TỔNG KẾT NĂM HỌC 2006-2007 – Lớp 6D

- Kiểm diện. - Phân công ghi biên bản cuộc họp. I. Báo cáo tình hình chung của nhà trường: (Thành tích chung của nhà trường) 1. 2. 3. 4. 5. Giải thi thành phố của học sinh: Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi Quận: Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ lao động giỏi: Kết quả học tập và đạo đức cả năm học của học sinh toàn trường: Khối K6. Hạnh kiểm: Học Lực: K7. Hạnh kiểm: Học Lực: K8. Hạnh kiểm: Học Lực: K9. Hạnh kiểm: Học Lực: Tốt Khá Trung bình 2 - 0.5% 41 - 14% 0 50 - 19% 14 - 5% 40 - 21% 0 37 - 18% Yếu 7 - 2% 0 8 - 3% 0 32 -11.2% 0 7 - 1.6% Kém

251 - 88% 33 - 11.5% 113 - 40% 125 - 44% 216 - 81% 50 - 19% 112 - 42% 96 - 36% 224 - 78% 48 - 17% 87 - 30% 106 - 37% 183 - 73% 75 - 17% 82 - 41% 82 - 41%

0 1 - 0.8% 0 1-1/1000

- 1 h/s đúp lớp và 47 h/s thi lại (môn thi lại phải đạt từ điểm 5 trở lên mới được lên lớp) Lớp đạt danh hiệu tiên tiến: II. Báo cáo kết quả học tập và đạo đức cuối năm của lớp 6D: Lớp 6D HK I - Hạnh kiểm: Học Lực: HK II - Hạnhkiểm: Học Lực: Cả năm - Hạnh kiểm: Học Lực: Tốt 39 8 38 9 38 8 Khá 9 24 10 23 10 27 Trung bình 0 14 0 14 11 Yếu 2 1 2 1 Kém

Qua bảng này các bác cũng thấy là Học kì II các cháu học sút hơn HKI. HK II có 1 h/s có học lực Kém. Do HK I điểm cao hơn nên kết quả học tập của cả năm cao hơn HK II. Cụ thể là: h/s khá nhiều hơn 4, h/s T.Bình ít hơn 4, không có h/s Kém. 2 h/s có

học lực Yếu mặc dù học lực đạt T.Bình cả năm trên 5.0 nhưng vì môn Toán và văn đều dưới 5.0. Như vậy 2 h/s này sẽ phải thi lại môn Toán hoặc môn Văn. Trong quá trình ôn thi tôi có đến kiểm tra việc tự học của các học sinh ở nhà, tôi có nhận xét thế này: các cháu chưa tự giác tự học, 1 số phụ huynh cũng không nắm được lịch thi của con mặc dù tôi đã cho h/s ghi trong sổ tu dưỡng trước thi khoảng 2 tuần. Tôi rất mất nhiều thời gian để tìm nhà các bác vì các cháu ghi chưa đủ thông tin do vậy đầu năm học sau gia đình nào chuyển chỗ ở mới nên ghi đầy đủ cả số nhà, ngõ, ngách, phố để tôi đỡ mất thời gian tìm nhà. Năm sau tôi sẽ không làm sổ tu dưỡng mà thay bằng phiếu Nhận xét tuần do cán bộ tổ sẽ đưa tới các phụ huynh (Rất nhiều em không đưa sổ cho cha mẹ kí sổ vì nhiều li do khác nhau). Nếu nhà cháu nào ở xa quá thì cán bộ tổ có nhiệm vụ thông báo cho phụ huynh của em đó biết ngày trả phiếu Nhận xét. Phụ huynh cũng nên liên lạc với các cán bộ tổ, lớp để thêm thông tin về con mình. Không giống như Tiểu học, GVCN ở THCS không có đủ 5 tiết dạy/ 1 ngày của lớp nên cán bộ tổ, lớp và GVBM sẽ phối hợp cùng GVCN quản lí lớp.
1. Học tập: 1 số h/s có nhiều tiến bộ: Gia Duy, Tiến Đạt, Thanh Hằng (TB că

năm: 7.8), Trọng Hòa,Tiến Hưng, Trần Minh, Quốc Phong, Quỳnh Phương, Anh Tú. Tuy nhiên cũng còn có 1 số học sinh lười làm bài, học bài, ghi bài. Tôi cũng đã mời phụ huynh những em này tới trường trao đổi. Cuối năm học tôi đã xin các thầy cô bộ môn cho h/s trong lớp được làm bài kiểm tra để gỡ điểm nhưng có em giáo viên mời mấy lần nhưng không làm bài. Năm học sau tôi chỉ cho những em nào thực sự có cố gắng về học tập và đạo đức gỡ điểm.
2. Đạo đức: lớp vẫn có hiện tượng chửi bậy, chưa đoàn kết, trốn xếp hàng.

8 h/s hạnh kiểm Trung bình vì tham gia đánh nhau với lớp khác, hoặc trao đổi thư từ trong giờ học, không trung thực khi làm bài kiểm tra (trong học bạ những cháu này tôi để hạnh kiểm Khá. Nhưng nếu năm học sau vẫn không chuyển biến tôi sẽ để hạnh kiểm Trung Bình trong học bạ), 2 h/s có học lực Yếu tôi cũng để hạnh kiểm Khá. Còn lại 38 h/s khác đạt hạnh kiểm Tốt.
III.

Phát phiếu điểm cuối năm cho phụ huynh và mời phụ huynh phát biểu ý kiến Qua phiếu điểm của lớp tôi thống kê những em đạt điểm TB cao của từng 4 môn

chính: 1. Toán: Không có em nào đạt qua 9.0 Đạt 8.7: có Quốc Duy Đạt 8.6: có Thục Anh, Trà My, Lan Phương. Đạt 8.5: có Hoàng Nam, Hồng Dương. 2. Văn: Không có em nào đạt qua 9.0 Đạt 8.0: có Quốc Duy Đạt 7.9: có Hồng Dương

Đạt 7.8: có Lan Phương 3. Lí: Không có em nào đạt qua 9.0 Đạt 8.9: có Hồng Dương Đạt 8.6: có Thục Anh Đạt 8.5: có Quốc Duy 4. Anh: Đạt 9.7: có Thục Anh Đạt 9.1: có Thu Hà Đạt 9.0: có Hồng Dương, Hoàng Nam, Lan Phương. 5. TB cả năm: Xếp thứ 1: em Hồng Dương đạt 8.7 Xếp thứ 2: em Quốc Duy, Thục Anh Xếp thứ 3: em Hoàng Nam IV. V. Tài chính: (Ban phụ huynh) Bế mạc cuộc họp: - 20/7/07 h/s tập trung tại trường để học hè. - Phát ảnh cho phụ huynh.
-

“Tôi xin phép các bác được bế mạc cuộc họp ở đây. Rất cảm ơn các bác đã tới dự họp đông đủ.”