P. 1
Racr Ad Peth Ed1 2009

Racr Ad Peth Ed1 2009

|Views: 44|Likes:
Published by Serban Petrescu

More info:

Published by: Serban Petrescu on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2011

pdf

text

original

REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor RACR – AD – PETH, ediţia 01/2009 CONŢINUT PREAMBUL CAPITOLUL 1. Generalităţi 1.1 Definiţii, abrevieri şi simboluri 1.2 Aplicabilitate 1.3 Sisteme de referinţă CAPITOLUL 2. Informaţii privind heliporturile 2.1 Informaţii aeronautice 2.2 Punctul de referinţă al heliportului 2.3 Cota heliportului 2.4 Dimensiunile heliportului şi informaţii conexe 2.5 Distanţe declarate 2.6 Coordonarea dintre serviciile de informare aeronautică şi administratorul heliportului CAPITOUL 3. Caracteristici fizice 3.1 Heliporturi de suprafaţă - Aria de apropiere finală şi de decolare - Prelungirea degajată pentru elicoptere - Aria prizei de contact şi de zbor - Aria de siguranţă - Căi de rulare la sol pentru elicoptere - Căi de rulaj aerian - Traiect de tranzit în zbor - Platforme - Amplasarea unei arii de apropiere finală şi de decolare în raport cu o pistă sau o cale de rulare 3.2 Heliporturi în terase - Aria de acoperire finală şi de decolare şi aria prizei de contact şi de zbor - Aria de siguranţă 3.3 Heliplatforme - Aria de apropiere finală şi de decolare şi aria prizei de contact şi de zbor 3.4 Heliporturi pe nave - Aria de apropiere finală şi de decolare şi aria prizei de contact şi de zbor CAPITOLUL 4. Limitarea şi eliminarea obstacolelor 4.1 Suprafeţe şi sectoare de limitare a obstacolelor - Suprafaţă de apropiere - Suprafaţă de tranziţie - Suprafaţă orizontală interioară - Suprafaţă conică - Suprafaţă de decolare şi urcare - Suprafaţă sectorului degajat de obstacole la heliplatforme - Suprafaţă reglementată a înălţimii obstacolelor la heliplatforme 4.2 Cerinţe de limitare a obstacolelor - Heliporturi de suprafaţă - Heliporturi în terase - Heliporturi – platforme - Heliporturi pe nave

CAPITOLUL 5. Mijloace vizuale 5.1 indicatoare - Indicatoarele de direcţie a vântului 5.2 Marcaje şi balize - Marcajul distinctiv al heliportului - Marcajul masei maxime admise - Marcajele sau balizele ariei de apropiere finală şi de decolare - Marcajul de identificare al ariei de apropiere finală şi de decolare - Marcajul punctului ţintă - Marcajul ariei prizei de contact şi de zbor - Marcajul prizei de contact - Marcajul nominal al heliportului - Marcajul sectorului degajat de obstacole pentru heliplatforme - Marcajul căilor de circulaţie - Marcajul ariei de troliu - Balizele căilor de rulaj aerian - Balizele traiectului de tranzit în zbor 5.3 Marcaje luminoase - Far de heliport - Dispozitive luminoase de apropiere - Dispozitivul de dirijare vizuală pentru aliniere - Forma semnalelor - Repartiţia intensităţii luminoase - Reglajul în azimut al traiectoriei de apropiere - Caracteristicile dispozitivului de ghidare vizuală de apropiere - Indicatorul vizual de apropiere - Formatul semnalului pentru dispozitivul HAPI - Panta de apropiere şi calajul în poziţie - Caracteristicile ansamblului luminos - Suprafaţă de limitare a obstacolelor pentru indicatoare vizuale de pantă de apropiere - Luminile ariei de apropiere finală şi de decolare - Luminile punctului ţintă - Dispozitive luminoase ale ariei prizei de contact şi de zbor - Iluminarea de proiectare a ariei de troliu - Luminile căilor de rulare - Mijloace vizuale pentru semnalizarea obstacolelor - Iluminarea obstacolelor cu proiectoare CAPITOLUL 6. Servicii de heliport 6.1 Salvarea şi lupta contra incendiilor: - Nivelul de protecţie asigurat - Agenţi de stingere - Materiale de salvare - Timpul de intervenţie APENDICE 1. Cerinţe privind calitatea datelor aeronautice

2

coerent şi modern procesului de elaborare şi dezvoltare a sistemului naţional de reglementări aeronautice civile române. precum şi supravegherea siguranţei operaţionale. Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) asigură aplicarea reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice. Scopul reglementării. este de a asigura că operaţiunile aeronautice pe heliporturi 3 . 79/2002. precum şi cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.2 ’’Heliports’’ / ed.09. 405/ 12. elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice corespunzătoare. Prin coroborarea preverilor RACR – AD – PETH cu prevederile RACR – AD – PETA se asigură o coroborare similară celei existente între prevederile volumelor 2 şi 1 ale Anexei 14 ICAO. care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe. se aplică în vederea stabilirii în România a condiţiilor de heliport specifice şi conexe necesare. potrivit prevederilor Anexei 14 ICAO – Vol. emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. precum şi a prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte. semnată la Chicago la 7 decembrie 1944. (5) Prezenta reglementare aeronautică civilă română reprezintă transpunerea în cadrul reglementat naţional a standardelor şi practicilor recomandate prevăzute în Anexa 14 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională „Aerodromes’’ . în calitatea să de autoritate de stat. aprobată cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2.PREAMBUL (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian. regularizat şi eficient.2). Transporturilor şi Locuinţei (OMLPTL) nr. 1233/2001 şi nr. precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională. precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI). cu amendamentele ulterioare (referită în continuare ca Anexa 14 ICAO – Vol.2. Volumul 1 al Anexei 14 ICAO este transpus în sistemul reglemntărilor aeronautice civile române prin RACR – AD – PETA: Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor (ediţia 1 / 2008. cu standardele şi practicile recomandate în Anexele la aceasta. Vol. ediţia în vigoare. (4) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României (HGR) nr. 1148/2008). (6) Prezenta reglementare. (3) În conformitate cu prevederile Codului Aerian şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile. asigură direct sau prin delegare de competenţă unor organisme tehnice specializate. semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.Aerodromuri. iulie 1995. (2) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate. ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte. împreună cu celelalte reglementări naţionale din domeniul aerodromurilor şi conexe.1993 şi ale Ordinelor Ministrului Lucrărilor Publice. române sau străine. astfel încât să se asigure un caracter unitar. astfel încât traficul aerian să se desfăşoare în siguranţă. prin actele normative interne din domeniu. care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României.

dar care fac parte întegrantă din standardele şi practicile recomandate adoptate de Consiliul ICAO. Totodată. specificaţii cărora statele contractante la Convenţia de la Chicago trebuie să li se conformeze potrivit prevederilor Convenţiei. se va avea în vedere că Anexele ICAO mai conţin anumite materiale aprobate de către Consiliul ICAO spre publicare în asociere cu standardele şi practicile recomandate. materiale. Tabelele şi figurile. notele nu constituie parte integrantă din standarde sau din practicile recomandate. performanţe. specificaţii despre care se presupune că statele contractante întreprind eforturile necesare în vederea conformării cu ele. În cazul împosibilităţii de conformare. înclusiv precizări privind obligaţiile statelor contractante referitor la aplicarea standardelor şi practicilor recomandate ce decurg din Convenţia de la Chicago şi din Rezoluţia de Adoptare a Convenţiei. regularitatea şi eficienţa operaţiunilor respective. din considerente practice.cuprind prevederi explicative introduse la începutul părţilor. (7) Regulile şi celelalte prevederi cu caracter de recomandare sau îndrumare conţinute în prezenta reglementare aeronautică civilă română au fost elaborate în strânsă corelare cu înţelesul standardelor şi practicilor recomandate adoptate de Consiliul ICAO potrivit prevederilor Convenţiei de la Chicago şi care constituie conţinutul Anexelor la Convenţie. acolo unde este cazul. potrivit Art.sunt încluse în text. configuraţii.se desfăşoară în condiţii uniforme. care suplimentează sau ilustrează standardele şi practicile recomandate şi la care se face referire în cuprinsul textului fiecărei Anexe la Convenţie. menite a asigura siguranţa. potrivit prevederilor Convenţiei. constituie parte întegrantă a respectivelor standarde şi practici recomandate şi au acelaşi statut cu acestea. statutul componentelor unei Anexe la Convenţia de la Chicago este după cum urmează: • Standardele constituie toate acele specificaţii privind caracteristici fizice. în înteresul siguranţei. Definiţiile termenilor utilizaţi în standardele şi practicile recomandate nu au statut îndependent. statul contractant este obligat să notifice Consiliul ICAO. regularităţii sau eficienţei navigaţiei aeriene internaţionale. personal sau proceduri a căror aplicare uniformă este recunoscută ca fiind necesară pentru siguranţa sau regularitatea navigaţiei aeriene internaţionale. dar constituie părţi esenţiale ale fiecărui standard şi fiecărei practici recomandate în care se utilizează termenul respectiv. Apendicii („Appendices’’) la Anexele ICAO conţin prevederi grupate separat. de dorit. în scopul de a facilita înţelegerea modului cum trebuie aplicat textul. 38 al Convenţiei. configuraţii. materiale. 4 • • • • • • • . Note („’Notes’’) . Introduceri („Introductions’’) . având în vedere că orice schimbare a înţelesului termenului respectiv ar afecta specificaţia. Practicile recomandate constituie toate acele specificaţii privind caracteristici fizice. după cum urmează: Preambuluri („Forewords’’) . capitolelor sau secţiunilor Anexei. Astfel.conţin prevederi explicative şi precizări în ceea ce priveşte istoricul acţiunilor Consiliului ICAO. personal sau proceduri a căror aplicare uniformă este recunoscută ca fiind oportună. fiind menite a furniza informaţii sau îndrumări privind anumite documentaţii de referinţă care trebuie avute în considerare în asociere cu standardul sau practica recomandată în cauză. potrivit prevederilor Convenţiei. performanţe.

autorităţii delegate/desemnate. la nivel naţional.2. ca atare. dar în special ca recomandari sau ca indicaţii orientative. nu sunt întrunite întegral condiţiile tehnico-operaţionale specifice. înclusiv din Apendicele Anexei 14 ICAO– Vol. Notele din Anexa 14 ICAO – Vol. păstrându-se conformitatea textului şi a numerotării/identificării lor. a practicilor respective. ca transpunere a Anexei 14 ICAO – Vol. particularizările necesare în scopul de a se facilita înţelegerea şi aplicarea corectă (de ex.. administratorilor heliporturilor. • • • • • • • • (10) Conformarea cu regulile şi cerinţele prevăzute în RACR-AD-PETH trebuie realizată şi supravegheată prin aplicarea de proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă. elaborate şi emise atât de către autoritatea aeronautică de supraveghere a siguranţei zborului. Au fost transpuse în prezenta reglementare şi acele standarde şi practici recomandate ale Anexei 14 ICAO – Vol. Aceeaşi observaţie este valabilă şi în ceea ce priveşte precizările suplimentare ce au fost întroduse în text. Apendicile la Anexa 14 ICAO – Vol.2 sunt transpuse fidel în RACR-AD-PETH. după caz. regula corespunzătoare din RACR-AD-PETH precizează. Practicile recomandate prevăzute în Anexa 14 ICAO – Vol. acolo unde a fost cazul. în România. a domeniului heliporturilor şi conex. se va ţine seama că prevederile RACR-AD-PETH au fost elaborate astfel încât: • Standardele prevăzute în Anexa 14 ICAO – Vol.2. Prezenta reglementare. cărei anume funcţii sau instituţii îi revine responsabilitatea respectivă: autorităţii de stat. permisă în contextul Convenţiei de la Chicago. făcându-se totodată. 2 sunt transpuse întegral în RACRAD-PETH ca reguli. atât pentru orientările şi soluţiile alternative pe care le oferă. după caz. transpuse în RACR-AD-PETH. ca reguli. ca text asociat prevederilor reglementării de faţă.2 au fost transpuse. recomandări sau îndrumări. S-au considerat utile includerea şi cunoaşterea. Tabelele şi figurile din Anexa 14 ICAO – Vol. parţial. la capitolele şi secţiunile corespunzătoare. Reguli şi recomandari suplimentare au fost încluse şi numerotate în continuarea prevederilor Anexei 14 ICAO – Vol. inclusiv practicile recomandate. la data aprobării prezentei ediţii. în perspectivă.2 pentru care. a preluat conţinutul documentului de referinţă. de către administratorii heliporturilor. acolo unde s-a apreciat că precizările aduse sunt necesare sau utile în aplicarea prevederilor respective. etc.(8) În sensul precizărilor de mai sus. sau altor organizaţii). de asemenea. precizările din Preambulul Anexei14 ICAO – Vol. considerând că implementarea acestor standarde şi practici ca cerinţe naţionale este necesară pentru dezvoltarea. prevăzute în manualele de profil. Agenţii aeronautici cărora le sunt aplicabile prevederile RACR-AD-PETH trebuie să îndeplinească regulile respective prin acele mijloace de conformare. acolo unde s-a considerat că este oportună menţinerea unei anumite flexibilităţi. emise de ICAO în acest 5 . parţial sau total. în conformitate cu prevederile ICAO. Preambulul la prezenta reglementare preia. în contextul instituţional din aviaţia civilă română. pe linie internă. în ceea ce priveşte aplicarea în România a recomandarilor respective.2. cât şi.2. cât şi pentru pregătirea cadrului/condiţiilor de aplicare în perspectiva transformării unor recomandări ICAO în standarde (cerinţe obligatorii). acolo unde standardul ICAO prevede o responsabilitate a statului.2 este transpus ca Apendice la RACR-AD-PETH.2 au fost. circularele.

aprobarea din partea autorităţii de stat şi. acurateţea se exprimă de regulă sub forma unei distanţe faţă de o poziţie specificată.– Prezenta reglementare conţine reguli şi recomandări (specificaţii) care prescriu caracteristicile fizice şi suprafeţele de limitare a obstacolelor pentru heliporturi. totodată. aplicabile zonei noastre geografice. aria definită cuprinde aria de decolare întreruptă utilizabilă. centrat pe o linie ce nu trece prin nici un obstacol. cu respectarea. dar şi utilizând materialele cu caracter orientativ şi indicaţiile altor organizaţii internaţionale. GENERALITĂŢI Notă introductivă.scop. 6 . propunând modificarea corespunzătoare a cadrului reglementat. după caz. 1. privind raportarea şi publicarea diferenţelor faţă de standardele şi practicile recoamndate ale ICAO. Aria de apropiere de o platformă. 1 Definiţii. 38 al Convenţiei de la Chicago. abrevierile şi simbolurile utilizate au următoarele semnificaţii: Acurateţe Grad de conformitate între o valoare estimată sau măsurată şi valoarea reală. cu avizul autorităţii de supraveghere. Aria de decolare şi Partea din aria unui heliport pe care sau de pe care elicopterele aterizează / decolează şi care cuprinde şi aria de luare a aterizare contactului. sau de o platformă cu apropiere de precizie dotată cu aparatura necesară. CAPITOLUL 1. Notă. necesitatea diferenţei/devierii faţă de standardul şi/sau practicile recomandate în cauză. obţinând. Specificaţiile reglementării de faţă se referă la heliporturi.– În cazul datelor de poziţie măsurate. după instrumente. în limita căreia se regăseşte poziţia reală. se aplică şi heliporturilor. precum şi anumite facilităţi şi servicii tehnice asigurate în mod normal pe un heliport. inclusiv la zonele utilizate numai de elicoptere pe aerodromurile operate în principal de avioane. Devierea de la standardele ICAO şi de la mijloacele acceptabile de conformare poate fi permisă numai în condiţiile în care administratorii heliporturilor sau agenţii aeronautici implicaţi justifică şi argumentează autorităţii aeronautice de supraveghere a siguranţei. după caz. a prevederilor Art. Când FATO este (FATO) destinata elicopterelor din Clasa de performanţă 1. cu o pantă începând de la sfârşitul suprafeţei de siguranţă. Aria de apropiere după instrumente Aria de apropiere Aria definită deasupra căreia se derulează faza finală a finală şi de decolare manevrelor de apropiere până la zborul staţionar şi aterizare şi partea de la care încep manevrele de decolare. Prevederile prezentei reglementări modifică şi completează prevederile reglementării RACR – AD – PETA care. cu un anumit nivel de încredere precizat. termenii. Aceste specificaţii nu au scopul să limiteze sau să reglementeze operarea aeronavelor. fără echivoc. abrevieri şi simboluri În cuprinsul prezentei reglementări. în general. Aria de apropiere Un plan înclinat sau o combinaţie a planurilor.

Se măsoară şi se comunică serviciilor de informare aeronautică în metri sau picioare. Elicopterul care în eventualitatea cedării unui motor critic este capabil să aterizeze nedepăşind distanţa de decolare întreruptă disponibilă sau să continue în mod sigur zborul până la suprafaţă corespunzătoare de aterizare. Cota celui mai înalt punct de pe aria de aterizare. (TLOF) Aria heliportului pe care sunt dispuse semnalele la sol Aria semnalelor Balizaj de delimitare Cale de rulaj aerian Balizaj utilizat pentru indicarea limitelor ariei de aterizare Linia definită pe suprafaţă pentru circulaţia elicopterelor. rezoluţia şi integritatea. destinată reducerii riscurilor deteriorării materiale în cazul când elicopterul se abate accidental de la aria de apropiere finală şi de decolare. Elicopterul care în eventualitatea cedării unui motor critic. Partea din aria heliportului destinată manevrării elicopterelor la suprafaţă solului. aria definită în jurul ariei de apropiere finală şi de decolare degajată de obstacole. Elicopterul care în eventualitatea cedării motorului oricând în timpul zborului. Diferenţă unghiulară de aliniere între radialul zero al unei staţii 7 Calitatea datelor Clasa 1 de performanţă Clasa 2 de performanţă Clasa 3 de performanţă Cota unui heliport Data Declinaţie . Un anumit grad sau nivel de încredere că datele furnizate îndeplinesc cerinţele utilizatorului acestora în ceea ce priveşte acurateţea. cum ar fi cazul elicopterului cu un singur motor. are posibilitatea să continue zborul sigur cu excepţia cazului când cedarea apare devreme în timpul manevrei de decolare sau târziu în timpul manevrei de aterizare. Calendar gregorian Calendar aflat în utilizare generală. introdus iniţial în 1582. Aria destinată îmbarcării. Aria de staţionare Aria prizei de Aria portantă pe care un elicopter poate efectua o priza de contact şi de zbor contact sau decolarea. debarcării pasagerilor şi mărfurilor. în care cazuri se impune o aterizare forţată. Pe un heliport. îi este necesară aterizarea forţată. în rulaj aerian Cale de rulare la sol Cale de rulare la sol destinată numai pentru elicoptere pentru elicoptere Sistem de referinţă temporală discret care furnizează baza Calendar pentru definirea poziţiei în timp cu o rezoluţie de o (una) zi (ISO 19108).Aria de luare contactului Aria de manevră Aria de siguranţă a Partea din aria de decolare şi aterizare pe care este preferabil ca elicopterul să aterizeze. pentru a defini un an care aproximează mai îndeaproape anul tropical decât calendarul iulian (ISO 19108). Orice cantitate sau set de cantităţi care pot servi ca referinţă ori bază de calcul pentru alte cantităţi (ISO 19104).

salinitate. Notă .Forma geoidul este neregulată. a) Distanţa disponibilă pentru decolare (TODAH). b) Distanţa disponibilă pentru decolarea întreruptă (RTODAH) reprezintă lungimea ariei de apropiere finală şi de decolare utilizabila şi care permite elicopterelor din clasa de performanta 1 de a rezolva cu bine o decolare întrerupta.. Înălţime faţă de elipsoidul de referinţă. Suprafaţă echipotenţială în câmpul gravitaţional al Pământului. Înălţimea unui punct faţă de geoid. curenţi. Distante decalate – Heliporturi Geoid Heliplatformă Heliport Heliport situat pe o structură marină flotantă sau fixă Aria de teren situată la nivelul solului sau în terase. alimentare cu carburanţi şi echipament de întreţinere Heliport situat pe sol sau pe apă Heliport situat pe o structură ridicată pe pământ Grad de încredere că o dată aeronautică şi valoarea ei nu au fost pierdute sau alterate din momentul când data respectivă a fost determinată sau amendată în mod autorizat.). prezentată în general ca înălţime faţă de nivelul mediu al mării (MSL). utilizată în scopul aterizării şi decolării elicopterelor. descărcare. Amplasament ales de către pilotul comandant în timpul zborului HEMS pentru aterizare / decolare Locul care permite staţionarea elicopterelor şi/sau priza de Heliport de suprafaţă Heliport în terase Integritate (cu referire la date aeronautice) Înălţime elipsoidică (Înălţime geodezică) Înălţimea ortometrică Loc de operare HEMS Loc de staţionare pentru elicoptere 8 . în raport cu sistemul global de referinţă. etc. iar direcţia forţei gravitaţionale este perpendiculară pe geoid în fiecare punct al său. aşteptare. determinată la momentul calibrării staţiei VOR. din cauza perturbaţiilor gravitaţionale locale (valuri. această arie poate cuprinde amenajări utile exploatării elicopterelor. măsurată în exteriorul acestuia pe perpendiculara prin punctul considerat.reprezeintă lungimea ariei de apropiere finală şi de decolare mărită cu lungimea prelungirilor degajate (dacă există) pentru elicoptere. încărcare. arii de staţionare. care coincide cu nivelul mediu al mării neperturbat (MSL) extins în mod continuu sub continente. Un set minim de parametri necesar pentru a defini locaţia şi orientarea sistemului local de referinţă. pregătirea decolării. c) Distanţa disponibilă la aterizare (LDAH) reprezintă lungimea ariei de apropiere finală şi de decolare împreună cu lungimea tuturor ariilor suplimentare declarate utilizabile şi care permite tuturor elicopterelor să rezolve cu bine manevrele de aterizare plecând de la o înălţime definită. care este declarată utilizabila şi permite ca elicopterele să fie manevrate în condiţii bune la decolare.magnetică a staţiei Date geodezice VOR şi direcţia Nord adevărat.

sau părţi ale acestora. Distanţa geoidului deasupra (pozitivă) sau dedesubtul (negativă) elipsoidului de referinţă. destinată să protejeze aeronavele în zbor. 9 . o milă marină (1860 m) pe oră litru Distanta disponibilă pentru decolare (Landing Distance Available) Panou luminescent (Luminescent Panel) litru pe minut metru Algoritm matematic care se aplică exprimării în format digital a ciclică unei date şi care furnizează un anumit nivel de încredere că data respectivă nu s-a pierdut sau nu a fost alterată.Referitor la elipsoidul definit în Sistemul Geodezic Global – 1984 (WGS – 84). Prelungirea degajata Suprafaţă definita pe sol sau pe apa. Notă. ondulaţia geoidică WGS – 84 într-un punct dat reprezintă diferenţa dintre înălţimea elipsoidică WGS – 84 şi înălţimea ortometrică în punctul respectiv. care sunt amplasate pe suprafaţă de mişcare a aeronavelor sau care se extind deasupra unei suprafeţe definite..contact şi de zbor a elicopterelor Obstacol Toate obiectele fixe (temporare sau permanente) şi mobile. definit matematic. Ondulaţia geoidului Traiect de tranzit în Traiectoria definită pe suprafaţă pentru tranzitul în zbor al elicopterelor zbor Verificare redundantă (CRC) Abrevieri AACR AIP ASPSL cd cm CRC D FATO ft HAPI Hz HEMS IGE IMC kg km/h kt l LDAH LP l/min m Autoritatea Aeronautică Civilă Română Publicaţie de informare aeronautică (Aeronautical Information Publication) Iluminat prin panouri cu lumină punctuală (Arrays of Segmented Point Source Lighting) Candelă Centimetru Verificare redundantă ciclică (Cyclic Redundancy Check) Cea mai mare dimensiune a elicopterului când rotoarele sunt pornite Zona de apropiere finală şi de decolare (Final Approach and Take-Off Area) Picior (foot) Indicatorul de traiectorie de apropiere pentru elicoptere (Helicopter Approach Path Indicator) Hertz Serviciul medical de urgenţă cu elicopterul (Heliopcter Emergency Medical Service) În efect de sol (In Ground Effect) Conditii meteorologice de zbor instrumental (Instrumental Meteorological Conditions) Kilogram Kilometru pe oră Nod (knot). aflata sub controlul autorităţii competente aleasa ori amenajata ca o Suprafaţă pentru elicoptere corespunzătoare deasupra căreia un elicopter din clasa de performanta 1 poate accelera şi ajunge la o înălţime dorita.

potrivit atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actele normative privind organizarea şi funcţionarea lor.2. autoritatea de stat şi autoritatea delegată pentru supravegherea siguranţei în aviaţia civilă pot impune cerinţe şi/sau restricţii locale suplimentare. române sau străine. Interpretarea/aplicarea unor specificaţii prevăzute în reglementarea de faţă impun. în scopul îndeplinirii cu precădere a cerinţelor de siguranţă şi regularitate a navigaţiei aeriene.4 Faţă de specificaţiile prezentei reglementări. se aplică în mod adecvat şi heliporturilor. echipamente. trebuie să fie aplicate specificaţiile din RACR-AD-PETA. 1. 1. diferenţe locale faţă de specificaţiile prezentei reglementări. condiţionat de menţinerea 10 .2. privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor. Alte abrevieri şi simboluri specifice doemniului aerodromurilor folosite în cuprinsul prezentei reglementări sunt meţionate în reglementarea RACR – AD – PETA privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor. determinate de caracteristici. a adopta o decizie sau a exercita o funcţiune. care deţin/administrează/operează heliporturi civile. explicit sau implicit.5 Autoritatea delegată pentru supravegherea siguranţei poate accepta.2 Prevederile prezentei reglementări se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice. precum şi a cerinţelor de uniformizare şi armonizare stabilite la nivel internaţional. 1.MLS MSL OEI RD RTODAH s TLOF TODAH VMC Sistem de aterizare cu microunde Nivelul mediu al mării (Medium Sea Level) Un motor inoperant (One Engine Inoperative) Diametrul celui mai mare rotor Distanţa disponibilă pentru decolarea întreruptă (Rejected Take-Off Distance Available) secunda Zona prizei de contact şi de decolare ( Touchdown and Lift-Off Area) Distanţa disponibilă pentru decolare (Take-Off Distance Available) Conditii merteorologice de zbor la vedere (Visual Meteorological Conditions) Simboluri ° = % ± Grad Egal Procent Plus sau minus Notă. deţin/administrează terenuri. 1. desfăşoară activităţi în domeniul heliporturilor civile sau conex. condiţii şi/sau circumstanţe de heliport sau conexe particulare.2. 1.2.3 Ori de câte ori în prezenta reglementare se face referire la o culoare. la cerere. administratori de heliporturi) obligaţia de a face o alegere. Prevederile reglementării RACR-AD-PETA. instituţiilor şi organizaţiilor competente (autoritatea delegată pentru supravegherea siguranţei operaţiunilor/activităţilor. aferente culorii respective.2 Aplicabilitate 1. Apendicele 1.2. instalaţii în zonele cu servituţi aeronautice civile sau realizează construcţii şi amenajări în zonele respective pe teritoriul României. cu respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.1.

1 Determinarea şi raportarea datelor aeronautice legate de heliporturi trebuie să corespundă cerinţelor de acurateţe şi de integritate prevăzute în Tabelele de la 1 la 5 din Apendicele 1 şi să ţină cont de procedurile sistemului de calitate stabilit. corespunzător se vor identifica trei categorii de date de poziţie: puncte măsurate (de exemplu. Nota 1.1. Coordonatele geografice aeronautice (precizând latitudinea şi longitudinea) trebuie exprimate prin date de referinţă geodezice WGS-84. cel mai bine MSL. pot fi utilizate prevederile şi recomandările specifice conţinute în: .3. .6 Pentru detalii şi precizări privind modul de îndeplinire/aplicare a cerinţelor prezentei reglementări.1.AIP România. CAPITOLUL 2.Manualul ICAO pentru proiectarea aerodromurilor (ICAO Doc. 1.3.Manualul ICAO pentru managementul siguranţei (ICAO Doc. ediţia în vigoare. Sistemul de referinţă orizontal 1.1. . INFORMATII PRIVIND HELIPORTURILE 2. precum şi în alte documente ICAO aplicabile. 9184).Datele în raport cu nivelul mediu al mării (MSL) care indică relaţia dintre gravitaţie şi înălţime (elevaţie) a unei suprafeţe cunoscute ca geoid trebuie folosite ca sistem de referinţă verticală.3.3. ediţia în vigoare. 9859).2. 9261).2. Nota 2.3. Cerinţele de acurateţe a datelor aeronautice se bazează pe un nivel de încredere de 95%. cu avizul prealabil al autorităţii de supraveghere. Solicitarea.1 Calendarul gregorian şi timpul universal coordonat (Coordinated Universal Time – UTC) trebuie folosite ca referinţe temporale. ediţia în vigoare.3. ediţia în vigoare.2. Înălţimile legate de gravitaţie sunt denumite şi înălţimi ortometrice.3. . Sistemul geodezic internaţional – 1984 (WGS 84) trebuie utilizat ca referinţă (geodezică) orizontală. 1. 9157).1. puncte calculate (obţinute prin calcul matematic pornind de la 11 . formulată în scris. aprobarea din partea autorităţii de stat. pragul FATO).1 Informaţii aeronautice 2. în timp ce distanţele punctelor faţă de suprafaţă elipsoidului sunt denumite înălţimi elipsoidice.3. ediţia în vigoare.Manualul ICAO pentru servicii de aeroport (ICAO Doc.2 din Aeronautical Information Publication . 1.1.3.Manualul ICAO pentru planificarea aeroporturilor (ICAO Doc. Sistemul de referinţă temporală 1. Este definit ca suprafaţă echipotenţială a câmpului gravitaţional al Pământului care coincide cu nivelul mediu al mării neperturbat extins în mod continuu sub continente.3. În astfel de situaţii trebuie obţinută. 1.nivelului de siguranţă operaţională. 9137). trebuie susţinută de o analiză a efectelor asupra siguranţei operaţiunilor şi de un plan de măsuri/acţiuni adecvate pentru respectarea nivelului de siguranţă impus de reglementările aeronautice aplicabile. .2 Atunci când se foloseşte un alt sistem de referinţă temporală.3 Sisteme de referinţă uzuale 1.Manualul ICAO pentru heliporturi (ICAO Doc. Sistemul referinţă vertical 1. acesta trebuie precizat în secţiunea GEN 2. 1.1. Geoidul aproximează. pe ansamblu.

etc.2 de mai sus. 2. care au fost obţinute în alt sistem geodezic şi transcalculate WGS-84.7 Suplimentar faţă de cotele poziţiilor specifice de pe sol măsurate la heliporturi (cota raportată la nivelul mediu al mării).valori măsurate a punctelor în spaţiu. nivel de integritate de 1 x 10 : în cazul în care se folosesc informaţii -8 critice alterate.2 Punctul de referinţă al heliportului 2. 2. Tabelul 1. există o foarte mare probabilitate ca siguranţa zborului şi a aterizării să fie expusă serios la risc cu potenţial de catastrofă. 2. respectiv. de 24 biţi. corespunzătoare clasificării din paragraful 2.1. Ca urmare. nivel de integritate de 1 x 10 : în cazul în care se folosesc -5 informaţii esenţiale alterate.6 Gradul de acurateţe a măsurătorilor efectuate în teren trebuie să fie astfel. Cerinţele de integritate a informaţiilor aeronautice trebuie să se bazeze pe riscul potenţial rezultat din alterarea informaţiilor. menţionând acele coordonate geografice. 12 . 2.) şi puncte declarate (de exemplu: limitele regiunilor de informare aeronautică).1.1. punctelor de reper.1. 2. trebuie să fie aplicată următoarea clasificare şi nivel de integritate a informaţiilor : a. există o probabilitate foarte redusă ca siguranţa continuă a zborului şi a aterizării să fie expusă serios la risc cu potenţial de catastrofă 2. Notă. 2. încât datele operaţionale de navigaţie rezultate pentru diferite faze ale zborului să se încadreze în abaterile maxime faţă de un reper de referinţă corespunzător. şi -3 c.84) şi comunicată serviciilor de informare aeronautică.1 Un punct de referinţă va fi determinat pentru fiecare heliport care nu este situat pe acelaşi amplasament cu al unui aerodrom.1.1. precum şi acele coordonate a căror acurateţe nu îndeplineşte cerinţele specificate în Apendicele 1. Un cadru de referinţă corespunzător este acela care permite ca WGS .5 Coordonatele geografice care indică latitudinea şi longitudinea trebuie să fie determinate în WGS 84 şi comunicate serviciilor de informare aeronautică.1. b. informaţii obişnuite.84 să fie realizat pe un heliport dat şi faţă de care sunt legate toate datele de coordonate. informaţii critice.4 Pentru a realiza protejarea nivelului de integritate al informaţiilor aeronautice obişnuite. pentru acele poziţii care sunt indicate în Apendicele 1 trebuie să fie determinată ondulaţia geoidului (raportată la elipsoidul WGS . nivel de integritate de 1 x 10 : în cazul în care se folosesc informaţii obişnuite alterate. acestora trebuie să li se aplice un algoritm CRC de 32 şi. aşa cum este indicat în tabelele cuprinse în Apendicele 1.2 Administratorul heliportului trebuie să asigure integritatea informaţiilor aeronautice începând de la măsurarea sau obţinerea acestora şi până la transmiterea lor. informaţii esenţiale.3 Protejarea informaţiilor aeronautice computerizate pe timpul stocării sau al tranzitului trebuie să fie monitorizată în totalitate printr-un algoritm ciclic de verificare redundantă (CRC).1.2 este recomandabil să se aplice un algoritm CRC de 16 biţi. precum şi pe scopul pentru care sunt folosite informaţiile.2. Pentru a realiza protecţia nivelului de integritate al informaţiilor aeronautice critice şi esenţiale corespunzătoare clasificării din paragraful 2. există o probabilitate redusă ca siguranţa zborului şi a aterizării să fie expusă serios la risc cu potenţial de catastrofă.

lungime (m sau ft) .tip de suprafaţă.lăţime .lungime .5 metri sau 0. 2. d) Aria de siguranţă: .Notă.2 In cazul unui heliport destinat aviaţiei civile internaţionale cota ariei prizei de contact şi de decolare şi/sau cota şi ondulaţia geoidului fiecărui prag al ariei de apropiere finală şi de decolare (acolo unde este cazul).tip de suprafaţă.2.1 Cota unui heliport şi ondulaţia geoidului vor fi măsurate şi comunicate serviciilor de informare aeronautica cu o precizie de 0. 13 .panta .tip de suprafaţă. 2.0.3.3 Cota heliportului 2. Atunci când locaţia unui heliport coincide cu cea a unui aerodrom.5 picioare. minute şi secunde.numărul de identificare (dacă este cazul) .pante .3 Poziţia punctului de referinţă al heliportului va fi măsurată şi comunicată serviciilor de informare aeronautică în grade. punctul de referinţă al aerodromului este acelaşi atât pentru aerodrom cat şi pentru heliport.forţa portantă în tone (1000kg).01°) .3.direcţia reală (cu precizie de 0.tip de suprafaţă .dimensiuni .indicare .tipul FATO .2. vor fi măsurate şi comunicate serviciilor de informare aeronautică cu precizia de: . 2. 2. e) Calea de rulare la sol pentru elicoptere.2 Punctul de referinţă al heliportului va fi situat în apropierea centrului geometric iniţial.în terase .4 Dimensiunile heliportului şi informaţii conexe 2.0.de suprafaţă .1 Informaţiile de mai jos vor fi măsurate sau descrise pe rând pentru fiecare instalaţie prevăzută pe un heliport: a) Tipul heliportului: .heliplatformă.5 metri sau picioare pentru apropierea fără precizie şi .25 metri sau picioare pentru apropierea de precizie. c) Aria de apropiere finală şi de decolare: . calea de rulaj aerian şi traiectul de tranzit în zbor: . 2.4.lăţime (m sau ft) . b) Aria prizei de contact şi de zbor: .lăţime .

4.5 Distante declarate Unde sunt relevante. 2. rotunjit în metri sau picioare.profil sol. platforme şi aria prizei de contact şi de zbor (TLOF). minute. tipul.6. h) Mijloace vizuale pentru procedurile de apropiere. 14 .4. minute. secunde şi sutimi de secunde. cota punctului celui mai înalt. secunde şi sutimi de secundă.2 Coordonatele geografice ale centrului geometric al ariei prizei de contact şi zbor ca şi ale fiecărui punct al ariei de apropiere finală şi de decolare. În plus. i) distantele (în metri sau picioare) faţă de cea mai apropiată antenă de direcţie şi elementele pantei de apropiere pentru un sistem de aterizare instrumentală (ILS) sau azimutul şi înălţimea antenei sistemelor de aterizare cu microunde (MLS) raportate la extremităţile TLOF sau FATO asociate. g) Prelungirea degajată: .4. distanţele următoare vor fi declarate pentru un heliport: a) Distanţa utilizabilă la decolare b) Distanţa utilizabilă pentru decolare întreruptă c) Distanţa utilizabilă la aterizare.3 Coordonatele geografice ale punctelor axiale apropiate căilor de rulare la sol şi ale căilor de rulaj aerian.lungime . 2. minute şi secunde. vor fi măsurate şi comunicate serviciilor de informare aeronautică în grade.4. 2. minute. ca şi traiectele de tranzit în zbor ale elicopterelor. marcaje şi balizaje luminoase la FATO. 2. vor fi măsurate şi comunicate serviciilor de informare aeronautică în grade. între autorităţile serviciilor de informare aeronautică şi cele ale heliportului trebuie să fie stabilite înţelegeri pentru ca organele responsabile pentru serviciile de heliport să raporteze cu o întârziere minimă unităţilor responsabile ale serviciilor de informare aeronautică: a) informaţii cu privire la condiţiile heliportului b) starea operaţională a facilitaţilor asociate.tip de suprafaţă .f) Platforma: . căile de rulare. 2. marcajele şi balizajele luminoase ale obstacolelor importante vor fi comunicate serviciilor de informare aeronautică. corespunzător nevoilor de informare pe timpul zborului.puncte de staţionare elicoptere. a serviciilor şi mijloacelor de navigaţie din zona sa de responsabilitate.6 Coordonarea dintre serviciile de informare aeronautică şi administratorul heliportului 2.1 Pentru a asigura că unităţile serviciilor de informare aeronautică obţin informaţii actualizate înainte de zbor.4 Coordonatele geografice ale fiecărui punct de staţionare a elicopterelor vor fi măsurate şi comunicate serviciilor de informare aeronautică în grade. secunde şi zecimi de secunde. c) orice alte informaţii considerate ca având importanţă operaţională. 2.5 Coordonatele geografice ale obstacolelor importante situate pe heliporturi şi în vecinătatea acestora vor fi măsurate şi comunicate serviciilor de informare aeronautică în grade.

de cerinţele de acurateţe şi de integritate a datelor aeronautice specificate în Apendicele 1 al prezentei reglementări.2 Dimensiunile FATO vor fi după cum urmează: a) Pentru heliporturile destinate a fi folosite de elicopterele din clasa de performanţă 1. La transmiterea informaţiilor/datelor aeronautice neprelucrate către serviciile de informare aeronautică. aceasta va fi nu mai mică de 1. elaborarea şi editarea materialelor aferente schimbărilor respective.1 Heliporturi de suprafaţă Notă. Prevederile următoare sunt destinate heliporturilor de suprafaţă cu excepţia cazurilor unde există menţiuni explicite. în vederea publicării. b) Pentru heliporturile situate la suprafaţă apei. 2. Heliporturile de suprafaţă trebuie prevăzute cu cel puţin o arie de apropiere finală şi de decolare (FATO) Notă. este necesară o strânsă coordonare între serviciile implicate. 2. destinate a fi utilizate de elicopterele din clasa de performanţă 1.2 Înainte de a introduce schimbări în sistemul de navigaţie aeriană. Când lăţimea nu este specificată. Informaţiile de tip AIRAC sunt distribuite de către serviciile de informare aeronautică cu cel puţin 42 zile înaintea datei de intrare în vigoare a AIRAC. serviciile responsabile cu aceste schimbări trebuie să ţină cont de timpul necesar serviciilor de informare aeronautică pentru pregătirea.6. serviciile de heliport responsabile trebuie să respecte datele de intrare în vigoare AIRAC prestabilite şi convenite internaţional. la care se adaugă până la 14 zile.6.5 ori lungimea/ lăţimea (cea mai mare dintre ele) exterioară a elicopterului cu rotorul în funcţiune. cu scopul de a ajunge la destinatari cu cel puţin 28 zile înaintea datei intrării în vigoare. 3. c) Pentru heliporturile destinate a fi utilizate de elicopterele din clasele de performanţă 2 şi 3. aria va avea dimensiunea şi forma suficientă pentru înscrierea unei arii interioare în care se poate trasa un cerc cu diametrul nu mai mic de 1. privind hărţile şi/sau sistemele de navigaţie aeriană bazate pe calculator şi care trebuie comunicate corespunzător sistemului de reglementare şi de control al difuzării informaţiilor aeronautice (AIRAC).5 ori lungimea/lăţimea exterioară (cea mai mare dintre ele) a elicopterului cu rotorul în funcţiune.1. CAPITOLUL 3. durata transmiterii poştei.3 Deosebit de importante sunt schimbările în domeniul informaţiilor aeronautice. Notă.6. Aria de apropiere finală şi de decolare (FATO) 3. aria va avea dimensiunile descrise la punctul a) mărite cu 10 %.1. aria va avea dimensiunile înscrise în manualul de zbor al elicopterului. Pentru a asigura la timp informaţiile către serviciul de informare aeronautică. 15 .1. CARACTERISTICI FIZICE 3.4 Serviciile de heliport responsabile pentru furnizarea informaţiilor şi a datelor aeronautice neprelucrate către serviciile de informare aeronautică trebuie să ţină cont. în îndeplinirea acestei sarcini. funcţie de destinaţia heliportului. în funcţie de destinaţia heliportului.2. FATO se poate amplasa pe sau în vecinătatea benzii pistei sau a unei căi de rulare ale unui aerodrom destinat avioanelor.

3. Se recomandă: 3.1.3 Panta totală a ariei de apropiere finală şi de decolare nu trebuie să depăşească 3% în orice direcţie.5. limita inferioară a acestui plan fiind o linie orizontală pe conturul FATO. şi c) va avea o capacitate portantă suficientă pentru a face faţă efectelor unei decolări întrerupte a unui elicopter din clasa de performanţă 1. panta locală nu va depăşi: a) 5%. 3. 3.1.1.1.3 Un obiect situat pe o prelungire degajată pentru elicoptere.4. 3.1. si b) 7%.6. 3.1 FATO trebuie să asigure efectul de sol. care ar putea pune în pericol un elicopter aflat în aer va trebui considerat obstacol şi trebuie îndepărtat.8 Pantele unei arii a prizei de contact şi de decolare.1 Lăţimea prelungirii degajate nu va fi inferioară zonei de siguranţă asociate 3. Pe heliport va fi amenajată cel puţin o arie a prizei de contact şi de zbor.1.d) În cazul unui heliport pe apă. dacă heliportul este destinat a fi utilizat de elicopterele din clasele de performanţă 2 şi 3.5. se prevede o prelungire degajată pentru elicoptere.1.9 TLOF trebuie să fie corespunzătoare pentru a deservi volumul operaţiunilor cu elicopterele preconizate.5.5 În caz ca este necesară. dar nu vor depăşi 2% în orice direcţie. 3.7 Aria prizei de contact şi de zbor (TLOF) trebuie să permită înscrierea unui cerc cu diametrul egal cu 1. Aria prizei de contact şi de zbor (TLOF) 3. 3. dacă heliportul este destinat a fi utilizat de elicopterele din clasa de performanţă 1.2 Suprafaţă solului pe o prelungire degajată nu va depăşi un plan cu panta ascendentă de 3%. pentru care aceasta arie este destinată. acesta va trebui să aibă dimensiuni suficient de mari astfel încât să poată include o suprafaţă care se poate înscrie într-un cerc nu mai mic de dublul lungimii sau lăţimii totale (cea mai mare dintre ele).1. vor fi suficiente pentru a împiedica acumularea apei pe suprafaţă ariei.1.1. Notă.4 Suprafaţă FATO: a) va fi rezistenta la suflul rotoarelor b) nu va include elemente care pot afecta în mod negativ decolarea sau aterizarea elicopterelor.1. În orice parte a unei arii de apropiere finală şi de decolare. Aceasta va fi situată începând de la extremitatea din faţă a ariei utilizate pentru decolarea întreruptă. 3. 16 . Condiţiile locale precum altitudinea şi temperatura trebuie luate în considerare la stabilirea dimensiunii FATO. Prelungire degajată pentru elicoptere.5 ori lungimea / lăţimea (cea mai mare dintre ele) trenului de aterizare al elicopterului celui mai mare. a celui mai lat elicopter care se intenţionează a fi operat pe heliport.

1. destinat a fi utilizat pentru elicoptere în condiţii meteorologice de zbor instrumental (IMC) se va întinde: a) lateral până la o distanţă nu mai mică de 45m pe fiecare parte a axului central. O cale de rulare la sol pentru elicoptere este destinată să permită mişcarea pe suprafaţă a elicopterelor echipate cu roţi prin mijloace proprii.17 Suprafaţă ariei de siguranţă adiacentă FATO. când sunt dispuse în lungul marginii FATO şi nici nu vor penetra un plan înclinat cu o panta crescătoare de 5% către exteriorul marginii FATO. 3.1.1. Nici un obiect mobil nu va fi acceptat pe o arie de siguranţă.10 Aria de apropiere finală şi de decolare va fi înconjurată de o arie de siguranţă.12 Aria de siguranţă care înconjoară un FATO. 3. care începe la înălţimea de 25 cm deasupra marginii FATO.1. în timpul evoluţiei elicopterelor. 3.13 Nici un obiect fix nu va fi acceptat pe o arie de siguranţă.25 ori lungimea/lăţimea totala (cea mai mare dintre ele) a elicopterului. 3.11 Aria de siguranţă care înconjoară un FATO. Notă: vezi figura 3-1 3. 3. trebuie să fie continuă cu FATO şi va avea capacitatea de a susţine elicopterele pentru care este destinat respectivul heliport. cu excepţia obiectelor frangibile. care prin funcţia lor pot fi situate pe aceasta arie.14 Obiectele a căror funcţie le impune a fi situate pe aria de siguranţă nu vor depăşi o înălţime de 25 cm. Căile de rulare la sol pentru elicoptere Notă.1. fără a produce deteriorări structurale.Aria de siguranţă 3. mai lung/lat pentru care aria este destinată. 3.1.16 Suprafaţă ariei de siguranţă va fi tratată în maniera de a evita dislocarea de particule cauzate de suflul rotorului.1.1. Specificaţiile pentru căi de 17 .15 Suprafaţă ariei de siguranţă nu va avea o pantă mai mare de 4% către exteriorul marginii FATO. b) longitudinal până la o distanţă nu mai mică de 60m dincolo de extremităţile FATO. destinată a fi utilizată în condiţii meteorologice de zbor la vedere (VMC) se va extinde în jurul ariei de apropiere finală şi de decolare pe o distanţă de cel puţin 3m sau 0.

Când o cale de rulare este utilizată atât de avioane.19 Distanţa de separare între o cale de rulare la sol şi o altă cale de rulare la sol pentru elicoptere. un obiect sau un punct de staţionare pentru elicoptere. 3. 3.1 Suprafaţă căii de rulaj aerian trebuie să producă efect de sol.5m la 6m exclusiv De la 6m la 10 m exclusiv 10 m şi mai mult Lăţimea caii de rulare la sol 7.1. Căile de rulaj aerian 3. cât şi de elicoptere se vor aplica reglementările care sunt cele mai severe.20 Panta longitudinală a unei cai de rulare la sol pentru elicoptere nu va depăşi 3%.20.1.1 3.rulare.22 Lăţimea unei căi de rulaj aeriane va fi cel puţin egală cu de două ori lăţimea exterioară a elicopterelor pentru care a fost destinată calea.2 O cale de rulare la sol pentru elicoptere ar trebui să fie prevăzută cu acostamente simetrice pe fiecare parte laterală. dintre cele două categorii de reglementări specifice. nu poate fi inferioară dimensiunilor indicate în Tabelul 3. o cale de rulaj aerian.1.5 m exclusiv De la 4.1.23. În orice situaţie.1. 3.1.1.1.23.1.1. Suprafaţă acostamentului căii de rulare la sol pentru elicoptere trebuie să fie rezistentă la efectul suflului rotoarelor. lăţimea acestor acostamente va fi cel puţin egală cu jumătate din lăţimea celui mai mare elicopter prevăzut a fi folosit pe această cale de rulare.21 Căile de rulare la sol pentru elicoptere şi acostamentele vor asigura evacuarea rapidă a apei iar panta transversală a caii de rulare nu va depăşi 2%. acostamentele căilor de rulare şi benzile căilor de rulare prevăzute în RACR-ADPETA sunt aplicabile heliporturilor cu modificările prezentate în continuare. b) adecvată pentru aterizarea de urgenţă. 3.21.1. 3. 18 .5 m 15 m 20 m 3.1 O cale de rulare la sol pentru elicoptere trebuie să suporte traficul de elicoptere pentru care a fost prevăzută. 3.2 Panta transversală a unei căi de rulaj aerian nu trebuie să depăşească 10% iar panta longitudinală nu trebuie să depăşească 7%.18 Lăţimea unei căi de rulare la sol pentru elicoptere nu va fi mai mică decât: Ecartamentul trenului principal al elicopterului Până la 4.20.1.5 m 10.23 Suprafaţă unei căi de rulare aeriene trebuie să fie: a) rezistentă la efectele suflului rotorului. 3. 3. pantele nu trebuie să depăşească limitările pantei de aterizare a elicopterelor pentru care calea de rulaj aerian a fost destinată.

19 . la înălţimi ce nu vor depăşi 30m (100FT) faţă de nivelul solului şi la viteze faţă de sol de peste 37 km/h (20Kt).27 Orice schimbare de direcţie a axei unui traiect de tranzit în zbor nu va depăşi 120 şi va fi proiectată astfel încât să nu necesite un viraj cu raza mai mică de 270 m.1.1.25 Lăţimea unui traiect de tranzit în zbor nu va fi mai mică decât: a) de 7 ori RD dacă acest traiect este destinat a fi utilizat numai ziua. În cazul în care mai multe elicoptere execută zbor staţionar simultan.1.1. şi b) de 10 ori RD dacă traiectul este destinat utilizării nocturne. unde RD este diametrul rotorului principal pentru care traiectul de tranzit în zbor a fost destinat.1.29 Distanţă minimă dintre un elicopter aflat pe un loc de staţionare şi un obiect sau orice aeronav aflata pe o altă poziţie de staţionare nu va fi mai mică de jumătate din lăţimea maximă a elicopterelor pentru care locul de staţionare a fost prevăzut. 3. Tabelul 3-1 Distante de separare între căile de rulare la sol pentru elicoptere şi căile de rulaj aerian (exprimate în multipli ai celei mai mari lăţimi totale a elicopterului cu rotorul în funcţiune) Cale de rulare la sol Cale de rulare la sol pentru elicoptere Cale de rulaj aerian 2 (de la margine la margine) 4 (din ax în ax) Cale de rulaj aerian 4 (din ax în ax) 4 (din ax în ax) Obiect 1 (de la margine la obiect) 11/2 (din ax la obiect) Loc de staţionare elicoptere 2 (de la margine la margine) 4 (din ax la margine) Traiect de tranzit în zbor 3. 3. Platforme Notă.1. se convine a se respecta distantele de separare între 2 căi de rulaj aerian.28 Panta punctului de staţionare a elicopterului nu va depăşi 2% în orice direcţie.3. 3.24 Distantele de separare între căile de rulaj aerian. Notă.26 Un traiect de tranzit în zbor este destinat a permite manevrarea elicopterului deasupra suprafeţei. Prevederile pentru platforme incluse în capitolul 3 al RACR-AD-PETA se aplică şi heliporturilor cu următoarele modificări 3.28 Se recomandă ca rutele de tranzit aerian să fie alese astfel încât să permită aterizarea în autorotaţie sau cu unul dintre motoare oprite în condiţiile asigurării minimului de afectare a persoanelor şi bunurilor pe sol sau pe apă. care sunt indicate în Tabelul 3-1. un obiect sau un punct de staţionare pentru elicoptere. o cale de rulare la sol pentru elicoptere. nu va fi inferioară dimensiunilor indicate în Tabelul 3-1. 3.1.

aria va avea dimensiunile prescrise în Manualul de zbor al elicopterului. b) Pentru heliporturile destinate a fi utilizate de către elicoptere din clasa de performanţă 2. 3. Tabelul 3-2 Distante minime de separare în raport cu FATO Masa aeronavei si/sau masa elicopterului Până la 2720kg (exclusiv) De la 2720 Kg până la 5760 Kg (exclusiv) De la 5760 Kg până la 100 000Kg (exclusiv) Peste 100 000Kg ( inclusiv) Distanţă între marginea FATO şi marginea pistei sau de la căile de rulare 60m 120m 180m 250m 3.5 ori cea mai mare lungime /lăţime (care este mai mare) ale celui mai lung/lat elicopter.2. În cazul unui heliport în terase se admite ca FATO şi aria prizei de contact şi de zbor să coincidă.1 Heliporturile în terase vor fi prevăzute cu minim un FATO.5 ori cea mai mare lungime /lăţime (care este mai mare) ale celui mai lung/lat elicopter. Amplasarea unei arii de apropiere finală şi de decolare în raport cu o pista sau o cale de rulare 3. b) în vecinătatea zonelor unde există posibilitatea generării de trubulenţe de siaj de către alte aeronave.1. aria va avea dimensiunea unei arii interioare în care se va putea trasa un cerc cu diametrul nu mai mic de 1.1. 3.32 FATO nu trebuie amplasată: a) în vecinătatea intersecţiilor căilor de rulare la sol sau a poziţiilor de aşteptare la pistă unde suflul motoarelor poate provoca turbulenţe puternice.1. 3.2 Dimensiunile FATO vor fi următoarele: a) Pentru heliporturile destinate a fi utilizate de elicoptere de clasa de performanţă 1. aceasta nu va fi mai mică de 1.2. căruia îi este destinat heliportul. pentru care a fost prevăzut.2 Heliporturi în terase Aria de apropiere finală şi de decolare şi aria prizei de contact şi de zbor Notă. căruia îi este destinat heliportul.31 Când un FATO este situat în apropierea unei piste sau a unei căi de rulare şi când se execută simultan operaţiuni în condiţii meteorologice la vedere. Când lăţimea nu este specificată.3.30 Un punct de staţionare al elicopterului va fi suficient pentru înscrierea unui cerc cu diametrul cel puţin egal cu cea mai mare dimensiune exterioară a elicopterului. sunt prevăzute distante de separare între marginea unei piste sau căi de rulare şi marginea unui FATO care nu pot fi inferioare dimensiunilor indicate în Tabelul 3-2. 20 .

3. al celui mai mare elicopter. care prin funcţia lor trebuie să fie situate pe aceasta arie. pentru elicopterele cu un sigur rotor principal şi elicopterele cu două rotoare principale alăturate. Aria de apropiere finală şi de decolare. pe o distanţă de cel puţin 3m.1 O heliplatformă va fi prevăzută cu cel puţin un FATO 3. pentru care este destinat heliportul în terase.2.2. 3. realimentării. când sunt dispuse în lungul marginii FATO şi nici nu vor penetra un plan înclinat cu panta crescătoare de 5% către exteriorul marginii începând de la înălţimea de 25cm deasupra marginii FATO. Aria de siguranţă 3.3.2.2. elicopterele pentru cărora le-a fost destinat heliportul.8 Obiectele a căror funcţie le impune a fi situate pe aria de siguranţă nu vor depăşi înălţimea de 25 cm. Prevederile următoare sunt destinate heliplatformelor amplasate pe structuri fixe instalate în largul marii.7 Nici un obiect fix nu va fi admis pe o arie de siguranţă. zăpezii. Dacă aceaste prevederi nu 21 . fără deteriorări de structură.9 Suprafaţă ariei de siguranţă nu va avea o pantă în urcare mai mare de 4% către exteriorul marginii. FATO va avea o arie suficientă pentru trasarea unui cerc cu diametrul nu mai mic de 0.2. va fi continuă cu aceasta din urmă şi va fi capabilă să suporte. încărcăturii.6 Aria de siguranţă se va întinde la exterior.3 Heliplatforme Notă.3. mijloacelor de luptă împotriva incendiilor. pentru tot FATO.5 FATO va fi înconjurat de aria de siguranţă.2. sau 0.2. trebuie să aibă dimensiunea suficientă pentru a se putea înscrie un cerc cu diametrul cel puţin egal cu D.3 Este recomandat ca specificaţiile în materie de pantă pentru heliporturile în terase să fie conforme cu dispoziţiile specificate la punctul 3. pentru care este destinată platforma (D reprezintă cea mai mare dimensiune a elicopterului cu rotorul pornit). etc.4 La proiectarea FATO se va lua în calcul o încărcare suplimentară rezultată din prezenţa personalului.1.3. 3. În cazul heliplatformelor se admite că FATO şi TLOF coincid.10 Suprafaţă ariei de siguranţă alăturată FATO. 3. 3. Nici un obiect mobil nu este permis în zona de siguranţă în timpul evoluţiei elicopterului. 3. 3. 3.3.3 Pentru aterizarea pe orice direcţie a elicopterelor cu rotoare principale în tandem. pentru heliporturile de suprafaţî.2.25 ori din lungimea /lăţimea maximă (care este mai mare) ale celui mai lung/lat elicopter.9 ori lungimea exterioara a elicopterului cu rotoarele în funcţiune.2 FATO poate avea orice formă dar.3. aria prizei de contact şi de zbor Notă. 3. excepţie făcând obiectele frangibile.

CAPITOLUL 4.1.4. FATO poate avea o formă dreptunghiulară cu dimensiunile nu mai mici de 0. In cazul unui heliport pe navă. 3.1 Suprafeţele şi sectoarele de limitare a obstacolelor Suprafaţă de apropiere 4.2 Heliporturile pe nave vor fi prevăzute cu cel puţin un FATO.1.3.3.4.9 D. 3. unde D este dimensiunea cea mai mare a elicopterului cu rotoarele în funcţiune. Definiţie: Suprafaţă de apropiere este un plan înclinat.1.1. a celui mai mare elicopter pentru care heliportul a fost prevăzut. b) de două margini laterale care pleacă de la extremităţile marginii interioare.4 Nici un obiect fix nu va fi admis în jurul marginii FATO.4 Heliporturi pe nave 3.pot fir espectate. Caracteristici. situată la marginea exterioară a ariei de siguranţă. sau o combinaţie de plane în panta ascendentă care încep de la extremitatea ariei de siguranţă simetrice faţă de o linie mediană care trece prin centrul ariei de apropiere finală şi de decolare. Suprafaţă de apropiere va fi delimitată: a) de o margine interioară orizontală şi egală în lungime cu lăţimea minimă specificată pentru FATO plus aria de siguranţă perpendiculară pe linia mediană a suprafeţei de apropiere. 3.4 Suprafaţă FATO va fi antiderapantă pentru elicoptere şi pentru persoane. excepţie făcând obiectele frangibile care prin funcţia lor sunt necesare a fi plasate pe FATO.5 Obiectele a căror funcţie necesită amplasarea acestora la marginea FATO nu vor depăşi înălţimea de 25cm. Atunci când heli-platforma este construita sub forma unui grătar. proiectarea punţii se va face astfel încât efectul de sol să nu fie redus. 3.3.4. 3.6 Suprafaţă FATO va fi antiderapantă pentru elicoptere şi pentru persoane şi va fi înclinată pentru a evita formarea bălţilor. Aria de apropiere finală şi de decolare şi aria prizei de contact şi de zbor Notă. LIMITAREA ŞI ELIMINAREA OBSTACOLELOR 4.3.3. 4.75 D respectiv 0.4. FATO va fi circular şi va avea un diametru cel puţin dimensiunea D. se admite că FATO şi TLOF coincid. În cazul heliporturilor situate într-o altă parte a navei decât cea menţionată la 3. astfel: 22 . Vezi figura 4-1.4. Notă. 3.2. 3. Ariile de exploatare a elicopterelor care sunt amenajate la prova/pupa unei nave vor fi construite deasupra structurii navei şi vor fi considerate ca heliplatforme aplicându-se prevederile enunţate la secţiunea 3.1.

acestea sunt uniform divergente faţă de planul vertical care include axa FATO. b) de o margine superioară situată în planul suprafeţei orizontale interioare sau al unei înălţimi specifice deasupra marginii inferioare.6 Caracteristici: Suprafaţă de tranziţie va fi delimitată: a) de o margine inferioară.8. 4. sau cu un singur motor în stare de funcţionare. Notă.1. Suprafaţă de tranziţie 4.1. până la o înălţime determinată după care divergenta continuă cu o alta panta dată. acestea sunt uniform divergente faţă de planul vertical care include axa FATO. Panta (pantele) suprafeţei de apropiere va(vor) fi măsurată(e) într-un plan vertical care conţine linia mediană a suprafeţei. 23 . Panta suprafeţei de tranziţie va fi măsurată în plan vertical perpendicular pe linia mediană a FATO. Vezi figura 4-1.7 Altitudinea unui punct situat pe marginea inferioară va fi: a) de-a lungul suprafeţei de apropiere egală cu altitudinea suprafeţei de apropiere.1) pentru FATO destinat apropierii fără precizie.1. 2) pentru un FATO destinat apropierii de precizie. până la o lăţime specifică finală după care îşi păstrează aceeaşi lăţime pentru porţiunea rămasă din porţiunea de apropiere.1. când nu exista o suprafaţă orizontală interioară. 4.3 Altitudinea marginii interioare va fi altitudinea ariei de siguranţă a punctului marginii interioare care trece prin linia mediană a suprafeţei de apropiere. În cazul heliporturilor utilizate de elicopterele din clasele de performanţă 2 şi 3 este necesar ca traiectoria de apropiere să fie aleasă de aşa manieră încât să se poată efectua în siguranţă o aterizare forţată. 4.1. care începe la intersecţia laturii suprafeţei de apropiere cu suprafaţă orizontală interioară sau de la o înălţime specifică deasupra marginii inferioare.5 Definiţie: Suprafaţă de tranziţie este suprafaţă complexă care se întinde pe partea laterală a ariei de siguranţă şi pe o porţiune laterală a suprafeţei de apropiere şi care se înclină crescător către exterior până la suprafaţă orizontală interioară sau pânâ la o înălţime predeterminată. b) de-a lungul ariei de siguranţă – egală cu înălţimea liniei mediane a FATO corerspunzătoare acestui punct.1. Notă. atunci când nu se asigură o suprafaţă orizontală interioară şi se extinde lateral de-a lungul marginii suprafeţei de apropiere şi de acolo de-a lungul marginii suprafeţei de siguranţă paralelă cu axa FATO.4. 4. şi a se reduce pe cât posibil riscul de accidentare a persoanelor sau deteriorării bunurilor de pe sol sau de pe apă. 4. în acest punct. c) printr-o margine exterioară orizontală perpendiculară pe linia mediană a suprafeţei de apropiere şi a unei înălţimi specifice deasupra altitudinii FATO.

Notă.1. 4.1. 4. dacă nu exista o suprafaţă orizontală interioară.10 Caracteristici: Raza suprafeţei orizontale interioare va fi măsurată de la punctul central al FATO. Când se află o prelungire degajată.15 Definiţie. Suprafaţă de decolare şi urcare este un plan înclinat sau o combinaţie de planuri sau în caz că se află în viraj.17 Altitudinea marginii interioare va fi altitudinea ariei de siguranţă în punctul de pe marginea interioare care intersectează linia mediană a suprafeţei de urcare la decolare.11 Înălţimea suprafeţei orizontale interioare va fi măsurată deasupra nivelului de referinţă al altitudinii stabilit în acest scop. către exteriorul conturului suprafeţei orizontale interioare. Suprafaţă de decolare şi urcare 4. Suprafaţă de decolare şi urcare va fi delimitata prin: a) marginea interioară orizontală. sau de la limita exterioară a suprafeţei de tranziţie.1.1.14 Panta suprafeţei conice va fi măsurată deasupra orizontalei. 4. Suprafaţă complexa care prezintă o panta de urcare. uniform divergente cu un procent constant faţă de planul vertical conţinând axa FATO . Notă. c) o margine exterioară orizontală şi perpendiculară pe linia mediană a ariei de urcare la decolare. egală în lungime cu lăţimea minimă specificată pentru FATO plus aria de siguranţă perpendiculară pe linia mediană a suprafeţei de urcare la decolare şi situată la marginea exterioară a ariei de siguranţă sau a prelungirii degajate.1.16 Caracteristici. 24 . la o înălţime specificată deasupra altitudinii FATO.13 Caracteristici.1.Suprafaţă orizontală interioară 4. b) o limita superioară situata la o înălţime specifică deasupra suprafeţei orizontale interioare sau deasupra altitudinii de la extremitatea inferioară a FATO. dacă nu există suprafaţă orizontală interioară. Vezi figura 4-1 4. Suprafaţă conică 4. b) cele două margini laterale având originea la capătul marginii interioare. Notă. Vezi figura 4-1. 4. 4. această altitudine va fi egală cu cea a punctului celui mai înalt de pe sol pe axa prelungirii degajate. Vezi figura 4-1.9 Definiţie: Suprafaţă orizontală interioară este suprafaţă circulară situată în plan orizontal deasupra FATO şi vecinătăţilor sale.1.1. dacă nu exista o suprafaţă orizontală interioară.1.12 Definiţie : Suprafaţă conică este suprafaţă înclinată în sus. Limitele suprafeţei conice vor cuprinde: a) o limită inferioară care coincide cu conturul suprafeţei orizontale interioare sau cu limita exterioară a suprafeţei de tranziţie. Aceasta panta pleacă de la extremitatea ariei de securitate pentru a ajunge la linia mediana care trece prin centrul FATO.

19 In cazul în care suprafaţă de urcare la decolare implică un viraj. în interiorul căruia înălţimea obstacolelor deasupra FATO este reglementată.1.1.2 Cerinţe de limitare a obstacolelor Heliporturi de suprafaţă 4. O suprafaţă sau un sector degajat de obstacole va fi un sector circular cu un unghi specificat. ea va fi o suprafaţă complexă cuprinzând normalele orizontale ale liniei mediane şi panta acestei linii mediane. Suprafaţă de limitare a obstacolelor nu va depăşi cel mai mare unghi specific şi va fi suficientă pentru a cuprinde aria care neacoperită de sectorul degajat de obstacole. 4-4.20 Orice schimbare de direcţie a liniei mediane a unei suprafeţe de urcare la decolare va fi proiectată încât să nu necesite un viraj cu raza mai mică de 270 m.1. panta va fi măsurată în planul vertical care conţine linia mediană a suprafeţei. Vezi figura 4-2. similar ca în cazul unei suprafeţe de urcare la decolare în linie dreaptă. exceptând un arc de 180° care trece prin centru ariei de apropiere finală şi de decolare. 4.18 In cazul în care suprafaţă de urcare la decolare este dreaptă. 4. Suprafaţă sau sectorul degajat de obstacole la heliplatforme 4. 4. 4.suprafaţă va fi la nivelul apei iar spre exterior se va întinde pe o distanţă compatibilă cu spaţiul de decolare necesar elicopterului critic căruia ia fost destinată heliplatforma. Suprafaţă sau sectorul degajat de obstacole este suprafaţă complexă de plecare dintr-un punct de referinţă situat pe marginea FATO a heliplatformei şi se extinde pe o distanţă specificată. Suprafaţă complexă pornind din punctul de referinţă al sectorului degajat de obstacole şi extinzându-se pe un arc neacoperit pe sectorul degajat de obstacole (aşa cum este ilustrat în figurile 4-3. 4. sectorul degajat de obstacole va acoperi un arc de 210° şi se va întinde către exterior până la o distanţă compatibilă cu posibilitatea elicopterului de a ateriza cu un motor scos din funcţiune.1.1 Suprafeţele de limitare a obstacolelor care vor fi stabilite pentru FATO cu apropiere de precizie: a) Suprafaţă de urcare la decolare b) Suprafaţă de apropiere c) Suprafaţă de tranziţie 25 . Suprafaţă va fi un plan orizontal la nivelul de altitudine al heliplatformei. în care. 4-5).25 Caracteristici.1. Notă. Suprafaţă de limitare a obstacolelor pentru heliplatforme 4.21 Definiţie.1.22 Caracteristici.1.23 Pentru heliplatforme.2.1. 4.4.24 Definiţie. Porţiunea suprafeţei cuprinsă între marginea interioară şi o înălţime de 30 m deasupra marginii interioare va fi dreaptă.

4.2.2. iar alte dimensiuni vor fi mai mari sau egale cu cele specificate în aceste tabele. 4. de mai sus. care nu poate fi deplasat.2. separate între ele de un unghi de cel puţin 150°. cu excepţia cazurilor acceptate de autoritatea competentă.2.2.2 Următoarele suprafeţe de limitare a obstacolelor vor fi stabilite pentru FATO cu fără precizie: a) Suprafaţă de urcare la decolare b) Suprafaţă de apropiere c) Suprafaţă de tranziţie d) Suprafaţă conică.2.1 Se recoamndă ca numărul şi orientarea suprafeţelor de decolare şi de apropiere să fie stabilite în aşa fel încât factorul de utilizare al heliportului să nu fie mai mic de 95% pentru elicopterele pe care heliportul este destinat a le deservi. nu este necesară o suprafaţă orizontală interioară.5. 26 . 4. 4.6. aceste suprafeţe fiind amplsate ca în figurile 4-6 la 4-10.5 nu se aplică atunci când obiectele menţionate sunt acoperite de un alt obiect.4.3 Următoarele suprafeţe de limitare ale obstacolelor se vor stabili pentru o arie de apropiere finală şi decoalre la vedere: a) Suprafaţă de urcare la decolare b) Suprafaţă de apropiere. dacă nu există o suprafaţă orizontală interioară.d) Suprafaţă conică 4. sau dacă studiile aeronautice stabilesc că obiectul nu afectează siguranţa operării elicopterelor.2.2. Pantele acestor suprafeţe nu vor fi superioare celor specificate în tabelele de la 4-1 până la 4-4.. 4.1 Se recoamdă ca pentru FATO cu apropiere fără precizie să se stabilească următoarele suprafeţe de limitare a obstacolelor: a) Suprafaţă orizontale interioară şi b) Suprafaţă conică Notă: În cazul în care se asigură apropiere directa fără precizie la ambele capete.2.3.1 până la 4.6 Heliporturile de suprafaţă vor avea cel puţin 2 suprafeţe de urcare la decolare şi de apropiere. 4.1 Prevederile 4.5 Prezenta unor noi obiecte sau supraînălţarea obiectelor existente nu va fi autorizată deasupra uneia dintre suprafeţele prevăzute la 4. 4.4.2.2.

Figura 4-1 Suprafeţele de limitare a obstacolelor 27 .

Figura 4-2 Sectorul degajat de obstacole pentru heliplatformă 28 .

Figura 4-3 Sectoarele de limitare a obstacolelor pe heliplatforme Elicoptere cu un singur rotor principal şi elicoptere cu două rotoare alăturate 29 .

Figura 4-4 Sectoarele de limitare a obstacolelor pe heliplatforme Elicoptere cu rotoare principale în tandem – Operaţiuni omnidirecţionale 30 .

Elicoptere cu rotoare principale în tandem – Operaţiuni bidirecţionale 31 .

32 .

33 .

Figura 4-8 Suprafaţă de apropiere pentru FATO cu apropiere de precizie 34 .

35 .

36

37

38

vor avea şi un sector de limitare a înălţimii obstacolelor.2.05 D deasupra FATO.2.10 Heliplatformele nu vor avea nici un obstacol fix în interiorul sectorului degajat de obstacole sau deasupra nivelului suprafeţei degajate de obstacole.05 D deasupra FATO (figura 4-4).7 Suprafeţele de limitare a obstacolelor pentru heliporturile în terase vor fi similare cu cu prevederile paragrafelori 4. nu va depăşi 0.11 Protecţia elicopterelor contra obstacolelor în vecinătatea heliplatformelor va fi asigurată deasupra nivelului heliportului.2. 4.1 m deasupra FATO (fig.2. până la o rază 0. să se extindă pe un unghi mai mare de 30° în raport cu centrul FATO.1 – 4. dar care sunt strict encesare funcţionării instalaţşiei acre include heliplatforma.15 Pentru exploatarea bidirecţională de către elicoptere cu rotoare principale în tandem.83 D suprafaţă de limitare a obstacolelor obstacolelor va vea o pantă ascendentă de 50%. 4-5).Heliporturi în terase 4. excluzând heliporturile de pe nave. măsurată din centrul FATO. dacă este necesar. până la o distanţă totala de 0.2. aplicabile heliporturilor de suprafaţă.2.83 D. Aceasta protecţie se va întinde pe un arc nu mai mic de 180° având originea în centrul FATO cu o pantă descendentă de 20%.2.2.13 Pentru elicopterele cu un singur rotor portant şi elicopterele cu două rotoare portante alăturate. 39 . 4. aflate în interiorul sectorului degajat de obstacole.8 Heliporturile în terase nu vor avea mai puţin de două suprafeţe de urcare la decolare şi de apropiere separate între ele un unghi de cle puţin 150°. De la acest arc.2. ori combinaţiile acestora. 4.9 Heliplatformele vor avea un sector degajat de obstacole şi. obiectele nu vor depăşi înălţime echivalenta cu 0.2.62 D. (figura 4-3) 4.62 D măsurată din centrul FATO. Prevederile următoare se aplică heliplatformelor instalate pe structuri înalte fixe în largul mării.14 Pentru operarea omnidirecţională cu elicoptere cu rotoare principale în tandem nu se admite nici un obstacol fix în interiorul suprafeţei de limitare a obstacolelor sau sectorului de 150° până la o distanţă de 0. 4. 4. . Dincolo de acest arc. care începe din marginea FATO în sectorul de 180°. în interiorul suprafeţei sau sectorului de 150° înălţimea obstacolelor până la o distanţă de 0. până la 0.2. Heliplatformele Notă.12 Nu se admite ca obstacolele mobile.62 D obiectele nu vor depăşi o înălţime de 1. 4. suprafaţă de limitare a obstacoleor sau sectorul de 150°. 4.5.

40 .5% paralele e e d d 15% 10% 15% 245ma 245ma 49mb 73.5% paralele e e d d 15% 10% 15% 245ma 245ma 49mb 73.33% -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lăţimea ariei de siguranţă Limita ariei de siguranţă FATO cu apropiere la vedere Clase de performanta elicoptere 2 3 FATO cu apropiere fără precizie Lăţimea ariei de siguranţă Limita ariei de siguranţă -ziua -noaptea -ziua -noaptea SUPRAFAŢĂ DE TRANZIŢIE Panta ---------------------20% Înălţime ---------------------45m a) Panta şi lungimea care permite elicopterelor să reducă viteza pentru aterizare cu respectarea în totalitate a zonelor “de evitat” b) Lăţimea marginii interioare va ajuta aceasta mărime (dimensiune) c) Determinata de distanţă între marginea interioară şi punctul sau divergenta data unei lăţimi de 7 diametre de rotor (ziua) sau de 10 diametre de rotor (noaptea) d) Şapte diametre de rotor (toata lăţimea exterioara) pentru operare pe timp de zi sau de 10 diametre rotor (toata lăţimea exterioara) pentru operare pe timp de noapte.Tabelul 4-1 Dimensiunile şi pantele suprafeţelor de limitare a obstacolelor FATO CU APROPIERE LA VEDERE şi APROPIERE CLASICA SUPRAFETE şi DIMENSIUNI 1 SUPRAFAŢĂ DE APROPIERE Lăţimea marginii interioare Amplasarea marginii interioare Prima parte Divergenta Lungimea Lăţimea exterioara Panta maxima Partea a doua Divergenta Lungimea Lăţimea exterioara Panta maxima Partea a treia Divergenta Lungimea Lăţimea exterioara Panta maxima SUPRAFAŢĂ INTERIOARĂ Înălţime Raza SUPRAFAŢĂ Panta Înălţime ORIZONTALĂ --------------CONICĂ ------------------------------------------5% 55m ----------------------------45m 2 000m -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea 10% 15% a 245m 245ma b 49m 73.5mb a 8% 10% 15% c c d d 12. e) Determinata de distanţă între marginea interioară şi locul sau Suprafaţă de apropiere atinsa la o înălţime de 150 m deasupra altitudinii de la marginea interioară.5mb 8%a 10% 15% c c d d 12.5mb 8%a 10% 15% c c d d 12.5% paralele e e d d 15% 16% 2 500m 890m 3.

5% (1:40) 3000m 3% (1:33.3% 45m 14.3% 45m 14.66) 1250m 8500m 90m 60m 25% 435m 307.5% (1:40) 3000m 3% (1:33.3% 45m 14. la înălţime deasupra FATO Lăţimea.5% (1:40) 3000m 3% (1:33.3) 2500m 10000 m 5% 55m 90m 60m 25% 581m 380m 15% 4733m 1800m 4686m 1800m 2.3% 45m 14.5% (1:40) 3000m 3% (1:33.66) 1250m 8500m SUPRAFAŢĂ CONICĂ Panta Înălţimea SUPRAFAŢĂ DE TRANZIŢIE Panta Înălţimea 5% 55m 5% 55m 5% 55m 5% 55m 5% 55m 14.3) 2500m 10000 m 5% 55m 90m 60m 25% 872m 526m 15% 4246m 1800m 4882m 1800m 2.3% 45m 14.66) 1250m 8500m 90m 60m 25% 580m 380m 15% 4733m 1800m 3187m 1800m 5% (1:20) 1500m 6% (1:16.3) 2500m 10000m 90m 60m 25% 1163m 671m 15% 3763m 1800m 5074m 1800m 2. la înălţime deasupra FATO Divergenta la secţiune paralela Distanţă la secţiune paralela Lăţimea secţiunii paralele Distanţă la marginea exterioara Lăţimea marginii exterioare Panta primei secţiuni Lungimea primei secţiuni Panta celei de-a doua secţiuni Lungimea celei de-a doua secţiuni Lungimea suprafeţei totala a 90m (300ft) 90m 60m 25% 1745m 962m 15% 2793m 1800m 5462m 1800m 2.Tabelul 4-2 Dimensiunile şi pantele suprafeţelor de limitare a obstacolelor FATO CU APROPIERE DE Apropiere 3° Înălţimea deasupra FATO 90m 60m 45m 30m (300ft) (200ft) (150ft) (100ft) PRECIZIE Apropiere 6° Înălţimea deasupra FATO 60m 45m 30m (200ft) (150ft) (100ft) Suprafeţe şi dimensiuni SUPRAFAŢĂ DE APROPIERE Lungimea marginii interioare Distanţă de la extremitatea FATO Divergenta fiecărei laturi la înălţimea deasupra FATO Distanţă.3% 45m 14.3% 45m 14.5m 15% 4975m 1800m 3090m 1800m 5% (1:20) 1500m 6% (1:16.66) 1250m 8500m 90m 60m 25% 290m 235m 15% 5217m 1800m 2993m 1800m 5% (1:20) 1500m 6% (1:16.3% 45m 41 .3) 2500m 10000 m 5% 55m 90m 60m 25% 870m 521m 15% 4250m 1800m 3380m 1800m 5% (1:20) 1500m 6% (1:16.

d) Lăţimea marginii interioare va fi completata cu aceasta dimensiune e) Determinata de distanţă între marginea interioară şi locul sau Suprafaţă atinsa la o înălţime de 150 m deasupra altitudinii marginii interioare.5%* paralele 7640m 1800m 2% -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea a) Determinata de distanţă între marginea interioară şi punctul sau divergenta data de o lăţime de 7 diametre de rotor pentru operarea pe timp de zi sau 10 diametre de rotor pentru operarea pe timp de noapte.5%* paralele paralele e e c c 4. • aceasta panta depăşeşte panta de urcare cu masa maximă cu un motor în funcţiune pentru numărul elicopterelor actuale.5md 8%b 10% 15% a a c c 15% paralele e e c c 15% 10% 15% 245mb 245mb 49md 73.5% paralele 1510m 1800m 3. ________________________________________________________________________ 42 .5%* ------------------------------------------------------------------- 10% 15% 245mb 245mb 49md 73.Tabelul 4-3 Dimensiunile şi pantele suprafeţelor de limitare a obstacolelor DECOLARE ÎN LINIE DREAPTĂ SUPRAFETE şi DIMENSIUNI 1 URCAREA LA DECOLARE Lăţimea marginii interioare Amplasarea marginii interioare Lăţimea ariei de siguranţă Limita sau extremitatea prelungirii degajate 90m Limita sau extremitatea prelungirii degajate La vedere Clase de performanta elicoptere 2 3 FATO cu apropiere fără precizie Prima parte Divergenta Lungimea Lăţimea exterioara Panta maxima Partea a doua Divergenta Lungimea Lăţimea exterioara Panta maxima Partea a treia Divergenta Lungimea Lăţimea exterioara Panta maxima -ziua -noaptea -ziua -noaptea -ziua -noaptea 10% 15% a a c c 4. b) Panta şi lungimea data elicopterelor pentru o arie de acceleraţie şi urcare cu respectarea tuturor zonelor „”de a evia” c) Şapte diametre de rotor ( pe toata lungimea exterioara) pentru operarea pe timp de zi sau 10 diametre ( pe toate lăţimea exterioara) pentru operarea pe timp de noapte.5md 8%b 10% 15% a a c c 15% paralele e e c c 15% 30% 2 850m 1800m 3.

noaptea Lăţimea porţii exterioare: .noaptea Altitudinea porţilor interioară şi exterioară Pante Divergenţă Lungimea totală a ariei * Distanţa minimă necesară înainte de începutul virajului după decolare sau la terminarea virajului în faza finală.2.16 Înainte şu după FATO vor exista două sectoare simetrice. având centrul pe cercul de referinţă „D” al FATO. Aceleaşi criterii se vor aplica tututror virajelor subsecvente. urcare sau apropiere pot fi necesare mai multe viraje.Tabelul 4-4 Criterii pentru o arie de urcare la decolare/apropiere cu viraj APROPIEREA FINALĂ ŞI DECOLARE LA VEDERE CARACTERISTICI Schimbare de direcţie Raza de viraj pe linia mediană Distanţa până la poarta interioră * SPECIFICAŢIE Conform specificaţiilor ( 120° max. 2) Pe lungimea totala a ariei de decolare.nu mai puţin de 305m la plecare din extremitatea ariei de securitate.ziua . Nici un obiect nu se va 43 .) Nu mai puţin de 270 m a) Elicopterele din clasa de performanta 1 . Heliporturile pe nave Amplasare în zona centrală a navei 4. 1) Vezi figura 4-6.ziua Lăţimea marginii interioare mărită cu 20% din distanţa la poarta interioră Lăţimea marginii interioare mărită cu 30% din distanţa la poarta interioră Lăţimea marginii interioare mărită cu 20% din distanţa la poarta interioră până la o lăţime minimă de 7 diametre de rotor Lăţimea marginii interioare mărită cu 30% din distanţa la poarta interioră până la o lăţime maximă de 10 diametre de rotor Determinată de distanţa calculată de la marginea interioară şi de pantele indicate Conform Tabelelor 4-1 şi 4-3 Conform Tabelelor 4-1 şi 4-3 Conform Tabelelor 4-1 şi 4-3 . Note. fiecare acoperind un arc de 150°. sau din prelungirea degajată pentru elicoptere b) Elicopterele din clasa de performanţă 2 şi 3 – nu mai puţin de 307m la plecare din extremitatea FATO Lăţimea porţii interiore: . în afara cazului când lăţimea normală a gabaritelor interioare şi exterioare va fi lăţimea maximă a ariei.

amplasate simetric faţă de originea sectorului de referinţă din afara navei.25 D care va înconjura FATO şi sectorul liber de obstacole la o înălţime egală cu 0.4 m .1.1. Indicatoarele direcţiei vântului 5.18 Pentru punctele din faţa şi din spatele cercului de referinţă cu diametrul D. pe o lungime totală de 1.1 Acolo unde TLOF poate fi afectată de un flux turbulent de aer.lungime 1. El va fi vizibil dintr-un elicopter în zbor.2 Amplasare: Indicatorul direcţiei vântului va fi astfel amplasat încât să indice direcţia vântului deasupra ariei de apropiere finală şi de decolare fără a fi influenţat de obstacole terestre şi de asemenea va fi ferit de perturbaţiile generate de suflul rotorului. Aceste suprafeţe se vor întinde pe o distanţă orizontală egala cu cel puţin diametrul ariei de apropiere finală şi de decolare şi nici un obstacol nu va fi deasupra acestora (figura 411) Amplasare în vecinătatea bordurilor navei 4. care nu vor avea înălţimea mai mare de 25cm.3 m .1.5 diametrul FATO. se vor instala indicatoare suplimentare ale direcţiei generale a vântului de suprafaţă.2.17 Pentru asigurarea unei protecţii suplimentare.ridica deasupra nivelului FATO. înainte şi după limita FATO se vor stabili suprafeţe de limitare a obstacolelor în pantă ascendentă de 20% de-a lungul marginilor celor 2 sectoare de 150 °.3 Indicatorul de direcţie a vântului va fi conceput astfel încât să indice clar direcţia vântului şi să dea o indicaţie generală a vitezei vântului. 5. Utilizare: Un heliport va fi dotat cu cel puţin un indicator al direcţiei vântului. În cadrul acestui sector nu vor exista obiecte care să se ridice deasupra nivelului FATO exceptând pe acelea care sunt esenţiale pentru operarea în siguranţă a elicopterelor şi care pot avea înălţime maximă de 25 cm ( fig.lungime 2.1.diametrul bazei 0. 5. zona se va extinde până la axa longitudinală a navei.2 m 44 .19 Se va asigura o suprafaţă orizontală cu lăţimea de cel puţin 0.pentru heliporturi în terase şi heliplatforme: . cu excepţia mijloacelor de siguranţă necesare operării elicopterelor.1.1.diametrul la extremitate 0. 4.1.6 m . în zbor staţionar sau pe aria de manevră.2. 5. care nu va fi penetrata de nici un obiect.2.2.05 diametrul cercului de referinţă.4 Se recomandă ca indicatorul să fie confecţionat din pânză fină de forma unui trunchi de con şi va avea următoarele dimensiuni minime: .1. 5.1.1. MIJLOACE VIZUALE 5.1. CAPITOLUL 5. 4-12).1 indicatoare 5.1.pentru heliporturi de suprafaţă: . 4.1. în faţă şi în spate.

2.5. prevăzut la paragraful 5. Marcajul de identificare al heliportului 5.3 Un marcaj al ariei de troliu va fi constituit printr-un cerc plin nu mai mic de 5 m în diametru. 5. 45 .2. 5.1 Utilizare: Se va utiliza un marcaj de identificare al heliportului.3 m . aceste dimensiuni vor fi triple.2.1.diametrul la extremitate 0.1. dispuse în cinci benzi. Dimensiunile marcajului nu vor fi inferioare celor indicate în figura 5-1.1.15 m 5. 5.4.2.2 Amplasare: Marcajul de identificare al heliportului trebuie să fie amplasat în FATO sau pe axa centrala sau în vecinătatea acesteia când este folosit împreuna cu marcajele de identificare ale unei piste 5.2 Marcaje şi balize 5. vopsit în galben.1 Marcajul ariei de troliu 5.1.1.2. fiecare careu va conţine litera H ca în figura 5.2.2.1 Culoarea indicatoarelor de direcţie a vântului va fi astfel aleasă încât acestea să fie clar vizibile de la o înălţime de cel puţin 200m (650ft) deasupra heliportului având în vedere culoarea fundalului.2. Dacă este posibil se va folosi o singur culoare de preferinţă alb sau oranj.5 Marcajul de identificare al heliportului va fi orientat de aşa manieră încât bara transversala a literei H să fie perpendiculara pe direcţia preferata de apropiere finală. 5.2.2. se va folosi de preferinţă oranj şi alb.2. În cazul unei heliplatforme.1 Este recomandat de a utilizat un marcaj distinctiv al ariei de troliu.1 5.2.2.2.2. În cazul în care marcajul este utilizat concomitent cu marcajul de identificare al FATO.2 Amplasare: Un marcaj al ariei de troliu va fi plasat în aşa manieră încât centrul său să coincidă cu centrul zonei degajate a ariei de troliu 5.3 Caracteristici: Marcajul de identificare al heliportului va fi de culoare alba în forma literei H cu excepţia cazurilor heliporturilor de spitale. 5.2. marcajul de identificare al heliportului va avea forma literei H de culoare roşie pe o cruce alba formata din careuri adiacente. aceasta bară se va găsi pe bisectoarea sectorului degajat de obstacole sau va fi paralelă cu aceasta.2. Pe un heliport destinat a fi folosit noaptea indicatorul direcţiei vântului va fi luminat.2. Acolo unde este necesară o combinaţie de 2 culori pentru a se asigura un contrast corespunzător faţă de culoarea schimbătoare a fundalului. prima şi ultima fiind culori închise.1.diametrul bazei 0..4 Pentru un heliport pe spital.4. ca în figura 5-1. 5.1.

2 Amplasare : Este recomandat ca marcajul masei maxime admise să fie plasat în interiorul ariei prizei de contact şi de zbor.3 Caracteristici: Un marcaj de masă maximă admisă va fi constituit dintr-un număr de doua cifre. 5.3. Acesta va fi amplsata pentru a fi vizibil unui pilot care urmează direcţia preferată de apropiere finală.3.5.3. 46 . 5.1 Utilizare.2.4 Se recomandă ca cifrele şi literele care constituie marcajul să aibă o culoare care să contrasteze cu fundalul (figura 5-2). Se recomandă folosiea unui asemenea marcaj pe un heliport în terase sau pe o heliplatformă.2.3 Marcajul masei maxime admise 5.3.2.2.2. urmat de litera „t” pentru a indică masa maximă admisă în tone (1000kg) 5.

4 Marcajele sau balizele ariei de apropiere finală şi de decolare 5.2.1.4. unde dimensiunile FATO nu sunt uşor vizibile se vor asigura marcaje ale FATO. 47 . Utilizare : Pentru un heliport de suprafaţă.2.5.

2. 5.2 Amplasare: Marcajele FATO vor fi amplasate pe conturul acesteia. acestea se amplasează la intervale egale. 5.2. pentru a permite pilotului să efectueze apropierea către un anumit punct.5.2.2.5. 5.6.2.2. Acest marcaj va fi de forma unei linii albe continue. 5.2 Amplasare: Marcajul de identificare va fi amplasat ca în figura 5-3.2. când este necesara identificarea acestei arii de către pilot. înainte de a se întrepta către TLOF.4. Caracteristici: Marcajele sau balizele ariei de apropiere finală şi de decolare sunt dispuse după cum urmează: a) pentru suprafeţele pătrate sau rectangulare.6.2.2.3 Caracteristici: Marcajul punctului ţintă va fi constituit dintr-un triunghi echilateral dispus astfel încât bisectoarea unuia dintre unghiurilor sale să coincidă cu direcţia preferată de apropiere. şi va fi completat cu litera H.5 Marcajele ariei de apropiere finală şi de decolare vor fi de culoare alba.4 Marcarea FATO va fi formata din benzi dreptunghiulare cu o lungime de 9 m sau egală cu o cincime din latura FATO.2.2. 5. 5. de mai sus (figura 5-3).1 Utilizare: Este recomandat a se utiliza un marcaj al punctului ţintă pe un heliport.5.4. fiecare colt fiind marcat. 48 .2.2 Amplasare: Marcajul punctului ţintă va fi plasat în interiorul ariei de apropiere finală şi de decolare.2.2. pe fiecare latură fiind amplasate cel puţin 3 marcaje.4.2.3 Caracteristici: Un marcaj de identificare a FATO va fi format din marcajul de idfentificare apistei conform prevederrilor RACR-AD-PETA. având o lăţime de 1 m.6. b) pentru ariile cu alte forme (circulare) la intervale egale nu mai mari de 10 m cu un minim de 5 marcaje sau balize.2.2.4 şi 5. 5.3. iar dimensiunile sale vor fi conforme cu dimensiunile indicate în figura 5-4. paragrafele 5.5.5.1 Utilizare: Se recomandă dispunerea unui marcaj de identificare a ariei de apropiere finală şi de decolare.4. 5. care nu vor depăşi 50 m.6 Marcajul punctului ţintă 5.2.5 Marcajul de identificare a ariei de apropiere finală şi de decolare 5. Înălţimea balizei deasupra nivelului solului sau zăpezii nu va depăşi 25cm. aşa cum este specificat în paragraful 5. 5.

1 Utilizare: Pe o heliplatformă se va marca aria prizei de contact şi de zbor. 49 .5.6.7 Marcajul ariei prizei de contact şi de zbor 5.2.2.

8.2. centrul marcajului prizei de contact va fi situat în centrul ariei prizei de contact şi de zbor.5 m.2 m pentru heliporturile în terase şi heliplatforme.5 Pentru a putea fi utilizat noaptea sau când vizibilitatea este scăzută marcajul nominativ al heliportului va fi luminat la interior sau exterior. marcajul poate fi decalat la o distanţă ce nu va depăşi 0. Culoarea marcajului va fi în contrast cu fondul.2.2. În cazul unei heliplatforme.8.8.1 Utilizare: Se recomandă dispunerea unui marcaj al prizei de contact când este necesar ca elicopterele să ia contactul într-un punct determinat. pe cât posibil.2 Amplasare: Un marcaj al prizei de contact va fi amplasat astfel încât trenul de aterizare principal să fie în interiorul marcajului. diametrul interior al cercului va fi egal cu jumătatea valorii D corespunzătoare platformei sau 6 m. 5. 50 .2. excluzând heliplatormele. 5.2.2. oricare este mai mare.2.2.2 Amplasare: Se recomandă amplasarea marcajului nominativ al heliportului astfel încât să fie vizibil.7.7.un cerc galben cu o lăţime a liniei nu mai mică de 0.3 Pe o heliplatformă sau pe un heliport în terase.7.9. să fie de cel puţin 3 m pentru heliporturile de suprafaţă şi de cel puţin 1. se recomandă marcarea TLOF. dacă perimetrul TLOF nu este evident. Pilotul se va afla în acelaşi timp deasupra marcajului. 5.2.2.3 Amplasare: Marcajul ariei prizei de contact şi de zbor va fi plasat pe tot perimetrul ariei.5 Pe o heliplatformă.4 Caracteristici: Marcajul ariei prizei de contact şi de zbor va fi constituit dintr-o linie albă continuă cu o lăţime de cel puţin de 30 cm.2 Pentru heliporturi. 5. 5.8.9 Marcarea numelui heliportului 5.1 Utilizare: Se recomandă marcarea numelui heliportului când alte elemente de identificare vizuală sunt insuficiente. sub toate unghiurile deasupra orizontului. 5.2. 5. cu o marjă suficientă. 5.5.3 Caracteristici: Marcajul nominativ al heliportului sau un indicativ alfanumeric utilizat în comunicaţiile radiotelefonice. Toate părţile elicopterului vor trece peste toate obstacolele. cu rezerva ca decalajul marcajului să nu afecteze siguranţa zborului.8 Marcajul prizei de contact 5. 5. 5. marcajul trebuie să fie amplasat în partea dinspre obstacole în raport cu marcajul distinctiv H. Când un studiu aeronautic indică necesitatea.1 D. Când există un sector de obstacole. 5.9.4 Se recomandă ca înălţimea caracterelor ce constituie marcajul.2. lăţimea liniei nu va fi mai mică de 1m. în raport cu originea sectorului degajat de obstacole.2.8.2.9.9.4 Caracteristici: Marcajul prizei de contact va fi constituit dintr.9. 5.2.

10.2.1 Utilizare: Se recomandă balizarea căilor de rulaj aerian Notă.2. 5.10.1 Utilizare: Se recoamndă marcarea al sectorului degajat de obstacole al heliplatformelor. la intervale ce nu depăşesc 30 m pe secţiunile rectilinii şi 15m în curbe.9 se aplică şi căilor de rulare lpe sol pentru elicopterere 5.2.4 Înălţimea marcajului sectorului degajat de obstacole va corespunde lăţimii marcajului ariei prizei de contact şi de zbor.2.10 Marcajul sectorului degajat de obstacole pentru heliplatforme 5. Specificaţiile pentru marcajelor axiale ale căilor de rulajelor şi ale punctelor de aşteptare prevăzute de RACR-AD-PETA. Ele vor fi vizibile pilotului sub forma unui dreptunghi cu raportul de înălţime/lăţime de aproximativ 3/1 şi o suprafaţă minimă de 150 cm2 .12.12.5. 5. paragrafele 5.2. limitele direcţiilor sectorului pentru valoarea D a heliplatformei (vezi figura 5-5 pentru cazul unei heliplatforme hexagonale).2. 5.2.10.10.12 Balizele căilor de rulaj aerian 5.2.3 Caracteristici: Balizele căilor de rulaj aerian vor fi frangibile şi nu vor depăşi 35 cm deasupra nivelului solului sau zăpezii.3 Caracteristici: Marcajul sectorului degajat de obstacole pentru heliplatforme va indica originea sectorului degajat de obstacole. aşa cum este indicat în figura 5-6.8 şi 5.2. 51 . 5.12.2 Amplasare: Balizele căilor de ruaj aerian vor fi dispuse în lungul axei căilor de rulaj aerian.2 Amplasare: Marcajul sectorului degajat de obstacole pentru heliplatforme va fi plasat pe marcajul ariei prizei de contact şi de zbor.10.2.2.11 Marcajul căilor de rulare Notă.2.5 Marcajul va fi de culoare neagră. 5. Aceste balize nu vor fi destinate a fi utilizate pe căile de rulare pentru elicoptere.2. 5. 5.

2.1 În cazul stabilirii unui traiecte de tranzit în zbor.13.12. Când traiectul de tranzit trebuie să fie utilizat noaptea. Când calea de rulaj va fi utilizat noaptea.3 Caracteristici: Balizele rutei de tranzit în zbor vor fi vizibile şi instalate de aşa manieră ca înălţimea lor deasupra nivelului solului sau zăpezii să nu depăşească 1m.13. 5.13. 52 .2. galben. cu o suprafaţă minimă de 1500 cm2 .2 Amplasare: Balizele traiectului de tranzit vor fi dispuse în lungul axului tariectului. verde. 5.2. aşa cum este indicat în figura 5-7. aceasta trebuie balizat.4 Balizele căilor de rulaj aerian vor prezenta trei benzi orizontale egale ca lăţime de culori alternative. galben.13 Balizele traiectului de tranzit în zbor 5.2. balizele vor fi luminate la interior sau reflectorizante. balizele vor fi luminate la interior sau reflectorizante. Ele vor fi vizibile pilotului sub forma unui dreptunghi cu un raport înălţime/lăţime de 1/3. 5. 5.5.4 Balizele traiectului de tranzit în zbor vor avea trei benzi verticale de lăţime egală şi culori alternative galben. la intervale de cel mult 60 m pe secţiunile rectilinii şi de 15 m pe secţiunile curbe.2.2. verde şi galben.13.

2. este recomandat ca lungimea dispozitivului să fie de cel puţin 210m. Far de heliport 5. Suplimentar.5 Distribuţia intensităţii luminilor intermitente va fi conformă figurii 5-9.1.2 Dispozitive luminoase de apropiere 5. 5.3.3. 5. nefiind disponibile alte mijloace vizuale b) identificarea heliportului este dificilă datorită luminilor din vecinătatea acestuia.5 m. în lungul direcţiei preferate de apropiere.1.3. 5.2.1.3.4 Când dispozitivul de iluminare de apropiere este instalat pentru deservirea unei arii de apropiere fără precizie. de preferinţă pe un punct ridicat şi astfel încât să nu orbească piloţii la distanţe mici. Utilizare: Se recomandă utilizarea unui far de heliport când: a) se consideră necesară dirijarea vizuală la mare distanţă. Luminile incluse în bara transversală pot fi lumini cu lumină continuă sau cu lumină intermitentă. Caracteristici: Se recomandă ca un dispozitiv luminos de apropiere să fie compus din trei şiruri de lumini distanţate uniform la intervale de 30 m şi o bară transversală de 18 m lungime situată la distanţă de 90 m de marginea FATO. ilustraţia 1.3 Marcaje luminoase 5.2.2. pe cât posibil. Folosirea aprinderii intermitente secvenţiale poate fi utilă atunci când identificarea balizajului este dificilă datorită luminilor înconjurătoare. conform schemei din figura 5-8. Amplasare: Dispozitivul luminos de apropiere va fi dispus în linie dreaptă. pentru a simplifica posibilitatea apropierii pe direcţia preferată. 5.3 Caracteristici: Farul de heliport va emite serii succesive de lumini albe. 53 . omnidirecţionale.4 Lumina farului va fi vizibilă din orice direcţie. Acolo unde este necesar ca traiectul de apropiere finală să devină mai contrastant se pot adăuga la bara transversala lumini adiţionale amplasate la intervale egale de 30 m.3.2.5 Luminile fixe vor fi din lumini albe.3. după cum este necesar în funcţie de mediu. o linie orizontală în unghi drept intersectată de balizajul axial. este posibil să fie necesară folosirea unor ecranări pentru a se asigura că pilotul nu va fi orbit în timpul fazelor finale ale apropierii şi ale aterizării. separate de intervale regulate.5.3. luminile fiind distanţate la intervale de 4.3.3.3. Notă.1. 5.1.2 Amplasare: Farul de heliport va fi amplasat pe heliport sau în vecinătatea heliportului.3. 5. 5.2. se recomandă folosirea de trepte de 10% sau 3%. Acolo unde este considerată necesară reglarea intensităţii luminoase. Luminile care compun bara transversală vor forma. aşa cum se arată în figura 5-10.1. 5. de scurtă durată.1 Utilizare :Se recomandă instalarea un dispozitiv luminos de apropiere pe un heliport.1.3. 5.3.

3.2.3.3. ilustraţia 2. secvenţele aprinderii să fie cele din figura 3.9 Se recomandă folosirea unui sistem de reglaj pentru a putea ajusta intensitatea luminoasă. iar distribuţia lor trebuie să fie cea prezentată în figura 5-9. Totodată. ilustraţia 3. 5.30% .10% . Ilustraţia 3.10% b) lumini cu intermitenţă 100% . omnidirecţionale.6 Este recomandat ca repartiţia luminilor fixe să fie ca cea indicată în figura 5-9.7 Luminile cu sclipire secvenţială vor fi lumini albe.3 % 54 .3. intensitatea trebuie să fie multiplicata de 3 ori în cazul unei arii de apropiere finală şi de decolare. Secvenţa de aprindere trebuie să aibă o frecvenţă de un Hz. pentru apropierea fără precizie.8 Se recomandă ca pentru luminile cu intermitenţă.2. 5. Secvenţa de aprindere trebuie să înceapă de la luminile din amonte şi să se propage în direcţia barei transversale.5. 5.2. în funcţie de condiţiile ambientale după cum urmează: a) lumini fixe 100%.2.

55 .

3. b) mediul înconjurător al heliportului nu asigura suficiente repere vizuale pe suprafaţă. 5.3.3.3.3 Unghiurile dintre luminile sistemului şi alte lumini comparabile sau de alte intensităţi vor fi.2 Acolo unde luminile sistemului trebuie să se vadă ca surse discretee.3. Se recomandă ca dispozitivul să fie plasat în afara conturului FATO şi să fie coliniar cu direcţia de apropiere preferată.3. când: a) Asigurarea distanţei faţă de obstacole.1 Lămpile vor fi frangibile şi montate cât mai jos posibil.4.4. 56 .4. de asemenea.3.2 Amplasare: Dispozitivul de dirijare vizuală pentru aliniere va fi plasat orizontal dinspre elicopterul care trebuie dirijat către aria de apropiere finală şi de decolare.3. 5. de cel puţin 3 minute de arc.3.3.1 Utilizare: Se recomandă instalarea unui dispozitiv de dirijare vizuală pentru aliniere pentru deservirea apropierii către un heliport în funcţie de condiţiile existente. pilotul să vadă luminile sub un unghi de cel puţin de 3 minute de arc. în special noaptea. şi c) fizic este imposibil să fie instalat un sistem de balizaj luminos de apropiere. lămpile vor fi amplasate astfel încât la extremităţile zonei.3.3.5. 5. reducerea zgomotului sau procedurile ATM impun utilizarea unei anumite direcţii de zbor. 5.3. 5.3 Dispozitivul de dirijare vizuală pentru aliniere 5.3.

3.3. care permite modificarea în funcţie de condiţiile ambientale.7 Forma semnalului va fi concepută astfel încât să se evite confuziile între dispozitiv şi indicatorul vizual de pantă de apropiere sau alte semnale vizuale.22. în raport cu traiectoria de apropiere dorită.3.Forma semnalelor 5.10 Intensitatea luminoasă a sistemului de dirijare vizualî pentru aliniere va fi egală sau superioară celei a indicatorului vizual de pantă de apropiere.1 Dispozitivul de dirijare vizuală pentru aliniere va fi reglabil în azimut cu o precizie de ± 5 minute de arc. Caracteristicile dispozitivului de dirijare vizuală pentru aliniere 5.14 În cazul defectării unei componente care afectează formatul semnalului.3. dispozitivul va fi decuplat automat.13 Caracteristicile suprafeţei de limitare a obstacolelor specificate în paragraful 5. cu care sunt asociate. 5.3.3. tabelul 5-1 şi figura 5-13 se aplică şi dispozitivului de dirijare vizuală pentru aliniere. 5. 5. pentru a evita orbirea momentană a piloţilor.12. 5.11 Este necesară instalarea unui sistem de reglare a intensităţii luminoase. Traiectoria de apropiere şi reglajul azimutului 5.3.3.3.9. Se va evita folosirea aceleaişi codificări cu un indicatorul vizual de pantă de apropiere asociat. murdărie. 5.1 Forma semnalului va fi aleasă astfel încât dispozitivul să fie individaulizat şi bine vizibil în toate condiţiile de operare.3.3.3. 5.3.2 Unghiul de azimut al sistemului de ghidare va fi astfel reglat încât în timpul procedurii de apropiere pilotul elicopterului.5 Forma semnalului dispozitivului de dirijare vizuală pentru aliniere va cuprinde minim 3 sectoare distincte furnizate de indicatoare: „decalat către dreapta”.3. 57 .3.3.2 Sistemul nu trebuie să mărească semnificativ solicitarea pilotului.3.15 Lămpile vor fi astfel construite încât depozitele de condens.3.3.6 Unghiul de divergenţă al sectorului „pe aliniament” va fi cel indicat în figura 5-11.3. va depăşi toate obiectele din apropierea zonei.3. cu o marjă suficientă de siguranţă. de pe suprafeţele optice sau de reflexie vor interfera cât mai puţin posibil cu semnalul luminos şi nu vor produce semnale false.4.8.3.9. 5. cu care este asociat. 5. „pe aliniament” şi „ decalat către stânga”.3.3. Repartiţia intensităţii luminoase 5. în cursul manevrelor de apropiere finală şi aterizare. 5.12. gheaţă. la limita semnalului „on track”.3.3.3. etc.

care nu dispune de altă semnalizare vizuală de apropiere.4. b) indicatorul de traiectorie de apropiere pentru elicoptere (HAPI) va respecta specificaţiile din paragrafele 5.3.21 din prezenta reglementare.4.4 Indicatorul vizual al pantei de apropiere 5.5. b) Mediul înconjurător al heliportului nu asigură suficiente repere vizuale pe suprafaţă. 5.5.3. 58 .1 Utilizare: Se recomandă instalarea unui indicator vizual al pantei de apropiere pe un heliport.3. cu excepţia că unghiul indicatorului „on slope” (pe pantă) va fi mărit la 45 minute de arc. şi c) caracteristicile elicopterului impun o apropiere stabilizată.6 până la 5. reducerea zgomotului sau procedurile ATM impun utilizarea unei anumite direcţii de zbor.4.3.2 Indicatoarele vizuale de pantă de apropiere normală pentru exploatare de către elicoptere.3. vor fi următoarele: a) Indicatoarele PAPI şi APAPI vor îndeplini cerinţele din RACR-AD-PETA paragrafele 5.4. când: a) Asigurarea distanţei faţă de obstacole.23 până la 5.5.3.3.40.

59 .

5.3 Amplasare: Indicatorul vizual de pantă de apropiere va fi amplasat în faţa unui elicopter care trebuie dirijat către punctul dorit în interiorul ariei de apropiere finală şi de decolare astfel încât să nu producă orbire temporară pilotului.3.6 Formatul semnalului pentru dispozitivului HAPI cuprinde 4 sectoare de indicare distincte.4.3. „uşor sub pantă” şi „sub pantă” 60 . Acestea sunt: „peste pantă”. în azimut. pe direcţia preferată de apropiere. „pe pantă”. 5. în cursul apropierii finale şi aterizării.3.5.4.3.4.4 Se recomandă ca un indicator vizual de pantă de apropiere să fie amplasat la cota nominală a punctului ţintă şi aliniat. Formatul semnalului pentru dispozitivul HAPI 5.4.5 Lămpile vor fi frangibile şi instalate cât mai jos posibil.

5.14 La intensitate maximă. 5.10 Deschiderea unghiulară a sectorului „uşor sub pantă” la HAPI va fi de 15 minute de arc. Panta de apropiere şi calajul în poziţie 5.11 Se recomandă ca la repartiţia intensităţii luminoase la HAPI luminile roşii şi cele verzi să fie conforme cu figura 5-9.3.3.3.4.13 Factorul de transmisie la un filtru roşu sau verde va fi cel puţin egal cu 15 % din reglajul de intensitate maximă. Notă: În procesul de proiectare se vor avea în vedere reducerea la minimum a interferenţei între diferitele sectoare de semnalizare şi limitele de acoperire în azimut. 5.4.3.4.4.16 Un indicator HAPI va avea o poziţie reglabilă în toate unghiurile dorite între 1° şi 12° deasupra orizontului.1. lumina roşie a HAPI va avea o coordonată Y care nu va depăşi 0.4.1 Rata de aprindere/ stingere a semnalelor HAPI ar trebui să fie 1 la 1 şi modulaţia ar trebui să fie de cel puţin 80%. 5.3. 5.4. Apendicele 1.3. pentru un observator care se găseşte la o distanţă de minim 300 m ea va apărea limitata de un unghi care să nu depăşească trei minute de arc pentru o poziţie.4.4.3.4.17 Calajul unghiular în poziţie al HAPI va fi făcut astfel încât pe durata apropierii pilotul unui elicopter care urmăreşte limita superioară a semnalului „sub pantă” va depăşi toate obstacolele din zona de apropiere cu o marjă de siguranţă suficientă.4.4.3. 5.4.15 Comanda intensităţii: Dispozitivului va fi prevăzut cu un reglaj în funcţie de condiţiile ambientale pentru a preveni orbirea temporară a pilotului în cursul manevrelor de apropiere şi aterizare. paragraful 2. 5. cu o precizie de ± 5 minute de arc. Notă.3.9 Deschiderea unghiulară a sectorului „pe pantă” la HAPI va fi de 45 minute de arc.3.3.18 Indicatoarele vor fi concepute astfel încât: 61 .3. 5.7 Formatul semnalului dispozitivului HAPI va fi conform cu figura 5-12.5.12 Tranziţia culorilor la HAPI în plan vertical va fi astfel încât.3. ilustraţiile A şi B. 5.320 şi lumina verde se va încadra în limitele prevăzute de RACR-AD-PETA.8. Se poate extinde acoperirea în azimut a HAPI prin instalarea acestuia pe un suport rotativ.3. 5.8 Frecvenţa de repetare a semnalului din sectorul cu lumionă intermitentă al HAPI va fi de minim 2 Hz.4. Caracteristicile ansamblului luminos 5. ilustraţia 4.

gheaţă pe suprafeţele optice de transmisie sau reflexie să influenţeze cât mai puţin posibil semnalul luminos şi nu vor produce semnale parazite sau erori. 5. sectorul defect nu va emite nici o lumină. 5.19 Ansamblul luminos al HAPI va fi conceput în aşa fel încât depunerile de condens.3. b) Când sistemul de iluminare intermitentă se defectează.5° (± 30 minute de arc) indicatorul se va stinge automat.a) La un decalaj verticalîn poziţie a ansamblului luminos de peste ± 0.4.20 Sistemul HAPI care se doreşte a fi instalat la o heliplatformă flotantă trebuie să permită o stabilizare a direcţiei de ±1/4 grade la o deviaţie de tangaj şi ruliu de ±3° a platformei.4. 62 .3.

63 .

5. lungimea şi panta vor corespunde cu cele specificate în coloana corespunzătoare din tabelul 5-1 şi în figura 5-13. 5.23 Prezenţa a noi obiecte sau supraînălţarea obstacolelor existente nu va fi acceptata deasupra suprafeţei de limitare a obstacolelor cu excepţia cazurilor avizate de autoritatea competentă.4. care nu poate fi îndepărtat.3. 5.2 Amplasare: Luminile ariei de apropiere finală şi de decolare vor fi amplasate pe conturul ariei.4.25 Când un studiu aeronautic indică existenţa unui obiect care depăşeşete suprafaţă de limitare a obstacolelor şi care riscă să compromită siguranţa operării elicopterelor se vor lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) creşterea pantei de apropiere a dispozitivului.3. 64 . e) instalarea unui dispozitiv de dirijare vizuală pentru aliniere de timpul specificat la secţiunea 5. sau când printr-un studiu aeroanutic s-a stabilit că obiectul nu va afecta siguranţa operaţională.24 Obiectele care se ridică deasupra suprafeţei de limitare a obstacolelor vor fi eliminate.3. b) Pentru ariile de alte forme. omnidirecţionale.1 Când o arie de apropiere finală şi de decolare este amenajată pe un heliport de suprafaţă pe sol destinat a fi utilizat noaptea se vor instala lumini ale ariei de apropiere finală şi de decolare. 5.21 Când este prevăzută instalarea unui indicator vizual pe panta de apropiere.5 Luminile ariei de apropiere finală şi de decolare 5. Ele vor fi dispuse la intervale uniforme după cum urmează: a) Pentru ariile care au forma pătrată sau dreptunghiulară.3. cu excepţia cazurilor când autoritatea competentă consideră că obiectul este ecranat de un alt obiect existent.3. incluzând şi ariile circulare.Suprafaţă de limitare a obstacolelor pentru indicatoare vizuale de pantă de apropiere (PAPI. variabilă.3.5.3. 5. APAPI şi HAPI) 5.3 Caracteristici: Luminile de apropiere finală şi de decolare vor fi lumini albe fixe.3.5.4. acestea vor fi de culoare alba.22 Caracteristicile suprafeţei de limitare a obstacolelo şi anume originea. iar la fiecare colţ câte o lumină. deschiderea.3. d) decalarea ariei de apropiere finală şi de decolare. c) decalarea cu 5° maxim a axei dispozitivului şi suprafeţei de limitare a obstacolelor cu care e asociat.3. 5.3. b) reducerea deschiderii în azimut a dispozitivului care face ca obiectul să se găsească în afara limitelor fascicolului.5.4. 5. intervalele nu vor depăşi 50 m cu minim 4 lumini pe fiecare latură. se va stabili o suprafaţă de limitare a obstacolelor. intervalele nu vor depăşi 5m cu nu mai puţin de 10 lumini.4. Aceste lumini pot fi omise atunci când această arie şi aria prizei de contact şi de zbor coincid sau limitele ariei de apropiere finală şi de decolare sunt vizibile clar. Când este necesară variaţia intensităţii acestor lumini.

ilustraţia 5. dar sunt disponibile lumini de apropiere fianlă şi decolare. înălţimea lămpilor.3 Caracteristici: Configuraţia luminilor punctului ţintă va fi obţinută cu ajutorul a nu mai puţin de 6 lămpi albe.3.3.3. etc. nu va depăşi 25 cm. ) împreuna cu balizajul perimetral.3. se recomandă să se instaleze lumini ale punctului ţintă. sau cu lumină disipată (proiectoare) ori o combinaţie a acestor mijloace pentru a ilumina TLOF. LP. Notă. şi din b) panouri ASPSL. lumina disipată sau o combinaţie a acestor lumini. S-a demonstrat că cele mai bune rezultate le dau combinaţiile de balizaj perimetral şi ASPSL sub forma unor benzi capsulate de LED-uri în scopul identificării marcajelor prizei de contact şi heliportului. Când aria de apropiere finală şi de decolare nu este folosită pentru ridicare sau priză de contact. 65 . 5.4 Se recoamndă ca repartiţia luminilor ariei de apropiere finală şi de decolare să fie conformă cu figura 5-9 .4 Se recoamndăca repartiţia luminilor punctului ţintă să fie conform indicaţiilor figurii 5-9 .5.5. iar cele care sunt pe suprafaţă ariei să fie încastrate pentru a nu periclita siguranţa elicopterului.2 În cazul unui heliport de suprafaţă dispozitivul luminos al TLOF va aplica una sau mai multe dintre soluţiile următoare: a) lumini periferice b) lumină disipată (proiectoare) sau c) iluminat prin panouri cu lumină punctuală (ASPSL) sau panouri luminescente (LP) pentru a identifica TLOF atunci când nu se pot aplica soluţiile a) sau b). 5. omnidirecţionale.3.3.6. 5.1 Utilizare: Pe un heliport destinat a fi utilizat noaptea va fi instalat un dispozitiv de balizaj luminos al TLOF. 5.7.3.2 Luminile punctului ţintă se vor suprapune cu marcajele ale punctului ţintă. Pentru heliporturile în terase şi heliplatforme.3.5. Aceste indicaţii se pot asigura folosind diverse forme de balizare luminoasă (ASPSL. Atunci când lămpile montate deasupra suprafeţei reprezintă un risc operaţional.7. 5. ilustraţia 5. 5. LP pentru identificarea marcajului zonei prizei de contact. acestea vor fi încastrate.1 Utilizare: Când heliportul prevăzut cu un marcaj al punctului ţintă este destinat a fi utilizat noaptea. deasupra nivelului solului sau zăpezii.7 Balizarea luminoasă a TLOF 5.5.3.3 În cazul unui heliport în terase sau unei heliplatforme dispozitivul luminos al ariei prizei de contact şi de zbor va fi constituit din: a) lumini periferice. 5. precum cele din figura 5-4.6. indicaţiile privind textura suprafeţei TLOF sunt esenţiale pentru poziţionarea elicopterelor în cursul manevrelor de apropiere finală şi de aterizare.6.6 Luminile punctului ţintă 5.6. 5. Se recomandă ca înălţimea lămpilor să nu depăşească 25 cm.3.7.3.

Notă. iar fiecare colţ va fi marcat cu o lampă. 5. exceptetând un sector de 45° pe care intervalele dintre lumini vor fi redus la jumătate. Aceste lumini vor fi în număr de minim 14. Lungimea totală a LP din dispozitiv. dacă există. 5.6 Luminile perimetrale ale TLOF ale unui heliport în terase sau de pe o heliplatformă fixă.3. destiante identificării TLOF. 5. 5. Datorită riscului de aliniere eronată în cazul folosirii luminii disipate este necesară verificarea periodică a luminilor pentru a avea siguranţa că ele îndeplinesc specificaţiile din secţiunea 5. vor fi dispuse astfel încât pilotul să nu poată identifica configuraţia luminilor de la o înălţime mai mică decât a TLOF.4 Amplasare: Luminile periferice ale ariei prizei de contact şi de zbor vor fi amplasate la marginea ariei la maxim 1.3.7. incluzând un panou în fiecare colt.3. aceste lumini vor fi amplasate astfel: a) pe liniile drepte conforme cu o configuraţie care va furniza piloţilor informaţii de derivă. panourile nu trebuie amplasate adiacent balizajului perimetral. b) când soluţia a) nu este posibilă.7.3.Luminile perimetrale ale TLOF instalate pe o heliplatformă flotantă.3.1 Acolo unde se folosesc LP pe un heliport în terase sau heliplatformă. panourile luminoase.5.7. cu intervale adecvate.7.7. 5. În cazul unei suprafeţe de formă circulară luminile vor fi instalate conform 5. iar spatiile dintre LP nu vor depăşi 5 m. în scopul evidenţierii texturii suprafeţei.7. 5.3.10 Proiectoarele cu lumină disipată ale TLOF vor fi plasate astfel încât să nu orbească temporar piloţii elicopterelor în timpul zborului sau personalul care deserveşte zona.5 m de margine.7.3. pe cât posibil.5. 5.3. Ele vor fi dispuse şi orientate astfel încât să ser educă. panourile luminoase vor fi amplasate pe liniile drepte care circumscriu această arie.3.9. sau să coincidă cu marcajul de identificare a heliportului. vor fi dispuse în lungul marcajului conturului ariei prizei de contact şi de zbor. va fi cel puţin egală cu 50% din lungimea dispozitivului. Când aria prizei de contact şi de zbor are o formă circulară.3. 66 . zonele umbrite.8 Pe un heliport de suprafaţă.3.7.7.5 Luminile perimetrale ale TLOF vor fi amplasate uniform la intervale care nu depăşesc 3 m în cazul heliporturilor în terase şi heliplatformelor şi 5m în cazul heliporturilor de suprafaţă. pe fiecare latură a TLOF. 5.7. Aceste lumini vor fi în număr de minim 4 pe fiecare latură. Ele trebuie să fie orientate în jurul marcajului prizei de contact. vor fi dispuse de astfel încât pilotul aflat deasupra înălţimii ariei prizei de contact şi de zbor să nu poată vedea configuraţialuminilor când heliplatforma e la orizontală.1 Pe un heliport de suprafaţă destinat a fi folosit noaptea pentru care sunt necesare informaţii precise privind textura suprafeţei se recomandă folosirea pentru TLOF a ASPSL şi/sau LP ori a luminii disipate pentru a identifica marcajul prizei de contact.3.7. la periferia ariei de contact şi de zbor spatiile vor fi uniforme.9 Pe heliporturile de suprafaţă se vor instala minim 9 LP pe TLOF. În cazul unei arii de forma circulară. având un număr impar de panouri pe fiecare latură a TLOF. S-a demonstrat că ASPSL şi LP utilizate pentru marcarea prizei de contact sau a identificării heliportului oferă informaţii privind textura suprafeţei superioare luminii disipate instalate la înălţime mică.4 subpunctul b).

5. 67 .3. 5. ilustraţia 6.3. luminile folosite pentru definirea TLOF vor emite lumină verde .22 Intensitatea luminoasă medie orizontală a luminii disipate va fi de cel puţin 10 lux.3. 5. Segmentele vor consta din benzi ASPSL. de culoare verde.3.16 Se recomandă ca înălţimea luminilor periferice să nu depăşească 25 cm şi să fie încastrate pentru a evita eventualele pericole în operarea elicopterelor. 5.7. perimetrală a TLOF se asigură cu lumini.15 Un panou luminescent va avea o lăţime minimă de 6 cm.7. 5. 5.17 Se recomandă ca proiectoarele cu lumină disipată ale ariei prizei de contact şi de zbor. ilustraţia 7.3.3. 5.3.8 Iluminarea cu lumina disipată a zonei de operaţiuni cu troliul 5.18 Panourile luminescente nu vor fi ridicate mai mult de 2.3.3.12 Pe un heliport de suprafaţă.12 nu impun înlocuirea instalaţiilor existente înainte de 1 ianuarie 2009.7. să nu depăşească o înălţime de 25 cm. secţiunea 3.5.7.3.4.7.7. 5.7.3.14 Crominanţa şi intensitatea luminoasă a culorilor luminilor se recomandă să îndeplinească cerinţele RACR-AD-PETA.7.11 şi 5.3.7. Apendicele 1.8.3.5 cm deasupra suprafeţei. 5.3. 5.7.20 Se recomandă ca repartiţia luminoasă a panourilor luminescente să fie conformă cu fig. iar lungimea totală a acestora va fi de cel puţin 50% din circumferinţa cercului. 5.23 Balizarea luminoasă a marcajului prizei de contact va fi formată dintr-un cerc segmentat de benzi ASPSL omnidirecţionale cu lumină galbenă.7.11 Caracteristici: Balizarea omnidirecţionale. amplsate în zona de siguranţă a helkiportului sau în sectorul degajat de obstacole al unei heliplatforme. 5. 5-9 .7.7.13 Prevederile sub-paragrafelor 5.21 Repartiţia spectrală a proiectoarelor cu lumină disipată ale TLOF va fi stabilită astfel încât să permită identificarea corectă a marcajelor de suprafaţe şi obstacolare.3. cu rata (medie / minimum) de cel mult 8:1 măsurată pe suprafaţa TLOF. Cutia panoului va avea aceeaşi culoare cu marcajul pe care îl defineşte. 5.3.1 Pentru zonele de operaţiuni cu troliul destinate utilizării pe timp de noapte va fi asigurată iluminarea cu lumina disipată.7.7.3.7.3.24 Dacă se foloseşte balizarea luminoasă a marcajului de identificare aceasta va consta din lumini omnidirecţionale verzi.19 Se recomandă ca repartiţia luminilor periferice să fie conformă cu figura 5-9. 5.

pe cât posibil.5. 5. Obiectivul principal al serviciului de salvare şi stingere a incendiilor este de a salva vieţi omeneşti. Aceste prevederi completează prevederile RACR-AD-PETA. măsurată pe suprafaţa zonei de operaţiuni cu troliul.4. mijloacele de salvare în caz de accident sau incident de elicopter pe un heliport au o importanţă primordială deoarece.8. 5.11.3.3 Caracteristici: Se recomandă ca iluminarea obstacolelor cu proiectoare cu lumină disipată să asigure o iluminare de cel puţin 10cd/m2.16 şi 5. Din această cauză. 5.3 Caracteristici: Distribuţia spectrală a luminii disipate pentru zona de operaţiuni cu troliul va asigura identificarea corectă a marcajelor de pe suprafaţă şi ale obstacolelor.3. Factorii cei mai importanţi pentru salvarea efectivă în caz de accident de elicopter implică posibilitatea de supravieţuire pentru ocupanţi. 68 .1 Pentru un heliport destinat a fi utilizat pe timp de noapte şi pentru care nu este posibilă balizarea obstacolelor.2 privind cerinţele de salvare şi stingere incendii aplicabile aerodromurilor.3.3. secţiunea 9.2 Amplasare: Proiectoarele cu lumină disipată vor fi astfel dispuse pentru a ilumina întregul obstacol si. 5.3.8. 5.1 Salvarea şi stingerea incendiilor Prevederile următoare se aplică numai helipoturilor de suprafaţă şi în terase.11. acestea trebuie să fie iluminate prin proiectoare cu lumina disipată. capitolul 6 privind marcarea şi balizarea obstacolelor se aplică similar şi în cazul heliporturilor sau zonelor de operaţiuni cu troliul. CAPITOLUL 6. Distribuţia şi orientarea lămpilor va asigura reducerea la minimum a zonelor umbrite . eficacitatea materialului şi rapiditatea cu care intervine personalul cu materialele contra incendiilor şi de salvare.11. să se evite orbirea temporară a piloţilor elicopterelor.3. 5.9 Luminile căilor de rulare Notă: Prevederile pentru balizarea axială şi laterală a căilor de rulare prevăzute de RACRAD-PETA secţiunile 5.17 se aplică şi căilor de rulare la sol pentru elicoptere.3. sunt şanse de a salva vieţi omeneşti. Se recomandă ca intensitatea luminoasă medie orizontală să fie de cel puţin 10lux.3.2 Amplasare: Sistemul de iluminare va fi astfel amplasat pentru a evita orbirea temporară a piloţilor sau a personalului care lucrează în zonă. mai ales în această zonă.8. SERVICII DE HELIPORT 6. antrenamentul necesar al personalului.3. 5.11 Iluminarea cu proiectoare cu lumină disipată a obstacolelor 5.10 Mijloace vizuale pentru semnalizarea obstacolelor Notă: Prevederile RACR-AD-PETA.3. În cazul unui heliport în terase nu se iau considerare cerinţe privind protejarea clădirii sau structurii heliportului.3.

categoria serviciilor de salvare şi stingere a incendiilor ale unui heliport poate fi redusă la categoria necesară celui mai mare elicopter prevăzut să folosească heliportul în acea perioadă.7 În cazul unui heliport în terase echipamentele de salvare se recomandă ca echipamentul de salvare să fie păstrat în vecinătatea heliportului. Suplimentar. după caz.1.1. Pentru heliporturile în terase nu este necesară stocarea pe heliport sau în vecinătatea heliportului (la cota acestuia) a cantităţilor de apă necesare. Nivelul de protecţie asigurat 6. Acestea vor fi amplasate pe locaţii diferite ale acestui heliport astfel încât să asigure aplicarea spumei în orice zona a heliportului. a cantităţii de apă pentru producerea spumei prin agenţi de stingere complementari. 6.1. 6. dacă există o sursă de apă sub presiune capabilă să asigure debitele de aplicare. în orice condiţii meteo şi să reducă la minimum posibilitatea ca ambele ajutaje să fie ineficiente în cazul unui accident de elicopter.6 Se recomandă un heliport în terase să fie prevăzut cu cel puţin un hidrant pentru aplicarea spumei cu un debit de 250l/minut.1 Se recomandă ca nivelul de protecţie asigurat pentru salvare şi lupta contra incendiilor să fie stabilit luând în considerare lungimea exterioară a elicopterului celui mai lung care se utilizează în mod normal pe heliport conform categoriei atribuite heliportului (tabelul 6-1). 6.1. completă sau parţială.4 La un heliport de suprafaţă se acceptă înlocuirea.1.1 şi tabelelor 6-2 sau 6-3. Echipamente de salvare 6. Manualul heliportului va conţine indicaţii destinate a ajuta autoritatea competentă în punerea în valoare a acţiunii serviciilor şi materialului de salvare şi de lupta contra incendiilor pe un heliport de suprafaţă şi în terase.1. după caz. sunt necesare cel puţin 2 ajutaje având capacitatea de a asigura debitul cerut. 69 . Se recomandă ca debitul de spumă să fie cel puţin cel indicat în tabelele 6-2 sau 63. Notă.1 Pentru perioadele când este prevăzută operarea cu elicoptere mai mici. 6.3 Se recomandă ca toate cantităţile de apă specifice pentru producerea de spumă şi cantităţile de agenţi complementari prevăzuţi să corespunda cprevederilor paragrafului 6. cu excepţia heliporturilor de suprafaţă nesupravegheate şi cu număr redus de mişcări.1. pentru heliporturile în terase care au servicii de categoria 2 şi 3. 6. Agenţi de stingere 6. Notă.1.1.1.1.2 Se recoamndă ca agentul de stingere principal să fie spuma care să satisfacă minimum nivelul de performanţă B.5.6.1.

8 Se recomandă ca la un heliport de suprafaţă timpul de intervenţie pentru salvare şi stingerea incendiilor să nu depăşească 2 minute în condiţii optime de vizibilitate şi de stare a suprafeţei.Timpul de intervenţie 6.10 Se recomandă ca la un heliport în terase serviciul de salvare şi de stingere a incendiilor trebuie să imediat disponibil pe platforma de manevră sau în vecinătatea acesteia când manevrele sunt în curs.9 Timpul de intervenţie este timpul care se scurge între alerta iniţială pentru salvare şi stingerea incendiilor şi momentul din care primele vehicule de intervenţie sunt în măsură să aplice spuma cu un debit de cel puţin de 50% din cel specificat în tabelul 6 -2.1. 6.1. 6. Lungimea toata a elicopterului (a. Tabelul 6-1 Categorii de heliporturi pentru stingerea incendiilor Categoria H1 H2 H3 a.1.) Până la 15m exclusiv De la 15m la 24m (exclusiv) De la 24m la 35m (exclusiv) Lungimea totală a elicopterului include grinda de coadă şi rotoarele Tabelul 6-2 Cantităţile minime utilizabile de agenţi de stingere pentru heliporturi de suprafaţă Spuma la nivel de performanta B Apa Debit de (litri) aplicare a spumei (litri/minut) (2) (3) 500 250 1 500 000 1 800 600 Agenţi complementari Pulbere uscata (kg) sau (4) 23 45 90 (5) 23 45 90 Haloni sau CO2 Categoria (1) H1 H2 H3 (6) 45 90 180 70 .

Tabelul 6-3 Cantităţile minime utilizabile de agenţi de stingere pentru heliporturi în terase Spuma la nivel de performanta B Apa Debit de (litri) aplicare a spumei (litri/minut) (2) (3) 2 250 500 5 500 000 8 800 000 Agenţi complementari Pulbere uscata (kg) sau (4) 45 45 45 (5) 45 45 45 Haloni sau CO2 Categoria (1) H1 H2 H3 (6) 90 90 90 71 .

. . . . . . . . . . . .5 m măsurat 5m măsurat 1m măsurat 0. . . . . . . .5m măsurat 1m măsurat 1m măsurat 0. . . . . .APENDICE 1. . . . . . . . . . . . Intersecţia căilor de rulare . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Latitudine şi longitudine Latitudine şi longitudine Punctul de referinţă al heliportului . . Obstacole în Zona 2 (partea din interiorul limitelor heliportului) . Dirijare spre ieşire . . . . . . . . . . căilor de rulaj aerian şi ale traiectelor de tranzit …………………………………. . . . . . . Punctele axiale ale căilor de rulare.5m măsurat Clasificare Integritate obişnuită 1x10-3 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-8 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 obişnuită 1x10-3 obişnuită 1x10-3 obişnuită 1x10-3 72 . . . . . . . . . . . . . . . CERINŢE PRIVIND CALITATEA DATELOR AERONAUTICE Tabelul 1. . . . . Obstacole în Zona 3 . . . . . . . Platforma pentru degivrare / antigivrare (poligon) …. . . . . . . . Centrul geometric al TLOF sau al pragurilor FATO. . . . . .5m măsurat / calculat 0. . . . . . . . . . . . . Mijloace de navigaţie localizate pe heliport. . . . . . . . . . . . . . . . .5m măsurat 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punctele de staţionare elicoptere / verificare INS ……… Acurateţe Tipul datelor 30 m măsurat / calculat 3m măsurat 0. Limitele platformei (poligon) . . . .

. . . . . . . Ondulaţia geoidului faţă de elipsoidul WGS-84 la pragul FATO. . Ondulaţia geoidului faţă de elipsoidul WGS-84 la punctul de cotă al heliportului . . . . . . . . . .apropieri de neprecizie . . . . . . . .5 m măsurat 0. . . . . . . . .5m măsurat 3 m măsurat Clasificare Integritate esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 critică 1x10-8 critică 1x10-8 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 73 . . apropieri de precizie . .5 m măsurat 0. . . . . . . . . . . . . . centrul geometric al TLOF .5 m măsurat 0. centrul geometric al TLOF . Cotă / altitudine / înălţime Cotă / altitudine / înălţime Cota heliportului . . . Pragul FATO. căilor de rulaj aerian şi ale traiectelor de tranzit ………………………………………. . . . . . .25 m măsurat 0. . . Obstacole în Zona 3. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ondulaţia geoidului faţă de elipsoidul WGS-84 la pragul FATO. . . . . . . . . . Acurateţe Tipul datelor 0. . . . . . . . . Punctele axiale ale căilor de rulare. . . . . . . . . . . . .Tabelul 2. . .5 m măsurat 0. . . Pragul FATO. . . . . . .apropieri de precizie …. . . . . . . . . . . . . . . . . .25 m măsurat 1m măsurat 3m măsurat 0. . . . Echipament de măsurare a distanţei de precizie (DME/P) . . . . . . Obstacole în Zona 2 (partea din interiorul limitelor aerodromului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apropieri de neprecizie .

Declinaţia magnetică la antena ILS direcţie . . . . . . . . . . . . . Direcţia FATO (adevărată) . . . . . . . . .3 74 . . Declinaţia magnetică la antena MLS azimut . . . . . .. . . . . . . . . . . Declinaţia magnetică Declinaţia Declinaţia magnetică în zona de heliport . Acurateţe Tipul datelor 1/100 grad măsurat 1/100 grad măsurat 1/100 grad măsurat Clasificare Integritate esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 obişnuită 1x10 . . . . . . . . . . . .Tabelul 3. . . . . . .. . . . . . Acurateţe Tipul datelor 1 grad măsurat 1 grad măsurat 1 grad măsurat Clasificare Integritate esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 Tabelul 4. . . . . . . . . .. . . . . . Aliniere antenă MLS raportată la azimut zero . . . . .. . . . . . . . . . . Relevment Relevment Aliniere antenă ILS direcţie (LLZ) . . . . .

Acurateţe Tipul datelor 1 m măsurat 1 m măsurat 1 m măsurat 1 m măsurat 1 m măsurat 1 m măsurat 3m calculat 3m calculat 3m calculat 3m calculat 3m calculat 3m calculat 3m calculat Clasificare Integritate critică 1x10-8 esenţială 1x10-5 critică 1x10-8 critică 1x10-8 critică 1x10-8 esenţială 1x10-5 obişnuită 1x10-3 obişnuită 1x10-3 esenţială 1x10-5 esenţială 1x10-5 obişnuită 1x10-3 obişnuită 1x10-3 esenţială 1x10-5 75 . .... Distanţa antenă ILS pantă – prag.. . . . .. .. . .. Distanţa antenă ILS direcţie – extremitatea FATO. . în lungul axului ... ... ... Distanţa antenă MLS elevaţie – prag. . . . . . în lungul axului……… Distanţa antenă MLS DME/P – pragul.. . . . . Distanţa disponibilă pentru decolarea întrerupta (RTODAH) Lăţimea căii de rulare . .Tabel 5. .. . Distanţa antenă MLS azimut – extremitate FATO . . .. . . Distanţa disponibilă pentru decolare (TODAH) .. . . . . . Distanţa disponibilă pentru aterizare (LDAH) . . . . . . .... . . . dimensiunile TLOF.. . . Distanţa antenă ILS DME – prag. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . Lungimea şi lăţimea prelungirii degajate . . . . ... . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . în lungul axului. în lungul axului ……. .. Distanţa dintre markerele asociate ILS şi prag .. .. .. .. . . . . . . . . Lungime / distanţă / alte dimensiuni Lungime / distanţă / alte dimensiuni Lungimea FATO. . .. . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->