T.C.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

ONLİNE PERAKENDE SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

Utkan, TURAN

Mersin,2011

İÇİNDEKİLER

Giriş…………………………………………………………………....1 E-Ticaret Kavramı ve Tarihçesi……………………………………….2 E-Perakendecilik Kavramı.....................................................................5 E-Perakendeciliğin Avantajları..............................................................8 E-Alışverişte Yaşanan Sorunlar ve E-Alışverişi Tercih Etmeme Sebepleri………………………….…………………………………....10 Türkiye’de BT Kullanımı Ve E-Alışveriş……………………………..12 Sonuç..…………………………………………………………………18 Kaynakça..……………………………………………………………..19

2 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla geleneksel anlamdaki ticaret ve perakendecilik elektronik ve sanal ortamlara taşınmıştır.

Yeni bir alışveriş alanı olan internet, tüketicilere zaman ve mekân kısıtları olmadan bulundukları konumdan doğrudan istedikleri firmalara ulaşabilme, o firmaların ürün veya hizmetlerini inceleme ve internet ortamında ticaret yapan diğer firmaların ürün ve hizmetleriyle kıyaslama imkânı doğurmuştur.

Üreticiler açısından e-perakendecilik; Firmaları tüketicilere aracıları ortadan kaldırarak kolaylıkla ulaştırma ve doğrudan pazarlama ve satış ( “Direk Satış Modeli” veya “Brick-and-Click” ) imkânları sunmuştur. (Barutçu, 2008:318)

E-perakendecilikle birlikte işletmeler küresel pazarlara kolaylıkla girebilmekte ve bu pazarlarda yeni fırsat ve müşterilere ulaşabilmektedirler. Ayrıca internetle birlikte sağlanan iletişim ve pazarlama araçlarıyla firmalar marka konumlandırma ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini interaktif olarak yürütebilmektedirler. (Enginkaya, 2006:10)

3 E-Ticaret Kavramı ve Tarihçesi WTO(Dünya Ticaret Örgütü)'nun tanımına göre: "E-Ticaret; ürünlerin üretim(sunum), satış ve dağıtım işlemlerinin telekomünikasyon ağlarıyla yapılmasıdır."

CEFACT(Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini Kolaylaştırma Merkezi)'a göre ise;

“İş, yönetim ve satın alma faaliyetlerinin, bu faaliyetlerin yürütülmesi için yapılanmış veya yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar üzerinden yapılmasıdır.”

OECD’e göre, e-ticaret çeşitli süreçlerin oluşturduğu bir projedir. Bu süreçler; • Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamlarda pazar araştırması yapması ve pazarı tanıması, • • • Üretici ve perakende firmalarının elektronik ortamda buluşması, Müşterinin perakende firmasına ödemeyi yapması, Müşteriyle yapılan sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, • Satış sonrası bakım ve destek hizmetlerinin sağlanması

4 E-Ticaretin gelişimine baktığımızda şu süreçlerden geçtiğini görüyoruz; • • 1979-Michael Aldrich-"Teleputer"ın icadı ve online alışverişin başlaması 1981-Thomson Holidays B2B Online Alışveriş uygulamasını başlatmıştır. • • 1982-France Telecom Minitel Online Sipariş Aygıtı’nı geliştirmiştir. 1984-Gateshead/Tesco ilk B2C Online Alışveriş uygulamasını gerçekleştirmiştir. Mrs Snowball ilk kayıtlı online müşterisidir. • • • • 1987-Swreg-Online ticaret yapan ilk yazılım şirketinin kurulması 1990-Tim Berners Lee-WWW ağ sevisinin kurulması 1993-Mosiac Web Tarayıcısının geliştirilmesi 1994-Netscape-Mozilla Web Tarayıcısı’nın ortaya çıkışı-Pizza Hut’ın online sipariş uygulamasına başlaması -Online bankacılık-Online çiçek satışı ve dergi abonelikleri gibi e-ticaret uygulamaları-Netscape 1.0 ile SSL şifreleme yöntemi kullanılarak e-ticarette güvenlik arttırılmıştır. • 1995-Jeff Bezos tarafından ilk küresel çapta online alışveriş sitelerinden Amazon.com kurulmuştur. Aynı yıl içinde Pierre Omidyar tarafından ilk Web tabanlı açık arttırma sitesi olan Ebay kurulmuştur. • 1998-Elektronik posta pulları web üzerinden alınıp satılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. • 1999-Business.com 7,5 milyon dolar’a Ecompanies ortak girişim grubuna satılmıştır. • 2000-Dot.com bubble meydana gelmiştir ve web sitelerinin piyasa değerleri aniden düşmüştür. • • 2002-Ebay, Paypal’ı 1,5 milyon dolar’a satın alır. 2003-Amazon.com 35 milyon dolarlık yıllık net kâr açıklar

5 • • • • 2005-Youtube açılır. 2006-Google tarafından 1,6 milyar dolara satın alınır. 2007-Business.com 345 milyon dolar’a RH Donelley şirketine satılmıştır 2008-ABD’de e-ticaret ve online perakende satışları 208 milyar dolar’a ulaşmıştır. (Uygur, 2010:10-16)

E-Perakendecilik Kavramı

6 E-perakendecilik, perakendeci ile müşterilerin interaktif ağlar aracılığıyla iletişime geçtiği, geleneksel perakendecilik süreçlerinin internet ortamına aktarıldığı bir perakendecilik türüdür (Enginkaya, 2006:10). 90'lı yıllardan itibaren web teknolojisindeki hızlı gelişmelerle birlikte ortaya çıkan eperakendecilik anlayışıyla perakende sektöründe geleneksel yapılar değişmeye başlamıştır. Alışveriş süreci evden çıkmadan internet ortamında yapılabilmektedir

Geleneksel perakendecilikten ayrılan bir takım yönleri vardır; Geleneksel perakendeci için mağazanın yeri ve dekoru önemliyken, e-perakende sektöründeki işletmeci için kullandığı sanal mağazanın tasarımının etkileyici ve kullanımının kolay olması gerekir. Geleneksel perakendecilikte müşteriyle iletişim yüz yüzeyken ve müşteriyle iletişim kuran satış elemanları varken, e-perakendecilikte yüz yüze bir iletişim yoktur; sanal iletişim söz konusudur. E-perakendecilikte, mağaza mağaza dolaşan klasik müşteri tipleri yerine e-müşteriler vardır.(Barutçu, 2008:319)

E-Müşteri: Cai ve Jun, e-müşteriyi; ürün ve hizmetleri internet aracılığıyla satın alan kişi olarak tanımlamışlardır. E-müşterilerin özellikleri(Enginkaya, 2006:14); 1. Gelişmiş bilişim ve iletişim araçlarına hâkim olabilmeleri 2. Pazardaki ürün ve markalarda araştırma yapıp, kıyaslama yapabilmeleri 3. Birbirleriyle iletişim kurup aynı ürün veya hizmetleri talep etmeleri 4. Zaman ve mekân kısıtlarının olmaması

2003 yılında e-müşteri gruplarını belirlemek amacıyla 7 e-müşteri grubunda yapılan kümeleme analizinde 6 farklı e-müşteri grubu belirlenmiştir. Bunlar; fiyat karşılaştırması yapan ve en düşük fiyatlı ürünleri ve mağazaları tercih eden ekonomik e-müşteri; Online alışveriş sitelerinden hoşlanan ve online alışveriş yapmayı seven eğlenme amaçlı e-müşteri; Alışveriş yaparken fiyat-ürün araştırması yapmayan ilgisiz e-müşteri; İnsanlara online alışverişin avantajlarını

7 anlatan, insanları online alışverişe teşvik eden yönlendirici emüşteri; kişiye özgü ürün ve hizmet talep eden özel e-müşteri ve ürün veya hizmet satın alırken birden fazla faktörü düşünen, araştırma-karşılaştırma yapan ilgili e-müşteri olarak gruplandırılmıştır. (Barutçu, 2008:319-320)

Hawkins vd. ise online müşterileri 8 kısımda incelemiştir(Nikbay, 2006:13): 1. Alışveriş Severler: Yetkin bilgisayar ve internet kullanıcılarıdırlar ve alışveriş alışkanlıklarını internet üzerinden devam ettirirler. Diğer tüketicilere online alışverişin yararlarından bahsederler. 2. Maceracı Gezginler: Online alışverişi eğlence amaçlı kullanırlar. Bu sebeple, online perakendeciler tarafından pek dikkate alınmazlar. İnternet üzerindeki birçok fikre ve trende hâkimlerdir. 3. Şüpheyle Yaklaşanlar: İsteksizlikleri bilgisayarı çok iyi kullanamamalarına bağlıdır fakat yeni bilgilere ve fikirlere de açıklardır. Güvenlik problemlerinden herhangi bir endişe duymazlar. 4. İş Amaçlı Kullanıcılar: İnterneti genellikle iş amaçlı ve kariyerlerini geliştirmek için kullanırlar. 5. Korku Duyanlar: İnternet ve bilgisayar kullanımıma hâkimdirler ancak kredi kartı güvenliği, ürün teslimi, satın aldığı ürünü görememekten kaynaklı korkularından dolayı tercih etmezler. 6. Sakınanlar: Ürünün teslim süresini beklemeyi sevmezler ve ürünü almadan önce ürünü görmek isterler. Perakendecilerin kolaylıkla baş edemediği bir müşteri tipidir. 7. Teknoloji Özürlüler: Bilgisayar ve internette çok az zaman geçirirler ve bilgi teknolojilerine ilgileri çok düşüktür.

8 8. Eğlence Arayanlar: İnterneti eğlence aracı olarak görürler ve internet alışverişinden korkarlar. Güvenlik risklerinden çekinmezler ama ancak uzun vadeli taksit imkânları varsa alışveriş yaparlar. Hamilton, online müşteri tiplerini incelemiş ve 6 kategoride sınıflandırmıştır(Nikbay, 2006:18) 1. Pratik Kullanıcılar: Sabırsız fakat kazançlı internet kullanıcılarıdır. Ayda sadece 7 saat online alışverişe harcarlar ve bu tüm internet kullanımlarının yarısını oluşturur. 2. Sörfçüler: Zamanının %32’sini internete harcarlar ve diğer kullanıcılara nazaran 4 kat fazla sayfa dolaşırlar. 3. Yeni bağlananlar: İnternette yenidirler ve alışverişe sıcak bakmazlar. Daha çok Brick-and-Mortar markaları tercih ederler. 4. Rutin Takipçiler: Bilgi bağımlısıdırlar ve interneti sıklıkla bilgi edinme amaçlı kullanırlar. 5. Pazarlıkçılar: İnternette ucuzluk ve indirim kampanyalarını araştırırlar. 6. Sporseverler: Spor meraklısıdırlar ve spor ve eğlence sitelerinde gezinmekten hoşlanırlar.

E-Perakendeciliğin Avantajları Müşteri açısından çeşitli avantajları vardır. Bunlar(Saydan, 2008:389): • Reel hayattaki alışveriş merkezlerinde, çarşılarda karşılaşılan aşırı kalabalıklardan ve kuyruklarda bekleme gibi problemlerden kurtulma

9 • Piyasa araştırması yapıp, birçok farklı firmayı, ürünü karşılaştırıp bütçenize en uygun olanı kolaylıkla seçebilme imkânı • • • Zaman ve mekân kısıtı olmaması;7/24 alışveriş imkânı olması Daha fazla ürün ve hizmet bilgisine daha kısa sürede ulaşma imkânı Ürün çeşitliliğinin ve alternatiflerinin geniş olması

Perakendeciler ve üreticiler açısından avantajları şöyle sıralanabilir(Enginkaya, 2006:11); 1. Zaman, mekân ve pazar kısıtı olmadan dünya çapında tanınma imkânı sunar. 2. 7/24 sipariş alma olanağı vardır. 3. Kredi kartı onayıyla siparişler anında nakit paraya dönüştürülebilir. 4. Mağaza, satış personeli, depo maliyetleri gibi maliyetleri minimuma indirir. 5. Katalog, fatura basımı gibi işlemlerin sanal ortamda yapılmasıyla masrafların minimuma indirilmesi ve bilgilerin sanal ortamda hızlı bir şekilde değiştirilip, güncellenebilmeleri imkânı vardır. 6. Minimum giderle daha yoğun reklam ve pazarlama olanağı sunar.

Girişimlerin İnternet Üzerinden Yapılan Satışlar Vasıtasıyla Elde Ettiği Faydalar (Devlet Planlama Teşkilatı[DPT],2010)

10

Perakendeciler ve tüketicilerin ortak faydalanabileceği bir takım avantajları da vardır(Küpoğlu, 2008:41): 1. Perakendeciler, ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya ulaştırma imkânı bulurken, alıcılar da tüm dünyada sunulan ürün ve hizmetlerden kendilerine uygun olanı seçebilmektedirler. 2. Perakendeciler, müşterilerine daha yakın olduklarından dolayı rakiplerine nazaran daha çok tercih edilmekte, müşteriler de daha kaliteli hizmete ulaşabilmektedir. 3. Perakendeciler, müşteri ihtiyaçlarını daha kolay kavrayabilmekte ve onlara özel uygun ürün ve hizmetler sunabilmektedir, müşteriler de bu ürün ve hizmetlere makul fiyatlarla sahip olabilmektedir. 4. E-alışveriş işlemleri, klasik alışveriş işlemlerine göre çok daha ucuza yapılabilmekte ve hem satıcı hem de alıcı bu bakımdan tasarruf sağlayabilmektedir.

E-Alışverişte Yaşanan Sorunlar ve E-Alışverişi Tercih Etmeme Sebepleri İnternet Üzerinden Alışverişte Yaşanan Sorunlar-2009 Aralık

11
S ru la o n r Y nlış ya d ha rlı ürü te a a sa n slim i T slimsüre in b lirtile d n fazla olm e sin e ne ası S a verm ve ö m e sınd in ip riş e ya de e sna a tern t e sayfa da so n y n ası sın ru aşa m G ra sü a nti resi ve d er ya h iğ sal akla ko su d bilgi r nu n a zorluğ u Ş ikaye ya da tazm at zorlu u ve şika son sı t in ğ ya yet ra yan y ıtın eterli olm a am sı H , d n ırıcılık ve sa te rlık ile karşıla a (kred ile ola d h ka şm i kartı bilg rin ko ye ku n a m l ve h e ri ile in tu lla ılm sı, a izm tle te slima a a lam m k)

T rk e ü iy
52 ,3 30 ,0 25 ,2 10 ,6 9,3 5 ,1

Kn et
4 3,0

K ır

10 0,

1 6,3 1 8,0 1 2,7 3 ,7 6 ,1

10 0, 62 ,2 0,0

37 ,8 0,0

Yapılan anket araştırmalarının sonuçları incelendiğinde internet üzerinden

alışverişte sorun yaşayanların oranı 2007 yılında %6,3, 2008 yılında %9,5, 2009 yılında ise %5,6 olarak gözlenmiştir. 2009 Aralık ayında açıklanan araştırmaya göre internet üzerinden alışverişte en çok yaşanan sorun hasarlı ya da yanlış ürün teslimi olarak gözükmektedir.

İnternet Üzerinden Satın Almama Nedenleri 2007-2008-2009

Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapmama nedenleri incelendiğinde internet üzerinden alışverişe ihtiyaç duyulmamasının oldukça yüksek bir oranda olduğu görülmüştür. Ayrıca ürünü yerinde görerek almayı tercih etmenin oranının 2009 yılı verilerine göre yüksek oluşuyla, hatalı ve yanlı ürün tesliminden yaşanan şikâyetler arasında bağlantı da görülmektedir.

Genel olarak tüketicilerin internet üzerinden alışveriş sırasında yaşadığı sorunlar şöyle özetlenebilir (Küpoğlu, 2008:33);

12 1. Alışveriş sırasında yaşanabilecek kişisel bilgilerin çalınması veya kredi kartı dolandırıcılığı gibi güvenlik sorunları 2. Alınan ürünün garantisinin olup olmamasından kaynaklı sorunlar 3. Yanlış, hatalı veya bozuk ürün teslimi ve bunun sonucunda muhatap bulunamaması Girişimlerin İnternet Üzerinden Satışlarını Kısıtlayan Faktörler, 2008

Girişimlerin internet üzerinden satışlarını kısıtlayan faktörleri incelediğimizde ilk üç sırayı ürün veya hizmetin e-satış için uygun olmaması, müşterilerin eticarete aşina olmaması ve ödemelerle ilgili güvenlik problemlerinin aldığını görmekteyiz. (DPT, 2010)

Türkiye’de BT Kullanımı ve E-Alışveriş

13 TÜİK HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI (Türkiye İstatistik Kurumu[TÜİK], 2008)

%

Temel Göstergeler, 2008
45,2 38,0 35,9

50

43,1

40

30 20,6 20 18,3

10

0

Türkiye Kent Kır

16- 74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanım oranı

16- 74 yaş grubu bireylerde Internet kullanım oranı

2008 Yılı TÜİK verilerine göre hanelerin %25,4’ünde internet erişiminin olduğu gözlenmiştir. 16-74 yaş grubunda yapılan araştırmada erkeklerde internet kullanım oranı %45,4, kadınlarda %26,6 olarak belirlenmiştir. Son üç ay içerisinde(Ocak-Mart) bireylerin %32,2’si internet kullanmıştır. İnternet kullanan bireylerin %11,6’sı internet üzerinden mal veya hizmet siparişi vermiş ya da satın almıştır. Sipariş verme ya da satın alışın en son yapıldığı zamana göre % 7,2’si son üç ay içerisinde, % 2,7’si üç ay ile bir yıl arasında, % 1,7’si ise bir yıldan uzun süre önce gerçekleştirilmiştir. %88,4’lük kesim internet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermemiş ya da satın almamıştır. Son 12 ayda İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler en fazla

14 elektronik araç (cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatıcı v.b) almışlardır.

2009 TÜİK HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI (TÜİK, 2009)
%

Temel göstergeler, 2007 - 2009

50 40,1 35,9 30,1 38,1

40 33,4 30 19,7 30,0 25,4

38,0

20

10

0 İnternet erişimi olan hane oranı 16 - 74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanım oranı 16 - 74 yaş grubu bireylerde internet kullanım oranı

2007 (*)

2008 (*)

2009

2009 yılında yapılan araştırmada hanelerin %30’unda internet erişiminin olduğu saptanmıştır. İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı % 11,8’dir. Sipariş verme ya da satın alışın en son yapıldığı zamana göre % 5,8’i son üç ay içerisinde, % 2,7’si üç ay ile bir yıl arasında, % 3,3’ü ise bir yıldan uzun süre önce gerçekleştirilmiştir. İnternet kullanan bireylerin %88,2’si ise İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermemiş ya da satın almamıştır. Son 12 ayda İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler en fazla elektronik araç (cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatıcı v.b) almışlardır.

15

2010 TÜİK HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI (TÜİK, 2010)
%

Temel göstergeler, 2007 - 2010
43,2 38,0 33,4 30,0 25,4 19,7 40,1 35,9 30,1 38,1

50 41,6 40 41,6

30

20

10

0 İnternet erişim imkanı olan hane oranı 16 - 74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanım oranı 16 - 74 yaş grubu bireylerde İnternet kullanım oranı

2007

2008

2009

2010

2010 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan araştırmada ise hanelerin %41,6’sının internet erişim imkânına sahip olduğu görülmüştür. Bu oran 2009 yılının aynı ayında %30 olarak açıklanmıştı. İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %15 olarak saptanmıştır. Sipariş verme ya da satın alışın en son yapıldığı zamana göre % 9,0’ı son üç ay içerisinde, %3,6’sı üç ay ile bir yıl arasında, %2,5’i ise bir yıldan uzun süre önce gerçekleştirilmiştir. Son 12 ayda (Nisan 2009-Mart 2010) İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler %24,3 oran ile en fazla giyim ve spor malzemeleri almışlardır. Bunu %23,8 ile elektronik araçlar, %19,3 ile ev eşyası, %15,2 ile seyahat bileti alma, araç kiralama, %13,3 ile gıda maddeleri ile günlük gereksinimler izlemektedir. Bir önceki yıl aynı dönemde elektronik araçlar %32,2 ile (cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatıcı v.b) ilk sırayı almıştı.

16

2008 TÜİK GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ARAŞTIRMASI (TÜİK, 2008)
Giriþ imlerde yý llara göre bilgisayar kullaný , Ý mý nternet eriþ imi ve web sayfasýsahipliði oranlarý
88.7 90.6 80.4 85.4 89.2

% 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

87.8

63.1 48.2

62.4

Bilgisayar kullaný ý m 2005

Ý nternet eriþim i 2007 2008

Web sayfasýsahipliði

2008 TÜİK verilerine göre girişimlerde internet erişim oranı 2007 yılı Ocak ayında % 85,4 iken bu oran 2008 yılı Ocak ayında % 89,2’ye yükselmiştir. İnternet erişimine sahip girişimlerin web sayfasına sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında % 63,1 iken, 2008 yılı Ocak ayında % 62,4 olarak açıklanmıştır.

Bir önceki yıla ilişkin göstergeler incelendiğinde, 2007 yılı Araştırması sonuçlarına göre 2006 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla % 61,3 ile “girişimin ürünlerini pazarlamak”, % 57,7 ile “ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak” ve % 39,6 ile “satış sonrası destek hizmetleri sağlanması” şeklindedir. 2008 yılı Araştırması sonuçlarına göre ise 2007 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla % 78,4 ile “ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak”, % 44,5 ile “girişim tarafından üretilen ürünlerin pazarlanması” ve % 28,4 ile “satış sonrası destek

17 hizmetleri sağlanması” olarak görülmüştür. 2007 yılında internet erişimine sahip girişimlerin % 15,4’ü internet üzerinden sipariş vermekte iken, % 9,4’ü ise internet üzerinden sipariş almaktadır.

2009 TÜİK GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ARAŞTIRMASI (TÜİK, 2009)
Girişimlerde yıllara göre bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği
% 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 48,2 63,6 62,3 58,7 87,8

88,7 90,7 90,7 80,4

85,4

89,2 88,8

Bilgisayar kullanımı

İnternet erişimi

Web sayfası sahipliği

2005

2007

2008

2009

2009 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre 2008 yılında bilgisayar kullanan girişimlerin %16,2’si bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermekte olup, %10,1’i ise ürün/hizmet siparişi almaktadır. Girişimlerin internet üzerinden yapılan satışlar vasıtasıyla elde ettiği faydalar arasında ilk sırayı %70,5 ile “yeni pazarlara girmek, satış potansiyelini arttırmak” almaktadır. Girişimlerin İnternet üzerinden satışlarını engelleyen veya sınırlandıran nedenler ise sırasıyla %56,4 ile “müşterilerin internet üzerinden alım yapmaya hazır olmamaları”, %55,0 ile “girişimin ürün/hizmetlerinin e-ticaret için uygun olmaması” ve %48,0 ile “ödemelerle ilgili güvenlik problemleri” olarak açıklanmıştır.

18

2010 TÜİK GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ARAŞTIRMASI (TÜİK, 2010)
Girişimlerde yıllara göre bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve w eb sayfası sahipliği % 92,3 100,0 88,7 90,7 90,7 89,2 88,8 90,9 85,4 87,8 90,0 80,4 80,0 63,6 62,3 70,0 58,7 57,8 60,0 48,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Bilgisayar kullanımı İnternet erişimi İnternet erişimi olan girişimlerde w eb sayfası sahipliği

2005

2007

2008

2009

2010

2010 TÜİK verilerine göre ise Ocak ayında İnternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’inin web sayfasına sahip olduğu, web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetlerin ise sırasıyla %78,4 ile “ürün katalogları ve fiyat listesi”, %33,5 ile “web sitesinin güvenliği ile ilgili olarak güvenlik politikası beyanı, gizlilik mührü veya sertifikası” ve %28,1 ile “açık iş pozisyonları için ilanlar ve çevrimiçi (online) iş başvurusu” olduğu görülmüştür.

Araştırma sonuçlarına göre ayrıca 2009 yılında girişimlerin %15,0’inin bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi verdiği, %8,4’ünün ise ürün/hizmet siparişi aldığı anlaşılmıştır. 2010 yılı Ocak ayında girişimlerin %10,1’inin elektronik imza kullandığı, %21,9’unun Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) güvenliği politikasına sahip olduğu açıklanmıştır.

SONUÇ

19 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bir ok alan ve sektörde olduğu gibi perakendecilik sektörü de sanal ortamlara taşınmaya başlamıştır. E-mağazacılık ve e-perakendecilik sektörünün gelişmesiyle birlikte perakendeciler ve üreticiler ürün ve hizmetlerini sanal mağazalar aracılığıyla her kesimden ve dünyanın her yerinden tüketicilere ulaştırma imkânı bulurken, tüketiciler de sanal ortamlarda zaman ve mekân kısıtı olmadan kendi bütçelerine uygun ürün ve hizmetleri, kısa sürede pazar ve piyasa araştırması yaparak satın alma imkânı bulmaktadırlar.

TÜİK verileri incelendiğinde hanelerde internet kullanımının 2008’den 2010’a %25,4’ten %41,6’ya çıktığı görülmüştür. İnternetten ürün veya hizmet sipariş verme oranının ise 2 yıl içinde sadece %3,4 arttığı ve %15’e çıktığı gözlemlenmiştir. Bu oranın düşük olmasının nedenlerine gelindiğinde en önemli sebebin insanların internetten alışverişe ihtiyaç duymadıkları, diğer önemli sebeplerinse gizlilik-güvenlik kaygıları duymaları, ürünü birebir müşteri temsilcisiyle ve görerek satın alma alışkanlıklarının olduğu belirlenmiştir.

Girişimlere yönelik incelendiğinde; Girişimlerde internete erişim oranı 2007 Ocak ayında % 85,4 iken, 2010 Ocak ayında %90,9’a çıktığı görülmüştür. Bunu yanında aynı yıllar içerisinde web sayfası sahipliği oranının ise düştüğü gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin, girişimlerin hizmetlerini kendi web sayfalarından sunmayıp sadece bu işi yapan e-mağaza ve e-ticaret sitelerinden sağladıklarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Web sitesine sahip girişimlerinse bu web sitelerinden sundukları hizmetin en çok ürün katalogları ve fiyat listeleri yayınlamak olduğu görülmektedir. 2007 yılında web sayfasına sahip firmaların sadece %9,4’ü ürün ve hizmet siparişi almaktadır. 2008 yılında bu oran %10,1’e yükselmiş, 2009’da ise %8,4’e düşmüştür. Bu düşük oranların sebeplerine baktığımızda girişimlerin son yıllarda ürün ve hizmetlerini kendi web sitelerinden değil de e-mağaza ve e-perakende sitelerinden pazarladıkları anlaşılmaktadır. 2008 yılında yapılan bir araştırmada da internet üzerinden satışları kısıtlayan faktörler; Ürün ve hizmetin e-ticarete uygun olmaması, müşterilerin e-ticarete hazır olmaması ve ödemelerle ilgili güvenlik problemleri olarak belirlenmiştir.

20 KAYNAKÇA 1. Barutçu, S. (2008). Perakendecilik sektöründe teknolojik değişim: Eperakendecilik, e-mağaza bağlılığı ve e-mağaza bağlılığını etkileyen faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 317-334.

2. Enginkaya, E. (2006). Elektronik perakendecilik ve elektronik alışveriş. Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11-16

3. Uygur, E. (2010). E-ticaret ve Türkiye’deki durumu. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

4. Nikbay, Ü.H. (2006). Consumer behavior in electronic retailing and the critical success factors affecting consumer preferences and loyalty. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri. Yüksek Lisans Tezi.

5. Saydan, R. (2008). Tüketicilerin Online Alışverişe Yönelik Risk ve Fayda Algılamaları: Geleneksel ve Online Tüketicilerin Karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 386-402.

6. Küpoğlu, C. (2008). Dünya'da ve Türkiye'de perakendecilik ve e-ticaret karşılaştırması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Teorisi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

7. Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010. (2010, Haziran). http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/BilgiToplumuIstat istikleri_2010.pdf

21 8. TÜİK Haber Bülteni 2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Revize Sonuçları. (2009, Ağustos). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6163

9. TÜİK Haber Bülteni 2009 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. (2009, Ağustos). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4104

10. TÜİK Haber Bülteni 2010 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. (2010, Ağustos). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6308

11. TÜİK Haber Bülteni GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ARAŞTIRMASI, 2008. (2008, Kasım). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2068

12. TÜİK Haber Bülteni GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ARAŞTIRMASI, 2009. (2009, Kasım). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4149

13. TÜİK Haber Bülteni GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ARAŞTIRMASI, 2010. (2010, Kasım). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id= 6360

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful