:\ll'dl\'iIlC

1~

0800·dOOOIl

Nlllll\':

~rcll!tljn:1lJ L.1:anin...l:j
Wrd~csdny,

"
,
• , \. "
-.------~-i,;;si··"j;i~;~,--··-"-·-------first

l

;\JlII.TIPLl~ ellorCE

4 August

.200

Sflll'l!: _

S('cfion:

W,

Nalllt:-' -,--

Choo:\l' lhe lH'st nnswer.

I

I, A

pi\li~111

\\illl n pills\: pll'S:;IIf'(~ oftJo-llllllllg has a clirolid ancrinl plilsc tllat is _

A. AItCl'Ilillillg

C, l'{vrmal

U. BO,ll,ncillg

P.

_.~._., 1, ..\ precordiulll

with 2 visible

is described

impulses

r\. Adynamic

....Ji,_.

i\,Cllchl'i:tk
B

built

t

,
an illdividulll

\'vho has

!
h

••

f

';"

, C. Ni\rrow' AP chesl diarJle't~r
. , , D.Pectus
cxcuvalum:;',;;<l;
I :. t
I,' . !

•.

MlIscllLtrdll~sl

I

,

••

"

t"

".

. D, Hypodynamic

J, The "lIic;!1 jlll·J.l~J1s~:
i~ lIot sl'cnill

". "

ns,

C. Hyperdynamic

Dyn'lIl1ic

B

Thready

".

••

' •.

;•. ' •

..

l' .•

r

,;

:

i

,

I

t. ~~,

.:,

~
~

,

P-

-'.. ~

!:plilling ufthc second hcnn smind may.be hcu.rd.ut illc::
intl.~rC{lSI:J1 space.,lell pnrasteril~llinc;
,.,
.. :,

.1. Physiolqgiral
A,

21\J

B,

yd inlt'I'(".ostal

(','

-'lilt

right pa~a~tcmalli/1c
illl(;n.:ost;d space, Id\ purllsterm,lIine

I)

,'i'"

illkrro:;till

space,

:A .",

·S.

(]9~UI'(, orlhc

ntri(WCiltricula(v&lvcs
,

.•

(' ,. 53

.

IJ, S2

_.l~_..6,
,

,',

i,'J
'

!

"I ' : :~ ,I :··',;i';
It'· I

D.·S4

""',

i

j",

I,

":"',

i

,The poslerior

libinlplilsc
isexamined,b}iusing
this landi-nark
foot
C, Knee cap.;
,::<
B, EXICfl'lullcndoll of the bigloe .
D; Medfal.mallb~lu;s·;'L;:':;·'

A. DOrSllll1ofthe

r<;:maills rOlighly' Ilowmany

7, The stcI'nal angle
at 60(J'l,

.

,

"

_il._:

• ',_'

produces ,his heart S~)l!I'9 ,.'

..

cenlim~lcf':ulb:ovethe

..

'

.'

,

".'1;

right atritim

.. :,:,

'

.'

,/

1\,5.
,.'
B. 10·

~

I,'

I'

C.

.t!};~?<
':';J.lJi\i".,~.,

I..

venous
I no'

...
.

.is'~ol1tracting

when

,.e~')~'lmll.ll~
'

"

0. t",n VCI'lll'lck.

,

I"" I

,: ,':

'

:'.'; '

I

':

.

the u wn,ve',. is'l'enC~led,
in~J.Hd\l~lIILlr
I "
, '.' 1~• i, (..i'l ".' .•
".
>~:" i ; 'i:;::::';:;:": !:, .'
r"

R'

I'

"I

> '.

l'I"j""'"

'>,''''

I'

\ ..' ~!PlalnU~l,::i>V~i,')i:i"::'
D. RighI ~enl.ncle'fi; i' ':;:i:!:l::

.'

9.'Which physical feature' distinguish~s.jtlgul~
fronlc~'ro'tid' piti~la~i~~~?
:,:'
'A. Illspil'ill~)r)' "'>1'(;111 '
", C. Pulsnlion c/iminatedby
pn:li:all't~

[,

/'.. Ill. Tu'id~lIti("
rr' t\.

..
,_.r~..."

B

')

.

.

fl':Idil}/lhe,apicul

Do vlll:iillvll'll1illl~UV~r '.
Exhale

II. Which
i\.

'

impulse:

'.

41h,

and 5u, illlcrspilccs?

VI.'lllridl· ' '

,

.

iu;k the patient
"I-..D.

hei1l1 is be,ing cvalulllcdby

pnrtoflhe

..•..

D. Vig~ro.us theus,': ' ;',
to

. ,':

I,.

i.:

~ C, Lean forward by9()"

1I,lIly :uHI Sl'Op brc'athing;

at the yd,
L.en nlriulll

n I.l'l\

.~.,~

•....
, D',25

..

p,LtJsut:ion'?
'

.U. PlllPllbilily

II

,C."15

'''';~I{'.J· •..•

N, W.hich heart
chnm\ler
' •.••
"

c

"

~",,'

Roll pnnly on·the
palpalin'g

...

n

right

side,

the left sIC~nan)()rJt~r

'
C. Right

~
~
~
.. ~
~
~
~
"(

, ' ?

I.

...

'

1\ SI
••••

IIl

.

lilll~".;

I~

.

f,

h:llmhh1111vi'CltllIJ'

~PI\C{ll

~

atriu"ll

I.~ighlvllillricic'

.' .. ';' ..
'

~

i ....P_ 12
A

IJ

~ ...

stt'(Lll~-

nj~'ctiOlll;UulHl

B Fourth
11

IS

The l;Clll~hl'

~;\lllllli /

hear!

Ill' tilt' 1~\II\l\\'llIg

Which

rdativt~

best dc:;crik~

inll'lIsity

illlh"

lhe heilrt soullds

base?

,

1\. S I :-.:S2
n. SI<S2

'

_~_."1.1.

apical
~r/\. The
0.5

.._L 15.'
~.

S I>S~

D.

SI

S2

Illcasuj'c:lless thUIl .

ill\p,tls~lIslially

C.2.5

CIIl

U;

C.

1.5 em
Normutly

the lIpicnl

impulse

lasts .through

L1. 2/3 (lfdiastole

Cl~ll\P\-)I\~I\IS

or th~ sc(xmd hean

I\~=: P'l

.

sOlilltL

C.

(>2

''1''2 :;

A1

D., Pl:> /\2

.

..-11.. 17. Stt~ps fi>r USSCSt;illg lhe juglliar venous

pressur~

Idl'lItiryillg'lh\'

plll:talinn

USlllg

to cX.llIllinc

the hall 'Ur~)Il~'S

h~nd firmly

Pressing
A. J)mit
.

B.

I, _l~1t.)9.

I I..1I1l\

.'

S,)litting
r

orth~:

.'"

'.

'.

',j

'.j,

'.
,'"

on the chest is

second henrt sound is physiological
.'
.

dOIle.:

[).

.

.

.,', " I,·
t

'.
when

;'

to chc~{fol'.::,;:,:.1.';'
','
:.;':
.:':,'':, ,":
" -; .;,
Is I '\II ,

:.,

/'

I, :'.
.,
: ;.j•.i~,

t

I "",'"

I
:I
II
,
' • "",
··l,·!\ljlll,'Pj.fwf"!iji,j.:.i\fI\:
t;I~'~1:~!:I'''t.Ji~··';1. .~':I~:~~}II~I::"

;:

(t'~

ids .:~I:'jl"" ~.1\<1:
I~... ::' r:
I l" : I:'
,

C.·NaITowandfi~ed

dmingexhalatioll

.

'1·

ned~ ..
C' I . L.,1'fl
' ' .•~ I) 'J'I'
...In''II

A. Hcardlnlc'ininspiratioll

B.Loud

A· .

\allg~lIliilllitjhdllg

18.

vdn

ill

I

I).

. Q~t<Ctpt

include

the right cxtcl'IlllljU!\lIlur
l.o11xing 1()1' :i\lprll:ill.:l'llul I'ulNulinl\
'.
;
II
C. H.ai.sing IIH~ eXillIlilling uiblc to 30°

,\.

.

i

the nrs~,

c: '1iofdiaslolc

H. A2>

-12._

I

B. 2/3 of systole

·e ~16. Of th~ twq

..

!

D", 3.5 em

A. ~. of S)'st()lc' ..

.' .-.---:\.

(l

i

CIll

r.

iil

:;.'

''.:jl(!:'':·.: i..: I',':

," >

Varying in ~itl\illg ,a:1\l(ii\I~\f:ilYI"';;

. '

: .'i

;;~; .;

t

,,'~ J),(,
co

I::
'

11.

EpigastriullI amI

C.

Flanks are taut and :not. bulging
.
Umbilicus
is midline l\nd iri'J,crtecf': .

,

hYPogl\~i1ri~i~\.l:

"1

nreol~the siunc plane'

r ....

",!

21'l'I;e
is ""'1110\ W
hen,{~~erclIssl
A. Dull spleen
aL the lefllowcr
l1~en~f~hc~1
wall on not
. ds
x.'

..

.

'i'·

Iii

'.

:

;~

1). Tympupilic

.!

I

all>n~

the 11;1\midnxlUary

tI

\

,

fl
l,$)

:1
!i

II

'.:

.

'iT
/ I

' .•'t!

.

•.

~i.

;~.

:'~.'

••.•

ij

).!::,',

t ~,t}X(;,:jr:·;,··... ':.!
~'~J):::l
,!:" ',: :~-:":",;: ,

::.:.

line

91h

..

'. f:

.'~,!

. ' .~ i

' :.

~

to 111h rib

J'
r,

.'

: 1·
..

c.;i.
---rr A.

spbish over the epigastrium

The r'ongc of l\ CllHmallivcr'span
2-6 em mids\crnlliline
f..
B. 4-6 em midstcrmd line ~

is
'

1

ti

.....

;: .

'11

~.
·1l:·
.~
if

i~

;' ;', '"
. '.':,"

.~
.•
;··f

' ..
L

":'1'

. ,.

.;.: .

,"
: ..
C; 8-10 em midclBvicular iioe
0.:'1.0-12 cm·riliddnvitula.r
lin

,Ill

'~i;

;, ;

".

"

~~ .

' '\

.',.

D. Succussion

.'

'.

.,'

It

: : tj "

j'

"I

,':.:

./A.,. A.
22. Hurbol)'~\l1i
A no~maraLJSCUlllllory
ofth~ abdorueiris .
-;wU1lho right finding
lowcrqlindrftllt
. n.Bruitover
the liver dullness
, .C.;~;~riqli~J1rubov~r lhe:~ple!lic urea

I

! f!i

'0

i ..

I'!.j'

,:
:
~.:,.:,
..,.I<'"
1['. !:··~!!P~·t-i:i

B, ~1I11 at 1~1~lowc~t intcrsp~~e ~en 'anterior axillary, line ~uring ~.xp,irat~on;.;·~ x,;. ,
C. •fympnl\l\'lC
along the Ipwest Interspace I' lell anterior axillary· line dunng;,:
'.' Ii . "
_,.•.
' .•
!: ';'
InSpiration.
','
..
; :. 'i.., .,1 .'

,

'/i

.-A-~.~~~:~;~o~r
:rl~I;::~:I~:]~~'
i~~:i~:~e;:I:;6e;~e~,n
the~ipl,b:id' h~?,~~~:,~Jd'}b
symphY!!ls PUh!!l
.
··r· :. " ..:
...,,'I, ' ~ !

'D.

"

!;

<-

~

.

'

{
()

17

._ •••.

,

J.,

' ,I'"
2·01. MCIlS\lr~III(·III('1ftl\l.'
or

... span nllhc /lllth.:l.
liver
lhl: \'l'rlical span rrum lung n:::;unancc

A.

t\'lc:'aSllll!/llCIlI

B.

MeaS\lI'l:nll~I)lllrth~
vl'ltkal
lower bllr<kr (;1' the li\ ..~r .

C

PtrCUSSil)l\

ill !h~~I~\'{' I bdow

the.:

D. Percussion, n (Ill) IlIlIg les(,l/lam:e

~.t'

":(p), ',~~
...,25. To pCI'I~H'l1\ a ~~:Ol~d
.ubooll\inal
. ~ A. A~k patlellt to last tor at least

umbi I i~\Is llpwuru

,I'

{(l~ •••.aHl't

CXlllllil\ati(~11

Expose Ihe ahdolllcn
11'oll1lhccpigaslriulT1
Wl,lrm hallds Sll as 110110 elicit tend~rncss

to the hypogastriurrl.
0,11palpation

Righlkidncy

__D_._ 27

X;.

is the

· D.' Spleen

.",

splcnic UlIllness sign, means
'
9111 tl)
I I 1.11r,ib along the Illidaxillary
line'·
Ille len )\)wcr anterior chest wall.

Ancgative'

A. Dullness
B. Dullness

Cll

/.'

over the

ill

C. TYlI\pani~lil

rC:iOnLlIII.:l,:

I

The orgalll1ul normally palpable Oil a~d9nijnal' examiliatioll
,Sigmoid,cp]on'
A. Gallbladder .'c,

n.

he.lung

should
"
organs more palpable

OI1l:.

_.._L 26.

i~
.,\

II Ii) I II

down toward the liver dullness'

2 hours
,
B. Ask pilti("llt h) Ik'\ knees to nl\lke rctropcdtol1cal

C.
D.

I

from the coslilllllc::rd

spall ofdullncss

atthl~ \I\idil~illary

line dlll'in~

i

"So

in'~pirntion

.

\) Tympill\i:>111 ill the !elt Il)\\,cr anl,crior, chest \~all during inspiration'

. .!

"

p

....i<.... 28. 1.ight

t\.
Il

(

Io'illid

nbd~)il\illal

wlIve

1\·1usch: guai'ding

palpalion

is done to elicit Ihe

....J._.29.

Pl\lpl\tion

oflhl.l cpigl\sirillll\

following

tintiings'

B.

orn normal individual
',.',
'.

,

A. ~ilntc~llIbdlllllinlll

.'~;

C. Rebound tendcrn~ss
D,;
Tymp'unislll
'I- . ':

'.

..'•.. : •••.

~

.

';

~ill

"

, ~.

1'-,;:

,

I

'.

:';:, .,:'" \'"

.',

.'.~.,
.''II'ill~
1I••I, I"~',f~f. '."!
-'I',' i' 'I!
I II'
"
,·t .' , .' I'.. : I'-I,
It ..'.',:I.
. I . .•

rt:lvcal ~nu·"p(i)l&,:,:\:f:·:<:

;'."
:'li,\··j'(~'ll!~!i);H~'
r::
' ;"
'\. I~~"
,.' "'1'1'"
,',

,0

;:;

: ...

;.

.'

t

,.. =~' :'.:

... l~ :~. ,

:.'. ~ ".

.. ]0. A tympanitic prl'clis'sion note over the 'abQOn1en is due' to the ."": ~:\ ,,':A~/'l':.
. II,S...
'''~'' "
Ai A dh ercnt ..
II1tcstllla I wa
\!;:;(;,~;;:>il;"

~_

...•

B. I-eces II'l the cololl
C Gas in the small intestin~

)(.

","

..

'

D. Musdc tOIlC urthe rcctlls.abdomillis

,.A_].'"

In e~al1lininB :l~e ri~h~

A.

/\(1

Behind

D,' Under
•.

Ihe rigl.it c,ostO'vcrtcbrul

.'

.'

...JL. 32, In examining
.

," to ' .

'

"I

,_

, .•.

.••

••

D

!

\

<Pii.';P:":1

::' .'

.

},,'.,l>;·
"
"jl

: .1.• ·1

,~

.:"

•..•.

.:

t

';'.;; ,'::"::;;;;~~);'
...
•. .·\::r:,
, I."", ,:';
," ..
'.' .::
,'1:',( \"

',0,/ '

",

the patients more relaxed,

Hcducl" \r.~It,l\,:"'~(Jlr.im" tlft;'W.1lt

,;-;.;' :'

'....C.. D.
p',C

.

\:crtain t\bdomjn~1 oi:gnns, ~aticnts are nsked to jnhalo,al)d~:-;I~~le
::-:1' ,i .• • •
"
' .. j"'I")'I'·'I

. .A .. Lc~sel\ \~l\dCUll~~IS nil p'ulpnllllll,
move'
0. ,,:Makc certain organs
.

C..Make

j"

\!I~': ~
ii ., r<:":,Li: ,

..
',"

.

,"i.': .;.

I'

.' ., \,I " I :'

Ii:'

,I.

";,;;
angle'

;;:

; 'i;~~.',:'v:f:'·i~P,!J·:,I;:;\:
,,''-,,
~.' ,,';'\;);(,
;,

the paIICI~~~~;~~·.?~~d.W··~J\C!"J·2th
nb ',.;.

n.·Ovcr'helowcrbqt~'.lrof'·hehvcr·
C. Over lhe llight hand\\l\~:
.
i'~.'JJr
'

' .. ,'

..

J\ii'.·",!:.,.~.-

'."

k!dne~tJ~lflenh:al1di~placcd.·

"

""j

it'

. ':

,.r

: 4.:,"

: I ,,:.::'!:;:\-

The \cl'hniqtll' lIt' I\~killg patients .to il\l~ale ,int! c:\hi.ll~
. evaluating this organ
..

A.

l.eft kidncy

n

I.d\ hlbr:·nl'tlu.: liver

C.

Pancreas

n

Spleen

i

OT

very useful·ill

I
.

~

,,

1 I
, •

'

'.

'.'

~

,',

,C'.'Sharp
Iivcredg~,~:r;'lh~'~:)J'~!;i\~i
~:;' I <',
D.Smoothpancrca.hcsu~fa~c"~:,·:','"
"i'

nm1u

EmptY',stomadl

.

(,

p~esenc~ of

.'

I ,,' :~ 1

"

.'

.If"; '.. Jl J'illicl.'1> ~~, ",:. <',II" ':'"1.'1 y IhOi'.:;'''; ""r~ hlll\".1.' •., p";or ·In "h,h,,",,; n:1i
~"'.
L"\;IlIlInalhllll'" \',111:;\', il dl~,Il:IHh:d blildd(:, Cilll
.
.\

I.cud hi

II,

'.Iinder

.f'

n.

all illl'llllll'kll.' 1.'),illlli/l;lliull
1'i1lflill

idll ur

illllhllllillal

Mah\

Mimil' a

IWISS

".

·j)r\lsqlll: .
i.:~i\llli"llliull di/lklilt
lhl.~

,

illtlw hY;HllP;lrilllll

r ..'

..•...

\
I

.'~

'

.\

~

C;

'I

Ill' lIhdot\ll:il ,',; .Ii,

ided illio 4 quadrallis
by 'illlaginary
lht.\ Hlllci ior axillary, midslcmal
uno mipclaviclilar

i\,

I\long

13.

Crossillg illll1v IIIl1billellS
"
Diagorwlly ... crossillg ' <II till': 1I111bilicliS fi'ullllhe
the I()wl.~~l wswl !\\ilJ'gill

c.

lill(:,~

"

lind

,

' .'

:',

illltcrhir
s~lpcrio,. iliac Spilli,: 10
..
.:

,I), Ilorjzolllally Irll\,(:r:iing lite SlI!>q'lstnll,llllfgills. UTl}l)jliclls an,d sym.pIIY$ispt'liJi.';·

I~l

is NOT IIcb~s~mry.

._-8_:. J{i,
performing;1 \'I..'l.'tll~ cXl\minllti~l\.onc.ortllc'jbll(iwi'I1S
'/l'l""
~A. Asking pllliclll to assUllIe IUleral dCCllhitll!l position
. ,B, Asking pilli\.~IlIIO dl.~rl.'.CHll.lprior l() C.'HlllIillillio/l
!e. Lubricnlio/l (II' thl' ('xnlllillillg lillger
1>,
Wendllg gl(}\'l.'~i ~'111 Ilwt~:all1illiHg
hUlld .

:..J).....:n,

()ne

orlh\~1~,II\),;"in'g is II rcclnllixlulIillllihJll

A • . Nodular
pwsl
,
.'

nghl

a\l~

gland

Ii.

Plllpnhll.~

C

Stl'l.'ilk 'orhlo(l(\ onllw

'.

...

"

•.

....
,

r:lI',dj'n~in'u I\Qrn.,~·1:i;'~F'v.idl~:d:'.,.'.

y.

".

;

\)V;IIY

I), ,),iglll :;phincll:ri..:

c'I.Ji;
;
d :14-,:'

.: ';'

cxamr"il\~

:<';\'~
<~';:,',
I, .1··..,.., ."

! •·.;.:'1·
r

Iingl~r>:':

;

"j

!

',;
" i

1I)11\.!

OJ

f

. f9.

,iX lh~' 1;(111\'1111\' NOT l:vlllliall'd dllring I'l'c(alpxalllin:tlioll
A

t\1I111 ~kill

! l.

11IIemal Hllid ::phillrtl'f'

is

1

III~

C.(Vlllco~a

lug

D.' pt:rilillal

f

'!

;.'(

. f

~

skill

t
.

." ...C, . _.:W, l~imnllll;d
lA'

lc\:hlliljlHll,r

rectul

~xllmillillillli

D,

i'.t'

..

pl:lli'nll~digillll

ubdol\lillulqll;ldr:tllts·
...
I~ighl IWlld pcrl'l1l'l1Is digital

cxnminillinn

,A.

patient

ill

{~xllnlincr liwings
B.

\Vith,

palicnl,

ill

HlipillC

position

' ..•

aJldth~

,\0, How dO\.':illlW do extcl'llllll'otntion
\Vilh

, ..

lind, llle righl·ha.no pldpatcs

cxuininlltion

'
lell palpates

t..

"'.
(lie

'1i.·HlII,

..
,.
slJprapubicurca
:! ,.:,!:';

; 1;

of'the right hip? ....
nnd

bolh

lhe ri~h\ fOQt,1brwnrd.

,.' I

right

,

knee

and

hip

llc;<I'd.

'

sllpi~J~~,'ppsiti()lr\ Dlld'· bOP1, right

.,:.'~

lh("
.'

!ilia hip'llc~~~.llh~

kn.ec

c. exarl1ll1\lJ'
With pill kill
SWlIlgS
ill sllpiuc.'·~~~i!(hm
the r1~~ifoot olll'\l/lud
oml 'right

,;
IGg ....
is extended
wilh ..liip! nc,~!cd;'th~
'<!, .1 .
.,. I
..' . ,
' ...
"J~' .";.', .
D. With path;lll iu :;lIpi.llC l'0siliol1nIid' right legis c~tel1ded with hip t1c~ed~the .."
c.'</llllilll:r swillg~ilhc right fool to the Idl .'
.
I.
c:'(llmilllT S\••.illg:i Ihc.l'igIWdt'oot 10 the right'

41. ·i·he more ,.dillblu
A. ·AbduGI ion

B, Ahdlh:.ti(lll
~.... ~"~

-12 The

j'(,. A

alld

IllCllSUrt::

of'exlenl

of shoulder motion is
C. Abduction

I.~XIC"Il:iioll

nilldi(llll~rthl'gklll'hllmcmtjoilll

C. lnlcrnal

rnli\lillll.

() IIlIl.:l'lwl1'llLI!i"Ii,

ill a)idewnys

D,Folwnrd llcxion'
is ues(cvnlulIlN

F'liwanllk:-;illll, illlcl'Ilill ,.\lllllioll. cxtCI'll:\\mlalil1ll
.Ii, Internal n~liltj..l\I,C)d~r~l;drotalion, l'iidcwuy abdu~lioll
I,:.-;tcl'nalrotlllillll,

'nhdtlcl\\jn

1.':0..11:111:11rolatioll,

adductiull

\

~

..

i\. Both 111(, rig!'l IUld len forclingcrs UJ'C us"d to do digital cxuillin:lliollaltl:rl!;lldy
, B, I.en halld t:;\.I"):;l:Slhc pcriannl arcal\l\d Ih~rightIH\lldpcrli.>I'In:;
dig,ital'
:<
('. I.en h.lIld

' ..fe.,

means

eXilmination

by

" ',' .'

; , ..
;.

.

.~

.

,.

\'i\'~i 1,11\lr~'t>~I\!tf~1
;".,'if.:·~:i:;:':jtl;? i

t'

.

."

r

'1H

'I~ .

t ~

,

\tv
In ..."···--····"·A·
~' t')ll

u.

Whifll beSl \jc~\ rilJt~s l1()rmal"~lll'yutlire of' 1110 !ipine'!
Ccrvt'(\d
loidusis. thoracic kyphosis, llllllbilf ldrdosis
CCl'vicallt\lilo:;;s,
th~)l'lIcic lur,lnsis, lumbar ky'phosis' .

I).

Ct:rviCIlI 1\)j1l1llsis,
CCl'vi~~al kYI'husis,

c

Ih\ll'llL:ic lordosi:;,
thtlliH.:h: lordosis,

or th(~ I(lllo\\-illg best. dcsci'ib~s

Whkh

i~ter'ph,i1I;\!lg~al~Oil1l?
A. [:.xt~lhlnlloj l){»)
B .. Flexion ol'lit/'

A ,~..f:.

....

The ccrvicnlspim:

_.45.

~.

I\.

n

AIII\IlIlH\xlal

.'

joint

LlJiuhar

,

•.

Radial d~Vlall()n oDO·'
Ulnar deviation o'f45.°

'

C. C7·T4 level

.,.

'\

.

MW-cc:rvical.spi,:,e,
spine is

pnrtoftiie

0

Ht

AIJallln-Occ.ipitaljDiIlIP:

The 1lI0Sl11iohilc
A. Cervical
B.

,

(.,

:0.
IlllCmll)'

9f the'pfl)xin~a!

r'Hl1ge of ;llotion

'

roll\tc~

.--.f~."I(l,
~!\

IUlllbar kyphosi~
IUI)lbar tOidosi:i'

,,",

'.

C.' Sacral
:D.Thoracic

"

;;

.

' ....

:. .

'f;'

.i
)

.1
.1

•..•

47. Which of the li)lIlH:vingranges

A

behind 1I1~~he;)d?

halld

of motionis

.

A Extension ,\Ild l'xICrllall'otatiol\
B. Extcmioll l\ I\d iIII emal mllition
... C....

'18. To what
A. '15
B. l)O

de!'.1 L't~ (Ull

illvolv~d when Iq{aticnf,lllis.'his·

'

c:. Flex.ioH nnd inlci'nal J'{lilltioll
. O. Flexioll and exlcrnul rot'al j;)Jl

n kne~ flex?':

,.
C, 160
n. '180

..\II

sl\\',/lliiiill: joinl is hh:ntiiicd

.•..

I.:

I',

'11;cpCl~(cri~IJi

by this i'i\l'pl'c~si()n overlying

.lilljwrinl ilia~':il'il\~,i

,

A. Dilllpl~~

C

Mongol spot

U. !lair

D.

Protubcfll.I1CC

1\111

"._~._..' 50 ..At Ih(l wrist, [~:jllhc follmving
A Abduction

rllngeof

~j.

I

.:~)

I,

IllQlion:
1:1;' Ulnar

'I &~_.. :)1. Th~

"
,'j

C.Opposition

rotnliol\

1). External

t,t/,(t,'

"1:,";

'!!

. A ....~1'). The

'...

.' .. ,

d{:viution'

•.

I.

,

:

.',

dCt'.l'ct~ ~)i'ncxio~ of the spine with Ihe palicn'l sllll;dlng u;i(lb~ I~HI;g":>
caliSe'S illl incrt'nsc between the two. opper m~rks by"
','
" ,:.

l'brwanl
A.2cm

.;

C:. 6cm'

'.!

.'

,

ii:'· ..

B.

..Ji..._.~i
A.

p.

·1<;01

Which

l\l1l5cl~

of

lite

J lIl'rnspinilluli

n. SlibsClIpllll\ris

&cm

. ,.•. ".'\I,

'

i

I .. I!....,~ ; •

,,'

\,

rotator c.ull' i$ ilOtpalpablc'l '
.
C' Supraspinatus
I) Teres minor
"

_~_ .." 53. Whllt is the JlW!O[
..
A, Fl~clul Nerv~
13. OculOll1otor

Ilcr;\.:c ~onlpOJ1CIII

5·!; ROIi\bclg t~'~iti~p\lsiliw when Ihe
~(, At HYl~~OPlllll\lld
chl:i\.~d allcl·nalclyC.
n,Eyes Up~lI oll.Ii'

·...if __5~. C'crebelbr

is brsllesled
s(:.Il~alinll I.

funcl:ioll

.A Discrilllin:lli\'l'
'11. PIOIlalll1

dlif\

'

" C .. Optlc Nerve

t";~:r\'{:

.It .

IiSh.t rctle:x?

ill CO~ScriSllnJ pll~iII~ry

I): Trigeminal
plUiC(lt

swaYI) with

.•..
Nerye

:'

.,

-I~ycs c1osedollly

by doing
"I..C;. :Slcrcognosis
walking

;.

i.

.

;.

i.,.

1), Eye:! ill lJpward:gaz~'

D. Tandem

"

.j

"

. ;"'
l"

..

.

,-

-~.,i,


r

........,e."
,

"

'.\(i,

Th~ IIHlhH

II~'I \\'

,,\llIllh\I\\~1I1\11

\.1:.
i\l'r(11l11l1

,\,l"adallll'\
\'l~
B, 'OclIIOIIIOI\lr lWI"'':

,t!,

-.U.0.' 58,
",

Extrao~wlnr
l,ighliulirh

When

'

'

C: Light reaction
t>.

cnn ,'fill
move against
hM,A,

muscle SII'~'llglhis·
.-\. 2/5'
13.

ner

D, Trigeminal

lIWVClllcnt

th~ individual

\,-

C. Qp.ie nerve

,fr,~'
.. ~7, Th~ c\)rIH~all'~lk"i:i dnnl~ lu tto:>1 fur
A.

r

/'

grnvily

Visual
..

acuity

but nol wilh nn

D. 5/5

3/5,

,

~9: Flcxi~1I or Ilw aflll is lISl:d 10 tesl these spin(\II1'~;'vC$:
A. C4 and C5
.c. CQ;and C7

.'

·D. C6, 7 and 8

B, C5 and C6

A'

il/e'i:

c~'1/5

.)~_j _
c,'

reSiSIUJll.:1: ,

,,0. The lo\\'esl semI.! fur Glasgow cnlllll scaic is
:\ ()
,
,
, C. 2

.'---

D,' J

H. I,

l'

.,

• ,~:'_,... (1\ ~ Which

or Ihe fllllowing is cijcitcd

,

A

" .' \

C, ,I<ernig
':,

"

" ' ~i~\.: ,:.
'

Ilrud7.inski

n. Ch'addock '

'

if the hips nnd k':lecs flex with passive

llt'Ihu \I.:\.~k'!,

, 1\(

'.

.'.,'

"

nc~in/l " ,

','
" !

'"

D,' Opp,cnheiin

:J

,;, ::.~"

','
, .'i
~"
",

"

!

c

, f,

DOI'siJ1c.\iiOll 61' Ih~ big toc,
COllslitl1tc~ .

l\. 'Ankle
B.

I

oneil

c.

reflex

I<crnig's

:lign

1), Plllntar response

BlIhinl'l<i sign

d

'c:-'

6<),

The inlhil",

A, )1"

H

5'"

lip n'rtl1t: sl'npullllil's III tll" I('vel o/'t!lbrib:
.

C.

ih

D,

91h

"
..

:,

.I

I

••

;\

.I

:..
J'

/1

./\
,.
C.

't

l{lh

1>.

lOll,

'.
,~

A

71.

.. I\i·'

SIIUIIII is hl':/rd

hl,:;\11I

\Vllal

011111:

k,'l'! Il/'.skl'll:d illlglc

A I.Inllltl.i.d.

C. ,'/'radwill.·

II

U,

III \1:\(;11.)\

V:.iLUI:1l

Ulllt..:l'iqdy'J,

.

Vesicular

c.

.

,

h7~

,
"

')
I:',

\",

"

Hy ii:.I.IIl!\ Ih\,' pilliclllillilllwh.: \vllil~'plat'iIlL~ tile llnlllll>s ulllwlc\'d
Ill' \(i,!l
wilh lillgl'ls IIHlsel,\' gl'ilspillg i111l1f1i1l'i1lld Illrih l:ngc, wlHlt is hci.lig It.=slcd?

A

f1r~';ilh ::lIlJJlds

B.

l,lIJl;.'. (·.\flalls'l(lll

"l.l .'1'11 kl'j (II' l:il'lik
. A. Oil\.: 11lll'lI ..
B. TW\H \\-\1·1 \\\1

C...

7<1, Tlw pl'fllSsi(illllOIC

iISk·lhl.'

lil~llljlll";,

'

l)iilphri\gllliltic'cxC\lI':ii'llll!~,

P:lliSLlrl.t1 rcpe'lllhcsc.wlJnl~

.

C. Tl'l~s·kl"vali·o
I). Nillcly-ui'nc
ot'lhc'lulIgs

l\. !\lIlllcdilllll ill dJillilCll:l'blk:
all;1

D,

-

l/,

B. I,Dud

Tadil~ Jh~lllili'

{',

rih

lIrc lillilHI. II) be

'c, LOlldilnd lo\\'
.n. S\i!l ill\~ high

&\111\

hi~h

I>itched
i,

7~. The
J\.
. B

... (~.:,_7(~.
c·t}

.1

\::\11.'111111'

diil\J1tl'aglllalh:

I.'Xl~\lrshlll i:; 1l11l"lllally nhlllit .

elll

C. 7 em

'

,D,

)1.:,111

Thl~1l1iddk lube

IS

i"rly

1\

l.l,n

illllL:\

II.

1.1:1\

11I1:iICIIIIII)!

l)~1ll

h~:iII.::\illl\il\l~d
\)I\'lhi:; part oftlrecllesl:

•.

C, IUghllllllcriorly

[:,'

/

U: ·IUgltllalcrally,
I I

I I

"

I

.'

.••..

'i"'

:..fs~. 77. '1\) raciljlal~' Ih~ ~:x,llllil\illinil
f\, ('nl:i:i Li:i 111m:;
..
II. I !I'lld hi~ b'll'alil
'

.f\..~.n, Pen::lIs:;illll
.A
B.
C.
D.

:

i(',
B.
I).

~
A.

D..
U·.
~_ .. Xc)
.....

71)

1\.

or II\I.~rl~spiral()lysyslCIll,lhc
pUlie'lI1h'lIskcd t,)'
C .. (.cau Ihrwul'd
',I:'
11.. Lie \111,his lcll -, , '~.. ',' ::;'.
.. ' .
"

'

i'

overlll~

p~)slcrhll' che:;1 ili~lunc 10 examine, .
i\l~ri\li\ln lll' lung pal'l':lIe!l)'lI\i.'
.
Ih'IIlY :;\I~I\':lut:C'~ui;lhc .;hcsl.\\'all

COllllil inll orthcph':r1!'a.

l,lI\;l~l'\JlilllSiilll

""'.

' '/.

'1'11(:C\I:'fl'I'1 lcrhlliq\lc

".

': I

; ".~

or !ll.'I'l:Il:;:;io/l inclildc Ulle or tht: Iblk'wiilg: ':,'

,',

t\.hl\'\~llll~1l1nl'the pleX(11'I'lIlgci'lhlllllhc
elbow joiut tt'ic clh~)w.hli:lil :"";
I'fl.'ssill;.\
III~: CJ\ Ii f 1,'.Idl hatld Ihillly llllthl: slII'lilCC .11) he p~rcul:i~cd:.;
Sll ikin;', !Ill: dislal illlCri)h;lIilllgcal.il)il\t.lI~;jllg llll: Iiilgcr pnd .. ,:,;;,,,;:::'
; .:.

;:r,

.
Willtdi il \\iill~ I he :;Iril,illg lill~tl'r ljl/k·k Iy lipoll

{I'll cl~l::1 fe:.llll:\l\ce.

\)(,'1nissjoll

()ij\plll;I~:~1l1

SllOlIll!be

Iii",

".'
i.llg,I he plcximc'lJJj)il~gt'.r
"

dllne over the

' ,C.

Hills,

D. SC!lpula

11l1l:t\:(l~,lal"pil<.:e

,.
II,

~.(

e

f)
j\'

i\I,\TCIIINC

..C: :{I.

Ill'lllh:lli:1I

1\, (

III'UIIl'li\lvc:;icllla;

I) .. H.l. rrildll':d

If.

U·L

I

SA LIl':NT FJ.o:,\Tll HES' ,

,\. Bln:,''!'11 SOllNn>i
_. '~f.>.. H2.

,

1'1 PF: \ )'Illl' Cilll n:a.' llll' kilt'/' .1IIi II I,' Ihitll oflce) ,

IJ.

Vl·~il'.lIlill·
()

/\,.

A.

(' .1\',

.

,

j'

,

. ,;;
(,

AREA OF AlISCULTATION

1.ll1EATII SOllNI>S

(.

..C __gS

f)~., .8.
i:'1
1\

...
..

P.

A.

Bm'llrhild

A ...R8.

~ n,

211J

.

tn be.tween

'l'rndll'al
Vesicular

.•

rrsl~riciJ"
lues anlerior,

.,

.'

,

I).

t

.j'

"

I

pilrnslcrllill
. C. Above !it~l'/Ial angle ol·l.nllis

~6. Hrolldl\l\'U,i\'idal'
~7.

ih LIes

. \ I ~n

.!

,'(

. I.

the !;<:apulll

.

'r" E. N~ck
. ; ~.
:;

II
t.

I' ... P..,.,..
/I:'):. '

r

.. '

.SPINAL Nl!;RVES

B. REFLEXES·
_.~ A-_ 89. Biceps
•..X,: .. 90. Kilcl!.
9L'

"

/A..

C5, C6 _.
C6, C7
. C. L.2; LJ,
.. L4

-~.

Planlar

,"

.

_.7J~.
.~A.·92
93... Triceps
Supill.llm

D.l.5,S!
.E. 82, S3

'

.i

C. RANCE OF i\lO'l'lON

PHYSICAL

,..._!~94.

A: Touch the chin to tltc. chl.~$1

Exlcll'sioll

_ ._./f. .... 95. F1exioll

.J;'
__-no,_.. n,
96.

L FIN lllNGS

8.. ~)g,
99. Retinal
Blood

"....._C:..

J)

__.1L

prcssul'~
\,l:ss,'b

100. Ahdolllillal
I..

b:uil

'1.1

D, Tilt the hend, louchillH cadl Clli'
.

\

..

"'

.

\

.

i

.

,"\

,

..US~~()I:

INSTRlIMENTS
",

. '~k
l./1

..; ..i

n.
up at
the to
cci'.ing
'. :', ,',!II
C. 1l.:ook
urn the
head
each side.

ROlilllun
Lnter~,1 bendillg

D. PlIYSICA

l\'lANElI.VERS

. ,

Sphygll1olllallonic~~r'

B, 1'onol\lclt,:r ..
~c:Ophlhnlmoscopc '..
•..D.· Stethoscope',,;.,
E. Tuning fork

I,

';.'

:1"

; .'.

'. i.'
1"

'I:

.' ' ..

.

,"'i :"

!. "

I ~ ••

.:"i'·

;

,;;·~:·:,t·

:t:"
I

.;

II iF;'

j::,.:j-

,

'.

.,

.

.i
'

'J.

c,

;. ;

.

o

! ~I

,I.

:f

<

1

I

..

"I'

.. ,

.;
r

.:d

..

.•.

j

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful