TERHAD

1

3756/3

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012
PRINSIP PERAKAUNAN
TUGASAN PROJEK
Kertas 3
Ogos – September 2011

3756/3
TINGKATAN 4

1.

Kertas ini mengandungi satu tugasan.

2.

Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu.

3.

Calon hendaklah menyempurnakan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek
dan kriteria yang telah ditetapkan.

4.

Projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM (Tingkatan 4) dari bulan Ogos
hingga bulan September.

5.

Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan
untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa
yang ditetapkan.

6.

Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan
dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah.

Kertas ini mengandungi 3 halaman bercetak.
[Lihat halaman sebelah
3756/3 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
TERHAD

2 Kedai alatan memancing 1. Calon dikehendaki menyediakan satu set akaun yang lengkap berdasarkan dokumen sumber bagi sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan menjual kelengkapan rekreasi seperti berikut: 1.Barang niaga ix Ditentu berdasarkan baki daripada kad stok Stok Akhir Jumlah Urus Niaga 3756/3 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 1 25 TERHAD .Jualan kredit .Pemiutang . Maklumat berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan: 2.barangan buatan Malaysia 3.Pulangan jualan 6 iv Komponen Pembayaran .Jualan tunai .2 Status perniagaan . Urus niaga yang terlibat mestilah disokong dengan dokumen yang lengkap berdasarkan perkara berikut: Butiran Ringkasan Urus Niaga Bilangan Urus Niaga Garis Panduan Urus Niaga i Catatan Permulaan Rujuk maklumat tambahan – - 6 ii iii Komponen Kos Jualan Komponen Jualan Bersih Belian kredit Belian tunai Pulangan belian Angkutan masuk Upah atas belian .Penghutang .Tunai .4 Kedai alatan perkelahan 1.TERHAD 2 3756/3 TUGASAN PROJEK TINGKATAN 4 1.3 Tempoh urus niaga .4 Jenis barangan .Hasil 3 vi Perolehan Aset .1 Jenis perniagaan .Kredit 1 vii Catatan Kontra 1 viii Ambilan .1 Kedai alatan sukan 1.memulakan perniagaan 2.3 Kedai alatan perkhemahan 1.5 Kedai pakaian seragam 2.milikan tunggal 2.1 bulan semasa 2.Belanja 7 v Komponen Penerimaan .

4. Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: 6. 6. 4.1 Peniaga menggunakan wang simpanan peribadi di bank RM80 000 untuk menjalankan perniagaan. jenis fon dan jarak antara baris adalah mengikut kesesuaian.1 Saiz kertas : A4 6.4 Dokumen perniagaan: Saiz fon.TERHAD 3 3756/3 4. TUGASAN TAMAT 3756/3 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . 5. Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu. 8.3 Jenis fon : Times New Roman 6. Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek.2 Peniaga membawa masuk kenderaan RM55 000 untuk kegunaan perniagaan. 7.3 Dua orang pekerja diambil bekerja sebagai pembantu kedai dengan gaji bulanan RM1 200 setiap pekerja. 9.2 Saiz fon : 12 6. Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan (Ogos – September). Tugasan projek hendaklah dibuat menggunakan komputer. Maklumat berikut perlu diambil kira dalam urus niaga: 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful