www.dormeo.com.hr

Uvod ..................................................................................................................... 5 Zašto sanjamo?................................................................................................... 6
Što kaţu znanstvenici? ................................................................................................................ 6

Kada sanjamo? ................................................................................................... 7
San moţemo podijeliti u pet faza: ................................................................................................ 7 Svijet snova .................................................................................................................................. 7

Teorije o snovima ............................................................................................... 8
S. Freud ....................................................................................................................................... 8 C. Jung ......................................................................................................................................... 8 Adler ............................................................................................................................................. 9 F. Perls ......................................................................................................................................... 9

Kakvi tipovi snova postoje? ............................................................................ 10
Sanjaranje .................................................................................................................................. 10 Laţno buĎenje............................................................................................................................ 10 Lucidni snovi .............................................................................................................................. 10 Noćne more................................................................................................................................ 10 Iscjeljujući snovi ......................................................................................................................... 11 Proročki snovi............................................................................................................................. 11 Epski snovi ................................................................................................................................. 11 Komunicirajući snovi .................................................................................................................. 11 Kad mjesečarimo ....................................................................................................................... 12 Izvantjelesno iskustvo ................................................................................................................ 12 Ponavljajući snovi....................................................................................................................... 12

Najčešći simboli u snovima ............................................................................. 13
Ţivotinje ...................................................................................................................................... 13 Dijelovi tijela ............................................................................................................................... 16 Boje ............................................................................................................................................ 18 Osjećaji ...................................................................................................................................... 19 Hrana ......................................................................................................................................... 21 Kuća ........................................................................................................................................... 24 Mjesta ......................................................................................................................................... 26 Intimnost..................................................................................................................................... 30

Koji nas snovi najčešće proganjaju? .............................................................. 32
Golotinja ..................................................................................................................................... 32 Proganjanje ................................................................................................................................ 32

2

www.dormeo.com.hr

Padanje ...................................................................................................................................... 32 Letenje ....................................................................................................................................... 33 Zubi ............................................................................................................................................ 33 Smrt............................................................................................................................................ 33 Groblje ........................................................................................................................................ 33 Sprovod ...................................................................................................................................... 34 Škola .......................................................................................................................................... 34 Novac ......................................................................................................................................... 34 Nemogućnost kretanja – paraliza .............................................................................................. 35

Stvarni primjeri najčudnijih snova s vaţnom porukom ................................. 36 Naučite tumačiti svoje snove ........................................................................... 39 Kako spojiti simbole iz sna u cjelinu – primjeri čestih snova ....................... 40 Česta pitanja o snovima ................................................................................... 43
Sanjaju li svi ljudi? ...................................................................................................................... 43 Sanjamo li cijele noći? ............................................................................................................... 43 PredviĎaju li snovi budućnost? .................................................................................................. 43 Sanjaju li i djeca? ....................................................................................................................... 43 Zašto se neki snovi ponavljaju? ................................................................................................. 43 Sanjaju li i ţivotinje? ................................................................................................................... 44 Kako dnevne aktivnosti utječu na snove? .................................................................................. 44 Imaju li muškarci drugačije snove od ţena? .............................................................................. 44 Što znači sanjati da sanjamo? ................................................................................................... 44 Zašto se neki ljudi sjećaju samo noćnih mora? ......................................................................... 44

Utječu li snovi doista na naš ţivot? ................................................................ 45 I za kraj... ............................................................................................................ 46

3

www.dormeo.com.hr

Colophon Glavna urednica: Mojca Lukan Autor: Špela Pristov Voditelj projekta: Špela Mlakar Dizajn: Ognjen Zeljić Slike: Studio Moderna, Sxc.hu archive Izdavač: Studio Moderna d.o.o. Verovškova 55 1000 Ljubljana

4

Upoznat će Vas s raznim snovima i objasniti simbole kojima Vam snovi prenose vaţne poruke. 5 . ali ne znaju gdje ih naći. Često se pitamo o njihovom dubljem značenju. Drugi traţe odgovore.hr Uvod Jeste li se uvijek smatrali osobom čije su noge čvrsto na zemlji? Jeste li i Vi razgovore o skrivenim simbolima u snovima uvijek smatrali besmislenima? Jeste li i Vi nekad sanjali snove koji su bili toliko ţivopisni i toliko su Vas se dojmili da ste o njima razmišljali još danima i natjerali su Vas da se zapitate „što ako mi snovi ţele nešto reći”? Skoro svi smo bar jednom sanjali san koji je na nas ostavio jak utisak.www. Moţda ćete sad napokon uspjeti otkriti što znače snovi koji se ponavljaju.dormeo. Naša e-knjiga o snovima će odvesti vječne sanjare kao i autostopere na ovom putu u zemlju noćnih priča. Nekima je preneugodno o ovome razgovarati s drugima.com.

dormeo. ali do danas znanstvenici i istraţivači snova nisu došli do jedinstvenog zaključka. da „osvjeţi“ um da bude bolje pripremljen za nove doţivljaje. Druga teorija kaţe da dok spavamo mozak pokušava interpretirati dogaĎaje koje je tokom dana prikupio iz okoline. 6 . Zato sanjate prodavača kojeg ste susreli kupujući tokom dana. Što kaţu znanstvenici? Neki vjeruju da snovi postoje da bi pomogli mozgu da se očisti od mnoštva informacija koje je prikupio preko dana. emotivno. pa čak i fizičko zdravlje.www. Treća teorija je da su snovi oblik psihoterapije.hr Zašto sanjamo? Postoje mnoge teorije o smislu snova. Po ovoj teoriji. Neki znanstvenici vjeruju da su snovi nuţni za mentalno. kroz snove stvaramo poveznice meĎu raznim mislima i emocijama iz stvarnosti.com.

faza – Polagano isključivanje okoline 3. 7 . povećavaju se krvni tlak i znojenje.hr Kada sanjamo? San moţemo podijeliti u pet faza: 1. faza – Od zijevanja do prvog sklapanja očiju 2.www. Čak i ako čvrsto spavate u ovoj fazi. najbolje ćete se sjećati svojih snova.dormeo. Za vrijeme REM faze. faza – Duboko opuštanje i udaljavanje od svijeta 4. A kad se probudite iz REM faze. razni utjecaji iz okoliša mogu Vas brzo probuditi. faza – Svijet snova . a oči se cijelo vrijeme ispod kapaka miču izrazitom brzinom u raznim smjerovima. Ako vidite da se osobi koja spava oči pomiču velikom brzinom. Svijet snova Ova faza spavanja poznata je i kao REM faza. faza – Potpuno isključenje 5. Nemojte buditi osobu u to vrijeme! Za vrijeme REM faze sna sanjat ćete najdublje i ponekad i najčudnije snove. to znači da je u fazi dubokog sna koja je najvaţnija za dobar odmor. srce često kuca brţe.com.

www.hr Teorije o snovima Mnogi znanstvenici su pokušavali otkriti tajnu snova. snovi će otkriti naš unutarnji sukob. Jung je vjerovao da su različiti snovi povezani. Smatrao je da bi snove koji su slični trebalo zapisivati. 8 . snovi su rezultat unutrašnjih konflikata. Freud je mislio da to moţe napraviti samo psiholog. razvile su se razne teorije. Na temelju znanja koje ćemo tako dobiti moţemo odlučiti što učiniti. a neostvarenim ţeljama koje smo imali kao djeca. Dok je Jung vjerovao da svaki pojedinac moţe analizom rastumačiti svoje snove. Jung Jung je razvio vlastitu teoriju koja je suprotna Freudovoj. Freud Freud je vjerovao da su snovi iskaz ţelje koja tinja u nama tokom dnevnih aktivnosti. Kako još uvijek nije pronaĎen nepobitan dokaz čemu snovi sluţe. Ako odbijamo priznati neke stvari ili ih ignoriramo. Pa što o snovima kaţu najpoznatiji znanstvenici? S. Na taj način sami moţemo analizirati duge snove koji tako nastaju i otkriti na što se oni odnose u stvarnosti. Po njemu. Freud je čvrsto vjerovao i da snovi predstavljaju ţelje koje su u nama od ranog djetinjstva i da su bar djelomično motiviranih precizno definiranim.com. C.dormeo.

hr Adler Adler je vjerovao da postoji veza izmeĎu snova i problema iz stvarnog ţivota. F. u toplom zagrljaju snova moţemo odigrati scenarij u kojem se agresivno odupiremo odreĎenim ljudima. ako se u stvarnosti ne znamo zauzeti za sebe. U snovima. više sanjamo i obrnuto. 9 . po njemu. Nije vjerovao da postoji univerzalno objašnjenje za simbole snova. već da snovi šalju različite poruke različitim ljudima.com.dormeo. Zbog toga je vjerovao da kad smo budni trebamo analizirati sve snove da bismo postali svjesni osjećaja koje poričemo.www. Adler je vjerovao da su snovi svijet u kojem na najiskreniji način iskazujemo svoje emocije i misli. kompenziramo svoje mane. Perls Perls je vjerovao da se u snovima pojavljuju stvari ili razmišljanja koje osoba odbija ili potiskuje tako duboko da ih nije ni svjesna. Adler je smatrao je da svaka stvar ili osoba u snovima predstavlja dio osobnosti snivača.. Tako na primjer agresivan pas predstavlja našu agresiju. Npr. Mislio je da što više problema imamo.

u svom ste snu uvjereni da ste budni. Laţno buĎenje moţe biti posljedica lucidnih snova. U ovom slučaju. Noćne more nas mogu upozoriti na probleme koji nas muče u stvarnosti. neki mjesečare. ovaj tip snova moţe Vam posluţiti za testiranje stvarnih dogaĎaja. Laţno buĎenje Ovo su snovi u kojima sanjate da ste se probudili. 10 . često se budimo usred priče i zbog toga ih tako često i pamtimo dobro. Budući da je moţdana aktivnost dok sanjate jednako visoka kao i kad ste budni. Neugodni osjećaji i slike iz noćnih mora mogu nas proganjati još dugo vremena. neki nekoliko puta sanjaju isti san ili čak u snovima predskazuju budućnost. U ovakvim snovima ljudi često misle da si rade jutarnju kavu ili se oblače za posao jer misle da su se probudili.hr Kakvi tipovi snova postoje? Snove ne dijelimo samo na ugodne i neugodne. Kako u ovakvim snovima imate bolju kontrolu nad dogaĎajima. Ponese nas mašta u kojoj stvaramo razne priče. Zato se ovi snovi nekad zovu i svjesni snovi. moţete zapamtiti ove vjeţbe kao i da ste ih radili u budnom stanju. sanjač se moţe početi pitati sanja li ustvari ili ne. sudjelovati na sastancima ili se spremati za prvi romantični susret. kroz njih moţemo otkriti što nas podsvjesno muči i kako se moţemo suočiti s tim problemima. Sanjaranje Sanjarimo kad smo budni. Um stvara razne scenarije o planovima za budućnost ili se igra trenucima iz prošlosti.com. Moţete vjeţbati suočavanje s osobom koju ne volite. Ovakvi snovi su vrlo ţivotni i djeluju realistično.dormeo. Moţe voditi zamišljene dogaĎaje i odlučivati u kojem će smjeru ići san. Neki ljudi imaju noćne more. Ako ih pokušamo razumjeti. Sanjar smišlja savršena rješenja za svoje probleme ili ga misli odnose u dogaĎaje iz prošlosti koje moţe ponovo proţivjeti. Iako ustvari još spavate. Sanjarenja su gotovo bez iznimke povezana s raznim visoko emotivnim stanjima. Kako su ovo jako neugodni snovi. Sanjarenja su najčešće pozitivna. Kako je snivač svjestan da sanja. Noćne more Noćne more su snovi s vrlo negativnim sadrţajem i mogu biti vrlo emotivne za snivača.www. Lucidni snovi U lucidnim snovima snivač je svjestan da sanja. često aktivno sudjeluje u snovima.

com.www. oni Vas mogu uputiti kad je vrijeme da posjetite liječnika. Komunicirajući snovi Nazivaju se ovako jer nam trebaju prenijeti poruke dok spavamo. nakon što se neke stvari dogode. Proročki snovi U proročkim snovima vidimo probleme ili dogaĎaje koji će se tek dogoditi. 11 . Brojne studije pokazuju da ljudi prije napada migrene ili astme sanjaju odreĎeni tip snova. Jedna od teorija kaţe da dok sanjate. Rijetko izazivaju nemir i obično ih se sjećamo po ugodnim osjećajima koje su izazvali.dormeo. Ako primjećujete i pokušavate razumjeti svoje snove. Često su puni simbola i zato se nakon njih osjećamo kao novi. 42% ljudi osjeća da su ih već sanjali. Budući da nam daju osjećaj da nešto doznajemo o sebi ili svijetu. Epski snovi Epski snovi su tako snaţni i zanimljivi da ih se godinama sjećamo kao da smo ih nedavno sanjali. Mogu nam pomoći da pronaĎemo rješenje za probleme ili da donesemo vaţne ţivotne odluke. Na ovaj način Vaša podsvijest stvara predskazanje do kojeg svjesno niste došli. Iako puno ljudi misli da je i sama priča o takvim snovima besmislena. Vaš um moţe spojiti informacije iz ţivota koje ste u svjesnom stanju previdjeli ili ih niste povezali. mogu biti iskustvo koje nam mijenja ţivot. Snovi nas mogu upozoriti da s našim tijelom nešto nije u redu čak i prije nego se problem dogodi.hr Iscjeljujući snovi Mnogi znanstvenici koji proučavaju snove vjeruju da nas snovi mogu upozoriti na zdravstvene probleme ili nam pomoći zacijeliti rane kad se osjećamo loše ili tugujemo.

ali priča sna je uvijek ista. iako se dogaĎa i velikom broju odraslih.www. Ponavljajući snovi Ovi snovi se stalno ponavljaju. Kod ovog iskustva. Moţe biti vrlo opasno jer snivač moţe hodati po terasi ili se popeti na ormar u snu.hr Kad mjesečarimo Osoba koja mjesečari hoda ili obavlja neku drugu aktivnost dok spava. droge i alkohola ili odreĎenih medicinskih problema. Odrasli najčešće mjesečare zbog lošeg mentalnog stanja. najčešće nestaju. Zbog toga nam mogu sluţiti kao upozorenje na problem i ukazati na potencijalno rješenje. Ljudi mjesečare za vrijeme 3. 12 . Mjesečarenje je najčešće kod djece. faze sna. Ako ih osoba pokuša razumjeti i pratiti. nesvjestan onoga što radi. kao da pluta iznad njega. Djeca obično mjesečare zbog izrazite iscrpljenosti ili tjeskobe. Za većinu ljudi ovo je neobično iskustvo i izaziva osjećaj tjeskobe. snivač obično vidi svoje tijelo u krevetu.com. imamo osjećaj lebdenja van tijela za vrijeme sna i moţemo vidjeti vlastito tijelo kao da nismo u njemu. Izvantjelesno iskustvo TakoĎer je poznato i kao astralna projekcija.dormeo. Mogu biti uzrokovani problemima koje nismo riješili na javi. Moguće su manje izmjene detalja. Ovi snovi obično izazivaju tjeskobu i ostavljaju neugodan osjećaj nakon buĎenja. i 4. Usred sna.

Bik takoĎer predstavlja i jaku volju. Ako Vas u snovima medvjed proganja ili čak napadne. Crna mačka Vam govori da se bojite vjerovati intuiciji i duševnoj snazi jer ih povezujete s nesrećom i zlom. ovaj san ukazuje na prepreke i natjecanje s nekim. tvrdoglavost i snagu.com.dormeo. Bik Bik predstavlja zatomljenu seksualnu energiju i plodnost. Deva Deva u snovima Vam govori da ste preuzeli previše odgovornosti ili si natovarili previše problema. San Vam govori da ćete svladati prepreke. 13 . Moţda ćete se naći i u situaciji da budete u opasnosti. Jeste li u snu otjerali mačku? To je dobar znak. Medvjed Sanjanje medvjeda simbolizira nezavisnost i ţivotni ciklus – smrt i ponovno roĎenje. moţda uzimate previše. Bik koji se oteo kontroli moţe značiti nekontroliranu strast.hr Najčešći simboli u snovima Ţivotinje Majmum Majmun moţe ukazivati na Vašu unutrašnju divlju prirodu povezanu sa seksualnošću. pa Vas oni sve više opterećuju. Mačka Ako Vas u snu ugrize mačka.www. Bijela mačka pokazuje da trenutno prolazite kroz teţak period. Majmun takoĎer moţe upozoravati na prevaru i licemjerje. Ovo takoĎer moţe ukazivati na Vaš strah ili frustraciju kad se stvari ne odvijaju kako ste zamislili. a ne dajete dovoljno. Moţda je vrijeme da se zauzmete za sebe ili postanete odlučniji. Drţite se za probleme umjesto da ih rješavate.

www. snovi Vas upozoravaju na razočaranje u ljubavi ili poslu. San da ste pali s magarca ili Vas je zbacio sa sebe sugerira na neskladnu ljubavnu vezu koja će završiti. Ako Vas krokodil prati ili ugrize. Moţda biste nešto trebali poslušati ili se pokoriti da biste izbjegli sukob. 14 . Ako u snu muzete kravu. Magarac koji Vas je udario je upozorenje da ste upleteni u zabranjene ili čak nezakonite aktivnosti i da se bojite da ćete biti ulovljeni. Ako u snu kupujete psa. Moţda ne volite suraĎivati s drugima. u stvarnosti se bojite suočiti s nekim velikim problemom. Slon San o slonu Vam govori da trebate biti strpljiviji i imati više razumijevanja za druge. ovo moţe značiti da ţelite prijateljstvo. Pas Pas koji Vas je ugrizao moţe ukazivati na oklijevanje u suočavanju s novim situacijama ili da više ne ţelite raditi na dostizanju Vaših ciljeva. Ako pas divlje laje.com. Ako sanjate slona kojeg se bojite. TakoĎer moţe ukazivati na Vašu agresivnu ili sarkastičnu prirodu. Moţda Vam netko daje loš savjet ili vas ţeli navesti na krivu odluku. ukazuje na Vašu naviku da imate pretjeranu kontrolu nad situacijama i nareĎujete ljudima oko sebe. Ako vodite magarca na povodcu.dormeo. Krokodil Krokodil moţe ukazivati na skrivenu opasnost. TakoĎer moţe značiti da ste skloni „kupovanju“ prijatelja ili komplimenata. Krava takoĎer moţe predstavljati Vaš majčinski instinkt ili ţelju da netko brine o Vama. Magarac Magarac u snu predstavlja vašu tvrdoglavost i neprilagodljivu narav. imate jaku volju i ţelju za radom. Pas koji zadovoljno laje simbolizira sreću i ţelju za druţenjem. Ovi snovi mogu ukazivati i na nevjeru.hr Krava Krava u snovima simbolizira Vašu pasivnu narav. Ako jašete slona. san Vam govori da imate sposobnost biti voĎa i da ste dobri u uvjeravanju ljudi. imate kontrolu nad podsvjesnim i stvarima koje su Vas nekad plašile.

San o tome da ste ulovili ili ubili miša simbolizira druge koji male probleme pretvaraju u velike. Ţaba koja ne skače ukazuje na moguće promjene ili neočekivane dogaĎaje. to je znak da imate veliki utjecaj na druge. Ako samo vidite lava. Ako ste ulovili ţabu. Krdo konja ukazuje na osjećaj slobode i manjak odgovornosti i obveza. Zmija Zmija moţe predstavljati neiskrenu osobu u Vašem ţivotu ili osobu kojoj se ne moţe vjerovati. ponijela Vas je strast. Ako jašete divljeg konja. upozoravaju Vas na nedovršene stvari. Ako Vas proganja bijeli konj. Vaš poloţaj je visok ili jak. Zmija koju vidite ili Vas je ugrizla moţe biti upozorenje na skrivene opasnosti i brige kojih još niste svjesni. moţda se bojite vlastite seksualnosti. Moţe ukazivati na zabranjenu ili opasnu seksualnost. Lav Lav koji Vas napada predstavlja mnogobrojne zapreke.hr Ţaba San o ţabi koja skače simbolizira Vaš strah od obveza. Ako jašete ukroćenog konja. Kad u snu samo čujete ţabe. Konj Crni ili tamni konj u snovima predskazuje tajne i nepoznato. moţda se u ţivotu ne zauzimate dovoljno za sebe. Moţda ćete poduzeti rizik ili biti u nepoznatoj situaciji.dormeo. Moţda biste se u ţivotu trebali malo kontrolirati. snovi Vam govore da se osjećate manjkavo i bojite se da nećete ispuniti očekivanja. snovi Vas upozoravaju da se ne brinete dovoljno za zdravlje. Miš Ako vidite miša. Zmija moţe biti i falusni simbol. Ako sanjate da je miš ulovljen. Skloni ste skakati s jedne stvari na drugu. Borite se sa silom koja Vas vodi u samouništenje. Ako je se bojite u snu. 15 . moţda imate problema s intimnošću i seksualnošću. Mrtav konj pokazuje da je nestalo nešto što Vam je pruţalo potporu i stabilnost u ţivotu.www.com.

com. morate bolje uočavati savjete i pomoć koju Vam nude drugi. 16 . Kosti Kosti u snovima mogu značiti da ste otkrili tajnu koja se tiče samo Vas. Krv Ako u snu krvarite.hr Dijelovi tijela Ruke Ako se u Vašim snovima ističu ruke. fizički i emotivno. Slomljene kosti Vas upozoravaju na slabost Vašeg plana ili načina razmišljanja. Ako Vam netko šapuće na uho. to znači da se opirete vidjeti istinu ili da izbjegavate intimnost. to pokazuje da ste iscrpljeni. imate prepreke na putu. Oči Ako Vam je nešto u oku.www. Ako u snu imate samo jedno oko. Vaše obitelji ili cijele okoline. Ako sanjate da ste nekome iščupali ruku. Bol u ušima Vas upozorava da ćete primiti loše vijesti. morate paziti na ono što Vam ljudi govore. osjećate snagu i energiju da se ponovo suočite sa ţivotom. Uši Ako sanjate uši.dormeo. OzlijeĎena ruka simbolizira Vašu nesposobnost da se pobrinete o sebi ili da pomognete drugima. Kad sanjate da su Vam oči ozlijeĎene ili zatvorene. morate biti otvoreniji i za druge načine gledanja na stvari. vrlo ste ljuti na tu osobu i niste pokazali svoje osjećaje. Straţnjica Straţnjica moţe ukazivati na osjećaj nesigurnosti i pokazati da Vam je teško suočiti se s odreĎenom situacijom. Ako ste u snu pili krv. Moţda se previše oslanjate na sebe. snovi mogu ukazivati na Vašu briţnu prirodu i moć da pomognete drugima.

Ako su Vam noge slabe. Kad sanjate da neka osoba ima dva lica. snovi Vas upozoravaju da se bojite da nećete dovoljno dobro završiti zadatak. Ako su Vam noge osakaćene ili ranjene.hr Lice Ako u snu vidite vlastito lice. 17 . moţda imate nečistu savjest. moţda ste emotivno ranjivi. snovi Vas upozoravaju da joj ne biste trebali vjerovati.com. snovi upozoravaju na manjak ravnoteţe i nezavisnosti u Vašem ţivotu. ali nije Vaše pravo ja. Ako netko pokazuje prstom na Vas. Jeste li učinili nešto za što ne ţelite da se dozna? Noge Vidjeti svoje noge u snu simbolizira novostečeno samopouzdanje.www. to ukazuje na divljenje prema toj osobi. Ako vidite nečije noge. ono predstavlja osobu koju pokazujete svijetu.dormeo. Prsti Ako su Vam prsti bili ozlijeĎeni ili porezani.

suosjećanje i njeţnost. moţe biti i znak opasnosti. Ljubičasta Ljubičasta boja predstavlja odanost. 18 .dormeo. Moţda se bojite donijeti neku odluku. U isto vrijeme.www. strast i hrabrost. snovi Vam govore da morate biti objektivniji. prilagodljivost i sklad. ţuta boja predstavlja kukavičluk ili bolest. mudrost. Moţda biste trebali razmisliti o svojim djelima. Ako sanjate crno-bijelo. bogatstvo i dotjerivanje Vaše okoline.hr Boje Crna Crna boja simbolizira nepoznato. Srebrna Srebrna boja predstavlja pravdu i čistoću. snagu. ljubaznost. smrt. sreću. Ako je san neugodan. savršenstvo i nove početke.com. Plava Prisutnost ove boje u snovima moţe predstavljati sreĎene misli i optimizam u vezi budućnosti. srama i seksualnih nagona. prevaru ili Vaš otpor dijeljenju stvari s drugima. Crvena Crvena boja predstavlja energiju. Ţuta Ako je san ugodan. Zelena Zelena predstavlja Vaše napore da budete priznati i neovisni. ţaljenje ili mrţnju. ţuta boja predstavlja inteligenciju. Bijela Bijela boja predstavlja čistoću. Ovakvi snovi Vam mogu govoriti i da ţelite otići i ostaviti sve iza sebe. Zlatna Zlatna boja simbolizira duhovne nagrade. opasno. Moţda imate novi pogled na ţivot. nevinost. Tamnozelena moţe predstavljati materijalizam. čast. agresiju.

com. moţda pokušavate pridobiti naklonost ljudi koje ste razočarali.dormeo. Ljutnja Ljutnja u snovima Vas upozorava da ćete se naći u neugodnim i napetim situacijama. 19 . to je upozorenje da će se ljudi oko Vas naći u teškim i nesretnim situacijama. Ako ste sanjali da su drugi ljuti na Vas. Očaj Ako u snu osjećate očaj. Moţda se tješite zbog tuge ili stresa u stvarnom ţivotu. Moţda brinete kako je riješiti. ali jednostavno ne znate što napraviti. Bliski ljudi Vas mogu razočarati. strah i nedostatak samouvjerenosti. snovi Vam govore da sumnjate u sebe i da se osjećate nesposobni. imate problema u suočavanju s odreĎenom situacijom u Vašem ţivotu. Ako su u Vašim snovima drugi očajni. Frustracija Ako se u snu osjećate frustrirano. Moţda osjećate da nemate kontrolu nad stvarima. Moţda u snovima samo iskazujete ljutnju koju se ne usudite pokazati u odreĎenoj situaciji.www. Sram Sram u snovima simbolizira skrivene slabosti. Sreća Snovi o sreći obično znače upravo suprotno od toga.hr Osjećaji Strah Kad sanjate da se nečeg bojite. na poslu Vas čekaju teška i okrutna vremena.

TakoĎer Vas moţe upozoriti na stvarnu tjelesnu bol. vjerojatno prenosite osjećaje koje imate u stvarnosti u snove. prenosite osjećaje iz stvarnosti u snove.hr Ljubomora Ako ste ljubomorni na nekoga. to je znak da se osjećate tjeskobu u vezi ili nekoj drugoj situaciji. Moţda niste spremni za neki veliki korak. 20 . Paranoja Ako ste u snovima paranoični.com. Bol Bol je upozorenje da ste pregrubi prema sebi u vezi situacije koju ne moţete promijeniti.www. Ako ste u snu Vi odbijeni. moţda oklijevate krenuti dalje u odreĎenoj situaciji ili vezi. pa se zato bojite i nepovjerljivi ste. Snovi simboliziraju sklad meĎu prijateljima ili voljenim osobama. Gušenje Ako u snu sanjate da se gušite. Odbijanje Ako Vi odbijate nešto. Moţda biste se trebali fokusirati na sebe i priznati si svoje prave vrijednosti. to ukazuje na osjećaje ili situacije u ţivotu kojih se ţelite riješiti. niste svjesni svoje vrijednosti i udaljili ste se od drugih. Veselje Kad se u snu veselite.dormeo.

zadovoljstvo i plodnost. Trule ili izgriţene jabuke upozoravaju da nešto zbog čega se jako trudite moţda neće donijeti zadovoljstvo koje očekujete.dormeo. U budućnosti ćete primiti zasluţene nagrade.hr Hrana Jabuke Jedenje jabuke u snu simbolizira sklad. roĎenje i Vaš kreativni potencijal. to znači znanje i mudrost. Zelena jabuka predstavlja ljubav koja raste ili ljubav koja još nije procvjetala. Pokvarena jaja predstavljaju gubitak. Jaje Ako vidite ili jedete jaja.com. Trešnja Trešnje u snovima simboliziraju iskrenost i sreću. nećete dobiti zasluţenu nagradu za trud. Čokolada Čokolada moţe ukazivati na nagraĎivanje samog sebe. Ako vidite jabuke koje rastu na drvu. U isto vrijeme ukazuje da Vam se ţelje ostvaruju. ona predstavljaju plodnost. RoĎendanska torta Torta predstavlja Vašu otvorenost prema ljudima i spremnost da dijelite ţivot s drugima. Banane Ako jedete bananu. 21 .www. Moţda ste dozvolili da se nešto promijeni na gore. Ukazuju da će se dogoditi neka novost. Kruh Kruh moţe predstavljati pozitivna svojstva i dobre stvari koje ste naučili u ţivotu. ali Vas u isto vrijeme moţe upozoravati da se previše prepuštate uţicima i da biste se trebali kontrolirati.

GroţĎe Gledanje ili jedenje groţĎa predstavlja bogatstvo ili procvat. Mlijeko Kad u snu vidite mlijeko. to znači gubljenje vjere. u stvarnosti ste okruţeni snaţnim vezama i prijateljstvima. Meso Sirovo meso Vas upozorava da ćete biti obeshrabreni i naići na prepreke na putu prema svom cilju. Kuhano meso znači da će drugi doseći ono što Vi ţelite. majčinskog instinkta. Ako ih gledate kako rastu. Pokvareno meso moţe biti upozorenje na loše zdravstveno stanje. Gljive Gljive predstavljaju nezdrava zadovoljstva i iracionalna ugaĎanja u stečenom bogatstvu koje moţe brzo nestati.www. Vaš rad će biti nagraĎen. TakoĎer moţe značiti da trebati ojačati veze s drugima.com. 22 . u stvarnosti dolazite do srţi nečega. Ako je sladoled bezukusan ili kiseo. Luk San u kojem jedete ili vidite luk Vam govori da trebate pogledati dublje u problem koji postoji u stvarnosti da biste shvatili o čemu se radi.dormeo. predstavljaju zaradu i bogatstvo. Ako sanjate da jedete gljive. Sladoled koji se topi u rukama predstavlja neuspjeh u ostvarenju ţelja i ciljeva. Branje groţĎa takoĎer predstavlja zaradu i ostvarenje ţelja. Ako sanjate da ih jedete. to ukazuje na sreću u domu i emotivnu ispunjenost. Ako pijete mlijeko. Kad se kupate u mlijeku. snovi Vas upozoravaju da ćete biti poniţeni u ljubavi. predstavlja tugu ili izdaju. popravit će Vam se zdravlje. Sladoled Gledanje ili jedenje sladoleda znači da ste zadovoljni svojim ţivotom. ono je simbol majčinske ljubavi. Ako jedete meso. ljudske dobrote i suosjećanja. Ako ste u snu ispljunuli mlijeko.hr Smokve Smokve simboliziraju pomak na bolje. šanse i povjerenja.

Ako vidite ili jedete pire krumpir. Moţda je netko ljubomoran na Vas. to je upozorenje da Vaši osjećaji nisi iskreni. zadovoljstvo i uspjeh. brinut ćete o financijama. ono znači slavlje. one simboliziraju zdravlje i dobrobit. Sol Ako vidite sol. Naranče Kad vidite naranče. Ako je jedete. Krumpir Krumpir u snovima moţe simbolizirati lijenost ili glupost.hr Ako u snu plačete zbog luka. Zadovoljni ste svojim ţivotom. Odrezak Jedenje odreska u snu simbolizira Vaš ţivotinjski instinkt. 23 . Rajčica Rajčica u snu simbolizira Vašu sreću i sklad u domu. Vaša nastojanja će se isplatiti. Ocat Ocat moţe predvidjeti brige i negativne situacije. Ako u snu lomite boce vina. Moţda biste više trebali slušati instinkte.com. Ako jedete slano mesu. mogli biste ponovo postati svjesni svoje vrijednosti i osvjeţiti si i začiniti ţivot. nakupit će Vam se dugovi i narast će Vaši problemi. negativne sile ili komentari će Vam pokušati uništiti nade prije nego se ostvare. Ako jedete naranče. zadovoljni ste sobom i time gdje ste u ţivotu.dormeo. Vino Kad u snovima pijete vino. previše se odajete svojim ţeljama i strastima. Ovo simbolizira laţ i prevaru. bit ćete dobrog zdravlja.www. GroţĎice Ako jedete groţĎice.

www. 24 . Ako u snu ne moţete naći kupaonicu. u ţivotu će Vam se pojaviti nove prilike.com. Kupaonica Ako ste u snu u kupaonici. Podrum Kad sanjate da ste u podrumu.dormeo. U nekoj situaciji ste si dali previše slobode. on predstavlja Vašu podsvijest i intuiciju. san Vam govori da ste prešli mjeru. Nešto u Vama stoji na putu Vašem napretku. Spavaća soba Spavaća soba simbolizira dio Vas koji je privatan i ne ţelite ga pokazati drugima. Moţe Vam reći da nećete moći sakriti nešto. Vrata Ako ulazite kroz vrata. Ormar Ormar simbolizira nešto što skrivate u ţivotu. Moţda se ţelite riješiti nekog tereta ili emocija. Ako ste u toaletu za suprotni spol. imate problema s izraţavanjem osjećaja. odvajate se od drugih. Prelazite u novi period ţivota.hr Kuća Tavan Tavan je upozorenje na skrivene uspomene ili potisnute misli koje polako izlaze na svjetlo dana. Otvorena vrata predstavljaju Vašu otvorenost i ţelju za razumijevanjem i prihvaćanjem novih ideja. Tavan pun nepotrebnih stvari je upozorenje da morate bolje organizirati svoje misli i ţivot. u stvarnosti ste frustrirani jer ţelite više privatnosti. Ako zaključavate vrata. Oklijevate kad drugima trebate pokazati emocije. Zatvorena ili zaključana vrata simboliziraju mogućnosti koje su Vam izvan dohvata ili koje ste propustili. ona ukazuje na Vaše instinktivne potrebe. Kad sanjate da ste u javnom toaletu. Izgled Vašeg podruma Vam govori o stanju Vaše podsvijesti i stupnju zadovoljstva svojim ţivotom.

Moţda osjećate da se ograničeni u izraţavanju sebe. Moţda ne znate u kojem smjeru krenuti da biste uspjeli. donijeli ste odluku u vezi nečega. san Vam govori da ćete na nepošten način ostvariti svoje ţelje. Posvetite više brige sebi i svojim bliţnjima. govori Vam da će se Vaša upornost i naporan rad isplatiti. stvari koje niste riješili s preminulim roĎacima ili ukazuje na potisnute uspomene i osjećaje.dormeo. Penjanje preko ograde ukazuje na uspjeh. Ako u stvarnosti ţivite s nekim. Kuća s duhovima simbolizira neriješene osjećaje iz djetinjstva. Kad u snu radite ogradu. Kad u snu vidite vrt pun cvijeća. Kuća Ako u snu vidite kuću. Vrt Ako u snu vidite povrtnjak ili voćnjak. osjećate se napadnuti. Ako se popnete preko nje. Divlji. Garaţa Ako ste u garaţi.hr Ograda Ograda moţe predstavljati prepreke na Vašem putu. ne moţete se nositi s nekim projektom iz ţivota i ne znate kako poboljšati situaciju. govori Vam da trebati razbistriti misli i riješiti se starih navika. Nova kuća Vam govori da ulazite u novu fazu ili područje u ţivotu. Moţda ste odlučili u kom ćete smjeru krenuti da biste uspjeli. zapušteni vrt obrastao u korov Vam govori da ste zanemarili svoje duševne potrebe. u ţivotu trebate postati nezavisniji. to pokazuje na period neaktivnosti i otuĎenja u Vašem ţivotu.com. Stara kuća u lošem stanju simbolizira stara mišljenja i standarde i način na koji ste se nekad osjećali i razmišljali. Ako Vam je netko provalio u kuću. Ako padnete s ograde. gradite snaţne temelje za uspjeh. Ovo moţe ukazivati na neku situaciju ili odnos u ţivotu. on simbolizira mir. ljubav i sreću u domu. 25 .www. a u snu ţivite sami. ugodu. Ako u snu otvarate vrata garaţe.

com. Ako ste u snu čistili prozor. Prozor Prozor u snu simbolizira nove nade i razne mogućnosti. Stepenice Ako se penjete po stepenicama. Veliki i luksuzno opremljeni stan govori da će se Vaše financijsko stanje popraviti. Lunapark Kad vidite lunapark ili ste u njemu.dormeo.www. Taman i siromašan stan Vas upozorava na nesreću i mogućnost gubitka partnera ili novca. napredujete u emotivnom. Razbijeni prozor predstavlja ogorčenost i nevjeru. Mjesta Aerodrom Ako vidite pun aerodrom. moţda ţelite jasniji pogled na neku situaciju u svom ţivotu. snovi Vam govore da je vrijeme za zabavu i opuštanje. 26 . snovi Vam govore da Vam se u ţivotu pribliţava novi „odlazak“. Ako gledate kroz prozor. Zatvoreni prozor simbolizira osjećaj da ste zanemareni. Ako se spuštate niz stepenice. San Vam takoĎer moţe govoriti biste trebali krenuti u svijet i otkriti nova iskustva. Moţda biste trebali razmisliti o nekoj odluci ili potraţiti savjet. trebali biste se otvoriti zabavnoj strani ţivota i avanturama. Stan Stan u snu simbolizira Vaše financijsko stanje. san Vas upozorava da u ţivotu idete unatrag. on pokazuje Vaš pogled na svijet. Ako je lunapark napušten ili prazan. Napušteni aerodrom Vam govori da će doći do promjena u vezi Vašeg puta ili će započeti kasnije nego ste mislili. duševnom ili materijalnom ţivotu.hr Kuhinja Kuhinja simbolizira Vašu ţelju za toplinom i emotivnom hranom.

on predstavlja nagradu. Ruševna graĎevina Vas upozorava na probleme u ljubavi ili poslovnom ţivotu koji će završiti gubitkom. Moţda je Vaše mišljenje o samima sebi srušeno. san prikazuje Vaš očaj jer se ţelite riješiti ponavljajućih obrazaca u odreĎenim situacijama ili u svom ponašanju. Ako ţivite u dvorcu.hr Plaţa Ako se odmarate na plaţi. Ako radite na plaći. GraĎevina Lijepa i snaţna graĎevina simbolizira budućnost koja sadrţi luksuz i obilje. San Vam govori da morate donijeti ovu vaţnu odluku. Prolaz Ako hodate kroz dug prolaz.dormeo. on predstavlja Vašu potrebu za zaštitom i sigurnošću koja je tolika da ste se spremni otuĎiti od drugih. Ako je u Vašem snu grad napušten ili se osjećate otuĎeno. a ne bjeţati od nje. Vaša budućnost će biti mirnija i stres će nestati iz Vašeg ţivota. čast i priznanje Vaših postignuća. ali će se pokazati da su Vaši problemi ustvari skriveni blagoslovi. Grad Grad u snu simbolizira Vaš osjećaj prema društvu i društvenom okruţenju. Grad u ruševinama simbolizira da zanemarujete veze s drugima koje se zato raspadaju. moţda u ţivotu osjećate da Vas drugi ne prihvaćaju. Crkva Eksterijer crkve govori da su Vam neke vrijednosti ili stvari svete. dolazi poslovni projekt koji će Vam oduzeti većinu vremena. Dvorac Ako u snovima vidite dvorac. Raskriţje Raskriţje predstavlja Vašu trenutnu situaciju u kojoj se morate odlučiti za pravi smjer. Interijer crkve Vam govori da ćete se uzrujati.www. 27 .com.

Moţda ste u periodu osobnog rasta.hr Pustinja Ako hodate po pustinji. slobodu i sreću. Polje Zeleno polje predstavlja obilje. ona pokazuje period prijelaza. pa poslušajte svoje instinkte. San o kupnji farme predstavlja uspjeh i zaradu. Bolnica Ako sanjate da ste u bolnici. Svjeţe poorano polje predstavlja rast i brzo stjecanje bogatstva ili poloţaja vrijednog poštovanja. Šuma Ako ste u šumi.com. Otok Ako ste u snu na otoku. Ona predstavlja rast i bogatstvo. Farma Ako u snu ţivite na farmi.dormeo. Isto tako. treba Vam odmor i bijeg od stresa u stvarnosti. pesimizam ili umoran pogled na ţivot. imat ćete sreće u svojim pothvatima. Ako ste se izgubili u šumi. Ako ste zarobljeni na otoku. Prazno ili mrtvo polje simbolizira manjak. 28 . ovakav san moţe ukazivati na Vašu ţelju za jednostavnijim ţivotom. Svjetionik Svjetionik u snu simbolizira da traţite nešto što će Vas voditi kroz teţak period u ţivotu. moţda se osjećate loše jer Vam je reputacija ugroţena. moţda bjeţite od neke situacije umjesto da se suočite s njom. TakoĎer moţe značiti da odustajete od kontrole nad svojim tijelom ili da se bojite izgubiti kontrolu. san Vam govori da istraţujete svoju podsvijest da biste se bolje razumjeli. Moţda se osjećate umorno zbog svih zahtjeva Vašeg ţivota. Pustinja takoĎer simbolizira osjećaj da ste odbijeni ili čak napušteni. ona pokazuje Vašu ţelju da poboljšate svoj fizičko ili mentalno stanje.www.

morate donijeti odluku o velikim promjenama u ţivotu. Vlak koji u tunelu ide prema Vama ukazuje na promjenu posla. 29 .dormeo. ta osoba predstavlja dio Vas koji ne moţete slobodno izraziti. Ako ste Vi ili netko drugi pušteni iz zatvora. Moţda traţite svoj talent i nešto što Vas čini drugačijima od drugih. moţda u stvarnosti osjećate da se ne moţete slobodno izraziti.com. Ako ste na vrhu planine. Ako je netko drugi u zatvoru.hr Planine Planine simboliziraju velike prepreke na Vašem putu ka cilju. to je loš znak. Parkiralište Ako ste na parkiralištu. trebate usporiti i uzeti si vremena bez svakodnevnih obaveza. Ako padate s planine. moţda se previše ţurite uspjeti i nemate dovoljno dobro razraĎen plan. Ako traţite slobodno mjesto za parkiranje. moţda još uvijek traţite svoje mjesto u ţivotu. Zatvor Kad ste u zatvoru. ali ga ne moţete naći. dosegli ste svoje ciljeve i svjesni ste svog potencijala. odlučni ste i ambiciozni.www. Kad se penjete na planinu. Govori o neuspjehu u poslu. Tunel koji se urušio simbolizira poraz i izdaju natjecatelja. Tunel Ako prelazite tunel.

prihvaćanje sebe. 30 . san moţe imati više značenja. san moţe ukazivati na Vaš strah od impotencije ili seksualne disfunkcije.dormeo.hr Intimnost Preljub Ako ste u snu Vi osoba koja vara. Analni seks Analni seks u snovima simbolizira podreĎenost. Grudi Grudi simboliziraju ţelju da netko brine o Vama. Gole grudi mogu značiti da se osjećate kao da iskačete u nekoj situaciji ili da Vam je povrijeĎena privatnost. moţda u stvarnosti osjećate da Vas partner zanemaruje. Snovi Vas mogu upozoriti i da biste se mogli naći u situaciji koja Vam nije u interesu ili je čak nezakonita. Moţda osjećate da Vam partner pridaje manje paţnje nego obično. Ovi snovi mogu i upozoravati na probleme u Vašem seksualnom ţivotu.com. Homoseksualnost Ako sanjate da se homoseksualni. Poljubac Ako vidite druge kako se ljube. Erekcija Erekcija u snovima simbolizira kreativnu moć i energiju. Kad sanjate da Vas partner vara. to ukazuje na Vaše seksualne ţelje koje ţelite ostvariti. Impotencija Impotencija u snovima ukazuje na Vaš strah od gubljenja snage. Ako u snu osjećate nelagodu. Ako u snu varate svog partnera s njegovim ili njenim prijateljem ili prijateljicom. TakoĎer mogu predstavljati uzbuĎenost i sirovu seksualnu energiju. moţda imate strahove o svojoj muškosti (ako ste muškarac) ili ţenstvenosti (ako ste ţena). to znači da ste previše upleteni u njihov ţivot. Ovaj san moţe predstavljati Vaš odnos prema samom sebi. Predstavlja sućut i ljubav prema samima sebi. a u stvarnosti to niste. to simbolizira Vašu nesigurnost i strah da će Vas partner napustiti.www. Moţda se bojite podrediti ţeljama drugih. Ako ste muškarac i sanjate erekciju. Moţda se bojite da nećete ispuniti očekivanja u nekoj situaciji.

stvari se ne odvijaju kako bi trebale. Moţda ćete se pomiriti s prijateljem koji se ljuti na Vas. Ljubljenje ruke u snu simbolizira poštovanje. a dijete u Vama umire. Ako u snu ljubite neprijatelja. Ako u snu ljubite nečijeg partnera. neki projekt Vam se raspada. ţelite ljubav i vezu. to simbolizira neprijateljstvo i izdaju. Ako ste u snu trudni. san pokazuje Vaše poštovanje i divljenje prema toj osobi. Kad ljubite dobrog prijatelja. TakoĎer mogu predstavljati roĎenje nove ideje ili projekta. Iako ste poduzeli sve što ste mogli.hr Ako san završi netom prije nego ste trebali poljubiti nekoga.com. 31 .dormeo. on govori da ste nesigurni u osjećaje te osobe prema Vama. Trudnoća Snovi u kojima ste trudni simboliziraju dio Vaše osobnosti ili privatnog ţivota koji raste i razvija se.www.

Ako Vam je sve bliţe. moţda se bez osnove bojite nečega.www.dormeo. Bojite li se ili sramite da na poslu ili u školi nešto niste napravili dovoljno dobro? 32 . ali to nitko oko Vas ne primjećuje. Ako se ne moţete uhvatiti za nešto što bi spriječilo Vaš pad.com. Kad ste goli na poslu ili u školi. U nekim slučajevima.hr Koji nas snovi najčešće proganjaju? Neugodni simboli u snovima mogu imati puno značenja. to ukazuje na Vašu ranjivost ili duboki osjećaj srama. moţda u ţivotu osjećate da nemate kontrolu nad nekom situacijom. Obratite paţnju na udaljenost osobe koja Vas proganja. nećete se riješiti problema dok se ne suočite s njim. padanje Vas moţe upozoriti na osjećaj poraza. Ako ste jako udaljeni. San Vam govori da nekoj stvari ne pridajete previše paţnje. bojite se da neće biti dobro pripremljeni. Ako u snovima otkrijete da ste goli. Padanje Padanje u snovima Vas upozorava na nesigurnost ili manjak samouvjerenosti. Proganjanje Ako Vas netko proganja ili prati. Moţda se niste dovoljno spremili za odreĎeni projekt ili odluku. Vaš problem moţda nestaje i više nema vaţan utjecaj na Vaš ţivot. san izraţava Vaše ambicije. Sve ovisi o situaciji u stvarnosti. Golotinja Ako se u snu zgrozite jer ste shvatili da ste goli u javnosti. Otkrijte što Vas prati i otkrit ćete sa čim se trebate suočiti. Moţda Vas upozoravaju da Vam neki cilj izmiče i da se trebate jače potruditi. Vaša reakcija pokazuje kako se u ţivotu nosite s problemima. Moţda se osjećate nemoćno ili čak nesposobno u odreĎenoj situaciji. Ako Vi lovite nekoga ili nešto.

www. moţda ţelite imati odreĎenu osobinu te osobe. ukazivati na Vaš duševni rast ili na to da bjeţite od odgovornosti u ţivotu.hr Letenje Kad letite s lakoćom i uţivate u tome. Moţda se mijenjate kao osoba. nešto ili netko se ispriječio izmeĎu Vas i Vašeg cilja. Zubi koji ispadaju upozoravaju na gubitak moći ili kontrole nad odreĎenom situacijom. Oni Vam govore i da moţda pretjerujete sa svojim strahovima.dormeo. Kad Vam se na putu naĎu planine. stupovi ili drveće. Groblje Groblje moţe simbolizirati Vašu tugu. Smrt Ako sanjate da Vam je umrla voljena osoba. 33 . Zubi Snovi o zubima mogu ukazivati na strah o vlastitom izgledu i prevelikoj brizi o tome kako Vas drugi vide. Kako zube koristimo za griţenje. Ovo moţe pokazivati da Vam u ţivotu ide dobro. to ukazuje na manjak kontrole nad svojim ţivotom. snovi Vas upozoravaju na Vaš strah od izazova i uspjeha. San o vlastitoj smrti moţe imati dva značenja. Ako se bojite dok letite ili mislite da letite previsoko. da se osjećate zadovoljno i da imate više utjecaja na dogaĎaje u svom ţivotu. ţalovanje ili strah od smrti. imate stvari pod kontrolom. Smrt moţe predstavljati Vaše unutarnje promjene. TakoĎer moţe ukazivati i na odreĎeni način ponašanja ili na neke navike. Razmislite koja bi to osobina mogla biti i radite na sebi. Zubi koji ispadaju ukazuju na Vaš strah da ćete biti poniţeni u odreĎenoj situaciji.com. Ako letite s poteškoćama. mogu predstavljati moć.

a san nije neugodan.hr Sprovod Sanjanje o vlastitom sprovodu znači da se pribliţava kraj neke situacije ili nečega unutar Vas. simboli Vam govore da napokon morate otpustiti nešto iz svog ţivota da biste napravili mjesto za nešto novo. Novac San o viĎenju ili dobijanju novca simbolizira da su Vam uspjeh i bogatstvo na dohvat ruke. Moţda zatomljujete neke osjećaje koje biste trebali otkriti. Moţda od nekoga ne dobivate dovoljno paţnje. moţda brinete da ćete izgubiti svoj poloţaj ili da nemate sposobnosti potrebne za ostvarivanje nekog cilja. Moţda osjećate da ste u opasnosti i 34 . Ako ste još u školi. Kad sanjate da nemate novca. Moţda biste se trebali prestati drţati za stvari iz prošlosti i trebali početi gledati u budućnost. Ako u snu gubite novac. U ovom slučaju. Ovo moţe biti i pozitivan i negativan simbol. opraštate se od stare veze ili prošlosti.dormeo. škola moţe predstavljati Vaš proces duhovnog rasta. Izrastate u jedinstvenu osobu koja ne mora imati iste kriterije kao Vaši roditelji. Ako sanjate nečiji sprovod. morate započeti nove stvari u ţivotu ili početi tragati za novim znanjem.com. a koji još niste riješili. moţe značiti da ste u stvarnosti u razdoblju kad učite nove stvari. moţda se osjećate sami ili zanemareni. Moţda u snu kradete novac. Škola Ako sanjate da ste u školi.www. Ako u snu dajete ili trošite novac spremni ste dijeliti i dati ljubav. Kad sanjate o sprovodu nepoznate osobe. Sprovod Vaših roditelja koji su u stvarnosti ţivi Vam govori da se morate osloboditi ograničenja i njihovih pravila. Moţda se u ţivotu osjećate slabo i ranjivo. Ako u snovima traţite školu. Je li u Vašem snu Vaša stara škola bila ruševina? To moţe pokazivati prolazak vremena. Ako sanjate da ste u školi. snovi se neposredno odnose na Vaše strahove u vezi škole. Ako netko drugi daje novac. to moţe ukazivati na osjećaj nedostatnosti ili nesigurnosti koji ima korijene u djetinjstvu. to znači nesreću u domu ili nazadak na poslu ili u nekoj drugoj situaciji.

U ovoj fazi Vaši mišići su stvarno paralizirani i nepokretni.com.www. Nemogućnost kretanja u snu moţe ukazivati na to da se u stvarnom ţivotu osjećate nemoćno ili zarobljeno. Moţda teško izraţavate osjećaje. 35 .hr trebate paziti.dormeo. iako biste ih htjeli pokazati. Zato u snu ţelite trčati ili skočiti. Nemogućnost kretanja – paraliza Nekad se osjećaj paralize odnosi samo na REM fazu sna u kojoj sanjate. Ili se napokon usuĎujete posegnuti za stvarima koje su Vam vaţne. Moţda imate poteškoće u suočavanju sa situacijom u kojoj ništa ne moţete promijeniti. Ponekad Vam ovakvi snovi govore da se osjećate emotivno paralizirani. ali to ne moţete napraviti koliko god se trudili.

com. Alya ga se bojala iako je znala da je neće pojesti. a u isto vrijeme je osjećala snaţnu tjeskobu. Ali ona je nenamjerno već učinila grešku i polje se pretvorilo u ravnicu s visokom planinom. Snovi govore Alyai da je spremna za promjene u ţivotu i da se moţe veseliti zbog uspjeha ih prošlosti.www. Tad se probudila i san je završio.dormeo. agresivan i natjecateljski raspoloţen. Njegova djevojka ga je nazvala i Alya je htjela pozvati svog dečka koji se utopio jer ga je prekrila voda od rastopljenog snijega.hr Stvarni primjeri najčudnijih snova s važnom porukom Alya je sanjala vrlo kompleksne snove pune simbola. Na kraju sna je bila okovana i nije se mogla spasiti. tako da bi ubio osobu ugrizom i spremio je u hranilicu za sijeno. racionalan. Kanibalizam u snovima predstavlja destruktivne. Osoba koja je bila s njom ju je upozorila da ne smije povlačiti snjeţni pokrivač jer bi se zemlja mogla pomaknuti. Hodala je po krajoliku koji se pretvorio u zimski krajolik. Vrijeme je da stane na svoje noge i promijeni svoj ţivot nabolje. U isto vrijeme je radio zalihe. kolega iz osnovne škole se pojavio pokraj nje. Dok se neuspješno pokušavala popeti na vrh. Odnosi se na dio njenog ţivota koji joj stalno iscrpljuje ţivotnu energiju i entuzijazam. Polje koje se pretvorilo u zimski krajolik simbolizira loše zdravlje. a ona se sakrila u snijeg i preţivjela. Muškarac jede ljude. Moţda više ne zna tko je? San joj govori da je spremna za promjene. TakoĎer moţe označavati osjećaj gubitka identiteta. 36 . Muškarac u Alyainom snu predstavlja muški aspekt njenog ega koji je samouvjeren. Nepoznata osoba je počela hodati uz nju i krajolik se opet promijenio i krdo prelijepih smeĎih konja je počelo trčati po polju. U stvarnosti je od njega kupila mobilni telefon. Najčešće se hranio starijim ljudima. Polje u njenom snu simbolizira otvorenost i sigurnost. depresiju i nesreću koji se odnose na osjećaje u stvarnosti. veselje i ţivahnost. Što se dogaĎalo u njihovim najbizarnijim dijelovima? Sanjala je muškarca koji jede ţive ljude. Ako voli zimu. Utapanje je upozorenje Alyai da je u situaciji koja sve više izmiče njenoj kontroli. Konji su počeli padati. ovo moţe simbolizirati sreću. zabranjene ţelje i opsesije.

Srne su skakale po travnjaku i ona ih je lovila iglama. Zato problem mora riješiti.dormeo. san joj govori da mora popraviti situaciju koja joj očito uzrokuje puno boli. 37 .hr Kathyni snovi su bili prepletene simbolikom boja Kathy je u snu vidjela crveni travnjak i crno nebo. ali i opasnost. Ovo bi se moglo odnositi na romantičnu vezu. Očito se jako brine oko nečega u stvarnom ţivotu. Kathyn travnjak moţe biti upozorenje na situaciju ili vezu koja je vrlo vaţna. Kako je lovila srne iglama. ali to izbjegava. Tommy sanja ponavljajuće snove koji ga svaki put preplaše U snovima. vrag moţe predstavljati dosjetljivost ili prevaru.com. Vrag u snovima ima više značenja. ali mu to obično ne uspijeva. srne predstavljaju Kathynu ţenstvenost. Jednom se biće u snu pojavilo u formi vraga. U svakom slučaju. Moţe predstavljati inteligenciju i dosjetljivost ili negativne strane ega osobe koja ga sanja. hrabrost. ali to ne ţeli priznati i suočiti se s tim. ali i nezavisnost. vitalnost. Travnjak predstavlja sigurnost i mir dok crvena boja predstavlja rast. sram i seksualne nagone. Ljutnja koju osjeća u snovima predstavlja tešku frustraciju oko neriješene situacije. ljupkost. Zato sanja da je nepokretan i bespomoćan. ali u problemima.www. Biće trči po sobi dok ne doĎe do njega i počne ga tresti. Crno nebo je upozorenje da se našla u teškoj situaciji punoj jakih osjećaja i tuge. IzmeĎu ostalog. Tommy leţi nepokretan u krevetu i odjednom se najeţi i osjeti da se u sobi pojavilo biće koje ne vidi. On moţe biti upozorenje Tommyju da pripazi na ljude oko sebe. Tommy se pokušava pomaknuti ili probuditi. Nevidljiva bića mogu značiti da se treba suočiti s nekom situacijom. agresiju. Snovi Tommyju govore da je jako zabrinut u vezi nečega ili se nečega boji. Moguće je da Tommy osjeća snaţnu krivnju i zamjera samom sebi što mu se ţivot nikamo ne kreće. Nekoliko puta se uspio probuditi zahvaljujući jakoj ljutnji koju je osjetio u snu. Crveni travnjak kombinira dva suprotna simbola. mora se napokon suočiti s teškom situacijom u svom ţivotu i svojim stvarnim osjećajima i riješiti taj problem. U isto vrijeme.

Moţda je vrijeme da se suoči s lošom savješću i ostavi neke dogaĎaje iza sebe.com. moguće je da se taj dogaĎaj dogodio u njenom domu ili njegovoj neposrednoj blizini. ali ljudi ih mogu koristiti za putovanje u prošlost ili budućnost.www. čeka da se situacija riješi i okruţena je osjećajem krivnje i tuge. Onda je otrčala kat niţe k svojoj majci. Ţena u tamnoj sobi predstavlja Jane. jedva je mogla disati. Kad je pogledao na sat. Jane je moţda učinila nešto strašno ili nešto što je povrijedilo nekoga u prošlosti i ne moţe prijeći preko toga. Očito postoji nešto što Jane ne moţe pustiti. Ovaj san bi mogao biti posljedica šoka kad tijelo doţivi kod apneje – naglog gubitka disanja u snu. pa je ponovo zaspao.dormeo.hr John je u snovima imao izvantjelesno iskustvo Sanjao je da leţi u krevetu i vidio je samog sebe. vidio je da još nije vrijeme za ustajanje. Na svom je krevetu vidjela ţenu koju je opsjeo zli duh. Fizičko tijelo se odvoji od astralnog tijela – duše. Budući da je sanjala svoju sobu. Jane je na svom krevetu vidjela ţenu koju je opsjeo zli duh Jane je sanjala da je stajala ispred otvorenih vrata svoje sobe koja je bila u mraku. San koji je John sanjao se zove izvantjelesno iskustvo do kojeg dolazi zbog izmijenjenog stanja svijesti za vrijeme meditacije ili sna. Kako je u tamnoj sobi. Zato još uvijek osjeća strah pred svojim domom. Ovi snovi nemaju neku posebnu poruku. Ţena se savijala i jecala i Jane je bila prestravljena. Zato ljudi koji ih sanjaju mogu pokušati nešto što se ne usuĎuju napraviti u stvarnosti. 38 . ali ju je dečko probudio iz sna. Kad se probudila.

slijedite svoju intuiciju i razmislite što moţete napraviti da napravite potrebne promjene. Onda ih zapišite. Prevedite značenje snova Pokušajte objasniti što Vam snovi mogu govoriti u vezi Vašeg ţivota. Zapisujte svoje snove Ako ne zapišete svoje snove. zajedno sa svim detaljima kojih se moţete sjetiti.hr Naučite tumačiti svoje snove Znate što znače simboli snova. Vi ste stvorili svoje snove i na nekom ih nivou moţete razumjeti bolje nego što mislite.www. vjerojatno ćete ih zaboraviti. što rade. ljudi. rade li to ljutito i što u vezi toga upada u oči. saţmite snove u svojim mislima. Razmislite kako se nešto dogodilo. Čim se probudite.com. 39 . Muče li Vas neke brige ili ste moţda zaboravili na neki dogaĎaj? Oslonite se na svoju intuiciju Zapitajte se što bi Vam snovi mogli govoriti i napišite moguće odgovore. Ako mislite da ste otkrili poruku. Na kraju provjerite jeste li zapisali baš sve. Na kraju krajeva. Onda ih pročitajte i razmislite moţete li povezati neko objašnjenje s Vašim ţivotom. Što se ističe u priči? Razmislite koji se simboli. objekti. koje boje imaju na sebi i oko sebe. čak prije nego otvorite oči. ali od njih ne moţete sastaviti smislenu cjelinu? Sistematično analizirajte svoje snove i izvucite njihove poruke.dormeo. ţivotinje ili dogaĎaji najviše ističu u snu. Provjerite rječnik snova Provjerite što znače odreĎeni simboli iz Vaših snova. Uzmite u obzir kontekst svojih snova Pazite na redosljed dogaĎaja i u kojem se kontekstu pojavljuju. Onda spojite ta značenja s onim što već znate o svojim snovima. Nije vaţno samo što i tko se pojavljuje u Vašim snovima. nego i gdje stoje.

sline i krvi. Takav san moţe biti vrlo šokantan. ali vrata ostaju zatvorena.www. gubljenja privlačnosti ili čak ţenstvenosti. Snovi joj govore da bude otvorenija za promjene i da zgrabi ponuĎene šanse. U snovima leti bez straha. Hodnik predstavlja potrebu i očajničku ţelju da se pobjegne od situacije koja se ponavlja ili od nekog obrasca ponašanja. Snovi o zubima koji ispadaju su češći kod ţena u menopauzi. Obično predstavljaju strah od starenja. Kako zubi simboliziraju i snagu. John sanja letenje Često sanja da kad je u opasnosti samo raširi ruke i leti. njihovo ispadanje moţe značiti i da se osjećate bespomoćno u odreĎenim situacijama. Kako John leti s lakoćom. Zubi koji ispadaju ili su zdrobljeni mogu upozoriti na Mayinu pretjeranu brigu o tome što ljudi misle o njoj. naĎe se pred zatvorenim vratima. snovi simboliziraju njegov osjećaj za samokontrolu. Hodnik u snu joj govori da mora otkriti koja ponavljajuća situacija ili ponašanje joj smeta i da ih mora promijeniti.com. Moţda se Maya boji javnih nastupa. Ljudi često sanjaju o zubima koji ispadaju. Naime. Gleda na situaciju iz druge perspektive. ali ima više značenja. snovi mu mogu poslati nekoliko pozitivnih poruka. Ako ipak ima kraj.hr Kako spojiti simbole iz sna u cjelinu – primjeri čestih snova Rebecca često sanja da hoda hodnikom Hoda hodnikom koji ne završava. 40 . osmijeh ima vaţnu ulogu pri upoznavanju s ljudima i ostavljanju dobrog dojma. Ako moţe kontrolirati svoje letenje. Ovakvi snovi mogu simbolizirati i njegovu snaţnu volju i to da nikome ne dozvoljava da odreĎuje što moţe i što ne moţe raditi. „Uzdigao“ se iznad nečega što mu je u prošlosti stvaralo probleme. Zatvorena vrata pokazuju da Rebecca ima brojne mogućnosti promijeniti situaciju.dormeo. Mayi u snu ispadaju zubi Sanjala je da je na sastanku na kojem je morala dati odreĎene odgovore. ali je drţala usta zatvorena jer su bila puna zdrobljenih zuba.

Moţda se boji da će otkriti neistraţene osjećaje ili strahove koje si ne ţeli priznati. 41 . U drugom snu sanja da je kod kuće kad se odjednom zgrada sruši. Zato se zgrada stalno ruši. Jean mora biti vrlo oprezna. ali joj to ne uspijeva. Jane često sanja da hoda po stepenicama Često sanja da se vraća kući.hr Edward u snovima pada Edward je u snovima padao u provaliju bez dna. Ako je ponor bez dna. što znači da se moţe brinuti za sebe čak i kad je napadnuta. Moţda se boji da neće ispuniti tuĎa očekivanja. pojavila se velika i debela tamnosmeĎa zmija. Budući da se Jane penje po stepenicama. Jane pokušava doseći nešto.dormeo.com. Onda je dopuzala deblja i tamnija zmija i njoj je isto prerezala vrat. vidjela je da najveća sikće. moţe predstavljati dubinu nesigurnosti. Zmije su simbol licemjernih namjera ili prijetnji u ţivotu. Nikad ne stigne do doma jer san uvijek završi prije toga. moţda se divi nekim osobinama koje ona ima ili je čak ljubomorna na nju. Jean je sanjala tri zmije Prvo je sanjala tanku ţutu zmiju koju je ulovila i prerezala joj je vrat. Dvije su manje opasne. a jedna je opasnija od ostalih. Anya se boji prevare U snovima dolazi na zabavu gdje vidi svog dečka kako ljubi njenu najbolju prijateljicu. pa joj je opet prerezala vrat i zmija je umrla. Opasnija osoba neće lako odustati. Kad je mislila da su sve tri zmije mrtve. pa će se Jean morati suočiti s njom s većim oprezom.www. U drugom snu očito je da pokušava doći do svog doma ili emocija. Odmah nakon toga. Ove zmije predstavljaju osobe u Jeaninom ţivotu. Stepenice simboliziraju uspone i padove u ţivotu. to pokazuje da pokušava doseći viši emotivni nivo u ţivotu. U snu ih je napala. ali kad krene na 4. pa se pokušava popeti po stubištu. Ovi snovi mogu ukazivati na Anyino pomanjkanje samopouzdanja ili na duboki strah da će je dečko ostaviti. Rušenje zgrade simbolizira kraj veze ili završetak neke situacije. ali koju ţeli prijeći. ali joj to ne uspijeva. moţda dobiti nečiju paţnju. Edwardovi snovi o provaliji mogu simbolizirati prepreku u ţivotu koja mu uzrokuje puno brige. Kako je dečko ljubio njenu najbolju prijateljicu. kat. uvijek nedostaje dio stepenica. Budući da su zmije nemilosrdne i bezosjećajne. ali još uvijek tamo ne pripada. Pokrila ju je kao i prijašnje dvije i prerezala joj je vrat.

Nikad je nisu ulovili jer se uvijek probudila prije toga. Neposrednije.dormeo. Snovi o praćenju izviru iz strahova na javi.www. ovi snovi mogu ukazivati na njen strah da će biti napadnuta ako se osjeća fizički slaba.com. ispod prozora njenog stana ili na stepenicama gdje su se prethodno riješili njene majke. Mora se zapitati tko ili što je prati i u snu se suočiti s napadačem. Progonitelji mogu predstavljati i dio njene osobnosti. Način na koji se suočava s progoniteljima u snovima govori kako se u stvarnosti suočava sa strahovima i stesom. Ali probudila bi se kad bi ljudi koji je ţele ubiti bilo točno iza nje.hr Christine je sanjala da je netko prati Često je sanjala da je prate ljudi koji je ţele ubiti. 42 . Moţda je progone odreĎeni osjećaji ili misli koje ne ţeli priznati.

snovi dobivaju isti obrazac kao snovi odraslih. teško ih je tumačiti. sanjamo u više intervala. I Biblija sadrţi priče o proročanskim snovima.com. Snovi djece do 5 godina su obično vrlo apstraktni. mnogi su ljudi navodno sanjali svoju budućnost. Sanjaju li i djeca? Naravno! I djeca sanjaju. PredviĎaju li snovi budućnost? Puno ljudi vjeruje da snovi predviĎaju budućnost. Kako se faze tokom noći promijene nekoliko puta. stresa. Zašto se neki snovi ponavljaju? Snovi koji se ponavljaju su skoro uvijek negativni. Često nemaju neku posebnu priču ni emotivni naboj.dormeo. Strah od stranaca. alkohola ili čak zbog podsvjesnog straha od sadrţaja sna. ovakvi snovi prestaju. strah od toga da budu ostavljeni sami. nikad ne sanjamo cijele noći. Kako su snovi jako često povezani sa simbolima koji nisu univerzalni i koji su povezani sa ţivotom snivača. Ako spojime sve REM faze sna. Kroz povijest. Znanstvenici vjeruju da su neki ljudi genetski predisponirani zaboravljati snove. 43 . manjka sna. djeca često imaju noćne more koje su obično povezane sa strahovima iz ţivota. Takvi snovi nas pokušavaju upozoriti na probleme u ţivotu koje trebamo riješiti. U isto vrijeme. Sanjamo li cijele noći? Ne.hr Česta pitanja o snovima Sanjaju li svi ljudi? Istraţivanja su pokazala da svi ljudi imaju snaţne moţdane aktivnosti za vrijeme spavanja. Ljudi često imaju zabrinjavajuće snove koje ne razumiju. Kad ih poslušamo. bez obzira na to sjećaju li se svojih snova ili ne. ali njihovi snovi imaju drugo značenje od snova odraslih. Drugi ih zaboravljaju zbog jake iscrpljenosti. ukupno sanjamo oko 2 sata u jednoj noći. Američki predsjednik Abraham Lincoln je navodno sanjao atentat na sebe.www. Ovo znači da svi sanjamo! To što se ne sjećamo snova ne znači da ih nismo imali. strah od mraka … Kad uĎu u pubertet. Sanjamo u REM fazi sna.

često nas bude iz REM faze. neki sadrţaj snova se razlikuje ovisno o spolu. Kako u takvim snovima imamo bolju kontrolu. Još uvijek nije utvrĎeno da li ovo znači da i ţivotinje sanjaju. Ako Vam je relativno blizak roĎak nedavno preminuo. postoji velika mogućnost da će Vam se ušuljati u snove. Imaju li muškarci drugačije snove od ţena? Moţdana aktivnost za vrijeme sna je ista kod muškaraca i ţena. pa ih zato tako dobro pamtimo. u snovima moţete osjetiti jake agresivne osjećaje.dormeo. Zato ih ujutro bolje pamtimo. Osim toga. Ipak. i drugi sisavci imaju vrlo visoku moţdanu aktivnost. Kako dnevne aktivnosti utječu na snove? Kad u ţivotu ne pokazujete svoje osjećaje ili ih ne ţelite priznati.www. dok puno muškaraca prilično negira ţenski dio svoje osobnosti. Razlog za ovo navodno leţi u našoj osobnosti. lakše prihvaćamo neobične snove. 44 . noćne se more najčešće sanjaju u jutarnjim satima kad moramo uskoro ustati. U snovima se često suočavate s jako traumatičnim dogaĎajima. Kako su noćne more vrlo ţivopisne i zastrašujuće. Ţene su obično svjesne i muškog i ţenskog dijela svoje osobnosti. niste suprotstavili šefu. vjerojatno ćete sanjati o tome.hr Sanjaju li i ţivotinje? Studije su pokazale da kao i ljudi. Istraţivanja su pokazala da se likovi u muškim snovima obično muškarci. Ovakvi snovi često otkrivaju duboko skrivene probleme koje moramo riješiti. naša podsvijest se ustvari štiti od teških emocija. tako da tu nema nekih razlika.com. Što znači sanjati da sanjamo? Kad sanjamo da sanjamo. Zašto se neki ljudi sjećaju samo noćnih mora? Puno je lakše zapamtiti noćne more nego ugodne snove. Ako se npr. dok ţene sanjaju likove oba spola.

dormeo.com. Ljudi koji imaju manjak REM faza sna su nervozniji i napetiji. kao i oni koji misle da uopće ne sanjaju i smatraju da su snovi samo nusprodukt spavanja. Ali nema sumnje da nam snovi pomaţu da se opustimo i napunimo tijelo novom energijom za dan koji slijedi. Poruke snova mogu ostati tema za razgovor.www. 45 .hr Utječu li snovi doista na naš život? Mišljenja su podijeljena oko toga predviĎaju li snovi budućnost ili nas samo upozoravaju na naše probleme. Neki ljudi koriste snove da bi protumačili dogaĎaje iz svog ţivota. Snovi su stoga vaţni da bismo se osjećali dobro i da bismo bili u dobrom fizičkom i psihičkom stanju. U svakom slučaju. brojna istraţivanja ukazuju na vaţnost REM faze sna za zdravlje.

www. . 2 cm dodatne memorijske pjene.dormeo. Srednje tvrd madrac koji značajno poboljšava kvalitetu sna jer sadrţi tanki sloj memorijske pjene. Ovaj madrac je prikladan za sve koji pate od alergija ili astme. Dormeo Memory 2+12 Madrac garantiranih 15 godina ugodnog sna.com..hr I za kraj. evo izbora iz ponude koja će Vas uljuljati u najljepše moguće snove.dormeo. Ovaj jastuk omogućuje čak 5 različitih kombinacija čvrstoće i visine.. birati izmeĎu različitih kombinacija i izabrati onu koja Vam omogućava idealan san. Više na: http://www.hr/dormeo_anatomski_jastuk_3layer 46 . Moţete dodavati ili vaditi slojeve jastuka.. Više na: http://www.hr/?tn=medical ……………………………………………………………………………………………… Memosan 3-layer anatomski jastuk Jastuk od memorijske pjene koja oslobaĎa od pritiska.dormeo..com.com.

U sredini su dodatno ojačane specijalnom drvenom daskom. Štiti madrac: izdrţljiv materijal štiti madrac od mrlja. Više na: http://www.dormeo. Ove podnice produţavaju ţivotni vijek Vašeg madraca.hr/antialergijska_navlaka 47 . Više na: http://www.hr Dormeo Eva pokrivač Maksimalno udoban: mekoća pokrivača je postignuta kombinacijom wellsleep mikrovlakana i pamuka.dormeo. Omogućavaju veću udobnost i ergonomski poloţaj tijela za vrijeme spavanja. prašine i prljavštine. Praktična: jednostavno je namjestite izravno na madrac uz pomoć elastičnih traka.com.hr/podnice_dormeo ……………………………………………………………………………………………… Dormeo antialergijska navlaka Navlaka koja štiti Vaše zdravlje i Vaš madrac.dormeo.hr/pokrivac_eva_dormeo ……………………………………………………………………………………………… Drvene podnice Dormeo Fix Flex Omogućavaju jednakomjernu raspodjelu teţine tijela i prozračnost madraca.dormeo.com.com. Primjeren za sva godišnja doba: kvalitetna mikrovlakna pruţaju odličnu prozračnost i dobru regulaciju topline.com. Štiti zdravlje: punjenje posebno obraĎenog poliestera štiti Vaše zdravlje od grinja i ostalih alergena. Više na: http://www.www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful