P. 1
Széchenyi István reformprogramja

Széchenyi István reformprogramja

|Views: 110|Likes:
Published by Erika Illés

More info:

Published by: Erika Illés on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

Széchenyi István reformprogramja

A XIX. század elején a napóleoni háborúk határozták meg Európa történetét. Magyarország a Habsburg– birodalom részeként kapcsolódott az eseményekbe. A háborús konjunktúra hatására előtérbe került a magyar földművelés elmaradottságának kérdése. A még mindig jelen lévő feudális rendszerben a gabona kereskedelmi jogával a nemesség rendelkezett, míg a megtermelés a robotra kényszerített jobbágy feladata volt. Ennek eredményeként gyenge minőségű gabonát termesztettek, de ezt is kedvező körülmények közepette tudták értékesíteni, mert politikai helyzet lehetővé tette. Sőt, a termény visszatartásával az árak növelésére törekedtek. (Ezt a gabona-panamát örökítette meg Jókai Az arany ember című regényében.) Az így megnövekvő jövedelmet a nemesség nem fordította a gazdaság modernizálására, és csak A háború után eszméltek rá, hogy a felhalmozott, dohos, rossz minőségű gabona értékesíthetetlen, a magyar földművelés helyzetén változtatni kell. A Lipcse mellett vívott „népek csatájában” (1813) gróf Széchenyi István, a magyar reformkor (1830–1848) egyik meghatározó személyisége is részt vett futártisztként. A fiatal gróf a nemesi életmódnak megfelelően a csata után Nyugat–Európában maradt, barátjával Wesselényi Miklós báróval körutazást tett. Széchenyi hazatérte után katonai szolgálat kapcsán Magyarország keleti térségébe kellett mennie. Ez az utazás nyitotta föl a szemét, és ismerte föl az óriási különbséget hazája és Európa állapota között. Katonai karrierjét föladva elhatározta, hogy ezen változatni fog. Mint főnemes meghívót kapott az 1825-ös országgyűlésre, ahol fölajánlotta birtokainak egy éves jövedelmét egy tudóstársaság alapítására, melynek feladata a magyar nyelv, a magyar tudomány ápolása, mert ezen keresztül vezet az út a fölemelkedéshez. (Téves az az álláspont, hogy ez az országgyűlés az első reformországgyűlés. Széchenyi kezdeményezésén kívül semmi reform javaslat nem született, csupán az 1792es bizottsági munkálatok felújításról határoztak.) Megalapította a kaszinót és a magyar lóversenyt is, melyeknek társadalmi funkciójuk volt. A hazai viszonyok miatt szükség volt olyan intézményekre, ahol a társadalmi kapcsolatokat is ápolni lehetett. A nemesi kúriák, otthonok távolsága miatt, a rossz közlekedési viszonyok miatt nem volt arra mód, hogy a nemesség kapcsolatait ápolni tudná. Például ha valaki meglátogatott valakit, akkor az eső beköszöntével már nem is tudott időben hazamenni, mert az utak sártengerré váltak. Így nehézkessé vált a gondolatok, vélemények, politikai elképzelések megvitatása is. A lóverseny, a kaszinó megoldotta ezt a problémát. Egyébként a lóverseny alapításának gazdasági vonatkozása, hogy meghonosította Magyarországon az angol telivér tenyésztését, melynek népszerűsítése érdekében írta a Lovakrul című könyvét (1827). Széchenyi a reformelképzeléseit 1830-ban megjelent, Hitel című munkájában fejtette ki. Ebben azt írta, hogy az ősiség törvénye a fejlődés legnagyobb akadályozója, mert a nemes hiába akarná fejleszteni a birtokát, nem juthat hitelhez, mert a birtoka nem fedezet a bank számára az elidegeníthetetlensége miatt. Ha ezt a törvényt hatályon kívül helyezik, akkor a nemesi birtok megvásárlásának jogát biztosítják, ami már a távlatokban a nemesi adómentesség megszűnését is jelenthetné. Ha ez a nemesi privilégium megszűnik, akkor már a robot és egyéb más jobbágyi kötelezettség is eltűnhet. A program azonban nem tartalmazta a jobbágyság helyzetének pontos megoldását, a jobbágyfelszabadítást. Ezt a hiányosságot Dessewffy József gróf A Hitel czímű munka taglalatja címmel megjelentetett bírálatában akaratlanul is, de pótolta. A bírálatokra válaszként jelentette meg Széchenyi a Világ (a teljes címe: Világ vagyis felvilágosító töredékek némi hiba és előítélet eligazítására) Stádium című művét. Az előbbiben közérthetőbben fejtette ki rendszerét, a másodikban sűrítve tárta a közvélemény elé. Gondot fordított a közlekedés javítására is. Nevéhez köthető a Vaskapu hajózhatóvá tétel, a Tisza szabályozásának előkészítése, a dunai és balatoni gőzhajózás beindítása. Ennek érdekében hajógyár és téli kikötő létesítése sem kerülte el a figyelmét. 1841-ben kiadta A kelet népe című röpiratot, melyben Kossuth elképzeléseit vitatja. A kettejük nézetei alapvetően abban különböztek, hogy Széchenyi a reformokat Kossuthtal ellentétben, a magyar arisztokrácia vezetésével kívánta megvalósítani. Széchenyi munkásságából szót érdemel még a Lánchíd megépíttetése (1839-1849), melynek érdekessége, hogy az ezen való átkelésért már a nemességnek is fizetni kellett. Szintén neki köszönhető a vasút megvalósítása (1846 Pest–Vác vasútvonal), mellyel a magyar termékek versenyképességét szerette volna biztosítani a külföldi piacokon.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->