RODITELJIMA S LJUBAVLJU! Djeca koju stalno kritikuju nauče da osuđuju.

Djeca koja stalno osjećaju neprijateljstvo nauče da se biju. Djeca koja stalno osjećaju strah nauče da se plaše. Djeca koja stalno osjećaju sažaljenje nauče da osjećaju samosažaljenje. Djeca koja stalno nailaze na podsmijeh nauče da budu stidljiva. Djeca koja stalno osjećaju ljubomoru nauče šta je zavist. Djeca koja stalno osjećaju sram stiču osjećaj krivice. Djeca koja su okružena trpeljivošću nauče da budu strpljiva. Djeca Djeca Djeca Djeca Djeca Djeca Djeca Djeca Djeca koja stalno dobijaju podstrek stiču samopouzdanje. koja stalno doživljavaju pohvalu umiju da poštuju. koja stalno doživljavaju odobravanje nauče da vole sebe. koja stalno osjećaju da su prihvaćena nauče da otkrivaju ljubav u svemu. kojoj se stalno odaje priznanje umiju da pronađu cilj. koja vide da se sve dijeli znaju da budu darežljiva. koju stalno okružuju poštenje i pravednost nauče šta je pravda. koja stalno osjećaju sigurnost stiču povjerenje u sebe. koja stalno osjećaju prijateljstvo shvataju da je svijet lijepo mjesto u kome žive.

Djeca koja stalno osjećaju spokojstvo stiču duševni mir. Šta vaša djeca stalno doživljavaju? Doroti L. Nolt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful