PERTEMUAN II

2 REVIEW:   ( ) a(bc)=(ab)c

BENTUK AKAR
a. √ √ √ b. √ ( √ √ ) c. ( √ )( √ √ ) d. √ e. √ f. Jawab : a. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ )√ √ b. √ ( √ √ ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

RINGKASAN MATERI Bentuk akar merupakan bilangan irrasional Contoh : √ , √ , √ , √ , √ ,√ atau √ , √ , √ , √ , … yang bukan bentuk akar : √ , √ ,√ , √ ,… dst Operasi aljabar : 1. √ 2. 3. 4.
√ √

,…

√ √

√ √ √ √ √ √ √ ( ( =√ =√ )√ )√ √ √
(

5. √ 6. √

Penyederhanaan bentuk akar(√ Syarat-syarat:

):

1. Tidak ada bentuk/bilangan kuadrat di dalam akar Yang dimaksud bentuk/bilangan kuadrat kuadrat adalah bentuk : a2 , b4, dan lain-lain Bilangan kuadrat: 4, 9, 16, 25, 36, dst. 2. Penyebut tidak bentuk akar , seperti :
√ √ √

c. (

√ )( √ √ √ √ √ √ √ ( √ √

√ ) √ √ √ √ √ √ )√ √ √ √ ( )√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

dan lain-lain

Contoh soal : 1. Selesaikan operasi aljabar dari :

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ b. c. √ √ √ √ √ √ √ √ d. e. = √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ e. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ c. Sederhanakan bentuk akar berikut : a. √ √ √ √ √ √ √ √ . d. b. Jawab : a.√ d. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2. √ √ √ √ √ √ √ √ f. √ √ √ √ √ e.

e. √ √ √ √ 2. b. √ d. c. ( √ )( √ √ ) d. b. √ e. √ √ c. Selesaikan operasi aljabar berikut a. √ e. √ f. √ √ b. Pengayaan 1. √ (√ √ ) c. a. Bentuk paling sederhana dari √ adalah… a. √ √ √ b. √ c. Sederhanakan bentuk akar berikut : a. √ . √ 2.Soal Latihan 1. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ d.

        € % %      % % % % Ñ   Ñ  Ñ   Ñ   Ñ  % Ñ  %         Ñ        Ñ n             f°ff° °ff  f n        %  % %  %         ff  f   %  .

fff°   ¾ff°½ f¾f©f f f   { n  € %    % %{     f°ff° °ff  f n 9 °–fff°  °½f°–¾ f°f f f ff f  n       %         f    n       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful