Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 2

Isi Kandungan

MUQADDIMAH 3
BAB 1 : Kita Menolak ‘al-hawa’ ……………...……………………………... 9
BAB 2 : Hanya Gerhana, Bukan Terbenamnya Matahari…………………. 23
BAB 3 : Golongan Baik Yang Dibinasakan………………………………….. 31
BAB 4 : Kewajipan Dakwah ke Jalan Allah …………………………………. 38
BAB 5 : Ahli Ibadat yang Bermain-main …………………………………… 55
BAB 6 : Pelukan Cendekiawan ……………………………………………… 64
BAB 7 : Jihad Dengan Hujah ……………………………………………….. 71
BAB 8 : Asas Fiqh Amal Jama’ie Menurut Salafussoleh …………………..... 78
BAB 9 : Fiqh Amal Jamai’e Dalam Bentuk Baru ……………………………. 87
BAB 10: Keselarasan Dan Kesyumulan …………………………………….. 99
BAB 11: Panji Kebaikan …………………………………………………….. 105
BAB 12: Formula yang hanya difahami oleh rijal ………………………….... 111
BAB 13: Perjanjian ………………………………………………………….. 119
BAB 14: Kriteria Generasi Pengasas ………………………………………... 127
BAB 15: Peluasan Yang Seimbang dan Penyebaran Yang Berhati-hati …….. 136
BAB 16: Pemilihan Memelihara Dari Kecundang ………………………….. 147
BAB 17: Fokus, Bukannya Meramaikan…………………………………….. 157Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 3
MUQADDIMAH :

MARI KITA DUDUK SEBENTAR…
KITA BERIMAN SEJENAK…

Para da'i mukmin sentiasa terdedah kepada dua tarikan: Tarikan keimanan,
niat, kesungguhan dan kesedarannya terhadap tanggungjawab. Dengan itu dia
berada dalam amal salih dan azam kebaikan. Tarikan syaitan pula dari sudut
yang lain, menghiasi futurnya dan menghiasi cintanya kepada dunia.
Menyebabkan dia berada dalam kelalaian, malas, panjang angan-angan dan
berlengah-lengah dalam mempelajari apa yang tidak diketahuinya.

Berulang-alik di antara kedua-dua tarikan ini adalah suatu yang sudah
ditentukan oleh Allah, tidak akan berhenti, terus berlaku. Oleh kerana itulah,
orang-orang yang beriman telah mewajibkan kepada diri mereka untuk
menghadiri majlis-majlis tafakkur dan saling nasihat-menasihati di antara satu
sama lain. Memeriksa diri daripada dihinggapi penyakit takabbur atau menolak
kebenaran. Memeriksa hati daripada diselubungi penyelewengan. Memeriksa
ilmu dan iman daripada tergelincir yang membawa kepada bid'ah atau
kecuaian yang membawa kepada meninggalkan mana-mana perintah Allah
dan petunjuk.

Mu'az bin Jabal telah menterjemahkan perasaan ini dengan satu perkataan yang
telah menjadi satu fasal daripada perlembagaan orang-orang yang beriman.
Beliau telah berkata ketika mengingatkan sahabatnya: --·.= ¸-¡.· ·.·, ¸.·-,
(Marilah kita duduk untuk beriman sejenak).

Perkataan ini telah diambil oleh Ibnu Rawaahah, lalu ia berkata kepada Abu ad
Dardaa’ (ra) sambil memegang tangannya: اذإ ر-·--ا Q- '---- ع,~أ ~---ا نإ ª-'~ Q-;- ل'·-
'·-'--- ~·-=-·~ا (Marilah kita beriman sejenak. Sesungguhnya hati lebih cepat berbolak-
balik daripada isi periuk yang sedang menggelegak).
Lalu kita mengambil perkataan ini daripada mereka berdua. Nasihat-nasihat ini
(siri-siri buku ini) adalah tentang fiqh ad da'wah. Kita menyeru para da'i untuk
duduk sejenak dengan setiap nasihat untuk ia beriman dan mengkaji diri, ilmu
dan kesungguhannya.

Sisa.... Dan Harapan
Siri-siri buku ini ditulis untuk para du'at; mereka yang menunaikan solat dan
merasa bangga megah dengan agama mereka; yang berakhlak dengan akhlak
mukminin. Tidak ditujukan kepada yang lalai, lebih-lebih lagi yang
menyeleweng.

Ini adalah kerana untuk menyelesaikan permasalahan dunia Islam hari ini,
tidak perlu kepada berpindahnya bilangan yang besar dari mereka yang lalai
dan menyeleweng kepada berpegang-teguh dengan Islam. Tetapi apa yang
diperlukan ialah menyedarkan mereka yang sudah pun berpegang dengan
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 4
Islam, membangkitkan kesungguhan mereka dan memperkenalkan kepada
mereka jalan amal dan fiqh da'wah. Masih ramai dari kalangan orang-orang
mukmin, bilangan mereka sudah mencukupi untuk menegakkan kebaikan
yang kita cita-citakan, tetapi dengan syarat apabila mereka mengenali tajarrud
(menyerahkan diri hanya untuk Islam), zuhud terhadap dunia, menjauhkan diri
dari fitnah, sabar atas segala mihnah dan memahami seni memimpin ummat.

Oleh sebab itu, siri-siri buku ini tidak akan berbicara dengan orang yang masih
mencampur-adukkan antara Islam dan lainnya. Tetapi ia hanya memadai untuk
mengajak muslim, yang benar imannya, suci aqidahnya, merasa perit dan sedih
dengan realiti ummat muslimin hari ini. Buku ini akan mengajar kepadanya
jalan beramal yang berfaedah dan jalan penyelamat, memandunya kepada
kewajipan untuk mempertingkatkan tarbiyyah dirinya dalam memenuhi
tuntutan perjalanan. Buku ini juga ditujukan kepada para du'at yang sudah
mengetahui jalan amal, akan tetapi, mereka masih memerlukan pengukuhan
(bantuan), peningkatan usaha dan proses melembutkan hati.

Oleh yang demikian, kami telah mengambil segala pengertian kebaikan
sebagaimana yang diisyaratkan oleh Yahya bin Mu'aaz seorang zuhud ketika
beliau berkata:
¿,·_ ¸-_ .·.| _·- ¿,«- ¸- ¸- _¸¬·., ¿,|_ ;:· _= ¸.-|
(Sebaik-baik perkara ialah: Perkataan yang lembut, yang dikeluarkan dari lautan yang
dalam, daripada lidah seorang yang lemah-lembut).
1

Kamu akan mengetahui betapa kelembutan yang dikendong oleh hati-hati rijal
tersebut yang telah menghadiahkan kepada kamu buah hasil pengalaman dan
natijah pengamatan mereka. Oleh sebab itu, sebutan (nama) mereka berkekalan
dan mendapat perhatian manusia kerana ia mempunyai hubungan dengan al
haq (kebenaran).

Sesuatu perkataan tidak akan kekal di sisi generasi kecuali jika ia berhubung
dengan kebenaran dan kebaikan, kerana ia sentiasa mendapat pertolongan
daripada makhluk Allah mengikut undang-undangNya (sunnahNya) dan
sentiasa diilhamkan kepada hamba-hambaNya.

Berapa banyak kilatan yang dipancarkan oleh raja yang zalim atau berhala yang
masyhur mengeluarkan gema seketika, memancarkan cahaya sebentar,
kemudian padam dan senyap, seperti bintang yang bertukar menjadi habuk
dan debu selepas terbakar. Ditambah lagi bahawa gemanya adalah daripada
suara kebatilan, bukan kebenaran dan kilatannya daripada hiasan kebatilan
bukannya kebenaran.

Hanya aqal yang faham, hati yang bersih dan orang yang yakin dengan
kebenaran apa yang dibawanya sahaja boleh mengucapkan kebenaran yang
kekal. Dia mengeluarkan kata-katanya yang menjadi contoh-contoh yang realiti
dan keterangan yang kekal di dalam kehidupan. Tidak tertentu untuk satu
waktu sahaja, tidak juga perkara tertentu, tidak juga orang tertentu, tidak juga

1
Taarikhul Baghdaad: 14/209
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 5
kejadian tertentu, akan tetapi ia mencakupi semua generasi dan setiap ketika,
negara dan kawasan.

Kamu akan dapati kehebatan kata-kata berdasarkan kehebatan orang yang
berkata, sebagaimana katanya, bahawa ia mahu menjadikan kata-katanya itu
sebagai jalan kehidupan manusia dan cahaya yang menerangi kegelapan
kehidupan).
2


Syair Menjadikan Perkataan Menarik
Aku mendapati sesetengah buku tarbiyyah harakah Islamiah memisahkan
antara prosa dan puisi tanpa alasan yang kukuh. Menjadikan para murabbi
(pendidik) tidak dapat menggunakan beratus-ratus rangkap dan petikan puisi
yang boleh melembutkan hati atau membangkitkan semangat atau puisi yang
berkaitan dengan aqidah dan fikrah yang merupakan hasil karya para pemuisi
yang thiqah sama ada yang lama atau moden juga para pemuisi dakwah.
Seseorang berkemungkinan ketika mendengar suatu pengertian, tetapi
sedikitpun tidak menyentuh perasaannya, tetapi apabila digubah dalam bentuk
rentak puisi tertentu akan menggembirakan orang yang gundah gelana,
menggerakkan orang yang lalai dan mendekatkan cita-cita yang dulunya terasa
jauh.
3


Sebahagian daripada syair mempunyai hikmah sebagaimana yang disabdakan
oleh Rasullah (saw).
(Rentak dalam percakapan seumpama melagukan suara: maksud daripadanya ialah
untuk mewujudkan kegembiraan hati dan jiwa yang menyebabkan kegembiraan
fikiran).
4


Oleh yang demikian kami lebih cenderung untuk menggunakan puisi dalam
siri buku ini, bertujuan untuk menambah gambaran yang baik oleh seseorang
da'i terhadap pengertian-pengertian tertentu, supaya mendalam di dalam
jiwanya dan memerhati serta mengingatinya sentiasa.

Bukti yang paling jelas tentang kepentingan syair dalam menyebarkan aqidah
dan mempertahankannya, ialah peranan yang telah dimainkannya ketika
membantu ahli-ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ah di kalangan masyarakat
awam. Usaha-usaha ini dilakukan untuk menentang usaha-usaha Ibnu
Taimiyyah serta pengikut-pengikutnya ketika mereka berusaha membatalkan
segala bid'ah dengan hujjah-hujjah sunnah yang mulia.
(Tidak dapat dinafikan bahawa hujjah lojika yang dibawa oleh Ibnu Taimiyyah
telah memberikan kesannya, tetapi kekeringan lojika tidak dapat mengatasi
kebasahan dan keindahan syair (puisi) sebagaimana yang dikatakan oleh
penyair Islam Muhammad Iqbaal.
5


Memang itulah yang berlaku. Pembawa-pembawa kesesatan yang telah
menyebarkan bid'ah mereka dengan penerangan yang menarik dan keindahan
syair (sastera), telah menarik hati manusia awam tanpa disedari dan inilah juga

2
As Syawaarid li 'Azzaam: 340
3
Khariidatul Qasr/Bahagian Iraq: 1/202
4
Wahyul qalam - ar Raafi'i: 3/285
5
Kitaan Muhammad Iqbaal - Abdul Wahhaab Azaam: 52
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 6
yang menyebabkan segala kata-kata Ibnu Taimiyyah tidak mendapat tempat.
Tambahan pula tidak ada daripada kalangan penyair yang memihak kepada
Ibnu Taimiyyah untuk membantunya.

Puisi mempunyai kuasa untuk membantu sesiapa sahaja yang
menggunakannya samada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan, untuk
menolong kebenaran atau kebatilan. Dalam setiap perkara yang berkait dengan
fikiran atau pun hakikat kehidupan, kerana jiwa manusia menyukai keindahan,
dan syair adalah keindahan seluruhnya, boleh baginya untuk menambah
kejelasan kepada hak dan kebenaran dan boleh juga untuk menutup
kekurangan dan penyelewengan yang ada pada kebatilan sehingga
menjadikannya cantik dan indah. Tiada seorang pun yang dapat melepaskan
diri dari tawanan dan pengaruh syair melainkan hati yang dimakmurkan
dengan iman secukupnya.
Fenomena ini mendorong aku untuk memasukkan puisi-puisi dalam siri buku-
buku ini.

Generasi Silam Dan Pengikut
Al Imam Ahmad menjadi ikutan kita dalam menggunakan syair yang
melembutkan hati. Dia menghafal sebahagian syair yang kemudiannya ditulis
oleh Tha'lab; seorang sasterawan yang masyhur. Murid-muridnya pernah
mendengar dia bersyair dan pada hari mehnahnya para penyair telah
memujinya. Bahkan dikatakan beliau telah mengucapkan beberapa keratan
syair kerana tidak berpuas hati terhadap 'Ali bin al Madiiniy yang tidak sabar
bersamanya ketika menghadapi penyiksaan.
6


Pernah pula salah seorang muridnya telah berkata: (Wahai Abu 'Abdullah:
Apakah pendapat kamu terhadap syair yang mengandungi sebutan syurga dan
neraka? Beliau berkata: Seumpama apakah syair itu?
Muridnya menjawab: Mereka berkata: (membacakan syair)
Maksudnya:
__ _ ,·| ·- ·., _,=-· .,,¬·=· ·-|
_«·- ¸- .·=|· _«-¸ .·,=-|·,¸ .. _,·|·
Ketika berkata tuhan kepadaku Tidakkah malu maksiat terhadapku,
Menyembunyikan dosa dari makhlukku Dengan penuh noda
mengadapku?

Lalu beliau berkata: Ulangi sekali lagi.
Berkata muridnya: Lalu aku ulangi sekali lagi, lalu ia (Imam Ahmad) bangun
dan memasuki rumahnya serta menutup pintu. Ketika itu aku mendengar suara
tangisannya dari dalam dan beliau mengulangi syair tadi.
7


Dengan penjelasan tentang faedah dan keharusan menggunakan syair ini, aku
memetik banyak puisi daripada antoloji penyair terdahulu, kemudian daripada
antoloji Waliid al A'zami, Mahmud Aali Ja'far, al Amiiriy, Abdul Wahhaab
Azzaam dan lainnya.

6
Manaaqib Ahmad - Ibnul Jauzi: 205
7
Talbiisu Ibliis - Ibnul Jauzi: 218
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 7
Aku juga menambah lagi daripada syair Iqbaal, salah seorang penyair Islam
yang agung sebagaimana yang terdapat di dalam antolojinya yang bertajuk
(Risalatul Masyriq), (Al Asraar war Rumuuz) dan (Dharbul Kaliim). Inilah kali
pertama syairnya memasuki buku peringatan berbahasa Arab selepas
diterjemahkan oleh Abdul Wahhaab Azzaam.

Iqbaal adalah seorang penyair yang benar aqidahnya, mendalam
pemerhatiannya dan sejahtera pemikirannya. Beliau telah dithiqahkan oleh
Abul Hasan 'Ali an Nadawi yang telah membuat satu kajian mengenainya yang
dinamakannya sebagai: (Rawaa'i Iqbaal). Beliau juga telah dithiqahkan oleh al
Mauduudi di dalam satu makalah penting yang disiarkan oleh al Majallatul
Ba'thil Islaamiyyil Hindiyyah. Di dalamnya beliau menerangkan kelebihan
Iqbaal dalam memberi arahan kepada generasi yang telah ditawan oleh
tamaddun Barat dan menjauhkan mereka daripada kesempitan perkauman
juga ketika beliau menegaskan bentuk yang sebenar bagi Daulah Islamiah,
sehinggakan al Mauduudi telah menyifatkan bahawa apa yang dilakukan
olehnya adalah suatu yang besar dalam lapangan islah (pemulihan) yang
mempunyai nilai yang tinggi dan tidak boleh dilupakan oleh sejarah. Beliau
juga mampu menyelamatkan generasi muslim yang telah diselaputi dengan
berbagai fitnah dan teori yang berbagai.
Lebih dari itu, Iqbaal telah melakukan satu perkara yang amat penting di akhir
hayatnya mengikut neraca Islam, iaitu penglibatan beliau dalam membongkar
kebatilan al Qaadiaaniyyah dan al Ahmadiyyah serta memberi amaran
daripada mendekatinya. Anda akan mendapatinya amat mengingkari terhadap
kesesatan wihdatul wujud, bersalahan dengan apa yang difahami oleh setengah
golongan tentang sikapnya.

Bersama Fitrah Keindahan
Majaaz
8
, jinaas
9
dan tasybiih
10
adalah seperti syair. Seseorang yang mempunyai
ransangan sastera mendapati bahawa ucapan yang bersemangat akan lebih
berkesan jika dihiasi dengan ilmu-ilmu balaaghah (ilmu bahasa dan sastera
Arab) seperti yang disebutkan di atas. Oleh kerana itu aku memetik
sebahagiannya dengan menjauhi daripada yang sukar.

(Majaaz, isti'aarah
11
, kinayah
12
dan seumpamanya dari uslub balaaghah, tidak
dapat dielak oleh jiwa yang seni, kerana ia sentiasa mahupun sesuatu yang
agung, indah dan halus. Mungkin orang yang tidak berjiwa seni menganggap
bahawa ini merupakan suatu keberatan dan meletakkan sesuatu bukan pada
tempatnya. Hasilnya segala yang dilakukan untuk tujuan itu adalah satu kerja
kosong dan tidak berfaedah. Tetapi sifat kesenian yang ada pada jiwa penyair
berpendapat bahawa ia menambahkan lagi pengertian yang memberikan kesan
yang lebih terhadap jiwa dan perasaan. Oleh itu penambahan dalam bentuk

8
Majaaz ialah lafaz yang digunakan bukan untuk maknanya yang sebenar kerana terdapat qariinah
(penunjuk) yang menegah daripada maknanya yang sebenar.
9
Jinaas ialah persamaan dua perkataan dari segi lafaz tetapi berlainan dari segi makna.
10
Tasybiih ialah keterangan yang menunjukkan bahawa dua perkara atau lebih, mempunyai kesamaan,
sama ada dalam satu sifat sahaja atau pun lebih.
11
Isti'aarah ialah tasybiih (perbandingan) yang dibuang salah satu rukunnya (sama ada musyabbah atau pun
musyabbahu bihi).
12
Kinaayah ialah lafaz yang disebut tetapi yang dikehendaki daripadanya makna yang berkaitan
dengannya, dan dalam waktu yang sama harus juga yang dikehendaki ialah maknanya yang asal.
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 8
perkataan, pengolahan lafaz dan pengulangan makna tidak lain dan tidak
bukan hanya bertujuan untuk memberikan penambahan terhadap jiwa dan
perasaan).
13


Semangat pemuda Islam di permulaan abad baru..
Seterusnya..
Kurun yang lepas telah menyaksikan luka-luka yang memeritkan pada seluruh
dunia Islam. Serangan musuh Islam telah sampai ke kemuncaknya. Tetapi
sungguhpun begitu, cubaan untuk menanganinya semula telah dilakukan oleh
mereka yang mempertahankannya. Walaupun kemenangan belum diperolehi,
tapi sekumpulan pemuda Islam telahpun terdidik dan bangkit sedar. Keazaman
mereka telah mantap. Ini semua meyakinkan lagi kepada kita bahawa Islam
pasti menang dalam kurun ini .. Insya Allah !


13
Wahyul qalam: 3/213
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 9Kita Menolak ‘al-hawa’

“Jauhkanlah dirimu dari sebarang hawa yang bukan bernama Islam.”

Itulah teriakan amaran yang dilaungkan oleh Maimun bin Mahran
rahimahullah -seorang ahli hadis yang thiqah- ketika dia merasa takut kita
semua akan diperdaya oleh kilauan pelbagai nama-nama. Gema teriakan ini
masih terdengar melangkaui generasi demi generasi.
Beliau mengingatkan kita bahawa setiap perkara yang bukan Islam adalah
sememangnya nafsu semata-mata, biar apa jua bentuknya dan di zaman mana
jua ia lahir.
Itulah yang diwarisi dari para pemimpin Islam sejak dahulu. Bagi mereka,
hanya ada satu sahaja kebenaran iaitu wahyu. Selain dari wahyu adalah nafsu
yang tercela. Tiada satu pun nafsu yang terpuji dan nafsu tiada kaitan langsung
dengan al-haq. Seseorang muslim tidak dibolehkan langsung berhukum kepada
nafsu atau merasa senang hati dengan nafsu.

Wahyu ...atau Keinginan Hawa Nafsu
Imam Al-Syatibi telah menegaskan perkara ini dengan padat dan ringkas.
Kata beliau di dalam kitab “al-Muwafaqat”: “Sesungguhnya Allah telah
menjadikan mengikut hawa nafsu sebagai menentang kebenaran, sebagaimana
firman Allah S.W.T.:
`¿ ¬ |· , ¸··|· ¸ , , , ´ -· · ¸ _ | |· _ · - «, · - =· · · - - ·· , .¸ ¸· .· ,
-·|· ¸, , = ¸ - ., · = , ¸, =|· . , -·|· ¸, , = ¸ - c· = , · ; , , |· _ ,· · · | ¸
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka
hukumlah di antara manusia dengan keadilan, dan janganlah engkau turut hawa
nafsu, nanti ia menyesatkan engkau dari jalan (agama) Allah.” (Shaad 38: 26)

Allah berfirman lagi yang bermaksud :
_ - | ¸ - ·- | · , 37 , =|· ·· , ¬ |· ¸ ·¹ ¸ · , · , 38 , ; ¸ | « |· _ · ,, ¬ ¬ |· . , ·
“Maka barangsiapa yang derhaka. Dan mengutamakan hidup di dunia, maka
sesungguhnya, nerakalah tempat diamnya.” (An-Nazi’at 79: 37-39)
Allah berfirman lagi pada tentang sifat yang berlawanan dengan hawa nafsu
selepas ayat tersebut:
; , , |· ¸ - ¸ «·|· _ , · ¸ -`, _ ;· « - =· - ¸ - ·- | ¸ , 40 , ; ¸ | « |· _ · -· ¬ |· . , ·
“Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, dan menahan dirinya daripada
nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat diamnya” (An-Nazi’at 79: 40-41)

Firman Allah S.W.T. :
; , , |· ¸ - ¿ = · , · - ¸ , 3 , _ -, , ` _ - ¸ ·| , , · . ,
“Tiadalah ia berbicara menurut hawa nafsunya. Ia (Quran) tidak lain hanya wahyu
yang diwahyukan kepadanya” (An-Najm 53:3-4)
1
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 10
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahawa di depan kita hanya ada dua pilihan:
Wahyu (syariat), atau hawa nafsu. Tiada pilihan ketiga. Jelaslah bahawa
kedua-duanya adalah dua sifat yang berlawanan. Apabila wahyu
mengatakan sesuatu itu hak, lawannya adalah nafsu dan apa jua yang
mengikut nafsu dengan sendirinya bertentangan dengan yang hak.
Firman Allah lagi :
¸ , · - _ · - -·|· -· = | ¸ ·· , · - , | , =¬·· ¸ - . , | ¸ · |
“Adakah engkau lihat orang yang mengambil nafsunya menjadi Tuhannya dan Allah
menyesatkannya kerana mengetahui (kejahatan hatinya)/selepas didatangi ilmu
kepadanya.”
(Al-Jatsiyah 45: 23)
Firman Allah S.W.T. :
¸ ,, · ¸ - ¸ ¸ _ | |· ¸ =· ¸· «.|· = = . « | , · ·· , · | ¿ ¬ |· _ ,·· , | ¸
“Kalau sekiranya kebenaran mengikut nafsu mereka, nescaya binasalah langit dan bumi
dan siapa-siapa yang berada di dalamnya.” (Al-Mukminun 23: 71)
Firman Allah S.W.T. :
, · ·· , · | ·, - ,·· ¸ , , ,, · | _ · - -·|· _ , | ¸, =|· c · | ¸ |
“Mereka itu telah ditutup Allah mata hati mereka dan mereka mengikut nafsu mereka.”
(Muhammad 47: 16)
Firman Allah S.W.T. :
.· · ¸ « · | , · ·· , · | ·, - ,·· ¸ - · « - ·, = - | ¸`,_ ¸ « · -`, _ ¸ - ¸ - ·`, , _ · -
“Adakah orang yang di atas keterangan (dalil) dari Tuhannya sama dengan orang yang
diperhiaskan kepadanya amalannya yang jahat, dan mereka mengikut nafsu mereka?”
(Muhammad 47: 14)

Perhatikanlah ! Setiap ayat yang menyebut tentang nafsu, ia mesti dicela dan
pengikut nafsu akan dikutuk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa beliau
berkata:
“Bila mana Allah menyebut perkataan nafsu ‘al-hawa’ di dalam al-Quran,
pasti Dia mencelanya. Dari sini jelaslah maksud kenapa diturunkan syariat
iaitu untuk mengeluarkan kita dari menjadi pengikut runtunan nafsu
14


Tiada Jalan Tengah Di Antara Syariat dan Keinginan
Itulah juga perintah Allah kepada Rasulullah s.a.w.. Allah S.W.T.
berfirman:
., « · - , · | ¸, =|· ·· , · | _ ,· · · | ¸ · , - ,·· · ¸ - | |· ¸ - ¸ - -, ¸ = _ · - =· · ·- - , ·
“Kemudian Kami jadikan engkau (Ya Muhammad) di atas syariat (peraturan)di antara
urusan (agama), maka ikutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut nafsu
orang-orang yang tidak berilmu.” (Al-Jatsiyah 45 : 18)

Syed Qutb berkata di dalam tafsirnya “Fi Zilal al-Quran” :
”Pilihlah, sama ada mahu menerima syariat Allah ataupun mengikut keinginan
orang-orang yang jahil. Tiada andaian yang ketiga dan tidak ada jalan tengah di
antara syariat yang lurus dan nafsu yang berubah-ubah. Sesiapa sahaja yang
meninggalkan syariat Allah sebenarnya bertindak berhukumkan nafsunya.
Tiap-tiap sesuatu yang lain dari syariat Allah adalah nafsu yang terperosok ke

14
Al-Muwafaqat, Juzu’ 6, m.s. 121
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 11
dalamnya orang yang jahil.”
15

Syariat hanyalah satu iaitu syariat Allah. Selain dari itu hanyalah nafsu yang
bersumberkan kejahilan. Pendokong dakwah wajib mengikuti syariat-syariat
Allah sahaja dan meninggalkan segala keinginan-keinginan nafsu. Mereka tidak
boleh menyeleweng dari syariat dan tidak boleh cenderung kepada nafsu walau
sedikitpun.
16


Demikianlah juga perintah Allah yang kepada orang-orang beriman dengan
firmanNya kepada mereka :
.· = ,=|· =· , = - ·, - ,· · · | ¸ -·· · , ·`.|· _ · ·, · - .· ·, · -¹ ¸, =|· · ,, |· ,
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, dan
janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.” (Al-Baqarah 2: 208)
“Pilihlah di antara petunjuk Allah ataupun tipu daya syaitan. Penegasan
sebegini sepatutnya menjadikan seorang muslim tahu dan membuat
pendiriannya. Dia sepatutnya tidak berdolak-dalik, bimbang, ragu-ragu atau
termangu-mangu dalam memilih kepelbagaian jalan dan haluan yang ada
dihadapannya.
Tiada manhaj/sistem alternatif bagi orang yang beriman untuk dipilih. Tiada
jalan baginya untuk dicampur adukkan antara satu sama lain. Tidak sekali-kali.
Sesiapa yang tidak masuk Islam secara keseluruhannya, tidak menyerahkan
dirinya secara ikhlas kepada kepimpinan Allah dan syariatnya dan tidak
membebaskan diri dari sebarang tasawwur, konsep, manhaj dan syariat yang
lain, MAKA sesungguhnya dia telah mengikut jejak langkah dan melalui jalan
syaitan.”
17


Fitnah dan Kewaspadaan
Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah telah menyatakan bahawa; penolakan
satu perkara sahaja dari sabda Rasulullah s.a.w adalah boleh dianggap sebagai
penyelewengan. Beliau berkata:
“Aku telah menyemak di dalam Al-Quran. Ku dapati ada 33 tempat yang
menyentuh tentang ketaatan kepada Rasulullah”.
Beliau membaca sepotong ayat iaitu firman Allah S.W.T. :
- · · · , , ,, = · . | · ¸ - | ¸ - ., « |· ¬, ¸, =|· _ = ¬ , · ·
“Sebab itu hendaklah orang-orang yang melanggar perintahNya merasa takut bahawa
mereka akan ditimpa fitnah.” (An-Nur 24: 63)
Imam Ahmad membacanya berulang-ulang kali kemudian berkata:
“Apakah dia fitnah? Fitnah adalah syirik. Apabila seseorang itu menolak sebahagian
dan sabda Rasulullah s.a.w. maka akan tercampaklah penyelewengan ke dalam hatinya
dan penyelewengan itu akhirnya akan membinasakannya.”
18


Menolak Sebahagian dari Syariat Allah Adalah Kufur
Tetapi penyelewengan dan kesesatan itu ada beberapa peringkat pula:
Antaranya ialah penyelewengan kesesatan kufur ‘pure’ yang membawa
pendokongnya ke luar dari Islam. Ini berlaku bila seseorang individu
mendakwa tidak yakin dengan kesesuaian hukum-hukum syarak untuk

15
Fi Zilal Al-Quran, Juzu’ 25, m.s. 136
16
Ibid
17
Fi Zilal Al-Quran, Juzu’ 2, m.s. 142
18
Ibnu Taimiyah, Al-Sarim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul, m.s. 56
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 12
direalisasikan dan menyifatkannya sebagai hukum yang sudah tak sesuai
dengan maslahah dan tidak relevan dengan perkembangan zaman dan
sebagainya, walhal dia mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum
syarak tersebut. Perkara ini boleh berlaku pada masalah berhubung soal akidah
atau perundangan. Individu tersebut juga tahu bahawa hukum itu telah sabit
berdasarkan mana-mana ayat al-Quran atau hadis Rasulullah s.a.w yang
mutawatir.

Itulah orang yang dimaksudkan oleh al-Quran sebagai beriman dengan
sebahagian kitab Allah dan kufur dengan sebahagian yang lain. Tidak ada khilaf
lagi kafirnya orang begini.
Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah contohnya, terang-terangan mengkafirkan
orang yang beriman dengan sebahagian-sebahagian begini. Beliau membawa
dalil-dalil dari Al-Quran. Beliau menerangkan bahawa kafir itu tidak hanya
terbatas pada golongan atheis dan golongan yang mengengkari risalah Islam
secara keseluruhan sahaja, bahkan golongan yang yakin dengan sebahagian risalah,
tetapi tidak yakin dengan sebahagian lagi juga adalah kafir.
Firman Allah S.W.T.:
¸ , , ·, |`¸ « , . | .¸ =, ¸ , ¸ - · = _ ¸ -·|· , .¸ ¸ « ´ , ¸, =|· . , ¸ « ´ · ¸ ¸ ¸ - , , ¸ - ¡ · ., |, « , ¸ - · = _ ¸ -·|·
· ·, , = c | . ¸ , , ·¸ = ¬· , . | .¸ =, ¸ , ¸ ¸ ¸ - , , , 150 , · ,· = - ¸, ¸ ·· ´ · | · · = · - | ¸ ·« - .¸ ¸·· ´ |· , · c · | ¸ |
· ·, , - , 151 , - · = _ ¸ -·|· , ·, · -¹ ¸, =|· ¸ .· · ¸ , · _, - | , ,, · ¡ , = , = c · | ¸ | , , · - ¸ = - | ¸ , , ·, |`¸ « , , | ¸
· «, - _ · _, « - -·|·
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-RasulNya dan hendak
membezakan antara Allah dan para RasulNya, mereka berkata: Kami beriman kepada
setengah (Rasul) dan kafir kepada yang lain dan mereka hendak mengambil
jalan tengah antara demikian itu (neutral). Mereka itu ialah orang-orang yang
benar-benar kafir; dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu seksaan yang
rnenghinakan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-RasulNya dan tiada
membezakan seorangpun di antara Rasul-Rasul itu, nanti Allah akan memberikan
pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.” (An-Nisa’ 4:
150-152)

Allah berfirman kepada ahli kitab:
, , , , · - .¸ ¸ ·· = · · , · _· , . ¸ - , ´· - · «, ¸ · ., - ¸ ¬ · ¸ , ´ . «· | ., · · « · ·· | ¡ · , · · | , · .· ¸ = - |· ¸ , · , |·
· | , , -· ¸ - , , ´ , · - ` ;¸ ¬ - , · ¸ , ·¸ .· « · ; _· = | , ·, · | , . , ¸ ¸ ¸ - , , .¸ ¸ « ´ · ¸ =· · ´ |· ¸ - , , ., · - ¡ ·
| _ | , .¸. ¸ , - -· , « |· ; , , ¸ · , ·=|· ·· , ¬ |· _ · ` ¸ ¸ - ·| , , ´ · - c | . ¸ - «, ¸ - ·· ¸ - · « · · - ¸ =· = - |· `= =
., · « - · ·« - ¸ ¸ ·· - , -·|·
“Kemudian sebahagian kamu membunuh yang lain, dan kamu usir satu golongan di
antaramu dari kampungnya, kamu tolong-menolong dalam membuat dosa dan aniaya;
kalau datang kepadamu orang-orang tawanan, tebus-menebus kamu dengan mereka,
sedangkan telah diharamkan atas kamu mengusir mereka. Adakah kamu percaya
kepada sebahagian kitab dan engkar akan sebahagiannya? Maka tiadalah
balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, melainkan kehinaan
dalam kehidupan dunia; dan pada hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam
seksaan yang keras. Allah tiada lalai dari apa-apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah
2:85)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 13

Firman Allah S.W.T.:
. | .¸ =, ¸ , c · , | ¸ - , ¸· | · - ¸ c , | , , ¸· | · « , ·, · -¹ , ,· | ., « - ¸ , ¸, =|· _ | , ¸ · , | | _ | , ·, « ·· ¬ · ,
-·=|· · =, - , · |· · = , ,· = , . | .· = ,=|· =, ¸ , ¸ - , ·¸ ¸ « ´ , . | ·¸ ¸ - | = | ¸ =, , 60 , · , |· - · , , | ¸, | · . , ¸
· .¸ = = c · - .¸= = , _ « ·· · « |· . , | _ ,, =¸|· _ | , ¸ -·|· , ¸· | · - _ | ,
“Tidakkah engkau ketahui bahawa orang-orang yang mendakwa mereka beriman kepada
al-Quran yang diturunkan kepada engkau dan Kitab-kitab yang diturunkan sebelum
engkau; mereka hendak minta hukum hepada taghut, sedang mereka disuruh
supaya kafir terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka
dengan kesesatan yang jauh. Apabila dikatakan kepada mereka: Marilah kamu kepada
apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, maka engkau lihat orang-orang munafik
berpaling dari engkau dengan sungguh-sungguh berpaling.”(An-Nisa’ 4:60-61)

Firman Allah S.W.T.:
· ¸, =· | ., |, « , ¸ =, -·=|· ¸ . , ¬ |· , ., · - ¡ , =· · ´ |· ¸ - · ,, = · ·, ·¸ | ¸, =|· _ | , ¸ · , | | ·· | ¡ · ·¸ ¸ «
· ·, , = ·, · -¹ ¸, =|· ¸ - ; = · | , 51 , ·|· , , · - | ¸, =|· c · | ¸ | · _ = · - | = ¬ · ¸ · · -·|· ¸ - · , ¸ - ¸ -
Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang
yang telah diberikan sebahagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada benda-
benda yang disembah yang lain dari Allah, dan kepada Taghut, dan mereka pula
berkata kepada orang-orang kafir (kaum musyrik di Mekah) bahawa mereka
(kaum musyrik itu) lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang
beriman (kepada nabi Muhammad s.a.w.). (Kaum Yahudi yang demikian sikapnya)
mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah; dan sesiapa yang dilaknat oleh
Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh
menolongnya.” (An-Nisa’ 4: 51-52)

Ibnu Taimiyah menerangkan perkara yang tersirat di sebalik ayat-ayat Allah
S.W.T. ini.
”Allah mencela golongan yang telah menerima kitab, tapi masih lagi beriman
kepada sesuatu perkara di luar risalah. Mereka lebih mengutamakan ‘orang
luar’ risalah berbanding orang-orang yang beriman. Samalah juga
keadaannya sebagaimana sebahagian manusia mengutamakan pendapat ahli
falsafah dan kerajaan jahiliyah (yang berbangsa Turki, Dailam, Arab, Iran
dan lain-lain) berbanding orang yang beriman kepada Allah, kitab Allah dan
RasulNya.
Begitu juga Allah mencela orang yang mengaku beriman dengan seluruh
kandungan kitab-kitab Allah tetapi mereka tidak menghukum dengan
menggunakan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka rela berhukum menurut
taghut yang diagungkan selain dari Allah. Demikian jugalah yang terjadi
pada golongan yang mengaku Islam tetapi mereka menjalankan undang-
undang mengikut pandangan ahli falsafah atau mereka memerintah menurut
sistem politik bukan syariat Allah. Apabila diseru kepada mereka: “Marilah
kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya!”, mereka palingkan muka
mereka dengan bersungguh-sungguh.”
19


Ibnu Taimiyah r.a -sepertimana yang kita dapat lihat- mentafsirkan ‘taghut’

19
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Juzu’ 12, m.s. 339
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 14
yang terdapat di dalam ayat ini sebagai sesiapa saja yang mempunyai pendapat
yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, tidak kira menamakan
dirinya sebagai ahli cendekiawan, raja atau sebagainya.
Beriman kepada Allah tanpa beriman kepada segala perintah dan ajaran Rasul
(pemisahan tersebut) hanya membawa kepada kekufuran. Tidak boleh diakui
sekali-kali sesiapa yang mengambil jalan tengah dengan mencampur-adukkan
agama dengan jahiliyah yang ditempelkan. Mereka itulah orang yang
digambarkan oleh al-Quran sebagai golongan yang hendak mengambil jalan
tengah di antara Islam dan jahiliyyah. Mereka mencipta jalan ketiga di antara
Islam dan ideologi ciptaan manusia dengan mencampurkan sedikit dari Islam
dan sedikit dari jahiliyah lalu diadun untuk dijadikan satu undang-undang bagi
mengatur kehidupan manusia.

Kebanyakan kerajaan-kerajaan negeri-negeri Ummat Islam dan kebanyakan
parti-parti politik dan persatuan sosial pada hari ini tidaklah terang-terang
menolak tuhan. Tetapi kebanyakan badan-badan ini menyeru manusia kepada
manhaj (cara hidup) dan sistem-sistem yang bertentangan dengan sebahagian
dari hukum-hukum Islam. Mereka kadangkala menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal sedangkan mereka mengetahui bahawa perkara itu
adalah bertentangan dengan syariat Allah.

Ulama’ Islam dan pemimpin gerakan Islam telah menerangkan kepada mereka
ini betapa silapnya perbuatan mencampur aduk, menampal-nampal,
mencantum-cantumkan dan iman yang separuh-separuh ini. Meskipun
demikian, golongan ini terus berdegil dan terus-menerus mengajak orang ramai
kepada nafsu.

Tidak syak lagi, itu adalah kufur. Wal ‘iya zubillah.

Kita tidak akan Mengkafirkan Seseorang Muslim Tanpa Bukti
Kemudian terdapat pula penyelewengan dan kesesatan yang lebih ringan dan
lebih kecil daripada yang dinyatakan di atas.
Ibnu Taimiyyah telah berkata: “Ramai ahli salaf telah berkata: ¸«· .¸. ¸«· Ada satu
kufur tidak sampai kepada kekufuran, satu nifaq yang tidak sampai kepada munafiq dan
satu syirik tidak sampai kepada syirik.”
20

Maksiat ada pelbagai peringkat. Ada dosa-dosa yang kecil dan ada dosa-dosa
besar dan ada juga dosa-dosa yang terletak antara keduanya. Ia semua
dilakukan oleh seorang muslim lantaran dorongan syahwat. Atau ini terjadi
ketika dia lemah kekuatan dirinya atau terlupa harga diri. Dia tidak terfikir
langsung untuk menentang atau mengingkari syariat tersebut.
Kemungkinan juga dia melakukan dosa tersebut akibat kejahilannya terhadap
hukum-hukum syarak. Dia tidak langsung berusaha untuk bertanya orang
yang tahu walaupun usaha tersebut tidaklah begitu sukar. Atau kemungkinan
dia melakukan dosa tersebut dengan kesilapan penafsiran atau membuat
pemahaman sendiri.

Asas kita dalam masalah ini ialah apa yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari
rahimullah yang bermaksud:

20
Ibid, Juzu’ 11, m.s. 140
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 15
“Segala maksiat adalah urusan jahiliah dan pembuat maksiat tidak menjadi kafir dengan
melakukannya kecuali maksiat syirik. Ini semua berdasarkan Rasulullah S.A.W.
bersabda: “Sesungguhnya engkau seorang yang ada padamu sisa-sisa jahiliah.”
21


Kamu dapati bahawa hadis Nabi S.A.W. yang dijadikan dalil oleh Imam al-
Bukhari ini adalah jelas dan benar. Sabda itu ditujukan kepada Abu Dzar r.a.
tatkala beliau mengejek Bilal dan ibunya yang berkulit hitam. Padahal Abu
Dzar itu dari kalangan sahabat-sahabat yang hebat dan mulia.
Satu maksiat sahaja adalah satu cabang dari cabang-cabang jahiliah
sebagaimana maksud sabda Rasulullah S.A.W tersebut.
Oleh kerana itu, setiap kali maksiat seorang muslim bertambah, bertambahlah
kadar jahiliah yang ada padanya. Tetapi dia tidaklah menjadi jahiliah
seluruhnya, kecuali jika dia mensyirikkan Allah di dalam ibadahnya atau dia
beriktikad bahawa sebahagian dari perkara yang diharamkan Allah adalah
halal atau beriktikad bahawa sebahagian daripada yang dihalalkan Allah
adalah haram dan beriman hanya pada sebahagian dari syariat Allah dan kufur
pada sebahagian yang lain.

Inilah rahsianya mengapa Rasulullah S.A.W memberi amaran agar berhati-hati
ketika mengkafirkan individu yang telah zahir keIslamannya, sebagaimana
sabda baginda yang bermaksud: “Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya:
“Wahai si kafir!” Kembalilah kufur itu kepada salah seorang dari mereka. Jika benar,
maka kafirlah orang yang dikatakan. Kalau tidak, kembalilah kufur itu kepadanya
22
.”
23


Inilah juga rahsia yang mendorong Imam Hassan Al-Banna agak ketat
mengenainya di dalam kata-kata beliau di dalam “al-Usul al-’Isyrin” (20 Usul)
yang bermaksud:
“Janganlah kita mengkafirkan seorang Islam yang berikrar dengan dua kalimah
syahadah dan beramal mengikut tuntutannya dan menyempurnakan apa yang
difardhukan kepadanya berdasarkan satu pendapat yang dipegangnya atau
satu maksiat yang dilakukannya; kecuali jika dia mengaku dengan kalimah
kufur atau menyangkal perkara yang perlu dan sepatutnya diketahui tentang
agama, mendustakan keterangan al-Quran, atau mentafsirkannya mengikut
satu perspektif yang tidak menepati uslub bahasa Arab tentang sesuatu
perkara, atau membuat satu amalan yang tidak membawa pengertian lain
selain dari kufur.”

Demikianlah pengertian yang dapat diambil dari buku “al-Sharh al-’Iraqi li al-
Usul al-’Isyrin” (Penjelasan al-Iraqi Terhadap Dua Puluh Usul). Beliau berkata:
Mengkafirkan seorang muslim dalam ertikata mengeluarkannya dari Islam,
adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Mesti ada sesuatu yang membuktikan
kekufurannya secara jelas dan terang. Contohnya, dia berkata atau melakukan
sesuatu perkara yang menyebabkan kufur seperti menyangkal satu dalil yang
qat’i (yang pasti) dari agama, seperti kewajipan solat, pengharaman riba’, tidak
perlu berpegang kepada Islam atau mempersendakan Islam atau al-Quran,
mencaci Allah dan RasulNya, melumurkan Al-Quran dengan kekotoran atau

21
Sahih al-Bukhari, Juzu’ 1, m.s. 15
22
Jika saudaranya bukan kafir, maka dialah yang menjadi kafir lantaran kata-katanya itu.
23
Sahih Muslim, Juzu’ 1, m.s. 57
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 16
menolak perkara yang terang-terang di dalam Al-Quran, menyangkal hari
akhirat atau berkata: “Syariat Islam telah lapuk, ketinggalan zaman, dan tidak
layak lagi untuk dilaksanakan dan tidak lagi diperlukan pada masa kini,” serta
lain-lain yang menjadikan pengucapnya atau pembuatnya sebagai kafir.
Sebaliknya, apabila dia melakukan beberapa maksiat seperti minum arak
walhal masih mengakui usul akidah Islam maka dia adalah muslim yang
derhaka, bukan kafir. Demikian juga sekiranya dia berkata atau melakukan
sesuatu yang masih boleh ditakwilkan lagi, maka kita tidak boleh
mengkafirkannya lantaran perkataan dan perbuatannya itu.

Namun, perlu diingat bahawa kita kadangkala menamakan sesetengah
perbuatan atau meninggalkan perbuatan tertentu sebagai kafir lantaran
mengikut apa yang telah disebutkan oleh nas-nas syara’. Contohnya (hadis):
“meninggalkan solat itu adalah kufur”.
Tetapi dalam mengkafirkan seseorang individu tertentu, hendaklah wujud
secara yakin perkara-perkara yang menjadikannya kafir. Contohnya, seseorang
yang menyangkal bahawa solat itu fardhu atau seseorang yang diminta supaya
bertaubat kerana tidak bersolat: “Sekiranya kamu tidak mahu sembahyang,
kami akan bunuh kamu.” Dia terus berdegil dan lebih suka dibunuh maka ini
menunjukkan hatinya kosong dari iman dan kematiannya di anggap sebagai
kafir.

Begitu itu perlu diketahui bahawa kufur ada dua jenis:
1. Kufur kecil yang tidaklah mengeluarkan penganutnya dari Islam.
2. Kufur besar yang mengeluarkan penganutnya dari Islam.

Berdasarkan pembahagiaan ini dapatlah kita memahami maksud sesetengah
nas Quran atau Hadis, antaranya:
“Barangsiapa yang bersumpah dengan yang lain dari Allah, dia telah
syirik”
Syirik ini tidaklah mengeluarkannya dari Islam, tetapi dia telah melakukan
dosa yang amat besar. Begitulah seterusnya”
24Jiwa yang Beriman Itu Peka dan Sensitif

Kewaspadaan kita dalam mengkafirkan seorang muslim tidaklah menghalang
kita dari melihat betapa teruknya penyelewengan yang berleluasa yang telah
menimpa sebahagian besar orang-orang Islam di zaman ini. Memang benar…
mereka itu umat Islam, tetapi, mereka telah karam di dalam maksiat dan darjat
iman mereka menjunam ke taraf yang paling rendah.. jauh sekali dari tahap
mulia !

Latarbelakang keadaan ini ada kisah panjang. Ia bermula dari saat-saat
peluasan kuasa dan kesibukan pentadbiran dan pemerintahan. Peluasan dan
kesibukan ini secara beransur-ansur memakan korban sahabat-sahabat Nabi
saw yang terbaik. Mereka telah terjun ke tengah-tengah medan untuk
meneruskan tugas mengembangkan dakwah Islam dengan jihad dan dakwah

24
al-Sharh al-’Iraqi li al-Usul al-’Isyrin” (Penjelasan al-Iraqi Terhadap Dua Puluh Usul) hlm. 55
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 17
yang paling cemerlang. Selepas kewafatan Rasulullah, mereka bertebaran di
segenap pelusuk bumi laksana sinar matahari untuk menawan beberapa negeri
di timur dan barat, menghancur-leburkan segala taghut, membawa rahmat ke
seluruh dunia dan memimpin manusia kepada syurga.

Di tahun-tahun yang terakhir sebelum abad pertama Islam berlalu,
penyelewengan mula menyerap masuk ke dalam generasi baru yang bakal
menggantikan generasi pertama Islam yang unik itu. Keazaman di dalam
dakwah dan jihad mula kendur sedangkan mereka sepatutnya meneruskan
dakwah dan jihad untuk menghapuskan saki baki taghut yang masih ada.

Ketika semangat umat Islam mula menurun itulah, muncullah Umar bin Abdul
Aziz, seorang pemimpin Islam yang unik, dilahirkan oleh Allah untuk umat ini.
Beliau dikurniakan jiwa yang tinggi. Beliau melihat sedikit penyelewengan dan
berlengahan dari dakwah dan jihad itu sebagai tanda awal berlakunya
penyelewengan dari kebenaran. Beliau memandang berat keadaan umat jihad
yang telah kurang daya juangnya lalu beliau berkata dengan nada dukacita :
”Sesungguhnya aku sedang merawat satu urusan yang tiada siapa dapat
menolongnya kecuali Allah. Sesungguhnya di atasnya telah mati orang tua, orang yang
kecil telah membesar, orang Ajam
25
telah mahir berbahasa Arab dan Arab Badwi telah
berhijrah sehingga mereka memandang sesuatu yang bukan agama sebagai agama.
Mereka tidak melihat kebenaran selain daripada itu.”
26


Itulah kalimah yang telah diucapkan khalifah Umar Ibnu Aziz dengan rasa
dukacita yang mendalam sedangkan beliau telah memegang tampuk pimpinan
umat yang menguasai seluruh bangsa sekitar, tersebarnya kebaikan dan umat
berhukum kepada syariat Allah secara umumnya.

Ianya adalah gusaran seorang yang beriman terhadap dosa-dosa kecil, sedikit
bid’ah, kezaliman yang ringan dan wujudnya petanda gaya hidup mewah.
Itulah jiwa mukmin yang terlalu sensitif dan peka terhadap erti-erti keadilan
dan kezaliman, ikutan sunnah dan bid’ah, menyumbang tenaga dan inginkan
kerehatan.

Oleh yang demikian, seorang mukmin itu mestilah sentiasa berusaha mencari
kemuliaan yang lebih sempurna. Mereka tidak akan memejamkan matanya dan
tidak akan mengelukan lidahnya dari sebarang penyelewengan yang berlaku.

Generasi Kita Yang Terpedaya (Mangsa Keadaan !)
Beberapa generasi telah berlalu selepas zaman pemerintahan Umar. Islam
seterusnya didokong oleh pahlawan-pahlawan Islam dan para reformist. Tetapi
sesetengah waktu lain, berlaku juga kelekaan. Hinggalah kita dapati umat Islam
pada waktu ini tunduk kepada perancangan Yahudi dan negara-negara kafir.
Kekayaan mereka dirampas, iman menjadi lemah, neraca kehidupan mereka
bertukar dan hukum al-Quran telah ditolak ke tepi. Musuh-musuh juga
mendidik anak-anak orang Islam dengan ideologi yang bertentangan dengan
Islam, berlindungkan pelbagai nama dan kelubung.

25
Selain dari bangsa Arab. (Pnt)
26
Ibnu Abdul Hakim, Sirah Umar bin Abdul Aziz, m.s. 37
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 18

Sekiranya masih ada sedikit iman dalam diri mana-mana muslim, masih ada
rasa sayangkan agama yang dapat memeliharanya dari keluar dari agamanya,
mereka akan menjadi korban pula kepada kepalsuan dan pelbagai topeng.
Akhirnya mereka terpedaya dan terikut kepada ahli politik, sasterawan dan
orientalis yang tidak benar-benar memahami Islam. Mereka memperalatkan
dalil-dalil al-Quran dan hadis yang umum atau kadangkala dengan hadis-hadis
palsu yang dimanipulasi untuk mencipta sistem-sistem politik dan ekonomi
yang didakwa atau dilabel sebagai sistem Islam tanpa langsung mengikut
kaedah usul fiqh dan memenuhi syarat-syarat ijtihad.

Oleh itu, tribulasi yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini tidak hanya
terbatas pada penguasaian pemimpin yang sesat sahaja, bahkan menjangkau
kepada persoalan pendidikan. Korikulum pendidikan dan pelajaran, jawatan-
jawatan di universiti, akhbar-akhbar, majalah-majalah dan seluruh media massa
digunakan untuk menghapuskan pemikiran dan nilai-nilai Islam di seluruh
dunia Islam. Hinggakan orang yang mindanya terperangkap di dalam rencana
jahiliah blok barat dan blok timur itu seronok dan merasa bangga kerana
menyangka dirinya terlepas dari belenggu kekolotan.

Orang Islam yang sukakan maksiat pada hari ini adalah mangsa pendidikan
tersebut, untuk ditukarkan menjadi fasiq mulanya dan supaya mereka akan
mudah dijadikan kuda tunggangan oleh para taghut tersebut akhirnya.
Demikianlah perancangan jahiliah sejak dahulu lagi yang diwarisi oleh taghut
moden dari taghut sebelumnya. Jika dilihat salasilahnya, akan sampai kepada
Firaun.
”Firman Allah S.WT. :
_ « =· · · - , | ·, ·· · , ,· , ·, -· | | · -- , | . ¬ · =· ·
“Lalu Firaun memperbodoh (menyesatkan) kaumnya, lalu mereka mengikutnya.
Sesungguhnya mereka itu kaum yang fasik.” (Az-Zukhruf 43:54)

Inilah tafsir yang benar terhadap sejarah. Hanya orang-orang yang fasik sahaja
yang boleh diperdayakan oleh Firaun (lama atau moden). Orang yang beriman
kepada Allah tidak akan dapat diperdayakan oleh taghut dan tidak akan taat
kepada perintahnya.”
27


Begitulah, musuh-musuh Islam telah memahami vital-spot yang telah
diperkenalkan oleh Firaun. Mereka saling merancang dan merangka konspirasi
untuk membuat kerosakan dan mengubah masyarakat supaya menjadi
sampah-sarap yang tenggelam di dalam lumpur noda dan kejahatan.
Masyarakat akan sentiasa disibukkan dengan kepayahan mencari sesuap
makanan. Akibatnya mereka menjadi penat dan letih dengan perut dan seks
dan tiada masa lagi untuk mendengar nasihat dan petunjuk atau kembali
kepada agama.”
28


Demikianlah cara dan taktik mereka. Taktik-taktik kotor, memerangi masjid
dengan tempat tari-menari, menggantikan isteri-isteri dengar pelacur-pelacur,

27
Fi Zilal al-Quran, Juzu’ 9, m.s. 45
28
Ibid., m.s. 122
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 19
menyerang akidah menggunakan professor-professor ‘free-thinker’ dan
menewaskan kesenian keperwiraan dengan seni hedonisma.
29
Melalui
pendidikan ini, mereka telah berjaya mengubah helang rajawali menjadi
burung ‘partridge’ sebagaimana yang dikatakan oleh Iqbal….
“Demikianlah halus dan telitinya proses dan seni penjinakan yang telah
digunakan oleh pemimpin-pemimpin sesat tersebut....
Seni yang merampas kecantikan lenggok bunga ’sarwa’
30

ia menukar helang rajawali menjadi buruk denak
mereka memperdayakan angkatan berkuda dengan nyanyian yang merdu
lalu membenamkan bahtera ke dasar laut
mereka tidurkan kita dengan irama dan lagu
dan memadamkan obor kita dengan tiupan nafasnya.”
31


manusia pun beransur-ansur diresapi kehinaan tanpa disedari.
“Secara fitrahnya, manusia sebenarnya bencikan kehinaan. Tetapi dengan
pelbagai keadaan dan peristiwa yang berlaku, tanpa disedari mereka tunduk secara
berangsur-ansur. Sedikit demi sedikit mereka menjadi terbiasa di dalam kehinaan. Ianya
ibarat singa yang telah dijinakkan. Namum begitu, saki baki unsur kemuliaan masih
berbaki dijiwa dan masih mengalir bahang panasnya di dalam darah.
Apabila ada sahaja da’i yang menyeru kepada kemuliaan, memanggil kepada
kebebasan, membangunkan jiwa yang lena dan menggerakkan semangat yang nyenyak,
maka berdenyutlah kemuliaan di dalam jiwanya dan menyalalah bara di dalam sekam.
Bangkitlah semula sifat kemanusiaan di dalam diri manusia, mereka tidak sekali-kali
menerima penghinaan. Mereka pun bangkit berjihad dan melihat segala apa yang
dihadapinya di dalam jiliad itu lebih ringan daripada diperhambakan, malah lebih baik
daripada kehidupan kebinatangan.
Kehinaan yang menimpa manusia yang disebabkan oleh orang lain atau oleh
faktor luaran, cepat sembuh dan mudah dihapuskan. Sebaliknya, jika kehinaan itu
timbul dari dalam diri dan terbit dari hati, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya
dan merupakan kematian yang tidak disedari.
Oleh itu, golongan taghut yang zalim sengaja menerapkan kehinaan kepada orangramai
melalui pendidikan yang hina dan asuhan agar tidak segan silu tanpa tatasusila. Mereka
membentuk para belia dengan pelbagai taktik dan strategi yang bertujuan untuk
mematikan hemah yang mulia dan memadamkan semangat juang agar kekuasaan
sentiasa berada di tangan mereka yang zalim itu.”
32


Anak Singa Diubah Menjadi Kijang Yang Pengecut
Untuk melengkapkan konspirasi ‘penghinaan’ itu, taghut yang zalim telah
menindas da’i Islam. Ia dibuat agar sistem pendidikan, media massa dan dan
bidang kewartawanan dikuasai oleh golongan yang kononnya hebat, ilmuan
dan sasterawan. Melalui kuasa media, mereka mempropagandakan ilmu,
sastera, dan retorik ala jahiliah Timur dan Barat. Mereka sadurkan rancangan
mereka melalui berbagai-bagai pertubuhan yang kelihatan pada zahirnya
berbeza-beza.
Pejuang-pejuang muda dan anak-anak singa dididik supaya berlembut dan

29
al-Rafi’I, Wahyu al-Kalam, Juzu’ 2, m.s. 258
30
Sarwa: Sejenis pokok bunga untuk perhiasan di taman bunga dan di kubur yang ditanam untuk
melindungi pokok-pokok lain. Pnt)
31
Abdul Wahab Azam, Buku Muhammad Iqbal, m.s. 162
32
Abdul Wahab Azam, Al-Shawarid, m.s. 318
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 20
tunduk kepada syahwat, mengikut hawa nafsu, karam dalam keseronokan seks
dan kemewahan hidup.
Seterusnya mereka padamkan sejarah umat Islam yang bertamadun tinggi.
Mereka hapuskan kisah kisah para ulama’ kerana bimbang ia akan menjadi
lampu penyuluh untuk generasi baru muslim, ditakuti menunjukkan jalan kerja
kepada mereka semula.

Kandungan madah penyair Islam Muhammad Iqbal Rahimahullah
membongkar taktik kotor mereka:
Zaman satu bangsa yang hina
tidak pernah sunyi dari ilmuan, sasterawan dan orang yang arif bijaksana!
Mereka dipecahbelahkan dengan berbagai ideologi
tetapi semua ideologi itu tertumpu kepada satu rencana:
Mereka ajar anak singa agar menjadi kijang yang pengecut
dan mereka hapuskan kisah-kisah singa pada bicara zaman silam
Cita-cita mereka, menggembirakan hamba dengan perhambaan
Seluruh pengajaran mereka hanyalah penipuan cendekiawan.
33


Rancangan mereka telah benar-benar berjaya.
Inilah mercu tanda perancangan kaum Yahudi dan Kristian. Mereka asuh anak
anak singa Islam menjadi kijang yang pengecut. Mereka padamkan kisah singa-
singa Islam dari kalangan para ulama’, ahli zuhud dan para pejuang Islam dari
sejarah abad pertama Islam.

Sistem pendidikan jahiliyah dan taghut Yahudi Kristian ini telah melahirkan
kijang-kijang yang pengecut, tidak lagi mampu menerkam. Kijang-kijang ini
tidak mahu lagi memikul apa-apa tanggungjawab dan sentiasa cuba melarikan
diri seboleh-bolehnya….!
Inilah generasi baru dari putera-putera Islam…!
Mereka itu adalah anak-anak singa yang bertukar menjadi kijang yang
pengecut.
Sebenarnya mereka itu adalah putera-putera muslimin yang merdeka,
Mereka diperhambakan, lalu mereka bergembira.

Perancangan mereka telah berjaya. Apa yang berlaku sekarang, kita dapati
terdapat sesetengah orang yang ikhlas lebih cenderung untuk beruzlah,
mengasingkan diri dan takut berganding bahu bersama-sama umat Islam..
tidak lain melainkan adalah akibat pengaruh daripada kesan pendidikan
tersebut. Ini jelas membuktikan keberkesanan perancangan mereka.
Ianya bukanlah suatu yang menghairankan. Kalaulah mereka telah berjaya
menjauhkan ramai orang Islam dari Islam sendiri, maka tentu lebih mudah bagi
mereka untuk menjauhkan lebih ramai lagi orang Islam dari sebahagian dari
Islam. Mereka meyakinkan kebanyakan orang Islam dengan perlunya
mengasingkan diri (beruzlah) dan lebih baik berjaga-jaga dari sebarang kerja
yang mengundang risiko kepada mereka (jihad dan amal Islam).

Ketika itu, bermulalah fasa kedua musuh-musuh Islam. Berlakulah proses
peralihan cepat dari Islam kepada jahiliyyah...!

33
Muhammad Iqbal, Diwan Dharb al-Kalim, m.s. 102
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 21

Perlunya Pertolongan Segera
Pada hari ini, da’i Islam wajib mengambil pendirian yang dibuat oleh Umar bin
Abdul Aziz. Beliau merasakan perlunya tindakan segera diambil untuk
menarik kembali umat Islam yang tenggelam dalam kesesatan yang semakin
jauh dari Islam. Beliau menyedari bahawa tiada jalan lain baginya kecuali mara
dan memimpin mereka meskipun mereka enggan. Meskipun tanggungjawab
ini amat menyusahkan dan memerlukan pengorbanan.

Tidak syak lagi... majoriti umat Islam hari ini telah terseleweng dari Islam tanpa
disedari dan tanpa niat sedemikian. Mereka sebenarnya layak untuk bersama-
sama bekerjasama dengan para da’i untuk mengembalikan seluruh umat ini
kepada Islam. Mereka mampu berbuat demikian sekiranya mereka sedar
bahawa selama ini mereka telah tertipu.

Tetapi da’i Islam dalam masa yang sama melihat.. sama seperti apa yang
dikatakan oleh Omar. Perkara ini amat sukar kerana penyelewengan sudah
sebati di dalam tubuh generasi ini.
Oleh itu apakah yang mesti dibuat oleh da’i Islam?
Berhenti berusaha? Tinggalkan dakwah dan jihad atau menangguhkannya
kepada suatu masa yang lain?
Tidak sekali-kali..!

Kerja-kerja ini tidak boleh ditinggalkan. Kerja Islam tidak mempunyai cacat-cela
dan tiada kurangnya. Bukti kemampuannya ialah masih terdapat belia-belia
Islam yang bersih jiwanya melagukan ayat-ayat al-Quran di zaman
materialisme dan hedonisme ini. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Sabar itu
kunci segala pintu yang tertutup.

Kerja-kerja ini juga tidak boleh ditangguhkan. Masa tidak berpihak kepada kita
jika ditangguh. Jika, ditangguhkan, semakin panjang pula tempoh
bermaharajalelanya si zalim dan semakin kuat pula cengkamannya di dalam
jiwa mereka yang hanyut di dalam arus kencang jahiliyyah. Tiada jalan lain
kecuali segera menarik mereka kepada Islam selagi darah masih mengalir pada
saraf mereka dan selagi benih fitrah masih terpendam di dalam diri mereka.

“Sesungguhnya tidak ada kerosakan yang lebih merosakkan fitrah selain
kehinaan yang dibentuk oleh taghut dan kezaliman yang berpanjangan yang
memusnahkan segala kemuliaan manusia, meruntuhkan dasar-dasar dan nilai-
nilainya dan menanam padanya sifat-sifat hina yang biasanya terdapat pada
tabiat hamba abdi:
Tunduk di bawah kumpulan tukang sebat,
menderhaka tatkala cemeti itu terangkat daripadanya
sombong tatkala mendapat sesuatu dari nikmat dan kekuatan.”
34


Oleh itu, menunggu dan menangguh bukanlah satu tindakan yang sesuai.
Justeru, perlu ditambahkan penyertaan baru ke dalam gerombolan kafilah yang
merdeka ini.

34
Al-Zilal, Juzu’ 1, m.s. 90
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 22

Bergerak Dalam Pelbagai Pendekatan
Begitulah..
Dengan realiti kewujudan kijang-kijang pengecut dan manusia-manusia yang
derhaka dan maksiat;
dan realiti wujudnya pemerintah, ahli-ahli politik dan individu-individu Islam
hari ini yang telah kufur kerana beriman hanya kepada sebahagian dari Islam;
Justeru itu semua, maka wajib diwujudkan gerakan Islam yang menyeru
kepada makruf dan kebaikan serta membangkitkan hemmah. Gerakan Islam ini
wajib menarik mereka dari cara hidup jahiliah kepada cara hidup Islam,
melarang mereka dari penyelewengan, menyedarkan mereka untuk
merealisasikan hukum Islam dan berusaha sungguh-sungguh untuk
menegakkan pemerintahan Islam.

Perlu dijelaskan juga bahawa da’i Islam tidak perlu menghukum keseluruhan
masyarakat Islam kini sebagai masyarakat jahiliah. Mereka bebas memulakan
kerja-kerja dakwah secara serentak dan pelbagai pendekatan yang berbeza.

Apabila da’I memandang kepada kerajaan dan parti politik yang mengamalkan
sistem hidup yang bertentangan dengan syariat Islam, melihat individu yang
memegang falsafah jahiliyyah, yang menghalalkan yang haram,
mengharamkan yang halal dan menyangkal sebahagian dari iman; mereka
melihat dengan pandangan yang marah, menganggapnya kafir dan mengambil
pendekatan menentang mereka dengan tegas dan keras.

Pada waktu yang sama, para da’i hendaklah menggunakan pendekatan-
pendekatan lain terhadap orang-orang Islam yang membuat maksiat melalui
berbagai-bagai cara pengucapan. Di antaranya:
Teguran kasih sayang yang bertujuan menyedarkan mereka terhadap kerja-
kerja secara berjamaah. Kaedah ini sesuai bagi individu yang telah
menyempurnakan perkara-perkara fardhu, beriltizam dengan hukum-hukum
Islam dan menyuruh manusia berbuat baik sesuai dengan inisiatif sendiri.
Kadangkala menggunakan intonasi lembut dan penuh kasih sayang yang
disulami gertakan dan kritikan terhadap orang-orang yang telah beriltizam
dengan Islam tetapi berdiam diri dari menyuruh manusia kepada kebaikan dan
tidak melarang mereka dari kemungkaran.
Menggunakan bahasa yang lemah lembut disulami rasa kasih dan simpati
terhadap mereka yang terpedaya dengar syahwat, lalai dan mengerjakan
fardhu dan karam di dalam maksiat dan kemungkaran.
Menggunakan bahasa marah dan peringatan yang keras terhadap mereka yang
membuat dosa besar, zalim dan mabuk di dalam kejahatan.

Semua cara di atas boleh digunakan di dalam masa yang sama dan di dalam
masyarakat yang sama.


Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 23

Hanya Gerhana, Bukan
Terbenamnya Matahari

Da’i Islam enggan tunduk kepada penipuan. Mereka pantang melihat
perancangan musuh berlaku di depan mata. Lantas mereka bangkit dan
melaungkan suaranya kepada manusia.
Tetapi, sebahagian besar manusia terus lena tidur.
Di depan matanya- pendokong kebatilan dan orang yang ragu-ragu
bermati-matian mahu melaksanakan rancangan mereka. Dilihat keliling, hanya
segelintir sahaja orang Islam dipelihara oleh Allah yang sedar… Selebihnya
hanyut di dalam kelalaian.

Da’I kembali mengubati kesedihannya lantas berbicara kepada dirinya sendiri:
Telah bekulah daya juang di hati manusia itu
Mereka leka mencari kekayaan dan kehidupan yang rutin
kealpaan orang-orang yang baik dan semangat orang-orang yang keliru
hampir-hampir menggoncangkan daku dari cita-cita dan perjuanganku.
35


Da’i itu pun mulanya menyalahkan dirinya sendiri.. takut-takut dia belum
betul-betul menyampaikan dakwahnya. Tetapi, segera dia merasai bahawa dia
telah melakukan apa yang termampu. Dia cuba memujuk dirinya demi
menghiburkan hati dan membelai kesabarannya sambil bermadah:
Mereka melihat daku di musim gugur, Lantaran hangatnya laguku,
Bergembira bersama rakanku si burung camar
Tetapi aku dilahirkan di bumi
yang dipenuhi jiwa-jiwa hamba yang seronok diperhambakan...
36


Sesungguhnya neraca kesusasteraan telah bertukar dan generasi hari ini
telah kehilangan satu usaha agung yang pernah memuliakan mereka suatu
ketika dahulu. Demikianlah yang terjadi seperti mana yang dikatakan oleh al-
Rafi’ie:
“Kamu mencipta kata-kata hebat untuk berseronok sahaja dengannya.”

Walau bagaimana dahsyatnya kerosakan, seorang da’i tidak boleh
meninggalkan tugasnya untuk menyelamatkan manusia.
37
Segala kesangsian
dan putus asa dalam proses islah ini segera musnah bila sedar kedudukannya
berada di tengah-tengah rombongan orang-orang yang beriman yang sedang
berjalan. Bermula dari para salaf, maka da’i mengambil amanah ini dari mereka.

Demikianlah janji Allah. Angkatan kebenaran ini tidak akan pupus,
angkatan demi angkatan, generasi demi generasi sebagaimana sabda Rasulullah

35
Al-Amiri, Diwan Ma’a Allah, m.s. 110
36
Muhammad Iqbal, Diwan Dharb al-Kalim, m.s. 14
37
Dari cara hidup jahiliah kepada cara hidup Islam, mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada hidayah,
dari kebatilan kepada kebenaran dan dari kezaliman kepada keadilan.
2
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 24
S.A.W. yang bermaksud:
“Sentiasa akan ada satu golongan dari umatku yang menegakkan kebenaran.
Mereka tidak akan tergugat oleh sesiapa pun yang menentang mereka sehingga
datanglah hari kiamat dan mereka tetap di dalam keadaan mereka.”
38


Bahkan, kewujudan angkatan Islam di bumi ini, yang sempurna mentaati
Allah, tidak menyeleweng dari jalan dan hidayah Allah, tidak lupa pada
matlamat dan tidak bermalas-malas dari tugas dakwah dan jihad itu adalah
sebahagian dari sunnatullah di alam ini. Kewujudannya menyempurnakan
keseimbangan makhluknya. Tanpa kewujudan angkatan sedemikian,
timbangan itu akan berat sebelah, tidak seimbang dan akan menggoncangkan
seluruh alam ini.

Justeru, wujudnya dakwah rabbani adalah satu kepastian yang telah
ditakdirkan Allah. Ia akan tetap wujud tidak mungkin hancur sekali pun
diserang dari setiap penjuru oleh taghut dan tali barutnya.

Sekiranya matahari tiada lagi atau graviti bumi telah lenyap dari alam ini,
dapatkah kamu bayangkan betapa hebatnya kegoncangan dan kerosakan yang
akan berlaku?
Demikianlah juga kewujudan dakwah kebenaran. Ia umpama matahari,
bulan, bintang-bintang, graviti, air dan udara yang membentuk sebahagian dari
hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika tidak, tentulah akan berlaku
kiamat. Namun, kenyataan bahawa kewujudan dakwah adalah sebahagian dari
sunnatullah hanya dapat dilihat oleh pemilik hati yang salim, sama sebagaimana
graviti hanya dapat dilihat oleh orang yang berpelajaran.

Inilah inspirasi keteguhan azam seorang muslim untuk terus bersama
dengan jalan dakwah. Mereka terus menghadapi kesusahan hanya semata
untuk memastikan ketetapan Allah ini terus berlaku dan terserlah. Moga
dengannya dia termasuk di kalangan orang yang berjaya. Tetapi, sesiapa yang
berpaling dari jalan yang mulia ini, sunnatullah akan terus berjalan tanpa henti,
tidak menghiraukannya. Allah akan memberi hidayah kepada kaum yang lain
pula untuk menyerlahkan kekuasaan dan merealisasikan sunnahNya ini.

Ustaz Hassan al-Hudhaibi telah merumuskan maksud di atas dengan
ucapannya:
“… Semua peristiwa mesti tunduk kepada kitab Allah dan sunnah
rasulNya meskipun manusia melihat dunia tidak tunduk kepada peraturan
tersebut. Agama inilah sebenarnya aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada
manusia sebagaimana Dia menetapkan hukum alam kepada matahari, bulan,
haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan kepada segala apa yang ada di langit, bumi
dan apa jua yang ada padanya.”
39


Beliau berkata:
“Jika matahari mempunyai paksi dan graviti, bumi mempunyai paksi dan
beredar di atas orbitnya, maka demikian jugalah manusia mempunyai agama

38
Sahih Muslim, Jilid 6, m.s. 52
39
Majalah al-Dakwah, Bil. 52
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 25
ini. Apabila agama ini hilang dari manusia, akan pincanglah keseimbangan.
Sesiapa yang berfikir dengan mendalam pasti dapat melihat lebih jauh dari itu.
Dilihatnya alam ini mempunyai rekabentuk dan binaan yang indah dan agama
ini adalah sebahagian darinya. Oleh itu, agama ini perlu dihayati oleh
sekelompok manusia dalam mana-mana waktu.”

Abdul Wahab Azam juga memahami sunnah ini. Sunnah ini menjadikan
orang-orang yang yakin dengannya tidak tergugat oleh serangan kebatilan,
gugurnya para syuhada atau ramainya pejuang yang berundur setelah tiba di
separuh jalan. Beliau pun berkata:
Sunnatullah terhadap semua makhluk terus berjalan
Sesaat pun tidak berhenti dan berubah
Mereka yang merdeka terus berjihad pada jalan Allah
kerana jihad pada kebenaran tidak pernah hilang walau sehari
40


Pemahaman ini menjelaskan kehebatan pengetahuan dan kesedaran
Abdul Wahab Azam.

Sesungguhnya Islam kita ini adalah satu berita agung yang
menyempurnakan perjalanan alam ini. Alam akan rosak binasa tanpanya. Oleh
itu, ia mesti direalisasikan di alam kenyataan dan jahiliyah mesti dihapuskan
bagi memastikan alam ini terus seimbang. Firman Allah:
` ,, = - | , · , · ¸ | , 67 , ., = ¸ - - - · - , · · |
bermaksud: “Katakanlah, itulah berita besar yang kamu berpaling daripadanya.”(Saad
38:67)

…Pada hakikatnya, peristiwa ini jauh lebih besar jika dibandingkan
dengan pandangan zahir yang tampak dengan mata kasar. Ia merupakan salah
satu urusan Allah dalam seluruh kewujudan ini. Sesungguhnya ia adalah satu
ketetapan dan ketentuan Allah di dalam sistem kewujudan yang tidak terpisah
jauh dari urusan langit dan bumi, urusan masa lalu dan masa hadapan.

Sesungguhnya berita besar ini datang melampau bukan sahaja kaum
Quraisy di Mekah, bangsa Arab di Semenanjung Arab dan generasi yang
sezaman dengan dakwah ini di muka bumi, bahkan ia melampau tempat dan
masa yang terbatas ini. Ia memberi kesan terhadap masa depan seluruh
manusia, sepanjang zaman, setiap benua dan mengolah masadepan
kemanusiaan semenjak turun ke bumi hingga ke berlakunya akhirat..

Sesungguhnya Islam telah turun ke bumi pada masa yang ditetapkan
untuk memainkan peranannya ini pada waktu yang telah ditentukan Allah.
Kedatangan berita besar ini telah mengubah garis perjalanan manusia
kepada perjalanan yang telah digariskan oleh takdir Allah. Sama ada manusia
itu beriman atau menolak, sama ada mereka berjihad bersamanya atau
menentangnya, pada generasi tersebut atau generasi selepasnya. Belum pernah
terjadi di dalam sejarah manusia satu peristiwa atau berita yang meninggalkan
kesan dan pengaruh sebagaimana pengaruh dan kesan yang ditinggalkan oleh

40
Abdul Waham Azam, Diwan al-Mathani, m.s. 133
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 26
berita besar (Islam) ini.

Berita besar ini, iaitu Islam, telah membentuk banyak nilai dan tasawwur.
Islam telah banyak menanamkan kaedah dan sistem di seluruh muka bumi ini
dan di kalangan semua manusia yang tidak pernah terlintas dalam fikiran
bangsa Arab sebelum kedatangannya. Ketika itu, mereka tidak terfikir bahawa
Islam ini datang untuk mengubah senario dunia, mengalihkan perjalanan
sejarah dan merealisasikan ketentuan Allah di dalam. Ia juga mempengaruhi
jiwa, hati dan realiti manusia. Ia menghubungkan seluruh manusia dengan
garis perjalanan alam dan dengan kebenaran yang tersirat di sebalik kejadian
langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Ia akan terus
begitu sehingga hari kiamat, menyempurnakan peranannya di dalam
memimpin manusia dan kehidupan.

Umat Islam pada hari ini berdepan dengan berita besar ini sebagaimana
yang dihadapi oleh bangsa Arab di awal kedatangannya. Mereka tidak
memahami tabiat dan hubungannya dengan tabiat alam ini. Mereka tidak
memikirkan kebenaran yang tersembunyi padanya sehingga mereka tidak
memahami ianya adalah salah satu aspek kebenaran yang tersembunyi di
binaan alam ini. Mereka tidak dapat mengesani pengaruhnya terhadap sejarah
manusia dan garisan perjalanannya yang panjang. Mereka sepatutnya
bersandarkan kepada pandangan yang berasingan dan bukannya bersandarkan
pemikiran musuh-musuh Islam yang sentiasa memperkecil-kecilkan peranan
Islam dalam pembentukan hidup manusia dan penentuan perjalanan sejarah.
Oleh kerana itulah orang Islam sekarang tidak mengenali hakikat peranan
mereka dulu, masakini dan akan datang; sedangkan itulah peranan yang mesti
dimainkan oleh umat Islam di muka bumi hingga akhir zaman.”
41


Sekiranya mangsa-mangsa perencanaan, konspirasi dan serangan fikiran
jahiliah ini tidak memahaminya... namum pasukan singa da’i Islam
mengetahuinya. Kita sering mendengar nasyid mereka yang mengalun di
seluruh dunia di dalam perjalanan mereka yang aman dan dipercayai :
Kamilah pewaris yang cuba membimbing manusia
Kamilah rahsia al-haq yang tersembunyi
Matahari sentiasa menyuluh cahaya kepada kami
Awan kami mengandungi kilat dan sinar yang terang benderang
Jasad kami adalah cermin kepada kebenaran
Ketahuilah, tanda-tanda al-haq itu:wujudnya muslim.
42


Begitulah kefahaman dan kesedaran bila ia telah terbentuk. Tanda al-haq
ialah wujudnya peribadi muslim. Kewujudan peribadi muslim yang
sedemikian rupa adalah kepastian sejarah dahulu, sekarang dan akan terus
hingga hari kiamat.
“…..al-Haq adalah tiang seri kewujudan ini. Sekiranya alam ini
menyeleweng dan tiang serinya, rosak binasalah ia.
Firman Allah S.W.T. :
¸ ,, · ¸ - ¸ ¸ _ | |· ¸ =· ¸· «.|· = = . « | , · ·· , · | ¿ ¬ |· _ ,·· , | ¸

41
Syed Qutb, Fi Zilal al-Qur’an, Juzu’ 23, m.s. 107
42
Muhammad Iqbal, Diwan al-Asrar wa al-Rumuz, m.s. 27
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 27
“Kalau sekiranya al-haq (kebenaran) itu mengikut hawa nafsu mereka, nescaya
binasalah langit dan bumi dan apa-apa yang berada di dalamnya.” (Al-Mukminun 23:
71)

Oleh itu, al-haq kebenaran mesti dimenangkan dan kebatilan mesti
dihapuskan. Walaupun realiti yang kita dapat lihat tidaklah sedemikian, tetapi
kesudahannya pasti akan terserlah. Firman Allah lagi:
· - - - = , · ¸ |· , |· _ · - `¿ ¬ |· , = = « · ¸ , ` ¿ ·· _ , · · . ,
“Bahkan Kami lemparkan kebenaran di atas yang batil (yang tidak benar) lalu
dipecahkannya. Tiba-tiba yang batil itu lenyap.”(Al-Anbiya’ 21: 18)“
43


Pengasingan Islam dari kehidupan manusia seperti yang dilihat pada hari
ini hanyalah umpama gerhana matahari. Segala berantakan, kezaliman dan
kerosakan di muka bumi pada hari ini adalah akibat jauhnya manusia dari
Islam. Ini adalah bukti awal benarnya apa yang kita sebutkan bahawa Islam
adalah sebahagian dari sistem alam yang indah ini. Alam ini akan rosak tanpa
kewujudan Islam. Tetapi ianya hanya mampu dilihat oleh orang yang
mempunyai pandangan yang dalam.

Burung-burung akan kembali berlindung di sarangnya semasa berlaku
gerhana matahari di tengahari. Secara fitrah, mereka tahu bahawa ada suatu
keganjilan sedang berlaku kerana waktu terbenam matahari masih jauh. Saki-
baki sinaran samar yang masih tinggal menjadi harapan untuk meneruskan
kehidupan kembali. Mereka terus menunggu dan enggan tidur.
Maka begitulah juga sikap orang yang hidup hatinya. Dia faham bahawa
penyingkiran Islam dari kekuasaan adalah suatu kejadian dahsyat dan
luarbiasa, namun ia tidak bererti tenggelamnya Islam. Ianya hanya suatu
peristiwa ganjil yang bersifat sementara.Wujudnya jamaah yang mendokong al-
haq (walaupun bilangan mereka sedikit) adalah harapan untuk mengembalikan
semula Islam ke pentas kehidupan. Bahkan kewujudan jamaah ini merupakan
bukti yang kuat bahawa Islam akan benar-benar kembali semula ke dalam
kehidupan manusia ini. Mereka yang lari dari Islam akan kembali semula
kepada Islam dan kepada Tuhan. Mangsa pendidikan dan acuan jahiliah akan
tersedar semula dan akan kembali berpegang teguh di atas jalan yang lurus.

“Pengasingan Islam dari kepimpinan manusia adalah satu kejadian
dahsyat dan malapetaka yang besar di dalam sejarah dan kehidupan manusia.
Satu malapetaka yang tiada tandingannya di antara segala malapetaka yang
berlaku.
Pada mulanya, Islam telah menguasai tampuk kepimpinan ketika bumi
telah rosak, hidup telah menjadi busuk, pimpinan telah busuk lagi zalim dan
kemanusiaan telah mengalami penderitaan dan pimpinan yang busuk itu.

Firman Allah S.W.T.:
¸··|· ¸ = , | . , . · · « , ¸ ¬ , |· ¸ `¸ , |· _ · .· . « |· ¸ , »
“Telah lahirlah bencana di darat dan di laut, kerana perbuatan tangan manusia.” (Al-
Rum 30: 41)

43
Muqaddimah al-Zilal, Jilid 1, m.s. 7
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 28

Islam telah mengambil alih tampuk kepimpinan dunia berpandukan al-
Quran, tasawwur baru mengikut dan syariat yang diambil dari tasawwur ini. Ia
merupakan kelahiran baru untuk manusia. Kelahiran ini lebih besar ertinya dari
kelahiran dia sendiri dari perut ibunya. Al-Quran itu telah membentuk
tasawwur baru untuk kemanusiaan mengenali tentang alam, nilai-nilai dan
sistem-sistem. Kelahiran ini juga telah membentuk satu realiti sosial yang unik.
Konsep tersebut tidak dapat difikirkan oleh akal manusia sebelum ia dibentuk
oleh al-Quran di dalam kehidupan ini.

Benar ! Realiti ini terlalu bersih dan indah, agung dan tinggi, sederhana
dan mudah, praktikal, positif, seimbang dan teratur. Ianya tidak terlintas di
fikiran manusia biasa. Ia tidak mungkin wujud kecuali dengan kehendak Allah
dan direalisasikan di dalam hidup manusia di bawah naungan, manhaj dan
syariat al-Quran.

Kemudian, berlakulah malapetaka besar itu. Malapetaka penyingkiran
Islam dari kepimpinan dan jahiliah sekali lagi mengambil alih kuasa. Jahiliah
dalam pelbagai corak. Corak pemikiran materialisme yang dikagumi oleh
manusia pada hari ini. Ianya umpama kanak-kanak yang kagum melihat
pakaian dan permainan yang berwarna-warni dan terang warnanya.”
44


Tetapi penyingkiran Islam dari kepimpinan tidak pernah didiamkan oleh
da’i Islam. Penglihatan dan pemikiran putera-puteri Islam mesti dibuka supaya
mereka dapat melihat hakikat undang-undang kejadian alam ini.
Muslim yang sejati tidak akan dapat percaya bahawa pencinta kebendaan
dan keduniaan boleh berkata yang betul. Bagi da’I, yang betul hanyalah apa
yang turun dari langit. Mereka tidak sekali-kali berpaling dari kebenaran itu
dan tidak mungkin melampauinya, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:
Kata-kata yang paling benar adalah yang diucapkan oleh penyair Lubaid:
“Ketahuilah bahawa sesungguhnya segala sesuatu selain dari Allah adalah
batil(mengarut dan tidak betul).”
45

Pena telah diangkat dan lembaran telah pun kering.
Segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil dan mengarut belaka.
Tidak ada sistem hidup yang benar kecuali sistem hidup Islam dan segala
ibadat kepada yang lain dari Allah adalah batil. Itulah yang dimaksudkan oleh
Rab’i bin ‘Amir semasa dia berkata kepada Rustum (panglima agung tentera
Farsi): “Allah mendatangkan kami ke sini supaya kami mengeluarkan manusia
dari menyembah sesama manusia kepada hanya menyembah Allah.”
46


Sesungguhnya Islam adalah satu-satunya cara hidup yang membebaskan
manusia dari perhambaan sesama manusia.
47
“Sekiranya mereka tunduk,
mereka hanya tunduk kepada Allah sahaja dan sekiranya mereka mengikut
undang-undang, mereka hanya taat kepada undang-undang Allah sahaja.
Sekiranya mereka mengikut sesuatu sistem, mereka hanya tunduk kepada
sistem Allah sahaja. Ketika itu mereka benar-benar bebas dari perhambaan

44
Ibid, Juzu’ 1, m.s. 9
45
Sahih al-Bukhari, Jilid 5, m.s. 53
46
Tarikh al-Tabari, Jilid 3, m.s. 520
47
Al-Zilal, Juzu’ 4, m.s. 206
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 29
sesama hamba apabila mereka menjadi hamba-hamba kepada Allah tanpa
sekutu.”
48


Sujud kemerdekaan
Syiar dan simbol kehambaan mereka ialah sujud kepada Allah. Sujud
yang meninggikan hati. Manakala syiar dan simbol golongan jahiliyyah ialah
tunduk kepada kehendak kebendaan dan seks yang mematikan hati.
Sesungguhnya sujud muslim yang sejati kepada Allah itulah lambang
ketinggian dan kemuliaan, syiar kemerdekaan dan enggan menuruti segala
taghut.
Sujud itu menundukkan dahi, tetapi
Memuliakan muslim yang bertakbir kepada Allah dan bertasbih padaNya
Si jahil menyangkanya belenggu ke atas hamba
tetapi sujudlah yang memusnahkan segala belenggu
Di dalam kemuliaan sujud, semua akan tunduk kepada muslim yang sujud
Seluruh alam takut kepada kata-kata dan perbuatannya
Wajah dan seluruh anggotanya diletakkan di bumi
Tetapi dia menggoncangkan gunung-ganang
Meruntuhkan syirik, was-was di dalam diri si jahil
tetapi membangunkan segala generasi dalam ketenangan
kerana hati ada perjalanan yang menundukkan bumi
lantaran kehebatan dan kebesaranNya
Sujud kepada Allah dan mengesakanNya, lalu mantap dan kuat
Terhapuslah setiap penzalim yang sombong
Barangsiapa menghayati sujud ini,
dia menikmati kepimpinan dan ketuanan
di muka bumi, dengan keagungannya, rahmat dan keindahannya
49

Itulah yang dinamakan sujud kemerdekaan. Melalui sujud ini, seorang
muslim itu dapat menghancurkan belenggu nafsunya lalu dia menjadi manusia
merdeka.
“Dia merdeka. Hanya menerima segala tasawwur, sistem, cara hidup,
syariat, undang-undang, nilai dan neraca pertimbangan dari Allah sahaja.
Jadilah dia sama dengan manusia lain, berdiri pada taraf yang sama. Mengadap
tuan yang satu dan tidak menjadikan sebahagian daripada mereka sebagai
Tuhan, selain dari Allah.”
50


Manusia akan sentiasa menderita, kelam kabut, bimbang dan sakit selagi
mereka tidak sujud seperti sujud ini dan dan berpegang dengan akidah Islam
ini. Penderitaan jiwa dan kezaliman yang berterusan walaupun maju dalam
kebendaan benar-benar membuktikan bahawa akal semata-mata tidak akan
mampu menjadi pemandu kestabilan jika tidak dipandu oleh akidah yang
benar. Akal sentiasa dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana kita selalu sebutkan.
Ia hilang upaya untuk menghadapi pelbagai tekanan selagi kawalan dan
pertimbangan akidah tiada di sampingnya.
51

Tiada kebahagiaan bagi manusia dan tiada jalan selamat dari tergelunsur
jatuh oleh arus deras jahiliyyah melainkan mereka kembali semula kepada

48
Ibid
49
Abdul Wahab Azam, Majalah al-Muslimun, Tahun 1, m.s. 961
50
Al-Zilal, Juzu’ 3, m.s. 206
51
Ibid, Juzu’ 7, m.s. 57
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 30
akidah Islam yang akan memandunya ke jalan yang benar. Akidah Islam akan
memberikan jawapan yang betul terhadap semua permasalahan yang
menyusahkan manusia zaman ini. Akidah Islam ini membuka pekung
pemikiran jahiliyyah yang telah lama menyekat antara manusia dengan fitrah
mereka.
Pada hari itu sahajalah, manusia akan kembali menikmati erti
kebahagiaan.
Dr. YusufAl-Qaradhaawi telah berkata :
“Sesungguhnya kebahagiaan itu ialah, anda hidup
Untuk pemikiran yang benar dan kukuh
Untuk akidah terbesar yang menyelesaikan,
Permasalahan alam yang lampau
Persoalan yang di soal oleh orang yang tertanya-tanya
Semasa mereka sedar dan cerdik boleh berfikir
Dari manakah aku datang?Ke manakah aku hendak pergi?
Kenapa aku dijadikan? Adakah aku hidup kembali?

Lalu bersinarlah keyakinan di dalam jiwa
Terusir segala keraguan yang degil
Terdidiklah fikiran yang waras
Terciptalah akhlak yang mulia
Dan kembalilah setiap akal yang menyeleweng kepada jalan yang benar dan lurus
Hidupmu akan dikurniakan nilai
Oleh Tuhanmu agar hidupmu terbina
Supaya matamu memandang di segala ufuk
Ke arah cita-cita yang tinggi
Lalu hiduplah kamu di dunia untuk akhirat
Di sanalah kamu hidup kekal dan tidak fana’
Kau tudung bumimu dengan langit
dan para malaikat menjadi saksi
Itulah akidah Islam untuk muslim yang bahagia
Itulah asas, itulah tiang serinya
Sesiapa yang hidup memikulnya sambil memekik
dengan namanya; dialah orang yang berbahagia
52
52
Yusuf al-Qardhawi, Majalah a;-Tarbiyah al-Islamiyah, Tahun ke-6, m.s. 278
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 31
Golongan Baik
Yang Dibinasakan


Analisa sesuatu peristiwa, tafsiran terhadap sejarah dan penjelasan sebab
tersembunyi terhadap natijah yang tampak.. kesemuanya ditafsirkan menurut
pegangan individu yang melakukan tafsiran tersebut dan menurut neraca yang
digunakan bagi mengukurnya; samada perkara tersebut adalah bidang sosial,
politik mahupun ekonomi.

Dari sinilah berlaku perbezaan yang nyata dalam penafsiran dan ijtihad.
Seorang beriman itu akan dapat melihat dengan jelas hubungan di antara
natijah dengan peristiwa-peristiwa dan keadaan disekelilingnya, seolah-olah ia
boleh dilihat, disentuh dengan tangannya, dikupas lalu terbukalah kulit yang
menutupnya. Tetapi, orang kafir, jahiliah atau fasik yang telah tertutup hatinya
oleh kelalaian, hawa nafsu dan syahwat tidak dapat melihat semua ini.
Perbezaan begini berlaku disebabkan oleh perbezaan neraca
pertimbangan.

Di antara fenomena sejarah terpenting yang berlaku perbezaan penafsiran
atau analisanya ialah fenomena gejala sosial, kemunduran dan keruntuhan
tamadun yang berlaku selepas kemajuan sains, pembangunan dan kebudayaan
yang tinggi. Kejatuhan ini berlaku secara beransur-ansur sehingga boleh
membawa kepada kemusnahan total yang mengejut oleh satu kuasa luar biasa.

Golongan yang kafir dan fasik berlegar-legar di sekitar sebab yang sama
dan semuanya andaian bingung terhadap fenomena ini. Tetapi muslim yang
sejati hanya mempunyai satu kata putus dan pasti di dalam tafsirannya.
Tafsiran itu di ambil dari al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. dan ianya telah
disimpulkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab r.a. dengan satu
perkataan yang jamik tatkala beliau ditanya:
“Adakah sesebuah negeri itu boleh musnah padahal ia makmur maju?”
Beliau menjawab: “Ya, apabila orang-orang jahat menguasai orang-orang
baik.”
53


Inilah sebabnya dan inilah penyakit yang paling berbahaya.
Penguasaan golongan yang zalim ke atas golongan yang baik adalah
penyebab kepada segala kegoncangan dan keruntuhan di dunia.

Apabila orang zalim atau orang fasik berkuasa dan menjadi pemimpin,
dia akan melantik mereka yang jahat dan fasik sepertinya juga untuk mengurus
apa-apa urusan. Orang yang fasiq selalunya menjadi tawanan nafsu dan
tertutup hatinya. Mereka lalai dan tidak berfikir untuk kebaikan bangsa dan
negara mereka.
Mereka juga menjadi hamba kepada kepentingan peribadi. Mereka

53
Ibnu al-Qayyim, Al-Jawab alKafi li Man Su’ila ‘An al-Dawa’ al-Syafi, m.s. 45
3
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 32
bertindak zalim, menindas dan menyeleweng. Ini mengakibatkan banyak
tenaga dan kemampuan kemanusiaan dipersia-siakan. Orang yang benar-benar
layak dan ada potensi terpaksa bersembunyi mencari perlindungan kehormatan
dan jasad mereka dari dicerobohi dan diseksa. Tinggallah urusan mentadbir
umat dipegang oleh orang yang jahil, fasik, ego dan mementingkan diri sendiri.
Natijahnya tersebarlah keruntuhan masyarakat yang membawa kepada
kemusnahan ekonomi dan ketamadunan ilmu kemudiannya.

Allah S.W.T. sangat sayang kepada agama dan kehormatan hamba-
hambaNya. Oleh itu, tatkala ummat ini dikuasai oleh golongan fasiq, Dia
memberi masa kepada mereka. Allah S.W.T. suka sekiranya ada sekumpulan
hambaNya yang baik segera memperbaiki keadaan tersebut, menentang
golongan yang jahat dan menjatuhkan mereka untuk mengembalikan manusia
ke pangkal jalan dan mengembalikan kemakmuran dunia. Apabila kumpulan
itu segera merealisasikan usaha ini, Allah menyuruh para malaikat untuk
menolong mereka dan membukakan pintu limpah kurniaNya, berkatNya dan
taufiqNya kepada mereka. Jika ini tidak berlaku, Allah akan memberi masa lagi
pada mereka sehingga golongan fasiq itu terus bermaharajalela dan orang baik
pula terus takut dan bacul untuk menjalankan misi amar makruf nahi mungkar.
Ketika itu Allah akan murka dan apabila Allah murka, kemurkaanNya
mengenai seluruh manusia sama ada yang jahat kerana kejahatan dan
kezaliman mereka, dan juga orang yang dianggap baik tetapi berdiam diri,
malas dan redha menjadi hina.

Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w membuktikan
demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-du’ah, Syeikhul Islam
Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani ketika menjelaskan firman Allah
S.W.T. :
-=· - , ´ · - ·, « · » ¸, =|· ¸ ,, = · · | - · · · ·, «·· ¸
“Takutilah olehmu akan fitnah (azab bencana) yang tidak khusus menimpa orang-orang
yang zalim saja di kalangan kamu dan ketahuilah, bahawa Allah amat keras
seksaannya.” (Al-Anfal 8:25)
Ibnu Taimiyah berkata:
“Sekumpulan salafussoleh telah membaca ayat tersebut dengan satu qiraat lain
¸,=·|yang maksudnya:
“Fitnah itu pasti akan menimpa khusus ke atas mereka yang zalim sahaja.”
Kedua-dua qiraat di atas betul kerana orang yang telah melampaui batas-
batas Allah adalah termasuk di dalam kategori zalim. Manakala orang yang
tidak menegah orang zalim dari kezaliman di sini ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama dia dianggap tidak zalim kerana dia tidak bersubahat
dengan orang zalim itu. Kemungkinan kedua mereka dianggap zalim kerana
tidak menegah orang zalim padahal perbuatan zalim itu wajib dihalang.
Sebagaimana firman Allah S.W.T. :
, ¸ =· = - , ·, « · » ¸, =|· · · = - | ¸ ·,.|· ¸ - . , , · , ¸, =|· · · , ¬ · | - , ·¸ ¸· . · - ·, . · ·« · · ·, ·· · · « , ¸ ¸, ·
., « . « ,
“Tatkala mereka melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, kami
selamatkan orang-orang yang melarang kejahatan dan Kami seksa orang-orang yang
zalim dengan azab yang keras, disebabkan mereka fasik.” (Al-A‘raf 7:165)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 33

Allah menyelamatkan orang-orang yang menjalankan nahi mungkar.
Manakala mereka yang hanya benci pada dosa dan kejahatan dan berkata :
· =, = = · ,· = - , , ,= - - ¸ | , , ´ · , - -·|· · - , | ., = - · , | , , · - -- | . |· | . , ¸
“Untuk apa kamu menasihati satu kaum yang Allah binasakan mereka atau
menyiksa mereka dengan azab yang keras.” (Al-A’raf 7:164)
Sebahagian besar dan ulama’ menyatakan bahawa golongan kedua ini
pun selamat kerana mereka itu benci kepada kejahatan dan menyangkal
sekadar kemampuan mereka.
Manakala golongan yang tidak menyangkal langsung, maka mereka itu
juga zalim dan diazab, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
“Sesungguhnya manusia, apabila mereka melihat kemungkaran berlaku dan
mereka tidak berusaha untuk mengubahnya, hampirlah Allah mengenakan mereka
semua dengan azab daripadaNya.”
Hadis itu menyokong ayat di atas. Apa yang dimaksudkan di sini bahawa
kedua-dua bacaan tersebut (dengan penafian dan pengesahan – nafi dan ithbat)
boleh dipakai dengan makna sebagaimana firmanNya:
“Bukan sahaja menimpa orang zalim dan melampau sahaja bahkan azab itu
meliputi sesiapa yang melihat kemungkaran tetapi tidak merubahnya.”
Manakala siapa yang membaca dengan qiraat : ¸,=·|
“Pasti akan menimpa khusus orang yang zalim dari kamu sahaja”
Termasuk dalam pengertiannya ialah orang yang tidak menyangkal
kezaliman sedangkan dia mampu berbuat demikian. Mungkin mereka itu
diazab di dunia dan dibangkitkan di akhirat mengikut niat mereka. Sama
seperti angkatan tentera yang memerangi Baitullah lalu mereka dibinasakan
seluruhnya termasuk askar-askar yang dipaksa. Mereka ini dibangkitkan dan
dibalas bergantung kepada niatnya.”
54


Di dalam tafsir ayat ini, Syed Qutb menyatakan bahawa Allah S.WT.
menyebut bahawa balasan mereka yang melarang dari kejahatan, ialah selamat.
Manakala balasan bagi mereka yang zalim pula ialah ditimpa azab yang keras.
Adapun mereka yang menolak kejahatan dalam hati sahaja dan tidak melarang
dari kemungkaran, Allah s.w.t. tidak menerangkan kepada kita balasan
terhadap mereka dan tidak memberitahu kita nasib. Senyapnya Allah dari
menceritakan nasib mereka merupakan satu balasan untuk golongan yang
seperti ini.

Pada hakikatnya sebahagian besar dari ulama’ yang memperkatakan
tentang ayat ini telah menyatakan bahawa mereka yang mendiamkan diri itu
akan diazab kerana sikap mereka yang membisu. Kenyataan ini ada
diterangkan dengan jelas oleh Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya.

Sebahagian dari ulama’ mensifatkan balasan itu sebagai ‘qanun azab jama’I’
dalam sunnatuLlah. Ianya adalah qanun yang paling menggerunkan dan
menakutkan, mendorong mereka yang tahu dan faham, atau mana-mana yang
berkuasa untuk segera mengubah kemungkaran yang sedang berlaku, supaya
azab yang demikian tidak menimpa seluruh masyarakat.
55


54
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Juzu’ 17, m.s. 382
55
Majalah al-Tarbiyah al-Islamiah, tahun Keenam, m.s. 26
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 34

Tugas ini lebih berat terutama ke atas pemerintah kerana mereka
mempunyai kuasa untuk menyuruh dan melarang. Apa yang tidak dapat
dicegah dengan al-Quran akan dicegah oleh Allah dengan kekuasaanNya.
Sekiranya mereka memperbaiki masyarakat menurut hukum syariat Islam,
membasmi kemungkaran, menegakkan keadilan dan memusnahkan punca
maksiat, Maka Allah akan memberi pahala kepada mereka; dengan sebaik-baik
pahala di dunia dan sebaik-baik pahala di akhirat dan seterusnya
mengukuhkan kekuasaan mereka di bumi. Tetapi sekiranya mereka
mengabaikan tugas ini, Allah akan menjatuhkan hukumanNya ke atas mereka
dan menimpakan azab kepada mereka dan rugilah mereka di dunia dan di
akhirat, semoga Allah memperlindungi kita dari kehinaan itu.
56


Orang yang memiliki hati yang hidup, dengan fitrah imannya dapat
merasa bahawa sesungguhnya setiap kegagalan, kekalahan dan kemunduran
yang menimpa orang Islam di zaman ini hanyalah suatu muqaddimah dan
amaran terhadap azab yang lebih besar di hadapannya.
Umat Islam pada hari ini hanya tinggal Islam pada nama sahaja dan
mereka telah menyeleweng jauh dari Islam sebenar. “Seseorang Islam itu sudah
cukup untuk dikatakan menyeleweng apabila dia meninggalkan jihad di jalan
Allah, cenderung pada keduniaan, mencintai dunia melebihi akhirat, bencikan
mati, mengikuti hawa nafsu, tunduk kepada syahwat, tenggelam dalam
maksiat sehingga mereka dihina oleh Allah dengan kegagalan yang paling
besar kepada mereka dan menjadikan pimpinan mereka pada tangan golongan
yang menyeleweng dan merosakkan smereka.”
57


Menyedari hakikat ini, orang yang bercita-cita tinggi wajarlah menyayangi
dirinya agar tidak terkena qanun azab yang menggerunkan itu. Qanun azab itu
adalah kepungan kukuh yang sedang mengepungnya sekarang. Usaha
melepaskan diri dari menjadi mangsa rancangan menjinakkan anak-anak singa
menjadi anak-anak kijang yang pengecut belum memadai. Bahkan tidak
memadai juga dengan menjauhkan darinya sahaja.

Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari kepungan qanun azab Allah
yang menggerunkan itu kecuali satu laluan sahaja. Antaranya:
a. Menyuruh manusia kepada kebaikan (amar makruf)
b. Melarang manusia daripada kemungkaran (nahi mungkar)
c. Menentang manusia yang membuat kejahatan dan kerosakan
d. Melalui jalan dakwah dengan menyeru manusia kepada Islam,
memanggil mereka untuk segera mendirikan solat, kembali kepada
cara hidup Islam di segenap jurusan hidup mereka, tunduk kepada
hukum Allah dan menghukum mengikut syariat Allah.
Langkah di atas perlu dijalankan sebelum mereka ditimpa ‘qanun tamathul -
persamaan’ yang merupakan sunnatullah di alam ini. Tindakan perlu diambil
sebelum mereka dibinasakan dan ditimpakan azab kerana melakukan maksiat-
maksiat yang menyebabkan Allah membinasakan umat yang lalu. Ini kerana;
“Sesuatu perbandingan itu mengambil hukum perbandingan yang

56
Ibid
57
Ustaz al-Sawwaf, Ma’rakah al-Islamiah, m.s. 24
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 35
seumpama dengannya dan apa yang terjadi kepada sesuatu, terjadi juga kepada
perkara yang seumpama dengannya. Mustahil dua perkara yang sama
mempunyai hukum yang berbeza sebagaimana mustahilnya dua perkara
berbeza sama hukumnya.
Undang-undang ini berlaku sama saja, ke atas individu dan bangsa-bangsa,
dalam hal keduniaan dan urusan akhirat. Perkara ini ditunjukkan oleh al-
Quran, di antaranya:
1. Firman Allah yang menerangkan apa yang berlaku ke atas kaum Yahudi
Bani Nadhir, di yang ditimpa azab dunia akibat kufur, memungkiri
janji dan menipu Rasulullah s.a.w. dan orang-orang yang beriman :
, · · · » · - ¸ = ¬ |· ,¸ | | , · _· , . ¸ - =· · ´ |· ¸ · | ¸ - ·¸ ¸ « · ¸, =|· _ ¸ - | ¸ =|· , · ·,· » ¸ ·, - ¸ ¬ , . |
· , , ,, · | _ · = = | ¸ ·, , . · ¬ , , | . , - ¸ - -·|· , ·· · | · -·|· ¸ - , , ·, = - , , · - ·· - , ,· | ., , ¸ ¬ , . -¸|
= , | |· _ |¸ |· , ·¸ ¸ , · -· · _ · - ¡ « |· ¸ = , | ¸ , ,, = , | , , , ·, , , _·
“Dia yang mengeluarkan orang-orang yang kafir di antara ahli kitab (Yahudi)
dari kampung mereka, sejak mula mereka berkumpul di tanah Arab. Kamu tidak
menyangka bahawa mereka akan keluar, dan mereka menyangka bahawa benteng-
benteng mereka akan memelihara mereka dari (seksaan) Allah, lalu Allah
mendatangkan (seksaan) kepada mereka dari pihak yang tidak mereka sangka dan
menjatuhkan ketakutan ke dalam hati mereka, sedang mereka merobohkan rumah-rumah
mereka dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang Mukmin (dalam
pertempuran). Maka ambillah pengajaran(iktibar) hai orang-orang yang berakal.” (Al-
Hasyr 59: 2)

Perintah Allah supaya orang-orang yang berakal agar mengambil iktibar
di dalam ayat: “Maka ambillah pengajaran(iktibar) hai orang-orang yang berakal”,
jelas menunjukkan kepada ‘qanun persamaan’. Dengan kata lain, ayat itu
bermaksud, “Wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sejahtera!
Perhatikanlah apa yang terjadi kepada mereka dan berwaspadalah kamu
supaya kamu tidak ditimpa azab yang sama sekiranya kamu berbuat
sepertimana perbuatan mereka.” Sesungguhnya sunnatullah (undang-undang
Allah) hanya satu dan ia berkuatkuasa ke atas semua. Apa yang terjadi ke atas
sesuatu akan terjadi ke atas sesuatu yang seumpama dengannya.
Jelasnya, tiada pengajaran atau faedah dapat dipelajari dari sesuatu
perkara kecuali apabila perkara perbandingan itu menerima hukuman yang
sama dengan hukum yang dijatuhkan kepada perkara yang seumpama
dengannya.

2. Allah S.W.T. berfirman :
¸ « |· · · ´ · · | = « | ¸ =· ·`, , |· , , , · = _ , , · ·· - ¸ ·, « · » ·« | , ´ · , | ¸ - .¸
_ - ¸ ¬ « |· ; , « |· ¸ ¸ ¬ · c | = · ·, · - ¡ , | ·, ·· · · - ¸
“Sesungguhnya Kami telah binasakan beberapa umat sebelum kamu, tatkala
mereka berlaku zalim. Dan telah datang beberapa rasul kepada mereka dengan
(membawa) keterangan, tetapi mereka tiada hendak beriman. Begitulah kami membalas
kaum yang jahat.” (Yunus 10: 13)
Ayat al-Quran di atas yang bermaksud “Begitulah kami membalas kaum yang
jahat” menunjukkan bahawa apa yang terjadi kepada kaum jahat dahulu akan
terjadi kepada kaum jahat yang muncul selepas mereka. Suatu perkara itu
menerima hukuman yang sama dengan hukuman yang menimpa perkara yang
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 36
seumpama dengannya. Sunnatullah itu satu dan ia berlaku kepada setiap orang
yang jahat. Allah sahajalah tempat kita meminta pertolongan.

3. Allah S.W.T. telah berfirman :
| ¸ , , , · - -·|· ¸- . , , · , | ¸ - ¸, =|· - , |· - .· · . , · ·¸ ¸ =· , · ¸ _ | |· _· ·¸ _ . , , · · | · , |· · - | ¸, ¸ ·· ´ ·
“Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana
akibatnya orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka; dan
untuk orang-orang yang kafir (akan mendapat kebinasaan) yang sama seperti itu.”
(Muhammad 47: 10)
Ayat itu jelas menunjukkan bahawa kemusnahan yang menimpa orang-
orang kafir dahulu akan menimpa juga kepada orang-orang kafir yang
kemudian kerana mereka itu sama-sama bersifat kufur, degil dan dusta, lalu
mereka menerima akibat yang sama.

4. Allah S.W.T. telah berfirman :
- , ¸ ¬ , · ·, = ¸ « - , ¸ - =· · ´ |· ¸ · | `_ ·· - | · | ¸ , ´`, ·· - | , ¸ , |
“Bukanlah semata-mata angan-angan kamu saja dan bukan semata-mata angan-
angan ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, nescaya akan dibalas dengan
kejahatan pula.” (An-Nisa’ 4: 123)
Balasan jahat akan menimpa sesiapa yang membuat kejahatan, siapapun
juga yang membuatnya tanpa pengecualian, perbezaan dan penangguhan.

5. Allah S.W.T. telah berfirman :
_ - ¸ ¬ « |· · _ « · . « |· ¸ - ¬ · · | , 35 , | · - ., « ´ ¬ · . , · , ´
“Adakah patut Kami akan jadikan orang-orang Islam (patuh) seperti orang-orang
yang berdosa? Mengapakah kamu, bagaimanakah kamu menghukum (memutuskan)?“
(AlQalam 68: 35-36)
Firman Allah S.W.T. :
·, - ¸ · -· ¸, =|· . . - ; | =· ¬ |·=|· ·, · « - ¸ ·, · -¹ ¸, =|· · , , ·- ¬ · . | =· ·`,.|·
., « ´ ¬ , · - ·· = , , ·· « - ¸ , ·· , ¬ - ·· , =
“Bahkan adakah orang-orang yang memperbuat kejahatan mengira bahawa Kami
akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
bersamaan hidup dan mati mereka. Amat jahat hukuman mereka itu!(menyamakan
orang jahat dengan orang baik).” (Al-Jaathiyah 45: 21)

Firman Allah S.WT. :
· ¸, = . « « |· · =· ¬ |·=|· ·, · « - ¸ ·, · -¹ ¸, =|· ¸ - ¬ · ; | _·¬ « |· · _ «· « |· ¸ - ¬ · ; | ¸ _ | |· _
“Adakah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti
orang-orang yang berbuat bencana di muka bumi? Bahkan, adakah Kami jadikan orang-
orang yang takwa (baik), seperti orang-orang yang fasik (jahat)?” (As-Shaad 38: 28)

Al-Quran menjadi dalil benarnya ‘qanun al-tamathul-persamaan’ pada
kedua seginya. Iaitu, hukuman dan akibat yang sama bagi dua perkara yang
sama dan hukuman yang berbeza bagi dua perkara yang berbeza.

Sekiranya orang Islam memahami ayat-ayat al-Quran yang membuktikan
kebenaran ‘qanun persamaan dan yang mencela kaum yang jahat pada masa
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 37
dahulu seperti Yahudi dan kaum lain kerana kejahatan dan sifat-sifat mereka
yang hina dan tercela, maka mereka akan dapat mengetahui bahawa
pembalasan yang menimpa orang yang jahat di zaman lalu akan menimpa
mereka juga sekiranya mereka melakukan perbuatan yang pernah dilakukan
oleh orang jahat yang lalu. Akibat yang buruk akan menimpa mereka
sebagaimana yang telah menimpa orang-orang terdahulu. Oleh itu, mereka
tidak boleh leka dengan hanya menjadi orang Islam dari sudut nama,
sedangkan mereka tidak beramal dan membentuk diri mereka menurut
kehendak Islam.
58


Muhammad Iqbal rahimahullah menjadikan qanun ini sebagai sebahagian
kaedah panduan Islam dan menjelaskannya di dalam kuliahnya yang kelima
yang pernah di adakan di Madras India:
“Sesungguhnya seluruh bangsa-bangsa dan kumpulan manusia diambil
kira mengikut amalan mereka semasa hidup di dunia. Kerana itulah al-Quran
banyak menyebut kisah-kisah kaum terdahulu dan menyuruh kita meneliti
pengalaman umat-umat dahulu dan sekarang supaya kita mengambil iktibar
daripadanya.”
59


Sesungguhnya qanun yang menggerunkan ini tidak difahami oleh
sebahagian besar manusia. Mereka ini tidak bersedia untuk mempercayainya. Ia
hanya difahami oleh para da’i sahaja. Golongan inilah yang mesti bangkit untuk
melaksanakan tugas menghalang dari kemungkaran yang sedang berlaku,
supaya semua manusia selamat dari malapetaka hari tersebut.
Wahai orang-orang budiman dan soleh!
Wahai ahli zuhud dan ahli ibadat!
Di hadapanmu terbentang bahaya qanun Rabbani yang menggerunkan
sekiranya kamu terus membisu seribu bahasa.
Janganlah kamu diperdayakan oleh zuhud dan solatmu
Perkatakan kebenaran, halanglah kemungkaran yang sedang berlaku,
Jika tidak... tunggulah saat kebinasaan dan kemusnahan.

58
Majalah al-Tarbiyah, Jilid 6, m.s. 26
59
Kitab Muhammad Iqbal, Abdul Wahab Azam, m.s. 120
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 38
Kewajipan Dakwah
ke Jalan Allah


Inilah yang benar-benar menakutkan hati orang Islam. Allah telah memberi
amaran kepada orang yang terus berdiam diri, membisu dan menghalang
kemungkaran yang sedang berlaku.

Mereka yang membisu itu sentiasa resah gelisah. Mereka tidak mendapat
ketenangan jiwa dan ketenteraman iman. Ketenangan iman hanya dinikmati
oleh mereka yang berani menyatakan kebenaran dan menyebarkan cerita
gembira tentang syurga, keunggulan dan keadilan ajaran Islam. Mereka juga
mengingatkan manusia tentang azab neraka jahanam dan “qanun persamaan”
balasan Allah S.W.T.

Dengan ini mereka telah mewarisi tugas Rasulullah S.A.W. yang diutus
kepada manusia untuk membawa khabar gembira dan ancaman dari Allah
S.W.T. Dengan kata lain, mereka melakukan dakwah kepada Allah. Atau
dengan istilah sebahagian fuqaha’, mereka ialah; Orang-orang yang
melaksanakan tugas hisbah
60
dengan mengharapkan pahala dan Allah di dalam
melakukan nasihat, menegakkan amar makruf dan nahi mungkar.

Ibnu Taimiyah telah menerangkan definisi dakwah dengan katanya:
“Dakwah kepada Allah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah serta
beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para RasulNya, membenarkan apa yang
telah diberitakan oleh mereka dan taat kepada perintah mereka.”
61


Dakwah dan Da’i dari Sudut Bahasa dan Kata Dasarnya
Perkataan dakwah merupakan satu istilah Islami. Ada hubungan yang erat di
antara pengertian asal dari sudut bahasa dengan penggunaannya dalam istilah
Islami. Istilah ini tidak terdapat pada agama dan ajaran lain.
Pertamanya, kita lihat perkataan ini sebagai kata kerja atau perbuatan iaitu .
, -“da’awa” menurut timbangan kata kerja ¸. - · “fa’ala”. Dalam kaedah bahasa
Arab, apabila huruf illah ¸·,.|· Wau, didahului dengan huruf berbaris di atas,
maka huruf illah itu ditukar menjadi .|v· Alif lalu perkataan tadi menjadi ·. - .
“da’a” .

Perkataan ini dari segi bahasanya hanya mengandungi satu makna sahaja
iaitu mencenderungkan sesuatu kepadamu dengan menggunakan suara dan
percakapan yang keluar daripadamu. Sila rujuk Mu’jam Maqayis al-Lughah, Jilid
2, mukasurat 279.
Mencenderungkan atau menarik perhatian di sini terbatas kepada dua
medium iaitu suara dan percakapan yang lahir dari pembicara. Ketika itu
perkataan ·. - . “da’a” tidak mempunyai makna lain selain daripada menyeru.

60
Hisbah ialah satu istilah Perundangan Islam yang bermaksud menguatkuasa bagi hukum syariah. (Pnt)
61
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, 15/157
4
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 39
Sekiranya anda membaca firman Allah S.W.T.:
_ « · . « |· ¸ - _ ·· , ,· | ¸ · ¬ |· = ¸ « -¸ -·|· _ | , · - . ¸« - · | , | ¸ . - | ¸ - ¸
“Siapakah yang terlebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah
(agamaNya) dan beramal soleh.” (Fussilat 41: 33)
Anda akan memahami bahawa Allah S.W.T. mengutamakan orang-orang
yang menyeru kepadaNya kerana dialah yang paling baik ‘perkataan’nya
berbanding orang yang tidak menyeru kepada Allah.

Semua perkataan yang terbit dari kata dasar ini, contohnya ··. - . “du’a”
tidak akan terkeluar pengertiannya dari maksud ini juga kerana ia berasal dari
` ¸· - . “du’awun” dari = , - . “da’awta”. Oleh kerana huruf ¸·,|· Wau datang selepas
hurus .|v· Alif maka huruf ¸·,|· Wau ditukar menjadi Hamzah. Kata terbitan itu
ada kalanya muncul dalam bentuk lain dari aspek baris dan strukturnya. Al-
Jauhari telah berkata: ·· - = - ¸ ¸ .:. · · ,. - . _. · ·.· · Kunnna fi da’wati al-Fulan wa
mud’ah” (yang bermaksud: “...kami diajak oleh seseorang...”), ianya sama erti
dengan: _ | · · , -=| · “al-Da’wah ila..” (yang bermaksud: “. . seruan kepada...”).”
Pengarang Kamus al-Muhit berkata: perkataan · - . “da’a”, ··. - . “du’a” dan
, - . “da’awa” bererti mencenderungkan dan menggalakkan kepada sesuatu.”
Dan penerangan di atas, kita dapat memahami terdapatnya hubungan
yang erat antara pengertian kata kerja “da’a” dari sudut dalam bahasa dengan
pengertian istilah yang digunakan oleh al-Quran. Oleh itu, Firman Allah S.W.T.
:
“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu”
Perkataan ‘serulah’ di sini bermaksud mencenderungkan dan
menggalakkan.

Menurut Islam, orang yang menjalankan urusan dan memikul beban
dakwah suapaya ianya sampai kepada manusia disebut sebagai _ -·=| ·“al-da’ie”
atau - , -·=| · “al-dai’yah” . “Al-da’ie” ialah kata nama pelaku iaitu kata nama bagi
orang yang melakukan dakwah. Manakala “al-da’iyah” juga merupakan satu
bentuk kata nama pelaku yang ditambah dengan huruf ta’ di hujungnya untuk
menunjukkan erti bersangatan atau gigih berdakwah. Kata Jamaknya dikatakan
··. - . “du’at” atau .,. -· . “da’un” manakala bagi da’i wanita yang ramai kita
katakan mereka sebagai ` =· , -· . “da’iyat”.
62


Dakwah Itu adalah Tugas Para Rasul dan Pengikut Rasul.
“Al-Rasul S.A.W telah menjalankan kerja dakwah ini. Baginda
memerintahkan mereka dengan apa yang diperintahkan Allah, melarang
mereka dari melakukan perkara yang dilarang Allah, menyuruh mereka
kepada kebaikan dan mencegah mereka dari segala kemungkaran.”
63

“Realitinya, tugas mengajak ke jalan Allah ini merupakan tugas setiap
Rasul-rasul Allah. Untuk itulah mereka diutuskan oleh Allah. Semua mereka
mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah
sahaja dan menurut sebagaimana yang diturunkan kepada mereka. Allah
S.W.T. berfirman tentang Nuh a.s :
· ¸ , - ¸ - | , ¸ - , ´ | · - -·|· ·¸ = , -· ; , |· , ,· « · - - , | _ | , · -, · · · · = _ | = « |

62
Petikan artikel oleh Ustaz Rasyid al-A’zami dalam Majalah ’al-Tarbiyah al-Islamiah’ Jilid 5, m.s. 471 dengan
beberapa suntingan
63
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 15, m.s. 161
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 40
“Sesungguhnya telah Kami utuskan Nuh a.s. kepada kaumnya, lalu dia berkata:
Hai kaumku! Sembahlah Allah. Tiada bagimu Tuhan selain daripadaNya.” (Al-A’raf
7:59)

Demikianlah setiap rasul telah menyeru manusia kepada Allah,
mengabdikan diri semata-mata kepada Allah dan membersihkan diri dari
mengabdikan diri kepada yang lain selainNya. Firman Allah S.W.T. :
=, -·=|· ·, , · · -· ¸ -·|· ·¸ = , - · . | · |, = _ ¸ -- | ¸ · _ · · · · - , = « | ¸
“Sesungguhnya telah Kami utus seorang rasul kepada tiap-tiap bangsa: Hendaklah
kamu sembah Allah dan jauhilah taghut” (An-Nahl 16:36)
Oleh yang demikian, para Rasul adalah da’i yang menyeru manusia kepada
Allah. Mereka itu dipilih untuk mendokong seruan Allah dan menyampaikan
seruan tersebut kepada manusia.”
64


“Setiap perkara yang disukai oleh Allah dan rasulNya sama ada wajib
atau sunat, zahir atau batin adalah merupakan antara isi dakwah kepada Allah
yang perlu kita ajak kepadanya. Begitu juga setiap perkara yang dibenci oleh
Allah dan rasulNya sama ada batin atau zahir adalah merupakan isi dakwah
kepada Allah dan perkara yang perlu kita larang daripadanya. Dakwah tidak
akan sempurna kecuali dengan mengajak manusia agar melaksanakan perkara
yang dicintai Allah dan meninggalkan perkara yang dimurkai Allah sama ada
ianya perkataan atau perbuatan, lahir mahupun batin.”
65


Ayat-ayat Mengenai Dakwah, Amar makruf dan Nahi Mungkar Di Dalam
Al-Quran.
Al-Quran banyak mengutarakan ayat-ayat yang mewajibkan kerja-kerja
dakwah ke jalan Allah. Sebahagiannya ditujukan secara langsung kepada
Rasulullah S.A.W. dan secara tidak langsung kepada umat baginda. Manakala
sebahagian lagi ditujukan secara langsung kepada umat Islam.
Antara ayat-ayat yang ditujukan kepada Rasulullah S.A.W. ialah, firman
Allah S.W.T. :
¸ ,, « · . - ; = · _ · - | c· , c`, _ _ | , g .· ¸
“Maka serulah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk
yang lurus.” (Al-Hajj 22: 67)
Allah S.W.T. berfirman lagi:
_ · ¸ = « |· ¸ - ¸ ·, ´ · · | ¸ c`, _ _ | , g.· ¸
“Dan serulah (manusia) supaya (menyembah) Tuhanmu dan janganlah engkau
termasuk orang-orang yang musyrik (mempersekutukan Allah).”
(Al-Qasas 28: 87)
“Seluruh umat Islam termasuk di dalam perintah ayat ini. Ini kerana
asasnya, perintah Allah kepada rasulNya adalah juga perintah Allah kepada
umatnya kecuali disebutkan pengecualian. Tetapi, di sini tiada sebarang
pengecualian dari perintah Allah supaya mengerjakan tugas dakwah. Ini
bermakna, Allah S.WT. memuliakan umat Islam dengan menempatkan mereka
bersama-sama rasul-rasul dalam menjalankan tugas dakwah ke jalan Allah.”
66


64
Usul al-D’wah, m.s. 268
65
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 15, m.s. 164
66
Usul al-Da’wah, m.s. 269
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 41

Ayat-ayat yang memerintahkan secara langsung umat Islam untuk
menjalankan amar makruf nahi mungkar terdapat dengan banyaknya di dalam
al-Quran. Oleh itu, tiada lagi alasan bagi mereka untuk mendiamkan diri atau
takut untuk melepaskan diri mereka dari tanggungjawab ini. Di antaranya ialah
firman Allah S.WT. :
|· ¸ ¸ ´· « |· ¸ - . , , · , ¸ =¸ ¸ - « |· , .¸ ¸ - | , ¸ ¸ - , ·· , | ¸ | , , = - , =· · - ¡ « |· ¸ ., · - ¡ «
“Orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan
setengahnya menjadi pembantu bagi yang lain. Mereka menyuruh dengan ma’ruf dan
melarang daripada yang mungkar.” (At-Taubah 9:71)
Menurut Imam al-Qurtubi, Allah telah menjadikan amar makruf nahi mungkar
sebagai garis pemisah di antara orang yang beriman dan orang munafik. Ia
menjadi ciri utama orang beriman iaitu amar makruf nahi mungkar. Asas ciri
tersebut ialah menyeru kepada Islam.
67

Imam al-Ghazali ketika membicarakan ayat ini telah memberi komentar
yang menarik. Beliau berkata:
“Allah S.W.T. telah berfirman:
.¸ = ¬ . , , · ¸ ¸ ,·|· ·· ·¹ -·|· =· ,¹ ., · · , - « ·· | -- | =· · ´ |· ¸ · | ¸ - ·· , = ·, . , | , 113 , -·|· , ., · - ¡ ,
=· ¸ , ¬ |· _ · ., - _· . , ¸ ¸ ´ · « |· ¸ - . , , · , ¸ =¸ ¸ - « |· , .¸ ¸ - | , ¸ ¸ -\ |· ; , , |· ¸ _ ¬ |·=|· ¸ - c · | ¸ | ¸
“Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab, ada segolongan yang lurus, mereka
membaca ayat-ayat Allah di waktu malam sedang mereka sujud. Mereka beriman kepada
Allah dan hari kemudian dan menyuruh dengan ma’ruf dan melarang dari yang
mungkar, lagi bersegera mengerjakan kebaikan dan mereka itu termasuk orang-orang
yang soleh.” (Aali Imran 3:113-114)
Allah S.W.T. tidak akan mengakui kebaikan mereka semata-mata kerana
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat sehinggalah ditambahkan
cirinya dengan mengerjakan amar makruf dan nahi mungkar.”
68


“Allah S.W.T. berfirman lagi:
·· · ¸ · , = - · « , c | . , , ¸ - ¸ ,· _ ., -¸ .¸ ¸· . .· . | _ · - ¸, ·· ¸ = , _ · , ¸ - ·¸ ¸ « · ¸, =|· ¸ - | ·,
.¸ = · - , , 78 , ., · - « , ·, ·· · · - ¸ · , | ·, · - · ¸ ¸ ´· - ¸ - . , ·· · · , · | ·, ·· ·
“Telah dikutuki orang-orang yang kafir di antara Bani Israel di atas lidah Daud dan
‘Isa anak Maryam. Demikian itu disebabkan mereka derhaka dan aniaya (melampaui
batas). Mereka tiada melarang sesuatu yang mungkar yang mereka perbuat. Sungguh
amat jahat apa yang mereka perbuat.” (Al-Maidah 5:78—79)
Firman Allah S.WT.:
¸ ´· « |· ¸ - . , , · · ¸ =¸ ¸ - « |· , .¸ ¸ -| · ¸··· | . - ¸ - | ¸ -- | ¸ , - , · · ·
“Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, (supaya) kamu
menyuruh dengan ma’ruf dan melarang dari yang mungkar.” (Aali Imran 3:110)
Ini menunjukkan kemuliaan tugas dakwah kepada manusia supaya berbuat
kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran. Jelaslah bahawa ciri
itulah yang menjadikan manusia sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk
manusia.
Allah S.W.T. berfirman:
· - ·, . · ·« · · ·, ·· · · « , ¸ ¸, · , ¸ =· = - , ·, « · » ¸, =|· · · = - | ¸ ·,.|· ¸ - . , , · , ¸, =|· · · ,¬ · | - , ·¸ ¸· .

67
Tafsir al-Qurtubi, Juzu’ 4, m.s. 47. (Dipetik dari Usul al-Da’wah)
68
Ihya’ ‘Ulumuddin, Jilid 2, m.s. 307
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 42
., « . « ,
“Tatkala mereka melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami
selamatkan orang-orang yang melarang kejahatan dan Kami seksa orang-orang yang
zalim dengan azab yang keras, disebabkan mereka fasik.”(Al-A’raf 7: 165)
Ayat di atas menerangkan bahawa golongan itu terselamat kerana adanya
usaha melarang kaum mereka dari melakukan kejahatan. Ayat itu juga
menunjukkan bahawa tugas ini wajib dilaksanakan. Allah S.W.T. telah
berfirman:
¸ - · , , · ¸ =¸ ¸ - « |· , ·¸ ¸ - | ¸ ·· ·¸|· · , ·¹ ¸ ·· ·=|· ·, -· | | ¸ _ | |· _ · , ···´ - . , ¸, =|· ¸ ´ · « |·
“Mereka, jika Kami beri tempat (kekuasaan) di muka bumi, mereka mendirikan
sembahyang dan membayar zakat serta menyuruh dengan ma’ruf (kebaikan)dan
melarang yang mungkar (kejahatan).” (Al-Hajj 22: 41)
Allah turut menyertakan ciri-ciri amar makruf nahi mungkar dengan
mendirikan solat dan menunaikan zakat dalam memperkatakan sifat-sifat
orang yang soleh dan orang yang beriman.
Allah S.W.T. berfirman:
.· ¸ = - |· ¸ , · , |· _ · - ·, · ¸· - · · | ¸ ;, «·|· ¸ `¸ , |· _ · - ·, · ¸· - · ¸
“Bertolong-tolonganlah kamu berbuat kebaikan dan takwa dan janganiah kamu
bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya.” (Al-Maidah 5: 2)
Ayat ini mengandungi perintah yang wajib dilaksanakan. Erti tolong-
menolong ialah menggalakkan, mendorong dan mempermudahkan manusia
untuk berbuat kebaikan dan menutup jalan-jalan kejahatan serta permusuhan
menurut kemampuannya.
Allah S.W.T. telah berfirman:
,¸|· , ·· , · , · | , | ., - · = , ·, ·· · · - ¸ · , | . ¬.|· , , · ·| ¸ , · , |· , , | , | ¸ - _· , - | |· ¸ .,,··
“Alangkah baiknya kalau ketua-ketua ugama dan pendita-pendita mereka melarang
mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan dari memakan yang
haram? Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan.” (Al-Maidah 5:
63)
Firman Allah S.WT. :
¸ _ | |· _ · .· . « |· ¸ - . , , · , ¸ -, « , ·, | ¸ | , ´ · , | ¸ - .¸ ¸ « |· ¸ - .· · · | , · ·
“Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu
itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari
perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi.” (Hud 11:116)
Di dalam ayat ini, Allah menerangkan bahawa Dia telah membinasakan
seluruh mereka kecuali segelintir sahaja yang telah melarang kaum mereka
dari berbuat kerosakan.

Firman Allah S.W.T.:
¸ , = |· , |· ¸ | , ´ . «· | _ · - , | ¸ -·| ·· = , = = . « |· , _ -·, | ·, ·, · ·, · -¹ ¸, =|· · ,, |· , _ , ¸ | | |· ¸
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah tegakkan keadilan, serta menjadi saksi
bagi Allah, meskipun di atas dirimu sendiri atau ibu bapamu dan karib kerabatmu.”
(An-Nisa’ 4: 135)
Ayat di atas menerangkan kewajipan menyuruh kepada kebaikan terhadap
ibu bapa dan kaum kerabat.
Firman Allah S.W.T.:
¸ | ¸ - | = = , ¸ - | ¸ - ·| , , ·· , ¬ · ¸ - ¸ _ · · _ · ¸ , - · | ¸··|· ¸ , , ¸ _· · = , ¸ | ¸ =¸ ¸ - -
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 43
· «, = - · ¸ - | -, · ¡ · = , . · -·|· ·· = ¸- ·· - · ,· c | . ¸ - « , ¸ - ¸
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan)
orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara
manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah,
tentulah Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar.” (An-Nisa’ 4: 114)

Firman Allah S.W.T. :
¡ « |· ¸ - .· · « ·· | . , ¸ · « , · , , ·, ¬ · = | · ·, · · · |· _ · -
“Jika dua golongan di antara orang-orang mukmin berperang, hendaklah kamu
perdamaikan antara keduanya.” (Al-Hujurat 49:9)
Usaha perdamaikan antara keduanya ini ialah dengan melarang manusia
dari menceroboh dan memberontak serta mengembalikan ketaatan kepada
pemerintah Islam yang adil. Sekiranya mereka enggan, Allah memerintahkan
agar memerangi mereka melalui firmanNya:
-·|· ¸ - | _ | , ·_ « · _· - _ - , · _ ·|· ·, · ·· « ·
“Maka hendaklah kamu perangi (golongan) yang melampau itu, sehingga ia
kembali kepada perintah Allah.” (Al-Hujurat 49: 9)
Memerangi kaum yang zalim adalah salah satu bentuk mencegah
kemungkaran.”
69


Oleh itu, muslim yang sayangkan imannya dan inginkan syurga yang tinggi
akan bersungguh-sungguh memperkatakan kebenaran. Mereka rela
mengorbankan masa rehatnya, hartanya, bahkan darah dan nyawanya sebagai
cagaran untuk mendapatkan ganjaran pahala yang diidamkannya. Tugas
menyeru ke jalan Allah adalah wajib. Tidak seorang pun boleh menguzurkan
diri kecuali manusia awam yang ditindas, dungu yang tidak pandai bertutur
atau tidak tahu mengurus apa-apa.
“Sebagaimana Allah mewajibkan rasulNya untuk memberi peringatan dan
menyeru kepada Allah, demikian juga Allah mewajibkan umat Islam, pengikut
Rasulullah S.A.W agar menyeru manusia ke jalan Allah. Mereka adalah umat
Rasulullah S.A.W. yang mesti menyampaikan dakwah Islam kepada manusia
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W.
Dakwah juga meliputi proses menyuruh manusia mengerjakan apa yang
diperintah oleh Allah dan mencegah mereka dari perkara yang dilarang oleh
Allah. Ini kerana, dakwah mengandungi aspek suruhan iaitu menyuruh kepada
yang makruf dan menegah dari yang mungkar.”
70

“Tugasan ini diwajibkan ke atas sekumpulan umat Islam. Itulah yang
dinamakan oleh ulama’ sebagai fardhu kifayah. Sekiranya ada satu golongan di
kalangan umat Islam bangkit melaksanakan dakwah, gugurlah kewajipan
memikul tugas tersebut dari umat yang selebihnya. Walaupun seluruh umat di
perintahkan melaksanakan tugas ini, tetapi sekiranya ada satu golongan dari
mereka menyempurnakannya gugurlah tanggungjawab ini dari yang lain.”
71


“Oleh yang demikian, sekumpulan dari umat Islam adalah pengganti
Rasulullah S.A.W. di dalam menyampaikan dakwah Islam. Oleh itu ijma’

69
Ibid
70
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 15, m.s. 165
71
Ibid
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 44
mereka adalah menjadi hujah yang qat’I, kerana seluruh umat tidak mungkin
bersepakat di atas perkara sesat. Apabila mereka berselisih di dalam satu
urusan, mereka akan kembali kepada Allah dan Rasulullah.
Setiap orang Islam wajib melakukan amal dakwah menurut kemampuannya
sekiranya tidak ada orang yang melakukan amal tersebut. Juzu’-juzu’ amal
dakwah yang telah ada orang melaksanakan, gugurlah kewajipannya pada
amal tersebut. Apa yang tidak termampu, dia tidak dituntut untuk
melakukannya.
Sekiranya tiada sesiapa yang melakukan bahagian amal dakwah tertentu,
wajiblah bagi individu yang mampu untuk menyempurnakan kekosongan
tersebut. Oleh itu, individu tersebut wajib menyempurnakan tugas dakwah dari
sudut yang tidak wajib kepada orang lain. Oleh itu tugas ini kadang-kadang
terbahagi ke atas umat itu menurut perspektif yang berlainan. Kadang-kadang
seseorang itu boleh jadi mengajak kepada iktiqad yang wajib, orang yang kedua
pula menyeru kepada amalan lahir yang wajib dan orang yang ketiga menyeru
kepada amalan batin yang wajib. Kepelbagaian jurusan dakwah kadang-
kadang berlaku dari aspek kewajipan dan kadang-kadang dari aspek
pelaksanaan.

Nyatalah bahawa sesungguhnya dakwah kepada Allah iaitu menyeru
manusia kepada Islam adalah wajib ke atas setiap orang Islam, tetapi dalam
bentuk fardhu kifayah. Ia diwajibkan ke atas individu tertentu menurut
kemampuannya jika tiada pihak lain yang menyempurnakannya. Ini semua
berlaku pada tugas menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka
dari kemungkaran, menyampaikan apa yang telah dibawa Rasulullah dan jihad
pada jalan Allah dan mengajar tentang iman dan al-Quran.

Dari sini semua jelaslah bahawa dakwah itu sendiri bererti menyeru
manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Da’i
adalah penyeru, penuntut dan pengajak kepada apa yang diserunya. Itulah
maksud amar kerana amar ialah meminta dilakukan apa yang di suruh. Oleh itu,
menyeru kepada Allah ialah menyeru ke jalanNya. Mengikuti jalanNya adalah
dengan membenarkan apa yang telah disampaikan dan taat pada segala yang
diperintahkan.”
72


Makna Fardhu Kifayah – dan Menolak Sangkaan Mereka yang Berpeluk
Tubuh dan Membisu
Apabila ulama’ dan fuqaha’ menetapkan bahawa hukum berdakwah itu
fardhu kifayah, ramai orang menyangka bahawa mereka diizinkan berehat dari
amar ma’ruf dan nahi munkar. Mereka pun memilih duduk bersama golongan
yang bisu, kerana terperdaya bahawa apabila dakwah telah dilaksanakan oleh
segolongan, maka gugurlah tugas itu dari mereka. Sedangkan sebenarnya ia
bukan begitu, berdasarkan nas-nas yang telah dinyatakan.
Sesungguhnya perkataan ‘melaksanakan dakwah’ bererti berhasilnya
sesuatu yang didakwah itu di alam nyata secara praktikal apabila golongan
mad’u (orang yang diseru) mengikut nasihat para da’i.
Sekiranya ada dari mereka yang diseru itu masih lalai, mengikut hawa
nafsu, tunduk kepada syahwat dan tenggelam dalam maksiat, maka setiap

72
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 15, m.s. 166
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 45
orang Islam wajib memikul tugas dakwah ini. Seluruh umat Islam wajib
menolong da’i untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru kepada
kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Setiap orang Islam juga
wajib menambahkan kekuatan dan memberi sokongan kepada para da’i,
menolong mereka dengan jiwa dan raga sehabis kemampuan mereka dan
meramaikan bilangan da’i sehingga mereka kuat, hebat dan mempunyai
pengaruh yang cukup untuk mencegah golongan maksiat dan menarik mereka
keluar dari maksiat dan dari menentang syariat Islam.
Sekiranya golongan maksiat dan mungkar itu telah meninggalkan maksiat
itu, masih perlu juga wujudnya satu golongan bagi meneruskan tugas ini.
Ketika ini barulah sebahagian daripada umat diharuskan mendiamkan diri.
Tetapi selagi semua perkara tersebut belum dicapai, tiada siapapun boleh
mendiamkan diri dari tugas dakwah dan menolong para da’i.
Siapa yang memerhatikan keadaan orang Islam pada hari ini akan
mendapati segala usaha yang telah dibuat di dalam dakwah Islam belum
mencapai ke satu tahap pencapaian yang diharapkan untuk mencegah
perbuatan maksiat yang berlaku. Sebesar-besar maksiat pada masa ini ialah
berhukum menggunakan undang-undang yang lain dari undang-undang
Allah, berdasarkan logik akal, hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang
diimpot.
Oleh itu muslim pada hari ini tidak boleh lari dari kewajipan dakwah.
Mereka sepatutnya menyeru manusia kepada syariat Allah, menolong para
da’i, bekerjasama dengan mereka di dalam dakwah dan perjuangan membasmi
kejahatan, menghapuskan maksiat dan pelakunya dan meletakkan semula
kebaikan di tempat asalnya dan didokong oleh orang yang baik.

“Seruan ke arah kebaikan -yang paling tingginya seruan supaya yakin
kepada Allah- adalah wajib ke atas setiap orang Islam mengikut kemampuan
masing-masing. Dakwah adalah sebahagian dari sifat-sifat orang beriman.
Hadis Rasulullah S.A.W menyuruh setiap orang Islam, lelaki dan wanita agar
menghapuskan kemungkaran dengan kadar kemampuan masing-masing.
Sekiranya satu kemungkaran telah dihapuskan dengan usaha seorang atau
beberapa orang, tidak dituntut lagi dari pihak lain dan mereka tidak berdosa.

Muslim yang sebenar akan segera menyuruh manusia kepada kebaikan dan
melarang manusia dari kemungkaran tanpa menunggu-nunggu orang lain
melaksanakannya terlebih dahulu. Kerana kemungkinan tidak ada orang lain
yang melaksanakan tugas itu, berdosalah dia.

Seorang muslim itu menyeru ke jalan Allah kerana dia adalah seorang
muslim, yakin kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah S.W.T. :
« |· ¸ - · · | · - ¸ -·|· .· ¬ , = ¸ _ · - ,·· ¸ - ¸ · · | ¸ · _ = , _ · - -·|· _ | , , - . | _ ·, , = · = · ¸ | _ · ¸ =
“Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang
menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan
keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari
segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.” (Yusuf 12:108)
Seorang muslim hendaklah bangkit untuk berdakwah. Sebaliknya, jika
ditakdirkan dia tidak berdakwah individu tertentu atau tidak menyeru pada
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 46
waktu yang tertentu, dan ada seorang Islam lain bangkit berdakwah, maka
orang yang berdakwah itu akan mendapat pahala dan orang yang tidak
berdakwah tidak mendapat apa-apa. Tetapi sekiranya seseorang Islam itu
meninggalkan tugas dakwah secara berterusan dan dengan sengaja, maka dia
tidak lagi termasuk dalam golongan pengikut Rasulullah S.A.W. sepertimana
yang terkandung di dalam firman Allah S.WT. di atas. Kerana sifat para
pengikut Rasulullah S.A.W adalah mereka yang menyeru manusia kepada
Allah.
Selain itu, menurut pengertian fardhu kifayah, perintah tersebut turut
ditujukan kepada setiap orang Islam supaya bangkit memastikan pelaksanaan
fardhu ini. Sesiapa yang mampu melaksanakan tugas ini, dialah yang wajib
melaksanakannya secara langsung.
Oleh itu firman Allah S.W.T. :
· _ | , ., - = , -- | , ´ · - ¸ ´ · | ¸ ., ¬ · « « |· , · c · | ¸ | ¸ ¸ ´ · « |· ¸ - . , , · , ¸ =¸ ¸ - « |· , .¸ ¸ - | , ¸ ¸ , ¬ |
“Hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh
dengan makruf (kebaikan) dan melarang dari yang mungkar; dan mereka itulah yang
menang.” (Aali Imran 3:104)
bermaksud bahawa orang Islam semuanya mesti bangun mempersiapkan
satu “ummah” iaitu jamaah yang bangkit berdakwah menyeru manusia kepada
Allah. Seluruh umat Islam mesti menolong mereka dengan apa jua cara dan
jalan untuk merealisasikan objektif jamaah itu iaitu menegakkan Deen Allah
dan mengembangkan dakwah. Sekiranya orang Islam seluruhnya tidak berbuat
demikian, berdosalah semua individu samada yang ada kelayakan berdakwah
dan semua yang lain.
Meskipun kita katakan berdakwah kepada Allah itu wajib ke atas
sebahagian orang Islam dan tidak wajib ke atas sebahagian yang lain kerana
fardhu kifayah, tetapi syarat untuk terlepas dari tanggungjawab fardhu kifayah
hanya terhasil apabila ada orang yang menyelesaikan tanggungjawab tersebut.
Bila kifayah itu tidak selesai, maka wajiblah setiap orang Islam melakukannya
menurut kemampuan masing-masing.”
73


Erti Profesion Dakwah adalah kerja Ulama’....
Orang yang tidak faham kadangkala juga keliru kerana adanya beberapa
syubhat, menyangka bahawa tugas berdakwah di jalan Allah tidak wajib.
Keraguan ini sama seperti mana-mana bid’ah yang hanya bersandar kepada
nas yang umum yang boleh ditakwilkan tafsirannya kepada banyak pengertian-
pengertian khusus yang mungkin terkandung di dalam nas, tetapi pentafsiran
tersebut tidak sesuai dengan kaedah umum syarak. Malah pentafsirannya
menunjukkan erti yang bertentangan dengan kaedah umum syarak atau
pentafsiran mereka dibatalkan oleh nas-nas yang lain yang mewajibkan
penafsiran yang lain terhadap nas yang pertama tadi dan mendedahkan makna
yang lemah pada pengertian nas tersebut.
Biasanya, di dalam mana-mana bid’ah, nas-nas di dalam melariskan bid’ah
mereka ialah nas-nas yang jelas, tetapi hawa nafsu telah menyelewengkan nas--
nas tersebut dari erti zahirnya. Hawa nafsu adalah jalan kejiwaan yang
menjelma dalam banyak bentuk dan disebabkan oleh pelbagai motif. Dari
sinilah datangnya kepercayaan atau dakwaan tidak wajib dakwah ke atas setiap

73
Usul al-Da’wah, m.s. 275
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 47
orang Islam. Dakwaan sedemikian selalunya disebabkan oleh rasa takut, bacul,
mahu relaks, mencari jalan mudah, takut hilang kesenangan dunia yang
kadang-kadang boleh terlepas dari da’i disebabkan oleh kerja “amar makruf
nahi mungkar.”
Di antara syubhat itu ialah salah faham terhadap apa yang dikatakan oleh
ulama’ kerja dakwah itu hanya khusus bagi orang yang berilmu sahaja
memandangkan ilmu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh fuqaha
bagi mereka yang menjalankan kerja amar makruf nahi mungkar. Seperti kata
Imam ar-Radzi:
“Sesungguhnya tugas ini khusus buat ulama’. Ini kerana untuk menyeru
kepada kebaikan seseorang itu mesti tahu tentang perkara-perkara kebaikan,
perkara yang makruf dan perkara yang mungkar. Oleh itu, tugas ini disarankan
kepada golongan ulama, bukan kepada golongan yang jahil. Ulama’ adalah
sebahagian dari umat Islam.”
74

Pendapat al-Radzi ini sama dengan pandangan al-Qurtubi dan al-Jassas.
75

Dari sinilah lahir kesamaran tersebut.

Pada hakikatnya berlaku kekeliruan dalam memahami masalah ini
disebabkan perkataan “ulama” yang ditafsirkan oleh mereka yang keliru itu
terhadap potongan ayat: “Hendaklah ada satu umat dari kamu”, yang disebut di
dalam al-Quran dengan anggapan bahawa dakwah itu disyaratkan mempunyai
ilmu.
“Tidak syak lagi bahawa seruan kepada kebaikan, lebih-lebih lagi seruan
kepada Allah, mesti disertai dengan ilmu. Walau bagaimanapun ilmu bukanlah
suatu yang tidak boleh dibahagi atau dipecahkan. Bahkan ilmu itu secara
tabiinya adalah terbahagi-bahagi dan terpecah. Kadangkala seseorang itu
mengetahui satu masalah tetapi jahil terhadap satu masalah yang lain. Oleh itu
ia dianggap ulamak pada masalah pertama, maka wajiblah dia berdakwah
dalam bidang yang diketahuinya dan tidak wajib berdakwah dalam bidang
yang tidak diketahuinya.

Para fuqaha’ bersependapat bahawa ‘siapa yang jahil terhadap sesuatu atau
hukumnya, dia tidak wajib berdakwah mengenainya. Ini kerana di antara
syarat sahnya dakwah adalah mengetahui dengan baik akan apa-apa yang
diserukannya.
Atas dasar inilah maka setiap orang Islam mesti menyeru kepada Allah
sekadar apa yang diketahuinya sebagaimana yang akan kita jelaskan kemudian.
Itulah yang dimaksudkan dalam kata-kata bahawa dakwah itu hanya ‘wajib
keatas ulama’ dan tidak wajib kepada orang jahil’. Ertinya, wajib kepada siapa yang
mengetahui sesuatu masalah dan mengetahui hukum masalah yang diserunya,
sama ada dia orang biasa ataupun dia telah mempunyai ilmu agama yang
banyak (ulama’). Dari sini nyatalah kesalahan orang yang berkata bahawa
maksud perkataan “ulama’” ialah mereka yang mempunyai ilmu yang banyak
sahaja. Kadang-kala mereka yang mempunyai ilmu ini digelar ‘orang agama’.
Nama itu juga menepati setiap orang Islam, kerana setiap orang Islam itu
adalah orang Islam. Oleh itu dakwah tidak terbatas kepada golongan tertentu

74
Tafsir Ar-Razi, jilid 7, m.s. 177; Tafsir al-Qurtubi, Juzu’ 4, m.s. 165; Ahkam al-Quran li al-Jasas, Juzu’ 2, m.s. 29;
Usul al-Da’wah, m.s. 274.
75
Ibid
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 48
sahaja, bahkan adalah profession semua individu muslim.”
76


Tidak Sempurna Hidayah Tanpa Amar Makruf Nahi Mungkar
Di antara syubhat juga ialah silap faham terhadap ayat :
, ´ - - ¸ - -·|· _ | , , · , = · ·· · . , ¸ = ¸ - , ·¸ = , · | , ´ . «· | , ´ , · - ·, · -¹ ¸, =|· · ,, |· , · -, « -
., · « - · , ·· · · « , , ´ ·`, · , ·
“Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah sahaja diri kamu (dari melakukan
sesuatu yang dilarang oleh Allah). Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan
mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk (taat
mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan laranganNya). Kepada Allah jualah
tempat kembali kamu semuanya, kemudian Ia akan menerangkan kepada kamu (balasan)
apa yang kamu telah lakukan.” (Al-Maidah 5:105)
Orang yang tidak faham terhadap maksud ayat ini enggan berdakwah, tidak
mahu melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar dan ingin berbaik-baik
dengan manusia dengan cara demikian.
“Keengganan menjalankan tugas mulia ini adalah sebesar-besar muslihat
syaitan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim: “Syaitan mengajar
mereka supaya meninggalkan dakwah, tidak menjalankan tugas amar makruf
dan nahi mungkar dalam rangka berbaik-baik sesama insan, berakhlak baik
terhadap mereka dan kononnya melaksanakan firman Allah: “Jagalah diri
kamu”
77

Mengenai hal ini, kami akan petik satu artikel penting hasil karya Imam
Ibnu Taimiyah ketika menolak kesilap faham ini. Artikel beliau ini begitu baik
dan komprehensif
Kata Ibnu Taimiyah:
“Firman Allah S.W.T.:
, · , = · ·· · . , ¸ = ¸ - , ·¸ = , · | , ´ . «· | , ´ , · - ·, · -¹ ¸, =|· · ,, |· ,
“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri; dan tiadalah
membahayakanmu orang yang telah sesat, bila kamu telah mendapat petunjuk.” (Al-
Maidah 5:105)
Ayat di atas bukan bererti menyuruh meninggalkan kerja amar makruf, nahi
mungkar. Ayat tersebut tidak mengandungi maksud larangan atau keizinan.
Maksud ini selari dengan sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan dan
Abu BakarAs-Siddiq r.a. bahawa beliau telah berkhutbah di atas mimbar
Rasulullah S.A.W. lalu berkata: “Wahai manusia sesungguhnya kamu telah
membaca ayat ini tetapi kamu meletakkannya pada bukan tempatnya. Padahal
sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Sesungguhnya
manusia apabila melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, hampirlah Allah
meranapkan mereka semua dengan azabNya.”
Demikian juga di dalam hadis marfu’ dari Abu Tsa’labah al-Khusyaniyy
yang mentakwilkan hadis:
“Apabila kamu telah melihat syuhh ditaati, hawa nafsu dituruti dan setiap orang
kagum dengan pendapatnya sendiri, hendaklah kamu menumpukan urusan dirimu
sendiri.”
Hadis ini dijelaskan oleh sebuah hadis dari Abu Said di dalam sahih
Muslim:

76
Usul al-Da’wah, m.s. 274
77
Ighathah al-Lahfan min Masaid al-Syaitan, Jilid 1, m.s. 130
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 49
“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya
dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lidahnya maka
sekiranya dia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan yang demikian itu
selemah-lemah iman.”

Sekiranya golongan manusia yang jahat menjadi kuat sehingga mereka tidak
mahu mendengar perkara-perkara kebaikan, malah mereka menyiksa orang
yang melarang mereka dari melakukan kejahatan kerana sifat syuhh, hawa
nafsu dan kagum terhadap diri sendiri yang menguasai diri mereka; dalam
keadaan ini gugurlah tanggungjawab dakwah dengan menggunakan lidah.
Berdakwah ketika itu hanya wajib dengan menggunakan hati sahaja.

Al-Syuhh adalah sifat terlalu inginkan sesuatu yang membawa kepada
kedekut dan zalim. Ia menghalang dan benci kepada kebaikan. Mengikut hawa
nafsu berlaku apabila pelakunya melakukan dan menyukai sesuatu kejahatan.
Mengagumi pendapat sendiri berlaku dari sudut pemikiran dan ilmu.
Hadis ini jelas menyebut tiga kerosakan yang dahsyat iaitu kerosakan ilmu,
perasaan cinta dan perasaan benci. Di dalam hadis lain pula bermaksud:
“Ada tiga perkara yang membinasakan: Akur kepada kebakhilan, mengikut hawa
nafsu dan kagum pada diri sendiri.”
Ini bertentangan sekali dengan tiga perkara yang menyelamatkan kita dari
kebinasaan, iaitu:
“Takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan terang; berjimat cermat semasa
miskin mahupun kaya dan berkata benar ketika marah mahupun suka redha.”
Itulah doa baginda Rasulullah s.a.w. di dalam hadis yang lain:
“Wahai Tuhanku, aku bermohon kepadaMu rasa takut kepadaMu di dalam rahsia
dan terang, aku bermohon kepadamu perkataan yang benar di waktu marah dan redha
dan aku bermohon kepadaMu bersikap sederhana di waktu fakir dan kaya.”

Sikap takut kepada Allah S.W.T. bertentangan dengan sikap mengikut hawa
nafsu kerana rasa takut kepada Allah menghalang seseorang dari menurut
keinginan nafsu sebagaimana firman Allah S.WT. :
; , , |· ¸ - ¸ «·|· _ , · ¸ -`, _ ;· « - =· - ¸ - ·- | ¸
“Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada
hawa nafsunya.” (An-Nazi’at 79: 40)
Sikap berjimat cermat dan bersederhana semasa miskin dan kaya pula
bertentangan dengan sikap tunduk pada kebakhilan. Mengucapkan kata-kata
yang benar di waktu marah dan redha pula bertentangan dengan sikap
mengagumi diri sendiri.
Oleh itu, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq memang jelas di mana
firman Allah S.WT. : “jagalah dirimu sendiri; dan tiadalah membahayakan kepadamu
orang yang telah sesat, bila kamu telah mendapat petunjuk”; ianya bermaksud
“Beriltizamlah dengan diri dan hadapilah ia. Di antara keperluan kebajikan diri
ialah mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya.”
Firman Allah S.WT. :
, · , = · ·· · . , ¸ = ¸ - , ·¸ = , · |
“Tiadalah membahayakan kepadamu orang yang sesat bila kamu telah mendapat
petunjuk.” (Al-Ma’idah 5:105)
Petunjuk dan hidayah Allah hanya akan sempurna dengan mentaati Allah dan
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 50
menunaikan kewajipan yang terdiri dari perintah dan laranganNya.
Tetapi ayat ini juga mengandungi beberapa pengajaran dan faedah yang besar
iaitu:
1. Jangan takut kepada orang-orang kafir dan munafik kerana mereka tidak
dapat membahayakan orang beriman yang mendapat hidayah Allah.
2. Jangan berdukacita dan gelisah terhadap orang-orang kafir dan munafik
kerana maksiat dan kejahatan mereka tidak membahayakan orang yang
beriman apabila dia mengikuti hidayah Allah. Berdukacita terhadap sesuatu
yang tidak membahayakan adalah perkara yang sia-sia. Firman Allah S.W.T. :
.¸ ¸ ´ « , ·« - ¸ ¿ , = _ · c · · | ¸ , , , · - . ¸ ¬ · · | ¸ -·|· , ·| , = ¸ , = · - ¸ ¸ , =· ¸
“Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan
yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan (memohon
pertolongan) Allah; dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan
janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan.” (An-
Nahl 16:127)

3. Janganlah cenderung kepada mereka. Jangan tertarik kepada kekuasaan,
kekayaan dan keseronokan yang ada pada mereka sebagaimana firman
Allah S.W.T. :
, , , · - . ¸ ¬ · · | ¸ , , · - · -· ¸ _ | - , · · -· - · - _ | , c , · , - .= « · · |
“Janganlah engkau layangkan pandangan engkau kepada barang yang telah Kami
berikan kepada orang kafir dan janganlah engkau berdukacita terhadap mereka itu.” (Al-
Hijr 15:88)
Allah melarang orang yang beriman merasa dukacita terhadap orang kafir
dan inginkan apa yang ada pada mereka di dalam satu ayat. Di dalam ayat lain
pula Allah melarang mereka dari merasa sedih dan takut kepada orang kafir.
Manusia kadang kala menderita perasaan kerana terlalu teringinkan sesuatu
atau gerun terhadap sesuatu.

4. Apabila membenci, mencela, melarang, memulaukan atau menghukum
pelaku maksiat, janganlah melampaui batas lebih dari yang dibenarkan. Bahkan
katakan bagi sesiapa yang berbuat begitu, satu amaran: “Jagalah dirimu sendiri
kerana orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu, bila kamu telah mendapat
petunjuk.”
Firman Allah S.W.T. :
«·· | = ¸ | | , · ·, | = -· ·, | = - · ·| | _· - ¸ ; , | .\ · = , ´· - ¸ ¬ , · | ¸ ; ,
“Janganlah kamu kebencianmu kepada satu kaum mendorong kamu untuk tidak
berlaku adil. Berlaku adillah, kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa.” (Al-
Ma’idah 5: 8)
Firman Allah S.W.T. :
¸ , ´ ·, · ·· « , ¸, =|· -·|· ¸, , = _ · ·,· ·· | ¸ ¸, = · - « |· . ¬ , · | -·|· . , ·¸ = · - · ·|
“Perangilah olehmu pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang
yang melampaui batas.” (Al-Baqarah 2:190)
Firman Allah S.W.T. :
_ « |·=|· _ · - ·| , .· ¸ = - · · · · , , ··· . , ·
“Jika mereka berhenti, maka tiada permusuhan melainkan kepada orang-orang yang
melakukan kezaliman.” (Al-Baqaarah 2:193)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 51

Terdapat ramai da’i yang menjalankan kerja amar makruf, nahi mungkar
hingga melampaui batas-batas Allah sama ada secara sengaja, tidak sengaja,
jahil atau zalim. Itulah perkara yang wajib disedari semasa kita menghadapi
orang-orang kafir, munafik, fasik dan ahli maksiat.

5. Melakukan amar makruf nahi mungkar hendaklah menurut cara yang
diizinkan syarak, menggunakan ilmu dan kelembutan, sabar, niat yang baik
dan sederhana. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: “Jagalah
diri kamu” dan firman Allah yang bermaksud “orang-orang yang sesat tidak
membahayakan kamu apabila kamu mengikuti hidayah Allah,”

Itulah lima pengajaran dari ayat itu untuk orang yang bertugas menyeru
manusia kepada Islam, amar makruf, nahi mungkar. Terdapat juga pengertian
yang lain dari pengajaran tersebut iaitu:
Berusaha untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan amal dan meninggalkan
segala perkara yang tiada kena mengenai dengannya, sebagaimana sabda
Rasulullah S.A.W:
“Di antara keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berkaitan
dengannya,” terutamanya berlebihan dalam hal yang tidak perlu untuk
dunianya, agamanya, dan orang lain. Apalagi kalau perbualan itu berbau hasad
dengki atau gila kuasa.

Begitu juga dari aspek amalan. Dia mungkin seorang pelampau yang zalim
atau si dungu yang merosakkan keadaan. Ia mungkin digambarkan oleh
syaitan sebagai amar makruf, nahi mungkar dan jihad di jalan Allah. Ini semua
menjadi pintu-pintu kezaliman dan permusuhan.

Penelitian terhadap ayat ini sangat bermanfaat kepada seseorang individu.
Sekiranya anda amati perselisihan yang berlaku di kalangan umat ini sama ada
di kalangan ulama’, ahli ibadah, pemerintah dan pemimpinnya, kamu akan
dapati sebahagian besar perselisihan tersebut adalah berupa tindakan
melampau yang dilakukan sama ada dengan takwil ataupun tanpa takwil.
Contohnya, pelampauan golongan Jahmiyah terhadap ahli sunnah di dalam isu
‘sifat-sifat Allah’ dan al-Quran, satu tribulasi yang dihadapi oleh Imam Ibnu
Hanbal. Begitu juga golongan Syiah Rafidhah yang memerangi ahli sunnah
dalam banyak kali; puak al-Nasibah bertindak melampau ke atas Ali r.a dan
keluarganya; dan al-Musyabbihah melampaui ke atas al-Munazzahah. Begitu juga
pelampauan sebahagian ahli sunnah sesama mereka atau terhadap sesetengah
golongan bid’ah, lebih dari yang diperintahkan Allah. Itulah sikap keterlaluan
yang disebut di dalam doa orang yang beriman di dalam al-Quran:
· · ¸ - | _ · · · ·· ¸ = , ¸ · · ,, · . · · | ¸ «-· · ·, _
“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan pekerjaan kami yang keterlaluan.” (Aali
Imran 3: 147)

Sebaliknya pula terdapat segolongan yang bersikap cuai terhadap
kebenaran atau apa yang diperintahkan atau terhadap pelaksanaan amar
makruf dan nahi mungkar. Alangkah betulnya kata-kata seorang ahli salaf:
“Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah pasti akan ditentang oleh syaitan
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 52
dengan dua cara. Dia tidak peduli yang manakah di antaranya yang lebih
berkesan; Melampau atau mengurangi perintah Allah.”
78


Oleh itu, bila ada orang yang bekerjasama dalam dosa dan permusuhan, di
sebaliknya ada pula orang yang tidak menolong pada kebaikan dan takwa. Ada
orang yang menjalankan suruhan dan juga melakukan perkara yang dilarang
disebaliknya ada orang yang meninggalkan perkara yang dilarang dan
sebahagian perkara yang disuruh. Moga Allah S.W.T. menunjukkan kita jalan
yang lurus. La haula wala quwwata illa billah.
79

Demikianlah penjelasan Ibnu Taimiyah. Satu pendapat yang bernas dan
mulia. Lantaran itu kami sertakan di sini dengan panjang lebar. Di dalam
pendahuluan buku ini, kami telah nyatakan rasa rendah diri di hadapan para
imam, ulama’, fuqaha’ dan da’i Islam qudama’ dan kami utamakan nasihat
mereka berbanding pandangan kontemperori dan apa yang mampu kami
sendiri hasilkan.

Perlu disedari bahawa ulama’ terdahulu yang membolehkan sikap
berdiam diri apabila berhadapan dengan kekuatan golongan yang jahat dan
penyiksaan, keharusan ini hanyalah untuk orang awam yang lemah.
Sebaliknya, para da’i, pemimpin dan para ulama’ hendaklah mengambil jalan
‘azimah
80
dalam menyatakan kebenaran sekali pun mereka disiksa, ditentang
hatta diancam dengan maut. Ianya telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yang
akan kami sebutkan pada bab lain. Ia juga telah dijelaskan oleh ulama’ lain.
Begitu juga sejarah yang berlaku kepada Imam Ibnu Hanbal semasa peristiwa
fitnah yang menyatakan bahawa al-Quran itu makhluk. Perhatikanlah dari
perspektif khusus kepentingan kata-kata Ibnu Taimiyah: “Hidayah itu tidak dapat
diperolehi kecuali dengan mentaati Allah.”

“Begitulah khalifah Abu Bakar r.a memperbaiki kekeliruan sesetengah
orang Islam terhadap maksud ayat al-Quran tersebut. Kita pada hari ini tentu
lebih memerlukan pembetulan seperti ini. Ini kerana, usaha pendokong tugas
merubah kemungkaran dan menghapuskan maksiat telah menjadi satu urusan
yang lebih sukar. Alangkah mudahnya mereka yang lemah itu menggunakan
takwil ayat ini dengan tujuan melepaskan mereka dari kesukaran jihad dan
dakwah !

Demi Allah, agama ini tidak mungkin tegak kecuali dengan usaha penat
dan jihad. Agama ini tidak dapat diperbaiki kecuali dengan kerja dan
perjuangan. Agama ini memerlukan pejuang yang sanggup berjihad dan
berkorban. Mereka hendaklah menarik dan mengeluarkan manusia dari jahiliah
kepada Islam, dari menyembah sesama makhluk kepada beribadat kepada
Allah semata-mata dan menegakkan ketuhanan Allah di muka bumi. Mereka
hendaklah berjihad mengembalikan kekuasaan Allah yang telah dirampas oleh
perampas dan menundukkan mereka hanya kepada agama Allah, mendirikan
syariat Allah di dalam hidup manusia dan menegakkan manusia di atas syariat

78
Melebih-lebihkan sesuatu perkara atau mengabaikannya. (Pnt)
79
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 14, m.s. 479
80
Lawan bagi rukhsah. (Pnt)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 53
Allah dalam seluruh aspek kehidupan.

Mesti ada usaha gigih, kadangkala dengan cara lembut jika golongan sesat
hanyalah individu-individu yang memerlukan tunjuk ajar dan penerangan.
Tetapi mesti menggunakan apa cara saja yang boleh dan dibenarkan oleh
syarak jika menghadapi kuasa jahat yang menghalang manusia dari hidayah
Allah, menyingkirkan agama Allah dan menghalang syariat Allah dari
ditegakkan. Ketika itu sahajalah – dan bukannya sebelumnya- gugurlah tugas
ini dari mereka yang beriman.”
81


Oleh itu apa yang difahami oleh orang yang ingin mengelakkan diri dari
tugas ini adalah tidak benar. Ayat di atas sebenarnya bermaksud:
“Jagalah dirimu sendiri; sucikan dan bersihkanlah dia, jagalah jamaah kamu dan
beriltizamlah dengannya dan peliharanya. Bukan salah kamu jika ada yang
sesat setelah kamu sendiri mengikuti hidayah Allah. Kamu adalah satu unit
yang terpisah dari jahiliah yang sesat itu dan kamu adalah satu umat yang
bersatu-padu dan tolong-menolong di antara kamu. Kamu adalah pemimpin
dan penolong kepada yang lain sesama kamu. Tidak ada wala’ dan hubungan
antara kamu dengan mereka (jahiliah).

Sesungguhnya ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip asas sikap umat Islam
dalam tabiat hubungan mereka dengan umat-umat yang lain.

Umat Islam merupakan hizbullah atau golongan Allah. Semua umat yang
bukan Islam adalah hizbu syaitan atau dari golongan syaitan. Oleh itu, tidak
ada wala’ dan hubungan di antara keduanya. Oleh kerana tidak ada persamaan
akidah antara keduanya, maka tiada persamaan juga pada tujuan dan wasilah
dan tidak ada persamaan dalam hak dan tanggungjawab.

Umat Islam mesti bantu membantu antara satu sama lain. Mereka mesti
nasihat menasihati dan saling berpesan di antara meraka. Mereka mesti
mengikut petunjuk Allah yang telah menjadikan mereka sebagai satu umat
yang tersendiri dan terpisah dari umat yang bukan Islam. Mereka tidak akan
dipersalahkan atau digugat oleh kesesatan manusia di sekeliling mereka selagi
mereka berada di dalam hidayah Allah.

Walau bagaimanapun, ini tidak bererti umat Islam boleh meninggalkan
tugas mereka menyeru manusia seluruhnya kepada hidayah Allah iaitulah
agamaNya, syariatNya dan sistemNya. Jika sudah tertegaknya peraturan Allah
di atas muka bumi, masih ada baki tugasan untuk umat Islam iaitu menyeru
seluruh manusia pula kepada Allah, kemudian menunjukkan mereka ke jalan
yang benar, seterusnya mengambil alih kepimpinan untuk melaksanakan
keadilan terhadap seluruh manusia dan mengeluarkan mereka dari kesesatan
dan kejahilan.

Sesungguhnya umat ini mempunyai tanggungjawab terhadap dirinya di
hadapan Allah. Orang yang sesat tidak akan dapat memudaratkan mereka
sekiranya mereka telah mengikut hidayah Allah. Walaubagaimanapun ini tidak

81
Al-Zilal, Juzu’ 7, Cetakan 1961, m.s. 59
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 54
bermakna umat ini tidak akan dihisab terhadap pengabaiannya dalam
melaksanakan tugas amar makruf, nahi mungkar. Pertamanya,
melaksanakannya di kalangan mereka dan keduanya melaksanakan tugas itu di
muka bumi, kepada seluruh manusia. Makruf yang pertama ialah Islam iaitu
menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan undang-undang
berdasarkan syariat Islam. Manakala perkara mungkar yang pertama ialah
jahiliyah dan merampas kuasa syariat Allah. Undang-undang jahiliah adalah
undang-undang taghut. Taghut merupakan setiap kekuasaan dan perundangan
yang bukan kekuasaan dan undang-undang Allah. Umat Islam mestilah
menjadi umat yang memimpin dirinya sendiri pertamanya dan kemudiannya
menjadi pemimpin segenap manusia.

Penjelasan kami tentang had tugas umat Islam di dalam ayat-ayat al-
Quran tadi tidaklah sama sepertimana yang difahami oleh sesetengah orang
sama ada dahulu dan masakini bahawa individu mukmin dan umat Islam tidak
dibebani dengan kerja amar makruf nahi mungkar selagi mereka telah
mengikuti hidayah Allah. Sebenarnya, setiap individu muslim dan umat Islam
itu mesti memikul tugas mendirikan syariat Allah di segenap pelusuk muka
bumi apabila mereka telah mendapat hidayah Allah. Mereka tidak boleh
membiarkan manusia di sekelilingnya tenggelam di dalam kesesatan dan
karam di dalam jahiliah.

Sesungguhnya ayat-ayat al-Quran yang dikemukakan tadi tidak
menggugurkan tanggungjawab untuk terus memerangi kejahatan, menentang
kesesatan dan mengalahkan taghut dari bahu individu dan umat Islam. Taghut
yang paling jahat ialah taghut yang merampas sifat uluhiyyah Allah, merampas
kekuasaan Allah dan memperhambakan manusia kepada syariat yang bukan
syariat Allah. Tidak ada gunanya individu atau umat itu mendapat hidayah
sedangkan kemungkaran itu masih berkuasa dan berleluasa.”
82
82
Ibid, m.s. 59-60
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 55
Ahli Ibadat yang
Bermain-main

Apa yang telah kita petik dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Ghazali dan
dari para ulama’ serta tokoh Islam masa kini tentang wajibnya berdakwah di
jalan Allah S.W.T. serta amar makruf nahi mungkar dengan bersandarkan
kepada beberapa ayat al-Quran dan hadis Rasulullah S.A.W. adalah satu
penjelasan yang jelas dan terang. Ia cukup untuk menolak kekeliruan mereka
yang mendiamkan diri. Mereka menyangka beberapa kenyataan fiqh yang
berbentuk umum itu dapat mengecualikan mereka dari wajibnya dakwah ini.

Walaupun kebelakangan ini telah banyak seruan dari da’i Islam yang
mengajak orang ramai, khususnya kepada mereka yang bersembahyang (ahli
ibadat) supaya bekerjasama dan menolong da’i Islam dalam kerja-kerja amar
makruf, nahi mungkar ini, namun begitu sebahagian besar dari mereka hanya
menggelupur sedih dengan realiti orang Islam. Mereka masih tidak mengetahui
jalan kerja (tariqul ‘amal). Kalaupun mereka tahu, mereka dihalang pula oleh
rasa takut dan ingin menjaga kepentingan. Takut memikul risiko dakwah dan
pengorbanan serta inginkan harta dan kepentingan dunia.

Justeru, mereka mengasingkan diri di masjid-masjid atau di rumah masing-
masing meratapi nasib Islam dan membiarkan generasi dan belia Islam dididik
dan dibentuk oleh puak-puak atheis, sekularisme, komunisme dan wujudiah,
menjerumuskan belia Islam kepada kerosakan dan kehidupan hawa nafsu, zina,
arak dan berpoya-poya tanpa batasnya.

Mereka yang bersembahyang, bersemangat dan yang berdukacita melihat
keadaan umat Islam ini sebenarnya turut membaca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab
‘zuhud’ dan ‘al-Raqaiq’ yang menjadi sumber petikan kita. Tetapi ketakutan
mereka tidak dapat membuka mata mereka untuk mengamati laungan orang-
orang ikhlas yang berjuang di sepanjang zaman, sejak zaman sahabat-sahabat
Rasulullah hingga ke hari ini. Da’i yang ikhlas itu tidak henti-henti mengajak
umat Islam agar bekerja untuk Islam, membawa khabar gembira dengan
kedatangan fajar baru Islam, dakwah orang ramai, memberi peringatan kepada
yang lalai dan menyuruh ahli uzlah tadi meninggalkan tempat uzlah supaya
tampil ke tengah-tengah gelanggang perjuangan dan medan jihad untuk
berjihad dan berkorban.
Kesedihan ini merupakan kesedihan yang ‘tak guna’, ibadah yang tak
digalakkan, uzlah yang sia-sia dan bid’ah yang meruntuhkan, walaupun ia
disertai dengan niat yang ikhlas dan baik.

Siapakah yang Akan Memerangi Musuh Jika Kamu Memencilkan diri?
Kumpulan pertama yang keliru itu telah mula muncul sejak zaman
permulaan Islam, di zaman sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W ketika itu masih
lagi hidup. Abdullah bin Mas’ud adalah antara para sahabat yang menentang
mereka. Beliau faham bahawa ‘uzlah’ adalah bertentangan dengan Islam yang
5
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 56
dinamik, sebagaimana yang dididik oleh Rasulullah saw. Islam didikan
Rasulullah saw adalah bergerak melaksanakan amar makruf dan nahi
mungkar, berjihad dan berdakwah. Lalu Ibnu Mas’ud menerangkan bid’ahnya
mereka, mengherdik dan mencabut kekeliruan mereka dan mengembalikan
mereka ke jalan yang benar.
Seorang ahli fiqh dari para tabi’in Kufah yang arif dan bijaksana, Amir As-Sya’bi
telah meriwayatkan bahawa ada beberapa lelaki telah keluar dari Kufah dan tinggal di
pinggir bandar, beribadah di sana. Berita itu telah sampai ke pengetahuan Abdullah bin
Mas’ud r.a. Dia pun datang berjumpa mereka. Orang-orang itu gembira dengan
kedatangan beliau.
Ibnu Mas’ud berkata kepada mereka: “Apakah yang mendorong kamu berbuat
begini?”
Mereka berkata: “Kami ingin lari dari hingar bingar kelam kelibut orang ramai
untuk beribadat.”
Kata Abdullah bin Mas’ud: “Jika semua orang berbuat seperti apa yang kamu
buat, siapakah yang akan memerangi musuh? Aku tidak akan tinggalkan tempat ini
sehinggalah kamu pulang.” Kisah ini telah diriwayatkan oleh seorang guru ahli hadis
Abdullah bin al-Mubarak.’
83


Menurut andaian saya (Wallahua’alam), amalan bid’ah ini iaitu
mengasingkan diri dan beruzlah dari masyarakat untuk beribadat adalah
amalan yang ditiru dari kaum Nasrani. Di bumi Furat yang terletak
berhampiran bandar Kufah terdapat banyak biara. Di sanalah juga tempat
tinggalnya puak bani Tay yang ada tersebarnya kristian sebelum kedatangan
Islam. Ini terbukti melalui mereka ‘Adi bin Hatim Al-Taa’iy r.a. yang pernah
memeluk Nasrani sebelum masuk Islam.

Dari kisah Abdullah bin Mas’ud ini, para da’I sepanjang generasi dapat
mengambil satu kesedaran yang benar. Sesungguhnya ia adalah kalimah yang
benar, simbol kesedaran dan lambang didikan Nabi.
Tanda-tandanya jelas dalam kata-kata mereka sebagaimana yang terbayang
di wajah mereka. Siapakah yang akan memerangi musuh jika ahli ibadat itu
mengasingkan diri dari masyarakat?
Siapakah yang akan melawan konspirasi Zionisme, Freemason, propaganda
Komunisme dan Atheis sekiranya orang yang bersembahyang dan ahli ibadah
tetap di dalam masjid-masjid, tidak bergabung tenaga dengan da’i Islam?
Setelah Ibnu Mas’ud dan sahabat-sahabatnya wafat dan berlalunya generasi
para mujahid tabi’in yang dididik oleh para sahabat Rasulullah S.A.W.,
sebahagian orang Islam telah kembali semula meninggalkan jihad, kembali
beruzlah diri dari pergolakan orang ramai. Fenomena ini berlaku pada separuh
kedua abad kedua hijrah.

Abdullah bin Al-Mubarak Mewarisi Ibnu Mas’ud
Allah S.W.T. memberi hidayah kepada Abdullah bin Al-Mubarak
(meninggal pada 181H) untuk melakukan pembaharuan (tajdid) dalam
kehidupan umat Islam.

Abdullah bin Al-Mubarak Rahimahullah adalah seorang ahli hadis yang

83
Abdullah bin al-Mubarak, Kitab Al-Zuhd, m.s. 390
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 57
thiqah. Ini terbukti dengan adanya hadis-hadis beliau yang termaktub di dalam
sahih al-Bukhari dan Muslim, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad. Lebih
dari itu, beliau adalah di antara ahli fiqh yang bijaksana dan mempunyai harta
yang banyak. Kekayaannya telah dibelanjakan untuk membiayai pengajian
pelajar-pelajar dan majlis ilmu di semua ibu negara Islam. Beliau juga
mempunyai koleksi puisi-puisi indah tentang keimanan.

Bukan itu saja, bahkan beliau juga adalah seorang da’i dan mujahid. Setiap
tahun beliau berperang di Rom dan menjadikan Tursus yang terletak di selatan
Turki sebagai tempat tinggal. Sifat-sifat inilah yang menjadikan beliau
pemimpin ahli hadis semasa zamannya.

Kata-kata yang dipetik dari Abdullah bin Mas’ud itu menggegarkan
Abdullah bin al-Mubarak lalu dijadikan sebagai pelita di dalam hidupnya.
Beliau memainkan peranan Ibnu Mas’ud yang kedua. Hinggakan kita dapat
lihat beliau membantah sikap sahabatnya, seorang ahli ibadah zuhud yang
thiqah iaitu al-Fudhail bin Iyadh Rahimahullah (meninggal pada 187H) kerana
mengasingkan diri di Mekah untuk beribadat dan meninggalkan jihad.

Al-Fudhail juga merupakan seorang ahli hadis yang thiqah. Ini terbukti
apabila hadis-hadisnya terdapat di dalam kitab sahih al-Bukhari dan Muslim.
Dalam sejarah Islam, beliau dianggap seorang ahli ibadat dan zuhud yang
termasyhur dan paling baik perkataannya. Tetapi Abdullah bin Al-Mubarak
tidak menganggap keistimewaan itu sebagai alasan untuk meninggalkan jihad
dan memerangi musuh Islam. Ibnu al-Mubarak pun mengeluarkan ‘kata-kata
berat’ kepada al-Fudhail di mana beliau menyifatkan sahabatnya itu sebagai
ahli abid yang bermain-main dengan ibadatnya. Tegurannya itu dikirimkan
kepada al-Fudhail dari Tursus setelah selesai satu peperangan, semasa belum
pun sempat debu di badannya hilang. Beliau mengirimkan rangkap-rangkap
puisi yang tersangat indah, menjadi hujah bagi setiap da’i selepas beliau.

Syairnya mengandungi rangkap-rangkap yang sungguh mengkagumkan,
isinya yang sangat benar dan jitu disulami dengan bahasa yang bermutu tinggi.
Bukalah hati kalian, rungkaikanlah belenggu dan bebaskanlah hati kalian
dari ikatan, supaya dia terbang dan melayang tinggi bersama rangkap-rangkap
puisi Ibnu al-Mubarak:
Wahai orang yang sedang beribadat di dua tanah haram, jika kamu melihat kami
nescaya kamu faham bahawa kamu hanya bermain-main di dalam ibadahmu.
orang-orang itu membasahi lehernya dengan air mata,
sedang tengkuk kami berlumuran dengan darah
dia memenatkan kudanya di dalam sia-sia
sedangkan kuda-kuda kami penat di hari peperangan
kamu berbau harum dengan minyak wangi, sedangkan minyak wangi kami
adalah peluh kuda dan debu yang terbaik di medan peperangan
telah datang kepada kami sabda Nabi kita
kata-kata yang benar, tepat dan bukan dusta:
“Tidak akan bertemu debu kuda pada hidung seseorang, dengan asap neraka yang
menyala
kitab Allah ini telah menyebut di hadapan kita bahawa
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 58
“orang yang mati syahid itu tidak mati” ini bukan satu dusta
84


Ungkapan Abdullah bin al-Mubarak ini diucapkan kepada ahli ibadah yang
berada tanah haram Makah al Mukarramah. Al-Fudhail digelar sebagai ahli
ibadah di dua tanah haram (Mekah dan Madinah). Beliau terkenal dengan
banyak menangis. Kerana itulah Abdullah bin al-Mubarak menyindirnya
dengan menyebut tentang air mata. Seperti sesetengah orang yang
bersembahyang, al-Fudhail memakai haruman mawar dan lain-lain haruman
untuk mencontohi sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Oleh itu, Abdullah bin Al-
Mubarak menyindirnya dengan mengatakan ianya satu haruman yang mudah
padahal Rasulullah S.A.W. dan pewaris baginda dari kalangan ulama’
mujahidin berlumuran dengan darah dan debu medan peperangan di samping
haruman mawar dan kasturi.

Apalah yang patut kita katakan kepada orang yang pada hari ini
meninggalkan jihad dan dakwah, tidak amar makruf dan nahi mungkar, bukan
kerana banyak beribadat, tetapi untuk berehat, bermewah, mengumpulkan
harta dan memuaskan hati suami atau isterinya?
Apakah tidak patut kita katakan kepada ahli ibadat hari ini apa yang telah di
katakan Abdullah bin Al-Mubarak:
“Wahai ahli ibadah, sekiranya kamu melihat bagaimana da’i Islam
bertarung dengan pendukung kekafiran (jahiliyyah) puak-puak yang sesat,
barulah kamu tahu yang kamu hanya bermain-main di dalam ibadatmu.”

Jika ahli ibadat merasa bengkok belakangnya kerana terlalu banyak
melakukan solat, kering tekak kerana terus-menerus berpuasa, para da’i pula
bengkok belakang mereka kerana setelah solat fardhu dan sunat, mereka
terpaksa ke sana ke mari pula membincangkan dan merencanakan pelbagai
urusan dan maslahah umat Islam. Tekak mereka pula kering kerana banyak
bekerja dan bergerak. Mereka mengorbankan darah mereka hinggakan jasad-
jasad mereka terkulai di tali gantung.

Abdul Kadir AI-Kailani di Atas Jalan Dakwah dan Jihad
Selepas Abdullah bin al-Mubarak, generasi dakwah dan jihad terus
berkesinambungan dari generasi demi generasi. Kemudian tiba-tiba semangat
ini lemah dan muram kembali. Ahli ibadah dan ahli zuhud mula mengasingkan
diri di tempat bertapa mereka dan meninggalkan tugas membimbing orang
ramai.. Dakwah tidak dijalankan. Sekali lagi kegawatan, kekacauan dan
penyelewengan merebak dalam masyarakat Islam di abad keenam hijrah.
Ketika itu lahirlah seorang pewaris yang unggul bagi menyambung dakwah
dan jihad Rasulullah S.A.W. mengikut jejak langkah Abdullah Ibnu Mas’ud dan
Abdullah bin alMubarak. Dia bangkit dan bangun, senang hatinya bila melihat
orang Islam hanyut di dalam bid’ah pertapaan (uzlah), mengasingkan diri dari
pergolakan hidup dan menyembunyikan diri dari masyarakat Islam yang
memerlukan pimpinan. Beliau pun berdiri tegas, memanggil umat dan
mendedahkan kepada mereka penyakit yang sedang mengancam mereka.

84
Al-Subki, Tabaqat al-Syafiiyyah al-Kubra, Jilid 1, m.s. 287 (Hadis yang dimaksudkan oleh Ibnu Mubarak ini
ialah Hadis sahih riwayat Tarmizi, Nasa’I, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad: Tidak akan bertemu debu jihad
dengan api neraka Jahannam- editor)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 59

Beliau adalah Syeikh Abdul Qadir al-Kailani Rahimahullah. Seorang yang
menjadi tauladan dan seorang ulama’ yang bijaksana. Beliau adalah faqih lagi
thiqah dari fuqaha’ mazhab Hanbali di Baghdad. Biasanya Ulama’ Mazhab
Hanbali di setiap masa adalah ahli ibadah yang zuhud dan jauh dari segala
perkara yang lain dari ilmu (tajarrud ilmi). Beliau adalah bangsawan dari
keturunan Hassan al-Muthanna bin Hassan bin Ali bin Abi Talib r.a. Beliau
dinasabkan dengan bandar Kailan kerana bandar itu adalah tempat kediaman
datuk neneknya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim memberi pujian dan
sanjungan tinggi kepadanya. Kedua-duanya menggelarnya “Tuan Guru yang
menjadi model” sebagaimana yang kerap disebutkan di dalam “Madarij al-
Salikin.”

Syeikh Abdul Qadir banyak berbicara kepada orang ramai, melaungkan
seruan Islam yang sebenar kepada penduduk Iraq dengan bahasa yang indah
maksud dan strukturnya. Salah seorang muridnya telah menyampaikan kepada
kita beberapa pidato beliau yang disalin dengan pantas ketika beliau
berkhutbah di dalam pidato mingguannya pada tahun 545H. Syarahan beliau
dibukukan di dalam sebuah buku yang bertajuk “Al-Fathu Rabbani Wal-Faidhu
ar-Rahmani.” Walaupun mungkin terdapat beberapa perkara yang perlu ditolak,
tetapi kitab itu penuh seruan al-haq, pandangan-pandangan bernilai dan
menekankan wajibnya dakwah dan amar makruf nahi mungkar.

Marilah kita dengar beberapa seruan al-haq tersebut itu:
“Ahli zuhud yang baru di dalam zuhudnya lari dari makhluk. Tetapi ahli
zuhud yang sempurna zuhudnya tidak menghindari manusia. Tidak lari atau
takut kepada mereka, bahkan mencari-cari mereka. Kerana mereka mengenali
Allah S.W.T. Sesiapa yang mengenali Allah tidak akan lari dari sesuatu dan
tidak akan takut pada sesiapa pun kecuali hanya pada Allah semata-mata.
Ahli zuhud yang baru lari dari orang-orang fasik dan ahli maksiat, tetapi ahli
zuhud yang telah tamat pelajarannya mencari-cari mereka. Bagaimana dia tidak
mencari mereka padahal setiap penawar mereka ada padanya?
Justeru, sebahagian dari mereka telah berkata: “Tidak ada yang ketawa di
hadapan orang fasik kecuali orang yang arif lagi bijaksana.” Barangsiapa yang
telah sempurna mengenali Allah S.W.T., ia menjadi penunjuk kepadaNya. Dia
menjadi jala untuk menangkap manusia dari lautan dunia. Dia menggunakan
kekuatannya sehingga dapat mengalahkan iblis dan tenteranya.
Dia merampas manusia dari genggaman syaitan-syaitan itu.
Wahai orang yang mengasingkan diri kononnya kerana zuhud yang jahil!
Maralah dan dengarlah kataku :
“Wahai orang zuhud di muka bumi, majulah kamu. Robohkanlah tempat
pertapaan kamu dan marilah dekatku. Sesungguhnya kamu telah duduk di tempat mu
itu tanpa dalil. Kamu tidak melakukan apa-apa kebaikan. Majulah kamu.”
85

Kata-kata ini diucapkannya ketika beliau sudah tua.
Demikianlah apa yang difahami oleh ulama’ yang beramal dengan ilmunya.
Kata-kata beliau ini benar-benar menyentuh hati. Amatilah kata-kata beliau:
“Wahai ahli zuhud di bumi, maralah ! Robohkanlah biara kamu.”


85
Syeikh Abdul Qadir, Al-Fath al-Rabbani, m.s. 73 (dengan sedikit pemotongan)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 60
Robohkanlah biara kamu, wahai orang yang lari dari masyarakat dan
tersungkur di bawah ikatan pemikiran keduniaan dan taghut abad yang kedua
puluh ini.
Ambillah tempatmu di dalam barisan da’i Islam.

Ibnu al-Jauzi Menyifatkan Mereka Yang Berani
Dalam masa yang sama, ada juga da’i lain di Baghdad yang berjiwa besar
seperti Syeikh Abdul Qadir, menyeru penduduk Baghdad. Beliau adalah Abu
al-Farj Abdul Rahman bin Al-Jauzi pengarang buku “Zad al-Masir fi Ilmi al-
Tafsir” dan “Talbis Iblis” dan berpuluh-puluh kitab yang berguna bagi umat
Islam.
Beliau terus bertegas dan terus terang. Beliau tampil ke hadapan dan
berkata:
“Ahli zuhud adalah bagaikan kumbang-kumbang yang menanam diri
mereka, mengasingkan diri dari manfaat manusia. Mengasingkan diri itu baik
jika sekiranya itu tidak menghalangnya dari membuat kebaikan, berjemaah,
mengiringi jenazah dan menziarahi orang sakit. Walaubagaimanapun
pengasingan diri itu adalah sikap pengecut. Mereka yang berani adalah mereka
yang belajar dan mengajar dan inilah sebenarnya kedudukan para Nabi a.s.”
86

Demikianlah kata-kata mereka yang sedar pada setiap generasi. Mereka
tidak benarkan walau seorang untuk mengasingkan diri dari masyarakat,
berhenti berdakwah, tidak menyeru manusia kepada Islam sekalipun mereka
banyak beribadat.
Jika hendak dibentangkan semua kata-kata mereka, nescaya akan terlalu
panjang. Dr. Hissan Hathut yang mewakili ulama’ mujahidin itu
menyampaikan ucapannya mewakili mereka semua dengan beberapa rangkap
puisinya yang jelas:
Mereka sangka bahawasanya agama itu ialah pengasingan dan pertapaan
dan asyik di dalam wirid dan zikir tanpa dakwah dan jihad
Anehnya kulihat
mereka beriman dengan sebahagian, kelihatan hati mereka kufur terhadap
sebahagian lagi
Padahal agama ini mempunyai fardhu, sunat, dan istighfar
Agama ini adalah medan jihad, senjata dan para pahlawannya
yang menghancur-leburkan kejahatan dan penyangak
Agama ini memerintah dengan nama Tuhanmu yang mencipta keadilan
Bukan kezaliman dan bukan kewewenangan
871


Tinggalkan Rumahmu di Belakang
Duduk sahaja di rumah -setelah beruzlah di masjid- adalah lebih teruk lagi
dan tidak langsung menggambarkan sifat seorang muslim. Sahabat-sahabat
Rasulullah S.A.W. membantah keras orang yang bersembunyi di rumah sambil
bersenda gurau dengan isterinya dan anak-anaknya, meninggalkan dakwah,
amar makruf dan nahi mungkar. Mereka ini mengosongkan tempat mereka
dalam barisan mujahidin yang sepatutnya dipenuhkan untuk menentang
taghut.
Para perawi telah meriwayatkan kepada kita dari seorang sahabat

86
Ibnu al-Jauzi, Said al-Khatir, m.s. 224, karangan Muhammad al-Ghazali
87
Majalah al-Muslimun, Bil. 3, m.s. 199, (Petikan dari Qasidah yang panjang)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 61
Rasulullah S.A.W. yang telah dijamin masuk syurga, iaitu Talhah bin Ubaidillah
al-Quraisyi r.a. Beliau telah berkata: “Cukup jadi keaiban pada seseorang bila
dia duduk diam di rumahnya.”
88

Tiada seorang pun ulama’ yang terkemuka yang redha dengan sikap
demikian. Contohnya Imam al-Ghazali, beliau berkata:
“Ketahuilah, setiap orang yang hanya duduk di rumahnya, walau di mana
pun dia berada sebenarnya telah melakukan kemungkaran. Bagaimana mereka
boleh duduk saja-saja tanpa membimbing manusia, tidak mengajar mereka dan
tidak membawa mereka kepada kebaikan. Walhal, di luar sana, sebahagian
besar manusia masih jahil tentang syariat hinggakan syarat-syarat sembahyang.
Apatah lagi mereka yang tinggal di kampung pedalaman. Di antara mereka ada
orang Arab Badwi, Kurdis dan Turki serta berbagai golongan etnik lagi.

Sepatutnya ada seorang ulama’ atau faqih yang mengajar manusia tentang
agama di setiap masjid dan kampung. Wajib ke atas setiap ahli fiqh -yang telah
selesai melaksanakan kewajiban fardhu ain dan fardhu kifayahnya- keluar ke
negara berdekatan, sama ada ia didiami oleh manusia tidak kira bangsa Arab,
kaum Kurdi atau kaum etnik lain bagi mengajar mereka tentang agama dan
hukum-hukum syariat mereka.”
89


Firman Allah S.WT. :
¸·= « |· · ,, |· , , 1 , _ =· | · , |
“Wahai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah, lalu berilah
peringatan! (kaummu)” (Al-Muddassir 74: 1-2)
Ibnu Taimiyah mentafsirkan ayat di atas dengan berkata:
“Wajib ke atas umat Islam untuk menyampaikan apa yang diturunkan
kepada baginda Muhammad S.A.W., memberi peringatan sebagaimana
baginda Muhammad S.A.W. memberi peringatan dan ancaman.

Firman Allah S.W.T.:
| , , · - ¸ - | ¸ · ¸ · ¸ - ¸ « · · | , · · -·· · ·¸ ¸ «· , | ., · - ¡ « |· .· · · - ¸ ·¸ _ =· , | ¸ ¸,`=|· _ · ·, ,« « · , | - « ··
.¸ _ = ¬ , , ,· - | , , , | , ·, - - _ · . , , , - , |
“ Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya; oleh itu,
hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-
orang itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam ugama, dan
supaya mereka dapat mengajar kaumnya apabila orang-orang itu kembali kepada
mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga.” (At-Taubah 9:122)

Bangsa jin pula apabila mereka mendengar ayat al-Quran, “..mereka kembali
kepada kaumnya, memberi peringatan.
90

91


Dalam timbangan Islam dan iman, ada amalan-amalan tertentu yang perlu
diutamakan oleh seseorang pada satu ketika dan pada situasi tertentu mengikut
konsep fiqh keutamaan (fiqh awlawiyyat). Satu amalan mungkin perlu dilakukan
oleh seseorang tetapi tidak perlu bagi orang lain, perlu dilakukan pada seseuatu

88
Tabaqat Ibnu Saad, Jilid 3, m.s. 221
89
Ihya’ Ulumuddin, Jilid 2, m.s. 242
90
Seperti diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf: 29.
91
Ibnu Taimiyah,, Majmu’ Fatawa, Jilid 12, m.s. 327
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 62
masa dan tidak pada masa yang lain. Adakalanya, setiap individu muslim
mempunyai satu amalan khusus yang lebih utama untuk dilakukan olehnya
berbanding dengan amalan-amalan lain yang juga mulia.
Ibnu al-Qayyim Rahimahullah telah mengatakan: “Bagi orang yang berani
dan kuat yang mampu menggerunkan musuh dengan serangannya, perlu
berdiri di barisan depan dan berjihad menentang musuh Allah. Tindakan ini
lebih utama dari mengerjakan haji, puasa, sedekah dan ibadah sunat yang lain.”
“Bagi tokoh-tokoh agama yang alim dan memahami sunnah, halal haram,
kebaikan dan kejahatan, pandai bergaul dengan orang ramai, mengajar dan
menasihati dalam bab-bab agama lebih utama baginya dari mengasingkan diri
dari orang ramai dan menghabiskan masa untuk bersolat, membaca al-Quran
dan bertasbih semata-mata.”
92

Janganlah ada di kalangan kita berhujah dengan hadis-hadis keutamaan
ibadat-ibadat sunat, tasbih dan zikir untuk menjustifikasikan tindakan kita
mengasingkan diri dari orang ramai, meninggalkan tugas untuk membimbing
manusia lain serta mengajar dan menasihati mereka, berdasarkan
pengetahuannya. Sesungguhnya menyampaikan dakwah Islam kepada orang
ramai lebih baik daripada melakukan ibadah yang sunat.

Da’i Adalah Pengembara
Da’i tidak perlu merasa gundah gulana sekiranya dia tidak mempunyai
masa lebih untuk banyak berqiamullail setiap hari, dan memperbanyakkan
khatam Al-Quran kerana sibuk dengan urusan dakwah. Ini kerana, kerja-
kerjanya di dalam dakwah seperti mengajar manusia, memimpin mereka,
mendidik pemuda-pemudi Islam dan membentuk mereka dengan bentuk Islam
yang sejati itu lebih utama baginya dan lebih banyak pahalanya.
Contoh bagi para da’I ialah tokoh-tokoh da’i dan ahli salaf yang
mengembara di serata dunia untuk mengembangkan dakwah Islam dan
menyampaikan risalah kepada manusia. Mereka memulakan bicara, dan
bergaul dengan manusia lain dengan tujuan dakwah dan tidak menunggu-
nunggu orang ramai untuk datang dan bertanya kepada mereka
Begitulah sikap da’i yang sentiasanya….

Da’i Islam pada hari ini mesti menjadi pengembara di pelusuk kota,
kampung, negeri untuk menyampaikan seruan Islam kepada manusia.
Sebagai contoh, lihatlah bagaimana utusan-utusan Rasulullah S.A.W. yang
round ke lembah dan kampung-kampung pedalaman untuk menyampaikan
Islam kepada seluruh orang Arab. Mereka tidak menunggu orang datang ke
Madinah. Cubalah kamu saksikan, apakah jawapan baginda apabila seorang
badwi bertanya tentang rukun Islam. Bila Rasulullah saw menjawab, orang
badwi tersebut berkata: “Tidak aku tambah atau aku kurangkan sesuatupun
darinya.”
Orang badwi tersebut ketika memulakan soalannya berkata: “Hai
Muhammad, utusanmu telah datang kepada kami dan telah menyatakan
kepada kami bahawa kamu mengatakan bahawa kamu adalah utusan Allah?”
9392
Ibnu al-Qayyim, Iddah al-Sabirin wa Dakhirah al-Syakirin, m.s. 93
93
Sahih Muslim, Jilid 1, m.s. 32
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 63
Jelaslah bahawa utusan Rasulullah telah pergi menemui mereka sebagai da’i.
Manusia perlu dilawati. Barangsiapa yang hanya menunggu orang ramai
datang kepadanya, orang itu bukanlah da’i.
Jika diperincikan kata-kata orang Arab tersebut, jelaslah kepada kita bahawa
para sahabat yang berdakwah itu sanggup meninggalkan Madinah apabila
mereka dihantar oleh Nabi s.a.w. untuk berdakwah kepada kaum tertentu.
Mereka meninggalkan keluarga, rumah dan anak-anak mereka. Mereka
mengharungi padang-padang pasir, bukit-bukau dan gunung-ganang. Mereka
terdedah kepada bahaya, sanggup berpanas dan berhujan demi menyampaikan
Islam
Inilah dia bentuk dakwah yang ingin mencapai matlamatnya. Ia perlu bergerak
dan bermula, pagi mahupun petang, dengan perbualan dan perkataan yang
benar. Sikap duduk dan mengharap tidak akan sampai ke mana. Oleh itu,
pelajarilah sejarah ahli salaf dan turutilah mereka. Pasti kamu akan sampai ke
matlamat. Jika tidak, mundar-mandirlah sahaja di tempat kamu, dan kamu
tidak akan sampai ke mana-mana.
6
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 64


Pelukan Cendekiawan

Orang yang beriman sentiasa berharap semoga Allah mengampuni
segala dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Keampunan Allah dan
syurga itu adalah kejayaan yang besar yang hanya tercapai setelah dia dapat
melintasi pintu syurga beberapa langkah sahaja. Tetapi, rasa ketamakan
terhadap apa yang ada di sisi AlIah itu adalah satu keinginan yang manis dan
lazat.
Apabila harapan itu ada bersama kita, kita tidak merasa cukup hanya
setakat melintasi pintu syurga, tidak cukup rasanya kalau sekadar tinggal di
tingkat syurga yang rendah darjatnya, bahkan kita bercita-cita untuk masuk ke
syurga‘illiyyin (yang tertinggi) dan syurga Firdaus yang yang tertinggi.
Di sinilah lojiknya kata-kata:
“Sesiapa yang inginkan darjat yang tertinggi di syurga, dia hendaklah berada di
martabat yang tertinggi di dalam kehidupan dunia.
Satu dengan satu
Setiap barang ada harganya
Tidak ada martabat yang tertinggi di dunia ini kecuali martabat dakwah
dengan melakukan kerja-kerja dakwah kepada Allah. Demikianlah tulisan
Syeikh Abdul Qadir al-Kailani Rahimahullah di dalam bukunya yang bertajuk
“Futuh ul-Ghaib”.
Beliau adalah seorang da’I dan reformis. Oleh itu, kita dapati setiap bukunya
tertumpu kepada pengertian dakwah dan kewajipan dakwah. Menurut
pandangan Abdul Qadir al-Kailani, ‘orang yang berjaya’ ialah orang yang
dipilih oleh Allah:
“…dan Allah menjadikannya seorang cendekiawan yang menyeru manusia kepada
Allah, memberi peringatan dan ancaman kepada mereka, menjadi hujah (dia telah
menyampaikan Islam), pembawa hidayah dan menyampaikannya.” Kemudian beliau
berkata: “Itulah matlamat tertinggi di kalangan bani Adam. Tiada darjat lain
mengatasai mereka kecuali darjat kenabian.”
94


Mukmin Bisu adalah Ketinggalan
Syeikh Abdul Qadir Kailani menganggap golongan bukan da’i berada di
martabat lain. Golongan itu merupakan orang mukmin yang mempunyai hati
tetapi tiada lidah untuk menyampaikan dakwah. Mereka adalah di antara
makhluk Allah yang terlindung daripada makhluk dan terdinding di sebalik
tirai. Kekurangan mereka menutup mata dan hati mereka dari menerima
hidayah.

Oleh kerana mukmin tersebut tidak mempunyai lidah, turunlah
martabatnya dan ketinggalanlah dia. Dia tidak mendapat gelaran yang hebat
dan agung. Mukmin dan golongan yang pertama (yang berdakwah) dikatakan
sebagai ‘jahbaz’ iaitu para cendekiawan, ‘da’i’ dan ‘hujah’ ibarat sinaran yang
terang-benderang. Mukmin yang kedua (yang tidak berdakwah) dikatakan

94
Syeikh Abdul Qadir, Futuh al-Ghaib, m.s. 49
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 65
mukmin yang ‘mastur’ atau yang terselindung. Perbezaan bunyi dan sebutan di
antara dua kategori panggilan tersebut amatlah jauh sekali umpama langit dan
bumi.

Jarak dan jurang antara keduanya sangat jauh dan luas. Antara martabat
dakwah dengan martabat iman yang tertutup dan menjauhkan diri.
Jurang luas itu tidak lain melainkan disebabkan oleh faktor lidah yang
menyatakan kebenaran. Tiada sebab lain. Sesiapa yang mempunyai lidah berani
menyatakan kebenaran maka dia akan berada di hadapan kumpulan yang
berjalan menuju Allah. Memang setiap orang beriman berjalan menuju kepada
keredhaan Allah. Cuma soalnya, samakah siapa yang berada di hadapan
dengan yang ketinggalan di belakang?

Insya Allah, mereka semuanya akan memasuki syurga. Tetapi samakah
golongan yang menjadi barisan pertama memasukinya dengan golongan yang
dapat memasukinya hanya setelah bertahun-tahun menunggu di padang
mahsyar?
Kerana itulah Syeikh Abdul Qadir Kailani Rahimahullah cuba
memahamkan bahawa perasaan seorang da’i terhadap kemestian untuk
mengubah perkara yang batil dan memenangkan hak merupakan satu kurniaan
Allah bagi sesiapa yang ada kebaikan di dalam hatinya. Pengertian ini dibentuk
dengan kata-kata yang lebih mudah, tetapi berharga. Iaitu:
“Apabila betulnya hati seorang hamba itu kepada Allah S.W.T. dan berjaya
menghampirkan diri kepadaNya, Dia akan mengurniakan kepada hamba tersebut
kerajaan dan kekuasaan di seluruh alam. Dia menyerahkan kepadanya kerja
mengembangkan dakwah kepada makhlukNya, dikurniakan kepadanya kesabaran
terhadap gangguan manusia, serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan
dan menegakkan kebenaran.”
95


Demikianlah tingginya bahasa bila ia terbit dari pelita kenabian, sama ada
keluarga dari aspek nasab atau ilmu. Syeikh Abdul Qadir berada di kemuncak
kemuliaan kerana nasabnya dari keturunan Ali r.a. Tambahan pula, beliau
menguasai ilmu hadis dan memahami kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal
Rahimahullah:
“Sesungguhnya peluang untuk mengembangkan dakwah itu adalah taufiq dari Allah.
Allahlah yang memudahkannya bagi siapa yang didapati ada kebaikan dalam hatinya
hatinya. Tugas itu adalah satu penghormatan dari Allah kepada seorang hamba,
bukannya bebanan.”

Renunglah dengan teliti terhadap kata-kata al-Kailani diatas yang
bermaksud: “… serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan dan
menegakkan kebenaran...”
Kebatilan wajib diubah oleh da’i. Ubah ertinya hendaklah diperangi,
dihapuskan dan dikuburkan. Jika sekiranya kamu berharap agar kebatilan itu
sendiri meninggalkan tempatnya dan menyerahkannya kepada kamu atau jika
kamu berharap kamu akan dapat berbicara dengannya mengunakan bahasa
diplomasi.....
Maka sesekali ianya tidak akan berlaku. Cara ini tidak akan mendatangkan

95
Syeikh Abdul Qadir, al-Fath al-Rabbani, m.s. 144
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 66
sebarang faedah. Hanya perkataan ‘mengubah’ sahaja yang disebutkan dalam
undang-undang dakwah.

Kita Hubungkan Generasi Lalu Dengan Generasi Seterusnya
Sesungguhnya, Islam hari ini sangat-sangat memerlukan kepada satu
kumpulan da’i yang memiliki kefahaman ‘mengubah’ ini, memahami betul-
betul kewajiban membawa petunjuk kepada manusia, tahu kedudukan mereka
di dalam angkatan dakwah yang berjalan dan mengerti bahawa mereka adalah
mata rantai yang menghubungkan angkatan dahulu dengan angkatan yang
akan datang nanti. Mereka bersama mengumandang nasyid:
Kita ini adalah angkatan musafir di dalam hidup ini
Menjadi penghubung barisan yang mendatang dengan mereka yang telah lalu
Mereka yang terdahulu telah menunjukkan jalan ini kepada kita
Wajib pula kita menunjukkan jalan kepada generasi depan.
96

Betul....golongan yang terdahulu telah bersusah payah menyampaikan akidah
tauhid kepada kita, mendidik kita, membersihkan akidah kita, membentuk kita
dan menyelamatkan kita dari bahaya yang membinasakan. Oleh itu, sepatutnya
kita setia kepada mereka, menyempurnakan janji kita dalam melaksanakan
tugas dakwah yang telah diserahkan kepada kita supaya kita bekerja dan
beramal seperti mana yang pernah mereka lakukan.
Mereka yang menanam pohonnya, kita yang menikmati hasilnya.
Seterusnya, kita pula akan menanam pohon supaya buahnya boleh dimakan
oleh generasi yang datang.
Penanaman itu memerlukan kita bergaul dengan orang ramai, berbicara
dengan mereka dan mengucapkan kalimah kebenaran dengan tegas dan terus
terang.

Tetapi, bagi sesiapa yang memilih untuk bersembunyi, mengasingkan diri dan
enggan menentang pemikiran sesat dan kerosakan akhlak yang berlaku, maka
orang itu samalah seperti yang dikatakan oleh Mustafa al-Rafi’ie:
“Orang itu menyangka bahawa dia telah lari dari kehinaan menuju
kemuliaan, tetapi pelariaannya dari memerangi kehinaan itulah kehinaan bagi
dirinya. Apa ertinya kesucian, amanah, al-sidq, kesetiaan, kebaikan, ehsan dan
lain-lain kemuliaan bagi seorang yang berada keseorangan di padang pasir atau
di puncak gunung? Bolehkah dianggap al’-sidq itu satu kemuliaan pada
seseorang manusia jika di sekelilingnya hanya ada ketulan-ketulan batu? Demi
Allah, sesungguhnya siapa yang langsung tidak memerangi keburukan, maka
dia sebenarnya langsung tidak mempunyai kebaikan dan kelebihan.”
97


Apakah bezanya antara orang yang mengasingkan diri di puncak gunung
dengan orang yang membisu seribu bahasa di tengah-tengah orang ramai?
Masalah umat Islam hari ini sebenarnya bukanlah disebabkan kurangnya
bilangan mereka. Begitu juga masalah dakwah Islam pada hari ini juga bukan
disebabkan oleh kurangnya orang yang berpegang teguh dengan Islam di
tengah-tengah kegawatan umat yang meninggalkan solat, mengamalkan bid’ah
dan mendukung pemikiran kufur dan teori jahiliah. Tidak sekali-kali, kerana
setiap tanah umat Islam di seluruh dunia ini sentiasa mempunyai ramai

96
Abdul Wahab Azam, Diwan al-Mathani, m.s. 149
97
Wahyu al-Qalam, Jilid 2, m.s. 97
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 67
angkatan muda Islam yang baik.

Masalah yang berlaku ialah mereka ini tidak menzahirkan keIslaman
mereka, tidak menyampaikan dakwah Islam kepada orang ramai atau mereka
melakukan kerja-kerja dakwah tetapi tanpa adanya penyelarasan di kalangan
mereka.
Seorang mujahid dakwah dan ahli fiqh Islam, Al-Syahid Abdul Qadir
Audah telah menunjukkan makna ini kepada kita lalu berkata:
“Di dunia Islam pada hari ini ada generasi terpelajar yang mepunyai ilmu Islam yang
tinggi. Mereka bersungguh-sungguh mengembalikan semula kedudukan Islam yang
telah hilang. Dalam menegakkan kebenaran, mereka tidak takut kepada cercaan orang
ramai. Namun, kekurangan mereka yang ketara ialah mereka terpengaruh oleh
pendekatan generasi terdahulu. Kebanyakan kerja-kerja mereka tertumpu kepada soal
ibadah dan nasihat sahaja. Adalah lebih baik bagi mereka dan bagi agama ini sekiranya
mereka tumpukan sebahagian besar usaha mereka bagi mengingatkan orang Islam
terhadap perlunya menghidupkan semula syariat mereka yang telah dipinggirkan dan
menghapuskan undang-undang mereka yang bertentangan dengan Islam.”
98


Imam Ahmad sendiri melakukan Amal Tajmi’
Da’i mesti mengenalpasti angkatan pemuda yang terbaik di dalam
masyarakat dan seterusnya bergaul dan berkenalan dengan mereka, menziarahi
mereka dan mengajar mereka kaedah menggabungkan dan menyelaraskan
tenaga-tenaga Islam.
Tindakan ini akan memperbaharui sejarah yang dicatatkan oleh Imam Ahmad
bin Hanbal, seorang da’i yang dihormati.
Diceritakan: “Apabila sampai kepada Imam Ahmad berita tentang seorang lelaki
yang soleh atau zuhud atau yang menegakkan kebenaran dan mengikuti perintah Allah,
beliau akan bertanya mengenai orang tersebut. Beliau amat gembira jika dapat
berkenalan dengannya serta mengetahui hal ehwalnya.”
99

Lihatlah, Imam Ahmad tidak mengasingkan diri dan lari dari orang ramai.

Da’i hari ini sepatutnya sentiasa mencari orang ramai, bertanya khabar,
menemui dan bermusafir untuk menemui mereka serta menziarahi mereka di
dalam tempat perhimpunan mereka. Orang yang hanya menunggu kedatangan
orang ramai untuk menemuinya sama ada di masjid atau di rumahnya, dia
hanya akan tertinggal keseorangan dan dia hanya akan mempelajari seni
menguap dan mengantuk.

Sebagai contoh, lihatlah kesungguhan Imam Ahmad yang disebut sewaktu
sebahagian ulama’ memperkenalkan Musa bin Hizam (guru kepada Imam al-
Bukhari dan al-Tarmizi).
“Beliau (Musa bin Hizam) adalah seorang soleh dan thiqah. Walaupun
begitu sebenarnya pada peringkat awal, Musa menganut fahaman Murji’ah
yang menyeleweng. Kemudian Allah menolongnya melalui Ahmad bin
Hanbal. Beliau berubah dan menjadi pengikut sunnah, membela sunnah dan
menentang siapa yang menyalahi sunnah, terus berpegang pada agama dan

98
Islam Baina Jahli Abnaihi wa Ajzi Ulamaihi, m.s. 65
99
Ibnu al-Jauzi, Manaqib al-Imam Ahmad, m.s. 218
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 68
sunnah hinggalah beliau wafat”
100


Kata-kata itu sungguh bermakna kerana mengandungi makna dakwah
yang sangat besar ertinya. Perubahan tidak akan berlaku hanya dengan angan-
angan dan harapan.

Bayangkanlah bagaimana tekunnya Imam Ahmad mendampingi beliau,
duduk lama bersama, berbincang dengan lemah lembut, tenang, penuh hikmat
dan nasihat yang baik sehingga berjaya memalingkan beliau dari bid’ah
golongan Murji’ah. Bid’ah itu telah membuatkannya beranggapan bahawa
amalan bukanlah merupakan syarat kepada iman tetapi iman hanyalah
kepercayaan di dalam hati sahaja. Imam Ahmad kemudiannya duduk lagi
bersamanya, mengajarnya pula tentang hadis. Kemudian duduk lagi
bersamanya bagi membangkitkan semangat. Begitulah secara terus-menerus
sehingga akhirnya beliau menjadi pembela sunnah yang setia, menentang ahli
bid’ah dan golongan pengikut hawa nafsu hinggalah beliau meninggal dunia.
Begitulah cara berdakwah dan berkhidmat demi Islam. Begitulah sikap para
da’I salafussoleh terdahulu.

Mesti wujud hubungan dengan manusia.
Anda mesti duduk bersama untuk mengajar mereka.

Anda mesti meninggalkan isteri, anak-anak, majlis-majlis keduniaan dan
kesibukan perniagaan untuk beberapa jam setiap hari. Berikan ianya untuk
dakwah kepada Allah. Gunakan waktu ini untuk menarik orang sesat yang
telah menjadi mangsa taghut hari ini dan memandunya ke jalan yang lurus.
Atau gunakan waktu ini untuk membantu seseorang yang frust, kecewa dan
mendiamkan diri, berduka cita melihat realiti kehidupan muslim tetapi dia
sendiri dibelenggu dengan keinginan dunia. Moga dengan itu, anda dapat
menggerakkannya dan menggegarkan jiwanya sambil merangkulnya dengan
bersungguh-sungguh.

Sesungguhnya itulah rangkulan keazaman yang pernah dilakukan oleh
Jibril a.s. semasa memeluk Nabi kita Muhammad S.A.W sebanyak tiga kali di
gua Hira’pada detikdetik pertama kenabian baginda. Jibril a.s. memeluk
baginda rapat-rapat dan bersungguh-sungguh. Kemudian barulah
memerintahkan baginda:
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan”
Begitu juga Rasulullah S.A.W. memeluk sepupunya Abdullah bin Abbas
dan berdoa: “Wahai Tuhanku ajarkan Al-Quran kepadanya.”
Seperti mana para da’I pernah merangkul kamu, maka kamu juga wajib
merangkul orang lain. Pelukan yang meletakkan batas pemisah di antara zaman
dan masa relaks dan selesa dengan zaman memikul amanah secara tekad,
penuh keazaman dan kesetiaan.

Allah S.WT. menolong ribu-ribu orang seperti Musa bin Hazam melalui
usaha-usaha Imam Ahmad itu. Melalui mereka yang berjaya dibantu itu pula,
helah golongan Jahmiyah dan Muktazilah berjaya ditolak dan mazhab al-

100
Ibnu al-Jauzi, Tahzib alTahzib, Jilid 10, m.s. 341
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 69
sunnah dipertahankan. Maka kamu pula… berapa ramaikah pula yang akan
berhasil dari usahamu orang yang akan menolong kamu untuk menangkis
serangan timur dan barat?
Sesungguhnya bagi para salafussoleh r.a, saat yang paling gembira bagi
mereka ialah ketika melakukan kerja-kerja dakwah dan membawa hidayah
kepada seseorang hasil asuhan tangan mereka.

Abdul Qadir al-Kailani telah berkata:
“Maha Suci Allah yang telah menggerakkan hatiku untuk memberi
nasihat kepada manusia dan telah menjadikan kerja nasihat itu sebesar-besar
cita-citaku.”

Dia berkata lagi: “Apabila aku melihat seorang murid yang benar telah
berjaya lahir di bawah bimbinganku, aku pun merasai kenyang, puas dan aku
merasa bangga dan gembira memikirkan bagaimana ia boleh terhasil dari
bimbinganku?”
101


Inilah kepuasan dan kegembiraan mereka. Kegembiraan mereka bukanlah
dengan mengarang kitab yang mengulang-ngulang perkara yang sama.
Seorang alim yang sebenarnya ialah seorang da’i. Bagi orang alim yang
hanya mengarang kitab semata-mata, kita katakan kepada mereka: “Demi
Allah, kamu bukanlah ulama’ atau orang yang bijaksana, tetapi kamu hanyalah
memperdagangkan ilmu.”
102

Islam hari ini tidak memerlukan penambahan lagi terhadap kajian-kajian
di dalam cabang-cabang ilmu fiqh berbanding keperluannya kepada da’i yang
bergabung tenaga, tolong-menolong dan berganding bahu sesama mereka.

Fiqh Dakwah Seorang Menteri Yang Juga Seorang Da’i
Dengarkanlah kefahaman murni seorang faqih, ahli hadis, abid dan menteri
kerajaan Abbasiyyah yang soleh, iaitu Ibnu Hubairah Al-Dauri Rahimahuliah.
tatkala dia membaca firman Allah S.W.T. :
_ - . , - ·, = « |· _ = | | ¸ - ¸ - _ ·· - ¸
“Seorang lelaki dari hujung negeri datang dengan berlari-lari (bersegera) (Al-Qasas
28: 20)
dan firman Allah S.WT. :
¸ - _ - ·, = « |· _ = | | ¸ - ·· - ¸ _ · = ¸ « |· ·, - ,·· ; , |· , ,· | _ - . ,
“Seorang lelaki dari hujung negeri datang dengan berlari-lari (bersegera) katanya:
“Hai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu.” (Yasin 36:20)

Kata Ibnu Hubairah: “Aku perhatikan sebutan ‘dari hujung negeri’. Kedua-dua
lelaki di dalam ayat tersebut datang dari jauh kerana ingin melaksanakan ‘amar makruf.
Keduanya tidak duduk diam di rumah dengan alasan jauh perjalanan.”
103


Deduksi yang baik –walaupun kelihatan remeh- itu mendorong para da’i
untuk berfikir. Terfikirkah da’i pada hari ini untuk merasa susah dalam
memikul tugas dakwah yang memerlukan pergerakan seharian yang jauh?

101
Al-Fathu Al-Rabbani, m.s. 27
102
Abdul Wahab Azam, Diwan al-Mathani, m.s. 97
103
Ibnu Rejab, Zail Tabaqat al-Hanabilah, Jilid 1, m.s. 269
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 70
Pernahkah dia terfikir bahawa kesusahan ini telah dilalui oleh salafussoleh dari
kalangan da’i golongan awal-awal Islam? Sifat-sifat mereka dinukilkan di
dalam al-Quran yang memaparkan siri pengembaraan dan perjalanan mereka
ke tempat-tempat yang jauh hanya semata-mata untuk mengembangkan
dakwah dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

Firman Allah S.W.T.:
= « |· _ = | | ¸ - ·· - ¸ _ · = ¸ « |· ·, - ,·· ; , |· , ,· | _ - . , ¸- _ - ·,
“Kemudian, datanglah seorang laki-laki berlari-laki dari ujung negeri, Katanya: Hai
kaumku, ikutlah utusan-utusan itu.”
Lelaki yang mendengar dakwah itu terus menerimanya setelah melihat
segala bukti kebenaran dan logik apa yang disebut dalam ucapannya kepada
kaumnya. Apabila hakikat iman itu telah bertapak di hati, bergeraklah hakikat
itu di dalam hatinya. Hinggakan dia tidak tergamak untuk mendiamkan diri
atau hanya diam membisu di rumahnya dengan akidahnya sedangkan dia
melihat kesesatan, kekufuran dan maksiat berleluasa di kekelilingnya. Bahkan
dia bersegera mendokong kebenaran yang telah tertanam di jiwanya dan
menyala di dalam sanubarinya. Dia bergegas dari tempat yang jauh berjumpa
kaumnya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka walaupun
mereka menafi, menolak, menyangkal serta mengancamnya. Dia datang dari
tempat yang jauh, dari hujung kota untuk melaksanakan tugas dakwah dan
menyeru kaumnya kepada kebenaran. Dia menghalang niat jahat kaumnya
yang hampir-hampir mencederakan Rasul-rasul Allah a.s.
Apa yang jelas ialah lelaki itu bukan orang yang mempunyai pangkat
ataupun kekuasaan. Dia juga bukan orang yang mempunyai mempunyai
keluarga ternama untuk mempertahankannya. Tetapi akidah yang hidup di
jiwanya itu mendesak dan mendorongnya untuk datang dari kawasan
pedalaman yang paling jauh untuk menyampaikan dakwah Islam kepada
kaumnya.
104104
Fi Zilal al-Quran, Juzu’ 23, m.s. 16
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 71
Jihad Dengan Hujah

Kesedaran seorang muslim terhadap wajibnya berdakwah, kefahamannya
terhadap masalah dakwah dan kejelasan pandangannya terhadap kedudukan
masalah ini dalam ajaran Islam, semuanya itu menentukan bermulanya titik
tolaknya di dalam kehidupan individu muslim. Ia juga merupakan langkah
mula di dalam perencanaan reformasi jama’i.

Oleh itu, penjelasan terhadap wajibnya dakwah ini perlu dilakukan dengan
beriya-iya, bersungguh-sungguh, jelas, mengambil panduan pelaksanan yang
dilakukan oleh salafussoleh dan contoh-contoh mereka yang menghidupkan
kembali sunnah itu di zaman kita ini.

Sebagaimana kita telah lihat Abdullah bin Mas’ud r.a. meletakkan dirinya
di Kufah untuk menghapuskan uzlah
105
, maka begitu juga kita dapat lihat al-
Hassan al-Basri pemimpin tabi’in rahimahullah meletakkan dirinya di kota
Basrah untuk membangkitkan semangat orang ramai terhadap dakwah dan
menjelaskan erti islah kepada mereka. Beliau membacakan firman Allah S.W.T.
kepada penduduk Basrah :
_ « · . « |· ¸ - _ ·· , ,· | ¸ · ¬ |· = ¸ « -¸ -·|· _ | , · - . ¸« - · | , | ¸ . - | ¸ - ¸
“Siapakah yang terlebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah
(agamaNya) dan beramal soleh dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang--
orang muslimin.” (Fussilat: 33)

Kemudian dia berkata:
“Dia ialah mukmin yang menyahut seruan Allah, menyeru manusia kepada
apa yang disahuti dari seruan itu dan mengerjakan amal soleh di dalam
menyahut seruan itu. Inilah kekasih Allah dan wali Allah.”
Bukan seperti orang lain yang mengasingkan diri, membisu dan
menyembunyikan dirinya.
Semasa Ibnu al-Qayyim memetik kata-kata Hassan Basri ini , beliau
menambah: “Maqam dakwah ke jalan Allah itu adalah semulia-mulia maqam
seorang hamba.”
106

Begitu pantas Ibnu Qayyim memahami kata-kata Hassan Basri dan begitu
juga begitu sama kata-kata beliau dengan kata-kata Abdul Qadir al-Kailani
yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ini semua membuktikan wujudnya
kesatuan pemahaman hasil dari kesatuan metodologi yang mereka lalui.

Petikan Yang hampir sama Dari Satu Cahaya
Oleh kerana method mereka adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sahih
sebagai sumber pemahaman dan kesediaan jiwa mereka untuk menerima
seluruh pengertian Al-Quran dan hadis yang berpandukan akal yang waras

105
Pengasingan diri dari masyarakat.
106
Ibnu Qayyim, Miftah Dar al-Sa’adah, Jilid 1, m.s. 153
7
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 72
dan pengertian zahir dari segi bahasa, maka dari situlah berpadunya kata-kata
dan pemahaman mereka yang kita nukilkan tadi. Bermula dari para sahabat
Nabi dan kemudiannya diikuti oleh para tabi’in, disusuli lagi oleh Ibnu al-Jauzi,
Syeikh Abdul Qadir al-Kailani, Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim sehinggalah
berakhir kepada sebahagian dari tokoh-tokoh di zaman ini seperti al-Rafi’e,
Iqbal, Abdul Wahab Azam dan pemimpin gerakan dakwah seperti Imam
Hassan Al-Banna, al-Maududi, Abdul Qadir Audah dan Syed Qutb.
Golongan yang mempertahankan kebenaran ini akan terus bergerak,
mengambil erti zahir nas-nas hinggalah ke hari kiamat. Ia berbeza dengan
kaedah yang digunakan oleh golongan-golongan lain yang terpengaruh dengan
kecelaruan ilmu falsafah, tarikan bid’ah, keinginan nafsu, kebaculan dan
mempunyai kepentingan.

Mereka hanya mencari dan mengambil sesuatu yang sesuai dengan akal
dan perasaan mereka. Mereka menolak segala perkara yang mendedahkan
pekong mereka atau sedaya upaya cuba untuk memalingkannya dari maksud
sebenar yang zahir.

Surah Al-’Asr Sudah Memadai
Terdapat sebaris ayat di dalam Al-Quran yang cukup memadai dan besar
ertinya bagi pendokong manhaj yang pertama dan sahih iaitu firman Allah
S.W.T.
¸ = - |· ¸ , 1 , ¸ ¸ . - _ « | .· .· , |· . , , 2 , · , =· , · ¸ `¿ ¬ |· , · , =· , · ¸ =· ¬ |·=|· ·, · « - ¸ ·, · -¹ ¸, =|· ·| ,
¸ ,=|· ,
“Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang
yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang berwasiat (nasihat-menasihati)
dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran.” (Al-’Asr 103:1-3)
Bahkan sebenarnya satu perempat dari surah tersebut pun sudah
mencukupi iaitu yang menyifatkan orang yang saling berpesan atas kebenaran
sebagai orang yang mendapat keuntungan. Kerana itulah Rasulullah S.A.W.
menyifatkan surah al-’Asr sebagai menyamai satu pertiga dari al-Quran.
107
Dua
perkataan sahaja (iaitu saling berpesan atas kebenaran) sudah cukup untuk
menjelaskan kewajipan dakwah. Inilah yang menjadikannya menyamai dengan
satu pertiga dari al-Quran.

Setiap manusia berada di dalam kerugian. “Kecuali orang yang telah
menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan beriman kepada Allah dan
menyempurnakan kekuatan amalannya dengan mengerjakan ketaatan kepada
Allah. Inilah kesempurnaan pada dirinya. Kemudian, dia juga perlu
menyempurnakan orang lain dengan menasihati dan menyuruh mereka untuk
melakukan perkara yang sama untuk kesempurnaan iman dan amal. Untuk
memiliki segala kesempurnaan tersebut, kuncinya adalah kesabaran. Individu
tersebut menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang berguna dan amal yang
soleh dan menyempurnakan orang lain dengan mengajar mereka perkara yang
sama dan berpesan agar mereka bersabar di dalam melaksanakan perkara
tersebut.


107
Sahih al-Bukhari, Jilid 6, m.s. 233
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 73
Oleh itu, Imam Syafi’ie telah berkata: “Sekiranya manusia berfikir tentang
kandungan surah al-‘Asr, ia sudah mencukupi bagi mereka.”
108


“Allah bukan hanya menyuruh manusia agar mengenali kebenaran dan
bersabar di atasnya, tetapi Dia juga menyuruh mereka agar saling menasihati
sesama mereka dengan kebenaran dan kesabaran sambil mendorong mereka
untuk melakukannya. Jika mereka tidak berbuat demikian, maka mereka itu
adalah di kalangan orang-orang yang rugi.”
109


Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang da’i lain; Muhammad Mahmud
Al-Sawwaf: “Syarat untuk selamat dari sebarang kerugian telah ditentukan oleh
Allah S.W.T. iaitu bergantung kepada pengetahuan manusia kepada kebenaran.
Setelah manusia itu mengenali kebenaran, mereka kemudiannya beriltizam
pula dengannya, menegakkannya di dalam hati mereka, serta hidup bersama-
sama kebenaran dan demi kebenaran. Setelah mengenali kebenaran, mereka
tidak akan terlepas dari tanggungjawab dan tidak akan dapat selamat sekiranya
mereka tidak menceritakan kepada manusia tentang kebenaran tersebut,
menyeru manusia kepada kebenaran dan bersungguh-sungguh membawa
mereka untuk berpegang teguh dan mengikut kebenaran.

Mengajak kepada kebenaran dan menyampaikan khabar gembira kepada
manusia dengan kebenaran merupakan cabang kepada keyakinan dan
mengenali kebenaran. Tidak sempurna akar tanpa cabang ini. Sesiapa yang
tidak berusaha membawa manusia kepada kebenaran yang sebenar setelah
mengenali dan mengikutinya, dia adalah orang-orang yang rugi. Perintah Allah
S.W.T. yang jelas dinyatakan di dalam ayat tersebut iaitu saling berpesan
dengan kebenaran terang-terang dan jelas membawa erti dakwah kepada
kebenaran.

Sekiranya kamu telah mengenali kebenaran dan kamu telah melihat pula
pendokong kebatilan menyimpang dari kebenaran, tetapi kamu tidak menyeru
dan mengajak mereka agar menurut jalan kebenaran, jalan yang lurus dan
cahaya yang jelas, tidak syak lagi bahawa kamu adalah dari kalangan orang
yang rugi. Kamu berada dalam kerugian kerana tidak melaksanakan perintah
Allah dan kamu tidak berpesan-pesan atas kebenaran. Kamu hanya mengambil
kebenaran itu untuk dirimu sahaja dan tidak membawa sinarnya kepada orang
yang sesat, menyeleweng, salah dan bingung tentang kebenaran. Sedangkan,
seorang muslim yang sejati tidak hidup untuk dirinya sahaja bahkan dia juga
hidup untuk orang lain. Jika dia telah memperbaiki dirinya, maka dia wajib
pula berusaha memperbaiki seluruh manusia di sekelilingnya, mengikut
kemampuan dan lingkungan masing-masing. Nas di dalam ayat ini adalah dalil
yang terang dan tidak boleh ditakwilkan lagi.”
110


Da’i Merupakan Mujahid dan Muhajir
Allah S. W. T. juga mengurniakan pahala dan ganjaran seperti pahala para mujahid
dan muhajirin kepada orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran, menyuruh

108
Ibnu al-Qayyim, Al-Jawab al-Kafi li man saala ‘an al-Dawa’ al-Syafi, m.s. 73
109
Ibnu al-Jauzi, Igathah al-Lahfan min Masaid al-Syaitan, Jilid 1, m.s. 33
110
‘Iddah al-Muslimin fi ma’ani al-Fatihah wa Qasar al-Suwar, m.s. 87
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 74
manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Mereka melontarkan
hujah-hujah dan keterangan Allah untuk membidas pendapat akal yang sesat dan
menyeleweng. Menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari
kemungkaran dianggap sebagai jihad dan tetap thabat di atas jalan dakwah dianggap
sebagai ‘hijrah’.

Ibnu al-Qayyim berkata: “Tidak syak lagi bahawa perintah jihad yang sebenar
hanya datang setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi, jihad melalui hujah telah
diperintahkan di Mekah dengan firmanNya:
· _ , · · .· , - - , , · = ·· - ¸ ¸, ¸ ·· ´ |· _ = · · · ·
“Oleh itu, janganlah engkau ikut orang-orang yang kafir dan berjihadlah terhadap
mereka (dengan Al-Quran) dengan jihad yang besar.” (Al-Furqan 25: 52)

Surah ini adalah surah Makkiyah (diturunkan di Mekah). Jihad yang
dimaksudkan di dalam ayat ialah jihad menyampaikan dan jihad dengan hujah”
111


Berjihadlah menentang mereka dengan al-Quran wahai Nabi s.a.w. dan…..
wahai pewaris dan pengikut nabi Muhammad S.A.W. pula…..berjihadlah
menentang mereka dengan al-Quran

Ertinya kita bangun menghadapi pendapat akal mereka yang dangkal itu
dan kita hancurkannya dengan hujah-hujah dari al-Quran… agar kebatilan
mereka itu akan hancur binasa.

Oleh yang demikian, tugas dakwah, menyuruh kepada kebaikan dan
melarang mereka dari kemungkaran, pesan-memesan dengan kebenaran dan
kesabaran adalah sejenis dari jihad di jalan Allah. Justeru itu wajarlah bagi kita
di dalam fiqh dakwah ini berusaha mengenali sebanyak mungkin selok-belok
dakwah dan sifat-sifat da’I, berdasarkan kias kepada hukum jihad dengan
senjata. Begitu juga para da’i diwajibkan agar memahami ayat-ayat al-Quran
dan hadis mengenai perintah berjihad bahawa ía adalah ditujukan kepadanya
apabila da’i tersebut menyeru orang ramai dalam mengerjakan amar makruf,
nahi mungkar. Walaupun kelihatannya kerja dakwah bukanlah seperti betul-
betul berperang pada jalan Allah, tetapi ia juga menghadapi risiko peperangan,
kekalahan, wujudnya orang yang tidak berdisiplin atau bermudah-mudah,
pelemah semangat dan pembelot yang menikam dari belakang. Disebabkan
risiko-risiko tersebut, mereka yang menyampaikan dakwah Islam, amar makruf
nahi mungkar berhak mengharapkan pahala yang sama darjatnya dengan
orang-orang yang berjihad di medan perang, Insya-Allah.

Para Da’i juga mendapat pahala Muhajirin sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam mentafsirkan ayat al-Quran berikut:
Firman Allah S.W.T.:
· c · | ¸ | ·¸ ¸ = · ¸ ·¸ ¸¹ ¸, =|· ¸ -·|· ¸, , = _ · ·¸ = ·· - ¸ ·¸ ¸ -· · ¸ ·, · -¹ ¸, =|·¸ ·« - ., · - ¡ « |· ,
“Orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjuang di jalan Allah dan
orang-orang yang memberi tempat tinggal dan menolong, mereka itulah orang-orang
beriman yang sebenarnya.” (Al-Anfal 8: 74)

111
Ibnu al-Qayyim, Zad al-Ma’ad, Jilid 2, m.s. 58
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 75

Kata Ibnu Taymiyyah: “Menurut sebahagian dari salafussoleh: “Termasuk
di dalam pengertian ayat ini ialah orang-orang yang beriman, berhijrah dan
berjihad hingga hari kiamat.” Begitu juga firmanAllah S.WT. :
= ·· - , · ·, · · · · - = - , ¸ - ·¸ ¸ -· · ¸, =· | c, _ . , , · ` ,, - _ ` _, « - | · · = - , ¸ - c, _ . , ·¸ ¸ , = ¸ ·¸
“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-
orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik), kemudian
mereka berjihad serta bersabar; sesungguhnya Tuhanmu - sesudah mereka menderita
dan bersabar dalam perjuangan - adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”
(An-Nahl 16: 110)
“....termasuklah di dalam pengertian ayat ini setiap orang yang telah digoda
oleh syaitan supaya menjauhi agamanya atau orang yang telah melakukan
maksiat, tetapi kemudiannya dia meninggalkan segala kejahatan, sedaya upaya
melawan hawa nafsu dan musuh-musuh lain, berjihad menentang kaum
munafik melalui kerja-kerja amar makruf nahi mungkar serta bersabar
menghadapi perkataan dan perbuatan yang dilemparkan kepada mereka.
Allahu’a’lam.”
112


Kesungguhan Al-Kailani Menerangkan Kewajipan Dakwah
Beriya-iyanya kita menerangkan kewajipan dakwah kepada Allah dan
mengganggapnya sebagai langkah permulaan perjalanan adalah sama seperti
yang dilakukan oleh al-Syeikh Abdul Qadir al-Kailani Rahimahullah. Beliau
memberi peringatan kepada penduduk Baghdad di dalam pidatonya pada
setiap minggu. Atau dengan ungkapan yang lebih sesuai, beliau memberi
peringatan kepada pemuda-pemuda Islam terpilih yang datang berhimpun dari
seluruh dunia ke ibu negara Islam, Baghdad.

Marilah kita ikuti jejak-jejak dakwah bersama-sama Imam al-Kailani di
zamannya itu. Beliau menyifatkan pada da’i dengan katanya: “Mereka itu
berada di maqam dakwah, menyeru manusia untuk mengenali Allah S.W.T.,
sentiasa menyeru hati-hati manusia kepadanya.”
113


Beliau menganggap kurniaan Allah S.W.T. kepada seseorang hamba
untuk mencapai maqam dakwah ini adalah merupakan sebesar-besar nikmat.
Usaha seseorang hamba di dalam dakwah itu adalah menjadi bukti benarnya
dia sebagai pengikut dan penyambung tugas Nabi S.A.W..

Katanya:
“Barangsiapa yang benar ikutannya kepada Rasulullah S.A.W. dipakaikan
padanya baju besi dan topi besi Baginda, disandangkan padanya pedang
Baginda, dikurniakan kepadanya adab, sifat dan akhlak baginda, di pakaikan
padanya persalinan baginda dan dia sangat gembira. Betapa tidak, kerana dia
dari umat Baginda? Kerana itu, dia bersyukur kepada Tuhannya. Kemudian
Allah S.WT. melantiknya sebagai pembantu atau pengganti Nabi S.A.W. di
kalangan umatnya sebagai penunjuk dan da’i dan membimbing mereka kepada
pintu kebenaran mengenal Allah S.W.T.


112
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 18, m.s. 284
113
Abdul Kadir al-Kailani, al-Fathu al-Rabbani, m.s. 7
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 76
Baginda Rasulullah saw adalah penunjuk, pemandu, pemimpin dan da’i.
Apabila Baginda wafat, Allah telah memilih pengganti dari kalangan umatnya.
Mereka tidak ramai, hanya beberapa individu sahaja dari tiap-tiap sejuta
muslim. Itulah pemimpin dan pemandu umat, menunjukkan kebenaran kepada
mereka dan bersabar menghadapi tekanan dan gangguan manusia. Mereka
terus-menerus memberi nasihat, tersenyum berhadapan dengan orang munafik
dan fasik. Mereka berusaha dengan pelbagai cara dan kebijaksanaan untuk
melepaskan manusia dari nifaq dan fasik dan membawa manusia ke pintu
Allah Azza Wajalla.”
114


Kemudian al-Kailani menyeru mereka supaya berusaha mematikan hawa
nafsu yang jahat dan ammarah yang mengajak kepada kejahatan, agar mereka
mencapai kehidupan dakwah.

Syeikh al-Kailani berkata:
“Kamu dimatikan kemudian dibangkitkan. Apabila Tuhanmu mahu, akan
dibangkitkannya kamu untukNya. Kamu dikembalikan kepada manusia,
supaya kamu menjaga kemaslahatan mereka dan mengembalikan mereka
kepada pintuNya. Kamu didatangkan rasa cenderung kepada dunia dan
akhirat supaya kamu mengambil bahagianmu daripada kedua-duanya. Kamu
diberikan kekuatan untuk menghadapi manusia lalu kamu mengembalikan
mereka dari kesesatan.”
115


Syeikh al-Kailani meringkaskan sifat-sifat da’i dan syarat-syarat untuk
mendapat perakuan thiqah di dalam satu sifat yang padat; iaitu sifat tajarrud
yang sempurna dan melibatkan diri secara total ke dalam dakwah. Dengan
demikian, da’i itu akan lupakan kepentingan dirinya. Tumpuannya hanyalah
kepada orang yang diserunya dan hanya menuturkan perkataan yang memberi
kebaikan kepada mad’u. Dunia da’i pula adalah luas tanpa had, tanpa
perniagaan, tiada hawa nafsu dan tiada mengejar pangkat. Semua itu tiada
dalam dunianya. Yang ada di dalam dunia da’i hanyalah para mad’u yang
didakwahnya. Itulah perniagaannya, keenakannya dan pangkat kebesarannya.

“Dia seolah-olah menjadi manusia yang tidak mempunyai nafsu,
keinginan dan keseronokan dunia. Dia lupa makan minumnya, pakaiannya,
hatta dirinya sendiri kerana mengenangkan makhluk Allah S.W.T. Di dalam
hatinya tidak ada dirinya. Yang ada hanyalah makhluk Allah S.W.T (yang
menjadi mad’unya). Apa yang dimintanya hanyalah perkara yang boleh
membawa kebaikan kepada manusia kerana dia telah menyerahkan dirinya di
bawah ketentuan Allah S.W.T.”
116


Itulah contoh dan tauladan bagi para da’i tulen. Demikianlah sifat orang
yang hendak bergabung dengan “qa’idah sulbah” (tunggak yang kukuh) di mana
di atas tunggak inilah Islam pada hari ini akan dibina.

114
Ibid, m.s. 83
115
Ibid, m.s. 107
116
Ibid, m.s. 211
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 77
Demi Allah, dakwah ini tidak akan berjaya dan sampai kepada tujuan dan cita-
citanya sekiranya kita hanya memberikannya waktu lapang kita untuknya, sedangkan
kita tidak melupakan diri dan makan minum kita.
Sesungguhnya, jahiliah abad ke dua puluh ini telah menambahkan lagi
kegelapan zaman mutakhir ini segelap-gelapnya. Janganlah kamu rela hidup di
dalam kegelapan, bahkan:
Jadilah umpama pelita yang menyala di tengah malam yang gelap gelita
Memandu manusia kepada hidayah dan menerangkannya
bergiat cergaslah demi agamamu dan janganlah bermalas-malas
berusahalah untuk menggerakkan orang yang berdiam diri
Mulakanlah dengan kaum keluargamu apabila bertugas menjalankan dakwah
kerana mereka itu lebih utama dan lebih hampir untuk dinasihati
Allah menyuruh dakwah kepada kaum keluarga kita terlebih dahulu
dan selepas itu, urusan menjadi mudah.
117117
Walid al-‘Azumi, Diwan al-Zawabi, m.s. 124
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 78
Asas Fiqh Amal Jama’ie
Menurut Salafussoleh

Jalan menuju Allah adalah jalan yang terang dan lurus. Kamu telah
mengorak langkah pertama untuk melalui jalan ini ketika kamu rela mendengar
seruan penyeru yang mengajak meninggalkan pendapat dan pandangan taghut
yang mengadakan peraturan yang menolak Allah. Kamu seterusnya telah tidak
tunduk kepada proses penjinakan. Kamu kekalkan sifatmu sebagai anak
keturunan singa, mereka tidak dapat menjadikan kamu anak kijang yang
pengecut.

Kemudian kamu mula bersuara, bukan membisu dan diam. Kamu menyeru
manusia kepada Allah, menyuruh manusia melakukan makruf, melarang
mungkar. Tindakan kamu ini menjadikan kamu tergolong di kalangan
“…orang-orang yang mengajar kebenaran dan mengasihani manusia..”
sepertimana kata Ibnu Taimiyah.
118


Kamu menyayangi mereka dengan menyelamatkan mereka dari kesesatan
yang lama memenatkan mereka dan menjauhkan mereka dari sakinah.
Kesesatan ini telah menyerabutkan hati mereka, membingungkan pemikiran
mereka dan mendera jasmani mereka dengan keletihan dan penyakit.

Kemudian… setelah itu semua..
Para pemimpin terus memanggil kamu:
“Tidak mahukah kamu mendekatkan diri kepada Allah?
Berusahalah kamu untuk menunjukkan hamba-hambaNya kepadaNya
kerana demikianlah yang dilakukan oleh para Nabi a.s. Tidak tahukah kamu
bahawa mereka lebih mengutamakan urusan mengajar manusia daripada
duduk mengasingkan diri beribadat, kerana mereka tahu bahawa dakwah itu
lebih utama di sisi kekasih mereka (Allah)?”’
119


Mereka masih bertanya kepadamu:
“Bukankah para nabi itu hanya sibuk penat kerana manusia mendorong
mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari kejahatan?”
120

Kamu masih menyahut seruan demi seruan. Alangkah indahnya apa yang
telah anda lakukan. Langkah-langkahmu itu telah membawamu hingga ke
separuh perjalanan, jadi teruskanlah langkahmu sehingga mencapai cita-cita
dan matlamat.

Jadilah rijal ‘ammah
Langkah-langkahmu selanjut dalam hijrah mu kepada Allah ialah dengan
mengembangkan usahamu memperkatakan kebenaran. Pergilah kepada orang

118
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 16, m.s. 96
119
Ibnu al-Jauzi, Said al-Khatir, m.s. 38
120
Ibid , m.s. 42
8
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 79
ramai, pimpinlah mereka, tunjukkan contoh teladan, pandulah dan bimbinglah
mereka.

Ulangi sejarah kegemilangan da’I salafussoleh r.a. Mereka adalah
pemimpin orang ramai. Mereka tampil ke hadapan untuk membimbing
manusia, sehingga manusia sedikit demi sedikit beransur-ansur mengasihi
mereka. Orang ramai melihat mereka sebagai contoh dan teladan yang baik
yang tidak dapat dipertikaikan lagi kewibawaannya, akhirnya orang ramai
menurut dan kemudian mengikut arahan mereka.

Seorang ahli zuhud yang masyhur, Bisyru bin al-Haris al-Hafi
Rahimahullah mendapati ada tiga sifat istimewa yang terdapat pada Imam
Ahmad bin Hanbal. Dengan sifat-sifat ini, Imam Ahmad dianggap melebihinya
berbanding dirinya. Salah satu daripada sifat-sifat istimewa itu ialah; “...beliau
merupakan imam orang ramai..”.
121

Para ilmu rijal menyifatkan Imam Al-Auza’i pula sebagai rajul ‘ammah –
orang yang bersama orang ramai.
122


Demikian juga seorang ahli hadis dan faqih yang thiqah lain iaitu Abu
Ishak al-Fazari. Ulama rijal berkata: “Dia adalah seorang rajul ammah. Dia telah
mendidik penduduk-penduduk dipersempadanan Islam di tanah tinggi Syam
dan semenanjung yang mengadap ke Rom.. Beliau mengajar mereka tentang
sunnah dan cara hidup Rasulullah S.A.W., menyuruh manusia kepada
kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Apabila seorang ahli bid’ah
memasuki kubu itu, beliau mengusir lelaki tersebut.
123


Demikian juga Khalid bin Abdullah al-Wasiti, salah seorang ahli hadis
yang thiqah dan merupakan salah seorang dari guru-guru Imam al-Bukhari.
Mereka sifatkannya sebagai rajul ammah.
124


Pengenalan-pengenalan kepada rijal di atas menjelaskan bahawa mereka
semua adalah da’i yang mengajar manusia. Ilmu mereka tidak meletakkan
mereka hanya di dalam bilik-bilik. Mereka turun ke medan, memimpin
masyarakat membuat pendirian dan sikap politik. Demikianlah Imam Ahmad
bin Hanbal memimpin masyarakat yang masih terpelihara bagi memerangi
puak Jahmiyah dan Muktazilah yang cuba memesongkan akidah masyarakat
dengan bid’ah ‘al-Quran adalah makhluk’. Beliau menentang kerajaan pada
masa itu bila kerajaan hendak memaksa bid’ah menggunakan kuasa mereka.
Akhirnya, Allah menolong beliau dengan perlantikan khalifah al-Mutawakkil
yang memiliki akidah yang benar. Baginda telah menukar struktur kerajaan,
membersihkannya dari bid’ah dan seterusnya menyekat dan memadamkan
kegiatan ahli bid’ah.

Apa yang dimaksudkan dengan ammah ialah orang ramai samada
terpelajar atau buta huruf dan bukannya menurut istilah moden yang

121
Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, Jilid 2, m.s. 23
122
Ibnu Hajar, Tahzib al-Tahzib, Jilid 6, m.s. 241
123
Ibid, Jilid 1, m.s. 152
124
Ibnu Hajar, Tahzib al-Tahzib, Jilid 3, m.s. 100
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 80
bermaksud orang-orang jahil. Pemimpin dan da’i Islam dahulu tidak pernah
melupakan orang Badwi dan penduduk kawasan pedalaman di samping
memimpin penduduk bandar. Mereka mengambil berat tentang peri
pentingnya kesatuan akidah dan pendirian antara kesemua masyarakat
tersebut. Ini menyebabkan da’I itu memperuntukkan sebahagian dari usaha
untuk kesemua mad’u tersebut.

Imam Al-Zuhri, pemimpin ahli hadis telah mendidik beberapa generasi
penduduk beberapa kota raya Islam dan membentuk mereka menjadi
pemimpin-pemimpin di dalam bidang hadis. Bukan itu sahaja, bahkan beliau
sendiri turun menemui masyarakat badwi dan penduduk kampung untuk
mengajar mereka, memelihara yang masih kekal dalam akidah yang benar dan
berlemah lembut terhadap orang yang telah diselewengkan oleh ahli bid’ah
yang sesat, lalu akhirnya diselamatkan kepada tauhid yang sejati.

Para ulama’ dan da’i kemudian pula memperbaharui sejarah al-Zuhri ini.
Antaranya ialah: Seorang faqih dan pembimbing, Ahmad al-Ghazali, saudara
kandung kepada Abu Hamid al-Ghazali pengarang Ihya’ ‘Ulumuddin. Beliau
memasuki kampung-kampung dan kebun-kebun, memberi nasihat kepada
penduduknya agar mereka mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.
125


Ibnu Taimiyah Menyatakan perlunya Amal Jama’ie
Para pemimpin dan da’i Islam yang telah disebutkan tadi merupakan orang
yang sangat faham. Mereka mengetahui Maqasid Ammah Syar’iyyah

yang
mengharus bahkan mewajibkan melakukan perkara-perkara yang perlu untuk
merealisasikan objektif syariat Islam, sekalipun tiada dalil mengenainya.
Mereka tahu bahawa “sesuatu yang tak sempurna sesuatu yang wajib tanpanya
maka hukumnya juga adalah wajib.” Lalu mereka semua tinggalkan sikap
bersendirian kerana suasana memerlukan berbuat demikian, lalu mereka
berganding bahu di dalam jamaah dan bekerja dengan amal dan usaha secara
berjamaah. Mereka telah menjelaskan dengan mengeluarkan beberapa fatwa
yang terang dan sorih betapa pentingnya amal jama’ie dalam urusan amar
makruf nahi mungkar. Amal jama’ie itu boleh dinamakan dengan berbagai
nama seperti jamaah, parti, ikatan dan lain-lain. Sekiranya ia merupakan sebuah
amal jama’ie, mestilah ada pemimpin atau ketua. Tidak kira sama ada
pemimpin itu dipanggil sebagai ketua, mursyid, presiden parti.

Mungkin anda merasa pelik bila mengetahui bahawa pembentukan
kumpulan-kumpulan yang bekerja kerana tujuan-tujuan syar’iyy, terdapatnya
penggunaan istilah-istilah yang kamu sangka sebagai istilah-istilah moden,
sebenarnya ia telah diutarakan melalui kata-kata fuqaha’ dan pemimpin-
pemimpin yang terdahulu. Ini memberikan kita gambaran yang nyata dari apa
yang terkandung di dalam kitab-kitab fiqh terdauhulu bahawa wujudnya fiqh
harakah di dalamnya yang tidak diketahui oleh kita. Ia menunggu-nunggu
siapakah yang dapat memetiknya dari kitab-kitab fiqh tersebut dan
menyebarkannya kepada da’i Islam.


125
Al-Subki, Tabaqat al-Syafi’iyyah, jilid 6, m.s. 62
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 81
Dengarlah kata-kata Ibnu Taimiyah tentang pensyariatan amal jama’ie
yang hampir-hampir tidak anda duga bahawa ia adalah dari kata-kata ulama
qudama’.
Ibnu Taimiyah berkata:
“Perkataan al-Za’im seerti dengan perkataan al-Kafil, al-Qabil dan al-
Dhomin, yang bermaksud pemimpin, ketua atau penjamin. Allah S.W.T.
berfirman:
` ,, - _ - , · · | ¸ ¸ _ - , ¸ « - - , ·· - ¸ «| ¸
“Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda
makanan)sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu.”
(Yusuf 12: 72)

Oleh itu, sesiapa yang menjamin atau mengelolakan urusan segolongan
masyarakat, dia dianggap sebagai pemimpin golongan tersebut. Jika dia
menjamin dan mentadbir kerja yang baik, dia dipuji dan jika dia menjamin kerja
yang buruk, dia adalah dikeji.

Ketua hizb pula merupakan ketua kumpulan yang bergabung atau
menjadi hizb (penggabungan). Sekiranya mereka berkumpul atau bergabung
dalam melaksanakan perkara yang diperintahkan Allah dan rasulNya tanpa
menambah-nambah atau mengurangkannya, maka mereka adalah orang-orang
yang beriman. Mereka berhak mendapat ganjaran yang sepadan dengan
tanggungjawab yang dilaksanakan. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang
berlebih-lebihan dan pengurangan, umpamanya sikap taksub kepada mana-
mana individu dalam hizb mereka sama ada betul atau salah dan menolak pula
semua orang yang tidak menyertai hizb mereka samada betul atau salah, maka
itu adalah perpecahan yang dikutuk oleh Allah dan RasulNya. Sesungguhnya
Allah dan RasulNya menyuruh berjamaah dan bersatu padu dan melarang dari
perpecahan dan perselisihan. Allah dan rasulNya menyuruh supaya tolong-
menolong di atas perkara kebaikan dan taqwa dan melarang daripada tolong-
menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan.”
126


Inilah bukti paling berharga yang menjadi hujah kita menolak pendapat
orang yang menganggap amal jama’ie sebagai bid’ah dalam uslub dakwah
Islam.
Ianya juga merupakan bukti terang yang mendorong da’i Islam untuk
mengumpulkan nas-nas ulama lain seperti ini dan menjadikannya sebagai paksi
dalam amal dakwi. Dakwah akan menjadi lebih kukuh dan mantap
memandangkan penyebut nas-nas ini adalah orang yang hebat. Ia juga akan
menjadi kata putus dalam menghadapi setengah golongan yang tidak faham
yang cepat menuduh bahawa amal jama’i adalah kerja bid’ah.
Bagaimanakah amal jama’ie dan gerakan berjamaah itu boleh dianggap
sebagai suatu bid’ah sedangkan ia merupakan perkara yang dipusakai dari
Nabi-nabi a.s.? Firman Allah:
_ · - ,·· ¸ - ¸ · · | ¸ · _ = , _ · - -·|· _ | , , - . | _ ·, , = · = · ¸ |

126
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 11, m.s. 96
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 82
“Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang
menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan
keterangan dan bukti yang jelas nyata".” (Yusuf 12:108)

Ibnu al-Qayyim berkata: “Al-Fara’ dan sekumpulan ulama bahasa
berpendapat bahawa kata-kata ‘Siapa yang mengikutku’ menjadi ma’tuf bagi
gantinama yang terdapat dalam frasa ‘aku mengajak’. Ertinya, siapa yang
mengikuti aku (Rasulullah), dia berdakwah ke jalan Allah sebagaimana aku
juga menyeru. Ini juga adalah pendapat Al-Kalbi yang berkata: Setiap orang
yang mengikut Rasulullah bertanggungjawab untuk berdakwah kepada apa
yang diserukan kepadanya oleh baginda Rasulullah S.A.W..”
127


Allah S.W.T. telah berfirman:
` _ · · .,,`, _ - - - ¸ ·· | `_ , · ¸ - ¸`, |· ¸
“Berapa banyaknya nabi yang berperang bersamanya kaum (Al-Ribbiyyun) yang
banyak.” (Aali Imran 3:146)

Ibnu al-Qayyim berkata: “Al-ribbiyyun” di sini bermaksud “jamaah-
jamaah” seperti yang telah disepakati oleh ahli tafsir. Satu pendapat lagi
mengatakan ia berasal dari perkataan “al-ribbah” yang bermaksud “jamaah”. Al-
Jauhari berpendapat: “Al-ribbi” merupakan kata nama tunggal bagi “al-
ribbiyyun”, iaitu beribu-ribu orang manusia.”
128

Oleh itu, maksud ayat di atas ialah Nabi-nabi a.s berperang bersama-sama
beribu-ribu orang yang beriman. Sejarah hidup Rasulullah S.A.W. merupakan
contoh yang jelas bagi ayat tersebut.

Para pewaris Rasulullah S.A.W. dan pengikut-pengikut para Nabi a.s.
mempunyai contoh yang dijadikan ikutan iaitu Rasulullah S.A.W. dan para
nabi a.s. Pewaris-pewaris itu tidak akan bersendirian di dalam perjuangan
mereka. Bahkan mereka berjalan sebagai satu jamaah yang mempunyai beribu-
ribu orang anggota.

Mereka Menyeru Kepada Kebaikan Bersama-sama Pengikut Mereka
Pengertian ini telah difahami oleh para sahabat dan salafussoleh dengan
penuh kesedaran. Bagi mereka dakwah secara bersendirian adalah tidak
memadai. Kerana itu, mereka menubuhkan jamaah-jamaah untuk berdakwah
kepada Allah untuk menyeru manusia kepada agama Allah dan mereka bekerja
secara berjamaah.

Di antara mereka ialah sahabat Rasulullah S.A.W. Hisyam bin Hakim bin
Hizam al-Qurasyiyy r.a. Al-Zuhri berkata: “Beliau (Hisyam bin Hakim)
menyeru kepada perkara ma’ruf bersama-sama dengan segolongan
bersamanya.”
129


Perhatikan kata-kata al-Zuhri: “Segolongan bersamanya.” Beliau telah
membentuk satu jamaah dalam urusan amar makruf dan nahi mungkar. Ini

127
Ibnu al-Qayyim, Miftah Dar al-Sa’adah, Jilid 1, m.s. 154
128
Ibid, m.s. 126
129
Tahzib al-Tahzib, Jilid 11, m.s. 37
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 83
menunjukkan bahawa Islam menuntut penubuhan satu jamaah dalam kerja
ini.Bila ada jamaah, maka barulah ada dakwah.
Para ulama’ sejak dahulu sentiasa menubuhkan jamaah-jamaah dan mencari
sahabat-sahabat mereka untuk sama-sama melaksanakan tugas amar makruf
nahi mungkar.
Begitulah sebagaimana yang dibuat oleh Abdul Rahim bin al-‘Althi al--
Baghdadi, seorang ahli fiqh dan ahli hadis yang zuhud. Mereka
menyifatkannya sebagai seorang guru yang mulia, ulama’ yang arif lagi
bijaksana dan merupakan salah seorang dari guru-guru hadis yang terhormat,
beriltizam dengan al-sunnah, zuhud yang mempunyai kemuliaan dan warak
serta mempunyai adab dan ilmu yang banyak. Al-Barzaali telah berkata tentang
tokoh ini: “Beliau merupakan seorang guru hadis di Baghdad semasa
zamannya, dan disifatkan sebagai pengikut setia, penolong dan pembela al-
sunnah.”
Al-Zahabi pula berkata: “Beliau mempunyai pengikut-pengikut dan sahabat-
sahabat yang berusaha menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang
mereka dari kemungkaran”.
130


Ya, pemimpin jamaah telah menetapkan satu syarat kepada sesiapa yang
hendak menggabungkan diri dalam jamaahnya iaitu, dia hanya memilih orang
yang beriman, soleh, yang hanya memakan makanan yang halal. Ini semua
supaya penggabungan mereka membawa taufik dari Allah S.W.T. dan dakwah
mereka memberi pengaruhnya. Kerana jika mereka ini terdiri dari orang yang
campur aduk antara unsur-unsur jahat dan baik, tidak memelihara syariat Allah
dalam muamalat, tindak tanduk dan hidupnya, ini akan menyebabkan Allah
tidak memberi taufik dan keberkatan di dalam usaha mereka. Akhirnya, jamaah
yang akan menanggung risiko kegagalan dalam setiap usahanya.

Demikianlah mazhab yang dipegang oleh da’i qudama’. Menurut Ibnu al-
Jauzi: Ibnu Akil telah berkata: “Di zaman kami, kami telah melihat Abu Bakar
al-Aqfali semasa pemerintahan khalifah al-Qaim, apabila beliau tampil untuk
menyangkal satu kemungkaran, dibawa bersamanya beberapa orang ulama’
dan orang-orang yang soleh, yang tidak makan kecuali dari hasil usaha mereka
sendiri seperti Abu Bakar al-Khabbaz yang telah telah buta kerana selalu
terdedah kepada kepanasan bahang api pembakar roti. Mereka diiringi oleh
satu jamaah yang tiada seorang pun di antara mereka yang menerima sedekah
dan mahu mencemarkan diri mereka dengan menerima pemberian atau hadiah
daripada pihak pemerintah. Mereka berpuasa di siang hari, bertahajjud di
malam hari dan kerap menangis. Apabila ada golongan mukhlit (orang yang
bercampur aduk antara berbuat baik dan jahat) ingin bersama-sama, dia
menolak dan berkata: “Apabila kami menghadapi musuh sedangkan ahli
maksiat ada bersama kami, pastinya kami menerima kekalahan.”
131


Demikianlah kesedaran, kefahaman yang benar dan penapisan, bila telah
wujud. Tanpa adanya syarat-syarat ketat tersebut, jamaah Islam akan menjadi
sarang orang yang lemah. Ketika itu hilanglah kekuatan dan kewibawaannya
dan Allah tidak akan memberi pertolongan kepadanya.

130
Ibnu Rejab, Zail Tabaqat al-Hanabilah, Jilid 2, m.s. 316
131
Ibnu al-Jauzi, Talbis Iblis, m.s. 145
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 84
Nas-nas dari kitab lama seperti ini adalah jumpaan berharga dan wajib
memainkan peranannya di dalam fiqh harakah Islam untuk menerangkan asas-
asas fiqh harakah yang menjadi sandaran kita.

Keizinan Pihak Berkuasa Bukanlah Satu Syarat
Al-Imam Al-Ghazali telah mengkaji secara objektif permasalah harusnya
pembentukan Jamaah Islam untuk melaksanakan dakwah dan kerja-kerja amar
makruf, nahi mungkar. Beliau telah mengemukakan dalil yang menunjukkan
bahawa keizinan dari pihak berkuasa (dalam sebuah negara Islam, kerana Imam
Ghazali bercakap dalam kontek sebuah negara dan daulah Islam – pent) tidak menjadi
syarat di dalam pembentukan Jamaah Islam. Inilah yang paling tepat dan sesuai
dengan kaedah qiyas.

Al-Imam Al-Ghazali berkata: “Sebahagian manusia berpendapat bahawa
individu-individu rakyat tidak boleh bertindak sendiri kerana tindakan tersebut
akan membawa kepada fitnah, mengakibatkan kerosakan dan meruntuhkan
negara.

Pendapat yang lain pula mengatakan: Tidak perlu keizinan dari
pemerintah. Pendapat inilah yang lebih sesuai dengan qiyas, kerana tugas amar
makruf ini harus dilaksanakan secara individu, kemudiannya akan diikuti oleh
orang kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya ia menarik lebih banyak
penyertaan yang membawa kepada tolong menolong sehinggalah terbentuknya
satu pasukan pekerja-pekerja Islam yang komited yang diredhai Allah yang
bertujuan menentang segala bentuk maksiat. Dalam konteks ini, soal kekacauan
tidak timbul.

Kita mengharuskan sesiapa sahaja dari pasukan tentera untuk bergabung
dan memerangi mana-mana pasukan tentera kafir untuk membendung
kemaraan mereka. Begitu juga tindakan yang dilakukan untuk menghapuskan
orang-orang yang membuat kerosakan adalah harus kerana orang kafir harus
dibunuh, manakala orang Islam yang terbunuh di dalam jihad itu dianggap
mati syahid. Demikian juga orang fasik yang terus melakukan dosa dan bangga
dengan kefasikannya, boleh ditentang. Manakala orang yang mempertahankan
kebenaran, sekiranya dia terbunuh di dalam jihadnya dan dizalimi maka dia
mati syahid.

Kesimpulannya: Dalam urusan hisbah (amar makruf nahi mungkar) ini,
jarang sangat ia akan membawa kepada kekacauan. Oleh itu ia tidak dapat
mengubah undang-undang qiyas. Bahkan, dikatakan bahawa: setiap orang
Islam yang mampu menghalang kemungkaran patut menghalangnya dengan
tangannya, senjatanya, dirinya dan dengan penolong-penolongnya.”
1132


Kata-kata ini tertulis dengan tinta emas.
Da’i Islam patut memeliharanya di lubuk hati mereka.
Ia membuktikan bahawa di dalam kitab-kitab ulama’ kita dahulu ada
lombong fiqh haraki yang banyak.


132
Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, Jilid 2, m.s. 333
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 85
Imam Al-Ghazali mempunyai hujah lain dalam membatalkan pendapat
mereka yang menjadikan keizinan pemerintah sebagai syarat di dalam kerja-
kerja amar makruf nahi mungkar ini. Kata-kata beliau memang berguna dan
perlu disebutkan di sini dalam mengharuskan pembentukan jamaah Islam
berkumpul untuk tugas amar makruf nahi mungkar.
Kata beliau: “Satu golongan telah mengenakan syarat mendapat kelulusan
pemerintah dan tidak mengizinkan individu dan kalangan rakyat melakukan
hisbah(amar makruf nahi mungkar). Syarat ini adalah syarat yang tidak dapat
diterima. Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang telah kami sebutkan
menunjukkan bahawa setiap orang yang melihat kemungkaran kemudian
mendiamkan diri dia adalah berdosa kerana secara umumnya dia wajib
melarangnya jika melihatnya walau di mana pun dia berada. Oleh itu
pengkhususan dengan syarat mendapat keizinan dari pemerintah adalah
pendapat yang tidak berasas.”

Kemudian Al-Ghazali berkata lagi: “Jika ada yang berpendapat bahawa kerja-kerja
amar makruf bererti memberi kuasa atau mandat melaksanakan hukuman, dengan itu
orang-orang kafir tidak dikenakan tugas menyuruh orang-orang Islam kepada kebaikan
walaupun tugas itu jika dilakukan adalah tugas yang betul. Maka dengan sebab itu,
sepatutnya rakyat secara individu tidak harus menyuruh kepada kebaikan dan melarang
dari kemungkaran kecuali dengan keizinan dari pegawai pemerintah dan pihak berkuasa.

Pendapat ini kita jawab dengan mengatakan; Orang kafir dilarang daripada tugas
menyeru kepada kebaikan kerana tugas tersebut adalah tugas pihak yang berkuasa dan
mulia sedangkan orang kafir itu hina. Dia tidak berhak mendapat kemuliaan lebih dari
orang Islam. Manakala individu-individu muslim pula berhak mendapat kemuliaan itu
kerana agama dan pengetahuannya. Kemuliaaan kuasa dan penghakiman yang ada pada
tugas ini tidak mengharapkan keizinan pemerintah sepertimana mulianya tugas
mengajar dan memberitahu.

Tidak ada khilaf lagi bahawa memberitahu perkara yang haram, halal dan wajib
kepada orang jahil yang ingin membuat kemungkaran kerana kejahilannya, tidak
memerlukan kebenaran pihak berkuasa. Ia mengandungi kemuliaan ilmu memberi
tunjuk ajar dan orang yang tahu perlu menunjukkan keburukan jahil. Agama sahaja
sudah cukup untuk membolehkan tugas tersebut dijalankan. Begitu juga tugas melarang
dari kemungkaran.”

Beliau kemudiannya membuat kesimpulan: “Kebiasaan golongan salafussoleh
yang sentiasa mengawasi pihak berkuasa dan menasihati mereka adalah bukti kukuh
ijmak mereka bahawa tidak perlunya izin pemerintah dalam menjalankan amar makruf
dan nahi mungkar. Jika pemerintah tersebut suka dengan apa yang dibuat,
alhamdulillah. Tetapi jika pemerintah marah dengan amar makruf tersebut maka marah
tersebut sendiri adalah suatu mungkar yang perlu kepada diingkari pula. Jika begitu,
kenapa pula da’i mesti memerlukan kebenarannya untuk mengingkari pemerintah?

Kebiasaan salafussoleh yang membantah dan menyanggah pemerintah Islam juga
menjadi bukti yang kuat dalam hal ini. Sebagai contoh diceritakan bahawa semasa
Khalifah Marwan bin al-Hakam sedang berkhutbah sebelum solat sunat hari raya, tiba-
tiba seorang lelaki berkata kepadanya: “Khutbah ialah selepas selesai solat.” Marwan
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 86
menjawab: “Biarkanlah wahai si polan.”Abu Said al-Khudri r.a memberi komen kepada
Khalifah. Kata beliau: “Tentang perkara ini, dia telah menjalankan kewajipannya kerana
Rasulullah S.A.W. telah bersabda kepada kami: “Barangsiapa di antara kamu melihat
kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, maka sekiranya dia
tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya, maka sekiranya dia
tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya dan itu adalah
selemah-lemah iman.”

Sesungguhnya para salafussoleh itu benar-benar memahami maksud umum hadis
tersebut di mana pihak berkuasa turut termasuk di dalam orang-orang yang perlu
dicegah. Oleh itu, kenapa pula perlu kepada keizinan mereka?”
1133


Wahai mereka yang sayangkan Islam ! Itulah sebahagian dari pengajaran dari
salafus soleh r.a. dalam fiqh dakwah dan amal jama’ie.

133
Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, Jilid 2, m.s. 315
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 87
Fiqh Amal Jamai’e
Dalam Bentuk Baru

Ada dua malapetaka yang besar pernah terjadi dalam sejarah Islam.
Malapetaka besar itu membawa penderitaan kepada seluruh umat Islam
sehingga beberapa generasi. Malapetaka besar itu jauh berbeza dengan segala
malapetaka-malapetaka kecil lain yang menimpa umat sepanjang sejarah.

Malapetaka yang pertama: Di bawa oleh Hulagu
134
dari Mongolia.
Malapetaka besar itu tiba ke kemuncaknya dengan serangan mereka ke atas ibu
kota Islam, Baghdad.

Pemerhati yang menyaksikan malapetaka itu mendapati, ia bukanlah
perkara baru yang pernah menimpa bangsa dan umat yang berada di zaman
kelemahannya. Ia telah dijangka oleh ramai para ulama. Mereka telah memberi
peringatan kepada umat Islam dan pemerintah selama bertahun-tahun sebelum
berlakunya malapetaka yang terjadi pada tahun 656 H itu. Amaran itu diberi
apabila mereka mendapati keadaan umat yang menghadapi keruntuhan aqidah
dan akhlak, ketidaksungguhan dan tiadanya tajarrud pentadbiran kerajaan,
kelemahan kuasa khalifah dan kemalasan majoriti golongan ulama’ dari tugas
amar makruf nahi mungkar. Para ulama hanya sibuk dengan perdebatan dan
perbahasan yang kosong dan menyakitkan hati.’
135


Sebahagian dari khalifah Islam di saat-saat akhir zaman kejatuhan itu
berusaha untuk memperbaiki keadaan umat yang rosak itu melalui sistem
ketenteraan dan merubah cara hidup sebahagian besar orang awam kepada
cara hidup ala tentera. Tetapi perubahan tersebut gagal dan sebagaimana yang
diharapkan kerana tidak bersandar kepada akidah sebagai asas tarbiyyah bagi
sistem itu. Ini menjadikan sistem itu bagaikan barang gurauan dan permainan.

Inilah penafsiran terhadap kebingungan yang menimpa sebahagian besar
dari umat Islam yang hidup setelah terjadinya malapetaka itu. Suasana kelam
kabut itu akan berterusan sekiranya Allah S.W.T. tidak menghantar Imam Ibnu
Taimiyah kepada umat ini. Beliau mengembalikan keyakinan diri ummat dan
menjelaskan cara bekerja untuk Islam. Usaha beliau telah disambut baik oleh
sebahagian ulama

yang hidup hatinya. Mereka membantunya menampal mana

134
Hulagu (1217-1265), founder of the il-Khanid dynasty, which lasted about 70 years, in Persia. The
grandson of Mongol conqueror Genghis Khan and brother of Kublai Kahn and Mangu Khan, Hulagu
brought Persia and Iraq into the Mongol Empire, one of the largest continuous land empires in history.
Ordered by Mangu to subdue the Mongols' western neighbors, Hulagu led his enormous army into Persia
in 1251 and by 1256 had crushed the heretic Ismaili order of Muslims (also known as the Assassins). In 1257
he besieged and sacked Baghdad after the Abbasid Caliph al-Mustasim rejected Hulagu's demand for
Abbasid surrender. In the massacre, only Christian lives were spared, apparently due to the intervention of
Hulagu's Christian wife. Baghdad burned for seven days, and some historians estimate as many as 800,000
people, including the caliph and his family, were killed.- Encarta Ency- pent.
135
Pendapat al-Ghazali di dalam beberapa tajuk dalam buku Ihya’ ‘Ulumuddin dalam memberikan contoh
peristiwa tersebut. Al-Nadwi pula memberikan pendapat terhadap kitab beliau dalam “Rijal al-Fikr wa al-
Da’wah fi al-Islam”, cetakan kedua, dan tulisan Akram al-Amri yang membahaskan tentang akhlak-akhlak
umum sebagaimana yang disiarkan di dalam Majalah Kuliyyah al-Dirasah al-Islamiyah, Baghdad.
9
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 88
yang koyak rabak dalam urusan umat Islam sekadar yang mereka termampu.

Walau bagaimanapun pengaruh dan keberkesanan usaha tajdid dan islah
oleh Ibnu Taimiyyah, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut mereka
terbatas dan tidak meliputi seluruh umat Islam. Secara umum, majoriti ummat
masih mundur dan dunia Islam terus terpecah kepada beberapa kerajaan kecil
yang lemah dan saling bermusuhan sesama sendiri.

Beberapa abad selepas berlakunya malapetaka besar itu muncullah
kerajaan Uthmaniyah pada zaman pertengahan. Dengan kelahiran beberapa
orang sultannya yang gagah, mereka mengembangkan kekuasaannya,
mewarisi kehebatan kerajaan ‘Abbasiyyah dan mengembalikan erti sebuah
kekuasaan dan suasana pemerintahan yang seakan-akan suasana yang pernah
dinikmati oleh umat Islam di pertengahan pemerintahan Abbasiyyah, kalau
pun tidak ia menyerupai suasana yang lebih lampau.

Kerajaan Uthmaniyyah kekal membela dan menaungi dunia Islam sehingga
ke akhir pemerintahan Sultan Abdul Hamid Rahimahullah. Ia wajar disifatkan
sebagai kerajaan Islam sekalipun terdapat beberapa kecacatan, kelemahan dan
kekurangan di dalam melaksanakan sebahagian dari syariat Islam di akhir
pemerintahannya di samping kezaliman yang dilakukan oleh sebahagian
pegawai-pegawai tinggi dan pembesar-pembesar negara yang tersilap lantik
oleh pemerintah-pemerintah itu.

Tidak ada yang membantah pendapat bahawa kerajaan itu adalah
kerajaan Islam kecuali mereka yang telah terpengaruh dengan pemalsuan
hakikat sejarah zaman moden hasil rekaan orientalis dan mubaligh kristian.
Mereka menggunakan boneka penulis atau orang yang rela menjadi mangsa
mereka, bertopengkan nasionalis Arab yang melampau.

Malapetaka kedua: Iaitu, penjajahan tentera-tentera British dan Perancis
ke atas negara-negara Islam dalam peperangan dunia yang pertama. Mereka
telah menghapuskan pemerintahan Uthmaniyyah, kerajaan Islam yang terakhir.
Mereka menghapuskan apa sahaja usaha yang bertujuan membetulkan
penyelewengan yang berlaku di dalam pemerintahan Uthmaniyyah. Parti al-
Ittihad wa al-Taraki (Parti Bersatu dan Kebangkitan ) yang menggulingkan
kerajaan Sultan Abdul Hamid telah mengubah banyak undang-undang syariah
kepada undang-undang Barat, merubah sistem pendidikan menurut sistem
Barat dan mengembangkan rasa perkauman al-Turaniyah iaitu semangat
perkauman bangsa Turki. Parti ini juga telah menerima campur tangan pihak
Yahudi dan Freemason di dalam dasar parti dan urusan politik negara.

Sebagaimana tujuan Hulagu menjajah Baghdad adalah untuk
memusnahkan semangat umat Islam secara umumnya, demikian juga negara-
negara Berikat terutamanya Inggeris dan Perdana Menterinya sendiri, Winston
Churchill menjadikan usaha memusnahkan semangat dan keperibadian umat
Islam dengan menakluk Baghdad dan Baitul Maqdis. Mereka mengulangi
peristiwa penaklukan Hulagu ke atas dunia Islam. Rancangan mereka
didedahkan melalui komunikasi antara ketua turus tentera Inggeris dan
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 89
kementerian yang mengawal tanah-tanah jajahan semasa mereka menakluk
negara Iraq sekitar perang dunia pertama.
136


Dengan tewasnya dunia Islam di bawah pemerintahan ketenteraan
penjajah atau di bawah pemerintahan raja-raja yang dilantik dan dalangi oleh
mereka, maka jahiliyah telah kembali semula mencengkam dunia Islam.
Mereka mula menguasai ke akar umbinya, mengarahkan setiap institusi politik
dan menguasai badan pendidikan, institusi perdagangan dan ekonomi dunia
Islam. Dengan itu, mereka berjaya mempengaruhi hati orang-orang Islam
samada secara suka atau terpaksa.

Dengan kembalinya jahiliyah menguasai dunia Islam, dunia Islam
memerlukan orang-orang yang berdakwah dan berjihad untuk mengembalikan
pemerintahan Islam di dunia Islam.

Respon Yang Dicetuskan Oleh Suasana
Ketika segolongan umat Islam yang ikhlas bingung menghadapi
penyelewengan besar yang dilakukan oleh parti al-Ittihad wa al-Taraki, terdapat
di kalangan mereka berusaha menghapuskan dan menentang bid’ah itu dengan
serta merta, tetapi gagal, sepertimana yang pernah diceritakan dalam kisah-
kisah yang mashyur. Namun demikian, beberapa tahun kemudian bangkitlah
usaha dari kesedaran di Baghdad dilakukan oleh seorang panglima tentera di
zaman Sultan Abdul Hamid. Beliau terkenal di kalangan penduduk Iraq
dengan kemuliaan, ketakwaan dan keberaniannya. Orang yang dimaksudkan
itu ialah Muhammad Fadhil Basya al-Daghastani Rahimahullah. Dengan
kerjasama mereka yang terpilih dari kalangan pemimpin-pemimpin Baghdad
kabilah al-Khatib, terbentuklah al-Hizb al-Islami atau Parti Islam secara rahsia.
Tujuannya dinyatakan adalah untuk menentang pemerintahan golongan al-
Ittihad yang menyeleweng dari Islam dan berusaha mengembalikan
pemerintahan Islam menurut bentuk terdahulu sebelumnya.
1137
Usaha mereka
itu dilakukan pada tahun 1913.

Situasi-situasi peperangan dunia yang pertama memaksa mereka
menangguhkan perjuangan mereka dan menghadapi bahaya yang sedang
melanda umat itu. Kemudian, pahlawan Islam Muhammad Fadhil al-
Daghastani mati syahid terkena serpihan peluru meriam di dalam peperangan
mengepung al-Kut. Peperangan itu berjaya meraih kemenangan yang gemilang
dan diakhiri dengan kekalahan Inggeris di hadapan saki-baki mujahidin. Empat
belas ribu orang tentera Inggeris telah menyerah diri dan mereka telah
dijadikan orang tawanan. Peperangan ini dipimpin oleh Muhammad Fadhil al-
Daghastani. Beliau mengetuai pasukan sukarelawan sebelum dan semasa
peperangan tersebut. Pemimpin yang gagah perkasa itu dikebumikan di tepi
kubur imam Abu Hanifah di Baghdad. Berkuburlah cita-cita yang mulia dan
besar bersama beliau.

Berulangnya Kebingungan

136
Syukri Muhammad Nadim, Harb al-‘Iraq, 1914-1918
137
Cerita mengenai parti ini boleh dibaca di dalam buku, Al-Baghdadiyyun: Akhbaruhum wa Majalisuhum
karangan Ibrahim al-Darwabi.
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 90
Tamatnya Perang Dunia Pertama dan kekuasaan jahiliah barat di dunia Islam telah
meninggalkan umat Islam di seluruh dunia hidup dalam kebingungan dan tercengang-
cengang. Situasi yang baru ini sangat-sangat memerlukan seorang pemimpin
bagi memulakan langkah baru membentuk individu-individu Islam menjadi
umat Islam sebenar dan memimpin mereka bagi membina pemerintahan Islam,
menggunakan cara dan pendekatan yang sesuai dengan realiti semasa.

Tetapi taufan jahiliah yang terus kencang melanda dunia Islam yang
kosong, tidak ada sesiapapun yang bangun menyalakan semangat baru umat
Islam menghadapi taufan jahiliyyah dari segenap penjuru dunia pada masa itu.

Ya, walaupun masih banyak suara-suara yang ikhlas di beberapa pelusuk
dunia Islam, namun mereka tidak mengenali jalan kerja yang betul untuk
menentang dan mengatasi ribut taufan jahiliyyah itu. Setengahnya tidak
mempunyai kemurniaan Islam yang sempurna. Mereka menyangka cara untuk
menentang jahiliyah itu hanya dengan menulis rencana-rencana atau
mengadakan perhimpunan-perhimpunan dan membuat resolusi
mengembalikan Islam di atas kertas semata-mata. Suara dan pendapat tentang
hal ini memang ada terpapar di dada-dada akhbar, di sebutkan di atas mimbar-
mimbar dan dibincangkan di dalam muktamar-muktamar. Tetapi ia hanyalah
umpama irama canggung berhadapan dengan lagu perosak yang berada di
carta teratas koleksi lagu permintaan umat di masa itu.

Islam di waktu itu memerlukan seorang pemimpin yang mengetahui
kaedah dan jalan yang benar untuk kembali semula kepada Islam. Islam
memerlukan pemimpin yang memahami asas amal jama’ie sebagaimana yang
telah dilaksanakan oleh salafussoleh, lalu dia menepuk dadanya dan
melaungkan suaranya agar didengar oleh umatnya dan berkata: “Inilah aku.”
Lantas umat berhimpun di sekelilingnya serta mengenali panggilan dan
takbirnya.

Mengenali Diri Sendiri
“Inilah aku” merupakan slogan yang diperlukan oleh umat. Ia difahami oleh
Muhammad Iqbal Rahimahullah. Menurut Iqbal, kalimah tersebut
melambangkan erti mengenali diri. Dalam masa kebingungan seperti itu,
kalimah ini beerti mengenali jalan yang betul, dimulakan dengan pentarbiahan
individu muslim di atas pengertian akidah Islam yang benar dan sejati dan
berkembang menjadi satu tajammu’ yang mempunyai qiyadah dan
perencanaan.

Muhammad Iqbal telah menggambarkan bahawa umat yang kembali
mengenali diri mereka sebagai Islam setelah mereka dilanda kebingungan
adalah umpama kanak-kanak yang baru mengenali dirinya setelah melalui
peringkat bayi pada permulaan umurnya.
Perumpamaan seperti ini sangat sesuai, kerana umat ini lahir dari proses
dakwah oleh hanya seorang lelaki yang faham, berhemah dan berwibawa.
Sebagaimana yang tertulis di dalam koleksi puisi beliau yang khusus
menggambarkan tentang diri tersebut; “umat ini lahir dari hati seorang yang
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 91
mulia”.
138

Telah jelas gambaran bagi langkah pertama dalam rangka menarik umat
yang kebingungan dan mengembalikan mereka kepada Islam.
Langkah pertama dimulakan dengan hati seorang yang berjiwa besar, lalu
beliau menepuk dadanya di hadapan orang-orang Islam dan berkata: “Inilah
aku”. Kesucian akidahnya dan keunggulan peribadinya menyebabkan manusia
tertarik lalu mereka berhimpun di sekelilingnya.”

Iqbal telah mengungkapkannya gambaran pemimpin yang ditunggu--
tunggu untuk membawa khabar gembira dan ancaman buruk setelah sedar dari
kebingungan ini dengan puisinya:
Wahai muslim yang mempunyai mata
Tidakkah kamu lihat kanak-kanak kecil itu
Tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri
Telinganya tidak mengerti maksud lagu yang diperdengarkan kepadanya
Dia hanya bisa merengek dan meronta-ronta
Alam ini menolong manusia untuk melihat segala sesuatu
Tetapi mereka tidak dapat melihat dirinya sendiri
Setelah bersusah payah menarik tali, barulah nyata kepadanya
Setelah kedua belah tangannya membuka ikatan
Lalu matanya melihat dirinya berpekik,
Sambil menepuk dadanya dan dia berkata: “Inilah aku!”
‘Aku’ itulah bermulanya hidup
Inilah bahasa kebangkitan untuk kembalinya hidup ini.
139


Inilah yang dinamakan sebagai mujaddid menurut istilah Islam. “Islam tidak kenal
erti fenomena kekuasaan berada di tangan jahiliyah lalu Islam bersikap ‘pak turut’.
Tidak mungkin cukup dengan sekadar wujud di sana-sini orang-orang secara individu
yang berpegang teguh kepada Islam sedangkan kehidupan masyarakat yang luas
bercampur-baur di antara jahiliah dengan Islam.

Justeru, Islam sentiasa memerlukan kewujudan manusia-manusia yang kuat,
mampu menentukan perjalanan sejarah dan memimpin manusia kepada Islam. Tidak
kira samada kerja dan usaha mereka boleh jadi meliputi segenap jurusan kehidupan
manusia atau terbatas kepada sebahagian darinya. Golongan inilah yang digelar sebagai
Mujaddid.”
140


Oleh kerana jalan yang mereka lalui itu menuntut pengorbanan, maka salah satu
syarat yang mesti ada pada mereka ialah mereka mestilah seorang yang gagah perkasa
dan berani (giler), kerana: “Orang yang tidak mampu berkorban demi mengejar cita-cita
yang tinggi, maka dia tidak akan berani berhadapan dengan bahaya dan kesusahan.
Orang yang hanya mencari kesenangan, keselesaan dan kemewahan semasa hidup di
dunia ini nescaya akan mudah terpengaruh dengan suasana, tunduk kepada tekanan
dan hanyut oleh arus. Mereka tidak dapat menyumbangkan sebarang jasa di dalam
sejarah kemanusiaan. Tidak ada sesiapapun yang mampu melukiskan sejarah kecuali
pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Mereka itulah yang telah merubah arus

138
Petikan dari Diwan al-Asrar wa al-Rumuz, m.s. 108
139
Ibid, m.s. 133
140
Al-Maududi, Mujaz Tarikh Tajdid al-Din, m.s. 28
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 92
perjalanan hidup manusia dengan jihad dan pengorbanan mereka dan merekalah yang
merubah corak pemikiran dunia.”
141


“Inilah Aku” ...Kata Imam Hassan Al-Banna
Orang yang dimaksudkan itu ialah pahlawan yang gagah berani pada awal
abad ke dua puluh ini, yang telah menepuk dadanya sambil berkata: “Inilah
aku!” Beliau adalah Imam Hassan al-Banna Rahimahullah. Beliau melaungkan
suaranya dan mengisytiharkan kelahiran tajammu’ dan perjalanan ini pada
tahun 1928 iaitu sepuluh tahun selepas umat Islam tenggelam di dalam
kebingungan kesan daripada malapetaka yang mereka alami akibat Perang
Dunia Pertama.

Tajammu’ ini segera mendapat sambutan dan sokongan gerombolan
pertama yang terdiri dari pekerja-pekerja di terusan Suez. Itulah dakwah Islam
yang mewarisi dakwah golongan salafussoleh dan penyambung perjuangan
mereka dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar.
Dalam masa yang sama, Ustaz Al-Maududi bersiap sedia dengan kajian
yang amat berharga sebagai persiapan untuk memulakan kerja ini di India.
Pada tahun 1938 beliau memulakan pembentukan tajammu’ itu.
Dakwah ini kemudiannya disambut segera dari Hassan Al-Banna oleh
beberapa tokoh. Di setiap tempat lahirlah lelaki-lelaki yang berani dan
berkumpullah di sekeliling mereka angkatan pelopor perjuangan yang beriman.
Dakwah Islam yang mulia itupun bermula di Sudan, Syria, Palestine, Iraq,
Jordan dan Lubnan.

Dengan itu, pemimpin-pemimpin ini di bawah kepimpinan Hassan al-
Banna Islam dan bersama-sama dengan angkatan pelopor gerakan yang
bergerak itu mula menggariskan gambaran praktikal bagi fiqh amal jama’ie di
zaman moden ini. Mereka menggunakan kefasihan Al-Syahid Sayyid Qutb
untuk mengungkapkan jalan perjalanan dakwah ini.

Mereka mengajak kita untuk mengingat kembali, “...bagaimana gerakan
Islam ini berlaku buat kali pertama. Ia dimulakan oleh seorang tokoh yang
berhadapan dengan manusia seluruhnya, membawa manhaj Allah sambil
berkata kepada mereka –mematuhi perintah Allah S.W.T.- : “Manusia berada
dalam jahiliyah. Sesungguhnya, tiada petunjuk kecuali petunjuk Allah.”

Kemudian, berubahlah sejarah apabila kenyataan yang agung dan hebat ini
telah bertapak di dalam hati tokoh yang seorang itu. Sejarah berubah
sepertimana yang diketahui oleh kawan dan lawan.

Hakikat yang tertanam di hati tokoh tersebut terus wujud sepertimana
wujudnya hukum alam yang agung. Dan kehidupan manusia yang sesat juga
masih wujud dan mereka telah kembali kepada keadaan jahiliyah semula.
Begitulah secara ringkas kerja dan situasinya.

Mesti ada titik permulaan atau langkah pertama iaitu meletakkan hakikat
tersebut di dalam satu hati kemudiannya ke dalam beberapa hati, seterusnya di

141
Al-Maududi, Nahnu wa al-Hadarah al-‘Arabiyah, m.s. 251
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 93
dalam hati sekumpulan manusia yang beriman. Kemudian, berangkatlah
angkatan tersebut di atas jalan dakwah dan jihad. Satu jalan yang panjang,
sukar, penuh dengan onak dan duri. Jalan ini begitu asing pada hari ini
sebagaimana asingnya ia ketika petunjuk Allah mula-mula datang kepada
manusia di zaman jahiliyah dahulu, dengan beberapa pengecualian. Akhirnya
angkatan dakwah dan jihad ini akan tiba juga ke penghujung jalan setelah
melalui perjalanan yang panjang dan penuh ranjau itu sebagaimana generasi
Islam pertama di bawah pimpinan Rasulullah S.A.W. telah sampai.

Aku tidak menganggap kerja ini sebagai mudah dan bukanlah satu
perjuangan yang singkat, tetapi yang pasti ia pasti mendatangkan hasil. Semua
benda yang hakiki, selaras dengan fitrah kejadian dan sifat semulajadi insan
perkara akan menyokongnya. Tidak dapat tidak, ia pasti akan ditentang oleh
sampah sarap yang bertimbun-timbun dan dirintangi oleh realiti kepongahan
kemanusiaan yang hebat. Namun, semua itu hanya sementara sahaja bagaikan
buih-buih di permukaan. Ya, rintangan yang dihadapi memang besar tetapi ia
hanyalah seperti buih-buih.”
142


“Titik permulaan buat masa sekarang itulah juga titik permulaan zaman
manusia mula-mula menerima Islam. Ia bermula dengan adanya orang-orang
di suatu tempat yang berpegang agama yang benar. Mereka yakin dan
mengaku dengan sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya
Muhammad itu utusan Allah. Mereka menerima dan berpegang dengan
hakimiyyah dan Allah sahaja sebagai penentu hukum. Kemudian mereka
melaksanakan syariat tersebut di dalam realiti kehidupan. Kemudian mereka
berjalan di muka bumi untuk menyebarkan berita ini kepada manusia
membebaskan mereka dari jahiliyah.”
143


“Mesti ada sekumpulan pelopor yang mengambil keazaman ini untuk
meneruskan perjalanan. Tiga orang akan bertambah menjadi sepuluh orang dan
dari sepuluh akan menjadi seratus, dan dari seratus menjadi seribu dan dari
seribu menjadi dua belas ribu.”
144


Inilah uslub pelopor gerakan Islam dalam usaha kebangkitan Islam demi
merealisasikan cara hidup Islam. “Manhaj ini hanya dapat direalisasikan
sekiranya manhaj tersebut didokongi oleh satu kumpulan manusia yang benar-
benar beriman dengannya, beristiqamah sedaya mungkin dan kemudiannya
berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan manhaj tersebut di dalam
hati dan kehidupan orang lain.”
145


Tidak dapat tidak, “Kita mestilah berusaha ke arah kebangkitan Islam
sekalipun jarak amat jauh antara usaha kebangkitan Islam dengan masa
mencapai tampuk kepimpinan dan kemenangan Islam. Usaha ke arah
kebangkitan Islam merupakan langkah pertama. Perjalanan tidak akan bermula
tanpa langkah pertama ini.”
146


142
Said Qutb, Al-Islam, wa Musykilat al-Hadarah, m.s. 191
143
Fi Zilal al-Quran, Juzu’ 10, m.s. 191
144
Syed Qutb, Ma’alim fi al-Tariq, Jilid 9, m.s. 118
145
Syed Qutb, Haza al-Din, m.s. 7
146
Syed Qutb, Ma’alim fi al-Tariq, m.s. 7
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 94

Angkatan pelopor gerakan Islam itulah angkatan yang mendapat taufik
Allah dan berjaya. Sesiapa yang tidak menyertai mereka mulai sekarang,
nescaya akan menyesal dan berdukacita sebagaimana Zuljausyan al-Dhababi
r.a., seorang sahabat Rasulullah S.A.W. yang tidak menyertai Islam kecuali
selepas pembukaan Mekah. Padahal, Rasulullah SAW. telah mengajaknya
kepada Islam selepas peperangan Badar
“Baginda bersabda:
“Mahukah kamu menjadi seorang dari angkatan pelopor pertama di
dalam urusan itu”?
Dia berkata: “Tidak.”
Baginda bersabda: “Apakah yang menahan kamu daripada masuk Islam”?
Dia menjawab: “Aku telah melihat kaummu mendustakan kamu, mengusir
kamu dan memerangi kamu. Tengoklah nanti. Jika kamu mengalahkan mereka,
aku beriman kepadamu dan aku akan mengikutmu. Jika mereka mengalahkan
kamu, aku tidak akan mengikutmu.”

.....Setelah beliau masuk Islam, dia sentiasa berdukacita dan menyesal
kerana tidak segera memeluk Islam ketika diajak oleh Rasulullah S.A.W.”
147


Bukankah ramai orang mengambil pendirian yang sama seperti Zul
Jausyan? Realiti pertempuran Islam mengajak mereka supaya mereka tergolong
dalam kelompok perintis, pelopor, pendahulu dan ketua kebangkitan Islam,
tetapi mereka enggan berbuat demikian. Mereka hanya duduk memerhati di
belakang dan menunggu siapakah yang akan menang, Islam atau jahiliah.
Berapa banyak agaknya jari-jemari yang akan digigit kerana rasa kesal
ketika melihat angkatan pelopor memenangi pertarungan tersebut?

Dalam dunia Islam pada hari ini masih ada anasir individu-individu du’ah
yang baik, terdapat pelbagai persatuan Islam, perkumpulan yang mempelajari
hadis-hadis dan pandangan salaf, tariqat-tariqat sufi dan penuntut-penuntut
pengajian syariah. Terdapat juga parti-parti Islam yang menyertai pilihanraya
tetapi bersandar kepada cara tarbiyyah Islam. Namun, tiada suatu pun di
kalangan parti, pertubuhan, perkumpulan, individu dan tariqat ini mahu
menumpukan usahanya melalui jalan dakwah yang berasaskan ketaatan
kepada pada seorang amir, bersungguh-sungguh dalam pentarbiyahan dan
merancang untuk mengubah keadaan dan realiti dengan menukarkannya
kepada pemerintahan Islam.
Oleh itu, semua jamaah-jamaah tadi -di mana sahaja mereka sama ada di
Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Negara Arab, Afghanistan dan Asia
Tenggara- diseru supaya mengoreksi kembali diri mereka. Mereka perlu
memperbetulkan akidah mereka ditakuti terdapatnya anasir bid’ah. Seterusnya
perlu meninggikan semangat mereka kembali sekiranya mereka diselimuti
ketakutan. Mereka mesti membersihkan diri mereka dari sifat keakuan atau ego
serta gila kuasa kesan dari terlalu lama berada dalam kelompok perkumpulan
yang kecil. Mereka kemudian hendaklah memberi kesetiaan dan ketaatan
secara sukarela kepada seorang pemimpin yang bebas, di sebuah gerakan Islam
yang terserlah kejelasan matlamat perubahan, mempunyai pendekatan tarbiyah

147
Tabaqat Ibnu Saad, Juzu’ 6, m.s. 47
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 95
yang utuh dan struktur organisasi yang mantap.

Apabila muncul seorang pemimpin maju ke hadapan dan berkata: “Inilah
aku!”, maka setiap individu di dalam jamaah dan persatuan-persatuan Islam
sebenarnya mempunyai contoh ikutan dari dialog indah antara Nabi Ibrahim
a.s. dengan anaknya Nabi Ismail a.s. ketika Allah memerintahkan baginda
membina Ka’abah.
“Sabda Nabi Ibrahim a.s.: “Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah
menyuruh aku satu perkara.”
Ismail lalu menjawab: “Lakukanlah sepertimana yang disuruh Allah
kepadamu.”
Ibrahim bertanya: “Adakah engkau akan menolongku?”
Ismail menjawab: “Aku akan menolongmu.”
148


Beginilah jawapan orang yang beriman, nekad tanpa ragu-ragu atau
teragak-agak.

Allah telah memerintahkan supaya dikembalikan pemerintahan Islam.
Anda semua mestilah menjadi para penolong bersama. Janganlah anda
ketinggalan, maralah, segeralah dan jadilah pengikut jejak Ismail.
Jangan hanya duduk di rumah.
Jangan dengar suara-suara tentang karier dan keuntungan perniagaan di
masa depan.
Di dalam jawapan Nabi Ismail a.s. itu terkandung satu modal anda yang
sebenar. Sekiranya kamu merasa pelik dan enggan menerima pendekatan para
pelopor gerakan kebangkitan Islam kerana kamu hanya mahu berpegang
kepada fatwa-fatwa ulama’ silam sahaja, maka dengarlah penjelasan Imam Ibnu
Taimiyah kepadamu:
“Terdapat ramai manusia, apabila mereka melihat kemungkaran, atau hal
ehwal Islam telah berubah, dia menjadi gelisah, kaku dan meratap hiba seolah-
olah dia yang ditimpa musibah, walhal dia dilarang meratapi musibah, bahkan
disuruh bersabar, bertawakal, tetapkan pendirian di atas Islam dan beriman
kepada Allah bersama-sama dengan orang yang bertaqwa.”
Ibnu Taimiyah menyambung lagi: “Sabda Rasulullah S.A.W. : “Islam akan
kembali semula menjadi dagang (asing) sepertimana ketika ia mula-mula
datang.” Saat yang paling dagang bagi Islam ialah apabila orang yang telah
muslim tiba-tiba menjadi murtad.
Firman Allah S.W.T.:
·,, ¬ , ¸ , ,, ¬ , ¸ ; , « , -·|· _ · | , = , . · - ·, . ¸ - , ´ · - = · ¸ , ¸ - ·, · -¹ ¸, =|· · ,, |· , _ · - ¡ « |· _ · - ¸ -| . | -
¸ , ·· | - - , | ., ·· ¬ , · | ¸ -·|· ¸, , = _· .¸ = ·· ¬ , ¸, ¸ ·· ´ |· _ · - ¸ ·¸ - |
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari
ugamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan
mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap
orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka
berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada
celaan orang yang mencela.” (Al-Maidah 5:54)
Golongan ini akan menegakkan Islam apabila terdapat golongan yang

148
Sahih Bukhari, Jilid 4, m.s. 175
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 96
murtad dan keluar dari Islam.

Begitulah Islam bermula dengan dagang kemudian menjadi kuat dan
terus tersebar luas. Begitu juga ia kadangkala ia asing di kebanyakan tempat
dan masa, hinggakan ia lahir semula dan berkembang di mana akhirnya Allah
S.W.T. menguatkannya kembali sebagaimana yang telah berlaku pada zaman
Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, banyak perkara
Islam pelik kepada ramai orang hinggakan ada di kalangan mereka tidak tahu
bahawa arak itu haram. Lalu, Allah memberi kemenangan kepada Islam
dengan usaha Umar dan menerangkan apa yang tidak diketahui tentang
Islam.”
149


Para Perintis Menjelaskan Sifat-sifat Jalan Dakwah
Sekiranya Allah memberi hidayah anda dan anda sekarang berada dalam
angkatan pelopor, maka dengarlah pemimpin-pemimpin dakwah dan gerakan
Islam zaman ini menjelaskan sifat-sifat jalan dakwah.

Perkara pertama yang dijelaskan oleh Imam al-Syahid Hassan al-Banna ialah: Perlu
bersungguh-sungguh dan bekerja. Perlunya dilakukan ‘takwin’ (pembentukan) selepas
‘tanbih’ (memberi peringatan) atau pelunya ‘ta’sis’ selepas ‘tadris’.
150

Seterusnya beliau menjelaskan: “Setiap dakwah hendaklah melalui tiga marhalah:
1. Marhalah promosi, pengenalan (takrif), menyebarkan fikrah Islam dan
memastikan ianya sampai kepada setiap lapisan masyarakat.
2. Marhalah Pembentukan (Takwin), memilih para pendokong, mempersiapkan
petugas yang komited dan menyusun barisan di kalangan orang yang telah menerima
dakwah.
3. Marhalah Pelaksanaan (Tanfiz) bekerja dan mengeluarkan hasil.

Ketiga-tiga marhalah ini selalunya berjalan serentak dan seiringan memandangkan
adanya kesatuan dakwah dan kaitan yang kukuh di antara ketiga-tiganya. Seorang da’i
itu biasanya berdakwah dan dalam masa yang sama dia bekerja dan men’tanfiz’. Tetapi,
apa yang pasti, tujuan dan hasil terakhir hanya akan dapat diraih setelah dakwah itu
tersebar luas, mempunyai pendokong yang ramai dan pembentukan yang kukuh.”
151


Ustaz al-Maududi pula menyeru kita supaya merenung sejarah Nabi
Muhammad S.A.W. untuk melihat bagaimana: “Baginda pada mulanya berdiri
keseorangan mencabar dunia seluruhnya. Baginda menolak semua pemikiran-
pemikiran salah dan jalan-jalan bengkok yang menguasai dunia seluruhnya.
Baginda menawarkan akidah yang datang dari Allah. Satu akidah yang khusus
dan mempunyai jalan tersendiri. Dalam beberapa tahun sahaja selepas itu,
baginda telah berjaya mengubah arus perjalanan dunia dan menukar warna
zaman dengan kekuatan penyampaian dan jihadnya.”
152


“.. Sesungguhnya menegakkan kepimpinan yang soleh di bumi Allah ini
merupakan suatu tugas yang sangat penting dan mustahak di dalam sistem
Islam. Setiap orang yang beriman dengan Allah dan RasulNya dan mengambil

149
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 18, m.s. 297
150
Muktamar Ke-5, al-Majmua’ah, m.s. 239
151
Ibid, m.s. 254
152
Nahnu wa-al-Hadarah al-‘Arabiyah, m.s. 250
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 97
‘deen’ yang mulia ini tidak akan selesai kerjanya kecuali dengan mengorbankan
seluruh tenaganya dan segenap kemampuannya untuk membentuk hidupnya
menurut acuan Islam.

Sekiranya tujuan dan maksud tertinggi itu tidak mungkin dapat
direalisasikan kecuali dengan usaha secara berjamaah, maka tidak boleh tidak,
mesti dibentuk satu jamaah yang soleh, yakin dan memelihara prinsip-prinsip
al-haq. Tiada tujuan lain di dalam kehidupan ini kecuali menegakkan sistem
Islam yang benar dan mentadbirkan kerja Islam dengan seluruh perhatian.

Demi Allah, sekiranya di muka bumi ini hanya ada seorang sahaja lelaki
yang beriman, maka dia tidak harus merasa rela dan redha kepada kekuasaan
batil. Walaupun dia mendapati dirinya keseorangan dan ketiadaan wasilah
yang mencukupi, walaupun dia boleh menyembunyikan dirinya di sebalik
alasan syara’ dengan kaedah “memilih satu bencana (kerosakan) yang lebih
ringan di antara dua bencana.” Tetapi, sebenarnya, dia hanya ada satu jalan
sahaja iaitu: menyeru seluruh manusia kepada cara hidup yang diredhai Allah,
iaitu cara hidup Islam.
Sekiranya tiada seorang pun yang sudi menyahut seruannya, maka tetap
berdirinya di jalan yang lurus dan terus berusaha tanpa henti menyeru manusia
kepada Islam hinggalah dia menemui Tuhannya (meninggal dunia) itu beribu-
ribu kali ganda lebih baik bagi dirinya daripada dia melaungkan seruan
jahiliyah yang menjanjikan keseronokan dunia hingga dia tersungkur di lembah
kesesatan dan kejahilan.”
153


Tetapi, hakikat ini telah dilupakan oleh ramai orang. Mereka sangka jalan ini
cukup dengan sekadar pidato, syarahan, ceramah, resolusi-resolusi dan seminar
semata-mata. Oleh itu, seorang da’i Islam yang agung, Syakib Arsalan
Rahimahullah telah berusaha bersungguh-sungguh mengajar jalan yang betul
namun masih juga belum berjaya.

Di dalam sebuah risalahnya yang diterbitkan pada tahun 1931 dan disiarkan
di dalam majalah al-Muslimun, beliau berkata kepada salah seorang warga
Palestine: “Banyak surat sampai kepadaku, sama ada dari Morocco, Jawa,
Mesir, Syria, Iraq dan negara kamu, Palestine. Penulis-penulisnya
mencadangkan supaya diadakan satu Muktamar Islam, atau melantik seorang
Khalifah atau perkara-perkara yang seumpama dengannya. Namun, seperti
biasa aku akan menjawab: “Kita wajib memulakan usaha Islam ini dari bawah.
Kita perlu mendidik individu.”

Seterusnya beliau berkata: “Apalah gunanya mengadakan muktamar yang
menghimpunkan orang-orang yang lemah, tidak mempunyai keinginan tersendiri dan
tidak mampu melaksanakan walaupun satu keputusan atau resolusi. Apa faedahnya
berbuat demikian? Adakah kamu mahu kami mengumpulkan angka-angka kosong?”
154


Kata-kata beliau itu menyerlahkan kemuncak kesedaran dan pengalaman
mutakhir pada da’i, tetapi rakan-rakan Syakib Arsalan telah mengecewakan

153
Al-Usus al-Harakiyah li al-Harakah al-Islamiyah, m.s. 18
154
Al-Muslimun, Bil. 2, m.s. 363
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 98
beliau dan tidak bersemangat.

Kita masih menyaksikan penceramah-penceramah di atas mimbar-mimbar masjid
pada hari Jumaat dan perhimpunan- perhimpunan perayaan yang meratapi dan
dukacita. Mereka mengajak umat Islam untuk beramal dan berjihad. Mereka menutup
ucapan dan pidato mereka dengan kata-kata: “Islam menyeru kamu....” Sebaliknya
mereka tidak bertanya kepada diri mereka sendiri, ‘Manakah pemimpin yang harus
dipercayai? Sedangkan pemimpin yang ada hanyalah pemimpin yang menjadi boneka
dan hamba penjajah yang kononnya berkuasa penuh.

Mereka tidak memahami jalan amal yang sahih. Syarahan dan pidato mereka hanya
menambahkan lagi penderitaan dan kekesalan pada diri mereka dan pada para
pendengar. Sekiranya mereka mengajar orang ramai supaya jangan lagi mengharap
kepada para pemimpin hari ini, kemudian membimbing mereka agar berjamaah dan
menjalankan tugas menyeru kepada kebaikan yang dibawa oleh Islam dan menegah dari
melakukan kemungkaran yang dilakukan oleh parti-parti dan pemimpin-pemimpin yang
berkuasa, pasti mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan.
Namun, sampai kini kita masih mendengar laungan-laungan di dalam
perhimpunan-perhimpunan serta resolusi-resolusi di muktamar-muktamar sejak
puluhan tahun lalu. Semuanya itu hanya merupakan himpunan angka kosong.

Usaha dakwah mestilah dimulakan dari bawah sepertimana kata Syakib. Tiada cara
lain. Ianya adalah dengan khemah tanzim dan penyusunan barisan yang terdidik
dengan tarbiyah Islam yang sejati. Bukan dewan-dewan perhimpunan dan seminar. Ia
adalah dengan api semangat yang merdeka, bukan sinaran bintang.
Dirikanlah khemah kamu di padang pasir jahiliyah kurun kedua puluh ini dan
nyalakanlah apimu supaya ia dilihat oleh orang yang sesat dan terputus dari hidayah,
supaya mereka menuju kepadanya dan bernaung di dalam khemah kamu. Kamu
panggillah puterimu: “Marilah anakku”, untuk menyemarakkan lagi nyalaan unggun
api lalu kamu mengajarnya:
Marilah wahai anakku, nyalakanlah api itu sepanjang malam.
Nyalakanlah api itu, semoga api itu menjadi penunjuk
Nyalakanlah ia wahai manjaku
Sesungguhnya para da’i dalam kehairanan
Nyalakan ia untuk para pengembara di padang luas ini
Marakkan api dan nyalakanlah baranya
Semoga para pengembara segera datang kepadanya
Usirlah kegelapan yang pekat ini
Tunjukkanlah jalan ini kepada rama-rama yang sesat itu
Inilah api yang paling baik, dinyalakan di tengah malam yang gelap gelita
Itulah sebaik-baik penghibur yang menyalakan api hidayah itu
Bukan persinggahan yang menjadi tujuan pasukan
Tetapi ia hanyalah api yang menunjukkan jalan kepada pengembara yang mencari
panduan
Bekalkanlah kami dengan kehangatan cinta dan tanggungjawab
Bekalkan kau wahai puteri si manjaku, dari nyalaan hidayah ini.
155
155
Abdul Wahab Azam, disertakan dalam synopsis Diwan Risalah Masyriq, oleh Muhammad Iqbal.
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 99
Keselarasan
Dan Kesyumulan

Dua petanda yang menjadi pengenalan kepada Islam:
1. Sifat ‘isti’la’ (rasa tingginya) dan merasa rendahnya segala prinsip lain.
Tegas bahawa semuanya adalah sesat.
2. Sifat yang lahir dari isti’la’ ini, rasa perlu dipisahkan, berlepas diri dan
meninggalkan mereka yang mengikut hawa nafsu.
Dua sifat ini adalah gambaran dari fitrah taghyir (sikap merubah) yang telah
ditetapkan oleh Allah pada Islam. Dari sini ia pula menjadi sifat dan tabiat
gerakan Islam.
Disebabkan sifat dan fitrah ini, gagallah segala langkah untuk berdamai,
musolahah, toleransi dan saling hidup sekali antara Islam dengan kufur.

Perbezaan cara fikir menghalang Pertemuan
Justeru itu, penyair-penyair dakwah telah menfokuskan kerja mereka bagi
menerangkan tabiat taghyiriyyah Islamiyyah. Ia ditegaskan oleh seorang penyair
dan da’i, Mahmud Aal-Jaafar. Katanya:
Itulah tiang yang memancarkan sinaran laksana matahari
Allah matlamat kami, ucap kami dengan pasti
Al-Quran perlembagaan kami, kami tidak menerima selain dari
al-Quran, syariat menghukum dan memimpin
Bagi kami, Islam hanyalah dakwah
Dan sinaran yang menghidupkan manusia dan mengajar mereka
Bagi kami, Islam adalah kekuatan, memukul dan memusnahkan kepala si degil
156


Bagaimana ianya tidak jelas? Adakah kita akan biarkan kerja ini kepada
manusia yang sesat? Keadaan yang mesti kita tolak.
Kerajaan-kerajaan telah lari dari hidayah, dan mereka telah sesat dari jalan yang
lurus
Politik mereka menjadikan mereka menunggang
kenderaan yang berjalan dengan petunjuk kedegilan
sebahagian mereka terang-terang di dalam kesesatannya
sebahagiannya pula bersembunyi di balik “topeng berkecuali”
157

Mereka lupa tanggungjawab kepada manusia dan takbur
berlakulah malapetaka dan bencana yang meliputi seluruh dunia.
Bagaimana boleh selamat dan terus hidup, sedangkan mereka bertindak menurut
ijtihad yang dipandu oleh nafsu
Tiap-tiap manusia hendak menguasai kumpulan kambing menurut kehendak dan
seleranya, itulah sejahat-jahat kehendak.
Tidak mahukah kita berlumba-lumba mendapat pertolongan Allah. Tidak
mahukah kita menyahut seruan jihad?
Sama ada hidup dalam hidayah yang dipenuhi kemuliaan ataupun mati syahid di

156
Diwan Hunain ila al-Fajr, m.s. 72
157
Pendirian atas pagar. (Pnt)
10
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 100
gelanggang jihad pada hari pertarungan.
158


Jika diikutkan, sebagai da’i aku boleh hidup berdamai dengan jahiliyyah
Tetapi, mereka melalui jalan yang menyeleweng
dari jalan yang mulia dan terang,
Kerja mereka dikuasai oleh ketua-ketua yang,
Cara fikir mereka bertentangan dengan cara fikirku
Cara hidup mereka lari dari hidayah Allah
Mereka melalui jalan mereka, aku melalui jalanku
kami tidak akan bertemu.
159


Itulah mufasolah yang pasti dan mesti (antara jahiliah dan Islam), kerana
semata-mata cara fikir keduanya yang berbeza dan jalan yang bertentangan.
Bagaimana mungkin berdamai sedangkan mereka telah menjadi musuh?

Aliran Pengembangan Seimbang Lahir dari pusat yang tetap
Ini memestikan para da’I bertindak cepat dan keluar bersama-sama
mengembalikan yang telah sesat kepada jalan yang benar dan lurus.

Perkara pertama yang mesti dilakukan ialah mengajak manusia supaya
berkumpul. Kadang-kala terdapat da’i yang menyeru kepada fikrah Islam
semata-mata. Kita lihat mereka sebagai da’i yang paling hebat kefahamannya,
akidah, sistem, perundangannya dan dia paling banyak membaca buku.
Mungkin juga dia mempunyai semangat yang paling berkobar-kobar dan
paling khusyuk di dalam solat. Tetapi, dia tidak mahu terikat dengan sebarang
perancangan dan peraturan. Apa yang dirasainya, itulah yang dipegangnya.
Mana yang dia nampak, itulah yang dibuatnya. Dia memimpin diri mereka
sendiri. Dia tidak peduli samada apa yang dibuat itu selaras dengan da’I lain
atau tidak. Orang sebegini sukar untuk sampai ke hasil yang positif. Dia hanya
akan berlegar-legar di tempat yang sama.

Da’i yang sebenar yang akan memberi harapan kepada ummah pada hari
ini hanyalah al-munassiquun (yang dapat menyelaraskan kerja dengan orang
lain).
Pengalaman dan pelaksanaan dakwah terus membuktikan betapa
pentingnya peranan satu penyusunan ‘tanzim’ bagi menyerasi dan
menyelaraskan usaha seluruh mereka yang bekerja untuk Islam. Ia akan dapat
menggunakan -secara positif dan langsung- walaupun kemampuan yang paling
kecil di kalangan individu bagi menghasilkan hasil yang hebat.

Perancangan yang mantap akan mampu menjadikan sesuatu tanzim itu
sebagai pusat beredar pada orbitnya seluruh usaha individu-individu di dalam
aliran geometrik yang indah dan mantap tanpa kelam kelibut, sebagaimana
aliran garisan bulatan cantik yang melingkari nukleus.
Pusat itu merupakan roh bagi satu orbit
Satu titik dikelilingi para petugas
Dari pusat ini, manusia mempunyai peraturan

158
Al-Amiri, Alwan Toif, m.s. 94
159
Ibid
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 101
dari pusat ini, manusia sentiasa ada penerusan
160


Segala usaha yang dicurahkan tidak akan kecil jika dibuat pada masa dan
tempat yang sesuai. Dakwah mempunyai tuntutan-tuntutan dan keperluan-
keperluan yang saling melengkapi-mutakamilah. Sebahagiannya
menyempurnakan sebahagian yang lain. Segala usaha yang disumbangkan
untuk mencapai matlamatnya bersifat saling menyempurnakan. Yang kecil
menyempurnakan dan menguatkan yang besar.

Sesungguhnya kerja yang mengekalkan perjalanan jamaah dakwah: “anda
lihatnya umpama satu bulatan yang berputar. Adakalanya ia naik atau turun.
Bukan kerana rendah atau tingginya, tetapi kerana bergerak mengelilingi pusat,
selaras dan seimbang menurut ukuran yang tertentu.”
161


Jadi tiada satu pun usaha pun yang dianggap remeh, rendah nilainya dan
kurang kepentingannya lalu ia diabaikan. Semua usaha adalah sama penting
apabila ia diusahakan dalam perancangan, ukuran dan timbangan yang
tertentu.

Menyeluruh dalam Perlaksanaan Kerja
Perkara kedua kesyumulan. Syumul yang meliputi setiap aspek kehidupan
manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hassan al-Banna
Rahimahullah di dalam al-’Usul al-’Isyrin (Usul 20):
“Bahawa Islam kita adalah daulah dan tanah air, kerajaan dan umat, akhlak
dan kekuatan, rahmat dan keadilan, pengetahuan dan perundangan, ilmu dan
kehakiman, kebendaan dan harta, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah serta
tentera dan fikrah, sebagaimana ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang
sahih.”
162


Keluasan pengertian Islam ini memestikan tajammu’ pekerja Islam untuk
luas juga dalam pendekatan dan perlaksanaan.
Oleh kerana itu, kumpulan dakwah Islam bukanlah sebuah parti politik meskipun
ia kelihatan berusaha menguasai pemerintahan, tetapi dengan berhati-hati agar
tidak dilalaikan oleh suasana semasa dari landasan tarbiyah dan
tanggungjawab ibadah.

Kumpulan dakwah juga bukanlah satu pusat kajian fiqh, kuliah-kuliah syariah atau
majlis mengeluarkan fatwa meskipun ia kelihatan berusaha sungguh mendalami
ilmu syariah dan berjalan mengikut al-Sunnah, menjauhi perdebatan di dalam
masalah cabang (furu’) dan leka dengan perbincangan teori yang melemahkan
kerja tajmi’

dan memimpin masyarakat.

Kumpulan dakwah juga bukan pustaka penerbitan buku atau agensi kewartawanan,
sekalipun kelihatan ia mengumpulkan, mengikuti perkembangan semasa dan
menjelaskan pandangan Islam terhadap semua peristiwa itu bagi menyempurnakan
kewajipannya.

160
Diwan al-Asrar w al-Rumuz, m.s. 123
161
Perumpamaan yang dibuat oleh al-Rafi’e tentang sesetengah perkara di dalam Khilal Wahyu al-Qalam,
jilid 3, m.s. 426
162
Risalah Ta’lim, al-Majmu’ah, m.s. 7
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 102

Kumpulan dakwah bukanlah satu pasukan komando yang berani mati, institusi
ketenteraan atau pasukan pengakap sekalipun jihad itu salah satu dari dasarnya
serta senaman dan latihan adalah salah satu dari caranya. Dakwah tidak
terbabit dalam menggunakan kekerasan, tindakan membabi buta dan
keputusan yang tergesa-gesa.

Kumpulan dakwah juga bukanlah sebuah pertubuhan kebajikan atau kementerian
wakaf sekalipun ia kelihatan menolong anak-anak yatim dan fakir miskin,
merawati yang sakit dan bekerjasama membangunkan masjid dan rumah-
rumah Allah.

Ya, dakwah Islam bukanlah salah satu daripada yang di atas tetapi ia adalah semua
yang di atas. Sekiranya kerja terlalu banyak dan ‘jam’, sedangkan tenaga dan
kemampuan tidak mencukupi, maka perlu diutamakan mana yang paling penting;
berdasarkan teori relatif mengikut neraca penyelarasan masolih dan mafasid yang
bertentangan. Maslahah yang kecil perlu dikorbankan jika menghilangkan maslahah
yang lebih besar darinya. Mafsadah yang kecil perlu ditanggung bagi mengelakkan
mafsadah yang lebih besar.

Memimpin Umat Lebih Utama Dari Menambah amal kebajikan
Pengalaman kita menunjukkan bahawa sebahagian besar dari orang yang
kita seru pada hari ini sebenarnya kekurangan kesedaran politik, manhaj fiqhiy
dan belum menyala roh jihad dalam diri mereka.
Tapi yang nyata, aspek amal kebajikanlah yang masih menguasai pemikiran
mereka. Mereka suka membuat kebajikan meskipun pada hakikatnya mereka
kurang harta untuk mengejar dan menyempurnakan pemikiran yang luas ini.
Oleh itu, mereka perlu kepada diperbanyakkan tumpuan bicara untuk
difahamkan tentang kesempurnaan dan keistimewaan dakwah ini berbanding
dengan pendekatan badan-badan kebajikan.

Tidak dinafikan bahawa faktor yang menjadikan mereka cenderung kepada
pendekatan kebajikan itu adalah kerana hati-hati mereka yang lembut dan
fitrah iman yang mereka miliki. Hati-hati itu sentiasa dihangatkan oleh nasihat
demi nasihat tentang peri pentingnya erti kebaikan dan kemuliaan akhlak,
mengobarkan semangat mereka untuk bekerjasama di dalam kerja-kerja
memelihara anak-anak yatim, membangunkan sekolah dan masjid.
Demi Allah, apa yang diucapkan oleh para penasihat itu adalah benar
belaka. Hadis-hadis fadilat itu bukan dusta. Kita tidak pernah melupakan kesan
dan pengaruhnya di dalam memajukan dakwah dengan tarbiyah secara
praktikal yang memecahkan segala tabir. Melalui cara itu juga para da’i yang
bersifat pendidik dapat berinteraksi dengan orang awam secara langsung
setelah mereka tenggelam dalam pelbagai bidang kehidupan.

Tetapi da’I mempunyai kerja yang lebih penting dan lebih besar dari itu. Dia
wajib melaksanakan kerja yang tidak dilakukan oleh orang lain melainkan dia.
Pahalanya tidak kurang dari pahala membuat kerja-kerja amal, jika tidak
berganda-ganda pun.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 103
Sesungguhnya da’i Islam wajib melaksanakan tugas tajmi’iyy, tarbawiyy, thaqafi,
I’laamiyy, siyasiyy, jihadiyy, khairiyy dalam kesyumulannya yang luas dan takamul
yang saling berkaitan di antara satu dengan yang lain.
Itulah ciri keistimewaan kedua yang membezakannya dari umat Islam umum yang
lain setelah ciri pertama iaitu kerja secara jamai’e.
Sebenarnya ciri istimewa ini bukanlah pandai-pandai kita sahaja. Ianya adalah
arahan anjuran Imam Ahmad Ibnu Hanbal selaku pemimpin da’I di zamannya. Ketika
beliau ditanya oleh muridnya Zuhair bin Abu Zuhair: “Bagaimana jika si polan itu
boleh jadi berusaha di dalam sesuatu bidang seperti perkilangan, membina masjid dan
pengairan?” Kata Zuhair: “Imam Ahmad berkata kepadaku: “Tidak, dirinya lebih utama
baginya.” Imam Ahmad tidak suka laki-laki ini mengorbankan diri dan air mukanya.”
163


Di sini ada dua masalah yang telah disingkap oleh Imam Ahmad bin
Hanbal:
Pertama: Ucapannya itu mendedahkan supaya da’i Islam tidak
menjatuhkan air mukanya, tidak merendahkan harga dirinya dengan usaha
mengumpulkan harta dari orang kaya meskipun untuk maslahah umum.
Kegiatan sedemikian akan menahan lidahnya dari mengucapkan kebenaran,
sama ada amar ma’ruf atau nahi mungkar.
Kedua: Maksud dari memelihara air muka itu ialah tafarrugh-fulltime
dengan penuh megah memandu orang ramai, memerangi bid’ah dan musuh-
musuh Islam, amar ma’ruf dan nahi mungkar dan mengembangkan ilmu.

Fatwa itu hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh ulamak-ulamak
perundangan politik Islam. Mereka mewajibkan khalifah atau sultan supaya
tidak mengabaikan politik negara dan pentadbiran tentera kerana kesibukan
mereka melakukan ibadah-ibadah individu dan amal kebajikan peribadi.
Kewajipan khalifah ini juga telah dinyatakan oleh Imam al-Mawardi:
“Sepatutnya, khalifah itu sendiri memimpin urusan negara secara langsung dan
memerhatikan setiap situasi perkara untuk menjalankan pentadbiran umat ini dan
memelihara agama. Dia tidak boleh menyerahkan urusan negara kepada pembesar-
pembesar negara semata-mata kerana sibuk bermewah atau beribadah. Ini kerana, boleh
jadi pembesar yang diamanahkan itu melakukan khianat dan menipu. Allah S.W.T.
telah berfirman:
· = , · ; , , |· _ ,· · · | ¸ `¿ ¬ |· , ¸··|· ¸ , , , ´ -· · ¸ _ | |· _ · - «, · - =· · · -- ·· , .¸ ¸· .· , -·|· ¸, , = ¸ - c
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka
hukumlah antara manusia dengan haq, dan janganlah engkau turut hawa nafsu, nanti
ia menyesatkan engkau dari jalan (agama) Allah.” (Surah Sad 38: 26)

Allah S.W.T. tidak menyuruh Nabi Daud a.s. menyerahkan urusan negara kepada
pembantunya, tetapi disuruh mengurusnya sendiri. Kemudian Allah melarangnya dari
memerintah mengikut hawa nafsu kerana perbuatan demikian disifatkan sebagai sesat.
Tugas ini walaupun kelihatan kerana tanggungjawab agama dan atas jawatannya
sebagai khalifah, tetapi tugas-tugas mentadbir merupakan hak-hak politik yang mesti
dipenuhi oleh setiap pemimpin yang diamanahkan.
Rasulullah S.A. W. bersabda: “Setiap seorang dari kamu adalah pemimpin dan
setiap pemimpin akan disoal tentang rakyatnya.”
164


163
Ibnu Abi Ya’la, Tabaqat al-Hanabilah, Jilid 1, m.s. 159
164
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Cetakan Kedua, m.s. 16
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 104
Memang dakwah adalah betul-betul penjagaan. Ia adalah benar-benar suatu
tanggungjawab.
Dari sinilah barulah difahami betapa jauhnya perbezaan di antara dua
usaha, iaitu:
1. Usaha hanya semata-mata untuk menjaga kebajikan manusia meskipun
sepenat manapun, dan
2. Usaha untuk bersama-sama dakwah secara syumul, penyertaan yang
mengorbankan jasmani, memenatkan fikiran dan menghirup nyawa.

Oleh kerana itulah, kesyumulan dalam dakwah merupakan satu ketinggian.
Hanya orang mukmin yang kuat sahaja yang mampu mendokongnya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 105

Panji Kebaikan

Pekong jahiliyyah telah terbongkar. Keburukan dan kepincangannya telah
diketahui oleh manusia menyebabkan manusia menjadi sangat benci dan jemu
kepadanya. Kini, tibalah giliran perpindahan dunia dan kepimpinan jahiliyah
kepada kepimpinan Islam.”
165

Dengan begitu simple Syed Qutb mengungkapkan apa yang dilihatnya.
Beliau memperkatakan satu perkara besar dan agung. Suatu peralihan besar,
tetapi sememangnya satu hakikat.
Oleh itu, ia diungkapkan dengan ungkapan yang simple. Begitulah sifat
sesuatu hakikat bila-bilapun. Suatu yang menjadi suatu hakikat tidak perlu
diperbungakan bahasanya, tak perlu penjelasan panjang lebar dan tidak perlu
warna warni atau dekorasi lagi.
Itulah hakikat yang sedang dialami oleh Barat. Kekosongan jiwa,
kerosakan seks, dasar perkauman dan kezaliman penjajah Barat bukan sahaja
dikira sebagai kebankrapan, malah ianya adalah pekong besar bagi tamadun
mereka.
Hakikat ini tergambar dalam kerosakkan masyarakat Komunis. Kalaupun
ia hanyalah pelampauan dan penindasan ke atas kebebasan hak asasi, itupun
sudah cukup menjadi keaiban yang besar.

Sebaliknya hakikat itu mempamerkan keadilan, toleransi dan
ketenteraman Islam yang ditawarkan kepada setiap hati yang menderita dan
merana lantaran tekanan kebendaan.

Renungan sepintas lalu itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa umat
Islam telah jemu dan bosan dengan apa yang ditiru dari fahaman dan sistem
materialisme Barat dan apa yang mereka taqlid dari kebuasan dan cara brutal
blok Komunisme. Hati dan pemikiran mereka sekarang sudah cukup bersedia
untuk kembali semula kepada Islam buat kali kedua.
Tetapi, untuk tiba ke tempat aman tersebut, ia terpaksa melintasi padang
pasir yang luas. Untuk melintasinya perlu pula ada pemandu jalan dan
pemimpin yang berpengalaman dan mahir dengan selok-belok perjalanan di
gurun yang luas, mampu mengesan perjalanan, berpandangan jauh dan tepat
serta bijak menentukan arah berpandukan bintang-bintang di langit.
Sekiranya pemandu dan penunjuk jalan telah ada, bermakna mereka telah
hampir sampai ke tujuan.

Graviti da’i
Pemandu itu seelok-eloknya pandai menyanyi untuk menghiburkan
mereka yang berjalan di belakangnya, supaya mereka mudah mengikutnya
dalam perjalanannya itu.

165
Mukaddimah Syed Qutb di dalam buku al-Nadwi: Maza Khosira al-‘Alam bi Inkhitat al-Muslimin, m.s. 20
11
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 106
Itulah yang dapat digambarkan oleh kiasan kami yang tidak begitu tepat
ini. Sesungguhnya siapa yang mengikuti pemandu yang disertai dengan
hiburan kadang-kadang terlalai atau tersadung kakinya lalu tersungkur di
tengah jalan tanpa disedari ataupun mengantuk lalu berhenti di tengah jalan.

Tetapi puisi Muhammad Iqbal lebih tepat, lebih sempurna dan lebih
indah.

Beliau telah menemui pada “Pengenalan Seseorang Terhadap Dirinya”
tarikan yang kuat memaksa orang lain mengikutnya. Apabila seorang muslim
yang merdeka dan bijak menguatkan keperibadiannya, dan ia pula seorang da’i
maka dia akan dapat menarik sesiapa yang dikehendakinya untuk beredar di
sekitar orbitnya.
Iqbal telah berkata:
Bumi telah meningkatkan kekuatan gravitinya lalu,
bulan pun beredar di sekitarnya tanpa henti
166


Oleh kerana bumi mempunyai daya graviti, ia dapat memaksa bulan agar
terikat dan beredar di sekitarnya sehingga bulan itu tidak pernah terfikir untuk
lari dari bumi.

Demikian jugalah manusia, mereka akan pasti terkumpul dikeliling dakwah
apabila da’i meningkatkan kekuatannya. Manusia itu akan berlegar di sekeliling
dakwah dan merasai ikatan mereka dengan dakwah suatu kemestian.
Engkaulah wahai da’I yang menentukan keadaan ini.
Semua parti yang sesat itu tidak mungkin berkembang andainya kamu
memantapkan kekuatan kamu. Ketika itu, tiada jalan lain bagi manusia kecuali
menjadi tawanan kamu.
Kekuatan hanya akan mantap bila berkumpulan.
Hasil perkumpulan ialah satu barisan Islam ‘saf’.
Siapa yang menyertai safn, dia pasti menang kecuali Allah menghendaki
sebaliknya.

Firman Allah S.W.T.:
` ¸, = ¸ - .· ,· , , ,· | · ·« = - ·, , = _ · ., · ·· « , ¸, =|· . ¬ , -·|· . ,
“Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya,
dengan berbaris-baris, seolah-olah mereka itu tembok bangunan yang sangat rapat
(menjadi satu).” (Al-Saff 61:4)

Tukang-tukang sihir yang menentang Musa as sebelum mereka beriman
memanggil-manggil sesama mereka: (sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-
Quran)
·« = ·, · ·· , · , · = , · ·, - « - | ·
“perkuatkanlah perancanganmu semua, kemudian datanglah kamu berbaris-baris.”
(Toha 20:64)
Demikianlah perkumpulan yang tersusun rapi dibentuk oleh pihak jahiliah
di setiap zaman. Ia adalah pelajaran besar kepada sesiapa yang berdukacita

166
Diwan al-Asrar wa al-Rumuz, m.s. 15
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 107
melihat nasib umat Islam di seluruh dunia ini dan hanya mengeluh-ngeluh.
Sesungguhnya jahiliah yang tersusun tidak akan dapat dikalahkan kecuali
oleh Islam yang tersusun juga.
Da’i Islam pada hari ini tidak mungkin akan menang melainkan bila mereka
menyatukan individu yang terbaik di kalangan mereka, kemudian datang
merempuh dalam satu barisan yang tersusun rapi dan bersatu padu.

Kibarkan Panji Kebaikan
Tetapi, bagaimanakah tajammu’ umat Islam dapat berlaku tanpa ada
seseorang yang baik memulakannya?
Perlu ada yang memulakannya.. kadangkala dengan takbir yang
menyedarkan. Kadangkala pula dengan nyalaan api yang menarik perhatian.
Adakalanya pula dengan mengibarkan bendera kebaikan yang dapat dilihat
oleh orang yang baik, lalu mereka berkumpul di sekelilingnya. Apa yang
kurang pada umat Islam hari ini ialah bendera dan panji ini. Bilangan mereka
sudah ramai, pengetahuan mereka tinggi, imej tinggi tetapi perpecahan dan
hampasnya mereka telah melemahkan mereka.

Abdul Wahab Azam Rahimahullah telah melawat sebahagian besar dunia
Islam. Beliau telah menjelajah dunia Arab, Turki, India, Pakistan dan lain-lain
untuk mengkaji realiti umat Islam dari dekat. Akhir beliau membuat
kesimpulan bahawa umat Islam tidak kekurangan apa-apa, kecuali perpaduan.
Lalu beliau memanggil umat Islam yang baik-baik:
“Janganlah kamu merasa tertipu dengan kerosakan yang zahir dan
kejahatan yang melata di sana-sini di antara umat Islam. Janganlah kamu gentar
mendengar berita si polan itu dan si polan ini adalah puak rosak dan
merosakkan. Sesungguhnya terdapat ramai lagi umat Islam yang baik tetapi
kamu anggap mereka orang jahat. Tetapi, golongan jahat mengibarkan panji
mereka lalu orang yang jahat dan pengikut mereka berhimpun di bawahnya
naungannya. Golongan yang baik lalu lari, tidak bersama-sama golongan jahat
ini dan suara mereka tidak kedengaran. Sekiranya panji kebaikan dikibarkan,
tentu mereka yang baik-baik itu berkumpul di bawahnya. Golongan jahat tentu
akan diam dan mereka tidak akan glamour lagi.

Dalam mana-mana bangsa mesti ada orang baik dan jahat, mesti ada
kejahatan dan kebaikan dan mesti ada perosak dan muslih. Jika dikibarkan
panji kebaikan nescaya orang baik dari mana-mana akan bernaung di
bawahnya. Dengan kebaikan itu, kalahlah satu kebaikan di dalam jiwa yang
kebaikannya mengatasi kejahatannya. Akan lahirlah kebaikan yang terpendam
di dalam jiwa yang belum ada lagi kebaikan. Sesungguhnya setiap manusia
walau betapa besar pun kejahatannya, mesti masih terpendam di dalam
jiwanya rasa cenderung kepada kebenaran dan kebaikan.”
167

Ungkapan ini memang benar dan sangat betul.

Ramai manusia yang baik-baik jadi bingung di sini. Bila mereka lihat
kerosakan di negeri mereka, melihat lintang pukang neraca dan nilai, melihat
orang jahat berkuasa, mereka mula menyangka perkara itu telah hancur dan
tidak dapat dibaiki lagi. Mereka rasa kufur telah berkuasa penuh menyebabkan

167
Syawarid Abdul Wahhab Azzam hlm. 173.
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 108
mereka terpaksa memilih sama ada diam membisu atau berhijrah ke negeri
yang kurang kejahatannya dan ‘mengganggur’ di sana.

Hijrah Yang ‘mafdhulah’ (kurang prioritinya)
Ketika memuncaknya kekuasaan golongan Jahmiyyah, Muktazilah dan
semangat perkauman benci Arab (Sya’ubiyyah) di zaman Khalifah alMakmun,
al-Muktasim dan al-Wasiq, segala urusan pentadbiran diserahkan kepada orang
yang tidak sepatutnya. Ketika itu, seorang panglima Arab yang sayangkan
Islam, Abu Dalaf al-Qasim al-’Ijliy merasa sangat sedih. Beliau merupakan salah
seorang baik yang hebat, sahih akidahnya dan nyata kemuliaannya. Beliau
menentang semangat anti bangsa Arab yang didokong oleh sebahagian
pemimpin negara, lalu dia berkata:
Kedudukan orang mulia di negeri yang hina
mustahil untuk berhijrah sekalipun mungkin,
di mana tiada siapa yang mengangkat pedang untuk menentang kezaliman
dan tiada tempat bagi panglima yang gagah perkasa
di negeri yang bangsat ini, kaum yang mulia menjadi hina
hinggalah mereka dikuasai oleh golongan yang hina
168


Kemudian, dia berpindah ke perkhemahan askarnya di kota al-Karakh yang
terletak hari ini di jalanraya antara Iraq dan Khurasan tak jauh dari
Karmansyah. Ini bukan al-Karakh yang terkenal di Baghdad itu.
Abu Dalaf adalah seorang lelaki yang merdeka tetapi dia bersendirian.

Oleh
itu, tiada apa yang menghalangnya dari berhijrah meninggalkan Baghdad.
Manakala Imam Ahmad bin Hanbal pula beliau benar-benar bebas dan da’i.
Beliau enggan berhijrah sebaliknya bertahan di Baghdad, mengangkat panji,
bendera dakwah, bertahan thabat dan akhirnya dapat mengalahkan kumpulan
bid’ah.

Demikianlah keadaan da’i Islam yang merdeka di sepanjang zaman. Mereka
sabar bertahan di negerinya, mengutip dari masyarakat tersebut pemuda/I baik
yang masih terpelihara hati dan fizikal mereka dari kekotoran, penyakit dan
noda jahiliyyah. Da’I ini mentarbiyyah dan memantapkan mereka dengan rasa
izzah Islam. Lalu mereka dimasukkan ke dalam saf.
Benar... dalam masyarakat yang tertindas yang telah lama tunduk kepada
thaghut, biasanya kita dapati jiwa manusia cenderung kepada kehinaan,
kerehatan dan gemar kepada semua yang mudah.
Tetapi di dalam jiwa manusia sebenarnya masih ada kecenderungan pada
ketinggian, mahukan kemuliaan dan rindukan kebesaran dan kehormatan.
Sesungguhnya di dalamnya ada bara yang tertimbus di bawah abu. Apabila
ada orang yang meniupnya, ia akan membara dan menyala, bangun, bekerja
dan berusaha. Setiap kali dia menikmati kelazatan amal dan mendaki,
bertambahlah cinta dan asyiknya kepada kerjanya.”
169

Justeru itu, tindakan orang yang berhijrah adalah salah, kecuali hijrah untuk
menjaga rahsia yang perlu dijaga atau hijrahnya orang faham ‘ahli fiqh’ kepada
orang yang memerlukan ilmunya atau hijrah orang yang takut terfitnah pada
agamanya.

168
Ibnu Taifur, Kitab Baghdad, m.s. 133
169
Abdul Wahab Azam, Al-Syawarid, m.s. 353
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 109

Sikap berdiam diri pula adalah lebih silap. Syed Qutb berkata: “Mereka
yang melihat kezaliman di sepanjang jalan dan menemui pencerobohan di
setiap tempat, tetapi tangan dan lidahnya tidak bergerak padahal mereka
mampu menggerakkannya, mereka itulah yang tidak makmur hatinya dengan
Islam. Sekiranya hati mereka makmur dengan Islam nescaya mereka berubah
menjadi mujahidin.”
170

Oleh itu, orang yang beriman yang berjiwa Islam adalah sentiasa bergerak
dan menggerakkan. Mereka yang bersikap tunggu dan lihat dan berjanji
hendak menggabungkan diri dalam dakwah setelah nampak bibit-bibit
kejayaan Islam, maka dia adalah orang yang lemah.
Wahai sahabatku
Tidak merdeka yang memberontak terhadap kezaliman, sesungguhnya sebelum itu
telah banyak kaum yang memberontak
Orang yang merdeka ialah orang yang bergerak menuju kepada kezaliman.
Lalu menundukkan kezaliman sedang manusia masih tidur
171


Dakwahlah yang menyucikan Kita
Ulama’ dan fuqaha’ terdahulu lebih dapat membezakan pengertian ini
daripada ulama’ dan fuqaha’ di zaman mutakhir. Mereka menyatakan bahawa
kemuliaan dan kekuatan yang dinikmati oleh umat Islam di zaman salafussoleh
itu adalah kerana mereka melaksanakan tugas amar makruf dan nahi mungkar.
Sebab itu mereka berkata: “Tugas itulah yang menjadi paksi terbesar di
dalam agama. Untuk melaksanakan tugas itu, Allah S.W.T. mengutus seluruh
Nabi dan Rasul. Sekiranya tugas ini tiada, mengganggurlah kenabian dan
risalah Islam, musnahlah agama, kosonglah dunia dan hidayah, tersebarlah
kesesatan, berkembang-biaklah kejahilan, menjalarlah kerosakan. Yang koyak
bertambah luas lubangnya, runtuhlah segala negeri dan binasalah seluruh
hamba Allah di muka bumi. Mereka hanya akan menyedari kebinasaan mereka
di hari pembalasan. Apa yang kita takuti telah terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi
raaji’uun. Kerana ilmu dan amal paksi itu telah hilang.”
172

Imam al-Ghazali mengatakan yang demikian kepada umat Islam di
zamannya.

“Bagi orang yang melihat dan berfikir, dia akan mencari jalan bagaimana
hendak menyelamatkan umat dari kebinasaan itu. Tiada jalan melainkan dia
hanya akan menemui kaedah-kaedah angkatan pelopor, lalu dia pun
menawarkan ganjaran dan tercari-cari siapakah yang akan menjadi pelopor.
Menyimpan untuknya kedudukan yang tertinggi dan darjat yang mulia
menghampiri Tuhannya Yang Maha Pengasih. Dia mendongakkan
pandangannya ke puncak dan memekik :
“Wahai manusia, siapakah yang mahu mengisi kekosongan ini dan
menampal retakan ini. Siapa yang sanggup memikul tugas atau
pelaksanaannya, membaharui sunnah yang beredar ini, bangun memikul
bebanannya dan berusaha bersungguh-sungguh menghidupkannya, dialah
yang mengambil peranan paling utama di kalangan manusia dalam

170
Syed Qutb, Dirasat Islamiyyah, m.s. 29
171
Abdul Wahab Azam, Diwan al-Mathani, m.s. 80
172
Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin, Jilid 2, m.s. 302
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 110
menghidupkan sunnah yang kian mati dan pupus ditelan zaman. Maka dialah
yang berjaya membolot segala kemuliaan dan kedudukan yang tinggi yang
mengatasi segala darjat lain yang tidak setanding dengannya.”
173


Mengenai hijrah yang telah kita sebutkan, kita telah didahului oleh sahabat-
sahabat Nabi S.A.W.. Ibnu Taimiyah telah berkata: “Abu Hurairah telah
berkata: “Berjaga satu malam di kubu pertahanan jihad lebih aku suka daripada
berdiri (bersembahyang) pada malam lailatul qadar di sisi HajarAswad. Bumi
yang paling mulia bagi seorang manusia ialah bumi yang paling dia taat kepada
Allah dan rasulNya. Ia berbeza mengikut situasi. Tidak ditentukan bumi mana
yang lebih mulia yang dipijaki oleh manusia, tetapi yang lebih mulia bagi setiap
manusia tertakluk kepada sifat takwa, taat, khusyuk, tunduk dan hadir hatinya
di hadapan Allah.
Abu al-Darda’ telah menulis surat kepada Salman:
“Jomlah kita ke tanah suci !” Salman terus membalas suratnya:
“Sesungguhnya bumi tidak dapat menyucikan seseorang. Tiada yang dapat
menyucikan seseorang hamba kecuali amalnya.” Sebelum ini Rasulullah S.A.W.
telah mempersaudarakan di antara Salman dan Abu al-Darda’ dan Salman
lebih dalam kefahamannya berbandingAbu al-Darda’ di dalam beberapa
perkara termasuk hal ini.”
174


Oleh itu, amallah yang sebenarnya menyucikan pelakunya. Semulia-mulia
pekerjaan ialah tugas amar makruf dan nahi mungkar. Manakala semulia-mulia
amar makruf nahi mungkar ialah yang dilaksanakan di negeri yang
memerlukan kegiatan tersebut dan membuahkan hasil darinya. Janganlah
kamu diperdaya oleh dirimu semata-mata dan rasa zuhud yang mendorong
kamu untuk berhijrah dari tempat yang memberi manfaat kepada kamu.
Dengarlah penjelasan Ibnu al-Qayyim untuk kita:
“Agama itu bukanlah semata-mata meninggalkan perkara yang jelas haram,
bahkan juga melaksanakan segala perintah yang disukai Allah. Sebahagian
besar manusia yang beragama tidak memperdulikan hal itu kecuali apa yang
dibuat olehnya bersama-sama masyarakat awam. Jihad, amar makruf, nahi
mungkar, nasihat kepada Allah, rasulNya dan hamba-hambaNya, menolong
Allah, rasulNya, agamaNya dan kitabNya merupakan kewajipan-kewajipan
yang tidak terlintas di dalam fikiran mereka, apalagi hendak dilaksanakan.
Manusia yang paling kurang agamanya dan yang paling dimurkai Allah
ialah manusia yang meninggalkan kewajipan-kewajipan ini sekalipun dia
seorang yang zuhud dan meninggalkan dunia seluruhnya. Jarang sekali kamu
melihat orang yang merah padam mukanya kerana Allah, marah kerana
kehormatan Allah dicabuli dan mengorbankan hartanya untuk menolong
agamaNya.”
175

Lihatlah Rasulullah S.A.W. : “Seluruh waktunya diwakafkan untuk berjihad
dengan hatinya, lidahnya dan tangannya. Oleh itu, jadilah baginda manusia
yang paling tinggi namanya di seluruh alam dan paling mulia kedudukannya
di sisi Allah.”
176
Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. merupakan contoh ikutan
dan tauladan yang terbaik bagi kita.

173
Ibid, m.s. 306
174
Ibn Taimiyah, Majmuk Fatawa, Jilid 18, m.s. 283
175
‘Iddat al-Sobirin, m.s. 121
176
Zad al-Ma’ad, Jilid 2, m.s. 38
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 111
Formula yang hanya
difahami oleh rijal

Dari fenomena sejarah da’i, didapati bahawa kebanyakan mereka telah
bekerja dan memberikan pengorbanan yang besar untuk dakwah Islam dengan
senyap dan tenang. Kesibukan mereka dalam kerja-kerja tarbiyah dan tajmi’i
menghalang mereka daripada membukukan pengalaman dan perasaan fiqh
dakwah yang mereka temui sepanjang masa tersebut. Hanya segelintir kecil
sahaja yang meninggalkan tulisan dan penjelasan untuk generasi da’i selepas
mereka.

Tetapi di samping fenomena tersebut, kita dapati bahawa Allah S.W.T.
mengurniakan kepada mereka kefasihan dan kekuatan bahasa ‘balaghah’ yang
luar biasa. Sehingga mereka mampu simpulkan pemikiran dakwah mereka
dengan kata-kata yang ringkas dan dapat dijadikan usul atau dasar dakwah
yang penting bagi da’I selepas mereka. Kata-kata ini menjadi penunjuk jalan
dan pengucapnya dianggap sebagai guru di dalam dakwah Islam.

Kadangkala kata-kata mereka hanya tidak lebih dari beberapa baris, tetapi
ianya sangat penting kerana ia membina satu hubungan dan ikatan di antara
seluruh bahagian Islam. Bahagian-bahagian menjadi besar sehingga memberi
kesan yang besar. Ianya ibarat angka-angka yang mempunyai nilai kecil. Tetapi
setelah datang pakar-pakar Matematik yang mampu membuat pelbagai rajah -
hubungan antara angka-angka itu dalam formula Matematik, tersingkaplah
berbagai rahsia tenaga dan cara penggunaannya. Hinggakan Einstein hanya
menemui rahsia tenaga atom di atas sekeping kertas dan dengan sebatang pena.
Dia juga menemui cara mengeluarkan kuasa tersebut untuk digunakan.

Begitu juga para duah. Mereka membuat rajah-rajah hubungan antara
adab-adab dan suruhan Islam yang membuka jalan yang luas untuk sesiapa
yang hendak melaluinya. Mereka turut menentukan faktor-faktor pemutus dan
noktah efektif. Ini menunjukkan pemberian Allah kepada mereka hasil dari
kesedaran yang mendalam dan yang diperolehi dari pengalaman yang panjang.

Walau bagaimanapun, formula matematik angka itu hanya dapat
difahami oleh ahli matematik yang mampu berfikir dan menganalisa. Maka
begitu juga formula dakwah tidak dapat difahami dan tidak diketahui nilainya
kecuali oleh da’i Islam yang merasai dan memikul beban dakwah. Orang yang
jauh dari tugas dakwah, duduk bersantai dan membuat pelbagai alasan tidak
dapat memahaminya.


Menentang Kemungkaran adalah tanda firasat
Ada di kalangan da’i ini yang mempunyai kepandaian luar biasa. Formula
yang dibuatnya membuktikan kesempurnaan dan ketajaman akalnya. Tetapi
dia ini tenggelam dan tidak dikenali. Beliau bernama Abu Bakar bin Yasdainar
12
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 112
Rahimahullah. Pernah seseorang bertanya kepadanya: “Apakah itu firasat
iman?” Dia menjawab:
“Pandangan orang yang soleh dengan kesolehan yang mengandungi cahaya
ketakwaan, keimanan, hakikat dan kebenaran, dengan zuhud di dunia dan kecintaan
terhadap hari akhirat. Pandangan ini menjadikan dia berani melawan kemungkaran dan
orang yang melakukan kemungkaran.”

Perhatikanlah makna besar di dalam kata-kata yang ringkas ini. Beliau
menjelaskan bahawasanya firasat itu ialah keyakinan sangat-sangat da’I itu
terhadap balasan Allah pada hari kiamat dan mengenali betapa rendahnya nilai
kelazatan dan kesenangan dunia yang terbatas, terputus dan tertahan. Ini
menyebabkan dia pun tampil mengubah kemungkaran dan berani menentang
pelaku kemungkaran berbekalkan keyakinan ini.

Demi Allah, sesungguhnya itulah firasat yang tinggi yang menjadikan
semua firasat yang lain menjadi kecil, sekalipun ianya benar. Perhatikan empat
unsur yang mendorong pemiliknya untuk melaungkan suara kebenaran di
hadapan manusia.
1. Takwa, menyahut perintah Allah dan berhenti pada batas syubhat.
2. Iman, sehingga dengan keyakinan pada akhiratnya dia mampu
melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang yang mati hatinya.
3. Hakikat yang dihayati olehnya dalam realiti kehidupan, bukan
keraguan dan khayalan dunia yang singkat dan fana.
4. Hati yang benar di dalam membuat andaian dan lidah yang benar di
dalam berkata-kata.

Perhatikanlah bagaimana halus dan syumulnya sasaran ingkaran beliau.
Beliau tidak sekadar menentang kemungkaran semata-mata, bahkan beliau juga
melawan orang yang melakukan kemungkaran kerana kemungkaran mereka.

Ertinya, beliau tidak menentang secara umum atau sembunyi-sembunyi.
Tetapi ia menunjukkan tuduhan dengan telunjuknya kepada taghut. Dia
meninggikan suara mendedahkan pekung kekufuran di hadapannya,
menyebutkan nama, nombor dan alamatnya. Seterusnya dibuka baki lima
jarinya untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya, setelah ia
menundingkannya dalam tuduhan.

Seterusnya perhatikanlah hubungan yang indah di antara mukadimah
tersebut dari sudut kombinasi dan pengkhususan. Ini akan menunjukkan
kepada kita jalan untuk menjanakan tenaga Islam di dalam kehidupan manusia
dan mengalirkannya dari sumber mata airnya untuk memuaskan dahaga orang
yang sedang kehausan. Sesungguhnya itulah satu tenaga yang seimbang
melalui gabungan beberapa tenaga.

Sesungguhnya itulah sumber tenaga umpama tenaga solar, haba dan
tenaga elektrik dalam menjana kehidupan. Allah telah mencipta pelbagai
sumber tenaga di alam ini. Allah juga yang menyediakan pakar-pakar
Matematik dan ahli Fizik yang menemui rahsia-rahsia kegunaan tenaga untuk
berkhidmat kepada manusia. Begitu jugalah dengan penurunan Al-Quran.
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 113
Allah telah menurunkannya untuk menyempurnakan undang-undang alam
dan memberi peluang kepada da’i untuk meneroka rahsia-rahsia dan al-Quran
untuk kebaikan manusia.

Sebagaimana ahli Sains membuat kajian dan eksperimen di makmal untuk
menterjemahkan hasil kajian mereka yang telah diformulakan di dalam satu
alat yang boleh digunakan, begitu jugalah ahli Fiqh dakwah seperti Abu Bakar
bin Yazdainar. Mereka mengarahkan setiap gerakan Islam yang tersusun
supaya menterjemahkan formula mereka kepada proses-proses pembetulan
untuk menyelesaikan keadaan manusia yang kacau-bilau dan masalah mereka
yang rumit.

Dari sini, jelaslah kepada kita betapa penting kajian di dalam fiqh dakwah
dan segala apa yang dibangunkan di atasnya dalam bentuk perancangan
haraki. Peranan fiqh dakwah selama-lamanya ialah menjelaskan ciri sebenar
melalui kata-kata yang terang dan gerak kerja yang jelas.

Kegemilangan Fiqh Harakah Tersembunyi Di Dalam Amanah Dan Ijtihad
Pakar atom tidak layak untuk meremeh-remehkan Archimedes dan
Pythagoras dan lain-lain saintis Yunani purba kerana kekuatan dan
kepentingan formula-formula mereka sebenarnya saling bantu-bantu bagi
memacukan roda sains. Semua mereka membuat suatu yang hebat bagi zaman
masing-masing. Maka demikian juga da’i kini yang mencari formula untuk
dakwah ini; mereka tidak patut meremehkan pemimpin dan fuqaha’ dakwah
lampau dan tidak patut menipu untuk mengelirukan orang yang berbicara
dengan mereka. Mereka hendaklah setia, amanah dan jujur dan menyebut
ungkapan da’I Islam awal itu sebagaimana yang diungkapkan yang sudah
tepat dan cukup untuk menyampaikan maksud. Mereka memainkan peranan
untuk menghidupkan, menghubungkan, menganalisa dan menampilkan mana
yang penting dan menjelaskan apa-apa yang disepakati di kalangan mereka.
Ungkapan-ungkapan mereka yang telah dilupai itu jika dibawa semula menjadi
bahan perbincangan dan dijadikan bahan perhatian, dibukakan hati-hati untuk
memahaminya maka usaha ini seolah-olah menghidupkan kembali kalimah-
kalimah da’i Islam yang telah mati dan menemuinya kembali setelah sekian
lama hilang.

Golongan intelek Islam mestilah menyedari sifat yang wajib dalam
perbincangan dakwah ini. Dia tidak patut rasa cuak, ego dan eksyen untuk
memetik kata-kata orang dahulu. Tidak patut dia jemu merujuk buku-buku
mereka berulang-ulang kali. Sesungguhnya fiqh ini adalah kurniaan kepada
sebilangan kecil manusia yang dikasihinya sahaja.

Tetapi di samping itu, janganlah takut untuk berijtihad dan mengemukakan
pandangan baru kerana fiqh dakwah tidak akan berkembang sekiranya da’i
bertahan pada perkara umum, kekal pada perkara yang tidak ada khilaf. Dalam
pada itu, mereka mesti bertegas di dalam metodologi kajian tanpa kompromi
dan mereka mesti berpegang teguh pada usul-usul. Jangan biarkan orang yang
terburu-buru ‘musta’jil’ atau orang yang takut pada risiko pertarungan
mempermain-mainkan prinsip itu., hingga mereka bertindak membuta tuli dan
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 114
mengecewakan. Jangan biarkan mereka menjadi bahan umpan pihak berkuasa
hingga mudah mengkafirkan orang lain.

Saya sangat mengagumi kenyataan seorang da’i dalam majalah “al-
Mujtama” mengenai perkara ini. Dia mengakui betapa penting dan besarnya
peranan al-Syahid Syed Qutb dalam menjelaskan dan menentukan manhaj
tarbiyah harakiah gerakan Islam. Demikian juga peranan yang dimainkan oleh
al-Syahid Abdul Qadir Audah dalam menentukan metod perundangan Islam
setelah berlakunya kebangkitan dan kesedaran umum Islam yang diilhamkan
oleh Imam al-Syahid Hassan al-Banna. Ia mempersiapkan kedua-dua mereka
dengan kesedaran itu. Begitu juga dengan peranan ketahanan pendirian yang
ditunjukkan oleh Imam Hassan al-Hudhaibi.

Seterusnya penulis dalam penjelasan dan perincian itu menyentuh beberapa
perbezaan pendapat yang didorong oleh kesungguhan dan keikhlasan,
memenuhi perubahan realiti dan peranan ijma’ yang sentiasa berterusan dalam
menyelesaikan perselisihan. Penulis ini menutup kenyataannya dengan soalan:
“Lihat, adakah harakah Islam ini mahu kembali kepada simple dan bentuk
umum hanya kerana untuk mengelak dari kesukaran dan aman dan sebarang
kebimbangan? Atau harakah ini akan melangkah maju lebih jauh ke depan
memperincikan dengan detail tetapi terpaksa menanggung risiko akibat
kemaraan dan kemelataan ini?”
177


Disebalik persoalan ini sebenarnya tersembunyi kesedaran sebenar terhadap
peranan kajian fiqh dakwah dalam memajukan dakwah meskipun selepas itu
terpaksa menolak sebahagian dan ijtihad para pengkaji.

Sekiranya kajian-kajian itu tidak mengemukakan ijtihad baru sekalipun,
maka ia tidak sunyi dari ungkapan yang menambahjelaskan atau istilah yang
mengkhususkan sesuatu maksud. Kajian ini mungkin juga mengandungi fatwa
ahli fiqh yang lama dan disegani yang menerangkan asal-usul sesuatu pendapat
yang kita sangka baru atau sekurang-kurangnya memperdekatkan ijtihad
orang-orang lain dengan pengakuan dan persetujuan daripada pertikaian ijma’.

Apabila hati telah berkarat, jiwa menjadi keruh dan semangat kian pudar, maka
kisah-kisah yang meniupkan semangat, kata-kata kiasan dan madah atau syair yang
tersusun indah yang terkandung di dalam kajian-kajian ini adalah sebaik-baik rawatan
secara halus. Ia mengandungi pengilapan, pelembutan, pembersihan dan nyalaan api.

Kita mulai dengan mungkar akbar
Kemungkaran terbesar yang dimaksudkan oleh mereka dalam
perbincangan mereka ialah berhukum dengan undang-undang bukan Islam.
“Dalam amar makruf, perkara pertama yang wajib diberi perhatian ialah
amar makruf akbar iaitu mengakui uluhiyyah Allah semata-mata dan
merealisasikan kewujudan mujtamak Islam.
Kemudian nahi mungkar pula hendaklah ditumpukan terlebih dahulu
kepada nahi mungkar akbar; iaitu pemerintahan taghut dan memperhambakan
manusia bukan kepada Allah melalui menghukum manusia menggunakan

177
Majalah Mujtama’ al-Kuwaitiyah, Bil. 115, m.s. 11
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 115
undang-undang yang bukan syariat Allah.
Mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. telah berhijrah dan
berjihad untuk membangunkan sebuah daulah Islam yang berhukum dengan
syariah Allah. Mereka telah mendirikan sebuah mujtamak yang dihukumkan
dengan syariat Islam. Apabila semua itu telah sempurna, barulah mereka
melakukan amar makruf dan nahi mungkar dalam perkara furu’ (cabang) yang
berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Sebelum tertegaknya daulah
Islam, mereka tidak menggunakan tenaga dan usaha mereka pada perkara-
perkara furu’ (cabang) yang tidak akan tertegak kecuali setelah tertegaknya usul
yang mantap ini. Pengertian amar makruf nahi mungkar mesti difahami
mengikut situasi realiti ‘waqi’. Tidak dijalankan amar makruf dan nahi
mungkar pada perkara-perkara cabang sebelum selesai makruf dan mungkar
yang akbar ini. Itulah yang berlaku ketika permulaan mujtamak Islam dulu.”
178


Namun, itu tidak bererti da’I dilarang dari mempelajari dan mengajar
orang-orang yang bersama-samanya tentang adab-adab Islam dan hukum-
hukum ibadat. Ia tidak bererti mereka dilarang dari menegah manusia dari
mungkar cabang yang mungkin dihapuskan dengan larangan mereka. Tetapi
seruan ini adalah ajakan agar tidak tertipu dan dilalaikan dengan rasa memadai
mencegah manusia daripada kemungkaran kecil tanpa melarang mereka dari
melakukan kemungkaran akbar iaitu berhukum dengan undang-undang bukan
Islam. Seruan ini juga untuk mengelakkan da’i berasa cukup dengan hanya
memberi nasihat bab bersuci dan sujud sahwi tanpa berterus terang dengan
kebenaran, menuding jari kepada taghut, tajmik orang islam, mentarbiyyah
mereka, menyelaraskan usaha mereka dan mengarahkan mereka ke arah
kebangkitan menyeluruh.
Sesungguhnya Allah S.W.T. telah mengutus Nabi Muhammad S.A.W. untuk
memerdekakan manusia. Baginda diutuskan untuk membebaskan manusia dari
segala perhambaan sesama manusia dan dari segala belenggu dan kongkongan.
Tetapi, Yahudi telah mengembalikan semula manusia ini kepada penderitaan
dan membelenggu mereka sekali lagi melalui parti-parti yang di bentuk di
setiap tempat. Perlu satu kebangkitan Islam menyeluruh untuk menghapuskan
segala belenggu serta menghapuskan segala penderitaan dan cengkaman yang
menindas generasi baru Islam di seluruh dunia hari ini.

“Sesungguhnya ini adalah kerja besar. Soal kemerdekaan manusia, soal
hidup mati mereka, kebahagiaan dan kecelakaan mereka serta soal syurga dan
neraka mereka. Inilah urusan kemanusiaan. Risalah Islam dan dakwah ini mesti
disampaikan kepada manusia agar mereka menerima dan mengikutinya, lalu
mereka bahagia di dunia dan akhirat. Jika ia tidak disampaikan… ia akan
menjadi hujjah di depan Allah nanti. Kecelakaan dan kesesatan mereka akan
dibebankan ke belakang orang yang ditugaskan menyampaikan risalah dan
dakwah Islam tetapi tidak menyampaikannya kepada manusia.

Para utusan dan Rasul-Rasul Allah telah menyampaikan amanah yang besar
ini. Mereka telah menyampaikan risalah dan dakwah ini kepada manusia.
Mereka telah kembali kepada Tuhan mereka setelah menyempurnakan tugas
mereka dan mereka telah terlepas dan tanggungjawab yang besar ini. Mereka

178
Fi Zilal al-Quran, Juzu’ 11, m.s. 50
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 116
tidak hanya menyampaikan dakwah dengan lidah semata-mata, tetapi mereka
telah menyampaikannya dengan perbuatan mereka juga, dengan tauladan yang
menjelma di dalam amal mereka, melalui jihad mereka yang bersungguh-
sungguh siang dan malam untuk menghapuskan rintangan dan halangan sama
ada ianya berbentuk keraguan-keraguan yang diatur oleh pihak jahiliah atau
kesesatan yang dihiasi oleh syaitan, atau juga taghut yang menghalang manusia
dari dakwah Islam, mengganggu manusia dari jalan Allah dan
menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus sepertimana yang telah
dilakukan oleh Rasulullah S.A.W.
Seterusnya tugas yang berat itu tertanggung ke atas pengikut-pengikutnya
yang beriman kepada risalah dan dakwah baginda. Di sana generasi demi
generasi datang dan pergi selepas baginda saw. Pengikut-pengikut baginda
mesti menyampaikan dakwah Islam kepada generasi selepas mereka. Mereka
perlu menegakkan hujah Allah ke atas manusia. Tanggungjawab
menyelamatkan mereka dari azab akhirat dan kecelakaan dunia. Mereka tidak
akan terlepas dari tanggungjawab yang berat ini sehingga mereka melakukan
tugas menyampaikan. Mereka mesti menyampaikannya mengikut sebagaimana
manhaj yang telah dilakukan oleh baginda saw.

Risalah tetap risalah yang sama dan manusia tetap manusia yang sama juga.
Masih terdapat banyak kesesatan, hawa nafsu, keraguan dan syahwat. Di sana
terdapat banyak kuasa taghut yang menghalang manusia dan menghalang
dakwah. Mereka cuba memalingkan manusia dari agama dengan menyesatkan
dan menggunakan kuasa mereka.
Sikap manusia tetap sama dan halangan juga adalah sama. Manusia pun
begitu juga tetapi risalah dan dakwah mesti disampaikan. Tugas dakwah mesti
ditunaikan dengan disampaikan dan kemudiannya diamalkan hinggakan orang
yang menyampaikan dakwah menjadi terjemah yang hidup terhadap apa yang
telah mereka sampaikan.

Sesungguhnya tugas ini mesti dipikul dan tidak dapat dielakkan daripada
memikulnya. Jika tidak ia akan bertanggungjawab beban berat.. beban
kesesatan seluruh manusia dan kesengsaraan mereka di dunia. Di akhirat pula,
mereka menanggung beban tidak tertegaknya hujah Allah. Mereka akan
menanggung semua beban ini dan tidak akan terselamat dari neraka.

Adakah orang yang rasa ringan bebanan ini semua? Itulah tugas dan
bebanan yang memecahkan tulang belakang, menggentarkan setiap jiwa dan
menggoncangkan seluruh sendi.”
179


Ia hanya kerja rijal…!
Inilah dia realiti. Islam tetap Islam seperti dulu juga. Sentiasa bersedia untuk
menghilagkan penderitaan manusia. Tetapi yang lemahnya ialah penyampaian
Islam dan menghayatinya. Oleh itulah, seorang salafussoleh telah berkata:
“Alangkah hebatnya agama ini sekiranya mempunyai rijal...”
180

Rijal yang memenuhi ciri-ciri kesyumulan dan kehebatan Islam.
Orang yang menyesali di atas adalah di zaman salaf iaitu ketika dia dapat

179
Fi Zilal al-Quran, Juzu’ 6, m.s. 31
180
Ibnu al-Qayyim, Miftah Dar al-Sa’adah, Jilid 1, m.s. 302
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 117
melihat ramai ulama’ dan fuqaha’ furu’. Di samping itu, terdapat pula begitu
ramai ahli zuhud. Tetapi semua itu tidak memuaskan hatinya.
Apa yang dikehendaki ialah ulama’ yang lain dari itu. Memang faqih dan
zuhud adalah antara sifat yang dikehendaki tetapi ia mahu lebih dari itu. Dia
ingin da’i yang siang malamnya hanya memikirkan bagaimana membimbing
manusia, melaksanakan hukum Allah dan menentang pemerintah yang
menghukumkan manusia dengan al-hawa. Peringkat ini hanya mampu dicapai
oleh orang yang dikurniakan dengan sifat-sifat lelaki sejati, bijaksana, gagah
perkasa, tangkas, tidak berkompromi dengan jahiliah, tidak tunduk kepada
taghut yang zalim, tidak berselindung-selindung. Oleh kerana itu apabila
dikatakan kepada seorang tokoh rijal: “Kami mempunyai hajat yang kecil untuk
kamu tolong selesaikan.” Dia enggan menyelesaikannya dan berkata: “Carilah
lelaki yang kecil untuk menyelesaikannya.”
181
Kerana lelaki yang kecil berpuas
hati dengan amal yang kecil.

Bagi rijal yang berjiwa besar, dia mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia
menyediakan dirinya untuk tugas-tugas yang besar dan enggan dengan kerja
remeh.
Demi Allah, sesungguhnya dakwah ini adalah kerja rijal sejati. Ia
menghimpunkan lelaki yang gagah perkasa di dalam barisan mereka. Orang-
orang yang takut menghadapi risiko dan halangan, pertarungan dan
pertembungan, maka ia adalah layak dengan angkatan berjiwa kecil.
Bagi rijal, yang ditakuti hanyalah kelalaian ”al-ghaflah”. Sebagaimana yang
dikatakan oleh al-Umari yang zuhud: “Sesungguhnya antara tanda kamu telah
lalai terhadap diri kamu dan berpaling dari Allah ialah apabila kamu melihat
sesuatu yang dimurkai Allah lalu kamu tidak mempedulikannya. Kamu tidak
menyuruh dan tidak melarang lantaran takut kepada orang walhal orang-orang
ini tidak boleh membahayakan ataupun memberi faedah kepada dirimu.”
182


Lantaran itu Ibnu Taimiyah mengkritik orang-orang soleh yang penakut.
Berulang-ulang kali dia menerangkan:
“Meskipun mereka telah meninggalkan kejahatan, mereka bukanlah
mujahidin tulen yang berjuang menghapuskan kejahatan sehingga tiada lagi
fitnah dan rintangan yang menghalang manusia dari jalan dan agama Allah.
Hingga jadilah agama seluruhnya untuk Allah.
Fikirkanlah! Kebanyakan manusia jarang sekali berkumpul padanya dua
sifat ini:
Pertama: Benci pada kekufuran dan kejahatan serta orang yang
melakukannya.
Kedua: Suka melarang mereka dari kekufuran dan kejahatan.

Sebagaimana kebanyakan mereka cintakan kebaikan dari orang yang
melakukannya tetapi tidak menyuruh manusia kepada kebaikan dan tidak
berjihad di atas kebaikan dengan diri dan harta. Padahal Allah S.W.T. telah
berfirman:
, . «· | ¸ , , |· , - | , ·¸ = ·· - ¸ ·, ,· · ¸ , , | , · - |, = _ ¸ -·|· , ·, · -¹ ¸, =|· ., · - ¡ « |· · «· , -·|· ¸, , = _ · ,

181
Ibnu al-Jauzi, Said al-Khatir, m.s. 105
182
Ibnu al-Qayyim, Al-Jawab al-Kafi, m.s. 44
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 118
., | .·=|· , · c · | ¸ |
“Orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang percaya kepada Allah dan
RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan
harta dan dirinya di jalan (agama) Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Al-
Hujurat 49:15)
Firman Allah S.W.T lagi yang bermaksud:
¡· · , | ¸ , · ¡· ,¹ .· · . , ¸ | . , = ¬ · · _· ¬ · ¸ · ·, « · · ¸ · |· ,· , - | ¸ , ´ · _ = - ¸ , ´ -· ¸ _ | ¸ , ´ ·· , - , ¸ , ·
_· - ·, =, ¸ · · - ·, , = _ · ¸ .· , - ¸ - |, =_ ¸ -·|· ¸ - , ´ , | , . - | · , · , = ¸ · ¸·· . - ¸ · · .· . · -·|· _ · | ,
- | , _ « =· « |· ; , « |· ¸ = , , · | -·|· ¸ · ¸
“Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu,
dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum
keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu
bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika
semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan
RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka tunggulah sehingga Allah
mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi
petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka).” (Al-Taubah: 24)

Mungkin kamu menganggap bahawa kamu perlu berbincang lebih lanjut
bersama golongan yang lalai ini. Tetapi Yusuf al-Qardhawi telah lebih dahulu
berdebat, berhujah dan mengalahkan hujah mereka dengan kata-kata yang
indah dan mendalam. Itupun rasanya sudah cukup:
Kata mereka:
Kebahagiaan terletak pada sikap berdiam diri
pada malu dan kebekuan
hidup di bersama ahli keluarga, bukan hidup orang berhijrah dan terusir
Dengan berjalan di belakang kenderaan
dalam ketenangan dan langkah yang longlai
dengan kamu katakan apa yang dikatakannya
tanpa tentangan dan penolakan terhadapmu
Dengan mengikuti sekumpulan kambing
kamu dipimpin, bukan memimpin
Dengan berteriak untuk setiap penguasa: Hidup kamu…..

Aku berkata:
Hidup ini mesti bergerak, bukan diam dan bukannya beku
hidup adalah perjuangan
Akan berjuangkah orang yang duduk berpeluk tubuh?
Hidup adalah menikmati kelazatan susah, bukan bersedap-sedap dengan tidur
nyenyak.
Ia adalah membela hak, orang merdeka mana tidak membela haknya?
Ia adalah anda merasakan kehinaan itu laksana meminum air nanah.
Ia adalah hidup sebagai khalifah di bumi laksana seorang pemimpin
boleh berkata ‘NO’ dan ‘YES’, apabila anda mahu
dengan pandangan yang tajam.”
183


183
Yusuf al-Qardhawi, antara qasidah-qasidah lama. Rangkap-rangkap ini adalah antara qasidah panjang
yang dikarang untuk Majalah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah di Baghdad, Keluaran Keenam, m.s. 278
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 119

Perjanjian

Semua baris-baris tulisan akan musnah lenyap… kecuali al-Quran ini,
kerana dia kekal selama-lamanya.
Setiap hasil pemikiran manusia sentiasa berubah-ubah, bertukar ganti dan
tergugat kecuali buah fikiran yang dipetik dari pelita al-Quran, kerana ketika
itu ia memetik sesuatu yang bersifat kekal. Sumber tersebut mantap, tetap dan
mampu bertahan.

Dari sini kita dapati berlaku wehdatul fahmi, kesatuan diagnosis dan
kesatuan cara penyelesaian di kalangan mereka yang bercakap tentang Islam
dan masyarakat. Kesepaduan ini kita dapati bermula dari orang yang dapat
melihat Rasulullah S.AW. berterusan hingga kepada orang yang beriman
dengan baginda pada kurun ini, walaupun mereka tidak sempat melihat
baginda. Bahkan kamu akan dapati dengan jelas kesatuan gaya bahasa dan
keseragaman istilah di dalam kata-kata mereka.

Sesungguhnya penjagaan dan tetap berdaya tahan itu meskipun dipandang
oleh orang yang tidak faham sebagai beku dan statik, tetapi pada hakikatnya
inilah kreativiti yang sebenarnya.
Ketika ahli falsafah membuat satu teori atau penyelesain kepada masalah
kemanusiaan, dia meniupkan semangat dengan penuh perasaan. Semangat ini
membangkitkan keinginan yang tinggi ke dalam jiwa muridnya dengan
ucapannya yang memukau dan mempesonakan, menutup kecacatan teori
penyelesaian yang dikemukakannya. Ketika di laksanakan, terbukalah pekung
teorinya lalu datang lagi ahli falsafah yang lain dengan dianosis baru dan
membuat teori penyelesaian yang lain pula. Mereka semua menyangka apa
yang diusahakannya itu adalah bukti kreativiti dan tanda aktivisme mereka.

Tetapi berbeza dengan penyelesaian Islam. Memandangkan ia bertitik
tolak dari hakikat fitrah kemanusiaan dan diturunkan dari Allah yang
menciptakan fitrah, maka semakin dilaksanakan dan semakin berubahnya
masyarakat, ia menjadi semakin teguh dan mantap. Pada setiap generasi akan
lahir model penyelesaian Islam yang membuktikan kebenarannya kepada
manusia. Inilah unsur kreatif sebenarnya. Sesungguhnya teguhnya Islam dan
bertukar gantinya ideologi lain itu merupakan kreativiti Islam dan mukjizat
ajarannya.

Oleh itu, bila kita bentangkan pelbagai ucapan yang keluar dari mulut
fuqaha umat ini dulu dan sekarang, walaupun kelihatan sama dari segi ayat
dan maknanya tetapi ia dalammasa yang sama memberi isyarat terhadap
wujudnya kesatuan kefahaman, metodologi dan perlaksanaannya.
Menonjolkan kesatuan ‘wehdah’ itu sendiri merupakan satu unsur yang perlu
dititikberatkan dalam perbicaraan fiqh dakwah ini. Kerana ini mengandungi
isyarat keaslian ulama baru dan ketulenan mazhabnya.
13
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 120


Ia adalah terus terang Islam dan Bukannya Didorong Oleh Suasana
Sebagai contohnya, perhatikanlah kata-kata salafussoleh yang terawal.
Mereka telah berkata: “Huzaifah r.a. telah ditanya mengenai takrif mayat
hidup. Lalu dia menjawab: “Mayat hidup ialah orang yang tidak menentang
kemungkaran sama ada dengan tangan, lidah atau hatinya.”
184

Perhatikanlah juga beberapa perumpamaan yang dibuat oleh Syed Qutb
tentang sifat orang yang tidak menentang kemungkaran…
Setelah anda membuat penelitian, tergamakkah anda mengiyakan orang yang
menuduh Huzaifah bin al-Yamani sebagai celupar dan kata-katanya ini lahir
kerana tekanan situasi susah dan gawat yang sedang dialaminya?
Beliau menyifatkan orang yang lalai hatinya dan membisu sebagai orang
yang mati.
Jika hatinya telah sedar tetapi dia masih membisu dan mendiamkan diri,
maka dia disifatkan oleh Huzaifah sebagai orang yang sakit tenat dan lumpuh
hampir mati.
Ada orang berpendapat bahawa perumpamaan Syed Qutb dan da’i Islam
sezamannya sebagai perumpamaan yang keras, tetapi sebenarnya
perumpamaan tersebut tidak melebihi perumpamaan yang dinyatakan oleh
Huzaifah r.a.

Sesungguhnya ia bukanlah semangat melampau para da’i. Ia sebenarnya
adalah kejelasan pemahamannya terhadap dakwah Islam yang memaksa
dirinya. Justeru itulah kita dapati pendukung sebenar dakwah segera
membentuk dirinya yang berbeza dari bentuk jahiliah yang pernah dilaluinya
sebelum itu. Ia merubah kefahamannya dan keluar dari pertapaan untuk
memimpin manusia. Sebagaimana tindakan yang dibuat oleh Wahab bin
Munabbih al-Yamani, seorang tabie’ yang masyhur. Beliau dikenali di Yaman
sebagai seorang ahli pertapaan Nasrani, sibuk dengan sajak para rahib serta
pakar dalam ilmu-ilmu kitab yang telah diselewengkan. Tatkala beliau
memeluk Islam dan disoal berkenaan sifat seorang muslim, beliau r.a
menjawab: “Seorang muslim itu ialah seorang yang mengikut orang yang lebih
dahulu darinya dan menjadi imam bagi sesiapa yang datang kemudian
daripadanya.”
185


Beliau menyifatkan diri seorang muslim itu sebagai pemimpin dan imam,
walhal sebelumnya, dia sendiri mengasingkan diri. Fahaman baru ini bukanlah
suatu yang direka-reka, tetapi setelah dia Islam, dia mendapati inilah tugas
utama seorang muslim. Beliau kemudiannya mendapati al-Quran menyifatkan
Nabi Ibrahim a.s. sebagai satu umat (Al-Nahl 16:120). Dalam penjelasan ayat ini
Ibnu Qayyim berkata: “Umat di sini bermakna seorang yang menjadi contoh
yang diikuti.” Ibnu Mas’ud berkata: “Ummah” ialah guru yang mengajarkan
kebaikan. Ia adalah nama terbitan dari perkataan ‘al-I’timam’ seperti ‘qudwah’
yang bermaksud diteladani dan diikuti.”
186184
Ihya’ Ulum al-Din, Jilid 2, m.s. 311
185
Imam Ahmad, Kitab al-Zuhd, m.s. 372
186
Miftah al-Sa’adah, Jilid 1, m.s. 173
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 121

Bai’ah Lama yang Baru
Semua generasi-generasi mukmin terdahulu yang mengikuti para nabi zaman
silam memahami bahawa iman bukan hanya sekadar mengaku dan
membenarkan di dalam hati semata-mata. Mereka mengerti bahawa iman
mestilah disertakan dengan memberi pertolongan tenaga dan harta, membantu
dengan menggabungkan diri di dalam barisan jamaah mukminin lain dalam
pertarungan menentang golongan kafir.
Nabi Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. dan seluruh para nabi a.s. telah mengambil
bai’ah dari orang yang beriman kepada mereka supaya beriman dan membantu
Muhammad S.A.W. memerangi kufur jika sekiranya Nabi saw Muhammad
saw diutuskan dan mereka masih hidup. Hal ini diceritakan Allah di dalam
firmanNya:
« | ` 3`= = - ,, = _ , · ·· - , · ¸ - « ´ - ¸ ¸ =· · · ¸ - , ´ · , ·¹ · « | _`, ,·|· 3· ·, - -·|· = - | . , ¸ ¸ · - ¡ · | , ´ - - ·
,· | · · _ ¸ | | ·, |· | ¸ ¸ = , , ´ | . _ · - , · = - | ¸ , · _ ¸ | | | ,· | -· ¸ = · · | ¸ - , ¸ - , ´ - - · · | ¸ ·¸ = , =· ·
¸, = ··=|·
Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari Nabi-nabi (dengan
firmanNya): "Sesungguhnya apa jua Kitab dan Hikmat yang Aku berikan kepada kamu,
kemudian datang pula kepada Kamu seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada
pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya, dan hendaklah
kamu bersungguh-sungguh menolongnya". Allah berfirman lagi (bertanya kepada
mereka): "Sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku
secara yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami berikrar (mengakui dan
menerimanya)". Allah berfirman lagi: "Jika demikian, maka saksikanlah kamu, dan Aku
juga menjadi saksi bersama-sama kamu." (Aali Imran 3: 81)

Ibnu Abbas telah berkata: “Setiap kali Allah mengutuskan seorang nabi, dia mesti
mengambil berjanji bahawa sekiranya Allah mengutus Muhammad S.A.W. dan nabi itu
masih hidup (di zaman Muhammad diutus), nabi itu mesti beriman kepada nabi
Muhammad S.A. W. dan menolong baginda. Allah juga menyuruh nabi itu meminta
umatnya berjanji sekiranya Muhammad S.A. W. diutus di zaman mereka hidup, mereka
juga mesti beriman kepada Muhammad S.A. W. dan mesti menolong baginda saw.”
187


Oleh itu, kita sebagai pewaris Muhammad S.A.W. pada hari ini lebih wajib,
lebih patut dan lebih utama memberikan bai’ah tersebut.

Bersandarkan perjanjian yang dulu itu Imam Ibnu Taimiyyah berkata: “Orang-orang
yang benar di dalam pengakuan iman mereka ialah orang yang beriman dan tidak ragu-
ragu dalam iman mereka, orang yang berjihad di jalanNya dengan harta dan nyawa
mereka. Semuanya itu untuk menyempurnakan perjanjian yang telah ditentukan Allah
kepada mereka yang telah lalu dan mereka yang akan datang sehinggalah ke hari
kiamat.”
188


Tidak boleh lari dari memberi Sokongan Kepada para Da’i
Sesiapa yang tidak mampu atau tidak diizinkan oleh keadaan, situasi dan
kebatasan ilmunya untuk menyertai barisan mujahid Islam, bukanlah

187
Majmuk Fatawa oleh Ibnu Taimiyah, Jilid 10, m.s. 12
188
Ibid
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 122
bermakna dia dibenarkan dan boleh duduk diam. Dia mestilah memberi
bantuan kepada mereka yang berdakwah dan berjihad pada jalan Allah. Dia
mestilah menjadi orang Islam yang menolong dan membantu mereka.
Lantaran itu al-faqih Imam al-Syatibi telah berkata semasa menjelaskan
kata-kata fuqaha’: “Apabila sesuatu fardhu kifayah itu disempurnakan oleh
sebahagian dari umat Islam, gugurlah tanggungjawab itu dari seluruh umat
Islam. Di sebutkan dengan terperinci antara yang termasuk dalam fardhu
kifayah ialah amar makruf nahi mungkar, menuntut ilmu, memimpin, menjadi
pemimpin dan pemerintah atau khalifah yang memimpin negara Islam dan
memimpin pemerintahan umat Islam menurut hukum dan syariat Islam. Beliau
menjelaskan bahawa sekalipun tugas ini gugur jika seseorang itu tidak mampu,
tetapi dia wajib pula mengenalpasti siapakah yang mampu memikulnya. Dia
wajib mendorong dan menolong orang tersebut untuk melaksanakan tugas ini.
Bahkan dia wajib memaksa orang yang mampu untuk memikul tugas ini
melaksanakannya.
Beliau menyebutkan urusan pemerintahan sebagai contoh bagi perkara-
perakara lain seperti menuntut ilmu dan amar makruf nahi mungkar dan
pelbagai lagi fardhu kifayah yang tidak dinaskan dan dijelaskan oleh fuqaha’
Islam.

“Tetapi mungkin betul jika dikatakan bahawa fardhu kifayah adalah wajib
ke atas seluruh umat Islam secara kiasan. Ini kerana melaksanakan fardhu
kifayah itu adalah bermakna menyempurnakan maslahah umum umat Islam.
Jadi, seluruh umat Islam dituntut melaksanakannya. Sebahagian daripada
mereka mampu melaksanakannya secara direct kerana dia mampu
melaksanakannya. Orang lain yang tidak mampu dan tidak layak itu, mereka
mampu menguatkan dan menyokong yang mampu dan menolong mereka
untuk menjayakan tugas mereka. Oleh itu, siapa yang mampu dan layak
menjadi pemimpin dan pemerintah, dia dituntut untuk memikul tugas itu.
Manakala orang yang tidak mampu dan tidak layak, mereka dituntut untuk
menyuruh, memaksa dan membantu orang yang mampu untuk memikul tugas
itu. Oleh itu, orang yang mampu dituntut memikul tugas itu dan orang yang
tidak mampu menyokong siapa yang mampu kerana tidak ada yang menjadi
pemimpin dan pemerintah tanpa sokongan masyarakat. Konsep ini menurut
kaedah fiqh iaitu: “Sesuatu yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan
adanya ia, maka hukumnya adalah wajib.”
189


Kenyataan ini tegas dan terang. Ia tidak langsung membenarkan seorang pun
dari umat Islam berdiam diri tanpa turut membantu dan menyokong dakwah
Islam, walau apa jua keadaan dan situasi keluarga, kesihatan, profesion dan
tanggungjawab akademik mereka yang menghalang mereka duduk bersama di
dalam saf betul-betul.

Imam al-Syatibi memahami perkara ini berdasarkan kemantapan metod
kajian dan pemahaman tepat beliau terhadap maqasid (kehendak) fuqaha Islam
terdahulu ketika menggubal kaedah-kaedah umum. Syeikh Abdul Qadir
Audah yang juga mengikut method yang sama dan tidak diselewengkan oleh
nafsu, maka hasilnya beliau juga memperolehi natijah yang serupa. Beliau

189
Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Jilid 1, m.s. 114
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 123
mewajibkan setiap umat Islam pada setiap zaman memberi pertolongan dan
sokongan kepada Harakah Islam yang melakukan amar makruf dan nahi
mungkar. Beliau meletakkan beban kesalahan penguasaan musuh-musuh Islam
terhadap dunia Islam ini ke atas bahu umat seluruhnya. Beliau berkata:
“Majoriti umat Islam telah dibiasakan dengan dengan kefasiqan, kekufuran
dan fahaman atheis hinggakan bila mereka melihat hal itu, ia di anggap tidak
ada salahnya dengan Islam atau dirasakan Islam tidak menyuruh memerangi
kefasiqan, kekufuran dan atheis itu. Mereka akhirnya langsung tidak
menghiraukannya.
Padahal sesungguhnya Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk
mempelajari Islam, memahaminya dan saling mengajar sesama mereka
sebagaimana firman Allah S.W.T.:
·, - - _ · . , , , - , | ·¸ _ =· , | ¸ ¸,`=|· _· ·, ,« « · , | - « ·· | , , · - ¸ - | ¸ · ¸ · ¸ - ¸ « · · | , · · , ,· - | , , , | ,
.¸ _ = ¬ ,
“…hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya
orang-orang itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam ugama,
dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya apabila orang-orang itu kembali kepada
mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah)..”
(AlTaubah: 122)

Memang telah ada kumpulan-kumpulan orang Islam yang memberi
peringatan dan cuba mengajarkan Islam kepada umat Islam, tetapi pemerintah-
pemerintah umat Islam pula menghalang kumpulan ini. Kerajaan ini cuba
menghalang dari apa yang telah diwajibkan oleh Islam hanya kerana
menyukakan hati penjajah, patuh kepada thaghut dan mengikut kehendak
musuh-musuh Islam. Majoriti umat Islam pula bersetuju dengan pemerintah
sebegini sedangkan sepatutnya tidak berlaku sepatutnya. Maka majoriti umat
Islam telah sama-sama menanggung dosa membunuh Islam dan memusnahkan
jamaah Islam yang bekerja untuk Islam.”
190


Perkataan ini, disamping mendedahkan kepedihan hati Abdul Qadir Audah,
ia juga menunjukkan bahawa sesungguhnya pemimpin dakwah tidak
mengada-ngada cuba merampas hak meraih sokongan dari umat Islam. Mereka
sebenarnya membuat tuntutan berasas berdasarkan asas-asas, keterangan dan
sandaran yang membuktikan hak itu, sebagaimana penjelasan al-Syatibi yang
berharga itu.

Imam Hasssan Al-Banna Mendaki Puncak kesedaran
Dengan merenung kata-kata Imam al-Syatibi itu anda akan dapat
memahami rahsia kesungguhan Imam Hassan al-Banna di atas jalan dan
manhajnya tatkala dia enggan bersama lagi dengan orang yang ragu-ragu dan
goyah pendiriannya. Beliau berkata terus-terang:
“Sekiranya kamu enggan, tidak tetap pendirian dan teragak-agak memilih
antara seruan-seruan yang membingungkan dan cara-cara yang gagal itu, maka
barisan tentera Allah akan tetap berjalan tanpa menghiraukan ramai atau
sedikit. Tiada pertolongan dan kemenangan kecuali dari Allah.”
191


190
Al-Islam Baina Jahli Abnaihi wa ‘Ajzi ‘Ulamaihi, m.s. 68
191
Imam al-Banna, Ila al-Syabab, m.s. 16
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 124
Beliau telah menerangkan pemisahan ‘mufasolah’ uslub dan metod kerja
dari orang-orang yang ragu di kalangan mereka yang sedang bekerja untuk
Islam. Ianya bukan pemisahan aqidah seperti mana dengan orang yang kufur
dan ahli bid’ah. Beliau hanya memperkatakan tentang metod yang gagal, yang
dihiasi oleh rasa takut atau kerana ingin mudah dan ringkas. Bagi beliau metod
gagal ialah metod yang berlainan dengan metod beliau atau hanya mengambil
sebahagian dari metod beliau tanpa keseluruhannya. Sekiranya anda faham
metod al-Banna, anda akan faham apa yang tidak sama dengan metod beliau.
Jika anda faham kesyumulan wasail dakwah beliau, anda akan merasa betul
betapa pincangnya wasa’il orang lain.

Oleh itulah, beliau telah meringkaskan tanda kesungguhan umum dalam
metod kerjanya. Katanya: “Sesungguhnya segala keladak peninggalan abad-
abad yang lalu dan segala kesan peristiwa silam tidak mungkin dihapuskan
dengan hanya angan-angan di dalam dada atau dengan kata-kata yang ditulis
dalam akhbar atau pidato-pidato yang diucapkan kepada orang ramai.
Sebaliknya ia hanya tercapai dengan kepenatan berpanjangan, usaha gigih dan
penuh kesabaran di samping amal yang berterusan.”
192


Jadi ia bukanlah dengan cara pidato-pidato, tulisan atau tindakan-tindakan
perseorangan. Tetapi, mesti dengan wasilah yang diwajibkan oleh Islam untuk
melahirkan hukum-hukumnya di dalam perlaksanaan sasaran yang wajib
menjadi tujuan dan matlamat harakah Islam. Lantaran itu beliau berkata: Tidak
dpat tidak perlu “Menegakkan sebuah negara Islam yang bebas di bumi ini.
Negara yang mampu melaksanakan hukum-hukum dan sistem sosial Islam.
Sebuah negara yang dapat menampilkan ajaran Islam yang sebenar dan dapat
menyebarkannya secara bijaksana kepada semua manusia. Selagi negara ini
tidak wujud, selagi itulah seluruh umat Islam berdosa. Umat Islam akan
dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kerana mereka dianggap cuai dan
tidak berusaha mewujudkannya. Adalah suatu pencabulan kepada hak-hak
kemanusiaan terutama dalam keadaan yang tidak menentu ini apabila
wujudnya sebuah negara yang melaungkan dasar-dasar yang kejam dan
menyebarkan fahaman-fahaman yang sesat namun tidak wujud sesiapapun
yang berusaha menegakkan sebuah negara yang berpegang kepada kebenaran,
keadilan dan keharmonian”
193


Beliau mengulangi kandungan ucapannya itu dengan ayat yang lebih jelas
dengan berkata: “Mungkin kita boleh faham jika para reformis Islam merasa
selesa dengan hanya berperanan sebagai penasihat dan pembimbing ketika
mereka mendapati ada ahli politik dan pemerintah yang patuh kepada perintah
Allah dan melaksanakan segala hukum-Nya, menyampaikan segala ayat-ayat
dan hadis-hadis Nabi s.a.w.. Namun hakikatnya seperti yang kita lihat, undang-
undang Islam berada di suatu tempat dan undang-undang yang diguna pakai
berada di tempat yang lain. Sikap para reformis Islam yang berpeluk tubuh
tidak mahu menuntut supaya hukum Islam dilaksanakan itu merupakan suatu
jenayah menurut Islam; Jenayah yang tidak akan dimaafkan kecuali dengan
cara bangkit dan mengambil semula kuasa eksekutif daripada genggaman

192
Majalah al-Dakwah al-Misriyyah, Bil. 67
193
Baina al-Amsi wa al-Yaum, al-Majmu’ah, m.s. 225
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 125
pihak yang tidak meyakini undang-undang Islam yang suci.”
194


Tindakan praktikal al-Banna dan usahanya membentuk gerakan Islam yang
meluas dan tersusun rapi adalah sebaik-baik penjelasan yang boleh difahami
oleh mereka yang bekerja untuk Islam. Darinya dapat difahami mazhab amal
jama’I beliau ke arah merealisasikan penubuhan sebuah daulah.

Al-Maududi Menjelaskan Segala Marhalah
Al-Maududi juga turut sama melakarkan bagaimanakah bentuk gerakan
Islam yang diyakini layak dan sesuai untuk merealisasikan tugas istikhlaf
(pemerintahan Islam) dan membangunkan daulah Islam di muka bumi ini.
Beliau mewajibkan jamaah Islam yang haraki supaya mereka beriltizam
dengan proses tarbiyah. “Tarbiyah yang berdasarkan pandangan dan fikrah
kehidupan Islam yang sejati. Tarbiyah yang didasarkan di atas kaedah-kaedah
dan nilai-nilai akhlak dan proses yang sesuai dengan roh dan jiwa Islam serta
sesuai dengan tabiatnya.”
195

Seterusnya, jamaah Islam itu mestilah bersungguh-sungguh
melaksanakan tarbiyyah Islam ke atas setiap anggotanya berdasarkan asas ini
bagi melahirkan para da’i yang melaksanakan tugas mengembangkan fikrah
Islam kepada manusia. “Dengan bilangan yang cukup dari pelbagai bidang
kelayakan; perundangan, politik dan segala cabang disiplin ilmu sains dan seni.
Mereka juga adalah manusia yang telah mensebatikan fikrah Islam dalam darah
dan daging mereka. Mereka mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi, luas
sehingga mampu untuk menyusun sistem pemikiran dan teori-teori, mempu
membina metod kehidupan secara praktikal yang sempurna berdasarkan
prinsip dan kaedah-kaedah Islam.
Mereka inilah adalah orang yang telah dikurniakan bakat dan kemampuan
oleh Allah sehingga mampu menentang dan bertarik tali dengan pemimpin-
pemimpin yang mempunyai fikrah yang kufur dengan Allah dan hari kiamat.
Akhirnya dengan kehabatan pemikiran mereka itu mampu menawan
pemikiran dan akal lawan mereka dan menarik mereka untuk menerima dan
tunduk kepada fikrah dan pemikiran Islam.”
196


Apabila harakah Islam ini telah melalui medan tarbiyyah dan dakwah
umum ini, mereka akan mara setapak pula memasuki era pertembungan yakni;
“..fasa pertarungan menentang sistem batil dan pincang yang menguasai
masyarakat manusia.”
197

Ini adalah kerana “sistem pemerintahan dan kepimpinan tidak mungkin
berubah semata-mata dengan wujudnya satu golongan atau gerakan Islam di
muka bumi. Dengan erti kata lain apabila wujud satu gerakan Islam, tersusun
dan bertapak di bumi, maka kita menyangka malaikat akan turun dari langit
untuk mengusir orang fasik dan jahat dari kerusi kepimpinan dan kekuasaan
dan seterusnya meletakkan orang yang soleh dan beriman di kerusi tersebut. Ia
tidak mungkin terjadi. Tiada jalan lain bagi jamaah Islam yang ‘haraki’ itu
kecuali terus bertarung dan menentang kuasa-kuasa kufur dan kefasikan itu.”
198


194
Al-Muktamar al-Khamis, al-Majmu’ah, m.s. 272
195
Manhaj al-Inqilab al-Islami, Majmu’ah Nazariyah al-Islam wa Hadiyah fi al-Siyasah wa al-Qanun, m.s. 82-83
196
Ibid
197
Ibid
198
Al-Usus al-Akhlaqiyah li al-Harakah al-Islamiyah, m.s. 34
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 126

Di tengah-tengah pertarungan itu; “..para da’i dan pengibar panji-panji
harakah Islam akan diuji dengan pelbagai musibah, kesukaran atau tribulasi
yang sukar. Mereka akan mengalami gangguan dan tekanan yang mengerikan.
Mereka akan dihentam, diserang dan diusir dari tanahair. Mereka
mengorbankan jiwa raga mereka dengan sabar, tabah, ikhlas dan keazaman
yang kuat. Mereka diuji dengan kepayahan, kesusahan dan fitnah.”
199


Namun, ketahanan dan kesabaran mereka menggelorakan lagi
pertarungan haq dan batil dalam diri individu masyarakat yang melihat dan
memerhatikan ketahanan mereka. Apabila pertarungan itu tiba ke
kemuncaknya, rasa simpati di jiwa beberapa orang individu makin hari makin
bergelora. Mereka pun mengambil keputusan dengan begitu berani untuk
bersama-sama menggabungkan diri mereka di dalam jamaah dakwah Islam
yang bertahan itu. Begitulah bilangan kumpulan dakwah itu terus bertambah.
Manakala mereka yang bertabiat teruk, sakit hati, pengikut hawa nafsu
dan syahwat, lama kelamaan suara mereka akan hilang, pengaruh dan
kekuasaan mereka akan merosot sedikit demi sedikit di hadapan arus harakah
Islam yang mengalir deras dan perjalanan yang menderu ini.”
200


Teman Di Sepanjang Perjalanan
Sesungguhnya perjalanan dakwah merupakan satu perjalanan yang
panjang. Tetapi di sepanjang jalan ini ia dihiburkan oleh hiburan penghibur.
Tugas dakwah itu adalah tugas yang sukar, namun kata-kata indah orang sodiq
meringankan beban ini.
Bangunlah, kita kembalikan keadilan pembimbing rasyidin
Bangunlah, kita sambung semula dengan kehebatan datuk nenek kita para
penakluk
Bangunla, kita musnahkan segala belenggu, kerana masanya telah tiba.
Kerana manusia ditimpa celaka ’cinta’ dunia tanpa agama
Mari kita kembalikan umat, sebagai rahmat bagi seluruh alam
Janganlah kamu berkata: Bagaimana? Kerana kita adalah umat Islam
Wahai saudara Islam di semua tempat,
naiklah ke atas bukit dan laungkanlah azan
Angkatlah al-Quran sebagai perlembagaan zaman
Penuhilah setiap ufuq dengan laungan : ”Kami adalah umat Islam”
Muslimun, muslimun, muslimun,
di mana ada kebenaran dan keadilan, di situlah kami
Kami rela mati daripada terhina
Alangkah manisnya kematian di jalan Allah.
201
199
Manhaj al-Inqilab al-Islami, m.s. 84
200
Ibid
201
Yusuf Qardhawi, Majalah al-Tarbiyah al-Islamiyyah, Baghdad, Jilid yang ke-6, m.s. 395
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 127


Kriteria Generasi Pengasas

Ada dua hakikat nyata yang sentiasa menjadi ciri da’I Islam sejati, mereka
akan hanya hidup bahagia bila di berada di bawah naungan kedua-duanya:
1. Tiada bumi yang menyekatnya
2. Tiada penyiksaan yang menggerunkannya.

Dua hakikat ini sentiasa diulang-ulang dalam nasyid mereka:
Kamilah gerombolan Allah
agamanya itulah tanah air (watan) kami
Kamilah adalah tentera Rasul yang telah dipilihNya
segala ujian terasa ringan bagi kami

Da’i Islam sebenar, akan sentiasa bekerja walau di mana pun dia berada
dan ke mana pun dia diusir. Dia langsung tidak rindu dan teringat kepada
mana-mana tanah. Dia tidak sempit seperti orang lain dengan batas sempadan
yang diada-adakan oleh penjajah. Dia merasai seluruh umat Islam adalah
saudaranya. Jika dia tidak mengembara berjalan kerana dakwah, kemungkinan
pada masa itu disebabkan kerana dipenjara. Maka penjara pada masa itu adalah
pengembaraan rohani dan pemikirannya. Hinggakan apabila dia digantung,
maka rentapan tali gantung itu sebenarnya mengangkatnya ke tempat yang
mulia dan indah di dalam syurga.

Syed Qutb berkata: “Selagi beriman, pendokong dakwah tidak langsung
memandang tinggi atau kagum pada pihak yang mengalahkannya. Dia yakin
itu hanya satu peringkat menurun yang pasti akan berlalu. Sesungguhnya iman
itu mempunyai giliran turun naik yang tidak dapat dielakkan. Seandainya
perjuangannya itu membawa kematian, dia tidak akan mengalah. Semua
manusia pasti akan mati, tetapi dia mati syahid dan berangkat meninggalkan
bumi ini menuju ke syurga. Orang yang mengalahkannya itu menuju ke neraka.
Alangkah jauhnya perbezaan di antara keduanya. Dia mendengar panggilan
Tuhannya Yang Maha Mulia di dalam firmanNya:
.· · , |· _ · ·¸ ¸ « · ¸, =|· . · « · c·¸ -, · | , 196 , .· , « |· ¸ · , ¸ ,· , - , ·· ¸ | - , · ¸, · | ` g· · - , 197 , ¸ ´ |
· - ¸ - · | ¸ · · ,, · ¸, = |· - _· , · | |· ·, · ¬ · ¸ - ¸ ¸ ¬ · ` =·· - , , | , ,, _ · , «·· ¸, =|· ` ¸ , - -·|· = · - · - ¸ -·|· =
_· ¸ , | · |
“Janganlah engkau terpedaya oleh kerana bolak baliknya orang-orang kafir dalam
negeri. (Itu semua) kesenangan yang sedikit, kemudian tempat diam mereka adalah
neraka dan itulah seteruk-teruk tempat. Tetapi orang-orang yang takut kepada
Tuhannya, untuk mereka itu, syurga yang mengalir air sungai di bawahnya, mereka
kekal di dalamnya, serta mendapat hidangan dan sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah,
lebih baik baginya bagi orang-orang yang baik.”(Aali Imran 3:196-198 )”
202


202
Ma’alim fial-Tariq, m.s. 168
14
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 128

Golongan jahiliah tidak memahami hakikat yang menjadi titik tolak
(muntalaq) perjuangan da’i Islam ini. Mereka lalu memburu, mengusir dan
menindas mereka. Tetapi, akhirnya mereka rugi di pusingan terakhir kerana
melanggar fitrah Allah pada diri da’i Islam yang menyeru manusia kepada
Allah.

Kedua-dua hakikat ini, dari aspek lain sebagai bayangan kepada
kemerdekaan dan harapan. Kemerdekaan membebaskan da’i dari beban rasa
tamak kepada dunia manakala harapan itu mendorong mereka untuk
berkorban.

Kamu boleh kata bahawa kedua-dua hakikat ini adalah hasil dari
kemerdekaan dan pengharapan. Sekiranya kamu mahu, kamu juga boleh
mengatakan bahawa ada empat ciri iaitu: Kemerdekaan, harapan dan dua ciri
di atas, tetapi anggapan ini kurang tepat. Bagi perbincangan selanjutnya, akan
diterangkan tauladan demi tauladan yang terdapat di dalam sejarah dakwah
dan para da’i.

Beberapa Pengajaran Dari Seorang Hakim al-Zubairi
Sejarah mana-mana gerakan tidak pernah dipenuhi dengan teladan sebaik
sejarah gerakan Islam; dahulu dan sekarang. Kerana terlalu banyak, sebahagian
darinya telah tersembunyi dari pengetahuan generasi baru umat Islam.

Kadang-kala contoh teladan yang tersembunyi itu lebih indah dan lebih
gemilang daripada yang diketahui orang. Ini terbukti melalui kisah seorang da’i
yang juga merupakan seorang hakim bernama Muhammad Mahmud al-Zubairi
Rahimahullah di mana segala kata-katanya dibuktikan oleh sejarah hidupnya
yang praktikal dan jihad di jalan Allah.

Beliau dibesarkan di dalam warisan pusaka iman dan hikmahYaman yang
diiktiraf oleh Rasulullah S.A.W.
203
Beliau berazam untuk melakukan islah dan
memperbaiki masyarakat. Beliau bangkit bersama sahabat-sahabatnya pada
tahun 1948M.

Usaha kebangkitan beliau ini bukan kerana dendam atau inginkan kuasa.
Tetapi beliau berpandangan jauh dan merasai mesti ada satu perubahan yang
memelihara Yaman di tangan Islam sebelum negeri itu jatuh di tangan mereka
yang bertaqlid kepada pemimpin yang lari dari Islam dan menjadi boneka
jahiliah.

Namun, kehendak Allah S.W.T. di luar perhitungan al-Zubairi dengan
sahabat-sahabatnya. Beliau terpaksa berhijrah dari satu negeri ke satu negeri
sebagai pelarian politik. Walaupun usaha beliau gagal, dan terlepas peluang
tetapi beliau tetap merasai kemerdekaan dalam dirinya. Beliau berbangga
dengan kemerdekaan itu dengan berkata:
Ambillah seluruh duniamu dan tinggalkanlah hatiku
Dalam keadaan bebas dan biarlah aku keseorangan mengembara.

203
Dalam hadis Bukhari: ' ¸ _·,, ·,´, .¸,¸ .-.' ¸ .·,-, ,-, .·,· ·´-, .· .·¸ .,,· ¸', ···' ·_' ,· .¸, ¸·' ,¯' ,· ¸·
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 129
Sesungguhnya kerajaan aku lebih besar dari kerajaan kamu
Sekalipun kamu melihatku bagai seorang pengembara dihalang.
204


Sesungguhnya kerajaan hatinya yang merdeka lebih besar jika
dibandingkan dengan seluruh kerajaan di muka bumi yang dibangunkan atas
penipuan, atau kerajaan yang mengambil alih kerajaan pertama, tetapi sama
dahsyat dan hanya menyalahgunakan kata-kata revolusi.

Rasa megah al-Zubairi tidak dapat diungkapkan oleh baris-baris ayat buku
ini. Ia adalah rasa megah da’i Islam, lebih dari kemerdekaan hati sahaja...
bahkan ia adalah perjanjian (bai’ah) untuk bekerja dan beramal, yang
diungkapkan dalam bahasa da’i. Da’i Islam dalam janji mereka itu mencontohi
Ja’afar al-Khuldi al-Baghdadi yang telah menggariskan sunnah kesetiaan ketika
dia berkata: “Aku tidak mungkin sekali-kali mengikat diri berjanji kepada Allah
dengan satu janji lalu aku mungkirinya.”
205


Dengan jiwa sedemikianlah al-Zubairi, sasterawan unggul negeri Yaman
itu bersedia sebagaimana kesediaan seorang yang berjiwa merdeka, digerakkan
oleh harapan, melampaui sempadan negeri dan memandang remeh segala ujian
dan tribulasi.
Empat sifat itulah yang memberikannya kesabaran di waktu yang perlukan
kesabaran dan memberikannya kecekalan untuk menyeru dakwah Islam ketika
saat perlukan usaha dan amal. Lalu semasa menjawat jawatan Menteri
Pendidikan setelah terjadinya revolusi pada tahun 1960-an, beliau mengasaskan
Parti Islam di Yaman yang sedang gawat dengan pertarungan aliran pemikiran.
Ini mengakibatkan beliau ditembak dengan peluru di dadanya dan menjadi
pahlawan Islam yang syahid di jalan Allah, Insya Allah.

Mereka menyangka bahawa peluru itu akan memadamkan usaha beliau
ini. Sebaliknya peluru yang menembusi dadanya itu merupakan titik
bermulanya kebangkitan kesedaran Islam yang mampu mengembalikan
kebahagiaan di Yaman yang menangisi pemergiannya.

Kesungguhan Untuk Menjual Diri Di Jalan Allah
Adakah kamu sangkakan bahawa hakim al-Zubairi tidak tahu bahawa
tampilnya itu akan menyebabkan peluru menembusi dadanya?
Tidak sekali-kali. Beliau cukup sedar risikonya. Tapi Yaman ingin
menjadikannya contoh dan tauladan bagi da’i. Itulah sunnah atau gaya hidup
da’i Islam; cintakan syahid dan mati fisabilillah.

Itulah yang di diajar oleh Khalid bin al-Walid r.a, ketika beliau menyifatkan
tentera-tentera yang bersama-sama dengan beliau untuk membuka Iraq. Sifat
ini menjadi ciri dan prasyarat kepada da’I pada setiap generasi. Beliau berkata
kepada tentera Parsi: “Sesungguhnya aku bawa datang kepada kamu satu kaum yang
lebih cinta kepada kematian daripada kecintaan kamu kepada hidup.”
206204
Majalah al-Muslimin, bilangan 2, m.s. 821
205
Tarikh Baghdad, Jilid 7, m.s. 229
206
Tarikh al-Tabari, Jilid 3, m.s. 344
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 130
Begitu juga puisi yang digubah oleh Abdullah bin al-Mubarak, pemimpin
ahli hadis dan pahlawan jihad. Beliau sentiasa mengungkapkan kedua rangkap
tersebut ketika keluar ke medan:
Kebencian pada kehidupan dan ketakutan kepada Allah mengeluarkan daku
Ke medan jihad dan menjual diriku dengan harga yang tidak ternilai
Sesungguhnya aku telah menimbang apa yang kekal dengan apa yang fana’
Demi Allah, sesuatu yang kekal tidak dapat ditandingi oleh sesuatu yang fana.
207


Jangan Sibuklah dengan kerja tak ada guna ‘turrahat’..!
Demikianlah kamus para da’i. Ia sentiasa berkembang dan subur. Setiap
generasi menambah istilah-istilah baru ciri mereka. Setengah mereka
meletakkan perkataan kemerdekaan: “Jadilah kamu selama-lamanya orang merdeka
yang tidak tunduk.” Yang lain akan menambah perkataan ‘harapan’: “Esok milik
kita.” Kemudian, yang ketiga menambah: “Agama Allah itulah tanahair kita dan
kami memandang remeh segala ujian, mehnah dan tribulasi.”

Sebelum mereka pula, Khalid telah meletakkan ungkapan: “Mereka sangat
inginkan kematian.” dan Ibnu al-Mubarak pula menambah: “Menjual diri” Al-
Zahid Ruwaim pula memberi satu istilah lain ketika diminta nasihat oleh
sahabatnya, beliau berkata: “Ia adalah pengorbanan jiwa, kalau tidak (maknanya)
kamu menyibukkan diri dengan kerja tak guna.”
208


Demi Allah, demikianlah gaya hidup da’I !

Umat ini tidak mungkin akan kembali semula kepada Islamnya kecuali
dengan adanya dakwah yang ditegakkan asasnya pada pengorbanan jiwa. Jika
tidak, ia hanya tinggal angan-angan kosong, dengan mengharapkan pemimpin
kufur dan jahiliah akan mendengar nasihat dan diplomasi. Itu semua hanya
kerja tak guna ‘vanity, farce’ dan sia-sia.
Dengarlah laungan suara Ibnu al-Jauzi di pantai Dajlah di Baghdad:
“Langkah pertama di jalan ini ialah pengorbanan jiwa.
Ini adalah serius. Siapakah yang hendak melaluinya?”
209

Sentiasa ada generasi pemuda yang berseri-seri wajahnya di segenap
pelusuk muka bumi Islam, menyahut seruan Ibnu al-Jauzi ini dan berkata:
“Kamilah yang akan mengikutinya.
Engkau telah menyampaikan dakwah Islam dan kami menjadi saksi.
Engkau telah menyampaikan kepada kami, kami telah menggabungkan diri ke
dalam jamaah, kami tidak lagi membuat tindakan sendiri berkecelaruan. Inilah
dia roh dan jiwa, ambil dan letakkannya di bawah perencanaan teratur. Kami
serahkan jiwa kami pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki.

Di zaman seruan Ibnu al-Jauzi dan Ruwaim itu, di sambut pula di sebelah
barat oleh lidah Lisan al-Din bin al-Khatib dengan menegaskan: “Ya,
sesungguhnya jalan ummat ini dibina di atas pengorbanan jiwa.”

Seorang da’i yang low profile generasi pertama, menamakannya jalan ini

207
Ibid, Jilid 10, m.s. 166
208
Ibn al-Jauzi, Talbis Iblis, m.s. 183
209
Al-Mudhish, m.s. 299
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 131
‘jalan titisan darah’. Beliau tidaklah mempunyai apa-apa ijazah dari mana-mana
universiti dan namanya tidaklah masyhur, namun, beliau berkata kepada
pemimpinnya dengan kata-kata yang penuh keimanan: “Sesungguhnya titisan
darah masih mahal bagi umat Islam. Selagi mana mereka menganggap titisan darah itu
mahal, mereka tidak akan sampai ke mana, kerana harga kemuliaan dan kemerdekaan
hanya dapat dibayar dengan titisan darah.”
210


Demikian kuat dan indahnya bahasa apabila datang dari lidah yang benar,
sekalipun pengucapnya tidak mengenali sasterawan al-Jarjani dan al-Jahiz.
Itulah ketegasan dan keberanian menurut Muhammad Iqbal di mana kedua-
duanya digabungkan di dalam satu rangkap puisi:
Seorang mukmin itu menjadi tegas apabila melihat kebatilan itu melampaui batas
dan berani di dalam menghadapi setiap pertarungan.
211


Itulah pengorbanan yang dikatakan oleh Walid al-‘A
c
zamiyy: “Itulah Islam,
menuntut pengorbanan.”
Seorang da’i telah menukilkan kata-kata di dalam puisinya, ingin
menyatakan bahawa keagungan itu tidak mungkin tegak jika hanya hidup
untuk untuk nafsu:
Sesungguhnya jiwa ini meredhai Islam ini sebagai agamanya
Andainya dia duduk berdiam diri dan puas hati
atau melihat Islam ini terhina di muka bumi ini
dan jiwanya mencintai kehidupan dunia yang fana ini
Dia tidak tergolong di kalangan umat Islam yang agong

Seorang da’i yang faqih menghimpunkan semua istilah itu di dalam satu
fatwa fiqhiyah yang jelas, jauh sekali dari emosional. Kata beliau:
“Tugas amar makruf nahi mungkar adalah fardhu kifayah yang wajib ada
dalam ummat Islam. Tetapi, sekiranya pemerintah itu zalim, melampau serta
tidak mahu mendengar nasihat sehingga ke peringkat membunuh sesiapa yang
memberi nasihat serta menyuruh dia membuat kebaikan dan melarang dia dari
kemungkaran, maka pada ketika itu kefardhuan ini gugur dari seseorang
individu. Tetapi tugas ini tidak gugur dari ummah. Walaubagaimanapun
digalakkan kepada individu melakukan amar ma’ruf nahi mungkar ini
sekalipun dia akan dibunuh.
Ini telah dijelaskan oleh hadis yang bermaksud : “Penghulu seluruh para
syuhada ialah Hamzah bin Abdul Mutalib dan lelaki yang mengucapkan kata-kata yang
benar kepada pemerintah yang zalim lalu dia dibunuh.” (Tabrani, Hakim – pent)
Dapat difahamkan dan hadis ini, digalakkan menyuruh pihak berkuasa
yang zalim kepada makruf dan melarangnya dari mungkar sekalipun
membawa kepada dibunuh. Perbuatan sedemikian bukannya bererti dia
mencampakkan dirinya di dalam kebinasaan. Ia tidak termasuk dalam
pengertian yang dimaksudkan di dalam ayat al-Quran yang bermaksud:
“Janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan.”
Syahid di jalan Allah bukanlah satu kebinasaan. Itulah sebahagian dari
bentuk jihad. Ia akan menguatkan semangat orang yang benar, melemahkan
kebatilan dan menghalang mereka melakukan kezaliman. Pengertian ini amat

210
Muzakkirat al-Dakwah wa al-Da’iyah, m.s. 114
211
Diwan al-Karb, m.s. 29
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 132
sesuai dipraktikkan oleh para mujahidin dan umat Islam. Syariat Islam juga
menggalakkannya.”
212


Tiga Peringkat
Fatwa-fatwa, himpunan istilah dalam kamus da’i, kemaraan mengharungi
bahaya di jalan dakwah, tauladan dari Yaman dan puluhan tauladan para
ulama’ dan da’i Islam dulu dan sekarang itu sebenarnya bukanlah satu
tindakan gopoh tanpa berfikir. Tetapi ini semua sebenarnya memantapkan satu
fasal dalam undang-undang tarbiyyah harakiyyah bagi qai’dah sulbah.
Tajuknya: Menanamkan rasa sedia dan menjelaskan beban perjalanan sejak
dari permulaan lagi.

Perlunya persediaan jiwa untuk mengorbankan nyawa dan titisan darah
ketika diperlukan. Dakwah bukanlah persatuan kebajikan yang hanya berpuas
hati dengan sedikit pengorbanan !
Perlu persediaan untuk penat lelah setiap hari... perjalanan dakwah adalah
panjang sebelum sampai ke matlamatnya. Tidak cukup dengan bertepuk
tangan dalam perhimpunan atau memuji ucapan dan pidato.
Begitu juga perlu persediaan untuk mengorbankan kegembiraan, memikul
musibah dan penderitaan umat yang berat. Bermula dengan masalah Palestin,
masalah Kristianisasi di Indonesia, penyembelihan umat Islam di India,
Bangladesh dan Filipina serta di seluruh dunia yang dikuasai oleh jahiliah.

Salah seorang jurunasihat Islam telah menyimpulkan tiga marhalah ini
sejak dulu lagi dalam ucapannya:
“Wahai saudara, permulaan jalan ini mudah, kemudian datanglah peringkat duka
cita.
Permulaannya dengan mengorbankan kegembiraan,
pertengahannya mengorbankan nyawa.”

Sepatutnya ada peringkat terakhir, yang lebih besar dari mengorbankan
nyawa tetapi beliau tidak menyebutkan. Para da’I dapat merasakannya iaitu
mengorbankan sesuatu yang lebih dari nyawa. Saya rasa ia adalah kerinduan
yang bersangatan kepada tujuh puluh bidadari. Ia merupakan himpunan
kerinduan sehingga mereka lupa nikmat rehat, nikmat makan dan minum di
dunia dan lupa kepada gurauan isteri di dunia. Dia terus terawang-awangan,
berlarian tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan.

Dari sifat marhalah yang diterangkan lama oleh juru nasihat ini dan dari
perspektif lain pula dari tiga persediaan tersebut, kesemuanya menjelaskan
kepada kita ciri haraki moden bagi marhalah yang bertahap-tahap menurut
kesesuaian kemampuan kekuatan dan waqi’. Ianya mengalir ke arah masa
depan dalam aliran yang gabungan mantap antara fiqh syar’i dan pengalaman.

Sembang Mereka Yang Berehat ‘relaks’
Itulah yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Atau dalam
ungkapan lain.. sembang orang yang berjiwa rehat.


212
Majalah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah, Bil. 5, m.s. 760
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 133
Imam Ahmad adalah salah seorang da’i Islam yang bijak. Beliau memimpin
kumpulan da’i Islam di zamannya yang kesemuanya suka berkorban dan
bekerja untuk Islam. Beliau memahami nilai thabat da’i dalam menghadapi
mehnah dan ujian. Keengganan beliau mematuhi kehendak pemerintah
mahukan beliau mengiyakan pendapat ‘Quran adalah makhluk (pendapat
bid’ah muktazilah)’ telah memberi kesan kuat mengukuhkan pendirian kaum
muslimin. Oleh kerana itu, beliau tidak menemui panggilan yang sesuai
terhadap mereka yang tidak memahami bahasa dan istilah da’i selain dari
istilah “Orang yang mempunyai pemikiran yang mahu berehat ‘relaks’ sahaja.”

Beliau bukanlah memaksa atau menghina mereka. Bahkan beliau mencintai
mereka, bersungguh-sungguh memperbaiki mereka dan cuba mengambil
faedah dari kebaikan mereka walaupun sedikit. Tetapi, beliau tidak
memasukkan orang sebegini ke dalam barisannya selagi pemikiran mereka
jenis sukakan relaks dan tidak tergerak melihat penderitaan umat.

Ahmad bin Daud Abu Said al-Wasiti telah berkata:
“Aku telah masuk ke dalam penjara untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal
sebelum beliau di sebat. Aku berkata kepadanya, “Wahai Abu Abdullah (gelaran Imam
Ahmad), engkau ada keluarga, engkau ada anak-anak kecil. Engkau diberi keuzuran oleh
syarak (boleh mengambil rukhsah)”
Rupa-rupanya kata-kataku itu memudahkan padanya untuk menjawab.
Maka berkata Imam Ahmad kepadaku: “Wahai Abu Said, kalau beginilah cara
fikirmu, engkau sebenar telah berehat.”
213


Betapa banyaknya kata-kata begini disebutkan kepada para da’i pada hari
ini. Betapa ramainya orang yang telah memahami Islam lalu, kemudiannya
membisikkan kepada dirinya dengan kata-kata sebegini. Lalu mereka menjadi
bacul, menyorok dan tidak menggabungkan diri dalam barisan da’i.
Demikianlah kata-kata orang yang telah beristirehat sebagaimana yang telah
ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Bagaimanakah seseorang yang terasa sakit hatinya melihat realiti ummat
Islam itu mungkin boleh berehat? Bagaimana dia boleh membiarkan anak-anak
dan isterinya menghina dan mengikat dirinya daripada bersama-sama dalam
barisan da’i? Bukankah mati itu telah ditetapkan?
Lihatlah kepada seorang da’i di Mansurah, Mesir; Solah al-Syarbini
Rahimahullah. Peluru Inggeris tidak dapat mematikannya ketika beliau
memerangi Inggeris di Terusan Suez, tetapi beliau mati di atas katil di hospital
selepas beberapa hari menunaikan haji di Mekah.

Begitu da’I dari Basrah, Qais al-Qirtas Rahimahullah. Beliau tidak mati
ketika dikenakan siksaan penjara yang dahsyat. Sebaliknya beliau mati kerana
terhidu gas beracun di tempat permandian beberapa hari selepas keluar dari
penjara.

Da’i dari Gaza, Umar Abu Jabarah Rahimahullah, seorang pendokong
dakwah sejak kecil lagi. Beliau dipenjara dan dipaksa melakukan kerja-kerja

213
Ibn Abi Ya’la, Tabaqat al-Hanabilah, Jilid 1, m.s. 43
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 134
berat setiap hari tetapi beliau tidak mati di situ. Dia mati setelah dibebaskan
dari penjara akibat terjatuh sedikit.
Dakwah dan jihad tidak mempercepatkan ajal, (begitu juga sebaliknya,
duduk relaks tanpa dakwah tidak akan melambatkan ajal) tetapi dakwah dan
jihad akan mengangkat da’I ke syurga Firdaus.
Sekiranya seseorang muslim itu tidak mahu bergabung bersama dengan
Imam Ahmad atau pewaris Imam Ahmad pada hari ini dan dia duduk sahaja
kerana uzur atau seolah-olah ada uzur, maka dia disepatutnya merasa sedih.
Paling kurang dia sepatutnya mencela dirinya sendiri kerana tidak bersama-
sama dalam gerombolan da’i. Dia hendaklah jadi seperti sikap al-Zahid Bisyru
bin Haris al-Hafi pada hari Imam Ahmad di siksa. Apabila ada orang
menceritakan kepadanya:
“Sesungguhnya Ahmad bin Hanbal telah disebat setakat ini sebanyak tujuh belas
kali dengan cemeti,”
Bisyru pun menghulurkan kakinya dan melihat kedua betisnya lalu berkata:
“Alangkah buruknya betis ini, tidak diikat dengan pasung untuk menolong lelaki itu
(Ahmad bin Hanbal).”
214


Beliau terkenal dengan cintanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Walau
bagaimanapun, khalifah membiarkan dia tanpa diganggu dan tidak diazab
kerana kemasyhuran zuhudnya, tambahan pula dia dikasihi oleh orang ramai.
Khalifah tidak mahu menimbulkan kemarahan rakyat.

Mukmin yang benar akan menyalahkan dirinya apabila mengundurkan
diri atau menfatwakan kepada dirinya ketinggalan dari barisan da’i. Dilakukan
kerana kelemahan dirinya atau kerana syubhat. Dalam keadaan itu dia
sepatutnya merendah diri kepada pada da’i dan bukannya bercakap bukan-
bukan. Dia sepatutnya mencela ijtihadnya itu. Sepatutnya dia memuji da’I yang
sabar yang boleh menggembirakan hati mereka.

Manakala mereka yang diperhambakan nafsunya, dia akan berdebat,
bercakap dengan percakapan yang bukan-bukan, melemparkan kata-kata
kukuh dan mantap untuk mengatakan dia bukan orang yang mengundurkan
diri. Sikapnya tersebut akan menambahkan lagi kekurangan dan kesalahan
dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari bersikap demikian.

Mereka yang lari, tidak menyertai saf dan berehat akan sentiasa berada
dalam golongan yang dicela dan disalahkan hinggalah mereka memahami ciri-
ciri haraki dan berbicara dengan bahasa da’I, bermadah bersama mereka untuk
mengkritik keadaan diri mereka masa dulu:
Islam itu berlepas tangan dari orang yang ragu dan hina
Yang memandang Islam hanya puasa dan solat
Padahal puncak agama itu ialah jihad
Berjihadlah atau kita akan disingkir dari kehidupan

Demikianlah kata-kata yang tegas dan ringkas serta kata putus bagi
keadaan dan situasi umat Islam di seluruh dunia hari ini. Sama ada jihad dan
berjanji untuk menitiskan darah atau disingkirkan oleh kehidupan. Sekiranya

214
Ibn al-Jauzi, Manaqib Ahmad, m.s. 119
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 135
mereka disingkirkan, Allah akan menggantikan mereka dengan satu kaum lain.
Mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, sebaliknya keras
dan tegas kepada orang yang kafir. Mereka berjihad pada jalan Allah dan tidak
takut cercaan orang yang mencerca. Mereka tidak terpedaya dengan kecantikan
wanita atau kilauan harta. Mereka tidak takut pada kebuasan taghut dan tidak
gentar menghadapi bedikan jahiliah.

Ya… itulah jalannya.. atau mereka layak digelar sebagai pemilik
mentaliti relaks !
Inilah dia… atau yang lain yang hanya kerja remeh-temeh yang tak guna !


Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 136


Peluasan Yang Seimbang dan
Penyebaran Yang Berhati-hati

Hasil pertama yang dirasai oleh seorang mukmin dari izzah imannya ialah;
kefahaman beliau bahawa dalam Islam ini ada kekuatan yang hebat dan hanya
seorang manusia sahaja sudah mampu untuk mengiklankan kebenaran
tersebut. Mukmin tersebut juga dapat merasai bahawa segala pemikiran jahiliah
hanya palsu dan memerlukan bilangan ramai untuk diiklankan. Pemikiran
jahiliah ini hanya mampu menarik perhatian orang-orang yang berfikiran cetek,
lalu terpedaya dan tertipu dengan kepalsuan jahiliah tanpa mengetahui bahawa
mereka semua sebenarnya berada di dalam kesesatan.

Oleh itu, kita selalu dapat melihat umat Islam ini kadangkala tercerna dan
diwakili oleh hanya seorang mukmin sahaja, sebagaimana firman Allah S.W.T. :
,, ·· ¸ , , . , _ · ¸ = « |· ¸ - ¸ ´ , , | ¸ · «, · - -· | ·· ·· | -- | .· ·
“Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang taat (patuh) kepada Allah, lagi
cenderung kepada agama yang lurus.” (Al-Nahl 16: 120)

Ibnu Taimiyyah berkata, maksud ayat ini ialah: “Hanya Ibrahim seorang
sahaja yang beriman sedangkan manusia lain semuanya kafir.”
215

Tersebut dalam sahih al-Bukhari, Nabi Ibrahim a.s. berkata kepada isterinya:
“Wahai Sarah, tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan
engkau sahaja.”
216

Demikian juga pada satu ketika, umat Islam ini hanya diwakili oleh Nabi
Muhammad S.A.W. seorang sahaja.
Lantaran itu seorang mukmin tidak mungkin langsung akan merasa
terasing dan dagang ‘ghurbah’ kerana sebenarnya dia mewakili iman dan
hakikat yang benar. Dia merasai manusia lain yang sesat itulah sebenarnya
yang dagang dan meraba-raba.
Justeru, ketika ada seorang yang tidak faham menyangka Abdul Wahab
Azam hidup sebagai orang dagang di tengah-tengah masyarakatnya, dia segera
menjawab tegas:
Seorang sahabat berkata kepadaku: aku melihat engkau seperti orang asing
Bersendirian di tengah-tengah manusia tanpa sahabat dan teman
Aku berkata: Tidak sekali-kali, bahkan manusia itu yang asing
Aku tetap di dalam alamku dan inilah jalanku.
217


Adapun keterasingan orang-orang yang dikatakan umpama perantau yang
disebut di dalam sebuah hadis:
“’Tuuba lil al-ghuraba’ Berbahagialah mereka yang asing.” Sebenarnya asing
dalam hadis ini adalah relatif berdasarkan waqi’ keliling, kerana bilangan

215
Ibnu Taimiyah, Majmuk Fatawa, Jilid 11, m.s. 436
216
Sahih al-Bukhari, Jilid 4, m.s. 171
217
Diwan al-Mathani, m.s. 43
15
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 137
mereka yang sedikit di tengah-tengah buih-buih sesat. Namun, dari sudut
naluri dan perasaan, sesungguhnya mukmin yang keseorangan di tengah-
tengah manusia yang sesat itu mempunyai teman dan kawan yang
menjauhkannya dari keterasingan yang hakiki.

Tanggunggungjawab Kita Hanyalah Menyampaikan
Perbezaan perasaan antara penyeru keimanan dengan penyeru kebatilan
inilah yang menyebabkan penyeru kebatilan sentiasa dalam keadaan penat.
Mereka perlu terpaksa merubah bentuk dan rupa kebatilan mereka apabila ia
tidak mampu memperdaya manusia. Mereka memberi alasan tindakan mereka
itu sebagai perkembangan fikiran dan dialitik. Bagi mereka (kerana cara fikir
mereka yang materialisma dan hanya menilai keuntungan dan kerugian dari
faktor material semata-mata) sesiapa yang ingin mengembangkan mana-mana
ideologi tertentu, apabila ideanya sudah tidak mendapat sambutan, mereka
perlu segera menukarnya.
Sebaliknya, seorang da’i Islam yakin bahawa kewajipannya ialah mereka
mesti memilih kata-kata yang sesuai dengan syarak, dan kemudian mengikut
uslub yang sesuai berdasarkan ijtihadnya. Kemudian segalanya diserahkan
kepada Allah. Sekiranya dakwahnya tidak diterima manusia, ini bermakna ada
hikmah rabbaniyyah di sebaliknya. Sekiranya Allah menghendaki, tentu
mereka akan diberi hidayah, tetapi Allah tidak mahu mereka menyertai
golongan da’i. Oleh itu, tiada jalan lain bagi da’I melainkan terus thabat dengan
pegangan mereka.
Kesedaran terhadap hakikat iman ini menyebabkan Dr. Yusuf al-Qardhawi
menjawab orang yang membangkangnya, beliau berkata:
Aku hairan melihat mereka yang berkata: Anda berdegil di dalam cita-cita
memelihara idealisme yang tinggi dan pendakian yang sukar
berhentilah di sini, janganlah bersusah payah
engkau hanya menyemai benih di bumi yang kontang
Aku berkata kepadanya: Tunggu ! putus asa bukan sikapku
Akan kutabur benihku di bumi dan buahnya hanya dari Tuhan
Apabila aku telah sampaikan risalah ini dengan bersungguh-sungguh
Kemudian aku tidak dapati yang menyahutnya, apa dosaku?
218


Itulah qanun dakwah Islam. Apabila kita tidak mencapai apa yang kita
harap dan kita inginkan, cukuplah kerja kita ini untuk menjadi motivasi
generasi baru agar meneruskan perjalanan ini. Sesungguhnya berjaya
memulakan sesuatu adalah tanda ianya boleh ditamatkan.
Atau seperti yang dikatakan oleh al-Rafi’e:
“Urusan yang susah apabila ia dapat dimulakan cukuplah ia menjadi bukti
ianya boleh dilaksanakan.”
219


Kewujudan contoh da’I yang baik di seluruh pelusuk bumi Islam sudah
cukup untuk membuktikan bahawa pelaksanaan idealisma Islam dalam satu
tajammuk haraki di tengah-tengah kepakatan jahiliyyah adalah suatu yang
boleh. Bukti inilah yang menjadi titik tolak ‘muntalaq’ bagi kita untuk
meneruskan perjalanan usaha ini. Terus berusaha untuk memperbanyakkan

218
Majalah al-Mabahith al-Misriyyah, Bil. 31 tahun 1951
219
Wahyu al-Qalam, 1/21
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 138
proses tarbiyyah contoh-contoh yang sama hinggalah kita sampai kepada
bilangan yang mampu untuk memimpin manusia dikekeliling kita.

Sekiranya da’I hari ini tidak mampu mencapai kemenangan, cukuplah bagi
mereka sepertimana yang dikatakan oleh Syed Qutb:
“Mereka adalah kuli(pekerja) kepada Allah. Walau di mana, bagaimana dan
cara mana yang dikehendaki Allah supaya mereka bekerja, maka mereka
jalankan kerja itu dan mereka menerima pahala sebagaimana yang diketahui.
Bukan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menentukan berhasil atau
tidaknya dakwah itu. Ia terserah kepada tuannya dan bukan urusan kuli.
220


Kita ingin menjadi pimpinan
Sikap itu adalah tuntutan iman. Namun begitu, menjadi lumrah manusia
cenderung untuk mempunyai ramai teman. Mata gembira melihat iman
mengalahkan kufur. Tatkala itu, bergembiralah orang-orang yang beriman
dengan pertolongan Allah.

Perasaan itulah yang mendorong da’i berusaha bersungguh-sungguh
mempelajari seni dakwah supaya mereka berjaya menyelamatkan sebanyak
mungkin generasi muda dari kesesatan ke jalan yang lurus. Kamu melihat
mereka sangat gembira apabila berjaya mendapat satu bai’ah baru. Menjadi
doa yang paling di sukai mereka ialah doa yang tersebut dalam al-Quran:
· -· - , _ «· « · | · · · - -· ¸
“Dan jadikanlah kami imam, pimpinan (ikutan) bagi orang-orang yang
bertakwa.” (Al- Furqan 25:74)

Doa itu bukan kerana mereka inginkan kuasa atau suka menunjuk-nunjuk
yang merupakan suatu perbuatan tercela. Tetapi ianya adalah apa yang
diperkatakan oleh Imam Ibnu al-Qayyim:
“Dia suka menjadi imam (ikutan) di dalam agama bahkan dia memohon
kepada Tuhannya supaya menjadikannya sebagai imam dan pemimpin bagi
mereka yang bertakwa kepadaAllah, diteladani oleh orang-orang yang
bertakwa dan soleh sebagaimana dia sendiri menjadi pengukit kepada orang-
orang yang bertakwa.
Sekiranya seorang da’I itu suka dipandang tinggi oleh orang yang bertakwa,
hebat di hati mereka, dicintai dan ditaati; dan semua itu kerana niat
membimbing orang bertaqwa itu mengikut jejak langkah Rasulullah S.A.W.,
maka sikap demikian tidak mengapa, bahkan ia suatu yang terpuji kerana dia
mendokong dakwah Islam dan menyeru manusia kepada agama Allah. Ia
mahu Allah dicintai, ditaati, disembah dan diesakan. Oleh itu dia suka segala
perkara yang membantu untuk mencapai matlamatnya itu. Untuk itu, Allah
S.W.T. telah menyebut golongan hamba-hambanya yang khusus untukNya,
memuji mereka di dalam kitabNya dan memberi balasan baik kepada mereka
pada hari akhirat. Allah memuji amal dan sifat mereka yang terbaik dalam
firmanNya:
,`_ . ¸ · · -· ¸ _ | ¸ - · · | . · · ·, _ ., |, « , ¸, =|· ¸ · -· - , _ «· « · | · · · - -· ¸ ¸ ¸ , - | ·¸ | · · ··
“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan

220
Ma’alim fi al-Tariq, m.s. 181
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 139
anak-anak yang menggirangkan hati kami, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi
orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqan 25: 74)
Mereka ini memohon kepada Allah supaya sejuk mata mereka ialah apabila
isteri-isteri dan zuriat mereka taat kepada Allah S.W.T. . Kegembiraan hati
mereka ialah bila mereka menjadi ikutan orang-orang yang bertakwa dan soleh
untuk mentaati Allah beribadah kepadanya.
Sesungguhnya imam dan makmum itu saling bekerjasama dalam
mengerjakan ketaatan. Oleh itu, mereka hanya memohon kepada Allah sesuatu
yang boleh menolong mereka mencapai keredhaan Allah dan taat padaNya.
Doa mereka ialah supaya mereka dijadikan imam dan pemimpin dalam
agama.”
221


Perluasan tajmik Perlu seimbang Dengan Tenaga Tarbiyah
Tetapi keinginan untuk menjadi ikutan dalam dalam agama tidak
sepatutnya pula tidak menjadikan kita bermudah-mudah dengan sifat
imaniyyah dan sifat semulajadi yang kita telah syaratkan bagi sesiapa yang
hendak bergabung dalam gerombolan ini. Perlu ada keselarasan dan
keseimbangan di antara peluasan tajmik dan kemampuan tenaga tarbiyyah
yang kita miliki.
Satu kesilapan yang paling merbahaya ialah bagi dakwah ialah apabila ia
melakukan tajmik yang luas sebelum adanya sekumpulan da’I yang mampu
mentarbiah mereka yang telah ditajmik itu. Kumpulan da’i itu sendiri pula
mesti memperuntukkan sebahagian dari waktunya pula untuk meneruskan
tarbiyyah diri sendiri dengan ilmu dan ibadat, kerana jika tidak, hati mereka
akan menjadi keras setelah mereka dapat menikmati kelazatan di peringkat
permulaan. Apabila hati telah keras, akan hilanglah pula roh-roh persaudaraan.
Keseimbangan ini bukan hanya khusus pada permulaan dakwah sahaja,
bahkan mestilah meliputi seluruh fasa pengembangan dakwah. Jika tidak,
dakwah akan diancam bahaya yang besar.

Oleh itu perencanaan dakwah pada peringkat permulaannya jangan
digambarkan akan merangkumkan seramai mungkin orang awam dan orang
biasa ‘rajul syari’’, kecualilah jika kita melonggarkan syarat-syarat
penggabungan. Adalah satu kesilapan besar jika kita biarkan dakwah cuba
mengutip dan beriya-iya mendapatkan ‘rajul syari’’ sebelum wujudnya satu
bilangan yang cukup mereka yang yang mempunyai kesedaran dan tarbiyyah
yang mantap.
Kalangan da’i yang terlibat dalam bidang politik biasanya mahu supaya
dakwah berlumba-lumba dengan parti-parti politik untuk menarik sebanyak
mungkin orang biasa. Sedangkan kita dapati yang jelasnya orang biasa ‘rujul
syari’’ di mana-mana negara Islam sekalipun tabiat biasanya ialah tidak bersedia
untuk duduk lama bersama-sama dengan mana-mana jamaah.
‘Rajul Syari’, ghaugha’, duhama’ (mob, riffraff & rabble) dan orang ramai yang
bising-bising ini biasanya adalah orang yang tidak tetap pendirian. Mereka
itulah yang biasanya menjadi tunggak utama dan asas hidupnya parti-parti
jahiliah kerana biasanya boleh menukar gantikan program dan uslub mereka
menurut kehendak pengikut atau pasaran semasa yang laris.


221
Ibn al-Qayyim, Al-Ruh, m.s. 252
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 140
Tetapi dakwah Islam tidak akan menang dengan orang-orang seperti ini.
Bukan orang-orang sebegini yang akan mengubah perjalanan sejarah.
Tajmik untuk ramai dalam masa singkat mungkin tetapi ia tidak dapat
bertahan lama.

Lebih dari itu, tajmik yang meluas akan meletakkan jamaah pada situasi
baru yang memerlukan penggunaan tenaga yang besar untuk pengurusan. Ia
juga memerlukan kumpulan qudwah yang tinggi tarafnya untuk mengekalkan
perkumpulan tersebut di dalam lingkungan kehidupan rohaniah ketika
mengharungi pelbagai peristiwa. Sekiranya kemampuan tenaga dan qudwah
tersebut tidak cukup sebelum dilakukan tajmik meluas dan bekerja dengan
‘rajul syari’’ itu, maka ini bermakna dakwah telah menghimpunkan orang ramai
yang hanya Islam pada nama tetapi mempunyai pelbagai kecenderungan yang
tidak terkawal dan tidak mahu tunduk kepada langkah yang bijaksana. Mereka
hanya akan bertindak tanpa arah dan tujuan. Mereka mungkin menggunakan
Islam untuk membuat sesuatu yang bukan Islam. Bahkan kadangkala
memburukkan Islam dengan fahaman yang bercampur baur, teori-teori kufur
dan akidah-akidah yang bercampur aduk dengan bid’ah.

Seimbang Dalam peluasan medan
Sikap bermudah-mudah ‘tasahul’ semasa pemilihan dan tindakan
meramaikan ‘kuaniti’ tanpa ‘kualiti’ (takathur la tarkiz) akan melahirkan pelbagai
tindakan dan kegiatan yang tidak terancang dan tidak bertujuan. Dari situ, rasa
tidak mahu dikalahkan oleh golongan jahiliyyah, penyeleweng dan mulhid
(atheis) dan mahu menguasai seluruh medan penglibatan keilmuan
(thaqafiyyah) dan politik untuk memimpin manusia; itu semua menyebabkan
da’I mula mengikut style kerja parti-parti politik tanpa melihat kemampuannya
sendiri. Ini juga mendorong mereka turun ke medan dan pentas gelanggan
sedangkan mereka tidak mempunyai persediaan yang cukup.
Akibatnya, berlakulah simpang-siur amal dan berseleraklah tenaga da’i
yang berkemampuan. Lalu, pengaruh dan kesan kerja tersebut tidak mantap di
setiap bidang yang diceburi. Berlaku kepenatan dan perahan tenaga yang
dahsyat.
Hal ini sama sepertimana yang terjadi dalam pertempuran di medan
perang. Sejarah peperangan telah menunjukkan banyak contoh panglima-
panglima perang yang tidak teliti di dalam penyusunan strategi. Mereka
membuka banyak medan pertempuran serentak menyebabkan kekuatan
mereka terpecah-pecah. Mereka bukannya menghadapi musuh secara satu
persatu. Ini menyebabkan mereka kalah. Ilmu persedian ketenteraan sentiasa
mengingatkan kepada panglima-panglima perang supaya mereka tidak terlalu
melamakan masa satu-satu pertempuran dan hendaklah diserang secara
bersepadu yang dapat menjamin berulangnya serangan sekiranya serangan
yang pertama gagal. Mereka juga hendaklah mempunyai pasukan reserve
‘ihtiyati’ untuk menangkis serangan mengejut dan gerakan dari belakang.

Apa yang kami sebutkan ini bukan bertujuan untuk mengajak kita supaya
berelaks, kerana relaks itu adalah maut. Ia bukan bertujuan untuk
menyejukkan semangat kerana ia akan melepaskan segala peluang. Ini juga
tidak bertujuan untuk menghalang kita dari mengambil pelajaran dari teknik-
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 141
teknik kerja smart yang ada pada group jahiliah. Kita boleh mengambil
kebaikan dari mereka selagi tidak bercanggah dengan nas syarak dan tidak
bertentangan dengan uruf akhlak yang dipandang baik oleh mukmin.
Sebenarnya kami mengajak supaya kita menilai waqi’ kemampuan kita,
mentarkiz ‘fokus’ kan usaha dan memasuki gelanggang yang sesuai
berdasarkan kepentingannya.
Usaha lebih dahulu oleh penjajah kafir dalam membentuk parti-parti politik
telah menyebabkan mereka telah mendahului parti-parti dakwah Islam. Ini
ditambah lagi kebingungan umat Islam yang ikhlas selepas tumbangnya
Khilafah Islam Uthmaniyah. Oleh itu masalah ini tidak mungkin dapat diatasi
sekaligus, tetapi ia hendaklah dengan tindakan dan perjalanan yang seimbang.
Oleh kerana itu, perkembangan dan peluasan yang seimbang di setiap
medan adalah menjadi pelengkap kepada keseimbangan perkembangan
bilangan ahli bagi memelihara dakwah dari kemusnahan. Hubungan pengaruh
dan kesan terhadap besarnya apa yang didengar dan dilihat di dalam
manifestasi tarbiyyah mewajibkan kita untuk memelihara saiz yang sesuai
dengan keluasan medan yang dibuka untuk diseimbangkan dengan
pembahagian yang sesuai. Semakin kurang bidang yang diceburi, semakin
bertambahlah tenaga yang ada.

Sejarah yang baru saja berlalu menunjukkan kepada kita bagaimana ada
harakah Islam yang telah terlibat dalam pembahagian banyak kerja dan
memasuki semua medan secara tergesa-gesa dan gopoh, sebagai satu tindak
balas terhadap pelbagai situasi politik dan kepartian. Da’I terpaksa bertarung
sengit dengan golongan ideologi jahiliah di dalam badan-badan bukan kerajaan
(NGO), kesatuan-kesatuan sekerja, kelab-kelab kesusasteraan dan badan-badan
sosial. Sedangkan ketika itu, bilangan anggota gerakan Islam yang
berkemampuan, berpengalaman dan mahir masih lagi kurang.
Pandangan yang matang mengingatkan sungguh-sungguh perlunya
penekanan tarbiyyah dalaman, pemantapan iman dan peneguhan saf dengan
menanamkan rasa ketaatan dan iltizam sebelum memasuki gelanggang
pertarungan dan persaingan.

Dalam keadaan kemampuannya lemah, da’i yang faqih tidak akan terprovok
dengan kemenangan kafir yang kuat. Bahkan dia mengawal marahnya,
bersabar dan memulakan kerja-kerjanya secara teratur dan sentiasa
menyediakan tapak yang mantap sebelum kakinya melangkah…

Kemajuan Datang Dari Kepayahan
Semangat da’i yang begitu bersemangat tidak semestinya berhasil, kerana ia
tertakluk kepada realiti.
Antara fenomena waqi’ terpenting yang menghalang da’i dari melaksanakan
semangat dan cita-citanya ialah kelemahan dan rendahnya level sebahagian da’i untuk
menyaingi pihak lain. Usaha untuk menghadapi pihak jahiliah dalam segenap bidang
yang dimasuki mereka sekarang memerlukan kemampuan, dan kecekalan da’i. Realiti
kita menunjukkan betapa kurangnya tenaga sedemikian di kalangan anggota harakah
Islam kita yang mampu memimpin, kreatif, inovasi, bergerak dan terus menerus bekerja.
Apa yang berlaku ianya terus menerus tertumpu kepada hanya beberapa da’I yang
sama.
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 142
Sesungguhnya aspek yang dilupai oleh mereka yang bersemangat itu sebenarnya
terletak pada tidak sedarnya mereka bahawa i) fiqh pemilihan dan pengenaan syarat
yang ketat ii) kemantapan niat dan semangat kental terus menerus yang terhasil….
Sebenarnya kedua-duanya itu lahir dan terbentuk melalui:
i) hasil pemikiran selama beberapa tahun ii) proses tindak balas hati yang mendalam
terhadap kesilapan-kesilapan iii) serta kepayahan & keperitan kerja yang berterusan.
Orang yang tidak memahami fiqh ini dan tidak pernah mengharungi susah payah
itu tidak akan sampai kepada ‘mustawa’ yang sama dengan mereka bila tiba dalam
pelaksanaan.

Sesungguhnya itulah hakikat realiti yang berlaku. Hanya dengannya sahaja pendapat
yang ideal dan tindakan yang sepontan dalam perencanaan akan bertukar kepada
tadarruj yang sesuai dengan kemampuan. Adalah menjadi kesalahan apabila kita
menuntut satu bentuk yang mantap dan penuh kesedaran dari da’i yang lemah. Semata-
mata desakan semata-mata tidak akan cukup jika tidak didahului dengan tarbiyyah.

Fokus pada ‘memprodukkan’ Orang-orang Thiqah
Tidakkah anda lihat bagaimana kerajaan negara-negara membangun
menumpukan pada peringkat awalnya pada industri berat? Ini kerana, industri
berat merupakan kunci peluang untuk mewujudkan industri-industri ringan
lain.

Demikian juga kita di peringkat permulaan dakwah. Kita seolah-olah
sedang berada di peringkat permulaan akibat banyaknya kesilapan yang
berlaku dan dahsyatnya serangan dari pihak kafir dan tali barut mereka.

Usaha kita mesti ditumpukan kepada ‘kilang-kilang thiqat’ (proses
melahirkan golongan thiqah) yang akan mendidik dan membentuk da’i yang
bersenjatakan iman dan fiqh haraki. Mereka perlu disimpan bagi menghadapi
kufur medan demi medan. Segala kemampuan mesti disimpan bagi membantu,
mengukuh dan memantapkan badan yang akan mentarbiyyah golongan thiqah
tersebut.

Tempoh dari bermulanya lahir mana-mana gerakan Islam hinggalah
sampai ke hari ia hampir-hampir menyamai kekuatan jahiliah di sekitarnya,
tempoh tersebut mestilah menjadi tempoh untuk usaha tajmi’, tarbiyyah dan
tafqih. Setiap kali mereka membuka medan baru atau membuka platform baru
atau melibatkan diri dalam kancah politik secara total, maka ini bererti berlaku
pertentangan antara tuntutan unit tarbiyyah dengan tuntutan medan baru atau
aktiviti politik tersebut. Ia adalah disebabkan kurangnya mereka yang mampu
dan berkelayakan bagi memenuhi segala tuntutan-tuntutan ini dan mampu
pula menguruskan pelbagai unit.

Dalam perencanaan dakwah, tidak sepatutnya keterbukaan medan dakwah
dibuka begitu luas sebelum yakin wujudnya bilangan thiqah yang cukup bagi
melaksana dan meneruskan medan ‘infitah’ tersebut. Anggota yang thiqah perlu
dihalang dari kerja secara semangat tiba-tiba ‘air karbonat’ dan kerana reaction
provokasi pihak jahiliah terhadap kita. Walau bagaimanapun, itu tidak
menghalang kita dari melatih sebahagian dalam bilangan yang kecil dari da’I
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 143
untuk menyertai pelbagai medan ini sebagai latihan praktikal , agar nantinya
mereka akan menjadi pelopor pemimpin apabila medan-medan baru dibuka.

Al-Quran…. Dan Kekuatan Yang hebat….
Memang benar.. kekuatan besi adalah pelengkap bagi al-Quran.

Itulah firman suci dari Allah .. ayat muhkam dan bukannya mutasyaabih..
terus dipakai dan tidak dimansuhkan. Allah S.W.T. mahu menjadikannya
sebagai slogan, dustur dan penunjuk jalan kepada dakwah Islam. Melalui ayat
yang dibaca oleh berjuta umat Islam di seluruh dunia setiap hari. Firman Allah
S.W.T. :
¸ = . « |· , ¸··|· ;, « , | .· ¸, « |· ¸ =·· ´ |· , , - - · · | ¸ · | ¸ =· ·`, , |· , · · ·= _ · · · = _ | = « | -, · =, = ¬ |· · · | ¸ · |
| _ ·· · - ¸ ` =, = = ` ¸ | , ` ¸, ¸ - ¯¸ , | -·|· . , . , - |· , - · = _ ¸ · ¸ = · , ¸ - -·|· , · - , | ¸ ¸···
“Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan bersama-sama
mereka Kitab Suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat
menjalankan keadilan dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya
mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. (Dijadikan
besi dengan keadaan yang demikian, supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu
dalam kehidupan mereka sehari-hari) dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang
orang yang (menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak dan
mempertahankan ugama Allah serta menolong Rasul-rasulNya, padahal balasan
baiknya tidak kelihatan (kepadanya); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha
Kuasa..” (Al-Hadid: 25)

Setiap hati yang sejahtera, teguh imannya dan cenderung kepada kebaikan
akan dapat memahami ayat itu sama sebagaimana yang difahami oleh
Rasulullah S.A.W..
Abu Bakar al-Siddiq telah memahaminya. Kerana itulah dia memerangi
kaum murtad.
Saidina Umar Al-Faruq yang gelarannya diambil sempena nama sebilah
pedang juga telah memahaminya. Oleh itu, dia menyetujui supaya
dibetulkannya dengan pedang sekiranya dia menyeleweng dan mengikuti
hawa nafsu.
Demikianlah umat Islam generasi demi generasi sentiasa mengingatkan
yang lain dengan sikap ini. Mereka mengingatkan dengan al-Quran. Kerana itu
mereka tidak rugi.

Sehingga apabila mereka ditimpa malapetaka dan kekalahan, Allah
memberi taufiq kepada Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah untuk membacakan
ayat ini dan mentafsirkannya. Beliau berkata kepada mereka: “Allah S.W.T.
telah menyatakan bahawa sesungguhnya Dia telah menurunkan al-Kitab dan
al-Mizan
222
. Dia juga menurunkan besi untuk menegakkan keadilan supaya
Allah mengetahui siapa yang menolongNya dan siapa yang menolong
rasulNya. Oleh itu agama ini didirikan dengan al-Kitab sebagai pembawa
hidayah dan pedang yang akan membantu. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai

222
Neraca aatau timbangan. (Pnt)
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 144
pemberi hidayah dan penolong.”
223


Beliau menegaskan kepada umat Islam bahawa sesungguhnya: “Apabila
telah jelas ilmu dari al-Quran dan al-Sunnah, kemudian disusuli dengan
pedang, maka akan tertegaklah Islam.”
224

Mendaki Anak Tangga bersama orang yang berjalan.. Bukan melompat..
Al-Imam al-Syahid Hassan al-Banna telah mengarahkan supaya
menghindarkan sikap membuta tuli. Beliau memberi amaran kepada yang
terlampau bersemangat dan mengajarkan mereka:
“Di antara ciri dakwah ini ialah:
Bertahap-tahap dalam mengatur langkah,
menunggu masa,
tidak tergesa-gesa mahu melihat hasil..
kerana tiap-tiap sesuatu ada masanya yang telah ditentukan.”
225

Beliau juga selalu mengulangi kepada mereka: “Para da’I yang memahami
fiqh dakwah: slogan mereka ialah; Masa itu adalah satu juzuk dari rawatan.”
226

Dengan ini, Imam al-Banna telah meletakkan penawar keempat yang akan
melindungi dakwah dari tindakan membuta tuli, mendadak tanpa matlamat
yang jelas dan akan dapat memelihara dakwah dari kemusnahan. Beliau
menamakan penawar ini sebagai ‘menunggu’.

Begitulah, antara kesempurnaan tarbiyyah Islamiyyah harakiyyah bagi
marhalah kini ialah perlunya ‘menanam persediaan jiwa untuk menunggu’
sehinggalah dengannya sempurna proses pembinaan ikhtisas yang akan
menangani pengembangan sayap di medan. Persedian jiwa positif sanggup
menunggu ini juga memerlukan pengurangan memasuki kegiatan politik buat
sementara waktu.

Pada hakikatnya, selagi kita menumpukan usaha kita di dalam tarbiyyah
secara berterusan, kita dapati diri kita lebih tetap, teguh dan mantap
menghadapi kehebatan arus perkembangan pemikiran jahiliah yang diimport.
Kita dapat menerima berita kemenangan parti-parti politik jahiliah dengan
berani kerana sesungguhnya kemenangan mereka itu hanyalah untuk
sementara waktu sahaja dan tidak mampu untuk bertahan lama. Kemenangan
mereka dihancurkan oleh usaha tarbiyyah kita apabila ia menepati makna
tarbiyyah Islam yang sejati dan hakiki tanpa semangat yang membuta tuli,
mendadak dan tanpa perancangan.

Bahkan lebih jauh dari itu, boleh jadi ada hikmat di sebalik kemenangan
kesesatan pihak jahiliah pada hari ini. Ia untuk membuktikan kelemahan
mereka dalam membina suasana bahagia yang dijanjikannya kepada manusia.
Kelemahan mereka ini menjadi bukti usaha pendidikan mereka. Ia adalah
pekong besar yang dihadapi oleh sistem-sistem karut dan diktator-diktator
yang berusaha bermati-matian memesongkan manusia dari Islam. Kegagalan
mereka ini dapat membuka jalan dan mempercepatkan perjalanan da’i Islam.

223
Ibn Taimiyah, Majmuk Fatawa, Jilid 10, m.s. 13
224
Ibid, Jilid 20, m.s. 393
225
Majalah al-Dakwah al-Misriyyah, Bil. 67
226
Ibid
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 145

Itulah jalan tarbiyyah. Suatu perjalanan yang sukar, jauh, dan lambat. Kita
mungkin ditinggalkan oleh jahiliah seketika dalam pertandingan ini...
sebahagian dari kita mungkin gugur ... dan sebahagian dari habuan terlepas
dari kita, Namun, itulah jalan yang aman, teguh dan terjamin.

Mungkin sebahagian manusia berpendapat bahawa jalan lambat ini tidak
akan melatih da’I untuk berkorban. Mereka juga menyangka bahawa kita
melupai prinsip pengorbanan dari pertimbangan kita. Sebenarnya itu tidak
benar. Sesungguhnya pengorbanan itu dituntut dan perlu, tetapi mesti kena
pada waktunya. Ia tidak boleh dibuat-buat. Sebaik-baik da’I ialah da’i yang
menanam benih tadhiyyah ‘pengorbanan’ di dalam jiwa saudaranya mulai dari
sekarang.

Inilah satu-satunya jalan yang aseel ‘original’ tiada duanya iaitu jalan
tarbiyyah yang beransur-ansur dan disimpulkan oleh Imam Hassan al-
Hudhaibi Rahimahullah dalam kata-katanya: “Dirikanlah daulah Islam
dijiwamu, nescaya ia akan tertegak di bumi kamu.”

Langkah-langkahnya ialah dengan: menyebarkan kesedaran Islam,
mentajmi’, mentarbiyyah, berkembang secara seimbang, menyebar dengan
berhati-hati, menunggu sehingga sempurna ikhtisas yang diperlukan,
memerhatikan dan menunggu kelemahan mereka yang berkuasa secara palsu
itu dan tadahkan tangan kamu kepada Allah agar mengasihani sekelian
muslimin di seluruh dunia sehingga terlucut selempangmu dari bahumu.
Ketika itu kamu terangkat ke darjat yang tinggi.


Perlunya Wa’yu Haraki Dalam usaha mempercepat…
Realiti harakah Islam menunjukkan kemungkinan memendekkan tempoh
masa jalan ini dengan lebih cepat dan segera untuk mara membuka dakwah
secara terang-terangan infitah. Ianya boleh berlaku dengan cara bersungguh-
sungguh mengembangkan fiqh haraki, menyebarkan dan menyampaikannya
kepada mereka yang ikhlas tetapi masih perlu kepada fiqh ini.

Sebenarnya terdapat ramai da’i Islam di setiap tempat yang menyerahkan
dirinya kepada dakwah dan da’i Islam. Tetapi fiqh haraki inilah yang kurang
pada mereka. Sekiranya kita mengajar mereka untuk memenatkan dan
mengorbankan diri, sabar berjaga malam dan bengkok belakang untuk
mempelajari fiqh ini, nescaya ramai di kalangan mereka yang mempunyai
kesediaan akan sedar dan dapat menutup ruang yang kosong dan
menggantikan orang-orang yang lemah.

Sesungguhnya antara kelemahan yang paling nyata dari harakah Islam lalu ialah
kurangnya aktiviti mentadwin prioriti-prioriti bagi kesedaran haraki dan fiqh dakwah.
Mereka terlampau meleret-leret membentangkan sistem-sistem dan cabang-cabangnya.
Hingga kita dapati begitu ramai mereka yang mengikut dakwah tetapi kurang
menghasilkan produk dan tidak banyak mengubah realiti, dalam kadar yang kita
mungkin rasa pada mulanya. Ini semua kerana ketiadaan seni kerja dan usul amal
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 146
jama’ie dari mereka.
Kerja memperbaiki balik bermula dari hakikat ini. Kerja mengumpulkan balik bahan-
bahan yang berselerak yang telah ditulis. Usaha mencari juga karya-karya berkenaan
fiqh dakwah yang dimiliki oleh gerakan Islam dan seluruh dunia Islam. Di samping itu
kita hendaklah membuat penyelarasan dalam kajian dan membiasakan da’i Islam untuk
menelaahnya secara serius. Bukan dengan membaca sepintas lalu sahaja.
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 147

Pemilihan Memelihara Dari
Kecundang

Pendekatan si-aqidi amat berbeza dengan pendekatan si-spontan. Si-aqidi
mempunyai neracanya yang tertentu, menimbang, membanding, memeriksa
dan merumus sebelum melangkah. Si-spontan pula penuh dengan perasaan
marah, melenting dan tergesa-gesa menyebabkan ia terperosok dalam masalah.
Sikap pada individu ini sebenarnya juga berlaku dalam kumpulan dan
jamaah. Tekanan dari ahli sesuatu jamaah mempengaruhi jamaah,
menyebabkan ia bertindak tanpa fikir, memusnahkan segala kekuatan dan
akhirnya membawa kepada kegagalan.
Ianya adalah tindakan yang membabi buta yang mendorong jamaah
melakukan suatu tindakan tanpa perancangan atau kadangkala perencanaan
yang tidak sesuai dengan realiti atau tanpa sesuatu tujuan. Atau mungkin
dengan tujuan yang tidak terfokus dan tidak terang ataupun juga menjadikan
angan-angan, idealisma tinggi dan impian sebagai satu matlamat yang mustahil
dicapai.
Sifat ini sangat berbahaya bagi harakah Islam sepatutnya diselidiki
penyelesaian bagi memeliharanya dari kecundang tanpa disedari.

Menaikkan Individu Yang Thiqah Adalah Asas Penjagaan
Penyelesaian pertama ialah sebagaimana nasihat pemimpin harakah dan
anggota-anggotanya dengan mengetatkan syarat untuk menduduki kerusi
pimpinan harakah untuk menjamin agar ia hanya dipegang oleh individu yang
thiqah sahaja, yang beriman, berilmu, dan beramal.

Hanya kenaikan orang yang thiqah ke tampuk pimpinan akan menjamin
kejelasan tujuan dan cita-cita yang jauh ditanamkan dalam fikiran orang-orang
yang ikhlas, yang berkobar-kobar semangatnya di kalangan ahli baru yang
belum berpengalaman dalam dakwah. Ia juga menjamin penafsiran polisi
marhali dan penjelasan justifikasi yang betul bagi mereka. Semua itu akan
menjadi saham bagi menjamin tidak berlakunya tindakan terburu-buru dan
tindakbalas tanpa motif.

Bila da’I melihat keadaan genting yang terjadi kepada seluruh gerakan
Islam di seluruh dunia dan bila mengimbau kembali sejarah lampaunya, akan
nampak betapa besarnya pemeliharaan Allah kepada mereka dalam pemilihan
pemimpinnya. Gerakan Islam tidak pernah dipimpin kecuali oleh mereka yang
mantap ilmunya, benar dan ikhlas.
Walau bagaimanapun, kadang-kala terdapat sikap bermudah semasa
memilih pembantu, hingga mereka terpaksa membayar harga yang mahal
dengan berlaku perpecahan, fitnah serta berpendirian lembut. Tapi ia juga
seolahnya sebahagian dari kesempurnaan belas kasihan Rabbani kerana dari
kelalaian itu, mereka mempelajari perlunya strict ‘tasyaddud’. Dari pengalaman
sukarnya bekerja dengan orang yang ‘dhu’afa’’ (lemah), mereka dapat
16
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 148
mempelajari pentingnya pemilihan. Tiada ilmu yang lebih berharga dari
pengalaman.
Pengalaman telah merubahku menjadi manusia baru
Pengalaman akan meluaskan perubahan seseorang
227


Kadangkala pula bukan sikap bermudah tetapi berlaku pula sikap
bergantung kepada orang yang ‘betul bendul’-‘simpleton’’gullible’ yang kurang
mengikut perkembangan zaman dan lemah kesedaran politik. Ia menjadikan
dakwah seolah-olah terpaksa menangisi banyaknya kesilapan mereka dan ia
seolah-olah menyeru : “Telah sekian lama aku menderita, tolonglah cari orang
yang cerdik sikit untuk aku.”
228


Memang itulah penderitaan panjang yang dialami dan dirasai oleh mereka
yang berkecimpung dalam kerja-kerja seharian amal haraki. Kompleksnya
masyarakat sekarang, banyak dan aktifnya parti-parti politik dan perancangan
yang dimainkan oleh Yahudi dan Freemason di seluruh pelusuk dunia, semua
itu memerlukan satu bentuk para da’i yang bukan sahaja beriman, ikhlas serta
mengetahui syariat Islam, bahkan perlu pula mempunyai kesedaran politik,
berpengalaman dalam teknik berorganisasi, cekap dalam perancangan yang
seimbang dan sesuai dengan realiti semasa dan selaras dengan kekuatan yang
ada pada kita.
Golongan ini sahajalah yang boleh diharapkan berkemampuan untuk
menyapu airmata tangisan dakwah masakini.


Tiada Pemisahan Antara Pengurusan Dan tarbiyyah
Adalah salah sesiapa yang menganggap bahawa mereka yang berada di
lokasi dakwah yang tidak secara direct memberi bimbingan tarbiyyah maka
mereka ini tidak perlu kepada syarat ‘qudwah’.
Ada dikalangan da’I membezakan antara murabbi dengan da’I bukan
murabbi yang melaksanakan tugas-tugas dakwah bentuk lain yang diperlukan
oleh kesempurnaan dakwah. Analisa fenomena tarbiyyah menolak hakikat ini.
Mereka semuanya adalah sebahagian dari dakwah yang nanti akan dilihat dan
menjadi ikutan ‘freshie’. Mereka semua menjadi jurubicara secara tidak
langsung kepada dakwah dan ‘freshie’ akan terpengaruh.
Kerana itulah, para solafussoleh tidak pernah kenal bentuk pemisahan tugas
pemimpin negara Islam dengan tugas pengajaran dan tarbiyyah. Bagi mereka
pemimpin negara juga merupakan pemimpin tarbiyyah.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata di dalam
menjelaskan maksud firman Allah:
_`, ··, _ ·, ·, · ¸ ´ | ¸
yang bermaksud : “Jadilah kamu manusia rabbani”:(Al-Al’imran 3:79) “Mujahid
berkata: “Mereka adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil
sebelum ilmu yang besar. Mereka itulah yang melakukan amar makruf nahi
mungkar.” Pengertian rabbani itu adalah dipetik dari solafussoleh.
Dipetik dan Ali bin Abi Talib r.a., beliau berkata: “Mereka ialah yang

227
Al-Bukhturi, Diwan Al-Bukhturi, Jilid 1, m.s. 226
228
Imam al-Asbahani, Kharidah al-Qasri, edisi Iraq, Jilid 1, m.s. 258
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 149
mengasuh manusia dengan hikmah dan mendidik mereka dengannya.”
Dari IbnuAbbas, beliau berkata: “Mereka itulah fuqaha’ yang mengajar.”
Bagi ku: “Orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar itulah
sebenarnya fuqaha’ yang mengajar.” Qatadah dan Atha’ berkata: “Mereka ialah
fuqaha’, ulama’ dan hukama’.”
Ibnu Qutaybah berkata: “Singularnya perkataan ini ialah rabbani. Mereka
ialah ulamak yang mengajar.”
Kemudian Ibnu Taymiyyah menutup perbicaraan dengan berkata:
“Rabbaniyyiin ialah mereka yang ada kaitan dengan tarbiyyah.”
229


Oleh itu, semua mereka yang terlibat dalam kerja dakwah adalah qudwah
yang mungkin ada pengaruhnya. Mereka mesti memenuhi syarat-syarat
qudwah amali tersebut.


Sensitif Markaz Qudwah
‘Markaz qudwah’ sangat sensitif dan seni. Sepatutnya tidak diletakkan di
posisi tersebut kecuali individu yang telah bersedia berpegang kepada ‘azimah
dan menjauhi sama sekali dari rukhsah. Ia hanya boleh diisi oleh orang yang
serius bekerja, zuhud dan penuh ‘tajarrud’, sanggup bersusah payah dan
berkorban. Ini kerana, ia akan menjadi ‘imam’ bagi orang di sekitarnya yang
meniru dan meneladaninya. Perbuatannya hendaklah lebih ‘power’ lagi dari
kata-kata mulutnya dalam menceritakan pegangan dan nilai dakwah yang
ingin disampaikan. Pemerhatian lebih berpengaruh berbanding kata-kata.

Kerana itulah apabila al-Laith bin Said, ‘imam’ di Mesir hendak melakukan
kerja yang ‘mafdhul’ yang tidak sesuai dengan ‘azimah’, Yahya bin Sa’id al-
Ansori, Imam di Madinah berkata kepada beliau: “Jangan buat... Kerana
sesungguhnya engkau adalah ‘imam’ yang diperhati dan diteladani.”
230


Dikatakan bahawa: sesiapa yang tidak memberi apa-apa pengajaran pada
kamu apabila engkau memerhatikannya, ketahuilah bahawa dia bukan
pendidik.
Siapa yang kamu tidak dapat hidu keharumannya dan jauh, ketahuilah
bahawa dia tidak ada wangian dan tidak perlulah kamu bersusah payah cuba
mencium-ciumnya...!

Da’i sebenar akan sentiasa bertambah kehebatan imannya. Akan terus
meningkat ketakwaannya kepada Allah. Ia terus meningkat selama mana
takwanya kepada Allah S.W.T. dan tumpuan hatinya kepada dakwah
meningkat sehingga ia dapat membunuh kelalaian orang yang memandangnya.
Imam aI-Syafi’ie telah berkata:
“Barangsiapa yang menasihati saudaranya melalui perbuatannya, dia
adalah pemberi petunjuk.” Abdul Wahid bin Ziad berkata: “Hassan Basri tidak
sampai kepada darjat yang tinggi seperti sekarang kecuali kerana apabila dia
menyuruh manusia dengan sesuatu perkara, maka dialah yang lebih dulu
melakukannya dan apabila dia melarang mereka dari sesuatu perkara, dialah

229
Ibnu Taimiyah, Majmuk Fatawa, Jilid 1, m.s. 63
230
Tahzib al-Tahzib, Jilid 8, m.s. 463
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 150
yang paling jauh dari perkara itu.”
Sesetengah ulama’ berkata: “Bagi seorang pelajar, setiap kali dia berjumpa
dengan orang sodiq dia akan bertambah sesuatu. Kadangkala apa yang dilihat
pada seseorang rijal itu akan memberi faedah kepadanya, sama dengan apa
yang didengari dari rijal tersebut.” Di katakan juga bahawa: “Siapa yang tidak
memberi manfaat kepadamu apabila kamu memerhatikannya, bermakna kamu
tidak akan dapat manfaat dan ucapannya.”
Maksud yang indah ini dijelaskan dengan: “Sesungguhnya lelaki yang sodiq
itu lebih banyak berbicara kepada orang-orang sodiq dengan perbuatannya
berbanding percakapannya dengan menggunakan lidah. Apabila ada orang
memerhatikan tingkah lakunya yang diambilnya dan dikeluarkannya, semasa
dia keseorangan mahupun didepan ramai, semasa dia berkata-kata mahupun
semasa dia diam, manusia mendapat faedah dengan memerhatikannya. Itulah
faedah dari pemerhatian. Siapa yang tidak berkeadaan demikian, kata-katanya
tidak berfaedah kerana dia berbicara dengan hawa nafsunya. Sinaran kata-kata
terpancar daripada sinaran hati, dan sinaran hati menurut kadar istiqamah dan
penyempurnaan kewajipan hak-hak sebagai hamba dan hakikat ubudiah.”

Alangkah indahnya kata-kata ini. Begitu juga seorang tabi’in, Shahru bin
Hausyab: “Apabila seorang lelaki berbicara kepada satu kaum, maka
sesungguhnya bicaranya itu berkesan di hati kaum itu mengikut kedudukan
kata itu dalam hatinya.”

Malik bin Dinar telah berkata: “Sesungguhnya seorang alim itu apabila
tidak beramal dengan ilmunya, nasihatnya akan tergelincir dari hati pendengar
sebagaimana tergelincirnya titisan embun dari batu yang licin.”
Telah diriwayatkan bahawa Nabi Isa a.s. tatkala baginda disoal: “Siapa yang
banyak membawa fitnah di kalangan manusia?” Nabi Isa A.S. berkata:
“Tergelincirnya orang alim. Apabila orang alim tergelincir, tergelincirlah ramai
orang lain disebabkannya.”
231


Kerana semua itulah maka termasuk dalam fiqh dakwah ialah kita perlu
teliti dalam memilih orang yang akan menjadi qudwah. Kita tak mungkin
bermudah-mudah dalam hal ini. Janganlah kita menipu diri sendiri dan
menjustifikasikan bermudah ini dengan menganggap mereka bukanlah
qudwah kerana posisi mereka bukan posisi tarbiyyah.
Sesungguhnya sesiapa yang berinteraksi dengan da’i maka dia adalah
qudwah bagi mereka kerana dia boleh dilihat, kata-katanya didengari dan
memang ada pengaruh dari kata-katanya itu. Jika ditambah pula dengan isyarat
dari orang lain bahawa dia adalah murabbi, maka tidak syak lagi ini akan
menambah kesannya dan akan lebih terbuka hati untuk menerima kata-kata
dan nasihatnya. Jika ia disokong oleh perbuatannya, maka ini adalah sebaik-
baik nasihat. Jika sekiranya sebalik (tidak diterjemahkan ke dalam kehidupan
hariannya) maka bicaranya hanya akan menjadi kosong, sia-sia dan akan
menjauhkan manusia daripadanya.

“Sesungguhnya mana-mana nasihat jika tidak disampaikan dengan gaya
bahasa yang hidup maka ia akan menjadi seolah-olah suatu kebatilan. Ia tidak

231
Ibnu al-Mubarak, Kitab al-Zuhd, m.s. 520
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 151
dapat merubah jiwa kecuali jiwa yang memang ada kekuatan untuk berubah
seperti jiwa para nabi dan orang-orang yang mengikut jalan kerohanian.
Sesungguhnya perkara ini adalah masalah meletakkan cahaya pada kata-kata,
bukan dibuat dengan analogi dan hujah. Lelaki zuhud yang sebenar adalah
sebuah kehidupan yang dipakaikan dengan hakikat agar ianya menjadi sesuatu
dalam kehidupan dan amalan, bukan sesuatu dalam bicara dan sangkaan.
Ilham orang yang zuhud panas seperti api di dalam api. Barangsiapa yang
mendekatinya pasti akan merasainya.
Demi Allah, berapa ramai ahli fiqh yang berkata kepada manusia: “Ini
haram”, tetapi semakin banyak perkara haram dibuat oleh manusia. Ini kerana
mereka berbicara seperti kitab-kitab berbicara, tidak menyambungkan
hubungan jiwa dengan syariat. Ia kosong dari kekuatan yang menjadikannya
roh yang berpaut padanya segala roh. Kekuatan yang meletakkan dia di
hadapan manusia pada satu kedudukan seolah-olah dia baru datang dari
syurga dan akan kembali ke syurga tidak lama lagi.
Ulama’ dan ilmuan yang terikat dengan harta dan keinginan nafsu dan
hanya memikirkan cara untuk menambahkan punca rezeki, harta, memuaskan
nafsu dan habuan dunia, maka itulah ulama’ yang merosakkan imej baik
ulama’ dalam fikiran orang ramai. Perkara pertama yang ia fahamkan kepada
manusia ialah jangan memahami daripadanya sesuatu.”
232


Secara ringkasnya: “Uswah atau tauladan itulah ilmu kehidupan.”
233
Dakwah kita adalah kehidupan. Menjadi contoh itulah satu-satunya ilmu
dakwah dan seluruh ilmu dakwah adalah qudwah atau uswah yang benar dan
baik.

Ujilah Orang Yang Petah Lidahnya
Sekiranya kita menyelidiki sejauhmana ilmu yang penting ini
diimplimentasikan, nescaya kita dapati kecacatan-kecacatan ketara yang
berlaku dalam harakah Islam zaman ini adalah kerana tertipu oleh kepetahan
ahli pidato dan sijil-sijil akademik atau kemasyhuran seseorang. Mereka
dilantik sebagai pemimpin sebelum mereka diuji. Akibatnya, dakwah ditimpa
bencana kerana nama dakwah dilibatkan dengan mereka. Logam yang tidak
bermutu akan terserlah bila berlaku bila berdepan dengan ancaman atau
pujukan atau ketika polisi haraki memerlukan fiqh dakwah untuk difahaminya.
Akhirnya mereka sendiri berpaling tadah.

Keimanan, fiqh dakwah, banyak terlibat dalam amal tajmi’I dan tarbawi
dan jelas ketaatan adalah merupakan pengukur dalam pemilihan ahli dan
mengangkat seseorang sebagai ketua. Sistem dan syarat pemilihan dalam
jawatan kerajaan atau kebiasaan persatuan lain bukanlah cara kita.

Bahkan da’I hendaklah berwaspada, takut dan berjaga-jaga terhadap
mereka yang petah lidahnya, banyak bercakap dan mengada-ngada kerana
biasanya banyak kemunafikan dan kelemahan dari golongan seperti ini. Da’i
hendaklah jangan cepat percaya mereka yang bersifat begini kecuali setelah
mengetahui hakikatnya dengan menguji, memerhatinya dengan teliti dalam

232
Wahyu al-Qalam, Jilid 2, m.s. 201
233
Ibid, m.s. 111
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 152
satu tempoh yang lama. ‘Tauthiq’ hendaklah dibuat setelah teruji dan melihat
tanda-tanda iman dan dan kejujuran.

Da’i ada contoh dalam hal ini dari para salaf. Amirul Mukminin Umar al-
Khattab apabila beliau rasa bimbang terhadap al-Ahnaf bin Qais kerana al-
Ahnaf merupakan ahli pidato yang mahir dan pintar. Lalu, Umar menahannya
selama setahun di Madinah untuk diperhati dan diuji. Setelah itu barulah beliau
berkata: “Wahai Ahnaf, sesungguhnya aku telah memerhati dan menguji
engkau. Tidak ada apa yang kulihat kecuali kebaikan dan aku telah melihat
zahirmu yang baik dan aku berharap supaya hatimu sama dengan zahirmu.
Kami pernah mengatakan: “Tidak ada apa yang membinasakan umat itu
kecuali orang munafik yang bijak.”
Umar telah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari: “Dekatilah,
mintalah pendapatnya dan dengarlah pendapatnya.”
234


Betapanya ramai anggota di sekitar dakwah yang wajib diuji oleh pemimpin
dakwah. Da’i sangat memerlukan ilmu seperti Umar al-Khattab ini. Betapa
ramainya orang yang bercakap Islam dan anda lihat promosi tentangnya telah
mengangkatnya begitu tinggi. Apabila anda bergaul dengannya, tiba-tiba anda
dapati dia adalah seorang opoturnis, kosong hati dan roh.

Memang benarlah kata-kata Abdul Wahab Azzam:
Sesungguhnya ada orang yang wajahyah berseri-seri, memenuhi mata dengan
bunga dan kesegaran
Orang yang celik memandangnya sebagai bunga buatan, hidupnya tidak
memberikan keharuman dan kesegaran.
235


Oleh kerana demikianlah, salafussoleh terus menerus menasihatkan tentang
betapa perlunya dilakukan ujian-ujian ini, sepertimana yang dikatakan oleh
pemimpin tabi’in Hassan al-Basri:
“Nilailah manusia melalui amalan mereka, bukan kata-kata mereka.
Sesungguhnya Allah tidak membiarkan satu perkataan pun melainkan
dijadikan satu bukti dari perbuatan sama ada membenarkannya ataupun
mendustakannya.

Sekiranya kamu mendengar kata-kata yang baik maka perhatilah dahulu
pengucapnya. Sekiranya kata-katanya selaras dengan perbuatannya maka
itulah sebaik-baiknya. Bersaudaralah dengan dia dan cintailah dia. Sekiranya
kata-katanya bertentangan dengan perbuatannya, maka apa lagi yang samar?
Apa lagi yang disembunyikannya daripadamu?. Berwaspadalah dengannya.
Janganlah kamu terpedaya dengannya.”
236


Demikianlah wasiat lama dari salafussoleh. Tetapi, manusia sering terlalai.
Keinginan untuk segera sampai dan keinginan untuk meramaikan ahli itulah
yang melalaikan da’i hingga lupa ilmu yang dipusakai oleh salafussoleh.


234
Tabaqat Ibnu Saad, Jilid 7, m.s. 94
235
Diwan al-Mathani, m.s. 81
236
Ibnu al-Mubarak, Al-Zuhd, m.s. 26, Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Jilid 1, m.s. 30
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 153
Bid’ah pun kelemahan juga….
Kelemahan orang yang lemah juga kadangkala berpunca dari perkara
bid’ah sebagaimana ia boleh juga berpunca dari dosa. Perkara ini telah
dikenalpasti oleh para ulama’ sejak zaman dahulu lagi hinggakan mereka
menjauhi saudara kandung sendiri bila saudaranya itu berpegang kepada
bid’ah. Contohnya Ali bin Harb bin Muhammad al-Musili yang meninggalkan
saudaranya; Ahmad kerana berpendapat bahawa lafaz al-Quran adalah
makhluk. Walaupun Ahmad adalah seorang yang thiqah dan sodiq dan kata-
katanya ini tidaklah salah dan ia juga merupakan pendapat yang masyhur dari
Imam aI-Bukhari, tetapi dia membantah tindakan saudaranya kerana umat
masih dekat dengan zaman bid’ah dakwaan bahawa al-Quran adalah makhluk.
Beliau tidak mahu seorang pun mengulang-ngulang kata-kata yang
menyerupai pendapat Muktazilah kerana ia akan menambahkan kebingungan
di kalangan orang ramai.
237


Tetapi, ada golongan yang mendakwa mahu menyatukan umat ketika ini
dan mengajak supaya memandang ringan masalah bid’ah. Perkara ini diterima
oleh sebahagian para da’i dan menolak faktor bid’ah sebagai salah satu ciri
pemilihan. Ini sebenarnya suatu yang silap.

Memang adalah suatu akhlak yang mulia kita berlembut terhadap, kita
menolong mereka menentang kafir, melepaskan mereka dari kezaliman dan
membantu mereka menentang orang yang lebih teruk bid’ah daripadanya.
Tetapi adalah merbahaya sekiranya anda membuka pintu saf dakwah untuk
mereka sebelum mereka bertaubat. Merbahaya jika dilantiknya sebelum dia
selamat dari bid’ah dan anda mengasihinya sebelum dia bersih dari noda
akidahnya. Tidak adalah perkara dalam ummah ini yang paling teruk dari
bid’ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Fudhail bin Iyadh:
“Barangsiapa menolong ahli bid’ah, maka sesungguhnya dia menolong
untuk meruntuhkan Islam. Barangsiapa mengasihi ahli bid’ah, Allah
memadamkan amalnya dan mengeluarkan nur Islam dari hatinya.”

Dakwah untuk menghalang ahli dosa dan maksiat tingkahlaku -jika
sekiranya masih ada iman dalam hatinya- adalah jauh lebih mudah dari
bekerjasama dengan ahli bid’ah yang kuat berpegang dengan bid’ah mereka.
Ahli maksiat adalah lebih ringan lagi bahayanya dari ahli bid’ah dari beberapa
aspek, di antaranya:
1. Orang yang berdosa itu membahayakan dirinya sahaja, tetapi ahli
bid’ah membahayakan orang lain,
2. Fitnah ahli bid’ah terletak pada asas agama manakala finah orang
yang berdosa terletak pada syahwat,
3. Ahli bid’ah menghalang manusia dari melalui jalan Allah yang
lurus, manakala orang yang berdosa tidak,
4. Ahli bid’ah menodai sifat-sifat Allah dan kesempurnaanNya, tetapi
orang yang berdosa tidak,
5. Ahli bid’ah menentang apa yang dibawa Rasuluflah S.A.W., tetapi
orang yang berdosa tidak
6. Ahli bid’ah menghalang manusia dari jalan akhirat dan orang yang

237
Tahzib al-Tahzib, Jilid 1, m.s. 23
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 154
berbuat maksiat lambat perjalanannya menuju Allah.
238


Sebahagian Dari Fiqh Amal al-Fudhail
Sesungguhnya sikap kewaspadaan amal jama’ie dari terlibatnya ahli bid’ah
telah menjadi satu kaedah yang bertambah mantap hari demi hari. Ianya adalah
kaedah lampau yang diamalkan oleh al-Fudhail bin Iyadh. Beliau telah
merumuskannya di dalam beberapa rangkai kata yang indah. Beliau berkata:
“Aku lebih suka makan bersama dengan Yahudi dan Nasrani daripada
makan bersama dengan ahli bid’ah kerana sekiranya aku makan bersama
dengan Yahudi dan Nasrani, manusia tidak meneladaniku tetapi apabila aku
makan bersama dengan ahli bid’ah, manusia meneladani aku. Aku suka
sekiranya ada benteng besi di antaraku dengan ahli bid’ah kerana ahli bid’ah itu
tidak boleh dipercayai pada agamamu dan janganlah kamu meminta pendapat
dalam urusanmu.”

Sesungguhnya kata-kata al-Fudhail yang lampau itu adalah penjelasan yang
sempurna terhadap apa yang kita maksudkan. Ia adalah penjelasan terhadap
prinsip ‘tasyaddud’ – ‘strict’ mengetatkan dalam pemilihan. Ia diucapkan oleh
Fudhail dalam contoh makan bersama, untuk mudah difahami.

Peliharalah Nama Baik Islam
Jelaslah sekarang.. bahawa tasyaddud dalam pemilihan adalah penyelesaian
asasi bagi menjamin dakwah dari tindakan-tindakan membabi buta. Seluruh
bahagian harakah Islam terpanggil agar perlu segera memperbaiki bidang ini.
Sebenarnya mengambil langkah tasyaddud ini adalah langkah memelihara
yang wajib dilakukan demi menjaga nama baik Islam pada hari ini,
sebagaimana yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kerajaan Abbasiyyah,
Ibnu Hubairah al-Dauri al-Samira’ie kepada sebahagian golongan yang
menyeru manusia kepada kebaikan:
“Berusahalah menutup keaiban ahli maksiat. Kerana tersebarnya cerita maksiat
mereka adalah suatu yang mengaibkan nama umat Islam. Perkara yang paling penting
ialah, segala kecacatan wajib ditutup.”
239


Penjagaan nama baik paling penting yang disarankan oleh Ibnu Hubairah
ialah: menghalang musuh Islam dari berpeluang menaikkan orang yang lemah
lalu berusaha memalukan dakwah bila mereka telah memegang teraju
kepimpinan. Selagi orang yang bertakwa dan bersih naik memimpin dan bukan
orang-orang lemah, oportunis dan ahli bid’ah, selagi itu jugalah kita dapat
memelihara nama baik Islam.

Da’i sepatutnya bersikap lebih tasyaddud dari itu lagi. Sepatutnya orang
thiqah menutup peluang dan kesempatan yang diambil oleh orang lemah
dengan duduk bersama-sama dengannya supaya pada pandangan umum,
apabila seorang yang thiqah itu duduk bersama-sama dengan seseorang,
bermakna dia juga seorang da’i yang thiqah. Sekiranya dia tidak thiqah tentulah
individu yang thiqah itu tidak duduk bersamanya.


238
Ibnu al-Qayyim, Al-Jawab al-Kafi, m.s. 127
239
Zail Tabaqat al-Hanabilah, Jilid 1, m.s. 274
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 155
Ia seolah-olah sepertimana yang telah diriwayatkan oleh al-Tarmizi dari
Abu Musa al-Asy’ari r.a. katanya:
“Seorang Yahudi berpura-pura bersin di sebelah Rasulullah S.A.W dengan
harapan agar Rasulullah SA.W. menjawab dengan (Yarhamkallah) yang
bermaksud semoga Allah memberi rahmat kepada kamu, sebaliknya baginda
bersabda: “Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki
hatimu.”
240

Sekiranya baginda berkata: (YarhammukaLlah..) Semoga Allah
merahmatimu, tentu mereka akan mengatakan kepada orang Islam: “Sekiranya
kami sesat Baginda tidak akan mendoakan rahmat untuk kami.”

Sesungguhnya tanzim kita bukanlah doktor yang merawat pesakit, tetapi ia
adalah usaha untuk merebut segala peluang sebelum penguasaan taghut yang
berterusan menukar kelemahan umat kepada kehinaan yang kekal selamanya.
Oleh itu, dakwah ini wajib memilih dan mencari orang yang bijak dan berani,
terpaksa menghalang para pengecut, lemah peribadi dan orang yang bebal dari
menyertainya. Ia bertujuan untuk menjimatkan usaha tarbiyyah bagi
merealisasikan matlamat secepat mungkin. Tetapi ia akan bekerjasama dengan
orang yang berada di luar tanzim dalam kerja-kerja yang tidak memerlukan
iltizam yang mendalam.

Halangan ini bukan bererti kita memusuhi mereka sebagaimana yang
disangkakan oleh sesetengah orang. Ini juga bukanlah merendahkan hak
mereka atau dan bukan pula menghalang kebaikan. Tetapi ia merupakan
langkah penjagaan dalam kerja dakwah berdasarkan maslahah dan
pengalaman. Mereka yang lemah itu ada hak sebagai orang Islam keatas kita.
Kita tidak kedekut untuk menyayangi dan memberi nasihat kepada mereka.
Namun, kerja-kerja dakwah adalah satu tanggungjawab yang berat dan susah.
Tidak akan mampu dipikul kecuali oleh orang yang kuat dan bijaksana.
Halangan kita adalah penjagaan dan pemilihan kita adalah kerana sebab,
sebagaimana kata seorang penyair:
Aku melarang, dan sebahagian dari larangan itu adalah ketangkasan
Buatan penjagaan, itulah yang kulakukan selagi aku memberi nasihat kepadanya.

Sebahagian larangan dan tutup pintu terhadap orang yang lemah
merupakan ketegasan dan kekuatan yang digerakkan oleh ketakwaan tanpa
melampau-lampau pula hingga menuduh seseorang, buruk sangka atau
kejengkelan semasa berhubung dengan orang ramai.

Andalah Yusuf Yang mena’birkan Mimpi Ini
Tajammu’ yang tidak memilih dan menapis anggotanya mungkin bukan
sahaja tumbang akibat ribut, bahkan ia akan rebah dengan tiupan angin lembut
yang bertiup secara mengejut.
Perumpamaan ini mempunyai pengajaran sebagaimana yang telah
dikatakan oleh Imam Hassan al-Banna Rahimahullah: “Kalianlah Yusuf bagi
mimpi ini. Sekiranya kalian suka apa yang ada pada kami maka hulurkanlah
tanganmu bersama kami untuk sama-sama bekerja dijalan ini. Allah akan

240
Sunan al-Tirmizi, Jilid 1, m.s. 274
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 156
memberi petunjuk kepada kita.”
241

Kamu ibarat Yusuf bagi impian ini, kamulah orang yang mempunyai
semangat dan cita-cita yang akan merealisasikan mimpi ini.
Tanpa kamu, fiqh ini hanya ibarat satu mimpi. Kamu .... padamulah
kemampuan untuk menta’bir mimpi ini secara praktikal dan menjadikannya
suatu kenyataan.
Tinggalkanlah perkara negatif dan bangunlah segera
Tanggalkan pakaian duka cita dan putus asa
Lantas, pakailah pakaian jihad dengan aktif, tanpa malas
Perhalusi kematian sebagai suatu seni sehingga anda tahu bagaimana
menghirupnya
apabila tiada jalan lain, tanpa ketakutan.
242
241
Risalah Dakwatuna, al-Majmu’ah, m.s. 122
242
Yusuf al-Qardhawi, Majalah al-Tarbiyah al-Islamiyah, Bilangan 5, m.s. 218
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 157
Fokus,
Bukannya Meramaikan

Pemilihan yang teliti adalah cara pertama yang dapat memelihara dari
kehancuran akibat kespontanan.
Cara pemeliharaan kedua pula terletak pada proses tajmik yang hendaklah
seimbang dengan tenaga murabbi; sekira-kira mereka semua boleh
diperdengarkan setiap kata-kata arahan, dengan fokus yang berkesan dan
murabbi mampu menahan pengaruh luar pada yang ditajmik.
Proses penyelesaian kedua ini sememangnya sukar. Kesukaran yang
dimaksudkan ialah sukar untuk menguasai dan mengawal keinginan-keinginan
kejiwaan yang wujud pada setiap manusia yang sukakan melimpah ruah dan
banyak dalam apa jua perkara, sepertimana yang telah ditunjukkan oleh al-
Quran secara ringkas dalam firman Allah S.W.T.:
¸ ·· ´·|· , ·· , | |
“Kamu telah dilalaikan oleh perlumbaan.” (At-Takatsur 102: 1)

Manusia sukakan banyak bilangan dalam semua benda; harta, ilmu
pengetahuan, anak-anak dan pengikut, bahkan apa saja perkara. Itulah tabiat
atau kecenderungan yang tidak mungkin dikawal kecuali dengan tarbiyyah
yang mantap dan mendalam.

Bahaya pengabaian aspek ini adalah kerana tindakan memenuhi kehendak
naluri yang akan membawa kepada kepuasan. Kepuasan itu adalah salah satu
keadaan jiwa yang memberi kesan negatif kepada akal dan membuatkannya
jatuh lemah. Rasa kepuasan itu adalah lawan kepada rasa takut tidak tercapai
sesuatu. Dalam jiwa manusia ketenangan biasanya bersama dengan kepuasan
dan kewaspadaan ada bersama kebimbangan.

Sebagaimana yang telah sedia maklum, akal manusia paling pantas, banyak
bekerja dan tajam semasa dia berada dalam keadaan takut dan berjaga-jaga.
Oleh itu, kepuasan sering disertai dengan tindakan tanpa usul periksa. Semua
orang mempunyai sikap begitu sama ada dia pemimpin atau pengikut mereka
kerana rasa banyak itu menyebabkan timbul ketenangan dan rasa terjamin.

Pertarungan Jiwa
Pernyataan ini mengukuhkan lagi apa yang kita sebut tentang betapa
sukarnya pertarungan yang dihadapi oleh dakwah. Medan pertarungannya
adalah jiwa manusia yang begitu kompleks dan kusut.
Anda bukan berinteraksi dengan batu-batu keras atau manusia malaikat
yang suci dari noda dan dosa. Tetapi, dengan jiwa manusia yang mempunyai
pelbagai naluri: naluri suka menjadi kekal, gemarkan banyak dan melimpah
dan naluri ingin memuaskan seks. Ada pula naluri dendam, waspada dan ingin
mempertahankan pegangan sendiri serta suka mengembangkannya kepada
orang lain.
17
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 158

Masyarakat yang berada di hadapan anda adalah himpunan dari semua
naluri, kecenderungan dan keinginan tersebut. Sekiranya anda tidak tahu jalan
masuk ke dalam himpunan naluri dan kecenderungan yang dinamakan sebagai
‘mujtamak’ itu, anda pasti akan menemui kegagalan. Sekiranya anda tidak
mengendahkannya atau silap perhitungan, maka ia tidak akan tergugat tetapi
andalah yang ditimpa bencana.
Naluri itu akan tetap ada kerana ia wujud dengan izin Allah. Tetapi, andalah
akan hancur, dikhianati oleh pertimbangan yang salah dan pandangan silap
kerana anda cuba menentang fitrah.
Sesungguhnya jiwa manusialah medan segala perubahan sosial dan politik
yang berterusan berlaku dalam sejarah dulu dan kini. Kebangkitan semuanya
adalah kerana mahu mengisi perut, memuaskan nafsu seks dan gilakan
kemewahan. Kebangkitan kerana membalas terhadap perampas tanahnya atau
wanita.
Kebangkitan demi mengembangkan kepercayaan yang dipegang atau
memerangi orang yang tidak sepegangan dengan pegangannya. Pegangan
dalam erti kata yang luas termasuk nilai-nilai samada betul atau salah.

Itulah kebangkitan samada material dan bukan material. Kadangkala kedua-
dua letusan ini berlaku bersama-sama dan kadangkala pula terasing. Mereka
semua adalah manusia.
Sebahagian mereka mendapati dirinya mampu untuk memimpin dan
membawa orang lain ke arah satu bentuk tindakan-tindakan dengan dibantu
oleh naluri dan fitrah. Usahanya dan kerja itulah yang kita namakan sebagai
‘tarbiyyah’.
Pertarungan politik dan peperangan hanyalah satu bentuk bagi
pertarungan jiwa.


Semalam Kamu telah LaIai kerana ingin banyak.. sekarang berimbanglah !
Oleh itu.. pertarungan kita sebenarnya adalah pertarungan tarbiyyah. Ia
akan kuat dan mantap bila tarbiyyah dimantapkan dan murabbi menjalankan
kerjanya dengan ‘smart’. Ia akan malap bila tarbiyyah lumpuh atau hanya
dibuat secara melepas batuk di tangga.
Ini bermakna, apabila usaha tarbiyyah yang dibuat oleh beberapa kerat
pimpinan murabbi ditumpukan kepada murid-murid, ia akan meninggalkan
pengaruh dan kesan yang lebih mendalam apabila bilangan pelajarnya sedikit,
secara ‘direct proportion.’ Kesannya akan berkurangan apabila bilangan mereka
bertambah ramai. Kemerosotan kualiti tarbiyyah akan menyebabkan
berlakunya tindakan spontan yang tidak berhaluan. Ketika itu terjadilah
kebinasaan dan kemusnahan.

Jika demikian, untuk kebaikan kita dalam pertarungan ini maka golongan
pemimpin yang menjaga kerja tarbiyyah tidak sepatutnya mentajmikkan murid
yang ramai sehingga melebihi kemampuan usaha pentarbiyyahan.
Inilah penyelesaian kedua yang diajar kepada kita oleh analisa fenomena
tarbawiyyah bagi menjaga dari malapetaka tindakan melulu.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 159
Sejarah harakah Islam tidak berapa lama dahulu telah dapat melihat
pertambahan bilangan anggota tanpa mutu yang telah menyukar dan
melalaikan harakah. Ini memaksa da’i hari ini untuk mengambil pengajaran.
Perkembangan yang seimbang adalah pesanan untuk hari esok.

Kita katakan: “Ia adalah pesanan untuk hari esok kerana kita dapati ramai
orang telah melupakannya. Padahal, itulah wasiat lama dari Imam Hassan al-
Banna Rahimahullah yang ditegaskan sejak tahun 1938 di dalam Muktamar
Kelima. Ketika menjelaskan pelbagai jenis manusia ketika berdepan dengan
kerja. Khayalan langsung tidak menyumbang apa-apa kerana ia hanyalah
gambaran sahaja dalam memikul bebanan jihad.

Hassan al-Banna telah berkata:
“Jadi saya mahu berterus terang betul-betul dengan kamu kerana tiada
guna lagi saya berselindung.
Medan bercakap tidak sama dengan medan berkhayal. Medan beramal
tidak sama dengan medan bercakap. Medan berjihad tidak sama dengan
medan beramal. Medan berjihad sebenar tidak sama dengan medan berjihad
yang silap.
Ramai yang mudah berkhayal namun tidak semua apa yang terbayang di
kepala mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ramai yang mampu bercakap
namun hanya segelintir daripadanya yang mampu bertahan ketika beramal.
Ramai di kalangan segelintir ini yang mampu beramal namun hanya segelintir
sahaja di kalangan mereka yang mampu memikul bebanan jihad yang sukar
dan amal yang nekad. Para mujahid yang kecil jumlahnya ini mungkin akan
tersilap jalan dan tidak menepati sasaran jika tidak kerana mereka dipelihara
oleh Allah. Kisah Talut menjelaskan apa yang saya katakan ini.
Oleh itu, siapkanlah diri kamu, pupuklah jiwa kamu dengan tarbiyah yang
betul, latihan yang ketat dan ujilah diri kamu beramal dengan kerja-kerja yang
keras, tidak disukai dan menyukarkan. Kekanglah dari segala kehendak dan
adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh jiwa.”
243


Fiqh itu dipusakai oleh Syed Qutb Rahimahullah. Ini menyebabkan beliau
gelisah menjelang hari kematiannya apabila melihat keadaan Sudan yang
dilanda dengan demonstrasi umat Islam yang merebak dan meluas memenuhi
jalan-jalan raya. Beliau pun memberi wasiat kepada para da’i dari Sudan yang
melawatnya. Beliau berkata kepada mereka:
“Janganlah sambutan orang ramai itu menyibukkan kamu dari menyusun
barisan dalaman dan menyediakan para pejuang yang mampu menghadapi
segala kesukaran dan akan dapat bertahan lama.”
244

Sebenarnya kepentingan pemantapan barisan dalaman bukan hanya kerana untuk
memudahkan penyusunan dan memudahkan penggunaan tenaga secara selaras
TETAPI kewujudan “masyarakat tarbawi” ini akan mampu menjadi nursery kepada
pentarbiahan ‘anak-anak baru’. Ia akan mampu memperlihatkan bentuk-bentuk Islam
dan mendinding mereka dari melihat pemandangan jahiliyyah orang-orang jahil dan
menghalang dari mendengar jahiliah dan sekaligus menjauhkan ‘anak-anak baru’ dari
kesan dan pengaruh tarbiyyah yang bukan Islam.

243
Al-Muktamar Al-Khamis, al-Majmu’ah, m.s. 258
244
Syed Qutb, Kitab al-Syahid, m.s. 91
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 160

Oleh yang demikian, Imam al-Ghazali Rahimahullah telah mewajibkan kita agar
segera menghalang kefasikan dan menutupnya supaya gambarannya tidak
mempengaruhi jiwa umat Islam. Beliau berkata:
“Sesungguhnya melihat suatu yang fasik akan meremehkan perkara maksiat pada
hati dan mengurangkan rasa ingin lari darinya (maksiat).”
245

Ini juga bermakna wujudnya beberapa kefasikan (fasiq dalam kata erti syara’) pada
orang-orang yang ditajmik kerana kurangnya kemampuan tenaga tarbiyah kita untuk
menghapuskan kefasikan itu dari mereka. Ini ditambah lagi oleh bilangan mereka yang
ramai, MAKA penyakit ini berkemungkinan akan merebak kumannya ke bahagian yang
bersih kerana menjadi tabiat kehidupan berjemaah; memandang akan membawa kepada
peniruan.
Oleh itu, round-round yang terpaksa dilakukan oleh da’I ke tengah-tengah orang
ramai untuk berdakwah, memberi tarbiyyah secara amali kepada mereka dan untuk
menambah anasir baru untuk dakwah, ini semua akan akan menyebabkan dia kurang
sensitif dengan maksiat di dalam hatinya. Ini kerana dia berada terlalu lama di tengah-
tengah orang ramai dan banyaknya maksiat di dalam kehidupan awam (mangsa
keadaan). Oleh itu, da’i berkenaan sepatutnya selalu berjumpa dengan masyarakat da’i
yang bersih untuk melihat kembali pemandangan iman yang berlainan dengan
pemandangan maksiat di luar sana. Ia sentiasa berulang alik di antara orang ramai
(MK) dengan masyarakat khas yang akan menjernihkan hatinya yang telah dinodai oleh
masyarakat am.
Ini dengan sendirinya menuntut kita berusaha sungguh-sungguh membersihkan
masyarakat khas ini supaya dia dapat melaksanakan peranannya tarbiyyahnya untuk
setiap da’I yang bekerja round-round di tengah-tengah masyarakat apabila mereka
kembali kepada masyarakat khas yang jernih dan bersih itu. Kejernihan ini tidak
mungkin dihasilkan kecuali perkembangan yang seimbang dengan kemampuan usaha
tarbiyyah.
Perkembangan luas yang cepat itu akan memakan tenaga yang ada. Ia juga
melemahkan hasil natijah akan datang(hasil yang tidak mantap).

Peranan Tajammu’ Dalam Penyempurnaan tarbiyyah
Da’i yang merdeka dan selalu merespon terhadap perkembangan dan
keperluan harian Harakah Islam akan sentiasa dapat melihat Umar bin al-
Khattab r.a. berdiri di depannya dan berdoa dengan doanya yang masyhur:
“Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari kekentalan kerja orang jahat
dan kelemahan orang yang baik.”

Lalu menggeletar urat sarafnya kerana takut, terharu hatinya kerana
berharap kepada rahmat Tuhannya. Dia segera menggunakan seluruh
kemampuan tarbiyyah amal jama’I untuk memuaskan harapan Umar itu. Dia
berusaha menyedarkan orang-orang yang baik tetapi lemah dan ‘betul bendul’.
Dia cuba melembutkan hati orang yang bersungguh-sungguh, aktif dan giat
bekerja tetapi lalai terhadap amalan keimanan. Usaha ini cuba menutup
kelemahan-kelemahan dan akan menambahkan bilangan orang yang baik yang
akan menggabungkan antara kesedaran dan kekuatan kerja.

Unsur kuat dan boleh dipercayai ‘al-qawiyy al-amiin’ adalah dua unsur

245
Ihya’ ‘Ulumuddin, Jilid 2, m.s. 172
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 161
paling sesuai untuk mendukung dakwah. Kemudiannya sifat jihad mesti
disempurnakan pada si mukmin dan iman para mujahid pula mesti
diperdalamkan, sebagaimana firman Allah S.W.T.:
, ´ · - c · | ¸ | · , ´ - - ·¸ = ·· - ¸ ·¸ ¸ -·· ¸ = - , ¸ - ·, · -¹ ¸, =|· ¸
“Orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah lagi berjihad bersama kamu,
mereka itu dari (golongan)kamu.” (Al-Anfal 8: 75)

Ibnu Taimiyah berkata: “Allah telah mengikat persetiaan (persaudaraan
Islam) di antara Muhajirin dan Ansar dan di antara orang-orang yang beriman
selepas mereka dan berhijrah hingga hari qiamat. Orang yang berhijrah ialah
orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Begitu juga jihad, terus
berlaku kekal hingga hari kiamat.

Setiap individu mampu menegakkan sifat muhajir dan mujahid pada
dirinya. Banyak jiwa-jiwa yang lembut cenderung untuk meninggalkan
kejahatan tetapi tidak mahu berjihad. Banyak jiwa-jiwa yang kuat pula
cenderung untuk berjihad tetapi tidak berhijrah meninggalkan kejahatan.
Allah telah mengikat persetiaan kepada sesiapa yang mempunyai kedua-
dua sifat ini (hijrah dan jihad) dalam dirinya. Mereka ialah umat Muhammad
S.A.W. yang beriman kepadanya dengan iman yang sebenar.
246


Keupayaan setiap da’i untuk memiliki kedua-dua sifat ini dan keupayaan
permasalahan Islam membuahkan kebaikan-kebaikan dari kedua-dua golongan tersebut,
ia merupakan dua tugas asasi bagi tarbiyyah harakiyyah kita.
Bagi yang pertama, orang yang beriman tetapi tidak bekerja atau orang yang ada
kesedaran tetapi berhati keras: tarbiyyah Islam akan dapat menyempurnakan
kekurangan masing-masing di bawah asuhan da’I sebelum mereka.
Dan bagi permasalahan Islam pula; tarbiyyah akan menyelaraskan usaha dua
golongan ini secara disempurnakan dan distabilkan. Ia disatukan serta dirancang
kegiatannya sehingga hasilnya membentuk kombinasi yang mantap.

Tiada Usaha Yang Sia-sia, Cuma Kejayaan Yang Lewat Tiba
Apabila kita bersungguh-sungguh menjelaskan betapa perlunya keseimbangan di
dalam perkembangan sedangkan kita telah lama berjalan, maka ini menyebabkan seolah-
olah bumi ini sempit kepada da’I bersemangat. Mereka rasa dakwah akan gagal
sekiranya ia tidak berlumba-lumba meramaikan ahlinya.

Kita tidak nafikan bahawa terdapat kesilapan lampau yang telah menghalang dakwah
ini dari berkembang di beberapa tempat di dunia Islam kerana wujudnya peluang yang
luas dan suasana aman dan tersedia untuk menerima dakwah. Parti-parti politik yang
sesat telah menggunakan kelembapan da’i Islam lalu mereka pun menapak beberapa
langkah lebih jauh ke depan. TETAPI, kesilapan tidak mungkin diperbaiki dengan
melakukan kesilapan yang lain.
Penilaian terhadap kegagalan dan kejayaan dakwah pada waktu-waktu tertentu tidak
bergantung kepada kiraan berapa ramai yang mampu dipindahkan dari lembah tanpa
ikatan kepada menyertai barisan dakwah.
Ini kerana dakwah Islam apabila telah menjadi sebab terhidayahnya ribuan pemuda

246
Ibnu Taimiyah, Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafah Ashab al-Jahim, m.s. 43
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 162
dan terpeliharanya mereka dari kejahatan dan kesesatan -meskipun mereka tidak
menyertai barisan dakwah kerana apa alasan pun- maka ini adalah suatu yang sangat
besar bagi Islam.
Adalah suatu yang besar bila dakwah Islam telah menjadi seumpama sebuah oasis di
tengah-tengah padang pasir kontang. Ketika angkatan musafir yang berkelana berteduh
di bawah naungannya, meminum airnya dan bermesra dengan penduduknya. Berapa
ramai anak-anak muda telah mendapat asuhan dakwah di zaman muda mereka dan
mereka melalui zaman muda mereka dengan selamat, menikmati teduhan dakwah dan
bergaul rapat dengan orang dakwah walaupun selepas itu mereka tidak dapat
meneruskan perjalanan dalam barisan dakwah oleh sebab takut atau terpujuk.
Berapa ramai orang yang was-was telah ditarik oleh dakwah Islam kembali kepada
yakin semula. Dari seorang mukmin yang jahil kepada berilmu. Sumbangan dakwah ini
sangat besar ertinya di dalam pertimbangan syarak.
Dakwah telah banyak menjelaskan banyak perkara-perkara syubhah dan sama,
menolak tuduhan terhadap Islam dan membela yang dizalimi. Semua sumbangan itu
sangat besar ertinya di sisi Islam.
Oleh itu, kita tidak seharusnya berpandangan pesimis menyebabkan putus asa di
kalangan amilin kerana dakwah tidaklah gagal. Dengan izin Allah, usaha dakwah ini
akan membuahkan pahala dan ganjaran yang lumayan, sepertimana kita menunggu
buah yang banyak dari pohon yang ditanam semalam.

Manusia adalah ramai. Hasil pengaruh dakwah dulu dan sekarang, sedang berlaku
pertarungan antara iman dan jahiliyyah dalam jiwa mereka. Sekarang, pertarungan
jiwa itu berlaku dengan hebatnya di dalam diri, cuma tidak dapat dilihat. Persoalan
yang berkocak di jiwa mereka ialah, adakah mereka akan beriman dan mengakui apa
yang disebutkan oleh da’i Islam kepada mereka ataupun mereka akan terus kekal dengan
keadaan mereka? Golongan ini pasti menuju kepada keimanan apabila kebenaran
terbentang jelas di hadapan. Mungkin ia melalui satu goncangan yang membuatkan
mereka tersentak lalu membuka tabir yang menutup hati mereka sehingga cahaya iman
memancar terus ke hati. Sama seperti Islam satu masa dahulu terjadi kepada sebahagian
daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW.. Contohnya sepertimana yang terjadi kepada
Umar al-Khattab r.a. semasa melintasi bukit Safa lalu terdengar saudaranya membaca
al-Quran, lalu dia memeluk Islam di situ juga. Atau sepertimana Hamzah bin Abdul
Mutalib apabila beliau kembali dari perburuan, tiba-tiba mendengar komplot untuk
membunuh Rasulullah S.A.W. Dia terus beriman dan pecahlah belenggu jahiliah dari
dirinya.

Bolehkah dikatakan bahawa sebab iman mereka itu datang dalam sekelip
mata? Tidak sama sekali. Sebenarnya, nilai-nilai iman telah lama bergelora di
dalam jiwa mereka dan telah lama berlaku pertarungan antara iman dan
jahiliah di dalam diri mereka. Pertarungan itu terus bersemarak di jiwa mereka
sehingga kebaikan dan keimanan melimpah ruah di dalam jiwa mereka dan
pada detik-detik tersebut mereka terus Islam.
Sekiranya hari ini kita menekankan tarbiyyah Islam secara mendalam dan
membataskannya kepada anggota barisan terpilih dan mengimbangkan antara
tarbiyyah dengan peluasan dakwah, maka ia dapat memenuhi keperluan
mereka yang mengalami konflik hebat di dalam jiwa tadi. Mereka sebenarnya
sedang menuju ke arah kita kini semakin hampir. Peristiwa yang
menggegarkan itu hanya diketahui oleh Allah. Moga Allah merahmati orang-
Al-Munthalaq_________________________________________________________________

www.BahanTarbiyyah.info 163
orang yang sabar. Sesiapa yang tidak mahu percaya dengan hakikat ini, dia
perlu kembali mengkaji semula sirah dan sejarah baru...
Moga solawat Allah kepada Nabi saw, keluarga dan sahabat Baginda
seluruhnya...

Siap Retype, Re-Edit & layout pada 3.31 pm 7 Zil Hijjah 1424/ 29 Jan 2004, K.B, BDS
dengan bantuan Bro. MMZ & NZNH

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

Isi Kandungan
MUQADDIMAH BAB 1 : Kita Menolak ‘al-hawa’ ……………...……………………………... BAB 2 : Hanya Gerhana, Bukan Terbenamnya Matahari…………………. BAB 3 : Golongan Baik Yang Dibinasakan………………………………….. BAB 4 : Kewajipan Dakwah ke Jalan Allah …………………………………. BAB 5 : Ahli Ibadat yang Bermain-main …………………………………… BAB 6 : Pelukan Cendekiawan ……………………………………………… BAB 7 : Jihad Dengan Hujah ……………………………………………….. BAB 8 : Asas Fiqh Amal Jama’ie Menurut Salafussoleh …………………..... BAB 9 : Fiqh Amal Jamai’e Dalam Bentuk Baru ……………………………. BAB 10: Keselarasan Dan Kesyumulan …………………………………….. BAB 11: Panji Kebaikan …………………………………………………….. BAB 12: Formula yang hanya difahami oleh rijal ………………………….... BAB 13: Perjanjian ………………………………………………………….. BAB 14: Kriteria Generasi Pengasas ………………………………………... BAB 15: Peluasan Yang Seimbang dan Penyebaran Yang Berhati-hati …….. BAB 16: Pemilihan Memelihara Dari Kecundang ………………………….. BAB 17: Fokus, Bukannya Meramaikan…………………………………….. 3 9 23 31 38 55 64 71 78 87 99 105 111 119 127 136 147 157

2

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

MUQADDIMAH :

MARI KITA DUDUK SEBENTAR… KITA BERIMAN SEJENAK…
Para da'i mukmin sentiasa terdedah kepada dua tarikan: Tarikan keimanan, niat, kesungguhan dan kesedarannya terhadap tanggungjawab. Dengan itu dia berada dalam amal salih dan azam kebaikan. Tarikan syaitan pula dari sudut yang lain, menghiasi futurnya dan menghiasi cintanya kepada dunia. Menyebabkan dia berada dalam kelalaian, malas, panjang angan-angan dan berlengah-lengah dalam mempelajari apa yang tidak diketahuinya. Berulang-alik di antara kedua-dua tarikan ini adalah suatu yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan berhenti, terus berlaku. Oleh kerana itulah, orang-orang yang beriman telah mewajibkan kepada diri mereka untuk menghadiri majlis-majlis tafakkur dan saling nasihat-menasihati di antara satu sama lain. Memeriksa diri daripada dihinggapi penyakit takabbur atau menolak kebenaran. Memeriksa hati daripada diselubungi penyelewengan. Memeriksa ilmu dan iman daripada tergelincir yang membawa kepada bid'ah atau kecuaian yang membawa kepada meninggalkan mana-mana perintah Allah dan petunjuk. Mu'az bin Jabal telah menterjemahkan perasaan ini dengan satu perkataan yang telah menjadi satu fasal daripada perlembagaan orang-orang yang beriman. Beliau telah berkata ketika mengingatkan sahabatnya: (Marilah kita duduk untuk beriman sejenak). Perkataan ini telah diambil oleh Ibnu Rawaahah, lalu ia berkata kepada Abu ad Dardaa’ (ra) sambil memegang tangannya: ‫ا ر إذا‬ ‫أ ع‬ ‫إن ا‬ ‫ل‬ ‫( ا‬Marilah kita beriman sejenak. Sesungguhnya hati lebih cepat berbolakbalik daripada isi periuk yang sedang menggelegak). Lalu kita mengambil perkataan ini daripada mereka berdua. Nasihat-nasihat ini (siri-siri buku ini) adalah tentang fiqh ad da'wah. Kita menyeru para da'i untuk duduk sejenak dengan setiap nasihat untuk ia beriman dan mengkaji diri, ilmu dan kesungguhannya. Sisa.... Dan Harapan Siri-siri buku ini ditulis untuk para du'at; mereka yang menunaikan solat dan merasa bangga megah dengan agama mereka; yang berakhlak dengan akhlak mukminin. Tidak ditujukan kepada yang lalai, lebih-lebih lagi yang menyeleweng. Ini adalah kerana untuk menyelesaikan permasalahan dunia Islam hari ini, tidak perlu kepada berpindahnya bilangan yang besar dari mereka yang lalai dan menyeleweng kepada berpegang-teguh dengan Islam. Tetapi apa yang diperlukan ialah menyedarkan mereka yang sudah pun berpegang dengan

3

www.BahanTarbiyyah.info

1 Kamu akan mengetahui betapa kelembutan yang dikendong oleh hati-hati rijal tersebut yang telah menghadiahkan kepada kamu buah hasil pengalaman dan natijah pengamatan mereka. Berapa banyak kilatan yang dipancarkan oleh raja yang zalim atau berhala yang masyhur mengeluarkan gema seketika. Buku ini akan mengajar kepadanya jalan beramal yang berfaedah dan jalan penyelamat. peningkatan usaha dan proses melembutkan hati. menjauhkan diri dari fitnah. Oleh sebab itu. hati yang bersih dan orang yang yakin dengan kebenaran apa yang dibawanya sahaja boleh mengucapkan kebenaran yang kekal. zuhud terhadap dunia. Tetapi ia hanya memadai untuk mengajak muslim. tidak juga perkara tertentu. Oleh yang demikian. kerana ia sentiasa mendapat pertolongan daripada makhluk Allah mengikut undang-undangNya (sunnahNya) dan sentiasa diilhamkan kepada hamba-hambaNya. suci aqidahnya.info . bukan kebenaran dan kilatannya daripada hiasan kebatilan bukannya kebenaran. Buku ini juga ditujukan kepada para du'at yang sudah mengetahui jalan amal. sabar atas segala mihnah dan memahami seni memimpin ummat. memandunya kepada kewajipan untuk mempertingkatkan tarbiyyah dirinya dalam memenuhi tuntutan perjalanan. mereka masih memerlukan pengukuhan (bantuan). Ditambah lagi bahawa gemanya adalah daripada suara kebatilan. tidak juga orang tertentu.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Islam. seperti bintang yang bertukar menjadi habuk dan debu selepas terbakar. kemudian padam dan senyap. Oleh sebab itu. daripada lidah seorang yang lemah-lembut). kami telah mengambil segala pengertian kebaikan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Yahya bin Mu'aaz seorang zuhud ketika beliau berkata: (Sebaik-baik perkara ialah: Perkataan yang lembut. tetapi dengan syarat apabila mereka mengenali tajarrud (menyerahkan diri hanya untuk Islam). bilangan mereka sudah mencukupi untuk menegakkan kebaikan yang kita cita-citakan. Tidak tertentu untuk satu waktu sahaja. Hanya aqal yang faham. Dia mengeluarkan kata-katanya yang menjadi contoh-contoh yang realiti dan keterangan yang kekal di dalam kehidupan. yang benar imannya.BahanTarbiyyah. Masih ramai dari kalangan orang-orang mukmin. membangkitkan kesungguhan mereka dan memperkenalkan kepada mereka jalan amal dan fiqh da'wah. memancarkan cahaya sebentar. siri-siri buku ini tidak akan berbicara dengan orang yang masih mencampur-adukkan antara Islam dan lainnya. tidak juga 1 Taarikhul Baghdaad: 14/209 4 www. Sesuatu perkataan tidak akan kekal di sisi generasi kecuali jika ia berhubung dengan kebenaran dan kebaikan. akan tetapi. merasa perit dan sedih dengan realiti ummat muslimin hari ini. sebutan (nama) mereka berkekalan dan mendapat perhatian manusia kerana ia mempunyai hubungan dengan al haq (kebenaran). yang dikeluarkan dari lautan yang dalam.

ialah peranan yang telah dimainkannya ketika membantu ahli-ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ah di kalangan masyarakat awam.5 Memang itulah yang berlaku. Pembawa-pembawa kesesatan yang telah menyebarkan bid'ah mereka dengan penerangan yang menarik dan keindahan syair (sastera). Usaha-usaha ini dilakukan untuk menentang usaha-usaha Ibnu Taimiyyah serta pengikut-pengikutnya ketika mereka berusaha membatalkan segala bid'ah dengan hujjah-hujjah sunnah yang mulia. Kamu akan dapati kehebatan kata-kata berdasarkan kehebatan orang yang berkata. tetapi sedikitpun tidak menyentuh perasaannya. Bukti yang paling jelas tentang kepentingan syair dalam menyebarkan aqidah dan mempertahankannya. tetapi apabila digubah dalam bentuk rentak puisi tertentu akan menggembirakan orang yang gundah gelana. akan tetapi ia mencakupi semua generasi dan setiap ketika.2 Syair Menjadikan Perkataan Menarik Aku mendapati sesetengah buku tarbiyyah harakah Islamiah memisahkan antara prosa dan puisi tanpa alasan yang kukuh. tetapi kekeringan lojika tidak dapat mengatasi kebasahan dan keindahan syair (puisi) sebagaimana yang dikatakan oleh penyair Islam Muhammad Iqbaal. (Rentak dalam percakapan seumpama melagukan suara: maksud daripadanya ialah untuk mewujudkan kegembiraan hati dan jiwa yang menyebabkan kegembiraan fikiran). menggerakkan orang yang lalai dan mendekatkan cita-cita yang dulunya terasa jauh.BahanTarbiyyah. supaya mendalam di dalam jiwanya dan memerhati serta mengingatinya sentiasa.info . negara dan kawasan. Menjadikan para murabbi (pendidik) tidak dapat menggunakan beratus-ratus rangkap dan petikan puisi yang boleh melembutkan hati atau membangkitkan semangat atau puisi yang berkaitan dengan aqidah dan fikrah yang merupakan hasil karya para pemuisi yang thiqah sama ada yang lama atau moden juga para pemuisi dakwah.Abdul Wahhaab Azaam: 52 5 www. bahawa ia mahu menjadikan kata-katanya itu sebagai jalan kehidupan manusia dan cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan).3 Sebahagian daripada syair mempunyai hikmah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasullah (saw). telah menarik hati manusia awam tanpa disedari dan inilah juga 2 3 4 5 As Syawaarid li 'Azzaam: 340 Khariidatul Qasr/Bahagian Iraq: 1/202 Wahyul qalam .4 Oleh yang demikian kami lebih cenderung untuk menggunakan puisi dalam siri buku ini.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ kejadian tertentu. Seseorang berkemungkinan ketika mendengar suatu pengertian.ar Raafi'i: 3/285 Kitaan Muhammad Iqbaal . (Tidak dapat dinafikan bahawa hujjah lojika yang dibawa oleh Ibnu Taimiyyah telah memberikan kesannya. bertujuan untuk menambah gambaran yang baik oleh seseorang da'i terhadap pengertian-pengertian tertentu. sebagaimana katanya.

. 6 7 Manaaqib Ahmad . Dia menghafal sebahagian syair yang kemudiannya ditulis oleh Tha'lab. Berkata muridnya: Lalu aku ulangi sekali lagi.Ibnul Jauzi: 218 6 www. Fenomena ini mendorong aku untuk memasukkan puisi-puisi dalam siri bukubuku ini. aku memetik banyak puisi daripada antoloji penyair terdahulu. kemudian daripada antoloji Waliid al A'zami.6 Pernah pula salah seorang muridnya telah berkata: (Wahai Abu 'Abdullah: Apakah pendapat kamu terhadap syair yang mengandungi sebutan syurga dan neraka? Beliau berkata: Seumpama apakah syair itu? Muridnya menjawab: Mereka berkata: (membacakan syair) Maksudnya: Ketika berkata tuhan kepadaku Tidakkah malu maksiat terhadapku. kerana jiwa manusia menyukai keindahan. Generasi Silam Dan Pengikut Al Imam Ahmad menjadi ikutan kita dalam menggunakan syair yang melembutkan hati. dan syair adalah keindahan seluruhnya. Bahkan dikatakan beliau telah mengucapkan beberapa keratan syair kerana tidak berpuas hati terhadap 'Ali bin al Madiiniy yang tidak sabar bersamanya ketika menghadapi penyiksaan. Tiada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari tawanan dan pengaruh syair melainkan hati yang dimakmurkan dengan iman secukupnya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ yang menyebabkan segala kata-kata Ibnu Taimiyyah tidak mendapat tempat.Ibnul Jauzi: 205 Talbiisu Ibliis . untuk menolong kebenaran atau kebatilan. lalu ia (Imam Ahmad) bangun dan memasuki rumahnya serta menutup pintu. boleh baginya untuk menambah kejelasan kepada hak dan kebenaran dan boleh juga untuk menutup kekurangan dan penyelewengan yang ada pada kebatilan sehingga menjadikannya cantik dan indah. al Amiiriy.. Murid-muridnya pernah mendengar dia bersyair dan pada hari mehnahnya para penyair telah memujinya.BahanTarbiyyah. Abdul Wahhaab Azzaam dan lainnya. Ketika itu aku mendengar suara tangisannya dari dalam dan beliau mengulangi syair tadi.7 Dengan penjelasan tentang faedah dan keharusan menggunakan syair ini. seorang sasterawan yang masyhur. Dalam setiap perkara yang berkait dengan fikiran atau pun hakikat kehidupan. Tambahan pula tidak ada daripada kalangan penyair yang memihak kepada Ibnu Taimiyyah untuk membantunya.info . Puisi mempunyai kuasa untuk membantu sesiapa sahaja yang menggunakannya samada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan. Mahmud Aali Ja'far. Menyembunyikan dosa dari makhlukku Dengan penuh noda mengadapku? Lalu beliau berkata: Ulangi sekali lagi.

tidak dapat dielak oleh jiwa yang seni.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Aku juga menambah lagi daripada syair Iqbaal. Iqbaal adalah seorang penyair yang benar aqidahnya. Mungkin orang yang tidak berjiwa seni menganggap bahawa ini merupakan suatu keberatan dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Anda akan mendapatinya amat mengingkari terhadap kesesatan wihdatul wujud. Hasilnya segala yang dilakukan untuk tujuan itu adalah satu kerja kosong dan tidak berfaedah. Lebih dari itu. 7 www. (Majaaz. jinaas9 dan tasybiih10 adalah seperti syair. (Al Asraar war Rumuuz) dan (Dharbul Kaliim). 9 Jinaas ialah persamaan dua perkataan dari segi lafaz tetapi berlainan dari segi makna. Inilah kali pertama syairnya memasuki buku peringatan berbahasa Arab selepas diterjemahkan oleh Abdul Wahhaab Azzaam. Oleh kerana itu aku memetik sebahagiannya dengan menjauhi daripada yang sukar. kinayah12 dan seumpamanya dari uslub balaaghah. mempunyai kesamaan. 12 Kinaayah ialah lafaz yang disebut tetapi yang dikehendaki daripadanya makna yang berkaitan dengannya. Tetapi sifat kesenian yang ada pada jiwa penyair berpendapat bahawa ia menambahkan lagi pengertian yang memberikan kesan yang lebih terhadap jiwa dan perasaan. Beliau juga telah dithiqahkan oleh al Mauduudi di dalam satu makalah penting yang disiarkan oleh al Majallatul Ba'thil Islaamiyyil Hindiyyah. Beliau juga mampu menyelamatkan generasi muslim yang telah diselaputi dengan berbagai fitnah dan teori yang berbagai. Bersama Fitrah Keindahan Majaaz8. Beliau telah dithiqahkan oleh Abul Hasan 'Ali an Nadawi yang telah membuat satu kajian mengenainya yang dinamakannya sebagai: (Rawaa'i Iqbaal). iaitu penglibatan beliau dalam membongkar kebatilan al Qaadiaaniyyah dan al Ahmadiyyah serta memberi amaran daripada mendekatinya. Iqbaal telah melakukan satu perkara yang amat penting di akhir hayatnya mengikut neraca Islam. isti'aarah11. Oleh itu penambahan dalam bentuk 8 Majaaz ialah lafaz yang digunakan bukan untuk maknanya yang sebenar kerana terdapat qariinah (penunjuk) yang menegah daripada maknanya yang sebenar. mendalam pemerhatiannya dan sejahtera pemikirannya. bersalahan dengan apa yang difahami oleh setengah golongan tentang sikapnya. indah dan halus. 11 Isti'aarah ialah tasybiih (perbandingan) yang dibuang salah satu rukunnya (sama ada musyabbah atau pun musyabbahu bihi). dan dalam waktu yang sama harus juga yang dikehendaki ialah maknanya yang asal. 10 Tasybiih ialah keterangan yang menunjukkan bahawa dua perkara atau lebih. salah seorang penyair Islam yang agung sebagaimana yang terdapat di dalam antolojinya yang bertajuk (Risalatul Masyriq). Di dalamnya beliau menerangkan kelebihan Iqbaal dalam memberi arahan kepada generasi yang telah ditawan oleh tamaddun Barat dan menjauhkan mereka daripada kesempitan perkauman juga ketika beliau menegaskan bentuk yang sebenar bagi Daulah Islamiah.BahanTarbiyyah.info . kerana ia sentiasa mahupun sesuatu yang agung. sehinggakan al Mauduudi telah menyifatkan bahawa apa yang dilakukan olehnya adalah suatu yang besar dalam lapangan islah (pemulihan) yang mempunyai nilai yang tinggi dan tidak boleh dilupakan oleh sejarah. Seseorang yang mempunyai ransangan sastera mendapati bahawa ucapan yang bersemangat akan lebih berkesan jika dihiasi dengan ilmu-ilmu balaaghah (ilmu bahasa dan sastera Arab) seperti yang disebutkan di atas. sama ada dalam satu sifat sahaja atau pun lebih.

Tetapi sungguhpun begitu.. Walaupun kemenangan belum diperolehi. Insya Allah ! 13 Wahyul qalam: 3/213 8 www.. Ini semua meyakinkan lagi kepada kita bahawa Islam pasti menang dalam kurun ini . Seterusnya.13 Semangat pemuda Islam di permulaan abad baru. tapi sekumpulan pemuda Islam telahpun terdidik dan bangkit sedar.info .Al-Munthalaq_________________________________________________________________ perkataan.BahanTarbiyyah. pengolahan lafaz dan pengulangan makna tidak lain dan tidak bukan hanya bertujuan untuk memberikan penambahan terhadap jiwa dan perasaan). cubaan untuk menanganinya semula telah dilakukan oleh mereka yang mempertahankannya. Serangan musuh Islam telah sampai ke kemuncaknya. Keazaman mereka telah mantap. Kurun yang lepas telah menyaksikan luka-luka yang memeritkan pada seluruh dunia Islam..

info .” Itulah teriakan amaran yang dilaungkan oleh Maimun bin Mahran rahimahullah -seorang ahli hadis yang thiqah.” (Shaad 38: 26) Allah berfirman lagi yang bermaksud : (38) (37) “Maka barangsiapa yang derhaka..: “Hai Daud. Beliau mengingatkan kita bahawa setiap perkara yang bukan Islam adalah sememangnya nafsu semata-mata. Seseorang muslim tidak dibolehkan langsung berhukum kepada nafsu atau merasa senang hati dengan nafsu. maka sesungguhnya.T. Tiada satu pun nafsu yang terpuji dan nafsu tiada kaitan langsung dengan al-haq. : “Tiadalah ia berbicara menurut hawa nafsunya.ketika dia merasa takut kita semua akan diperdaya oleh kilauan pelbagai nama-nama. maka sesungguhnya syurgalah tempat diamnya” (An-Nazi’at 79: 40-41) Firman Allah S. Gema teriakan ini masih terdengar melangkaui generasi demi generasi. sebagaimana firman Allah S.W. Selain dari wahyu adalah nafsu yang tercela.T. hanya ada satu sahaja kebenaran iaitu wahyu. Itulah yang diwarisi dari para pemimpin Islam sejak dahulu.BahanTarbiyyah. Bagi mereka.atau Keinginan Hawa Nafsu Imam Al-Syatibi telah menegaskan perkara ini dengan padat dan ringkas. biar apa jua bentuknya dan di zaman mana jua ia lahir. Kata beliau di dalam kitab “al-Muwafaqat”: “Sesungguhnya Allah telah menjadikan mengikut hawa nafsu sebagai menentang kebenaran.” (An-Nazi’at 79: 37-39) Allah berfirman lagi pada tentang sifat yang berlawanan dengan hawa nafsu selepas ayat tersebut: (40) “Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya. dan menahan dirinya daripada nafsunya. nanti ia menyesatkan engkau dari jalan (agama) Allah.W. maka hukumlah di antara manusia dengan keadilan. dan janganlah engkau turut hawa nafsu. nerakalah tempat diamnya. Ia (Quran) tidak lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya” (An-Najm 53:3-4) (3) 9 www.. sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Wahyu .Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 1 Kita Menolak ‘al-hawa’ “Jauhkanlah dirimu dari sebarang hawa yang bukan bernama Islam. Dan mengutamakan hidup di dunia.

Tiada andaian yang ketiga dan tidak ada jalan tengah di antara syariat yang lurus dan nafsu yang berubah-ubah. Jelaslah bahawa kedua-duanya adalah dua sifat yang berlawanan. dan mereka mengikut nafsu mereka?” (Muhammad 47: 14) Perhatikanlah ! Setiap ayat yang menyebut tentang nafsu.W.T. Tiada pilihan ketiga.info .W. Dari sini jelaslah maksud kenapa diturunkan syariat iaitu untuk mengeluarkan kita dari menjadi pengikut runtunan nafsu14 Tiada Jalan Tengah Di Antara Syariat dan Keinginan Itulah juga perintah Allah kepada Rasulullah s. m. Firman Allah lagi : “Adakah engkau lihat orang yang mengambil nafsunya menjadi Tuhannya dan Allah menyesatkannya kerana mengetahui (kejahatan hatinya)/selepas didatangi ilmu kepadanya.” (Al-Jatsiyah 45 : 18) Syed Qutb berkata di dalam tafsirnya “Fi Zilal al-Quran” : ”Pilihlah. lawannya adalah nafsu dan apa jua yang mengikut nafsu dengan sendirinya bertentangan dengan yang hak. Sesiapa sahaja yang meninggalkan syariat Allah sebenarnya bertindak berhukumkan nafsunya. Tiap-tiap sesuatu yang lain dari syariat Allah adalah nafsu yang terperosok ke 14 Al-Muwafaqat. 121 10 www.T. sama ada mahu menerima syariat Allah ataupun mengikut keinginan orang-orang yang jahil. ia mesti dicela dan pengikut nafsu akan dikutuk.BahanTarbiyyah.” (Muhammad 47: 16) Firman Allah S. : “Mereka itu telah ditutup Allah mata hati mereka dan mereka mengikut nafsu mereka. pasti Dia mencelanya.” (Al-Mukminun 23: 71) Firman Allah S. Allah S. nescaya binasalah langit dan bumi dan siapa-siapa yang berada di dalamnya.” (Al-Jatsiyah 45: 23) Firman Allah S.s. berfirman: “Kemudian Kami jadikan engkau (Ya Muhammad) di atas syariat (peraturan)di antara urusan (agama). Juzu’ 6. Apabila wahyu mengatakan sesuatu itu hak.a.w.T. : “Adakah orang yang di atas keterangan (dalil) dari Tuhannya sama dengan orang yang diperhiaskan kepadanya amalannya yang jahat.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Ayat-ayat di atas menunjukkan bahawa di depan kita hanya ada dua pilihan: Wahyu (syariat).. : “Kalau sekiranya kebenaran mengikut nafsu mereka.W.T. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa beliau berkata: “Bila mana Allah menyebut perkataan nafsu ‘al-hawa’ di dalam al-Quran. maka ikutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut nafsu orang-orang yang tidak berilmu.W. atau hawa nafsu.

” (An-Nur 24: 63) Imam Ahmad membacanya berulang-ulang kali kemudian berkata: “Apakah dia fitnah? Fitnah adalah syirik.16 Demikianlah juga perintah Allah yang kepada orang-orang beriman dengan firmanNya kepada mereka : “Hai orang-orang yang beriman. 56 15 16 11 www. bimbang. m.s. Sesiapa yang tidak masuk Islam secara keseluruhannya. Juzu’ 25. manhaj dan syariat yang lain. Dia sepatutnya tidak berdolak-dalik. Tiada jalan baginya untuk dicampur adukkan antara satu sama lain.”17 Fitnah dan Kewaspadaan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah telah menyatakan bahawa. Selain dari itu hanyalah nafsu yang bersumberkan kejahilan.W.info . Mereka tidak boleh menyeleweng dari syariat dan tidak boleh cenderung kepada nafsu walau sedikitpun.s. masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya.” (Al-Baqarah 2: 208) “Pilihlah di antara petunjuk Allah ataupun tipu daya syaitan. 136 Ibid 17 Fi Zilal Al-Quran. maka akan tercampaklah penyelewengan ke dalam hatinya dan penyelewengan itu akhirnya akan membinasakannya. Juzu’ 2.w. : “Sebab itu hendaklah orang-orang yang melanggar perintahNya merasa takut bahawa mereka akan ditimpa fitnah.a.”18 Menolak Sebahagian dari Syariat Allah Adalah Kufur Tetapi penyelewengan dan kesesatan itu ada beberapa peringkat pula: Antaranya ialah penyelewengan kesesatan kufur ‘pure’ yang membawa pendokongnya ke luar dari Islam. m. Apabila seseorang itu menolak sebahagian dan sabda Rasulullah s.s. Tiada manhaj/sistem alternatif bagi orang yang beriman untuk dipilih.T. Ku dapati ada 33 tempat yang menyentuh tentang ketaatan kepada Rasulullah”. ragu-ragu atau termangu-mangu dalam memilih kepelbagaian jalan dan haluan yang ada dihadapannya. m. 142 18 Ibnu Taimiyah. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ dalamnya orang yang jahil.a. Beliau berkata: “Aku telah menyemak di dalam Al-Quran. Tidak sekali-kali.”15 Syariat hanyalah satu iaitu syariat Allah. Al-Sarim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul. MAKA sesungguhnya dia telah mengikut jejak langkah dan melalui jalan syaitan. konsep. Pendokong dakwah wajib mengikuti syariat-syariat Allah sahaja dan meninggalkan segala keinginan-keinginan nafsu. penolakan satu perkara sahaja dari sabda Rasulullah s.w adalah boleh dianggap sebagai penyelewengan.BahanTarbiyyah. Beliau membaca sepotong ayat iaitu firman Allah S. Penegasan sebegini sepatutnya menjadikan seorang muslim tahu dan membuat pendiriannya. tidak menyerahkan dirinya secara ikhlas kepada kepimpinan Allah dan syariatnya dan tidak membebaskan diri dari sebarang tasawwur. Ini berlaku bila seseorang individu mendakwa tidak yakin dengan kesesuaian hukum-hukum syarak untuk Fi Zilal Al-Quran.

w yang mutawatir.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ direalisasikan dan menyifatkannya sebagai hukum yang sudah tak sesuai dengan maslahah dan tidak relevan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Mereka itu ialah orang-orang yang benar-benar kafir. Individu tersebut juga tahu bahawa hukum itu telah sabit berdasarkan mana-mana ayat al-Quran atau hadis Rasulullah s. kalau datang kepadamu orang-orang tawanan.info . Beliau menerangkan bahawa kafir itu tidak hanya terbatas pada golongan atheis dan golongan yang mengengkari risalah Islam secara keseluruhan sahaja. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-RasulNya dan tiada membezakan seorangpun di antara Rasul-Rasul itu.” (An-Nisa’ 4: 150-152) Allah berfirman kepada ahli kitab: “Kemudian sebahagian kamu membunuh yang lain. Tidak ada khilaf lagi kafirnya orang begini. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. mereka dimasukkan ke dalam seksaan yang keras. tetapi tidak yakin dengan sebahagian lagi juga adalah kafir. dan kamu usir satu golongan di antaramu dari kampungnya. bahkan golongan yang yakin dengan sebahagian risalah. melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Perkara ini boleh berlaku pada masalah berhubung soal akidah atau perundangan. Firman Allah S. Itulah orang yang dimaksudkan oleh al-Quran sebagai beriman dengan sebahagian kitab Allah dan kufur dengan sebahagian yang lain. dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu seksaan yang rnenghinakan. sedangkan telah diharamkan atas kamu mengusir mereka. kamu tolong-menolong dalam membuat dosa dan aniaya. dan pada hari kiamat.a.: (150) (151) “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-RasulNya dan hendak membezakan antara Allah dan para RasulNya. tebus-menebus kamu dengan mereka. walhal dia mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum syarak tersebut. terang-terangan mengkafirkan orang yang beriman dengan sebahagian-sebahagian begini.W.” (Al-Baqarah 2:85) 12 www. Allah tiada lalai dari apa-apa yang kamu kerjakan. mereka berkata: Kami beriman kepada setengah (Rasul) dan kafir kepada yang lain dan mereka hendak mengambil jalan tengah antara demikian itu (neutral). Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah contohnya.BahanTarbiyyah.T. Adakah kamu percaya kepada sebahagian kitab dan engkar akan sebahagiannya? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu. Beliau membawa dalil-dalil dari Al-Quran. nanti Allah akan memberikan pahala kepada mereka.

dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir (kaum musyrik di Mekah) bahawa mereka (kaum musyrik itu) lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman (kepada nabi Muhammad s.).: (60) “Tidakkah engkau ketahui bahawa orang-orang yang mendakwa mereka beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepada engkau dan Kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. dan kepada Taghut.T.a -sepertimana yang kita dapat lihat.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Firman Allah S.”19 Ibnu Taimiyah r.BahanTarbiyyah.T. maka engkau lihat orang-orang munafik berpaling dari engkau dengan sungguh-sungguh berpaling. kitab Allah dan RasulNya. Apabila diseru kepada mereka: “Marilah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya!”. Mereka lebih mengutamakan ‘orang luar’ risalah berbanding orang-orang yang beriman. Iran dan lain-lain) berbanding orang yang beriman kepada Allah.: Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada bendabenda yang disembah yang lain dari Allah. Arab. Dailam.W.W. Mereka rela berhukum menurut taghut yang diagungkan selain dari Allah. 339 13 www. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. tapi masih lagi beriman kepada sesuatu perkara di luar risalah. Apabila dikatakan kepada mereka: Marilah kamu kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul. Begitu juga Allah mencela orang yang mengaku beriman dengan seluruh kandungan kitab-kitab Allah tetapi mereka tidak menghukum dengan menggunakan al-Quran dan al-Sunnah. maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolongnya. Demikian jugalah yang terjadi pada golongan yang mengaku Islam tetapi mereka menjalankan undangundang mengikut pandangan ahli falsafah atau mereka memerintah menurut sistem politik bukan syariat Allah.”(An-Nisa’ 4:60-61) Firman Allah S. sedang mereka disuruh supaya kafir terhadap taghut. (Kaum Yahudi yang demikian sikapnya) mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah.mentafsirkan ‘taghut’ 19 (51) Ibnu Taimiyah. Juzu’ 12. ”Allah mencela golongan yang telah menerima kitab.W.info . mereka hendak minta hukum hepada taghut. Samalah juga keadaannya sebagaimana sebahagian manusia mengutamakan pendapat ahli falsafah dan kerajaan jahiliyah (yang berbangsa Turki. ini. Majmu’ Fatawa.w. mereka palingkan muka mereka dengan bersungguh-sungguh. m.a. dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah.” (An-Nisa’ 4: 51-52) Ibnu Taimiyah menerangkan perkara yang tersirat di sebalik ayat-ayat Allah S.s.T.

tidak kira menamakan dirinya sebagai ahli cendekiawan.”20 Maksiat ada pelbagai peringkat. Ada satu Ibnu Taimiyyah telah berkata: “Ramai ahli salaf telah berkata: kufur tidak sampai kepada kekufuran. Mereka mencipta jalan ketiga di antara Islam dan ideologi ciptaan manusia dengan mencampurkan sedikit dari Islam dan sedikit dari jahiliyah lalu diadun untuk dijadikan satu undang-undang bagi mengatur kehidupan manusia.BahanTarbiyyah. Tidak syak lagi. Ia semua dilakukan oleh seorang muslim lantaran dorongan syahwat. Mereka itulah orang yang digambarkan oleh al-Quran sebagai golongan yang hendak mengambil jalan tengah di antara Islam dan jahiliyyah. Kemungkinan juga dia melakukan dosa tersebut akibat kejahilannya terhadap hukum-hukum syarak. itu adalah kufur. Kebanyakan kerajaan-kerajaan negeri-negeri Ummat Islam dan kebanyakan parti-parti politik dan persatuan sosial pada hari ini tidaklah terang-terang menolak tuhan. m. menampal-nampal.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ yang terdapat di dalam ayat ini sebagai sesiapa saja yang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Ada dosa-dosa yang kecil dan ada dosa-dosa besar dan ada juga dosa-dosa yang terletak antara keduanya. Mereka kadangkala menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sedangkan mereka mengetahui bahawa perkara itu adalah bertentangan dengan syariat Allah. Beriman kepada Allah tanpa beriman kepada segala perintah dan ajaran Rasul (pemisahan tersebut) hanya membawa kepada kekufuran. Kita tidak akan Mengkafirkan Seseorang Muslim Tanpa Bukti Kemudian terdapat pula penyelewengan dan kesesatan yang lebih ringan dan lebih kecil daripada yang dinyatakan di atas. Wal ‘iya zubillah. golongan ini terus berdegil dan terus-menerus mengajak orang ramai kepada nafsu. Juzu’ 11.s. Dia tidak langsung berusaha untuk bertanya orang yang tahu walaupun usaha tersebut tidaklah begitu sukar. Dia tidak terfikir langsung untuk menentang atau mengingkari syariat tersebut. satu nifaq yang tidak sampai kepada munafiq dan satu syirik tidak sampai kepada syirik. Atau ini terjadi ketika dia lemah kekuatan dirinya atau terlupa harga diri. Tidak boleh diakui sekali-kali sesiapa yang mengambil jalan tengah dengan mencampur-adukkan agama dengan jahiliyah yang ditempelkan. Asas kita dalam masalah ini ialah apa yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari rahimullah yang bermaksud: 20 Ibid. raja atau sebagainya. 140 14 www.info . Tetapi kebanyakan badan-badan ini menyeru manusia kepada manhaj (cara hidup) dan sistem-sistem yang bertentangan dengan sebahagian dari hukum-hukum Islam. mencantum-cantumkan dan iman yang separuh-separuh ini. Ulama’ Islam dan pemimpin gerakan Islam telah menerangkan kepada mereka ini betapa silapnya perbuatan mencampur aduk. Atau kemungkinan dia melakukan dosa tersebut dengan kesilapan penafsiran atau membuat pemahaman sendiri. Meskipun demikian.

maka kafirlah orang yang dikatakan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Segala maksiat adalah urusan jahiliah dan pembuat maksiat tidak menjadi kafir dengan melakukannya kecuali maksiat syirik.W tersebut. m. Juzu’ 1.BahanTarbiyyah. tatkala beliau mengejek Bilal dan ibunya yang berkulit hitam.a. setiap kali maksiat seorang muslim bertambah. Oleh kerana itu. melumurkan Al-Quran dengan kekotoran atau Sahih al-Bukhari.”23 Inilah juga rahsia yang mendorong Imam Hassan Al-Banna agak ketat mengenainya di dalam kata-kata beliau di dalam “al-Usul al-’Isyrin” (20 Usul) yang bermaksud: “Janganlah kita mengkafirkan seorang Islam yang berikrar dengan dua kalimah syahadah dan beramal mengikut tuntutannya dan menyempurnakan apa yang difardhukan kepadanya berdasarkan satu pendapat yang dipegangnya atau satu maksiat yang dilakukannya. kecuali jika dia mengaku dengan kalimah kufur atau menyangkal perkara yang perlu dan sepatutnya diketahui tentang agama.A. 57 21 22 15 www. bersabda: “Sesungguhnya engkau seorang yang ada padamu sisa-sisa jahiliah.s.s. Sabda itu ditujukan kepada Abu Dzar r. kecuali jika dia mensyirikkan Allah di dalam ibadahnya atau dia beriktikad bahawa sebahagian dari perkara yang diharamkan Allah adalah halal atau beriktikad bahawa sebahagian daripada yang dihalalkan Allah adalah haram dan beriman hanya pada sebahagian dari syariat Allah dan kufur pada sebahagian yang lain. tidak perlu berpegang kepada Islam atau mempersendakan Islam atau al-Quran. Juzu’ 1. Tetapi dia tidaklah menjadi jahiliah seluruhnya.” Demikianlah pengertian yang dapat diambil dari buku “al-Sharh al-’Iraqi li alUsul al-’Isyrin” (Penjelasan al-Iraqi Terhadap Dua Puluh Usul). bertambahlah kadar jahiliah yang ada padanya.”21 Kamu dapati bahawa hadis Nabi S.A. Padahal Abu Dzar itu dari kalangan sahabat-sahabat yang hebat dan mulia.W.W memberi amaran agar berhati-hati ketika mengkafirkan individu yang telah zahir keIslamannya. pengharaman riba’. Ini semua berdasarkan Rasulullah S. dia berkata atau melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan kufur seperti menyangkal satu dalil yang qat’i (yang pasti) dari agama. atau membuat satu amalan yang tidak membawa pengertian lain selain dari kufur.info . adalah sesuatu yang sangat berbahaya. 15 Jika saudaranya bukan kafir. Contohnya. Mesti ada sesuatu yang membuktikan kekufurannya secara jelas dan terang.W. 23 Sahih Muslim. Inilah rahsianya mengapa Rasulullah S. maka dialah yang menjadi kafir lantaran kata-katanya itu. Satu maksiat sahaja adalah satu cabang dari cabang-cabang jahiliah sebagaimana maksud sabda Rasulullah S. Jika benar.A. atau mentafsirkannya mengikut satu perspektif yang tidak menepati uslub bahasa Arab tentang sesuatu perkara. mendustakan keterangan al-Quran. seperti kewajipan solat.A. m. mencaci Allah dan RasulNya. Beliau berkata: Mengkafirkan seorang muslim dalam ertikata mengeluarkannya dari Islam. sebagaimana sabda baginda yang bermaksud: “Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya: “Wahai si kafir!” Kembalilah kufur itu kepada salah seorang dari mereka. Kalau tidak. kembalilah kufur itu kepadanya22. yang dijadikan dalil oleh Imam alBukhari ini adalah jelas dan benar.

Contohnya. Contohnya (hadis): “meninggalkan solat itu adalah kufur”. maka kita tidak boleh mengkafirkannya lantaran perkataan dan perbuatannya itu. 55 16 www.” serta lain-lain yang menjadikan pengucapnya atau pembuatnya sebagai kafir. dan tidak layak lagi untuk dilaksanakan dan tidak lagi diperlukan pada masa kini. Kufur kecil yang tidaklah mengeluarkan penganutnya dari Islam. Demikian juga sekiranya dia berkata atau melakukan sesuatu yang masih boleh ditakwilkan lagi. mereka telah karam di dalam maksiat dan darjat iman mereka menjunam ke taraf yang paling rendah. perlu diingat bahawa kita kadangkala menamakan sesetengah perbuatan atau meninggalkan perbuatan tertentu sebagai kafir lantaran mengikut apa yang telah disebutkan oleh nas-nas syara’. Begitulah seterusnya”24 Jiwa yang Beriman Itu Peka dan Sensitif Kewaspadaan kita dalam mengkafirkan seorang muslim tidaklah menghalang kita dari melihat betapa teruknya penyelewengan yang berleluasa yang telah menimpa sebahagian besar orang-orang Islam di zaman ini. Mereka telah terjun ke tengah-tengah medan untuk meneruskan tugas mengembangkan dakwah Islam dengan jihad dan dakwah 24 al-Sharh al-’Iraqi li al-Usul al-’Isyrin” (Penjelasan al-Iraqi Terhadap Dua Puluh Usul) hlm. Sebaliknya. bukan kafir. seseorang yang menyangkal bahawa solat itu fardhu atau seseorang yang diminta supaya bertaubat kerana tidak bersolat: “Sekiranya kamu tidak mahu sembahyang. ketinggalan zaman. menyangkal hari akhirat atau berkata: “Syariat Islam telah lapuk. Peluasan dan kesibukan ini secara beransur-ansur memakan korban sahabat-sahabat Nabi saw yang terbaik.BahanTarbiyyah. hendaklah wujud secara yakin perkara-perkara yang menjadikannya kafir. 2. Tetapi dalam mengkafirkan seseorang individu tertentu.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ menolak perkara yang terang-terang di dalam Al-Quran. Begitu itu perlu diketahui bahawa kufur ada dua jenis: 1. antaranya: “Barangsiapa yang bersumpah dengan yang lain dari Allah. Namun. tetapi dia telah melakukan dosa yang amat besar. Berdasarkan pembahagiaan ini dapatlah kita memahami maksud sesetengah nas Quran atau Hadis. kami akan bunuh kamu. tetapi.” Dia terus berdegil dan lebih suka dibunuh maka ini menunjukkan hatinya kosong dari iman dan kematiannya di anggap sebagai kafir.. Ia bermula dari saat-saat peluasan kuasa dan kesibukan pentadbiran dan pemerintahan. jauh sekali dari tahap mulia ! Latarbelakang keadaan ini ada kisah panjang.info . dia telah syirik” Syirik ini tidaklah mengeluarkannya dari Islam. apabila dia melakukan beberapa maksiat seperti minum arak walhal masih mengakui usul akidah Islam maka dia adalah muslim yang derhaka. Memang benar… mereka itu umat Islam. Kufur besar yang mengeluarkan penganutnya dari Islam.

Ianya adalah gusaran seorang yang beriman terhadap dosa-dosa kecil. Sirah Umar bin Abdul Aziz. berlindungkan pelbagai nama dan kelubung. Generasi Kita Yang Terpedaya (Mangsa Keadaan !) Beberapa generasi telah berlalu selepas zaman pemerintahan Umar.info . Mereka tidak melihat kebenaran selain daripada itu. Hinggalah kita dapati umat Islam pada waktu ini tunduk kepada perancangan Yahudi dan negara-negara kafir. mereka bertebaran di segenap pelusuk bumi laksana sinar matahari untuk menawan beberapa negeri di timur dan barat. Ketika semangat umat Islam mula menurun itulah. Musuh-musuh juga mendidik anak-anak orang Islam dengan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Kekayaan mereka dirampas. 25 26 Selain dari bangsa Arab. iman menjadi lemah. dilahirkan oleh Allah untuk umat ini. Di tahun-tahun yang terakhir sebelum abad pertama Islam berlalu. orang yang kecil telah membesar. Selepas kewafatan Rasulullah. 37 17 www. penyelewengan mula menyerap masuk ke dalam generasi baru yang bakal menggantikan generasi pertama Islam yang unik itu. Mereka tidak akan memejamkan matanya dan tidak akan mengelukan lidahnya dari sebarang penyelewengan yang berlaku.BahanTarbiyyah. Islam seterusnya didokong oleh pahlawan-pahlawan Islam dan para reformist. ikutan sunnah dan bid’ah. Itulah jiwa mukmin yang terlalu sensitif dan peka terhadap erti-erti keadilan dan kezaliman. seorang mukmin itu mestilah sentiasa berusaha mencari kemuliaan yang lebih sempurna.”26 Itulah kalimah yang telah diucapkan khalifah Umar Ibnu Aziz dengan rasa dukacita yang mendalam sedangkan beliau telah memegang tampuk pimpinan umat yang menguasai seluruh bangsa sekitar. muncullah Umar bin Abdul Aziz. Keazaman di dalam dakwah dan jihad mula kendur sedangkan mereka sepatutnya meneruskan dakwah dan jihad untuk menghapuskan saki baki taghut yang masih ada. menyumbang tenaga dan inginkan kerehatan. (Pnt) Ibnu Abdul Hakim. seorang pemimpin Islam yang unik. Oleh yang demikian. berlaku juga kelekaan. Beliau dikurniakan jiwa yang tinggi. membawa rahmat ke seluruh dunia dan memimpin manusia kepada syurga. orang Ajam25 telah mahir berbahasa Arab dan Arab Badwi telah berhijrah sehingga mereka memandang sesuatu yang bukan agama sebagai agama. Tetapi sesetengah waktu lain.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ yang paling cemerlang. Beliau memandang berat keadaan umat jihad yang telah kurang daya juangnya lalu beliau berkata dengan nada dukacita : ”Sesungguhnya aku sedang merawat satu urusan yang tiada siapa dapat menolongnya kecuali Allah. tersebarnya kebaikan dan umat berhukum kepada syariat Allah secara umumnya. neraca kehidupan mereka bertukar dan hukum al-Quran telah ditolak ke tepi. Beliau melihat sedikit penyelewengan dan berlengahan dari dakwah dan jihad itu sebagai tanda awal berlakunya penyelewengan dari kebenaran. menghancur-leburkan segala taghut. m. kezaliman yang ringan dan wujudnya petanda gaya hidup mewah. sedikit bid’ah. Sesungguhnya di atasnya telah mati orang tua.s.

Oleh itu.s. majalah-majalah dan seluruh media massa digunakan untuk menghapuskan pemikiran dan nilai-nilai Islam di seluruh dunia Islam. sasterawan dan orientalis yang tidak benar-benar memahami Islam. untuk ditukarkan menjadi fasiq mulanya dan supaya mereka akan mudah dijadikan kuda tunggangan oleh para taghut tersebut akhirnya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Sekiranya masih ada sedikit iman dalam diri mana-mana muslim. mereka akan menjadi korban pula kepada kepalsuan dan pelbagai topeng. memerangi masjid dengan tempat tari-menari. musuh-musuh Islam telah memahami vital-spot yang telah diperkenalkan oleh Firaun. Masyarakat akan sentiasa disibukkan dengan kepayahan mencari sesuap makanan. Orang Islam yang sukakan maksiat pada hari ini adalah mangsa pendidikan tersebut. masih ada rasa sayangkan agama yang dapat memeliharanya dari keluar dari agamanya. 27 28 Fi Zilal al-Quran.s. akan sampai kepada Firaun.info . Demikianlah perancangan jahiliah sejak dahulu lagi yang diwarisi oleh taghut moden dari taghut sebelumnya. Hinggakan orang yang mindanya terperangkap di dalam rencana jahiliah blok barat dan blok timur itu seronok dan merasa bangga kerana menyangka dirinya terlepas dari belenggu kekolotan. Hanya orang-orang yang fasik sahaja yang boleh diperdayakan oleh Firaun (lama atau moden). ”Firman Allah S. m. Juzu’ 9. Mereka memperalatkan dalil-dalil al-Quran dan hadis yang umum atau kadangkala dengan hadis-hadis palsu yang dimanipulasi untuk mencipta sistem-sistem politik dan ekonomi yang didakwa atau dilabel sebagai sistem Islam tanpa langsung mengikut kaedah usul fiqh dan memenuhi syarat-syarat ijtihad.” (Az-Zukhruf 43:54) Inilah tafsir yang benar terhadap sejarah. Mereka saling merancang dan merangka konspirasi untuk membuat kerosakan dan mengubah masyarakat supaya menjadi sampah-sarap yang tenggelam di dalam lumpur noda dan kejahatan. menggantikan isteri-isteri dengar pelacur-pelacur.”27 Begitulah. lalu mereka mengikutnya. tribulasi yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini tidak hanya terbatas pada penguasaian pemimpin yang sesat sahaja. jawatanjawatan di universiti. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan dapat diperdayakan oleh taghut dan tidak akan taat kepada perintahnya. Akibatnya mereka menjadi penat dan letih dengan perut dan seks dan tiada masa lagi untuk mendengar nasihat dan petunjuk atau kembali kepada agama. Akhirnya mereka terpedaya dan terikut kepada ahli politik. 45 Ibid. 122 18 www. Korikulum pendidikan dan pelajaran.”28 Demikianlah cara dan taktik mereka. bahkan menjangkau kepada persoalan pendidikan. Taktik-taktik kotor.BahanTarbiyyah.WT.. Jika dilihat salasilahnya. Sesungguhnya mereka itu kaum yang fasik. akhbar-akhbar. m. : “Lalu Firaun memperbodoh (menyesatkan) kaumnya.

Oleh itu. itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan merupakan kematian yang tidak disedari. memanggil kepada kebebasan. Sebaliknya. media massa dan dan bidang kewartawanan dikuasai oleh golongan yang kononnya hebat. “Demikianlah halus dan telitinya proses dan seni penjinakan yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin sesat tersebut. Tetapi dengan pelbagai keadaan dan peristiwa yang berlaku. Pejuang-pejuang muda dan anak-anak singa dididik supaya berlembut dan al-Rafi’I. Mereka sadurkan rancangan mereka melalui berbagai-bagai pertubuhan yang kelihatan pada zahirnya berbeza-beza. m. Juzu’ 2. ilmuan dan sasterawan. golongan taghut yang zalim sengaja menerapkan kehinaan kepada orangramai melalui pendidikan yang hina dan asuhan agar tidak segan silu tanpa tatasusila.”32 Anak Singa Diubah Menjadi Kijang Yang Pengecut Untuk melengkapkan konspirasi ‘penghinaan’ itu. Namum begitu.. Bangkitlah semula sifat kemanusiaan di dalam diri manusia. dan retorik ala jahiliah Timur dan Barat. Seni yang merampas kecantikan lenggok bunga ’sarwa’30 ia menukar helang rajawali menjadi buruk denak mereka memperdayakan angkatan berkuda dengan nyanyian yang merdu lalu membenamkan bahtera ke dasar laut mereka tidurkan kita dengan irama dan lagu dan memadamkan obor kita dengan tiupan nafasnya. tanpa disedari mereka tunduk secara berangsur-ansur. m.info . saki baki unsur kemuliaan masih berbaki dijiwa dan masih mengalir bahang panasnya di dalam darah. Apabila ada sahaja da’i yang menyeru kepada kemuliaan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ menyerang akidah menggunakan professor-professor ‘free-thinker’ dan menewaskan kesenian keperwiraan dengan seni hedonisma. taghut yang zalim telah menindas da’i Islam. Sedikit demi sedikit mereka menjadi terbiasa di dalam kehinaan. Kehinaan yang menimpa manusia yang disebabkan oleh orang lain atau oleh faktor luaran. mereka tidak sekali-kali menerima penghinaan. Al-Shawarid. maka berdenyutlah kemuliaan di dalam jiwanya dan menyalalah bara di dalam sekam.s.. Buku Muhammad Iqbal.BahanTarbiyyah. Wahyu al-Kalam.29 Melalui pendidikan ini. manusia sebenarnya bencikan kehinaan. Mereka membentuk para belia dengan pelbagai taktik dan strategi yang bertujuan untuk mematikan hemah yang mulia dan memadamkan semangat juang agar kekuasaan sentiasa berada di tangan mereka yang zalim itu. Pnt) 31 Abdul Wahab Azam. 318 29 30 19 www. jika kehinaan itu timbul dari dalam diri dan terbit dari hati. Mereka pun bangkit berjihad dan melihat segala apa yang dihadapinya di dalam jiliad itu lebih ringan daripada diperhambakan.s. sastera. membangunkan jiwa yang lena dan menggerakkan semangat yang nyenyak. “Secara fitrahnya. mereka mempropagandakan ilmu.. m. Ianya ibarat singa yang telah dijinakkan. Melalui kuasa media. 258 Sarwa: Sejenis pokok bunga untuk perhiasan di taman bunga dan di kubur yang ditanam untuk melindungi pokok-pokok lain.s. malah lebih baik daripada kehidupan kebinatangan. mereka telah berjaya mengubah helang rajawali menjadi burung ‘partridge’ sebagaimana yang dikatakan oleh Iqbal…. cepat sembuh dan mudah dihapuskan.”31 manusia pun beransur-ansur diresapi kehinaan tanpa disedari. 162 32 Abdul Wahab Azam. Ia dibuat agar sistem pendidikan.

Kijang-kijang ini tidak mahu lagi memikul apa-apa tanggungjawab dan sentiasa cuba melarikan diri seboleh-bolehnya….! Inilah generasi baru dari putera-putera Islam…! Mereka itu adalah anak-anak singa yang bertukar menjadi kijang yang pengecut. Kalaulah mereka telah berjaya menjauhkan ramai orang Islam dari Islam sendiri.33 Rancangan mereka telah benar-benar berjaya.. Apa yang berlaku sekarang. Mereka padamkan kisah singasinga Islam dari kalangan para ulama’. karam dalam keseronokan seks dan kemewahan hidup. maka tentu lebih mudah bagi mereka untuk menjauhkan lebih ramai lagi orang Islam dari sebahagian dari Islam.s.BahanTarbiyyah. Diwan Dharb al-Kalim. Berlakulah proses peralihan cepat dari Islam kepada jahiliyyah. Mereka meyakinkan kebanyakan orang Islam dengan perlunya mengasingkan diri (beruzlah) dan lebih baik berjaga-jaga dari sebarang kerja yang mengundang risiko kepada mereka (jihad dan amal Islam).! 33 Muhammad Iqbal. Mereka hapuskan kisah kisah para ulama’ kerana bimbang ia akan menjadi lampu penyuluh untuk generasi baru muslim.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ tunduk kepada syahwat.. Seterusnya mereka padamkan sejarah umat Islam yang bertamadun tinggi.info . m. Mereka asuh anak anak singa Islam menjadi kijang yang pengecut. Ianya bukanlah suatu yang menghairankan. 102 20 www. tidak lain melainkan adalah akibat pengaruh daripada kesan pendidikan tersebut. mengikut hawa nafsu. Sebenarnya mereka itu adalah putera-putera muslimin yang merdeka. Mereka diperhambakan. tidak lagi mampu menerkam. Kandungan madah penyair Islam Muhammad Iqbal Rahimahullah membongkar taktik kotor mereka: Zaman satu bangsa yang hina tidak pernah sunyi dari ilmuan. menggembirakan hamba dengan perhambaan Seluruh pengajaran mereka hanyalah penipuan cendekiawan. bermulalah fasa kedua musuh-musuh Islam. Inilah mercu tanda perancangan kaum Yahudi dan Kristian. Ini jelas membuktikan keberkesanan perancangan mereka. ahli zuhud dan para pejuang Islam dari sejarah abad pertama Islam. Ketika itu. ditakuti menunjukkan jalan kerja kepada mereka semula. Sistem pendidikan jahiliyah dan taghut Yahudi Kristian ini telah melahirkan kijang-kijang yang pengecut. Perancangan mereka telah berjaya.. mengasingkan diri dan takut berganding bahu bersama-sama umat Islam. kita dapati terdapat sesetengah orang yang ikhlas lebih cenderung untuk beruzlah. lalu mereka bergembira. sasterawan dan orang yang arif bijaksana! Mereka dipecahbelahkan dengan berbagai ideologi tetapi semua ideologi itu tertumpu kepada satu rencana: Mereka ajar anak singa agar menjadi kijang yang pengecut dan mereka hapuskan kisah-kisah singa pada bicara zaman silam Cita-cita mereka.

. Beliau merasakan perlunya tindakan segera diambil untuk menarik kembali umat Islam yang tenggelam dalam kesesatan yang semakin jauh dari Islam.BahanTarbiyyah. Masa tidak berpihak kepada kita jika ditangguh. meruntuhkan dasar-dasar dan nilainilainya dan menanam padanya sifat-sifat hina yang biasanya terdapat pada tabiat hamba abdi: Tunduk di bawah kumpulan tukang sebat.info . Mereka sebenarnya layak untuk bersamasama bekerjasama dengan para da’i untuk mengembalikan seluruh umat ini kepada Islam.. semakin panjang pula tempoh bermaharajalelanya si zalim dan semakin kuat pula cengkamannya di dalam jiwa mereka yang hanyut di dalam arus kencang jahiliyyah. ditangguhkan. m. Jika.”34 Oleh itu. Tiada jalan lain kecuali segera menarik mereka kepada Islam selagi darah masih mengalir pada saraf mereka dan selagi benih fitrah masih terpendam di dalam diri mereka. Bukti kemampuannya ialah masih terdapat belia-belia Islam yang bersih jiwanya melagukan ayat-ayat al-Quran di zaman materialisme dan hedonisme ini. majoriti umat Islam hari ini telah terseleweng dari Islam tanpa disedari dan tanpa niat sedemikian. Perkara ini amat sukar kerana penyelewengan sudah sebati di dalam tubuh generasi ini. 90 21 www. Meskipun tanggungjawab ini amat menyusahkan dan memerlukan pengorbanan. Kerja-kerja ini juga tidak boleh ditangguhkan. Juzu’ 1. Kerja Islam tidak mempunyai cacat-cela dan tiada kurangnya. “Sesungguhnya tidak ada kerosakan yang lebih merosakkan fitrah selain kehinaan yang dibentuk oleh taghut dan kezaliman yang berpanjangan yang memusnahkan segala kemuliaan manusia. da’i Islam wajib mengambil pendirian yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. lama-lama jadi bukit.! Kerja-kerja ini tidak boleh ditinggalkan. Tetapi da’i Islam dalam masa yang sama melihat. Sedikit-sedikit. Beliau menyedari bahawa tiada jalan lain baginya kecuali mara dan memimpin mereka meskipun mereka enggan.s. Tidak syak lagi. Mereka mampu berbuat demikian sekiranya mereka sedar bahawa selama ini mereka telah tertipu. menderhaka tatkala cemeti itu terangkat daripadanya sombong tatkala mendapat sesuatu dari nikmat dan kekuatan.. Justeru. menunggu dan menangguh bukanlah satu tindakan yang sesuai. 34 Al-Zilal. Sabar itu kunci segala pintu yang tertutup. perlu ditambahkan penyertaan baru ke dalam gerombolan kafilah yang merdeka ini..Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Perlunya Pertolongan Segera Pada hari ini. Oleh itu apakah yang mesti dibuat oleh da’i Islam? Berhenti berusaha? Tinggalkan dakwah dan jihad atau menangguhkannya kepada suatu masa yang lain? Tidak sekali-kali. sama seperti apa yang dikatakan oleh Omar.

melarang mereka dari penyelewengan. Perlu dijelaskan juga bahawa da’i Islam tidak perlu menghukum keseluruhan masyarakat Islam kini sebagai masyarakat jahiliah. maka wajib diwujudkan gerakan Islam yang menyeru kepada makruf dan kebaikan serta membangkitkan hemmah. yang menghalalkan yang haram. Di antaranya: Teguran kasih sayang yang bertujuan menyedarkan mereka terhadap kerjakerja secara berjamaah. zalim dan mabuk di dalam kejahatan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Bergerak Dalam Pelbagai Pendekatan Begitulah. Apabila da’I memandang kepada kerajaan dan parti politik yang mengamalkan sistem hidup yang bertentangan dengan syariat Islam. dan realiti wujudnya pemerintah. Dengan realiti kewujudan kijang-kijang pengecut dan manusia-manusia yang derhaka dan maksiat. menyedarkan mereka untuk merealisasikan hukum Islam dan berusaha sungguh-sungguh untuk menegakkan pemerintahan Islam. mereka melihat dengan pandangan yang marah. Mereka bebas memulakan kerja-kerja dakwah secara serentak dan pelbagai pendekatan yang berbeza. ahli-ahli politik dan individu-individu Islam hari ini yang telah kufur kerana beriman hanya kepada sebahagian dari Islam. Kadangkala menggunakan intonasi lembut dan penuh kasih sayang yang disulami gertakan dan kritikan terhadap orang-orang yang telah beriltizam dengan Islam tetapi berdiam diri dari menyuruh manusia kepada kebaikan dan tidak melarang mereka dari kemungkaran. Semua cara di atas boleh digunakan di dalam masa yang sama dan di dalam masyarakat yang sama.. Gerakan Islam ini wajib menarik mereka dari cara hidup jahiliah kepada cara hidup Islam.BahanTarbiyyah. Pada waktu yang sama. menganggapnya kafir dan mengambil pendekatan menentang mereka dengan tegas dan keras. mengharamkan yang halal dan menyangkal sebahagian dari iman. Menggunakan bahasa yang lemah lembut disulami rasa kasih dan simpati terhadap mereka yang terpedaya dengar syahwat. Menggunakan bahasa marah dan peringatan yang keras terhadap mereka yang membuat dosa besar. beriltizam dengan hukum-hukum Islam dan menyuruh manusia berbuat baik sesuai dengan inisiatif sendiri. melihat individu yang memegang falsafah jahiliyyah. Justeru itu semua. lalai dan mengerjakan fardhu dan karam di dalam maksiat dan kemungkaran.info . para da’i hendaklah menggunakan pendekatanpendekatan lain terhadap orang-orang Islam yang membuat maksiat melalui berbagai-bagai cara pengucapan. Kaedah ini sesuai bagi individu yang telah menyempurnakan perkara-perkara fardhu. 22 www.

sebahagian besar manusia terus lena tidur.info . Dilihat keliling. angkatan demi angkatan..” Walau bagaimana dahsyatnya kerosakan. generasi demi generasi sebagaimana sabda Rasulullah Al-Amiri. Diwan Dharb al-Kalim. Dia cuba memujuk dirinya demi menghiburkan hati dan membelai kesabarannya sambil bermadah: Mereka melihat daku di musim gugur. Bergembira bersama rakanku si burung camar Tetapi aku dilahirkan di bumi yang dipenuhi jiwa-jiwa hamba yang seronok diperhambakan. Di depan matanya. m.35 Da’i itu pun mulanya menyalahkan dirinya sendiri.BahanTarbiyyah. dari kebatilan kepada kebenaran dan dari kezaliman kepada keadilan. 35 36 23 www.pendokong kebatilan dan orang yang ragu-ragu bermati-matian mahu melaksanakan rancangan mereka. Demikianlah yang terjadi seperti mana yang dikatakan oleh alRafi’ie: “Kamu mencipta kata-kata hebat untuk berseronok sahaja dengannya. Bermula dari para salaf. Mereka pantang melihat perancangan musuh berlaku di depan mata.. 110 Muhammad Iqbal. Lantas mereka bangkit dan melaungkan suaranya kepada manusia. seorang da’i tidak boleh meninggalkan tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Lantaran hangatnya laguku. Diwan Ma’a Allah. Tetapi. Tetapi.s. hanya segelintir sahaja orang Islam dipelihara oleh Allah yang sedar… Selebihnya hanyut di dalam kelalaian. maka da’i mengambil amanah ini dari mereka. m.s.37 Segala kesangsian dan putus asa dalam proses islah ini segera musnah bila sedar kedudukannya berada di tengah-tengah rombongan orang-orang yang beriman yang sedang berjalan. Da’I kembali mengubati kesedihannya lantas berbicara kepada dirinya sendiri: Telah bekulah daya juang di hati manusia itu Mereka leka mencari kekayaan dan kehidupan yang rutin kealpaan orang-orang yang baik dan semangat orang-orang yang keliru hampir-hampir menggoncangkan daku dari cita-cita dan perjuanganku.. takut-takut dia belum betul-betul menyampaikan dakwahnya. mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada hidayah. Demikianlah janji Allah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 2 Hanya Gerhana. segera dia merasai bahawa dia telah melakukan apa yang termampu. Bukan Terbenamnya Matahari Da’i Islam enggan tunduk kepada penipuan. 14 37 Dari cara hidup jahiliah kepada cara hidup Islam.36 Sesungguhnya neraca kesusasteraan telah bertukar dan generasi hari ini telah kehilangan satu usaha agung yang pernah memuliakan mereka suatu ketika dahulu. Angkatan kebenaran ini tidak akan pupus.

Moga dengannya dia termasuk di kalangan orang yang berjaya. Tetapi. Agama inilah sebenarnya aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia sebagaimana Dia menetapkan hukum alam kepada matahari.W. Bil. maka demikian jugalah manusia mempunyai agama 38 39 Sahih Muslim. Ustaz Hassan al-Hudhaibi telah merumuskan maksud di atas dengan ucapannya: “… Semua peristiwa mesti tunduk kepada kitab Allah dan sunnah rasulNya meskipun manusia melihat dunia tidak tunduk kepada peraturan tersebut. Mereka terus menghadapi kesusahan hanya semata untuk memastikan ketetapan Allah ini terus berlaku dan terserlah. tidak seimbang dan akan menggoncangkan seluruh alam ini. bulan. kewujudan angkatan Islam di bumi ini. tidak menyeleweng dari jalan dan hidayah Allah. kenyataan bahawa kewujudan dakwah adalah sebahagian dari sunnatullah hanya dapat dilihat oleh pemilik hati yang salim.s. haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan kepada segala apa yang ada di langit. yang bermaksud: “Sentiasa akan ada satu golongan dari umatku yang menegakkan kebenaran. Jilid 6. wujudnya dakwah rabbani adalah satu kepastian yang telah ditakdirkan Allah.”39 Beliau berkata: “Jika matahari mempunyai paksi dan graviti. Kewujudannya menyempurnakan keseimbangan makhluknya. Namun.info . Justeru.BahanTarbiyyah. tidak lupa pada matlamat dan tidak bermalas-malas dari tugas dakwah dan jihad itu adalah sebahagian dari sunnatullah di alam ini. dapatkah kamu bayangkan betapa hebatnya kegoncangan dan kerosakan yang akan berlaku? Demikianlah juga kewujudan dakwah kebenaran. tidak menghiraukannya. Jika tidak. bumi dan apa jua yang ada padanya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ S. timbangan itu akan berat sebelah. sesiapa yang berpaling dari jalan yang mulia ini. Sekiranya matahari tiada lagi atau graviti bumi telah lenyap dari alam ini. Inilah inspirasi keteguhan azam seorang muslim untuk terus bersama dengan jalan dakwah. bumi mempunyai paksi dan beredar di atas orbitnya. tentulah akan berlaku kiamat. sunnatullah akan terus berjalan tanpa henti. sama sebagaimana graviti hanya dapat dilihat oleh orang yang berpelajaran. 52 24 www. 52 Majalah al-Dakwah. Allah akan memberi hidayah kepada kaum yang lain pula untuk menyerlahkan kekuasaan dan merealisasikan sunnahNya ini. Ia akan tetap wujud tidak mungkin hancur sekali pun diserang dari setiap penjuru oleh taghut dan tali barutnya. air dan udara yang membentuk sebahagian dari hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Tanpa kewujudan angkatan sedemikian.”38 Bahkan. bintang-bintang. yang sempurna mentaati Allah. m. bulan. graviti. Ia umpama matahari.A. Mereka tidak akan tergugat oleh sesiapa pun yang menentang mereka sehingga datanglah hari kiamat dan mereka tetap di dalam keadaan mereka.

sepanjang zaman. 133 25 www. Diwan al-Mathani.. setiap benua dan mengolah masadepan kemanusiaan semenjak turun ke bumi hingga ke berlakunya akhirat. gugurnya para syuhada atau ramainya pejuang yang berundur setelah tiba di separuh jalan.info . Kedatangan berita besar ini telah mengubah garis perjalanan manusia kepada perjalanan yang telah digariskan oleh takdir Allah. Apabila agama ini hilang dari manusia. sama ada mereka berjihad bersamanya atau menentangnya. Sesungguhnya ia adalah satu ketetapan dan ketentuan Allah di dalam sistem kewujudan yang tidak terpisah jauh dari urusan langit dan bumi. peristiwa ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pandangan zahir yang tampak dengan mata kasar. Ia merupakan salah satu urusan Allah dalam seluruh kewujudan ini. urusan masa lalu dan masa hadapan. Sama ada manusia itu beriman atau menolak. Sesiapa yang berfikir dengan mendalam pasti dapat melihat lebih jauh dari itu.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ ini. Sesungguhnya Islam telah turun ke bumi pada masa yang ditetapkan untuk memainkan peranannya ini pada waktu yang telah ditentukan Allah. Beliau pun berkata: Sunnatullah terhadap semua makhluk terus berjalan Sesaat pun tidak berhenti dan berubah Mereka yang merdeka terus berjihad pada jalan Allah kerana jihad pada kebenaran tidak pernah hilang walau sehari40 Pemahaman ini menjelaskan kehebatan pengetahuan dan kesedaran Abdul Wahab Azam. Oleh itu. bangsa Arab di Semenanjung Arab dan generasi yang sezaman dengan dakwah ini di muka bumi. ia mesti direalisasikan di alam kenyataan dan jahiliyah mesti dihapuskan bagi memastikan alam ini terus seimbang. agama ini perlu dihayati oleh sekelompok manusia dalam mana-mana waktu. Alam akan rosak binasa tanpanya.” Abdul Wahab Azam juga memahami sunnah ini. akan pincanglah keseimbangan. Belum pernah terjadi di dalam sejarah manusia satu peristiwa atau berita yang meninggalkan kesan dan pengaruh sebagaimana pengaruh dan kesan yang ditinggalkan oleh 40 (67) Abdul Waham Azam. m. bahkan ia melampau tempat dan masa yang terbatas ini. pada generasi tersebut atau generasi selepasnya. Firman Allah: bermaksud: “Katakanlah. Sesungguhnya berita besar ini datang melampau bukan sahaja kaum Quraisy di Mekah. Sunnah ini menjadikan orang-orang yang yakin dengannya tidak tergugat oleh serangan kebatilan.BahanTarbiyyah. Ia memberi kesan terhadap masa depan seluruh manusia.s. Sesungguhnya Islam kita ini adalah satu berita agung yang menyempurnakan perjalanan alam ini. Dilihatnya alam ini mempunyai rekabentuk dan binaan yang indah dan agama ini adalah sebahagian darinya.”(Saad 38:67) …Pada hakikatnya. itulah berita besar yang kamu berpaling daripadanya. Oleh itu.

”41 Sekiranya mangsa-mangsa perencanaan. m. m. Kita sering mendengar nasyid mereka yang mengalun di seluruh dunia di dalam perjalanan mereka yang aman dan dipercayai : Kamilah pewaris yang cuba membimbing manusia Kamilah rahsia al-haq yang tersembunyi Matahari sentiasa menyuluh cahaya kepada kami Awan kami mengandungi kilat dan sinar yang terang benderang Jasad kami adalah cermin kepada kebenaran Ketahuilah. mengalihkan perjalanan sejarah dan merealisasikan ketentuan Allah di dalam.info . Ia menghubungkan seluruh manusia dengan garis perjalanan alam dan dengan kebenaran yang tersirat di sebalik kejadian langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. rosak binasalah ia. Mereka sepatutnya bersandarkan kepada pandangan yang berasingan dan bukannya bersandarkan pemikiran musuh-musuh Islam yang sentiasa memperkecil-kecilkan peranan Islam dalam pembentukan hidup manusia dan penentuan perjalanan sejarah.T. Firman Allah S. Islam telah banyak menanamkan kaedah dan sistem di seluruh muka bumi ini dan di kalangan semua manusia yang tidak pernah terlintas dalam fikiran bangsa Arab sebelum kedatangannya. telah membentuk banyak nilai dan tasawwur. sedangkan itulah peranan yang mesti dimainkan oleh umat Islam di muka bumi hingga akhir zaman. iaitu Islam. Fi Zilal al-Qur’an.. Mereka tidak dapat mengesani pengaruhnya terhadap sejarah manusia dan garisan perjalanannya yang panjang. Ia akan terus begitu sehingga hari kiamat. Oleh kerana itulah orang Islam sekarang tidak mengenali hakikat peranan mereka dulu. Mereka tidak memikirkan kebenaran yang tersembunyi padanya sehingga mereka tidak memahami ianya adalah salah satu aspek kebenaran yang tersembunyi di binaan alam ini. “…. 27 26 www. masakini dan akan datang. Diwan al-Asrar wa al-Rumuz. tanda-tanda al-haq itu:wujudnya muslim. Mereka tidak memahami tabiat dan hubungannya dengan tabiat alam ini.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ berita besar (Islam) ini.s. Ketika itu.42 Begitulah kefahaman dan kesedaran bila ia telah terbentuk. Tanda al-haq ialah wujudnya peribadi muslim. Berita besar ini.W.al-Haq adalah tiang seri kewujudan ini. : 41 42 Syed Qutb. Kewujudan peribadi muslim yang sedemikian rupa adalah kepastian sejarah dahulu. Umat Islam pada hari ini berdepan dengan berita besar ini sebagaimana yang dihadapi oleh bangsa Arab di awal kedatangannya. sekarang dan akan terus hingga hari kiamat.BahanTarbiyyah. Sekiranya alam ini menyeleweng dan tiang serinya. mereka tidak terfikir bahawa Islam ini datang untuk mengubah senario dunia.. hati dan realiti manusia. menyempurnakan peranannya di dalam memimpin manusia dan kehidupan.. Juzu’ 23.s. namum pasukan singa da’i Islam mengetahuinya. Ia juga mempengaruhi jiwa. konspirasi dan serangan fikiran jahiliah ini tidak memahaminya. 107 Muhammad Iqbal.

hidup telah menjadi busuk.BahanTarbiyyah. Mereka terus menunggu dan enggan tidur.”(Al-Anbiya’ 21: 18)“43 Pengasingan Islam dari kehidupan manusia seperti yang dilihat pada hari ini hanyalah umpama gerhana matahari. al-haq kebenaran mesti dimenangkan dan kebatilan mesti dihapuskan. Ianya hanya suatu peristiwa ganjil yang bersifat sementara. Pada mulanya. Firman Allah S. Sakibaki sinaran samar yang masih tinggal menjadi harapan untuk meneruskan kehidupan kembali.” (Al-Mukminun 23: 71) Oleh itu. kerana perbuatan tangan manusia. nescaya binasalah langit dan bumi dan apa-apa yang berada di dalamnya. Dia faham bahawa penyingkiran Islam dari kekuasaan adalah suatu kejadian dahsyat dan luarbiasa.W. Bahkan kewujudan jamaah ini merupakan bukti yang kuat bahawa Islam akan benar-benar kembali semula ke dalam kehidupan manusia ini. 7 27 www. Mereka yang lari dari Islam akan kembali semula kepada Islam dan kepada Tuhan. Jilid 1.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Kalau sekiranya al-haq (kebenaran) itu mengikut hawa nafsu mereka.Wujudnya jamaah yang mendokong alhaq (walaupun bilangan mereka sedikit) adalah harapan untuk mengembalikan semula Islam ke pentas kehidupan. mereka tahu bahawa ada suatu keganjilan sedang berlaku kerana waktu terbenam matahari masih jauh. Segala berantakan. Alam ini akan rosak tanpa kewujudan Islam. pimpinan telah busuk lagi zalim dan kemanusiaan telah mengalami penderitaan dan pimpinan yang busuk itu. Islam telah menguasai tampuk kepimpinan ketika bumi telah rosak. Firman Allah lagi: “Bahkan Kami lemparkan kebenaran di atas yang batil (yang tidak benar) lalu dipecahkannya.s.T.info . “Pengasingan Islam dari kepimpinan manusia adalah satu kejadian dahsyat dan malapetaka yang besar di dalam sejarah dan kehidupan manusia. Tetapi ianya hanya mampu dilihat oleh orang yang mempunyai pandangan yang dalam. Secara fitrah. Walaupun realiti yang kita dapat lihat tidaklah sedemikian. Ini adalah bukti awal benarnya apa yang kita sebutkan bahawa Islam adalah sebahagian dari sistem alam yang indah ini. Mangsa pendidikan dan acuan jahiliah akan tersedar semula dan akan kembali berpegang teguh di atas jalan yang lurus. Satu malapetaka yang tiada tandingannya di antara segala malapetaka yang berlaku. m. namun ia tidak bererti tenggelamnya Islam.: “Telah lahirlah bencana di darat dan di laut. tetapi kesudahannya pasti akan terserlah. Tiba-tiba yang batil itu lenyap.” (AlRum 30: 41) 43 Muqaddimah al-Zilal. Maka begitulah juga sikap orang yang hidup hatinya. kezaliman dan kerosakan di muka bumi pada hari ini adalah akibat jauhnya manusia dari Islam. Burung-burung akan kembali berlindung di sarangnya semasa berlaku gerhana matahari di tengahari.

”44 Tetapi penyingkiran Islam dari kepimpinan tidak pernah didiamkan oleh da’i Islam. mereka hanya tunduk kepada sistem Allah sahaja. Ianya umpama kanak-kanak yang kagum melihat pakaian dan permainan yang berwarna-warni dan terang warnanya. tasawwur baru mengikut dan syariat yang diambil dari tasawwur ini.A. Jahiliah dalam pelbagai corak.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Islam telah mengambil alih tampuk kepimpinan dunia berpandukan alQuran. Itulah yang dimaksudkan oleh Rab’i bin ‘Amir semasa dia berkata kepada Rustum (panglima agung tentera Farsi): “Allah mendatangkan kami ke sini supaya kami mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia kepada hanya menyembah Allah. Kelahiran ini lebih besar ertinya dari kelahiran dia sendiri dari perut ibunya. Juzu’ 1. m.info . Sekiranya mereka mengikut sesuatu sistem.”46 Sesungguhnya Islam adalah satu-satunya cara hidup yang membebaskan manusia dari perhambaan sesama manusia. Corak pemikiran materialisme yang dikagumi oleh manusia pada hari ini. Ianya tidak terlintas di fikiran manusia biasa. praktikal. berlakulah malapetaka besar itu. Konsep tersebut tidak dapat difikirkan oleh akal manusia sebelum ia dibentuk oleh al-Quran di dalam kehidupan ini.BahanTarbiyyah. mereka hanya tunduk kepada Allah sahaja dan sekiranya mereka mengikut undang-undang. 206 44 45 28 www. Jilid 5. m. positif. Ia tidak mungkin wujud kecuali dengan kehendak Allah dan direalisasikan di dalam hidup manusia di bawah naungan. yang betul hanyalah apa yang turun dari langit.s.s.”45 Pena telah diangkat dan lembaran telah pun kering. 9 Sahih al-Bukhari. sederhana dan mudah. Tidak ada sistem hidup yang benar kecuali sistem hidup Islam dan segala ibadat kepada yang lain dari Allah adalah batil. Muslim yang sejati tidak akan dapat percaya bahawa pencinta kebendaan dan keduniaan boleh berkata yang betul. Bagi da’I. sebagaimana sabda Rasulullah S.s. m. Penglihatan dan pemikiran putera-puteri Islam mesti dibuka supaya mereka dapat melihat hakikat undang-undang kejadian alam ini. Benar ! Realiti ini terlalu bersih dan indah. Jilid 3. seimbang dan teratur. Segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil dan mengarut belaka. Al-Quran itu telah membentuk tasawwur baru untuk kemanusiaan mengenali tentang alam. agung dan tinggi. 53 46 Tarikh al-Tabari. Malapetaka penyingkiran Islam dari kepimpinan dan jahiliah sekali lagi mengambil alih kuasa. mereka hanya taat kepada undang-undang Allah sahaja.W: Kata-kata yang paling benar adalah yang diucapkan oleh penyair Lubaid: “Ketahuilah bahawa sesungguhnya segala sesuatu selain dari Allah adalah batil(mengarut dan tidak betul).47 “Sekiranya mereka tunduk. m. nilai-nilai dan sistem-sistem. Mereka tidak sekali-kali berpaling dari kebenaran itu dan tidak mungkin melampauinya. Ketika itu mereka benar-benar bebas dari perhambaan Ibid. Kelahiran ini juga telah membentuk satu realiti sosial yang unik. Ia merupakan kelahiran baru untuk manusia. manhaj dan syariat al-Quran.s. 520 47 Al-Zilal. Juzu’ 4. Kemudian.

Mengadap tuan yang satu dan tidak menjadikan sebahagian daripada mereka sebagai Tuhan. undang-undang.”50 Manusia akan sentiasa menderita. kelam kabut. “Dia merdeka. m. Melalui sujud ini. Juzu’ 3. nilai dan neraca pertimbangan dari Allah sahaja. Ia hilang upaya untuk menghadapi pelbagai tekanan selagi kawalan dan pertimbangan akidah tiada di sampingnya. Sesungguhnya sujud muslim yang sejati kepada Allah itulah lambang ketinggian dan kemuliaan. syariat.s. Tahun 1. 961 50 Al-Zilal.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ sesama hamba apabila mereka menjadi hamba-hamba kepada Allah tanpa sekutu. lalu mantap dan kuat Terhapuslah setiap penzalim yang sombong Barangsiapa menghayati sujud ini.s. dia menikmati kepimpinan dan ketuanan di muka bumi. sistem.”48 Sujud kemerdekaan Syiar dan simbol kehambaan mereka ialah sujud kepada Allah. berdiri pada taraf yang sama. selain dari Allah. seorang muslim itu dapat menghancurkan belenggu nafsunya lalu dia menjadi manusia merdeka. 57 48 49 29 www. Hanya menerima segala tasawwur. syiar kemerdekaan dan enggan menuruti segala taghut.51 Tiada kebahagiaan bagi manusia dan tiada jalan selamat dari tergelunsur jatuh oleh arus deras jahiliyyah melainkan mereka kembali semula kepada Ibid Abdul Wahab Azam. Akal sentiasa dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana kita selalu sebutkan.s. bimbang dan sakit selagi mereka tidak sujud seperti sujud ini dan dan berpegang dengan akidah Islam ini. semua akan tunduk kepada muslim yang sujud Seluruh alam takut kepada kata-kata dan perbuatannya Wajah dan seluruh anggotanya diletakkan di bumi Tetapi dia menggoncangkan gunung-ganang Meruntuhkan syirik. m. cara hidup. Juzu’ 7. dengan keagungannya. tetapi Memuliakan muslim yang bertakbir kepada Allah dan bertasbih padaNya Si jahil menyangkanya belenggu ke atas hamba tetapi sujudlah yang memusnahkan segala belenggu Di dalam kemuliaan sujud. Majalah al-Muslimun. Jadilah dia sama dengan manusia lain. m. 206 51 Ibid. Sujud yang meninggikan hati. was-was di dalam diri si jahil tetapi membangunkan segala generasi dalam ketenangan kerana hati ada perjalanan yang menundukkan bumi lantaran kehebatan dan kebesaranNya Sujud kepada Allah dan mengesakanNya.BahanTarbiyyah. Manakala syiar dan simbol golongan jahiliyyah ialah tunduk kepada kehendak kebendaan dan seks yang mematikan hati.info . Penderitaan jiwa dan kezaliman yang berterusan walaupun maju dalam kebendaan benar-benar membuktikan bahawa akal semata-mata tidak akan mampu menjadi pemandu kestabilan jika tidak dipandu oleh akidah yang benar. rahmat dan keindahannya49 Itulah yang dinamakan sujud kemerdekaan. Sujud itu menundukkan dahi.

278 30 www. Tahun ke-6.s. m. itulah tiang serinya Sesiapa yang hidup memikulnya sambil memekik dengan namanya. YusufAl-Qaradhaawi telah berkata : “Sesungguhnya kebahagiaan itu ialah. Permasalahan alam yang lampau Persoalan yang di soal oleh orang yang tertanya-tanya Semasa mereka sedar dan cerdik boleh berfikir Dari manakah aku datang?Ke manakah aku hendak pergi? Kenapa aku dijadikan? Adakah aku hidup kembali? Lalu bersinarlah keyakinan di dalam jiwa Terusir segala keraguan yang degil Terdidiklah fikiran yang waras Terciptalah akhlak yang mulia Dan kembalilah setiap akal yang menyeleweng kepada jalan yang benar dan lurus Hidupmu akan dikurniakan nilai Oleh Tuhanmu agar hidupmu terbina Supaya matamu memandang di segala ufuk Ke arah cita-cita yang tinggi Lalu hiduplah kamu di dunia untuk akhirat Di sanalah kamu hidup kekal dan tidak fana’ Kau tudung bumimu dengan langit dan para malaikat menjadi saksi Itulah akidah Islam untuk muslim yang bahagia Itulah asas. Majalah a. Akidah Islam ini membuka pekung pemikiran jahiliyyah yang telah lama menyekat antara manusia dengan fitrah mereka.-Tarbiyah al-Islamiyah. Dr.info . Akidah Islam akan memberikan jawapan yang betul terhadap semua permasalahan yang menyusahkan manusia zaman ini.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ akidah Islam yang akan memandunya ke jalan yang benar. manusia akan kembali menikmati erti kebahagiaan. Pada hari itu sahajalah.BahanTarbiyyah. anda hidup Untuk pemikiran yang benar dan kukuh Untuk akidah terbesar yang menyelesaikan. dialah orang yang berbahagia52 52 Yusuf al-Qardhawi.

s. Mereka juga menjadi hamba kepada kepentingan peribadi. hawa nafsu dan syahwat tidak dapat melihat semua ini. dia akan melantik mereka yang jahat dan fasik sepertinya juga untuk mengurus apa-apa urusan. Al-Jawab alKafi li Man Su’ila ‘An al-Dawa’ al-Syafi. politik mahupun ekonomi..info . dengan satu perkataan yang jamik tatkala beliau ditanya: “Adakah sesebuah negeri itu boleh musnah padahal ia makmur maju?” Beliau menjawab: “Ya. samada perkara tersebut adalah bidang sosial. m. Dari sinilah berlaku perbezaan yang nyata dalam penafsiran dan ijtihad. tafsiran terhadap sejarah dan penjelasan sebab tersembunyi terhadap natijah yang tampak. Golongan yang kafir dan fasik berlegar-legar di sekitar sebab yang sama dan semuanya andaian bingung terhadap fenomena ini.a.a. Perbezaan begini berlaku disebabkan oleh perbezaan neraca pertimbangan. Seorang beriman itu akan dapat melihat dengan jelas hubungan di antara natijah dengan peristiwa-peristiwa dan keadaan disekelilingnya.BahanTarbiyyah. Mereka lalai dan tidak berfikir untuk kebaikan bangsa dan negara mereka. kesemuanya ditafsirkan menurut pegangan individu yang melakukan tafsiran tersebut dan menurut neraca yang digunakan bagi mengukurnya. kemunduran dan keruntuhan tamadun yang berlaku selepas kemajuan sains.”53 Inilah sebabnya dan inilah penyakit yang paling berbahaya. Apabila orang zalim atau orang fasik berkuasa dan menjadi pemimpin.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 3 Golongan Baik Yang Dibinasakan Analisa sesuatu peristiwa. Penguasaan golongan yang zalim ke atas golongan yang baik adalah penyebab kepada segala kegoncangan dan keruntuhan di dunia. Kejatuhan ini berlaku secara beransur-ansur sehingga boleh membawa kepada kemusnahan total yang mengejut oleh satu kuasa luar biasa. Tetapi. dikupas lalu terbukalah kulit yang menutupnya. Tetapi muslim yang sejati hanya mempunyai satu kata putus dan pasti di dalam tafsirannya. orang kafir. Tafsiran itu di ambil dari al-Quran dan sunnah Rasulullah s. dan ianya telah disimpulkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab r. disentuh dengan tangannya. Di antara fenomena sejarah terpenting yang berlaku perbezaan penafsiran atau analisanya ialah fenomena gejala sosial.w. Orang yang fasiq selalunya menjadi tawanan nafsu dan tertutup hatinya. Mereka 53 Ibnu al-Qayyim. seolah-olah ia boleh dilihat. jahiliah atau fasik yang telah tertutup hatinya oleh kelalaian. pembangunan dan kebudayaan yang tinggi. 45 31 www. apabila orang-orang jahat menguasai orang-orang baik.

kami selamatkan orang-orang yang melarang kejahatan dan Kami seksa orang-orang yang zalim dengan azab yang keras. : “Takutilah olehmu akan fitnah (azab bencana) yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di kalangan kamu dan ketahuilah. Syeikhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani ketika menjelaskan firman Allah S.” (Al-A‘raf 7:165) 32 www. Allah akan memberi masa lagi pada mereka sehingga golongan fasiq itu terus bermaharajalela dan orang baik pula terus takut dan bacul untuk menjalankan misi amar makruf nahi mungkar. Ketika itu Allah akan murka dan apabila Allah murka. suka sekiranya ada sekumpulan hambaNya yang baik segera memperbaiki keadaan tersebut. Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s. Orang yang benar-benar layak dan ada potensi terpaksa bersembunyi mencari perlindungan kehormatan dan jasad mereka dari dicerobohi dan diseksa.w membuktikan demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-du’ah. Natijahnya tersebarlah keruntuhan masyarakat yang membawa kepada kemusnahan ekonomi dan ketamadunan ilmu kemudiannya.info .a.W. Tinggallah urusan mentadbir umat dipegang oleh orang yang jahil.T. Ini mengakibatkan banyak tenaga dan kemampuan kemanusiaan dipersia-siakan. fasik.W. Jika ini tidak berlaku.T. Dia memberi masa kepada mereka. dan juga orang yang dianggap baik tetapi berdiam diri. Allah S.” (Al-Anfal 8:25) Ibnu Taimiyah berkata: “Sekumpulan salafussoleh telah membaca ayat tersebut dengan satu qiraat lain yang maksudnya: “Fitnah itu pasti akan menimpa khusus ke atas mereka yang zalim sahaja. Kemungkinan kedua mereka dianggap zalim kerana tidak menegah orang zalim padahal perbuatan zalim itu wajib dihalang. disebabkan mereka fasik. Allah S. menindas dan menyeleweng.W. Sebagaimana firman Allah S. sangat sayang kepada agama dan kehormatan hambahambaNya. ego dan mementingkan diri sendiri.BahanTarbiyyah. Allah menyuruh para malaikat untuk menolong mereka dan membukakan pintu limpah kurniaNya.T. Manakala orang yang tidak menegah orang zalim dari kezaliman di sini ada dua kemungkinan.” Kedua-dua qiraat di atas betul kerana orang yang telah melampaui batasbatas Allah adalah termasuk di dalam kategori zalim.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ bertindak zalim. kemurkaanNya mengenai seluruh manusia sama ada yang jahat kerana kejahatan dan kezaliman mereka. Kemungkinan pertama dia dianggap tidak zalim kerana dia tidak bersubahat dengan orang zalim itu. berkatNya dan taufiqNya kepada mereka. bahawa Allah amat keras seksaannya.W. Apabila kumpulan itu segera merealisasikan usaha ini. tatkala ummat ini dikuasai oleh golongan fasiq. malas dan redha menjadi hina. menentang golongan yang jahat dan menjatuhkan mereka untuk mengembalikan manusia ke pangkal jalan dan mengembalikan kemakmuran dunia. Oleh itu. : “Tatkala mereka melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka.T.

WT. maka mereka itu juga zalim dan diazab. 26 33 www.s. Senyapnya Allah dari menceritakan nasib mereka merupakan satu balasan untuk golongan yang seperti ini. Manakala golongan yang tidak menyangkal langsung.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Allah menyelamatkan orang-orang yang menjalankan nahi mungkar. Ianya adalah qanun yang paling menggerunkan dan menakutkan.a. Pada hakikatnya sebahagian besar dari ulama’ yang memperkatakan tentang ayat ini telah menyatakan bahawa mereka yang mendiamkan diri itu akan diazab kerana sikap mereka yang membisu. mendorong mereka yang tahu dan faham.” Manakala siapa yang membaca dengan qiraat : “Pasti akan menimpa khusus orang yang zalim dari kamu sahaja” Termasuk dalam pengertiannya ialah orang yang tidak menyangkal kezaliman sedangkan dia mampu berbuat demikian.s.w yang bermaksud: “Sesungguhnya manusia. Apa yang dimaksudkan di sini bahawa kedua-dua bacaan tersebut (dengan penafian dan pengesahan – nafi dan ithbat) boleh dipakai dengan makna sebagaimana firmanNya: “Bukan sahaja menimpa orang zalim dan melampau sahaja bahkan azab itu meliputi sesiapa yang melihat kemungkaran tetapi tidak merubahnya. Majmu’ Fatawa. Kenyataan ini ada diterangkan dengan jelas oleh Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya. tidak menerangkan kepada kita balasan terhadap mereka dan tidak memberitahu kita nasib. sebagaimana sabda Rasulullah s. Sebahagian dari ulama’ mensifatkan balasan itu sebagai ‘qanun azab jama’I’ dalam sunnatuLlah. Syed Qutb menyatakan bahawa Allah S.info . atau mana-mana yang berkuasa untuk segera mengubah kemungkaran yang sedang berlaku. m. m. apabila mereka melihat kemungkaran berlaku dan mereka tidak berusaha untuk mengubahnya. Mungkin mereka itu diazab di dunia dan dibangkitkan di akhirat mengikut niat mereka. Manakala mereka yang hanya benci pada dosa dan kejahatan dan berkata : “Untuk apa kamu menasihati satu kaum yang Allah binasakan mereka atau menyiksa mereka dengan azab yang keras. Allah s.” Hadis itu menyokong ayat di atas. hampirlah Allah mengenakan mereka semua dengan azab daripadaNya. Manakala balasan bagi mereka yang zalim pula ialah ditimpa azab yang keras. menyebut bahawa balasan mereka yang melarang dari kejahatan. tahun Keenam. Adapun mereka yang menolak kejahatan dalam hati sahaja dan tidak melarang dari kemungkaran. Mereka ini dibangkitkan dan dibalas bergantung kepada niatnya.55 54 55 Ibnu Taimiyah. supaya azab yang demikian tidak menimpa seluruh masyarakat. ialah selamat.w. 382 Majalah al-Tarbiyah al-Islamiah. Juzu’ 17. Sama seperti angkatan tentera yang memerangi Baitullah lalu mereka dibinasakan seluruhnya termasuk askar-askar yang dipaksa.”54 Di dalam tafsir ayat ini.” (Al-A’raf 7:164) Sebahagian besar dan ulama’ menyatakan bahawa golongan kedua ini pun selamat kerana mereka itu benci kepada kejahatan dan menyangkal sekadar kemampuan mereka.t.BahanTarbiyyah.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Tugas ini lebih berat terutama ke atas pemerintah kerana mereka mempunyai kuasa untuk menyuruh dan melarang. Allah akan menjatuhkan hukumanNya ke atas mereka dan menimpakan azab kepada mereka dan rugilah mereka di dunia dan di akhirat. kembali kepada cara hidup Islam di segenap jurusan hidup mereka. dengan fitrah imannya dapat merasa bahawa sesungguhnya setiap kegagalan. Usaha melepaskan diri dari menjadi mangsa rancangan menjinakkan anak-anak singa menjadi anak-anak kijang yang pengecut belum memadai. tenggelam dalam maksiat sehingga mereka dihina oleh Allah dengan kegagalan yang paling besar kepada mereka dan menjadikan pimpinan mereka pada tangan golongan yang menyeleweng dan merosakkan smereka. Tetapi sekiranya mereka mengabaikan tugas ini. bencikan mati. membasmi kemungkaran. Umat Islam pada hari ini hanya tinggal Islam pada nama sahaja dan mereka telah menyeleweng jauh dari Islam sebenar. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari kepungan qanun azab Allah yang menggerunkan itu kecuali satu laluan sahaja. cenderung pada keduniaan. menegakkan keadilan dan memusnahkan punca maksiat. Qanun azab itu adalah kepungan kukuh yang sedang mengepungnya sekarang.s. Apa yang tidak dapat dicegah dengan al-Quran akan dicegah oleh Allah dengan kekuasaanNya. “Sesuatu perbandingan itu mengambil hukum perbandingan yang 56 57 Ibid Ustaz al-Sawwaf. Antaranya: a. Melalui jalan dakwah dengan menyeru manusia kepada Islam. 24 34 www. Melarang manusia daripada kemungkaran (nahi mungkar) c. mengikuti hawa nafsu. Menentang manusia yang membuat kejahatan dan kerosakan d.info .BahanTarbiyyah. Maka Allah akan memberi pahala kepada mereka. memanggil mereka untuk segera mendirikan solat. Ma’rakah al-Islamiah. Tindakan perlu diambil sebelum mereka dibinasakan dan ditimpakan azab kerana melakukan maksiatmaksiat yang menyebabkan Allah membinasakan umat yang lalu. tunduk kepada syahwat.56 Orang yang memiliki hati yang hidup.”57 Menyedari hakikat ini. “Seseorang Islam itu sudah cukup untuk dikatakan menyeleweng apabila dia meninggalkan jihad di jalan Allah. kekalahan dan kemunduran yang menimpa orang Islam di zaman ini hanyalah suatu muqaddimah dan amaran terhadap azab yang lebih besar di hadapannya. Menyuruh manusia kepada kebaikan (amar makruf) b. m. Ini kerana. Bahkan tidak memadai juga dengan menjauhkan darinya sahaja. tunduk kepada hukum Allah dan menghukum mengikut syariat Allah. orang yang bercita-cita tinggi wajarlah menyayangi dirinya agar tidak terkena qanun azab yang menggerunkan itu. semoga Allah memperlindungi kita dari kehinaan itu. Sekiranya mereka memperbaiki masyarakat menurut hukum syariat Islam. Langkah di atas perlu dijalankan sebelum mereka ditimpa ‘qanun tamathul persamaan’ yang merupakan sunnatullah di alam ini. dengan sebaik-baik pahala di dunia dan sebaik-baik pahala di akhirat dan seterusnya mengukuhkan kekuasaan mereka di bumi. mencintai dunia melebihi akhirat.

BahanTarbiyyah. tiada pengajaran atau faedah dapat dipelajari dari sesuatu perkara kecuali apabila perkara perbandingan itu menerima hukuman yang sama dengan hukum yang dijatuhkan kepada perkara yang seumpama dengannya.a. memungkiri janji dan menipu Rasulullah s.” (AlHasyr 59: 2) Perintah Allah supaya orang-orang yang berakal agar mengambil iktibar di dalam ayat: “Maka ambillah pengajaran(iktibar) hai orang-orang yang berakal”. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar. dan mereka menyangka bahawa bentengbenteng mereka akan memelihara mereka dari (seksaan) Allah. berfirman : “Sesungguhnya Kami telah binasakan beberapa umat sebelum kamu. Jelasnya. Apa yang terjadi ke atas sesuatu akan terjadi ke atas sesuatu yang seumpama dengannya. Dengan kata lain. sejak mula mereka berkumpul di tanah Arab. tatkala mereka berlaku zalim. Mustahil dua perkara yang sama mempunyai hukum yang berbeza sebagaimana mustahilnya dua perkara berbeza sama hukumnya. Perkara ini ditunjukkan oleh alQuran. terjadi juga kepada perkara yang seumpama dengannya. Dan telah datang beberapa rasul kepada mereka dengan (membawa) keterangan. di yang ditimpa azab dunia akibat kufur. ayat itu bermaksud.W. Allah S. Maka ambillah pengajaran(iktibar) hai orang-orang yang berakal. 2. dan orang-orang yang beriman : “Dia yang mengeluarkan orang-orang yang kafir di antara ahli kitab (Yahudi) dari kampung mereka. ke atas individu dan bangsa-bangsa.” Sesungguhnya sunnatullah (undang-undang Allah) hanya satu dan ia berkuatkuasa ke atas semua. Suatu perkara itu menerima hukuman yang sama dengan hukuman yang menimpa perkara yang 35 www.info . lalu Allah mendatangkan (seksaan) kepada mereka dari pihak yang tidak mereka sangka dan menjatuhkan ketakutan ke dalam hati mereka. jelas menunjukkan kepada ‘qanun persamaan’.w.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ seumpama dengannya dan apa yang terjadi kepada sesuatu. Undang-undang ini berlaku sama saja. dalam hal keduniaan dan urusan akhirat. Firman Allah yang menerangkan apa yang berlaku ke atas kaum Yahudi Bani Nadhir.” (Yunus 10: 13) Ayat al-Quran di atas yang bermaksud “Begitulah kami membalas kaum yang jahat” menunjukkan bahawa apa yang terjadi kepada kaum jahat dahulu akan terjadi kepada kaum jahat yang muncul selepas mereka. tetapi mereka tiada hendak beriman. di antaranya: 1.T. “Wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sejahtera! Perhatikanlah apa yang terjadi kepada mereka dan berwaspadalah kamu supaya kamu tidak ditimpa azab yang sama sekiranya kamu berbuat sepertimana perbuatan mereka. Begitulah kami membalas kaum yang jahat. sedang mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang Mukmin (dalam pertempuran).

Allah sahajalah tempat kita meminta pertolongan. Allah S.W. seperti orang-orang yang berbuat bencana di muka bumi? Bahkan.” (An-Nisa’ 4: 123) Balasan jahat akan menimpa sesiapa yang membuat kejahatan. Allah S.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ seumpama dengannya. : (35) “Bahkan adakah orang-orang yang memperbuat kejahatan mengira bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh. bersamaan hidup dan mati mereka. Amat jahat hukuman mereka itu!(menyamakan orang jahat dengan orang baik).” (Al-Jaathiyah 45: 21) Firman Allah S.BahanTarbiyyah. telah berfirman : “Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi. lalu memperhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka. : “Adakah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 4.T. seperti orang-orang yang fasik (jahat)?” (As-Shaad 38: 28) Al-Quran menjadi dalil benarnya ‘qanun al-tamathul-persamaan’ pada kedua seginya.WT.W.T. lalu mereka menerima akibat yang sama. perbezaan dan penangguhan. 5. adakah Kami jadikan orangorang yang takwa (baik). Sekiranya orang Islam memahami ayat-ayat al-Quran yang membuktikan kebenaran ‘qanun persamaan dan yang mencela kaum yang jahat pada masa 36 www. siapapun juga yang membuatnya tanpa pengecualian. Sunnatullah itu satu dan ia berlaku kepada setiap orang yang jahat. dan untuk orang-orang yang kafir (akan mendapat kebinasaan) yang sama seperti itu. Iaitu.T.W. Allah S. hukuman dan akibat yang sama bagi dua perkara yang sama dan hukuman yang berbeza bagi dua perkara yang berbeza.info . telah berfirman : “Bukanlah semata-mata angan-angan kamu saja dan bukan semata-mata anganangan ahli Kitab.” (Muhammad 47: 10) Ayat itu jelas menunjukkan bahawa kemusnahan yang menimpa orangorang kafir dahulu akan menimpa juga kepada orang-orang kafir yang kemudian kerana mereka itu sama-sama bersifat kufur. Barangsiapa mengerjakan kejahatan.T. degil dan dusta. telah berfirman : “Adakah patut Kami akan jadikan orang-orang Islam (patuh) seperti orang-orang yang berdosa? Mengapakah kamu.W. nescaya akan dibalas dengan kejahatan pula. 3. bagaimanakah kamu menghukum (memutuskan)?“ (AlQalam 68: 35-36) Firman Allah S.

Golongan inilah yang mesti bangkit untuk melaksanakan tugas menghalang dari kemungkaran yang sedang berlaku.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ dahulu seperti Yahudi dan kaum lain kerana kejahatan dan sifat-sifat mereka yang hina dan tercela. halanglah kemungkaran yang sedang berlaku. m. maka mereka akan dapat mengetahui bahawa pembalasan yang menimpa orang yang jahat di zaman lalu akan menimpa mereka juga sekiranya mereka melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang jahat yang lalu. Mereka ini tidak bersedia untuk mempercayainya. m. Kerana itulah al-Quran banyak menyebut kisah-kisah kaum terdahulu dan menyuruh kita meneliti pengalaman umat-umat dahulu dan sekarang supaya kita mengambil iktibar daripadanya. Oleh itu. Ia hanya difahami oleh para da’i sahaja.”59 Sesungguhnya qanun yang menggerunkan ini tidak difahami oleh sebahagian besar manusia.58 Muhammad Iqbal rahimahullah menjadikan qanun ini sebagai sebahagian kaedah panduan Islam dan menjelaskannya di dalam kuliahnya yang kelima yang pernah di adakan di Madras India: “Sesungguhnya seluruh bangsa-bangsa dan kumpulan manusia diambil kira mengikut amalan mereka semasa hidup di dunia. 58 59 Majalah al-Tarbiyah. Akibat yang buruk akan menimpa mereka sebagaimana yang telah menimpa orang-orang terdahulu. sedangkan mereka tidak beramal dan membentuk diri mereka menurut kehendak Islam. 120 37 www.BahanTarbiyyah. mereka tidak boleh leka dengan hanya menjadi orang Islam dari sudut nama. Jilid 6. 26 Kitab Muhammad Iqbal. Janganlah kamu diperdayakan oleh zuhud dan solatmu Perkatakan kebenaran. supaya semua manusia selamat dari malapetaka hari tersebut. tunggulah saat kebinasaan dan kemusnahan..s.. Abdul Wahab Azam. Jika tidak. Wahai orang-orang budiman dan soleh! Wahai ahli zuhud dan ahli ibadat! Di hadapanmu terbentang bahaya qanun Rabbani yang menggerunkan sekiranya kamu terus membisu seribu bahasa.s.info .

W. menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. yang diutus kepada manusia untuk membawa khabar gembira dan ancaman dari Allah S. mukasurat 279. Allah telah memberi amaran kepada orang yang terus berdiam diri. 15/157 38 www. Dengan ini mereka telah mewarisi tugas Rasulullah S. Ketenangan iman hanya dinikmati oleh mereka yang berani menyatakan kebenaran dan menyebarkan cerita gembira tentang syurga. Ketika itu perkataan “da’a” tidak mempunyai makna lain selain daripada menyeru. Ada hubungan yang erat di antara pengertian asal dari sudut bahasa dengan penggunaannya dalam istilah Islami. Istilah ini tidak terdapat pada agama dan ajaran lain.T. Sila rujuk Mu’jam Maqayis al-Lughah. Dalam kaedah bahasa Arab.A. membenarkan apa yang telah diberitakan oleh mereka dan taat kepada perintah mereka. mereka melakukan dakwah kepada Allah. apabila huruf illah Wau. keunggulan dan keadilan ajaran Islam.info .Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 4 Kewajipan Dakwah ke Jalan Allah Inilah yang benar-benar menakutkan hati orang Islam. didahului dengan huruf berbaris di atas. Alif lalu perkataan tadi menjadi maka huruf illah itu ditukar menjadi “da’a” . Ibnu Taimiyah telah menerangkan definisi dakwah dengan katanya: “Dakwah kepada Allah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para RasulNya. Atau dengan istilah sebahagian fuqaha’.”61 Dakwah dan Da’i dari Sudut Bahasa dan Kata Dasarnya Perkataan dakwah merupakan satu istilah Islami. Majmu’ Fatawa. Mereka tidak mendapat ketenangan jiwa dan ketenteraman iman. mereka ialah. 60 61 Hisbah ialah satu istilah Perundangan Islam yang bermaksud menguatkuasa bagi hukum syariah. (Pnt) Ibnu Taimiyah. Jilid 2. Pertamanya. Mereka yang membisu itu sentiasa resah gelisah.BahanTarbiyyah.T.W. Dengan kata lain.W. membisu dan menghalang kemungkaran yang sedang berlaku. kita lihat perkataan ini sebagai kata kerja atau perbuatan iaitu “da’awa” menurut timbangan kata kerja “fa’ala”. Perkataan ini dari segi bahasanya hanya mengandungi satu makna sahaja iaitu mencenderungkan sesuatu kepadamu dengan menggunakan suara dan percakapan yang keluar daripadamu. Orang-orang yang melaksanakan tugas hisbah60 dengan mengharapkan pahala dan Allah di dalam melakukan nasihat. Mereka juga mengingatkan manusia tentang azab neraka jahanam dan “qanun persamaan” balasan Allah S. Mencenderungkan atau menarik perhatian di sini terbatas kepada dua medium iaitu suara dan percakapan yang lahir dari pembicara.

AlKunnna fi da’wati al-Fulan wa Jauhari telah berkata: mud’ah” (yang bermaksud: “.: “Siapakah yang terlebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah (agamaNya) dan beramal soleh. Semua perkataan yang terbit dari kata dasar ini.W telah menjalankan kerja dakwah ini. berfirman tentang Nuh a. Oleh kerana huruf Wau datang selepas hurus Alif maka huruf Wau ditukar menjadi Hamzah.T. melarang mereka dari melakukan perkara yang dilarang Allah..”63 “Realitinya.s : Petikan artikel oleh Ustaz Rasyid al-A’zami dalam Majalah ’al-Tarbiyah al-Islamiah’ Jilid 5. 161 62 39 www. kita dapat memahami terdapatnya hubungan yang erat antara pengertian kata kerja “da’a” dari sudut dalam bahasa dengan pengertian istilah yang digunakan oleh al-Quran.” (yang bermaksud: “. Baginda memerintahkan mereka dengan apa yang diperintahkan Allah. Allah S. seruan kepada. 471 dengan beberapa suntingan 63 Ibnu Taimiyah. beribadah kepada Allah sahaja dan menurut sebagaimana yang diturunkan kepada mereka.W. ianya sama erti dengan: “al-Da’wah ila. .” Pengarang Kamus al-Muhit berkata: perkataan “da’a”. Oleh itu. orang yang menjalankan urusan dan memikul beban “al-da’ie” dakwah suapaya ianya sampai kepada manusia disebut sebagai atau “al-dai’yah” .62 Dakwah Itu adalah Tugas Para Rasul dan Pengikut Rasul.. Majmu’ Fatawa.T. Manakala “al-da’iyah” juga merupakan satu bentuk kata nama pelaku yang ditambah dengan huruf ta’ di hujungnya untuk menunjukkan erti bersangatan atau gigih berdakwah.”)..T..T. Semua mereka mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Kata terbitan itu ada kalanya muncul dalam bentuk lain dari aspek baris dan strukturnya.”).. tugas mengajak ke jalan Allah ini merupakan tugas setiap Rasul-rasul Allah.BahanTarbiyyah.” (Fussilat 41: 33) Anda akan memahami bahawa Allah S. Menurut Islam.kami diajak oleh seseorang. mengutamakan orang-orang yang menyeru kepadaNya kerana dialah yang paling baik ‘perkataan’nya berbanding orang yang tidak menyeru kepada Allah.W.info . menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari segala kemungkaran. Kata Jamaknya dikatakan “du’at” atau “da’un” manakala bagi da’i wanita yang ramai kita katakan mereka sebagai “da’iyat”.s.s.. “Al-Rasul S.A.” Dan penerangan di atas. contohnya “du’a” tidak akan terkeluar pengertiannya dari maksud ini juga kerana ia berasal dari “du’awun” dari “da’awta”. Untuk itulah mereka diutuskan oleh Allah.. m. “du’a” dan “da’awa” bererti mencenderungkan dan menggalakkan kepada sesuatu. : “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu” Perkataan ‘serulah’ di sini bermaksud mencenderungkan dan menggalakkan. Firman Allah S. m.W. Jilid 15.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Sekiranya anda membaca firman Allah S.W. “Al-da’ie” ialah kata nama pelaku iaitu kata nama bagi orang yang melakukan dakwah.

Jilid 15.s. m.W. m. 269 64 65 40 www. perintah Allah kepada rasulNya adalah juga perintah Allah kepada umatnya kecuali disebutkan pengecualian. Manakala sebahagian lagi ditujukan secara langsung kepada umat Islam.W. Mereka itu dipilih untuk mendokong seruan Allah dan menyampaikan seruan tersebut kepada manusia. berfirman lagi: “Dan serulah (manusia) supaya (menyembah) Tuhanmu dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik (mempersekutukan Allah).”64 “Setiap perkara yang disukai oleh Allah dan rasulNya sama ada wajib atau sunat. Antara ayat-ayat yang ditujukan kepada Rasulullah S.W.s. mengabdikan diri semata-mata kepada Allah dan membersihkan diri dari mengabdikan diri kepada yang lain selainNya. : “Sesungguhnya telah Kami utus seorang rasul kepada tiap-tiap bangsa: Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhilah taghut” (An-Nahl 16:36) Oleh yang demikian. m. kepada kaumnya. firman Allah S. Dakwah tidak akan sempurna kecuali dengan mengajak manusia agar melaksanakan perkara yang dicintai Allah dan meninggalkan perkara yang dimurkai Allah sama ada ianya perkataan atau perbuatan.T. para Rasul adalah da’i yang menyeru manusia kepada Allah. Tetapi.WT. Amar makruf dan Nahi Mungkar Di Dalam Al-Quran. lahir mahupun batin. 268 Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang lurus. di sini tiada sebarang pengecualian dari perintah Allah supaya mengerjakan tugas dakwah.”66 Usul al-D’wah. zahir atau batin adalah merupakan antara isi dakwah kepada Allah yang perlu kita ajak kepadanya. Ini kerana asasnya. Firman Allah S.” (Al-Hajj 22: 67) Allah S. ialah.BahanTarbiyyah.T. Allah S. : “Maka serulah kepada Tuhanmu.” (Al-A’raf 7:59) Demikianlah setiap rasul telah menyeru manusia kepada Allah. Sebahagiannya ditujukan secara langsung kepada Rasulullah S.” (Al-Qasas 28: 87) “Seluruh umat Islam termasuk di dalam perintah ayat ini. Tiada bagimu Tuhan selain daripadaNya.W.info .T.W. Begitu juga setiap perkara yang dibenci oleh Allah dan rasulNya sama ada batin atau zahir adalah merupakan isi dakwah kepada Allah dan perkara yang perlu kita larang daripadanya.s. lalu dia berkata: Hai kaumku! Sembahlah Allah. 164 66 Usul al-Da’wah. memuliakan umat Islam dengan menempatkan mereka bersama-sama rasul-rasul dalam menjalankan tugas dakwah ke jalan Allah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Sesungguhnya telah Kami utuskan Nuh a.A. Majmu’ Fatawa. dan secara tidak langsung kepada umat baginda. Ini bermakna. Al-Quran banyak mengutarakan ayat-ayat yang mewajibkan kerja-kerja dakwah ke jalan Allah.”65 Ayat-ayat Mengenai Dakwah.A.s.

47.W.WT.info . Beliau berkata: “Allah S. tidak akan mengakui kebaikan mereka semata-mata kerana mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat sehinggalah ditambahkan cirinya dengan mengerjakan amar makruf dan nahi mungkar. (Dipetik dari Usul al-Da’wah) Ihya’ ‘Ulumuddin. Sungguh amat jahat apa yang mereka perbuat. 307 41 www.67 Imam al-Ghazali ketika membicarakan ayat ini telah memberi komentar yang menarik.” (Al-Maidah 5:78—79) Firman Allah S. Jelaslah bahawa ciri itulah yang menjadikan manusia sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Demikian itu disebabkan mereka derhaka dan aniaya (melampaui batas). berfirman: (78) 67 68 Tafsir al-Qurtubi. Ia menjadi ciri utama orang beriman iaitu amar makruf nahi mungkar.WT. Oleh itu.T. Di antara ahli kitab. Jilid 2.T. ada segolongan yang lurus. tiada lagi alasan bagi mereka untuk mendiamkan diri atau takut untuk melepaskan diri mereka dari tanggungjawab ini. Di antaranya ialah firman Allah S.s.” (Aali Imran 3:113-114) Allah S.W.: “Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia.W.T. lagi bersegera mengerjakan kebaikan dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.BahanTarbiyyah. : “Orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan setengahnya menjadi pembantu bagi yang lain. Allah telah menjadikan amar makruf nahi mungkar sebagai garis pemisah di antara orang yang beriman dan orang munafik. mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam sedang mereka sujud.”68 “Allah S.” (Aali Imran 3:110) Ini menunjukkan kemuliaan tugas dakwah kepada manusia supaya berbuat kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Ayat-ayat yang memerintahkan secara langsung umat Islam untuk menjalankan amar makruf nahi mungkar terdapat dengan banyaknya di dalam al-Quran. m.T.s. Asas ciri tersebut ialah menyeru kepada Islam. Allah S.W. Juzu’ 4. m. telah berfirman: (113) “Mereka itu tidak sama. berfirman lagi: “Telah dikutuki orang-orang yang kafir di antara Bani Israel di atas lidah Daud dan ‘Isa anak Maryam. Mereka tiada melarang sesuatu yang mungkar yang mereka perbuat. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menyuruh dengan ma’ruf dan melarang dari yang mungkar.” (At-Taubah 9:71) Menurut Imam al-Qurtubi. Mereka menyuruh dengan ma’ruf dan melarang daripada yang mungkar. (supaya) kamu menyuruh dengan ma’ruf dan melarang dari yang mungkar.

info .W. berfirman: “Bertolong-tolonganlah kamu berbuat kebaikan dan takwa dan janganiah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya.: “Hai orang-orang yang beriman.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Tatkala mereka melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka.T. disebabkan mereka fasik. meskipun di atas dirimu sendiri atau ibu bapamu dan karib kerabatmu.W. telah berfirman: “Alangkah baiknya kalau ketua-ketua ugama dan pendita-pendita mereka melarang mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan dari memakan yang haram? Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan.T. orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Firman Allah S. Kami selamatkan orang-orang yang melarang kejahatan dan Kami seksa orang-orang yang zalim dengan azab yang keras. Ayat itu juga menunjukkan bahawa tugas ini wajib dilaksanakan. Firman Allah S. jika Kami beri tempat (kekuasaan) di muka bumi.” (An-Nisa’ 4: 135) Ayat di atas menerangkan kewajipan menyuruh kepada kebaikan terhadap ibu bapa dan kaum kerabat. Erti tolongmenolong ialah menggalakkan. mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat serta menyuruh dengan ma’ruf (kebaikan)dan melarang yang mungkar (kejahatan).W.BahanTarbiyyah.: 42 www.” (Al-Maidah 5: 2) Ayat ini mengandungi perintah yang wajib dilaksanakan. Allah S.W.T. : “Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu. telah berfirman: “Mereka.” (Hud 11:116) Di dalam ayat ini.”(Al-A’raf 7: 165) Ayat di atas menerangkan bahawa golongan itu terselamat kerana adanya usaha melarang kaum mereka dari melakukan kejahatan.T.T.” (Al-Hajj 22: 41) Allah turut menyertakan ciri-ciri amar makruf nahi mungkar dengan mendirikan solat dan menunaikan zakat dalam memperkatakan sifat-sifat orang yang soleh dan orang yang beriman. serta menjadi saksi bagi Allah.W. Allah S.WT. Allah menerangkan bahawa Dia telah membinasakan seluruh mereka kecuali segelintir sahaja yang telah melarang kaum mereka dari berbuat kerosakan. hendaklah tegakkan keadilan.” (Al-Maidah 5: 63) Firman Allah S. Allah S. mendorong dan mempermudahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan menutup jalan-jalan kejahatan serta permusuhan menurut kemampuannya.

W. Sekiranya ada satu golongan di kalangan umat Islam bangkit melaksanakan dakwah.W.A. Ini kerana.BahanTarbiyyah. bahkan darah dan nyawanya sebagai cagaran untuk mendapatkan ganjaran pahala yang diidamkannya.” (Al-Hujurat 49: 9) Memerangi kaum yang zalim adalah salah satu bentuk mencegah kemungkaran.T. : “Jika dua golongan di antara orang-orang mukmin berperang. dungu yang tidak pandai bertutur atau tidak tahu mengurus apa-apa.A.”69 Oleh itu.A. Itulah yang dinamakan oleh ulama’ sebagai fardhu kifayah.W. yang mesti menyampaikan dakwah Islam kepada manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah S.”70 “Tugasan ini diwajibkan ke atas sekumpulan umat Islam. Tugas menyeru ke jalan Allah adalah wajib. sehingga ia kembali kepada perintah Allah. atau berbuat kebaikan. Tidak seorang pun boleh menguzurkan diri kecuali manusia awam yang ditindas. atau mendamaikan di antara manusia. Mereka rela mengorbankan masa rehatnya. hendaklah kamu perdamaikan antara keduanya. Majmu’ Fatawa. m. Oleh itu ijma’ Ibid Ibnu Taimiyah.info .W. demikian juga Allah mewajibkan umat Islam. muslim yang sayangkan imannya dan inginkan syurga yang tinggi akan bersungguh-sungguh memperkatakan kebenaran.” (Al-Hujurat 49:9) Usaha perdamaikan antara keduanya ini ialah dengan melarang manusia dari menceroboh dan memberontak serta mengembalikan ketaatan kepada pemerintah Islam yang adil.s. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah. gugurlah kewajipan memikul tugas tersebut dari umat yang selebihnya. 165 71 Ibid 69 70 43 www. tetapi sekiranya ada satu golongan dari mereka menyempurnakannya gugurlah tanggungjawab ini dari yang lain. tentulah Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Dakwah juga meliputi proses menyuruh manusia mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan mencegah mereka dari perkara yang dilarang oleh Allah. pengikut Rasulullah S. dakwah mengandungi aspek suruhan iaitu menyuruh kepada yang makruf dan menegah dari yang mungkar.W agar menyeru manusia ke jalan Allah.” (An-Nisa’ 4: 114) Firman Allah S.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka. “Sebagaimana Allah mewajibkan rasulNya untuk memberi peringatan dan menyeru kepada Allah. Jilid 15. Allah memerintahkan agar memerangi mereka melalui firmanNya: “Maka hendaklah kamu perangi (golongan) yang melampau itu. Sekiranya mereka enggan. Walaupun seluruh umat di perintahkan melaksanakan tugas ini. sekumpulan dari umat Islam adalah pengganti Rasulullah S.A. kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah.”71 “Oleh yang demikian. hartanya. Mereka adalah umat Rasulullah S. di dalam menyampaikan dakwah Islam.

menyampaikan apa yang telah dibawa Rasulullah dan jihad pada jalan Allah dan mengajar tentang iman dan al-Quran.”72 Makna Fardhu Kifayah – dan Menolak Sangkaan Mereka yang Berpeluk Tubuh dan Membisu Apabila ulama’ dan fuqaha’ menetapkan bahawa hukum berdakwah itu fardhu kifayah. berdasarkan nas-nas yang telah dinyatakan. Kepelbagaian jurusan dakwah kadangkadang berlaku dari aspek kewajipan dan kadang-kadang dari aspek pelaksanaan. m. individu tersebut wajib menyempurnakan tugas dakwah dari sudut yang tidak wajib kepada orang lain.info . Kadang-kadang seseorang itu boleh jadi mengajak kepada iktiqad yang wajib. Setiap orang Islam wajib melakukan amal dakwah menurut kemampuannya sekiranya tidak ada orang yang melakukan amal tersebut. Oleh itu.s. maka setiap 72 Ibnu Taimiyah. Itulah maksud amar kerana amar ialah meminta dilakukan apa yang di suruh. kerana seluruh umat tidak mungkin bersepakat di atas perkara sesat. dia tidak dituntut untuk melakukannya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mereka adalah menjadi hujah yang qat’I. Jilid 15. kerana terperdaya bahawa apabila dakwah telah dilaksanakan oleh segolongan. Ini semua berlaku pada tugas menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. wajiblah bagi individu yang mampu untuk menyempurnakan kekosongan tersebut. Juzu’-juzu’ amal dakwah yang telah ada orang melaksanakan. orang yang kedua pula menyeru kepada amalan lahir yang wajib dan orang yang ketiga menyeru kepada amalan batin yang wajib. Sekiranya tiada sesiapa yang melakukan bahagian amal dakwah tertentu. Majmu’ Fatawa. Nyatalah bahawa sesungguhnya dakwah kepada Allah iaitu menyeru manusia kepada Islam adalah wajib ke atas setiap orang Islam. tetapi dalam bentuk fardhu kifayah. Da’i adalah penyeru. penuntut dan pengajak kepada apa yang diserunya. Ia diwajibkan ke atas individu tertentu menurut kemampuannya jika tiada pihak lain yang menyempurnakannya. mengikut hawa nafsu. menyeru kepada Allah ialah menyeru ke jalanNya. Sedangkan sebenarnya ia bukan begitu. Sekiranya ada dari mereka yang diseru itu masih lalai. Mereka pun memilih duduk bersama golongan yang bisu. tunduk kepada syahwat dan tenggelam dalam maksiat. gugurlah kewajipannya pada amal tersebut. Apa yang tidak termampu. maka gugurlah tugas itu dari mereka. ramai orang menyangka bahawa mereka diizinkan berehat dari amar ma’ruf dan nahi munkar. mereka akan kembali kepada Allah dan Rasulullah. Sesungguhnya perkataan ‘melaksanakan dakwah’ bererti berhasilnya sesuatu yang didakwah itu di alam nyata secara praktikal apabila golongan mad’u (orang yang diseru) mengikut nasihat para da’i. 166 44 www. Dari sini semua jelaslah bahawa dakwah itu sendiri bererti menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Oleh itu.BahanTarbiyyah. Oleh itu tugas ini kadang-kadang terbahagi ke atas umat itu menurut perspektif yang berlainan. Mengikuti jalanNya adalah dengan membenarkan apa yang telah disampaikan dan taat pada segala yang diperintahkan. Apabila mereka berselisih di dalam satu urusan.

Mereka sepatutnya menyeru manusia kepada syariat Allah. menghapuskan maksiat dan pelakunya dan meletakkan semula kebaikan di tempat asalnya dan didokong oleh orang yang baik.A. masih perlu juga wujudnya satu golongan bagi meneruskan tugas ini.W. Oleh itu muslim pada hari ini tidak boleh lari dari kewajipan dakwah.adalah wajib ke atas setiap orang Islam mengikut kemampuan masing-masing. berdasarkan logik akal.info . Sekiranya golongan maksiat dan mungkar itu telah meninggalkan maksiat itu.W menyuruh setiap orang Islam.T.BahanTarbiyyah. menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. berdosalah dia. Seluruh umat Islam wajib menolong da’i untuk menyeru manusia kepada Allah. aku dan orang-orang yang menurutku. dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ orang Islam wajib memikul tugas dakwah ini. Setiap orang Islam juga wajib menambahkan kekuatan dan memberi sokongan kepada para da’i. Dakwah adalah sebahagian dari sifat-sifat orang beriman. menolong mereka dengan jiwa dan raga sehabis kemampuan mereka dan meramaikan bilangan da’i sehingga mereka kuat. Sebaliknya. : “Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku. hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang diimpot. lelaki dan wanita agar menghapuskan kemungkaran dengan kadar kemampuan masing-masing. hebat dan mempunyai pengaruh yang cukup untuk mencegah golongan maksiat dan menarik mereka keluar dari maksiat dan dari menentang syariat Islam. jika ditakdirkan dia tidak berdakwah individu tertentu atau tidak menyeru pada 45 www. Siapa yang memerhatikan keadaan orang Islam pada hari ini akan mendapati segala usaha yang telah dibuat di dalam dakwah Islam belum mencapai ke satu tahap pencapaian yang diharapkan untuk mencegah perbuatan maksiat yang berlaku. yakin kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah S. menolong para da’i. tiada siapapun boleh mendiamkan diri dari tugas dakwah dan menolong para da’i. tidak dituntut lagi dari pihak lain dan mereka tidak berdosa. bekerjasama dengan mereka di dalam dakwah dan perjuangan membasmi kejahatan. Ketika ini barulah sebahagian daripada umat diharuskan mendiamkan diri. Kerana kemungkinan tidak ada orang lain yang melaksanakan tugas itu. “Seruan ke arah kebaikan -yang paling tingginya seruan supaya yakin kepada Allah. menyeru kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Tetapi selagi semua perkara tersebut belum dicapai. Muslim yang sebenar akan segera menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran tanpa menunggu-nunggu orang lain melaksanakannya terlebih dahulu. Seorang muslim itu menyeru ke jalan Allah kerana dia adalah seorang muslim. Hadis Rasulullah S. Sekiranya satu kemungkaran telah dihapuskan dengan usaha seorang atau beberapa orang. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik). Sebesar-besar maksiat pada masa ini ialah berhukum menggunakan undang-undang yang lain dari undang-undang Allah.” (Yusuf 12:108) Seorang muslim hendaklah bangkit untuk berdakwah.

Hawa nafsu adalah jalan kejiwaan yang menjelma dalam banyak bentuk dan disebabkan oleh pelbagai motif.”73 Erti Profesion Dakwah adalah kerja Ulama’. Tetapi sekiranya seseorang Islam itu meninggalkan tugas dakwah secara berterusan dan dengan sengaja. di dalam mana-mana bid’ah. Dari sinilah datangnya kepercayaan atau dakwaan tidak wajib dakwah ke atas setiap 73 Usul al-Da’wah. Meskipun kita katakan berdakwah kepada Allah itu wajib ke atas sebahagian orang Islam dan tidak wajib ke atas sebahagian yang lain kerana fardhu kifayah. dan ada seorang Islam lain bangkit berdakwah.WT. Oleh itu firman Allah S. tetapi hawa nafsu telah menyelewengkan nas-nas tersebut dari erti zahirnya. Seluruh umat Islam mesti menolong mereka dengan apa jua cara dan jalan untuk merealisasikan objektif jamaah itu iaitu menegakkan Deen Allah dan mengembangkan dakwah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ waktu yang tertentu. Biasanya.. nas-nas di dalam melariskan bid’ah mereka ialah nas-nas yang jelas. Sesiapa yang mampu melaksanakan tugas ini. di atas. Sekiranya orang Islam seluruhnya tidak berbuat demikian. berdosalah semua individu samada yang ada kelayakan berdakwah dan semua yang lain. m. Selain itu. dialah yang wajib melaksanakannya secara langsung. tetapi pentafsiran tersebut tidak sesuai dengan kaedah umum syarak.info .. maka orang yang berdakwah itu akan mendapat pahala dan orang yang tidak berdakwah tidak mendapat apa-apa.W. : “Hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan.” (Aali Imran 3:104) bermaksud bahawa orang Islam semuanya mesti bangun mempersiapkan satu “ummah” iaitu jamaah yang bangkit berdakwah menyeru manusia kepada Allah. Kerana sifat para pengikut Rasulullah S.A. maka dia tidak lagi termasuk dalam golongan pengikut Rasulullah S..W adalah mereka yang menyeru manusia kepada Allah. Orang yang tidak faham kadangkala juga keliru kerana adanya beberapa syubhat. maka wajiblah setiap orang Islam melakukannya menurut kemampuan masing-masing. menyangka bahawa tugas berdakwah di jalan Allah tidak wajib.BahanTarbiyyah. menyuruh dengan makruf (kebaikan) dan melarang dari yang mungkar. sepertimana yang terkandung di dalam firman Allah S. tetapi syarat untuk terlepas dari tanggungjawab fardhu kifayah hanya terhasil apabila ada orang yang menyelesaikan tanggungjawab tersebut. perintah tersebut turut ditujukan kepada setiap orang Islam supaya bangkit memastikan pelaksanaan fardhu ini.s. Malah pentafsirannya menunjukkan erti yang bertentangan dengan kaedah umum syarak atau pentafsiran mereka dibatalkan oleh nas-nas yang lain yang mewajibkan penafsiran yang lain terhadap nas yang pertama tadi dan mendedahkan makna yang lemah pada pengertian nas tersebut.T. dan mereka itulah yang menang. 275 46 www.A.W. Keraguan ini sama seperti mana-mana bid’ah yang hanya bersandar kepada nas yang umum yang boleh ditakwilkan tafsirannya kepada banyak pengertianpengertian khusus yang mungkin terkandung di dalam nas. menurut pengertian fardhu kifayah. Bila kifayah itu tidak selesai.

“Tidak syak lagi bahawa seruan kepada kebaikan. m. Ini kerana untuk menyeru kepada kebaikan seseorang itu mesti tahu tentang perkara-perkara kebaikan. m. Juzu’ 2. Dari sini nyatalah kesalahan orang yang berkata bahawa maksud perkataan “ulama’” ialah mereka yang mempunyai ilmu yang banyak sahaja. lebih-lebih lagi seruan kepada Allah. Atas dasar inilah maka setiap orang Islam mesti menyeru kepada Allah sekadar apa yang diketahuinya sebagaimana yang akan kita jelaskan kemudian.”74 Pendapat al-Radzi ini sama dengan pandangan al-Qurtubi dan al-Jassas. mahu relaks. Ertinya. 165. Kadang-kala mereka yang mempunyai ilmu ini digelar ‘orang agama’. perkara yang makruf dan perkara yang mungkar. m. 29. mesti disertai dengan ilmu. Oleh itu ia dianggap ulamak pada masalah pertama.s. Pada hakikatnya berlaku kekeliruan dalam memahami masalah ini disebabkan perkataan “ulama” yang ditafsirkan oleh mereka yang keliru itu terhadap potongan ayat: “Hendaklah ada satu umat dari kamu”. jilid 7. sama ada dia orang biasa ataupun dia telah mempunyai ilmu agama yang banyak (ulama’). Dakwaan sedemikian selalunya disebabkan oleh rasa takut. Oleh itu. takut hilang kesenangan dunia yang kadang-kadang boleh terlepas dari da’i disebabkan oleh kerja “amar makruf nahi mungkar. 274. dia tidak wajib berdakwah mengenainya. Kadangkala seseorang itu mengetahui satu masalah tetapi jahil terhadap satu masalah yang lain. Nama itu juga menepati setiap orang Islam. Juzu’ 4. wajib kepada siapa yang mengetahui sesuatu masalah dan mengetahui hukum masalah yang diserunya. 177. Para fuqaha’ bersependapat bahawa ‘siapa yang jahil terhadap sesuatu atau hukumnya. bukan kepada golongan yang jahil.BahanTarbiyyah.75 Dari sinilah lahir kesamaran tersebut. Ahkam al-Quran li al-Jasas.s. tugas ini disarankan kepada golongan ulama. bacul. Seperti kata Imam ar-Radzi: “Sesungguhnya tugas ini khusus buat ulama’. Itulah yang dimaksudkan dalam kata-kata bahawa dakwah itu hanya ‘wajib keatas ulama’ dan tidak wajib kepada orang jahil’. Oleh itu dakwah tidak terbatas kepada golongan tertentu 74 Tafsir Ar-Razi.info . mencari jalan mudah. maka wajiblah dia berdakwah dalam bidang yang diketahuinya dan tidak wajib berdakwah dalam bidang yang tidak diketahuinya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ orang Islam. Ini kerana di antara syarat sahnya dakwah adalah mengetahui dengan baik akan apa-apa yang diserukannya. 75 Ibid 47 www. Usul al-Da’wah. Ulama’ adalah sebahagian dari umat Islam. Walau bagaimanapun ilmu bukanlah suatu yang tidak boleh dibahagi atau dipecahkan.s.s. m. kerana setiap orang Islam itu adalah orang Islam. yang disebut di dalam al-Quran dengan anggapan bahawa dakwah itu disyaratkan mempunyai ilmu. Tafsir al-Qurtubi. Bahkan ilmu itu secara tabiinya adalah terbahagi-bahagi dan terpecah.” Di antara syubhat itu ialah salah faham terhadap apa yang dikatakan oleh ulama’ kerja dakwah itu hanya khusus bagi orang yang berilmu sahaja memandangkan ilmu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh fuqaha bagi mereka yang menjalankan kerja amar makruf nahi mungkar.

hendaklah kamu menumpukan urusan dirimu sendiri.W. hampirlah Allah meranapkan mereka semua dengan azabNya.BahanTarbiyyah. Padahal sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah S. 274 Ighathah al-Lahfan min Masaid al-Syaitan. lalu berkata: “Wahai manusia sesungguhnya kamu telah membaca ayat ini tetapi kamu meletakkannya pada bukan tempatnya. Ayat tersebut tidak mengandungi maksud larangan atau keizinan.s.”76 Tidak Sempurna Hidayah Tanpa Amar Makruf Nahi Mungkar Di antara syubhat juga ialah silap faham terhadap ayat : “Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah sahaja diri kamu (dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah). kemudian Ia akan menerangkan kepada kamu (balasan) apa yang kamu telah lakukan. m. nahi mungkar. m.T.a. Artikel beliau ini begitu baik dan komprehensif Kata Ibnu Taimiyah: “Firman Allah S.A.W.” Hadis ini dijelaskan oleh sebuah hadis dari Abu Said di dalam sahih Muslim: 76 77 Usul al-Da’wah. bahkan adalah profession semua individu muslim. tidak mahu melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar dan ingin berbaik-baik dengan manusia dengan cara demikian. Jilid 1. “Keengganan menjalankan tugas mulia ini adalah sebesar-besar muslihat syaitan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim: “Syaitan mengajar mereka supaya meninggalkan dakwah. berakhlak baik terhadap mereka dan kononnya melaksanakan firman Allah: “Jagalah diri kamu”77 Mengenai hal ini.A. Maksud ini selari dengan sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan dan Abu BakarAs-Siddiq r.” Demikian juga di dalam hadis marfu’ dari Abu Tsa’labah al-Khusyaniyy yang mentakwilkan hadis: “Apabila kamu telah melihat syuhh ditaati.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ sahaja. bila kamu telah mendapat petunjuk. 130 48 www. dan tiadalah membahayakanmu orang yang telah sesat.” (Al-Maidah 5:105) Orang yang tidak faham terhadap maksud ayat ini enggan berdakwah.: “Hai orang-orang yang beriman. kami akan petik satu artikel penting hasil karya Imam Ibnu Taimiyah ketika menolak kesilap faham ini.info . Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk (taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan laranganNya).W bersabda: “Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya.” (AlMaidah 5:105) Ayat di atas bukan bererti menyuruh meninggalkan kerja amar makruf. hawa nafsu dituruti dan setiap orang kagum dengan pendapatnya sendiri.s. tidak menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar dalam rangka berbaik-baik sesama insan. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. jagalah dirimu sendiri. bahawa beliau telah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah S.

bertentangan dengan sikap mengikut hawa nafsu kerana rasa takut kepada Allah menghalang seseorang dari menurut keinginan nafsu sebagaimana firman Allah S.” (An-Nazi’at 79: 40) Sikap berjimat cermat dan bersederhana semasa miskin dan kaya pula bertentangan dengan sikap tunduk pada kebakhilan.info . ianya bermaksud “Beriltizamlah dengan diri dan hadapilah ia.” Sikap takut kepada Allah S.a.WT. dan yang demikian itu selemah-lemah iman.” (Al-Ma’idah 5:105) Petunjuk dan hidayah Allah hanya akan sempurna dengan mentaati Allah dan 49 www. mengikut hawa nafsu dan kagum pada diri sendiri. perasaan cinta dan perasaan benci.” Sekiranya golongan manusia yang jahat menjadi kuat sehingga mereka tidak mahu mendengar perkara-perkara kebaikan. maka ubahlah dengan lidahnya maka sekiranya dia tidak mampu. Hadis ini jelas menyebut tiga kerosakan yang dahsyat iaitu kerosakan ilmu. dalam keadaan ini gugurlah tanggungjawab dakwah dengan menggunakan lidah. sekiranya dia tidak mampu. berjimat cermat semasa miskin mahupun kaya dan berkata benar ketika marah mahupun suka redha. malah mereka menyiksa orang yang melarang mereka dari melakukan kejahatan kerana sifat syuhh. di dalam hadis yang lain: “Wahai Tuhanku.BahanTarbiyyah.” Ini bertentangan sekali dengan tiga perkara yang menyelamatkan kita dari kebinasaan.WT.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran. Di dalam hadis lain pula bermaksud: “Ada tiga perkara yang membinasakan: Akur kepada kebakhilan. Ia menghalang dan benci kepada kebaikan. bila kamu telah mendapat petunjuk”. apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq memang jelas di mana firman Allah S.” Itulah doa baginda Rasulullah s. : “jagalah dirimu sendiri. maka ubahlah dengan hatinya.w. hawa nafsu dan kagum terhadap diri sendiri yang menguasai diri mereka. iaitu: “Takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan terang.W.T. Oleh itu. hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. : “Tiadalah membahayakan kepadamu orang yang sesat bila kamu telah mendapat petunjuk.WT. Mengagumi pendapat sendiri berlaku dari sudut pemikiran dan ilmu. Al-Syuhh adalah sifat terlalu inginkan sesuatu yang membawa kepada kedekut dan zalim. aku bermohon kepadaMu rasa takut kepadaMu di dalam rahsia dan terang. aku bermohon kepadamu perkataan yang benar di waktu marah dan redha dan aku bermohon kepadaMu bersikap sederhana di waktu fakir dan kaya. : “Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya. Mengikut hawa nafsu berlaku apabila pelakunya melakukan dan menyukai sesuatu kejahatan. Berdakwah ketika itu hanya wajib dengan menggunakan hati sahaja. Di antara keperluan kebajikan diri ialah mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. dan tiadalah membahayakan kepadamu orang yang telah sesat.” Firman Allah S. Mengucapkan kata-kata yang benar di waktu marah dan redha pula bertentangan dengan sikap mengagumi diri sendiri.

” (AlMa’idah 5: 8) Firman Allah S. satu amaran: “Jagalah dirimu sendiri kerana orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang melampaui batas.info . : “Janganlah engkau layangkan pandangan engkau kepada barang yang telah Kami berikan kepada orang kafir dan janganlah engkau berdukacita terhadap mereka itu. : “Perangilah olehmu pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas.T. mencela. Jangan berdukacita dan gelisah terhadap orang-orang kafir dan munafik kerana maksiat dan kejahatan mereka tidak membahayakan orang yang beriman apabila dia mengikuti hidayah Allah. 4.T.T. melarang.” Firman Allah S. Di dalam ayat lain pula Allah melarang mereka dari merasa sedih dan takut kepada orang kafir. Firman Allah S. kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa. kekayaan dan keseronokan yang ada pada mereka sebagaimana firman Allah S. janganlah melampaui batas lebih dari yang dibenarkan.” (AlHijr 15:88) Allah melarang orang yang beriman merasa dukacita terhadap orang kafir dan inginkan apa yang ada pada mereka di dalam satu ayat. dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan (memohon pertolongan) Allah.” (Al-Baqarah 2:190) Firman Allah S. Jangan takut kepada orang-orang kafir dan munafik kerana mereka tidak dapat membahayakan orang beriman yang mendapat hidayah Allah. Janganlah cenderung kepada mereka.” (Al-Baqaarah 2:193) 50 www. : “Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu). : “Janganlah kamu kebencianmu kepada satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.W. maka tiada permusuhan melainkan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ menunaikan kewajipan yang terdiri dari perintah dan laranganNya. Berdukacita terhadap sesuatu yang tidak membahayakan adalah perkara yang sia-sia. Bahkan katakan bagi sesiapa yang berbuat begitu.W.W.W. dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. : “Jika mereka berhenti.T. 2. memulaukan atau menghukum pelaku maksiat.BahanTarbiyyah. dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka.T. Berlaku adillah.” (AnNahl 16:127) 3. Apabila membenci. bila kamu telah mendapat petunjuk.W. Tetapi ayat ini juga mengandungi beberapa pengajaran dan faedah yang besar iaitu: 1. Jangan tertarik kepada kekuasaan. Manusia kadang kala menderita perasaan kerana terlalu teringinkan sesuatu atau gerun terhadap sesuatu.

ahli ibadah. Itulah perkara yang wajib disedari semasa kita menghadapi orang-orang kafir. Dia mungkin seorang pelampau yang zalim atau si dungu yang merosakkan keadaan.W: “Di antara keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengannya. Ini semua menjadi pintu-pintu kezaliman dan permusuhan. Sekiranya anda amati perselisihan yang berlaku di kalangan umat ini sama ada di kalangan ulama’.BahanTarbiyyah. amar makruf.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Terdapat ramai da’i yang menjalankan kerja amar makruf. puak al-Nasibah bertindak melampau ke atas Ali r. Apalagi kalau perbualan itu berbau hasad dengki atau gila kuasa. lebih dari yang diperintahkan Allah.info .” (Aali Imran 3: 147) Sebaliknya pula terdapat segolongan yang bersikap cuai terhadap kebenaran atau apa yang diperintahkan atau terhadap pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar. munafik. Begitu juga dari aspek amalan. sebagaimana sabda Rasulullah S. tidak sengaja.” Itulah lima pengajaran dari ayat itu untuk orang yang bertugas menyeru manusia kepada Islam. sabar. Melakukan amar makruf nahi mungkar hendaklah menurut cara yang diizinkan syarak. fasik dan ahli maksiat. pemerintah dan pemimpinnya. niat yang baik dan sederhana. menggunakan ilmu dan kelembutan. Itulah sikap keterlaluan yang disebut di dalam doa orang yang beriman di dalam al-Quran: “Ya Tuhan kami. pelampauan golongan Jahmiyah terhadap ahli sunnah di dalam isu ‘sifat-sifat Allah’ dan al-Quran. nahi mungkar. jahil atau zalim. nahi mungkar dan jihad di jalan Allah.” terutamanya berlebihan dalam hal yang tidak perlu untuk dunianya. dan orang lain. nahi mungkar hingga melampaui batas-batas Allah sama ada secara sengaja. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: “Jagalah diri kamu” dan firman Allah yang bermaksud “orang-orang yang sesat tidak membahayakan kamu apabila kamu mengikuti hidayah Allah. Ia mungkin digambarkan oleh syaitan sebagai amar makruf.a dan keluarganya. Penelitian terhadap ayat ini sangat bermanfaat kepada seseorang individu. Begitu juga pelampauan sebahagian ahli sunnah sesama mereka atau terhadap sesetengah golongan bid’ah. Alangkah betulnya kata-kata seorang ahli salaf: “Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah pasti akan ditentang oleh syaitan 51 www.A. Begitu juga golongan Syiah Rafidhah yang memerangi ahli sunnah dalam banyak kali. Terdapat juga pengertian yang lain dari pengajaran tersebut iaitu: Berusaha untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan amal dan meninggalkan segala perkara yang tiada kena mengenai dengannya. dan al-Musyabbihah melampaui ke atas al-Munazzahah. Contohnya. satu tribulasi yang dihadapi oleh Imam Ibnu Hanbal. 5. agamanya. ampunilah dosa kami dan pekerjaan kami yang keterlaluan. kamu akan dapati sebahagian besar perselisihan tersebut adalah berupa tindakan melampau yang dilakukan sama ada dengan takwil ataupun tanpa takwil.

info . Agama ini memerlukan pejuang yang sanggup berjihad dan berkorban. Di dalam pendahuluan buku ini. ditentang hatta diancam dengan maut. kami telah nyatakan rasa rendah diri di hadapan para imam. fuqaha’ dan da’i Islam qudama’ dan kami utamakan nasihat mereka berbanding pandangan kontemperori dan apa yang mampu kami sendiri hasilkan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ dengan dua cara. Ia juga telah dijelaskan oleh ulama’ lain.T. Mereka hendaklah menarik dan mengeluarkan manusia dari jahiliah kepada Islam. Ada orang yang menjalankan suruhan dan juga melakukan perkara yang dilarang disebaliknya ada orang yang meninggalkan perkara yang dilarang dan sebahagian perkara yang disuruh. para da’i.” “Begitulah khalifah Abu Bakar r.79 Demikianlah penjelasan Ibnu Taimiyah. m. 479 80 Lawan bagi rukhsah. (Pnt) Ibnu Taimiyah.”78 Oleh itu. Agama ini tidak dapat diperbaiki kecuali dengan kerja dan perjuangan. di sebaliknya ada pula orang yang tidak menolong pada kebaikan dan takwa. agama ini tidak mungkin tegak kecuali dengan usaha penat dan jihad.BahanTarbiyyah. Satu pendapat yang bernas dan mulia. Perlu disedari bahawa ulama’ terdahulu yang membolehkan sikap berdiam diri apabila berhadapan dengan kekuatan golongan yang jahat dan penyiksaan. Mereka hendaklah berjihad mengembalikan kekuasaan Allah yang telah dirampas oleh perampas dan menundukkan mereka hanya kepada agama Allah. Dia tidak peduli yang manakah di antaranya yang lebih berkesan. Jilid 14. mendirikan syariat Allah di dalam hidup manusia dan menegakkan manusia di atas syariat Melebih-lebihkan sesuatu perkara atau mengabaikannya. Moga Allah S. Perhatikanlah dari perspektif khusus kepentingan kata-kata Ibnu Taimiyah: “Hidayah itu tidak dapat diperolehi kecuali dengan mentaati Allah. Melampau atau mengurangi perintah Allah. Alangkah mudahnya mereka yang lemah itu menggunakan takwil ayat ini dengan tujuan melepaskan mereka dari kesukaran jihad dan dakwah ! Demi Allah. Ini kerana. keharusan ini hanyalah untuk orang awam yang lemah. dari menyembah sesama makhluk kepada beribadat kepada Allah semata-mata dan menegakkan ketuhanan Allah di muka bumi. La haula wala quwwata illa billah. Ianya telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yang akan kami sebutkan pada bab lain. menunjukkan kita jalan yang lurus.s. Lantaran itu kami sertakan di sini dengan panjang lebar.a memperbaiki kekeliruan sesetengah orang Islam terhadap maksud ayat al-Quran tersebut. (Pnt) 78 79 52 www. Sebaliknya. Majmu’ Fatawa. Begitu juga sejarah yang berlaku kepada Imam Ibnu Hanbal semasa peristiwa fitnah yang menyatakan bahawa al-Quran itu makhluk. ulama’. Kita pada hari ini tentu lebih memerlukan pembetulan seperti ini. usaha pendokong tugas merubah kemungkaran dan menghapuskan maksiat telah menjadi satu urusan yang lebih sukar. pemimpin dan para ulama’ hendaklah mengambil jalan ‘azimah80 dalam menyatakan kebenaran sekali pun mereka disiksa. bila ada orang yang bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.W.

Bukan salah kamu jika ada yang sesat setelah kamu sendiri mengikuti hidayah Allah. Jika sudah tertegaknya peraturan Allah di atas muka bumi. Kamu adalah pemimpin dan penolong kepada yang lain sesama kamu. syariatNya dan sistemNya. maka tiada persamaan juga pada tujuan dan wasilah dan tidak ada persamaan dalam hak dan tanggungjawab. Orang yang sesat tidak akan dapat memudaratkan mereka sekiranya mereka telah mengikut hidayah Allah. tidak ada wala’ dan hubungan di antara keduanya. Oleh kerana tidak ada persamaan akidah antara keduanya. Mesti ada usaha gigih.gugurlah tugas ini dari mereka yang beriman. Walaubagaimanapun ini tidak 81 Al-Zilal. Mereka mesti nasihat menasihati dan saling berpesan di antara meraka. Semua umat yang bukan Islam adalah hizbu syaitan atau dari golongan syaitan. Sesungguhnya umat ini mempunyai tanggungjawab terhadap dirinya di hadapan Allah. jagalah jamaah kamu dan beriltizamlah dengannya dan peliharanya. Walau bagaimanapun. m.BahanTarbiyyah. Cetakan 1961. ini tidak bererti umat Islam boleh meninggalkan tugas mereka menyeru manusia seluruhnya kepada hidayah Allah iaitulah agamaNya. kadangkala dengan cara lembut jika golongan sesat hanyalah individu-individu yang memerlukan tunjuk ajar dan penerangan. Mereka mesti mengikut petunjuk Allah yang telah menjadikan mereka sebagai satu umat yang tersendiri dan terpisah dari umat yang bukan Islam. Juzu’ 7.info . Sesungguhnya ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip asas sikap umat Islam dalam tabiat hubungan mereka dengan umat-umat yang lain. Umat Islam merupakan hizbullah atau golongan Allah. Ketika itu sahajalah – dan bukannya sebelumnya. 59 53 www.”81 Oleh itu apa yang difahami oleh orang yang ingin mengelakkan diri dari tugas ini adalah tidak benar. Kamu adalah satu unit yang terpisah dari jahiliah yang sesat itu dan kamu adalah satu umat yang bersatu-padu dan tolong-menolong di antara kamu. sucikan dan bersihkanlah dia. masih ada baki tugasan untuk umat Islam iaitu menyeru seluruh manusia pula kepada Allah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Tetapi mesti menggunakan apa cara saja yang boleh dan dibenarkan oleh syarak jika menghadapi kuasa jahat yang menghalang manusia dari hidayah Allah. Oleh itu. Ayat di atas sebenarnya bermaksud: “Jagalah dirimu sendiri. Tidak ada wala’ dan hubungan antara kamu dengan mereka (jahiliah).s. Mereka tidak akan dipersalahkan atau digugat oleh kesesatan manusia di sekeliling mereka selagi mereka berada di dalam hidayah Allah. Umat Islam mesti bantu membantu antara satu sama lain. kemudian menunjukkan mereka ke jalan yang benar. menyingkirkan agama Allah dan menghalang syariat Allah dari ditegakkan. seterusnya mengambil alih kepimpinan untuk melaksanakan keadilan terhadap seluruh manusia dan mengeluarkan mereka dari kesesatan dan kejahilan.

melaksanakannya di kalangan mereka dan keduanya melaksanakan tugas itu di muka bumi. Manakala perkara mungkar yang pertama ialah jahiliyah dan merampas kuasa syariat Allah. Umat Islam mestilah menjadi umat yang memimpin dirinya sendiri pertamanya dan kemudiannya menjadi pemimpin segenap manusia. Mereka tidak boleh membiarkan manusia di sekelilingnya tenggelam di dalam kesesatan dan karam di dalam jahiliah. m. Makruf yang pertama ialah Islam iaitu menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan undang-undang berdasarkan syariat Islam. nahi mungkar.BahanTarbiyyah. merampas kekuasaan Allah dan memperhambakan manusia kepada syariat yang bukan syariat Allah. menentang kesesatan dan mengalahkan taghut dari bahu individu dan umat Islam.info . 59-60 54 www. Taghut yang paling jahat ialah taghut yang merampas sifat uluhiyyah Allah. setiap individu muslim dan umat Islam itu mesti memikul tugas mendirikan syariat Allah di segenap pelusuk muka bumi apabila mereka telah mendapat hidayah Allah.”82 82 Ibid. Sesungguhnya ayat-ayat al-Quran yang dikemukakan tadi tidak menggugurkan tanggungjawab untuk terus memerangi kejahatan. kepada seluruh manusia. Penjelasan kami tentang had tugas umat Islam di dalam ayat-ayat alQuran tadi tidaklah sama sepertimana yang difahami oleh sesetengah orang sama ada dahulu dan masakini bahawa individu mukmin dan umat Islam tidak dibebani dengan kerja amar makruf nahi mungkar selagi mereka telah mengikuti hidayah Allah. Sebenarnya. Undang-undang jahiliah adalah undang-undang taghut. Tidak ada gunanya individu atau umat itu mendapat hidayah sedangkan kemungkaran itu masih berkuasa dan berleluasa.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ bermakna umat ini tidak akan dihisab terhadap pengabaiannya dalam melaksanakan tugas amar makruf. Taghut merupakan setiap kekuasaan dan perundangan yang bukan kekuasaan dan undang-undang Allah.s. Pertamanya.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

5

Ahli Ibadat yang Bermain-main

Apa yang telah kita petik dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Ghazali dan dari para ulama’ serta tokoh Islam masa kini tentang wajibnya berdakwah di jalan Allah S.W.T. serta amar makruf nahi mungkar dengan bersandarkan kepada beberapa ayat al-Quran dan hadis Rasulullah S.A.W. adalah satu penjelasan yang jelas dan terang. Ia cukup untuk menolak kekeliruan mereka yang mendiamkan diri. Mereka menyangka beberapa kenyataan fiqh yang berbentuk umum itu dapat mengecualikan mereka dari wajibnya dakwah ini. Walaupun kebelakangan ini telah banyak seruan dari da’i Islam yang mengajak orang ramai, khususnya kepada mereka yang bersembahyang (ahli ibadat) supaya bekerjasama dan menolong da’i Islam dalam kerja-kerja amar makruf, nahi mungkar ini, namun begitu sebahagian besar dari mereka hanya menggelupur sedih dengan realiti orang Islam. Mereka masih tidak mengetahui jalan kerja (tariqul ‘amal). Kalaupun mereka tahu, mereka dihalang pula oleh rasa takut dan ingin menjaga kepentingan. Takut memikul risiko dakwah dan pengorbanan serta inginkan harta dan kepentingan dunia. Justeru, mereka mengasingkan diri di masjid-masjid atau di rumah masingmasing meratapi nasib Islam dan membiarkan generasi dan belia Islam dididik dan dibentuk oleh puak-puak atheis, sekularisme, komunisme dan wujudiah, menjerumuskan belia Islam kepada kerosakan dan kehidupan hawa nafsu, zina, arak dan berpoya-poya tanpa batasnya. Mereka yang bersembahyang, bersemangat dan yang berdukacita melihat keadaan umat Islam ini sebenarnya turut membaca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ‘zuhud’ dan ‘al-Raqaiq’ yang menjadi sumber petikan kita. Tetapi ketakutan mereka tidak dapat membuka mata mereka untuk mengamati laungan orangorang ikhlas yang berjuang di sepanjang zaman, sejak zaman sahabat-sahabat Rasulullah hingga ke hari ini. Da’i yang ikhlas itu tidak henti-henti mengajak umat Islam agar bekerja untuk Islam, membawa khabar gembira dengan kedatangan fajar baru Islam, dakwah orang ramai, memberi peringatan kepada yang lalai dan menyuruh ahli uzlah tadi meninggalkan tempat uzlah supaya tampil ke tengah-tengah gelanggang perjuangan dan medan jihad untuk berjihad dan berkorban. Kesedihan ini merupakan kesedihan yang ‘tak guna’, ibadah yang tak digalakkan, uzlah yang sia-sia dan bid’ah yang meruntuhkan, walaupun ia disertai dengan niat yang ikhlas dan baik. Siapakah yang Akan Memerangi Musuh Jika Kamu Memencilkan diri? Kumpulan pertama yang keliru itu telah mula muncul sejak zaman permulaan Islam, di zaman sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W ketika itu masih lagi hidup. Abdullah bin Mas’ud adalah antara para sahabat yang menentang mereka. Beliau faham bahawa ‘uzlah’ adalah bertentangan dengan Islam yang
55 www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

dinamik, sebagaimana yang dididik oleh Rasulullah saw. Islam didikan Rasulullah saw adalah bergerak melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, berjihad dan berdakwah. Lalu Ibnu Mas’ud menerangkan bid’ahnya mereka, mengherdik dan mencabut kekeliruan mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Seorang ahli fiqh dari para tabi’in Kufah yang arif dan bijaksana, Amir As-Sya’bi telah meriwayatkan bahawa ada beberapa lelaki telah keluar dari Kufah dan tinggal di pinggir bandar, beribadah di sana. Berita itu telah sampai ke pengetahuan Abdullah bin Mas’ud r.a. Dia pun datang berjumpa mereka. Orang-orang itu gembira dengan kedatangan beliau. Ibnu Mas’ud berkata kepada mereka: “Apakah yang mendorong kamu berbuat begini?” Mereka berkata: “Kami ingin lari dari hingar bingar kelam kelibut orang ramai untuk beribadat.” Kata Abdullah bin Mas’ud: “Jika semua orang berbuat seperti apa yang kamu buat, siapakah yang akan memerangi musuh? Aku tidak akan tinggalkan tempat ini sehinggalah kamu pulang.” Kisah ini telah diriwayatkan oleh seorang guru ahli hadis Abdullah bin al-Mubarak.’83 Menurut andaian saya (Wallahua’alam), amalan bid’ah ini iaitu mengasingkan diri dan beruzlah dari masyarakat untuk beribadat adalah amalan yang ditiru dari kaum Nasrani. Di bumi Furat yang terletak berhampiran bandar Kufah terdapat banyak biara. Di sanalah juga tempat tinggalnya puak bani Tay yang ada tersebarnya kristian sebelum kedatangan Islam. Ini terbukti melalui mereka ‘Adi bin Hatim Al-Taa’iy r.a. yang pernah memeluk Nasrani sebelum masuk Islam. Dari kisah Abdullah bin Mas’ud ini, para da’I sepanjang generasi dapat mengambil satu kesedaran yang benar. Sesungguhnya ia adalah kalimah yang benar, simbol kesedaran dan lambang didikan Nabi. Tanda-tandanya jelas dalam kata-kata mereka sebagaimana yang terbayang di wajah mereka. Siapakah yang akan memerangi musuh jika ahli ibadat itu mengasingkan diri dari masyarakat? Siapakah yang akan melawan konspirasi Zionisme, Freemason, propaganda Komunisme dan Atheis sekiranya orang yang bersembahyang dan ahli ibadah tetap di dalam masjid-masjid, tidak bergabung tenaga dengan da’i Islam? Setelah Ibnu Mas’ud dan sahabat-sahabatnya wafat dan berlalunya generasi para mujahid tabi’in yang dididik oleh para sahabat Rasulullah S.A.W., sebahagian orang Islam telah kembali semula meninggalkan jihad, kembali beruzlah diri dari pergolakan orang ramai. Fenomena ini berlaku pada separuh kedua abad kedua hijrah. Abdullah bin Al-Mubarak Mewarisi Ibnu Mas’ud Allah S.W.T. memberi hidayah kepada Abdullah bin Al-Mubarak (meninggal pada 181H) untuk melakukan pembaharuan (tajdid) dalam kehidupan umat Islam. Abdullah bin Al-Mubarak Rahimahullah adalah seorang ahli hadis yang
83

Abdullah bin al-Mubarak, Kitab Al-Zuhd, m.s. 390

56

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

thiqah. Ini terbukti dengan adanya hadis-hadis beliau yang termaktub di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad. Lebih dari itu, beliau adalah di antara ahli fiqh yang bijaksana dan mempunyai harta yang banyak. Kekayaannya telah dibelanjakan untuk membiayai pengajian pelajar-pelajar dan majlis ilmu di semua ibu negara Islam. Beliau juga mempunyai koleksi puisi-puisi indah tentang keimanan. Bukan itu saja, bahkan beliau juga adalah seorang da’i dan mujahid. Setiap tahun beliau berperang di Rom dan menjadikan Tursus yang terletak di selatan Turki sebagai tempat tinggal. Sifat-sifat inilah yang menjadikan beliau pemimpin ahli hadis semasa zamannya. Kata-kata yang dipetik dari Abdullah bin Mas’ud itu menggegarkan Abdullah bin al-Mubarak lalu dijadikan sebagai pelita di dalam hidupnya. Beliau memainkan peranan Ibnu Mas’ud yang kedua. Hinggakan kita dapat lihat beliau membantah sikap sahabatnya, seorang ahli ibadah zuhud yang thiqah iaitu al-Fudhail bin Iyadh Rahimahullah (meninggal pada 187H) kerana mengasingkan diri di Mekah untuk beribadat dan meninggalkan jihad. Al-Fudhail juga merupakan seorang ahli hadis yang thiqah. Ini terbukti apabila hadis-hadisnya terdapat di dalam kitab sahih al-Bukhari dan Muslim. Dalam sejarah Islam, beliau dianggap seorang ahli ibadat dan zuhud yang termasyhur dan paling baik perkataannya. Tetapi Abdullah bin Al-Mubarak tidak menganggap keistimewaan itu sebagai alasan untuk meninggalkan jihad dan memerangi musuh Islam. Ibnu al-Mubarak pun mengeluarkan ‘kata-kata berat’ kepada al-Fudhail di mana beliau menyifatkan sahabatnya itu sebagai ahli abid yang bermain-main dengan ibadatnya. Tegurannya itu dikirimkan kepada al-Fudhail dari Tursus setelah selesai satu peperangan, semasa belum pun sempat debu di badannya hilang. Beliau mengirimkan rangkap-rangkap puisi yang tersangat indah, menjadi hujah bagi setiap da’i selepas beliau. Syairnya mengandungi rangkap-rangkap yang sungguh mengkagumkan, isinya yang sangat benar dan jitu disulami dengan bahasa yang bermutu tinggi. Bukalah hati kalian, rungkaikanlah belenggu dan bebaskanlah hati kalian dari ikatan, supaya dia terbang dan melayang tinggi bersama rangkap-rangkap puisi Ibnu al-Mubarak: Wahai orang yang sedang beribadat di dua tanah haram, jika kamu melihat kami nescaya kamu faham bahawa kamu hanya bermain-main di dalam ibadahmu. orang-orang itu membasahi lehernya dengan air mata, sedang tengkuk kami berlumuran dengan darah dia memenatkan kudanya di dalam sia-sia sedangkan kuda-kuda kami penat di hari peperangan kamu berbau harum dengan minyak wangi, sedangkan minyak wangi kami adalah peluh kuda dan debu yang terbaik di medan peperangan telah datang kepada kami sabda Nabi kita kata-kata yang benar, tepat dan bukan dusta: “Tidak akan bertemu debu kuda pada hidung seseorang, dengan asap neraka yang menyala kitab Allah ini telah menyebut di hadapan kita bahawa

57

www.BahanTarbiyyah.info

mengumpulkan harta dan memuaskan hati suami atau isterinya? Apakah tidak patut kita katakan kepada ahli ibadat hari ini apa yang telah di katakan Abdullah bin Al-Mubarak: “Wahai ahli ibadah. Abdul Kadir AI-Kailani di Atas Jalan Dakwah dan Jihad Selepas Abdullah bin al-Mubarak. Dia bangkit dan bangun. Abdullah bin AlMubarak menyindirnya dengan mengatakan ianya satu haruman yang mudah padahal Rasulullah S. mereka terpaksa ke sana ke mari pula membincangkan dan merencanakan pelbagai urusan dan maslahah umat Islam. mengasingkan diri dari pergolakan hidup dan menyembunyikan diri dari masyarakat Islam yang memerlukan pimpinan. barulah kamu tahu yang kamu hanya bermain-main di dalam ibadatmu. para da’i pula bengkok belakang mereka kerana setelah solat fardhu dan sunat.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “orang yang mati syahid itu tidak mati” ini bukan satu dusta84 Ungkapan Abdullah bin al-Mubarak ini diucapkan kepada ahli ibadah yang berada tanah haram Makah al Mukarramah.” Jika ahli ibadat merasa bengkok belakangnya kerana terlalu banyak melakukan solat.. Dakwah tidak dijalankan. Ketika itu lahirlah seorang pewaris yang unggul bagi menyambung dakwah dan jihad Rasulullah S.s. generasi dakwah dan jihad terus berkesinambungan dari generasi demi generasi.W. tidak amar makruf dan nahi mungkar. kekacauan dan penyelewengan merebak dalam masyarakat Islam di abad keenam hijrah. Tabaqat al-Syafiiyyah al-Kubra. Ibnu Majah. Nasa’I.A. al-Fudhail memakai haruman mawar dan lain-lain haruman untuk mencontohi sunnah Nabi Muhammad S. Seperti sesetengah orang yang bersembahyang. Apalah yang patut kita katakan kepada orang yang pada hari ini meninggalkan jihad dan dakwah. mengikut jejak langkah Abdullah Ibnu Mas’ud dan Abdullah bin alMubarak. Abu Daud dan Ahmad: Tidak akan bertemu debu jihad dengan api neraka Jahannam. Al-Fudhail digelar sebagai ahli ibadah di dua tanah haram (Mekah dan Madinah). memanggil umat dan mendedahkan kepada mereka penyakit yang sedang mengancam mereka.A. m. kering tekak kerana terus-menerus berpuasa.editor) 58 www.W. 287 (Hadis yang dimaksudkan oleh Ibnu Mubarak ini ialah Hadis sahih riwayat Tarmizi. Tekak mereka pula kering kerana banyak bekerja dan bergerak. tetapi untuk berehat.A. sekiranya kamu melihat bagaimana da’i Islam bertarung dengan pendukung kekafiran (jahiliyyah) puak-puak yang sesat. Jilid 1.info . Sekali lagi kegawatan. Oleh itu. 84 Al-Subki. Kerana itulah Abdullah bin al-Mubarak menyindirnya dengan menyebut tentang air mata. dan pewaris baginda dari kalangan ulama’ mujahidin berlumuran dengan darah dan debu medan peperangan di samping haruman mawar dan kasturi. Beliau terkenal dengan banyak menangis. Ahli ibadah dan ahli zuhud mula mengasingkan diri di tempat bertapa mereka dan meninggalkan tugas membimbing orang ramai. bukan kerana banyak beribadat. Beliau pun berdiri tegas.BahanTarbiyyah.W. senang hatinya bila melihat orang Islam hanyut di dalam bid’ah pertapaan (uzlah). bermewah. Mereka mengorbankan darah mereka hinggakan jasadjasad mereka terkulai di tali gantung. Kemudian tiba-tiba semangat ini lemah dan muram kembali.

Marilah kita dengar beberapa seruan al-haq tersebut itu: “Ahli zuhud yang baru di dalam zuhudnya lari dari makhluk. Amatilah kata-kata beliau: “Wahai ahli zuhud di bumi. Syarahan beliau dibukukan di dalam sebuah buku yang bertajuk “Al-Fathu Rabbani Wal-Faidhu ar-Rahmani. Sesungguhnya kamu telah duduk di tempat mu itu tanpa dalil. maralah ! Robohkanlah biara kamu.info . Dia menggunakan kekuatannya sehingga dapat mengalahkan iblis dan tenteranya. Majulah kamu.W. Sesiapa yang mengenali Allah tidak akan lari dari sesuatu dan tidak akan takut pada sesiapa pun kecuali hanya pada Allah semata-mata. Beliau adalah bangsawan dari keturunan Hassan al-Muthanna bin Hassan bin Ali bin Abi Talib r. Biasanya Ulama’ Mazhab Hanbali di setiap masa adalah ahli ibadah yang zuhud dan jauh dari segala perkara yang lain dari ilmu (tajarrud ilmi).W. m. Seorang yang menjadi tauladan dan seorang ulama’ yang bijaksana.BahanTarbiyyah.. Al-Fath al-Rabbani. Tidak lari atau takut kepada mereka. Kerana mereka mengenali Allah S. Kata-kata beliau ini benar-benar menyentuh hati.T.T. Ahli zuhud yang baru lari dari orang-orang fasik dan ahli maksiat.” Syeikh Abdul Qadir banyak berbicara kepada orang ramai.s. bahkan mencari-cari mereka.” Walaupun mungkin terdapat beberapa perkara yang perlu ditolak. Demikianlah apa yang difahami oleh ulama’ yang beramal dengan ilmunya. sebahagian dari mereka telah berkata: “Tidak ada yang ketawa di hadapan orang fasik kecuali orang yang arif lagi bijaksana. ia menjadi penunjuk kepadaNya. Salah seorang muridnya telah menyampaikan kepada kita beberapa pidato beliau yang disalin dengan pantas ketika beliau berkhutbah di dalam pidato mingguannya pada tahun 545H. Dia menjadi jala untuk menangkap manusia dari lautan dunia. tetapi kitab itu penuh seruan al-haq. Kamu tidak melakukan apa-apa kebaikan.”85 Kata-kata ini diucapkannya ketika beliau sudah tua.” 85 Syeikh Abdul Qadir.a.” Barangsiapa yang telah sempurna mengenali Allah S. Robohkanlah tempat pertapaan kamu dan marilah dekatku. Tetapi ahli zuhud yang sempurna zuhudnya tidak menghindari manusia. Wahai orang yang mengasingkan diri kononnya kerana zuhud yang jahil! Maralah dan dengarlah kataku : “Wahai orang zuhud di muka bumi. 73 (dengan sedikit pemotongan) 59 www. Beliau adalah faqih lagi thiqah dari fuqaha’ mazhab Hanbali di Baghdad. Kedua-duanya menggelarnya “Tuan Guru yang menjadi model” sebagaimana yang kerap disebutkan di dalam “Madarij alSalikin.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Beliau adalah Syeikh Abdul Qadir al-Kailani Rahimahullah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim memberi pujian dan sanjungan tinggi kepadanya. Dia merampas manusia dari genggaman syaitan-syaitan itu. melaungkan seruan Islam yang sebenar kepada penduduk Iraq dengan bahasa yang indah maksud dan strukturnya. pandangan-pandangan bernilai dan menekankan wajibnya dakwah dan amar makruf nahi mungkar. Bagaimana dia tidak mencari mereka padahal setiap penawar mereka ada padanya? Justeru. majulah kamu. Beliau dinasabkan dengan bandar Kailan kerana bandar itu adalah tempat kediaman datuk neneknya. tetapi ahli zuhud yang telah tamat pelajarannya mencari-cari mereka.

3. Sahabat-sahabat Rasulullah S.BahanTarbiyyah. berjemaah. meninggalkan dakwah. m. 199.W. mengiringi jenazah dan menziarahi orang sakit. Mengasingkan diri itu baik jika sekiranya itu tidak menghalangnya dari membuat kebaikan. 224.s.”86 Demikianlah kata-kata mereka yang sedar pada setiap generasi. Beliau adalah Abu al-Farj Abdul Rahman bin Al-Jauzi pengarang buku “Zad al-Masir fi Ilmi alTafsir” dan “Talbis Iblis” dan berpuluh-puluh kitab yang berguna bagi umat Islam. Walaubagaimanapun pengasingan diri itu adalah sikap pengecut. Beliau terus bertegas dan terus terang. Beliau tampil ke hadapan dan berkata: “Ahli zuhud adalah bagaikan kumbang-kumbang yang menanam diri mereka. menyeru penduduk Baghdad. kelihatan hati mereka kufur terhadap sebahagian lagi Padahal agama ini mempunyai fardhu. Ibnu al-Jauzi Menyifatkan Mereka Yang Berani Dalam masa yang sama. Hissan Hathut yang mewakili ulama’ mujahidin itu menyampaikan ucapannya mewakili mereka semua dengan beberapa rangkap puisinya yang jelas: Mereka sangka bahawasanya agama itu ialah pengasingan dan pertapaan dan asyik di dalam wirid dan zikir tanpa dakwah dan jihad Anehnya kulihat mereka beriman dengan sebahagian. Mereka yang berani adalah mereka yang belajar dan mengajar dan inilah sebenarnya kedudukan para Nabi a.s.info . Dr. Mereka ini mengosongkan tempat mereka dalam barisan mujahidin yang sepatutnya dipenuhkan untuk menentang taghut. membantah keras orang yang bersembunyi di rumah sambil bersenda gurau dengan isterinya dan anak-anaknya. karangan Muhammad al-Ghazali Majalah al-Muslimun. Said al-Khatir. nescaya akan terlalu panjang. senjata dan para pahlawannya yang menghancur-leburkan kejahatan dan penyangak Agama ini memerintah dengan nama Tuhanmu yang mencipta keadilan Bukan kezaliman dan bukan kewewenangan 871 Tinggalkan Rumahmu di Belakang Duduk sahaja di rumah -setelah beruzlah di masjid. berhenti berdakwah. (Petikan dari Qasidah yang panjang) 60 www. Ambillah tempatmu di dalam barisan da’i Islam. Bil.s. dan istighfar Agama ini adalah medan jihad.adalah lebih teruk lagi dan tidak langsung menggambarkan sifat seorang muslim. mengasingkan diri dari manfaat manusia. sunat. tidak menyeru manusia kepada Islam sekalipun mereka banyak beribadat. Mereka tidak benarkan walau seorang untuk mengasingkan diri dari masyarakat. wahai orang yang lari dari masyarakat dan tersungkur di bawah ikatan pemikiran keduniaan dan taghut abad yang kedua puluh ini. Para perawi telah meriwayatkan kepada kita dari seorang sahabat 86 87 Ibnu al-Jauzi. m.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Robohkanlah biara kamu. ada juga da’i lain di Baghdad yang berjiwa besar seperti Syeikh Abdul Qadir. amar makruf dan nahi mungkar.A. Jika hendak dibentangkan semua kata-kata mereka.

: (1) “ Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya. 91 Ibnu Taimiyah. 327 88 89 61 www.W.W. kaum Kurdi atau kaum etnik lain bagi mengajar mereka tentang agama dan hukum-hukum syariat mereka.s. memberi peringatan dan ancaman. supaya orangorang itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam ugama. memberi peringatan sebagaimana baginda Muhammad S. Di antara mereka ada orang Arab Badwi. walau di mana pun dia berada sebenarnya telah melakukan kemungkaran.A. 221 Ihya’ Ulumuddin. sama ada ia didiami oleh manusia tidak kira bangsa Arab.”89 Firman Allah S.WT. “. m. Jilid 3. Firman Allah S. Kurdis dan Turki serta berbagai golongan etnik lagi.s.A.info . Sepatutnya ada seorang ulama’ atau faqih yang mengajar manusia tentang agama di setiap masjid dan kampung. iaitu Talhah bin Ubaidillah al-Quraisyi r. Walhal.” (At-Taubah 9:122) Bangsa jin pula apabila mereka mendengar ayat al-Quran. sebahagian besar manusia masih jahil tentang syariat hinggakan syarat-syarat sembahyang. Satu amalan mungkin perlu dilakukan oleh seseorang tetapi tidak perlu bagi orang lain.BahanTarbiyyah.W.”88 Tiada seorang pun ulama’ yang terkemuka yang redha dengan sikap demikian.. Apatah lagi mereka yang tinggal di kampung pedalaman. di luar sana.T. Bangunlah. setiap orang yang hanya duduk di rumahnya.90”91 Dalam timbangan Islam dan iman..A. ada amalan-amalan tertentu yang perlu diutamakan oleh seseorang pada satu ketika dan pada situasi tertentu mengikut konsep fiqh keutamaan (fiqh awlawiyyat). oleh itu. tidak mengajar mereka dan tidak membawa mereka kepada kebaikan. dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya apabila orang-orang itu kembali kepada mereka.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Rasulullah S.. 242 90 Seperti diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf: 29. Wajib ke atas setiap ahli fiqh -yang telah selesai melaksanakan kewajiban fardhu ain dan fardhu kifayahnya. Beliau telah berkata: “Cukup jadi keaiban pada seseorang bila dia duduk diam di rumahnya.keluar ke negara berdekatan. m. Majmu’ Fatawa.W. hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka. mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga. : “Wahai orang yang berselimut (Muhammad). Jilid 12. Bagaimana mereka boleh duduk saja-saja tanpa membimbing manusia. yang telah dijamin masuk syurga. Jilid 2. Contohnya Imam al-Ghazali.mereka kembali kepada kaumnya. beliau berkata: “Ketahuilah. lalu berilah peringatan! (kaummu)” (Al-Muddassir 74: 1-2) Ibnu Taimiyah mentafsirkan ayat di atas dengan berkata: “Wajib ke atas umat Islam untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepada baginda Muhammad S. m.s. memberi peringatan.a. perlu dilakukan pada seseuatu Tabaqat Ibnu Saad.

sedekah dan ibadah sunat yang lain. membaca al-Quran dan bertasbih semata-mata.A.” Orang badwi tersebut ketika memulakan soalannya berkata: “Hai Muhammad. mendidik pemuda-pemudi Islam dan membentuk mereka dengan bentuk Islam yang sejati itu lebih utama baginya dan lebih banyak pahalanya. Mereka memulakan bicara. dan bergaul dengan manusia lain dengan tujuan dakwah dan tidak menunggununggu orang ramai untuk datang dan bertanya kepada mereka Begitulah sikap da’i yang sentiasanya…. meninggalkan tugas untuk membimbing manusia lain serta mengajar dan menasihati mereka. 93 Sahih Muslim. apakah jawapan baginda apabila seorang badwi bertanya tentang rukun Islam. Jilid 1. yang round ke lembah dan kampung-kampung pedalaman untuk menyampaikan Islam kepada seluruh orang Arab. m. Bila Rasulullah saw menjawab. 32 62 www. Da’i Islam pada hari ini mesti menjadi pengembara di pelusuk kota.s. Sebagai contoh.info .” “Bagi tokoh-tokoh agama yang alim dan memahami sunnah. puasa. utusanmu telah datang kepada kami dan telah menyatakan kepada kami bahawa kamu mengatakan bahawa kamu adalah utusan Allah?”93 92 93 Ibnu al-Qayyim.W. kerjakerjanya di dalam dakwah seperti mengajar manusia. dan memperbanyakkan khatam Al-Quran kerana sibuk dengan urusan dakwah.”92 Janganlah ada di kalangan kita berhujah dengan hadis-hadis keutamaan ibadat-ibadat sunat. Da’i Adalah Pengembara Da’i tidak perlu merasa gundah gulana sekiranya dia tidak mempunyai masa lebih untuk banyak berqiamullail setiap hari. m.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ masa dan tidak pada masa yang lain. pandai bergaul dengan orang ramai.s. orang badwi tersebut berkata: “Tidak aku tambah atau aku kurangkan sesuatupun darinya. Ibnu al-Qayyim Rahimahullah telah mengatakan: “Bagi orang yang berani dan kuat yang mampu menggerunkan musuh dengan serangannya. kampung. perlu berdiri di barisan depan dan berjihad menentang musuh Allah. berdasarkan pengetahuannya. Sesungguhnya menyampaikan dakwah Islam kepada orang ramai lebih baik daripada melakukan ibadah yang sunat. Iddah al-Sabirin wa Dakhirah al-Syakirin. Ini kerana. setiap individu muslim mempunyai satu amalan khusus yang lebih utama untuk dilakukan olehnya berbanding dengan amalan-amalan lain yang juga mulia. Adakalanya. kebaikan dan kejahatan. Tindakan ini lebih utama dari mengerjakan haji. mengajar dan menasihati dalam bab-bab agama lebih utama baginya dari mengasingkan diri dari orang ramai dan menghabiskan masa untuk bersolat. lihatlah bagaimana utusan-utusan Rasulullah S. memimpin mereka. negeri untuk menyampaikan seruan Islam kepada manusia. tasbih dan zikir untuk menjustifikasikan tindakan kita mengasingkan diri dari orang ramai. halal haram. Contoh bagi para da’I ialah tokoh-tokoh da’i dan ahli salaf yang mengembara di serata dunia untuk mengembangkan dakwah Islam dan menyampaikan risalah kepada manusia.BahanTarbiyyah. Cubalah kamu saksikan. Mereka tidak menunggu orang datang ke Madinah.

Mereka meninggalkan keluarga. pagi mahupun petang.w.info . Pasti kamu akan sampai ke matlamat. Mereka terdedah kepada bahaya. Ia perlu bergerak dan bermula. mundar-mandirlah sahaja di tempat kamu. jelaslah kepada kita bahawa para sahabat yang berdakwah itu sanggup meninggalkan Madinah apabila mereka dihantar oleh Nabi s. rumah dan anak-anak mereka. sanggup berpanas dan berhujan demi menyampaikan Islam Inilah dia bentuk dakwah yang ingin mencapai matlamatnya.BahanTarbiyyah. Jika tidak. 6 63 www. untuk berdakwah kepada kaum tertentu. Sikap duduk dan mengharap tidak akan sampai ke mana.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Jelaslah bahawa utusan Rasulullah telah pergi menemui mereka sebagai da’i. bukit-bukau dan gunung-ganang. Barangsiapa yang hanya menunggu orang ramai datang kepadanya. Jika diperincikan kata-kata orang Arab tersebut. Oleh itu. orang itu bukanlah da’i. dan kamu tidak akan sampai ke mana-mana. pelajarilah sejarah ahli salaf dan turutilah mereka. dengan perbualan dan perkataan yang benar.a. Mereka mengharungi padang-padang pasir. Manusia perlu dilawati.

bahkan kita bercita-cita untuk masuk ke syurga‘illiyyin (yang tertinggi) dan syurga Firdaus yang yang tertinggi. rasa ketamakan terhadap apa yang ada di sisi AlIah itu adalah satu keinginan yang manis dan lazat. memberi peringatan dan ancaman kepada mereka.” Kemudian beliau berkata: “Itulah matlamat tertinggi di kalangan bani Adam. Mukmin dan golongan yang pertama (yang berdakwah) dikatakan sebagai ‘jahbaz’ iaitu para cendekiawan. menjadi hujah (dia telah menyampaikan Islam).Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Pelukan Cendekiawan Orang yang beriman sentiasa berharap semoga Allah mengampuni segala dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. tidak cukup rasanya kalau sekadar tinggal di tingkat syurga yang rendah darjatnya. ‘da’i’ dan ‘hujah’ ibarat sinaran yang terang-benderang. Beliau adalah seorang da’I dan reformis. turunlah martabatnya dan ketinggalanlah dia. Golongan itu merupakan orang mukmin yang mempunyai hati tetapi tiada lidah untuk menyampaikan dakwah. kita dapati setiap bukunya tertumpu kepada pengertian dakwah dan kewajipan dakwah. Tetapi. 49 64 www. Mukmin yang kedua (yang tidak berdakwah) dikatakan 94 Syeikh Abdul Qadir. Kekurangan mereka menutup mata dan hati mereka dari menerima hidayah. Di sinilah lojiknya kata-kata: “Sesiapa yang inginkan darjat yang tertinggi di syurga. Apabila harapan itu ada bersama kita.”94 Mukmin Bisu adalah Ketinggalan Syeikh Abdul Qadir Kailani menganggap golongan bukan da’i berada di martabat lain. Oleh kerana mukmin tersebut tidak mempunyai lidah. Tiada darjat lain mengatasai mereka kecuali darjat kenabian. Oleh itu. Satu dengan satu Setiap barang ada harganya Tidak ada martabat yang tertinggi di dunia ini kecuali martabat dakwah dengan melakukan kerja-kerja dakwah kepada Allah. Menurut pandangan Abdul Qadir al-Kailani. Keampunan Allah dan syurga itu adalah kejayaan yang besar yang hanya tercapai setelah dia dapat melintasi pintu syurga beberapa langkah sahaja. dia hendaklah berada di martabat yang tertinggi di dalam kehidupan dunia. pembawa hidayah dan menyampaikannya.info . m. Futuh al-Ghaib. Dia tidak mendapat gelaran yang hebat dan agung.BahanTarbiyyah.s. kita tidak merasa cukup hanya setakat melintasi pintu syurga. Mereka adalah di antara makhluk Allah yang terlindung daripada makhluk dan terdinding di sebalik tirai. ‘orang yang berjaya’ ialah orang yang dipilih oleh Allah: “…dan Allah menjadikannya seorang cendekiawan yang menyeru manusia kepada Allah. Demikianlah tulisan Syeikh Abdul Qadir al-Kailani Rahimahullah di dalam bukunya yang bertajuk “Futuh ul-Ghaib”.

dihapuskan dan dikuburkan. Memang setiap orang beriman berjalan menuju kepada keredhaan Allah. mereka semuanya akan memasuki syurga... Sesiapa yang mempunyai lidah berani menyatakan kebenaran maka dia akan berada di hadapan kumpulan yang berjalan menuju Allah. dan berjaya menghampirkan diri kepadaNya. m. Tugas itu adalah satu penghormatan dari Allah kepada seorang hamba.. al-Fath al-Rabbani. Cara ini tidak akan mendatangkan 95 Syeikh Abdul Qadir. Perbezaan bunyi dan sebutan di antara dua kategori panggilan tersebut amatlah jauh sekali umpama langit dan bumi. Tetapi samakah golongan yang menjadi barisan pertama memasukinya dengan golongan yang dapat memasukinya hanya setelah bertahun-tahun menunggu di padang mahsyar? Kerana itulah Syeikh Abdul Qadir Kailani Rahimahullah cuba memahamkan bahawa perasaan seorang da’i terhadap kemestian untuk mengubah perkara yang batil dan memenangkan hak merupakan satu kurniaan Allah bagi sesiapa yang ada kebaikan di dalam hatinya. Ubah ertinya hendaklah diperangi.s.info . Syeikh Abdul Qadir berada di kemuncak kemuliaan kerana nasabnya dari keturunan Ali r. Pengertian ini dibentuk dengan kata-kata yang lebih mudah. Allahlah yang memudahkannya bagi siapa yang didapati ada kebaikan dalam hatinya hatinya. bukannya bebanan. Maka sesekali ianya tidak akan berlaku. Dia akan mengurniakan kepada hamba tersebut kerajaan dan kekuasaan di seluruh alam. Jarak dan jurang antara keduanya sangat jauh dan luas.. Cuma soalnya. Jurang luas itu tidak lain melainkan disebabkan oleh faktor lidah yang menyatakan kebenaran.a. Tambahan pula. tetapi berharga.” Kebatilan wajib diubah oleh da’i. Antara martabat dakwah dengan martabat iman yang tertutup dan menjauhkan diri.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mukmin yang ‘mastur’ atau yang terselindung. samakah siapa yang berada di hadapan dengan yang ketinggalan di belakang? Insya Allah. Tiada sebab lain.BahanTarbiyyah.T. Iaitu: “Apabila betulnya hati seorang hamba itu kepada Allah S. serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran. beliau menguasai ilmu hadis dan memahami kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah: “Sesungguhnya peluang untuk mengembangkan dakwah itu adalah taufiq dari Allah. 144 65 www. dikurniakan kepadanya kesabaran terhadap gangguan manusia.”95 Demikianlah tingginya bahasa bila ia terbit dari pelita kenabian. sama ada keluarga dari aspek nasab atau ilmu. Jika sekiranya kamu berharap agar kebatilan itu sendiri meninggalkan tempatnya dan menyerahkannya kepada kamu atau jika kamu berharap kamu akan dapat berbicara dengannya mengunakan bahasa diplomasi.W. Dia menyerahkan kepadanya kerja mengembangkan dakwah kepada makhlukNya..” Renunglah dengan teliti terhadap kata-kata al-Kailani diatas yang bermaksud: “… serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran..

golongan yang terdahulu telah bersusah payah menyampaikan akidah tauhid kepada kita. maka dia sebenarnya langsung tidak mempunyai kebaikan dan kelebihan. menyempurnakan janji kita dalam melaksanakan tugas dakwah yang telah diserahkan kepada kita supaya kita bekerja dan beramal seperti mana yang pernah mereka lakukan.. al-sidq. kesetiaan. Mereka yang menanam pohonnya.96 Betul. ehsan dan lain-lain kemuliaan bagi seorang yang berada keseorangan di padang pasir atau di puncak gunung? Bolehkah dianggap al’-sidq itu satu kemuliaan pada seseorang manusia jika di sekelilingnya hanya ada ketulan-ketulan batu? Demi Allah. memahami betulbetul kewajiban membawa petunjuk kepada manusia. bagi sesiapa yang memilih untuk bersembunyi. tahu kedudukan mereka di dalam angkatan dakwah yang berjalan dan mengerti bahawa mereka adalah mata rantai yang menghubungkan angkatan dahulu dengan angkatan yang akan datang nanti. membersihkan akidah kita. Kita Hubungkan Generasi Lalu Dengan Generasi Seterusnya Sesungguhnya. Hanya perkataan ‘mengubah’ sahaja yang disebutkan dalam undang-undang dakwah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ sebarang faedah. 97 66 www. m.s.”97 Apakah bezanya antara orang yang mengasingkan diri di puncak gunung dengan orang yang membisu seribu bahasa di tengah-tengah orang ramai? Masalah umat Islam hari ini sebenarnya bukanlah disebabkan kurangnya bilangan mereka.BahanTarbiyyah. membentuk kita dan menyelamatkan kita dari bahaya yang membinasakan. Penanaman itu memerlukan kita bergaul dengan orang ramai. Tidak sekali-kali.. 149 Wahyu al-Qalam. tetapi pelariaannya dari memerangi kehinaan itulah kehinaan bagi dirinya. Mereka bersama mengumandang nasyid: Kita ini adalah angkatan musafir di dalam hidup ini Menjadi penghubung barisan yang mendatang dengan mereka yang telah lalu Mereka yang terdahulu telah menunjukkan jalan ini kepada kita Wajib pula kita menunjukkan jalan kepada generasi depan. m. Jilid 2. kita yang menikmati hasilnya.. kebaikan. Islam hari ini sangat-sangat memerlukan kepada satu kumpulan da’i yang memiliki kefahaman ‘mengubah’ ini. kerana setiap tanah umat Islam di seluruh dunia ini sentiasa mempunyai ramai 96 97 Abdul Wahab Azam. berbicara dengan mereka dan mengucapkan kalimah kebenaran dengan tegas dan terus terang. Seterusnya. Tetapi.s. Begitu juga masalah dakwah Islam pada hari ini juga bukan disebabkan oleh kurangnya orang yang berpegang teguh dengan Islam di tengah-tengah kegawatan umat yang meninggalkan solat. amanah. sepatutnya kita setia kepada mereka. Oleh itu. mengamalkan bid’ah dan mendukung pemikiran kufur dan teori jahiliah. kita pula akan menanam pohon supaya buahnya boleh dimakan oleh generasi yang datang. mengasingkan diri dan enggan menentang pemikiran sesat dan kerosakan akhlak yang berlaku.info . Apa ertinya kesucian. maka orang itu samalah seperti yang dikatakan oleh Mustafa al-Rafi’ie: “Orang itu menyangka bahawa dia telah lari dari kehinaan menuju kemuliaan. Diwan al-Mathani. mendidik kita. sesungguhnya siapa yang langsung tidak memerangi keburukan.

beliau akan bertanya mengenai orang tersebut. tidak menyampaikan dakwah Islam kepada orang ramai atau mereka melakukan kerja-kerja dakwah tetapi tanpa adanya penyelarasan di kalangan mereka. Beliau berubah dan menjadi pengikut sunnah. Mereka bersungguh-sungguh mengembalikan semula kedudukan Islam yang telah hilang. dia hanya akan tertinggal keseorangan dan dia hanya akan mempelajari seni menguap dan mengantuk. Kebanyakan kerja-kerja mereka tertumpu kepada soal ibadah dan nasihat sahaja. Dalam menegakkan kebenaran. “Beliau (Musa bin Hizam) adalah seorang soleh dan thiqah. Kemudian Allah menolongnya melalui Ahmad bin Hanbal.s.”99 Lihatlah. Adalah lebih baik bagi mereka dan bagi agama ini sekiranya mereka tumpukan sebahagian besar usaha mereka bagi mengingatkan orang Islam terhadap perlunya menghidupkan semula syariat mereka yang telah dipinggirkan dan menghapuskan undang-undang mereka yang bertentangan dengan Islam. Al-Syahid Abdul Qadir Audah telah menunjukkan makna ini kepada kita lalu berkata: “Di dunia Islam pada hari ini ada generasi terpelajar yang mepunyai ilmu Islam yang tinggi. 65 Ibnu al-Jauzi. lihatlah kesungguhan Imam Ahmad yang disebut sewaktu sebahagian ulama’ memperkenalkan Musa bin Hizam (guru kepada Imam alBukhari dan al-Tarmizi). Sebagai contoh.BahanTarbiyyah. terus berpegang pada agama dan 98 99 Islam Baina Jahli Abnaihi wa Ajzi Ulamaihi. m. Seorang mujahid dakwah dan ahli fiqh Islam. 218 67 www. Diceritakan: “Apabila sampai kepada Imam Ahmad berita tentang seorang lelaki yang soleh atau zuhud atau yang menegakkan kebenaran dan mengikuti perintah Allah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ angkatan muda Islam yang baik. kekurangan mereka yang ketara ialah mereka terpengaruh oleh pendekatan generasi terdahulu. Walaupun begitu sebenarnya pada peringkat awal. Masalah yang berlaku ialah mereka ini tidak menzahirkan keIslaman mereka. Orang yang hanya menunggu kedatangan orang ramai untuk menemuinya sama ada di masjid atau di rumahnya.s. menemui dan bermusafir untuk menemui mereka serta menziarahi mereka di dalam tempat perhimpunan mereka. Beliau amat gembira jika dapat berkenalan dengannya serta mengetahui hal ehwalnya. menziarahi mereka dan mengajar mereka kaedah menggabungkan dan menyelaraskan tenaga-tenaga Islam. Imam Ahmad tidak mengasingkan diri dan lari dari orang ramai. bertanya khabar. Musa menganut fahaman Murji’ah yang menyeleweng. Manaqib al-Imam Ahmad.info . Namun. Da’i hari ini sepatutnya sentiasa mencari orang ramai.”98 Imam Ahmad sendiri melakukan Amal Tajmi’ Da’i mesti mengenalpasti angkatan pemuda yang terbaik di dalam masyarakat dan seterusnya bergaul dan berkenalan dengan mereka. membela sunnah dan menentang siapa yang menyalahi sunnah. seorang da’i yang dihormati. Tindakan ini akan memperbaharui sejarah yang dicatatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. mereka tidak takut kepada cercaan orang ramai. m.

Begitulah cara berdakwah dan berkhidmat demi Islam. Bid’ah itu telah membuatkannya beranggapan bahawa amalan bukanlah merupakan syarat kepada iman tetapi iman hanyalah kepercayaan di dalam hati sahaja. mengajarnya pula tentang hadis. helah golongan Jahmiyah dan Muktazilah berjaya ditolak dan mazhab al100 Ibnu al-Jauzi. memeluk baginda rapat-rapat dan bersungguh-sungguh.info . anak-anak.s. Berikan ianya untuk dakwah kepada Allah. 341 68 www. Begitulah sikap para da’I salafussoleh terdahulu. Gunakan waktu ini untuk menarik orang sesat yang telah menjadi mangsa taghut hari ini dan memandunya ke jalan yang lurus. Begitulah secara terus-menerus sehingga akhirnya beliau menjadi pembela sunnah yang setia.W sebanyak tiga kali di gua Hira’pada detikdetik pertama kenabian baginda. penuh keazaman dan kesetiaan. menentang ahli bid’ah dan golongan pengikut hawa nafsu hinggalah beliau meninggal dunia. m.” Seperti mana para da’I pernah merangkul kamu. Perubahan tidak akan berlaku hanya dengan anganangan dan harapan. Melalui mereka yang berjaya dibantu itu pula.A. Jilid 10. kecewa dan mendiamkan diri. Jibril a. berduka cita melihat realiti kehidupan muslim tetapi dia sendiri dibelenggu dengan keinginan dunia. semasa memeluk Nabi kita Muhammad S. memeluk sepupunya Abdullah bin Abbas dan berdoa: “Wahai Tuhanku ajarkan Al-Quran kepadanya.s.BahanTarbiyyah. Kemudian duduk lagi bersamanya bagi membangkitkan semangat.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ sunnah hinggalah beliau wafat”100 Kata-kata itu sungguh bermakna kerana mengandungi makna dakwah yang sangat besar ertinya. Tahzib alTahzib. maka kamu juga wajib merangkul orang lain. Kemudian barulah memerintahkan baginda: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan” Begitu juga Rasulullah S.s. tenang. Atau gunakan waktu ini untuk membantu seseorang yang frust. Anda mesti meninggalkan isteri. Allah S.A. anda dapat menggerakkannya dan menggegarkan jiwanya sambil merangkulnya dengan bersungguh-sungguh. penuh hikmat dan nasihat yang baik sehingga berjaya memalingkan beliau dari bid’ah golongan Murji’ah. Bayangkanlah bagaimana tekunnya Imam Ahmad mendampingi beliau. berbincang dengan lemah lembut. Imam Ahmad kemudiannya duduk lagi bersamanya. Anda mesti duduk bersama untuk mengajar mereka. duduk lama bersama.W. menolong ribu-ribu orang seperti Musa bin Hazam melalui usaha-usaha Imam Ahmad itu. Mesti wujud hubungan dengan manusia.WT. Sesungguhnya itulah rangkulan keazaman yang pernah dilakukan oleh Jibril a. majlis-majlis keduniaan dan kesibukan perniagaan untuk beberapa jam setiap hari. Moga dengan itu. Pelukan yang meletakkan batas pemisah di antara zaman dan masa relaks dan selesa dengan zaman memikul amanah secara tekad.

Keduanya tidak duduk diam di rumah dengan alasan jauh perjalanan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ sunnah dipertahankan. aku pun merasai kenyang. Diwan al-Mathani. tolong-menolong dan berganding bahu sesama mereka. Terfikirkah da’i pada hari ini untuk merasa susah dalam memikul tugas dakwah yang memerlukan pergerakan seharian yang jauh? Al-Fathu Al-Rabbani. tetapi kamu hanyalah memperdagangkan ilmu.” (Yasin 36:20) Kata Ibnu Hubairah: “Aku perhatikan sebutan ‘dari hujung negeri’.” Dia berkata lagi: “Apabila aku melihat seorang murid yang benar telah berjaya lahir di bawah bimbinganku. Fiqh Dakwah Seorang Menteri Yang Juga Seorang Da’i Dengarkanlah kefahaman murni seorang faqih. Abdul Qadir al-Kailani telah berkata: “Maha Suci Allah yang telah menggerakkan hatiku untuk memberi nasihat kepada manusia dan telah menjadikan kerja nasihat itu sebesar-besar cita-citaku. m.BahanTarbiyyah.”103 Deduksi yang baik –walaupun kelihatan remeh. 269 101 102 69 www.s.”102 Islam hari ini tidak memerlukan penambahan lagi terhadap kajian-kajian di dalam cabang-cabang ilmu fiqh berbanding keperluannya kepada da’i yang bergabung tenaga. kita katakan kepada mereka: “Demi Allah. saat yang paling gembira bagi mereka ialah ketika melakukan kerja-kerja dakwah dan membawa hidayah kepada seseorang hasil asuhan tangan mereka. 27 Abdul Wahab Azam. Bagi orang alim yang hanya mengarang kitab semata-mata. puas dan aku merasa bangga dan gembira memikirkan bagaimana ia boleh terhasil dari bimbinganku?”101 Inilah kepuasan dan kegembiraan mereka. 97 103 Ibnu Rejab.s.WT.s. Kegembiraan mereka bukanlah dengan mengarang kitab yang mengulang-ngulang perkara yang sama. m. ikutlah utusan-utusan itu. Jilid 1. iaitu Ibnu Hubairah Al-Dauri Rahimahuliah.info . m. : “Seorang lelaki dari hujung negeri datang dengan berlari-lari (bersegera) (Al-Qasas 28: 20) dan firman Allah S. abid dan menteri kerajaan Abbasiyyah yang soleh. ahli hadis.itu mendorong para da’i untuk berfikir.W. Maka kamu pula… berapa ramaikah pula yang akan berhasil dari usahamu orang yang akan menolong kamu untuk menangkis serangan timur dan barat? Sesungguhnya bagi para salafussoleh r. Seorang alim yang sebenarnya ialah seorang da’i.T. Kedua-dua lelaki di dalam ayat tersebut datang dari jauh kerana ingin melaksanakan ‘amar makruf. kamu bukanlah ulama’ atau orang yang bijaksana. tatkala dia membaca firman Allah S.a. Zail Tabaqat al-Hanabilah. : “Seorang lelaki dari hujung negeri datang dengan berlari-lari (bersegera) katanya: “Hai kaumku.

Tetapi akidah yang hidup di jiwanya itu mendesak dan mendorongnya untuk datang dari kawasan pedalaman yang paling jauh untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kaumnya. 16 70 www.T. Juzu’ 23. Apa yang jelas ialah lelaki itu bukan orang yang mempunyai pangkat ataupun kekuasaan.info .BahanTarbiyyah. kekufuran dan maksiat berleluasa di kekelilingnya.W.” Lelaki yang mendengar dakwah itu terus menerimanya setelah melihat segala bukti kebenaran dan logik apa yang disebut dalam ucapannya kepada kaumnya.: “Kemudian. Dia bergegas dari tempat yang jauh berjumpa kaumnya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka walaupun mereka menafi. Apabila hakikat iman itu telah bertapak di hati. Dia juga bukan orang yang mempunyai mempunyai keluarga ternama untuk mempertahankannya. Hinggakan dia tidak tergamak untuk mendiamkan diri atau hanya diam membisu di rumahnya dengan akidahnya sedangkan dia melihat kesesatan. ikutlah utusan-utusan itu. dari hujung kota untuk melaksanakan tugas dakwah dan menyeru kaumnya kepada kebenaran. datanglah seorang laki-laki berlari-laki dari ujung negeri. Dia menghalang niat jahat kaumnya yang hampir-hampir mencederakan Rasul-rasul Allah a. menolak.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Pernahkah dia terfikir bahawa kesusahan ini telah dilalui oleh salafussoleh dari kalangan da’i golongan awal-awal Islam? Sifat-sifat mereka dinukilkan di dalam al-Quran yang memaparkan siri pengembaraan dan perjalanan mereka ke tempat-tempat yang jauh hanya semata-mata untuk mengembangkan dakwah dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar.s. menyangkal serta mengancamnya. Bahkan dia bersegera mendokong kebenaran yang telah tertanam di jiwanya dan menyala di dalam sanubarinya. Katanya: Hai kaumku. m. bergeraklah hakikat itu di dalam hatinya.s.104 104 Fi Zilal al-Quran. Dia datang dari tempat yang jauh. Firman Allah S.

” Bukan seperti orang lain yang mengasingkan diri. semuanya itu menentukan bermulanya titik tolaknya di dalam kehidupan individu muslim.info . jelas. mengambil panduan pelaksanan yang dilakukan oleh salafussoleh dan contoh-contoh mereka yang menghidupkan kembali sunnah itu di zaman kita ini.s. Ia juga merupakan langkah mula di dalam perencanaan reformasi jama’i. Jilid 1. Miftah Dar al-Sa’adah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 7 Jihad Dengan Hujah Kesedaran seorang muslim terhadap wajibnya berdakwah. bersungguh-sungguh. kepada penduduk Basrah : “Siapakah yang terlebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah (agamaNya) dan beramal soleh dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslimin. membisu dan menyembunyikan dirinya. kefahamannya terhadap masalah dakwah dan kejelasan pandangannya terhadap kedudukan masalah ini dalam ajaran Islam. Ibnu Qayyim. 153 71 www. penjelasan terhadap wajibnya dakwah ini perlu dilakukan dengan beriya-iya. beliau menambah: “Maqam dakwah ke jalan Allah itu adalah semulia-mulia maqam seorang hamba. menyeru manusia kepada apa yang disahuti dari seruan itu dan mengerjakan amal soleh di dalam menyahut seruan itu. Beliau membacakan firman Allah S. Oleh itu. Sebagaimana kita telah lihat Abdullah bin Mas’ud r. Inilah kekasih Allah dan wali Allah. Semasa Ibnu al-Qayyim memetik kata-kata Hassan Basri ini . m.W.”106 Begitu pantas Ibnu Qayyim memahami kata-kata Hassan Basri dan begitu juga begitu sama kata-kata beliau dengan kata-kata Abdul Qadir al-Kailani yang telah kita sebutkan sebelum ini. maka begitu juga kita dapat lihat alHassan al-Basri pemimpin tabi’in rahimahullah meletakkan dirinya di kota Basrah untuk membangkitkan semangat orang ramai terhadap dakwah dan menjelaskan erti islah kepada mereka. meletakkan dirinya di Kufah untuk menghapuskan uzlah105.T.” (Fussilat: 33) Kemudian dia berkata: “Dia ialah mukmin yang menyahut seruan Allah.a. Petikan Yang hampir sama Dari Satu Cahaya Oleh kerana method mereka adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sahih sebagai sumber pemahaman dan kesediaan jiwa mereka untuk menerima seluruh pengertian Al-Quran dan hadis yang berpandukan akal yang waras 105 106 Pengasingan diri dari masyarakat.BahanTarbiyyah. Ini semua membuktikan wujudnya kesatuan pemahaman hasil dari kesatuan metodologi yang mereka lalui.

dan orang-orang yang berwasiat (nasihat-menasihati) dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. mengambil erti zahir nas-nas hinggalah ke hari kiamat. kuncinya adalah kesabaran. Inilah yang menjadikannya menyamai dengan satu pertiga dari al-Quran. Ia berbeza dengan kaedah yang digunakan oleh golongan-golongan lain yang terpengaruh dengan kecelaruan ilmu falsafah.info .s. keinginan nafsu.107 Dua perkataan sahaja (iaitu saling berpesan atas kebenaran) sudah cukup untuk menjelaskan kewajipan dakwah. Individu tersebut menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang berguna dan amal yang soleh dan menyempurnakan orang lain dengan mengajar mereka perkara yang sama dan berpesan agar mereka bersabar di dalam melaksanakan perkara tersebut.T. Abdul Qadir Audah dan Syed Qutb. 107 Sahih al-Bukhari. Kerana itulah Rasulullah S.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ dan pengertian zahir dari segi bahasa. maka dari situlah berpadunya kata-kata dan pemahaman mereka yang kita nukilkan tadi. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bermula dari para sahabat Nabi dan kemudiannya diikuti oleh para tabi’in. al-Maududi.A. Mereka menolak segala perkara yang mendedahkan pekong mereka atau sedaya upaya cuba untuk memalingkannya dari maksud sebenar yang zahir. disusuli lagi oleh Ibnu al-Jauzi. Kemudian. Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim sehinggalah berakhir kepada sebahagian dari tokoh-tokoh di zaman ini seperti al-Rafi’e. (2) (1) “Demi Masa. 233 72 www. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian.W. Syeikh Abdul Qadir al-Kailani. Untuk memiliki segala kesempurnaan tersebut. Inilah kesempurnaan pada dirinya.W. Mereka hanya mencari dan mengambil sesuatu yang sesuai dengan akal dan perasaan mereka. Abdul Wahab Azam dan pemimpin gerakan dakwah seperti Imam Hassan Al-Banna. Golongan yang mempertahankan kebenaran ini akan terus bergerak.BahanTarbiyyah. kebaculan dan mempunyai kepentingan. dia juga perlu menyempurnakan orang lain dengan menasihati dan menyuruh mereka untuk melakukan perkara yang sama untuk kesempurnaan iman dan amal. menyifatkan surah al-’Asr sebagai menyamai satu pertiga dari al-Quran.” (Al-’Asr 103:1-3) Bahkan sebenarnya satu perempat dari surah tersebut pun sudah mencukupi iaitu yang menyifatkan orang yang saling berpesan atas kebenaran sebagai orang yang mendapat keuntungan. Surah Al-’Asr Sudah Memadai Terdapat sebaris ayat di dalam Al-Quran yang cukup memadai dan besar ertinya bagi pendokong manhaj yang pertama dan sahih iaitu firman Allah S. Setiap manusia berada di dalam kerugian. Iqbal. Jilid 6. tarikan bid’ah. m. “Kecuali orang yang telah menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan beriman kepada Allah dan menyempurnakan kekuatan amalannya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah.

ia sudah mencukupi bagi mereka. Jika dia telah memperbaiki dirinya. serta hidup bersamasama kebenaran dan demi kebenaran. m. 73 Ibnu al-Jauzi. Al-Jawab al-Kafi li man saala ‘an al-Dawa’ al-Syafi. yang jelas dinyatakan di dalam ayat tersebut iaitu saling berpesan dengan kebenaran terang-terang dan jelas membawa erti dakwah kepada kebenaran. Kamu hanya mengambil kebenaran itu untuk dirimu sahaja dan tidak membawa sinarnya kepada orang yang sesat. menyeru manusia kepada kebenaran dan bersungguh-sungguh membawa mereka untuk berpegang teguh dan mengikut kebenaran. menyuruh Ibnu al-Qayyim. mengikut kemampuan dan lingkungan masing-masing. Imam Syafi’ie telah berkata: “Sekiranya manusia berfikir tentang kandungan surah al-‘Asr. Setelah manusia itu mengenali kebenaran.s. dia adalah orang-orang yang rugi.T. tidak syak lagi bahawa kamu adalah dari kalangan orang yang rugi. Perintah Allah S. Sedangkan.”110 Da’i Merupakan Mujahid dan Muhajir Allah S. W. Tidak sempurna akar tanpa cabang ini. Jika mereka tidak berbuat demikian.BahanTarbiyyah.T.s. iaitu bergantung kepada pengetahuan manusia kepada kebenaran. tetapi kamu tidak menyeru dan mengajak mereka agar menurut jalan kebenaran.info . menyeleweng. jalan yang lurus dan cahaya yang jelas. Sekiranya kamu telah mengenali kebenaran dan kamu telah melihat pula pendokong kebatilan menyimpang dari kebenaran. mereka kemudiannya beriltizam pula dengannya. seorang muslim yang sejati tidak hidup untuk dirinya sahaja bahkan dia juga hidup untuk orang lain. maka dia wajib pula berusaha memperbaiki seluruh manusia di sekelilingnya. m. Nas di dalam ayat ini adalah dalil yang terang dan tidak boleh ditakwilkan lagi.W. menegakkannya di dalam hati mereka. Setelah mengenali kebenaran. 87 108 109 73 www.W. mereka tidak akan terlepas dari tanggungjawab dan tidak akan dapat selamat sekiranya mereka tidak menceritakan kepada manusia tentang kebenaran tersebut. salah dan bingung tentang kebenaran.”108 “Allah bukan hanya menyuruh manusia agar mengenali kebenaran dan bersabar di atasnya. Mengajak kepada kebenaran dan menyampaikan khabar gembira kepada manusia dengan kebenaran merupakan cabang kepada keyakinan dan mengenali kebenaran. Muhammad Mahmud Al-Sawwaf: “Syarat untuk selamat dari sebarang kerugian telah ditentukan oleh Allah S.s. Kamu berada dalam kerugian kerana tidak melaksanakan perintah Allah dan kamu tidak berpesan-pesan atas kebenaran. T. Sesiapa yang tidak berusaha membawa manusia kepada kebenaran yang sebenar setelah mengenali dan mengikutinya. juga mengurniakan pahala dan ganjaran seperti pahala para mujahid dan muhajirin kepada orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran. m. Jilid 1. maka mereka itu adalah di kalangan orang-orang yang rugi. 33 110 ‘Iddah al-Muslimin fi ma’ani al-Fatihah wa Qasar al-Suwar. tetapi Dia juga menyuruh mereka agar saling menasihati sesama mereka dengan kebenaran dan kesabaran sambil mendorong mereka untuk melakukannya. Igathah al-Lahfan min Masaid al-Syaitan.”109 Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang da’i lain.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Oleh itu.

Para Da’i juga mendapat pahala Muhajirin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam mentafsirkan ayat al-Quran berikut: Firman Allah S. jihad melalui hujah telah diperintahkan di Mekah dengan firmanNya: “Oleh itu. Ibnu al-Qayyim berkata: “Tidak syak lagi bahawa perintah jihad yang sebenar hanya datang setelah hijrah dari Mekah ke Madinah.berjihadlah menentang mereka dengan al-Quran Ertinya kita bangun menghadapi pendapat akal mereka yang dangkal itu dan kita hancurkannya dengan hujah-hujah dari al-Quran… agar kebatilan mereka itu akan hancur binasa. pula…. amar makruf nahi mungkar berhak mengharapkan pahala yang sama darjatnya dengan orang-orang yang berjihad di medan perang. Insya-Allah. wahai pewaris dan pengikut nabi Muhammad S. Jihad yang dimaksudkan di dalam ayat ialah jihad menyampaikan dan jihad dengan hujah”111 Berjihadlah menentang mereka dengan al-Quran wahai Nabi s.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran.: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah. kekalahan.” (Al-Anfal 8: 74) 111 Ibnu al-Qayyim. Walaupun kelihatannya kerja dakwah bukanlah seperti betulbetul berperang pada jalan Allah. wujudnya orang yang tidak berdisiplin atau bermudah-mudah.W. Tetapi. m. Menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran dianggap sebagai jihad dan tetap thabat di atas jalan dakwah dianggap sebagai ‘hijrah’.W. nahi mungkar. Zad al-Ma’ad. Jilid 2. menyuruh kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. 58 74 www.s. Oleh yang demikian. mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. tetapi ia juga menghadapi risiko peperangan. dan…. Disebabkan risiko-risiko tersebut. Justeru itu wajarlah bagi kita di dalam fiqh dakwah ini berusaha mengenali sebanyak mungkin selok-belok dakwah dan sifat-sifat da’I. pelemah semangat dan pembelot yang menikam dari belakang. mereka yang menyampaikan dakwah Islam.. berdasarkan kias kepada hukum jihad dengan senjata. serta berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat tinggal dan menolong.” (Al-Furqan 25: 52) Surah ini adalah surah Makkiyah (diturunkan di Mekah). janganlah engkau ikut orang-orang yang kafir dan berjihadlah terhadap mereka (dengan Al-Quran) dengan jihad yang besar.T. pesan-memesan dengan kebenaran dan kesabaran adalah sejenis dari jihad di jalan Allah. Mereka melontarkan hujah-hujah dan keterangan Allah untuk membidas pendapat akal yang sesat dan menyeleweng. tugas dakwah.A.info .BahanTarbiyyah..a. Begitu juga para da’i diwajibkan agar memahami ayat-ayat al-Quran dan hadis mengenai perintah berjihad bahawa ía adalah ditujukan kepadanya apabila da’i tersebut menyeru orang ramai dalam mengerjakan amar makruf.w.

beliau memberi peringatan kepada pemuda-pemuda Islam terpilih yang datang berhimpun dari seluruh dunia ke ibu negara Islam. Majmu’ Fatawa. Usaha seseorang hamba di dalam dakwah itu adalah menjadi bukti benarnya dia sebagai pengikut dan penyambung tugas Nabi S. sedaya upaya melawan hawa nafsu dan musuh-musuh lain. Marilah kita ikuti jejak-jejak dakwah bersama-sama Imam al-Kailani di zamannya itu.adalah Maha Pengampun.”112 Kesungguhan Al-Kailani Menerangkan Kewajipan Dakwah Beriya-iyanya kita menerangkan kewajipan dakwah kepada Allah dan mengganggapnya sebagai langkah permulaan perjalanan adalah sama seperti yang dilakukan oleh al-Syeikh Abdul Qadir al-Kailani Rahimahullah. 112 113 Ibnu Taimiyah. lagi Maha Mengasihani. 284 Abdul Kadir al-Kailani.T.WT.W.. berjihad menentang kaum munafik melalui kerja-kerja amar makruf nahi mungkar serta bersabar menghadapi perkataan dan perbuatan yang dilemparkan kepada mereka. sesungguhnya Tuhanmu .WT. berhijrah dan berjihad hingga hari kiamat.s. dia bersyukur kepada Tuhannya. m.. Kemudian Allah S.” (An-Nahl 16: 110) “. kepada seseorang hamba untuk mencapai maqam dakwah ini adalah merupakan sebesar-besar nikmat. Betapa tidak.. Beliau menyifatkan pada da’i dengan katanya: “Mereka itu berada di maqam dakwah. Atau dengan ungkapan yang lebih sesuai.” Begitu juga firmanAllah S. Beliau memberi peringatan kepada penduduk Baghdad di dalam pidatonya pada setiap minggu.W.termasuklah di dalam pengertian ayat ini setiap orang yang telah digoda oleh syaitan supaya menjauhi agamanya atau orang yang telah melakukan maksiat. dikurniakan kepadanya adab. tetapi kemudiannya dia meninggalkan segala kejahatan. Katanya: “Barangsiapa yang benar ikutannya kepada Rasulullah S..BahanTarbiyyah.”113 Beliau menganggap kurniaan Allah S. melantiknya sebagai pembantu atau pengganti Nabi S.. sentiasa menyeru hati-hati manusia kepadanya.s.A.A.info . : “Kemudian. kerana dia dari umat Baginda? Kerana itu. kemudian mereka berjihad serta bersabar. dipakaikan padanya baju besi dan topi besi Baginda. sifat dan akhlak baginda.W. sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orangorang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik).W. di pakaikan padanya persalinan baginda dan dia sangat gembira.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Kata Ibnu Taymiyyah: “Menurut sebahagian dari salafussoleh: “Termasuk di dalam pengertian ayat ini ialah orang-orang yang beriman.W.W. disandangkan padanya pedang Baginda.T. 7 75 www. menyeru manusia untuk mengenali Allah S. Jilid 18. m. al-Fathu al-Rabbani. Allahu’a’lam.T.A.sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan . Baghdad. di kalangan umatnya sebagai penunjuk dan da’i dan membimbing mereka kepada pintu kebenaran mengenal Allah S.

supaya kamu menjaga kemaslahatan mereka dan mengembalikan mereka kepada pintuNya. Syeikh al-Kailani berkata: “Kamu dimatikan kemudian dibangkitkan.W. menunjukkan kebenaran kepada mereka dan bersabar menghadapi tekanan dan gangguan manusia. Semua itu tiada dalam dunianya. m.s. da’i itu akan lupakan kepentingan dirinya. Yang ada hanyalah makhluk Allah S.s. m.T. tanpa perniagaan.”115 Syeikh al-Kailani meringkaskan sifat-sifat da’i dan syarat-syarat untuk mendapat perakuan thiqah di dalam satu sifat yang padat. iaitu sifat tajarrud yang sempurna dan melibatkan diri secara total ke dalam dakwah. hatta dirinya sendiri kerana mengenangkan makhluk Allah S. tiada hawa nafsu dan tiada mengejar pangkat.T (yang menjadi mad’unya). Dunia da’i pula adalah luas tanpa had. Demikianlah sifat orang yang hendak bergabung dengan “qa’idah sulbah” (tunggak yang kukuh) di mana di atas tunggak inilah Islam pada hari ini akan dibina.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Baginda Rasulullah saw adalah penunjuk. tersenyum berhadapan dengan orang munafik dan fasik. Yang ada di dalam dunia da’i hanyalah para mad’u yang didakwahnya. Itulah pemimpin dan pemandu umat. Allah telah memilih pengganti dari kalangan umatnya. “Dia seolah-olah menjadi manusia yang tidak mempunyai nafsu. Ibid. Mereka berusaha dengan pelbagai cara dan kebijaksanaan untuk melepaskan manusia dari nifaq dan fasik dan membawa manusia ke pintu Allah Azza Wajalla. hanya beberapa individu sahaja dari tiap-tiap sejuta muslim. 107 116 Ibid. 83 Ibid. Apabila Baginda wafat.info . Itulah perniagaannya.”114 Kemudian al-Kailani menyeru mereka supaya berusaha mematikan hawa nafsu yang jahat dan ammarah yang mengajak kepada kejahatan. Kamu didatangkan rasa cenderung kepada dunia dan akhirat supaya kamu mengambil bahagianmu daripada kedua-duanya. Mereka terus-menerus memberi nasihat. Kamu diberikan kekuatan untuk menghadapi manusia lalu kamu mengembalikan mereka dari kesesatan. Mereka tidak ramai. Apa yang dimintanya hanyalah perkara yang boleh membawa kebaikan kepada manusia kerana dia telah menyerahkan dirinya di bawah ketentuan Allah S.BahanTarbiyyah. Apabila Tuhanmu mahu.T. Kamu dikembalikan kepada manusia. akan dibangkitkannya kamu untukNya. keinginan dan keseronokan dunia. agar mereka mencapai kehidupan dakwah. keenakannya dan pangkat kebesarannya. Di dalam hatinya tidak ada dirinya. Dengan demikian. Dia lupa makan minumnya. pemimpin dan da’i. Tumpuannya hanyalah kepada orang yang diserunya dan hanya menuturkan perkataan yang memberi kebaikan kepada mad’u. pakaiannya. m.W.s.”116 Itulah contoh dan tauladan bagi para da’i tulen. pemandu. 211 114 115 76 www.W.

s. urusan menjadi mudah. 124 77 www.117 117 Walid al-‘Azumi.BahanTarbiyyah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Demi Allah. Diwan al-Zawabi. sedangkan kita tidak melupakan diri dan makan minum kita.info . Janganlah kamu rela hidup di dalam kegelapan. m. Sesungguhnya. bahkan: Jadilah umpama pelita yang menyala di tengah malam yang gelap gelita Memandu manusia kepada hidayah dan menerangkannya bergiat cergaslah demi agamamu dan janganlah bermalas-malas berusahalah untuk menggerakkan orang yang berdiam diri Mulakanlah dengan kaum keluargamu apabila bertugas menjalankan dakwah kerana mereka itu lebih utama dan lebih hampir untuk dinasihati Allah menyuruh dakwah kepada kaum keluarga kita terlebih dahulu dan selepas itu. jahiliah abad ke dua puluh ini telah menambahkan lagi kegelapan zaman mutakhir ini segelap-gelapnya. dakwah ini tidak akan berjaya dan sampai kepada tujuan dan citacitanya sekiranya kita hanya memberikannya waktu lapang kita untuknya.

Kemudian… setelah itu semua. Kesesatan ini telah menyerabutkan hati mereka. Kamu telah mengorak langkah pertama untuk melalui jalan ini ketika kamu rela mendengar seruan penyeru yang mengajak meninggalkan pendapat dan pandangan taghut yang mengadakan peraturan yang menolak Allah. Kamu seterusnya telah tidak tunduk kepada proses penjinakan.s. Jadilah rijal ‘ammah Langkah-langkahmu selanjut dalam hijrah mu kepada Allah ialah dengan mengembangkan usahamu memperkatakan kebenaran. menyuruh manusia melakukan makruf. m.s. Pergilah kepada orang Ibnu Taimiyah. 96 Ibnu al-Jauzi. Kemudian kamu mula bersuara.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 8 Asas Fiqh Amal Jama’ie Menurut Salafussoleh Jalan menuju Allah adalah jalan yang terang dan lurus. Alangkah indahnya apa yang telah anda lakukan. m. 38 120 Ibid .info . bukan membisu dan diam. Tidak tahukah kamu bahawa mereka lebih mengutamakan urusan mengajar manusia daripada duduk mengasingkan diri beribadat.s. kerana mereka tahu bahawa dakwah itu lebih utama di sisi kekasih mereka (Allah)?”’119 Mereka masih bertanya kepadamu: “Bukankah para nabi itu hanya sibuk penat kerana manusia mendorong mereka kepada kebaikan.BahanTarbiyyah. Para pemimpin terus memanggil kamu: “Tidak mahukah kamu mendekatkan diri kepada Allah? Berusahalah kamu untuk menunjukkan hamba-hambaNya kepadaNya kerana demikianlah yang dilakukan oleh para Nabi a.s.118 Kamu menyayangi mereka dengan menyelamatkan mereka dari kesesatan yang lama memenatkan mereka dan menjauhkan mereka dari sakinah. Kamu kekalkan sifatmu sebagai anak keturunan singa. melarang mungkar. melarang mereka dari kejahatan?”120 Kamu masih menyahut seruan demi seruan.. mereka tidak dapat menjadikan kamu anak kijang yang pengecut. Jilid 16. Kamu menyeru manusia kepada Allah. Tindakan kamu ini menjadikan kamu tergolong di kalangan “…orang-orang yang mengajar kebenaran dan mengasihani manusia. 42 118 119 78 www. m.” sepertimana kata Ibnu Taimiyah. Said al-Khatir. Majmu’ Fatawa.. membingungkan pemikiran mereka dan mendera jasmani mereka dengan keletihan dan penyakit. jadi teruskanlah langkahmu sehingga mencapai cita-cita dan matlamat. Langkah-langkahmu itu telah membawamu hingga ke separuh perjalanan.

Jilid 3. Jilid 1.122 Demikian juga seorang ahli hadis dan faqih yang thiqah lain iaitu Abu Ishak al-Fazari.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ ramai. Orang ramai melihat mereka sebagai contoh dan teladan yang baik yang tidak dapat dipertikaikan lagi kewibawaannya.a. Apa yang dimaksudkan dengan ammah ialah orang ramai samada terpelajar atau buta huruf dan bukannya menurut istilah moden yang Al-Ghazali. m. Jilid 6. Jilid 2. Mereka turun ke medan. Apabila seorang ahli bid’ah memasuki kubu itu.info ... tunjukkan contoh teladan. m. Salah satu daripada sifat-sifat istimewa itu ialah.A.beliau merupakan imam orang ramai. Ilmu mereka tidak meletakkan mereka hanya di dalam bilik-bilik.123 Demikian juga Khalid bin Abdullah al-Wasiti. Akhirnya. Dia telah mendidik penduduk-penduduk dipersempadanan Islam di tanah tinggi Syam dan semenanjung yang mengadap ke Rom. membersihkannya dari bid’ah dan seterusnya menyekat dan memadamkan kegiatan ahli bid’ah.. Seorang ahli zuhud yang masyhur. pandulah dan bimbinglah mereka. Demikianlah Imam Ahmad bin Hanbal memimpin masyarakat yang masih terpelihara bagi memerangi puak Jahmiyah dan Muktazilah yang cuba memesongkan akidah masyarakat dengan bid’ah ‘al-Quran adalah makhluk’. Ulangi sejarah kegemilangan da’I salafussoleh r. Ulama rijal berkata: “Dia adalah seorang rajul ammah. menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. 241 123 Ibid. sehingga manusia sedikit demi sedikit beransur-ansur mengasihi mereka. Tahzib al-Tahzib.”. akhirnya orang ramai menurut dan kemudian mengikut arahan mereka. m. memimpin masyarakat membuat pendirian dan sikap politik. Beliau mengajar mereka tentang sunnah dan cara hidup Rasulullah S. Mereka tampil ke hadapan untuk membimbing manusia... Allah menolong beliau dengan perlantikan khalifah al-Mutawakkil yang memiliki akidah yang benar.s. Baginda telah menukar struktur kerajaan. beliau mengusir lelaki tersebut. Mereka adalah pemimpin orang ramai.s. “. 100 121 122 79 www. pimpinlah mereka.124 Pengenalan-pengenalan kepada rijal di atas menjelaskan bahawa mereka semua adalah da’i yang mengajar manusia.BahanTarbiyyah.s. Beliau menentang kerajaan pada masa itu bila kerajaan hendak memaksa bid’ah menggunakan kuasa mereka. 152 124 Ibnu Hajar. salah seorang ahli hadis yang thiqah dan merupakan salah seorang dari guru-guru Imam al-Bukhari. Ihya’ Ulumuddin. 23 Ibnu Hajar. Imam Ahmad dianggap melebihinya berbanding dirinya. Tahzib al-Tahzib. m. Mereka sifatkannya sebagai rajul ammah.121 Para ilmu rijal menyifatkan Imam Al-Auza’i pula sebagai rajul ‘ammah – orang yang bersama orang ramai. Dengan sifat-sifat ini.s.W. Bisyru bin al-Haris al-Hafi Rahimahullah mendapati ada tiga sifat istimewa yang terdapat pada Imam Ahmad bin Hanbal.

parti. 62 80 www. lalu mereka berganding bahu di dalam jamaah dan bekerja dengan amal dan usaha secara berjamaah.125 Ibnu Taimiyah Menyatakan perlunya Amal Jama’ie Para pemimpin dan da’i Islam yang telah disebutkan tadi merupakan orang yang sangat faham. memelihara yang masih kekal dalam akidah yang benar dan berlemah lembut terhadap orang yang telah diselewengkan oleh ahli bid’ah yang sesat.BahanTarbiyyah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ bermaksud orang-orang jahil. Tidak kira sama ada pemimpin itu dipanggil sebagai ketua. Mereka telah menjelaskan dengan mengeluarkan beberapa fatwa yang terang dan sorih betapa pentingnya amal jama’ie dalam urusan amar makruf nahi mungkar. Sekiranya ia merupakan sebuah amal jama’ie. Ini menyebabkan da’I itu memperuntukkan sebahagian dari usaha untuk kesemua mad’u tersebut. presiden parti. 125 Al-Subki. Mereka mengambil berat tentang peri pentingnya kesatuan akidah dan pendirian antara kesemua masyarakat tersebut.s. bahkan beliau sendiri turun menemui masyarakat badwi dan penduduk kampung untuk mengajar mereka. Antaranya ialah: Seorang faqih dan pembimbing. Amal jama’ie itu boleh dinamakan dengan berbagai nama seperti jamaah. saudara kandung kepada Abu Hamid al-Ghazali pengarang Ihya’ ‘Ulumuddin. Beliau memasuki kampung-kampung dan kebun-kebun. ikatan dan lain-lain. Pemimpin dan da’i Islam dahulu tidak pernah melupakan orang Badwi dan penduduk kawasan pedalaman di samping memimpin penduduk bandar.info . jilid 6.W. Ini memberikan kita gambaran yang nyata dari apa yang terkandung di dalam kitab-kitab fiqh terdauhulu bahawa wujudnya fiqh harakah di dalamnya yang tidak diketahui oleh kita.” Lalu mereka semua tinggalkan sikap bersendirian kerana suasana memerlukan berbuat demikian. Ahmad al-Ghazali. sekalipun tiada dalil mengenainya. Tabaqat al-Syafi’iyyah. sebenarnya ia telah diutarakan melalui kata-kata fuqaha’ dan pemimpinpemimpin yang terdahulu. Bukan itu sahaja. Imam Al-Zuhri. m. Mereka mengetahui Maqasid Ammah Syar’iyyah yang mengharus bahkan mewajibkan melakukan perkara-perkara yang perlu untuk merealisasikan objektif syariat Islam. Para ulama’ dan da’i kemudian pula memperbaharui sejarah al-Zuhri ini. Mereka tahu bahawa “sesuatu yang tak sempurna sesuatu yang wajib tanpanya maka hukumnya juga adalah wajib. Mungkin anda merasa pelik bila mengetahui bahawa pembentukan kumpulan-kumpulan yang bekerja kerana tujuan-tujuan syar’iyy. mestilah ada pemimpin atau ketua. lalu akhirnya diselamatkan kepada tauhid yang sejati. memberi nasihat kepada penduduknya agar mereka mendekatkan diri kepada Allah S. Ia menunggu-nunggu siapakah yang dapat memetiknya dari kitab-kitab fiqh tersebut dan menyebarkannya kepada da’i Islam.T. terdapatnya penggunaan istilah-istilah yang kamu sangka sebagai istilah-istilah moden. pemimpin ahli hadis telah mendidik beberapa generasi penduduk beberapa kota raya Islam dan membentuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dalam bidang hadis. mursyid.

Dakwah akan menjadi lebih kukuh dan mantap memandangkan penyebut nas-nas ini adalah orang yang hebat. Sesungguhnya Allah dan RasulNya menyuruh berjamaah dan bersatu padu dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. dia dianggap sebagai pemimpin golongan tersebut. Mereka berhak mendapat ganjaran yang sepadan dengan tanggungjawab yang dilaksanakan.W. Majmu’ Fatawa. sesiapa yang menjamin atau mengelolakan urusan segolongan masyarakat.s.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Dengarlah kata-kata Ibnu Taimiyah tentang pensyariatan amal jama’ie yang hampir-hampir tidak anda duga bahawa ia adalah dari kata-kata ulama qudama’. Jika dia menjamin dan mentadbir kerja yang baik. umpamanya sikap taksub kepada manamana individu dalam hizb mereka sama ada betul atau salah dan menolak pula semua orang yang tidak menyertai hizb mereka samada betul atau salah.” (Yusuf 12: 72) Oleh itu. maka mereka adalah orang-orang yang beriman.info . Ianya juga merupakan bukti terang yang mendorong da’i Islam untuk mengumpulkan nas-nas ulama lain seperti ini dan menjadikannya sebagai paksi dalam amal dakwi. ketua atau penjamin.T. Bagaimanakah amal jama’ie dan gerakan berjamaah itu boleh dianggap sebagai suatu bid’ah sedangkan ia merupakan perkara yang dipusakai dari Nabi-nabi a. m.”126 Inilah bukti paling berharga yang menjadi hujah kita menolak pendapat orang yang menganggap amal jama’ie sebagai bid’ah dalam uslub dakwah Islam. maka itu adalah perpecahan yang dikutuk oleh Allah dan RasulNya.? Firman Allah: 126 Ibnu Taimiyah. dia dipuji dan jika dia menjamin kerja yang buruk. Ia juga akan menjadi kata putus dalam menghadapi setengah golongan yang tidak faham yang cepat menuduh bahawa amal jama’i adalah kerja bid’ah. Ibnu Taimiyah berkata: “Perkataan al-Za’im seerti dengan perkataan al-Kafil.BahanTarbiyyah. berfirman: “Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda makanan)sebanyak muatan seekor unta. dia adalah dikeji. Jilid 11. Sekiranya mereka berkumpul atau bergabung dalam melaksanakan perkara yang diperintahkan Allah dan rasulNya tanpa menambah-nambah atau mengurangkannya. al-Qabil dan alDhomin. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang berlebih-lebihan dan pengurangan.s. yang bermaksud pemimpin. Ketua hizb pula merupakan ketua kumpulan yang bergabung atau menjadi hizb (penggabungan). dan akulah yang menjamin pemberian itu. Allah dan rasulNya menyuruh supaya tolongmenolong di atas perkara kebaikan dan taqwa dan melarang daripada tolongmenolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. 96 81 www. Allah S.

”128 Oleh itu. AlJauhari berpendapat: “Al-ribbi” merupakan kata nama tunggal bagi “alribbiyyun”.s.” Beliau telah membentuk satu jamaah dalam urusan amar makruf dan nahi mungkar. 154 Ibid. iaitu beribu-ribu orang manusia.W.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku.W. Ini Ibnu al-Qayyim. 37 127 128 82 www. maksud ayat di atas ialah Nabi-nabi a. Sejarah hidup Rasulullah S. merupakan contoh yang jelas bagi ayat tersebut.” (Aali Imran 3:146) Ibnu al-Qayyim berkata: “Al-ribbiyyun” di sini bermaksud “jamaahjamaah” seperti yang telah disepakati oleh ahli tafsir. Ini juga adalah pendapat Al-Kalbi yang berkata: Setiap orang yang mengikut Rasulullah bertanggungjawab untuk berdakwah kepada apa yang diserukan kepadanya oleh baginda Rasulullah S. m. Al-Zuhri berkata: “Beliau (Hisyam bin Hakim) menyeru kepada perkara ma’ruf bersama-sama dengan segolongan bersamanya.”127 Allah S. menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata".s.BahanTarbiyyah.a.W. aku dan orang-orang yang menurutku.A. Bagi mereka dakwah secara bersendirian adalah tidak memadai.A.W. Kerana itu. Miftah Dar al-Sa’adah. Hisyam bin Hakim bin Hizam al-Qurasyiyy r. dia berdakwah ke jalan Allah sebagaimana aku juga menyeru. Di antara mereka ialah sahabat Rasulullah S. Jilid 11. Ertinya.s.” (Yusuf 12:108) Ibnu al-Qayyim berkata: “Al-Fara’ dan sekumpulan ulama bahasa berpendapat bahawa kata-kata ‘Siapa yang mengikutku’ menjadi ma’tuf bagi gantinama yang terdapat dalam frasa ‘aku mengajak’.s. Mereka Menyeru Kepada Kebaikan Bersama-sama Pengikut Mereka Pengertian ini telah difahami oleh para sahabat dan salafussoleh dengan penuh kesedaran. mempunyai contoh yang dijadikan ikutan iaitu Rasulullah S. dan pengikut-pengikut para Nabi a.W.s.W. siapa yang mengikuti aku (Rasulullah). Jilid 1. Satu pendapat lagi mengatakan ia berasal dari perkataan “al-ribbah” yang bermaksud “jamaah”.A.info . Bahkan mereka berjalan sebagai satu jamaah yang mempunyai beriburibu orang anggota. mereka menubuhkan jamaah-jamaah untuk berdakwah kepada Allah untuk menyeru manusia kepada agama Allah dan mereka bekerja secara berjamaah.A.s berperang bersama-sama beribu-ribu orang yang beriman.. dan para nabi a.”129 Perhatikan kata-kata al-Zuhri: “Segolongan bersamanya. m. telah berfirman: “Berapa banyaknya nabi yang berperang bersamanya kaum (Al-Ribbiyyun) yang banyak. 126 129 Tahzib al-Tahzib. m. Para pewaris Rasulullah S. Pewaris-pewaris itu tidak akan bersendirian di dalam perjuangan mereka.A.T.

Demikianlah mazhab yang dipegang oleh da’i qudama’. pemimpin jamaah telah menetapkan satu syarat kepada sesiapa yang hendak menggabungkan diri dalam jamaahnya iaitu. dia menolak dan berkata: “Apabila kami menghadapi musuh sedangkan ahli maksiat ada bersama kami. dibawa bersamanya beberapa orang ulama’ dan orang-orang yang soleh. kefahaman yang benar dan penapisan. Akhirnya. soleh. Jilid 2. ulama’ yang arif lagi bijaksana dan merupakan salah seorang dari guru-guru hadis yang terhormat.W. Zail Tabaqat al-Hanabilah.s. Apabila ada golongan mukhlit (orang yang bercampur aduk antara berbuat baik dan jahat) ingin bersama-sama.info . Menurut Ibnu alJauzi: Ibnu Akil telah berkata: “Di zaman kami. m. Para ulama’ sejak dahulu sentiasa menubuhkan jamaah-jamaah dan mencari sahabat-sahabat mereka untuk sama-sama melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Mereka diiringi oleh satu jamaah yang tiada seorang pun di antara mereka yang menerima sedekah dan mahu mencemarkan diri mereka dengan menerima pemberian atau hadiah daripada pihak pemerintah. Mereka menyifatkannya sebagai seorang guru yang mulia. Begitulah sebagaimana yang dibuat oleh Abdul Rahim bin al-‘Althi al-Baghdadi.BahanTarbiyyah. yang tidak makan kecuali dari hasil usaha mereka sendiri seperti Abu Bakar al-Khabbaz yang telah telah buta kerana selalu terdedah kepada kepanasan bahang api pembakar roti. 130 131 Ibnu Rejab.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ menunjukkan bahawa Islam menuntut penubuhan satu jamaah dalam kerja ini. jamaah Islam akan menjadi sarang orang yang lemah. bila telah wujud. ini akan menyebabkan Allah tidak memberi taufik dan keberkatan di dalam usaha mereka.130 Ya. zuhud yang mempunyai kemuliaan dan warak serta mempunyai adab dan ilmu yang banyak. dia hanya memilih orang yang beriman.Bila ada jamaah.” Al-Zahabi pula berkata: “Beliau mempunyai pengikut-pengikut dan sahabatsahabat yang berusaha menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran”. dan dakwah mereka memberi pengaruhnya. Mereka berpuasa di siang hari. seorang ahli fiqh dan ahli hadis yang zuhud.s. kami telah melihat Abu Bakar al-Aqfali semasa pemerintahan khalifah al-Qaim. Talbis Iblis. dan disifatkan sebagai pengikut setia. m. Al-Barzaali telah berkata tentang tokoh ini: “Beliau merupakan seorang guru hadis di Baghdad semasa zamannya. jamaah yang akan menanggung risiko kegagalan dalam setiap usahanya. 316 Ibnu al-Jauzi. beriltizam dengan al-sunnah. Tanpa adanya syarat-syarat ketat tersebut. apabila beliau tampil untuk menyangkal satu kemungkaran. pastinya kami menerima kekalahan. yang hanya memakan makanan yang halal. Ketika itu hilanglah kekuatan dan kewibawaannya dan Allah tidak akan memberi pertolongan kepadanya. bertahajjud di malam hari dan kerap menangis. Kerana jika mereka ini terdiri dari orang yang campur aduk antara unsur-unsur jahat dan baik. tindak tanduk dan hidupnya. tidak memelihara syariat Allah dalam muamalat. Ini semua supaya penggabungan mereka membawa taufik dari Allah S. 145 83 www.T. penolong dan pembela alsunnah.”131 Demikianlah kesedaran. maka barulah ada dakwah.

boleh ditentang. manakala orang Islam yang terbunuh di dalam jihad itu dianggap mati syahid.”1132 Kata-kata ini tertulis dengan tinta emas.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Nas-nas dari kitab lama seperti ini adalah jumpaan berharga dan wajib memainkan peranannya di dalam fiqh harakah Islam untuk menerangkan asasasas fiqh harakah yang menjadi sandaran kita. jarang sangat ia akan membawa kepada kekacauan. Kita mengharuskan sesiapa sahaja dari pasukan tentera untuk bergabung dan memerangi mana-mana pasukan tentera kafir untuk membendung kemaraan mereka. sekiranya dia terbunuh di dalam jihadnya dan dizalimi maka dia mati syahid. Pendapat yang lain pula mengatakan: Tidak perlu keizinan dari pemerintah. Inilah yang paling tepat dan sesuai dengan kaedah qiyas. Beliau telah mengemukakan dalil yang menunjukkan bahawa keizinan dari pihak berkuasa (dalam sebuah negara Islam. Akhirnya ia menarik lebih banyak penyertaan yang membawa kepada tolong menolong sehinggalah terbentuknya satu pasukan pekerja-pekerja Islam yang komited yang diredhai Allah yang bertujuan menentang segala bentuk maksiat. senjatanya. kerana tugas amar makruf ini harus dilaksanakan secara individu.info .s. Da’i Islam patut memeliharanya di lubuk hati mereka. Keizinan Pihak Berkuasa Bukanlah Satu Syarat Al-Imam Al-Ghazali telah mengkaji secara objektif permasalah harusnya pembentukan Jamaah Islam untuk melaksanakan dakwah dan kerja-kerja amar makruf. ketiga dan seterusnya. dirinya dan dengan penolong-penolongnya. Demikian juga orang fasik yang terus melakukan dosa dan bangga dengan kefasikannya. Ihya’ Ulumuddin. dikatakan bahawa: setiap orang Islam yang mampu menghalang kemungkaran patut menghalangnya dengan tangannya. Al-Imam Al-Ghazali berkata: “Sebahagian manusia berpendapat bahawa individu-individu rakyat tidak boleh bertindak sendiri kerana tindakan tersebut akan membawa kepada fitnah. kemudiannya akan diikuti oleh orang kedua. Bahkan. Kesimpulannya: Dalam urusan hisbah (amar makruf nahi mungkar) ini. mengakibatkan kerosakan dan meruntuhkan negara. Ia membuktikan bahawa di dalam kitab-kitab ulama’ kita dahulu ada lombong fiqh haraki yang banyak. m. 132 Al-Ghazali. nahi mungkar.BahanTarbiyyah. Dalam konteks ini. kerana Imam Ghazali bercakap dalam kontek sebuah negara dan daulah Islam – pent) tidak menjadi syarat di dalam pembentukan Jamaah Islam. soal kekacauan tidak timbul. Pendapat inilah yang lebih sesuai dengan qiyas. Begitu juga tindakan yang dilakukan untuk menghapuskan orang-orang yang membuat kerosakan adalah harus kerana orang kafir harus dibunuh. Oleh itu ia tidak dapat mengubah undang-undang qiyas. 333 84 www. Manakala orang yang mempertahankan kebenaran. Jilid 2.

” Beliau kemudiannya membuat kesimpulan: “Kebiasaan golongan salafussoleh yang sentiasa mengawasi pihak berkuasa dan menasihati mereka adalah bukti kukuh ijmak mereka bahawa tidak perlunya izin pemerintah dalam menjalankan amar makruf dan nahi mungkar. Maka dengan sebab itu. sepatutnya rakyat secara individu tidak harus menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran kecuali dengan keizinan dari pegawai pemerintah dan pihak berkuasa. kenapa pula da’i mesti memerlukan kebenarannya untuk mengingkari pemerintah? Kebiasaan salafussoleh yang membantah dan menyanggah pemerintah Islam juga menjadi bukti yang kuat dalam hal ini. Syarat ini adalah syarat yang tidak dapat diterima. Dia tidak berhak mendapat kemuliaan lebih dari orang Islam. Begitu juga tugas melarang dari kemungkaran. Manakala individu-individu muslim pula berhak mendapat kemuliaan itu kerana agama dan pengetahuannya. Orang kafir dilarang daripada tugas menyeru kepada kebaikan kerana tugas tersebut adalah tugas pihak yang berkuasa dan mulia sedangkan orang kafir itu hina. Kemuliaaan kuasa dan penghakiman yang ada pada tugas ini tidak mengharapkan keizinan pemerintah sepertimana mulianya tugas mengajar dan memberitahu.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Imam Al-Ghazali mempunyai hujah lain dalam membatalkan pendapat mereka yang menjadikan keizinan pemerintah sebagai syarat di dalam kerjakerja amar makruf nahi mungkar ini.info . halal dan wajib kepada orang jahil yang ingin membuat kemungkaran kerana kejahilannya. Agama sahaja sudah cukup untuk membolehkan tugas tersebut dijalankan. Kata beliau: “Satu golongan telah mengenakan syarat mendapat kelulusan pemerintah dan tidak mengizinkan individu dan kalangan rakyat melakukan hisbah(amar makruf nahi mungkar). Jika begitu. Kata-kata beliau memang berguna dan perlu disebutkan di sini dalam mengharuskan pembentukan jamaah Islam berkumpul untuk tugas amar makruf nahi mungkar. Tetapi jika pemerintah marah dengan amar makruf tersebut maka marah tersebut sendiri adalah suatu mungkar yang perlu kepada diingkari pula. tidak memerlukan kebenaran pihak berkuasa. Sebagai contoh diceritakan bahawa semasa Khalifah Marwan bin al-Hakam sedang berkhutbah sebelum solat sunat hari raya. Pendapat ini kita jawab dengan mengatakan.BahanTarbiyyah. Tidak ada khilaf lagi bahawa memberitahu perkara yang haram. Jika pemerintah tersebut suka dengan apa yang dibuat.” Marwan 85 www. Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang telah kami sebutkan menunjukkan bahawa setiap orang yang melihat kemungkaran kemudian mendiamkan diri dia adalah berdosa kerana secara umumnya dia wajib melarangnya jika melihatnya walau di mana pun dia berada.” Kemudian Al-Ghazali berkata lagi: “Jika ada yang berpendapat bahawa kerja-kerja amar makruf bererti memberi kuasa atau mandat melaksanakan hukuman. dengan itu orang-orang kafir tidak dikenakan tugas menyuruh orang-orang Islam kepada kebaikan walaupun tugas itu jika dilakukan adalah tugas yang betul. tibatiba seorang lelaki berkata kepadanya: “Khutbah ialah selepas selesai solat. Ia mengandungi kemuliaan ilmu memberi tunjuk ajar dan orang yang tahu perlu menunjukkan keburukan jahil. alhamdulillah. Oleh itu pengkhususan dengan syarat mendapat keizinan dari pemerintah adalah pendapat yang tidak berasas.

s.a memberi komen kepada Khalifah. 133 Al-Ghazali. Jilid 2.A. dalam fiqh dakwah dan amal jama’ie. telah bersabda kepada kami: “Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. dia telah menjalankan kewajipannya kerana Rasulullah S.info . maka sekiranya dia tidak mampu. Kata beliau: “Tentang perkara ini.BahanTarbiyyah.a. 315 86 www. maka sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman.”Abu Said al-Khudri r. Ihya’ Ulumuddin.” Sesungguhnya para salafussoleh itu benar-benar memahami maksud umum hadis tersebut di mana pihak berkuasa turut termasuk di dalam orang-orang yang perlu dicegah. Oleh itu. kenapa pula perlu kepada keizinan mereka?”1133 Wahai mereka yang sayangkan Islam ! Itulah sebahagian dari pengajaran dari salafus soleh r. m.W. maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ menjawab: “Biarkanlah wahai si polan.

Al-Nadwi pula memberikan pendapat terhadap kitab beliau dalam “Rijal al-Fikr wa alDa’wah fi al-Islam”. Para ulama hanya sibuk dengan perdebatan dan perbahasan yang kosong dan menyakitkan hati. in Persia. Hulagu brought Persia and Iraq into the Mongol Empire. only Christian lives were spared. one of the largest continuous land empires in history. 135 Pendapat al-Ghazali di dalam beberapa tajuk dalam buku Ihya’ ‘Ulumuddin dalam memberikan contoh peristiwa tersebut.Encarta Ency. Baghdad. Inilah penafsiran terhadap kebingungan yang menimpa sebahagian besar dari umat Islam yang hidup setelah terjadinya malapetaka itu. Baghdad burned for seven days.000 people. ketidaksungguhan dan tiadanya tajarrud pentadbiran kerajaan. which lasted about 70 years. Amaran itu diberi apabila mereka mendapati keadaan umat yang menghadapi keruntuhan aqidah dan akhlak. Malapetaka besar itu membawa penderitaan kepada seluruh umat Islam sehingga beberapa generasi. Pemerhati yang menyaksikan malapetaka itu mendapati. kelemahan kuasa khalifah dan kemalasan majoriti golongan ulama’ dari tugas amar makruf nahi mungkar. Usaha beliau telah disambut baik oleh sebahagian ulama’ yang hidup hatinya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 9 Fiqh Amal Jamai’e Dalam Bentuk Baru Ada dua malapetaka yang besar pernah terjadi dalam sejarah Islam.’135 Sebahagian dari khalifah Islam di saat-saat akhir zaman kejatuhan itu berusaha untuk memperbaiki keadaan umat yang rosak itu melalui sistem ketenteraan dan merubah cara hidup sebahagian besar orang awam kepada cara hidup ala tentera.pent.BahanTarbiyyah. Ini menjadikan sistem itu bagaikan barang gurauan dan permainan. Mereka telah memberi peringatan kepada umat Islam dan pemerintah selama bertahun-tahun sebelum berlakunya malapetaka yang terjadi pada tahun 656 H itu. Baghdad.T. Tetapi perubahan tersebut gagal dan sebagaimana yang diharapkan kerana tidak bersandar kepada akidah sebagai asas tarbiyyah bagi sistem itu. The grandson of Mongol conqueror Genghis Khan and brother of Kublai Kahn and Mangu Khan. cetakan kedua.. apparently due to the intervention of Hulagu's Christian wife. Malapetaka besar itu tiba ke kemuncaknya dengan serangan mereka ke atas ibu kota Islam. dan tulisan Akram al-Amri yang membahaskan tentang akhlak-akhlak umum sebagaimana yang disiarkan di dalam Majalah Kuliyyah al-Dirasah al-Islamiyah. ia bukanlah perkara baru yang pernah menimpa bangsa dan umat yang berada di zaman kelemahannya. Suasana kelam kabut itu akan berterusan sekiranya Allah S. Hulagu led his enormous army into Persia in 1251 and by 1256 had crushed the heretic Ismaili order of Muslims (also known as the Assassins). and some historians estimate as many as 800. tidak menghantar Imam Ibnu Taimiyah kepada umat ini. founder of the il-Khanid dynasty.info .W. Malapetaka besar itu jauh berbeza dengan segala malapetaka-malapetaka kecil lain yang menimpa umat sepanjang sejarah. Ordered by Mangu to subdue the Mongols' western neighbors. were killed. including the caliph and his family. Ia telah dijangka oleh ramai para ulama. 87 www. Beliau mengembalikan keyakinan diri ummat dan menjelaskan cara bekerja untuk Islam. Mereka membantunya menampal mana 134 Hulagu (1217-1265). In 1257 he besieged and sacked Baghdad after the Abbasid Caliph al-Mustasim rejected Hulagu's demand for Abbasid surrender. Malapetaka yang pertama: Di bawa oleh Hulagu134 dari Mongolia. In the massacre.

Secara umum. demikian juga negaranegara Berikat terutamanya Inggeris dan Perdana Menterinya sendiri. Mereka mengulangi peristiwa penaklukan Hulagu ke atas dunia Islam. Parti alIttihad wa al-Taraki (Parti Bersatu dan Kebangkitan ) yang menggulingkan kerajaan Sultan Abdul Hamid telah mengubah banyak undang-undang syariah kepada undang-undang Barat.BahanTarbiyyah. Mereka telah menghapuskan pemerintahan Uthmaniyyah. Kerajaan Uthmaniyyah kekal membela dan menaungi dunia Islam sehingga ke akhir pemerintahan Sultan Abdul Hamid Rahimahullah. merubah sistem pendidikan menurut sistem Barat dan mengembangkan rasa perkauman al-Turaniyah iaitu semangat perkauman bangsa Turki.info . Winston Churchill menjadikan usaha memusnahkan semangat dan keperibadian umat Islam dengan menakluk Baghdad dan Baitul Maqdis. penjajahan tentera-tentera British dan Perancis ke atas negara-negara Islam dalam peperangan dunia yang pertama. mewarisi kehebatan kerajaan ‘Abbasiyyah dan mengembalikan erti sebuah kekuasaan dan suasana pemerintahan yang seakan-akan suasana yang pernah dinikmati oleh umat Islam di pertengahan pemerintahan Abbasiyyah. kelemahan dan kekurangan di dalam melaksanakan sebahagian dari syariat Islam di akhir pemerintahannya di samping kezaliman yang dilakukan oleh sebahagian pegawai-pegawai tinggi dan pembesar-pembesar negara yang tersilap lantik oleh pemerintah-pemerintah itu. mereka mengembangkan kekuasaannya. kerajaan Islam yang terakhir. sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut mereka terbatas dan tidak meliputi seluruh umat Islam. Mereka menghapuskan apa sahaja usaha yang bertujuan membetulkan penyelewengan yang berlaku di dalam pemerintahan Uthmaniyyah. Sebagaimana tujuan Hulagu menjajah Baghdad adalah untuk memusnahkan semangat umat Islam secara umumnya. bertopengkan nasionalis Arab yang melampau. Ia wajar disifatkan sebagai kerajaan Islam sekalipun terdapat beberapa kecacatan. kalau pun tidak ia menyerupai suasana yang lebih lampau. Rancangan mereka didedahkan melalui komunikasi antara ketua turus tentera Inggeris dan 88 www. Dengan kelahiran beberapa orang sultannya yang gagah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ yang koyak rabak dalam urusan umat Islam sekadar yang mereka termampu. Walau bagaimanapun pengaruh dan keberkesanan usaha tajdid dan islah oleh Ibnu Taimiyyah. Malapetaka kedua: Iaitu. Beberapa abad selepas berlakunya malapetaka besar itu muncullah kerajaan Uthmaniyah pada zaman pertengahan. Mereka menggunakan boneka penulis atau orang yang rela menjadi mangsa mereka. majoriti ummat masih mundur dan dunia Islam terus terpecah kepada beberapa kerajaan kecil yang lemah dan saling bermusuhan sesama sendiri. Parti ini juga telah menerima campur tangan pihak Yahudi dan Freemason di dalam dasar parti dan urusan politik negara. Tidak ada yang membantah pendapat bahawa kerajaan itu adalah kerajaan Islam kecuali mereka yang telah terpengaruh dengan pemalsuan hakikat sejarah zaman moden hasil rekaan orientalis dan mubaligh kristian.

Situasi-situasi peperangan dunia yang pertama memaksa mereka menangguhkan perjuangan mereka dan menghadapi bahaya yang sedang melanda umat itu. beberapa tahun kemudian bangkitlah usaha dari kesedaran di Baghdad dilakukan oleh seorang panglima tentera di zaman Sultan Abdul Hamid. Beliau terkenal di kalangan penduduk Iraq dengan kemuliaan. sepertimana yang pernah diceritakan dalam kisahkisah yang mashyur. dunia Islam memerlukan orang-orang yang berdakwah dan berjihad untuk mengembalikan pemerintahan Islam di dunia Islam. Pemimpin yang gagah perkasa itu dikebumikan di tepi kubur imam Abu Hanifah di Baghdad. Dengan kerjasama mereka yang terpilih dari kalangan pemimpin-pemimpin Baghdad kabilah al-Khatib. Berkuburlah cita-cita yang mulia dan besar bersama beliau. Dengan itu.BahanTarbiyyah. terdapat di kalangan mereka berusaha menghapuskan dan menentang bid’ah itu dengan serta merta. Beliau mengetuai pasukan sukarelawan sebelum dan semasa peperangan tersebut. maka jahiliyah telah kembali semula mencengkam dunia Islam. Empat belas ribu orang tentera Inggeris telah menyerah diri dan mereka telah dijadikan orang tawanan. Kemudian. Berulangnya Kebingungan 136 137 Syukri Muhammad Nadim. Dengan kembalinya jahiliyah menguasai dunia Islam. mereka berjaya mempengaruhi hati orang-orang Islam samada secara suka atau terpaksa.136 Dengan tewasnya dunia Islam di bawah pemerintahan ketenteraan penjajah atau di bawah pemerintahan raja-raja yang dilantik dan dalangi oleh mereka. Namun demikian. Al-Baghdadiyyun: Akhbaruhum wa Majalisuhum karangan Ibrahim al-Darwabi. Tujuannya dinyatakan adalah untuk menentang pemerintahan golongan alIttihad yang menyeleweng dari Islam dan berusaha mengembalikan pemerintahan Islam menurut bentuk terdahulu sebelumnya. 89 www. Harb al-‘Iraq.info . tetapi gagal. pahlawan Islam Muhammad Fadhil alDaghastani mati syahid terkena serpihan peluru meriam di dalam peperangan mengepung al-Kut. mengarahkan setiap institusi politik dan menguasai badan pendidikan. terbentuklah al-Hizb al-Islami atau Parti Islam secara rahsia. Mereka mula menguasai ke akar umbinya. 1914-1918 Cerita mengenai parti ini boleh dibaca di dalam buku. Orang yang dimaksudkan itu ialah Muhammad Fadhil Basya al-Daghastani Rahimahullah.1137 Usaha mereka itu dilakukan pada tahun 1913. Peperangan ini dipimpin oleh Muhammad Fadhil alDaghastani. ketakwaan dan keberaniannya. Respon Yang Dicetuskan Oleh Suasana Ketika segolongan umat Islam yang ikhlas bingung menghadapi penyelewengan besar yang dilakukan oleh parti al-Ittihad wa al-Taraki. Peperangan itu berjaya meraih kemenangan yang gemilang dan diakhiri dengan kekalahan Inggeris di hadapan saki-baki mujahidin. institusi perdagangan dan ekonomi dunia Islam.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ kementerian yang mengawal tanah-tanah jajahan semasa mereka menakluk negara Iraq sekitar perang dunia pertama.

Mengenali Diri Sendiri “Inilah aku” merupakan slogan yang diperlukan oleh umat. kerana umat ini lahir dari proses dakwah oleh hanya seorang lelaki yang faham. Menurut Iqbal. kalimah tersebut melambangkan erti mengenali diri. Setengahnya tidak mempunyai kemurniaan Islam yang sempurna. “umat ini lahir dari hati seorang yang 90 www.info . berhemah dan berwibawa. kalimah ini beerti mengenali jalan yang betul. Situasi yang baru ini sangat-sangat memerlukan seorang pemimpin bagi memulakan langkah baru membentuk individu-individu Islam menjadi umat Islam sebenar dan memimpin mereka bagi membina pemerintahan Islam. walaupun masih banyak suara-suara yang ikhlas di beberapa pelusuk dunia Islam. Islam memerlukan pemimpin yang memahami asas amal jama’ie sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh salafussoleh. Ya. Islam di waktu itu memerlukan seorang pemimpin yang mengetahui kaedah dan jalan yang benar untuk kembali semula kepada Islam. Ia difahami oleh Muhammad Iqbal Rahimahullah.BahanTarbiyyah. Tetapi ia hanyalah umpama irama canggung berhadapan dengan lagu perosak yang berada di carta teratas koleksi lagu permintaan umat di masa itu. Mereka menyangka cara untuk menentang jahiliyah itu hanya dengan menulis rencana-rencana atau mengadakan perhimpunan-perhimpunan dan membuat resolusi mengembalikan Islam di atas kertas semata-mata. Dalam masa kebingungan seperti itu. Tetapi taufan jahiliah yang terus kencang melanda dunia Islam yang kosong. Muhammad Iqbal telah menggambarkan bahawa umat yang kembali mengenali diri mereka sebagai Islam setelah mereka dilanda kebingungan adalah umpama kanak-kanak yang baru mengenali dirinya setelah melalui peringkat bayi pada permulaan umurnya. Perumpamaan seperti ini sangat sesuai. lalu dia menepuk dadanya dan melaungkan suaranya agar didengar oleh umatnya dan berkata: “Inilah aku.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Tamatnya Perang Dunia Pertama dan kekuasaan jahiliah barat di dunia Islam telah meninggalkan umat Islam di seluruh dunia hidup dalam kebingungan dan tercengangcengang. namun mereka tidak mengenali jalan kerja yang betul untuk menentang dan mengatasi ribut taufan jahiliyyah itu. tidak ada sesiapapun yang bangun menyalakan semangat baru umat Islam menghadapi taufan jahiliyyah dari segenap penjuru dunia pada masa itu. Suara dan pendapat tentang hal ini memang ada terpapar di dada-dada akhbar. menggunakan cara dan pendekatan yang sesuai dengan realiti semasa. Sebagaimana yang tertulis di dalam koleksi puisi beliau yang khusus menggambarkan tentang diri tersebut. di sebutkan di atas mimbarmimbar dan dibincangkan di dalam muktamar-muktamar.” Lantas umat berhimpun di sekelilingnya serta mengenali panggilan dan takbirnya. dimulakan dengan pentarbiahan individu muslim di atas pengertian akidah Islam yang benar dan sejati dan berkembang menjadi satu tajammu’ yang mempunyai qiyadah dan perencanaan.

Golongan inilah yang digelar sebagai Mujaddid.s. Islam sentiasa memerlukan kewujudan manusia-manusia yang kuat. m.s.BahanTarbiyyah.139 Inilah yang dinamakan sebagai mujaddid menurut istilah Islam. 108 Ibid.s. kerana: “Orang yang tidak mampu berkorban demi mengejar cita-cita yang tinggi. tunduk kepada tekanan dan hanyut oleh arus. Orang yang hanya mencari kesenangan. m. Tidak kira samada kerja dan usaha mereka boleh jadi meliputi segenap jurusan kehidupan manusia atau terbatas kepada sebahagian darinya.info . barulah nyata kepadanya Setelah kedua belah tangannya membuka ikatan Lalu matanya melihat dirinya berpekik. lalu beliau menepuk dadanya di hadapan orang-orang Islam dan berkata: “Inilah aku”.”140 Oleh kerana jalan yang mereka lalui itu menuntut pengorbanan. Tidak ada sesiapapun yang mampu melukiskan sejarah kecuali pahlawan-pahlawan yang gagah berani.” Iqbal telah mengungkapkannya gambaran pemimpin yang ditunggu-tunggu untuk membawa khabar gembira dan ancaman buruk setelah sedar dari kebingungan ini dengan puisinya: Wahai muslim yang mempunyai mata Tidakkah kamu lihat kanak-kanak kecil itu Tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri Telinganya tidak mengerti maksud lagu yang diperdengarkan kepadanya Dia hanya bisa merengek dan meronta-ronta Alam ini menolong manusia untuk melihat segala sesuatu Tetapi mereka tidak dapat melihat dirinya sendiri Setelah bersusah payah menarik tali. Langkah pertama dimulakan dengan hati seorang yang berjiwa besar. Kesucian akidahnya dan keunggulan peribadinya menyebabkan manusia tertarik lalu mereka berhimpun di sekelilingnya. 28 138 139 91 www.138 Telah jelas gambaran bagi langkah pertama dalam rangka menarik umat yang kebingungan dan mengembalikan mereka kepada Islam. maka dia tidak akan berani berhadapan dengan bahaya dan kesusahan. Justeru. Tidak mungkin cukup dengan sekadar wujud di sana-sini orang-orang secara individu yang berpegang teguh kepada Islam sedangkan kehidupan masyarakat yang luas bercampur-baur di antara jahiliah dengan Islam. mampu menentukan perjalanan sejarah dan memimpin manusia kepada Islam. 133 140 Al-Maududi. Mereka tidak dapat menyumbangkan sebarang jasa di dalam sejarah kemanusiaan. keselesaan dan kemewahan semasa hidup di dunia ini nescaya akan mudah terpengaruh dengan suasana. m. “Islam tidak kenal erti fenomena kekuasaan berada di tangan jahiliyah lalu Islam bersikap ‘pak turut’.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mulia”. Sambil menepuk dadanya dan dia berkata: “Inilah aku!” ‘Aku’ itulah bermulanya hidup Inilah bahasa kebangkitan untuk kembalinya hidup ini. Mereka itulah yang telah merubah arus Petikan dari Diwan al-Asrar wa al-Rumuz. maka salah satu syarat yang mesti ada pada mereka ialah mereka mestilah seorang yang gagah perkasa dan berani (giler). Mujaz Tarikh Tajdid al-Din.

pemimpin-pemimpin ini di bawah kepimpinan Hassan alBanna Islam dan bersama-sama dengan angkatan pelopor gerakan yang bergerak itu mula menggariskan gambaran praktikal bagi fiqh amal jama’ie di zaman moden ini.info . Dalam masa yang sama.”141 “Inilah Aku” . Mereka menggunakan kefasihan Al-Syahid Sayyid Qutb untuk mengungkapkan jalan perjalanan dakwah ini. Ia dimulakan oleh seorang tokoh yang berhadapan dengan manusia seluruhnya. Palestine. Syria.Kata Imam Hassan Al-Banna Orang yang dimaksudkan itu ialah pahlawan yang gagah berani pada awal abad ke dua puluh ini.bagaimana gerakan Islam ini berlaku buat kali pertama. yang telah menepuk dadanya sambil berkata: “Inilah aku!” Beliau adalah Imam Hassan al-Banna Rahimahullah.. membawa manhaj Allah sambil berkata kepada mereka –mematuhi perintah Allah S.T. Itulah dakwah Islam yang mewarisi dakwah golongan salafussoleh dan penyambung perjuangan mereka dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar. Begitulah secara ringkas kerja dan situasinya..Al-Munthalaq_________________________________________________________________ perjalanan hidup manusia dengan jihad dan pengorbanan mereka dan merekalah yang merubah corak pemikiran dunia. Dengan itu. 251 92 www. Mereka mengajak kita untuk mengingat kembali. Mesti ada titik permulaan atau langkah pertama iaitu meletakkan hakikat tersebut di dalam satu hati kemudiannya ke dalam beberapa hati.W.: “Manusia berada dalam jahiliyah. m. “. Tajammu’ ini segera mendapat sambutan dan sokongan gerombolan pertama yang terdiri dari pekerja-pekerja di terusan Suez. Dakwah Islam yang mulia itupun bermula di Sudan. Pada tahun 1938 beliau memulakan pembentukan tajammu’ itu. Di setiap tempat lahirlah lelaki-lelaki yang berani dan berkumpullah di sekeliling mereka angkatan pelopor perjuangan yang beriman. Jordan dan Lubnan. Dakwah ini kemudiannya disambut segera dari Hassan Al-Banna oleh beberapa tokoh. berubahlah sejarah apabila kenyataan yang agung dan hebat ini telah bertapak di dalam hati tokoh yang seorang itu. tiada petunjuk kecuali petunjuk Allah. Ustaz Al-Maududi bersiap sedia dengan kajian yang amat berharga sebagai persiapan untuk memulakan kerja ini di India. Iraq. Sejarah berubah sepertimana yang diketahui oleh kawan dan lawan... Dan kehidupan manusia yang sesat juga masih wujud dan mereka telah kembali kepada keadaan jahiliyah semula. Nahnu wa al-Hadarah al-‘Arabiyah. Sesungguhnya.BahanTarbiyyah. Beliau melaungkan suaranya dan mengisytiharkan kelahiran tajammu’ dan perjalanan ini pada tahun 1928 iaitu sepuluh tahun selepas umat Islam tenggelam di dalam kebingungan kesan daripada malapetaka yang mereka alami akibat Perang Dunia Pertama. Hakikat yang tertanam di hati tokoh tersebut terus wujud sepertimana wujudnya hukum alam yang agung.s.” Kemudian. seterusnya di 141 Al-Maududi..

dan dari seratus menjadi seribu dan dari seribu menjadi dua belas ribu. Semua benda yang hakiki. Ia bermula dengan adanya orang-orang di suatu tempat yang berpegang agama yang benar. Namun. wa Musykilat al-Hadarah. rintangan yang dihadapi memang besar tetapi ia hanyalah seperti buih-buih. Tiga orang akan bertambah menjadi sepuluh orang dan dari sepuluh akan menjadi seratus. “Kita mestilah berusaha ke arah kebangkitan Islam sekalipun jarak amat jauh antara usaha kebangkitan Islam dengan masa mencapai tampuk kepimpinan dan kemenangan Islam. m. Kemudian mereka melaksanakan syariat tersebut di dalam realiti kehidupan.s. Tidak dapat tidak. Ma’alim fi al-Tariq. semua itu hanya sementara sahaja bagaikan buih-buih di permukaan. Jalan ini begitu asing pada hari ini sebagaimana asingnya ia ketika petunjuk Allah mula-mula datang kepada manusia di zaman jahiliyah dahulu. Jilid 9. “Manhaj ini hanya dapat direalisasikan sekiranya manhaj tersebut didokongi oleh satu kumpulan manusia yang benarbenar beriman dengannya. Mereka yakin dan mengaku dengan sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah.”143 “Mesti ada sekumpulan pelopor yang mengambil keazaman ini untuk meneruskan perjalanan. m. 118 145 Syed Qutb. Ya.”145 Tidak dapat tidak.W. selaras dengan fitrah kejadian dan sifat semulajadi insan perkara akan menyokongnya. Kemudian mereka berjalan di muka bumi untuk menyebarkan berita ini kepada manusia membebaskan mereka dari jahiliyah. 191 144 Syed Qutb. 191 Fi Zilal al-Quran. Juzu’ 10.s. dengan beberapa pengecualian. Ma’alim fi al-Tariq.s. Usaha ke arah kebangkitan Islam merupakan langkah pertama.”144 Inilah uslub pelopor gerakan Islam dalam usaha kebangkitan Islam demi merealisasikan cara hidup Islam.s. tetapi yang pasti ia pasti mendatangkan hasil. berangkatlah angkatan tersebut di atas jalan dakwah dan jihad. 7 142 143 93 www.BahanTarbiyyah. 7 146 Syed Qutb. Mereka menerima dan berpegang dengan hakimiyyah dan Allah sahaja sebagai penentu hukum. ia pasti akan ditentang oleh sampah sarap yang bertimbun-timbun dan dirintangi oleh realiti kepongahan kemanusiaan yang hebat. penuh dengan onak dan duri. sukar. Satu jalan yang panjang.info . beristiqamah sedaya mungkin dan kemudiannya berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan manhaj tersebut di dalam hati dan kehidupan orang lain. Haza al-Din. Al-Islam. Aku tidak menganggap kerja ini sebagai mudah dan bukanlah satu perjuangan yang singkat. Perjalanan tidak akan bermula tanpa langkah pertama ini. telah sampai. Kemudian.A. m.”146 Said Qutb. m.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ dalam hati sekumpulan manusia yang beriman.s.”142 “Titik permulaan buat masa sekarang itulah juga titik permulaan zaman manusia mula-mula menerima Islam. m. Akhirnya angkatan dakwah dan jihad ini akan tiba juga ke penghujung jalan setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh ranjau itu sebagaimana generasi Islam pertama di bawah pimpinan Rasulullah S.

. Afghanistan dan Asia Tenggara.diseru supaya mengoreksi kembali diri mereka. 47 94 www. Jika mereka mengalahkan kamu. individu dan tariqat ini mahu menumpukan usahanya melalui jalan dakwah yang berasaskan ketaatan kepada pada seorang amir.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Angkatan pelopor gerakan Islam itulah angkatan yang mendapat taufik Allah dan berjaya. Seterusnya perlu meninggikan semangat mereka kembali sekiranya mereka diselimuti ketakutan... pertubuhan. pendahulu dan ketua kebangkitan Islam. Tengoklah nanti. Sesiapa yang tidak menyertai mereka mulai sekarang. terdapat pelbagai persatuan Islam. perkumpulan yang mempelajari hadis-hadis dan pandangan salaf.a.Setelah beliau masuk Islam. Juzu’ 6. perkumpulan. Negara Arab. Mereka perlu memperbetulkan akidah mereka ditakuti terdapatnya anasir bid’ah. tiada suatu pun di kalangan parti.”147 Bukankah ramai orang mengambil pendirian yang sama seperti Zul Jausyan? Realiti pertempuran Islam mengajak mereka supaya mereka tergolong dalam kelompok perintis. Afrika Timur. nescaya akan menyesal dan berdukacita sebagaimana Zuljausyan al-Dhababi r. pelopor. semua jamaah-jamaah tadi -di mana sahaja mereka sama ada di Afrika Utara. aku beriman kepadamu dan aku akan mengikutmu. Mereka mesti membersihkan diri mereka dari sifat keakuan atau ego serta gila kuasa kesan dari terlalu lama berada dalam kelompok perkumpulan yang kecil. Namun.info .W. Afrika Barat. Berapa banyak agaknya jari-jemari yang akan digigit kerana rasa kesal ketika melihat angkatan pelopor memenangi pertarungan tersebut? Dalam dunia Islam pada hari ini masih ada anasir individu-individu du’ah yang baik. Padahal.A.BahanTarbiyyah. mengusir kamu dan memerangi kamu. aku tidak akan mengikutmu. Mereka hanya duduk memerhati di belakang dan menunggu siapakah yang akan menang. mempunyai pendekatan tarbiyah 147 Tabaqat Ibnu Saad. tetapi mereka enggan berbuat demikian. telah mengajaknya kepada Islam selepas peperangan Badar “Baginda bersabda: “Mahukah kamu menjadi seorang dari angkatan pelopor pertama di dalam urusan itu”? Dia berkata: “Tidak. Islam atau jahiliah. di sebuah gerakan Islam yang terserlah kejelasan matlamat perubahan. Terdapat juga parti-parti Islam yang menyertai pilihanraya tetapi bersandar kepada cara tarbiyyah Islam. bersungguh-sungguh dalam pentarbiyahan dan merancang untuk mengubah keadaan dan realiti dengan menukarkannya kepada pemerintahan Islam..” Baginda bersabda: “Apakah yang menahan kamu daripada masuk Islam”? Dia menjawab: “Aku telah melihat kaummu mendustakan kamu.. seorang sahabat Rasulullah S. Oleh itu. Jika kamu mengalahkan mereka. yang tidak menyertai Islam kecuali selepas pembukaan Mekah.s.” . tariqat-tariqat sufi dan penuntut-penuntut pengajian syariah. Mereka kemudian hendaklah memberi kesetiaan dan ketaatan secara sukarela kepada seorang pemimpin yang bebas. Rasulullah SAW.A. m.W. dia sentiasa berdukacita dan menyesal kerana tidak segera memeluk Islam ketika diajak oleh Rasulullah S.

info . sesungguhnya Allah telah menyuruh aku satu perkara. atau hal ehwal Islam telah berubah. dia menjadi gelisah.W. maka setiap individu di dalam jamaah dan persatuan-persatuan Islam sebenarnya mempunyai contoh ikutan dari dialog indah antara Nabi Ibrahim a.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ yang utuh dan struktur organisasi yang mantap. walhal dia dilarang meratapi musibah. Allah telah memerintahkan supaya dikembalikan pemerintahan Islam. Anda semua mestilah menjadi para penolong bersama. mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir.s.BahanTarbiyyah. Jangan hanya duduk di rumah. Apabila muncul seorang pemimpin maju ke hadapan dan berkata: “Inilah aku!”. ketika Allah memerintahkan baginda membina Ka’abah.W.” (Al-Maidah 5:54) Golongan ini akan menegakkan Islam apabila terdapat golongan yang 148 Sahih Bukhari. 175 95 www. kaku dan meratap hiba seolaholah dia yang ditimpa musibah.” Saat yang paling dagang bagi Islam ialah apabila orang yang telah muslim tiba-tiba menjadi murtad. Jilid 4. m.s. apabila mereka melihat kemungkaran. dengan anaknya Nabi Ismail a.” Ibrahim bertanya: “Adakah engkau akan menolongku?” Ismail menjawab: “Aku akan menolongmu. bertawakal. Sekiranya kamu merasa pelik dan enggan menerima pendekatan para pelopor gerakan kebangkitan Islam kerana kamu hanya mahu berpegang kepada fatwa-fatwa ulama’ silam sahaja. maka dengarlah penjelasan Imam Ibnu Taimiyah kepadamu: “Terdapat ramai manusia.s.”148 Beginilah jawapan orang yang beriman. Firman Allah S. maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia. maralah.: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari ugamanya (jadi murtad).T. : “Islam akan kembali semula menjadi dagang (asing) sepertimana ketika ia mula-mula datang. tetapkan pendirian di atas Islam dan beriman kepada Allah bersama-sama dengan orang yang bertaqwa.” Ismail lalu menjawab: “Lakukanlah sepertimana yang disuruh Allah kepadamu. bahkan disuruh bersabar.s. Jangan dengar suara-suara tentang karier dan keuntungan perniagaan di masa depan. Janganlah anda ketinggalan. “Sabda Nabi Ibrahim a. Di dalam jawapan Nabi Ismail a.A. segeralah dan jadilah pengikut jejak Ismail.” Ibnu Taimiyah menyambung lagi: “Sabda Rasulullah S. nekad tanpa ragu-ragu atau teragak-agak. dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela.s. itu terkandung satu modal anda yang sebenar.: “Wahai Ismail. mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah.

250 149 150 96 www. Marhalah Pembentukan (Takwin). Setiap orang yang beriman dengan Allah dan RasulNya dan mengambil Ibnu Taimiyah. baginda telah berjaya mengubah arus perjalanan dunia dan menukar warna zaman dengan kekuatan penyampaian dan jihadnya. Begitu juga ia kadangkala ia asing di kebanyakan tempat dan masa. 3. Tetapi. tujuan dan hasil terakhir hanya akan dapat diraih setelah dakwah itu tersebar luas.s.”152 “..s. menyebarkan fikrah Islam dan memastikan ianya sampai kepada setiap lapisan masyarakat.W. Marhalah Pelaksanaan (Tanfiz) bekerja dan mengeluarkan hasil. m.BahanTarbiyyah. Satu akidah yang khusus dan mempunyai jalan tersendiri. Perkara pertama yang dijelaskan oleh Imam al-Syahid Hassan al-Banna ialah: Perlu bersungguh-sungguh dan bekerja.150 Seterusnya beliau menjelaskan: “Setiap dakwah hendaklah melalui tiga marhalah: 1. m.”149 Para Perintis Menjelaskan Sifat-sifat Jalan Dakwah Sekiranya Allah memberi hidayah anda dan anda sekarang berada dalam angkatan pelopor. 254 152 Nahnu wa-al-Hadarah al-‘Arabiyah. 297 Muktamar Ke-5. 2. Begitulah Islam bermula dengan dagang kemudian menjadi kuat dan terus tersebar luas. al-Majmua’ah. m. Baginda menawarkan akidah yang datang dari Allah.s. Ketiga-tiga marhalah ini selalunya berjalan serentak dan seiringan memandangkan adanya kesatuan dakwah dan kaitan yang kukuh di antara ketiga-tiganya. menguatkannya kembali sebagaimana yang telah berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. maka dengarlah pemimpin-pemimpin dakwah dan gerakan Islam zaman ini menjelaskan sifat-sifat jalan dakwah. Sesungguhnya menegakkan kepimpinan yang soleh di bumi Allah ini merupakan suatu tugas yang sangat penting dan mustahak di dalam sistem Islam.info . Marhalah promosi. Seorang da’i itu biasanya berdakwah dan dalam masa yang sama dia bekerja dan men’tanfiz’. Majmu’ Fatawa. Dalam beberapa tahun sahaja selepas itu.W. Jilid 18. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Baginda menolak semua pemikiranpemikiran salah dan jalan-jalan bengkok yang menguasai dunia seluruhnya. mempunyai pendokong yang ramai dan pembentukan yang kukuh. mempersiapkan petugas yang komited dan menyusun barisan di kalangan orang yang telah menerima dakwah. m. memilih para pendokong. untuk melihat bagaimana: “Baginda pada mulanya berdiri keseorangan mencabar dunia seluruhnya.”151 Ustaz al-Maududi pula menyeru kita supaya merenung sejarah Nabi Muhammad S.T. banyak perkara Islam pelik kepada ramai orang hinggakan ada di kalangan mereka tidak tahu bahawa arak itu haram. 239 151 Ibid.A. Lalu. hinggakan ia lahir semula dan berkembang di mana akhirnya Allah S.s. Perlunya dilakukan ‘takwin’ (pembentukan) selepas ‘tanbih’ (memberi peringatan) atau pelunya ‘ta’sis’ selepas ‘tadris’. Allah memberi kemenangan kepada Islam dengan usaha Umar dan menerangkan apa yang tidak diketahui tentang Islam. pengenalan (takrif).Al-Munthalaq_________________________________________________________________ murtad dan keluar dari Islam. apa yang pasti.

Mesir. Demi Allah. Oleh itu. Namun. seorang da’i Islam yang agung. Tiada tujuan lain di dalam kehidupan ini kecuali menegakkan sistem Islam yang benar dan mentadbirkan kerja Islam dengan seluruh perhatian.BahanTarbiyyah.info . Iraq dan negara kamu. Kita perlu mendidik individu. m.” Tetapi. dia hanya ada satu jalan sahaja iaitu: menyeru seluruh manusia kepada cara hidup yang diredhai Allah. Palestine. Sekiranya tiada seorang pun yang sudi menyahut seruannya. Syria. Jawa. 2. walaupun dia boleh menyembunyikan dirinya di sebalik alasan syara’ dengan kaedah “memilih satu bencana (kerosakan) yang lebih ringan di antara dua bencana. beliau berkata kepada salah seorang warga Palestine: “Banyak surat sampai kepadaku.s. hakikat ini telah dilupakan oleh ramai orang. tetapi rakan-rakan Syakib Arsalan telah mengecewakan 153 154 Al-Usus al-Harakiyah li al-Harakah al-Islamiyah. Apa faedahnya berbuat demikian? Adakah kamu mahu kami mengumpulkan angka-angka kosong?”154 Kata-kata beliau itu menyerlahkan kemuncak kesedaran dan pengalaman mutakhir pada da’i. Mereka sangka jalan ini cukup dengan sekadar pidato. sekiranya di muka bumi ini hanya ada seorang sahaja lelaki yang beriman. syarahan. Sekiranya tujuan dan maksud tertinggi itu tidak mungkin dapat direalisasikan kecuali dengan usaha secara berjamaah. mesti dibentuk satu jamaah yang soleh. seperti biasa aku akan menjawab: “Kita wajib memulakan usaha Islam ini dari bawah. Syakib Arsalan Rahimahullah telah berusaha bersungguh-sungguh mengajar jalan yang betul namun masih juga belum berjaya. atau melantik seorang Khalifah atau perkara-perkara yang seumpama dengannya.” Seterusnya beliau berkata: “Apalah gunanya mengadakan muktamar yang menghimpunkan orang-orang yang lemah. maka tetap berdirinya di jalan yang lurus dan terus berusaha tanpa henti menyeru manusia kepada Islam hinggalah dia menemui Tuhannya (meninggal dunia) itu beriburibu kali ganda lebih baik bagi dirinya daripada dia melaungkan seruan jahiliyah yang menjanjikan keseronokan dunia hingga dia tersungkur di lembah kesesatan dan kejahilan. yakin dan memelihara prinsip-prinsip al-haq. maka tidak boleh tidak. Penulis-penulisnya mencadangkan supaya diadakan satu Muktamar Islam. tidak mempunyai keinginan tersendiri dan tidak mampu melaksanakan walaupun satu keputusan atau resolusi. 18 Al-Muslimun.s.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ ‘deen’ yang mulia ini tidak akan selesai kerjanya kecuali dengan mengorbankan seluruh tenaganya dan segenap kemampuannya untuk membentuk hidupnya menurut acuan Islam. iaitu cara hidup Islam. resolusi-resolusi dan seminar semata-mata. Bil. ceramah.”153 Tetapi. 363 97 www. m. Di dalam sebuah risalahnya yang diterbitkan pada tahun 1931 dan disiarkan di dalam majalah al-Muslimun. Walaupun dia mendapati dirinya keseorangan dan ketiadaan wasilah yang mencukupi. sama ada dari Morocco. maka dia tidak harus merasa rela dan redha kepada kekuasaan batil. sebenarnya.

pasti mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Sekiranya mereka mengajar orang ramai supaya jangan lagi mengharap kepada para pemimpin hari ini. Dirikanlah khemah kamu di padang pasir jahiliyah kurun kedua puluh ini dan nyalakanlah apimu supaya ia dilihat oleh orang yang sesat dan terputus dari hidayah. disertakan dalam synopsis Diwan Risalah Masyriq.info . Tiada cara lain.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ beliau dan tidak bersemangat.BahanTarbiyyah. Syarahan dan pidato mereka hanya menambahkan lagi penderitaan dan kekesalan pada diri mereka dan pada para pendengar. Ianya adalah dengan khemah tanzim dan penyusunan barisan yang terdidik dengan tarbiyah Islam yang sejati. Kita masih menyaksikan penceramah-penceramah di atas mimbar-mimbar masjid pada hari Jumaat dan perhimpunan. bukan sinaran bintang. sampai kini kita masih mendengar laungan-laungan di dalam perhimpunan-perhimpunan serta resolusi-resolusi di muktamar-muktamar sejak puluhan tahun lalu. semoga api itu menjadi penunjuk Nyalakanlah ia wahai manjaku Sesungguhnya para da’i dalam kehairanan Nyalakan ia untuk para pengembara di padang luas ini Marakkan api dan nyalakanlah baranya Semoga para pengembara segera datang kepadanya Usirlah kegelapan yang pekat ini Tunjukkanlah jalan ini kepada rama-rama yang sesat itu Inilah api yang paling baik... Bukan dewan-dewan perhimpunan dan seminar. Kamu panggillah puterimu: “Marilah anakku”. nyalakanlah api itu sepanjang malam. Nyalakanlah api itu. dari nyalaan hidayah ini. supaya mereka menuju kepadanya dan bernaung di dalam khemah kamu. 98 www. Mereka menutup ucapan dan pidato mereka dengan kata-kata: “Islam menyeru kamu.155 155 Abdul Wahab Azam. Namun. Ia adalah dengan api semangat yang merdeka. Semuanya itu hanya merupakan himpunan angka kosong. Usaha dakwah mestilah dimulakan dari bawah sepertimana kata Syakib. Mereka mengajak umat Islam untuk beramal dan berjihad. oleh Muhammad Iqbal..” Sebaliknya mereka tidak bertanya kepada diri mereka sendiri. dinyalakan di tengah malam yang gelap gelita Itulah sebaik-baik penghibur yang menyalakan api hidayah itu Bukan persinggahan yang menjadi tujuan pasukan Tetapi ia hanyalah api yang menunjukkan jalan kepada pengembara yang mencari panduan Bekalkanlah kami dengan kehangatan cinta dan tanggungjawab Bekalkan kau wahai puteri si manjaku.perhimpunan perayaan yang meratapi dan dukacita. ‘Manakah pemimpin yang harus dipercayai? Sedangkan pemimpin yang ada hanyalah pemimpin yang menjadi boneka dan hamba penjajah yang kononnya berkuasa penuh. kemudian membimbing mereka agar berjamaah dan menjalankan tugas menyeru kepada kebaikan yang dibawa oleh Islam dan menegah dari melakukan kemungkaran yang dilakukan oleh parti-parti dan pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Mereka tidak memahami jalan amal yang sahih. untuk menyemarakkan lagi nyalaan unggun api lalu kamu mengajarnya: Marilah wahai anakku.

BahanTarbiyyah. itulah sejahat-jahat kehendak. Perbezaan cara fikir menghalang Pertemuan Justeru itu. ucap kami dengan pasti Al-Quran perlembagaan kami. Mahmud Aal-Jaafar. penyair-penyair dakwah telah menfokuskan kerja mereka bagi menerangkan tabiat taghyiriyyah Islamiyyah. kami tidak menerima selain dari al-Quran. 72 Pendirian atas pagar. Tidak mahukah kita berlumba-lumba mendapat pertolongan Allah. Bagaimana boleh selamat dan terus hidup. Sifat yang lahir dari isti’la’ ini. dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus Politik mereka menjadikan mereka menunggang kenderaan yang berjalan dengan petunjuk kedegilan sebahagian mereka terang-terang di dalam kesesatannya sebahagiannya pula bersembunyi di balik “topeng berkecuali”157 Mereka lupa tanggungjawab kepada manusia dan takbur berlakulah malapetaka dan bencana yang meliputi seluruh dunia. Sifat ‘isti’la’ (rasa tingginya) dan merasa rendahnya segala prinsip lain. rasa perlu dipisahkan. Kerajaan-kerajaan telah lari dari hidayah. toleransi dan saling hidup sekali antara Islam dengan kufur. Islam hanyalah dakwah Dan sinaran yang menghidupkan manusia dan mengajar mereka Bagi kami. Tidak mahukah kita menyahut seruan jihad? Sama ada hidup dalam hidayah yang dipenuhi kemuliaan ataupun mati syahid di 156 157 Diwan Hunain ila al-Fajr. Disebabkan sifat dan fitrah ini. Katanya: Itulah tiang yang memancarkan sinaran laksana matahari Allah matlamat kami. syariat menghukum dan memimpin Bagi kami. m.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 10 Keselarasan Dan Kesyumulan Dua petanda yang menjadi pengenalan kepada Islam: 1. memukul dan memusnahkan kepala si degil156 Bagaimana ianya tidak jelas? Adakah kita akan biarkan kerja ini kepada manusia yang sesat? Keadaan yang mesti kita tolak. Ia ditegaskan oleh seorang penyair dan da’i. Tegas bahawa semuanya adalah sesat. (Pnt) 99 www.info . gagallah segala langkah untuk berdamai. 2. sedangkan mereka bertindak menurut ijtihad yang dipandu oleh nafsu Tiap-tiap manusia hendak menguasai kumpulan kambing menurut kehendak dan seleranya. Dua sifat ini adalah gambaran dari fitrah taghyir (sikap merubah) yang telah ditetapkan oleh Allah pada Islam.s. berlepas diri dan meninggalkan mereka yang mengikut hawa nafsu. musolahah. Dari sini ia pula menjadi sifat dan tabiat gerakan Islam. Islam adalah kekuatan.

Ia akan dapat menggunakan -secara positif dan langsung. Kadang-kala terdapat da’i yang menyeru kepada fikrah Islam semata-mata. manusia mempunyai peraturan 158 159 Al-Amiri. Kerja mereka dikuasai oleh ketua-ketua yang. Dia memimpin diri mereka sendiri. Tetapi. Perkara pertama yang mesti dilakukan ialah mengajak manusia supaya berkumpul. 94 Ibid 100 www. akidah.BahanTarbiyyah. sebagai da’i aku boleh hidup berdamai dengan jahiliyyah Tetapi.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ gelanggang jihad pada hari pertarungan. Alwan Toif. Cara fikir mereka bertentangan dengan cara fikirku Cara hidup mereka lari dari hidayah Allah Mereka melalui jalan mereka. itulah yang dipegangnya. Mungkin juga dia mempunyai semangat yang paling berkobar-kobar dan paling khusyuk di dalam solat. Pusat itu merupakan roh bagi satu orbit Satu titik dikelilingi para petugas Dari pusat ini. dia tidak mahu terikat dengan sebarang perancangan dan peraturan. m. Orang sebegini sukar untuk sampai ke hasil yang positif. Pengalaman dan pelaksanaan dakwah terus membuktikan betapa pentingnya peranan satu penyusunan ‘tanzim’ bagi menyerasi dan menyelaraskan usaha seluruh mereka yang bekerja untuk Islam. mereka melalui jalan yang menyeleweng dari jalan yang mulia dan terang. Kita lihat mereka sebagai da’i yang paling hebat kefahamannya. kerana semata-mata cara fikir keduanya yang berbeza dan jalan yang bertentangan.158 Jika diikutkan. Mana yang dia nampak.s. Perancangan yang mantap akan mampu menjadikan sesuatu tanzim itu sebagai pusat beredar pada orbitnya seluruh usaha individu-individu di dalam aliran geometrik yang indah dan mantap tanpa kelam kelibut.walaupun kemampuan yang paling kecil di kalangan individu bagi menghasilkan hasil yang hebat. sebagaimana aliran garisan bulatan cantik yang melingkari nukleus. Dia tidak peduli samada apa yang dibuat itu selaras dengan da’I lain atau tidak.159 Itulah mufasolah yang pasti dan mesti (antara jahiliah dan Islam). sistem.info . Bagaimana mungkin berdamai sedangkan mereka telah menjadi musuh? Aliran Pengembangan Seimbang Lahir dari pusat yang tetap Ini memestikan para da’I bertindak cepat dan keluar bersama-sama mengembalikan yang telah sesat kepada jalan yang benar dan lurus. aku melalui jalanku kami tidak akan bertemu. Apa yang dirasainya. perundangannya dan dia paling banyak membaca buku. itulah yang dibuatnya. Da’i yang sebenar yang akan memberi harapan kepada ummah pada hari ini hanyalah al-munassiquun (yang dapat menyelaraskan kerja dengan orang lain). Dia hanya akan berlegar-legar di tempat yang sama.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

dari pusat ini, manusia sentiasa ada penerusan160 Segala usaha yang dicurahkan tidak akan kecil jika dibuat pada masa dan tempat yang sesuai. Dakwah mempunyai tuntutan-tuntutan dan keperluankeperluan yang saling melengkapi-mutakamilah. Sebahagiannya menyempurnakan sebahagian yang lain. Segala usaha yang disumbangkan untuk mencapai matlamatnya bersifat saling menyempurnakan. Yang kecil menyempurnakan dan menguatkan yang besar. Sesungguhnya kerja yang mengekalkan perjalanan jamaah dakwah: “anda lihatnya umpama satu bulatan yang berputar. Adakalanya ia naik atau turun. Bukan kerana rendah atau tingginya, tetapi kerana bergerak mengelilingi pusat, selaras dan seimbang menurut ukuran yang tertentu.”161 Jadi tiada satu pun usaha pun yang dianggap remeh, rendah nilainya dan kurang kepentingannya lalu ia diabaikan. Semua usaha adalah sama penting apabila ia diusahakan dalam perancangan, ukuran dan timbangan yang tertentu. Menyeluruh dalam Perlaksanaan Kerja Perkara kedua kesyumulan. Syumul yang meliputi setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hassan al-Banna Rahimahullah di dalam al-’Usul al-’Isyrin (Usul 20): “Bahawa Islam kita adalah daulah dan tanah air, kerajaan dan umat, akhlak dan kekuatan, rahmat dan keadilan, pengetahuan dan perundangan, ilmu dan kehakiman, kebendaan dan harta, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah serta tentera dan fikrah, sebagaimana ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih.”162 Keluasan pengertian Islam ini memestikan tajammu’ pekerja Islam untuk luas juga dalam pendekatan dan perlaksanaan. Oleh kerana itu, kumpulan dakwah Islam bukanlah sebuah parti politik meskipun ia kelihatan berusaha menguasai pemerintahan, tetapi dengan berhati-hati agar tidak dilalaikan oleh suasana semasa dari landasan tarbiyah dan tanggungjawab ibadah. Kumpulan dakwah juga bukanlah satu pusat kajian fiqh, kuliah-kuliah syariah atau majlis mengeluarkan fatwa meskipun ia kelihatan berusaha sungguh mendalami ilmu syariah dan berjalan mengikut al-Sunnah, menjauhi perdebatan di dalam masalah cabang (furu’) dan leka dengan perbincangan teori yang melemahkan kerja tajmi’ dan memimpin masyarakat. Kumpulan dakwah juga bukan pustaka penerbitan buku atau agensi kewartawanan, sekalipun kelihatan ia mengumpulkan, mengikuti perkembangan semasa dan menjelaskan pandangan Islam terhadap semua peristiwa itu bagi menyempurnakan kewajipannya.
Diwan al-Asrar w al-Rumuz, m.s. 123 Perumpamaan yang dibuat oleh al-Rafi’e tentang sesetengah perkara di dalam Khilal Wahyu al-Qalam, jilid 3, m.s. 426 162 Risalah Ta’lim, al-Majmu’ah, m.s. 7
160 161

101

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

Kumpulan dakwah bukanlah satu pasukan komando yang berani mati, institusi ketenteraan atau pasukan pengakap sekalipun jihad itu salah satu dari dasarnya serta senaman dan latihan adalah salah satu dari caranya. Dakwah tidak terbabit dalam menggunakan kekerasan, tindakan membabi buta dan keputusan yang tergesa-gesa. Kumpulan dakwah juga bukanlah sebuah pertubuhan kebajikan atau kementerian wakaf sekalipun ia kelihatan menolong anak-anak yatim dan fakir miskin, merawati yang sakit dan bekerjasama membangunkan masjid dan rumahrumah Allah. Ya, dakwah Islam bukanlah salah satu daripada yang di atas tetapi ia adalah semua yang di atas. Sekiranya kerja terlalu banyak dan ‘jam’, sedangkan tenaga dan kemampuan tidak mencukupi, maka perlu diutamakan mana yang paling penting; berdasarkan teori relatif mengikut neraca penyelarasan masolih dan mafasid yang bertentangan. Maslahah yang kecil perlu dikorbankan jika menghilangkan maslahah yang lebih besar darinya. Mafsadah yang kecil perlu ditanggung bagi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Memimpin Umat Lebih Utama Dari Menambah amal kebajikan Pengalaman kita menunjukkan bahawa sebahagian besar dari orang yang kita seru pada hari ini sebenarnya kekurangan kesedaran politik, manhaj fiqhiy dan belum menyala roh jihad dalam diri mereka. Tapi yang nyata, aspek amal kebajikanlah yang masih menguasai pemikiran mereka. Mereka suka membuat kebajikan meskipun pada hakikatnya mereka kurang harta untuk mengejar dan menyempurnakan pemikiran yang luas ini. Oleh itu, mereka perlu kepada diperbanyakkan tumpuan bicara untuk difahamkan tentang kesempurnaan dan keistimewaan dakwah ini berbanding dengan pendekatan badan-badan kebajikan. Tidak dinafikan bahawa faktor yang menjadikan mereka cenderung kepada pendekatan kebajikan itu adalah kerana hati-hati mereka yang lembut dan fitrah iman yang mereka miliki. Hati-hati itu sentiasa dihangatkan oleh nasihat demi nasihat tentang peri pentingnya erti kebaikan dan kemuliaan akhlak, mengobarkan semangat mereka untuk bekerjasama di dalam kerja-kerja memelihara anak-anak yatim, membangunkan sekolah dan masjid. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh para penasihat itu adalah benar belaka. Hadis-hadis fadilat itu bukan dusta. Kita tidak pernah melupakan kesan dan pengaruhnya di dalam memajukan dakwah dengan tarbiyah secara praktikal yang memecahkan segala tabir. Melalui cara itu juga para da’i yang bersifat pendidik dapat berinteraksi dengan orang awam secara langsung setelah mereka tenggelam dalam pelbagai bidang kehidupan. Tetapi da’I mempunyai kerja yang lebih penting dan lebih besar dari itu. Dia wajib melaksanakan kerja yang tidak dilakukan oleh orang lain melainkan dia. Pahalanya tidak kurang dari pahala membuat kerja-kerja amal, jika tidak berganda-ganda pun.

102

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

Sesungguhnya da’i Islam wajib melaksanakan tugas tajmi’iyy, tarbawiyy, thaqafi, I’laamiyy, siyasiyy, jihadiyy, khairiyy dalam kesyumulannya yang luas dan takamul yang saling berkaitan di antara satu dengan yang lain. Itulah ciri keistimewaan kedua yang membezakannya dari umat Islam umum yang lain setelah ciri pertama iaitu kerja secara jamai’e. Sebenarnya ciri istimewa ini bukanlah pandai-pandai kita sahaja. Ianya adalah arahan anjuran Imam Ahmad Ibnu Hanbal selaku pemimpin da’I di zamannya. Ketika beliau ditanya oleh muridnya Zuhair bin Abu Zuhair: “Bagaimana jika si polan itu boleh jadi berusaha di dalam sesuatu bidang seperti perkilangan, membina masjid dan pengairan?” Kata Zuhair: “Imam Ahmad berkata kepadaku: “Tidak, dirinya lebih utama baginya.” Imam Ahmad tidak suka laki-laki ini mengorbankan diri dan air mukanya.”163 Di sini ada dua masalah yang telah disingkap oleh Imam Ahmad bin Hanbal: Pertama: Ucapannya itu mendedahkan supaya da’i Islam tidak menjatuhkan air mukanya, tidak merendahkan harga dirinya dengan usaha mengumpulkan harta dari orang kaya meskipun untuk maslahah umum. Kegiatan sedemikian akan menahan lidahnya dari mengucapkan kebenaran, sama ada amar ma’ruf atau nahi mungkar. Kedua: Maksud dari memelihara air muka itu ialah tafarrugh-fulltime dengan penuh megah memandu orang ramai, memerangi bid’ah dan musuhmusuh Islam, amar ma’ruf dan nahi mungkar dan mengembangkan ilmu. Fatwa itu hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh ulamak-ulamak perundangan politik Islam. Mereka mewajibkan khalifah atau sultan supaya tidak mengabaikan politik negara dan pentadbiran tentera kerana kesibukan mereka melakukan ibadah-ibadah individu dan amal kebajikan peribadi. Kewajipan khalifah ini juga telah dinyatakan oleh Imam al-Mawardi: “Sepatutnya, khalifah itu sendiri memimpin urusan negara secara langsung dan memerhatikan setiap situasi perkara untuk menjalankan pentadbiran umat ini dan memelihara agama. Dia tidak boleh menyerahkan urusan negara kepada pembesarpembesar negara semata-mata kerana sibuk bermewah atau beribadah. Ini kerana, boleh jadi pembesar yang diamanahkan itu melakukan khianat dan menipu. Allah S.W.T. telah berfirman: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumlah antara manusia dengan haq, dan janganlah engkau turut hawa nafsu, nanti ia menyesatkan engkau dari jalan (agama) Allah.” (Surah Sad 38: 26) Allah S.W.T. tidak menyuruh Nabi Daud a.s. menyerahkan urusan negara kepada pembantunya, tetapi disuruh mengurusnya sendiri. Kemudian Allah melarangnya dari memerintah mengikut hawa nafsu kerana perbuatan demikian disifatkan sebagai sesat. Tugas ini walaupun kelihatan kerana tanggungjawab agama dan atas jawatannya sebagai khalifah, tetapi tugas-tugas mentadbir merupakan hak-hak politik yang mesti dipenuhi oleh setiap pemimpin yang diamanahkan. Rasulullah S.A. W. bersabda: “Setiap seorang dari kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal tentang rakyatnya.”164
163 164

Ibnu Abi Ya’la, Tabaqat al-Hanabilah, Jilid 1, m.s. 159 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Cetakan Kedua, m.s. 16

103

www.BahanTarbiyyah.info

Hanya orang mukmin yang kuat sahaja yang mampu mendokongnya.BahanTarbiyyah. Ia adalah benar-benar suatu tanggungjawab. penyertaan yang mengorbankan jasmani. memenatkan fikiran dan menghirup nyawa. 104 www. dan 2. iaitu: 1. Usaha untuk bersama-sama dakwah secara syumul. Dari sinilah barulah difahami betapa jauhnya perbezaan di antara dua usaha.info . kesyumulan dalam dakwah merupakan satu ketinggian.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Memang dakwah adalah betul-betul penjagaan. Usaha hanya semata-mata untuk menjaga kebajikan manusia meskipun sepenat manapun. Oleh kerana itulah.

Oleh itu. itupun sudah cukup menjadi keaiban yang besar. tibalah giliran perpindahan dunia dan kepimpinan jahiliyah kepada kepimpinan Islam. Sekiranya pemandu dan penunjuk jalan telah ada. tetapi sememangnya satu hakikat. bermakna mereka telah hampir sampai ke tujuan. tak perlu penjelasan panjang lebar dan tidak perlu warna warni atau dekorasi lagi.s. kerosakan seks. 165 Mukaddimah Syed Qutb di dalam buku al-Nadwi: Maza Khosira al-‘Alam bi Inkhitat al-Muslimin. m. Suatu yang menjadi suatu hakikat tidak perlu diperbungakan bahasanya. Beliau memperkatakan satu perkara besar dan agung. malah ianya adalah pekong besar bagi tamadun mereka. Suatu peralihan besar. Hakikat ini tergambar dalam kerosakkan masyarakat Komunis. ia terpaksa melintasi padang pasir yang luas. untuk tiba ke tempat aman tersebut. 20 105 www. Untuk melintasinya perlu pula ada pemandu jalan dan pemimpin yang berpengalaman dan mahir dengan selok-belok perjalanan di gurun yang luas. Kekosongan jiwa.BahanTarbiyyah. toleransi dan ketenteraman Islam yang ditawarkan kepada setiap hati yang menderita dan merana lantaran tekanan kebendaan.”165 Dengan begitu simple Syed Qutb mengungkapkan apa yang dilihatnya. Hati dan pemikiran mereka sekarang sudah cukup bersedia untuk kembali semula kepada Islam buat kali kedua. Keburukan dan kepincangannya telah diketahui oleh manusia menyebabkan manusia menjadi sangat benci dan jemu kepadanya. Tetapi. supaya mereka mudah mengikutnya dalam perjalanannya itu. Renungan sepintas lalu itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam telah jemu dan bosan dengan apa yang ditiru dari fahaman dan sistem materialisme Barat dan apa yang mereka taqlid dari kebuasan dan cara brutal blok Komunisme. mampu mengesan perjalanan. dasar perkauman dan kezaliman penjajah Barat bukan sahaja dikira sebagai kebankrapan. Kalaupun ia hanyalah pelampauan dan penindasan ke atas kebebasan hak asasi. berpandangan jauh dan tepat serta bijak menentukan arah berpandukan bintang-bintang di langit.info . Begitulah sifat sesuatu hakikat bila-bilapun. Itulah hakikat yang sedang dialami oleh Barat. ia diungkapkan dengan ungkapan yang simple.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 11 Panji Kebaikan Pekong jahiliyyah telah terbongkar. Graviti da’i Pemandu itu seelok-eloknya pandai menyanyi untuk menghiburkan mereka yang berjalan di belakangnya. Sebaliknya hakikat itu mempamerkan keadilan. Kini.

Semua parti yang sesat itu tidak mungkin berkembang andainya kamu memantapkan kekuatan kamu. Siapa yang menyertai safn.” (Toha 20:64) Demikianlah perkumpulan yang tersusun rapi dibentuk oleh pihak jahiliah di setiap zaman. tiada jalan lain bagi manusia kecuali menjadi tawanan kamu. Ia adalah pelajaran besar kepada sesiapa yang berdukacita 166 Diwan al-Asrar wa al-Rumuz. Ketika itu.W. Demikian jugalah manusia. dia pasti menang kecuali Allah menghendaki sebaliknya. kemudian datanglah kamu berbaris-baris. bulan pun beredar di sekitarnya tanpa henti166 Oleh kerana bumi mempunyai daya graviti. Engkaulah wahai da’I yang menentukan keadaan ini. Hasil perkumpulan ialah satu barisan Islam ‘saf’. dan ia pula seorang da’i maka dia akan dapat menarik sesiapa yang dikehendakinya untuk beredar di sekitar orbitnya.T. lebih sempurna dan lebih indah. mereka akan pasti terkumpul dikeliling dakwah apabila da’i meningkatkan kekuatannya.” (Al-Saff 61:4) Tukang-tukang sihir yang menentang Musa as sebelum mereka beriman memanggil-manggil sesama mereka: (sebagaimana yang diriwayatkan oleh AlQuran) “perkuatkanlah perancanganmu semua.info . Firman Allah S. Apabila seorang muslim yang merdeka dan bijak menguatkan keperibadiannya. seolah-olah mereka itu tembok bangunan yang sangat rapat (menjadi satu). Kekuatan hanya akan mantap bila berkumpulan.s.BahanTarbiyyah. dengan berbaris-baris. Manusia itu akan berlegar di sekeliling dakwah dan merasai ikatan mereka dengan dakwah suatu kemestian. Beliau telah menemui pada “Pengenalan Seseorang Terhadap Dirinya” tarikan yang kuat memaksa orang lain mengikutnya. Tetapi puisi Muhammad Iqbal lebih tepat. m.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Itulah yang dapat digambarkan oleh kiasan kami yang tidak begitu tepat ini.: “Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya. 15 106 www. ia dapat memaksa bulan agar terikat dan beredar di sekitarnya sehingga bulan itu tidak pernah terfikir untuk lari dari bumi. Sesungguhnya siapa yang mengikuti pemandu yang disertai dengan hiburan kadang-kadang terlalai atau tersadung kakinya lalu tersungkur di tengah jalan tanpa disedari ataupun mengantuk lalu berhenti di tengah jalan. Iqbal telah berkata: Bumi telah meningkatkan kekuatan gravitinya lalu.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________ melihat nasib umat Islam di seluruh dunia ini dan hanya mengeluh-ngeluh. Sesungguhnya setiap manusia walau betapa besar pun kejahatannya. Kadangkala pula dengan nyalaan api yang menarik perhatian. Abdul Wahab Azam Rahimahullah telah melawat sebahagian besar dunia Islam. kecuali perpaduan. Janganlah kamu gentar mendengar berita si polan itu dan si polan ini adalah puak rosak dan merosakkan. Kibarkan Panji Kebaikan Tetapi. melihat lintang pukang neraca dan nilai. tidak bersama-sama golongan jahat ini dan suara mereka tidak kedengaran.info . Bila mereka lihat kerosakan di negeri mereka. Golongan jahat tentu akan diam dan mereka tidak akan glamour lagi. Beliau telah menjelajah dunia Arab. Tetapi. 173. imej tinggi tetapi perpecahan dan hampasnya mereka telah melemahkan mereka. Sesungguhnya jahiliah yang tersusun tidak akan dapat dikalahkan kecuali oleh Islam yang tersusun juga. Sekiranya panji kebaikan dikibarkan. Apa yang kurang pada umat Islam hari ini ialah bendera dan panji ini. Akan lahirlah kebaikan yang terpendam di dalam jiwa yang belum ada lagi kebaikan. pengetahuan mereka tinggi. Sesungguhnya terdapat ramai lagi umat Islam yang baik tetapi kamu anggap mereka orang jahat. Adakalanya pula dengan mengibarkan bendera kebaikan yang dapat dilihat oleh orang yang baik. Da’i Islam pada hari ini tidak mungkin akan menang melainkan bila mereka menyatukan individu yang terbaik di kalangan mereka. mesti ada kejahatan dan kebaikan dan mesti ada perosak dan muslih. Golongan yang baik lalu lari. kemudian datang merempuh dalam satu barisan yang tersusun rapi dan bersatu padu. bagaimanakah tajammu’ umat Islam dapat berlaku tanpa ada seseorang yang baik memulakannya? Perlu ada yang memulakannya. Pakistan dan lain-lain untuk mengkaji realiti umat Islam dari dekat. mereka mula menyangka perkara itu telah hancur dan tidak dapat dibaiki lagi. mesti masih terpendam di dalam jiwanya rasa cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. kalahlah satu kebaikan di dalam jiwa yang kebaikannya mengatasi kejahatannya. Lalu beliau memanggil umat Islam yang baik-baik: “Janganlah kamu merasa tertipu dengan kerosakan yang zahir dan kejahatan yang melata di sana-sini di antara umat Islam. Ramai manusia yang baik-baik jadi bingung di sini. Mereka rasa kufur telah berkuasa penuh menyebabkan 167 Syawarid Abdul Wahhab Azzam hlm.”167 Ungkapan ini memang benar dan sangat betul. melihat orang jahat berkuasa.. Dengan kebaikan itu. India. Jika dikibarkan panji kebaikan nescaya orang baik dari mana-mana akan bernaung di bawahnya. kadangkala dengan takbir yang menyedarkan.BahanTarbiyyah. lalu mereka berkumpul di sekelilingnya. Dalam mana-mana bangsa mesti ada orang baik dan jahat. 107 www. Akhir beliau membuat kesimpulan bahawa umat Islam tidak kekurangan apa-apa. Turki. golongan jahat mengibarkan panji mereka lalu orang yang jahat dan pengikut mereka berhimpun di bawahnya naungannya. Bilangan mereka sudah ramai. tentu mereka yang baik-baik itu berkumpul di bawahnya.

seorang panglima Arab yang sayangkan Islam.BahanTarbiyyah. bertahan thabat dan akhirnya dapat mengalahkan kumpulan bid’ah. 133 Abdul Wahab Azam. Abu Dalaf al-Qasim al-’Ijliy merasa sangat sedih. sahih akidahnya dan nyata kemuliaannya. kaum yang mulia menjadi hina hinggalah mereka dikuasai oleh golongan yang hina168 Kemudian.s. di mana tiada siapa yang mengangkat pedang untuk menentang kezaliman dan tiada tempat bagi panglima yang gagah perkasa di negeri yang bangsat ini. Tetapi di dalam jiwa manusia sebenarnya masih ada kecenderungan pada ketinggian. penyakit dan noda jahiliyyah. Apabila ada orang yang meniupnya. Al-Syawarid. Ketika itu. dalam masyarakat yang tertindas yang telah lama tunduk kepada thaghut. m. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal pula beliau benar-benar bebas dan da’i. Setiap kali dia menikmati kelazatan amal dan mendaki. dia berpindah ke perkhemahan askarnya di kota al-Karakh yang terletak hari ini di jalanraya antara Iraq dan Khurasan tak jauh dari Karmansyah. lalu dia berkata: Kedudukan orang mulia di negeri yang hina mustahil untuk berhijrah sekalipun mungkin. Beliau enggan berhijrah sebaliknya bertahan di Baghdad. mengangkat panji. tiada apa yang menghalangnya dari berhijrah meninggalkan Baghdad. Beliau menentang semangat anti bangsa Arab yang didokong oleh sebahagian pemimpin negara. Oleh itu. Demikianlah keadaan da’i Islam yang merdeka di sepanjang zaman. Sesungguhnya di dalamnya ada bara yang tertimbus di bawah abu. bendera dakwah... bertambahlah cinta dan asyiknya kepada kerjanya. kerehatan dan gemar kepada semua yang mudah. 168 169 Ibnu Taifur. Muktazilah dan semangat perkauman benci Arab (Sya’ubiyyah) di zaman Khalifah alMakmun. Beliau merupakan salah seorang baik yang hebat. Ini bukan al-Karakh yang terkenal di Baghdad itu. 353 108 www. bekerja dan berusaha. biasanya kita dapati jiwa manusia cenderung kepada kehinaan. bangun. al-Muktasim dan al-Wasiq.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mereka terpaksa memilih sama ada diam membisu atau berhijrah ke negeri yang kurang kejahatannya dan ‘mengganggur’ di sana. Abu Dalaf adalah seorang lelaki yang merdeka tetapi dia bersendirian. Mereka sabar bertahan di negerinya. mengutip dari masyarakat tersebut pemuda/I baik yang masih terpelihara hati dan fizikal mereka dari kekotoran. kecuali hijrah untuk menjaga rahsia yang perlu dijaga atau hijrahnya orang faham ‘ahli fiqh’ kepada orang yang memerlukan ilmunya atau hijrah orang yang takut terfitnah pada agamanya. m. segala urusan pentadbiran diserahkan kepada orang yang tidak sepatutnya. mahukan kemuliaan dan rindukan kebesaran dan kehormatan. Hijrah Yang ‘mafdhulah’ (kurang prioritinya) Ketika memuncaknya kekuasaan golongan Jahmiyyah. Da’I ini mentarbiyyah dan memantapkan mereka dengan rasa izzah Islam. ia akan membara dan menyala. Lalu mereka dimasukkan ke dalam saf.”169 Justeru itu. Kitab Baghdad.s. Benar. tindakan orang yang berhijrah adalah salah.info .

Sekiranya hati mereka makmur dengan Islam nescaya mereka berubah menjadi mujahidin. Lalu menundukkan kezaliman sedang manusia masih tidur171 Dakwahlah yang menyucikan Kita Ulama’ dan fuqaha’ terdahulu lebih dapat membezakan pengertian ini daripada ulama’ dan fuqaha’ di zaman mutakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun. mengutus seluruh Nabi dan Rasul. m.W.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Sikap berdiam diri pula adalah lebih silap. Wahai sahabatku Tidak merdeka yang memberontak terhadap kezaliman. Diwan al-Mathani. Jilid 2.s. kosonglah dunia dan hidayah. membaharui sunnah yang beredar ini.”170 Oleh itu. Sekiranya tugas ini tiada.T. Kerana ilmu dan amal paksi itu telah hilang. orang yang beriman yang berjiwa Islam adalah sentiasa bergerak dan menggerakkan. Menyimpan untuknya kedudukan yang tertinggi dan darjat yang mulia menghampiri Tuhannya Yang Maha Pengasih. Syed Qutb berkata: “Mereka yang melihat kezaliman di sepanjang jalan dan menemui pencerobohan di setiap tempat. Allah S.s. 29 Abdul Wahab Azam. Siapa yang sanggup memikul tugas atau pelaksanaannya. maka dia adalah orang yang lemah. lalu dia pun menawarkan ganjaran dan tercari-cari siapakah yang akan menjadi pelopor. bangun memikul bebanannya dan berusaha bersungguh-sungguh menghidupkannya. m. Tiada jalan melainkan dia hanya akan menemui kaedah-kaedah angkatan pelopor. Mereka yang bersikap tunggu dan lihat dan berjanji hendak menggabungkan diri dalam dakwah setelah nampak bibit-bibit kejayaan Islam. m.s. Dia mendongakkan pandangannya ke puncak dan memekik : “Wahai manusia. dia akan mencari jalan bagaimana hendak menyelamatkan umat dari kebinasaan itu. musnahlah agama. mengganggurlah kenabian dan risalah Islam. Untuk melaksanakan tugas itu.”172 Imam al-Ghazali mengatakan yang demikian kepada umat Islam di zamannya. 80 172 Al-Ghazali. menjalarlah kerosakan. runtuhlah segala negeri dan binasalah seluruh hamba Allah di muka bumi. dialah yang mengambil peranan paling utama di kalangan manusia dalam Syed Qutb. Dirasat Islamiyyah. tersebarlah kesesatan. berkembang-biaklah kejahilan. sesungguhnya sebelum itu telah banyak kaum yang memberontak Orang yang merdeka ialah orang yang bergerak menuju kepada kezaliman.info . “Bagi orang yang melihat dan berfikir. Mereka hanya akan menyedari kebinasaan mereka di hari pembalasan. Apa yang kita takuti telah terjadi. Sebab itu mereka berkata: “Tugas itulah yang menjadi paksi terbesar di dalam agama. 302 170 171 109 www. Ihya’ ‘Ulumuddin. Mereka menyatakan bahawa kemuliaan dan kekuatan yang dinikmati oleh umat Islam di zaman salafussoleh itu adalah kerana mereka melaksanakan tugas amar makruf dan nahi mungkar. mereka itulah yang tidak makmur hatinya dengan Islam. tetapi tangan dan lidahnya tidak bergerak padahal mereka mampu menggerakkannya. Yang koyak bertambah luas lubangnya. siapakah yang mahu mengisi kekosongan ini dan menampal retakan ini.BahanTarbiyyah.

”173 Mengenai hijrah yang telah kita sebutkan.. Majmuk Fatawa.BahanTarbiyyah. tetapi yang lebih mulia bagi setiap manusia tertakluk kepada sifat takwa. khusyuk.W.W. m.info . marah kerana kehormatan Allah dicabuli dan mengorbankan hartanya untuk menolong agamaNya. taat. Janganlah kamu diperdaya oleh dirimu semata-mata dan rasa zuhud yang mendorong kamu untuk berhijrah dari tempat yang memberi manfaat kepada kamu. menolong Allah. Ia berbeza mengikut situasi. Dengarlah penjelasan Ibnu al-Qayyim untuk kita: “Agama itu bukanlah semata-mata meninggalkan perkara yang jelas haram. tunduk dan hadir hatinya di hadapan Allah.s. m. 121 176 Zad al-Ma’ad. Abu al-Darda’ telah menulis surat kepada Salman: “Jomlah kita ke tanah suci !” Salman terus membalas suratnya: “Sesungguhnya bumi tidak dapat menyucikan seseorang. Manakala semulia-mulia amar makruf nahi mungkar ialah yang dilaksanakan di negeri yang memerlukan kegiatan tersebut dan membuahkan hasil darinya. Jilid 18. m. Jarang sekali kamu melihat orang yang merah padam mukanya kerana Allah.” Sebelum ini Rasulullah S. 38 173 174 110 www. 306 Ibn Taimiyah.s. rasulNya dan hamba-hambaNya. Maka dialah yang berjaya membolot segala kemuliaan dan kedudukan yang tinggi yang mengatasi segala darjat lain yang tidak setanding dengannya. Ibid. nasihat kepada Allah.A. : “Seluruh waktunya diwakafkan untuk berjihad dengan hatinya. Tidak ditentukan bumi mana yang lebih mulia yang dipijaki oleh manusia. merupakan contoh ikutan dan tauladan yang terbaik bagi kita.”175 Lihatlah Rasulullah S. amallah yang sebenarnya menyucikan pelakunya.A.s. Oleh itu. telah mempersaudarakan di antara Salman dan Abu al-Darda’ dan Salman lebih dalam kefahamannya berbandingAbu al-Darda’ di dalam beberapa perkara termasuk hal ini. kita telah didahului oleh sahabatsahabat Nabi S. Ibnu Taimiyah telah berkata: “Abu Hurairah telah berkata: “Berjaga satu malam di kubu pertahanan jihad lebih aku suka daripada berdiri (bersembahyang) pada malam lailatul qadar di sisi HajarAswad. Jihad. nahi mungkar. rasulNya. jadilah baginda manusia yang paling tinggi namanya di seluruh alam dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah.W.s.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ menghidupkan sunnah yang kian mati dan pupus ditelan zaman. Sebahagian besar manusia yang beragama tidak memperdulikan hal itu kecuali apa yang dibuat olehnya bersama-sama masyarakat awam.A. Manusia yang paling kurang agamanya dan yang paling dimurkai Allah ialah manusia yang meninggalkan kewajipan-kewajipan ini sekalipun dia seorang yang zuhud dan meninggalkan dunia seluruhnya. bahkan juga melaksanakan segala perintah yang disukai Allah. Bumi yang paling mulia bagi seorang manusia ialah bumi yang paling dia taat kepada Allah dan rasulNya. agamaNya dan kitabNya merupakan kewajipan-kewajipan yang tidak terlintas di dalam fikiran mereka. lidahnya dan tangannya. Semulia-mulia pekerjaan ialah tugas amar makruf dan nahi mungkar. 283 175 ‘Iddat al-Sobirin.W. apalagi hendak dilaksanakan. Jilid 2.”176 Sesungguhnya Rasulullah S.A.”174 Oleh itu. Tiada yang dapat menyucikan seseorang hamba kecuali amalnya. m. amar makruf.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 12 Formula yang hanya difahami oleh rijal Dari fenomena sejarah da’i. Walau bagaimanapun. Menentang Kemungkaran adalah tanda firasat Ada di kalangan da’i ini yang mempunyai kepandaian luar biasa. Hanya segelintir kecil sahaja yang meninggalkan tulisan dan penjelasan untuk generasi da’i selepas mereka.T. Dia juga menemui cara mengeluarkan kuasa tersebut untuk digunakan. Mereka membuat rajah-rajah hubungan antara adab-adab dan suruhan Islam yang membuka jalan yang luas untuk sesiapa yang hendak melaluinya. Tetapi di samping fenomena tersebut. Bahagian-bahagian menjadi besar sehingga memberi kesan yang besar. tetapi ianya sangat penting kerana ia membina satu hubungan dan ikatan di antara seluruh bahagian Islam.BahanTarbiyyah. duduk bersantai dan membuat pelbagai alasan tidak dapat memahaminya. Formula yang dibuatnya membuktikan kesempurnaan dan ketajaman akalnya. tersingkaplah berbagai rahsia tenaga dan cara penggunaannya. Kata-kata ini menjadi penunjuk jalan dan pengucapnya dianggap sebagai guru di dalam dakwah Islam. Kesibukan mereka dalam kerja-kerja tarbiyah dan tajmi’i menghalang mereka daripada membukukan pengalaman dan perasaan fiqh dakwah yang mereka temui sepanjang masa tersebut. Maka begitu juga formula dakwah tidak dapat difahami dan tidak diketahui nilainya kecuali oleh da’i Islam yang merasai dan memikul beban dakwah. kita dapati bahawa Allah S. Beliau bernama Abu Bakar bin Yasdainar 111 www. didapati bahawa kebanyakan mereka telah bekerja dan memberikan pengorbanan yang besar untuk dakwah Islam dengan senyap dan tenang. Begitu juga para duah. Ini menunjukkan pemberian Allah kepada mereka hasil dari kesedaran yang mendalam dan yang diperolehi dari pengalaman yang panjang. mengurniakan kepada mereka kefasihan dan kekuatan bahasa ‘balaghah’ yang luar biasa. formula matematik angka itu hanya dapat difahami oleh ahli matematik yang mampu berfikir dan menganalisa. Tetapi setelah datang pakar-pakar Matematik yang mampu membuat pelbagai rajah hubungan antara angka-angka itu dalam formula Matematik. Sehingga mereka mampu simpulkan pemikiran dakwah mereka dengan kata-kata yang ringkas dan dapat dijadikan usul atau dasar dakwah yang penting bagi da’I selepas mereka. Tetapi dia ini tenggelam dan tidak dikenali. Orang yang jauh dari tugas dakwah.info . Hinggakan Einstein hanya menemui rahsia tenaga atom di atas sekeping kertas dan dengan sebatang pena. Kadangkala kata-kata mereka hanya tidak lebih dari beberapa baris.W. Ianya ibarat angka-angka yang mempunyai nilai kecil. Mereka turut menentukan faktor-faktor pemutus dan noktah efektif.

Dia meninggikan suara mendedahkan pekung kekufuran di hadapannya. Pandangan ini menjadikan dia berani melawan kemungkaran dan orang yang melakukan kemungkaran. Ini akan menunjukkan kepada kita jalan untuk menjanakan tenaga Islam di dalam kehidupan manusia dan mengalirkannya dari sumber mata airnya untuk memuaskan dahaga orang yang sedang kehausan. bahkan beliau juga melawan orang yang melakukan kemungkaran kerana kemungkaran mereka. 112 www. sehingga dengan keyakinan pada akhiratnya dia mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang yang mati hatinya. haba dan tenaga elektrik dalam menjana kehidupan. sekalipun ianya benar. bukan keraguan dan khayalan dunia yang singkat dan fana. 3. beliau tidak menentang secara umum atau sembunyi-sembunyi. Beliau menjelaskan bahawasanya firasat itu ialah keyakinan sangat-sangat da’I itu terhadap balasan Allah pada hari kiamat dan mengenali betapa rendahnya nilai kelazatan dan kesenangan dunia yang terbatas.BahanTarbiyyah. Sesungguhnya itulah satu tenaga yang seimbang melalui gabungan beberapa tenaga. 4. keimanan. 1. nombor dan alamatnya. setelah ia menundingkannya dalam tuduhan. Perhatikan empat unsur yang mendorong pemiliknya untuk melaungkan suara kebenaran di hadapan manusia. dengan zuhud di dunia dan kecintaan terhadap hari akhirat. menyahut perintah Allah dan berhenti pada batas syubhat. Tetapi ia menunjukkan tuduhan dengan telunjuknya kepada taghut. 2. Hati yang benar di dalam membuat andaian dan lidah yang benar di dalam berkata-kata. Seterusnya perhatikanlah hubungan yang indah di antara mukadimah tersebut dari sudut kombinasi dan pengkhususan.info . Allah telah mencipta pelbagai sumber tenaga di alam ini. Sesungguhnya itulah sumber tenaga umpama tenaga solar.” Perhatikanlah makna besar di dalam kata-kata yang ringkas ini. Ini menyebabkan dia pun tampil mengubah kemungkaran dan berani menentang pelaku kemungkaran berbekalkan keyakinan ini. Seterusnya dibuka baki lima jarinya untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya. hakikat dan kebenaran. Demi Allah. Beliau tidak sekadar menentang kemungkaran semata-mata. Hakikat yang dihayati olehnya dalam realiti kehidupan. sesungguhnya itulah firasat yang tinggi yang menjadikan semua firasat yang lain menjadi kecil. Pernah seseorang bertanya kepadanya: “Apakah itu firasat iman?” Dia menjawab: “Pandangan orang yang soleh dengan kesolehan yang mengandungi cahaya ketakwaan. Allah juga yang menyediakan pakar-pakar Matematik dan ahli Fizik yang menemui rahsia-rahsia kegunaan tenaga untuk berkhidmat kepada manusia. terputus dan tertahan. Takwa. Perhatikanlah bagaimana halus dan syumulnya sasaran ingkaran beliau.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Rahimahullah. menyebutkan nama. Ertinya. Iman. Begitu jugalah dengan penurunan Al-Quran.

Mereka mengarahkan setiap gerakan Islam yang tersusun supaya menterjemahkan formula mereka kepada proses-proses pembetulan untuk menyelesaikan keadaan manusia yang kacau-bilau dan masalah mereka yang rumit.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Allah telah menurunkannya untuk menyempurnakan undang-undang alam dan memberi peluang kepada da’i untuk meneroka rahsia-rahsia dan al-Quran untuk kebaikan manusia. Peranan fiqh dakwah selama-lamanya ialah menjelaskan ciri sebenar melalui kata-kata yang terang dan gerak kerja yang jelas. mereka mesti bertegas di dalam metodologi kajian tanpa kompromi dan mereka mesti berpegang teguh pada usul-usul. mereka tidak patut meremehkan pemimpin dan fuqaha’ dakwah lampau dan tidak patut menipu untuk mengelirukan orang yang berbicara dengan mereka. dibukakan hati-hati untuk memahaminya maka usaha ini seolah-olah menghidupkan kembali kalimahkalimah da’i Islam yang telah mati dan menemuinya kembali setelah sekian lama hilang. Dalam pada itu. Kegemilangan Fiqh Harakah Tersembunyi Di Dalam Amanah Dan Ijtihad Pakar atom tidak layak untuk meremeh-remehkan Archimedes dan Pythagoras dan lain-lain saintis Yunani purba kerana kekuatan dan kepentingan formula-formula mereka sebenarnya saling bantu-bantu bagi memacukan roda sains. jelaslah kepada kita betapa penting kajian di dalam fiqh dakwah dan segala apa yang dibangunkan di atasnya dalam bentuk perancangan haraki.. Tetapi di samping itu. Dari sini. menganalisa dan menampilkan mana yang penting dan menjelaskan apa-apa yang disepakati di kalangan mereka. janganlah takut untuk berijtihad dan mengemukakan pandangan baru kerana fiqh dakwah tidak akan berkembang sekiranya da’i bertahan pada perkara umum. ego dan eksyen untuk memetik kata-kata orang dahulu. begitu jugalah ahli Fiqh dakwah seperti Abu Bakar bin Yazdainar. Tidak patut dia jemu merujuk buku-buku mereka berulang-ulang kali. menghubungkan.info . Maka demikian juga da’i kini yang mencari formula untuk dakwah ini. Jangan biarkan orang yang terburu-buru ‘musta’jil’ atau orang yang takut pada risiko pertarungan mempermain-mainkan prinsip itu. Sebagaimana ahli Sains membuat kajian dan eksperimen di makmal untuk menterjemahkan hasil kajian mereka yang telah diformulakan di dalam satu alat yang boleh digunakan. hingga mereka bertindak membuta tuli dan 113 www. Sesungguhnya fiqh ini adalah kurniaan kepada sebilangan kecil manusia yang dikasihinya sahaja. Dia tidak patut rasa cuak. amanah dan jujur dan menyebut ungkapan da’I Islam awal itu sebagaimana yang diungkapkan yang sudah tepat dan cukup untuk menyampaikan maksud. Semua mereka membuat suatu yang hebat bagi zaman masing-masing. Golongan intelek Islam mestilah menyedari sifat yang wajib dalam perbincangan dakwah ini. kekal pada perkara yang tidak ada khilaf. Ungkapan-ungkapan mereka yang telah dilupai itu jika dibawa semula menjadi bahan perbincangan dan dijadikan bahan perhatian. Mereka hendaklah setia. Mereka memainkan peranan untuk menghidupkan.BahanTarbiyyah.

jiwa menjadi keruh dan semangat kian pudar. Ia mengandungi pengilapan. pembersihan dan nyalaan api. Seterusnya penulis dalam penjelasan dan perincian itu menyentuh beberapa perbezaan pendapat yang didorong oleh kesungguhan dan keikhlasan. Apabila hati telah berkarat. pelembutan. m. Kajian ini mungkin juga mengandungi fatwa ahli fiqh yang lama dan disegani yang menerangkan asal-usul sesuatu pendapat yang kita sangka baru atau sekurang-kurangnya memperdekatkan ijtihad orang-orang lain dengan pengakuan dan persetujuan daripada pertikaian ijma’. Demikian juga peranan yang dimainkan oleh al-Syahid Abdul Qadir Audah dalam menentukan metod perundangan Islam setelah berlakunya kebangkitan dan kesedaran umum Islam yang diilhamkan oleh Imam al-Syahid Hassan al-Banna. Jangan biarkan mereka menjadi bahan umpan pihak berkuasa hingga mudah mengkafirkan orang lain.info . Bil. “Dalam amar makruf.s. maka ia tidak sunyi dari ungkapan yang menambahjelaskan atau istilah yang mengkhususkan sesuatu maksud. adakah harakah Islam ini mahu kembali kepada simple dan bentuk umum hanya kerana untuk mengelak dari kesukaran dan aman dan sebarang kebimbangan? Atau harakah ini akan melangkah maju lebih jauh ke depan memperincikan dengan detail tetapi terpaksa menanggung risiko akibat kemaraan dan kemelataan ini?”177 Disebalik persoalan ini sebenarnya tersembunyi kesedaran sebenar terhadap peranan kajian fiqh dakwah dalam memajukan dakwah meskipun selepas itu terpaksa menolak sebahagian dan ijtihad para pengkaji. kata-kata kiasan dan madah atau syair yang tersusun indah yang terkandung di dalam kajian-kajian ini adalah sebaik-baik rawatan secara halus. maka kisah-kisah yang meniupkan semangat. Penulis ini menutup kenyataannya dengan soalan: “Lihat. Begitu juga dengan peranan ketahanan pendirian yang ditunjukkan oleh Imam Hassan al-Hudhaibi. Ia mempersiapkan kedua-dua mereka dengan kesedaran itu. Kemudian nahi mungkar pula hendaklah ditumpukan terlebih dahulu kepada nahi mungkar akbar. 11 114 www. Kita mulai dengan mungkar akbar Kemungkaran terbesar yang dimaksudkan oleh mereka dalam perbincangan mereka ialah berhukum dengan undang-undang bukan Islam. memenuhi perubahan realiti dan peranan ijma’ yang sentiasa berterusan dalam menyelesaikan perselisihan. Dia mengakui betapa penting dan besarnya peranan al-Syahid Syed Qutb dalam menjelaskan dan menentukan manhaj tarbiyah harakiah gerakan Islam. perkara pertama yang wajib diberi perhatian ialah amar makruf akbar iaitu mengakui uluhiyyah Allah semata-mata dan merealisasikan kewujudan mujtamak Islam. iaitu pemerintahan taghut dan memperhambakan manusia bukan kepada Allah melalui menghukum manusia menggunakan 177 Majalah Mujtama’ al-Kuwaitiyah.BahanTarbiyyah. 115.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mengecewakan. Sekiranya kajian-kajian itu tidak mengemukakan ijtihad baru sekalipun. Saya sangat mengagumi kenyataan seorang da’i dalam majalah “alMujtama” mengenai perkara ini.

Yahudi telah mengembalikan semula manusia ini kepada penderitaan dan membelenggu mereka sekali lagi melalui parti-parti yang di bentuk di setiap tempat. Baginda diutuskan untuk membebaskan manusia dari segala perhambaan sesama manusia dan dari segala belenggu dan kongkongan.W. Jika ia tidak disampaikan… ia akan menjadi hujjah di depan Allah nanti. telah mengutus Nabi Muhammad S. Tetapi. soal hidup mati mereka.A. menyelaraskan usaha mereka dan mengarahkan mereka ke arah kebangkitan menyeluruh. menuding jari kepada taghut. Pengertian amar makruf nahi mungkar mesti difahami mengikut situasi realiti ‘waqi’. tajmik orang islam. Mereka telah menyampaikan risalah dan dakwah ini kepada manusia. Mereka telah mendirikan sebuah mujtamak yang dihukumkan dengan syariat Islam.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ undang-undang yang bukan syariat Allah. Kecelakaan dan kesesatan mereka akan dibebankan ke belakang orang yang ditugaskan menyampaikan risalah dan dakwah Islam tetapi tidak menyampaikannya kepada manusia. Inilah urusan kemanusiaan. Seruan ini juga untuk mengelakkan da’i berasa cukup dengan hanya memberi nasihat bab bersuci dan sujud sahwi tanpa berterus terang dengan kebenaran.info . itu tidak bererti da’I dilarang dari mempelajari dan mengajar orang-orang yang bersama-samanya tentang adab-adab Islam dan hukumhukum ibadat. m. Ia tidak bererti mereka dilarang dari menegah manusia dari mungkar cabang yang mungkin dihapuskan dengan larangan mereka.s. Risalah Islam dan dakwah ini mesti disampaikan kepada manusia agar mereka menerima dan mengikutinya. Sesungguhnya Allah S. lalu mereka bahagia di dunia dan akhirat. Juzu’ 11.BahanTarbiyyah. Soal kemerdekaan manusia. “Sesungguhnya ini adalah kerja besar. untuk memerdekakan manusia.W. telah berhijrah dan berjihad untuk membangunkan sebuah daulah Islam yang berhukum dengan syariah Allah. Mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW.”178 Namun. Itulah yang berlaku ketika permulaan mujtamak Islam dulu.T. Para utusan dan Rasul-Rasul Allah telah menyampaikan amanah yang besar ini. Sebelum tertegaknya daulah Islam. barulah mereka melakukan amar makruf dan nahi mungkar dalam perkara furu’ (cabang) yang berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Tetapi seruan ini adalah ajakan agar tidak tertipu dan dilalaikan dengan rasa memadai mencegah manusia daripada kemungkaran kecil tanpa melarang mereka dari melakukan kemungkaran akbar iaitu berhukum dengan undang-undang bukan Islam. mereka tidak menggunakan tenaga dan usaha mereka pada perkaraperkara furu’ (cabang) yang tidak akan tertegak kecuali setelah tertegaknya usul yang mantap ini. Tidak dijalankan amar makruf dan nahi mungkar pada perkara-perkara cabang sebelum selesai makruf dan mungkar yang akbar ini. 50 115 www. Perlu satu kebangkitan Islam menyeluruh untuk menghapuskan segala belenggu serta menghapuskan segala penderitaan dan cengkaman yang menindas generasi baru Islam di seluruh dunia hari ini. kebahagiaan dan kecelakaan mereka serta soal syurga dan neraka mereka. mentarbiyyah mereka. Mereka 178 Fi Zilal al-Quran. Apabila semua itu telah sempurna. Mereka telah kembali kepada Tuhan mereka setelah menyempurnakan tugas mereka dan mereka telah terlepas dan tanggungjawab yang besar ini.

Manusia pun begitu juga tetapi risalah dan dakwah mesti disampaikan. Pengikut-pengikut baginda mesti menyampaikan dakwah Islam kepada generasi selepas mereka. Orang yang menyesali di atas adalah di zaman salaf iaitu ketika dia dapat 179 180 Fi Zilal al-Quran. Masih terdapat banyak kesesatan. m.info . Sentiasa bersedia untuk menghilagkan penderitaan manusia.BahanTarbiyyah. Jilid 1. Tetapi yang lemahnya ialah penyampaian Islam dan menghayatinya. 31 Ibnu al-Qayyim.. mengganggu manusia dari jalan Allah dan menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus sepertimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah S. Islam tetap Islam seperti dulu juga. hawa nafsu. Sikap manusia tetap sama dan halangan juga adalah sama. Mereka perlu menegakkan hujah Allah ke atas manusia. Di sana generasi demi generasi datang dan pergi selepas baginda saw. Adakah orang yang rasa ringan bebanan ini semua? Itulah tugas dan bebanan yang memecahkan tulang belakang. Mereka mesti menyampaikannya mengikut sebagaimana manhaj yang telah dilakukan oleh baginda saw. Risalah tetap risalah yang sama dan manusia tetap manusia yang sama juga. seorang salafussoleh telah berkata: “Alangkah hebatnya agama ini sekiranya mempunyai rijal. Juzu’ 6. Jika tidak ia akan bertanggungjawab beban berat. dengan tauladan yang menjelma di dalam amal mereka. Di akhirat pula. Tugas dakwah mesti ditunaikan dengan disampaikan dan kemudiannya diamalkan hinggakan orang yang menyampaikan dakwah menjadi terjemah yang hidup terhadap apa yang telah mereka sampaikan. Mereka akan menanggung semua beban ini dan tidak akan terselamat dari neraka.. atau juga taghut yang menghalang manusia dari dakwah Islam. menggentarkan setiap jiwa dan menggoncangkan seluruh sendi.. Di sana terdapat banyak kuasa taghut yang menghalang manusia dan menghalang dakwah. Mereka tidak akan terlepas dari tanggungjawab yang berat ini sehingga mereka melakukan tugas menyampaikan. 302 116 www.W.s. Miftah Dar al-Sa’adah.A. Mereka cuba memalingkan manusia dari agama dengan menyesatkan dan menggunakan kuasa mereka.s. tetapi mereka telah menyampaikannya dengan perbuatan mereka juga. Seterusnya tugas yang berat itu tertanggung ke atas pengikut-pengikutnya yang beriman kepada risalah dan dakwah baginda.”179 Ia hanya kerja rijal…! Inilah dia realiti. beban kesesatan seluruh manusia dan kesengsaraan mereka di dunia.”180 Rijal yang memenuhi ciri-ciri kesyumulan dan kehebatan Islam.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ tidak hanya menyampaikan dakwah dengan lidah semata-mata. Tanggungjawab menyelamatkan mereka dari azab akhirat dan kecelakaan dunia. m. melalui jihad mereka yang bersungguhsungguh siang dan malam untuk menghapuskan rintangan dan halangan sama ada ianya berbentuk keraguan-keraguan yang diatur oleh pihak jahiliah atau kesesatan yang dihiasi oleh syaitan. Oleh itulah. mereka menanggung beban tidak tertegaknya hujah Allah. Sesungguhnya tugas ini mesti dipikul dan tidak dapat dielakkan daripada memikulnya. keraguan dan syahwat.

Apa yang dikehendaki ialah ulama’ yang lain dari itu. Dia menyediakan dirinya untuk tugas-tugas yang besar dan enggan dengan kerja remeh. Fikirkanlah! Kebanyakan manusia jarang sekali berkumpul padanya dua sifat ini: Pertama: Benci pada kekufuran dan kejahatan serta orang yang melakukannya.s. maka ia adalah layak dengan angkatan berjiwa kecil. Orangorang yang takut menghadapi risiko dan halangan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ melihat ramai ulama’ dan fuqaha’ furu’. terdapat pula begitu ramai ahli zuhud. Kamu tidak menyuruh dan tidak melarang lantaran takut kepada orang walhal orang-orang ini tidak boleh membahayakan ataupun memberi faedah kepada dirimu. m. sesungguhnya dakwah ini adalah kerja rijal sejati. Oleh kerana itu apabila dikatakan kepada seorang tokoh rijal: “Kami mempunyai hajat yang kecil untuk kamu tolong selesaikan. Sebagaimana kebanyakan mereka cintakan kebaikan dari orang yang melakukannya tetapi tidak menyuruh manusia kepada kebaikan dan tidak berjihad di atas kebaikan dengan diri dan harta. Said al-Khatir.info . Di samping itu. Hingga jadilah agama seluruhnya untuk Allah.s. tidak tunduk kepada taghut yang zalim. pertarungan dan pertembungan. mereka bukanlah mujahidin tulen yang berjuang menghapuskan kejahatan sehingga tiada lagi fitnah dan rintangan yang menghalang manusia dari jalan dan agama Allah. Kedua: Suka melarang mereka dari kekufuran dan kejahatan. Demi Allah. tidak berkompromi dengan jahiliah. Padahal Allah S. melaksanakan hukum Allah dan menentang pemerintah yang menghukumkan manusia dengan al-hawa. yang ditakuti hanyalah kelalaian ”al-ghaflah”. Bagi rijal yang berjiwa besar. m. Ia menghimpunkan lelaki yang gagah perkasa di dalam barisan mereka. dia mempunyai cita-cita yang tinggi. 105 Ibnu al-Qayyim.”181 Kerana lelaki yang kecil berpuas hati dengan amal yang kecil. Dia ingin da’i yang siang malamnya hanya memikirkan bagaimana membimbing manusia. gagah perkasa.BahanTarbiyyah.W. 44 117 www. tangkas. bijaksana. telah berfirman: 181 182 Ibnu al-Jauzi. Bagi rijal.T.” Dia enggan menyelesaikannya dan berkata: “Carilah lelaki yang kecil untuk menyelesaikannya.”182 Lantaran itu Ibnu Taimiyah mengkritik orang-orang soleh yang penakut. Al-Jawab al-Kafi. Berulang-ulang kali dia menerangkan: “Meskipun mereka telah meninggalkan kejahatan. Peringkat ini hanya mampu dicapai oleh orang yang dikurniakan dengan sifat-sifat lelaki sejati. Memang faqih dan zuhud adalah antara sifat yang dikehendaki tetapi ia mahu lebih dari itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Umari yang zuhud: “Sesungguhnya antara tanda kamu telah lalai terhadap diri kamu dan berpaling dari Allah ialah apabila kamu melihat sesuatu yang dimurkai Allah lalu kamu tidak mempedulikannya. Tetapi semua itu tidak memuaskan hatinya. tidak berselindung-selindung.

bukan diam dan bukannya beku hidup adalah perjuangan Akan berjuangkah orang yang duduk berpeluk tubuh? Hidup adalah menikmati kelazatan susah. dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot. dan harta benda yang kamu usahakan. dan anak-anak kamu. dan kaum keluarga kamu. kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan dirinya di jalan (agama) Allah. bukan memimpin Dengan berteriak untuk setiap penguasa: Hidup kamu…. dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya).Al-Munthalaq_________________________________________________________________ “Orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya. Rangkap-rangkap ini adalah antara qasidah panjang yang dikarang untuk Majalah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah di Baghdad. m. dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu. Keluaran Keenam. Ia adalah hidup sebagai khalifah di bumi laksana seorang pemimpin boleh berkata ‘NO’ dan ‘YES’.(jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya.info . dan saudara-saudara kamu. Itupun rasanya sudah cukup: Kata mereka: Kebahagiaan terletak pada sikap berdiam diri pada malu dan kebekuan hidup di bersama ahli keluarga. berhujah dan mengalahkan hujah mereka dengan kata-kata yang indah dan mendalam. kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka).BahanTarbiyyah. Tetapi Yusuf al-Qardhawi telah lebih dahulu berdebat. bukan bersedap-sedap dengan tidur nyenyak.. . Ia adalah membela hak. 278 118 www.” (AlHujurat 49:15) Firman Allah S.” (Al-Taubah: 24) Mungkin kamu menganggap bahawa kamu perlu berbincang lebih lanjut bersama golongan yang lalai ini. antara qasidah-qasidah lama. bukan hidup orang berhijrah dan terusir Dengan berjalan di belakang kenderaan dalam ketenangan dan langkah yang longlai dengan kamu katakan apa yang dikatakannya tanpa tentangan dan penolakan terhadapmu Dengan mengikuti sekumpulan kambing kamu dipimpin.s.T lagi yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu. Mereka itulah orang-orang yang benar.W.”183 183 Yusuf al-Qardhawi. orang merdeka mana tidak membela haknya? Ia adalah anda merasakan kehinaan itu laksana meminum air nanah. apabila anda mahu dengan pandangan yang tajam. Aku berkata: Hidup ini mesti bergerak.

Sesungguhnya teguhnya Islam dan bertukar gantinya ideologi lain itu merupakan kreativiti Islam dan mukjizat ajarannya.BahanTarbiyyah.AW. maka semakin dilaksanakan dan semakin berubahnya masyarakat.info . walaupun mereka tidak sempat melihat baginda. Kesepaduan ini kita dapati bermula dari orang yang dapat melihat Rasulullah S. bila kita bentangkan pelbagai ucapan yang keluar dari mulut fuqaha umat ini dulu dan sekarang. metodologi dan perlaksanaannya. kesatuan diagnosis dan kesatuan cara penyelesaian di kalangan mereka yang bercakap tentang Islam dan masyarakat. bertukar ganti dan tergugat kecuali buah fikiran yang dipetik dari pelita al-Quran. tetap dan mampu bertahan. Memandangkan ia bertitik tolak dari hakikat fitrah kemanusiaan dan diturunkan dari Allah yang menciptakan fitrah. berterusan hingga kepada orang yang beriman dengan baginda pada kurun ini. Semangat ini membangkitkan keinginan yang tinggi ke dalam jiwa muridnya dengan ucapannya yang memukau dan mempesonakan. Mereka semua menyangka apa yang diusahakannya itu adalah bukti kreativiti dan tanda aktivisme mereka. Sesungguhnya penjagaan dan tetap berdaya tahan itu meskipun dipandang oleh orang yang tidak faham sebagai beku dan statik. kerana ketika itu ia memetik sesuatu yang bersifat kekal. ia menjadi semakin teguh dan mantap. Sumber tersebut mantap. Tetapi berbeza dengan penyelesaian Islam. Ketika ahli falsafah membuat satu teori atau penyelesain kepada masalah kemanusiaan. terbukalah pekung teorinya lalu datang lagi ahli falsafah yang lain dengan dianosis baru dan membuat teori penyelesaian yang lain pula. Oleh itu. Inilah unsur kreatif sebenarnya. Kerana ini mengandungi isyarat keaslian ulama baru dan ketulenan mazhabnya. Ketika di laksanakan. Menonjolkan kesatuan ‘wehdah’ itu sendiri merupakan satu unsur yang perlu dititikberatkan dalam perbicaraan fiqh dakwah ini. Dari sini kita dapati berlaku wehdatul fahmi. Pada setiap generasi akan lahir model penyelesaian Islam yang membuktikan kebenarannya kepada manusia. kerana dia kekal selama-lamanya. Bahkan kamu akan dapati dengan jelas kesatuan gaya bahasa dan keseragaman istilah di dalam kata-kata mereka. 119 www. walaupun kelihatan sama dari segi ayat dan maknanya tetapi ia dalammasa yang sama memberi isyarat terhadap wujudnya kesatuan kefahaman. menutup kecacatan teori penyelesaian yang dikemukakannya. tetapi pada hakikatnya inilah kreativiti yang sebenarnya. dia meniupkan semangat dengan penuh perasaan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 13 Perjanjian Semua baris-baris tulisan akan musnah lenyap… kecuali al-Quran ini. Setiap hasil pemikiran manusia sentiasa berubah-ubah.

Fahaman baru ini bukanlah suatu yang direka-reka. Ada orang berpendapat bahawa perumpamaan Syed Qutb dan da’i Islam sezamannya sebagai perumpamaan yang keras. tetapi setelah dia Islam. telah ditanya mengenai takrif mayat hidup. 311 Imam Ahmad. m. Jika hatinya telah sedar tetapi dia masih membisu dan mendiamkan diri. Lalu dia menjawab: “Mayat hidup ialah orang yang tidak menentang kemungkaran sama ada dengan tangan.s. beliau r. m.BahanTarbiyyah. Justeru itulah kita dapati pendukung sebenar dakwah segera membentuk dirinya yang berbeza dari bentuk jahiliah yang pernah dilaluinya sebelum itu. Tatkala beliau memeluk Islam dan disoal berkenaan sifat seorang muslim. Ia merubah kefahamannya dan keluar dari pertapaan untuk memimpin manusia.info . Beliau dikenali di Yaman sebagai seorang ahli pertapaan Nasrani. Ia adalah nama terbitan dari perkataan ‘al-I’timam’ seperti ‘qudwah’ yang bermaksud diteladani dan diikuti.a. Ia sebenarnya adalah kejelasan pemahamannya terhadap dakwah Islam yang memaksa dirinya.”184 Perhatikanlah juga beberapa perumpamaan yang dibuat oleh Syed Qutb tentang sifat orang yang tidak menentang kemungkaran… Setelah anda membuat penelitian.” Ibnu Mas’ud berkata: “Ummah” ialah guru yang mengajarkan kebaikan. tetapi sebenarnya perumpamaan tersebut tidak melebihi perumpamaan yang dinyatakan oleh Huzaifah r. Jilid 1. Sesungguhnya ia bukanlah semangat melampau para da’i.s.s. dia sendiri mengasingkan diri.s. perhatikanlah kata-kata salafussoleh yang terawal. Jilid 2. Kitab al-Zuhd. sebagai satu umat (Al-Nahl 16:120). 372 186 Miftah al-Sa’adah. 173 184 185 120 www.”186 Ihya’ Ulum al-Din. seorang tabie’ yang masyhur.a.”185 Beliau menyifatkan diri seorang muslim itu sebagai pemimpin dan imam. sibuk dengan sajak para rahib serta pakar dalam ilmu-ilmu kitab yang telah diselewengkan. tergamakkah anda mengiyakan orang yang menuduh Huzaifah bin al-Yamani sebagai celupar dan kata-katanya ini lahir kerana tekanan situasi susah dan gawat yang sedang dialaminya? Beliau menyifatkan orang yang lalai hatinya dan membisu sebagai orang yang mati.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Ia adalah terus terang Islam dan Bukannya Didorong Oleh Suasana Sebagai contohnya. Sebagaimana tindakan yang dibuat oleh Wahab bin Munabbih al-Yamani. lidah atau hatinya. walhal sebelumnya. m. maka dia disifatkan oleh Huzaifah sebagai orang yang sakit tenat dan lumpuh hampir mati. Beliau kemudiannya mendapati al-Quran menyifatkan Nabi Ibrahim a. Mereka telah berkata: “Huzaifah r. Dalam penjelasan ayat ini Ibnu Qayyim berkata: “Umat di sini bermakna seorang yang menjadi contoh yang diikuti. dia mendapati inilah tugas utama seorang muslim.a menjawab: “Seorang muslim itu ialah seorang yang mengikut orang yang lebih dahulu darinya dan menjadi imam bagi sesiapa yang datang kemudian daripadanya.

s.A.info . bukanlah 187 188 Majmuk Fatawa oleh Ibnu Taimiyah. dan seluruh para nabi a. dia mesti mengambil berjanji bahawa sekiranya Allah mengutus Muhammad S. kita sebagai pewaris Muhammad S.A. orang yang berjihad di jalanNya dengan harta dan nyawa mereka.A. Isa a. Allah juga menyuruh nabi itu meminta umatnya berjanji sekiranya Muhammad S. dan mesti menolong baginda saw.A. Nabi Ibrahim a. Allah berfirman lagi: "Jika demikian. Semuanya itu untuk menyempurnakan perjanjian yang telah ditentukan Allah kepada mereka yang telah lalu dan mereka yang akan datang sehinggalah ke hari kiamat. hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya.W. telah mengambil bai’ah dari orang yang beriman kepada mereka supaya beriman dan membantu Muhammad S. 12 Ibid 121 www. Bersandarkan perjanjian yang dulu itu Imam Ibnu Taimiyyah berkata: “Orang-orang yang benar di dalam pengakuan iman mereka ialah orang yang beriman dan tidak raguragu dalam iman mereka. dan nabi itu masih hidup (di zaman Muhammad diutus). situasi dan kebatasan ilmunya untuk menyertai barisan mujahid Islam. nabi itu mesti beriman kepada nabi Muhammad S. m.s." (Aali Imran 3: 81) Ibnu Abbas telah berkata: “Setiap kali Allah mengutuskan seorang nabi. kemudian datang pula kepada Kamu seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu.A. Mereka mengerti bahawa iman mestilah disertakan dengan memberi pertolongan tenaga dan harta.”187 Oleh itu. diutus di zaman mereka hidup. pada hari ini lebih wajib. Allah berfirman lagi (bertanya kepada mereka): "Sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami berikrar (mengakui dan menerimanya)". lebih patut dan lebih utama memberikan bai’ah tersebut.s.BahanTarbiyyah. dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya". membantu dengan menggabungkan diri di dalam barisan jamaah mukminin lain dalam pertarungan menentang golongan kafir.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Bai’ah Lama yang Baru Semua generasi-generasi mukmin terdahulu yang mengikuti para nabi zaman silam memahami bahawa iman bukan hanya sekadar mengaku dan membenarkan di dalam hati semata-mata. Jilid 10. dan menolong baginda..s. W. Hal ini diceritakan Allah di dalam firmanNya: Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari Nabi-nabi (dengan firmanNya): "Sesungguhnya apa jua Kitab dan Hikmat yang Aku berikan kepada kamu.s. dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. memerangi kufur jika sekiranya Nabi saw Muhammad saw diutuskan dan mereka masih hidup. W.W. W. Musa a.A. mereka juga mesti beriman kepada Muhammad S. maka saksikanlah kamu.W.”188 Tidak boleh lari dari memberi Sokongan Kepada para Da’i Sesiapa yang tidak mampu atau tidak diizinkan oleh keadaan..

memaksa dan membantu orang yang mampu untuk memikul tugas itu. Beliau 189 Al-Syatibi. dia dituntut untuk memikul tugas itu. siapa yang mampu dan layak menjadi pemimpin dan pemerintah.s. maka hasilnya beliau juga memperolehi natijah yang serupa. Beliau menyebutkan urusan pemerintahan sebagai contoh bagi perkaraperakara lain seperti menuntut ilmu dan amar makruf nahi mungkar dan pelbagai lagi fardhu kifayah yang tidak dinaskan dan dijelaskan oleh fuqaha’ Islam. Imam al-Syatibi memahami perkara ini berdasarkan kemantapan metod kajian dan pemahaman tepat beliau terhadap maqasid (kehendak) fuqaha Islam terdahulu ketika menggubal kaedah-kaedah umum. Al-Muwafaqat. mereka dituntut untuk menyuruh. menuntut ilmu. Beliau menjelaskan bahawa sekalipun tugas ini gugur jika seseorang itu tidak mampu. walau apa jua keadaan dan situasi keluarga. maka hukumnya adalah wajib. Jadi. Konsep ini menurut kaedah fiqh iaitu: “Sesuatu yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan adanya ia.”189 Kenyataan ini tegas dan terang. Dia mestilah memberi bantuan kepada mereka yang berdakwah dan berjihad pada jalan Allah. Dia wajib mendorong dan menolong orang tersebut untuk melaksanakan tugas ini. Ini kerana melaksanakan fardhu kifayah itu adalah bermakna menyempurnakan maslahah umum umat Islam. memimpin. m. Manakala orang yang tidak mampu dan tidak layak. menjadi pemimpin dan pemerintah atau khalifah yang memimpin negara Islam dan memimpin pemerintahan umat Islam menurut hukum dan syariat Islam. Lantaran itu al-faqih Imam al-Syatibi telah berkata semasa menjelaskan kata-kata fuqaha’: “Apabila sesuatu fardhu kifayah itu disempurnakan oleh sebahagian dari umat Islam. orang yang mampu dituntut memikul tugas itu dan orang yang tidak mampu menyokong siapa yang mampu kerana tidak ada yang menjadi pemimpin dan pemerintah tanpa sokongan masyarakat. Ia tidak langsung membenarkan seorang pun dari umat Islam berdiam diri tanpa turut membantu dan menyokong dakwah Islam. Sebahagian daripada mereka mampu melaksanakannya secara direct kerana dia mampu melaksanakannya. kesihatan. Syeikh Abdul Qadir Audah yang juga mengikut method yang sama dan tidak diselewengkan oleh nafsu. Dia mestilah menjadi orang Islam yang menolong dan membantu mereka.info .Al-Munthalaq_________________________________________________________________ bermakna dia dibenarkan dan boleh duduk diam. 114 122 www. mereka mampu menguatkan dan menyokong yang mampu dan menolong mereka untuk menjayakan tugas mereka. Oleh itu. Bahkan dia wajib memaksa orang yang mampu untuk memikul tugas ini melaksanakannya. Orang lain yang tidak mampu dan tidak layak itu.BahanTarbiyyah. Oleh itu. “Tetapi mungkin betul jika dikatakan bahawa fardhu kifayah adalah wajib ke atas seluruh umat Islam secara kiasan. profesion dan tanggungjawab akademik mereka yang menghalang mereka duduk bersama di dalam saf betul-betul. Di sebutkan dengan terperinci antara yang termasuk dalam fardhu kifayah ialah amar makruf nahi mungkar. tetapi dia wajib pula mengenalpasti siapakah yang mampu memikulnya. gugurlah tanggungjawab itu dari seluruh umat Islam. Jilid 1. seluruh umat Islam dituntut melaksanakannya.

”190 Perkataan ini. sebagaimana penjelasan al-Syatibi yang berharga itu.: “…hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka. Beliau berkata terus-terang: “Sekiranya kamu enggan.info . Beliau meletakkan beban kesalahan penguasaan musuh-musuh Islam terhadap dunia Islam ini ke atas bahu umat seluruhnya. Padahal sesungguhnya Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mempelajari Islam. Majoriti umat Islam pula bersetuju dengan pemerintah sebegini sedangkan sepatutnya tidak berlaku sepatutnya. m. Mereka sebenarnya membuat tuntutan berasas berdasarkan asas-asas. ia di anggap tidak ada salahnya dengan Islam atau dirasakan Islam tidak menyuruh memerangi kefasiqan. Maka majoriti umat Islam telah sama-sama menanggung dosa membunuh Islam dan memusnahkan jamaah Islam yang bekerja untuk Islam. keterangan dan sandaran yang membuktikan hak itu. Kerajaan ini cuba menghalang dari apa yang telah diwajibkan oleh Islam hanya kerana menyukakan hati penjajah. ia juga menunjukkan bahawa sesungguhnya pemimpin dakwah tidak mengada-ngada cuba merampas hak meraih sokongan dari umat Islam. kekufuran dan fahaman atheis hinggakan bila mereka melihat hal itu.” (AlTaubah: 122) Memang telah ada kumpulan-kumpulan orang Islam yang memberi peringatan dan cuba mengajarkan Islam kepada umat Islam. Ila al-Syabab. supaya orang-orang itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam ugama.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mewajibkan setiap umat Islam pada setiap zaman memberi pertolongan dan sokongan kepada Harakah Islam yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar.T. Beliau berkata: “Majoriti umat Islam telah dibiasakan dengan dengan kefasiqan.s. memahaminya dan saling mengajar sesama mereka sebagaimana firman Allah S. dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). 68 Imam al-Banna. tidak tetap pendirian dan teragak-agak memilih antara seruan-seruan yang membingungkan dan cara-cara yang gagal itu. kekufuran dan atheis itu. patuh kepada thaghut dan mengikut kehendak musuh-musuh Islam. maka barisan tentera Allah akan tetap berjalan tanpa menghiraukan ramai atau sedikit. 16 123 www. Imam Hasssan Al-Banna Mendaki Puncak kesedaran Dengan merenung kata-kata Imam al-Syatibi itu anda akan dapat memahami rahsia kesungguhan Imam Hassan al-Banna di atas jalan dan manhajnya tatkala dia enggan bersama lagi dengan orang yang ragu-ragu dan goyah pendiriannya. m.s.. Tiada pertolongan dan kemenangan kecuali dari Allah.W. tetapi pemerintahpemerintah umat Islam pula menghalang kumpulan ini. Mereka akhirnya langsung tidak menghiraukannya.”191 190 191 Al-Islam Baina Jahli Abnaihi wa ‘Ajzi ‘Ulamaihi. disamping mendedahkan kepedihan hati Abdul Qadir Audah.BahanTarbiyyah.

. 67 Baina al-Amsi wa al-Yaum. Beliau hanya memperkatakan tentang metod yang gagal.BahanTarbiyyah. anda akan merasa betul betapa pincangnya wasa’il orang lain. Tetapi. Oleh itulah. tulisan atau tindakan-tindakan perseorangan. undangundang Islam berada di suatu tempat dan undang-undang yang diguna pakai berada di tempat yang lain. Sikap para reformis Islam yang berpeluk tubuh tidak mahu menuntut supaya hukum Islam dilaksanakan itu merupakan suatu jenayah menurut Islam. Negara yang mampu melaksanakan hukum-hukum dan sistem sosial Islam. Sekiranya anda faham metod al-Banna. Ianya bukan pemisahan aqidah seperti mana dengan orang yang kufur dan ahli bid’ah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Beliau telah menerangkan pemisahan ‘mufasolah’ uslub dan metod kerja dari orang-orang yang ragu di kalangan mereka yang sedang bekerja untuk Islam. Jenayah yang tidak akan dimaafkan kecuali dengan cara bangkit dan mengambil semula kuasa eksekutif daripada genggaman 192 193 Majalah al-Dakwah al-Misriyyah. Bil. Katanya: “Sesungguhnya segala keladak peninggalan abadabad yang lalu dan segala kesan peristiwa silam tidak mungkin dihapuskan dengan hanya angan-angan di dalam dada atau dengan kata-kata yang ditulis dalam akhbar atau pidato-pidato yang diucapkan kepada orang ramai. Jika anda faham kesyumulan wasail dakwah beliau. Selagi negara ini tidak wujud. mesti dengan wasilah yang diwajibkan oleh Islam untuk melahirkan hukum-hukumnya di dalam perlaksanaan sasaran yang wajib menjadi tujuan dan matlamat harakah Islam. m. Bagi beliau metod gagal ialah metod yang berlainan dengan metod beliau atau hanya mengambil sebahagian dari metod beliau tanpa keseluruhannya. keadilan dan keharmonian”193 Beliau mengulangi kandungan ucapannya itu dengan ayat yang lebih jelas dengan berkata: “Mungkin kita boleh faham jika para reformis Islam merasa selesa dengan hanya berperanan sebagai penasihat dan pembimbing ketika mereka mendapati ada ahli politik dan pemerintah yang patuh kepada perintah Allah dan melaksanakan segala hukum-Nya. beliau telah meringkaskan tanda kesungguhan umum dalam metod kerjanya.w. Umat Islam akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kerana mereka dianggap cuai dan tidak berusaha mewujudkannya. Lantaran itu beliau berkata: Tidak dpat tidak perlu “Menegakkan sebuah negara Islam yang bebas di bumi ini. Namun hakikatnya seperti yang kita lihat. al-Majmu’ah. selagi itulah seluruh umat Islam berdosa. 225 124 www. Sebuah negara yang dapat menampilkan ajaran Islam yang sebenar dan dapat menyebarkannya secara bijaksana kepada semua manusia.s.a. yang dihiasi oleh rasa takut atau kerana ingin mudah dan ringkas. Adalah suatu pencabulan kepada hak-hak kemanusiaan terutama dalam keadaan yang tidak menentu ini apabila wujudnya sebuah negara yang melaungkan dasar-dasar yang kejam dan menyebarkan fahaman-fahaman yang sesat namun tidak wujud sesiapapun yang berusaha menegakkan sebuah negara yang berpegang kepada kebenaran.info . menyampaikan segala ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi s.”192 Jadi ia bukanlah dengan cara pidato-pidato. Sebaliknya ia hanya tercapai dengan kepenatan berpanjangan. usaha gigih dan penuh kesabaran di samping amal yang berterusan. anda akan faham apa yang tidak sama dengan metod beliau.

Tiada jalan lain bagi jamaah Islam yang ‘haraki’ itu kecuali terus bertarung dan menentang kuasa-kuasa kufur dan kefasikan itu.”195 Seterusnya. mempu membina metod kehidupan secara praktikal yang sempurna berdasarkan prinsip dan kaedah-kaedah Islam. perundangan.BahanTarbiyyah. m.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ pihak yang tidak meyakini undang-undang Islam yang suci. Dengan erti kata lain apabila wujud satu gerakan Islam. Majmu’ah Nazariyah al-Islam wa Hadiyah fi al-Siyasah wa al-Qanun.s. al-Majmu’ah. luas sehingga mampu untuk menyusun sistem pemikiran dan teori-teori.”196 Apabila harakah Islam ini telah melalui medan tarbiyyah dan dakwah umum ini.s.. Akhirnya dengan kehabatan pemikiran mereka itu mampu menawan pemikiran dan akal lawan mereka dan menarik mereka untuk menerima dan tunduk kepada fikrah dan pemikiran Islam. “. politik dan segala cabang disiplin ilmu sains dan seni.fasa pertarungan menentang sistem batil dan pincang yang menguasai masyarakat manusia. Al-Maududi Menjelaskan Segala Marhalah Al-Maududi juga turut sama melakarkan bagaimanakah bentuk gerakan Islam yang diyakini layak dan sesuai untuk merealisasikan tugas istikhlaf (pemerintahan Islam) dan membangunkan daulah Islam di muka bumi ini. m. “Tarbiyah yang berdasarkan pandangan dan fikrah kehidupan Islam yang sejati. Darinya dapat difahami mazhab amal jama’I beliau ke arah merealisasikan penubuhan sebuah daulah. Mereka mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi.info . Ia tidak mungkin terjadi. Mereka inilah adalah orang yang telah dikurniakan bakat dan kemampuan oleh Allah sehingga mampu menentang dan bertarik tali dengan pemimpinpemimpin yang mempunyai fikrah yang kufur dengan Allah dan hari kiamat. Beliau mewajibkan jamaah Islam yang haraki supaya mereka beriltizam dengan proses tarbiyah. “Dengan bilangan yang cukup dari pelbagai bidang kelayakan. tersusun dan bertapak di bumi. 34 194 195 125 www. Mereka juga adalah manusia yang telah mensebatikan fikrah Islam dalam darah dan daging mereka.”197 Ini adalah kerana “sistem pemerintahan dan kepimpinan tidak mungkin berubah semata-mata dengan wujudnya satu golongan atau gerakan Islam di muka bumi.s.”194 Tindakan praktikal al-Banna dan usahanya membentuk gerakan Islam yang meluas dan tersusun rapi adalah sebaik-baik penjelasan yang boleh difahami oleh mereka yang bekerja untuk Islam. 272 Manhaj al-Inqilab al-Islami. Tarbiyah yang didasarkan di atas kaedah-kaedah dan nilai-nilai akhlak dan proses yang sesuai dengan roh dan jiwa Islam serta sesuai dengan tabiatnya. jamaah Islam itu mestilah bersungguh-sungguh melaksanakan tarbiyyah Islam ke atas setiap anggotanya berdasarkan asas ini bagi melahirkan para da’i yang melaksanakan tugas mengembangkan fikrah Islam kepada manusia.”198 Al-Muktamar al-Khamis. mereka akan mara setapak pula memasuki era pertembungan yakni. m. 82-83 196 Ibid 197 Ibid 198 Al-Usus al-Akhlaqiyah li al-Harakah al-Islamiyah. maka kita menyangka malaikat akan turun dari langit untuk mengusir orang fasik dan jahat dari kerusi kepimpinan dan kekuasaan dan seterusnya meletakkan orang yang soleh dan beriman di kerusi tersebut.

Apabila pertarungan itu tiba ke kemuncaknya. Baghdad.. Mereka akan dihentam. tabah. ikhlas dan keazaman yang kuat. Bangunlah. Majalah al-Tarbiyah al-Islamiyyah. muslimun. pengaruh dan kekuasaan mereka akan merosot sedikit demi sedikit di hadapan arus harakah Islam yang mengalir deras dan perjalanan yang menderu ini. Mereka mengorbankan jiwa raga mereka dengan sabar. kita sambung semula dengan kehebatan datuk nenek kita para penakluk Bangunla. Jilid yang ke-6.para da’i dan pengibar panji-panji harakah Islam akan diuji dengan pelbagai musibah. Mereka pun mengambil keputusan dengan begitu berani untuk bersama-sama menggabungkan diri mereka di dalam jamaah dakwah Islam yang bertahan itu. kerana masanya telah tiba. Tugas dakwah itu adalah tugas yang sukar. Kerana manusia ditimpa celaka ’cinta’ dunia tanpa agama Mari kita kembalikan umat. kita musnahkan segala belenggu.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Di tengah-tengah pertarungan itu. kesukaran atau tribulasi yang sukar.201 Manhaj al-Inqilab al-Islami. m.BahanTarbiyyah. naiklah ke atas bukit dan laungkanlah azan Angkatlah al-Quran sebagai perlembagaan zaman Penuhilah setiap ufuq dengan laungan : ”Kami adalah umat Islam” Muslimun. Tetapi di sepanjang jalan ini ia dihiburkan oleh hiburan penghibur. “. namun kata-kata indah orang sodiq meringankan beban ini. diserang dan diusir dari tanahair.s. Manakala mereka yang bertabiat teruk. kita kembalikan keadilan pembimbing rasyidin Bangunlah. lama kelamaan suara mereka akan hilang. m. kesusahan dan fitnah.”200 Teman Di Sepanjang Perjalanan Sesungguhnya perjalanan dakwah merupakan satu perjalanan yang panjang. 395 199 200 126 www. rasa simpati di jiwa beberapa orang individu makin hari makin bergelora. Mereka diuji dengan kepayahan. sakit hati.info .s. di situlah kami Kami rela mati daripada terhina Alangkah manisnya kematian di jalan Allah. pengikut hawa nafsu dan syahwat. muslimun. sebagai rahmat bagi seluruh alam Janganlah kamu berkata: Bagaimana? Kerana kita adalah umat Islam Wahai saudara Islam di semua tempat.”199 Namun. Mereka akan mengalami gangguan dan tekanan yang mengerikan. di mana ada kebenaran dan keadilan. Begitulah bilangan kumpulan dakwah itu terus bertambah. 84 Ibid 201 Yusuf Qardhawi. ketahanan dan kesabaran mereka menggelorakan lagi pertarungan haq dan batil dalam diri individu masyarakat yang melihat dan memerhatikan ketahanan mereka.

serta mendapat hidangan dan sisi Allah. Dia mendengar panggilan Tuhannya Yang Maha Mulia di dalam firmanNya: (197) (196) “Janganlah engkau terpedaya oleh kerana bolak baliknya orang-orang kafir dalam negeri. mereka kekal di dalamnya. Syed Qutb berkata: “Selagi beriman. Dia merasai seluruh umat Islam adalah saudaranya. syurga yang mengalir air sungai di bawahnya. Dia langsung tidak rindu dan teringat kepada mana-mana tanah. Dia yakin itu hanya satu peringkat menurun yang pasti akan berlalu. lebih baik baginya bagi orang-orang yang baik.”(Aali Imran 3:196-198 )”202 202 Ma’alim fial-Tariq. Dua hakikat ini sentiasa diulang-ulang dalam nasyid mereka: Kamilah gerombolan Allah agamanya itulah tanah air (watan) kami Kamilah adalah tentera Rasul yang telah dipilihNya segala ujian terasa ringan bagi kami Da’i Islam sebenar. kemungkinan pada masa itu disebabkan kerana dipenjara. Sesungguhnya iman itu mempunyai giliran turun naik yang tidak dapat dielakkan. Jika dia tidak mengembara berjalan kerana dakwah. kemudian tempat diam mereka adalah neraka dan itulah seteruk-teruk tempat. pendokong dakwah tidak langsung memandang tinggi atau kagum pada pihak yang mengalahkannya. maka rentapan tali gantung itu sebenarnya mengangkatnya ke tempat yang mulia dan indah di dalam syurga. dia tidak akan mengalah. mereka akan hanya hidup bahagia bila di berada di bawah naungan kedua-duanya: 1. tetapi dia mati syahid dan berangkat meninggalkan bumi ini menuju ke syurga. Maka penjara pada masa itu adalah pengembaraan rohani dan pemikirannya. Dia tidak sempit seperti orang lain dengan batas sempadan yang diada-adakan oleh penjajah. 168 127 www. (Itu semua) kesenangan yang sedikit. m. Hinggakan apabila dia digantung. dan apa yang di sisi Allah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 14 Kriteria Generasi Pengasas Ada dua hakikat nyata yang sentiasa menjadi ciri da’I Islam sejati. Seandainya perjuangannya itu membawa kematian. Orang yang mengalahkannya itu menuju ke neraka. Alangkah jauhnya perbezaan di antara keduanya. Semua manusia pasti akan mati. akan sentiasa bekerja walau di mana pun dia berada dan ke mana pun dia diusir. Tiada penyiksaan yang menggerunkannya.s. Tiada bumi yang menyekatnya 2. Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.BahanTarbiyyah. untuk mereka itu.info .

Kemerdekaan membebaskan da’i dari beban rasa tamak kepada dunia manakala harapan itu mendorong mereka untuk berkorban.W. Kerana terlalu banyak. akan diterangkan tauladan demi tauladan yang terdapat di dalam sejarah dakwah dan para da’i. mengusir dan menindas mereka. Beliau dibesarkan di dalam warisan pusaka iman dan hikmahYaman yang diiktiraf oleh Rasulullah S.info . Beliau terpaksa berhijrah dari satu negeri ke satu negeri sebagai pelarian politik. Ini terbukti melalui kisah seorang da’i yang juga merupakan seorang hakim bernama Muhammad Mahmud al-Zubairi Rahimahullah di mana segala kata-katanya dibuktikan oleh sejarah hidupnya yang praktikal dan jihad di jalan Allah. Beliau bangkit bersama sahabat-sahabatnya pada tahun 1948M. kehendak Allah S. Mereka lalu memburu. Walaupun usaha beliau gagal. Kedua-dua hakikat ini. dahulu dan sekarang. akhirnya mereka rugi di pusingan terakhir kerana melanggar fitrah Allah pada diri da’i Islam yang menyeru manusia kepada Allah. Beberapa Pengajaran Dari Seorang Hakim al-Zubairi Sejarah mana-mana gerakan tidak pernah dipenuhi dengan teladan sebaik sejarah gerakan Islam.A. Usaha kebangkitan beliau ini bukan kerana dendam atau inginkan kuasa.203 Beliau berazam untuk melakukan islah dan memperbaiki masyarakat. Bagi perbincangan selanjutnya. harapan dan dua ciri di atas. Beliau berbangga dengan kemerdekaan itu dengan berkata: Ambillah seluruh duniamu dan tinggalkanlah hatiku Dalam keadaan bebas dan biarlah aku keseorangan mengembara. Kamu boleh kata bahawa kedua-dua hakikat ini adalah hasil dari kemerdekaan dan pengharapan. sebahagian darinya telah tersembunyi dari pengetahuan generasi baru umat Islam. Namun. Sekiranya kamu mahu. Tetapi beliau berpandangan jauh dan merasai mesti ada satu perubahan yang memelihara Yaman di tangan Islam sebelum negeri itu jatuh di tangan mereka yang bertaqlid kepada pemimpin yang lari dari Islam dan menjadi boneka jahiliah. dan terlepas peluang tetapi beliau tetap merasai kemerdekaan dalam dirinya. kamu juga boleh mengatakan bahawa ada empat ciri iaitu: Kemerdekaan.T. Tetapi.BahanTarbiyyah. di luar perhitungan al-Zubairi dengan sahabat-sahabatnya.W. Kadang-kala contoh teladan yang tersembunyi itu lebih indah dan lebih gemilang daripada yang diketahui orang. dari aspek lain sebagai bayangan kepada kemerdekaan dan harapan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Golongan jahiliah tidak memahami hakikat yang menjadi titik tolak (muntalaq) perjuangan da’i Islam ini. tetapi anggapan ini kurang tepat. 203 Dalam hadis Bukhari: 128 www.

Sifat ini menjadi ciri dan prasyarat kepada da’I pada setiap generasi.s. Sebaliknya peluru yang menembusi dadanya itu merupakan titik bermulanya kebangkitan kesedaran Islam yang mampu mengembalikan kebahagiaan di Yaman yang menangisi pemergiannya. Kesungguhan Untuk Menjual Diri Di Jalan Allah Adakah kamu sangkakan bahawa hakim al-Zubairi tidak tahu bahawa tampilnya itu akan menyebabkan peluru menembusi dadanya? Tidak sekali-kali. 229 206 Tarikh al-Tabari. Itulah sunnah atau gaya hidup da’i Islam.a. Beliau berkata kepada tentera Parsi: “Sesungguhnya aku bawa datang kepada kamu satu kaum yang lebih cinta kepada kematian daripada kecintaan kamu kepada hidup.. Ini mengakibatkan beliau ditembak dengan peluru di dadanya dan menjadi pahlawan Islam yang syahid di jalan Allah. lebih dari kemerdekaan hati sahaja. Empat sifat itulah yang memberikannya kesabaran di waktu yang perlukan kesabaran dan memberikannya kecekalan untuk menyeru dakwah Islam ketika saat perlukan usaha dan amal. ketika beliau menyifatkan tentera-tentera yang bersama-sama dengan beliau untuk membuka Iraq.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Sesungguhnya kerajaan aku lebih besar dari kerajaan kamu Sekalipun kamu melihatku bagai seorang pengembara dihalang.s. Beliau cukup sedar risikonya. Lalu semasa menjawat jawatan Menteri Pendidikan setelah terjadinya revolusi pada tahun 1960-an. 344 204 205 129 www. Da’i Islam dalam janji mereka itu mencontohi Ja’afar al-Khuldi al-Baghdadi yang telah menggariskan sunnah kesetiaan ketika dia berkata: “Aku tidak mungkin sekali-kali mengikat diri berjanji kepada Allah dengan satu janji lalu aku mungkirinya. tetapi sama dahsyat dan hanya menyalahgunakan kata-kata revolusi. Tapi Yaman ingin menjadikannya contoh dan tauladan bagi da’i. Rasa megah al-Zubairi tidak dapat diungkapkan oleh baris-baris ayat buku ini. Jilid 7.info .”205 Dengan jiwa sedemikianlah al-Zubairi. m. Itulah yang di diajar oleh Khalid bin al-Walid r. m. Insya Allah. bilangan 2. Jilid 3. melampaui sempadan negeri dan memandang remeh segala ujian dan tribulasi.”206 Majalah al-Muslimin. cintakan syahid dan mati fisabilillah. m. Ia adalah rasa megah da’i Islam. Mereka menyangka bahawa peluru itu akan memadamkan usaha beliau ini. yang diungkapkan dalam bahasa da’i.s.. digerakkan oleh harapan. beliau mengasaskan Parti Islam di Yaman yang sedang gawat dengan pertarungan aliran pemikiran.BahanTarbiyyah. sasterawan unggul negeri Yaman itu bersedia sebagaimana kesediaan seorang yang berjiwa merdeka. 821 Tarikh Baghdad. bahkan ia adalah perjanjian (bai’ah) untuk bekerja dan beramal.204 Sesungguhnya kerajaan hatinya yang merdeka lebih besar jika dibandingkan dengan seluruh kerajaan di muka bumi yang dibangunkan atas penipuan. atau kerajaan yang mengambil alih kerajaan pertama.

s. Talbis Iblis. yang ketiga menambah: “Agama Allah itulah tanahair kita dan kami memandang remeh segala ujian. sesungguhnya jalan ummat ini dibina di atas pengorbanan jiwa. Engkau telah menyampaikan kepada kami. m. ambil dan letakkannya di bawah perencanaan teratur. 299 207 208 130 www. Inilah dia roh dan jiwa. Beliau sentiasa mengungkapkan kedua rangkap tersebut ketika keluar ke medan: Kebencian pada kehidupan dan ketakutan kepada Allah mengeluarkan daku Ke medan jihad dan menjual diriku dengan harga yang tidak ternilai Sesungguhnya aku telah menimbang apa yang kekal dengan apa yang fana’ Demi Allah.”208 Demi Allah.” Yang lain akan menambah perkataan ‘harapan’: “Esok milik kita. Khalid telah meletakkan ungkapan: “Mereka sangat inginkan kematian. Di zaman seruan Ibnu al-Jauzi dan Ruwaim itu. menyahut seruan Ibnu al-Jauzi ini dan berkata: “Kamilah yang akan mengikutinya.s.” dan Ibnu al-Mubarak pula menambah: “Menjual diri” AlZahid Ruwaim pula memberi satu istilah lain ketika diminta nasihat oleh sahabatnya.! Demikianlah kamus para da’i. Setengah mereka meletakkan perkataan kemerdekaan: “Jadilah kamu selama-lamanya orang merdeka yang tidak tunduk. Jilid 10. Kami serahkan jiwa kami pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki. kalau tidak (maknanya) kamu menyibukkan diri dengan kerja tak guna. beliau berkata: “Ia adalah pengorbanan jiwa. menamakannya jalan ini Ibid. Engkau telah menyampaikan dakwah Islam dan kami menjadi saksi. Siapakah yang hendak melaluinya?”209 Sentiasa ada generasi pemuda yang berseri-seri wajahnya di segenap pelusuk muka bumi Islam. pemimpin ahli hadis dan pahlawan jihad. Setiap generasi menambah istilah-istilah baru ciri mereka. farce’ dan sia-sia.BahanTarbiyyah.” Seorang da’i yang low profile generasi pertama. Ia sentiasa berkembang dan subur. demikianlah gaya hidup da’I ! Umat ini tidak mungkin akan kembali semula kepada Islamnya kecuali dengan adanya dakwah yang ditegakkan asasnya pada pengorbanan jiwa.207 Jangan Sibuklah dengan kerja tak ada guna ‘turrahat’.info .. Ini adalah serius.” Kemudian.” Sebelum mereka pula. Itu semua hanya kerja tak guna ‘vanity. m. sesuatu yang kekal tidak dapat ditandingi oleh sesuatu yang fana. Dengarlah laungan suara Ibnu al-Jauzi di pantai Dajlah di Baghdad: “Langkah pertama di jalan ini ialah pengorbanan jiwa. 166 Ibn al-Jauzi. ia hanya tinggal angan-angan kosong. kami tidak lagi membuat tindakan sendiri berkecelaruan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Begitu juga puisi yang digubah oleh Abdullah bin al-Mubarak. mehnah dan tribulasi. kami telah menggabungkan diri ke dalam jamaah. 183 209 Al-Mudhish. di sambut pula di sebelah barat oleh lidah Lisan al-Din bin al-Khatib dengan menegaskan: “Ya. dengan mengharapkan pemimpin kufur dan jahiliah akan mendengar nasihat dan diplomasi.s. Jika tidak. m.

Tetapi tugas ini tidak gugur dari ummah. m. Itulah ketegasan dan keberanian menurut Muhammad Iqbal di mana keduaduanya digabungkan di dalam satu rangkap puisi: Seorang mukmin itu menjadi tegas apabila melihat kebatilan itu melampaui batas dan berani di dalam menghadapi setiap pertarungan. Ia akan menguatkan semangat orang yang benar.BahanTarbiyyah. 114 Diwan al-Karb. Selagi mana mereka menganggap titisan darah itu mahal. kerana harga kemuliaan dan kemerdekaan hanya dapat dibayar dengan titisan darah. maka pada ketika itu kefardhuan ini gugur dari seseorang individu. Pengertian ini amat 210 211 Muzakkirat al-Dakwah wa al-Da’iyah. Ia tidak termasuk dalam pengertian yang dimaksudkan di dalam ayat al-Quran yang bermaksud: “Janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Beliau tidaklah mempunyai apa-apa ijazah dari mana-mana universiti dan namanya tidaklah masyhur. melemahkan kebatilan dan menghalang mereka melakukan kezaliman. jauh sekali dari emosional. Ini telah dijelaskan oleh hadis yang bermaksud : “Penghulu seluruh para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Mutalib dan lelaki yang mengucapkan kata-kata yang benar kepada pemerintah yang zalim lalu dia dibunuh. mereka tidak akan sampai ke mana.s. Itulah sebahagian dari bentuk jihad. Tetapi. menuntut pengorbanan.211 Itulah pengorbanan yang dikatakan oleh Walid al-‘Aczamiyy: “Itulah Islam.” (Tabrani. sekiranya pemerintah itu zalim. Perbuatan sedemikian bukannya bererti dia mencampakkan dirinya di dalam kebinasaan. sekalipun pengucapnya tidak mengenali sasterawan al-Jarjani dan al-Jahiz. melampau serta tidak mahu mendengar nasihat sehingga ke peringkat membunuh sesiapa yang memberi nasihat serta menyuruh dia membuat kebaikan dan melarang dia dari kemungkaran. 29 131 www.info .” Seorang da’i telah menukilkan kata-kata di dalam puisinya. ingin menyatakan bahawa keagungan itu tidak mungkin tegak jika hanya hidup untuk untuk nafsu: Sesungguhnya jiwa ini meredhai Islam ini sebagai agamanya Andainya dia duduk berdiam diri dan puas hati atau melihat Islam ini terhina di muka bumi ini dan jiwanya mencintai kehidupan dunia yang fana ini Dia tidak tergolong di kalangan umat Islam yang agong Seorang da’i yang faqih menghimpunkan semua istilah itu di dalam satu fatwa fiqhiyah yang jelas. beliau berkata kepada pemimpinnya dengan kata-kata yang penuh keimanan: “Sesungguhnya titisan darah masih mahal bagi umat Islam. digalakkan menyuruh pihak berkuasa yang zalim kepada makruf dan melarangnya dari mungkar sekalipun membawa kepada dibunuh. m. Hakim – pent) Dapat difahamkan dan hadis ini. namun. Walaubagaimanapun digalakkan kepada individu melakukan amar ma’ruf nahi mungkar ini sekalipun dia akan dibunuh.”210 Demikian kuat dan indahnya bahasa apabila datang dari lidah yang benar.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ ‘jalan titisan darah’. Kata beliau: “Tugas amar makruf nahi mungkar adalah fardhu kifayah yang wajib ada dalam ummat Islam.s.” Syahid di jalan Allah bukanlah satu kebinasaan.

masalah Kristianisasi di Indonesia. kesemuanya menjelaskan kepada kita ciri haraki moden bagi marhalah yang bertahap-tahap menurut kesesuaian kemampuan kekuatan dan waqi’. sembang orang yang berjiwa rehat. Salah seorang jurunasihat Islam telah menyimpulkan tiga marhalah ini sejak dulu lagi dalam ucapannya: “Wahai saudara. Perlunya persediaan jiwa untuk mengorbankan nyawa dan titisan darah ketika diperlukan. 5. pertengahannya mengorbankan nyawa. Dia terus terawang-awangan. kemudian datanglah peringkat duka cita. tauladan dari Yaman dan puluhan tauladan para ulama’ dan da’i Islam dulu dan sekarang itu sebenarnya bukanlah satu tindakan gopoh tanpa berfikir. Dari sifat marhalah yang diterangkan lama oleh juru nasihat ini dan dari perspektif lain pula dari tiga persediaan tersebut. 760 132 www. Ia merupakan himpunan kerinduan sehingga mereka lupa nikmat rehat. Tajuknya: Menanamkan rasa sedia dan menjelaskan beban perjalanan sejak dari permulaan lagi. Atau dalam ungkapan lain.. 212 Majalah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah. himpunan istilah dalam kamus da’i. yang lebih besar dari mengorbankan nyawa tetapi beliau tidak menyebutkan. penyembelihan umat Islam di India. kemaraan mengharungi bahaya di jalan dakwah. berlarian tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan.” Sepatutnya ada peringkat terakhir.”212 Tiga Peringkat Fatwa-fatwa. Bangladesh dan Filipina serta di seluruh dunia yang dikuasai oleh jahiliah. Dakwah bukanlah persatuan kebajikan yang hanya berpuas hati dengan sedikit pengorbanan ! Perlu persediaan untuk penat lelah setiap hari.s. Syariat Islam juga menggalakkannya. m. Begitu juga perlu persediaan untuk mengorbankan kegembiraan. Saya rasa ia adalah kerinduan yang bersangatan kepada tujuh puluh bidadari.. Tidak cukup dengan bertepuk tangan dalam perhimpunan atau memuji ucapan dan pidato. Sembang Mereka Yang Berehat ‘relaks’ Itulah yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Bil. Ianya mengalir ke arah masa depan dalam aliran yang gabungan mantap antara fiqh syar’i dan pengalaman..info .BahanTarbiyyah. permulaan jalan ini mudah. nikmat makan dan minum di dunia dan lupa kepada gurauan isteri di dunia. Permulaannya dengan mengorbankan kegembiraan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ sesuai dipraktikkan oleh para mujahidin dan umat Islam. Bermula dengan masalah Palestin. memikul musibah dan penderitaan umat yang berat. Tetapi ini semua sebenarnya memantapkan satu fasal dalam undang-undang tarbiyyah harakiyyah bagi qai’dah sulbah. Para da’I dapat merasakannya iaitu mengorbankan sesuatu yang lebih dari nyawa. perjalanan dakwah adalah panjang sebelum sampai ke matlamatnya.

Oleh kerana itu. m. Demikianlah kata-kata orang yang telah beristirehat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.BahanTarbiyyah. seorang pendokong dakwah sejak kecil lagi. Engkau diberi keuzuran oleh syarak (boleh mengambil rukhsah)” Rupa-rupanya kata-kataku itu memudahkan padanya untuk menjawab. Tetapi. Keengganan beliau mematuhi kehendak pemerintah mahukan beliau mengiyakan pendapat ‘Quran adalah makhluk (pendapat bid’ah muktazilah)’ telah memberi kesan kuat mengukuhkan pendirian kaum muslimin. tetapi beliau mati di atas katil di hospital selepas beberapa hari menunaikan haji di Mekah. engkau sebenar telah berehat.s. “Wahai Abu Abdullah (gelaran Imam Ahmad). kemudiannya membisikkan kepada dirinya dengan kata-kata sebegini. Jilid 1. Qais al-Qirtas Rahimahullah. Solah al-Syarbini Rahimahullah. Aku berkata kepadanya. Ahmad bin Daud Abu Said al-Wasiti telah berkata: “Aku telah masuk ke dalam penjara untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal sebelum beliau di sebat. Beliau memimpin kumpulan da’i Islam di zamannya yang kesemuanya suka berkorban dan bekerja untuk Islam. Da’i dari Gaza. Umar Abu Jabarah Rahimahullah. Sebaliknya beliau mati kerana terhidu gas beracun di tempat permandian beberapa hari selepas keluar dari penjara.” Beliau bukanlah memaksa atau menghina mereka. engkau ada keluarga. Beliau memahami nilai thabat da’i dalam menghadapi mehnah dan ujian. menyorok dan tidak menggabungkan diri dalam barisan da’i. kalau beginilah cara fikirmu. Tabaqat al-Hanabilah. Bahkan beliau mencintai mereka. Bagaimanakah seseorang yang terasa sakit hatinya melihat realiti ummat Islam itu mungkin boleh berehat? Bagaimana dia boleh membiarkan anak-anak dan isterinya menghina dan mengikat dirinya daripada bersama-sama dalam barisan da’i? Bukankah mati itu telah ditetapkan? Lihatlah kepada seorang da’i di Mansurah. engkau ada anak-anak kecil. 43 133 www. Mesir. Betapa ramainya orang yang telah memahami Islam lalu. Begitu da’I dari Basrah. bersungguh-sungguh memperbaiki mereka dan cuba mengambil faedah dari kebaikan mereka walaupun sedikit. Peluru Inggeris tidak dapat mematikannya ketika beliau memerangi Inggeris di Terusan Suez.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Imam Ahmad adalah salah seorang da’i Islam yang bijak. beliau tidak menemui panggilan yang sesuai terhadap mereka yang tidak memahami bahasa dan istilah da’i selain dari istilah “Orang yang mempunyai pemikiran yang mahu berehat ‘relaks’ sahaja.”213 Betapa banyaknya kata-kata begini disebutkan kepada para da’i pada hari ini. Maka berkata Imam Ahmad kepadaku: “Wahai Abu Said.info . beliau tidak memasukkan orang sebegini ke dalam barisannya selagi pemikiran mereka jenis sukakan relaks dan tidak tergerak melihat penderitaan umat. Beliau dipenjara dan dipaksa melakukan kerja-kerja 213 Ibn Abi Ya’la. Lalu mereka menjadi bacul. Beliau tidak mati ketika dikenakan siksaan penjara yang dahsyat.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

berat setiap hari tetapi beliau tidak mati di situ. Dia mati setelah dibebaskan dari penjara akibat terjatuh sedikit. Dakwah dan jihad tidak mempercepatkan ajal, (begitu juga sebaliknya, duduk relaks tanpa dakwah tidak akan melambatkan ajal) tetapi dakwah dan jihad akan mengangkat da’I ke syurga Firdaus. Sekiranya seseorang muslim itu tidak mahu bergabung bersama dengan Imam Ahmad atau pewaris Imam Ahmad pada hari ini dan dia duduk sahaja kerana uzur atau seolah-olah ada uzur, maka dia disepatutnya merasa sedih. Paling kurang dia sepatutnya mencela dirinya sendiri kerana tidak bersamasama dalam gerombolan da’i. Dia hendaklah jadi seperti sikap al-Zahid Bisyru bin Haris al-Hafi pada hari Imam Ahmad di siksa. Apabila ada orang menceritakan kepadanya: “Sesungguhnya Ahmad bin Hanbal telah disebat setakat ini sebanyak tujuh belas kali dengan cemeti,” Bisyru pun menghulurkan kakinya dan melihat kedua betisnya lalu berkata: “Alangkah buruknya betis ini, tidak diikat dengan pasung untuk menolong lelaki itu (Ahmad bin Hanbal).”214 Beliau terkenal dengan cintanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Walau bagaimanapun, khalifah membiarkan dia tanpa diganggu dan tidak diazab kerana kemasyhuran zuhudnya, tambahan pula dia dikasihi oleh orang ramai. Khalifah tidak mahu menimbulkan kemarahan rakyat. Mukmin yang benar akan menyalahkan dirinya apabila mengundurkan diri atau menfatwakan kepada dirinya ketinggalan dari barisan da’i. Dilakukan kerana kelemahan dirinya atau kerana syubhat. Dalam keadaan itu dia sepatutnya merendah diri kepada pada da’i dan bukannya bercakap bukanbukan. Dia sepatutnya mencela ijtihadnya itu. Sepatutnya dia memuji da’I yang sabar yang boleh menggembirakan hati mereka. Manakala mereka yang diperhambakan nafsunya, dia akan berdebat, bercakap dengan percakapan yang bukan-bukan, melemparkan kata-kata kukuh dan mantap untuk mengatakan dia bukan orang yang mengundurkan diri. Sikapnya tersebut akan menambahkan lagi kekurangan dan kesalahan dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari bersikap demikian. Mereka yang lari, tidak menyertai saf dan berehat akan sentiasa berada dalam golongan yang dicela dan disalahkan hinggalah mereka memahami ciriciri haraki dan berbicara dengan bahasa da’I, bermadah bersama mereka untuk mengkritik keadaan diri mereka masa dulu: Islam itu berlepas tangan dari orang yang ragu dan hina Yang memandang Islam hanya puasa dan solat Padahal puncak agama itu ialah jihad Berjihadlah atau kita akan disingkir dari kehidupan Demikianlah kata-kata yang tegas dan ringkas serta kata putus bagi keadaan dan situasi umat Islam di seluruh dunia hari ini. Sama ada jihad dan berjanji untuk menitiskan darah atau disingkirkan oleh kehidupan. Sekiranya
214

Ibn al-Jauzi, Manaqib Ahmad, m.s. 119

134

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

mereka disingkirkan, Allah akan menggantikan mereka dengan satu kaum lain. Mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, sebaliknya keras dan tegas kepada orang yang kafir. Mereka berjihad pada jalan Allah dan tidak takut cercaan orang yang mencerca. Mereka tidak terpedaya dengan kecantikan wanita atau kilauan harta. Mereka tidak takut pada kebuasan taghut dan tidak gentar menghadapi bedikan jahiliah. Ya… itulah jalannya.. atau mereka layak digelar sebagai pemilik mentaliti relaks ! Inilah dia… atau yang lain yang hanya kerja remeh-temeh yang tak guna !

135

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

15

Peluasan Yang Seimbang dan Penyebaran Yang Berhati-hati

Hasil pertama yang dirasai oleh seorang mukmin dari izzah imannya ialah; kefahaman beliau bahawa dalam Islam ini ada kekuatan yang hebat dan hanya seorang manusia sahaja sudah mampu untuk mengiklankan kebenaran tersebut. Mukmin tersebut juga dapat merasai bahawa segala pemikiran jahiliah hanya palsu dan memerlukan bilangan ramai untuk diiklankan. Pemikiran jahiliah ini hanya mampu menarik perhatian orang-orang yang berfikiran cetek, lalu terpedaya dan tertipu dengan kepalsuan jahiliah tanpa mengetahui bahawa mereka semua sebenarnya berada di dalam kesesatan. Oleh itu, kita selalu dapat melihat umat Islam ini kadangkala tercerna dan diwakili oleh hanya seorang mukmin sahaja, sebagaimana firman Allah S.W.T. : “Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang taat (patuh) kepada Allah, lagi cenderung kepada agama yang lurus.” (Al-Nahl 16: 120) Ibnu Taimiyyah berkata, maksud ayat ini ialah: “Hanya Ibrahim seorang sahaja yang beriman sedangkan manusia lain semuanya kafir.”215 Tersebut dalam sahih al-Bukhari, Nabi Ibrahim a.s. berkata kepada isterinya: “Wahai Sarah, tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau sahaja.”216 Demikian juga pada satu ketika, umat Islam ini hanya diwakili oleh Nabi Muhammad S.A.W. seorang sahaja. Lantaran itu seorang mukmin tidak mungkin langsung akan merasa terasing dan dagang ‘ghurbah’ kerana sebenarnya dia mewakili iman dan hakikat yang benar. Dia merasai manusia lain yang sesat itulah sebenarnya yang dagang dan meraba-raba. Justeru, ketika ada seorang yang tidak faham menyangka Abdul Wahab Azam hidup sebagai orang dagang di tengah-tengah masyarakatnya, dia segera menjawab tegas: Seorang sahabat berkata kepadaku: aku melihat engkau seperti orang asing Bersendirian di tengah-tengah manusia tanpa sahabat dan teman Aku berkata: Tidak sekali-kali, bahkan manusia itu yang asing Aku tetap di dalam alamku dan inilah jalanku.217 Adapun keterasingan orang-orang yang dikatakan umpama perantau yang disebut di dalam sebuah hadis: “’Tuuba lil al-ghuraba’ Berbahagialah mereka yang asing.” Sebenarnya asing dalam hadis ini adalah relatif berdasarkan waqi’ keliling, kerana bilangan
Ibnu Taimiyah, Majmuk Fatawa, Jilid 11, m.s. 436 Sahih al-Bukhari, Jilid 4, m.s. 171 217 Diwan al-Mathani, m.s. 43
215 216

136

www.BahanTarbiyyah.info

Tanggunggungjawab Kita Hanyalah Menyampaikan Perbezaan perasaan antara penyeru keimanan dengan penyeru kebatilan inilah yang menyebabkan penyeru kebatilan sentiasa dalam keadaan penat. sesungguhnya mukmin yang keseorangan di tengahtengah manusia yang sesat itu mempunyai teman dan kawan yang menjauhkannya dari keterasingan yang hakiki. Yusuf al-Qardhawi menjawab orang yang membangkangnya. 31 tahun 1951 Wahyu al-Qalam.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mereka yang sedikit di tengah-tengah buih-buih sesat. Kemudian segalanya diserahkan kepada Allah. Atau seperti yang dikatakan oleh al-Rafi’e: “Urusan yang susah apabila ia dapat dimulakan cukuplah ia menjadi bukti ianya boleh dilaksanakan. Mereka perlu terpaksa merubah bentuk dan rupa kebatilan mereka apabila ia tidak mampu memperdaya manusia. Sekiranya dakwahnya tidak diterima manusia. Terus berusaha untuk memperbanyakkan 218 219 Majalah al-Mabahith al-Misriyyah. apa dosaku?218 Itulah qanun dakwah Islam. tentu mereka akan diberi hidayah. apabila ideanya sudah tidak mendapat sambutan. Bil. tiada jalan lain bagi da’I melainkan terus thabat dengan pegangan mereka. Apabila kita tidak mencapai apa yang kita harap dan kita inginkan. Oleh itu. dari sudut naluri dan perasaan. 1/21 137 www. dan kemudian mengikut uslub yang sesuai berdasarkan ijtihadnya.BahanTarbiyyah. cukuplah kerja kita ini untuk menjadi motivasi generasi baru agar meneruskan perjalanan ini. mereka perlu segera menukarnya.info .”219 Kewujudan contoh da’I yang baik di seluruh pelusuk bumi Islam sudah cukup untuk membuktikan bahawa pelaksanaan idealisma Islam dalam satu tajammuk haraki di tengah-tengah kepakatan jahiliyyah adalah suatu yang boleh. Sekiranya Allah menghendaki. Bagi mereka (kerana cara fikir mereka yang materialisma dan hanya menilai keuntungan dan kerugian dari faktor material semata-mata) sesiapa yang ingin mengembangkan mana-mana ideologi tertentu. Bukti inilah yang menjadi titik tolak ‘muntalaq’ bagi kita untuk meneruskan perjalanan usaha ini. Sebaliknya. ini bermakna ada hikmah rabbaniyyah di sebaliknya. seorang da’i Islam yakin bahawa kewajipannya ialah mereka mesti memilih kata-kata yang sesuai dengan syarak. Mereka memberi alasan tindakan mereka itu sebagai perkembangan fikiran dan dialitik. Sesungguhnya berjaya memulakan sesuatu adalah tanda ianya boleh ditamatkan. janganlah bersusah payah engkau hanya menyemai benih di bumi yang kontang Aku berkata kepadanya: Tunggu ! putus asa bukan sikapku Akan kutabur benihku di bumi dan buahnya hanya dari Tuhan Apabila aku telah sampaikan risalah ini dengan bersungguh-sungguh Kemudian aku tidak dapati yang menyahutnya. tetapi Allah tidak mahu mereka menyertai golongan da’i. Kesedaran terhadap hakikat iman ini menyebabkan Dr. Namun. beliau berkata: Aku hairan melihat mereka yang berkata: Anda berdegil di dalam cita-cita memelihara idealisme yang tinggi dan pendakian yang sukar berhentilah di sini.

m. menjadi lumrah manusia cenderung untuk mempunyai ramai teman. bahkan ia suatu yang terpuji kerana dia mendokong dakwah Islam dan menyeru manusia kepada agama Allah. hebat di hati mereka.info . Namun begitu. maka mereka jalankan kerja itu dan mereka menerima pahala sebagaimana yang diketahui. Tatkala itu. Ia mahu Allah dicintai. Kamu melihat mereka sangat gembira apabila berjaya mendapat satu bai’ah baru. Allah memuji amal dan sifat mereka yang terbaik dalam firmanNya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami. maka sikap demikian tidak mengapa. ditaati. dicintai dan ditaati.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ proses tarbiyyah contoh-contoh yang sama hinggalah kita sampai kepada bilangan yang mampu untuk memimpin manusia dikekeliling kita. Walau di mana. dan semua itu kerana niat membimbing orang bertaqwa itu mengikut jejak langkah Rasulullah S. Sekiranya seorang da’I itu suka dipandang tinggi oleh orang yang bertakwa.220 Kita ingin menjadi pimpinan Sikap itu adalah tuntutan iman.. berilah kami isteri-isteri dan 220 Ma’alim fi al-Tariq.W. diteladani oleh orang-orang yang bertakwa dan soleh sebagaimana dia sendiri menjadi pengukit kepada orangorang yang bertakwa. disembah dan diesakan.s. Perasaan itulah yang mendorong da’i berusaha bersungguh-sungguh mempelajari seni dakwah supaya mereka berjaya menyelamatkan sebanyak mungkin generasi muda dari kesesatan ke jalan yang lurus.” (AlFurqan 25:74) Doa itu bukan kerana mereka inginkan kuasa atau suka menunjuk-nunjuk yang merupakan suatu perbuatan tercela.W. bergembiralah orang-orang yang beriman dengan pertolongan Allah. Tetapi ianya adalah apa yang diperkatakan oleh Imam Ibnu al-Qayyim: “Dia suka menjadi imam (ikutan) di dalam agama bahkan dia memohon kepada Tuhannya supaya menjadikannya sebagai imam dan pemimpin bagi mereka yang bertakwa kepadaAllah. cukuplah bagi mereka sepertimana yang dikatakan oleh Syed Qutb: “Mereka adalah kuli(pekerja) kepada Allah.A.BahanTarbiyyah. Untuk itu. telah menyebut golongan hamba-hambanya yang khusus untukNya. Mata gembira melihat iman mengalahkan kufur.T. pimpinan (ikutan) bagi orang-orang yang bertakwa. 181 138 www. Oleh itu dia suka segala perkara yang membantu untuk mencapai matlamatnya itu. Ia terserah kepada tuannya dan bukan urusan kuli. Bukan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menentukan berhasil atau tidaknya dakwah itu. Menjadi doa yang paling di sukai mereka ialah doa yang tersebut dalam al-Quran: “Dan jadikanlah kami imam. memuji mereka di dalam kitabNya dan memberi balasan baik kepada mereka pada hari akhirat. Sekiranya da’I hari ini tidak mampu mencapai kemenangan. Allah S. bagaimana dan cara mana yang dikehendaki Allah supaya mereka bekerja.

Jika tidak. hati mereka akan menjadi keras setelah mereka dapat menikmati kelazatan di peringkat permulaan. kerana jika tidak. Sesungguhnya imam dan makmum itu saling bekerjasama dalam mengerjakan ketaatan. 252 139 www. dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqan 25: 74) Mereka ini memohon kepada Allah supaya sejuk mata mereka ialah apabila isteri-isteri dan zuriat mereka taat kepada Allah S. Sedangkan kita dapati yang jelasnya orang biasa ‘rujul syari’’ di mana-mana negara Islam sekalipun tabiat biasanya ialah tidak bersedia untuk duduk lama bersama-sama dengan mana-mana jamaah. mereka hanya memohon kepada Allah sesuatu yang boleh menolong mereka mencapai keredhaan Allah dan taat padaNya. Satu kesilapan yang paling merbahaya ialah bagi dakwah ialah apabila ia melakukan tajmik yang luas sebelum adanya sekumpulan da’I yang mampu mentarbiah mereka yang telah ditajmik itu.s. m.T. Kumpulan da’i itu sendiri pula mesti memperuntukkan sebahagian dari waktunya pula untuk meneruskan tarbiyyah diri sendiri dengan ilmu dan ibadat.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ anak-anak yang menggirangkan hati kami. Al-Ruh. Keseimbangan ini bukan hanya khusus pada permulaan dakwah sahaja.”221 Perluasan tajmik Perlu seimbang Dengan Tenaga Tarbiyah Tetapi keinginan untuk menjadi ikutan dalam dalam agama tidak sepatutnya pula tidak menjadikan kita bermudah-mudah dengan sifat imaniyyah dan sifat semulajadi yang kita telah syaratkan bagi sesiapa yang hendak bergabung dalam gerombolan ini. 221 Ibn al-Qayyim. Kalangan da’i yang terlibat dalam bidang politik biasanya mahu supaya dakwah berlumba-lumba dengan parti-parti politik untuk menarik sebanyak mungkin orang biasa. dakwah akan diancam bahaya yang besar. Adalah satu kesilapan besar jika kita biarkan dakwah cuba mengutip dan beriya-iya mendapatkan ‘rajul syari’’ sebelum wujudnya satu bilangan yang cukup mereka yang yang mempunyai kesedaran dan tarbiyyah yang mantap. Oleh itu perencanaan dakwah pada peringkat permulaannya jangan digambarkan akan merangkumkan seramai mungkin orang awam dan orang biasa ‘rajul syari’’.info .W. riffraff & rabble) dan orang ramai yang bising-bising ini biasanya adalah orang yang tidak tetap pendirian. Oleh itu. akan hilanglah pula roh-roh persaudaraan. duhama’ (mob. kecualilah jika kita melonggarkan syarat-syarat penggabungan. Mereka itulah yang biasanya menjadi tunggak utama dan asas hidupnya parti-parti jahiliah kerana biasanya boleh menukar gantikan program dan uslub mereka menurut kehendak pengikut atau pasaran semasa yang laris. bahkan mestilah meliputi seluruh fasa pengembangan dakwah. Perlu ada keselarasan dan keseimbangan di antara peluasan tajmik dan kemampuan tenaga tarbiyyah yang kita miliki. Doa mereka ialah supaya mereka dijadikan imam dan pemimpin dalam agama. . Apabila hati telah keras. ‘Rajul Syari’. ghaugha’. Kegembiraan hati mereka ialah bila mereka menjadi ikutan orang-orang yang bertakwa dan soleh untuk mentaati Allah beribadah kepadanya.BahanTarbiyyah.

tajmik yang meluas akan meletakkan jamaah pada situasi baru yang memerlukan penggunaan tenaga yang besar untuk pengurusan.info . Seimbang Dalam peluasan medan Sikap bermudah-mudah ‘tasahul’ semasa pemilihan dan tindakan meramaikan ‘kuaniti’ tanpa ‘kualiti’ (takathur la tarkiz) akan melahirkan pelbagai tindakan dan kegiatan yang tidak terancang dan tidak bertujuan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Tetapi dakwah Islam tidak akan menang dengan orang-orang seperti ini. kerana relaks itu adalah maut. Ilmu persedian ketenteraan sentiasa mengingatkan kepada panglima-panglima perang supaya mereka tidak terlalu melamakan masa satu-satu pertempuran dan hendaklah diserang secara bersepadu yang dapat menjamin berulangnya serangan sekiranya serangan yang pertama gagal. Mereka juga hendaklah mempunyai pasukan reserve ‘ihtiyati’ untuk menangkis serangan mengejut dan gerakan dari belakang. Ini juga mendorong mereka turun ke medan dan pentas gelanggan sedangkan mereka tidak mempunyai persediaan yang cukup. pengaruh dan kesan kerja tersebut tidak mantap di setiap bidang yang diceburi. itu semua menyebabkan da’I mula mengikut style kerja parti-parti politik tanpa melihat kemampuannya sendiri. teori-teori kufur dan akidah-akidah yang bercampur aduk dengan bid’ah. Ini menyebabkan mereka kalah. Ini juga tidak bertujuan untuk menghalang kita dari mengambil pelajaran dari teknik- 140 www. penyeleweng dan mulhid (atheis) dan mahu menguasai seluruh medan penglibatan keilmuan (thaqafiyyah) dan politik untuk memimpin manusia. Mereka bukannya menghadapi musuh secara satu persatu. Bukan orang-orang sebegini yang akan mengubah perjalanan sejarah. Lebih dari itu. Ia juga memerlukan kumpulan qudwah yang tinggi tarafnya untuk mengekalkan perkumpulan tersebut di dalam lingkungan kehidupan rohaniah ketika mengharungi pelbagai peristiwa. Berlaku kepenatan dan perahan tenaga yang dahsyat. Tajmik untuk ramai dalam masa singkat mungkin tetapi ia tidak dapat bertahan lama. rasa tidak mahu dikalahkan oleh golongan jahiliyyah. Lalu. Akibatnya. Apa yang kami sebutkan ini bukan bertujuan untuk mengajak kita supaya berelaks. berlakulah simpang-siur amal dan berseleraklah tenaga da’i yang berkemampuan. Mereka hanya akan bertindak tanpa arah dan tujuan. Sekiranya kemampuan tenaga dan qudwah tersebut tidak cukup sebelum dilakukan tajmik meluas dan bekerja dengan ‘rajul syari’’ itu. Mereka membuka banyak medan pertempuran serentak menyebabkan kekuatan mereka terpecah-pecah. Dari situ. Sejarah peperangan telah menunjukkan banyak contoh panglimapanglima perang yang tidak teliti di dalam penyusunan strategi. Hal ini sama sepertimana yang terjadi dalam pertempuran di medan perang. Mereka mungkin menggunakan Islam untuk membuat sesuatu yang bukan Islam. Bahkan kadangkala memburukkan Islam dengan fahaman yang bercampur baur. Ia bukan bertujuan untuk menyejukkan semangat kerana ia akan melepaskan segala peluang.BahanTarbiyyah. maka ini bermakna dakwah telah menghimpunkan orang ramai yang hanya Islam pada nama tetapi mempunyai pelbagai kecenderungan yang tidak terkawal dan tidak mahu tunduk kepada langkah yang bijaksana.

tetapi ia hendaklah dengan tindakan dan perjalanan yang seimbang. Da’I terpaksa bertarung sengit dengan golongan ideologi jahiliah di dalam badan-badan bukan kerajaan (NGO). Hubungan pengaruh dan kesan terhadap besarnya apa yang didengar dan dilihat di dalam manifestasi tarbiyyah mewajibkan kita untuk memelihara saiz yang sesuai dengan keluasan medan yang dibuka untuk diseimbangkan dengan pembahagian yang sesuai. bersabar dan memulakan kerja-kerjanya secara teratur dan sentiasa menyediakan tapak yang mantap sebelum kakinya melangkah… Kemajuan Datang Dari Kepayahan Semangat da’i yang begitu bersemangat tidak semestinya berhasil. kreatif. 141 www. sebagai satu tindak balas terhadap pelbagai situasi politik dan kepartian. Oleh kerana itu. bilangan anggota gerakan Islam yang berkemampuan. dan kecekalan da’i. mentarkiz ‘fokus’ kan usaha dan memasuki gelanggang yang sesuai berdasarkan kepentingannya. kelab-kelab kesusasteraan dan badan-badan sosial.info . Apa yang berlaku ianya terus menerus tertumpu kepada hanya beberapa da’I yang sama. inovasi. Oleh itu masalah ini tidak mungkin dapat diatasi sekaligus.BahanTarbiyyah. semakin bertambahlah tenaga yang ada. Sedangkan ketika itu. Sebenarnya kami mengajak supaya kita menilai waqi’ kemampuan kita. pemantapan iman dan peneguhan saf dengan menanamkan rasa ketaatan dan iltizam sebelum memasuki gelanggang pertarungan dan persaingan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ teknik kerja smart yang ada pada group jahiliah. Semakin kurang bidang yang diceburi. da’i yang faqih tidak akan terprovok dengan kemenangan kafir yang kuat. Usaha untuk menghadapi pihak jahiliah dalam segenap bidang yang dimasuki mereka sekarang memerlukan kemampuan. Usaha lebih dahulu oleh penjajah kafir dalam membentuk parti-parti politik telah menyebabkan mereka telah mendahului parti-parti dakwah Islam. berpengalaman dan mahir masih lagi kurang. Dalam keadaan kemampuannya lemah. kesatuan-kesatuan sekerja. perkembangan dan peluasan yang seimbang di setiap medan adalah menjadi pelengkap kepada keseimbangan perkembangan bilangan ahli bagi memelihara dakwah dari kemusnahan. Kita boleh mengambil kebaikan dari mereka selagi tidak bercanggah dengan nas syarak dan tidak bertentangan dengan uruf akhlak yang dipandang baik oleh mukmin. Bahkan dia mengawal marahnya. bergerak dan terus menerus bekerja. Ini ditambah lagi kebingungan umat Islam yang ikhlas selepas tumbangnya Khilafah Islam Uthmaniyah. Realiti kita menunjukkan betapa kurangnya tenaga sedemikian di kalangan anggota harakah Islam kita yang mampu memimpin. Antara fenomena waqi’ terpenting yang menghalang da’i dari melaksanakan semangat dan cita-citanya ialah kelemahan dan rendahnya level sebahagian da’i untuk menyaingi pihak lain. kerana ia tertakluk kepada realiti. Pandangan yang matang mengingatkan sungguh-sungguh perlunya penekanan tarbiyyah dalaman. Sejarah yang baru saja berlalu menunjukkan kepada kita bagaimana ada harakah Islam yang telah terlibat dalam pembahagian banyak kerja dan memasuki semua medan secara tergesa-gesa dan gopoh.

maka ini bererti berlaku pertentangan antara tuntutan unit tarbiyyah dengan tuntutan medan baru atau aktiviti politik tersebut. Kita seolah-olah sedang berada di peringkat permulaan akibat banyaknya kesilapan yang berlaku dan dahsyatnya serangan dari pihak kafir dan tali barut mereka. mengukuh dan memantapkan badan yang akan mentarbiyyah golongan thiqah tersebut. Fokus pada ‘memprodukkan’ Orang-orang Thiqah Tidakkah anda lihat bagaimana kerajaan negara-negara membangun menumpukan pada peringkat awalnya pada industri berat? Ini kerana. tarbiyyah dan tafqih. Ia adalah disebabkan kurangnya mereka yang mampu dan berkelayakan bagi memenuhi segala tuntutan-tuntutan ini dan mampu pula menguruskan pelbagai unit. tidak sepatutnya keterbukaan medan dakwah dibuka begitu luas sebelum yakin wujudnya bilangan thiqah yang cukup bagi melaksana dan meneruskan medan ‘infitah’ tersebut. Sesungguhnya itulah hakikat realiti yang berlaku. Adalah menjadi kesalahan apabila kita menuntut satu bentuk yang mantap dan penuh kesedaran dari da’i yang lemah. Segala kemampuan mesti disimpan bagi membantu. itu tidak menghalang kita dari melatih sebahagian dalam bilangan yang kecil dari da’I 142 www.info . Walau bagaimanapun. Demikian juga kita di peringkat permulaan dakwah. tempoh tersebut mestilah menjadi tempoh untuk usaha tajmi’.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Sesungguhnya aspek yang dilupai oleh mereka yang bersemangat itu sebenarnya terletak pada tidak sedarnya mereka bahawa i) fiqh pemilihan dan pengenaan syarat yang ketat ii) kemantapan niat dan semangat kental terus menerus yang terhasil…. Tempoh dari bermulanya lahir mana-mana gerakan Islam hinggalah sampai ke hari ia hampir-hampir menyamai kekuatan jahiliah di sekitarnya. Orang yang tidak memahami fiqh ini dan tidak pernah mengharungi susah payah itu tidak akan sampai kepada ‘mustawa’ yang sama dengan mereka bila tiba dalam pelaksanaan.BahanTarbiyyah. Setiap kali mereka membuka medan baru atau membuka platform baru atau melibatkan diri dalam kancah politik secara total. Mereka perlu disimpan bagi menghadapi kufur medan demi medan. Sebenarnya kedua-duanya itu lahir dan terbentuk melalui: i) hasil pemikiran selama beberapa tahun ii) proses tindak balas hati yang mendalam terhadap kesilapan-kesilapan iii) serta kepayahan & keperitan kerja yang berterusan. Anggota yang thiqah perlu dihalang dari kerja secara semangat tiba-tiba ‘air karbonat’ dan kerana reaction provokasi pihak jahiliah terhadap kita. Dalam perencanaan dakwah. Usaha kita mesti ditumpukan kepada ‘kilang-kilang thiqat’ (proses melahirkan golongan thiqah) yang akan mendidik dan membentuk da’i yang bersenjatakan iman dan fiqh haraki. Sematamata desakan semata-mata tidak akan cukup jika tidak didahului dengan tarbiyyah. Hanya dengannya sahaja pendapat yang ideal dan tindakan yang sepontan dalam perencanaan akan bertukar kepada tadarruj yang sesuai dengan kemampuan. industri berat merupakan kunci peluang untuk mewujudkan industri-industri ringan lain.

Kerana itulah dia memerangi kaum murtad. kekuatan besi adalah pelengkap bagi al-Quran. dia menyetujui supaya dibetulkannya dengan pedang sekiranya dia menyeleweng dan mengikuti hawa nafsu. Mereka mengingatkan dengan al-Quran. ayat muhkam dan bukannya mutasyaabih. Melalui ayat yang dibaca oleh berjuta umat Islam di seluruh dunia setiap hari. sesungguhnya Allah Maha Kuat. Demikianlah umat Islam generasi demi generasi sentiasa mengingatkan yang lain dengan sikap ini.T.W. agar nantinya mereka akan menjadi pelopor pemimpin apabila medan-medan baru dibuka. (Pnt) 143 www. telah menyatakan bahawa sesungguhnya Dia telah menurunkan al-Kitab dan al-Mizan222. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai 222 Neraca aatau timbangan. dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab Suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan.W.A. Dia juga menurunkan besi untuk menegakkan keadilan supaya Allah mengetahui siapa yang menolongNya dan siapa yang menolong rasulNya. dustur dan penunjuk jalan kepada dakwah Islam. Itulah firman suci dari Allah . : “Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Allah memberi taufiq kepada Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah untuk membacakan ayat ini dan mentafsirkannya.” (Al-Hadid: 25) Setiap hati yang sejahtera. teguh imannya dan cenderung kepada kebaikan akan dapat memahami ayat itu sama sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah S. Sehingga apabila mereka ditimpa malapetaka dan kekalahan..T. Al-Quran….. lagi Maha Kuasa.W. Abu Bakar al-Siddiq telah memahaminya..W. Oleh itu. terus dipakai dan tidak dimansuhkan.info . supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari) dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang (menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak dan mempertahankan ugama Allah serta menolong Rasul-rasulNya. Dan Kekuatan Yang hebat…. padahal balasan baiknya tidak kelihatan (kepadanya).BahanTarbiyyah. (Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian..Al-Munthalaq_________________________________________________________________ untuk menyertai pelbagai medan ini sebagai latihan praktikal . supaya manusia dapat menjalankan keadilan dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Beliau berkata kepada mereka: “Allah S. Allah S. Saidina Umar Al-Faruq yang gelarannya diambil sempena nama sebilah pedang juga telah memahaminya.. mahu menjadikannya sebagai slogan. Oleh itu agama ini didirikan dengan al-Kitab sebagai pembawa hidayah dan pedang yang akan membantu. Memang benar.T. Firman Allah S. Kerana itu mereka tidak rugi.

Bil. selagi kita menumpukan usaha kita di dalam tarbiyyah secara berterusan. tidak tergesa-gesa mahu melihat hasil.. Kelemahan mereka ini menjadi bukti usaha pendidikan mereka. Majmuk Fatawa. Ia untuk membuktikan kelemahan mereka dalam membina suasana bahagia yang dijanjikannya kepada manusia. m. Begitulah. 393 225 Majalah al-Dakwah al-Misriyyah. Beliau menamakan penawar ini sebagai ‘menunggu’. maka akan tertegaklah Islam.BahanTarbiyyah. mendadak dan tanpa perancangan.s. antara kesempurnaan tarbiyyah Islamiyyah harakiyyah bagi marhalah kini ialah perlunya ‘menanam persediaan jiwa untuk menunggu’ sehinggalah dengannya sempurna proses pembinaan ikhtisas yang akan menangani pengembangan sayap di medan.”224 Mendaki Anak Tangga bersama orang yang berjalan. Al-Imam al-Syahid Hassan al-Banna telah mengarahkan supaya menghindarkan sikap membuta tuli. menunggu masa. Masa itu adalah satu juzuk dari rawatan.”225 Beliau juga selalu mengulangi kepada mereka: “Para da’I yang memahami fiqh dakwah: slogan mereka ialah. kita dapati diri kita lebih tetap. Kegagalan mereka ini dapat membuka jalan dan mempercepatkan perjalanan da’i Islam. m. Kita dapat menerima berita kemenangan parti-parti politik jahiliah dengan berani kerana sesungguhnya kemenangan mereka itu hanyalah untuk sementara waktu sahaja dan tidak mampu untuk bertahan lama. mendadak tanpa matlamat yang jelas dan akan dapat memelihara dakwah dari kemusnahan. Jilid 10.. 13 Ibid. 67 226 Ibid 223 224 144 www.”223 Beliau menegaskan kepada umat Islam bahawa sesungguhnya: “Apabila telah jelas ilmu dari al-Quran dan al-Sunnah.”226 Dengan ini. boleh jadi ada hikmat di sebalik kemenangan kesesatan pihak jahiliah pada hari ini. Beliau memberi amaran kepada yang terlampau bersemangat dan mengajarkan mereka: “Di antara ciri dakwah ini ialah: Bertahap-tahap dalam mengatur langkah. Pada hakikatnya. Kemenangan mereka dihancurkan oleh usaha tarbiyyah kita apabila ia menepati makna tarbiyyah Islam yang sejati dan hakiki tanpa semangat yang membuta tuli. kemudian disusuli dengan pedang. Bahkan lebih jauh dari itu. teguh dan mantap menghadapi kehebatan arus perkembangan pemikiran jahiliah yang diimport. Bukan melompat. Jilid 20. Ia adalah pekong besar yang dihadapi oleh sistem-sistem karut dan diktator-diktator yang berusaha bermati-matian memesongkan manusia dari Islam. Imam al-Banna telah meletakkan penawar keempat yang akan melindungi dakwah dari tindakan membuta tuli.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ pemberi hidayah dan penolong. Persedian jiwa positif sanggup menunggu ini juga memerlukan pengurangan memasuki kegiatan politik buat sementara waktu.. kerana tiap-tiap sesuatu ada masanya yang telah ditentukan. Ibn Taimiyah.s.info .

Perlunya Wa’yu Haraki Dalam usaha mempercepat… Realiti harakah Islam menunjukkan kemungkinan memendekkan tempoh masa jalan ini dengan lebih cepat dan segera untuk mara membuka dakwah secara terang-terangan infitah. Namun. Sebenarnya itu tidak benar. Mereka juga menyangka bahawa kita melupai prinsip pengorbanan dari pertimbangan kita. nescaya ramai di kalangan mereka yang mempunyai kesediaan akan sedar dan dapat menutup ruang yang kosong dan menggantikan orang-orang yang lemah. Mereka terlampau meleret-leret membentangkan sistem-sistem dan cabang-cabangnya. sabar berjaga malam dan bengkok belakang untuk mempelajari fiqh ini. tetapi mesti kena pada waktunya. dalam kadar yang kita mungkin rasa pada mulanya. Sebenarnya terdapat ramai da’i Islam di setiap tempat yang menyerahkan dirinya kepada dakwah dan da’i Islam. Sekiranya kita mengajar mereka untuk memenatkan dan mengorbankan diri. itulah jalan yang aman. Suatu perjalanan yang sukar. teguh dan terjamin. dan lambat. Ianya boleh berlaku dengan cara bersungguhsungguh mengembangkan fiqh haraki. nescaya ia akan tertegak di bumi kamu..Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Itulah jalan tarbiyyah. menunggu sehingga sempurna ikhtisas yang diperlukan. Sebaik-baik da’I ialah da’i yang menanam benih tadhiyyah ‘pengorbanan’ di dalam jiwa saudaranya mulai dari sekarang. berkembang secara seimbang.. mentarbiyyah. menyebarkan dan menyampaikannya kepada mereka yang ikhlas tetapi masih perlu kepada fiqh ini.BahanTarbiyyah. Mungkin sebahagian manusia berpendapat bahawa jalan lambat ini tidak akan melatih da’I untuk berkorban. Sesungguhnya pengorbanan itu dituntut dan perlu. dan sebahagian dari habuan terlepas dari kita. Ketika itu kamu terangkat ke darjat yang tinggi. jauh. Inilah satu-satunya jalan yang aseel ‘original’ tiada duanya iaitu jalan tarbiyyah yang beransur-ansur dan disimpulkan oleh Imam Hassan alHudhaibi Rahimahullah dalam kata-katanya: “Dirikanlah daulah Islam dijiwamu. Sesungguhnya antara kelemahan yang paling nyata dari harakah Islam lalu ialah kurangnya aktiviti mentadwin prioriti-prioriti bagi kesedaran haraki dan fiqh dakwah. Tetapi fiqh haraki inilah yang kurang pada mereka.info . Kita mungkin ditinggalkan oleh jahiliah seketika dalam pertandingan ini.. Ia tidak boleh dibuat-buat. Hingga kita dapati begitu ramai mereka yang mengikut dakwah tetapi kurang menghasilkan produk dan tidak banyak mengubah realiti.” Langkah-langkahnya ialah dengan: menyebarkan kesedaran Islam.. menyebar dengan berhati-hati. Ini semua kerana ketiadaan seni kerja dan usul amal 145 www. mentajmi’. sebahagian dari kita mungkin gugur . memerhatikan dan menunggu kelemahan mereka yang berkuasa secara palsu itu dan tadahkan tangan kamu kepada Allah agar mengasihani sekelian muslimin di seluruh dunia sehingga terlucut selempangmu dari bahumu.

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

jama’ie dari mereka. Kerja memperbaiki balik bermula dari hakikat ini. Kerja mengumpulkan balik bahanbahan yang berselerak yang telah ditulis. Usaha mencari juga karya-karya berkenaan fiqh dakwah yang dimiliki oleh gerakan Islam dan seluruh dunia Islam. Di samping itu kita hendaklah membuat penyelarasan dalam kajian dan membiasakan da’i Islam untuk menelaahnya secara serius. Bukan dengan membaca sepintas lalu sahaja.

146

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

16

Pemilihan Memelihara Dari Kecundang

Pendekatan si-aqidi amat berbeza dengan pendekatan si-spontan. Si-aqidi mempunyai neracanya yang tertentu, menimbang, membanding, memeriksa dan merumus sebelum melangkah. Si-spontan pula penuh dengan perasaan marah, melenting dan tergesa-gesa menyebabkan ia terperosok dalam masalah. Sikap pada individu ini sebenarnya juga berlaku dalam kumpulan dan jamaah. Tekanan dari ahli sesuatu jamaah mempengaruhi jamaah, menyebabkan ia bertindak tanpa fikir, memusnahkan segala kekuatan dan akhirnya membawa kepada kegagalan. Ianya adalah tindakan yang membabi buta yang mendorong jamaah melakukan suatu tindakan tanpa perancangan atau kadangkala perencanaan yang tidak sesuai dengan realiti atau tanpa sesuatu tujuan. Atau mungkin dengan tujuan yang tidak terfokus dan tidak terang ataupun juga menjadikan angan-angan, idealisma tinggi dan impian sebagai satu matlamat yang mustahil dicapai. Sifat ini sangat berbahaya bagi harakah Islam sepatutnya diselidiki penyelesaian bagi memeliharanya dari kecundang tanpa disedari. Menaikkan Individu Yang Thiqah Adalah Asas Penjagaan Penyelesaian pertama ialah sebagaimana nasihat pemimpin harakah dan anggota-anggotanya dengan mengetatkan syarat untuk menduduki kerusi pimpinan harakah untuk menjamin agar ia hanya dipegang oleh individu yang thiqah sahaja, yang beriman, berilmu, dan beramal. Hanya kenaikan orang yang thiqah ke tampuk pimpinan akan menjamin kejelasan tujuan dan cita-cita yang jauh ditanamkan dalam fikiran orang-orang yang ikhlas, yang berkobar-kobar semangatnya di kalangan ahli baru yang belum berpengalaman dalam dakwah. Ia juga menjamin penafsiran polisi marhali dan penjelasan justifikasi yang betul bagi mereka. Semua itu akan menjadi saham bagi menjamin tidak berlakunya tindakan terburu-buru dan tindakbalas tanpa motif. Bila da’I melihat keadaan genting yang terjadi kepada seluruh gerakan Islam di seluruh dunia dan bila mengimbau kembali sejarah lampaunya, akan nampak betapa besarnya pemeliharaan Allah kepada mereka dalam pemilihan pemimpinnya. Gerakan Islam tidak pernah dipimpin kecuali oleh mereka yang mantap ilmunya, benar dan ikhlas. Walau bagaimanapun, kadang-kala terdapat sikap bermudah semasa memilih pembantu, hingga mereka terpaksa membayar harga yang mahal dengan berlaku perpecahan, fitnah serta berpendirian lembut. Tapi ia juga seolahnya sebahagian dari kesempurnaan belas kasihan Rabbani kerana dari kelalaian itu, mereka mempelajari perlunya strict ‘tasyaddud’. Dari pengalaman sukarnya bekerja dengan orang yang ‘dhu’afa’’ (lemah), mereka dapat

147

www.BahanTarbiyyah.info

Al-Munthalaq_________________________________________________________________

mempelajari pentingnya pemilihan. Tiada ilmu yang lebih berharga dari pengalaman. Pengalaman telah merubahku menjadi manusia baru Pengalaman akan meluaskan perubahan seseorang227 Kadangkala pula bukan sikap bermudah tetapi berlaku pula sikap bergantung kepada orang yang ‘betul bendul’-‘simpleton’’gullible’ yang kurang mengikut perkembangan zaman dan lemah kesedaran politik. Ia menjadikan dakwah seolah-olah terpaksa menangisi banyaknya kesilapan mereka dan ia seolah-olah menyeru : “Telah sekian lama aku menderita, tolonglah cari orang yang cerdik sikit untuk aku.”228 Memang itulah penderitaan panjang yang dialami dan dirasai oleh mereka yang berkecimpung dalam kerja-kerja seharian amal haraki. Kompleksnya masyarakat sekarang, banyak dan aktifnya parti-parti politik dan perancangan yang dimainkan oleh Yahudi dan Freemason di seluruh pelusuk dunia, semua itu memerlukan satu bentuk para da’i yang bukan sahaja beriman, ikhlas serta mengetahui syariat Islam, bahkan perlu pula mempunyai kesedaran politik, berpengalaman dalam teknik berorganisasi, cekap dalam perancangan yang seimbang dan sesuai dengan realiti semasa dan selaras dengan kekuatan yang ada pada kita. Golongan ini sahajalah yang boleh diharapkan berkemampuan untuk menyapu airmata tangisan dakwah masakini. Tiada Pemisahan Antara Pengurusan Dan tarbiyyah Adalah salah sesiapa yang menganggap bahawa mereka yang berada di lokasi dakwah yang tidak secara direct memberi bimbingan tarbiyyah maka mereka ini tidak perlu kepada syarat ‘qudwah’. Ada dikalangan da’I membezakan antara murabbi dengan da’I bukan murabbi yang melaksanakan tugas-tugas dakwah bentuk lain yang diperlukan oleh kesempurnaan dakwah. Analisa fenomena tarbiyyah menolak hakikat ini. Mereka semuanya adalah sebahagian dari dakwah yang nanti akan dilihat dan menjadi ikutan ‘freshie’. Mereka semua menjadi jurubicara secara tidak langsung kepada dakwah dan ‘freshie’ akan terpengaruh. Kerana itulah, para solafussoleh tidak pernah kenal bentuk pemisahan tugas pemimpin negara Islam dengan tugas pengajaran dan tarbiyyah. Bagi mereka pemimpin negara juga merupakan pemimpin tarbiyyah. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah menjelaskan maksud firman Allah: berkata di dalam

yang bermaksud : “Jadilah kamu manusia rabbani”:(Al-Al’imran 3:79) “Mujahid berkata: “Mereka adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Mereka itulah yang melakukan amar makruf nahi mungkar.” Pengertian rabbani itu adalah dipetik dari solafussoleh. Dipetik dan Ali bin Abi Talib r.a., beliau berkata: “Mereka ialah yang
227 228

Al-Bukhturi, Diwan Al-Bukhturi, Jilid 1, m.s. 226 Imam al-Asbahani, Kharidah al-Qasri, edisi Iraq, Jilid 1, m.s. 258

148

www.BahanTarbiyyah.info

”229 Oleh itu.W. dan tumpuan hatinya kepada dakwah meningkat sehingga ia dapat membunuh kelalaian orang yang memandangnya. Sensitif Markaz Qudwah ‘Markaz qudwah’ sangat sensitif dan seni. Sepatutnya tidak diletakkan di posisi tersebut kecuali individu yang telah bersedia berpegang kepada ‘azimah dan menjauhi sama sekali dari rukhsah.. Majmuk Fatawa.” Ibnu Qutaybah berkata: “Singularnya perkataan ini ialah rabbani.s.T.. Kerana sesungguhnya engkau adalah ‘imam’ yang diperhati dan diteladani. ia akan menjadi ‘imam’ bagi orang di sekitarnya yang meniru dan meneladaninya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ mengasuh manusia dengan hikmah dan mendidik mereka dengannya. m. Ia hanya boleh diisi oleh orang yang serius bekerja. Imam di Madinah berkata kepada beliau: “Jangan buat.” Kemudian Ibnu Taymiyyah menutup perbicaraan dengan berkata: “Rabbaniyyiin ialah mereka yang ada kaitan dengan tarbiyyah. Jilid 8.” Dari IbnuAbbas. m. Kerana itulah apabila al-Laith bin Said.s. Siapa yang kamu tidak dapat hidu keharumannya dan jauh. ketahuilah bahawa dia bukan pendidik.. dia adalah pemberi petunjuk. Ini kerana. Perbuatannya hendaklah lebih ‘power’ lagi dari kata-kata mulutnya dalam menceritakan pegangan dan nilai dakwah yang ingin disampaikan. ulama’ dan hukama’.” Bagi ku: “Orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar itulah sebenarnya fuqaha’ yang mengajar. Pemerhatian lebih berpengaruh berbanding kata-kata. Imam aI-Syafi’ie telah berkata: “Barangsiapa yang menasihati saudaranya melalui perbuatannya. dialah 229 230 Ibnu Taimiyah. beliau berkata: “Mereka itulah fuqaha’ yang mengajar.. Mereka mesti memenuhi syarat-syarat qudwah amali tersebut. Ia terus meningkat selama mana takwanya kepada Allah S. semua mereka yang terlibat dalam kerja dakwah adalah qudwah yang mungkin ada pengaruhnya.info . Mereka ialah ulamak yang mengajar.”230 Dikatakan bahawa: sesiapa yang tidak memberi apa-apa pengajaran pada kamu apabila engkau memerhatikannya. Jilid 1.BahanTarbiyyah. maka dialah yang lebih dulu melakukannya dan apabila dia melarang mereka dari sesuatu perkara. Akan terus meningkat ketakwaannya kepada Allah.” Abdul Wahid bin Ziad berkata: “Hassan Basri tidak sampai kepada darjat yang tinggi seperti sekarang kecuali kerana apabila dia menyuruh manusia dengan sesuatu perkara.! Da’i sebenar akan sentiasa bertambah kehebatan imannya.” Qatadah dan Atha’ berkata: “Mereka ialah fuqaha’. zuhud dan penuh ‘tajarrud’. 463 149 www. 63 Tahzib al-Tahzib. ‘imam’ di Mesir hendak melakukan kerja yang ‘mafdhul’ yang tidak sesuai dengan ‘azimah’. sanggup bersusah payah dan berkorban. ketahuilah bahawa dia tidak ada wangian dan tidak perlulah kamu bersusah payah cuba mencium-ciumnya. Yahya bin Sa’id alAnsori.

semasa dia berkata-kata mahupun semasa dia diam. Ia tidak 231 Ibnu al-Mubarak. manusia mendapat faedah dengan memerhatikannya. m. Apabila orang alim tergelincir.s.S. Siapa yang tidak berkeadaan demikian.” Sesetengah ulama’ berkata: “Bagi seorang pelajar.BahanTarbiyyah. setiap kali dia berjumpa dengan orang sodiq dia akan bertambah sesuatu. maka sesungguhnya bicaranya itu berkesan di hati kaum itu mengikut kedudukan kata itu dalam hatinya. 520 150 www. Kita tak mungkin bermudah-mudah dalam hal ini. Itulah faedah dari pemerhatian. tergelincirlah ramai orang lain disebabkannya.” Alangkah indahnya kata-kata ini. Kitab al-Zuhd.” Malik bin Dinar telah berkata: “Sesungguhnya seorang alim itu apabila tidak beramal dengan ilmunya. Sinaran kata-kata terpancar daripada sinaran hati. Jika ia disokong oleh perbuatannya. Janganlah kita menipu diri sendiri dan menjustifikasikan bermudah ini dengan menganggap mereka bukanlah qudwah kerana posisi mereka bukan posisi tarbiyyah.” Di katakan juga bahawa: “Siapa yang tidak memberi manfaat kepadamu apabila kamu memerhatikannya. “Sesungguhnya mana-mana nasihat jika tidak disampaikan dengan gaya bahasa yang hidup maka ia akan menjadi seolah-olah suatu kebatilan. kata-katanya didengari dan memang ada pengaruh dari kata-katanya itu. Begitu juga seorang tabi’in. sia-sia dan akan menjauhkan manusia daripadanya. tatkala baginda disoal: “Siapa yang banyak membawa fitnah di kalangan manusia?” Nabi Isa A. kata-katanya tidak berfaedah kerana dia berbicara dengan hawa nafsunya. Kadangkala apa yang dilihat pada seseorang rijal itu akan memberi faedah kepadanya.s.info . bermakna kamu tidak akan dapat manfaat dan ucapannya.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ yang paling jauh dari perkara itu. semasa dia keseorangan mahupun didepan ramai. dan sinaran hati menurut kadar istiqamah dan penyempurnaan kewajipan hak-hak sebagai hamba dan hakikat ubudiah. maka tidak syak lagi ini akan menambah kesannya dan akan lebih terbuka hati untuk menerima kata-kata dan nasihatnya. Jika sekiranya sebalik (tidak diterjemahkan ke dalam kehidupan hariannya) maka bicaranya hanya akan menjadi kosong.” Telah diriwayatkan bahawa Nabi Isa a. Sesungguhnya sesiapa yang berinteraksi dengan da’i maka dia adalah qudwah bagi mereka kerana dia boleh dilihat. sama dengan apa yang didengari dari rijal tersebut. Apabila ada orang memerhatikan tingkah lakunya yang diambilnya dan dikeluarkannya. Shahru bin Hausyab: “Apabila seorang lelaki berbicara kepada satu kaum.”231 Kerana semua itulah maka termasuk dalam fiqh dakwah ialah kita perlu teliti dalam memilih orang yang akan menjadi qudwah.” Maksud yang indah ini dijelaskan dengan: “Sesungguhnya lelaki yang sodiq itu lebih banyak berbicara kepada orang-orang sodiq dengan perbuatannya berbanding percakapannya dengan menggunakan lidah. maka ini adalah sebaikbaik nasihat. Jika ditambah pula dengan isyarat dari orang lain bahawa dia adalah murabbi. nasihatnya akan tergelincir dari hati pendengar sebagaimana tergelincirnya titisan embun dari batu yang licin. berkata: “Tergelincirnya orang alim.

Logam yang tidak bermutu akan terserlah bila berlaku bila berdepan dengan ancaman atau pujukan atau ketika polisi haraki memerlukan fiqh dakwah untuk difahaminya. Ilham orang yang zuhud panas seperti api di dalam api. Akhirnya mereka sendiri berpaling tadah.info . Lelaki zuhud yang sebenar adalah sebuah kehidupan yang dipakaikan dengan hakikat agar ianya menjadi sesuatu dalam kehidupan dan amalan. Mereka dilantik sebagai pemimpin sebelum mereka diuji.s. Keimanan. maka itulah ulama’ yang merosakkan imej baik ulama’ dalam fikiran orang ramai. Ia kosong dari kekuatan yang menjadikannya roh yang berpaut padanya segala roh.”232 Secara ringkasnya: “Uswah atau tauladan itulah ilmu kehidupan.”233 Dakwah kita adalah kehidupan. Menjadi contoh itulah satu-satunya ilmu dakwah dan seluruh ilmu dakwah adalah qudwah atau uswah yang benar dan baik. memerhatinya dengan teliti dalam 232 233 Wahyu al-Qalam. bukan dibuat dengan analogi dan hujah. Barangsiapa yang mendekatinya pasti akan merasainya. Sesungguhnya perkara ini adalah masalah meletakkan cahaya pada kata-kata. tidak menyambungkan hubungan jiwa dengan syariat. banyak bercakap dan mengada-ngada kerana biasanya banyak kemunafikan dan kelemahan dari golongan seperti ini. Kekuatan yang meletakkan dia di hadapan manusia pada satu kedudukan seolah-olah dia baru datang dari syurga dan akan kembali ke syurga tidak lama lagi. Ujilah Orang Yang Petah Lidahnya Sekiranya kita menyelidiki sejauhmana ilmu yang penting ini diimplimentasikan.s. berapa ramai ahli fiqh yang berkata kepada manusia: “Ini haram”. memuaskan nafsu dan habuan dunia.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ dapat merubah jiwa kecuali jiwa yang memang ada kekuatan untuk berubah seperti jiwa para nabi dan orang-orang yang mengikut jalan kerohanian. 111 151 www. m. tetapi semakin banyak perkara haram dibuat oleh manusia. bukan sesuatu dalam bicara dan sangkaan. Da’i hendaklah jangan cepat percaya mereka yang bersifat begini kecuali setelah mengetahui hakikatnya dengan menguji. harta. banyak terlibat dalam amal tajmi’I dan tarbawi dan jelas ketaatan adalah merupakan pengukur dalam pemilihan ahli dan mengangkat seseorang sebagai ketua. nescaya kita dapati kecacatan-kecacatan ketara yang berlaku dalam harakah Islam zaman ini adalah kerana tertipu oleh kepetahan ahli pidato dan sijil-sijil akademik atau kemasyhuran seseorang. Bahkan da’I hendaklah berwaspada. Demi Allah. Sistem dan syarat pemilihan dalam jawatan kerajaan atau kebiasaan persatuan lain bukanlah cara kita. Ulama’ dan ilmuan yang terikat dengan harta dan keinginan nafsu dan hanya memikirkan cara untuk menambahkan punca rezeki.BahanTarbiyyah. Akibatnya. takut dan berjaga-jaga terhadap mereka yang petah lidahnya. Ini kerana mereka berbicara seperti kitab-kitab berbicara. m. fiqh dakwah. Jilid 2. 201 Ibid. Perkara pertama yang ia fahamkan kepada manusia ialah jangan memahami daripadanya sesuatu. dakwah ditimpa bencana kerana nama dakwah dilibatkan dengan mereka.

”236 Demikianlah wasiat lama dari salafussoleh. Betapa ramainya orang yang bercakap Islam dan anda lihat promosi tentangnya telah mengangkatnya begitu tinggi. m. Sekiranya kata-katanya selaras dengan perbuatannya maka itulah sebaik-baiknya. Tabaqat Ibnu Saad. Amirul Mukminin Umar alKhattab apabila beliau rasa bimbang terhadap al-Ahnaf bin Qais kerana alAhnaf merupakan ahli pidato yang mahir dan pintar. Bersaudaralah dengan dia dan cintailah dia. sepertimana yang dikatakan oleh pemimpin tabi’in Hassan al-Basri: “Nilailah manusia melalui amalan mereka. Sekiranya kamu mendengar kata-kata yang baik maka perhatilah dahulu pengucapnya. Lalu. hidupnya tidak memberikan keharuman dan kesegaran. Jilid 7. salafussoleh terus menerus menasihatkan tentang betapa perlunya dilakukan ujian-ujian ini.s. Sekiranya kata-katanya bertentangan dengan perbuatannya. m. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan satu perkataan pun melainkan dijadikan satu bukti dari perbuatan sama ada membenarkannya ataupun mendustakannya.info . 30 234 235 152 www. Jilid 1. maka apa lagi yang samar? Apa lagi yang disembunyikannya daripadamu?. Berwaspadalah dengannya.s. Keinginan untuk segera sampai dan keinginan untuk meramaikan ahli itulah yang melalaikan da’i hingga lupa ilmu yang dipusakai oleh salafussoleh. Da’i sangat memerlukan ilmu seperti Umar al-Khattab ini. Memang benarlah kata-kata Abdul Wahab Azzam: Sesungguhnya ada orang yang wajahyah berseri-seri. manusia sering terlalai. 94 Diwan al-Mathani. mintalah pendapatnya dan dengarlah pendapatnya. 81 236 Ibnu al-Mubarak. m. Al-Zuhd.s. m. kosong hati dan roh. Tetapi. 26.s.235 Oleh kerana demikianlah. memenuhi mata dengan bunga dan kesegaran Orang yang celik memandangnya sebagai bunga buatan. Janganlah kamu terpedaya dengannya.” Umar telah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari: “Dekatilah. Da’i ada contoh dalam hal ini dari para salaf. Al-Muwafaqat. Apabila anda bergaul dengannya. Tidak ada apa yang kulihat kecuali kebaikan dan aku telah melihat zahirmu yang baik dan aku berharap supaya hatimu sama dengan zahirmu. Kami pernah mengatakan: “Tidak ada apa yang membinasakan umat itu kecuali orang munafik yang bijak. Al-Syatibi. Umar menahannya selama setahun di Madinah untuk diperhati dan diuji. bukan kata-kata mereka.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ satu tempoh yang lama. Setelah itu barulah beliau berkata: “Wahai Ahnaf. sesungguhnya aku telah memerhati dan menguji engkau.BahanTarbiyyah. ‘Tauthiq’ hendaklah dibuat setelah teruji dan melihat tanda-tanda iman dan dan kejujuran.”234 Betapanya ramai anggota di sekitar dakwah yang wajib diuji oleh pemimpin dakwah. tiba-tiba anda dapati dia adalah seorang opoturnis.

3. Allah memadamkan amalnya dan mengeluarkan nur Islam dari hatinya. Jilid 1. Perkara ini telah dikenalpasti oleh para ulama’ sejak zaman dahulu lagi hinggakan mereka menjauhi saudara kandung sendiri bila saudaranya itu berpegang kepada bid’ah. 5. Ahli bid’ah menodai sifat-sifat Allah dan kesempurnaanNya. Tidak adalah perkara dalam ummah ini yang paling teruk dari bid’ah.” Dakwah untuk menghalang ahli dosa dan maksiat tingkahlaku -jika sekiranya masih ada iman dalam hatinya. m. Contohnya Ali bin Harb bin Muhammad al-Musili yang meninggalkan saudaranya. Ahli bid’ah menghalang manusia dari jalan akhirat dan orang yang 237 Tahzib al-Tahzib.A. maka sesungguhnya dia menolong untuk meruntuhkan Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Fudhail bin Iyadh: “Barangsiapa menolong ahli bid’ah. Perkara ini diterima oleh sebahagian para da’i dan menolak faktor bid’ah sebagai salah satu ciri pemilihan. Kelemahan orang yang lemah juga kadangkala berpunca dari perkara bid’ah sebagaimana ia boleh juga berpunca dari dosa. di antaranya: 1. Ahli bid’ah menghalang manusia dari melalui jalan Allah yang lurus.adalah jauh lebih mudah dari bekerjasama dengan ahli bid’ah yang kuat berpegang dengan bid’ah mereka.237 Tetapi. tetapi orang yang berdosa tidak. Memang adalah suatu akhlak yang mulia kita berlembut terhadap. Ahli maksiat adalah lebih ringan lagi bahayanya dari ahli bid’ah dari beberapa aspek.W. Fitnah ahli bid’ah terletak pada asas agama manakala finah orang yang berdosa terletak pada syahwat. Ahli bid’ah menentang apa yang dibawa Rasuluflah S. tetapi dia membantah tindakan saudaranya kerana umat masih dekat dengan zaman bid’ah dakwaan bahawa al-Quran adalah makhluk. Ini sebenarnya suatu yang silap.BahanTarbiyyah. tetapi ahli bid’ah membahayakan orang lain. Orang yang berdosa itu membahayakan dirinya sahaja. Ahmad kerana berpendapat bahawa lafaz al-Quran adalah makhluk. Beliau tidak mahu seorang pun mengulang-ngulang kata-kata yang menyerupai pendapat Muktazilah kerana ia akan menambahkan kebingungan di kalangan orang ramai. kita menolong mereka menentang kafir. tetapi orang yang berdosa tidak 6. ada golongan yang mendakwa mahu menyatukan umat ketika ini dan mengajak supaya memandang ringan masalah bid’ah. 4. Tetapi adalah merbahaya sekiranya anda membuka pintu saf dakwah untuk mereka sebelum mereka bertaubat. 2. Barangsiapa mengasihi ahli bid’ah. Walaupun Ahmad adalah seorang yang thiqah dan sodiq dan katakatanya ini tidaklah salah dan ia juga merupakan pendapat yang masyhur dari Imam aI-Bukhari. 23 153 www.. melepaskan mereka dari kezaliman dan membantu mereka menentang orang yang lebih teruk bid’ah daripadanya.info .Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Bid’ah pun kelemahan juga…. Merbahaya jika dilantiknya sebelum dia selamat dari bid’ah dan anda mengasihinya sebelum dia bersih dari noda akidahnya.s. manakala orang yang berdosa tidak.

Ia adalah penjelasan terhadap prinsip ‘tasyaddud’ – ‘strict’ mengetatkan dalam pemilihan. manusia tidak meneladaniku tetapi apabila aku makan bersama dengan ahli bid’ah.. Perkara yang paling penting ialah. Ibnu Hubairah al-Dauri al-Samira’ie kepada sebahagian golongan yang menyeru manusia kepada kebaikan: “Berusahalah menutup keaiban ahli maksiat. Jilid 1.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ berbuat maksiat lambat perjalanannya menuju Allah. Sebenarnya mengambil langkah tasyaddud ini adalah langkah memelihara yang wajib dilakukan demi menjaga nama baik Islam pada hari ini. m. 274 154 www.” Sesungguhnya kata-kata al-Fudhail yang lampau itu adalah penjelasan yang sempurna terhadap apa yang kita maksudkan.s. Seluruh bahagian harakah Islam terpanggil agar perlu segera memperbaiki bidang ini. 127 Zail Tabaqat al-Hanabilah. m. Beliau telah merumuskannya di dalam beberapa rangkai kata yang indah. apabila seorang yang thiqah itu duduk bersama-sama dengan seseorang. 238 239 Ibnu al-Qayyim. Selagi orang yang bertakwa dan bersih naik memimpin dan bukan orang-orang lemah. oportunis dan ahli bid’ah.BahanTarbiyyah. bermakna dia juga seorang da’i yang thiqah. Beliau berkata: “Aku lebih suka makan bersama dengan Yahudi dan Nasrani daripada makan bersama dengan ahli bid’ah kerana sekiranya aku makan bersama dengan Yahudi dan Nasrani. bahawa tasyaddud dalam pemilihan adalah penyelesaian asasi bagi menjamin dakwah dari tindakan-tindakan membabi buta. manusia meneladani aku. Kerana tersebarnya cerita maksiat mereka adalah suatu yang mengaibkan nama umat Islam. segala kecacatan wajib ditutup. Peliharalah Nama Baik Islam Jelaslah sekarang. Sepatutnya orang thiqah menutup peluang dan kesempatan yang diambil oleh orang lemah dengan duduk bersama-sama dengannya supaya pada pandangan umum. sebagaimana yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kerajaan Abbasiyyah. selagi itu jugalah kita dapat memelihara nama baik Islam. Al-Jawab al-Kafi. Aku suka sekiranya ada benteng besi di antaraku dengan ahli bid’ah kerana ahli bid’ah itu tidak boleh dipercayai pada agamamu dan janganlah kamu meminta pendapat dalam urusanmu.”239 Penjagaan nama baik paling penting yang disarankan oleh Ibnu Hubairah ialah: menghalang musuh Islam dari berpeluang menaikkan orang yang lemah lalu berusaha memalukan dakwah bila mereka telah memegang teraju kepimpinan. Ianya adalah kaedah lampau yang diamalkan oleh al-Fudhail bin Iyadh.s.info . Sekiranya dia tidak thiqah tentulah individu yang thiqah itu tidak duduk bersamanya. untuk mudah difahami.238 Sebahagian Dari Fiqh Amal al-Fudhail Sesungguhnya sikap kewaspadaan amal jama’ie dari terlibatnya ahli bid’ah telah menjadi satu kaedah yang bertambah mantap hari demi hari. Ia diucapkan oleh Fudhail dalam contoh makan bersama. Da’i sepatutnya bersikap lebih tasyaddud dari itu lagi.

) Semoga Allah merahmatimu. Ia bertujuan untuk menjimatkan usaha tarbiyyah bagi merealisasikan matlamat secepat mungkin. tentu mereka akan mengatakan kepada orang Islam: “Sekiranya kami sesat Baginda tidak akan mendoakan rahmat untuk kami. Oleh itu. sebaliknya baginda bersabda: “Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu. Andalah Yusuf Yang mena’birkan Mimpi Ini Tajammu’ yang tidak memilih dan menapis anggotanya mungkin bukan sahaja tumbang akibat ribut.A.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Ia seolah-olah sepertimana yang telah diriwayatkan oleh al-Tarmizi dari Abu Musa al-Asy’ari r.s.”240 Sekiranya baginda berkata: (YarhammukaLlah.W dengan harapan agar Rasulullah SA. Namun.BahanTarbiyyah. lemah peribadi dan orang yang bebal dari menyertainya. Tetapi ia akan bekerjasama dengan orang yang berada di luar tanzim dalam kerja-kerja yang tidak memerlukan iltizam yang mendalam. Halangan ini bukan bererti kita memusuhi mereka sebagaimana yang disangkakan oleh sesetengah orang. Halangan kita adalah penjagaan dan pemilihan kita adalah kerana sebab. m. Ini juga bukanlah merendahkan hak mereka atau dan bukan pula menghalang kebaikan. Sebahagian larangan dan tutup pintu terhadap orang yang lemah merupakan ketegasan dan kekuatan yang digerakkan oleh ketakwaan tanpa melampau-lampau pula hingga menuduh seseorang. Tetapi ia merupakan langkah penjagaan dalam kerja dakwah berdasarkan maslahah dan pengalaman. menjawab dengan (Yarhamkallah) yang bermaksud semoga Allah memberi rahmat kepada kamu. dan sebahagian dari larangan itu adalah ketangkasan Buatan penjagaan. bahkan ia akan rebah dengan tiupan angin lembut yang bertiup secara mengejut. katanya: “Seorang Yahudi berpura-pura bersin di sebelah Rasulullah S. sebagaimana kata seorang penyair: Aku melarang.. terpaksa menghalang para pengecut. Mereka yang lemah itu ada hak sebagai orang Islam keatas kita. Allah akan 240 Sunan al-Tirmizi. tetapi ia adalah usaha untuk merebut segala peluang sebelum penguasaan taghut yang berterusan menukar kelemahan umat kepada kehinaan yang kekal selamanya.a. Sekiranya kalian suka apa yang ada pada kami maka hulurkanlah tanganmu bersama kami untuk sama-sama bekerja dijalan ini. dakwah ini wajib memilih dan mencari orang yang bijak dan berani. buruk sangka atau kejengkelan semasa berhubung dengan orang ramai. itulah yang kulakukan selagi aku memberi nasihat kepadanya.W. Jilid 1.” Sesungguhnya tanzim kita bukanlah doktor yang merawat pesakit. kerja-kerja dakwah adalah satu tanggungjawab yang berat dan susah.info . Kita tidak kedekut untuk menyayangi dan memberi nasihat kepada mereka. Perumpamaan ini mempunyai pengajaran sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Hassan al-Banna Rahimahullah: “Kalianlah Yusuf bagi mimpi ini. Tidak akan mampu dipikul kecuali oleh orang yang kuat dan bijaksana. 274 155 www.

m. fiqh ini hanya ibarat satu mimpi. Kamu .s. kamulah orang yang mempunyai semangat dan cita-cita yang akan merealisasikan mimpi ini. 218 156 www. m.242 241 242 Risalah Dakwatuna.”241 Kamu ibarat Yusuf bagi impian ini. Bilangan 5. pakailah pakaian jihad dengan aktif. tanpa ketakutan. Tinggalkanlah perkara negatif dan bangunlah segera Tanggalkan pakaian duka cita dan putus asa Lantas. al-Majmu’ah. tanpa malas Perhalusi kematian sebagai suatu seni sehingga anda tahu bagaimana menghirupnya apabila tiada jalan lain.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ memberi petunjuk kepada kita.. Majalah al-Tarbiyah al-Islamiyah..BahanTarbiyyah. 122 Yusuf al-Qardhawi. Tanpa kamu..s. padamulah kemampuan untuk menta’bir mimpi ini secara praktikal dan menjadikannya suatu kenyataan.info .

BahanTarbiyyah.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ 17 Fokus. sepertimana yang telah ditunjukkan oleh alQuran secara ringkas dalam firman Allah S.” (At-Takatsur 102: 1) Manusia sukakan banyak bilangan dalam semua benda. harta. waspada dan ingin mempertahankan pegangan sendiri serta suka mengembangkannya kepada orang lain. Tetapi. dengan fokus yang berkesan dan murabbi mampu menahan pengaruh luar pada yang ditajmik. Bukannya Meramaikan Pemilihan yang teliti adalah cara pertama yang dapat memelihara dari kehancuran akibat kespontanan. Pertarungan Jiwa Pernyataan ini mengukuhkan lagi apa yang kita sebut tentang betapa sukarnya pertarungan yang dihadapi oleh dakwah. gemarkan banyak dan melimpah dan naluri ingin memuaskan seks.: “Kamu telah dilalaikan oleh perlumbaan. Bahaya pengabaian aspek ini adalah kerana tindakan memenuhi kehendak naluri yang akan membawa kepada kepuasan. kepuasan sering disertai dengan tindakan tanpa usul periksa.T. Itulah tabiat atau kecenderungan yang tidak mungkin dikawal kecuali dengan tarbiyyah yang mantap dan mendalam. ilmu pengetahuan. sekira-kira mereka semua boleh diperdengarkan setiap kata-kata arahan. Rasa kepuasan itu adalah lawan kepada rasa takut tidak tercapai sesuatu.W. Sebagaimana yang telah sedia maklum. dengan jiwa manusia yang mempunyai pelbagai naluri: naluri suka menjadi kekal. Kepuasan itu adalah salah satu keadaan jiwa yang memberi kesan negatif kepada akal dan membuatkannya jatuh lemah. Ada pula naluri dendam. Proses penyelesaian kedua ini sememangnya sukar. banyak bekerja dan tajam semasa dia berada dalam keadaan takut dan berjaga-jaga. Oleh itu. 157 www. Cara pemeliharaan kedua pula terletak pada proses tajmik yang hendaklah seimbang dengan tenaga murabbi. bahkan apa saja perkara. Medan pertarungannya adalah jiwa manusia yang begitu kompleks dan kusut.info . Dalam jiwa manusia ketenangan biasanya bersama dengan kepuasan dan kewaspadaan ada bersama kebimbangan. akal manusia paling pantas. Semua orang mempunyai sikap begitu sama ada dia pemimpin atau pengikut mereka kerana rasa banyak itu menyebabkan timbul ketenangan dan rasa terjamin. Anda bukan berinteraksi dengan batu-batu keras atau manusia malaikat yang suci dari noda dan dosa. Kesukaran yang dimaksudkan ialah sukar untuk menguasai dan mengawal keinginan-keinginan kejiwaan yang wujud pada setiap manusia yang sukakan melimpah ruah dan banyak dalam apa jua perkara. anak-anak dan pengikut.

Ini bermakna. Itulah kebangkitan samada material dan bukan material. untuk kebaikan kita dalam pertarungan ini maka golongan pemimpin yang menjaga kerja tarbiyyah tidak sepatutnya mentajmikkan murid yang ramai sehingga melebihi kemampuan usaha pentarbiyyahan. Kadangkala keduadua letusan ini berlaku bersama-sama dan kadangkala pula terasing. Kebangkitan demi mengembangkan kepercayaan yang dipegang atau memerangi orang yang tidak sepegangan dengan pegangannya. Naluri itu akan tetap ada kerana ia wujud dengan izin Allah. sekarang berimbanglah ! Oleh itu. Ia akan malap bila tarbiyyah lumpuh atau hanya dibuat secara melepas batuk di tangga. Sekiranya anda tidak tahu jalan masuk ke dalam himpunan naluri dan kecenderungan yang dinamakan sebagai ‘mujtamak’ itu. Sebahagian mereka mendapati dirinya mampu untuk memimpin dan membawa orang lain ke arah satu bentuk tindakan-tindakan dengan dibantu oleh naluri dan fitrah. anda pasti akan menemui kegagalan. kecenderungan dan keinginan tersebut. Sesungguhnya jiwa manusialah medan segala perubahan sosial dan politik yang berterusan berlaku dalam sejarah dulu dan kini. maka ia tidak akan tergugat tetapi andalah yang ditimpa bencana. secara ‘direct proportion. Tetapi. Ketika itu terjadilah kebinasaan dan kemusnahan. ia akan meninggalkan pengaruh dan kesan yang lebih mendalam apabila bilangan pelajarnya sedikit.. Semalam Kamu telah LaIai kerana ingin banyak. pertarungan kita sebenarnya adalah pertarungan tarbiyyah.BahanTarbiyyah. memuaskan nafsu seks dan gilakan kemewahan. Kemerosotan kualiti tarbiyyah akan menyebabkan berlakunya tindakan spontan yang tidak berhaluan.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Masyarakat yang berada di hadapan anda adalah himpunan dari semua naluri. Kebangkitan kerana membalas terhadap perampas tanahnya atau wanita. Mereka semua adalah manusia. Pegangan dalam erti kata yang luas termasuk nilai-nilai samada betul atau salah. andalah akan hancur.’ Kesannya akan berkurangan apabila bilangan mereka bertambah ramai. Ia akan kuat dan mantap bila tarbiyyah dimantapkan dan murabbi menjalankan kerjanya dengan ‘smart’.. Jika demikian. apabila usaha tarbiyyah yang dibuat oleh beberapa kerat pimpinan murabbi ditumpukan kepada murid-murid. Usahanya dan kerja itulah yang kita namakan sebagai ‘tarbiyyah’.info . 158 www. Sekiranya anda tidak mengendahkannya atau silap perhitungan. Pertarungan politik dan peperangan hanyalah satu bentuk bagi pertarungan jiwa. dikhianati oleh pertimbangan yang salah dan pandangan silap kerana anda cuba menentang fitrah. Kebangkitan semuanya adalah kerana mahu mengisi perut. Inilah penyelesaian kedua yang diajar kepada kita oleh analisa fenomena tarbawiyyah bagi menjaga dari malapetaka tindakan melulu.

Kekanglah dari segala kehendak dan adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh jiwa. Medan bercakap tidak sama dengan medan berkhayal. siapkanlah diri kamu.info . Beliau berkata kepada mereka: “Janganlah sambutan orang ramai itu menyibukkan kamu dari menyusun barisan dalaman dan menyediakan para pejuang yang mampu menghadapi segala kesukaran dan akan dapat bertahan lama. al-Majmu’ah.s. Ini memaksa da’i hari ini untuk mengambil pengajaran. Khayalan langsung tidak menyumbang apa-apa kerana ia hanyalah gambaran sahaja dalam memikul bebanan jihad. Ramai di kalangan segelintir ini yang mampu beramal namun hanya segelintir sahaja di kalangan mereka yang mampu memikul bebanan jihad yang sukar dan amal yang nekad. 243 244 Al-Muktamar Al-Khamis. tidak disukai dan menyukarkan. Ketika menjelaskan pelbagai jenis manusia ketika berdepan dengan kerja. Kita katakan: “Ia adalah pesanan untuk hari esok kerana kita dapati ramai orang telah melupakannya. latihan yang ketat dan ujilah diri kamu beramal dengan kerja-kerja yang keras. Kitab al-Syahid. Ia akan mampu memperlihatkan bentuk-bentuk Islam dan mendinding mereka dari melihat pemandangan jahiliyyah orang-orang jahil dan menghalang dari mendengar jahiliah dan sekaligus menjauhkan ‘anak-anak baru’ dari kesan dan pengaruh tarbiyyah yang bukan Islam.”244 Sebenarnya kepentingan pemantapan barisan dalaman bukan hanya kerana untuk memudahkan penyusunan dan memudahkan penggunaan tenaga secara selaras TETAPI kewujudan “masyarakat tarbawi” ini akan mampu menjadi nursery kepada pentarbiahan ‘anak-anak baru’. 258 Syed Qutb. Ramai yang mampu bercakap namun hanya segelintir daripadanya yang mampu bertahan ketika beramal.”243 Fiqh itu dipusakai oleh Syed Qutb Rahimahullah.s. itulah wasiat lama dari Imam Hassan alBanna Rahimahullah yang ditegaskan sejak tahun 1938 di dalam Muktamar Kelima. Ini menyebabkan beliau gelisah menjelang hari kematiannya apabila melihat keadaan Sudan yang dilanda dengan demonstrasi umat Islam yang merebak dan meluas memenuhi jalan-jalan raya. Beliau pun memberi wasiat kepada para da’i dari Sudan yang melawatnya. Padahal. Kisah Talut menjelaskan apa yang saya katakan ini. m. pupuklah jiwa kamu dengan tarbiyah yang betul. Oleh itu. Medan berjihad tidak sama dengan medan beramal. m. Para mujahid yang kecil jumlahnya ini mungkin akan tersilap jalan dan tidak menepati sasaran jika tidak kerana mereka dipelihara oleh Allah. Medan berjihad sebenar tidak sama dengan medan berjihad yang silap.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Sejarah harakah Islam tidak berapa lama dahulu telah dapat melihat pertambahan bilangan anggota tanpa mutu yang telah menyukar dan melalaikan harakah. Perkembangan yang seimbang adalah pesanan untuk hari esok. 91 159 www. Hassan al-Banna telah berkata: “Jadi saya mahu berterus terang betul-betul dengan kamu kerana tiada guna lagi saya berselindung.BahanTarbiyyah. Medan beramal tidak sama dengan medan bercakap. Ramai yang mudah berkhayal namun tidak semua apa yang terbayang di kepala mampu diungkapkan dengan kata-kata.

s. terharu hatinya kerana berharap kepada rahmat Tuhannya. Unsur kuat dan boleh dipercayai ‘al-qawiyy al-amiin’ adalah dua unsur 245 Ihya’ ‘Ulumuddin. Ini kerana dia berada terlalu lama di tengahtengah orang ramai dan banyaknya maksiat di dalam kehidupan awam (mangsa keadaan). da’i berkenaan sepatutnya selalu berjumpa dengan masyarakat da’i yang bersih untuk melihat kembali pemandangan iman yang berlainan dengan pemandangan maksiat di luar sana.”245 Ini juga bermakna wujudnya beberapa kefasikan (fasiq dalam kata erti syara’) pada orang-orang yang ditajmik kerana kurangnya kemampuan tenaga tarbiyah kita untuk menghapuskan kefasikan itu dari mereka. aktif dan giat bekerja tetapi lalai terhadap amalan keimanan. round-round yang terpaksa dilakukan oleh da’I ke tengah-tengah orang ramai untuk berdakwah. memandang akan membawa kepada peniruan. Oleh itu. ini semua akan akan menyebabkan dia kurang sensitif dengan maksiat di dalam hatinya. Ia sentiasa berulang alik di antara orang ramai (MK) dengan masyarakat khas yang akan menjernihkan hatinya yang telah dinodai oleh masyarakat am. Kejernihan ini tidak mungkin dihasilkan kecuali perkembangan yang seimbang dengan kemampuan usaha tarbiyyah. Dia berusaha menyedarkan orang-orang yang baik tetapi lemah dan ‘betul bendul’. Perkembangan luas yang cepat itu akan memakan tenaga yang ada. Imam al-Ghazali Rahimahullah telah mewajibkan kita agar segera menghalang kefasikan dan menutupnya supaya gambarannya tidak mempengaruhi jiwa umat Islam. Dia segera menggunakan seluruh kemampuan tarbiyyah amal jama’I untuk memuaskan harapan Umar itu. Jilid 2. m.” Lalu menggeletar urat sarafnya kerana takut.a.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ Oleh yang demikian. 172 160 www.info . Ini ditambah lagi oleh bilangan mereka yang ramai. memberi tarbiyyah secara amali kepada mereka dan untuk menambah anasir baru untuk dakwah. Oleh itu. berdiri di depannya dan berdoa dengan doanya yang masyhur: “Wahai Tuhanku. Ia juga melemahkan hasil natijah akan datang(hasil yang tidak mantap). Beliau berkata: “Sesungguhnya melihat suatu yang fasik akan meremehkan perkara maksiat pada hati dan mengurangkan rasa ingin lari darinya (maksiat). Ini dengan sendirinya menuntut kita berusaha sungguh-sungguh membersihkan masyarakat khas ini supaya dia dapat melaksanakan peranannya tarbiyyahnya untuk setiap da’I yang bekerja round-round di tengah-tengah masyarakat apabila mereka kembali kepada masyarakat khas yang jernih dan bersih itu. aku berlindung kepadaMu dari kekentalan kerja orang jahat dan kelemahan orang yang baik. Peranan Tajammu’ Dalam Penyempurnaan tarbiyyah Da’i yang merdeka dan selalu merespon terhadap perkembangan dan keperluan harian Harakah Islam akan sentiasa dapat melihat Umar bin alKhattab r. Usaha ini cuba menutup kelemahan-kelemahan dan akan menambahkan bilangan orang yang baik yang akan menggabungkan antara kesedaran dan kekuatan kerja. Dia cuba melembutkan hati orang yang bersungguh-sungguh. MAKA penyakit ini berkemungkinan akan merebak kumannya ke bahagian yang bersih kerana menjadi tabiat kehidupan berjemaah.BahanTarbiyyah.

tarbiyyah akan menyelaraskan usaha dua golongan ini secara disempurnakan dan distabilkan. Mereka rasa dakwah akan gagal sekiranya ia tidak berlumba-lumba meramaikan ahlinya. Setiap individu mampu menegakkan sifat muhajir dan mujahid pada dirinya. m.” (Al-Anfal 8: 75) Ibnu Taimiyah berkata: “Allah telah mengikat persetiaan (persaudaraan Islam) di antara Muhajirin dan Ansar dan di antara orang-orang yang beriman selepas mereka dan berhijrah hingga hari qiamat. Bagi yang pertama.: “Orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah lagi berjihad bersama kamu. yang beriman kepadanya dengan iman yang sebenar.s.A. mereka itu dari (golongan)kamu. TETAPI.BahanTarbiyyah.W. Tiada Usaha Yang Sia-sia. Parti-parti politik yang sesat telah menggunakan kelembapan da’i Islam lalu mereka pun menapak beberapa langkah lebih jauh ke depan. Dan bagi permasalahan Islam pula. Begitu juga jihad. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah.T. Kemudiannya sifat jihad mesti disempurnakan pada si mukmin dan iman para mujahid pula mesti diperdalamkan. ia merupakan dua tugas asasi bagi tarbiyyah harakiyyah kita. terus berlaku kekal hingga hari kiamat.W. Allah telah mengikat persetiaan kepada sesiapa yang mempunyai keduadua sifat ini (hijrah dan jihad) dalam dirinya. Penilaian terhadap kegagalan dan kejayaan dakwah pada waktu-waktu tertentu tidak bergantung kepada kiraan berapa ramai yang mampu dipindahkan dari lembah tanpa ikatan kepada menyertai barisan dakwah. Mereka ialah umat Muhammad S. maka ini menyebabkan seolaholah bumi ini sempit kepada da’I bersemangat. Ini kerana dakwah Islam apabila telah menjadi sebab terhidayahnya ribuan pemuda 246 Ibnu Taimiyah.246 Keupayaan setiap da’i untuk memiliki kedua-dua sifat ini dan keupayaan permasalahan Islam membuahkan kebaikan-kebaikan dari kedua-dua golongan tersebut.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ paling sesuai untuk mendukung dakwah.info . orang yang beriman tetapi tidak bekerja atau orang yang ada kesedaran tetapi berhati keras: tarbiyyah Islam akan dapat menyempurnakan kekurangan masing-masing di bawah asuhan da’I sebelum mereka. 43 161 www. Banyak jiwa-jiwa yang lembut cenderung untuk meninggalkan kejahatan tetapi tidak mahu berjihad. Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafah Ashab al-Jahim. Kita tidak nafikan bahawa terdapat kesilapan lampau yang telah menghalang dakwah ini dari berkembang di beberapa tempat di dunia Islam kerana wujudnya peluang yang luas dan suasana aman dan tersedia untuk menerima dakwah. Ia disatukan serta dirancang kegiatannya sehingga hasilnya membentuk kombinasi yang mantap. kesilapan tidak mungkin diperbaiki dengan melakukan kesilapan yang lain. sebagaimana firman Allah S. Cuma Kejayaan Yang Lewat Tiba Apabila kita bersungguh-sungguh menjelaskan betapa perlunya keseimbangan di dalam perkembangan sedangkan kita telah lama berjalan. Banyak jiwa-jiwa yang kuat pula cenderung untuk berjihad tetapi tidak berhijrah meninggalkan kejahatan.

Adalah suatu yang besar bila dakwah Islam telah menjadi seumpama sebuah oasis di tengah-tengah padang pasir kontang.info . kita tidak seharusnya berpandangan pesimis menyebabkan putus asa di kalangan amilin kerana dakwah tidaklah gagal. Oleh itu. tiba-tiba mendengar komplot untuk membunuh Rasulullah S.maka ini adalah suatu yang sangat besar bagi Islam.. lalu dia memeluk Islam di situ juga. Persoalan yang berkocak di jiwa mereka ialah. Hasil pengaruh dakwah dulu dan sekarang. adakah mereka akan beriman dan mengakui apa yang disebutkan oleh da’i Islam kepada mereka ataupun mereka akan terus kekal dengan keadaan mereka? Golongan ini pasti menuju kepada keimanan apabila kebenaran terbentang jelas di hadapan. Sama seperti Islam satu masa dahulu terjadi kepada sebahagian daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. menolak tuduhan terhadap Islam dan membela yang dizalimi. Berapa ramai orang yang was-was telah ditarik oleh dakwah Islam kembali kepada yakin semula. cuma tidak dapat dilihat.W.A. Mungkin ia melalui satu goncangan yang membuatkan mereka tersentak lalu membuka tabir yang menutup hati mereka sehingga cahaya iman memancar terus ke hati.a. Contohnya sepertimana yang terjadi kepada Umar al-Khattab r. Sebenarnya. Moga Allah merahmati orang- 162 www. Atau sepertimana Hamzah bin Abdul Mutalib apabila beliau kembali dari perburuan. Sekiranya hari ini kita menekankan tarbiyyah Islam secara mendalam dan membataskannya kepada anggota barisan terpilih dan mengimbangkan antara tarbiyyah dengan peluasan dakwah.BahanTarbiyyah. Dengan izin Allah. semasa melintasi bukit Safa lalu terdengar saudaranya membaca al-Quran. Dakwah telah banyak menjelaskan banyak perkara-perkara syubhah dan sama. sedang berlaku pertarungan antara iman dan jahiliyyah dalam jiwa mereka. meminum airnya dan bermesra dengan penduduknya. Dia terus beriman dan pecahlah belenggu jahiliah dari dirinya. Manusia adalah ramai. Semua sumbangan itu sangat besar ertinya di sisi Islam. Pertarungan itu terus bersemarak di jiwa mereka sehingga kebaikan dan keimanan melimpah ruah di dalam jiwa mereka dan pada detik-detik tersebut mereka terus Islam. pertarungan jiwa itu berlaku dengan hebatnya di dalam diri. Sekarang. sepertimana kita menunggu buah yang banyak dari pohon yang ditanam semalam. usaha dakwah ini akan membuahkan pahala dan ganjaran yang lumayan. Ketika angkatan musafir yang berkelana berteduh di bawah naungannya. nilai-nilai iman telah lama bergelora di dalam jiwa mereka dan telah lama berlaku pertarungan antara iman dan jahiliah di dalam diri mereka. Peristiwa yang menggegarkan itu hanya diketahui oleh Allah. maka ia dapat memenuhi keperluan mereka yang mengalami konflik hebat di dalam jiwa tadi. menikmati teduhan dakwah dan bergaul rapat dengan orang dakwah walaupun selepas itu mereka tidak dapat meneruskan perjalanan dalam barisan dakwah oleh sebab takut atau terpujuk.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ dan terpeliharanya mereka dari kejahatan dan kesesatan -meskipun mereka tidak menyertai barisan dakwah kerana apa alasan pun. Berapa ramai anak-anak muda telah mendapat asuhan dakwah di zaman muda mereka dan mereka melalui zaman muda mereka dengan selamat. Bolehkah dikatakan bahawa sebab iman mereka itu datang dalam sekelip mata? Tidak sama sekali. Mereka sebenarnya sedang menuju ke arah kita kini semakin hampir. Sumbangan dakwah ini sangat besar ertinya di dalam pertimbangan syarak. Dari seorang mukmin yang jahil kepada berilmu.

31 pm 7 Zil Hijjah 1424/ 29 Jan 2004. Re-Edit & layout pada 3. Siap Retype.. K. Moga solawat Allah kepada Nabi saw.Al-Munthalaq_________________________________________________________________ orang yang sabar. Sesiapa yang tidak mahu percaya dengan hakikat ini. BDS dengan bantuan Bro. dia perlu kembali mengkaji semula sirah dan sejarah baru..BahanTarbiyyah.. keluarga dan sahabat Baginda seluruhnya.B..info . MMZ & NZNH 163 www.