MÔN HỌC

Thiết kế board giao tiếp
(Interface Board Design)

By Trần Văn Hùng Mechatronics Dept

http://www.ntu.edu.vn/
Email: tvh42th@gmail.com

Tài liệu tham khảo
1. 2. 3. 4. 5. 6. Microprofessors and microcpmputers hardware and softwware, Ronaid J.Tocci, Frank J.Ambrosio, Prentice Hall, 2003 Interfacing Sensors To The Pc, Willis J.Tompkin, Jonh G.webster, Prentice Hall, 1998 Microprocessor Interfacing techniques, R. Zaks & A. Lease, Sybex Micro Processor and Interfacing, D. Hall, McGraw Hill; Parallel port complete, J.Axelson, LakeViewReseach Mastering Serial Communication, P.W.Gofton, Sybex

1

Nội dung chương trình
n n n n n n

Ch01: Giao thức ghép nối Ch02: Giao diện bus Ch03: Giao diện số Ch04: Giao diện tương tự Ch05: Vi điều khiển Ch06: Bàn phím

Các bài toán
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Thiết kế mạch điều khiển ánh sáng theo chương trình định trước Thiết kế mạch trang trí bằng đèn LED Thiết kế mạch nhận dạng điểm phục vụ (thêm ít nhất 2IC) Thiết kế mạch đo lượng mưa Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ không khí Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ dung dịch Thiết kế mạch đồng hồ điện tử Thiết kế mạch tính thời gian cho các môn điền kinh Thiết kế bảng quang báo Thiết kế mạch khoá điện tử Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng remote Kết nối bàn phím máy tính với VXL, hiển thị ký tự lên LCD Thiết kế mạch điều khiển Robot chạy theo qũy đạo (sd motor bước) Thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ DC Thiết kế mạch điều khiển góc quay của môtơ, ổn tốc cho motor.

2

Chương 1: Giao thức ghép nối
n n n n n n

Tín hiệu Format Tốc độ In/Out Lỗi và kiểm soát lỗi Bộ lệnh và trả lời Kịch bản

1.1 Tín hiệu
Khi thiết kế, xây dựng ghép nối máy tính, cần chú ý đặc biệt tới các tín hiệu theo yêu cầu:
n Analog/Digital
n Digital:

Trạng thái của sự vật, hiện tượng,… format, mức logic,… Áp/dòng, dải đo, độ phân ly, thời gian tác động, độ chính xác, độ lặp lại,… giá trị đo

n Analog:

n Hơn

một thiết bị? => bus/mạng hay không? => dùng bit (trường) địa chỉ - tùy từng người

1

nguồn cấp. Đặc biệt ở các Field Buses. I2C. handshaking. có thể lên tới km n Dùng cho cả tín hiệu \\ và nối tiếp.1.… n CPU IO_0 IO_1 …… …… IO_n 2 .1 Tín hiệu (tiếp) n Daisy chain Nối các thiết bị có khoảng cách từ vài đến vài chục m. USB. có liên quan đến tốc độ Xa: Daisy chain cho tín hiệu hoặc nguồn cấp… Các tín hiệu điều khiển trạng thái n n n n n n n Control signals Status signals Handshaking sighals 1. Parallel. output của port (modul) thứ i nối với input của i+1.1 Tín hiệu (tiếp) n Nếu dùng bus => Standard bus hay không (ISA. … hay các bus trên chuẩn RS485)? IDE và LPT – Mode 0 cables là bus? Tại sao? Khoảng cách: Xa/gần => Serial.

1 Tín hiệu (tiếp) n Differential Signal: Tín hiệu vi sai n n tín hiệu => 2*n dây dẫn ở phía thu n n (Va – Vb)>100mV=> logic 1.… và gần nhau. CMOS. Profibus. …) Single End (đơn cực) Differrential signal: n Single End signed: n n n n Tín hiệu so với một điện thế chuẩn. add. thì mọi trên h được loại trừ => chịu được nhiễu rất tốt vì phía thu n Uin = k(Va – Vb) => những thành phần giống nhau được loại bỏ n n n Khoảng cách lớn.… Đơn cực Đơn cực A B + Vc = k(Va – Vb) C 3 . tốc độ thấp hơn so với cùng chuẩn 1. chú ý về chiều của dòng điện Voltage/Current/Optical/Wave Chú ý Input Voltage Mức điện áp: Mức áp? (TTL. mức U/I n n n n n Direction: In/Out. trở kháng. control) Có n tín hiệu => có ít nhất n+1 dây dẫn Nhạy cảm với nhiễu. tùy thuộc vào chuẩn được áp dụng (Va – Vb)<100mV=> logic 0 n Thu: Nếu có hai dây có cùng kích thước. IC: SN75176 của TI là ví dụ Địa chỉ ứng dụng: USB cable.1 Tín hiệu (tiếp) n Tính chất vật lý của tín hiệu: là hàm của thời gian. thường là GND (0 Volt) Ví dụ: Các tín hiệu trên bus (data.1. tốc độ cao. độ dài.

số chân (pin) 1.1. Switch. chuẩn.1 Tín hiệu (tiếp) n Khả năng phối hợp tải – dòng điện ra: n n Số tải Chiều dòng điện Sink hay Source n n n n Nối chung/ghép nối bus đơn giản: 3 state. Mux. Opto coupler. IrLED Bus slot. Hot swap – hot plugible: yêu cầu Vcc và tín hiệu Cách ly (isolation): Relay. Connecter.1 Tín hiệu (tiếp) 5V Sourse MCU Outport Buffer R LED Sink R LED 5V Hình: Sink Sourse connection 4 .

