Xunta Directiva Sunday, 02 de October de 2011 Margarita Fontán Rico, presidenta veciñal de Portonovo Rúa Areal 7, Casa do Pobo

. 36970 Portonovo Tel 690841848 www.aavvsancristobal.org portonovo@aavvsancristobal.org 690841848 Asunto: Petición ó PSOE

Sra. Responsable local do PSOE de Sanxenxo.

Por acordo de xunta directiva de sábado dia 10 de marzo 2007, esta asociación rogalle que solicite a Xerencia de Urbanismo unha certificación que informe do seguinte: “SE NOS DIGA SE AS LICENZAS MUNICIPAIS DE EDIFICACIÓN CONCEDIDAS A BENISA SL Y CONSTRUZIONA GALICIA SL NO HUMEDAL DE BALTAR, REPECTAN OU NON, O DEREITO DE SERVIDUME DO RIO DE VALIEJOS SEGUNDO É PRECEPTIVO DE ACORDO COA LEI DE AUGAS DE GALIZA” Esta xestión por parte súa, aforraríalle os veciños uns 30 euros e axudaría a restablecer a legalidade vixente.

Con toda atención Margarita Fontán Rico

Sra Dulcinea Aguin, secretaria local do Psoe de Sanxenxo