P. 1
Listă de scriitori români

Listă de scriitori români

|Views: 769|Likes:
Published by Vente Bianca

More info:

Published by: Vente Bianca on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

Listă de scriitori români De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare Aceasta este o listă de scriitori de limbă română

.

Literatura română Pe categorii Istoria literaturii române Evul mediu Secolul 16 - Secolul 17 Secolul 18 -Secolul 19 Secolul 20 - Contemporană Curente în literatura română Umanism - Clasicism Romantism - Realism Simbolism - Naturalism Modernism - Tradiționalism Semănătorism- Avangardism Suprarealism - Proletcultism Neomodernism - Postmodernism Scriitori români Listă de autori de limbă română Scriitori după genuri abordate Romancieri - Dramaturgi Poeți - Eseiști Nuveliști - Proză scurtă Literatură pentru copii Portal România Portal Literatură Proiectul literatură v•d•m

Cuprins [ascunde]
       

1 Scriitorii canonici români 2 Literatura populară 3 Călători 4 Cronicari moldoveni 5 Cronicari munteni 6 Autori de literatură religioasă 7 Școala Ardeleană 8 Poezie o 8.1 Precursorii o 8.2 Sub semnul lui Anacreon o 8.3 Poeți romantici. Romantismul pașoptist o 8.4 Junimismul. Romantismul junimist o 8.5 Simbolismul

8.6 Poeți ai ideii de națiune. Sămănătorismul și Poporanismul 8.7 Mari poeți interbelici 8.8 Scriitori interbelici de tranziție. Intelectualism poetic 8.9 Alți poeți interbelici 8.10 Poeți neoromantici 8.11 Poezia tradiționalistă. Gândirismul 8.12 Poeții din Avangarda istorică 8.13 Suprarealismul românesc 8.14 Poeții Proletcultismului 8.15 Poeții din (Cercul literar de la Sibiu) 8.16 Poeți din generația pierdută 8.17 Poeții basarabeni postbelici 8.18 Poeți din generația '60 8.19 Onirismul poetic 8.20 Poeți șaptezeciști 8.21 Poeți optzeciști 8.22 Poeți basarabeni postmoderni 8.23 Poeți din diaspora 8.24 Poeți din anii 90 8.25 Himerismul 8.26 Poeți de tranziție. Cenaclul Litere 90-2000 8.27 Poeți de tranziție. Grupul de la Constanța 8.28 Utilitarismul 8.29 Deprimismul 8.30 Fracturismul 8.31 Ludicismul 8.32 Poeți neafiliați vreunei generații 8.33 Alți poeți 9 Proză o 9.1 Precursori o 9.2 Proza romantică o 9.3 Marii clasici o 9.4 Proza de tranziție o 9.5 Literatura feminină interbelică o 9.6 Romane de analiză o 9.7 Proza exotică o 9.8 Memorii de călătorie o 9.9 Realismul o 9.10 Romanul poetic o 9.11 Romanul ghetoului o 9.12 Romane și scrieri istorice o 9.13 Romane pentru copii și tineret o 9.14 Romane polițiste o 9.15 Romanul experimental o 9.16 Proza fantastică și S.F. o 9.17 Proza existențialistă o 9.18 Reportaje literare o 9.19 Interviuri literare o 9.20 Proza postbelică o 9.21 Prozatori ai Școlii de la Târgoviște
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

    

    

9.22 Prozatori contemporani 9.23 Proza anilor '70 9.24 Onirismul în proză 9.25 Proza scriitorilor din diaspora 9.26 Proza generației optzeciste 9.27 Scriitori interziși și redescoperiți după 1989 9.28 Proza generației '90 9.29 Prozatori ”Generația X” 9.30 Prozatori neafiliați unei școli 10 Teatru o 10.1 Clasicii dramaturgiei românești o 10.2 Dramaturgi interbelici o 10.3 Dramaturgi postbelici o 10.4 Dramaturgi postmoderni 11 Eseistică o 11.1 Folcloriști, etnologi, antropologi o 11.2 Eseuri literare o 11.3 Eseuri filosofice 12 Eseuri politice 13 Eseuri teologice 14 Aforisme 15 Critici de artă o 15.1 Eseuri de sociologia culturii 16 Critică literară, istorie și teorie literară o 16.1 Istorici și critici literari o 16.2 Caragialelogi o 16.3 Specialiști în avangarda literară o 16.4 Eminescologi o 16.5 Animatori de cenacluri liteare o 16.6 Teoreticieni literari o 16.7 Critici de teatru o 16.8 Critici și teoreticieni ai postmodernismului o 16.9 Critici din diaspora o 16.10 Eseiști din critica literară o 16.11 Alți critici români 17 Autori de jurnale literare 18 Autori de memorii politice 19 Autori de memorii literare 20 Autori de autobiografii literare 21 Traducători o 21.1 Traducători români o 21.2 Traducători din limba germană o 21.3 Traducători din limba franceză o 21.4 Traducători din limba engleză o 21.5 Traducători din limba rusă o 21.6 Traducători din limba italiană o 21.7 Traducători din limba spaniolă o 21.8 Traducători din limba portugheză o 21.9 Traducători din limba chineză o 21.10 Traducători din limba japoneză

o o o o o o o o o

  21.12 Traducători din alte limbi 21.13 Traducători străini de literatură română 22 Bibliografie 23 Legături externe o o o [modificare] Scriitorii canonici români [modificare] Literatura populară        Esopia Alixăndria Floarea darurilor Fiziologul Vămile văzduhului Varlaam și Ioasaf Archirie și Anadan [modificare] Călători   Nicolae Olahul (1493-1568) Nicolae Milescu (1636-1709 [modificare] Cronicari moldoveni    Miron Costin Grigore Ureche Ion Neculce [modificare] Cronicari munteni      Radu Greceanu Radu Popescu Constantin Cantacuzino Stoica Ludescu Zilot Românul [modificare] Autori de literatură religioasă      Varlaam Simion Ștefan Mitropolitul Dosoftei Antim Ivireanul Dimitrie Țichindeal [modificare] Școala Ardeleană   Ion Budai-Deleanu (1760-1820) Samuil Micu .11 Traducători din limba sârbo-croată 21.

Romantismul junimist      Junimea și Convorbiri literare Titu Maiorescu Mihai Eminescu (1850-1889) Ion Creangă Ioan Slavici . Romantismul pașoptist              Dacia literară Iosif Vulcan Vasile Cârlova (1809-1831) Gheorghe Asachi Barbu Paris Mumuleanu Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) Grigore Alexandrescu (1810-1885) Andrei Mureșanu (1816-1863 Vasile Alecsandri (1821-1890) Dimitrie Bolintineanu (1825-1872) Elisabeta de Neuwied Mite Kremnitz Elena Văcărescu [modificare] Junimismul.    Petru Maior Gheorghe Șincai George Bariț Aureliu Antoninio Praedetis [modificare] Poezie vezi și: Lista poeților români [modificare] Precursorii       Miron Costin Mitropolitul Dosoftei Antioh Cantemir Dimitrie Cantemir Ion Budai-Deleanu (1760-1820) Zilot Românul [modificare] Sub semnul lui Anacreon       Ienăchiță Văcărescu Anton Pann Alecu Văcărescu Nicolae Văcărescu Iancu Văcărescu Costache Conachi [modificare] Poeți romantici.

Intelectualism poetic     George Călinescu Camil Petrescu Emil Botta (1904-1977) Dan Botta [modificare] Alți poeți interbelici         Emil Gulian Perpessicius Magda Isanos Ștefan Baciu Ioan I. Sămănătorismul și Poporanismul     George Coșbuc (1866-1918) Octavian Goga (1881-1938) Nichifor Crainic (1889-1972) Alexei Mateevici (1888-1917) [modificare] Mari poeți interbelici     Tudor Arghezi (1880-1967) Ion Barbu (1885-1961) Lucian Blaga (1895-1961) George Bacovia (1881-1955) [modificare] Scriitori interbelici de tranziție.     Gheorghe Panu George Coșbuc (1866-1918) Veronica Micle (1850-1889) Samson Bodnărescu Vasile Pogor [modificare] Simbolismul           Alexandru Macedonski (1854-1920) Ștefan Octavian Iosif (1875-1913) Ștefan Petică Traian Demetrescu Otilia Cazimir George Topârceanu (1886-1937) Ion Minulescu (1881-1944) Claudia Millian George Bacovia Agatha Bacovia [modificare] Poeți ai ideii de națiune. Ciorănescu Zaharia Stancu Eugen Jebeleanu Vladimir Streinu .

Trost Gherasim Luca Virgil Teodorescu Max Blecher Gellu Naum (1915-2001) [modificare] Poeții Proletcultismului          Alexandru Toma Demostene Botez George Lesnea Marcel Breslașu Radu Boureanu Mihai Beniuc Cicerone Theodorescu Eugen Jebeleanu Maria Banuș .[modificare] Poeți neoromantici    Alexandru A. Gândirismul          Ion Pillat (1891-1945) Barbu Fundoianu (1898-1944) Camil Baltazar (1902-1977) Vasile Voiculescu (1884-1963) Adrian Maniu Aron Cotruș Nichifor Crainic Radu Gyr Tudor Arghezi [modificare] Poeții din Avangarda istorică         Sașa Pană (1902-1981) Ion Vinea (1895-1964) Geo Bogza Tristan Tzara (1896-1963) Eugen Ionescu Miron Radu Paraschivescu (1911-1971) Dimitrie Stelaru Ilarie Voronca [modificare] Suprarealismul românesc        Stephan Roll Sașa Pană D. Philippide Emil Botta( 1911-1977) Dan Botta [modificare] Poezia tradiționalistă.

                  Eugen Frunză Mihu Dragomir Veronica Porumbacu Nina Cassian Victor Tulbure Dan Deșliu Ion Brad Ion Gheorghe Emilian Radu Bucov Liviu Deleanu Bogdan Istru George Meniuc Vladimir Rusnac Radu Flora Alexandru Jar István Nagy Istv n Asztalos Tiberiu Utan [modificare] Poeții din (Cercul literar de la Sibiu)        Dan Constantinescu Deliu Petroiu Ioanichie Olteanu Ștefan Augustin Doinaș (1922 .2002) Radu Stanca Ion Negoițescu Eta Boeriu [modificare] Poeți din generația pierdută      Geo Dumitrescu (1920-2004) Dimitrie Stelaru (1917-1971) Ștefan Baciu (1918-1993) Ion Caraion (1923-1986) Constant Tonegaru (1919-1952) [modificare] Poeții basarabeni postbelici    Dumitru Matcovschi (născut in 1939) Grigore Vieru (1935-2009) Arcadie Suceveanu [modificare] Poeți din generația '60      Nicolae Labiș (1935-1956) Nicolae Ioana Mircea Ivănescu (1931-2011) A. E. Baconsky Gheorghe Grigurcu .

                                         Lucreția Andronic (născut în 1929) Nichita Stănescu (1933-1983) Marin Sorescu (1936-1997) Constantin Abăluță (născut in 1938) Emil Brumaru (născut in 1939) Ioan Alexandru (1941-2001) Ana Blandiana (născută în 1942) Ion Nicolescu (născut in 1943) Adrian Păunescu (1943-2010) Romulus Vulpescu Mircea Ciobanu Adi Cusin Mihai Ursachi Gheorghe Pituț Ion Horea Gheorghe Tomozei Corneliu Șerban (născut în 1937) Coman Șova Ion Miloș Petre Stoica Grigore Hagiu Anghel Dumbräveanu Grigore Vieru Liviu Damian Ion Gheorghe Cezar Baltag Ioanid Romanescu Ilie Constantin Ileana Mălăncioiu Gabriela Melinescu Slavco Almăjan Gheorghe Pituț Constanța Buzea Virgil Mazilescu Marius Robescu George Alboiu George Țărnea Vasile Tǎrâțeanu Eugen Dorcescu Ioan Baba Victor Teleucă [modificare] Onirismul poetic       Leonid Dimov Nora Iuga Virgil Mazilescu Teodor Pîcă Daniel Turcea Vintilă Ivănceanu .

Pop Adrian Popescu Radu Ulmeanu (născut în 1946) Ion Pachia-Tatomirescu (născut în 1947) Ioana Ieronim Elena Liliana Popescu Grete Tartler Mircea Florin Șandru (născut în 1949) Dan Verona (născut în 1947) Bujor Voinea (născut în 1945) Doina Uricariu (născută în 1950) Leo Butnaru(născut în 1949) Ion Anton (născut în 1950) Nicolae Rotaru [modificare] Poeți optzeciști                 Mircea Cărtărescu Ion Bogdan Lefter Christian W. Schenk Elena Ștefoi Marta Petreu Liviu Ioan Stoiciu Nicolae Sava Adrian Alui Gheorghe Radu Florescu Ion Stratan Nichita Danilov Romulus Bucur Florin Iaru Nora Iuga Marian Constandache Matei Vișniec .  Emil Brumaru Sorin Mărculescu [modificare] Poeți șaptezeciști                           Horia Bădescu (născut în 1943) Mircea Dinescu (născut în 1950) Ioan Flora (1950-2005) Gheorghe Iova Nora Iuga Eugen Dorcescu (născut în 1942) Sterian Vicol Daniela Carmen-Crăsnaru Liliana Ursu Dinu Flămând Ion Mircea Cornel Armeanu (născut în 1947) Mircea M.

Pop . contesa de Noailles Cristian Petru Bălan Peter Neagoe Ionuț Caragea Andrei Codrescu Dan Dănilă Valery Oișteanu Mircea M.                      Alexandru Mușina Magdalena Ghica sau Magda Cârneci Mariana Marin Mariana Codruț Ion Mureșan Daniel Turcea Daniel Pișcu Liviu Antonesei Nicolae Băciuț Dora Pavel Augustin Pop Aurel Pop Ion Monoran Maria-Eugenia Olaru Aurel Dumitrașcu Călin Vlasie Dorin Popa Ioan Vieru Eugen Bunaru Corneliu Ostahie Nicolae Silade Nicolae Panaite [modificare] Poeți basarabeni postmoderni               Format:Valeriu Matei Eugen Cioclea Vasile Gârneț Aura Christi Irina Nechit Emilian Galaicu-Păun Dumitru Crudu Iulian Fruntașu Ștefan Baștovoi Mihail Vakulovski Alexandru Vakulovski Nicoleta Esinencu Pavel Paduraru Alexandru Cosmescu [modificare] Poeți din diaspora         Ana.

scriitor de limbă română și italiană. Ștefan Munteanu William Totok Johann Lippet Daniel A. 1982). Cenaclul Litere 90-2000    Mihai Ignat Doina Ioanid Ioana Nicolaie . Renon Florin Predescu [modificare] Poeți din anii 90                         Cristian Popescu (1959-1995) Gabriel Daliș Ioan Es. expresia sa poetică are un rol privilegiat în promovarea dialogului intercultural și a relațiilor culturale între Italia și România. volumul de versuri Este sau nu este Ion Bianca Laura Marisaldi (n.         Dorin Tudoran Leon Feraru Mariana Zavati Gardner (născută în 1952) Herta Müller. Pop Iulian Boldea Iustin Panța Nora Iuga Judith Meszaros Marius Marian Șolea Ruxandra Cesereanu Rodica Draghincescu Nicolae Țone Mihail Gălățanu Orlando Balaș Flavia Teoc Vasile Baghiu (născut în 1965) Petruț Pârvescu Marius Oprea Andrei Bodiu Caius Dobrescu Petre Rău Simona Popescu Horia Gârbea Ancelin Roseti (născut în 1967) Eugenia Mihalea ( născută în 1967) [modificare] Himerismul  Vasile Baghiu (născut în 1965) [modificare] Poeți de tranziție. poet român din diasporă. stabilit în Italia.

O.      Iulian Băicuș Sorin Gherguț T. Grupul de la Constanța       Mircea Țuglea Grigore Șoitu Sorin Dinco Ileana Bâja Mugur Grosu George Vasilievici [modificare] Utilitarismul   Adrian Urmanov Andrei Peniuc [modificare] Deprimismul  Gelu Vlașin [modificare] Fracturismul                Dumitru Crudu Marius Ianuș Ionuț Chiva Raluca Baciu Ioana Băețica Ioana Bradea Domnica Drumea Zvera Ion Ruxandra Novac Adrian Schiop Dan Sociu Răzvan Țupa Alexandru Vakulovski Mihai Vakulovski Elena Vlădăreanu [modificare] Ludicismul  Nicolae Rotaru [modificare] Poeți neafiliați vreunei generații  Vic. Virgil Bălan . Bobe Svetlana Cârstean Cezar Paul-Bădescu Ana Maria Sandu [modificare] Poeți de tranziție.

A.Bassarabescu Gala Galaction .[1] [modificare] Proză vezi și: Lista prozatorilor români [modificare] Precursori   Dimitrie Cantemir (1673-1723) Gheorghe Asachi (1788-1869) [modificare] Proza romantică       Constantin Negruzzi (1808-1868) Ion Ghica (1817-1897) Nicolae Filimon (1819-1895) Alexandru Odobescu (1834-1895) Bogdan Petriceicu-Hasdeu (1838-1907) Iosif Vulcan (1841-1907) [modificare] Marii clasici     Mihai Eminescu (1850-1889) Ion Creangă (1839-1889) Ioan Slavici (1848-1925) Ion Luca Caragiale [modificare] Proza de tranziție      Ion Agârbiceanu (1882-1963) Gheorghe Brăescu Ioan Alexandru Brătescu-Voinești I.             Diana Corcan Mircea Drăgănescu (născut în 1950) Mirea Gabriel Adrian Suciu (născut în 1970) Liviu G. Stan Catalin Racila (născut în 1986) Marin Badea (născut în 1969) Vasile Chira (născut în 1962) Dumitru Buzatu (născut în 1959) Sorin Anca (născut în 1972) Liviu Ofileanu (născut în 1972) Lia Faur (născută în 1970) Teodor Dume (născut în 1956) [modificare] Alți poeți  Ion Zubașcu .

1957) Mihail Sebastian (1907 .1935) Victor Papilian(1888 .1956) Camil Petrescu (1894 .1938) Anton Holban (1902 .  Theodor Rășcanu (1888-1952) Constantin Stere [modificare] Literatura feminină interbelică               Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955) Regina Maria Elena Văcărescu Ana de Noailles Henriette Yvonne Stahl Martha Bibescu Jeni Acterian Alice Voinescu Ticu Arhip Ioana Postelnicu Lucia Demetrius Adela Xenopol Cella Serghi Alice Botez [modificare] Romane de analiză            Max Blecher (1909 .1971) . Bonciu Gib Mihăescu (1894 .1949) Ury Benador (1895 .1937) Constantin Fântâneru Garabet Ibrăileanu H.1945) Ion Biberi Liviu Rebreanu [modificare] Proza exotică   Panait Istrati (1884-1935) Mircea Eliade [modificare] Memorii de călătorie     Ioan Codru Drăgușanu Marina Lucian Mihai Tican Rumano (1893-1967) Johann Honigberger [modificare] Realismul   Carol Ardeleanu (1883 .

1944) Mihail Sadoveanu (1889 .1944) Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858 .1936) Alexandru O. Teodoreanu-Păstorel (1894 .1961) Liviu Rebreanu (1885 .1954) Radu Tudoran (1917 .1961) Dumitru Munteanu (născut în 1948) [modificare] Romanul poetic    Tudor Arghezi (1880 .1964) [modificare] Romanul ghetoului   Ion Călugăru Ury Benador [modificare] Romane și scrieri istorice     Mihail Sadoveanu (1889 .      George Călinescu (1899 .1967) Mateiu Caragiale (1885 .1965) Eugen Lovinescu Cezar Petrescu (1892 .1918) Dumitru Munteanu (născut în 1948) [modificare] Romane pentru copii și tineret        Jean Bart Constantin Chiriță Mihail Drumeș Ionel Teodoreanu (1897 .1961) Liviu Rebreanu (1885 .1992) George Șovu Mircea Sântimbreanu [modificare] Romane polițiste       Rodica Ojog Brașoveanu Haralamb Zincă George Arion Petre Sălcudeanu Theodor Parapiru Nicolae Rotaru [modificare] Romanul experimental     Felix Aderca (1891-1962) Geo Bogza Horia Bonciu Urmuz .

F.                                              Felix Aderca George Anania Romulus Bărbulescu Rodica Bretin (născută în 1958) Voicu Bugariu Ovidiu Bufnilă Mircea Cărtărescu George Ceaușu Vladimir Colin (1921-1991) Marian Coman Sebastian A.  Grigore Cugler. Corn Constantin Cozmiuc Dan Doboș Mircea Eliade Sergiu Fărcășan Bogdan Ficeac Ona Frantz Vlad Frînghiu Silviu Genescu Radu Pavel Gheo Costi Gurgu Mihail Grămescu Györfi-Deák György Michael Haulică Ion Hobana (născut în 1931} Dănuț Ivănescu Dan Merișca Lucian Merișca Ana Veronica Mircea Alexandru Mironov Gellu Naum Leonida Neamtu Ana Maria Negrilă Radu Nor Rodica Ojog-Brașoveanu Mircea Opriță Alexandru Pecican Ovidiu Pecican Florin Pîtea Cristian Tudor Popescu Mircea Pricăjan Liviu Radu Cornel Robu Adrian Rogoz Cătălin Sandu . a semnat cu pseudonimul Apunake Marian Constandache [modificare] Proza fantastică și S.

Valerian Iolanda Malamen Vasile Netea Dora Pavel Dorin Popa Robert Șerban Ovidiu Șimonca Petre Fluerașu Marius Chivu [modificare] Proza postbelică    Zaharia Stancu (1902 . Brunea Fox Ioan Grigorescu Paul Lampert (născut în 1930) Marina Lucian Camil Petrescu [modificare] Interviuri literare            Felix Aderca Ion Biberi I.1980) Titus Popovici .              Gheorghe Săsărman Don Simon Sergiu Someșan Doru Stoica Oana Stoica-Mujea Jean Lorin Sterian Bogdan Suceavă Cristian Tamaș Lucian Vasile-Szabo Cristian-Mihail Teodorescu Marian Truță Alexandru Ungureanu Dănuț Ungureanu Vasile Voiculescu (1884-1963) [modificare] Proza existențialistă   Mircea Eliade (1907-1986) Mihail Sebastian (1907-1945) [modificare] Reportaje literare       Geo Bogza (1908-1993) F.1974) Marin Preda (1922 .

2001) Tudor Țopa [modificare] Prozatori contemporani                                        Nicolae Velea (născut în 1936) Sorin Titel (1935 .1995) Mihai Rădulescu (născut în 1936) Nicolae Breban (născut în 1934) Ioan Mihai Cochinescu (născut în 1951) George Bălăiță (născut în 1935) Dumitru Radu Popescu (născut în 1935) Augustin Buzura (născut în 1938) Livius Ciocârlie (născut în 1935) Dana Dumitriu (1943 .1985) A.Baconsky (născut în 1925) Dinu Săraru (născut în 1932) Constantin Țoiu (născut în 1923) Iordan Chimet (1924 .1982) Mircea Horia Simionescu (1928 .1998) Fănuș Neagu (1932-2011) Octavian Paler (1926 .1987) Dora Pavel (născută în 1946) Ioan Dan (1922 . Eugen Barbu (1924 .2007) Paul Anghel (născut in 1933) Petre Anghel (născut în 1944) Alexandru Ivasiuc (1933 .E. 1952) Dan Perșa (născut în 1960) Nicolae Romulus Dărămuș (născut în 1954) Dușan Baiski (născut în 1955) Marin Badea (născut în 1969) Petre Rău (născut în 1953) .2003) Marian Drumur (născut în 1943) Mihai Nicolae (1932 .1996) Mircea Cojocaru (1938 .1993) [modificare] Prozatori ai Școlii de la Târgoviște     Radu Petrescu (1927 .1977) Mircea Ciobanu (1940 .E.2006) Radu Cosașu (născut în 1930) Daniel Drăgan (născut în 1935) Ștefan Damian (născut în 1949) Ștefan Bănulescu (1929 .2001} Doina Ruști Stelian Tăbăraș (născut în 1939) Dorin Baciu Ion Lazu Eugen Mihăescu (n.2011) Costache Olăreanu (1929 .Baconski sau A.

2003) Leonard Oprea ( născut în 1953 ) Gabriela Melinescu Dumitru Radu Popa Herta Müller Maria Mailat Virgil Duda.    Paul Miclău (născut în 1931) Dumitru Munteanu (născut în 1948) Nora Iuga (născută în 1931) Ion Iovan [modificare] Proza anilor '70       Bujor Nedelcovici Mirela Roznoveanu (născută în 1947) Silviu Angelescu Gheorghe Ene Gheorghe Iova Gabriela Adameșteanu (născută în 1942) [modificare] Onirismul în proză  Dumitru Țepeneag [modificare] Proza scriitorilor din diaspora                           Dumitru Țepeneag (născut în 1937) George Astaloș (născut în 1933) Vintilă Horia (1915 . născut în 1939 [modificare] Proza generației optzeciste  Dușan Baiski născut în 1955 .1992) Norman Manea (născut în 1936) Ion Druță (născut în 1928) Paul Goma (născut în 1935) Mihail Fărcășanu Radu Negrescu-Suțu (născut în 1950) Octavian Sărbătoare Petru Popescu (născut în 1946) Petru Dumitriu (1924-2002) Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992) Matei Călinescu (1934-2009} Ion Vianu ( născut în 1934) Andrei Codrescu (născut în 1946) Bogdan Suceavă (născut în 1969) Mirela Roznoveanu (născută în 1947) Virgil Ierunca ( născut în 1920) Cristian Petru Bălan (născut în 1936) Ioan Dan (1922 .

Barbu Nicolae Rotaru [modificare] Scriitori interziși și redescoperiți după 1989         Ion Desideriu Sârbu (1919-1989) Nicolae Steinhardt Ion Ioanid Oana Orlea Lena Constante Bellu Zilber Theodor Rășcanu (1888-1952) Jeni Acterian [modificare] Proza generației '90       Perșa Dan Adrian Oțoiu Ioana Drăgan Caius Dobrescu Daniel Bănulescu Ovidiu Verdeș . 1952) Marian Drumur Șerban Tomșa (născut în 1956) Ioan Al.                              Ioan Mihai Cochinescu Gheorghe Crăciun (1950 .2007) Răzvan Petrescu Ștefan Agopian Dumitru Radu Popa Sorin Preda Mircea Cărtărescu (născut în 1956) Cristian Teodorescu Ioan Lăcustă Nicolae Iliescu George Cușnarencu Mircea Daneliuc Ioan Groșan Bedros Horasangian (născut în 1947) Mircea Nedelciu (1950-1999) Stelian Tănase Adriana Bittel Vasile Andru Florin Șlapac Alexandru Vlad Daniel Vighi Nicolae Stan Ovidiu Pecican (născut în 1959) Corin Braga Ruxandra Cesereanu Eugen Mihăescu (n.

1961) Lucian Blaga (1895 . O.1972) Mihail Săulescu (1888 .            Simona Popescu (născută în 1965) Ion Manolescu (născut în 1968) T. Ciprian (1883-1968) Eugen Ionescu (1909 .1961) . Bobe (născut în 1969) Radu Pavel Gheo (născut în 1969) Radu Jörgensen Răzvan Rădulescu (născut în 1967) Bogdan Suceavă (născut în 1969) Cecilia Ștefănescu Angelo Mitchievici Valentin Busuioc (născut în 1965) Ștefan Caraman(născut in 1967 Vasile Baghiu (născut în 1965) [modificare] Prozatori ”Generația X”  Răzvan T.1890) Ion Luca Caragiale (1852 .1918) [modificare] Dramaturgi interbelici          Mihail Sorbul (1885 . Coloja (născut în 1979) [modificare] Prozatori neafiliați unei școli          Marian Coman Cristian Robu-Corcan Petre Fluerașu Lorena Lupu Felicia Mihali Boris Druță Marin Badea (născut în 1969 Ion Anton Datcu (născut în 1944) Dan Orghici (1965)[[2]] [modificare] Teatru vezi și: Lista dramaturgilor români [modificare] Clasicii dramaturgiei românești    Vasile Alecsandri (1819 .1966) Victor Eftimiu (1889 .1912) Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858 .Zamfirescu (1898-1938 Alexandru Kirițescu (1888 .1916) G.1994) Camil Petrescu (1894-1957) G.M.

1965) Ștefan Caraman Paul Cornel Chitic (1944 .1945) [modificare] Dramaturgi postbelici              Horia Lovinescu (1917 . 1941) Saviana Stănescu Matei Vișniec (n. 1960) Cristina Chirvasie (n.1990) Paul Everac (născut în 1924) Dumitru Radu Popescu Iosif Naghiu Dumitru Solomon (1929-2002) Radu F. etnologi. 1949) Gellu Naum Alina Nelega Ștefan Peca Viorel Savin (n. 1956) Vlad Zografi (n.1997) [modificare] Dramaturgi postmoderni                    Petre Barbu Cristian Petru Bălan (n. antropologi   Simion Florea Marian (1847 . 1936) Valentin Busuioc (n. 1973) [modificare] Eseistică vezi și: Lista eseiștilor români [modificare] Folcloriști.   Victor Ion Popa (1895-1946) Tudor Mușatescu (1903 .1980) Alexandru Mirodan Aurel Baranga (1917-1982) Ion Băieșu (1933 .1907) Mihai Pop .1983) Teodor Mazilu (1930 . 1962) Mihai Ignat Radu Macrinici Olga Delia Mateescu (n.1980) Mihail Sebastian (1907 . Alexandru Ion Desideriu Sârbu (1919-1989) George Astaloș Marin Sorescu (1936 .2007) Dumitru Crudu Nicoleta Esinencu Horia Gârbea(n.

    Silviu Angelescu Andrei Oișteanu Sabina Ispas Nicolae Constantinescu [modificare] Eseuri literare                Nicolae Balotă (născut în 1925) Ștefan Borbély Marian Constandache Sterie Diamandi (1897 . Negulescu Ion Petrovici Constantin Rădulescu-Motru Simion Mehedinți Eugeniu Speranția Mircea Eliade Mircea Vulcănescu Emil Cioran (1911 .P.1987) Ion Pachia-Tatomirescu (născut în 1947) Alexandru Paleologu (1919-2005) Marian Papahagi Ioana Pârvulescu Dan Petrescu Lucian Raicu [modificare] Eseuri filosofice                        Vasile Conta Paul Zarifopol (1874 .1995) Constantin Noica (1909-1987) Petre Pandrea (Petre Marcu Balș) Virgil Ierunca (născut în 1920) Adrian Marino (1921-2005) Mihai Șora Nicolae Steinhardt (1912 .1991) C.Roșca P.1964) Mircea Florian D.1981) Mircea Eliade (1907-1986) Alexandru George Paul Goma (născut în 1935) Basarab Nicolescu Constantin Noica (1909 .D.1989) Petre Țuțea (1902 .1934) Nicolae Iorga Mihail Ralea (1896 . Floru Andrei Pleșu (născut în 1948) .

1991) Horia-Roman Patapievici (născut în 1957) Andrei Oișteanu Adrian Papahagi Dan Pavel Mihail Neamțu Petre Rău [modificare] Eseuri politice       Sorin Antohi Andrei Cornea Ruxandra Cesereanu (născută în 1968) Cătălin Avramescu Vitalie Ciobanu Dan Pavel (născut în 1958) [modificare] Eseuri teologice      Nicolae Steinhardt Theodor Baconski Cristian Bădiliță Mihail Neamțu Teleanu Bogdan [modificare] Aforisme                       Vasile Alecsandri Grigore Alexandrescu Tudor Arghezi Nicolae Bălcescu Ana Blandiana Geo Bogza Augustin Buzura George Călinescu Ion Luca Caragiale Ștefan Cazimir Emil Cioran Miron Costin Dimitrie Cantemir Șerban Cioculescu Paul Cornea George Coșbuc Nichifor Crainic Ion Creangă Barbu Ștefănescu Delavrancea Romulus Dianu Mircea Dinescu Victor Eftimiu .        Gabriel Liiceanu (născut în 1942) Ioan Petru Culianu (1950 .

I.                                             Mircea Eliade Mihai Eminescu Paul Everac Gala Galaction Garabet Ibrăileanu Nicolae Iorga Panait Istrati Eugen Ionescu Paul Louis Lampert Gabriel Liiceanu Eugen Lovinescu Alexandru Macedonski Titu Maiorescu Mircea Malița Teodor Mazilu Grigore Moisil Veronica Micle Ion Minulescu Tudor Mușatescu Fănuș Neagu Costache Negruzzi Constantin Noica Tudor Octavian Octavian Paler Hortensia Papadat-Bengescu Camil Petrescu Alexandru Philippide Andrei Pleșu Marin Preda Ion Heliade Rădulescu Mihai Ralea Liviu Rebreanu Constantin Alexandru Rosetti Mihail Sadoveanu Mircea Sântimbreanu Zaharia Stancu Nichita Stănescu D.Suchianu Ionel Teodoreanu Păstorel Teodoreanu George Topârceanu Tudor Vianu Grigore Vieru Ileana Vulpescu Paul Zarifopol [modificare] Critici de artă   Victor Ieronim Stoichiță Andrei Pleșu (născut în 1948) .

[modificare] Eseuri de sociologia culturii   Marina Lucian Sorin Adam Matei [modificare] Critică literară.2000) Nicolae Manolescu (născut în 1939) Ovid S.2000) Mircea Anghelescu (născut în 1941) Dumitru Micu Basil Munteanu Nicolae Iorga Gheorghe Adamescu Paul Cornea (născut în 1924) Niculae Gheran (născut în 1929) Dan Horia Mazilu (născut în 1945) Alexandru Piru Zigu Ornea (1930 .1920) Eugen Lovinescu Garabet Ibrăileanu (1871 .) Mircea Zaciu (1928 . Călinescu (1889 .2001) Ion Bălu (născut în 1933) Mircea Iorgulescu Valeriu Râpeanu Aurel Sasu Mircea Martin Romul Munteanu Dan C. Țeposu Ion Bogdan Lefter .1988) Vladimir Streinu (1902 .1970) George Cristea Nicolescu (1911-1967) Dumitru Caracostea Edgar Papu G. Mihăilescu Radu G.1946) Ovidiu Papadima (1910 .1944) Ion Negoițescu Tatiana Nicolescu (1923. istorie și teorie literară vezi și: Lista criticilor români [modificare] Istorici și critici literari vezi și: Lista criticilor români                                      Titu Maiorescu Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855 .1936) Pompiliu Constantinescu (1901 .1997) Șerban Cioculescu (1902 .1965) Nicolae Cartojan (1833 . Crohmălniceanu (1921 .

N.1971) Ion Negoițescu Eugen Simion (născut în 1933) Gheorghe Bulgăr (1920 .1988) Ștefan Cazimir (născut în 1932) Mircea Iorgulescu (născut în 1943) Florin Manolescu (născut în 1943) Ioana Pârvulescu Ion Vartic Liviu Papadima (născut în 1957) Iulian Boldea (născut în 1963) [modificare] Specialiști în avangarda literară      Sașa Pană Ion Pop Marin Mincu Paul Cernat Emilia Drogoreanu [modificare] Eminescologi                       Titu Maiorescu (1840 .2002) Edgar Papu Dumitru Popovici Dumitru Caracostea Alain Guillermou Ioana Em.1965) Petru Creția (1927-1997) Zoe Dumitrescu-Bușulenga (1920-2006) Eugen Lovinescu (1881 . Petrescu Dumitru Murărașu Rosa Del Conte Augustin Z. Pop Mihai Drăgan Mihai Cimpoi Eugen Todoran Dumitru Vatamaniuc Ioana Bot .    George Gană Cornel Ungureanu Marian Popa (născut în 1938) Dumitru Munteanu (născut în 1948) [modificare] Caragialelogi           Titu Maiorescu Paul Zarifopol Șerban Cioculescu (1902 .1946) Perpessicius (1891 .1917) George Călinescu (1889 .

Crohmălniceanu (1921 . Cenaclul Radu Flora .2000) Liviu Petrescu (născut în 1941) Ion Bogdan Lefter (născut în 1957) Mircea Vasilescu Ion Manolescu Radu G.1946) Nicolae Manolescu (născut în 1939) Lucian Marina (născut în 1954.2000) Eugen Lovinescu (1881 .1964) Mircea Martin (născut în 1941) Marin Mincu (născut în 1944) Adriana Babeți (născută în 1949) Carmen Mușat Matei Mircea Muthu (născut în 1944) Cornel Mihai Ionescu Dan Grigorescu Ion Vlad Ion Pachia-Tatomirescu (născut în 1947) [modificare] Critici de teatru  George Banu [modificare] Critici și teoreticieni ai postmodernismului       Ovid S.Chișinău) [modificare] Teoreticieni literari             Paul Cornea Mihail Dragomirescu Tudor Vianu (1897 . Țeposu (1954 . Crohmălniceanu (1921 .1999) .Serbia) Mircea Martin (născut în 1941) Adrian Păunescu Eugen Simion (născut în 1933) Ion Anton (născut în 1950. Mihăilescu Elena Tacciu Alexandru Melian Călin Teutișan Caius Dobrescu Cristian Livescu Petru Mihai Gorcea Rodica Marian Theodor Codreanu [modificare] Animatori de cenacluri liteare           Eugen Barbu Mircea Cărtărescu (născut în 1956) Ovid S.         Dan C. Cenaclul Mihai Eminescu .

  Mircea A. Rusu (născut în 1938) George Băjenaru (născut în 1938) Lucian Raicu (născut in 1934) Marian Popa (născut în 1938) [modificare] Eseiști din critica literară         Pavel Chihaia (născut în 1922) Livius Ciocârlie (născut în 1935) Mircea Mihăieș (născut în 1954) Ștefan Borbely Alexandru Călinescu (născut în 1945) Dan C. Mihăilescu (născut în 1953) Petre Fluerașu (născut în 1987) Vitalie Ciobanu [modificare] Alți critici români                Eugen Negrici (născut în 1941) Ion Pop (născut în 1941) Ileana Berlogea Ion Vartic (născut în 1944) Valeriu Cristea Liviu Petrescu (născut în 1941) Mircea Muthu (născut în 1944) Valentin Tașcu (1944-2008) Irina Petraș (născută în 1947) Petru Poantă (născut în 1947) Laurențiu Ulici (1943-2000) Mirela Roznoveanu (născută în 1947) Cornel Moraru Marian Papahagi Alexandru Cistelecan (născut în 1951 .1999) Thomas Pavel (născut în 1941) Mirela Roznoveanu (născută 1947) M. 1963) Mihaela Ursa [modificare] Critici din diaspora                 Cornel Regman Nicolae Balotă Mircea Iorgulescu Dumitru Țepeneag Monica Lovinescu Ion Negoițescu Sorin Alexandrescu (născut în 1937) Virgil Nemoianu (născut în 1948) Matei Călinescu (născut în 1934) Alejandro Ciorănescu (1911 . Diaconu (n.N.

Diaconu (născut în 1963) Sanda Cordoș (născută în 1966) Corin Braga (născut în 1961) Laura Pavel (născută în 1968) Iulian Boldea Liviu Malița Dan Silviu Boerescu Dan Alexandru Condeescu Călin Teutișan (născut în 1969) Tudorel Urian Iulian Băicuș Paul Cernat Daniel Cristea-Enache Nicoleta Sălcudeanu Mihaela Ursa (născută în 1971) Horea Poenar (născut în 1973) Michaela Tonitza-Iordache Marius Chivu Petre Rău [modificare] Autori de jurnale literare                        Titu Maiorescu Gala Galaction Mihail Sebastian Petru Comarnescu Camil Petrescu Jeni Acterian Alice Voinescu Alice Botez Liviu Rebreanu Cella Delavrancea Ion Desideriu Sârbu Nicolae Steinhardt Petre Pandrea Mircea Eliade Eugen Ionescu Arșavir Acterian Haig Acterian Radu Petrescu Mircea Horia Simionescu Paul Goma Tudor Țopa Mircea Zaciu Mircea Cărtărescu .                        Virgil Podoabă (născut în 1951 Coriolan Babeți Hristu Cândroveanu (născut în 1928) Dan Culcer (născut în 1941 Ștefan Borbély (născut în 1953 Mircea A.

Duca Petre Pandrea Ion Gavrilă Ogoranu Petre Pandrea Ion Diaconescu Radu Vasile Emil Constantinescu [modificare] Autori de memorii literare      Eugen Lovinescu Nicolae Iorga Iacob Negruzzi Gheorghe Panu Niculae Gheran [modificare] Autori de autobiografii literare     Eugen Lovinescu Monica Lovinescu Mircea Eliade Nicolae Iorga [modificare] Traducători [modificare] Traducători români vezi și: Lista traducătorilor români [modificare] Traducători din limba germană         Mite Kremnitz Elisabeta de Neuwied Mihai Eminescu Adrian Maniu Ștefan Augustin Doinaș Eta Boeriu I.L.   Gheorghe Ursu Traian Chelariu Pericle Martinescu [modificare] Autori de memorii politice             Carol I Regina Maria Constantin Argetoianu Constantin Sănătescu Martha Bibescu Ion Gh. Caragiale Lucian Blaga .

Schenk Mircea Ivănescu Nora Iuga Gellu Naum Paul Celan Eta Boeriu Alexandru Philippide [modificare] Traducători din limba franceză                 Dumitru Țepeneag Irina Mavrodin Modest Morariu Henriette Yvonne Stahl Virgil Ierunca Monica Lovinescu Sașa Pană Ion Caraion Romulus Vulpescu Leonid Dimov Iulia Soare Ioana Sava Paul Lampert Paul Miclău Vasile Savin Șerban Foarță [modificare] Traducători din limba engleză                   Sanda Aronescu Dragoș Protopopescu Mircea Ivănescu Dan Grigorescu Constantin Abăluță Leon Levițchi Dan Duțescu Corneliu M. Popescu Gabriela Pachia Mihai Stănescu Alexandra Coliban Antoaneta Ralian Virgil Stanciu Cristina Felea Sorin Gherguț Domnica Drumea Virgil Nemoianu Matei Călinescu [modificare] Traducători din limba rusă .        Ștefan Augustin Doinaș Christian W.

      Ion Acsan A.E. E.Baconski Emil Iordache Tatiana Nicolescu Alexandra Constantina Nicolescu Ion Anton [modificare] Traducători din limba italiană     George Coșbuc Eta Boeriu Marin Mincu Geo Vasile [modificare] Traducători din limba spaniolă   Darie Novăceanu Mihai Cantuniari [modificare] Traducători din limba portugheză      Mioara Caragea Micaela Ghițescu Mihai Zamfir Veronica Manole Eugenia Mihalea [modificare] Traducători din limba chineză Contantin Lupeanu [modificare] Traducători din limba japoneză [modificare] Traducători din limba sârbo-croată   Dușan Baiski (născut în 1955) Marina Lucian (născut în 1954) [modificare] Traducători din alte limbi           Corneliu Barborică George Coșbuc Aurel Covaci Madeleine Fortunescu Ion Frunzetti A. Baconsky Ștefan Damian Mihnea Gheorghiu Jean Grosu George Guțu .

Taladoire Pierre de Boisdeffre Fr. Sorkin Amita Bhose Go Mo-jo Maria Teresa Leon Rafael Alberti Rosa del Conte Carlo Tagliavini Ramiro Ortiz Marco Cugno Umberto Cianciolo Gino Lupi Alain Guillermou B.Samoilov N.D.Verjeiskaia Adam J.D. Grimm E. Schenk M. W.Zeletin Cristina Felea Ciprian Tănăsescu Dan Constantinescu [modificare] Traducători străini de literatură română                                 P.Tappe Ognean Stamboliev Jean-Paul Mestas Jean-Louis Courriol . Schroff Iurii Kojevnikov D.              Nicolae Iliescu Sașa Pană Ion Pillat Veronica Porumbacu Aurel Rău Octavian Sărbătoare Virgil Stanciu Margareta Sterian Petre Stoica Ștefan Tcaciuc C. Lang Lajos Galdi Kakassy Endre Franyo Zoltan E.-A. Sylvia Pankhurst Alain Paruit Konrad Richter Wolf Aichelburg Christian W.

[modificare] Bibliografie   Mircea Zaciu. I-II. 1995-2001 Aurel Sasu. vol. Editura Fundației Culturale Române.wikipedia. Dicționarul scriitorilor români. Editura Albatros. Aurel Sasu. Marian Papahagi. I-IV. coordonatori. 2006 [modificare] Legături externe  Muzeul Literaturii Române Adus de la http://ro. Dicționarul biografic al literaturii române. Editura Paralela 45. (colecția „Marile dicționare”).org/wiki/List%C4%83_de_scriitori_rom%C3%A2ni Categorie: Liste de scriitori români Unelte personale  Creare cont / Autentificare Spații de nume   Articol Discuție Variante Vizualizări    Lectură Modificare Istoric Acțiuni Căutare Special:Căutare Navigare     Pagina principală Portaluri tematice Cafenea Articol aleatoriu Participare   Schimbări recente Proiectul săptămânii . vol.

   Ajutor Portalul comunității Donații Tipărire/exportare    Creare carte Descarcă PDF Versiune de tipărit Trusa de unelte       Ce trimite aici Modificări corelate Trimite fișier Pagini speciale Navigare în istoric Citează acest articol În alte limbi        Deutsch English Esperanto Magyar Simple English Ultima modificare efectuată la 06:12. 18 septembrie 2011. Vedeți detalii la Termenii de utilizare. Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice. Politica de confidențialitate Despre Wikipedia Termeni Versiune mobilă       . pot exista și clauze suplimentare.

E.E. Baconsky Ștefan Damian Mihnea Gheorghiu [modificare] Traducători din alte limbi .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Virgil Nemoianu Matei Călinescu Ion Acsan A.Baconski Emil Iordache Tatiana Nicolescu Alexandra Constantina Nicolescu Ion Anton George Coșbuc Eta Boeriu Marin Mincu Geo Vasile Darie Novăceanu Mihai Cantuniari Mioara Caragea Micaela Ghițescu Mihai Zamfir Veronica Manole Eugenia Mihalea [modificare] Traducători din limba rusă [modificare] Traducători din limba italiană [modificare] Traducători din limba spaniolă [modificare] Traducători din limba portugheză [modificare] Traducători din limba chineză Contantin Lupeanu [modificare] Traducători din limba japoneză [modificare] Traducători din limba sârbo-croată • • • • • • • • • • Dușan Baiski (născut în 1955) Marina Lucian (născut în 1954) Corneliu Barborică George Coșbuc Aurel Covaci Madeleine Fortunescu Ion Frunzetti A.

Schroff Iurii Kojevnikov D.Zeletin Cristina Felea Ciprian Tănăsescu Dan Constantinescu P. Schenk M. Grimm E.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jean Grosu George Guțu Nicolae Iliescu Sașa Pană Ion Pillat Veronica Porumbacu Aurel Rău Octavian Sărbătoare Virgil Stanciu Margareta Sterian Petre Stoica Ștefan Tcaciuc C.Verjeiskaia Adam J. Sorkin Amita Bhose Go Mo-jo Maria Teresa Leon Rafael Alberti Rosa del Conte Carlo Tagliavini Ramiro Ortiz Marco Cugno Umberto Cianciolo Gino Lupi [modificare] Traducători străini de literatură română .D. Sylvia Pankhurst Alain Paruit Konrad Richter Wolf Aichelburg Christian W.Samoilov N. W.

Dicționarul biografic al literaturii române. Lang Lajos Galdi Kakassy Endre Franyo Zoltan E. Aurel Sasu.D. 1995-2001 Aurel Sasu.• • • • • • • • • • • • • Alain Guillermou B. I-IV. Editura Albatros. vol.-A.wikipedia. vol. Editura Fundației Culturale Române. I-II. 2006 Muzeul Literaturii Române [modificare] Bibliografie [modificare] Legături externe • Adus de la http://ro. Taladoire Pierre de Boisdeffre Fr. Marian Papahagi.org/wiki/List%C4%83_de_scriitori_rom%C3%A2ni Categorie: Liste de scriitori români Unelte personale • • • Creare cont / Autentificare Articol Discuție Spații de nume Variante Vizualizări • • • Lectură Modificare Istoric Acțiuni Căutare Top of Form Special:Căutare Bottom of Form Navigare • Pagina principală . (colecția „Marile dicționare”).Tappe Ognean Stamboliev Jean-Paul Mestas Jean-Louis Courriol Mircea Zaciu. Editura Paralela 45. Dicționarul scriitorilor români. coordonatori.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Portaluri tematice Cafenea Articol aleatoriu Schimbări recente Proiectul săptămânii Ajutor Portalul comunității Donații Creare carte Descarcă PDF Versiune de tipărit Ce trimite aici Modificări corelate Trimite fișier Pagini speciale Navigare în istoric Citează acest articol Deutsch English Esperanto Magyar Simple English Ultima modificare efectuată la 06:12. 18 septembrie 2011. Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice. pot exista și clauze suplimentare. Politica de confidențialitate Despre Wikipedia Termeni Versiune mobilă Participare Tipărire/exportare Trusa de unelte În alte limbi • • • • • • • • . Vedeți detalii la Termenii de utilizare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->