FOLKLORNA SKUPINA ROZMARIN

NOVA POT 5,1351 BREZOVICA

PONUDBA

SpoStovani,morda ste v dilemi kaj pokloniti svojim partnerjem,znancem ali zgotj prijateljem. Folklorna skupina Roimarin je ob letoSnjem jubilejnem 30. letnem

delovanju pripravila koledar za leto 2Ot2 s predstavitvijo kostumske podobe naie skupine v katerem so predstavljeni kostumi Gorenjske,Dolenjske,Bele kraiine,Prekmurja,Stajerske,Primorske in obmodja Krakovega v Ljubljani. Motivi so posneti v vetini primerov v naravnem okolju,nekaj posnetkov pa je akceptiranih na todno dolodeno podrodje oz. popolnoma avtentiden objekt,ki ga predstavljajo kostumi. Koledar je visoke umetniSke in vsebinske vrednosti saj je ves opisni del preveden tudi v angleSdino. Pod konlno podobo pa se
podpisujejo fotograf Ubald Trnkoczy,oblikovalka Andreja Aljandid Povirk in seveda vsi 6lani folklorne skupine Roimarin. Koledar se prodaja v prosti prodaji po ceni 12 EuR/kos,pri kolidinah nad 50 koledarjev je cena 11 EuR/kos,pri
koliEinah nad 1.00 koledarjev pa je cena 10 EUR/kos. Za podjetja bomo pri nakupu nad 50 koledariev ob predloiiwi logotipa podjetja uredili dotisk le tega.

Vnanje Gorice, 19.9.2011

predsednik druitva

s*ffry

Andrej Kunej

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful