T2Q-TAX

PAGE NO.: 1
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.

1004000031

2.

1004000096

3.

1004000122

4.

1004000124

5.

1004000190

6.

1004000333

7.

1004000476

8.

1004000477

9.

1

INDER JEET SINGH

26.

1004501617

2

IRAM CHOUDHARY

ABHISHEK SHARMA

27.

1004501693

6

NITIN MOURYA

6

RAM NIWAS BIJARNIYA

28.

1004501703

1

SUNIL KUMAR MEENIA

6

SUSHILA KUMARI

29.

1004501825

ARUN SAMBYAL

30.

1004501870

1

RAMESH KUMAR

NAVEEN KUMAR MALAV

31.

1004501956

6 3

DEVENDRA SINGH

6

UMA SHANKAR SAH

32.

1004502021

6

VIVEKANAND KUMAR

33.

1004502053

6

DHARMENDRA KUMAR INDRA

1004000644

SUNDEEP SINGH

34.

1004502211

6

PINTU KUMAR GUPTA

10.

1004000866

MOHAN PRAKASH

35.

1004502335

1

SANJAY PANGOTRA

11.

1004000895

NEETU SINGH

36.

1004502346

1

DEEPAK KUMAR

12.

1004000930

ANKUSH KHAJURIA

37.

1004502722

ABHEY MAHAJAN

13.

1004500259

ASHOK KUMAR

38.

1004502829

SOURAB SHARMA

14.

1004500303

NISHU

39.

1004502877

6 3

GOWRABATHUNI KO AIAHBABU

15.

1004500367

PRAMOD MANKOTIA

40.

1004502967

6

SANJAY PANDIT

16.

1004500568

RAKESH BALWAL

41.

1004503052

CHARU GABA

17.

1004500730

3

KANDPAL KASHYAP GOVTND

42.

1004503396

LATEEF HUSSAIN

18.

1004500754

3

PRIKSHAT PADHA

43.

1004503522

19.

1004500916

DHANANJAY KUMAR

44.

1004503864

3

6

Page 1

SAHIL BARGOTRA

RAJESH KUMAR

6

RAHUL KUMAR
5

AVNASH SHARMA

20.

1004500951

1

RAJENDRA KUMAR

T2Q-TAX
45. 1007000050

ARSHID MUSHTAQ

21.

1004501170

6

SUNIL KUMAR

46.

1007500779

ARSHID AMIEN BABA

22.

1004501184

1

NARIND KUMAR

47.

1007500789

6

RAJESH KUMAR PAL

23.

1004501200

ATUN KHARGAL

48.

1007500874

6

GOWHAR ABDULLAH

24.

1004501230

MD IRSHAD GOUHAR

49.

1007500913

2

ISHFAQ AHMAD SHAH

25.

1004501415

SUDHANSHU

50.

1202000087

1

SHAM KAPOOR

6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 2
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
51.

1202000095

52.

6

BRIJESH KUMAR YADAV

76.

1401000362

3

NAGENDRA KUMAR

1202500033

DEEPAK

77.

1401000667

3

PRAKASH KUMAR DASH

53.

1202500155

VIKRAM JIT

78.

1401000678

54.

1202500264

GULAM MUHAMMAD

79.

1401000894

1

ABHISHEK TANWAR

55.

1202500288

CHAMAN LAL

80.

1401001045

6

BHUPENDER KUMAR VIMLANI

56.

1202500502

MUNISH CHOUDHARY

81.

1401001084

57.

1203000005

RAMESH CHAND

82.

1401001139

58.

1203000023

SHAILENDRA PADIYAR

83.

1401001146

59.

1203000215

NARESH THAKUR

84.

1401001149

60.

1203000277

PRADEEP KUMAR NEGI

85.

1401001178

61.

1203000280

SUNEEL DUTT SHARMA

86.

1401001381

2
4
6

6

2

Page 2

4

4
3

GAURAV GARG

VIJAYKUMAR
NARAWAN SAHA
AMANPREET SHARMA

3

SAURABH SAIGAL
ANURAG BISHNOI

6

BALJIT SINGH

62.

1203500046

6

MAHESH PAL

T2Q-TAX
87. 1401001386

63.

1203500077

6

BHANENDRA SINGH

88.

1401001526

SUNIT GARG

64.

1203500307

DHARMINDER SINGH

89.

1401001532

SONALI GUPTA

65.

1203500353

6

BASANTA NONGTHOMBAM

90.

1401001571

66.

1203500389

2

SHIV MOHAN

91.

1401001884

PARNEET KAUR

67.

1203500543

6

FAIZ AHMAD

92.

1401001971

HONEY GOYAL

68.

1203500607

SURJEET KUMAR

93.

1401001994

69.

1203500763

2

TENZIN CHETAN

94.

1401500041

70.

1203501016

1

RISHI PAL

95.

1401500068

71.

1203501177

ANAND KUMAR ROY

96.

1401500179

72.

1203501612

RAJESH KUMAR SHARMA

97.

1401500191

73.

1203501678

SUDHIR KUMAR

98.

1401500299

74.

1401000043

RANJIT BAHADUR

99.

1401500415

75.

1401000060

100.

1401500438

3

3

3
6

KAMLESH KUMAR

6 3 7

5

1

PREETI BHARTI

RAMESH KUMAR

AJAY KUMAR
KUMAR VIKAS
3

RANJAN

SRIDHAR KUMAR
CHANDERDEEP SINGH BEDI

6

SHAILESH KUMAR
RIMMI JINDAL
3

BALRAJ SINGH
VISHAL DEEP

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 3
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
101.

1401500511

102.

1401500533

103.

1401500556

1

4

MOHINDER KUMAR ARORA

126.

1401502531

GURJIT SINGH

127.

1401502611

CHANDER SHAKHER

128.

1401502670

Page 3

3
1

RAVI KHANNA
SUKHJIT SINGH
SAKSHI SINGLA

104.

1401500694

3

PARVEEN SINGH

T2Q-TAX
129. 1402000002

1

HARPREET SINGH

105.

1401500716

3

JAGJIT SINGH

130.

1402000149

1

HARDEEP KUMAR

106.

1401500867

3

AKHILESH KUMAR

131.

1402000213

107.

1401501015

RACHAK GOYAL

132.

1402000274

1

VIKRAM

108.

1401501252

ASHISH JINDAL

133.

1402000292

2

ANIL KUMAR

109.

1401501306

RAHUL

134.

1402000330

HARNEET ARORA

110.

1401501340

PRASANT MUDULI

135.

1402000406

ANIL KUMAR DOGRA

111.

1401501358

6

RIKHI RAM

136.

1402000463

3

MUKESH KUMAR

112.

1401501365

6 3

BISWAJIT SAHU

137.

1402000520

3

MD BAZLE KADER

113.

1401501405

3

RANJAN KUNAR NAIK

138.

1402000523

1

PRATIBHA CHALHOTRA

114.

1401501496

MANISH KUMAR BANSAL

139.

1402000547

1

VARUN THAKUR

115.

1401501501

MANOJ KUMAR

140.

1402000548

116.

1401501502

3

ANIL KUMAR BENOORKAR

141.

1402000569

117.

1401501620

3

VINOD KUMAR

142.

1402000701

118.

1401501665

AJEET SINGH

143.

1402000722

6

SHOBHA KUMARI SHARMA

119.

1401501703

ISHANT

144.

1402000912

1

SANDEEP KUMAR

120.

1401501720

DINESH KUMAR

145.

1402000998

1

SANDEEP SARANGAL

121.

1401502022

MANISH SHUKLA

146.

1402001049

3

VINEET SHARMA

122.

1401502040

UJWALESWAR DAS

147.

1402001052

3

AJAY DAS

123.

1401502232

BALJIT SINGH

148.

1402001061

3

SHIW KUMAR SINGH

124.

1401502393

JAYA DAYMA

149.

1402001062

3

PRANAB KUMAR MOHAPATRA

125.

1401502472

NITESH GARG

150.

1402001191

6 3

6
3

4

3

1

4

RAJIV TIWARI

ARUN CHAWLA
6

NAVRAJ SINGH
GAGANDEEP SINGH

HARJIT SINGH KLER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
Page 4

T2Q-TAX
PAGE NO.: 4
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
151.

1402001211

NAVDEEP KAUR

176.

1402501081

6

PRAMOD KUMAR ARYA

152.

1402001399

1

SUNIL KUMAR WASSAN

177.

1402501394

6

NIRAJ KUMAR

153.

1402001435

6

HARINDER SINGH

178.

1402501395

6

DALIP KUMAR

154.

1402001523

SAVDHA KALIA

179.

1402501400

155.

1402001524

YUVRAJ JAISWAR

180.

1402501401

156.

1402001579

1

SACHIN KUMAR

181.

1402501481

157.

1402001583

6

SANDEEP RANJAN

182.

1402501483

3

SURESH KUMAR

158.

1402001674

2

HARKESH MEENA

183.

1402501587

3

PREMA RAM CHOUDHARY

159.

1402001705

1 3

AMARJIT PRASAD

184.

1402501730

6

PARAMPREET RAI

160.

1402001739

AMANDEEPNSINGH

185.

1402501737

6

RAJESH KUMAR

161.

1402001928

3

SHYAM BABU

186.

1402501875

6

JAI PRAKASH SINGH

162.

1402001957

3

KANHAIYA KUMAR

187.

1402501983

6

ARVIND KUMAR

163.

1402001988

1

SIMRAT KAUR

188.

1402502153

6 3

VIJAY KUMAR GUPTA

164.

1402002016

6

SATANAND SINGH

189.

1402502182

6

DEVI LAL

165.

1402002037

3

RAJIVKUMARGUPTA

190.

1402502247

6

TAMANNA

166.

1402002212

3

ANIL KUMAR

191.

1402502283

167.

1402500084

ABHISHEK KAPOOR

192.

1402502286

1

SHAILESH KUMAR

168.

1402500153

AWADH KISHOR DUBEY

193.

1402502351

6

UPDESH GANGWAR

169.

1402500217

MANPREET KAUR

194.

1402502362

170.

1402500251

DEEPAK KUMAR

195. 1402502441
Page 5

2
3

3
6

SHEELENDRA KUMAR
RAJ KUMAR
MUNISH JAIN

MANISH GUPTA

VIKAS KOHLI
6

MUKESH KUMAR GUPTA

T2Q-TAX
171.

1402500262

RENUGUMBER

196.

1402502520

172.

1402500499

ARJUN PURI

197.

1402502672

6

PRAVIN KUMAR GUPTA

173.

1402500547

SURINDER MOHAN

198.

1402502710

1

SURAJ KUMAR

174.

1402500643

RAJESH KUMAR

199.

1402502720

6

PAROJ KUMAR

175.

1402501003

GAURAV SINGH

200.

1402502784

1

ROHIT SALARIA

DILIP KUMAR DAS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 5
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
201.

1402503192

202.

1

JYOTI BALA

226.

1601000648

SUMIT GILL

1402503326

KUMAR GAURAV DOSHI

227.

1601000720

KANWAR VEER PARTAP SINGH

203.

1402503335

SANDEEP MALHOTRA

228.

1601000786

RAGHBIR

204.

1402503424

6

KUMAR NITESH SINHA

229.

1601000846

AVINASH KUMAR

205.

1402503606

1 3

JITENDER KUMAR LAUHRAY

230.

1601000853

206.

1402503650

2

SANGE DORJE

231.

1601000854

6

JAIDEEP SINGH

207.

1402504038

1

JAGDEEP SINGH

232.

1601000869

6

YOGESH VERMA

208.

1402504063

6

NITUL RAJ

233.

1601000932

2

TH CHIINLIANHOI

209.

1402504065

RAJESH KUMAR SINHA

234.

1601000976

3

VINOD KUMAR

210.

1601000018

AMITPAL SINGH

235.

1601000986

3

AVTAR SINGH

211.

1601000052

1

JITESH

236.

1601001017

212.

1601000080

1

PARDEEP KUMAR

237. 1601001033
Page 6

3

NALINI MOHAN PANDEY

VIJAY KUMAR
PUNEET KUMAR

F

T2Q-TAX
213.

1601000088

YUDHISHTHER SHARMA

238.

1601001034

JITENDER SINGH

214.

1601000103

VIKAS GUPTA

239.

1601001110

ADITI SINGLA

215.

1601000141

MANORANJAN KUMAR

240.

1601001152

216.

1601000313

VIKRANT CHHOKER

241.

1601001223

217.

1601000363

PRIYANKA GARG

242.

1601001239

218.

1601000394

PUNEET GUPTA

243.

1601001258

219.

1601000403

NITESH

244.

1601001309

GAURAV SHARMA

220.

1601000409

JITENDER KUMAR

245.

1601001321

MANDEEP SINGH

221.

1601000469

DEEPAK KUMAR

246.

1601001375

JITENDER GUPTA

222.

1601000524

SANJAY DEEP RAWAT

247.

1601001408

223.

1601000558

AMIT KUMAR

248.

1601001549

1

AJAY AMAN

224.

1601000611

SAMITA RANI

249.

1601001644

1

MOHAN LAL

225.

1601000618

RAJESH ARORA

250.

1601001698

3
6

1
3
1
4

1

HARPREET KAUR
3

RAKESH PANDAY
4

1

RAMAN KUMAR CHOUDHARY
GAUTAM KUMAR

3

MANMOHAN BHARDWAJ

ANKIT

JAIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 6
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
251.

1601001705

6 3

RANVIJAY KUMAR

276.

1601002445

252.

1601001712

2

SHAVETA CHAUHAN

277.

1601002463

253.

1601001730

MANDEEP SINGH JAGGI

278.

1601002465

254.

1601001742

SAURABH GOYAL

279. 1601002466
Page 7

1

MANISH KUMAR
3

1

PARMOD SINGH
JITENDER KUMAR
YASHPAL

1601002289 GURNAM SINGH 296. 1601002730 HIMANSHU PANDEY 266. 1601001924 3 AJAY KUMAR DWIVEDI 284. 1601002485 RAJAN MANCHANDA 3 ANAND KUMAR KESHARWANI 281. 6 = Other Backward Class. 1601002611 1 RAJ KUMARI 262. 1601001901 3 MANOJ KUMAR SINGH 283. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1601002121 1 AMANDEEP SINGH 292. 6 SATISH KUMAR 280. 1601002654 263. 1601002153 1 JINDER SINGH KATARIA 293. 1601002575 AMANDEEPRTARIKA 259.T2Q-TAX 255. 1601001758 256. 1601002055 RAMPAL SINGH 290. 1601002740 SAURAV JINDAL 267. 1601002695 265. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1601002511 MITLESH GOYAL 1601001850 3 RAKESH KUMAR 282.. 1601002004 MANDEEP SINGH 287.: 7 Page 8 . 1601002953 RAJESH SHARMA 272. 1601002433 ANTRIKSH 299. 1601002349 RAJEEVA PRABODH MISHRA 298. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 1601003103 3 1 3 3 3 6 3 6 6 3 3 UMA SHANKAR PRASAD MANORANJAN PANI SAURABH ARORA 1 YOGENDRA KUMAR 3 3 SUDHANSHU KUMAR SINH PRAVAKAR PATRA AMIT GARG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 1601002608 6 3 SUDHAKAR MAURYA 261. 1601002183 1 RAMNIK SINGH 294. 1601002945 RAJNI RANI 271. 1601003058 275. 1601002663 264. 1601002253 KARAN GARG 295. 1601002434 TAKHELLAMBAM BADAL SINGH 300. 1601002549 258. 1601002936 6 ROSHAN KUMAR GUPTA 270. 1601001959 KARAN KUMAR TANEJA 285. 1601001964 RAMESH KUMAR 286. 1601002752 268. 1601003030 SANDEEP KUMAR 274. 1601002919 1 MANOJ KUMAR 269. 1601002117 6 ANMOL VERMA 291. 1601002994 SAHIL ARORA 273. 1601002013 N NAGESWAR RAO 288. 1601002044 DEEPIKA MITTAL 289. 1601001825 257. 1601002593 RATISH MOAR 260. 1601002311 NARENDRA KUMAR 297.

1601005047 1 MONIKA 315. 1601005072 1 JAGDEEP 316. 1601003555 JATINDER SHARMA 332. 1601003733 BIJENDER SINGH 337. ROLL NO. 1601004795 308. 1601004677 303.NO. 1601003576 3 PRAMOD KUMAR MANDAL 333. 1601005076 1 HARPAL SINGH 317. 1601003271 GURJIT SINGH 329. 1601003531 HARPREET 331. 1601005123 6 SAMOM PRITAMESHWOR MEETEI 318. NAME SR. ROLL NO. 1601003188 AMAN 328. 1601004789 ASHUTOSH BHUSHAN SINGH 307.NO.. 1601004050 1 VIKASH 341. 1601004898 BISHAKHA SHARMA 311. 1601003745 1 DEEP DOGRA 338. 1601004540 302. 1601004962 314. 1601004777 SUMAN KHURANA 306. 1601004774 6 3 305. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 1601004956 313. 1601004799 309. 1601003730 SANJIV KUMAR 336. 1601004907 312. 1601004071 1 YOGESH KUMAR 342. CAT. 1601005125 319. 1601004773 3 304. 1601003668 3 HARE RAM PANDEY 335. 1601004247 1 PRABJEET SINGH 345. 1601005128 320. 1601003649 1 3 MAHENDER PAL 334. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 301. 1601003773 PARUL SINGHAL 340. 1601003175 SHAVEEN JAIN 327. 1601003769 1 DEVINDER 339. 1601004880 SANJIV KUMAR MISHRA 310.T2Q-TAX ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1601003457 MANU JINDAL 330. 1601004229 6 PRAMOD KUMAR YADAV 344. 1601005150 4 3 3 Page 9 AMIT KUMAR 1 MANPREET SINGH PRIYA RANJAN KUMAR SINGH PARDEEP KUMAR 1 JASWANT RAI 4 6 DINESH KUMAR GOSWAMI ARUN KUMAR 3 SK KAMAL UDDIN SAHIL GUPTA PIYUSH JAIN 2 M PAOMINLUN HAOKIP DEEPAKSHARMA . CAT. 1601003146 KARANVEER SINGH 326. 1601004224 BASAB KAR 343.

CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1601500334 358. 6 = Other Backward Class. 1601500516 SUMIT MISHRA 386. 1601005578 354. 1601501864 1601500446 ASHISH PAUL 383.. 1601004379 323. 1601005203 SIMERJOT SINGH 347. 1601500539 RITU 387. 1601500482 PRAVIR KAUR 384. 1601501874 2 RAM BABU MEENA 360.. 1601501763 GUNEET SINGH SODHI SATISH KUMAR SINGH 382. 1601005224 DEVESH KUMAR 349. 1601005466 353. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 1601501434 MAYANK JAIN JITENDRA KUMAR 378. 1601005208 ASHISH KUMAR NIGAM 348. 1601501736 SUMIT MITTAL MANDEEP KANG 381. ROLL NO. 1601501925 1 KAMALPREET SINGH 362. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 1601004396 324. ROLL NO. 1601005658 356. 1601500511 PAWAN KUMAR 385. CAT. 1601502119 6 AJAY KANT YADAV 6 7 3 6 4 Page 10 2 SANDEEP JOSHI 3 RAKESH KUMAR SINGLA P . 1601005620 355. 1601005247 3 TARUN KUMAR 350. 1601005390 352. 1601004535 1 6 3 KIMMY GUPTA T2Q-TAX 346.NO. 1601004443 325.321. 1601501873 2 NARESH KUMAR MEENA 359. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 351.: 8 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1601501897 1 AMARDEEP SINGH 361. 1601501506 SAHIL CHUGH DISHANT GILL 380. 1601501461 MONIKA SINGLA 379. 1 SUKHJINDER SINGH 376. 1601500031 357. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1601501344 GUNEET KAUR MALWINDER SINGH 377. NAME SR. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 1601004262 322.NO. 1601005284 6 3 6 ABHISHEK VERMA HITESH 1 MANPREET SINGH RAKESH KUMAR SAJAL GHOSH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.

1601501115 1 SANDEEP NAGAR 397. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 1601502576 MEHAK NAIN 370. 1601502335 1601500816 KULVANT 393.BIGHNESH KUMAR MISHRA T2Q-TAX 388. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1601502246 6 3 VIJAY KUMAR SINGH 392. 1601500731 367. 1601500647 364. 1601500673 365. 1601502664 PUSHPINDER SINGH 426. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 1601500901 JASHU KUMAR MISHRA 394. 1601501180 6 GAJENDRA KUMAR 398. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 401. 6 = Other Backward Class. 1601503770 404. 1601502640 373. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1601503735 6 INDRAMANI KUMARI 403.: 9 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1601502779 SHIV KUMAR 428. 1601502653 375. 1601503718 6 3 MAHESH CHAND 402. 1601502590 3 SANJIT CHAUHAN 371. 1601502122 TAPAN BANIK 389.NO. 1601501339 RANDHIR SINGH 400. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. 1601502628 3 VIKRAM KUMAR 372. 1601501035 DIVAKER JHA 395. ROLL NO. 1601502916 RAMESH KUMAR 429. CAT. 1601502136 CHANDAN PANDEY DUSHYANT BEHL 390. 1601502572 KAPIL MOHAN SOOD 369.NO. 1601502658 363. 1601500683 366.. 1601502728 SAHIB SINGH 427. NAME SR. 1601503817 3 Page 11 GURWINDER SINGH 6 3 CHANDRA BHUSHAN KUMAR VIB . 1601501211 6 AMANDEEP SIRSWA 399. 3 6 3 6 NIHAL AHMAD GUR JAI PAL SINGH 3 SUBHASH BHARTI SHARMA 6 JAPNEET SINGH VIKAS DHANDA 6 PARDEEP KAUR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 1601502649 374. ROLL NO. 1601500732 368. 1601501043 1 MALKIT SINGH SANDHU 396. 1601502176 HARPREET SINGH 1 SUNIL KUMAR 391.

1601503224 VICKY GUPTA 437. 1601503353 KULDIP SINGH 440. 1601504037 AVINASH GOYAL 410. 1601503537 RANJEET KUMAR VERMA 446. 1601505371 3 3 1 3 1 6 3 ASHOK KUMAR PATHAK 4 AMIT ANIL SHARMA 6 3 RAMESH KUMAR AMIT MALIK 1 GURSIMRAN KAUR DHALIWAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 1601504097 MANU AGGARWAL 412. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1601503853 VARUN ZAKHMI 406. 1601503325 SANJEEV KUMAR 438. 1601504190 414. 1601503057 1 ANHL KUMAR BENIWAL 434. 1601503000 RITESH KUMAR 432.: 10 ------Page 12 . 1601503539 SUNNY AGGARWAL 447. 1601502993 MANJOT SINGH TIWANA 431. 1601502956 SAPNA BANSAL T2Q-TAX 430. 1601504477 1 NAVDEEP SINGH 416.. 1601503101 PARDEEP SHARMA 436. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 1601505281 424. 1601504550 1 BHARTI KASHYAP 418. 1601503061 1 KRISHAN KANT 435. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1601504358 6 PRASHANT GAURAV 415. 1601504987 RAMIT SINGLA 420. 1601505339 425. 1601504013 1 ARASHJIT SINGH 409. 1601503482 3 JAGDISH PRASAD SHARMA 445. 6 = Other Backward Class. 1601504124 413. 1601504051 MONU BANSAL 411. 1601503637 4 R A H U L G U P T A 449. 1601505253 AMRITPAL SINGH 423. 1601504533 417. 1601503471 BHAVANA JOSHI 443. 1601503710 NEHA MITTAL 450. 1601503432 JATINDER KUMAR 442. 1601504883 6 NITIN SAINI 419. 1601505138 ASHUTOSH SHARMA 422. 1601503387 SUKHMANDEEP SINGH 441. 1601505105 RAJAT SHARMA 421. 1601503990 6 ROBIN SINGH 408.405. 1601503480 6 3 SUKHVIR SINGH 444. 1601503030 SUMIT GOYAL 433. 1601503352 MANOJ KUMAR 439. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 1601503942 NIKHIL KHATRI 407. 1601503555 4 MANJIT SINGH 448.

3 SATYAWAN 476. 1601505761 DARYA SINGH 483. CAT.T2Q-TAX COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1601505757 SUNNY GOYAL 482. 1601505598 GURPREET KAUR 479. 1601508125 Page 13 1 1 1 6 SATYAPRIYA MANJUL 4 1 SUKHDEEP SINGH KULJEET SINGH SANDEEP SINGH 1 JAGJIT SINGH PARDEEP 3 DINESH KUMAR PARMINDER PAL SINGH 1 MANDEEP KAUR VISHAL MALHOTRA .. 1601507114 457. 1601507243 KARANDEEP SINGH 461. 1601506109 3 SANDEEP SANGWAN 487. 1601507116 458. 1601507260 GURJIT SINGH 463. 1601507189 459. 1601506209 3 AJAY VIR SINGH CHAU AN 488. 1601505743 DHARAM VIR 481. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 451. 1601507828 469. 1601506479 1 MANISH KUMAR 492. 1601506488 ABHISHEK NARWAL 494. 1601507091 GAGANDEEP SINGH 456. 1601507551 VIKAS MALIK 465. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 1601506101 TAQDEER BALRAJ SINGH GILL 486. CAT. 1601507808 6 ABHISHEK VERMA 467. NAME SR. 1601507614 1 JASPREET SINGH GHALI 466. 1601507013 1601505562 VIKAS KUMAR 478. 1601506739 RITVIK LAKRA 496. 1601507001 HARINDER SINGH 477. 1601507257 JITESH ARORA 462. 1601506075 NITESH KUMAR SINGH 485. 1601507019 RAJESH RANJAN KUMAR UDAY 454. 1601506221 6 AJAY KUMAR 489. 1601507314 VARUN ALWANI 464. 1601505692 DHANAJAY KUMAR TIWARI 480. 1601507233 BHARAT JOSHI 460. 1601505856 ANKUR TIWARI 484. 1601505478 453. 1601507889 470. 1601508063 471. 1601507052 NEYAZ AHMED 455. 1601506489 PARIKA GOYAL 495. ROLL NO. 1601506408 6 MANPREET KAUR 491. 1601506357 6 SUNIL KUMAR TANWAR 490.NO. 1601505385 452. 1601506485 KAILASH PATI MISHRA 493. 1601507825 468. ROLL NO.

1601508224 ASHISH GERA 475. 1601510466 Page 14 6 3 6 NARENDER SINGH 3 RAMESH KUMAR MEENAL THAKUR 3 1 ANIL KUMAR SINGH PARINEETA 3 MAHESH KUMAR DAMANDEEP SINGH MANN SAGAR KAUSHAL . 1601506904 6 VINEET KUMAR 499. NAME SR.. 1601510270 511. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1601509199 6 RAHUL SAINI 538. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1601506890 SAURABH KAPOOR 497. 1601508885 PINKI 533. ROLL NO. 1601509799 6 RAMENDRA KUMAR 1601508352 GAURISH BABBAR 527. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.NO. 1601509957 505. CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 1601508679 PUNEET KUMAR 530. 1601509100 SHALINDER SHARMA 536. 1601510041 507. 1601509148 6 3 VIJAY KUMAR 537. 1601508955 HARPREET SINGH MANN 535. 1601510441 513. 6 = Other Backward Class.NO. 2 HIMPRABHAT THAKUR 526. 1601508287 DHRUV JOSHI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 1601508793 SANDEEP KUMAR SHARMA 532. 1601510284 512. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 501.T2Q-TAX 472. 1601510259 SAMEER SARDANA 510. 1601509994 506. 1601509890 6 VARUN KAMBOJ 504.. 1601506963 1 MUKESH KUMAR 500. 1601508199 2 BALI RAM 474. 1601508175 6 3 MANOJ KUMAR 473. 1601510209 ANSHUL ARORA 509. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 1601506892 6 RAVI KANT 498. CAT. 1601508904 AMRENDRA KUMAR 534. 1601509800 6 MUKESH KUMAR 503. 1601508306 502. 1601510136 508. 1601508550 NITIN BANSAL 528.: 11 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1601508786 SHAMBHU SHARAN 531. 1601508566 VIKAS KUMAR 529.

1801000737 3 JAGMOHAN SINGH 579. 1601509450 GIRIJESH KUMAR 542. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1601511375 7 MANU MODGILL 523. 1601511109 3 KULDIP SINGH 520. 1601509487 SHASHI KANT MISHRA 543. 1601511351 7 GAURAV KUMAR 522. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 551. 1801000773 Page 15 6 1 KESHAV DHANWAL AASHISH KUMAR 1 AMIT KUMAR .NO. 1801000573 KARMVIR NIKHIL 577. 1601510934 RAKESH KUMAR 517. 6 = Other Backward Class. 1601509562 2 KAMLESH KUMAR MEENA 544. 1601509638 6 NISHANT SINHA 546. 1801000119 554.T2Q-TAX 514.: 12 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 1601510514 2 MANGCHA GANGTE 515. 1801000601 ANIRUDH KAUSHIK 3 BALMIKI SINGH 578. 1601511077 519. 1601509793 HARSHDEEP GUPTA 550.. 1601509732 AVNIT SOOD 548. 1801000046 552. 1601509778 AMITABH KUMAR 549. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 1801000027 1 ARUN KUMAR NAGRA 4 3 6 GURJINDER SINGH SUNIL SHARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 1801000144 555. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 1601511406 1 VIPIN KUMAR SIRANJAN 525. 1601509579 6 AMIT KUMAR 545. 1601510676 6 RUPINDER JEET 516. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.. 1801000106 553. CAT. 1601509699 DEEPAK GUPTA 547.NO. ROLL NO. 1601511318 3 DAYA SHANKER UPADHYAY 521. 1601509238 SOHIT KUMAR 539. 1801000170 ANKIT AGGARWAL 576. 1601509281 SWATI 540. NAME SR. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 1601509315 RABISH ROSHAN SINGH 541. 1601511053 MOHIT SRIVASTAVA 518. 1801000751 HIMANSHU AHUJA 580. 1601511390 524.

1801000471 MANJIT SINGH 593. 1801000544 KAVITA DEVI 599. 1801001562 1 4 1 3 3 6 SHAMSHER PURSHOTAM 1 3 3 HARJINDER SINGH SATYENDRA MALLIK JATIN KUMAR 3 1 RAMA KRISHNAN AIK CHAND VIR JATINDER PAL SINGH 3 SUBE SINGH DAHIYA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 1801000928 3 DESH DEEPAK BQBAL 560. 1801000351 1 SATENDER KUMAR 585. 1801000451 SANDEEP KUMAR 590. 2011 (TIER-II) Page 16 . 1801000293 AKHIL MEHRA 582. 1801001400 574. 1801000512 6 ANIL KUMAR YADAV 595. 1801001008 RANVIR SINGH 566. 1801000983 SHIKHA TYAGI 565. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1801000954 562. 1801000541 6 SANDEEP 598. 1801000359 SURAJ PRAKASH 587. 1801000947 3 SURESH CHANDRA PANDA 561. 1801000569 DHANANJAY KUMAR 600. 1801001147 PAWAN KUMAR 571. 1801001047 568. 1801000311 SUMENDER KUMAR 583. 1801001263 MANJU RANI 572. 1801001317 VIKAS KUMAR 573.: 13 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.T2Q-TAX 556. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 1801000367 NEERAJ 588. 1801000979 ASHISH JUNEJA 564. 1801000801 6 VIJAY KUMAR 557. 1801001132 SANKAR GARG 570. 1801000321 6 SUMIT PANCHAL 584. 1801001488 575. 1801000861 1 SANDEEP SINGH 558. 1801000504 6 PRAVEEN KUMAR 594. 1801000514 1 VIKAS 597. 1801001123 569.. 1801001029 567.. 1801000395 VIRENDAR BHARDWAJ 589. 1801000237 HARDEEP SINGH 581. 1801000956 563. 1801000467 6 NARENDER KUMAR 592. 1801000513 1 MUKESH KUMAR 596. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1801000863 559. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6 = Other Backward Class. 1801000353 MUKESH KUMAR 586. 1801000465 6 SURESH KUMAR 591.

1801001789 BANDARU VISWESWARA RAQ 632. 1801001697 6 3 DIWANSINGH 629. 1801501070 6 SUDARSHAN SINHA 609.NO. 1801002304 MANPREET KAUR 642. 1801002078 MOHINDER SINGH KUNDU 637. 1801001607 603. 1801501249 6 MANISH KUMAR SAINI 610. 1801500882 6 JAGBIR KAUR 606. ROLL NO. 1801501767 PUNEET AHLAWAT 614. 1801500986 608. NAME SR. 1801002230 RITU 641. 1801502454 6 DEVINDER 3 3 5 1 4 1 Page 17 6 I JITENDRA ROHIT SHARMA 4 3 1 ROOPENDER SUBASH CHANDRA BHUYAN ARVIND KUMAR 3 RAJIV ARORA MANDEEP MALIK 3 ANIL KUMAR . 1801501926 GOURAV TAYAL 615. 1801500904 6 JAIPAL 607. 1801502055 616. 1801002099 PRASHANT SINGLA 638. 1801001936 6 PARUL 636. 1801002341 RAJESH 643. 1801001758 1 DINESH KUMAR 630. 1801500504 604. 3 SANJAY KUMAR 626.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 1801001853 6 VINOD KUMAR 634. 1801500621 605. 1801001926 1 ASHISH KUMAR 635. 1801002127 6 3 KAILASH CHANDRA BEHERA 639. 1801500485 GEETA 1 GIREESH KUMAR 627. 1801501722 MOHD ZAKIR ALI 613. 1801502309 619. 1801501367 611. 1801001845 RACHIT ARORA 633. 1801502316 620. 1801002161 6 VIKAS SINGH 640. CAT. 1801502087 6 ANKUR KUMAR 617. 1801500175 MINAKSHI PANWAR 646.NO. CAT. 1801001589 602. 1801500122 PRIYANKA 644. 1801502357 1 MOHAN SINGH 621. ROLL NO. 1801500125 MANOJ KUMAR 645. 1801500488 ANOOP KUMAR 1801001627 6 3 RAM KARAN SAINI 628. 1801502157 6 RAMAN KANT 618. 1801501419 612. 1801001767 1 RAMNIWAS 631. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 601.

1801503171 656. ROLL NO. 1801502823 652. 1801505291 6 3 V MURALI ASHOK KUMAR 677. 1801500315 625. 1801503566 TILAK RAJ 683. 1801502880 653. 1801502457 VARUN KUMAR 648. 1801503107 655.. 1801506652 6 SIMRANJEET KAUR LALL 662. 1801502519 NARESH KUMAR SUNIL PANGHAL 649. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 1801503722 6 3 PRADEEP KUMAR 686. 1801504089 6 3 ANU KUMAR 688. 6 = Other Backward Class. 1801502721 3 RAJESH KUMAR 4 SATYA PRAKASH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1801506668 6 VIVEK SAINI 663. 1801500285 623. 1801505612 RAHUL SHARMA AMIT KUMAR 680. 1801503556 JAG MINDER 682. ROLL NO. 1801506733 2 MUKUL VANA 1 3 4 4 Page 18 4 ANIL KUMAR . 1801505933 1 659. CAT. 1801502630 MANISHA HIMADRI SANKAR DAS 650. 1801502923 654. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO.. 1801505465 ADITYA BHUSHAN TRIPATHI 3 ASHOK KUMAR 679. 1801503626 6 JAGDEEP SINGH 684. 1801505621 GAURAV SAXENA 1801503550 PARMOD KUMAR 681. 1801500358 6 3 AJAY KUMAR T2Q-TAX 647. 1801505444 6 3 MUKESH KUMAR 3 BALJIT SINGH 678. CAT. 1801506401 KAPIL 661. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 651. 1801505911 6 SUBHASH CHANDRA 658.: 14 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1801505706 6 ASHISH KUMAR YADAV 657. 1801503660 6 ROSHNI PANCHAL 685.622. 1801500314 624. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3 SANJEEV KUMAR RANA 676. 1801506173 SANDEEP SANGWAN 660.NO. NAME SR. 1801503963 1 JAGBIR SINGH 687.

2002001831 6 Page 19 3 6 KALBEER SINGH SAJWAN 7 ASHWANI KUMAR VIPIN GUPTA . 2002000426 NITIN SAHU 730. 1801504807 DINESH CHOUHAN 696. CAT. 1801504494 RAHUL CHAUDHARY 694. ROLL NO. 1801504263 DASH PREET KAUR 691. 2002000036 1 ANURAG KAPOOR 664. 2002000001 6 SANTOSH SINGH YADAV 675. 2002001753 704. 1801506820 RASHMI CHAUHAN 666.: 15 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1801504877 6 DEEPAK KUMAR BARI 697. CAT. 1801504354 SANDEEP 692.NO. 2001500063 ANIL LUNTHI 672. 2001500247 NAVEEN SINGH 673. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO. 1801504915 2 PRIANJAN VANA 698. 2001000072 671. 2002000226 DEEPIKA BISHT 728.. 1 PRASHANT KUMAR 726. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2001500381 SARVESH DEEP UPADHYAY 674. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 1801507206 670. 2002001498 1 SUDHIR KUMAR DHANGAR 2002000110 MANISH KAUSHIK 727. 1801505272 JASBIR SINGH 700. NAME SR. 1801505177 SURENDER KUMAR 699. 2002001736 6 NEETU SINGH 703.. 1801506869 667. 1801506943 6 AMIT KAMBOJ 668. 1801504099 665. 1801507170 6 3 MANOJ KUMAR 669. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 701. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6 = Other Backward Class. 2002000095 702. 2002000343 MANISH THAPA 729. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2002001812 705. 1801504598 ATUL KUMAR 695. 1801506785 SUNIL 1801504124 SAMEER JAFRI 690.MANJQT SINGH T2Q-TAX 689. 1801504460 SUSHIL SHARMA 693. 1 6 3 3 SANJAY RANA JASBIR 6 SUNIL KUMAR TANWAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.

2002002040 JITENDRA KUMAR DHIMAN 733.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3 6 3 1 3 1 KARTIK PRASAD 3 KANTAPRASAD 5 4 ANKIT BADOLA NAVEEN SINGH NEGI RAHUL KUMAR SHARMA 4 AJAY KUMAR MANISHA MALHOTRA BHUPENDRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2002001176 1 HEMANT KUMAR CHANDRA 745. 2002001054 3 718. 2002000878 714. 2002000732 711. 2002000822 713. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2002000906 716. 2002500030 6 SACHIN KUMAR VERMA ARVIND KUMAR 742. 2002001216 6 SANDEEP KUMAR SANODIYA 746. 2002000617 709. 2002001274 HEERA SINGH BHANDARI 747. 2011 (TIER-II) Page 20 .. 6 = Other Backward Class. 2002001389 ASHISH GUPTA 748. 2002002374 1 SACHIN KUMAR 6 MANIT PANWAR 739.SUBODH KUMAR T2Q-TAX 731. 2002002261 PRERNA BADONI GYANESH KUMAR GUPTA 736. 2002000887 715. 2002500101 6 ASHUTOSH KUMA R 2002001067 6 PANKAJ K YADAV 744. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2002002294 SANJAY SINGH 737. 2002001447 6 MONU SAINI 750. 2002001060 719. 2002000739 712. 2002000612 708. 2002002395 VISHESH ARORA 740.: 16 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2002500180 721. 2002500009 2 DHERENDRA SINGH KHATI RAJ KUMAR ROY 741. 2002002078 BALKISHAN RAI DINESH RAWAT 734. 2002500421 706. 2002500084 6 PRADEEP KUMAR MAURYA 2 RITIKA SEMWAL 743. 2002002335 1 ARJUN SINGH 6 VIKAS KUMAR 738. 2002000462 6 707. 2002500175 2 ANOOP SINGH CHAUHAN 720. 2002001413 1 MONIKA SAGAR 749. 2002002252 ARUN KHULBE CHATAR PAL SINGH 735. 2002500342 6 MD DANISH 725. 2002000644 710. 2002000972 6 3 717. 2002500311 6 NIKHIL RAJ 724. 2002500233 722. 2002001866 LALITA PRASAD BURAKOTI 732. 2002500303 723. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

2002500463 DUSHYANT JASAR 777. 2002503133 3 BHAGWAN JEE MISHRA 770. 2002502266 RITURAJ MOHAN SINGH 755. 2002500664 KRISHNA AUTAR 781. 2002502398 6 AMIT KUMAR PRAJAPATI 759. 2002500572 DHARMESH PAINULY 778. 2002500805 AMIT RAWAT 782.NO. 2002500864 VIKRAM SINGH NEGI 784. 2002502344 757. 2002501345 SHAILESH BISHT 792. CAT. 2002502935 769.NO. 2002501461 BHUWAN CHANDRA ADHIKARI 794. 2002502196 753. 2002500814 AMIT RAWAT 783. 2002502322 756. 2002501801 2 DEEPAK SINGH NAITHWAL 796. 2002502719 2 KEDAR SINGH 765. 2002500880 VIKRAM SINGH 785. 2002501219 SUNIL KUMAR 788. CAT. 2002500628 YASH PAL SINGH 780. 2002502684 2 NARESH SHARMA 764. ROLL NO. 2002502137 752. 2002502888 6 3 AFTAB ALAM 767. 2002502683 1 VIJAY KUMAR 763. ROLL NO. 2002502903 768. 2002502564 6 MANISH KUMAR SINHA 760. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 751. 2002501095 DEEPAK RAWAT 787. 2002502220 PRASOON KABTIYAL 754. 2002502585 761. 2002501227 ASHOK SINGH RAWAT 789. 2002502633 6 VIRENDRA KUMAR 762.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2002501037 YOGESH BAHUGUNA 786. 2002501234 ANUJ KUMAR 791. NAME SR. 2002503791 772. 2002500449 POONAM DANGWAL 776. 2002502757 1 AVNISH KUMAR 766. 2002501943 2 DINESH JOSHI 797. 2002503644 3 DEVENDER SINGH RAWAT 771. 2002501581 1 DEVANAND BANSOR 795. 2002503838 Page 21 3 6 3 2 3 6 6 BHARAT SINGH 6 3 3 NARESH KUMAR MORMUKAT ANKIT SHAHI SANDEEP NAITHANI SAKSHI TANEJA 1 TRILOK CHAND PRADEEP SINGH CHAUHAN KARMBIR SINGH RAWAT . 2002502371 2 RAVI UNIYAL 758. 2002501386 VIKAS GUSAIN 793. 2002501230 ARCHNA 790. 2002500617 PRAVEER GHOSH 779.

NO. 2002509668 6 3 809. 2002509292 806. 2002505031 SANTOSH KUMAR 832. 2002506472 NAVEENAGARWAL 839. 2002504343 802. 2002509222 ANSHUL ARORA 803. NAME SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 801. 2002509055 NIKHIL GOSWAMI 2002504404 MEENAKSHI SHARMA 827. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2002504982 DEVENDRA PRASAD 830. 2002509624 DEEPAK DESHWAL 808. 2003000248 RAKESH PALARIA 811. 2002505009 SURAJ RAWAT 831. 2002504241 SANDEEP BISHT 2 RAKESH SINGH RANA ANIL KUMAR TIWARI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2002503957 799. 6 = Other Backward Class. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. CAT. ROLL NO.NO. 2003000548 KULVIR SINGH 812. 2002502124 ANURAJ ISTWAL 3 ANIL RAWAT U PARVATI CHAND 798. 2002509499 ABHISHEK THAPA 807. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2003000098 6 810. 2002509286 805. 2002506302 6 DIVESH KUMAR 838. 2003000838 1 JEETENDRA SINGH 814. 2002505104 AMAN KUMAR 834. 2003000624 RAVI PRAKASH PATHAK 813. 1 ANIL KUMAR CHAUDHARY 826. 2002509253 804. 2002505134 MAYUR DHWAJ NAITHANI 835. 2002504524 TANYA SETH 828. 2002502074 775.. 2002505176 KRISHAN MURTI NARAYAN 836.T2Q-TAX 773. 2002502046 774. 2002504102 800. CAT.. 2003001209 Page 22 2 RAKSHIT GARBIYAL 3 6 1 3 4 6 7 3 AMIT GOSWAMI YOGENDRA PRASAD 4 NISHANT GUPTA AGAM SINGH 4 IRFAN AHAMAD . 2002505070 VIVEK SAJWAN 833. 2002504681 SUNIL KUMAR MISHRA 829. 2002505223 6 NAVEEN KUMAR 837. ROLL NO.: 17 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.

6 = Other Backward Class. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2004500184 PARVIND BAGRI 880.: 18 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201000310 855. 2201000303 854. 2003500471 820. 2003500462 819. 2002508846 6 3 OM PRAKASH MAURYA 849. 2003500167 PANKAJ JOSHI 817... 2002507271 ANKMALINI SEN 845. 2002508386 ANIL TOMAR 847. ROLL NO. 2003501515 6 2 4 3 NANDAN SINGH DHAUNI PRAVEEN KHULBE 2 RACHIT JANGPANGI RANJEET RAWAT 4 QADEER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 2002507043 2 NISHIT CHAUHAN 843. 2002508991 1 PRAVESH KUMAR 850. 2002506912 JASWANT SINGH KANDARI 842. 2002507868 AMIT SHARMA 846.NO. 2003500928 PRAKASH CHANDRA JOSHI 823. 2201000286 6 CHANDAN KUMAR 853.NO.T2Q-TAX 815. 2201000337 6 SURESH KUMAR 856. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2003501157 DHANANJAY KUMAR 824. ROLL NO. 2003500249 ANKITA VERMA 818. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 851. 2003501525 2 SONALI KHUNNU 876. 2004500401 DURGESH PUROHIT 881. NAME SR. 2003500628 821. 2002506487 SACHIN MAGGU 840. 2003500033 MANOJ BRIJWASI 816. 2002508840 ANIL KUMAR 848. CAT. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2004000074 MOHIT KUMAR KOTHARI 879. 2201000273 2 RAJESH KUMAR 852. 2003501289 2 825. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2003500792 SUSHIL PANDEY 822. 2003501685 6 VIKAS KUMAR 877. 2002507078 6 RAMESH VERMA 844. 2002506532 HIMANSHU JHALDIYAL 841. 2003501701 6 FAZLAY AHMED 878. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201000341 Page 23 1 SANJAY RANA 3 ATISH KUMAR SHIVANI .

2201000230 874.T2Q-TAX 857. 6 = Other Backward Class. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201000440 2 PRADEEP MEENA LINGRAJ PANDA H 887. 2201000081 863. 2201000217 873. 2201000581 1 VINEET KUMAR 6 RAJENDER PRASAD 895. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201000262 1 NAVEEN MEHRA 882. 2201000539 RAVI SHANKAR 892. 2201000675 6 AJOY KUMAR GUPTA 1 RAHUL KIRTI 900.: 19 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 2201000032 858. 2201000123 866. 2201000133 867. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201000481 1 LAKHAN PAL 3 GAJENDRA SINGH 888. 2201000187 872. 2201000076 861. 2201000558 1 AKHILESH KARANA 1 KAPIL KUMAR 894. 2201000630 PAVNEESH SINGH SIROHI 898.. 2201000160 870. 2201000080 862. 2201000146 869. 2201000036 859. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS Page 24 . 2201000396 6 CHETAN MALIK SORABH DHOUNDIYAL 885. 2201000652 6 VIVEK JAYASWAL 899. 2201000047 860. 2201000429 6 RAVI YADAV VIKAS CHAUDHARY 886. 2201000494 1 RAJESH KUMAR PRAMOD KUMAR SINGH 890. 2201000145 868. 2201000505 RAHUL SHARMA 891. 2201000710 2 KOMAL 3 1 6 1 6 3 1 C 6 3 MANOJ KUMAR ARUN 3 PRAMOD BHATT MURAREE KUMAR JHA 3 VIRENDER SINGH VARUN KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201000549 1 MANCHANDA RAHUL SINGH 893. 2201000614 1 MEENAKSHI DIWAKAR CHAND SINGH 896. 2201000100 865. 2201000345 KALTHURI V NARENDRA BABU 883. 2201000252 875. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201000176 871. 2201000491 2 RAMAWTAR MEENA 3 VIPIN KUMAR 889. 2201000628 6 VIPIN KUMAR SINGH ANIL KUMAR BALWAR A 897. 2201000094 864. 2201000370 SWAROOP ANSHUL 884.

T2Q-TAX
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
901.

2201000730

902.

2201000735

903.

3

SANJEEV SHARMA

926.

2201001160

PANKAJ CHAUBEY

JYOTI CHALIA

927.

2201001193

MANISH SEHRAWAT

2201000746

ANURAG SHARMA

928.

2201001200

904.

2201000769

NISHA GARG

929.

2201001348

905.

2201000796

6

PAPPU LAL

930.

2201001361

906.

2201000834

1

SUNIL DUTTA

931.

2201001405

907.

2201000852

PAWAN DABAS

932.

2201001406

908.

2201000857

1

ROHIT

933.

2201001486

909.

2201000864

6

SURENDER KUMAR

934.

2201001487

910.

2201000867

MANISH KUMAR

935.

2201001531

911.

2201000869

AMIT VERMA

936.

2201001543

1

912.

2201000904

6

SUSHIL KUMAR

937.

2201001554

1

913.

2201000914

1

SANTOSHKUMAR J PARUTABADI

938.

2201001604

1

DEEPTI

914.

2201000931

1

NITIN BAGORIA

939.

2201001615

1

LOKESH BANSIWAL

915.

2201000942

2

LHUNKHOLAL

940.

2201001638

1

AJEET SINGH

916.

2201000944

PRATHIEKPARAMESHWARAPPARN

941.

2201001684

917.

2201000953

ABHIMANYU PRADHAN

942.

2201001723

918.

2201000958

SAMEER MALHOTRA

943.

2201001772

1

MOHIT KUMAR

919.

2201000974

1

VIKAS

944.

2201001782

1

DHARAM PRAKASH

920.

2201000994

6

MD JAWAID EQUBAL

945.

2201001787

1

YETENDRA KUMAR

921.

2201000997

RAHUL PANWAR

946.

2201001791

922.

2201001053

VARUN MITTAL

947.

2201001795

1

6 3

Page 25

1

MEENAKSHI
PREET SALUJA

1

DINER
3

AMAR SHARMA

6

NITIN YADAV
RAJNISH SANGWAN

1

SUBHASH
DEEPAK GOEL
MANISH DONKAL
4

GEETA KAMAL

NARESH KUMAR GARG
4

3
6

DEV NARAYAN

DEVENDER SINGH
KADAM SUHAS TARACHAND

923.

2201001127

NEERAJ KUMAR

T2Q-TAX
948. 2201001799

924.

2201001150

AJEET KUMAR

949.

2201001846

925.

2201001154

ABHISHEK CHATTERJEE

950.

2201001873

1

SURENDRA SINGH
RAMSEWAK

6

MADHVI GURJAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 20
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
951.

2201001883

2

BENJAMIN DOUCHINLIAN SAMT

976.

2201002596

1

RAJ KIRAN CHOWDHURY

952.

2201001889

1

LALIT KUMAR

977.

2201002618

6

PRAVITA DHAMA

953.

2201001890

1

AKHIL VARGILA

978.

2201002624

6

DHARMENDRA KUMAR

954.

2201001902

6

KEISHAM BIJU SINGH

979.

2201002634

955.

2201001917

MOHITH S

980.

2201002635

956.

2201001920

DAYA SAGAR

981.

2201002683

AVINASH KUMAR

957.

2201001981

SANAT JAIN

982.

2201002719

PREM PRAKASH SINGH

958.

2201002064

RAKHI KUMARI

983.

2201002854

6 3

MANOJ KUMAR VARDIA

959.

2201002104

ANUBHAV YADAV

984.

2201002915

6

RAJESH KUMAR RAJ

960.

2201002159

MANOJ KUMAR

985.

2201002941

961.

2201002170

SATYAVEER HARIOM SHARAN S

986.

2201002970

6

RAKESH KUMAR

962.

2201002188

MD NAQIB RAHMAN

987.

2201003015

6

PANKAJ KUMAR

963.

2201002194

PATTI CHAITANYA

988.

2201003034

1

SANKALP BHARTI

964.

2201002241

ATUL

989.

2201003104

6

UMA SHANKAR PRASAD

3

6

6
3
6

X

Page 26

MANISH KUMAR
1

SURAJ SINGH

AKSHYA

VISHAL MALIK

T2Q-TAX
990. 2201003108

1

DEEPENDRA KUMAR

991.

2201003123

2

BHUPENDRA BHUSHAN MEENA

6

NAVEEN

992.

2201003149

6

DEEPA YADAV

SAURABH GUPTA

993.

2201003192

1

SUNIL KUMAR

6

NISAR AHMED

994.

2201003320

2201002460

6

RAJESH KUMAR

995.

2201003392

6

AMARDEEP KR CHANDRAVANSHI

971.

2201002463

1

MANINDER SINGH

996.

2201003427

1

MUKESH KUMAR

972.

2201002467

6 3

RISHI KUMAR SINGH

997.

2201003478

6 3

OMPRAKASH

973.

2201002469

3

MANOJ KUMAR SINGH

998.

2201003489

2

MAHAVEER PRASAD MEENA

974.

2201002495

AMIT KUMAR SINGH

999.

2201003500

975.

2201002572

1000.

2201003526

965.

2201002294

966.

2201002320

967.

2201002361

968.

2201002388

969.

2201002415

970.

6
3 5

SANJAY KUMAR SINGH

ASHWANI TRIPATHI

HARSHITA ARORA

ROHIT
3

KULDEEP

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 21
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1001.

2201003548

MD SARTAJ ALAM

1026.

2201004218

1002.

2201003563

YUKTI TYAGI

1027.

2201004219

1003.

2201003592

1

PAWAN KUMAR

1028.

2201004235

1004.

2201003641

6

KRISHAN KUMAR

1029.

2201004236

1

1005.

2201003656

6

MM ZIAUR RAHAMAN

1030.

2201004250

6

1006.

2201003714

6

DRAJASEKAR

1031.

2201004274

Page 27

1

HARENDRA KUMAR SONKAR
3

PRASHANT KUMAR
RUPALI JAIN
KIRTI RANI
4

VIKRAM SINGH
SHIV KUMAR

NAVEEN METHRE

T2Q-TAX
1032. 2201004306

SHALINI SHARMA

1033.

2201004327

6

ROHAN SHARMA

1034.

2201004333

2201003779

1

BALESHWAR KUMAR BAITHA

1035.

2201004346

1011.

2201003816

2

RINZAN DORZE KHAMPA

1036.

2201004368

2

JNL VALUIWO

1012.

2201003850

RADHEY SHYAM DWIVEDI

1037.

2201004373

2

SHARWAN KUMAR MEENA

1013.

2201003852

6 3

ZAKIR ALI

1038.

2201004381

1014.

2201003856

1

SUJIT SARKAR

1039.

2201004400

1

1015.

2201003885

6

BALMUKUND SINGH

1040.

2201004448

1

1016.

2201003897

HERSHIT GUPTA

1041.

2201004455

1

1017.

2201003900

1

HONEY

1042.

2201004460

1018.

2201003908

6 3

NAND KISHORE VERMA

1043.

2201004479

1

SANDEEP KUMAR

1019.

2201003917

RAJIV KUMAR SINGH

1044.

2201004495

6

ANIL KUMAR

1020.

2201003925

KAPIL DEV

1045.

2201004500

1021.

2201003969

AGNEESHWAR VYAS

1046.

2201004530

1

R VANITHA

1022.

2201004014

6

SANDEEP

1047.

2201004644

6

NAMIT KUMAR

1023.

2201004100

2

KHAWMLIANLAL VAIPHEI

1048.

2201004720

1024.

2201004128

6

SANT VIJAY SINGH

1049.

2201004724

1025.

2201004144

1

JITENDRA JOSHIA

1050.

2201004772

1007.

2201003725

1008.

2201003765

1009.

2201003774

1010.

2

1

6

MANOJ KUMAR TEEKLA
NIKHIL KHERA

1

MANOJ KUMAR
AMIT

DIGVIJAY SINGH
MAHENDRA PAL SINGH
4

PRADEEP KUMAR SAMBHALWAL
RAHUL KUMAR GAUTAM
MAMILLA ANVESH REDDY

ABHISHEK SINGH

ASHISH PAHARIYA
1

TARUN KUMAR
JITENDER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 22
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
Page 28

T2Q-TAX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1051.

2201004791

1052.

2201004853

1053.

2201004868

1054.

2201004870

1055.

2201004970

1056.

2201004998

1057.

2201005023

1058.

3

RAM KUMA R

1076.

2201005597

RAVI RANJAN SINGH

1077.

2201005621

UMESH SINGH

1078.

2201005641

MD MUSHEER ALAM

1079.

2201005680

KULDEEP SINGH

1080.

2201005689

VINAY CHAUDHARY

SEEMA RANI

1081.

2201005809

CHANDRAMOHAN R GUPTA

6

ANURAG PAL

1082.

2201005813

1

VINAY KUMAR

2201005132

1

ABHIJIT BAPUDAS ILAMKAR

1083.

2201005870

1

KANWARPAL

1059.

2201005142

6

MOHD IMRAN

1084.

2201005886

1060.

2201005180

2

WILLIAMSON SERTO

1085.

2201005976

6

P RAMA CHANDRA RAO

1061.

2201005196

6

SAROJ KHATRI

1086.

2201005988

6

SOURABH BHATI

1062.

2201005200

2

ROSLYNN SERTO

1087.

2201006063

1

NISHANT SAGAR

1063.

2201005203

6

SHARAD KUMAR KUSHWAHA

1088.

2201006090

1064.

2201005212

2

ESTHER LALTANKIM SERTO

1089.

2201006122

6

PAWAN KUMAR

1065.

2201005215

NAVEEN KUMAR

1090.

2201006137

1

BHUPENDER KUMAR

1066.

2201005329

MANISH KUMAR GUPTA

1091.

2201006155

1067.

2201005344

SHIVANI SAHRAWAT

1092.

2201006205

1

RAHUL KUMAR

1068.

2201005390

1

VIPIN KUMAR

1093.

2201006211

6

SARAL KUMAR

1069.

2201005409

6

PARDEEP KUMAR

1094.

2201006256

NEHA MITTAL

1070.

2201005438

1

SANT SINGH

1095.

2201006277

GAURAV BHARDWAJ

1071.

2201005451

1

NEERAJ PAWAR

1096.

2201006295

6

1072.

2201005452

PHANI BHUSHAN

1097.

2201006345

1

1073.

2201005456

NAVEEN KUMAR

1098. 2201006415
Page 29

3

3

4
6

3

4
6 3

AMIT SHARMA
MANOJ KUMAR
AMARDEEP DALAL

2

NINGLUNCHING

ANURAG MISHRA

ANURAG VERMA

3

MAHADHOIM TAT

7

MANISH KUMAR
DEEPAK KUMAR
SANUJ GARG

P

T2Q-TAX
1074.

2201005485

1075.

2201005505

2

NGAMMINLEN KHONGSAI

1099.

2201006450

6

KISHORI

PRAVEEN KUMAR

1100.

2201006539

6

TAJENDRA SINGH

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 23
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1101.

2201006549

1102.

2201006564

1103.

2201006597

1104.

2201006608

1105.

2201006637

1106.

2201006729

1107.

2201006759

1108.

2201006776

1109.

2201006792

1110.

2201006817

1111.

2201006826

1112.

6

VYAS KUMAR

1126.

2201007285

6

AMIT KUMAR YADAV

KULDEEP

1127.

2201007294

6

ROSHAN LAL

SUSHIL KUMAR

1128.

2201007328

REEMA BAJAJ

MEGHNA BOSE

1129.

2201007360

HARPREET KAUR

GOPAL KRISHNA MEGHWAL

1130.

2201007372

KUMOD KUMAR

GAYUR HASAN

1131.

2201007396

1

VINAY KUMAR

6

VIRENDER KUMAR

1132.

2201007402

6 3

ASHOK KUMAR SAINI

6

PUNEET YADAV

1133.

2201007412

MANOJ KUMAR

1134.

2201007422

6 3

SHYAM SUNDAR YADAV

6

BHUMIKA

1135.

2201007519

6

ANIL KUMAR

1

MANISH SINGH

1136.

2201007544

1

DEEP KRISHAN

2201006830

RISHABH TIWARI

1137.

2201007601

1113.

2201006860

NEETESH SINGH KUSHWAH

1138.

2201007604

1114.

2201006896

2

HARISH MEENA

1139.

2201007609

1115.

2201006935

6

SILKY SHOKEEN

1140. 2201007659
Page 30

6

1

3

AMAR SINHA

VAIBHAV KUMAR
1

VISHAL PUNIA
ANSHUMAN JHA
RIDDHI SRIVASTAVA

T2Q-TAX
1116.

2201007012

ANAMIKA KUMARI

1141.

2201007690

1117.

2201007043

VIKASH CHANDRA GOPE

1142.

2201007701

1118.

2201007131

PRASHANT SINGH

1143.

2201007732

1119.

2201007163

RAHUL DUTT BHATT

1144.

2201007760

6

MUKESH KUMAR

1120.

2201007165

MANISH KUMAR

1145.

2201007780

1

AVINASH KUMAR

1121.

2201007206

MUKESH KUMAR

1146.

2201007798

1122.

2201007217

VINOD MALIK

1147.

2201007847

1123.

2201007220

ARVIND KUMAR AHLAWAT

1148.

2201007940

NAVEEN KUMAR

1124.

2201007251

1

RAVI KUMAR

1149.

2201007979

SARATH S PILLAI

1125.

2201007265

1

ANKIT KUMAR

1150.

2201007982

NITIN BAJAJ

6

1
3

VIKAS TRIPATHI
6

4

MAHESH CHAND JEWALIA
ASHA RANI

RAJBARDHAN
6 3

VIKRAM RINGH

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 24
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1151.

2201008006

6

NARENENDER

1176.

2201008712

1

NAVNEET KUMAR

1152.

2201008064

6

CHANDAN KUMAR

1177.

2201008727

6

AMAN AGRAWAL

1153.

2201008092

6

RAHUL KUMAR

1178.

2201008734

6

SANDEEP KUMAR PATEL

1154.

2201008129

3

HARENDRA KUMAR DWIVEDI

1179.

2201008829

1155.

2201008156

3

VIJAX ANAND

1180.

2201008835

1156.

2201008173

3

GYANENDRA KUMAR MISRA

1181.

2201008842

1157.

2201008201

LAMKHOCHONG HAOKIP

1182. 2201008867
Page 31

2

RAJAN CHUGH
1

MEGHA SAGAR
RACHIT MATHUR

6

SHIVAM NEMA

2201009122 1166. 2201009158 1167. 2201008482 6 RAJAN KUMAR 1192. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 32 . 2201009300 6 ABHISHEK RANJAN 1172. 2201008461 6 3 PRAHLAD SINGH YADAV 1191. 2201009412 1175. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201009000 SHASHWAT SAINI 1162. 2201008502 1 SANDEEP CHAUHAN 1194. 2201009395 6 ABHISHEK RINGH KUSHWAHA 1174. 2201008409 NRIPENDRA KUMAR 1188. 2201009120 1 RAJIV KUMAR 1165. 2201009449 3 6 3 6 ANIMESH TRIPATHI 6 VIRENDRA PRATAP YADAV PAWAN KUMAR 6 SUMAN KUMAR ANUJ KUMAR SINGHAL 6 3 SHAILESH KUMAR PARUL ARORA 6 YUVRAJ PRATAP SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201009215 1169. 2201008628 NAKUL SHARMA 1198. 2201008620 SANJAY SINGH 1197. 2201008404 KAMLESH 1187. 2201008250 RAUSHAN ANAND 1185. 6 = Other Backward Class. 2201009018 1 BRAJLAL 1164. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201008237 6 KAPIL KUMAR 1183. 2201008519 6 PRASANT PRASAD 1195. 2201008631 1 MANJIT 1199. 2201008423 RAKESH KUMAR GUPTA 1189. 2201008873 1159. 2201008561 DINESH KUMAR GUPTA 1196. 2201008435 3 PRABHASH KUMAR 1190. IF ANY :1 = Scheduled Caste.. 2201009200 1168. 2201009311 2 KAMLALBEL NEITHAM 1173. 2201008496 KAMAL KISHORE 1193. 2201008239 1 SACHIN KUMAR 1184. 2201009230 ANIL JOON 1171. 2201008886 1160. 2201009013 1 SAURABH SINGH 1163..T2Q-TAX 1158. 2201008632 1 ANUDESH KUMAR 1200.: 25 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201009223 BHANU SHARMA 1170. 2201008945 YAKSHENDRA VASHISHT 1161. 2201008253 PRASHANT KUMAR 1186.

2201009977 6 ROHIT AKELA 1242. 2201011442 6 3 1 3 Page 33 MANINDER KAUR MANISH KUMAR PANKAJ KUMAR 4 PARTAP SINGH BHARATI VIVEKANAND MONDAL 3 JAGDISH CHANDER NAIN PRIYA MALIK 3 1 BASANTA KUMAR MOHANTY VINOD KUMAR . 2201010655 1 1211. 2201010689 6 1212. CAT. 2201011371 2 PHILIP JOHN 1222. 2201009526 1203. NAME SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1201. 2201009957 6 ANKUR YADAV 1241. 2201009575 1205. 2201010483 2 THANGSONMUAN TONSING 2201009659 MANNIKA KASHYAP 1231. 2201009804 LAKSHMI PRIYA T G 1236. 2201010576 1210. 2201010700 6 1213. 2201010493 6 KRISHNA KUMAR 1207. 2201009770 6 MANTOSH KUMAR 1235. 2201010433 6 PARDEEP 4 NEHA BAGGA 1230. 2201010180 ASHWANI KUMAR 1246. 2201009749 6 SEEMA RAINA 1234. 2201009880 6 3 BIJENDRA SINGH 1238. ROLL NO. 2201010165 AJAY KUMAR 1245. ROLL NO. 2201010120 SHIVANI TANWAR 1244. 2201010872 1215. 2201010307 1202. 2201011301 1 SANJAY KANT KUMAR 1221. 2201011192 1 RAMJI LAL 1219.NO. 2201011108 6 NEHA VALECHA 1218. 2201010346 6 RAJENDRA SINGH 4 R MOHAN 1229. 2201010925 6 MOHD ARIF 1217. 2201009561 1204. 2201010535 6 SHAILENDRA 1208. 2201010221 MANISH KHITAULIA 1247. 2201011252 1 JYOTI KUMARI 1220. 2201010908 6 ANAND SWARUP 1216. 2201009629 1206. 2201009912 6 DEPENDER SINGH 1239. 2201009843 2 PROMILA KUMARI 1237. 2201009469 AMOL MEHROTRA 1226. CAT.NO. 2201009747 MORE SUNIL 1233. 2201010322 6 PRAVEEN KUMAR 6 ASHWANI YADAV 1228. 2201009700 HARENDRA KUMAR 1232. 1 SANTOSH KUMARI 1227. 2201011399 1223. 2201010052 6 AJAY KUMAR SAH 1243.T2Q-TAX SR. 2201010230 RAVINDRA KUMAR SINGH 1248. 2201010542 6 AMIT KUMAR 1209. 2201010755 1214. 2201009916 RAJ KISHOR MISHRA 1240.

ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201011565 1 RAJNISH 1278. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201012769 MANAV 1261. 2201012703 1 KANDLE GOUTHAM KUMAR 1256. 2201011666 6 VED PRAKASH YADAV 1284. 2201010302 2 HIMANSHU MEENA T2Q-TAX 1249. 2201011516 DEVENDER KUMAR ARORA 1276. 2201012947 VED PRAKASH 1265. NAME SR. 2201012487 1252. 2201011607 1 NIKHIL ANURAGI 1281.NO.1224. 2201011833 1 VIKASH KUMAR 1286. 2201011868 6 RAJ KUMAR 1288. 2201011665 VAIBHAV PODDAR 1283. 2201011469 CHIVARKAR SAURABH SANJAY 1250. 1 2201011505 RAJBIR ANKUR SACHDEV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 2201012848 AJAY ATTARI 1262. 2201012545 6 PRAVEEN YADAV 1254. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201011842 1 RAVI GOULA 1287. 2201012003 SWATI GOYAL 1290. 2201010264 1225. 2201011569 1 SURENDRA KUMAR SONKARIA 1280. 2201012496 1253. 2201012910 1 SATISH KUMAR 1264.: 26 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201011568 6 AMIT KUMAR MADHESIYA 1279. 2201011534 HARSIMRAN KAUR 1277. 2201011667 1 DHRUV 1285.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201011898 PRADEEP KUMAR 1289. CAT. 2201012969 NEHA CHAUDHARY 3 5 Page 34 6 NEERAJ KUMAR SONI KISHORE PARDASANI MITHILESH KUMAR . NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1251. 2201012708 1257. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.. CAT. 2201012650 2 SHIV RAM MEENA 1255. 2201012768 2 CHANDERMOHAN 1260. 2201012715 1 PADAM KISHORE 1258. 2201012720 6 ANSUL SAGAR GUPTA 1259. ROLL NO. 2201012864 6 SURENDER KUMAR 1263. 6 = Other Backward Class. 2201011659 SUBRATA SARKAR 1282.

2201012126 1270. 6 3 4 6 GAURAV KANSAL RAJ KUMAR RANJAN KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 2201014354 ASHISH MENDIRATTA 1307. NAME SR. 2201012413 RAMAN KUMAR 1300. 2201013446 DIVYA GUPTA 1332. CAT. 2201013029 6 AMIT GOSWAMI 1 MONIKA RANI 1295. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201012028 1268. 2201014202 1 PINKY MUHANIA 2201013284 6 BISWAPRATAP SAHOO 1328. 2201013203 1266. 2201012989 6 RAVINDER KUMAR 6 RAVINDRA KUMAR YADAV 1293. 2201013139 NEHA 1274. CAT.: 27 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201013246 1303. 2201014205 1 KALPANA KALYAN 1304. 2201012279 1271. 2201013004 1 HEENA CHAUHAN KAPIL SHARMA 1294. 2201014355 INDRA VIKRAM SINGHPARIHAR Page 35 ANIRUDHA BHATNAGER 6 SUNNY JAISWAL . 2201014047 1 RAHUL 1 NAVEEN 1327. 2201013296 6 PAWAN KUMAR 1330. 2201012116 1269. 2201014266 1306. 3 SINGH GOVIND LAXMAN 1326. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1301. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201013230 1302. 2201013294 1 MALKHAN SINGH 1329. 2201012986 1 DEEPAK KIRAR 1292. 2201013127 PAWAN SHARMA 1273. 2201013175 1275. 2201013103 AKASH MANGAL 1272. ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 2201013389 PRIYAMJEET SINGH CHAUHAN 1331. 2201012399 JATIN KHATRI 1298. 2201012015 1267. 2201013073 NAVEEN CHANDRA JOSHI 2201012380 6 3 MANOJ KUMAR 1296. 2201012400 GANESH PALVE 1299.NO.SUMIT KUMAR AGRAWAL T2Q-TAX 1291. 2201012384 6 RAMASHISH KUMAR 1297. 2201014208 1305.

2201013933 RAJESH 1348.NO.. 2201015120 3 1 3 1 4 1 SUSHILA KUMARI 3 NARENDRA PAL SINGH SOAM 4 4 MUKESH KHATRI ARVIND KUMAR SRIVASTAVA TANU KHURANA 1 AJAY KUMAR CHOUDHARY MAYANK MITTAL 1 LOVE SINGH 3 SHIV SHANKAR ALISHA SINGH 3 RAM CHAND 2 URMILA MEENA 4 6 AJAY KUMAR PREETI YADAV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201013911 1 NAVEEN KUMAR RAJAWAT 1345. 2201014028 NARESH KUMAR 1350. 2201013921 1 MANDEEP KUMAR 1347.: 28 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 2201014464 6 MAHENDRALKUMAR SAHOO 1312. 2201014439 1310. 2201013920 6 KAMAL KUMAR 1346. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201014986 1322. 2201013993 VIKAS 1349. 2201013557 1 PARVEEN KUMAR 1335. 2201013551 6 GAUTAM KUMAR 1334. 2201013659 SAUL PRINCE 1336. 2201013702 1 MAHESH GAUTAM 1338. NAME SR. 2201014463 6 1311. 2201014976 1 PRASHANT RANA 1320. 2201014645 1315. 2201015093 1325. CAT. 2201013900 1 NARENDER 1344. 6 = Other Backward Class.. 2201014985 6 PAWAN KUMAR 1321. 2201013676 1 DEEPAK DAHINWAL 1337. 2201014833 1316. 2201014412 1309. 2201013803 SHIPRA RAI 1342. 2201015031 1324. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201013533 1 SANJEET KUMAR T2Q-TAX 1333.1308. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. ROLL NO. 2201013717 ASHOK KUMAR SAHU 1339. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201014996 1323. NAME Page 36 . 2201014841 1317. 2201013780 UGRESEN SENAPATI 1341.NO. 2201014866 1319. ROLL NO. 2201014526 1 JYOTI 1313. 2201014628 1314. 2201013762 BHANU PRATAP SINGH 1340. 2201013880 1 VIKASH KUMAR RANJAN 1343. 2201014851 1318.

T2Q-TAX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1351.

2201015153

6

RAKESH KUMAR

1376.

2201016270

1

SUSANTA CHHATRIA

1352.

2201015171

6

KHAJAN YADAV

1377.

2201016317

1

NISHA

1353.

2201015184

APAR CHOPRA

1378.

2201016338

1

AVNISH KUMAR

1354.

2201015230

PRADEEP SINGH

1379.

2201016355

6

ATENDRA KUMAR

1355.

2201015239

REETESH SHIVAM

1380.

2201016373

1356.

2201015266

VIVEK BHARDWAJ

1381.

2201016414

2

AKASH KUMAR MEENA

1357.

2201015320

BRAVIM

1382.

2201016415

6

ANIL CHOUDHARY

1358.

2201015378

MOHIT RATHI

1383.

2201016500

1

SANKALP KUMAR AZAD

1359.

2201015482

BIPIN KUMAR

1384.

2201016525

1360.

2201015493

GAGANDEEP

1385.

2201016620

2

DHARA SINGH MEENA

1361.

2201015516

DEEPAK KUMAR

1386.

2201016634

2

GIRRAJ PRASAD MEENA

1362.

2201015543

CHARANJEET SINGH

1387.

2201016648

6

HEMANT KUMAR GUPTA

1363.

2201015591

ARIF AKHTAR

1388.

2201016747

1364.

2201015674

ANIL SAHRAWAT

1389.

2201016764

1365.

2201015809

SATISH KUMAR SHARMA

1390.

2201016781

3

AJAY KUMAR SINGH

1366.

2201015868

LALIT KUMAR

1391.

2201016819

3

RAJ SEKHAR PALIT

1367.

2201015952

DAVID LALLAWMKUNG

1392.

2201016871

6

RISHI KAPOOR

1368.

2201016027

3

VINOD KUMAR

1393.

2201016918

1

MURLI MANOHAR MANJUL

1369.

2201016035

3

AZAD SINGH

1394.

2201016920

6

VIVEK KUMAR

1370.

2201016053

MEGHA GUPTA

1395.

2201016921

1371.

2201016081

3

JOGINDER SINGH

1396.

2201016935

6 3

SHYAM KISHOR SINGH

1372.

2201016105

3

KAVINDRA SINGH

1397.

2201016963

1

RAJEEV SONI

1373.

2201016115

2

LEKHRAJ MEENA

1398.

2201017009

1374.

2201016210

1

LOVF KUSH

1399. 2201017028
Page 37

3

6

6

1
5

3

2

3

RAM BILASH MISHRA

KUMAR AMITABH

4

CHARU BANSAL
PRACHI BHATNAGAR

NEHA VIG

MRIDUL DWIVEDI
1

ARJUN KUMAR

T2Q-TAX
1375.

2201016230

PRASHASTI PAREEK

1400.

2201017036

DINESH KUMAR CHAUHAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 29
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1401.

2201017077

1402.

6

MUNENDRA KUMAR

1426.

2201018014

2201017112

AVINASH GUPTA

1427.

2201018106

1403.

2201017216

VIPIN UPADHYAY

1428.

2201018149

1404.

2201017246

DEEPANSHU MITTAL

1429.

2201018152

NITIN KUMAR SINGH

1405.

2201017267

NITISH PALIWAL

1430.

2201018159

NISHANT KINRA

1406.

2201017279

OMPAL

1431.

2201018194

1407.

2201017295

AJAY KUMAR CHATURVEDI

1432.

2201018226

6

WANGKHEIMAYUM ROJEET

1408.

2201017300

MUKESH RANGA

1433.

2201018265

2

MUNI RAM MEENA

1409.

2201017379

DEEPAK KUMAR

1434.

2201018270

1

MANENDER SINGH

1410.

2201017462

ANUJ KUNAR

1435.

2201018287

1411.

2201017471

UMESH KUMAR SHARMA

1436.

2201018354

1412.

2201017531

SANTOSH KUMAR

1437.

2201018356

1413.

2201017583

6

SANDEEPYADAV

1438.

2201018435

2

MUNESH LAL MEENA

1414.

2201017597

1

RAJ KUMAR

1439.

2201018505

6

KUMARI RENU GIRI

1415.

2201017627

PANKAJ KUMAR

1440.

2201018517

1416.

2201017752

KAMLESH KUMAR BHASKAR

1441. 2201018532
Page 38

6
3
1

3

1

1

SATISH KUMAR
GAURAV ATTRAY

6

KSHTRAJYN KUMAR

7

VIJENDER

CHANDAN KUMAR
6

NAMITA KUMARI
3

SANJAY KUMAR JHA

SAMEER BAKSHI
ADITYA PRATAP SINGH

T2Q-TAX
1417.

2201017771

1418.

2201017863

1419.

2201017890

1420.

6

SAJAN KUMAR

1442.

2201018626

SANYAM SHARMA

1443.

2201018642

MUKESH CHAND MEENA

1444.

2201018675

NADEEM KHAN

2201017922

ASEEM SIWACH

1445.

2201018735

JITENDRA GUPTA

1421.

2201017926

BRAJESH KUMAR

1446.

2201018752

1422.

2201017958

SATENDRA KUMAR MEENA

1447.

2201018754

1423.

2201017966

ANUJ KUMAR SRIVASTAVA

1448.

2201018763

1424.

2201017970

6

PANKAJ KUMAR

1449.

2201018764

1425.

2201017982

2

LALIT KISHOR MEEN

1450.

2201018769

2

2

3
1

SUNIL RATHI
HARSHVARDHAN TEJAN

2

VIJAY SINGH MEENA
MD ASIF
3

SHYAM VILAS
DEEPANK S JAIN

2

SMITESH KAROO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 30
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1451.

2201018771

BHALERAO ABHIJEET ASHOK

1476.

2201019204

1452.

2201018772

1453.

1

RADHA RAMAN

1477.

2201019211

2201018777

6

NITIN

1478.

2201019212

1454.

2201018780

6

AMRIT KUMAR

1479.

2201019229

1

VIKASH

1455.

2201018809

PUSHPENDRA KUMAR

1480.

2201019243

1

MAHESH PRAKASH

1456.

2201018811

VINAY KUMAR

1481.

2201019257

1

MANMOHAN SINGH

1457.

2201018818

6

BHAGWAN SINGH YADAV

1482.

2201019338

1458.

2201018821

6

WANJARI SUJIT BHASKARRAO

1483. 2201019372
Page 39

3

6

PAWAN KUMAR
ASHUTOSH KUMAR
3

CHANDER HAS

K S JISHA
DEEPAK KUMAR

T

T2Q-TAX
1459.

2201018844

2

NIRANJAN KUMAR MEENA

1484.

2201019381

6

RAJESH KUMAR

1460.

2201018853

1

RAVINDER KUMAR

1485.

2201019428

6

RAMAKANT YADAV

1461.

2201018860

2

LAMMINLAL SIMTE

1486.

2201019433

6

RAJESH KUMAR

1462.

2201018869

2

SANJAY KUMAR MEENA

1487.

2201019445

6

PRADEEP KUMAR YADAV

1463.

2201018893

1

VIPIN KUMAR

1488.

2201019491

1464.

2201018970

PARVEZ ABBAS

1489.

2201019501

6

RAJIV RANJAN

1465.

2201018979

6

KUNKUNURU J SANTHA KUMAR

1490.

2201019506

6

NILESHJKUMAR

1466.

2201018987

6

NEERAJ

1491.

2201019622

1467.

2201019018

1

ANURAG SINGH BHUMIHAR

1492.

2201019658

1468.

2201019037

2

KAILASH CHANDRA MEENA

1493.

2201019690

1469.

2201019062

6

MANINDER

1494.

2201019741

1470.

2201019078

2

KISHAN MEENA

1495.

2201019769

1471.

2201019096

6

UTTAM KUMAR YADAV

1496.

2201019831

1472.

2201019120

AMBUJ KUMAR RAI

1497.

2201020083

1473.

2201019123

1

SUMAN

1498.

2201020109

3

JITENDER KUMAR

1474.

2201019132

1

SHIKHA TOMAR

1499.

2201020242

3

NARENDER SINGH

1475.

2201019149

2

PAOKAI KIPGEN

1500.

2201020260

4

SANDEEP KUMAR AHLAWAT

HEMENT KUMAR SHARMA
6 3

SURENDERKUMAR
ANSHAL RAWAL

6

KRISHAN KUMAR YADAV
3

6

RAVI DUTT
RAMESHWAR KUMAR THAKUR
SUMIT GREWAL

1

ANAND RAJ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 31
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page 40

T2Q-TAX
1501.

2201020291

1

BRAJ BHUSHAN KUMAR

1526.

2201021133

6

RAKESH KUMAR

1502.

2201020327

2

SAIPAM RAMROR

1527.

2201021143

6

ANUP KUMAR

1503.

2201020345

2

PURAN MEENA

1528.

2201021144

1

SARVESH KUMAR SINGH

1504.

2201020366

2

SANCHIT MEENA

1529.

2201021160

BLESSY CHINNU ABRAHAM

1505.

2201020417

3

VINAY KUMAR PANDEY

1530.

2201021161

SAURABH POPLI

1506.

2201020446

3

MANOJ KUMAR SHRIVASTAV

1531.

2201021188

1507.

2201020454

MANISH SINGH BRIJWAL

1532.

2201021220

SWINKY

1508.

2201020611

VINAY KUMAR

1533.

2201021237

APOORVA

1509.

2201020664

6

PREETI

1534.

2201021266

6

MANOJ

1510.

2201020705

6

HIMANSHU YADAV

1535.

2201021281

1

BHUPENDRA KUMAR

1511.

2201020711

6

VIJETA KUMARI

1536.

2201021325

6

PUSHP LATA

1512.

2201020747

ASHISH KUMAR

1537.

2201021335

1

PANAKUL RANA

1513.

2201020756

BHASKAR CHAKRABORTY

1538.

2201021339

1514.

2201020760

6

SWETA JAYASWAL

1539.

2201021353

1515.

2201020782

1

MATESH KUMARI

1540.

2201021362

1516.

2201020786

ANURAG SHARMA

1541.

2201021370

1

AMIT KUMAR

1517.

2201020801

RAJENDRA KUMAR

1542.

2201021387

6

AKSHAY KUMAR

1518.

2201020873

1

PRAVEEN KUMAR

1543.

2201021388

1519.

2201020879

6

SUKANT SINGH

1544.

2201021411

1520.

2201020970

MOHD AKBAR ALI

1545.

2201021538

6

KAPIL VERMA

1521.

2201020986

RAJSHREE LODHA

1546.

2201021539

2

SANTOSH KUMAR MEENA

1522.

2201021053

MUKUL GOEL

1547.

2201021556

6

RANJIT KUMAR

1523.

2201021061

6

AJAY KUMAR

1548.

2201021564

1524.

2201021084

1

RAKESH

1549.

2201021569

2
3

3

Page 41

6

VIJAY KUMAR SAINI

GAUR

AVINASH PANDEY
6

SUDHIR KUMAR
3

3

AJAY KUMAR DHAMIJA

KUNAL GHOSH
ABHIJEET SEN GUPTA

ASHUTOSH TRIPATHY
1

MAHAK SINGH

1525.

2201021110

ABHISHEK KUMAR SINGH

T2Q-TAX
1550. 2201021647

1

ARUN KUMAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 32
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1551.

2201021651

VED PRAKASH

1576.

2201022761

1552.

2201021761

RAVI PASI

1577.

2201022807

LOKESH PANT

1553.

2201021766

RAJESH KUMAR JHA

1578.

2201022856

SHIKHA DAHIYA

1554.

2201021782

BRAJESH KUMAR YADAV

1579.

2201022877

1555.

2201021784

ADEEL RAHMAN

1580.

2201022969

1556.

2201021882

AMIT KUMAR PRABHAKAR

1581.

2201023031

6

PRADEEP YADAV

1557.

2201021925

HITESH MANN

1582.

2201023052

6

RANJEET PAL

1558.

2201021957

VIKRAM KATARIA

1583.

2201023072

1559.

2201022000

DHARAMBIR

1584.

2201023143

6

CHARU YADAV

1560.

2201022043

MOHIT KAPOOR

1585.

2201023199

1

POOJA MEHRA

1561.

2201022091

1

VED PRAKASH

1586.

2201023248

6 3

ASHQK KUMAR

1562.

2201022291

1

MANISH KHINCHI

1587.

2201023337

3

1563.

2201022311

6

ASHISH KUMAR

1588.

2201023349

INDU BHOOSHAN TRIPATHI

1564.

2201022313

1

RAJ KUMAR

1589.

2201023390

ANKIT MALHOTRA

1565.

2201022366

RAHUL CHHABRA

1590.

2201023392

VARUN SAXENA

1566.

2201022414

EKLAVYA

1591.

2201023418

1

6 3

6

3
6

Page 42

6

MOHIT KUMAR

1

RAVI PAREWA
3

KUNWAR SINGH

NIRBHAY KUMAR

1

O

DINESH CHANDRA PANDEY

SAMRAT MALIK

ANISH KUMAR SINGLA

T2Q-TAX
1592. 2201023426

1

RATNESH KUMAR

1593.

2201023428

KRISHNA PATI TRIPATHI

2201022470

1

VARSHA SUDHIR

1594.

2201023429

MEENU BHATT

1570.

2201022518

6

RISHI RAJ

1595.

2201023448

6

TARUN KUMAR

1571.

2201022565

6

RAJIV RANJAN KUMAR

1596.

2201023451

1

VISHAL CHAUDHARY

1572.

2201022591

ARVIND ARORA

1597.

2201023458

1

DEEPTI

1573.

2201022641

CHETAN SHARMA

1598.

2201023541

6

DEVI PRASAD

1574.

2201022732

ANKIT CHAUHAN

1599.

2201023585

6

RAJESH KUMAR SAHU

1575.

2201022758

SUDHIR KUMAR

1600.

2201023601

6

UNDE YOGESH PANDURANG

1567.

2201022438

1568.

2201022459

1569.

3

6

1

NEHA JAYANT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 33
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1601.

2201023669

1602.

2201023755

1603.

2201023790

1604.

2201023817

1605.

2201023835

1606.

2201023847

1607.

2201023883

1608.

2201023885

1

1
4
1

2

AMIT KUMAR GAUTAM

1626.

2201024643

KANCHAN RAWAT

HIMANSHU RANA

1627.

2201024645

RAVI SEHRAWAT

YASHPAL

1628.

2201024752

OMBEER SINGH

YOGESH CHANDRA DUBEY

1629.

2201024817

6

MANISH KUMAR GYANODAY

RAJESH KUMAR

1630.

2201024839

1

GAURAV

MAYANK KALERAMANA

1631.

2201024840

RISHABH SRINET

AJAY KUMAR MEENA

1632.

2201024924

NIRAJ KUMAR

SUMIT DAHIYA

1633.

2201024928

ASHISH PRAKASH MISHRA

Page 43

B

NAME SR. 6 3 4 6 4 1 7 LALIT BANSAL 3 SURENDER SINGH MALIK 1 JITENDRA KUMAR HIMANSHU CHAUHAN 6 RAKESH KUMAR 3 KRISHNA JI SINGH ANKITA BANSAL 1 SUDHIR 4 KESHRI KUMAR DUBEY KANIKA PANDE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201023996 SAHIL SINDHWANI 1636. 2201025430 6 SUMIT KUMAR 1622. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201024148 6 NISHANT KUMAR PATEL 1640. 2201025409 1620. 2201025274 1618. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6 = Other Backward Class. 2201024584 MANISH CHANDRA MISHRA 1648.MANOJ VERMA T2Q-TAX 1634. 2201024196 VARUN PRATAP SINGH 1642. 2201025002 1611. 2201024445 VIVEK PANDEY 1646. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201024072 JITENDER SINGH 1637..NO. 2201024642 1 BHUSHAN KANWADIYA 1650. 2201025168 6 3 INDER JEET SAMA 1617. 2201025115 1613. 2201023966 1610. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 44 . 2201025422 1621. ROLL NO. 2201024973 2201023969 MEESAM ZAIDI 1635. 2201024129 6 SANTOSH KUMAR 1639.. 2201025485 ASHISH KUMAR JHA 1624. 2201024516 PRIYANKA DEWAN 1647. 2201025135 1615. 2201024288 KAPIL KUMAR 1643. 2201025534 SACHIN GOEL 1625.: 34 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 2201025075 1612. 2201025122 1614. 2201025604 R KRISHNA 1609. 2201024387 SARITA KUMARI 1645. 2201024182 6 ARUN KUMAR 1641. 2201024612 6 SANJAY KUMAR 1649. 2201024090 RAJEEV KUMAR JHA 1638. 2201025146 6 SETHI RAM 1616. 2201024314 GYAN SINGH RAWAT 1644. 2201025453 1 AMAN 1623. CAT.NO. 2201025291 1619. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

2201025689 AMIT KUMAR SUMAN 1681. 2201026530 1652. 2201026827 6 AHMED FAHIM 1658. 2201027438 2 SHWETA SARJAN BHANDARI 1670. 2201027120 6 VIKASH KUMAR BASANT 1663. 2201025755 NARESH KUMAR 1684. 2201025627 6 RAMESH KUMAR 1678. 2201025612 HARDEEP SINGH T2Q-TAX 1676. 2201027505 1 VIPIN ALRIYA 1674. 2201026975 6 NITIN KUMAR 1662. 2201026893 1660. 2201025991 1 CHANDER KANT 1689. 2201027171 RAGHAW JHA 1664. 2201025639 2 ARUN KUMAR TIRKEY 1679. 2201026212 2 MANOJ KUMAR MEENA 1693. 2201027508 1 MANISH KUMAR SINGH 1675. 2201026727 1656. 2201027395 ANOOP 1669. 2201026624 1654. 2201027472 1 AMIT K MADAN 1671. 2201025988 6 EKTA ANAND 1688. 2201026861 1659. 2201025996 6 RAVI KUMAR 1690. 2201025835 RAJIV CHOPRA 1686. 2201025884 DIWAKAR SHARMA 1687.1651. 2201026365 RAJESH RAWAT 1698. 2201026025 SANDEEP 1691. 2201025623 CHANDAN KUMAR ANAND 1677. 2201027487 6 VISHAL KUMAR 1672. 2201027560 Page 45 6 BHAVESH KUMAR CHOUDHARY 3 1 3 6 3 6 3 3 6 3 3 SANJIV SINHA 1 LALIT KUMAR SATISH KUMAR 7 MOHAMMAD WASEEM KHAN ISHA GARG 3 PANKAJ KUMAR 1 RITESH DHEER 3 SANJEEV SUDAN 7 3 BHUPENDRA KUMAR SINGH SUMAN PRASAD SINGH . 2201025775 NEERAJ YADAV 1685. 2201026690 1655. 2201027359 MANOJ DAHIYA 1668. 2201025715 PRAMOD KUMAR SINGH 1682. 2201026612 1653. 2201026826 6 ARUN KUMAR 1657. 2201025735 VIKAS YADAV 1683. 2201027295 1666. 2201026468 AMIT JHUNJHUNWALA 1699. 2201026259 HARIHAR BEBORTHA 1694. 2201027193 JAIBHAGWAN 1665. 2201026359 1 MANOJ KUMAR 1697. 2201026273 GAURAV KHATRI 1695. 2201026970 1661. 2201027313 ANKIT GARG 1667. 2201026043 6 ANKIT ANAND 1692. 2201026292 1 ASHOK KUMAR 1696. 2201027494 1673. 2201025678 SURESH KUMAR 1680. 2201026508 MANOJ KUMAR SHARMA 1700.

6 = Other Backward Class. 2201029769 Page 46 3 3 3 6 KULDEEP SINGH 3 KRISHNA KUMAR G ASHA RANI 3 S VENKATESHWAR RAO PAVITRA PRATAP SINGH DEOR 3 NARENDER SINGH 3 HARIDWAR SAH 7 UTKARSH SRIVASTAVA . 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 MANISH KUMAR 1726. 2201028569 1 SHYAMVATI AJAY KUMAR TIWARI 1731. 2201028142 1 SHELLY SARANG 1741. 2201027823 1706. 2201028561 6 MRIGANK CHANDRA 1729. 2201029649 MOHAK CHAUDHARY 1716. 2201028657 1708. 2201028150 1 SHONIT BISWAS 1742. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201029752 1717. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201027729 1704. 2201027932 MADHULIKA 1733. 2201028025 6 GANESH KUMAR 1735. 2201027674 1703. 2201028610 6 SANDEEP TOMAR 2201027920 KUMAR ANSHUMANT 1732. 2201028138 3 VIJENDER KUMAR 1740. 2201028987 6 SANJAY YADAV 1711.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.: 35 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201029480 NARENDER SINGH 1715.. 2201028057 6 3 RAJARAM 1737. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201027873 1707. CAT. 2201029221 1 ISHA GHAI 1713.. 2201028497 DAVINDER KUMAR 1727. 2201027781 1705.NO. 2201029145 1712. 2201028694 1 ASHWANI INDORA 1709. 2201028012 SARVENDRA VIKRAM 1734. ROLL NO. NAME SR. 2201028130 6 3 SATPAL SAJNI 1739. 2201028518 6 PUNEET VERMA 1728. 2201029404 1 RAVI PRAKASH VERMA 1714. 2201028903 1 ANUJ 1710. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1701. ROLL NO. 2201027579 1702. CAT.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201028035 1 MANISH KUMAR 1736. 2201028090 YUDHISH MODI 1738. 2201028564 ANIL KUMAR GARG 1730.

2201029918 6 3 GIRIDHAR KUMAR 1724. 2201028459 2 MANISH KUMAR MEENA 1750. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201031039 1 KRITIKA KOLI 1756. 2201028302 2 SANTOSH MEENA 1745. 2201030374 6 PAWAN KUMAR 1783. 2201029837 6 3 JAIPAL SINGH 1721. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1751. 2201031042 1 YESHVIR 1757.NO. 2201029971 VIKRANT TOMAR 1725. NAME SR. 2201031057 ARUNESH KUMAR NEGI 1759. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201029770 6 3 SURATSINGHYADAV 1719.. 2201030432 2 SUAN TONSING 1784. 2201028246 KUMAR MANOHAR MANJUL 1743. 6 = Other Backward Class.: 36 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 2201030219 6 AASHISH KUMAR 1778. 2201029790 6 MONIKA YADAV 1720. ROLL NO. 2201028431 ALOK BHARGAVA 1748.T2Q-TAX 1718. 2201030169 2 VINOD KUMAR MEENA 1777. 2201030886 1752. 2201028449 2 HEMRAJ MEENA 1749. 2201031003 1754. 2201028255 6 ARUN PRAKASH 1744. 2201029857 1 Y JHANSI LAXMI 1723. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201030161 6 3 RAJENDER SINGH 1776. 2201030347 1 YASH RATN 1782. 2201028322 SUMIT RAHEJA 1746.NO. CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201030988 1753. 2201030127 ISMEET KAUR BHASIN TARUN HOODA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 2201029845 1722. 2201030243 1 KRLTIKA KANOJIA 1779. 2201030299 MD TAUSIF HUSAIN 1781. 2201031050 ABHISEK KUMAR 1758. 2201031059 Page 47 4 BIPLAB BISWAS 2 TSETEN N CARGYAL ANKIT ARORA 3 SANJEET KUMAR . 2201030289 1 PRIYANKA HALDWANI 1780. 2201031019 6 SANDEEP KUMAR 1755. 2201028371 AYAZ AHMED SIDDIQUI 1747. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.

2201031261 1768. 2201031507 6 RAJ KAMAL 1773. ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201030662 6 SANGEETA 1794. 2201030747 RAHUL VERMA 1796. 2201031193 6 MD IMTEYAZ ALAM 1766. 2201030633 6 PARVEEN KUMAR 1793. 2201031245 1767.: 37 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1801. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201031392 1770. 2201030865 SUNIL KUMAR UPADHYAY 1800. 2201030842 JAVED SABIR 1799. NAME SR. 2201030715 VIVEK SAINI 1795. ROLL NO.T2Q-TAX 1760. 2201030498 1763. 2201030600 SONAWANE NIKHIL ARUN 1792. 2201031111 1761. 2201031136 1 GAGAN DEEP SINGH 1789. 2201032332 Page 48 1 MANISH KUMAR . 2201031479 1771. 2201031182 2 MANOJ KUMAR MEENA 2201030556 1 ANJU SURYAVANSHI 1790. 2201031505 6 AMIT RAJ 1772. 2201031566 1775. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201031542 1774. 2201030452 1762. 2201030525 1765. 2201031132 RACHIT SINGHAL 1788. 2201031126 1 PRAVEEN KUMAR 1787. 2201030829 SUDHANSHU RAI 1798. 2201030449 BALMUKUND 1785. 2201030593 6 SAVITA RANI 1791. CAT. 6 AKHILESH RANJAN SHARMA 1786.NO. 6 = Other Backward Class. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO.. CAT. 2201031577 4 1 3 4 6 VIPIN YADAV 3 1 RAVI SHANKAR SINGH BALJEET KUMAR NIGAM JHA 3 6 NAND LAL SAHU MANOJ KUMAR YADAV MAHIMA GUPTA 6 T RAVIKUMAR CHARU SHARMA ANKIT GOSWAMI 3 6 VED PRAKASH SHARMA PRIYANKA KUMARI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201031586 KAVITA 1826. 2201030782 JAHANGIR KHAN 1797.. 2201030499 1764. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201031345 1769.

2201032391 6 GAURAV VERMA 1806. 2201032400 ABHISHEK KUMAR UPADHYAY 1807. 2201032186 SRIKANTH BORRA 1844. 2201032160 SURENDRA KUMAR SAHOO 1843. 2201031882 PAVAN KUMAR MEENA 1833. 2201032687 3 BIJAY KUMAR SINHA 1816. 2201032242 NIDHI SRIVASTAVA 1848. 2201032230 1 YOGESH KUMAR 1847. 2201031880 6 RAMAKANT VERMA 1831. 2201032461 POOJA TYAGI 1808. 2201032266 ABHINAV KUMAR SHRIVASTWA 1849. 2201032802 1817. 2201033358 2 7 3 1 3 6 6 Page 49 PAWAN KUMAR SINGH 3 SANTOSH KUMAR PATRA UPENDRA 2 JIRLYNE INGTI KATHARPI DEEPAK KUMAR SHARMA VIKAS 1 7 YOGESH KUMAR SACHIN KUMAR . 2201032034 6 MAYANK RAJHANS 1841. 2201033065 1821. 2201031834 1804. 2201033309 1825. 2201032641 1 SUDARSHAN KUMAR 1814. 2201031989 ABHINANDAN KUMAR 1839. 2201032293 BHELA SAGAR SAHU 1850. 3 DINESH CHAND 1827. 2201031881 SATISH GUPTA 1832. 2201032364 2 HIMANSHU BHARTI 1 DEEPAK KUMAR 1828. 2201032466 VIMLESH KUMAR 1810. 2201033204 1824. 2201031893 RAJIV RANJAN MISHRA 1834.T2Q-TAX 1802. 2201032383 6 JYOTI YADAV 1805. 2201032672 3 ANIL KUMAR BARAK 1815. 2201032607 6 AMIT KUMAR YADAV 1813. 2201032480 6 SANDEEP YADAV 1811. 2201031798 1803. 2201033033 1820. 2201032227 6 3 SANJAY KUMAR PRASAD 1846. 2201032510 1 SATISH KUMAR 1812. 2201032463 SHILPA PANWAR 1809. 2201032200 3 MONIKA 1845. 2201033186 6 SHASHI BHUSHAN PRASAD 1823. 2201031907 2 RAJESH KUMAR MEENA 1835. 2201032978 1819. 2201033176 6 MANOJ KUMAR 1822. 2201031954 KRISHNA KUMAR THAKUR 1837. 2201031971 SUNIL DOGRA 1838. 2201032019 1 ARUNESH KUMAR SINGH 1840. 2201031859 6 SATYANARAIN 1830. 2201032132 RAJESH KUMAR 1842. 2201031928 6 ASHWANI KUMAR 1836. 2201032365 2 R PHUNGPEI 2201031845 6 SANJEEV KUMAR 1829. 2201032891 1818.

6 = Other Backward Class.NO. 2201035456 6 SUTHAN ABDULLAH 3 1 1 U HAZARIKA Page 50 YOGESH JAIN 2 SHAILENDRA BAMANIYA 3 GYANA RANJAN PANDA SHRIKAR SUKANT 6 VIVEK VISHAL MUMTAZ 1 DEEPAK SAROHA PRADEEP BHATT . 2201035418 PANKAJ KUMAR 1866. 2201034432 6 3 VIJAY KUMAR 1889. 2201034097 1 JITESH LAL 1885. ROLL NO. 2201033365 1852. CAT. 2201035422 2 UPAINDER KUMAR MAHAR 1867. 2201035258 2 JANGKHOLUN BAITE 1863. 2201034288 1 RINKU 1886. 2201035081 1 KAPIL GAUTAM ANKUR CHHABRA 1880. 2201033383 1853.NO. 2201033832 1857. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201033469 1854. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201035048 VIRENDRA KUMAR 1878. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201035251 1 MANISH 1862. 2201034644 6 3 NARENDRA KUMAR 1891. 2201035112 1 BHANU BAIRWA TARSEM LAL 1881. 6 HARERAM MANDAL 1876... 2201035046 ARUN SHUKLA 1877. ROLL NO.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201035138 2201033859 VIVEK PANDEY 1882. 2201035399 PRASHANT KUMAR PORWAL 1864. 2201035243 1860. 2201033512 1855. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1851. 2201033687 1856. 2201033989 6 VINAY KUMAR 1884. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201035052 AMANDEEP SINGH 1879. 2201034750 6 RAJESH SINWAR 1892. 2201033986 RITU 1883. 2201034416 6 ALOK PRATI 1888. 2201035414 VIVEK KHATANAX 1865. 2201034412 MUKESH DIXIT 1887. NAME SR. 2201034542 1 HIMANSHU KALHAR 1890. 2201035139 1858.: 38 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201035248 1861. 2201035201 1859.

2201035718 NISHA RANI 1900. 2201035615 6 ASHISH VERMA 1899.NO. 2201037380 1 PARVEEN KUMAR Page 51 3 SATYAPAL SINGH SACHIN SHARMA 1 BIJENDRA KUMAR SHWETA SAXENA . 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.1868. 2201035721 3 6 2 7 3 6 MANOJ KUMAR CS AMIT KUMAR GUPTA SUMIT KUMAR RAWAT ARVIND 3 1 MD EJAZUR RAHMAN ANKUSH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201037171 1905. 2201036021 1 BABLOO KUMAR 1930. ROLL NO. 2201034788 1872. 6 = Other Backward Class. 2201037245 1907. 2201035505 MADHUSUDAN MEENA 1896. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.. 2201037107 6 MONIKA 1902.NO. CAT. NAME SR. 2201034756 1869. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201036093 1 PERKA ASHOK 1933. 2201035608 6 MANOJ KUMAR 1 MAHENDRA CHHATRAWAL 1898. CAT. 2201036016 RAMAN SHARMA 1929. 2201035590 1 RANJEET PRASHANT MAHESHWARI 1897. 2201035463 MUKUL KUMAR 1894. 2201036035 1 RITESH BHANKAR 1931. 2201034785 1871. 2201034773 1870. 2201036151 1 MUNESH KUMAR 1934. 2201037275 2 VASUNDHRA 1909. 2201035833 1 SAPNA 1927. 2201034992 1875. 2201037266 1 SUKHDEEP SINGH 1908. 2201034978 1874. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201034856 1873. 2201035947 SHAILESH SHARMA 1928. 2201035492 KULBEER SINGH 1895. 2201037173 1906. 2201035014 REJIKUMAR PS T2Q-TAX 1893. 2201037130 2 DINESH KUMAR MEENA 1903. 2201035819 6 AJEET KUMAR 1926.: 39 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. 2201037141 1904.. 2201036074 1 RAHUL BHUSHAN SINGH 1932. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1901. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

NO.. 2201038280 1924. 2201038323 1925. 2201037895 SREEJITH MOHAN 1942. ROLL NO. 2201036307 1911. NAME SR. 2201036614 1917. 2201036790 1921. 2201037089 6 SHASHI KUMAR CHOUDHARY 1950.: 40 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201038006 1 SUMIT KUMAR VIVEK KUMAR 1944. CAT. 2201038485 1910. ROLL NO.SANDEEP KUMAR SINGH T2Q-TAX 1935. 2201036634 1918. 2201037430 MANJEET AHLAWAT 2 KULDEEP SINGH MEENA 1937. 6 = Other Backward Class. 2201037399 NEHA JAIN 1936. 2201037058 1 MITHLESH 1949. 2201500602 Page 52 1 MANISH KUMAR . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201036488 1916. 2201036338 1912. 2201038176 6 NIKHIL KUMAR SHAH 1947. 2201036456 1915. 2201036814 1922. 1 1 6 2 RAMESH CHAND MEENA PARDEEP DEVESH MALIK 3 SANJEEV KUMAR DEEPIKA GUPTA 1 TANUPAM SINGH PRIYANKA TOMAR 1 PREM KUMAR GAUTAM 3 RAVINDRA SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201037700 HITESH SHOKHANDA 1 KESHAV KUMAR 1938. 2201037761 6 SHILPI GUPTA TOUFEL TAHIR 1939. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201038159 VIKHYAT AGGARWAL 1946. CAT. 2201038520 ABHISHEK GUPTA 1976.. 2201038052 DAWANGE ATUL DATTU 1945.NO. 2201036717 1920. 2201036655 1919. 2201036400 1914. 2201036360 1913. 2201038264 2201037023 2 SANDIP KUMAR PRASAD 1948. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1951. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201037803 1 SURALIYA VIKRAMJEET SINGH 1 YOGESH KUMAR 1940. 2201036995 1923. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201037850 1 RAHUL SANKHLA 1 SANDHYA SINGAL 1941. 2201037952 1 DEEPAK KUMAR PUNEET KAJLA 1943.

2201500497 6 SACHIDA NAND KUMAR 1995. 2201500681 1957. 2201500367 1 ANIL KUMAR NAGAR 1991. 2201500982 6 MUKESH KUMAR 1974. 2201500012 1 ROHIT KATHURIA 1982. 2201500940 1970. 2201500989 1 SUSHIL KUMAR CHAUHAN 1952. 2201500054 1 AMIT KUMAR BHARGAV 1984. 2201500832 1963. 2201500952 1 SAVITA CHOUDHARY 1972. 2201500001 JITENDER KUMAR DHAWAN 1980. 2201500387 6 SUNIL KUMAR 1992. 2201500721 6 SARITA 1959. 2201500722 6 DEVENDRA YADAV 1960. 2201038608 1954. 2201500653 4 KRISHNA KUMAR PANDEY 1955. 2201500568 6 PRAVIN KUMAR KASANA 1997. 2201500506 2 RAKESH MEENA 1996. 2201500896 1 TRILOK SINGH 1966. 2201500476 6 RAVI KUMAR 1993. 2201500949 1971. 2201500162 6 MEENAKSHI 1986. 2201038576 1953. 2201500582 1 SATYA PRAKASH 1998. 2201500279 DEEPAK RANA 1988. 2201500848 6 DEEPAK KUMAR 1964. 2201500794 1 ASHISH KUMAR 1962. 2201500984 6 PRAMOD KUMAR YADAV 1975. 2201500976 6 SURESH KUMAR 1973. 2201500936 GAUTAM KUMAR 1969. 2201500477 VIPIN KUMAR 1994. 2201500002 6 MD FIROJ 1981. 2201500590 KRATI NIGAM 1999. 2201500045 1 VIJAY KUMAR 1983. 2201500202 1 SANDEEP KUMAR 1987. 2201500779 1 RAJ KUMAR 1961. 2201500694 1 RAJEEV KUMAR 1958. 2201500652 2201048576 SHAILENDRA PRATAP 1979. 2201500902 1 MANOJ KUMAR 1967. 1 6 4 6 MANI NATH AMIT ANAND ANKIT AGGARWAL AADITYA VIKRAM 6 KAMAL NAYAN MRINAL NITIN RATHEE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 53 . 2201500124 6 GULAB CHANDRA MAHTO 1985. 2201500595 RAVI GARG 2000.KAMLESH JOSHI T2Q-TAX 1977. 2201500860 1 RAHUL KUMAR 1965. 2201500671 7 RAHUL 1956. 2201500650 NEHA BANGER T 1978. 2201500911 VIKAS KUMAR SHUKLA 1968. 2201500291 PRASHANT KUMAR 1989. 2201500361 PRADYOT CHOUDHARY 1990.

2201501019 RAMKESH MEENA 2029. 2201501156 ANKUR VERMA 2043. CAT. 2201501067 AMIT 2036. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201501846 6 OINAM JATINA DEVI 2018. 2201501613 MANJEET KUMAR 2010. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201501604 RANVIJAY GAUTAM 2009. 2201501572 1 TARUN PAWAR 2004. 2201501560 1 SURESH KUMAR KHOBA 2003.. 2201501760 2015. ROLL NO. 2201501052 1 BHARAT KUMAR 2034.NO. 2201501147 MANENDRA SINGH 2042. 2201501043 6 RAM BABU RAY 2033. 2201501639 MOHIT KUMAR 2013. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2001. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 2201501143 AMIT KUMAR 2040. 2201501833 6 RANJEET KUMAR 2017. 2201501093 NITISH KUMAR 2037. 6 = Other Backward Class. 2201500997 1 AMIT KUMAR 2026. 2201501870 Page 54 6 RAJ KAPOOR SINGH 2 2 6 2 6 1 7 1 6 6 PAWAN KUMAR AAVESH ANAND AMIT KUMAR AJAY BAHADUR SINGH LICHHMAN . CAT.NO. NAME SR. 2201501035 PANKAJ RANA 2030. 2201501794 1 ARUN KUMAR 2016. 2201501600 2008. 2201501118 PARDEEP FOGAT 2038. 2201501525 2 RAKESH KUMAR 2002. 2201501583 1 HEMCHANDER 2005.T2Q-TAX EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 5 = Hearing Handicapped. 2201501012 2 ROSHAN LAL MEENA 2027. 2201501013 SANJAY 2028. 2201501588 6 DHARMENDRA KUMAR RAI 2006. 2201501592 2007. 2201501638 SATENDRA KUMAR 2012. 2201501670 2014. 2201501042 HIRA VATI 2032. 2201501634 2011. 2201501146 VIKASH MAAN 2041. 2201501133 PAMEI GAININGAM 2039.: 41 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201501066 PARVEZ KHAN 2035. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. 2201501040 ABHISHEK SAH 2031. ROLL NO.

2201501915 6 ASHISH KUMAR CHAURASIA 2020. 2201502649 2057. 2201502108 2055. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2051. 2201502715 2059.NO. ROLL NO. ROLL NO. 2201502566 1 AKASH DEEP TAYDE 6 BIJENDRA SINGH 2079. 1 ANJU SINGH 2076. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201502554 1 SHAKTI SINGH 6 RAHUL TOMER 2078. 2201502029 SMITA GAMBHIR 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201501505 1 RITU SAIMPLA 2050. 2201502637 2056. 2201501969 6 RAHUL VERMA 2022. 2201501276 SUSANTA KUMAR MISHRA 2047. 2201502018 AMITA RAWAT 2025. 2201502047 2053. 2201502676 2058. 2201502547 JASBIR ANKUSH GARG P 2077. 6 = Other Backward Class. 2201502784 Page 55 MEGHA SHARMA 3 6 RAJESH KUMAR DWIVEDI ARBIND KUMAR SUSHANT SOURABH 6 DEEPAK GIRI GOSWAMI RAJENDER SINGH RAWAT 6 MANISH PRABHAKAR . CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201501375 6 KAPIL 2048. 2201502100 2054. 2201502585 2201502226 SHIRKE VINAYAK RAJARAM 2080. 2201502241 RISHIKESH SAHPURI 2082. 2201502262 1 PRABUDH KUMAR 2084. 2201501988 RAVI KUMAR SINHA 2023. 2201501176 1 DEEPAK KUMAR 2044. 2201502227 SUMIT SURI 2081. 2201502732 2060.T2Q-TAX 2019.. NAME SR. 2201502260 PARDEEP SINGH 2083..: 42 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201501959 6 LOUKESH BANSAL 2021. 2201502005 BIPLAV DAS 2024. 2201501251 2 VIJAY PRAKASH MEENA 2045. 2201501267 1 SUNIL KUMAR 2046. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 2201501470 1 ANIL KUMAR 2049. 2201502267 1 PRAMOD KUMAR CHETIWAL 2085. 2201502033 2052.

2201502887 2066. 2201502473 1 ANJU BODWAL 2097. 2201503003 6 JITENDRA KUMAR 2075. 2201502841 1 AMIT RAI 2063. 2201502293 KAILASH KUMAR KAUSHIK 2087. 2201502453 RAJESH GUPTA 2094. 2201503005 1 ARUN KUMAR 3 SANDEEP SANDUJA 4 6 NITESH KUMAR SUBODH KUMAR ROY ROHIT KUMAR B PARITOSH KUMAR JHA AKHILESH KUMAR SOHAN LAL SHARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201503008 2102. NAME SR. 2201502906 2069. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201502954 6 3 2073.NO. 2201502928 6 MEENAKSHI 2070. 6 = Other Backward Class. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2101. 2201502419 BANS RAJ STNGH 2093. ROLL NO. 2201502376 1 MUKESH KUMAR 2090.NO.T2Q-TAX 2061. 2201502819 2 MITHLESH DENDOR 2062. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT.. CAT. 2201503565 ADITYA AGRAWAL 2127. 2201502329 1 MEENAXI PRASAD 2089. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201502523 1 SUNEET KUMAR 2099. 2201502949 2072. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201502896 2067. 2201502499 2 VIPIN KUMAR MEENA 2098. 2201502971 3 2074. 2201502459 CHANDAN SINGH RAWAT 2095.. 2201502294 VIJAY RATHORE 2088.: 43 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201502844 6 NAVEEN KUMAR 2064. 2201503568 Page 56 6 VIKAS BAHADUR ASHIMA SINGH CHAUHAN . 2201502542 ANJALI SHARMA 2100. 2201502898 2068. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201502406 1 LALIT KUMAR 2092. 2201502279 NAVEEN RAI 2086. 2201502852 1 VANDANA KUMARI 2065. 2201502469 MOKSHI PANDIT 2096. 2201502403 6 RAVI KUMAR 2091. 2201502938 1 MAHAVIR 2071. 2201503013 6 4 HEMANT KUMAR 2126.

2201503653 PRASHANT CHOUDHARY 2108. 2201503996 RAHUL KUCCHAL 2123. 2201503421 1 RAVI DEEP 2144. 2201503863 2117. 2201503773 1 SATENDRA KUMAR 2115. 2201503092 1 SARITA KATARIA 2131. 2201503994 UTTAM SINGH 2122. 2201503485 DEEPAK KUMAR SINGH 2147. 2201503605 2105. 2201503659 AVINASH TYAGI 2109. 2201503338 SATI H KUMAR SRIVASTAVA 2139. 2201503243 6 PRABHAT KUMAR 2133. 2201503365 6 TRIPURARI KUMAR 2142.T2Q-TAX 2103. 2201504001 YATIN THAPAR 2124. 2201503768 6 PUNEET KUMAR 2114. 2201503504 6 GAUTAM KUMAR PANDIT 2149. 2201503315 TARUN KUMAR 2138. 2201503741 1 RAJESH KUMAR NARVARIA 2112. 2201503679 DIVYANSHU SAXENA 2110. 2201503693 SHEKHAR TOMAR 2111. 2201503248 AMIT KUMAR JHA 2134. 2201503797 6 AJIT KUMAR 2116. 2201503075 VINIT VIBHAV 2129. 2201503520 6 DHARM SINGH GURJAR 2150. 2201503076 LOKESH CHOWDHARY 2130. 2201503058 RAJESH KUMAR SINGH 2128. 2201503475 PAWAN KUMAR 2146. 2201503307 AKASH GUPTA 2137. 2201504087 6 4 1 3 1 R 2 SANTOSH SEHRA RUN VIJAY SINGH RAVINDER SINGH 1 LOKESH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201503973 6 MADHUSOODAN GOSWAMI 2121. 2201503493 6 ARVIND KUMAR 2148. 2201503763 6 ARVIND KUMAR 2113. 2201503293 1 VIJENDER KUMAR 2136. 2201503618 6 MD ASLAM ANSARI 2107.. IF ANY :Page 57 . 2201504034 ANKUR 2125. 2201503953 1 PRADEEP KUMAR GAUTAM 2119. 2201503958 1 HARDIT KAUR 2120. 2201503607 6 CHAMAN KUMAR 2106. 2201503383 6 PRAVASH 2143. 2201503461 ALOK NATH 2145. 2201503267 1 VIPIN KUMAR 2135. 2201503154 2 KHAILIANLAL 2132. 2201503339 1 NARENDER KUMAR RATHEE 2140. 2201503576 2104. 2201503868 1 MANISH KAIM 2118. 2201503363 6 AJAY KUMAR 2141.

2201504100 1 SHIV SHAKTI 2176. 2201504941 2 SWATANTRA MOHAN 2166. 2201504469 YATENDRA KUMAR SINGH 2188. 2201504935 1 ASHOK KUMAR DEV 2165. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201504857 2158. 2201504769 2153.NO. 5 = Hearing Handicapped. 2201504878 JITENDER SINGH 2160. 2201504717 2152. ROLL NO.: 44 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201504233 1 DINESH KUMAR 2179. 2201504515 DILIP KUMAR 2189.NO. 2201505069 6 AMIT KUMAR DHAMA 2168. 2201504831 PRIYANKA TYAGI 2154. 2201504931 6 CHANDAN KUMAR 2164. 2201504542 SUNEEL KUMAR 2192. 2 = Scheduled Tribe 6 = Other Backward Class. 2201504438 1 ARUN KUMAR 2186. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2151. 2201504113 6 LOKENDRA SINGH 2177. 2201504895 6 SACHIN YADAV 2162. 2201504521 2 V L MAWIA 2190. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 2201504308 6 MAHABIR JEE 2183. 2201504265 VIJAY KUMAR 2181. ROLL NO. CAT. 2201504447 KIRTI CHAUDHARY 2187. 2201504424 6 DILIP PRASAD YADAV 2184. 2201504271 6 UDAY SINGH NAGAR 2182. 2201504856 MUNNA KUMAR 2157. CAT.. 2201504180 VASANT KUMAR 2178. 2201504904 2 ASHOK KUMAR MEENA 2163. NAME SR. 2201504434 2 T LIMMINLAL HAOKIP 2185. 2201504876 JITENDER KUMAR 2159.1 = Scheduled Caste. 2201504525 1 DEEPA 2191. 2201505102 1 HIMANSHU KURIL 3 4 1 3 Page 58 VIPIN 1 6 KULDEEP KUMAR RAJESH KUMAR I . 2201504842 VIRENDRA KUMAR 2155. 2201504891 SAURABH JAMUAR 2161. 2201504958 2 NAVEEN KUMAR KUJUR 2167. 2201504263 6 SURESH KUMAR VERMA 2180. 2201504853 SATENDER 2156. T2Q-TAX 3 = Ex-Serviceman. 2201504547 GIRISH MISHRA 2193.

2201505802 1 NEERAJ KUMAR 2203..NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201505224 1 MEENAKSHI DOTANIA 2175. 2201505389 6 HARENDRA KUMAR 2232. 2201504554 2170. 2201505819 AJEET KUMAR 2206. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201504709 AMIT RATHEE 2199. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2201.. 2201505959 6 RAJAT VERMA 2210. 2201504570 2171.NO. 2201505209 SANDEEP MAAN 2174. 2201505184 6 RENU GOSWAMI 2172. 2201505172 6 AMIT KUMAR 2201504579 MOHD ARIF KHAN 2196. 2201505387 ABHIJIT KUMAR SINHA 2231. 2201505450 6 DHANANJAY KUMAR 2234. 2201505344 6 DILIP KUMAR 2228. 2201505282 6 ALOK YADAV 2226. 2201505823 AJEET KUMAR JHA 2207. 2201505418 1 HEMANT KUMAR 2233. 2201505240 1 ROHIT KUMAR 2169. 6 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201505192 VIVEK VEER 2173. 2201505829 2208. 2201505962 6 RAJESH KUMAR YADAV Page 59 ROHIT KUMAR 2 6 JAI PRAKASH MANJEET KAPIL TYAGI . 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.: 45 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201505801 1 KAPIL KUMAR 2202. 2201505900 2209. CAT. 6 = Other Backward Class. 2201505148 1 LALIT KUMAR SATISH KUMAR 2195. CAT. 2201505461 1 GAJANAND 2235. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.ASHUTOSH KUMAR T2Q-TAX 2194. 2201504711 JAGDEEP NARA 2200. 2201505806 2204. ROLL NO. 2201504653 ASHWANI SINGH KARANWAL 2198. 2201505292 1 3 VIRENDER KUMAR 2227. 2201505377 1 VISHWANATH PASWAN 2230. NAME SR. 2201504601 GEETANJALI 2197. 2201505356 1 DEVESH KUMAR 2229. 2201505816 2205. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

7 = Visually Handicapped PAGE NO. ROLL NO. 2201506174 2219. ROLL NO. 2201506017 6 AVINASH KUMAR BHAGAT DEEP KUMAR 2239. 2201505970 HARI KISHAN SHARMA 2237. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201505971 6 SATPAL YADAV SHASHI BALA 2238. 2201506167 2218. CAT. 2201505756 ANKIT CHAUDHARY 2248. 2201505800 MANISH DIXIT 2250. 2201506692 Page 60 6 MANISH KUMAR NEERAJ KUMAR . 2201505523 2216. 2201506690 2252. 2201506254 6 TARUN BHOLA 2225. 6 = Other Backward Class. 2201506300 DINESH KUMAR 2276.. 2201505777 ASHWANI KUMAR 2249. 2201506105 2217. 2201505745 MANMOHAN AHUJA 2247. 2201506042 1 RANJEET KUMAR 6 RAVINDRA KUMAR 2240. 2201506230 6 MD SHAKIL AHAMAD 2222. 6 3 1 1 ASHISH MITTAL AJAY SUHAG 1 N RAJEEV KUMAR BRAJESH KUMAR SWATI KAPOOR ASHUTOSH PANDEY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201505501 2214. 2201505571 6 DEEPAK YADAV 2243. 2201506245 2223. CAT.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2251. 2201506063 1 KAPIL DEV MALHOTRA 2201505531 6 RAHUL VARMA 2241.NO. 2201505539 1 HARSH KUMAR 2242. NAME SR.NO. 2201506308 SUNNY SINHA 2277. 2201505505 2215. 2201506226 6 DEEPAK 2221. 2201505475 2212. 2201505493 2213. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.RAJEEV ROSHAN T2Q-TAX 2236. 2201506246 1 MEENAKSHI 2224. 2201505667 6 SANDEEP KUMAR 2246. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201506272 2211. 2201506176 1 BIJENDRA 2220. 2201505601 2 M THANGKHOPAU 2244.: 46 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201505648 1 SUMITA 2245. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

4 = Orthopaedically Handicapped Page 61 . 2201506615 ABHISHEK KUMAR 2295. 2201506555 6 RAJEEV RANJAN 2291. 2201506821 1 MANENDRA SINGH 2262. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NARENDER T2Q-TAX 2278. 2201506621 RAVI KANT VATS 2296. 2201506706 HARI NATH TIWARI 6 JITENDER YADAV 2281. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201506729 6 DHEERAJ KUMAR VERMA RIPU KUMAR JHA 2283. 2201506347 2258. 2201506798 6 KAMLESH KUMAR BAGADIYA 2284. 2201506357 2259. 2201506993 6 3 YOGESH PANWAR 2272. 2201506936 2264. 2201506967 2269. 2201507025 DEEPAK NAILWAL 2274. 2201506339 2257.. 2201506841 1 LALIT ARYA 2263. 2201506392 2260. 2201506948 1 VIKAS 2266. 2201507042 RAJENDER SINGH 2275. 2201506441 6 RAM RATAN KUMAR 2286. 2201507045 2253. 2201506976 1 SUNIL KUMAR 2271. 2201506944 1 2265. 2201506696 SWAPNIL KUMAR MAHENDER SINGH 2280. 2201506814 2261. 2201506650 6 TANVEER AHMED 2298. 2201506957 6 ANIL KUMAR 2267. 2201506612 SANJAY KUMAR 2294. 2201506336 2256. 2201506723 1 VIPIN KUMAR 6 BIJENDER SINGH KHOLA 2282. 2201506442 RAUSHAN KUMAR 2287. 2201506646 1 MEENAKSHI 2297. 2201506974 6 USHMAN AHMAD 2270. 1 3 3 3 3 6 4 SONIYA SHARMA SHAILENDRA NATH PATHAK 1 SHASHI KUMAR RACHIT UPPAL SACHIN KUMAR 4 RAMESH KUMAR VIMAL AMIT KUMAR SINHA 1 ANSHUL KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201506695 MUNESH KUMAR 2279. 2201506589 6 SACHINDRA NATH PRASAD 2292. 2201506593 6 RAMAKANT PRASAD 2293. 2201506547 SANTOSH KUMAR GUPTA 2290. 2201506321 2255. 2201506504 SATISH KUMAR 2288. 2201506653 SUNIL KUMAR 2299. 2201506802 2201506397 6 RAJESH YADAV 2285. 2201507009 1 PRAVEEN KUMAR 2273. 2201506516 MOHAN LAL 2289. 2201506312 2254. 2201506667 PANKAJ TOMAR 2300. 2201506964 6 SIKANDAR ALAM 2268.

2201507981 GAURAV KASHIVE 2317. 2201507468 RUBY 2339. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2301. ROLL NO. 2201508014 3 RAMESH 2319..5 = Hearing Handicapped. 2201507477 MOINAK GHOSH 2340. 2201507380 6 RUBY KUMARI 2334. CAT. 2201507918 6 TRIPURARI PRAJAPATI 2310. 2201507773 6 RAMESHWER SHARMA 2303. 2201507978 MANJEET KUMAR 2316. 2201507262 1 RAVI KANT NAGAR 2330. 2201507976 SANJEEV MAKKAR 2315. 2201507900 ANUP JAIN 2309. 2201507873 2306.NO. NAME SR. 2201507798 2 MURLI RAM MEENA 2304. 6 = Other Backward Class. 2201507534 MAN MOHAN KUMAR 2343. 2201507939 6 MANOJ YADAV 2312. 2201507494 AJAY KUMAR GUPTA 2341. T2Q-TAX 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201507410 MANTU KUMAR TIWARI 2336. 2201507306 6 AMIT KUMAR 2331. 2201507749 6 ROHIT 2201507080 PARUL ASTHANA 2327. 2201507875 2307. 6 SATYA VIR SINGH 2326. 2201507840 1 RAJ KUMAR 2305. 2201507881 YOGESH 2308.: 47 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201507966 2314. 2201507258 DHARMENDER KUMAR CHOUBEY 2329. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201507443 SUDHANSHU RAJAN 2337. 2201507391 1 AMIT KUMAR 2335. 2201507057 2302. 2201507543 RISHAV KHANNA 2344. 2201507308 6 ARVIND KUMAR 2332. ROLL NO. 2201507989 ANIL KUMAR 2318. 2201507248 MANOJ KUMAR 2328. 2201507926 6 NIRAJ KUMAR 2311. 2201507496 PUSHKAR SINGH 2342. 2201507329 1 SUSHIL KUMAR 2333.NO. 2201507461 SUBODH KUMAR SHARMA 2338. 2201508016 Page 62 3 PREM CHAND BHARDWAJ 1 6 3 SUMIT 1 RAHUL SANDEEP GAUR 6 BHARAT SWAMI . 2201507955 2313. CAT.

2201507651 6 BAVITA YADAV 2348. 2201508330 2355. 2201508804 6 SANDEEP KUMAR 3 PRASANTA DAS 2380. 2201507648 1 RAKESH KUMAR 2347. 2201508070 2323. 2201508903 DEVENDER SINGH 2360. 2201508410 1 GULAB CHANDER 2383. 2201508906 SUMIT THAKRAN 2361. 2201508249 2353. 2201508131 6 JEETENDRA KUMAR 2324. 2201508772 DEEPAK NAGPAL 2377. 2201508144 6 SHRIKANT 2325. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 2201507653 ASHWANI CHAUDHARY 2349. 2201508028 6 ASHOK KUMAR 2322. 2201508394 2357.: 48 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201508175 7 J GHANSHYAM SHUKLA RAHUL SETH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2351. NAME SR. 2201508018 1 PREM LATA 2321. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class. 1 JITENDRA KUMAR 2376. 2201507618 6 AJAY KUMAR 2346. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201508852 6 PEEXUSH KUMAR 2201508397 6 KUNAL PRIYADARSHI 2382. 2201508793 1 KANCHAN 3 PRALAY GAYEN 2379. 2201507547 6 NEELAM KUMARI 2345. ROLL NO. 2201508433 AJAY KUMAR 2386.NO.T2Q-TAX 2320.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201508838 1 NAGENDRA PAL SINGH 6 RAHUL KUMAR 2381. 2201507680 KAMLESH KUMAR JHA 2350. 2201508272 2354.NO.. ROLL NO. 2201508423 2 GIRISH 2385. 2201508776 6 PREM SHANKAR MANDAL NEERAJ KUMAR SHARMA 2378. 2201508245 2352. CAT. 2201508863 1 GIRISH GAUTAM 2358. 2201508887 1 LAT 2359. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201508909 Page 63 6 SNEH DEEP GOTHWAL VIPIN VATS . 2201508412 6 SHEKHAR KUMAR 2384. 2201508331 2356.

2201509025 2201508565 RAJ KUMAR 2390. 2201508466 2363. 2201508946 RAJEEV RANJAN 2389. 2201509646 2403. 2201508554 2365. 2201508754 ASHISH ANAND 2400. 2201509086 1 VINAY RESHWAL 2369. 2201509629 2402. CAT. 2201508942 AGRAJ KUMAR SINGH 2388. 2201508724 6 ANIMESH KUMAR 2398. 2201508583 1 MAHESH KUMAR 2392.. NAME SR. 2201509082 2367. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. ROLL NO.NO.NO. 1 DHEERAJ KUMAR 2387. 2201508679 2 ESTHER LALLAWMKIMI 2396. 2201509189 NITIN KUMAR BAJPAI 2375. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201509208 AGAM KUMAR 2426. 6 = Other Backward Class. 2201509654 Page 64 3 ANAND SINGH RAHUL GUPTA JASMINE JOSEPH . 2201509171 DEVESH GOYAL 2374. ROLL NO. 2201509084 1 MOHIT JAJORIA 2368. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.: 49 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201508612 6 DEEPAK KUMAR 2393. 2201509206 KAILASH GUPTA 1 7 SUJEET KUMAR 1 RAJU PRASAD MAHAWAR SANJIT KUMAR 6 JAIVINDER BHATI VEDA NAND PANDEY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 2201508497 2364. 2201509165 MANOJ KUMAR RAY 2373. 2201509128 6 ARCHANA KAMBOJ 2371. 2201508628 ARUNI KUMAR 2394. 2201509126 6 3 SANJAY KUMAR VERMA 2370. CAT. 2201508718 6 GAURAV RANA 2397.T2Q-TAX 2362. 2201509162 6 3 SATISH KUMAR 2372. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201508750 PANKAJ GIRDHAR 2399. 2201508572 PANKAJ KUMAR SINGH 2391. 2201508646 6 TARUN VERMA 2395. 2201509299 HUNAR PAHWA 2428. 2201509270 HITESH SABHARWAL 2427. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2401. 2201509061 2366.

2201510007 1 VIKRAM SINGH 2418. 2201509318 6 HEM PRAKASH 2432. 2201509514 HEMANT GAHLAUT 2447. 2201509512 MAHENDRA UMRAO 2446. 2201509515 DINESH KUMAR 2448. 2201509319 6 PINKI KUMARI 2433. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201510148 AMIT KUMAR 2421. 2201509314 AMIT KUMAR SHARMA 2429. 2201509836 6 DEEPAK KUMAR 2413. 2201509444 AMIT TRIVEDI 2440. 2201509407 6 VIVEK KUMAR 2438. 2201509992 6 SATISH KUMAR 2415. 2201509400 1 PARDEEP KUMAR 2437. 2201509502 MUKUND MADHAV 2442. 2201509572 SUNIL KUMAR 2450. 2201509504 LAXMI CHAND MALI 2443. 2201509994 1 ROHIT KUMAR 2416. 2201509388 6 AGNIVESH KUMAR 2436.. 2201509727 6 DINESH SINGH 2408. 2201509665 1 NAVEENDER KUMAR 2405. 2201510000 6 LALO PRASAD SINGH 2417. 2201509715 2407. 2201510032 6 SANJAY KUMAR TANWAR 2419. 2201509730 6 SHRUTI SHREYA 2409.T2Q-TAX 2404. 2201509464 BHARAT BHUSHAN 2441. 2201509509 ATULESH 2445. 2201509691 1 VIJENDER SINGH 2406. 2201509317 6 3 HARISHANKAR PRASAD YADAV 2431. 2201510123 NARESH KUMAR BHATI 2420. 2201509369 6 3 MAHENDER SINGH 2435. 2201509517 SATISH KUMAR SINGH 2449. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201510194 2424. 2201509757 2410. 2201509357 6 BALJEET SINGH 2434. 2201509758 1 NITIN KUMAR 2411. 2201509508 PRERNA TYAGI 2444. 2201510208 6 KUMARI DEEPTI GUPTA 2425. 2201510154 KUMAR GAURAV 2422. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201509316 6 RAJESH KUMAR 2430. 2201509874 1 KAILASH KUMAR 2414. 2201510192 2423. 2201509439 1 PADMINI 2439. 6 = Other Backward Class. 2201510215 1 PRASHANT KUMAR 3 6 3 6 3 DHIRENDRA KUMAR SINGH PRITAM KUMAR 1 AMIT KUMAR AMRITA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7 = Visually Handicapped Page 65 . 2201509828 6 SHASHI YADAV 2412.

2201511042 2457. 2201511196 2 VIJAY KUMAR MEENA 6 3 K Page 66 3 JAGDISH KUMAR REKHA SHARMA 6 RAJESH KUMAR RAVIKANT SINGH 6 NAVEEN DHANKHAR . 2201511184 VIDIT TYAGI 2466. NAME SR. 2201510998 2456. CAT. 2201510602 6 KRISHNA KUMAR SHARMA 2490. 2201511089 DEVESH BANSAL 2461. 2201510218 PANKAJ KUMAR GUPTA 2477. 2201511171 ABHIMANYU KUMAR SHARMA 2464. 2201510532 6 RANJEET KUMAR 2486.NO.: 50 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201511044 2458. 2201510216 NEHA SHARMA 2476. 2201510521 6 PANKAJ KUMAR 2485. 2201510567 6 ANITA KUMARI 2488. 2201510424 ANUJ KUMAR THAKUR 2482. CAT.. 2201510499 1 SANDEEP KUMAR 2484. 2201510781 OMVISHWAS SINGH 2494. 2201510921 4 SURYA PRAKASH OJHA 2452.NO. 2201511169 1 PARAMJIT BANGA 2463. 2201510963 7 JOGINDER 2453. 2201510543 6 NAVEEN KUMAR 2487. 2201510246 JOHNSQN JACOB 2478. 2201510601 DEV PRIYA GUPTA 2489. 2201510421 1 3 SWAPAN KUMAR NASKAR 2481. 2201511187 1 KULWANT KUMAR ANAND 2469. 2201510486 GULSHAN SHARMA 2483. 2201511054 DIPAK KUMAR 2459. 2201510259 NEERAJ CHANDRA PUJARI 2479. 2201510294 1 3 SOUMEN KUMAR DAS 2480. 2201510652 6 SONIA 2492. 2201510981 2455.T2Q-TAX PAGE NO. 2201511180 ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA 2465. ROLL NO. 2201511087 MURLI DHAR JOSHI 2460. 2201511186 1 VIJAY KANT ANAND 2468. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2451. 2201511111 1 SATISH BHATTI 2462. 2201510605 6 SAROJ KUMAR YADAV 2491. ROLL NO. 2201510980 2454. 2201511185 1 PREETI DHAKOLIA 2467. 2201510751 1 SUMIT KUMAR KAYAL 2493.

2201511587 VIKAS KUMAR 2532. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201511910 6 SHRAWAN KUMAR SAH 2503.NO. 2201510899 6 3 SANJAYKUMARVISHWAKARMA 2498. 2201511946 6 KOUSHAL KISHORE KUSHWAHA 2506. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2501. 2201511480 RAHUL KUMAR 2528. 2201512078 6 SUNIL ANAND 2510. IF ANY :1 = Scheduled Caste.2470. 6 = Other Backward Class. CAT. 2201510903 1 AJAY KUMAR AZAD 2499. 2201511590 DINESH 2533. 2201512049 1 PRAMOD KUMAR 2509. 2201511283 2473. 2201511974 GOVIND SINGH PUNDHIR 2508. 2201511249 2472. 2201511953 GAUTAM MANI 2507. 2201511488 REJI ANOOP 2529. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201511199 2471. 2201511923 1 OINAM BIDYANANDA SINGH 2505.. 2201511912 1 JAGDISH CHAND 2504. 2201511405 2502. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201510855 AMIT KUMAR 2497. 2201511384 1 DEVENDRA KUMAR 2475. 2201511618 HARISH VATS 2535. 2201511537 DEEPAK SHARMA 2530.: 51 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201512108 6 6 Page 67 DUSHYANT KUMAR SINGH 1 RAJESH KUMAR . ROLL NO. 2201511552 ANNU SEHRAWAT 2531.NO. 2201511640 SATYENDRA PRIYADARSHI 2536. NAME SR. 2201510796 6 SANJAY KUMAR T2Q-TAX 2495. 2201511297 6 SHIVRAJ SINGH SOORA 2474. 2201511591 PARVESH 2534. 2201510908 6 BAIJNATH GUPTA 2500. 2201512088 2511. 2201511386 1 PRASHANT CHOUDHARY SANDEEP KUMAR 1 RAVNEET KAUR TAPASYA RAGHAV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201510853 1 AMIT KUMAR 2496. ROLL NO. 6 SANDEEP KUMAR YADAVBA 2526.. 2201511901 1 NAVJEEVAN BHARTI 2201511439 UTTAM KUMAR MISHRA 2527. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.

. 6 = Other Backward Class. 2201512277 RAJA RAM 2524. 2201512220 1 BHARTI AMIT GUPTA 2546. 2201511773 2519. 2201512239 DHARNA SHARMA 2201511813 RAHUL SINGH 2548. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201511643 2513. NAME SR. 2201511774 2520.: 52 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201512304 VIJAY BHATTACHARYA 2525. ROLL NO. 2201512921 2553. 2201512305 2512. 2201512972 Page 68 MANISH CHAUDHARY 1 JAIPRABHA SANDEEP KUMAR . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201512201 6 SUBHASH KUMAR MANDAL HIMANSHU SHIBORA 2544. CAT. 2201511680 2514. 2201511806 2523. 2201511771 2518. 2201512904 2552.NO. 2201511747 2516. 2201512136 6 AJIT SINGH 1 TINKU KUMAR 2539. 2201512435 SURESH KUMAR 2578. 2201512145 3 KUMAR MUKUL 2541. 2201512341 2 SUMAN SUDHIR LAKRA 2576.RAJESH KUMAR YADAV T2Q-TAX 2537. 6 1 2 1 3 6 RAMESH CHANDRA GURDEEP QINGH SHASHI KANT ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 2201511894 PRASHANT 2550. 2201511753 2517. 2201512223 ARUN MEENA 2547. 2201512144 6 3 SAJJAN SINGH 2 SURESH KUMAR MEENA 2540. 2201512202 6 SHOEBA ANIL KUMAR 2545. 2201511775 2521. 2201511830 KIRTI SINGH RAWAT 2549.NO. CAT. 2201511696 2515. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2551. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201512120 6 MOHD ZEESHAN SUDEEP SHARMA 2538. 2201512189 ANIL KUMAR 6 RAM NARESH BARNWAL 2542. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201512425 1 KAMAL KISHORE 2577. 2201512190 BINAY KUMAR MALANGIA 6 DILIP KUMAR SINGH 2543. 2201511776 2522. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.

2201512436 SANJAY KUMAR T2Q-TAX 2579. 2201512713 1 3 SURESH KUMAR 2591. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201512565 1 RAVI KUMAR 2586. 2201512858 VIJAY SINGH RAO 2599. 2201512827 NAINA RAWAT 2597. 2201512591 SUBRATA MUKHERJEE 2587. 2201512793 CHANDER PARKESH 2596.2554. 7 = Visually Handicapped Page 69 . 2201513161 ANIL KUMAR 2563. 2201513279 6 3 SUNIL KUMAR 2569. 6 = Other Backward Class. 2201512743 6 ATIN KUMAR 2592. 2201512767 MANISH KUMAR C JHA 2594. 2201512455 1 HEMANT KUMAR 2581. 2201512511 1 GAVINDER PAL SINGH 2585. 2201513292 3 2570. 2201513268 6 3 SURENDRA PRASAD 2567. 2201513175 SANTOSH KUMAR SINGH 2566. 2201513128 RIMA SINHA 2561. 2201513312 MANISH KUMAR 2572. 2201512768 MIHIR KUMAR 2595. 2201513126 NAVEEN KUMAR 2560. 2201512848 TANVI 2598. 2201513480 3 1 1 6 3 6 MD SARFARAJ ANSARI DHIRENDRA KUMAR JHA 6 2 VINOD KUMAR SAIBAL KUMAR CHATTERJEE RAMESH CHAND MEENA AMIT KUMAR HARODIA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201513145 RUCHIKA MANN 2562. 2201512504 6 GULSHAN YADAV 2583. 2201513170 PRIYANKA KAPOOR 2565. 2201512491 1 MAMTA RANI 2582. 2201513164 HIMANSHU PANDEY 2564. 2201512766 2 PREMRAJ MEENA 2593. 2201512990 DHIRENDRA KUMAR 2555. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201512692 ANAND PRAKASH 2589. 2201513479 6 CHANDRAKANT VERMA 2575.. 2201512450 PRIYAMBADA DIXIT 2580. 2201513272 1 PARDIP KUMAR 2568. 2201513117 2559. 2201512996 RAKESH KUMAR 2556. 2201513370 RANJIT KUMAR MAHATA 2573. 2201513072 2557. 2201513105 2558. 2201512616 GEETU KAUR 2588. 2201512506 HARISH BHANDARI 2584. 2201512867 KAVITA SHARMA 2600. 2201513304 2571. 2201512712 6 DEEPAK KUMAR 2590. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201513458 2 P DUNA DUO 2574.

2201513688 SANDEEP KUMAR SHARMA 2639. NAME SR. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201513558 2605.: 53 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201514459 1 YOGESH 2617. 2201514154 2607.T2Q-TAX PAGE NO. 2201513758 DEEPSHIKHA 2642. 2201514316 2613. 2201514508 1 ANIL KUMAR 2619. 2201513585 JEETENDRA KUMAR 2633. 2201513582 6 RAHUL SWASTIK KUMAR 2632. CAT. 2201513588 6 RAJESH KUMAR 2634. 2201514196 2608. ROLL NO. 2201514263 SALIL KUMAR 2611. 2201514300 RAVI KUMAR NAIN 2612. 2201514006 PINTU KUMAR 2627. 2201514560 Page 70 1 NARAYAN SINGH BALIYAN 4 6 2 6 3 PARAASH CHAND MOHAN SINGH BHATI 1 RAJIV KUMAR ANJANI KUMAR 6 AMAN KUMAR 3 6 3 VIJENDRA KUMAR KULDEEP SINGH SANDEEP SHARMA 1 RAVI SARWAN RAMAN DAS . 2201513782 PRASHANT KUMAR 2643. 2201514422 2616. 2201514011 6 DEVENDRA SINGH AVINASH KUMAR SINHA 2628. 2201513504 2603. 2201514077 1 POONAM RANI 2201513564 6 AMIT VERMA 2630. 2201513802 DEEPAK SHAKALYA 2644. 2201513639 ANIL KUMAR 2638. 2201514509 6 KAMAL KASHYAP 2620. 2201513754 PAWAN KUMAR 2641. 2201514247 2610. 2201513625 NISHANT KUMAR 2636. 2201513616 6 SHOEB KHAN 2635.NO. 2201514488 6 MANJUR ALI DIWAN 2618. 2201513569 6 GIREESH KUMAR 2631. 2201514350 2615. CAT.. 6 NEETU PAL 2626. 2201513527 2604. 2201514110 2606. 2201513824 LALAN KUMAR 2645. 2201514347 2614. 2201513725 RAMAKANT MEENA 2640.NO. 2201513628 CHANDAN KUMAR SINGH 2637. 2201514205 2609. 2201513502 2602. 2201514040 6 AMARJEET KUMAR 6 MILAN SINGH ROHILLA 2629. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2601.

2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. CAT. 2201515727 3 SATISH KUMAR 2658. CAT. 2201514810 6 SANJAY KUMAR SINGH 2682. 2201513930 2625.NO. 2201514700 DIGAMBAR SWAIN 2678. 2201514880 SUJITH S 2687. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2651. 2201514664 6 AKASH KUMAR 6 NARENDER KAUSHAL 2650. 2201514653 6 3 SWETA PADMA NAYAK 2 ESTHER LALSANHIM 2649. 2201515587 1 VIJAY KUMAR 2653. 2201515795 2660. ROLL NO.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201514704 VINAY KUMAR SINGH 2680.: 54 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201514693 6 PRADEEP SINGH 2677. NAME SR. 2201514718 6 UDAY KUMAR 2681. 2201515711 2657. 2201514815 6 KAUSHAL 2683. 2201515775 3 RAJ KUMAR 2659. 2201514837 1 ANAR SINGH 2685. ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 2201513996 3 NARENDRA KUMAR 2646. 2201513839 2622. 2201513922 2624. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201515684 2656. 2201515895 2662.T2Q-TAX 2621. 2201514569 RAJESH KUMAR 2647. 2201514575 SAMPURAN KULSHRESTHA 2648. 2201515672 1 ARUN KUMAR 2655. 2201514701 PRATIK KUMAR 2679. 2201515814 2661. 2201515585 2652.NO. 2201514682 1 2 VINOD MEENA SUDHIR RAJIV KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201513865 2623. 2201515606 6 3 ANQQR SINGH 2654. 2201514827 6 MUKESH KUMAR 2684. 2201514876 1 SHASHI KANT 2686. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201515900 Page 71 3 6 KISHOR SANJAY KUMAR CHANDRA SHEKHAR SHARMA 1 AMIT ANAND APARNA BHARDWAJ 1 RAHUL KUMAR MAHAWER KAPIL DEV 5 SANJIT KUMAR . 2201514687 1 NARESH 2676.

2201515312 HEMANT MEHRA 2697. 2201516372 1 6 6 V PARVEEN KUMAR 3 DILIP KUMAR ANURAG SINHA 4 MANOJKUMAR RAJNI KUMARI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO. 2201516078 2669. 2201515915 1 RAKESH VERMA RISHIKESH KALYAN 2689.. 2201516316 1 3 SATVEER SINGH 2674. 2201517126 1 NEELESH SHANTANU KUMAR BARIK 2727. ROLL NO. 2201516080 6 MAHESH KUMAR YADAV 2670. 2201515276 KUNDAN KUMAR 2696. CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT. 2201516453 6 3 1 ANJALI SHARMA 2726. 2201514883 2664. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201517131 1 VIJAY SINGH GOPAL KRISHNA 2728. 2201515123 6 SANTOSH KUMAR 2692. 2201515205 VIKRAM SINGH 2695. 2201516213 2672. 2201515420 RAVINDER SINGH NEGI 2699.NO.: 55 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201516087 6 PREM PRAKASH GUPTA 2671. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201514906 2665. 2201517154 6 KUMAR RAKESH RAUSHAN MANISH KUMAR 2729. 2201515160 AMIT KUMAR 2694. 2201516420 2702. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201517157 Page 72 1 BHUPESH KUMAR . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6 = Other Backward Class. 2201516426 2703. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2701. NAME SR. 6 SHAILESH 2688.. ROLL NO. 2201516015 1 ANIL KUMAR 2668. 2201515993 1 MOHINDEQ SINGH 2667. 2201515984 2201515078 1 DINESH SINGHN 2691. 2201515124 1 PRASHANT KUMAR 2693. 2201516319 1 2675. 2201515916 1 RAJESH KUMAR VERMA 1 MUKESH KUMAR 2690. 2201515414 VIKAS KUMAR 2698. 2201516294 1 KSHETRIMAYUM BIKRAMJIT SI 2673. 2201516440 2704. 2201515470 AJAY SINGH 2700. 2201515063 2666.T2Q-TAX 2663.

2201516854 DEVENDRA CHAUDHARY 2743. 2201517200 6 ABRAR ALAM 2711. 2201517471 2725. 2201516914 1 SUNIL KUMAR 2746. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201517405 2723. 2201517049 ALOKE RAKSHIT 2749. 2201516959 6 MANISH KUMAR 2747. 2201517091 SHAMBHU SHARAN KABIR 2750. 2201517495 3 6 N SUSHANT LAKHERA SUNIL KUMAR 6 ASHWANI KUMAR SUPREET KEDIA 6 AMAR KUMAR 3 SHYAM KISHOR SINGH DEEPAK KUMAR 6 TANISH KUMAR YADAV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201516477 DHIRAJ KUMAR 2730. 2201516991 TARUN KUMAR 2748.T2Q-TAX 2705. 2201516653 1 NAVEEN KUMAR 2736. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201517268 AMIT KUMAR MOR 2717. 2201517199 1 ANIL KUMAR 2710. 2201517237 DEEPAK BHARDWAJ 2715. 2201516679 1 PRAMOD KUMAR 2737. 2201516586 1 MANISH DEWAN 2733.. 2201516722 2 PRIYADARSHINI PEGU 2739.: 56 Page 73 . 2201517249 SUDHANSHU SHEKHAR 2716. 2201516636 DEVESH NIDHI SHARMA 2735. 2201516905 RAHUL MAKHIJA 2745. 2201516617 DEEPENDRA SAXENA 2734. 2201517383 2721. 2201516844 PRIYANKA KAKAR 2742. 2201517215 6 DEOYANI 2714. 2201517174 POOJA GUPTA 2708. 2201517382 2720. 2201516577 6 VISHWAS BHARTI 2732. 2201516503 6 VIKASH KUMAR 2731. 2201517320 1 ROBIN BHAGWAT 2719. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6 = Other Backward Class. 2201517205 2712. 2201517209 6 BARHM DEO KUMAR 2713. 2201517391 2722. 2201516688 6 JITESH KUMAR 2738. 2201517159 6 PAWAN KUMAR 2706. 2201516858 VIJAY KUMAR SINGH 2744. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201517185 PALLAVI 2709. 2201517172 2 D LIENLALZOM GANGTE 2707. 2201517407 2724. 2201517271 1 DINESH 2718. 2201516756 6 ZAHEER ALAM MANSURIE 2741. 2201516737 1 MUKESH 2740.

ROLL NO. 2201517589 2 ABHISHEK MEENA 2777.T2Q-TAX ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201518039 6 RAHUL TOMAR 2791. 2201518403 1 PRASHANT DIHANA 2752. 2201518404 1 HEM SINGH 2753. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201518800 1 MUKESH 2769. 2201518099 NIHARIKA 2792. 2201517874 SURESH KUMAR 2784. 2201518799 1 HIRA LAL 2768.NO. 2201518777 2762. 2201517910 6 DHARMENDER KUMAR 2787. 2201518673 6 RAKESH RANJAN 2759. 2201518984 6 4 Page 74 SURESH KUMAR MANJEET KUMAR 1 GOPINDRA KUMAR ANIMESH DEV RAI 1 AJI MOHAN NEETI GOEL . NAME SR. 2201517762 JAIVINDRA SINGH 2781. 2201518249 SANDEEP KUMAR RANA 2795. CAT. 2201518453 2756. 2201518193 SUMIT MANOCHA 2794. 2201517958 6 ARVIND KUMAR 2789. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2751. 2201518534 6 PINTU RAMAN 2758. 2201518150 NARAYAN SHARMA 2793. 2201517766 MANISH SHARMA 2782. 2201517937 SATENDER KUMAR 2788. 2201517748 6 VIVEK 2780. 2201518789 RAMENDRA RAMAN DUBEY 2765. 2201517559 BIKKY ANAND SINGH 2776. 2201517666 1 NISHANT KARDAM 2779. 2201517610 1 MAMTA 2778. 2201518958 1 ASHEESH KUMAR 2770. 2201517906 6 SUNIL KUMAR NAYAK 2786. 2201517961 6 3 SUBE SINGH 2790. 2201518477 6 JITENDRA KUMAR 2757. 2201518780 2763. CAT..NO. 2201518797 1 MANOJ KUMAR 2766. 2201518798 1 NAVEEN KUMAR 2767. 2201518770 2761. 2201518430 2 CHITRALEKHA 2755. 2201517903 RAKESH RANJAN 2785. ROLL NO. 2201518405 2 AMAR SINGH MEENA 2754. 2201517868 PARAMBIR YADAV 2783. 2201518788 NILESH KUMAR 2764. 2201518692 2760.

NAME SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 2201519825 6 ATUL PRAKASH MAHAJAN 2805.NO. 2201519799 2803. 2201519014 SONU 2201518382 6 AMARJEET KUMAR 2799. 2201519080 1 SONIA 2826. 2201520008 Page 75 3 VINODKUMARYADAV RAKESH KUMAR 1 ARUN KUMAR SAURABH JAIN HARMEET SINGH WALIA . 2201519162 1 HARISH KUMAR 2829. 2201519352 6 SUNIL KUMAR GIRI 2835. 2201519167 SURENDRA SINGH PANWAR 2830. 2201519996 1 SUSHANT KUMAR 2811. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2801. 2201519908 PRAVEEN PATHAK 2808.SHASHI BHUSHAN T2Q-TAX 2796. 2201518340 2773. 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201519219 1 MUKESH KUMAR 2832. 2201518307 2772.: 57 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6 = Other Backward Class. 2201518361 2774. 2201519137 2 MAHENDRA KUMAR SATTAVAN 2828. 2201519301 GIRIJA SANKAR DAS 2834. 2201519782 2802. 2201519814 6 KAILASH JANGRA 2804. 2201519128 6 GAGAN KUMAR 2827. 2201519058 6 NITIN KUMAR BHASKAR 2771. CAT. ROLL NO. 2201519182 1 VISHAL KHATRI 2831. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201518988 DILIP KUMAR 6 KUMAR PRAS ANT 2798. 2201519271 6 AJAY KUMAR 2833. 2775. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201519960 2810. 2201519371 SANJAY KUMAR 2837.. 2201518986 SAURABH SHUKLA NAVNEET KUMAR 2797. 2201519846 MANOJ KUMAR 2807. 2201519997 1 RITIKA 2812. 2201519842 PRADEEP GUPTA 2806. 2201519940 2809. 2201519021 6 SONOO KUMAR KASAUDHAN 2201518400 1 ROHIT SONKAR 2800.. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201519370 6 RUPESH PAL 2836.

2201521593 1 LEELU 2854. 2201520567 GANESH PRASAD 2879.NO.VINIT GUPTA T2Q-TAX 2838. 2201520129 1 GAURAV KUMAR MOLPARIA 2201519520 6 AMIT VISHWAKARMA 2842. 2201519655 RAJNANDAN KUMAR 2846. 2201519397 2814. 2201520160 1 PANKAJ KUMAR 2818. 2201520258 2822. 2201519600 AJEET KUMAR 2845. 2201521575 6 AJAY PANCHAL 2853. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6 6 MANISH SAINI 3 SUBASH BHUYAN ADNAN QAISER 3 MALAY KUMAR RANA 6 NIRAJ KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME SR. 2201519705 HIMANSHU TIWARI 2847. 2201520527 SUSHIL KUMAR YADAV 2813. 2201520023 3 SANJEEV KUMAR 2839.NO. 2201520533 NAMI JAIN 2876. 2201520072 3 YASHPAL SINGH BHADORIA 2840. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT. 2201519777 6 HARI KISHORE VERMA 2850. 6 = Other Backward Class. 2201519731 6 LALAN KUMAR RAHI 2849. 2201520540 JITENDER 2877..: 58 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2851. 2201519552 6 JAY SHANKAR PRASAD 2843. 2201520563 BINDU BALA 2878. 2201519465 2816. 2201519515 2817. 2201520510 SUBODH KUMAR 2825. 2201520207 1 MUKESH KUMAR 2821. 2201520398 ANKIT TYAGI 2824.. 2201519706 6 RAMANUJ KUMAR 2848. 2201521625 6 SONU YADAV 6 Page 76 4 SHYAM SUNDER . 2201519402 2815. 2201520195 6 PAWAN KUMAR YADAV 2820. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201520285 2823. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201520172 6 RAVINDRA KUMAR 2819. 2201520108 6 LALIT MOHAN BHANDORIA 2841. 2201521569 6 2852. ROLL NO. 2201519587 RAJA CHAUHAN 2844.

2201522064 6 BIKRAM 2870. 2201520797 VIVEK TYAGI 2886. 2201522172 SNEHAJIT KAR 2855.: 59 ------Page 77 . 2201521122 DINESH KUMAR 2892. 2201521951 2865. 2201522150 2 JITENDRA KUMAR MEENA 2874. 2201521120 AJAY SHARMA 2891.SARAVANAN S T2Q-TAX 2880. 2201521666 2857. 2201522126 6 MANISH KUMAR YADAV 2873. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201521023 6 RAVI KUMAR SHARMA 2889. 2201521718 6 SUNDEEP KUMAR 2861. 2201521037 1 HARIDAYAL SINGH 2890. 2201521924 6 ADITYA LOHIA 2864. 2201522033 1 AMIT KUMAR 2868. 2201521372 JYOTI KUMAR 2896. 2201520615 GYANENDRA KUMAR 2882. 2201521478 SUNIL KUMAR UPADHYAY 2897. 2201520814 ANIL KUMAR SHAW 2887. 2201520835 AJEET RAJ 2888. 2201521715 6 VIKASH KUMAR 2860. 2201521736 2862. 2201521959 6 SURESH KUMAR 2866. 2201521631 2201520613 KUMAR GAURAV 2881. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201521502 SUMIT GUPTA 2898. 2201522104 6 SIKANDAR KUMAR 2871. 2201522055 6 ANIL KUMAR 2869. 2201521738 6 SHEKHAR 2863. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201521524 M LAXMAN KUMAR 2899. 2201521698 2859. 2201520620 6 VIKASH 2883. 6 = Other Backward Class. 2201521181 2 VIVEK SINGH PAIKRA 2894.. 2201521691 2858. 2201521174 HARSHIT SHARMA 2893. 2201521960 1 NAVEEN ARYA 2867. 6 6 1 6 1 LALIT KUMAR 3 AJAY KUMAR PANDEY 1 AJIT KUMAR DAS BHANU SHEKHAR AJIT SINGH 4 3 HITENDER SINGH SHYAM SUNDER BHI DWAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201520755 1 MAHESH SINGH 2885. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201522167 SUMIT KUMAR 2875. 2201522119 2872. 2201520666 1 BHUMIKA KADAM 2884. 2201521201 2 Y LHOUTO CHISHI 2895. 2201520595 2856. 2201521543 ADARSH KUMAR 2900.

ROLL NO. 2201523053 6 KUNDAN CHANDRA SATYAM 2945. 2201522379 2906. 2201523921 2920. 2201522860 NEERAJ KUMAR ROY 2942.T2Q-TAX COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201522238 2903. 2201523010 DINESH DAHIYA 2943. 2201523841 2 WORSHIM R SHIMRAY 2917. 2201523832 2 KAMEI KADIPQU 2915. 2201523037 1 ANITA 2944. 2201523765 2914. 6 KUMARI SWETA SINHA 2926. 2201522829 JYOTI CHAWLA 2939. 2201523838 2 LOVEJOY SHIMRAY 2916. 2201522264 2904.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201523761 2913. 2201523299 1 KISHAN LAL 6 PRADEEP KUMAR 2929. 2201522679 KANAN BUDHIRAJA 2935. 2201523572 2909. 2201522839 HEMANT 2941. CAT. 2201523678 2911. 2201522838 AMRENDRA KUMAR SINGH 2940. 2201523900 6 NISHANT TONGER 2918. 2201522606 MANISH SINGH NEGI 2933. 2201523300 6 ANAND PRATAP SINGH KISHOR KUMAR SAHAGAL 2930. 2201523499 2908. 2201522195 2902. 2201523596 2910. 2201523287 LALIT BALHARA 2 SURENDRA KUMAR MEENA 2928. 2201523268 MANSI BHARDWAJ PUNEET MADAN 2927. 2201523982 2921. 2201523908 2919. 2201523983 Page 78 3 1 6 4 1 MUKESH KUMAR 6 CHANDAN KUMAR RENU AGGARWAL 6 RAJ KUMAR ANIL RAI 1 ANIL KUMAR AJAY BHARDWAJ 1 NAWAL KUMAR SAWAN KUMAR MUNSHI RAM GUPTA 6 SANTOSH SAURABH VAIBHAV DHAMI PARVEEN KAUSHIK . 2201522728 6 CHONGTHAM TOMBA SINGH 2936. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2901. 2201523385 2201522605 PRAVIN KUMAR SINHA 2932. 2201522362 2905. 2201522496 2907. 2201522756 RAHUL SHARMA 2938. 2201523331 HEMANT KUMAR 2931.NO. 2201523062 6 HARENDRA KUMAR 2946. CAT. 2201522731 6 DINESH KUMAR KUSHWAHA 2937. NAME SR. 2201522623 SANJAY KUMAR 2934. ROLL NO. 2201523679 2912.NO.

ROLL NO. 2201525667 2962. 2201523265 BHASKAR SEAL 2947.NO. 2201524232 3 RAMAKANTA MODAK 2980. 2201523162 2924. 2201524247 RITISH KUMAR 2981. 2201523069 2923. 2201525622 2960.. 2201525606 2959.NO. 2201525385 1 LALIT KUMAR 2956. 2201523996 AMIT BHALLA 1 PRAVIN KUMAR 2948. 2201524292 MEHAR SINGH 2982. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 2201523212 2925.. 2201524157 ASKAND VINAYAK 2977. 2201525642 2961. 2201525222 2952. NAME SR. 2201525379 2955. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201525680 Page 79 6 SARWESH KUMAR 2 6 4 RAJNISH KUMAR SHARMA 4 6 BHIM BAHADUR SINGH VIRENDRA KUMAR AMIT DESWAL NITIN KUMAR 5 1 PRIYANKA JAIN HARISH KUMAR LALITA .: 60 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201525675 6 PANKAJ KUMAR 2963. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201524192 ISAAC RAHHA LANAH 2978. 2201524230 3 ALOK RANJAN 2979. 2201524417 6 TEJA RAM SAINI 2985. 2201524298 1 SUDESH KUMAR 2983. 6 = Other Backward Class. 2201525258 2953. ROLL NO. CAT. 2201524615 6 SUMIT BIDHURI 2988. 2201525364 2954. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201524149 VIVEK KAPOOR 2976. 2201525456 6 3 PRAMOD KUMAR 2957. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2951.T2Q-TAX 2922. 2201525512 1 BHAGAT SINGH 2958. 2201524032 1 RAJ KUMAR DIKKA KRISHNA KANT 2950. 2201524408 1 PRAVEEN KUMAR 2984. 2201524130 3 SATYA NARAYAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201524598 1 INDER KUMAR 2987. 2201524530 CHANDAN 2986. 2201524004 6 MANOJ KUMAR 1 JASVIR SINGH 2949.

2201525688 2965. 2201525979 1 ANAMIKA 2975. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3001. 2201526881 Page 80 6 6 NEERAJ SRIVASTAVA 2 MANMOHAN MEENA PRINKADEEP SINGH BHATIA 1 MOHIT SINGH NIRWAL MAHESH KUMAR .NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. ROLL NO. 2201524683 GAYATRI 2990. 2201526857 3005. 2201525922 2973. 2201526074 NIRAJ KUMAR 3029. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201525978 1 SEEMA 2974. 2201524880 6 3 PRATAP CHANDRA OJHA 2996. 2201525042 1 JYOTI 2998. ROLL NO.. 2201524667 PRIYANKA TYAGI 2989. CAT.NO. 2201524772 6 RATNAKAR NAYAK 2994. 2201524696 VINAY SINGH THAKUR 2991. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6 = Other Backward Class.. 2201525838 6 AJAY KUMAR 2971. 2201526024 OMPRAKASH 3026. CAT. 2201525055 6 SHIV KUMAR 2999.T2Q-TAX 2964. 2201526037 PARDEEP KUMAR 3027. 2201526076 MAHADEO GOIT 3030. 2201525782 2968. 2201525853 6 RAKESH ROSHAN 2972. 2201526727 3002. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201524735 1 NITIN RATHEE 2993. NAME SR. 2201526061 ANIL KUMAR DALAL 3028. 2201525753 2967. 2201524701 1 SUSHILA RANI 2992.: 61 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201525980 1 SHIV KUMAR 1 5 I 6 SATAY NARAYAN ROHIT KUMAR 6 HARIPAL SAYON ROY CHOUDHURY AMIT PATHAK ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201524973 1 JITENDER KUMAR 2997. 2201525752 2966. 2201526743 3003. 2201524831 SANDEEP PHOGAT 2995. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201525811 6 PAWAN KUMAR 2970. 2201525062 RAJIV KUMAR 3000. 2201525802 1 ANJNA 2969. 2201526808 3004.

2201527325 1 RAKESH KUMAR 3020. 2201526659 NAMAM 3048. 2201526271 6 RAJIV RANJAN 3041. 2201526260 ABBHUDAY DAS GUPTA 3039. 2201526270 6 DHANANJAY KUMAR 3040. 2201526196 CHANDAN KUMAR 3038. 2201527720 3025. 2201526117 6 DINESH KUMAR YADAV 3034. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201526639 RANJEET KUMAR 3047. 2201527194 6 RANU KUMAR 3014. 2201527311 6 SHYAM SUNDER 3019. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2 GAJENDRA MEENA 3032. 2201527288 6 SATYENDRA KUMAR YADAV 3017. 2201527285 6 SWARAJ SINGH 3016. 2201526688 VINAY KUMAR 3050. 2201526972 3009. 2201527372 1 ATRI GHOSH 3021. 2011 (TIER-II) Page 81 .T2Q-TAX 3006.. 2201526457 AMIT SHUKLA 3045. 2201526077 DHARMESH KUMAR 3031.: 62 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201527786 3 6 6 SHANKAR MISHRA 3 6 BRIJ MOHAN SHARMA KOMAL YADAV NAVEEN KUMAR 1 DEEPAK KUMAR KIMI VIJ 3 NEGANDER KUMAR BANA SUMIT SINDHU YOGENDRA NEGI 6 YOGESH KUMAR VIPIN GAUR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201526278 1 MANOJ KUMAR 3042. 2201527716 3024. 2201526890 3007. 2201527499 6 MANOJ KUMAR 3022. 2201526091 3008. 2201527261 6 MANOJ KUMAR 3015. 2201527610 6 SATISH KUMAR 3023.. 2201527147 1 ARUN SINGH 3013. 2201527046 3010. 2201526170 VIKAS 3036. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201527145 3012. 2201526443 6 SANJEET SINGH 3044. 2201527290 3018. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201526334 2 UPENDRA KUMAR DHRUV 3043. 6 = Other Backward Class. 2201526479 NEHA JHA 3046. 2201527089 3011. 2201526120 6 DEVRAJ 3035. 2201526922 2201526092 2 MUKESH CHAND MEENA 3033. 2201526173 SUNIL KUMAR 3037. 2201526667 ATUL KUMAR CHAUHAN 3049.

2201527921 6 VISHESH KHOKHAR 3082. ROLL NO. 2201530058 6 7 2 Page 82 SINGH MAHABIR PRASAD 6 VENKATAGIRI PONNADA 3 SISIR KANTA SAMANTRAYA BALKRISHNA BHARDWAJ 7 1 DILIP KUMAR JHA VINEET KUMAR SUNIL TRIVEDI 6 AMAR NATH PRASAD LAV KUMAR SINGH . 2201529228 RAHUL 3062. 2201528869 6 3 ASHOK KUMAR 3053. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3051. 2201528326 3 RAJENDRA TIWARI 3094. 2201529379 3066. 2201528219 DHIRAJ KUMAR 3092. 2201529171 3060. 2201528956 ARPIT AGARWAL 3055. 2201528064 1 GIRISH KUMAR 3086. 2201529127 3058.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 2201528142 6 VIPIN KUMAR 3089. 2201529222 AMIT KUMAR VASHISHTA 3061. 2201529093 3057. 2201528063 1 SONIA SHARMA 3085. ROLL NO. 2201527895 KAPIL TOMAR 3080. 2201529166 3059. 2201529424 GAURAV CHHIKARA 3068. 2201527925 1 DEVENDRA KUMAR 3083. 2201528111 6 KARMENDER KUMAR 3088. 2201529241 MANGAL CHANDRA PAUL 3063. 2201528269 3 SUNIL KUMAR SAHOO 3093. 2201528073 1 SUNIL KAUSHAL 3087. 2201527851 NITIN KUMAR 3079. 2201527931 2 VINOD MEENA 3084. 2201529355 3065. 2201528146 RAHUL SINGH 3090. 2201527831 6 PRASHANT KUMAR 3077. 2201527919 6 YUNUS JAVED 3081. 2201527791 1 PAWAN KUMAR 3076. 2201528528 DANIEL AMEISHANG TUNGSHAN 3096. CAT.NO. 2201528871 3 3054. NAME SR. 2201529849 6 VIKRAM SINGH 3071. 2201528161 VARUN SINGH SOMVANSHI 3091. CAT. 2201529569 2 SHONGSHIER AUGUSTINE 3069. 2201528458 3 VIJAY KUMAR 3095. 2201529382 PREETI BALHARA 3067. 2201528791 3 PREM BAHADR 3052. 2201527850 6 3 KARAN SINGH 3078. 2201529029 VIJAY KUMAR 3056. 2201529332 3064. 2201529781 1 YOGESH KUMAR 3070.

2201531201 JIGYASA SHARMA 3113. 2201530922 6 SUNIL KUMAR NATH SHITIZ BANSAL 3127. 2201531204 JITENDER BHARDWAJ 6 Page 83 4 SHAHID IDRISHA GURMUKH SINGH RAHUL KALRA 6 SUKESH KUMAR DEEPANK GUPTA 1 ARVIND KUMAR . ROLL NO. 2201530662 SARIKA RANI 3138. 2201530503 3105. 6 = Other Backward Class.. 2201531162 3110. 2201530626 ANIL KUMAR YADAV 3136. 2201531051 6 3107. 2201531166 3111. 2201530486 3104. 2201530275 SUMIT KUMAR NEHA MANCHANDA 3100. 2201530083 PRASHANT SINGH KUNDU 6 SUMIT KHATRI 3098. NAME SR. 2201530394 3103.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201530930 2 SIDDHARTH PAUL 6 MANISH KUMAR PURBEY 3128. 2201530580 DEEPA GUPTA 3132.: 63 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201528655 3075. 2201531066 6 3108.NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201530384 3102. ROLL NO. 4 MOHAN SINGH 3126. 2201530959 6 VINOD KUMAR 2 T KHAIMINLEN HAOKIP 3129. 2201530616 SOURABH RANA 3135. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3101. 2201530197 KAPIL KUMAR RANA 6 JITENDER YADAV 3099. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 2201531191 3112. 2201528539 3073. CAT. 2201531106 3109. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201530981 SATENDRA SINGH CHAUHAN 2201530549 DEEPAK 3130. 2201530605 6 MOIRANGTHEMANANDKUMARSING 3134. 2201528701 MANJU RANI T2Q-TAX 3097. 2201530646 KUMAR RISHIKESH 3137. 2201528618 3074. 2201530557 NITIN MITTAL 3131. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.3072. 2201530984 CHIRAG GULATI 3106. 2201530596 1 PRADEEP KUMAR 3133. 2201530310 7 2 NGAILIANCHING ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.

2201531855 3154. 2201532709 VIKAS SINGH BHANDARI 3179. ROLL NO. ROLL NO.: 64 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201530695 3115. 2201531514 3118.NO. 2201531323 PANKAJKUMARDHEERAJ 3141. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6 = Other Backward Class. 2201531873 SUNAYNA 3176. 2201530780 6 NAVEEN YADAV 3147. 2201531663 3123. 2201531222 SONAM CHADHA 3140. 2201532703 6 ASHWINI KUMAR 3177. 2201531863 3155. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 1 6 3 2 NJANGLUNG KAMEI VIVEK KUMAR 6 GEETA GURUMAYUM MANISH KUMAR 2 VINEET KUMAR SUDHIR KUMAR SINGH 1 YENGKHOM KRISHNARAO SINGH AMIT JAIN 6 SARASWATI SARAF ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201531685 PRAVEEN KUMAR 3124. 2201531627 3120. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201531850 3153. 2201531661 3122. 2201530720 6 PRASHANT YADAV 3144. 2201532711 PUKHRAMBAM BIPINCHANDRA S 3180. 2201531484 2201530710 VIJAY LAKSHMI KUKRETI 3142. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3151. 2201531659 3121.. 2201530699 3116. 2201532716 1 Page 84 1 RAJESH KUMAR KULDEEP HOODA 6 SANDEEP DAGAR 3 1 PRABIR CHAKRABARTTY PRADEEP KUMAR .NO. 2201530759 1 NEERAJ KUMAR 3145. 2201532705 6 SACHIN KUMAR 3178. CAT.SHWETA GAUTAM T2Q-TAX 3139. 2201531699 NEERAJ RANI 3125. 2201530701 3117. 2201531797 JAY KANT THAKUR 3114.. 2201530879 NATABAR DASH 3150. 2201530711 ANURAG SINGH TOMAR 3143. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201531541 3119. 2201530766 2 CHALUNMAI CHAMBUI LIANGMA 3146. 2201530839 6 RANI YADAV 3148. NAME SR. 2201531808 3152. CAT. 2201530862 ANKIT SINGH 3149.

2201533266 1 KAUSHAL KUMAR 3156. 2201532009 6 PRATIBHA ARYA 3187. 2201532837 6 AJAY VERMA 3160. 2201532863 6 3162. 6 1 7 KULDEEP 7 DHARAM DASS SANJAY TEWARI 6 BIKASH RANJAN 3 GOPAL NARAYAN SHARMA ATUL KUMAR 3 ISHTEYAQUE ZAFAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO... 2201531893 3157. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201532849 3161. 2201532932 6 RAJEEV NAGAR 3164. 2201532968 3166. 2201532980 3167. 2201532054 6 ROHIT GUPTA 3188. 2201533027 6 UMESH KUMAR YADAV 3169. 2201532148 6 VIJEATA VERMA 3189. 2201533129 6 ANUJ KUMAR 3171. 2201531975 1 MUDUKU SHANTI 3186. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201532821 1 MEENU KATARIA 2 IMLIWABANG AIER 3183. 2201532386 6 AMIT VISHWAKARMA 3194. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201531947 3159. 2201532567 SUMIT MALIK 3196. 2201532325 NIKHIL BHATIA 3193. 2201532594 1 ANURAG JHUJHELIA 3198. 2201532274 KAMAL DAHIYA 3191. 2201532827 6 SATAY PRAKASH 2201531956 6 RAMJI 3184. 2201532573 1 RAHULRANGA 3197.AMIT KUMAR DAGAR T2Q-TAX 3181. 2201531969 1 VASUDEV SINGH 3185.: 65 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201533011 6 SANDHYA YADAV 3168. 2011 (TIER-II) Page 85 . 2201533182 1 AMARDEEP SINGH 3172. 2201531925 3158. 2201532315 BANDANA POKHRIYAL 3192. 2201533196 6 RAJ KUMAR GUPTA 3174. 2201533035 3170. 2201532965 3165. 2201532624 1 PRADEEPKUMAR 3199. 2201532820 1 VINDHYA NUPUR RAVI SHARMA 3182. 2201532201 ABHINAV KAKKAR 3190. 6 = Other Backward Class. 2201532528 1 AMITABH SINGH 3195. 2201533188 3173. 2201532702 PRASHANT SAXENA 3200. 2201533251 1 SHIKHA CHAUDHARY 3175. 2201532872 1 GHAN SHYAM NIMESH 3163.

NO. 2201533368 3203. 2201534638 3222. 2201533698 BIMAL KISHORE KUKRETI 3237. CAT. 2201533770 6 ANKESH KUMAR SINGH 3241. 2201533391 3204. 2201533860 6 RABINDRA KUMAR 3243. 2201534111 3207. 2201533964 3 VIKASH SHARMA 3227. CAT. 2201534237 3 GULAB SHANKER SHARMA 3212. 2201534610 VARUN B R 3220. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3201. ROLL NO. 2201533612 6 ALOK KUMAR 3234. 2201533679 2 ALFREDTHIANMUANLALHANGHAL 3236. 2201533740 AEEPAK KUMAR UPADHYAY 3239. 2201534132 PRATIBHACHAUDHARY 3208. 2201534332 6 3 SATISH KUMAR 3214. 2201533861 2 JAMES SONGLALMUAN VAIPHEI 3244. 2201533972 6 3 DEEPAK KUMAR 3228. 2201534214 3 BINAY CHANDRA JHA 3211. 3 SHRIBHAGWAN 3226.NO. 2201534185 VINEET RANGI 3209. 2201533553 3233. 2201533758 6 RAHUL KUMAR 3240. NAME SR. 2201534000 ANSHUL CHAUDHARY 3229. 2201534186 3210. 2201534287 1 KAMAL KISHORE 3213. 2201534072 2 T LUCAS KHAIPU 3230. 2201534668 Page 86 6 4 SAHIL JAIN 3 6 5 R ANIL KUMAR BARNWAL UMESH KUMAR VINOD NEHRA 6 ARVIND KUMAR BARANWAL 3 6 RAMANAND PRASAD DINESH SINGH 2 KHAILIANMANG SAMTE SAVIN SEHRAWAT 6 RQHIT KUMAR RAVI JOHAR 6 RANJAY PANDIT . 2201534401 6 KAVITA VASVAN 3216. 2201533710 ARYA KUMAR 3238. 2201534614 3221. 2201533866 6 AMIT RAJ 3245. 2201534412 6 FARHAT BANO 3217. 2201534073 2201533465 6 RAVINDER SAHU 3231. 2201533328 3202. 2201534523 UTKARSH SRIVASTAVA 3219. 2201534375 3215. ROLL NO. 2201533511 6 BANTI SINGH 3232.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201533782 1 SONU KUMAR 3242. 2201533464 3206. 2201533891 1 HEIKHAM GAUTAM SINGH 3246. 2201534474 6 JITENDRA KAMTI 3218. 2201533671 2 ANTHONY MANGKHOTHONG HAOK 3235. 2201533461 3205. 2201533903 RAJESH KUMAR 3247.

ROLL NO. 2201535111 M ZUHAIB 3287. 2201534754 6 SANDEEP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 2201535127 MOHIT KUMAR 3289. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201534850 2 HIMANSHU MEENA 3278.T2Q-TAX 3223. 2201536133 6 PRASHANT BAGHEL 3260. 2201536414 3262. 2201534829 1 LOKESH KUMAR ARYA 3277. 2201535896 3254. 2201533944 2 1 DANIEL HENII 3248.NO. 2201534793 6 VIVEK GAUTAM 3276. CAT. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6 = Other Backward Class. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201535842 3 PRAVEEN KUMAR 3253. 2201534886 ASHU SHARMA 3279. 2201535056 1 VIMAL KUMAR 3285. ROLL NO. 2201534726 PANKAJ KUMAR JHA SHALINI 3250. 2201534905 JAY KRISHNA MISHRA 3281. 2201535907 2 TAMREIWON RIMAI 3255.. 2201534998 ANKUR PUNIA 3283. 2201536019 3258. 2201535022 6 MANOJ KUMAR 3284. 2201533932 3224. 2201536299 6 ANOOP KUMAR VERMA 3261. 2201536520 Page 87 6 1 NEHA BANSAL 3 RISHI MALIK MUKESH BANSAL 4 DEEPAK . 2201534906 SOURABH SHARMA 3282. 2201536431 2 CHANDRA PRAKASH MEENA 3263. 2201535976 6 PHOOL KISHOR YADAV 3257. CAT. NAME SR.NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201534890 PRATEEK NAGAR 3280. 2201535931 6 ROHIT RAJ BHATI 3256. 2201535802 3 NARENDER KUMAR SHARMA 3252. 2201535105 SANTOSH KUMAR SUMAN 3286. 2201533937 3225. 2201535112 KAVENDRA SINGH SAGAR 3288. 2201536047 6 SUKH RAM VERMA 3259.: 66 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201536449 6 ROOPESH KUMAR VERMA 3264. 2201534720 PINKY SHARMA NIDHI SINGH 3249. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3251.

7 = Visually Handicapped PAGE NO. NAME SR. 2201536708 3271. 2201536919 3302. 2201538069 6 AMIT KUMAR 2201537181 ANKUR KUMAR JAIN 3330. 2201536592 6 3 3269. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 2201537074 3304. 2201535171 1 ARVIND KUMAR 3291. 6 DOND VISHAL DILIP 3326. ROLL NO. 2201536870 3275. 2201536884 2 D MATA PRASAD PANDEY ANUP KUMAR YADAV CHANDAN KUMAR 6 DHEERAJ KUMAR SAH PRADEEP KUMAR CHAUHAN 2 PAMPUINATH JIMMY SONIA 6 RAJKUMAR 3 AJAI KUMARM ALL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201535645 6 ANUJ KUMAR SAINI 3299. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201536988 3303. 2201538004 6 KUMAR CHINTHA 2 MANGMINLIAN VAIPHEI 3328. 2201536550 6 MANISH KUMAR 3266.NO. 2201535528 2 VIVEK PRAKASH MEENA 3298. 2201538060 6 PRAKASH KUMAR 1 ANIL RANA 3329. 2201536675 3270.T2Q-TAX 3265. 2201535677 SATNAM KAUR 3300. 2201535201 SUBHABRATA BASU 3292.: 67 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201536588 6 RAM NARESH KUMAR 3267.. 2201537180 3305. 3306. 2201536590 3 3268. 2201538183 Page 88 1 SUJATA . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6 = Other Backward Class. ROLL NO. 2201537880 6 SATISH KUMAR VARUN DEV 3327. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201535256 PHAILEE RAM MEENA 3293. 2201535392 6 INDRAJEET YADAV 3296. 2201535390 6 PRAVEEN KUMAR SINGH 3295..NO. 2201536861 3273. 2201535277 SUMAN KUMAR 3294. 2201535407 1 DEVENDRA KUMAR 3297. 2201536866 3274. 2201536736 3272. CAT. 2201535164 6 SACHIN 3290. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3301. 2201538180 1 ASHA SINGH 2201537269 KRISHNA GOPAL JHA 3331.

2201537727 3 DURGESH SACHDEVA 3348. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6 = Other Backward Class. 2201538845 1 PRAVEEN KUMAR 3322. 2201538410 1 RAKESH KHOKHAR 3311. 2201538783 1 MANOJ KUMAR 3321. 2201537477 1 LAHAWAR RAM 3340. 2201538499 2 MUKTA JYOTSNA XESS 3313. 2201537843 SURYA MOHAN KUMAR 3349. 2201537368 6 RANVIJAY KUMAR 3335. 2201537539 DINESH KUMAR 3343. 2201537458 6 3 HEMANT KUMAR 3339. 2201537853 ARUN DABAS 3350. 2201537373 6 SMITA KUMARI BURMAN 3336. 2201538521 NARENDER SINGH 3314. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201538930 6 RABINDRA KUMAR RAMAN 3324. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201538651 3319. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS Page 89 . 2201538228 3308. 2201537318 6 JITENDRA SINGH 3333.T2Q-TAX 3307. 2201537624 GAURAV YADAV 3344. 2201537412 1 PRERNA 3338. 2201537528 6 PAWAN KUMAR 3341. 2201537674 3 PRABODH KUMAR UPADHYAY 3347. 2201538562 1 NEERU 3316. 2201538709 3320. 2201538555 SUNIL DAGAR 3315. 2201538364 2 NELSON LALTHUOISANG JOUTE 3310. 2201538314 6 RUPESH KUMAR 3309. 2201537533 2 ARAI DOVEI 3342. 2201537305 6 SHASHI KANT KUMAR 3332. 2201537628 VIJAY KUMAR 3345.: 68 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201537643 KIYAM BIRJIT SINGH 3346.. 2201538956 1 BRIJENDRA KUMAR 6 6 6 ANUJ KUMAR 3 6 AJAY KUMAR RATNESH KUMAR MANDEEP SURENDER SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201538637 3318. 2201537399 6 IMRAN RAZA 3337. 2201537365 MANJU RANI 3334. 2201538600 6 AMIT KUMAR 3317. 2201538948 6 SAPAM JOTIN SINGH 3325. 2201538465 2 MONICA XESS 3312.. 2201538923 3323.

2201539989 3352. 2201540847 2 MUKESH KUMAR MEENA 3361. 2201539517 6 VAISHALI VERMA 3389.NO. 2201539644 KHAM CHIN LIAN TOMBING 3392. 2201541211 6 AMIT KUMAR ROY 3368. 2201541413 3371. 2201539194 JAINUM KHURANA 3382. NAME SR. 2201539367 KANCHAN PRAKASH 3386. 2201541131 1 RAJESH KUMAR 3365. ROLL NO. 2201539560 VIKAS SHARMA 3391. 2201540766 6 RAJESH KUMAR 3359. 2201539336 6 NASIR HUSSAIN 3384. 2201541122 NITI RANI 3364. CAT. CAT. 2201539830 MUKESH KUMAR 3397. 2201540873 6 BHAWANI SHANKER 3362. 2201539145 AMIT ANURAG 3381. 2201539109 AMIT DANGI 3380.NO. 2201539106 SUMIT GUGNANI 3379. 2201541315 6 PANKAJ KUMAR MANDAL 3370. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3351. 2201539792 ALOK SINGH NEGI 3396.T2Q-TAX ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201539786 NARESH KUMAR 3395. ROLL NO. 2201541428 6 MAMTA YADAV 3372. 2201541443 1 MRITYUNJAYA CHAKRAWARTY 3 6 2 3 1 6 3 Page 90 SHIKHIR ARORA 6 4 DHARMENDRA KUMAR VIKAS KUMAR JHA 6 SANDEEP MUKESH KUMAR PANDEX . 2201539403 KUMARI SAPNA 3388. 2201538973 6 HITESH KUMAR 3376. 2201540312 ABHISHEK SINGH THAKUR 3356. 2201539059 6 CHUNNI LAL 3377. 2201539091 1 DINESH KUMAR GAUTAM 3378. 2201540811 6 MANISH KUMAR BHADANI 3360. 2201541233 6 RAVI RANJAN KUMAR 3369. 2201540655 ADITYA BHARDWAJ 3357. 2201540711 MOHIT SURI 3358. 2201541202 6 MANOJ KR YADAV 3367. 2201540150 3354. 2201539731 PARVEEN SINGH HOODA 3394. 2201539528 1 NITIN BHORIA 3390. 2201539728 RAJEEV KUMAR PANDEY 3393. 2201539352 6 ANIL KUMAR BHARTI 3385. 2201539333 RADHEYSHYAM 3383. 2201541086 ANIKET SRIVASTAVA 3363. 2201541196 6 SANJAY KUMAR 3366. 2201539389 SANJEET KUMAR BACHCHAN 3387. 2201540214 3355. 2201540083 3353.

. 2201542431 MANISH CHOPRA 3433. CAT. 2201543295 RISHABH KUMAR RAI 3407. CAT. 2201542530 DHARMENDRA KUMAR VERMA 3434. 2201539970 1 6 ARCHANA T2Q-TAX 3398.NO. 2201542651 1 PRINCE KUMAR 3436. 2201539943 3375. ROLL NO. 2201542357 VIVEK MALIK 3430. 2201543456 3409. 2201541534 6 NARENDER KUMAR ARNAB GANGULY 3399. 2201543113 1 ANANT ARYA 3402. 2201543179 6 3 YASHPAL 3403. 2201541652 6 MAHESH YADAV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201541786 MOHDZYUSUF 3427.. 2201543268 1 MANOJ KUMAR 3405. 2201543542 3412.: 69 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201543558 3413.3373. 2201542322 MUKESH KUMAR 3429. 2201539852 3374. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201543491 3411. 2201542655 6 3 RAJENDER PRAKASH 3437. 2201542056 ANAND KUMAR 3428. 2201541649 6 CHANDRA SHEKHAR YADAV MANOJ KUMAR YADAV 3400. 2201543255 6 RITU CHAUDHARY 3404. 2201543633 6 4 6 6 3 6 3 Page 91 3 BRAJESH KUMAR MISRA 1 ARJUN KUMAR 4 6 V KRISHAN KUMAR LOR KARMVEER KUMAR SUJEET KUMAR MISHRA 1 JAI PRAKASH VISHAL 6 LILADHAR PRASAD . NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3401. 2201542634 RAVI SHANKAR 3435. 2201543427 3408. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201541690 SHWETA GUPTA 3426. 2201543578 3414. 2201542422 KUMAR PREMA NAND 3432. 2201542666 6 VIKAS YADAV 3438. 2201543457 3410.NO. NAME SR. 2201542674 CHHAIL BIHARI SHARMA 3439. 6 = Other Backward Class. 2201542397 SONAL JAIN 3431. ROLL NO. 2201543292 VISHWANATH TIWARI 3406. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

7 = Visually Handicapped PAGE NO.: 70 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2 RAJVEER SINGH MEENA 3476. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201545698 2201544717 NIKITA KANSAL 3480. NAME SR. CAT. 2201543018 JANGVIR RATHI 3447. 2201543044 HEMRAJ JAT 3448. ROLL NO.NO. 2201543843 6 NISHANT KUMAR 3420. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201544003 6 SHASHI KANT PRASAD 3422. 2201544062 6 MANISH RAJ 3424. 2201545826 4 6 Page 92 3 AKHIL BIHARI UPADHYAY SIDDHARTHA DUTTA CHANAKYA 6 GIRISH GOEL GAUTAM HASTI 1 HARSH RAJPUT 3 SANJAY KUMAR . 2201543811 1 MEENAKSHI 3418.ASHISH JAIN 2201542804 3416. 3456. 2201545684 SHAILENDER KUMAR 3478. 2201545694 ANIL SAINI 3479. 2201544564 3455. 2201543070 3 RAJESH KUMAR KUHAD 3449. 2201542843 1 ASHWANI KUMAR 3441. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201544295 6 3 RAJIV YADAV 3425. 2201544307 6 3 RAVINDRA NATH SHARMA 6 4 K T2Q-TAX 3440. ROLL NO. 2201543749 3415. 2201544426 3452. 2201543969 1 MAMTA RANI 3421. 2201542939 SMITA 3443. 2201545788 2201544726 RISHI RAJ 3481. 2201542923 6 NIPANDER YADAV 3442. 2201543766 1 AKASH KAME 3417. 2201543098 6 3 ASHOK KUMAR 3450.. 6 = Other Backward Class. 2201543831 3419. SMITA SINHA ANUJ JITENDER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3451. 2201542953 1 HEENA SANDHU 3445.NO. 2201544448 3453. 2201545643 ASHTAM NEELKANTH 3477. CAT. 2201544009 3423. 2201542985 1 PRASHANT BHUSHAN 3446.. 2201542940 1 SUMIT MOHAN 3444. 2201544530 3454.

2201545630 KUNDAN KUMAR 3500. 2201546301 1 RUCHI PRAKASH 3467. 2201546286 6 HITENDRA KUMAR CHANDRAKAR 3466. 2201544743 3 SATENDER KUMAR YADAV 3483. 2201545060 JAIVEER 3487.. 2201544927 VISHAL KUMAR TYAGI 3484. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201545909 ANJU MISHRA 3460. 2201546707 3474. 2201546413 6 ARUN KUMAR 3468. 2201546612 1 DINESH CHAND MAHAWAR 3471. IF ANY :1 = Scheduled Caste.: 71 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201546032 3 3462. 2201545477 6 3 PAWAN KUMAR 3498. 2201546756 6 6 4 4 3 1 3 OM PRAKASH BS SHEKHAWAT VINAY DAHIYA GOBIND RAM DHYANI 6 MANOJ YADAV 4 6 ANKIT TOMAR PRANAV VESH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201545062 SHRI BHAGWAN 3488. 2201545560 1 PRASHANT KUMAR 3499. 2201546094 6 KUMAR HARSH VARDHAN 3464.. 2201546742 3475. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) Page 93 . 2201546620 6 DHIRAJ KUMAR 3472. 2201545199 GANESH GUPTA 3491. 2201546500 SUMIT DHALL 3469. 2201545897 SHIV PRAKASH TIWARI 3459. 2201546046 6 3 KAMLESH KUMARI SAINI 3463. 2201545116 SANDEEP 3490. 2201546554 LOKESH KUMAR 3470. 2201545463 3 MOHAMMAD SHAMIM AHMAD 3497. 2201544728 3 YOGENDER KUMAR T2Q-TAX 3482. 2201545070 ROHIT KUMAR 3489. 2201545398 SUMIT KUMAR 3496. 2201545225 BIRESH DHAUNDIYAL 3494. 2201545224 6 NARAYAN PRASAD GUPTA 3493. 2201545882 3458. 2201545014 VIVEKANAND 3485. 2201545218 1 TAPAN KUMAR BISHERWAL 3492. 2201546109 3465.3457. 2201545276 KULDEEP SINGH 3495. 2201545932 PARDEEP KUMAR 3461. 2201545058 ANJU RANI 3486. 2201546651 3473.

2201548572 3 RAVINDER KUMAR SHARMA 3510. 2201548966 MIRZA AFSAR BAIG 3519. 2201548209 3504. 2201546773 6 RACHNA SAINI 3526. 2201547813 BALJEET 3546. 2201548975 SHALLU WAHI 3520. 2201547318 RAVINDER KUMAR 3531. 2201548908 3518. 2201548705 6 PRADIP KUMAR SAHU 3513. 2201547862 LAKHAN SINGH 3548. 2201546808 6 SUBHASH 3527. 2201547467 6 MANU SAHNI 3535. 2201547844 RAJESH KUMAR GOPE 3547. 2201548147 2 SONALI HINA LAKRA 3502. 2201549156 3522. 2201547406 JAIVIR SINGH 3532. 2201548673 6 PRABHAT KUMAR 3512. 2201547678 SUMAN KUMAR JHA 3542. 2201549185 Page 94 7 7 4 6 4 SANTOSH KUMAR RAI NAVEEN GODARA 6 ANOOP KUMAR YADAV 1 GAURAV CHAUHAN 1 SANJEEV KUMAR MAHESH KUMAR TAWANIA 3 6 RAKESH KUMAR NITISH KUMAR . 2201547445 ANIL SINGH BHANDARI 3533.NO. 2201548192 6 BIBHA KUMARI SUMAN 3503. 2201548420 B BALAJEE 3507. 2201549113 3521. 2201547261 2 MAHIPAL MEENA 3530. 2201547594 NITU TYAGI 3540.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201547469 SOURAV LAKRA 3536. 2201547791 6 MOHAN KUMAR 3544. 2201548301 3506. ROLL NO. 2201547456 6 KUMAR SHAILENDRA 3534. NAME SR. CAT. 2201548273 3505.NO. ROLL NO. 2201547769 6 CHANDAN KUMAR PATEL 3543. CAT. 2201548864 MUKESH KUMAR 3516. 2201548571 3 GULAB CHANDRA JHA 3509. 2201547547 6 VIJAY KUMAR 3539. 2201548906 SHREEMOYEE BHATTACHARYA 3517. 2201549174 3523. 2201548739 1 LEISHANGTHEM PARIKHIT 3514. 2201548806 VINEET MAKHIJA 3515. 2201546871 6 ARVIND KUMAR 3528. 2201547600 ANKUR GUPTA 3541. 2201547795 JAINENDRA KUMAR JHA 3545. 2201548475 ANKUR GUPTA 3508. 2201548611 6 KUNDAN KUNAL 3511. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3501. 2201547001 6 KULDEEP PAL 3529. 2201547521 1 RAHUL KUMAR 3538. 2201547513 MAYANK SINGHAL 3537.

2201550787 3555. 2201550715 3 DHIRENDER KANWAR 3552. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3551. 2201551257 3561. 2201549348 DEEPAK KUMAR 3578. 2201549417 NEHA SHARMA 3580. 2201550755 3554. CAT.T2Q-TAX 3524. ROLL NO. 2201550753 3 MUKESH KUMAR 3553. 2201549631 HIMANSHU ROHILLA 3582. 2201549778 6 PRABHAT CHOUDHARY 3585. 2201551266 1 PANKAJ KUMAR 3562. 2201550833 6 DINESH KUMAR 3557. 2201550957 2 BUDDHI PRAKASH MEENA 3559. 2201549921 ABHISHEK KUMAR 3588. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201549943 AKHILESH KUMAR 3589. 2201549330 RAHUL DAS 3577. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201550800 3556. 2201547864 3525. 2201550934 6 RAJAN KUMAR 3558. 2201549201 PRADIP DEY 3550. 2201549944 RAVI CHAUHAN 3590. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class. NAME SR.NO. 2201549292 ROHIT BHANDARI 3576. 2201551525 Page 95 6 6 6 6 3 6 ANUPAM KUMAR POOJA RATHEE 3 3 3 RAJKUMAR SANJEEV KUMAR JITENDER KUMARBSHARMA . 2201549408 GARGI GUPTA 3579. 2201549838 ANUBHAV KADIYAN 3586. CAT. 2201549485 ANAND MISHRA 3581. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO. 2201549705 6 SUBHASH CHAND YADAV 3584. 2201551037 6 MONIKA GOLA 3560. ROLL NO. 2201549242 GURLEEN SINGH BAWA 6 3 HARIKRISHAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.: 72 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201547975 6 SAKET KUMAR 3549. 2201551447 6 NAVEEN KUMAR VERMA 3564.. 2201551427 1 MANJU 3563. 2201549901 GAURAV KUMAR 3587. 2201549700 BHARAT BHUSHAN SHARMA 3583.. 2201551521 6 HIMANSHU SHARMA 3565.

2201550624 VIJAY SHARMA 3598. 2201550219 MANISHA RANI 3595. 2201551656 6 SUNIL KUMAR YADAV 2201549982 KULPREET SOKHI 3593. 2201552193 6 MANISH KUMAR ARYA 3573. 2201552121 6 RASHMI SAINI 3571. 2201554559 6 VIKAS BARALA 3607. 2201550649 JITENDER KUMAR 3600. 2201552085 1 VINAY KAKRAN 3570. 2201554609 Page 96 6 DEEPAK SAINI CHANDERVESH . 2201549961 3567. 2201549977 3568.NO. 2201552622 6 POONAM KUMARI 3632.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201552452 3 6 F SHUBHDA GAHLOT NEHA GAUTAM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201554093 3 VINOD KUMAR BHARDWAJ 3602. 2201552491 1 VIJAY KUMAR 3627. ROLL NO. 2201552612 1 JUHI JAGGARWAL 3631. NAME SR. 2201550323 NIRAJ KUMAR DUBEY 3597.: 73 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 1 VIKASH CHAUDHARY 3591.NO. 2201552600 GEET GROVER 3630. 2201554112 6 DEEPAK VERMA 3603.. CAT. 2201550305 ARUN SINGH 3596. 2201552220 6 RAVENDRA VERMA 3574. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.T2Q-TAX 3566. 6 = Other Backward Class. 2201552313 6 VIVEK SINGH YADAV 3575. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201552576 1 DEEPAK KUMAR 3629. 2201554240 6 JITENDER YADAV 3604. 2201552488 6 NIRAJ KANT KUMAR 3626. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3601. 2201554347 1 KUMAR SOURABH 3605. ROLL NO. 2201550638 ARVIND KUMAR SINGH 3599. 2201551580 6 ABHINEET RAJ SURESH KUMA R 3592. 2201551676 6 ASHISH KUMAR 3569. 2201552187 3572. 2201550120 AMIT KUMAR 3594. 2201552513 6 PRABHAKAR KUMAR 3628. CAT. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201554376 3606.

2201554812 3612. 2201553495 2 NEHRIIZII PFOTTE 3644. 2201552945 ISHA VERMA 3637.: 74 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201555446 2 BINITA CHRISTI MINJ 3623. 2201555009 3618. 2201554878 SHIKHA 3614. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 97 . 2201555303 CHIRANJI LAL 3622. 2201553118 SATYAPRAKASH SHARMA 3638. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201555539 1 HARSHAD CHAULA 3624. 2201553309 VIKAS 3640. 2201553871 KAPISHKUMAR 3648. 2201554680 3609. 2201553713 NIDHI SINGAL 3646. 2201554822 3613.. 2201554709 3610. 2201553477 1 RAJESH VIMAL 3643. 2201555039 1 AMIT KUMAR 3619. 2201553468 6 RAJEEV KUMAR 3642. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201552865 SUMIT BHARDWAJ 3636. 2201555149 6 SUBANKAR DEB 3620. 2201553837 NAVEEN KUMAR 3647. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201553311 PAWAN KUMAR SINGH 3641. 2201555290 DEEPAK KUMAR 3621. 2201555567 1 3 6 SATISH KUMAR JITENDER WADHWA 3 MUKESH KUMAR 1 MANISH KUMAR DAHINWAL 7 SUNITA SAJWAN SAURABH KUMAR RAI RAKESH KUMAR 6 7 NIRMAL SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201553128 AMIT KUMAR 3639. 2201552820 6 HARI NATH PRASAD 3634. 2201554961 2 MANJU MEENA 3617.. 6 = Other Backward Class.T2Q-TAX 3608. 2201555548 3625. 2201553575 6 3 RAJENDRA XADAV 3645. 2201554744 3611. 2201552797 1 NISHA 3633. 2201553995 6 BHIMENDER SINGH 3650. 2201553883 1 DHEERAJ 3649. 2201552829 6 KULDEEP SINGH 3635. 2201554937 6 SWETA KUMARI 3616. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201554918 RAKESH KUMAR 3615.

2201558330 6 3 DEBABROTA DEY 3663. 2201556883 ANIL KUMAR 3689. 2201556450 ATUL PANDEY 3682. 2201558796 3669. 2201557574 M GHA SHARMA 3655. 2201558981 3672. 6 DALIP SINGH 3676. 2201557071 RUBINDERJIT SINGH RANDHAW 3692. 2201557300 PRATIBHA SHARMA 3694. 2201558200 3662. ROLL NO. 2201556601 6 LAXMI KUMAR 3685. CAT. 2201558721 3668.T2Q-TAX SR. 2201557489 6 ANUDEEP YADAV 3696. 2201556936 SAMIR KUMAR 3690. 2201558061 6 3 SUDARSHAN KUMAR 3660. 2201556424 VIJAY KUMAR 3681. 2201558520 3667.NO. 2201557568 2 RAHUL KAKAR 2201555869 ASHUTOSH KUMAR SINGH 3679. 2201557791 6 BASANT SAINI 3657. 2201556807 ANIL KUMAR 3688. NAME SR. 2201558476 ASHOK KUMAR TIWARI 3666. 2201556523 6 RANJIT KUMAR 3683. 2201557564 6 ABHISHEK KUMAR SYED SAMIR AHAMAD 3678. 2201557399 6 3 UMESH CHANDRA ROY 3695. 2201557493 SAURAV KUMAR 3697. 2201559101 ANUPAM SINGH 3673. CAT. 2201557833 6 3 RAJENDRA SINGH 3658. 2201556950 INDRAJEET KUMAR 3691. 2201558056 3659. 2201557146 PANKAJ KUMAR 3693. 2201558364 1 SHAIFALI 3664. 2201557529 SUSHIL 3677. 2201555608 3652. 2201555788 3654. ROLL NO. 2201558900 3671. 2201557647 AJAY KUMAR ROHAJ 3656. 2201558806 3670. 2201556575 6 JITENDRA KUMAR YADAV 3684. 2201558073 1 VANDANA 3661. 2201556147 RITU 3680. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3651. 2201556801 6 SUBRAT KUMAR SEN 3687. 2201558431 JOGINDER 3665. 2201557500 RAVI MISHRA 3698. 2201559212 HEMENT KUMAR UPADHYAY 4 6 3 6 6 Page 98 ABHISHEK KUMAR SURENDER DAGAR GIRISH KUMAR GARG 2 RENBOMO ODYUO HIMANSHU JOSHI 1 NEHA LOHIA 3 DHARAMVIR SINGH 4 1 ANIL KUMAR PRATIBHA SINGH . 2201555650 3653.NO. 2201556675 6 PRITAM KUMARI 3686.

2201561844 SONU 3730. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201559962 HARSH SRIVASTAVA 3734. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201559610 3706. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. ROLL NO. CAT. 2201562474 3715.. 2201562438 AMIT DAHIYA 3714. 2201560364 HIMANSHU JAIN 3736. 6 = Other Backward Class.NO. 2201562542 4 6 X Page 99 6 4 4 6 DHARMA RAJ PRAVEEN RANA PARVEEN KUMAR ROHIT KUMAR JAIN 6 6 4 NARENDER SINGH LALIT NAMDEV ABHINAV SRIVASTAVA . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201561975 NEERU RANI 3731. 2201559255 6 VINOD KUMAR ANKITA 3700. 2201562111 3711. 2201562009 6 MANISH KUMAR YADAV 3709. 2201559758 6 MOHD ABID KHAN 3732. 2201557515 3675. NAME SR. 2201560498 1 PQQNAM 3737. 2201562416 SUSHANT KUMAR BAJAJ 3713. 2 NYSERSONG LEPCHA 2201559284 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201559453 3705. 2201560500 6 AMIY KUMAR SINGH 3738.3674.. 2201561989 ABHINAV CHAUDHARY 3708. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201557523 6 KULDEEP KUMAR T2Q-TAX 3699. 2201562105 1 JAY BHAGAWAN 3710. CAT. 2201559430 3 3703. 2201559290 DIGVIJAY SINGH JHALA 3726. 2201562364 3712.: 75 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 2201560695 SURAJ KUMAR GUPTA 3740. 2201561690 3702. 2201560345 NIDHI TANWAR 3735. 2201561826 SPARSH KHERA 6 3 SHAILESH KUMAR 3728. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3701. 2201561843 MANJEET SINGH RANA 1 RICHA ARYA 3729. ROLL NO. 2201559436 3704. 2201559716 NAVEEN KUMAR SINGH 3727. 2201560686 ANKIT GUPTA 3739. 2201559843 1 PRAKASH CHAND BAIRWA 3733. 2201561976 ANAMIKA 3707.

6 = Other Backward Class.PARTH YADAV T2Q-TAX 3741. 2201560739 3717. 2201567403 ANOOP KUMAR SRIVASTAVA VINDHYA VASINI PRASAD MIS 3779. 2201561676 SANTOSH AGARWAL 3750. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201567375 ANU JAIN 1 HARISH KUMAR 3778. 2201563169 RAKESH KUMAR 3723. 2201563116 NITIN KUMAR JAIN 2201561494 1 SANDEEP KUMAR 3747. 2201564575 3757. NAME SR. 2201567595 1 PARVESH KUMAR ANUJ KUMAR 3782.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201563251 SUMEET SHEKHAR 3724. ROLL NO. CAT. 2201564508 3756. 2201561030 3719. 2201564720 RAJESH KUMAR 3776. 2201562673 6 MUKESH KUMAR AJAY KUMAR ATRI 3742. 2201561255 3721. 2201561188 3720. 2201561535 6 KRISHAN KUMAR 3748. 2201561331 3722. 2201563896 3755. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201562732 2 MATHUNGAM T SHIMRAY VIKAS 3743. 2201563474 3753. 2201560983 3718. 6 3 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. ROLL NO. 2201563045 ABHIMANYU 6 AMARKANT SINGH 3746. 2201567189 PRAVEEN KUMAR 6 SHIRAZ IQBAL 3777. 2201562982 2 BHARAT SINGH MEENA SHRI KRISHAN 3744. 2201562989 1 MANU NAMITA RAWAT 3745. 2201563382 NIVEDITA 3716. 2201563461 3752. 2201567483 ARUNA TIWARI KANIKA ANAND 3780. 2201567555 GJ P MANGLIENLAL GANGTE 3781.NO. 2201563338 AMRIT RAJ SINHA 3725. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3751. 2201561564 6 SURJIT KUMAR 3749. 2201563702 3754.NO.: 76 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201567650 6 3 PREM CHAND YADAV 3 2 4 Page 100 VISWANATH KUMAR . CAT.

2201565310 3761. 2201566345 3768. 2201565334 3762. 2201565677 3764. 2201566997 6 TUSHAR YADAV 3798. 2201565347 3763. 2201567963 3 PRABHAT KUMAR 6 JITENDRA RATHORE 3788. NAME SR. 2201567941 6 3 AJIT KUMAR VIKRANT SHARMA 3787. 2201568186 1 DEEPTI SADANAND BARNAWAL 3791. 2201567691 NAVEEN KUMAR 3784. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201566486 3770. 2201567968 3 MANOJ KUMAR GAUTAM 6 ROBIN KUMAR 3789. 2201564871 3759. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201566146 3767.. NAME Page 101 .. 6 3 6 3 6 6 4 3 3 1 YASH KANT BADOLA VIJAY KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201568861 SANDEEP RATTAN SHARMA 3758. ROLL NO. CAT. 2201567703 6 BOOPATHIRAJA M MD ASGHAR ALI 3785. 2201567035 6 3 MANOJ KUMAR 3799. 2201568618 ANJALI 3773. 2201567935 6 NARESH CHAND ASHUTOSH BRAHM 3786. 2201568258 ASIM DAGAR RAHUL KUMAR SAMDARSI 3793.: 77 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201568201 6 SHIVNATH RAI AAYUSH DWIVEDI 3792. 2201565004 3760. 2201566516 3771. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201567142 3 CHITRANJAN SINGH 3800. 2201565877 3765. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201568516 6 KAMLESH KUMARI 2201566812 HANSRAJ 3796. ROLL NO. 2201568539 RAJESH KAUSHIK 3772. 2201566948 SACHIN GARG 3797. 2201568507 6 MUKESH KUMAR SUNIL KUMAR TYAGI 3795. 2201568690 3774.NO. 2201565984 3766.ASHISH KUMAR GUPTA T2Q-TAX 3783. 6 = Other Backward Class. CAT. 2201568722 SHOBHIT ARORA 3775. 2201568339 ATUL GUPTA ARJUN SINGH CHAUHAN 3794. 2201566471 3769.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201568169 1 SUNIL KUMAR NEERAJ DUA 3790.

2201568952 SUNNY AGRAWAL 3826. 2201571179 RINKI JAIN 3812. 2201571193 3813. 2201571828 Page 102 6 MAHESH KUMAR 1 1 6 3 6 6 4 6 3 SUNIL KUMAR NAGAR MANISH PRATAP SINGH 6 MAHIPAL YADAV 6 BIKRAM KUMAR KESRI 3 BIPLAB DHAR PAROMITA DAS M . 2201570272 NAVEEN MALIK 3845. 2201570988 1 GURSHARAN KUMAR 3806. 2201569451 1 RAJIV KUMAR 3839. 2201571008 6 GYANENDRA PAL 3808. 2201569055 MANJEET 3831. 2201569153 MUDIT SHARMA 3836. 2201571314 3818. 2201569048 SIDDHARTHA SHARMA 3829. 2201570410 6 NEERAJ NAGAR 3847. 2201569017 KAUSHAL KISHOR THAKUR 3827. 2201569056 RISHI 3832. 2201570356 1 PARVEEN KUMA R 3846. 2201570268 MD JAHANGIR KHAN 3844. 2201569284 1 MANISH KUMAR 3837. 2201570599 NISSAR AHMAD 3849. 2201571790 6 DEVENDER KUMAR 3823. 2201570883 PUNEET KUMAR 3804. 2201569053 NAVEEN KUMAR 3830. 2201569940 PRAVIN KUMAR 3842. 2201571277 6 AJEET YADAV 3816. 2201571307 1 VIKRAM JEET 3817. 2201571236 3814. 2201571007 2 RAM SWROOP MEENA 3807. 2201571364 3 DAVANDER PRASAD 3819. 2201570963 2 CHETRAM MEENA 3805. 2201569619 6 SIDDHARTHA PAL 3841. 2201571822 2 AJAYKUMAR 3824. 2201569481 6 RAKESH KUMAR 3840.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3801. 2201570571 PRATIK SAXENA 3848. 2201570659 3802. 2201571734 1 RAVI KUMAR 3822. 2201569035 NARENDER 3828. 2201569426 6 MANOJ KUMAR 3838. 2201571174 KAUSHAL KUMAR 3811. 2201571100 3810. 2201569090 RITIKA JHA 3834. 2201571630 1 RAJ SINGH 3821. 2201571264 6 JAI PRAKASH SINGH 3815. 2201570779 ROHIT MAHAJAN 3803. 2201570080 JITENDER KUMAR 3843. 2201569077 SANJEEV YADAV 3833. 2201571056 3809. 2201571538 3 DEBAPRIYA MITRA 3820. 2201569152 ARUN KUMAR PANDEY 3835.

2201572167 6 PURUSHOTTAM BAINSLA 3880. 2201574618 6 WASIM 3865. 2201573087 1 NITIN 3891. 2201570650 1 SHASHI KUMAR 3850. 2201572800 DEEPAK SHARMA 3887. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201574052 1 PAWAN KUMAR 3855. 2201574564 6 DINESH KUMAR SAIN 3864. ROLL NO. 2201572820 VIKAS DAHIYA 3888. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3851. 2201572108 MANISH KUMAR UPADHYAY 3878. 2201572527 PRASHANT BHARDWAJ 3884. 2201572783 AVTAR SINGH 3886. 2201574381 3861. 2201574126 1 BHAWNA RANI 3857.. 2201572992 6 PANKAJ KUMAR 3889. CAT. 2201572994 1 SUDESH KUMAR 3890. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 2201572470 GAURAV KAIN 3883. 2201574318 DURGA NAND JHA 3859. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201571983 3852. 2201574048 1 NARESH KUMAR 3854. 2201572353 JYOTI PRAKASH CHOUBEY 3882. 2201574357 3860. 2201574629 6 PAWAN KUMAR 3866. 6 ABDUL FAROOQUE 3876. 2201574788 Page 103 6 RAJANI KUMARI 3 1 R T JUHI 3 PARVEEN SINGH RAWAT DINESH KUMAR SHARMA . NAME SR. 2201574547 1 PRATIBHA 3863. 2201574135 MD ASIF KHAN 3858.: 78 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6 = Other Backward Class. 2201572227 6 FIROJ AHAMAD 3881. 2201574506 1 NEERAJ 3862. 2201571849 6 VIVEK RANJAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. ROLL NO. 2201573845 2201572015 SUMIT TOMAR 3877.NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201573892 6 BIPIN BIHARI CHAUHAN 3853. 2201574121 1 RAJIV TURKIYA 3856. 2201572160 6 MUKUL ANAND 3879. 2201572644 KOMAL 3885.T2Q-TAX 3825. CAT..

: 79 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201573657 2 TENZIN YANGCHEN 3898. 2201577579 3902. 2201574813 3868. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201575783 6 DHARMENDER KUMAR 3926. 2201573811 DIPANKAR 3900. 2201575447 6 DHARMVEER KUMAR 3872. 2201575949 3 MANOJ SINHA 3928. 2201578085 Page 104 7 TANYA SISODIA MAMTA VAID 4 HARI NARAIN LALTHANGLIANA RALTE SONU RAM AMIT KUMAR . 2201575122 2 AARTI MEENA 3871.NO. 2201577621 1 3903. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201577931 3 VIJENDER SINGH 3906. 6 = Other Backward Class. 2201573561 MOHIT GUPTA 3897. 2201576143 1 RAVI KANT SONI 3933. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201573346 6 DIVYA 3893. 2201577691 1 3904. 2201575920 6 ANJALI JOSHI 3927.. 2201573336 3869. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3901. 2201576004 KARAN CHAUHAN 3931. 2201574929 SUMEET KUMAR BALJEET SINGH 3894. 2201573665 1 MANOJ KUMAR 3899. 2201575751 1 SHANTANU BISWAS 3875. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201575664 2 JOYMANIK SAVIO DOHLING 3873. 2201573551 ANAMIKA NIGAM 3896. 2201575708 6 UMA SHANKAR KUMAR 3874. 2201577718 2 3905. CAT.T2Q-TAX 3867. CAT. NAME SR..NO. ROLL NO. 2201575989 6 3 VIRENDRA SINGH 3929. 2201577962 3 RAVI KANT LATA 3907. 2201576008 6 ASHOK KUMAR 3932. 2201573362 1 DEEPAK 3895. 2201575995 MANISH JOSHI 3930. 2201575761 1 SUCHETA BAGRI 7 3 SANDEEP YAGNIK ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 2201573257 6 RAM BABU THAKUR 3892. 2201574964 ANIL DAHIYA 3870. 2201577975 3908.

2201576302 6 DEEPAK KUMAR 3935. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2201578227 PRIYANKA RASTOGI 3917. 2201578297 AMIT SHRIVASTAV 3919. ROLL NO.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2201578736 3924. CAT. 2201577244 2 PURSHOTAM KUMAR SHAH 3946. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 105 . 2201576972 DIVEY KUMAR SETHI 3942.. 2201578128 SANJEEV KUMAR 3911. 2201576418 6 MIRTUNJAY SINHA 3936. 2201578212 6 TARUN BHADANA 3916. 2201577565 PAWAN KUMAR 3950. 2201578597 6 ANUJ NAGAR 3921. 2201578108 KAVITA SHARMA 3910. 2201578252 VINOD KUMAR 3918. ROLL NO. 2201577268 1 KARAN DHURIYA 3947. 2201576911 MUKESH KUMAR 3941. 2201576423 NILAVRO GHOSH 3937. 2201578157 6 AJAY KUMAR 3914. 2201578632 3922. 2201577205 UDAY SHANKAR 3945. 2201577433 6 SUNIL KUMAR 3949. 2201577299 1 JAINENDRA KUMAR 3948. 2201578156 6 NEHA VATS 3913. CAT.: 80 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class. 2201577088 LOVKESH 3943. 2201578821 3 RAJESH KUMAR 3925. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201576508 ASHVINI KUMAR 3938. 2201576164 1 RAJ KUMAR 3934. NAME SR. 2201578447 1 BRAHM PRAKASH VERMA 3920. 2201578700 3923. 2201578183 6 PARSHURAM 3915.NO. 2201576785 ASHISH JAKHAR 3940. 2201576622 DHANESH KUMAR JHA 3939. 2201577089 UDAY RAM JHA 3944. 2201578867 3 SUNDER SINGH 6 3 NISHANT BANSAL 1 JAGDEEP SINGH RAHUL KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO..T2Q-TAX 3909. 2201578129 6 ANIL KUMAR PRASAD 3912. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

2201580682 3956. 2201579050 3952.T2Q-TAX 3951. 2201579906 6 RAJIV KUMAR 3985. 2201579921 6 3 RAM SAHAY 3987. 2201580902 2 NITIN CHAND NEGI 3970. 2201580734 VIRENDER SINGH 3962. 2201580439 RITESH KUMAR SINGH 3995. 2201580572 6 SATISH KUMAR 3998. 2201580049 AMIT KUMAR 3988. 2201580953 3974. 2201580668 SWATI GOEL 2201579130 1 HARISH 3979. 2201579165 6 NIRANJAN PAHARI 3980. 2201580774 PINKESH KUMAR 3964. 2201580088 ASHA 3989. 2201580727 JANAKI 3961. 2201580417 VTVEK KUMAR SINGH 3992. 2201580833 6 UMESH KUMAR 3968. 2201580715 ANJALI PAHWA 3958. 2201580614 MANISH KUMAR SAW 3977. 2201580724 SIMPI 3960. 2201580716 3959. 2201580634 PRIYESH BABBER 6 KRISHNA KUMAR PANKAJ 3978. 2201580197 MOHIT KUMAR 3991. 2201579857 VINEET SHARMA 3983. 2201579083 3953. 2201580181 PRIYANKA PAHUJA 3990. 2201580816 3967. 2201580685 ATUL KUMAR 3957. 2201580775 RAJEEV SRIVASTAVA 3965. 2201579866 NISHANT TIWARI 3984. 2201580536 6 RAGHUNATH SINGH 3997. 2201579833 6 3 ASHOK KUMAR 3982. 2201580736 SUSHIL KUMAR 3963. 2201579920 6 RAVINDRA KUMAR 3986. 2201580940 6 BINOD KUMAR 3973. 2201580896 1 SUNDER SINGH 3969. 2201580435 1 SANDEEP MAHAYACH 3993. 2201580937 1 VINAY KUMAR 3972. 2201580925 3971. 2201580783 3966. 2201580437 1 ANJANI KUMARI 3994. 2201580457 ATUL KUMAR 3996. 2201579256 6 AJAYA KUMAR SAHOO 3981. 2201580601 6 PARVINDER KUMAR YADAV 3999. 1 MAHENDRA KUMAR MALINDA 3976. 2201581011 6 4 Page 106 1 6 6 1 SANJEEV KUMAR RAJESH NIRMAL KANT PRASAD RAMESH SHAMSHER SINGH VERMA SHRIKANT DEEPAK BHARDWAJ 6 HUSSEY HIJAM . 2201580681 PARVEEN 3955. 2201579125 3954.

NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4001. 1 MUKESH RAJ 4026. 2201580606 6 HAREKRUSHNA OJHA T2Q-TAX 4000. 2201581364 UMESH KUMAR SINHA 4040. 2201583515 6 RAVI DRALL 4015. 2201583013 SACHIN GOEL 4011. 2201582159 4005. 2201581193 6 SHASHI RANJAN SINGH 4031. ROLL NO.. ROLL NO.3975. 2201582035 4003. 2201582870 SANDEEP KUMAR 4009. 2201582933 AMIT KUMAR JAIN 4010. 2201583376 6 ASHA VERMA 4014. 2201583873 3 1 6 Page 107 6 7 3 PARMOD KUMAR SHARMA 7 6 RAVINDERKUMAR SANTOSH KUMAR GAUTAM KUMAR ADITYA KUMAR SHILPA VERMA J . 2201582224 4006.: 81 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 2201583186 SAURABH KUMAR DUBEY 4012. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2201581025 4002. 2201582495 1 YOGESH KUMAR 4007. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6 = Other Backward Class. 2201581249 6 SUBRAT KUMAR BHOI 4035. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME SR. CAT. 2201581220 6 JAYANT YADAV 4032. 2201582806 2 SANTOSH KUMAR MEENA 4008.NO.. 2201581923 2201581026 ACHAL RAJ 4027. 2201581314 NAVNEET GAUTAM 4037. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2201581330 DEEPAK JAIN 4038. 2201581338 RAM CHANDRA YADAV 4039. 2201581023 1 RAHUL RAJ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 2201581253 RISHI KESH 4036. 2201581247 6 MANOJ KUMAR 4034. 2201583296 NEERAJ KUMAR 4013. 2201582073 4004. 2201581148 AJIT KUMAR SHRIVASTAVA 4029. 2201581178 1 ANUPAMA RANI 4030. 2201583731 6 VIKASH 4016. 2201581223 NARENDRA NARAYAN MISHRA 4033. 2201581102 SWATI SHARMA 4028. 2201581401 SUDHANSHU SHEKHAR 4041.

2201581565 4020. 2201584375 3 1 RAJ KUMAR 4046.. 2201581635 4022.: 82 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2201584551 6 3 2201581666 6 VIKRAM SINGH YADAV 4047. 2401500309 2 KIRODEE LAL MEENA 4057. 2201584890 MENKA GUPTA 4076. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.. 2201584309 SONAM SINGH RAGHAV MEHTA 4045. 2201585247 SUMIT KUMAR GAUTAM 4080. 2401000766 6 MUKESH KUMAR 4055. 2401500403 6 ARUN SINGH 1 4 Page 108 SUMIT GOYAL . 2401500340 6 ARUSHI KUMAWAT 4058. 3 6 2 VIJAY KUMAR ASHIS KUMAR SHARMA AJAY SUDHAKAR NAVIN KUMAR SINGH AADESH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201584712 4024. 2201584183 ASHISH KUMAR KAMESHWAR SINGH 4044. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME SR. 2401000666 4054. 2201581468 4018. 2201581629 4021.NO. 2201581826 6 ASHOKKKUMAR 4050. 2201585467 VIKAS PANWAR 4083. 2401000488 1 KULDEEP SINGH SOLANKI 4052. 2201584633 3 4023. 6 = Other Backward Class. 2401000568 6 RAMESH KUMAR 4053. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4051. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2201584737 6 NAVJEET SINGH 4025. 2201585453 VIRENDER SINGH 4081. 2201585455 NAVEEN KUMAR 4082. 2201585212 KAPIL TYAGI 4079. 2201581698 1 3 SOMVEER SINGH 4048. ROLL NO. 2201584848 1 ANJU 4017. 2201581800 6 PANKAJ KUMAR 4049. 2201584931 1 BHUVNESH CHAUDHARY 4077. ROLL NO.DEEPAK KUMAR T2Q-TAX 4042. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2401000806 6 3 PREMJIT KANSINGH CHAUHAN 4056. CAT.NO. 2201584131 KALYAN SINGH AHLAWAT 4043. 2201585180 6 GOPAL PRASAD 4078. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 2201581539 4019.

2401501042 6 3 KANA RAM GURJAR 4066. 2401501209 6 RAVINDER YADAV 4069. 2401501201 6 YADVENDRA PRASAD 4068. CAT..4059. 2401500661 1 MAHENDRA KUMAR BAIRWA 4063. ROLL NO. 2401501641 2 PUSHPENDRA NIRWAN 4074. 2401000429 2 HAZARI LAL MEENA 4098. 2401501031 3 JAI DUTT MISHRA 4065. 2201585468 BALJIT T2Q-TAX 4084. 2401500453 2 BHAGWAN PRAKASH MEENA 4060.. 2401000393 1 HARISH KUMAR 4097. 2401000391 6 AMIT 4096. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2401501082 4067. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT. 2401000284 2 VIJAY LAL MEENA 4094. 2401000046 KAMAL SINGH KHICHI 4088.NO. 2401501234 3 4070. 2401501349 6 3 LAXMAN SINGH 4071. 2401501402 6 SANJAY YADAV 4072.NO. 6 = Other Backward Class. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2401500547 6 SANDEEP KUMAR YADAV 4061.: 83 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2401500940 6 GAJRAJ SINGH RAJAWAT 4064. 2201585473 VIJAY KUMAR 4085. ROLL NO. 2401000135 DUSHYANT KUMAR SHARMA 4090. 2401000029 ASHOK KABRA 4087. 2401000065 ANKUSH JAIN 4089. 2401502233 1 6 1 CHANCHAL SHARMA DESMOND FREDRICK HYDE 7 RINKU KHATUMRA RAKESH KUMAR REGAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2201585478 RAJIV KUMAR 4086. 2401000461 6 TEJENDER SHARMA 4099. 2401000190 6 AKASH YADAV 4092. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 109 . 2401000479 2 PRASHANT 4100. 2401501903 1 4075. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2401500583 1 YATISH KUMAR ROHLAN 4062. 2401000249 1 HEMANT SANKHLA 4093. 2401000186 6 VISHAL YADAV 4091. 2401501450 6 DEEPAK KUMAR VAISHNAV 4073. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME SR. 2401000329 ANKIT JAIN 4095.

2402000500 2 GIRIRAJ PRASAD MEENA 4138. 2402001486 6 6 NARESH KUMAR YADAV 4129. 2402000598 6 RAVI KANT 4141. 2402500338 4122. 2402500050 1 NARENDRA KUMAR KHICHI 4118. 2402002424 2 GHANSHYAM MEENA 4116. 3 6 5 4 6 4 4 RAJESH YADAV NEHA MATHUR 2 PRAVEEN MEENA KAPIL AGARWAL NITIN SHARMA RAHUL BHATIA . 2401504309 4104. 2402000684 MONA KUMARI JAIN 4143. 2402000034 4105. 2402002345 2 NAMONARAYAN MEENA 4114. 2402002149 2 SHIV SHANKAR MEENA 4112. 2402001175 2 AMIT KUMAR MEENA ASHISH MITTAL 4127. 2402001527 SAJJAN SINGH 4131. 2402000051 4106. 2402001472 6 JOGENDRA SINGH 1 KHUSHAL RAY CHAWLA 4128. 2402500551 2 RAMCHARAN MEENA 4124. 2402000373 1 NIRANJAN LAL 4137. 2402500399 1 NEELAM 4123. 2402001116 2 LAL CHAND MEENA 4150. 2402001069 2 MANISH MEENA 4149. 2402001997 2 MOHIT KUMAR MEENA 2402000365 2 RAJENDRA KUMAR MEENA 4136. 2402001554 UMESH GUPTA 4132. 2402000296 4111. 2402002409 1 BATRA PRADEEP 4115. 2402001512 JASWANT SINGH RATHORE 4130. 2402000252 1 4110. 2402500110 2 MANSINGH MEENA 4120. 2402001003 6 AJAY KUMAR 4148. 2401503821 4103. 2402001643 2 NARESH KUMAR MEENA SATYENDRA KUMAR SO WAL 4134. 2402500101 2 SHER SINGH MEENA 4119. 2402001626 6 VIKRAM SINGH YADURAJ YADAV 4133. 2402000590 2 BHANU PRAKASH MEENA 4140. 2402002578 6 SONIA 4117. 2402500221 2 SANDEEP KUMAR MEENA 4121.SONU KUMAR T2Q-TAX 4126. 2402000818 PANKAJ GUPTA 4145. 2402002210 2 ANIL KUMAR MEENA 4113. 2402500593 6 VTKASH KUMAR YADAV 4125. 2402000176 4107. 2402000977 1 KHUBEE RAM BAIRWA 4146. 2402001942 2 YOGENDRA MEENA 4135. 2402000212 4108. 2401502285 6 4102. 2402000980 1 KAPIL GAUTAM 4147. 2402000235 6 4109. 2402000541 6 NAVEEN KUMAR YADAV 4139. 2402500611 Page 110 2 HEMLATA BAI MEENA 4101. 2402000815 CHETNA SAINI 4144. 2402000663 6 MANJEET TAKSHAK 4142.

2404000009 1 MAHESH KUMAR 4161. 2404000113 6 3 GHANSHYAM CHOUHAN 4165.NO. 2402501920 2 HUKAM CHAND MEENA 4188. 2402502563 6 RAJESH KUMAR 4189. NAME SR. CAT. 2402503579 INDRAJEET XADAV 4192. 2402506834 6 3 JITENDER KUMAR 4160.NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2404000103 6 BHAWANI SINGH 4164. 2402501214 6 ARUN KUMAR 4186. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2402501034 6 NARENDRA KUMAR 4183. 2404000024 4162. 2402506369 6 4156. ROLL NO. 2402503524 VED PRAKASH 4191. 2402501085 2 SHIV RAM MEENA 4184. 2402501333 6 PRAMOD SINGH 4187. 2402505525 1 ROHITASH KUMAR 1 PHOOL CHAND 4178. 2402506394 2 4158. 2402500739 4153. 2402500767 4154.. 2402505974 1 BALDEV VERMA 2402500903 2 SANJAY KUMAR MEENA 4179. 2404000190 4167. 2402506383 6 4157.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2402506115 4155. ROLL NO. 4 JAIPRAKASH MANGLANI 4176. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2402500945 2 AMIT KUMAR MEENA 4180. 2404000212 Page 111 3 3 6 SONIKA RANI MANOJ KUMAR SAINI 4 RAVI KUMAR SANTORIA SHIV KUMAR MEENA 4 3 REENA GUPTA MAHESH JADA NEERAJ SINGH 6 PREM SINGH RICHA SHARMA . 6 = Other Backward Class. CAT. 2402506555 4159. 2404000072 2 BHANWAR LAL MEENA 4163. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4151.: 84 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2402500958 1 ANUPAM KUMAR VARMA 4181. 2402501024 6 BHAWANA DANGI 4182. 2404000145 4166. 2402505468 2 ASHISH MEENA PRADEEP RATHI 4177. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2402503130 6 BRIJ LAL 4190.. 2402501096 1 ASHISH 4185. 2402500651 4152.

2405000020 1 BHOOPENDRA S CHAUDHARY 4208. 2404000274 4171. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2404000611 PAWAN KUMAR 4233.: 85 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2404000506 GOPAL ACHARYA 4228. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2404000526 DIVAKER PANT 4230. 2405000042 6 KAMLESH KANT SHARMA 4209. 2405000046 Page 112 3 6 3 3 DEEPESH KUMAR KARIWALA . 2404000361 4175.NO. 6 = Other Backward Class. 2402505366 PANKAJ SAINI 4200. 2404000300 6 KISHOR CHHIMPA 4172. 2404000649 SAMIR KUMAR DAS 4234. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT. ROLL NO. 2404000558 DEVANSHU GUPTA 4232. 2404000497 1 ARUN JEENGAR 4226. 2404000523 AMARENDRA KUMAR TIWARI 4229. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4201. 2404501633 ROHIT SINGH 4203. 2404000411 4 6 DEEPAK KUMAR MODI 3 6 RAMESH CHANDRA SWAIN KAMLESH SQNI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2404501958 1 SUNIL CHAUHAN 4207. 2402504668 6 USHA SAINI 4196.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2404000532 VINOD KUMAR 4231.. ROLL NO. 2402504838 6 TRIBHUVAN SONI 4197. 2404000266 6 VIJENDRA KUMAR BHARGAVA 4170. 2404000350 1 RAJ KUMAR RATHORE 4174. 2402505132 TRILOK CHAND 4199. 2404501580 ROHIT KUMAR SHARMA 4202. 2404501759 6 SURESH KUMAR 4205. CAT. 2404000502 6 SHARWAN KUMAR SINGH 4227.T2Q-TAX 4168. 2402504169 6 DEEPAK KUMAR KHURADIYA 4195. NAME SR. 2404501634 PRADEEP GOHIL 4204.NO. 2402504033 6 3 KAILASH KUMAR 4194. 2404000301 6 3 PYARE LAL POONIYA 4173. 2402505039 6 RAJESH GURJAR 4198. 2404501820 6 ARUN KUMAR SOLANKI 4206. 2404000250 1 VIKAS SISODIYA 4169. 2402503582 6 ARJUN SINGH 4193.

2405000349 1 MUKESH MAHAWAR 4221. ROLL NO.T2Q-TAX 4210. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405000105 1 MUNESH BENIWAL 4213. 2404500778 1 MANISH GOTHWAL 4247. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405000132 1 PARMANAND 4214. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2404000696 6 SANDEEP CHOUDHARY 4235. 2405000279 4219. 2405000454 KULDEEP SINGH SHEKHAWAT 4276. 2404501404 MURLI DHAR 4249. 2405000383 2 RAMAVTAR MEENA 4224. 2404500323 6 KAMAL DEEP MAURYA 4240. 2405000398 6 MAHESH KUMAR YADAV 4225. 2404500282 PERVEZ ALAM KHAN 4238. 2404500637 RAKESH CHAUDHARY 4243.NO. 2404000791 6 PARVEEN KUMAR 4236. 2404500761 6 MUNISH AKHTAR 4246.: 86 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM... 2405000230 1 ANANYA PANWAR 4217. 2405000176 1 SANJAY KUMAR 4215. 2404501024 6 RAMNIWAS SINWAL Z 4248. NAME SR. 2404500729 6 JAYKISHAN SWAMI 4245. 2404500577 CHANDAN ROSHAN 4242. 2405000362 2 RAVI KUMAR MEENA 4222. 2405000084 4212. 2404500003 6 ANJANA KUMARI 4237. CAT. ROLL NO. 2405000234 1 RANJEET PRAKASH MARORIA 4218. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NO. 2405000417 6 2 BHANWAR SINGH MEENA ASHUTOSH KAUSHIK ANKIT GOYAL 5 RANG LAL NAVAL RAM DANGI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405000048 4211. 2405000366 1 KRISHAN KANT BAIRWA 4223. CAT. 2405000293 6 4220. 2405001501 Page 113 2 SANTOSH KUMAR MEENA . 2404500320 6 MUKESH KUMAR 4239. 2405000178 1 MOHAN LAL VERMA 4216. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4251. 2404500701 CHIRAG AGARWAL 4244. 2404501476 ARUN KUMAR ACHARYA 4250. 6 = Other Backward Class. 2404500385 1 GHANSHYAM DHOLPURIYA 4241.

2405001442 6 SHISHRAM YADAY 4297. 2405001654 2 KISHOR PRASAD MEENA 4257. 2405001583 2 VINOD KUMAR MEENA 4254. 2405001971 6 PREM KASHYAP 4271. 2405000774 2 HEMRAJ MEENA 4284. 2405001951 4267. 2405001359 2 MANOJ KUMAR MEENA 4294. 2405001409 6 SUSHIL KUMAR 4296. 2405001955 2 RAJENDRA KUMAR JORWAD 4268. 2405001244 2 CHANDRA MOHAN MEENA 4291. 2405000639 1 RAM SHARAN RAIGER 4283. 2405001794 2 VED PRAKASH MEENA 4260. 2405001878 2 SURESH KUMAR MEENA 4263. 2405001805 2 HARI MOHAN MEENA 4261. 2405000612 1 GIRRAJ PRASAD SANTOLIA 4281. 2405001169 2 LOKENDRA MEENA 4290. 2405001390 2 KRISHAN KUMAR MEENA 4295. 2405001964 1 HARI MAN BAIRWA 4269. 2405001968 4270. 2405001673 2 PANKAJ MEENA 4259. 2405001277 6 RAO JITENDRA PRASAD 4292. 2405001563 6 ADITYA GODARA 4253. 2405001476 ARUN KUMAR 4299. 2405002012 2 PRASHANT MEENA 4275. 2405002009 2 ASHOK KUMAR MEENA 4274. 2405000916 6 SUMEET RAO 4287. 2405001883 2 DEVKI NANDAN MEENA 4264. 2405000528 2 PRAVEEN KUMAR JAGARWAL 4278. 2405002003 2 RAJEEV KUMAR MEENA 4273. 2405000492 2 MEENA SUMAN RAMKARAN 4277. 2405001888 2 NAVEEN PRATIHAR 4266. 2405001819 6 ARVIND SIRADHNA 4262. 2405001484 MUKESH KUMAR BANSAL 4300. 2405001466 2 NEERAJ KUMAR MEENA 4298. 2405000877 2 ASHOK KUMAR MEENA 4285. 2405002059 2 POORAN MAL MEENA Page 114 F RANVEER SINGH VIKRAM SINGH SHEKHAWAT R . 2405001996 2 RAJEEV MEENA 4272. 2405000593 JAGDISH SINGH RATHORE 4279. 2405000604 1 PAWAN KUMAR CHOUHAN 4280. 2405000970 6 SANDEEP KUMAR 4288. 2405001662 2 NALKESH KUMAR MEENA 4258. 2405001632 2 NARESH CHAND MEENA 4256.T2Q-TAX 4252. 2405001030 2 RAMKESH MEENA 4289. 2405000899 6 NISHANT KUMAR 4286. 2405000628 1 RADHESHYAM RAIGER 4282. 2405001588 6 VIPIN UDAYWAL 4255. 2405001887 6 RAVINDRA ARYA 4265. 2405001278 RAVINDRA KUMAR JAIN 4293.

2405003418 2 SURENDRA KUMAR MEENA 4310. 2405003357 4307. 2405002160 BRIJESH KUMAR MEENA 4329. 2405002288 6 KANHAIYA LAL MALI 4331. 2405003331 2 SUNIL MEENA 4306. 2405002877 1 VINOD KUMAR GAHAN 4338. ROLL NO. 2405003155 2 GAURAV KUMAR MEENA 4302. CAT. 2405003407 2 4309. 2405002934 2 HARISH KUMAR MEENA 4339. 2405002999 1 RAJENDRA PRASAD PAREWA 4342. 2405004056 2 RAKESH MEENA 4316.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.: 87 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 2405003728 2 MUNEEM MEENA 4312. ROLL NO. 2405002080 2 ASHOK KUMAR MEENA 4326. 2405002556 2 SATISH CHAND MEENA 4334.. 2405003911 6 SANJAY KUMAR 4313. 6 = Other Backward Class. 2405003177 2 ABKESH MEENA 4303. 2405002989 2 MASTRAM MEENA 4341. 2405003965 2 AMIT KUMAR MEENA 4314. 2405002985 2 MEENA RAJENDRARADHEYSHYAM 4340. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4301. CAT. 2405004106 1 SUNIL KUMAR MAHAWAR 4317. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405004138 6 PRAHLAD JANGID 2 3 4 Page 115 MONIKA GOYAL GAURAV SINGHAL 5 ARTI AGARWAL 4 RAM KISHAN MEENA . 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405002801 1 CHETAN PRAKASH 4336. 2405002371 HANUMAN SINGH 4333. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405003997 1 BACHCHU SINGH 4315. 2405003216 4304. 2405003615 2 BANI RAM MEENA 4311. 2405002559 2 LAKHAN LAL MEENA 4335. 2405002857 1 HERENDRA KALA 4337..NO. 2405002142 SACHIN KUMAR SHARMA 4328. 2405002277 MANISH GOYAL 4330. NAME SR. 2405002309 6 NARENDRA SINGH CHARAN 4332. 2405003230 2 AJAY KUMAR MEENA 4305. 2405003383 4308. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405002114 2 DHARA SINGH MEENA 4327.

2405004426 2 JEETENDRA KUMAR MEENA 4377. 2405003003 4319. CAT. 6 = Other Backward Class. 2405005826 2 VIKAS KUMAR MEENA 2 Page 116 2 DEVRAJ MEENA CHAKSHUS CHIRAG SHARMA . 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT. 2405004681 6 NIGAM SINGODIA 4379. 2405005506 SHIV CHARAN SHARMA 4355. 2405004934 TARANDEEP SINGH CHABBRA 4383. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.SANDHYA JAIN T2Q-TAX 4343. 2405004400 1 SURESH KUMAR GHORETHA 4376.: 88 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME SR.NO... 2405004340 2 JEETENDRA KUMAR MEENA 4325. 2405004504 2 MAHENDRA KUMAR MEENA 4378. 2405005813 6 ASHOK KUMAR PALSANIYA 4359. 2405005499 ULLAS BATRA 4354. 2405004247 6 RAKESH KUMAR DHAKA 4321. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405004382 4318. 2405004333 2 RAJESH MEENA 4324. 2405005473 4352. 2405004172 2 RAMPRAKASH MEENA 2 ARVIND KUMAR MEENA 4344. 2405003096 GIRWAR SINGH RATHORE 4349. 2405004322 1 NARENDRA HINGONIA 4323. 2405005802 4358. 2405005520 6 MUKESH KUMAR 4356. 2405003074 1 ROSHAN LAL SIVAL 4347. 2405004689 2 HEMRAJ MEENA 4380. ROLL NO. 2405003021 4320. 2405004900 6 DINESH KUMAR SAINI 4382. 2405004206 6 PRAHLAD ROY KUMAWAT 2405003033 1 MAHESH KUMAR VERMA 4345. 2405003097 VISHWAS KUMAR MEENA 4350.NO. 2405005708 2 RAMKESH MEENA 4357. 2405003062 2 MUKHLESH KUMAR MEENA 4346. 2405003088 ASHISH VIJAYVARGI Y 4348. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405004281 6 MAHENDRA KUMAR SAINI 4322. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4351. 3 2 PRIYANKA GUPTA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405004879 2 SANTOSH KUMAR MEENA 4381. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405004992 RAJENDRA KUMAR MEENA 4384. 2405005480 DHARMENDER SHARMA 4353.

CAT. 2405005215 1 RATNA RAM 4391.. 2405006101 SURYA NAND 4365. 2405005265 2 AVINASH RAI MEENA 4393. 2405005347 2 RAM RQQP MEENA 4396. 2405006616 2 ANIL KUMAR MEENA 4426. ROLL NO. 2405006034 4363.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405006279 2 LOKESH KUMAR MEENA 4370. 2405005455 6 AMIT KUMAR 4399. 2405005154 RAMPRAKASH 4389. 6 = Other Backward Class. 2405005170 6 RAJENDRA SHARMA 4390. 2405005081 4362. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405006460 2 UDAY CHAND BARBAD 4373. NAME SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405006053 VISHNU KUMAR SHARMA 4364. 2405005895 ABHISHEK VYAS 2 RISHIKESH MEENA 4386. 2405005143 2 HARI SHANKER MEENA 4388. 3 4 6 ANUBHA SONI ANIL KUMAR GOYAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405006112 2 ASHOK KUMAR MEENA 4366. 2405005331 2 ISHWAR SINGH JORWAL 4394. 2405006010 ARUN KHANDAL 2405005135 2 SOHAN LAL MEENA 4387. 2405006395 2 RISHI KESH MEENA 4372. 2405006289 4371. 2405005465 6 ASHOK KUMAR RAJORA 4400.: 89 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405006182 2 BHAVANA MEENA 4368. 2405005255 6 RAM CHANDRA GURJAR 4392.NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4401. 2405005335 2 NOOTAN KUMAR MEENA 4395. 2405005361 SAURABH KUMAR SHARMA 4397. CAT. ROLL NO. 2405006479 2 LAKHAN SINGH MEENA 4374. 2405006599 2 TARA CHAND MEENA 4360. 2405006194 2 SUNIL KUMAR MEENA 4369. 2405006130 2 DHARA SINGH MEENA 4367. 2405007468 Page 117 1 AMIT KUMAR CHOUHAN . 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405006497 2 DEEPRAM MEENA 4375. 2405005432 2 MAHESH KUMAR MEENA 4398.CHAVI PRAKASH RANGWANI T2Q-TAX 4385.NO. 2405005035 4361.

2405008217 6 RAM KISHOR 4425. 2405008069 6 PRAKASH HEMANI 4421. 2405006888 SHRADHA SHARMA 4435. 2405008010 2 KAILASH CHAND MEENA 4418. 2405007881 4413. 2405007590 4405. 2405007513 2 KAMLESH MEENA 4403. 2405007361 SHILPA JAIN 4448. 2405006702 6 KAILASH CHAND GHOSHLIYA 4431. 2405008041 1 VISHAL KUMAR 4420. 2405007106 1 HITESH KUMAR CHANDANI 4443. 2405007904 4414. 2405006925 2 KAILASH CHANDER MEENA 4437. 2405007112 NILESH KUMAR GAUR 4444. 2405006958 6 GOURI SHANKER SAINI 4439. 2405006839 1 LOKESH KHOIWAL 4434. 2405006619 2 MUNI R M MEENA T2Q-TAX 4427. 2405007356 6 SHAILANDRA KUMAR 4447. 2405006929 2 GANGA SAHAY MEENA 4438. 2405007398 2 GIRRAJ PRASAD MEENA 4450. 2405007922 2 PANKAJ MEENA 4415. 2405007045 2 PRAMOD KUMAR MEENA 4441. 2405007604 1 AIKASH VERMA 4406. 2405007986 1 NARENDRA UJJAINIYAN 4417. 2405007688 2 ROBIN KANWAT 4408. 2405007516 6 KAPIL BALODIA 4404. 2405007823 6 3 VIJAY KUMAR YADAV 4411. 2405006672 2 HEMRAJ MEENA 4430. 2405007018 SHILPA GAUR 4440. 2405007841 4412. 2405007328 2 DILIP KUMAR MEENA 4446. 2405006652 2 MAN SINGH MEENA 4429. 2405007093 2 KALU RAM MEENA 4442. 2405007369 2 MAHENDER MEENA 4449. 2405008178 6 SANDEEP KUMAR SAINI 4422. 2405007296 6 DINESH KUMAR MANJHU 4445. 2405006739 2 DEVENDRA MEENA 4432. 2405008212 1 NARENDRA KUMAR JARWAL 4424. 2405008027 2 DAYA RAM MEENA 4419. 2405008383 6 JAI PRAKASH KUMAWAT F RISHI JAIN MANISH KUMAR CHITLANGIA 3 YUSUF KHAN ASHISH AGARWAL BHARTI GARG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 118 . 2405007709 1 KHUSHI RAM BAIRWA 4409. 2405006835 1 PRAPHULL KUMAR 4433. 2405008191 4423. 2405006620 6 JAIPRAKASH BHAMU 4428. 2405006895 2 AJAY SINGH GHUNAWAT 4436. 2405007637 2 SURESH KUMAR MEENA 4407. 2405007945 2 HANS RAJ MEENA 4416. 2405007792 2 RAKESH KUMAR MEENA 4410.4402.

2405008790 6 SUNIL KUMAR SAINI 4485.: 90 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405008446 2 SURENDRA MEENA 4477. 2405009565 2 MUKESH MEENA 4461. CAT. 6 = Other Backward Class. 2405009759 Page 119 RAHUL LALWANI .T2Q-TAX EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 2405008798 2 MITHALESH KUMAR MEENA 4486. 2405009402 2 RAM BHAJAN MEENA 4454. 2405009518 2 RAMKESH MEENA 4457. 2405008885 6 MUKESH KUMAR JAT 4490. 2405008699 2 BHAGWAN SINGH MEENA 4481.NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4451. 2405009554 2 DHAN RAJ MEENA 4460. 2405009358 1 BALWANT KUMAR KALYAN 4453.NO. 2405009598 2 SITA RAM MEENA 4462. 2405009648 2 DESHRAJ MEENA 4464. 2405008729 1 YADUVENDRA BAIRWA 4482. 2405009608 2 MUKESH KUMAR MEENA 4463. 2405008950 3 KESHAV KUMAR SHARMA 4492. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 5 = Hearing Handicapped.. 2405009333 1 SUMIT NIRMAL 4452. 2405008978 6 3 JAGDISH HARSWAL 4493. 2405008877 6 3 BIHARI LAL 4489. 2405008908 2 DEEPAK MEENA 4491. 2405008760 2 HANSRAJ MEENA 4483. 2405008767 2 RAJENDRA PRASAD MEENA 4484.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405009441 1 DOLLY SALVI 4455. 2405008477 2 JHANDU PRASAD MEENA 4478. 2405009516 1 PAWAN MEHRA 4456. 2405009526 2 RAJ KUMAR MEENA 4458. 2405009660 2 MUKESH MALYA 4465. 2405009726 2 NIRANJAN LAL MEENA 4468. NAME SR. 2405008816 2 RAJKUMAR SINGH MEENA 4487. 2405008676 2 BHARAT SINGH MEENA 4480. 2405009685 2 NARESH KUMAR MEENA 4466. 2405009529 2 YUGDEEP KANWAT 4459. 2405008391 PRAVEEN KHANDELWAL 4476. 2405008671 2 AJAY KUMAR MEENA 4479. 2405009688 6 RAKESH KUMAR 4467. CAT. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 2405008823 2 MAMTA SINGH MEENA 4488. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste.

2405009958 4502.: 91 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405009939 2 SHOBHA MEENA 4475. 2405009157 SUDHIR YADAV 4495. 2405010173 2 TARUN MEENA 4531. CAT. 2405009801 1 HIMANSHU SONGARA 4471.T2Q-TAX 4469. 2405009282 2 MOHAN LAL MEENA 4500.NO. 2405011057 Page 120 1 DEEPAK CHANDOLIA . 2405010194 1 VINOD KUMAR BASWAL 4532. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405010926 PIYUSH GOYAL 2405010046 2 BANWARI LAL MEENA 4529. NAME SR. 2405009195 2 BHARAT LAL MEENA 4497. 2405010868 2 RAJESH KUMAR MEENA ABHISHEK SHARMA 4527. 2405010995 2 SHRINARAYAN MEENA 4507. 2405009264 1 MEGHRAJ MEENA 4498. 2405009861 2 BABLU KUMAR MEENA 4472. 2405009781 2 DEEPAK MEENA 4470. 2405009891 2 NARENDRA KUMAR MEENA 4473. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405009117 PURSOTTAM KUMAR SHARMA 4494. 2405010872 KANWAR PAL SINGH SHEKHAWA 2 SUGAR SINGH MEENA 4528.NO. 2405010300 2 KAMAL KISHOR MEENA 4533.. 2405009273 2 PAWAN KUMAR MEENA 4499. 2 DINESH KUMAR MEENA 4526. 2405010303 6 VINOD KUMAR YADAV 4534. 6 = Other Backward Class. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4501. 2405010089 1 RAMAKANT BARGUJAR 4530. 2405010971 1 RAJPAL SINGHHSIVORIA 4506.. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405009947 1 PUSHPENDRA KUMAR 6 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405011046 2 PRADEEP KUMAR MEENA 4510. 2405009971 4503. 2405011005 DEEPAK KUMAR BHARDWAJ 4508. 2405010963 6 SANDEEP YADAV 4505. ROLL NO. 2405009933 2 PRADEEP SINGH MEENA 4474. 2405009169 ASHISH SHARMA 4496. CAT. 2405011030 YAGYESH DIXIT 4509. ROLL NO. 2405010332 VISHVENDRA KUMAR SHARMA 4535. 2405010015 4504.

2405011436 2 ROOP SINGH MEENA 4576. 2405010355 2 BHARAT LAL MEENA 4536. 2405010761 2 DIVYA KUMARI MEENA 4547. 2405011420 6 DHARMENDRA SINGH ABHINAV SHARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405010852 6 DHEER SINGH CHOUHAN 4550. 2405010555 2 HEMRAJ MEENA 4540. 2405012271 4552. CAT. 2405011447 2 PAPPU LAL MEENA 4577. ROLL NO. 2405010630 2 NIRMAL KUMAR MEENA 4544. 6 = Other Backward Class. 2405011362 2 HARIMOHAN MEENA 4524. 2405011360 2 LAXMI CHAND MEENA 4523. 2405011307 4521. 2405011122 6 SURESH SINGH SUNDA 4515. 2405011121 2 SOHAN LAL MEENA 4514.. 2405011137 1 ANITA JOYA 4517. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405010576 1 VIRENDRA KUMAR DORIA 4541.T2Q-TAX 4511. 2405010590 2 RAJESH MEENA 4542. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4551. 2405011392 2 VINOD KUMAR MEENA 4525. 2405011302 2 SUWALAL MEENA 4520. 2405011086 2 RAMNIWAS MEENA 4512. 2405011223 1 HEMCHAND RAJORIYA 4518. 2405010745 ASHISH MEENA 4546.: 92 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 2405011126 6 LOKESH KUMAR VERMA 4516. 2405010628 2 ANURAG GOTHWAL 4543. 2405012322 Page 121 2 RAJA RAM MEENA ROHIT KUMAR AGRAWAL . 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405011326 2 PANKHI LAL MEENA 4522. CAT. 2405011088 2 MAHENDRA KUMAR MEENA 4513. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405010384 2 RAKESH KUMAR MEENA 4538. 2405010721 2 MUKESH KUMAR MEENA 4545. 2405010380 6 AKASHDEEP YADAV 4537.NO. NAME SR. ROLL NO.NO. 2405010829 2 KAILASH CHANDRA MEENA 4549. 2405010765 2 MUNESH KUMAR MEENA 4548. 2405010474 1 ARVIND KUMAR VERMA 4539. 2405011256 2 BALU RAM MEENA 4519.

2405011499 1 HEMANT KUMAR UDAY 4582. 2405012100 6 MONU KUMAR MALAV 4597. 2405012332 4555. 2405013196 6 3 SANJAY KUMAR 4571. 2405011718 2 SAMAY SINGH MEENA 4587. 2405012076 2 HARIOUM MEENA 4596.T2Q-TAX 4553. 2405011612 2 PRABHU DAYAL MEENA 4586. 2405012984 2 JAY PRAKASH MEENA 4564. 2405013219 4572. 2405011790 MAHENDRA SINGH SHEKHAWAT 4591. 2405012560 6 PRAMOD KUMAR TETARWAL 4559. 2405012676 2 MAMTA SEHRA 4560. 2405013336 2 3 2 MAHESH KUMAR MEENA KAMLESH KUMAR SHARMA 4 BHAIRU RAM YADAV VINIT KUMAR GUPTA GAURAV MONGA 2 6 MUNI RAJ MEENA NITISH KALOYA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405013323 AMIT SHARMA 4575. 2405013176 2 JITENDRA KUMAR MEENA 4570. 2405012231 2 RAMDAYAL MEENA 4599. 2405012409 2 MAN SINGH MEENA 4556. 2405011933 2 ANIL KUMAR MEENA 4595. 2405012463 6 NARENDAR POONIA 4558. 2405011552 ARVIND KUMAR JAIN 4583. 2405011911 2 MAHESH CHAND MEENA 4593. 2405012244 2 VIKAS KUMAR MEENA 4600. 2405012324 4554. 2405013275 4573. 2405012125 6 RAJESH KUMAR 4598. 2405013300 GAURAV SHARMA 4574. 2405011486 2 LAXMI NARAIAN MEENA 4581.. 2405013109 2 RAJENDRA PRASAD MEENA 4568. 2405011736 2 AMAR SINGH MEENA 4589. 2405011921 6 IDANA RAM 4594. 2405012424 2 SAMAY SINGH MEENA 4557. IF ANY :Page 122 . 2405012873 2 SUNIL KUMAR MEENA 4563. 2405011836 1 HEMANT KUMAR 4592. 2405011573 VISHNU KUMAR SHARMA 4585. 2405011720 6 KAMALKANT SAINI 4588. 2405011557 LOKESH KUMAR MEENA 4584. 2405013095 2 PREMPRAKASH MEENA 4566. 2405011767 AKHILESH MANDOWRA 4590. 2405013107 2 MOHIT KUMAR MEENA 4567. 2405013112 4569. 2405012823 2 RAKESH MEENA 4562. 2405011454 2 VIPIN VEDJEET MEENA 4579. 2405013055 2 DINESH KUMAR MEENA 4565. 2405011463 6 3 SUKHDEV PRASAD KUMAWAT 4580. 2405012725 6 4561. 2405011449 2 RAMESHWAR MEENA 4578.

2405014387 4612. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4601. 2 = Scheduled Tribe 6 = Other Backward Class. 2405014368 2 VIJAY SINGH MEENA 4610. ROLL NO. 2405014230 2 RAJESH KUMAR MEENA 4606. 2405014323 2 CHETRAM MEENA 4609. 2405014455 2 RAMVTAR MEENA 4616. ROLL NO. 2405014209 4604. 2405013673 2 SUNIL KUMAR 4639. 2405013549 2 HANUMAN PSASAD MEENA 4634. 2405013639 1 SUNIL KUMAR BAIRWA 4638. 2405013618 2 PRADEEP KUMAR MEENA 4635. 2405014399 2 ROSHAN LAL MEENA 4614. 2405013338 1 JYOTI NAGAR 4626. 2405014193 2 PINTU KUMAR MEENA 4602.. 2405013489 2 PRADEEP SINGH 4632. CAT. 2405014468 2 RAJ ARYAN MEENA Page 123 SURENDRA KUMAR SHARMA GAJENDRA SANGH . 2405013690 2 MANOJ KUMAR MEENA 4640. 2405013442 6 MAHESH DHAYAL 4631.1 = Scheduled Caste. 2405014259 2 RISHIKESH MEENA 4607. 2405013528 6 YOGESH KUMAR SAINIX 4633. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO.: 93 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME SR. T2Q-TAX 3 = Ex-Serviceman. 2405013718 1 RATAN 4641. 2405014456 2 AMAR SINGH MEENA 4617. 2405013406 2 SHANKAR LAL MEENA 4630. 2405014195 2 HARI MOHAN MEENA 4603.NO. 2405014389 2 BACHCH RAJ MEENA 4613. 2405014215 2 SAJAN LAL MEENA 4605. CAT. 2405014459 2 DHARMENDRA KUMAR MEENA 4618. 2405013397 2 RAJKUMAR BENAD 4628. 2405013636 2 MAHESH CHANDRA MEENA 4637. 2405013396 2 RAJENDRA KUMAR MEENA 4627. 2405014298 2 VISHRAM MEENA 4608.NO. 2405014423 2 VINAY KUMAR MEENA 4615. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405013629 2 ASHOK KUMAR MEENA 4636. 2405013832 6 SURESH CHAND SAINI 4643. 5 = Hearing Handicapped. 2405014373 6 3 SURENDRA KUMAR 4611. 2405013399 PUSHPENDRA 4629. 2405013775 2 MUKESH KUMAR MEENA 4642.

2405014578 4622.4619. 2405014166 2 VIJAY SINGH MEENA 4650. 2405013949 6 AMIT KUMAR YADAV 4645. 2405014978 2 HEMRAJ MEENA 4685. 2405014836 2 PREM SINGH MEENA 4680. 2405015987 2 KAILASH CHAND MEENA 4658. ROLL NO. 2405014134 2 CHANDRA PRAKASH MEENA 4649. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405015978 2 ASHOK KUMAR MEENA 4657. 2405014553 2 KEDAR PRASAD MEENA 4620... 2405015965 4654. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT. 2405014915 6 SURESH CHOUDHARY 4683. 2405014622 6 JAGDISH MALI 4624. 2405014058 SATYENDER KUMAR SHARMA 4646. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405014648 1 SURESH KUMAR BUNKAR 4676. 2405014624 2 RAKESH KUMAR MEENA 4625. 2405014566 2 RAJESH KUMAR MEENA 4621. 2405016037 2 RAMDHAN MEENA 4660. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405015858 4652. 2405014729 6 BHOOPENDRA SINGH DAGUR 4678. 2405016047 2 ANIL KUMAR MEENA Page 124 SUNIL KUMAR GOYAL 2 NEETU MEENA 3 2 NAVEEN KUMAR DEVENDER KUMAR RAHUL GAUR . 2405015973 4655. CAT. NAME SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4651. 2405014634 2 RAJESH KUMAR MEENA HIMANSHU SHARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405014060 2 RAJESH KUMAR MEENA 4647. 2405014662 2 KAMLESH KUMAR MEENA 4677.NO. 2405015992 2 OM PRAKASH MEENA 4659. 2405014946 2 HARIMOHAN MEENA 4684. 2405014874 2 LALA RAM MEENA 4682. 2405013945 6 3 SHIV BHAGWAN T2Q-TAX 4644. 6 = Other Backward Class.NO. 2405015977 4656. 2405014095 2 ARVIND MEENA 4648. 2405014619 2 DAN SINGH MEENA 4623. 2405014809 2 MUKESH KUMAR MEENA 4679.: 94 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405014848 2 RADHEY SHYAM MEENA 4681. ROLL NO. 2405015875 4653.

2405016382 1 KAPIL KHANDELWAL 4669. 2405015084 4665. 2405016475 2 CHHOTU RAM MEENA 4727..AKHILESH CHATURVEDI T2Q-TAX 4686. 2405015081 4664. 2405015157 4667. 2405016424 2 JIYA RAM MEENA 4674. 2405016464 6 SHIV SINGH MANGAWA 4661. 2405015821 2 BANBARI LAL MEENA 4700. 2405016111 DAVENDRA SINGH RATHORE 4688. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.NO. CAT. 2405015070 4662. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 2405015471 1 ANIL KUNDALWAL 4696. 2405015617 6 HIMANSHU SINGH 4697. 2405017342 1 ADITI KALRA 4702. 2405016149 2 MUKESH KUMAR MEENA 6 SONIYA YADAV 4689. 2405015142 4666. 2405016209 2 HARKESH MEENA 2 SATYAWAN MEENA 4692. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405016466 2 ABNISH KUMAR JAREDA 4726.NO. 2405015072 4663. 2405017363 1 MUKESH KUMAR DEEGWAL Page 125 . 2405015232 1 TAPESH VERMA 4694. 2405016088 PAWAN KUMAR MEENA 4687. 2405016152 2 DAYARAM MEENA 6 HANUMAN GURJAR 4690. NAME SR. 2405016282 2 DHARMENDRA KUMAR MEENA 2405015224 6 HEERALAL CHOUDHARY 4693. ROLL NO. 2 2 DEVENDRA KUMAR KANWAT AKASH ATOLIA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405016420 AKRITI PANDEY 4672. 2405015760 2 LAXMI NARAYAN MEENA 4698.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405016439 1 MANISH GORA 4675. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4701. 2405016414 6 DEVVRAT MAAN 4670. 2405015168 4668. 2405015297 2 RAJESH KUMAR MEENA 4695. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class.: 95 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405015790 2 NARESH KUMAR MEENA 4699. 2405016185 1 KAILASH BUNKAR AMIT KUMAR NAGORI 4691. 2405016423 2 LALTESH MEENA 4673. 2405016417 ANKIT PANDEY 4671.

2405017419 6 SWETA 4705. 2405017228 6 VIMAL DHAKA 4749. 2405018075 1 GANPAT LAL RAIGAR 4722. 2405017133 2 RAMAWTAR MEENA 4748. 2405017851 2 ASHOK KUMAR MEENA 4716. 4 = Orthopaedically Handicapped Page 126 . 2405017556 1 MOHIT KUMAR CHOUHAN 4707. 2405016692 1 PREM PRAKASH BAGHOTIA 4732. 2405016518 2 BABLU MEENA 4730. 2405017529 2 HANUMAN PRASAD MEENA 4706. 2405017788 2 BAL CHAND MEENA 4713. 2405016516 2 DEVENDRA KUMAR MEENA 4729. 2405016991 2 AJAY KUMAR MEENA 4743. 2405017759 6 VIKRAMSINGH 4711. 2405017978 2 DILIP KUMAR MEENA 4718. 2405017099 2 SHANTANU KUMAR MEENA 4747. 2405017964 6 MADHURESH KUMAR GUPTA 4717. 2405016730 2 SAMRATH LAL MEENA 4733.4703. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405017823 6 ARUN SINGH 4715. 2405017745 2 DINESH KUMAR MEENA 4709. 2405017253 2 RAMRAJ MEENA 4750. 2405017746 2 RAKESH KUMAR MEENA 4710. 2405017704 6 RAMJEE LAL MEENA 4708. 2405016492 6 MUKESH KUMAR T2Q-TAX 4728. 2405018400 6 VINOD KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405016635 2 LEKHRAJ MEENA 4731. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405018048 2 RAJENDRA PRASAD MEENA 4721. 2405017820 2 DILEEP KUMAR MEENA 4714. 2405017380 1 PANKAJ PAREVA 4704. 2405017987 6 VIKAS KUMAR 4719. 2405016937 2 SURENDAR KUMAR MEENA 4739. 2405016890 2 MUNESH CHAND MEENA 4738. 2405016802 2 SHANKAR LAL MEENA 4734. 2405017027 6 SATVEER SAINI 4744. 2405017773 2 VIJAY RAJ MEENA 4712. 2405016807 2 AKHALESH MEENA 4735. 2405016816 2 KANA RAM MEENA 4736. 2405018030 2 DEEPENDRA JHARWAL 4720. 2405018166 6 MINTU KUMAR 4723. 2405018304 2 RAKESH MEENA 4724. 2405016984 2 ANITA MEENA 4742.. 2405016970 1 MAHESH KUMAR BUNKER 4741. 2405018342 6 BHAGWANA RAM BAJIYA 4725. 2405017053 YASH JAIN 4745. 2405016837 2 JAG MOHAN MEENA 4737. 2405016950 2 SHIV KUMAR MEENA 4740. 2405017077 6 KAILASH CHOUDHARY 4746.

2405018626 2 RISHABHA DEV MEENA 4779. CAT. 2405019935 6 MEWA RAM 4766. 2405019241 2 MEGH CHAND MEENA 4794. 2405019738 2 ABHISHEK KUMAR MEENA 4756. NAME SR. 2405019751 2 VIKRAM SINGH 4757. 2405019862 4762. 6 = Other Backward Class.NO. ROLL NO. 2405019838 6 SARWESH KUMAR 4760. 2405018671 6 BHINVA RAM KUMAWAT 4780. 2405018917 2 BANWARI LAL MEENA 4785. 2405019884 4763. 2405020003 Page 127 6 DINESH CHOUDHARY 4 1 RADHA MOHAN SHARMA YOGENDRA SINGH MAHAWAR PANKAJ KUMAR JINDAL . ROLL NO. 2405019954 2 JITENDRA KUMAR MEENA 4768. 2405019000 6 RAKESH KUMAR PRAJAPATI 4787. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4751. 2405018689 2 KAJOD MAL MEENA 4781. 2405019840 2 AMARPAL MEENA 4761.5 = Hearing Handicapped. 2405019145 1 MUKESH KUMAR BAIRWA 4790. 2405019776 2 ASHOK KUMAR MEENA 4759. 2405018566 1 KAPIL BHURIA 4777. 2405019479 2 PREM RAJ MEENA 4752. 2405019695 1 AADITYA KUMAR 4754.. 2405019923 6 3 UMESH KUMAR SINGH 4765. 2405018705 2 PREM SINGH MEENA 4783.: 96 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 2405019775 2 PRAMOD KUMAR MANDAWAT 4758. 2405019624 2 DINESH CHAND MEENA 4753. 2405018696 ARVIND KEDIA 4782. 2405018988 2 HARISH KUMAR 4786. 2405018616 2 MUKESH CHAND MEENA 4778. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405019728 2 RAJESH KUMAR MEENA 4755. 2405018745 2 VINOD KUMAR MEENA 4784. 2405019181 2 LAXMIKANT MEENA 4791. 2405019885 4764. 2405019117 2 VIVEK MEENA 4788. 2405019199 2 JHAMMAN LAL MEENA 4792. T2Q-TAX 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405019218 2 RAKESH KUMAR MEENA 4793. CAT. 2405019995 2 PRACHI PRATIHAR 4769. 2405018483 6 RAMNIVAS KUSHWAHA 4776. 2405019142 SUNIL SHARMA 4789. 2405019939 2 AJAY KUMAR MEENA 4767.

2405021199 Page 128 PRAVEEN KUMAR SHARMA 2 BABU LAL MEENA .T2Q-TAX 4770. 2405020034 NEETIKA AGARWAL MUKESH KUMAR KUMAWAT 4799. 2405020318 2 KAMLESH KUMAR MEENA 4835. 2405020051 1 JITENDER SINGH 4827. 2405019478 6 1 2 KARISHMA RATHI 4795. 2405021090 4811. ROLL NO. 2405020940 1 PAWAN KUMAR 4803. 2405020348 6 SUDHIR YADAV 4836. 6 = Other Backward Class. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405019440 4775.: 97 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 2405020108 2 AMIT MEENA 4830. 2405020038 INDU KHIWANI SAHDEV MEENA 4800. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405020071 1 MAHEEP KUMAR 4829. 2405020008 6 RAVI SHANKAR MAYANK KUMAR 4796.NO. 2405019284 4771. 2405020218 2 HARIKESH MEENA 4833. 2405021002 6 DINESH CHAUDHARY 4807. CAT. CAT. 2405020973 2 ASHOK KUMAR MEENA 4804. 2405019352 4774. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405019319 4773.. 2405021088 2 NETRAM MEENA 4810. 2405020987 2 NARESH KUMAR MEENA 4805. 2405020032 2 RAMROOP MEENA DHEERAJ KUMAR 4798. 2405020204 2 RAVI SHANKAR MEENA 4832. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405020148 2 AJAY KUMAR MEENA 4831. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4801. 2405020058 SANDIPAN DEY 4828. 2405020047 2 MITHLESH KUMAR MEENA 4826. 2405019286 4772. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405020015 2 RISHIKESH MEENA SHWETA AGRAWAL 4797. 2405020231 6 LEELADHAR SANKHALA 4834. 2405021071 6 NARENDRA BORANA 4809. 2405021043 6 RAMESH BAJROLIA 4808. 2405020937 1 TUSHAR SALOTRI 4802. 2405021000 2 RAM DAYAL MEENA 4806. ROLL NO. 2405020042 1 JITENDER SINGH VERMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO.

2405021474 2 HEMANT KUMAR MEENA 4817. 2405020350 2 GOPAL MEENA 4837.NO. 2405021752 2 JUGMOHAN LAL MEENA 4824. 2405020662 6 RAMDAYAL KUMAWAT 4845. ROLL NO. 2405021353 2 VINOD KUMAR 4814. 2405021354 4815.NO. 2405021650 6 ASHOK KUMAR SAINI 4819. 6 = Other Backward Class.. 2405021369 6 RAKESH KUMAR 4816. 2405022609 Page 129 SURESH CHAND MEENA 4 BABU LAL MEENA 4 ALOK KUMAR GUPTA . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405021805 3 RAHUL SHARMA ROHIT KUMAR GUPTA 6 MAHENDRA SINGH CHAUDHARY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405021919 2 2 GANPAT LAL MEENA 4876. CAT. 2405021538 2 MADHU KANTA MEENA 4818. ROLL NO. 2405020778 2 SAMAY SINGH MEENA 4846. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405021686 1 RICHA BHURIA 4820. 2405020426 2 JAI PRAKASH MEENA 4839.. 2405020869 KAILASH CHANDRA SHARMA 4850. 2405021693 6 3 VIKAS LAMBA 4821. 2405020781 6 VIVEK ROHAR 4847. 2405021772 4825. 2405021870 4853.T2Q-TAX 4812.: 98 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405021749 2 SATYENDRA KUMAR SIHARA 4823. 2405020472 1 ANIL KUMAR 4840. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405021841 4852. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4851. 2405021313 1 DEVENDRA MANGAL 4813. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405022573 2 MUNI RAM MEENA 4878. 2405020562 1 TEJPAL MORYA 4843. 2405020642 6 RAJIV KUMAR 4844. 2405021716 2 ASHWANI KUMAR MEENA 4822. 2405020530 2 NEMI CHAND MEENA 4841. 2405020367 2 RAMKESH MEENA 4838. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405022545 2 LAL CHAND MITTAL 4877. NAME SR. CAT. 2405020857 2 RAKESH KUMAR MEENA 4849. 2405020543 2 PREM MEENA 4842. 2405020846 1 ASHOK KUMAR VERMA 4848.

2405023945 1 KAILASH SINGHOYA 4874. 2405022277 2 RANG LAL MEENA 4892. 2405022648 2 MAHAVEER SINGH MEENA 4856. 2405022418 2 BABU LAL MEENA 4898. 2405023916 2 LAKHAN LAL MEENA 4873. 2405022647 6 RAKESH KUMAR YADAV 4855. 2405022338 1 JAY NARAYAN BAIRWA 4895. 2405022312 2 AMAR SINGH MEENA 4893. 2405022217 2 LAXMI NARAYAN MEENA 4889. 2405022437 2 BALRAM MEENA 4899. 2405022345 2 KRISHAN KUMAR MEENA 4896. 2405021991 1 MANISH KUMAR SONWAL 4881. 2405022784 1 ADITYA SHARDUL 4859. 7 = Visually Handicapped Page 130 . 2405023702 2 UDAI SINGH MEENA 4871. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405023479 2 ANKUR JEPH 4869. 6 = Other Backward Class. 2405022322 2 MUK RAM MEENA 4894. 2405022959 1 SUNLL MAHANA 4865. 2405022235 2 BHAGWAN SAHAY MEENA 4890. 2405021920 2 AMIT KANWAT 4879. 2405022675 2 SURENDRA MEENA 4858. 2405022870 6 LALIT KUMAR SAINI 4863. 2405022190 1 SUNIL DEV SINGH 4885. 2405022796 2 KHEMRAJ MEENA 4861. 2405023030 2 GULLA RAM MEENA 4866. 2405023044 6 MOHMMAD IMRAN 4867. 2405022792 6 3 RAKESH KUMAR BERWAL 4860. 2405022267 ISHVAR SINGH 4891. 2405022109 2 RAKESH KUMAR MEENA 4884. 2405022193 2 RAMKESH MEENA 4886. 2405022199 2 RENUKA MEENA 4888. 2405022409 6 MANISH KUMAWAT 4897. 2405022197 RAHUL GOYAL 4887.T2Q-TAX 4854. 2405022062 2 RAMKESH MEENA 4882. 2405022825 1 RAJESH LAL 4862. 2405023518 2 RAMDAYAL MEENA 4870.. 2405500032 6 RADHEY SHYAM SAINIE 4 SANDEEP KUMAR 3 RAJA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405022935 2 PANKAJ KUMAR MEENA 4864. 2405022653 4857. 2405022073 1 SATISH KUMAR VERMA 4883. 2405023768 1 RAJ KAMAL 4872. 2405023248 4868. 2405021930 2 NITIN KUMAR MEENA 4880. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405022544 2 OMPRAKASH MEENA 4900. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405500012 2 AJAY KUMAR MEENA 4875.

2405500955 PALLAVI GUPTA 4939. CAT. 2405501745 6 AMIT KUMAR CHOUDHARY 4913. 2405500409 6 ROHIT SAINI 4931.NO.: 99 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405501953 6 3 BANWARI LAL 2 Page 131 PANKAJ GUPTA 6 VIJAY YADAV ARPIT SHAH . 2405501549 2 RAMNARAYAN MEENA 4907. 2405500927 RISHI RAJ SINGH 4938. CAT. 2405500996 6 ROSHAN LAL KUMAWAT 4940. 2405501664 2 DINESH KUMAR 4909. 2405500268 6 DEENDAYAL SHARMA 4927. ROLL NO. 2405501108 2 CHHAGAN LAL MEENA 4941. 2405500356 2 KRIPA SHANKER MEENA 4928. 2405500041 MAHESH KUMAR SHARMA 4926. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405501738 2 HARSI KESH MEENA 4912.T2Q-TAX PAGE NO. 2405500415 6 KULDEEP NAIN 4932. 2405501695 6 SUNITA SAINI 4911. ROLL NO. 2405501631 1 PREETI KANWARIYA 4908. 2405500902 2 RAJENDRA KUMAR MEENA 4936. 2405501285 2 SANTOSH KUMAR MEENA 4944. 2405501236 PINKI CHETANI 4942. 2405501838 2 MEENA BRIJESHKUMAR RAMSWA 4917. 2405501519 6 HEMANT KUMAR 4903. 2405500420 MANISHHSHARMA 4933. 2405501690 2 HABU LAL MEENA 4910. 2405500915 AMIT GOYAL 4937. 2405501803 4915.. 2405500430 2 RAMESH CHAND SIHARA 4934. 2405501283 6 VIKAS CHAUDHARY 4943. 2405501532 2 PREM KUMAR MEENA 4905. 2405501863 6 TANVIR AHAMAD 4918. 2405501493 2 VIRENDRA SINGH MEENA 4902. 2405501548 6 SATYENDRA KUMAR LAKHARA 4906. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4901.NO. 2405501909 6 HARSAHAY KUMAWAT 4919. 2405500784 2 MANISH KUMAR MEENA 4935. 2405501828 4916. 2405501527 6 PRAMOD KUMAR 4904. 2405501783 4914. NAME SR. 2405500377 6 3 SITARAM JANGIR 4929. 2405500404 6 VIKAS CHAUDHARY 4930.

2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405503596 1 HEMANT KUMAR BHARETENDU 4958. 2405501339 6 MAMTA CHOUHAN 4946. 2405503634 2 HEMRAJ MEENA 4961. CAT. 2405502127 4925. 2405503435 1 MAHENDRA 4952.4920. 2405502678 6 NEERAJ KUMAR YADAV 4984. 2405502723 GAURAV SINGHAL 4985. ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405503510 2 DAVANDER MEENA 4955. 2405502178 6 LAXMI NARAYAN MALI 4977. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4951. 2405501991 6 VIVEK JHAJHARIA 4921. 2405501489 RAKESH CHOUDHARY 4950. 2405501313 2 SUSHEEL KUMAR MEENA T2Q-TAX 4945. 2405501416 GHANSHYAM SHARMA 4948. 2405502512 2 HARKESH MEENA 4983. 6 = Other Backward Class. 2405503476 6 BALRAM KASANA 4954. 2405501993 6 BRAJENDRA YADAV 4922. 2405502455 GIRISH KUMAR SHOKWANI 4982. 2405501401 6 NISHA YADAV 4947.: 100 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM..NO. 2405503620 2 MAHESH KUMAR MEENA 4959. 2405502852 PAWAN KUMAR KHANDELWAL 4986. 2405502167 2 SURAJ PRAKASH MEENA 4976. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405502092 2 BHARAT MEENA 4923. NAME SR. 2405503595 1 PAWAN KUMAR BHARTENDU 4957.. 2405501422 SHAKTI SINGH 4949. 2405502158 6 4 2 SANDEEP KUMAR RAKESH MEENA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405503636 2 SURESHJKUMAR MEENA 7 Page 132 SATYA PAL . 2405502367 6 DANVEER SINGH YADAV 4980. 2405502392 6 RAJVEER SINGH CHAHAR 4981. 2405503627 4960. ROLL NO. 2405502204 MANISH SHARMA 4978. CAT. 2405503452 6 BAZEER KHAN 4953.NO. 2405502095 2 GANPAT LAL MEENA 4924. 2405502253 MOHAN SINGH SHEKHAWAT 4979. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405503584 2 SHANKAR LAL MEENA 4956.

IF ANY :1 = Scheduled Caste. ROLL NO. 2405503401 MANOJ KUMAR 4999. 2405503809 6 PRADEEP KUMAR JANGID 4969. CAT. 2405503998 1 RAVINDRA KUMAR 5028. 2405503127 6 LAL CHAND CHOUDHARY 4996. 2405503335 RAM CHANDRA 4998. 2405503152 YADURAJ SINGH 4997. 6 = Other Backward Class. 2405502983 DHIRENDRA KUMAR KARADIA 4990. 2405502930 2 MUNESH KUMAR MEENA 4988. 2405503971 2 VISHRAM MEENA 5026. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405503646 2 SARITA MEENA 4964.4962. 2405503007 BIKASH SHARMA 4992. 2405503848 2 SUNIL KUMAR MEENA 4971. 2405503975 2 NIRMAL KUMAR MEENA 5027. 2405503431 RAHUL KUMAR 5000. 2405505216 6 DEVPRAKASH Page 133 . 2405503904 2 TIKARAM MEENA 4973. 2405503963 2 HARSHAY MEENA 1 6 2 X SANDEEP SHARMA PRIYA MITTAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 2405502945 GAURAV SHARMA 4989. 2405502989 VIJAY KUMAR JINDAL 4991.: 101 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405503836 4970. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5001. 2405503054 1 VILIAM VEDWAL 4994. ROLL NO. 2405503734 2 HEERA LAL MEENA 4968.NO.NO. 2405502877 6 SURENDAR SAINI T2Q-TAX 4987. 2405503110 6 ROHITASHAV YADAV 4995. 2405503958 2 SAMARTH LAL MEENA 4975. 2405503700 4967. 2405503647 2 SUMER SINGH MEENA 4965. 2405503012 1 RANOO GOT WAL 4993. 2405505214 2 VIJENDRA KUMAR MEENA 5003. 2405503939 6 SITARAM JANGID 4974. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. NAME SR.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405503852 6 NIDHI KHANDELWAL 4972. 2405503644 2 LOKESH KUMAR MEENA 4963. 2405503648 2 NAMO NARAYAN MEENA 4966. 2405505195 6 AKHILESH KUMAR MAHLAWAT 5002.

5004.

2405504024

6

ANAND TAILOR

T2Q-TAX
5029. 2405505225

2

MUNI RAJ MEENA

5005.

2405504146

6

VINOD KUMAR KUMAWAT

5030.

2405505226

2

PRAKASH CHAND MEENA

5006.

2405504206

2

SATYA NARAYAN MEENA

5031.

2405505237

5007.

2405504249

TANUJ KUMAR SHARMA

5032.

2405505241

5008.

2405504301

BHUPENDRA SINGHAL

5033.

2405505255

5009.

2405504325

VISHWESH CHATURVEDI

5034.

2405505278

2

RAKESH KUMAR MEENA

5010.

2405504332

2

JITENDRA SINGH MEENA

5035.

2405505280

2

RAHUL KUMAR MEENA

5011.

2405504358

6

LOKESH YADAV

5036.

2405505282

2

VEER SINGH MEENA

5012.

2405504381

1

PRASHANT MEHRA

5037.

2405505283

2

PANKAJ KUMAR MEENA

5013.

2405504629

VISHAL BADJATYA

5038.

2405505284

2

CHET RAM MEENA

5014.

2405504645

SEEMA GUPTA

5039.

2405505352

6

NITIN KUMAR NAMDEV

5015.

2405504673

1

DHIRAJ VERMA

5040.

2405505517

6

SUBHASH POONIA

5016.

2405504712

6

RITESH PRAKASH YADAV

5041.

2405505537

RAVI SHANKAR

5017.

2405504718

RAVINDAR SINGH RATHORE

5042.

2405505561

KRISHAN KUMAR SHARMA

5018.

2405504745

HARIOM MEENA

5043.

2405505565

ANKIT VIJAYTAN

5019.

2405504773

AMIT GUPTA

5044.

2405505568

6

VIKAS KUMAR DAIYA

5020.

2405504826

ANUJ KUMAR SHARMA

5045.

2405505617

2

SHER SINGH MEENA

5021.

2405504873

MANJEET

5046.

2405505655

2

RAMAVTAR MEENA

5022.

2405504935

ARVIND PAREEK

5047.

2405505661

2

RAJESH MEENA

5023.

2405505089

2

MUKESH MEENA

5048.

2405505698

6 3

ARVIND KUMAR BHASKAR

5024.

2405505095

2

SURENDRA SINGH MEENA

5049.

2405505796

2

RAMAWATAR MEENA

5025.

2405505096

2

DHERMENGRA KUMAR MEENA

5050.

2405505813

6

DINESH SAINI

2

4
6

5
2

UTPAL TIWARI
HARI SINGH MEENA
AJAY KUMAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
Page 134

T2Q-TAX
PAGE NO.: 102
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5051.

2405505855

6

RAMAWATAR YADAV

5076.

2405506696

1

NITIN KUMAR

5052.

2405505868

1

VIVEK SINGH MAHARIA

5077.

2405506722

5053.

2405505970

2

RISHIKESH MEENA

5078.

2405506726

6

KAILASH CHAND GURJAR

5054.

2405506069

1

NARESH KOLI

5079.

2405506756

2

MOHAN LAL MEENA

5055.

2405506149

6

JINENDER KUMAR SONI

5080.

2405506785

2

MANISH KUMAR MEENA

5056.

2405506186

1

SUDHIR KUMAR CHANDEL

5081.

2405506800

PREM SINGH

5057.

2405506187

ABHISHEK KUMAR

5082.

2405506803

MANISH KUMAR

5058.

2405506241

SHASHANK JAIN

5083.

2405506863

6

5059.

2405506244

SONALI AIRAN

5084.

2405506879

6

5060.

2405506250

6

MAHIPAL SINGH DHAYAL

5085.

2405506882

5061.

2405506251

6

OMPRAKASH KUMAWAT

5086.

2405506884

5062.

2405506255

PRAVEEN KUMAR

5087.

2405506932

5063.

2405506272

RAHUL KUMAR GAMBHIR

5088.

2405506939

5064.

2405506336

MANISH SONI

5089.

2405507025

VINOD SINGH RAJPUROHIT

5065.

2405506374

6

ANJALI CHOUDHARY

5090.

2405507046

NARENDRA SINGH

5066.

2405506424

1

NITESH KUMAR CHOUDHARY

5091.

2405507164

PRIYANK BUDANIA

5067.

2405506456

DEVESH SHARMA

5092.

2405507173

5068.

2405506460

6

PARVESH TENURIYA

5093.

2405507200

PRASHANT SHAKTAWAT

5069.

2405506466

6

SANDEEP SINGH YADAV

5094.

2405507237

PANKAJ SINGHAL

5070.

2405506472

ASHISH AGARWAL

5095. 2405507245
Page 135

ANUJ BISHNOI

4

PUSHPENDRA TOGRA
SUDHIR SINGH KALER
ASHA ATTAL

6

SHIVLAL
GANESH JAIMAN

2

6

MUKESH CHAND MEENA

RAVI AMRAWAT

SUNITA GARG

T2Q-TAX
5071.

2405506576

6

5072.

2405506577

6

5073.

2405506652

2

5074.

2405506663

5075.

2405506686

4

6

HARENDRA MOOND

5096.

2405507282

MUKESH KUMAR

5097.

2405507295

RAJU LAL MEENA

5098.

2405507341

RAS BIHARI JHA

5099.

2405507502

SHANKAR LAL YADAV

5100.

2405507586

SUMIT AGARWAL
3

VIJAY SINGH MAAN

6

RAVI VERMA
KRISHNA KUMAR MITTAL

6 3

HEMRAJ DHAKAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 103
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5101.

2405507646

SRIKANT ACHARYA

5126.

2405509446

6

SUBHASH CHAND YADAV

5102.

2405507654

ABHISHEK TIWARI

5127.

2405509491

1

SANDEEP SINGH

5103.

2405507693

2

NARESH MEENA

5128.

2405509511

5104.

2405507701

6

SWAPNIL KUMAWAT

5129.

2405509594

6

BHASKAR YOGI

5105.

2405507732

2

ASHOK KUMAR MEENA

5130.

2405509684

6

MAHESH KUMAR CHAUDHARY

5106.

2405507746

6

JAY PRAKASH NARAYAN

5131.

2405509788

6

GANPAT CHOUDHARY

5107.

2405507791

DEEPAK SHARMA

5132.

2405509826

5108.

2405507876

RANJEET SINGH

5133.

2405509895

5109.

2405507895

1

BHANUPRATAP SINGH CHOUDHA

5134.

2405509965

5110.

2405507939

6

NARENDRA KUMAR

5135.

2405509975

6

5111.

2405507996

6

ASHOK KUMAR YOGI

5136.

2405510133

6

5112.

2405508019

BALINDRAUKUMAR SINGH

5137. 2405510213
Page 136

6

3

HARISH KUMAR NARANG

ABHINAV VIJAYVARGIYA
6

PRAVEEN KUMAR LAXKAR
KISHORE KUMAR UDHWANI
VIJAY SINGH POONIA
4

KISHAN SWAMI
BHARAT KUMAR

T2Q-TAX
5113.

2405508375

LOKESH NARAYAN SHARMA

5138.

2405510280

2

MEENAKSHI MEENA

5114.

2405508451

BABU LAL SHARMA

5139.

2405510416

2

SURENDERA KUMAR MEENA

5115.

2405508460

MOHAMMED SHAHID

5140.

2405510432

1

CHETAN SANKHLA

5116.

2405508506

AMIT KUMAR GARG

5141.

2405510588

2

MANISH MEENA

5117.

2405508517

RAJ KUMAR GAHLOT

5142.

2405510597

2

SMITA

5118.

2405508561

BHUVNESH SHARMA

5143.

2405510855

2

CHHUTTAN LAL MEENA

5119.

2405508588

2

GEETA MEENA

5144.

2405510915

6

HARPHOOL SINGH JAT

5120.

2405508603

6

SANDEEP PINGH MANN

5145.

2405511291

2

RAMKESH MEENA

5121.

2405509101

JITENDRA KUMAR SHARMA

5146.

2405511292

2

HARI MOHAN MEENA

5122.

2405509109

GHANSHYAM BARETH

5147.

2405511335

6

PRAVEEN KUMAR

5123.

2405509177

RAKESH TIWARI

5148.

2405511537

2

RAMKESH MEENA

5124.

2405509290

3

BRAJENDRA SINGH

5149.

2405511681

2

MUKESH KUMAR MEENA

5125.

2405509405

3

PANKAJ GUPTA

5150.

2405511683

2

SATENDRA

6

1

6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 104
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5151.

2405511925

6

RAVI KUMAR SHARMA

5176.

2405513583

2

RAVI KUMAR MEENA

5152.

2405511980

6

DHARMENDRA SINGH

5177.

2405513723

2

SANTOSH KUMAR MEENA

5153.

2405511982

2

PAPPU LAL MEENA

5178.

2405513832

2

NEERAJ MEENA

5154.

2405511994

6

SHILPA CHOUDHARY

5179. 2405513849
Page 137

HARSH SHARMA

T2Q-TAX
5155.

2405512096

2

AMAR SINGH MEENA

5180.

2405513989

NEERAJ ARORA

5156.

2405512108

6

SANDEEP KUMAR

5181.

2405514065

5157.

2405512175

2

RUPESH KUMAR MEENA

5182.

2405514132

5158.

2405512176

2

RAKESH KUMAR MEENA

5183.

2405514168

2

CHUTTAN LAL MEENA

5159.

2405512236

1

YASHPAL

5184.

2405514266

6

SUNIL KAJLA

5160.

2405512273

MANDEEP SINGH

5185.

2405514283

5161.

2405512305

2

SHIMBHOO DAYAL MEENA

5186.

2405514315

1

LAKHAN LAL

5162.

2405512343

1

SUBHASH BANSHIWAL

5187.

2405514337

1

VIVEK SINGH

5163.

2405512344

2

AMRIT LAL MEENA

5188.

2405514346

2

PANKAJ KUMAR MEENA

5164.

2405512383

1

RAJENDRA PRASAD KANWARIYA

5189.

2405514362

2

PREETI MEENA

5165.

2405512408

1

RAM KUMAR BAIRWA

5190.

2405514477

6

BHUMIKA CHAUDHARY

5166.

2405512492

DEEN DAYAL SHARMA

5191.

2405514485

2

NISHANT CHORA

5167.

2405512564

2

JITENDRA KUMAR MEENA

5192.

2405514584

6

ABHISHEK DEVAL

5168.

2405512566

1

VIVEK KULDEEP

5193.

2405514642

6

RAMKESH GURJAR

5169.

2405512578

6

SANWAR MAL MAHALA

5194.

2405514700

2

SURESH CHAND MEENA

5170.

2405512865

2

PARAM VEER MEENA

5195.

2405514750

2

MANOJ KUMAR MEENA

5171.

2405512926

2

BHAGIRATH MEENA

5196.

2405514795

2

JITENDRA KUMAR MEENA

5172.

2405513105

2

GHANSHYAM SATTAVAN

5197.

2405514802

2

NISHA MEENA

5173.

2405513234

2

SHIVRAM MEENA

5198.

2405514816

2

CHETAN PRAKASH MEENA

5174.

2405513372

6

INDRAJEET SINGH

5199.

2405514871

6

MUKESH KUMAR

5175.

2405513523

6

ROHIT NAHAR

5200.

2405514991

2

SATYAWAN MEENA

6

SURESH KUMAR GARHWAL
ARVIND SINGH CHAUHAN

PRADEEP KUMAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 105
Page 138

T2Q-TAX
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5201.

2405515032

2

OMPRAKASH MEENA

5226.

2405516571

5202.

2405515051

2

RAMSINGH MEENA

5227.

2405516923

5203.

2405515072

1

RAJNEESH VERMA

5228.

2405516944

5204.

2405515122

2

RISHIKESH MEENA

5229.

2405516958

6

ASHISH INDORA

5205.

2405515291

6

GIRDHARI LAL YADAV

5230.

2405517206

6

YADUVEER SINGH DHAKED

5206.

2405515367

6

DHARMENDRA KURDIA

5231.

2405517218

5207.

2405515393

2

KAMLESH MEENA

5232.

2405517266

2

SAROJ MEENA

5208.

2405515495

1

MANISH KUMAR SUNAHARA

5233.

2405517292

6

DHARMENDRA KUMAR JAKHAR

5209.

2405515577

2

YQGENDRA KUMAR MEENA

5234.

2405517346

6

SANJAY KUMAR SWARNKAR

5210.

2405515775

6

MAN MOHAN SHARMA

5235.

2405517500

1

RAJESH KUMAR RATHADIA

5211.

2405515838

2

ANUP SINGH MEENA

5236.

2405517515

2

DINESH CHAND MEENA

5212.

2405515853

2

SHREY KUMAR

5237.

2405517765

2

MAHESH KUMAR MEENA

5213.

2405515894

2

KUBER SINGH MEENA

5238.

2405517861

2

PREM PRAKASH MEENA

5214.

2405515993

6

MAHENDRA SINGH

5239.

2405517921

1

YOGENDRA KUMAR

5215.

2405516097

6

JITENDRA KUMAR JAT

5240.

2405517968

6

ABHISHEK SINGH

5216.

2405516109

6

SUNIL KUMAR

5241.

2405517975

1

PRADEEP KUMAR VERMA

5217.

2405516140

6

VIKASH SONI

5242.

2405517991

5218.

2405516168

6

VINOD KUMAR SUNDA

5243.

2405517996

6

BABU RAM

5219.

2405516280

HEMENDRA SINGH

5244.

2405518158

6

NAKUL YADAV

5220.

2405516312

HARIOM MEENA

5245.

2405518169

6

NEERAJ SAINI

2

4

Page 139

DINESH KUMAR
6

BALBEER SINGH CHANDELA
PANKAJ GUPTA

ANKUR MATHUR

BHARAT KUMAR BISHNOI

5221.

2405516355

2

BHARAT LAL MEENA

T2Q-TAX
5246. 2405518236

5222.

2405516428

6

AJAY CHOUDHARY

5247.

2405518249

5223.

2405516469

2

BABU LAL MEENA

5248.

2405518423

6

GAURAV KUMAR NAGAL

5224.

2405516523

PRADEEP KUMAR SHARMA

5249.

2405518452

2

RAJESH KUMAR MEENA

5225.

2405516543

MANOJ KUMAR GORIL

5250.

2405518587

2

JITENDRA KUMAR MEENA

6

6

AJEET SINGH CHOUDHARY
4

PALAK SHARMA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 106
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5251.

2405518798

6

VIJAY PAL SINGH

5276.

2405520443

5252.

2405518930

2

MANEESH KUMAR MEENA

5277.

2405520458

2

ASHOK MEENA

5253.

2405519132

6

GAURAV KUMAR

5278.

2405520464

6

PRAHLAD SINGH

5254.

2405519143

6

UMMED SINGH PALAWAT

5279.

2405520558

1

KAPIL DEV GARWA

5255.

2405519194

1

PRADEEP KUMAR

5280.

2405520576

6

RANJEET YADAV

5256.

2405519224

6

SANDEEP VISHWAKARMA

5281.

2405520621

ANKIT PARWAL

5257.

2405519227

2

SURENDRA KUMAR MEENA

5282.

2405520629

VIJAY KUMAR GIDWANI

5258.

2405519253

6

JITENDRA KUMAR RAJ

5283.

2405520688

5259.

2405519307

6 3

SHISHUPAL SINGH

5284.

2405520746

5260.

2405519425

6

NIKITA JANGU

5285.

2405520759

5261.

2405519585

6

RAKESH KUMAR PRAJAPAT

5286.

2405520775

5262.

2405519660

6

RAJENDRA KUMAR PRAJAPAT

5287.

2405520799

Page 140

AIRAN VIJAYLAXMI GANESH

6

DHARMINDER YADAV
ARVIND KUMAR SHARMA

6

SUSHIL KUMAR SONI
YATENDRA SINGH

1

NARENDRA KUMAR RAIGER

2405521259 1 RAJENDRA KUMAR 5270.NO. ROLL NO. 2405521208 2 KAMAL KUMAR 6 VIPIN KUMAR YADAV 5293. 2405521278 2 INDRA RAJ MEENA 5272. 2405523234 6 CHETAN KUMAR SOLANKI Page 141 . 2405519810 5268. 2405523175 6 HANUMAN SAHAI GURJAR 5304. 2405520324 2 HEMRAJ MEENA 5298. T2Q-TAX 5288. 2405519680 5265. 2405521418 6 JYOTI YADAV 5273. 2405521699 2 SAROJ MEENA 3 2 L 1 Q VIVEK KUMAR SINGHAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405521717 NAND KUMAR SHARMA 5326. 2405519728 5266. 2405520986 ASHUTOSH GUPTA AVI KUMAR MEENA 5291. 2405520414 6 ANIL KUMAR MAHLA 5300. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405520885 SANDEEP SHARMA ARVIND KUMAR 5290. 2405521806 6 SANDEEP KRISHNIA 5329. 2405519781 5267. 6 = Other Backward Class. 2405521649 2 RAJENDRA KUMAR MEENA 5275. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405521523 2 RAJEEV KUMAR MEENA 5274. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405520818 CHITRAKSH BAIRATHEE 6 AMIT KUMAR NAI RAVI KUMAR SANKHLA 5289.. CAT. 2405521781 6 OMPRAKASH JHAJHARIA 5328. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5301. 2405520038 SUMIT WADHVA 5296. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405520131 6 VIKRAM SINGH BALODA 5297. 2405521246 2 SUNIL KUMAR BHANWRAYAT 2405519875 1 JUGAL KISHORE 5294. NAME SR. 2405523155 6 PANKAJ KASANA 5302. ROLL NO. 2405520342 6 RAKESH KUMAR YADAV 5299. 2405519936 6 3 RAJESH SINGH KAVIRAJ 5295. 2405519670 5264. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.: 107 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405521757 6 SURENDRA KUMAWAT 5327..NO. 2405519851 5269.5263. 2405521263 5271. 2405521164 SHEKHAR VIJAI GAGAN RANKA 5292. CAT. 2405523157 1 SOBHAG DHOBI 5303.

2405524499 6 RATAN SINGH PAYAL 5319. 2405525463 SURESH AGRAWAL 5305. 2405524915 6 KALPANA NAPIT 5323. 2405523116 SUNIL KUMAR SHARMA 5350. 2405525296 ASHOK KUMAR SHARMA 5325.: 108 ------Page 142 . 2405523311 PANKAJ KUMAR MEENA 5332. 2405523065 4 VISHNU KUMAR 5349. 2405522067 2 NARAYAN SAHAY MEENA 5337. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2405525181 ATUL KUMAR 5324. 2405523666 2 MANOJ KUMAR MEENA 5311. 2405523683 2 UDAI BHAN MEENA 5314. 2405522895 6 3 7 NAVRATAN KUMAWAT 5348. 2405522517 JAI KUMAR GAUTAM 5344. 2405524370 2 LALIT KUMAR 5318. 6 = Other Backward Class. 2405522639 6 POONAM CHAND SAINI 5345. 2405522333 MAHESH CHANDRA AGRAWAL 5341. 2405523256 ANURAG DROLIA 5331. 2405523680 2 SURAJ BHAN MEENA 5313. 2405522053 2 KAMLESH KUMAR MEENA 5336. 2405524521 5320. 2405522104 2 RAVI KUMAR MEENA 5338. 2405521908 2 5308. 2405522308 6 MAMTESH VAISHNAV 5340. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2405523671 2 BALRAM MEENA 5312. 2405524344 6 PAWAN KUMAR 5317. 2405523638 NEETU SHARMA 2405522031 2 VIJAY KUMAR MEENA 5334. 2405521956 5309. 2405523573 ASHISH KUMAR 6 3 PRITHVI RAJ SINGH BARAITH 5333. 4 AJAY KUMAR UPADHYAY 2 RAM PRAKASH MEENA ANKITA GUPTA ASHISH GARG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2405522889 2 VIRENDER KUMAR 5347. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2405524612 2 DURGESH KUMAR MEENA 5322. 2405524534 6 RAVI GAHLAWAT 5321. 2405522052 2 SUNIL KUMAR MEENA 5335. 2405522671 2 KAMAL RAM MEENA 5346. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2405522516 RICHA JHALANI 5343..KAPIL BAGHEL T2Q-TAX 5330. 2405521866 5307. 2405524107 5316. 2405523728 6 NIYAMAT ALI 5315. 2405523661 2 PINTU KUMAR MEENA 5310. 2405522145 6 ASHOK KUMAR 5339. 2405522335 SUMAN SHARMA 5342. 2405521834 6 5306.

2405531268 1 SONU DAYMA 5367. 2405526835 2 GIRDHARI LAL MEENA 5381. 2405530959 1 PRIYA SISODIYA 5362. 2405526054 6 RAVINDRA KUMAR 5376. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5351. 2405528969 6 RAJESH DOGIWAL 5395. 2405528120 MANOJ KUMAR 5393. 2405531279 6 3 PAWAN KUMAR 5368. 2405529389 SUMIT KUMAR 5396. 2405527812 RAMROOP MEENA 5391. 2405531021 2 PRAKASH CHAND MEENA 5363. ROLL NO.NO. 2405526755 1 BANWARI LAL PIPLIWAL 5380. ROLL NO. 2405527272 SHRAWAN SINGH SHEKHAWAT 5384. 2405531294 6 YOGENDRA SONI 5370. 2405527789 GOPAL SINGH RAJAWAT 5390. 2405527699 SUNIL JAKHAR 5389. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2405529868 5355. 2405530035 SUDHANSHU JOSHI 5356. CAT. 2405530169 5358. 2405527325 6 4 SANDEEP YADAV 5386. 2405529578 5353. 2405527502 KANCHAN 5388. 2405531030 6 PRAKASH CHAND MANDIWAL 5364.NO.T2Q-TAX COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2405527052 1 BHOODEV SWAMI 5383. NAME SR. 2405531460 Page 143 2 CHHOTE LAL MEENA 3 6 3 2 3 BHARAT VASHISTHA 1 PANKAJ KUMAR GUJRATI VISHNU KUMAR GUPTA 6 PREM PURI GOSWAMI 2 DEVENDRA PRATAP SINGH 3 RAJESH KUMAR SHARMA . 2405529658 5354. 2405528113 PRATEEK PUNIHANI 5392. 2405526384 VIJENDRA KUMAR SHARMA 5378.. 2405531224 KIRTL SHARMA 5366. 2405526989 6 HITESH KUMARN AMDEV 5382. 2405527306 6 4 AJAY KUMAR DHAKA 5385. 2405526459 6 NARENDRA KUMAR SAKHUNIYA 5379. 2405526319 6 RAJENDRA PRASAD MALI 5377. 2405531079 DEEPTI SHARMA 5365. 2405527435 ABHINAV 5387. 2405529572 5352. 2405530600 5359. 2405530124 DEEPENDAR SINGH BHATI 5357. 2405530917 ASHISH YADAV 5361. 2405528378 2 LAXMAN SINGH 5394. 2405531313 6 OM PRAKASH JANGID 5371. CAT. 2405531292 2 DHANRAJ MEENA 5369. 2405530718 SHAILENDRA KUMAR DHAKAD 5360.

2406001208 3 RAJESH KUMAR 5410. ROLL NO.: 109 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2406000370 3 SANATANA CHOUDHURY 5434.NO. 2406000476 6 3 ANIL SUTHAR 5438. 2406000048 RAHUL PARIHAR 5374. 2406000281 RAKESH CHANDER 5431. CAT. 2406000807 1 RAHUL KUMAR VERMA 5402. 2406000140 3 6 SHYAM SUNDAR MISHRA CHAINA RAM PATEL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2406000336 6 RAM LAL 5433. 2406001057 5407. 2406000190 1 VIVEK VERMA 5428. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5401. 2406000174 NIRAJ SINGHVI 5426.NO. 2406000371 3 SANJAY KUMAR SINGH 5435. 2406001145 5409. CAT. 2406001335 3 JITENDRA KUMAR 5413. 2406000272 HIMMAT SINGH RAJPUROHIT 5430. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2406000858 3 AKHILESH KUMAR TIWARI 5404. 2405529483 DEEPENDRA SINGH RATHORE 5398. 2406000375 SUNIL VAISHNAV 5436. 2406000994 5406. 2406001254 3 SAYYED MOHAMMED ARIF 5411. NAME SR. 2405529534 1 VINOD KUMAR KALIA 5399. 2406000179 PRANAB GHOSH 5427. 2406001259 3 AROOP KUMAR BASU 5412. 6 = Other Backward Class. 2406000326 6 ANIL JOSHI 5432.. 2406000032 AJAY SINGH CHAUHAN 5373. 2406000823 1 ARVIND CHAWLA 5403. 2406001407 Page 144 6 3 3 4 3 6 PUNEET KOTHARI 3 BV SIVA KUMAR RAMSWAROOP JOHAR 6 HUKMI CHAND RADHEY SHYAMM . 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. ROLL NO.. 2405529452 VISHNU KUMAR GOYAL 5397.T2Q-TAX 5372. 2406001087 5408. 2406000096 5375. 2405529571 2 GAURAV KANWAT 5400. 2406000379 3 RAMESHWAR PRASAD SHRIVAST 5437. 2406000868 3 SAMANT SINGH SENGAR 5405. 2406000259 6 3 DHARMARAJ VERMA 5429.

2406000594 5420. 2406500047 5454. 2406001410 6 DINESH KUMAR SUTHAR VIRENDRA CHARAN 5440. 2406500878 1 PRAVEEN KUMAR KHITOLIYA BASANT KUMAR 5478. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2406000564 5418. 6 = Other Backward Class. 2406000541 5416. 2406000686 3 CHANDAN DAS 5447. ROLL NO. 2406500824 6 FAROOQUE KHAN AKHILESHWAR SINGH 5477. CAT. 2406000793 1 3 BANSHI LAL 5449.T2Q-TAX 5414.. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2406001686 3 MANOJ KUMAR VERMA 5424. 2406001442 3 GAGAN NAGPAL 6 MADHAV SINGH 5442. 2406500029 5452. 2406001523 3 RAJANI KANT JHA 3 SUDHIR KUMAR 5444. 2406000742 3 S NARAYAN RAO 5448. 2406500061 5455. 2406000801 6 3 ANIL KUMAR SHAH 5450.: 110 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2406500942 NAGENDRA KUMAR 5480. 2406500026 3 ANIL KUMAR JOSHI 6 PARDEEP KUMAR DEVI DAYAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 2406001711 3 PRABHAKER PRASAD PANDEY 5425.. 3 PRADEEP KUMAR MAHARANA 5439. 2406500043 5453.NO. 2406001682 1 3 5423. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2406000591 5419. 2406001415 2 MUKESH KUMAR MEENA AMIT KUMAR SHAH 5441. 2406001623 6 PRAVEEN SINGH RATHORE 5421. 2406500944 Page 145 3 RAJEEV KUMAR SINGH 1 MITESH RATNANI 6 3 LAXMAN RAM .NO. 2406001568 1 JAY PRAKASH 2406000655 6 3 PARAS GAHLOT 5445. 2406000479 5415. 2406001667 3 5422. 2406000559 5417. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2406500074 6 3 6 RAJEEV KUMAR 5476. 2406500891 RAKESH KUMAR LAKHLAN 5479. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5451. ROLL NO. 2406001472 3 ASHOK KUMAR 1 MAHAVEER PRASAD RAWAT 5443. 2406000663 1 NARESH KHATRI 5446. NAME SR. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.

2406501208 6 RAKESH SANKHLA 5465. 2406501207 6 BABU LAL CHOUDHARY 5464. 2406501481 5472. 2406500224 3 YASH PAL SINGH 5485. 2406501003 TAPAS SEN 5482. 2011 (TIER-II) Page 146 . 2406500796 6 UMARAO SINGH CHARAN 5500. 6 = Other Backward Class. 2406501850 6 RAJENDRA PUNIYA 5475. 2406500489 NARPAT SINGH 5491. 2406500569 RAVI SHANKAR VERMA 5494. 2406500132 5458. 2406501865 3 6 3 3 6 3 BACHNA RAM N 1 INDRA MAL SHALINI JAIN 3 3 2 ASHOK KUMAR MALLIK SANJAY KUMAR MEGH RAM MEENA SAURABH KUMAR JINENDRA KUMAR JAIN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2406500783 6 PRAVEEN JANGID 5499. 2406500635 6 3 BIRMA RAM BERA 5496. 2406501473 5471.. 2406501058 6 SWAROOP SINGH DAEYA 5461. 2406501197 5463. 2406501010 6 ARVIND SAIN 5483. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.: 111 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2406501324 6 SHAILENDRA CHARAN 5468. 2406500452 SANJAY KUMAR PAREEK 5489. 2406500472 PRAN NATH SHUKLA 5490. 2406501020 1 AMIT KUMAR 5460.T2Q-TAX 5456. 2406500405 5488. 2406500528 AJAY KUMAR 5492. 2406500621 6 DILIP SINGH CHOUDHARY 5495. 2406500758 6 RAJEEV RANJAN KUMAR 5498. 2406500560 OMBEER SINGH PARMAR 5493. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2406501223 6 SURESH KUMAR 5466. 2406501067 6 VIRAM RAM 5462. 2406501418 6 SHARVAN SUTHAR 5470. 2406500721 1 AMAR CHAND 5497. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.. 2406500147 5459. 2406501526 5473. 2406501253 6 AJEET BHATI 5467. 2406500328 3 SANTOSH KUMAR SINGH 5486. 2406501373 1 HEERA LAL 5469. 2406500111 5457. 2406501576 6 KAMLESH SEERVI 5474. 1 MAHENDRA KUMAR NAWAL 5481. 2406501018 1 JUGATA RAM 2406500222 6 3 OM PRAKASH YADAV 5484. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2406500350 NARENDRA SINGH 5487.

6 SURESH KUMAR CHOWDHARY 5526. 2406503572 6 3 DINESH SINGH 5542. 2406502050 2 HIMMAT SINGH MEENA 5530. 2407000845 2 MANOJ MEENA 5518. 2406502485 6 SHRAVAN SONI 5533. 2407000693 5514. ROLL NO. CAT. 2406503561 3 SANJAY KUMAR SINGH 5541. 2406501895 5502. 2407000375 6 3 JAI SINGH 5507. ROLL NO. 2407000221 2 HAREE SINGH MEENA 5506. 2407000783 6 SACHIN KUMAR SINGH 5517. 2406503750 VARDE HARESH CHANDRA 5544. NAME SR. 2406501912 5503. 2406503162 6 SHRAWAN KUMAR 5540.NO. 2406502364 3 MANORANJAN BARAL 5532. 2407000730 1 DINESH KUMAR 5516. 2407000671 5512. 2406503127 6 CHETAN KISHNAWAT 5539. 2407000187 5505. 2407000673 5513.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2406503586 3 PRAMOD KUMAR 5543. 2407000719 5515. 2406501992 VINOD GOUR 5529. 2407001005 2 YADU RAJ MEENA 3 6 3 Page 147 5 PANKAJ JAIN JEETENDRA KUMAR GOAD 6 SUNIL KUMAR DHORE 3 ASHOK KUMAR SINGH ARUNENDRASINGHBHADAURIYA 2 DINESH CHAND MEENA PAYAL GARG . 2407000925 1 RAJANI KANT VER A 5520. 2407000091 1 VARUN VERMA 2406501966 PRAVENDRA SINGH SHISHODIA 5528. 2407000669 5511. 2406503768 PRABHU RAM SONI 5545. 2407000529 5510. CAT. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5501. 2406503098 6 DINESH JANGID 5538. 2407000526 1 VISHAL TAGARE 5509. 2407000990 2 HARI RAM MEENA 5521. 2407000038 1 RAHUL SHAKYWAR DHARAMVEER SINGH 5527. 2406502498 6 AKASH BHUTTA 5534.NO. 2406503041 6 BHARAT LOMROR 5537. 2407000096 6 DILEEP KUMAR RATHORE 5504. 2406502831 6 MAHENDRA JAKHAR 5535. 2407000415 2 HARI PRASAD MEENA 5508. 2406503803 PAMGOPAL SAROHA 5546. 2406502107 1 3 K DEEPAKRKUMAR 5531. 2406502872 1 KAVITA 5536. 2407000914 1 MANOJ KUMAR BAIRWA 5519.

2407502207 CHANDRESH KUMAR 5588. 2408000213 1 SUNIL KUMAR 5560.: 112 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 2408000169 6 RAJESH KUMAR 5559. 2408000118 6 GURVINDER SINGH 5558. 2407500256 1 KANHAIYA LAL BAIRWA 6 6 PUSHPENDRA KUMAR SACHIN JAIN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2408000284 4 Page 148 RAJESH SINGH 3 RAGHWENDRA KUMAR 4 NAZAR PAL MOHIT BANG . 2407502194 1 VINOD KUMAR BHARATI 5587. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2407001185 6 SURAJ KUMAR SHARMA 5549. NAME SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 6 = Other Backward Class. 2408000231 6 PREM KUMAR 5561. 2408000077 2 ANAND KUMAR 5557.NO. ROLL NO. 2407500794 AVINASH SHARMA 5579. 2406504020 5523. 2407504897 1 PAWAN KUMAR 5552. 2407001583 1 VIKAS TILKAR 2 RITU RAJ 5550. 2407501627 6 NEERAJ KUMAR SINGH 5582. 2407000029 IRFAN AHMAD T2Q-TAX 5547. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5551. 2408000054 6 3 JITENDRA KUMAR SWARNKAR 5556. 2408000238 5562. 2407502064 2 ANIL MEENA 5586. 2407501886 RUCHI AGARWAL 5585. 2407501117 2 RAJENDRA MEENA 5580. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.. ROLL NO.. 2407501431 1 VINOD VERMA 5581. 2407500382 6 JITENDRA KUMAR MAWAR 5577. 2406504062 5524. CAT. 2407501835 6 3 SUBODH KUMAR SHARMA 5583. 2407501881 6 SUMANJAY KUMAR SHARMA 5584. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2407505058 6 3 RAJENDER KUMAR 5553. 2407001008 DINDAYAL SHANKHI 5548. 2408000015 3 5555.5522. 2407500587 ASIF BEG 5578. 2407000016 5525. 2408000275 5563. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2407505186 1 KAILASH CHAND KOLI 5554. 2407500381 6 BALRAM RATHOR 5576.

. 2408000805 5603. 2408000902 6 1 3 JAI PRAKASH 5626. 2408000336 SANDEEP KUMAR SARASWAT 5567.: 113 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2408001903 1 SURENDER KUMAR SUMAN KUMAR 5629. 2408000653 5573. NAME SR. 2408000424 1 SANJAY KUMAP 5569. 2408500029 JITENDER GERA 5630. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2408000329 SANDEEP KUMAR GROVER 5565.NO. 2408000688 5575. 2408000667 5574. 2408000517 6 SANDEEP KUMAR 5570.. ROLL NO. CAT. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2408000893 5605. ROLL NO.NO. 2407503639 SHISH RAM SWAMI 5596. 6 = Other Backward Class. 2407502539 6 MUKESH KUMAR NAGAR 5591.5564. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2408000337 VISHAL SHARAMA SARSVAT 5568. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5601. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2408001798 AMIT KUMAR SINGAL 5627. 2408500106 Page 149 3 VIVEK PANWAR SUDHIR KUMAR 1 PURAN SINGH . 2407503892 SHUBHAM SHARMA 5597. 2407502683 RAJDHVAJ KUMAR 5593. 2408000623 1 SANJAY KUMAR 5572. 2408000334 SMRITI 5566. 2407504090 SHIKHA GOYAL 5598. 2408000790 5602. 2407502380 2 HEMANT KUMAR MEENA T2Q-TAX 5589. 2408001828 6 SUNIL VERMA NARESH KUMAR 5628. 2407502991 2 MUKESH MEENA 5594. 2408000789 5 3 3 6 BIBHAS NANDI RAKESH KUMAR 3 2 RANVIJAY KUMAR SINGH CHETANA PERIWAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2408000570 6 SANJAY 5571. 2408000828 5604. 2407503172 6 DHINENDRA KUMAR RAY 5595. 2407504584 1 LOKESH KUMAR JATAV 5599. 2407504658 2 DEVENDRA SINGH MEENA 5600. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2407502439 1 MAMTA KUMARI 5590. 2407502573 HEMANT KUMAR AGRAWAL 5592.

2408001739 VIPIN KUMAR GUPTA 5648. 2408001529 1 SONAL DEEP 5645. 2408001336 HARISH KUMAR 5640. 2409000052 6 3 SHUBHASH CHANDRA 5621.: 114 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM... 2408000906 1 5607. 2409000251 ARIHANT KUMAR JAIN 5624. 2408500605 6 VIJAY KUMAR 5613. 2409000314 6 NARENDRA SINGH POONIA 5625. 2408001360 6 GOVIND SWAMI 5644. 6 = Other Backward Class. 2408500963 6 NISHA 5617. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2408500271 1 DINESH KUMAR BARODIA 1 SUNIL KUMAR 5635. 2408000911 3 5608. 2011 (TIER-II) Page 150 . 2408500132 DIPANKAR GOSWAMI 5632. 2408001160 6 YASHVEER BHASKAR 5637. 2408001725 AJIT SINGH 5647. 2408001354 RAMESH KUMAR 5642. 2408000983 5610. 2408500339 6 PAPPA SINGH 2408001061 1 SHRI RAM 5636. 2409000017 1 MADHU BOYAL 5620. 2409000419 2 HEM RAJ MEENA 5606. 2408501112 6 KULDEEP 5618. 2408001282 MURARI MISHRA 5639. 2408001611 ROBIN KUMAR CHAWLA 5646. 2408001789 AMIT KUMAR 5650. 2408500769 2 RAVI KANT MEENA 5615. 3 6 3 4 1 3 1 GURJEET SINGH KIRTI BANSAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2408000974 1 3 5609. 2408001023 5611. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2408001775 DEEPENDRA SINGH 5649. 2409000068 1 DINESH KUMAR MEGHWAL 5622. 2408001202 6 NAVEEN SAHU 5638. 2408500752 1 RAKESH KUMAR 5614.NARESH KUMAR PANWAR T2Q-TAX 5631. 2408500175 6 BALVEER SINGH PRAMOD KUMAR 5633. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2408001357 SURESH BAJAJ 5643. 2408001346 PARMOD KUMAR PHUL BHATI 5641. 2408500202 6 BALRAM KAPIL GARG 5634. 2408500863 6 SUNIL SWAMI 5616. 2408500458 5612. 2409000014 1 HEMANT KUMAR MEGHWAL 5619. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2409000236 NITIN VYAS 5623.

2409000498 2 NIRANJAN MEENA 5681. 2409501617 1 ANIL CHAUHAN 1 SAPNA MAURYA 5678.NO. 2409500024 JAYANT VYAS 5689. 2409000485 6 SATISH KUMAR SINGH 5680. 2409501811 6 SHEFALI TAK 5655. 2409000653 1 PRAKHAR MARU 5687. 3001001860 5672. 2409500273 6 KULDEEP SONI 5694. 3001002332 Page 151 3 C SHILPI AGARWAL JAYNENDRA KUMAR BADHOUTIY 6 PUSHPENDRA SINGH SATYENDRA SINGH TOMAR POOJA RANI GARG 6 MD BASHEER ALAM SANOJ KUMAR 6 4 PRAMOD KUMAR NIKHIL AGARWAL 1 PRADEEP KUMAR . CAT. 2409500067 6 3 KAILASH CHANDRA SAINI 5691. 3001000633 6 LALITESH KUMAR SINGH 5661. 2409501805 6 DEVENDRA CHARAN 2409000484 1 SATISH KUMAR PASWAN 5679. 3001000969 5665. 2409501325 6 RAM PRASAD SAPNA AGRAWAL 5677. 2409000464 5653. 3001000390 5657. 2409500227 6 ANITA 5693. 2409000424 5652. 3001000999 1 GAURAV PANKAJ 5666. 3001000574 1 AMIT KUMAR 5659. 2409000567 6 MAHENDRA KUMAR 5685. 3001001623 5670. 2409500039 6 SWAROOP SINGH GEHLOT 5690. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5651. 3001001179 1 BASUDEV 5667. CAT. 3001001759 5671. 2409500506 1 VARUN DEV AMERIA 5696. 3001000936 5664. 3001001312 5668. NAME SR. 2409000500 2 MITHLESH MEENA 5682. 3001000582 6 HEMANT KUMAR 5660. 3001000933 5663. ROLL NO. 2409500431 2 DINESH SINGH MEENA 5695. 2409500723 KUNDAN KUMAR 5697.NO. ROLL NO. 3001001328 5669. 6 ABHISHEK KUMAR GAURAV 5676. 2409000534 6 GIRIRAJ KUMAR BAIRAGI 5684. 2409000620 1 RAKESH KUMAR KHATIK 5686. 3001000753 6 JITENDRA KUMAR 5662. 2409000508 1 KUNAL SINGH KHADYOT 5683.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2409500107 6 SHAHJAD HUSAIN MANSURI 5692. 3001000400 6 SUBHASH CHANDRA YADAV 5658. 2409502160 1 MERU GOTHWAL 5656. 2409000676 SANJAY KHAIRIYA 5688. 2409000480 5654.

3001003143 ASHISH KANT 5734. 3001004968 5702. CAT. ROLL NO. 3001006968 Page 152 1 AJAY KUMAR SINGH 6 6 6 1 3 MUKESH KUMAR SUJEET KUMAR 6 AJITABH YADAV . 3001003421 JATIN ARORA 5739. 3001005980 ANJALI GARG 5708.. 3001002867 VIJAY SAIN 5727. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5701. 3001005043 1 SATISH KUMAR 5704. 3001005905 AMIT PRATAP SINGH PUNDHIR 5707. 3001004983 5703. CAT. 3001002449 5674. 3001002554 PRASHANT SRIVASTAVA 5726. 2409500835 LOKESH GARG 5699. 3001002513 RAUSHAN KUMAR 5675. 3001003042 SANJEEV KUMAR 5732. 3001002517 GIRISH KUMAR SHARMA 6 6 VIVEK YADAV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3001003256 MANISH SINGHAL 5736. 3001006589 KULDIP SINGH 5712. 3001002958 6 SUDHIR KUMAR 5729.NO. 3001003009 SHAILENDRA KUMAR BHARTI 5731. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.. 6 = Other Backward Class.T2Q-TAX 5673. 3001003156 RAVINDRA VERMA 5735. 3001003393 RAKESH TIWARI 5738. 3001002909 SAURABH DWIVEDI 5728. 3001006938 6 RAVI KUMAR 5714.: 115 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3001003371 MANISH KUMAR 5737. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3001002961 1 ABHAY DAS 5730. NAME SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2409501121 JITENDER VEER SANDU 5700. 3001006665 6 PRAVEEN KUMAR 5713. 3001003108 KRATI AGARWAL 5733. 3001006139 ABHISHEK KUMAR 5711. 3001006090 5710. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2409500732 KRITIKA PALIWAL 5698. 3001005184 6 GYAN GUNJAN 5705.NO. 3001005860 HIMANSHU KUMAR SINGH 5706. 3001006012 SONVIR SINGH 5709.

3001003422 RAVI BHUSHAN CHATURVEDI 5740. 3001007412 5724. 3001004280 PRIYANKA AGARWAL 5748. 3001008372 DHARMESH KUMAR 5780. 3001007446 6 4 AMIT KUMAR PARVEEN SUBHASH CHANDER 4 6 3 SOHAN SINGH DINESH KUMAR 4 3 MANOJ KUMAR SATISH CHANDRA SHUKLA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3001010692 1 4 SHESH KUMAR VARUN 5754. 3001004310 DINESH KUMAR 5749. 3001003444 5717. 3001003985 6 DHARMENDRA KUMAR KUSHWAH 5746. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5751. 3001007372 3 V YADISH KUMAR 5721. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3001003653 5720. 3001007277 6 3 6 ABHAY KANT 5742. 3001007370 3 MANOJ KUMAR 3001003655 6 LATESH KUMAR 5745. 3001015012 1 SUNIL KUMAR 5756. 3001010690 6 5 BRIJPAL SINGH YADAV 5753. 3001008062 RAVI SRIVASTAVA 5779. 3001010694 5755. CAT.. 3001007437 5725. 3001007386 7 HARI MOHAN SHARMA 5722. 3001007934 6 MOHD RAHEESH KHAN 5778. 3001003636 5719. 3001015019 Page 153 6 RAGHVENDRA VIKRAM 1 RAJEEV KUMAR 3 RANJAN KUMAR NAYAK . CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3001010470 6 5752. 3001007315 3 HARENDRA KUMAR SARSWAT 5743. 3001004193 KAUTUK JAIN 5747.: 116 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 3001008555 ASHISH SURI 5781. NAME SR. 3001004902 ANANT UPADHYAY 5750. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3001003598 5718. 6 = Other Backward Class.NO. 3001007884 6 SANTOSH KUMAR 5777. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3001007404 4 BRAJESH SINGH 5723. 3001007564 1 PRABHAT SINGH GAUTAM 5776. 3001007343 1 LOKENDRA KUMAR 5744. 3001007258 6 5716.T2Q-TAX 5715. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 1 ANISH KUMAR 5741.. ROLL NO.

2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS Page 154 . 3001015055 5760. 3001015755 5773. 3001009289 6 MUKESH KUMAR 5787. 3001015320 6 VIKAS SAHU 5765. 3001009185 NAVEEN KUMAR SHARMA 5785.T2Q-TAX 5757. 3001009517 6 SMITA SINGH 5790. 3001009003 6 JITENDRA KUMAR 5784. 3001015422 6 RAGHVENDRA KUMAR KUSHWAHA 5766.. 3001010053 1 VISHAL KUMAR 5795. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3001015132 5761. 3001010131 6 ABHAX KUMAR AMRIT 5797. 3001015028 1 MANOJ KUMAR 5758. 3001015449 1 SATISH CHAND 5767. 3001009227 2 RAVI MEENA 5786. 3001015647 1 HEMANT SINGH 5771. 3001015645 1 DEEPAK KUMAR 5770. 3001015510 1 BRAHM PRAKASH 5769. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6 = Other Backward Class. 3001009985 VIVEK BANSAL 5793. 3001010052 GHANSHYAM RATHOR 5794. 3001015865 5774. 3001015216 1 BRIJESH KUMAR 5762. 3001008652 KRISHAN RATAN BHARDWAJ 5782.. 3001015485 5768. 3001015876 3 7 3 NEE AJ KANT UPADHYAY RAJ KUMAR MAYANK DWIVEDI ASHISH MITTAL 1 RITESH KUMAR MOHAMMED SHAHID 1 MANISH KUMAR VIKAS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3001009489 6 DILIP KUMAR 5789. 3001010457 VIVEK KUMAR BHARDWAJ 5800. 3001009665 6 VARUN YADAV 5792. 3001010109 6 PRABHAT KUMAR 5796. 3001015871 5775. 3001015036 1 VINAY KUMAR 5759.: 117 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3001015242 2 BRAJESH KUMAR MEENA 5763. 3001015700 1 SANJEEV KUMAR KANOJIYA 5772. 3001015251 1 SUDHANSHU SINGH 5764. 3001008812 6 UMESH KUMAR TILAK 5783. 3001009353 1 ROHIT KUMAR 5788. 3001010403 DANISH BILAL 5799. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3001010159 VIVEK KUMAR UPADHYAY 5798. 3001009588 1 DEEPAK KUMAR 5791.

3001017781 5812. 3001018117 1 AJAY KUMAR 5819. 3001018249 6 3 MADHUSUDANAN 3 1 3 Page 155 ISHA JINDAL 1 HARSH LATA VIJENDRA KUMAR ANUJ AGARWAL 6 ANUPAM KUMAR TANMAYA RASTOGI 3 PRADJPU AMANTA RAJAN PURKAYASTHA MOHINI SINGH . 3001015961 1 NRAPENDRA KUMAR SATYARTHI 5829. 3001016112 MUKESH DVI EDI 5832.NO. 3001017397 6 LALIT KUMAR 5810. 3001016349 SAROJ KANTA SWAIN 5836. CAT. 3001017811 5814. 3001018241 1 DEEPAK CHAUKAR 5822. NAME SR. 3001018038 6 3 MAHESH KUMAR ALORIYA 5817.NO. 3001017114 1 HEMANT KUMAR 5804. 3001017081 6 PRASHANT KUMAR VERMA 5803. 3001016974 1 MANENDRA PRATAP SINGH 5847. ROLL NO. 3001017065 6 KRISHNA PAL SINGH 5802. 3001017453 1 RAVINDRA KUMAR 5811. 3001017324 3 SUNIL KUMAR 5807. 3001016252 ANURAG SHARMA 5835. 3001016477 SANDEEP GUPTA 5840. 3001016821 1 SUDATTA RAHUL 5846. 3001016652 3 JAGMOHAN 5842. 3001015973 ANKUR KHANDELWAL 5830. 3001016036 GAURAV JAIN 5831.T2Q-TAX ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3001018124 5820. 3001016434 6 SHIVANAND VERMA 5838. 3001016511 3 RAM BHAROSE GAUTAM 5841. 3001017855 3 5815. 3001016746 6 MANPAL SINGH 5845. 3001016679 VANDANA VARDHAN 5843. 3001017310 5805. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5801. ROLL NO. 3001015950 1 AMLESH KUMAR 5827. 3001016238 1 BOBY KUMAR 5834. 3001018081 1 SHAILENDRA KUMAR 5818. 3001017793 5813. 3001016706 ASHOK KUMAR 5844. 3001017366 5809. 3001016169 1 AKASH GAUTAM 5833. 3001018141 5821. 3001017339 5808. 3001015957 6 VISHNU KANT CHAUKSEY 5828. 3001015904 SATENDR KUMAR 5826. 3001016476 1 MANISH SONKER 5839. 3001017320 6 3 VIJAY KUMAR 5806. 3001018032 6 3 RAMJI SINGH YADAV 5816. 3001016405 RAVI SHARMA 5837. CAT.

NO. 3003001809 5852. 3003000215 2 NIRMAL KUMAR 5877. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5851. 3003002529 6 GAURAV KUMAR L Page 156 6 SUNIL KUMAR YADAV 4 6 SHIV MANI DUBEY RAJENDRA PRASAD ASHISH KUMAR SINGH . 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003001064 1 MANINDER SHYAM 5884. 3003001083 SANDEEP KUMAR GHOSH 5885. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6 = Other Backward Class. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3001017056 ASHISH BHARDWAJ T2Q-TAX 5848. 3003001844 NAGENDRA KUMAR DUBEY 5853. 3003001165 6 NITESH KUMAR 5887.: 118 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3003002096 1 RANVIJAY SINGH 5857. 3003002172 6 RAM SAMUJH SINGH 5858. 3003002522 6 NAGENDRA PRATAP PATEL 5864.5823. 3003002175 SUDHIR KUMAR TIWARI 5859. 3003002367 5862.. 3003000248 VIKASH KUMAR 5879. 3003001918 6 MANOJ KUMAR 5856. 3001018287 1 LAXMAN SINGH 5849. 3001018539 6 SUNEEL KUMAR SAHU 5850. CAT. 3001016990 5824. ROLL NO. ROLL NO. 3003001045 6 LALJI YADAV 5883. 3003000296 6 BRIJESH KUMAR YADAV 5880. 3003002478 5863. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003000231 6 ABHISHEK KUMAR 5878. 3001018549 4 3 INDRESH CHAUHAN PRABHUDAS THAKUR 1 BRIJ KISHOR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3001017000 5825. 3003001256 6 RAHUL KUMAR GUPTA 5888.NO. 3003002346 5861. NAME SR. 3003001134 6 RUCHI SINGH 5886. 3003000828 SHARDENDU 5882. 3003002182 AJIT KUMAR MISHRA 5860. 3003000429 6 ASHOK KUMAR 5881.. 3003001264 6 SANJEEV YADAV 5889. 3003000004 1 RAJAN PRASAD 5876. 3003001864 GAURAV PATHAK 5854. 3003001884 RAGHVENDRA SHUKLA 5855.

3003001268 5866. CAT. 3003005508 6 PUSHP RAJ 5905. 3003003036 AKHANDA PRATAP SINGH 5873.NO.NO.: 119 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003005258 5902. 3003005309 1 DEVENDRA KUMAR 5903. 3003003023 6 5871. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5901. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. ROLL NO. 3003003399 6 YOGENDRA SINGH 5928. 6 = Other Backward Class. 3003001537 VIBHRATI KUMAR 5897. 3003003489 PRADEEP KUMAR DWIVEDI 5930. 3003002542 ATUL KUMAR PANDEY 6 SUNIL KUMAR 5891.DEEPAK KUMAR TRIPATHI T2Q-TAX 5890. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003003585 VIKASH SINGH 5931. 3003003193 5875. 3003003308 1 KAMALESH PRASAD 5926. 3003005539 6 JITENDRA KUMAR Page 157 4 AKHILESH KUMAR SHUKLA . 3003002791 ANAND PRAKASH DUBEY 5868. 3003002784 SATYADEEP TRIPATHI 3003001433 6 UDAY PRATAP 5892. 3003001407 5867. 3 4 6 JAY PRAKASH PATEL DEV SINGH PANNAG BHUSHAN MISHRA 1 SUJEET KUMAR VERMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003003252 5865. 3003003369 6 MANISH KUMAR GUPTA 5927. 3003001638 6 LAV SINGH 5898.. 3003003470 1 SANJAY SINGH 5929.. 3003005510 6 ASHISH KUMAR 5906. 3003003183 5874. 3003001502 RAHMAT ALI 5895. NAME SR. ROLL NO. 3003003029 PAPPU KUMAR 5872. 3003001449 1 RAMESH CHANDRA HARIJAN 5893. 3003005408 6 SUNIL KUMAR GUPTA 5904. 3003001510 AKHILESH KUMAR SINGH 5896. 3003002949 1 AKANKSHA ROY 5869. 3003001741 6 SHAILESH KUMAR YADAV 5900. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003001491 PREM PRAKASH 5894. 3003001737 6 JAYVEER SINGH PRAJAPATI 5899. CAT. 3003002985 6 AWADHESH KUMAR PATEL 5870.

: 120 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3003006121 ABHAV SINGH 3003004281 6 ARUN KUMAR BHARDWAJ 5938. 3003003740 5911. 3003003656 5908.SANJAY KUMAR T2Q-TAX 5932. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.. 3003004661 6 AJAY SINGH 5944. 3003004112 5912. 3003006323 6 RAVEENDRA K CHAURASIYA 5918. 6 3 4 ANUPAM KUMAR ALOK KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) Page 158 . 3003006444 6 MANI KANT NIRALA 5920. 3003004669 6 MAHENDRA KUMAR PATEL 5945. 3003006228 6 GYANESWAR PATEL 5916. 3003006638 6 RAVI PRATAP MALL 5923. 6 = Other Backward Class. 3003006920 RAMAKANT SHARMA 5925. 3003005662 6 ANAND PAL SINGH 6 GHANSHYAM PRAJAPATI 5934. 3003003707 5910. 3003006807 ASHISH KUMAR PANDEY 5924. 3003004973 6 PAWAN KUMAR MOURYA 5948. 3003005707 1 HARI LAL SAROJ 6 NIRAJ KUMAR 5935. 3003004461 6 ABHISHEK SINGH 5941. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003005613 GAURAV AWASTHI 5933. 3003006116 JAYA AGRAWAL 6 NITESH JAISWAL 5937. 3003007116 VISHAL SINHA 5907. 3003004930 6 NEESHU SONI 5947. 3003006276 5917. 3003004488 6 QAWAN KUMAR HALWAI 5942. 3003004831 6 SUJEET KUMAR 5946. 3003006511 6 SARVESH KUMAR VISHWAKARMA 5921. 3003003676 5909.. 3003006198 6 ARUN KUMAR PATEL 5915. 3003006143 VINAY KVMAR DWIVEDI 5914. 3003005007 VIBHUTI SINGH 5949. 3003006397 6 SURYAMANI 5919. 3003004168 5913. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3003005246 RAGINI AGRAWAL 5950. 3003004459 1 NEERAJLKUMAR VERMA 5940. 3003005771 6 DIWAKAR AKHILESH SINGH RAJPOOT 5936. 3003004598 1 VIBHAKAR DHAR 5943. 3003004400 6 KUMAR GAURAW 5939. 3003006521 6 RAVEENDRA VERMA 5922.

3003009319 6 VIKRAM YADAV 5969.NO. 3003007323 6 SUDHANSHU KUMAR 5979. 3003009165 6 RAJ KUMAR YADAV 5965. 3003008954 1 DEEPAK KUMAR SONKER 5961. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5951. 3003009173 5966. 3003008233 6 SATISH KUMAR 5993. ROLL NO. 3003008892 NIKHIL KUMAR SRIVASTAVA 5958. 3003008008 1 RAHUL KUMAR CHOUDHRY 5989. 3003008300 6 UDAY SHANKAR 5996. 3003007281 6 OM PRAKASH SINGH 5978. 3003007761 6 KAPIL DEO PATEL 5987.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003008456 6 ANIL KUMAR CHAURASIA 5998. 3003009496 6 5973. 3003008873 6 SIDDHARTHA SINGH 5955. 3003008899 6 PRASHANT KUMAR SINGH 5959. 3003008939 6 UMESH KUMAR 5960. 3003007421 6 SANTOSH KUMAR YADAV 5981. 3003009420 6 MUKESH KUMAR 5971. 3003008083 6 4 UPENDRA KUMAR KUSHWAHA 5990. 3003007177 6 SANTOSH KUMAR YADAV 5977.NO. 3003008297 MANOJ KUMAR SINGH 5995. 3003008276 2 JAI PRAKASH NEGI 5994. 3003008627 6 SHYAM KUWAR 5952. 3003007540 PANKAJ MISHRA 5983. ROLL NO. 3003008120 6 SANKALP SONU 5992. 3003009322 5970. 3003009001 5963. 3003009303 6 KAMALESH KUMAR BIND 5968. 3003007665 6 AMJAD ALI 5984. 3003008113 4 RAJESH KUMAR TIWARI 5991. 3003007498 6 JAY SINGH YADAV 5982. 3003008802 6 JAY PRAKASH SINGH 5953. 3003008863 6 VIBHA YADAV 5954. NAME SR. 3003009248 6 RAVINDRA KUMAR 5967. 3003009540 Page 159 6 AKHILESH KUMAR JHA GAURAV KUMAR SINGH HEMANT KUMAR MISHRA 7 DINESH KUMAR VERMA VINOD KUMAR YADAV . 3003008886 RAVENDRA PRATAP SINGH 5957. 3003007130 6 VIKAS YADAV 5976. 3003007856 6 YADAV NAGENDRAPRASAD PREM 5988. 3003008876 6 GEETA RAM 5956. 3003007753 6 ANIL KUMAR YADAV 5985. 3003008364 6 BHUPINDRA KUMAR YADAV 5997. 3003008959 6 ASHOK KUMAR VERMA 5962. CAT. 3003007754 6 ABHISHEK GUPTA 5986. 3003007363 6 PRAKASH DUTT SINGH 5980. 3003009008 1 ANURAG KUMAR 5964. CAT. 3003009478 6 NARENDRA KUMAR YADAV 5972.

3003011436 6 VIMLESH KUMAR JAYASWAL 6005. 3003011754 6015. 3003010088 6 SURENDRA KUMAR PATEL 6033. ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 3003008586 1 SHASHI KANT 6000. 3003009688 SANDEEP KUMAR SINGH 3 DEEPAK MISHRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003009963 1 ADITYA VISHAL 6032. 3003011552 ALOK KUMAR DUBEY 6012. 3003010343 MAYANK SRIVASTAVA 6037. CAT. 3003011572 6014. 3003011469 6006. 3003010592 6 SATYA PRAKASH YADAV 6039. 3003009951 6 MANISH KUMAR SAHU 6031.T2Q-TAX 5974. 3003011535 SANDEEP KUMAR 6011.. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NO. 3003010215 KULDEEP UPADHYAY 6034. 3003011341 6 MANISH KUMAR 6003. 3003011809 Page 160 6 7 6 7 4 SHARDENDU SHUKLA SHYAM KRISHNA DWIVEDI 6 SUNIL GUPTA 6 GOPAL YADAV 6 PAWAN KUMAR DURGESH SHUKLA 7 6 MEGHNA PATHAK GUDDU KUMAR . 3003009938 ARUN KUMAR MAURYA 6029. 3003011277 6002. 3003010230 RAJESH KUMAR 6036. 3003011377 6 SAIF AHMAD 6004. 3003011511 VIKRAM SINGH 6009.: 121 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME SR. 3003009772 6 ROHIT KUMAR 6027. 3003011558 6013. 3003009940 SUNIL KUMAR SHARMA 6030. 3003011500 RAM SINGH 6008. 3003010481 1 SUNIL KUMAR MANDAL 6038. 3003011534 6010. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6001. 3003011488 6007. CAT.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003009822 KUNDAN KUMAR 6028. 3003009578 5975. 3003009741 6 RANJEET KUMAR 6026.NO. 3003008495 6 AWADH RAJ GUPTA 5999. 3003010644 6 VISHWARAJ PRASAD 6040. 3003010225 ARVIND KUMAR PAL 6035.

3003010911 6 SRINARAYAN YADAV 6046. 3003010661 6 SAURABH KUMAR AGRAWAL 6041. 3003015067 ANUJ KUMAR SUDHIR KUMAR 6082. 3003011018 6 ADIL AHMAD 6048. 3003010935 1 SUNIL KUMAR 6047. 3003012685 6 VINAY KUMAR PAL 6023. ROLL NO.NO. 3003010852 6 RAJESH KUMAR YADAV 6045.: 122 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3003011979 MUKULANAND JHA 6018. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003014574 6 VARUN KUMAR YADAV VIKAS KUMAR SINGH 6079. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT. 3003014558 1 ANAND KUMAR BHARTIYA 6 SATYAM KUMAR GUPTA 6078. 3003012014 6019.T2Q-TAX 6016. 3003012019 6020. 3003012934 6 AKHILESH KUMAR JAYSWAL 6 PRASHANT VINAY KUMAR RAHUL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003012042 6 ANSAR AHAMAD 6021. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. ROLL NO. 3003012966 6054. NAME SR. 3003012935 6052. 3003012982 6055. 3003013055 6057. 3003012566 6 AMARJEET PAL 6022. 3003013050 6056. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3003011110 6 HARI OM SINGH YADAV 6049.NO. 3003012829 6 NIDHI SINGH YADAV 6025.. 3003010704 6 RAJESH KUMAR PRASAD SAH 6043. 3003012815 6024. 3003010687 6 MAHA DEV 6042. 3003015070 Page 161 6 1 6 VISHAL . 3003013112 REETESH KUMAR PANDEY 6076. CAT. 6 = Other Backward Class. 3003011919 MUKESH KUMAR BARANWAL 6017. 3003012941 6053. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6051. 3003014786 SANJEEV KUMAR NEERAJ KANT SINGH 6080. 3003014135 1 JITENDRA KUMAR JAISAL 6 AKHILESH KUMAR 6077. 3003011222 6 RAM JIYAWAN VERMA 6050. 3003014922 ANUPAM SHUKLA VIVEK KUMAR SRIVASTAVA 6081.. 3003010778 GAURAV DIXIT 6044.

3003015162 6 ASHOK RANJAN KUMAR 6085. 3003015295 6066. 3003013845 1 SHIWAM TYAGI 6093. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003015657 6073.. 3003015206 SHAMSHIR AZMI 6087. 3003014102 6 SABEENA SIDDIQUI 6099. 3003015329 6 RANJEET KUMAR GUPTA 6067. 3003013278 6 RANJIT KUMAR 6084. 3003014012 6 ASHOK KUMAR VERMA 6097. 3003014126 S RAGHVENDRA RAO 6100. 3003015360 1 NAVITA CHANDRA 6068. 3003013428 1 MANEESH KUMAR 6090. 3003015888 6 4 3 5 RAMA KANT SRIVASTAVA 6 VIKAS YADAV SIDHARTH SHANKAR VIDYARTH 1 6 PRADEEP KUMAR 4 SUSHIL KUMAR DEEPAK KUMAR CHAUBEY AVINASH KUMAR MISHRA 6 6 MUSLIM KHAN SUNIL KUMAR PANDIT ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003014075 6 VIVEK KUMAR YADAV 6098. 3003015792 SAURABH KUMAR SINGH 6075. 3003015156 6059. 3003013210 6060. 3003013244 6061. 3003013881 ALOK KUMAR TRIPATHI 6094. 3003015399 6 AJAY PAL 6070. 3003015402 6 MILAN GUPTA 6071. 3003013404 6 ASGAR ALI 6089. 3003015586 6072. 3003015270 ANSHUMAN SRIVASTAVA 6064.: 123 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 162 . 3003015285 6065. 3003015373 6 MANISH KUMAR MAURYA 6069. 6 = Other Backward Class.. 3003013474 6 SHRIKANT KUMAR 6091. 3003013262 6062. 3003013482 6 RAMESH PRASAD 6092. 3003015677 CHANDAN SINGH BISHT 6074. 3003013129 SUNNY RAGHVENDRA RINGH 6083. 3003015242 ADARSH SINGH 6063. 3003013910 6 VINAY KUMAR 6096. 3003013337 SHASHIBHUSHAN 6088. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.T2Q-TAX 6058. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3003013906 6 MAMTA YADAV 6095. 3003015174 RAHUL KUMAR TIWARI 6086.

ROLL NO. 3003016879 6 JITENDRA BAHADUR 6137. 3003018864 6117. 3003016707 6 KAMAKHYA NARAYAN SINGH 6135. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6101.NO.NO. 3003017020 6 PRAMOD KUMAR 6139. 3003018599 1 6112. 3003017496 RAJESH KUMAR TIWARI 6146. 3003019308 6 SHAILENDRA KUMAR 6123. 3003018194 1 6111. 3003016240 MOHAMMAD ILIYAS 6132. 3003017628 6 VIVEK KUMAR 6148. 3003018079 6 6107. 3003016517 6 DINESH KUMAR GUPTA 6134. 3003019345 6 6 3 4 Page 163 ROVIN KUMAR PANDEY SANDEEP KUMAR MAURYA 4 JAINENDRA K VISHWAKARMA SUNIL KUMAR SUSHIL KUMAR TRIPATHI SANTOSH KUMAR 4 SANJEEV KUMAR SATYA DEV VED PRAKASH SHUKLA 7 SUJIT KUMAR SINGH MANISH TRIPATHI 6 SURENDER KASHYAP RAJEEV KUMAR MISHRA PRANJAYA SRIVASTAVA . 3003017590 6 BIJENDRA KUMAR 6147. 3003018171 6109.T2Q-TAX SR. NAME SR. 3003017910 6105. 3003018184 6 6110. 3003017673 6 ADARSH SINGH 6102. CAT. 3003018979 6120. 3003018765 6113. 3003017237 1 RAJESH MANI 6140. 3003017930 6 6106. 3003016166 DEVESH KUMAR MISHRA 6131. 3003017277 PAWAN SHUKLA 6143. CAT. ROLL NO. 3003016023 SUNIL KUMAR TRIPATHI 6129. 3003019085 2 RAJESH KUMAR MANDAL 6122. 3003015963 6 RAM DULAR YADAV 6127. 3003018943 6119. 3003018892 6118. 3003017686 6 RAM LAL 6103. 3003018823 6 DEEPAK SHARMA 6116. 3003018775 6 SUNIL KUMAR 6115. 3003017256 6 GAUTAM KUMAR SINGH 6141. 3003016018 SATYAM SINGH 6128. 3003018138 6 6108. 3003017322 6 LAL CHANDRA YADAV 6145. 3003018774 6 KUSHUMESHU VERMA 6114. 3003016830 RAJENDRA KUMAR GUPTA 6136. 3003015930 1 SANGEETA PANTH 6126. 3003017257 SANTOSH KUMAR SHUKLA 6142. 3003019011 6 AMIT KUMAR GUPTA 6121. 3003017317 6 VAIBHAV KATIYAR 6144. 3003016506 MANOJ KUMAR SHUKLA 6133. 3003017864 6 SUNIL KUMAR YADAV 6104. 3003016983 6 NARENDRA KUMAR 6138. 3003016056 SHASHI BHUSHAN PRASAD 6130.

4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3003020157 6 UMENDRA KUMAR GUPTA 6184. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003020305 SAURABH KUMAR 6187. 3003022149 1 ARUN KUMAR KANOJIYA 3 Page 164 MAHTAB ALAM AVANISH KUMAR RAI 4 ARYA SRIVASTAVA AMIT OMAR . 3003021956 6 RAVISEN YADAV 6159. 3003020166 PANKAJ UPADHYAY 6186. 3003021719 6 SHUBHAM SACHAN 6153. ROLL NO. 3003020530 6 3 SHARDENDU PRAJAPATI 6189. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003019992 6 KAMLESH KUMAR 6179. 3003017634 6 JANMEJAY T2Q-TAX 6149. 3003019975 1 ACHCHHE LAL RAM 6178. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6151. 3003020437 SOVIT KUMAR GUPTA 6188. 3003021983 6 KARAN SINGH 6162. 3003020026 NAVEEN KUMAR DUBEY 6182. 3003020017 6 RAVINDRA PRATAP 6181. 3003022007 6163. 3003020012 6 RAMVILASH 6180. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003017658 1 SANTOSH KUMAR 6150.. 3003020161 6 CHANCHAL PRASAD ROY 6185. ROLL NO. 3003020031 PRADEEP KUMAR PANDEY 6183. 3003019623 6 MUKESH KUMAR 6125. 6 RAJESH 3003019732 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 3003019947 6 JAI SINGH PATEL 6177.NO. CAT. 3003021728 6154.NO. CAT. NAME SR. 3003021950 6 VIKALP YADAV 6158. 3003022029 6 HEMENDER YADAV 6165. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3003021613 6 DHARMENDRA KUMAR 6152. 3003022021 6164. 3003020589 1 ASHOK KUMAR 6190. 3003021957 6160.: 124 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3003019858 AJAY KUMAR RAI 6176.. 3003021843 6 OM PRAKASH RAI 6156. 3003021982 6 HARSH VARDHAN SACHAN 6161. 3003021939 6 DILIP YADAV 6157. 3003021766 6 AMARESH KUMAR BHAGAT 6155.6124.

ROLL NO. 3003022518 6174. 3003021344 6 DEWENDRA KUMAR SINGH 6197.. 6 = Other Backward Class. 6 PAVAN PRATAP YADAV 6226. 3003022737 6 AJAY KUMAR YADAV SULEKHA AGRAWAL 1 BRIJESH KUMAR BRIJ BHUSHAN MANITRIPATHI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003025110 6 GAUTAM KUMAR SAH 6206. 3003021037 6 GAURAV KUMAR 6194. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.6166. 3003022438 6 SALIL GUPTA 6172. 3003022311 SUMIT KUMAR PANDEY 6169. 3003024828 6 4 HAREESH KUMAR 6204. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003022955 6202. 3003023229 PRITANSHU KUMAR SRIVASTAV 6230. 3003021099 ANAND VARDHAN TRIPATHI 6195. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003023250 6 AMBRISH YADAV 6231.: 125 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. CAT.NO. 3003022424 1 RAVI SHANKAR VIMAL 6171. CAT. 3003022167 6167. 3003023052 SANA FATMA 6228. NAME SR. 3003022266 6168. 3003022399 AMIT KUMAR 6170. 3003025097 6 4 SANJIV PRATAP VERMA 6205. 3003023057 AJAY KUMAR 6229. 3003021008 6 AMAS SINGH 6193. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6201. 3003023251 6 3 AMIT YADAV 6232. 3003020817 6 SHYAM KUMAR 6192. 3003024472 6 SURENDRA KUMAR 3003023007 RAHUL KUMAR TIWARI 6227. 3003021463 RAJEEV SRIVASTAVA 6198. 3003025202 6 OM SUDHA KUMAR 6207.. 3003020723 6 SHARAD CHAUDHARY T2Q-TAX 6191. 3003021597 6 MANOJ KUMAR GUPTA 6200. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003021290 6 RAM AJOR 6196.NO. 3003024713 6 VINOD KUMAR YADAV 6203. 3003022517 6 PREM RAJ SINGH 6173. 3003022580 1 NITISH CHANDRA 6175. 3003021481 1 ABHISHEK KUMAR 6199. 3003025376 6 SUDARSHAN YADAV 1 Page 165 .

CAT.. 3003023497 SUSHIL KUMAR SINGH 6236. 3003026199 6 KAUSAR ALI 6219. ROLL NO. 3003025487 6 LALIT KUMAR PAL 6209. 3003025914 6 AKHILESH KUMAR SINGH 6212. 3003024013 DURGESH NANDAN 6244. 3003025550 1 SHAILENDRA KUMAR VERMA 6210. 3003026029 6215. 3003026246 6 KRISHAN KUMAR YADAV 6220. 3003023417 6 NARENDRA 6234. 3003026331 6 SIDDHARATH SINGH 6221. 3003025767 6 SANTOSH VERMA 6211. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003023886 AMARESH KUMAR SINGH 6243. 3003024200 6 JASWANT KUMAR MAURYA 6249. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003026117 SKAND KUMAR SRIVASTAVA 6216. 3003024028 VIVEK KUMAR MISHRA 6245.6208. 3003026178 ALOK DEEP 6218. 3003023539 6 VAIBHAV KUMAR 6238. ROLL NO. 3003023615 6 SANTOSH KUMAR 6240. 3003025954 6213. 3003023743 AMIT KUMAR 6242. 3003024060 1 ARVIND KUMAR CHAUDHARI 6247. 3003026540 6 SUDHIR SINGH 6225. NAME Page 166 . 6 = Other Backward Class. 3003024334 6 DEEPAK KUMAR 6250. 3003026027 6214. 3003023509 6 MADAN MAHENDRA MAURYA 6237. 3003026633 4 6 4 7 3 ANAND PRAKASH SHUKLA VIRAG SHUKLA 6 KRISHANA BIHARI YADAV 7 ADITYA PRABHAT KUMAR SHRIVASTAVA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME SR. 3003026413 6 6223. IF ANY :1 = Scheduled Caste.. 3003026380 6 AJEET KUMAR KUSHWAHA 6222.NO. 3003026455 6 SHAH ZAMA 6224. 3003026155 KULDEEP KUMAR GUPTA 6217. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3003023547 6 MOHD UMAR ASHRAF 6239. CAT. 3003023460 SHAILENDRA PRATAP SINGH 6235. 3003023663 6 UMESH KUMAR 6241. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3003023268 6 MD INTEKHABUR RAHMAN T2Q-TAX 6233. 3003024033 6 SHYAM SUNDER MAURYA 6246.: 126 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 3003024105 6 SANDEEP KUMAR YADAV 6248.

4 RAJESH KUMAR YADAV 4 AKHILESH KUMAR MISHRA 4 KRISHNA KUMAR SINGH 3003029376 7 GIRISH CHANDRA 6285. 3003029505 6 BANDANA YADAV RAVINDRA KUMAR MAURYA 6289. 3003029440 SACHIN DWIVEDI 6288. 3003027223 6 ARUN KUMAR 6284. 3003028531 SANATAN KUMAR 6297. 3003028969 6 NAND KISHQR 6253. 3003028324 6270. 3003029567 6 RAMJANAM VISHWAKARMA 6 DHARMESH KUMAR YADAV 6291.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6251. 3003029541 1 NEERAJ KUMAR VISHAL SINGH 6290. 3003027667 6 6263. 3003029409 KULDEEP JAISWAL 6287. 3003028691 BHARAT JOSHI 6298. 3003029606 1 MUKESH KUMAR 6294. 3003030000 6 3 RISHI KANT 6273. 3003026758 6 VANDANA KUMARI 6278. 3003029570 6 MANOJ KUMAR YADAV 6 PUNEET KUMAR VERMA 6292. 3003029358 6 DHARMENDRA SINGH RAJPUT 6256. 3003029366 6259. 3003028262 6266. 3003029709 6 RUDAL YADAV 3003028526 PAWAN KUMAR 6296. 3003029364 6258. 3003030138 Page 167 1 AKHILESH KUMAR 6 4 6 2 JITENDRA KUMAR GOND DEEPAK KUMAR SINGH LALIT KUMAR UPADHYAY . 3003027619 6 6262. 3003030054 1 GYANENDRA SINGH 6274. 3003029600 6 RAM PRAWESH SATISH CHANDRA PATHAK 6293. 3003029848 6 KAMESHWAR KUMAR GUPTA 6272. 3003028281 6267. 3003026926 6 3 RAKESH BABOO 6282. 3003027591 6 GYANENDRA SINGH 6261. 3003026827 6 CHANDRA SHEKHAR KUMAR 6281. 3003026980 ABHISHEK MISHRA 6283. 3003028149 6265. 3003026812 6 PAVAN KUMAR YADAV 6280. 3003026644 6 UMAKANT CHAUDHARY 6276. 3003026666 6 SUDHANSHU LATA NISHAD 6277. 6260. 3003028401 6271. 3003029363 6 6257. 3003029608 6 SANDEEP KUMAR MAURYA 6 SHAILESH SONI 6295. 3003029010 6 PEETAMBER DAS SAHU 6254. 3003027787 6264. 3003028309 6268. 3003029196 6 AWADHESH MAURYA 6255. 3003028317 6269. 3003029387 7 DHIRENDRA PRATAP SINGH HARISH KUMAR SINGH 6286. 3003028967 ASHUTOSH KUMAR TRIPATHI 6252. 3003026809 6 SHAILENDRA KUMAR 6279. 3003028729 SANDEEP KUMAR 6299.

3003032285 1 RAJ KUMAR 6309. CAT. 3003031915 SURYA KANT GUPTA 6302. 3003031159 SHILPA SRIVASTAVA 6337. 3003031180 6 AJEET KUMAR MAURYA 6338. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME SR. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3003032795 6316. 3003031038 MANISH UPADHYAY 6335. ROLL NO. 3003030732 6 RAVINDRA YADAV 6330.. 3003032018 DEVENDRA PRATAP SINGH 6303. 3003031052 RAHUL PANDEY 6336. 3003030774 1 ANIL KUMAR SAROJ 6332. 3003032468 1 RAKESH KUMAR 6312. 3003030451 6 PRAVEEN KUMAR YADAV 6327. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003028909 6 DINESH KUMAR YADAV 6300. 3003030511 6 SHAILENDRA KUMAR 6329. 3003032702 6 3 ASHOK KUMAR VERMA 6314. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.: 127 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3003032806 Page 168 1 PRADEEP KUMAR SAROJ RAJESH KUMAR UPADHYAY MAYANK TRIPATHI RAJPOOT PRABHAT 3 6 KUSMAGRAJ MANI TRIPATHI AVINASH KUMAR VERMA .NO.NO. 3003031320 6 ROHIT SONI 6339. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3003032249 6 DURGESH SINGH KUSHWAHA 6306. 3003030410 6 SHAILENDRA SINGH 6326. 3003032789 6315.T2Q-TAX 6275. 3003032608 6 AMIT KUMAR 6313. 3003032277 6 3 PHOOL SINGH VERMA 6308. 3003030390 6 ARVIND KUMAR SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003031343 6 AJEET KUSHWAHA 6340.. 3003030874 SUNEEL DUTT SHUKLA 6333. 3003030478 6 PRABHAT KUMAR 6328. CAT. 3003030957 BRAJESH KUMAR TRIPATHI 6334. ROLL NO. 3003032264 6 NAGMANI KUMAR 6307. 3003032124 6305. 3003032436 6 RAHUL MAURYA 6311. 3003031422 UDAY HALDAR 6341. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6301. 3003032081 6304. 6 = Other Backward Class. 3003032408 6310. 3003030735 6 OM PRAKASH VERMA 6331.

3003031449 6 RAVINDER KUMAR GAUR 6343.: 128 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3003033919 ABHISHEK PANDEY 6325. 3003034002 BRIJESH KUMAR MISHRA 6381. 3003034713 6358. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003034563 6352. 3003034611 ANIL KUMAR DUBEY 6354. 3003033854 SANTOSH KUMAR MOHANTY 6323. 3003031519 MANINDRA KUMAR SINGH 6345. 3003033822 6320. 3003031746 6 VISHWA DEEPAK YADAVV 6348. 3003031464 6 UPENDRA KUMAR SINGH 6344. CAT. 3003033949 KUSH KUMAR CHOUDHARY 6376. 3003034718 Page 169 3 3 AJAY KANT OJHA 1 RAKESH KUMAR 1 MANMOHAN AHIRWAR PRATYUSH RANJAN DWIVEDI 3 SOM PRASAD SATYENDRA SINGH . 3003033997 6 SHITALA PRASAD PRAJAPATI 6379. 3003034640 PRASHANT KUMAR 6355.NO. 3003033984 6 SUNIL SINGH 6378. 3003031829 6 SANJEET KUMAR VERMA 6349. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6351. 3003033845 ABHIJAT SRIVASTAVA 6322. 3003031665 6 GHANSHYAM YADAV 6347. 3003033977 BHUPESH RAJAN 6377.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003034031 6 ASHESH NARAYAN GUPTA 6382. NAME SR. 6 = Other Backward Class. 3003034065 6 PAWAN KUMAR SINGH YADAV 6383. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003033999 6 RAM KUMAR VERMA 6380. 3003033829 6321. CAT.T2Q-TAX 6317. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. ROLL NO. 3003031448 RAGHAVENDRA SINGH GAUTAM 6342. 3003031914 ABADESH SHUKLA 6350. 3003032967 6318. ROLL NO. 3003031561 6 DINESH KUMAR PAL 6346... 3003033289 6319. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3003033857 SUSHIL KUMAR MOHANTHI 6324. 3003034707 6357. 3003033920 4 6 YOGENDRA YADAVA 3 PRITAM LAL AGARWAL ANKIT 1 VIMAL KISHOR 6 SHASHANK KUSHWAHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003034587 6353. 3003034680 6356.

3003035580 3 4 4 7 6 ROCKY KUMAR NIRAJ KUMAR SINGH PRATYENDRA KUMAR 4 SHAILENDRA GUPTA DHARMENDRA KUMAR SINGH RUPESH KUMAR 6 RIYAJ AHAMAD 3 MITHILESH KUMAR 3 6 MUKESH KUMAR 7 VIJAY SHANKAR KAMINI SINGH SUDHIR YADAV VIJAY KUMAR JHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003034745 6360. 3003034949 6 6364. NAME SR. 3003034401 6 MD AZHAR HUSSAIN 6394. 3003034761 6361. 3003034397 1 PRAMOD KUMAR SAROJ 6393. 3003034410 6 VINAY KUMAR 6395. 3003035097 6 DURGA PRASAD YADAV 6368. 3003034322 6 3 MAHENDRA YADAV 6389. 3003034066 6 ALOK KUMAR YADAV 6384.. 3003035570 6375. 3003034481 6 SURESH KUMAR GUPTA 6396. 3003035259 6 6372.: 129 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 6 = Other Backward Class.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3003034535 UMA KANT PANDEY 6400. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3003034984 6365. 3003035287 VIVEK KUMAR TRIPATHI 6373. ROLL NO. 3003034272 KUNDAN KUMAR MISHRA 6388. 3003034136 6 AMRISH CHANDRA VISHWKRMA 6386. 3003035371 PANKAJ KUMAR SINHA 6374.T2Q-TAX 6359. 3003034357 1 ANKUR RAJ 6391. 3003035110 6 SANDIP KUMAR 6369. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003034516 6 SHIVRAJ SINGH 6399. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 170 . 3003034233 SHASHI KANT MISHRA 6387. 3003035045 6367. 3003034391 6 AKASH KUMAR GUPTA 6392. 3003035215 6 6371. 3003035002 6366.. 3003035140 6370. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3003034899 1 6362. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3003034495 1 KRISHNA KUMAR 6398. 3003034342 6 ARVIND KUMAR CHAUHAN 6390. 3003034485 RITESH KUMAR PATHAK 6397. 3003034130 1 ROSHAN KUMAR 6385. 3003034923 6 6363. CAT. CAT.

3003036577 6 BABIT KUMAR 6407. 3003036574 6 VIVEK KUMAR PRAJAPATI 6406. 3003036886 6418. 3003036994 ANOOP MISHRA 6422. 3003036437 6 VIMAL KUMAR 6404. 3003036319 BALMUKUND MISHRA 6445. 3003037134 6 SANJAY 3 6 6 6 6 1 4 Page 171 NISHANT PATHAK 6 AVINASH KUMAR VIKASH KUMAR 6 1 7 SANJAY KUMAR SINGH 7 ANIT KUMAR PRASHANT PRIYADARSHI 3 SANJAY SHARMA MOHINI MISHRA 6 RAVI RAJ . 3003036935 AMIT GUPTA 6421. 3003036439 6 SATYENDRA PRATAP 6405. 3003036603 PULKIT MITTAL 6409. 3003036250 6 ZIA UL HAQ 6442. 3003036296 ARVIND RAM TRIPATHI 6443. 3003036686 6412. 3003035988 VIJAY PRATAP SINGH 6436. 3003037053 6 SANJEET KUMAR 6424. 3003036104 ASHUTOSH SRIVASTAVA 6438. 3003035749 ANIL KUMAR SINGH 6429. 3003036633 6411. 3003035784 6 MOAZZAM AHMAD 6430. 3003035914 6 MOHAMMAD MUMTAJ 6432. 3003036827 SIDDHARTH SHUKLA 6416. 3003036604 ASHISH KUMAR SHUKLA 6410. 3003036906 6420. 3003035972 RAJIV TRIPATHI 6435. 3003036403 1 INDRAJEET KUMAR RAM 6448. 3003036248 6 KAMLESH KUMAR 6441. 3003035869 6 RAO VIRENDRA YADAV 6431. 3003036399 JAYANT CHATURVEDI 6447. 3003036905 6419. 3003036432 6 MUDIT KUMAR MAURYA 6403. 3003037017 RITUJA RAI 6423. 3003036700 6413. 3003035954 MANOJ KUMAR 6434. 3003036019 ANUP KUMAR GUPTA 6437. 3003035656 6 ASHISH KUMAR YADAV 6427. 3003036734 6415.T2Q-TAX 6401. 3003035694 6 KAMLESH YADAV 6428. 3003036703 6414. 3003036203 HEMRAJ SINGH 6439. 3003036425 6402. 3003035653 6 DHARMENDRA KUMAR 6426. 3003036411 6 SANDEEP ANAND PAL 6449. 3003035929 AVNISH KUMAR TIWARI 6433. 3003036298 ARBIND KUMAR YADAV 6444. 3003036394 SHAKTI SAMARTHYA SINHA 6446. 3003036584 6 VED PRAKASH YADAV 6408. 3003036246 DIWAKAR SINGH 6440. 3003036840 ANURAG DWIVEDI 6417.

3005000189 RAJ SHEKHAR 6456. 3003037711 VINAY KUMAR 6484.6425. 6 = Other Backward Class. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3005000350 6460. 3003038793 6453.. 3005000958 6462. 3003037736 BARUN DUTT RAI 6485. ROLL NO. 3003037333 6 SUNEEL YADAV 6477. 3005000273 BHUPENDRA SINGH BISHT 6457. ROLL NO. 3003036420 3 T2Q-TAX 6450. 3005000335 6459. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.NO. 3003037487 VIBHAKAR MISHRA 6482. CAT. 3003037836 VIVEK KUMAR MISHRA 6488. 3003037778 1 BRAJENDRA KUMAR VERMA 6486. 3003037355 PANKAJ KUMAR SINGH 6478. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3005001519 6465. 3003037368 MOHD KHURSHEED ALAM 6479. 3003038790 6452. 3003037823 1 RAMA KANT 6487.: 130 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3003038833 6454. 3003037300 6 3 NAND KISHOR YADAV 6476. 3005001952 6 SUNIT KUMAR PAL 6 1 6 O Page 172 6 KULDEEP KUMAR KAUSHIK SRIVASTAVA 6 SUNIL KUMAR GUPT 1 4 ALOK KUMAR HARIKESH NATH TRIPATHI 6 ARUN KUMAR YADAV 3 6 DEVENDRA PRATAP SINGH MANOJ KUMAR MAYANK MISHRA 3 PARVINDER PAL SINGH AMIT KUMAR . 3003037381 ASHISH KUMAR MISHRA 6480. 3005000308 6458. 3003037866 6 UMESH GUPTA 6489. NAME SR. 3005001228 6463. 3005000117 ATUL KUMAR SINGH 6455. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6451. 3005001868 6 3 AMAR PAL SINGH 6466. 3003038035 6 BHARAT PRAJAPATI 6490. 3005001457 6464. 3003038099 1 SUSHIL MOHAN 6491. 3003037693 KUNDAN PD BURNWAL 6483. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 3005000492 6461. 3003037253 NIRANKAR SHUKLA 6 SHAMBHU KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3003037478 ALOK RANJAN BHARTI 6481.

3005002161 1 RAVINDRA PRATAP KANOUJIA 3003038475 VIKAS SINGH 6495. 3005002743 6 6473.NO. 3005002468 6 6472. 3005004006 VAIBHAV MISHRA 6533. 3003038387 6469.. 3003038572 SANTOSH KUMAR 6496. 3005002131 JAY RAVI SHANKAR 6 ANUJ KUMAR PATEL 6494. 3003038774 6 RAKESH KUMAR YADAV 6499.NEERAJ T2Q-TAX 6492. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3005002391 6 PRASHANT RAJ RASTOGI 6471. 4 6 4 AKHILESH KUMAR VINAY YADAV ROHIT SISODIA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3005008416 1 POONAM ARYA 6508. 3003038451 6470. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6501. ROLL NO. NAME SR. 3005003713 ILTIFAT ALI KHAN 6531. 3003038787 6 ANKIT KUMAR 6500. 3003038120 6 6468. CAT. 3005002869 1 PAWAN SINGH 6467.NO. 3005008339 6505. 3005008410 6507. 3005008223 1 MUKESH KUMAR 6503. ROLL NO. 3005003348 GAURAV KUMAR TYAGI 6529. 3005008257 6 BHUVNESH KUMAR 6504. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3005003496 YATENDRA SINGH 6530. 3005002920 1 AMIT KUMAR 6527. 3005008387 6506. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class.. 3005008470 1 RAHUL PRIYADARSHI 6 5 Page 173 ANUJ KUMAR 6 BRIJESH KUMAR DEVENDRA RAJPUT . 3003038762 DILEEP KUMAR MISHRA 6498. 3005002761 6474. 3005008213 6 3 AJAY KUMAR 6502. 3005003742 HARI OM 6532. 3005002018 NADEEM KAMIL 6 3 SAROJ KUMAR SINGH 6493. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3003038759 DABALOO 6497. 3005003172 6 ANIL KUMAR 6528. 3005002861 6 SAURABH SINGH PATEL 6475.: 131 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3005002917 RAVINDRA AGARWAL 6526. CAT.

. 3005004389 6512. 3005004019 6510. 3005004635 6514. 3005008625 6 ROHIT SINGH 6 SURJEET SINGH YADAV 6537. 3005008944 PAWAN KUMAR PANDEY 1 VIRENDER 6540.. 3005009583 6523. 3005006679 1 HEMANT RAO SINGH 6547. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3005004782 6 6515. 3005005993 6 RAJ KUMAR GANGWAR 6545. 3005004528 6513. 3005008573 6 ASHISH BHARDWAZ 6536. 6 = Other Backward Class. 3005008968 3005005431 6 ABHILASH KUMAR 6541. 3005006965 6 3 SHAMSHAD AHMAD 6548. 3005008870 RAJNISH SHEKHAR IMDAD ALI 6539. 3005005504 GAURAV KANDPAL 6543.: 132 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3005008093 GAURAV SAGAR 6550. 3 7 4 1 BRIJESH SINGH CHAUHAN 3 GAMBHIR SINGH 5 4 AMIT KUMAR GAGAN KUMAR APARNA KHATI 1 VINEET KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3005008532 PRABAL PANDEY 6535. 3005009610 SHAILESH TRIPATHI 6525. ROLL NO. NAME SR. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3005009139 6 ANOOP KUMAR 6520.NO. CAT. 3005004193 6511. 3005009056 6 AJEET PRAKASA YADAV 6518.MADHURI PANDEY T2Q-TAX 6534.NO. 3005009639 AKASH TRIPATHI 6509. 3005008973 1 AJEET SINGH 6517. 3005008011 ISHESH THAKUR 6549. 3005009116 6519. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3005005382 6516. CAT. 3005006429 6 RAHUL KUMAR SINGH 6546. 3005005475 6 SUNNY DEVAL 6542. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 174 . 3005005629 6 AVADHAESH KUMAR 6544. ROLL NO. 3005009444 6 JHANKAR SINGH 6522. 3005009586 6524. 3005009415 1 LAL SINGH 6521. 3005008741 6 GYANESH KUMAR RATHOR AFNAN ALI 6538.

3007005502 6 UPENDRA PRATAP SINGH 6574. 3007001693 6553. 3005009848 DEEPTI SHARMA 6582. 3007005919 Page 175 4 3 3 3 6 3 ABHISHEK GUPTA 6 SANJAY VERMA VISHAL KUMAR GUPT DEEPAK PATHAK 4 SHAILESH SINGH SURABHI SRIVASTAVA RAHUL KUMAR GUPTA 5 ANIL KUMAR GUPTA NAVODIT KUMAR GUPTA SANDEEP KUMAR SHUKLA SHOBHANA AGRAWAL . 3007002824 6 6561. 3005009668 6 3 DALPATI SINGH 6577. 3007000350 RANVEER TRIPATHI 6594. 3007003850 6 RAM KUMAR SAHANI 6568. 3007004630 6 AVINASH KUMAR 6571.6551. 3005010051 6 PIYQQSH VERMA 6585. 3005010072 NARAYAN CHANDRA RANA 6586. 3007001671 6552. 3005010048 6 ABHISHEK BHARDWAJ 6584. 3007000429 6 SHASHANK DEO RANJAN 6595. 3007000974 MINHAZ AHAMAD 6598. 3007002388 6558. 3007001413 6 AKHILESH SINGH 6600. 3007003108 6 6562. 3005009686 6 PRAVESH GANGWAR 6579. 3007000272 4 PAWAN KUMAR 6593. 3007004270 6 RAVI SINGH 6570. 3005010379 LOKESH DUTT SHARMA 6591. 3007000216 4 RAJESH KUMAR VERMA 6592. 3005009825 AMIT KUMAR SHARMA 6581. 3007005109 6 DEVENDRA KUMAR YADAVA 6573. 3007000920 RAVI PRAKASH SRIVASTAVA 6597. 3007003602 6 GAURAV KUMAR GUPTA 6565. 3007002315 6557. 3005010363 SAURABH KUMAR 6590. 3007003674 6 GHANSHYAM 6566. 3007003515 6 JAY PRAKASH MADDHESHIYA 6564. 3005010332 6 3 PATIL PRASHANT ANANDA 6589. 3005009824 6 MUKESH PAL 6580. 3007001858 6 MADAN MOHAN 6555. 3007003367 6563. 3007002126 6 BHAGIRATHI 6556. 3005010089 6 KAPIL KUMAR 6588. 3007005730 6 KRISHNA KUMAR 6575. 3005009684 3 MUKESH PAL SINGH TOMAR 6578. 3007001768 6554. 3007003760 6 ASHVANI KUMAR GUPTA 6567. 3007002593 6 6560. 3007004130 6 CHANDRAHAS KUMAR 6569. 3007002405 6559. 3007001315 6 KANHAIYA LAL GUPTA 6599. 3007004923 6 AMAR NATH VER A 6572. 3005010082 AMAR DEEP KUMAR 6587. 3005009868 JAG MOHAN 6583. 3005009644 6 RAM UDESH PRASAD T2Q-TAX 6576. 3007000696 1 ADITYA NARAIN BHARTI 6596.

CAT. 3007011507 6610.. 3007010025 SUSHIL KUMAR VERMA 6640. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. CAT. 3007011340 6604.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3007012384 6 6617. 3007006453 HUMA HUSSAIN 6626. 3007009020 1 7 DIN DAYAL PRASAD 6636. 3007010112 VINEET KUMAR UPADHYAY 6641. 3007007193 JAY SINGH 6633. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. ROLL NO. NAME SR. 3007010269 ABHINAV PATHAK 6642. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3007012351 6 ABHISHEK KUSHWAHA 6616. 3007007250 VIKAS TRIPATHI 6634. ROLL NO. 3007011266 6602. 3007012136 6 VINIT KUMAR RAHUL 6614. 3007006956 RAKESH KUMAR GUPTA 6630. 3007012408 Page 176 3 6 4 3 6 3 6 VISHVADEEPAK KUMAR 6 4 3 RAKESH KUMAR MAURYA ANIL KUMAR SINGH 3 BRIJESH CHANDRA MISHRA ANKUSH GUPTA 4 PAWAN KUMAR SHARMA SNEHLATA KUMARI MORE . 3007011630 6 ABHISHEK KUMAR SINGH 6611.NO..: 133 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3007006538 ASHISH KUMAR 6628. 3007012017 6 ASHWANI KUMAR GUPTA 6613. 3007011315 6603. 3007007146 SHRI NIWAS SINGH 6632. 3007011751 1 BHAG CHANDRA 6612. 3007008125 5 PRASHANT GUHA 6635. 3007011377 6 SUNIL KUMAR 6605. 3007011404 ARVIND KUMAR SINGH 6607. 3007011432 6609. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6601. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3007009915 VINOD KUMAR GUPTA 6639. 3007006641 VISHAL KUMAR RAO 6629. 3007011409 AMIT KUMAR SINGH 6608. 3007006533 UDAY SHANKER 6627. 3007011403 6 SATYAPAL YADAV 6606. 6 = Other Backward Class.NO. 3007009196 6 MAHIPAL SINGH 6637. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3007012238 6 3 VIJAYENDRA KUMAR YADAVA 6615. 3007009786 6 ARVIND KUMAR 6638. 3007007046 PANKAJ KUMAR SINGH 6631.

3009000008 6 PUNEET VERMA 6623. 3009002054 AKSHAY SINGH BHADAURIA 6654. NAME SR. 3009000677 6 KOMAL SHARMA 6682. 3007012507 1 KUL BHUSHAN 6645. 3009000038 6 SOUMYA GOUR 6624. 3009000527 SHASHANK KUMAR GUPTA 6679. 3007012600 3 SATISH KUMAR MISHRA 3007011112 CHANDRAKESHWAR SINGH 6646. 3007010782 6620. ROLL NO. 3007011225 4 SURENDRA SINGH 6649. 3009002446 Page 177 1 6 VIVEK KUMAR GUPTA 6 RAJENDRA YADAV X HARIKESH SINGH SAURABH KUMAR BAJPAI . 3009002299 6 SANJAY KUMAR 6658. 3009000624 SHIVAM DWIVEDI 6681. CAT. 3007011043 6621.NO. 3009002073 MANISH KUMAR SINGH 6655. 3009000764 6 AMOD KUMAR 6684. 3009002419 6659.NO. 3007011262 4 ANKUR SINGH 6650.. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6651. 3 ARVIND KUMAR SINGH 6643. 3009000442 ANKIT BHARDWAJ 6678. 3009000751 6 JITENDRA KUMAR 6683. 3009000061 6 NIHAL SINGH 6625. 3009000400 ABHISHEK SINGH 6677. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3009002142 1 RAJKUMAR 6656. 3009002215 6 MOHAN KUMAR YADAV 6657.T2Q-TAX 6618.. 3009000173 ANURAG SINGH CHANDEL 6676.: 134 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3007010322 6619. 3009001886 6653. 3009000155 6 ARVIND YADAV 6 3 6 SHATRUMARDAN SINGH TARUN ANAND SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3007011133 SHASHANK RAI 6647. 3007012426 6 AQUEEL AHMAD ANSARI 6644. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 3009000547 VIKASH TRIVEDI 6680. 3009001806 6652. 3007012696 3 NRUSINGHACHARANASATAPATHY 6622. 6 = Other Backward Class. 3007011157 PRIYANKA SHAHI 6648. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

: 135 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3009002670 6665. 3009001422 6 NARENDRA KUMAR 6694. ROLL NO.. 3009001405 BRIJESH SINGH 6693. 3009000996 6 KUMAR GAURVA 6687. 3009002744 6666. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3009002863 6670. 3009002793 6 KISHOR KUMAR PRASAD 6669. CAT. 3009001670 6 ASHISH KUMAR YADAV 6697. 3009001288 6 FEROZE 6692. 3009001182 6 UMESH CHANDRA GUPTA 6689. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class. CAT. 3009001711 AKASH NIGAM 6699. 3009002978 6673. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3009000980 ADARS KUMAR KARN 6686. 3009002754 1 AMIT KUMAR 6667. 3009001214 ASHWANI SINGH 6690. NAME SR.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6701. 3009003134 KAYUM KHANRS 6675.NO. 3009003132 6674. 3009000963 SACHIN KUMAR NIGAM 6685.NO. 3009003216 1 ARCHANA 6726. ROLL NO. 3009001285 6 AMIT CHAUDHARY 6691.T2Q-TAX 6660. 3009001638 6 RAVINDRA KUMAR VERMA 6696. 3009001151 6 RANJEET KUMAR 6688. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3009002448 AMIT KUMAR TIWARI 6661. 3009003156 ADITYA PRATAP SINGH 1 6 SAURABH YADAV HIMANSHU GUPTA 6 PRIYA YADAV SAURABH SHUKLA ANUPAM KUMAR MISHRA DHARMENDRA KUMAR SINGH 6 SUSHIL KUMAR SAVITA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3009002648 6664. 3009002619 PAWAN DUBEY 6662. 3009002758 1 PANKAJ KUMAR 6668. 3009004647 Page 178 ANURAG DWIVEDI . 3009001792 VIMLESH KUMAR 6700. 3009002622 6663. 3009001507 6 SANTOSH KUMAR KUSHWAHA 6695. 3009002957 6 SUMIT KUMAR GAUR 6672. 3009001694 6 SATISH KUMAR KUSHWAHA 6698. 3009002952 6 VINOD KUMAR KUSHWAHA 6671. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.

3009004562 1 RAHUL KUMAR 6749. 3009003725 RAHUL KUMAR 6739. 3009004494 DEEPAK KUMAR JHA 6747. 3009004082 ARUN KUMAR TIWARI 6744. 3009003551 ABHISHEK KUMAR SINHA 6735. 3009004612 6 DEEPAK SACHAN 6750. 3009004717 1 SURYAKANT CHAUDHARY 6703. 3009006348 1 GOVIND KUMAR 1 6 F Page 179 6 AMIT KUMAR YADAV 3 6 ABHISHEK MISHRA ASHEESH KUMAR GAURAV SHUKLA . 3009006034 6717. 3009004534 1 NIKHIL KUMAR 6748. 3009003646 6 ANURAG SAHU 6737. 3009003457 DEEPAK SHARMA 6732. 3009004228 ANJU TIWARI 6745. 3009006306 6 VISHRANT SINGH YADAV 6724. 3009003351 DEVASHISH MISHRA 6731. 3009003715 6 RAVINDRA KUMAR 6738. 3009005091 BHUNESHWARI NANDAN SRIVAS 6705. 3009005410 6708. 3009003752 ASHISH KUMAR SINGH 6740. 3009003311 ASHUTOSH DUBEY 6729. 3009004232 BHARAT SINGH SACHAN 6746. 3009005780 1 RAMKESH DIWAKAR 6714. 3009006335 1 MANOJ KUMAR KUREEL 6725. 3009005282 6707. 3009005429 MANIK CHANDRA MISHRA 6710. 3009004802 6 SACHIN KUMAR GUPTA 6704. 3009005762 1 RAMESH CHANDRA 6713. 3009005228 AKHIL TRIVEDI 6706. 3009005954 GAURAV PANDAY 6716. 3009003933 6 NITIN KATIYAR 6741. 3009003978 SANJAY SINGH 6743. 3009006095 SAURABH AGRAWAL 6721. 3009005562 6 SUCHETA 6712. 3009003506 6 MANIDEEP KUMAR 6733. 3009003521 6 ANKIT KUMAR SACHAN 6734. 3009005556 6 MOHD AKRAM ANSARI 6711. 3009006066 6 AKHILESH YADAV 6719. 3009006044 6718. 3009006104 NEHA SINGH 6722. 3009006135 1 MAHAMILENDRA KUMAR 6723. 3009003236 1 MANOJ KUMAR SINGH 6727. 3009006078 6 MOHIT KUMAR VISHWAKARMA 6720. 3009003556 DHEERAJ KUMAR SRIVASTAVA 6736.T2Q-TAX 6702. 3009003265 6 MOHD IRSHAD 6728. 3009003350 VIPIN KUMAR 6730. 3009003960 1 PAVAN KUMAR 6742. 3009005423 ASHUTOSH TIWARI 6709. 3009005784 PRAVEEN MISHRA 6715.

3009010063 6 ANANT ANAND KUMAR YADAV 6765.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3009010263 1 SURYA KANT 6 Page 180 . ROLL NO.: 136 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME SR. 3009007234 6 PANKAJ GUPTA 6792. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3009006354 6752. 3009006583 6 PRAHLAD KUMAR 6780. 3009009240 6 DHARMENDRA SINGH RATHOUR 6761. 3009006979 6 MOHD SERAJ HASHIM 6789. 3009009953 6 SUNIL KUMAR JAISWAL 6763. 3009009173 AKHILESH MISHRA 6759. 6 RICHA YADAV 6776. 3009006821 6 ASHEESH KUMAR 6786. 3009006999 6 3 RANGLAL SINGH YADAV 6790.NO. 3009008222 6 RAJENDRA KUMAR ARJUN TIWARI 6777. 6 = Other Backward Class. ROLL NO. 3009006642 HARISHCHANDRA SINGH CHAND 6782. 3009006679 SIDDHARTH SAURABH 6783. 3009010066 6 AMIT KUMAR 6766. 3009006794 NIYAZ AHMAD 6785. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3009008913 ABHISHEK SRIVASTAVA 6757. 3009009058 VIBHU GAURAV SHARMA 6758. 3009006617 1 SUSHIL KUMAR 6781. 3009006972 RAHUL GUPTA 6788. 3009009225 6 SAURABH KUMAR SACHAN 6760. 3009006836 2 KAIL SH CHAND MEENA 6787.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6751. 3009006396 6753. 3009008373 6 VIJAY PRAKASH VERMA 6 SANTOSH KUMAR 6778. 3009008579 6 LAL SINGH YADAV 6755.. 3009007171 6 MD AKRAM ANSARI 6791. 3009008374 6 NEERAJ SAHU 3009006492 1 VIMAL RANJAN 6779. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3009006686 ASHUTOSH KUMAR SINGH 6784. 3009010028 1 PRAKHAR VERMA 6764. CAT. 3009010105 6 HARI VILAS MAURYA 6767. 3009008840 1 ASHISH VIMAL 6756. 3009009602 6 NISHANT SACHAN 6762. 3009006419 6754. CAT.NO.

4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3009012963 SWATI GUPTA 6834. 3009013215 3 OM PRAKASH GUPTA 6 AKHILESH KUMAR GUPT 6830. ROLL NO.. 3009013210 3 RADHE SHYAM SINGH ANUJ SHUKLA 6829. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6801. 3009011513 6804. 3009011529 6805. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3009010609 ASHUTOSH DUBE 6772. 3009010795 AMIT BAJPAI 6773. 3009007571 6 NITIN SHARMA 6794.6768. 6 = Other Backward Class. CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3009013244 3 SHARAD SHUKLA 6808. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. NAME SR.. 3009013221 3 DEEPAK PANDEY 3009011596 1 VIPIN VERMA 6831. 3009011353 MUKESH KUMAR GUPTA 6826. 3009007412 6 SACHIN KUMAR T2Q-TAX 6793. 3009013224 6807. 3009011581 6806. 3009007910 PRASHANT DIXIT 6798. 3009010321 VIVEK KUMAR PANDEY 6770. 3009011496 6803. 3009011661 6 MAMTA DEVI SHARMA 6832.NO. 3009013183 6802. 3009007575 HARISH MEHANDIRATTA 6795. 3009012443 PRAVEEN KUMAR BHATT 6833. 3009010824 1 PRABHAT BHARTI 6774. 3009008185 SUMIT KUMAR SINGH 6800. 3009007934 POOJA YADAV 6799. 3009010859 1 OM PAL 6775. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3009013196 6 ANURANJAN SONI 6828. 3009007752 ASHWANI SINGH 6796. 3009007765 ANIS AHMED 6797.NO.: 137 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 3009013246 3 UMESH KUMAR SHUKLA 6809. 3009010279 KESHAV KUMAR CHAUDHARY 6769. 3009013247 3 UPENDRA KUMAR 7 Page 181 3 6 MRADUL KUMAR MISHRA 4 6 4 KRIPA SHANKAR PAL KUMAR GAURAV . 6 VAIBHAV SINGH 6827. 3009010333 6771. 3009011101 6 6 6 4 ABHISHEK KUMAR SHASHANK DEEP KHARE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.

3009013287 3 SUNIL KUMAR MISRA DEEPAK YADAV 6838. 3009013087 6819. 3009013028 6812. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 3009016767 Page 182 6 PAWAN KUMAR . 6 = Other Backward Class. 6 4 3 6 7 4 3 6 4 NITIN DUBEY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3009013128 3 DHARMENDRA KUMAR 6845. 3009013255 3 ARVIND KUMAR DIXIT JAMUNA PRASAD 6836. 3009013179 ESHWARI PRASAD GUPTA 6850. CAT.. 3009013270 3 SANTOSH KUMAR ARBIND KUMAR GUPTA 6837. CAT. 3009013054 3 6813. 3009013726 6 SANTOSH KUMAR 3009013118 3 SANJOY KUMAR MITRA 6844. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3009013294 3 ARUN KUMAR GUPTA 5 PRASHANT KUMAR SACHAN 6839. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.DINESH KUMAR T2Q-TAX 6835.: 138 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3009013801 1 NAND KISHOR 6820. 3009013295 3 RAJESH GUPTA 4 GOVINDA KUMAR 6840. 3009014634 1 PRABHAT KUMAR GAUTAM 6876. 3009013330 6 5 ANAND KUMAR YADAV PANKAJ KUMAR SAHU 6842. 3009014445 6 3 SANTOSH KUMAR 6825.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3009013082 6818. 3009013384 3 AVINASH CHANDRA 6843. 3009013070 6817. 3009013166 DEVENDRA SINGH 6849. 3009013994 KAMAL ARORA 6823.NO. 3009013158 3 JAYENDRA SINGH 6847. NAME SR. ROLL NO. 3009013160 ANAND TRIPATHI 6848. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6851. 3009013025 3 6811. 3009013137 1 3 RADHEY SHYAM KUREEL 6846. 3009013063 6 6815. 3009014555 6 VIVEK SACHAN 6810. 3009013977 ALOK AWASTHI 6822. 3009013921 PIYUSH KUKREJA 6821. 3009013067 6816. 3009013997 6 BHUPENDRA KUMAR 6824. ROLL NO. 3009013060 6 3 6814. 3009013326 6 4 ROBIN ARYA BAL RAM SINGH RATHAUR 6841.

3009014698 6 NEERAJ SACHAN 6879. 3009015300 6 DEEPAK GUPTA 6884. 3009015274 1 KUNAL SONKAR 6883. 3009016926 6 AMIT KUMAR 6856. 3009016247 NITIN ARORA 6897. 3009015524 KSHITIJ VERMA 6889. 3009015960 SUSHIL SINGH 6896. 3009018290 3 RAJESH PRATAP SINGH 6875. 3009017142 6 SANJEEV KUMAR CHAKRABARTI 6859. 3009017868 6868. 3009017369 6861. 3009017774 6866. 3009017913 ABHISHEK BAJPAI 6870. 3009017098 MOHIT KUMAR 6857. 3009016793 YASIR ARAFAT 6853. 3009016560 RAVINDRA KUMAR 6898. 3009015390 6 VIKAS KUMAR 6885. 3009017890 ROHIT SRIVASTAVA 6869. 3009014671 6 DHEERAJ KUMAR YADAV T2Q-TAX 6877. 3009018294 3 PANKAJ KANTI ACHARYYA 6 4 1 6 MURARI LAL SHUKLA 1 PIYUSH CHANDRA MOHD WASIQE 6 SANJAY KUMAR 1 MUKESH KUMAR 4 AMIT SRIVASTAVA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 183 . 3009018084 ABHISHEK SRIVASTAVA 6873. 3009015929 GAURAV SRIVASTAVA 6895. 3009016852 6 AZAD MOHAMMAD ESMIYL 6855. 3009015619 6 RAJNEESH KUMAR 6891. 3009016807 HIMANSHU MISHRA 6854.6852. 3009017402 6 PRAKASH 6863. 3009017673 SMRITI SHUKLA 6864. 3009014684 6 DEEPAK KUMAR 6878. 3009018031 SUJEET KUMAR SINGH 6872. 3009017690 CHANDRA SHEKHAR DWIVEDI 6865. 3009014800 1 SANJEEV SINGH 6880. 3009015610 SHEEVENDRA SINGH 6890. 3009015915 6 RANJIT KUMAR RANJAN 6894. 3009016685 LALIT SRIVASTAVA 6899. 3009015770 6 ANIL KUMAR SHARMA 6893. 3009015736 6 KAVITA GUPTA 6892. 3009017201 6 NEERAJ KUMAR 6860. 3009015226 1 RENU VERMA 6882. 3009017918 6871. 3009017781 6867. 3009017400 6 VARUN PAL 6862. 3009018148 6874. 3009014993 SANJEEV SINGH 6881. 3009015420 1 VIBHA ARYA 6887. 3009016693 SHAILENDRA KUMAR 6900. 3009017137 AMAR SINGH 6858. 3009015402 6 SUMIT KUMAR 6886. 3009015436 SUNIL KUMAR AWASTHI 6888.

ROLL NO. 3009020978 1 RAVI KUMAR 6941. 3009018295 6902. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 3009020931 ROSHAN KUMAR DUTTA ASHISH SINGH 6935. 6918. 3009020940 6 AMRESH KUMAR 1 NIRAJ KUMAR 6937. NAME SR.T2Q-TAX EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 3009020970 6 AMIT KUMAR 6 RAM CHANDRA YADAV 6938. 3009020752 3 VINOD SINGH 6928. 3009020785 6 POOJA DEVI ARJUN KUMAR TRIPATHI 6929. 3009020251 6911. 3009020183 6908. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3009020189 6909. 3009020921 HARIBANSH KUMAR CHOUDHARY 6 ASHUTOSH 6934. 6 = Other Backward Class.. 3009020977 1 VIJAY KUMAR 3 DEVENDRA KUMAR 6940.NO. 3009020248 6910. 3009020971 1 MAHESH KUMAR 3 BRAJESH KUMAR SHARMA 6939.: 139 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3009020146 6906. CAT. 3009020179 6907. 4 SARIKA PARASHAR 6926. 3009020749 3 HEMANT SRIVASTAVA 6927. 3009020318 6914. 3009020092 6905. 3009020315 6913. 3009020053 6904. 3009020313 6912. 3009020939 6 VIBHANSHU KATIYAR ANKIT DIXIT 6936. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. CAT. ROLL NO. 3009020845 1 ASHISH 6933. 3009020996 6 ASIM KUMAR 3009020483 1 AVNEESH KUMAR 6942. 3009020815 1 RAJANEE PRABHA RAM MIRHRA 6932. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6901. 3009020007 6903. 3009020998 1 BRAJESH KUMAR 3009020500 6 DEVENDRA PRATAP SINGH 6943. 5 = Hearing Handicapped. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3009020481 6917. 3009020330 6915. 3009020799 1 VISHAL KUMAR 6 ALOK KUMAR YADAV 6930. 3009020463 6916. 3009020810 1 LAL CHANDRA 6 ANSHU PORWAL 6931. 3009021004 Page 184 6 SUMIT RANJAN 4 1 NARESH KUMAR BALMIKI RAMENDR TIWARI 3 VIJAY KUMAR SINGH RATHORE ABHISHEK SHUKLA T R .

ROLL NO. 3009022468 6 JITENDRA SINGH YADAV 3009021548 6 3 ARVIND KUMAR RATHORE 6984. 3009022128 CHANDRESH SRIVASTAVA 6977.: 140 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6951. 3009022454 KULDEEP SINGH AKHILESH DUBEY 6982. 3009021100 3009020560 ASUTOSH TIWARI 6946. 3009020739 6 3 RAGHAVENDRA SINGH YADAV 6950. 3009022228 SAURABH RAI CHANDRA SHEKHAR AWASTHI 6981. 3009022199 AMIT KUMAR 6980. 3009021176 6 MANOJ KUMAR 6925. NAME SR. 3009020532 6921. 3009021144 SAURABH KUMAR 6922. 3009021291 6 3 RAJESH KUMAR 3 ABHISHEK KUMAR DIXIT 6 RAJEEV KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3009021511 6959. 3009021491 6958. 6960.NO. ROLL NO. 3009022485 Page 185 6 SHASHANK SAHU 6 6 3 VISHAL KUMAR SHRIVASTAVA 3 INDRAJEET SINGH MRAGANK DIXIT 6 DINESH KUMAR . CAT.NO. 6 RAM SINGH YADAV 6944. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3009022474 6 KRISHNA SWAROOP SWARNKAR 3009021619 1 NISHANT VIKRAM 6985. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3009022157 ANKIT SINGH 6979. 3009021473 6956.. 3009020736 6 3 SUNIL KUMAR YADAV 6949. 3009021151 SHARAD SAMEER 6924. 3009021452 6954. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.T2Q-TAX 6919. 3009021461 6955. 3009021427 6953. 3009020575 AMBUJ SINGH 6947. 3009021035 VIJAY SINGH 6945. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3009020507 6920. 3009021479 6957.. 6 PREM CHANDRA 6976. 3009022458 AWADHESH SINGH 6 RAJEEV YADAV 6983. 3009021147 ROHIT SINGH 6923. CAT. 3009021358 6952. 3009020710 JAYA NIGAM 6948. 6 = Other Backward Class. 3009022138 SHARAD PEEYUSH 6978.

3009022006 MAYANK MISHRA 6999.T2Q-TAX 6961. 3009023203 3 3 6 W 3 SHASHI RANJAN CHOUDHARY AKHIL SHUKLA SHARAD SHUKLA 6 4 4 VIKAS JAISWAL PANKAJ TIWARI VIVEK ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME SR. 3009021621 6 3 DINESH KUMAR SAHU 6986. 3009023067 6 3 PUSHKER NATH SINGH 6973. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7001. 3009022634 6965. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3010000202 LOVEGEET KAUR 7027. 3009022862 ABHISHEK SAXENA 6971. 3009021891 SHYAM SUNDER MISHRA 6995.NO. CAT. 3009023070 6 NITESH KUMAR 6974.NO. 3009021970 6 PRAKASH SINGH 6997. ROLL NO.. 3009021976 6 DEEPAK KUMAR KUSHWAHA 6998. 3009022044 PRAMOD KUMAR SAVITA 7000. 3009023207 7002.. 3009021841 HIMALI MISRA 6992. 3009021809 6 3 RAMAKANT SINGH YADAV 6990. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3009022704 6 ASHISH KUMAR 6968. 3009022674 1 AJAY KUMAR 6966. 3009022810 6970. 3009021875 DIVYA SRIVASTAVA 6993. 3009021628 1 PRASHANT VIKRAM 6987. 3009021921 1 SUNIT CHANDRA 6996. 3009023197 6975. CAT. 3009021799 6 MANISHA RAJPUT 6989. 3009022515 1 RENU SINGH 6963. 3009022562 6 3 DINESH KUMAR UMARAO 6964. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3009021673 BRIJESH KUMAR SRIVASTAVA 6988. 3010000207 Page 186 6 RAHUL SINGH PARITOSH SRIVASTAVA .: 141 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3009021836 RAKESH SINGH CHANDEL 6991. 3009022710 6969. 3009021882 ASHUTOSH SINGH CHAUHAN 6994. 6 = Other Backward Class. 3009023211 6 AJAY KUMAR SAINI 7026. 3009023023 ASHISH MISHRA 6972. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3009022496 6962. 3009022699 6 3 AJAY KUMAR 6967.

3010000467 2 DHANIRAM ORAON SWATI SHARMA 7032. 3009023399 GARIMA SINGH 7035. 3009023233 6 4 SUNIL PRAJAPATI 7028. 3010001133 7020. 3009023320 SHAMSHER SINGH 7033. 3009023629 1 SHIV PRATAP VERMA 7038. 3010000208 7004. 3009023259 ROOP NARAYAN MISHRA 7029. 3009023883 VIJAY SHANKAR GUPTA 7043. IF ANY :Page 187 .T2Q-TAX 7003. 3010001119 7019. 3009023539 HARPREET KAUR 7037. 3009023875 SHASHANK MISHRA 7042. 3010000699 6 ANKUR SINGH 7014. 3010000292 6 PRAVEEN KUMAR SANTOSH KUMAR PATHAK 7031. 3009023414 GUDDU KUMAR 7036. 3010000516 7008. 3009023253 3 7005. 3009023665 6 RAJESH KUMAR 7040. 3010001226 7021. 3009023749 1 JAI KUMAR 7041. 3010000609 6 AJAY KUMAR JAISWAL 7011. 3010000133 6 BHANU PRATAP SINGH 7048. 3010000559 6 YADUVENDRA NATH SHARMA 7009. 3009023664 6 SUMIT KUMAR 7039. 3010001312 ROHIT SHUKLA 7024. 3010000096 6 PRAVEEN KUMAR SINGH 7047. 3010001265 7022. 3010000701 7015. 3009023257 7007. 3010000998 7018. 3010000579 6 PRAVESH KUMAR CHAUHAN 7010. 3010001273 7023. 3010000290 SHYAM SUNDER YADAV 7030. 3010000858 7017. 3009023887 UMESH CHANDRA MISHRA 7044.. 3010000646 6 PRADEEP KUMAR 7012. 3010000804 7016. 3010000145 6 ASHISH GUPTA 7049. 3009023255 6 3 7006. 3010000192 AMRISH PANDEY 7050. 3010001413 CHETAN CHAUHAN 7025. 3009023368 WIPIN KUMAR 7034. 3010000693 6 VINEET KUMAR 7013. 3010001419 6 3 6 1 4 6 4 6 SHESH KUMAR AMRESH KUMAR J SUDHAKAR TRIPATHI VIKAS PANDEY 6 RAM SEVAK YADAV DEEPAK SINGH 6 VINAY KUMAR GUPTA 3 ANUPAM KUMAR MISHRA RAKESH KUMAR AGRAWAL 6 RAVI KUMAR PRIYANKA SINGH 6 6 KUMUDANI VERMA SHIKHAR GOSWAMI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3009023916 JITENDRA KUMAR DWIVEDI 7045. 3010000079 ABHISHEK DIWEDI 7046.

3010002039 6 SUBHASH KUMAR 7085. 3010004554 7065. 3010003611 6 KRISHNA KANT SINHA 7053. 3010004528 6 JAY PRAKASH YADAV 7063. 3010001941 6 NAEEM 7083. 3010004063 7059. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3010002250 6 SAURABH MAURYA 7089.: 142 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3010004138 7060. 3010003942 ABHISHEK SINGH 7057. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 3010003620 LAXMI GUPTA 7055. 3010002632 PUNEET MISHRA 7092. CAT. 3010004771 6 PRAVEEN KUMAR 7067. ROLL NO. 3010002209 6 SARVESH KUMAR 7088. 3010002089 RAHUL KUMAR SINGH 7086. 3010002003 1 NEETY PRASAD 7084. 3010001888 6 VINEET KUMAR 7079. 3010001926 6 HARIOM VERMA 7081.NO. 3010003615 SHASHI KANT TRIPATHI 7054. 3010001803 6 RAJESH KUMAR 7078. ROLL NO. 3010001795 6 DHARMENDRA KUMAR 7077. 3010004232 7062. 3010002454 DEEPAK KUMAR SINGH 7090. CAT. 3010002175 6 ANKIT RASTOGI 7087. 3010002658 TARUN KUMAR 7093. 3010003628 7056. 3010003367 6 SARWESH KUMAR SONI 7052. 3010004853 6 2 Page 188 1 3 7 6 RAM SURESH DEVENDRA KUMAR ABHISHEK KUMAR NIGAM 6 MOHAMMAD ANSAR AHMAD KRISHNA GOPAL SHUKLA SHOBHIT KUMAR SRIVASTAVA UTTAM KUMAR PANDEY 6 PRADEEP KUMAR VERMA . 3010002474 DILIP KUMAR 7091. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7051.NO. 3010001919 VISHAL SHARMA 7080. 2 = Scheduled Tribe 6 = Other Backward Class. 3010004537 6 AJAY KUMAR 7064. 3010001931 6 JITENDRA SINGH YADAV 7082. 3010004204 7061. T2Q-TAX 3 = Ex-Serviceman. 5 = Hearing Handicapped.. 3010004604 6 APURV ARYA 7066. 3010004810 7068.1 = Scheduled Caste. 3010003995 PRIYANSHU TIWARI 7058. NAME SR. 3010001428 SANDEEP KUMAR SINGH 7076.

3010007487 ROHIT KUMAR MISHRA 7105. 3010003117 ASHTOSH GUPTA 7097. 3010007253 6 ABHISHEK KUMAR 7103. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3010007591 ASHUTOSH SRIVASTAVA 7106. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3010005251 6 SHASHI KANT SINGH 7074. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3010007743 1 BRIJ LAL 7108. 3010005365 1 MAMTA SAROJ 7128. 3010003128 6 SURESH KUMAR PRAJAPATI 7098. 3010007750 AMBESH SRIVASTAV 7109. 3010007766 KIRTI TRIPATHI 7110.. 3010005604 ARVIND KUMAR 7133.7069. 3010005300 6 NIRAJ KUMAR 7127.: 143 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3010007808 SANJAY KUMAR Page 189 .NO. 3010007245 6 KULDEEP KUMAR SINGH 7102. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3010004949 7070. 3010005461 6 PRAVEEN KUMAR GUPTA 7131. 3010004966 7071. CAT.. 3010005495 VIVEK DIXIT 7132. 3010005270 6 NIRANKAR VERMA 6 DINESH RATHOUR ANSHUL MISHRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3010003053 6 SHIVENDRA VERMA 7095. CAT. 6 = Other Backward Class. 3010005288 6 NITIN JAISWAL 7126. ROLL NO. 3010005057 1 ASHISH KUMAR 7072. 3010005418 6 MAYANK JYOTI 7130. ROLL NO.NO. 3010003326 6 NANDITA GUPTA 7100. 3010007643 6 VINOD KUMAR YADAV 7107. NAME SR. 3010003100 6 VANDANA SINGH 7096. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7101. 3010005692 ABHISHEK PANDEY 7135. 3010003267 6 ROHIT KUMAR CHAURASIA 7099. 3010007264 6 SHARAD SONI 7104. 3010005369 6 DEELIP KUMAR SINGH 7129. 3010002922 1 ANUPAM T2Q-TAX 7094. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3010005691 AKHILESH KUMAR SINGH 7134. 3010005268 6 RAVINDRA KUMAR 7075. 3010005069 6 NITIN KUMAR SHARMA 7073.

NO. 3010008193 1 VIPIN VERMA 7139. 6 1 6 6 VLRENDRA KUMAR 4 RAHUL ASHWANI DIXIT AMAR SHANKER MISHRA 6 ANKITA PATEL ANSHUL SINGH GAGAN UPADAYAY 6 SANJEET VERMA AMIT SINGH CHAUHAN 6 DEEPAK KUMAR SAHU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3010006990 SHYAM DIXIT 7145. 3010006210 7116. 3010008097 VAIBHAV SHRIVASTAVA 7138. 3010007061 1 ANURUDDHA KUMAR 7147. 3010006153 7115. 3010012066 Page 190 6 AMIT VERMA SUMIT KUMAR JHA . NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7151. NAME SR. ROLL NO. 3010012011 SUNIL KUMAR VERMA 7177. 3010007117 6 VIVEK SINGH 7148. 3010008403 1 NEM PRASAD 6 DEEPENDRA VERMA 7140. 3010008459 6 CHIRANJEEV VERMA 7117. 3010008795 7120. 3010008961 7152. 3010008935 7125. 3010008515 7118. 3010008405 1 RAJ KUMAR CHOUDHARY 3010006222 PRAPHULLIT MANI TRIVEDI 7141.: 144 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3010005915 7114. 3010007050 6 DILIP KUMAR YADAV 7146. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. 3010007126 AMIT PANT 7149. 3010006263 KAMLESH KUMAR SINGH 7142. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3010008855 6 ANOOP VERMA 7122. 3010005707 7112. 3010007887 ANOOP PRATAP 7137.ASHISH KUMAR MISHRA T2Q-TAX 7136. 3010006727 RAHUL BHAT 7144. CAT. 3010007209 ASHISH KUMAR VERMA 7150. 3010008843 6 ARVIND KUMAR PAL 7121. 3010008911 7124.NO. 3010008951 7111. 3010008975 6 JITENDRA PRAKASH SHUKLA 7176. CAT. 3010005852 7113. 3010006615 ASHISH KUMAR KANNAUJIA 7143. 6 = Other Backward Class. 3010008700 7119.. 3010008891 7123.

3010012463 6 SANGRAM SINGH 7156.NITIN KUMAR VERMA T2Q-TAX 7178. 3010009600 ANVITA BAJPAI 7188. 3010009346 DHARANI BANDHU SHUKLA 7183. 3010012578 6 JANARDAN PRASAD 7157. 3010013448 2 SHAKEEL AHMED 7164. 3010013282 7162. 3010014280 7175. 3010009326 6 VISHWAS GUPTA 7182. 3010012388 1 ASHISH KUMAR 7155. 3010013416 7163. 3010009622 SUNIL KUMAR YADAV 7189. 3010013580 6 ANIL KUMAR MAURYA 7167. 3010010377 1 AMAR DEEP 7192. 3010009190 SUNIL KUMAR RAI 7180. 3010009496 1 SURYA 7186. 3010009981 RAKESH KUMAR RAI 7191.. 3010009491 6 SANDEEP KUMAR BAGHEL 7185. 3010011554 6 JITENDRA KUMAR 7199. 3010009785 MAYANK DWIVEDI 7190. 3010011186 1 UMESH KUMAR 7198. 3010013718 6 ASHOK KUMAR YADAV 7168. 3010014279 6 SHAHNAWAZ ABDULLAH 7174. 6 6 3 SHYAM PRATAP RATNESH KUMAR MISHRA 6 CHANDRA BHUSHAN VERMA AMIT KUMAR MISHRA 6 RAJEEV SHANKAR KUSUM SINGH PRIYA SINGH 6 AMIT VISHWAKARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3010014445 7153. 3010013919 AVANISH BAJPAI 7171. 3010012070 3010009086 ANIL KUMAR 7179. 3010008997 7154. 3010013496 6 AMBIKA MAURYA 7166. 3010014259 6 SHARAD KUMAR 7173. 3010012646 6 FIRDAUS PARVEEN 7158. 3010009473 1 SHASHI MOHAN SINGH 7184. 3010011182 6 AKHILESH PRATAP SINGH 7197. 3010009499 6 SANDEEP KUMAR YADAV 7187. 3010012745 7159. 3010013738 6 SUNEEL KUMAR MAURYA 7169. 3010013914 ATUL KUMAR 7170. 3010009261 6 ANOOP KUMAR 7181. 3010011716 SHIV PRASANNA GAURAV 7200. 3010010568 1 ALOK KUMAR 7194. 3010010518 6 DESHRAJ 7193. 3010010604 SUNEET SAXENA 7195. 3010014087 ANOOP KUMAR GUPTA 7172. 3010012945 7161. 4 = Orthopaedically Handicapped Page 191 . 3010010638 VIVEK KUMAR 7196. 3010013495 6 GYANENDRA SINGH 7165. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3010012907 7160. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.

3010017790 7211. 3010018115 7216. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3010015266 6 SHARAFAT ALI 7231. 3010017514 7208. 3010017150 6 ARVIND KUMAR MAURYA 7203. 3010015581 6 RAVI VERMA 7234.NO. 3010015074 6 RANJEET KUMAR SINGH 7230. ROLL NO. ROLL NO. 3010016390 4 KULDEEP VERMA 7242. CAT. 3010017903 6 NIRAJ KUMAR 7213. 3010017800 1 SUNIL KUMAR GAUTAM 7212. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7201. 3010014447 PRIYANKA SRIVASTAVA 7226. 3010017651 6 VIVEK YADAV 7210. 3010016417 4 KAUSHLENDRA PRATAP SINGH 7244.NO. 3010017169 6 ARVIND KUMAR 7204. 3010017194 7205. 3010016239 4 MEENAKSHI MITTAL 7239. 3010014455 CHANDAN SINGH YADAV 7227. 6 = Other Backward Class.. 3010017507 6 JITENDRA KUMAR 7207.: 145 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3010015474 6 ANUJ KUMAR VERMA 7233.5 = Hearing Handicapped. 3010016240 TARUN KUMAR MISHRA 7240. 3010016309 4 SAVITRI PATHAK 7241. 3010015910 6 NITIN VERMA 7236. 3010017283 6 ABHISHEK KUMAR SAHU 7206. 3010016404 7 ASHISH KHARE 7243. 3010014463 ASHISH KUMAR 7228. 3010018066 7214. 3010018080 7215. 3010016202 6 4 RAM ROOP 7237. 3010018118 7217. 3010015669 SHIVANGI SRIVASTAVA 7235. CAT. 3010016213 6 7 DHEERAJ KUMAR SINGH 7238. T2Q-TAX 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3010017136 7202. 3010014562 RAVI SRIVASTAVA 7229. NAME SR. 3010015332 6 VIJAY KUMAR PAL 7232. 3010018279 6 DEENAN ATH 7219. 3010018125 7218. 3010017515 6 RAKESH YADAV 7209. 3010018345 Page 192 6 VINEET KATIYAR 6 3 6 VIVEK SAXENA VINEET KUMAR TIWARI DIPESH KUMAR PREM SHANKAR SRIVASTAVA MANOJ KUMAR TRIPATHI 6 BIMALESH KUMAR SINGH MADAN GOPAL SHUKLA 6 KANHAIYA KUMAR RAKESH KUMAR SINGH .

6 RAKESH YADAV 7245. 3010022167 Page 193 6 SARVESH KUMAR VERMA 1 6 1 ANUJ KUMAR MD MASOOM RAZA RASHDEE AJITESH SRIVASTAVA 6 SANDEEP KUMAR ASHUTOSH SHUKLA . ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 3010018936 RAJESH RANJAN 7279.T2Q-TAX 7220. 3010018822 1 SUDIPTA RAJ 6 6 PANKAJ YADAV NIPUN AGARWAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3010016819 7223. 3010021791 7258. 3010016582 7222. 3010018454 DEEPAK KUMAR JHA 7246. 3010019441 6 SAMEER KUMAR VERMA 7281. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3010018921 1 PRADEEP KUMAR SINGH 7277. 3010021648 6 RAHUL YADAV 7255. 6 = Other Backward Class. NAME SR. ROLL NO. 3010018891 6 VEER SAVARKAR 7276. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7251.NO. 3010019764 GAURAV SINGH CHAUHAN 7285. 3010018577 6 ANIL KUMAR YADAV 7224. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3010019528 HIMANSHU VERMA 7284. 3010021967 7260. 3010018515 AMIT KUMAR 7247.: 146 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3010018664 6 ANUJ KUMAR 7225. 3010022078 6 DHIRENDRA PRATAP VERMA 7261. 3010019790 ADESH KUMAR MISHRA 7286. 3010021534 7253. 3010021683 6 SUBHASH CHANDRA VERMA 7256. 3010018560 6 RAJNI SHARMA 3010016825 VIJAY KRISHNA SINGH 7248. 3010019517 6 ANKESH YADAV 7282. 3010018929 REHAN ASAD KHAN 7278. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3010021770 6 RAJEEV GUPTA 7257. 3010019400 PUNEET PATHAK 7280. 3010021886 7259.. 3010016552 7221. 3010017050 SUMIT 7250.. CAT. 3010016952 PANKAJ KUMAR PATHAK 7249. 3010021617 6 AJIT KUMAR VERMA 7254. 3010019522 DEVA NAND TIWARI 7283. CAT. 3010021450 7252.

3010024004 ACHIN SRIVASTAVA 7328. 3010021056 SUMIT SINGH 7298. 3010020010 6 ANOOP KUMAR VERMA 7288. 3010025734 Page 194 RAM KRISHNA GUPTA . 3010020622 AJAY KUMAR GUPTA 7292. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3010023805 7275. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 3010023799 7274. 3010022948 VINAY KUMAR NAGAICH 7269.T2Q-TAX 7262.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7301. 3010020580 1 SHAILENDRA VERMA 7291. 3010021096 ARJUN KUMAR 7299. CAT. 3010025733 1 ANOOP KUMAR 7303. 3010022764 6 AJEET KUMAR VERMA 7267. 3010020775 1 ANUPAMA 7294. 3010023626 1 CHANDRA KIRAN 7272. ROLL NO. 3010020845 RITESH KUMAR AGRAHARI 7295. 3010020671 6 CHANDRA SHEKHAR KUMAR 7293. 3010020904 6 RUCHI MITTAL 7296. 3010023446 VIVEK KUMAR SINGH 7270.. 3010021364 RAJ KUMAR INDOLIA 7300. 6 = Other Backward Class. 3010023731 7273. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3010022242 7263. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3010022559 SYED MOHD AMMAR ZAIDI 7265. 3010020569 6 SUNEEL KUMAR VERMA 7290. ROLL NO. 3010023456 1 SURESH PRASAD 7271. 3010022737 6 AJEET KUMAR YADAV 7266. 3010023935 MANOJ KALANI 7326. 3010020487 6 YADVENDRA GUPTA 7289. NAME SR. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3010023967 VINEET KUMAR MISHRA 7327.NO. 3010019795 6 DHIRENDRA SINGH 7287. CAT. 3010021020 1 VIKAS CHANDRA 7297. 3010022291 NITIN MISHRA 7264.: 147 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3010022861 ROHIT MISHRA 7268. 3010023838 6 1 SURABHI GAUTAM TARUN SINGH 6 DEEP LAXMI YADAV ASEEM MISRA 6 MOHIT KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3010025723 1 BRIJ RAJ 7302.

3010024337 6 RAVINDRA KUMAR 7336. 3010030189 6 MOHAMMAD SHUAIB 7312. 3010030656 6 ARVIND KUMAR 7322. 3010030065 1 NEERAJ SINGH 7310. 3010030198 GEETA DHAMI 7313. 3010024273 SAURABH ASHOK KUMAR 7333. 3010024889 7 SANDEEP KUMAR 7344. 3010025414 VEER BAHADUR 7350. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3010024912 4 VIVEK PANDEY 7345. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3010030760 6 SAURABH VERMA 7325. 3010024281 6 SHAHENSHAH ALEM 7334. 3010030440 ABHISHEK SHUKLA 7319. 6 SHATRUGHAN SINGH 7330. 3010024672 ROHIT MISHRA 7338. 3010030107 1 VISHAL PRAKASH 7311. 3010030055 7309.T2Q-TAX 7304. 3010030045 7307. 3010025339 JITENCRA SINGH 7349. 3010024253 6 PANKAJ RAJAN 7332. 3010030225 ANIL KUMAR 7314. 6 = Other Backward Class. 3010024935 7 SUBHAM GUPTA 7347. 3010030261 1 DURGESH SINGH 7316. 3010024094 RAHUL MISHRA 7329.. 3010030054 7308. 3010030473 6 3 VIJAY KUMAR YADAV 7321. 3010030358 ADITYA AWASTHI 7318. 3010030689 6 DEEPAK KU AR 7323. 3010024661 SUHAIB HASAN MINAI 7337. 3010030845 6 AKHILESH KUMAR ARUN 7 3 6 6 6 3 6 4 6 ARVIND KUMAR YADAV ASHISH KUMAR SRIVASTAVA 6 PANKAJ KUMAR YADAV 3 VIKASH SAXENA KARTIKEY PANDEY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3010030347 6 BRAHAMA DEEN YADAV 7317. 3010024126 7306. 3010024774 6 PRAKASH KUMAR 7339. 3010024831 6 DINESH NARAYAN PRASAD 7340. 3010030463 DURGESH KUMAR CHATURVEDI 7320. 3010030014 3010024196 6 SANJEEV KUMAR YADAV 7331. 3010024880 7 MANJU TIWARI 7343. 3010025735 7305. 3010024864 6 SANJAYA KUMAR MAURYA 7341. 7 = Visually Handicapped Page 195 . 3010024949 MUNNA KUMAR SINGH 7348. 3010030713 1 AMBED PRATAP SINGH 7324. 3010030241 1 K VIVEKANAND RAJESH 7315. 3010024932 5 OMPPRAKASH MAURYA 7346. 3010024868 ARUN KUMAR SHUKLA 7342. 3010024290 6 VISHAN CHANDRA GUPTA 7335.

3010032034 6 5 1 Page 196 4 AVANISH MISHRA ACHINTYA CHANDRA 1 SUMIT SHIVA ANKUR KUMAR DIXIT 6 SANJAY SINGH YADAV . 3010031982 1 AVNISH KUMAR VERMA 7368. 3010031716 6 MANISH VERMA 7359. 3010031789 VISHAL SINGH 7361. 3010030977 NAROTTAM TIWARI 7383. 3010031063 SANDEEP KUMAR 7384. 3010031917 ASHISH SRIVASTAVA 7364. 3010031616 6 AMIT KUMAR KASHYAP 7357. 6 VINAY KUMAR GUPTA 7376. 3010031345 1 RAJNI KANT SINGH 7392. 3010030900 7355. 3010031596 3010030962 MUKESH PAMNANI 7381. ROLL NO. NAME SR. 3010031661 6 AJAY KANAUJIA 7358.: 148 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. CAT. 3010031076 AMRITA BHATT 7385. 3010031145 AMIT KUMAR SRIVASTAVA 7386. 3010031528 SHUBHAM TRIPATHI 7380.. 3010031482 1 AMIT KUMAR FARHAT HUSSAIN 7379.T2Q-TAX PAGE NO. 3010031151 6 VIJAY LUXMI VERMA 7387. 3010031781 RAHUL DIXIT 7360. 3010031913 MOHD SHARIQ JASEEM 7363. 3010031233 6 SANJEEV KUMAR DHIMAN 7389. ROLL NO. 3010030969 DEEPAK ARORA 7382. 3010031373 6 ATUL SINGH 7394. 3010031801 7362. 3010031955 ASHISH VERMA 7366. 3010031454 1 PRABHAT RANJAN VIKAS SINGH 7377. 3010031983 7369. 3010030884 7354.NO. 3010031467 6 AJAY KUMAR SALIL KUMAR GUPTA 7378. 3010031928 ANSHU SRIVASTAVA 7365.NO. 3010030882 7353. 3010030850 7352. 3010031959 1 SHIV KUMAR 7367. 3010031262 1 RAJEEV KUMAR 7390. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7351. 3010030935 7356. 3010031218 1 PREM KUMAR ANAND 7388. 3010031294 SATISH KUMAR BARANWAL 7391. CAT. 3010031346 6 ABHAY PRATAP SINGH 7393.

7370.

3010031376

6

UPENDRA KUMAR

T2Q-TAX
7395. 3010032180

6

ABHISHEK

7371.

3010031390

6

SHAILENDRA SINGH

7396.

3010032305

6

NIRAJ KUMAR

7372.

3010031396

DHEERAJ NIGAM

7397.

3010032379

7373.

3010031399

6

AMIT VERMA

7398.

3010032382

7374.

3010031415

6

ASHISH KUMAR

7399.

3010032420

SANDEEP KUMAR TIWARI

7375.

3010031436

ARUN KUMAR SHUKLA

7400.

3010032504

ABHISHEK PALIWAL

3

APPU KUMAR SINGH
6

SANDIP KUMAR VERMA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 149
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7401.

3010032527

6

SUDHIR KUMAR ARYA

7426.

3010033737

7402.

3010032580

1

SANJEEV KUMAR

7427.

3010033760

1

RAVI PRAKASH

7403.

3010032619

ANSHUL SRIVASTAVA

7428.

3010033805

6

MANOJ KUMAR VERMA

7404.

3010032677

1

ANIL KUMAR

7429.

3010033815

6

MANDEEP KUMAR VERMA

7405.

3010032715

6

PAVAN KUMAR

7430.

3010033872

1

RAHUL VERMA

7406.

3010032777

ANUJA GUPTA

7431.

3010033950

6

MOHD YAWAR

7407.

3010032885

SATISH KUMAR MISHRA

7432.

3010034177

4

ABHISHEK TRIPATHI

7408.

3010032895

ANAND KUMAR SRIVASTAVA

7433.

3010034179

4

PAWAN KUMAR TIWARI

7409.

3010032908

1

VIVEK KUMAR SINGH

7434.

3010034239

6

ASHISH KUMAR GAUR

7410.

3010032964

6

SHAILENDRA KUMAR

7435.

3010034345

1

AJAY CHOUDHARY

7411.

3010032966

PANKAJ KUMAR SINGH

7436.

3010034406

1

RANJAN AZAD

Page 197

4

VIVEK RANJAN

7412.

3010033048

6

AWADHESH KUMAR SINGH

T2Q-TAX
7437. 3010034418

1

REJENDRA KUMAR

7413.

3010033051

6

HARIOM VERMA

7438.

3010034478

6

VINOD KUMAR

7414.

3010033193

KRISHNA KANT DWIVEDI

7439.

3010034484

6

RAHUL SHIVHARE

7415.

3010033197

SANDEEP NIRANJAN

7440.

3010034525

6

ADARSH PATEL

7416.

3010033230

RISHISH KUMAR

7441.

3010034573

7417.

3010033252

6

RAM PRATAP

7442.

3010034630

6

ANOOP CHANDRA VERMA

7418.

3010033360

1

DIPENDRA SEN

7443.

3010034634

6

DHARMENDRA YADAV

7419.

3010033508

6

ABHISHEK GUPTA

7444.

3010034664

6

PRINCE KUMAR GUPTA

7420.

3010033543

6

SANTOSH KUMAR

7445.

3010034676

1

SHAILENDRA KUMAR

7421.

3010033581

1

SHAILESH RAJAN

7446.

3010034824

6

7422.

3010033602

1

MANOJ AZAD

7447.

3010034959

6

7423.

3010033603

SAURABH SHUKLA

7448.

3010034976

7424.

3010033610

6

AMIT SINGH PAL

7449.

3010035048

7425.

3010033641

1

SUSHIL KUMAR GAUTAM

7450.

3010035054

6

TANMAY SHARMA

7

AMIT KUMAR PAL
RAJENDRA PRASAD JAISWAL
UTKARSH TIWARI

6

ARUN KUMAR
ATUL KUMAR SHUKLA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 150
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7451.

3010035116

6

SARIT KUMAR KANAUJIA

7476.

3010036603

7452.

3010035222

2

ANAMIKA REJINA MINZ

7477.

3010036613

7453.

3010035314

1

PRAMOD KUMAR KANAUJIA

7478.

3010036728

Page 198

3
6

ASHOK KUMAR SHUKLA
PANKAJ KUSHWAHA
PUNIT KUMAR SAINI

PRADEEP KUMAR SHUKLA

T2Q-TAX
7479. 3010036768

6

AMIT KUMAR SINGH

7480.

3010036784

1

RAKESH KUMAR

3010035411

1

RAHUL RAI

7481.

3010036825

6

ASHWANI KUMAR SINGH

7457.

3010035448

6

VIRENDRA KUMAR VERMA

7482.

3010036851

7458.

3010035458

6

RAJESH KUMAR YADAV

7483.

3010036903

1

PRABHAT KUMAR SINGH

7459.

3010035478

SAURABH PRATAP SINGH

7484.

3010036933

6

NARBDA SINGH

7460.

3010035535

SANJEEV KUMAR PANDEY

7485.

3010036981

6

SUNIL KUMAR PAL

7461.

3010035543

MADAN MOHAN KUMAR

7486.

3010036986

ADITYA PRAKASH BAJPAI

7462.

3010035629

MRITYUNJAYA SINGH

7487.

3010036988

ASHISH GUPTA

7463.

3010035678

6

PREETI VERMA

7488.

3010037053

7464.

3010035853

6

SHIKHA VISHWAKARMA

7489.

3010037073

AJAY KUMAR JHA

7465.

3010035940

6

SWAPNIL BARANWAL

7490.

3010037229

SHAILENDRA KUMAR MISHRA

7466.

3010036197

6

NEETA RASTOGI

7491.

3010037295

ROHIT KUMAR

7467.

3010036236

6

ASHISH SAHAI

7492.

3010037323

6

KAUSHLENDRA KUMAR

7468.

3010036344

6

PRABHAT KUMAR SINGH

7493.

3010037328

1

VIVEK KUMAR

7469.

3010036414

6

ROHIT KUMAR

7494.

3010037492

AYUSHMANA SHUKLA

7470.

3010036420

6

SARVESH KUMAR

7495.

3010037539

NAVRATN BAJPAI

7471.

3010036474

6

JANHVI SINGH

7496.

3010037636

AMIT KUMAR SINGH

7472.

3010036510

6

RAMESH CHANDRA

7497.

3010037744

7473.

3010036519

SOMESH PRATAP SINGH

7498.

3010037773

6

ASHISH VISHWAKARMA

7474.

3010036532

CHETAN JAISWAL

7499.

3010037830

6 3

MAHESH KUMAR KUSHWAHA

7475.

3010036569

MOHIT KUMAR

7500.

3010037905

1

DEVESH PRATAP RAWAT

7454.

3010035333

7455.

3010035402

7456.

4

6

6

MONU GARG

4

6

SHRISH MISHRA

PRAKASH GUPTA

3

SATISH CHANDRA RAI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
Page 199

T2Q-TAX
PAGE NO.: 151
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7501.

3010037955

6

AHMAD FARAZ

7526.

3010039471

7502.

3010037975

6

VIPIN KUMAR YADAVA

7527.

3010039549

7503.

3010038023

ANAND BHUSAN

7528.

3010039571

6

7504.

3010038056

VAIBHAV MISHRA

7529.

3010039897

6

7505.

3010038084

1

DHARMENDRA KUMAR

7530.

3010039983

7506.

3010038127

6

AMIT KUMAR

7531.

3010040017

6

MANOJ VERMA

7507.

3010038186

6

NIKHIL KUMAR

7532.

3010040024

6

SNEHIL SINGH

7508.

3010038192

NASIR UDDIN

7533.

3010040055

1

ALOK ARYA

7509.

3010038373

1

KANCHAN ANAND

7534.

3010040191

7510.

3010038523

6

SHANTNU PATEL

7535.

3010040193

7511.

3010038658

6

SUJEET KUMAR SINGH

7536.

3010040214

7512.

3010038680

6

MEGHRAJ MAYANK

7537.

3010040353

2

S K PAUL

7513.

3010038744

PARVEEN KUMAR

7538.

3010040364

1

PUNAM

7514.

3010038756

ABDUL WAHID KHAN

7539.

3010040443

7515.

3010038796

VIJAY SINGH PAL

7540.

3010040450

6

MANISH DEV JAISWAL

7516.

3010038851

PRABHAKAR AWASTHI

7541.

3010040698

6

PRITI SINHA

7517.

3010038866

1

PRASHANT KUMAR

7542.

3010040737

6

SUSHIL KUMAR YADAV

7518.

3010038889

6

SWATI SHARMA

7543.

3011000032

SHIVANAND MISHRA

7519.

3010038923

SRIKANTA KUMAR SWAIN

7544.

3011000113

AMIT TRIPATHI

7520.

3010038983

VIPIN GUPTA

7545. 3011000194
Page 200

7

7

2
3

3
4

6

PANKAJ KUMAR
ABHISHEK RAGHAV
KAPIL VERMA
4

PANKAJ KUMAR VERMA
PANKAJ KUMAR GUPTA

SAURABH KUMAR
6

AWADHESH KUMAR PATEL
3

VIVEK KUMAR MISHRA

ABHISHEK GUPTA

6

ARUN KUMAR CHAURASIA

T2Q-TAX
7521.

3010039023

7522.

3010039037

7523.

3010039238

7524.

3010039263

7525.

3010039417

SUMIT GUPTA

7546.

3011000202

1

AKHILESH RAJAN

7547.

3011000309

1

VIVEK KUMAR SINGH

7548.

3011000534

PRAKASH SINGH

MUDIT MANOHAR MANGLIK

7549.

3011001143

MANMOHAN SINGH

ARVIND KUMAR PUSHKER

7550.

3011002053

DHAN SINGH

1

VARUN PRASHANT
6

SARFRAJ KHAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 152
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7551.

3011002166

6

AMRESH KUMAR

7576.

3011005767

ANOOP KUMAR SINGHAL

7552.

3011002209

1

VIPIN KUMAR SINGH

7577.

3011006170

VISHAL BHARDWAJ

7553.

3011002295

6

KARAN KUMAR CHOUDHARY

7578.

3011006180

DUSHYANT KUMAR DESHWAL

7554.

3011002380

1

INDRAPAL SINGH

7579.

3011006523

1

KUNWAR PARMESHWAR SINGH A

7555.

3011002387

ASHISH MISHRA

7580.

3011006672

6

MANVEER SINGH

7556.

3011002395

SANDEEP KUMAR

7581.

3011006679

7557.

3011002483

SHASHANK SHARMA

7582.

3011006690

1

PARDEEP KUMAR

7558.

3011002504

ABHISHEK KUMAR SINGH

7583.

3011006695

6

ARVIND KUMAR ANAND

7559.

3011002586

1

JITENDRA THAKUR

7584.

3011006895

6

MANVENDRA SINGH

7560.

3011002663

1

PAWAN SINGH NIGAM

7585.

3011007073

6

VIPIN KUMAR YADAV

7561.

3011002688

1

PRADEEP BHUSHAN

7586.

3011007359

7562.

3011003186

PALLAV DUA

7587. 3011007463
Page 201

4
1

CHANDRASHEKHAR KUMAR TIWA

CHANDAN KUMAR SHARMA
ASHISH MALIK

T2Q-TAX
7563.

3011003307

KRATI BHARDWAJ

7588.

3011007510

6

BIRENDRA SINGH YADAV

7564.

3011003504

PARVINDER SINGH

7589.

3011007835

6

AJAY KUMAR

7565.

3011003752

6

PARVEJ KHAN

7590.

3011008161

3

MADAN SINGH

7566.

3011004502

1

ASHWANI KUMAR GAURAV

7591.

3011008192

3

GIRENDRA SINGH

7567.

3011004861

6

AJAY KUMAR

7592.

3011008193

3

YQGESH TYAGI

7568.

3011005109

4

ABHISHEK KUMAR SRIVASTAV

7593.

3011008342

7569.

3011005114

5

GAURAV

7594.

3011008351

7570.

3011005152

RAIS AHMAD

7595.

3011008358

7571.

3011005176

DEEPAK KUMAR

7596.

3011012017

DANISH KHAN

7572.

3011005206

OMPRAKASH

7597.

3011012143

MARUT MISHRA

7573.

3011005356

6

MD TEZAMUL

7598.

3011012199

1

NITIN KANT SURAJ

7574.

3011005452

6

HEMANT YADAV

7599.

3011012200

6

PRAMINDRA KUMAR

7575.

3011005727

HARSH CHAUDHARY

7600.

3011012216

6
3

4
3

GINNI ARORA
4
1 3

SUNDER SINGH
BIHOR SINGH

ANKUR PATHAK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 153
------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 (TIER-II)
LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS
( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
SR.NO. ROLL NO.
CAT.
NAME
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7601.

3011012257

7602.

3011012639

7603.

3011012719

7604.

3011012792

1

1

ASHISH KUMAR

7626.

3011016088

SAMRAT CHAUDHARY

RAVINDRA KUMAR

7627.

3011016570

DEEPAK TOMER

ABHINAV SHARMA

7628.

3011016579

1

SACHIN KUMAR

AMIT KUMAR GAUTAM

7629. 3011016689
Page 202

6

SANDEEP PAL

T2Q-TAX
7605.

3011012974

SUMIT KUMAR TYAGI

7630.

3011016725

1

MANISH KUMAR

7606.

3011013075

6

ANURADHA SONI

7631.

3011016752

1

VIPIN KUMAR

7607.

3011013089

6

BHANU CHANDEL

7632.

3011016755

1

AJEET

7608.

3011013289

6

HARIOM JAISWAL

7633.

3011016888

7609.

3011013295

6

MOHAMMAD AASHU

7634.

3011016919

7610.

3011013342

6

NITIN KUMAR

7635.

3011017052

7611.

3011013355

1

ILAM PRAKASH

7636.

3011017092

3

RAJKUMAR

7612.

3011013369

6 3

AMALESH YADAV

7637.

3011017313

3

SEETARAM SHARMA

7613.

3011013395

6

SANDEEP KUMAR NIRALA

7638.

3011017326

7614.

3011013615

1

VINOD KUMAR

7639.

3011017456

7615.

3011014256

1

PRADEEP KUMAR

7640.

3011017704

7616.

3011014527

1

USHA SINGH

7641.

3011017730

7617.

3011014614

DIPTI KHURANA

7642.

3011017832

AKHIL KUMAR RAO

7618.

3011014882

ATUL KUMAR RAGHUVANSHI

7643.

3011017968

BHOOPENDRA KUMAR SRIVASTA

7619.

3011015003

SHIKHA CHAUHAN

7644.

3013000108

6

MUNNA KUMAR

7620.

3011015159

1

JOGENDRA SINGH

7645.

3013000153

6

KRISHNA KUMAR

7621.

3011015395

1

ARVIND KUMAR

7646.

3013000236

6

RUPESH KUMAR MAURYA

7622.

3011015528

TEJ PRAKASH SHARMA

7647.

3013000345

7623.

3011015818

6

ANJALI CHANDEL

7648.

3013000375

6

SUNIL KUMAR

7624.

3011015930

6

INTJAR ALI

7649.

3013000535

6

MUKESH KUMAR GUPTA

7625.

3011015965

1 3

PRADIP KUMAR

7650.

3013000545

6

VIJAY KUMAR

4

3

4

4

4
3
6

RAJEEV KUMAR
ANIL KUMAR SHARMA
ANUJ KUMAR SHARMA

PRIYA SHARMA
6

MEENU TOMER
3

6

SANJAY KUMAR SHARMA
SAMBHAV BHATEE

ABHIJEET AKASH

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO., IF ANY :1 = Scheduled Caste,
2 = Scheduled Tribe
3 = Ex-Serviceman,
4 = Orthopaedically Handicapped
5 = Hearing Handicapped, 6 = Other Backward Class, 7 = Visually Handicapped
PAGE NO.: 154
Page 203

3013001777 6 SUDARSAN KUMAR 7686. 3013000714 7654. NAME SR. 3013005183 6 AKANKSHA SINGH 7663. ROLL NO. 3013000996 1 RAKESH KUMAR 7680. ROLL NO.. CAT. 3013005383 6 PRINCE KUMAR 7664. 3013004283 7655. 3013001478 6 RITESH KUMAR 7685. 3013001933 6 AJEET KUMAR YADAV 7689. 3013005523 6 VIMALRAJ KUMAR SANGAM 7666. 3013002326 NAVODIT SINGH 7691. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7651. 3013002501 ALOK KUMAR YADAV 7692. 3013005749 6 RAVI KANT 7670. 3013001409 DEEPAK SRIVASTAVA 7684. 3013001273 VINIT KUMAR SINGH 7683.NO. 3013001135 6 SUNIL KUMAR 7681. 3013002252 6 3 RAVI SHANKAR SINGH YADAV 7690. 3013004616 VINAY KUMAR SLNGH 7659. 3013004912 RAMKINKAR 7661. 3013004700 ANSAL PANDEY 7660. 3013004183 6 MANISH KUMAR 3013000987 6 3 MANOJ KUMAR 7679. 3013000650 7653. 3013005701 6 POOJA 7669. 3013005391 6 ARCHANA GUPTA 7665. 3013005627 7668. 3013002650 ASHUTOSH VERMA 7693.NO. 3013003031 BHARAT KUMAR SOHELA 7695. 3013004060 RANJIT KUMAR 7677. 3013005083 6 AMIT KUMAR YADAV 7662. 3013001887 ARUN KUMAR PATHAK 7688. 3013002960 ATULKUMARSRIVASTAVA 7694. 3013000603 7652. 3013005573 2 SRI KRISHNA KU AR 7667.T2Q-TAX ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3013005794 6 NARESH KUMAR 6 Page 204 VIKASH KUMAR SHUKLA 3 ARUN KUMAR SINGH AMRESH PRATAP SINGH RAM PRAKASH PANDEY . 3013004380 6 ABHINAV KUMAR 7657. 3013001805 6 SANDEEP KUMAR GUPTA 7687. 3013001261 6 MITHILESH KUMAR 7682. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3013004337 7656. CAT. 6 VINAY SHANKAR SINGH 7676. 3013004089 6 RAJEEV RANJAN 6 YASHPAL PRASAD 7678. 3013004458 6 VINAY VARMA 7658.

: 155 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3013007245 SUJEET KUMAR SINGH 7731.7671. 3013006009 BIPIN KUMAR SHRIVASTVA 7674. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT. 6 = Other Backward Class. 3013005953 6 PUNAM KUMARI 7673. 3013011705 6 Page 205 6 RAKESH KUMAR 6 3 1 TEJ NARAYAN RAM OM PRAKASH VERMA 5 PRASHANT KUMAR SINGH 7 KESHAV PRASAD 7 PRINCEE KUMARI ARUN KUMAR MISHRA SANJAY KUMAR . 3013010871 7702. 3013005922 6 SUMAN SINGH 7672. 3013010971 TANAYA SINGH 7704. 3013007228 6 3 MOHAMMAD IKARAM ANSARI 7730. 3013006193 SARVJEET SINGH 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3013008528 NIKESH KUMAR 7736. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME SR. 3013003090 6 DHARMATMA SINGH T2Q-TAX 7696. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3013006490 6 MOHD ARIF 7727. 3013007798 6 SANTOSH KUMAR 7735. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7701.NO. 3013006462 6 MITHILESH KUMAR 7726. 3013007438 6 JITENDRA YADAV 7733. 3013006107 BHANU PRAKASH SINGH 7675. 3013007170 6 VINOD KUMAR YADAV 7729. 3013008955 MADAN KUMAR PATEL 7737. 3013011379 6 7 SAJID KAMAL 7707. 3013011299 6 3 7705. 3013010934 ANAND PRAKASH 7703. 3013011472 7711. 3013011362 6 4 BRIJENDRA KUMAR 7706.. ROLL NO. CAT.. 3013011449 7710. 3013007647 6 ALOK KUMAR 7734. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. ROLL NO. 3013011385 6 3 7708. 3013003494 6 POONAM GUPTA 7698. 3013011446 7709. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3013007336 6 VIRENDRA KUMAR 7732. 3013003176 6 SHARAD KUMAR SINGH 7697. 3013004053 BHUPENDRA KUMAR 7700. 3013007035 6 RADHESHAYAM KUMAR 7728. 3013004028 VIVEK KUMAR TIWARI 7699. 3013011532 7712.NO.

3013020351 Page 206 ANAND KUMAR PANDEY . 3013009261 6 NIRANJAN KUMAR T2Q-TAX 7738. 3013010855 VISHAL KUMAR GUPTA 7750. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME SR. 3013009957 6 ASHOK KUMAR PRAJAPATI 7741. 3013015680 6 CHANDRA JEET YADAV 6 3 VISHAL SRIVASTAVA RAJEEV KAPOOR SANJAY SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3013016022 7753. 6 = Other Backward Class. 3013015895 7752. 3013014019 6 SUAIB ALAM 7720. 3013010406 6 SUSHANT PRAKASH 7744. 3013020190 6 UPENDRA KUMAR 1 KANCHAN KUMAR 7778. CAT. ROLL NO. 3013013865 6 SANTOSH KUMAR 7718. 3013015478 7724. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.7713. 3013010447 SHIKHA SRIVASTAVA 7745. 3013010789 6 RAKESH KUMAR 7748. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3013009992 6 SATYABRATA ARYA 7742.. 3013012803 7716. 3013013874 6 SERAJ ANSARI 7719. 3013014048 7721. 3013015561 2 SANTOSH KUMAR GOND 7725. 3013012419 1 SHATRUGHAN KUMAR 7715. 3013009613 6 JYOTISH KUMAR 7739.. ROLL NO. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3013010303 6 KANHAIYA KUMAR 7743. 3013016298 1 SHASHI KUMAR 7776.: 156 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3013020201 6 NARENDRA KUMAR 6 SUNIL KUMAR SINGH 7779. 3013020139 1 RAMESH KUMAR BHARTI VISHNUKANT PANDEY 7777. 3013011710 1 YADVENDRA PRATAP SONKAR 7714.NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3013010540 MANISH KUMAR SINGH 7746. 3013014319 6 HIMANSHU KUMAR GUPTA 7722.NO. 3013014568 6 VAIBHAV PRATAP SINGH 7723. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7751. 3013010831 ABHIJEET ANAND 7749. 3013016248 7754. 3013013090 6 SAURABH CHANDRA 7717. 3013010696 6 ANIL KUMAR GUPTA 7747. 3013009828 6 ABHINAV KUMAR 7740.

: 157 ------Page 207 . 3013020614 6 TONI KUMAR SONI 7762. 3013020737 1 AJAY PRAKASH GAUTAM 7763. 3013020874 6 AMIT KUMAR 7771. 3013018001 6 AJAY KUMAR 7795. 3013020391 7756. 3013020879 6 RAVI SHANKAR VARMA 7773. 3013016939 ANAND KUMAR PATHAK 7783.7755. 3013016503 1 PRASHANT AMARDEEP T2Q-TAX 7780. 3013020774 7768. 3013017245 DILEEP KUMAR SINGH 7786. 3013017483 1 PREM RANJAN KUMAR 7788. 3013020016 6 SAURABH GUPTA 7799. 3013017945 7 DHRUVA BHUSHAN TRIPATHI 7793. 3013020767 6 SANJAY KUMAR 7766. 3013018015 DHEERAJ KUMAR SINHA 7797.. 3013020754 6 RAJKAMAL CHAURASIA 7764. 3013020760 7765. 3013018017 NIRBHAY KUMAR PANDEY 7798. 3013021109 6 3 4 6 ABHISHEK PRASAD SUDHEER KUMAR SINGH 1 ISHWAR KR PASWAN SAKET KUMAR Y SHASHANK SHEKHAR DHAREN KUMAR PANDEY 4 UMESH KUMAR YADAV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3013017959 6 4 AKHILESH SINGH YADAV 7794. 3013020910 6 SONU KUMAR 7774. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3013020805 6 RAVI ROUSHAN 7769. 3013020404 7758. 3013020486 6 SHIKHER SARRAF 7760. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3013016776 1 RAVI SHANKAR PRASAD 7782. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3013020488 6 JITENDRA KUMAR 7761. 3013017001 6 SARVESH KUMAR MAURYA 7785. 3013020398 7757. 3013017421 6 GYANOD KUMAR 7787. 3013017825 6 5 DILIP KUMAR 7792. 3013020986 6 VIKASH KUMAR 7775. 3013020851 6 SANDIP KUMAR 7770. 3013017691 6 7 KAUSHLENDRA 7790. 3013017650 UMESH KUMAR PANDEY 7789. 3013020067 1 BABLU RAJAK 7800. 3013017815 6 4 DEEPAK KUMAR 7791. 3013020876 6 MANISH KUMAR 7772. 3013016991 6 3 MRITYUNJAY 7784. 3013018005 SUJEET KUMAR SINGH 7796. 3013020772 6 SUNIL KUMAR YADAV 7767. 3013016649 6 PRAMESH KUMAR 7781. 3013020469 7759. 6 = Other Backward Class. IF ANY :1 = Scheduled Caste.

3201002316 6 7819. 3201000985 SHEKHAR KUMAR 7845. 3201002128 6 KUMAR GAURAV 7813. CAT. 3013022071 ASHOK KUMAR 7837. CAT. 3201001419 7802. 3013022012 VISHNU MOHAN PATHAK 7836. 3013021550 SAURABH SINGH 7833. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3201001763 6 TINKU KUMAR 7809. 3201001456 7803. 3201001889 6 MADAN KUMAR YADAV 7811. 3201002124 6 UDAY KUMAR 7812. 3013021279 6 ANKUR GOSWAMI 7829. 3201001684 7806. 3201002303 MANVENDRA 7818. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7801. 3201001682 6 SANTOSH KUMAR 7805. 3201000303 6 BIRENDRA KUMAR ARYA 7841. 3013022176 1 RAVI KUMAR 7839. 3201002195 GAURAV KUMAR 7814. NAME SR. 3201001751 7808. 3201000101 6 SUNIL KUMAR SINGH 7840. 3013021931 6 RAJU KUMAR 7835. 3201001716 7807. 3201001105 ABHISHEK KUMAR JHA 7846. 3013021773 6 SANJAY KUMAR 7834. 3013021342 UTTAM KUMAR 7832. 3013021321 POONAM KUMARI 7831. 3013021264 6 RISHI RA J 7828. 3201002214 SHIRISH KUMAR JHA 7816. 3201002475 Page 208 1 ANKUR KUMAR LAL 6 6 6 4 4 6 SHABNAM ARA 7 BALKRISHAN THAKUR ASHUTOSH KUMAR 2 SANTOSH KUMAR SAHANI BRAJESH KUMAR 4 KAILASH PRASAD . 3201000742 6 CHANDAN KUMAR 7842. ROLL NO. 3201000761 6 SITANSHU KUMAR 7843. 3201002397 6 AJIT KUMAR 7821. 3013021290 6 AHMED ALI 7830. 3013021110 6 RAHUL KUMAR YADAV 7826. 3201002259 MANISH KUMAR 7817. 3201000768 JAYANT KUMAR PALIT 7844.NO. 3201002198 VICKY ANAND 7815.NO. ROLL NO. 3201001834 6 SANJEEV KUMAR 7810. 3013022076 RUCHIKA KUMARI 7838. 3013021228 6 VANDNA KUMARI 7827. 3201001662 1 VIJAY KUMAR 7804. 3201002320 6 PRIYANKA KUMARI 7820.T2Q-TAX COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM..

3201003613 6 SHASHANK SHEKHAR 7888. 3201005592 Page 209 7 6 3 KUMAR SUNLL PRASAD SINHA AKHILESH KUMAR JHA . 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME SR. ROLL NO. 3201001196 1 ARUN KUMAR PASWAN 7848. 3201005440 GOURAB KUMAR 7863. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3201003460 6 MD SALAM 7883. CAT. 3201003464 6 UTTAM KUMAR GUPTA 7884.. 3201002679 VIBHAV KUMAR 6 PRABIN KUMAR SHARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3201004944 7857. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3201003484 ABHISHEK KUMAR 7885. ROLL NO. 3201004927 SAMARJEET KUMAR 7856. 6 = Other Backward Class.NO. 3201002601 6 SUBOL KUMAR 7824.NO. 3201003230 RATNESH KUMAR JHA 7879. 3201004745 6 BAMBAM KUMAR 7854. 3201005035 RUPESH KUMAR JHA 7858. 3201005432 SATYA PRAKASH ANAND 7862. 3201005361 6 SANJAY KUMAR GUPTA 7860. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7851. 3201005386 6 NAVEEN KUMAR 7861. 3201002731 6 SHRAWAN SUMAN 7878.. 3201003340 6 KUNDAN KUMAR 7880. 3201005273 RUPESH KUMAR SINGH 7859. 3201003603 6 MANOHAR KUMAR SHARMA 7887. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3201002707 6 KUNDAN BHARTI 7876. 3201001112 6 AMIT KUMAR 7847. 3201001326 6 RAKESH KUMAR SINGH 7849. 3201004741 6 MANOJ KUMAR 7853. 3201002720 6 AMIT KUMAR 7877. 3201001403 6 PRASHANT KUMAR 7850. 3201003421 6 RAVI KUMAR SHARMA 7881. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3201003492 RICHA KUMARI 7886. 3201003434 6 KUMAR BHASHAKAR 7882. 3201004905 SANDEEP KUMAR 7855. 3201002635 7825. 3201004612 1 SANJEEV KUMAR LAL 7852.T2Q-TAX 7822.: 158 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3201002548 6 BIBHASH KUMAR PATEL 7823.

3201006480 GULSHAN KUMAR 7930. 3201006317 6 6 6 4 GAURAV KUMAR MALLICK 6 SUNIL KUMAR I SHEKHAR KUMAR 6 7 DHEERAJ KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO.T2Q-TAX 7864.NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7901. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.: 159 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3201007723 7905. 3201004061 BIRENDRA KUMAR 7891. 3201006476 AFTAB ALAM KHAN 7929. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3201005732 6 NILESH KUMAR LAL 7866. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3201007473 7902. 3201005627 6 VIJENDRA KUMAR 7865. 3201004128 AVISHEK KUMAR 7892. 6 = Other Backward Class. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3201006324 CHANDANKUMARJHA 7926. 3201007570 7903. 3201007672 7904.. CAT. NAME SR. 3201006309 7875. 3201004227 6 HITESH KUMAR BHARTI 7893. 3201006020 6 SNEHA 7871. 3201004533 KUMARI LUCY 7898. 3201005899 6 DEEPAK KUMAR 7868. 3201004391 RISHI ESH KUMAR 7897. 3201004571 PANKAJ KUMAR 7899. 3201004341 6 KAILASH PODDAR 7895.. 3201005872 6 MD AHMAD RAZA 7867. 3201006252 7874. 3201005975 KUMAR RAMAN 7870. 3201004572 DEEPAK KUMAR GUPTA 7900.NO. 3201003911 ROSHAN KUMAR SINGH 7889. 3201005933 KUMAR SAURAV SUNDER 7869. 3201003965 SRIKANT SINGH 7890. 3201006068 7873. 3201006361 SANJEEV KUMAR 7927. 3201007744 Page 210 6 6 RAKESH KUMAR 6 SURAJ KUMAR 3 SATYENDRA KUMAR DWIVEDI PRAPHULL KUMAR SINGH VINOD KRISHNA . 3201004360 ABHISHEK ANAND 7896. CAT. 3201004237 6 AMIT KUMAR 7894. 3201006021 6 JAYANTI RAJ 7872. 3201006411 SANJAY 7928.

3201007169 NILESH KUMAR SINGH 7945. 3201007154 6 AJIT KUMAR 7944. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3201009052 7925. 3201006592 7907. 6 RAJU CHANDRA DAS 7931. 3201008531 6 BIRENDRA PRASAD SINGH 7919. 3201006793 6 PRAMOD KUMAR 7935. 3201008268 6 ABHISHEK KUMAR 7917.T2Q-TAX 7906. 3201007098 6 AMIT RAJ 7939. 3201006893 6 AVINAV GAURAV 7937. 3201007138 6 DEEPAK KR JAISWAL 7942. 3201008821 6 RAVI RANJAN 7922. 3201007110 6 PAWAN KUMAR 7941. 3201008245 6 PULAK RANJAN DAS 7915. 3201008716 6 JYOTIRMAY KUMAR 7920. 3201008246 7916. 3201007866 3201006641 NITIN RANJAN 7932. 2011 (TIER-II) Page 211 . 3201007369 6 VIJAY MANDAL 7947. 3201008771 6 ANISH KUMAR BANKA 7921.: 160 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 3201008020 6 DEEPAK KUMAR NIRALA 7910. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3201007106 6 CHANDAN KUMAR 7940. 3201008948 6 SACHIN KUMAR 7923. 3201008041 6 GUDDU PRASAD 7911. 3201008055 6 PRANAV SHREE 7912. 3201006658 ABHISHEK ATUL 7933. 3201009000 6 SANJEEV KUMAR 7924. 3201006803 6 SUNIL KUMAR KARMKAR 7936. 6 = Other Backward Class. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3201007201 6 NAVIN KUMAR NAVIN 7946. 3201007046 6 SUMIT LAL 7938. 3201007146 6 ARVIND KUMAR 7943. 3201007399 ASHISH KUMAR 7949. 3201006744 6 PRASHANT DEO 7934. 3201007444 HIMANSHU PRABHAKAR 7950. 3201007947 6 ANUJ KUMAR ANAND 7909. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3201009073 6 VIKASH KUMAR TARUN KUMAR SINGH RAUNAK SAKET BINOD KUMAR TIWARI 6 SANTOSH KUMAR SONY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 3201008442 6 RAVI KUMAR 7918. 3201008123 6 SURENDRA KUMAR VISHWAKARM 7914. 3201008056 7913. 3201007924 6 SURYA PRAKASH 7908. 3201007382 6 MANISH KUMAR 7948.

3201009942 6 3 RANJEET PRASAD SAH 7953. 3201009698 6 CHANDAN KUMAR 7987. 3201010110 6 AMAN KUMAR 7964. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7951. 3201010155 6 SONU PRATAP 7966. 3201010036 7960. 3201009646 6 PRAVIN KUMAR 7984. ROLL NO. 3201009948 6 RAMJATAN KUMAR 7954. 3201010303 6 6 3 4 Page 212 6 BHASKAR KUMAR GUPTA RANDHIR KUMAR 6 SACHIT KUMAR BHASKAR KUMAR 5 SHWETA SHARMA ASHOK KUMAR AGRAWAL 7 RAKESH SHARMA . 3201009700 6 KUNDAN KUMAR 7988. NAME SR.NO. 3201009975 6 RAJ KUMAR 7957. 3201009331 ASHISH KUMAR JHA 7980. 3201009807 6 SHARVAN KUMAR 7994. 3201009724 6 ANAND KUMAR 7990. 3201009107 6 VIKASH KUMAR 7976. 3201009812 6 VIVEK VISHAL 7995. 3201010108 7963. 3201009361 JYOTISH KUMAR JHA 7981. 3201010085 7962. 3201009739 6 PREETAM KUMAR 7991. ROLL NO. 3201010009 RICHA RASHMI 7958. 3201009258 ABHAY KUMAR 7978. 3201010172 6 NITESH KUMAR 7968. 3201010203 6 7970. 3201009389 6 KOMAL 7982. 3201010157 6 RAVI CHANDRA PAL 7967.NO. 3201009974 6 ANAND KUMAR 7956. CAT. 3201010016 NEETA SINHA 7959. 3201010199 6 SANDEEP KUMAR 7969. 3201010039 7961. 3201009268 RAJEEV KUMAR 7979. 3201009256 6 DHANANJAY KUMAR SINGH 7977. 3201009919 6 ATISH DIPANKER 7952. 3201009747 6 SHASHI KUMAR 7992.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. CAT. 3201009785 6 CHANDAN KUMAR VISHWAKARMA 7993. 3201009710 GOUTAM KUMAR JHA 7989. 3201009968 6 VIKAS KUMAR 7955. 3201010240 6 7971. 3201010139 6 RAVINDRA KUMAR 7965. 3201009414 6 PAPPU KUMAR YADAV 7983. 3201009671 1 UMESH KUMAR 7986. 3201009820 6 ANISH ANUDIT 7996. 3201009652 2 SHIVRAM 7985.

2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3201011091 6 ANIL KUMAR GUPTA 8007. 3201010407 6 SUMAN BHARTYA 8027. 3201010610 6 RAJESH RANJAN 8038. 3201011017 6 KUNDAN KUMAR 8004. 3201010408 6 SAWAN KUMAR 8028. 3201009843 6 VIBHASH KUMAR T2Q-TAX 7997. NAME SR. 3201011216 6 VIKASH KUMAR 8011. 3201010358 6 SUMIT KUMAR ANAND 6 6 SHWETA SHALINI ASHISH KUMAR SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3201010596 6 AKSHAY KUMAR 8036. 6 = Other Backward Class. 3201010569 SAURAV KUMAR 8033. 3201010555 6 NAVEEN KUMAR 8032. 3201010323 7973. 3201011260 6 MUNNA KUMAR 8013. 3201009910 KESHAV KUMAR 8000. 3201009863 6 RAJEEV KUMAR 7998. 3201009906 J PUSHPESH 7999. 3201010477 SWEETY KUMARI 8030. ROLL NO. 3201011291 Page 213 DINESH KUMAR JHA 4 SANJEEV KUMAR SADHNA SINGH . 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3201010593 6 RAVISH UMAR 8035. 3201010423 6 VIKASH CHANDRA SITARA 8029. 3201011188 6 AMRITA KUMARI 8009. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3201010357 6 MANOJ KUMAR VISHWAKARMA 7975. 3201010992 6 LATA GUPTA 8003.. 3201010591 6 RAVI RAJ 8034. 3201010508 6 PANKAJ KUMAR 8031. CAT. ROLL NO. 3201010608 6 PANKAJ KUMAR 8037. CAT. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3201011219 6 AMITENDRA BARNWAL 8012. 3201010339 7974. 3201011195 8010. 3201010367 6 GAUTAM VERMA 8026. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8001.NO. 3201010985 6 JAY KRISHAN 8002.7972..NO. 3201011051 1 KAUSHALA NAND KUMAR 8005. 3201011165 6 AVINASH KUMAR KESHARI 8008.: 161 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3201011072 8006.

3201011726 6 KUMAR GAURAV 8080. CAT. 3201011344 1 RAVI CHANDRA MUNNU KUMAR 8040.NO. 3201013258 8052. ROLL NO. 3201011461 GAUTAM PRAKASH 8021. NAME SR. 3202000237 8055. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3202000267 4 Page 214 RAHUL KUMAR JHA KRISHNA DEO PRASAD 4 JAY RANJAN MURLI MANOHAR JHA 7 AJIT KUMAR MISHRA . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3201011406 6 AMIT PRASAD 8019. 3201011710 6 PRABHAKAR KUMAR 8079.. 3201010773 6 RAVI KUMAR 8044. 3201011537 6 AMIT KUMAR 8024. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3201010841 1 NILMANI ROUSHAN 8046. 3201010912 6 RAJESH KUMAR CHOURASIA 8049.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3201010862 6 AMRITA GUPTA 8048. 3201011421 AJAY KUMAR JHA 8020. 3201011503 6 AJEET KUMAR 8022. 3201011642 ABHIJEET KUMAR GUPTA 8078. CAT. 3201011394 6 SANJEEV KUMAR 8018. 3201010657 8016. 3201011633 6 PUSHPENDRA KUMAR 8077.: 162 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3201011345 6 SAJJAN KUMAR 6 NAVIN KUMAR 8041.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8051. 6 = Other Backward Class. 3201011618 6 PAWAN KUMAR 8076. 3201010708 8017. 3201011350 6 RAVI KUMAR 3201010716 6 RAVI KAAT SHARMA 8042. 3201010648 8015. ROLL NO. 3202000088 6 8053. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3201010851 1 RAHUL KUMAR 8047. 6 J ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3201010930 6 JAYWARDHAN KUMAR 8050. 3202000217 6 8054. 3201011519 6 BIPIN KUMAR 8023. 3201010728 1 SUKANT KUMAR 8043.SHREEKANT KUMAR T2Q-TAX 8039. 3201011556 6 AVINASH PRAKASH ROY 8025. 3201011580 6 AJIT KUMAR DEO 8014. 3201010820 6 LALAN KUMAR YADAV 8045.

3202000916 6 REBTI RANJAN 8092. 3201012728 6 VIRENDRA VIR PRIYADARSHI 8095. 3201012595 8067. 3202000769 6 3 SAMAR SHEKHAR SINGH 8089. 3201012613 8068. 3202001105 1 SHIV DARSAN PASWAN 8070. 3202000805 6 BIRENDRA KUMAR 6 SATYAM KUMAR 8090. 3201012892 MANOJ KUMAR PANDEY 8097. 3202001351 6 8073. 3201012531 8064. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3201012356 8062.. 3201012593 8066. 3201012694 6 SHATRUGHAN KUMAR 8094. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3201012412 8063. 3202000618 6 ANIL KUMAR 1 MITHILESH KUMAR RAJAK 8086. 3201011932 6 8059. 3202000512 6 SANTOSH KUMAR MAHASETH RITESH NARAYAN 8085. 3201013171 BASANT KUMAR 8100. 6 = Other Backward Class. 3201012891 6 SUNIL RAM 8096. 3202001443 8075.. 3202001265 6 AMARENDRA KUMAR 8071. 4 4 6 Q KUMUD RANJAN SANJEEV CHANDRA PATHAK 4 MD FIROZ DEEPAK KUMAR 4 SHASHI BHUSHAN RAM PRAWESH SINGH SOUNDARYA KUMAR JHA 6 7 RAMRAJ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3202001015 6 MURSHID ALI 8069. 3202000343 AMIT KUMAR SINGH RANJAN KUMAR CHOUDHARY 8082. 3201013062 ANUP RANJAN PANDEY 8098. 2011 (TIER-II) Page 215 . 3202000691 6 RAJU KUMAR THAKUR 6 RAJNI KUMARI 8087. 3202001350 8072. 3201012070 6 8060. 3201013095 SHISHIR KUMAR ROY 8099. 3201011793 8058. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3202000762 6 DHANANJAY KUMAR ABHISHEK KUMAR JHA 8088.ANKITA BARANWAL T2Q-TAX 8081. 3202000806 6 SACHCHIDANAND KUMAR LAL KRISHNA 8091. 3201011762 6 8057. 3202000484 6 MANISH KUMAR VIKASH KUMAR GUPTA 8084. 3202000929 6 3201012625 6 JAYANT KUMAR 8093. 3201012585 8065. 3202000346 SUDHANSHU SHEKHAR SHIV KUMAR RANJAN 8083. 3202001472 8056. 3202001389 6 8074.: 163 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3201012162 8061.

3202004186 6 8111. 3202004745 BRAJESH KUMAR SHRAWAN 8121. 3202002501 ASHUTOSH KUMAR THAKUR 8134. 3202002660 6 AVINASH KUMAR YADAV 8141. 3202002598 6 PRASHANT KUMAR 8138. 3202002378 SUDHANSHU SHEKHAR 8131. 3202002547 6 ABHISHEK KUMAR MAHTO 8135. 3202002154 AJAY KUMAR JHA 8128. 3202002161 OMPRAKASH VARNWAL 8129.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3202002587 AMBESH KUMAR KARN 8137. 3202004119 6 RAJESH KUMAR ROY 8106. 3202004335 6 MAHENDRA KUMAR SINGH 8113.NO. 3202002629 6 DINESH KUMAR SAH 8140. 3202003726 8104. 3202004719 8120. 3202002995 6 AJMAL FARAZ 8144. 3205000020 BHUPESH KUMAR 8122. 3202004347 8114. 3202003097 EK NARAYAN JHA 8146. 3202004125 6 SUNIL KUMAR 8108. 3202001741 6 BHOGENDRA KUMAR 8126. CAT. 3202001768 6 RAJESH KUMAR SINGH 8127. 3202002403 RANJAN KUMAR 8133. ROLL NO. 3202004718 8119. 3202004398 6 8116. 3202002292 RAJESH KUMAR 8130. 3202003238 MANOJ KUMAR YADAV 8147. 3202002394 RAJESH KUMAR JHA 8132. 3202004187 6 MANOJ KUMAR SINGH 8112. 3202002867 6 CHATURANAND YADAV 8143. 3202004141 6 8110. 3202004536 8118.NO. 3202003551 8103. 3202002562 6 AMIT KUMAR KESHRI 8136. 3202003507 8102. 3202004121 6 ANIL KUMAR 8107. 3202004365 6 8115. 3205000042 Page 216 6 6 ANEESH CHOUDHARY 6 ANIL KUMAR BIGHNESH KUMAR MISHRA 3 BANKIM CHANDRA RANJEET KUMAR MANDAL 7 BAIJU DAS ABHAY KUMAR JHA 4 NIRAJ KUMAR SUJIT KUMAR JYOTSANA 6 4 SATYENDRA KUMAR BABLU KUMAR SINGH 1 PANKAJ KUMAR SHYAM KUMAR . 3202004127 8109. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8101. 3202003971 6 CHANDAN KUMAR 8105. 3202004445 8117. 3202002799 6 AMRESH KUMAR 8142. 3202002616 6 JAY PRAKASH MANDAL 8139. NAME SR. ROLL NO. CAT. 3202003017 RANJEET KUMAR 8145.

3205002097 6 JAI PRAKASH KUMAR 8162. 3205002280 6 MUKESH KUMAR 8164. 3205002200 6 MD FIROJ 8163. 3202003306 6 LALAN KUMAR CHOUDHARY 8149. 3205001863 6 AMAR DEV PRASAD 8159. 3205000846 6 INDAL KUMAR 8185. 3205002362 Page 217 6 SHYAM NANDAN SINGH 6 MD IMTEYAZ . 3202003335 6 PANKAJ KUMAR 8150. CAT. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3205000232 PALLAVI DAS 8176.T2Q-TAX 8123. 3205000679 1 MUKESH KUMAR 8182. 3205000082 6 VIKRAM KUMAR 8124. 3205000596 6 JITENDRA KUMAR 8179. 3205000912 6 ARVIND KUMAR SUMAN 8187. 3205000631 6 RAJNISH KUMAR 8180. 3205001791 6 MANISH KUMAR 8156. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3205001816 6 DHEERAJ KUMAR 8157. 3205001938 6 SANTOSH KUMAR 8161. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3205001786 4 MITESH KUMAR 8155. CAT. 3205000794 6 SHIV KUMAR 8184.. 3205001911 8160. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3205000222 1 ANIL PASWAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 3205000881 6 RAHUL KUMAR 8186. 3202003285 6 DILIP KUMAR 8148..NO. 3205000450 6 UMESH KUMAR 8178. 3205001825 6 RAKESH KUMAR SONI 8158.: 164 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3205000162 6 KUMAR MANI SHANKAR 8125. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3205000650 6 MD FIROZ 8181. 3205001177 SIDHARTH KUMAR GUPTA 8189. 3205001672 2 UPENDRA KUMAR 8152. 3205001752 6 RAJESH KUMAR 8153. 3205001769 4 FAIZUR RAHMAN 8154.NO. NAME SR. 3205001133 AARTI PRIYA DARSHANI 8188. 6 = Other Backward Class. 3205000688 6 NARESH SAH 8183. 3205000270 6 VINOD KUMAR 8177. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8151. ROLL NO.

3205005462 6 RAVINDRA KUMAR 8206. 3205001600 6 PRAVEEN KUMAR 8198. 3205002841 6 SUNIL KUMAR ROY 8174. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT.. ROLL NO. 3205001518 6 SURAJ KUMAR 8196. IF ANY :1 = Scheduled Caste. ROLL NO. 3205003044 CHANDAN KUMAR 8230. 3205002464 8166. 3205004974 6 RANJEET KUMAR 8204.T2Q-TAX 8165. 3205001417 6 ASHOK KUMAR 8193. 6 = Other Backward Class. 3205005023 6 CHANDESHWAR PRASAD 8205. 3205001287 6 SUDHANSHU SHEKHAR 8192. 3205001264 1 CHANDAN KUMAR RAJAK 8190..NO. 3205003053 BHARAT BHUSHAN KUMAR 8231. 3205001613 SANJEET KUMAR SINHA 8200. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3205002805 8172. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8201. 3205004431 8203. 6 NARENDRA KUMAR 8226. 3205002557 6 UPENDRA KUMAR 8168. 3205002550 8167. 3205002871 8175. 3205001286 6 AMOD KUMAR 8191.NO. 3205002591 6 SANJAY KUMAR THAKUR 8169. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3205005535 Page 218 6 AMRENDRA KUMAR 6 6 6 CHANDAN KUMAR RITESH KUMAR . CAT. 3205003003 PRABHAT KUMAR 8228. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3205002673 6 NARESH KUMAR 8170. NAME SR. 3205004366 3205002957 RAJNISH KUMAR 8227. 3205001578 6 VIVEK KUMAR 8197. 3205002820 6 SARVESH KUMAR 8173. 3205002694 6 RAKESH KUMAR 8171. 3205001606 UMESHWAR KUMAR SINGH 8199. 3205001470 6 ANIKET KUMAR 8195. 3205002934 8202. 3205002874 6 VIKASH KUMAR 3 SANJAY KUMAR THAKUR ROHIT KUMAR LALITESHWAR KUMAR 6 AMIT KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3205001461 6 RADHE SHYAM MAHTO 8194. 3205003029 RAKESH KUMAR 8229.: 165 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.

3205005669 8209. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3205006166 6 8216. 3205003709 6 ANANT KUMAR ANAND 8243. 6 = Other Backward Class. 3205005979 8213. 3205005735 8210. 3205006584 6 RAMESH KUMAR SHARMA 8217. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS Page 219 . 3205007337 6 4 5 6 RAJEEV KUMAR DHIRAJ PRASAD MANISH KUMAR 6 RANA KUMAR SUBODH 4 RAM DAYAL KUMAR SANJAY KUMAR OJHA 1 AMAN KUMAR ARCHANA 4 NAGESHWAR PANDIT RUPESH KUMAR 6 PANKAJ KUMAR NILESH KUMAR CHANDAN KUMAR 4 ARVIND KUMAR VIJAY KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3205003660 6 VIJAY KUMAR SAHNI 8238.. 3205003687 6 MADHUMATI KUMARI 8239. 3205003689 6 VIKASH KUMAR 8240. 3205003944 6 JITENDRA KUMAR 8244. 3205005915 8212. IF ANY :1 = Scheduled Caste.. 3205004141 6 ANUBHAV RAJ 8248. 3205004039 6 DILIP KUMAR 8246. 3205006901 8223. 3205003996 6 MUKESH KUMAR SHARMA 8245. 3205003132 RAKESH KUMAR RANJAN 8233. 3205003704 GAURAV SHANDILYA 8242. 3205006089 8215. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.: 166 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3205003596 6 MAHENDRA KUMAR 8237. 3205006594 6 AMITABH KUMAR 8218. 3205007130 6 8224. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3205005581 8208. 3205006068 8214. 3205003061 RAVI PRAKASH 8232. 3205006832 6 ASHWANI KUMAR 8220. 3205006900 8222. 3205003590 6 SANJEEV RANJAN 8236. 3205004105 1 MUNNA KUMAR 8247. 3205004180 6 CHANDAN KUMAR 8249. 3205005744 8211. 3205007141 6 8225. 3205003307 6 3 SATYA NARAYAN PRASAD 8234.T2Q-TAX 8207. 3205006604 6 SUBODH KUMAR 8219. 3205003691 AMIT MUKHERJEE 8241. 3205006896 8221. 3205003548 6 NAWAL KISHOR 8235. 3205004285 1 GYAN RANJAN KUMAR 8250.

CAT. 3205008301 6 KAMAL KUMAR GUPTA 8288. 6 ARJUN KUMAR 8276. NAME SR.NO. 3205009901 6 SAROJ KUMAR SUMAN 4 6 6 4 Page 220 SATISH KUMAR ABHAY ANAND L .NO. 3205009051 6 OMPRAKASH KUMAR 8293. ROLL NO. 3205007619 ABHAY KUMAR 8280. 3205009090 MADHURESH KUMAR 8295. 3205009212 1 SUNIL KUMAR CHANDAN KUMAR 8278. 3205009624 6 BIBHUTI KUMAR SINHA 8270. 3205009433 8263. 3205007564 8254. 3205009247 DIWAKAR KUMAR 8255. 3205009437 6 BIRJU KUMAR SHARMA 8264. 3205009032 KUNAL 8292. 3205009439 6 JITENDRA KUMAR 8265. 3205008378 6 CHANDAN KUMAR 8290. CAT. 3205007795 SRISHTI VERMA 8281. 3205009113 SUDHIR KASHYAP 8297. 3205009097 DIPANSHU 8296. 3205008348 6 SUDHIR KUMAR SINGH 8289. 3205009290 6 MD AFROJ ALAM 8256. 3205009477 6 PRASANT KUMAR 8267. 3205009407 6 GANESH KUMAR SAHANI 8261. 3205008271 6 PAPPU KUMAR 8286.T2Q-TAX ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3205009411 6 PANKAJ KUMAR 8262. 3205009354 6 SHRAWAN KUMAR 8257. 3205009703 6 AWADHESH KUMAR 8272. 3205009359 RAVI KUMAR ROSHAN 8259. 3205008206 SHAILAV KUMAR SINHA 8285. 3205009478 1 RAJNEESH KUMAR 8268. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8251. 3205009013 6 SANTOSH KUMAR 8291. 3205009164 6 NIRAJ KUMAR SALIM MOHAMMAD JAN 8277. 3205009670 6 UDAY KUMAR 8271. ROLL NO. 3205008296 6 ANIL KUMAR 8287. 3205009356 MANISH KUMAR 8258. 3205009453 1 SHYAM BIHARI PRASAD 8266. 3205009360 VIKASH KUMAR 8260. 3205007884 6 INDRAJEET KUMAR SINGH 8282. 3205009523 8269. 3205008059 6 7 RAVI KUMAR 8283. 3205007420 8252. 3205008062 6 7 SHYAM KUMAR 8284. 3205007438 8253. 3205009222 AVINASH KUMAR 3205007575 SUDIN KUMAR 8279. 3205009074 6 SHAURABH KUMAR RANJAN 8294.

6 = Other Backward Class. 3205010171 6 SHIV SHANKAR GUPTA 8331.. 3205010113 6 SANJAY KUMAR 8326.8273. 3205010173 6 MUKESH KUMAR 8332. 3206000369 6 ASHUTOSH KUMAR DEEPAK Page 221 3 SANJAY KUMAR TIWARI MRITYUNJAY KUMAR . 3205010292 6 SANTOSH KUMAR 8334. 3206000274 6 MD SHAHZAD ANSARI 8312. 3206000142 8309. 3205010132 6 RAJU KUMAR 8327. IF ANY :1 = Scheduled Caste.. 3205009125 8274. 3205010013 6 MD SARFARAZ ALAM 8299. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8301. 3206000076 1 ANAND KUMAR 8307. 3205011580 6 RACHANA KUMARI 8305. NAME SR. 3205010144 6 DILIP KUMAR 8328. 3205010296 6 WASIMUL QUADRI 8335. 3205011496 8304. 3206000104 6 RAJESH KUMAR 8308. 3205010082 6 SURYAMANY SAH SUMAN KUMAR 6 RAJEEV KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206000196 6 RUPESH KUMAR SINGH 8310. 3205010146 6 MUKESH KUMAR 8329. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3205011448 6 WAKIL SINGH 8303. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206000216 6 DANISH QUAMAR 8311. 3205010518 6 DEEPAK KUMAR 8338. 3205010313 RAJESH KUMAR SINGH 8336. 3205010661 6 AMIT KUMAR 8339. 3205010166 SAKET KUMAR 8330.: 167 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT.NO. 3206000285 6 CHANDRA SHEKHAR AZAD 8313. 3206000034 6 MITHILESH KUMAR 8306. 3205010070 6 SUBODH KUMAR 8300. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.NO. 3205010291 6 AVINASH KUMAR 8333. 3205009129 MANISH KUMAR T2Q-TAX 8298. 3205011166 1 AJIT KUMAR 8302. 3206000362 6 RAKESH KUMAR RANJAN 8314. ROLL NO. 3205010481 6 AJAY KUMAR 8337. 3205009126 8275. CAT. ROLL NO.

3206000410 ASHWANI KUMAR CHAUDHARY 8342. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8351. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206001930 8356. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206000692 8325. 3205010783 8319.. 3206000424 6 6 RATNESH KUMAR 8343. 3205010689 6 8317. 6 = Other Backward Class. 3205011157 6 MAHENDRA YADAW 8349. 3205010883 6 BABLU KUMAR 8347.NO. 3205011139 6 PANKAJ KUMAR 8348.: 168 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3205010865 6 NIRAJ KUMAR NIRANJAN 8346. 7 6 PRANAY KUMAR NARENDRA KUMAR SURYA SHEKHAR 4 AMIT KUMAR SAH SANJAY KUMAR MISHRA ANJANI KUMAR 6 7 SANJEEV KUMAR KAMAL NATH JHA 6 SANTOSH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206000747 6 GAUTAM KUMAR 8377. 3206000794 6 SANJEEV KUMAR 8378. 3206000699 8315. 3205010722 6 8318. 3206000690 8324.RITESH KUMAR T2Q-TAX 8340. 3206000884 6 SUNIL KUMAR PRASAD 8380. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206000958 6 RAKESH KUMAR YADAV 8381. NAME SR. 3206000403 RAJ KUMAR MANDAL 8341. 3206000431 6 3205010826 1 KRISHNA PRASAD 8344. 3205010842 6 PRABHAT KUMAR 8345. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206000730 6 ASHWANI KUMAR 8376. 3206000856 6 RAMESH KUMAR 8379. 3206001590 8353. 3206000569 6 RANJAN KUMAR GUPTA 8322. ROLL NO. CAT. 3206000535 6 GUDDU KUMAR 8321. 3206001571 8352. 3205011159 PRANAV KUMAR 8350. 3206000475 8320. 3206001993 Page 222 KUMAR SAURABH 6 SAKSHI KUMARI POOJA 6 VIDYASAGAR PAL KHUSHBOO SINHA 6 SUNIL KUMAR .NO. 3206001758 8355. 3205010663 8316. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. 3206000608 8323. CAT. ROLL NO. 3206001703 8354.

3206002151 6 VIKASH KUMAR GUPTA 8361. 3206001002 8359. 3206002303 RAHUL JAIN 8365. 3206002759 6 AMIT KUMAR 8373. 3206002460 8368. 3206002816 8357. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.. 3206002350 RITESH KUMAR 8366. 3206001351 6 NIRAJ KUMAR 8393. 3206002505 8370. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206002749 6 VIKASH KUMAR 8372. 3206002084 1 MANOJ KUMAR CHOUDHARY 6 SANJEEV KUMAR 8384. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206001024 8360. 3206001515 6 SANJAY KUMAR MAHTO 8397. 6 6 6 SUNIL KUMAR RAUSHAN RAHUL KUMAR 6 SHAILENDRA KUMAR AVINASH KUMAR 4 PRAMOD KUMAR RAJIV KUMAR SINGH 6 AMAN RAJ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206001419 RAUSHAN KUMAR SINGH 8394. 3206002205 RAKESH OJHA 8363. 3206001534 ABHISHEK KUMAR 8400. 3206002785 6 MIRTUNJAY KUMAR 8374. 3206001084 6 GOPAL KUMAR 8387. 3206002800 8375. 3206001051 6 AWADH KISHORE GUPTA 8386.: 169 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206001261 6 SANJAY KUMAR 8391. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206001517 6 DHANANJAY KUMAR 8398. 3206001266 6 ASHUTOSH KUMAR MEHTA 8392. 3206001531 6 BALDEV KUMAR 8399. 3206002030 6 SOURAV KUMAR ROHIT KUMAR 8383. 3206000989 8358. 3206002200 6 RAHUL KUMAR 8362. 3206001112 KUMARI SWETA 8388. 6 = Other Backward Class. 3206001202 PRABHASH RANJAN 8389. 3206002449 8367. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) Page 223 . 3206001431 6 SANJEEV KUMAR 8395. 3206002481 8369.JITENDRA KUMAR T2Q-TAX 8382. 3206002088 6 JYOTI SHANKAR SHARMA 3206001046 1 VIVEKANAND BHARTI 8385. 3206002282 VINIT KUMAR 8364.. 3206001209 CHANDAN KUMAR 8390. 3206001489 1 ISHWAR KUMAR 8396. 3206002581 6 8371.

3206003981 6 HITESH KUMAR MATHURI 8419. 3206002955 6 PREM PRAKASH 8428. 3206003319 CHANDRA MOHAN KUMAR 8443. CAT. 3206003875 6 SANJEET KUMAR 8418. 3206003571 6 ABHISHEK BHARTI 8407. 3206003141 ASHUTOSH KUMAR 8433. 3206003080 6 MITHLESH KUMAR 8432. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8401. 3206003194 6 VIKAS KUMAR CHOUDHARY 8437. 3206003197 SANDEEP KUMAR SINHA 8438. 3206003383 RAJ KUMAR UPADHYAY 8446. 3206003169 ASHUTOSH ABHIMANYU 8434. NAME SR.NO. 3206003612 6 JAY KUMAR 8409. 3206003690 DAWER SHEKH 8413. 3206003500 8403. 3206003804 6 SANDEEP KUMAR GUPTA 8415. 3206003490 6 MANISH KUMAR CHOUDHARY 8402. 3206003384 6 BRAJESH KUMAR 8447. 3206003620 6 SHIV PRAKASH 8411. 3206003016 MUKESH KUMAR SINGH 8430. 3206003870 8417. 3206003572 6 SANJAY KUMAR 8408. 3206003216 DHANANJAY KUMAR VERMA 8441. 3206002949 6 VAIBHAV KUMAR 8427. 3206003554 6 SUDHANSHU KUMAR 8404. 3206003339 6 ATUL KUMAR 8444. 3206003557 6 AVINASH KUMAR 8405. 3206004120 Page 224 6 RINKY KUMARI RAJEEV RANJAN ANISH KAUSHAL CHANDAN GOPAL BHARGAV . ROLL NO. 3206003011 6 RANJEET KUMAR 8429.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206003212 6 VINAY KUMAR 8440. 3206004106 ANAND KUMAR 8422. 3206004040 6 LAL BABU 8420. 3206004109 6 PRAVESH KUMAR 8423. 3206003830 6 VINAY KUMAR 8416. 3206003739 ASHISH KUMAR 8414. ROLL NO. 3206003184 6 DHIRENDRA KUMAR 8436. CAT. 3206003371 6 ASHISH RANJAN 8445. 3206003673 ASHUTOSH KUMAR 8412. 3206003566 8406. 3206003469 6 VIKASH KUMAR 8448. 3206002866 6 RAKESH KUMAR 8426. 3206003173 BISHWESH KUMAR JHA 8435. 3206003616 6 RUPESH KUMAR BARNWAL 8410. 3206003079 6 RAJU KUMAR 8431. 3206003203 6 AKHILESH KUMAR 8439.NO. 3206003245 NIRAJ KUMAR PATHAK 8442. 3206004068 PANKAJ KUMAR 8421.

3206005368 6 VIVEK KUMAR 8477. CAT.T2Q-TAX 8424. 4 KARUNANAND PUROOSHOTTAM 8476. CAT. 3206004146 6 8425. 3206004546 1 SURJEET KUMAR 8483.. 3206005648 6 ABHIJEET KUMAR SAHU 8459. 3206004369 6 NIRANJAN KUMAR 8479. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206004520 6 ANIL KUMAR CHAUDHARY 8482.NO. 3206005794 6 RAVI RAJ 8463. 3206005487 3206004368 6 PAWAN KUMAR CHOUDHARY 8478. 3206005877 8465. 3206004419 RANDHIR KUMAR PANDEY 8480. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206005578 6 8457. 3206005744 6 PRINCE KUMAR 8461. 3206003473 6 VIVEK KUMAR 8449. 3206005892 Page 225 3 4 6 PRIYA PATRA SAURABH KUMAR SINGH 4 SANJAY KUMAR YADAV BIPIN KUMAR KALI CHARAN 6 KUMAR GAURAV . 3206004549 6 PRAVIN KUMAR 8484. 3206004439 6 ARBIND KUMAR VERMA 8481. 3206004778 6 DINESH KUMAR 8489. 3206004724 6 OM PRAKASH 8488. 3206005527 6 MD NASIM 8456. 3206005607 6 UMAKANT KUMAR VIDYARTHI 8458. 3206004148 6 4 ATUL KUMAR MANISH KUMAR VERMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.: 170 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206004594 6 MUKESH KUMAR VERMA 8486. NAME SR. 3206005507 6 SATTISH KUMAR 8455. 6 = Other Backward Class. 3206005502 6 MUKESH KUMAR 8454. 3206005777 8462. ROLL NO. 3206004232 6 8452. 3206003487 6 ASHUTOSH KUMAR 8450. IF ANY :1 = Scheduled Caste.. 3206005714 6 DEEPAK KUMAR 8460. 3206004562 6 RAVINDRA KUMAR 8485. 3206004613 DINENDRA PRATAP TRIPATHI 8487. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8451. 3206004257 8453. 3206004829 6 VARDAN PRASAD 8490. 3206005820 6 ANIL KUMAR 8464.

IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206004913 8469. 3206005068 6 PRAMOD KUMAR 8495. CAT. 3206006002 6 NEERAJ KUMAR 1 CHANDAN KUMAR 8493. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206006484 6 SANJIVA KUMAR 4 5 PANKAJ KUMAR ONKAR SHARAN PANDEY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206007722 8503. 3206006416 6 MUKESH RANJAN GUPTA 8475. 3206007946 Page 226 6 DEEPAK SAKSENA NILESH KUMAR SHARAN 6 SANJEEV NAYAN ANAND KUMAR JHA . 3206006397 8474. ROLL NO. NAME SR. 3206005965 1 BHOOSHAN KUMAR SANTOSH ROY 8492. 3206006665 6 MITHILESH KUMAR 8529. 3206007709 6 RAJEEV RANJAN 8502. ROLL NO. 6 BIRENDRA KR VIMAL 8491. 3206006242 1 JITENDRA KUMAR 8471. 3206006629 6 AMIT RANJAN 8528. 6 = Other Backward Class. 3206006549 6 SHAKTI KUMAR 8527.. 3206006341 6 KAPIL KUMAR 8472. 3206007805 1 VIKASH KUMAR 8506. 3206005213 KANHAIYA KUMAR 8497.: 171 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206007775 8505. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206004899 8468. 3206006384 8473. 3206006702 6 NIRAJ KUMAR 8532.T2Q-TAX 8466. 3206004887 8467.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206006050 6 PRAMOD KUMAR CHOUDHARY 3206005032 6 RAVINDRA KUMAR 8494. 3206007736 8504. CAT. 3206006666 JITENDRA KUMAR 8530. 3206005289 6 BINAY KUMAR 8499.NO. 3206006516 6 PYARE PHOOL 8526. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206006684 6 MUKESH KUMAR 8531. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8501.NO. 3206005327 6 ALOK RANJAN 8500. 3206005249 6 PRASOON PRAKASH 8498. 3206006194 6 PRAKASH KUMAR 8470. 3206005108 6 AMAR NATH GUPTA 8496. 3206007849 1 RAHUL KUMAR 8507.

: 172 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206007964 KUMAR SOURAV 8510. 3206008568 6 VIKRAM SHAH PATEL 8519. 3206007701 AMAR NATH SINGH YADAV 8550. 3206007962 PRAKASH KISHOR 8509. 3206008679 ADITYA KUMAR 8525. 3206008335 6 AMIT SHEKHAR 8516. 3206006987 6 RAVI KUMAR 8537. 3206006802 6 RAKESH RAUSHAN 8535. 3206007318 6 SAKET SAURABH 8542. 6 = Other Backward Class. 3206007475 JI 8544. 3206007230 6 SUDHIR KUMAR 8540. 3206008526 6 JAGMOHAN SAH 8518. 3206008709 SARDAR NIRMAL SINGH 4 6 4 6 6 NDRA TRIPATHI SHASHI RANJAN KUMAR SUDHANSHU KUMAR 4 SANTOSH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206008070 6 KAMLESH KUMAR 8511. 3206008421 6 RAKESH KUMAR 8517. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206006988 6 RAJESH KUMAR 8538.. 3206007242 6 SUMAN KUMAR 8541. 3206006847 SUBHASH KUMAR 8536.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 227 . 3206008569 8520. 3206007578 PANKAJ KUMAR 8547. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206007479 SANJAY KUMAR 8545. 3206007035 6 SANTOSH KUMAR YADAV 8539. 3206007501 RAVINDRA KUMAR 8546. 3206007326 6 CHANDAN KUMAR 8543.T2Q-TAX 8508. 3206008673 1 MANISH KUMAR 8524. 3206008577 8521. 3206008186 6 RUPESH KUMAR 8512. 3206007645 ABHISHEK KUMAR MISHRA 8548. 3206008263 6 VIKASH KUMAR SINGH 8515. 3206006734 CHANDAN KUMAR 8533. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206008218 6 ANURODH KUMAR 8514. 3206007689 HIMANSHU SHEKHAR 8549. 3206008621 6 ARUN KUMAR 8523. 3206008600 6 RAJNISH KUMAR 8522. 3206008195 8513. 3206006769 6 SURUCHI KUMARI 8534.

3206009694 PAPPU KUMAR 8588. 3206010204 8553. 3206010635 SAKET BIHARI 8567. 3206010870 4 4 Page 228 ANIMESH PRIY 6 DINESH KUMAR YADAV SANTOSH KUMAR GUDDU KUMAR 4 VINOD KUMAP SHAILESH KUMAR OJHA 6 6 MUKESH KUMAR SHATRUGHAN KUMAR . 3206010574 6 8564. 3206009037 6 MUKESH KUMAR 8579. 3206010813 NIRAJ KUMAR SINHA 8573. 3206009891 6 DHARMENDRA KUMAR 8594. 3206010371 8557. 3206009901 6 RAJ KISHOR PRASAD 8595. 3206009914 6 SUSHIL KUMAR 8596. 3206010689 6 DHEERAJ KUMAR 8569. 3206009936 6 GANGA SAHANI 8597. 3206010767 RAHUL RAJ 8572. 3206009255 1 SANTOSH KUMAR 8581. CAT. 3206010713 6 RAJENDRA PRASAD GUPTA 8571. 3206009939 6 MANISH KUMAR 8598. 3206008962 6 AMAR KUMAR GUPTA 8578. 3206009372 6 SATISH KUMAR 8585. 3206010696 6 DIPAK KUMAR 8570. 3206009780 1 RAHUL KUMAR KUNDAN 8590. 3206010654 DHIRAJ KUMAR 8568. 3206010611 8565. 3206009831 1 SANJAY KUMAR 8592. 3206009288 6 RAVI SHANKER RAVI 8582. 3206009830 6 JAI PRAKASH SINGH 8591. 3206009301 6 JAYCHANDRA RAY 8583. 3206008786 6 RAKESH KUMAR SINGH 8576. 3206010478 1 RAJ KUMAR 8561. 3206010047 8552. 3206009122 6 MOIN AKHTAR 8580. 3206009832 6 SANJAY KUMAR 8593. 3206010440 6 ASHISH KUMAR 8558. NAME SR. 3206009331 6 ABHISHEK KUMAR 8584. 3206010614 8566. 3206010532 6 VISHAL KUMAR 8563. 3206009420 6 SHASHI BHUSHAN KUMAR 8586. 3206010452 6 AJAY KUMAR 8559.NO. 3206010230 8554. ROLL NO.T2Q-TAX SR. ROLL NO. CAT. 3206010238 6 JAI PRAKASH 8555. 3206009488 6 RAM NATH SAHANI 8587. 3206008918 6 ANUJ KUMAR SINHA 8577. 3206009725 ARVIND KUMAR JHA 8589. 3206010346 6 CHANDRA BHUSHAN SINGH 8556. 3206010464 6 RAKESH KUMAR 8560. 3206010492 2 AJEET KUMAR 8562.NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8551.

3206012454 6 VISHWJEET KUMAR KAMLESH KUMAR 8627. 3206012998 6 PRAMOD KUMAR 8611.. 3206010915 8602. 3206011236 6 RAJNISH VERMA 8630. 6 ROHAN KUMAR 8626. 3206011332 6 KUNAL KISHOR 8634. 3206013105 6 SUBHASH KUMAR YADAV 4 Page 229 4 KIRAN KUMARI SAURABH KUMAR 6 AMIT YADAV DHARMENDRA KUMAR . 3206013060 6 NEERAJ KUMAR 8615. 3206012491 6 MANISH KUMAR 8605. 3206013052 6 SANJIT KUMAR 8614. 3206011477 6 RAJEEV RANJAN 8637. ROLL NO. 3206011137 8604. 3206010886 1 RAVI RANJAN KUMAR 8575. 3206012852 8609. CAT. 3206011584 6 MD PARWEJ AHMAD 8639.NO. 3206011384 1 DHARMENDRA JITODAY 8635. 3206012574 6 SATISH KUMAR 8606. 3206011675 6 ALOK KUMAR 8640. 3206011278 6 NAND KUMAR YADAV 8631. CAT. 3206011327 6 DILIP KUMAR GOEL 8633. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206011395 6 RAJANISH KUMAR 8636. 3206012465 6 SUNIL KUMAR 3206011177 1 KUMAR JAY 8629. 3206012464 6 RAMESH KUMAR 6 AMAR KUMAR 8628.8574. 3206011099 8603. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8601. 6 = Other Backward Class. 3206013004 6 RAVINDRA KUMAR SONU 8612. 3206013046 6 SANJAY KUMAR 8613. 3206012798 8608. ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.: 173 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206012579 6 8607. 6 RAHUL KUMAR 3206010912 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206011574 SUDHIR KUMAR 8638. 3206010011 RANJEET KUMAR MISHRA 8600. 3206012975 8610.. 3206009942 PRITAM MALHOTRA T2Q-TAX 8599. NAME SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206011281 RITU RAJ 8632.NO.

3206012192 6 AMIT KUMAR 8648. 3206011872 KUNAL 8643. 3206013374 6 SHAMBHU NATH SHARMA 8625. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206013604 ABHIJEET ANAND 8679. 3206013272 6 MUKESH PANDIT 8619. 6 = Other Backward Class. 3206011969 6 SUJEET KUMAR 8644. CAT. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8651. 3206014471 1 RAJEEV RANJAN 8657. 3206013659 6 VIBHUTI CHANDRA KAUSHAL 8682. 3206012394 6 MUKESH KUMAR 8650. 3206012093 6 MAHESH KUMAR 8647. 3206011848 6 ABHAY KUMAR 8642. 3206013345 6 VIVEK KUMAR 8623. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. IF ANY :1 = Scheduled Caste... 3206014329 6 SUMIT RANJAN 8652. 3206013625 6 RAHUL 8681. 3206013371 6 3 MIRIKANT SINGH 8624. 3206013292 DEEPAK KUMAR 8620. 3206012060 6 TINKU KUMAR 8646. NAME SR.8616. 3206013522 6 ABHAY KANT 8677. 3206011743 6 PRAVIN KUMAR T2Q-TAX 8641.NO. 3206013589 6 RISHI KUMAR 8678. 3206014426 8654. 3206013484 PRIYAVRAT PRIYADARSHI 8676. 3206011994 6 RANJEETA KUMARI 8645.NO.: 174 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206014442 6 PRITAM KUMAR GUPTA 8656. 3206013344 6 KAUSHAL KUMAR 8622. 3206014555 Page 230 BRAJESH KUMAR PANDEY RIPU SUDAN . 3206013119 6 DHEERAJ KUMAR 8617. 3206014428 6 SANTOSH KUMAR 8655. ROLL NO. 3206012206 6 RAKESH KUMAR 8649. 3206014422 6 MANISH KUMAR 8653. 3206013122 6 RAM SHANKAR PANDIT 8618. 3206013321 BHARTENDU KUMAR PANDEY 8621. 3206013447 6 MONIKA GUPTA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 3206013616 PRIYANKA KUMARI 8680. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. ROLL NO.

3206014919 6 RAMESH KUMAR 8663. 3206013751 8660. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206014049 1 KAMLESH PRASAD 8694.. NAME SR. 6 = Other Backward Class. 3206014151 6 KESHAW LAL 8695. 3206013818 6 ABHISHEK KUMAR 8688. 3206014168 UMAKANT KUMAR 8698. 3206014177 DEEPAK KUMAR 8699. ROLL NO.NO. 3206013857 6 GAURAV PRAKASH 8689. ROLL NO. 3206013910 6 RAHUL KUMAR 8691. 3206015312 6 NITYA NAND RAUT 8674. 3206015055 6 NETISH KUMAR 8667. 3206014847 6 KRANTI KIRAN 8662. 3206015123 8669. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206014683 6 SUNNY PRAKASH 3206013755 6 RAMJEE KUMAR 8685. 3 6 SANJEET KUMAR SOMU KUMAR RAVI KUMAR NISHAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206013718 8659. 3206014958 6 DIPAK KUMAR DIP 8664.: 175 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206015047 8666. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.. 3206014563 1 MANOJ RAJAK 6 VIJAY KUMAR 8684. 3206014227 PREM KUMAR 8700. 3206015135 6 PANKAJ KUMAR 8670. 3206015306 8673. CAT. 3206013784 AJEET KUMAR MISHRA 8687. NAME Page 231 . 3206015234 6 ARJUN KUMAR 8672. 3206015450 6 KAMLESH KUMAR 8675.NO. 3206014158 6 NITISH KUMAR 8696. 3206014167 6 NIRANJAN KUMAR 8697. CAT.RAJ KUMAR T2Q-TAX 8683. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206013896 6 JITENDRA KUMAR 8690. 3206015654 6 VIKRAM KUMAR SHAH 8658. 3206013948 AASHISH KUMAR 8692. 3206015107 2 RAHUL ROHAN 8668. 3206013776 6 RAVI KUMAR 8686. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206015215 1 RAKESH KUMAR DAS 8671. 3206013981 SUDITYA KUMAR 8693. 3206014772 6 RAVI KANT SINHA 8661. 3206014983 6 RAKESH KUMAR 8665.

3206015852 6 GOVIND KUMAR 8728. 3206016405 CHANDAN KUMAR CHAKRAVARTI 8736. 3206017274 MITHU KUMAR JHA 8709. 3206016729 6 SANJEET KUMAR 8745. 3206016298 PRIYANKA KUMARI 8733. 3206016842 6 CHANDRA BHANU KUMAR 8748. 3206017775 6 VIKASH KUMAR CHOUDHARY 8721. 3206015717 6 SUJIT KUMAR 8727. 3206016641 6 SANJEET KUMAR SINGH 8743. 3206017758 6 VINAY KUMAR 8718. 3206016009 6 SHASHIKANT SAV 8730. 3206016791 6 NAVIN KUMAR GUPTA 8747. 3206016340 AMIT KUMAR 8734. 3206017200 6 ABHISHEK KUMAR 8707. 3206016709 RITESH KUMAR JHA 8744. 3206015900 RAM SIRISH PANDEY 8729. 3206016150 6 JITENDRA KUMAR 8731. 3206015687 6 SUMEET KUMAR SINHA 8726. 3206017231 VIDHI ROONGTA 8708. 3206017145 6 MUKESH MANI 8705. 3206016576 PANKAJ KUMAR 8741. 3206017400 RATNESH KUMAR SRIVASTAVA 8711. 3206017897 8724. 3206017482 6 ASHOK KUMAR 8713. 3206017768 6 CHANDRA SHEKHAR AAZAD 8720. 3206016978 6 SUJIT KUMAR 8749. 3206016586 6 PRAMOD KUMARPPRABHAKAR 8742. 3206017391 8710. 3206016455 1 MUKESH KUMAR RAVIDAS 8737. 3206016747 6 RANJIT KUMAR RANJAN 8746. 3206017893 6 RAVI KANT SINGH 8723. 3206017927 Page 232 4 6 6 4 6 NEHA KUMARI VIKAS KUMAR 6 RAVI SHANKAR KUMAR 4 RAGINI KUMARI NIRAJ KUMAR CHANDAN KUMAR RAJEEV RANJAN SHARAN . 3206016559 UPENDRA KUMAR 8740. 3206017096 8703. 3206017677 6 ANUP KUMAR SATISH 8717. 3206017762 8719. 3206017638 6 8716. 3206017539 6 DINESH KUMAR 8714. 3206016536 SATYENDRA KUMAR 8739. 3206017194 6 LALITA KUMARI 8706. 3206017789 6 RAKESH KUMAR 8722. 3206016509 6 MUKUND KUMAR 8738. 3206017459 RICHA KUMARI 8712. 3206017056 8702. 3206017112 6 AKANKSHA KUMARI 8704.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8701. 3206016356 GOUTAM KUMAR 8735. 3206017580 6 SHASHI KUMAR RAI 8715. 3206016230 6 PAWAN KUMAR 8732.

3206018701 SHEKHAR SUMAN 8785. 3206018460 6 RAJEEV RANJAN 8781. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8751. 3206019754 6 ARSALAN TAHA 8757. 3206020309 6 SHRAWAN KUMAR 8764.. 3206020362 6 KRISHNA KUMAR 8766. 3206018638 6 ASIF TAHSEEN 8783. 3206018247 6 SUMIT KUMAR CHOUDHARY 8777. ROLL NO. 3206018085 6 RAJESH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 3206018465 6 KUMAR RAUNAK 8782. 3206019485 1 PAPPU DAS 8752. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME SR. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206020163 6 BHANU PRATAP 8761. 3206019890 6 EAIYAZ AHMAD 8759. 3206020166 6 VIJAY KUMAR 8762. 3206019707 6 PREM KUMAR 8756. 3206019487 6 BIPIN KUMAR 8753. 3206020340 6 3 PURUSHOTTAMKISHOREYADAV 8765.T2Q-TAX 8725. 3206018444 KAUSHAL KUMAR 8780. 3206019648 6 ARCHANA KUMARI 8755. 3206020211 6 RAJEEV RANJAN 8763.NO.: 176 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 3206018293 6 SHAILESH KUMAR 8778. 3206019889 6 SURESH KUMAR GUPTA 8758. 3206019603 6 VINDHYACHAL PRASAD 8754. 3206019000 NAWAL KISHOR SHARMA 8789. 3206018958 6 INDRADEO MADHAB 8788. 3206018204 6 PRADEEP KUMAR SUMAN 8776. 3206016994 1 RAMESH KUMAR 8750.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206018751 6 SHAMBHU KUMAR PATEL 8786. ROLL NO. 3206019106 MD IMRANUL HAQUE 8791. 3206018853 6 VIJAY KUMAR 8787. 3206019069 MANOJ KUMAR 8790. 3206018677 6 RAVINDRA KUMAR SINHA 8784.. 3206020472 Page 233 6 AMRIT KUMAR 6 SANJIV KUMAR . 3206018417 ABHISHEK KUMAR SINHA 8779. 3206020144 8760. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

. 3206019394 6 RAJEEV RANJAN 8797. 3206019109 8768. 3206019190 8771. 3206021194 6 6 JAY SHANKER PARMAR CHANDAN KUMAR MISHRA 1 VIJAY KUMAR 4 RAJU RANJAN KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8801. 3206023840 6 KRISHNADEO TAMARKAR 8808. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206023655 6 RAVI SHANKAR VERMA 8804. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206020681 6 SUJEET KUMAR 3206019303 6 DEEPAK KUMAR 8796. 3206019435 ALAKH PRASAD 8799. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 3206020509 6 AARYAN RAJ CHANDRAHAS MANOJ 8793. 4 TARKESHWAR TIWARI 8792.NO. 3206019120 8769. 3206019458 YOGESHWAR GORAIN 8800. CAT. 3206022307 RAVISHANKAR KUMAR 8832. 3206020874 6 ANUP KUMAR GUPTA 8772. ROLL NO. 3206022337 VIJAY KUMAR 8833. NAME SR.T2Q-TAX 8767. 3206020544 6 SWETA KUMARI RITESH KUMAR 8794. ROLL NO. 3206023792 6 PRAJEET KUMAR 8807. 3206020658 1 AMIT KUMAR CHOUDHARY 8795. 3206020877 6 KUMAR MRINAL 8773. 3206021445 6 SANJIV KUMAR 8828. 3206019159 8770. 3206023675 6 GAURAV KUMAR 8805. 3206023769 6 NIVESH KUMAR SINGH 8806. 3206023906 Page 234 3 6 3 4 KUMAR SAMBHAV . 3206021016 8774. 3206021605 6 VIKASH KUMAR 8830. 3206021143 8775. 3206023493 2 BRAJESH KUMAR PRIYADERSHI 8802. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206023624 6 DHANANJAY KUMAR 8803. 6 = Other Backward Class. 3206021579 2 RANJAN KUMAR 8829.. 3206022286 KARELAL PATEL 8831.: 177 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206021245 6 MANJUSHA KUMARI 8827. 3206021219 6 GYAN RANJAN KUMAR 8826. 3206019420 6 MD RASHID AHMAD 8798.

3206022958 SUJIT KUMAR 8842. 3206023359 6 SANTOSH KUMAR 8847. 3206022849 6 SUMAN KUMAR 8840. 3206025051 6 NAGENDRA KUMAR 8820. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206023280 6 DEVILAL SRIWASTAV 8846. 3206022586 8811. 3206022811 6 PRAMOD KUMAR SAHU 8838. 3206024676 6 PREM PRAKASH PRASAD 8815.NO. 3206023214 6 LAXMI KUMARI 8844. 3206023465 6 HIRDAY LAL KUMAR 8850. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6 PRATAP NAND KISHORE 8835. 3206025243 6 AMIT KUMAR 8821. 3206022834 6 DIVYA AGRAHARI 8839.: 178 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206024905 6 ANAND KUMAR 8818. 3206022437 ARUN KUMAR SINHA 8834. 3206024660 1 AMITABH KUMAR 8814.. ROLL NO. 3206023248 6 SUNIL KUMAR SINGH 8845. 3206023109 6 SHAILESH KUMAR 8843. 3206022910 6 VIKASH KUMAR 8841. 3206024851 6 SANDEEP SHARMA 8817. 3206024586 6 AJIT KUMAR 8813. CAT.. 3206024981 6 ANURADHA SINHA 8819. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206023370 6 RAKESH KUMAR 8848. 3206024087 6 SHRADDHANAND KUMAR 3206022721 6 RAMESH KU AR SINGH 8836. 3206023463 6 JITENDRA KUMAR 8849. 3206025292 8822. 3206022734 6 BRIJBHANU KUMAR 8837.NO. 3206025624 6 PAWAN KUMAR 8825. 3206024850 8816. CAT. 3206025595 8824. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206024022 8810. 3206025384 8823. 3206025771 6 PANKAJ KUMAR 4 CHANDAN KUMAR CHOUDHARY NITESH KUMAR PANKAJ SINHA 6 RAHUL RAKESH PRAKASH KUMAR SARKAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 235 . 3206024513 6 ARVIND KUMAR 8812.T2Q-TAX 8809. ROLL NO. 6 = Other Backward Class.

3206028644 1 MANISH KUMAR 8865. 3206026072 DILIP KUMAR 8881. 3206027916 6 SUSHIL KUMAR RAY 8854. 3206028965 6 KUMAR HIMALAYA 8869. 3206028696 1 VIKASH KUMAR 8866. 3206028332 6 RANJAN KUMAR 8860. 3206028779 6 CHANDRAKANT ANAND 8867. 3206027230 6 RITESH KUMAR 8892. 3206028585 6 SATYA PRAKASH 8864. 3206027387 VIJAY PRAKASH DUBEY 8896. 3206025924 RAHUL GAUTAM 8878. 3206026236 KUMAR SAURAV 8885. 3206027583 DHANNJAY KUMAR SINGH 8898. 3206029161 8874. 3206028333 6 CHANDAN KUMAR GUPTA 8861. 3206027744 3206025811 VIKASH KUMAR 8877. 3206026608 6 PRABHAKAR KUMAR SINGH 8887.T2Q-TAX 8851. 3206025787 8852. 3206029045 6 SUJEET KUMAR 8872. 3206026058 MUKESH KUMAR 8880. 3206027333 DHIRAJ KUMAR 8895. 6 SANJEEV KUMAR 8876. 3206027197 6 SAURABH KUMAR 8891. 3206026139 6 SRI PAM BHARTI 8882. 3206026017 JITENDRA KUMAR MISHRA 8879. 3206029026 6 SUNIL KUMAR 8871. 3206027235 PRAMOD KUMAR 8893. 3206029185 6 3 6 6 4 Page 236 6 ASHWANI KUMAR NIRALA RAGINI KUMARI 4 4 DILIP KUMAR RAKESH KUMAR AMARJEET KUMAR 6 FANNY BHUSHAN KUMAR F I . 3206029094 6 8873. 3206026516 6 CHANDAN KUMAR 8886. 3206027943 6 DEVESH KUMAR 8855. 3206028964 1 SUJEET KUMAR 8868. 3206027586 KUMAR SOURAV 8899. 3206026922 6 DHIRENDRA KUMA R 8890. 3206026742 6 MD NOORUL HODA 8888. 3206027860 8853. 3206028037 6 SANJEEV KUMAR 8856. 3206027405 RAVI GUNJAN 8897. 3206026214 6 UMESH KUMAR ROY 8884. 3206027236 VIKASH KUMAR 8894. 3206028437 6 NITI MUKESH GAURAV 8862. 3206029016 6 SANJEEV KUMAR 8870. 3206028331 6 VINOD KUMAR 8859. 3206026184 6 CHANDAN PRASAD 8883. 3206028209 SUBODH SINHA 8857. 3206026908 6 KAMAL DEO SHARMA 8889. 3206028273 SONU KUMARI 8858. 3206028478 8863.

3206029564 6 RAVI KUMAR 8936.. 3206029915 6 NIRANJAN KUMAR 8902.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8901. 3206031360 AMRIT RAJ 6 4 3 6 4 5 Page 237 MAHABIR JHA 4 RAKESH KUMAR DEVESH KUMAR NIRMAL . CAT. 3206029528 6 SUDHIR KUMAR 8933. NAME SR. 3206029501 DHIRAJ KUMAR 8929.NO. 3206029954 8905. 6 = Other Backward Class. 3206029491 6 RATNESH KUMAR 8927.: 179 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206029307 6 SANJAY KUMAR SUDHANSHU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206031308 GOURAV KUMAR OJHA 8916. 3206029509 SUNIL KUMAR 8930. 3206029619 6 PANKAJ KUMAR NAYAK 8938. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206031285 MANISH KUMAR 8915. 3206030762 6 PRAMOD KUMAR 8912. 3206030102 6 NEERAJ KUMAR 8907. 3206030738 2 AMIT RAY 8911. 3206029601 6 SUNIL KUMAR 8937. 3206027632 4 NEERAJ KUMAR T2Q-TAX 8900. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206030496 6 KUMARI SRISHTI 8909. 3206030058 6 SUBHASH PRASAD 8906. 3206029557 6 SURAJ KUMAR 8935.NO. 3206029500 AMAR DEEP 8928. 3206029540 6 KUMARI AMRITA 8934. 3206029751 MINTU KUMAR 8941. 3206029701 6 AFROZ AKHTER 8940. 3206029383 6 BHARAT KUMAR GUPTA 8926. ROLL NO. 3206029950 8904. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206029940 6 SUNIL KUMAR 8903. CAT. 3206029512 KOMAL SINGH KUSHWAHA 8931. 3206029645 6 MANOJ KUMAR 8939. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206030594 6 ABHASH KUMAR 8910. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.8875. 3206030936 6 UDAY KUMAR 8913. 3206031130 6 ANANYA 8914. 3206030216 8908. 3206029522 MANINDRA KUMAR DWIVEDI 8932.

NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206029796 1 8920. 3206029903 6 RAMESH KUMAR 8950.. 3206032494 1 RAHUL KUMAR 8981. 3206031808 6 BHARTI KUMARI 8924. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8951. 3206032885 JYOTI KUMAR 8983. ROLL NO.. 3206034868 1 MANTOSH KUMAR PASWAN 8956. 3206029878 6 RAJEEV RANJAN 8949. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206032776 ASHISH KUMAR 8982. 3206031441 RUPESH KUMAR 8943. 3206031627 1 PREM PRAKASH CHAUDHARY 3206029813 DURGA NAND THAKUR 8946. 3206034846 8953. 3206029833 AJIT ANAND 8947. 6 = Other Backward Class. 3206032163 1 HEMANT KUMAR 8977. 3206032273 6 VIVEKANAND 8979. CAT. 3206029761 3 8918. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206029779 6 8919. 3206031713 6 BHUPENDRA KUMAR BHARATI 8922. 3206029808 6 8921. CAT. ROLL NO. 3206029866 6 MITHUN KUMAR 8948. 3206031452 RAMESH KUMAR 8944. 3206035151 1 MUKESH KUMAR 6 Page 238 ABHAY ABHISHEK 6 MANISH KUMAR GOVIND KUMAR 4 RAJESH KUMAR . 3206031778 6 JITENDRA KUMAR 8923. 3206031952 6 NIRANKAR KUMAR 8917. 4 6 GAUTAM KUMAR KUMAR VIVEKANAND ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206034857 8954. 3206032339 6 SURAJ PRAKASH 8980. 3206031894 6 SEEMA KUMARI 8925. 3206035145 1 KAMTA KUMAR 8958. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.: 180 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 3206031970 6 KAILASH CHANDRA SAHA 8976. 3206034886 6 8957. 3206034863 6 SABITA KUMARI 8955. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206032207 6 3 ANIL KUMAR KESHRI 8978.AMARENDRA KUMAR T2Q-TAX 8942. 3206031512 6 ANUPAM GYANESH PANKAJ KUMAR 8945. NAME SR. 3206034683 8952.

3206034014 6 RAHUL DEO BHASKAR 8994. 3206035388 6 RAJESH KUMAR PANDIT 8963. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206034292 6 4 SUMAN KUMAR 8999. 3206035921 8959. 3206035864 6 NIT SH KUMAR 8975. ROLL NO. 3206035422 6 RUPA KUMARI 8964. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206034232 6 ARUN KUMAR 8997. 3206035616 6 MITHILESH KUMAR MAURYA 8969. 3206035841 6 RAJAN KUMAR 8974. 3206035469 6 AMIT RANJAN 8966.. 3206033994 6 RITESH KUMAR 8993. 3206033959 6 ANIL KUMAR 8992. 3206035748 6 ANIL MANDAL 8973. 3206035701 8971. 3206035188 6 SUNIL KUMAR GUNJAN KUMAR 8985. 3206035745 6 SIYARAM SAHU 8972. 6 4 ABHIJEET KUMAR MANISH KUMAR SHUSHANT PRIYADARSHI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO. CAT.CHANDNI KUMARI T2Q-TAX 8984. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 239 . 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206033667 PANKAJ KUMAR SHARAN 8990. 3206033291 6 AMRENDRA KUMAR 8988. 3206034144 6 OM PRAKASH 8995. 3206035526 6 MUKESH KUMAR 8968. 3206033079 8962. ROLL NO. 3206035514 6 VISHAL BHARTI 8967. 3206035674 6 SANJEEV KUMAR 8970. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6 = Other Backward Class. 3206035448 8965. 3206034178 6 BIPIN KUMAR 8996. 3206035266 6 RANVEER KUMAR 3206033100 6 ABHUSHAN KUMAR 8987. 3206034534 6 4 RAJU RANJAN 9000. NAME SR. 3206033074 8961. 3206033760 6 AMIT KUMAR 8991.: 181 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 3206033010 8960. 3206033607 1 RADHESHYAM PRASAD DAS 8989. 3206035192 6 SURJEET KUMAR 6 SUKHBIR SINGH 8986.. 3206034287 6 MANOJ KUMAR 8998.

9019. 3206036726 MADHUSUDHANA RAO PEDDI 9032. 3206039129 9018. 3206037115 6 JITENDRA KUMAR 9038. 3206037110 SOURAV KUMAR MISHRA 9037. 3206037144 6 PINTU KUMAR 9039. 3206037766 6 JITENDRA KUMAR 9049. 3206037279 4 MANO 9042. 3206037854 6 PRASHANT KUMAR 9050. 3206039582 6 PRIYA KASHYAP 9024. 3206037473 6 9021. 3206039646 Page 240 6 4 KUMAR 3 6 JAI PRAKASH ASHISH RANJAN . 3206036863 SONIA SWARAJ 9034. 3206038302 6 SONELAL PAL 9005. 3206036536 6 MAHESH KUMAR 9031. 3206036032 1 SATYANAND KUMAR 9027. 3206037456 6 KRISHNA NARAYAN PRASAD 9020. 3206036464 6 CHANDAN KUMAR 9030. 3206039121 9015. 3206039574 6 AMIT PRIYADARSHI 9023. 3206038735 6 9012. 4 3 6 4 RAVI SHANKAR 4 4 RAVI KUMAR SANTOSH KUMAR KUNDAN KISHOR 7 SANTOSH KUMAR 6 7 SIDHARTH KUMAR 6 7 ADITYA KUMAR 7 INDU RANI 6 7 RAKESH PRAKASH 3206039132 6 7 AMEET KUMAR 9044. 3206036882 6 MANISH KUMAR RAY 9035. 3206038473 6 PRATIMA KUMARI 9007. 3206039137 6 7 LALIT KUMAR 1 SUNIL KUMAR PASWAN 9046. 3206038272 6 SWET NIBHA 9004. 3206038579 1 RISHI RANJAN KAUSHAL 9009. 3206037162 1 JITENDRA KUMAR 9040. 3206038495 1 C N CHAKRWARTI 9008. 3206036404 6 AVINASH KUMAR 9029. 3206039134 6 7 UPENDRA KUMAR MUKESH KUMAR 9045. 3206036786 AMIT KUMAR 9033.9001. 3206039630 9025. 3206037633 6 ANIL KUMAR 9048. 3206038696 6 RAJEEV KUMAR 9010. 3206038191 9002. 3206039127 9016. 3206039128 9017. 3206037356 RANJAY KUMAR 9043. 3206036268 6 SHATRUGHAN KUMAR SINGH 9028. 3206037477 9022. 3206038217 6 9003. 3206039541 6 SWATI GUPTA 3206037593 6 AJEET KUMAR 9047. 3206037267 4 RAVI KANT TIW RI 9041. 3206036985 6 RISHIKA KUMARI 9036. 3206038331 6 BRAJESH KUMAR BANJARA 9006. 3206038714 6 BIMAL KUMAR 9011. 3206038740 1 9013. 3206035924 6 RAJ KISHORE KUMAR T2Q-TAX 9026. 3206039116 9014.

NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9051. 3206041339 6 SWAMI VIVEKA NAND 9063.: 182 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME SR. 7 = Visually Handicapped PAGE NO..NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206041164 ANIMESH KUMAR 9077. 3206039707 9053. 3206041321 1 SANJAY KUMAR BHARTI 9061. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206041181 6 NITIN KUMAR 3206039765 6 KUMAR KARUNESH 9079. 3206041264 9057.NO.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 DILEE 9076. 3206041329 9062. 3206039992 6 SHASHI KUMAR 9085. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206039920 6 CHANDRASHEKHAR VENKAT RAM 9083. 3206039676 9052. 3206039895 6 DEVENDRA KUMAR 9080. 3206040136 NEERAJ KUMAR 9090. 3206041370 6 RANDHIR KUMAR 9064. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 3206040102 6 SUNIL KUMAR 9088. 3206041287 9059. 3206040313 RAJEEV RANJAN KUMAR 9092. ROLL NO. 3206040272 CHANDAN CHAUDHARY 9091. 6 = Other Backward Class. 3206039945 MADHU KUMARI 9084. 3206041447 6 SUDIVYA RANJAN 9067. 3206040049 6 VIMAL HARSH RANJAN 9086. 3206039917 6 RICKY KUMAR 9082. 3206041395 9065. CAT. 3206041265 9058. 3206041313 6 AJAY KUMAR SINGH 9060. 3206041196 6 KRITIKA 9055. 3206041174 6 MANISH KUMAR GUPTA 9078. 3206039762 9054. ROLL NO. 3206040116 VIJAY SHANKAR RAY 9089. 3206041250 6 SAPNA KUMARI 9056. 3206039911 6 SUJIT KUMAR 9081. 3206041428 9066. 3206041453 Page 241 6 MANI MADHUKAR 1 6 4 KUMAR 6 ASHUTOSH KUMAR MITHU KUMAR RAJEEV RANJAN 1 BIPIN KUMAR VIKAS CHANDRA MANISH KUMAR 3 SAROJ SHEKHAR ATISH KUMAR .. 3206040058 2 DEEPAK KUMAR DEEPAK 9087.

3206042201 6 VIKASH KUMAR MANISH KUMAR TIWARI 9129. 6 = Other Backward Class.T2Q-TAX 9068. 3206042328 VIVEK KUMAR PRAKASH KUMAR 9131. 3206040357 KUNAL SINGH 9093. 3206041612 6 9102. 3206041681 9107. ROLL NO. 3206042129 6 NIRAJ KUMAR NAGENDRA KUMAR 9127. 3206041510 9071. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9101. 3206042291 KUMAR GOUTAM MANISH KUMAR 9130. 3206041007 6 AMIT KUMAR RANJAN 9095. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206041498 6 PRADEEP KUMAR 9070. 3206042375 Page 242 6 RAJIV KUMAR . 3206041618 6 9104. 3206041656 9106. 3206041548 9074. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206041549 9075. 3206041700 9109. 3206042345 6 CHANDAN KUMAR CHANDAN KUMAR 9133. 3206040517 6 SHAMBHU PRASAD SAH 9094. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206041697 9108. CAT.NO. 3206041706 4 1 6 4 SANJEEV KUMAR 9126. 3206042330 6 BABLI KUMARI SHIV KUMAR SHIV 9132.: 183 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206042162 6 CHANDAN KUMAR AVINASH KUMAR 9128. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206041533 9073. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206041518 9072. 3206041025 6 ALOK KUMAR VERMA 9096. 3206041614 6 9103. 3206041581 3 SHEKHAR RAVI 6 AMIT KUMAR PANKAJ KUMAR TIWARI 6 RAGHVENDRA KUMAR RAJEEV KUMAR 6 RAJIV KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO. ROLL NO.. 3206041087 ANAND MANI TIWARI 9100. 3206041026 6 NAVEEN KUMAR 9097. 3206041036 6 RAJENDRA KUMAR 9098. CAT.. 3206041480 6 MUKESH KUMAR 9069. 3206041078 1 PRAVEEN KUMAR 9099. 3206042360 6 BIKASH KUMAR PRABHAT KUMAR SHRIVASTWA 9134. 3206041648 9105.

3206041889 TABISH SABA 9142. 3206042661 6 SONU KUMAR 9122. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206042418 1 RANJEET KUMAR 9113. 3206042413 6 9112. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206042701 9125. NAME SR. 3206043331 Page 243 6 VIJAY KEWAT .T2Q-TAX 9110. 3206042499 6 RAKESH KUMAR 9117. 3206042665 ABHINAW KUMAR 9124.NO. 3206041949 ANIL KUMAR JHA 9143. 3206042069 6 RAJIV KUMAR CHAUDHARY 9148. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NO.: 184 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. 3206042037 6 MUKESH KUMAR YADAV 9147. 3206042632 6 RANUIJAY KUMAR 9121. 3206042513 6 PRABHAKAR KUMAR 9118.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9151. 3206041806 6 MANISH KUMAR 9139. 3206042091 RAJESH KUMAR JHA 9149. 3206042421 6 BEERU KUMAR 9114. 3206042564 9120. 3206042717 5 6 ROSHAN KUMAR 7 4 AANANDI KUMAR PRITAM KUMAR SUGANDHA SULTANIA BAM SHANKAR JHA 1 SHAMBHU KUMAR AMIT KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206042447 9116. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206041851 6 MITHLESH KUMAR 9141. 3206042429 6 9115. 3206041752 6 ARPANA KUMARI 9136. 3206042534 6 MANOHAR KUMAR SINGH 9119. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206042399 9111. CAT.. 3206042106 DINESH PRASAD 9150. 3206042002 6 SAWAN MAYUR 9146. 3206042663 SHASHI RANJAN 9123. 3206041964 HEMANT KUMAR 9144. 3206041804 6 SATLAJ KUMAR 9138. 3206041798 6 RAVI SHANKAR 9137. 3206041708 6 RAKESH ROUSHAN 9135. CAT. 6 = Other Backward Class. 3206042718 PRIYANKA 9176. 3206041999 6 RITESH KUMAR 9145. 3206041850 6 VIDHYA BHUSHAN 9140.

3206043515 6 RAJEEV RANJAN 9164. 3206043419 6 RAJEEV KUMAR 9157. 3206043182 6 DHARMENDRA KUMAR 9189. 3206043559 1 SANJAY KUMAR 9167. 3206042972 1 KRISHNA KUMAR DAS 9185. 3206043434 2 SHASHI KANT KUMAR 9161. 3206043623 6 RAHUL SEN 9170. 3206043315 6 BINIT KUMAR 9198. 3206043184 SRIHARI MADHAV 9190. 3206043096 6 RAKESH KUMAR MADHUKAR 9188. 3206043531 6 ABHI RANJAN CHANDRA PANJI 9166. 3206042778 AKHILESH KUMAR 9178. 3206043423 6 MUNNA KUMAR 9158. 3206043303 6 SHASHI KUMAR 9196. 3206043571 6 SANTOSH KUMAR 9168. 3206042903 6 KUMAR SAGAR 9182. 3206043313 6 MUKESH KUMAR 9197. 3206043655 6 RAJEEV KUMAR RANJAN 9174.T2Q-TAX 9152. 3206043581 6 AJAY KUMAR 9169. 3206043724 6 MANISHA KUMARI 9175. 3206042970 6 SUNNY 9184. 3206042804 6 CHANDRASHEKHAR KUMAR CHAU 9180. 3206042801 AJAY PRAKASH 9179. 3206043383 9154. 3206042814 6 PRAMOD KUMAR 9181. 3206042926 6 DHANANJAY KUMAR 9183. 3206043088 6 TRILOK NATH 9187. 3206043351 9153. 3206043230 ASHWINI KUMAR 9193. 3206043635 6 VIKASH KUMAR 9172. 3206043453 9163. 3206043002 SACHIN MANOHAR 9186. 3206043237 RATNESH KUMAR OJHA 9194. 3206043799 6 ADITYA KUMAR 6 J Page 244 6 NIRAJ KUMAR SATISH KUMAR SINGH SUNNY KUMAR . 3206043626 6 DEEPAK KAUSHIK 9171. 3206042767 DURGESH KUMAR 9177. 3206043205 6 ASHOK KUMAR 9191. 3206043299 6 MANISH KUMAR 9195. 3206043429 6 VIKAS KUMAR 9159. 3206043412 6 DEEPAK KUMAR SHAW 9156. 3206043518 6 NITU KUMARI 9165. 3206043433 6 AMAR JYOTI 9160. 3206043638 6 RAJESH KUMAR 9173. 3206043227 6 TUSHAR KUMAR 9192. 3206043325 6 UDAY SHANKAR MEHTA 9200. 3206043438 6 RAJEEV KUMAR 9162. 3206043397 6 ANUP KUMAR SINHA 9155. 3206043319 1 AASHISH KUMAR 9199.

3206043866 KAUSHLENDRA KUMAR MISHRA 9230. 3206044049 6 ANAND PRASAD KUSHWAHA 9240. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206044418 9211. 3206043834 BIPIN KUMAR SINGH 9228. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206044292 9202. 3206044582 6 VIJAY KUMAR 4 3 6 1 Page 245 RAJNISH KUMAR 3 PRAGYA KUMAR PATHAK 4 MUNGLAL KUMAR PAWAN KUMAR 6 SONU KUMAR . 3206044542 6 UPENDRA KUMAR CHOUDHARY 9216. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9201. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO.. CAT.NO. 3206044364 6 9207. 3206044023 AMIT KUMAR 9239. ROLL NO. 3206043952 6 DHIRAJ KUMAR 9232. 3206043822 6 NAVEEN PRASAD 9226. 3206044063 6 MUKESH KUMAR GUPTA 9241. 3206043993 VINESH KUMAR YADAV 9236.: 185 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206044426 NIRAJ KUMAR SINHA 9213. 3206044487 RAGHAB KUMAR JHA 9214. 3206043996 VISHWANATH PANDEY 9237. 3206044000 ANAND MOHAN 9238. CAT. 3206043974 SAURABH KUMAR JHA 9235. 3206044310 6 RAHUL KUMAR 9204. 3206044398 6 MANOJ KUMAR 9210. 3206043965 CHANDAN KUMAR 9234. 3206044085 6 SUBODH KUMAR 9242. 3206043896 PURNENDU KUMAR 9231. 3206044295 6 RAJENDRA KUMAR 9203. 3206044373 6 ARVIND KUMAR 9209. 3206044419 9212. 3206043855 SANJIT KUMAR SINGH 9229. 3206044320 6 VIKAS KUMAR 9205. ROLL NO. 3206044562 6 NEETISH RANJAN KUMAR 9217. 6 = Other Backward Class. 3206044490 6 HEMLATA PRABHAT 9215.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206044368 6 3 VIJAY SINGH 9208. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206043960 1 DHARMENDRA KUMAR 9233.. 3206044347 9206. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206043829 6 PRAKASH RANJAN KUMAR 9227.

3206044727 6 SHAILESH PRASAD SINGH 9279. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206044729 6 SARLA KUMARI 9280. 3206044701 AMIT KUMAR 9276. 3206044656 1 SANTOSH KUMAR PASWAN 9224. 3206044622 1 SURYDEO KUMAR CHOUDHARY 9223. 3206045142 6 AWADHESH KUMAR 9254. 3206044598 6 ANUJ KUMAR 3206044133 RAJESH KUMAR CHAUBEY 9245.. 3206044708 6 MITHILESH PRASAD 9277. 3206044663 6 AMLESH KUMAR 9225.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6 = Other Backward Class. 3206044813 AMIT KUMAR SINGH 9284.NO. ROLL NO. 3206044679 6 NAVEEN KUMAR 9218. 3206044257 6 SHOBHIT KUMAR NIRALA 9249. 3206044217 1 BHARAT PASWAN 9247. 4 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9251. 3206045128 6 NIRANJAN KUMAR 9252. 3206045165 6 AMIT KUMAR KESHRI 9256.SANTOSH KUMAR T2Q-TAX 9243. 3206045157 6 KAUSHAL KUMAR 9255. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206044289 6 SUNITA KUMARI 9250. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206045134 6 VINAY KUMAR 9253. 3206044603 6 BALENDU KUMAR 9221. 3206044711 6 ANKIT KUMAR 9278. 3206044614 6 RAJESH KUMAR 9222. 3206044097 6 9219. CAT. NAME SR.. 3206045198 6 RADHESHYAM KUMAR 5 4 Page 246 . CAT. 3206044753 6 GYANESH KUMAR DEO 9283. 3206044741 6 PAWAN GUPTA 9281. 3206044744 6 MADHULATA 9282. 3206044255 6 SUNIL KUMAR 9248. 3206044597 6 MANISH KUMAR MD SAHABUDDIN 9244. 3206045182 6 ARUN KUMAR 9258. 3206044207 SHOBHA KUMARI 9246. 3206044100 6 9220. 3206045192 6 RAUSHAN KUMAR 9259.: 186 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206045176 6 ADARSH KUMAR 9257.

ROLL NO.: 187 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206045235 6 KRISHNA KANT KUMAR 9265. 3206044888 6 4 SUNIL KUMAR SHARMA 9291..NO. 3206044965 6 JITENDRA SAXENA 9297. 3206045306 6 9271. 3206044959 ARUNESH KUMAR 9296. 3206045260 9268. 6 = Other Backward Class. 3206044958 6 RAJNISH KUMAR 9295.. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206045248 6 RAJIV RANJAN KUMAR VERMA 9266. 3206045024 MUKUND MAN MOHAN 9299. CAT. 3206045258 6 MD SHAKIR RAZA 9267. 4 4 SHYAM KUMAR SINGH 6 BIBHISHAN YADAV MUNMUN PRIYADARSHINI AMBOJ KUMAR 4 MUNISH PRABHAT NARENDRA KUMAR PANDEY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206045069 RAKESH KUMAR 9300. 3206044869 6 RAJESH KUMAR 9288. NAME SR. 3206045232 2 SUSHIL KUMAR MURMU 9263. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206045355 9273. 3206045233 6 KUNDAN LAL BRANWAL 9264. 3206045305 9270. 3206044937 6 HIMANSHU KUMAR 9294. CAT. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9301. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. ROLL NO. 3206044926 6 JAY SHANKAR PRASAD 9292. 3206045272 9269. 3206045483 6 JITENDRA KUMAR 9275. 3206044974 6 RAJEEV RANJAN 9298. 3206044880 6 4 MANTU KUMAR VERMA 9289. 3206044861 9262. 3206045369 6 KAUSHAL KISHOR YADAV 9274.KUNDAN KUMAR T2Q-TAX 9285. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206045495 6 ALOK KUMAR 9260. 3206044839 9261. 3206044930 6 ANIL KUMAR RAY 9293. 3206045208 6 ALOK KUM R 3206044864 1 SANTOSH KUMAR 9287. 3206045204 6 SHASHI KUMAR KESHARI 6 KAUSHAL KISHORE VERMA 9286.NO. 3206044882 6 4 RAJA BABU 9290. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206046075 Page 247 ABHISHEK SINHA . 3206045335 6 9272. 3206045518 6 GANGA KUMAR 9326.

3206046525 6 HARERAM SINGH 9320. 3206046358 6 GOPAL KUMAR 9316.KRISHNA KUMAR TIWARI T2Q-TAX 9327. 4 4 4 MANISH KUMAR BAIDYA 3 6 RAVI SHANKER RAJA ARVIND KUMAR SANTOSH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 248 . 3206045686 9307. 3206046711 6 DINESH SAHANI 9302. 3206045941 6 RAJU KUMAR 9347. 3206045923 1 SURESH KUMAR CHQUDHARY 9346. 3206046043 6 DILIP KUMAR 9349. 3206045609 6 9305. 3206045813 6 SANTOSH KUMAR 9338. 3206046151 6 ALOK KUMAR SUNIL KUMAR 9331. 3206046546 6 VISHWAJEET KUMAR 9321. 3206045913 6 VIVEK KUMAR 9343. 3206045919 6 RAJESH KUMAR VERMA 9345. 3206046278 6 ANTOSH KUMAR 9311. 3206046032 6 RANJEET KUMAR 9348. 3206046144 1 SUNIL KUMAR CHOUDHARY VEENA SHAHI 9330. 3206046066 6 ARVIND KUMAR 9350. 3206046517 6 VISHWAJEET KUMAR 9319. 3206046285 6 LOKESH KUMAR 9312. 3206045603 6 9304. 3206046076 1 MAHESH DAS SANTOSH KUMAR 9328. 3206045879 6 ALOK KUMAR 9342. 3206045661 9306. 3206046128 6 SHASHI KUMAR VIVEKANAND SHARMA 9329. 3206045750 6 RAJNEESH KUMAR 9334. 3206045777 RAHUL KUMAR 9335. 3206046239 6 SANJIV PRASAD 9309. 3206046562 9322. 3206046276 6 PINTU KUMAR 9310. 3206046692 6 AASHISH KUMAR 9325. 3206045794 6 SANJAY KUMAR KAUSHAL 9336. 3206046233 3206045744 6 PRAKASH CHANDRA 9333. 3206046650 9324. 3206046291 6 ANIL KUMAR YADAV 9313. 3206045820 6 NARENDRA KUMAR 9339. 3206046346 6 MOHAMMAD ZAID 9315. 3206045552 9303. 3206045721 9308. 3206046462 1 4 AMIT KUMAR 9317. 3206045805 6 SUNIL KUMAR 9337. 3206046335 6 KUNDAN KUMAR 9314. 3206045916 6 AKHILESH KUMAR RANA 9344. 3206045856 6 SHREE NARAYAN 9340. 3206046584 9323. 3206045865 6 KANHAIYA LAL 9341. 3206046185 6 RAJ KUMAR GORAI 6 MUKUL KUMAR 9332. 3206046479 6 4 ANAND KUMAR 9318.

3206047576 6 MANOJ SAHU 9361. 6 = Other Backward Class. 6 AMIT SAURAV 9376. 3206046946 6 PANKAJ KUMAR RAW 9385. 5 = Hearing Handicapped. 3206047199 KUNAL KUMAR 9392.NO. 3206046834 6 JEETENDRA KUMAR 9381. 3206047531 6 RAKESH KUMAR 9357. NAME SR. 3206047693 6 RITESH KUMAR 9365. 3206047466 6 9355. CAT. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206047642 9363. 3206047456 6 PINKU KUMAR 9354. 3206047721 6 DINESH KUMAR 9367. 3206047017 6 RISHABH GUPTA 9386. 3206047471 9356.T2Q-TAX EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206046790 SONU KUMAR 9379.. 3206047581 1 DIPAK KUMAR 9362. 3206047411 6 SATYAPAL 3206046776 GARIMA 9377. 3206046779 GOPAL KRISHNA MISHRA 9378..NO. 3206047052 6 ASHISH KUMAR 9389. 3206046848 6 DIWAKAR KUMAR SINGH 9382. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 3206047080 6 BHANU KUMAR 9390. 3206047755 Page 249 6 7 PRAKASH KUMAR 4 ASHUTOSH KUMAR RAVI KUMAR ARJUN SINGH . 3206047030 6 VIKASH KUMAR 9387. CAT. 3206046720 9352. 3206047723 6 SHASHI KUMAR 9368. 3206047689 6 SONAL 9364. ROLL NO. 3206047540 1 AMIT KUMAR 9359. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9351. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206047535 6 PRAN PRAKASH 9358. 3206046816 6 RAVIKANT SINHA 9380. ROLL NO. 3206047044 6 MANOJ KUMAR SHAW 9388. 3206047206 SAVITA KUMARI 9393. 3206046858 6 SUMAN KUMAR JAYSRI 9383. 3206047436 2 SHASHI SHEKHAR KUMA R 9353. 3206047717 6 AJIT KUMAR 9366. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206046928 6 INDRAJIT KUMAR 9384. 3206047543 6 SWATI KUMARI 9360.: 188 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206047191 6 RAVI BHUSHAN KUMAR 9391.

T2Q-TAX 9369. 3206047332 6 KAMLESH KUMAR 9399. 3206048849 6 BHAWESH KUMAR 9403.: 189 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206047278 6 BIKASH KUMAR 9396. 3206047303 6 AKHILESH KUMAR 9398. 3206048921 6 SANJEEV KUMAR 9406. 3206048247 6 MAHESH KUMAR SINGH 9435. 3206047283 SANTOSH KUMAR PATHAK 9397. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9401. 3206049013 6 RINKI KUMARI 9408. 3206047925 6 ASHUTOSH GUPTA 9374.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206048092 6 ANUPAM KUMAR 9428. 3206048978 6 RANJEET KUMAR 9407. CAT. 3206049052 Page 250 5 3 ASHOK KUMAR 4 UTTAM KUMAR RAUT PRITIKU MARI . 3206047835 9371. 3206048906 9405.NO. 3206048869 6 RUPESH KUMAR SINGH 9404.. 3206048213 6 RAM ISHWAR YADAV 9434. 3206047256 6 RAM NARESH KUMAR 9395. 3206047884 6 VIVEK CHANDRA BHAN 9373. 3206049018 1 DHIRAJ KUM R 9409.NO. 3206047945 3 4 3 PANKAJ KUMAR SINGH 6 SUNIL KUMAR 7 BULBUL KUMAR SINGH NITESH KUMAR SRIVASTAVA 6 DHARMENDRA KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206048108 OM PRAKASH SINGH 9429. 3206047859 9372. 6 = Other Backward Class. ROLL NO. 3206048837 6 KAUSHAL KUMAR 9402. NAME SR. 3206048176 1 RAJESH KUMAR 9431. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206047760 9370. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206047934 9375. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206047946 1 CHANDRASHEKHAR KUMAR 9426. 3206047226 6 RAMYATAN KUMAR 9394. 3206048211 6 DHANRAJ KUMAR 9433. 3206048205 1 DIPESH KUMAR RAJAK 9432. ROLL NO. 3206047402 KUMAR SOURAV 9400. 3206049045 6 9410. CAT. 3206047991 1 PRAVEEN KUMAR 9427. 3206048146 6 PREM PRAKASH RANJAN 9430.

3206048349 1 MANISH KUMAR 9438. ROLL NO. 3206048572 6 SANJEET KUMAR 9443. 3206049478 SANTOSH KUMAR MURARI KUMARR 3 T U 6 RANJIT KUMAR BABLU KUMAR JHA 3 ASHOK KUMAR PATHAK 6 VIKRAM KUMAR RANJAN 3 ALOK PRAKASH RANJAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME SR. 3206048373 6 AMIT KUMAR 9439. 3206048432 6 PRAVEEN KUMAR 9440. 3206049405 6 AMRENDRA KUMAR 9422. 3206049336 6 DINESH KUMAR 9418. 3206049106 SHALINI 9412.NO. 3206049484 6 RITESH KUMAR 9476. 3206048758 6 TRILOKI NATH 9448. 3206049380 9421. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206049496 6 HIMANSU KUMAR 9477. 3206050044 6 9452.. ROLL NO.NO. 3206049232 9416. 3206050054 Page 251 6 4 BABLU KUMAR AMIT KUMAR . 3206049425 6 PRASHANT KUMAR 9423. CAT.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.T2Q-TAX 9411. 3206049371 9420. 3206049473 ALOK KAMAL KARNA 9425. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206048670 9446. 3206048762 6 ANIL KUMAR 9449. 3206048748 SUSHIL KUMAR 9447. 3206048313 6 SAROJ KUMAR 9437. 6 = Other Backward Class.: 190 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206049321 6 SWETA KUMARI 9417. 3206049201 9415. 3206048487 6 LALAN KUMAR 9442. 3206049352 9419. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206048481 1 MANISH KUMAR MANI 9441. CAT. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9451. 3206049180 MANNU KUMAR 9414. 3206048655 6 RINKI SINHA 9445. 3206048773 6 RAM BHAROSA KUMAR 9450. 3206049426 1 PUSHPENDRA KUMAR 9424. 3206049119 VIVEK RANJAN 9413. 3206048604 6 AMIT KUMAR 9444. 3206048299 MD ARMAN 9436.

3206050263 6 DEEPAK KUMAR 9459. 3206050954 1 VIJAY KUMAR 9475. 3206049608 6 GANGADEV KUMAR 9482. 3206050948 9474. 3206049698 6 PRASHANT KUMAR 9485. IF ANY :Page 252 . 3206049578 1 DEEPAK KUMAR 9480. 3206050652 6 SHIKHA ARYANEE 9471. 3206050420 6 GUNJAN KUMARI 9463.T2Q-TAX 9453. 3206050677 6 REKHA KUMARI 9473. 3206049729 6 ABHISHEK ANAND BHANDARI 9486. 3206050654 6 AJEET KUMAR 9472. 3206049856 1 BINDA CHAUDHARI 9490. 3206049844 6 AZADI BHAGAT 9489. 3206049674 6 TRILOCHAN PRASAD 9484. 3206050109 9455. 3206049946 6 RAVI KUMAR 9496. 3206050476 6 SANJAY KUMAR 9466. 3206049862 2 VIKASH RANJAN ROY 9491. 3206049867 6 ALOK KUMAR 9492. 3206050378 6 VIDYA BHUSHAN KUMAR 9461. 3206050313 2 MUKESH KUMAR SHARMA 9460. 3206049876 6 DHARMENDRA KUMAR DHIRAJ 9493. 3206049900 6 ANJANEY LOHANI 9495. 3206049993 6 SUBODH KUMAR 9498. 3206050026 6 ROSHAN KU AR RAMAN 9500. 3206050488 6 SANJAY KUMAR 9468. 3206049501 1 RAGHAV KUMAR 9478. 3206049512 6 KANHAIYA KUMAR RAI 9479. 3206050436 9464. 3206050384 6 MD SADAB ALAM 9462. 3206049969 1 BARJESH KUMAR 9497. 3206050155 1 ALOK KUMAR 9456. 3206050450 6 MOHIT KUMAR 9465. 3206049824 SANJEEV KUMAR 9488. 3206050556 9469. 3206050063 9454. 3206050014 6 CHHOTE KUMAR YADAV 9499. 3206050482 6 AJAY KUMAR SHARMA 9467.. 3206049738 6 RANDHIR KUMAR 9487. 3206049882 6 AMIT PRAKASH 9494. 3206050632 6 RANJEET KUMAR 9470. 3206050185 6 PRABHAT KUMAR 9457. 3206050210 1 RAKESH KUMAR 9458. 3206050968 6 MANHSH KUMAR 4 6 VIKRAM KISHOR PRASAD 5 JAGPAL JHA SHASHI RANJAN SHARWAN KUMAR SINGH RITESH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206049634 6 DURGESH KUMAR SINGH 9483. 3206049584 6 SANTOSH KR SINGH 9481.

3206051261 1 SANJAY KUMAR RAJAK 9539. 3206051203 PANKAJ KUMAR 9537. 3206051656 6 SURENDRA KUMAR PODDAR 9505. 3206051693 6 PRAVIN KUMAR 9508. 5 = Hearing Handicapped.NO. 3206051794 6 GANESH KUMAR 9517. 3206051169 6 CHANDRA PRAKASH YADAV 9533. 3206052126 6 RAJIV RANJAN 4 X Page 253 6 CHANDAN KUMAR SINGH NIRAJ KUMAR 5 SUNIL KUMAR DEEPAK KUMAR 4 DILIP KUMAR . 3206051356 1 ABHISHEK KUMAR 9543. 3206051282 6 SUMAN SAURABH 9540. 3206050989 MANISH KUMAR 9526. 3206051187 6 UMASHANKAR GUPTA 9536.1 = Scheduled Caste. NAME SR. 3206051132 AMISH KUMAR 9530.: 191 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206051748 6 SATYENDRA KUMAR 9512. 3206050999 9503. 3206051181 6 MANOJ KUMAR 9534. 6 CHANDA KUMARI 9527. ROLL NO. 3206051161 6 AMIT KUMAR 9532. 3206051569 3206051063 6 BAIDYANATH PAL 9528. 3206051182 6 SUNIL KUMAR 9535. 3206051662 6 ANTARYAMI MANI 9506.. 3206051670 6 PANKAJ KUMAR 9507. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9501. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206051754 6 9514. 3206051286 6 SHAMBHU KUMAR SINGH 9541. CAT. 3206051753 6 KAVINDRA KUMAR 9513. 3206051240 6 NAGENDRA KUMAR 9538. ROLL NO. 3206051140 6 ARCHANA 9531. 3206051774 6 RAJ KUMAR PRABHAKAR 9515. 3206052081 1 DHANANJAY PASWAN 9518. 3206051695 9509.NO. 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 3206051093 6 PANKAJ KUMAR 9529. 3206051720 1 SHAMBHU KUMAR 9510. 7 = Visually Handicapped 2 = Scheduled Tribe 6 = Other Backward Class. 3206051728 6 NISHA CHIRANIYA 9511. CAT. T2Q-TAX 3 = Ex-Serviceman. 3206051303 6 RAVI KUMAR 9542. 3206051625 6 9504. 3206051544 9502. 3206051788 6 BIMANSHU KUMAR 9516.

3206052411 6 DHEERAJ KUMAR 9577. 3206053762 9560. 3206053401 9552. 3206051447 6 ATIQUR RAHMAN 9549. 3206051368 1 RAJEEV RANJAN T2Q-TAX 9544. 3206053580 9557. ROLL NO. 3206053708 6 9559. 3206052341 6 RAJIV RANJAN KUMAR 4 KUMAR RAHUL ANAND JEE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 3206051490 6 RAJESH KUMAR 9550. 3206051421 ALOK KUMAR 9547. 3206052842 AVINASH KUMAR 9583. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9551. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206052846 6 SAROJ KUMAR SINGH 9585. 3206052221 6 PAWAN KUMAR 9521. ROLL NO. 3206051417 6 RATNESH KUMAR SINHA 9546. CAT.: 192 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206052427 6 PANKAJ PAL 9578. 3206052539 DILIP KUMAR RAO 9580. 3206053784 4 3 Page 254 SAURABH KUMAR MANISH 7 KUNAL PANDEY VIKRAM KUMAR 4 SANTOSH KUMAR SATYA PRAKASH 1 MANOHAR KUMAR .9519. 3206052615 6 ANU ODH ANAND 9581. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206052261 6 SHRAVAN KUMAR 9522.. 3206053535 6 DHARMBIR KUMAR 9556. 3206052844 6 PURUSHOTTAM KUMAR 9584. 3206053507 6 PRAMOD KUMAR 9554. 3206052300 6 BALRAM YADAV 9523.. 3206053448 6 NAVNEET KUMAR 9553.NO. NAME SR. 3206052344 1 KRISHN MOHAN KUMAR 9576. 3206051390 2 KAUSHAL KUMAR 9545. 3206052428 6 HARI SHANKAR 9579. 3206052815 6 JAY PRAKASH RAMAN 9582. 3206051435 KRIPANIDHAN SHARAN 9548. 3206052332 6 AMARDEEP KUMAR 9525. 3206052193 6 9520. 3206053611 6 9558. 3206052324 9524.NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206053518 6 RAMENDRA KUMAR RAMAN 9555. IF ANY :1 = Scheduled Caste.

3206052952 ATUL RAMAN 9589. 3206054038 9567. 3206054254 9573. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206053323 6 DEEPNARAYAN KUMAR 9600. 3206055655 6 PRABHAT KUMAR 9602. 3206055657 6 DIWESH CHANDRA Page 255 . 3206054327 4 7 ALOK KUMAR SINGH 6 SUBODH KUMAR 3 RAKESH RANJAN PRASHANT KUMAR SHASHI KANT VARMA 4 SANTOSH KUMAR 4 RAJNISH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206052882 6 RAJESH KUMAR 9587. 3206054503 6 CHITRANJAN KUMAR 9626. 3206054148 6 MANISH KUMAR 9571.NO. 3206053258 6 SANJAY KUMAR 9596. 3206053285 DIVESH DIWAKAR 9598. 3206053029 6 RITIK KUMAR 9593.. 3206054616 6 RANJEET RAJ 9627. 3206054268 6 9574. 3206054069 9568. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206053954 2 SANJAY KUMAR 9564. 3206053831 6 DHANJEE KUMAR 9562. CAT. 3206054140 6 AKASH KUMAR 9570. 3206053043 6 AJIT KUMAR 9594. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206053906 6 VIJAY KUMAR GUPTA 9563. ROLL NO. 3206053082 6 NUTAN KUMARI 9595. 6 = Other Backward Class. 3206052981 1 BIDYUT BARAN MANDAL 9590. 3206053004 6 RANJEET KUMAR 9591.: 193 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.9561. 3206052870 6 CHANDAN KUMAR T2Q-TAX 9586. 3206054288 6 9575. 3206053991 6 AJEET KUMAR 9565. 3206053271 6 MITHILESH KUMAR 9597. 3206054018 9566. ROLL NO. CAT. 3206053309 6 MUKESH KUMAR 9599. 3206053018 6 CHANDAN KUMAR 9592. 3206054226 6 MD SUYAIB ANSARI 9572. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.. 3206054077 6 PANKAJ KUMAR 9569. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9601.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206052891 1 SATYENDRA KUMAR 9588.

3206056257 6 DHIRAJ KUMAR 9620. 3206055521 1 SANTOSH KUMAR RAM 9648. 4 = Orthopaedically Handicapped Page 256 . 3206056377 6 BINOD KUMAR 9622. 3206055808 6 YOGENDRA KUMAR YOGESH 9607. 3206055176 RAHUL KUMAR JHA 9641. 3206055641 CHANDAN KUMAR 9649. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206054803 6 ANVIT KUMAR 9631. 3206055844 6 MANISH MANJREKAR 9608. 3206054700 6 SUSHIL KUMAR 9629. 3206056107 6 UDAY KUMAR MANDAL 9615. 3206054808 6 VIJAY KUMAR 9632. 3206055258 KUMAR ABHINAW 9644. 3206055319 1 HIMANSHU SHEKHAR 9646. 3206055091 6 BIJAY PRASAD BARNWAL 9638.. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206055015 6 RIVA KUMARI 9635. 3206055251 ABHISHEK SHRIVASTWA 9643. 3206055899 1 ALOK KUMAR 9609. 3206056228 2 DHARMENDRA KUMAR 9618. 3206056407 9624. 3206056259 6 NIRAJ KUMAR NIRALA 9621. 3206056488 6 6 3 NIRAJ KUMAR JITENDRA KUMAR AMOD KUMAR SINHA ARCHANA KUMARI 6 ANIL KUMAR YADAV SHAHAB QUAISAR 6 KRISHNA MURARI PRASAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.9603. 3206055234 SHYAM NANDAN 9642. 3206056062 9614. 3206055301 1 OM PRAKASH RAM 9645. 3206055993 6 KAISHAR JAVED 9610. 3206055699 6 SUJEET KUMAR 9604. 3206056185 6 3 SHIOJEE SINGH 9617. 3206055096 6 RABINDRA KUMAR 9639. 3206056023 6 RUPESH KUMAR 9612. 3206055717 1 YOGENDRA KUMAR 9605. 3206055064 SACHIN KUMAR SINGH 9637. 3206056428 9625. 3206055786 6 SHIWANI KUMARI 9606. 3206055056 6 MANOJ KUMAR SINGH 9636. 3206054816 6 SHASHI KUMAR SUMAN 9633. 3206055131 6 RITESH KUMAR 9640. 3206054645 6 RANJAN KUMAR T2Q-TAX 9628. 3206055444 6 RAJ KISHOR PRASAD 9647. 3206056005 6 SUDHIR KUMAR 9611. 3206055648 NIDHI KANT SHARMA 9650. 3206056252 9619. 3206056122 6 RANDHIR KUMAR 9616. 3206054781 6 KUMARI SHALINI 9630. 3206056402 9623. 3206054918 6 RAJESH KUMAR 9634. 3206056045 9613.

3206056879 1 SANJAY KUMAR 9682. 3206056720 6 MANOHAR KUMAR 9680. 3206058223 9660. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 3206057158 6 AMRITA KUMARI 9690. 3206056662 6 RAJESH KUMAR SHARMA 9678. 3206058260 6 NEERALA SHANKAR KUMAR 9661. 3206058060 6 9656. 3206057347 6 PRAVEEN KUMAR SINGH 9692.: 194 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206057216 1 PANKAJ KUMAR 9691. 3206056718 1 RAJA RAM NIRALA 9679. 3206056568 6 JYOTI PRAKASH 9676. 3206057111 ADARSH SHARAN 9688. NAME SR. 3206058333 1 NIRAJ KUMAR 9664. 3206058332 9663.NO. 3206058285 6 BANTI KUMAR 9662. 3206057135 6 MANOJ THAKUR 9689. 3206057490 6 VIDHAYA BHUSHAN KUMAR 9693. 3206058464 6 SADDAM HUSSAIN 9668. 3206057524 PRAVEEN KUMAR 9694. 3206058491 6 SATISH KUMAR 9669. CAT. 3206057001 6 MONI KUMARI 9684. 6 = Other Backward Class. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9651. T2Q-TAX 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 3206058433 6 SHIV SHANKAR PRASAD 9667. 3206057054 6 CHANDAN KUMAR 9685. 3206058184 6 MUKESH KUMAR 9659. 3206058003 9653. 3206056839 1 BINOD KUMAR 9681. 3206057057 6 RAJEEV KUMAR RAKSHIT 9686. ROLL NO.NO. 3206058130 6 RAKESH KUMARR AMAN 9658. 3206056890 SANTOSH KUMAR PATHAK 9683. CAT. 3206058035 9654.. 3206056579 6 PANKAJ KUMAR YADAV 9677. 3206058407 1 INDRAJEET KUMAR 9666. 3206058377 6 PRIYANKA KUMARI 9665. 3206058088 9657. 3206057989 9652. 3206058509 Page 257 4 7 TEJ PRATAP 6 GARIMA SHAKYA 4 PRAMOD KUMAR 4 SUNIL KUMAR SUMAN SUNNY PRAKASH SOMESH RANJAN DEEPAK KUMAR ROY NIRAJ KUMAR SINGH RAJESH KUMAR SINHA . 3206058053 6 9655.5 = Hearing Handicapped. ROLL NO. 3206057075 6 SHISHIR KUMAR 9687.

3206059077 9703.: 195 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206057615 6 DHRUV KUMAR 9695. 3206059272 SHIVAM JEE 9736. 3206060526 6 SUSHANT KUMAR 9706.. 3206059079 9704. 3206058703 DEVVRAT KUMAR 9675. 3206057840 6 SHASHI KUMAR 9698. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206059158 VIVEK BHASKER 9732. 3206060583 6 BIBHUTI BHUSHAN KUMAR 9708. 3206059224 AMIR EQBAL 9733. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9701. 3206059084 6 PRAMOD KUMAR 9730. 3206060847 1 4 SHIV SHANKAR KUMAR 9711.NO. 3206058608 9672. 3206060574 6 RAM BABU PRASAD 9707. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206060378 6 SAURABH ARYA 6 GULAM ARSHAD 9728. ROLL NO.NO. 3206060511 9705. CAT. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 3206060462 6 VIKRANT KUMAR 3206059082 1 LAXMI KANT 9729. 3206058599 9671. 6 = Other Backward Class. 3206058976 9702. 3206060875 Page 258 4 6 ASHISH KUMAR RIKESH KUMAR . 3206057647 6 BISHWAJIT MISTRI 9696. 1 NIRMAL KUMAR 9726. 3206060634 6 NITISH KUMAR 9709. 3206059242 VARUN KUMAR 9734.T2Q-TAX 9670. 3206060365 6 ASHA KUMARI PRIYANKA SINGH 9727.. ROLL NO. 3206058670 MD WAQAR HASSAN 9674. 3206058727 6 3 MD WASIMUDDIN 6 PRAKASH KUMAR SAH 6 BIKASH KUMAR KARAK ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206057858 VINIT KUMAR 9699. 3206060663 6 4 SANJEEV KUMAR SAH 9710. 3206057928 RAVI SHANKAR PATEL 9700. 3206059261 VIKASH KUMAR SINHA 9735. 3206057763 6 ABHAY KUMAR 9697. CAT. 3206058614 PRABHAT KUMAR 9673. 3206059142 6 MAHARATH MAYUKH 9731.

3206061935 6 AMLESH KUMAR 9777. 3206059867 6 RAMESH KUMAR YADAV 9742. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 3206060914 6 SURAJ KUMAR DARPAN 9714. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 3206060881 6 9713. 3206059872 6 NAGINA KUMAR 9743. 3206060927 6 KUNDAN KUMAR 9715. 3206060245 6 BRAJESH KUMAR CHOUDHARY 9749. 3206061119 6 AKHILESH KUMAR GUPTA 9719. 3206059879 SAROJ KUMAR SINGH 9744. CAT. 3206061535 6 MANISH KUMAR 9723. 4001500994 2 TENZIN CHODEN 9753.T2Q-TAX 9712. 3206059839 SWATI RAJ 9740. ROLL NO.NO. 3206061576 6 AJIT KUMAR 9724.. ROLL NO. 3206061624 6 LALESHWAR MANDAL 9725. IF ANY :1 = Scheduled Caste.: 196 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 3206061069 1 VIKASH KUMAR 9718. 3206061715 1 AJAY KUMAR 4 7 3 DILIP KUMAR DEEPAK KUMAR RAHI SHASHIKANT KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 3206059393 6 RAKESH RANJAN 9737. 4001500884 6 BIKASH KUMAR SHARMA 9752. 3206059812 TRIPURARI KUMAR 9739. 3206060291 6 SANTOSH KUMAR 9750. 3206060241 6 KUMAR DURGESH 9748. CAT. 3206060967 9717. 3206061490 6 RAVI PRABHAKAR 9722. 3206061961 6 PRABHAT RANJAN 9778.. NAME SR. 4001500998 Page 259 6 NEERAJ KUMAR I . 3206061171 6 SUMAN KUMAR 9720. 3206060010 6 SURENDRA CHANDRA 9746. 3206060952 9716. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9751.NO. 3206061734 6 DEVKANT PRASAD 9776. 3206059644 6 RAJESH KUMAR GUPTA 9738. 6 = Other Backward Class. 3206059840 RAJ KUMAR 9741. 3206059933 OM PRAKASH 9745. 3206060027 6 SUSHIL KUMAR 9747. 3206061347 2 SUBHASH CHANDRA MANDAL 9721.

4205000539 6 AMIT KUMAR 9771. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4001500215 2 CHOGYAL TSHERING BHUTIA 9792. 4001501002 6 BIBEK SHARMA DEEPAK KUMAR 9780. 4205000158 6 ABHAY KUMAR 9762. 4205000019 6 3 SANTQSH KUMAR SQNI NEHA THAPA 9782. 4001500497 RAJU KHARKA 9797. 4205000401 6 RAVI KUMAR SAHU 9768. 4001000231 PRAVASH MUKHIA 9789. 4001000108 2 ANUGRAH PRAKASH LEPCHA 9786. 4001500322 2 SANGHA RATNA SYANGDEN 9795. 4205000278 6 AJAY KUMAR PRAJAPATI 9764. 4205000645 9775. 4205000551 9773. 4205000569 9774. 4001500308 2 RACHANA SUBBA 9794. 4001500274 2 CHODEN YQLMO 9793. 4001500388 2 ASISH SUBBA 9796. 4205000020 1 HARSH ANAND 2 NORMA LACHUNGPA 9783. 4205000543 6 MANTOSH KUMAR RAI 9772. 4001501029 2 ADITTYA LAMA JAY PRASHANT EKKA 9781. 4001500001 6 JAYANT KUMAR 9790. 4001000202 6 VIVEK PRASAD 9788.. 4001000024 9758. 4205000246 2 SHEETAL SAMEER EKKA 9763. 4001500516 6 BIRENDRA KUMAR 9798. 4001500820 2 9800. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4001000040 9759. 4205000714 2 5 4 4 SHERPA SANTOSH RANA ABHAYNATH 7 7 SUNNY MANOJ TILMING SHEKHAR KUMAR SINGH ANKUR KUMAR 6 MANOJ KUMAR MAHATO 4 6 KUNAL PRASAD KARMENDRA KUMAR SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4205000293 6 BINIT KUMAR 9765. 4001500729 2 LAKPA 9799. 4205000034 1 MANOJ KUMAR 4001000067 1 BIDHAN GAJMER 9784. 3206061963 9755. 4205000131 DHIRAJ KUMAR JHA 9761. 4001000095 2 GYALPO PAUL LEPCHA 9785. 3206062146 9757. 6 = Other Backward Class. 4205000378 2 9767. 4205000364 9766. 4001500029 2 JOSAN SUBBA 9791. 6 KUNDAN KUMAR SONI 9779. 7 = Visually Handicapped Page 260 . 4001000124 6 TABRAJ KHAN 9787.T2Q-TAX 9754. 4205000433 2 ASHISH PANDEY 9769. 4205000532 6 9770. 3206061996 9756. 4205000124 PUNEET KUMAR 9760. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

4205003636 1 2 4 Page 261 GANDHARVA 2 3 AMIT PURTY CHINTU KUMAR MODI GAURAV SHRIVASTAVA 6 SHAMIM PARVEZ NIRAJ KUMAR SINGH . 4205002506 6 DEVENDRA KUMAR 9803. 4205001034 6 MUKESHKUMARSAW 9829. 4205001457 2 SUDEEP SURIN 9838. 4205000852 6 GANESH PRASAD 9827. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9801. 4205000837 6 DURGESH PRASAD LOHANI 9826. 4205001167 SANDEEP KUMAR SINGH 9831. 4205001362 UPASANA DUTTA 9834..: 197 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 4205003426 SONU KUMAR PANDEY 9817. 4205001450 SATISH EKKA 9835. 4205003375 2 MUKUL RAHUL ECKA 9815. 4205001580 6 MAMTA KUMARI 9840. ROLL NO.NO.NO. CAT. 4205001764 6 KAVITA KUMARI 9843. 4205003214 6 AMARJEET KUMAR 9813. 4205002597 9805. 4205001850 1 PANKAJ KUMAR CHAUDHARY 9844. 4205003445 SUJIT KUMAR 9818. 4205000941 6 SANTOSH KUMAR RANA 9828. 4205002929 6 SANJEEV KUMAR SADHU 9811. 4205002540 9804. 4205002694 9806. 4205001737 1 SANDHYA KUMARI 9842. NAME SR. 4205002913 6 3 AMIT KUMAR GUPTA 9809.T2Q-TAX PAGE NO. 4205002448 2 MADHO LAKRA 9802. 4205003611 9819. ROLL NO. 4205001225 DEEPAK KUMAR PANDEY 9833. 4205001696 6 DILIP KUMAR ROY 9841. 4205001163 6 DEVENDRA KUMAR MANDAL 9830. 4205003224 1 ANAND KUMAR 9814. 4205002839 1 BIRENDRA KUMAR RAJWAR 9808. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4205002917 2 ANTHONY BINEET EKKA 9810. 4205001451 BIJEYATA KUMARI 9836. 4205002961 9812. 4205003424 2 ANITA KUMARI 9816. 4205001455 6 ARVIND KUMAR 9837. 4205002795 2 BIPIN CHANDRA ORAON 9807. 4205001184 JYOTISH KUMAR 9832. 4205001528 1 DEEPAK KUMAR 9839.

4205004044 9857. 4205002292 1 PRADEEP KUMAR DAS 9849. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4205003834 6 PAWAN KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 4205005738 1 RAKESH KUMAR VEDANT SAHGAL 9883. 4205002176 6 UDAY KUMAR 9846. 4 NILESH KUMAR 9876.9820. 4205002209 2 AMIT KUMAR 9847.NO. 4205003913 9853. 4205004224 9859. 4205005888 SUDEEP KUMAR 4205004293 2 SANTOSH KUMAR TIRKI 9885. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. ROLL NO. 4205003989 9855. 4205004035 9856. 4205005296 6 SUNIL PRASAD 6 DIPU LAL AGARHARI 9878. 4205003685 6 NITIN KUMAR VERMA 9821. 4205005217 2 6 MAHESH KUMAR SHARMA 9877. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9851. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. 4205003986 9854. 4205005341 2 DHIRAJ KUJUR KIRAN KUMAR 9880. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4205005811 6 BRAJESH KUMAR 6 3 ABHIMANYU MAHTO 9884.NO. 4205005913 RAJEEV KUMAR 4205004365 6 PURUSHOTTAM KUMAR 9886. 4205005431 6 BIPAD TARAN DAS AKASH 9881. CAT. 4205003728 2 SOSAN SAVITA KUJUR 9824. CAT. 4205005555 6 SANTOSH RAM RAJ RAMAN 9882. 6 = Other Backward Class. 4205001918 2 SURYA DEV TIRKEY T2Q-TAX 9845. 4205002333 6 VIJAY KUMAR GUPTA 9850. 4205005312 6 RAJENDRA PRASAD MANDAL SUNIL KUMAR 9879. 4205003719 6 PRERNA BARNBAL 9823.: 198 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4205002264 1 DEEPAK RAJAK 9848. 9861. 4205003698 2 SUMIT SAURABH LAKRA 9822. 4205003881 9852. 4205005995 SHIVPRIYE TRIPATHI 4 6 6 Page 262 4 CHANDAN TIRKEY . 4205004272 9860. 4205004179 9858. 4205003804 2 SAURABH KHUSAR 9825. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. NAME SR..

4205007196 6 AMIT KUMAR 9928.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.9862. 4205501043 6 ASHISH KUMAR KANDHWAY 9903.. 4205007170 6 AMAR KUMAR 9927. 4205004792 6 RAVI SHANKAR PRASAD 9897. 4205007001 6 RITURAJ ABHISHEK 9926. 6 = Other Backward Class. 4205004372 6 MUKESH KUMAR 9888. ROLL NO. 4205006176 9864. 4205006242 9865. 4205006735 9871. CAT. 4205004468 6 ANIKET KUMAR 9892.. 4205006166 9863. 4205006895 9874. 4205004366 2 MANISH KUMAR T2Q-TAX 9887. 4205005035 6 RITESH KUMAR 9899. 4205006448 9867. 4205004883 6 ANIL KUMAR VISHWAKARMA 9898. 4205006575 9868.: 199 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4205006882 6 RAKESH KUMAR 9873. CAT. 4205501055 6 SHEKHAR KUMAR DAS Page 263 ALOK KUMAR SHARMA . 4205006257 9866. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4205004494 GOPAL KUMAR 9893. 4205006879 6 MUKESH BARNWAL 9872. 4205004690 MUNAL KUMAR 9894. 4205006939 6 RAJIV RANJAN 9875. 4205006626 9869. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4205004423 ABHIJEET SRIVASTAVA 9890. 4205501038 9902. 4205006989 6 VIKASH KUMAR SONI 4 6 7 6 VIJAY KUMAR RAHUL KUMAR PATHAK 3 A JANKI RAM 2 AMOL BALBEER MINZ AMIT KUMAR SINHA 1 VIJAY RAM JAISWARA DEEPAK KUMAR 6 SHASHI KUMAR 7 P SURYA KANT PRASUN KUMAR SINHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4205004697 VIKAS KUMAR 9896. 4205004694 SUBODH KUMAR 9895. 4205005199 2 SAMIR RANIER KHALKHO 9900.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9901. 4205006636 9870. NAME SR. 4205004449 2 PRITAM PRABHAT TIGGA 9891. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4205004385 6 SUNIL KUMAR 9889. ROLL NO.

4205502077 6 AVINASH KUMAR 9924. 4205501162 6 MAHIPAL 9909. 4205501961 9921. 4205500989 6 AMIT PRASAD 9949. 4205502164 6 SUDHIR KUMAR SHARMA 9925. 4205500119 1 PANKAJ KUMAR 9933. 4205501515 6 3 PRANAB KUMAR DEY 9913. 4205501057 2 AJAY TOPNO 4205007253 NEERAJ NIRALA 9930. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4205500852 SUKANTA BANERJEE 9944. 4205501845 9918.AJAY KUMAR T2Q-TAX 9929. 4205500917 6 TAPAS BHARTI 9946. 6 = Other Backward Class. 4205500358 6 RAJESH KUMAR 9936.. 6 RISHI RAJ PARVINDER SINGH 4 NISHANT PRAKASH SHASHI BHUSHAN PRASAD SIN PANKAJ KUMAR PANDEY RITESH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4205500687 6 SAKET KUMAR 9941. 4205501070 6 DASHRATH KUMAR MAHTO 9906. 4205500568 6 RAHUL KUMAR 9938. 4205500332 ANTU KUMARI 9935. 4205500619 ANAND KUMAR 9940. 4205502074 6 HEERA LAL 9923. 4205500250 6 VIJAY KUMAR 9934. 4205502062 6 VINAY PRASAD 9922. 4205501348 9911. 4205501492 9912. 4205500523 6 SHWETA BARANWAL 9937. 4205500810 6 MANJARY YADAV 9943. 4205501675 9915. 4205501751 6 AVINAV KUMAR GUPTA 9916. 4205007482 DIWAKAR KUMAR 9931. 4205501126 9908. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4205500688 1 RITESH KUMAR 9942. 4205502165 6 KISHAN KUMAR SAW 9904. 7 = Visually Handicapped Page 264 . 4205501077 6 ANUJ KUMAR 9907. 4205500928 6 SHANKAR KUMAR PANDIT 9947. 4205501923 6 PRAMOD KUMAR 9920. 4205501871 6 VIKASH KUMAR 9919. 4205501261 6 3 BHOLA THAKUR 9910. 4205500893 1 KUNDAN BHAGAT 9945. 4205501597 2 SANTOSH KUMAR 9914. 4205007211 9905. 4205500976 6 MALA KUMARI 9948. 4205500617 ASHUTOSH 9939. 4205500999 6 VIJAY KUMAR 9950. 4205501839 6 3 LAKSHMI PRASAD 9917. 4205500025 6 ANIL KUMAR 9932. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.

4205503050 6 SANDEEP KUMAR 9984.. 4205506391 9970. 4205502390 6 PRAVEEN KUMAR 9977. 4205503381 6 RAMESH CHANDRA DAS 9985. 4205505892 9961. 4205506038 6 OM PRAKASH RQY BHATT 9965. 4205504456 6 ASHOK DUTTA 9994.: 200 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4205503038 6 SHIV SHANKAR PANDIT 9983. 4205505598 9960. 4205504421 6 VIJAY KUMAR 9993. 4205505023 9952. 4205505261 6 EJAZ AHMAD 9955. 4205504307 6 SHANI KUMAR 9990. 4205505309 1 SUNIL KUMAR 9956. 4205505487 ABHISHEK KUMAR SINGH 9958. ROLL NO.NO. 4205505920 9962. CAT. 4205505051 6 DEEPAK KUMAR 9954. 4205503571 SHYAMAL SINHA 9987.NO. 4205502397 6 SONY GUPTA 9978. 4205504495 6 SADDIQUE ALI 9995. 4205505491 9959. 4205505373 RAGHVENDRA KUMAR BIPUL 9957. 4205502530 6 ASHOK KUMAR 9981. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9951. 4205502422 6 RAJESH KUMAR GUPTA 9979. 4205505966 1 SANDEEP KUMAR 9964. 4205502522 6 DILCHAND PRASAD 9980. 4205506465 Page 265 7 6 SHYAM KISHOR SAH SUPRABHAT 2 ASHISH KUMAR LAKRA ABHISHEK KUMAR 6 PREM KUMAR BIRENDRA KUMAR SHARMA RAHUL KUMAR SURAJ KUMAR SINGH . 4205502317 6 RAJIV RANJAN KUMAR SHARMA 9976. 4205502555 6 ABHIJIT DUTTA 9982. CAT. ROLL NO. 4205506213 6 VIVEKA NAND AGRAWAL 9967.T2Q-TAX PAGE NO. 4205504325 6 KUSUM VISHWAKARMA 9992. 4205506286 2 MANOJ SINGH MUNDA 9968. 4205504309 6 DHANANJAY KUMAR 9991. NAME SR. 4205505946 6 DHANANJAY KUMAR 9963. 4205506059 2 SHAILESH E LAKRA 9966. 4205503703 6 SAROJ KUMAR MAHTO 9988. 4205505025 9953. 4205506304 6 GANESH CHANDRA MANDAL 9969. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4205504042 6 AMIT KUMAR GUPTA 9989. 4205503426 1 PINTU RAJAK 9986.

6 = Other Backward Class. 4205504753 6 SHAILESH PRASAD SAHU 9999. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10001. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4205509236 6 RAJ KUMAR PRASAD 4205507102 6 ROHIT KUMAR 10029. 4205507550 KUMARI EKTA KANDHWAY 10037. 4205509553 10007.T2Q-TAX 9971. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4205507423 SONIA 10036.. 4205506606 6 PRASHANT PANDIT 9972.NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4205508964 6 UDAY KUMAR 6 ANANT SHAKTI 10028. 4205507282 ALOK KUMAR SINHA 10033. 4205504885 6 KRISHNA DEO THAKUR 10000. 4205509575 6 SANTOSH KUMAR 10008. 4205509693 6 DIPTI PALLAVI 10009. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4205508951 ONKAR NATH SHRIVASTAWA 10027. ROLL NO. 4205507177 6 RAJEEV RANJAN 10030. 4205507272 6 SAURABH SUMAN 10032. 4205506816 6 SANJAY KUMAR GUPTA 9975. 4205506626 9973. CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.: 201 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 4205507064 10004. 4205509997 Page 266 6 PRIYANKA KUMARI SHEO SHANKAR SINGH 6 JWALA KUMAR PANKAJ KUMAR JHA SANJEEV KUMAR 6 SANTOSH KUMAR SENAP TI MAHTO 6 4 RAVI KUMAR . 4205507214 6 RAMNIK KUMAR 10031. 4205509948 10011. 4205504624 2 ANIT KUMAR BEDIYA 9996. 4205509308 10005. 4205504730 6 SHYAM KUMAR SINGH 9998. 4205509988 10012. 4205507296 6 3 MANOJ KUMAR 10034. ROLL NO. 4205506939 10002. NAME SR. 4205506985 10003. 4205506818 6 BIPIN KUMAR KUMARI NEHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4205507342 6 SANDHYA KUMARI 10035. 4205509405 10006..NO. 6 SHADAB ANWAR 10026. 4205506691 6 MAMTA RANI CHOURASIA 9974. 4205509855 10010. 4205504727 6 MAHESH KUMAR 9997.

4205508262 6 VIKAS KUMAR 10045. 4205508266 6 SHASHI KANT CHAKRAWARTI 10046. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4205510306 6 DEEPAK KUMAR 10017. 4205508070 6 ANIL KUMAR SHARMA 10044. 4205510640 1 ANIL KUMAR MAHTHA 10024. 4205508016 6 ANJALI KUMARI 10043. 4205510482 6 SURJEET KUMAR 10019. 4205513406 6 SURENDRA KUMAR 10052. 4205507806 6 JYOTI KUMARI 10042. 4205513651 Page 267 ANUJ KUMAR DAS . NAME SR. 4205507728 SHUBHRA SINGH 10040. 4205510499 6 NITYANAND NAYAK 10020. 4205511515 6 SANTOSH KUMAR VERMA 10079. 4205511350 6 SURAJ KUMAR VERMA 10078. 7 = Visually Handicapped PAGE NO..T2Q-TAX 10013. 4205507700 2 ELISY MANJU LAKRA 10039. 4205513632 KUMAR ABHISHEK 10054. 4205508843 6 SUHEL ANSARI 10050. 4205510005 SANTOSH KUMAR DUBEY 10014. CAT. 4205510855 2 PAWAN KUMAR KACHHAP 10025. 4205508399 6 RAKESH KUMAR 10048. 4205510367 6 SANTOSH KUMAR GUPTA 10018. ROLL NO. 4205510547 1 SANTOSH BAITHA 10021. ROLL NO. 4205510902 4 SHAHNAZ AKHTAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10051. 4205507590 6 MD NAUSHAD ALAM 10038. 4205510215 6 SUJEET KUMAR SUJEET 10016.NO. 4205510600 6 RAVI RAJAN KUMAR 10022. 4205507750 6 SANTOSH KUMAR 10041. 4205511163 NAVIN KUMAR ARYA 10077.. 4205513556 6 PRAVIN KUMAR 10053.NO. 4205511035 AMIT KUMAR 10076. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT. 4205508408 6 SANJAY KUMAR ROY 10049.: 202 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4205510208 SAURABH SHEKHAR 10015. 4205508289 6 AMIT KUMAR RANA 10047. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4205510628 6 ANKUR KUMAR 10023. 6 = Other Backward Class.

. 4205515266 6 PRABHAT KUMAR 10069. 4205512916 1 CHANDAN RAM 10096. 4205515656 10074. 4205513893 6 LAKHAN KUMHAR 10059. 4205514225 6 BISHESHWAR YADAV 10062. 4205514539 6 UPENDRA PRAJAPATI 10064. 4205514966 6 REHAN AHMED 10066. 4205514635 10065. 4205512171 6 HEMANT KUMAR RAWANI 10089. 4205514416 6 DEEPAK KUMAR SINGH 10063. 4205513758 6 RANJEET PRASAD KUSHWAHA 10057. 4205515016 6 RUPESH KUMAR JAISWAL 10067. 4205511991 6 MD WASIM RAJA 10084. 4205515110 2 NISHA ANSHU BHUTKUMAR 10068.: 203 Page 268 . 4205515470 10073. 4205513832 6 ARBIND KUMAR MAHTO 10058.T2Q-TAX 10055. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4205516165 ANUP KUMAR OJHA 4 1 4 6 AMIT RANJAN BASANT SINGH RANJEET KUMAR RAI 6 INDRAJIT KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4205512975 2 MAHENDRA TOPPO 10098. 4205514107 6 SRIKANT PRASAD KESHRI 10061. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4205512154 6 NIRMAL KUMAR BHASKAR 10088. 4205512057 MANJAY 10085. 4205513897 10060. 4205516097 SHEKHAR SHARMA 10075. 4205512955 6 MANOJ KUMAR YADAV 10097. 4205513745 6 AMIT KUMAR 10056. 4205512915 2 RAZAT MINZ 10095. 4205515354 6 ANANDJEET KUMAR VERMA 10071. 4205513239 SANDEEP KUMAR 10099. 4205512078 6 ANUPRIYA MEHTA 10087. 4205512065 6 PANKAJ KUMAR GUPTA 10086. 6 = Other Backward Class. 4205511747 6 DEEPA KUMARI 10082. 4205512392 VIVEK KUMAR RAVI 10091. 4205511867 6 AJAY MANDAL 10083. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4205511682 6 BIKRAM KUMAR THAKUR 10081. 4205515282 6 ABHIJEET KUMAR 10070. 4205512492 VIKAS KUMAR 10092. 4205512232 KAUSHIK BISWAS 10090. 4205515441 1 DEVENDU KUMAR SHIL 10072. 4205512611 1 OMPRAKASH KUMAR 10094. 4205512511 DEEPAK KUMAR SINGH 10093. 4205511606 6 AMRENDRA KUMAR PANDIT 10080. 4205513394 SUNIL KUMAR SONI 10100.

2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4205522031 6 DHIRENDRAKUMAR 10109. 4205516630 1 KUNDAN KUMAR DAS 10129. ROLL NO. 4205521730 6 SAURAV KUMAR 10105. 4205520030 AMRESH KUMAR 10144. 4205518048 AJAY KUMAR 10136. 4205522369 1 VIKASH KUMAR 10115. 4205518227 2 RASHMI KUMARI 10138. 4205523867 6 RANJANA SINGH 4 6 7 4 Page 269 KRISHNA MOHAN OJHA SAURAV SHEKHAR 3 SAKET KUMAR SHARMA . 4205521720 6 PINTU KUMAR 10104. 4205519394 6 ABHISHEK RAJ 10140. 4205518170 6 GANESH KUMAR BARNWAL 10137. 4205522477 6 ARBIND KUMAR SONI 10116. 4205522199 6 SANJAY KUMAR 10112. 4205519228 6 NILESH THAKUR 10139. 4205519652 6 LALIT NARAYAN SINGH 10142. 4205523362 10118. 4205521395 1 SHASHI BHUSHAN KUMAR 10102. 4205517682 RAJESH KUMAR SINGH 10135. 4205522910 6 KUNAL KUMAR 10117. NAME SR. 4205520234 CHITRANJAN KUMAR 10145. 4205523421 6 SHILENDRA UMRAO 10119. CAT.NO. 4205521600 2 SMITA SHABNAM BHENGRA 10103.NO. 4205523565 6 SACHIN KUMAR 10120. 4205519619 ASHISH KUMAR 10141. 4205522050 1 AJIT KUMAR 10110.T2Q-TAX ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4205516262 MANISH KUMAR SINGH 10126. 4205516603 6 RAKESH KUMAR 10128. 4205519728 6 ASHOK PRASAD 10143. 4205517059 6 NARESH KUMAR MAHTO 10133. 4205517121 6 KANCHAN KUMARI 10134. 4205516829 6 ASHOK KUMAR 10132. 4205521742 6 UMASHANKAR KUMAR 10106. 4205516734 6 PRADEEP KUMAR 10130. 4205516806 6 ARBIND KUMAR PRASAD 10131. CAT.. 4205516423 AMIT KUMAR LAL 10127. 4205521845 6 VIVEK KUMAR MOURYA 10107. 4205522132 6 VINAY KUMAR VERMA 10111. 4205522204 1 JASBIR SINGH RAJPAL 10113. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10101. 4205522288 10114. 4205521895 10108.

4205521392 DILIP KUMBHKAR 10150. 4408001158 3 RAJENDRA SHARMA 10159. 4408000027 1 SANJIB KUMAR ROY 10185. 4205525720 6 MD FIRDOS ANSARI 10182. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4205524932 6 3 6 MANORANJAN SHAHI SHEO SHANKAR KUMAR 7 BHUNESHWAR PRASAD MAHTO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. ROLL NO. 4205525181 PAWAN KUMAR 10176. 4205525425 6 5 SANTOSH KUMAR 10180. 4205520868 6 MUKESH MODI 10148. 4205525293 6 HEMANT KUMAR 10179. 4408001359 10161.NO. 4205524198 2 ASIM KONGARI 10123. 4408001363 3 SHISHIR KUMAR JHA 10162. 4408000920 6 NIRUPAM DATTA 10154. 4205520565 6 LAKSHMAN KUMAR MEHTA T2Q-TAX 10146. CAT. 4408001076 6 KAUSHALENDRA KUMAR 10155. 4408001078 AJEET KUMAR PANDEY 10157. CAT. 4205525291 6 SANJEEV KUMAR 10178. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4205520756 1 BINAYAKDAS 10147. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4205521298 PRANAV KUMAR SINGH 10149. 4205524714 10124. 4205525578 5 NIRAJ KUMAR BARNWAL 10181. ROLL NO. 4205523898 6 SANJAY KUMAR GUPTA 10122. 6 = Other Backward Class.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4408001077 MD ALLAUDDIN KHAN 10156. 4205525818 6 ALKA KUMARI 10183. 4205525960 6 ABHISHEK SUMAN 10184. 4408000118 ABHRAJYOTI PAL 10187. 4408001080 3 SOMNATH BISWAS 10158. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10151. NAME SR. 4205524900 6 3 10125.: 204 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 4408001306 6 3 10160. 4408000824 10152.. 4408000037 1 SUBHANKAR SINHA 10186. 4408001384 3 SANJEEV KUMAR SINHA 4 Page 270 6 BIJAY GUPTA 3 IMTIAJ ALI MONDAL RAMESH GHOSH NISHA THAPA . 4408000916 10153. 4205525229 MD PRAVEJ ALAM 10177.10121.

NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4408000442 6 3 RAJ DEO PANDIT 10194. 4408500040 10167. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4408500298 10171. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4408506064 6 Page 271 3 SIDDHARTHA BORAL ASIM BASAK 4 MADHAWEE SHAH AVRANIL GHOSH . 4408505571 6 10203. 4408500694 2 SONAM DOLMA LAMA 10228. 4408500590 6 SRAVAN KUMAR 10175. 4408001465 10165. 4408500623 6 TUBAI DUTTA 3 1 3 SUTIRTHA SARKAR 3 SANJAY KUMAR 5 6 PARTHA DUTTA CHANDAN KUMAR SAHA 3 BARUN KANTI GHOSH 6 KESHAV KUMAR SUMANTA KABIRAJ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. 4408000426 6 MITHILESH KUMAR SINGH 10193. 4408500097 10168. NAME SR. 6 = Other Backward Class. CAT.: 205 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4408000174 2 SRIJANA CHETTRI 10189. 4408000381 6 3 BIMAL KUMAR SARKAR 10192. 4408000611 JAYDIP CHAUDHURI 10196. 4408000279 3 ASHWINI KUMAR TIWARI 10191. 4408505831 6 10204. 4408500574 2 SHARON TAMANG 10174. 4408500685 2 MILAN KUMAR SUBBA 10226. 4408000724 MRINAL KANTI DEB JOARDAR 10199. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4408000565 1 ANANDA BISWAS 10195. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4408000164 1 3 PRADIP KUMAR BARMAN T2Q-TAX 10188. 4408500363 10172. 4408505492 10202.. 4408500691 6 DIBAKAR SARKAR 10227.10163. 4408001434 10164. 4408500766 MONOJIT SAHA 10229. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10201. 4408000665 SANGRAM MITRA 10197. 4408000740 PRASANT PRADHAN 10200. 4408001503 10166. 4408500238 AMIT AMAN 10170. CAT. 4408000195 6 ASHOK KUMAR 10190. 4408500469 2 SUBAM LAMA 10173. ROLL NO. 4408500101 RAHUL KUMAR SHRIVASTAVA 10169.NO. ROLL NO. 4408000692 LENIN ROY 10198.

4408507854 1 SUSHOVAN MONDAL 10215. 4408501504 SIDDHARTHA SARKAR 10237. 4408506611 10206. 4408501187 6 ANIL KUMAR 10234. 6 = Other Backward Class. 4408502921 6 SUSHANTA SEN 10246. 4408501143 6 RAJIV PRASAD 10232. 4408502522 1 DAVID BARAI 10243.. 4410000184 10223. 4408507211 6 KUBER KUMAR RAJPAL 10212.: 206 ------Page 272 . 4410000234 3 6 3 2 3 PASSANG SHERPA SOURAV CHAKRABORTY GANGA CHHETRI 4 TANBIR KARIM RISHIKESH BANERJEE AMIT DAS 6 SAURABH ABHIJIT BISWAS 3 DIPAK KUMAR MALLICK SARABINDUKKUMAR SINGHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4408501203 AMRIT 10235. 4408506713 1 PRASANTA KUMAR ROY 10208. 4408501086 1 BISWAJIT RAY 10231.10205. 4410000226 10224. 4408503260 6 GAGAN SUNUWAR 10247. 4410000101 10222. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4408501035 1 BACCHU TALUKDAR T2Q-TAX 10230. 4408507933 1 INDRAJIT ROY 10217. 4410000020 10218. 4408504508 1 RAJA SARKAR 10250. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4408502496 6 DANIEL PARAG YOGI 10242. 4408506615 10207. 4408503824 1 UTPAL DAS 10249. 4410000055 1 BISWAJIT DAS 10220. 4408502314 2 XAVIER KUJUR 10241. 4408502816 AMRENDRA KUMAR SINGH 10245. 4408507910 6 ADWITIYA MAITRY 10216. 4408506785 6 SHEKHAR PAUL 10209. 4408507612 10214. 4408501155 6 MANISH KUMAR JAISWAL 10233. 4408501511 NIRANJAN KUMAR 10238. 4408501704 PARTHA ADHIKARY 10239. 4408502527 ALOK RANJAN KHANRA 10244. 4410000059 1 PRASANKHA BISWAS 10221. 4410000228 10225. 4408507581 10213. 4408501953 6 KUMAR GAURAV 10240. 4408501273 RANA BANIK 10236. 4408503425 SHIVRAJ RAI 10248. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4408507181 2 PASSANG SHERPA 10210. 4408507209 6 SANJAY KUMAR SAH 10211. 4410000040 1 SNEHASISH SAHA 10219.

4410001036 3 DIPTESH MUKHERJEE 4410000246 1 3 KINGSUK BURMAN 10278. 4410000767 RUDRANIL DAS 10294. 4410001545 MD YASIN MONDAL 10271. 4410001484 PAPIYA DUTTA 10270. 4410000728 SOMNATH GANGOPADHYAY 10292. 4410000546 6 DHARMENDRA KUMAR 10285. 4410001125 1 SAIKAT MANDAL 10255.. 4410001029 3 SUDARSHAN DEBNATH 1 ARIJIT ROY 10277. 4410000600 ABHISHEK KUMAR JHA 10287. 4410000369 6 3 DURGA SHANKAR JAISWAL 10280. NAME SR. 4410000263 1 ARIJIT RAJAK 10279. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410001200 1 RANJAN BISWAS 10259.NO. 4410001382 10264.T2Q-TAX COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410000480 6 NIRAJ KUMAR 10283. 4410000237 10253. ROLL NO. 4410000392 3 SANJOY BANERJEE 10281. 4410000644 3 DEBARSHI SOM 10290. 3 SANTANU MODAK 10276. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10251. ROLL NO. 4410000607 1 MOUMITA SAHA 10288. 4410001206 6 SUBRATA MITRA 10260. 4410001457 3 TAPAS KUMAR SAMANTA 10268. 4410000558 SREYASEE INDRA 10286. 4410001410 3 ARINDAM NATH 10265. 4410001107 3 SWAPAN KUMAR ROY 10254. 4410000693 3 SUBHASIS BANERJEE 10291. 4410000403 PROSENJIT MAJEE 10282. 4410001243 1 AVIJIT ROY 10261. 4410001186 10257. 4410001345 10263. 4410000797 RANAJIT DUTTA 10295. 4410000235 10252. 4410000835 SANDIPAN SARKER 10296. 4410001561 Page 273 3 3 PAROMITA BHATTACHARYA VIJAY SHANKAR 6 3 CH SELIM AKTAR ATMABAN DEBGUPTA 1 1 KAUSHIK DAS BABLU KUMAR NONIA . 4410000609 1 SUBHAJIT ROY 10289. 4410001430 10267. CAT.NO. 4410001197 6 ALOK KUMAR 10258. 4410001413 3 UTTAM KUMAR BASU 10266. 4410001468 3 TANAY DAS 10269. CAT. 4410000754 PANTHA DAS 10293. 4410000498 6 3 PRADIP KUMAR YADAV 10284. 4410001135 6 KUMAR RAJNISH 10256. 4410001304 10262.

4410002494 10304. 4410002615 10307. 4410001701 6 VINAY KUMAR 10326.NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. IF ANY :1 = Scheduled Caste.: 207 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410002011 3 PABITRA SAHA 10333. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410001710 6 GOPAL KUMAR 10327. 4410000978 ANIRUDDHA DEY SARKER 10299.. 4410002061 SUBRATA KR BISWAS 10335. 4410001597 1 AYAN KUMAR BISWAS 10274. 4410002675 10308. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10301. 4410002182 SINTU DAS 10338. 4410002841 10310. 4410001738 6 ANUP SARKAR 10328. ROLL NO. NAME SR. CAT. 4410002905 10313.NO. 4410002096 10336.T2Q-TAX 10272.. 4410002118 SANDIP BISWAS 10337. 4410002830 10309. 4410001627 1 SUJIT KUMAR MANDAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410002921 Page 274 1 3 1 SOUMYA SEN U 6 SHEKHAR RAJ SAHA ARKA BANDYOPADHYAY 1 RABI SANKAR BISWAS ARITRA BANDYOPADHYAY 3 ANUP KUMAR ROY DURGA BURNWAL 1 PALASH SARKAR DIPANWITA DANDAPAT 6 ASHIM GHOSH DEBAJYOTI GHOSH 6 3 BISWANATH GHOSH ARIJIT DAS 6 TRIBHUWAN KUMAR . 4410002613 10306. 4410002493 10303. 4410001808 SUDIPTA PRAMANIK 10331. CAT. 4410002859 10311. 6 = Other Backward Class. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410002516 10305. 4410002058 3 SANAT KUMAR NAYEK 10334. 4410002878 10312. 4410001855 ANKANA GUIN 10332. 4410000849 1 ANWESHA MAJUMDER 10297. ROLL NO. 4410001788 3 MITENDRA KUMAR GARAI 10330. 4410001620 2 MARY MAGDALENE MINZ 10275. 4410001021 SHYAMOSHREE BASU 10300. 4410001783 3 AMIT KUMAR RAO 10329. 4410002487 10302. 4410000858 6 ASHISH KUMAR 10298. 4410001575 6 MANGAL SINGH 10273. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

CAT.NO. 4410003515 1 SHAMPA DAS 10379. 4410004627 Page 275 PADMINI SEN 1 SHILADITYA HALDER . 4410003539 CHANDRANI SINGHA 10380. 4410003206 3 10319. 4410003291 10321. 4410004455 6 CHANDAN KUMAR 10352. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410003210 10320.T2Q-TAX 10314. 4410002402 AMRITA MUKHERJEE 10347. 4410003145 6 3 10318. 4410003347 10325. 4410002297 3 ASHIT KUMAR SHIL 10340.. 4410004562 10355. 4410002400 2 3 GOURI SANKAR SINGH SARDAR 10346. 4410002453 1 DILIP DAS 10349. 4410002311 SAYANTANI BHATTACHARYA 10341. 4410002352 1 RATUL MAJUMDER 10345. 4410002955 1 PHANISHWAR RAJWAR 10315. 4410003015 1 VIKASH KUMAR MAHATO 10316. 4410002414 6 3 MANOJ KUMAR GUIN 10348. 4410003318 6 PANKAJ DAS 10323. 4410002317 MANAS BHATTACHARYA 10342. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10351. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410003468 3 THABIR KANTA MANDAL 10376. CAT. 4410003298 10322.NO. ROLL NO. 4410002289 3 PARTHA ADHIKARI 10339. 4410003478 6 MUKESH KUMAR SINGH 10378.. 6 = Other Backward Class. 4410002331 MADHURI SAHA 10343. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410002334 AVIJIT BANERJEE 10344. 4410002470 MADHAB DAS GHOSH 10350. 4410003026 10317. 4410004536 6 SANDIP KUMAR 10354. 4410004467 6 PRABIR KARMAKAR 10353. NAME SR. ROLL NO. 4410003470 3 SUDIP ROY 10377.: 208 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410003391 4 CHANDAN KUMAR JHA RAM LALIT MANAB KUMAR RQY SRITAMA MUKHERJEE 1 ROBIN BHOGTA 3 3 JAYANTA KUMAR TRIPATHI UTTAM KUMAR SIKDER PROSENJIT SAHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410003341 1 SUMAN MONDAL 10324.

4410004735 VIVEKANAND DWIVEDI 10361. 4410003602 BARUN KR SHAW 10383. 4410004862 1 RAJIB ROY 10364. 4410004984 1 MRINAL KANTI BEPARI 10369. 4410005273 7 2 3 MUKHERJEE 3 KQUSHIK CHAKRABARTY PRASHANT KUMAR MISHRA 3 SAROJ KUMAR MAITI ANAND PRAKASH 6 MANOJ KUMAR MANDAL 6 SUDHANSU SHEKHAR 3 6 ASHOK KUMAR DEY SURENDRA KUMAR CHOUDHARYD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410005220 3 SOMENATH GUHA 10373. 4410005000 10371. 4410004009 6 TARIT KUMAR AICH 10392. 4410004723 VIKAS KUMAR GUPTA 10360. 4410004630 1 AJAY PRASAD NONIA 10357.. 4410003832 6 RESHMA HALDER 10389. 4410005140 3 RATHINDRA NATH MUKHERJEE 10372. 2011 (TIER-II) Page 276 . IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410004113 1 3 ALOKE MONDAL 10396. 4410005265 10375.. 4410004667 1 CHANDAN DAS 10359. 4410004454 6 RAUSHAN MAHANAMA 10400. 4410004294 1 ARCHANA DEVI 10399. 4410004920 1 ARINDAM DEBNATH 10368. 4410004038 3 SANKAR NARAYAN BOSE 10394. 4410004861 6 SUKLAB PAL 10363.T2Q-TAX 10356. 4410003757 3 SABYASACHI REJ 10385. 4410004109 3 JAYANTA DASGUPTA 10395. 4410003793 6 3 RAM PRAVESH PRASAD 10387. 4410004632 1 ABHISHEK SARDAR 10358. 4410004278 3 PRASANTA KUMAR CHATTOPADH 10398. 4410003894 INDRANIL KHATUA 10390. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410004898 10366. 4410004907 10367. 4410004011 3 SANKAR NARAYAN DAS 10393. 4410003746 BIRENDAR MICHAEL KHAKHA 10384. 4410004991 10370. 4410003970 1 UTTARA ROY 10391. 6 = Other Backward Class. 4410003584 UPENDRA KUMAR 10382. 4410003802 1 SUSHOVAN MAJUMDER 10388. 4410004752 1 ABHIJIT DAS 10362. 4410004874 10365. 4410003778 3 SUKHAMOY 10386. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410005260 10374. 4410003543 ANKITA CHOUDHURI 10381.: 209 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410004258 3 SUMANTA DAS 10397.

4410006986 10417. 4410006581 IPSITA MAJUMDER 10413. 4410005812 6 AMIT KUMAR 10440. 4410005399 1 3 MAHADEV MONDAL 10428. 4410005577 3 NARAYAN SHOME 10430. 4410006444 SHUBHENDU KUMAR MANDAL 10410. 4410007205 1 PANKAJ RAJAK 10420. 4410006240 1 SHASHI KUMAR PASWAN 10404. 4410005847 6 PANKAJ KUMAR 10441. 4410006084 10402. 4410006171 6 ASHISH KUMAR GUPTA 10403.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410006416 6 10408. 4410005709 RABISH KUMAR SINGH 10436. 4410005500 6 3 PLABAN SIKDAR 10429. 4410005774 SUDIP KUMAR PATHAK 10437.NO. 4410005353 1 ROHIT CHAUDHARY 10427. ROLL NO. 4410006421 6 10409. 4410006824 10416. 4410006782 10415. 4410006406 10406. 4410005624 1 3 SHISHIR KUMAR RQY 10432. 4410007263 7 3 1 3 2 3 A A Page 277 MOUMITA ADHIKARI PAYEL GHOSH 3 KISHORE CHANDRA ROUT 4 S JIT BIT SUBHASH BHAUMIK 6 ASHISH KUMAR AYAN BHATTACHARJEE 6 CHINMOY GHOSH JOYDEEP DEY 3 6 MANAS KHANRA ARUN KUMAR SHARMA . CAT. ROLL NO. 4410005795 1 MITA SUTER 10439. 4410006536 PRITAM DAS 10411. 4410005880 ABHIJIT GHOSH 10442. 4410005987 SUBRATA BANDOPADHYAY 10446. CAT. 4410005672 BISWAKIT DAS 10434. 4410005583 SATISH KUMAR 10431. 4410007077 1 BARNABHA BISWAS 10418. 4410006575 ABHRAJYOTI SARKAR 10412. 4410005278 3 SWAPAN CHATTERJEE 10426. 4410005921 TAPAS KORA 10444. 4410005793 SHATABDI CHATTARAJ 10438.NO. 4410006373 6 3 SK REJABUL HOQUE 10405. 4410005939 SHAHZAD JAVED 10445. 4410006413 10407. 4410005675 MAHITOSH MONDAL 10435. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10401. 4410007208 10421. 4410005644 1 3 BABLU BISWAS 10433. NAME SR. 4410007112 6 RAJ KUMAR 10419. 4410005897 TUSHAR KANTI PATHAK 10443. 4410006721 10414.

4410008355 6 PRITY KUMARI 4410007714 6 3 UDAY PRATAP PRAMANIK 10479. 4410007372 ABHISHEK GUHA THAKURTA 4410006062 KASTURINA MODAK 10450. 4410008592 1 PRATEEK KUMAR SARKAR 10459. CAT. 4410008677 10462. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410007587 3 10453. 10425. 4410008540 6 PURVI PRACHI 10458. 4410008377 6 SATYAJEET GAURAV 10455. 4410008829 4 1 Page 278 3 SANJIT LAYEK SANJAY KUMAR QJHA SURYATAPA CHAKRABORTY 3 SANDIP ROY SUDIPTA MAJI 6 3 AMLAN PAUL . 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410007853 3 ACHINTA KUMAR DAS 10483. 4410006020 6 3 10424. 4410008255 10452. 4410007803 RAHUL KUMAR AVINASH 10481. 4410007661 10454. 4410007349 ABHISHEK CHAKRABORTY NITYANAND AZAD 10448. ROLL NO. 4410008637 10461. 4410007925 6 3 SANKAR SADHUKHAN 10485. 4410007448 10422. 4410007522 6 3 ASHOK KUMAR PRASAD 10476. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10451. DIPANKAR ROY 10477. IF ANY :1 = Scheduled Caste. ROLL NO. 4410007951 NIMISHA SINGH 10487. 4410007928 1 BISWAJIT GAIN 10486.NO. 4410007357 TUSHAR KANT VERMA 4410006023 SUMANA DEY 10449. CAT.. 4410008353 1 RATHINDRA NATH SARKAR 1 LALIT KISHOR MERDWAL 10478.AMIRUL ISLAM T2Q-TAX 10447. 4410007969 SUKRACHARYA MONDAL 10488. 4410008523 1 SILAJIT NASKAR 10457. 4410008408 10456. 6 = Other Backward Class.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410008758 10463. 4410006010 3 10423. 4410007849 HARSH RAJ PODDAR 10482. 4410008610 6 SAIKAT KUMAR BALA 10460.NO. 2 PRAKASH CHANDRA HANSDA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.: 210 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410007784 3 SANAT KUMAR MANDAL 10480. 4410007913 3 SUBHRANSHU SEKHAR NANDI 10484. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

4410008141 3 PALASH KANTI DAS 10496. 4410007992 6 ANJIT KUMAR T2Q-TAX 10489. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410009147 10467. 4410500894 2 ARKA CHATTERJEE 10505.: 211 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 4410009752 1 SOMADRI MANDAL 10526. 4410008212 BIPLAB BISWAS 10499. 4410008065 6 RAM KUMAR SHARMA 10491. CAT. 4410009643 10475. 4410009385 1 SOUMEN KUMAR RAJAK 10468. 4410008191 AJAY KUMAR SHARMA 10498. NAME SR. 4410009544 10471. 4410009604 6 TARUN KUMAR GUPTA 10473. 4410008851 1 PRALAY MONDAL 10465. 4410008120 6 SOURISH PAUL 10493. 4410500847 6 3 GOPAL CHANDRA SARKAR 10504.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410008124 SANJIB KUMAR DAS 10495. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410009791 SUMON KUMAR MAITY 10528. 4410009707 3 6 3 6 ANUPAM LAHIRI ATANU BASU 6 SANTOSH ANAND 3 3 6 BIRESWAR DAS DINESH PRASAD SHAW VIVEK VIKAS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410500659 10502. 4410009769 2 SANTOSH KUMAR 10527. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410500743 10503. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10501. 4410009642 1 SAIKAT KUMAR DAS 10474. ROLL NO. 4410008026 1 GANESH BOSE 10490. 4410500957 3 Page 279 2 KAMLESH KUMAR GAGRAI ASHWINI KR MISHRA CHHANDAK MOHANTA . 4410008123 6 UTTAM KUMAR SAHA 10494. CAT. 4410008984 6 GYAN PRAKASH 10466.10464. 4410008084 MD SAJID AKHTAR 10492.NO. ROLL NO. 4410009594 10472.. 6 = Other Backward Class. 4410009454 10470. 4410008252 HIMANSHU SHEKHAR SINGH 10500. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410009882 1 TAMAL DAS 10530. 4410009437 1 KIRAN SHANKAR DAS 10469. 4410009811 1 SANJIB BISWAS 10529. 4410008171 3 PRAMESHWAR GUPTA 10497.

4410500061 1 UMASHANKAR ROY 10539. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410010347 DIPANJAN DUTT 10537. 4410501215 10510. 4410500447 3 CHANDRA SHEKHAR DAS 10545. 4410010227 1 KUMAR GHANRAJ PRASAD 10534. 2011 (TIER-II) Page 280 . 4410501504 AKASH MUNSHI 10511.. 4410502159 1 10522. 4410500477 MD JAMALUDDIN 10547. 4410500053 6 DINESH CHANDRA PRASAD 10538. 4410501978 2 ROMA LAMA 10519. 4410501667 PRITHOO SARKAR 10516. 4410009980 AJAY KUMAR JHA 10532. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410501529 10513. 4410500340 1 SANTOSH KR DAS 10542. 4410502146 1 BIJAN KR SARKAR 10520. 4410500443 6 3 SUNIL KUMAR MANDAL 10544. 4410502158 10521. 4410010302 6 DEBASIS DEBNATH 10535. 4410500496 MD SHAMSHER 10548. 4410501616 ESHITA DAS 10515. 4410501116 10509. 4410009986 SIRSENDU CHAKRABORT Y 10533. 4410502174 2 10523. 4410009896 AMIT NARAYAN T2Q-TAX 10531. 4410500509 MANOJ ROY 10549. 4410501506 SANDIP KUMAR 10512.: 212 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410501797 10518. 4410502282 1 PARITOSH NASKAR 3 6 6 3 3 ABHIJIT DEY 6 3 APURBA LAL DUTTA ARPITA ROY 1 BRIJ RAJ SHARMA 1 BINA KUMARI HELA 3 DIBAKAR MAJUMDAR 1 KALYANI MONDAL 3 MALAY KUMAR PAL 3 PRADIP KUMAR DEB 4 PRADIP MALAKAR H KHAIGINDAM 3 SUBIR BANERJEE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410502229 6 RAJU PRAMANICK 10525. 4410502225 10524. 4410501602 10514. 4410501062 10508. 4410501745 10517. 6 = Other Backward Class. 4410500449 3 SANATAN DAS 10546. 4410500192 6 AJAY DAS 10540. 4410500250 SOVAN CHATTERJEE 10541. 4410010344 SONAM AGARWAL 10536. 4410500982 10507.. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410500394 6 MANOJ KUMAR BISHWAS 10543. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.10506. 4410500600 RAJESH KUMAR TIWARY 10550.

4410504041 6 3 10571. 4410502689 SUBHALINA ROY 10594. 4410502892 6 RAJENDRA GUPTA 10553. 4410502910 1 10555. 4410504181 Page 281 6 3 1 4 1 6 6 3 6 4 KUMAR JAISWARA RAJIV GIRI 4 7 3 6 AJAY PRASAD UTTAM KUMAR GHOSH SUPENDRA NATH CHAKRABORTY AMANANDA GHOSH 3 6 MALIK SMARAN BANDYOPADHYA SIDDHARTHA MANNA 3 1 APURBA SANNIGRAHI BHASKAR ROY ABIR HALDER 1 CHANDAN MALLIK RABINDRANATH NANDI SOUMANDRA MAJI . 4410503858 10569. 4410502446 DIBYENDU MAITY 10581. 4410503834 10568. 4410502644 BISWAJIT BHATTACHARJEE 10588. 4410503723 10564. 4410502812 10552. 4410502361 SWARAJ BANDHU ROY 10578. 4410502283 1 SUKANTA NASKAR 10576. 4410503528 2 AMIT KUMAR SHAW 10558. 4410502645 ANKITA DE 10589. 4410502744 SANTANU PRASAD SAMANTA 10596. 4410504106 3 10572. 4410502764 RAKESH SINHA 10597. 4410503769 SANJIB CHAKRABORTTY 10566. 4410503770 RAYA MUKHERJEE 10567. 4410502682 RIA DUTTA 10593. 4410503727 10565. ROLL NO. 4410502648 SHUVOJIT BANERJEE 10590. 4410502575 POLAKI KRISHNA RAO 10584. 4410503663 10563. CAT.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410502658 SUPRIYA SADHUKHAN 10592. 4410503969 10570. 4410503448 6 SHAYESTA SABA 10556. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10551. 4410502734 SUBHADEEP RAKSHIT 10595. 4410502895 6 AMAR NATH YADAV 10554. 4410502507 BIJES 10583. 4410502600 MAHESH KUMAR MAHATO 10586. 4410502391 DIBYA NARAYAN BHATTACHARY 10580. 4410503567 6 VIKASH KUMAR 10560. 4410503550 6 10559. 4410503656 10562. 4410502388 RAJU KUMAR SHARMA 10579. 4410503642 1 BIRAL ROY 10561. 4410502599 GOUTAM DUTTA 10585. CAT. 4410503485 1 ATISH BISWAS 10557. NAME SR.NO.NO. 4410502505 SASANKA SEKHAR CHATTOPADH 10582. 4410502346 1 AVIJIT NASKAR 10577. 4410502608 NITTA GOPAL BISWAS 10587. ROLL NO. 4410502650 SUNITA KANJILAL 10591.

4410504275 10603. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410504276 10604. 4410504778 ANURAG PRADHAN 10609. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410504487 SAYANTA BANERJ 10638. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10601. 4410504866 SUVAJEET DATTA 10611. 4410504413 RAJU DAS 10633. 4410504712 SOMNATH PATTANAYAK 1 SURAJIT BARIK 10629. ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.T2Q-TAX 10573. 4410504770 SUSMITA ROY CHOWDHURY 10608. CAT. 4410504427 RINGANA DAS 10634.. CAT. 4410504272 3 1 TUMPA DAS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410504510 ABHIJIT BOSE 10639. 4410504476 RAJAT SARKAR 10636. 4410504360 10607. 4410504343 10606. 2 PRASANT XAVIER MINZ 10626. 4410504910 Page 282 6 POONAM SHAW 3 3 7 1 BIJU HAOLADAR 4 TARKESHWAR RAI . 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410504877 ABHISHEK MUKHERJEE 10612. NAME SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410504485 SANJIB KUMAR MITRA 10637. 6 = Other Backward Class. 4410502781 SOUMYA DUTTA 10598. 4410504313 10605.: 213 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 4410504739 SUYEL BANERJEE 4410504394 ARNAB KAR 10632. 4410504737 GOURISH MANDAL 10631. 4410504736 KOUSIK ROY AMARTYA PRATIM DEY 10630. 4410504274 10602. ROLL NO.NO. 4410504686 SABITABRATA DAS 6 RAHUL GUPTA 10628. 4410504203 SHUBHENDU JYOTI 10574. 4410504227 SOURAV DE 10575.NO. 4410502791 GANGA DHAR GHOSH 10600. 4410504888 6 SHASHI KANT SINGH 10614. 4410504887 6 PANKAJ KUMAR SHARMA 10613. 4410502784 MD KAMAL YOUSUF 10599. 4410504680 ANKIT BHATTACHARYA ARUNDHUTI BOSE 10627. 4410504837 10610. 4410504467 SUDIP GHOSH 10635.

4410504932 6 VIKASH KUMAR SUDIPTA PURKAIT 10641. 10656. 4410504674 MAITRI GUPTA 10649. 4410504538 10617. 4410504603 BIMANA CHAKRABORTY 10645.. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10651.NO. 4410504675 DIPAN DAS 10650. 4410505542 1 BIDHAN CHANDRA DAS 10678. 4410505000 LAGNAJITA ROY 10621. 4410505057 1 ABHIJIT NASKAR 10625. 1 SUJIT MONDAL 10640. 4410504625 SARJU KUMAR SHAW 10647. 4410505583 1 ANIRUDDHA SAHAX 4410505171 MOUMITA MIDDEY 10680. 4410504609 KOUSHIK BASAK 10646. 4410505615 4410505196 PREETAM PANDEY 10681. 4410504952 1 ARINDAM MANDAL PALTU NASKAR 10642. 4410504553 10618. 4410505562 6 MD IRSHAD 6 SANDIP KUMAR NANDI 10679. CAT. 4410504954 4410504591 DIPANKAR MITRA 10643. 4410505075 10654. 6 SUDIP DEBNATH 10676. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410504964 6 SANJAY KUMAR SHAW 10619. 4410505003 DEBAPRATIM DUTTA 10623. 4410505062 10653. 4410505035 6 SHAIKAT NANDI 10624.: 214 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410505001 MOONMOON DAS 10622. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410505711 Page 283 DRIPTA DUTTA CHOWDHURY SUSANTA KUMAR PAL 6 SUNIL PRASAD . 4410504658 MUKUL KANTI DUTTA 10648. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410504522 10616. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410505060 1 4 1 3 BALARAM PAL SUDIPTA CHATTERJEE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410505061 10652. NAME SR. 6 = Other Backward Class. 4410504594 POUSHALI GHOSH 10644. CAT..NO. 4410505529 3 PRAKASH KUMAR KAYAL ARNAB KAYAL 10677. 4410504985 1 TUSHAR KANTI SANPUI 10620.T2Q-TAX 10615. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410505086 10655.

4410505788 1 ARIJIT KUMAR DAS 10661. 4410505510 APARNA KARMAKAR 10700. 4410506092 6 CHANDAN SHAW 3 1 6 6 GOURAB SUTRADHAR IMAN MITRA 1 SARMICK SAHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410505321 1 MANASH KUMAR ROY 10686. 4410505348 SUBRATA KOLAY 10689.. 4410505940 10668. 4410505865 RAJIB BANERJEE 10663. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410505332 1 SUBRATO SAHA 10687. 4410505221 6 SUBHA GHOSH 10683. 4410505471 SUDIPTA CHAKRABORTY 10699.: 215 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410505377 SOUMITRA DAS 10691. 4410505309 SASWATI MONDAL 10684. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.. 4410505797 6 KALYAN SAGAR 10662. 4410505724 SANJIT DAS 10659. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410505951 ARIJIT SHEE 10669. 4410506003 SUBHAJIT DAS 10673. 4410505961 SANJIB KUMAR PAL 10670. 4410505402 GOUTAM CHAKRABORTY 10693. 4410505717 10658. 4410505366 ARKA CHAKRABARTI 10690. 4410505436 VINAY KUMAR UPADHYAY 10696. 6 = Other Backward Class. 4410505337 SWAGATA MANDAL 10688. 4410505455 CHITRITA BANERJEE 10697. 4410505887 PRATIK SENGUPTA 10664. 4410505760 SANJIB MANDAL 10660. 4410505930 1 SUSHMITA SINGHA 10666.T2Q-TAX 10657. 4410505935 10667. 4410505964 IRSHAD ALI 10671. 4410505317 DEBARGHYA GHOSH 10685. 4410505405 DEBASISH DAS 10694. 4410505197 1 3 GOPAN DAS 10682. 4410505461 SUMAN MUKHERJEE 10698. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS Page 284 . 4410505965 ANIL KUMAR SAMAL 10672. 4410506068 6 AMIT SHARMA 10674. 4410505418 ANJAN SARKAR 10695. 4410505379 ABHIK MUKHERJEE 10692. 4410506072 6 RAVI KANT SHAW 10675. 4410505914 1 RAJAN ROY 10665.

CAT. 4410506492 PRITAM GHOSH 10734. 4410507512 1 SUBHRA BISWAS 10710. CAT. 4410507911 10717.NO. 4410507996 10722. 4410507160 6 AVIJIT BASAK 4410506378 TRISHITA BANERJEE 10729. 4410507557 1 MINTU KUMAR BAGDI 10711. 4410506489 MD ASHRAF ALI 10733. 4410506828 SUMIT MAJHI 10743. 4410506748 SAUMYADEEP GHOSH 10740. 4410507983 10720. 4410506483 DEBABRATA DEWAN 10732. 4410507020 TANMOY CHATTERJEE 10747.NO. 4410507480 10708. 4410507654 10712. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10701. 4410507997 6 6 1 1 6 ARIJIT SADHUKHAN D Page 285 1 CHANDAN CHOWDHURY ANURADHA ROY ANUKANA CHOUDH URY 3 KUNTAL KANJILAL SAURABH GANGULY 3 DEBOTOSH HALDER MRINAL KUMAR 1 GOUTAM BISWAS 4 1 OM PRAKASH SHAW UTTAM ROY HEMANT HARI SOUMAVA HALDAR 2 MALLAJEET SONOWAL RAJA DAS 1 ASHIM KUMAR DAS . 4410506746 DEBANSHU NANDY 10739. 4410506114 SUMAN MAITI 10726. 4410506807 KINNAR DAS 10742. 6 GIRISH KUMAR 10727. 4410507083 10702. 4410507786 10714.T2Q-TAX ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410506834 PREETHA MUKHERJEE 10744. 4410507680 10713. 4410506469 NASIM REZA MASOOM 10731. 4410507123 6 VIKASH KUMAR 10728. 4410507903 10715. 4410506972 RICKY JANA 10746. 4410507925 6 SOMNATH MAHATO 10718. 4410506384 ASHUTQSH PRADHAN 10730. ROLL NO. 4410507967 6 JAYANTA BHANDARY 10719. 4410506926 10745. 4410507225 6 3 DILIP KUMAR PAL 10706. 4410506686 SAROJ SUBEDI 10737. 4410507501 10709. 4410507213 6 SUJIT GHOSH 10705. 4410506696 BIJAN KUMAR BISWAS 10738. 4410507442 10707. 4410507908 10716. 4410506281 10704. 4410506532 DIPANWITA KAR 10735. 4410507992 10721. 4410506649 PRATIK ROY 10736. 4410506749 BISMAY CHAUDHURI 10741. 4410506279 10703. ROLL NO. NAME SR.

4410509135 ANUKA BANERJEE 4410508163 AYAN BERA 10777. 4410509311 6 MRITUNJAY SHARMA 10758. 4410507073 1 3 PRIANKA SEN T2Q-TAX 10748. 4410509438 DEBOJYOTI BHATTACHARYA 10764. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO. 4410508195 KUMAR GAURAV 10780. 4410508018 SAURAV GHOSH SOMNATH BHATTACHARJEE 10750. 4410508732 SANJIB KUMAR DAS 10788. 4410507037 10725. 4410508290 DEBASISH MANNA 10783. 4410509378 10762. 4410509345 1 SUJAN DASGUPTA 10759. 4410508179 JAZBUL ISLAM 10778. 4410508206 SANJIB KUMAR SAHA 10781.: 216 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410508183 PRADIPTA DATTA CHAUDHURI 10779. 4410509155 MOUSUMI ROY 10753. 4410509524 PRABHASH KUMAR JHA 6 3 6 4 Page 286 3 1 TAPAS PATRA SANJAY LAL PRASAD IMON CHATTERJEE 3 SUVAM KUNDU JOYDEEP PAUL 3 INDRA NATH PAL . 4410509413 AVIK CHOWDHURY 10763. 4410508712 NILANJANA DUTTA 10786. 4410508713 SUMANTA DEY 10787. ROLL NO. 4410508269 BIKASH CHANDRA NATH 10782. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410509362 10760. ROLL NO. 4410508045 10752.. 4410509297 10756. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. CAT. 4410509369 10761. 4410509301 10757. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10751. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6 SIMA KUMARI 10776. 6 = Other Backward Class. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410508749 SYED AZHAR ALI 10789. 4410508017 SANDEEP KUMAR PRASAD TUHIN SUBHRA HIRA 10749. NAME SR. 4410508024 1 SUDIPA MANDAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410507029 10724. 4410509230 10755.10723..NO. 4410508437 1 ANUP DAS 10784. 4410509159 QM PRAKASH SHAW 10754. 4410508701 1 SUVRADAS SAHA 10785. CAT.

2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410509777 6 BATTULA SRINIVASA RAO 10827. 4410509693 RAJAT SAMANTA 10774. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10801. 4410509560 ARGHYA GHOSH 4410508845 1 SUSMITA NASKAR 10792. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410509036 1 PARTHA PRATIM NASKAR 10798. CAT. 4410508939 RAMU BARAI 10796. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.. 4410509568 AMRITAVA MISRA 10768. 4410509704 1 ANINDA NASKAR 10775. 4410509620 CHIRANJIT SAMANTA 10771.RAJEEV KUMAR KARNA T2Q-TAX 10790. 4410509038 1 SUBHASIS MONDAL 10799. 4410508852 6 KRISHNENDU DAS 10793. ROLL NO. 4410508834 10767. 4410511346 10802. 4410511540 6 ANAMIKA SINHA 10806. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410511519 2 ARNAB KUNDU 10805. 4410509613 1 SOURAV NASKAR 10770. 4410509787 PREMANSHU MISHRA 10829. 4410508985 ANWESHA DEBROY 10797. 4410508883 PRODYUT ROYCHOWDHURY 10795. 4410509621 PURBASHA SARKAR 10772. 4410509870 1 LNDRANI MANDAL 10831. 4410511594 Page 287 1 UTTAM DAS MANISH KUMAR AJAY SHANKAR . 4410509778 6 JITENDRA KOSTA 10828. 4410509572 1 SUBHANKAR MONDAL 10769. 4410509825 6 MADHAB CHANDRA GHOSH 10830. 4410509552 SOMADITYA DEY 6 SUNIL PRASAD 10791. 4410509675 ANUPAM MONDAL 10773. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410508751 10766. ROLL NO. 4410509047 1 3 ANINDYA BISWAS 10800. CAT.: 217 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 6 = Other Backward Class. 4410511426 10803. 4410511493 6 SANJEEV KUMAR 10804. 4 3 6 7 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO. 4410508877 KOUSHIK MITRA 10794. NAME SR. 4410509722 1 DHIREN DAS 10765. 4410509768 1 KAMAL DAS 10826..

4410512792 ANNESHA DAS 10822. 4410510548 ASHISH RANJAN 10842. 4410509989 10809. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410511327 SUMIT NAG 10849. 4410511872 1 PRASENJIT ROY 10836. 4410510308 10815. 4410512201 3 AMITABHA JANA 10817. 4410510710 6 3 JAN MAHAMMAD MALLICK 10845. 4410510023 10810. 4410510075 10812. 4410510324 10816. 4410512066 1 GAUTAM KUMAR ARYA RAJAT BARAN ROY 10840. 4410512828 6 PAWAN KUMAR 10824. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410509985 10808. 4410511345 SANJQY GHOSH 10850. 4410510290 10814. 4410511002 BINITA TIRKEY 10848.. 4410512601 10820. 4410510964 3 ARINDAM MITRA 10847. 4410512169 3 SUJIT KUMAR JAGATI 4410510451 DIPAK KUMAR BURNWAL 10841. 4410512835 6 CHANDRANI SARKAR 10825. 4410511807 ARUNDHATI DAS 10835. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410512497 AMIT KUMAR VERMA 10819. 4410511953 6 PLYUSH KUMAR RANJAN 3 SANJAY KUMAR LAHIRI CHOUD 10838. 4410511921 6 PAWAN KUMAR 1 DEEP CHAUDHURI 10837. 4410510553 NABANITA BANERJEE 10843. 4410510630 1 SUMAN SAHA 10844. 4410511721 BIPU 10833. 4410511752 ANANTA KUMAR DEY 10834. 4410512889 10807. 4410510149 10813. 4410512669 MUNMUN DUTTA 10821. 4410512420 RIMPA MUKHERJEE 10818. 4410510024 10811. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) Page 288 . 4 3 6 4 1 2 3 KRISHNA KABIRAJ 6 KUNDAN KUMAR PARTHA SINHA 3 SANJIB KUMAR MUKHOPADHYAY CHAYAN MUKHERJEE 5 D ASIJIT BANERJEE TANMOY SAHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410510961 3 SUCHARIT MUKHOPADHYAY 10846.: 218 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 6 = Other Backward Class. 4410511979 2 NAVIN KUJUR 3 MANOWAR HOSSAIN 10839. 4410512821 6 SUBHANKAR DEY 10823.BASUDEB PAUL T2Q-TAX 10832. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.

4410513007 SHYAMALI GIRI 10879. 4410514181 10867. 4410513875 6 MOYUKH PAL 10858.NO. 4410513157 6 DIPTISH NATH 10885. 4410514011 6 AJAY PANDIT 10863. CAT. 4410513352 1 BIPLAB SARKAR 10890. 4410514549 ARNAB MAITY 10872. 4410513630 ARUP GHOSH 10853. 4410513311 KAUSIK HOM 10887. 4410514730 10873. 4410514768 Page 289 6 1 3 1 NANDI SHAKYA DEB SIL 6 KRISHNA CHANDRA MAHATO PRATIK DE 3 PRADIP DAS SUMANTA DEB 1 LOVELY SARKAR 3 1 JAYANTA MANNA GOUR PADA SARKAR . 4410513624 SUBHRA DAS 10852. 4410514395 SANJOY MONDAL 10869. 4410513946 10861. 4410513397 1 JIBAN GAIN 10894. CAT. ROLL NO. 4410513391 MANISHA DAS 10893. 4410514160 1 SAJAL DAS 10866. 4410512953 AVIJIT DAS 10878. 4410513892 10860. 4410513315 6 PRASUN DAS 10888.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410513772 ABHISEK BHATTACHARYA 10855. 4410513507 ARPITA GOLDAR 10898. ROLL NO. 4410513355 SUROJIT DASS 10891. NAME SR. 4410513877 10859. 4410514151 6 MANIK MODAK 10865. 4410514448 SOURADIP SINGHA ROY 10871. 4410513870 1 SWATI BISWAS 10856. 4410513316 6 RABINDRANATH NAYEK 10889. 4410512918 SUMAN DAS 10877. 4410513061 MD TANVIR ANWAR 10881. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10851. 4410513650 NILADRI SINHA 10854. 4410514399 CHANDRONIL CHONGDAR 10870. 4410513030 TANMOY MONDAL 10880. 4410513873 1 TUMPA DAS 10857. 4410513426 1 BIMAL MAJUMDAR 10896. 4410513363 ARINDAM ROY 10892. 4410514071 10864. 4410513142 1 SURAJIT DAS 10884. 4410513085 SANGITA DOLAI 10882. 4410513501 AMITAVA SAHA 10897. 4410514368 10868.NO. 4410512916 PRANAB KUMAR SEN 10876. 4410513405 6 PARIJA 10895. 4410513954 6 MITHLESH VISHWAKARMA 10862. 4410513086 ABHISEK MALLICK 10883. 4410513247 SHAMOYITA SEAL 10886.

4410517246 1 SANGEETA RAY SUJOY SENAPATI 10937. 4410517070 GUNJA AGARWAL PRADIP PAUL 10930. 4410516117 10911. 4410517116 6 RAJIB PAUL ABDUL ALI RAJA 10932. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME SR. 4410516801 ABHIJIT BANERJEE RAJEEB BANERJEE 10927.NO. 4410516120 10912. 4410517146 CHITTARANJAN MONDAL 10935. 4410516052 10909. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.: 219 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. 4410513549 SUBHAJIT SUR 10900.. 6 = Other Backward Class. 4410515520 10904. 4410515933 10906. 4410516250 RAMANATH MAITI 10940. 4410517123 1 SANDIP RO Y BIBHUTI RANJAN 10933. 4410515936 10907. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410517136 1 ATANU SARKAR ARNAB CHAKRABORTY 10934. 4410516100 10910. 4410517308 6 RAJ GAURAV 4410516178 SUPRATIM SEN 10938. 4410515883 10905. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10901. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410517066 ANUPAM DEBNATH ANUPAM KAMAL 10929. CAT. 4410517335 10915..NO. 4410516229 SHAKER SHAMIM 10939. CAT. 4410516122 10913. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410517326 1 KAMLESH RABIDAS 10914. 4410514855 10875. 4410516009 10908. 4410515216 10903. 4410513536 TANISHTHA PAL 10899.T2Q-TAX 10874. 4410515186 10902. 4410516978 SUBHAMAY BHADRA AMIT BAIRAGI 10928. 4410515144 1 MANAS BARAI 5 PASHUPATI NATH MISHRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410517114 6 ANUPAM DEBNATH SOUMEN DEY 10931. 2 ERIC KUJUR 10926. 4410517217 6 BARNEESHRI MANDAL PURBALI CHAKRABORTY 10936. 4410517410 Page 290 3 1 7 6 4 6 3 6 3 APARNA DAS SOUMAVA ROY 6 PINTU DATTA .

4410520785 1 SOUMITRA KUMAR BISWAS 10957. 4410516660 ARUP KUMAR HALDAR 10945. 4410516789 SUTIRTHA SHEKHAR BACHHAR 10950. 4410516778 2 THONGKHOHAO KIPGEN 10948. CAT. 4410518659 10952. 4410516765 TANIMA BOSE 10946. 4410517693 DEBJYOTI GHOSH 10921.NO. 4410517627 10918. 4410517642 DIPTARUP DAS 10920. ROLL NO. 4410516257 6 ANJAN KARMAKAR 10941. 4410517637 10919. 4410520606 10954. 4410518671 BISWAJIT GHOSH 10978. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10951. 4410517900 10923. 4410518443 SUSANTA PAUL 10925.. 4410520516 10953. 4410517716 GOURAV CHAKRABORTI 10922. 4410520894 Page 291 1 SNEHASHISH TRIPATHI 3 1 PARITOSH CHAKRABORTY PRAVASH SIKDAR SURYA PRASAD DEY 3 UTPAI KUMAR GHOSH . 4410516775 2 MANUEL SATLUN SINGSQN 10947. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.T2Q-TAX 10916. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410517579 10917. CAT.. 4410518971 WRIK SAPTASHAW 10981. 4410520772 1 SOUREN MONDAL 10956. 4410518554 1 1 4 1 CHINMOY SADHAK BHAWANA SINGH 6 JAYABRATA KUNDU 1 PROSEN SARKAR 6 MD KALIM ANSARI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410520617 10955. 4410519123 PRASANTA DAS 10982. 6 NILIMA GARAI 10976.: 220 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410520450 4410518661 CHANDRANI DUTTA 10977. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410518930 ADITI KUNDU 10980. 4410516558 1 SOMA SARKAR 10942. 6 = Other Backward Class. ROLL NO. 4410516781 RITUPARNA BHOWMIK 10949. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410516605 6 ARUN KUMAR 10943. 4410518694 MONOJIT SHARMA 10979.NO. 4410518336 BARNALI BANERJEE 10924. 4410516612 SEKHAR GANGULY 10944. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

. 4410521108 1 SUMAN MANDAL 10967. 4410521269 10970. 4410519340 MANDAKINI SAHA 10985. 4410521083 10966. 4410520268 AMIT DANDAPATH 10996. 4410520184 BIDISHA MANDAL 10995. 4410520998 10962. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410519917 1 ABHIJIT ROY 10993. 4410520296 1 GANESH SHARMA 10997. 4410520008 NEHA GUPTA 10994. 1 SOURAV BARAI 10983. 4410521216 10969. 6 = Other Backward Class. 4410521316 10971. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410521081 10965.. 4410519415 6 SUDIP KUMAR PAUL 10987. 4410520316 6 SUVENDU DAS 10998. 4410521411 1 3 SWARNA KISHORE MONDAL 10974. 4410520400 1 3 BASUDEV MONDAL 10999. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 292 . 4410519239 10959. 4410521034 6 TANMAY SARKAR 10963.T2Q-TAX 10958.: 221 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410520440 2 DEEPTI SUBBA 11000. 4410521462 1 3 RANADIP PATRA 4 PRASENJIT DHARA AMIT KUMAR DUTTA 3 1 DEBASHI DUTTA SUPARNA MITRA RAM KRISHNA 1 DIBAKAR NASKAR DHIMAN BISWAS OBHISEK BOSE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410519739 1 ARUN KUMAR 10992. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410520895 1 3 ASIM KUMAR ROY 4410519324 DEBASISH DUTTA 10984. 4410520922 6 UMESH KUMAR 10961. 4410521361 10972. 4410521377 10973. 4410521158 6 BIDHAN CHANDRA MAHATO 10968. 4410519509 KAUSHIK TALUKDAR 10990. 4410519410 6 RAJIV GHOSH 10986. 4410519525 SAYAN BHATTACHARJEE 10991. 4410521059 1 SANKAR SARDAR 10964. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410519471 RUPAM SADHUKHAN 10989. 4410521437 1 APARNA RQY 10975. 4410520896 6 3 TAPASH KUNDU 10960. 4410519417 1 VIKRAM KUMAR DAS 10988.

1 SUDIP DAS 11026. 4410521705 RAJEEV KUMAR SINGH 11028. 4410523249 11010. 4410522069 1 NABANITA BISWAS 11035. CAT. 4410521725 SUDIPTA KUMAR GHOSH 11029. 4410524729 3 DIPANKAR DATTA 11023. 4410522082 1 TAPAS HALDER 11036. 4410524821 1 3 3 1 Page 293 1 SUBHABRATA SAHA SANCHAITA DOLUI 6 PRADIP SARMA SAPTARSHI PAL 6 SUDHIR KUMAR SINGH 1 MANOJIT NASKAR 3 ANINDYA MAITY PANKAJ KUMAR TIWARI BINOY KRISHNA SEN . 4410521922 SHYAMAL SENGUPTA 11033. CAT. 4410523250 MANIRUPA GUIN 11011.NO. 4410522114 ARNAB DASH 11038. 4410522170 6 RAJESH KUMAR RANJAN 11039. 4410521757 GOURAB CHAKRABORTY 11030. ROLL NO. 4410522824 6 RAVI SHANKAR PRASAD 11048. 4410523541 GARGI CHAKRABORTY 11014. 4410521944 1 DIPAK MANDAL 11034. NAME SR. 4410522388 MUKESH DAS 11042. 4410524485 3 MANOJ KUMAR JHA 11022. 4410524355 11021. 4410523129 11007. 4410523802 11017. 4410523041 AYON DAS 11003. 4410523858 6 DINABANDHU KUMBHAKAR 11018. 4410522606 KINGSHUK DASGUPTA 11043. 4410523060 3 TAPAN DE 11005. 4410523268 SAPTARSHI BANERJEE 11012. 4410523236 11009. 4410522220 1 PRASUN KUMAR DAS 11040.NO. 4410522654 MRINMOY SIKDAR 11045. 4410523201 11008. 4410522689 1 PRAMOD KUMAR SHAW 11046. 4410522704 6 PRAMOD KUMAR 11047. 4410522363 DEBARATI DATTA 11041. 4410522099 6 KOUSHIK HALDER 11037. 4410521792 ABHINAV MISHRA 11031. 4410524056 1 PRITHA MONDAL 11019. 4410523329 11013. 4410521797 RASHMI JAISWAL 11032. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11001. 4410524060 1 SUMANTA PAKHIRA 11020. 4410523796 DEBADRITA BHOWMICK 11016. 4410523631 ARIJIT ROY 11015. 4410522911 4410521512 BISWARUP MAJUMDER 11027. 4410521470 11002. 4410523046 SUPRIYO MUKHERJEE 11004.T2Q-TAX SR. 4410522638 TAPAS SARDAR 11044. 4410523101 3 PRASUN KANTI ROY 11006.

7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT. 4410528293 11057. 4410522885 6 JOYDEV KARMAKAR 11050. 4410528176 6 NAND KISHOR SINGH YADAV 1 PAUL MILON SARDAR 11080. 4410528452 11060. 6 = Other Backward Class.NO. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410524842 11025. 4410522835 1 VIKAS KUMAR T2Q-TAX 11049. 4 JOYDIP SEN 11076.. 4410525662 11054. 4410526340 3 ACHI TYA GHOSH 11084. NAME SR. 4410528804 1 6 Page 294 SUBHASISH CHATTERJEE 6 MAYUKH RANJAN PAUL KOUSTTABH GHOSH AMRITA SINHA 3 1 SANTANU ADHIKARI DIPAN DEB GAYEN BHASKAR SENGUPTA 6 SUJIT KR NAYEK ABHIJIT ROY . NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11051. 4410528207 2 SOUVIK BARUA 4410526216 1 ARUP BISWAS 11081. 4410526343 1 3 TUSAR KANTI BAIN 11087. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410528134 PINKI CHAKRABORTY 11079. 4410528545 6 PANKAJ SHAW 11062. 4410526396 3 ARINDOM MAZUMDER 11088. 4410526055 11055. 4410528379 11059. 4410528656 11065. 4410526224 1 MRINAL KANTI BISWAS 11082. 4410527934 JOYDEEP MUKHERJEE 11077. ROLL NO. 4410525303 11052. 4410526341 3 TAPAN DEBNATH 11085. 4410526324 1 PANKAJ BALA 11083. 4410526480 AMAR SHAKTI 11090..11024. 4410528601 PRAGATI BANERJEE 11064. 4410525516 11053. 4410526342 3 RANAB KUMAR BISWAS 11086. 4410527977 SUBRATA DAS 11078. 4410526417 SADHAN DEBNATH 11089. 4410528558 KANKAN MAITRA 11063. 4410528365 11058. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 4410526153 11056.NO. 4410528544 1 SURAJ CHOUDHARY 11061. 4410525041 SAMIRAN DHARA 6 KOYEL SADHUKHAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.: 222 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.

4410531570 11105. 4410528897 3 SANJAY MITRA 11093. 4410527323 11073. ROLL NO. NAME SR. 4410527831 GAURAV RAJ RANJAN T2Q-TAX 11091..NO. 4410528950 6 SRIKANT RAY TARUN SENGUPTA 11097. CAT. 4410529925 SAMAR PAL 11131. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410529004 6 SAMPAT RANA 6 DIN DAYAL DAS 11098. 4410529771 1 BIPLAB NASKAR 11128. 4410531568 11104. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410529347 6 HEMANT YADAV CHANDRA SEKHAR MONDAL 11100. ROLL NO. 4410529922 KIRANMOY SUR 11130.11066. 6 = Other Backward Class.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410529817 ANUPAM BISWAS 11129.: 223 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410529734 PARTHA PRATIM JANA 11126. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410531510 11103. 4410527501 11075. 4410527500 11074. 4410529476 1 SUBODH CHOWDHURY 6 1 3 3 ARGHYA CHAUDHURY 4 6 SANHITA NANDI SANDEEP KUMAR 3 APURBA ADHIKARY 4 MD IMTEYAZ AHMED SANTANU GOSWAMI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410531938 1 D Page 295 1 ABIR KAR 3 SANDIP DAS DHPAK GUPTA 1 ABHISHEK ROY 3 6 MOHAMMAD WASEEM AKHILESH KUMAR SHAW 3 SUSANTA KUMAR GHOSH . 4410529304 6 BISHAKHA NATH 11099.. 4410528932 JOYDEB DEBNATH 11095. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410528847 3 SUKESH KUMAR BISWAS 11092. 4410527308 11072. 4410531625 11106. 4410527035 11070. 4410526922 11068. CAT. 4410527157 11071. 4410528925 SWATI NASKAR 11094. 4410531713 11107. 4410530029 DEBAPRIYA RAY 11132. 4410531492 11102. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11101. 4410529766 1 TAPAS KUMAR BISWAS 11127. 4410526745 11067. 4410526997 11069. 4410528936 6 SOUM K SENGUPTA 11096.

2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410530891 MANISH KUMAR SHARMA 11138. 4410531004 BRAJESH KUMAR PANDEY 11143. 4410532211 6 VIKAS KUMAR 11112. NAME Page 296 . 4410532420 SONALI MONDAL 11115. 4410531263 1 RAJESH PRASAD 11145. 4410532235 AVIJEET BANERJEE 11113. 4410532722 11121. 4410531372 INDRANI SAMADDAR 11149. 4410530954 BITHIKA DAS 11142. 4410531283 6 SANDHYA KUMARI PRASAD 11146. 4410530890 VIJAY SINGH 11137. 4410532968 BISWAJIT 11124. 4410532969 3 AKHILESHWAR SINGH 11125. 4410532570 11116.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. ROLL NO. 4410531296 6 ANAND KUMAR SHARMA 11147.SOMNATH SARKAR T2Q-TAX 11133. ROLL NO. 4410530901 ANJAN DE MALAKAR 11140. 4410532104 4410530693 MRINAL KANTI DAS 11134. 1 3 6 1 4 ARKA PAL 1 PINTU ROY 3 6 RAHUL BHATTACHARJEE RAMKRISHNA DE DUTTA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410532162 1 AJOY CHOWDHURY 11110. 4410532901 TUHIN ROY 11123. 4410531353 DEBASISH CHOUDHURY 11148. 4410531469 JYOTIRMAY SAMADDER 11150. 4410532636 AYAN KUMAR CHATTOPADHYAY 11119.: 224 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410532191 6 SAMIR KUNDU 11111.. 4410530096 11109. 4410530894 PAPPU SHARMA 11139..NO. NAME SR. 6 = Other Backward Class. 4410532619 SOUVIK CHAKRABORTY 11118. 4410530812 SUTIRTHA MISRA 11135. CAT. 4410532617 11117. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410531203 1 INDIRA HALDER 11144. 4410530902 RANJAN DE MALAKAR 11141. 4410533055 3 SANTANU HATY 11108. 4410532284 SUSMITA DAS 11114. 4410530825 RABI SANKAR CHOWDHURY 11136. 4410532786 SHAHIN KHANDAKER 11122. CAT. 4410532710 RIYA ROY 11120. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

4410536015 6 AKHILESH KUMAR CHOUHAN 11162. 4410535468 SUBRATA DAS 11199. 4410536934 6 HARISH CHANDRA SINGH 11170. 4410535993 1 DIPAK RAJAK 11159. 4410533471 11155. 4410535678 MANAS KUMAR DUTTA ARUNAVA SEN 11179. 4410533128 11153. 4410534611 SUDEEP DAS 11192. 4410537479 11174. 4410533660 6 3 11156. 4410534429 DEBALINA KUNDU 11188. 4410535964 DILIP KUMAR DUAEY SAJAL PAL 11182. 4410535717 6 RAJESH KUMAR DIPAK ADHIKARI 11180. 4410536003 1 PARMESHWAR DAS 11161. 4410536350 PINTU DUTTA 11165. 4410536602 1 SUBARNA MALAKAR 11167. 4410537203 11172. 4410535554 KRISHNENDU JANA 1 HIRANMAY MISTRY 11178. 4410536888 11169. 4410536566 1 NUPUR BISWAS 11166. 4410536234 ALOK NANDI 11164. 4410537012 1 PARTHA SARATHI MONDAL 11171. 4410533934 VIKRAM KUMAR SHAW 11184. 4410536715 1 SHUBHRANSHU DAS 11168.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11151. 4410534628 SABYASACHI SENGUPTA 11193. 4410534609 CHINMOY HALDER 11191. 4410535419 1 ANUP SHAW 11198. 4410535525 11152. 4410537666 Page 297 6 3 3 2 3 1 7 3 6 SAUREN DAS SURAJIT BERA 3 GANESH CHANDRA MALLIK SHARMISTHA BARUA 1 SAMIR MONDAL MALAY KUMAR PANDIT . 4410534216 SOUMAVO NANDI 11186. 4410535966 KUNAL SHANKER 11158. 4410533738 3 11157. 4410534240 MANOJ KR RAM 11187. 4410534510 MONIMOY BHATTACHARYA 11190. 4410534652 SHAIBAL CHOWDHURY 11194. 4410534815 1 TAPAS KUMAR SARDAR 11196. 4410536000 1 BIPLAB BARAN SINHA 11160. 4410534942 1 ABHISHEK ROY 11197. 4410533883 DILIP KUMAR KHAN 11183. 4410534718 MOUMITA GHOSH 11195. 4410533202 11154. 4410533782 1 SAGAR BISWAS 11177. 4410534431 RHITABRATA BHATTACHARYYA 11189. 4410535790 1 KOUSHIK HALDER ANUP KUMAR CHATTOPADHYAY 11181. 4410537431 11173. 4410533116 JAIPRAKASH BURNWAL 11176. 4410536209 1 BISHAL KUMAR RAJAK 11163. 4410534056 SOURANJANBHATTACHARYA 11185.

4410540450 11202. 4410538169 11205. 4410538289 1 PULAK KANTI MAZUMDER 11232. 4410537870 1 RITI BISWAS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11201. 4410541417 1 AMIT KUMAR SINGH 11212. 6 SHYAM BABU GUPTA 11227. 4410537947 11203. NAME SR. 4410540528 6 SUKALYAN KARMAKAR 11228. 4410541341 NILOY GHOSH 11210.: 225 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410538053 11204. 4410538221 11206. CAT. 4410538348 6 AMIT DEBNATH 11234..NO. 4410538449 DHIRAJ KUMAR 11236. 4410541264 2 SANGEETA BARUA 11208. 4410538590 ATIN KARMAKAR 11238.NO. ROLL NO. 4410538473 DIPAK SAHA 11237. 6 = Other Backward Class. 4410541080 6 ROHIT JAISWAL 11207. 4410537900 DEBOJYOTI MONDAL 11226. 4410538371 SAURAV GHOSH 11235. 4410541379 1 SANDIP DAS 11211. 4410535508 3 SHANKAR PRASAD PAUL 11200.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410542055 6 BIVEK KUMAR 11215. ROLL NO. 4410541074 4410538250 2 NAGENDRA KUMAR SINGH 11231.T2Q-TAX 11175. 4410541718 2 KH THONG CHIN THANG 11214. 4410539005 SHAMA PARVEEN 11240. 4410540589 ANIMESH CHOWDHURY 11229. 4410542134 11216. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410541333 ARIJIT BAGCHI 11209. 4410539057 DINESH CHANDRA DAS 11241. 4410541004 6 RAJAT GUPTA 11230. 4410538332 6 ASIF JAMAL ANSARI 11233. 4410541518 6 SANTANU PRAMANIK 11213. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410538876 MRINAL KANTI DAS 11239. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410542135 Page 298 6 1 3 6 SANJAY KUMAR SANTOSH KUMAR JANA 1 SANDIP DAS 3 RINASH TIKADAR AMIT MAJUMDAR KAUSIK BISWAS SOUMI GHOSH .

4410540200 MUKESH KUMAWAT 11249. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4410543760 AMIT DEY 11283. 4410543656 ANAND KUMAR SHAW 11279. 4410545684 1 SWATI MONDAL 11253. 4410540432 PUJA SHAW 11250.NO. 4410543067 3 PRADIP KUMAR NATH 11222. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410543281 6 6 SHIB SANKAR DAS 1 PRODYUT KANTI SARKAR DIPAK BALA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410543625 SUDIPTO KUMAR ROY 11278. 4410543750 PROSENJIT MANNA 11282.T2Q-TAX 11217. ROLL NO. 4410539336 11220. 4410546282 Page 299 6 6 REETABRATA GHOSH 6 DIPAK PAL . 4410543570 UJJAL MAITY 11277. 4410546263 11258. 4410539734 11221. 4410543679 GOPAL GHOSH 11281.NO. CAT. 4410542720 SUBHRA DEWTI 1 ARINDAM MONDAL 11245. 1 SHUBHRA PRAKASH DAS 11242. 4410543661 SANTANU SEN 11280. 4410539987 TANIYA DEBNATH 11247. 4410539153 11218. 4410543243 3 SYED AZIZ AHMED 11225. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11251. 4410542451 ANANYA NANDY 11243. 4410542504 TANMOY BHATTACHARYA 1 RUMA SARDAR 11244.. NAME SR. 4410543152 3 SUBHASIS GOSWAMI 11224..: 226 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 4410543543 BIPLAB GHOSH 11276. 4410543014 1 3 4410539758 PARASAR DATTA 11246. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410539276 11219. 4410546016 3 SHYAM PROSAD SEN 11255. CAT. 4410545533 1 JIBAN KRISHNA RAY 11252. 4410545745 6 SANJAY PRASAD 11254. 4410540031 ANIKET GHOSH 11248. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410546195 3 TUSHAR KANTI NATH 11257. 4410543089 3 SUDIP MISRA 11223. 4410546047 3 MUKUL CHANDRA GHOSH 11256.

4410545040 ARGHYA HAZRA 11295. 4410547579 1 TANMOY SARKAR 11267. 4410543762 3 KANCHANMOY PAL 11284. 4410548306 2 PRIYANKA TAMANG 11272. 4410548997 6 DEBAJYOTI GHOSH 11275. CAT. 4410546682 1 SUKANTA HAZRA 11286. 4410547703 6 JAI PRAKASH SAHU 11268. 4410546815 1 AVIJIT BISWAS DINESH KUMAR JAISWARA 11288. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410548697 6 RAJESH SHAW 11273.. 4410544566 DEBANKANA AICH 11291. 4410545175 1 BISWAJIT BISWAS 11297. CAT. 4410544990 1 MANOJIT HALDER 11293. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 300 . 6 = Other Backward Class. 4410544684 6 3 SISIR KUMAR GHOSH 11292. 4410543834 11261. 4410548763 11274. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410546500 11260. 4410546733 1 DIBYENDU BISWAS AMIT KUMAR SINGH 11287. 4410545367 SNEHA SARKAR 11299. 4410549200 6 MANOJ KUMAR 1 3 2 6 1 UTTAM MALLICK 3 ARGHA DE SUSMITA SEN ROY AVIJIT KAR 3 DEBASIS SAHA PRATUSH BHAR ABHISHEK KUMAR OJHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410544059 RAMKRISHNA JOARDER 11289. 4410543956 6 3 GANESH PRASAD SHAW 11285. 4410543848 11262.: 227 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410548100 11270. 4410543944 11263. 4410545288 ARINDAM CHOWDHURY 11298. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. ROLL NO. 4410545172 1 MRITYUNJOY DAS 11296. 4410544311 RAJIV PRASAD 11290. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 4410545431 SHASHI KUMAR 11300. 4410547401 1 SUBHANJAN SARKAR 11265..T2Q-TAX 11259. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4410548239 11271. 4410547521 6 ANIRBAN DAS 11266. 4410547278 11264. NAME SR. 4410547953 11269. 4410545033 1 ARUNDHATI CHAUDHURI 11294.

4410550828 1 NIRMALENDU SAHA 11337. 4410550450 3 TAMAL CHAKRAB OTY 11333. 4410551012 SOUMI ROY 11339. 4410549376 KAUSHIK GOSWAMI 11326. 4410556164 11320. 4410552029 1 3 PRANIT KUMAR DAS 11346. 4410550012 1 JAYEETA MANDAL 11331. 4410553755 11307. 4410557043 11323. 4410557318 3 3 6 3 DAS Page 301 MAINAC MANDAL 3 DEVASHISH BASU SHATENDRA KUMAR SINGH 1 7 BIBHAS KANJILAL SAMIR ADHIKARI MD NAUSHAD ALAM 6 MITHUN KUMAR PRAMIT NANDI 3 PRODIP KUMAR BALA BIPLAB MONDAL 6 MANOJ KUMAR PATRA 3 BIVASH KANTI CHANDA SANJIT PAUL 1 RAM PRASAD MONDAL 3 1 MRINAL CHAKRABORTY DIPANJAN PURAKAYASTHA . 4410553335 6 VIDYASAGAR DAS 11304. 4410549968 1 3 SAMIR KUMAR MAJUMDER 11330. 4410550433 3 BI WAJAT CHAKRABART Y 11332. 4410551168 PROVASH KUMAR DUTTA 11342. 4410556853 11322. 4410551772 MANOJ KUMAR JHA 11344. 4410550662 1 SUMANTA HALDER 11335. 4410551326 AMIT KUMAR DAS 11343. 4410551863 6 MD ASADUZZAMAN 11345. 4410555085 3 SAHADEB PINE 11314. 4410552895 11303. 4410556103 11319. 4410549819 1 RANJIT PRASAD 11329. 4410554703 1 3 PRASANTA MONDAL 11312. 4410552332 DIPANKAR CHATTERJEE 11348. 4410556540 11321. 4410550790 6 SADAF JABEEN 11336. 4410551124 ANGSHUMAN DATTA 11341. 4410553533 6 MANASH KUMAR DUTTA 11306. 4410557149 11324. 4410555507 11315. 4410553867 11308. 4410551118 DIPAK GHOSH 11340. 4410554037 1 SUSMITA BISWAS 11310.T2Q-TAX 11301. 4410554470 6 MANAS BISWAS 11311. 4410555070 3 NAND KISHOR SINGH 11313. 4410555625 11316. 4410549567 DEBA RATA CHOWDHURY 11327. 4410555804 11317. 4410552038 6 SUNIL PRASAD 11347. 4410549607 VIVEKANAND DUBEY 11328. 4410550475 3 AMIT KUMAR 11334. 4410552500 ASHOK KUMAR 11349. 4410550924 1 SUTANUKA 11338. 4410556089 11318. 4410553383 1 TANDRA MRIDHA 11305. 4410552838 11302. 4410553916 11309.

4410563227 11358. 4410558646 1 TANUSHREE MALICK 11381. 4410552828 3 GURUDAS BAIRAGI T2Q-TAX 11350. 4410564015 3 1 3 6 6 3 7 Page 302 5 6 SHIBAPRASAD SEN PRASHANT KUMAR SANDIP DHANUKA 2 PRASENJIT MURMU NIRAJ KUMAR RAJESH KUMAR AGARWAL 3 6 ASHISH KUMAR 3 6 TARUN CHAKRABORTY NABIN BHATTARQY JAI PRAKASH VERMA BINAY KUMAR SINGH 6 PURNANAND KUMAR . 4410559061 6 HASIBUL ISLAM 11385. 4410558411 11355. 4410563339 11361. 4410563680 11363. 4410560368 SUDIPTA HALDER 11391. 4410563946 11366. 1 RITUPARNA NASKAR 11376. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4410558938 SOURAV MAJUMDER 11383. ROLL NO. 4410562958 11357. ROLL NO. 4410557464 6 RAJESH BHARTI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4410559095 1 AJAY KUMAR SHARMA 11386. CAT.. 4410557494 11352. 4410562769 11356. 4410561995 1 AJIT KUMAR TANTI ARPITA KAR 11377. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410559054 BASUDEV ROY 11384. 4410560006 RABINDRA KUMAR RAY 11389. 4410559908 DEBARSHI GHOSH 11388. 4410559238 1 3 SUDESH KUMAR RAJAK 11387. 4410563890 11365. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 4410563470 11362. NAME SR. 4410558794 AVIJIT DHANG 11382. 4410563294 1 RANAJIT SARKAR 11359. 4410558239 11354.. 4410557832 11353.NO. 4410562611 2 NARENDRA KUMAR 11379. 4410563778 11364. 4410562233 6 NUPUR BALA SUNNAPU YASHWANTH 11378.: 228 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4410560326 SAGHIR AHMED 11390. 6 = Other Backward Class. 4410563297 2 LT THANGMINGLAL AIMOL 11360. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11351. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4410562656 4410558414 6 VIJAY KUMAR SHAW 11380.11325.

4413504771 11408. 4410564635 6 RAVI BHUSHAN KUMAR 11370. 4410561391 OM JEE SAH 11396. 4413000196 MRINMOY DAS 11374. ROLL NO. 4413000120 DEBARATI DEY 11373. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4413500386 AVIK BHATTACHARYYA 11430. CAT. 4413504522 11406.. 4410561991 2 ASHIB KUMAR SHAW 11399. 4413500110 UDAY KUMAR GHOSH 11427. 4410564559 1 SRIKANTA MAJI 11369. 4413000576 RAKESH RANJAN 11426. 4413000332 1 3 3 DEBASIS PANJA BIJOY KUMAR SHILL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.: 229 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4413504697 11407. 4413503498 GAUTAMI BISWAS 11403. 4413503833 11405. NAME SR. 4410560739 DEBJOTI TALUKDAR 11393.NO. 4413500498 BISWAJIT SINHA MAHA PATRA 11433. 4410561993 1 ASHOK PRASAD 11400. 4413503459 11402. 6 = Other Backward Class. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4413500454 SUPRAVAT DEY 11432. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4413505406 3 3 3 Page 303 6 SANJAY KUMAR 1 SOURAV PRAMANICK 3 SUVENDU KOLA ARNAB DEY 6 MANISH KUMAR 3 MADHUSUDAN ROY . 4413000030 11372. 4410564128 1 PRAS NJIT MONDAL 11368..NO. 4410560978 ABHISHEK MAHATO 11395. 4413500372 KOUSIK SAMANTA 11429. ROLL NO. 4413000299 ROSHNI JANA 11375. 4410560738 ARIJIT SEN T2Q-TAX 11392. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11401. 4410561750 MAYUKH MOULIK 11398. 4410560844 ANIRBAN ALU 11394. 4413500390 KALYAN KUMAR DAS 11431. CAT. 4413500239 MONI SANKAR SAR 11428. 4410561604 GOPAL DAS 11397. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4413503750 SUDIP PORIA 11404.11367. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4410564684 2 PROSENJIT SEN 11371.

4604000120 1 SANTOSH KUMAR DAS ARUN BERA 11442. 4413500895 11416. 4413501374 11418. CAT.. 4604000265 3 SATCHIDANANDA MISHRA BISWAJIT NANDI 11447. ROLL NO. 4604000179 BISWAJIT DUTTA 11444. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.11409. 4413503371 BABAN GARAI T2Q-TAX 11434.NO. CAT.NO. 4604000216 3 BIBHUTI BHUSAN DAS DEEPAK KUMAR 11446. 4413500653 11412. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4413502957 11423. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4413501962 11419.. 4413500858 11415. 4413505772 3 MATTUPALLI UM RAO 3 MQHAR KUMAR BANERJEE 11436. 4413505587 3 GOUTAM KUMAR GANTAIT 3 NIRMAL KUMAR RQY 11435. 4413500503 11410. 4413500778 11413. 4413500505 11411. 4413502367 11422. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 304 . 6 = Other Backward Class. 4604000306 3 RAMANATH SENAPATI KISHOR KUMAR DAS 11448. 4413502178 11421. 4413500927 11417. 4604000363 6 6 5 3 ANIRBAN MAITI 1 1 4 6 3 4 1 3 X 6 AMITANSU PATRA JEEVAN KUMAR SAHU RAKESH JENA 3 2 1 Q D PRAVAT KUMAR DASH ASHOK KUMAR GHANASHYAM BHESRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4604000195 3 SRICHANDAN MOHANTV ALPANA DINDA 11445. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME SR.: 230 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4604000053 KRISHNADULAL PATRA 11439. 4413501966 11420. 4604000098 11440. 4413502990 11424. 4604000109 6 RAJALAXMI MOHAPATRA BHARAT SINGH 11441. 4604000357 CHANDRAMANI ROUT SHILENDAR SINGH 11450. 4413503131 11425. 4604000356 KAILASH CHANDRA PATRA TAPAS DHARA 11449. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4413505780 6 3 JYOTIRANJAN SAHOO SUSANTA DATTA 11437. 4413500847 11414. 4604000174 SWARUP JYOTI BARMAN 11443. ROLL NO. 4413505853 3 RAJA SARKAR 11438.

4604001874 6 HIMANSU BHUSAN SAHOO 11470. 4604000850 3 BISWAMOHAN PANIGRAHI 11486. 4604000918 3 SANTOSH KUMAR SAMANTARAY 11488. 4604001825 6 KALYAN KUMAR SAHOO 11469. 4604000998 2 SANJEEP KUMAR DEHURI 11491. 4604000800 AJIT KUMAR ACHARYA 11485. 4604001229 PRASHANT KUMAR SATAPATHY PRASANTA KUMAR PANDA 11478. 4604000755 AMIYA RANJAN SAHU 11484. 4604001686 6 3 KAMALA KANTA BEHERA 11464. 4604000413 11452. 3 1 3 7 3 6 6 1 6 BISWAJIT SAHOO NIHAR RANJAN TRIPATHY JYOTI RANJAN DAS 4 3 6 SANTOSH KUMAR PASWAN JITENDRA KUMAR PRADHAN BRAHMA PRAKASH NAYAK . 4604000452 11454. 4604002104 Page 305 11451. 4604002002 11475. 4604000578 ALQK KUMAR SAHU 11483. 4604001104 CHHABILAL BEHERA 11499. 4604001554 1 11461. 4604001049 6 LINGARAJ GARTIA 11494. 4604001654 6 TAPAS KUMAR CHAUNR 11463. 4604000573 6 JITA BANCHHOR 11482. 4604001976 SANATAN BABHI 11473. 4604001283 SHAKTI PRASAD PRUSTY 6 SANJAYA KUMAR SAHOO 11480. 4604001960 6 3 SASHI BHUSAN DAS 11472. 4604001779 6 DULLA BISOI 11468. 4604001125 SAROJ KUMAR DEEP 11477. 4604001770 3 SUBRATA KUMAR SATAPATHY 11467. 4604001073 3 DHIREN KUMAR ROUT 11496. 4604001575 1 11462. 4604001267 NISHANT GOLDY CHINMAYA KUMAR ACHARYA 11479. 4604001509 11460.PRADEEP KUMAR PANDA T2Q-TAX 11476. 4604001098 MIRASHREE MOHAPATRA 11498. 4604001341 6 ARUN KUMAR SAHOO 11457. 4604001502 3 PRAMOD KUMAR PANI 11459. 4604001037 6 KARUNAKAR SWAIN 11493. 4604001324 6 SUSANTA KUMAR SAHOO 4604000560 6 BHAGIRATHI NAYAK 11481. 4604000983 ROSA 11490. 4604001926 1 PRASANT KUMAR SAHOO 11471. 4604000525 11456. 4604001013 1 JAGADISH BEHERA 11492. 4604001987 SATYABRATA BEHURIA 11474. 4604001697 6 SIDHARTHA CHANDRA PRADHAN 11465. 4604001743 3 ABHAYA KUMAR SAMAL 11466. 4604001059 6 3 SATYANANDA BEHERA 11495. 4604000971 RADHAKANTA GARTIA 11489. 4604001429 3 RAJANI KANTA PANDA 11458. 4604000471 11455. 4604001093 BHABANI SANKAR JENA 11497. 4604000874 3 ANTARYAMI DASH 11487. 4604000434 11453. 4604001119 ABHIMANYU SINGH 11500.

4604002621 6 JAGANNATH BEHERA 11533. 4604002538 AJAY KUMAR JENA 11531. 4604500870 11514. 4604002468 3 KRUSHNA CHANDRA BISWAL 11530. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4604500396 6 PRABIN KUMAR PRADHAN 11502. 4604500435 6 DEBARAJ BARIK 11508. 4604002733 SRIKANTH PRADHAN 11537. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4604500398 6 SUSANTA KUMAR SAHOO 11503. 4604501125 6 MANOJ KUMAR PRASAD 11517. 4604003061 6 PRASANTA KUMAR MEHER 11540. 4604500881 6 UPENDRANATH KAR 11515. 4604501012 1 ABAKASH DALEI 11516. 4604500425 1 11507. ROLL NO.: 231 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4604501143 Page 306 6 3 KISHORE CHANDRA KAR 6 4 UTTAM KUMAR GUDI NIRAJ KUMAR SINGH SURYA KANTA HOTA . 4604500443 6 RABINDRA KUMAR PRADHAN 11510. 4604002602 PRABHU KALXAN NAYAK 11532. CAT.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4604500409 6 RANAJIT DAS 11506. 6 = Other Backward Class. 4604002648 SAROJKUMARDASH 11536. 4604002286 6 ANIL KUMAR 11526. 4604002834 3 SUKANTA PATNAIK 11538. 4604002626 1 MUNMUN MAHANANDIA 11534. 4604002890 3 TAPAS KUMAR MOHAPATRA 11539. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4604500041 6 KRISHNA CHANDRA SAHOO 11542. 4604500438 6 BASANT KUMAR SAHOO 11509. NAME SR. 4604003150 6 BISWANATH PRASAD MEHER 11541. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11501. 4604500658 11511.. CAT. 4604002418 3 AKSHAYA KUMAR SAMAL 11529. 4604500404 6 PRADIP KUMAR SWAIN 11505. 4604002404 1 KRUTIBASH MALLICK 11528.. 4604500402 6 PRATAPA KUMAR SAHOO 11504. 4604002370 2 GOURA CHANDRA NAIK 11527.NO. 4604500671 6 SUSANTA KUMAR SAHU 11513. 4604002628 JINAGA RAMESH 11535. 4604500669 6 NIRAKAR PRADHAN 11512. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.

4604500257 3 SUSANTA KUMAR JENA 11547. 4604503101 2 SURYAKANTA NAIK 11556. 4604501793 PREMJIT MOHANTY 11581. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11551. 4604500265 6 3 PRAMOD KUMAR SAHOO 11548. 4604503238 11559. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4604501275 6 JAGABANDHU SAHOO 11522. 4604500375 BIBHUPRASAD DAS 11550. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4604501857 SRINATH NAYAK 11584. 4604501663 1 SOUMYA RANJAN MALLICK 11578.. 4604501716 6 DHANANJAY PRASAD 11579. 4604500324 3 KALI CHARAN SAHU 11549. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4604503216 1 11558. 4604501641 CHINMAYA KUMAR CHHATOI 11577. 4604501813 6 BIRA KISHORE BARIK 11583. 4604501487 GAJENDR 6 4 BHAGIRATHI ROUT KUMAR SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4604501804 6 VIKAS KUMAR CHANDAN 11582. 4604503182 6 3 SUBRAT KUMAR BEHERA 11557. 4604503335 Page 307 7 6 GYANA RANJAN PRADHAN VINOD KUMAR 6 PRATAP KUMAR SAHOO JAYAJYOTI DAS 5 MADHUSUDAN NAG RAJNISH KUMAR 6 SHARVAN KUMAR . 4604500101 3 SANGRAM KESHARI BHAL 11544. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. ROLL NO. 4604503078 11555. 4604500177 ASHOK KUMAR SAHOO 11545.NO.: 232 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4604501484 DIBYAJYOTI DEY 11525. 4604501265 11521. CAT.T2Q-TAX 11518. 4604501183 6 BRAJA KISHOR SAHOO 11520. 4604502943 11553. 4604500084 6 3 RABINDRA KUMAR SAHOO 11543. 4604501359 6 HIMANSU KUMAR DAS 11524. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. NAME SR. 4604501772 6 3 UPENDRA PRASAD SAHU 11580. 4604500193 ARABINDA DASH 11546. 4604502922 11552. 4604501533 RAKESH KUMAR JHA 11576. 4604501345 6 PRAVAT RANJAN SAHOO 11523.NO. 4604501173 6 PADMA CHARAN MOHANTY 11519. 6 = Other Backward Class. CAT. 4604503072 11554.

4604503927 6 SUSANTA KUMAR BARIK 11570. CAT. CAT. 4604502124 RAJESH KUMAR SWAIN 11587. 6 = Other Backward Class. 4604503914 11569. 4604502563 1 SOEHATHI 11599. 4604504368 3 BASANT KUMAR HARICHANDAN 11626. 4604501874 11561. 4604504094 11572. 4604504325 6 JEETENDRA KUMAR SAHU 11575. 4604502299 1 SANTOSH KUMAR NAYAK 11592. 4604503669 11566. 4604503580 6 3 MANMATH KUMAR BEHERA 11563. 4604502515 6 KARUNAKAR SAHU 11597. 4604503713 11567. 4604502328 3 PRAKASH KUMAR MOHAPATRA 11595. 4604503742 11568. 4604502311 6 PUSPANJALI BEHERA 11593. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11601. 4604504245 1 BIJAYA KUMAR JANI 11574. 4604504080 6 SARVESHWAR KUMAR THAKUR 11571.: 233 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4604502706 6 11600. 4604504223 6 SHANKARSAN MAHAPATRA 11573. 4604502224 2 VIKAS MUNDARI 11590. 4604503634 11565. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4604502175 6 3 VINOD KUMAR RANA 11588. 4604502500 6 3 PRADEEP KUMAR MUDULI 11596. 3 SANTOSH KUMAR DAS 11585. ROLL NO. 4604502325 NAVNIT KUMAR 11594. 4605000217 Page 308 RAMA CHANDRA BEHERA . 4604503600 6 SANTOSH KUMAR BEHERA 11564. 4604503572 1 KRUSHNA CHANDRA MALIK 11562. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.. ROLL NO. 4604502281 6 BRAJESH KUMAR 11591. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.NO. 4604502193 3 MURALI DHAR PRADHAN 11589.NO. NAME SR. 4604503568 4604502040 AMARENDRA MOHAPATRA 11586.T2Q-TAX 11560.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4604502544 6 3 PRASANTA KUMAR SAHU 11598. 4604504327 7 SAMAL TAPAN KUMAR SAHOO SHESHADEV SAMANTARAY SHIVANAND KUMAR 3 MANOJ KUMAR PRADHAN 6 NATHURAM SAHOO LALATENDU KESHARI ROUT 4 3 PRASANTA KUMAR PANDA ARUNA KUMAR PANIGRAHI 4 LOKANATH DASH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.

4605000414 SUDHIR KUMAR NANDA 11612. 4605000704 11618. 4604504412 1 RIKSHYEERAM DURIA 11627. 4605000616 11617. 4605000265 3 KISHOR KUMAR JENA 11604. 4605500019 3 11620. 4605500046 11621. 4604504705 ASISH KUMAR SAHOO 11630. 4605000359 HALADHAR SWAIN 11607. 4605000293 11606. 4605000513 6 SAROJ KUMAR SAHOO 11614. 4605000197 UMAKANTAPPATRA 11650. 4604505919 6 PRIYARAJA CHAUDHURY 11641. 4604505359 SANJIT KUMAR ROY 11635. 4604505831 3 PRADIP KUMAR SAHOO 11638. 4604505265 BISWAJIT KAR 11633. 4605000409 11611. 4605500050 11622. 4605000084 3 SAUMENDRA NARAYAN DASH 11646. 4605500122 6 SANJAYA KUMAR MUDULI 3 6 6 6 3 Page 309 6 PAWAN KUMAR MANDAL 3 PANKAJ KUMAR PANY 3 NAROTTAM DAS 6 DIBAKAR SAHOO 3 PRAFULLA KUMAR NAYAK SADHAN KUMAR SAHOO 4 ASHUTOSH BEURA DINESH KUMAR MISHRA PRASANTA KUMAR MANDAL SUSANTA KUMAR MISHRA 4 SANTOSH KUMAR MANTRY SUVENDRA KUMAR PANDA 3 PRADYUMNA KUMAR JENA . 4604505281 PRADEEP KUMAR SAHOO 11634. 4605000150 3 DEBASIS SWAIN 11648. 4605000119 3 PABITRA KUMAR MOHAPATRA 11647. 4604504882 BALMUKUND KUMAR 11631. 4604506327 6 QM PRAKASH SHARMA 11643. 4605000392 11610. 4604505875 1 SHIBA PRASAD BEHERA 11640. 4605500064 6 ANIL KUMAR BARIK 11624. 4605000590 3 11616. 4605000519 6 3 TIMIR KANTA SAHOO 11615. 4605000372 11609. 4604506149 6 PADMANABHA SAHU 11642. 4605000062 1 ANJAN BEHERA 11644. 4605000284 11605. 4604505757 6 GANESHA PRASAD SAHQQ 11637. 4605000174 BUDDHADEV DEHURI 11649. 4604505857 6 3 RABINDRA KUMAR DAS 11639. 4604505667 6 PURNA CHANDRA SAHU 11636. 4604505107 PRASANTA KUMAR PANDA 11632. 4605000737 1 3 11619. 4605000067 3 BIJAYA KUMAR SWAIN 11645. 4605000360 ARJUN SWAIN 11608. 4605000255 3 BIKRAM KESHARI LENKA 11603.T2Q-TAX 11602. 4604504547 6 3 NIRANJAN NAYA K 11628. 4604504684 6 DIBJAY BEHERA 11629. 4605500060 11623. 4605000486 RAJESH SWAIN 11613. 4605500087 6 UTTAM KUMAR MOHANTY 11625.

4605501262 SEIMINLUN HAOKIP 11679. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4609000011 6 BIKASH KUMAR SENAPATI 11660. 4605500806 BHARAT CHANDRA BISWAL 11688. CAT. 4609000354 6 DILIP KUMAR NAIK 11666. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4609000358 6 TARANISEN SAHU 11667. 4605500480 DURGA CHARAN MOHAPATRA 11681. 4605500144 6 3 BISHNU CHARAN SAHOO 11676. 4609000461 6 ALOK KUMAR BHOI 2 6 6 6 6 3 6 Page 310 6 3 NARAYAN SAHOO 5 NIRANJANA PRADHAN ANKITA BHAWANI 6 SUSILA KUMAR SAHQQ JYOTIRMAYA PANDA 7 JITENDRA KUMAR PRADHAN KALANDI CHARAN DAS 4 SATYABRATA PRADHAN . 4605500902 3 PRADEEPTA KISHORE SAMAL 11692.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11651. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 4609000198 6 DUSMANTA KUMAR PATEL 11665. 4605500338 RAJENDRA PRASAD MISHRA 11677. 6 = Other Backward Class. 4605500650 SUMIT MITRA Y 11686. 4605500564 BISWAJIT BALABANTARA 11683. 4605500839 DILLIP KUMAR TRIPATHY 11689. 4609000085 2 DUBRAJ MUNDA 11664. 4609000026 1 AMIT KUMAR SETH 11662. 4605501658 11659. 4605501234 PRAVAT RANJAN DAS 11678.. 4605501522 6 11657.NO.. NAME SR. 4605500305 11654. 4605500665 SAROJ KUMAR CHAND 11687. 4605501296 11656. 4609000021 6 SUBRATA KUMAR PATEL 11661. 4605500397 GOPAL CHARAN PANDA 11680. ROLL NO. 4605500211 3 11653. 4605500582 PRASANT KUMAR MOHANTY 11684. CAT. 4605500539 PRIYARANJAN DASH 11682.NO.: 234 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4605501288 11655. 4605500617 HRUSIKESH SAHOO 11685. 4605501202 11652. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4609000083 6 3 DILLIP KUMAR DHANGADA MAJ 11663. 4605501626 6 3 11658. 4605500850 SANJAYA KUMAR BHUYAN 11690. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4605500876 3 JAYADEV LENKA 11691.

4605500980 6 11671. CAT. 4605500912 11669.. ROLL NO. 4609500413 GUPTA PRASAD MISHRA 11726. 4609500866 AJIT KUMAR TRIPATHY 11734. 4609500047 KHITISH KUMAR TRIPATHY 3 KAMALAKANTA PANIGRAHI 11698. 4605501093 11675. 6 = Other Backward Class. 4609500471 RAJESH KUMAR PANDA 11729. 4609000735 SATYABRATA SWAIN 11696. 5001500033 11704. 4609500176 6 JHARAN SUNDAR DEEP 1 PRIYA RANJAN GHADAI 11699. 4605500984 11672. 4609500298 6 SUSANTA KUMAR SARAF 6 MAISNAM SURAJ 11700. 4609500841 6 SUSHANTA KUMAR SAHU 11733. 4609000542 ASHOK KUMAR PRADHAN 11695. 5102000023 1 PRITHIVI CHAND 5 3 Page 311 AMIT KUMAR THAKUR 6 RAJESH KUMAR ANUPAM KUMAR CHAUBEY 1 KHWAIRAKPAM RANJIT SINGH 3 KULDEEP SINGH RAWAT .NO. 5102000006 1 NAOREM BISHWARJIT SINGH 11709. 4609500798 6 RAMAN KUMAR RAUT 11732. 4609500405 6 PRATAP KUMAR BEHERA 11668. 5102000001 11708. ROLL NO.NO. 4605500971 1 11670. 4605501006 11673. 5001500116 11707. 4609000489 PRABEER KUMAR JENA 11694. 4609500574 6 SATAN KUMAR SAHOO 11731. 5001500010 1 ASIM BISWAS 11702.: 235 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4605501040 11674. 4609500416 2 SANJEET BHENGRA 11727. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11701. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 5001500077 11705. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4609500564 6 PRAKASH CHANDRA PADHAN 11730. NAME SR. 4609500420 6 RAM CHANDRA KUMAR 11728. 4605501172 7 6 RADHAKANTA BARIK 4 1 NIRLIPTA SAHU BHAGIRATHI NISHAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.PRATAP KUMAR MISHRA T2Q-TAX 11693. 5001500025 6 MOHINISH KUMAR 11703. CAT. 5001500082 11706. IF ANY :1 = Scheduled Caste.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 4609500001 MANISH KUMAR CHOUBEY 3 AMIYA KUMAR MOHANTY 11697. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

5001500009 6 ANKAJ KUMAR 11750. NAME SR. 5105000183 1 BHASKAR DAS 3 1 SALAM BRAJAKESHWAR SINGH 3 RATAN DEY SONU KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4802000022 HEERA SINGH 11744. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 5105000132 2 RINKUMONI SONOWAL 11724. 4609501440 6 SUBASH CHANDRA SAHU 11740. 5105000044 2 T SEIMINTHANG HAOKIP 11721. 4609501383 6 GYAN PRAKASH 11739.NO. 5102500467 1 SUGATA MANDAL 11719. 4609500999 6 SANJAY KUMAR T2Q-TAX 11735. 5105000020 6 RANA TURJYABIR DAS 11720. 4609501240 6 SANGRAM SAHU 11738.11710. 5102500251 1 MAYURI KASHYAP 11717. 4802500029 NAGENDRA NATH MISHRA 11745.. 5105000148 1 SAURAV DAS 11725. 5001000111 6 PUNENDRA KUMAR 11748. 5105000128 2 SHITHUNG HORRINGLA 11723. 5102500301 2 CHATRA KUMAR DOLEY 11718.: 236 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 5102500126 11715. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 5105500841 Page 312 2 T THONGKHANSIAM .NO. 5105000068 2 BARBARA NARZARY 11722. ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 5105000245 6 NILESH KUMAR GUPTA 11776. ROLL NO. CAT. 5102500152 6 BISWAJIT DEB 11716. 5001000086 6 VINOD YADAV 11747. 5102500026 1 AMIT MISTRY 11713. 4609501650 1 RADHA KANTA DEHERY 11743. 5001000146 2 TANA MURTEM 11749. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 5102000347 11712.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11751. 5102000247 11711. 5102500103 6 CHINGTHAM PREMKUMAR SINGH 11714. 4609501548 2 AMAN BAA 11741. CAT. 4609501173 6 3 BUDDHADEV PRADHAN 11737. 4609501555 6 SOUBHAGYA PRADHAN 11742. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 4609501116 6 BIRENDRA KUMAR PRADHAN 11736. 5001000020 6 SAMOM KHELEN SINGH 11746. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

5105000798 6 RAJIV KUMAR 11787. 5105501232 2 JIBAN KUMAR LOYING 6 MURARI KUMAR 11780. 5105502263 SHIKHA BAISHYA 11767. 5105000869 DIWASH KUMAR PATRALEKH 11788. 5105500300 6 DEEPAK KUMAR 11798. 5105500918 AMIT KUMAR 11778. 5105500076 2 MICHI RAJU 11797. 5105000248 11753. 5105502734 6 SUMAN KUMAR 11771. 5105503156 6 SATISH KUMAR ROHILA 11773. 5105502449 2 S MUANSANG NGAIHTE 11768. 6 3 3 3 1 DEOVARATH KUMAR BHUSHAN 3 RATUL BAYAN 3 SANJAYA BV 4 2 W AMIT KUMAR GUPTA PINKU DAIMARI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 313 . 5105501649 2 VIESHO HRIMAI 11760. 5105000911 VOOKA SANTOSH KUMAR 11789. 5105501620 6 ALAKANANDA MEDHI 11759. 5105502162 BISWANATH DEY 11766.RAKESH KUMAR T2Q-TAX 11777. 5105000734 2 OSWIN NAMPUI 11785. 5105000303 11755. 5105500576 PANKAJ KUMAR SINGH 11799. 5105001075 VIVEK KUMAR 11792. 5105501918 2 PUKEHO PETER KHRASI 11762. 5105500954 2 L SEIKHOLEN HAOKIP PRADIP KUMAR NANDA 11779. 5105500039 AWDHESH KUMAR 11796. 5105501499 6 SURJEET KUMAR DAS 11758. 5105502959 11772. 5105503245 11775. 5105000260 11754. 5105501989 1 CHANDRA SEKHAR ROY 11764. 5105500036 6 RAMESHWAR KUMAR 11795. 5105001081 2 THANGLUNMANG SIMTE 11793. 5105001203 1 MAUCHUMI DAS 11794. 5105000679 2 JANAK KUMAR BRAHMA 11783. 5105501329 6 ALOKESH CHANDA 11757. 5105502055 SHASHI RANA 11765. 5105500602 SANTANU PAUL 11800. 5105502478 1 RAKESH DAS 11769. 5105503244 2 T MANGTINLIEN HAOKIP 11774. 5105502568 2 CHONG HAOKIP 11770. 5105501311 5105000477 1 RAJIB DAS 11781. 5105001053 JYQTI SWARUP MISHRA 11791. 5105000719 RAKESH KUMAR SINHA 11784. 5105000928 JIT CHOUDHURI 11790. 5105503401 11752. 5105000343 11756. 5105000574 6 3 MALAY PANTI 11782. 5105000790 1 TAPASH PODDER 11786. 5105501851 2 MILAN KAMAN 11761. 5105501961 1 BISWAJIT BISWAS 11763.

5107000022 BITU DAS 11836. 5302000153 2 CHICHANBENI KITHAN 11809.. 5302000463 2 KIMNEITHEM HANGSING 11812.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 5302000559 2 I SASHILEMLA 11813. 5302000354 2 IMLINUKSHE IMSONG 11811. 5302000094 2 KHANLO KATH 11808. 5105504677 PRABIR BHOWMICK 11833. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11801. ROLL NO. 5105505430 PRQTAPCHANDRADEY 11835. CAT. 5105503643 11802. 5111500345 6 SANDEEP KUMAR 11804. ROLL NO. 5111500330 6 3 GHUFRAN AHMAD ANSARI 5105504018 6 MOUSUMI GHOSH 11828. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 5 = Hearing Handicapped. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.T2Q-TAX EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 5105504205 1 AJANTA DAS 11829. 5107000034 3 SHAILESH KUMAR SINGH 11837. 5302000574 2 IMNAMAYANG AO 11814. 5105503804 11803. 5107000102 6 3 GOVIND CHANDRA SAHU 11840. NAME SR. 5302000051 2 M MHABEMO KITHAN 11805. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 5302500025 2 VIZAYIE LCHO 11817. 5302000088 2 KHYOCHAMO TUNGOE 11807. 4 MUNNA KUMAR SINGH 11826. 5111500061 3 1 BAPPI DAS 11827. 5105504446 6 ASHOK YADAV 11831. 5107500081 2 ANUJ BORI 11843. 5302000056 2 LANUYANGER 11806. 5302000346 2 CHUBAKUMLA 11810. 5107000063 6 3 SURAJ KUMAR BORAH 11838. 5302000588 2 SUUTO SWU 11815. 5302500130 Page 314 2 ASOSU HEPUNI CHACHEI 3 6 1 BIKRAM SINGH TOMAR . 5105505217 SUBAN SENGUPTA 11834. 6 = Other Backward Class. 5302500034 2 VIKISHE CHISHI 11818. 5107000131 3 SACHCHIDA NAND TRIPATHI 11841. 5107000079 RAVI KAPOOR 11839.: 237 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 5105504351 6 ANIL KUMAR JIGYASU 11830. 5302500001 2 VIZOBEILIE 11816. 5105504630 SAJIDUL ISLAM BARBHUYAN 11832.. 5107500066 6 BRIJESH KUMAR 11842.

5302501340 6 SUSHANT KUMAR 11881.. 5302500757 2 AMENLA M PONGENER 11877. 5302500243 2 VISHITQ KULNU DIMPLE BARUAH 11845. 5111000023 11823. ROLL NO. 5302500292 2 RUKUO SORHIE SUKANTA BISWAS 11847. 5302500302 2 IMLITEMJEN I JAMIR 6 DIWAKAR KUMAR 11849. 5302500273 6 RAJEEV KUMAR PRADEEP KANDWAL 11846. 5107500141 11820. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 5401500346 6 MAYENGBAMTIKENDRAJITMEETE 11860. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 5107500352 11822.. 5401500159 2 LANAH WALE 11856. 5302500296 2 IMLI LONGKUMER AMIT KUMAR 11848. 5111500007 11825. 5401500333 2 MICKY LANSTER SAWKMIE 11858. 5401500104 6 CHANDAN KUMAR 11853. ROLL NO. 5107500287 11821. 5302500518 2 EBAI A ESTHER CHARAKHO 6 ANJANA SINGHA 11850. 5111000093 11824. 5302501607 2 DEO LONGCHAR 11884. 5401500200 2 LASTLY WOOD KHARBULI 11857. 5302501498 2 KATIWABA LONGCHAR 11882. 5401500338 2 LIANREUBEN NGAIHTE 11859. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. NAME SR. 5401500089 6 MUNNA KUMAR 11852.NO.: 238 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 5401500105 2 MANGBOI 11854. 5401500111 2 H CHINTHIANMUANG 11855. 5401000051 2 JASPER LAMBOK RANI 11885. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 5302500544 2 PRISCA NEIZHAKHO U YHOME 11876. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11851. 5302501548 2 ALEMTSUNGBA 11883. CAT. CAT.T2Q-TAX 11819. 5111500035 ABHIJIT DEY 11844. 5302500869 2 TEMSUYANGER 11878. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 5302500966 2 S PETER TOUTHANG 11879. 5401500359 Page 315 2 R N SOREITHEM . 5302500533 2 R PIPENTHUNG KHUVUNG 6 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 5302501226 2 HAICHENLO KATH 11880.

5401000137 2 ISAIAH KHARMAWPHLANG 11891. 5401000410 2 ABRAHAM 11897. 5401501032 2 RIBOK STAR MARBANIANG 11926. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 5401000120 2 S RAJA D KHONGWIR 11890. 5401500429 2 SOCHIPEM KASAR 11865. ROLL NO. 5401500530 2 BASHANKUPAR SUCHEN 11869. 5401500365 2 SASHIMENBA 11862. CAT. 5401000590 LANGBIAKLIAN 11900. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 5401500631 2 RODY TINGTHIANLEM 11873. 5401501411 2 GILCHRIST SILKAM T SANGMA 11927. 5401000496 2 PYNLANGBOK WAHLANG 11898. 6 = Other Backward Class. 5401000553 PURNENDU SINGH CHAUHAN 11899. CAT... 5401500597 2 ELPHIDA NGAKNU GANGTE 11872. 5401500670 2 HENDRICK WAHLANG 11874. 5401000058 2 LIANMUANTHANG KIPGEN 11886. 5401000184 2 EVENING STAR WAR 11893.: 239 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 5501000642 Page 316 2 NAMLALUNG GANGMEI . 5401500673 11875. 5401500521 2 THANGLENMANG KIPGEN 11868. 5401500783 2 NONGBET KHUSHBOO PRAKASH 2 RYNGKATDOR MYLLIEMNGAP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 5401500532 6 RANJIT KUMAR 11870. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 5401000293 6 RAJU KUMAR 11895. ROLL NO. 5401000257 2 SHANE ASHBY WATRE THOMAS 11894. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 5401500517 2 T P RHODA 11867. 5401000077 2 IALAMLAD KHARKONGOR 11887. 5401000110 2 D OZEO RAYMOND MAO 11889. 5401500451 2 ELMUONTHANG SONGATE 11866. 5501000626 2 DARROSIEM MICHAEL HMAR 11902. 5401500595 6 MUKESH KUMAR 11871. 5401500403 2 HELUN KIPGEN 11864. 5401000086 2 YOW PETER RAIPHEA 11888. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 5401500385 2 WUNGHOR K MASHANGVA 11863.NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11901.T2Q-TAX 11861. NAME SR. 5401000139 2 RAFYLE RHYS SNABI 11892. 5401000315 2 IBAKORDORLIN MARBANIANG 11896.

5501000356 2 JOHN VANLALNGHAK 11947. 5501500304 2 BENJAMIN KIPGEN 11918.T2Q-TAX 11903. 5501500506 1 TONGBRAM OJIT MEITEI 11923. 5401502420 ANIL KUMAR BHATT 11932. 5501500366 6 WANGKHEM MANIHAL MEITEI 11920. 5501000272 THANKACHAN P J 11944. 5501000887 6 SOROKHAIBAM RAJU SINGH 11913. IF ANY :Page 317 . 5501000644 2 HOIKHOCHONG PINKY TUBOI 11904.. 5501000743 6 LAKSHMIBAI THOUNAOJAM 11911. 5501500323 6 LAISHRAM SAMARJIT SINGH 11919. 5501000738 11910. 5501000025 2 LALROBUL FIMATE 11935. 5501000723 2 RUALMUANTHANG THAWMTE 11909. 5501500601 2 MOSES MINTHANG HAOKIP 11924. 5501000002 1 NIROBIN KHWAIRAKPAM 11933. 5501000069 1 YENGKHOM RAVI SINGH 11938. 5501000179 6 ATHOKPAM NISHIKANTA SINGH 11941. 5401502069 2 DANGSAN KHYRIEM 11929. 5501500200 11917. 5501000336 1 ANGOM BISHORJIT SINGH 11946. 5501000031 2 LALLEMTHANG SUANTAK 11936. 5501500501 6 LEIMAPOKPAM SHOMI SINGH 11922. 5501500169 6 KHWAIRAKPAM LENIN SINGH 11916. 5501000881 1 KHWAIRAKPAM RANJIT SJNGH 11912. 5501000331 2 PAUKHANCHIN KHUPTONG 11945. 5501000689 2 KIIRII ONAND MONSANG 11908. 5501000089 HIJAM BIRLA SINGH 11939. 5401502292 2 MACDONALD DONBOKLANG SUNN 11931. 5501000682 2 LIANMINTHANG NUNTHUK 11907. 5501500448 2 LAMKHOSIEM SINGSIT 11921. 5501000209 2 LALTHUOISANG JOUTE 11943. 5501000944 2 MICHAEL LALRAMMAWI JOUTE 11914. 5501000677 2 PAOTINSEI KIPGEN 11906. 5401502074 2 BENEFICIENCY NONGBRI 11930. 5501000202 6 LAISHRAM OPENDRO MEITEI 11942. 5501500049 2 JINKIULAKBOU THIUMAI 11915. 5501000391 2 KAPZAMANG GANGTE 11949. 5501000106 2 M LINUS WUNGREINGAM 11940. 5501000024 1 MOIRANGTHEM MAHESHWAR SIN 11934. 5501500617 2 HAUGOMANG GANGTE 11925. 5401501473 2 CHANDAME LALOO 11928. 5501000515 1 YENDREMBAM BISHWAJIT SINH 11950. 5501000363 1 THINGNAM SURJAMANI MEITEI 11948. 5501000042 2 SEIKHOLEN LHUNGDIM 11937. 5501000652 6 IROM BIKRAM SINGH 11905. 5501500626 6 KHOMDRAM LALAL SINGH 7 3 M JANESHWOR 4 SAIYAD SADAKAT ALI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.

NAME SR. 5701500259 1 SUSANT KUMAR BEHERA 11967. 5501501467 1 LAIMAYUM PREMCHANDRA SING 11989. 5501501620 6 HEISNAM RATAN KUMAR SINGH 11992. 5501500782 6 CHINGTHAM JANAJIT SINGH 11978. 5501500885 2 KAMLALSANG S GANGTE 11981. 5701000021 2 LALRINMAWIA 11961..NO. 5701500067 2 FRANCIS MANGLIANKAP 11964. 5501500897 6 PROMILA SANASAM 11982. ROLL NO. 5701500274 2 11968. 5501501107 2 LUNMINLEN SITLHQU 11986. 5501501631 2 ROBERT LENKHOKAM HAOKIP 11993. 5501501606 2 THANGROHLUN HMAR 11991. T2Q-TAX 3 = Ex-Serviceman. 5701500041 6 IRSHAD ALAM 11963.NO. 5501501496 6 NAOROIBAM MUKENDRO 11990. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11951. 5501501225 6 YAMBEM LEENTHOINGAMBI 11988. 5701000105 2 EMILY LALRINPUII 11962. 5701500143 11965.1 = Scheduled Caste. 5601500249 BIMLESH THAKUR 11960. 5501502521 2 11952.: 240 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 5601500142 SUMIT KUMAR SINGH 11959. 5501502790 2 11953. CAT. ROLL NO. 5501503362 6 KHURAIJAM HEROJIT 11957. 7 = Visually Handicapped 2 = Scheduled Tribe 6 = Other Backward Class. 5501500862 RUPESH KUMAR 11980. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 5501501006 1 KHUMUKCHAM NIVA DEVI 11984. 5701500249 6 IROM MOSCOW SINGH 11966. 5501500678 6 OKRAM LOKENDRO SINGH 11977. 5501500648 6 NAMRAM CHANU PURNISHILA 11976. 5501500852 6 ARIBAM BIDYARANI SHARMA 11979. 5501503173 6 LANGPOKLAKPAM LAXMIBAI 11955. 5501501125 2 NGAMKHOLAL HAOKIP 11987. 5501502975 2 PHALNEIHOI HANGSHING 11954. 5 = Hearing Handicapped. CAT. 5501501056 6 PUKHRAMBAM RENUBALA 11985. 5701500325 2 5 Page 318 HEGIN SINGSON 7 3 KAMLIENLAL SAMTE TARAN DEBNATH SANJEEV KUMAR 5 REMSANGZUALIFFAMBAWL J RAMVARZINGA CHANGSAN . 5601500065 11958. 5501503198 2 TINGNEIMAWI 11956. 5501500902 6 HUIDROM SOFIA DEVI 11983.

6001001040 11975. 6001001878 12032. 5501502154 2 LENGTINSEI MISAO 11997. 6001005520 12009. ROLL NO. 5501501949 2 H PAULIEN GANGTE 11995. 5501502282 1 NAOREM ROMINA DEVI 11998. 6001000472 6 3 4 MANISH SHRIMALI 11971. CAT. 6 = Other Backward Class. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12001. 6001005373 6 12006. 5501502295 2 SORAH AWUNGSHI SHIPO 11999. 6001001217 6 3 RITU YADAV 12028. 6001005595 6 RAMA KANT SONI 1 3 POONAM JESWANI J Page 319 4 ARVIND KUMAR ROY VIVEK KUMAR ASHUTOSH ANIL VISHNOI 3 SHAILENDRA KUMAR .. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6001001228 2 HANSRAM MEENA 12029.: 241 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6001001048 7 ARUNA SHARMA 6 DEVRAJ NAGINA REKHA SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6001004791 6 AJAY PARMAR 12003. 5501502034 2 NGAINEILHING 11996.NO. ROLL NO. 6001005564 6 ANKUR SARAF 12010. NAME SR.NO. 6001005126 6 RAJA KUMAR 12005.. 6001002413 6 AVINASH PATHE 12033. 6001000235 6 NIRANJAN KUMAR 11970. 5501501835 6 HUININGSUMBAM HELLIS T2Q-TAX 11994. 6001001553 MADHU TRIPATHI 12030. 6001004690 1 RAJEEV KUMAR 12002. 6001002502 6 NITIN YADAV 12035. 6001000930 6 AMIT BOBDE 11973. CAT. 6001002485 2 ASHISH KUMAR SHAH 12034. 6001001667 SURESH VERMA 12031. 6001000979 11974.11969. 6001001068 SUNIT KUMAR MISHRA 12026. 6001005469 12008. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6001000908 6 KUMAR GAURAV 11972. 6001005391 1 12007. 6001004988 1 YOGENDRA SINGH SEMONIYA 12004. 6001001140 3 K SREENIVAS REDDY 12027. 5501502448 6 MAIBRAM DAVID SINGH 12000.

6001003794 1 NITIN KUMAR RANGARI 12048. 6001003697 1 DEEPAK KISHANIYA 12046. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12051. 6001003961 1 MANOJ KUMAR PRAJAPATI 12049. 6001601564 KEDAR PRASAD VERMA 12077. 6001600034 PRASHANT JAIN 12025. 6001600105 AAKANSHA DUBEY 1 6 UTTAM KUMAR CHOURASIA SHAMSE ALAM 3 PRIYA IYAR 5 NIRAJ KUMAR DEEPAK KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME SR. 6001003776 6 RAJEEV KUMAR KAURAV 12047. 6001601732 Page 320 7 6 MANOHAR JHA MANOJ KUMAR RAY . 6001006338 6 NEHA NAGAR 12017. 6001003363 PRAMENDRA KHARE 12043. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6001006334 6 RUCHI THAKUR 12016. 6001002844 1 SANJIT KUMAR 12038. ROLL NO. 6001002860 2 SURESH CHAND MEENA 12039.. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6001006384 12020. 6001006906 6 12023. 6001005713 SANDEEP KUMAR GHOSH 12013. 6001006327 12015. 6001002543 MAYANK JAIN 12037.: 242 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6001006558 6 AMIT CHAUDHARY 12022. 6001006365 RISHI KUMAR 12019. 6001002873 GOVIND SINGH RAGHUWANSHI 12040. CAT. 6001002523 NEHA UPADHYAYA T2Q-TAX 12036. 6001003416 OMPRAKASH KHATARKAR 12044.12011. 6001005750 12014. 6001006445 6 BHUPENDRA SINGH RAJAWAT 12021. 6001600169 6 SAURAV KUMAR 12076. 6001002974 SHYAMAL SEN 12042.NO. 6001005691 ANUJ NAGARIA 12012. 6001006355 SANA JAFRI 12018. CAT. 6001600020 6 12024. ROLL NO.NO. 6001600115 12052. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6001003577 NITESH KHANDELWAL 12045.. 6001002948 MORDHWAJ 12041. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6 = Other Backward Class. 6001004379 2 RISHIKESH MEENA 12050.

6001600928 JAGDISH CHANDRA NAGAR 12090. 6003000641 6 BIMAL SAHU 12066. 6004000386 MANISH KUMAR VAIDYA 12074. 6002000175 6 SHAILENDRA SAHU 12062. 6001600271 6 ASHWANI KUMAR 12080. 6001601551 SURAJ KUMAR DUBEY 12100. 6001601130 ABHISHEK BAJPAI 12094. 6003600030 12069. 6001601072 6 SACHIN CHOURASIYA 12092. 6001601054 MUKESH KUMAR ATMA 12091. 6002000052 6 NEERAJ TAMRAKAR 12061. 6001600640 6 DEVENDRA VISWAKARMA 12086.12053. 6004600031 6 ASHUTOSH KUMAR 12075. 6001600867 AMIT KUMAR 12088. 6001601499 BRAJ RAJ THAKUR 12099. 6004000159 6 RAJESH KUMAR 12072. 6001600254 2 NAHAR SINGH MEENA 12079. 6003001432 6 PANKAJ BATRI 12067. 6005000092 1 HIMANSHU BHASNE 1 3 3 I B ROBIN GARG 4 ASIM KUMAR RAGHUWANSHI RAHUL KHARE 6 RAVI KUMAR SONI 3 MAHENDRA KUMAR PADHY 7 6 SUMEET KUMAR SHARMA BHUPENDRA KUMAR GOLHANI MAYANK JAIN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6002000397 12064. 6001600355 GAUTAM KUMAR 12084. 6004000098 1 SURAJ PRAKASH RAJAK 12071. 6001601889 2 MURAREE LAL MEENA 12054. 6001600745 6 NAND KISHOR YADAV I 12087. 6001601924 6 RAJENDRA KUMAR 12055. 6001601100 6 AJAY KUMAR DAS 12093. 6001602664 6 DEEPAK KUSHWAHA 12058. 6003001627 12068. 6001602295 6 MAYA VERMA 12056. 6001601450 6 RUPESH KUMAR 12098. 6001603242 12060. 6001600272 6 RAMAWATAR CHAUDHARY 12081. 6001600528 6 3 RABENDRA PANDIT 12085. 6001601314 6 VIJAY SINGH YADAV 12096. 6001600885 BABLU 12089. 6001602878 12059. 6001600321 1 PRAVEEN KUMAR BAWARIYA 12083. 6002000189 12063.. 6001602313 6 AMIT KUMAR VERMA 12057. 6003000277 12065. 6001600227 6 GAURAV SAHU T2Q-TAX 12078. 4 = Orthopaedically Handicapped Page 321 . 6001600290 1 UMESH SONTAKKE 12082. 6004000017 12070. 6001601213 CHANDER KEWLANI 12095. 6001601352 6 RAMA SHANKAR SINGH 12097. 6004000363 MUKESH KUMAR 12073.

6005000170 6 NOOR ALI 12127. 6005002900 6 MITHUN SONI 12105. 6005004781 PRAKHAR GUPTA 12115. 6005000998 6 3 SHIV KUMAR VERMA 12140. NAME SR. 6005004561 SUSHIL SHAILESH AGARWAL 12114. 6005000427 1 SANJEEV CHAUHAN 12131. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6005001243 SANJAY KUMAR 12143. 6005000258 6 AJAY RANA 12129.: 243 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6005000198 VAISHALI SINGHAL 12128. 6005003781 12110. 6005003262 3 12108. 6 = Other Backward Class. 6005001782 NUR MUHAMMAD 12144. 6005001035 3 RAJIV KUMAR TIWARI 12141. 6005005386 6 DEVENDRA SHIVHARE 12117. 6005000732 SHAILJA SHARMA 12136. 6005000140 1 SUNIL KUMAR 12126. ROLL NO. 6005005518 12119. 6005002572 6 SANJEET SINGH 12104. 6005000612 PRANAY SHRIVASTAVA 12133. 6005005393 6 DHARMENDRA KOSTA 12118. 6005003517 12109. 6005003196 3 12106.NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12101. 6005000861 AMIT MISHRA 12137. 6005001170 PAWAN KUMAR DOHARE 12142. 6005000674 REETESH KUMAR SHAKYA 12135. 6005000902 6 3 ARUN KUMAR 12139. 6005005562 Page 322 1 1 6 SHASHI BHUSHAN SINGH VED PRAKASH YADAV SATYAVEER SINGH LOKENDRA SINGH SIKARWAR 3 PRATI PAL SINGH 7 SOURAV PACHORI RAJ KUMAR GUPTA 6 3 MANOJ KUMAR AMRENDRA KUMAR CHOUBEY MANOJ SINGH TOMAR . 6005000496 1 SUMIT RAJAK 12132. 6005002411 AJAY KUMAR MISHRA 12102. 6005003862 12111. T2Q-TAX 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6005004985 DILIP SINGH RAJAWAT 12116. CAT. 6005002540 JUHI VARMA 12103. 6005000271 1 YATENDRA VERMA 12130.NO. ROLL NO.. 6005000670 AMIT SINGHAL 12134. 6005004249 12113. 6005000894 SAURABH RAO KADAM 12138. 6005003260 6 3 12107.5 = Hearing Handicapped. CAT. 6005004131 12112.

6006000052 2 MANOJ MEENA 12158. 6005600361 RAJ VARDHAN MISHRA 12179. CAT. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6005005887 MANORANJAN KUMAR DIWAKAR 12148. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6005602656 6 GOPAL YADAV 12154. 6006000128 SAURABH SHARMA 12160. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 6005600729 KAPIL PRASAD 12183. NAME SR. 6005001801 12121. 6005602639 6005600360 AWNISH KUMAR 12178. 6006000107 YOGESH SHARMA 12159. 6005600825 1 RAJESH KUMAR 12185. 6005001859 12122. 6005600365 1 YASHPAL VERMA 12180. 6005600391 6 NIRAJ KUMAR GUPTA 12181. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12151. 6 = Other Backward Class. 6005602776 6 SANDEEP KUSHWAHA 12155. 6006000188 Page 323 3 6 AJAY KUMAR DUBEY 3 6 SANJAY KUMAR SINGH SANJAY HUMMAD SONAKSH GOLECHHA . 6005005651 1 NAVEEN TILWANI KULDEEP SINGH TOMAR 12146. 6005600753 VIJAY KUMAR AGRAWAL 12184. 6005002204 3 1 3 6 SITARAM SHARAN GUPTA 12145. ROLL NO. 6005602891 6 ANUJ KUMAR SONI 12157. 6005001998 12125. 6005600346 12153. 6005001961 12124. 6005600619 RANU MISHRA 12182. 6005602365 DIGAMBER SINGH 12177. 6006000179 12161. 6005600218 6 RAJENDRA KUMAR YADAV 3 6 SHYAM NARAYAN THAKUR JITENDRA RAJPOOT ABHAY KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.: 244 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. ROLL NO. 6 JITENDRA PRASAD 12176. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.T2Q-TAX 12120. 6005600066 MANIKLAL KARMAKAR 12149. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6005005708 ANUBRAT SHARMA 12147. 6005001894 12123. 6005600248 12152. CAT. 6005600088 6 IMRAN QURESHI DINESH SINGH DHAKAR 12150. 6005602780 6 HARISH RAIKWAR 12156.NO.. 6005600856 6 MOHAMAD NASHEEM KHAN 12186.

6006004014 3 GYANENDRA SINGH CHAUHAN 12202. 6006001254 3 6 NIKHIL SHARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 6005601441 1 DEEPAK KASOTIYA 12194. 6006000357 1 RAHUL RATHORE 12168. CAT. 6006001310 2 RAJ KUMAR MEENA 12226.T2Q-TAX 12162. 6006004271 Page 324 6 HARISHANKAR GURJAR . 6005601361 6 PRAMOD KUMAR GUPTA 12193. 6005602207 BHANU PRATAP SINGH RAJAWA 12199. CAT.. 6006001350 1 SANTOSH KUMAR DAS 12227. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6006000843 6 DEVENDRA PAWAR 12172. 6005601183 PRASHANT JAIN 12190. 6006001212 1 RUPESH KAITHWAS 12175.: 245 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME SR. 6005600896 6 RAHUL MAHAJAN 12187. 6006000334 2 GHIGE MACHHINDRA KASHINAT 12167. 6006000236 6 VISHAL SINGH YADAV 12163. 6006000411 YASHRAJ VAISHNAV 12169. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6006000250 RAVI PRAKASH TIWARI 12165. 6005601035 RAHUL VISWARI 12189. 6006000312 AAYUSH GUPTA 12166. 6005601667 VIVEK SINGH 12197.NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6006001393 2 RENU JHANIYA 12228. 6006000249 6 AMEET SINGH VASUDEV 12164. 6005602331 MOHAMMAD BASIM 12200. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6006001105 1 DHEERENDRA KUMAR WASNIK 12174. 6006004211 6 RAJEEV KUMAR SAHU 12203. 6005601444 6 SURENDRA SINGH 12195. ROLL NO. 6005601516 PRAVAKAR SWAIN 12196.NO. 6005601916 AMIT VAJPAYEE 12198. 6005600998 6 CHANDAN KUMAR 12188. 6006000972 6 SHAMBHU LAL BAMBORIYA 12173. 6006000731 PAWAN GUPTA 12170. 6005601212 RATNA SHRIVASTAVA 12191. 6006000732 JEETENDRA KUMAR SHUKLA 12171. ROLL NO.. 6005601354 6 JITENDRA SEN 12192. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12201.

6 = Other Backward Class. 6006003599 GAURAV RATHOUD 12249. 6006601812 12223. 6007000270 VIKASH 1 4 6 ANKUR PARMAR 6 KALPANA KUMARI AMRENDRA KUMAR 4 SHUDHANSU TIWARI UMA NATH CHAUDHARY 6 JAY SHANKAR PRASAD 4 JITENDRA SINGH BHADORIA MUKESH KUMAR ASSUDANI 6 RAM BALI ROY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 1 RAHUL RATHORE 12229. 6006004352 VIKAS GUPTA 6 3 DEBKI NANDAN 12231. 6006002017 12208. 6006600610 6 PRAMOD KUMAR GUPTA 12215. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6006003327 6 NITIN VERMA 12245. 6006004702 ANKIT SINGHI ANKIT SHRIVASTAVA 12233. 6006601141 12220. 6006600564 6 SUSHANT KUMAR 12213. 6006003021 6 RANJAN RAUSHAN KUMAR 12242. 6006002174 12209. 6006003266 6 VINOD KUMAR JANGID 12244. 6006004320 ANAND SIRVAIYA DEVESH JAIN 12230. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6006004707 GAURAV TOSHNIWAL SHYAM KAPDE 12234. 6006600147 12211. 6006601815 12224. 6006600605 12214. 6006002994 6 NARESH SINGH YADAV 12240. 6006002431 RAJANI RAWAT 12236. 6006001654 12205. 6007000006 SOURABH GOSWAMI 12225. 6006003562 6 VINAY KUMAR MAURYA 12247. 6006003330 6 ANUJ KUMAR 12246. 6006601389 12221. 6006001958 12207. 6006601811 12222. 6006600722 6 SAPAN KUMAR 12217.. 6006003585 SANTOSH KUMAR SINHA 12248. 6006003018 RASHIKA DWIVEDI 12241. 6006003022 1 SUDEEP KUMAR 12243. 6006002592 1 KAMLESH VERMA 12237. 6006002746 6 BALKRISHNA YADAV 12239. 6006001882 12206. 6006004630 1 MANOJ HAJARIYA 12232. 6006600744 6 MANOJ KUMAR 12218. 6006600373 6 RAVINDRA KUMAR 12212. 7 = Visually Handicapped Page 325 .T2Q-TAX 12204. 6006004851 6006002417 DINESH CHANDRA SHUKLA 12235. 6006002634 6 PREM KUMAR 12238. 6006002304 12210. 6006600700 2 BHUPENDRA NANDANWAR 12216. 6006003831 RITU AGRAWAL 12250. 6006601075 6 SUBODH BHATT 12219.

6007000668 6 ASHUTOSH SONI 12279. 6007000768 6 INDRAJEET YADAV 12280. 6007001699 SORABH GUPTA 12288. NAME SR. 6007600150 6 SURENDRA KUMAR SUMAN 12263. 6007000839 ABHINAV SHRIVASTAVA 12282. 6007600056 6 AJAY KUMAR MAHTO 12259.T2Q-TAX PAGE NO. 6007600048 12256. 6007000297 6 VINOD KUMAR YADAV 12276. 6007001437 6 OM PRAKASH 12286. 6007600719 MILAN KUMAR 12269. 6007003851 12254. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12251. 6007000963 1 PRASHANT WAGHMARE 12284. 6007600626 6 RAMESH KUMAR 12268. 6007001332 6 INDRAJIT KUMAR 12285. 6007600299 6 PRASHANT KUMAR 12264. 6007600141 6 AJIT SINGH 12262. 6007600387 6 BIKASH RANJAN SAHU 12266. 6007001969 6 AKSHAY KUMAR SONI 12291. 6007600321 12265. 6007600049 SHYAMJI SINGH 12257. 6007003418 ANAND SHARMA 12252. 6007600055 NEERAJ KUMAR SRIVASTAVA 12258. CAT. CAT. 6007003802 ABHISHEK KUMAR 12253. 6007000861 6 RUCHI YADAV 12283. ROLL NO. 6007000808 SANJAY KUMAR PANDEY 12281. ROLL NO. 6007600414 6 SANJAY KUMAR 12267. 6007600125 6 KAUSHAL KUMAR 12261. 6007600741 MANOJ KUMAR SINGH 6 4 7 UW Page 326 1 SWAPNIL WALDE PRANAV PANDEY 6 VINOD KUMAR SINGH SAMARANDRA RANJAN SRIVAST .NO. 6007600064 6 SATYASEN KUMAR 12260. 6007000483 RAHUL KUMAR MAJUMDAR 12278.NO.. 6007002334 ANURAG SHRIVASTAVA 12293. 6007001875 6 MANOJ KUMAR 12290. 6007002266 VIJAY RAJ PADERA 12292. 6007002404 SANDEEPKUMARPATEL 12294. 6007001803 GYANENDRA KUMAR 12289. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6007000475 1 GOPAL PRASAD RAKESH 12277. 6007001499 AMBUJ KUMAR 12287.: 246 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6007600018 12255.

6007600801 6 RAJEEV KUMAR RANJAN DASAM KRISHNA MURTY 12297. 6012000099 12306. 6007600821 6 GUPTESHWAR CHAUDHARY 12274. 6012600026 AJAY PRATAP SINGH Page 327 3 BRAJESH SINGH 6 ABHISHEK CHOURSIYA RAHUL KUMAR 6 AMIT MANDOWRA VIJAY SHANKAR DWIVEDI 4 CHAKRAPANI MISHRA . 6 = Other Backward Class. CAT. 6007600774 6 VISHAL KUMAR SIDDHARTHA PAN EY 12296. 6012000483 12307. 6010000543 6 AKHILESHWAR PRASAD 12327. 6007603121 6 UDAY KUMAR 12335. ROLL NO. 6012000891 1 MAHESH KUMAR 12310. 6 4 3 3 TANESHWAR PRASAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. NAME SR. 6010000641 12304.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6012000954 JITENDRA PRASAD 12311.NO. 6007601332 12302. 6007602362 ROHIT KUMAR JHA 12330. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12301. 6007600938 1 SHALENDRA KUMAR AHIRWAR 12275. 6007003381 ABHISHEK SHUKLA 12299.NO.MITHLESH KUMAR T2Q-TAX 12295. 6010600387 12305. 6010000636 6007601714 6 MUKESH PATEL 12328.. 6007003237 12273.: 247 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. CAT. 6007600802 1 MOHIT KUMAR JHARIYA 6007003306 SOURABH GUPTA 12298. 6007602522 VISHAL SINGH VISHAL 12331. 6012000841 6 ASHISH VERMA 12309. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6007601205 12270. 6007601393 12303. 6007003411 SHIV SHANKAR RAY 12300. 4 Y LAXMINARAYAN RAO 12326. 6012000660 6 SONU SONDHIYA 12308. 6007003198 12272. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6007602234 6 DHARMDEO KUMAR 12329. 6007002789 12271. 6007602542 6 AMIT KUMAR KOSHTA 12333. 6007602533 6 DHARMENDRA KUMAR 12332. 6007603208 6 OM PRAKASH KUMAR 12336. 6007602543 6 NAND KISHOR PRASAD 12334. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.

6 MOHAMME FIROJ MANISH SINHA 1 ARUNI KUMAR CHANDRA 7 ANURAG AWASTHI 4 KUMAR RAVI ARJUN KUMAR SINGH MANISH KUMAR MOHAN 6 4 INDRESH KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6202000321 6 JITENDRA KUMAR 12317. 6 = Other Backward Class. CAT.: 248 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6202600001 12312. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12351. 6009600066 KESHAV KISHOR 12348. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6009000053 6 MANISH PATIL 12340. 6009600082 AJAY PRABHAKAR 12350. 6009000172 1 MAHESH PRASAD VISHWAKARMA 12341. 6202602385 Page 328 6 RITESH RAJ 3 6 BHARTENDU KAMAL PANDEY RAJESH KUMAR SATYARTHI .ABHISHEK SACHAN T2Q-TAX 12337. 6009600005 6 ARVIND KUMAR 12343. ROLL NO. 6009000278 1 AVINASH NAGLE 12342. 6202600269 12353. ROLL NO. 6202000981 12325. 6009000026 12314. 6009600016 6 JAINANDR KUMAR SINGH 12344. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6202600078 12352. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6202601777 RAJESH KUMAR 12377. 6202600347 6 2 MUKESH KUMAR 12376. 6201600037 6 MANOJ KUMAR 12338.NO. 6202000393 6 PRAKASH KUMAR SONI 12319. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6202000463 12320. 6201600293 6 SADANAND KUMAR 12316. 6201600254 6 RAJESH KUMAR BHARTI 12315. 6202000534 12322. 6008000042 12313. 6009600060 6 RANJIT KUMAR 12347. 6009600028 6 PANKAJ KUMAR 12345. NAME SR. 6009600050 6 VED PRAKASH 12346. 6202000495 12321.. CAT. 6009600077 DINA NATH THAKUR 12349. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6202000695 6 12323. 6202000357 6 ANAND BANKEY 12318. 6201600094 6 RAHUL KUMAR 6009000040 6 PRAMOD KUMAR 12339. 6202000805 6 12324. 6202601945 CHANDRADEEP EKKA 12378.NO..

6202600355 12355. 6203000065 ABADH SAHU 12360. 6204000570 6 SUBIR KUMAR 12373. 6203000021 6 NETINTI VAIKUNTHA RAO 12357. 6204000467 6 PRADEEP KUMAR SAHU 12372. 6204000326 12367. 6203000147 12364. 6202600676 RAKESH KUMAR SINHA 12387. 6204000894 12354. 6204000773 1 HIMANSHU RAMTEKE 12374. 6204000331 6 AMEET KUMAR SAHNI 12368. 6203000062 C KAMLESH RAO 12359. 6202600697 6 RAJ KUMAR SINGH 12389. 6203000006 6202600415 2 RAMESH CHANDAA MEENA 12381. 6203000110 6 NEERAJ KUMAR ROY 12363. 6203600051 12365. 6202600433 SANTOSH KUMAR 12383. 6202600792 6 AVNEESH KUMAR 12391. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6204000792 6 KUMAR GAUTAM 12375. 5 3 7 2 DEEPANKUR SAMUEL NATH RAVI MAKKAD 7 BRAJ KISHORE SINGH RAJENDER SINGH 6 SAURABH KURANJEKAR 3 SHAILENDRA KUMAR RAI YASHPAL SINGH DHEERAJ KUMAR MISHRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 6204000352 1 DHIRAJ LOKHANDE 12370.. 6202600515 RAJESH THAKUR 12386. 6202601103 6 PRAMOD KUMAR 12395. 6202602461 6 RITESH RANJAN 12380. 6204000369 12371. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7 = Visually Handicapped Page 329 . 6202600687 6 AVINASH SHRIVAS 12388. 6202600482 6 MUKESH KUMAR ROY 12385. 6203000074 PRATAP NARAYAN 12361. 6202600851 6 SANTOSH KUMAR SAH 12394. 6202601123 6 VIBHA DEWANGAN 12397. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6 = Other Backward Class. 6202601107 PRATAP KUMAR SWAIN 12396.SOURABH PRADEEP PRAKASH T2Q-TAX 12379. 6203000036 6 PUSPENDRA KUMAR SAHU 12358. 6202600384 12356. 6202600748 6 AMAR NATH 12390. 6202600420 6 PAPPU KUMAR 12382. 6202600812 BISWANATH GANGULY 12392. 6202600463 6 RAJESH KUMAR RAJNESS 12384. 6202600846 PINTU KUMAR TIWARI 12393. 6202601331 1 VIKAS KUMAR 12398. 6202601602 4 MUKESH KUMAR 12400. 6204000339 6 ANIL BIRLE 12369. 6204000133 12366. 6202601409 4 DEEPAK KUMAR 12399. 6203000097 6 KRISHNA MOHAN SAH 12362.

6204600806 6 VINAY KUMAR GUPTA 6204001076 1 S JAYAKAR 12429. 6204601327 AKANKSHA SHARMA 12410. 6204601556 12416. 6204000931 12402. 6204601439 2 VINAY RAHI 12415. 6204600378 AMITABH KUMAR 12442. 6204001115 6 PRAVEEN KUMAR 12430. 6204601300 6 YOGENDRA SHRIVAS 12409. 6 PANKAJ SINGH 12426. NAME SR. 6204001469 1 KARNA KUMAR UKEY 12431. 6204601370 1 PRAKASH CHANDRA JENA 12412. 6204000980 12404. CAT. 6204601657 6 SHARVAN KUMAR 12419. 6204600367 6 LEENA DEWANGAN 12441. 6204601735 Page 330 7 MANAS RANJAN PATI 6 BIPUL KUMAR 4 SEWA RAM VERMA SUJEET KUMAR RAMANAND SAGAR . 6204600279 6 PRAMOD KUMAR GUPTA 12440. 6204601604 6 RAJ KUMAR JHODE 12418. ROLL NO. ROLL NO.: 249 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6204600938 12405. 6204600014 6 DHIRENDRA KUMAR 12433. 6204601366 AMIT KUMAR 12411. 6204600260 ANUPAM KUMAR SINGH 12438.T2Q-TAX PAGE NO. 6204601670 6 RATNA KARAN 12420. 6204600518 6 SANJAY KUMAR 12445. 6204600172 6 KHEM RAJ 12437. 6204000936 12403. 6204600073 1 PRADEEP KUMAR 12435. 6204601089 12407. 6204600090 6 JAGESHWAR RAM 12436.. CAT. 6204601601 6 NIKLESH THAKRE 12417. 6204600432 6 3 KRISHNA RAO 12443. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6204600501 6 BIPIN KUMAR 12444. 6204601160 6 SMITA PRADHAN 12408. 6204601074 12406.NO. 6204001645 6 KUNDAN LAL PARGANIHA 12432. 6204600781 1 MAHESH MESHRAM NAGENDRA KUMAR 12427. 6204600785 6 SUJEET KUMAR GUPTA 6 AMIT KUMAR SHARMA 12428. 6204600015 6 RAJESH KUMAR 12434.NO. 6204600273 PANDEY PRASHANT KUMAR 12439. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12401. 6204601414 6 MANAS RANJAN SAHU 12414. 6204601409 6 RAJEEV RANJAN NIRALA 12413.

ROLL NO. 6204601870 ANAND 3 UDAY NARAYAN RAI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 6204600562 6 SANTOSH KUMAR 12449.: 250 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6 = Other Backward Class. 6204601810 12425. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6204602723 GOPENDRA SINGH THAKUR 12485.NO. 7001500921 12461. 6204602469 DILIP KUMAR JHA 12484. 7001500950 1 JAYESHKUMAR DORIYA 12462. 6204600553 SANTOSH KUMAR PANDEY 12446.NO. 6204600561 AMIT KUMAR SHUKLA 12448.. 6204600563 6 SHIV KUMAR PRASAD 12450. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12451. 7001500555 6 MANOJ KUMAR CHOUDHARY 6 MUKESH KUMAR 12478. ROLL NO. 6204603375 PANKAJ KUMAR 12487. CAT. 7001500858 6 REETESH KUMAR 12455. 7001500848 6 SATISH KUMAR 6204601966 6 DHARAM NATH SINGH X 12479. 6204601769 CHANDAN KUMAR 12422. 7001500873 6 RUPESH KUMAR SAXENA 12456. 4 JAYANT KUMAR MEHER 12476. 6204601872 12452. 6204602344 SIDDHARTH SHUKLA 12482. 7001500963 Page 331 6 AMAR KUMAR GUPTA 6 3 3 ROOPENDRA SINGH . 6204602329 1 RAM KUMAR MOURYA 12481. 6204601908 12453. 7001500891 NITIN TYAGI 12459. CAT. 6204602452 MANISH SAHU 12483. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.T2Q-TAX 12421. 6204601792 6 BINAY KUMAR 12424. 7001500875 VIDHU KANT PRASAD SHAHI 12458. 7001500351 6 MOHAMMED ASGER ALI SANJAY KUMAR 12477. 6204601927 12454. 6204603073 PIYUSH SUGANDHI 12486. 6204601785 6 SANTOSH KUMAR 12423. 7001500899 NIRAJ BHARTI 12460. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 6204602208 1 VIJAY KUMAR 12480. NAME SR. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6204600559 SUNIL KUMAR SHUKLA 12447. 7001500874 6 RANJEET KUMAR SINGH 12457..

CAT. 7001504076 12503. 6 = Other Backward Class. 6204603975 6 PADMA LOCHAN GOPE 12493. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7001501568 12470. 7001501635 6 RAKESH KUMAR 12472. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7001502305 6 PANKAJ KUMAR 12527. 7001502199 SANJAY RANA 3 6 DARJI RAJENDRABHAI VINUBH PANKAJ KUMAR NAVEEN KUMAR GARG 1 SAGAR AMIT SURESHCHANDRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 7001502057 12474. 7001502321 6 PANKAJ KUMAR 12528. 7001501215 HARBENDRA KUMAR 12466. 7001504141 Page 332 4 3 6 BINAY KUMAR PRAKASH KUMAR AMIT HARSH BARDANA KUMAR ABINASH KUMAR . 6204603451 6 12464. CAT. NAME SR. 7001500115 1 PARMAR RAHULKUMAR TULSIBH 12498. 6204605050 6 NABIN KUMAR KHAMARI 12496. 7 ONKAR PRASAD VERMA 12488. 7001502285 1 KAPADIA PRASHANTKUMAR MAN 12526. 7001501168 MUKESH KUMAR BHASKAR ANIL KUMAR VERMA 12489. 6204603875 VIKRAM SINGH 12491. 6204604307 2 RAVIKANT THAKUR 12495.: 251 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7001502196 12475. 7001501749 12473. 7001501212 GUJAR PRAYAGRAJ P 6204603705 RAKESH KUMAR 12490. 6204604214 1 RAJEEV KUMAR 12494. IF ANY :1 = Scheduled Caste.NO. 7001501398 6 RAKESH KUMAR 12469. 6204603598 1 12465.NO. 7001501587 6 SARVAN KUMAR 12471.. 7001500297 6 NAVEEN SHARMA 12500. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.. 7001504020 12502. 7001501304 2 RATAN LAL MEENA 12468.T2Q-TAX 12463. 7001501237 6 ALOK KUMAR SONI 12467. 7001500092 6 CHANDRA SHEKHAR KR AZAD 12497. 6204603928 6 MOHAN KUMAR 12492. 7001504113 12504. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12501. 7001502332 HIMANSHU KHATTRI 12529. 7001500138 1 PREMJIT KUMAR 12499.

7001502824 DHARU MAYANK KIRTILAL 12535. 7001506041 12522. 7001503025 6 MUKESH KUMAR NIRALA 12538. 7001504854 6 VIJAY JASPAL 12517. 7001504242 6 KAUSHAL KISHORE 12507. 7001506239 ASHISH SRIVASTAVA 12525. 7001504331 12508. 7001504688 6 SANTOSH KUMAR GUPTA 12512. 7001503080 6 GORELAL YADAV 12540. 7001503005 GAURAV BHATT 12537. 7001503354 SANJAY KUMAR CHOUDHARY 12543. 7001504838 6 ABHISHEK RAJ 12516. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7001506200 6 ABHISHEK PANCHAL 12524.T2Q-TAX 12505. 7001506056 6 3 RAJ KUMAR BHARTI 12523. 7001502592 6 AJAY KUMAR 12532. 7001502511 1 PARMAR JIGNESH BHALABHAI 12531. 7001503405 SUDBIR KUMAR 12544. 7001503747 JADAV NISARG HARISHBHAI 12549. 7001505232 12519. 7001504863 6 AMIT SUMAN 12518. 7001503344 SHAILENDRASHEKHAR 12542. 7001504801 6 SANTOSH KUMAR SAXENA 12515. 7001502811 1 REVAR NIKITA JERAMBHAI 12534. 7001504683 1 PATEL BHUVAN RAJESHKUMAR 12511. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7001504782 1 SOLANKI NIKUNJ PRAVINBHAI 12514. 7001504520 12509. 7001505870 6 RABINDRA NATH RAJ 12520. 7001502687 1 PATEL VIJAYKUMAR SOMALAL 12533.. 7001503239 1 CHAKRAVARTI AJITKUMAR NAT 12541. 7001504637 12510. 6 = Other Backward Class. 7001506028 6 ABHISHEK KUMAR 12521.: 252 Page 333 . 7001502502 6 VENKATA NAGA KUMAR KADA 12530. 7001506296 AMIT ANAND 1 6 1 3 1 3 1 SUNIL KUMAR SINGH VQRA BHAVESHKUMAR NATVARL 3 DEEPAK KUMAR PANDA JAGDEEP SINGH PRAKASH KUMAR SINGH ALOK MISHRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7001503640 ARBIND KUMAR 12548. 7001503440 DHEERAJ JHANWAR 12545. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7001503486 RATHOD JAGDISH JESHINGBHA 12546. 7001502986 KHATRI NEHAKUMARI MADANLA 12536. 7001503597 GAURAV KUMAR 12547. 7001504753 12513. 7001503774 RANJIT KUMAR 12550. 7001504177 6 VIRENDRA RAY 12506. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7001503048 1 VAGHELA PRAKASHBHAI POPAT 12539.

7001700204 1 PRIYANKAR URVESH KARTIKEY 12583. 7001701397 6 3 KRISHAN KUMAR 12595. 7001703007 1 KUNAL BHAGUBHAI VANIA 12558. 7001703736 AMIT KUMAR BARANWAL 12565. 7001506466 MANISH KUMAR PANDEY 12579. 3 SURENDRA KUMAR MISHRA 12576. 7001506300 12552. ROLL NO. 7001703540 6 KATTA HITESH SUSHILKUMAR 12561. 7001704426 6 ARUN KUMAR AHLAWAT 12570. 7001702675 1 VIJAY KUMAR 12554. 7001703547 2 RAHUL KUMAR MEENA 12562.NO. 7001700604 1 JITENDRAKUMAR KANUBHAI RA 12588. 7001701111 1 RATHOD SANDIPSINH BABULAL 12593. 7001703723 12564. 7001700591 DARJI PRAKASH RASIKLAL 12587. 7001703931 CHAUDHARY SANJAY BABUBHAI 12566. 7001704356 12569. 7001506581 6 RAJIB KUMAR 12580. 7001702870 1 JADAV SR AJKUMAR NATAVARB 12556. 7001704326 12568. 7001701026 1 CHAVDANITINKUMARSOMABHAI 12591. ROLL NO. 7001700533 1 SOLANKI JATINKUMAR RAMANL 12586. 7001700139 1 PARMAR JIGAR MAHENDRABHAI 12582. 7001704514 1 KRISHNA B SOLANKI 1 Page 334 1 RATHOD MANOJKUMAR BUDHABH 3 KRISHNASHARANTRIPATHI SUMIT KUMAR 4 3 6 TOGADIYA JIGNESHBHAI B P SANTOSH KUMAR PATRA PARAS KUMAR GUPTA JOSHI GAURAV HARILAL . 7001703654 12563. 7001506628 6 PRADEEP KUMAR 12581. 7001702813 6 AVINASH CHANDRA 12555. CAT. 7001702877 6 AMIT CHAUDHARY 12557. 7001703026 1 PARMAR HARDIK HARSHVADAN 12559. 7001701040 1 AMIT DAHYABHAI PARMAR 12592. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7001700642 2 GARSAR KISHAN BALUBHAI 12589.NO. 7001700360 1 PARIKH PRITESHKUMAR ISHVA 12585. 7001704137 12567. NAME SR. 7001506314 12553.. 7001703030 1 PARMAR BRIJESH AMRUTLAL 12560. 7001702434 PRATIBHA GEDAM 12577. 7001702451 7001506433 NEERAJ KUMAR 12578. CAT. 7001700258 1 PRIYADARSHI PRANAVKUMAR 12584.T2Q-TAX ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12551. 7001701373 1 AMIT KUMAR 12594. 7001700988 1 VIKRAMKUMAR B CHAUHAN 12590.

7001706841 1 MAHERIA TUSHAR KHEMCHANDB 12609. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7001706892 GAURAV BHARATI 12610. 7001705234 1 DHARMISTHA VALJIBHAI MAKW 12634. 7001706617 1 VALA KETANKUMAR JASHUBHAI 6 MANGUDA NIRAJKUMAR BHOJAB 12628.. 7001704730 AMAR SINGH 12575. 7001704777 12571. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. IF ANY :1 = Scheduled Caste.. 7001707273 6 ANAND KUMAR GUPTA 3 3 4 Page 335 ASHISH PRASAD .SANJAY KUMAR T2Q-TAX 12596. 7001706646 6 RANVEER SINGH GOLA 7001704966 1 GVPTA JAYDEEP JAGDISHKUMA 12629. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12601. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7001704709 12573. 7001704889 12604. 7001706749 6 RAJESH KUMAR 12606. 7001701518 12572. 7001706831 1 SUTARIA GAURAVKUMAR NATAV 12608. 7001704836 12602. 7001707066 6 PEEYUSH MOYAL 12612. CAT. 6 ASHISH KUMAR 12626. 7001702024 BHANU KUMAR AGRAWAL 12598. 7001705355 6 LALIT YADAV 12637. ROLL NO. 7001706600 SHIV KUMAR SHARMA 12627. 7001706914 SAURABH NIGAM 12611.NO. 7001706725 1 PARMAR CHIRAGKUMAR HASMUK 12605. 7001705085 6 NISHANT KUMAR PRAJAPATI 12633. 6 = Other Backward Class. 7001705080 1 MAKWANA SANJAYKUMAR J 12632. NAME SR. 7001706778 1 SHAH SUHAS ARVINDBHAI 12607. 7001705020 1 KESARIYA KUMARNAKUL DEVEN 12630. ROLL NO. 7001702311 SARWATAY DEVINA RAJENDRA 12599. 7001704610 7001701987 NITENDRA KUMAR 12597. 7001704863 12603.NO. CAT. 7001705042 SHEQ KUMAR SHARMA 12631. 7001705333 6 YOGESH SHARMA 12636.: 253 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6 3 1 1 PARMAR ABHISHEK SURENDRAB 3 6 OM PRAKASH GHUNGHROO JAISWAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7001702429 BANKER RAHULKUMAR JAYANT 12600. 7001704725 DHIRAJ KUMAR 12574. 7001705314 6 KUNDAN KUMAR NISHAD 12635.

NO. 7001706125 LUHAR NAYAN MULJIBHAI 12648. 6 = Other Backward Class. 7001708213 1 12624.SUNIL MISTRI T2Q-TAX 12638. 7001708492 6 MOHD HUZAIFA QURAISHI 12676. 7001712545 12654.. 7001707700 6 ANAND KUMAR 12618. 7001708531 KANSARA KANDARP PURUSHOTT 12678. 1 1 6 3 7 MANISH BHARTENDU 4 1 MAKWANA DHARMENDRAKUMAR VYASJAYESHKUMARHARIPRASAD SHRIMALI MAULIK PRAVINBHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7001705655 12615. 7001708328 12625. 7001705601 12614. 7001707432 PARAMSUMIT SINGHP 12616. 7001705871 MARUT NANDAN DUBEY 12642. 7001706113 MANOJ KUMAR 12647.. 7001707537 PANKAJ JAIN 12617.: 254 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7001707385 6 SUMAN JANGID 7001705699 6 KIRTI KUMAR KATIYAR 12640. 7001712020 JOSHI JASHMIN MAHESHBHAI 12652. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7001705892 SHUKLA VAIBHAV PRAVINBHAI 12643. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7001707885 1 BHAVIK DHIRUBHAI VORA 12619. 7001708464 12613. 7001712555 MUNNABHAI Page 336 1 SALVI HITENKUMAR PUNAMCHA MODI MRUDAL JAYENDRA . 7001708203 1 12623. 7001706321 SURESH KUMAR SINGH 12650. CAT. 7001705899 KAZI RIZAWANA VAJIRUDDIN 12644. 7001707332 1 SUTARIA VISHAL PRAVINCHAN 1 MAKWANA KHYATIBEN NATWARL 12639. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12651. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. ROLL NO.NO. 7001705908 KAZI VASIM VAJIRUDDIN 12645. NAME SR. 7001706009 GHANSHYAM R VEGAD 12646. 7001708099 1 RATHOD MITULKUMAR 12622. 7001705805 6 UPENDRA KUMAR 12641. 7001706227 HEMANT KUMAR SHARMA 12649. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7001707985 6 DHEERAJ KUMAR 12620. 7001708577 ARVIND KUMAR 12679. ROLL NO. 7001708095 1 PARMAR LOMESHKUMAR AMRUTL 12621. 7001708523 1 KALAL KISHOR 12677. 7001712425 SHAH KRUNAL DAYANAND 12653. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.

7001712769 1 KOTWAL VIKALP RAMESH 12658. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7001709403 6 ROHIT PRIYADARSHI 12685. 7001713137 1 IMTEYAJ AHMAD 12664. 7001713828 12666. 7001708608 1 SUTARIYAHARSHADKUMARDILIP T2Q-TAX 12680. 7001709245 SIMRANJIT SINGH 12684. 7001710240 1 HARSH VISHAL JAYESHBHAI 12690. 7001713198 1 MAKWANA SANJAYKUMAR MANUB 12665. 7002500329 12670. 7001711880 1 PARMAR DHARMESH SHIVABHAI 12700. 7001708677 1 SOLANKI JAYESH GANPATBHAI 12681. 7001710086 AMIT KUMAR SINGH 12689. 7001712787 12659. 7001713037 1 GAUTAM MAHESHBHAI MAKWANA 12663. 7001710357 AMIT HARSHADBHAI BHAVSAR 12692. 7001712563 12656. 7001710445 PARMAR JIGON NAGINCHANDRA 12693. 7002500774 12675. 7001710335 1 SONARA DHIRENKUMAR KESHAV 12691. 7001712879 1 MAHAVAR PRAKASH CHANDULAL 12662. 7001712863 6 MODI PRAKASH DILIPKUMAR 12660. 7002500005 12668. 7001709678 6 SACHIN YADAV 12686. 7001712871 6 DESAI MAHENDRAKUMAR MOTIL 12661. 7001710083 6 ASHISH YADAV 12687.: 255 ------Page 337 . 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7002500517 12673. 7001710769 AMIT KUMAR TIWARI 12694. 7001711368 6 AVINITI CHOUHAN 12696. 7001712765 1 VAGHELA VASU MAHESHKUMAR 12657.12655.. 7002500412 12672. 7001711133 6 NITEESH KUMAR 12695. 7002500636 12674. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7001710085 1 PARMAR DIVYAKANT NATHALAL 12688. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7001714045 12667. 7002500161 12669. 7002500790 4 1 4 7 NAIR VIKAS VIJAY PANJWANI JINITA GHANSHYAM DCOSTA LLOYD VICTOR 1 PARMAR JIGARKUMAR KANTILA ABHISHEK SRIVASTAVA 6 GOPI NATH SINGH RATHOD BHAGVATSINH BHUPAT 6 PANKAJ KUMAR ANIL KUMAR 6 ABHIMANYU KUMAR 3 SASHI BHUSHAN TIWARI PRAVEEN RAWAT 3 KALPESHKUMAR J DAVE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7001708854 1 DHEERAJ KUMAR 12682. 7001709177 6 3 RAMESH MAHTO 12683. 7002500350 12671. 6 = Other Backward Class. 7001711517 6 ROJIYA JASMIN PRAVINBHAI 12698. 7001711394 PUSHPENDRA SINGH BISHT 12697. 7001711831 1 NEETIKA PRATHAM 12699.

7002501533 3 KRISHNA KUMAR MISHRA 12740. 7002501135 3 RAMESH KUMAR SINGH 12730. 7002701488 12717..NO. 7002701133 SUNIL KUMAR 12713.NO. 7002700377 6 3 SHIV SHANKAR PRASAD 12704. 7002700722 6 3 LALAN KUMAR 12708. 7002501392 6 3 SANJEEV KUMAR 12736. 7002700922 12711. 7002501347 3 RADHA KANT 12735. ROLL NO. 7002501822 SANJAY KUMAR RAM 12746. 7002501614 RANA PRATAPSSINGH 12743. 7002700633 6 RAM NARAYAN KUMAR 12706. 7002501139 6 3 GULAB SINGH 12731. 7002701372 3 SUNIL KUMAR ROY 12715. 7002501545 3 SANJAY KUMAR SINGH SOLANK 12741. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12701. CAT. 7002501134 3 NAGENDRA PANDEY 12729. 7002702118 Page 338 6 6 3 2 6 3 VAIDYA SANJEEV SUBHASH 3 MANOJ KUMAR 7 VIRAJ DHAKAN BALKRISHAN BISHNOI 3 6 ASHUTOSH KUMAR SAHU 3 1 ARUN KUMAR SINGH SREEJIT O P LAKHA RAM ATUL KUMAR . 7002500828 SATPAL SINGH 12727. 7002701566 12718. 7002501154 2 RAMAVTAR MEENA 12732. ROLL NO. 7002501032 CHANDAN KUMAR 12728. 7002502174 12702. 7002700697 6 3 SATYENDRA KUMAR VERMA 12707. 7002501633 MEENA DEEPAKKUMAR DAULATR 12744. NAME SR. 7002700556 1 3 SURENDER KUMAR SHAHARAWAT 12705. 7002501424 3 ASHOK KUMAR MISRO 12737. 7002701337 3 BIPIN KUMAR 12714. 7002700790 1 SANJAY RABI DAS 12709. 7002501489 PURVA VYAS 12738. 7002701022 NEERAJ WADHWA 12712. 7002701467 12716. 7002501297 SAURABH KUMAR GUPTA 12734. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7002700883 2 RATHWA KANAKSINH RAJUBHAI 12710. 7002701894 12719. 7002700125 6 PRASANTA KUMAR BEHERA 12703. 7002501229 6 VISHAL KUMAR GUPTA 12733. 7002501802 KUMAR VIKRAM 12745.T2Q-TAX COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7002500792 VIJAY SINGH CHAUHAN 12726. 7002501600 AKHILESH KUMAR GUPTA 12742. 7002701961 12720. CAT. 7002702033 12721. 7002501511 KUMAR KARUNESHAM 12739.

NAME SR. 7006500115 SHAMBHU KUMAR 12750.T2Q-TAX 12722. 7006501481 JADEJA DEVENDRASINH RAJEN 12784. 7006501332 6 RAKESH KUMAR SUMAN 12783..NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7006500970 6 ASHOK KUMAR 12777. 7002501912 12724. 7006701999 12760. 7002502108 12725. 7006701565 1 MAHAVADIYA YAGNESHKUMAR R 12756. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7006701255 1 HARISH KUMAR BENIWAL 12754. 7006501532 6 RAJKUMAR BARNWAL 12786. 7002502144 3 1 VIVEK KUMAR 12747.: 256 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12751. 7006701743 3 AMARKANT YADAV 12758. 7006501246 6 LAL BABU KUMAR 12781. 7006701732 6 BADRAKIYAJAYANTRAMNIKLAL 12757. 7006701025 12752. 7006501282 6 GOPAL KUMAR MODI 12782. 7006501959 6 NIRAJ KUMAR SANTOSHI 12787. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7006702083 12761. 7002702177 6 3 ARVIND KUMAR GUNANIDHI PRATAPSINGH 12748. 7006701059 12753. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7006701896 3 KULDEEP KUMAR 12759. 7006702305 6 PRAMOD KUMAR PRASAD 12763. 7006500497 6 SUJIT KUMAR 12776. 7006501122 MD SHAHBAZ ALAM 12780. 7006501064 1 R ANAND 12778. ROLL NO. 7006500244 KRISHNA KUMAR 6 GAJENDRA KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO.. 7006702098 1 DHAMAL HARSH LAXMIKANTBHA 12762. 7006501117 SUNDEEP KUMAR KAUSHAL 12779. 7006502004 KARTIK KUMAR JHA 12788. CAT. 6 = Other Backward Class. 7006501483 6 3 SUDHAKAR CHAUDHARY 12785. 7006702352 Page 339 3 6 ANIL KUMAR SINGH ASHUTOSH KUMAR TIWARY 2 VIKRAM MEENA RAHUL CHANDAN 3 MANOHAR PRASAD ROY . 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7006701478 1 RAM RATAN CHOUDHARY 12755. 7006500071 1 PRAMOD KUMAR BHUPINDER PARTAP SINGH 12749. 7002501895 12723.

T2Q-TAX 12764. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7006700509 SANGANI NILESH HARESHBHAI 12797. 7006704005 1 SADIYA BHARATKUMAR GOVIND 12775. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7006704081 12803. 7006704077 12802. ROLL NO. 6 4 DHILASHANTIBENVELA 12789. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.: 257 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7007500739 NEERAJ KUMAR 12827. 7006703185 12772. 7006502612 12766.. 7006702835 3 RAJENDRA PRASAD 3 RESHAM SINGH 12793. 7006700862 6 SUBRATA DAS 12800. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7006502581 12765. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12801. 7006704242 12805.. NAME SR. 7006700600 SAJI KUMAR RAJAN 12798. 7007500762 Page 340 1 HARISH KUMAR SOYAL RAVI KUMAR SINHA 2 SWADESH STEVENSON MURMU RITAJ KUMAR 1 SANTOSH BHARTI . 7007500750 SONI TEJASKUMAR MANOJBHAI 12829. CAT. 7006700003 12771. 6 = Other Backward Class. 7006702845 3 GQUTAM SARKAR PRAVIN KUMAR JHA 12794. ROLL NO. 7006703123 6 PRABHAT KISHOR 7006700455 VIVEK UPADHYAY 12796. 7006703761 3 NAYANRANJANAGASTY 12773. 7006502827 12769. 7006702576 ASHUTQSH KUMAR SHANKER KUMAR DAS 12791. 7007500748 BHATTMANANSHRIKANTBHAI 12828.NO. 7006502795 12768.NO. CAT. 7006704272 3 6 3 6 KANDHAL K ODEDRA 12826. 7006700634 6 PRASUN PALLAV 12799. 7007500759 DEEPENDER YADAV 12830. 7006704085 12804. 7006502828 12770. 7006702444 JOSHI VAIBHAV CHANDRAKANT BOBBY RAWAT 12790. 7006502760 12767. 7006704010 6 DHANANJAY KUMAR 6 3 3 6 4 AJAY KUMAR SAHU JADEJA YADVENDRASINH MAHE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7006703845 3 DINESHKUMARAGARWALLA 12774. 7006703002 6 RAMSNEHI JAT SANTOSH KUMAR SINGH 12795. 7006702792 3 DOSHI RAJEEV JAWAHARLAL 12792.

7007500103 PANKAJ KUMAR SINGH 12837. 7007500765 6 MANORANJAN KUMAR 12807. 7007501119 12813. 7007500662 CHIT NDAR SINGH 12846. 7007500690 SHANTI PRAKASH 12848. 7007500347 2 PADVI KAILAS RENJPAL 12842. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7007500054 6 CHANDRMASI CHANDRA 12836. 7007500675 RAJEEV RANJAN 12847. 7007501036 12810. 7007700871 RACHALA RAHUL REDDY 12820. 7007500182 RAMOTAR KUMAR LAL 12838. 7007500407 SIDDHARTH PANDEY 12844. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.. 7007700234 6 DEEPAK KUMAR 12817. 7007701978 6 6 5 RAJEEV KUMAR 6 MITHILESH KUMAR SINGH 6 UMAKANTA MEHER 3 RAN VIJAY SINGH 6 KUMAR SANU 6 MUNNA KUMAR ROHIT RANJAN MEENA GULABDEVI GHASIRAM 4 3 BHADARKA MERAMAN HAMIRBHA PANKAJKUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7007501088 DEBNATH GHOSH DOSTIDER 12811. 7007701363 2 12824. 7006704721 6 GOSWAMI MOHITGIRI PRAFULG 12835. 7007700488 12818. 7007500709 6 PRAZZWAL BANDHU 12849.: 258 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7006704703 6 AJAY KUMAR 12834. 7007500711 6 AMRESH RANJAN 12850. 6 = Other Backward Class. 7007500394 6 KUMAR ABHINAV 12843. 7006704323 6 NIRAJ KUMAR 12831. 7007500919 12809. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7007700634 12819.. 7006704636 6 DHARMENDRA KUMAR 12833. 7007500914 6 ASHISH KUMAR 12808. 7007501111 RANJEET KUMAR 12812. 7006704507 1 DEVENDRA SINGH 12832. 7007701189 12823. 7007501178 ANANT MISHRA 12815. 7007701065 PAWAN KUMAR 12821. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.T2Q-TAX 12806. 7007500266 RAVI KUMAR 12839. 2011 (TIER-II) Page 341 . 7007501149 PATEL JASMINKUMAR DINESHB 12814. 7007701413 6 12825. 7007701106 12822. 7007500288 ARINDAM BHATTACHARYA 12840. 7007500551 MANOJ KUMAR JHA 12845. 7007501376 6 PRASHANT KUMAR CHANDAN 12816. 7007500332 ASHUTOSH KUMAR MISHRA 12841.

7007702577 6 BARIA KISHORKUMAR BHARATS 12885. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12851. 7007702787 1 DEEPAK L GOHIL 12886. 7007702242 12855. ROLL NO. 7202701348 6 MOHALE VISHAL BALAJI 6 6 7 5 Page 342 DIWAKAR KUMAR PANDEY RATNESH KUMAR 7 PREM KUMAR SINGH MOGILI RAM BABU TANGADE ABHAY RAMRAO 6 TAK PRANIT VIJAY O . 7202501426 2 RISHIKESH MEENA RANJEET KUMAR SAH 12881. ROLL NO. 7202700004 12865.NO. 7202502587 2 HANSRAJ MEENA 12860. 7201504216 6 DESHMUKH TUSHAR KESHAORAO 12891. NAME SR. 7201501325 MAHENDRA VIR VIKRAM 12887. 7202500686 6 2 BANE SINGH MEENA 12879. 7007702430 12858. 7202501654 6 ANJANI KUMAR RANJAN KUMAR 12882. 7202502538 6 PALIMKAR VIJAY PANDURANG 7007702549 6 AJAY KUMAR SUDHANSHU 12884. 7202700129 BORASE SANDEEP DATTATRAY 12867. 7202501358 6 JAI NARAYAN DHARESHWAR G M 12880. 7202502895 1 INDASRAO YOGESHWAR ANANT 12863. 7201700469 6 ASHISH P INZALKAR 12894. 7007702400 12857. CAT. 7202502631 12861. 7202502424 6 YOGESH KUMAR 6 MOHAMMAD FARHAT UDDIN 12883. 7007702196 12854. CAT. 7202503190 6 NARENDRA CHANDRASHEKHAR B 12864.NO. 7202700465 DESHMUKH MANDAR CHANDRASH 12868. 7201700134 1 SHISHUPAL RAMBHAU TAYADE 12892. 7007702288 12856. 7007702515 12859. 7201503667 SURAJ PURUSHOTTAM PANGARK 12889. 7202500678 6 6 PATEL ANKUSH BABUBHAI 12878. 7201503916 ARIJIT SARKHEL 12890. 7202701300 1 PARDHE PRESENJIT VASANT 12870. 7201700554 6 KEISHAM GOBINKUMAR SINGH 12895. 7007702027 12853. 7201700296 6 CHATANKAR ABHIJIT UTTAM 12893. 7202700083 12866. 7202500439 RAHUL KUMAR 12877. 7202701323 6 SUMAN KUMAR 12871. 6 ANIL KUMAR 12876. 7202502677 6 MANOJ KUMAR 12862. 7201503431 MAHULKAR PAVAN KANHIYALAL 12888. 7007702026 12852. 7202700782 1 TRIMUKHE SACHIN RAMDAS 12869. 7201700619 SACHIN RAMESH KELKAR 12896.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.

NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12901. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. NAME SR. 7204500149 6 BINAY KUMAR SUMAN 12903. 7204500219 RATI KANT MISHRA 12908. 7203500449 PATIL PRASHANT NETAJI 12926.NO. 7203500008 12874.: 259 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7203501625 6 TANUJ KUMAR 12933. 7203501609 6 DIP NARAYAN PRASAD 12930. 7203501107 R JINESH 12928. 7204500220 6 DESH GAUTAM 12909. 7203700076 ASHISH KANOJIA 12935. 7203501212 1 DAVKI NENDEN TANWAR 12929. CAT. 7202701465 12873. 7203700199 SHINDE DEEPAK BABURAO 12937. 7203500040 6 PRAVEEN KUMAR 12875. 7204500209 SUMAN KUMAR PATHAK 12907. ROLL NO. 7201700963 6 PIYUSH ANILRAO UMALE 12898. 7204500115 6 HARISH KUMAR 12902. 6 = Other Backward Class. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7203500211 6 SANJAI KUMAR PATEL 1 1 BORADE AMARDEEP MANIKRAO 3 HAVALDAR SHABIR JAINUL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7204500253 6 MAHESH KOSTA 12912. 7203500811 DILIP JOSHI 12927. 7204500268 6 SUBODH KUMAR 6 1 6 Page 343 3 6 ANIL A MANISH KUMAR H UJWAL DAS . 7203501623 6 CHANDRA PRAKASH 12932. 7202500292 RAJIV RANJAN KUMAR 12900. ROLL NO. 7203700398 SANTOSH PRAKASH BEDAKE 12938. 7203501702 VISHWAJEET KUMAR SINGH 12934. 7201700906 6 MANGESH GANESHRAO SAGANE T2Q-TAX 12897. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7204500236 6 ARUN KUMAR 12910. 7204500252 12911... 7203700133 CHOPADE ANIKET JAYKUMAR 12936.12872. 7204500179 12904. 7204500207 ANJU JUYAL 12906. 7204500201 12905. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7203501622 6 KUMAR SAMIR 12931. 7202500204 VIJAY KRISHNA 12899. 7204500258 6 3 GARIGE RAJENDRA RAJALINGA 12913. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7204500535 2 CHRISTOPHER LALROTHANG 12921. 7204500107 MAPRANAN SAGITHMOL SADANA 12950. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7204501362 6 SHUSHIL KUMAR 7204500808 6 SANDEEP CHAHAR 12978.: 260 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. ROLL NO. 7204500814 2 MUKESH KUMAR MEENA 12979. CAT. 7203700589 6 MADHU KANT PRASAD 12940. 7204500613 12925. 7204500538 LATA RAWAT 12922. 6 = Other Backward Class. 6 MANOJ KUMAR 12977. 7204501348 12952. 7203701677 6 MUKESH KUMAR 12943.. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7204500102 RAVI VIJAY SINGH 12949. 7204500824 SUPHAL CHANDRA PAL 12980. 7204501411 PANKAJ KUMAR 12955. 7203700707 6 ABHISHEK PAL 12942. 7204500032 ASHWANI KUMAR ANAND 12946. 7204500273 AMIT KUMAR SRIVASTAVA 12916. 7204500270 12915. 7204501425 ANUJ KUMAR 3 Page 344 3 PRAMOD MATHEW .. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7203700590 1 KSHIRSAGAR ABHIJEET SUNIL 12941. 7204500065 SHISHIR KUMAR PANDEY 12947. 7204500633 6 1 6 P 6 PUKHRAJ 6 AMIT PRAKASH IKKAR SACHIN SHYAMRAO 1 SUBIMAL SIKDER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.12914. 7204500289 6 RAMESH LAL GUPTA 12918. 7204500511 6 SIMANT KUMAR 12920. 7204501380 6 KRISHNA MOHAN KUMAR 12954. 7204500299 6 3 BHUPENDRA KUMAR ROY 12919. 7203702464 KALE BHUSHAN BHAGWAN 12945. 7204500096 MAHENDRA DAS 12948.NO. CAT.NO. 7204500281 NEELESH SATISH BHOGALE 12917. 7204500585 12924. 7203700459 1 KAMBLE SOHAN MOHAN T2Q-TAX 12939. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12951. 7203701723 SHEDGE KAPIL TANAJI 12944. 7204500780 AJAYZPRAKASH KARN 12976. 7204500556 KAMAL NAYAN 12923. 7204500798 12953. NAME SR. ROLL NO.

7204501106 AMIT KUMAR 12990. 7204501081 ASHWANI 12988. 7204501656 1 SINGH JYOTI FATEH 12970.: 261 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7204501623 6 SANJAY KUMAR 12964.. 7204501887 1 AKHOURI VISHAL KUMAR SAURAV KUMAR 6 SUDARSHAN PRASAD GUPTA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7204501143 DHEERAJ GUPTA 12994. 7204501144 6 BHASKAR BHUSHAN 12995. 7204501681 12971. 7204501700 2 SANG DOMA YOLMO 12973. 7204500900 6 SHANKAR KUMAR T2Q-TAX 12981. 7204501851 12975.. 7204501094 TUSHAR SINGH 12989. 7204501168 6 VIKASH KUMAR 12997. 7204501116 6 BHUSHAN KUMAR 12991. 7204501648 6 SADHU SHARAN PRASAD 12968. 7204500940 6 MALKHAN SINGH 12985. 7204501620 6 SATYENDRA KUMAR 12963. 7204501750 2 SUBRATA LAMA 12974. 7204501647 6 SULOCHANA KUMARI 12967. 7204500928 6 SHIV RAM 12984. 7204501121 6 JAY PRAKASH MAHTQ 12992. 7204501539 6 ANIL KUMAR 12960. 7204501520 6 SHIV KUMAR SAH 12959. 7204501573 UPKAR PANDEY 12961. 7204501574 ABHISHEK KUMAR 12962. 7204501651 6 PRABHAT RANJAN 12969. 7204501159 6 RAJESH KUMAR 12996. 7204501627 6 JITENDRA KUMAR 12965. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7204501295 KUMAR SUMEET TIWARY 13000. IF ANY :1 = Scheduled Caste.12956. 6 = Other Backward Class. 7204500907 6 SURAYA NARAYAN SINGH 12983. 7204501245 ARUN ANANTHAPPAN 12999. 7204501427 6 ARUNKUMAR LALCHAND YADAV 12957. 7204500906 6 RATNESH KUMAR RATNAKAR 12982. 7204501691 6 SUDHANSHU KUMAR 12972. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2011 (TIER-II) Page 345 . 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7204500943 DHANESH KUMAR 12986. 7204501018 APRAJ NIKITA RAVINDRA 12987. 7204501174 AKHILESH KUMAR SINGH 12998. 7204501638 6 ARABIND KUMAR 12966. 7204501129 6 VINAY KUMAR 12993. 7204501470 6 SHABBAN DANISH 12958.

7204502539 RAVINDRA KUMAR 13044. 7204501955 RAJESH PANDEY 13029. 7204502187 SYED ARIF HUSSAIN 13033.T2Q-TAX LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13001. CAT. 7204502206 ABHISHEK MISHRA 13037. 7204502995 6 AMARJIT KUMAR 13006. 7204503302 6 PRITAM KUMAR KESHARI 13015. 7204501960 6 SHAMBHU PRASAD ROY 13030. ROLL NO. CAT. 7204503079 6 JITENDRA YADAV 13008. 7204502300 6 SUBHASH KUMAR 13041. 7204502204 6 CHANDAN KUMAR 13036. 7204502804 6 RAJNI PANCHHI 13003. 7204501939 KUMAR GOURAV 13027. 7204502363 CHANDRA DHARI JHA 13043. 7204503276 6 SANJEEV KUMAR 13012. 7204502875 DESHMUKH VINAY ASHOK 13004. 7204502208 6 ARVIND KUMAR 13039. 7204502553 HIMANSHU UNIYAL 13046. 7204501951 SUSHIL PRATAP SINGH 13028. 7204504202 2 DANIEL MINLENLAL GANGTE 13022. 7204502552 HRISHIKESH CHANDRA 13045. 7204502109 1 SAROJANISHADEVIBENIPRASAD 13032. 7204503291 6 RAJEEV KUMAR 13013. 7204504254 Page 346 6 RAJEEV KUMAR 6 4 ANAND KUMAR 3 RAKESH ROSHAN SANJEET KUMAR . 7204502188 6 ROUSHAN KUMAR KESHRI 13034. 7204502291 6 3 PATIL NANDKISHOR GOPAL 13040. 7204503648 6 VERAGY AJITSINGH 13018. 7204503731 13019. 7204503151 6 RAJESH KUMAR 13009.NO. 7204503159 6 SUNIL KUMAR 13010. ROLL NO. 7204502207 RAKESH KUMAR TIWARI 13038. 7204503062 2 AMRISH KUMAR 13007.NO. 7204502311 1 SUNIL KUMAR 13042. 7204503501 6 RAKESH KUMAR SHARMA 13017. NAME SR. 7204503298 13014. 7204503477 6 AVANISH SAINI 13016. 7204504133 6 SARVESH MOHITRAM KANOJIA 13021. 7204502581 ANUJ SINGH 13047. 7204502800 6 SANTOSH KUMAR SHARMA 13002. 7204503809 13020. 7204503260 2 HIMANSHU SAYANA 13011. 7204501922 MANISH KANDWAL 13026. 7204501963 6 VINAY KUMAR 13031. 7204502972 MD SHAHID AKHTAR 13005. 7204502199 2 HARI KISHAN MEENA 13035.

7204504499 13052. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7204504683 13054.: 262 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 7204505339 NAMBIAR P MADHUSUDANAN 13077. 7204504899 13062. 7204505419 6 KUMAR SANTOSH SONU KUMAR 13083. 7204504891 13061. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7204502728 13025. 7204504867 13060. 7204504540 13053. 7204505493 ARUN KUMAR PANKAJ 13085. 7204505762 Page 347 3 6 6 3 6 3 6 2 DEEPAK KUMAR BHUJADE 3 6 VIJAY SINGH RATHORE ISHANK KUMAR RUKSHAD ALI 3 6 AKHILESH KUMAR RAI ASHWANI KUMAR SEEMA RANI 6 PAPPU KUMAR KUSHWAHA 3 2 RAJ KUMAR SINGH N SALEM LHUNGDIM VARIAVA KALPESH HEMANTBHA .NO. 7204504946 13064. 7204504487 1 MUNJEWAR AMIT DNYANESHWAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7204505342 1 MORE MANOJ SURESH 13079. NAME SR. ROLL NO.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13051. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7204504764 13055. 7204505529 RAJEEV RANJAN 13086. 7204505552 PRASANTH G S 13087. 7204504369 GEETHA A K NAIR BALKRISHNA BABANRAO BHISE 13050. 7204504769 13056. 7204505356 DESAI SHREYADA SHRIPATI 13080. 7204505010 RAJEEV KUMAR SRIVASTAVA 13076. 7204505366 1 PRATAP SINGH SHAILESH KUMAR PATHAK 13082. CAT. 7204505364 6 SANJEEV KUMAR GUPTA MUKESH BHARATI 13081. 7204505678 DIVYANSHU KUMAR 13088. 7204505746 SANJEEV KUMAR AKELA 13089.. 7204504797 13058. 7204505341 6 VINOD KUMAR 13078. 7204504819 13059. 7204502635 13024. 6 = Other Backward Class. 7204504794 13057.T2Q-TAX 13023. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7204505436 NITYANAND SINGH 13084. 7204502749 6 1 CHANDRA BHUSHAN GUPTA 13048. 7204504904 13063. 7204504356 AJIT KUMAR SINGH GIRISH SUNDRIYAL 13049.

7204507468 MOHD NAYUM KHAN 13128. 6 CHARAN JANAK BALWANTDAN 13090. 7204508498 13103. 7204508674 13106. 7204505296 2 SATYA NARAYAN MEENA 13097. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.NO. 7204509159 Page 348 1 AJEET KUMAR GUPTA 6 UPENDRA KUMAR VERMA SHAILENDRA KUMAR PANDEY 6 NARESH KUMAR NITHARWAL SHAMBHU NATH MISHRA 1 VINAY . 7204506852 1 SUNILKUMAR RAMADHAR 13073. 7204507716 6 TRIPURARI SAHU 13131. 7204507319 DEEPAK KUMAR JHA 13126. 7204506473 6 AKHILESH KUMAR 13072. 7204507213 3 6 3 3 RAMESH CHANDRA YADAV KANWAR SINGH RAJ BIR ARUN 3 MISHRA SURENDRA JANARDAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. ROLL NO. 7204505324 6 UJJAWAL KUMAR 13098. 7204506464 DEEPAK KUMAR 13071. ROLL NO. 7204507643 6 VIKASH KUMAR 13130. 6 = Other Backward Class. 7204505956 SINGH VARUNKUMAR SATYANAR 13091. 7204506052 BRAHMADEO KUMAR SINGH 13070. IF ANY :1 = Scheduled Caste.: 263 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.T2Q-TAX 13065.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7204505974 SUMIT PRABODH MISHRA SHARMA RAVINDRANATH TRIBH 13092. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13101. 7204505080 13067. 7204508497 13102. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7204505999 SHETTYGANESHJAYANTH RAVINDRA KUMAR 13093. 7204507446 NIRUPAM 13127. 7204506945 13075. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.. 7204506012 JAI KUMAR THAKUR 7204505164 BHANDARKAR CHETAN RAMDAS 13094.NO. NAME SR. 7204505335 RANJEET KUMAR JHA 13099. 7204505264 NEELAM DEVI 13096. 7204507576 AVINASH KUMAR 13129. 7204505087 13068. CAT. CAT. 7204505263 KARMVIR SINGH 13095. 7204506921 13074. 7204508631 13105. 7204505338 PEEYUSH SHARMA 13100. 7204505147 13069. 7204505055 13066. 7204508499 13104.

7204508347 RAVI SHANKAR SRIVASTAVA 13142. 7204507878 GYANESHWAR MANI 13134. 7204509434 1 AJAY 13119. 7204509815 YASHWANT MEHTA 13124. 7204508367 RAJESH KUMAR JHA 13143. 7204508393 RAKESH SHARMA 13147. 7204507870 ERAT GURUNG 13133. 7204507884 CHANDRA PRAKASH MISHRA 13136.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7204507880 BHAVANA GUPTA 13135. 7204507991 1 ARUN KUMAR 13138. 7204509201 PRERNA SINGH 13109. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7204509339 2 KHOLI TAINAMEI 13117. 7204509735 GOPI RAMAN KANTH 13122. 7204509246 ASHUTOSH KUMAR 13111. 7204508086 1 PRATIK 13140. 7204509293 6 RAVI KUMAR 13113. 7204507989 6 3 HARI OM GAUTAM 13137. 7204509296 SURVE VISHWAS NARSING 13115. 7204509519 13121. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS Page 349 . 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7204508027 6 VERAGY SUJITSINGH 13139. 7204507862 SUDIPTO DHAR 13132. 7204508381 MD SHAKIR KHAN 13145. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7204508397 1 SUJAY SARKAR 13148.: 264 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7204509245 HARI OM TRIPATHI 13110. 7204509350 1 AJOY KUMAR MANDAL 13118. 7204509162 13108. 7204509295 6 MAHADEO VERMA 13114. 6 = Other Backward Class. 7204508492 6 3 MANOJ KUMAR 13149. 7204508371 ABHISHEK KUMAR 13144. 7204509894 6 ELAG MANOJ SUBHASH 13125. 7204508495 BIJESH KUMAR SHARMA 13150. 7204508387 GYAN SHANKER TIWARI 13146. 7204509458 13120. 7204509926 1 KUL BHUSHAN 6 6 SINGH 6 MUKTI KUMAR LASKAR KHALWADEKAR AKASH UDAY 6 RAJ KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7204509776 CHIRAG RASTOGI 13123.T2Q-TAX 13107. 7204509264 1 SUBASH CHAND 13112. 7204509337 AJAY KUMAR 13116. 7204508133 2 MAHESH KUMAR MEENA 13141..

7204700877 RISHI KUMAR YADAV 13197. 7204700816 MORE PRAMOD PANDURANG 13195. 7204701227 1 PREETAM PRAKASH MORE 3 NALGE DATTA SHAMRAO 13180. 7204700073 3 SINGH RAJESH BRAJRAJ 13182. 7204701604 13162. ROLL NO. 7204701373 6 3 PRADEEP KUMAR 13157. 7204701286 6 AVINASH KUMAR 7204700023 3 MANISH KUMAR SINGH 13181. 7204701780 3 JOBY SEBASTIAN 13167. CAT. 7204509975 13152. 7204701854 13170. 7204701017 6 3 RAGHU NATH SWAIN 4 RAMANUJ PRASAD 13177. 7204701924 3 THOMAS N JOYSON 13172. 7204700810 KUSHWAHA VIJAY LAXMINARAY 13194. 7204700449 6 3 RAM KUNWAR 13186.NO. 7204510016 13155. 7204701766 1 JADHAV SONAL NARAYAN 13166. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13151. 7204701523 3 ANIL KUMAR SINGH 13159. 7204701826 3 NEERAJ THAPA 13168. 7204701918 13171. 7204700413 2 CHANDRA PRAKASH MEENA 13185. 7204509987 13153. 7204700860 VIKAS KUMAR 13196. ROLL NO. 7204509991 13154. 7204701538 3 SUNIL RATH 13160. 7204700011 13156. 7204700165 6 3 SANTOSH BAHADUR 13183. 7204700474 DUBEY RAJEEV NAIN ARUNKUM 13188. 7204701585 13161. 7204701041 6 7 BINOD KUMAR GUPTA 13179. 7204700681 1 YOGENDRASHREEPATIBHONSALE 13192. 7204700513 1 JYOTI PASWAN 13189. 7204701852 13169. CAT.NO. 7204700207 1 KADAM PRADEEP DATTU 13184. 7204700785 6 SUBODH KUMAR MEHTA 13193. NAME SR. 7204701611 13163. 7204700633 MANISH KUMAR SINGH 13191. 7204701380 13158. 7204701018 2 JEHOVA BAWIA FIMATE 6 7 DHARMATMA SINGH 13178. 7204701718 6 JITENDRA KUMAR SAHU 13164. 7204700468 1 DEVENDER KUMAR 13187. 7204700573 6 LANKE SANDESH GANGARAM 13190. 7204701959 3 ARNAB GIRI 3 6 3 Page 350 V ULAGANATHAN SUNIL SINGH BISHT BHAGWATE RAUNAK RAVINDRA 3 KUNWAR ALOK SINGH MANISH KUMAR SINHA 6 SUBHASH KUMAR 3 SUMOD MK GAURAV GUPTA . 7204701728 1 SHINDE NIRANJAN BHIMA 13165. 6 7 ALOK KUMAR 13176.T2Q-TAX ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.

7204702257 6 SHIV CHARAN KATARIA 13236. 7204702004 VIKAS KUMAR PANDEY 13226. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME SR. 7204702305 6 ASHISH PRIYADARSHI 13238. 7204702252 6 LATPATE PRAMOD NANASAHEB 13235. 7204702909 6 PHALKE HEMANT PRAKASH 13211. 7204702779 ASHISH RAKESH AGRAWAL 13205. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NO.. 7204702705 13202. 7204702864 6 RAMA PRASAD RAO GUDALA 13209. ROLL NO.. CAT. 7204702065 2 RAKESH KUMAR MEENA 13227. 7204702789 13206. 7204703138 6 RAKESH ROSHAN 3 7 Page 351 SATPUTE TEJASWI BALASAHEB 1 NISHA KUMARI 3 SUNIL KATOCH NIKHIL NARENDRA LAKHAN NAVEEN KUMAR SUNIL KUMAR . 7204702020 13203. 7204702957 1 BORKAR AMIT GOPAL 13212. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7204700982 3 2 3 DEVENDRA KUMAR PANDEY T2Q-TAX 13198. 7204700967 13175.13173. 7204702275 6 KAUSHIK KUMAR 13237. 7204702981 13213. 7204700897 13174. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13201. 7204702036 13204. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7204702000 6 RAKESH RAKSHIT 3 PRAKASH SHARMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7204702799 13207. CAT. 7204702746 ABHISHEK KUMAR KHAN SHAMSUL QAMAR 13229. 6 = Other Backward Class. 7204702098 NAIR ABHILASH GOPIDAS 13230. 7204702192 2 OLIVIA H PAKHUONGTE 13232. 7204702873 13210. 7204702249 ANKIT JAIN 13234. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO. ROLL NO. 7204702208 6 GHULE SACHIN SHANKARRAO 13233. 7204701980 MEENA VIVEKKUMAR RAMPRASA 13199. 7204702317 6 SINGH VIKAS SHYAMNANDAN 13239. 7204702860 1 SHINDE MANGESH VISHNU 13208. 7204702989 6 MANORANJAN PRASAD 13214. 7204702113 6 MANISH KUMAR CHOUDHARY 13231. 7204702745 6 ASHUTOSH KUMAR 13228.: 265 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7204701992 6 DEEPAK KUMAR GUPTA MANI BHUSHAN CHAUBEY 13200.

6 = Other Backward Class. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7204705837 13254. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7204703962 13252. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7204703868 6 3 PARMANAND 13224.NO. 7204703448 13220. 7204702560 JUSTINA THOMAS 13249.. CAT. 7204703911 1 3 2 3 VIVEKANAND SHANKAR RASAM 3 SANJIV KUMAR 1 PATHADE SAMEER HANSRAJ ASHISH KUMAR YADAV 7 ASHISH MISHRA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7204702335 3 MOHANAKRISHNAN 13241. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.NO. 7204702325 3 SHIRISH SHIVAJI MAIND T2Q-TAX 13240. 7204702490 6 SHIV KUMAR CHAURASIYA 13248. 7205500229 6 PRADYUMNA KESHARI SAHOO 6 Page 352 3 SHARAT KUMAR SINGH 2 SAWAIYAN KHUSHBOO BIRBAL 7 PANDYA PURVESH 7 KHOBRAGADE YESUDAS DAMODH . 7204705714 7204704040 VATSALYA SHARMA 13277. ROLL NO.13215. 7204705855 1 13255. 7204704348 AMITOSH KUMAR 13279.: 266 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7204703401 13219. 7204703525 GOSWAMI BHOUMIK RAJESH 13222. 7204703552 1 SATISH KUMAR KHARDIA 13223. 7204702347 NITIN SHARMA 13242. 7204703474 KUMBHAR AMIT ARVIND 13221.. 7204702445 PRAFULLA R NAGDEVE 13243. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13251. 7204703378 6 SATPUTE RAKESH CHANDRAKAN 13218. 7204703159 13216. 7204705728 13253. 7204703354 6 3 PANKAJ KUMAR 13217. 7204702456 SHASHI KANT SINGH 13244. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7204704258 YOGESH GALDHAR 13278. 7204702465 6 SHASHI BHUSHAN KUMAR 13245. 7204703885 13225. NAME SR. 7204702466 1 ABNAVE GANESH ASHOK 13246. 7204704358 MANISH KUMAR 13281. 7205500205 1 AMBADE BRIJESH NATTHUJI 13256. 7204702485 1 PRABHAKAR K 13247. CAT. 7204702577 ROOP NARAYAN MEENA 13250. 7204704349 AMIT KUMAR BHAGAT 13280. 2 PRATIBHA PANWAR 13276.

7205501951 6 RAJESH KUMAR 13274. 7205501538 6 DHARMAVEER KUMAR 13269. 7204704994 6 3 PRASANTH KAPPUA VEETIL 13293. 7204705119 1 RAKESH KUMAR 13295. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7204705184 1 JAGDHANE KUNAL TUKARAM 13296. 7205500649 1 NITIN MURLIDHAR DESHBHRAT 13261. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7205501927 6 SHIVDHANI KUMAR 13273. 7205501117 1 MOON NAYAN SURESH 13264. 7204705641 PALLAVI SINGH 13300. 7205501497 GYAN PRAKASH SHARMA 13268. 7204704431 13260. 7205502150 13257. 7204705090 PRASHANT MADHUKAR NAIK 13294. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) Page 353 .. 7205500801 1 MESHRAM ABHIJIT KISHOR 13262. 7205500568 6 DHIRAJ AWDESH SINGH 3 SHANTI BHUSAN SRIVASTAVA 13284. 7205501925 6 UMESH CHANDRA 13272. 7204704609 VIKAS P BRAHMAKSHATRIYA 13289. 7204705615 RAB SYED MOGHISUR 13299. 7204704929 1 SHESHWARE MOHAN BHAGWAN 13292.. 7204704853 6 AJIT KUMAR 13291. 7205501868 13271. 7205501420 ASHISH SHARMA 13267. 7205500836 1 ABHIJIT ARVIND TEMBHEKAR 13263. 7204704382 13258. 7205501955 13275. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7204705331 BIPIN YADAV 13297. 7205501350 UDAY KUMAR AMBEKAR 13266. 7204704596 DURGESH KUMAR 13288. 2 2 3 7 3 6 6 SUMIT KUMAR DABHADKAR PRAJWAL MOHAN 6 5 PATIL TUSHAR LILADHAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.DWARIKA PRASAD MEENA T2Q-TAX 13282. 6 = Other Backward Class. 7204704479 DIXON DAVIS 13286. 7204705451 KISHOR KUNAL KRISHNA 13298. 7204704623 PRAJOTH PEETHAMBARAN 13290. 7205500510 2 RAJESH KUMAR 3 SARVESH KUMAR 13283.: 267 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7205501701 6 SANJAY KUMAR SINGH 13270. 7205501180 1 KHAPARDE GAURAV SHRIKANT 13265. 7204704409 13259. 7205500618 2 PAPPU RAM MEENA 7204704455 VARTAK AKSHAY ASHOK 13285. 7204704516 ROBIN SINGH MEENA 13287.

7205703866 13322. 7205700794 6 GOKHE PRAVINKUMAR RAMCHAN 13347. 7205702153 6 SANJAY KUMAR 13308. 7205700497 1 SHENDE DHAMMARATNA KISHOR 13341. 7205700451 1 NAGESHKUMAR GAJBHIYE 13339. 7205700558 PATIL GOVIND KISHANRAO 13343. 7205502241 BIPUL KUMAR 13326. 7205700536 DESHKAR KISHQR RAJARAM 13342. 7205703010 6 TARONE MANISH PREMLAL 13317. 7205702335 1 MONALISA WAMAN BORKAR 13312. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13301. 7205503181 MANOJ KUMAR 13330. 7205702705 6 RAHUL MODI 13313. 7205700223 1 MESHRAM PRAVINKUMAR S 13337. CAT.NO. 7205701896 6 GAUTAM KUMAR 13305. 7205700660 1 NITNAWARE AKSHAY PADMAKAR 13345. 7205503368 6 SHRI SHANKAR KUMAR 13332. 7205503227 YASHWANT KUMAR JHA 13331. CAT. 7205702810 6 MALVI GAURAV DNYANESHWAR 13315. 7205700311 6 VIRKHARE ASHISH DNYANESHW 13338. 7205700456 6 RAMA SHANKAR 13340. 7205703940 Page 354 6 6 3 4 3 1 1 PRASHANT PANDIT BAGDE MILIND PANDURANG DHANORKA MAYANK SADANI 1 AVINASH MADHAV NARWADE 1 PANKAJMANOHARPATIL 3 6 ABHIMANYU BERA MILIND D CHITRIW . 7205701279 13302. 7205702199 1 VIPALLAV LANDGE 13309. 7205703484 3 GUPTESHWAR PRASAD SINGH 13320. 7205703885 13323. 7205701886 6 MAHENDRA DESHMUKH 13304. 7205700140 1 GAJENDRA SHAMRAO BARSAGAD 13336. 7205701586 13303. ROLL NO. 7205700586 PRITY BHATT 13344. 7205502545 SHWETA KUMARI SINGH 13328. 7205703383 13318.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7205702328 1 KHEMRAJ DEWAJI RANGARI 13311. 7205504121 6 MANTU KUMAR 13334. 7205703500 3 ALOK KUMAR 13321. 7205502352 UMESH KUMAR GAUTAM 13327. 7205502861 RAKESH KUMAR 13329. 7205700697 1 BADAL FULMALI 13346. 7205700898 1 ANURAG CHANGDEO JAMBHORE 13348. 7205702711 6 KATRE PRAKASH BRIJLAL 13314. 7205701984 1 KAMESH DINDAYAL TEMBHEKAR 13306. NAME SR. 7205703387 13319. 7205503993 6 SHIV SAGAR PRASAD SINGH 13333. 7205702937 1 AMIT RAMESH GAJBHIYE 13316. ROLL NO. 7205702203 1 NAIK AKHILKUMAR MADHUKAR 13310.NO. 7205702096 1 3 PRAVEEN SHANKAR THUL 13307. 7205700060 1 AASHISH ASHOK NAGDIVE 13335.

7208501229 Page 355 6 3 1 3 MAHENDRA PRASAD DHAGE ABHIJEET PRATAP 3 6 UPADHYAY VINOD PRASAD PRAVEEN KUMAR VIJAY PRAKASH YADAV 6 3 ARBIND PRASAD SINGH SHIWANI . 7207500753 ANULESH KUMAR 13377. 7205701111 1 SNEHAL NILKANTH GAJBHIYE 13349.NO.. 7208500233 KUMAR NIRANJAN 13353. 7207501860 6 SADAFAL SAMEER KISAN 13383. 7208500239 13354.NO. 7208501162 13365. 7207500490 6 3 SHITALAPRASAD 13376. CAT.: 268 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7207503155 4 TUNNA KUMAR 13385. 7205704322 1 SAKHARE JYOTI DEORAO POOJA JAYANT PINGLE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7208500398 6 RAJAN KUMAR 13359. 7208501009 13363.. 7208500463 6 RAHUL SONI 13361. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. NAME SR. ROLL NO.T2Q-TAX 13324. 7207700620 3 AWASHESH KUMAR 13390. 7208500311 6 AJAY KUMAR 13355. 7208501038 13364. 7207501168 PREETI SHAH 13378. 7205704257 13325. 7208500368 6 PAKADE RADHARAMAN RAMDAS 13356. 7208500373 13357. 7207503245 6 4 MANOJ KUMAR 13387. 7208500374 2 TH DAVID HRIMAI 13358. 7207501253 6 3 RAM SINGH 13380. 7207501175 ASHISH KUMAR SHRIVASTAVA 13379. 7208500094 KHUSHBOO TRIPATHI 13352. 7207700126 6 3 NAWKAR KAILAS SHANKAR 13388. 7205701117 1 REVENDRA S WASNIK 13350. 7207700428 6 3 B RAJAKUMAR 13389. 7207503222 4 ARVIND KUMAR ARYA 13386. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 6 = Other Backward Class. 7207502494 SHIV KUMAR JHA 13384. 7207501712 6 3 BADGUJAR KISHOR PANDITRAO 13382. 7208500457 6 SANTOSH KUMAR 13360. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13351. 7208500983 13362. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7207501636 3 MANISH KUMAR TIWARI 13381. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT.

ROLL NO. 7208502476 2 THILLEN DORJAY LAMA 13430.. ROLL NO. 7208501387 AMBUJ KUMAR PANDEY 13393. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NO. 7208700166 6 PHALAK MINAL NILKANTH 13406. 7208502059 13402. 7208501611 7207701356 3 PADMANABH 13397. 7207701489 SONAL SANJAY GAIKWAD 13399. NAME SR. 7207701300 13372. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7207701608 SAYED SHAHEBAJ MUKHTAR 13400. 7208502524 6 SONIA RANI 13432. 7208502189 13404. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 7208700067 6 3 G GOPI 1 MUKESH RAJWAL 13428. 7207701408 3 BHIM PRATAP SINGH 13398.: 269 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 7208501622 13373. 7207701272 13371. 6 = Other Backward Class. 7208700155 1 GAIKWAD MAYUR MANOHAR 13405. 7208700017 1 VAIDYA MINAKSHI RAMDAS KOKATE TANAJI BHAUSAHEB 13427. 7208501488 6 OMPRAKASH SHARMA 3 CHANDRA PRAKASH MISHRA 13396. 7208501414 MANOJ KUMAR 13394.T2Q-TAX 13366. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7208700246 6 MIRASE PRADEEP DEVIDAS 13407. 7207700641 13367. 7208502103 13403. 7208700069 7208502254 6 ABINASH KUMAR 13429. 7208501371 EKNATH MUKUNDRAO GADE 13392. 7208501770 6 SUBHASH KUMAR 6 3 1 1 3 PAWAN KUMAR KHAN 6 KUMAR SAURABH 3 ANAND THAMBKAR ALOK KUMAR 6 MITHILESH SINGH RANJAY KUMAR KARNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7208700422 Page 356 1 SONTAKKE SWAPNIL RAMLING GAWADE NILESH DNYANOBA . CAT. 7207700762 13368. 7208502496 6 SHAMBHU SARAN 13431.. 7208501487 6 SANDEEP YADAV JOGDANDE ASHUTOSH RAMRAO 13395. 7208501709 1 TAYADE SWAPNIL SHARAD 13375. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13401. 7207700773 13370. 3 SURESH CHANDRA NAYAK 13391. 7207700765 13369.NO. 1 SOLANKI VIHAR JIVANLAL 13426. 7208501662 13374.

7208701071 PARDESHI ABHISHEK ASHOK 13420.. 7208502865 NITESH KAMAL 13434. 7208701350 1 CHAURE RATNAGHOSH KISHOR 13423.. 7208502875 6 VIJAY KUMAR 13438. 7208504000 SANJAY KUMAR CHOUDHARY 13444. 7208701559 6 RAKH GANESH SHAMRAO 3 2 3 6 3 6 4 6 VAIBHAV NANDKUMAR BHAKARE KATE BALAJI PANDHARINATH 6 PRIYATAM ANAND DESHPANDE CHIRAG SANJAY 3 3 ASHOK KUMAR SINGH AMBATI NANDA KISHORE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7208502604 6 SWATANTRA KUMAR 13433. 7208504638 SHIV CHANDRA ROY 13447. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7208700676 DEEPAK SHARMA 13414. 7208504743 6 KUCHEWAR MANGESH RAMESH 13449. 7208701230 13421. 7208504280 MANSI SRIVASTAVA 13445. 7208700501 1 KANTH SAGAR SURYAKANT 6 UDAY KUMAR 13436. 7208701424 2 SAMUEL L SONGATE 13425. 7208700786 13415. 7208700993 1 ALMALEKAR SANJAY DASRAO 13418. 7208503953 RAM RATAN 13443. 6 = Other Backward Class. 7208504590 PATOLE SUNIL BHAGWAT 13446. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 357 . 7208502789 13410. 7208504651 PARUL DWIVEDI 13448. 7208502811 13411. 7208700948 6 PATIL PANKAJ BHARAT 13417. 7208502836 13412. 7208700622 JAIN KAMALESHKUMAR PARASM 13413.T2Q-TAX 13408. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7208503519 3 SHAIK RAHAMATH BASHA 13441. 7208701407 13424. 7208700815 13416. 7208502959 6 DHEERAJ KUMAR 13439. 7208503228 3 TARUNKUMARDAS 13440. 7208700600 6 MOMIN SHAFIK SIKANDAR VIKHIAT BERRY 13437. 7208700491 6 ARVIND KUMAR MAHTO 13435. 7208700460 13409.: 270 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7208701315 6 ROBIN YADAV 13422. 7208503723 SEIMIN SIMTE 13442. 7208504759 6 NARENDRA KUMAR 13450. 7208701059 MINARVA J SAWANT 13419.

7208701912 6 KAMLESH KUMAR SINGH 13482. 7208702849 6 LANDGE KUNAL KISAN 13497.NO. 6 PATIL RUPESH SAMADHAN 13477. 7208701687 6 SHINDEGANGASAGARSHASHIKAN 13479. 7208703059 13452. 7208704045 6 VETAL BHUSHAN DATTATRAY 13463. ROLL NO. 7208703331 13457. NAME SR. ROLL NO. 7208702067 KADAM CHANDRAKANT VITTHAL 13489. 7208702453 6 HANUMAN KUMHAR 13494. 7208703319 13456. 7208703591 6 SHINDE UDAY ASHOK 13459. 7208703626 13460. 7208701996 1 ASHISH CHOTPAGAR 13485. 7208703150 6 KOKARE TANAJI NAMDEV 7208701684 6 DHAT PRAVIN BHAGWANTRAO 13478. 7208701720 6 NEELESH KUMAR 13480. 7208704223 6 SONDAGE AMITKUMAR ARJUN 13466. 7208701838 6 MUNDE AMIT ANGAD 13481. 7208701592 13453. 7208701937 6 3 DEBASHIS RAHA 13483. 7208704456 1 KAMBLE MAYUR MOHAN 13471. 7208702259 6 MANOHAR SAW 13492. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13451.T2Q-TAX SR. 7208702045 6 AMRUTKAR HARSHAL ARUN 13488. 7208702284 NADE MAHESH BHARATRAO 13493. 7208702043 6 DHATRAKANIKETARUN 13487. 7208702166 6 SONAVANE SATISH BHIMRAV 13491. CAT.NO. 7208703826 6 13461. 7208702759 1 MOHITE AMIT MANOHAR 13496. 7208703316 1 RANJIT SHANKARRAO GAVALI 13455. 7208704235 13467. 7208703834 1 PANGARKAR SHAILENDRA H 13462. 7208702865 RAVI ROUSHAN 13498. 7208704633 3 Page 358 DIGVIJAY SHARMA ANUPAM SRIVASTAVA 3 PROSENJIT SARKHEL NEHA SHARMA 4 SHIVNATH GOVINDRAO GHOLAP CHANDRA PRAKASH PATIL MANGESH KESHAVRAO 6 PANKAJ PRIYADARSHY . 7208704302 1 SWANAND SHARAD SHITOLE 13468. 7208703170 6 MANDLIK SHRIKRISHNA NIVRU 13454. 7208704472 13473. 7208702489 6 3 DHARMENDRA KUMAR 13495. 7208704080 6 BARATE AMIT GANPAT 13464. CAT. 7208704159 6 VILASRAO MATE 13465. 7208704459 6 IWALE YOGESH RAMESH 13472. 7208702035 ANUP KUMAR SINHA 13486. 7208704418 6 VAICHAL PRASHANT TUKARAM 13470. 7208704375 6 KULAL MAHADEO HANAMANT 13469. 7208701578 SUDHIR HARIBHAU GAVLI 13476. 7208703435 1 KADAM VIKRAM RAMAKANT 13458. 7208701975 1 CHANDANSHIVE DHANRAJ TANA 13484. 7208702111 HANS PRATAP SINGH 13490.

. 7208704902 PANDEY ASHOKKUMAR MOHANLA 13529. 7801700075 3 P JOSHY 13513.13474. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 7208704915 3 BENNY K J 13530. ROLL NO. 7208702926 13475. 7801500021 6 BIRENDRA KUMAR 13502. 7208704674 MOHITE ABHAYSINH ARJUNRAO 13500. 7208704738 MAMTA SINGH 6 TODKAR SAGAR DHANANJAY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8001000071 3 6 3 Page 359 TAPAN KUMAR SAHOO 6 AMIT KUMAR RAHUL HOODA 6 INDRAJEET KUMAR 3 NILESH KUMAR VERMA RAHUL DIXIT 6 4 VVRAMU JAKKAMSETTY . 6 = Other Backward Class.NO. 7801500064 1 BHANKHODIA NITINKUMAR DAY 13505.NO. NAME SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13501. 7801700051 6 AYUB ANSARI 13512. 7208705330 1 3 DEBASIS BHOWMLK 13538. 7208703027 3 JYOTIRMAY PANIGRAHI T2Q-TAX 13499. 7208705042 DEVENDRA SINGH NARUKA 13533. 7208704888 LENGARE ROHIT VITTHALRAO 13528. 7208705025 3 MANOJ KUMAR 13531. 7801500173 13510. 7208705222 6 RAVI SHANKAR 13535. 7208705299 ABHIJEET AMLANI 13537. 7208705278 2 THANDI LAL MEENA 13536. 7208705039 MALI PRATIK ASHUTOSH 13532. 7208705386 2 SATKHOLEN SINGSIT 13539. 7801700177 13515. CAT. 7801500105 13507. 7801700102 3 SANJAY KUMAR TIWARI 13514. 7801500062 6 MAHENDRA KUMAR YADAV 13504.. 7208705415 PAHADE ANKIT SUNIL 13540. 7208705088 6 ABHISHEK KUMAR 13534. 7801500123 13509. 7801500067 13506. 7801500110 13508. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7801500032 6 GAUTAM KUMAR 13503. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. CAT. 7208704741 DEEBA QURESHI 13526. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 7208704815 VIRENDRA BHUSAL 13527. 7801700042 6 PREM PRAKASH VERMA 13511.: 271 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.

NO. 8001501522 1 NAGARJUNA JAMULLAMUDI 13556. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8001002224 6 PARAM SIVA GUDIPATI 13580. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 7208705905 13519. 8001001487 1 ANUSHA KORIVI 13525. ROLL NO. 8001500383 8001001983 MO AMMED ARSHADULLAH 13577. 8001002138 SATYANARAYANA KOLA 13578. ROLL NO. 6 3 BELLAMKONDA SRIHARIBABU 13576. 8001002140 K V K S 13579. 7208706127 HIMANK JAIN 13548. 7208706866 SHINDE MILEEND DEORAM 13550. 6 = Other Backward Class. 7208705943 13520. 8001002282 1 AMRUTAPUDI SANTHI 13582.PRASANTA KUMAR SWAIN T2Q-TAX 13541. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13551.. 7208705961 13521. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8001001245 13523. 7208705987 13522. 8001001636 13552. 8001500459 13553. 8001001635 6 RAVI BAB 13516. 3 1 3 6 3 MURALI KORATI PAVANKUMAR HARI C ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8001500568 13554. 7208705890 13518. 8001000876 6 VENKATA NAGARJUNA KONDA VAIDYA KAMLAKAR PADMAKARR 13545. 8001502447 2 SHAIK KAZA SHOWDAGAR K PRASAD UDATA Page 360 VIVEK KUMAR 3 6 KAMJULA VENKATA RAGHAVA R VIKASH KUMAR MADHU SUDHANA RAO NANDIVA . 8001500929 13555. 8001000117 WAGHMARESHRIKANTDATTATRAY 13542. CAT. 7208705889 13517. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME SR.: 272 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8001000999 1 KOTA JAS UVA SABALE RUSHIKESH LAXMAN 13546. 8001001034 1 YOGITHA KAKOLLU 7208705999 GAIKWAD DATTATRAY APPASO 13547. 8001002240 6 NIRANJAN KUMAR PANDIT 13581. 8001000465 6 SUGAMANCHI YESUBABU BHOSURE VISHAL MALHARRAO 13543.NO. 7208706378 DEVKAR SAVALARAM RAMCHAND 13549. 8001000784 1 J PRIYAN A CHACHAR DIPAK KUNDLIK 13544. 8001502300 6 MANOJ KUMAR 13557.. 8001001375 2 RAVINDRANAIKBANAVATHU 13524.

8001500130 1 KATTEPOGU AJAY KUMAR 13597. 8001002994 MUKUL JA N 13593. 8002000161 4 PAPPULA VASU 13565. 8001002734 6 VA 13588. 8002000670 6 SRINIVAS SIRIMULLA 13558. 8002000659 1 B GANGADHAR 13574. 8002000022 6 7 MERGU VE U GOPAL 13562. 8002000346 4 MAIMUNA JAMEELA 13569. 8002000029 6 7 T V V SATHYANARAYANA 13563. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. ROLL NO. 8001500160 V N MANI ANTA CHANDOLU 13599. 8002000174 4 RA AKRISHNA LOKAVARAPU 13566. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT. 8002000018 1 7 KA PALLISRIKANTH 13561. 8002000660 6 PANTHANGI BHASKAR 13575. NAME SR. 8001003077 LAKSHMI KOTHAPALLI 13594. 8001500152 6 SHAIKREEHAN 13598. 8001002489 13560. 8001002641 1 M MRUTYUNJAYA BABU 13586. NAME Page 361 . 3 1 I KR SHNA ARUDALA ANUSHA K ILA 1 6 3 UMAR M ABHAS KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8002000015 6 7 MALSURU BOMMA 8001002636 6 3 MADASU SAMPATH KUMAR 13585. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8001002744 6 PASEM HARIKRISHNA 13589. 8001502461 1 6 KONDALA RAO BOBBEPALLI 13584. 8001500191 NARENDRA SINGH BONDELI 13600. 8001002442 13559. 8002000508 1 PRAVEEN 13571. CAT. 8001003558 N VENKATA NARASAIAH 13596. 8001002938 1 BABU VELPULA 13592. 8001002683 6 MEERAVALI SHAIK 13587. 6 = Other Backward Class. 8001002811 S BHAGYA RAJU DOMATHOTI 13590. 8001003104 JAKKULASAI SRIKANTH 13595.: 273 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8002000657 13573.NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8002000370 5 KHAJA ASHFAQ UR REHMAN 13570. 8002000047 6 4 ARUN KUMAR PARIMALA 13564. 8002000281 4 GUTTALA SANDU ASHOK REDDY 13568. 8002000240 4 KADAMANDA THIRUPATHI 13567..NO. 8001002823 6 MADHAN MOHAN YENUMULA 13591.. 8002000528 1 KOM ERA VENKATA SUBBAIAH 13572.NADIMPALLI N M ESWARARAO T2Q-TAX 13583.

8002003198 3 S V SATHYA JANKI RAMU 13607. 8002003419 1 GOURA PRAMOD 13613. 8002003268 3 DEBASISH BANERJEE 13608. 8002001036 6 BALAKISHAN KOKKULA 13631. 8002001254 6 RAVIKANTH B 13637.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13601. 8002003598 13616. 8002000790 1 ROKKALA VISHALI 13627. 8002003754 1 SARATHCHANDRA PAPATLA 13618. 8002004047 3 CHOUDHUR 13623. 8002001576 SIDDARTHA REDDY CH 13639. 8002001894 PRAMOD K MAR 13643. 8002003954 13621. 8002000791 UPPARI AJAY MOSES 13628. 8002001053 6 ARUNKUMAR GANUGA 13632. 8002001787 PUPPALA SRIKANTH 13642. 8002004211 Page 362 1 3 1 6 3 6 3 3 1 KALYAN KUMAR MOHANTY PRIYATHAM CHILAKAPATI V JAYASRI 1 BIKASH JAGADALA NARASIMHA REDDY PERAM 3 KAMARUSHI GANGADHARA RAO NAND MURARI SAHAY 3 1 PRASAD DVS K G SIDHARTHA 3 MITHILESH KUMAR SINGH VALASIREDDY NAVEEN REDDY PARTHA SARATHI MADDIRALA RAGHAVA PRABHAK . 8002003709 6 PRAMOD KUMAR SAINI 13617. 8002001943 6 3 ANANTA NARAYAN BEHERA 13645. 8002003090 3 RAJESH KUMAR PRASAD 13606. 8002001497 6 THIRUMALA NAIDU GULIPILLI 13638. 8002001627 UMA AMRUTHA K 13641. 8002003938 13620. 8002003524 1 JANGAM PRAVEEN CHANDRA 13614. 8002000798 RAJU BOLLIPO 13629. 8002003543 6 3 PRAKASH MANDAL 13615. 8002002952 13604. 8002001192 6 PRAMOD KUMAR DADALA 13634. 8002003926 13619. 8002002686 13603. 8002001901 1 PRASHANTH G 13644. 8002001158 6 S S VA S NKAR 13633. 8002003388 13611. 8002003270 6 DUVVA RAJASHEKHAR 13609. 8002001606 U PRABHU CHARAN 13640. 8002003392 13612. 8002002973 13605. 8002001220 VIKASH SINGH 13635. 8002002568 13602. 8002004057 3 SAROJ KUMAR MISHRA 13624. 8002002224 NEELAMRAJU SS RAMAKRISHNA 13648. 8002000739 2 AZMEERA PURUSHOTHAMA KUMA 13626. 8002001231 DISHA BHANDARI 13636. 8002001966 6 RAMA RAO PUDU 13646. 8002002018 BALAKRISHNA REDDY GURUMIT 13647. 8002004003 13622. 8002003382 6 BAPURAO MACHANAPELLI 13610. 8002002228 K ASHOK KUMAR 13649. 8002000837 S RAMA RAO REDDY 13630.

8002005382 HITESH KUMAR SHARMA 13690. 8002006301 13657.NO. 8002004843 2 M NANDA KISHORE 13681. 8002006651 1 T SUDHEER 13666. 8002005274 6 RAVIKUMAR GOLI 13688. 8002004939 ADITYA N 13683. 8002005128 1 PILLI PREMA KUMAR 13684.NO. 8002004867 6 SRIKANTH MARAM 13682. NAME SR. 8002002464 6 KARUNAKAR KONDA 13650. 8002006633 2 PAUSUANMANG GUITE 13665. 8002006605 2 SIING TAN LIAN HATZAW 13664. ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. 8002005212 6 DURISHETTI VARUN PRASAD 13685. 8002004246 KANDI PRAVEEN 13677. 8002005219 6 T MAHESH KUMAR 13686. 8002006273 6 B SHYAMAL RAO 13655. 8002006475 13662. ROLL NO. 8002006433 1 JADI VINODKUMAR 13660.T2Q-TAX 13625. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8002006120 13654. 6 = Other Backward Class. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8002004605 NARESH KUMAR 13679. 8002004222 6 MEDAGONI CHALAMPRASAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8002006287 1 KURAKULA RAVIKUMAR 13656. 8002006362 6 A SHRAVAN KUMAR 13659. CAT.: 274 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8002004232 BENARJINAIDU VARIDE 13676. 8002004287 M VENKATESHWARLU 13678. 8002005389 SHAIKFATHIMA 13691. 8002006667 Page 363 6 KARUNAKAR TADAKA 6 3 6 POLASANAPALLI VENKATESH 1 ANIL POTHIPOGU C NAREN CHOWDARY K G KRISHNA SIRI 3 BUDDHIRAJU SRINIVAS ... 8002004723 6 TVAMSHIKRISHNA 13680. 8002005349 RAVINDRA VARMA GADHIRAJU 13689. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13651. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8002006473 6 KAS REDDY RAVIKUMAR 13661. 8002006073 13652. 8002005225 6 CHAITANYA SATYA SAGAR G 13687. 8002006341 1 NAGULARA U JAYA SJMHA 13658. 8002006083 13653. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8002006480 1 G PRATAP 13663.

8002007091 13674. 8002006825 P GOPINATH 13693.. 8002007438 6 3 NIHAL SINGH 13733. 8002005419 6 3 13669. MANGAVILLI 13692. 8002007212 13703. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.: 275 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8002006981 6 3 RAM NARAIN YADAV 13672. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. ROLL NO. 8002006884 3 RAMESH K MAR PG 6 BOMMU PRAVEEN KUMAR YADAV 13694. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13701. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8002006919 6 VELLE RAJKUMAR 13671. 8002008683 13708. 8002007327 6 BMAHENDARGOUD 13730. 8002007372 6 SANJEEV KUMAR SINHA 13731. 8002007129 2 RAMESH RAJU KATTA 13675. 8002005609 13670. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8002007198 13702. 8002005748 6 AR LLA 13696. NAME SR. 8002007223 13704. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8002008158 6 G SRA ANTHI 13728.NO. 8002005413 6 SOUJANY 13668. 6 = Other Backward Class. 8002006895 3 BOLLEDDULA BALA SUBBA RED 8002005660 1 PRATHIBHA PRAKASH SAVALA 13695.. 8002006034 SAMA PRAVEEN 13700. 8002007155 6 ARCHANA V RAVEEN KUMAR 1 AVINASH ALLABATHULA KRISHNA KUMAR PANDEY SAURABH RATAP SINGH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8002007043 3 13673.NO. 8002008403 13706. ROLL NO. CAT. 1 VIJAYA S MRAT PEDAPUDI 13726. 8002007418 6 A RAMESH 13732. 8002008252 8002007258 1 3 AMAR SINGH 13729. 8002008349 13705.T2Q-TAX 13667. 8002005861 1 MADHU PRIYANKA 13699. 8002008788 Page 364 3 6 MOBINASHAIK HARSHAVARDHAN REDDY P 6 PANKAJ KUMAR YADAV SAURABH SINGH 6 UDAY SHA KAR VERMA VASIPALLI KARTHIK REDDY 1 DINESH KUMAR MALLIPUDI R SHASHANK REDDY . 8002008118 AKELLA V S RAVI PRASAD 13727. CAT. 8002005838 6 TARAKARAMARAO NAKKA 13698. 8002005825 RAKESH RANJAN 13697. 8002008628 13707.

8002007974 BHASKAR REDDY PINREDDY 13748. 8002007587 CH VENKATA SRI SAILAJA 13739. 8002009282 13717.NO. 8002008110 VISHNU MAMIDI 13749. 8002009451 6 B RAVINDRARAJU 13723. 8002007844 2 REVANTHBABU CHALAMCHARLA 13745. NAME SR.. 8002007793 6 MOHANBABU BASWA 13743. 8002007767 6 PRABHAKAR PUPPALA 13742. 8002008914 MUVVALA SREEDHAR 13736. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 365 . 8002009606 6 3 UMAR MISHRA 6 PATTIPAKA AJAYKUMAR G SIVA NARASIMHA REDDY 3 2 SRINIVAS RAO DAVULURI KUMARAM KIRAN CHANDRA 3 3 PADMA SAI SRINIVAS K GEORGE THOMAS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8002007539 13712. 8002009156 6 V C VENKATA KISHORE 13714. 8002009386 KOMMERA SRIDHAR REDDY 13720. 8002009227 1 ROHIT TI MUKHE 13716. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. ROLL NO. 8002009602 1 S G RAYMOND MOCHERLA 13725. 8002007752 6 NARESH KUMAR NIRALA 13741. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8002007582 SRI RAM SUNDAR TIRUNAGARI 13738. CAT. 8002009423 13722. 8002007855 6 3 VASA CHANDRA SEKHAR RAO 13746. 8002007858 6 E RAMESH 13747.: 276 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8002007475 13711. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8002009413 G AVINASH 13721.T2Q-TAX 13709. CAT.NO. 8002007474 13710. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8002008807 MUCHARLA MANOHAR 13735.. 8002008112 NARESH Y 13750. 6 = Other Backward Class. JEETESH 13734. 8002009585 6 SATISH SUNDARAGIRI 13724. 8002009344 13718. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8002009367 B HARISH 13719. 8002009088 6 GAVARARAJU MONDI 13713. 8002009072 6 PENUPOTHU S S R N RAKESH 8002007577 BRAJESH KUMAR 13737. 8002007831 K PRADEEP KUMAR PANDA 13744. 8002009170 1 BPRABHAKAR 13715. 8002007640 UMASHANKAR APPANI 13740. ROLL NO.

8002012092 13765. 8002012150 6 PAVAN KUMAR CHILAKA 13767. 8002010390 K N S SUSHANTH 13785. 6 HEMASIVA KUMAR PENUGONDA 13776. 8002011983 3 13759. 8002010844 6 KOLATILAVANYAKUMAR 13789. 8002010109 13756. 8002011398 SATISH K MAR MUCHERLA 13777. 8002012170 NAKKA BHARATH KUMAR 13769. 8002009738 13754. 8002010998 BUCHIREDDY SRIKANTHREDDY 13793. 8002010915 6 BONDIGALA SREENIVASULU 13791. 8002011146 6 ADIMOOLAMBALAKRISHNAIAH 13798. 8002012511 13773. 8002011039 6 3 DADIRAMA HANDRASEKHAR 13794. 8002012049 2 MARTIN L MATE 13763. 8002009683 13752. 8002012490 13772. 8002011519 6 BOJJA SANDEEP KUMAR MIRIYALA PRAVEEN 13780. 8002010941 6 3 P VISHWANATH 13792. 8002010895 6 ARVIND KUMAR SINGH 13790. 8002010677 ANIL KUMAR K CH 13787. 8002011129 6 VODNALA SUMAN KUMAR 13797. 8002011614 1 ADARSH SIDHU RAJ KUMAR JHA 13781. 8002011864 6 CH RAVI KUMAR UP ALA L KSHMINARAYANA 13782. 8002011102 6 V A DIVY 13796. 8002011999 13760. 8002012148 6 VENKANNA MAHESWARAM 13766. 8002010720 MAHAVEER REDDY K 13788. 8002011246 6 D DEVENDER 13799. 8002011424 ANDIKOL 13778. 8002010602 VRAJBHARATHSURANGI 13786. 8002011503 1 DOLA SUDHAKAR RAMBHATLA V PHANIDHARARAO 13779. 8002012166 S HIMA BINDU 13768.T2Q-TAX 13751. 8002012001 3 BHUVAN SINGH BISHT 13761. 8002012518 6 3 BAIRY MAHESHWAR 13774. 8002012354 13771. 8002011084 6 R 13795. 8002012041 3 ASHOK KUMAR SINGH 13762. 8002012257 13770. 8002011874 6 3 BAGADIMO ANARAO 8002010227 RAJESH KUMAR PANDEY 13783. 8002012572 6 K B RAJEJDER 1 1 6 6 SUDHEER KUMAR PRI A Page 366 1 DIVYA GUNTI KRISHNAMRAJU SARIPALLI CHANDARS THIRUPATHI RAO QUAYAM MEHDI KUMAR ANSHUMAN MISHRA 6 MALLIKAR UN KONNE 3 6 SHYAM DAS OV KOTESWARA RAO MUDADLA GUDIPUTI SUNILKUMAR . 8002010243 SUDERSHAN PRASAD SINHA 13784. 8002012085 6 P HEMANT 13764. 8002009776 13755. 8002010224 13758. 8002009706 13753. 8002010204 13757.

NAME SR. 8002015706 1 BYRUMALLA PRAVEEN KUMAR 13813. 8002013626 3 RAVINDER KUMAR BANSAL 13839.: 277 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8002012622 NIKHILESH CHANDRA K 13826. 8002013229 D V CHANDRA SEKHAR 13834. 8002013850 1 K G CHANDRAMOULI 13841. 8002013445 KEESARA 13836. 8002015162 PACHIPUL SU S P SUNDARI 13805. 8002014798 13802. 8002015427 6 TATIKRINDI RAMESH 13808. 8002012903 3 E JAYA KRISHNA 13828. 8002015474 13809. 8002013017 6 3 ASHOK KUMAR 13829. 8002015822 1 VIJAYSRINIVASNOWNDURU 13815.NO. 8002014900 13803. 8002013214 6 ARAVIND KUMAR MARKA 13833. 8002013077 6 PAIDI SUDHEER BABU 13830. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8002013588 2 NAYAKULA APPA RAO 13838. 8002012727 CHENAGON 13827. CAT. 8002013165 6 VIJAY KUMAR BAGGANI 13831. 8002015583 1 SATHISH KAPPALA 13812. 8002011258 6 SHAIK KHAJA T2Q-TAX 13800. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8002015304 A PHANI SEKHAR 13806. 6 = Other Backward Class. ROLL NO. 8002013264 MAHESH AAKINAPALLI 13835. 8002015549 SHAIK KHAJA KARIMULLA 13811. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8002016054 SUNIL K 6 VENKATESM ANDEEP Page 367 1 3 MILTON HALDER SHAIK ANWAR BASHA 6 NISHANTH OBBALAREDDY 3 PHANINDRA KUMAR JOSYULA . 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman..G RAJA KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.. CAT. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13801. 8002013724 6 3 Y BHASKAR RAMAIAH 13840. 8002015007 13804. 8002015517 B P SANDEEP 13810. 8002015780 1 CHANDRALEKHA MATTA 13814.13775. 8002015387 1 SAGAR VILAS KAMBLE 13807. 8002012609 6 T. 8002013211 6 V GURUPRASAD ANUPOJU 13832. 8002015834 M SUDHAN NDA SAGAR REDDY 13816.NO. 8002013583 6 D N MALLIKARJUNA RAO 13837.

8002500858 SANTOSH KUMAR KHATUA 13883. 8002016169 6 KOLLATI RAJASEKHAR 13820. 8002014006 1 GMANJARI T2Q-TAX 13842. 8002014452 GAURAV B USHAN 13847. 8002502457 8002500320 KAMIREDDY SATYANARAYANA M 13877. 8002016125 1 DEEPAK KUMAR 13819. 6 = Other Backward Class. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13851. 8002502727 13855. NAME SR. CAT. 8002014595 V KRISHNAKANTH VELLANKI 13849. ROLL NO. 8002503197 6 SUJESH KUMAR 13858. 8002016249 6 SJNHK VARA PRASADA VARMA 13823.NO. 8002502541 2 KAMAL ME NA 13854.13817.: 278 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8002014360 CHANDAN KUMAR 13846. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8002500362 BINAY KUMAR 13879. 8002014184 SANDIP KUMAR DAS 13845. 8002016243 1 SATHEESH BABU BADUGU 13822. CAT. 8002500085 13825. 8002502738 6 VENKATA NAGARJUNA D 13856. 8002500255 13852. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8002500538 SUBROTO BISWAS 13881. 8002500335 GOURAV RASTOGI 13878. 8002016190 13821. 8002014553 BRIJESH ANAND 13848. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8002014161 6 B SARASWATHI 13844.. 8002014613 S PRAVEEN REDDY 13850. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8002500104 3 6 3 3 MOHAMMED NIZAM 4 3 SWATI MAYENGBA LALIT SINGH VIJAYA K MAR AMULYA PARIDA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.NO. ROLL NO. 8002016084 6 ARNIPALL 13818.. 1 AMIT KUMAR CHOUDHARY 13876. 8002500064 6 13824. 8002014131 6 GOGURLASRIKANTH 13843. 8002502485 6 RAM SUNDER YADAV 13853. 8002500370 AMIT PAL WAL 13880. 8002503058 6 V SRINIVAS 13857. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8002500566 KRISHNA MOHAN YEGAREDDY 13882. 8002503423 6 3 6 3 Page 368 3 YRAVINDER REDDY GANDULURU NAGENDRA REDDY 3 UMAKANTA DASH .

8002504222 BODDU RAMESH NARASIMHAN 13874.. 8002504069 2 PRADEEP KUMAR 13871. 8002502408 6 NAIDU RAJASEKHAR 13898. 8002502046 2 KETHAVAT A NAVEEN KUMAR 13893. 8002504037 BIKASH CHANDRA SAHU 13869.: 279 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8002502115 CHALAMALASETTY ANUPAMA 13896. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 369 . 8002501617 SUNIL KUMAR 13887. 8002503909 PRAHLLAD CHANDRA SAHOO 13868. 8002502036 3 ANIL KUMAR 13891. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8002502101 BAIDYANATH PRASAD GUPTA 13895. 8002501854 6 SWATHI P 13890.. 6 = Other Backward Class. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME SR. 8002502264 1 MALOJI K RANMAYI 13897. CAT. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8002501257 SNIGDHA 13885. 8003000008 7 B V PRANATHI 13875. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8002503753 13865. 8002503464 13862. 8003000038 4 C VISHNU VARDHANA REDDY 2 3 3 3 OHANTY 3 PITABASH PATRA 6 A JAY KUMAR BURNWAL K MURALEE KRISHNA 6 RAJESH K MAR YADAV BADARI NARAYANA S 6 CHANDRASHEKHAR BARETH 3 ANIRUDDH 2 ROY THUTHLUNGMAWI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8002501621 KUNDAN K MAR 13888. 8002502042 3 BOMMULURI SESUA SAYEE 13892. 8002503879 13866. 8002503425 13860. 8002502053 2 UMA MAHESWARA RAO ITTA 13894. 8002501367 RAMESH L 13886.NO. ROLL NO. 8002503436 13861. 8002503596 13863. 8002504061 6 NAUIN KUMAR SINGH 13870. 8002503891 13867. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8002504124 UDAY KUMAR THAKUR 13873.NO. 8002503660 13864. 8002502446 KALI PRAASADSATAPATHY 13900.13859. CAT. 8002501789 1 VA DHA T ENA 13889. 8002502410 6 K MURALI 13899. 8002500909 UJJWAL KUMAR CHOWNI T2Q-TAX 13884. 8002504120 6 B JAGADISH KUMAR 13872.

8004002452 6 SWA NADE P VEERAVALLI 6 C PRAVEEN KUMAR VARMA 13932. 8004501642 1 GUDAPATI ANAND KUMAR 13915. 8006000494 13920. 8003001157 13903. 8004000973 1 RAJESH PERUMALLAPALLI 13946. 8004000359 6 ATMALA S S PRASADA RAJU 13939. 8004502766 6 ABRAHAM 13918. 8003500589 6 S NIRANJ N 13936. 8004002190 1 TALARI CHALAPATHI 13929. 8003000557 1 13902. 8004500405 6 13913. 8006000358 13919. 8004001367 NAGARAJU BOTSA 13948. 8004001377 SAI SANT SHA DEEPIKA VAKK 13949. 8003001408 13904.G K RAMACHANDRA T2Q-TAX 13926. 8004000757 6 SANTOSH PEDAKAMSETTI 13945. 8006000930 13921. 8004000499 1 KIRAN KUMAR ERLAGADDA 13943. 8004000519 SATISH PULADASU 13944. 8004002272 6 SURYAPRAKASH ARAVALLI K VAZEERE AZA 13930. 8004001771 6 DODDI SIVA GANESH SYED SIRAJ MOHAMMED 13927. 8004000457 ANANDA REDDY PENUMALLU 13941. 8004002425 1 BABA RAM BHARATH BATTU MIDDE VIJAYAMOHAN 13931. 8003500136 6 M MOHAN KUMAR 13935. 8004003127 13910. 8004001977 6 3 GUDURI V N SOMESWARA RAO 1 AVISHA OBULESU 13928. 8004501355 13914. 8006001484 C VENKATA SUBBA REDDY 13925. 8004000139 4 KIRAN KUMAR KOTIKALAPUDI 13938. 8004000031 6 5 CHINTA HEMAMBARAM 13937. 8004001094 SI GIREDDI MANIKANTA 13947. 8004500067 6 13912. 8003001570 6 13907. 8004501827 6 JETTI VENKATA KAMARAJU 13916. 8006001542 Page 370 13901. 3 6 6 KHAN ABBINA VENKATESH UPPULURI BALAKRISHNA 4 SHAIK SH 4 GUTHULA AHMAD ALLISHA ENKATA RAMANA APPARI SWAMI VENKATESH ASHWANI BAUNTHIYAL 3 6 ENRY BOLLARAPU V KESAVULA REDDY N DURGA PRASAD RAJESH KUMAR GADIGOTI 1 ADDAGANTI BHARATH . 8004500037 13911. 8003001949 1 SANTIGARI RAIESH BABU 13934. 8003001563 13906. 8006001144 1 M NARASIMHULU 13923. 8004502523 1 BAJINAGENDRAPRARAD D 13917. 8003001487 13905. 8004001529 ABDUL SILAR SAHEB SHAIK 13950. 8004002755 6 TALARI SESHU KUMAR 13909. 8004000427 6 SSR RAJASEKHAR 13940. 8003001823 13908. 8006001419 P HEMANTH KUMAR 13924. 8004000497 6 SRIKANTH CHIGILIPALLI 13942. 8004002605 6 CHAPPA SHANKAR RAO 8003001851 2 3 KARAMATOL PULLANNA NAIK 13933. 8006000997 6 MADDIRALA RANJITH KUMAR 13922.

8006002286 6 G N S SIVAKRISHNA RAO 13979. 8007001581 3 GANESWAR SAHOO 13967. 8006001653 6 3 K KARUNAKAR RAO 13977. 6 = Other Backward Class. ROLL NO. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8007001306 6 V C APPALA NAIDU M 13963. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8007000764 6 3 BIKRAMADITYA YADAV 13957. 8006002433 K DINESH KUMAR 13983. CAT. 8006002706 6 DUDEKULA LINGAIAH 13986. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8006501232 6 BHANU PRAKASH REDDY DANDU 13991. 8007000441 6 SIVA KUMAR JAKKU 13952.: 280 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8006500296 THOKALA SRINIVASULU 13988. 8007000019 6 RAMESH SAHUKARI 13992. 8007000479 6 KISHOR KUMAR DOGGA 13953. 8006001827 6 LAKSHMI NARAYANA BATHULA 13978.NO. 8007001076 13959. 8007001467 6 3 VILLURI SHANMUKHA RAJU 13966. 8007001398 13964. 8006500632 1 MUSALI CHANDANA BINDU 13989. 8007001120 6 SRINIVASARAO MALLA 13960.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8006001644 6 SAMANABOYANAVENUMADHAV 13976. 8007001122 6 RAJENDRA PRASAD DARAPU 13961. 8006002683 6 MURALI GEDELA 13985. 8007001033 6 LALICHETI KALYAN KUMAR 13958. 8006500711 6 THOGATA SANDHYA RANI 13990. 8006500032 2 PREM RANJAN PRITAM 13987. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME SR.. 8006002652 RAMIREDDY MANOHAR REDDY 13984. 8006002372 T POORNA CHANDRA RAO 13982. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13951. 8007001683 Page 371 3 ARUPGHATAK 6 3 7 GEETA NAVYA VINNAKOTA 3 SANTOSH KUMAR SINGH . 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8007000688 3 RAJAGOPAL REDDY R 13955.NO. 8007001268 6 PRAVEEN KUMAR BUDDHA 13962. 8006002308 D PENCHALA GQUTHAM KUMAR 13980. CAT.. 8007000691 3 ANOJ KUMAR 13956. 8006002338 SIMHADRI SURESH 13981. 8007001438 6 BAIPALLI MURALI 13965. 8007000570 6 3 KOVVURU SRINIVASA KUMAR 13954. ROLL NO.

IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8007000027 4 KOTNI SAI KRISHNA 13993.T2Q-TAX 13968. CAT. 8007001999 13975. 8007001740 6 CHINNARAQ KOLLA 6 4 MADDU BENNAYYA NAIDU 13995. 8007003755 Page 372 6 SIVA SANKAR BQRRA 3 RAJESH SINGH PRAVEEN KUMAR PANDA . 8007003504 6 3 DHARMENDRA KUMAR RAY 14006. 8007003484 14005. 8007003652 6 3 KELLASUDHAKAR 14009. 8007001854 6 RAGHUMAHANTHI KISHOREBABU 6 S KUMAR BODDEDA 13997. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8007003334 MOHAMMED IZHAR UL HAQUE 14002. 8007003422 14004. ROLL NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14001. 8007001698 13969. 8007002209 6 SANYASINAIDU EDIBILLI 14033.. 6 = Other Backward Class.NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8007003552 6 MADDALA K RAMBABU 14008. CAT. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6 4 KASARAPU SATHIBABU 13994. 8007002032 3 VENU GOPAL PENUMATSA 14027. 8007000170 13972. 8007001930 1 PENDEM MANASA 8007000307 6 3 BIMAN SEN 13998.. 8007000327 6 BOM ANI S RAM KUMAR 13999. 8007003519 6 SAMPATHIRAO SREEDHARA RAJ 14007. 8007000340 DHARMENDRA KUMAR 14000. 8007002186 3 GOPI REDDY KARRI 14032.NO. 8007002112 VENKATASRIKANTH KOTA 14029. 8007002169 1 3 AWADH KISHORE SHARMA 14030. 8007002176 3 SHAJUMON J THOMAS 14031. 8007002027 3 3 DURGA CHARAN PANIGRAHI RANDHIR KUMAR SINGH 6 3 AWADH BIHARI SINGH RAVITEJA ACHALLA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8007001931 13974. 8007000304 13973. 8007000046 13970. 8007001799 1 SUDHEER KUMAR REYYI 4 NIRMALAD VI ALLAM 13996. NAME SR. 8007002255 6 MAHESH G LLU 14034. ROLL NO. 8007002110 6 3 SAROJKUMARSA 14028. 8007002028 6 SRI SOUJANYA ANGAJALA 14026. 8007003395 SATYAMRAJU PAKALAPATI 14003. 8007000143 13971.: 281 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.

8007003222 3 VADAMODULA AMAR CHAND 14049. 8007002520 SUKANTA KUMAR PATNAIK 14036. 8007003887 3 BANDARU ASHOK KUMAR 14016.T2Q-TAX 14010. 8007003155 SEEMAANILKUMAR 14048. 8007004592 6 BALAKRIS NA SOMIREDDI 14024. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14051..: 282 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. CAT. 8007002514 14015. 8007004332 6 3 SHANTANU KUMAR 14020. 8007002987 1 VIVEK KUMAR SINGH 14045. 8007002562 3 ARVIND KUMAR UPADHYAY 14041. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8007003862 6 3 SUSANTA KUMAR SAHOO NAKKELLA SHANTHI 14040. 8007002479 3 14012. 8007003796 6 3 DHANANJAY YADAV PAGOTI MURALIDHARA RAO 14037. 8007003019 3 PAPPU ANANDA KUMAR 14047. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8007004085 14018. 8007002510 14014. 6 = Other Backward Class. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. ROLL NO.NO. 8007003807 3 PRAMODH KUMAR V 3 S JEELAN BASHA 14038. 8007004288 1 DEBADUTTA SETHY 14019. 8007004515 14022. 8007003769 3 14011. ROLL NO. 8007002494 6 3 14013. 8007003000 3 NERELLA SURESH KUMAR 14046. 8007004859 6 6 SATISH KUMAR RAJESHKUMAR SWAMY MUGADA 6 BOJANKI ESWARA RAO 3 1 DILIP SINGH DODIA AKUNDI NAGENDRA KUMAR TANUKULA ANILKANTH 3 3 RADHA KRISHNA CHELLA APU PANKAJ PRASAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8007004029 14017.. 8007004622 6 HEMALATHA KANUGULA 14025. 8007004481 3 14021. 8007003258 3 D UDAY KUMAR 14050. 8007005143 6 VIJAYA VARDHANA KARROTU 14076. NAME SR. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8007002403 6 3 KONABALASUBRAMANYAM 14035. 8007002804 3 CHIDIRE 14042. 8007503228 Page 373 VENUGOPALTHALLAVARJULLA . CAT. 8007004579 14023. 8007003858 3 SURESH KUMAP RUDRARAJU 14039.NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8007002902 6 PUVVALA RAMESH 14044. 8007002806 RAKESH KUMAR SINGH 14043.

8007005393 6 NETULA SRINIVASA REDDY 14079. 8007505828 6 3 NETHALA DAVID RAJU 14066. 8007506768 6 MUKTESWAR PRADHAN 14075. 8007504207 2 UMA SHANKAR MAJHI 14054. 8007504666 6 14057. 8007502657 6 3 SANTOSH KUMAR SJNGH 14097. 8007503059 PIDUGU CHANDRIKA 14099. 8201000005 4 3 RISHNAMRAJU ACHUTHA Page 374 7 CHAN RU NAI U BOGADI GOTTAPU PRASHANTI MATTA SINDHURI 3 KALYANJEE A KUMAR REDDY RAJ KUMAR MANDAL 6 MOHAN TALLA DANTLA SAI KISHORE PARAMESWARA REDDY GORLA 3 BINAYTIWARY 7 S NAGAMANI YALAMANCHALI . 8007500678 3 GYAN CHAND 14089. 8007005753 1 DEEPTHI RANI SUKKA 14084. 8007500117 6 KESAVA RAO PADI 14086. 8007506125 6 REDDI V S SAI NAIDU 14069. 8007005740 NADIMINTI SRIDHAR KARTHIK 14083. 8007501573 6 PRADEEP KUMAR CHEEVURI 14091. 8007502653 LINGUDU VAMSIDHAR 14096. 8007005297 6 SAMIR SAURAV 14078. 8007500353 KUMAR KOTHURI V S S R 14087. 8007005478 6 KONDETI MOHANA BABU 14080. 8007505539 14064. 8007500468 SRINIVASA RAO PALAPARTHI 14088. 8007005863 6 PYLA VENKATARAMANA 14085. 8007506314 6 KA UKOLA GOWTHAMI 14072. 8007504769 14059. 8007005738 6 3 BABURAO LAVETI 14082.T2Q-TAX 14052. 8007506590 1 MEENU KUMARI 14073. 8007505447 3 14062. 8007005610 6 GORU PADMINI 14081. 8007505971 14067. 8007505714 6 3 LALITHA DEVI LENKA 14065. 8007503220 CHANDRAGUPTHA M 14100. 8007504922 6 MAJJI SURESH 14060. 8007504967 6 3 IVAS RAO TENTU 14061. 8007501285 6 3 SADARAM NUTAN NEERAJ 14090. 8007506150 6 VENKATAPPALANAIDU BURLE 14070. 8007005213 6 VI AM N HAK 14077. 8007504732 1 14058. 8007502501 1 GONIPATIPADEEPTHI 14094. 8007506053 14068. 8007502672 3 N DEEPIK 14098. 8007503802 6 3 A 14053. 8007504563 6 3 EEGALA MADHU BABU 14056. 8007506687 6 3 DUARPALLY PRASANT 14074. 8007502222 6 PALLEDA SANTHOSH KUMAR 14092. 8007502564 6 NAGA V SATYANARAYANA Y 14095. 8007504425 6 3 SANAPALA C SREE HARSHA 14055. 8007506172 6 SURESHVANKA 14071. 8007502245 6 KOKKILI 14093. 8007505534 14063.

8201001429 14114. 8201000500 YUVARAJ S 14135. 8201000609 VIVEK KUMAR 14138. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8201000693 6 MADHAN KUMAR N 14142. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14101. 8201001181 6 ABHINASH KUMAR 14105. 8201001184 1 RA ESH KUMAR 14106. 8201001559 6 VASANTHI I 1 1 3 Page 375 3 PRADOSH KUMAR PATRA P M UMA MAHESH P SRIVIDYA 3 6 ANAND KUMAR P G MAHARAJAN KUMAR ABHISHEK . 8201001310 6 G MANOJ KUMAR 14108. ROLL NO. 8201000428 1 BIPIN BHASKAR 14134. 8201001033 14103. 8201001540 1 M A SADISH 14117. 8201001496 6 3 S SHANMUGANANDAN 14116. 8201000598 ANKESH RAI 14136.T2Q-TAX ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 8201000025 6 4 SENTHIL KUMAR N 14126. 8201000607 AMIT KUMAR 14137. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. 8201001281 1 RAHUL B R 14107. 8201000039 6 4 GUNASEKARAN S 14127. 8201000998 14102. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8201000106 KUNAL OSWAL 14129. 8201000349 6 PAWAN KUMAR 14132.NO. 8201001340 6 NAGARAJAN A 14110. 8201001418 14113. 8201000420 6 DHANAVENDHAN K 14133.. 8201001172 6 SHYAMSUNDER M 14104. 8201000691 6 R JAYALA SHMI 14141. 8201001489 3 14115. 8201000679 1 M SILAMBARASAN 14140. 8201001352 1 R DEEPAK 14111. ROLL NO.: 283 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 8201000649 MP CHANDRASEKAR 14139. 8201000065 4 VENKATRAMANAN M 14128.NO. 8201000236 ASHOK KUMAR SINGH 14130. CAT. 8201000256 1 A VIJAY 14131. 8201001315 6 A MOHAMED ANSAR 14109. 6 = Other Backward Class. 8201001388 14112. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. NAME SR.

8201500685 HIMANSHU JAIN SURESH M 14184.NO. 8201000940 6 3 M SIVAKUMAR 14149. 8201001625 6 B SARAVANAN ARUN KUMAR 14121.: 284 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8201001629 2 CHANDRAKANT PRADHAN 14122. 8201000855 SANJIV KUMAR 14147. 8201001883 14156. 8201001809 14152. 8201001718 6 3 3 B PRASANNA PRATEEK DHAYAL 6 BALASUBRAMANIAN RAJESH S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.14118. 8201002010 3 RAJESH KUMAR SINGH 14176. 8201001585 1 KANIMOZHI V 14120. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8201001912 14157. 8201001914 14158. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8201500041 5 LINGARAJU SAHU MURALIDHARAN S 14177. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14151. 8201001864 14155. 8201500726 TALLURIV NKATARAMAKRISHNA 6 3 2 6 Page 376 . 8201500331 SAMUEL RAJ S AVATAPALLI AVINASH 14183. ROLL NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8201000750 6 3 SUSHANTA KUMAR PRADHAN 14144. 8201001584 6 RAM KUMAR 14119. IF ANY :1 = Scheduled Caste. NAME SR. 8201001700 14124.. 8201000730 6 REMAL VALTAN M T2Q-TAX 14143.NO. 8201500067 4 AMIT KUMAR T SELVARAJ 14178. 8201001943 14159. CAT. 8201001639 14123. 8201500193 1 YUVARAJ M SACHIN PARMAR 14180. 8201000823 AMRITESH KUMAR PAL 14146. 8201000989 6 NARENDAR MOHAN 14150. CAT. 8201001837 14153. 8201001702 14125. 8201500179 1 G SHANU V SANDHYA 14179. 8201500220 AKHILESH PRATAP SINGH 6 VENKATESH B 14182.. 8201000915 1 S ANAND BABU 14148. 8201500202 KONDAREDDY AISWARYA 2 LOLIA 14181. 8201001841 14154. 6 = Other Backward Class. ROLL NO. 8201000807 3 FRANCIS E J 14145.

CAT. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8201002243 6 SELVA GANESH S 14190. 6 = Other Backward Class. 8201002437 1 LAMBODAR NAYAK 14196.14160. 8201500820 3 VIJAYARAGHAVAN S 14162. 8201002603 VINOD SHARMA 14200.: 285 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. ROLL NO. 8201502412 14175. 8201002527 6 RAJASHEKHAR SK 14198. CAT. 8201500812 14161. 8201502021 14171. 8201002337 6 3 NELSON D 14195. 8201002162 3 AMIT KUMAR DEB 14186. 8201002504 6 3 M RAMESH 14197.. 8201502712 6 VED PRAKASH 14226. 8201002293 6 3 N GOPINATH 14192. 8201500843 3 PRAVEEN K G 14163.NO. 8201501230 1 R CHITRA 14165. 8201002298 6 ASHOK KUMAR T 14193. 8201503778 Page 377 6 RANJEET KUMAR . NAME SR. 8201501582 6 AMAN KUMAR 14168. 8201501563 INIGO THIVYAN A G 14167.NO. 8201002217 ARATHI G 14188. 8201002169 3 N KALYANA KUMAR 14187. 8201002223 SAI KUMAR KP 14189. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8201502300 14173. 8201502224 14172. 8201501178 6 3 PRATAP SINGH YADAV 14164. 8201502374 14174. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8201501602 6 THIRUVARASAN T 14169. 8201501232 PRABHU S 14166. 8201502463 3 3 1 V SUNDAR SHYANDEEP BHARATI HALDAR 6 ANBU R 3 6 SASIDHARAN B SHIVDEEP SINGH 3 HAREENDRANATH K S PRABHAT KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14201. 8201501999 6 MANISH CHANDRA MEHER 14170.. 8201002322 6 THAHIR AHAMED A 14194. ROLL NO. 8201002563 1 SUDHAKAR V 14199. 8201002270 6 J DILIP KUMAR 14191. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8201002093 3 M RAJEEVAN T2Q-TAX 14185.

8201504539 2 SATYENDRA KUMAR 14221. 8201504018 14215. 8201502728 6 RAJESH D T2Q-TAX 14227. 8201504042 1 AHIWALE GANESH SUBHASH 14217. 8201504281 6 BALAKRISHNAN G 14218. 8201503050 B SARATH KUMAR 14232. 8201502735 6 SATHIYARAJ S 14228. 8201503940 6 JAY PRAKASH RAMAN 14211. 8201503918 14209. 8201503878 PANDETI HASYA KALA MANJAR 14206. 8201503048 KUMAR PRASHANT 14231. 8201503596 6 MANIKANDAN P 14244. 8201503641 P K SURESH KUMAR 14245. 8201504589 6 SUBRAT KUMAR PRADHAN 14224. 8201504550 6 3 MUNI NATH YADAVA 14223.14202. 8201503657 K R JAI GANESH 14246. 8201503355 2 RAVI NAYAK KORRA 14237. 8201503968 14213. 8201503401 1 AJAY KUMAR CHOUDHARY 14239. 8201502948 SUDHA KADIRVELU 14230. 8201503054 6 SHIV PUJAN KUMAR 14233. 8201504546 6 JASHWANT NARAYAN 14222. 8201503934 6 VINOD KUMAR 14210. 8201503094 6 TULA RAM VERMA 14234. 8201503944 14212. 8201503662 RANVEER PRATAP SINGH 14247. 8201503689 SANJAY DALAL 14250. 8201503885 6 M SOWNDARI 14207. 8201503103 6 MANISH KUMAR 14236. 8201503455 VINOTH K P 14241. 8201503895 1 MURUGAN M 14208. 8201503439 KALAIVAN 14240. 8201503822 ALOK KUMAR 14203. 8201504535 6 VIVEK RISHI 14220. 8201503983 14214. 8201503871 AMIT KUMAR 14205. 8201503588 ABHAY KUMAR 14242. 8201503687 MOHD KAM AN SIDDIQUI 14249. 8201504614 14225. 8201503595 6 RAM BABU RAY 14243. 8201504655 6 3 1 2 D RAJESH KUMAR SINGH PREM RANJAN KUMAR 6 R JAGADEESH RAJA RAJAN MUKESH KUMAR 6 RAN VIJAY PRASAD AJAY KUMAR MADHUKAR KUMAR 6 VIGNESHA RA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 378 . 8201502796 SHANKARA RAO YERNINTI 14229. 8201503684 SHANGMAYON ZINGYO 14248. 8201503859 VINAY KUMAR JAISWAL 14204. 8201504024 14216. 8201503360 1 S GOKUL 14238. 8201503097 6 ARUMUGAM N 14235. 8201504496 6 MUTHUKUMARAN V 14219.

CAT. 8202000460 3 SUMANTA MAHAKUD 14264.NO. 8201504790 6 SAURAV ANAND 14284. 8201504799 2 JOHNA DANGHMEI 14288. 8201504659 6 RAJESH KUMAR 14276. 8202000182 6 3 14254. 8201504806 BHUPENDRA TIWARI 14290. 8202000587 3 ANIL RAWAT 14266. 8202000211 3 VIJENDRA SINGH 14258. 8202000186 3 14255. 8201504834 SRIVIDYA TR 14293. 8201504724 2 SACHIN K MAR 14277. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8202500012 1 VIVEK KUMAR 14268. 8202000177 3 YOGESH KUMAR MISRA 14252. 5 = Hearing Handicapped. 8201504793 6 AFTAB ALAM 14285. 8201504786 6 MADAN KUMAR MANIKANT 14282.: 286 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7 = Visually Handicapped 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO. 8202000297 3 JUGAL KISHORE DAS 14261. 8202000188 1 YOGESH KUMAR 14256. 8202000417 3 RADHAKRISHNAN A V 14262. 8202000189 6 3 GANESAN A 14257. 8201504788 6 RANJIT KUMAR 14283. 8202500001 6 14267. 6 = Other Backward Class. 8202000563 3 ASHUTOSH CHANDRA MISHRA 14265. 8202000281 14260.. 8201504803 6 PANKAJ KUMAR 14289. NAME SR. 8201504794 PRASHANT KASHYAP 14286.NO. 8201504765 6 SIVAKUMAR V K 14279. IF ANY :1 = Scheduled Caste. ROLL NO. 8201504809 6 RAJ KUMAR SAH 14291. 8201504783 RAHUL KUMAR 14281. 8201504795 6 PRASHANT KASHYAP 14287.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14251. 8202500060 Page 379 6 ABDUL KHADER M GNANAPRAGASAM HEMANTA KUMAR PAUL 6 SUJEET KUMAR 7 MUTHUKRISHNAN J K . 8201504759 6 MAYILVAHANAN A T 14278.T2Q-TAX EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8202000430 3 R SARAVANAN 14263. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 8201504777 6 PAWAN KUMAR 14280. CAT. 8202000242 3 ARUN KUMAR JHA 14259. 8201504829 1 DEENADAYALAN M 14292. ROLL NO. 8202000178 3 CHANDRA BHAN KUSHWAHA 14253.

8206500089 6 SARAVANAN M 14310. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8202000033 6 G T NITHYA 14296. 8201504857 6 A J DAVIDSON 14294. CAT. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8202500335 14272. NAME SR. 8202500201 14270.. 8204000075 2 SURENDRA PAHAN 14331. 8202000091 KOLAPPAN 14300. 8206500071 6 RAJEEV KUMAR 14309. 8202500452 3 PRATAPSINGHSIDDHU 14326. 8206000272 6 BLESSING JANY CHURCHIL J 14302. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8202000059 MANAS PATHAK 14297. 8202500680 3 R CHANDRA SHEKHAR 14327. CAT. 8206000359 14305.: 287 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.NO. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 6 = Other Backward Class. 8202500451 3 1 T PARTHA SARATHY 3 6 RAVINDRA KUMAR BALAJI A D KRISHNA KUMAR V BALAMURUGAN D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8204000215 6 VIJAY S 14333. ROLL NO. 8204000180 6 KANIMOZHI V 14332. 8206500097 Page 380 6 VIJAYALAKSHMI K VIKAS KUMAR .NO. 8202000075 6 PERARASU NIRUTHAN 14298. 8202500418 6 SANGEETHA M 14275. 8204000327 1 GOVIND RONI S 14335. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8202000087 6 SOUMAYA KARMAKAR 14299. 8202500408 6 3 ANANDA KRISHNAN V 14274. 8202500788 6 3 SUNIL KUMAR 14329. 8206500059 6 VAINAPERUMAL S 14307. 8202500329 14271. 8206000357 1 MANISEKARAN G 14304. ROLL NO. 8202500339 3 14273. 8202500804 6 SIJI S 14330. 8206000273 6 3 S M PALANIWELU 14303. 8206500063 6 JAISHANKAR KUMAR SAH 14308. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14301. 8201504858 6 ATUL VERMA 14295. 8204000303 6 3 P SARUVESWARAN 14334.T2Q-TAX 14269.. 8206000370 6 J GOKUL VIGNESH 14306. 8202500771 6 BINOD KUMAR GUPTA 14328.

8206500855 6 AMITABH YADAV 14322. CAT. 8401500472 Page 381 DEVENDAR SINGH 6 SUKUMARAN S . 6 4 VISWANATHAN M 14336. 8206000071 6 SHANKAR KUMAR SAHA 14346. 8206500864 6 PRABHU SHANKAR 14323. CAT. 8204500003 14312. 8204501086 K NARAYANAN 14343. 8207000271 1 SARAVANAN A 14377. 8206000202 6 TRILOK CHANDRA SAH 14350. 8206000115 MD MAHABUB BHASHA 14348. ROLL NO. 8206500933 2 RAJESH KUMAR MEENA 14376. 8206500879 14325. 8204501538 6 PRAVIN KUMAR KAUSHAL 14344. ROLL NO. 8206500717 1 VEERA BAHU S 14318. 8206500205 6 PRASHANT MAHANI 14316. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14351. 8206500673 6 PAWAN KUMAR BHATI 14317. 8206500723 3 KAMALAKANNAN J 14319. 8204500128 6 SEENIRAJ K 14340. 8204500072 AMRESH KUMAR PATHAK 14338.NO. 8206000086 1 PROLAY SARKAR 14347. 8204500464 RAJESWARI GS 14342.. 8206500101 6 G HASSAN BAIGH 8204500037 SURENDER SINGH 14337. 6 = Other Backward Class. 8206500742 3 DINESH CHANDRA MATHPAL 14320. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 8206500866 14324.. 8206500141 6 KEERTHIVASAN C 14314. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 8206500824 6 SUDHAGARAN C 14321. 8204501562 6 RAVIKUMAR T C 14345. 8204500107 6 R GANESAN 14339. 8401500449 14352. NAME SR. 8206500913 6 3 3 ARDHENDU KARATI 3 R UMAKIRUTHIKA PINTU KUMAR 6 VASANTH PRABHU P C ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO.T2Q-TAX 14311. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.NO. 8206500176 14315. 8204500187 DWARIKA PRASAD SHARMA 14341. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 8206500133 6 N VIMALA 14313. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 8206000181 6 BHUVANESH P 14349.: 288 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.

9001000936 14372. 9001000696 14366. 8401500318 SEWA RAM PANDEY 14391. 8207500683 14358. 8401500426 6 ASHUTOSH KUMAR 14398. 8207500189 14355. 9001000121 14360. 9001000129 ANILKUMAR ANGADI 14361. 9001000946 14373. 8401500090 ALOK TRIPATHI 14390. 8207500675 14357. 9001000578 14365. 8401000075 6 3 J MURUGAN 14385. 8207500602 14356. 9001000079 SATHEESH KUMAR RC 14382. 8401500089 6 RAKESH KUMAR 14389. 9001000734 14367. 9001000107 6 PAWAN KUMAR 14383. 9001001048 6 3 KV PROMOD 14374. 9001000016 NEWTON A 14379. 8401500409 6 SELVASHUNMUGA SUNDARAM K 14395. 9001000154 PRIYANKA DUBEY 14362. 8401000258 6 3 LATCHOUMINARAYANANT 14387. 8207000297 14354. 8401000293 6 MA ARUN 14388. 9001000806 14371. 9001000322 14363. 8401500447 6 JAI PRAKASH 14400. 6 DHARMENDRA YADAV 14378. 9001000757 14369. 9001000118 8207501028 6 JEGADEESAN V 14384. 8401500421 6 VENKATESAN 14396. IF ANY :Page 382 . 9001001057 3 6 4 T K 3 SHAJITH M 3 AJAY KUMAR DUBEY 6 VIJAY YADAV NILESH KUMAR 1 RAVI KANT CHAUHAN 6 3 SATHEESH MS ADITYA KUMAR 1 SHILPA N DEEPAK KUMAR TEOTIA 3 BHARAT BHUSHAN SINGH 4 6 JITENDRA KUMAR AJATSHATRU HARISH CHANDRAPPA KOTI 3 6 A PURNA CHANDRA SEKHAR NIVEDITA S SANJAYA KUMAR BISWAL PAWAN KOTHARI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 8401500425 6 SAKKARAPANDIYAN S 14397. 8401500337 BO BATHI AJ S 14393. 9001000430 14364. 8401500444 6 PM SENTHIL KUMAR 14399. 8401000144 6 MUNESWARA RAO LAKKA 14386. 9001000061 6 AJAY KUMAR 1 RAGHU D 14381.. 9001001056 1 ARJUNA K R 14375.T2Q-TAX 14353. 9001000047 1 PRAVEEN KUMAR N R 1 SAKTHIYA J 14380. 8207500924 14359. 9001000763 14370. 9001000737 14368. 8401500340 JYOTSNA KUMARI 14394. 8401500325 RUCHIN KUMAR 14392.

9001001408 MANEESH MANGAL 14434. CAT. 9001001299 2 B S BALAJI 14430. 9001002012 1 RAVIKANTH P 14409. 9001001791 6 9001001144 6 3 HARPAL SINGH 14428. 5 = Hearing Handicapped. 9001001817 14404. 9001002159 14416. 9001001621 VINAY M H 14443. 9001001402 6 3 UMASHANKAR GUPTA 14433. 9001001447 DEEPAK M 14437. 9001001556 3 SURENDRA NATH OJHA 14440. 9001002063 14411. 9001002189 14417. 9001001944 3 G JYOTHI KUMAR 14407. 9001001428 MALATHY R 14436.: 289 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 9001001992 2 KAIMINTHANG SINGSON 14408. 9001001878 3 NARASIMHA PRASAD S 14406. 9001002060 6 BAL MUKUND KUMAR 14410. 9001001337 SUNIL AGRAWAL 14431. 4 = Orthopaedically Handicapped PAGE NO.NO. ROLL NO. 9001002327 ANUJ RAWAT 3 1 6 3 2 Page 383 G RAJESHWARI 4 DAYANAND KUMAR RAKESH T 3 NIRANJANA NAYAK MUKESH KUMAR SINGH 3 SAJEEVAN P GARGI 1 SANDEEP . 9001001784 1 14402. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14401. 9001002154 14415.1 = Scheduled Caste. 9001001409 NAGARAJA H 14435. T2Q-TAX 3 = Ex-Serviceman. 9001001363 3 RAOVASUKIANANDCHETAN 14432. 9001001168 6 3 RAVI DURGAPPA NAIK 14429.NO. CAT. 9001001860 3 AMIT KUMAR SINGH 14405. 9001002118 6 PRIYARANJAN KAUSHAL 14412. 9001001492 3 P SURESH KUMAR 14439. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 9001002124 6 RAJEEV KUMAR 14413. 6 3 VAMARAVELLI KODANDA RAO 14427.. 9001002310 H RAMAKRISHNA 14418. 9001001127 14403. 7 = Visually Handicapped 2 = Scheduled Tribe 6 = Other Backward Class. 9001002128 14414. ROLL NO. 9001001100 PRADEEP KUMAR 14426. 9001001582 AKHILESH KUMAR AKHIL 14441. NAME SR. 9001001587 JOSE M O 14442. 9001001480 3 SAMIR CHANDRA PRASAD 14438.

9001002615 6 3 NAIMUL HAQUE 14419. 2 BABU LAL MEENA 14477. 9001002523 6 3 MD MAMUN ALI 9001001764 1 MANJUNATH G 14450. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 9001002833 ABHIMANYU 14483. 9001500128 6 GANESH BABU DADI 14455.NO. 9001002396 6 3 PAVITHRAN V V 14448. 9001500111 1 POONAM RANI 14454. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 9001001673 14423. 9001002338 3 CHANDRA MOHAN K 6 DEEPAK KUMAR 14446. 9001001638 14421. 9001500064 14452. 9001002333 6 3 RAJESH P B 14445. CAT. 9001002888 REETHA V 14485. 9001002503 6 3 RAVI KUMAR YADAV 9001001751 6 LALITENDU SAHOO 14449. 9001001624 3 14420. 9001001727 14424. 9001002857 PUJA GARG 14484. 14425. 9001002758 3 KETHIREDDY DAMODARAREDDY 14480. 9001002623 SWARAJKUMARCHIKYALA 14476. CAT. 9001500095 2 V RANJITH NAIK 9001002721 1 VIJAY SINGH 14478. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 9001002698 14453.NO. 9001002829 6 RAVI KUMAR 14482. 9001500151 3 VARGHESE T J 14457. 1 GIRISH P R ETTIKA SACHDEVA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9001002342 3 TARAK PAUL CHOWDHURY PRASHANT PRATAP SINGH 14447. 9001002802 6 V S S SANTHOSH KUMAR 14481.NAZRUL ALI MONDAL T2Q-TAX 14444.. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14451. NAME SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste.: 290 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 6 = Other Backward Class. 9001001644 14422.. 9001500164 14459. ROLL NO. 9001500141 2 SANTHOSH P R 14456. 9001500169 1 Page 384 SUKHCHAIN GOYAL 2 MUNI RAM MEENA 3 SMITA KUMARI MEENA MOAL R . 9001002749 6 3 V RAJENDRA PRASAD BABU 14479. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9001500159 3 SANJEEV KUMAR BARNWAL 14458. ROLL NO. 9001500165 14460.

9001500275 14468. 9001500245 6 KUNDAN KUMAR 14467. 9001003009 RAJ KUMAR 14488. 9001500206 14464. 9001500191 14463. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 9001500224 6 MOIRANGTHEM RASESHWARI DE 14466. 9001003287 M SASIDHARAN 14494. 9001500055 6 V VENKATESH 14500. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 9001500353 3 BAMA CHARAN KHANDAIT 14474.NO. 9001500377 6 SUDHANSHU SHARMA 14526. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9001500291 SACHIN KUMAR BANSAL 14472. 6 = Other Backward Class. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 9001500284 SUKANTA DHANG 14470. NAME SR.. 9001500282 14469. 9001500177 14462. 9001500342 14473. 9001500289 TARUN SHARMA 14471. 9001500358 3 RAMA NAND THAKUR 14475. 9001003312 ANIL KUMAR K B 14495. 9001500212 14465. 9001002993 PRIYANSHU SINGH 14487. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.14461. 9001500366 14502.. 9001003188 1 AVINASH B 14492. 9001003218 1 HARISH B 14493. 9001500359 3 RAJESH KUMAR YADAV 7 3 1 3 3 SETTIVARI RAMAMOHAN ABHISHEK SINGH 6 RAGHWENDRA KUMAR 3 RAJIB LAHA SUMAN 6 BRIJESH BENIWAL 2 D JOSEPH KIPGEN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9001003097 6 HARIKALA S 14490. ROLL NO. ROLL NO. 9001003122 1 JANIPALLI OMKRISHNA 14491. 9001003041 PRAVEEN V D 14489. 9001500044 6 MANISHA KUMARI 14499.NO. 9001500011 2 SUREPLILA JAMIR 14498. 9001003464 6 MURTHY S N 14497. 9001500950 KAVINESH KUMARAN G 14527. 9001002975 DHRUV JAIN T2Q-TAX 14486.: 291 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14501. 9001003428 P VENKATESHWAR RAO 14496. 9001500955 Page 385 3 6 KUNAL SENGUPTA KARTIKA MAHAKHUDA . CAT.

9001500755 6 3 RAJ KUMAR 14542. 9001501278 14525. 9001501176 14516. 9001501214 14520. 9001500932 6 NARENDRA PRASAD SINGH 14549. 9001500501 14507. 9001501181 14517. 9001500738 3 ANILKUMARSHUKLA 14540. 9001501229 6 KUMARI DURGA 14523. 9001500444 14504. 9001500532 14508. 9001500569 6 3 MANNA DAS 14534. 9001501215 14521. 9001500941 6 ARAVIND V 14550. 9001500500 14506. 9001501042 VINOD KUMAR 14529. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 9001500726 3 VISHAL KUMAR 14539. 9001501060 6 SURESH CHANDRA YADAVA 9001500539 1 SATISH KUMAR 14533. 9001501057 6 3 MAHENDRA JANGID 14532. 9001501061 2 ANAND KUMAR BORO 14509. 9001500460 14505. 9001500695 6 VIKRAM SINGH 14537. 9001500577 3 SURESHKUMARS 14535. 9001501137 14513. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9001501248 6 ABHISHEK KUMAR SAHU 14524. 6 3 TUSHAR RICHARDS MANOJ KUMAR 3 6 SUPREYA KUMAR NAVIN KUMAR GUPTA GOPI T P 3 3 R SUBRAMANIAN SUSHIL KUMAR SINGH ANUJ KUMAR 1 SUMAN KUMARI CHIRANTAN KALYAN ROY 3 6 SUBRATA GOSWAMI RAKESH KUMAR JOHNY NEGI ASISH KUMAR TRIPATHY 6 MANOJ KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9001501139 PRIYABRATA PARHI 14514. 9001500776 PUNITHA S 14544. 9001501065 14510. 9001500791 3 CHUKKAVENKATARAMANAREDDY 14545. 9001500724 3 RAM KHILARI UPADHYAY 14538. 9001501124 14511.AMAN SINGLA T2Q-TAX 14528.. 9001501182 14518. 4 = Orthopaedically Handicapped Page 386 . 9001500793 3 SVENKATASATYANARAYANARAO 14546. 9001501190 14519. 9001501174 GAUTAM P 14515. 9001500749 2 JAYAPRAKASH P N 14541. 9001501228 14522. 9001501323 14503. 9001500773 ASHIM KUMAR DEBNATH 14543. 9001500801 GAURAV KUMAR SHARMA 14547. 9001501055 6 3 GANESH PRASAD AMIT KUMAR THAKUR 14531. 9001501129 14512. 9001500654 6 RAVINDER 14536. 9001501045 6 NITYANAND KUMAR PHOOL KANWAR GAHLAWAT 14530. 9001500920 ALOK KUMAR MISHRA 14548.

9001502487 SANTOSH KUMAR 14568. 9001502409 14566. CAT. 9001501336 14553. 9001501861 3 CHANDRA PRAKASH SINGH SUNIL KUMAR KUSHWAHA 14578. 9001502056 JYOTI 14558. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14551. 9001501487 GAURAV KUMAR 14587. 9001502511 Page 387 3 6 3 6 3 6 3 N BALAJI S 3 KANDAVELAN S KUSHAL SHARMA 3 PRAVEEN KUMAR MOHIT JUNEJA 1 MANOJ KUMAR 3 SINU M G . 9001501654 6 3 RAMESH V 14594. 9001502343 14565. NAME SR. 9001501348 14555. 9001501611 3 TAPAN NAYAK 14593. 9001501968 1 DHIRENDER 1 SUNIL KUMAR SAROWA 14580. CAT. ROLL NO. 9001502295 1 SUDHA KANT GAUTAM 14562. 9001502507 SANGEETHA KINI 14569.NO. 6 = Other Backward Class. 9001501984 2 YOGENDRA KUMAR MEENA 9001501421 6 RAJNISH KUMAR 14581. 9001501474 BHANU PRATAP 14586. T2Q-TAX 7 = Visually Handicapped PAGE NO.: 292 ------- COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 9001501916 VIJAY KUMAR V 14579. 9001501564 1 SUBASH CHANDRA NAIK 14591. 9001502319 1 RATHAN K 14563. 9001502289 14561. 9001502018 6 NIRAJ KUMAR SINGH 14557. 9001501559 PRITESH SINHA 14590. 9001502320 6 LAXMI KANT PRASAD B 14564. 9001501585 6 SANJIB PAUL 14592. ROLL NO.5 = Hearing Handicapped.. 6 NIRMALA PAL 14576. 9001502462 14567. 9001501467 SUBIR DEBNATH 14584. 9001501512 MAHESH KUMAR TANWAR 14589. 9001502258 14560. 9001501340 14554. 9001501422 6 SUSHIL KUMAR GUPTA 14582. 9001501472 RAJEEV KUMAR SINHA 14585.NO. 9001501809 3 MAHESH GUPTA NARENDRA KUMAR 14577. 9001501324 14552. 9001501507 KUMAR KAUSHIK KASHYAP 14588. 9001501434 V AISWARYA 14583. 9001501366 14556. 9001502237 NAWAL PREET SINGH 14559.

9001501728 14574. 9001501672 14572. 9004000397 6 3 GIR DHARI SINGH 14626. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14601. 9008000154 14608. 9001502531 7 NIXON KALLARAKKAL RAVINDER SINGH 14596. 9008500034 14611. 9004000075 1 RAVINDRA SINGH NEGI 14598. 9008000049 3 VARIJAKSHAN K 14604. ROLL NO. 9001501694 14573. 9005500120 14602. 9008000114 6 SURYA PRAKASH 14606. 9008000151 1 OM SHIV RAM 14607. 9001501670 14571.T2Q-TAX 14570. 9004500032 VISHAL MITTAL 14632. CAT. 9008000270 ANUBHAW KUMAR 14610. 9001501799 3 1 3 3 KAMLESH SINGH 14595. 9004500010 ASHISH KUMAR JHA 14630.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 9001502532 6 7 RATHEESH M PARAS RAWAL 14597. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. ROLL NO. NAME SR. 6 = Other Backward Class. 9004000493 SHRIRANG KONNUR 14628. IF ANY :1 = Scheduled Caste.: 293 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 9008000021 3 RAVISH M V 14603. CAT. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9004500100 ANIL BERA 14636. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 9001501737 14575. 9004500077 6 PRABHAT KUMAR 14635.. 9004000490 2 UMAKANT T K 14627.NO. 9004000545 VIKRAM R 14629.NO. 9004000352 6 K V SAI KUMAR PAPPU AVINASH BABURAO SANJIT KM JHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9008000263 PRANSHU MANI TIWARI 14609. 9004500019 LOVELY SINGH 14631. 9004000237 6 DHANANJAY KUMAR TRIYOGI NATH PANDEY 14600. 9004000142 VIKRAM PAL SINGH 14599. 9008000081 6 SARADA PRASANNA KUNDU 14605. 9004500071 6 NAVIN KUMAR 14634. 9004500063 6 PANKAJ KUMAR 14633. 9008500066 Page 388 7 1 6 3 6 MANOJ KUMAR 3 BINUMATHEW 6 3 INDUSEKHARAN K 6 RAM PRATAP KUMAR .

7 = Visually Handicapped PAGE NO. 9204000275 6 VRINDA S 14618. 9204000808 6 RAJEEV KUMAR 14625. 9005000069 3 SUBRATA PRASAD SAHA 14646. 6 = Other Backward Class. 9005000144 PRABHAKAR JATLA 14648. 9204000014 3 THANKACHAN T 14614. 9004500465 6 DEEPAK GOPAL 14640. 9204000201 3 14617. 9204002219 Page 389 6 7 SHAJEER V K . 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9204000139 3 PAUL K P 14615. 9204000721 6 ASHAD R REGHU 14624. 9004500462 GAUTAM KUMAR 14639..T2Q-TAX 14612.NO. 9005000068 1 3 PUSHPENDU MANDAL 14645.: 294 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. NAME SR. 9204000162 1 3 14616. 9005500051 6 BIBHUTI KUMAR SINHA 14649. 9204002202 6 PRABHAKAR SINGH NEETHU CHANDRAN 14678. 9204000329 6 AMARDEEP KUMAR MEHTA 14619. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14651. CAT. 9204000875 14652. 9204001128 3 AJAY M AMBADY 14676. 9204000385 14620. 9204000809 6 NAJEEB V I 6 3 RAJ KUMAR SANJEEV KUMAR SALILAL KRR 3 JOSHI P PAVQQ ANIL SASIDHARAN 3 DEBASISA MOHAPATRA VINOD R ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9005000130 TEJASWINI S WALIKAR 14647. ROLL NO. 9004500735 6 PUJALA VENKATESWARA RAO 14643. 9204000898 14653. CAT. 9004500487 6 PANKAJA KUMAR SAHOO 14641. 9004500549 6 MANISH KUMAR 14642. 9204000632 14622.NO. 9004500347 6 ASHWINI KUMAR 14637.. 9204002193 6 3 AJITH P RAVIKUMARS 14677. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 9005500072 6 DINESH KUMAR SAH 14650. 9004500348 6 DABLU KUMAR 14638. 9204000558 14621. 9005000006 2 KAUSHIK HEMBRAM 14644. ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 9204000698 14623. 9008500102 14613.

9204001430 6 3 JOSEPH KA 14685.. 9204002028 3 PRATHAP KUMAR KK 14699. 9204002910 3 JOHNSON MJ 14662. 9204001238 VASHAL BALLABH TIWARY 14681. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9204003515 3 SAJEEV PR 14672. 9204003535 3 S JAYA RAJ 14674. 9204001273 3 PILLAISUJITHSHIVASHANKARA 14683. 9204002266 3 14657. 7 = Visually Handicapped Page 390 . 9204001979 6 3 BINOY V 14696. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 6 = Other Backward Class. 9204001578 RAHUL P 14689. 9204001616 6 REMYA P RAMACHANDRAN 14690. 9204003266 14670. 9204003559 6 3 4 6 PRAVEEN THENISSERY SANITHA SOMAN 6 SREELAKSHMI S 3 6 SURESH S SHEMEER P A JILIN XAVIER KURISUNKAL 3 SUNIL E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9204003258 14669. 9204003422 3 ZAKKEER HUSSAIN M 14671. 9204001837 PARMANAND PRASAD 14693. 9204003004 6 ELIZABETH SERIN A L 14664. 9204002238 6 3 BINU B 14656. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 9204002904 3 AJAY KUMAR SINGH 14661. 9204001549 3 S MANOJ KUMAR 14688. 9204002012 3 RAJEEV MA 14698. 9204002473 ARUN MATHEW 14658. 9204003243 14668. 9204003536 14675. 9204001268 6 3 BINOJ K C 14682. 9204003162 3 JOHN MATHEW 14667. 9204001875 UDAYASHANKAR PR 14694. 9204003533 3 JAYASANKAR K P 14673.T2Q-TAX 14654. 9204001520 1 ANOOP ARAVINDAN 14686. 9204002185 3 SUJITH P PAI 14700. 9204001831 PRASHOBH BALAKRISHNAN 14692. 6 7 TINU E ANTONY 14679. 9204001135 14655. 9204002702 MANOJ M 14659. 9204002236 6 3 OMPRAKASH B 9204001139 SOUMYA MOHAN S 14680. 9204001710 6 V VIDHUN 14691. 9204003084 3 KRISHNAKUMAR V R 14666. 9204001541 3 SANTHOSH KUMAR C 14687. 9204002003 3 RAJNEESH KUMAR SINGH 14697. 9204003059 6 3 MADHUSUDANAN K 14665. 9204002948 6 NISHIDHA M 14663. 9204001290 3 UNNIKRISHNAN KG 14684. 9204001907 MINU KRISHNAN K G 14695. 9204002704 14660.

9206000130 3 6 7 6 3 O Page 391 BALAJI K S RQBIN KURIAN 6 KRISHNA KUMAR 4 3 CHANDAN KUMAR SINGH AMAR SINGH TANDAN ARVIND SHARMA SAJI P V SAJEEV SEBASTIAN 6 MUHAMMED SHAFI M A SUBHADIP DAN . 9204500558 MANOJ BABU 14743. 9204500378 6 3 NILE KUMAR P M 14738.T2Q-TAX PAGE NO. 9204501002 3 SREEJITH K 14713. 9204003562 6 3 SHIBU V V 14726. 9204003671 3 SAM J JOSEPH 14728. 9204501064 3 SURESH KUMAR KB 14715. CAT. CAT. 9204500583 ANAND M S 14744. 9204500781 6 DILIP KAUSHAL 14705.NO. 9204500088 3 MANOJ KUMAR N 14733. 9206000037 14719. 9204003584 3 SUNIL KUMAR CP 14727. 9204501222 14716. 9204500101 VINEETH C V 14734. 9204500923 14711. 9204500379 3 ASIT KUMAR PRADHAN 14739. 9204500693 6 MEERA A 14702. 9204500766 6 FACIL M A 14703. 9204500522 ATUL KUMAR MISHRA 14742. 9204500894 14709. NAME SR. 9204500804 3 14707. 9204500006 1 NAVIN KUMAR 14730. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14701. 9204500044 3 KRISHNA KUMAR 14731.: 295 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 9204501044 3 BIJU NARAYANAN NAIR 14714. 9204500380 3 MANOJKUMAR S 14740. 9204500772 14704. 9204500803 6 3 MOHANADASP 14706. 9204003683 6 3 PRABHASH T R 14729. 9204500891 14708.NO. 9204500400 ANILA K S 14741. ROLL NO. 9204500895 14710. 9204500179 FASA R I 14736. ROLL NO. 9204500280 RAJESH KRISHNA V 14737. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR.. 9204500932 6 3 14712. 9204500106 MANOJKUMAR KR 14735. 9204500084 3 KAUSHLDNDRA KUMAR 14732. 9206000016 3 DILEESH V M 14718. 9206000001 3 RAVI K 14717.

9204500612 6 SANUSHA S 14746. 9206001325 6 RASEENA K H GULSHAN 14780. 9206000412 6 BINSIN K M 14723. 9206500246 14754. 9206001338 6 3 AYAMMED VC 14781. 9206002324 6 ALOK KUMAR 14785. 9206500224 14752. 9206000589 6 GEENISH KRISHNAN P P 14776. ROLL NO. 9206000658 6 3 SAJITH C K 14777. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. NAME SR. 9206500658 6 VISHAKH C M 14761. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9206500356 14756. 9204500692 6 MANEESH MICHAEL 14750. 9206001995 6 SAFINSHA K P 14784. 9206500542 14759. 9206000445 6 DEEPTHI JOHN 4 NAVAS V VIKAS KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. CAT. 9206000387 6 MAYA P T 14722. 9206500227 14753. 7 = Visually Handicapped PAGE NO.NO. 9204500645 3 SQBIOUS MATHEW 14748. 9206000437 6 14725. 9206500729 6 DHANYA K V 3 Page 392 6 SHAMSHEEL AMEEN SRUTHI M K 6 SEENAMOLE M K 3 6 SUDHEER V SHAFIR T K DEEPTHI N D 2 NATHU LAL MEENA 3 JOY M M SUBINA M B .NO. 9204500588 6 RAJEEV RANJAN T2Q-TAX 14745. 9206500494 14758. 9206002365 K M SAJITH 14786. 9206001057 6 ANOOP SHINU K 14779. 9206000143 6 3 SAI VINOD K 14721.: 296 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.. 9206000422 14724.. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 9206500650 14760. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14751. 9206500453 14757. 6 = Other Backward Class. 9206001399 6 SARATH K 14782.14720. 9206500272 14755. 9206001732 6 NIGINA P 14783. ROLL NO. 9204500617 6 DEEPU D 14747. 9206000693 1 ANUPAMA V 14778. IF ANY :1 = Scheduled Caste. CAT. 9204500691 6 3 RAJEEVKUMAR L 14749.

9206500160 SANDEEP KUMAR 14798. 9206500105 6 MD GYASUL HASSAN 14795. 9206500113 6 DHANYA T 14797. 9206003413 14766. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 9206500187 PRAMQD KC 14800. 9211002610 SANDEEP G S NIDHIN LAL E S 14827. ROLL NO. 6 = Other Backward Class. 9206501281 14770. 9206500954 14767. 9211000463 14802. NAME SR. 9206500024 ADITYA RANJAN 14793. 9211000074 14771. 9206002375 14763. 9211000202 14773. 9206500916 6 SINDOORA K 3 PRINCEMATHEW P 14790. 9206500787 6 3 KRISHNA KUMAR TV JIBIL P 14789.NO. 6 6 6 3 6 3 3 PRASAD CHENICHERI PULUKKQ SATHEESH M S 3 6 SAJEEV P M HALITHA NAZRIN F 3 UDAYAKUMAR B DEEPESH G 3 HARISH KUMAR M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. 9206501064 6 SALIM A M 14768. 9211002662 MURAL ANITHAKB 14828. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14801. ROLL NO. 9206500783 DINESH R 14788. 9206500941 6 DIVYA C 9206003444 3 SANTHOSH P 14791. 9206002854 14764.: 297 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. CAT. 9206500164 PAWAN KUMAR 14799. 9211000601 3 6 4 ANIL KUMAR P 14826.NO. 9206500112 6 THASLEEM A 14796. 9211000569 14803. 9206501079 6 MITHUN U M 14769. 9211002829 APARNA DINESH Page 393 KRISH AN B S . 9211000187 14772. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 9211000371 6 GREESHMA RICHARD 14762.. 9211000204 14774. 9211000302 6 DHARMVEER PRASAD SINGH 14775. CAT.. 9206003462 3 BRIJESH G 14792. 9206003126 14765. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9206500030 SHREEBIND RK 14794.ABHILASH T A T2Q-TAX 14787.

9211003324 14810. 9211003932 ARUN R NAIR 14817. 9211001317 ANIL KRISHNA G 14838. 9211003945 ARUN G NAIR 14818. 9211000632 6 LISBIN J 14830. 9211003946 14819. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 7 = Visually Handicapped Page 394 . 9211002051 1 JAYAVARDHANE N P 14842. 9211004157 14821. 9211003511 3 KRISHNAKALA PR 14813. 9211002306 MAHESH V S 14845. 9211003167 6 SHAJITH M 14809. 9211000875 SQNOOP R 14834. 9211003731 6 MERUN SUDHAKAR 14816. 9211002510 SHAJAHAN Y 14850. 9211002853 14805. 9211003578 3 JINU MATHEWS 14814. 9211003480 14811. 9211001324 THARA PILLAI 14839. 9211004660 1 3 6 3 7 ANUROOP S K 5 3 SOUMYA S MANOJ KUMAR PP BINEESH T P 6 SREERAJ S P JITHIN J S 6 SEENA SOMAN DINESH KUMAR R 6 1 SUKANYA A S BALU S J ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9211002975 6 3 THRIDEEP KUMAR S 14807. 9211002471 PRAVEEN CHANDRAN PILLAI 14849. 9211000646 RESHMI R NAIR 14832. 9211004053 14820. 9211000613 6 SHARON PRASAD T2Q-TAX 14829. 9211002452 6 RESHMA LAL U 14848. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. 9211001047 6 KIRAN K NATH 14835. 9211001270 6 SANGEETH S 14836. 9211004290 14823. 9211002246 6 ARUN M P 14844. 9211002401 6 ARUN SHOORY M 14847. 9211004191 14822. 9211001578 6 NIKHIL RAJ N 14840. 9211004328 3 MURALEEDHARAN PILLAI B 14824. 9211003149 6 MAHESH M 14808. 9211002332 6 NAZIA SULTHANA N 14846. 6 = Other Backward Class. 9211001880 6 G S LAKSHMI 14841. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9211002144 6 SAJEER S 14843. 9211001299 HARIHARAN S 14837. 9211002930 6 PRASANTH S S 14806.. 9211003492 14812. 9211000847 BAIJU KUMAR CHOUDHARY 14833. 9211004657 3 ARUN KUMAR C O 14825. 9211000644 NAIR DILESH DIVAKARAN 14831.14804. 9211003616 1 SREEJA S S 14815.

9212000906 3 14867. 9211500137 PREM K S 14888. 9211005044 ANOOP PG 14883. 9211500147 3 SAJI KUMAR VS 14889. 9211004664 VIPIN V S 14876. 9211500402 3 ANISH G R 14890. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14851. 9211500574 6 NOORIE DADPURI 14891. 9212000301 3 C C THQMAS 14861. ROLL NO. 9212001012 6 REMYA R 14869. 9211004765 6 HARIS NAHAS 14879. 9211004821 GEORGE NIVIN UTHUP 14882. 9212000845 14866. 9212001021 6 SANU T S 14870. 9212000416 3 KRISHNAN KM 14863. 9212000410 3 PRAVEEN K C 14862.: 298 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 9212000001 14857.T2Q-TAX PAGE NO. 9211004669 ANJANA R LEKSHMI 14877. 9211005277 6 SUNISHA S 14885. 9211501817 6 TAUSEEF N 14853. 9212000240 6 3 SUNIL KUMAR C V 14860. 9211500897 6 3 BINU KR 14894.NO. CAT. 9211004776 1 ATHUL K S 14880. 9211500730 1 GIRISH N 14892. 9212000512 6 3 14864. 9212000003 6 3 SUJITH KUMAR S 14859. 9212000979 6 3 SULFICAR ALI B 14868. 9211500821 RAHUL NADH A R 14893. CAT. 9212001098 Page 395 6 3 6 3 3 1 3 RAJESH KUMAR RK SARAN KS 3 6 SAJEEV G ANOOPKUMAR V V 6 ANIL M AJITH KUMAR KC M SIVAKUMAR SREEJITH K J 3 RAMACHANDRAN MS SIVASANKARAN K C . 9211501033 6 3 SIVAKUMAR T 14895. 9211004801 NAVEEN A MENON 14881.NO. ROLL NO. 9211005292 1 G S DEEPA 14886.. 9211501840 6 SREEDEV P 14854. 9211005056 PURUSHOTHAMA KURUP AJITH 14884. 9211500134 SHAJI D 14887. 9211004760 SUNIL KUMAR B 14878. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME SR. 9212000744 3 14865. 9211501639 14852. 9212000002 3 14858. 9211501947 14856. 9211501906 14855.

9212002081 6 3 R RAJESH 14903.. 7 = Visually Handicapped PAGE NO. 9211501268 14873. 9212001927 6 RASIK P K 3 6 P RDDEEPAK 3 1 SAJI KUMAR M PRADEEP S AJITH KUMAR V A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 9212001981 6 3 ANIL KUMAR TV 14902. 9212500183 6 14906. 9212001523 BAIJU S 14898. 9211501281 6 3 14875. 9212500773 4 6 NAURENE BANU P M SURESH PK PRBTHEESH KUMAR CP AJI GEORGE SREEKUMAR P S 3 RAGHU K P RAJAKRISHNAN E 6 3 VENU R Page 396 . 9212500071 6 3 SHINE PR 14904. 9212001896 SIVA KUMAR K 14899. 6 = Other Backward Class. 9211501277 3 14874. 9212500321 6 3 14908.. 9212001903 HARIKRISHNA P S 14900.NO. 9211501191 3 14872. 9212500275 3 14907. ROLL NO. 9212500324 3 14909.NO.T2Q-TAX 14871. 9212500116 2 DAMKHOTHANG KIPGEN 14905. 9211501610 4 BIJU R P 14896. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 9212500365 14911. 9212500414 14912. CAT.: 299 ------COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman. 9212500340 14910. 2011 (TIER-II) LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN TIER-II FOR NON-INTERVIEW POSTS ( TO BE CALLED FOR DATA ENTRY SKILL TEST (DEST)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SR. NAME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14901. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped. CAT. ROLL NO. NAME SR. 9212001203 DEEPA K 14897.

7 = Visually Handicapped Page 397 .T2Q-TAX 14913. IF ANY :1 = Scheduled Caste. 2 = Scheduled Tribe 3 = Ex-Serviceman.. 6 = Other Backward Class. 9212500890 6 3 DASAN P A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLL NO. 4 = Orthopaedically Handicapped 5 = Hearing Handicapped.

T2Q-TAX ****************************** * * * THE LAST PAGE * * * ****************************** Page 398 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful