P. 1
Limba Si Literatura Romana

Limba Si Literatura Romana

Ratings:
(0)
|Views: 631|Likes:
Published by cosmin

More info:

Published by: cosmin on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

1 TEST DE EVALUARE 1. de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri.5 2. ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . ▪ Resurse materiale: manual . -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3. versaţia . activitate individuală . a volumului . a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe . ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . 3.4 2. -jocuri de rol .3. viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . exerciţiul. explicaţia. ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere . versaţia .4 2. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor . comunicarea dintre acestea .4 2. teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR.2 2. COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare .7. exerciţiul. -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual . vitate frontală . vitate frontală . -exersarea unor acte de vorbire . ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire . ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale . de permisiune . vitate frontală . activitate individuală . de solicitare . viduală . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles .4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext . ORE: 20 . dialog interpreteazǎ roluri diferite .DETALIERI DE CONŢINUT OB.4 1.4 2. exerciţiul. -confecţionarea unor indicatoare . ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog . explicaţia. explicaţia. vitate frontală .6 3. activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri .4 DIALOGUL Formule de prezentare . 3.2. -reglarea intonaţiei .

5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative . explicaţia.1. citire selectivă .5.2.3. ▪ Observare sistematică : probe orale .3 4. enunţiative sau exclamative .. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5. 3. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini . exerciţiul.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. 3. exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii . DETALIERI DE CONŢINUT O. CE TE LEGENI .4.R.alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . 2. interogative exclamative . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .3. citire selectivă în funcţie de diferite repere . 4. exerciţiul. -exerciţii de citire selectivǎ .identificarea titlului şi a autorului textului.5. teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . explicaţia. teme pentru acasă 1. -formularea de răspunsuri la întrebări .1. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . 4. explicaţia. 2. . exerciţiul.1 .2. 3. titlu şi textul în versuri . de Mihai Eminescu 2. 3. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 1.2. 2.1 3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . 1. -recunoaşterea personajelor . -formularea unor propoziţii enunţiative . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .. -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare .3 2.identificarea titlului şi a autorului poeziei. titlu şi text. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O.3. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . exerciţiul.5 3.1.

-formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . -formularea unor propoziţii cu omonime . activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 2. VOCALE ŞI CONSOANE 2.2 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -formularea de răspunsuri la întrebări . SILABA. -formulare de răspunsuri la întrebări .1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1. -despărţirea cuvintelor în silabe . citire selectivă . -recunoaşterea personajelor . -formarea unor cuvinte noi după model . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor . -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text . exerciţiul. -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă . -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles .identificarea titlului şi a autorului textului. titlu şi text. -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă . -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . „ Limba românǎ – colecţia F. -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe.1 2.5 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual .2 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe . -alcătuirea familiei de cuvinte .2 . . explicaţia. ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1.CUVÂNTUL. explicaţia. DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA. explicaţia. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -identificarea sensului unor cuvinte . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens .4 3. explicaţia.2 4. -identificarea consoanelor şi a vocalelor .3 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB.formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere .

DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului.2. explicaţia. activitate indi-viduală .2. titlu şi text. -test scris la limba şi literatura română . jocul didactic . jocul didactic . titlu . 3. copiere . ilustraţii .1.1.3 1. -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) . autor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a alineatelor . cuvântul . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . procedurale : con-versaţia . -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare . -despărţirea cuvintelor în silabe .4 4. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . exerciţiul. -plasarea corectă a titlului . 2.5. -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere . -ordonarea ideilor principale . 1. -recunoaşterea personajelor . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut .1. -formularea de răspunsuri la întrebări . 2.1. succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB. 1.după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare . -identificarea vocalelor şi a consoanelor . -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor . personaje .5 3. -exerciţii de scriere caligrafică . citire pe roluri . 4.3.5.2. 3. 1. 1. -transcriere . demonstraţia . -aşezarea corectă a textului în pagina textului . demonstraţia . -redactarea unor texte folosind cuvinte date . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ. exerciţiul. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual . probe orale .3 2. exerciţiul.3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . 3. citire selectivă .2.1 2. învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1. de punctuaţie .2. . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -scriere după dictare . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . explicaţia.5. explicaţia. -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . teme pentru acasă 1. ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR.

-explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . 4.6. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului . activitate individuală . teme pentru acasă 2. 4. pe echipe ▪ Resurse materiale: manual . 3. explicaţia.4.4.3 3. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .1. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . jocul didactic . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia .2. -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit . -identificarea titlului şi a autorului textului.2. -recunoaşterea personajelor . citire pe roluri .3. citire selectivă .2 DETALIERI DE CONŢINUT OB. 3.5. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . identificarea ideilor principale . -delimitarea textului în fragmente logice . 3. titlu şi text.3. jocul didactic . -recunoaşterea personajelor . citire pe roluri . exerciţiul. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -delimitarea textului în fragmente logice . 4. 3. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . titlu şi text.1. -identificarea ideilor principale . -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . -transformarea dialogurilor în povestire . citire selectivă . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .7. 2. 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 3.4. explicaţia.FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2.

5 -plasarea corectă a datei . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Recitare 1. Recitare 2.5 2. explicarea unor versuri. -discuţii despre structura unei poezii . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. de sinonimie şi de antonimie . jocul didactic .6 3. -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite . demonstraţia . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . explicaţia.1 2. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de răspunsuri la întrebări . -desprinderea mesajului fiecărei strofe . -descoperirea rimei pentru cuvinte date .exerciţii de scriere caligrafică . de sinonimie şi de antonimie .5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .3 3. Versul ▪ Memorare. ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4. ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -desprinderea mesajului transmis de poezie . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . a titlului .6 4. exerciţiul. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -ex. Versul ▪ Memorare. . jocul didactic . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. -exerciţii de memorare şi recitare . a versurilor în pagina caietului .2 2. -copiere . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual .7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa. -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -citire selectivă . jocul didactic . -ex. -explicarea unoe expresii din poezie .PATRIA ROMÂNĂ.3 2. -aşezarea corectă a strofelor . explicaţia. -memorarea şi recitarea poeziei . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea unor versuri . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4.de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa. exerciţiul.

-rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual .7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . explicaţia. Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text . VINE MOŞ CRĂCIUN. ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE . demonstraţia . -formulare de întrebări şi răspunsuri . -transformarea dialogurilor în povestire .1 2.3 2. teme pentru acasă EVALUARE 1.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .3 ▪ Resurse materiale: manual .de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. exerciţiul.1 2. -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .DUPĂ STEAG . titlu şi text. Versul O. explicaţia. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .4 3. -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . EVALUARE Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia .1 2. -identificarea ideilor principale .5 3.3 DETALIERI DE CONŢINUT O. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . jocul didactic . exerciţiul. ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . citire selectivă .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .3 2. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .5 3. citire pe roluri . BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2. Resurse procedurale : con-versaţia .4 2. ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. teme pentru acasă DATA 1.

vitate frontală . vitate frontală . -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4. respectând regulile de aşezare în pagină .5 4. -structurarea compunerilor redactate în introducere . -scriere după dictare .3 ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .▪ Memorare. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă 4. a versurilor în pagina caietului . jocul didactic . -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor . -ordonarea părţilor unei compuneri . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -structurarea compunerii în introducere . aşezarea corectă a strofelor . explicaţia.2 3. exerciţiul. citire pe roluri . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . exerciţiul.6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -recunoaşterea personajelor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . încheiere .5 2. cuprins . -transcriere . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. fişe cu expresii frumoase . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . încheiere . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .3 3. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . explicaţia. -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual .2 4.3 4. citire selectivă . vitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă 2. activitate individuală Observare sistematică : probe orale . cuprins . -utilizarea corectă a ortogramelor . demonstraţia . fişe cu expresii frumoase . titlu şi text. -citirea compunerii model din manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. exerciţiul.3 ▪ Resurse materiale: manual . -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . explicaţia. Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei .1 4.

3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .7 4. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ . -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ .5 3. explicaţia. fişă de lucru 2. 2. demonstraţia . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . 4. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . Versul ▪ Memorare. explicarea unor versuri. Recitare 1.1. exerciţiul. ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. -alegerea variantelor de scriere corectă . 4.5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă .3 3. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3. ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -alegerea variantelor de scriere corectă . -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB. -utilizarea corectă a ortogramelor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .2. 2.3 3. teme pentru acasă .2 3.3 4. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formulare de întrebări şi răspunsuri .2.1.6. -memorarea şi recitarea poeziei . jocul didactic .3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare . 4. -completarea enunţurilor lacunare .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5. exerciţiul. -formulare de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă . fişă de lucru 2.1. 3. COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. -scriere după dictare . 4.3.

respectând alineatele . -delimitarea textului în fragmente logice . -delimitarea textului în fragmente logice . citire selectivă . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . aşezarea corectă a strofelor . locul titlului etc.3 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Versul ▪ Memorare. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 3. -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . explicaţia. teme pentru acasă 2. jocul didactic .5 ▪ Resurse materiale: manual .2 3. de citire selectivă .3 4. demonstraţia . explicaţia. impusă de semnele de punctuaţie .POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă . explicaţia.3 3. ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . de citire explicativă . Observare sistematică : probe orale .7 4. exerciţiul. -povestirea orală a fragmentelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. -formularea ideilor principale . jocul didactic . demonstraţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. Observare sistematică : probe orale . explicaţia. exerciţiul. versaţia . -delimitarea textului în fragmente logice . citire pe roluri . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea ideilor principale . jocul didactic . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -povestirea orală a unui fragment . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a versurilor în pagina caietului . -povestirea orală a textului după planul de idei . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual .5 3. exerciţiul. ▪ Resurse materiale: manual .3 3. -transcrierea poeziei . activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -povestirea scrisă a unui fragment .5 -exerciţii de citire explicativă . -povestirea scrisă a textului .3 1. demonstraţia .1 4. demonstraţia . -recunoaşterea personajelor . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1 2.fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. -plasarea corectă în pagină a textului propriu . . ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . teme pentru acasă .

1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . exerciţiul.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ . . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . -utilizarea corectă a ortogramelor . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. „ iau “ şi „ i-au“ 4. -recunoaşterea personajelor .1 4. -explicarea unor expresii din text .6 Observare sistematică : probe orale . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . utilizând cuvinte date . activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . „ i-a“ . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. jocul didactic . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . citire selectivă . -alegerea variantelor de scriere corectă . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2. explicaţia. exerciţiul.4 4. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . demonstraţia . jocul didactic . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . demonstraţia Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -completarea enunţurilor lacunare . „ i-a“ . „ iau “ sau „ i-au“ . -utilizarea corectă a ortogramelor . folosind aceste cuvinte . -formularea ideilor principale . citire pe roluri . explicaţia. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă .2 4. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -alegerea variantelor de scriere corectă . -scriere după dictare . ▪ Resurse materiale: manual . -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .construirea unor expresii .3 3.1 4.

1. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . -reglarea intonaţiei . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2. -povestirea orală şi scrisă a textului . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR. ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3. activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . a vitezei proprii de a vorbi . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . a volumului. jocul didactic . -delimitarea textului în fragmente logice . -recunoaşterea personajelor . -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare. -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe .5. -explicarea unor expresii şi enunţuri din text . Recitare 2.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 4. explicaţia. fişă de lucru independent .2. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .1. 3.respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . teme pentru acasă . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .3.6. -recitarea unor poezii .1.6 3. 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alegerea variantelor de scriere corectă . 2. -completarea enunţurilor lacunare . jocul didactic . 3. -formularea ideilor principale . 2.2 2. 1. citire selectivă . 3. demonstraţia .2. -scriere după dictare . -formulare de răspunsuri la întrebări .3. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. DATA 1. 3. exerciţiul.

imagini .3. exerciţiul. -scrierea corectă a substantivelor articulate . ▪ Resurse materiale: manual .cu plasarea corectă a datei şi a titlului . -transcrierea poeziei . -alegerea variantelor de scriere corectă . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a versurilor în pagina caietului . explicaţia. teme pentru acasă . ▪ Observare sistematică : probe orale . -alegerea variantelor de scriere corectă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . fişă de lucru independent . -formulare de răspunsuri la întrebări . -completarea enunţurilor lacunare . „Limba românǎ–colecţia F.3 4. -explicarea cuvintelor subliniate din text . 4. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. fişe de lustrofa.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . ▪ Observare sistematică : probe orale . fişă de lucru independent . explicaţia.3 . exerciţiul. exerciţiul. -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “. pronunţarea lor corectă . -utilizarea corectă a ortogramelor . -utilizarea corectă a ortogramelor . fişă de lucru independent . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB.3 3. -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual . DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -scrierea corectă a substantivelor articulate . despărţirea lor în silabe . teme pentru acasă . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare .5. literare “. „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. teme pentru acasă . -explicarea unor expresii din text . jocul didactic . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . impusă de semnele de punctuaţie .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . cru . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .1 4. demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . jocul didactic . -dictare . aşezarea corectă a strofelor . jocul didactic .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -dictare . explicaţia. fişă de lucru independent . „Limba românǎ–colecţia F.

-identificarea . „Limba românǎ–colecţia F.6 ▪ Resurse materiale: manual .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. explicaţia. SUBSTANTIVUL 2.5 3. -explicarea unor expresii şi a unor versuri . -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3 4. jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . lucruri . -gruparea substantivelor pe trei coloane . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . teme pentru acasă . fără folosirea terminologiei . -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date . fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale .6 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .1 3. fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. teme pentru acasă . jocul didactic .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. jocul didactic . exerciţiul. în funcţie de ce denumesc . fişă de lucru independent DATA 3. explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . respectiv dintr-un text . exerciţiul.2 4. -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea . -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . teme pentru acasă . explicaţia.5 . strofa. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat .1 -determinarea sensului unor cuvinte .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -gruparea cuvintelor în tabele . -scrierea corectă a părţilor de vorbire . exerciţiul. fenomene ale naturii . a părţilor de vorbire . „Limba românǎ–colecţia F.

6 4.6 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă .1 4. -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii . „ ee “ 1. -completarea enunţurilor lacunare . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de sinonimie şi antonimie . explicaţia.3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. -definirea substantivului comun şi a celui propriu . fişă de lucru independent DATA 4. -schimbarea numărului unor substantive date . teme pentru acasă .4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . -gruparea substantivelor după repere date . „Limba românǎ–colecţia F. activitate individuală Observare sistematică : probe orale .B . -despărţirea corectă în silabe .1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. exerciţiul. jocul didactic . fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3. activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . explicaţia. exerciţiul. teme pentru acasă . -scrierea corectă a substantivelor . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .B .3 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .5 4. „Limba românǎ–colecţia F.5 . cuprins şi încheiere . -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . -transformarea unor substantive după model . scrierea caligrafică şi corectă a compunerii . explicaţia. -structurarea compunerii în introducere . explicaţia. -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte . -plasarea corectă a alineatelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse materiale: manual . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. „Limba românǎ–colecţia F. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .3 4.

explicaţia. selectivă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2. fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR.5 4. -identificarea substantivelor din enunţuri date .1 EVALUARE 2. citire ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . teme pentru acasă .5 3.4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia.6 4. -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate.1 2. -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Caragiale OB.4 -utilizarea corectă a ortogramelor . precizarea felului şi a numărului lor . -exerciţii de sinonimie . Observare sistematică : probe orale .B .L.3 3.1 4. precizarea felului şi a numărului lor . activitate individuală RECAPITULARE 2. fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . -selectarea unor substantive din text . citire pe roluri . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -schimbarea numărului substantivelor . -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc . -formulare de răspunsuri la întrebări .după I. -schimbarea numărului substantivelor . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 2.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .COLŢ ALB-după Jack London 1. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ. .

-formulare de enunţuri . jocul didactic .5 2. demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3.1 4. -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor . explicaţia. jocul didactic . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date. exerciţiul. -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor .6 3.4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -recunoaşterea personajelor .1 4.pro-be orale .▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3. -schimbarea numărului substantivelor . explicaţia. -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite . explicaţia. -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -deducerea definiţiei adjectivului .6 4. explicaţia.6 4. citire pe roluri . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .4 2. -exerciţii de sinonimie . -identificarea substantivelor din enunţuri din text . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . ▪ Resurse procedurale : con. teme pentru jocul didactic .6 .3 ADJECTIVUL 2. -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular . -recunoaşterea personajelor . -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . -exerciţii de sinonimie . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -transformarea unor substantive în adjective . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . folosind aceste cuvinte . versaţia .3 2. -scriere după dictare . -observarea utilizării semnelor de punctuaţie . -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie .5 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB. -formularea ideilor principale . -realizarea acordului . -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite .3 3. teme pentru acasă DATA 1. exerciţiul.B .6 4. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date .2 3. „Limba românǎ–colecţia F. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . jocul didactic . exerciţiul.2 2. exerciţiul.5 2.6 3. citire selectivă .

-formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6 3.6 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -completarea unor texte lacunare cu pronume personale . . ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul.3 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea pronumelor personale în texte . „Limba românǎ–colecţia F.2 2. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . . exerciţiul.1 4. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 2. -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale . citire pe roluri .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia.delimitarea textului în fragmente logice . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale . -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal . jocul didactic . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui .▪ Adjectivul 4.6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv .6 4. jocul didactic . PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2.5 3.4 2. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text .6 4. -povestirea în scris a unui fragment .1 4. citire selectivă .5 2. RESURSE EVALUARE DATA . -povestirea orală a textului . „Limba românǎ–colecţia F. -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 PRONUMELE . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie . -formularea ideilor principale . explicaţia. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -recunoaşterea personajelor .5 3. -recunoaşterea pronumelui personal . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare .4 4. -definirea pronumelui personal . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -selectarea pronumelor personale din text . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal . LA MEDELENI fragment . exerciţiul. după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1.

activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul.1 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . „Limba românǎ–colecţia F. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . ▪ Resurse materiale: manual .5 2.4 4. cuprins şi încheiere . -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei .6 4. teme pentru acasă DATA 2. explicaţia.SCRIEM CORECT „ printr-o “ . activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. -completarea unor enunţuri . teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4. explicaţia.4 . -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe . -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe .5 4. jocul didactic .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 ▪ Observare sistematică : probe orale . -scriere după dictare .4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe . -structurarea compunerilor în introducere .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme . -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . „ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2. -selectarea din text a adjectivelor . -formulare de răspunsuri la întrebări .5 4.5 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -povestirea în scris a fragmentului . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia.1 2. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . -utilizarea corectă a ortogramelor . -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ .1 4. scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor .6 3.6 4. pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea pronumelui de politeţe . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. folosind adjective şi pronume . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . -plasarea corectă a alineatelor .3 4.

-precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale .după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB. DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -pronunţarea corectă a numeralelor . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor .4 . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .1 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .6 3. explicaţia. a adjectivelor şi a pronumelor personale din text .1 4. -scriere după dictare . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 EVALUARE 2. -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite .6 4. exerciţiul. explicaţia.4. pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2. citire selectivă .2 4.5 3. fişe de lucru DATA 1.6 4. teme pentru acasă .6 4.3 OB.2 3.4 2. ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI. -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului .6 3. teme pentru acasă . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . jocul didactic .6 3. -exerciţii de sinonimie /antonimie .5 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 2. -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul.4 şi a pronumelor personale de politeţe. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -selectarea substantivelor .1 4. -povestire în scris a unui fragment .3 3. fişe de lucru DATA 2. -despărţirea cuvintelor în silabe . -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“. citire pe roluri . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text .3 2.1 2.

-structurarea compunerilor în introducere .7 4. exerciţiul. cuprins şi încheiere . -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . -dictare .5 4. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .COMPUNERE CU 4. -scrierea pluralului substantivelor date . fişe de lucru DATA 1. jocul didactic . explicaţia.5 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 ▪ Resurse materiale: manual .3 . -exerciţii de sinonimie / antonimie . -plasarea corectă a alineatelor . teme pentru acasă .5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . teme pentru acasă . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . -explicarea cuvintelor subliniate din text . explicaţia.6 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1. -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text .1 3. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2.1 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie . explicaţia.6 3. -recitarea poeziei .2 2. exerciţiul. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . teme pentru acasă . exerciţiul.2 2. pe baza unor cuvinte de sprijin . -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . -formulare de răspunsuri la întrebări .6 4.1 1. -formularea de enunţuri pe baza unor imagini .5 3. fişe de lucru VERBUL 2.3 AJUTORUL UNOR 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de sinonimie / antonimie . explicaţia. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date .4 4.3 3.1 4.4 CUVINTE DE SPRIJIN 4. ▪ Resurse materiale: manual .1 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. „Limba românǎ–colecţia F. -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 2.2 2. jocul didactic .

6 3. exerciţiul. -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -aşezarea în pagină a textului . jocul didactic . -redactarea compunerilor .7 4. jocul didactic . -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . ▪ Resurse materiale: manual . -structurarea compunerilor în introducere . -realizarea unui plan al compunerii .5 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA .3 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4. -dezvoltarea planului compunerii .1 4. -identificarea unor urări care pot fi utilizate . exerciţiul. cuprins .4 4. pronume . teme pentru acasă . explicaţia. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă .5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive . având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat . teme pentru acasă .4 4. o imagine . încheiere . -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători . verbe ). explicaţia. adjective . jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB. -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii . -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă .5 3.6 FELICITAREA INVITAŢIA 4.3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află .6 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite .3 4.6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2. -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile . -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată .5 4. exerciţiul.

FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB.3 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR.3 4. -explicarea unor expresii date . 3. -redactarea unor felicitări .5 3. explicaţia. jocul didactic .1 4. -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . exerciţiul. DETALIERI DE CONŢINUT OB. -dictare .4 4. -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1. activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . explicaţia. exerciţiul. citire pe roluri .6 4.4. teme pentru acasă . -realizarea analizei gramaticale . -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . scriere după dictare . -povestirea pe fragmente a textului .4 4.6. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1.3. -scrierea corectă a unor numerale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -redactarea unor felicitări şi invitaţii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 1. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află .6 4.5 2.6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . 2. fişe de lucru DATA 1. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . Invitaţia 2. -scrierea corectă a unor numerale date . 2.1. ▪ Resurse materiale: manual .5 4. teme pentru acasă . -transcriere . -recunoaşterea personajelor . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6. jocul didactic .5. cautarea explicaţiilor în dicţionar . 4. 4. citire selectivă .1 4.5 3.

exerciţiul. -recunoaşterea personajelor .3 2. citire pe roluri . activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 2. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA .4 OB. 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia.1.1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite .6. 2. explicaţia. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . teme pentru acasă . -recunoaşterea predicatelor în texte date .3 2. jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . trei sau mai multe cuvinte . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual .6 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. teme pentru acasă . exerciţiul. teme pentru acasă . 3. -formularea de propoziţii după scheme date . • folosind părţile de vorbire studiate .6. teme pentru acasă . 1. pe baza întrebărilor .1 4. jocul didactic .2 1.3 4.3. exerciţiul. jocul didactic .5. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .2 3.6 3.6 4. explicaţia. -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . -transcriere . -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date . -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor .7 4. 4. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . scriere după dictare . explicaţia. jocul didactic . 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . -povestirea pe fragmente a textului .5 2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite .5 3. -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii . citire selectivă . -formularea de propoziţii : • formate din două . -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit . -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .RECLAMA . -aşezarea corectă în pagină . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire .4.4 4.5 4. 1. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de sinonimie /antonimie .4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2.1. -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate . exerciţiul.1 4. ▪ Resurse materiale: manual .

-identificarea numărului subiectului şi predicatului . -povestirea pe fragmente a textului . teme pentru acasă .5 2. jocul didactic . pentru obţinerea unor propoziţii . exerciţiul. explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. jocul didactic .4 4. exerciţiul. teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 4. -recunoaşterea personajelor . -realizarea acordului dintre predicat şi subiect . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date . teme pentru acasă .3 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru 27 V .2 1. citire selectivă . demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei . explicaţia. -redactarea unor compuneri gramaticale .6 3. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.5 ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de sinonimie /antonimie . -identificarea propoziţiilor simple . activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple . -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite .5 1.6 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia . scriere după dictare . simple . -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . exerciţiul.4 4. -realizarea corespondenţei subiect-predicat . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute . vitate frontală . teme pentru acasă .4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . ▪ Resurse materiale: manual .2 3. individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru Propoziţia simplă . citire pe roluri .4 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . explicaţia.5 3.7 4. jocul didactic . -stabilirea topicii subiectului . jocul didactic .1 4. Părţile principale de propoziţie 2.3 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 4.5 3.6 4.5 3. -transcriere . -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor .6 3.

4 Propoziţia dezvoltată.3 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 3. scriere după dictare .4 Cartea poştală 4.2 1. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .3 2.2 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia.5 3. exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . citire pe roluri . -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . jocul didactic . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 4. exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3.2 4. -povestirea pe fragmente a textului .1 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . -exerciţii de sinonimie /antonimie . -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date . Părţi secundare de propoziţie 2. -recunoaşterea personajelor . teme pentru acasă .6 ▪ Resurse materiale: manual . citire selectivă . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -transformarea substantivelor date după model . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . explicaţia. ▪ Observare sistematică : probe orale . -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială. explicaţia. -realizarea acordului dintre subiect şi predicat . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple .5 4.DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB. jocul didactic .1 4. exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .1 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului . DETALIERI DE OB. fişe de lucru DATA 1. -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text .3 4. -identificarea părţilor secundare de propoziţie . -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . -transcriere . -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date . pe baza unor criterii stabilite anterior .6 4. -realizarea schemelor unor propoziţii simple .

teme pentru acasă .6 3. jocul didactic . exerciţiul. scriere după dictare . -organizarea textului în pagină . cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1.2 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .7 4. -transcriere .5 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formulare de răspunsuri la întrebări .6 .4 2.3 3. -redactarea unor texte cu destinaţie specială . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .1 1. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text . -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate .1 3.CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2.5 3.rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual .4 4. cartea poştală ) .6 4. Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR.5 4.1 4. ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . pe baza unor imagini .6 2. articolul . citire pe roluri . citire selectivă . explicaţia. fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea.4 2.5 4. ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB.4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . . -redactarea unor compuneri .1 4. -identificarea părţilor de vorbire studiate . cu început / sfârşit dat . pe baza unor cuvinte de sprijin . -povestirea orală a unui text dat . exerciţiul. -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 3. -identificarea părţilor de propoziţie studiate .2 1. explicaţia.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
stegerean ioana liked this
Anduta Anduta liked this
Maria Benedic liked this
cornelius_72 liked this
stegerean ioana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->