You are on page 1of 10

SULIT

1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011

1223/1 (PP)

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN ================================== PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta MPSM Cawangan NS. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 10 halaman bercetak

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

MPSM Caw. N S

SULIT

SULIT

2 PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN A TINGKATAN. 5: C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D


Soalan 1

1223/1 (PP)

NAMA / A/G: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Sahih Al Bukhari Uthman bin Affan Umaiyah Abu Hamad Muhammad bin Muhammad Pemintal Bulu Kambing Khurafat Kufur Nikmat Murtad al-Salaf al-Soleh Haji Muhammad bin Shafie Mina 28 biji wali Saksi Anak angkat Kemudahan awam Syarikat Hutang Mauizatun Hasanah Berhikmah
soalan 4

SOALAN MARKAH

BAHAGIAN A

BAHAGIAN B Soalan 2 Soalan 3

100
MPSM Caw. N S

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

SULIT

SULIT

3 PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN B

1223/1 (PP)

No.Soalan 1 (a) (i) Hukum bertaubat: (a) (ii) wajib

Jawapan

Markah [1 isi x 2m =2m]

Dua sebab manusia perlu bertaubat : Supaya mendapat keampunan dari Allah atas kesilapan yang dilakukan Supaya mendapat ketenangan jiwa kepada muslim yang bertaubat Memberi peluang orang yang berdosa kembali ke jalan Allah. Sebagai satu cara mendekatkan diri kepada Allah Dapat balasan syurga/dikasihi Allah di akhirat kelak. Mengembalikan silaturrahim sesama manusia [2 isi x 2m =4m] Meningkatkan keimanan kerana menyedari dirinya tidak sempurna, Mendapaat keberkatan hidup di muka bumi

Catatan : Mana-mana jawapan munasabah diterima

(a)

(iii)

Dua usaha yang perlu rakan anda lakukan selain daripada bertaubat: Mendampingi para ulama /berbincang / dialog Menghadiri majlis ilmu / ceramah Memperbanyakkan membaca Al-Quran / zikir Memperbanyakkan membaca buku-buku ilmiah.

[2 isi x 2m =4m]

Catatan : Mana-mana jawapan munasabah diterima (b) (i) Maksud Halawatul Iman : - Berasa gembira dalam melakukan ibadat (1m) /, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah (1m)/ dan RasulNya serta mengutamakan Allah dan RasulNya lebih daripada harta benda dunia. (1m) Catatan : Isi yang pertama adalah wajib. Manakala isi yang kedua dan ketiga adalah pilihan 1223/1(PP) 2011 Hak cipta
MPSM Caw. N S

[1 isi x 2m =2m]

SULIT

SULIT No.Soalan (b) (ii)

4 Jawapan Seseorang itu tidak dapat mencapai tahap Halawatul Iman kerana: -

1223/1 (PP) Markah

suka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Kecintaan kepada dunia melebihi kecintaan terhadap Allah tidak bersungguh-sungguh melakukan ibadah / sambil lewa Jahil dalam menghayati ajaran Islam Tidak suka mendampingi ulama [1 isi x2m = 2m]

Catatan : Mana-mana jawapan munasabah diterima

(c)

(i)

Dua bahagian kumpulan Syiah selain dari Syiah Zaidiyyah : [2 isi x 1m =2m] Syiah Imamiyyah Syiah Batiniyyah

(c)

(ii)

Perbezaan pandangan Syiah Zaidiyyah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar: Syiah Zaidiyyah Beriktikad bahawa pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran Ahli Sunnah wal Jamaah Menganggap pelaku dosa besar sebagai mukmin tetapi di kira fasiq kerana telah melakukan dosa besar.

[2 isi x 2m =4m]

(a)

(i)

Namakan urat yang bertanda: A : Urat Mere/ Merih B : Urat Halkum [2 isi x 1m =2m]

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

MPSM Caw. N S

SULIT

SULIT No.Soalan (a) (ii)

5 Jawapan Dua syarat sah sembelihan selain menggunakan pisau yang tajam : Putus urat halkum dan urat mere Mati dengan sekali sembelihan Penyembelih mesti beragama Islam Penyembelih tidak berada dalam ihram haji atau umrah Binatang yang disembelih mesti halal dimakan

1223/1 (PP) Markah

[2 isi x 1m =2m]

(b)

(i)

Sebab yang mengharuskan isteri menuntut fasakh : Suami melakukan kezaliman terhadap isteri Suami tidak memberi nafkah zahir atau batin Suami berpenyakit yang sukar diubati Suami hilang dalam tempoh tertentu Suami murtad

[2 isi x 1m =2m]

(b)

(ii)

Implikasi fasakh terhadap sesebuah perkahwinan : Suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh idah Jika ingin rujuk perlu kepada akad nikah dan mahar yang baru. Menghindarkan pihak isteri dari mengalami tekanan perasaan/ jiwa Menunjukkan isteri boleh melepaskan diri dari belenggu kezaliman suami / membuat tuntutan pembatalan perkahwinan Mengelakkan isteri dari melakukan perbuatan nusyuz Dapat memutuskan ikatan perkahwinan itu menurut cara yang dibenarkan syarak.

[1 isi x 2m =2m]

(c)

(i)

Namakan ibadat tersebut : [1 isi x 2m =2m] Saie

(c)

(ii) Bilakah ibadat di atas dilakukan : [1 isi x 2m =2m] Selepas melakukan ibadat tawaf
MPSM Caw. N S

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

SULIT

SULIT No.Soalan (c) (i)

6 Jawapan Dua hikmah melakukan ibadah tersebut kepada individu : - Mengingati pengorbanan Siti Hajar terhadap anaknya Nabi Ismail / Mengambil iktibar dari peristiwa tersebut - Mendidik diri supaya tabah dan cekal dalam melakukan sesuatu pekerjaan - Meningkatkan keimanan dan ketakwaan - Supaya manusia memikirkan keagungan dan kekuasaan Allah kepada hambaNya.

1223/1 (PP) Markah

[2 isi x 2m =4m]

(d)

(i)

Hukum dan alasan : Hukum Alasan : Sah : Membaca selawat adalah sunat

Hukum Alasan

: (1m) : (1m)

[2 isi x 1m =2m]

(d)

(ii)

Hukum dan alasan : Hukum Alasan : Sah / Makruh : Kerana dilakukan pada waktu malam / aqiqah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Hukum Alasan : (1m) : (1m)

[2 isi x 1m =2m]

(a)

(i)

Dua dasar pentadbiran Khulafa al-Rasyidin : Undang-undang dan perlembagaan negara berdasarkan al-Quran dan al-Hadis Khalifah mempunyai kuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan ahli majlis Syura dan Ijtihad Pemimpin bertanggungjawab menegakkan kebenaran dan memerintah dengan adil Khalifah merupakan ketua negara Khalifah tidak mendapat hak istimewa mengatasi undang-undang Gabenor dan pegawai di lantik berdasarkan kecekapan dan kewibawaan Pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab membangun dan memajukan negara Rakyat wajib mentaati pemerintah yang taat kepada syariat Allah dan RasulNya Rakyat boleh memberi pandangan dan teguran kepada pemimpin mengikut saluran-saluran yang tertentu.
MPSM Caw. N S

[2 isi x 2m =4m] SULIT

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

SULIT No.Soalan (a) (ii)

7 Jawapan Dua polisi pentadbiran Saiyidina Uthman semasa beliau menjadi khalifah : -

1223/1 (PP) Markah

Saidina Uthman memberi peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin berjihad demi penyebaran agama dan memperluaskan pengaruh Islam Para sahabat tidak lagi dilarang meninggalkan Kota Madinah Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal Menetapkan bahawa Al-Quran dibaca hanya menggunakan lahjah Quraisy [2 isi x 1m =2m] Ramai Gabenor yang di lantik terdiri daripada kalangan Bani Umaiyah tetapi masih mengambil kira kepada kelayakan dan kepimpinan mereka.

(b)

(i)

Sejarah pendidikan rendah beliau : Mula mempelajari al-Quran dan asas-asas agama dari bapanya. Mendapat pendidikan rendah di sekolah desa di Padang Panjang Melanjutkan pelajran di sekolah agama yang di dirikan oleh bapanya. Sering mengikuti pengajian di masjid dan surau

[2 isi x 1m =2m]

(b)

(ii)

Dua cara beliau mengembangkan dakwah : Semasa berumur 17 tahun, beliau menerbitkan majalah Khatib al-Ummah. Ketika di Mekah, HAMKA mengasaskan Persatuan Hindia Timur memberi pelajaran agama kepada jemaah haji di Malaysia. Melibatkan diri dengan pertubuhan Muhammadiah Mengasaskan Kolej Al-Mubalighin Menerbitkan beberapa majalah yang berunsurkan dakwah seperti Menara, Merdeka, Pemandangan, Panji Masyarakat dan Gema Islam

[2 isi x 2m =4m]

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

MPSM Caw. N S

SULIT

SULIT No.Soalan (c)

8 Jawapan Sheikh Tahir Jalaluddin dikenali sebagai Al-Falaqi kerana usaha beliau mengembangkan ilmu Falaq di Malaysia

1223/1 (PP) Markah

[1 isi x 2m =2m]

(d)

(i)

Dua contoh amalan berhias diri yang lain selain bersugi: Memakai bau-bauan Mandi membersihkan diri Membersih dan menyikat rambut dengan kemas. Memotong kuku Mencabut bulu ketiak dan bulu ari-ari Menghias muka seperti menggunakan celak Memakai pakaian yang kemas dan menutup aurat. [2 isi x 1m =2m] Catatan : Mana-mana jawapan munasabah diterima

(d)

(ii)

Dua faedah mengamalkan adab berhias diri : Disukai Allah kerana berhias mengikut ciri-ciri Islam Diberi ganjaran pahala kerana menzahirkan nikmat Allah Menjaga maruah diri daripada tercemar Menjauhkan diri daripada kehinaan manusia/ disukai manusia Menjadi role model kepada masyarakat kerana berhias mengikut syarak [2 isi x 2m =4m]

(a)

(i)

Dua tugas angkatan tentera pada zaman Abbasiah selain menentang musuh negara : Mempertahankan sempadan negara daripada pencerobohan luar Menghadapi sebarang keadaan darurat Membantu polis dan pihak berkuasa dalam memelihara ketenteraman awam. Menjalankan operasi anti keganasan Memberi bantuan malapetaka dan pembangunan [2 isi x 2m =4m] negara

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

MPSM Caw. N S

SULIT

SULIT No.Soalan (a) (ii)

9 Jawapan Dua dua tindakan yang dilakukan oleh pemimpin yang mendorong kejayaan tentera Abbasiah : -

1223/1 (PP) Markah

Mengambil perhatian soal kebajikan tentera seperti memberi gaji dan imbuhan. Melantik pemimpin tentera yang berkaliber tanpa [2 isi x 2m =4m] mengira masa

(b)

(i)

Dua daripada negara tersebut ialah : Maghribi Andalus (Sepanyol) Algeria Tunisia Libya Sudan Bahrain Kuwait Mesir

[2 isi x 1m =2m]

(b)

(ii)

Dua bukti yang menunjukkan Imam Malik seorang yang tegas dan teguh dalam mempertahankan prinsipnya : Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam Menentang pendapat gabenor Madinah yang bertentangan dengan fatwanya. Berpegang dengan prinsip murid mencari guru tanpa mengira kedudukan. Tidak bersetuju al-Muwatta dijadikan sumber rasmi perundangan negara. [2 isi x 2m =4m] Berani menegur Khalifah al Jaafar yang meninggikan suara ketika bermuzakarah dalam majlis ilmu.

(c)

(i)

Maksud musafir: Orang yang melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat [1 isi x 2m =2m] lebih dari dua marhalah dengan tujuan baik.

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

MPSM Caw. N S

SULIT

SULIT No.Soalan (c) (ii)

10 Jawapan Dua adab sebelum bermusafir : -

1223/1 (PP) Markah

Sebelum memulakan perjalanan hendaklah memohon petunjuk daripada Allah SWT. Menunaikan solat sunat musafir. Meminta nasihat atau pandangan daripada orangorang yang berpengalaman. Hendaklah menyediakan bekalan yang secukupnya seperti wang, pakaian, makanan dan sebagainya. Melantik seorang ketua dalam kumpulan yang terdiri daripada tiga orang. [2 isi x 2m =4m] Mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ditinggalkan

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1223/1(PP) 2011 Hak cipta

MPSM Caw. N S

SULIT