta vibracija. Da li to htjeli priznati ili ne: Vi prema svemu i svakome imate određena osjećanja. Iako mnogi od vas to nikada ne izražavaju, tako se ona skupljaju u modelima, koji su sačuvani u vašem ćelijskom pamćenju i vašoj krvi, isto tako kao što su zabilježeni u genima vaših predaka. Ovi modeli zrače iz vas u obliku elektromagnetskih talasa kojima vi privlačite ili odbijate. Svako od vas je sam povezan sa nečim većim, ili kao on ili ona. Na početku epohe vremena ribe se raspolagalo, da samo određeni ljudi mogli razgovarati sa bogom, da je bog bez daljnjeg bio na raspolaganju za svakoga - što znači, nudilo bi se njemu, ili mnogo više sveštenicima i papama novac i molitve. To je bio početak mračne vremenske epohe u kojoj su vladali bolest, neznanje i strah. Drugi 500-godišnji period unutar ovog 2000 godišnjeg testa je bio izrazito mračan. Ali tu gdje postoji mrak tu je i svjetlost, kada je svjetlost počela da svjetluca ,mnogi ljudi su počeli da se bude. Na početku srednjeg vijeka od 1000 - 1500 nadolazile su nove ideje. Ljudska podsvijest se iznova probudila. Prije nego što se ta sloboda mišljenja mogla manifestovati, desio se i poslendji pokušaj tame da se uspravi; inkvizicija sa svim svojim ubistvima i razaranjima. Vratili su je u život oni, koji su htjeli sačuvati ulaz i kontrolu nad božijim odajama, naravno htjeli su ograničiti i ljudska razmišljanja. Kada bi vaša razmišljanja odudarala od onog što su oni smatrali ispravnim, noću bi vas odveli i ubili. Kako je bilo manje ljudi bilo je mnogo lakše time "upravljati" Vaši preci su živjeli u strahu da svojim znanjem o tajnama ne prekorače novonastala pravila - znali su više nego što je bilo dozvoljeno. Samo mali broj je stupao naprijed da bi ukazao na to da car ne nosi nikakvu odjeću, da bi ovdje upleo neko od vaših starih pripovijedanja. Potencijal straha je veoma narastao širom planete, da bi neko ko bi progovorio kod nekog prouzrokovao strah a ne ljubav. U vaše vrijeme imat ćete sličnu

lekciju. Kad bi neko uistinu primijetio da car ne nosi odjeću, onda toj osobi podarite ljubav - da li se sa tom osobom slagali ili ne. Ohrabrite tu osobu za njegovu / njenu hrabrost što je izgovorila / izgovorio istinu. Bitno je izgovoriti istinu a ne druge ubijediti. Svako mora doći do svojih zaključaka. Molim vas sjetite se prethodnih lekcija, da ste vi vaše mogućnosti razmišljanja predali u ruke drugih bića i da ste zaboravili da mislite za sebe same. Vi živite u momentu u parcelama, pratite kalendare i vjerujete da je protekli momenat neponovljiv; vi praktično sami sebe brišete pokušavajući sve brže i brže da uđete u beznačajnu budućnost. Porodica svjetlosti je svjesna da je čovječanstvo u trci za promjenama i da svi morate biti dio tog eksperimenta, u kojem sami sebe mijenjate. Svi među vama koji su otvoreni prema novim idejama i koji usvajaju našu poruku: Mislite na to da nema potrebe za pokajanjima ili pridikama. Budite samo sigurni u vašem najdubljem ubjeđenju u to da ćete sad svi biti odneseni na talasu promjene. Budite budni i oprezni, donosite svoje odluke, budite sigurni, to što znate, to što hoćete, ne zaboravite što želite i budite otvoreni za velike misterije i ne zaboravite da svejedno koliko znate, da to obuhvata samo nekoliko stranica u knjizi egzistencije. Zemlja stoji na kraju 20. vijeka na raskrsnici, mi i mnogi drugi osjećamo jedan oblik žurbe kada posmatramo ovaj trenutak. Iz našeg ugla ovo vrijeme se pruža kao ono što biste vi označili ka "mnogo godina". Mi ovdje vidimo jedan kratak period od 25 godina vašeg vremena od 1987. do 2012., koji za nas proleti u času u neizmjernoj udaljenosti od svega - šta - se može jedva opaziti. Naravno da je lako da napravimo vremenski skok do "Babylona" - dugo je postojao, dugo vremena. Bilo je mnogo drugih kultura, kraljevina i civilizacija, koji su bili dužeg vijeka trajanja i koji nisu tako brzo neastajali sa ekrana. Ali vi živite u vremenu rastanka, izolacije, oluja vremena koje tjera događaje kao komadiće oblaka u svojim stalnim mijenjanjima oblika pred sobom. Za vrijeme vaših predaka bilo je manje civilizacija, krvnih linija i ciljeva. Cijeli eksperiment je bio mnogo više pod kontrolom. Centar eksperimenata je uvijek sa sigurnošću bio Srednji istok, poznat kao plodni polumjesec, tu gdje su napravljene tako velike građevine. Egipatske piramide služile su na primjer za komunikaciju sa višim sferama. Ipak bile su kao balans za elektromagnetske energije koje su stvarno kao akupunkturne tačke djelovale na magnetno rešetkasto polje zemlje. Velika piramida sastoji se više od onog što se nalazi na površini zemlje, njena struktura prodire duboko u zemlju i tako može da se prenosi kosmička energija iz jedne vremenske epohe u drugu.Velika piramida postoji već mnogo godina. Ovdje bi trebalo provjeriti bilješke vaših istoričara i arheologa. Sve stare kamene građevine imale su uticaj na zvijezde i mnogo su starije i sa mnogo skrivenijom namjerom nego što vam to vaše knjige iz istorije govore. Kad bi znali ovo znanje što mi sa vama dijelimo, kada bi znali šta tačno posmatrate, suočili bi se sa zadacima koji nisu uvijek predvidivi. Možda tražite vaše korijene time što posjećujete stare građevine, eventualno vas je i Egipat očarao i privukao.To bi vas odvuklo u staro Perzijsko carstvo, dio današnjeg Iraka i Irana - kada biste mogli ući u te zemlje.U proteklim vijekovima tu se mnogo toga odvijalo, tako da se te zemlje ne mogu posjetiti. Ta oblast je u razvoju ljudske svijesti imala ključnu ulogu, tu su bogovi igrali igre i sprovodili svoje eksperimente.Vi se danas još uvijek nalazite "pod prismotrom", da bi se istražilo kako stvarate vašu realnost. Da li ćete se sami uništiti, da li ćete stvoriti novi svijet - pa, šta li će biti? Da li ćete koristiti vaša finija zapažanja ili živjeti dalje u jednom svijetu nemara u kojem vi sve šta vam se ispriča, poslušno kao pravilno prihvatate? Vi ste predmet posmatranja i studija i dalje od vremena. I pošto se vi uvijek nanovo reinkarnišete (nanovo se rađate), vi se i sami razmnožavate, dok se na spomenutom procesu ne upetljate sami.

Postoje bića koja vas nadgledaju, za koja je 26.000 godina, jedna godina po vašem računanju. Jedna godina. Da li možete sebi da stvorite sliku o tim velikim bićima, koja vas nadgledaju i sa vama se igraju, da bi vas razumjela i da od vas uče? Kada pogledate tu proporciju vremenskog reda veličina, šta je tu onda spomenuti period vremena od 25 godina, koje su počele pri kraju 20.vijeka? Kako mogu takva bića ispitati taj, po njihovim mjerilima, "djelić jedne sekunde". Kako mi to možemo? Vama se čini 25 godina kao jedno dugo vrijeme, ali za puno drugih je to samo jedan tren. Po knjizi zemlje, na ovom mjestu prelistana naprijed i nazad, taj 25-togodišnji period predstavlja bitan znak. Ona je zbog toga tako jedinstvena, zato što nigdje inače u cijeloj egzistenciji toliko vremenskih i slučajnih niti ne teku zajedno kao ovdje. Molili smo vas već više puta da razmotrite, kako ste dospjeli do vašeg načina razmišljanja. Možda sada već sumnjate u to šta ste u učili školi, šta su vam savjetovali da je važno. Tu postoji izazov u tome, da nanovo otkrijete istoriju, onako kako je vi znate, i vidite život iz ugla široke perspektive. Koristite vašu ćelijsku memoriju, zvukove i glasove života i samu zemlju, da bi vas oživjelo. Izađite iz ograničenog prostora bogova unutra, u vaše sopstvene prostore. Izucite opet mišljenje i onda se odlučite, da vjerujete u ono, u šta želite vjerovati. To zahtijeva hrabrosti, ali vi niste u tome sami. Na mostu, iz jednog vremenskog doba u drugo vlada uvijek jako živahno kretanje. Sa promjenom elektromagnetskih snaga, postaje slabije i magnetno polje zemlje; fizičke i centralne strukture više nisu stabilne na mjestu i položaju. Kada magnetno polje postane slabije, zavlada haos. Dakle, kako se vi snalazite u haosu, to je još jedan dalji test. Šta vi radite, dok vaša realnost gubi svoje oštre oblike, to će odrediti presudno vaše dalje iskustvo. Jedna od najvećih lekcija ( tu ste da je naučite ) je da život doživite sa vaše tačke gledišta. Vaše novo tumačenje egzistencije, koje se pronađe u svakoj vašoj ćeliji, će biti preneseno od vašeg aura - polja i ima podsticaj na cijelu biosferu zemlje. U idealnom slučaju pošaljete novu frekvenciju u egzistenciju. Na kraju jednog vremenskog doba prenosi se prikupljeno znanje. Šta će to znači biti, što vi prenosite? Pitamo vas već unaprijed: Šta biste vi nabrojali kao vaše pobjede? Zamislite da stupite u kontakt sa bićima, koja žive van vremena. Zamislite, da vas zamoljavaju,da se sami definišete i da im saopštite šta vi mislite da sami o sebi znate. Šta bi bili vaši odgovori? Koje knjige bi im preporučili za njihove galaktičke knjižare, šta bi bio vaš doprinos? Razmislite o tome. Da li bi bila neka knjiga o izumima zadnjih 50 godina ili zadnje decenije? Šta bi bilo stvarno važno? Mi kažemo: Sve, što biste vi iznijeli, bi bilo istovremeno nešto što vas ograničava. Ova misaona vježba će vam pomoći, da razumijete postanak mišljenja i zašto vi mislite, šta vi mislite. Pod okolnostima ćete onda i sami sebe “promisliti”. Možda možete uz pomoć vaših predaka da dođete do shvatanja velikih preuređenih ciklusa, koji zahtijevaju vašu pažnju, i do shvatanja vaše biološke energije, koju vi zračite u obliku emocija. Najvjerovatnije ćete moći onda razumjeti, da ćete vašu energiju od drugih, koji vas od momenta do momenta posmatraju, primiti i “požnjeti”. Kao što je već rečeno, bogovi su zadrijemali. Ali, to je samo sa vaše tačke gledišta. Vi ste uvijek povezani sa svime što je u okolini. Kada vi izazovete vibraciju straha, privučete odgovarajuće energije. Nije da vam nešto prebacujemo ili vam dodjeljujemo krivicu: Koliko straha vi širite po svijetu? Sada zamislite da taj treptaj, koji vi nesvjesno odašiljate, privuče način života, koji na vas ima toliki uticaj da isti treptaj proizvodite dalje. Taj način života i energija bi, kada bi izostala proizvodnja vibracija straha, morala da se riješi, jer nije u ravnoteži sa ljubavi. U knjizi istorije zemlje možemo van vremena da prepoznamo, da su sve velike imperije, bili to Perzijanci, Rimljani ili Grci, bile građene na strahu i smrti i zato su se sve i raspale. Danas postoji novi poredak zemlje, i ima iste šanse, koje je imalo Rimsko carstvo. Rimsko carstvo se ujedinilo sa hrišćanstvom u početnim

stoljećima ovog doba i promijenilo se od proširenja istine od prve porodice, da bi je prilagodili svom političkom pravcu. Hoće li danas oni među vama, koji izražavaju istinu, i nju na isto takav način da prilagode novom poretku zemlje? Rani hrišćani su bili nesložni; bili su daleko odvojeni od ujedinjenja njihovih učenja. Neki su mislili, da ima više nego jedan bog, drugi su vjerovali u samo jednoga. Mi kažemo: Ako ima jedan bog, to je onda ljubav. Ljubav se može predstaviti lično na više raznih načina. Veličina i inteligencija ljubavi, koju vi nazivate stvoriteljem, prihvaća sve. Ona osuđuje ono, što vi nazivate bogovima i boginjama, nikako, isto nestvaranje i uništavanje života, jer ljubav sama je stvoritelj, temelji se u beskrajnom krugu postojanja i prolaženja. Gledano sa jedne više osmatračnice, sve je snabdjeveno jednom neprekidnom inteligencijom, i ništa neće biti stvarno uništeno. Dok vi sebe sami promišljate, mislite, molim vas, i na zemlju i na njena današnja uništavanja. Vaša biosfera, vaš fizis, vaša priroda, polja, njive i bašte su u opasnosti. Mjesta, na kojima su se inače igrala djeca, obale, kojima su oni trčkarali, stabla, pod kojima su pratili tok oblaka na nebu - sve to teče u nepoznato. Životinje, kao vjeverice i ptice, su nekada bile dobrodošle; sada ih povezujemo sa strahom i prenosiocima bolesti, zato što su najednom navodno prljave. Nekada je bilo ono magično živo. Nestalo je sa shvatanjem cikličnog značaja egzistencije i pojavljivanja linearnog razmišljanja. Nestalo je sa spaljivanjem vještica. Vještice su bile zadnji hrabri ženski borci starih učenja. U priči o vješticama, neko od čitalaca bi se mogao naježiti, jer ima od prilike isto toliko priča o vješticama, kao što ima verzija istine o ovoj temi. Puno takozvanih vještica je preziralo i protivilo se tiraniji duhova, koja je prodavana kao religiozna istina. Bile su, kao stare paganske kulture, jako povezane sa zemljom i razumjele su se u liječenje travama. Praktikovale su puno liječenje prirodnim putem i znale su se takođe dokazati u vremenima tame. Imale su hrabrost da stupe u kontakt sa eterom i duhovima i da se sa njima razmijene. "Koje plešu sa bijelim dječakom i sa đavolom u dogovoru stoje," je bilo poznato misljenje o njima - tako su bile omalovažavane, maltretirane i spaljivane na gomili propasti. Počeo se širiti veliki strah, jer su metode maltretiranja od strane inkvizicije bile mnogobrojne. Ali ipak svako doba ima uvijek svoje odmetnike i kivne ljude, koji su uprkos svemu znali, da se tiho uklope u igru, a vani da odglume. Vi znate, da u svakom momentu života postoji izbor između srednjeg puta, sporednog puta i jednog višeg puta. Običaj i način kako se iskazuju ljubav ili strah, odlučuje put. Čak u najtamnijim vremenima ti su znali, da sebe sami zaštite i tako su tajne cikličnog života dalje prenošene kroz vrijeme. To sa sigurnošću nije bilo ono što su vlasti ili religiozne organizacije podučavale. Više su učile ljude, da mora da postoji sepen nadležnosti, koji ljude vodi i upravlja, i da su ljudi van mogućnosti, lično da stupe u kontakt sa bogom. I ako to, ipak urade onda su opsjednuti đavolom. Najdraža tema đavola su bile, naravno, žene, jer su one u sebi sačuvale još ostatak intuicije iz paganskih doba. I ako su se trudile da se razračunaju sa linearnim mišljenjem i da zapostave svoje znanje o životnim ciklusima, bile su ipak teško u stanju da izvedu tu promjenu i to iz puno razloga. Primijetile su da su njihova mjesečna krvarenja bila povezana sa mjesečnim ciklusom, kako su se ponavljala svakih 28 dana. Njihov cijeli način života i oblikovanje života su se odigravali na bazi ciklusa, koji su stajali u neskladu sa egzistencijom jednog linearnog, neznačajnog svijeta. Odvraćanje jednog cjelovitog načina života i magičnih elemenata se provuklo kroz period od otprilike 1000 do 1500 godina poslije Isusa Hrista, treći 500-godišnji period ribljeg doba. Dok se jedno doba razmotavalo, svaka četvrtina, svaki 500-godišnji period, nameće lekcije. Na početku zadnje četvrtine ribljeg doba, sve je izgledalo kao da je preovladavajuća emocija prosječnog čovjeka bila strah; ali u isto doba, od 1500te do u sadašnjost, viši društveni slojevi su doživjeli oživljavanje njihovog duhovnog potencijala. Navike iz zdravlja i ishrane su se promijenile i ljudi su počeli da reformišu svoje stare modele vjere.

Crkva i vlasti nisu više bile najviši autoritet, koju su mogli oni koji ne vjeruju u ništa da odstrane dok trepneš. Počelo je jedno vrijeme prosvijećenosti i razbistravanja. Ali šta bi to razbistravanje donijelo sa sobom? Kada pogledate zadnju četvrtinu ribljeg doba, možete da poznate, da je razmjena i proširenje informacija među ljudima rapidno počela da se ubrzava. Eksplozija stanovništva se dogodila i najprije ograničen, propisan pogled na svijet, kao ravnu ploču, se povukao u korist novog pogleda na svijet kao planetu, kao sferično tijelo, jednog svijeta, koji je imao i drugu stranu i nudio mogućnosti. Kad god se otvorio novi teren, da li prije hiljadu godina ili u budućnosti, ima puno njih, koji žele da šire svoje predstave o vjeri. Sjetite se - Vaša uvjeravanja imaju jednostavne alternative za bazu: strah i ljubav. Kada se razvio novi svijet, stari svijet, rimsko carstvo, je bilo već 1000 godina mrtvo i nestalo sa vidika. Novi svijet su otkrili evropski moreplovci, ali on sigurno nije bio nov. Neki ljudi novog svijeta su zadržali tajnu starih skripta za sebe; to su bili ljudi, koji su se za vrijeme velike seobe naroda, poslije gradnje Babilonskog tornja rasuli u sve nebeske pravce. Donijeli su sa sobom znanje iz vremena direktnog kontakta sa bogovima i prevodili to u dotične jezike. Nakon nekog vremena su se našle njihove knjige svuda na planeti. Unazad gledano, može se otkriti, da samo zapad - produkt Rimskog carstva i hrišćanstva sa sopstvenim načinom mišljenja - nije razumio, da je zemlja okrugla. Mislili su da je zemlja ploča, zato što im je to tako rečeno. Puno izazova epoha vam se nanovo postavlja danas u svakodnevnom životu. Oko 1500-te godine ljudi su se sretali samo sa izazovom, da prihvate jedan pogled na svijet, koji je doveo u sumnju slaganje u vezi sa dotadašnjim načinom života. Iako je crkva rado odmetnike i jeretike kao Galileja i Kopernika, koji su ispitivali diktat autoriteta, gledala na lomači - nisu mogli i jednog Kristofera Kolumba da predaju plamenu, jer to ne bi napravilo od zemlje ploču. Iako su mogli crkva i stari autoriteti još da diktiraju ljudima, kako bi da predstave raj - vjeru u jednu zemlju izolovanu, beznačajnu, napunjenu strahom, sa čije ploče možeš da padneš u prostrana polja đavola, ako se previše primakneš ivici, tu vjeru nisu dalje više mogli da podržavaju i šire. Time je data mogućnost, da izgrade novi most u slobodu. Ali jesu li ga izgradili? U to vrijeme su još uvijek spaljivali vještice, zato što su pričale sa biljkama, koristile čarobne riječi i uopšte što su postavljale svoju snagu volje i svoje namjere, da bi stvarnost prilagodile svojim zahtjevima. Ne samo vještice, nego su isto i starci znali puno toga oko tijela. Crkva i vlasti su htjeli da suzbiju ta učenja. Posljedica su bili ljudi, koji se nisu više bavili održavanjem tijela i koji su bili puni straha, da je bilo čudo, da su se uopšte umnožavali. Kao što je već rečeno, uvijek je bilo odmetnika, koji nisu povjerovali moćnima u njihovu oficijelnu priču, ali koji su dalje igrali igru. Vjerovali su ono što su htjeli i preživjeli su to. I u najopasnijim vremenima, gdje je na svaku stranu prskan otrov, ljudi su preživjeli. Puno nevolja je stiglo u evropski kontinent u zadnjih 2000 godina i umanjile su narode za stotine hiljada. To je u nekim vremenima bilo jedna do dvije trećine naroda. Kako vidite, danas stojite pred sličnom dilemom. U Sumeru i Egiptu, plodnom polumjesecu, na Srednjem moru i u Evropi, su se održali eksperimenti bogova, jer ovdje su mogle mnoge razne kulture jako blizu jedna uz drugu da budu lako posmatrane. Prirodne granice, planine, pustinje i vode su dijelile ljude jedne od drugih. Pomoću velike piramide, sfingama i mnogim drugim građevinama, koje su u tom području izgrađene nad Eonima, otvorili su energijske rešetke. Zaista je taj cijeli prostor kapija u vaš svijet, prolaz u jednu virtuelnu stvarnost i u prostore slične njima, koje vi sada imate na internetu, gdje možete takođe da kupite jedan prostor, kod vas nazvan "Website". Naseljavanje civilizacije u Sumeru i obližnjim krajevima, da se uporediti sa sticanjem virtuelne stvarnosti na zemlji, ispitno polje za eksperimente, gdje su bogovi mogli da osnuju svoj "Syte" i gdje su mogli da utvrde trgovanje i promjene trgovanja životima.

Bogovi posjeduju interesantna postrojenja i sposobnosti. Vaši preci su stajali sa njima u telepatskoj vezi, jer su koristili cijeli mozak, bili su se uklopili u život sastavljen od ciklusa i bili su u stanju da kontrolišu, energije, koje su postojale oko njihovih tijela. Na početku ribljeg doba je počela paraliza mišljenja, koje je ljudska iskustva ekstremno počvrstila i dovela do sve jačih razdvajanja. Zadnjih 500 godina se uzdigla ideja, da ste samo materijalna, mehanička bića. Dekart i Darvin su postavili temelj za jedan svijet razlikovanja, u tome da su oni život izolovali, podijelili i definisali značajno najviše u vezi sa samim sobom, kao čudo besmislenosti i uzaludnosti. Razdvajanje i beznačajnost su se masovno prodali i to ne samo u pogledu na bogove, nego i u pogledu na prirodu. Rezultat je bila apsolutna kontrola mišljenja. Slično se desilo na cijeloj planeti. U Africi tragovi pokazuju možda drugu vremensku liniju, ali i tamo su zapisi imali isti tok: odricanje sopstvene moći u korist jednog autoriteta, odricanje ljubavi u korist odluke za rat i najzad gubitak svega. Na kraju se poput epidemije raširila "bolest izolacije". U južnoj Americi priča izgleda malo drugačije; tamo postoji dubok jaz između aristokratije i mase; hijerarhija sa neizmjernim resursima, ali jednako bez postavljanja cilja. Te teritorije danas podliježu iskorištavanju energije i tajni; ljudi su uplašeni od toga da zahtijevaju svoju moć. Azija je bila jedna od najvećih oblasti iskustava, što se tiče kontrole svijesti. Kako misle ljudi na ogromnom eksperimentalnom polju - Kina? Pa, oni misle, šta treba da misle. U planiranju porodice imaju pravo na jedno dijete, ne više. Šta mogu da rade? Ima ih jedna milijarda, peti dio vašeg zemaljskog naroda, najveća potencijalna masovna seoba, koja je, jednostavno, nereflektirano preuzela diktat. Kako su mogli ljudskim bićima uopšte da "prodaju" takva ograničenja? Pa, u knjizi zemlje nas susretnu uvijek nanovo oni, koji su istinu izgovorili - i često ih nisu na lomači spalili, nego ih samo ismijali. Trebali bi da naučite, da razumijete energetsku manifestaciju na prelazima 500-godišnjih perioda zadnjih 2000 godina. Na tim tačkama lekcije jednog doba izgledaju kao signali. Možda sada razumijete, da vaš život prati jednu određenu svrhu i da se vama sa višeg položaja pruža mogućnost da postanete jedno sa sobom samim. Ako to možete da pratite i ako razumijete ko ste vi, moći ćete valjda isto da priči vašeg svijeta pružite više smisla. Hoćemo da vas još jednom pozovemo, da sebe sami promislite i da koristite vašu duhovnu snagu, da dobijete pristup u vama postojećim bogatstvima i onima vaših predaka. Pogledajte se, šta ste oko sebe stvorili i neka vam je jasno, da to ima veći značaj nego što vi mislite. Most za 21.vijek će biti stvoren u vašem duhu. Ona većina pitanja uz to je: Čiji duh, čije je to misljenje? Ko vlada vašim duhom? Ko se bori oko vaseg duha? Koliko je još debeo veo, koji je okačen preko činjenice kontrole duha? Promislite to, dok mi istražujemo dalje tajne naših porodica, isto to o sopstvenom tijelu, koji će sa čistom snagom volje da učini čuda. A takođe ćemo da riješimo i jedan veliki dio tajne o vašoj krvi, vašoj seksualnosti, o liječenju, stvaranju i životu uopšte. Život znači biti, a biti znači znati da ste spojeni. I tačno to je ono, što ćete prenijeti preko tog mosta: koncept života usmjeren ka jednom značajnom cilju i sa svime spojenom svijetu.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA IV
Vaše veliko nasljedstvo Kada vam pričamo iz velike knjige zemlje, hoćemo da budemo sigurni, da vi znate, da je izvor tih živih i sadržajnih priča ucrtan u analima vaših gena - kada bi ih samo mogli pročitati. Ne želimo da probudimo u vama osjećaj, da mi imamo pristup znanju, koje je uskraćeno vama za sva vremena. Sve šta želite znati, možete pronaći, ako samo naučite, da samo u potpunosti iskorištavate to veličanstveno biće, koje jeste. Dok ste čitali našu priču sigurno ste primijetili, da mi malo ovdje, pa malo ondje skačemo i pričamo malo o ovome i onome. To mi radimo, da ne biste stekli utisak, da se vaša priča razvija na linearan način. Mi hoćemo, da vi na jednom drugom putu, koji možda izgleda i neočekivan, pronađete, ko ste vi i šta su vaši preci bili. U knjizi zemlje postoje takozvani ključni vremenski momenti, prema kojima se uvijek moraju graditi mostovi, koji spajaju doba koja se smjenjuju. Na tačno takvoj jednoj tački vi se sada momentalno nalazite i kroz to, da razumijete vaše tijelo i vašu biološku strukturu, dospjet ćete do istih tačaka gledišta i načina posmatranja kao i mi. Već smo vas uputili na vaše pretke i njihove izazove i trud. Mi smatramo za važno, da se bavite vašim porijeklom, dok saznate više o vašem pravom identitetu i vašim vrijednostima. Potencijal za vaš unutrašnji razvoj leži u oblikovanju baza iskustava vašeg porijekla. U prelazu iz ribljeg doba u doba vodolije leži, jedna vama svepružajuća prilika u tome, da sprovedete evoluciju od linearnog mišljenja do multidimenzionalnog života. Kada bi to bio nagli prelaz, moglo bi vašem nervnom sistemu da prinese sok; ali usred krvne linije vašeg porijekla leži isti potencijal da se korak po korak promijeni vaša realnost pomoću vašeg shvatanja. Sada, u kasnim godinama 20.vijeka, opet se otvarate za natprirodne fenomene, PSI-faktor, kako ga vi zovete, koji je i vješticama i paganima bio poznat kao eter ili duh. Razne vođe organizovanih religija, koji su htjeli da prodaju svoju sopstvenu verziju o bogu, su uvijek navodili, da su natprirodne moći stvar đavola, jer tu moć nisu ni u kom slučaju željeli da vide u rukama običnih ljudi. Tako da su vaši preci odabrali strah i vjeru u jedan autoritet, van sebe samog, sa čime nisu samo svoje mišljenje, nego i odgovornost za svoj zdrav ljudski razum, dali u tuđe ruke. Sve to je zapisano u vašoj krvnoj liniji. Tako ima, po bibliji, čovječanstvo svoju osnovu u stvaranju jednog paganskog boga oko 4000 godina prije Isusa Hrista - ali već dugo prije toga su došli zapravo bogovi, koji su bili vaši roditelji stvaranja. Njihovo sjeme, njihove ideje su preko vremena i prostora davane dalje i na puno mjesta na vašoj planeti možete još da prepoznate tragove njihove egzistencije: u Sjevernoj i Južnoj Americi, u Australiji, Indoneziji, Aziji, Indiji, Evropi i Africi. U jednom velikom vremenskom prostoru su se zemaljske mase pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup. Njima je bilo poznato, da neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi mogu da se dese i da je skoro nemoguće, da praviš planove za neke moguće slučajeve. Iako su vaši preci bolje razumjeli da koriste svoj mozak nego vi, to ne znači, da su oni koristili sav

kapacitet. Koristili su desnu i lijevu polovicu mozga jednostavno jednako, takoreći kao alat za preživljavanje. Tokom zadnjih hiljadu godina vi ste se sve više i više od toga udaljili, da koristite desnu, intuitivnu stranu mozga. Postali ste sve više linearni i koristili ste skoro samo lijevu polovicu mozga. Zapadna civilizacija, u kojoj se to mišljenje dalje širilo, pruža se sada kao velika imperija oko cijelog globusa. Njihova osnovna filozofija, orijentisana na lijevu polovicu, nije više imala veze sa zdravim ljudskim umom, a kamo li na značajnu vezu prema egzistenciji. Sa svim svojim porodičnim misterijama i tajnim udruženjima zapadna civilizacija postavlja kaljugu od laži, obmana i manipulacija, koja može da opstane samo zato, što ste izravnjavajući se izgubili uticaj vašeg višeg ja. Povodom te neravnoteže pogrešne su vaše metode datiranja vremena, uključujući takozvanu ugljeno - (radiokarbon-) datirajuće metode. Ne dolozi u obzir, kao npr., da se puno energija kreće kroz vrijeme i da se mogu promijeniti. Vrijeme nije ništa statično; to je jedna neprekidna velika tekuća rijeka, koja podliježe neprekidnoj promjeni, a ipak čuva svoj sopstveni integritet. Da li vi možete da razumijete integritet pojedinačne kapi vode u jednoj velikoj rijeci? Ona se razvija u riječi ali ipak ostaje uvijek ona sama. Ako je ona dio cjeline, da li se onda ta kap može opet pronaći na bilo kojem mjestu velike rijeke? Mi hoćemo da vi pustite da vam fantazija teče, da biste razumjeli fenomen holograma, koji, iako samo dio tog cijelog, ipak cijelu informaciju nosi u sebi. Zamislite jedno biće, koje je tako inteligentno, živo i otisnuto, da je svugdje istovremeno. U svojoj posebnosti ono je čisto i reaguje na svaki drugi aspekt svoga ja. To je jedno biće, koje zrači željom za znanjem i oblikovanjem, koje mu omogućava, da se sa svima sjedini i da se sa njime sjedinjuju. Upoznajte taj ples energija. Jedan od vaših profeta, Joda, naziva to biće kao "snaga". Ono je jedno živo inteligentno biće. Iako je po karakteru dobro, poželjno, prijatno, ljubazno i zasnivajuće - najnježnije biće, koje možete da zamislite - ono može sa druge strane da bude dinamično i divlje, tamno, tjerajuće i čak zlo. Ono sve to spaja u sebi. Nekada vam se pričinjava savršena egzistencija, u kojoj je sve dobro i sjajno i ne dešava se ništa loše. Ali, rane tame trebaju među ostalim jedno određeno vrijeme da se izliječe. I ne isključujte priliku promjene, koja se njima pruža, koji su zbog promjene došli ovamo. Mnogi od vas bi rado sve to loše uzeli i zgnječili kao dosadnog insekta. Cak! Uhvaćeno! I ćao. Ali taj loš stav se događa - zato što je kao loše presuđeno - ne vodi ničemu. Na kraju krajeva ono završi kao rat na jedan ili drugi način: ljudi, koji ratuju zbog svojih istina i hoće da sprovedu svoje individualne zahtjeve. U području ljudskog iskustva se nikada ne isklučuje potiskivanje ideja i mišljenja drugih. To je bilo jedno od osnovnih principa u unutrašnjosti vašeg bića. Sada je na redu lekcija, da se poštuje spiritualni integritet drugih - kao kišna kap u velikoj rijeci - da tim putem zahtijevate vaš unutrašnji autoritet i iz njeg razvijete vaš karakter. Kod razvijanja vašeg višeg ja vi ćete razumjeti, da spojenost ide sa sposobnošću telepatije i da su bogovi oduvijek komunicirali sa ljudima putem telepatije. Ako se još jednom toga prisjetite: u dobu ovna bogove su pokazivali u obliku statua, monumenata i kamenih gradova. Građevinari su bili svjesni važnosti duhovnog i znali su takođe, kako da iskoriste zvuke i glasove za izgradnju tih božjih građevina. U ribljem dobu bog nije više bio vidljiv i navodno nije više bio telepatski spojen sa vama. Da ste tvrdili nešto drugo, završili biste na lomači ili u zatvoru. Telepatija se činila kao "opasan" potencijal, koji sniva negdje u vašim genima; ali vaši preci su ipak koristili tu sposobnost, da bi potražili druge vantjelesne trenutke, da putuju i istovremeno da gledaju u juče, danas i sutra - da putuju velikom rijekom vremena. Razumjeli su prirodu po njenim zvucima i njenoj duhovnoj snazi i bili su u ramjeni misli sa bogovima. Ali pomoću jednog trika, koji su bogovi često koristili, naveli su ljude da im prepuste svoje moći, nakon čega su ljudi počeli, da se mole bogovima, umjesto da zauzmu mjesto koje im pripada među njima.

I koje je to vama pripadajuće mjesto među bogovima? Sigurno se pitate: "Kako se ikada možemo ravnati sa bogovima? Moramo li razviti naše telepatske, telekinetičke i vidovnjačke sposobnosti?" Pa, puno je lakše: Vaš zadatak je, da zračite ljubav i to toliko jako, kako samo možete. Volite vaše prijatelje i vas same, ponašajte se uzdignuto, njegujte harmoniju, čuvajte mir. To bi samo po sebi već bio veliki dobitak, jedan, koji mnogi vaši preci nikada nisu bili sposobni da ostvare. Neki od njih su položili test i ostvarili ono, što biste vi nazvali utopijom. Gdje je dom utopije? Da li bi se moglo pronaći u zemaljskom toku našeg, nama poznatog doba? Da li je uopšte moguće da nešto kao utopija postane stvarnost? Ili, da li bi jednostavno kroz samog sebe stala na ravan, kada se frekvencija talasa podigne dovoljno visoko? Sve se mijenja, kada počnete da zračite vaše sopstvene frekvencije, umjesto već postojeće da odbijate; kada univerzumu nametnete vaše sopstvene namjere, umjesto da preuzmete već postojeće osobine i modele. Nalazite se u 25-to godišnjem periodu, u kojem čovječanstvo predstavlja polje za eksperimente, na kojem se testiraju mogućnosti onoga, šta bi se moglo upisati u knjigu zemlje. Naši preci su se već nalazili pred takvim testovima i vi sada imate taj izbor, kojim od mnogobrojnih puteva ćete krenuti. Naša želja je, da se u potpunosti pretvorite u integrisano biće, u ravnoteži sa ženskim i muškim energijama i u istom odnosu desne i lijeve polovice mozga. Koristite vaše vitalne energije i činjenicu, da su biće i iskustva vaših predaka vama na raspolaganju, jer je to baza za vaše napredovanje. Vaši rani preci iz vremena prije ribljeg doba, su pratili kretanje planeta i pratili su prilike, koje su se pokazivale na nebu. Znali su da ih redovno posjećuju inteligentna bića, koja su bili daleko iznad ljudi koji žive na planeti. Da, prate vas iz daljine i održavaju se u vašem biću. Već smo vam spominjali, da jedno vremensko doba od 26.000 godina nekim bićima izgleda kao jedna godina. Ali to ne znači, da su ta bića veća od vas; to znači da drugačije vide realnost. Po vašim riječima su to multidimenzionalna bića, koja znaju kako da se u više vremenskih tokova zadržavaju istovremeno. Računanje vremena za mnoge od vas se bazira na gregorijanskom kalendaru, koji je osmišljen prije jedva 400 godina. U tadašnje vrijeme su papa i drugi autoriteti novi kalendar predali zapadnom svijetu i postavili su sve praznike na mjesta poravnanja dana i noći, sunčeve mjene i u dane tačno između tih tačaka. To, što je zapravo predstavljalo znakove cikličnog vremena, zamijenili su hrišćanskim slikama kulture, koje su sad stale izmedu vas i bogova. Iako se znanje o toku vremenskih ciklusa izvana izgubilo, postoji još to znanje uvijek duboko u ćelijskom pamćenju; još uvijek je tu. Ali, da bismo dospjeli do još dubljeg razumijevanja spojeva, potrebno je, da u duši idete još dalje vremenski unazad. Zašto su vaši preci uopšte na taj način mjerili i označavali vrijeme? Šta je to bilo, šta je njihovom unutrašnjem biću iskočilo i pomoglo zemlji da svim snagama dođe u ravnotežu? Da li je mogla da bude ravnoteža između logičnog mišljenja i intuitivnog ja, koju vi sada pod hitno morate da uspostavite, dok ulazite u 21.vijek? Vaši preci su živjeli još prije računanja vremena kalendarom i onih malobrojnih epoha, koje smo ovdje spomenuli. Njima su bile poznate iznenadne promjene na prelazu iz jedne epohe u drugu, isto kao i kretanja epoha, koja su izazvali veliki ciklusi vremena, unazad kroz životinjski krug. Tokom Siderske godine, 26.000 godina ciklusa, teku manji ciklusi sa promjenama i pokretima i ta cijela egzistencija se širi i svugdje je dostupna i prisutna. Tokom njihovih neophodnih eksperimenata sa vama i praćenja vas, bogovi su vas rastavili, to je uostalom, razlog za razne rase na vašoj planeti. Vi ste potomci jedne sterilne porodice, koja se savezima i dogovorima upustila u taj eksperiment; za njih ste vi nešto kao biološki rezervar. Mnogi vas u suštini samo vide kao zeke ili miševe za pokuse u laboratorijama; objekat studija određenih promjena i modifikacija. To baš i ne zvuči jako ohrabrujuće, ili? Ali, tu su još i oni koji vas u najboljim namjerama posmatraju, hoće da vas vide kako se razvijate i prihvataju vas takve, kakvi

ste. Onda opet drugi vas vide kao djecu, kojima treba roditeljska podrška; oni su tu, da vam stvarno pomognu, ne da vas kazne. Žele da vam pomognu sa zadovoljstvom da naučite potrebne lekcije, kao što bi to ljubazni roditelji uradili. Oni su kao roditelji, kojima je važno, da pruže svojoj djeci dovoljno vremena, da su u direktnoj razmjeni sa djecom, kao sto su to bili stari, umjesto da ih, kao današnji roditelji, prepuste "učenju" televizora i drugim tele "učiteljima". U ovom 25-to godišnjem periodu će ljudi svih nacionalnosti i porijekla da prepoznaju, da će moći za jedan kratak momenat da gledaju kroz prozor dešavanja. Za vas će tu sekunde da prelaze u minute, u sate i onda u dane; to je jedna od jedinstvenih osobina vašeg vremena. Linearni život, linearna iskustva vas drže uhvaćene pod diktatom vremena, gdje vam multidimenzionalna opažanja dozvoljavaju, da postojite u više tokova i bujica. Vrijeme može da teče brzo, sporo ili da ne teče uopšte. Bića, koja vi nazivate bogovima i boginjama, su multidimenzionalna kao i neki vaši preci. Međutim, u "upravljanju" mišljenjem je pao izbor na strah; time ste sebi uskratili multidimenzionalni život. U prelazu iz jedne epohe u drugu, pojavljuje se puno prepreka, a alati za život, za vaše sopstveno dalje postojanje i opstanak vaše civilizacije, dolaze u pitanje. Vi ste danas izazvani, da ponovo vratite u život jednu visoku kulturu, koja će dati vašem životu njegovu vrijednost i koja će da ukaže majkama i očevima opet čast, jer samo kroz njihovo sjedinjavanje je moguće vaše rođenje. Kada jednom prepoznate vrijednost vašeg biološkog bića, moći ćete isto tako da primijetite, da u vama boravi isto jedno lijepo duhovno biće, koje je vrednije nego sve ostalo, što biste ikad mogli da stvorite, duh koji se ne može platiti, plamen svjetla, kao dragulj, sličan smaragdu ili dijamantu, sa mnogo svjetlucajućih faseta, da mu u rastu pomaže već i samo gledanje. Od neprocjenjive vrijednosti. I opet vam izmakne ta svijest o vašoj vrijednsoti - ili je odbijate -i odvratite: "Ali to uopšte ne piše o nama u istorijskim u knjigama; dakle samo nam pokažite ." Ili možda vjerujete da hoćemo da vas poškakljamo po trbuhu i da vam laskamo. Čovjek neprocjenjivo vrijedan? Dakako! Upravo je tako! Realnost je kao ogledalo. Stvoritelj boravi u svim stvarima. On se pruža preko svega stvorenog, preko svega što je bilo i što će biti. Ova bezgraničnost je jedno jedinstveno polje ljubavi - ako možete i vi to da osjetite, moći ćete da opušteno živite svoj život. Ako na temelju ovoga unapredujete svoj razvoj, i živite svaki dan prema ovim principima, moći ćete istinski da zahtijevate i koristite nasljeđe vaše neprocjenjive vrijednosti. Nemojte da napravite grešku da vjerujete da će se sve uraditi za vas. Jedan od hrabrih aspekata kreativne snage je, da sebi dozvolite, da se tako razvijate, kao što mislite da je ispravno, da se osjećate povezano ili razdvojeno, onako kako želite da saznate. Ta kreativna snaga ste vi. Jedno inteligentno biološko biće, koje sebi traži prostore i vrijeme, u kojem hoće da skuplja iskustva. Prije mnogo vremena su neke civilizacije prebrodile stotine hiljada godina - neke su egzistirale još mnogo duže. Utopijske civilizacije su zabilježene u analima vašeg pamćenja i u starim misterioznim spisima, koji čuvaju neka tajna društva. Vaši preci su pravili ćutke svoje zabilješke i znanja sakrivali u umjetničkim djelima, u muzici i uklesane u stijeni. Prema vašem shvatanju utopija je mjesto na kojem su se srela multidimenzionalna bića u svrhu naizmjeničnog djelovanja, i gdje su napravljene skice, koje su imale cilj da proizvedu harmonijske frekvencije. Nažalost, češći je slučaj da nije harmonija, nego osvajački ratovi kao uzrok takvih procesa stapanja, gdje su ljudi bili na najnižoj stepenici ljestvice nosilaca patnje, tako da su se navodno više mogli isticati ljudi koji su stajali na višoj stepenici ljestvice. Bilo je oduvijek prilika da se ljudi sastanu u miroljubivoj namjeri, međutim vi ste se rijetko odlučivali za to. Naravno, neki su davali prednost tom miroljubivom okupljanju, jer je alternativa

bila međusobno gašenje, kao što je dosad bez izuzetka bio slučaj u svakoj vašoj velikoj civilaziciji. Utopija je međutim veoma živa. Ali iako se odmah sve može lokalizovati duž strujanja vremena, nije dolazio kraj utopijskim civilizacijama. Na bilo kojoj od tačaka ste mogli i vi prestati da egzistirate, međutim ponekad nauče kolektivne energije utopijskih civilizacija da savladaju svoje frekvencije, da su u stanju da sve više integrišu energije koje dotiču izvana. U ovom procesu se može sa vaše tačke gledišta pomisliti da oni zaista nestaju. Oni su u stanju da svoje vibracije suosjećanja i tolerancije povise u jednu tačku, u kojoj mogu prepoznati perfekciju koja boravi u svjetlu i u tami. Oni se sigurno ne bi penjali do tačke, prema vašim shvatanjima, koja još nije potpuno na svjetlu, međutim oni su tzv-u. tamnu stranu integrisali u sebe i pri tome hoće da transformišu tu tamu. Oni drže otvorenim vrata spasa za tamne energije i one se tako pojavljuju da se podvrgnu procesu transformacije. Zar to nije interesantan koncept? Ovaj primjer bi se mogao posmatrati kao oblik utopije, mjesto koje se kontinuirano nalazi u stanju neprosuđivanja. Sada ćete se možda pitati:" Ako je ova utopija dopunjena svjetlom, a drže otvorena vrata tami, hoće li konačno oni sve pretvoriti u svjetlo" Ovo je važna tačka o kojoj se mora razmišljati. Koliko egzistira tama? Koliko ima tzv. zla? I mora li tama uopšte ikada biti preobražena? Ako tama sama sebe uvija u svjetlo, u šta se onda uvija svjetlo? Možda su to stvorile ove utopijske kulture, da dotičnu svjetlost i tamu prevode u druge da bi time stvorili balans. Ovaj zadatak stoji i danas pred vama. Od istraživanja dubina vašeg duha neki od vas su skloni tome da čitaju samo prijatne i lijepe priče. Na zemlji je sada potrebno da konačno spasenje odnese pobjedu. U vama stoji potencijal da dostignete vibracije ljubavi i da ih odašiljate . Ovo će promijeniti sve; egzistencija će se dovesti do jedinstvene cjeline i služiti kao ogledalo velikog stvoritelja. To je vaš sadašnji potencijal. Ako svaki od vas pošalje talas misli inteligentnog stvaranja iz zemaljskog energetskog polja u ukupnu egzistenciju, onda će biti osjetna razlika prema sadašnjoj situaciji. Dajte svakome i svemu na znanje da ljubav ovdje ima šansu i da ste vi na to istinski ponosni. Ako vi kao čovječanstvo jednom budeue ujedinjeni, vrata će se otvoriti tako da možete ići u susret vašim ostalim pripadnicima porodice kao ravnopravni članovi; ako se vaša veza jednom uspostavi, laži i prevare nemaju više nikakvu šansu. Molimo vas: zgrabite ovu priliku uđite u vaš vlastiti duh i položite u unutrašnjosti vašeg bića sjeme novih mogućnosti na polju slobodnog izbora. Izaberite za sebe sami mogućnost da kao bića budete neprocjenjivo vrijedni, stanje u kojem spoznajete egzistenciju, potpuni mir, u opuštanje i nadu, na osnovu svog dubokog znanja. Ako se nalazite u rezonanciji sa ljubavi, nadređeni cilj plana i njegovog djelimičnog aspekta će biti veoma brzo jasan onda ćete takođe osjetiti kako tama pomaže svjetlosti i njegovim inspiracijama. Ona oslikava svoje obrise i daje im oblik i definiciju. Da biste sebi olakšali postupanje sa vama samima stvorite sebi sliku cifre 8; zamislite kako leži na strani iznad vaših očiju i kako teče jedan uravnotežen tok energije sa jedne strane na drugu. Ako hoćete sada bilo šta da znate, izuzmite ovu sliku i zamislite kako puštate energiju da teče duž ove ležeće osmice; zatim pogledajte sami sebe na tački presjeka osmice, postavite pitanje, koncentrišite se i pustite da vam dođe odgovor. To je jedna stara tehnika iz knjige zemlje koju su koristili još vaši preci. Oni su uspostavljali balans između lijeve i desne polovine mozga, a zatim su koncentrisali svoju pažnju na područje, koje vi označavate kao treće oko. Koristite snagu vaše životne iskre za imaginaciju i kreaciju i mislite na to, da su vaši preci ustvari putem svojih gena sa vama u komunikaciji. Ova i još neke druge skrivene misterije su stvarale temelj za mnoga tajna društva, jer tajne se mogu održavati samo onoliko dugo, koliko nadčulna snaga čovjeka to dopusti. Imajte suosjećanja sa vašim precima poslednjih milenijuma čije tadašnje predanje može postati kroz strah sada novo oružje i vaš štit. I da se kaže još jedanput: test svih vremenskih epoha je bio i uvijek je, da li širite oko vas vibracije straha ili vibracije ljubavi. Možda ćete se vi jednog dana priključiti

nekoj utopiji, nekom mjestu u duhu, koje se može dostići samo jednom određenom frekvencijom. Nijedan takav skakač u vremenu sa još tako preciznim vremenskim koordinatama nije još nikada mogao prodrijeti u jednu utopijsku vremensku liniju. Vašim riječima moglo bi se reći da su te linije tajne i da odgovaraju određenoj vibraciji. Za vas je važno da razumijete taj koncept, jer za neko vrijeme ćete moći proizvesti na zemlji vibracije ove frekvencije. Pronađite šta imate zajedničko sa ostalima i učite da se ujedinite idući u tom pravcu. Onda ćete vrlo brzo i primijetiti da ono što se čini da vas tiraniše iznutra i iz vana, nije ništa drugo nego test. Koje vibracije vi proizvodite? Ko ćete vi biti? A kad jednom naučite da proizvodite vibracije ljubavi da ih očuvate i da sami sebe time opskrbljujete: Da li ćete to dijeliti sa drugima? Ili ćete to ponovo voditi kao tajne zabilješke u vašim knjigama i sve sakriti, kao što su to već činili neki od vaših predaka? Na kontinentalnim dijelovima vaše planete su uskladišteni mnogi stari artefakti, mnogi ključevi i prilike, da bi se razumjela sveukupna slika vašeg porijekla. Neki su bili već otkriveni, međutim nekako su vam se učinili da se ne uklapaju u sliku neke istorije vremena koja slijedi neku prethodnu. Kao što je već spomenuto ,Vi ste razvili linearno mišljenje i time sebe otsjekli od cikličnog života, koji ne popravlja samo nebeski znak, nego služi boljem opisu vremena. Neki od ovih artefakta se pojavljuju kao anahronizmi, koji su se pojavili tamo, gdje to uopšte ne bi smjeli učiniti - a oni su ipak tu. Ovo se pruža od otiska ljudskog stopala u stijeni direktno pored otiska dinosaurusa preko džinovskih otisaka ljudskog stopala, preko ljudskih skeleta visokih do 8 metara, do baterija, dragulja, vaza i šolja svih vrsta, da bi se navelo samo neke. Sve moguće se moglo pronaći prilikom građevinskih radova, arheoloških iskopavanja, a čak i pri normalnoj gradnji drumova. Ponekad su bili na djelu lovci na antikvitete, u nekim drugim vremenima su se ove stvari jednostavno pojavljivale na magičan način. Neke su pronađene u stijenama starim čak milione godina. Takva otkrića nisu naravno dospijevala u novinske kolumne, jer se predstava da su ove stvari donijele visoke kulture, koje su egzistirale na zemlje prije milione godina, ne uklapa u vašu sliku istorije. Vaše vjerovanje vas zasljepljuje i odvaja vas od istine. Poricanje je moto, a kao čovječanstvo ste pomoću kontrole razuma programirani na ovo stanje. U mjeri, u kojoj vi vjerujete isključivo u liearno vrijeme, isključujete sve egzistirajuće izvan vašeg linearnog toka vremena, duhovno ga odlažete na stranu i mislite:" Ovo ne odgovara onome što su mene učili i što su mi pripovijedali." Sada se ovi objekti naravno pregledaju, ponekad i predaju muzejima ili kolekcionarima anahronističkih predmeta. Šta vi mislite, odakle dolaze ovi objekti? Zemlja je stara milijarde godina, a od početka su egzistirale ovdje civilizacije, koje su osnovale i kojima su upravljale stelarna bića, koja opažaju vrijeme iz neke druge perspektive. A onda tu su još i skakači u vremenu koji se mogu kretati iz jednog vremenskog perioda u drugi. Skakači u vremenu namjeravaju često da svojim skokovima prouzrokuju promjenu istorijskih tokova, međutim kao što smo već rekli nije im na raspolaganju bilo koji proizvoljan vremenski trag. Na jednom putovanju se ne može uvijek kretati svuda. Ako dođete na neko novo mjesto potrebna je prava valuta, pravi jezik i pravi običaji i tradicije. Mnogi faktori igraju ulogu ako putujete oko planete. Skakači u vremenu međutim moraju uzeti u obzir još više stvari. Njihovo viđenje vašeg svijeta, kao i svih drugih je multidimenzionalan. Oni nisu linearni kao vi. Kod skakanja u vremenu jednom linearnom biću može još ponekad da "pregori osigirač". Dešavalo se da ljudi na vašoj planeti odlete ispod ceste i da se u sljedećem momentu ponovo nađu u nekom drugom vremenu, na drugoj strani planete. Promjene dimenzija se mogu lako dokazati, međutim to često nije slučaj. Iskustvo kao takvo je više prošireno nego što se čini. Mnogi međutim

iz straha ne pričaju o takvim iskustvima. U vremenima u kojima je sloboda govora bila još više ograničena, takvi ljudi su bili zatvarani i proglašavani ludim. Preobražaj od linearnog ka multidimenzionalnom je za sve vas kao duhovna vježba istezanja, dozvolite dakle sami sebi, da ubacite u novu brzinu, kad se dešava i kažete: "Oh da, ja mogu biti, ja sam čuvar mog integriteta i mogu istovremeno uviđati druge realnosti i u njima učestvovati." Jer vi to možete činiti vašim biološkim bićem. Skakači u vremenu dolaze u svim oblicima i veličinama. Upravo sada, oni su prisutni u vašem vremenu. Promjene vremena ove vrste se dešavaju odavno na vašoj planeti; vaši sadašnli eksperimenti sa vremenom su uostalom izdanci aktivnosti, koje smo mi, kao što smo već rekli, započeli prije oko 100 godina. Oduvijek je bilo takvih koji su mogli da koriste svoj duh da utiču na elektromagnetne energije, a time i na vri jeme. Odakle imaju takva bića svoje ideje? Sada pomislite: nevidljivo vas svuda okružuje. Multidimenzionalna bića se nalaze među vama u vašem svijetu. Takođe i kada se učinila su bogovi otišli , ili da drijemaju, oni ipak igraju sa vama igru "potraži me". U toku vremena ljudi su posmatrali svoje nadčulno nasljeđe sa strahom i gubili polako prirodnu telepatsku žicu sa svojim bogovima. Ovaj procjep možete sada prevazići slično kao kod vaših polovina mozga. Rezultat će biti potpun i osjećaj će potpuno živjeti, što vam daje opet mogućnost da komunicirate sa vašim stvoriteljima, vama istim, svojim prijateljima i svojom porodicom - a istovremeno da isključite "signale ometanja", koji vas zbunjuju i treba da spriječe vaše buđenje, tako da dospijevate do pune živosti i spoznaje svoje neprocjenjive vrijednosti. To je istina. To je velika borba o kojoj je već jednom bilo riječi, borba za duše duhove i tijela čovječanstva, jer vaše jezgro bića djeluje na mnoga bića krajnje privlačno. Držati vas u stanju neznanja, posebno u linearnosti, vas prisiljava da proizvodite vibracije straha, umjesto vlastitih svojevrsnih životnih vibracija ljubavi, na osnovu vašeg biološkog nasljeđa. Ljubav se ne nalazi inače nigdje tako lako kao oslonac unutar Vas samih, jer vi ste dio biblioteke i najneobičniji i najvredniji eksperiment. Vi potičete od bića, koja su izazvala ekspanziju svjetova, koja kreiraju univerzume; bića koja se čine tako inteligentna, da za njih ukupnost vremena egzistira u jednom trenu. Oni istražuju vrijeme i ostavljaju male depoe znanja da bi u slučaju potrebe mogli da posegnu za njima, kao što vi svoj novac ulažete za određene slučajeve. Kao što vjeverice grade svoju zimsku zalihu, tako su i bogovi memorisali i sakrili svoje znanje, za slučaj da im nekad zatreba. Vidite nema nikakvih velikih razlika između njih i vas. Prema knjizi života vi ste svi međusobno u odnosu, a to važi i za vaš odnos prema bogovima. Ipak, da bi se zaista razumjele ove priče, morate neko vrijeme osjetiti osjećanje odvojenosti, jer to je bilo ono, što ste kreirali: potpuno razdvajanje između "nas i"njih". U idealnom slučaju ste na kraju naših priča sve to usvojili i primili u sebe jednim teškim udisajem, jecajem olakšanja i riješili puzzle. Skriveno ostaje vidljivo u svom značenju, a razdvajanje će se ukinuti. Sa ovim prepoznatljivim značenjem će popustiti i vaša unutrašnja napetost. Kao porodica svjetlosti za vas je potrebno da ostvarite takoreći jedno panorama - viđenje egzistencije, u kojoj su trenutno malobrojni u situaciji da je prihvate i održe. Ovim viđenjem knjiga zemlje postaje za vas vaše oči, vaše pamćenje, za vaš stomak, živa. Vaš stomak se posmatra kao sjedište tjelesnog sekundarnog mozga; a stvarno je sjedište primarnog mozga tijela. Počnite da vjerujete vašem stomaku. Zamislite da je to mjesto sa kojeg osjeća vaš intuitivni sam. Morate učiti da koristite, kako mozak u lobanji, tako i stomačni mozak kao centar za osjećaj, kojim osjećate vanjski svijet i sa njim stupate u kontakt. Ovo je ključ za proizvodnju vibracija ljubavi. Ako odbijate biti iskreni prema samom sebi i da se ophodite iskreno sa jednostavnim stvarima života, kako ćete onda istaći ljubav? Vi biste proizveli odbijanje jer ono što činite i radite bi bile dvije različite stvari. Razumljivo? Ako stvari, koje se pojavljuju u vašem centru za osjećaje nazovete imenom i sa njima se ophodite otvoreno, uvijek se možete pozvati na ljubav, tako što ćete činjenicama gledati u oči.

Upravo to je bio jedan od izazova za vaše pretke u njihovom ophođenju sa bogovima. I kao što je već rečeno skoro uvijek je u prošlosti biran put straha, žrtve, krvavog ubijanja, sile i i ugnjetavanja. Sa gradnjom mosta u 21. vijek neposredno se povećava vaša frekvencija. Prizovite znanje vaših predaka; vaša krvna linija je bogata najrazličitijim spoznajama o vama samima. Gledajte vaše pretke kao kolege i prijatelje. Mnoga multidimenzionalna bića se pojavljuju ovdje nekima kao prijatelji, drugi koji zbunjuju, kao prevaranti. Čovjek se ne može dijeliti što se tiče njegovog ponašanja u nekakve kategorije ladica; neki su agresivni, drugi više nego ljubazni. Mnoga nezemaljska bića dolaze ovamo da doznaju vaš obrazac vibracija, da vas testiraju i da vas pozovu u proces integracije. Vi ne želite da se stavite u stanje straha. Ako birate strah, prekidate energijsku rijeku između njih i vas, jer vaša snaga nestane tamo gdje nastane strah. Naučite da budete gospodar vašem strahu. Takođe postanite gospodar nad vašim tijelom. U unutrašnjosti vašeg duha, u najdubljim slojevima, postoji korijen bića, Vaš identitet, sa kojim morate naučiti kontaktirati. Ovo putovanje do samog sebe može vam se predstaviti kao mračna noć, u kojoj ovaj život i sakupljena osjećanja još jednom temeljno istražujete. Možda nađete i prethodne živote. Dok se tako otvaraju linije vremena i vi dobijate samo vaše nadčulno nasljedstvo, a ne nasljedstvo straha vaših predaka, mislite na to da ste dio jedne porodice, u kojoj ste nekim članovima dobrodošli, dok vas drugi ignorišu. Neki bi sve uradili da vam pomognu u razvoju, dok drugi žele vidjeti samo vašu propast. Veliki stvoritelj dopušta oboje jedno pored drugog. Sad zamislite taj most i kako se svi ljudi osjećaju privučeni prema njemu. Osjetite to u vašem najdubljem korijenskom biću, i zamislite jedan plamen, koji se nikada ne gasi. Aktivirajte taj plamen sredinom vašeg daha. Pogledajte tu snažnu energiju, koja vas spaja sa talasom ljubavi. Važno nam je da vas što više prepozna ovaj veliki dolazeći zadatak. U većoj knjizi postojanja je to samo jedan od više zadataka, ali u knjizi zamlje je to veoma veliki, gigantski zadatak, dok vi živite od dana do dana i od momenta do momenta, ali ipak ti niste sami: sada izdahnite svoje talase u polje koje vas okružuje. Onda udahnite svoj zdravi čovječiji razum, vaš mir i vašu ljubav u vaša pluća. Sa svom snagom vašeg duha, koji izbija iz najdubljih slojeva, koristite snagu svog duha da mislite za sebe, da definišete vašu realnost i vašu samovladavinu. Istaknite sebe samog u riječima, djelima i u životu, dragi prijatelji. Realnost je veoma elastična i uobličena. Kao što Yoda reče: snaga služi onako kako ?? upotrebljavaš. Koji izbor ćete vi napraviti? Hoćete li pustiti da vam zapovijedaju elektromagnetne snage, koje su se izlile na zemlju u kasnom 20. vijeku i poplavile svu egzistenciju? Ili ćete ići pravo kroz oluju i stvoriti ono što vi želite, dok osjećate snažan vjetar u kosi, na vašoj koži i u plućima? Sa svojom namjerom i svojom unutrašnjom snagom, možete snage promjene i olujna pomjeranja na zemlji i u kosmosu iskoristiti kao energiju, da uvedete željene promjene. Čini vam se da vas te oluje ponekad žele oduvati, ali one u stvari služe da odnesu nakupljenu prašinu i prljavštinu jednog sistema, jedan okultizam mraka, jedna čarolija tame bez kontrole. Ona bi sve učinila da tu vašu rastuću snagu razbaca ili uništi. Ali, samo ako se suočite sa tamom, doći ćete do vaše moći. U knjizi zemlje možemo takođe vidjeti, koliko od vas ništa nisu načinili. Koliko vas je izabralo strah, a velikoj prilici okrenulo leđa. I tako vas definiše vaša sjena, koja vas prati kroz vaše svjetlo. Budite spremni na rast vašeg unutrašnjeg korijenskog bića. Spojite se sa svojim iskustvima i razumite, da vaša sjena koja se prikazuje na zemlji ima razlog: i to da vam pomogne da se oporavite i stvorite jednu utopiju. Utopija je jedna civilizacija koja je tako visoko razvijena. I to je tačno ovdje gdje se unosi ravnoteža gdje Yin i Yang, svjetlo i mrak, crno i bijelo, dan i noć koji dozvoljavaju i božijem štitu i božijoj perfekciji da postoje jedno pored drugog.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA V
Najviše tačke sudbine Stanovnici zemlje, kasnog 20. vijeka i dolazećeg 21. vijeka, želimo vas podsjetiti da svrha našeg putovanja ima veze sa vašom sudbinom. Spomenuli smo knjigu zemlje, kako možete naći ulaz u nju i kako mi Plejadanci, kao i mnogi drugi možemo da vas posmatramo duž rijeke vremena. Vi ste u svakom od doba, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, živi i u stanju da napravite vaš izbor. Primijetili ste da je zemlja sama svjesna, živa i da je vezana sa drugim velikim dešavanjima, koja se mogu odgonetnuti. Kada to jednom osjetite razumijete, to će vam pomoći u vašoj samospoznaji i samomoći, i odvesti vas možda čak do najviših tačaka sudbine. Naša sudbina je naravno u našim rukama, iako postoje takozvane kolektivne sudbine, jedna vrsta nebeskih zadataka, ili kako ih još nazivaju, veliki putevi vremena. Ta kolektivna sudbina je naša inspiracija. Sve stare kulture na vašoj planeti su znale o tim zadacima, da su simboli zvjezdanog pojasa životinja, dakle životinjski krug. Mi ostali gledamo zamlju kao mjesto gdje su sva stvorenja, sve, nosioci memorisanog znanja. I životinje su nosioci određenog značenja, naime znanja o transcendenciji vremena. Životinje gledaju na vrijeme i egzistenciju drugačije nego vi. Starim kulturama je stvarni zadatak zemlje više poznat nego vama. Oni su znali da u svakoj stvari, pa čak i u haosu ima red, i da je odnos čovjeka sa haosom test razvijanja. Na tom mjestu vas želimo za jedan kratak momenat zamoliti da se sami pogledate. Šta se desilo, jeste li kontaktirali sa našim vijestima i pozvali nas na tom putovanju pretvaranja? Gledajte realnost koju ste stvorili i razumite to kao dio procesa pretvaranja. To što vam pričamo izgleda neprihvatljivo: priče iz prošlosti, i skromna znanja o kosmosu, stare skrivene tajne i misterije. Našim riječima vas namjeravamo ohrabriti i dati vam snagu, ali i skrenuti vam pogled na tren prema tami, zlu i strahu. Moguće je, da vas je to što smo vam rekli poljuljalo, možda osjećate da se vaše razmišljanje, vaš život, vaše unutrašnje biće od temelja mijenja. Ako je tako, ispravite se, dišite duboko i recite sebi: aha! Putovanje je znači u punoj brzini i ja sam na svom putu preobražaja. Ključ leži u razumu, put preobraženja je neizgovoren. Ako pozovete rijeke energija da budu dobrodošle u vaš život, uspjećete se kretati kroz vremenski prostor sa zadnje i sa prednje strane, jedan novi energetski obrazac u vašem životnom polju. I vi svi posjedujete jedno takvo jedinstveno polje kada biste ga samo aktivirali. Kao što je već rečeno: sredinom, mojom namjerom i vašim dahom ste u stanju dalje graditi vaše energetsko polje i osjetiti ga u i oko vašeg tijela. Vaši preci su razumjeli poznavanje životinjskog kruga i vrijeme im je dopustilo pogled na njihove praktične funkcije i sudbine. Oni se nisu toliko radovali svim tim ugodnostima, u kojima vi danas uživate, ali mi vas pitamo: šta vam oni stvarno znače? Mi vam želimo pomoći, da se možete više koncentrisati na samog sebe, da spoznate svoju duhovnu prirodu i prihvatite je i osjetite u sebi plamen životne energije. Jer sve su to dijelovi vašeg razvoja. Niko ne tvdi da je to lako, ali od svih recepata je to najednostavnije. Kako u glavi tako i u stomaku, dovedite svoj dah u svoju namjeru, vaše srce i vaš duh istovremeno u jednu tačku. To spajanje vaših snaga u jednu cjelinu jača vaše životno polje, elektromagnetnu loptu oko vas sa onim što stvarno jeste. Ponekad se možete i uplašiti toga, jer taj put do samog sebe odvest će vas do poznatih podruma punih leševa a i do drugih neugodnih skrivanih slika, sjena vaše prošlosti. Vi niste svjesni koliko ste u svim tim životima imali iskustava, osjećaja i reakcija. Ipak ste biološka bića čija se kosmička energija sa svjetlosnom brzinom podiže na novi nivo. Te energije će vas sada snabdjeti početnim poznavanjem životinjskog kruga, bibliotekom, vašim stvarnim istorijskim slikama prema

mjestu egzistencije. Svi sistemi raspolažu jednim takvim krugom znanja, načinom da zabilježe živ? podatke, a sa svakim iznesenim mišljenjem postojano proširujete vaš krug znanja. Ako pri narednim promjenama dišete opušteno, možete se spojiti sa talasom, koji će vam olakšati ubrzane promjene. Mi vam isporučujemo te talase i radimo sa njima među vama. Oni koji se spremni za taj proces transforamcije i koji su spremni za taj veliki zadatak, da se uzdignu do energetiziranih vibracijskih bića, usred haosa od straha i otrova. Ti otrovi se nalaze u vašoj torbi za kupovinu i na svakom uglu ulice. Hoćete li ih prepoznati i prema tome proizvoditi vašu vlastitu frekvenciju, umjesto da preuzimate zatrovanu hranu? ?? ?? dio velikog zadatka koji je pred vama. Mi želimo da sami još dublje istražite i da vidite ko ste. Kuda ćete se uputiti? Šta ćete uraditi sa novim pogledom na stvar? Lepeza promjena se tek počela otvarati, ali to ide sve brže. Što ste više spremni za introspekciju, to se više spajate sa plamenom života i održavate ga u životu, u nadi da se nalazite na putu do cilja, sve više postajete pionir. Moguće je da ste vi svjetlosne zrake koje udobno sjede kod kuće, ali istovremeno ste u stanju da istopite polarne kape i da promijenite svijet. Budite postojani u mirnim momentima, jer vaša snaga leži u tome, da sa svakim udisajem preuzimate ideju vjerovanja u vaše jedinstvene biološke osobenosti. Vi ste usmjereni na to, oblikovani i planirani da sada aktivirate vaš najviši potencijal. To Sada je sa vašeg stanovišta naravno samo jedan neposredan uporediv momenat. Međutim, sjetite se da smo ? 25-godišnjem periodu od 1987 ?? 2012, "mjestu susreta", mosta u 21. vijek. Mi već znamo da se naše istorije bave istinom. Naučili smo da je važno od početka do kraja govoriti istinu. Šta je galaktička istina: ko je tamo vani, ko su oni, odakle oni dolaze, zašto su ovdje, šta oni žele? Ko govori istinu? Zašto ima toliko bogova? Koji i čiji bog je pravi? Vaše nastojanje da odgovorite na ova galaktička pitanja će stvoriti jedno novo razdoblje mišljenja. Vi ste pioniri te nove oblasti, a ona se ipak ne razlikuje mnogo od one vaših predaka. Oni su sebi tabali puteve preko kontinenata, gradili puteve, kuće, sela i gradove. U njihovim istraživanjima otkrivali su određene energetske virove, isto onako kao što ste vi odvedeni od vaše svijesti do prirodnih morskih uvala. Pogledajte globus u njegovom punom obliku i vidjećete da uglavnom oko većih gradova ima prirodnih vodenih puteva i luka. To su uvijek bila sigurna mjesta za polaske brodova, gdje su počele da cvjetaju. razmjena i trgovina. Na taj način spoznajete sami sebe kao kulturu; ona sa sobom nosi obećanje o rastu i učenju. Mi ćemo vam ovdje dati slikovito poređenje da vam ukažemo na to sa čime su vaši preci imali posla. Tako da vi kao čovječanstvo razumijete o čemu se radi, kod otvaranja daljina takozvanih nepoznatih i nevidljivih svijetova. Kojim lukama se osjećate privučeni? Kakve puteve ćete graditi i gdje ćete uraditi taj pionirski posao? Gdje ćete sagraditi svoj dom? I hoće li neki reći: "Hej radije se ne naseljavajte tamo - previše je opasno! Gdje će se nalaziti sigurniji prostor? Hoćete li kao vaši preci uskoro živjeti u grupama, ili će novovremeni među vama otvoriti oblast na novi način, stvoriti jedan novi model obrasca povezivanja, kroz koji ljudi mogu zajedno kročiti smjenjujući djelovanje? Uzmite jedan duboki udisaj tačno ovom momentu do vrhova svojih pluća, zadržite ga kratko, a zatim potpuno izdahnite. Zamislite pri tome vaš dah kao finu energijsku magla, koja je prodrla vašom namjerom. Možete koristiti energiju kako želite. Mislite na to, vaša namjera s početka putovanja odlučiće put objavljivanja, koji ćete preći. Zamislite broj 8 okrenut na stranu, simbol beskonačnosti, kako leži iznad vaših očiju. Aktivirajte tu predstavu kao dio samog sebe. Ako pričamo o testovima i ciklusima vremenskih epoha, zamislite jednu energetsku i pulsirajuću mandalu, jedan oblik i boju prhvatajućeg kalidoskopa. Osjetite to. Ono vam se čini kao još jedno dalje oko koje vas gleda, u sredini crno kao vaša zjenica isto tako se šireći i skupljajući.

Dužica tog oka odražava vaše ukupno unutrašnje biće. Spojite se sa svojim unutrašnjim bićem uz pomoć tog oka. Ovim možete doći do najviših tačaka vaše sudbine, do važnih odlučujućih tačaka i ključnih puteva. Uzmite to što mi sa vama dijelimo da sebi olakšate životne zadatke u tekućim brzim vremenima. Sa naše strane trenutno postoji samo jedno mjesto gdje se možete nalaziti i to unutra. Promjene koje uzrokuju naše riječi i naša energija omogućavaju vam da istražite više o sebi i obrascima ponašanja. Stari obrasci realnosti koji su vam tako ugodni drže vas stabilno u mjestu, čvrsto ukorijenjene, ali izložene konfliktima i bitkama. Ti obrasci će biti poljuljani u toku vašeg otvaranja za naše energije. "Zašto ih, vi Plejadanci, morate poljuljati?" pitate se možda. Međutim, pored sve ljubaznosti i dobronamjernosti: Vi ste tvrdoglavi što se tiče promjena. Vaše lekcije se ponavljaju, i govore glasnim i jasnim jezikom. I dalje Vi imate dragi ljudi probleme, da izbijete stara razmišljanja iz duboko ukorijenjenih obrazaca prosječnosti i jednoobraznosti, jer mislite: "Tako sam uvijek i radio." Izgleda da vam nije jasno da sve što činite povlači reakcije i konsekvence, jer sve je povezano sa svim. Jedna od najvećih vještina, koju smo postigli mi skakači u vremenu, sa pristupom knjigama zemlje i egzistencije, je što smo pustili da vam dolazi energija, koju sadrže knjige zemaljske biblioteke. Dospjećete do ovih podataka i energije, tako što ćete upoznati sebe same. Zatim će se morati pokazati šta ste time postigli. Pri tome će vas voditi vaši osjećaji. Vjerujte svojim osjećanjima i učite da ih izrazite. Nemojte nekoga drugoga praviti odgovornim za vaša osjećanja. Budite svoje vi, posmatrajte sami sebe. To će vam pomoći da razumijete, da razumijete i prebrodite sve krize i konflikte prošlosti kao i budućnosti. Krize i konflikti su materijal od kojeg nastaju prilike, da se ponište stari kruti obrasci, jer oni neće otpasti sami od sebe jednog mirnog jutra, tako što ćete reći: "Od danas puštam jednostavno da sve padne." To bi bila jedna razumna odluka, promjena, na koju se misli, koja se dešava sa vašim osjećajima, često baš kroz takve krize, u kojima morate uložiti cjelokupnu snagu volje, vaše srce i vaš razum, da bi vašem životu dali novi smjer. Krize potresaju vaše inače neprodorno polje, slično ljuski sjemena; morate vjerovati u to da će, kada se ljuska otvori, iz nje niknuti i narasti klica. Znate da se to ne dešava sa svakim zrnom sjemena. Isto tako ni svi ljudi ne dostignu svoj puni potencijal, ali svi «prokliju». Svi ljudi, gdje god ili ko god da su, šta god da dožive za svog životnog vijeka, pridodaju informacije, o ovom području egzistencije, vašem velikom zodijaku znanja. Ne morate pojuriti, da biste kupili i proučavali knjige o ovoj oblasti. Upotrijebite svoju maštu. Zagledajte se duboko u sebe, da biste saznali kakvi su vaši osjećaji o onome što upravo stvarate. Ako ste nedavno imali emocionalan doživljaj, koji vas je otvorio za dubokosežuće osjećaje, onda čestitajte sebi; ne osuđujte svoje emocije. Želimo vas samo podsjetiti, da ciljano obratite pažnju na osjećaje gnjeva, na osjećaj «ja sam žrtva» i na prebacivanje krivice na drugog. Nije pogrešno osjećati gnjev; no nikada ne prebacujte odgovornost za svoje osjećaje na nekog drugog. Ako se budete čvrsto držali osjećaja gnjeva, mržnje i osjećaja «ja sam žrtva», nećete nikada biti u stanju preuzeti odgovornost za svoj dio drame, što će se odraziti kao nevidljiva «naelektrizirana olujna fronta» u vašoj auri i prije ili poslije trpit će i vaše fizičko tijelo. Sve one predrasude i negativne emocije, koje se nakupljaju – prema vašoj porodici, vašem partneru, vašim prijateljima i kolegama ili pretpostavljenima – djeluju kao vulkani, hurikani, tornada, potopi i tajfuni, koji haraju vašim energetskim poljem, jer vaši neizrečeni osjećaji hrane ovakve oblike razmišljanja. Da biste sami sebe upoznali, morate se zapitati: «Kako se ja osjećam sa tim? Zašto sam ovo stvorio/la?» Morate odložiti otupljenost, da bi ste postali samosvjesniji. Postoje određeni obrasci sudbine, i vi ćete dostići vrhunac svoje ljudske sudbine, kada vaše sopstvene vibracije budu prožete

istinskim znanjem o sebi i time postignutim suverenitetom. Vaš tehnološki svijet može vam pri tome pomoći – ali vam može isto tako stajati na putu i odvlačiti pažnju. Veličinu ćete postići, učeći kako da se slažete sa drugima, da vidite druge kao ogledalo i znajući da ćete jedinstvenost vašeg bića postići kroz vezu prema porodici i prijateljima. Tehnologija vas izoluje i dijeli u više pogleda; u posljednjih 550 godina doba Ribe sigurno vas je odvojila od svega. Tako ste postali «čuda» beznačajnosti i besmislenosti. To odvajanje je ljuska iz koje se sada oslobađate. Neke od ovih ljuski potiču iz djetinjstva i iz drugih vremenskih linija. Upotrijebite oruđe, vaš dah, vašu snagu volje i vašu namjeru u toku vašeg samopronalaženja i recite sebi: «Hoću da znam tko sam, da sam sa sobom u miru i da prihvatim samoga sebe. Spreman sam da se promjenim, da sebi pogledam u oči i potvrdim da sam takav kakav sam. Neću sam sebi suditi.» Sa svakom godinom ove 25ogodišnje periode nastaje ubrzanje, koje vam omogućuje, da svoje ljudsko nasljeđe jos jače integrišete, u što spadaju vidovitost i empatija koje vas povezuju sa svim životom, kao i ponovno telepatsko povezivanje sa bogovima. Kada svako od vas dostigne svoj puni potencijal, svijet će izgledati dosta drugačije. Kome će još trebati novine? Hoćete li o svojim novootkrivenim sposobnostima voditi knjigu, ili razumijete li da je svejedno sve zapisano u zodijaku, u eteru, u nebeskim planovima i da je svaki momenat života i disanja vaš proces zapisivanja? Vi ćete na kraju iz modusa «prijema», u kome se još uvijek nalazite i pomoću kojeg primate ideje iz kosmosa, preći u modus «slanja» i slati svoje sopstvene ideje; vrhunac ovoga će biti oko 2012 godine. Šta ćete slati? U idealnom slučaju, plodovi vašeg sadašnjeg rada biti će sloboda, neograničenost, vibracije ljubavi i oprosta. Praštat ćete i praštat će vam se – ne samo zato što ste širokogrudni i dobronamjerni i što tolerišete tuđe grijehe, nego zato što vaša sposobnost praštanja počiva na jedinoj istinitoj mudrosti, na spoznaji da se mržnja i osuđivanje, ako se još nalaze u vašem energijskom polju, stalno vraćaju na vas. Okončat ćete rat u svom svijetu, okončavši rat u svom duhu. I to je stvarni most u 21. vijek. Vrhunci sudbine vas zovu, zahtijevaju od vas razvijanje vašeg jedinstvenog bića; imajte povjerenja u svoj dalji razvoj, čim ljuske popucaju i sjeme bude imalo prostora za rast. U «proljeće» vaše svijesti, kao i u proljeće u prirodi, prije nego što ljepota dođe do izražaja, zemlja katkad može izgledati očajno i ružno. I kako god burna bila promjena godišnjih doba, imajte u nju povjerenja, jer poredak koji je u svemu u prirodi, spoznaje se i u vječno cikličnim kretanjima sazvježđa. Oluja, kiša i vatra bude samo ono, koje još spava. Možda prirodu vidite kao nešto što se podrazumjeva, ali ako to čudo pažljivo promatrate, prepoznat ćete u njemu i sebe, jer ste vi ljudsko sjeme koje klija. Možda osjećate pritisak mraka i tjeskobe, dok ljuska sjemena ne pukne – ali da li biste dozvolili da vam sjeme propadne, samo zato što je ljuska iznutra tvrda i gruba? Naprotiv, stvarno inteligentno sjeme pomoći će pri oblikovanju vremena. Sjeme koje doprinosi razmnožavanju na zemlji, zna vrlo dobro šta mu treba i šalje odgovarajuće signale ljudima koji vole zemlju. Kada bi ljudi uskratili zemlji svoju ljubav, bilo bi vrlo teško za sjeme da crpi životnu snagu i da jača, uslijed velikih klimatskih promjena koje sada doživljavate. Na vašem putovanju upoznavanja samih sebe, mnogo se toga treba ispitati: vaša hrana, vaša koncetracija namjere, vaše ophođenje sa svim tim novim otkrićima i nenadne promjene, koje se dešavaju svugdje, ne samo na individualnoj nego i na široj bazi. Imajte na umu, da vam se nasilje nudi kao opcija; ispitajte u sebi svaki kutak, u kojem se još nalaze ostaci nasilja i gnjeva i oslobodite ih se. Svjesno zamislite scene i situacije sa ljudima, u kojima biste gnjevno reagovali – u ovom i u prijašnjem životu – i samo priznajte ovaj osjećaj. Onda duboko udahnite, i hotimice ispunite svoje tijelo ljubavlju i mirom.

Oslobodite sve one, koje ste kao zarobljenike vašeg gnjeva vezali za sebe u svom energijskom polju; dajte ovim ljudima do znanja da više nisu zarobljenici vašeg duha. Osjetite, kako se u trenutku oslobađanja, vaše energijsko polje rasvjetljava i bistri. Oni, koji poslije toga ostanu, daju vam dosad neznanu mogućnost da naučite lekciju, jer oni su ti koje morate naučiti voljeti, da biste se očistili od osjećaja straha, mržnje, odbijanja i krivice. Ova bića, moraju kao energija također biti oslobođena; dakle recite im: «Vrijeme je da idete; puštam vas iz svog polja. Slobodni ste. Ne vežem vas više za sebe prebacivanjem krivice, jer shvatam da ima lekcija koje treba naučiti. I kada vas pustim, recite mi, šta vi učite, tako da se i ja mogu dalje razvijati.» Izvedite sada ovo oslobađanje i osjetite promjenu vibracija u vašem polju. Ne bojte se pročišćavanja i izbacivanja otrova. Nebo zna da živite u zatrovanom okruženju; sve je otrovno. Gamad je živjela milionima godina u zatrovanom okruženju, prilagodila mu se – i preživjela. Mnogo smo puta, šaleći se, poredili vas i njih. Insekti su mnogo prilagodljiviji od vas. Također međusobno komuniciraju na određenim frekvencijama i ne moraju ništa zapisivati. Životinje su telepatski međusobno povezane i vaši preci, koji su znali za zodijak, poštovali su životinje zbog ove sposobnosti. Neki su oduvijek imali pristup biblitotekama duha, etera, i upravo sada i vi gradite most od srži vašeg bića prema eteru, gdje ćete otkriti tko ste zapravo. Kada se pročišćavanje i izbacivanje otrova počnu dešavati u vašem životu, pogledajte duboko u sebe i svoje osjećaje, da bi ste otkrili čega se trebate odreći. Klica se odriče svoje zaštitne ljuske. Šta ste dosad koristili da bi ste se zaštitili? Zaštita je obično u obliku izolacije i drži vas odvojene. Sjeme zna, da se nalazi u zemlji i raduje se momentu kada će moći naći put kroz tamnu zemlju na površinu i kada će moći upijati sunčeve zrake; sjeme zna da će sa zvukom insekata koji prolijeću početi klijati, kao što su naši preci prizivali duhove u ritmu bubnja. Sjeme reaguje na zvukove, kao i sve ostale stvari. Vaš svijet je pun zvukova, mnoge možete čuti, neke ne. Kao moderni ljudi čujete pretežno umjetne zvukove instrumenata, koje ste vi napravili, no otvorili biste se mnogo više kada biste osluškivali zvukove prirode, tim što biste se postavili na rezonancu zemlje i prodrli dublje u njene misterije i nauke. Neki od vas prevrću oči na ovakve savjete; bojite se ujeda insekata i zmija, ili da će vas u ponekad zastrašujućoj prirodi obuzeti nešto mračno i nepoznato, da ćete možda biti oteti. Malo ko među vama zna da cijeni prirodu; radije idete u javni park ili na lijepa mjesta u vašem gradu, nego što biste vaše dvorište pretvorili u park. Isključite pak sve motore i uređaje, obucite cipele za duge šetnje i provedite opet odmor u prirodi. Obratite pažnju na stvorenja zemlje: insekte, ptice i sve ono što četveronoške gmiže, leti, jer oni stvaraju vibracije koje će vam pomoći u stvaranju mosta ka intuitivnom životu, koji i oni imaju. Kada ste se jednom oslobodili mržnje i gnjeva, otvorite se za inteligencije u eteru oko vas; njihove vibracije vas mogu odvesti do nove životne svijesti. Kada jednom otkrijete da živite u značajnom svijetu i da taj svijet oblikujete svojim osjećajima i mislima vaša će se iskustva izmjeniti na vrlo čudesan način. Svijest uvijek potiče od želje, čežnje, koja raste kao sjeme po jednom unutarnjem obrascu. Svako od vas nosi u sebi jedan takav obrazac, nasljeđen od predaka: njihove sposobnosti, naklonosti, nade, želje i strahove. Morate upoznati svoj unutarnji svijet. Onda ćete otkriti da vam neki obrasci više nisu potrebni – «smeće» u podrumu, sve te mračne i odbojne stvari. Ali kada ih izbacujete, radite to sa ljubavlju – vaše smeće je nekome možda dragocjeno. Kod svog «unutrašnjeg čišćenja kuće» naići ćete možda na osjećaje i sposobnosti koje sebi dosada niste priznali. Mnogi od vas će osjetiti da su ove intuicije imali svo vrijeme, iako vam niko nije pomogao da ih razumijete. Možda ste se bojali da bolje pogledate ili su vam zabranili da o tome govorite. Imajte na umu, mnoga ova nadahnuća nisu nužno statički definisana ili fizički opipljiva iskustva.

Sa započetim promjenama u ovom procesu samopronalaženja, dolazi i do ubrzanja vašeg energijskog polja, što će vas spojiti sa poljima drugih. Kao i sunce i vi zračite na određeni način. Ustvari i vi postajete nešto kao sunca. Sunce i mjesec ustvari telepatski mijenjaju stvari, oni utiču na vaše razmišljanje. Ciklusi svjetla i tame su razumljivi kroz vrijeme, i sunce i mjesec unose svjetlo u tamu, kao kada upalite lampu kad padne večer. Ova nebeska tijela utiču na vas na isti način – svjetlost i tama – i ova svjetlosna usklađivanja šalju vam informacije i energiju. Kada nevidljivi teren svoje svijesti sebi učinite pristupačnim, zastat ćete kod određenih ideja, jer ćete primjetiti da energija ovih misli održava vaše polje. Kod vašeg istraživanja svjetlosti i tame u vašem unutarnjem biću, osjetit ćete kako dolazi do enormnog ubrzanja i na planetarnoj bazi, u smjeru pristupačnosti i integracije svjetlosti i tame. Do godine 2012 sve će karte biti na stolu; sve tajne i misterije biti će otkrivene, tako da će se moći donijeti konačna odluka i dati krajnji savjet o vibracijama i frekvencijama. Kao što smo rekli, do godine 2012, vaš zadatak je da vibracije koje do tada dostignete, pošaljete u sve pravce egzistencije. Moglo bi se reći, da članovi galaktičke federacije radoznalo iščekuju vašu izvedbu na pozornici. Mnogi lobiji jačaju, miješanje karata oko ove izvedbe je u punom jeku, kako vam je već poznato iz svijeta biznisa i politike uređenja svjetskog poretka. Zamislite samo aspekt vibracija ovih aktivnosti. Kao što smo rekli, postoje bića – ljudska i druga – koja žele da kontrlolšu vaše vibracije. Ako se sjećate, ovakvo upravljane frekvencijama omogućeno je tek kroz otkrivanje vaših misli i vaših nadčulnih sposobnosti. Ovo je uvijek bilo pravi test u Knjizi Zemlje: hoće li čovjek, u ovoj jedinstvenoj životnoj sferi i okruženju u kojem uči, sa ovim raskošnim darom znanja, uspjeti napraviti most znanja iz jedne ere preko u drugu? Ili će, i opet, zbog svojih strahova odustati od svoje moći? Svakim udisajem vaše se ćelije mijenjaju i sa njima vaša DNK. Nije potrebno pojuriti i proći kroz dril i vježbe, mada vam malo energijskog i fizičkog rada neće naškoditi. Disanje i namjera, sada i ovdje, osloboditi će vaše unutrašnje snage. Zovite boginju, izvor svog života, žensku energiju – jer je ona ta koja vam nedostaje u ravnoteži vašeg života. Ona vam može pomoći da u živite u balansu kao muška i ženska bića i da razumijete da su vaši preci bili u kontaktu sa bogovima. Oni su znali za raznolikost oblika koje su bogovi mogli poprimiti, znali su za multidimenzionalnu promjenjivost oblika, da su se pojavljivali sad kao ljudska bića, sad kao životinje, kao zmije, zmajevi i reptili. Stare legende su pune priča o zmajevima, njihovim sposobnostima da se spoje sa carstvom minerala i njihovoj sklonosti kristalnim strukturama. Živjeli su u vodi, na zemlji i u vazduhu. Oni su vaši stvarni preci. Ipak, pri čitanju knjiga o ovim stvorenjima, stiče se utisak da su plod fantazije, jer ih ne možete naći u svom sadašnjem svijetu. Ali vaši preci nisu živjeli u elektronski podvojenom, besmislenom svijetu. Živjeli su sa prirodom; oko sebe su imali svima dostupnu životno orijentiranu duhovnu energiju, energiju koja je stvarala sopstvene virtualne stvarnosti i talase za surfanje. Vaši preci su imali znanje, vaše životinje čuvaju sjećanje. Sada je na vama da upijete to znanje i da ga koristite – da se sjetite. Vrijeme je da izađete iz sjene kao jedinstvena biološka struktura koju predstavljate. Dok čitate naše riječi, zamislite vaš omiljeni cvijet, najdražu pticu i njen zov biljkama da rastu. Sve životinje i svi tonovi i zvukovi koje proizvode, zvukovi prirode, sada zovu i vas. Mehanička reprodukcija ovih tonova na audiouređaju, u filmovima i videozapisima nikada ne odgovara originalu, jer priroda se ne može mehanički reprodukovati. Zato je važno da vi sami istražite vibracije prirode. Sav vaš tehnološki napredak u suštini vas udaljava od unutarnje spoznaje, o tome ko ste vi zapravo. Tehnologija ne može kopirati prirodu, niti ljubav. Ova dva iskustva – priroda i ljubav – su pokloni, koje možete dobiti u samospoznaji i u

vjerovanju u svijet oko sebe. Primjena vibracija ljubavi na druga bića će vas naučiti koliko je važno da volite sami sebe. Ove riječi je lako shvatiti ali teško primjeniti. Mnogi od vas su odlični u tome da poklanjaju. Ali koliko ste dobri u tome da primate poklone? Ako ideja da drugi za vas nešto čine, da vam poklanjaju ljubav, da se brinu za vas i da vam od srca žele pomoći, još uvijek djeluje zastrašujuće za vas, možda biste se trebali otvoriti za ovu ideju. Uredu je brinuti sam za sebe, ali molim vas nemojte druge isključivati iz ovog procesa. Svoj stvarni identitet otkrit ćete samo ako se okružite drugim ljudima. Kao što smo već rekli, realnost je ogledalo – a gdje bi bilo vaše ogledalo, ako ne nasuprot vama u biću drugih ljudi? Imajte na umu: vi određujete kada ćete biti rođeni, vaš sopstveni božanski momenat. Vi nalazite svoj put kroz eone – ali onda zaboravljate, fiksirajući se na samo jednu jedinu realnost. Zaboravljate, da biste živjeli. Ovakvi periodi zaborava, su teren za testiranje stalnosti vaših «misaonih kaveza», i upravo sada se otvaraju vrata kaveza, da bi bura promjene duvala kroz kavez, kroz vaše misli, vaše opažanje i vašu predstavu vas samih. Vjerujte u svoju jedinstvenost, vjerujte u svoju moć stvaranja, jer se u vama nalazi genijalnost u razvoju. Važno je da volite sebe i ono što vam je život donio, da prihvatite i razumijete, da otkrijete dalje lekcije. Ovakav stav će doprinjeti vašem zdravlju, jer ako volite sebe, jača vam imunitet, jačaju ćelije i postajete otporni na otrove, jer vibracije ljubavi su najača snaga svih univerzuma. Kada svoje ideje dijelimo sa vama, koristimo priliku i da pokrenemo dubokosežuće procese spoznaje u vašoj svijesti. U riječima koje pri tome koristimo, nalaze se skrivena značenja i kodovi – kao i u sunčevim zrakama. Jezik koristi mnoge puteve izraza i razumjevanja. Takvi kodovi se nalaze svugdje; ako proširite svoju svijest i spoznate jedinstvenost svakog pojedinačnog bića sa njegovim stvaranjima i iskustvima, vidjet ćete jezik i lični izraz u jednom sasvim novom svjetlu. Upoznajte sami sebe, vjerujte u sebe i napravite za sebe kodeks integriteta, koji će počivati na odgovornosti i pouzdanosti. Imajte na umu, odgovornost je vaša sposobnost, da nađete odgovore na životna pitanja i da ih primjenite. Budite iskreni u ophođenju sa svojim stvaranjima, jer se iskrenost sada zahtjeva od svakoga. Izgradite svoj proces samopronalaženja na temeljima ljubavi; ona je vaš identitet, vaša pojava, vaša «lična karta». U koridorima vremena, koje sada istražujete da bi saznali više o sebi i da bi našli svoju vezu sa svim životom, predstoji vam mnogo lekcija; predlažemo vam da pratite one impulse u svakodnevnom životu, koje možete uskladiti sa svojim mjerilima. Poslužite se svojim namjerama i snagom volje da biste prizvali zemaljske misterije i da bi razotkrili tajne koje su u svim ljudima i legendama. Naučite da vjerujete cijelom svom tijelu i upitajte: «Da li je ovo tačno? Ili je ovo opet samo jedna istina koja se može prodati?» Jer istina je važna i uvijek počiva na nečijem iskustvu i perspektivi. Vaše otvaranje sebi samima biće i otvaranje za mnoge nove prilike. Vaša krv je dragocjena kao zlato; ona je životna snaga ljubavi, koja kola vašim bićem, krv stvaranja, krv živih bioloških bića koja imaju svrhu. Sve će da oživi – ključ leži u razumjevanju suštine vibracija. Naučite da održite svoje sopstvene vibracije dok istažujete vibracije vaših predaka. Uzemljite se u svakodnevnom životu i naučite njegove lekcije. Počinjete da postajete ljudsko biće koje zrači ljepotom; dakle dozvolite vašem unutarnjem sjemenu da proklija – i istovremeno se duboko ukorijenite u Svemušto-jeste. Shvatite da ste, kao ljudska bića, ovdje da biste živjeli i da sve sa čime se susrećete u svakodnevnom životu, predstavlja dio životnih lekcija. Na vama je da izaberete, da li ćete ove lekcije shvatiti kao otrov ili ćete u sebi otkriti vibracije ljubavi i na ove lekcije gledati kao na upute i prilike pune ljubavi. U Knjizi o Zemlji je zapisano gdje je veća vjerovatnoća naći dijamante na jednoj od obala rijeke.

Zemlja ih je izbacila i sada leže u koritu rijeke, spremni da budu sakupljeni – ako imate hrabrosti da sebi probijete put kroz bodljikavo grmlje i močvaru do podzemnih tunela kroz koje morate proći da bi stigli na pravu obalu. Molimo vas da razmislite o pustolovnom putu do ovih dijamanata, o mnogobrojnim mogućnostima i o sjaju koji će vas dočekati kod uspjeha, koji će odraziti vaše bogatstvo kao stvaraoca. Sa proširenim vidikom shvatit ćete zašto su neki vaši preci, kada su se susreli sa vješticama, crnim ovcama i otpadnicima, izabrali uništenje umjesto ljubavi. Strah je onda bio prisutan kao i danas, ali ovaj puta vi nećete prihvatiti tu «ponudu». Vi ćete biti mudriji, dragi prijatelji. Vjerujte u to. Dakle održite vaš budan duh i najviše vaš humor – i gledajte na sebe kao na bića sa jasnom svrhom. Volite sebe i osjetite kako se lepeza širi. I ako noću, kada krenete spavati budete imali osjećaj, da možete baciti pogled u Knjigu Zemlje, onda zapišite u nju svoje namjere. Umotajte svoje tijelo u ogrtač svjetlosti, istkan od ljubavi i osjetite zaštitu, sigurnost, zemlju. Idite za spiralom svjetlosti ka eteru, da biste otkrili šta se još iz Knjige može saznati. To je jedna vrlo debela knjiga, sa mnogo vremenskih linija, koje se granaju u mnogim pravcima. Nekada davno, bile su jedna ili dvije glavne vremenske linije, koje su se kroz vijekove razgranale u mnoge realnosti. A pošto vi, s druge strane, zalazite u područje velikih promjena, vremenske linije su opet pokretne i spremne. Petlje tog tkanja se utoliko više stežu, ukoliko više linija se ponovo spoji. Zamislite da tkate veliki pokrivač, koji biva sve veći i veći, a počeli ste sa dva ili tri glavna konca. Ali da svi konci ostanu zasebno, nikada od toga nebi nastalo tkanje, zar ne? I jedno tkanje života nastaje tako što se svi zasebni konci – ili u ovom slučaju vremenske linije – međusobno isprepliću i izvezu, da bi nastao novi tepih životne igre. Zato vas molimo: upoznajte same sebe. Napravite li par koraka u ovome smijeru, dobit ćete stvaralačku energiju, koja će vas spojiti sa porodicom života, sa Svjetlosnom Porodicom, sa onima koji svrhu i sudbinu vide u svemu živom. Obgrlite ove zamisli u duhu i pripremite se na dubokosežuća iskustva koja će vas napraviti istinskim iscjeljiteljima na ovoj planeti, tako što ćete razumjeti biće i snagu ljubavi, moć predanosti i snagu suosjećanja. Vi ste uistinu povezani, vi ste iskrice jedni drugima i osvijetlit i elektrizirat ćete noć kao svici u ljetnoj noći. Mislite na osnovnu mustru, na svrhu: svako od vas sam za sebe svijetli i vaš zajednički snop svjetlosti daje određenu mustru. Vjerujte jednostavno u ovo: sa čim se god susretnete u životu, koju kod krizu morate prevazići, svjetlost će vas voditi ka velikim životnim lekcijama, kada je u idealnom slučaju moć ljubavi ultimativna lekcija. Praštajte i zračite životnom radošću u svim pravcima, ka nebu.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA VI
Ništa nije tačno onako kako izgleda U sadašnjoj fazi vašeg individualnog razvoja, pri gradnji mosta u 21. vijek i iz toga proizilazećeg znanja o vašoj sudbini, bitno je da upoznate i shvatite područje koje vam se otvara kao pionirima. Ovo područje je još uvijek neistraženo i bez smjernica, no ipak nije potpuno novo, vaši preci i drugi su već znali za njega. Vi vidite predstavu o sebi i o svijetu kao nepobitne činjenice, za koje biste rado željeli da ih svijet oko vas potvrdi. Tako imate orijentire za svoje ponašanje prema svijetu. Ipak promjena je konstanta i pošto sada ulazite u novu eru velikih promjena, želimo vam biti podrška, da bi vam u ovim vremenima prevrata na svim nivoima i u vašem unutarnjem biću bilo lakše. Kako vi sebe vidite u ovom vremenskom toku i šta su vas učili da vjerujete, su važni elementi pri gradnji mosta u vašem duhu, koji ćete preći da biste skupili iskustva. Iskoristite ovaj kratki prolazni momenat, u kojem se čovječanstvo mijenja iz temelja, da bi vaša jedinstvenost došla do izražaja. Kada se snabdijete sa dovoljno hranjivih materija da biste proklijali iz sjemene ljuske, da biste probili misaoni kavez koji je oko vas, tada započinje vaš proces transformacije. Ovo također predstavlja proces iscjeljivanja, koji svako od vas mora proći narednih godina. Istraživanje vašeg unutarnjeg bića podarit će vam spokoj, mir i opuštanje. Iako počinjete osjećati učinak vibracija i zračenja, ponekad se ponovno vraćate starim obrascima depresije, negativnih emocija i projekcijama mržnje i osjećaja krivice; sa ovim obrascima se sada nužno mora prekinuti. Kada posmatrate ljude oko sebe, kako u svom životu stvaraju zastrašujuće situacije jednu za drugom, ne zapitate li se također, kako čovjek sebi može toliko zatrovati dušu? No pri tome ne zaboravite, da izazovi života i intenzitet emocija postaju mnogo jači nego prije. Ne bi vam bilo nimalo teško kao izlaz izabrati strah koji vas okružuje; izbor za ili protiv je dio vašeg procesa samoostvarivanja. Vaš izbor mora biti u korist vašeg zdravlja i blagostanja. Cilj uspona i padova u životu je da vas takoreći «tunen» (poboljša), ispolira, da vas provede kroz praonicu života, tako da na drugoj strani izađete pročišćeni i funkcionalni. Mnogi od vas strahuju kada im tijelo ne funkcioniše. Sjećate li se taoca vaše mržnje koje ste zarobili u svom energijskom polju? No, najvažnije je da pročistite vaše polje i osjetite zahvalnost za to što jeste, jer to je remek-djelo koje morate ostvariti. Ili ćete opet zaboraviti svoje lekcije i zauzeti stav ljutite žrtve, koja u svoje polje još više uvlači sebi slične? Kako bi bilo da osluškujete šaputanja smisla i sudbine koji se u sada javljaju u vama? Vaše misli i vaša dijela vas povezuju sa svime: sa zemljom, sa životinjama, sa vremenom, svime. Vi sami iz dana u dan slikate sliku krajolika u kojem se nalazite; zato počnite da slikate remek-djela svog života i razotkrijte svako ograničeno razmišljane i sve bojazni kao ono što jesu, jer imate mnogo više opcija pored ovih. Kako možete dostići vibracije kao Svjetlosna Porodica, vibracije kojima pišete novo poglavlje čovječanstva, komponujete novu pjesmu? Samo ako promjenite svoj život i počnete upravljati svojim zdravljem. Jedna od mogućnosti oporavka je da sve manje i manje vibrirate osjećajima mržnje i gnjeva. Obratite pažnju na svoje fizičko tijelo i razmislite o njegovim tekućim promjena, kao i o promjenama cijeloga čovječanstva. Vaše navike, način na koji dišete, jedete, sjedite i spavate – o svemu treba nanovo promisliti. Vrijeme prisjećanja; neka vas vaše tijelo i njegovi signali vode.

Pri gradnji mosta i razvijanju vašeg Ja važno je da razumijete da zlo ne može biti protjerano. Zlo ima svrhu i sa sredstvima koja vam stoje na raspolaganju možete da crpite i svijetlu i tamnu energiju. Tamnu stranu života zovemo Porodicom Tame. Već se oko toga pričaju i vicevi jer niko ne piše : «Dragi Plejađani, mnogo vam hvala što nas spominjete. Da, ja sam član Porodice Tame.» Ne – svako za sebe govori da je član Porodice Svjetlosti. Mi koristimo imena, jer vi volite imena. Vaši kodovi su zvukovi i riječi, i tako naše riječi za vas imaju smisla; kažete: «Ah da, to zvuči dobro. To odgovara mom shvatanju realnosti.» Imajte na umu: riječi znače uvijek više od onoga što mi govorimo ili onoga što vi čujete. Riječi su zapravo simboli i mogu nositi skrivena značenja. Vaši preci su često koristili simbole zvijezda, sunca, mjeseca i zmija u svojim slikovitim opisima. U zadnjih stotinu godina arheolozi su otkrili metalne statue u ruinama starih civilizacija, koje navodno nisu znale za preradu metala. Mnoge od ovih statua predstavljaju čudna bića sa šljemovima, na kojima su kružne i trokutaste šare i simboli zmije. Možda živite pod pretpostavkom da vaš jezik nema više takvih simbola. Ali kada još bolje shvatite srž vibracija, vaš vidik će se promijeniti i prepoznat ćete planove unutar planova, značenja unutar značenja. Pred vama će se otvoriti život prepun značenja. Pojam sinhronizacije opisuje smisaoni rasplet naizgled nepovezanih događanja, takozvani božiji udes. Ako ova iskustva shvatite kao svoju vezu sa eterom, i prepoznate kako stvarate realitete i kako vaše multidimenzionalno Ja i vaše duševne vođe rade za istu stvar, onda ćete biti u stanju da se usmjerite na potpuno novu stranu i da uživate u sasvim novim pogledima na život. Važno je da shvatite zašto od vašeg tijela dobijate signale koji se tiču vašeg zdravlja. Vaše tijelo je najpogodnija pristupna tačka za duhovni svijet, ako sami niste spremni da saslušate. Oko vas je bezbroj signala, simbola i poruka, a Vi morate naučiti da ih tumačite. Pri tome vaše tijelo radi za, a ne protiv vas i upravo sada vam pomaže da nešto naučite, bez obzira da li ćete pri tome iskusiti ubrzanje ili usporavanje vibracija. Ne sudite. Ako se osjećate loše, dozvolite sebi da se tako osjećate u punom intenzitetu. Osjećajte se stvarno loše. I kada se budete osjećali bolje, pretvorite taj osjećaj u energiju: «Osjećam se bolje.» Naučite da svoje najdublje osjećaje slobodno izrazite – tako ćete postati sam svoj iscjeljitelj. Svugdje oko vas je energija; kada biste joj dozvolili da vas ispuni, odmah bi započeo proces pročišćavanja i revitalizacije, bez obzira koliko vaša okolina bila zatrovana. Sprovesti ovu ideju je veliki ispit, «Grand Canyon» kojeg treba preći. Koliko god da je svijet zatrovan – možete ga pročistiti ako stvorite najdragocjeniju substancu koju egzistencija poznaje? Ova substanca je ljubav, koju darežljivo stvarate i kojom zračite, kada idete dalje sa predstojećim zadacima. Morate ostati zdravi na svom putovanju i biti svjesni da je vaše tijelo tu da vam prenese predstojeće lekcije. Niste tu da bi vas neko drugi spasio ili oslobodio. Učite kako se vozi auto ili kako se prave gurmanska jela, ali ne učite kako možete uticati na svoje tijelo. Vaši preci su stvarno znali mnogo više o tijelu nego vi. Znali su da sve što oko njih raste – biljke, voće, povrće – djeluje na njih. Biljke su za njih bile više od hrane. Sve što oko vas raste ima određene vibracije; kada biljke konzumirate kao hranu, sjedinjujete se sa ovim vibracijama. Neke od njih su korisne, neke ne; ali pri vašem izboru vodite se time šta odgovara vašim nervima okusa, a ne obraćate pažnju na kvalitet vibracija. Sve biljke i životinje su bića vibracija, kao i vi. Vaše fizičko tijelo sada prolazi kroz proces izgradnje i jačanja, jer kosmičke energije, elektronsko pulsiranje, fotoni, sunčane oluje, elektromagnetni valovi, svi oni utiču na vas. Vi ste elektromagnetna bića i vaš mozak energetski sadrži magnete. Svaka promjena u elektromagnetnom polju oko vas ostavlja duboke tragove na vašem tijelu. Sada, mogli biste nazvati 911 za poziv u

pomoć i reći: « Pomozite mi, spasite me, čvrsto me držite! Dajte mi nešto, da ne moram razmišljati o tome!» I ponekad je potrebna pomoć u hitnim slučajevima da bi se spasio život; no u ovom slučaju «911» vam ne može pomoći – samo vi sami sebi. Ako trenutno proživljavate zdravstvenu krizu, onda je to signal vaše duše da treba ispitati vaš uzor vjere i predstave o životu. Pustite stare uzore da se sruše i gledajte na sebe kao na kockice za slaganje koje se mogu rastaviti i iz kojih se uvijek može sastaviti nešto novo. Uz pomoć ljubavi biće vam lakše nanovo sastavljati i podnijeti prateće događaje. Često se dešava da ste duhovno-duševno široko otvoreni kada ste fizički bolesni, jer je vaše energijsko polje uzdrmano i vaša stara uvjerenja i uzori više ne funkcioniraju. Razbolite se jer puštate elekromagnetne oluje u svoje polje i ne rastjerujete olujne fronte ili jer se opirete promjenama. Vaše polje na kraju ne može podnijeti ove jake impulse energije iako se vi opirete. Umjesto toga pustite da energija slobodno protiče kroz vas – to će donijeti promjenu. Dokle god se vi budete držali starih uzora i rutine, dokle god se budete ponašali kao jogunast konj pred preprekom, sve više će rasti pritisak nakupljene snage promjena. Energija, «snaga», prati vaše upute, isto kao što i vi trebate pratiti njene – zavisno od toga kako je koristite. Svako od vas je iscjeljitelj, tu da iscjeli sebe i da usidri vibracije iscjeljenja, tako da ih mogu osjetiti biljke, životinje i cijela zemlja. Mnoge takozvane vještice prijašnjih vremena su bile jednostavno žene koje su se razumjele u biljni svijet i koje su kao babice i prirodnjačke liječnike pitali za savjet, jer su znale koje biljke kod kojih bolesti mogu pomoći. Ako se pretvorite u uho i osluškujete biljke, spoznat ćete da svaka od njih simbolično predstavlja jedan dio tijela. Ukoliko povećate protok energije kroz svoje tijelo i ako broj 8 – simbol beskonačnosti – zamislite pred svojim trećim okom, moći ćete utoliko više naučiti i opušteno se suočiti sa promjenama ovog vremena. Ono što vam je prije izgledalo dosadno, sada će vas fascinitati, jer ste iznanada u mogućnosti «pročitati» informacije – zapitat ćete se kako ste ih prije mogli tako previdjeti. Vaše ćelije se sada bude, brzo se razvijate i izrastate u puni cvat svog cijelokupnog bića. Iscijelite sebe u ovom vremenu procvata i napretka, dozvolite energiji koja je oko vas da vas održava, dok se vi učite praštanju i posvećivanju. Porodica Svjetlosti je tu da, takoreći, stvori primjere, da ukaže na različite opcije i alternative – a ne da jedan put odredi kao jedini ispravan put. Ne trebaju vam članarine, doprinosi, diplome i uvjerenja; samo živite, stvarajte vibracije i jedan životni standard, koji će zadiviti ljude oko vas. Mnogi koji ne znaju da tumače znakove vremena, boje se moći koja se pruža čovječanstvu i tako pogrešno tumače ponašanje nekih moćnih ljudi kao arogantno. Ne donosite prebrze zaključke. Dok se vaša energija i snaga iscjeljenja razvijaju, budite iskreni i milostivi. Ne okrećite se od onih koji još nisu postali svjesni svojih sposobnosti; i oni će osjetiti ovu energiju. Ako ste sve ovo već iskusili, proslijedite to iskustvo drugima i budite im inspiracija. U ovom momentu ste vi na zemlji jedan vrlo poseban kolektiv ljudskih bića. Svako od vas je isprva došao ovdje da iskusi uzorak vibracija, koji se odašilje sada i ovdje u ovom vremenskom prozoru i da doprinese oblikovanju istog. Vi ste istovremeno ovdje – Porodica Svjetlosti i Porodica Tame – da biste izveli svoje drame i scenarija i da biste se time međusobno podržali. Članovi Porodice Svjetlosti, ne brinite se za Porodicu Tame, jer će se ona pobrinuti sama za sebe. Što se više brinete za njih, veća je mogućnost da se pri njihovom ponovnom sastanku godine 2012 zateknete na njihovoj zabavi, a ne na svojoj. Ustvari, tu ne bi bilo ništa pogrešno; vidjeli biste da su vam oni prilično slični. Vjerujete li da

Porodica Tame ikada razmišlja o tome da bi pri vašem ponovnom sastanku završila na vašoj zabavi? Ona si to ne može ni zamisliti. Kao ljuljačka koja se njiše sad na jednu sad na drugu stranu, počinjete da se suočavate sa polaritetom. Svjetlost se boji shvatiti tamu, tama se boji shvatiti svjetlost. Šta su ustvari svjetlost i tama, i šta su Stari mislili o njihovim razlikama? Vidimo da učite ono što su znali vaši Stari, ako sami sebe iscjelite i sklopite mir sa onim što u svom životu smatrate svjetlošću i tamom. Stari su živjeli sa snagom koja ih je okruživala; nekada su se ove snage povlačile na duže vrijeme, pa se vraćale sa neba i djelovale univerzalno kroz dimenzije ili fizički kroz čovjekovu epifizu na svijet. Svaka kulutura ima bogata predanja o ovim bićima, koja su svim mogućim vozilima plovila nebom. Umišljeno? Legende? Mitovi? Zašto vjerujete određenim pričama vaših predaka, a druge kategorično odbijate? Ne pada vam teško da imenujete ono što je vidljivo: «Aha, ovo je bizon, ovo je antilopa. Ovo su plodovi, a ovo je vatra.» Ali na neobjašnjivo samo sliježete ramenima, kažete da je čista fantazija ili glupost, ostaci pop-arta ili naučne fantastike. I pritom ste previdjeli da se u vašem svijetu naučna fantastika od juče pretvara u realnost sadašnjice. Mnogi takozvani autori naučne fantastike su ustvari veliki vidovnjaci koji mogu vidjeti različite moguće oblike budućnosti i vremenskih tokova. Ako vam se to čini drsko i apsurdno, prisjetite se da negdje vani svaka vaša misao stvara jednu realnost. Misli se spajaju i postoje sa određenom frekvencijom, živosti i brzinom, koje vi još ne možete u potpunosti shvatiti. Ipak vrlo brzo ćete ovo usvojiti, jer znanje se razvija u vama u sve većem razmjeru i svi simboli, kodovi, znakovi i unutrašnja značenja će se moći spojiti u jednu razumljivu cjelost. Matematika, jedan apstraktan jezik, sadrži ključ i moderna fizika se, svejedno da li se radi o Njutnovoj mehanici ili kvantnoj mehanici, bazira na matematičkim principima. Ali šta stoji iza svih tih matematičkih teorija i brojeva? Mogu li teorije biti poduprte dokazima ili su samo jedan put, jedan aspekt svijesti, koji očigledno funkcionira u apstrakciji i ponekad potkrepljuje realnost treće dimenzije? Čovječanstvo će proširiti apstraktno razmišljane i shvatiti da je stari apstraktni jezik matematike, na kome se baziraju nauke, nedostatan. Naučnici vašeg vremena su od prirode postojanja stvorili nešto vrlo kompleksno; kada jednom prozriju kodove i jednostavnost brojeva, otvorit će im se jedan sasvim novi pogled na stvari. Univerzum je kodiran u vašim ćelijama i u prirodi. To postaje jasno na primjeru takozvanog «kloniranja». Vaši naučnici kažu: «Konačno, konačno možemo klonirati ovce.» Ipak, to i nije tako novo ili veličanstveno – čovjeka kloniraju već dugo vremena . Stari spisi, pa i hrišćanska Biblija, kažu da je Bog stvorio čovjeka prema sebi. Možda vam značenje ove tvrdnje bude jasnije, kada shvatite proces kloniranja i kada sebi predočite da su prvobitni ljudi stvarno genetski klonirani od bića koje vi zovete Bog. Vaši naučnici moraju još mnogo toga naučiti, jer kloniranje ne uzima u obzir područje duše. Moguće je klonirati organski život; ali pravo pitanje je: Hoće li duh/duša, životna snaga, unutrašnji plamen živjeti u jednom klonu? Eksperimenti kloniranja se provode već milionima godina. Imajte na umu da ste jedna vrlo stara rasa. Na par mjesta smo vas zamolili da obratite pažnju na različita vremenska područja. Šta se događa u «Sada» sa vašim tijelom, vašim stavom prema njemu i vašem postajanju iscjeljiteljem? Kao iscjeljitelju vam je omogućeno da u novom svjetlu vidite ono što je se desilo vašem tijelu i kao rezultat toga mijenjaju se energijska polja oko vas, dok odbacujete stare programe, filmove i videa – stare bajke na kojima ste izgradili svoj život. Oslobodite se tih starih zamisli. Gledajte iznad neposrednog «Sada» na most koji se pruža u 21.

vijek dok istovremeno gledate unazad na zadnjih 500 godina do renesanse. Osjetite rezultat snažnih promjena na vašoj planeti i razmislite o širenju čovječanstva na šest milijardi ljudi krajem 20-og vijeka. Imajte na umu, u ovom posebnom vremenskom periodu stvorila se ideja odvajanja od cjelosti kod modernog čovjeka i kao rezultat toga život je osuđen na beznačajnost. Vratite se sada duhom još dalje unazad, otprilike 1000 godina do srednjeg vijeka. Tadašnje prvo razdoblje – takozvano mračno doba – trajalo je otprilike od 500 do 1000. 500 godina prije toga počelo je doba Ribe sa usjevom ograničenog razmišljanja u kojem su loši kompromisi i politička tiranija bili svakodnevnica. Stare misterije i nauke bile su u sjeni energija koje su rasule staro znanje – Rimsko carstvo, Stari svjetski poredak. Kada posmatrate ova razdoblja imajte na umu da svaki od ovih segmenata u trajanju od 2000 godina ima svoje lekcije. Je li vam zamislivo da su vaši preci živjeli u jednom razdoblju koje vi sada pokušavate oživjeti, iscijeliti i pretvoriti u energiju – razdoblje od 500.000 godina u kojem se tada prisutne energije sada vraćaju na planetu? Naravno ova bića su i prije postojala i pojavljivala su se s vremena na vrijeme; vaše životne lekcije su slične koje god razdoblje da promatrate. Stari su pisali o mitovima i legendama o velikim nebeskim bitkama, o letećim zmajevima i zmijama, o vatrenim kuglama i bogovima koji su bacali munje i koristili nezamislive energije. Ova nebeska bića su dio istorije u Knjizi Zemlje. Plemenima domorodaca sveta su njihova predanja u kojima se spominje njihovo porijeklo sa određenih sazvježđa. Ovo staro znanje prenosilo se u obliku apstraktnog znanja i jezikom simbola tako da danas možete dešifrovati informaciju. Zmija je uočljiv simbol korišten svugdje u svijetu koji je ukrašavao tron skoro svakog pape, faraona, kralja i kraljice. I šamani i plemenske stariješine su oduvijek koristili ovaj simbol. Ona je i na Eskulapovom štapu simbol medicine. Ovaj simbol je neprimjetno postao dio svakog životnog aspekta, a da ustvari ne razumijete zašto. Slika kružno ili ovalno uvijene zmije je simbol boginje i njenog stvaranja života: vulva, ulazna kapija ženskih organa života. Ovi simboli se mogu naći svugdje na vašoj planeti. Vaši preci su shvatili snagu plodnosti i seksualnosti povezanu sa bogovima, isto kao što su i znali šta znači stanovati u tijelu, šta znači imati znanje o tome šta je to tijelo radilo, da iz njega proizilaze život i bolest i da se tijelom može iskusiti cijeli spektar osjećaja od snažne boli do najveće ekstaze i transa. Mnoge stare i moderne građevine su ukrašene tajanstvenim simbolima plodnosti. Ovalni crkveni prozori i visoke crkvene kule podsvjesno podsjećaju na seksualne organe. Zašto se na crkvene kule postavljaju i krstovi? Imajte na umu, krst je prastari simbol obilježavanja ukrštajućih puteva, energija koje se ukrštaju na jednoj tački. O vješticama se priča da su se susretale na takvim tačkama ukrštavanja jer su se energije tu pojačavale i razmjenjivale. Krst je i antena; kada je korišten za raspeće odašiljao je energiju bola u eter. Da bi ste proširili svoju moć opažanja, posmatrajte simbole i ideje sa neutralne strane, jer mnogi od vas se još uvijek pretjerano drže navodnih istina. Istina se uvijek bazira na određenom pogledu na stvari – kada se taj promjeni, nove istine će iskrsnuti. Mi vas sa namjerom upućujemo na vaše tijelo, na to da možete sebi stvoriti izvor mladosti, ako budete slijedili impulse koji vas vode ka zdravom životu – fizički, emocionalno, mentalno i spiritualno – tako da možete u eter izaslati energiju koja vibrira životom. Što vas više bude ovako činilo, u to lakše će biti onda drugima. Imajte na umu da živite u jednom polarnom svijetu. Porodica Tame bi vas rado uvjerila da su otrov, patnja i bol vaše jedine opcije. Ako su ove opcije vaš izbor, onda nesvjesno šaljete upravo ove vibracije u eter. Ipak uvijek imate izbora i možete se sada i ovdje koncentrisati na to da zračite mirom, odgovornošću i obiljem značenja. Time što ćete se iscjeliti, uzemljiti i stvoriti jak temelj za vaše zdravlje, blagostanje i ljubav, možete pustiti grane vašeg procvjetalog Ja da izrastaju, da se šire

i upiti ono što se vani u egzistenciji dešava. Bez jakog korijena u temelju života, odnio bi vas vjetar promjene. Ipak, energije koje bi vam mogle iščupati korjen ili vas odnijeti su ustvari tu da bi vas ojačale. Prihvatite se lekcija koje sami sebi kreirate sa milošću, dražešću, zahvalnošću i dostojanstvom. Učite iz njih. Odgovori su obično vrlo jednostavni i nalaze se tik ispred vas i često zahtjevaju od vas da uradite ono čemu se najviše opirete. Vaše lekcije su često u poniznosti, u praštanju, u priznavanju grešaka, u odbacivanju onoga na čemu ste uporno ustrajavali samo da biste bili u pravu – otprilike najteži izazovi koji se vama ljudima postavljaju. Kada bi vam neko poklonio 10 000 komada oružja – odmah biste bili vani da se igrate rata. Ali praštati? Sebi samima i drugima oprostiti? Herkulovski zadatak. Prepreke se čine većim od velikog Kineskog zida, nepremostive i beskonačne. I uprkos svemu: vrijeme je da se suočite i razorite ove zidove i uzore kojima su vas bogovi okružili i izolovali. Kada ponovo uspostavljate i izgrađujete svoje polje, posebno nakon velikih potresa, bitna je ova tehnika: stvorite svojim dahom sferično ili jajasto polje oko vas. Ispunite ovu sferu sa onim što biste htjeli doživjeti i što biste htjeli biti. Naučite stvoriti vibracije ljubavi jer to je vaš pravi zadatak. Vaša sudbina, vaš zadatak i vaše zdravlje idu jedno uz drugo. Ako na nivou vibracija stvorite sebe i svoje namjere, to će vas povezati sa značajnim projektima u trećoj dimenziji. Preduslov je vaš rad na sebi samima. Pravi iscjeljitelj razumije da realnost uvijek izrazi svoje poruke i da lekcije uvijek dospiju najprije do emocionalnog pa onda do fizičkog tijela. Najprije imate ideju, mentalno očitavanje, i tek onda spoznajete odgovarajuću emociju; sve se to odvija u vašem energijskom polju, jer je riječ o spiritualnoj lekciji. Kao što smo rekli, energija koja je oko vas i koju nazivamo i duh/duša, eter ili životna energija, može vama vladati kao i vi njom. Nekada vas navodi da se izborite sa posebnim situacijama, a nekada vam nudi prilike koje se u prvi momenat čine kao gubitak ili neprilike. U svakom aspektu života nalaze se mudro sakrivene poruke. Kao iscjeljitelj možete ove poruke spoznati u svom polju i napraviti nužne promjene, prije nego što se energija manifestuje kao bolest u tijelu. Nelagoda i bolest na fizičkom nivou postoje samo zato što se niste prije pobrinuli za uzročnike na mentalnom, emocionalnom i duševnom nivou. Molimo vas da spazite poruke, lekcije koje vam duša pokušava prenijeti. Ako to uradite, vaša sposobnost uživljavanja u sopstvena iskustva će se konačno povećati i to je samo po sebi velika životna lekcija. Dok ste pri tome da shvatite svoj potencijal i razumijete šta se od vas traži, ne opterećujte se pitanjem kako će se sve posložiti. Po Knjizi Zemlje je predviđeno da budete pravi primalac energija koje vam se šalju. Budite otvoreni za zamisao da upravo sada živite u vremenu najačih promjena i dozvolite primljenim energijama da vas ojačaju dok se u vašim ćelijama budi pamćenje na vaše pretke i dok vas kroz vrijeme poziva na iscjeljenje za sve. U ovom tako kratkom momentu protiče znatna snaga kroz čovjeka, jedna jako velika, začuđujuće bogata, jedinstvena i cjelovita snaga. Dok se budite kao ono što jeste, mnogi drugi će htjeti da iskuse ove vibracije. No nemojte biti isuviše darežljivi; nemojte vjerovati da vam je sudbina da spasite svakoga. Ima ljudi sa vrlo niskim nivoom energije, koji će htjeti da vam isišu energiju kao vampiri i koji će vas poslije prepustiti samima sebi, iscrpljene i iznemogle. Sa takvima budite oprezni. Vaš zadatak je da proširite svoj pojas frekvencije, da održavate protok energije i da proizvodite slobodnu energiju u svrhu stvaranja onoga šta vi želite – i da drugima budete inspiracija da rade to isto. Iscijeliti druge ćete najprije ako budete sa njima suosjećali i imali strpljenja pri napretku u njihovim lekcijama – bilo uz pomoć vaših predaka i bogova kroz prošlost ili sada i ovdje sa vašom porodicom, vašim prijateljima ili susjedima.

Da biste stvarno izrazili svoje saosjećenje, rekli biste: «Aha, na toj tački sam tada bio i ja. Želim ti sve najbolje u ovoj lekciji.» I držite za njih otvorene frekvencije. To ne znači da ih trebate do vrha napuniti energijom, mada to u nekim situacijama sigurno želite uraditi, da bi povisili frekvenciju za sva bića uopšte. Nemojte se smatrati mesijom ili spasiteljem. Vi ste ovdje da bi povisili vibracije ljudskog života, ali putem inspiracije i pomoći za samopomoć – a ne da to radite za njih. Bogovi su se borili za vas kroz eone, pod drugim imenima i na putovanju od jedne realnosti ka drugoj. Vaši današnji «bogovi» su filmske zvijezde, predsjednici, političke vođe i monarsi. Ipak tko su oni ustvari i koga predstavljaju? Šta vidite kada im pogledate u oči? Oči jednog istinski otvorenog, usklađenog bića imaju određeni sjaj ili iskru, veliku dubinu i nešto misteriozno što zrači samo biće, koje je široko otvorilo vrata energije svoje duše, jer oči su ogledalo duše – i još više. One su vaš vidik u ovaj svijet, vaša leća svijeta koja se stalno mijenja. Mnoge situacije koje su zapele i bile jednostrane mijenjaju se sada potpuno preko noći. Ništa više nije onako kako se čini i to je istina. Vjerujte drugima i ipak se oslonite na svoje sposobnosti rasuđivanja i diferencijacije. Upoznajte i koristite svoje nadčulne sposobnosti, da bi ste mogli ispravno procjenjivati situacije, dok stičete iskustvo sa snagom iscjeljenja. Kada očistite svoje energijsko polje od otrova, čistite i eter i prema zakonu rezonance privlačite nove, veće energije, energije koje vibriraju ljubavlju. Isto privlači isto. Danas su prevara i obmana moguće samo zato što niječete svoje nadčulne sposobnosti. Obmana privlači obmanu. Kao ljudska bića privlačite određenu energiju i bića: vaše multidimenzijonalno Ja, astralna bića, tjelesna bića, sve moguće. Da pričamo o vašim precima: da ne vjerujete možda da su oni bili samo tjelesna bića? Kulture svih vremena vidjele su svoje pretke kao duhovna bića i posrednike između živih i mrtvih, jer su mogli osjetiti ova bića oko sebe. Modernih medija – igranih filmova, televizijskih programa i svega onoga što vam danas sugeriše kako bi vaša vizija trebala da izgleda – onda nije bilo. Vaši preci su stvarali svoje vizije i bili su u vezi kako sa tjelesnim tako i sa netjelesnim precima. Išli su od pretpostavke da se oni nalaze svugdje: na drveću, u stijenama i u samoj zemlji, odakle su slali simbolične poruke. Također su vjerovali da način na koji je neko preminuo nešto govori o tome kako će to biće živjeti poslije smrti i kako će se opet pretočiti u tjelesni život. Ovo sigurno ima smisla; okolnosti vašeg rođenja i njihov uticaj na vas prostiru se sada pred vama i daju uzorak smisla i svrhe. Sve što doživite biće zabilježeno u vama. Možda su vam događaji sa početka vašeg života trenutno nedostupni, kao i oni iz vaših prijašnjih života – ipak ovo znanje, ovo sjećanje će se sada vratiti. U onoj mjeri u kojoj vi svoje sposobnosti prizivanja davnih događaja smatrate važnim – odakle dolaze vaše ideje, tko vam ih je dao – u toj mjeri će se i vremenske linije otvoriti za vas. Želimo da se osjećate stabilno dok se lepeza otvara prema svoj egzistenciji i onome sa čim ste povezani. Vrijeme je da se ponovo sretnete sa bogovima – i to ne posredstvom priča o njima, nego direktno, tako da možete odlučiti da li su ovi bogovi i boginje iz starih vremena realni ili ne. Da li ste čarobnjaci? Da li ste u stanju da manipulišete realnošću i da se stopite sa drugima? Otkrit ćete da simboli, oruđa i kodovi koje su vam ostavili, sada poprimaju jedno sasvim novo značenje. Valovi na kojima dolaze genijalnost i povećana inteligencija približavaju vam se sada velikom brzinom. Imajte povjerenja u ovaj proces. Budite mudri i ne hvatajte se prebrzo za određene ideje kao za neoborive realnosti, jer čvrste ideje sadašnjice su prevaziđeni uzori sutrašnjice. Prvo počnite sa sobom i sa vašim tijelom, onda ćete uskoro razumjeti i nebeske događaje: odakle dolaze komete, šta

donose veliki valovi energije, ko pravi i leti u nebeskim letjelicama i iz kojeg vremenskog nivoa skaču ovamo. Skaču li Atlantiđani u svoju sopstvenu budućnost? Vraćaju li se zemaljska bića iz budućnosti koja leži 25 godina ispred nas da bi drugačije oblikovali sadašnjost? Mnogi su svjesni odbrojavanja koje se upravo dešava na zemlji. Tim koji upravlja zemljom, koji upravo ima moć na vašoj planeti, sastavljen je od više generacija nekoliko porodica, ukupno nekoliko hiljada ljudi. Oni vladaju financijama i bankarstvom, medijima, obrazovanjem i vaspitanjem, kao i protokom informacija na čitavom globusu. Oni, šaka bića, predstavljaju pravi izazov za vašu slobodu. Oni su svojim mislima povezani sa drugim bićima, kao što ste i vi. Jedina razlika je: Oni to znaju, za razliku od većine vas i tako koriste svoja oruđa i tehnike da vas spoje sa niskovibrirajućim bićima kojima žele prenijeti energiju. Nije nepoznata predstava o nevidljivim vampirima. Imajte na umu da bogovi mogu poprimiti sve moguće oblike i da su ovdje da bi vam prenijeli znanje i da bi ispunili sopstvenu sudbinu, da bi naučili sopstvene lekcije. Kojom brzinom ćete vi sami učiti i koje ćete lekcije privući u svom životu, zavisi od brzine kojom usvajate trenutne lekcije. Ako vam kosmičke energije sada pruže veliku priliku da volite i da praštate, ali vi ovu priliku odbijate, budite sigurni da će vam se ova prilika opet i stalno pružati, dok je ne prepoznate kao takvu. Ovo može ponekad toliko dugo potrajati, da ćete u međuvremenu više puta pasti na nos, dok sve ne prozrete. Majstorišite lekcije koje su sada pred vama. Obgrlite život u svoj njegovoj veličini i vjerujte da Porodica Svjetlosti ima svoju sudbinu kao i Porodica Tame i da svako od vas ustvari pripada objema. Svi vaši preci su srodnici, i ako ste i proizašli iz nekog sasvim drugog «niza genetičkih eksperimenata», stvoreni ste prema Bogu, kako kažu vaši stari tekstovi. Samo ovo vam daje ključ vaših gena u ruke, kao i sada objavljena otkrića na području kloniranja. Imajte na umu: ako je jednom omogućeno da se klonira nešto, onda je moguće klonirati i sve ostalo. Odlučite se da budete iscjeljitelji; tako što ćete iscijeliti sebe, vaše vibracije će se moći osjetiti i inspirisat će i druge na iscjeljenje. Skrivene tajne i misterije, koje vam još uvijek uskraćuju vladajuće porodice tima koji upravlja svijetom, moraju sada biti otkrivene i istražene. Od sada pa do 2012 godine sve karte moraju biti otvorene, tajne razotkrivene. I ove tajne – ključevi multidimenzionalnog života – biće vam jasno predočene tako da ih možete koristiti za iscjeljivanje, da budete zdravi i jedna cjelina. Igrate u istim dramama i scenarijima kao i bogovi. Ako se na svom sadašnjem nivou budete upuštali u bitke, samo ćete dati prednost bogovima nasilja; ako se budete oslobađali okova, iscjeljivali, voljeli, onda ćete upravo ovakvim vibracijama zračiti daleko prema vašim zemaljskim precima i nebeskim bićima. Time im dajete mogućnost, da promjene vaše «Sada», koje je uvijek spremno da se širi. Možda čak inspirišete bogove, ako u vama samima proklija sjeme odvažnosti i hrabrosti, tako da bogovi zahvaljujući vašoj inspiraciji mogu vibrirati na snažnijim, višim frekvencijama. Dišite duboko, budite zahvalni i pogledajte svoj život oko sebe: sve ide po planu, po planu unutar višeg plana, koji je opet dio još većeg plana. Probudite se i spoznajte to! Donosite odluke oko toga šta vi za svoj dio plana želite postići, onda će to biti i uzeto u obzir. Vjerujte u sebe, budite Ovdje i Sada i budite iscjeljitelji.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA VII
Carstvo duha Vremensko razdoblje od 1987 do 2012 obilježeno je isticanjem i istraživanjem, te ponovnom reorganizacijom starih nesvjesnih predstava koje su gradile vaše duhovne temelje. I bliže osmatranje vašeg društvenog i kulturološkog razvoja približava potrebu uređenja starih predstava o svijetu. Podsjećamo vas još jednom, da se ovoga duhovno prihvatite i da pustite stare strukture i sisteme vjerovanja koje su srž vašeg trenutnog političkog razmišljanja i vašeg sistema vaspitanja da se sami od sebe raspline. Spoznajte – bez gnjeva i osude – da se nalazite usred tekućeg procesa preobražaja. Ako jednostavno budete išli dalje svojim putem, nove energije će se spojiti i harmonizirati sa vašim tijelom; ali ako se i dalje budete držali starih ideja koje nisu više žive i vitalizirajuće, susrest ćete se sa vrlo velikim iskušenjima za svoju živost, i da, za svoj život. Preobražaj energija ima svoju svrhu. Kao što je već rečeno, sve ima određenu frekvenciju; neke od njih se podudaraju sa vašom, neke ne. Ali što se više širi vaša svijest i što ste više u stanju da zadržite frekvenciju ljubavi, to više ćete biti u stanju da dosadašne štetne energije pretvorite u korisne. Što se više razvijete u ono biće koje mi ovim riječima budimo, to više ćete osjetiti energije, snagu i unutarnju ljubav i otrovi koji vas okružuju prolazit će kroz vas bez ikakvog dejstva. Načinom na koji integrišete mir u svoja duhovna, emocionalna i fizička tijela, stvorit ćete za sebe više frekvencije. Kada se to desi, frekvencije ljubavi, sigurnosti i uravnoteženosti koje ste sami stvorili učinit će sve vanjske negativne frekvencije bezazlenim. Život se sve više mijenja, i vi ste tu da putujete sa vjetrom promjena – a ne da se borite protiv tog vjetra. Sigurno ste već temeljito razmislili o nečemu od onoga što smo vam kroz dimenzije ponudili kao duševnu hranu za vaš «bife». Sagledajte ono čemu vas je život nedavno naučio, šta vam je vaše tijelo saopštilo, u koja ste ogledala pogledali i kako sve to uzajamno djeluje. I sada pošto se bolje poznajete, možete se vratiti korak unazad i odbaciti sve stare, nerazumne stavove i poglede. Ako vjerujete da neko određeno životno područje zahtjeva veću pažnju ili ako opazite da se vraćate na stare obrasce iskustva i ponašanja, koje ste htjeli izbjeći, onda postanite najprije svijesni samo toga – ništa više. Upravo na tim područjima vas testiramo, da bi se vidjelo da li ste u stanju da stvarno odbacite stare obrasce. Opustite se; na ovim testovima nema «položiti ili ne položiti». Vi ste na svom zemaljskom putovanju dosada dobro napredovali u ovim vremenima prevrata - u vremenima koja vremenski putnici svjesno posjećuju kao neko skriveno blago. Mnogi istraživači i ronioci proučavaju kontinente i okeane sa starim kartama i legendama u potrazi za skrivenim blagom, dragocjenim artefaktama, starim knjigama i podvodnim gradovima. Svi traže nešto i sadašnji momenat i nijedan drugi je najdragocjeniji na planeti zemlji za pronalaženje blaga. Blago skriveno u Knjizi Postojanja, nije samo bilo koji mogući momenat istorije zemlje. Takva vremena sa visokom vrijednošću se traže svjesno, jer kriju u sebi nešto jedinstveno. Vi ste se u pogledu na vrijednosti tako jako skoncentisali na materijalno da u tome leži i uzrok gubitka vaše slobode mišljenja. Vaše institucije obrazovanja vas treniraju da sve više i više stvarate za sistem kojem nikada nije dosta i da onda sve više i više bacate. Rezultat odustajanja od vašeg duhovnog suvereniteta i vjere u autoritete je pretjerivanje u fizičkom pogledu, precjenjivanje materijalnog i postepeno uništavanje vaše prirodne okoline. Takav pretjerani materijalizam odvaja vas od Biblioteke Zemlje koja se nalazi u prirodi, i presjeca vam vašu vezu sa Majkom.

Sakupit ćete mnoga nova i jedinstvena iskustva ako razvijete povjerenje prema novim idejama i iste primjenjujete. Možda će vam se isprva učiniti da ste sami sa svojim novim pogledom na sve ovo. Ako je to tako, važno je da se pri tome dobro osjećate jer samospoznaja je u samom srcu vašeg bića. Ako imate sreće da ovaj proces od početka prođete zajedno sa drugima, ova faza samospoznaje i razumjevanja će nastupiti možda i prije. No kako god se uputili na istaživačko putovanje prema sebi samima, nastavite sa vašim putem i vašim razvojom, otvorite lepezu svoje svijesti do krajnjih granica. Ako ste došli dovde, onda ste već razmislili o svojoj krvnoj liniji, o svrsi svog postojanja i o razlogu daljnjeg putovanja sa nama. Molimo vas da se u ovoj refleksiji vidite još dalje u prošlosti i u budućnosti i da sa nama putujete nazad do Atlantide kao i do godine 2012. Broj 8, je simbol beskonačnosti iznad vašeg trećeg oka, koji može da vam poslužiti kao transportna kabina; energizirajte dakle ovaj simbol oko vaših očiju posebno na tački ukrštanja linija iznad vašeg trećeg oka. Stopite se sa ovim procesom, vidite sebe istovremeno u Atlantidi i 2012 godini - jer oni stvarno oboje postoje u isto vrijeme. Sa pažnjom usmjerenom ka «Sada» osjetite svoje tijelo, svoj dah i energiju oko vas, dok vam mi pomalo otvaramo vrata – vremenska vrata kroz koja možete dospjeti do oba vremenska momenta. Kada biste godine 2012 bili kod kuće, zašto bi ste se vraćali ovamo u «Sada»? I kada biste dolazili iz Atlantide, zašto biste izabrali ovaj sadašnji momenat? Zaboravite na momenat da ste sa ove planete, fokusirajte se na ova dva vremenska puta i zamislite da ste druga bića, zašto ona žele doći iz drugih vremena, naći se ovdje u ovom kratkom prolaznom momentu. Koja im je svrha? Udahnite duboko i shvatite da ove dvije grupe vremenskih putnika ovdje dolaze u potragu za blagom. Na Zemlju, zatrovanu planetu? Kakvo blago bi ovdje još moglo biti? Pa, blaga su obično skrivena i ne nalaze se na vidnom mjestu. Kada se uputite na putovanje ka starim mjestima prošlosti, ona će vam se učiniti kao vaša sadašnja realnost, kao ondašnje «Sada». Cjelovitost vremena postoji u stvari u svim vremenskim momentima i u svim smjerovima; i vaše sadašnje mjesto je prekriveno slojevima drugih svjetova i vremena, koji su, čini se, odvojeni jedni od drugih samo svojim posebnim frekvencijama. Modulacija, ispravno postupanje sa baš ovim frekvencijama, vam omogućava da posjetite druge svjetove i vremena. Šta mislite zašto vremenski putnici doleze ovamo? Šta traže? Mi kažemo: ovdje su da bi uticali na vaše frekvencije. Upravo sada se cjelovitoj egzistenciji pruža prilika da iskusi frekvencije koje vi stvarate i energije koje vi jeste, da prisustvuje razvijanju vaše nove realnosti, da u dijeliću sekunde doživi potpuno otvaranje vaše lepeze. Vaši naučnici ovaj pojas frekvencija egzistencije nazivaju elektromagnetnim spektrumom. Unutar ovog spektruma vi zauzimate određeni pojas frekvencije i na osnovu tog pojasa moguće vas je lokalizovati kao da ste radioemiter. Vaš pojas frekvencija se sada širi i do 2012 godine ćete, prema svom određenju, dosegnuti puni pristup proširenom spektrumu frekvencija, i to je uzbudljivo, pratiti baš to i vidjeti šta ćete napraviti od ove prilike. Mi smo vremenski putnici koji ulaze u vašu realnost i mijenjaju vrijeme, kao i ostali vremenski putnici. Nama vaš svijet liči na rupičasti švicarski sir i Porodica Svjetlosti je tu da zatvori neke od rupa u vašoj egzistenciji i da zaustavi suze koje su izazvale neke eterične energije u pokušaju da vas ugnjetavaju. Kao trodimenzionalna bića niste u stanju da osjetite «misaono zagađivanje okoline», koje ste prouzrokovali u nevidljivim područjima egzistencije. Svaki oblik inteligencije koji je sada na zemlji prisutan ima razlog za bude ovdje, ipak svi oni vas promatraju pri ovom jedinstvenom procesu dimenzionalnog razvoja, pri ponovnoj upotrebi punog kapaciteta vašeg mozga, pri ponovnoj mogućnosti pristupa punom spektrumu svijesti.

Te ubrzano tekuće drastične promjene navest će neke ljude da zaborave zašto su ustvari ovdje i vratiti ih u stare ograničene obrasce razmišljanja i vjerovanja. Ovaj nedostatak samosvijesti je brdo koje treba pomjeriti. Kako možete usmjeriti ove nove energije tako da i oni prepoznaju potencijalne puteve? Mnogi nisu u stanju da pronađu put kroz novo područje i zbog toga je Porodica Svjetlosti, vremenski putnik, „par exelence“, stvoritelj promjene, aranžer novih igara, sistema i same egzistencije, ovdje kao pionir, uklanjajući sve poteškoće sa puteva svijesti. Kada jednom uplovite u takozvane «luke svijesti», morate krenuti u unutrašnjost ka području svoga «Ja». Ipak, pri tome je važno da ostanete uvjek otvoreni, bivajući pažljivi u vašem vanjskom okruženju. Sve je šifra, poruka i u sebi spaja mnoga, mnoga značenja i planove unutar planova. Za vas, plan sadrži ekspanziju ka mnogo višim stanjima svijesti, tako što ćete, takoreći, okrenuti dugme skale spektra frekvencije i pokrenuti se sa uske trake ka prostranosti svih stvarnosti. Te energije promjene i razvoja svijesti koje su nastale od kosmičkih sila puštaju vam na volju različite mogućnosti o kojima sada treba razmišljati. Ponajprije će vam biti teško da pristupite tom području jer ćete se njemu približavati sa starim obrascima ubjeđenja i vjere. Kao i vaši pronalazači koji su prije 500 godina napustili evropski kontinent da bi otvorili nove svijetove, pronašli su nešto kao ono, što su prvobitno tražili. Tema kontrola svijesti se na vašoj planeti prihvata prvo sa tamne, veoma tamne strane. Ipak nakon ovoga će nastati novo shvatanje a sa njim će sijati i novo svjetlo, rasvjetljavanje samostalnog mišljenja, slično renesansi. Mnogo ljudi će napraviti iskorak i dovešće do izražaja istinu, o tome, kako se manipuliše čovječjim razumom. Onda ćete najvjerovatnije shvatiti, kako su bogovi ponovo igrali istu igru. A možda su i bogovi oni, koji su manipulisali određenim ljudima, koji su onda manipulisali vama, ostatkom čovječanstva, onima koji su poslušne ovce, koji su uvijek na vrijeme tu i koji po službenim pravilima završe na mesarskom panju i plate smrću. To će prestati! Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano, ono što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja. Tako se stvaraju problemi, koji ne bi ni postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha - ne blagoslov ljubavi, koji je bio poruka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prilično jakim zračenjem, a kada se osjećaji straha zadrže u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom "varljivošću " kao i ljubav u svim pravcima. Iako ste vi vezani za cjelinu, ta cjelina je podijeljena u mnoge dijelove, a ti dijelovi imaju probleme sa vibracijama, jer su odvojeni jedni od drugih. Ovi dijelovi često hoće da se oslobode od ostatka, jer im to daje osjećaj moći. To je dilema sa kojom se porodica svjetlosti konfrontira. Kako se moć da dijeliti sa svakim i svačim. Zašto se čini, kao da se porodica tame mogla više prilagoditi nego porodica svjetlosti? Zašto se porodica svjetlosti tu osjeća kao žrtva?: Zašto porodica tame raspolaže novcem, prestižom, vezama sa drugim dimenzijama i tajnama?. Svaka vremeska epoha je imala svoje načine postupanja, što se tiče dijela nadprirodnog. Zamislite da idete u vrijeme 0 u vašem brojanju vremena, onda ćete da vidite da vaš kalendar počinje sa bićem koje vi nazivate Isus. Kod prelaza jedne vremenske epohe ka drugoj određene energijske koncentracije prouzrokuju snažna kretanja i svjetlosna porodica koja voli da daje informacije nastupa sa svojim vlastitim planom. Svaka civilizacija stoji usred svoje

vremenske epohe i usred izbora da sebe uzdigne ili da se uništi. Ako odluči da se uzdigne biće prouzrokovan impuls, koji će toj civilizaciji saopštiti univerzalne zakone, koji su do tada bile zagubljeni. Dakle, kako se vi snalazite u haosu, to je još jedan dalji test. Šta vi radite, dok vaša realnost gubi svoje oštre oblike, to će odrediti presudno vaše dalje iskustvo. Jedna od najvećih lekcija ( tu ste da je naučite ) je da život doživite sa vaše tačke gledišta. Vaše novo tumačenje egzistencije, koje se pronađe u svakoj vašoj ćeliji, će biti preneseno od vašeg aura polja i ima podsticaj na cijelu biosferu zemlje. U idealnom slučaju pošaljete novu frekvenciju u egzistenciju. To sa sigurnošću nije bilo ono što su vlasti ili religiozne organizacije podučavale. Više su učile ljude, da mora da postoji stepen nadležnosti, koji ljude vodi i upravlja, i da su ljudi van mogućnosti, lično da stupe u kontakt sa bogom. I ako to, ipak urade onda su opsjednuti đavolom. Najdraža tema đavola su bile, naravno, žene, jer su one u sebi sačuvale još ostatak intuicije iz paganskih doba. I ako su se trudile da se razračunaju sa linearnim mišljenjem i da zapostave svoje znanje o životnim ciklusima, bile su ipak teško u stanju da izvedu tu promjenu i to iz puno razloga. Hoćemo da vas još jednom pozovemo, da sebe sami promislite i da koristite vašu duhovnu snagu, da dobijete pristup u vama postojećim bogatstvima i onima vaših predaka. Pogledajte se, šta ste oko sebe stvorili i neka vam je jasno, da to ima veći značaj nego što vi mislite. Most za 21.vijek će biti stvoren u vašem duhu. U jednom velikom vremenskom prostoru su se zemaljske mase pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup. Njima je bilo poznato, da neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi mogu da se dese i da je skoro nemoguće, da praviš planove za neke moguće slučajeve. Šta je zapravo kod svih ovih prekršaja vaš zadatak. Da svakoga pustite da jednostavno uskoči unutra? Da sami sebe zaboravite? Ili ste po mogućnosti vi sami blago? Da li ste svjesni sebe kao vrijednog bića, koje sa svakom mišlju sije sjeme za budućnost? Koliko učvršćeno, koliko stabilno je vrijeme uopšte? Vrijeme vam se čini jako čvrsto i pouzdano. Ali, što dalje raširite vašu lepezu, što više prepoznajete, da ne samo vi možete da pružate svoju svijest u vrijeme, nego da i drugi, koji se mogu uklopiti u odgovarajuću vremensku realnost, čine ovdje pionirski rad i hoće da idu u potragu za blagom i kroz 25-to godišnji prozor imaju pristup frekventnom spoju zemlje. Šta je sada vaš zadatak kod svih tih napredovanja? Da svakome date jednostavno priliku da uskoči? Sebe same da zaboravite? Ili ste možda vi sami to blago? Ovoj milisekundi u cijeloj egzistenciji izmiče sada nešto jako duboko, ne baš direktno na dohvat ruke, ali ipak u namjeri da ljudsku egzistenciju potpuno promijeni. Budite svjesni, da posmatrate sami sebe kao vrijedno biće, koje sa svakom mišlju sije sjetvu za budućnost. Ako mi kao Porodica svjetlosti listamo knjigu zemlje, hoćemo ponovo da vas podsjetimo, da su istinski talasi, koje treba proizvoditi i učvrstiti na zemlji, talasi ljubavi i to se može desiti na razne načine. Vaši preci nisu uvijek bili puni ljubavi za ta bića, koja su se kao multidimenzionalno sopstveno ja razvijali u njima i često je sa njima dolazilo do rata. Neki bogovi su došli, zatamnili nebo i postavili mamce sa otrovom; ali isto tako su drugi popunili sferu zvukom, svjetlom i ljubavi. Vaša linija porijekla na ovoj planeti je veoma mnogoslojna, kroz sve dimenzije i sfere neba.

Vaše frekvencije privlače posebne energije. Kao član Porodice svjetlosti ste tu, da bi talase liječenja i ravnoteže širili oko zemlje, da prihvatitie jednu od najvećih prilika i da savladate jedan od najtežih zadataka, a to bi bilo, da frekvencije straha i očajanja pretvorite u frekvencije ljubavi i najveće ekstaze. U tom momentu, kada to uspijete, da uđete u hiljadugodišnji mir, o kojem će da obaveštavaju vaše priče i legende. Možda još uvijek vjerujete u spas i iskupljenje kroz nekog mesiju, ili druga nebeska bića, koja će za vas da riješe vaše probleme i jednostavno tako, izbrišu bolest i trovanje. Ali istina je, da vi ne čekate dolazak jednog takvog mesije, nego na dolazak jedne nove svijesti, neovisne od jedne osobe. Kroz sve ove epohe nude vam se mogućnosti da ubrzate vremenske tokove, da integrišete znanje, da pokažete odgovornost i ispunite vaše određenje kao stvoritelj. Neka od nebeskih bića vam daju aplauz za to; vide već kako izrasta šest milijardi novih potencijalnih bogova na zemlji. Kakva energija! Koja živahnost! Šest milijardi novih bogova! Ko će da ih vodi? Da li će zajedno da vezu tepih života ili će ga zamrsiti, umotati u neraspletivo klupko i sami sebe uništiti? Dijelimo te slike, te metafore, sa vama kao priče i ideje, koje treba da vam pomognu u vašim refleksije o vašem sopstvenom životu: zašto vi živite, zašto se sve dešava sa tolikim intenzitetom i zašto oko vas, u radnom svijetu i u industriji, se sve raspada. Nekad se aktuelnost nekih određenih stvari nadmaši sama sebe; briljantne ideje, koje bi danas stvorile bogatstvo, su od sutra prijavljene na konkurs. Vi ste svjedoci da se sada razvijaju ljudski geniji, a vi znate, da je uvijek bila mala linija između genija i ludaka. Budite svjesni toga! Genije i ludilo, svjetlo i mrak, Jin i Jang, dobro i zlo – oni su svi dvije različite strane jedne te iste novčanice. Vi možete tu novčanicu okretati tamo i ovamo, da bi se primijetio fini balans između glave i pisma, da bi to, za čime vi u suštini tragate, našlo mjesto, gdje su vam svjetlo i mrak jednako poznati, jer u tome što ćete integrisati date polove i njihove talase, učvršćujete vaš spoj sa cjelinom sa istom energijom kao stvoritelj, kao roditelji, koji su svjesni, da njihova djeca odrastaju i u tome osjete zaštitu. Ti talasi stvarne cjeline izražavaju se u jednom unutrašnjem osjećaju dubokog mira, u osjećaju spoja sa vašim precima, prema vašoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i svih života u njemu. Vi biste prepoznali koje mogućnosti niste izabrali, a koje ste stvarno izabrali, koje živite, da li bilo povodom veza, odgajanja, posla, putovanja ili promjene mjesta. Sve u vašem životu je dio vašeg multidimenzionalnog nasljedstva, kod kojeg vam upravnik, zvani Ka, može pomoći da integrišete ta iskustva. Ta energija priča glasom dobre volje i respekta; ona je dio vas samih, koja tvom TI pomaže, da sebe samog izrazi i podržava tokom razvoja i rasta. Šta će Porodica svijetlosti isplanirati kod svog ponovnog sastanka 2012-te godine, za sve, koji će se tu naći, je mnogo zabave i radosti! Nekada članovi Porodice svijetlosti igraju mučeničke uloge, koje nekada prije, u prelazu iz epohe ovna u epohu ribe i kroz cijelo posljednje doba, gdje ih je bilo mnogo. Ali mučenička vremena su prošla i vaša karta za multidimenzionalost je sada samopoštovanje za vaše biti čovjek, i to na način igre, da ne napadnete ili uvrijedite druge. Možda ne znate uvijek, odakle vam talenti, sposobnosti i ideje imaju svoje porijeklo, ali pravo vrijeme renesanse se približava vama tako temeljito, da se već sada detaljno vodi dnevnik o njemu. Praćeni ste, da bi se vidjelo, šta ćete vi sada da preduzmete kao mjenjači talasa i kreatori duha. Dok vi pravite most u sljedeće doba, važno je da znate, ko ste i šta hoćete, kao i da u ophođenju sa drugima, vašom porodicom, prijateljima, partnerima i svim drugim bićima, ne osjećate strah od njih i od sebe samih. Da to još jednom pojasnimo: taj proces promjene ne treba da destabilizuje čovječanstvo, nego da ojača vaše osnovno sjeme, tako da vi postanete ta jedinstvena bića, na koja čekaju vaši preci.

Puno oblika inteligencije je uticalo na vas i sada se opet ovdje pojavljuju – svaka od njih u ovom ili onom obliku – da ujedine sve energije sa vašim i da saznaju, šta vi sada imate da pokažete. Moćna bića koja su ostavila davno svoje znanje na zemlji, osvajači, kraljevi, kraljice, pape, predsjednici i druga bića, se sada vraćaju, inkarniraju, otvaraju svoje sanduke sa blagom, sanduke sa trikovima i uče njihove sopstvene lekcije života. Svi mogući bogovi i nebeska bića u svim oblicima i varijacijama, od anđeoskog bića do gmizavca, svi se nalaze u vašoj okolini, tačno onako kao što su bili u vrijeme vaših predaka. Iskustva, koja su vaši preci stekli sa svojim multidimenzionalnim precima, nisu se mogla zabilježiti, jer za opis toga, što se desilo, nije bilo riječi. Da bi ipak svoja iskustva davali dalje, vaši preci su ostavili znakove i simbole, često uklesane u kamen, kao važne informacije, koje su se trebale prenositi dalje. Simboli vam pomažu, da razumijete apstraktna ramišljanja, koja se ne mogu opisati riječima, ali važna direktna iskustva i saznanja se pružaju dalje, da razumijete. Dok vi podižete svoje sposobnosti, da stvarate različite frekvencije i saznanja, vama će se kroz to jednostavno otvoriti vrata biblioteka, da biste sve prastare simbole; sunce, mjesec, zvijezde, zmije, geometrijske figure, uvijene linije i tačke, razumjeli ili da ih dodirnete rukom, ili vidite vašim duhovnim okom. Simboli postaju cjelovite lekcije, enciklopedije znanja o talasima i frekvencijama. Kada pošaljete vaše talase prema vani, dok gledate u te simbole, za vas se može otvoriti jedna oblast znanja, koje su vaši preci ostavili vama za vašu pripremu za buduća vremena promjena i prilika. Vaš korak razvoja se sada brzo provodi, kao raširen set karata i sa svakom sekundom vaše egzistencije otvarate se novim energijama. Razgledajte oko sebe i budite zahvalni za ljude oko vas, koji dijele svoj život sa vama. Pokušajte da učite jedan od drugog, jer na tom putu, veze sa drugima, prerastate u veze sa vašim precima i prema multidimenzionalnim bićima. Mislite na to, da je zemlja jedno blago, za kojim puno njih žudi i da vi imate da ponudite nešto jako vrijedno; onda budite ponosni na ono, šta ste i ko ste. Razvija se jedan skupocijeni vrijedni kvalitet u vama; jeste li zahvalni za to, što ste živi. Obim očekivanih zadataka se jedva da opisati riječima. Liči na put fetusa kroz kanal porođaja, koji se pod pritiskom kreće prema vani iz tako udobnog uterusa, koji on nerado napušta, ali vaša snažna volja i želja za životom vas istišću napolje. U današnje vrijeme se ta prilika već mnogobrojnim bebama više uopšte ne pruža. Oni se ne kreću svojom snagom iz majčinog tjela, makar u zapadnom svijetu. Žene očekuju sa grozotom pokret porođaja i njihovi odnosi prema svom unutrašnjem i djeci, koju donose na svijet, su fragmentisano kontrolisani. Boje se iskustva poroda, boginje su ih "naučile", da se boje svog najvećeg bogatstva, svoje najveće sposobnosti: da podari život i da hrani. Mi vama svima govorimo, muškarcima, ženama, cijelom čovječanstvu. Napravite sebi sliku o tome, ko biste vi mogli da budete. Zamah kroz porođajni kanal, koji doživi djete, je dio jednog prirodnog pokreta napolje u svijet. Ako sve više djece donosite na svijet kroz carske rezove, oduzimate im njihovo nasljedno pravo na sebe, same, pokrenuti u svijet i ne znajući se ta djeca identifikuju više sa talasima straha, nego sa talasima, da su dobrodošli na svijet bez obzira ko su oni. To je potpuno normalno, da u istraživanju svijeta, koji naseljavate i stvarate, istražujete vaše metode reprodukcije. Kloniranje neće biti rešenje. Sam polni odnos podaruje ćelije novorođenčeta sa životnom snagom - bez njega nedostaje jedan veliki dio te snage, i ako toga nećete biti svjesni još koju godinu. Jedete genetski prerađeno bilje i životinje i kad tad ćete shvatiti, da tom manipulisanom, bilo čemu, nedostaje vitalna supstanca. Oni, koji ljudska bića kloniraju - a to se dešave već neko vrijeme -, pitaju se, zašto ta bića nisu tako vitalna, zdrava i živahna kao normalna bića. Pa, ono što nedostaje je seksualni akt stvaranja. Naravno da su neki ljudi produkt rađanja pod uticajem sile, a opet su darovani kvalitetima živahnosti, vitalnosti i napredovanja, onom energijom, koja predstavlja život – da li s voljom ili pod uticajem sile. Kada se vadi život iz jedne zdjelice u sterilnoj laboratoriji, on nema jednostavno istu

životnu snagu kao onaj, koji potiče iz pravog seksualnog odnosa. U današnje vrijeme puno ljudi ima problem sa pravljenjem djece. Proizvodnja sperme kod čovjeka je popustila, a žene su pod ogromnim nervnim i emocionalnim pritiskom, ako ne odgovaraju "idealnoj slici barbike". Uživanje u ljudskom polnom odnosu sve više popušta. Često se gleda na seksualnost samo još kao sredstvo za osnivanje potomstva, koje se onda snabdijeva onim kupljenim stvarima, po čemu se mora nabaviti veća kuća, da bi se za sve to kupljeno napravilo mjesta i tako djecu uče o sistemu, koje sve više tjera na uništavanje zemlje. Previše ljudi je zaboravilo kako je to kad postojiš kao živo seksualno biće. Vi ste zaboravili, da je cijenjenje života nešto sasvim normalno. Vas, koji kao stvoritelji budućih generacija zastupate svoje nasljedstvo, molimo vas, da u vašim tjelima proizvodite talase ljubavi i zadržite ih, talas, koji će vam približiti sasvim novo razumijevanje života. Ako hoćete da imate djecu, pošaljite pozivnice onim bićima, koje žele da inkarniraju. Pustite donosioce ljubavi, koji na to čekaju, da se sada opet nanovo rode, da saznaju, da im je kod vas ljubav sigurna. Smatrajte vašu djecu dobrodošlim i dopustite im da saznaju, da ste spremni, od njih da učite i u pogledu talasa ljubavi i njihove proizvodnje u velikoj mjeri. Molimo vas, da naseljavate zemlju bićima, koja nose jako visoke talase; to znači, da se brinu o svoj djeci, ne samo o onoj, koju vi sami rodite. Pratite djecu iz blizine i pustite ih da osjete talase, koji im daju osjećaj, da se radujete što su oni tu. Djeca današnjeg vremena su sva zajedno vanredni projektori frekvencija i promjenjivači talasa i u svakoj novoj godini se rađaju djeca sa sposobnosti da drže više i veće energije. Ta djeca se više neće zadovoljavati sa starim iskorištenim putevima i oznakama života; nemojte ih zato oštetiti, u tome da ih predate medicinskom sistemu snabdijevanja, koje je bazirano više na strahu nego na ljubavi i liječenju. Često djeca preuzimaju probleme koje vi još imate u svojo okolini, posebno one, koje vi pokušavate da ignorišete. Pazite na to, šta vam vaša djeca imaju da kažu. Sve ima simboličan karakter. Imperija duha je neizmjerno velika; zove vas na svakom kontinentu, iz svakog pravca. Svi bogovi, koji su na zemlji kroz sva vremena ostavili svoje tragove, da li su bili poznati ili ostali nepoznati – svi se oni sada vraćaju na zemlju. Zato mnogi od vas sada osjete impuls, da posjete stara sveta mjesta, jer su bogovi koristili mnoge od tih starih kamenih građevina i hramova za predstave njihovih prizora i drama. Kada posjetite ta mjesta, čini vam se da ste trodimenzionalni zemaljski putnici – ali vaši drugi djelovi vas samih, glume na istom mjestu, ali u drugim vremenima, u drami. Ima vaših aspekata, vaših verzija, koje su sačuvala sjećanje na to, šta ste sve još bili, koje ste sandale, cipele ili čizme nosili, kako vam je izgledala kosa, koža i tijelo i koja mijenjajuća ljudska bića ste bili, mjenjajuća se kao godišnje doba. Nebo vam sada pruža jednu priliku; dakle nemojte se plašiti toga, šta će da se desi. Komete i nebeska tijela svih oblika, vrtlozi, spirale, mlazevi i munje će na nebu da ostavljaju znakove i neće vam uvijek biti jasno, šta ti znakovi znače. Znakovi i simboli neba se mogu pokazati na mnoge načine, elektronskim kao i drugim putevima. Vi ste sami do tog vremena napravili sprave, sa kojima možete određene slike i znakove da projicirate na nebeski svod i sa kojima se pridružujete vremenskim skokovima, koji stižu iz vremena Atlantide i 2012-te godine, koji stupaju sada sa svojom i njihovom tehnologijom u plan. I napokon sada se sigurno pitate, šta to sve treba da znači. Kako ludo može da bude? Tako ludo, kako vi hoćete. Uvijek ćete imati priliku, da polako i duboko udahnete, da date refleksije na događaje, da se u svim dešavanjima nasmiješite i da kažete: "Oh, veliki povjereniče, hvala ti za tvoju pomoć, hvala što si konce držao zajedno, tako da još uvijek mogu da prepoznam obrazac. Kada su moji preci došli u dodir sa tim sferama i bili bez mogućnosti, da iskustva objasne riječima, izražavali su se putem umjetnosti. Dozvoli mi da izrazim značenje ove velike promjene u mojoj

sopstvenoj verziji, da prenesem u živahnom umjetničkom dijelu, koje mi omogućava da izrazim osjećaje mog cijelog bića." Predivna ljepota sada ističe u pojmu, dragi prijatelji, jedna ljepota, koja obuhvata cijelu vrijednu životnu esenciju – a to ne biste trebali da propustite. Rastite u stvoritelje svoje sopstvene realnosti, šest milijardi budnih, živih i energijom zračućih bogova, i pustite da drugi sebi razbijaju glave, kako to da se izvede! U tom momentu, kada svoj život preuzimate u svoje sopstvene ruke, postavit ćete bazu za potpuno novo životno iskustvo, u kojem će vaš strah i ograničeno mišljenje, jednostavno da se pretvore u hrabrost i pionirski duh prilika. Doba vodolije je vrijeme bogova viđenih svuda i u svemu – više nego ikad prije. Sada je na redu lekcija, da se poštuje spiritualni integritet drugih - kao kišna kap u velikoj rijeci - da tim putem zahtijevate vaš unutrašnji autoritet i iz njega razvijete vaš karakter. Kod razvijanja vašeg višeg ja vi ćete razumjeti, da spojenost ide sa sposobnošću telepatije i da su bogovi oduvijek komunicirali sa ljudima putem telepatije. Ako se još jednom toga prisjetite: u dobu ovna bogove su pokazivali u obliku statua, monumenata i kamenih gradova. Građevinari su bili svjesni važnosti duhovnog i znali su takođe, kako da iskoriste zvuke i glasove za izgradnju tih božjih građevina. Dešavalo se da ljudi na vašoj planeti odlete ispod ceste i da se u sljedećem momentu ponovo nađu u nekom drugom vremenu, na drugoj strani planete. Promjene dimenzija se mogu lako dokazati, međutim to često nije slučaj. Iskustvo kao takvo je više prošireno nego što se čini. Mnogi međutim iz straha ne pričaju o takvim iskustvima. U vremenima u kojima je sloboda govora bila još više ograničena, takvi ljudi su bili zatvarani i proglašavani ludim. Preobražaj od linearnog ka multidimenzionalnom je za sve vas kao duhovna vježba istezanja, dozvolite dakle sami sebi, da ubacite u novu brzinu, kad se dešava i kažete: "Oh da, ja mogu biti ja sam, čuvati moj integritet i istovremeno uviđati druge realnosti i u njima učestvovati." Jer vi to možete činiti vašim biološkim bićem. Neki bi sve uradili da vam pomognu u razvoju, dok drugi žele vidjeti samo vašu propast. Veliki stvoritelj dopušta oboje jedno pored drugog. Sad Zamislite taj most i kako se svi ljudi osjećaju privučeni prema njemu. Osjetite to u vašem najdubljem korijenskom biću, i zamislite jedan plamen, koji se nikada ne gasi. Aktivirajte taj plamen sredinom vašeg daha. Pogledajte tu snažnu energiju, koja vas spaja sa talasom ljubavi. Važno nam je da vas što više prepozna ovaj veliki dolazeći zadatak. U većoj knjizi postojanja je to samo jedan od više zadataka, ali u knjizi zemlje je to veoma veliki, gigantski zadatak, dok vi živite, od dana, do dana i od momenta do momenta, ali ipak vi niste sami: sada izdahnite svoje talase u polje koje vas okružuje. Onda udahnite svoj zdravi čovječiji razum, vaš mir i vašu ljubav u vaša pluća. Sa svom snagom vašeg duha, koji izbija iz najdubljih slojeva, koristite snagu svog duha da mislite za sebe, da definišete vašu realnost i vašu samovladavinu.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA VIII
Porodica tame Kao pioniri svijesti, vi ste na jednom putu, čiji kurs može ubrzo da se promijeni. Jedan momenat bi se mogli osjećati potpuno kao u ravnoteži, kao u centru galaksije, a u sljedećem momentu, kao u jednoj od najdubljih crnih rupa svemira. Kada se upustite u širine svijesti, čekaju vas mnogi ispiti, jer to putovanje će takođe da vas odvede na neka tamna mjesta sa lošim osjećanjima. Puno vas će se toga uplašiti, da stupi u tamne pećine, vjerujući, da ući u njih znači isto što i uništavanje samog sebe. Hoćemo da vas posjetimo, da je mrak uvijek najtamniji pred svitanje – i da mrak nosi u sebi mnogo ključeva. Mi se obraćamo vama kao Porodica svjetlosti – vama, koji ste zaboravili znanje vaših predaka i sada pokušavate da se sjetite. Vaša polarna suprotnost, porodica mraka, je zadržala sjećanja na nevidljiv svijet i učenje predaka, usmeno ili u tajnim tekstovima, zapisano na tablama ili uklesano u kamenju. Porodica mraka čuva mnogo tajni. Duhovno mrak sadržava mnogo tajni, jer vam nije moguće da vidite, šta se to krije u tami. Zamislite da u mraku otvorite oči, da tamo možete da vidite stvari, da ih možete prihvatiti i da se još i osjećate udobno. Neki od vas se boje mraka, koji je pred vašim vratima i ne vidi mogućnost kako da kroči u neosvijetljenu prostoriju. Zamišljate, da vas u mraku čekaju svakojaka bića. Imate živu maštu; kada bi se istom tom fantazijom okrenuli prema svjetlu, vaša rast bi bio mnogo brži. Ali jedan dio vaše psihe je na čudan način fiksiran na mračno, sa čežnjom za njim, a i istovremenim strahom od njega. Mi ćemo sada da vas upoznamo, sa pretežno mračnim putem u knjizi života, mrakom, koji u sebi nosi tajne, čijeg se saznanja mnogi od vas plaše; mrakom, koji je sam po sebi još jedan korak prema intuiciji. Mračno sadrži u sebi jednu snagu, ni dobru ni lošu, isto kao što u suštini ni novac ni tehnologije nisu ni dobri ni loši. Namjera je da se služi znanjem koje stoji na raspolaganju i utiče na to što stvarate. Na vašem daljem putovanju sa nama teren će postati još misteriozniji, sjenke još duže, zraci svjetla još uži i zvuci nepoznatih energija još intenzivniji. Zamislite, da sami ušetate u mračan zabranjen teren. Duboko udahnite i opustite se, onda ćete se sjetiti nekih junaka na vašoj planeti, fiktivne figure ili realne osobe, koje su se sretale sa izazovima, svojim strahovima gledale u lice i prošle kroz njih. Prizovite sebi u sjećanje te junake i junakinje, koji su na svoj način bili pioniri i održavali svoje svjetlo, dok su sebi pravili put kroz nepoznat i nov teren. Kad god dođete na bilo koje novo mjesto, ima tu nešto nepoznato. Vaše sumnje u vezi sa tim nepoznatim terenom određuju šta ćete tamo da doživite. Ne možete da dospijete u viša područja frekvencija, ako niste istražili cijeli teren; zato vas tamna strana čovječanstva i egzistencije izaziva, da je istražite i razumijete. Tamna strana snage krije, kao što je već već spomenuto, mnoge tajne: ona skriva od vas vaš stvarni sjaj i moć koju imate kao jedinstvena biološka bića, znanje o moći vašeg duha, vašu sposobnost regeneracije i pozadinu o seksualnosti, rođenju, životu i smrti. Naučite da skinete sa sebe strah od mraka; učite raznovrsnost seksualnog izraza i snage koje su u tome sadržane, snage koje miruju u vašoj unutrašnjosti. Mislite na to, da se u ovoj fazi mjenjanja vrijednosti, podsjetite na vašu božansku majku, jer ona je ta, koja nedostaje tokom spajanja muškog i ženskog principa. Ona treba u vašim pričama o temama, kao što su hrabrost i živahnost, da opet zauzme mjesto koje joj pripada. Boginja se može spoznati u

muškarcu isto kao i u ženi, iako je njen izgled svana, za svrhe fizičkog predstavljanja, ženski. Ženska energija je preuzela puno oblika: nekada nam se čini jako kontrolisano i trudeći se, da pruži radost; sa druge strane može da preuzme divlje ratoborne osobine, kao u legendama o Amazonkama, koje su na vatrenim konjima krenule u rat. Šta je vaše razumijevanje ženskih energija? Istorijski gledano, boginja je ženski princip, u ribljem dobu, otjerana iz egzistencije. Tek 500 godina poslije početka tog doba, su našli rešenje, koje je majki spasitelja, kojeg vi nazivate Hristos, dodijelilo pravu čast koja joj dolikuje. Ta priča o majki sa svojim djetetom je prastara i datira hiljade godina unazad, u kulturama, koje su svjesne toga, da majka predstavlja čuvara krvnih snaga. Ona sama je mogla da učini da krv teče, a da ne bude povrijeđena i to je bila magija mračnog. Vaša krv sadrži cijelo bogastvo vas samih, sumu svih vaših talasa. Neki rituali ribljeg doba su čak zahtijevali da se pije krv i jede tijelo. Šta te riječi izazivaju u vama? Neki od vas će reći, da se to treba metaforično razumjeti, ali mi kažemo: u svemu ima dublje značenje, jedan kod; ima jedna istina iza istine i jedan plan iza plana. Istina se bazira uvijek na vašoj sposobnosti za ekspanziju iz kontrakcije, regeneracije iz raspada. Da biste, znači, proširili vaš pogled na stvari, mislite nezamišljeno, razmislite o odvaganom i smiješnom. I razumite, da, biti informisan ne znači odmah, da ste preokrenuti ili "preobraženi". Iako se energije mogu proizvoditi kroz snagu seksualnosti, vi ih iz raznih drugih razloga ipak ne doživljavate. Za mnoge od vas je seksualnost jedan nagon; pričate o energiji vaših hormona i tražite partnera, sa kojim možete te energije da ispustite i izmijenite. Vi osjećate tokom toga uživanje, odražavate, za čime čeznete i nastavljate sa životom. Često niste svjesni šta se tokom polnog odnosa dešava na biološkom i ćelijskom sloju. Polni odnos je regenerativna snaga i doživljaj orgazma može da se koristi za izgrađivanje i ojačavanje vašeg energetskog polja. Ali izraz seksualnog nagona se može izazvati takođe i kroz nešto sasvim drugo. Ako seksu nedostaje baza ljubavi, ako je to samo ritualno zlostavljanje energija, na scenu može odmah da stupi mnogo drugih mogućnosti. Neke stare kulture na vašoj planeti, posebno one na istoku, posmatraju sa oprezom polni odnos tokom novog i punog mjeseca i pomračenja. Znali su da nebeske energije utiču na vaše sopstveno energetsko polje, koje vas spaja sa eterskom imperijom. Znali su isto, da astralna područja za određena bića mogu da predstavljaju zamke. Trenutno je astralno polje zemlje, puno fragmentisanih bića bez orijentacije, koja su za potragom cjelovitosti, ali koja su se zapetljala u vašem polju energija. Vaši životni strahovi privlače ta astralna bića, vi im dajete praktično dom. Duh mnogobrojnih ljudskih bića je tokom smrti raznesen u silna pojedinačne duhovne komadiće; njihovo energetsko polje se jako potreslo, jer nisu znali, kako da umru ili da su već umrli. Vaša pažnja je kroz priče, koje vas ne spajaju sa onim, šta ste vi u stvari, privučena na strahovite smrti, i vi tako umirete zbog trovanja i bolesti. Kada u tom stanju dođete na kapiju smrti, onda je teško, da ostanete intaktni i da se uputite u više sfere. To je jedan jako veliki problem na vašoj planeti. Astralna bića su kao paraziti, koji se osjećaju privučenim od vas. Sa napredujućim kolapsom astralnih mjesta u vašem ljudskom energetskom polju, vi preuzimate te nisko oscilirajuće energije i vaš život se time mijenja, iako vi to ne primjećujete. Možda se osjećate umorno ili iscrpljeno, ili možda pokazujete neobične, čudne navike, možda vam to oduzima noćni mir ili vam pravi glavobolje, ili druge neobjašnjive tjelesne probleme ili bolesti. Ne samo da su otrovane fizička zemlja i njene živežne namirnice, otrovana su i niža astralna mjesta. Najviše ljudi se zadržava u jednom stanju nemira, koji je tako očigledan, da sam vazduh, atmosfera oko vas, odražavaju taj nemir.

Što se više vaši nadčulna opažanja razvijaju, vi više osjećate taj nemir oko vas. Strah je oduvijek bio sjajan alat, da razdvajaju ljude jedne od drugih i da ih tako osvoje. I to se sa vama dešavalo cijelo vrijeme; Vas su jedne od drugih razdvojili i tako osvojili. A tu počinje jedan dalji test za vas: Da li ćete taj ogromni tok energija, koji se nasipa na vas, sakupljati i iskoristititi i opet vas spojiti? Ili ćete se opet odvojiti jedno od drugog, da se rasprsnete, dalje vodite ratove i potpaljujete nesporazume? Određene energije hoće da vas na fizičkoj i multidimenzionalnoj ravni drže u razdvojenom stanju. Velika bića, koja, po vašem računanju vremena žive već hiljadu godina, su od toga napravila sebi svoju životnu svrhu, da nad vama vladaju i da vam se približavaju, što se tiče njihovog sopstvenog samopouzdanja – a vi sebe smatrate kao bezvrijedne i neznačajne. Ti, koji nad vama vladaju u svim tim ravnima, znaju za snagu vaših polnih organa, da izazovu njihov potencijal, život, zadovoljstvo, bol i smrt. Koriste vašu seksualnu energiju kao puteve za svoje svrhe, a da vi toga niste svjesni. I sada će vaša djeca mentalno toliko da utiču na vas, da će da izgube svoju nevinost i nedirnutost – vi toga opet nećete biti svjesni. Ali vam neće ništa značiti, da reagujete sa bijesom i da druge okrivljujete za to šta se dešava; to su jednostavno znakovi vremena. Kada vaša djeca izgube svoju nevinost i nedirnutost, bolje se pitajte, šta ste uradili, da ste to dopustili. Važno je za vas, da se sjetite priče o majki i njenom djetetu, koja se može pronaći svugdje na planeti. Simboli izražavaju više nego ono što je vidljivo. Gdje je otac u tim pričama? U tom vremenu kloniranja, novim metodama reprodukcije, mnogo ljudi želi kroz tehnologiju, kroz plastičnu i običnu hirurgiju, kroz nove dijelove tijela i organe, da produži svoj život. Baš sada na vašoj planeti u vezi sa embrionom, kao i sa ljudima svih godina, koji jednostavno nestaju, ćini se veliko iskorištavanje moći. Neki napuštaju planetu, neke deportuju u unutrašnje zemlje. Prodaja "ljudskog materijala" je veoma aktuelna na vašoj planeti. Kako to da izbjegnetee? Kao prvo treba da naučite da život, koji nastaje kroz polni odnos, poštujete i cijenite, jer ako to ne radite, on ne može da istakne da njegove vrijednosti dođu do izražaja. Mnogi vam mijenjaju obrazac realnosti, tako što vas pripremaju i pokazuju vam put. Žive u miru, možda nikada nećete čuti njihova imena, ali ipak, oni su pioniri novih puteva istraživanja, koja bacaju svjetlo i razumijevanje na tamne zavjereničke priče o planetarnim, solarnim i galaktičkim kontrolama. To za one među vama, koji su već kroz zadnje godine dobili ključeve zbivanja i koji su prepoznali sinhronizovanost cijele slike, nije više ništa novo ili misteriozno. Vidite spajanja. Da biste sada razumjeli, dešavaju se nove frekvencije, koje obavijaju zemlju, trebalo bi da se pozabavite onima, koji vladaju zemljom, jer izazovi sljedećih 15 godina se tiču njih i najtamnijih od svih tamnih energija – najvećoj tami prije svitanja. Neki među vama će se kad tad pitati, kako je sve moglo da postane tako nevjerovatno korumpirano. Pa, kako se to moglo desiti? Odgovor na to morate sami da nađete. Vi ste sada izazvani, da se preobratite od najnižih do najviših talasnih ravni i kroz to da istražite tamnu stranu iskorištavanja moći i dospjet ćete tamo. Vi sada mijenjate rešetke magnetnih polja zemlje i frekvenciju, tako da se pali jedno svjetlo za drugim i stvaraju se nova energetska polja. Morate da saznate kako da zaustavite astralne vampire iz raznih dimenzija, iz unutrašnjosti zemlje i sa površine zemlje, koji se još uvijek hrane vama. Ključni elemenat je u tome seksualnost i kako se ona koristi. Mnoge globalne vodeće ličnosti, posebno one iz politike, religije i vaspitanja - i pogotovo oni, koji se navodno brinu o potrebama djece – su u stvari dio jedne tajne velike operacije pedofila, koji djecu iskorištavaju za seksualne svrhe. To se može desiti, ako roditelji nisu u komunikaciji ili kontaktu sa svojom djecom. I to se dešava, zato što se te pedofilske sklonosti predaju iz jedne u drugu generaciju. To je jedno od najtamnijih poglavlja i tajni porodice tame na vašoj planeti. U vladajućim kućama bogatih odjekuje od tajni, vezanih za seks sa članovima porodice, seks kao ritualno zlostavljanje, seks kao svrha dozivanja mračnog i boginje mraka – sve talasi bez ljubavi, fiksirani samo na to da dobiju moć.

Kada ovdje pričamo o moći i mraku, onda nemojte da steknete osjećaj, da hoćete da pobjegnete od tog iskustva, da biste opet dospjeli do svjetla. Shvatite moći tame, da biste razumjeli rane i stranputice u dušama tih bića – bića koja očajno traže nešto, nešto što im od njihovih roditelja ili drugih ljudi nikada nije dato. Njihove stranputice ostaju zato u njihovoj krvnoj liniji. Šta im nedostaje? Vi to već znate: ljubav. Ti, koji su dospjeli na stranputice, ubice, siledžije, pedofili i manipulanti masama, ne osjećaju ljubav, i oni to još ni ne znaju. Tako je vaš zadatak da izliječite planetu utoliko veći u tom momentu, kada tamne se spoznaju tajne okultnih radnji porodica koje vladaju zemljom. U knjizi zemlje možemo da pratimo, da su u čestim slučajevima i vaši preci pravili iste greške. Htjeli su da učestvuju u sjaju, bančenju i paradiranju plavokrvnih, posebno u vremenima, kada su njihove sopstvene ceremonije i slavlja izgubile svoj značaj, kada su vremenski ciklusi i značenje svjetla i mraka – modulacija ciklične promjene – izgubile svoje značenje i počelo fiksiranje na vanjski izgled. Vi ste vašu moć predali vođama, koji su se na više načina prepoznali da preuzmu moć koju ste im nametnuli. Nisu znali, kako sami da proizvedu moć. Njihovi roditelji i praroditelji su bili uvedeni u misterije, koje su se često blagonaklono palile. To isto bi se i vama moglo desiti. Ali na putu prema moći ne možete da pobjegnete, ako vam tamno pređe preko puta. Mnogi od tih vladara – koji su po prvi puta bili moćna i blagonaklona bića – su spojili savez sa mračnim u momentu, kada im je prešlo preko puta. Putem tajni i laži su dospjeli do moći preko drugih, i pošto su jednoj laži odmah uslijedile druge, postalo je sve teže, da održe istinu. Zloupotreba seksualne moći nije ništa novo. Dječija pornografija i ropstvo, uopšte sve vrste ropstva i korištenje nasilja na planeti, su se dešavala uvijek. Vi ste te radnje držali skrivene u vašim zemaljskim pričama i plašite se, da ih prostudirate u vašim učionicama. Ali možda ćete se uskoro više baviti mračnom stranom i ponuditi u vašim školama kurs o okultnoj zloupotrebi ? U vaspitavanju vaših potomaka jako je važno, da otkrijete karte tmine i stavite ih otvoreno na sto. Na puno mjesta na vašoj planeti su mračne sile priznate i daruju im se mali poklončići ili znakovi pažnje. Čak se u praktikovanju egzorcizma, oslobođanje čovjeka od astralnih bića, koja mu se prebacuju, koriste takvi znakovi pažnje, kao na primjer hrana ili nešto slatko, da bi se navela bića da sa njima sarađuju. Vi ste na najboljem putu, da izgubite odnos prema vašoj živahnoj i bogatoj istoriji i porijeklu; umjesto toga vi mijenjate ta stara znanja za beznačajne i bezvrijedne skripte, koje vas izazivaju, da dajete beznačajne i bezvrijedne podatke, tako da možete da nastavite, da vodite vaš beznačajan i bezvrijedan život. Učestvujete na porodičnim skupovima, piknicima i koktel-partijima, samo jedno drugo da osigurate, da možete još uvijek da plaćate hipotekarni kredit i uopšte, da ste pristojni građani. Hranite se otrovima hrane vašeg udruženja i stavljate sudbinu vaše djece u ruke Velikog Brata, menadžment timu vrši kontrole svijesti, u kojem je samostalno mišljenje zabranjeno, ali zato se sve mora uraditi brzinom svjetlosti – ili je posledica eliminacija. Cijeli medijski kompleks, od novina pa do televizije, je na ovoj planeti u posjedu i pod kontrolom nekih malobrojnih pojedinaca. Istinite proporcije posjeda i osnivača je teško pratiti u ovome, jer postoje planovi iznutra, planova i igrači iza igrača – kao što je već rečeno: Ništa nije baš onako kako izgleda. Vrijeme je za vas, da se probudite i prepoznate, da vas hrane informacijama, koje samo prate svrhu, da vas ograniče i kontrolišu, koje vas izazivaju, da podržavate ekonomiju smrti i postanete dio nje. Osjećate kako polako gubite vašu živahnost, vaše zdravlje i idete od jednog doktora do drugog, uvijek sa paketom osiguranje vašeg u ruci i sa jednim okom na nasljedstvu – sve to, samo da biste se osigurali i imali garancije – za šta? Što više vas proganjaju bolesti, utoliko više tražite sredstva za liječenje od svega, utoliko više dajete ekonomiji smrti. Da li to razumijete?

Dok mi dijelimo sa vama mračni dio istorije, kao npr. prikrivene perverzne seksualne radnje vaših vladara, nije do nas, da ovdje spominjemo imena. Vi ćete saznati za sebe same, da svuda, u svakoj državi na vašem globusu, da su baš oni na najvišim pozicijama, tu postavljeni, zato što su za svoje perverzije imali "odgovarajuće kvalifikacije", da bi vršili moć nad drugima. To je tajna, koja je postojala još kod eona, ali sada je iz mračnih uglova izvučena na svjetlo. Već sada ima gradonačelnika, koji se u javnosti pokazuju obučeni kao travestiti, a uskoro ćete imati predsjednika ili papu, koji pozira kao revijalna plesačica i čini nedjela. Sve ide naopako, niko više ne zna tačno, šta je najavljeno. Više predstave o vrijednosti su se potpuno pobrkale – i to je dobro tako. Zašto? To vam pruža odličnu startnu platformu. Kada tačno pogledate zlostavljenje na čovjeku, kada uporedite kako su vas prevarili i zaobišli, onda ćete da bacite preko palube sve koještarije i da se skoncentrišete na svoje prave snage i vrijednosti, kao spirituelno-biološka bića. To je mogućnost, koju birate kao idealnu, na kraju ovog i na početku novog vijeka, u ovoj fazi radikalnih obrta. Biće mnogo protesta praćenih bijesom na cijeloj planeti, a energije će se dići do krajnjeg – energije, koje vas pozivaju na promjenu. Skandali i eklati, kako ih još nikad niste doživjeli, će se iznijeti u javnost. Probudit ćete se i prepoznati, da je to, što se u jednoj državi odigrava, ono što se takođe dešava svakoj drugoj državi na zemlji. Poslije izgradnje Babilonskog tornja, čovječanstvo se rasulo u sve nebeske pravce; bogovi su sišli i prepoznali: "Ovi ljudi su na putu, da se opet ujedine; uskoro će nas nadmašiti u veličini. Onda hajde da ih zbunimo sa mnogim raznim jezicima i tako da ih razdvojimo." I tako je došlo do današnjeg haosa jezika. Samo malobrojni od vas danas pričaju dva ili čak tri različita jezika. Mnogi od vas su odvojeni i izolovani u svom sopstvenom malom svijetu, bez kontakta sa susjedima ili čak sa svijetom, u kojem živite. A ipak tvrdite o sebi, da ste globalna komuna, koja se ističe kroz elektronske tehnologije – kao da godine i dugotrajnost vaše planete, koja već milione godina pravi svoje krugove, najednom više ne važe. Čudan stav sa vaše strane! Molimo vas: promislite još jednom vaš život, napravite novu procjenu svojih životnih okolnosti, sada kada trebate da se regenerišete. Trebate, morate i hoćete se promijeniti, jer su to znakovi vremena. I kako god da se olujno nebo pomrači – sakupite svoju hrabrost i pogledajte svojim strahovima u oči. Zamolite vašeg povjerenika za podršku; pomoćiće vam, da istražite tminu i da preživite susret sa njom. Ako pobjegnete od tmine, samo veću moć gurate u njenom pravcu i igra se stalno nastavlja. Ako zatvarate vaše oči od radnji koje drugima nanose štetu, pogotovo seksualnih, onda dozvoljavate tim štetnim radnjama da i dalje postoje. Svako od vas je sada zadržan, da izliječi ljudski duh i da učvrsti talase ljubavi, tako, da nova bića koja dolaze, vaša djeca, mogu na toj osnovi da uvedu i učvrste svoje ljubavne talase. Morate vašim najmlađim da date garanciju, da neće biti zlostavljani, ili da neće biti degradirani u zombije ili seksualne robove, ili da će čak u okviru projekata kolonizacije sa drugim robovim za rad biti prebačeni na druge planete, isto tako kao što neće kao žive genetske laboratorije da služe za donaciju dijelova tijela – ili za vanzemaljce koji su u očajnoj potrazi za genetskim materijalom, da obnove svoju sopstvenu umornu i više neupotrebljivu DNK. Mnogi prastanovnici vaše planete su bili u bliskom kontaktu sa svojim multidimenzionalnim precima. Znali su za njih, preko vremena i dimenzija i kroz svoju sopstvenu liniju krvi. Znali su takođe, da su se uvijek nanovo otjelovili, zbog čega su u svojim kulturama planirali često daleko unaprijed, čak do sedam generacija unaprijed. Princip reinkarnacije, koji je kasnije uklonjen iz svih svetih spisa, je njima bil poznat. I svjetski menadžment tim zna za taj princip. Knjige znanja, u koje

Porodice svjetla i tame imaju uvid, su iste. Objema stoje na raspolaganju iste informacije. U skorijoj budućnosti će ljudi da prate svoje porijeklo unazad na drugačiji način nego do sada. Momentalno je to još porodični rodoslov, kojeg pratite unazad, ali već uskoro će to da bude vaša multidimenzionalna linija porijekla. Kao što je skoro uvijek slučaj, kada se otvaraju kapije za novi teren, bit će i ovdje nekih prevaranata i varalica. Neka multidimenzionalna bića – van kontrole, buntovnički i sa malo integriteta – će da tvrde, da su u srodstvu sa vama. Učite, da formirate osjećaj za tako nešto, kada vas na takav način prevare, zaposjednu ili preuzmu starateljstvo za vas. Nemojte se zbog toga nervirati – pobijedite jednostavno pomoću mudrosti! Vaši globalni vladari su se vijekovima tako ponašali. U današnje vrijeme postoji tendencija, da se igraš sa mrakom na jedan još drskiji i bezobrazniji način nego ikad prije. Zašto? U knjizi zemlje se čini, kao da se nikad ne bi probudili, da Porodica tame ne bi na tako groteskno drzak način uvijek nanovo potresala vaša ramišljanja o vrijednosti i o postavljenim granicama. Vi jednostavno u sujetnom maniru, kao site krave koje preživaju, ne biste nikada primjetili, šta se u stvari oko vas dešava. To olakšava sramotnom, ponižavajućem, potresnom i zlostavljajućem, da na zemlji podigne svoje zastave i pusti ih da se viore visoko na vjetru. Kada stigne to stanje, za vas da možete konstatujete: "Aha, vrijeme je došlo." Ali budite svjesni toga, da ćete sresti još mnogo toga. Nijedan čovjek ne živi dovoljno dugo, niti je dovoljno lukav, da mu tako veliki planovi kontrole padnu na pamet; kada znači pogledate iza fasade, saznat ćete nešto o jednoj jako staroj rasi sa svojom sopstvenom pričom o razdvajanju, tajnama i skrivenim moćima. Oni su pra-reptili, vaši preci, vaša rodbina. Reptilska bića drže već eonima iza kulisa konce u rukama i vas, njihove marionete, su prezentovali kao predstavnike. Te marionete često same ne znaju, da se u zadržavaju rukama bića, koja veoma manipulišu. Kada ponekada saznaju, da su dio jednog tako grotesknog plana, trgnu se od straha i skupe se, čak i ako su pape, predsjednici, kraljevi, kraljice ili druga bića sa prestižom i moći. Prepoznaju, da su samo alati, koje su mogli da koriste samo zato, zato što su sa svojim perverzijama, lažima, seksualnim radnjama i svojom gramzivošću tim snagama otvorili vrata i kapije. Vaš svijet je pun mraka, koji vam svojim uticajem na vas predaje iste lekcije isto kao i kroz sve ostale epohe. Jedna je stvar, da se čita u novinama o nevjerovatnim scenama, a druga, sa takvima biti direktno konfrontiran. Gdje god da vas tama potraži, budite svjesni, da će u teškim situacijama da uđe kod vas, u kojima će strah kao val da vam se popne uz ruke, vaš korijen mozga, reptilni mozak će biti elektriziran i natjeraće vas da opet steknete sjećanje na nešto. Budite svjesni sebe u tom momentu, da ste vi dio jednog plana i da se jedno od vaših životnih poglavlja otvara najdubljem unutrašnjem mraku, tako, da ste u stanju, da se promijenite kroz izmjenu vaše frekvencije. Ne možete da dostignete svjetlo bez znanja mraka, a mračno vam se pojavljuje sa velikom molbom za liječenjem. Otvorit će se provalije i perverzije, jer majka-djete-ljubav i takođe otac-dijete-ljubav ne postoji. Oblik ljubavi, o kojoj mi ovdje sada pričamo, nije više onaj koji se praktikuje od prije stotine hiljada godina. Genetski gledano, vi sada čistite rane od nakupljene prljavštine generacija ljudi, jedne jako duge linije porijekla ljudi. Vrijeme je izazova, u kojem primjećujete kako je u suštini propala, u stvarnom smislu riječi, frekvencija čovječanstva. Nemojte da podcijenite vaše zadatke, razmislite kao da regenerišete vas same i vašu planetu, i da saznate, šta je stvarno važno i vrijedno. Potresna previranja će da zadese civilizaciju, kao što je i predviđeno. Neki od vas, bi radije da vrijeme svijetla vide kao piknik izlet, ali to nije taj slučaj. Tema dužnost se mora sada osvijetliti na vašoj planeti – ne da bi se dodijelile krivice, nego da bi se naučilo, da je ponovo vrijeme da preuzmete vođenje vas samih. Niko to za vas neće uraditi. U epohi vodolije bogovi će opet postati vidljivi – i svako od vas je bog.

Nemojte se plašiti pada vaših vođa. To se sve dešava po planu, tako da ćete saznati i najmračnije porodične tajne; to jest, da roditelji preko generacija svoju djecu seksualno zlostavljaju, zato što ne poznaju ljubav. Ljubav mora da ima duži predah. Morate sada da pročistite vašu bilošku liniju porijekla, isto kao i eterske i astralne sfere, jer nova djeca, koja sada hoće da se inkarniraju, će to da urade samo, ako budu privučena frekvencijama, koje im osiguravaju ljubav i pažnju. Bez te ljubavi i pažnje, nema garancije za nastavak postojanja čovječanstva na zemlji. To se tiče takođe vašeg poštovanja i respekta prema polnom odnosu, jer kvalitet vaših spajanja će da odredi vaše frekvencije u vašim energijskim poljima. Ne možete pored toga da prođete: vaša seksualnost je centralno sjedište vaše životne snage. Ona je ta, koja vas je pustila da stignete dovdje. Kada biste skočili u budućnost i vidjeli, kako je kloniranje došlo u modu, onda biste i prepoznali, da nikada ne biste mogli od sebe da stvorite klona, koji posjeduje istu životnu snagu kao i vi. Kloniranim bićima nedostaje seksualna vitalnost i iskustvo živih bića, i kratko poslije, nakon što su napravljeni, zaostaju u očekivanjima, postavljenim pred njih. Doduše, mnogi klonirani ljudi već postoje, kao i namjerno stvoreni duplikati živih bića na vašoj planeti i to već više od hiljadu godina. Namjera iza toga je bila ta, da oni koji imaju moć mogu da se zamijene za bića, koja su isto izgledala kao oni. Umjetnost i nauka kloniranja je danas još savršenija; umjetnost, koju su naučnici naučili od takvih multidimenzionalnih bića, koji su izgubili mogućnost sopstvenog razmnožavanja i sada su tu, da bi potajno pokušali, da vama uzmu vašu. Ali tim bićima obdarenim moćima trebaju tajne. Vi ste istinska moć i vi je uvijek nanovo možete dijeliti sa drugima ili je dodati. njima Moć koja se daje dalje, raste; moć, koja se drži skriveno i tajno, skuplja se i na kraju nestane. Prihvatite svoju moć, u tome, da prihvatite priče tame. Vaši preci su se našli pred istim izazovima, iako oni nisu imali vašu hrabrost. Vi sada dobijate veliku pomoći. Vaš povjerenik je zato tu, da vas provede kroz ovu veliku ekspanziju moći i da vas dovede do razumijevanja vas samih, koje će biti tako cjelovito i mnogoslojno da će se činiti, da ste za jedno popodne od sjemena porasli u ogromno mamutsko stablo. Razmlislite jednom o tome. To ubrzano izrastanje ljepote i moći nije nasljedstvo, koje budi energije prisutne u vama, dok se vi krećete unaprijed kroz novi teren svijesti, da biste porasli u to svjetlo, koje vi želite biti - svjetlo, koje sada dodiruje svakog pojedinačno. I svjetlo hoće da ga se razumije, jer bogovi izvode svoje trikove sa svjetlom, to morate da znate. Sva rešenja, za kojima tragate, naći ćete sami. Osjećaji i reakcije, koje oko vas i u vama izazivaju potrese, traže obnovu vas samih, u tome, da prepoznate, šta se dešava – jer samo kroz potrese i rasplete može se novo stvoriti. Ciklus života sadržava i smrt, praćeno od novorođenja, slično feniksu iz pepela. Ako se to razumije, onda je to jedan veliki korak razvoja za vas; rešenje je multidimenzionalna perspektiva, koju vi sada počinjete da zauzimate, spojite da prepoznate i smisao i svrhu. Sklopite mir i priberite se sa vašim najmilijima, prijateljima; poštujte i cijenite jedno drugo, nemojte da ugrožavate ničiji slobodni prostor, bilo riječ ili čin. Iskažite svemu čast, kao što je iskazuju i vama, i razumite, da se velike rane ljudske psihe sada pokazuju – rane, koje su nasljedstvo vaših gena, rane, koje su pružene dalje u obliku tame. One sve sada dolaze na vidjelo i katkad se čini, da vam zadatak liječenja prerasta preko glave i da nema masti, ni antibiotika, koji bi mogli da izliječe izlazeće lomove duha. Ti lomovi i loša stanja su bili dugo vremena nevidljivi. Nemojte u potrazi za lijekom da zaboravite, da ste multidimenzionalni i da porijeklo nije uvijek u fizičkom tijelu, nego leži u nevidljivim finim materijama astralnog polja, gdje vam se priključuju druga bića, gdje se stvari spajaju kao noć sa danom u svitanje. To je ono područje na koje se skreće vaša pažnja. Vrijeme najtamnije noći kratko pred svitanje je kao spiritualni ključ; otvorite zato svoje oči i ne ježite se, kada huči sova i kad čujete druge čudne

zvuke u noći. Pomjerajte se dalje naprijed u tamu i držite unutra svijeću, da prepoznate, šta je tamo; postavite sebi namjeru da razumijete ono što sretnete i otvorite vaše srce u spoznaji, da lomovi ljudskog duha tamo čekaju da ih izliječite. To je ona bolest duha, koja vas dijeli, stvara nasilje među zaljubljenim, porodicama i prijateljima. To je jedno mračno nasilje, koje se umotava u ogrtač tajni i kontroliše duh na takav jedan način, koji je mnogo finiji i više podmukao, nego što bi se vaši 3Dprijatelji mogli nadati. Kontrolori podsvijesti i svi oni, koji imaju uticaj na vrijeme i na vaše aspekte života, od ekonomije preko religije sve do odgajanja, će sada izaći na vidjelo, jer vi ste sada spremni, da preuzmete odgovornost sami za sebe. Samo ako znate, na koji način su vas manipulisali, imat ćete način da sami uzmete stvari u svoje ruke. Kao ljudi ste se stvarno odrekli vaše moći nad vama samim, da uopšte niste svjesni, da ste postali zombiji, koji hodaju naokolo. Oni koji su odgovorni za vaše jade, misle o sebi samima, da su toliko bolji od vas, ali njihova tama im donosi beskrajne teškoće. Morate početi da liječite te rane. Vaše mogućnosti saosjećanja i opraštanja moraju da dobiju razumijevanje egzistencije, koja preko ravni svakodnevnih trodimenzionalnih teškoća prelazi i vodi do saznanja, da je to iskorištavanje moći već uvijek bilo glavna tema u knjizi zemlje. Proces liječenja mora biti dubok i temeljit. U tom procesu ćete vi idealno da dospijete do vaše moći i da izliječite vaše povrijeđene vođe – a oni su stvarno teško povrijeđeni. Neki će se sami izliječiti, drugi će svoju sramotu otvoreno da izgovore i nakon što je njihova tama otkrivena, oni će se razviti u sjajne vođe. Ali najviše njih će sami da izazovu svoju sopstvenu propast i vi ćete morati onda naknadno da očistite astralne ravni od njihovih otrovanih oblika. Vi ćete one, koji su svoje stare običaje održali živim, koji su preuzeli učenje predaka o misterijama i duhovnom svijetu, morati da pozovete, da prepoznaju značenje ravnoteže između svjetla i mraka, kao i značenje sva četiri nebeska pravca, značenje elemenata rituala pročišćavanja i vježbi, koje su vam prenesene. To je jedan od najistaknutih izazova za vas: da učite, kako da se vlada bićima, koje ne možete da vidite, koja su mnogo moćnija, nego što ste vi ikad mislili i da od tih bića tražite nazad vašu sopstvenu moć. Znači da su reptilna bića ta, kojima treba liječenje, da bi opet učvrstili talase ljubavi kao temelj svoje egzistencije. Mi ne tvrdimo, da se sve reptilske energije kreću prema zlu, kao što bi takođe bilo nefer, isto to tvrditi o ljudima, ali ako bi bio nedostatak informacija o objema grupama, mogao bi se steći taj utisak. Mi smo svjesni da ima mnogo ljudi dobre volje, i sada je vrijeme da se probude, jer nose u sebi kodove, koji će ih dovesti do testiranja njihove sopstvene moći. Kao Plejadanski putnici i vremenski skakači, koji hoće da upoznaju i istraže sebe same, bacili smo te kako pogled u najmračnija poglavlja velike knjige egzistencije i tu vidjeli, da se ta testiranja stalno ponavljaju. Na svakom mjestu su se pojavila na drugi način, a ipak su sva bila ista. Pervertiti, energije, koje su oduzimali drugima u njihovu korist ili na njihovu štetu - to je materijal, iz kojeg se proizvodi razdvajanje. Inače finiji slušni kanali vašeg tijela, sa kojima imate pristup višim, lakšim, ekstatičnim frekvencijama, su zatvoreni, zaključani i označeni tablom "nema pristupa". Bića, koja se hrane drugima, time što im nanose štetu, svejedno da li čovjek ili multidimenzionalni, obezbjeđuju njihova energetska polja preko jednog uskog ograničenog kanala, kroz koji im energija ne može lako doći. Radi toga se trude da privlače što više energije i to uobičajeno na silovit način. Oni koji drugima štete su sami energetski izgladnjeli. Zašto? Zato što im nedostaje ljubavi i što nisu spojeni sa životom, nego su u osjećaju odsječeni. Bez ljubavi hodate kao umrtvljeni ili kao zombiji. To možda nisu izgrađene zamisli, koje vi tu o sebi samima čujete, ali nećemo reći sve to da bismo donijeli zaključak. Mi vidimo zemlju i njene cikluse kao energetske rijeke. Naša namjera je da vas pustimo da saznate ko ste, da vam služimo kao ogledalo i da dokumentujemo traženje, na koje ste krenuli kao čovječanstvo. Teže je popeti se na brdo, nego da ostaneš na nekoj etaži i moći baciti pogled unazad.

Ali kod penjanja na brdo ima mogućnosti da jednom iz ove, neki drugi put iz iste visine baciš pogled uokolo i da stvari procijeniš ponovo. Sada se trenutno nalazite na nižem močvarnom području zemlje. Ima ljepših mjesta i postoje bolja vremena da se posjećuju, ali prvo se mora prodrijeti u močvarno područje. Energije najtamnije tame moraju prvo biti priznate, prije nego što odlučite, šta ćete uraditi sa močvarnim područjem. Šta su radili stari bogovi sa močvarnim područjem Mezopotamijom. Napravili su ga suvim i stvorili plodnu zemlju. Puno stvaralačkih mogućnosti vam stoji na izboru, ali najbitnija za vas je, ovo vrijeme koncentracije na izlječenje.Veći nemiri mogu dovesti do revolucije, anarhije, ustava i osvetoljubivosti i puno vođa bi pobjeglo iz svojih zemalja. To je samo po sebi samo jedan znak. Čovječanstvo će naći svoj glas. Sjedinjene Američke Države imaju kao i svaka druga država svoju sudbinu. Nije važno gdje se nalazite na ovoj planeti i koja krv teče u vašim venama. Povratite nazad svoje dostojanstvo i budite ponosni na to što ste čovjek. Pridružite se kao jedan veliki kolektiv ljudskih stvorenja zajedno možda je taj ponos, da budete jedno ljudsko stvorenje sa planete zemlje, jedino što vam nedostaje u vašem kolektivnom životu. Mi ne mislimo ovdje o preuzdignutom ponosu nego o onome, koji otvara vaše srce i povezuje vas sa jednom jedinicom. Kada se to desi vi dodajete vašem životu i vašem sadašnjem naslovu knjige zemlje taj kvalitet smisla, svrhe i značenja. Energije u svim oblicima i veličinama teku prema vama unutra, da to izgleda kao da reptili predstavljaju trenutno najveći izazov, jer oni su vladari iza kulisa. Posebno u svijetu - menadžment - timova su oni vladajući, ali isto tako i u drugim strukturama, koje vi uvažavate, posebno u ovoj religioznoj prirodi. Oni traže svog učesnika u beznačajnom ritualu i vući će druge to isto da rade. Budete li prisutni i na jednom ritualu, onda uradite to po svom ili barem provjerite zasigurno, da razumijete šta se tu odigrava. Inače je vama lako izvući energiju, pri čemu vas puste da izučite: haleluja, amini i drugi molitvene formule, a da ne znate i ne pogledate koga ili šta vi to dozivate. Najveće svjetske religije će se srušiti u sebi, isto kao stare istorijske knjige što se bacaju. Viđanja nenaviklih pojava na nebu će se nastaviti - munje, vatrene lopte, komete i čudna nebeska svjetlost i drugi bizarni fenomeni. Mi vas želimo još jednom podsjetiti na to: bez tame ne biste bili u stanju vidjeti tu svjetlosnu igru. Kosmičke frekvencije sadrže puno iskusnih slojeva i planova. Možda se pitate: da li su ova viđanja prirodni ili vještački fenomeni. Stvoritelj stanuje u svemu unutra - ima li onda tako nešto kao Prirodno ili Vjestačko? Zar nije sve sa svim povezano? Kontrola frekvencija će biti centralna tema za vašu svijest na vasoj planeti: kao što vam gledanje pruža tzv. određene vizije kao što kompjuter, muzika, filmovi i nevidljiva mikrotalasna zračenja mogu uticati na vaše misli i životne uzore. Kontrola svijesti će biti gledana kao ultimativno prepiranje sa tamom. Kada vladari zemlje pokažu svoje rane i ispričaju svoje priče i vi možete od zemlje do zemlje posmatrati slične uzore; da li ćete se pitati, kako se to moglo ostvariti. Tama će sve više nadolaziti i na kraju vi ćete shvatiti moć trodimmenzonalnog plana, kako je ljudsko mišljenje koncipirano, programirano i podijeljeno, kao da ste podijeljeni u pojedinačne ćelije, svaka individua za sebe. Oni, čiji plan sadrži kontrolu vaših frekvencija, bi željeli da vide te ćelije između bez veza, bez svijesti za zajedničko djelovanje, nesvjesni da slijedi prekid. Time što se rastajete od svoje djece, od seksualne snage, vašom željom za znanjem vašom moć i međuzavisnosti, stvarate rastajanjem plodnost u vašem duhu. Kontrola svijesti nije ništa novo. Možda je pojam kontrola frekvencija za vas nov, ali kontrola svijesti je jedna stara kapa. Kada spoznate kako da svoj duh kontrolišete putem otvorenih ili skrivenih operacija na vašoj zemlji, počet ćete da shvatate tu kontrolu, koja djeluje na vas kroz

dimenzije i kojoj se protivite svim silama, ako i okultnim djelovanjima. Knjige starih će za vas imati moć, kada preuzmete njihovo značenje intepretirate ih. Te knjige spominju dolazak stvorenja iz većih sfera i sadrže puno ključeva u vezi sa tim šta će vas očekivati. Kada otkrijete tu tamu sa svom njenom zapanjujućom moći, vi ćete moći saslušati zabranjene božije interpretacije. To je stvar cijele priče, da se perverzne radnje i kontrola svijesti - aktivnost vaših svjetskih vladara konfrontiraju, da se ustane i vrati internom ponašanju; zahtijevati u isto vrijeme i ljubav i saosjećanje, osjećati ono što uistinu želite savladati. Ono je inače u stvarnosti jedna druga stvar za vas u svemu tome, stajati-protiv toga kao nekad David ispred Golijata - i razumjeti te bitnosti, koji su to stvarno duhovno povrijeđeni svjetski vladari. Svi oni će se ponovo naći na visokim pozicijama, kako predaju svoju moć masi, tako da vi možete povratiti svoju moć. Te praznine tamnih strana pokazuju vam zamke, koje treba izbjeći, kada povratite svoju moć. Oni koji su na vlasti, koji su sada spremni da se otvore, naći će svoju pozornicu i pokazati svijetu jednu novu prazninu - posebno oni koji stoje pod u svjetlom javne pozornice. Niko nije žrtva, iako vaši osvajači žele da vas puste da to mislite. Kako su vas inače mogli osvojiti? U velikim knjigama ne nalaze se nigdje žrtve, jedino oni koji su zaboravili da su stvaraoci, izabrali strah kao put, zaboravili ljubav i odvojili se. Uvijek je ista priča samo sa drugim igračima. I u većoj zajedničkoj slici je ista priča sa istim igračima i uvijek tako. Mi vas molimo da svom svojom hrabrošću probudite tamu, koja čeka na to da bude izliječena. Kao Porodica svjetlosti molimo vas da sa ljubavlju i hrabrošću pustite da ide: Tama, zloupotrebavanje moći, nasilje i perverznost: Vrijeme je da vi priđete. Kada to uradite izlječenje vam je sigurno. Zato priđite tami tako da vas svijet upozna - i onda ćemo svi prepoznati svjetlost i sa radošću ćemo se ponovo spojiti. To je jedan veliki hrabri stav i ne znači da će tama preuzeti vaš život. Vaš stav važi za izlječenje tame i zloupotrebu energije, tako da svi ljudi mogu izraziti sa ljubavlju svoju seksualnost, da se djeca respektuju i da imaju iskrenu da steknu šansu svoja iskustva sa seksom, bez toga da ih natjeraju na forme ritualnog silovanja ili perverznosti. Tačno u tom najdubljem unutrašnjem vašeg regenerativnog ja, vaše seksualnosti i njenih organa, leže glavni problemi. Tako tamno i tajno, da se niko ne usuđuje da ih opomene. Ipak oni moraju biti otkriveni. Izgubiti moć nad vašom seksualnošću i seksualnim organima znači isto kao odustati od vaše unutrašnje moći za životom. Sa moći ne govorimo ovdje o osjećaju povezanosti i odgovornosti, spremnost, koja se iskazuje u znanju, kada treba da se seksuelno izrazite, a kada ne treba. Ona se iskazuje takođe i u spoznaji da spolni akt predstavlja najveću formu spajanja i da je stvaranje života i sam jedan akt spajanja. Zato kloniranje neće postići nikad isto; to nije akt spajanja, nije duhovno ispunjeni proces.Vi ste jedinstvena biološka stvorenja i kao što je rečeno bogovi su sve što su imali, sve bolje od boljeg stavili u vas.Vi stvarate najčudesnije svjetlo od svih. U čemu vi cijenite svoju seksualnost, vaše genitalije a vašu biološku supstancu ponovo obožavate i sami se lječite, a u vama će ponovo biti aktiviran vaš unutrašnji potencijal. I tako hoćemo još jednom da vas zamolimo, da bacite pogled na svoj život. Šta ste poduzeli da stvorite mir, da nađete životni cilj, da izbacite ono što vam više ne treba i oslobodite se od tereta vaše sopstvene odluke za djela? Šta ste naučili - kao ljudska stvorenja u ovom i u drugom žvotu, kao preci, kao multidimenzionalna stvorenja? Dajte sebi ocjene koje će vam pomoći kod sljedećih stepeni rasta, koje se u vama sjedinjuju i vode vas na sljedeće više mjesto. Sklopite mir sa svojim seksualnim organima, jer oni su nastanak sveg života. Da li imate djecu ili ne: Vi možete biti osnovni izvor života i sad ste izazvani da to sprovedete i zadržite. Ako svoju

seksualnost ocijenite odgovarajućom ocjenom, možete možda ponovo odrediti frekvenciju cijelog čovječanstva i pružiti novoj djeci životni prostor; i za njih se mora garantovati da su kao izvor ljudskog pola ipak dobrodošli. Dali ste samo vi dobili tu garanciju - rođeni kao ultimativni izvor! Ponekad ne uzmete poklon iz vlastite ostavšine. Povećajte vašu frekvenciju iz svog najdubljeg unutrašnjeg ja, iz vašeg indentiteta kao muškarac ili žena i vidite to kao glavni razlog vašeg rasta. Riješte se svih zbunjenosti. Tražite ono što će prepoznati vašu vrijednost. Ostavite sve perverzije, sva izobličenja i sve ostalo što šteti ljudskoj časti. Prepoznajte da oni koji vas zbunjuju dramatizuju svoju sopstvenu zbunjenost, a vi imate svoju jasnoću. Zbunjenost će se još pojavljivati za polove; Muškarci koji nastupaju kao žene i obrnuto, uvjereni da su to vremena u kojima nam se čini, kao da vi u svojoj unutrašnjosti, tražite sami sebe, i opet, kako se čini, nije tako. Teži se cjelokupnosti, zdravlju, razumu. Teži se razumijevanju te tame i moli povjerioca za vođstvo na tom putu kroz tamu. I prije svega: pokušajte razumjeti svoju sopstvenu seksualnost, iskazati je samo preko ljubavi, jer seks bez ljubavi uistinu nije vrijedno iskustvo. Svako od vas mora doći do tog kraja i za sebe sam postaviti mjerila, a onda ćete vi, ostvariti možda jedno novo naseljavanje i ostaviti jednu sasvim novu ostavštinu. Obožavanje stvaralačkog akta. Vaša kreativnost i moć završava se u onom momentu gdje strah stupa na scenu. Strahu se znači teba suprotstaviti, jer vi morate prepoznati tu moć koju strah nad vama, i tu moć napraviti svojom sopstvenom, ukoliko taj strah postepeno pretvorite u moć, kako su to stari alhemičari činili sa materijom, pomoću formula i postupaka. To je u današnje vrijeme jedan enorman zadatak, jer ta mogućnost, da uspiješ, zaista postoji. U knjizi zemlje vremenske linije nisu bile precrtane; one su tu i vi ih možete naći zato ih tražite. Kada krenete u krevet koristite svoju voljnu snagu, da odputujete vašim snovima. Ako se osvrnete između vaših prijatelja i članova porodice, mislite na to da svi oni prolaze kroz istu provjeru kao i vi; možda svoje iskustvo iskazuju drugačije nego vi, jer vi svi osjećate isti životni intenzitet. Pronađite onda svoje jednakosti i težite za ljubavi.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA IX
Poklon na kojeg bogovi čekaju Tokom cijelog ovog vremena našeg zajedničkog putovanja smo stalno koristili dvosmisleni pojam, „Preci“ za grupu stvorenja, koji su kao i vi saznali da egzistiraju u svim pravcima: kroz dimenzije. To ne obuhvata znači samo generacije koje su otišle ispred vas, nego inače sve realne ravni, jer vi ste stvorenja, kao što sunčane zrake izbijaju iz svih uglova i predstavljaju dio jedne svjesne ekspanzije, koju vi takođe sami osjećate. Duhovni svijet je neizmjerno velik i bezbrojna stvorenja vam se mogu približavati kroz providna odjeljenja. U doba ribe posmatran je duhovni svijet kao nevidljiv, što nije značilo da ne egzistira, jer su vaši preci osjećali, svaki na svoj način, njihovu snagu. Koncentrišite se, bez tajni, misterija ili čudnih stvari, jednostavno na taj elektromagnetski spektar vaše interpretacije, te svjetlosne frekvencije. Pogledajte kako se duž tog spektra proširuje i skače iz jedne tačke u neku drugu, kao što su vaši preci takođe radili. Ta vaša težnja za podsvjesnim proširivanjem. Ona zahtijeva od vas da preuzmete frekvencije, koje su slične misterioznim stvorenjima nevidljivog svijeta. Ako naučite gdje se zadržavaju određena stvorenja frekvencijskog spektra i da ih na neki način možete nazvati, onda ćete dobiti jedan savim novi zamisao značenja - Religija. Vaši preci nisu uvijek bili u mogućnosti da prenose svoja iskustva sa skokovima u druge dimenzije ili ta činjenica, da se stvorenja iz drugih dimenzija, nalaze u našoj realnosti. Oboje se može održati. Stari zapisi, prije svega ta knjiga, koju vi opisujete kao bibliju, ali takođe i drugi tajni maniskripti, sadrže dokaze i čudesne priče o takvim susretima prije mnogo vremena, koji su za vas danas neobjašnjivi. Mnogo se špekulisalo da vaši istoričari tim dešavanjima nisu direktno prisustvovali i tako su autori istorije predstavili svoja vlastita tumačenja, da bi mogli da prate nevidljivi duhovni svijet. Vi ste konačno prozvani da promislite vaše razloge i legendarne filozofske teze, kao i sisteme vjerovanja i uzmete u obzir da su tumači tadašnjih zbivanja dali svoje najbolje. Danas taj Svijet-menadžment-tim kontroliše informacijsku rijeku na ovoj ravni; ako vi znači želite znati istinu, morate kopati dublje, ti - politički prihvatljivi - sistemi vjerovanja žele i vaše vjerovanje u te institucije. Religije su uvijek pokušavale, tim masama objasniti to neobjašnjivo i na taj način ih kontrolisati, i u knjizi zemlje mogli smo vidjeti, da vam je potrebno to osiguranje. Vi obožavate učitelje i mentore, kojima se možete obratiti u svojoj nedužnosti i kojima možete postaviti pitanja o stvorenju duha, i velikim misterijama koje su otjelovljene u tom stvorenju. I konačno znate da imate takvog mentora; pitajte zato vašeg povjerenika koji će služiti vašim interesima i pokazati vam put njemu možete vjerovati. Na vašem putu proširenja svijesti o plitkom svijetu napolju, moraćete preispitati sve vaše sisteme vjerovanja; čak i oni između vas, koji su se ovdje već daleko probili, će biti pozvani da idu dalje. Carstvo tog duha, kuće tih misterija i vašeg velikog nasljedstva poziva vas k sebi. Vrlo skoro ćete otkriti da je to navodno nevidljivo carstvo itekako vidljivo. Ako učite svoje daljne životne lekcije budite sebi jasni, da vaš povjerenik piše epizode u vašu životnu knjigu, u koju vi sami tamo ne biste možda upisali i da to odjednom suprotstavite iznenadnim i čak šokantnim promjenama, koje vi sami ne biste nikada izabrali. Sa odraslim razumijevanjem tog životnog cilja ćete ustanoviti da ste stvarno vi sami bili oni, koji su napisali te epizode, da koračate kao pioniri jednim novim putem tog načina življenja. Da biste uopšte sa nama putovali tako daleko do te tačke, morate se shvatati kao pioniri.

Iako se sad šest milijardi bogova budi, taj proces će se kao prvo ticati pojedinih, a onda će se ta energija preliti preko svih stvorenja, kao sunčane zrake, koje sve lagano utapaju u svjetlo. Vrijeme je, penjati se naprijed prema tim visinama vaše sopstvene egzistencije, gdje već znate, da je vaše određenje da živite, da doživite i da otkrijete da vas taj duh nije zaboravio. Život je pun značenja kada bi ih samo mogli prepoznati. Jedna vanjska životna inteligencija okružuje vas u eteru i ohrabruje vas u tome da pratite liniju tog putovanja, sve dalje i dalje, kada prepoznate u močvarnom području tih teškoća i kada vašim strahovima budete gledali u oči, pojavljuje se u daljini jedan vrh, jedno maestralno brdo koje vas zove. Ako se zapitate kako cete se nekad popeti na taj vrh: napravite jednostavno jedan korak ispred drugog. Vi ste se selili kroz močvarno područje i mračni teren, što je u sebi skrivao sve čega ste se bojali, a možda ste primijetili, da prije svega nije bilo toliko loše. Lekcija kod prelaženja tako tamnih područja je da vam svjetlo povjerenja uvijek svijetli i održava se tako da sad imate mogućnost penjanja na vrh, odakle vam se naturaju novi pogledi. Zamislite kako se šest milijardi bogova budi, svaki od njih sa precima, koji sa vama stoje u vezi, tako ko da ste jedna osovina jednog točka sa puno žica. Sve u životu je na neki način povezano. Vi se penjete na brdo, koje vas zove do svog vrha, ali ne same. Vi se penjete zajedno - vi i vaše multidimenzionalno ja. Huk energije, koju sad spoznajete, koja ima namjeru da vas vodi u dom duha, gdje ćete vi biti reflektovani sa vašim sakupljenim znanjem preko vaših iskustava, i moći ćete baciti sa vrha pogled na vaš stvarni ralog postojanja. Vibracija povjerenja, koje ste stekli kod prelaženja mračnih područja, je vaša nagrada. Koriste nju, da s vama, sa vrha uzmu mračnu energiju, koja je potrebna za liječenje ljubavi i zdravlja. Taj akt unutrašnjeg izjednačavanja je u suštini jedno spiritualno pitanje i povezuje vas sa bogovima, kao da su vam poslali telegram: mi vas zovemo ponovo kući. Dođite nazad i ponesite nam sve te priče o vašim djelima, kojima ste dospjeli daleko u vašem novom shvatanju života. Mi bismo se radovali da čujemo šta ste saznali i šta tražite na toj tački imitacije. Vi, dragi prijatelji, se nalazite u jednoj globalnoj imitaciji i čim se ona ostvari, vi ćete izaći, da pokažete put, da druge podučite na tom novom području mišljenja, čiji ste pioniri bili, ali ovdje i sad ste vi još u nastojanju, da osvojite vrh brda, jedan korak ispred drugog.Vaš život stoji u promjenjivom djelovanju, zato što vi uočavate samo jedan mali isječak tog spektra egzistencije, jer vi ne razumijete uvijek višeslojnost vaših drama, koje mogu buditi činjenicu da ste bili izolovani. Mislite na to da su odgojni sistemi napravljeni na razvodu i izolaciji: izolacija na osnovu vas samih i rastajanja od drugih. U čemu vi povezujete svoje tjelesno, emocionalno, mentalno i spirituelno ja, integrisano sa domom duha; budite sebi jasni i uvezi sa tim, da se igračima oko vas u ovoj drami dešava slično.Trodimenzionalno iskustvo pruža jedinstvenu mogućnost. Vi ste povezani sa mnogo drugih stvorenja, a te lekcije i drame života koje im se ponovo dešavaju, prolaze do jedne određene prave, paralelnoj sa vašom, vaša iskustva u trodimenziji udaraju talasima, koji se osjećaju izvan toga. Vi ste tačka sve koncentracije u vremenu zbog sudbine zemlje i onoga što se ovdje odigrava. Mi to ponekad zovemo - veliki kosmički šou-, nerečeni kratki momenat između 1987. i 2012 godine, u čemu se vi izvijate iz najdublje gustine do najveće od svih frekvencija, gdje će vaše trodimenzionalno iskustvo biti primjer otvorenim predmetima cijelog elektromagnetnog spektra. Još jedna sposobnost koju imate je da stvari manifestujete na veoma temeljit način, što drugi nisu u stanju. Vi živite u jednom veoma gustom aspektu egzistencije i još vam teku neprestano visoke frekvencije energije, koje se zasnivaju neposredno na prenosu misli. To ne znači da je visokofrekventna energija nešto bolje; ona je više jedna tačka povezivanja, kao što se koriste note tonske skale, da se opišu oscilacije visokih tonova, kako zvone u jednom određenom vemenskog intervalu. Sve što je frekvencija dublja, to sporije slijede oscilacije u okviru jedne

paralele ili sličnog vremenskog perioda. Ako u trodimenzionalnom svijetu brže oscilujete, možete obuhvatiti dosta drugih realnosti ostvariti prolaz do vaše unutrašnje sposobnosti za izlječenje. Vaši preci su zato živjeli ponekad hiljade godina, kao šo je zabilježeno u starim knjigama.Vaši preci su bili, došljaci s neba, i koji god trag da pratite do njih, otkrit ćete, da su bili reptilske prirode. Ima još mnogobrojnih drugih oblika inteligencije, koji dolaze u taj - laboratorij - i ponovo odlaze sa svojim zabilješkama i protokolima o ophođenju sa ljudskim stvorenjima. Da vas podsjetimo: Vi možete pomoću oscilacija biti preobraženi, jer sve je oscilacija i vaš život u trećoj dimenziji stoji pred izazovom protiv podsvjesne kontrole, koja može sa svojim tehnologijama uticati na svaki asepkt vašeg života. I druga, za vas nevidljiva stvorenja, mogu pomoću frekvencijske modulacije uticati iz njihove dimenzije, tako što će vas u obliku vibracija uštimati na nivou ćelije. Komete, Sunce i Mjesec su nosači frekvencija, koje vam na određeni način moduliraju u ćelijama vašeg tijela i upravljaju vašim podsvjesnim rastom. Cilj života je rast; strah, koji vas sreće na putu, svejedno u kojoj formi, je vaša verzija tame. Kolektivni, globalni strah, ima odgovornost za svoj život, da radi, zato prenesite drugima moć da donose odluke; da bi se bilo pravedno prema vašim očekivanjima oni su izabrali mračnu stranu vršenja vlasti. To je dio skrivene rane koju je potrebno lječiti, koju nosite sa sobom do vrha brda. Na taj, ili neki drugi način vidite jednog člana porodice, jednog prijatelja ili samog sebe, kako ste konfrontirani sa tim zadatkom liječenja rane ljudskog duha; jedan proces, koji kroz daljine vremena i ljudske psihe ima veze sa njegovim djelovanjem i sa rastankom, kao i sa izolacijom. Razmislite jedan momenat o tome. Vi ste u današnje vrijeme potpuno odsječeni od visine duha, koja vas svuda okružuje, ali taj prekrivač, koji je raširen preko vas će biti naduvan, da vašu životnost donese do izražaja i taj se proces ne može više zaustaviti. Pomozite znanjem sami sebi i vašim najdražim, znanjem koje sa vama dijelimo, da zaliječimo rane ljudske psihe. Osjećajte se ohrabreni, iz njihovih rana ćete naučiti šta predstavlja cilj života. Kada se reflektira sa tim znanjem o životu i njegovim putevima promjena, vi ćete otkriti skriveno značenje i poruku kolektivne rane u čovječanstvu. To saznanje ćete ponijeti do najviših tačaka. I kada na vrhu sudbine otkrijete mogućnosti koje tamo egzistiraju, vi ćete se vratiti u dolinu, da podijelite svoje poglede i značenja sa ljudima, koji tamo jos stanuju i da ih ohrabrite, da se i oni penju na brdo. I tako putovanje se nastavlja, jer vi pokazujete put do puno frekvencijski područja. Te sposobnosti, da pretvorite strah, u čemu prepoznajete njihovu svrhu i njihovo duboko značenje na ličnoj, komunalnoj, globalnoj i galaktičkoj ravni, je još jedna lekcija, koju da učite biste došli ovdje. Bogovi koji su u elektromagnetnom spektrumu svuda okolo, tako su skočili u vaš svijet i ostavili svoje tragove, čekaju na nešto od vas i nisu toga ni svjesni. Da li i vi ta stvorenja posmatrate kao sveznajuća, trebate nam biti jasni, nisu toliko drugačiji od vas. Oni imaju svoje sopstvene perspektive egzistencije. Domovina bogova nije u svakom slučaju jedno mjesto puno znanja i ugodnosti i nije tako čudesna kao što vi možda vjerujete. Njihova nauka koju morate još naučiti, je inače neka druga. Vaša nauka se bazira na onome što se može dokazati i ponoviti, na nagomilavanju teorija, koje stalno dokazuju i kopiraju temeljne principe. Mnogo naučnika vaše zemlje, na primjer Mendel sa svojim otkrićima na području nasljedstva, ili Kepler sa svojim astronomskim i astrologijskim studijama, su kao pioniri nove interpretacije realnosti. I danas bi svi naučnici, i stari i novi, sa strepnjom i skromnošću reagovali na novo tumačenje realnosti. Što se više bližite kraju tog kratkog momenta do 2012. godine, sve više ćete osjećati kao lekcije o realnosti, kao ogledalo i činjenice, da je to die cjeline, da ne može biti rastavljeno. Stalno će rađati ideje i simultano prenositi na sve tako da ih možete sve odmah prihvatiti kao otkrivače svjetlosti. Mudro je pitati šta je izvor tog prenosa. Kao što smo već rekli: bogovi su imali svoje linije snadbijevanja i snabdjeli depo - materijalom, da se oni mogu pouzdati u

slučaju okupacije ili da se nasuču bilo gdje u daljini vremena. Na više načina su bogovi upravo sada zarobljeni i ne znaju, kako će se iz ove sadašnje pozicije moći ponovo izvući. Njihovo osjećanje te realnosti je mnogo više djelotvorno iskustvo nego vaše. Oni skaču jednim frekvencijskim pritiskom dugmeta između fuga vremena tamo i vamo i pojavljuju se kao ljudi u svim područijima života - kao voda zemlje, kao filmske zvijezde ili sportisti. I opet ne nose obiležja stvorenja, rođena iz spolnog akta te seksualne dinamike, toj vezi psihičkog, emocionalnog, mentalnog i spiritualnog tijela, koje stvara vaš život, seksualna veza dva tijela, sa svojom posebnom oscilacijom novog života. Stvorenja, koja nisu nastala iz seksualnog spajanja ostaju uvijek zatvorena. Mi smo blizu toga da reflektujemo ono što ste vi, tako da možete unijeti nove mogućnosti u knjigu zemlje, koje se fokusiraju na povećanoj sposobnosti za učenje i transcendenciju ograničenog mišljenja, kao što vaše lekcije pretvaraju u male vrijednosne predmete života. Vi ste rođeni da doživite spektar frekvencija od najdubljeg i najgušćeg do najvećeg, a to su znali bogovi, kada su svoje iskustvo i znanje donijeli ovamo. Oni žive dugo vremena i ponekad žive sa svim svojim lekcijama, strahovima, bolovima i u sebi ponavljanim ciklusima mnogo duže, nego što vi sebi i zamisliti možete. Vaši strahovi i emocionalne promjene mogu se intenzivno pokazati kao njihove; ali mnoga stvorenja, koje vi smatrate bogovima, obilježavaju velika životna razdoblja. Oni postaju zarobljenici svog sopstvenog duha i svoje traume. Što se više otvarate za paranormalna iskustva i druge svijetove utoliko će biti veći broj različitih formi inteligencije koje se pojavljuju. Bogovi, multidimenzionalni, su spojeni sa vama i ne samo da vi šaljete poruke njima - oni rade to isto obrnuto, u vašem pravcu. Strah, koji nosite sa sobom na vrh brda, ima daleko više značaja nego što vi mislite. Sa tim, što trenutno mislite, nije ništa naopako; vi ćete vremenom isto primijetiti, kako ti značaji stvaraju nove poretke veličina. Time obavljate jedan zadatak - ne samo za vas same, nego i za stvorenja u drugim dimenzijama, a oni vam šalju preko vašeg svoja rješenja, koja oni sami ne mogu premjestiti. Vi ste agenti preobražaja i ta sposobnost preobražaja je opet vaša, a mojoj se možete radovati, ako sami pokažete, da se vjerovanjem i spremnošću za učenjem sve harmonično razvija. Nema nikakvih ljutitih lekcija, opet vam stvara strah da istražite mračno, a ono što nikada ne prostudirate prikačite onome čega se plašite i što ne razumijete kao manu te tame. Neki od vas ne izlaze jednostavno napolje iz tog močvarnog područja, zato što oni koji osjećaju strah ne mogu skupiti hrabrost da se popnu na brdo. I opet vi morate za sebe same preduzeti taj put, ali takođe i za cijelo čovječanstvo i prije svega za porodicu reptila, čije su rane isto tako duboke kao i vaše. Sve je tako da kažem natopljeno znanjem i vi ste dio jednog velikog holograma u čemu jedan mali isječak sadrži te informacije u cjelosti. Učite se da u tom dijelu napravite i shvatite da taj jedinstveni dio ne može biti odvojen od cijelog. U narednim dijelovima će se veći dijelovi te priče, te egzistencije morati pojaviti kao puzle Obratite pažnju, jer sa moralom, koji vas vodi na visoko brdo bit će vam dodata nova otkrića, koja se protežu kao crvena nit između neba i zemlje, nailaze na vrata prema vašem pamćenju, pri čemu, kroz priče iz starih vremena, postajete svjesni svog majestetskog porijekla. Bogovi su vas u podsvijesti snabdjeli saznanjima o vašim najvećim pobjedama i najvišim ambicijama: sve i ako se realnost jednom sruši i sve se smiri, vi uvijek imate ključeve tog znanja, negdje drugdje da stvorite neku drugu novu realnost. To za vas mogu biti visoko leteći koncepti, a to je ono za čim ste u potrazi i šta vas nosi od trenutka do trenutka, kroz unutrašnja značenja vašeg života. Udahnite onda duboko i razgledajte okolo u tom znanju, da u proširivanju svog vidika imate jedno mjesto u domu duha i dijelite sa drugima ono što znate - slušati, gledati i saznati kako svijet izgleda sa tih vrhova egzistencije. Planinari među vama znaju naravno, da su vazduh i energije mnogo tanki, ako su osvojili vrh brda.

Koliko se često planinarima među vama desilo, da ste se sa nekim problemima i brigama popeli na brdo - i ma šta da ste na vrhu saznali, znali ste rješenje. Brda imaju funkciju velikih antena, koje sežu do atmosfere, oni kako vi već znate, cijelu životnu informaciju nose u sebi, i tako osvajate brdo, udišete najčistiji, najbolji vazduh, dobiti bistru glavu i dostići taj vrh. Time cijela egzistencija leži pred vašim nogama, da od vas bude prihvaćena. Može li čovjek pratiti unazad liniju spola pred jednim jedinim prapretkom? Ima li jedno takvo stvorenje? Oni, koji su na zemlji pričali legende su blizu, iako poslije njih ima bogova različitih rangovskih podjela. U starim vremenima znali su preci da ti bogovi iznose bitke na nebu i redovno se pojavljuju sa svojim svjetlosnim brodovima, pri čemu stvaraju zemljotrese, sijevanje i grmljavinu. Ponekad su vaši preci strepili od njih i pripremali su se na njihov dolazak. Prije mnogo vremena bile su izgrađene ogromne podzemne građevine - tuneli i gradovi u Sjevernoj Americi, Maloj Aziji i Kini. Na cijelom globusa postoje još uvijek podzemni gradovi, koji su skrivali mnoge hiljade ljudi, čak cijele civilizacije, i one koje vi do sada još niste otkrili. To vas sigurno navodi na razmišljanje. Zašto su vaši preci gradili podzemne gradove? Koja stvorenja su redovno posjećivala planetu i ostavila svoje tragove u mitovima i legendama pod mnogim različiti imenima? Legende sve liče jedna na drugu, svejedno u kojem dijelu zemlje su nastale. Ti posjetioci egzistiraju - postoje u jednoj drugoj dimenziji i ulaze u redovnim razmacima u vašu, a iako oni nisu vidljivi, mogu još uvijek na vas vršiti uticaj. Dakle vi se dalje penjete na to brdo, vi ćete vidjeti još drugih vrhova, takođe kao dom tog duha i bogova, a prepoznajemo koliko velik je broj bogova i njihovih porodica. U vašoj želji za jednim jedinim bogom vi ste taj singularitet zamijenili sa ljubavi, to jednistveno polje, koje vas, kao i sve ostalo spaja sa iskusnom egzistencijom. Vi ste svi dio jedne prezentacije, jednog sveznajućeg holograma, i one ljubavi, koja postoji u svakom spektrumu i u svakom univerzumu. To polje ljubavi je krajnja snaga i iskazuje se na sve moguće načine. U potrazi za jednim jedinim božanstvom vi ste tumačili prema najboljim saznanjima i savjesti fenomen - NLO i signale iz duhovnog svijeta. Uistinu, vama se šalju određene moći i energije od svakuda, iako vas oni ponekada zbunjuju, tako da pomažu samo vama, da se popnete na brdo i dobijete veliki pogled okolo na egzistenciju. Kako vi na to reagujete, dio je vaše životne lekcije. Jedno ogromno brdo, okruženo močvarnom zemljom vas zove. Sa vrha ovog brda; najvećeg, na kojeg se ikada penjete, vidjet ćete jedan ogroman broj daljnjih vrhova brda i prepoznati da ne postoji samo jedno jedino brdo ili bog. Vi ne morate da se popnete na svako od tih brda pojedinačno, dovoljno je da se popnete na jedan od vrhova, sa kojeg je moguće dobiti veliki pregled i moći ponovo razmisliti, šta sve tu napolju još ima. Kada ponovo promislite o tome u šta vjerujete, vaše znanje o života će se proširiti i biće jasno njegovo preneseno značenje. Razmislite o životu i prizovite vaša mistična iskustva o sjećanju i ne sakrivajte molim vas, samo zato što možda strahujete da ćete biti žigosani kao ljudi ili duševno bolesni. Vi ste sad pozvani da tu mističnu domovinu punu duha i tajni vratite ponovo na vašu planetu, jer je ona je ta koja vam nedostaje. Bogovi čekaju već na vaše najave, oni znaju da vi imate rješenja i da vibracije ljubavi, koje možete proizvoditi, i da je to na kraju krajeva izvor izlječenja. Vi ste podareni kao ni jedna druga vrsta egzistencije sa tom sposobnošću, koja je uvjek bila pri ruci kao potencijal. Mnogo vas teži da poveća svoj potencijal, što podrazumijeva mentalnu i fizičku izdržljivost: ali prije svega želimo vas zamoliti da povećate svoju sposobnost za ljubav. To je poklon u vama, na koji bogovi čekaju. Kako ćete tu ljubav dovesti do izražaja, prepušteno je normalno vama; ima mnogo formi i izražavanja kao što ima ruža, ptica i pčela na vašoj planeti - tako mnogo, kao što šest milijardi bogova misle da stvore.

Važno je razumjeti, da je transformacija, u kojoj ste vi pozvani, da je saznate, jedan akt božanstvene ljubavi, da liječi dimenziju vremena. Vremenski skakači će vam isto kao i vaši preci pružiti komade svog znanja, jer je vaše sada usko protkano sa vama. Vi ste međutim najviši tkalac, koji određuje, kako i gdje niti treba da prolaze, i koji nastalu mustru zatim provjerava, da bi sve ostalo u ravnoteži. Zaista su preci ključ svog znanja ostavljali u mustri tkanka tepiha. Vama se oni pojavljuju kao divna umjetnost, ali kada biste je tačno studirali i iza toga otkrili istinu, saznali biste, da su imali skrivene kodove i značajne sadržaje, koji su prenošeni dalje kroz kroz generacije. Posjetite jednom muzej ili izložbu starih artefakata; pogledajte ih i zamislite u sebi, kako treba tumačiti njihove funkcije. Možda se probude statue - kipovi, maske, alat, oružje, potrepštine i sve ono, što tu vidite, sada vam životu pričamo jednu sasvim drugu priču nego što je ova, koja se djelimično tiče ljudi, koji su se međusobno osvajali i rastavljali. Pogledajte u svaku nišu i stvorite sebi predstavu da jedna sasvim druga priča čeka na to, da je vi pronađete. Ako mi kao Plejadanski putnici u vremenu stupimo u vaš svijet da saznamo više o nama samima, radimo to u spoznaji da je realnost ogledalo i da pojedinačno od cijelog ne može biti rastavljeno. Ako je to uredu - i to iskustvo uvijek - iznova primjenjujemo. Onda nam se čini kao da se u zadnjoj instanci sve zajedno ujedini u jedno stanje u kojem se postiže potpuno saznanje o sebi. Vaše teorije o stvaranju sadrže ekspanziju i kontrakciju u stalnom pokretu. Taj pokret doživljavate u svakom momentu vašeg života i sa svakim udisajem, vi udišete životnu snagu, punite svoja pluća njome i praznite je ponovo. Iako se proces disanja za većinu od vas odvija nesvjesno, da li je poruka ipak pri ruci: Ekspanzija i kontrakcija u stalnom mijenjanju, jer vi zahtijevate oba procesa da biste živjeli i da biste spoznali punoću egzistencije.Vaš zadatak, kao člana porodice svjetlosti, je da sve niti spojite u jednu cjelinu i da promislite svoje akcije; ako u jednom određenom dijelu osjetite neugodnost, onda je vrijeme da ocijenite ponovo vaše stavove i pretpostavke povezane s tim, da ih sagledate u jednom potpuno novom svijetlu. Zamjena administracije praćena je uvijek malim sukobima, a vaši bogovi su u vama, u vašim istorijskim knjigama ostavili naravno odgovarajuće priče. Velike galaktičke bitke su se odigravale, a za neke je bila zemlja jedini način utočista, sciencefiction - priče o putovanjima kroz prostor - priče o svjetlu i tami - su dio vašeg ćelijskog pamćenja, da ste vi sad u prvom planu. Na kraju krajeva vi ćete osjetiti jedan veoma moćan uticaj, tako moćan, da vaš trodimenzionalni duh ne bude u stanju, da od toga napravi poseban pojam. Isto tako kao što je za vas prije pet decenija još uvijek teško, složiti brojeve po veličini i sakupiti milijarde pojmova. Inače vi ćete biti upoznati sa tim duhovnim rajom i njegovom veličinom i osjećate se u njemu kao kod kuće. To je uporedivo sa zamjenom jednog jedinog kompjuterskog sistema do jednog ogromnog mrežnog sistema kao internet, gdje je izbor podataka i programa mnogo veći. Sadašnja vremena tjeraju vas naprijed, da postavite nove neurološke obrasce u svom stvaranju, Svaka vrsta prolazi kroz taj proces proširivanja svijesti kada dođe njegovo vrijeme. Bogovi su vojevali bitke zbog toga, ko će držati svesku u ruci, a svaka kultura je imala nekad svoje priče o majci, o ocu bogova i njihovoj djeci. Ponekad su se vjenčavala njihova djeca sa ljudima, stvarali polubogove i produžavali svoju hijerarhiju. Vaši preci su pravili piramide, da bi pokazali poredak pojedinih porodica, čijim uticajima su pdlijegali. Gotovo sve piramide su bile označene simbolima: zmije, mjeseci, sunca, koji svi zajedno čine značajne ključeve do vašeg razuma i tih velikih inteligencija, koji su na vas uticali u različitim trenucima. I još jednom za podsjećanje: Samo zato što vi to ne možete vidjeti, a oni vam se ne pokazuju, ne znači da nisu bili ovdje. Bogovi vas mogu dostići iz svoje dimenzije izvan spektruma - jedna zamisao, koja mora u vama još da sazrije. Vaš životni standard je jedan bitan dio frekvencija, koje šaljete van na sve one, koji su sa vama povezani. I mi to kažemo još jednom: takođe je veoma bitno,

da vi na vaše multidimenzialno ja utičete zbog toga, da svoje frekvencije pošaljete u eter. Vaši preci računaju zbog tog na vas, jer njihove rane su prastare - i oni ne znaju, kako ih mogu potpuno izliječiti. Mi smo spomenuli već, da je to frekvencija ljubavi, iz koje se sve sastoji, i da ljudska stvorenja proizvode ljubav na jedinstven način. Kod proizvodnje vina bit će specijalne sorte loze, zasađene na izabranoj zemlji i u godišnjem dobu kada su svi uslovi idealni, bit će to grožđe odabrano da bi se pretvaralo u najplemenitije kapi. Vi ste kao sazrijevajuće grožđe na zabačenoj strani vinograda, od kojeg bi se proizvodili izvrsni eliksiri i esencije. Čeka se na vašu verziju najljepše i najfinije ljubavi, i kad berba ne propadne poptuno, jednu malu berbu, tako da vaše stvaranje i promet tog eliksira najboljeg od svih, u knjizi zemlje ima uticaj daleko iznad vas i djeluje na sve. Sve je oscilacija, i treba pomjeriti samo jednu malu frekvenciju, da se naknadno utiče na sve druge frekvencije. Kao oscilacijsko stvorenje je na vama, da ostvarite spoznaju, da vas transformišemo i uđemo u dom duha kao stvorenje, koje upućuju druga stvorenja. Zbog toga što ste pod uticajem bogova, prenose se oscilacije njihovih neriješenih porodičnih drama i na vaš svijet. Možda se pitate: jesu li takve borbe između porodica nenormalne? Da, to je tačno u svakoj porodici ima različitih razmišljanja i prepirki, ali upotreba nasilja je nepotrebna. Nasilje je suprotno od ljubavi i stvara poznate - dijeli i - vladaj; - sindrom pomoću razdvajanja i izolacije. Rane bogova rane razdvajanja, straha, neizbježne samoće i strahota nisu dublje od vaših; one egzistiraju samo što mnogo više utiču na više ljudi i veći dio egzistencije. U svom pretjerivanju bogovi su se tako zapleli u svojoj moći, da su nesposobni, da gledaju iz daljine na to, šta su kreirali. Saosjećanje i moć da se uživi u tuđe su tim bogovima nepoznati, ali upravo to su vaše izvrsne karakterne crte. Povećanje vaših frekvencija i stvaranje vaših sopstvenih verzija ljubavne vibracije temelji se na vašoj sposobnosti, jakom bolu, strahu, disharmoniji, zbunjenosti i haosu; moći osjećati i stvarno se uputiti u te osjećajne energije, izdržati ih i ponovo naći mir i tišinu. Uzmite vašu snagu volje da stvorite u vama i u vašem životu ponovo taj mir, zaključite, da se sve situacije u vašem životu pretvaraju u prilike. Mnoga stvorenja se nadaju vašoj hrabrosti da izađete na kraj sa tim monumentalno velikim zadacima, za koje mislite, da ih vi sami nosite kao svoje lične strahove sa sobom, dok su oni uistinu izraz tog velikog razdvajanja i rana tih bogova; vaši preci su sad, svuda gdje znate da ste svjesni sebe i da je knjiga zemlje povezana sa ukupnom egzistencijom. Vi ćete se možda nešto lakšim korakom popeti na brdo, ispraviti se, disati dublje nego ikada prije i sigurno reći: ah, je li to ono, što se ovdje dešava? Pa, pošto ja o traženju svog ja i novog značenja svega za čovjenčanstvo znam, ja ću naravno preuzeti taj zadatak. Mislite na to: vi imate u svako vrijeme sve slobode, da stvorite jednu novu, potpuno jedinstvenu verziju egzistencije, ali ti postupci su vremenski prenatrpani i mogu se posmatrati unazad, tako kao da su oni čvrsti događaji, koji su već nastupili. Samo vi sami možete da vršite svoju slobodnu volju. Normalno je da ima određenja, ali neka od njih se jednostavno ignorišu i nikad ne uzimaju u obzir; ipak svaki momenat sadrži potencijal novih opcija, novih ideja koje nikad prije nisu bile tu, u tom kratkom prolaznom prostoru vremena. Snaga volje, snaga i znanje da se tumače značenja vezana za vaš život dozvoljavaju vam da svoja iskustva prevedete u mudrost. Bogovi su vjerovali eonima. Da su držali svu istinu u rukama, istina je, kao što takođe svijet - menadžment - tim i porodica tame vjeruju. Stvarno vjeruju svi ljudi, da drže istine u rukama, ali danas su na raspolaganju nove istine, filozofije i sadržaji vjerovanja, potpuno drugačije nego sva vaša prethodna shvatanja. Mi dajemo najbolje od sebe da to, što se dešava, nazovemo imenom i opišemo, ali to se zapravo i ne može opisati. Mi možemo svojim opisivanjima toga, kuda se vi krećete, samo grebati po površini;

tako da nam kao i vašim precima nedostaje riječi, pokušavamo da opišemo ona područja, koja vas očekuju; ali daju li naše riječi jednu određenu resonanciju i skrivena značenja, jedan plan u okviru jednog plana. Svejedno gdje se zadesite, budite svjesni, jedna od najvećih istina je ta, da je sve povezano. Ne mislite duže o pojmovima razdvajanja i izolacije; to pojedinačno se ne može odvojiti od cijelog i sa tom svijesti ste i vi dio ukupnog plana - i vi ćete shvatiti te planove u okviru planova. Nijedna snaga egzistencije ne može imati svoje planove bez opcija ili alternative, koje takođe stoje na izboru. Da biste primijenili jedan plan i sudjelovali u igri sa jedne više ravni svijesti, morate se osvrnuti na vašu moć i znati gdje se ona nalazi. Zamislite sebi, kako se sve na svijetu ponovo promišlja, da se ljudima otkrivaju dublja značenja zemlje na kojoj žive, kako osjećaju ponos na kontinentu, na kojem su rođeni, kako preko brda gledaju močvare, doline, livade i polja; kako osjećaju vjetar koji duva preko stepa ili kroz krošnje drveća, kako čuju kišu i grmljavinu i kako su svjesni čuda polarnog svjetla ili mladog mjeseca i punog mjeseca. Zamislite sebi, kako ljudi svugdje opažaju glas, da dostignu najviše znanje i posmatraju život sa vrhova.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA X
Legende u kosmosu Prije 500 godina vaši Evropski preci bili su konfrontirani sa činjenicama, da je zemlja okrugla i da nije ravna ploča, na kojoj su oni na ivici padanja; oni su morali shvatiti, da je njihov životni prostor bio mnogo dalji, nego što su oni sebi ikada predstavljali. Iako su stare zemaljske karte egzistirale oduvijek, i pokazivale su u antartik bez ledene kape u sjevernim regionima sa ostrvima, što se vani tačno moglo pronaći, jer stvarno znanje je bilo izgubljeno. Probila se arogancija, kada je razvod dobio vladajući uticaj u vašoj zemlji, po motu: Rastavite ih jedne od drugih, dajte im jedno božanstvo i pričajte im, da je jedino postojalo to božanstvo. Postojale su razdvojene religije: u toku prelaska jedne epohe u drugu uvijek šansa za ponovno spajanje. Iz našeg iskustva pretpostavljamo: Gdje god da je svijest o nadi, mora se lokalizovati i predati dotičnim dešavanjima. Svako od vas ima jedno ime, jednu adresu i koristi brojeve kao identifikaciju, a pojedini među vama strahuju, da ta imena i brojevi mogu pomoću kompjutera biti korišteni protiv vas u svako vrijeme, mogu vas bilo gdje lokalizovati: iz naše perspektive ste vi mnogo više nego samo slova i brojevi, vi ste energija. Vi ste svi dio porodice svjetlosti, da li ste vi samo rođak daljnih linija ili jedan od najubjeđenijih patriota, ili pripadnik matrijarhata, ne igra nikakvu ulogu, jer vi ste svakako određeni da saznate, što vam želimo saopštiti. Kao što proizilazi iz te knjige zemlje, postoji test razumijevanja, da ste vi dio jednog genetskog eksperimenta i energije, koje primate, koristi svako od vas po svom izboru i na svoje načine. Ipak mi vidimo most, koji vi pravite, jedan most od svakuda i nikuda, koji dozvoljava skakačima vremena da se upute u tu veliku eru kreativnosti, i da izvrše uticaj na događanja i realnosti za neko vrijeme i na njih utisnu svoj pečat. To je važno za vas, da prepoznate taj uticaj sazviježđa i neba. Na zemlji vas mjesec, koji utiče na vas, očarava i zabavlja. Vi ćete učiti da sa tim nebeskim tijelom stupite još jače u komunikaciju, ako shvatite da mjesec ima da ispriča jednu priču, koja nedostaje mnogima od vas kao ključ za razvijanje vaše podsvijesti. Daljine su ispunjene sa pokretima, koji su zadržavani u kalendarima od kamena svuda uokolo na vašoj planeti i koji su bili oni koji su sunčeve mjene i danju i noću navodili kao različite zvjezdane sisteme. Ti znakovi su namjerno postavljeni i nisu slučajnost. Vaši preci su razumjeli kosmičke principe, koje vi danas smatrate još neznačajnim i smiješnim, a oni su bili upoznati sa ophođenjem sa svojom kosmičkom rodbinom, stelarnim stvorenjima, nebeskim posjetiocima, koji su do njih došli od zvijezda i kroz dimenzije. Dokle se otvara nemjerljiva moć velike lepeze egzistencije u ovim vremenima, razmislite jedan momenat o tome, šta ćete moći postići sa tom moći. Sanjate li o tome, da budete skakač u vremenu, da ste negdje u koridorima vremena. Bogovi sami su to u mogućnosti, ali sve je skupa povezano i povlači konzekvence za sebe; oni odvajaju male dijelove od sebe i dijele ih svugdje duž vremena od preko milijarde, biliona i triliona godina i još dalje, nego što vi sebi ikada možete zamisliti. Iako razdvajanje dopire daleko, sve je postojeći dio jedne nemjerljive inteligencije, koja upravlja sama sobom i posjeduje razlog svoje moći, da su tajne povezana sa svim svojim pojedinim dijelovima. Za vas tekuća energija ima sistem i metode. Kao genetski eksperiment vi ste jedan mali isječak, jedna iskra, iz jedne neshvatljivo velike egzistencije; ali kao što već rekosmo, vi ste sa našeg stanovišta jedna neprocjenjivo vrijedna

iskra, jedan jedinstveni dragulj, veličanstven na magičan i veličanstven način. Potraga za odgovorima vodi neizbježno do većih pitanja, kako ćete ustanoviti da je ipak ta potraga ono, što vas i nas takođe ispunjava životom. U onom momentu, gdje gubite interes za to mjesto, gdje sebe nalazite, ta igra je gotova. Mnogi od vas se pitaju, sta će oni učiniti u jednoj od tih energetski aktiviranih zemalja, kako ćete živjeti? I gdje? Šta ćete vi preduzeti? Stvarni posao za vas same se sastoji u tome da se omogući napredovanje vaše svjesne energije preobražaja. Ako ta energija oslobodi vaše stare šeme razmišljanja riješiće se stari obrasci, koji se neće više stalno ponavljati, a vi ćete biti otvoreni za nove mogućnosti. Koliko ste posmatrali na sebi ponavljanje obrasca u prošlim danima, sedmicama, mjesecima.? Ako se vaše drame ponove, držite ih jedan trenutak u unutrašnjosti, koračajte jedan korak unazad, gledajte i prepoznajte, da je to jedan prostor, koji treba promjene. Promjena znači napustiti određene šeme razmišljanja, ponašanja, akcijskih ciklusa, kao poglede na realnost. Vi ste često tako utvrdli, kao ljuska koja skriva sjemenku, mislite na to. Ako ljuska popuca, pušta ih same zato što im više nije potrebna. Ako to nastupi, život će biti jednostavan za klijanje i tako ste vi takođe pozvani da proklijate i da vam se pružaju svijetlosne zrake kao kosmiče zrake preobražaja. Važno je razumjeti da oni, koji vam žele uliti strah od promjena, preuzimaju i uticaj na energiju kojom vi zračite. Ako imate strah, onda je taj obrazac vibracija koje izlaze iz vas izlazi nije tekući, nego uglast i nazubljen. Ako s druge strane zračite vjeru, predavanje, poniznost, otvorenost i ljubav, da li je vaše područje harmonično, jako i dalekog dometa. Jednostavna skromna spoznaja, koja snaga moći stvarno stanuje unutra, zajedno sa jasnoćom u vezi sa vašim načelima su garanti razumijevanja, koji će vam pomoći da ono što leži pred vama korektno procijenite i prikupite hrabrost da buducnosti pogledate u oči. Mi vidimo mogućnosti navedene u knjizi zemlje i govorimo vama ovo: Nešto se mora znati, u vezi sa djelićem sekunde, kako smo nazvali taj 25-godišnji period, u kojem imate privilegiju da živite. Radi se o vašoj transformaciji, vašem preobražaju od najgušćeg do najsvjetlijeg stvorenja. Posmatra vas se i zavidi vam se, no te energije ne dolaze ovdje sa namjerom da vas razore, nego da vas podrže da probudite najbolje u vama. Mnogi još ne shvataju, kako se ovo sve odigrava, misle da nije fer biti izložen jednom takvom planu i uopšte: čiji je to plan? Mi smo vam već više puta spomenuli bogove, vaše pretke, i to na višeznačan način, da bismo izbjegli neku previše tačnu definiciju, jer mi hoćemo da damo mogućnost vašim linijama vremena, vašoj DNK i prozoru između vaših obrva da vam pokažemo vaše porijeklo, kao i i vašu budućnost i kosmički plan čiji ste vi jedan dio. Što se više bliži godina 2000. unutar jednog djelića sekunde, čini se da je utoliko teže da se ostvari pristup do zemlje, jer se neke energije očigledno postavljaju kao takozvane ulične barikade, međutim to je u redu. To nam jednostavno kazuje da se morate konfrontirati sa onim što ste stvorili. Međutim za one među vama, koji imaju vezu sa višom svijesti, koji vjeruju, da je ta veza sa spiritualnim svijetom vaše pravno nasljeđe i koji to iskazuju pomirljivošću u životu, će biti slobodni na linijama izvan barikade. Ove spiritualne linije povezivanja su bogate životom i dostupne su samo vama sa vašim kodom; vaša 2012. se približava, a utoliko je teže za skakače u vremenu da uđu ovdje, isto onako kao što je za one, koji nisu uvažili ovaj odlomak knjige zemlje, sve je teže da prepoznaju šta se dešava. Čini se, kao da egzistira prazno mjesto i da su određeni dijelovi knjige zemlje precrtani, cenzurisani ili blokirani. Barikade u obrambene svrhe ili svrhe zaštite? Jedva da igra neku ulogu, da li plan proizilazi iz tame ili iz svjetla, jer svaka od dvije porodice je dio cijelog. Sjećajte se stalno toga, dok zahtijevate nazad vašu moć. U starim prenesenim pričama vaše planete ima mnogo priča o zmajevima i čarobnjacima, o bićima koja su letjela duž neba, a i o ljudima, koji su prizivali nebeske moći i bili nošeni naprijed. Ova pripovijedanja se vuku kroz sve legende, međutim moderni čovjek u najvećem broju slučajeva

vjeruje da su ove priče samo moždana tkanja, koja su proizašla iz fantazije vaših predaka. Kad posjetite muzej, posmatrajte ono što tamo vidite novim očima; budite otvoreni za nove impulse znanja koji vas prožimaju. Ako energije teku kroz vašu zemlju i oko nje, budite kao djeca, koja sa čuđenjem i strahopoštovanjem upoznaju jedan potpuno novi svijet. Začudite se znanju, koje se širi pred vama, umjesto da ga jednostavno znajući prihvatate. U knjizi zemlje ima jedna poznata životna mudrost, koja se uvijek iznova pojavljuje tamo: "Što više učiš, sve manje znaš. " A ista izreka se može naći i u drugim knjigama, koje pripovijedaju o životu na drugim mjestima, na kojima ste se našli sa drugim imenom, drugim tjelesnim realnostima i drugom svijesti. Zadatak povjerenika je isto tako, da knjige drži u redu i mogućnošću vašeg uvida i da vas povjerljivo drži u toku sa onim što se tiče veze sa vašim životom. A ipak, vi se povremeno osjećate savladani: puštate da propadne ček ili zaboravljate na odvoz smeća; učestvujete u recikliranju, plaćate račune, sređujete veš, idete u kupovinu i dovozite djecu. Ovo zauzima vas i vaš dan, no mnogo od ovoga vi nećete više činiti u dolazećem vremenu promjena. Ne žalite stalno za prošlošću. Neki među vama žive još za "dobra stara vremena", međutim ona se pretvaraju u sadašnjost. To sada, u kojem ste se našli, je mjesto sazrijevanja, obilja i života, u kojem želite da vidite, jer vi ste sjetva, izdanci, postajanje u ovdje i sada. Koncentracija egzistencije sada leži na vama i kada nisu svi teleskopi usmjereni na vas. Ipak tu su legende u kosmosu, isto kao i na zemlji, a te kosmičke legende spominju današnje vrijeme promjena, pri čemu vas označavaju kao raritet jedne sakrivene genetske biblioteke, jedan eksperiment, "za slučaj da ." Oko ovog eksperimenta je bilo svađe, borbe; zaboravljeno je, ponovo izneseno, hvaljeno i pušteno da padne. Sve ovo ste spoznali u vašoj kolektivnoj svijesti i memorisali u vašim ćelijama. Vašim precima prije 500 godina nije išlo kao vama; vaše ćelijsko pamćenje nije bilo tako probuđeno kao vaše sada. Takve prilike nisu tako često zabilježene u analima vremena. Kao što je već rečeno: 26.000-godišnji ciklus preciznosti, u kojoj se nalazite, je podijeljen u 12 vremenskih epoha. Broj dvanaest je temeljni elemenat vašeg sistema: satovi, kalendari i druge konfiguracije sa brojem dvanaest kao bazom, nalazite svuda u vašem svijetu. On je takoreći dio vašeg vremenskog ciklusa u dopire do jezgra vašeg bića. Nama se čini, da sada zaključujete sa godinom 2012. djelić sekunde ove ere, da ćete preuzeti jedan novi sistem računanja vremena. Vrijeme je nešto samovoljno, nikada utvrđeno; međutim sve ima svoje značenje i vezu unutar vremena. Čak i oni, naizgled slučajni fenomeni, kao što je činjenica, da mjesec za vrijeme pomračenja sunca ima tačno istu veličinu kao sunce, imaju dublje značenje. Takođe, ako planovi egzistiraju unutar planova, ne vjerujte, da porodica tame, ili porodica svjetlosti imaju uvid u konačni nadređeni plan. Vi se pitate onda, pa ko ga ima; ko ili šta je generalni planer? Pa, onda je to najveća sila, koju teba da proizvedete ili da oslobodite okova, vaše određenje i vaše raspolaganje cijelim životom i eksperiment koji upravo teče. Vi ste misterija, sakrivena u vremenskim koridorima i svi vas gledaju, da li će vam uspjeti, da se u djeliću sekunde prema vašem shvatanju vremena, iz jedne forme bića preobrazite u drugu. Prema vašem shvatanju vremena za to je potreban možda jedan čitav život; međutim to je jedan jedinstven, neobičan život s onu stranu svega ubičajenog. Na vama je da kreirate jednu sasvim novu moć i ukupno dešavanje na zemlji ispunite smislom, svrhom i značenjem. Kosmičke legende su pune takvih pripovijedanja o vama, ljudima. I tako, kao što vi pripovijedate o čarobnjacima, označavate se takođe i vi sami na ovoj tački vremena u knjizi zemlje kao čarobnjaci, svi, ne samo neki. U dinamici života i za vrijeme dok se krećete prostorom, dospijevaju vaša planeta, vaš sunčev sistem i cijela galaksija u novo područje prostora. To je dio plana, jer će ovo područje nanovo kodirati vašu DNK, da bi vas povezali sa multidimenzionalnom inteligencijom, koja egzistira s onu stranu biološkog stvaranja, a to je vaše nasljeđe.

Mi smo već rekli, da su knjigu zemlje pisali obični muškarci i žene, čija imena se nikada ne pojavljuju u vašim istorijskim knjigama, međutim njihovi bogati sadržaji, njihovo znanje i vještine se vam prenesene putem krvi. Vaše porijeklo je bogato sadržajem i predviđeno za to, da ga uzmete i načinite izbor, da biste odlučili, koje aspekte moći i kreativnosti biste željeli kultivisati. Onaj ko prekorači pravila, je često onaj koji otvara novi teren, a neka od pravila su jednostavno za to tu, da budu prekoračena, prije svega koja stoje na putu vašoj slobodi i koja žele da propišu vaše određeno mišljenje, umjesto da vas ohrabre da postanete kreativan, slobodnomisleći i spoznajni dio voljenog cijelog. Gospodar ukupnog plana, koji stoji iznad svega, je sila koja se naziva ljubav. Sve ovo se pojavljuje možda kao nametnuta zagonetka, kao paradoks. Vi ste lagenda shvaćena u nastajanju, tačno onako kao što ste već pisali legende, jer, kao što je već rečeno, u vremenske periode se može stupiti sa svih strana, iako se ponekad čini, da se tu određeni vremenski perodi nalaze kao karantini. U nekom takvom slučaju postavljeni su znaci upozorenja, koji upozoravaju na to, da su dotična "strana vremena", vremenska polja događanja, već pretrpana mnogim posjetiocima, slično kao na internetu. Kompjuterske mreže mogu dobro da posluže kao analogija za takve fenomene skakanja u vremenu i kada je samo skakanje u vremenu naravno, mnogo više fantastično. Što dalje dopire vaša svijest, to više vaša stvorenja odražavaju i velika stvorenja egzistencije. Tako se funkcioniše vaša kreativnost, međutim prečesto je stvarate još bez znanja i mudrosti. Vi se još previše zaljubljujete u određena otkrića, tako da time promašujete svoju stvarnu svrhu, naime da sebi isporučite model univerzuma. Vi ste kao i prije "skicom" biološki netaknuta bića. Ako vas to osvaja, gradićete jedan nosivi most i okružiti tamno sa toliko mnogo svjetla, da se ono samo može otkriti i konačno konstatovati, da je put razaranja, i put samorazaranja neizbježno. Preko kosmičkog kalendara i "Timinga" svih postupaka, pada ova istina sada takoreći ponovo nazad na svog začetnika. U ovoj zemaljskoj godini mjesec završava 13 ciklusa od mladog do punog mjeseca i nazad, međutim vaš novi kalendar je usmjeren na godinu sa dvanaest mjeseci. Dospjećete do razumijevanja ovoga, tako što ćete meditirati o broju 13 kao o skrivenoj misteriji, što će uticati na vas. Iako se broj 13 posmatra kao nesretan broj, i broj zla, vi ćete pronaći, ako temeljito tražite, da on sadrži moćan ključ za dekodiranje ljudske svijesti. Dolazeće godine do 2012 koje će za vas proći kao u letu. Oni, koji žive u mnogo većem vremenskom okviru će morati da preduzmu takozvano fino podešavanje, da bi spoznali taj djelić sekunde 25-godišnjeg perioda. Nije lak zadatak. Ako se pitate, kako se to primjećuje: uzmite djelić sekunde iz vašeg života i posmatrajte, da li u taj vremenski prostor stalno iznova stupate i možete da opazite njegovo carstvo. On prelazi ovaj djelić sekunde od 25 godina. Čini se da je nemoguće; kako bi to moglo ići? Možda vi sebi ne možete zamisliti, da postoji tehnologija, kod koje bi neko mogao reći: "No, pustite da uzmemo jednu sekunde, koja je upravo istekla, pustite da u njoj lokalizujemo jednu nanosekundu i da je ispružimo na 25 godina, da bih vidio šta se u njoj odigrava." Prema mišljenju vaše nauke to ne bi bilo ništa, samo jedna mala praznina. Kako bi nešto tako malo, kratko moglo da sadrži bilo šta? Isto tako vaše mjesto na nebu je samo jedna mala mrlja trenutka. Kako biste mogli u njoj da egzistirate? Kako bi bilo moguće, da je vaš život tako mnogostruk, kompleksan, istovremeno opterećujući i zadovoljavajući? Tako bogat i da tako raspršuje život? A u ogromnim dimenzijama svega, šta jeste, koliko prostora biste vi, knjiga zemlje, tamo zauzimali? Graditelji mostova će postići mnogo, iako se moraju susresti sa izazovima u godinama pred vama.

Mislite na to: Nikada se ne isplati, napasti drugoga, osuđivati ili uništavati. To je samo vaša prednost kao porodice svjetlosti, da prihvatite ovaj veliki zadatak i budete zahvalni, dok mislite o rješenjima. Ne ignorišite izazove i prepreke i posmatrajte svrhu tame kao potrebu za liječenjem. Doći će vrijeme u kojem ćete biti pozvani kao veliki vizionari i vidovnjaci, da zamislite rezultat, koji se možda čini nemogućim i da ćete u sebi samima naći pra-povjerenje, koje leži s onu stranu svega, što ste sebi ikada mogli oslikati. Na svakom kontinentu, na cijelom svijetu, će vladati haos. Haos može izazvati strah, no ipak, to je još uvijek stvar izbora. U slična vremena u prošlosti, a takođe i u sadašnjosti i u budućnosti, ima uvijek onih, koji biraju strah, ali nije svaki od vaših predaka birao ovo rješenje. Pobjednici pišu knjige u kojima su žrtve osvojene, iako već unaprijed morate doći do uvjerenja da ste žrtva, i prije nego što možete biti osvojeni. I to takođe je vaš izbor: žrtva ili stvoritelj? Mislite na to: žrtve biraju strah i zapadaju u stanje oduzetosti; vibracija koja izlazi iz vas je disharmonična i prilično uskomešana. Haos je u ova vremena dio promjena; to je proces razotkrivanja, vrijeme zbunjenosti bez sigurnosti, sa izuzetkom jedne određene živosti u času svog nastupa. U knjizi zemlje čini se da postajete utoliko samozadovoljniji, koliko se sigurnije osjećate i da je tačno onda utoliko lakše za druge da utiču na vas, da "menadžerišu" i kontrolišu vaše procese razmišljanja. Zbunjenost može da služi mnogim svrhama; ona može konačno i da uvede novi poredak. Određena bića svuda pokušavaju da u vodećoj ulozi uspostave poredak i da zastupaju vašu moć, jer je vi zapravo nećete za sebe sami. Uvijek se dakle pitajte, čiji poredak se upravo sada uvodi. Prisjetite se: ima planova iza planova, i svejedno čiji sistem poretka je upravo plan časa, mudraci i budni među vama znaju, tu ima još uvijek neki drugi plan, neki drugi sistem poretka takve misteriozne vrste, da smo stalno pozvani, da svoju moć opažanja i mišljenja još više izoštrimo, da bismo to mogli prepoznati. Mi dajemo najbolje od sebe da taj poredak opišemo riječima, tako da ove riječi možete navoditi u čitavim knjigama i da ih možete studirati i konačno kažete klimanjem glave; "da ja sam svjestan te sile." U vašem zahtjevu da spoznate opipljivi život, vi ste se totalno upleli u građenje i konstruisanje, da ste zaboravili na vezu koja egzistira nad tim. Unutar posljednje epohe se čini kao da vaši preci nisu imali tako mnogo materijalnih objekata i poslovanja oko sebe, da bi ispunili vrijeme. Nije postojala nikakva razvučena mreža auto-puteva ili sva elektronika, trgovina, sport i zabava, kao što ih vi imate. Njihov život je proticao drugačije, a oni su ipak bili živahni. Sadašnje vrijeme promjena zahtijeva od vas da budete živahniji. Haos ima svoj vlastiti poredak i kreira živost, koji opet precizno usaglašava čula, balansira ih i čini vas svjesnim hrane koju uzimate, posebno kad je novac knap, police u prodavnicama prazne, ili žetva u vrtu još nije sazrela. Haos će uvesti jedan novi poredak, poredak koji ima veze sa spiritualnom organizacijom, bez onog koji vodi riječ ili glave jednog piramidalnog sistema. Stare legende nanovo pripovijedaju priče o onima, koji su prizivali više sile, o neobičnim čarobnjacima, koji su mogli iz jednog momenta u drugi da se pojavljuju i da nestaju, i o zmajevima, koji su čovječanstvo kako provocirali, tako i štitili. Ova pripovijedanja nisu jednostavno samo bulažnjenje ili fantazije nekog preambicioznog pjesnika. Eter je živ, a elektromagnetni spektar je ostava za frekvencije, pomoću koje možete zurfovati kroz egzistenciju. Vaša fizička tijela su tako napravljena da dogovaraju kodiranju dolazeće energije, koju ako posmatrate kao čisto čudo, znali biste već sada šta će da stupi. Čudo dragi prijatelji, koje biste možda mogli pustiti da vam promakne, međutim nema ni za šta neke garancije. Međutim, vi uvijek imate mogućnost da birate slobodu, čak

i unutar tiranije, jer sloboda je tako sveobuhvatna, da toleriše i tiraniju u svom polju. U kasnijim godinama ovog prolaznog momenta ćete svuda biti svjedok radikalnih previranja. Strukture autoriteta će se mrviti, a velike sale parlamenata i kongresa, gdje autoriteti podižu svoju riječ, će biti prazne. Ovo ne posmatramo kao zastrašujuće, ni prijeteće; to se jednostavno dešava a među ljudima će se proširiti veliko olakšanje, "renesansa", koja počiva na unutrašnjem, biti povezan i obostranoj razmjeni, ne na vanjskim autoritetima. Ova spoznaja se može pročitati u fragmentima u knjizi zemlje, međutim ne u svojoj cjelosti. Kao što je već spomenuto, naši pogledi su zabranjeni, tako u onim područjima ne mogu nastupiti smetnje, a vi se ne možete konfrontirati sa svojim tvorevinama. Ukoliko je to tiranija, koju ste tu stvorili, naći ćete se opet u jednom tamnom koridoru vremena. Zabarikadirano područje, o kojem smo upravo govorili, dozvoljava vam da neometano idete naprijed, u svjetlo ili u tamu, zavisno od vašeg izbora, jer na nekoj određenpj tački morate se odlučiti, šta to treba da bude. Tako vam haos daje priliku da se odlučite i povežete, a onda ćete prepoznati, šta je zaista zajednica. Međutim, sada i ovdje svako od vas mora da istraži da li se kvalifikujete za suverenitet i samovođenje. Mi već znamo da ste spremni i kvalifikovani. Pitanje je: Znate li to i vi? Mi imamo uvid u knjigu zemlje iz svih pravaca i možemo da prepoznamo impulse i planove, linije porijekla i kako su ucrtane, genetska stapanja i prenos određenih crta bića na vas sve, ne samo na neke. Vladajuće porodice na vašoj planeti znaju dobro za značenje broja 13 i odvraćaju vas od kombinacija sa njim, tako što vas uvjeravaju da je to broj koji donosi nesreću i zlo. No on je ključ za kapiju iza koje se nalazi tajna moći i mislite na to: Vi se ne možete skloniti moći sa puta. Moć je sada pojačana na putu ka vama kao čovječanstvu, to kažu sve knjige kao i moć sama. Prije nego što budete u stanju da formirate istinsku zajednicu, u kojoj možete sa svime živjeti u povezanosti, morate biti ubijeđeni u vašu saposobnost da možete sebe same da vodite. Da li ste suvereni, samoodgovorni? Osjećate li se dobro pri pomisli da ste stvoritelj, dizajner svoje sopstvene realnosti? Ovo pitanje vam se postavlja i vi ne možete zatvarati oči pred sopstvenom moći. Dajte najbolje od sebe. Držite uspravno glavu i kičmu, udišite punoću svog znanja u svoja pluća i posmatrajte sebe kao bića puna energije, koja isijavaju vibracije, koje biste željeli isijavati po svojoj vlastitoj volji. Koje mogućnosti i alternative sebi stalno nudite, budite svjesni, da vas duh stalno okružuje i kroz vas, ka vama i za vas govori a povremeno i kao test protiv vas. Budite budni i pažljivi kao što vas podsjećaju vaše istorije. Mislite na čarobnjake iz starih vremena i tajne koje su čuvali, kao i na zmajeve u legendama. Oni su imali brojne talente i oživjeli su mnoge vaše civilizacije. No vi se sada možda pitate: Da li su oni tvorevine koje su odslikane u svim tim knjigama, kalendarima i razglednicama? Da li su realni? U vašem vremenu će riječ "realan" dobiti jedno prošireno značenje i posmatrati se u jednom drugom svjetlu. Mnoge vaše legende i mitovi su svakako realni. Na kraju djelića sekunde, u kojem se nalazite, sva ta bića će se vratiti, što će se najprije odigrati u vašoj predstavi, ako vaše ćelije na osnovu novih frekvencija vibracija i vašem uzdahu olakšanja u vezi s tim žrtvuju svoje pamćenje. Svuda oko vas će istupati podaci, a iz vas samih će prskati informacija, kao iz gejzira znanja i vi ćete trebati jedni druge, da ih uvežete u cjelinu. Mislite na to: Dostizaće vas u svako doba slobodne niti; jedna pojedinačna je već u poretku, no uvezane zajedno niti daju još finije tkanje. Implozija znanja u vašoj unutrašnjosti vam pokazuje put ka moći koju imate kao živa biološka stvorenja, a to se svakome od vas dešava svuda: ljudi na ulici; oni koji žive odsječeni u bolnicama, staračkim domovima ili zatvorima; dešava se djeci na igralištu, u školi, odraslima na radnom mjestu,

seljacima na selu, svuda, od vrhova brda do dolje u doline. Porodice svjetlosti i tame žive u svim zemljama, u kojima sunce izlazi i zalazi. A oni u ničijoj zemlj, koji niti se ujedninjuju, niti se ubrajaju u drugu grupu, koji ovo sve ovdje smatraju samo izrodom fantazije? Ko su oni? Pitajte same sebe. Konačno, vi ste zajedno čovječanstvo. Umjesto da se previše identifikujete sa jednom od dvije grupe, radije se prizemljite i otkrijte, šta vam je svima zajedničko: vašem biti, čovjek, jer to je kvalitet koji su mnogi tražili. Legende zmajeva su sadržajne, međutim one o gušterima su još više. Stari manu-skripti i knjige, koje su promakle pogledu opštosti, posebno u centrima religijskog života, ih svuda spominju. U svim područjima svijeta, u svim svetim halama znanja, bilo istina ili izmišljeno, nalazite porodicu svjetlosti, koja je uvijek spremna, da se sjeti i da reprodukuje istoriju biti, jedan i cjeline, moći života punog značenja. Za guštere i zmajeve u pra-vremena ljudi su bili fascinirajuća stvorenja; prema istoriji bili su odgovorni za stvaranje vašeg roda ili su u najmanju ruku u to vjerovali. Oni su se povezali sa vama, studirali vas, podučavali vas, ocjenjivali i pomagali vam pri gradnji vaše civilizacije, a oni su vas i istakli da bi se na vama okrijepili i na vama naplatili. Vi sebe same vidite kao trodimenzionalna bića na određeni način, međutim legendarni gušteri, stari pra-preci, iz dalekih vremena, iz prošlosti, su vas vidjeli na drugi način. Za njih ste dijelom čovjek, međutim oni vas opažaju kroz cijeli spektar i znaju za vašu ljudsku snagu. Oni se oslanjaju na vaše predvidivo ponašanje, ali oni znaju takođe da će u knjizi zemlje sada biti odigran džoker. Sve što ste učili će sada biti podvrgnuto ispitu, a „creme de la creme“ će spravljati željeni eliksir, naime eliksir ljubavi. Razumjeti frekvencije je jedan od ispita sadašnjosti: vaša sposobnost da ih prepoznate, razumijete, da ste ih vi cijelo vrijeme proizvodili, svejedno da li živi ili mrtvi. Zadatak je, frekvencije tako modulirati, da stalno ponavljanje drama, koje obično šteti vašem zdravlju i zarobljava vam vaš živi duh, pripada prošlosti. Prepoznajte šta vam nije korisno, zatim oslobodite svoje strahove i sprovedite preobražaj. To će modulirati frekvencije koje proizvodite. To, dragi prijatelji, je vaša lekcija, vaš dječiji vrtić koji je bitna faza vašeg sadašnjeg razvoja. Prije uvida u knjigu egzistencije stoji uvid u knjigu zemlje. Mislite na to: Kad se jedan vijek približi kraju, počinje jedan novi, i iako je vaš sistem računanja vremena samovoljno postavljen, jer počiva na udobnim lokalnim običajima, i on je dio jednog većeg sprovođenja božanskog plana. Sve je kodirano; vaše tjelesne ćelije, vaša DNK, vazduh koji dišete, živa biološka biblioteka, eter i nebeske sfere. Ono što uvijek mislite, pronalazite, prizivate ili pretvarate u forme, mi bismo vas željeli podsjetiti na to, da to nije nikada jedan izolovan događaj; sve je u svako doba povezano sa svim. Budite sigurni, draga porodico svjetlosti, ako se odvažite na pogled u knjigu zemlje da biste sagledali šta će donijeti budućnost, to je nešto veoma neobično, što ste mogli da stvorite. Šta je to tačno, mi to ne znamo. Mi ćemo jednostavno dati sve najbolje od sebe, da vam pomognemo u stvaranju jedne potpuno nove vizije budućnosti, ali prije svega, na vama je, da preduzmete samovrednovanje. Šta hoćete da postignete u ovim vremenima beskrajno velikih promjena? Ako je to tako, da se vaši preci vraćaju kao žive legende sada u obliku zmajeva, reptila i multidimenzionalnih bića, da su vaši ljudski preci stupili sa vama u kontakt, i ako vam slijedi sva ta moć, osjećaj povezanosti i znanje o značenju starih misterija, o kamenju, kristalima, krstovima, pehar napunjen krvlju, skrovišta puna zlata, vatreni konji i morska bića, koji izranjaju iz najdubljih okeana na površinu, ako je sve ovo istinito i realno, kakav ćete onda vi svijet stvoriti? Kao oni, koji su smatrali svijet ravnom pločom, odjedrili su prije 500 godina i nisu bili svjesni takvih potencijalnih svijetova. Oni su zaboravili da slijede tragove svojih predaka i usmjeravani su na razaranje i razdvajanje, ubijeđeni u navodnu beznačajnost svojih radnji i dovedeni do toga, da

jedni druge izbodu pri sakupljanju materijalnih dobara. Ovo nagomilavanje blaga i materije je za vas dobilo isti značaj kao i vlast. Vi se divite posjednicima velikih vila, vaše zlato, dragulji i nakit, sa kojim u javnosti želite ostaviti utisak. Međutim, da li je to zaista moć i blagostanje? Stvarna mož leži u tome, da se razumije poj ptice, da se sa prirodom bude u sazvučju harmoniji: sa žabama, insektima i golubovima koji guču i sa kanarincima koji pjevaju u sumrak. Vaši preci, gušteri i zmajevi su to razumjeli, da se egzistira u mnogim varijantama života, jer su oni znali mnoge aspekte jedne civilizacije, od kojih je kreativnost jedna od najmoćnijih, jer bez kreativnosti, bez snage stvaranja, ne bi bilo života, ne bi bilo individualnosti. Ovo je dio problema, sa kojim se danas suočava čovječanstvo. Prejako fiksiranje na nagomilavanje materijalnih dobara vam je dozvolilo da proizvodite bez kreativnosti i značenja i da stalno jedno te isto pravite u kopijama. U sljedećim godinama haosa će nastupiti velika snaga stvaranja, koja se odslikava kroz snažnu povezanost ženskog principa sa muškim principom i proizvodi balans izmađu njih. Na ovoj tački ćete prepoznati da je pravilno postupanje sa energijama zapravo istog značenja sa ciljem vašeg traženja moći. Ne možete pobjeći od činjenice da energiju morate razumjeti onako kako je predvidio važan plan duha za vas i vaš stvarni dom. Nemojte se plašiti ovih vremena promjena. Ukoliko vam se ove riječi i ideje pojave kao strane, mislite na vaše pretke od prije 500 godina, kada im je se predstavio jedan sasvim novi svijet, isto kao i za vas sada. Vijekovima ste jedrili preko okeana i pitali se, da li će se iz vode odjednom iz svih legendi podići čudovišta i progutati ih. Neki od moreplovaca su vidjeli pokrete objekata iz budućnosti, kako su noću izranjali i ponovo nestajali, međutim o ovim tajnama se sačuvala šutnja; ukoliko su takve ispade spominjali, vrlo brzo su proglašavani ludima. Posljednjih 500 godina je obilježila velika ekspanzija, no nad tim je vršeno i mnogo kontrole, kako je opažana ta ekspanzija. Ako reflektirate o svojim precima, molimo vas da se otvorite za vaše genetsko porijeklo i bez predrasuda posmatrate izazove, koji su se postavljali pred vaše pretke. Budite svjesni na vrhu brda koji ste osvojili, da ste sada na vrhuncu svog potencijala razumijevanja, dakle koje zaključke izvlačite? Šta je ukupnost vašeg znanja? Da li cvjeta i uspijeva vaša mudrost, vaš život? Sa svih strana poznati zmajevi su bezimena, međutim ne bez oblika stvorenja; ona imaju mnoge ličnosti i oni su promjenjivači oblika, koji otjelovljuju neobičnu snagu. U vašim tijelima miruje jedna slična snaga, međutim vi je negirate ili je gazite nogama, umjesto da je pustite da živi. U svim isporukama se ta snaga označava kao životna vatra, kao kundalini, koji označava unutrašnju liniju koja se penje u vama. Sve ove isporuke se uvijaju oko legendi vaših predaka, reptila i zmajeva. Međutim zamislite da ova stvorenja žive oko vas i nisu vidljivi za vaše oko samo zato što žive u drugim dimenzijama. Ipak u spektru je vaš dom takoreći "odmah iza ugla". Mi smo već govorili o nano-sekundi, koja se proširuje na 25 godina. Vi mislite da to mjesto nije naseljeno, no tačno ovdje je taj dom zmaja, mjesto kojeg prastara reptilska linija, koja je vaše nasljedstvo, naziva svojim domom. Ako dakle razvijete tehnologiju, koja tako dijeli vrijeme, da vi vlastite sekunde možete tačno posmatrati i pronaći nova granična područja, novi teren u tim nano-sekundama? Ako vam to uspije, imajte obzira prema onome što vam ide u susret. Vi ćete odozgo ostvariti nova gledišta realnosti, koje su za vas na svoj način realne i žive, kao da ste okrenuli dugme na skali i ponovo se našli u nekom novom svijetu a ipak znate nesumnjivo da se nalazite na prelazu iz 20. u 21. vijek. Ovo ikustvo će postati navika, međutim zahtijevat će i mnoge žrtve; neki će se bojati za svoj zdravi ljudski razum, iako bi pri tome trebali zapravo da osjećaju zadovoljstvo. Ohrabrite druge da istraže svoje najunutarnjije i stvorite za to atmosferu sigurnosti. Vaši povjerenici vam nude sa svojim uslugama jedinstvenu priliku da podignete i vitalizirate svoj duh.

Približavate se tom ispunjenju, ako dešifrujete broj 13 i vidite, da se 26.000 – godina, ciklus precesije dijeli sa 13 umjesto sa 12. Nedostajući 13 dio je oduvijek bio tu, tačno kao i 13 mjeseci. Brojevi 12 i 13 znače mnogo više, nego što ćete ikada shvatiti, u to vas možemo uvjeriti. Sve je kodirano jezikom i brojevima, prema naprijed i prema nazad. Što više učite da "čitate" energiju, to više jasnije saznajete, da to predstavlja vaše nasljedstvo moći; što više postajete vješti "menadžeri" energije, to više saznajete, da je sve oko vas živo i značajno i da obmana konačno mora da podlegne istini. Šta je ta istina? Istina je kad više ne postoje tajne, to je istina. Liječenje stupa onda, kad se istina raširi, a tajne razotkriju. Vrlo je teško čuvati tajne; one imaju težinu i opterećujuće su. Tajne često stoje na početku laži; zatim jedna laž iznosi sljedeću, a lažovi privlače lažove i to je priroda laži. U vašem svijetu se moć kao forma energije nije dijelila sa drugima; ona se čuvala u tajnosti i temeljila se na lažima. Posmatrajte one na vlasti kao čarobnjake, bilo da su sada ignorantni ili samozvani ili samoodređeni. Oni su žongleri energija; sa ovom svijesti vas molimo, da žonglirate vašim vlastitim energijama, da znate, da je energija slobodno raspoloživa i samo čeka na to da njima upravljate. Vi ste dirigent jednog veličanstvenog orkestra stvaranja, koji će sve dosadašnje staviti daleko u sjenu. Stari, zmajevi, čekaju; oni hoće da budu otkriveni, da se vrate na zemlju i da vam bez štete otkriju ono što znaju. Ipak, vi morate sami proizvoditi odgovarajuće frekvencije da biste ih vidjeli i pomogli im kod liječenja pukotina u njihovim vlastitim porodicama. Vi nemate da liječite samo sebe same, nego i ukupnu egzistenciju, koja takođe stremi ponovnom spajanju. Šta je liječenje i kako možete ustanoviti, kada ste zdravi? Sa energijom ulazi i određeni tok energije, koji vas puni sigurnošću i daje vam samopouzdanje na daljim putevima; to je povezivanje sa duhovnim, sa ukupnom egzistencijom. A liječenje znači jednostavno novo tumačenje onoga što ste iskusili. Vaše rane imaju veze sa vašim osjećajima i njihovim intenzitetom; vi ste se uplašili svojih osjećaja, dok vas nisu zarobili. Potisnuti osjećaji se gomilaju i namotavaju se kao na klupko konca; oni mogu da blokiraju tok energije kroz vas, a usred toga se mora klupko konca odmotati, a konac se mora nanovo utkati u osmišljenu mustru, umjesto da i dalje blokira let. Energija je energija. Ona reaguje na vaše namjere i impulse. Vaša moć će brzo rasti, ako zemaljsko magnetno polje jednim uzdahom olabavi njen čvrsti zahvat, elementi vašeg periodnog sistema počnu okolo da plešu i molekule da ubrzavaju, tako da nove paradigme i iskustva postanu mogući. Nakon što ste zaključili posmatranje sa vrha, važno je za vas da znate, da morate da ovladate ophođenje sa energijom, da biste oblikovali svoju budućnost. Mi vidimo odavde više mogućih verzija te budućnosti. Skakači u vremenu nisu u potpunosti načisto sa tim, da u ovo vrijeme čitav niz mogućnosti može da izmakne događanju, od kojih uostalom mnoge počivaju na manipulaciji i kontroli u većim okvirima. Ipak, ima područja i koridora u kojima je skakačima u vremenu odbijen pristup, gdje samo vi živite i gdje možete da koristite tu zlatnu priliku za gradnju mosta, koji će možda moći da dopre još dalje nego neka vremenska epoha. Sa vrha vam je jasno da ima još mnogo toga da se promisli. Opustite se na tom putovanju, svjesni da ćete još više pri tome naučiti i mislite na to: što više učite, to više ima da se uči. Budite opušteni, spremni i zahvalni kad snaga života reaguje na vašu darežljivost.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA XI
Bogovi su sklonili svoje stvari na sigurno U knjizi zemlje je onaj odlomak egzistencije u kojem se trenutno nalazite u sklopu linija vremena, označen potrebom za zajedničkim postavljanjem cilja za čovječanstvo, za vizijom, koja ispunjava život smislom i svrhom i radi na tome, da se to sprovede u realnost. Ako ste suviše usmjereni na linearno dešavanje u trećoj dimenziji, onda je moguće da je taj zadatak impozantan. Međutim, kao što je već navedeno, taj pristup do vremena se može ostvariti iz svih pravaca; od naprijed prema nazad , iznutra prema vani i bočno, jer sve počiva na energiji i frekvencijama. Vaša sadašnja civilizacija se nalazi na vremenskoj ravni, koja pulsira jednom sasvim određenom frekvencijom. Dok dijelimo sa vama priče o usponu i padu, vjerovatno ste već više puta razmislili ko ste, kakav ste život vodili, za čime čeznete i šta ste propustili. U idealnom slučaju vidite kako se manifestuje vaš potencijal sa vama svojstvenom posebnošću u tom širokom toku nepredvidivog i kako se ostvaruje njegovo određenje povezano sa svime. Opustite se u svojoj refleksiji o životu u svijesti da sve, što ćete sresti u svom životu ima smisao i svrhu. "A koju .?" pitate možda, ili "Kako mogu da ne vidim nešto, što se nalazi očigledno direktno ispred mene?" Odgovor na to su modulacija frekvencije, namjera i očekivanja u pogledu na realnost. Ispiti u velikom kosmičkom kalendaru se ponavljaju ciklično, a ispiti ste vi, koji stalno iznova radite na tome, da ovladate jednim od najtežih frekvencijskih područja egzistencije: trodimenzionalna realnost. A sada, kad ona ide gore - dole, a haos pleše zemljom, vrijeme je da se usidri vizija koju ste stvorili. Mislite na to: misli su vozilo sa kojim ćete učiti da letite. Sada se možda pitate: "Zašto se, ako se smije pitati, dešava sve ovo?" I opet će neki od vas ovo opovrgnuti i prosvjedovaće : "Ma šta, civilizacija se neće raspasti . Pogledaj: Ja vozim veće auto, imam više novca, mogu sebi više nego ikada prije da priuštim skupi parfem, kožne cipele, džemper od kašmira i putovanja po svijetu!" Da, to je tačno. Neki ljudi, u ovom trenutku sjede takoreći u krilu luksuza. Kada biste otvorili oči i bolje pogledali, tada biste otkrili, da samo malo vas tako živi. Za veliku većinu ljudi u vašem svijetu život je stalna borba u koju ste se upustili. Snaga koja je u vama, data vam je prije vječnosti putem božanskih bića kada su sastavljali strukturu vašeg DNK. Sada morate saznati zašto baš sada toliki posjetioci iz svih nebeskih sfera jure ovamo. Ko su oni? Da li su oni bogovi stvoritelji? Vanzemaljci, stranci i drugi oblici inteligencije pojavljuju se sada u svakoj verziji stvarnosti. Naučićete živjeti sa ovim iskustvom, iako predstava, da bi se drugi oblici inteligencije mogli naprosto svugdje i u svako doba pojaviti, dovodi u pitanje vaš linearni pogled na stvari. Vi naravno tek sada radite na tome da razvijete svoje telepatske sposobnosti. Neki su u međuvremenu veoma dobri u tome, dok drugi prosto ne mogu da zamisle, da i kako tako nešto treba da funkcioniše, a imate tu moć od rođenja. Kad biste je razvili, bili biste razboritiji nego što možete povjerovati da biste mogli biti. Kad biste bili razboritiji, ne bi se moglo lako uticati na vas. Postoji još mnogo toga što se krije od vas, neka veća nauka, a to je: liječiti vašu sposobnost; stvoriti posredstvom vašeg razuma nešto što biste poželjeli; posredstvom duhovne moći slati i primati poruke. Vidjeti slike ili osjećati polje energije, to su sve sposobnosti koje se nalaze u vama. Naučili su vas da vjerujete, da ste u ovom ogromnom univerzumu potpuno sami u velikom hodniku, tako su vas naravno mogli lakše kontrolisati. Jednom izolovani, ne možete vaš svijet porediti ni sa jednim drugim. Da imate mogućnost, otići u posjetu drugim svijetovima i ako bi tada

zaključili, da u tom svijetu upravlja isti bog kao u vašem, možda biste došli na ideju da pogledate, kako postupa Bog u onom svijetu u odnosu na vaš svijet. Ili biste u tom svijetu našli nekog drugog boga, koji vama odgovara i odlučili da njemu dajete prednost. A postojala bi još i mogućnost, da otkrijete da uopšte nema Boga kao takvog, da su, štaviše, svi ljudi i sami bogovi. Kao što je već rečeno nalazite se trenutno u dilemi, u raspadu vaše civilizacije, jer ste vašu slobodu mišljenja, spoznaju i izbor predali drugima. Slom se dešava takođe jer imate strah od vaših vlastitih osjećanja. Spektar vaših osjećanja je širok i moćan, međutim za mnoge među vama su osjećaji teret i sramota. Međutim samo putem vaših osjećaja ste u situaciji da izrazite i pojasnite šta zaista poštujete kao vrijedno. Da biste znali šta želite u svom životu, šta vam je kao čovjeku zaista vrijedno, moraćete "sistem" dovesti u pitanje. Sistem vam dostavlja nagrade onda ako slijedite njegove objave i uputstva: Čim odjekne zvono vi skačete, krećete i igrate igru bez pitanja i komentara za platnu vrećicu, godišnji odmor; prestiž i status, kao što je sistem predvidio. Zbog toga što ovaj tempo slijedite bez pitanja, zabranjujete sami sebi sposobnost slobodnog mišljenja. Kod ispita sa kojim ste sada konfrontirani se sve vrti oko moći; mi ćemo stoga zajedno pregledati neke pozitivne, i neke ne sasvim pozitivne, aspekte moći, jer jedno je jasno: nemože se pobjeći od moći. Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano, je ono što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja. Vaš današnji svijet bruji i zuji od električne energije, čak i ako ste daleko napolju u zelenilu. Vi ste takoreći pritisnuli dugme za uključivanje vašeg svijeta i više ne znate šta je zapravo tišina. Međutim vaš visoki „Sam“ to zna veoma dobro i to je taj visoki „Sam“, o kojem vam govorimo, dok vaše oči čitaju ove redove i pokreću ideje koje vam prenosimo. Jedna energija, koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila moći nad ostalima, izlila se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su povučene i sakrivene iz duhovnog prometa. Porodica svjetlosti se međutim nije zadržala samo na Srednjem Istoku; ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograničen kao što je vama bilo rečeno; čak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja. Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent veći dio svoga znanja; vrlo brzo će stari artefakti iz praistorijskog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedočanstvo. Oni su bili zapravo već otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egipćani, ljudi sa Srednjeg Istoka i čak i Kinezi su dolazili u Ameriku. Morska plovidba u starom dobu je poznavala navigaciju na svjetskim morima. I tako je i porodica svjetlosti dospjela daleko i raznosila svoju poruku okolo u svim pravcima. Svako od vas stvara u svakom momentu vremena jedan svijet sa hiljadama mogućnosti, zavisno od toga, šta hoćete i šta je za vas važno. Iz našeg ugla posmatranja mi prepoznajemo da će vam životno tkanje pomoći da date životu veće značenje, tako da vam pripadne najbolje iz cjeline. ukoliko imate želju da idete višim putem, onim sa najboljim pogledom na stvari, onda vam predlažemo da putujete sa ljubavlju u prtljažniku, ljubavlju koja može da izraste samo iz vas samih.

Prije mnogo vremena je izmjenjen vaš genetski plan strukture po određenim uputstvima, a vaša biološka komponenta je tako aranžirana, da odgovarate određenim modelima ponašanja. Prije stotine hiljada godina vi ste bili predmet eksperimenata. Bilo kada ćete se možda pitati: "Ko su ova bića stvoritelji?" I onaj dio istorije ćemo ovdje još pokriti. Još jednom za podsjećanje: Priča, koju mi pričamo, je priča koja se razvija u vama samima, isto tako kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima. Čini se da u vašim istorijskim zabilješkama nebo ima posebno značenje. Svi zapisi su puni izvještaja o tome, šta je sa neba dolazilo dolje na zemlju i koja kretanja i aktivnosti su se odvijala na nebu. Kao što je već rečeno niko nije dospio mnogo daleko, niti je imao mogućnost da sazna šta se dešavalo u velikoj daljini. Veliki zabavni program se svake noći održavao na nebeskom platnu. Oni koji su željeli da tumače znakove i aktivnosti neba, zauzimali su poziciju posrednika između stelarnog roditeljstva i zemaljske djece. A ukoliko otkrijete da u tom tadašnjem trenutku niste živjeli, onda ste možda u duhu pronjuškali biblioteke vremena u kojima je sve zabilježeno i u kojima sve istovremeno egzistira; gdje se otvaraju zavjese da bi se oslobodio pogled na platno vašeg duha na kojem vam se slikovito kao na video filmu pokazuje šta se desilo, tako da možete spoznati ko ste i šta ste. Vaš svijet će vam se možda ponekad pojaviti zagonetan. Možda imate osjećaj da ima mnogo toga da se usvoji, da se povremeno pitate: "Kako mogu cjelini oduzeti smisao?" Vi možete. Vi ćete. Vi morate. Vi ste ovdje da biste otvorili stranu oblast i opažali neimenovane prilike. Ako tako činite moći ćete otkriti jednu od vaših najizraženijih sposobnosti. Bogovi dakle nisu zaista ponovo otišli dalje, oni jednostavno malo drijemaju. Vrijeme je za njih nešto drugo nego što je za vas, i čini se kao da su vas bogovi zaboravili, ali to ipak nije slučaj. Oni su ovdje i to je razlog zašto se vi sada morate probuditi. Vi se morate pitati: Ko su ti bogovi? Ko ili šta su te nevidljive sile? Ko je porodica svjetlosti? Ko je porodica tame? Ko su bogovi te porodice? A ko su bogovi porodice svjetlosti? Ko su boginje? A ko sam ja u tom cijelom procesu. Otvorite se duhovno za ono što ćemo vam reći, jer mi se usmjeravamo na biblioteku znanja u vama samima. Ovo je ista biblioteka znanja kao i ona, koju označavamo kao knjigu zemlje, jedan bogat i višeslojan model žive istorije. Jedna od najizrazitijih tema za vas danas je pitanje kako se vi sami identifikujete. Da li ćete vi sve što pročitate u vašim knjigama i novinama, što vidite na video snimcima i na internetu, uzeti zdravo za gotovo? Da bi se dobilo najbolje iskustvo, najveća vjerovatnoća i najoriginalnija kreacija, morate sami dati udio kao doprinos, jer mi to ne možemo učiniti za vas. Ovo sada je jedna faza poravnanja i povezivanja vaših vizija i odluka za budućnost, a to je takođe potrebno kod gradnje i prelaska mosta u vašoj vremenskoj ravni. Za vrijeme dok se krećete naprijed, dozvolite sebi jasnu definiciju budućnosti uz pomoć vizija za koje vas inspirišemo. Vaš um voli stvarima davati nazive, kompletno sa etiketom i po određenom redosljedu. Vaši preci su drugačije koristili svoj um, oni su bili mnogo bolje pripremljeni za životne faze. Vaši preci su imali drugačiji odnos prema vremenu. Nisu se precizno pripremali za olujno vrijeme nego su živjeli u trenutku, jer u trenutku im je vrijeme nudilo sva bogatstva, i upravo tada im je vrijeme otvorilo stranice knjige Zemlje njihovih predaka i uopšteno života. Ono što su mislili i u šta su vjerovali, bio je plod tradicije prenesene od usta do usta, razmjenom priča, bliskošću sa zemljom i dubokom duhovnom blizinom. Oni su razvili svoje sposobnosti prema uslovima života.Vi danas živite u svijetu, gdje ne želite, a kamo li da morate shvatiti šta se oko vas događa.Vi ste sami sebi uskratili moć razmišljanja i ne

znate kako je razmišljanje uopšte počelo. Razmotrite da se svako biće koje je ikada živjelo na zemlji, vremenom kretalo naprijed i na genetskoj liniji ostavljalo svoje tragove. Znanje i genetika su kroz ljude date drugim generacijama. Svako iskustvo svakog od vas je zabilježeno u vašoj jedinstvenoj biološkoj strukturi zvanoj ljudsko tijelo, jedno čudo, koje ni jedan od vaših kompjutera nemože da dostigne. Kao što je već rečeno, istina je da niste u stanju da konstruišete mašinu koja je mnogo dragocjenija. Sve od vas stvoreno je samo odraz vaše veličanstvenosti i sama činjenica da to razumijete je dragocijena. Putovanje od tame prema svjetlosti je nepredvidivo, zbog toga se i tu nalazi tako mnogo bića. Vaša tačka zadržavanja je kao gnijezdo, jedan dom jasnih namjera, kao kilometrima debela zlatna žila, jedan fenomen, koji bi vas doveo do toga, da nanovo promislite o istinskoj vrijednosti zlata. Šta bi bilo kad bi jedna takva zlatna žila egzistirala neko vrijeme, a onda počinje da se polako isparava. Kako bi postupao čovjek sa zlatnom žilom promjera 100 kilometara, koja se pruža duž cijele Južne Amerike. Da li bi zlato i tada bilo tako dragocjeno? Da li biste, kad biste mogli, ostali da sjedite na zlatu, ili biste postavili zaštitnu ogradu oko svog nalazišta, da bi sve ostalo u tajnosti? U neotkrivenim pričama o zemlji ove tajne su zapisane, kao i u vašoj krvi, vi ste već mnogo puta nailazili na reinkarnacije na zemlji i njihove zabilješke, te zabilješke, ta biblioteka knjiga čak se nalaze u atmosferi. Isti oblik atmosfere koja vas u drži u formi u obliku energije i inteligencije se koristi u svrhu komunikacije zato što može da zadržava informacije. U stvarnosti oko vas je sve energija koja priču o tome sadrži u sebi, šta ste vi, a vi se nalazite u stalnoj razmjeni vaših molekula i vaše okoline. Svaki put kada izdahnete predajete jedan dio vas, a kada udahnete dodajete nešto novo.Vi živite u svijetu vizuelne podudarnosti, koju kao tjelesna bića iznova i iznova igrate iste scenarije. Vi ne postavljate pitanje da li postoje drugi načini razmišljanja ili življenja. Vi ste tako bogati neotvorenim potencijalom, da su vas određena bića dugo i svjesno davili, tako da niste mogli biti jedno sa onim što jeste. Oni vas koriste bez vašeg saznanja, zbog vašeg nerazmišljanja kao i zbog vaše poslušnosti, uvijek biti na vrijeme na mjestu, umrijeti i općenito raditi ono što vam se kaže. Naša priča će vam imati smisao kada razumijete, zašto ovamo dolazite, koliko dugo već traju lekcije i u kojem se godišnjem dobu odrastanja sada nalazite. Kroz vremenska doba kroče lekcije za sadašnje civilizacije, one donose sa sobom nužne prilike, pored određenih postavljenih ciljeva da bi se skupila određena iskustva. Svaka vremenska epoha ima svoje uspone i padove. Ne možemo jednu vremensku epohu hvaliti a drugu potcjenivati, svaka je imala svoju određenu svrhu. Ali prelazna epoha je imala ogromnu svrhu i značenje, važno je da razumijete sa čime se suočavate. Kao ljudi vi rođenjem dolazite u život i život upoznajete sa svojim roditeljima. Vas se iz mnogih razloga vuče vašim krvnim srodnicima. Ponekad ste u prethodnim životima bili u srodstvu s tim ljudima, u drugo vrijeme možda slijedite duše, sa kojima se osjećate duboko povezanim. Kada biste se mogli vratiti vašem nastanku, vidjeli biste se kako sretno skačete od jedne grančice, od jedne krvne linije ka drugoj. Ovdje i sada vas procjenjuju moći zemlje, koja krv teče kroz vaše vene. Jedna od najvećih tajni kako ste došli do svog načina razmišljanja, sastoji se u tome da razumijevanje van vašeg vremena u kojem živite, da postoje još ostala bića, ali u drugim dimenzijama, a koji vas redovno posjećuju. Oni smatraju da je čovjek dio nebeskih principa, kao biološki eksperiment, koga mogu posjetiti. Mi, kao što smo već spomenuli nazivamo vašu zemlju biblioteka zemlja, jedno mjesto gdje su bića stvorena genetski i liče na boga, bića koja se tada puštaju da uče svoje lekcije i uče tok energije kroz 4 godišnja doba. Odakle potiče taj tok? Ta energija se skuplja kroz vaše hemisfere, slično kao i kod sunca.

Razmislite malo o ovome: Šta biste radili bez sunca? Odakle bi dolazila vaša hrana, odakle vaše ideje? Da, ideje se uistinu predaju kroz svjetlost. Odnos svjetla i mraka i tačan razmak sa kojem se podsvješću daje do znanja zašto vi gledate kao realnost. U ovom konceptu leži ključ razumijevanja, kao sistemi u podsvijesti, što su organizovani kako i koliko tačno, univerzum, galaksije i zvijezdani sistemi. Vi ste izmislili igre na osnovu vaše realnosti, prodajete ih u trgovinama i sami sebe zabavljate. Sve je povezano jedno s drugim, i ako vam knjigu zemlje pokažemo na taj način, dozvolite sebi da fundament, na kojem je izgrađeno vaše carstvo, prepoznate: niti od zlata, svjetla i tame, koje su povezane jedne sa drugima. Vizija koju ste formirali je rezultat jednog razumijevanja, da je moć energija, a da je energija vaš alat za život svjestan odgovornosti u sljedećoj vremenskoj epohi. Kada govorimo o knjizi koja nam daje uvid u vrijeme, onda je naša namjera da vaš vremenski osjećaj ponovo proširimo, tako da iz razvoja vašeg razumijevanja dobijete ključ za dekodiranje vašeg ćelijskog mozga. Svaka vremenska epoha je imala dodir sa nebeskim i često je taj kontakt cijenjen i razumijevan, on je smatran kao bitan dio sistema vjerovanja tih civilizacija. Svaka vremenska epoha je imala svoje načine postupanja, što se tiče dijela nadprirodnog. Svako se bori da dobije kontrolu, svi su zabrinuti ko će pobijediti. Hoćete li kao ljudska rasa sa vašom naslijeđenom čarolijom moći nastupati, tako što ćete razumjeti lekcije, koje su sadržane u knjizi zemlje? Mi se krećemo u vaš vremenski let, da bismo sa vama podijelili lekcije koje smo već razumjeli sa vama: da se realnost reflektira, da ratovi vode ratovima, da ljubav vodi do još ljubavi, da je skrivanje energije zloupotreba moći, koja prouzrokuje rastanak i da je rastanak proizvod bolesti. Ne možete živjeti odsječeni od svega, tako da se morate nekako spojiti. Svaki prelazak iz jedne vremenske epohe u drugu mora da stvori energijski most, da bi mogli dijeliti punoću prethodne sa poslednjom vremenskom epohom. Vrhunci datih vremenskih epoha su karakterisani kroz određene događaje. Sada se možda pitate, jer ste već na takvoj prelaznoj tački, šta će ovdje biti značajni događaj? Bogovi su dobili nove nazive, njihova nekada dobra djela su izmijenjena i dovedena sa atributima đavola, zla i straha. Strah je tjerao ljubav. I taj tok se ponavljao i ponavljao.Vi zaboravljate ljubav. Spomenuti „Menadžment“ duha se pojavio da bi mogao da sprovodi silu nad dušama, duhovima i energijama ljudi, a cjelokupno intuitivno razmišljanje sa punim kapacitetom mozga je ustuknulo pred čisto intelektualnom aktivnosti razuma lijeve polovine mozga. Kroz posljednih 2000 godina ste polako ali sigurno predali vašu moć, ali tek tada, kada ste drugima dozvolili da vam govore šta da vjerujete, i samim time što je vaša duhovna veza mogla biti uspostavljena i sačuvana, dakle samo zaobilaznim putem. Religiozne ideje i shvatanja su bile prisvojene od strane države. Glas o paganskom nasljeđu, boginje ženskog principa, više nije važio. Tada prije 2000 godina, kada je sve ovo počelo, bilo je još mnogo prilika za ljubav. Svako mora doći do svojih zaključaka. Molim vas sjetite se prethodnih lekcija, da ste vi vaše mogućnosti razmišljanja predali u ruke drugih bića i da ste zaboravili da mislite za sebe same. Vi živite u momentu, u parcelama, pratite kalendare i vjerujete da je protekli momenat neponovljiv; vi praktično sami sebe brišete pokušavajući sve brže i brže da uđete u beznačajnu budućnost. Porodica svjetlosti je svjesna da je čovječanstvo u trci za promjenama i da svi morate biti dio tog eksperimenta, u kojem sami sebe mijenjate. Svi među vama koji su otvoreni prema novim idejama i koji usvajaju našu poruku: Mislite na to da

nema potrebe za pokajanjima ili pridikama. Budite samo sigurni u vašem najdubljem ubjeđenju u to da ćete sad svi biti odneseni na talasu promjene. Budite budni i oprezni, donosite svoje odluke, budite sigurni, to što znate, to što hoćete, ne zaboravite što želite i budite otvoreni za velike misterije i ne zaboravite da svejedno koliko znate, da to obuhvata samo nekoliko stranica u knjizi egzistencije. U proteklim vijekovima tu se mnogo toga odvijalo, tako da se te zemlje ne mogu posjetiti. Ta oblast je u razvoju ljudske svijesti imala ključnu ulogu, tu su bogovi igrali igre i sprovodili svoje eksperimente.Vi se danas još uvijek nalazite "pod prismotrom", da bi se istražilo kako stvarate vašu realnost. Da li ćete se sami uništiti, da li ćete stvoriti novi svijet, pa, šta li će biti? Da li ćete koristiti vaša finija zapažanja ili živjeti dalje u jednom svijetu nemara u kojem vi sve šta vam se ispriča, poslušno kao pravilno prihvatate? Vi ste predmet posmatranja i studija i dalje od vremena. I pošto se vi uvijek nanovo reinkarnišete (nanovo se rađate), vi se i sami razmnožavate, dok se na spomenutom procesu ne upetljate sami. Molili smo vas već više puta da razmotrite, kako ste dospjeli do vašeg načina razmišljanja. Možda sada već sumnjate u to šta ste u učili školi, šta su vam savjetovali da je važno. Tu postoji izazov u tome, da nanovo otkrijete istoriju, onako kako je vi znate, i vidite život iz ugla široke perspektive. Koristite vašu ćelijsku memoriju, zvukove i glasove života i samu zemlju, da bi vas oživjelo. Izađite iz ograničenog prostora bogova unutra, u vaše sopstvene prostore. Izvucite opet mišljenje i onda se odlučite, da vjerujete u ono, u šta želite vjerovati. To zahtijeva hrabrosti, ali vi niste u tome sami. Na mostu, iz jednog vremenskog doba u drugo vlada uvijek jako živahno kretanje. Sa promjenom elektromagnetskih snaga, postaje slabije i magnetno polje zemlje; fizičke i centralne strukture više nisu stabilne na mjestu i položaju. Kada magnetno polje postane slabije, zavlada haos. Vjerujte svom biloškom biću i u to, da su sunce, zvijezde, komete, vjetar i voda, vatra, vazduh i eter isto tako kodirani i svjesno planirani, kao sjeme biljke i vaše DNK. Hoće li danas oni među vama, koji izražavaju istinu, i nju na isto takav način da prilagode novom poretku zemlje? Rani hrišćani su bili nesložni; bili su daleko odvojeni od ujedinjenja njihovih učenja. Neki su mislili, da ima više nego jedan bog, drugi su vjerovali u samo jednoga. Mi kažemo: Ako ima jedan bog, to je onda ljubav. Ljubav se može predstaviti lično na više raznih načina. Veličina i inteligencija ljubavi, koju vi nazivate Stvoriteljem, prihvaća sve. Ona osuđuje ono, što vi nazivate bogovima i boginjama, nikako, isto nestvaranje i uništavanje života, jer ljubav sama je Stvoritelj, a temelji se u beskrajnom krugu postojanja i prolaženja. Gledano sa jedne više osmatračnice, sve je snabdjeveno jednom neprekidnom inteligencijom, i ništa neće biti stvarno uništeno. Dok vi sebe sami promišljate, mislite, molim vas, i na zemlju i na njena današnja uništavanja. Vaša biosfera, vaš fizis, vaša priroda, polja, njive i bašte su u opasnosti. Mjesta, na kojima su se inače igrala djeca, obale, kojima su oni trčkarali, stabla, pod kojima su pratili tok oblaka na nebu, sve to teče u nepoznato. Životinje, kao vjeverice i ptice, su nekada bile dobrodošle; sada ih povezujemo sa strahom i prenosiocima bolesti, zato što su najednom navodno prljave. Iako su mogli, crkva i stari autoriteti još da diktiraju ljudima, kako bi da predstave raj, vjeru u jednu zemlju izolovanu, beznačajnu, napunjenu strahom, sa čije ploče možeš da padneš u prostrana polja đavola, ako se previše primakneš ivici, tu vjeru nisu dalje više mogli da podržavaju i šire. Time je data mogućnost, da izgrade novi most u slobodu. Ali jesu li ga izgradili? U to vrijeme su još uvijek spaljivali vještice, zato što su pričale sa biljkama, koristile čarobne riječi i uopšte što su postavljale svoju snagu volje i svoje namjere, da bi stvarnost prilagodile svojim zahtjevima. Ne samo vještice, nego su isto i starci znali puno toga oko tijela. Crkva i vlasti su htjeli da suzbiju ta

učenja. Posljedica su bili ljudi, koji se nisu više bavili održavanjem tijela i koji su bili puni straha, da je bilo čudo, da su se uopšte umnožavali. Bogovi posjeduju interesantna postrojenja i sposobnosti. Vaši preci su stajali sa njima u telepatskoj vezi, jer su koristili cijeli mozak, bili su se uklopili u život sastavljen od ciklusa i bili su u stanju da kontrolišu, energije, koje su postojale oko njihovih tijela. Na početku ribljeg doba je počela paraliza mišljenja, koje je ljudska iskustva ekstremno počvrstila i dovela do sve jačih razdvajanja. Zadnjih 500 godina se uzdigla ideja, da ste samo materijalna, mehanička bića. Dekart i Darvin su postavili temelj za jedan svijet razlikovanja, u tome da su oni život izolovali, podijelili i definisali značajno najviše u vezi sa samim sobom, kao čudo besmislenosti i uzaludnosti. Razdvajanje i beznačajnost su se masovno prodali i to ne samo u pogledu na bogove, nego i u pogledu na prirodu. Rezultat je bila apsolutna kontrola mišljenja. Slično se desilo na cijeloj planeti. Povjerenje će u svakom momentu dobiti podršku u vašoj viziji porasta i vaše nove predstave kako je svijet mogao biti stvoren, dobiti novi prostor da se razmahnu. Ova vizija je neophodna hitno. Ona uključuje sve ljude, bilo stare ili mlade, svejedno koje su boje kože ili koje su rase. Hoćemo da vas još jednom pozovemo, da sebe sami promislite i da koristite vašu duhovnu snagu, da dobijete pristup u vama postojećim bogatstvima i onima vaših predaka. Pogledajte se, šta ste oko sebe stvorili i neka vam je jasno, da to ima veći značaj nego što vi mislite. Most za 21.vijek će biti stvoren u vašem duhu. Ona većina pitanja uz to je: Čiji duh, čije je to misljenje? Ko vlada vašim duhom? Ko se bori oko vaseg duha? Koliko je još debeo veo, koji je okačen preko činjenice kontrole duha? Promislite to, dok mi istražujemo dalje tajne naših porodica, isto to o sopstvenom tijelu, koji će sa čistom snagom volje da učini čuda. A takođe ćemo da riješimo i jedan veliki dio tajne o vašoj krvi, vašoj seksualnosti, o liječenju, stvaranju i životu uopšte. Život znači biti, a biti znači znati da ste spojeni. I tačno to je ono, što ćete prenijeti preko tog mosta: koncept života usmjeren ka jednom značajnom cilju i sa svime spojenom svijetu. U knjizi zemlje postoje takozvani ključni vremenski momenti, prema kojima se uvijek moraju graditi mostovi, koji spajaju doba koja se smjenjuju. Na tačno takvoj jednoj tački vi se sada momentalno nalazite i kroz to, da razumijete vaše tijelo i vašu biološku strukturu, dospjet ćete do istih tačaka gledišta i načina posmatranja kao i mi. Već smo vas uputili na vaše pretke i njihove izazove i trud. Mi smatramo za važno, da se bavite vašim porijeklom, dok saznate više o vašem pravom identitetu i vašim vrijednostima. Potencijal za vaš unutrašnji razvoj leži u oblikovanju baza iskustava vašeg porijekla. Držite dakle vaše životne vizije za sebe, kao i čitav svijet: porodica i zajednica sa kojom želite da se sastanete. Pošaljite tu sliku prema unutra i prema vani, u svijesti da se pojavljuju svuda, da vibriraju sa zemljom, kao i dalje od zemlje. Nikakva tehnologija neće moći da zamijeni ovaj proces, jednostavno jer nema nikakva tehnologija, koja je bliska jedinstvenosti vašeg spiritualno biološkog bića. Verujte dakle u proces dragi prijatelji i dozvoite mu da se razmaše. Osjećajte se povezani i izdignite zajednicu, na koju vi kao ljudski rod konačno možete biti ponosni.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA XII
Prastvoritelji nadmašuju Mi vas pozivamo kao avanturiste i istraživače carstva misterija i znanja da se sami nađete u dubinama neistraženih blaga starine. Opustite se i osigurajte svoj vlastiti identitet, zatim slijedite riječi i vibracije energija, koje mi dijelimo sa vama, za vrijeme dok vam obznanjujemo svrhu ove cijele priče. Istina je jedan veoma važan elemenat u životu, zavisan od opažanja, mjesta i gledišta. Kako vi shvatae naše priče, to je vaša stvar. U mnogom pogledu naše priče i lekcije se odnose zapravo na nas same; mi smo se predstavili kao putnici i pripovjedači priča i pozvali vas, da nas pratite na putovanju, jer kao što smo učili: jedno privlači drugo isto. Vi u ovom času zaključujete mnoge faze vaših iskustava. Možda imate želju da se povučete, da biste mogli u miru da ocijenite ono što se nalazi pred vama. Mi smo vam govorili kao Plejadanski putnici u vremenu i preci; mi smo uzeli u pomoć knjigu zemlje, da bismo vam pomogli, da sebe same lokalizujete i da se u nekoj mjeri pripremite za neobične događaje, koji se najavljuju za čovječanstvo. Mi smo zajedno bacili pogled na odlomke vaše istorije i prbližili smo vam putem knjige zemlje značaj vašeg povezivanja sa precima, čija životna iskustva čine knjigu. U jednom velikom vremenskom prostoru zemaljske mase su se pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup. Njima je bilo poznato, da je moguće da se dese neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi i da je skoro nemoguće, da pravite planove za neke moguće slučajeve. Ako se bavite studiranjem pripovijedanja vašeg svijeta, u opštem smislu nedostaje vam konkretno iskustvo za to: vi ne čitate samo o tome, i većim dijelom niste sigurni koje su priče istinite, a koje su izmišljene, koje su takoreći oficijelne, a koje su neoficijelne. Da li vi možete da razumijete integritet pojedinačne kapi vode u jednoj velikoj rijeci? Ona se razvija u rijeci ali ipak ostaje uvijek ona sama. Ako je ona dio cjeline, da li se onda ta kap može opet pronaći na bilo kojem mjestu velike rijeke? Mi hoćemo da pustite da vam fantazija teče, da biste razumjeli fenomen holograma, koji, iako samo dio tog cijelog, ipak cijelu informaciju nosi u sebi. Zamislite jedno biće, koje je tako inteligentno, živo i otisnuto, da je svugdje istovremeno. U svojoj posebnosti ono je čisto i reaguje na svaki drugi aspekt svoga Ja. To je jedno biće, koje zrači željom za znanjem i oblikovanjem, koje mu omogućava, da se sa svima sjedini i da se sa njime sjedinjuju. Upoznajte taj ples energija. Vaš zadatak je, da zračite ljubav i to toliko jako, kako samo možete. Volite vaše prijatelje i vas same, ponašajte se uzdignuto, njegujte harmoniju, čuvajte mir. To bi samo po sebi već bio veliki dobitak, jedan, koji mnogi vaši preci nikada nisu bili sposobni da ostvare. Neki od njih su položili test i ostvarili ono, što biste vi nazvali utopijom. Gdje je dom utopije? Da li bi se moglo pronaći u zemaljskom toku našeg, nama poznatog doba? Da li je uopšte moguće da

nešto kao utopija postane stvarnost? Ili, da li bi jednostavno kroz samog sebe stala na ravan, kada se frekvencija talasa podigne dovoljno visoko? Ali, da bismo dospjeli do još dubljeg razumijevanja spojeva, potrebno je, da u duši idete još dalje vremenski unazad. Zašto su vaši preci uopšte na taj način mjerili i označavali vrijeme? Šta je to bilo, šta je njihovom unutrašnjem biću iskočilo i pomoglo zemlji da svim snagama dođe u ravnotežu? Da li je mogla da bude ravnoteža između logičnog mišljenja i intuitivnog ja, koju vi sada pod hitno morate da uspostavite, dok ulazite u 21.vijek? Vaši preci su živjeli još prije računanja vremena kalendarom i onih malobrojnih epoha, koje smo ovdje spomenuli. Postoji u stvari visoka potreba da se naša kolektivna svijest temeljito izmijeni, prije nego što smo se mogli kvalifikovati za lektiru knjige zemlje, jer kao što je rečeno: "Studirati knjigu je isto što i živjeti je. "Kako se može to desiti?" pitate se vjerovatno. U sadašnje vrijeme je dobro o tome razmišljati. Mnogi vas u suštini samo vide kao zeke ili miševe za pokuse u laboratorijama; objekat studija određenih promjena i modifikacija. To baš i ne zvuči jako ohrabrujuće, ili? Ali, tu su još i oni koji vas u najboljim namjerama posmatraju, hoće da vas vide kako se razvijate i prihvataju vas takve, kakvi ste. Onda opet drugi vas vide kao djecu, kojima treba roditeljska podrška; oni su tu, da vam stvarno pomognu, ne da vas kazne. Žele da vam pomognu sa zadovoljstvom da naučite potrebne lekcije, kao što bi to ljubazni roditelji uradili. Oni su kao roditelji, kojima je važno, da pruže svojoj djeci dovoljno vremena, da su u direktnoj razmjeni sa djecom, kao što su to bili stari, umjesto da ih, kao današnji roditelji, prepuste "učenju" televizora i drugim tele "učiteljima". Kada jednom prepoznate vrijednost vašeg biološkog bića, moći ćete isto tako da primijetite, da u vama boravi isto jedno lijepo duhovno biće, koje je vrednije nego sve ostalo, što biste ikad mogli da stvorite, duh koji se ne može platiti, plamen svjetla, kao dragulj, sličan smaragdu ili dijamantu, sa mnogo svjetlucajućih faseta, da mu u rastu pomaže već i samo gledanje. To je od neprocjenjive vrijednosti. I opet vam izmakne ta svijest o vašoj vrijednsoti, ili je odbijate, ili odvratite: "Ali to uopšte ne piše o nama u istorijskim u knjigama; dakle samo nam pokažite ." Ili možda vjerujete da hoćemo da vas poškakljamo po trbuhu i da vam laskamo. Čovjek je neprocjenjivo vrijedan? Dakako! Upravo je tako! Realnost je kao ogledalo. Stvoritelj boravi u svim stvarima. On se pruža preko svega stvorenog, preko svega što je bilo i što će biti . Ova bezgraničnost je jedno jedinstveno polje ljubavi. Ako možete i vi to da osjetite, moći ćete da opušteno živite svoj život. Ako na temelju ovoga unapređujete svoj razvoj, i živite svaki dan prema ovim principima, moći ćete istinski da zahtijevate i koristite nasljeđe vaše neprocjenjive vrijednosti. Nemojte da napravite grešku da vjerujete da će se sve uraditi za vas. Jedan od hrabrih aspekata kreativne snage je, da sebi dozvolite, da se tako razvijate, kao što mislite da je ispravno, da se osjećate povezano ili razdvojeno, onako kako želite da saznate. Ta kreativna snaga ste vi. Jedno inteligentno biološko biće, koje sebi traži prostore i vrijeme, u kojem hoće da skuplja iskustva. Ako zaista želite da dobijete odgovor, onda se postavite pred lekcije, koje život postavlja pred vas, u vjerovanju da jasna namjera proizvodi frekvencije, koje vas kvalifikuju za to, da još više saznate o cjelini. U vašem nastojanju da saznate više, pokušavate zapravo da se povežete sa stvoriteljem, čije misterije nisu nigdje zapisane; a ipak svi putevi vode čini se do stvoritelja, iako on, kao što je već rečeno nema nikakvu adresu. Na bilo kojoj od tačaka ste mogli i vi prestati da egzistirate, međutim ponekad nauče kolektivne energije utopijskih civilizacija da savladaju svoje frekvencije, da su u stanju da sve više integrišu energije koje dotiču izvana.

U ovom procesu se može sa vaše tačke gledišta pomisliti da oni zaista nestaju. Oni su u stanju da svoje vibracije suosjećanja i tolerancije povise u jednu tačku, u kojoj mogu prepoznati perfekciju koja boravi u svjetlu i u tami. Oni se sigurno ne bi penjali do tačke, prema vašim shvatanjima, koja još nije potpuno na svjetlu, međutim oni su tzv. tamnu stranu integrisali u sebe i pri tome hoće da transformišu tu tamu. Oni drže otvorenim vrata spasa za tamne energije i one se tako pojavljuju da se podvrgnu procesu transformacije. Zar to nije interesantan koncept? Stvoritelj je pokretač svih vremena, neistraženi duh, za momenta ovdje, a onda ponovo negje drugdje, upravo iza ugla, ili na putu prema sljedećem gradu, ili upravo na drugoj strani brda. Na zemlji je sada potrebno da konačno spasenje odnese pobjedu. U vama stoji potencijal da dostignete vibracije ljubavi i da ih odašiljate . Ovo će promijeniti sve; egzistencija će se dovesti do jedinstvene cjeline i služiti kao ogledalo velikog stvoritelja. To je vaš sadašnji potencijal. Ako svaki od vas pošalje talas misli inteligentnog stvaranja iz zemaljskog energetskog polja u ukupnu egzistenciju, onda će biti osjetna razlika prema sadašnjoj situaciji. Dajte svakome i svemu na znanje da ljubav ovdje ima šansu i da ste vi na to istinski ponosni. Ako vi kao čovječanstvo jednom budete ujedinjeni, vrata će se otvoriti tako da možete ići u susret vašim ostalim pripadnicima porodice kao ravnopravni članovi; ako se vaša veza jednom uspostavi, laži i prevare nemaju više nikakvu šansu. Molimo vas : zgrabite ovu priliku uđite u vaš vlastiti duh i položite u unutrašnjosti vašeg bića sjeme novih mogućnosti na polju slobodnog izbora. Izaberite za sebe same mogućnost da kao bića budete neprocjenjivo vrijedni, stanje u kojem spoznajete egzistenciju, potpuni mir, opuštanje i nadu, na osnovu svog dubokog znanja. Ako se nalazite u rezonanciji sa ljubavi, nadređeni cilj plana i njegovog djelimičnog aspekta će biti veoma brzo jasan onda ćete takođe osjetiti kako tama pomaže svjetlosti i njegovim inspiracijama. Ona oslikava svoje obrise i daje im oblik i definiciju. Mi želimo da shvatite priliku koju ste stvorili za vas same. Zamislite da ste umjetnik, kojemu su na raspolaganje stavljeni alati stvoritelja. Ako hoćete sada bilo šta da znate, izuzmite ovu sliku i zamislite kako puštate energiju da teče duž ove ležeće osmice; zatim pogledajte sami sebe na tački presjeka osmice , postavite pitanje, koncentrišite se i pustite da vam dođe odgovor. To jedna stara tehnika iz knjige zemlje koju su koristili još vaši preci. Oni su uspostavljali balans između lijeve i desne polovine mozga, a zatim su koncentrisali svoju pažnju na područje, koje vi označavate kao treće oko. Koristite snagu vaše životne iskre za imaginaciju i kreaciju i mislite na to, da su vaši preci ustvari putem svojih gena sa vama u komunikaciji. Ova i još neke druge skrivene misterije su stvarale temelj za mnoga tajna društva, jer tajne se mogu održavati samo onoliko dugo, koliko nadčulna snaga čovjeka to dopusti. Imajte suosjećanja sa vašim precima posljednjih milenijuma čije tadašnje predanje može postati kroz strah sada novo oružje i vaš štit. I da se kaže još jedanput: test svih vremenskih epoha je bio i uvijek je, dali širite oko vas vibracije straha ili vibracije ljubavi. Možda ćete se vi jednog dana priključiti nekoj utopiji, nekom mjestu u duhu, koje se može dostići samo jednom određenom frekvencijom. Nijedan takav skakač u vremenu sa još tako preciznim vremenskim koordinatama nije još nikada mogao prodrijeti u jednu utopijsku vremensku liniju. Vašim riječima moglo bi se reći da su te linije tajne i da odgovaraju određenoj vibraciji. Za vas je važno da razumijete taj koncept, jer za neko vrijeme ćete moći proizvesti na zemlji vibracije ove frekvencije. Pronađite šta imate zajedničko sa ostalima i učite da se ujedinite idući u tom pravcu. Onda ćete vrlo brzo i primijetiti da ono što se čini da vas tiraniše iznutra i iz vana, nije ništa drugo

nego test. Koje vibracije vi proizvodite? Ko ćete vi biti? A kad jednom naučite da proizvodite vibracije ljubavi da ih očuvate i da sami sebe time opskrbljujete: Da li ćete to dijeliti sa drugima? Ili ćete to ponovo voditi kao tajne zabilješke u vašim knjigama i sve sakriti, kao što su to već činili neki od vaših predaka? Ako sada ustuknete jedan korak unazad i izvršite ponovnu ocjenu vašeg viđenja svijeta, vas samih i kosmičkih odnosa, šta to sve znači za vas? Možete li izmjeriti vrijednost života. Mi vas to pitamo kao rođaci i pratioci na vašem putovanju. Oduvijek je bilo takvih koji su mogli da koriste svoj duh da utiču na elektromagnetne energije a time i na vrijeme. Odakle imaju takva bića svoje ideje? Sada pomislite: nevidljivo vas svuda okružuje. Multidimenzionalna bića se nalaze među vama u vašem svijetu. Takođe i kada se učini da su bogovi otišli, ili da drijemaju, oni ipak igraju sa vama igru "potraži me". U toku vremena ljudi su posmatrali svoje nadčulno nasljeđe sa strahom i gubili polako prirodnu telepatsku žicu sa svojim bogovima. Ovaj procjep možete sada prevazići slično kao kod vaših polovina mozga. Rezultat će biti potpun osjećaj i potpuno živjeti, što vam daje opet mogućnost da komunicirate sa vašim stvoriteljima, vama istim, svojim prijateljima i svojom porodicom a istovremeno da isključite "signale ometanja,", koji vas zbunjuju i treba da spriječe vaše buđenje, tako da dospijevate do pune živosti i spoznaje te svoje neprocjenjive vrijednosti. To je istina. To je velika borba o kojoj je već jednom bilo riječi, borba za duše , duhove i tijela čovječanstva, jer vaše jezgro bića djeluje na mnoga bića krajnje privlačno. Držati vas u stanju neznanja, posebno u linearnosti, vas prisiljava da proizvodite vibracije straha, umjesto vlastitih svojevrsnih životnih vibracija ljubavi, na osnovu vašeg biološkog nasljeđa. Ljubav ne nalazi inače nigdje tako lako oslonac kao unutar vas samih, jer vi ste dio biblioteke, najneobičniji i najvredniji eksperiment. Vaš najljepši čas ostaje prepušten vama; on će biti obilježen posebnom jedinstvenošću. Ovdje i sada imate priliku; da oslušnete dublje u vama, da istražite tajne u vašim ćelijama. Počnite da vjerujete vašem stomaku. Zamislite da je to mjesto sa kojeg osjeća vaš intuitivni sam. Morate učiti da kako mozak u lobanji, tako i stomačni mozak koristite kao centar za osjećaj, kojim osjećate vanjski svijet i sa njim stupate u kontakt. Ovo je ključ za proizvodnju vibracija ljubavi. Ako odbijate biti iskreni prema samom sebi i da se ophodite iskreno sa jednostavnim stvarima života, kako ćete onda istaći ljubav? Vi biste proizveli odbijanje jer ono što činite i radite bi bile dvije različite stvari. Razumljivo? Ako stvari, koje se pojavljuju u vašem centru za osjećaje nazovete imenom i sa njima se ophodite otvoreno, uvijek se možete pozvati na ljubav, tako što ćete činjenicama gledati u oči. Upravo to je bio jedan od izazova za vaše pretke u njihovom ophođenju sa bogovima. I kao što je već rečeno skoro uvijek je u prošlosti biran put straha, žrtve, krvavog ubijanja, sile i ugnjetavanja. Sa gradnjom mosta u 21. vijek neposredno se povećava vaša frekvencija. Prizovite znanje vaših predaka; vaša krvna linija je bogata najrazličitijim spoznajama o vama samima. Gledajte vaše pretke kao kolege i prijatelje. Mnoga multidimenzionalna bića se pojavljuju ovdje, neki kao prijatelji, drugi koji zbunjuju, kao prevaranti. Čovjek se ne može dijeliti što se tiče njegovog ponašanja u nekakve kategorije ladica; neki su agresivni, drugi više nego ljubazni. Mnoga nezemaljska bića dolaze ovamo da doznaju vaš obrazac vibracija, da vas testiraju i da vas pozovu u proces integracije. Vi ne želite da se stavite u stanje straha. Ako birate strah, prekidate energijsku rijeku između njih i vas, jer vaša snaga nestane tamo gdje nastane strah. Naučite da budete gospodar vašem strahu. Takođe postanite gospodar nad vašim tijelom. U unutrašnjosti vašeg duha, u najdubljim slojevima, postoji korijen bića. Vaš identitet, sa kojim morate naučiti kontaktirati. Ovo putovanje do samog sebe može vam se predstaviti kao mračna noć, u kojoj ovaj život i sakupljena osjećanja još jednom temeljno istražujete.

Možda nađete i prethodne živote. Dok se tako otvaraju linije vremena i vi dobijate samo vaše nadčulno nasljedstvo a ne nasljedstvo straha vaših predaka, mislite na to da ste dio jedne porodice, u kojoj ste nekim članovima dobrodošli, dok vas drugi ignorišu. Neki bi sve uradili da vam pomognu u razvoju, dok drugi žele vidjeti samo vašu propast. Veliki stvoritelj dopušta oboje jedno pored drugog. Sad Zamislite taj most i kako se svi ljudi osjećaju privučeni prema njemu. Osjetite to u vašem najdubljem korijenskom biću, i zamislite jedan plamen, koji se nikada ne gasi. Aktivirajte taj plamen sredinom vašeg daha. Pogledajte tu snažnu energiju, koja vas spaja sa talasom ljubavi. Važno nam je da vas što više prepozna ovaj veliki dolazeći zadatak. U većoj knjizi postojanja je to samo jedan od više zadataka, ali u knjizi zamlje je to veoma veliki, gigantski zadatak, dok vi živite od dana do dana i od momenta do momenta, ali ipak vi niste sami: sada izdahnite svoje talase u polje koje vas okružuje. Onda udahnite svoj zdravi čovječiji razum, vaš mir i vašu ljubav u vaša pluća. Sa svom snagom vašeg duha, koji izbija iz najdubljih slojeva, koristite snagu svog duha da mislite za sebe, da definišete vašu realnost i vašu samovladavinu. Istaknite sebe samog u riječima, djelima i u životu, dragi prijatelji. Iz knjige zemlje je uvijek vidljivo, da oni, koji su znali da razumiju istinsku vrijednost povjerenih im genetskuh podataka, su ih uvijek držali u tajnosti. Oni koji vaš život održavaju u toku i sami stoje u službi i kao dizajneri sebe samih, često su bili u tami sa ignorancijom, što se ticalo vašeg potencijala i vaših sposobnosti. Koliko vas je izabralo strah, a velikoj prilici okrenulo leđa. I tako vas definiše vaša sjena, koja vas prati kroz vaše svjetlo. Budite spremni na rast vašeg unutrašnjeg korijenskog bića. Spojite se sa svojim iskustvima i razumite, da vaša sjena koja se prikazuje na zemlji ima razlog: i to da vam pomogne da se oporavite i stvorite jednu utopiju. Utopija je jedna civilizacija koja je tako visoko razvijena. I to je tačno ovdje gdje se unosi ravnoteža gdje Yin i Yang, svjetlo i mrak, crno i bijelo, nad i noć koji dozvoljavaju i božijem štitu i božijoj perfekciji da postoje jedno pored drugog. Znanje pretpostavlja hrabrost. On se može podijeliti slobodno, ali ne može tako lako zadržati. Mi Plejadanci, kao i mnogi drugi možemo da vas posmatramo duž rijeke vremena. Vi ste u svakom od doba, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, živi i u stanju da napravite vaš izbor. Primijetili ste da je zemlja sama svjesna, živa i da je vezana sa drugim velikim dešavanjima, koja se mogu odgonetnuti. Kada to jednom osjetite razumijete, to će vam pomoći u vašoj samospoznaji i samomoći, i odvesti vas možda čak do najviših tačaka sudbine. Naša sudbina je naravno u našim rukama, iako postoje takozvane kolektivne sudbine, jedna vrsta nebeskih zadataka, ili kako ih još nazivaju, veliki putevi vremena. Ta kolektivna sudbina je naša inspiracija. Starim kulturama je stvarni zadatak zemlje više poznat nego vama. Oni su znali da u svakoj stvari, pa čak i u haosu ima red, i da je odnos čovjeka sa haosom test razvijanja. Na tom mjestu vas želimo za jedan kratak momenat zamoliti da se sami pogledate. Šta se desilo, jeste li kontaktirali sa našim vijestima i pozvali nas na tom putovanju pretvaranja? Gledajte realnost koju ste stvorili i razumite to kao dio procesa pretvaranja. To što vam pričamo izgleda neprihvatljivo: priče iz prošlosti, i skromna znanja o kosmosu, stare skrivene tajne i misterije. Našim riječima vas namjeravamo ohrabriti i dati vam snagu, ali i skrenuti vam pogled na tren prema tami, zlu i strahu. Moguće je, da vas je to što smo vam rekli poljuljalo, možda osjećate da se vaše razmišljanje, vaš život, vaše unutrašnje biće od temelja mijenja. Ako pri narednim promjenama dišite opušteno, možete se spojiti sa talasom, koji će vam olakšati ubrzanje promjene. Mi vam isporučujemo te talase i radimo sa njima među vama. Oni koji se spremni za taj proces transforamcije i koji su spremni za taj veliki zadatak, da se uzdignu do energetiziranih vibracijskih bića, usred haosa od straha i otrova. Ti otrovi se nalaze u vašoj torbi za kupovinu i na svakom uglu ulice. Hoćete li ih prepoznati i prema tome proizvoditi vašu vlastitu

frekvenciju, umjesto da preuzimate zatrovanu hranu? ?? ?? dio velikog zadatka koji je pred vama. Mi želimo da sami još dublje istražite i da vidite ko ste. Kuda ćete se uputiti? Šta ćete uraditi sa novim pogledom na stvar? Lepeza promjena se tek počela otvarati, ali to ide sve brže. Što ste više spremni za introspekciju, to se više spajate sa plamenom života i održavate ga u životu, u nadi da se nalazite na putu do cilja, sve više postajete pionir. Moguće je da ste vi svjetlosne zrake koje udobno sjede kod kuće, ali istovremeno ste u stanju da istopite polarne kape i da promijenite svijet. Sa našeg gledišta egzistencije, u stanju smo da razumijemo i dovoljno smo fleksibilni. Možda vam se razdanjuje i smrkava u međuvremenu, da raspolažete ovom sposobnošću. To ne znači da mi razaramo linije vremena; to znači da mi nanovo projektujemo i oblikujemo realnost. Pogledajte globus u njegovom punom obliku i vidjećete da uglavnom oko većih gradova ima prirodnih vodenih puteva i luka. To su uvijek bila sigurna mjesta za polaske brodova, gdje su počele da cvjetaju. razmjena i trgovina Na taj način spoznajete sami sebe kao kulturu; ona sa sobom nosi obećanje o rastu i učenju. Mi ćemo vam ovdje dati slikovito poređenje da vam ukažemo na to sa čime su vaši preci imali posla. Tako da vi kao čovječanstvo razumijete o čemu se radi kod otvaranja daljina takozvanih nepoznatih i nevidljivih svijetova. Kojim lukama se osjećate privučeni? Kakve puteve ćete graditi i gdje ćete uraditi taj pionirski posao? Gdje ćete sagraditi svoj dom? I hoće li neki reći: "Hej radije se ne naseljavajte se tamo, previše opasno! Gdje će se nalaziti sigurniji prostor? Hoćete li kao vaši preci uskoro živjeti u grupama, ili će novo vremeni među vama otvoriti oblast na novi način, stvoriti jedan novi model obrasca povezivanja, kroz koji ljudi mogu zajedno kročiti smjenjujući djelovanje? Uzmite jedan duboki udisaj tačno ovom momentu do vrhova svojih pluća, zadržite ga kratko, a zatim potpuno izdahnite. Zamislite pri tome vaš dah kao finu energijsku magla, koja je prodrla vašom namjerom. Možete koristiti energiju kako želite. Mislite na to, vaša namjera s početka putovanja odlučiće put objavljivanja, koji ćete preći. Zamislite broj 8 okrenut na stranu, simbol beskonačnosti, kao leži iznad vaših očiju. Aktivirajte tu predstavu kao dio samog sebe. Ako pričamo o testovima i ciklusima vremenskih epoha, zamislite jednu energetsku i pulsirajuću mandalu, jedan oblik i boju prhvatajućeg kalidoskopa. Osjetite to. Ono vam se čini kao još jedno dalje oko koje vas gleda, u sredini crno kao vaša zjenica isto tako se šireći i skupljajući. Dužica tog oka odražava vaše ukupno unutrašnje biće. Spojite se sa svojim unutrašnjim bićem uz pomoć tog oka. Ovim možete doći do najviših tačaka vaše sudbine, do važnih odlučujućih tačaka i ključnih puteva. Uzmite to što mi sa vama dijelimo da sebi olakšate životne zadatke u tekućim brzim vremenima. Sa naše strane trenutno postoji samo jedno mjesto gdje se možete nalaziti i to unutra. Promjene koje uzrokuju naše riječi i naša energija omogućavaju vam da istražite više o sebi i obrascima ponašanja. Stare obrasci realnosti koji su vam tako ugodni drže vas stabilno u mjestu, čvrsto ukorijenjene, ali izložene konfliktima i bitkama. Ti obrasci će biti poljuljani u toku vašeg otvaranja za naše energije. Želimo još jednom da se vratimo vašim precima da ih uzmemo kao primjer. U poređenju sa vašim, njihov zadatak je bio premalen. Iz knjige zemlje je vidljivo da se mnoge linije vremena ulijevaju u taj kratki momenat. Onoliko mnogo koliko ih hoćemo povećati i studirati da bismo istražili, šta mogu da prouzrokuju, toliko vam se čini da se međutim sada krećete kao krtice u svom sistemu tunela.

Jedna od najvećih vještina, koju smo postigli mi skakači u vremenu, sa pristupom knjigama zemlje i egzistencije, je što smo pustili da vam dolazi energija, koju sadrže knjige zemaljske biblioteke. Dospjećete do ovih podataka i energije, tako što ćete upoznati sebe same. Zatim će se morati pokazati šta ste time postigli. Pri tome će vas voditi vaši osjećaji. Vjerujte svojim osjećanjima i učite da ih izrazite. Nemojte nekoga drugoga praviti odgovornim za vaša osjećanja. Budite svoje vi, posmatrajte sami sebe. To će vam pomoći da razumijete i prebrodite sve krize i konflikte prošlosti kao i budućnosti. Krize i konflikti su materijal od kojeg nastaju prilike, da se ponište stari kruti obrasci, jer oni neće otpasti sami od sebe jednog mirnog jutra, tako što ćete reći: "Od danas puštam jednostavno da sve padne." To bi bila jedna odluka razuma; Zagledajte se duboko u sebe, da biste saznali kakvi su vaši osjećaji o onome što upravo stvarate. Ako ste nedavno imali emocionalan doživljaj, koji vas je otvorio za duboko sežuće osjećaje, onda čestitajte sebi; ne osuđujte svoje emocije. Želimo vas samo podsjetiti, da ciljano obratite pažnju na osjećaje gnjeva, na osjećaj «ja sam žrtva» i na prebacivanje krivice na drugog. Nije pogrešno osjećati gnjev; no nikada ne prebacujte odgovornost za svoje osjećaje na nekog drugog. Možda mogu oni među vama, koji su izučili dekodiranje šifre i carstva života koje se razmahuje, da sakupe hrabrost, da žive šifru i da istraže neke druge knjige znanja. Mi ovdje još jednom spominjemo vašu fleksibilnost i sposobnost za promjene vrijedne hvale, jer ste vi sa nama putovali dovdje, u najdublje dubine, u skriveno, u misteriozno iza kulisa, da se prepozna plan iza plana. Onda ste spremni sada da primite. još puno više znanja. Sada na posljednjim stranama vašeg dijela knjige vaši preci dolaze do vas u svim oblicima i pojavama: kroz dimenzije, iz zemlje, kroz vašu krv i vaše ćelije, kroz vodu, koja daje život na zemlji. Važno obećanje, koje ste sebi sami trebali dati je da držite čistim i svetim vode; shvatite: Ovo je posljednji signal za opomenu da svoje aktivnosti na površini zemlje obustavite. i da proizvodite vibracije ljubavi; to je takođe izazov, angažovati ljudski razum i zaustaviti dalju proizvodnju svih tih otrova. Za kraj dragi prijatelji, ovo: Stvorite veliku panoramu svojih snova i vizija za sebe same i budite svjesni, da je ona prva od mnogih.

PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA XIII
Najljepši čas Vi ste možda došli do zaključka da to putovanje zapravo nema kraj. Stranice u čijem listanju se nalazite, vode vas po određenim okolnostima ponovo nazad, jer početak i kraj svake stvari su uvijek usko povezani. Vi biste mogli na kraju svog putovanja da konstatujete da se ponovo nalazite na početku, da biste još jednom tu polaznu tačku razmotrili. To ima svoj razlog. Ima jedna poslovica na vašem svijetu: "Istorija se ponavlja." Svaki oblik svijesti bi htio da ponovi vaša iskustva, ili zbog toga što je iz vaših nastojanja izvukao enormno zadovoljstvo, ili zbog toga što svijest kod onoga, šta se činilo, uopšte nije primijetila, da se radilo o ponavljanju. Morate odložit otupljenost, da bi ste postali samosvjesniji. Postoje određeni obrasci sudbine, i vi ćete dostići vrhunac svoje ljudske sudbine, kada vaše sopstvene vibracije budu prožete istinskim znanjem o sebi i time postignutim suverenitetom. Vaš tehnološki svijet može vam pri tome pomoći ali vam može isto tako stajati na putu i odvlačiti pažnju. Veličinu ćete postići, učeći kako da se slažete sa drugima, da vidite druge kao ogledalo i znajući da ćete jedinstvenost vašeg bića postići kroz vezu prema porodici i prijateljima. Vrhunci sudbine vas zovu, zahtijevaju od vas razvijanje vašeg jedinstvenog bića; imajte povjerenja u svoj dalji razvoj, čim ljuske popucaju i sjeme bude imalo prostora za rast. U «proljeće» vaše svijesti, kao i u proljeće u prirodi, prije nego što ljepota dođe do izražaja, zemlja katkad može izgledati očajno i ružno. I kako god burna bila promjena godišnjih doba, imajte u nju povjerenja, jer poredak koji je u svemu u prirodi, spoznaje se i u vječno cikličnim kretanjima sazvježđa. Oluja, kiša i vatra bude samo ono, koje još spava. Možda prirodu vidite kao nešto što se podrazumjeva, ali ako to čudo pažljivo promatrate, prepoznat ćete u njemu i sebe, jer ste vi ljudsko sjeme koje klija. Možda osjećate pritisak mraka i tjeskobe, dok ljuska sjemena ne pukne ali da li biste dozvolili da vam sjeme propadne, samo zato što je ljuska iznutra tvrda i gruba? Naprotiv, stvarno inteligentno sjeme pomoći će pri oblikovanju vremena. Sjeme koje doprinosi razmnožavanju na zemlji, zna vrlo dobro šta mu treba i šalje odgovarajuće signale ljudima koji vole zemlju. Kada bi ljudi uskratili zemlji svoju ljubav, bilo bi vrlo teško za sjeme da crpi životnu snagu i da jača, uslijed velikih klimatskih promjena koje sada doživljavate. Na vašem putovanju upoznavanja samih sebe, mnogo se toga treba ispitati: vaša hrana, vaša koncetracija namjere, vaše ophođenje sa svim tim novim otkrićima i nenadane promjene, koje se dešavaju svugdje, ne samo na individualnoj nego i na široj bazi. Imajte na umu, da vam se nasilje nudi kao opcija; ispitajte u sebi svaki kutak, u kojem se još nalaze ostaci nasilja i gnjeva i oslobodite ih se. Svjesno zamislite scene i situacije sa ljudima, u kojima biste gnjevno reagovali, u ovom i u prijašnjem životu, i samo priznajte ovaj osjećaj. Onda duboko udahnite, i hotimice ispunite svoje tijelo ljubavlju i mirom. Oblik i njegovo promjenjivo svjetlo vas vuku u nešto, što izgleda kao svod ili kao špilja. Iako ste već neko vrijeme prolazili kroz maglu, pitate se, kako ste našli vaš put do tog mjesta. Za vrijeme dok se magla počinje dizati, vidite ispred sebe, u sredini te pećine, jedan sto džinovskih razmjera. Osjećate se opet pozvani da se krećete naprijed i da priđete stolu. Kraljevski osjećaj uzbuđenja,

elektrizirajuća inteligencija vas odjednom obuhvata; vi osjećate, kako je čitava atmosfera u toj pećini naelektrisana. Ispred tog impresivnog stola nalaze se stepenice koje su zastrte bogatim tepihom, tako da vaš korak djeluje mekano. Osam stepenica vodi gore do površine stola na kojem je otvorena knjiga čudesnih, skoro kolosalnih razmjera. Energije te knjige vas privlače i vi vidite sebe same, kako su stranice knjige jednake stepenicama, uzhitate prema gore, da biste mogli dobiti bolji pogled na tu moćnu knjigu. Kada jednom otkrijete da živite u značajnom svijetu i da taj svijet oblikujete svojim osjećajima i mislima vaša će se iskustva izmjeniti na vrlo čudesan način. Svijest uvijek potiče od želje, čežnje, koja raste kao sjeme po jednom unutarnjem obrascu. Svako od vas nosi u sebi jedan takav obrazac, nasljeđen od predaka: njihove sposobnosti, naklonosti, nade, želje i strahove. Morate upoznati svoj unutarnji svijet. Onda ćete otkriti da vam neki obrasci više nisu potrebni – «smeće» u podrumu, sve te mračne i odbojne stvari. Ali kada ih izbacujete, radite to sa ljubavlju, vaše smeće je nekome možda dragocjeno. Kod svog «unutrašnjeg čišćenja kuće» naići ćete možda na osjećaje i sposobnosti koje u sebi dosada niste prepoznali. Mnogi od vas će osjetiti da su ove intuicije imali svo vrijeme, iako vam niko nije pomogao da ih razumijete. Možda ste se bojali da bolje pogledate ili su vam zabranili da o tome govorite. Imajte na umu, mnoga ova nadahnuća nisu nužno statički definisana ili fizički opipljiva iskustva. Kada nevidljivi teren svoje svijesti sebi učinite pristupačnim, zastat ćete kod određenih ideja, jer ćete primjetiti da energija ovih misli održava vaše polje. Tako se ispostavlja da skakači u vremenu s jedne strane ne utiču na haos, s druge strane opet neće da ih totalno preuzme. Međutim vijesnici u sferama vode sa sobom jedan red legendarnih kosmičkih bića, članove porodice, kraljevske srodnike kulta zmije i linija zmaja, takozvane kraljeve zmajeve, koji su došli ovdje da budu liječeni, da prime frekvencije i istraže, da li su legende zaista istinite. Moglo bi se reći, da članovi Galaktičke federeacije radoznalo iščekuju vašu izvedbu na pozornici. Mnogi lobiji jačaju, miješanje karata oko ove izvedbe je u punom jeku, kako vam je već poznato iz svijeta biznisa, politike i uređenja svjetskog poretka. Zamislite samo aspekt vibracija ovih aktivnosti. Kao što smo rekli, postoje bića, ljudska i druga, koja žele da kontrlolšu vaše vibracije. Ako se sjećate, ovakvo upravljane frekvencijama omogućeno je tek kroz otkrivanje vaših misli i vaših nadčulnih sposobnosti. Ovo je uvijek bilo pravi test u Knjizi Zemlje: hoće li čovjek, u ovoj jedinstvenoj životnoj sferi i okruženju u kojem uči, sa ovim raskošnim darom znanja, uspjeti napraviti most znanja iz jedne ere preko u drugu? Ili će, i opet, zbog svojih strahova odustati od svoje moći? Svakim udisajem vaše se ćelije mijenjaju i sa njima vaša DNK. Vrijeme je da izađete iz sjene kao jedinstvena biološka struktura koju predstavljate. Dok čitate naše riječi, zamislite vaš omiljeni cvijet, najdražu pticu i njen zov biljkama da rastu. Sve životinje, svi tonovi i zvukovi koje proizvode, zvukovi prirode, sada zovu i vas. Mehanička reprodukcija ovih tonova na audio uređaju, u filmovima i video zapisima nikada ne odgovara originalu, jer priroda se ne može mehanički reprodukovati. Počinjete da postajete ljudsko biće koje zrači ljepotom; dakle dozvolite vašem unutarnjem sjemenu da proklija i istovremeno se duboko ukorijenite u Svemu-što-jeste. Shvatite da ste, kao ljudska bića, ovdje da biste živjeli i da sve sa čime se susrećete u svakodnevnom životu, predstavlja dio životnih lekcija. Na vama je da izaberete, da li ćete ove lekcije shvatiti kao otrov ili ćete u sebi otkriti vibracije ljubavi i na ove lekcije gledati kao na upute i prilike pune ljubavi. Vi ste uistinu povezani, vi ste iskrice jedni drugima i osvijetlit i elektrizirat ćete noć kao svici u ljetnoj noći. Mislite na osnovnu mustru, na svrhu: svako od vas sam za sebe svijetli i vaš zajednički snop svjetlosti daje

određenu mustru. Vjerujte jednostavno u ovo: sa čim se god susretnete u životu, koju kod krizu morate prevazići, svjetlost će vas voditi ka velikim životnim lekcijama, kada je u idealnom slučaju moć ljubavi ultimativna lekcija. Praštajte i zračite životnom radošću u svim pravcima, ka nebu. Kako bi bilo da osluškujete šaputanja smisla i sudbine koji se i sada javljaju u vama? Vaše misli i vaša dijela vas povezuju sa svime: sa zemljom, sa životinjama, sa vremenom, svime. Vi sami iz dana u dan slikate sliku krajolika u kojem se nalazite; zato počnite da slikate remek-djela svog života i razotkrijte svako ograničeno razmišljane i sve bojazni kao ono što jesu, jer imate mnogo više opcija pored ovih. Važno je da shvatite zašto od vašeg tijela dobijate signale koji se tiču vašeg zdravlja. Vaše tijelo je najpogodnija pristupna tačka za duhovni svijet, ako sami niste spremni da saslušate. Signala, simbola i poruka je bezbroj oko vas – morate naučiti da ih tumačite. Pri tome vaše tijelo radi za, a ne protiv vas i upravo sada vam pomaže da nešto naučite, bez obzira da li ćete pri tome iskusiti ubrzanje ili usporavanje vibracija. Ne sudite. Ako se osjećate loše, dozvolite sebi da se tako osjećate u punom intenzitetu. Osjećajte se stvarno loše. I kada se budete osjećali bolje, pretvorite taj osjećaj u energiju: «Osjećam se bolje.» Naučite da svoje najdublje osjećaje slobodno izrazite, tako ćete postati sam svoj iscjeljitelj. Svugdje oko vas je energija; kada biste joj dozvolili da vas ispuni, odmah bi započeo proces pročišćavanja i revitalizacije, bez obzira koliko vaša okolina bila zatrovana. Sprovesti ovu ideju je veliki ispit. Ipak, energije koje bi vam mogle iščupati korijen ili vas odnijeti su ustvari tu da bi vas ojačale. Prihvatite se lekcija koje sami sebi kreirate sa milošću, zahvalnošću i dostojanstvom. Učite iz njih. Odgovori su obično vrlo jednostavni i nalaze se tik ispred vas i često zahtjevaju od vas da uradite ono čemu se najviše opirete. Vaše lekcije su često u poniznosti, u praštanju, u priznavanju grešaka, u odbacivanju onoga na čemu ste uporno ustrajavali samo da biste bili u pravu, otprilike najteži izazovi koji se vama ljudima postavljaju. Kada bi vam neko poklonio 10 000 komada oružja, odmah biste bili vani da se igrate rata. Ali praštati? Sebi samima i drugima oprostiti? Herkulovski zadatak. Prepreke se čine većim od velikog Kineskog zida, nepremostive i beskonačne. I uprkos svemu: vrijeme je da se suočite i razorite ove zidove i uzore kojima su vas bogovi okružili i izolovali. Nelagoda i bolest na fizičkom nivou postoje samo zato što se niste prije pobrinuli za uzročnike na mentalnom, emocionalnom i duševnom nivou. Molimo vas da spazite poruke, lekcije koje vam duša pokušava prenijeti. Ako to uradite, vaša sposobnost uživljavanja u sopstvena iskustva će se konačno povećati i to je samo po sebi velika životna lekcija. Legende o ljudskim bićima, koje proizvode ljekovite vibracije su tako stare, da se pitate, da li ste priče zaista pravilno razumjeli. I na osnovu događanja u vašim svjetovima, na osnovu knjiga, koje su zagubljene i na osnovu generacija, koje od kako su došle i otišle, donijeli ste odluku, da se date na ekspediciju, sa znatnim utroškom i potrebom za saradnjom, da biste putovali kroz vrijeme ka minijaturnoj, ali prastaroj tački događaja. Oni hoće da vide, šta ima u legendama, da li zaista u jednom skrivenom uglu jedne bočne ruke jedne galaksije, u jednom takvom površnom trenutku, rasa čovjek, koji putuje od tmine ka svjetlu, od straha ka ljubavi, da bi nešto doživio, o čemu nema pojma šta bi moglo biti, iako su izgovorene tačne riječi. Ovo je samo po sebi carstvo unutar ljudskog haosa; na putu haosa bi naime kreirali svoj ultimativni poklon, a može ga se dostići samo iz haosa. I tako putuju posmatrači, posjetioci i vijesnici kroz svoju knjigu i zastaju i čekaju, Vas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful