KEMUDAHAN DAN PRASARANA  Peruntukan Kewangan

Menurut Bush & Odden (1997), pula menyatakan peningkatan kepada kos dan keperluan maklumat kerajaan menyebabkan organisasi pendidikan sukar dikawal disebabkan oleh outcomes yang tidak jelas, kefahaman pengurus dalam pengurusan kewangan dan peranan sekolah terhadap kerajaan, industri dan masyarakat yang masih kabur. Menurutnya lagi, kompleksiti dalam menguruskan institusi pendidikan berlaku kerana kurangnya perjanjian program yang berkait dengan pengukuran prestasi, struktur organisasi dalam pendidikan yang malar dan amat bergantung kepada ketua. Dalam program Pendidikan Khas, Penyelaras adalah seorang arkitek yang membentuk acuan program di sesebuah sekolah. Sewajarnya masalah isu dan trenda dalam Pendidikan Khas ini sudah lama dapat diatasi. Harus difahami memperjuangkan hak murid-murid bukan alasan yang membolehkan seseorang guru digantung kerja. Sila rujuk pekeliling perkhidmatan awam bahawa 'seseorang yang boleh ditahan kerja merupakan kaki tangan awam yang bersabit kes tatatertib (pecah amanah, dadah, cabul/rogol, pembunuhan, rompakan, senjata api) dan melibatkan pendakwaan mahkamah, itu pun bergantung kepada kes. Kepentingan dan keperluan murid-murid PK adalah keutamaan. Apa pun, syaratnya pihak pentadbir sekolah perlu memahami bahawa segala lajur peruntukan kewangan Pendidikan Khas perlu digunakan untuk Pendidikan Khas sahaja. Pun dalam banyak keadaan Penyelaras perlu memainkan peranan aktif untuk menggunakan peruntukan tersebut semaksimum mungkin. Bukan salah pihak sekolah sekiranya wang itu ditarik kepada perkara lain andainya Penyelaras tidak menyusun merancang kewangan tersebut untuk pembangunan Pendidikan Khas atau pembelian ABM yang dirasakan perlu untuk murid-murid.

Batasan pergerakkan ini tidak memberi ruang dan peluang kepada murid untuk melakukan aktiviti pergerakkan dalam bilik darjah. ADHD dan bermasalah emosi. Serta menyarankan agar kanak-kanak tersebut diberi hak samarata dalam pendidikan dan ibubapa mereka diberi hak menentukan jenis pendidikan sesuai untuk anak mereka.murid seperti ini memerlukan satu ruang yang agak luas bagi membantu mereka dari segi perkembangan emosi serta perubahan tingkahlaku mereka. ruang yang terhad sedikit sebanyak membataskan bukan sahaja pergerakaan murid malah pergerakkan guru. Murid . Aspek pembangunan fizikal sesebuah sekolah yang tidak mengikut keperluan murid pendidikan khas juga dilihat sebagai isu. Kemudahan-Kemudahan Penubuhan sekolah intergrasi PKBP ini selaras dengan usaha Jabatan Pendidikan Khas (JPK) dalam menyediakan kemudahan pendidikan bagi murid berkeperluan khas sejajar dengan deklarasi antarabangsa yang telah Malaysia tandatangani. Bagi Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di sekolah. Isu ini boleh dilihat pada sekolah-sekolah lama dan juga pembukaan program PKBP semata-mata untukmemenuhi keperluan pertambahan murid di sesebuah kawasan sekolah itu. secara fizikalnya boleh dilihat adalah masalah ruang. Pada keseluruhannya. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran. deklarasi tersebut menyarankan agar negara-negara di dunia yang menjadikan kanak-kanak cacat sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan Negara. . Bilangan murid dalam satu stesena dalah kurang sesuai dan agak sesak bagi murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran yang mana ada di antara mereka mengalami masalah Hiperaktif. Ruang yang diperuntukan adalah satu baris blok bangunan sekolah di mana setiap satu kelas atau lebih dikenali sebagai stesen menempkan empat buah kelas yang setiapnya terdiri daripada enam hingga lapan orang murid.

1993 Syarat kemasukan murid ke Program Prasekolah di Sekolah Pendidikan Khas ialah: a) berumur 6+ hingga 14+ tahun b) disahkan oleh pengamal perubatan dan c) boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain. . teknik p&p mengikut tahap kebolehan & keupayaan pelajar:   Perkembangan mental Kestabilan emosi Integrasi sosial Merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar professional klinikal sebagai mengalami masalah yang mengganggu proses pembelajaran.al. Kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa a) dalam ciri-ciri mental b) keupayaan-keupayaan deria c) dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal d) dalam tingkahlaku sosial atau emosi e) dalam keupayaan komunikasi atau f) dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai. peralatan khas. Lokasi dan Jenis Pendidikan Khas ialah program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid khas.atau perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas.A. ³Educating Exceptional Children´. Kirk. et. supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. S.termasuk penggunaan bahan khas.

93.3.3 803. / /.. -07:2:7 3. 0507:.3/07. ..7 574108843. . /8.9. 5.8.2.8. ..8 9072. /...2.9.O 4.3.2.2 50-.7..3 90.3 0:5.. .8848.3 . /:.9.. 3. .2.902....3.3 .82:2  $.7 . 20207:.9.. ..!03//.3 /7.3 .89 /.8/.-.804. .3 /:-.. 203.. O 089.3 804.78..-40-0702-.9..3 507/2.3 ..3.35..3.3.7.3  7 $ 09 .. . 0:5.8 507.3.80/07.8.293.3. 07:5.1/..32039./703 .3..34949.7.3.50-40..3 ...32..3 40 5..: 1 /.3: 574808 502-0.9.:3 .3.7 O !0702-.39:../$04.:1.3 203..9..347.3..2!7. .20:5.. 5747.2.8 8:5.3/..3.05943...02.3 /8.2 2.3 0:5.3803.3-07-0.8 ..350.: 507/2.9.32:7/.3.3 503//.3.7 .3 . -40203:7:8/79.30248 O 3907.507:-.. 9..:0248 0 /.3 :8:8 :39: 20203: 50-.8.-.8:. 0:7.25:..342:3.8:.2 ./.3 .9.3038 !03//.3-. ..:848.3 .72039. 80-..:-. /.8 9035 5 203:99.7.32:7/0!747. /03. .8:503:3.340503.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful