P. 1
Rekod-Rekod Kerajaan (Tugasan Individu Kursus Induksi)

Rekod-Rekod Kerajaan (Tugasan Individu Kursus Induksi)

Ratings:
(0)
|Views: 1,188|Likes:
Published by Whyin Chong

More info:

Published by: Whyin Chong on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

Muka Surat Pendahuluan Arkib Negara Malaysia Definisi Rekod Kerajaan Kepentingan Rekod Kerajaan Tanggungjawab terhadap Rekod Kerajaan Kenapa Rekod Kerajaan perlu Diperlihara Usaha-usaha Memelihara Rekod Kerajaan Rumusan Rujukan ii 1 2 3 4 5 7 11 12

PENDAHULUAN

Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin

1

Integriti hanya dapat dizahirkan melalui rekod yang lengkap. Sehubungan dengan ini. Kerajaan memberi penekanan yang utama terhadap kecekapan jabatan atau agensi kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Keupayaan sesebuah jabatan atau agensi dalam menyampaikan perkhidmatan. Di samping itu. perancangan. ARKIB NEGARA MALAYSIA Arkib Negara ditubuhkan dengan rasminya pada 1 Disember 1957 dengan nama Pejabat Rekod Awam yang Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 2 Rajah 1 : Logo Arkib Negara Malaysia . membuat keputusan dan melaksanakan transaksi yang berkualiti adalah bergantung kepada sejauh mana maklumat yang diperlukan dapat diwujud. masih terdapat kelemahan dari segi mendapatkan maklumat dan rekod yang lengkap yang diperlukan semasa membuat kajian. pemantauan dan lebih malang lagi dalam membuat sesuatu keputusan. pelaksanaan. Kepentingan maklumat dan rekod sememangnya difahami oleh jabatan atau agensi namun. sahih. rekod yang merupakan sumber maklumat dan dokumen bukti kepada urusan rasmi kerajaan hendaklah diuruskan dengan cekap dan teratur. dicapai serta digunakan. Oleh yang demikian. Kebanyakan daripada maklumat yang dihasilkan adalah terkandung di dalam rekod yang diselenggarakan oleh sesebuah jabatan atau agensi. mudah dicapai dan boleh digunakan. kerajaan juga memberi penekanan kepada integriti perkhidmatan awam. prinsip dan teras yang ditetapkan dalam Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan ini perlulah dipatuhi oleh setiap jabatan atau agensi kerajaan. disimpan. Teras kepada integriti adalah akauntabiliti dan ketelusan perkhidmatan awam.Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan menetapkan prinsip dan teras pengurusan rekod yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap jabatan/agensi kerajaan.

penyelidikan dan yang berkaiatan.berperanan untuk menyediakan garis panduan dalam pewujudan. 4. pemerolehan. disertakan beberapa fungsi Arkib Negara Malaysia : 1. Selain itu. penyimpanan dan pemeliharaan rekod dan menyediakan kemudahan bagi rujukan. ia juga untuk mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran kerajaan dengan cara yang ekonomikal menerusi pengurusan rekod yang sistematik dan moden di agensi-agensi kerajaan. memelihara dan menyediakan kemudahan penyelidikan ke atas Rekod dan Arkib Awam serta menyebarkan maklumat. Menyebarkan ilmu dan maklumat bernilai sejarah dikalangan orang ramai. Mengesan. Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan Kerajaan mengenai pengurusan rekod awam yang sistematik dan berkesan. Menjalankan program penyelidikan dan pendokumentasian bagi tujuan memperlengkapkan maklumat mengenai sejarah tanahair. 3. Sini. mengumpul menyimpan dan memelihara rekod dan bahan maklumat yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah sebagai warisan khazanah negara. Nama Pejabat Rekod Awam ditukar kepada Jabatan Arkib Negara pada November 1963 dan pada tahun 1977 dinamakan semula sebagai Arkib Negara Malaysia yang digunakan sehingga kini. 2. Objektif Arkib Negara Malaysia adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan kesedaran kebangsaan dengan cara mengumpul. DEFINISI REKOD KERAJAAN Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 3 . Menyediakan kemudahan rujukan dan penyelidikan kepada jabatan-jabatan Kerajaan dan orang awam. 5.

” Menurut kamus dewan edisi keempat. mikrofilem. Di bawah Akta Arkib Negara No. lukisan. diterima dan diselenggara sebagai bukti oleh sesebuah organisasi atau orang perseorangan bagi memenuhi kehendak undang-undang serta semasa melaksanakan transaksi rasmi. "rekod" ertinya bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menyatakan fakta atau peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat dan termasuklah kertas. yang diterima atau dikeluarkan oleh Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 4 . rekod. 2 Pemerintahan atau pemerintah sesebuah negara. plan. bukan kerajaan negeri atau bahagian). filem wayang gambar dan rakaman suara. rakaman bunyi. Menurut Dasar Pengurusan Rekod Negara menyatakan “rekod” merupakan maklumat yang diwujud. bahan bercetak. daftar. mikrofilem. bahan bercetak . ~ campuran pemerintahan yang anggota kabinetnya terdiri daripada berbagai-bagai parti (bukan dari pada satu parti politik). dokumen. 3 Naik takhta.Menurut Undang – undang Malaysia Akta 629 Akta Arkib Negara 2003. ~ pusat pemerintahan yang bersifat kebangsaan (iaitu seluruhnya. peta. (Malaysia Standard 22231:2009) Manakala “kerajaan” pula membawa maksud “satu negeri atau negara yang mempunyai raja sebagai kepala pemerintahannya. tiada akan sempurna negeri ini. daftar. pelan. gambar foto. maksud “Rekod Kerajaan”adalah segala jenis surat. dokumen. filem sinematograf.buku peta. 44 Tahun 1966. menjadi raja: Jika ia ~. rekod yang dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal dan apa-apa salinannya. gambar. lukisan. buku.

buku. Memandangkan rekod-rekod tersebut adalah Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 5 . Mengikut Akta Arkib Negara Malaysia 2003 (Akta 629). lukisan.mana-mana Jabatan Kerajaan didalam apa-apa bentuk jua sekali pun untuk tujuan menjalan dan menunaikan urusan rasmi. rekod yang dihasilkan secara elektronik oleh mana-mana pegawai awam di dalam menjalankan tugas rasmi jabatan tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal dan apap-apa salinannya.dokumen. KEPENTINGAN REKOD KERAJAAN Rekod Kerajaan adalah warisan negara yang mengandungi pelbagai maklumat penting mengenai pentadbiran dan sejarah negara. Rekod Kerajaan mengandungi ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan kesedaran kebangsaan. peta. Ketua jabatan bertanggungjawab melakukan kajian semula setiap tahun. Rekod Kerajaan bermaksud “ Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menyatakan fakta atau peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat dan termasuklah kertas.gambar foto. rakaman bunyi. pelan. Ketua-ketua Jabatan adalah dilarang sama sekali daripada memusnahkan apa-apa rekod Kerajaan walaupun pada pandangannya rekod itu tiada bernilai tanpa mendapat kelulusan dari Arkib Negara Malaysia terlebih dahulu. Rekod Kerajaan mengandungi maklumat yang boleh menjaga dan melindungi hak serta kepentingan kerajaan dan individu. bahan bercetak. mikro filem. Rekod Kerajaan merupakan sumber utama yang penting untuk rujukan oleh kerajaan dan orang ramai.” Dengan kata lain rekod kerajaan merangkumi apa sahaja maklumat yang tercatat atau yang direkodkan berhubung dengan semua tugasatau kerja harian jabatan. daftar.

maka adalah menjadi tanggungjawab jabatan kerajaan untuk menjaga dan memeliharanya.  Mendapat khidmat nasihat dan bekerjasama dengan Pegawai-pegawai Arkib mengenai cara pengurusan rekod di jabatan. Ini bersesuaian dengan matlamat kerajaan untuk mewujudkan satu sistem pentadbiran yang cekap dan ekonomik menerusi satu sistem pengurusan rekod yang teratur dan moden di kalangan jabatan-jabatan kerajaan.  Menentukan supaya rekod-rekod yang masih diperlukan oleh jabatan disimpan secara sistematik dan dipelihara dengan baik.  Menyediakan senarai pemindahan bagi rekod-rekod yang berusia 5 tahun setelah ditutup bagi menentukan sama ada rekod-rekod tersebut perlu dipindahkan ke Arkib Negara Malaysia untuk disimpan atau dimusnahkan.  Menghubungi Arkib Negara Malaysia di atas apa-apa perkara mengenai rekod- rekod yang tidak diperlukan. Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 6 .  Memastikan semua rekod yang telah berusia 20 tahun disenarai dan dipindahkan ke Arkib Negara Malaysia.  Meminta kebenaran Ketua Pengarah Arkib Negara untuk memusnahkan rekod- rekod yang tidak bernilai. TANGGUNGJAWAB TERHADAP REKOD KERAJAAN  Mewujudkan rekod-rekod yang jabatan perlukan di dalam urusan harian.penting.  Mengasingkan rekod-rekod yang tidak lagi diperlukan.

 KESALAHAN : Mana-mana pelanggaran akta ini membolehkan seseorang itudidenda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya.  Kebenaran pemusnahan sesuatu rekod hanya dengan kebenaran KetuaPengarah Arkib Negara. Pegawai Rekod Jabatan dan Pegawai Kerani Rekod perlulah dilantik.  Jika berniat. Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 7 . maka sesuatu rekod itu. Justeru itu. KENAPA REKOD KERAJAAN PERLU DIPERLIHARA? Rekod-rekod yang diwujudkan oleh Jabatan Kerajaan yang mempunyai nilai-nilai kekal dan sejarah merupakan warisan negara. rekod kerajaan perlulah sentiasa dijaga dan dipelihara. Rekod-rekod juga merupakan satu element keselamatan kerajaan. Rekod-rekod ini amat penting sebagai bahan bukti dan sumber rujukan yang boleh digunakan oleh Kerajaan. Mengikut Akta Arkib Negara 2003 (Akta 692) iaitu yang berkaitan dengan kawalan dan larangan berkenaan rekod. penyelidik dan generasi akan datang. Pendedahan kepada pihak yang berkepentingan akan memudaratkan pentadbiran negara.  Tidak boleh dimusnahkan atau benarkan pemusnahan mana-mana rekod awamyang dalam jagaan atau di bawah kawalan orang itu. Untuk melaksanakan kerja-kerja pengurusan rekod yang lebih berkesan. hendaklah memberitahu Ketua Pengarah dalam borang yangditetapkan dengan menyatakan sifat rekod awam tersebut.

anai-anai. sesak dan kotor. Ia akan menyerang rekod-rekod yang disimpan di tempat simpanan yang tidak terurus. Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 8 . 2. 3.Terdapat 3 jenis musuh rekod kerajaan iaitu semua agen perosak yang akan memusnahkan rekod kerajaan semasa rekod-rekod berada di simpanan jabatan. Kulat dan cendawan juga merupakan agen perosak rekod. Sekiranya rekod-rekod ini tidak dipelihara dengan sempurna. lembab. tidak disimpan dengan baik dan tidak dipelihara dengan selamat. Begitu juga dakwat dan bahanbahan kimia lain yang digunakan ke atas rekod-rekod daripada jenis-jenis yang berlainan. bahan-bahan kimia di dalamnya akan bertindakbalas dengan alam sekitar dan akan merosakkan rekod. Faktor Manusia Manusia adalah perosak utama kerana kebanyakan kerosakan ke atas rekod adalah berpunca daripada kelalaian manusia menguruskannya. Rajah 2 : Rekod-rekod yang tidak disimpan dengan baik. gegat dan binatang-binatang perosak yang lain. di dalam jangkamasa panjang akan mendatangkan kesan buruk ke atas rekod. Faktor Biologikal Terdiri daripada binatang atau serangga perosak seperti tikus. 1. Pencemaran udara terutamanya yang berpunca daripada asap kilang-kilang perindustrian dan kenderaan. lipas. Faktor Kimia Rekod-rekod yang diwujudkan merupakan bahan-bahan kimia umpamanya kertas yang mengandungi asid semasa proses pembuatannya. Ia boleh terjadi apabila rekod-rekod dikendalikan dengan kasar.

Pintu-pintu dan tingkap-tingkap hendaklah dipasang dengan net dawai yang dianyam rapat untuk menyekat serangga terbang masuk ke dalam kawasan simpanan tersebut. tempat simpanan rekod-rekod hendaklah mempunyai alat hawa dingin yang dipasang setiap masa. Pertukaran udara untuk tempat simpanan rekod Jika boleh.usaha yang boleh dilakukan oleh Jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan jabatan ialah: 1.USAHA-USAHA MEMELIHARA REKOD KERAJAAN Usaha. sedikit sebanyak boleh juga menipis udara yang masuk. tingkap-tingkap dan pintu-pintu hendaklah dibuka di waktu hari pana. tetapi jika keadaan tidka mengizinkan. Kipaskipas siling dan kipas udara dihidupkan supaya membolehkan udara berlegar dengan senang. Dinding. Alat Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin Rajah 3: Perudaraan yang baik di Bilik Simpanan Rekod 9 . Tempat simpanannya janganlah dimasuki air dan pancaran matahari yang terus. Rekod-rekod akan berlapuk. Pemeliharaan Rekod-rekod Kerajaan Pegawai-pegawai Rekod Jabatan adalah bertanggungjawab mengurus supaya semua rekod-rekod dijaga dengan baik dan tidak mengalami apa-apa kerosakan. lantai dan bumbung tempat itu janganlah berlubang-lubang atau bercelahcelah. Cara ini. warna kertas akan menjadi pudar dan serangga akan membinasakannya sekiranya keadaan tempat simpanan itu tidak memuaskan. 2.

di serambi atau tingkat bawah rumah. bahan bercetak . Mengawasi daripada api Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 10 . ini hendaklah disenaraikan dan dipindahkan ke Pusat Perkhidmatan Rekod. tidak dibiarkan bertaburan atau dicampakan ke dalam bilik-bilik setor. Rajah 4 : SImpan rekod di tempat yang Rekod tempat-tempat yang kecil dari ukurannya. Rekod-rekod akan berlapuk sekiranya hawa lembab melebihi 75F dalam jangka waktu yang pendek. 5. fail. Rekod-rekod yang tidak dipakai. Arkib Negara Malaysia seberapa awal yang boleh untuk menyelamatkan tempat. 4. Rekod-rekod yang tidak terpakan hendaklah juga dijaga dengan cara yang sama tetapi disimpan berasingan. sesuai dan berlabel. buku. pelan-pelan dan sebagainya mesti diatur dengan cermat dan dilekat dengan kertas tanda masing-masing. 3. Rekod-rekod Rajah 5 : Rekod-rekod untuk pelupusan. peta. Menyimpan rekod-rekod ditempat sesuai Rekod-rekod seboleh-bolehnya mesti disimpan di atas para-para logam yang mempunyai 6 inci lapang antara lantai dan para yang terbawah sekali. Ini akan membolehkan udara berlegar dengan bebas dan senang untuk dibersih. Rekod-rekod.penahan lembab udara hendaklah digunakan di pada waktu malam dan masa hujan supaya kelembapan udara boleh dikurangkan bagi mewujudkan keadaan yang selamat.

Mengimbas Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 11 . Dieldrin. Rekod-rekod mestilah dijaga supaya tidak terkena racun-racun tadi.D. Disamping itu cellulose tape sangat sukar untuk ditanggalkan daripada dokumen tanpa merosakkan kertas dan tulisannya. Benzene Hixachloede. Membaiki muka surat yang koyak Gam dan cellulose tape tidak boleh digunakan untuk membaiki muka-muka surat yang koyak kerana ini akan memecah dan menambah mencacatkan kertas. ke arah dinding. 7.D. Pelekat-pelekat dagangan seperti yang boleh didapati dikedai-kedai alatulis yang diakui boleh digunakan. tempat simpanan rekod-rekod hendaklah Simpanan Rekod disembur dengan racun serangga yang mengandungi bahan-bahan kimia seperti D. Racun-racun serangga ini boleh disembur dengan Rajah 6 : Alat Pemadam Apidi Bilik menggunakan alat sembur biasa. perkakas buatan kayu dan lubang-lubang dilantai. Muka-muka surat yang terkoyak hendaklah dibaiki dengan menggunakan kertas yang sama sebangsa dan dengan menggunakan pelekat kanji. Alat pemadam api karbon dioksid adalah yang sesuai bagi tempat menyimpan rekod-rekod dan hendaklah diletakkan ditempat-tempat yang sesuai supaya senang apabila hendak digunakan kelak. 6. Penggunaan racun serangga Tiap-tiap bulan. bumbung. 8. menghidupkan api atau membawa api sangatlah ditegah di dalam kawasan tempat penyimpan rekod-rekod. Gaama. Membersihkan tempat simpanan rekod Tempat simpanan rekod-rekod mestilah sentiasa bersih dan teratur. Pyrethrum. dicuci dengan pencuci hampagas (vacuum cleaner) sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kapur-kapur barus hendaklah juga diletakkan dengan jarak yang dekat di atas rak-rak untuk mengelakan serangan serangga-serangga.Menghisap rokok. Racun-racun tersebut mudah dibeli dibawah berbagai nama perniagaannya yang sudah disediakan untuk digunakan.

Menjaga fail Kulit-kulit fail dan lampiran-lampirannya hendaklah dijaga dengan cermat supaya sudut-sudutnya tiada terlipat. Menggeringkan rekod basah Rekod-rekod yang basah tidak boleh dikeringkan dibawah sinaran matahari. Tiap-tiap enam bulan. 13. Pecahan dan lubang yang terdapat dilantai-lantai. Menyelitkan semula fail tertanggal Lampiran-lampirannya yang tertanggal daripada fail-failnya mestilah diselitkan semula ke tempat yang sesuai dengan serta merta. 9. Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 12 . Mengawasi daripada Anai. hanya mengalihkan sahaja habuk tersebut. Kerja hendaklah dibuat dengan menggunakan berus-berus pengecat pada tiap-tiap 6 bulan. Menyelamatkan rekod-rekod yang terendam air. kayu dan almari-almari hendaklah disapu dengan racun serangga Dieldrin yang senang didapati tetapi mesti dicairkan menurut arahannya. 12. 11. Sewajarnya rekod-rekod ini hendaklah dibuka untuk diselerakkan dan dikeringkan dibawah putaran kipas yang perlahan atau dengan diapit diantara kertas( blotting paper) yang bersih 14. Memeriksa tempat simpanan rekod dan kawasannya.atau menyapu habuk dengan begitu sahaja tidak membersihkan sesuatu tempat. tempat simpanan rekod-rekod dan kawasan di sekelilingnya hendaklah diperiksa untuk mengawas serangga-serangga.anai. 10. Jagaan yang rapi adalah penting bagi menjauhi daripada serangan anai-anai ditempat simpanan rekod-rekod.

Berdasarkan Akta Arkib Negara 2003 dan Surat Pekeliling Am. Bil. utuh( integrity) dan boleh digunakan (useable). semasa menjalankan tugas rasmi serta mematuhi kehendak undang-undang dan akauntabiliti. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan yang menjelaskan prinsip dan teras pengurusan rekod ini hendaklah dijadikan asas bagi perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan rekod di jabatan atau agensi kerajaan. penggunaan. RUMUSAN Jabatan atau agensi kerajaan hendaklah mewujudkan dan menyelenggara rekod yang sahih ( authentic). jabatanjabatan kerajaan perlu mematuhi peraturan tersebut bagi memastikan rekod-rekod kerajaan dipelihara dengan selamat. penawanan. Rekod hendaklah diurus dengan cekap dan teratur bermula dari pewujudan.Rekod-rekod terendam air mesti dipindahkan ke bilik masuk udara dan dikeringkan sebagaimana yang tersebut diatas. Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 13 . Untuk pemulihannya Arkib Negara hendaklah diberitahu segera. 1/1997 iaitu mengenai Pemeliharaan Rekod-rekod Kerajaan dan Arahan Perkhidmatan Bab 5. Langkah penjagaan dan pemeliharaan ini perlu diambil perhatian oleh setiap anggota atau kakitangan agensi kerajaan dalam tadbir urus rekod yang kemas dan teratur. kebolehpercayaan ( reliable). lengkap (completeness). pemeliharaan hingga pelupusannya.

my/ http://mamo60. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam dan Kenegaraan.wordpress.tripod. Bhd http://www.com/2007/11/panduan-pengurusan-rekodkerajaan.arkib.SDSPK.gov.RUJUKAN Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan .arkib.Selangor: Penberbitan Multimedia Sdn.Surat Perkeliling Bil.blogspot.my/pengurusanrekod/peng-rekod-kerajaan.gov.htm Tugasan Individu Kursus Induksi Smm K1 3/2011 Chong Wai Yin 14 . 1 Tahun 1997 Mok Soon Sang (2010).7/2010 Peraturan Pemeliharaan Rekod-rekod Kerajaan .com http://www.com/arkib/profilarkib1.htm http://bimbingandankaunseling.ANM.html http://mivec.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurul Azuwin added this note
mohon kebenaran sebagai rujukan...terima kasih
Aruna Madasamy liked this
mohdnorbayusri liked this
Honey Hubby liked this
Cik Cinta liked this
sue_ain liked this
Ahmad Haqiqi liked this
Suhaimi Ramly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->