1.1 Tín hiệu (tiếp) 5V Hình: Open collecter 1.1 Tín hiệu (tiếp) n Connecter n n D shell: DB9.… DIN n Cable n n n Flat Coaxial. 6 Vi sai Optical Fiber Hình: Connecter n n n 5 . DB25. Shield: Cho tín hiệu hoặc nguồn cấp Twisted Pair: 5.

5 byte) tiết kiệm bộ nhớ. PLC. [mã kiểm lỗi] – không mang tin n n 1.2 Format (tiếp) 8 bits 0 – 1023 bytes 16bits PID Data Hình: USB data packet format CRC16 n Byte số liệu/character/frame: (truyền không đồng bộ. ktự bắt tay.…) n Header: [tên (bản tin.2 Format n Thông tin được định dạng theo: binary/hex (ASCII) VD: 1 số đo nhiệt độ 12 bits. kiểm soát sai. GPS. ktự đồng bộ.…] – không mang tin. Digi-Oscillocope. dải giá trị 0 đến 9990 C. RS-485. số ktự/byte trong gói. Khi lưu trong CSDL. D0 first [parity: Even/odd] 1/1.1.5/2 stop bit = 1 6 . Content: nội dung tin – mang thông tin Tailer: Mã bắt tay kết thúc. số thứ tự. gói). hiển thị n Lượng tin lớn => khi trao đổi (với DAS. RS-232. thời gian truyền ASCII: 3 characters: Dễ quản lý. RS-422): được định dạng thành 1 frame: n n n n 1 start bit = 0 5/6/7/8 data bit. truyền tin: n n 12 bits (1.

Nhiều phương pháp (hardware. 1 hoặc 2 chiều Redundancy (RAID).1.… vi mạch/software – subroutine Parity. cáp quang. có liên quan đến tín hiệu: n Chỉ ra các “bottle_neck”. Software) hỗ trợ để kiểm tra: [Block] check sum – BCC. độ dài của mảng ROM là 512 byte. RS-232: 2400/4800/9600/19200/…bps 1. phần mềm: tính tổng của tất cả các ký tự. các byte. Ext BIOS started @ chẵn 2K. đặc biệt truyền xa/chuyển đổi tín hiệu. thừa dư 7 . khắc phục được => xuất hiện các “bottle neck” ở mức độ thấp hơn Phụ thuộc vào khoảng cách – tích số (k/c và tốc độ) Nhiễu: theo công thức của Shannon bps = BW log2(1+P/N).3 Tốc độ In/Out n Xuất phát từ: Nhu cầu trao đổi thông tin của hệ (tốc độ và khoảng cách) => chọn kiểu truyền thích hợp. 2 ô đầu là mã 0x55 và 0xAA.4 Lỗi và kiểm soát lỗi n Khi trao đổi thông tin thường gây ra lỗi.…) Synchronous/Asynchronous Modulation/Demodulation…=>Tốc độ bao nhiêu kbps/kBps? n n n n n VD: LPT: SPP mode: 50…100kBps. Với BW: bandwidth. Kết quả có thể lấy 1 byte n n VD: ROM BIOS. checksum bù 2 sao cho tổng của tất cả các byte và mã checksum luôn bằng zero n n n CRC. ECC. P/N: tỷ số công suất tín hiệu/nhiễu Đường truyền: (công nghiệp) cáp đồng trục. wireless.

1. treo.… Thường xây dựng theo liểu Step List hoặc chart Timeout … Master Slave ACK ACK NACK n n n t Hình: Scenario Chart 8 . chế độ hoạt động => xây dựng bộ lệnh (command set) và thông tin trả về (response set) n Các câu lệnh phần mềm => bớt tín hiệu và cổng phần cứng n Tập hợp các yêu cầu từ CS – command set n Tập hợp các trả lời. FDC. KB. thừa tin. quẩn.5 Bộ lệnh và trả lời n Khi ghép Intelligent Devices (Computerized devices – mouse. HDC.6 Kịch bản n Liệt kê các trường hợp rồi có thể áp các phép toán xử lý tương ứng để đảm bảo việc ghép nối: không mất tin. trạng thái – result/response/reaction set Data down/up n Symtax of command and response (structure and grammar) n 1. modem. RTU…) có nhiều tham số. Printer.

7 Bài tập 1. U. Viết chương trình giả lập RS-232 2. 9 . Viết chương trình để nhập ký tự trên máy tính rồi hiển thị ký tự lên LCD 3. I. 1. Đo giá trị nhiệt độ (độ ẩm. t0. I.Ví dụ: giao thức giữa PC và VĐK trong việc trao đổi dữ liệu (U.…) n n n n n n n Tín hiệu? Format? Tốc độ? Lỗi? Lệnh và trả lời? Kịch bản? ….…) rồi hiển thị lên máy tính (gtrị và dạng biểu đồ).

dùng chung: trong một thời điểm chỉ có một talker – 1 hoặc nhiều listener Bus song song (n bit) hoặc nối tiếp (I2C. Local Buses Thành phần (physical lines/time sharing: n n n n Address Data Control/Status/Handshake/datacheck Power susply 1 .In/Out Buses ISA Bus USB Philips I2C 2.…) IO Buses. Slot. USB. Profi. Connector… Nối nhiều thiết bị slave [master].1 Khái niệm về Bus ghép nối n n n n n Là PCB (Printed Circuit Board).Chương 2: Giao diện Bus n n n n Khái niệm về Bus ghép nối . Cable (Copper/Optic). CPU. Mem.

kiểu ký tự: keyboard.2 Industry Small Architecture Bus n n n n n n n ISA. IBM. 8/16 bits for data transfers 4.2 Industry Small Architecture Bus (tiếp) (http://pinouts. không kiểm tra parity Dùng để ghép nối với các thiết bị chậm.ru/Slots/ISA_pinout.… 2.5MWps max. w AEN No data integrity.75MWps/5. hiện tại các máy thông thường không dùng.77=>8. 1…12Slots.shtml) Hình: ISA Bus 2 . DMA 16 Only 1 BusMaster.1MHz => 2. PC-104 bus Để ghép thêm các card/ thiết bị I/O chuẩn với Mother Board.2.33 MHz/11. mouse. CPU hoặc DMAC. 1984.

2.2 USB (tiếp) n Chia thành nhiều Tiers Các Tiers nối với các thiết bị: Hub hoặc chức năng Mỗi Tier có Hub(s) n n Hình: USB topology 3 .2 USB Hình: USB logo 2.

Digital Camera.0: 480Mbps Ưu điểm: n Tín hiệu vi sai phát/thu.5Mbps – Low speed moade và 12 Mbps (Revision 1. KeyBoard.1) Nguồn cấp +5V.2 USB (tiếp) n n Chỉ có một USB host (USB controller trong hệ Devices. Printer. chống nhiễu n CRC Protection đối với data & control fields n Tự phát hiện attach/detach.… USB Protocol Chuẩn Hđ của USB: config và reset Communication Standard n Các thiết bị chuẩn interface USB theo: n n n 2. bọc kim. mở rộng thêm thiết bị nối vào USB Các thiết bị chức năng JoyStick.2. xác định cấu hình các thiết bị tự động ở mức hệ thống n TimeOut đối với trường hợp mất tin/gói tin lỗi 4 . vài metre Power management n Revision 2.2 USB (tiếp) n Thông số kỹ thuật: n n n n 1. có 2 loại n n Hub.

2.2 USB – connecter (tiếp) 2.2 USB – signal (tiếp) Hình: Signal 5 .

TV.2 USB – signal (tiếp) Token Packet Format Start-Of-Frame (SOF) Packet Format Data Packet Format Handshake Packet Format 2. ATM.4Mbps HiSpeed mode 6 .… Không cần dùng bus interface chip(s).2. built-in Intergrated addressing & data transfer. 100Kbps standard mode. không cần dùng các mạch addr decoder và “glue logic”. nhiều µC hỗ trợ I2C Đơn giản tìm lỗi.3 Philips I2C Bus n n n n n n n Dùng nhiều trong các hệ thống nhúng (embeded system) như: mobil phone. dùng phần mềm Truyền đồng bộ. cho phép dùng phần mềm để định cấu hình Đơn giản để ghép nối. 400Kps Fast mode. 3. khoanh cùng lỗi nhanh Giảm thiểu kích thước: 2 wire serial.

3 Philips I2C Bus (tiếp) SCL SDA Device_0 Device_1 Device_2 Device_3 Device_4 Device_5 Device_6 Hình: I2C Topology 2.3 Philips I2C Bus (tiếp) SCL SDA Slave_0 Có thể có nhiều Masters.2. trong một thời điểm chỉ có 1 Master hoạt động Master_0 Slave_1 Slave_2 Master_1 Slave_3 Slave4 Hình: Configuration with 2 masters 7 .

2.3 Philips I2C Bus (tiếp) Hình: Data transfer 8 .3 Philips I2C Bus (tiếp) Hình: Start and stop 2.

… n RTC. PIC.… n 9 .3 Philips I2C Bus – một số chip(tiếp) Atmega.… n EEPROM. RAM.3 Philips I2C Bus (tiếp) 5V Hình: Open collecter 2.2.

Viết chương trình giả lập I2C 10 .Bài tập chương 2 1.

tốc độ nhanh nhưng khoảng cách gần Một đầu IO n n Output Port: latched Output (chốt ra).Chương 3: Digital Interface n Parallel Interface n Serial Interface 3.principle n n In/Out nhiều bit đồng thời. D-Flip-Flops Unlatched In Input 1 .1 Parallel .

3.1 Parallel - principle
n

D Flip – Flop (HC373, 374)
n n n

Là một dãy những phần tử cơ bản của dãy D – data, lưu trữ một bit số liệu 4/6/8 D flip-flop => tạo ra 4/6/8 bits register, nhiều register đóng trong một chip là SRAM

3.1 Parallel – principle D Flip – Flop
n

Output:
n n

Q - ứng với giá trị data input vào thời điểm có clock /Q – đảo của Q. Data bit: 1 hoặc 0 Clock, thường là sườn lên, ghi nhận giá trị của data và lưu lại cho tới khi có bít số liệu khác ghi đè lên [Có th. có] clear – xóa; Preset – đặt trước Slave (HC374)

n

Input
n n

n

n

Có 2 lo.i: Transparent (HC373) và Mastern

2

3.1 Parallel – principle D Flip – Flop
n

Write pin: bit 0 or 1, clock = ↑
n

n

Write bit 0: D flip-flop => Q = 0; /Q = 1 => gate = 1 => R(ds) MOSFET = ON => pin = 0 Write bit 1 D flip-flop => Q = 1; /Q = 0 => gate = 0 => R(ds) MOSFET = OFF => pin = 1

n

Read pin: (Input line– out “1” firstly)
ReadPin = 0 (!) => open 3 state lower buffer => 1/0 from pin => data bus (i)

n

ReadLatch (Reading bit out previously):
ReadLatch = 0 (!) => open 3 state higher buffer => 1/0 from pin => data bus (i)

3.1 Parallel - principle
n

Ứng dụng ghép nối LED, DAC,…

Data
3 4 7 8 13 14 17 18 2 1 11 1 3 74LS02

+5V U38 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 CLK OE 74LS374 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 2 5 6 9 12 15 16 19

IOW CS Strobe

3

3.1 Parallel - principle
n

Ứng dụng ghép nối LED, DAC, ADC, …

3.1 Parallel - principle
n

Latched Input Port
n n

Unlatched Inport Latched Inport

4

principle n Output Port 3.3. PB Out 5 .1 Parallel .principle n n Ghép nối PPI 8255 với PC qua ISA bus Addr: 300h-303h. PA & PC In. Mode 0 all.1 Parallel .

principle n n Một cổng IO Cổng có tín hiệu bắt tay/trạng thái n n n Cổng ra đơn giản có chốt (74HC 374/373/273.…) Cổng vào có chốt Gủi một packet ra ngoại vi. dx. al 6 . control Out dx.LPT n Data port n Out port: Gửi một byte ra cổng n n n Mov dx.…) Cổng vào đơn giản ko chốt (74244.1 Parallel . 378h Mov al. dx n In port: Đọc giá trị ở cổng n n n Control Outport.1 Parallel . 378h In al. solieu Out dx. 74245. chỉ dùng 4 bit: b0…b3 n Gủi 4 bit n n n Mov. cần đồng bộ giữa hai phía Peripheral chỉ đọc bộ đệm cổng khi có số liệu. al Mov dx.3. n Cổng có tín hiệu bắt tay/trạng thái n n 3. 37Ah Mov al.

al Mov.LPT n Control Outport. unlatched n n Mov dx. 37Ah Out al. dx 3. R+G Infra Red. Green. dx n Status Port: chỉ đọc trạng thái. 378h In al. Amber.. n Symbol & characteristics 7 .1 Parallel . Yellow. chỉ dùng 4 bit: b0…b3 n Đọc 4 bit n n n Out dx.. Cyan . UV LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Blue.LED n n LED: Light Emitting Diode Color: n n n n n Red.3.1 Parallel . dx.

1 Parallel . 3. character box.1V và 3. Outdoor (super light) and semioutdoor.LED n Package and Applications: n n n Single point.LED 8 .2. Arabian digit.. graphics modules n n n Ðộ sáng: Indoor. char Matrix 8x8 / 16 x 16.2. TriColor: Red – Green – Blue => PWM driving => Fullcolor 16. Độ sáng phụ thuộc vào từng loại pha tạp. tùy pha tạp =>cho nhiều màu khác nhau và điện áp thuận tư: 1.7M colors (3 byte) 3. status of devices 7 segment/ 16 segment.3.5V.. từ150mcd (normal) đến 7000mcd (super light) Đặc tính LED: là diode phân cực thuận.5V.1 Parallel .

Scan Mode: n Mạch điện tử sẽ điều khiển sáng 1 nhóm phần tử trong toàn bộ bảng ở một khoảng thời gian (ms).4V Tính R1 = (Vcc – U)/I. từ 1. ¼.LED LED chế độ quét.6 đến 3. 1/8 và 1/16 9 .1 Parallel . Thường được chon là 1. rồi điều khiển nhóm phần tử tiếp theo …cho đến hết vòng. Chọn RLI = 2 => IF=20mA => UF= 2V => R = (Vcc – UF)/20mA = 150 Ohm 3. tư 10 đến 20mA Điện áp thuận U.LED n n n n n n Tính toán mạch điều khiển LEDs: LED sáng tĩnh – sáng liên tục – Static Mode: Chọn độ sáng tương đối Dòng thuận I. Ví dụ: Vcc=5V. Với điều kiện phải thực hiện 50=>120 frames/second n Tùy thuộc độ sáng và môi trường (in/outdoor) => thiết kế độ rỗng (duty cycle) của từng phần tử.1 Parallel . ½.3.

LED Kết nối LED n 7406. giá trị giới hạn của IF .1 Parallel . 1/8 và 1/16 độ sáng yêu cầu và dùng LED outdoor Độ an toàn. sink/sourse upto 40mA R 10 .. n Transistor npn: C945 – khi outport = 1 => LED sáng n Transistor pnp: A564. tuổi thọ LED. Open Collector n Inverter Buffer: upto 30V. 50-500mA.LED n n Tính toán mạch: cũng giống như cách tính mạch sáng tĩnh. ULN 2003. đến mức nào đó – nói chung LED sẽ không sáng thêm khi IF>50mA n n Góc bố trí ngược sáng/thuận sáng View angle 3.1 Parallel . n khi outport=0 => LED n Môtl số outport cho phép drive trực tiếp.3.. thường chọn độ sáng từ 2cd=>5cd. ¼. Chú ý: n n Hệ số sáng có thể chọn là: 1. ½.

CA/CC? 11 . kích thước.1 Parallel – LED (7 seg) LED 7 đoạn.3.1 Parallel . màu.LED Kết nối LED 3.

LED (7 seg) n Điều khiển LED 12 .1 Parallel .LED (7 seg) n Kết nối 3.1 Parallel .3.

kích thước? 00010000 00101000 01000100 01000100 01111100 01000100 01000100 01000100 13 .3.1 Parallel .1 Parallel – LED (Matrix) Màu.LED (7 seg) n n Có 4 LED (32 pins) Điều khiển chế độ quét – chỉ 01 LED sáng trong một thời điểm => giảm thiểu phần cứng. số màu. điều khiển ON Anode LED đó trong một thời gian t và là duy nhất Tính t: theo số LED và 50÷100 fps 3. không dùng Ics BCD/7 seg n n n Muốn sáng (0. tăng tính mềm dẻo của hiển thị .dùng phần mềm điều khiển. … 9) => gửi mã 7 thanh qua các anodes Muốn sáng LED nào. 1.

8 cột Điều khiển chế độ quét – chỉ 01 LED sáng trong một thời điểm.3.1 Parallel – LED (Matrix) n Kết nối LED 14 .1 Parallel – LED (Matrix) n n Có 8 hàng. dùng 74138 để chọn hàng 3.

1 Parallel – LED (Matrix) void Shift_Right(void) { char tmp. i>0. i--) { if(Row_00[i-1] & 0x01) Row_00[i] = (Row_00[i]>>1) | 0x80. tmp = Row_00[numLED-1] & 0x01. } 3. } if(tmp) Row_00[row][0] = (Row_00[row][0]>>1) | 0x80. for(i=(numLED-1). } if(tmp) Row_00[0] = (Row_00[0]>>1) | 0x80.3. else Row_00[row][0] = Row_00[row][0]>>1. for(i=(numLED-1). else Row_00[row][i] = (Row_00[row][i]>>1).1 Parallel – LED (Matrix) void Shift_Right(void) { char tmp. i--) { if(Row_00[row][i-1] & 0x01) Row_00[row][i] = (Row_00[row][i]>>1) | 0x80. else Row_00[i] = (Row_00[i]>>1) & 0x7F. i>0. tmp = Row_00[row][numLED-1] & 0x01. else Row_00[0] = (Row_00[0]>>1) & 0x7F. } 15 .

3. LED_RCK = 0.5 #define LED_RCK PORTD. data = data>>1. i<8. LED_data = (data & 0x01). for(i=0. } LED_RCK = 1. delay_us(TIME_595). i++) { LED_SCK = 0. delay_us(TIME_595).1 Parallel – LED (LCD) 16 . } 3.6 #define LED_data PORTD.1 Parallel – LED (Matrix) #define LED_SCK PORTD.7 #define TIME_595 20 void Out_74595(char data) { char i. LED_SCK = 1.

1 Parallel – LED (LCD) n n Công nghệ LCD Liquid Crystal Display. 5x7 (7x9) dot matrix/character box 2 line x 16 character box 4 line x 20 character box Graphics (64 x 128) hoÆc (128 x 256) dot graphics – font down loadable. mang xách.7M).1 Parallel – LED (LCD) 17 .3. color (16/4096/64K/16. n n n ASCII. máy đo.… (Embedded Systems) 3.graphics Back light: Công suất tiêu thụ nhỏ Dùng cho các hệ nhỏ. hiện text/graphics Độ phân giải n n n n 1 line x 16 character box. 8 user fonts or APA: All Points Addressable . 128 characters/ set.

data.1 Parallel – LED (LCD) 3. 18 . delay for 1 µs or more E=0 Data out Disabling Addr.1 Parallel – LED (LCD) Read/Write LCD information n 4 line x 20 column LCD => 80 char boxes n Write Addr Reg first (RS=0) n Write Data Reg after (RS=1) n MSB = 1 Address > 7Fh => control registers n Ví dụ một chu kỳ đọc/ghi LCD panel – 8 bit bus: n n n n n n n n E=0 Phát địa chỉ tạo Chip Select và chọn Reg Tạo tín hiệu R/W E = 1. R/W E = 1.3.

vận tốc. Hewlett-Packard.. Epson. gia tốc. n bits (absolute) Tín hiệu ra TTL hoặc vi sai (truyền đi xa) Manufacturers: Tamagawa Seiki.1 Parallel – Encoder n n n n n n n Dùng để ghép nối.1 Parallel – Encoder 3.. đo lường dịch chuyển cơ học: chiều dài. Tốc độ upto 10k rpm. robot Công nghệ vật liệu từ . mômen cảm downto 10-3Nm Output: các xung lệch nhau 900 (incremental). chịu shock.. (cđ thẳng và quay).. định vị. 19 .nam châm vĩnh cửu hoặc quang – hồng ngoại/laser Độ phân ly cao: upto 224 .3.

1 Parallel – Encoder 3.3.byte => bit stream => lên đường truyền=> bit stream => byte (deserialize): giảm thiết bị thu phát và đường truyền => Giảm chi chi phí. kích thước vs tốc độ chậm Mô hình dưới: Central System UART/ SIO Modem Coupler/ TransReceive Trans Line 20 .Principle n n n n Thông tin trong Hệ VXL/Máy tính: byte. word (//) Khi truyền đi “xa” : serialize .2 Serial in/out .

PLC. kiểm tra lỗi thu. so với Gnd: -3V . NS. … 21 . 16550A (Intel.). loại các bit không mang tin.2 Serial in/out ..3. /CD.Principle Modem: n Là thiết bị biến đổi bit (0/1) thành tín hiệu vật lý.. /DSR. -15 V <=> '1' +3V . 16450. 100feet @ 9600 bps. n Ghép nối với hệ trung tâm: các bus/tín hiệu addr. máy đo lường.. /CTS.2 Serial in/out . dễ bị nhiễu Thường dùng để ghép nối các thiết bị thông minh. /DTR.Principle Serial ports: n Nhiệm vụ/ chức năng n Vào ra nối tiếp: biến đổi byte => dòng bit [thêm start/ stop/ parity] gửi lên đường truyền. control bằng các phương pháp polling. dòng bit => byte. +15 V <=> '0‘ Đơn giản. Single end.phù hợp với môi trường truyền xa (Điều chế Modulation) và ngược lại (giải điều chếDemoulation) n Ví dụ: Converter/ driver: n n n n n Maxim 232/ ICL 232 (232 modem): TTL <=> EIA 232. ACIA 6850 Motorola. USART 8251 . Switching system. Interrupt hoặc DMA (ít) n Ghép nối với đường truyền [via modem]: TxD. RxD n Ghép nối modem: qua các tín hiệu bắt tay /RTS.Intel… 3.. data. /RI (low active signals) n Ví dụ: UART 8250. gần: máy thí nghiệm.

.V(b)] > 100 mV. giảm tốc độ Thường dùng trong công nghiệp n Current Sourcer – Nguồn dòng điện: 0 và 20 mA [hoặc 20 và 60 mA] n n n Chịu nhiễu tốt Truyền đi xa..2 Serial in/out .V(b)] < -100 mV. so điện áp giữa 2 dây tín hiệu với nhau.Differential. (485/422 modem): Vi sai .2 Serial in/out . thực tế có thể lên tới vài km... tùy thuộc vào R của dây dẫn Thường có cách ly quang học 3.Principle n Max 485/ SN 75 116 TI .3. Mỗi tín hiệu gồm 2 dây a và b – 7576/75176/75116 n n n n [V(a) .Principle n RS 485 Bus 22 .5V => '1' [V(a) . – 5V => '0' 5000feet @ 1Mbps.

2 Serial in/out .package. tỉ lệ bit không mang tin nhỏ.bit. khó.Principle n n n Truyền tin đồng bộ và không đồng bộ Thông tin thường được đóng gói thành các gói tin .2 Serial in/out . bit .byte. truyền gần LAN 23 . Tốc độ truyền do sender: clock (cùng với data) hoặc xuất hiện lần đầu tại đầu gói tin (sync. Tốc độ cao. => packets Đồng bộ: n n n Trong 1 packet: byte . không có dấu hiệu phân cách.Principle n n n ASK: Amplitude Shift Keying FSK: Frequency Shift Keying PSK: Phase Shift Keying 3.3. character).

1 PE.2 Serial in/out . T: time of frame.Principle n Truyền tin không đồng bộ: Asynchronous Comm. modem. 2 stop 3.Principle n Truyền tin không đồng bộ: Asynchronous Comm. Clock của phía thu và phát có thể lệch nhau khoảng: 3-6% Ví dụ: 10 bit format 8. ΔT: thời gian lệch giữa Tphát và Tthu. 8 data. Có khoảng trống gữa 2 byte/ký tự data. n n n n n n Mỗi ký tự/byte đều có 1 sườn/xung đồng bộ (start). Δ T < 1/2 t (5%). lên đến 33% (ví dụ: : format 1 start. dễ ghép nối Đặc biệt được chấp nhận rộng rãi: Thiết bị ngoại vi thông minh. parity.…).3. n n n Tỷ lệ các bit không mang tin lớn (start. 2 stop) Đơn giản. dễ lập trinh.… 24 . stop. 1PE. n. 1. t: time of bit.2 Serial in/out . đo lường điều khiển.

2 Serial in/out . 25 .3.2 Serial in/out .Principle n Truyền tin không đồng bộ: Asynchronous Comm. Talker Litsener Simplex S1 S2 Half duplex S1 S2 [Full] duplex 3.Principle n Truyền tin không đồng bộ: Asynchronous Comm.

vận tốc (encoder) 26 .Principle n Truyền tin không đồng bộ: Asynchronous Comm. Thiết kế mạch điều khiển 4 LED ma trận 8x8 3. Đo khoảng dịch chuyển. Thiết kế mạch điều khiển 6 x LED 7 đoạn 2. Bài tập 1.2 Serial in/out .3.

có thể đa trị.Conditioner Digital to Analog Converters Analog to Digital Converters 4. A A1 A0 0 t0 t1 t 1 . đại lượng vật lý theo thời gian: như tiếng nói.1 Analog Signal Interface Overview n n n Là một hàm của 1 (hoặc nhiều) biến độc lập.Chương 4: Analog Interface n n n n Analog Signal Interface Overview Analog Electronics . nhiệt độ.…theo thời gian: A = f(t. h) Xuất hiện liên tục trong khoảng thời gian t0 => t1 Giá trị biến thiên liên tục trong khoảng biên độ từ A0 => A1.

dùng thiết bị chuyển đổi ADC tạo ra các tín hiệu số.1 Analog Signal Interface Overview 4.1 Analog Signal Interface Overview n n Trong thực tế: Rời rạc hóa Trong Máy tính số. thông tin thu về: n n Rời rạc hóa về thời gian Rời rạc hóa về giá trị n => Để máy tính thu thập. cất vào kho số liệu Truyền đi xa Tái tạo lại hay tổng hợp tín hiệu: Dùng thiết bị DAC tạo lại các tín hiệu analog 2 .4. để: n n n Xử lý. cần phải “rời rạc hóa” các tín hiệu về thời gian và giá trị.

4. .1 Analog Signal Interface Overview Đối tượng vật lý. Mem DAC Storage 4. công nghệ . ADC CPU. .1 Analog Signal Interface Overview 3 . . . .

f) Vật liệu: do đặc tính tự nhiên của vật chất – ví dụ Pt100. sản xuất-trộn phân bón NPK.…) thành tín hiệu điện (u.… cho phù hợp.Sample & Hold ADC: analog to digital convertor: Central system: hệ nhúng/MT: DAC: digital to analog convertor Mạch điện tử analog Actuators: Cơ cấu chấp hành 4 . chế tác – ví dụ LM35.1 Analog Signal Interface Overview n Process: n Là các quá trình công nghệ như: dây chuyền làm giấy. I. Ph.… Là vật liệu/thiết bị dùng để chuyển đổi các đại lượng vật lý không điện tử (T.… Vì tín hiệu từ Sensors rất nhỏ.… Thiết bị: Có sự gia công. lọc nhiễu.4. phối-trộn-nghiền-nung => sản xuất cement. có thể có nhiễu và phi tuyến => có mạch điện từ analog để xử lý tín hiệu: khuếch đại. n Sensors: n n n n Conditioners: n 4. bù phi tuyến. cặp nhiệt điện. các nhà máy điện. R.1 Analog Signal Interface Overview n n n n n n n MUX: analog multiplexer Trích mẫu và giữ . dây chuyền luyện-nung-cán thép.

2 Analog Electronics .Inp và Non Inv. xử lý tín hiệu từ 0Hz Tín hiệu gồm: n n n n n 2 chân tín hiệu Inv.2 Analog Electronics .Inp Chân output Nguồn cấp: +Vcc.4.Conditioner n n n n n n Operational Amplifiers . -Vcc (GND) Chỉnh offset Có thêm chân nối tụ để bù tần số 5 .OPAMP n n Là vi mạch khuếch đại.OpAmps – khuếch đại thuật toán để tạo các bọ conditioners – chuẩn hóa tín hiệu Analog Switches & Analog Multiplexers Reference Voltage Sourcers – nguồn áp chuẩn Sample & Hold – Trích mẫu và giữ Converssion Errors – Sai số chuyển đổi … 4.

phối hợp trở kháng.2 Analog Electronics .OPAMP n n n Xử lý tín hiệu DC (0Hx up) Hệ số khuếch đại lớn. E1 Rin r1 E2 LOAD r2 4. từ kilo…Mega…and even more… Trở vào lớn vài KΩ đến 1012Ω.OPAMP n Comparator 6 . tốt cho các mạch ghép nối analog.2 Analog Electronics .4. trở ra nhỏ.

4.OPAMP n Inverting Amp 7 .2 Analog Electronics .OPAMP n NON Inverting Amp 4.2 Analog Electronics .

4.OPAMP n Adder (Mixer) 4.2 Analog Electronics .OPAMP n Differential 8 .2 Analog Electronics .

OPAMP n Integrator 9 .2 Analog Electronics .2 Analog Electronics .4.OPAMP n Instrumentation 4.

4.2 Analog Electronics .2 Analog Electronics .OPAMP n Follower Uout = Uin 10 .OPAMP n Differentiator 4.

OPAMP Một số lưu ý khi dùng n Hệ số khuếch đại chọn tùy thuộc các mạch: n n n Mạch kđ thông thường (đảo dấu và không đảo dấu: vài lần đến 10 lần).OPAMP n I/U converter 4. … 11 . nhiệt độ.4. vào vi sai – ra vi sai (Instrumentation Ampl): 30 => 100 lần Chọn hệ số khuếch đại càng lớn: n n n Băng thông giảm bấy nhiêu lần Điện trở vào giảm bấy nhiêu lần Độ ổn định của mạch giảm: trôi zero theo thời gian.2 Analog Electronics . Mạch khuếch đại vi sai (Differential apmlifier): từ 10 => 50 lần.2 Analog Electronics . nếu hệ số khuếch đại lớn thì nhiều tầng => ổn định và dễ dàng kiểm soát.

…) => bộ điều khiển analog. CD. Phân loại: n n n n n Công nghệ chế tạo Số bit (reslution) Thời gian chuyển đổi 10s ns . Cấu trúc: Built-in latched – ghép nối trực tiếp với bus/unlatched cần có out-port. rời rạc về giá trị. bus 8 hay 16 bit Signed – điện áp ra 2 dấu hoặc unsnigned – điên áp ra 1 dấu 4.3 Digital to Analog Converters n Ứng dụng n Tổng hợp tín hiệu n n n Đàn Organ Phát tín hiệu chuẩn Voice chip n n n n VGA/SVGA: RAM-DAC Tái tạo: Âm thanh số.4. … Ghép nối giữa các hệ thống (PC.3 Digital to Analog Converters n n Digital to Analog: số => tín hiệu dòng điện/điện áp. MP3.. tạo ra các Setpoint Bộ nhân tín hiệu analog – 4 góc: nhân hệ số với Uin thay cho Uref 12 . 100s ns. liên tục về thời gian. PLC.

3 Digital to Analog Converters n Nguyên lý cấu trúc và hoạt động 4.4.3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC: n Là phương pháp dùng lưới điện trở R-2R chia cây nhị phân dòng điện n Đơn giản n Chính xác cao n Chuyển đổi nhanh n Rẻ n Trên thị trường dùng phương pháp này 13 .

3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC: n Nếu muốn thay đổi giá trị? n Ví dụ: Uref = 5.3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC: n Mạng R-2R nối kiểu cây nhị phân n Khi bi = 0 or 1 => ki R or L. Non Inv. n = 10 => Uout = ? 14 .4. Inp = #0V => ki luôn đóng xuống đất bất kể bi = x 4.Inp of OpAmp grounded => Inv.12V.

4.3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC: Tạo các tín hiệu cơ bản 4.3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC: Sóng điều chế 15 .

3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC 16 .com/product/interface/ad-da n n n n DAC0808 . tham khảo n Tra cứu các vi mạch DAC: (pdf files) n www.single pole.signed voltage output. 8 bit.latched 8 bit dac .latched 12 bit dac – 8/16 bit bus interface directly.bus interface directly. 200ns 4. 100ns DAC0800 .4. 100ns DAC0832 . 8 bit. DAC1210 .3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC.national.

3 Digital to Analog Converters R-2R Ladder DAC 4.4.3 Analog to Digital Convertors n Là thiết bị có hai chức năng (lượng tử hóa): n n Rời rạc hóa tín hiệu về thời gian Rời rạc hóa tín hiệu về biên độ Theo từng ứng dụng: ADC để xử lý tín hiệu và đo Chuyển đổi gián tiếp: u(t) => time (đại lượng trung gian) => code Chuyển đổi trực tiếp: u(t) => code Chuyển đổi phi tuyến: CODE (TP3057 – Mitel hay AC’97 Intel) n Phân loại: n n n n 17 .

rẻ tiền ($s). loại được nhiễu Nhanh.3 Analog to Digital Convertors n Chuyển đổi gián tiếp: Tích phân hai sườn dốc n n n u(t) => Time Interval/f/T => code Chậm. độ phân ly và chính xác cao Dùng trong đo lường. dùng để thu thập và xử lý tín hiệu biến thiên nhanh Chuyển đổi kiểu xấp xỉ liên tiếp: 10k … 10MSps Chuyển đổi song song: 10M … 500 MSps n Chuyển đổi trực tiếp: u(t) => code n n n 4. độ phân ly thấp hơn [đắt tiền]. độ phân ly thấp hơn [đắt tiền]. thu thập số liệu trong công nghiệp… không cần nhanh. dùng để thu thập và xử lý tín hiệu biến thiên nhanh Chuyển đổi kiểu xấp xỉ liên tiếp: 10k … 10MSps Chuyển đổi song song: 10M … 500 MSps n Chuyển đổi trực tiếp: u(t) => code n n n 18 . độ phân ly và chính xác cao Dùng trong đo lường. loại được nhiễu Nhanh. thu thập số liệu trong công nghiệp… không cần nhanh.3 Analog to Digital Convertors n Chuyển đổi gián tiếp: Tích phân hai sườn dốc n n n u(t) => Time Interval/f/T => code Chậm. rẻ tiền ($s).4.

lấy thưa thì sẽ bị sai 4. bộ nhớ). trong nó có chứa thành phần fmax. với điều kiện: n n fSAMPLE >= 2fMAX Định lý này có tính pháp lý Để kỹ sư hiểu số mẫu tối thiểu bao nhiêu là đủ.3 Analog to Digital Convertors n Dual Slope Integration ADC: 19 . không quá dày => lãng phí (tốc độ ADC. thời gian xử lý.Kochennicov: Tín hiệu u(t) liên tục. (năng lượng của tín hiệu fmax = 0) thì có thể khôi phục lại tín hiệu không bị sai từ những giá trị gián đoạn.4.3 Analog to Digital Convertors n Ðịnh lý lấy mẫu Shannon .

c -2V. Out: -19999 => +19999. 4.000 count > 15bit.3 Analog to Digital Convertors n n Successive Approximation ADC. 400 ms converssion time De-Multiplexed Out BCD for 5 digits of 7 Seg.. 40. ICs: ICL 7107 n n n In: -2V. scanned Inp: -2V. LED 7 Seg drive directly w current soursers for display Converssion time: 20...+2V.+2V..2V… +02.V ho. Out: 12 bin + pole.000 counts <=> 12 bit.4.2V. w REF & Clock n 20 . Out: -1999 => 1999. 8/16 bit interface to CS n ICL 7135 n n n ICL 7109.40ms Inp: -0.3 Analog to Digital Convertors n Successive Approximation ADC: 4.

7135 ADC: 4.3 Analog to Digital Convertors n Interfacing to the ICL .3 Analog to Digital Convertors n Successive Approximation ADC: 21 .4.

Viết chương trình tạo các tín hiệu cơ bản (vuông. … 22 . răng cưa. 3. Giả lập DAC bằng phần mềm. tam giác. Thiết kế mạch đo nhiệt độ 4. sin.Bài tập 1.…) 2.

1 Keypad – bàn phím 4x4 S901 K0 K4 S911 K5 S921 K6 S931 K7 S902 K1 S903 K2 S904 K3 S912 S913 S914 S922 S923 S924 S932 S933 S934 1 .Chương 6: Bàn phím n n Keypad Keyboard 6.

6.1 Keypad – bàn phím 4x4 n Đọc bàn phím Quét vòng? n Sử dụng ngắt? n n Chống rung Kiểm tra thời gian của bit trạng thái (0 or 1) đủ “dài” n Dùng tụ để lọc nhiễu đầu vào n 6.1 Keypad – bàn phím 4x4 2 .

i++) { keypad_out = row[i]. else key = 0. DDRA = 0xF0. key = keypad_in & 0x0F. 0x7F}. i<4. 6. } if(i<4) key *= (i+1). for(i=0. 0xDF.1 Keypad – bàn phím 4x4 #define keypad_out PORTA #define keypad_in PINA flash char row[4] = {0xEF. if(key!=0x0F) break.1 Keypad – bàn phím 4x4 3 . 0xBF.6.

1 Keypad – Resistor matrix & ADC If the key "5" is pressed.2 Keyboard – PC Keyboard AT keyboard goàm moät ma traän lôùn caùc phím.522 Volt 6. 6868 vaø 6805) nhöng taát chuùng cô baûn laøm gioáng moät vieäc : Giaùm saùt nhöõng phím ñöôïc nhaán / thaû vaø gôûi döõ lieäu töông xöùng tôùi maùy chuû. 8049.16) = 1. Boä xöû lyù khaùc bieät nhau töø baøn phím naøy ñeán baøn phím khaùc( chip thoâng duïng goàm 8048. Boä xöû lyù naøy chaêm soùc taát caû döõ lieäu ra vaø ñeäm baát cöù döõ lieäu naøo vaøo boä ñeäm 16-byte cuûa noù neáu caàn. Taát caû vieäc giao tieáp giöõa maùy chuû vaø baøn phím duøng PS/2 protocol.82 / (1.82 + 4. a voltage divider gets active: * 1 k + 820 Ω = 1.82k to ground.3 k + 680 Ω + 180 Ω = 4. taát caû ñöôïc giaùm saùt bôûi moät boä xöû lyù on-board.16k to plus. * 3. At an operating voltage of 5 Volt a divided voltage of: 5 * 1.6. 4 .

followed by 8-bits of scan code (LSB first).2 Keyboard – PC Keyboard 6.6.2 Keyboard – PC Keyboard n n The keyboard sends data to the host in 11-bit words Contain a ‘0’ start bit. The keyboard generates 11 clock transitions (at around 20 . and data is valid on the falling edge of the clock. n 5 . followed by an odd parity bit and terminated with a ‘1’ stop bit.30KHz) when the data is sent.

2 Keyboard – PC Keyboard Keyboard to Host Host to Keyboard 6 .6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful