УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АРХИТЕКТУРА

П У С Ч П С Н
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАР 1 ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2010/2011. год.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Предмет

Наставник

ПРВА ГОДИНА
О АРХИТЕКТУРИ
проф. др Слободан Раичевић
АРХИТЕКТУРА ДАНАС
проф. др Слободан Раичевић
УМЕТНОСТ ДАНАС
проф. мр Звонко Павличић
ПРОСТОР И ОБЛИК
доц. др Бранко Глумац
ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
проф. мр Звонко Павличић
ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА
проф. мр Звонко Павличић
ГРАЂЕНА СРЕДИНА
проф. др Миодраг Ралевић
МАТЕРИЈАЛИ У АРХИТЕКТУРИ
проф. др Владимир Радојичић
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1А
проф. др Драган Гавриловић
МЕХАНИКА
проф. др Златибор Васић
ГЕОМЕТРИЈА ОБЛИКА 1
проф. др Златибор Лекић
ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ И
проф. мр Звонко Павличић
ДИЗАЈНА
ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХ. И УРБАНИЗМА
проф. др Слободан Раичевић
МАТЕМАТИКА У АРХИТЕКТУРИ 1
доц. др Гордана Јелић
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ И ЛИКОВНЕ
проф. мр Звонко Павличић
ФОРМЕ
3Д ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
проф. мр Звонко Павличић
ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА
проф. др Љубиша Фолић
ЛИКОВНЕ ФОРМЕ
проф. мр Звонко Павличић
АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА
проф. мр Звонко Павличић
ОБЛИКОВАЊЕ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА
проф. др Миодраг Ралевић
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1Б
проф. др Драган Гавриловић
ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА АРХ. ОБЈЕКТА
доц. др Мирсад Тарић
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
проф. др Златибор Васић
ПРИНЦИПИ CAAD
проф. др Драган Гавриловић
МАТЕМАТИКА У АРХИТЕКТУРИ 2
доц. др Гордана Јелић
ГЕОМЕТРИЈА ОБЛИКА 2
проф др Златибор Лекић
MAТЕМАТИКА 1
доц. др Гордана Јелић
MATEMATIKA 2
доц. др Гордана Јелић
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉАВАЊА 1 проф. др Слободан Раичевић
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 1
проф. др Слободан Раичевић
АРХ. КОНСТР. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 1
проф. др Драган Гавриловић
АРХ. КОНСТР. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 2
проф. др Драган Гавриловић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
пред. Јелена Вукићевић
РУСКИ ЈЕЗИК
пред. Евгенија Костић
ДРУГА ГОДИНА
ИСТОРИЈА АРХ. И НАСЕЉАВАЊА
проф. др Слободан Раичевић
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
проф. др Слободан Раичевић
СТУДИО ПРОЈЕКАТ 1 - АРХИТЕКТУРА
доц. др Бранко Глумац
ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 1
проф. др Љубиша Фолић
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2
проф. др Драган Гавриловић
УРБАНА СТРУКТУРА
доц. др Марија Брдаревска

Датум

Време

26.09.
27.09.
26.09.
22.09.
27.09.
27.09.
21.08.
01.10.
29.09.
28.09.
19.09.

900
900
1400
900
1400
1400
900
900
1400
900
900

26.09.

1400

27.09.
23.09.

900
900

27.09.

1400

27.09.
27.09.
27.09.
26.09.
21.09.
30.09.
28.09.
28.09.
29.09.
23.09.
19.09.
23.09.
23.09.
26.09.
27.09.
29.09.
30.09.
22.09.
22.09.

1400
900
1400
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

26.09.
27.09.
22.09.
27.09.
30.09.
24.09.

900
900
900
900
900
900

др Бранко Глумац проф.09. Јелена Вукићевић РУСКИ ЈЕЗИК 1 пред. 27.09.09.09.09. др Љубиша Фолић РАДИОНИЦА СТУДИО ПРОЈЕКАТ 4 – СИНТЕЗА (ЗАВРШНИ проф.09. др Бранко Глумац проф.09. др Слободан Раичевић ИСТ. У СРБИЈИ проф. 900 900 900 900 900 1400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 20.09. 900 900 28.08. 900 27.09. 23. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 3 проф. др Слободан Раичевић ИНТЕГРАТИВНА ЗАШТИТА ГРАД. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 4 проф.09. 20. 21. др Небојиша Арсић проф. 20.09. др Слободан Раичевић АРХ.09. др Слободан Раичевић УРБАНА ОБНОВА И ГРАДОВИ СРБИЈЕ доц. др Драган Гавриловић доц. др Слободан Раичевић РАЧУНАРСКА ГРАФИКА проф. др Слободан Раичевић АРХИТЕКТУРА ХРАМА проф.09.Анђелковић проф. СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ проф. др Бранко Глумац УВОД У УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ проф. 900 28. 30. 26. 22. др Драган Гавриловић СТРУЧНА ПРАКСА доц. 900 26.09. Евгенија Костић ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА доц. КОНСТР. И УРБАНИЗМА У СВЕТУ проф.09. 21.др Н.09. др Велимир Дутина МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА доц. 29. др Миодраг Ралевић.09. Љ.10. 1400 900 900 900 900 900 900 26. др Драган Гавриловић ТРЕЋА ГОДИНА ИСТОРИЈА АРХ. др Владимир Радојичић ДРВЕНЕ И МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ доц.09.41 42 43 44 45 46 47 48 КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ЛИКОВНО ПРИКАЗИВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ САДЕЈСТВО АРХ. др Драган Гавриловић БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ проф. ГРАДИТЕЉ.09.09. ЕКСКУРЗИЈА ИЛИ ЛЕТЊА проф. др Драган Гавриловић проф. 30.09. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ проф. 21. мр Звонко Павличић проф. 900 27.09. 01. др Шефик Бајмак ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КОНСТР. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 3 – УРБАНИЗАМ проф. др Бранко Глумац АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ проф. 21.09.09. КОНСТР.09. И НАСЕЉАВАЊА У СРБИЈИ проф. 20.09.09.09. 23.09.09. 26. 900 1400 900 1400 900 900 900 900 22. др Миодраг Ралевић проф. др Миодраг Ралевић АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 3 проф. 29. 26. др Мирсад Тарић АРХ.09.09. 23.09.09. 900 26. 21. др Гордана Јелић 28. 22. МОДЕРНЕ АРХ. 27. МОДЕРНЕ АРХ.09. И ДРУГИХ УМЕТНОСТИ УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА СТУДИО ПРОЈЕКАТ 2 – АРХ.09.09.09.09.09. др Драган Гавриловић МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТА доц.09. 26.09. 22. 24. др Слободан Раичевић ЗАШТИТА И РЕВИТАЛ.09. др Слободан Раичевић проф. мр Звонко Павличић проф. др Љубиша Фолић РАД) ИСТ. НАСЛЕЂА проф. 23. И УРБАНИЗ. 28. др Драган Гавриловић ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА доц. др Миодраг Ралевић УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ проф. НАСЛЕЂА проф. 30. др Марија Брдаревска ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА И ОСНОВЕ проф др Велимир Дутина МЕНАЏМЕНТА СТРУЧНА ПРАКСА. 29. др Бранко Глумац ЕКОНОМИКА ПРОЈЕКТВАЊА И ГРАЂЕЊА проф др Велимир Дутина РЕГУЛАТИВА проф др Велимир Дутина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 пред. 27. КОНСТРУКЦИЈЕ ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 2 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 доц. 29. 23. 27. БОЈА И ЛИКОВНИ КОНЦЕПТ проф.Арсић. 900 900 900 900 900 . др Мирсад Тарић МАТЕР. др Мирсад Тарић проф. мр Звонко Павличић ИСТОРИЈА АРХ. др Љубиша Фолић ПРОЦЕДУРЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА проф. 27.

др Љубиша Фолић СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА проф. др Слободан Раичевић ПРОЈЕКАТ 1 – Усмерење 1А – СТУДИО доц. Јелена Вукићевић РУСКИ ЈЕЗИК 2 пред. 900 900 20. Евгенија Костић ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ проф. др Мирсад Тарић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ЗГРАДА 1 доц.2011. др Мирсад Тарић САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА проф. др Слободан Раичевић ПЕТА ГОДИНА САВР.09. 23.09. 24.И ЛИКОВНЕ ФОРМЕ проф. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 2 – УСМЕРЕЊЕ 2А СЕМИНАР 2 доц. 22. мр Звонко Павличић ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 2 проф.09. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКТАНТСКА РАДИОНИЦА (Радионица 1) проф. др Небојиша Арсић АРХИТЕКТУРА ХРАМА проф. др Љубиша Фолић МУЛТИДИСЦИПЛИНАРН.09.09. др Драган Гавриловић ЕКОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДУХОВНИХ ОБЈЕКАТА проф. др Владимир Радојичић УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И доц. 900 28. 27.09.09.09. 26. др Бранко Глумац ПРОЈЕКТАНТСКА РАДИОНИЦА 3 проф.09.09. 23. др Љубиша Фолић МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ доц. 28.09.09.09. 28. 22. др Марија Брдаревска ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ЗГРАДА 2 проф.09.09.09. др Марија Брдаревска ЧЕТВРТА ГОДИНА ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА УРБАНИЗМА доц. 27. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ЗГРАДА 2 доц. 26. др Недељко Џелетовић Косовска Митровица 09. др Ђорђе Вуксановић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ЗГРАДА 1 проф. 27. др Марија Брдаревска РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ доц.09. 22. др Бранко Глумац БИОКЛИМАТСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И проф.09.09.09. 27.09. др Љубиша Фолић ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ проф.09.09.09. 27. 29.10. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКАТ 1 – СЕМИНАР 3 проф. 27.09. др Велимир Дутина ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 1 проф. др Марија Брдаревска ПРОЈЕКАТ 1 – СТУДИО проф.09. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 1 – Усмерење 1А – СЕМИНАР 1 доц.09. 22. 22. др Бранко Глумац ИЗВОЂЕЊЕ И ОБРАЧУН РАДОВА проф. 27.09. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА доц. др Љубиша Фолић ФУНДИРАЊЕ проф. 27. 900 27.09.09. 27. 22. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 1 – Усмерење 1А – СЕМИНАР 2 доц.09.09. 27.09. 06. И ГРАЂЕЊУ проф. др Љубиша Фолић УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ доц. ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРОЈЕКТ.09. године 20. 01. др Бранко Глумац УРБАНА ИСТРАЖИВАЊА доц.09.09. 24. 20. 27. мр Звонко Павличић ____________________ . 900 900 900 900 900 900 900 900 900 30. 22. др Бранко Глумац ПРОЈЕКТАНТСКА РАДИОНИЦА 2 проф. 27. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 2 – УСМЕРЕЊЕ 2А СЕМИНАР 1 доц.09.09. др Љубиша Фолић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 пред. 900 900 Продекан за наставу: проф. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКАТ 1 – СЕМИНАР 1 проф. 26. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКАТ 1 – СЕМИНАР 2 проф.85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 РЕГУЛАТИВА 1 проф др Велимир Дутина ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА доц. 27. др Велимир Дутина ПРОЈЕКАТ 2 – УСМЕРЕЊЕ 2А СТУДИО доц.09.09. 23. др Бранко Глумац БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ проф.09. 900 900 900 900 900 900 900 24. 22. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1400 900 900 900 900 24.09.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful