P. 1
Konfeksiyon Isletmesinde Proses Ve Kalite Kontrol

Konfeksiyon Isletmesinde Proses Ve Kalite Kontrol

|Views: 3,375|Likes:
Published by merdem69

More info:

Published by: merdem69 on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.GİRİŞ
 • 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
 • 3.KALİTE VE PROSES
 • 3.1. Kalitenin Tanımı
 • 3.2. Kalite Kavramının Gelişmesi
 • Çizelge 3.2. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
 • 3.3.Kalitenin Unsurları
 • 3.4. Kalite Maliyetleri
 • 3.5. Kalite Kontrol Kavramı ve Anlamı
 • 3.6. Kalite Kontrolün Gelişimi
 • 3.7. Kalite Kontrolün Amaçları
 • 3.8. Proses Kavramı
 • 3.9. Prosesin Temel Unsurları
 • 3.10. Proses Kontrolü
 • 4. İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL VE TEKNİKLERİ
 • 4.1. İstatistiksel Proses Kontrolün Tanımı ve Amacı
 • 4.2.İstatistiksel Proses Kontrol Yöntemleri
 • 4.2.1.Çetele Diyagramı
 • Çizelge:4.2. Çetele Diyagramı
 • 4.2.2.Histogram
 • 4.2.3.Pareto Diyagramı
 • 4.2.4.Sebep-Etki Diyagramları
 • 4.2.5.Gruplandırma
 • 4.2.6.Dağılım Diyagramları
 • 5. KONFEKSİYON VE ÜRETİM SÜRECİ
 • 5.1. Giyim Eşyası Üretim Süreci
 • Şekil 5.3.Giyim Eşyası Üretim Süreci
 • 5.2. Konfeksiyonda Kalite Kontrol Sistemi
 • 5.2.1 Kalitenin saptanması
 • 5.2.2. Kalitenin üretilmesi
 • Çizelge 5.1 Üretim Sırasındaki Kontroller
 • 5.3.Seçilmiş Bir Konfeksiyon İşletmesi
 • 5.3.1. Üretim Bölümü Yerleşme Planı
 • Şekil 5.6. Kesimhane
 • Şekil 5.7. Sevk Edilmeye Hazır Mamül
 • 5.3.2. Üretim Öncesi Hazırlıklar
 • Şekil 5.10. Bilgisayarda Hazırlanmış Kalıplar
 • 5.3.3.Üretim Aşaması
 • Şekil 5.11.Üretim
 • Şekil 5.12.Boyalı Kumaş Kontrolü
 • Şekil 5.14. Metolama
 • 5.3.4. Üretim Sonrası Son İşlemler ve Sevkiyat
 • Şekil 5.20. Yükleme Öncesi Kontrol (AQL)
 • 6.1. Mevcut Durumun Tanımlanması
 • 6.1.1. Model Tanıtımı
 • 6.1.2. Dikim Operasyon Basamakları
 • Çizelge 6.1. Operasyon Basamakları
 • 6.1.3. Kontrol Noktaları
 • Çizelge 6.2. AQL Kontrol Tablosu
 • Çizelge 6.3. Yapılan Kontrol İşlemleri
 • 6.2. Veri Toplama ve Analiz
 • 6.2.1.Tasnif Bölümü
 • Çizelge 6.4. Tasnif Bölümü Çetele Diyagramı
 • Şekil 6.3. Kesim Hataları Neden-Sonuç Diyagram
 • 6.2.2. Üretim İçi Kontrol
 • Çizelge 6.5. Üretim İçi Operasyon Çetele Diyagramı
 • 6.2.3. Üretim Sonu %100 Kontrol
 • Çizelge 6.6 Dikim Sonu Ürün Kalite Dağılım Çizelgesi
 • Şekil 6.8. Üretim Sonu Kontrol Sonucu Pasta Grafiği
 • Çizelge 6.7 Dikim Sonu Ürün Kümülatif Adet ve Oranları Çizelgesi
 • Çizelge 6.8. Üretim Sonu Ölçü Çetele Diyagramı
 • 6.2.4. Yükleme Öncesi Kontrol (AQL)
 • Çizelge 6.9 Yükleme Öncesi Hata Çetele Diyagramı
 • Şekil 6.11. Yükleme Öncesi Kontrol Sonucu Hata Sebepleri
 • Çizelge 6.10 Yükleme Öncesi Hata Adetleri
 • 6.3. Kontrol Diyagramları
 • Şekil 6.13. Etek Ölçüsü X kontrol diyagramı
 • Şekil 6.14. El tamiri p diyagramı
 • 7.SONUÇ VE ÖNERİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Güncel Andaç BEK

BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE PROSES VE KALİTE KONTROL

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 2008

ÖZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE PROSES VE KALİTE KONTROL

Güncel Andaç BEK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Yrd.Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR Yıl: 2008 Sayfa: 114

Jüri: Yrd.Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR Yrd.Doç.Dr. Pınar DURU BAYKAL Yrd.Doç.Dr. Ali KOKANGÜL

Bu çalışmada; konfeksiyonda proses ve kalite kontrol incelenmiştir. Konfeksiyondaki kontrol noktaları belirlenmiş ve istatistiksel proses kontrol teknikleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın uygulaması büyük ölçekli bir konfeksiyon fabrikasında

yapılmıştır. Bir modelin dikim öncesi, dikim ve dikim sonrası ve yükleme öncesi kontrolleri sonucunda verilerin toplanması ve analizi için istatistiksel proses kontrol teknikleri kullanılmıştır. Kontrol diyagramı, pareto diyagramı, neden sonuç diyagramları, X, R, P kontrol kartları hazırlanmış ve prosesin yeterliliği kontrol edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Konfeksiyon, Proses Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, Kalite Kontrol

I

ABSTRACT

MsC THESIS

PROCESS AND QUALITY CONTROL IN A CLOTHING MILL

Güncel Andaç BEK

DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING INSTITUTE OF NATUREL AND APPLIED SCIENCE UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor: Assist.Prof. Emel Ceyhun SABIR Year: 2008 Page:114

Jury: Assist.Prof. Emel Ceyhun SABIR Assist.Prof. Pınar DURU BAYKAL Assist.Prof. Ali KOKANGÜL

In this study; it was investigated about the process and quality control of clothing. Check points were determined on manufacture of clothing and informed about statistical process control metods. The practice of this study was made in a large scale clothing factory. The statistical process control methods were used for gathering and analising of the checking datas of a model before sewing,during sewing, after sewing and before loading. Checksheets, Pareto Charts, Cause and Effect Diyagrams, X, R, P Control Charts were prepared and the process capability was checked.

Keywords: Textile, Clothing, Process Control, Statistical Process Control Quality Control

II

Manevi desteklerinden dolayı iş arkadaşlarıma.TEŞEKKÜR Yüksek lisans tezimin hazırlanması sırasında yakın ilgi.Dr. Çalışmamın uygulama kısmındaki bilgilerin oluşturulması için tüm kolaylıkları sağlayan Taha Tekstil T. bugünlere gelmemi sağlayan ve beni sürekli motive eden değerli aileme ve eşime de çok teşekkürler… Güncel Andaç BEK III .A. çalışma boyunca ilgi ve bilgilerini esirgemeyen üretim müdürü Savaş EROĞLU ve Kalite Güvence Müdürü Evren ÖZEN’e de teşekkürü borç bilirim.Doç.Emel Ceyhun SABIR başta olmak üzere Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği hocalarına teşekkür ederim. sabır ve yönlendirmelerinden dolayı danışman hocam Sayın Yrd. Fabrika Müdürü Fersan ÖNDER’e .Ş.

....................Kalite Kavramının Gelişmesi .....Kalitenin Unsurları............................................................................................I ABSTRACT…………………………………………………………………………....…………………………..........Sebep-Etki Diyagramları .....2........5...........................................................................2.............. 20 3................................................................ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ...................... Proses Kavramı .............. 34 4...... İstatistiksel Proses Kontrolün Tanımı ve Amacı ........ Proses Kontrolü......................... 18 3..............II TEŞEKKÜRLER……………………. 1 2............9............................... Kalite Maliyetleri ....................8.................................... 22 3.......................................................………………….........………………………………...... 20 3.6......................VI ŞEKİLLER DİZİNİ……………………………………………………………….......………………………………………............... 15 3............................... 29 4.................................................................... 41 IV .... 40 4. 32 4.........................................2.......3... 12 3... 10 3....................5............................... 37 4.......... 10 3...............……………….............................................................. 24 3.................1..................................2..................................4................................................................................GİRİŞ ........ Kalite Kontrolün Amaçları ..................................2.....................6.......... İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL VE TEKNİKLERİ ......III İÇİNDEKİLER……………………………......................................…………………………………………….. 4 3..1............................. Prosesin Temel Unsurları ... 29 4............10.................................................................Çetele Diyagramı ........ 35 4......2............................Kalite Kontrol Kavramı ve Anlamı.......................................................................2................................Gruplandırma ................................................Dağılım Diyagramları...............7....Histogram .........İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ………………………………................................Pareto Diyagramı ................... 38 4...3....4........İstatistiksel Proses Kontrol Yöntemleri................................................... KALİTE VE PROSES .. 24 3...................................................................... 25 4...IV ÇİZELGELER DİZİNİ……………….....VII KISALTMALAR VE SİMGELER …………………………………………………IX 1..........................Kalite Kontrolün Gelişimi .......2..................................1..........................2................Kalitenin Tanımı .....

....................................... 55 5. 42 5.................................Tasnif Bölümü ................................ Mevcut Durumun Tanımlanması ..............................................3........... 53 5...................................... Model Tanıtımı ........................1.................... Yükleme Öncesi Kontrol (AQL) ..2.2.............................................................SEÇİLMİŞ BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL ÇALIŞMASI ...106 V ..1..... Üretim Öncesi Hazırlıklar......7......................................1....................Üretim Aşaması...........101 ÖZGEÇMİŞ………………………………………………………………..............................1.... Üretim Sonu %100 Kontrol ..... Giyim Eşyası Üretim Süreci ...2....3................1........................................................................................ Kontrol Noktaları ......................................... 99 KAYNAKLAR………………………………………………………………. 84 6.......2.........................3......3.3.......................... Veri Toplama ve Analiz .....3................................... Dikim Operasyon Basamakları .......... 59 5..................................105 EKLER......................2..................................................1. KONFEKSİYON VE ÜRETİM SÜRECİ .. 66 5................................. 60 5....................................... 75 6............... 74 6.............1....... Konfeksiyonda Kalite Kontrol Sistemi ...........................................................................................Seçilmiş Bir Konfeksiyon İşletmesi..... 81 6..4.......... Kontrol Diyagramları ……………………………………………………… 97 7...................................................3.......................................4........ 75 6......................................... 70 6................2. Üretim İçi Kontrol.................................................2.......................... 93 6................... 88 6..............2..................2.....3.................................................... 56 5................................... Üretim Bölümü Yerleşme Planı ......................................................3............................SAYFA 4............... Kalitenin saptanması ......Kontrol Diyagramları ................................................................. 74 6.................................2... 67 5......................... 73 6................... 61 5............... 58 5...............................2.................2 Kalitenin üretilmesi ................. 81 6.......3 Kalitenin değerlendirilmesi ............2...........2...............1................................................................................................................. SONUÇ VE ÖNERİLER .... 57 5................. Üretim Sonrası Son İşlemler Ve Sevkıyat .........1..............

......... 93 Çizelge 6........ 81 Çizelge 6....... 30 Çizelge:4...... Çetele Diyagramı ..3............................. Üretim Sonu Ölçü Çetele Diyagramı ................ 35 Çizelge 4..........2.... Proses Kontrol Teknikleri ....................2... 80 Çizelge 6.... Yapılan Kontrol İşlemleri ...........10..........3........ Operasyon Basamakları……………………………………………........................... Yükleme Öncesi Hata Adetleri……………………........... 90 Çizelge 6...1....... Kontrol Fonksiyon Yönetimi ...............ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.......7 Dikim Sonu Ürün Kümülatif Adet ve Oranları Çizelgesi ................................................. 84 Çizelge 6............. Üretim İçi Operasyon Çetele Diyagramı ................. 91 Çizelge 6......... 11 Çizelge:3..75 Çizelge 6.........................2...1................................... 88 Çizelge 6..........4........ 78 Çizelge 6............................... Yeterliliğin Kabulü İçin Proses Yeterlilik Rasyosunun Kabul Sınırları .............................. AQL Kontrol Tablosu. 28 Çizelge 4.......…………….................................. Yükleme Öncesi Hata Çetele Diyagramı.......... Problem Çözme Basamakları............................... Kalitenin İki Bileşeni...........8...................................... ………52 Çizelge 5......................... Dikim Sonu Ürün Kalite Dağılım Çizelgesi ................ ………………………………59 Çizelge 6......1...........................................................3............................................................... Kalitenin Tarihsel Gelişimi..........4.....................................1.9.......95 VI ..........5...................................... Üretim Sırasındaki Kontroller ...............6..... 27 Çizelge 3............ Tasnif Bölümü Çetele Diyagramı ................... 15 Çizelge 3.......................

.................... 54 Şekil 5.......... Konfeksiyonda Üretim Alanları... Giyim Eşyası Üretim Süreci ....................18....................................................................6.3............................................. 25 Şekil 3........................ .......8........................................................63 Şekil 5..........12...................16. Son Ütü .............. Kontrol Sistemi Elemanlarının Çevrimi ………………………... 41 Şekil 4. 36 Şekil 4.. Simetrik Histogram ........................................ 16 Şekil 3.6...............................................3................................................1............. 53 Şekil 5.. 71 VII ...................................................15........ 61 Şekil 5................27 Şekil 4.................1..... 36 Şekil 4..11.14............................ Metolama ....................................13........... 68 Şekil 5................................... Bileşenleri Özellikleri ...................................... 70 Şekil 5................ ...................10....................................................................................... Dağılım Diyagramı Çeşitleri.........2....................................... 71 Şekil 5.... Pareto Diyagramı ......................................................... Otomasyon Sistemine Giriş Panosu .......... Paketleme ............................................... 40 Şekil 4................... 42 Şekil 5.............5....................................................... 68 Şekil 5....................... Sola Asimetrik Histogram .................... Boyalı Kumaş Kontrolü .............................. Seçilmiş Konfeksiyon İşletmesi İçin Temel Süreç Şeması .. …………………55 Şekil 5..... .................................7.................................. Konfeksiyonda Ürün Grupları ........................................2..................................5.................... Kalite Kontrol ..... Bilgisayarda Hazırlanmış Kalıplar .......64 Şekil 5......4.................... 69 Şekil 5...................... Sevk Edilmeye Hazır Mamül ........4....... En Uygun Dizayn Düzeyinin Saptanması ........................ 62 Şekil 5...................3..7............8. Üretim ...........2.................... Balık Kılçığı.................................................. Prosesin Temel Unsurları….........................................ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3........................ 39 Şekil 4............................... Kesimhane ........................... 66 Şekil 5.......... 36 Şekil 4..... 15 Şekil 3...............................4.................................. Sağa Asimetrik Histogram.. Kesim ............................. …………............17............................................. Uygunluk Kalitesini Etkileyen Maliyet Unsurları ve Optimum ................................................................... Kontrol Grafiği..................... 67 Şekil 5............... 71 Şekil 5............... Yerleşim Planı.... 38 Şekil 4............1.... Kumaş Depo ................61 Şekil 5.....

..................................3....................... Yükleme Öncesi Kontrol Sonucu Pareto Diyagramı ...... 85 Şekil 6..... SAYFA Şekil 5........................ 71 Şekil 5.......4......... Tasnif Bölümü Hata Oranı Pasta Grafiği. ....................... Etek Ölçüsü X kontrol diyagramı ..................2.............. 95 Şekil 6. ...6............ 87 Şekil 6....................... Etek Reçme Operasyonu Neden-Sonuç Diyagramı.................... 83 Şekil 6...........11......19... 85 Şekil 6.... Üretim İçi Tolerans Dışı Ölçümlerin Pasta Grafiği ......................... 86 Şekil 6.......................1................... Yaka-Biye ve Yan Çatma Operasyonu Neden-Sonuç Diyagramı ................. Kesim Hataları Neden-Sonuç Diyagram........................ 72 Şekil 6. 94 Şekil 6.........................................13................. 82 Şekil 6.. Üretim Sonu Kontrol Sonucu Pareto Diyagramı .............. Paketlenmiş Ürün ......... Tasnif Bölümü Hataları Çubuk Diyagramı.................................. 82 Şekil 6... Üretim Sonu Kontrol Sonucu Pasta Grafiği .......20...................................... 90 Şekil 6.......... El tamiri p diyagramı.... Yükleme Öncesi Kontrol (AQL).....................10... .................. .............................. Üretim İçi Hata Çubuk Diyagramı.......9... Üretim İçi Operasyon Hata Oranı Pasta Grafiği........8... 98 VIII ...........14...............12................................ 97 Şekil 6.......................... ........... .................... Yükleme Öncesi Kontrol Sonucu Hata Sebepleri ........89 Şekil 6.......7.......................... 92 Şekil 6..... ...5............................

KISALTMALAR VE SİMGELER σ s n R u c p f X D A µ : Standart Sapma : Standart Sapma : Toplam Yığın Mevcudu : Yayılma Alanı : Bir Birime Düşen Ortalama Kusur Sayısı : Örnekteki Toplam Kusur Sayısı : Ana Kütlenin Kusurlu Oranı : Frekans : Örnek Ortalaması : Değişim Genişliği Katsayısı : Sınır Katsayısı : Ana Kütle Ortalaması AKS : Alt Kontrol Sınırı ASL : Alt Spesifikasyon Limiti ÜKS : Üst Kontrol Sınırı ÜSL : Üst Spesifikasyon Limiti OÇ : Orta Çizgi Cp : Prosesin Potansiyel Yeterliliği Cpk : Prosesin Performansı Cr : Yeterlilik Rasyonu IX .

gelişme süreci içinde. 2006) Küreselleşen dünya pazarında artan yoğun rekabet şartları . Bir ürünün kalite seviyesi. Türk sanayisi de. gelişmelere uyum sağlaması ve en önemlisi müşterilerinin isteklerini. Tüketici artık bir malın hangi ülkede değil. Ürünlerin kaliteli olması işletmelerin daha fazla kar etmeleri için değil. “müşteri tatmini” kriterini. çok geniş bilgilenme ve seçme imkanlarına sahiptir.(Yücel. üretim işlemi sırasında oluşur. Bu rekabet ortamında rakiplere göre üstünlüğü elde edebilmek için firmaların. Kalite uygulamaları veya kalite iyileştirme çabalarının temel hedeflerinden biri de bu maliyetleri en aza indirmeye çalışmaktır.GİRİŞ Globalleşen dünyamızda. kaliteyi geliştirme konusunda bir etkisi yoktur. işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve gelişebilmeleri için en önemli etken konumuna getirilmiştir. İşletme yöneticilerinin temel amaçları arasında. sonuç olarak mamullerin kusurlu ve sağlam diye ikiye ayrılmasını. Günümüzün gelişmiş dünyasında tüketici. ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip etmesi gerekmektedir. üretilen ürünün maliyetlerini düşürerek karlılığı artırmak yer almaktadır. Üretim işlemi tamamlandıktan sonra yapılan muayenenin. işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için zorunlu hale gelmiştir. başka bir deyişle ret yada kabul edilmesini sağlar.GİRİŞ Güncel Andaç BEK 1.1. değişimlere açık olması. hangi nitelikte üretildiğine önem vermektedir. gerek işletmeler arasında gerekse ülkeler arasında yoğun rekabet koşulları bulunmaktadır. Rekabet yoğunlaştıkça “yaptığını satan” işletme anlayışı yerini “satabileceğini yapan” işletme anlayışına bırakmıştır. talep edilen kalitede mal ve müşteriye en ucuza ve en kısa zamanda ulaşmaktır. fiyatın tercihte en büyük yönlendirici etken olduğu dönemlerden geçmiş ve 1980’li yıllardan itibaren gerek Türk pazarının 1 . Bu kriterde başarılı olmak için gerekli temel şart ise. Son yılların en hızlı gelişen rekabet araçlarından birisi ürünlerin kalitesi olmuştur. Nihai mamulün standartlara uyup uymadığının tespiti için yapılan muayene işlemi.

dtm. yorumlandığı ve böylece bir prosesin mevcut kalite seviyesinin korunduğu veya daha yüksek bir kalite seviyesine geliştiği bir işlemler dizisidir. Kalite ve Konfeksiyon alanlarında daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir. tekstil ve konfeksiyon ihracatında dünyanda önemli bir yer almıştır. gerekse tüketicinin bilinçlenmesi neticesinde.(Ural ve Kılıç. 1970'den başlayarak verilen yatırım teşvikleri ile önemli bir tekstil üretim kapasitesine sahip olmuştur. 2006 yılı Ocak-Aralık döneminde 14 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. tekstil ithalatçısı konumunda olan Türkiye. 2 .1998) Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü.gov.(Mazı.GİRİŞ Güncel Andaç BEK dışa açılması. Türkiye'nin tekstil ürünleri üretim kapasitesini 4 kat artmıştır. üretimdeki artışı tamamen eritememesi nedeniyle sektör ihracata yönelmiş ve 1980'lerde. İplik sektöründe başlayan yatırımları.7 milyar dolar düzeyindedir. Son yıllarda düşük bir performans gösteren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü. Bu değerlere göre.2005) İstatistiksel Proses Kontrol. Sonraki bölümde kalite kavramı. kalite kontrol ve kalite güvence kavramı. İç tüketimin. kalite.(İnan. analiz edildiği.(Smith.2001) 1970'li yılların başına kadar tekstil ürünleri ithalatçısı durumunda olan Türkiye. (http://www. Bilimsel araştırmalarda amaca uygun veriler kullanmak. Türkiye genel ihracatından aldığı %16. organize edildiği. Yurt içi talebinin yetersizliği sebebiyle ihracat yapma zorunluluğunda olan tekstil ve konfeksiyon sektörü için artık ihracat bir yaşam şartı olmuştur. dokuma sektörü izlemiştir. 2004) Bu çalışmanın ilk bölümünde önceki çalışmalar yer almaktadır.tr/dtmadmin/upload/IHR/2006_yillik) Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan konfeksiyon sektöründe kalite ve proses kontrol ise bu çalışmanın öncelikli kavramıdır. proses ve proses kontrolü kavramı ve amaçları anlatılmıştır. İstatistiksel Proses kontrol.1.3’lük pay ile sektörler arasında taşıt araçları ve yan sanayi sektöründen sonra ikinci sırada yer almıştır. gelişimi. sektör ihracatı 2006 Ocak-Aralık döneminde %2. Bu dönemde gerçekleştirilen yatırımlar.1 oranında bir artış yaşanmıştır. hak ettiği öncelikli konuma gelmiştir. 2005 yılı eş döneminde gerçekleştirilen ihracat ise 13. verilerin toplandığı. bu veriler ışığında belirli bulgu ve sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları araştırma kapsamı içerisinde genelleyebilmek temel hedeftir.

Yedinci bölümde ise yapılan analizler sonucu işletme için sonuç ve öneriler oluşturulmuştur.r kontrol diyagramları uygulanarak sonuçlar tespit edilmiştir.1. dağılım diyagramları. Uluslar arası artan rekabet koşullarında artan maliyetler rağmen milyon dolara varan cirolarla varlığını sürdürebilen bir işletmenin kaliteye odaklanıp müşteri ve çalışan memnuniyetini gerçekleştirerek işletme verimliliğini maksimum seviyelere çıkarmış olması verilerle ortaya konmuş ve söz konusu işletmenin diğer işletmeler için örnek teşkil etmesi düşünülmüştür. Beşinci bölümde konfeksiyondaki süreçler ve bu süreçlerdeki kalite kontrol aşamalarından bahsedilmiş ve uygulama yeri olarak seçilen büyük ölçekli bir konfeksiyon fabrikasında dikilen mamullerin kumaştan sevkiyata kadar kalite kontrol basamakları incelenmiştir. Altıncı bölümde işletmede istatistiksel proses kontrol yöntemleri uygulanmış ve hatalar tespit edilmiş. neden –sonuç diyagramları ve kontrol diyagramları açıklanmıştır. pareto analizi. p ve x. 3 .GİRİŞ Güncel Andaç BEK Dördüncü bölümde istatistiksel proses yöntemlerinden histogram.

toplam kalite kontrolün aşamaları. 2006) Kısa elyaf iplik işletmesinde iplik üretim sürecince elyafın geçtiği proseslerin bilgisayar programı desteğiyle proses takibinin yapılması amaçlanmıştır. 2007) Çalışmada kalite ile ilgili bilgiler ve kavramlar. Çukurova bölgesinde bir işletme seçilerek işletmenin dokuma hazırlık ve dokuma bölümlerine ait proses kontrol parametreleri tespit edilmiş. Hazırlanan bilgisayar programıyla her bir ürünün kalite standartları tanımlanarak değerler girilebilmekte.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bu bölümde incelenen konuyla ilgili önceki çalışmalara yer verilmiştir. kalite kontrolün amaçları. kontrollerin sıklığı. Bilgisayarla proses takibinin. proses ve kalite kontrol. 36 haftalık gözlem sonucunda işletmenin istatistiksel proses kontrol çalışmasına uygun olduğu ve üç vardiya şeklinde çalışan işletmenin 07:00-15:00 vardiyasında gerçekleştiği ve genel olarak hataların neler olduğu tespit edilmiştir.Standart dışı durumlar tespit edilerek bu verilerin için kontrol diyagramları oluşturulmuş ve standart dışı durumlar için neden-sonuç diyagramları hazırlanmıştır. kabul örneklemesi.2006) Tekstil işletmelerinin dokuma bölümünün proses ve kalite kontrolü incelenmiş. kalite ve proses kontrolün bir işletmede oluşabilecek hataları önlemede ve meydana gelen hatalara üretmede önemli olduğu ve verimliliği artırmada büyük öneme sahip olduğu kanısına varılmıştır. toplam kalite kontrolün kapsamı. İstatistiksel kalite kontrol tekniklerin neler olduğu ve örnekleme dağılımları ve tahmin etme. kaliteyi oluşturan temel unsurlar. Sonuç olarak. hataların yakalanmasında ve problemlerin daha kısa sürede giderilmesi amaçlanmıştır. (Öztürk. kontrol sistemleri ve proses kontrol teknikleri hakkında bilgi verilmiştir.2.yapılış periyodu süreler belirlenmiştir. 4 . ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Güncel Andaç BEK 2. toplam kalite kontrolün amaçları konuları ele alınmıştır. kalite kontrol faaliyetleri konuları işlenmiş. (Sabır ve Erdoğan. girilen üretim değerleri sonucu verilerin karşılaştırılması ve grafik değerleri çizilebilmektedir. kontrol grafikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu program sayesinde mamül izlenebilirliği kolaylaşabilmekte. kalite kontrolün tarihi gelişimi. (Buluklu. toplam kalite kontrol.

(Bircan ve Gedik. 2003) İplik.5 hata oranı tespit edilmiştir. dokuma ve boya-terbiye dallarında proses kontrol tekniklerinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. genel ünite duruş nedeninin fabrika yetkililerince gösterilen sebeplerin dışında bilimsel verilerle ortaya çıkarılmış olan satış azlığı olduğu tespit edilmiştir. (Özcan. hataların ortadan kaldırılma çalışmalarının mümkün olabileceği görülmüştür. (Sabır. Uygulamanın yapıldığı Sivas Çimento Fabrikasında meydana gelen üretim duruşları araştırılmış ve arıza sebepleri pareto analizi ile sıralanmıştır. 2003) Sivas Dikimevinde istatistiksel proses kontrol tekniklerinden Kontrol Tablosu. 5 . 5 ay içinde oluşan genel duruşlardan dolayı meydana gelen arızaların bakım onarım maliyetleri de incelenmiştir. Pareto Analizi. Ayrıca üretim safhasında meydana gelen hataların önceden belirlenen spesifikasyonlara uygun olup olmadığı da araştırılmıştır. Araştırma sonucu seçilmiş ürünlerin proses kontrollerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kalite kontrol sistemleri oluşturularak kalite hedefleri ve kalite seviyeleri tekrar düzenlenmiş ve ürünlerin daha ucuza imal edilmesi sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur. Vasıflar için p ve np kontrol grafiklerinden ise üretimin kontrol altında olduğu ve üretimin hedeflenen kıstaslara uygunluğu tespit edilmiştir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Güncel Andaç BEK üretim süreci boyunca olması gereken kalite değerleri ve gerçekleşen kalite değerleri kayıt altına alınabilmekte. Sonuç olarak. Pareto Analizinin işletmelerde kullanılabilirliği ve ortaya çıkan arızaların. hatalı üretimlerin ve her türlü problemin kaynağının tespit edilerek iyileştirme yapılabileceği ve dolayısıyla verimliliğin artırılabileceği bilimsel olarak ortaya konmuştur. 2006) İstatistiksel proses kontrol tekniklerinden Pareto Analizinin çimento imalat sanayinde uygulaması incelenmiştir. Hata Yoğunluğu Diyagramı ve Kontrol Grafikleri kullanılarak üretim hataların sebepleri incelenmiştir. istatistiksel verilerin grafikleri alınabilmektedir. Dikimevinde 6 aylık bir inceleme sonucunda kontrol tablosu sonuçlarına göre % 1.2. Tekstil işletmelerinde işlemiçi ve işlemdışı kontrollerle hata yakalama. duruşların. Sebep-Sonuç Diyagramı. Genel ünitenin dışında fırınlarda ve çimento değirmenlerinde meydana gelen duruş nedenleri de tespit edilmiştir.

Ağaç Diyagramı.Yakınlık Diyagramı. Saçılma Diyagramları. Kontrol Grafikleri. (Ekiz. Bunun nedeni ise sistematik bir hatanın varlığı olduğu sonucuna varılmıştır. Matris Diyagramı. Matris Veri Analiz Diyagramı. İstatistiksel problem çözme araçları olarak tanımlanan Pareto Diyagramları. Neden-Sonuç Diyagramlar. 2003) İstatistiksel Proses Kontrol kavramı. Grafikler ve Kontrol Çizelgelerinin yanında. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Güncel Andaç BEK (Kökçen. Histogramlar. 2003) İstatistiksel problem çözme süreci ve araçları ile ilgili genel bilgiler verilmiş problem çözme araçları ve safhaları anlatılmıştır. Sonuç olarak grafik ve tablolar incelendiğinde bazı grafiklerde değerlerin orta çizgi etrafında çok az saçılım yaptığı yani prosesin çok hassas sonuçlar doğurduğunu ve maliyet açısından uygun olmadığı ortaya çıkarken bazı grafiklerde ise periyodik değişimler gözlenmiştir. Böylece firma yetkilerinin iplik numarası değeri % CV değerlerini kontrol etmeleri gerektiği tespit edilmiştir. pratikte kabul edilen 1. (Göktaş. Dağılım Diyagramları ve Kontrol Diyagramları geniş bir şekilde anlatılmıştır. yeni araç olarak tanımlanan İlişki Diyagramı. Üretim ve Üretim Sonrası işlemler olarak üçe ayrılmış ve her bir işlem aşama aşama anlatılarak nasıl kalite kontrol yapılacağı ve kalite kontrolün hangi çizelgelerin kullanılacağı belirtilmiştir. 2003) Konfeksiyon işletmelerinde kalite kontrol sistemlerinin kurulması ile ilgili inceleme yapılmıştır.Histogramlar. Kalite ve tarihçesi hakkında açıklamalar yapılmış ve bir konfeksiyon işletmesinin hammadde girişinden mamul çıkışına kadar ki tüm bölümler incelenmiştir.33 seviyesinin çok altında olduğu için prosesin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm üretim süreci Üretim öncesi. Uygulama olarak ise Anteks iplik fabrikası seçilmiştir. pratikte kabul edilen 1. Gruplandırma. Çizelgelerin kullanılmasıyla beraber meydana gelecek hataların 6 . Pareto Analizi. Sebep-Sonuç Diyagramları . proses kontrol çalışmalarında kullanılan temel istatistiksel tekniklerinden Çetele Tablosu. Proses Karar Program Tablosu ve Ok Diyagramı incelenmiş ve konfeksiyon işletmelerinde sorunlara nasıl çözüm bulunacağı bu problem çözme teknikleri kullanılarak açıklanmıştır.33 değerinin çok üzerinde olduğundan prosesin yeterli olduğu sonucu çıkarılabilirken iplik numarası %CV değişkeni için elde edilen sonuçlar. Ayrıca tablolarda incelendiğinde iplik numarası %CV değişkeni dışındaki değişkenler.2.

Tekstil sanayinde uygulaması anlatılmıştır. Üretim içindeki 3 örnek incelenmiş üretimdeki hatalara pareto analizi yapılmıştır. Eko-Tex 100 Standartları Tarihçesi.ilmek sayıları. 2000) Bir konfeksiyon işletmesinde oluşturulacak kalite sistemin incelendiği bu çalışmada kalite kavramı.sürtme haslığı. ilişkili olduğu iki ölçülebilen veri (tüm parti içerisinde bisküvinin yeri ve parti büyüklüğü) tarafından tanımlanır. Konfeksiyondaki her bir proses tanımlanarak buralarda kontrol edilmesi gereken kısımlar tespit edilmiştir. eğitim durum değerlendirilmesi yapılmıştır. uygunluk kalitesi anlatılmış. Üretim için çalışma talimatları hazırlanmış. K.. kaliteyi oluşturan unsurlar. Uygulama olarak örgü kumaş kullanan bir konfeksiyon fabrikası seçilmiştir. kalite değişkenliği. konfeksiyonda kalite kontrol sistemleri üzerinde durulmuştur.6 düşürülmüştür. İyileştirme çalışmaları yapılarak bu oran %9. Örneğin ölçülebilen bir veri (bisküvi kalınlık). Son kısımda ise entegre bir tekstil işletmesinde kalite kontrol çalışmalarında problemlere istatistiksel şekilde yaklaşılarak sonuçlar irdelenmiştir. Tekstil Sanayimizdeki teknik eleman ihtiyacı. pilling testleri sonuçları incelenmiş toleranslar içinde olan kumaşlar onaylanmıştır. pareto analizi ve neden-sonuç diyagramı hakkında bilgiler verilmiştir. ve Yum. kalite programlarında başarısızlık nedenleri hakkında bilgi verilmiş. Kalite ve Standart Kavramları ile ISO 9000 seri. boyut değişimi. Okulda Mesleki Eğitim irdelenmekte. (Solmaz. İşletmelerdeki kalite sisteminin kurulmasının ve iyileştirme faaliyetlerinin devam etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Sonuç olarak dikiş hatalarının %38 gibi çok yüksek bir değerde olduğu tespit edilmiştir. Kontrol yöntemleri anlatılmış. istenen kalite planlanmış ve üretimde uyulması gereken kalite sınırları çizilmiştir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Güncel Andaç BEK giderilmesi. Sonra 7 .2. Bir bisküvi fabrikasında yapılan bu çalışma sabit ve değişken bileşenlerin gözlemlenerek kontrol kartları yardımıyla geliştirilmesini amaçlamıştır. (Kim. 2002) Tekstil Sanayi. 1999) Bu çalışmada kontrol kartlarının uygulaması üzerinde çalışmıştır. may dönmesi toleransı. Kalite ve Toplam Kalite Yöntemleri incelenmiş. insan ekolojisinin temel felsefesi. hataların minimum düzeye indirilmesi ve gereksiz zaman kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. Öko-Tex Standart 100 oluşturma üzerinde durulmuş ve enstitülerin adları verilmiştir. Üretim öncesinde kumaş kontrolleri yapılmış istenen gramajlar . çekmezlik . B. (Kaya.

J. (Erikçi. E.. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Güncel Andaç BEK parti içindeki bisküvinin kalınlığının yeri ve parti büyüklüğü ile ilgili kontrol kartları oluşturulur. (Karakoç.. Çalışmanın sonunda programın geliştirilebileceği ve farklı istatistiksel proses tekniklerinin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak X.. İdeal bir fabrikada bulunması gereken optimal kalite kontrol basamaklarını içine alan fabrika değerlendirme formu ve MısırMakedonya fabrikalarında yapılan birer değerlendirme formu sunulmuştur. J. ürün kalitesinin tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda hizmet beklentilerinin de karşılanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Kalite kontrol 8 . M. Daha sonra X ve R diyagramların nasıl oluşturulacağı anlatılmış ve program menüsünde hangi kısayol tuşlarının hangi fonksiyonlar için tanımlandığı anlatılmıştır. 1999) Konfeksiyon işletmelerinde kullanılan kalite kontrol prosedürlerinin insan hakları standartlarına nasıl uygulanması gerektiğinin ve kalite kontrol sistemin oturtulma aşamalarının açığa kavuşturulması amaçlanarak yapılan bir çalışmadır. 1997) Konfeksiyon firmalarında uygulanmak üzere tavsiye edilen Kalite Kontrol Programı ve bu programın uygulanışında izlenebilecek yol incelenmiştir. R kontrol kartlarının yanında histogramlar oluşturulmuştur. Maxwell J. E.. Kumaş hataları neler olduğu örnekleri. ayrıca müşteri beklentilerinin ürün kalitesi kadar ön plana çıkarılmasıdır” kanısına varılmış. and Strauss A. Önce kaynak proses tanımlanmıştır. Kontrol kartları tüm proses ortalamasını gösterir ve oluşabilecek hataların tespit edilmesi için tüm prosesin iyileştirilmesinde kullanılır.1997) Bu çalışmada kaynak prosesi istatistiksel metodları tarif edilerek bir program oluşturulmuştur.2. kesim bölümü kalite kontrol talimatları.. üretim içi kalite kontrol ve üretim hataları son kontrollerin neler olduğu ve bu verilerin istatistiksel kontrolü kontrol formlarıyla açıklanmıştır. (Cook G.C.Penney firmasının imalatçıları için derlediği notlar temel alınarak çalışma sürdürülmüş ve çalışmada tavsiye edilen kalite kontrol programının benzerinin uygulandığı bir konfeksiyon firmasında takip edilmiştir. Barnett R. Kaynak yapılırken veriler toplanması ve tanımlanmasından sonra kontrol kartlarının oluşturulma işlemine geçilmiştir. “Kalite. bir üründe bulunması gereken optimal özelliklerin sağlanması. Ayrıca Reebok tarafında yapılmış İnsan Hakları Değerlendirilmesi uygulamalı olarak sunulmuştur.

Firmada kalite sisteminin gelişmesiyle ürün yelpazesinin de gelişmesi sağlanmış ve pek çok müşteri ile çalışma mümkün olarak müşteri sınıflandırma sistemi ortaya çıkmıştır.A. izlenen yol.. durumu ve hedefleri özetlenmiştir. kontrol kartlarının nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda aksesuar ve ambalaj kontrolü önceden yapılarak yükleme sırasında oluşan sevkiyat hatalarının önüne geçilmiştir. Tekniklerin anında görüntülenebilmesi için bir program geliştirilmiştir.2. ekipman ve raporların nasıl sunulması gerektiği oluşturularak başlanmıştır. (Hossain A. kullanacak formlar. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Güncel Andaç BEK sistemini oturtmaya çalışan işletmenin karşılaştığı zorluklar. Bunla beraber bu sistemin bir yöneticisinin atanmasına karar verilmiş ve bu sistemin sürekliliği için departman oluşumun gerekliliği tespit edilmiştir. 9 . Sonuç olarak programın nasıl tümleşik hale getirileceği hakkında bilgiler verilmiş ve kontrol diyagramları yapılmıştır.1996) Bu çalışmada istatistiksel proses kontrol tekniklerinin endüstride kullanılırken ortaya çıkan problemine çözüm aranmıştır. Hammadde yani kumaş kontrolüne daha önem verilerek hatanın üretime girmeden tespiti yapılmıştır... Çalışmada istatistiksel metodlar anlatılmış. Uygulama olarak seçilen firmanın hedefi olan ambalaj departmanında yapılan son kontrolün kaldırılması ve hatalı ürünün minimuma indirilmesine kalite kontrol sistemin uygulamaya çalışmalarında görev alacak eleman sayılarının tespiti. Choudhury Z. and Suyut S.

Ürünün kullanım amaçları. bir ürünün kullanım amaçları doğrultusunda istenilen kullanım özelliklerine uygun olarak üretilme derecesidir.(Smith. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 3. Ayrıca fiyatları arasında da büyük fark olduğu dikkate alınmalıdır. Mamulün kalitesi müşteri tarafından özellikleri tanımlanabilir ve kalite.3.2003) Kalite farklı insanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanır ve değişik şekillerde iyileştirilir. Yani kalite kavramının içinde hizmet kalitesi de yer almaktadır.’de açıklanmıştır. çevre koşullarına uyum gibi faktörler içerir. kullanım ve bakım kolaylığı.2004) Kalite. Kalitenin ancak mamulün fonksiyonuna. Kalite. 2003) Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi “Mutlak Anlamda En İyi” demek değildir. (Koç. maliyet.1. 10 . Bu nedenle kalite terimi sadece mükemmelliği ifade etmek için kullanılmamalıdır.KALİTE VE PROSES 3.(Göktaş. çok genel olarak. güvenlik. (Kökçen. Kalitenin hizmet ve mal kalitesi olmak üzere sınıflandırılıp her iki bileşen için kalite özellikleri Çizelge 3. diğer bir deyişle hizmet ettiği amaca göre bir anlam taşıyabileceği söylenebilir.2000) Kalite sadece ürün veya mal kalitesi için tanımlanmamalıdır. Her ikisi de binek arabası olan iki farklı marka aracın kullanılış amaçları farklı olup değişik tüketici gruplarının isteklerine cevap verirler.1. aynı zamanda firmanın pazar olarak hedefliği toplumun isteklerini ve alım güçlerini göz önünde bulundurarak kendi kalite anlayışını ürünlerine yansıtmalıdır. Kalite iki ana kısımda düşünülebilir: üretim sonunda ortaya çıkan ürünün kalitesi ve hizmet kalitesi. onun ne olduğunu belli etmek amacını taşımaktadır. Kalitenin Tanımı Kalite (Qualites) Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen “Qualis” kelimesinde gelmektedir. “ Amaca Uygunluk Derecesi” şeklinde tanımlamak mümkündür. iyi üretim ve hizmetlerle geliştirilebilir. Alınan bir hizmetin de kalitesinden bahsedilebilir. Esasta kalite sözcüğü hangi ürün ve hizmet için kullanılıyorsa. Kaliteyi.

müşterilere anında hizmet vermeleri ve yardım etmeye Duyarlılık istekli olmalarını ifade eder. Bir hizmet kurumu için değişik piyasalara ayak uydurabilmesi ve hizmetini aksatmamasıdır. Kullanışlılık Müşteriyle ilişkide bulunan işgörenin kibarlığı. plan ve programların. işgörenin görünüşü. profesyonellik gibi) Hizmet sunmak için işletmenin ve işgörenin gerekli bilgi ve yeteneğe Yeterlilik sahip olmaları anlamına gelir.3. etkili ve verimli kullanılabilmesi anlamındadır. Devamlılık Müşterileri anlayabilecekleri dilde bilgilendirmek ve onları dinlemek İletişim anlamına gelir.1. hizmet Fiziksel nitelik sunmak için kullanılan araç ve ekipmanlar fiziksel unsurları oluşturmaktadır. Kullanım ömrünü ifade eder. Fiziksel tesisler. Müşteriyi ve müşteriye ilişkin gereksinimleri bilmek için çaba Empati harcamayı içerir. koşullara ve amaçlara uygunluğu. dürüstlüğü ve müşteri çıkarlarına önem verdiğini hissettirmesini içermektedir. ürün hakkında tüketicilerinin övgüleri ve yılların deneyimidir. tamiratının kolaylığıdır Üründe kullanım ömrünün uzunluğu ve gerektiğinde tekrar elde edilebilmesidir. 11 . kibarlık. Hizmetin güvenilir ve doğru Güvenirlilik biçimde. nezaket. Vermek (Dakiklik. vaat edilen şekilde yapılması demektir. Yetenek tutarlılığını içermektedir. İşgörenlerin. /Karşılık Güvenilirlik Ürünün kullanım performansının sürekliliğidir. Geçmişe ait Saygınlık performans ve diğer soyut özellikler. Dayanıklılık Güvenlik Üretilen ürünün müşteri herhangi bir tehlike içermemesidir. Hizmet Kalitesi Kalite Özelliğinin Açıklaması Kalite Özelliği 2. Estetik Mal ve hizmetlerin etkileyiciliği. Hizmet alımı için bekleme zamanının kısa Erişebilirlik olmasını ve zamanında olmasını ifade etmektedir. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Çizelge 3. Çevreye ve kullanıcıya saygı göz önünde bulundurularak tasarlanan bir ürünün zararlı ve toksin maddeler içermemesi ve kullanım süresi bittiğinde çevreye zarar vermemesidir. fiziksel ve finansal güvenlik Güvenlik unsurlarıdır. Işletmenin güvenilirliği. için riski Mükemmellik Açık ve zımni bütün ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilmesi ve tam tatmin sağlayabilmesidir. duyu ve duygulara seslenebilmesi ve bundan dolayı güdüleyebilmesidir. Ilgili problem ve şikayetlerin kolay halledilebilirliği de bununla ilgilidir. saygınlığı ve Nezaket dostluğunu ifade eder. Şüphe. güler yüz. Yaklaşabilme ve ilişki kurma kolaylığı içermektedir. ürünün yoksuniuğu gidermesi. Kalitenin İki Bileşeni (Halis. tehlike ve riskten uzak olma. Faaliyetlerin. Mal Kalitesi Kalite Özelliği Performans Kalite Özelliğinin Açıklaması Ürünün belirlenen amaç doğrultusunda etkin. ürünün daha önce belirlenmiş standartlara. Çevresel duyarlılık Hizmetin fiziksel yanını içermektedir.2007) 1.

Önceden saptanan belirli bir süre arıza yapmadan çalışma olasılığı.bakım ve servis ihtiyaçları ve maliyetleri Gibi kriterlerin biri veya birkaçı. yüzyıla rastlamaktadır. Tamir. Kalite Kavramının Gelişmesi Kalite ile ilgili çalışmalar milattan önceki yıllarda Hammurabi Kanunları'na kadar uzanır. Belirli bir mamulün. Dizayn ve imalat maliyetleri 10. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Bu unsurların ötesinde kalite kavramı gözle görülmeyen. 4.(Koç.3. 12 . Üreticiler bu dönemden sonra kalite bilinciyle ürünlerine kendi markalarını vurmaktan mutluluk duymaya başlamışlardır. “Pazara Yönelik Kalite” denir. sanayi devriminin tohumlarını atmıştır. 7. iş miktarı gibi çalışma (performans) karakteristikleri 9. Bunlar şöyle sıralanabilir. Bu özellik için “tüketici tercihi” deyimi kullanılır. yüzey düzgünlüğü ve renk gibi fiziksel özellikleri. Bu özellik için “Dizayn Kalitesi” deyimi kullanılır. Bir mamulün genel olarak tüketicilerin potansiyel isteklerini karşılama dercesi. mamulün kalite düzeyini belirleme amacıyla kullanılabilir. harcanan enerji. 5. geometrik şekil. Bu derece için “Uygunluk Kalite” deyimi kullanılır. Hız. Ekonomik kullanma süresi yani ömrüdür. 3. Buna. Üretim yöntemleri ve teknolojik imkanlar 11.2. 2. belirli bir tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılama derecesi. Bir mamulün diğer firmalar tarafından üretilen eşdeğer mamuller karşısında tüketicinin kendi deneyimlerine göre tercihine sahip olma derecesi. daha geniş kavramlar içermektedir. 6. Belirli bir mamulün üretildiği zaman kendisi için tasarlanan kalite düzeyine uyma derecesi. Bir mamulün boyut. Kalitenin bir kavram olarak ortaya çıkması ise 19.2000) 3. yani güvenirlik 8. endüstri mühendislerinin kontrolüne vermesiyle başlattığı uygulama. Frederick Taylor'un ABD' de iş planlamasını işçi ve ustabaşıların inisiyatifinden alıp. 1.

Bunlardan ilki eskiden beri de bilinen nihai müşteridir. 3. proseste birbirini takip eden departman yada kişi olarak açıklanmaktadır. 1940'larda istatistiksel yöntemlerin kullanılması şekline dönüşmüştür. İkinci olarak tanımlanan ve yeni gelişmekte olan müşteri tipi ise. Tayvan. Kalite tanımının tarih içinde geçirdiği evreler incelendiğinde şu ana başlıklar ortaya çıkar. Ayrıca günümüzde müşteri terimi de gelişmiş ve iki tip müşteri temel olarak belirlenmiştir. Bu dönemde Japonya gibi bazı Uzakdoğu ülkeleri G. şeklinde Henry Ford tarafından yönetimin beş fonksiyonu arasında irdelenmiştir. “müşteri Tatmini” denen yeni bir kriter. Amerika'da İstatistiksel Kalite Kontrol önce Deming sonra da Juran tarafından tanıtılmıştır.Kore.(Taner ve Kaya. örgütlere para. Hata miktarı ve cinslerinin tespiti ile ilgili olan bu kontrol. 2005) Son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesi ile yenilenmiş olan kalite terimi. Yıllara göre kalitenin gelişimine bakıldığı zaman Japonya'nın bu konuda 2. 2. Kalite kontrol. iyinin kötüden ayrılması. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı ülkelerini geride bırakan bir gelişme kaydettiği görülmektedir. müşteri isteklerinin talep ettiği en uygun şartlarla sağlanması olarak tanımlanmıştır. Bunun sonucunda da müşteri isteğinin temini tek başına bir kriter olmaktan çıkmış. 1980'li yıllara gelindiğinde sadece maliyet unsurunun dikkate alınması yetersiz kalmış. 1970'li yıllarda Deming ve ve Juran. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 1930'lu yıllarda kalite. 4. yeni bir tanım ortaya konulmuştur. ürün yönlendirmesi sistem yönlendirmesi proses yönlendirmesi müşteri yönlendirmesi 13 .3. kalite anlayışı rekabette ön plana geçmeye başlamıştır. zaman ve kalite olmak üzere üç boyutlu düşünce olanağı sağlamışlardır. 1950'li yıllarda bir kişinin veya bir ekibin sorumluluğuna bırakılmıştır. Singapur büyük gelişmeler göstermişlerdir. 1.

'kontrol limiti' kavramı da ortaya çıkmaktadır. hatalı parça üretme maliyeti. dolayısıyla limiti dışına çıkan parçalar hurda olmaktadır. gibi büyük maliyetler getirmektedir. prosesteki hatanın bulunarak düzeltilebilmesi mümkün olduğundan. üretim yapanın. 2. Bu sistemle beraber klasik kontrol yöntemlerinde bulunmayan yeni bir limit. 14 . üret-%100 kontrol et. Sistem yönlendirmesi. Bunların yanı sıra hatalı üretimin tüketiciye sunulması olasılığı bu sistemin en büyük dezavantajıdır. ürün yönlendirmesi sisteminde gündeme gelen maliyetler azaltılabilmekte ve hatalı parça oranının düşürülmesiyle de tüketiciye sunulabilecek hatalı parça yüzdesi en aza indirgenebilmektedir. 3. resim toleransından daha dar olan ve prosesteki değişimlerin istatistik metotları kullanılarak analizi sonucu hesaplanan Kontrol Limitlerine göre değerlendirme yapılmakta ve bu limitler dışındaki parçada ikaz olarak değerlendirilmektedir. ıskarta üretme sinyalini prosesten erken uyarıyla alıp ıskarta üretiminin önüne geçmektir. Genellikle bu sistemle çalışan firmalarda Kalite Güvence ve Kalite Güvenilirlik kavramlarına ve hatta departmanlarına rastlanabilir. tamamen proses ve idarenin kontrol edilmesi. ürün yönlendirmesinden sonra kullanılmaya başlanan ve imalat sırasında kontrolü hedefleyen frekanslı kontrol prensibidir. Giriş Kalite Kontrol. makine ve insanın denetlenmesidir. proses onaylamaktır. Bu sistemde. Ürün yönlendirmesi: klasik kalite kontrol dediğimiz. Ülkemizde de hala yaygın olarak kullanılan bu sistem üretici firmaya kontrol maliyeti. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 1. üretilen ürünün. Final Kalite Kontrol ve İmalat Arasında Frekanslı Kontrol gibi bazı kontrol amaçlı sistemler devreye alınır. Klasik yöntemlerde parçalar spesifikasyon-resim limiti denen dizayn toleranslarına göre mukayese edilerek kontrol edilmekte. Yan Sanayi Denetimi. sağlam malı müşteriye sun prensibidir.hatayı bul-ayıklama sonrası kaliteli. Bu yeni sistemde ise. Proses yönlendirmesi. tashih maliyeti vs. Bununla belirli noktalara filtreler varsayılarak konulduğu hata yapma ihtimalini kısıtlamak ve ara operasyonlarla kontrol maliyetini düşürmek hedeflenmektedir. Burada hedef ıskarta üretmeden.3. Bu sistemde birkaç hatalı parça üretildikten sonra. Amaç parça ayıklamak değil.

Kalite standartları . Amaç müşterinin isteğini ona en uygun şekilde sağlamaktır.Final muayenesi .Günlük problemler (Önleme Fonksiyonu) . 1. 2003) Kalitenin Tarihsel Gelişimi Çizelge 3.Kalitenin Unsurları Bir mamulün kalite düzeyinin önce tasarlanması ve sonra üretimle beraber gerçekleşmesi söz konusu olduğuna göre. İki mamulün aynı fonksiyonu gören kalite spesifikasyonları arasındaki fark onların dizayn kaliteleri arasındaki farkı gösterir.Kalibrasyon .2.Boyut.Kalite politikası ve sistem ve işlemleri 3. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 4.3. müşterinin ve müşteri anlayışının sisteme direk katılmasıdır.Girdi muayenesi .Numune planları tasarımı .İstatistik metotlar . tüm faktörleri iki temel unsur içinde toplamak mümkündür. diğeri "uygunluk kalitesi" dir. dayanıklılık ve benzeri fiziksel nitelikler gibi dizayn kalitesi ölçülerle belirlenir.Pazar kalite araştırması .Ekonomik incelemeler ve deneyler (Güvence Fonksiyonu) .Uygun olmayan malzeme kontrolü . Biri "dizayn kalitesi".Satıcı kalite güvencesi .Eğitim ve motivasyon .Proses yeterliliği . bu nedenle de Japon Mucizesi olarak da adlandırılan bir sistemdir.Verilerin analizi .’de gösterilmiştir.Proses muayenesi . Müşteri yönlendirmesi: Toplam Kalite Yönetimi de denilen. Kalitenin Tarihsel Gelişimi Muayene Kalite Kontrol Kalite Güvencesi (Kabul Fonksiyonu) . Dünya Savaşı sonlarında Deming' e dayanan.Bir mamul için en uygun dizayn kalitesinin saptanması. Proses oryantasyonundan en büyük farkı. (Kökçen. ağırlık.Müşteri şikayetleri hata analizi .2.Dizayn Kalitesi Mamulün fiziksel yapısı ve performans özellikleri ile beraber tasarlanır.3. Japonlar tarafından bulunan ve yine ilk olarak onlar tarafından uygulanan. Çizelge 3. kalitenin tüketici açısından değeri ile üreticiye olan 15 . günümüzde Japonya başta olmak üzere bütün dünyada hızla yayılarak uygulanan. hacim.Kalite tetkiki . kökü 2.

Fakat dayanıklılık süresi uzadıkça artan fiyatı ödeyecek tüketici sayısı hızla azalır. En Uygun Dizayn Düzeyinin Saptanması (Koç. Örneğin. diğer bir deyişle ödemeye hazır olduğu parayı gösterir.1. gereksinmesinin üstüne çıktığında aynı isteği göstermez. 16 . Kalite düzeyi yükseldikçe maliyetler önce yavaş soma büyük bir hızla artar. bir ayakkabının 1 veya 2 yıl dayanıklı olması karşılığında fiyat farkına katlanılır. Maliyet eğrisinin birden dikleşmeye başlaması teknolojik olanakların zorlandığı anlamına gelir. Belirli bir kalite düzeyi için iki eğri arasındaki ordinat farkı üreticinin karını (yalnız kalite açısından) gösterir.1.3.'de görülen diyagramda en uygun dizayn kalitesinin nasıl saptanacağı görülmektedir.Bu eğrinin eğiminin giderek azalması doğal bir tüketici davranışı sonucudur.Dolayısı ile üretici açısından mamul için en uygun dizayn kalitesi bu noktadadır.2000) Kalitenin değeri eğrisi tüketicinin kaliteye verdiği değeri.Şekil 3. Kalitenin üreticiye maliyeti tersine bir gelişme gösterir. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK maliyeti arasında optimum noktanın bulunması prosesidir. Farklardan oluşan kar eğrisi B noktasında maksimum olmaktadır. Gerçekten başlangıçta tüketici daha kaliteli mala daha fazla para ödemeye hazırdır. Fakat kalite düzeyi.Dolayısı ile onun nazarında kalitenin değeri giderek düşer. Kalite Değeri YTL A B Kalite Düzeyi C Şekil-3.

Uygunluk Kalitesi: Dizayn kalitesi ile belirlenen spesifikasyonlara üretim esnasında uyma derecesidir.Belirli bir uygunluk kalitesinin gerçekleştirilmesinde çeşitli maliyetlerin dengelenmesine çalışılır. bozuk malın üretimine meydan bırakmamak amacı ile önceden alınan önlemler için yapılan masraflardan oluşur. dizayn kontrolü gibi masraflar koruma maliyeti niteliğindedir. Uygunluk kalitesinin ölçüsü bozuk mal yüzdesi olabilir. Uygunluk Kalitesini Etkileyen Maliyet Unsurları ve Optimum Uygunluk Derecesinin Saptanması (Koç. kontrolün etkinliği arttıkça yani bozuk mal yüzdesi azaldıkça farklı değişim gösteren iki maliyet eğrisi bir noktada kesişir.Buna karşılık ölçme. tamir .İşçi eğitimi.'de görülen grafikten anlaşılacağı üzere.3. değerleme ve koruma faaliyetlerinin yoğunluğu arttığından bunların maliyetleri giderek yükselir. Toplam Maliyet Bozuk Mal Maliyeti YTL Min. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 2.Kalite Kontrol etkinliği arttıkça.Şekil 3.2. Bu noktanın apsisi toplam maliyetin minimum değeri aldığı uygunluk kalitesidir.Koruma maliyeti.Maliyetli Uygunluk Kalitesi Kontrolün Etkinliği Şekil 3. yani tasarlanan kalite spesifikasyonlanna uyan parça yüzdesi yükseldikçe (veya hatalı parça oranı azaldıkça) bozuk malların ortaya çıkardığı malzeme ve işçilik kayıpları ile tamir masrafları ve müşteri şikayetleri hızla azalır.2.bakım.2000) 17 .

(Çabuk. eldeki malzeme. bazı isteklerinden vazgeçebilir. Üretici ise kendi firmasını korumak zorundadır. Maksimum kar edebileceği kalite düzeyini düşünmelidir. (Çabuk.Tüketicinin istekleri. kalite maliyetlerini oluşturmaktadır. Tüketicinin mamulden nasıl bir kalite beklediği ve bunun için ne kader para ödeyebileceği ayrıntılı tüketici araştırmaları ile ortaya çıkarılabilir. Ürün satış fiyatı. etkin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliklerine sahip mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak veya kaliteyi üretmek amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle maruz kalınan giderler. işgücü ve teknik bilgi (know .Teknolojik olanaklar. (Kaya. Dizayn ve uygunluk kalitelerinin saptanmasında iki noktadan harekete geçilmelidir: 1.2005) Müşteri istekleri ile üretim maliyetleri arasında denge kurulmalıdır.Diğer taraftan gerçek bir problem üzerinde çalışıldığında. İşletmeler için maliyetli olan kaliteli mal ve hizmet üretmek değil. (Koç.Bununla beraber bu eğrilerdeki trende uyan ve 5 . 2. makina.2005) 18 .how) potansiyelinin gerçekçi bir değerlemesi sonunda belirlenir. kalite maliyetleridir. Başka deyişle. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Bir mamul için en uygun dizayn ve uygunluk kalitesinin saptanması bir seçim sorunudur. maliyet ve değer eğrilerinin sürekli ve net biçimde elde edilemeyeceği unutulmamalıdır.2000) 3.8 noktadan oluşan kümeler karar vermek için yeterli sayılabilir. Kalite Maliyetleri Kalitedeki gelişme ve değişmeyi gösteren en iyi kıstas. daha düşük fiyat için daha az kaliteye razı olur. kuruluşun kalite hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının somut ölçüsünü elde etmek için kalite maliyetlerinin hem tutar ve hem de miktar olarak bilinmesi gerekir.4. Teknolojik olanaklar ise.Bu seçimin doğru yapılabilmesi hiç kuşkusuz ayrıntılı bir araştırma ile çeşitli seçeneklerin ortaya çıkarılmasına bağlıdır. müşterinin alım gücünün üzerine çıkıyorsa.2000) Verimli.3. kalitesiz ya da düşük kaliteli mal ve hizmet üretmektir.

vb gibi giderlerin birleşiminden oluşur. (Kaya.3. bu aşamalarda kullanılan araçların giderleri. üretimde ara kontroller. Önleme Maliyetleri: Üretim tasarımı maliyetleri. (Çabuk. ne şekilde ve hangi noktada yapılacağı. (Kaya. değerlendirme maliyetleri kalite ihtiyaçlarının tasarım aşamasında yapılan kaliteye uygunluk derecesini garantiye alma amacı için mamul öncesi girdilerin kontrolü.Hata Maliyetleri Ve Hata Sonuçları Maliyetleri: İşletme içi ve işletme dışı olmak üzere iki grupta incelenir. Yani. İç Başarısızlık Maliyetleri: Bu maliyetler tasarlanan kalite standartlarına ulaşmak için işle ilgili başarısızlıklar oluştuğunda meydana gelir ve müşteriye ulaşmadan önce ortaya çıkar. uygulama ve toplam kalite yönetimi sisteminin devamı ile ilişkilidir. Önleme maliyetleri gerçek uygulamalardan önce planlanır ve bu maliyetlere gerçek uygulamalardan önce maruz kalınır. eleman eğitimi giderleri. 2000) Bu maliyetler tasarım. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Kalite maliyeti. En iyi şekilde ölçme ve değerlemenin sağlanamaması halinde. hata maliyetleri ve hata sonuçları maliyetlerinin birleşiminden oluşur. ikinci kaliteye ayrılan. muayenesi.(Kaya. 1. kalite bölümü personel giderleri. mal ya da hizmetlerin tüketici isteklerine uygunsuzluğunu önlemek için işin başında yapılan ön çalışmalar ve tasarlanmış tüm faaliyetlerin giderleridir. aksaklıkların oluşmasına meydan verilmemesinin sağlayacağı kazanç ile yapılan değerleme çalışmaları nedeniyle meydana gelen giderlere bağlıdır. kabul kontrolleri. vb gibi giderlerden oluşur.2005) Defoluya. Değerlemenin ne zaman. (Çabuk. test edilmesi.2005) 3. (Çabuk. kontrol planlama giderleri. yeniden gözden geçirme ve değerleme çalışmaları faaliyetleri için yapılan giderleri ihtiva eder. 2000) 19 .Değerlendirme Maliyetleri: Mal giriş kontrolleri. kontrol maliyetleri. 2000) İstenilen kalitenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla. kalite özelliklerinin ölçüm ve kontrolleriyle ilgili giderlerdir.2005) 2. değerleme maliyetleri daima fazla olacaktır. ölçüm ve kontrol araçları giderleri. önleme maliyetleri. son kontroller. Diğer bir ifadeyle önleme maliyetleri. tamir gerektiren ürünlerin giderleri ve bu ürünleri düzeltmek için harcananlar işletme İçi hata maliyetleridir.

(Erikçi.Bir çok karakteristik kantitatif ölçümlere konu olmuştur.5.Aynı çağda Mısırlılar kareler için yatay düzeyler ve dikey kısımlar için standart araştırmalar geliştirmişlerdir.bir terzi müşteriyi model olarak kullanarak elbiseyi üretmekteydi. üretim aşaması ve üretim sonrası süreçlerde uygulanan işlemlerin toplamına “Kalite Kontrol “denir. üretim sistemi içerisinde (pazardaki tüketici isteklerinin belirlenmesinden sonrası hizmetlere kadar) kalite hedeflerine erişmek için sürdürülen tüm faaliyetlerde çeşitli grupların faaliyetlerinin en ekonomik düzeyde ve müşterilerin ihtiyaçlarının tam tatminine yönelik olarak sistematik bir bütün oluşturacak şekilde bütünleştirmesidir.6.Böylece söylenebilir ki kalite kontrolünde ilk girişim bu çağda ortaya çıkmıştır. geliştirmek ve üretimi en düşük maliyetle gerçekleştirmek amacıyla üretim öncesi. Üretim metodu. ürün ya da servislerde başarısızlıklar olduğunda ortaya çıkar fakat müşteriye ulaşmadan önce ortaya çıkmaz. ki bu piramitlerin diklikleri ilk doğrusal standart boyut olarak kabul edilmiştir.Bunlar genellikle bazı fiziksel değerlere dayanmaktaydı. Yunanlılar ve Romalılar ticaretlerinde kullandıkları emel ölçümleri standart olarak geliştirmişlerdir. (Çabuk. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Dış Başarısızlık Maliyetleri: Bu maliyetler tasarlanan kalite standartlarına ulaşırken.2000 yıl daha sonra Mısırlılar.1999) 3. bireysel hünerlerin kullanımı ve temel aletlerin kullanımı ile 1600'lerin başına kadar sürmüştür.2000) Kalite kontrolü. Kalite Kontrol Kavramı ve Anlamı Kaliteyi korumak. (Koç. 20 . Kalite Kontrolün Gelişimi Ölçüm çağından önce tüm kalite tayinleri genel bir doğallıktaydı ve hepsi bir iş ilişkisinde pazarlık noktasıydı.Örneğin.Boyut.görünüş veya ürünün başka bir karakteristiği ürünü oluşturan üretici tarafından belirlenmekteydi.Standardize ölçümlerin ilki yaklaşık 5000 yıl önce Mısırlılar tarafından yapılmıştır.2005) 3.3.

21 . %60'lara ulaşan red oranları ürün maliyetini 2-3 kat arttırmaktaydı.3. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Bu tarihten sonra insan becerisini geride bırakan makinelerin kullanımı başlamıştır. Pazarlamacılar da bir yandan "ucuz ürün alacak kadar zengin değilim" sloganı ile bozuk ürün maliyetlerini tüketiciye yüklüyorlardı. sıkça bozulan araçlar. 1800'lere kadar ürünün kalitesi üreticinin hünerine dayanmıştır. Özellikle savaş döneminde bozuk ürün yaşamsal bir önem taşımaktaydı. İncelemecilerin görevlerinin sorumluluğu I. Fakat bu devirde yine üretici veya satıcı kitleden sorumluydu. hatalı bulunanların şevki kesinlikle durdurulmaktadır. aşağıdaki grafik incelendiğinde daha da belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.Bu dönemde incelemeciler daha çok endüstriyel işletmelerde hükümet tarafından kullanılmıştır. Japon toplumuna ve ekonomisine sağladığı mucizevi katkılar. personel kaybı. Ve savaş sonrasında hemen hemen bütün işyerleri bunun tatbikatını araştırmaya koyuldular. Demirbaş eşyaların ve araçların kullanımı bugünkü kitle üretim tekniğinin ilk adımıydı. kalite kontrolü kullanan işyerlerinde hurda ve tekrar işlemenin azalması. kalitenin iyileştirilmesi dolayısı ile para bakımından çok büyük tasarruflara yol açması bu metotları kullanmayan işletmeler için de göz önüne alınması gereken önemli bir konu oldu. %40'lara. Dünya Savaşı sonunda büyümüştür ve hükümet araştırmacıları artmıştır. Hemen tahmin edildiği gibi bu uygulama olağanüstü pahalı bir uygulama idi. 1800'lerin sonuna doğru büyük şirketler ve işletmeler şekillenmeye başladığında araştırmacıların kullanımı söz konusu hale gelmiştir. bunu öncelikle benimseyen. Özellikle II. Bu çağ tüm üretime birden fazla kişinin katıldığı ve işlemin şefinin veya sahibinin kaliteyi değerlendirdiği bir dönemdir. Patlamayan el bombası. Bu kalite standardını belirli bir alanda tutmuştur. giderek de savaşın kaybı demekti. Savaş yıllarında istatistiksel metotlarla çalışan. Bu uygulamada ürünler üretildikten sonra işletmeden çıkmadan önce son bir kontrolden geçirilmekte. Dünya Savaşı sırasında hayati önemi fark edilen kaliteli üretim ve hizmet anlayışının. Değişebilen parçalara ilk ihtiyaç Amerikan iç Savaşı sırasında birçok askeri bölümün kitle üretimini gerektirdiğinde ortaya çıkmıştır. Birçok ölçüm şekli tek parçalar için devam etmiştir. dayanıksız zırh. Böylece nezaretçinin kalite sorumluluğu devam etmekle birlikte bir nihai ya da son kontrol uygulaması getirildi.

Kalite kontrolü bir teşkilat tarafından yapılan imalat ve hizmetlerin. geri alamayacağı bir gidere yol açması nedeniyle. Kalite Kontrolün Amaçları Bir kalite kontrol sisteminin temel amacı.7. Bundan sonra tüm kalite kontrolü ortaya çıkmıştır. Kalite kontrolü bir teşkilat tarafından yapılan imalat ve hizmetlerin. Bu gelişmelerin. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 1960'lı yıllardan başlayarak da tüm kalite kontrolü yaklaşımının gelişmeye başladığını görmekteyiz. kalitesiz ürünler elde etmek amacı için kurulmamıştır.Dünya Savaşı kütle imalatını doğurunca %100 muayene metotları artık büyük mahsurlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. 2007) 3. I. Bu olayları bir zaman eksenine taşırsak daha net görebiliriz. Bu devirde bir mamulün imalinden bir veya en fazla birkaç işçi sorumlu idi.(Öztürk. 1900'lerin ilk yıllarında formenler kalite kontrolü ile meşgul olmaya başlamışlardır. bunu muhafaza etmek ve geliştirmek üzere bir bütün halinde birleştiren etkili bir sistemdir.Bu devirde istatistik metotlar kalite kontrolünde büyük değişmeler yapmıştır. üretimde kalitesizliği önlemektir. Kompleks sistemler işçi sayısını arttırınca formenlerden ayrı olarak muayeneciler ortaya çıkmıştır. müşteriyi tamamen tatmin etmek şartı ile. Bundan sonra tüm kalite kontrolü ortaya çıkmıştır. müşteriyi tamamen tatmin etmek şartı ile. Kaliteden de formen mesuldür. II. Çünkü endüstri. prestij kaybı ve satışlarının azalmasından dolayı 22 . Kalitenin işi yapan tarafından kontrolü. en ekonomik seviyede olması için teşkilatın muhtelif grupları tarafından gösterilen gayretleri belirli bir kaliteye ulaşmak.3. Formenler aynı işi yapan çeşitli işçilere nezaret etmektedir. organizasyonel mevkiler açısından açıklanmasını aşağıdaki gibi yapabiliriz.Dünya Savaşı imalat sistemlerinde değişiklik yapmıştır. Ancak kalite kontrolü tam bir yönetim tekniği olmamıştır. Bu usul 19. Endüstri bu konuda hiçbir önlem almaz ve bozuk ürünleri piyasaya sürerse. Bu durumda her işçinin kendi yaptığı işin kaliteli olması için gayret etmesi ile bütün işin kalitesi kontrol altına alınmış oluyordu. bunu muhafaza etmek ve geliştirmek üzere bir bütün halinde birleştiren etkili bir sistemdir. yüzyılın sonuna kadar devam etmiş olan kalite kontrolü şeklidir. en ekonomik seviyede olması için teşkilatın muhtelif grupları tarafından gösterilen gayretleri belirli bir kaliteye ulaşmak.

• Rakiplere karşı firma prestijinin arttırılması. edilebilir. personel gibi diğer departmanlardan biri için temel amaç olabileceği açıkça görülmektedir.3. • İşçi-işveren ilişkilerinde olumlu gelişme sağlanması. • Müşteri şikayetlerinin azaltılması. Aslında amaçlar arasında bağımlılık vardır. 2007) 23 . • İşletme maliyetlerinin azaltılması. Kalite kontrolün temel amacına bağlı bazı alt başlıklardan söz. İş bölümünde görev ve sorumluluk dağıtımını belirgin hale getirmek ve böylece temel amacın gerçekleşmesini kolaylaştırmak için ayrı ayrı hedef olarak seçilebilen alt amaçlar şöyle sıralanabilir: • Mamul dizaynının geliştirilmesi. • Personel moralinin yükseltilmesi. (Öztürk. işçilik ve malzeme kayıplarının azaltılması. • Üretim hattındaki darboğazların giderilmesi. Günümüzdeki anlayışa uygun bir kalite kontrolü sisteminin ilk kez oluşturulmaya başlandığı bir işletmede yukarıdaki amaçlardan bazılarına öncelik verilmesi zorunludur. İlk yıllarda olumlu gelişmeler kaydedildiği takdirde amaçların kapsamı kolaylıkla genişletilebilir. Fakat işletme organizasyonunda departmanların amaçları arasında olumlu yönde girişimler veya çelişkiler bulunması bir ölçüye kadar doğaldır. satış. Kuruluş ve adapte olma güçlükleri göz önüne alınarak başlangıçta sadece birkaç amacın gerçekleşmesine ağırlık vermek yerinde bir politika olur. koordinasyonu ve etkinliğinin arttırılması sorumluluğu kalite kontrol departmanına ait olmalıdır. Dolayısı ile birisinde sağlanacak başarının diğerlerini de olumlu yönde etkilemesi doğal sayılmalıdır. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK büyük bir kayıpla karşılaşabilir. Bu alt amaçlardan bazılarının üretim. • Iskarta. • Mamul kalite düzeyinin yükseltilmesi • Daha ucuz ve kolay işlenebilir malzeme araştırılması.

Müşteriler: Müşteriler proses çıktılarını alan noktalardır. prosesin dönüşümü sağlamada kullandığı unsurlardır. Prosesin Temel Unsurları Tedarikçiler: Prosesin girdilerinin bir veya birkaçını temin eden kişi ve/veya kuruluşlardır. yerine getirilmesi gereken bir görevin uygulanmasına yönelik.Bilgi (Örn: Müşteri beklentileri) Çıktılar: Prosesin herbir işlemi bir tür çıktı üretir. Fiziksel girdiler (Örn: hammadde. 2. Proseslerde 3 çeşit girdi gözlenebilir. Proses aktiviteleri: Proses girdilerini. makina).malzeme .2006) Genel olarak proses. 1.3. Tedarikçiler organizasyon içinden veya dışından olabilir. 24 . Dar anlamda.(Kökçen. bir imalat tipi olarak proses. donanım ve kolaylıklar yardımıyla tabi olduğu işlemler kümesi şeklinde tanımlanabilir (Buluklu. birbirinden etkilenen aşamalar halinde olan bir işlemler bütünüdür. çıktılara dönüştüren proses içerisinde yer alan faaliyetlerdir. birbiriyle etkileşimli işlemler bütünüdür şeklinde tanımlanabilir. Proses Kavramı Proses. (Gürsözlü) Prosesin temel unsurları Şekil 3.9. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri: Proses çıktısı olan ürün ve hizmetler konusunda müşteri tarafından veya müşteri adına tanımlanmış özelliklerdir. Proses performans ölçütleri: Prosesin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılama derecesini ölçmeye yarayan göstergelerdir. Çıktıların. bir görevin yerine getirilmesine yönelik. Girdiler: Girdiler. işgücü ve enerjinin oluşturduğu girdilerin tesis. Diğer bir yaklaşıma göre ardışık işlemler serisi olarak tanımlanmaktadır . her aşaması farklı işlemler içeren. 2003) 3. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 3. birbirine bağlı işlemlerin.’de gösterilmiştir. bir prosesin dönüşüm sağlayarak ürettiği unsurlardır.8. 3.3. malzeme.Destek (Örn: personelin eğitimi).

3. Prosesin Temel Unsurları (www. düzenleme ve sürdürme çalışmalarım içeren dinamik bir yöntemler bütünüdür şeklinde tanımlanabilir. Birincisi bağımlı değişkenlerdir ki bunlar nihai ürünün kalite karakteristikleridir.turkticaretrehberi. Proses Kontrolü Proses kontrol. bir ürün veya prosese ait karakteristiklerin değişkenliği.1 Kontrol edilemeyen değişkenler -Hammadde -Değişken koşullar -Donanım koşulları -Ekonomik faktörler 25 . 1.10. Değişkenler daha genel bir ifade ile iki bölümde incelenebilir. analiz etme. izin verilebilir sınırlar içerisinde tutmak amacıyla gözleme.com/Modul=BilgiBankasiDetay) 3. hedeflere veya standartlara göre. Bağımsız değişkenler 1. önceden saptanmış amaçlara. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Şekil 3. İkincisi ise bağımsız değişkenlerdir ve bunlarda nihai ürünün kalitesini etkileyen ürün ve prosesteki kontrol edilebilen ve edilemeyen değişkenlerdir. derleme.3.

Özellikle toleransın dar olması. karşılaştırma. Sürekli olarak var olan bu kavram tüm yaşayan sistemlerin yapısal özelliklerinden biridir. söz konusu karakteristiklerin değişkenliğidir. standartlar.3. (Kökçen. bir yandan değişkenlik dağılımının tesadüfi olup olmadığını belirlemede zorluk çıkarken diğer yandan bunun sonucunda ürünün kendisinden beklenen performansı sağlayamama gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.2003) Kontrol Sistemi Elemanlarının Çevrimi Şekil 3. sapmaların izin verilebilir sınırlar içinde tutulmasıdır. 1. uygun toleranslarla proses değişkenliğinin istenen aralıkta tutulabilmesidir. düzeltici kararlar ve dışsal bozucular olarak belirlenebilir.(Kökçen.2.4’de gösterilmiştir. Bağımlı değişkenler 2. ölçümler. Üçüncü unsur ise. analiz.2003) Toleransın beklenenden dar veya geniş olması halinde. amaçlar. Performans değişkenleri -Ekonomik değişkenler -Kısıtlı değişkenler -Fiziksel değişkenler -Yönetimsel değişkenler -Kalite değişkenleri 2. Prosesin kontrolü. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK 1. Tolerans kavramıyla açıklanan bu unsur. bu sapmaların dağılımı ve derecesine göre yapılır. Kontrol edilebilir değişkenler -Temel kontrol değişkenleri -Değiştirilmiş kontrol değişkenleri 2. Gerek elemanlar arasındaki bilgi akışı gerekse geri-besleme bilgisi akışı bu çevrimin sınırlarını ve yörüngesini belirler. Proses kontrolün temel amacı. Değişkenlik. bir referans noktası veya aralığı ile karşılaştırıldığında sapmalar ortaya çıkar. Ara değişkenler İkinci unsur. gerekenden daha büyük bir maliyete neden olmaktadır.2. 26 . Bir kontrol sisteminin elemanları. nihai ürünün kalite karakteristiklerini istenen seviyede tutmak koşulu ile proses karakteristiklerinin değişkenlik sınırlarını belirler.

2003) Sezgisel teknikler Özelliklerin görünüm Muayenesı Gantt şemaları Sezgisel hat dengeleme teknikleri Dar-limit toleransı İstatistiksel teknikler Periyodik muayene Kabul örneklernesi Proses kontrol diyagramları( özellikler ve değişkenler için) Regresyon analizi Optimizasyon teknikleri matematik programlama teknikleri tek amaçlı teknikler çok amaçlı teknikler hedef programlama ve otomatik kontrol teknikleri hat dengeleme teknikleri i Aynı zamanda bir prosesin kontrolü 4 adımda incelenir. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Şekil 3.4. 27 .3. optimum standarda karar verme ve bu standartları kontrol etmek şeklinde tanımlanır. standartlaştırma.’de verilmiştir.2006) İstatistik ve tecrübeye dayalı tekniklerin yanı sıra matematik programlama ve bilgisayarla proses kontrol teknikleri de kullanılmaktadır ve Çizelge 3.3’de daha sistematik olarak gösterilmiştir ve proses endüstrilerinde kullanılabilecek niteliktedir.4.3. Bir proseste kontrol fonksiyon çalışmaları Çizelge 3.Proses Kontrol Teknikleri (Kökçen. Çizelge 3.Kontrol Sistemi Elemanlarının Çevrimi (Buluklu. Bunlar ölçme işlemi.

Kontrol Fonksiyon Yönetimi (Buluklu.Optimum Standarda Karar Vermek: Prosesin standartlarında olduğuna karar verdikten sonra "Optimum çalışma şartları mı. 4. en iyi proses mi?" sorusu sorulmaktadır. 1. Problem. ADIM ÖLÇME İŞLEMİ STANDART Kontrol Edilecek Faktörün Ölçümü Prosesin kontrol altında olup olmadığına karar vermek için istatistiksel analiz kullanımı OPTİMUM STANDARDA 3. kalite kontrol için ayarlanmak zorundadır. KALİTE ve PROSES Güncel Andaç BEK Çizelge 3. Adım. genellikle kontrol grafikleriyle gerçekleştirilmektedir. ADIM KARAR VERMEK STANDARTLARIN 4. ADIM KONTROLÜ Optimum seçeneklerinin ve alternatif metotlarının analizi ve değerlendirilmesi Prosesin standart halde çalıştığına dair standart düzenden ne zaman saptığını belirlemek için prosedür ayarları Çizelge 3. gelişmiş prosesin değişken metotlarının ayrıntılı incelemesini ve bir çok olaylarda üretimin alternatif metotlarının ekonomik yönlerini içermektedir. Adım.Standartların Kontrolü: Kontrol fonksiyonun son adımı.Standart: Proses için standardı ayarlama oldukça önemlidir ve istatistiksel teoriyi kullanmadan bu standardı elde etmek mümkün olmamaktadır.3. 3. ADIM 2.2006) 1. herhangi bir prosesi kontrol etmek mümkün değildir. Adım. 2. 28 . kalitenin ölçümü. Adım.Ölçme: Bir ölçüm yapılamazsa.4.4. Böylece başlangıçta önce.’ün analizi şöyledir.

ad vb) tanımlamaktır. ölçüm. özetlenmesi konuyu tanıtacak şekilde işlenmesi. doğru olarak toplanması.(Buluklu. istatistik.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK 4. organize edildiği. analiz edildiği. • Üçüncü aşamada verileri.(Smith.1. vb) uyarlanmaya çalışılmaktadır. yorumlandığı ve böylece bir prosesin mevcut kalite seviyesinin korunduğu veya daha yüksek bir kalite seviyesine geliştiği bir işlemler dizisidir. başka verilerle ilişkilerinin tespiti ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemler" istatiksel metodlar" olarak bilinir. eğri veya diyagram şeklinde vermektir. İstatistiksel Proses Kontrolün Tanımı ve Amacı İstatistik kavramı. • Teknik olan ikinci aşama. analiz edilmesi ve elde edilen bulguların yorumlanmasını içeren bir bilimdir. anket yoluyla sorgulama vb). bir çok anlamda kullanılmakla birlikte bilimsel bir disiplin olarak genel bir tanımı yapılabilir. Sonuç olarak. bir başka ifadeyle.2006) İstatistiksel Proses Kontrol ise verilerin toplandığı. düzenlenmesi. doğal olayların veya insan tarafından oluşturulan olayların sonucu olarak elde edilen sayısal verilerin analizi olarak da tanımlanabilir.4. üzerinde çalışılacak olan istatistik birimleri (özellik. belirli bir konuya ilişkin toplanan verilerin.2006) 29 .(Ural ve Kılıç. 2005) Gözlemlere dayanan yorumlardaki belirsizliğin değerlendirilebilmesi için geliştirilen ve uygulanan yöntemler ve kurallar bilimi olan istatistik. tüm bilgiyi içeren tablo. bilinen faktörlere göre analizi.(Erikçi. • • Daha sonra hesaplanan bu parametrelerin yardımı ile gözlemler bir modele ya da istatistik bir dağılıma (binom. birçok özelliğin belirlenmesi durumunda. • Yöntemsel olan ilk aşama. verileri toplamaktır (örnekleme. aralarında ilişki olup olmadığı araştırılmaktadır.(Buluklu. normal. Buna göre. 2004) Üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin. İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL VE TEKNİKLERİ 4.1999) İstatistiki bir çalışmanın bir çok aşaması vardır bunlar.

böylece artan verimlilik ve azalan ıskarta oranları sayesinde zaman ve paradan tasarruf eder. Problem Çözme Basamakları(Ekiz.2003) 30 .İlişki Diyagramı Kontrol Çizelgeleri ve Ölçüm Sistemleri Pareto. Matris basamakların tekrarlanması Diyagramı. Proses Karar basamağından başlanarak Program Tablosu. Histogram. Çizelge 4.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Bir problemin çözme süreci.Saçılma Diyagramı.4.Yakınlık Diyagramı. Çalışma Diyagramı. Deneysel Tasarım.Tanımlayıcı İstatistik Teknikleri 3 4 5 Verinin analizi 6 7 8 Eğer analiz sonucunda bir çözüme ulaşılması dördüncü basamağa dönerek yeni Yönetim Kararı durumun kontrol edilmesi eğer çözüme ulaşılmamışsa yedinci bir sonraki basamağa geçilir. belirli basamaklar çerçevesinde belirli araçlarla gerçekleşmektedir. Matris Veri Analiz Diyagramı Eğer yeterli iyileştirmenin sağlandığı düşünülüyorsa Kontrol Grafikleri prosesin gidişatıının tespit edilmesi İPK analizini ofisten atölyeye taşımak prosesteki değişmeleri mümkün olduğu kadar çabuk yakalamayı ve yanıt vermeyi sağlar.(Kökçen. Sistematik Mevcut Durumun Araştırılması Diyagram.1.2003) SIRA BASAMAKLAR NO 1 2 ARAÇLAR Problemin Belirlenmesi Mevcut durumun araştırılması ve tam olarak anlaşılması Problemin daha küçük parçalara ayrılması ve toplanacak veri türünün belirlenmesi Veri toplama Beyin Fırtınası Proses Akış Şeması Sebep-Sonuç Diyagramı.

metotlardaki. ürünlerdeki ve insan faktörlerindeki değişmeleri kontrol altına almak niceliksel ve niteliksel özelliklerini ölçmek amacıyla sayısal veriler kullanarak sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir. ikinci v. Veriler gerçekleri açığa çıkaracak şekilde toplanmalı ve özetlenmelidir. • • • Veriler incelenen durumu gerçekçi bir tarzda yansıtmalı.2007) 31 . Ölçerek: Uzunluk. pozisyonları Okuyarak: Skor. olağandışı bir durum varsa bunun saptanması ve nedenlerinin belirlenerek ortadan kaldırılması. böylece verimliliğin artması. 3. bozuk olarak reddedilen parti adedi Sıralayarak: Flenc makinesi birinci.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK İstatistiksel Proses Kontrolünün amacı. yöntemlerin uygulanabilmesi için sayısal verilere ihtiyaç İstatistik vardır. veriler tarafsız olmalı ve yorum katılmamalıdır.(Öztürk. proseslerdeki. • Proses karakteristiklerindeki değişkenliğin sistematik olarak azaltılması ve sonuçta proses performansının geliştirilmesidir.2003) İstatistiksel Tekniklerin kullanılmasından önce verilerin doğru olarak toplanması gerekmektedir. Verileri toplarken aşağıdaki özellikler dikkate alınmalıdır. (Kökçen. 2.2007) İstatistiksel proses kontrol teknikleri satın alınan malzemelerdeki. Gerçek verilere dayanmayan fikirler ve kişisel görüşler kalitenin geliştirilmesinde bir başlangıç noktası olarak kullanılamaz.s.(Öztürk. 4.4. notlar ve raporlar v. makinelerdeki.s. • Prosesin olağan biçimde devam edip etmediğinin istatistiksel yöntemlerle kontrolü.sıcaklık ve ışık verimi gibi Sayarak: Üretilen ampul adedi. Başlıca veri çeşitleri şunlardır: 1. Verilerin yeterli olup olmadığı incelenmelidir.

İPK kelimesi kullanıcıları ve muhtemel kullanıcıları arasında farklı anlamlara gelmesine karşın hepsi İPK'nın imalat süreçlerinin kontrolünü kolaylaştırmak için kullanılabilen istatistiksel tekniklerin bir toplamı olduğu konusunda hem fikirdir.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK 4. Bunlar. Akış Şemaları Hareket Şemaları Sebep-Etki Diyagramları (Balık-Kılçığı Diyagramı) Pareto Şemaları ve Analizi Histogram Shewhart Kontrol Şemaları X-bar ve Aralık X-bar ve Sigma Hareketli Ortalama ve Aralık X ve Hareketli Aralık EWMA CUSUM P-şeması NP-şeması C-şeması U-şeması Proses Yetenek Çalışmaları Örneklem Kabul Planları Saçılım Diyagramları Yukarıda tanımlanmış olan örnekler her proses için kullanılmak zorunda değildir. İPK'nın bir çok kullanıcısı ve 32 .İstatistiksel Proses Kontrol Yöntemleri İstatistiksel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • proses kontrol uygulamalarında elde edilen ham verilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak için kullanılan bir çok teknik vardır.2. Bununla birlikte hangi araç ve tekniklerin İPK için kullanılması gerektiği konusunda hem fikir değillerdir.4.

Dağılma diyagramı 7. Kontrol grafikleri • Orta derecede İstatistik Yöntemler 1. Çeşitli yöneylem araştırması yöntemleri İleri derecede istatistiksel yöntemlerin kullanım için hazırlanmış bilgisayar paket programları vardır. Mühendis ve teknisyenler tarafından karmaşık proses ve kalite analizlerinde kullanılır. Sebep-etki diyagramı 5. Bu 7 temel teknik İshikawa tarafından önerilen kalite gelişimi için 7 zorunlu araç listesinden alınmıştır. İstatistiksel örnekleme muayenesi 3.İstatistiksel tahmin ve testler 4. Çok değişkenli analiz teknikleri 3. • Temel İstatistik Teknikleri 1. Bunların içinde en çok kullanılan örnekleme ile ilgili istatistik yöntemlerdir. Çetele Diyagramı 2. Tasarlanmış deney yöntemleri Bu yöntemler genel olarak mühendis ve kalite kontrol geliştirme bölümü görevlilerince uygulanmaktadır. (Öztürk.2007) 33 .Örnekleme araştırmaları teorisi 2.4.Tasarlanmış deneyin gelişmiş yöntemleri 2. Pareto analizi 4.Duyarlılık testi kullanım yöntemleri 5.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK danışmanları 7 temel teknik önermektedirler. Histogram 3. Ancak bilgisayar yardımıyla işletmenin kalite sorunlarına ileri düzeyde çözümler üretebilmektedir. Gruplandırma 6. • İleri Derecede İstatistik Yöntemler 1.

1. 5. uç değerlerin varlığı veya kesikliği durumlarının olup olmadığı.Verilerin forma işlenmesi 6. Veri toplamak amacıyla çeşitli kayıt formları işletmelerde yaygın olarak kullanılır Çetele diyagramı kullanımı için aşağıdaki şekilde bir prosedür izlenmelidir. Kusurlu ürün veya kusur yeri ve nedeni kaydı ile kusurlu ürün sayısının bilinmesiyle beraber.Ölçüm yapılması.Çetele Diyagramı Veri toplama araçlarından biri olan çetele diyagramı bir prosesin iyileştirilmesinde olasılıkları elemede yardımcı olma potansiyeline sahiptir.4. Uygun bir form üzerinde çetele tutularak kaydedilen veriler dağılımın şekli hakkında bize bilgi verirler. 4. prosesin özelliğine göre farklı şekillerde düzenlenebilir. Tepe noktaları (mod) sayısı.Elde edilen sonuçların yorumlanması. Bu amaca uygun olarak toplanacak verilerin saptanması.2. 1. (Kökçen. Amaç her hangi bir konuda muayene ve test verilerinin kaydedilmesidir. 2. Çetele diyagramlarına kayıt formları da denir. 3. Verinin nereden. Veri toplama amacının ortaya konulması. kim tarafından ne zaman toplandığı gibi bilgileri içeren amaca uygun bir çetele diyagramı formunun hazırlanması.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK 4. kusura yol açan sebeplerin kusurlu sayıları ile birlikte tutulur Proses kontrol programının ilk safhasında hazırlanacak kontrol tablosu. basıklık ve çarpıklık durumu.2003) 34 . spesifikasyonlar (toleranslar) dışına taşmaların varlığı açıkça görülebilir.

4.2003) 35 .0 +0.2.2.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Çizelge:4. Çetele Diyagramı ÖLÇÜ KAYIT FORMU Form No: Parça Kodu: Parça Adı: Nominal: Tolerans: Ölçü Birimi: Ölçü Aleti: Boyutlar: 80D5124 Dişli Pimi 15.2.8 Mm 1/50 Kumpas 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 X X X X X X / X X X / X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14 16 14 14 14 X / X X X / X X X X X X X X / X X X X X 12 8 7 6 3 56 58 60 62 64 Tarih: Düzenleyen: Düşünceler: X X X X X X X X X X X X X Frekanslar: 4 4 7 11 12 4. Veriler belli aralıklarla kümelendirilerek elde edilecek çubuk diyagramın incelenmesi ile verilerin genel değişkenlikleri ve yoğunlaştıkları bölgeler hakkında fikir sahibi olunur.(Göktaş.Histogram Histogramlar verilerin görsel olarak incelenmesine ve değerlendirilmesine yarayan grafik araçlardır. Kalite geliştirme çalışmaları arasında en çok kullanılan teknikler arasında histogramlar gelir.

2003) Şekil 4. Başlıca üç tip histogram vardır. 2.1. Bunları izlemek suretiyle mevcut veya muhtemel sorunların yapısıyla ilgili önemli ip uçlarını elde edebiliriz. tek veya çift modlu oluşu gibi durumları yansıtırlar. simetri ve asimetri durumunu. Normal dağılıma benzeyen.Sağa Asimetrik Histogram Şekil 4. Sola Asimetrik Histogram 36 .Simetrik Histogram Şekil 4. spesifikasyon ve sonuç arasındaki ilişkilerin araştırılmasında normal olmayan verilerin belirlenmesinde malzeme ve değişik verileri sınıflandırarak üretim süreci içerisinde değişkenliğe neden olan faktörlerin gözden geçirilmesinde kullanılmaktadır Histogramlar dağılımın büyüklüğünü.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Eğer bir diyagram histogram şeklinde düzenlenmişse. Yatık olan histogramlarda veriler belli bir tarafa yığılma göstermektedirler.4. 3. şeklini. (Kökçen.saga veya sola yatık histogramlar. o diyagram binlerce rakamı içeren her hangi bir diyagramdan daha anlamlı olabilmektedir. Histogramın grafiksel ve resimsel doğası basit bir sayı tablosunda zor görünen modellerin fark edilmesine olanak verir. Histogramlar.

ürünlerin sadece % 20' sine ilişkin olduğunu tespit etmiştir. geri kalan birçok sebebin sonuçlar üzerindeki etkisi azdır.2003) Bir Pareto şeması oluşturulurken aşağıdaki adımlar izlenir. Pareto diyagramları büyük kazanç kayıplarına neden olan küçük sorunların belirlenmesine olanak sağlar. Toplanan veriler kontrol formlarında derlenir.(Ekiz. 2. Ünlü iktisatçı Pareto araştırmaları sırasında işletmelerde stoklara bağlı paranın % 80' nin.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK 4. Sonuçların büyük çoğunluğu sadece birkaç önemli sebepten kaynaklanır.4. maliyet gibi değişkenler olabilir. Bir problemi çözmeye karar verdiğimizde görürüz ki söz konusu problemin bir çok nedeni vardır. Sık olarak kullanıldığı diğer bir alan. diğerlerinden ayırarak işletmenin zaten kısıtlı olan olanaklarının doğru yöne odaklanmasını sağlamaktır. Bu doğal bir durumdur ve çevremizde meydana gelen olayların gidişatının bir sonucudur.2003) Pareto diyagramı hataları en önemlisinden itibaren sıralayan bir grafik tekniğidir. en büyük ve maliyeti en yüksek problemi çözmektir. Bu gelişmeler karşısında çok yönlü sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirme düşüncesinden hareketle bu problemleri aynı anda çözme eğilimi ile şekillenen bir arzuya kapılırız. Burada önemli noktalar. bir olaya rastlama sonuçlarının değerlendirilmesidir. Ancak bu nedenlerden bazıları çok önemli bazıları ise anlamsızdır (Kökçen. (Göktaş.(Göktaş. verileri toplanır.Probleme neden olan faktörleri belirlenir.Faktörler sıklığına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bunlardan biri ölçümlerelistatistiklere dayalı olarak Pareto Diyagramı çizmek1:ir.Pareto Diyagramı İnsanlar genellikle bir çok problemle karşı karşıyadır.2003) Kalite geliştirme çalışmalarında en çok kullanılan tekniklerden biri Pareto Analizi' dir. 1. Amaç proses yada ürünümüzü en çok etkileyen hataların üzerine giderek az çaba ile daha fazla iyileştirme sağlamaktır (Kökçen. Pareto Analizi'nin ana amacı sonuçların büyük çoğunluğunu oluşturan sebepleri.2003) Sebep sonuç ilişkilerini sistematik bir yaklaşımla inceleyen Pareto Analizi kısaca şu gerçeği vurgular.3.2. 37 .2003) Pareto Analizi iki şekilde kullanılır. Ancak doğru olan davranış öncelikle en önemli. hatanın tekrarlanma sayısı(frekans).

4. Her faktör. proseslerin tüm ayrıntılarının sergilenmesine olanak verir.4.Sebep-Etki Diyagramları Neden-sonuç diyagramı problem çözme ve proses geliştirmede çalışan takımların en önde gelen yardımcılarından birisidir. (Kökçen.2. Bu araç.kümü1atifyüzde hesaplanır. tanımlanan proseslerde söz konusu problemler veya geliştirme fırsatları öngörülen sebepler arasındaki bağların doğru ve eksiksiz her problem için genel sebeplerden yola çıkarak en yakın sebepten en uzaktaki sebebe kadar tüm sebeplerin ortaya çıkarılmasını sağlayarak.4.2003) 45 40 35 Kusurlu Yüzdesi 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 100 90 Kümülatif yüzde değerler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Şekil 4. kümülatif yüzde çizgisini çizilir. Böylece proseslerin iç dünyası sergilenir(Kökçen.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK 3.1996) 4.Her faktörün toplam içindeki yüzdesini bulunur. (Ekiz.4.Pareto Diyagramı (Akın. 5.2003) Sebep sonuç diyagramı bir sonuç ile o sonucun doğmasını sağlayan potansiyel veya olası nedenler arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel kalite kontrol aracıdır. büyükten küçüğe doğru çubuk grafik şeklinde çizilir. Omurganın etrafında balık 38 . Sağ dikey eksene yüzde değerlerini kaydedilir.2003) Balık kılçığı şekli ile ortaya çıkan sebep sonuç diyagramında . yatay eksende düz çizgi ile gösterilen omurga ana yapıyı oluşturulur.

Belli başlı neden kategorilerinin belirlenmesi ve bunların merkez çizgisine bağlanmış kutucuklar şeklinde çizilmesi. . Mümkün nedenlerin belirlenerek dördüncü adımdaki kategorilerin içerisine 39 .5.2003) Başarılı bir sebep-sonuç diyagramı hazırlanabilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilir . . Merkez çizginin ve sonuç kutusunun çizilmesi. Şekil 4. . Analiz edilecek problemin yada etkinin tanımlanması. Materyal(malzeme) Çalışma metotları Çalışan Makine ve teçhizat Ölçüm metotları'dır. Başka eserlerde bu kaynaklar dışında motivasyon. bilgi ve teknoloji de kaynak olarak tanımlanmıştır. Analizi gerçekleştirecek takımın belirlenmesi. .İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK kığlının kaburgaları sayılabilecek kaynaklar yer alır. yönetim.4. Bunlar. Bu takım nedenleri genellikle beyin fırtınası yardımıyla belirleyecektir. Kaynaklardan ise daha sebepler. Sonucu oluşturabilecek kaynaklar Ishikawa tarafından ana başlıklar altında toplanmıştır. Balık Kılçığı (Kökçen. sebeplerden ise alt sebepler dal şeklinde çıkar.

Düzeltici önlemlerin alınması..Bileşenleri Özellikleri 40 .Model Yaş. (Kökçen.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK yerleştirilmesi. operatör etkisinin incelenmesi için kullanılan basit bir istatistiksel proses kontrol tekniğidir(Kökçen. makina.2. sorun çözme sürecine yardım eder fakat kendi başına sorunları çözemez.Tip. Gruplandırma. Verilerin tamamına bakıldığında sorun gayet açık görünür fakat veriler daha küçük parçalara ayrılmadıkça güçlüğün ne olduğunu belirlemek oldukça zordur.kar. eğer gerekirse yeni kategorilerin oluşturulması.gün.4. Belirli malzeme.basınç.5. Gruplandırma. . tecrübe.aydınlatma Sabah. belli kategorilere ve özelliklere göre bilgilerin sınıflandırılması sürecidir.vardiya no. .2003) Gruplandırma yapılırken bileşenlere göre özellikler aşağıdaki gibi olabilir BİLEŞENLER Malzeme-Makine İşgücü Çalışma Koşulları Zaman Çevre-İklim ÖZELLİKLER Marka.Üretici.Üretim Yeri. bir sorunu parçalara ayırıp her parçayı tek tek inceleme sürecidir. Buna bir örnek verecek olursak bir iş yerinin bölümlerinin birinde çok sayıda hata olmakta ise.2003) 4. Probleme en fazla etti ettiği düşünülen yada etmesi muhtemel olan nedenlerin belirlenmesi amacıyla bu nedenlerin önem sırasına göre sıralanması.nem Şekil 4. Böylece. yapılması gereken en iyi şey bölüm içindeki her grubun hata oranını ayrı ayrı incelemektir.Sorunun kaynağını bulmak için verinin belirli özelliklere göre gruplandırılmasıdır.yemek öncesi Yağmur.Gruplandırma Gruplandırma.6.Yetenek Isı. sorunun bölüm içinde küçük bir alanda teşhis edilebilmesi sağlanmış olmaktadır.

Bir problemin potansiyel nedenlerinde belirsizlik söz konusu ise.2003) Şekil 4.(Göktaş.2003) 41 . (Kökçen. Bir verinin karşıtı olan veri diyagramda çizilerek.4.2003) Dağılım diyagramları iki değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede anahtar görevi görür. Problemin nedeni ve problemi tanımlamakta kullanılan büyüklükler ölçülebilir. İstatistiksel olarak tam bir sonuç elde edilmese dahi dağılma diyagramları değişkenler arasındaki önemli ilişkileri gösterir.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK 4. bu durumda dağılım diyagramları oluşturarak ilişkiyi belirlemek mümkündür. etkileşimi deney yardımı ile ispat etmek gerekir.7. iki ayrı veri analizinin gerçekleştirilmesini sağlayan araçlardır. Nitelik taşıyorlar ise.2. Aynı zamanda ilişkinin sınırlarını da ortaya koyar.6.: Dağılım Diyagramı Çeşitleri (Kökçen. Dağılım diyagramı bir değişkenin bir diğerinin sebebi olduğunu her zaman kanıtlayamaz ama sebep-sonuç ilişkisini göstermeye yarar.Dağılım Diyagramları Dağılma Diyagramları birbiri ile ilişkili. iki ayrı veri arasındaki veri incelenir.

anlaşılabilir bilgi sağlar. Kontrol grafikleri. 1997) 42 . Kontrol grafiğindeki merkezi çizgi. Diğer iki yatay çizgi. hatanın önlenmesinde etkindir. herhangi bir kalite karakteristiğinin bir grafiksel görüntüsüdür.4. Burada kalite karakteristiği.Kontrol Grafikleri Ürünün gerçek kontrol şemalarını geçmiş tecrübelere dayanarak belirtilen limitlere göre karşılaştırmaya yarayan grafikler olarak tanımlanmaktadır.8. Kontrol grafikleri. Kontrol Grafiği (Gürsakal. alt kontrol sınırı (AKS) ve üst kontrol sınırı (ÜKS) olarak adlandırılır. gereksiz süreç düzeltmelerini engeller. kontrol içindeki kalite karakteristiğinin ortalama değerini temsil eder. İstatistiksel kontrol grafikleri. Eğer süreç kontrol altındaysa. bir örneklemden hesaplanır ve örneklem sayısına ve zamana göre çizilir. Kontrol grafikleri. (Gürsakal. 1997) ÜKS OÇ AKS Şekil 4. örneklem noktalarının hemen tümü bu iki çizginin arasına düşecektir. Kontrol grafikleri. Kontrol grafiklerinin yaygın olarak kullanılmalarının nedenleri arasında şunları sayabiliriz: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kontrol grafiği verimliliğin arttırılması için kanıtlanmış bir tekniktir.2.7. süreç yeterliliğine ilişkin bilgi verir.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK 4.

4.Xn gibi n adet bağımsız ve özdeş dağılan tesadüfi değişkenin E(Xi) = µ ve V(Xi) = σ2 parametrelerine sahip olması Y= X1+X2+…+Xn bağıntısının bulunması ve n ∞ koşulu altında Zn = Y −n σ/ n Yaklaşık N(0. Merkezi Limit Teoremi.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Kontrol diyagramlarının genel şekli incelendiğinde bir orta çizgi ve onun etrafındaki üst ve alt kontrol sınırları yer alır. (Ekiz.X2. Eldeki değerlerin % 68’i % 95.5’i ±1σ limitleri içinde ±2σ limitleri içinde % 99.….7’si ±3σ limitleri içinde yer alır. yeterli büyüklükteki n sayıda bağımsız değişkenin toplamının Y tesadüfi değişkenine eşit olması halinde Y’nin normal dağıldığını ifade etmektedir. Diğer yandan X1. Buradaki 3σ mesafenin temeli Merkezi Limit teoremine dayanır.Xn gibi n adet bağımsız tesadüfi değişkenin E(Xi)=µi ve V(Xi) = σ2 parametrelerine sahip olması Y= X1+X2+…+Xn bağıntısının bulunması ve n ∞ koşulu altında Zn = Y − ∑ µi i =1 n ∑σ i =1 n 2 Yaklaşık N(0.….2003) 43 .1) dağılımına sahiptir. Orta çizgi etrafındaki kontrol sınırları en genel hali ile altta ve üstte 3σ uzaklığında yer alır.X2. Kontrol diyagramlarında ayrıca üst ve alt uyarı sınırları da isteğe bağlı olarak belirtilebilir. Buna göre X1. Merkezi limit teoremi sonucunda ortaya çıkan bu iki formülün kontrol diyagramında yansıması ise şu şekilde olur.1) dağılımına sahiptir.

4. Örnekteki birimlerin izlenmesine. Niteliksel ölçüler için düzenlenen kontrol grafiklerinde ise süreç karakteristiğinde ölçülemeyen fakat sayılabilen bir değerdir. sürecin ilgilenilen karakteristiğine uygun olarak geliştirilmek ve uygulanmaya alınmak durumundadırlar. niceliksel yapıda ise ölçülebilir ve uygun grafikler yardımıyla kontrol edilebilir. sürecin ilgilenilen karakteristiği bir değişken olduğundan. değişkenler için kontrol grafikleri olarak da bilinirler.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Kontrol Grafiklerinin Sınıflandırılması Kontrol grafikleri. Kontrol grafikleri bu nedenle: (i) (ii) Niceliksel ölçüler için düzenlenen kontrol grafikleri. gram ya da kilogram birim alınarak ölçülebilir. Niteliksel ölçüler için düzenlenen kontrol grafikleri olmak üzere iki ana sınıfa ayrılırlar. iplik düğümü. • • • Süreç ortalamasına ve değişkenliğe. Süreç kontrolü için niceliksel ölçülerin kullanıldığı kontrol grafikleri. Burada yer alacak değişken. Bir kumaş üzerindeki delik. Örnekleri çoğaltılabilecek pek çok kalite karakteristiği niceliksel ölçülerle tanımlanabilir. Ürünün üretildiği süreç için belirlenen bir karakteristik. Niceliksel ölçüler için kontrol grafiği düzenlenirken verilen evrelerin izlenmesi bir çok yarar sağlayacaktır. Bir rulmanın iç çapı milimetre biriminde ya da daha duyarlı cihazla daha küçük birimde ölçülebilir. Süreçteki küçük sapmaların anında belirlenebilmesine 44 . ip kopuğu gibi karakteristikler sayılabilir ve uygun kontrol grafikleriyle izlenebilir. süreç karakteristiğinin değişkenliğini ya da ortalamasını ölçen bir değişken olabilir. Niceliksel Ölçüler İçin Kontrol Grafikleri Bir ipliğin mukavemeti. Niceliksel ölçüler için düzenlenen kontrol grafikleri.

. 1997) Değişim Aralığı Kontrol Grafiği R grafiği örneklere ait değişim fasılalarındaki değişkenliği izlemek amacıyla kullanılmakta olup kalitedeki dağılmanın araştırılmasında en yaygın olarak başvurulan araçtır.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK yönelik geliştirilen grafiklerdir.Xn ise Xi’lerin en büyüğü ve en küçüğü sırasıyla Xmax ve Xmin olmak üzere değişim aralığı. Aritmetik Ortalama ( X ) Kontrol Grafiği Ortalamalarla ilgili X kontrol grafiği sürekli değişkenlik gösteren yani ölçülebilen örneklerin ortalamalarında meydana gelen değişmeleri izlemede kullanılmaktadır.. 45 . Aralarında en yaygın biçimde ve birlikte kullanılanlara.4. .3σR olacak biçimde belirlenir.. ortalamaların kontrolü için düzenlenen aritmetik ortalama ( X ) kontrol grafiği. (Burnak.. R için kontrol grafiğinde orta çizgi R olarak belirlendikten sonra grafiğin kontrol sınırları ÜKSR = µR + 3σR OÇR = µR AKSR = µR . Bu tür kontrol grafiklerinde orta çizgi. daha önce gördüğümüz R ile yani örneklerin değişim fasılalarının ortalaması ile gösterilmektedir. değişkenlik için standart sapma (s) ve değişim aralığı (R) kontrol grafiğidir. R = Xmax – Xmin şeklinde belirlenir. X2. Üretimden belirli aralıklarla alınan bir örneği oluşturan n birim X1...

s. p ve np diyagramlarında ise. X diyagramlarında noktaların limitler dışına çıkma nedenleri.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Grafiğin parametreleri ±3σ için. Kullanılan malzeme değişmiştir. Nitelik olarak adlandırılan bu özellik nedeniyle ürün belirli bir gruba alınır. Ürünün sağlamadığı her bir spesifikasyon bir uyumsuzluk ya da kusur olarak tanımlanır. Böyle özellikteki ürün ise. her biri için ayrı bir X. Bu diyagramlarda noktaların dışarı taşması görüldüğü taktirde prosesi kontrol dışına iten nedenler olduğu düşünülür ve bu nedenler araştırılır. ÜKS x = µ x + 3σ x OÇ x = µ x AKS x = µ x − 3σ x olarak belirlenir. Kullanılan teknik değişmiştir. Gereksiz veya yanlış operatör müdahalesi söz konusudur R çizelgesinde ise. X değerine bağlı olarak x’ların dağılımının ortalaması µ x ve standart sapması σ x olmak üzere. Makinanın ayarı yanlıştır. Tecrübesiz makina operatörü. ÜKS üzerine çıkarsa sorun vardır. Çünkü AKS=0'dır. Ölçülebilen özellikler için kullanılan kontrol grafikleri çok etkin kalite kontrol araçları olmakla birlikte bazı durumlarda grafik olmayabilir. Niteliksel Ölçüler İçin Kontrol Grafikleri Ürünlerin taşıması gereken kalite karakteristiklerinin biri ya da bir kaçı belirlenen spesifikasyonlara uymayabilir.4. uyumsuz ya da kusurlu ürün olarak tanımlanır. Makinede yetersiz bakım v. R veya s grafiği kullanmak gerekecektir.'dir. Oysa bu özelliklerden herhangi biri ölçü dışı olduğunda bu parça kusurlu kabul 46 . Bir parçanın çok sayıda kalite özelliği varsa.

kontrol grafiği de.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK edilecekse o zaman niteliksel ölçüler için kontrol grafiği uygulamasına gitmek çok daha uygun olacaktır. ÜKS p = p + 3 OÇ p = p AKS p = p − 3 p(1 − p) n p (1 − p ) n olacak biçimde oluşturulur. İlgilenilen sürecin yada ana kütlenin kusurlu oranı p´ iken. örnek oranlarının yani p’lerin örnekleme bölünmesi ise n yeterince büyük ise (n ≥ 30) normale yaklaşmaktadır. 47 . Bu durum ise p grafikleri için ±3 standart hata ile belirlenen kontrol sınırlarının kullanılmasına imkan vermektedir. Kusur sayısı kontrol grafiği (c – kontrol grafiği). Kusurlu Oranı (p) Kontrol Grafiği Bazı durumlarda bir ürünün kalitesi o ürünün kusurlu olup olmadığını belirlemek yoluyla araştırılabilmektedir.4. kusurlu oranının ortalaması ve standart sapması sırasıyla P . Bu gibi durumlarda örneklerine kusurlu oranları yani p ile ilgili kontrol grafikleri üreticilere yardımcı olmaktadır. Kusurlu sayısı kontrol grafiği (np – kontrol grafiği). • • • • Kusurlu oranı kontrol grafiği (p – kontrol grafiği). Kusurlu oranları ile ilgilenildiğinde ana kitlenin bölünmesi binom bölünmesine uymakta. Niteliksel ölçüler için şu grafikler kullanılmaktadır. Birim başına düşen kusur sayısı kontrol grafiği (u – kontrol grafiği) Niteliksel ölçüler için kontrol grafiği düzenlenirken. verilen evrelerin izlenmesi bir çok yararlar sağlayacaktır.

4. 1997 Bağlı olarak kontrol grafiğinin sınırları da. Kusur sayısını kontrol amacıyla geliştirilen kontrol grafikleri. Örneğin 10 m2’lik bir kumaş üzerinde boya lekesi. kısa adıyla. ÜKSc = c + 3 c OÇc = c AKSc = c − 3 c olarak belirlenir. Kusur Sayısı (c) Kontrol Grafiği Birçok üretim sürecinde ürünlerin bazıları. bir ya da daha çok kusur aynı ürün üzerinde bulunabilir. ÜKSnp = np + 3 np(1 − p) OÇnp = np AKSnp = np − 3 np(1 − p) olarak belirlenir. Ürün için kusur olan bu durumun izlenmesi gerekir. düğüm. Tek ya da katlı büküm sonrası ipliğin belirli uzunluğunda yağ lekesi. Bir metal levhadaki şekil kusurları da levhanın kullanımını etkileyebilir.Buna göre np kontrol grafiğinin kontrol sınırları. o ürün için belirlenen spesifikasyonların bir ya da daha fazlasını sağlayabilir. vb. Önem derecesine göre. kopuk iplik. ilgili varsayımlarıyla Poisson dağılımını temel alır. 48 . Bu grafik daha anlaşılır bir grafik olup. kenar katlaması vb. kusurlar gözlenebilir. aynı zamanda kontrol sınırları saptandıktan sonra başka bir işleme gerek olmaksızın her parti de görülen kusurlu parça sayısı grafiğe doğrudan işlenebilir.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Kusurlu Sayısı (np) Kontrol Grafiği Niteliksel ölçüler için kullanılan bir diğer grafik türü de kusurlu sayısı kontrol grafiği. (Burnak. np – kontrol grafiğidir. Kusur sayısı kontrolü için yukarıda söz edilen yaklaşımların her biri Poisson dağılımına uygun olmaktadır. kusurlar bulunabilir.

örnek tek birimden oluştuğunda hem kusur sayısı. n muayene birimine sahip i – inci örnekteki toplam kusur sayısı ci iken.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Birim Başına Düşen Kusur Sayısı (u) Kontrol Grafiği Muayene edilen örnekte gözlenen kusur sayısı c. Örneğin. ui = ci n olarak tanımlanır. düğüm sayısı. hem de birime düşen kusur sayısı anlamındadır. kusur olması şansının sabit kalması için.4. kusur sayısı kontrolü için c – kontrol grafiği uygulanmaz. u istatistiği Poisson dağılımının varsayımlarını sağlar. bir birime düşen ortalama kusur sayısı ui’de. Fakat birimler. kusurların belirlenmesi için muayene edilen kumaş toplarında aynı uzunlukta kumaş bulunmalıdır. bir birime düşen kusur sayısını kontrol istatistiği olarak almak amaca daha uygun olacaktır. ÜKSu = u + 3 u / n OÇu = u AKSu = u − 3 u / n olarak belirlenir. bir birime düşen ortalama kusur sayısını kontrol etmek üzere u – kontrol grafiği geliştirilmiştir. dokuma sonrası yağ lekesi. flamantasyon. 49 . (Burnak. birbirinin aynı olmalıdır. Kusurun oluşabileceği alan örnekten örneğe değişme gösterdiğinde.1997) u kontrol grafiğinin kontrol sınırları da. Örnekteki birim sayılarının farklılık gösterdiği durumlarda. vb. Bu nedenle.

Uyarı sınırları çok ender aşılmaktadır. AKS ÜKS Kararsızlık ölçüm değerlerinin belirgin bir varyasyon göstermesi. nedeni ortadan kaldırılmalıdır. ORTA ÇİZGİ AKS ÜKS Uyarı sınırları birçok kez aşılmıştır. proses çok fazla hassas sonuçlar üretmektedir. haftalık. Nedeni yanlış ayarlı bir ölçüm cihazı olabilir.2003) ÜKS Ölçüm değerleri orta çizgi etrafında ve uyarı sınırları içinde homojen bir dağılım göstermektedir. Periyodik değişim ölçüm değerlerinin benzer örnekleri periyodik aralıklarla tekrarlanmaktadır. Tolerans sınırının büyük olma olasılığı söz konusudur. ORTA ÇİZGİ AKS ÜKS Belli bir trend söz konusudur. Sistematik bir hata göstergesidir.4. Örneğin 7 ölçüm değeri ard arda artmakta veya azalmaktadır. Proses normal bir şekilde işlemektedir. ORTA ÇİZGİ AKS 50 . farklı vardiyalar. ORTA ÇİZGİ AKS ÜKS ORTA ÇİZGİ AKS ÜKS Örneklerden alınan ölçüm değerlerinin çok az saçılımı. sezonluk dalgalanmalar.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Kontrol kartlarının yorumlanmasında tipik örnekler (Kökçen. Fazla kullanım veya yorulma belirtisidir. Bu sonuçlar maliyetler açısından uygun olmayabilir. Günlük.

yanlış ölçüm olabilir. Proses merkez dışıdır ve geniş varyasyona sahiptir Proses Yeterlilik İndisleri Yeterlilik indisIeri prosesin spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanılmaktadır. 1. Her hangi bir prosesin yeterliliğini belirlemede aşağıdaki üç indis kullanılmaktadır. mühendislik spesifikasyonlarına uyan parçalar üretmek için prosesin yeteneği ve iyi istatistiksel kontrol altındaki bir yapıyı oluşturmak için proses yeterliliği. Prosesin performansı (Cpk) 51 . ORTA ÇİZGİ AKS Proses Yeterlilik Analizleri Bir prosesin performansını tahmin ederken iki önemli fakat basit nokta vardır. Yeterlilik rasyosu (Cr) 2. yanlış ayar. nedeni malzeme değişikliği. . İstatistiksel olarak kontrol altındaki bir proses tolerans aralığında değilse problem aşağıdakilerden biri olabilir: .4. ORTA ÇİZGİ AKS ÜKS Genelde kararlı ancak ani değişim gösteren ölçüm değeri içeren bir proses başka bir belirti olmadan çok zor analiz edilebilir. Yeterlilik indisleri prosesin yeterliliğini bir tek sayı olarak izah eder. Proses nominalden sapmıştır. Prosesin potansiyel yeterliliği(Cp) 3. Dolayısıyla bu indisler yardımıyla kolayca prosesin yeterliliği tespit edilebilir. Çünkü tekrarlanmamaktadır.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK ÜKS Ölçüm değerlerinde ani değişimler.

33 Değerlendirme Yetersiz Kabul edilebilir. İyileştirmeler yapılınalıdır. Proses spesifikasyonları karşılamaz.ASL )/( 6 σ) Standart sapmayı hesaplamak uzun işlemler gerektirdiğinden onun tahmini olan σ = R/d n kullanılır. Cp değerlerine bağlı olarak bir proses hakkında karar vermek için Cp'nin değerleri tablodaki gibi yorumlanmaktadır.(Kökçen. Cp İndisi Cp. spesifikasyon yayılımına oranıdır. Cp≥1. Proses kontrol sürdürülmelidir.İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL Güncel Andaç BEK Yeterlilik Rasyosu Yeterlilik rasyosu.3. prosesteki genel değişkenliğin (6σ). d n ise çeşitli örnek büyüklüklerine göre ek tabloda bulunur.2003) Çizelge 4.33 İyi 52 . prosesin potansiyel yeterliliğidir ve aşağıdaki gibi ifade edilir. Yeterliliğin kabulü için proses yeterlilik rasyosunun kabul sınırları Cp Cp≤1 1<Cp<1. Yeterlilik rasyosu= 6 σ /( spesifikasyon yayılımı) Yeterlilik rasyosu verilen her hangi bir proses için %75 veya daha az olmalı (Şahin :2000. Yorum Proses yetersizdir.4. Proses spesifikasyonları karşılar. Cp=(ÜSL.44)..

bazen de “ Hazır giyim ve Konfeksiyon ” olarak ifade edilir. Dolaysıyla giyim sektöründe çeşitli üretim alanları oluşmuştur. Konfeksiyon sektöründe üretilen ürünler. Ceket. yükselen hayat standardı ve kuvvetli moda etkisi her geçen gün konfeksiyon sektörünün faaliyetlerini daha da önemli bir hale getirmiştir. KONFEKSİYON VE ÜRETİM SÜRECİ Konfeksiyon dilimizde hazır giyim ve ev eşyası üretimi manasındadır.5.’de gösterilmiştir. Atlet. Pantolon. Etek. üretim metotları ve üretim vasıtaları da büyük farklılık göstermektedir. Konfeksiyon sektöründe üretilen ürünler hayat şartlarına ve kullanma amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Mont. Giysi ve ev eşyası üretiminde deri kullanılması halinde “ Deri konfeksiyonu ” tabiri kullanılır. Artan dünya nüfusu. Külot. bu üretim alanlarına göre Şekil 5. Döşemelik.1.vb.1. Ülkemizde elyaftan iplik üretimi de dahil olmak üzere. Kaban vb. Çarşaf. Sütyen. Pardösü. Palto. İç Giysiler Dış Giysiler Konfeksiyon Üst Giysiler Diğerleri Şekil 5.: Konfeksiyonda Üretim Alanları 53 . Kravat. yardımcı olarak kullanılan malzemeler. Fanila.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK 5. Bu mana bazen sadece “ Konfeksiyon ”. Şapka vb. Elbise vb. nihai ürüne kadar tüm safhaları aynı kuruluş bünyesinde gerçekleştirilen entegre kuruluşlar olduğu gibi ipliği veya kumaşı başka endüstriyel tesislerden temin ederek üretimde bulunan kuruluşlarda vardır. Üretilen ürünlerin hammaddeleri.

Erkek ve Bayan penye. Erkek iç giyim. Zirai örtüler Filtreler.5. süzgeçler ve elekler Tıbbi muayene ve sargı bezleri Komposit dokular Teknik Tekstiller Şekil 5.Çanta. El ve el makine halıları Mutfak tekstilleri Perdeler Döşemelikler Bantlar Emniyet kemerleri Nakliye çuvalları Afiş ve flamalar Brandalar. Konfeksiyonda Ürün Grupları 54 . su geçirmez vb.2. yastık yüzü ve kılıflar.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Ayrıca konfeksiyon üretimini giyim. Bayan üst giyim.Erkek dış giyim. kemer. Çocuk giysileri.Yüzme giysileri. mont. yorgan. yazma türü giysiler. Ayakkabı. eşarp. İş giysileri. Konfeksiyon Ev Tekstillleri Yatak. Atkı.Üniforma giysiler. Bu sınıflandırmaya dahil olan ürün grupları Şekil 5. ev tekstili ve teknik tekstil olarak da ayrılabilmektedir. palto ).’de gösterilmiştir.2. ). Bayan iç giyim. Deri giysiler ( Ceket. Giyim Tekstilleri Erkek üst giyim. Spor giysileri.Spesiyal giysiler (Yanmaz. cüzdan vb. Bayan dış giyim. Şapka.

1. genişlik ve uzunluk kontrolleri de yapılır. 55 .’de şematik olarak verilmiştir.Giyim Eşyası Üretim Süreci Bu üretim aşamaları aşağıda kısaca açıklanmıştır.5. Siparişlere uygun olarak istenen miktarda kumaş ve yardımcı malzemeler depolanır.3.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK 5. Kumaş Seçimi Kalıp Hazırlama Kesim Dikim Son İşlemler Ütü Kalite Kontrol Ambalaj ve Sevkiyat Şekil 5.3. Burada kumaş ve yardımcı malzemelerin kontrolleri. renk kontrolü. Kumaş seçimi : İmalat kısmının ilk basamağıdır. Giyim Eşyası Üretim Süreci Konfeksiyon sektörünün giyim eşyası üretim süreci Şekil 5.

Dikiş: Bant sistemine göre hazırlanmış makinalar da bütün parçalar sıra ile dikilirler. Kalıplara numara vererek karışmaları önlenir. Bu bölümde çok çeşitli ütüler kullanılmaktadır . Konfeksiyonda kalite sisteminin amacı kaliteyi etkileyebilecek tüm faktörleri kontrol altına alabilmektir. 5. Serim işleminde kat sayılarına kumaşın tersine ve yüzüne dikkat edilmelidir. Ütü :Giysinin özelliğine göre ütüleme bölümünde işlemler tamamlanır. Kumaş serme işlemi el ve makine ile yapılır.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Kalıp Hazırlama: İstenen modele göre üretilecek giysinin kalıpları hazırlanır.İşletmelerde bu çalışmalar kalite emniyeti başlığı altında yürütülebilir. Kalite Kontrol: Üretilen mamulün istenilen özellikte ortaya çıkıp çıkmadığını dikişlerin düzgünlüğü. renklerin uyumu ve temizlik gibi işlemler kontrol edilir . Ancak kalite ve maliyet arasındaki denge de bozulmamalıdır. 56 . Kaliteli üretirken. bant usulü çalışma nedeniyle bir tek ürünün bir çok çalışma noktasından geçmesi. Bu amaçla işletmelerde kalite ile ilgili özel çalışmalar yapılmalıdır. Bant sonunda bir mamul halinde ortaya çıkar .5. Bu kalıplar karton veya sert plastik hammaddeden yapılır. açılacak ilik ve diğer aksesuarların takılması işlemi yapılır .2. Konfeksiyonda Kalite Kontrol Sistemi Konfeksiyon emek yoğun ve çok dinamik bir işkoludur. Kesim: Kalıp yerleşim planına istenilen uzunluktaki kumaş serim masasına düzgünce serilir. Son İşlem :Mamul üzerine katılacak düğme. Her sezon birçok model değişikliğinin olması. maliyetlerin de yükselmemesine dikkat edilmelidir. Ambalaj ve dağıtım: Kontrol işlemi bittikten sonra üretilen mamuller istenilen şekilde paketlenir ve ambalajlanarak satışa hazır hale gelir. aynı ürün üzerinde çok farklı malzemelerin aynı anda kul1anılması gibi bir çok nedenlerden dolayı konfeksiyon üretiminde kaliteyi etkileyecek çok fazla etken vardır.

5. İyi organize edilmiş bir kalite emniyet sistemi üç aşamadan oluşur: Kalitenin saptanması. Üretim öncesinde ÇT üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır. en çok başvurulan dokümandır. Bu bilgiler mümkünse rakamsal hale dönüştürülür. ÇT üretimle ilgili tüm bilgileri içerir.2. üretim için gerekli bilgileri.5. üretimle ilgili kuralların yazılı hale getirilmesidir. • • • • • • • • • • Malzeme kalite özellikleri (Ürün Detay Form EK-1) Model tanımı (Design Sheet EK-2) Ölçüler tablosu ve ölçü alma noktaları (EK-3) Üretim talimatları (EK-4) Malzeme kartelası (EK-5) Renk-beden dağılımı (asorti ) İşlem basamakları Kalite yönergeleri Malzeme listesi Paketleme özellikleri 57 . Kalitenin saptanması planlama bölümünün görevi olup müşteri isteklerine göre hazırlanır.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Kalite emniyetinin hedefi.değildir. Çalışma talimatları ( ÇT ). kalitenin üretilmesi. Çalışma talimatı. Eğer istenen nitelik sayısal olarak ifade edilemiyorsa istenen düzey herhangi bir karışıklığa olanak vermeyecek şekilde açıklanmalıdır ve örnek hazırlanarak çalışanlara gösterilmelidir. kalitenin değerlendirilmesi. herkesin aynı şekilde anlayacağı hale dönüştürmektir. Bu amaç için ara ve son kontrol yeterli olmayıp sürekli kontrol gereklidir.1 Kalitenin saptanması Kalite faaliyetlerinde ilk yapılması gereken. iyi kalitedeki ürünleri uzun süre aynı kalite seviyesinde üretmektir.

1. üretimde çalışan elemanlara kalite standartlarını öğretmektir.2. Eğer gerekiyorsa.’de gösterilmiştir. Üretim sorumluları bu bilgileri. Kalite standartlarına göre siparişi verilen malzemelerin. Dolayısıyla kaliteli bir üretime ulaşmanın ilk şartı. üretim sırasında kontrol edilmelidir. istenen özelliklerde ise kabul edilir. bazı elemanlara bu konuyla ilgili eğitim de verilmelidir.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK 5. Kalitenin üretilmesi Kalitenin üretilmesi tümüyle üretim bölümünün sorumluluğundadır. 58 . Böylece. üretime alınır. Bu amaçla hazırlanan çalışma talimatları ve kalite yönergeleri ilgili tüm bölümlere gönderilir. Üretim sırasında yapılan kontroller Çizelge 5. Üretim sırasındaki kontroller: Her üretim aşaması. daha sonra üretimde malzemeyle ilgili ortaya çıkacak aksaklıkların büyük çoğunluğu önlenebilir. üretim sırasındaki kontroller ve üretim sonrası kontroller. üretimle ilgili her elemana iletmelidir.2. standartlara uyup uymadığı kontrol edilir. Eğer gelen malzeme. Kalite üretilirken yapılması gerekli kontroller üç grupta incelenir: Üretim öncesi kontroller. Üretim öncesi kontroller: Üretim öncesinde malzeme kontrolü yapılmalıdır.5. İstenen özelliklerde değilse red edilir.

toz. . Üründe asimetri. Ütü hataları. İplik temizleme hataları. Model no. Pastal çiziminde parça sayısı ve yönü kontrolü. denk gelmemesi. . Çizgi kare veya desenlerin birbirini tutmaması. KONTROL* . Ölçü farkları. denk gelmemesi. Tela boyut kontrolü. Kumaşın R-L (yüzü-tersi) kontrolü. . . . Çentik kontrolü (eksik çentik. . Yanlış malzeme kullanımı. . Düz iplik kontrolü. Kat atımında kontroller: . . KONTROLÜ . Parçaların üst üste binip binmediğinin kontrölü. DİKİŞ SONRASI . DİKİM . Telalanacak parçaların kontrolü.1 Üretim Sırasındaki Kontroller SIRA ÜRETİM NO KONTROLLER KONTROL EDİLECEK KISIM 1 2 3 4 5 6 . . .kat boyu (kat başı + kat sonu payları). Beden ölçü tablosundan sapmalar. transport hataları. . . Dikiş payı hataları. Ara ütü hataları. ). Kesim sonrası en alt ile en üst kat arasında boyut farkı kontrolü. Kumaş eni. * Her ürün için ayrı ayrı kontrol listesi hazırlanmalıdır. . . kalem. Kumaşlarda gerginlik farkları . Kumaşta desen varsa desen yönü kontrolü . . . Üründe numaratör (meto etiketlerinin) farklı olması. fazlalıkların ayıklanması. Pastal kağıdı yönü.yakayaka evi genişliği. Kavisli veya zig-zag dikişler. . çentiklerin birbirini tutmaması. derin çentik. Beden dağılımı. Varsa baskı. Pastal boyu. . Dikişlerin birbirini tutmaması. Dikiş makinalarından kaynaklanan hatalar (örneğin. Kat sayısı -sipariş adedi kontrolü. iğne hataları). Emniyet dikişi hataları. Bedenlerde parça sayısı kontrolü. Kumaşta hav varsa. PASTAL . nakış benzeri ek işlem uygulanmış parçaların kontrolü. yanlış yere çentik) . Pastal eni kontrolü. Kat kenarı çakışması KONTROLÜ . NUMARATÖR . Tela yapışma kontrolü. Kumaşın R . . 59 . KESİM . İplik gerginlik hataları. KONTROL . örneğin. çok küçük çentik . . KONTROLÜ . . İlik düğme hataları. Kumaş kullanım yüzdesi kontrolü. . . Su. hav yönü kontrolü .Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Çizelge 5. . . Kat atılırken kademeli kat atıldıysa. . Demete hammadde bölümünde ilave edilmesi gereken yardımcı malzeme kontrolleri.kol altı. Demete kesimhanede ilave edilmesi gereken parça kontrolleri KONTROL . büzgüler. İŞLEMLERDE .5. Renk farkı. İplik kopuşları nedeniyle görünüş bozukluğu. . İşleme. . ARA . .L kontrolü . Çeşitli lekeler (yağ. Parçaların düzgün bir araya getirilememesi.

5.Konfeksiyon ve Üretim Süreci

Güncel Andaç BEK

Üretim Sonrası Kontroller: Üretim sonunda son kontrol yapılır. Bu aşamada kontrol listesi hazırlanır. Böylece sistematik kontrol sağlanır. Bundan önceki çalışmalar yeterince başarılı ise son kontrolde. ,herhangi bir problemle karşılaşılmadan ürün depoya gönderilir. Eğer üründe problem varsa son kontrol kayıtlarından yararlanılarak iyileştirme çalışmaları yapılır. 5.2.3. Kalitenin değerlendirilmesi Üretimin kalitenin saptanması aşamasında belirlenen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğini araştırıp öğrenmek üzere yapılan faaliyetlerdir. Ürünlerin kalite değerlendirmesi taslak halindeyken başlar, bitmiş ürüne kadar devam eder. Ürün, daha taslak halindeyken, kalite talimatlarına uymalıdır. Numune çalışmalarından itibaren tüm üretim model tanımına, çalışma talimatlarına tam uygunluk göstermelidir. Bu kalite kontrol elamanları tarafından tespit edilir. Bu aşamada; . Hatalar tanımlanır ve sınıflandırılır, . Kontrol yöntemi belirlenir, . Sistemli şekilde kontrol yapılır, . Hatalar kontrol listelerine işlenir ve sonuçlar değerlendirilir. Kalitenin değerlendirilmesi de kalite kontrol biriminin sorumluluğundadır. Hataların giderilmesi ise üretim ve/veya ürün sorumlusunun görev alanı içine girer. 5.3.Seçilmiş Bir Konfeksiyon İşletmesi Tez çalışması için seçilen işletme büyük ölçekli bir konfeksiyon işletmesi olup, 63.000 m2 açık, 10.000 m2 kapalı alan, modelhane, kesim, üretim planlama, 18 üretim bandı ve depolardan oluşan entegre konfeksiyon fabrikasıdır ve ISO 9002' nin tüm standartlarına ve müşterilerinin ilave standartlarına cevap verecek şekilde organize olmuştur. İşletmede, üretilen ürünler örme kumaştan bay/bayan/çocuk shirt, t-shirt, pantolon, sweatshirt, çamaşır, pijamadır. İşletme, kendi markası dikmekle beraber dünyaca ünlü markaların üretimini de gerçekleştirmektedir. İşletmenin üretim kapasitesi 5 milyon adet/yıl’dır.

60

5.Konfeksiyon ve Üretim Süreci

Güncel Andaç BEK

5.3.1. Üretim Bölümü Yerleşme Planı İşletmenin yerleşim planı Şekil 5.4.’de gösterilmiştir. Modelhane Yemekhane Kumaş ve Aksesuar Depo

Kesimhane

İdari Bürolar

Laboratuar Mamul Depo

W.C. Dikimhane

Tasnif

Yedek Makine Bölümü

Mamül Kayıt Şekil 5.4.Yerleşim Planı İşletme, Kesimhane, Tasnif, Dikimhane, Mamül Depo olmak üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır.

Şekil 5.5. Kumaş Depo

61

5.Konfeksiyon ve Üretim Süreci

Güncel Andaç BEK

Kumaş depoya alınan kumaşlar partilerine göre ayrılır, çekmezlik testleri ve renk dayanım testleri için kumaş laboratuara gönderilir. Çekmezlik sonuçları, modelhaneye verilir.Modelhane bu sonuçlara daha önce kesimhaneden hazırlanıp gelen iş emrine göre pastal hazırlar. Kesimhanede kesilen ürünler, renk,beden ve model bazında kayıt altına alınır ve tasnife gönderilir.

Şekil 5.6. Kesimhane Tasnif sonucu ayrılan parçalar, hataların menşein göre sınıflandırılır ve kayıt altına alınır. Sağlam yarı mamuller, aksesuarları da hazırlanıp paket halinde dikime gönderilir. Ürün sorumlularının hazırladığı operasyon tanımları ve endüstri mühendisliği bölümünün hazırladığı bant dengeleme formlarıyla birlikte kurulan bantta iş verilmiş olur. Dikim,iş temizleme, askılama, ütü ve son kontrolden sonra ürün paketlenir ve depoya girmeden önce Mamül kayıt bölümüne gelir.Depoya girmeden önce sayılır ve beden, renk, model bazında mamül kayıtı yapılır.

62

Şekil 5.5. sevkiyata hazırdır. 63 . Şekil 5.Üretim Aşaması 3.8.7.8. Şekil 5.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Mamül depoda 1.’de işin akışına göre numaralandırma yapılmıştır ve her bir numaranın ne olduğu şeklin devamında açıklanmıştır.Üretim Öncesi Hazırlıklar 2.’de bu 3 aşamanın beraber gösterildiği Temel Süreç Şeması bulunmaktadır. Sevk Edilmeye Hazır Mamül Üretim 3 aşamada . 1. Kalite ürünler.Üretim Sonrası Son İşlemler ve Sevkiyat olarak ayrıntılı olarak incelenmiştir.

KALİTE DEFO 3 16A PAKETLEME 18 SEVK 64 .Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK İŞ AKIŞ ŞEMASI MÜŞTERİ 1 PAZARLAMA 4 5 11 2 6 KUMAŞ AKSESUAR DEPOSU 8 3 3 PLANLAMA 7A 14 3 MODEL 9 10 7B KESİM 13 KALİTE GÜVENCE 12 3 DİKİM 3 17 16B 15 KALİTE KONTROL II.5.

Kontrolünü Yapması Ve Planlamaya Bildirmesi Planlamanın Kesime Kesim Talimatını Vermesi Modelhanenin Kesime Teknik Föy .5. Kalite Ürünün 2. Kalite Depoya Sevki Kalite Güvencenin Paketlenmiş Ürünün Kontrolünü Yapması Paketlenmiş Ürünün Sevki Ve Çeki Listesinin Hazırlanması 65 .Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK 1 2 3 Müşteriden Pazarlama Bölümüne Kesin Sipariş Bildirimi Pazarlama Bölümünden Planlamaya Sipariş Bilgilerinin İletimi Planlamadan Tüm Birimlere Sipariş Bilgisi Dağıtımı Planlama Bölümü Sipariş Miktarına Göre Kumaş Ve Aksesuar İhtiyacı Belirler Planlamanın Aks. Ve Kumaş Depodan Stok Bilgisi Alması İhtiyaç Revizyonu Kumaş Ve Malzeme Temini Kalite Güvencenin Kumaş Ve Aks. Örnek Numune Vermesi Kesimin Depodan Kumaş Talebi Kesimin Modelden Pastal Talebi Modelhanenin Kesime Pastal Ve Kalıp Vermesi Kesimin Tamamlanması 4 5 6 7-A 7-B 8 9 10 11 12 13 14 15 16-A 16-B 17 18 Kalite Güvencenin Kesilmiş Ürün Kontrol Raporunun Planlamaya İletilmesi Kesimi Tamamlanan Yarı Mamülün Dikime Gönderilmesi Dikim Bölümünün Bitmiş Ürün Ve Defo Miktarının Planlamaya Bildirmesi Planlama Mevcut Duruma Göre Ek Kesim Bilgisini Kesime Bildirmesi Dikimin Dikilmiş Ürünü Kalite Kontrol Bölümüne Sevki Bitmiş Ürünün Kalite Kontrolden 1.Kalıp.Kalite İş Olarak Pakete Sevki Kalite Kontrolden 2.

kumaşın en verimli şekilde değerlendirilmesi için üretim kesim kalıpları oluştururlar.5. yazılı olarak gelen sipariş ile ilgili tüm özellikleri.) Aksesuar ve Ambalaj Malzemesi Tespiti Planlama. Üretim Öncesi Hazırlıklar Siparişin alınmasından başlayıp.10. Şekil 5. seri üretime geçilmesine kadar devam eden süreçtir. Bilgisayarda Hazırlanmış Kalıplar Termin Belirleme Toplantısı İlgili müdürler bir araya gelerek siparişin teslim gününden geriye doğru. Aynı zamanda fabrika dışında yaptırılacak çalışmaların yerlerine de karar verirler. çizimin de bulunduğu form ve üretilecek malın bir numunesiyle birlikte ilgili bölümlere iletir. üretim sırasında anlaşılması için.3.2. Üretim Kalıplarının Hazırlanması Teknik model şefine bağlı olan bilgisayar sistem operatörleri.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK 5. gerekli aksesuar ve ambalaj malzemesi miktarını tespit eder. iş akışı sırasına göre termin belirlerler. Sipariş Detaylarının Belirlenmesi Müşteri temsilcisi. 66 . (Örnek form EK-2’de verilmiştir.

67 . Bu mümkün değilse. piyasadan alım yoluna gidilir. iplikten dokuma ya da ham veya mamul kumaş alma yoluna gidilir.3.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK 5. Bu gerçekleşmiyorsa. Boyalı Kumaş Kontrolü Fabrikaya gelen kumaşın tamamı kumaş kontrol kısmında ışıklı makine testinden geçer.3. iş temizleme ve ön kalite kontrol işlemlerine kadar süren süreçtir.Üretim Aşaması Seri üretime geçilmesiyle başlayıp.Üretim Kumaş Temini Tespit edilen miktarlara göre mümkünse.5. fiziksel ölçümler yapılır ve laboratuar kontrolüne tabi tutulur. Şekil 5. kumaş mevcut stoklardan karşılanır.11. önce stoktan karşılanmaya çalışılır. Aksesuar Malzemesi Temini Belirlenmiş miktar ve özelliklerde malzemeler.

5. Kesim Kesimhaneye gönderilen kalıplarla kesim işlemi gerçekleştirilir. Kalıp Çıkartılması Kumaş kalite kontrollerden olumlu olarak geçtiyse. adet takip formu doldurulur. Eğer bu mümkün değilse. Kesim 68 .13. önce stoktan karşılanmaya çalışılır.Boyalı Kumaş Kontrolü Ambalaj Malzemesi Temini Belirlenmiş miktar ve özelliklerde malzemeler.12. Malların bu aşamadan sonraki sayısal takibi için. Şekil 5. kalıphanede müşterilerin kalıplarına göre kesimhane için kalıplar çıkarılır.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Şekil 5. piyasadan alım yoluna gidilir.

Giderilemeyecek hatalar baskı veya nakışçıya fatura edilir. kesilen parçaların ölçüm ve simetri kontrolleri yapılır. Hatalılar tamire gönderilir. İlk çıkan mallar baskı/nakış takip elemanı tarafından kontrol edilir ve baskıya ya da nakışa devam onayı verilir. ilgili firmaya gönderilir. leke vb kontrolleri yapılır. Metolama Tasnif İşlemi Kesimden gelen parçalar tasnif kısmına girer. Alınan teyide göre mallar. Baskı/Nakış ve Sonrasındaki Kontroller Baskı/nakış takip sorumlusu. Tasnif kısmında. delik.5. nakış veya renk hatası kontrolü yapılır. sökük. ilgili firmalara önceden haber verir ve termin teyidi alır.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Metolama Kesilen parçaların tek tek metolama işlemi yapılır. baskı/nakışın istenildiği gibi olması için. leke. Hatalı işler işaretlenir ve kaydedilir. Renk. Hatalı işler işaretlenir ve kaydedilir. 69 .14. Gerekli olanlar baskı veya nakış gönderilir. Burada öncelikle. Şekil 5. delik.

5.5. ütü kıvırma. Üretim Sonrası Son İşlemler ve Sevkiyat İş temizleme ile başlayıp.15. Dikim öncesi hazırlık işlemleri yapılır. Son Ütü 70 .4. Tamiri mümkün olmayan işlerin kaydı tutulur. İş Temizleme İş temizleme kısmında iplik fazlalıkları ve metolar temizlenir. hataları önleyici tedbirler alır ve buna rağmen oluşan hataları anında ortaya çıkarıp giderirler.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Eşleme Kontrol edilmiş malların tüm parçaları. Konfeksiyon Kısmında Dikim İş hazırlama sorumlusu fasondaki gibi işle ilgili her şeyi hazırlayıp konfeksiyon kısmına teslim eder. aksesuarları eşleştirilir ve dikime hazır hale getirilip kasalara konularak iş hazırlama kısmına sevk edilir. Şekil 5. Askılama Ürünler askılı olarak sevkedildiği için askılama yapılır. Sonuçların günlük dökümleri yapılır. Dikim bant şefliği sürekli olarak iş akışını takip eder. malların sevk edilmesiyle sona eren süreçtir. Konfeksiyon kısmından bitmiş ürünler ön kalite kontrol departmanına sevk edilir. (Tela fixe. işaretleme. çizim ve ön montaj gibi).3. Son Ütü Askılamadan geçen malların son ütüleri yapılır.

Otomasyon Sistemine Giriş Panosu Paketleme (Poşetleme) Ekstra etiketler ve ambalajlama detayları doğrultusunda mallar poşetlenir. 19. Böylece bir ürün dikildikten hemen sonra online bilgisayar ortamında istatistiki bilgileri kaydedilmiş olur.kalite adedini otomasyon sistemine girerler. Paketleme Şekil 5.16. Şekil 5.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Kalite Kontrol (%100 Kontrol/Ön Kontrol) Tüm mallar %100 kalite kontrolüne tabi tutulur.Paketlenmiş Ürün 71 .5.17. bu kusurların giderilmesi için ilgili bölüm müdürüne. Şekil 5.Kalite Kontrol 5. Kalite kontrolcüler %100 kontrol ettikleri ürünlerin hatalı ise neden dolayı hatalı olduğunu hatalı değilse 1. 18. ürün sorumlusuna haber verilir. Burada malın sevk edilebilir olup olmadığına karar verilir ve kabul edilemez kusurlar varsa.

kabul edilemez hatalar ile karşılaşıldığı durumunda sevkiyat sorumlusuna. Kolilerde istenen beden-adet oranları (asortiler) sağlanır ve kapatılıp koli üstü adres tanıtım bildirim etiketi yapıştırılır. ihracat sorumlusuna. Yükleme Öncesi Kontrol (AQL) Malların kalitesinin. gerekli ihracat işlemlerinin yapılması için verilir ve ürünlerin sevki sağlanır. Şekil 5. 72 . ihracat için çeki listesi hazırlanır ve ithalat. hatanın giderilmesi için ilgili kısım şefine.20. kalite güvencesi teknikeri tarafından onaylanması durumunda.5. Yükleme Öncesi Kontrol (AQL) Grubu müşteri adına sevkiyattan önce son kalite kontrol işlemlerini yapar. Paketli işlerin hem asortisini hem ürün kalitesini hem de paketleme detaylarını kontrol eden bu grup.Konfeksiyon ve Üretim Süreci Güncel Andaç BEK Kolileme Bu kısım ürünler müşteri tarafından askılı değil de kolili olarak ambalajlanmış istendiğinde oluşturulur. kalite kontrol müdürüne ve ürün sorumlusuna haberdar eder. Yükleme Öncesi Kontrol (AQL) Çeki Listesinin Hazırlanması ve Sevkiyat Müşteri adına AQL grubundan onayını alan malların.

çubuk diyagramı. Proses Yeterlilik Analizi: Elde edilen veriler doğrultusunda prosesin yeteri olup olmadığı tespit edilebilmesi amacıyla kontrol diyagramların oluşturulduğu kısımdır. BİR KONFEKSİYON KONTROL ÇALIŞMASI İŞLETMESİNDE İSTATİSTİKSEL PROSES Bu bölümde işletme içerisinde dikilen bir ürünün kesiminden yüklemesine kadar proses kontrolünün nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Veri Analizi: Toplanan verilerin pareto analizi. dikim operasyon basamaklarının anlatılması ve kontrol noktalarının tanımlanması anlatılmaktadır. 3. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK 6. Mevcut durumun tam olarak anlaşılması: Bu kısımda seçilen modelin tanıtımı. Bu işlem bir modele özgü olarak şu işlem basamakları incelenerek yapılmıştır. 4. 73 . pasta grafikleri yardımıyla analiz edilmesi ve yorumların yapıldığı bölümdür.6. Veri Toplama: Modelin kontrol edilmesi sırasında elde edilen verilerin çetele diyagramı ve ölçü tablosuna ölçülerin değerlerinin girildiği kısımdır. 1. 2.

Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK 6.000 adet olmak üzere iki renk halinde siparişi vardır. Model.1. üretim hattında ortalama 965 adet üretilerek 15 gün içinde tamamlanmıştır. Dikiş ve Model Görünüm Detayları: 1. 3. Sipariş Adedi: 14.6.000 adettir.Bedenin üst bölümü ve koldaki çizgiler 5mm olacak ve örgü raporu 1 cm olacaktır. 74 . Çizgiler yan dikişlerde birbirlerini karşılayacak şekilde dikilecektir.1. Geniş çizgi tüm bedenlerde kol altından 2 cm aşağıda başlayacaktır. 4. Model Tanıtımı Modelin adı: Kısa Kollu Çizgili T-Shirt Modelin Çizimi ve Fotoğrafı: Kumaş: Seçilen modelde kullanılan beden kumaşı 30/1 Ribana ve iplik boyamalı bir kumaştır.000 adet ve Pembe 7. 2. Bedenin alt bölümünde çizgiler 15m/ olacak ve örgü raporu 1 cm olacaktır. Sütlü Kahve 7. Mevcut Durumun Tanımlanması 6.1.

Tüm bitiş yerlerinde kilit dikiş olacaktır.2.6. 8. 10.3. Kontrol Noktaları İşletmede ürünün kontrolü aşağıda belirtilen basamaklarda yapılmaktadır. 6.1.1.6 mm olacaktır. İki iğne arası 5. kombinasyonun koyu renk kumaşından yapılacak. reçme dikişinin etek kenarına uzaklığı 3 cm olacaktır.1. Kol ağzı reçme çift iğne olacak. 6. 7. İki iğne arası 5.6 mm olacaktır. Çizelge 6. reçme dikişinin kol kenarına uzaklığı 1. Dikim Operasyon Basamakları Bu model.5 cm olacaktır. Operasyon Basamakları SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OPERASYON ADI Sağ Omuz Çatma Yaka Biye Takma Sol Omuz Çatma Kol takma Yan çatma Kol reçme Etek reçme Etiket takma+omuz zikzak Kol ve Etek reçme zikzak MAKİNE Overlok Tek iğne Reçme Overlok Overlok Overlok Çift İğne Reçme Çift İğne Reçme Düz Dikiş Düz Dikiş 6. Etek reçme çift iğne olacak. 3cm den kesilecek ve mamül üzerindeki biye genişliği 8mm olacaktır. Operasyon isimleri ve kullanılan dikiş makinesi çeşidi çizelgede gösterilmiştir. a) Üretim Öncesi Kontrol (Tasnif) b) Üretim İçi Kontrol (In line) 75 . 9 operasyon basamağında tanımlaştır. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK 5. Overlok dikişinin eni 6 mm ve iki iğne arası 2 mm olacaktır. Tüm overlok dikişleri 4 iplik overlok olacaktır. Biye. Biyede tek iğne reçme kullanılacak 9.

Amaç hatalı olan parçayı üretim hattına sokmadan elemek. Tasnifte ayrılan hatalı parçaların neler olduğu tespiti için Kontrol Diyagramı yapılmış. büyük delikler.) kontrol edilerek parçalarının eşlendiği bölüm tasnif bölümü olarak adlandırılır. İşletmede tasnifte ayrılanların sadece sayıları kaydedilmekte kesilen ve dikime verilen ürün adetleri arasındaki fark. el tamiri kısmında çıkamayacak olan büyük yabancı elyaflar. Tasnif bölümde kontrol edilen kısımlar kesim ve kumaş olarak iki grupta toplanır. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK c) Üretim Sonu Kontrol d) Yükleme Öncesi Kontrol (AQL) a) Üretim Öncesi Kontrol (Tasnif): Kumaş kesildikten sonra dikim hattına girip bir mamül olmadan önce. Bunun dışında tüm parçalar %100 kontrol edilerek hatalı kesimler. sabit kalemle kumaş parti numaralarının yazıldığı kısımlar. hem de hatalı olan parçalar ayrılarak yerine sağlam parça konulur. Bir model için kontrol noktasının yapıldığı ilk kısımdır. kol. Gergin olarak serilmiş olan partiler (pastallar) bu karton kalıplardan daha küçük. Serim kontrol. büyük lekeler. bir mamülün tüm parçalarının (beden. Bu noktada montajı yapılacak tüm parçalar hem kontrol edilir.6. her balyanın üsten alttan ve ortadan alınan parçaların bu karton kalıplarla karşılaştırılıp uygun olup olmadığı tespit edilerek yapılır. Seçilen model için yapılan çalışmada ayrıca tasnifte ayrılan hata çeşitleri kayıt altına alınmıştır. Böylece dikim sırasında meto takibinin olması sağlanmış olur. Her modelin her bedeni ve her parçası için karton kalıplar hazırlanmıştır. kumaş ek yerleri. Tasnifte ayrılan hataların çeşitleri kayıt altında değildir. yerine sağlam ve diğer parçalara uygun parçayı eşleştirerek üretime hazırlamaktır. manşet vb. yaka. Artık kumaş özel olarak o model için kesilmiş ve kontrolü başlamıştır. fire tasnif kaybı olarak kaydedilmektedir. Hatalı parçaların metoları sökülerek yerine konulan sağlam parçaya yapıştırılır. 76 . büyük toplanmış iplikler ayrılırlar. gevşek olarak serilmiş olan partiler (pastallar) bu karton kalıplardan büyük olur. hataların çeşitlerini ve yüzdelerini gösteren çubuk ve pasta diyagramları oluşturulmuş ve nedenleri için neden-sonuç diyagramları çizilerek hata nedenleri sorgulanmıştır.

Dikim sonrası yapılan %100 kontrol sonucu elde edilen veriler. Günde en az üç kez her operasyonun dikiş ayarlarının doğru olup olmadığı. İşletmedeki ücretlendirme sistemi. seçilen modelin proses kontrolleri için kullanılmıştır. Dikim hattında üretim içi kontrol elemanları. parça başı işe göre ücretlendirme sistemi olduğundan bu verilerin son kontrolcüler tarafından kaydedilmesinin sebebi performans değerlendirmesi içindir. Ayrıca günlük olarak yapılan ölçüm sonucu kaydedilen tolerans dışı değerler derlenmiş ve bu veriler sütun diyagramında gösterilmiştir. kırık iğnelerin kontrol altında olup olmadığı gibi kontroller yapılır ve günde en az 4 ürünün tüm ölçüleri kontrol edilir. 77 . Herhangi olumsuz bir durum olduğunda hatalı kısma müdahale edilir. Bu veriler ücretlendirme yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Üretim içi kontrol elemanlarının sipariş bitinceye kadar günlük olarak kaydettikleri kontrol sonuçlarının verileri. Seçilen modelin her bir dikim operasyonunda oluşan hata yüzdeleri sütun grafiklerinde gösterilmiştir.6. c) Üretim Sonu Kontrol: Üretim sonunda kontrol elemanlarının ürünleri %100 kontrol ettikten sonra ve kayıt altına aldıkları bölümdür. Yapmış oldukları ölçüm ve kontrolleri de kayıt altına alırlar. ürün dikilirken her operasyon için rastgele kontroller yaparlar ve rastgele seçilmiş ürünlerin ölçümlerini yaparak ölçü veya dikiş kaynaklı ortaya çıkması muhtemel hataları önceden tespit ederler. Toplam 1. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK b) Üretim İçi Kontrol (In line) : Üretim hattı içerisinde ürün kontrolü. Bant Tamiri 5. tolerans dışı ölçümler ve yapılan kontroller kayıt altına alınır. makine ayarlarının yapılıp yapılmadığı. üretim içi kontrol elemanları tarafından tüm gün boyunca tüm operasyondaki ürünler kontrol edilerek yapılır.Leke olmak üzere kaydedilmektedir. kalite 3. Kalite 2. Toplam 2. 1. El Tamiri 4. her operasyon için tanımlanan operasyon tanımlarına uyulup uyulmadığı. Üretim sırasında oluşan hataların nedenlerini araştırmak amacıyla neden-sonuç diyagramları çizilerek hata nedenleri sorgulanmıştır.

seçilen modelin proses kontrolü ve istatistiki bilgilerin analizi için kullanılmıştır.6. Çizelge 6. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK İşletmede ücretlendirme sistemi için kullanılan bu veriler. AQL kontrol sonucu olumsuz olan ürünler tekrar kontrol edilmiş ve sonrasında tekrar AQL kontrolü yapılmıştır. Bu işlem AQL kontrol sonucu olumlu oluncaya kadar devam etmiş ve ancak kontrol sonucu olumlu olduktan sonra yükleme yapılabilmiştir. 78 . d) Yükleme Öncesi Kontrol (AQL): Sevk edilmek üzere depoya teslim edilen ürünlerin örnekleme yoluyla son kontrollerini yapmak ve mamulü müşteriye gönderilmeden önce kalite standartlarına uygun hale getirmek amacıyla AQL Kontrol yapılır. Bant sonunda yapılan ve kaydedilen %100 kontrol sonucu kaydedilen bu veriler her model için üretim sonu çıkan hataların düzenlenmesi için kullanılmıştır. Bu veriler kullanılarak Pareto diyagramı ve pasta diyagramı çizilmiş ve % oranları tespit edilmiştir.2. kontrol rasgele kontroldür ve aşağıda verilmiş tablodaki kalite standardı uygulanır. AQL Kontrol Tablosu Bakılan iş adedi 2-8 9-15 16-25 26-50 51-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000 35001-150000 150001-500000 500001-ve yukarısı Örnek sayısı 2 3 5 8 8 32 32 50 80 125 200 315 500 800 800 Kabul Edilebilir Maksimum Hata Sayısı 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 7 10 14 21 21 İncelediğimiz ürünlerin yüklemelerinden önce yapılan AQL kontrollerde her zaman ilk seferde “geçti” sonucu alınamamıştır. AQL (Kabul edilebilir Hata seviyesi-Acceptable Quality Level ).

Bu kontrol kısmında da neden-sonuç diyagramı yapılarak hata sonuçlarının nedenleri sorgulanmıştır. Dikiş Hataları 2.3. Ölçü Hataları 4. Her model için yapılan tüm AQL kontrol sonuçlarına göre ana hataların neler olduğu pasta diyagramı ile gösterilerek hata yüzdeleri açıkça ifade edilirken ayrıntılı olarak da her bir hatanın adedi çubuk diyagramı ile gösterilmiştir. 1.6. Kumaş Hataları 3. müşteri standartlarının karşılanabilmesi ve yüklemenin yapılabilmesi için kontrol yaparlar ve yaptıkları işlemleri kayıt altına alırlar. özet olarak açıklanmıştır. kontrol sonucu çıkan hata adetleri kaydedilmiştir. AQL kontrol sonucu tespit edilen hatalar . 79 . Kayıt altına alınan bu veriler yardımı ile incelenen modelin her yüklemesi için kaç AQL kontrolü yapıldığı ve sonuçları. İşletmede yapılan kalite kontrollerin özetleri çizelge 6. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Yükleme öncesi AQL Kontrol ekibi. Çetele Diyagramı yapılarak bu hataların neler olduğu ve her hatadan kaç adet olduğu tespit edilmiştir. Etiket ve Paket Hataları olarak 4 ana başlık altında toplanmış ve her model için Pareto Diyagramı çizilmiştir.

Dikim hattında in-line kontrol elemanları. kol. El Tamiri. hem de hatalı olan parçalar ayrılarak yerine sağlam parça konulur. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Çizelge 6.6. in-line kontrol elemanları tarafından tüm gün boyunca tüm operasyondaki ürünler kontrol edilerek yapılır. kontrol rasgele kontroldür 1 Üretim Öncesi Kontrol (Tasnif) 2 Üretim İçi Kontrol (In line) 3 Üretim Sonu Kontrol 4 Yükleme Öncesi Kontrol (AQL) 80 . Bant Tamiri. Üretim hattı içerisinde ürün kontrolü. kalite. AQL (Kabul edilebilir Hata seviyesi-Acceptable Quality Level ). Yapmış oldukları ölçüm ve kontrolleri de kayıt altına alırlar Üretim sonunda kontrol elemanlarının ürünleri %100 kontrol ettikten sonra ve kayıt altına aldıkları bölümdür. yaka. bir mamülün tüm parçalarının (beden. Dikim sonrası yapılan %100 kontrol sonucu elde edilen veriler.Toplam 2. manşet vb. Bir model için kontrol noktasının yapıldığı ilk kısımdır.) kontrol edilerek parçalarının eşlendiği bölüm tasnif bölümü olarak adlandırılır. Sevk edilmek üzere depoya teslim edilen ürünlerin örnekleme yoluyla son kontrollerini yapmak ve mamulü müşteriye gönderilmeden önce kalite standartlarına uygun hale getirmek amacıyla AQL Kontrol yapılır. Kalite. Leke olmak üzere kaydedilmektedir. Bu noktada montajı yapılacak tüm parçalar hem kontrol edilir. ürün dikilirken her operasyon için rastgele kontroller yaparlar ve rastgele seçilmiş ürünlerin ölçümlerini yaparak ölçü veya dikiş kaynaklı ortaya çıkması muhtemel hataları önceden tespit ederler. Artık kumaş özel olarak o model için kesilmiş ve kontrolü başlamıştır. Toplam 1.3. Yapılan Kontrol İşlemleri SIRA YAPILAN NO KONTROL İŞLEMİ AÇIKLAMA Kumaş kesildikten sonra dikim hattına girip bir mamül olmadan önce.

74 70 %0.28 54 %0.64 113 %0.6. Bu çalışmanın örnek konfeksiyon işletmesinde yapılmadığı tespit edilmiştir.2.’de gösterilmiştir. Veri Toplama ve Analiz 6.94 98 %0. Tasnif Bölümü Çetele Diyagramı Ürün Adı Ürün Kodu Kontrol Edilen Adet Bölüm SIRA HATA NO KAYNAĞI 1 Örgü 2 Örgü 3 Örgü 4 Örgü 5 Örgü 6 Boyahane 7 Boyahane 8 Kesimhane 9 Kesimhane 10 Kesimhane HATA TÜRLERİ Yabancı Elyaf Toplanmış iplik Kaçık Delik Örgü kaynaklı leke Abraj Boyahane kaynaklı leke Kesim Hatası Kıvrılmış Parça Serim Hatası Toplam Kısa Kollu Çizgili T-Shirt M&S 0684 15. Bu çizelgelerle hataların dağılım oranı net olarak görülebilmektedir. Çizelgedeki hata oranları hata sayısının toplam kontrol edilen 15.1.308 adet kesilmiş ürün kontrol edilmiş ve toplam 832 adet kabul edilemez hata bulunmuştur.35 21 %0.44 Tasnif bölümünde hatalar 10 çeşit olarak tanımlanmıştır.46 59 %0.308 adete oranıdır. “X” 10 adet hatayı ifade etmektedir.39 43 %0. Proses Kontrol çalışmasında Tasnif Bölümü Kontrol Diyagramı’nın önemi büyüktür. Çetele kısmındaki “I” bir adet hatayı.1. 1-5 numaralı hatalar örgü.2.308 Tasnif ÇETELE XXXXXXXXXXXXX II XXXXXXXXXXXXXX IIII XXXXXXXXX IIIII III XXXXXXXXXXX III XXXXXXX XXXXX IIIII IIII XXXX III XXXXX IIII XX I XXXXXXXXX IIIIIIII HATA HATA ADETLERİ ORANI 132 %0. 67 numaralı hatalar boyahane. Bu hataların gösterildiği kontrol diyagramı aşağıda sunulmuştur.hata adedi ilişkisi grafiksel olarak Şekil 6.86 144 %0. Hatalı parçalar ayrılmıştır. Bu verilere göre tasnif bölümde hataların hata çeşidi. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK 6. Çizelge 6. Burada en fazla hatanın sırasıyla 81 .14 98 %0. 15.64 832 %5. 8-10 numaralı hatalar kesim kaynaklı hatalardır.Tasnif Bölümü Tasnif bölümünde tespit edilen hatalar niteliksel olarak sınıflandırılmıştır.4.

’deki pasta diyagramında hata adet ve hata oranı. 160 140 120 Hata Adetleri 100 80 60 40 20 Kıvrılmış Parça 0 Yabancı Elyaf Toplanmış iplik Örgü kaynaklı leke Boyahane kaynaklı leke Kaçık Abraj May Dönmesi Delik Hata Çeşitleri Şekil 6.6. en az hata %12 ile boyahane kaynaklıdır. 67% 102. Tespit edilen 832 adet hatanın % 67’si örgü kaynaklıdır. 21% 557. Grafikten anlaşılacağı üzere en fazla hata %67 ile örgü. Tasnif Bölümü Hataları Çubuk Diyagramı Şekil 6. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK toplanmış iplik ve yabancı elyaf. boyahane ve kesimhane kaynaklı hataların üzerlerinde yazan değerler birincisi hata adedini ikinci değer ise 832 adet hata içerisindeki yüzde oranını göstermektedir.1.2. 12% Örgü Boyahane Kesimhane Şekil 6.2. en az hatanın ise kıvrılmış parça ve boyahane kaynaklı leke olduğu görülmektedir. Tasnif Bölümü Hata Oranı Pasta Grafiği 82 Serim Hatası . Örgü. 173.hata kaynağı ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin 557 adet örgü hatası tespit edilmiştir.

MALZEME KUMAŞ ÇOK HASSAS MAKİNE TEÇHİZAT MAKİNE HASSASİYETİ YOK KUMAŞ STANDART DEĞİL KESİMHANE HATALARI ÖZENSİZLİK MOTİVASYON TECRÜBE İŞÇİLİK KUMAŞ YETERLİ DİNLENDİRİLMİYOR SERİM HIZI FAZLA METOD Şekil 6. tedarikçi firma sürekli deneme topları üreterek göndermiştir. bu model için aynı holdinge bağlı tedarikçi firmada ilk defa üretilmiştir.6. Daha sonra her bir alt sebep ana sebeple ilişkilendirilmiştir. boyalı iplikten yapılmış çizgili bir kumaştır. Ayrıca yeterince motive olmadıkları ve çizgili kumaş serim ve kesiminde tecrübesizdirler. 83 . standart şekilde üretilmemiş. Bu çalışmada ortaya çıkan problemin analizi için bu tip bir etüt yapılmıştır. İşçilik. Kumaş. ürün sorumlusu. Kumaş. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Uygulamalı çalışmanın yapıldığı işletmede örgü ve boyahane işletme dışı görüldüğü için burada kesimhane hataları ele alınmıştır. Bu da kumaş topları arasında farklılıklara yol açmıştır. Bunlar Malzeme (kumaş).3. İşçilik: İşletmede kesimhanede yapılan fazla mesaiden dolayı işçiler özensiz çalışmaktadır. Kesim Hataları Neden-Sonuç Diyagram Neden-sonuç grafiğinin hazırlanırken incelenen hatayla ilgili (burada kesimhane) birim sorumluları bir araya gelip tartışmalıdır. Malzeme(Kumaş): Kumaş. Makine Techizat. Bunlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Önce kesimhane kaynaklı problemlerin ana nedenleri edilmiştir. Metod olarak belirlenmiştir. İşletmede yapılan kesim hataları toplam hataların % 21’ini oluşturarak ikinci sırada yer almaktadır ve bu oranın nedenlerinin ne olduğunun anlaşılması için Şekil 6. Bu etüde kesimhane yöneticisi.’de neden-sonuç diyagramı yapılmıştır. kesim şefi ve kalite güvence bölümünden sistem yöneticisi katılmıştır.3.

6. Üretim İçi Kontrol Toplam sipariş boyunca günlük rasgele yapılan kontroller sonucu her operasyon için üretim içi hata oranları gösterildiği kontrol diyagramları ile yapılan rasgele ölçümler sonuçlarını gösteren kontrol diyagramı Çizelge 6. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Metod: Kesimhanenin kapasitesinin yeterli olmadığı için kumaş hızlı serilmekte ve yeterince dinlendirilmeden kesim yapılmaktadır. Üretim İçi Operasyon Çetele Diyagramı Ürün Adı Ürün Kodu Kontrol Edilen Kısa Kollu Çizgili T-Shirt Adet M&S 0684 Bölüm 300 Üretim İçi SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OPERASYON ADI Sağ Omuz Çatma Yaka Biye Takma Sol Omuz Çatma Kol takma Yan çatma Kol reçme Etek reçme Etiket takma+omuz zikzak Kol ve Etek reçme zikzak Toplam X XX X X XX IIIII III XXXX III II ÇETELE IIIII III II II IIII III HATA ADETLERİ 15 23 12 12 24 8 43 3 2 142 HATA ORANI 5.00% 7.67% 4.33% Üretim hattında tanımlanan 9 adet operasyonda rasgele 300 adet kontrol yapılmıştır. Toplam 84 .00% 0.33% 1. Çizelge 6. Kontrol edilen işlerden 142 adet işin hatalı olduğu görülmüştür.67% 14.00% 2.5’de sunulmuştur.2. daha sonraki hataların ise 24 ve 25 adet hatayla sırasıyla yan çatma ve yaka biye takma operasyonuna ait olduğu görülmektedir.00% 4. Makine: Kullanılan makasların yeterli bakımı yapılmadığından hatalı kesimlere yol açtığı ortaya çıkmıştır. 6. Kontroller sonucu çıkan hata adetleri incelendiğinde en fazla hatanın 43 adet hatayla etek reçme operasyonuna. Bu da kumaşın kesilen ürünlerin beden ölçülerinin doğru olmamasını ortaya çıkarmıştır.67% 47. Hata oranı her bir hatanın toplam hata adetine oranı sonucu elde edilen yüzde değeridir.2.5.00% 8.

Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK hata oranına bakıldığında kontrol edilen işlerin görülmektedir. Diyagramda y ekseni hata adetlerini x ekseni operasyonları göstermektedir. üretimde oluşan hataların kendi içinde oranı gösterilmiştir.4. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Etiket takma+omuz zikzak Kol ve Etek reçme zikzak Sağ Omuz Çatma Yaka Biye Takma Sol Omuz Çatma Kol takma Yan çatma Kol reçme Etek reçme Hata Adetleri operasyon adı Şekil 6.’de . en az dilim olan %1 ‘ini kol ve etek zikzak operasyonu olduğu görülmektedir.5.6. 2% 31% 1% 11% 16% 8% 6% 17% Sağ Omuz Çatma Sol Omuz Çatma Yan çatma Etek reçme Kol ve Etek reçme zikzak 8% Yaka Biye Takma Kol takma Kol reçme Etiket takma+omuz zikzak 85 .33 ‘ünün hatalı olduğu Verilere göre Şekil 6. Üretim İçi Hata Çubuk Diyagramı Şekil 6.4 ‘de 9 adet operasyon için hataların çubuk diyagramı ile ifade etmiştir. Pasta grafiğine bakıldığında 142 adet hatanın %31 ‘ini etek reçme operasyonu %17 ve %16 ‘sını sırasıyla yan çatma ve yaka biye takma operasyonu. %47.

6. Uygulamalı Proses Kontrol

Güncel Andaç BEK

Şekil 6.5. Üretim İçi Operasyon Hata Oranı Pasta Grafiği Üretim içi operasyonların hata adetleri ve yüzdelerinin gösterildiği teknikler ( Çetele diyagramı, çubuk ve pasta grafikleri) incelendiğinde en büyük hata etek reçme operasyonunda olmakla beraber onu takip eden hatalar yan çatma ve yaka biye operasyonlarıdır. Tespit edilen hatanın nedenin araştırılması amacıyla kullanılan neden sonuç diyagramı (Balık Kılçığı), Üretim Şefi, Bant Şefi, Üretim Kontrol Şefi, Ürün sorumlusunun katılımıyla oluşturulmuştur. Şekil 6.6’da etek reçme operasyonu neden sonuç diyagramı gösterilmektedir. Bu operasyonun hatalı olmasının 3 ana nedeni olduğu sonucuna karar verilmiştir. Malzeme (kumaş): Kumaşın çok hassas olduğu rahat dikilmediği, numune dikimde problem çıkmadığı halde seri üretime geçildiğinde kumaşın dikiminin rahat olmadığı sonucuna varılmıştır. İşçilik : Nitelikli işgücünün çok az olduğu bir bölge olan Malatya’da bu operasyonda çalışan işçiler çok da tecrübeli değildir. Bununla beraber işletmedeki fazla mesai işçiler üzerinde motivasyon eksiliği yaratmaktadır. Makine: Bu operasyonda kullanılan makinenin bakımı yapıldığında makine ayağının baskısının fazla olduğu ve kumaşı esnettiği belirlenmiştir.

MALZEME KUMAŞ ÇOK HASSAS

MAKİNE TEÇHİZAT

MAKİNE AYAĞI KUMAŞI ESNETİYOR KUMAŞ STANDART DEĞİL,RAHAT DİKİLMİYOR

ETEK REÇME MOTİVASYON TECRÜBE

İŞÇİLİK

Şekil 6.6. Etek Reçme Operasyonu Neden-Sonuç Diyagramı

86

6. Uygulamalı Proses Kontrol

Güncel Andaç BEK

Şekil 6.7’da yan çatma ve yaka biye operasyonlarının neden sonuç diyagramı yapılmıştır. Bu diyagrama göre 3 ana neden bulunmaktadır. Malzeme: Dikilen kumaşta kumaş rapor boylarının eşit olmadığından yan çatma operasyonunda ön ve arka bedendeki çizgileri birbirlerini karşılamadığı ve kumaşın esnek olması nedeniyle geniş bir ölçü olan yaka biyede iyice genişlediği görülmüştür. Metod: Operasyon için kullanılan operasyon süresinin çizgili kumaş için değil de normal kumaş için kullanıldığından yan çatma operasyonunun standart süresi hesaplanan süreden biraz daha fazladır. Ölçü Metodu: Yaka biyenin fazla esnemesi sonucu kullanılan kalıp kontrol edilmiş ve ön yaka ölçüsünün istenenden daha büyük olmasına neden olmuştur.

MALZEME KUMAŞ ÇOK ESNEK KUMAŞ RAPOR BOYLARI SABİT DEĞİL

ÖLÇÜ METODU KALIP ÖLÇÜ TABLOSUNA UYGUN DEĞİL

YAKA BİYE VE YAN ÇATMA STANDART SÜRE ÇİZGİLİ MODEL İÇİN TEKRAR HESAPLANMALI

METOD

Şekil 6.7. Yaka-Biye ve Yan Çatma Operasyonu Neden-Sonuç Diyagramı

87

6. Uygulamalı Proses Kontrol

Güncel Andaç BEK

6.2.3. Üretim Sonu %100 Kontrol

Üretim sonunda kontrol elemanlarının ürünleri %100 kontrol ettikten sonra tasnif ettikleri ürünleri parça başı ücretlendirme ve bant performansının tespiti için kayıt altına alırlar. Tüm sipariş süresi olan 15 gün içerisinde 1. kalite , 2. kalite, el tamiri, bant tamiri ve leke olarak ayrılan ürünlerin tamamının adetlerinin ve oranlarının bulunduğu çizelge 6.6. ‘de sunulmuştur. Bu çalışma işletmede yürütülmektedir. Çizelge 6.6 Dikim Sonu Ürün Kalite Dağılım Çizelgesi
Üretim Adedi A 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN 6. GÜN 7. GÜN 8. GÜN 9. GÜN 10. GÜN 11. GÜN 12. GÜN 13. GÜN 14. GÜN 15. GÜN TOPLAM 573 763 942 1045 1075 1054 1085 1081 1039 1096 1085 1051 1049 1019 474 14431

TOPLAM 1.KALİTE adet oran A1 (A1x100)/A 390 607 658 1008 933 935 997 788 846 945 716 836 782 847 368 11656 %68,1 %79,6 %69,9 %96,5 %86,8 %88,7 %91,9 %72,9 %81,4 %86,2 %66,0 %79,5 %74,5 %83,1 %77,6 %80,8

TOPLAM 2.KALİTE adet oran A2 (A2x100)/A 21 20 6 10 19 24 25 20 26 13 21 5 11 42 17 280 %3,7 %2,6 %0,6 %1,0 %1,8 %2,3 %2,3 %1,9 %2,5 %1,2 %1,9 %0,5 %1,0 %4,1 %3,6 %1,9

BANT TAMİRİ adet oran A3 (A3x100)/A 32 40 16 16 21 37 8 18 20 6 37 11 9 6 16 293 %5,6 %5,2 %1,7 %1,5 %2,0 %3,5 %0,7 %1,7 %1,9 %0,5 %3,4 %1,0 %0,9 %0,6 %3,4 %2,0

EL TAMİRİ adet oran A4 (A4x100)/A 56 32 164 4 25 40 24 71 111 51 146 144 166 67 24 1125 %9,8 %4,2 %17,4 %0,4 %2,3 %3,8 %2,2 %6,6 %10,7 %4,7 %13,5 %13,7 %15,8 %6,6 %5,1 %7,8

adet A5 74 64 98 7 77 18 31 184 36 81 165 55 81 57 49 1077

LEKE oran (A3x100)/A %12,9 %8,4 %10,4 %0,7 %7,2 %1,7 %2,9 %17,0 %3,5 %7,4 %15,2 %5,2 %7,7 %5,6 %10,3 %7,5

Bu çizelgede kontrol edilen 14.464 adet ürünün adet ve yüzde oranı olarak düzenlenmiştir. Bu tablo hata sınıflandırılması tablosu değildir. Kontrol edilen ürünün niteliğini ortaya koyar. Örneğin 4. gün kontrol edilen 1046 adet işin 1008 adeti -ki bu kontrol edilen adetin %96,4 meydana getirir - 1. kalite ürün olarak değerlendirilmiştir. Aynı gün 10 adet ürün 2. kalite olurken, 16 adet ürün tamir edilmek üzere üretime geri dönmüş, 4 adet ürün yabancı elyafları çıkarılması için el tamirine gitmiş 7 adet üründe ise lekeye rastlandığından leke çıkarma bölümüne gitmiştir.

88

7.6. %2 ‘si bant tamiridir.KALİTE EL TAMİRİ Şekil 6. bant tamiri ve 2. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Üretim Sonu kontrol sonuçlarının pasta grafiği şekil 6. Bu tabloda el tamiri. sağ taraftaki dikey eksen ise kümülatif hata adetlerinin toplam hata adetine oranını göstermektedir. Kümülatif % oranı da bulunan adetlerinin toplam ürün adedine oranlanmasıyla oluşturulmuştur.9’daki pareto diyagramı çizilmiştir. 2. kalite adetlerinin toplam adete oranı gösterilmiştir. Aynı zamanda kümülatif adetler ve oranları da hesaplanarak pareto diyagramı için veriler oluşturulmuştur.8. Üretimden çıkan ürünlerin % 8’sinde yabancı elyaf tespit edildiğinden el tamiri bölümüne gönderilirken %7 ‘sinde leke vardır. Buna göre üretimden çıkan ürünlerin % 81’i 1.1 ile 2. leke.7’de üretim sonunda elde edilen verilere dayalı olarak 1. Örneğin leke satırı için kümülatif adet 1125 ile 1077 toplanıp leke satırına 2202 yazılarak oluşturulmuştur.kalite ürün %2’i oluştururken. Kümülatif adet bulunurken her bir satır bir önceki satırla toplanarak kendi satırına yazılmıştır. kalite işi oluşturmaktadır. kalite en az değeri 89 . Grafikte hatalı ürünler büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Üretim Sonu Kontrol Sonucu Pasta Grafiği Çizelge 6.’de elde ettiğimiz değerler ile şekil 6.8. kalite dışında kalan ürünlerin neler olduğuna dair bir tablo yapılmıştır. %10. Çizelge 6. 8% 2% 7% 2% 81% TOPLAM 1. Bu diyagramın sol tarafındaki dikey eksen hatalı ürün adetlerinin toplam hatalı ürüne oranını.KALİTE BANT TAMİRİ LEKE TOPLAM 2. Sol eksen incelendiğinde %40 ile el tamiri en fazla.’de gösterilmiştir.

5 38.9 100. El tamiri hata oranları.4 değerini oluşturan el tamiri ve leke problemin çözülmesiyle üretim sonrası 1. Kumaşta yabancı elyaf çok fazladır.KALİTE 0.0 60. %79.7 Dikim Sonu Ürün Kümülatif Adet ve Oranları Çizelgesi Ürün Adetinin Toplam Adete Oranı (%) 40.0 hata yüzdesi (%) 30.0 1125 1077 293 280 2775 120.1 Ürün Adedi Kümülatif Kümülatif Adetin Toplam Adet Adete Oranı(%) 1125 2202 2495 2775 40.6.KALİTE TOPLAM 45.0 EL TAMİRİ LEKE BANT TAMİRİ 2.0 15.0 0. Oluşan hataların oranları kümülatif şekilde sağ eksende gösterilmiştir.0 100.0 5.0 20. Üretim Sonu Kontrol Sonucu Pareto Diyagramı 90 kümülatif hata yüzdesi (%) . Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK oluşturmaktadır. Elde edilen grafikler sonucu bu model için dikim sonunda en fazla hatanın el tamiri ve leke kısmında olduğu görülmektedir. Çizelge 6.Grafik incelendiğinde sağ eksende %79.0 25.0 40.0 20.0 EL TAMİRİ LEKE BANT TAMİRİ 2.4 89.0 40.4 (yaklaşık %80) değerin oluşmasına neden olan sebepler el tamiri ve lekedir.8 10.0 10.0 35.9.0 Hatalı ürünler Şekil 6.5 79.kalite olarak çıkacaktır.0 80. p kontrol diyagramında tekrar incelenecektir.6 10. kalite olarak çıkmayan ürünlerin %80 ‘i 1. Sağ eksendeki kümülatif değerler ise sorunu oluşturan büyük problemlerin neler olduğunun tespiti amacıyla oluşturulmuştur.

00% 0.00% 0.00% 0. YAKA ESNEKLİĞİ Kısa Kollu Çizgili T-Shirt M&S 0684 ÇETELE III XI II II III IIIII I X IIIII IIII Ölçülen Adet Bölüm 3 11 2 2 0 3 5 1 15 4 0 0 2 3 8 0 1 0 0 0 0 0 60 Üretim 5.33% 0.33% 0.33% 3.67% 0.67% 25.8.33% 1.33% 3.8. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Üretim sonunda rasgele bitmiş ürün ölçümü de yapılmış hangi operasyonda tolerans dışı ölçümlerin olduğunun tespiti amacıyla çizelge 6.00% 8.00% 3.33% 5.00% 0.67% 0.00% 5.00% 0.00% 13. Üretim hattında günde 4 rasgele ürün ölçülmek suretiyle toplam 60 adet bitmiş ürünün ölçüm kontrolü yapılmıştır.6.00% 18. Üretim Sonu Ölçü Çetele Diyagramı Ürün Adı Ürün Kodu SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ÖLÇÜM YERİ OMUZ ÖN YAKA UÇTAN UCA ÖN YAKA ÖN OMUZ UÇTAN UCA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ ÖN GENİŞLİK GÖĞÜS BEL ETEK ÖN BOY ÜST KOL BOYU ALT KOLBOYU KOLEVİ ÇEVRESİ KOLAĞZI ÇEVRESİ ARKA YAKA ARKA GENİŞLİK ÖN BOY BİYE KALINLIĞI ETEK REÇME DERİNLİĞİ KOLAĞZI REÇME DERİNLİĞİ KOLATINDAN İLK ÇİZGİ GENİŞLİĞİ MİN.00% TOLERANS DIŞI ORAN II III IIIII III I 91 . Çizelge 6.00% 6.00% 1. Bu çizelgeye göre ölçülen 60 adet üründe en fazla ölçü probleminin olduğu bölümün etek ölçüsü olduğu ardından ise ön yaka ölçüsünün olduğu görülmektedir. hazırlanmıştır.

Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Şekil 6.33 ‘dür.00% 3.00% 8. Üretim İçi Tolerans Dışı Ölçümlerin Pasta Grafiği 92 .00% 1.6.00% 13.67% 5. Grafiğe göre ölçülen 60 işin %25’inin etek ölçüsü problemlidir. 5.10.33% 1.33% 6.’de görüldüğü gibi ürün ölçüm sonuçlarına gore en fazla ölçüm hatasının olduğu kısım etek ölçüsü sonra ise ön yaka ölçüsü olduğu görülmektedir. Ayrıca ön ve arka yaka ölçüsü de tolerans dışı ölçüleri sırasıyla %18.10.67% OMUZ ÖN OMUZ UÇTAN UCA GÖĞÜS ÖN BOY ARKA YAKA ÖN YAKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ BEL KOLEVİ ÇEVRESİ ÖN BOY UÇTAN UCA ÖN YAKA ÖN GENİŞLİK ETEK KOLAĞZI ÇEVRESİ Şekil 6.33 ve %13.33% 1.67% 18.33% 5. Hiç hata çıkmayan ölçüler grafikte yer almamıştır.33% 3.67% 25. Bu değerlerin yüksek değerler olduğu ve prosesin yeterliliği daha sonraki kontrol diyagramları bölümünde incelenmiştir.33% 3.

AQL kontrol sonucu tespit edilen hataların neler olduğu 6. Hatalı ürünü elemek bu kontrolün amacı değildir.9’da çetele diyagramı ve şekil 6. Kontroller sonucu çıkan hata adetleri incelendiğinde en fazla hatanın 28 adet hatayla etek genişliği ölçüsünde.16% 0.32% 0.76 ‘sının hatalı olduğu görülmektedir.28% 2. Yükleme Öncesi Kontrol (AQL) Bu çalışmanın uygulamalı bölümünde incelenen modelin siparişi (14. Çetele kısmındaki “I” bir adet hatayı. “X” 10 adet hatayı ifade etmektedir. en az hatanın ise 1 adet hatayla yanlış yıkama talimatı takmaya ait olduğu görülmektedir. Yükleme öncesinde yapılan kontrollerde ilk seferde yükleme onayı alamayan kontrol sonuçları dahil toplam 1250 adet ürün kontrol edilmiştir.24% 0.40% 0.76% TOPLAM 93 .32% 1.24% 0. Hata oranı her bir hatanın toplam hata adetine oranı sonucu elde edilen yüzde değeridir.9 Yükleme Öncesi Hata Çetele Diyagramı Ürün Adı Ürün Kodu Kontrol Edilen Adet Bölüm HATA ÇEŞİTLERİ Dikiş Atlaması Dikiş Kırılması / Kesiği Büzgüler Renk Farkı ve Çizgi Yabancı Elyaf Lekeler Yaka Biye Etek Genişliği Ölçüsü Yanlış yıkama talimatı Yanlış barkot Kısa Kollu Çizgili TShirt M&S 0684 1250 Yükleme Öncesi ÇETELE IIIII III IIII II IIIII II IIII X IIIII II XXX I I II HATA SAYISI 5 3 4 2 7 4 16 28 1 2 72 HATA ORANI 0. Çizelge 6. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK 6.6.56% 0. 72 adet iş hatalıdır. Toplam hata oranına bakıldığında kontrol edilen işlerin % 5. Pasta diyagramında ayrıntılı olarak gösterilmiştir.11. Bu kısımda yapılan kontrolün amacı müşteriye isteği doğrultusunda ürün sunulabilmek ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmektir.2.000 adet ürün) 5 yükleme yapılarak tamamlanmıştır.4.16% 5. Bu bölümde kullanılan veriler 5 yükleme sonucu derlenen verilerdir.08% 0.

Ölçü Hataları 4.24% 0.08 ile yanlış aksesuar takılmasında olduğu görülmektedir. Bu hataların kaynaklarının ne olduğunun araştırılması maksadıyla hatalar 4 ana başlık altında tekrar incelenmiştir. 1.08% 0. Yükleme Öncesi Kontrol Sonucu Hata Sebepleri Yükleme öncesi yapılan kontroller sonucu elde edilen verilere göre toplamda işlerin % 5.6.32% 0.10 ‘da yükleme öncesi çıkana hataların adetleri ve oranları ile pareto diyagramı çizmek için kümülatif adet ve oranları yer almaktadır.40% 0.11’de yükleme öncesi kontrol sonuçlarında karşılaşılan hataların neler olduğu ve yüzde oranları gösterilmiştir.11. Etiket ve Paket Hataları Çizelge 6.24% 0. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Şekil 6. Yükleme öncesi yapılan kontrol sonucu en fazla hatanın %2. Dikiş Hataları 2.28% Dikiş Atlaması Renk Farkı ve Çizgi Yaka Biye Yanlış barkot Dikiş Kırılması / Kesiği Yabancı Elyaf Etek Genişliği Ölçüsü Büzgüler Lekeler Yanlış yıkama talimatı Şekil 6.32% 1.16% 0.76’sında hata tespit edilmiştir. Kumaş Hataları 3.56% 2. 0.16% 0. 94 .24 oranıyla etek genişliği ölçüsünde en az hatanın ise %0.

etiket ve paket hatası adetleri ve adetlerinin toplam hatalı adete oranı gösterilmiştir. Her bir hatanın tespit edilen hatalı ürün adedine oranına bakıldığında en fazla hatanın ölçü hatası olduğu görülmektedir.10 Yükleme Öncesi Hata Adetleri Hatalı Ürün Adedi Ölçü Hatası Kumaş Hatası Dikiş Hatası Etiket ve Paket Hatası TOPLAM 44 13 12 3 72 Hatalı Ürün Adetinin Toplam Kümülatif Adet Hatalı Ürün Adetine Oranı (%) 61 18 17 4 44 56 69 72 Kümülatif Adetin Toplam Hatalı Ürün Adetine Oranı (%) 61 78 96 100 Pareto Diyagramı için tespit edilen hata adetleri büyükten küçüğe doğru sıralanır. Kümülatif adet bulunurken her bir satır bir önceki satırla toplanarak kendi satırına yazılmıştır. dikiş hatası.Sağ eksendeki kümülatif değere bakıldığında ise %78 (yaklaşık %80) değer. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK Çizelge 6. problemin çözülmesi gereken kısmı işaret etmektedir. kumaş hatası. Yani %78 değerini oluşturan ölçü problemi ve kumaş hatası problemi çözülürse hatalı ürünler çözülmüş olur. Örneğin kumaş hatası satırı için kümülatif adet. ‘de sol eksen hata yüzdesini sağ eksen ise kümülatif hat yüzdesini gösterir. Aynı zamanda kümülatif adetler ve oranları da hesaplanarak pareto diyagramı için veriler oluşturulmuştur. Şekil 6.6. Bu değerler bir önceki satır ile kendi bulunduğu satırdaki değer toplanır ve kendi satırına yazılır.10’da ölçü hatası. Bu adetlerin toplam hatalı ürün adetine oranı bulunur ve kendi satırına yazılır. Çizelge 6. 95 . Kümülatif % oranı da bulunan adetlerinin toplam ürün adedine oranlanmasıyla oluşturulmuştur. Pareto Diyagramı için kümülatif değerler bulunur. 44 ile 13 toplanıp kumaş hatası satırına 56 yazılarak oluşturulmuştur.12.

Tüm bu nedenlerden dolayı yükleme öncesi ürünler.12. Ürünler ölçüm kontrolünden geçmemiştir. Ayrılan hatalı ürünler sağlam ürünlerin arasına tekrar karışmıştır. 2. Bu hatalı ürünlerin kaç adet olduğu ve kaç cm tolerans dışında olduğu vb. kalite güvence müdürü ve müşteri temsilcisinin isteğiyle ürün sorumlusu denetimi altında tüm ürünlerin etek ve yaka biyeleri tecrübeli elemanlar tarafından %100 ölçüm kontrolüne alınmış hatalı ürünler ayrılarak karantina bölgesine çekilmiştir.6. bilgiler müşteriye iletilerek bu ürünleri alıp almayacağı sorulmaktadır. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK 70 60 50 Hata Yüzdesi 120 100 80 Kümülatif Hata Yüzdesi 40 60 30 40 20 10 0 Ölçü Hatası Kumaş Hatası Dikiş Hatası Etiket ve Paket Hatası 20 0 Şekil 6. ölçü hatası işletme içi bir hatadır ve üretim sonu yapılan ölçüm sonuçlarında da rastlanmıştır. Bunun üç nedeni olabilir. Yükleme Öncesi Kontrol Sonucu Pareto Diyagramı Kumaş kaynaklı hata işletme dışı bir hata iken. 1. Yükleme öncesi işletmede daha önce tespit edilen işletme kaynaklı bir hatanın tekrarlanması tespit edilen hatanın çözümlenmediği anlamına gelmektedir. 3. Ürünler doğru ölçülmemiştir. 96 .

X grafiğinde limitler dışına çıkmak kullanılan malzemenin. tekniğin makine ayarının yanlış olmasının v. üretim sonu ölçülen etek ölçüsü değerleri için de çizilmiştir. ‘de etek ölçüsü için yapılan x kontrol diyagramı incelendiğinde üst sınır değere doğru hareket eden belli bir trend vardır.13. Bir kez üst sınır değerlerini geçmiştir. 97 . Yukarıya doğru belirli bir trend ise fazla kullanım ve yorulma belirtisi olarak yorumlanır. İplik boyamalı kumaşın işletmede ilk defa kullanıyor olması ve işletmede fazla mesai yapılıyor olması x kontrol diyagramını açıklamaktadır.13.3. x ve r kontrol diyagramları Şekil 6.(EK-6) Şekil 6. Ayrıca önceki bölümde etek reçme operasyonu için yapılan neden-sonuç diyagramı sonuçları da bu sonucu desteklemektedir. Etek Ölçüsü X kontrol diyagramı Toplam sipariş süresi olan 15 gün boyunca üretim sonunda %100 kontrol edilen ürünlerden el tamiri olanlar kaydedilmiştir. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK 6. Kontrol Diyagramları Örnek olarak bantta dikilen ürünlerin el tamiri oranlarının kontrolü amacıyla p.b. sebeplerin sonucudur.6.

98 . EK-7’de Kontrol grafiği incelendiğinde prosesin yeterliliği hakkında Cp indisi bulunmuştur. Uygulamalı Proses Kontrol Güncel Andaç BEK El tamirinin dikilen ürüne oranın çizildiği Şekil 6. Bu ani değişimler sistematik bir hatanın göstergesidir ki üretimden çıkan ürünler sürekli el tamirine yabancı elyafları çıkarılması için dönmektedir. Bu değer bize bu model için mevcut el tamirine giden ürünlerin çok fazla olduğu. Şekil 6. Bu değer 0. El tamiri p diyagramına bakılacak olursa 15 gün içinde sadece 2 günün alt üst sınır limitleri içerisinde olduğu diğer günlerin bu sınırlar dışında olduğu görünmektedir.6.67’dir ve 1’den küçüktür.14. kumaş kaynaklı bu problemde iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. El tamiri p diyagramı Ölçüm değerlerinde belirgin bir varyans görülmektedir.14.

Hata sebepleri kayıt altına alınarak veri analizleri yapılmadığından hatalar tekrar oluşmaktadır. Sonuç ve Öneriler Güncel Andaç BEK 7.SONUÇ VE ÖNERİLER 1. EK-8’de bir örneği bulunan bu formun takibi. Bu verilerin derlenebilmesi için de bu tez çalışmasının sonucunda öneri olarak sunulan Haftalık Hata Takip Formu kullanılmalıdır. işletme içinde kullanılması ve sonuçların derlenmesi ürün sorumlusu sorumluğunda olmalıdır. Bu form hazırlanırken işletmede çıkan 20 adet hata tespit edilmiş ve bunlar kontrol parametreleri olarak tanımlanmıştır. işletmede modelle ilgili olarak herhangi bir istatistiki proses kontrol çalışması ve veri derlemesi yapılmaktadır. İstatistiksel proses kontrol çalışmasının yapılabilmesi için işletme içinde verilerin derlenmesi gerekmektedir. Bu numunelerin kontrolü sonucunda müşterinin “seri üretimi yapılabilir” onayından sonra üretime girilebilmektedir. Günlük çıkan hatalar günler kısmındaki uygun gün kısmına işlendikten sonra. Oysa konfeksiyonda her model için proses kontrol parametreleri farklıdır ve bunun doğru tespiti için tüm kontrol birimleri arasında koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Anlık çözümlerin dışında prosesin kontrollerin yapılması ve kalite olarak bunun rapor olarak sunulması gerekmektedir.7. Çözümler anlık olarak çözülmekte ve oluşan çözüm işletmedeki yönetici ve çalışanların özverili çalışmalarıyla oluşmaktadır. Ürün sorumluları dikimden yüklemeye kadar bir modelin tüm aşamalarını takip ettiklerinden tüm kontrol proseslerinin kontrolü. işletme içersinde kalite açısından izlenebilmesi çok önemlidir. takip edilmesi ve verilerin analiz edilerek ve belirli periyotlarla bu sonuçların yönetim ve çalışanlara sunulması ürün sorumluları tarafından yapılabilmektedir. Müşteri bu numunelerin kontrolü sonucunda modelle ilgili olarak bazı kritik noktalar belirtmektedir. Bu tez çalışmasının uygulamasının yapıldığı konfeksiyon fabrikasında model üretime girmeden önce müşteri isteği için pilot numuneler yapılmaktadır. Bunun dışında. İşletmede sadece müşterinin dikilen numuneler sonucunda yapmış olduğu kritikler yer almaktadır. Ürünün. çıkan hatanın kaynağının araştırılması 99 .

Her modelin sonunda oluşturulacak hata raporları sayesinde hammadde veya aksesuar hataları tedarikçiler uyarılmalı ve maliyet azaltıcı faaliyetler oluşturulmalıdır 4. 2. Sonuç ve Öneriler Güncel Andaç BEK amacıyla Yönetim. Bunun için her model için risk analizi hazırlanmalıdır. Forma hata adeti. İşçilik bölümlerinden uygun olan yere yazılmalıdır. Örneğin benzer kumaşla dikilmiş ve kumaş hatalarının fazla olduğu bir modelle aynı kumaşın kullanıldığı başka bir model üretime giriyorsa oluşacak kumaş hatalarına yada yakası biyeli bir ürünün yaka biye esnemesine karşı dikkatli olunması gerektiğine veya dantelli bir ürün kullanılıyorsa kumaş ile dantel yıkama sonrası çekme değerlerinin uygun olmasına ve büzgü oluşmaması önceki bilimsel veriler kullanılarak hataların oluşabileceği izah edilmelidir. İşletmede benzer ürünler için proses kontrol yapmaya uygun proseslerin belirlenmesi yerinde olacaktır. Bundan dolayı üretim bantları hedeflerini birinci kalite ürün dikmek için belirlemişlerdir. Böylece ortaya çıkan hata nedeninin tespiti yapılmış olacaktır. kalite ürünün dışındaki ürünler çok fazla bant içerisinde sahip çıkılmamaktadır.7. Bantta dikilen 1. Model dikime girmeden önce daha önce proses kontrolü yapılmış benzer ürünlerin verileri dikkate alınarak dikim ekibiyle risk analizi toplantısı yapılmalı riskli kısımlara azami dikkat gösterilmesi için insanlar uyarılmalıdır. İşletmedeki ücretlendirme sistemi. parça başı ücretlendirme sistemidir. Bir modelde ortaya çıkan hataların işletme içerisinde analizi yapılmadığından hata nedenleri görülmektedir. Dikilen birinci kalite ürün adedine göre üretim bantlarına ekstra ücret verilmektedir. Üretim sonunda birinci kalite ürün performansı üzerinden yapılan bu sistem yeterli değildir. Sadece çok üretip 1. İşletmede kullanılan parça başı ücretlendirme sistemi değiştirilebilir. kalite adetini yükseltmek yerine banta geri dönen bant tamiri adedini de düşürmek için yani ilk seferde doğru iş yapılabilmesi için ücretlendirme sistemi değiştirilebilmelidir. 100 . Malzeme. neden kaynaklı olduğu ve çözümü için ne yapıldığı aynı form üzerinde görülebilir. Makine. Metod. bu hatanın hangi gün kaç adet. günü 4 adet rastlanmış olsun. Örneğin H4 kodlu Çıtlama hatası üretimin 2. 3. nedeni ve çözümü işlendiği takdirde.

Bu hata nedenlerin analizin yapılması Makine Bakım ile ilgili bakım kartları oluşturulmalıdır. motivasyonu veya yeterli sayıda olmamalarından kaynaklı hataların oluştuğu görülmektedir. Dikim operasyonlarının proses takibi ve kontrolü ile hangi operasyonda fazla hata olduğu tespit edilebilir ve makinenin arızalı olup olmadığı veya çalışanın eğitime ihtiyacı olup olmadığı tespiti yapılabilir. Dikim bantlarında proses kontrol yapılmamaktadır. 6. Bu noktada da makine tamiri ile ilgili kişilerin eğitimi. 101 . Dikim prosesinde etek reçme operasyonun neden yapılamadığına dair oluşturulan Sebep-Sonuç diyagramına göre hatayı oluşturan sebeplerden biri de makine ayarının iyi yapılmamasıdır.7. Sonuç ve Öneriler Güncel Andaç BEK 5.

E. s. İstanbul Teknik Üniversitesi. Tutorial.KAYNAKLAR BİRCAN. M.2006. E.4. Yüksek Lisans Tezi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.Yüksek Lisans Tezi s. CAULCUTT. N. Fen Bilimleri Enstitüsü.16-20. Dumlupınar Üniversitesi. BURNAK.1996.. ÇABUK. H. 1999 Konfeksiyonda Kalite Kontrol ve İmalat Basamakları.. Statistical Process Control (SPC). Eskişehir .12. U. Number 4. ve BEHDİOĞLU. Madencilik Dergisi. Vol. Sayı:2. ERİKÇİ. Fen Bilimleri Enstitüsü. TEKAM.. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1997.30-68. M. Cumhuriyet Üniversitesi.. Cilt No:4. GÖKTAŞ. İstatistiksel Proses Kontrolü Teknikleri İle Kömür Kalitesindeki Değişkenliğin Belirlenmesi. and STRAUSS A. T. 102 . Sayı :7. Dokuma İşletmelerinde Proses ve Kalite Kontrol. Yüksek Lisans Tezi. 2005. IEEE Transactıons On Industry Applıcatıons. H. s.19-26. Uludağ Üniversitesi. R. COOK G.. BARNETT R. S. s.. S. 32. Page:10-14. D. s. 2003 Bir Konfeksiyon İşletmesi İçin Kalite Kontrol Sisteminin Kurulması.2003 Tekstil Sektöründe İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Bir Deneme.. MAXWELL J. Cilt:45 Sayı :3 s. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Toplam Kalite Yönetimi. İstatistiksel Problem Çözme Araçlarının Tekstil ve Konfeksiyon Endüstrisinde Uygulaması.1997. No 2.. Bartın Orman Fakültesi Dergisi.25-32.. Cilt:7. J.2006.. Volume 16.Yüksek Lisans Tezi... BULUKLU. ve GEDİK. 2003. Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler.85-86. ELEVLİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Y. EKİZ..

GUPTA,A.D. ve SACHDEV, A.,1992, Optimizing Process Control Parameters, International Journal of Quality & Reliability Management,Volume:9,Issue:1. GÜRSAKAL, N.,1997, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 1, Marmara, Bursa,s.281. HALİS, M.,Eylül 2007, Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinden İşletme Performansı, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt :9 Sayı:4. HOSSAIN A., CHOUDHURY Z.A., and SUYUT S.,1996, IEEE Transactıons On Industry Applıcatıons, Vol. 33, No. 2, KARAKOÇ, A.,1997, Konfeksiyonda Kalite Kontrol Programını Önemi Ve Oluşturulması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.-15. KAYA, S., 2000, Konfeksiyonda Kalite Kontrol Sistemleri, Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.17,34-43 KIM, K. ve YUM, B., Mayıs 1999, Semiconductor Manufacturing, IEEE Transactions on Volume 12, Issue 2, Page(s):214 – 228 KOÇ,E., 2000, Üretim Yönetimi ve Organizasyon Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Adana, Yayın No:33, s:95-112. KÖKÇEN, E.,2003,İstatistiksel Proses Kontrol ve Bir Uygulaması,Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, s.16-42. MAZI, S., 2001,Konfeksiyon Üretiminde Kalite Güvence Yönetim ve Organizasyon, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, OM Yayınevi,İstanbul, s.30-51. ÖZCAN, S., 2006,İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinden Pareto Analizi ve Çimento Sanayinde Bir Uygulaması. Cumhuriyet Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt No:2, Sayı:2. ÖZTÜRK,A.,2007,İstatistiksel Kalite Kontrol Grafikleri Kabul Örneklemesi,Selçuk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. RIBEIRO, J. L. D., SCHWENGBER TEN CATEN, C. VE FRİTSCH, C.,2001, Tümleşik Proses Kontrol, International Journal of Quality & Reliability

103

Management, Volume: 18 Issue: 4 Page: 444 - 464 SABIR,E.C., 2003, Kalite Yaklaşımlarında Proses Kontrol Tekniği ve Tekstil Sanayinde Uygulanabilirliği, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt :18, Özel Sayı. SABIR,E.C. ve ERDOĞAN,Ö., İplik Eğirmede Bilgisayar Destekli Proses Kontrol, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt :21, Sayı:1-2. SMITH,G.M.,2004,Statistical Process Control and Quality Improvement,Pearsaon Education .Inc, s.4. SOLMAZ, Y., 2002, Kalite Kontrolde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanılması Ve Tekstil Sektöründe Uygulanması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.4,25-32. URAL, A.ve KILIÇ İ., 2005, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara, s.30-42. YÜCEL, F.,2006, Türkiye Ve Seçilmiş AB Üyesi Ülkeler Arasında Dış Ticaret Akımları Üzerine Analitik Bir Yaklaşım :Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrası, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktara Tezi, s.1. (www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/2006_yillik) (www.turkticaretrehberi.com/Modul=BilgiBankasiDetay)

104

EKLER
Ürün Detay Formu EK-1

GARMENT PRE PRODUCTION
Department: T51 Stroke No: 7201 LN-115 Supplier: Block: Single Sized Results Approval: Season: AW-04 Description:Pigment dyed ruched bust jacket with double ended zip Factory: 07484 Date:15.05.2004 Technical:

Special Cutting Instructions: Lay fabric face up - Tension free - Cut (1) way within a garment. Microfibre Thread Guide: 60 Greige Yarn
Fabric & Trims: Main Fabric:Peru( Front,Back,Binding and bands) Zip:YKK VSMR 5 DAE-Double ended Presentation & Packaging: Care Label: K8F-55L - positioned LHSAW. To finish 10cm above hemline. Care Code: CL34 Garment Composition: 96% cotton, 4% lycra Woven Label: NW90- small square end label - attach to c.back neck. Hanger - TOP 40 (8-14)- TOP 45 (16-22) Gold plastic - 1 garment per hanger - attach central. Hanger Label: HL5 210L - Adhesive label - attach secure and straight. UPC Ticket: TBC-attach through woven label - Pre Priced £ t.b.c. Kimbal: Clear plastic 20 mm straight. Polybag: x 1 Garment per bag - bag to be sealed. X 2 sizes - Medium (8-14) Large (16-22). Transit Sticker: TRL 02 - attach c. front poly bag x cm below hanger. Set Quantity: 12 allocation pack.

Legal Approval: Test lot date:

Pilot lot date:

Areas requiring attention: BY FACTORY 1. All labels to be checked for correct information - to be secure and straight. 2. All seams to be checked for non inclusion and full inclusion. 3. Stitches to be correct density and tension. 4. All seams to be checked for cracking stitches. 5. All operations to be checked for needle damage. 6. All seams to be flat - pucker free - not stretched (no distortion). 7. All thread ends to be trimmed.

Stroke No: -/7201 Description:Pigment dyed ruched bust jacket with double ended zip

106

04. 15MM / 15MM (3CM REPEAT) FOR BOTTOM PART OF BODY 107 .07 DESIGN SHEET T41 REFERENCE AW07-418 BLOCK 9502 BULK VERSION 1 SEASON AW07 DATE 25.DTM LIGHTEST STRIPE BINDING THREAD DTM TONAL/CONTRAST:BACK NECK LABEL: STRIPE FOR TEE 5MM / 5MM (1CM REPEAT) FOR TOP PART OF BODY & SLEEVES.SANTIAGO GOLD BINDING.6GG T/N HEM STRIPES TO MATCH AT SIDESEAMS WIDER STRIPE TO START 2CM BELOW UNDERAM SEAM ON ALL SIZES AS MARKED ON PATTERN COLOUR STANDARD option 1 = base fabric = BUTTERMILK47299B = BITTER CHOC 20554A OPTION 2 = base fabric = BRIGHT LIME 22875A & print colour = WHITE 15MM / 15MM STRIPE (3CM REPEAT) FOR BOTTOM PART OF BODY 3CM 5.6GG T/N STRAIGHT HEM FABRIC (PATTERN PIECES) MAIN BODY FABRIC: .SANTIAGO STANDARD TRIMS CUT BIND @ 3CM SELV EDGE TO SELV EDGE TO FINISH 8MM IN DARKEST COLOUR THREADS GENERAL SEW:.Model Tanımı EK-2 COSTING 03.5CM 5.Nis.07 DESCRIPTION ENGINEERED STRIPE SHORT SLV TEE DESIGNER:PATTERN:GARMENT TECH:- AW 07 ENGINEERED YARN DYED STRIPE 5MM / 5MM STRIPE (1CM REPEAT) FOR TOP PART OF BODY AND SLEEVES 8MM D/D S/N BIND SHORT SLEEVE WITH 1.

Ölçü Tablosu EK-3 108 .

Ölçüm Yerlerini Gösteren Şema EK-3 DESIGN NUMBER AW7-418 1 2 6 7 10 8 3 4 5 13 STROKE NUMBER 18 1 15 14 1 17 1 20 19 9 Wide stripes to start 2cm below armhole 109 .

Üretim Talimatı EK-4 110 .

Malzeme Kartelası BULK COMPONENT CARD Department Description Stroke No CARE LABEL EK-5 : T41 : LOVE PRINT CAP SLV. : 2079 SWIFT ATTACH UPC Colour Ref Date : POPPY : 03/10/2003 TRL02 SWING TICKET BACK NECK LABEL DW9 HANGERS SIZES 8/10/12/14 TOP 40R GOLD SIZES 16/18/20/22 TOP 45R GOLD FABRIC HANGER STICKER 111 .

0 84.88 0 3.02 0 2.0 88.8 3 341 4 85.5 4 343 4 85.67 112 .5 2 339 4 84. TEK.A.0 87.58 0 2. 0.0 82.0 83.28 ALT KONTROL SINIRI= D3 * Rort. Xort.8 SÜREÇ YETERLİLİK ENDEKSİ Cp = (Ü.ÖLÇÜM 2.ÖLÇÜM 4.8 2 342 4 85.0 ÜKS ort AK R .5 5 345 4 86.0 4 348 4 87.75 0 5 0. Örneklem Hacmi (n) = A2 = D3 = D4 = 2 1.75 88.KONTROL KARTI ÜKS 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ort AKS 3 85 84 86 87 4 84 85 86 86 5 84 84 85 87 6 88 84 85 85 7 85 84 89 84 8 88 85 85 86 9 84 85 84 89 10 85 88 87 85 11 86 86 90 86 12 86 90 86 86 13 90 88 90 86 14 85 85 88 85 15 84 88 85 84 GÜN 1.) / (6*STDSAPMA) AÇIKLAMALAR: Proses Hatalıdır.0 4 354 4 88.L.0 3 342 4 85.73 # 85.73 85.0 81.0 3 342 4 85.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 X KONTROL GRAFİĞİ PROSES ORTALAMASI [ X ] ÜST KONTROL SINIRI= [ X ] + A2 * Rort.0 85.40 7.27 R KONTROL GRAFİĞİ ORTALAMA AÇIKLIK [ Rort.27 3 1. PERİYODU 20 dk.5 4 342 4 85.KONTROL KARTI 89.K.EK-6 X & R PROSES KONTROL KARTI ÖRGÜ FAB.57 4 0. 6 MODEL CİNSİ MÜDÜRLÜĞÜ BEDEN NO 12 OPERASYON ADI Etek Çevresi OPERATÖR ADI KALİTE ÖZELLİKLERİ 84 [cm] MÜŞTERİ TOLERANSI 82 ~ 86 [cm] KALİTE KONT. Kezban BULUT ÖLÇÜ BİRİMİ [CM] ÖRNEKLEM HACMİ 5 ÖRNEK. ALT KONTROL SINIRI= [ X ] . .28 3.] ÜST KONTROL SINIRI= D4 * Rort.A2 * Rort. 2. X .11 0.73 0 2. 0.0 86.5 3 341 4 85. R 334 4 83.23 83.3 3 348 4 87.ÖLÇÜM 3.K.ÖLÇÜM 1 82 84 84 84 2 84 85 84 86 Alt Grup Top.L. BANT NO.3 2 340 4 85.5 5 344 4 86.

00 0.13 0.*(1-Port. : 482.10 0.04 0.02 24 0.13 0.P .12 67 0.09 0.08 51 0.09 0.04 0.14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 476 24 0.KONTROL KARTI 0.3 EK-7 .3 15 ORTALAMA TAMİR YÜZDESİ [Port.14 0.04 0.04 111 0.07 0.16 0.5*Nort.02 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1046 1076 1056 1087 1083 1042 1098 1087 1054 1052 1021 4 0.17 0.3* (Port.09 0.05 0.*(1-Port.1 1929 964.08 0.00 ÜKS OÇ AKS 113 GRUP NO.24 0. [k] TARİH KONT.02 0.04 0.) / Nort.07 0.19 0.00 25 0.05 0.01 40 0.08 0.03 146 0. + 3* (Port.10 144 0.06 0.KONTROL GRAFİĞİ 0.17 0.) 0.11 0.00 0.17 0.02 0. .21 0.) ALT KONTROL SINIRI = Port.27 0. : Nort.06 0.] = (TOP.18 0.04 964.12 0.10 0.07 0.) / Nort.11 0.10 166 0.05 0. : 2*Nort.15 0.Pn) / (TOP.N) ÜST KONTROL SINIRI = Port. [Pn] TAMİR % [P] [N] ÜKL [N] AKL 1 576 56 0.14 0.ADEDİ [N] TAMİR AD.30 P.06 2 765 32 0.02 3 945 164 0.01 0.01 71 0.03 0.

... / …. Tarih: …. MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa : …... /…. FAB.. HAFTALIK HATA TAKİP FORMU BANT NO...../….. MODEL CİNSİ OPERATÖR ADI : : : 1 Yönetim Makine Malzeme Metod İşçilik Yöneti m Makine 2 3 4 Makine 5 Malzeme Metod İşçili Yöneti k m 6 Makine Malzeme Metod İşçilik Hata No Günler Hatalar Malzem İşçili Malzem Meto İşçili Yöneti Metod Yönetim Makine İşçilik Yönetim Makine Malzeme Metod e k e d k m Toplam Adet Uygulanan Çözüm H1 Dikiş Atlaması H2 Dikiş Kesiği H3 Dikiş Kayması H4 Çıtlama H5 Büzgüler H6 Sökülme 114 H7 İğne Deliği H8 Gevşek Dikiş H9 Esneme H10 Katlanma H11 Renk Farkı ve Çizgi H12 Yabancı Elyaf H13 Lekeler H14 May Dönmesi H15 Toplanmış İp H16 Ön Boy Ölçüsü H17 Göğüs Ölçüsü H18 Üst / Alt Kol Boyu H19 Etek Genişliği Ölçüsü H20 Arka Boy Ölçüsü H21 Diğer Toplam EK-8 ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->