Biodata dan Senarai Tugas Nama: Jawatan: Kumpulan: Unit: No.

Kakitangan: Tarikh Mula Berkhidmat (Kontrak): Tarikh Mula Berkhidmat (Tetap): Tarikh Disahkan Dalam Jawatan: Gred Gaji: Pegawai Atasan: Senarai Tugas: 1. Menyelia 7 orang Pegawai Penyelidik Tetap, 5 orang Pegawai Penyelidik Kontrak, 1 orang Penolong Pegawai Penyelidik Kontrak dan 4 orang Pembantu Penyelidik Tetap dan 2 orang Pembantu Penyelidik Kontrak. 2. Sebagai Ketua Projek untuk penyelidikan berikut: a. Project x, b. Project y, and c. Project z. 3. Mengetuai makmal perkhidmatan 'ABC'. 4. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran bagi memastikan sumber tenaga manusia dalam kumpulan sentiasa berdaya saing seiring dengan kecemerlangan penyelidikan. 5. Menganggotai Jawatankuasa Teknikal untuk pelbagai program seperti persidangan antarabangsa dan bengkel sebagaimana yang diarahkan oleh pihak Pengurusan Tertinggi. 6. Menganggotai Jawatankuasa Penasihat berkaitan sukan dan sosial di IPTA (UPM). 7. Menyelia 6 pelajar pasca siswazah di bawah skim GSAS-MPOB. Miss J Pegawai Penyelidik Pengekspresan Gen Pusat Kemajuan Bioteknologi dan Biakbaka K007 15/8/2000 1/9/2002 1/9/2005 Q44 P1T7 Dr. Mohamad Arif bin Abd Manaf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful