Europass - Zde vložte fotografii. Nehodící se řádky vymažte.

(viz životopis instrukce)
Osobní údaje
Příjmení, Jméno
Adresa Telefon Fax E-mail Státní příslušnost Datum narození Pohlaví

Příjmení Jméno

Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce)

Ulice, číslo domu, PSČ, město, stát. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Mobilní telefon: Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce)

Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce)

Požadované Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) zaměstnání / profese Pracovní zkušenosti
Období Povolání nebo vykonávaná funkce Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti Název/jméno a adresa zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví Uveďte samostatnou položku pro každou vykonávanou pozici počínaje nejaktuálnější. Nehodící se řádky vymažte. (viz instrukce)

Vzdělání, odborná příprava a školení
Období Uveďte samostatnou položku pro každé absolvované vzdělávání či školení počínaje nejaktuálnějším. Nehodící se řádky vymažte. (viz instrukce)

Dosažená kvalifikace Hlavní předměty / profesní dovednosti Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce)

Schopnosti, znalosti a dovednosti
Mateřský jazyk(y)
Strana 1/2- Životopis Příjmení Jméno

Uveďte mateřský jazyk (popř. druhý mateřský jazyk)
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu © Evropská unie, 2002-2010 24082010

Jiný jazyk(y) Sebehodnocení
Evropská úroveň (*)

Porozumění
Poslech Čtení

Mluvení
Ústní interakce Samostatný ústní projev

Psaní

Jazyk Jazyk
(*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Sociální schopnosti a dovednosti Organizační schopnosti a dovednosti Technické znalosti a dovednosti Počítačové znalosti a dovednosti Umělecké schopnosti a dovednosti Další schopnosti, znalosti a dovednosti Řidičský průkaz

Nahraďte tento text popisem těchto schopností a dovedností a uveďte, kde byly získány. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Nahraďte tento text popisem těchto schopností a dovedností a uveďte, kde byly získány. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Nahraďte tento text popisem těchto schopností a dovedností a uveďte, kde byly získány. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Nahraďte tento text popisem těchto schopností a dovedností a uveďte, kde byly získány. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Nahraďte tento text popisem těchto schopností a dovedností a uveďte, kde byly získány. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Nahraďte tento text popisem těchto schopností a dovedností a uveďte, kde byly získány. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) Uveďte zda vlastníte řidičský průkaz a pokud ano, pro jaké kategorie vozidel. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) reference, apod. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz instrukce) instrukce)

Doplňující informace Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. kontaktní osoby, Přílohy Uveďte seznam všech příloh. Vymažte řádek, pokud se nehodí. (viz

Strana 2/2- Životopis Příjmení Jméno

Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu © Evropská unie, 2002-2010 24082010