You are on page 1of 9

1) Kokkuvõte

OÜ NetSend peamiseks tegevusalaks on internetipõhise mängu väljatöötamine,


lõpptarbijateni toimetamine ning pidev arendamine. Samuti tuleb pidevalt tegeleda
klienditeeninduse ning tarbijate probleemide lahendamisega.

Ettevõtte asutamise ning esimese kahe aasta oodatavate kulutuste jaoks vaja minev
kapital (500 000) olemas. Esimesed 6 kuud on oodata kasumita töötamist, kuna puudub
tarbijatele pakutav tarkvara ning ettevõte on veel noor. Ettevõttesse investeeritud raha on
plaanis tagasi teenida 4-5 aastaga.

Ettevõtte sihtgrupiks on peamiselt noored, 10-25 aastased arvutiomanikud. Esimeste


aastate jooksul on kavas tegutseda ainult Eesti turul ning hiljem välja arendada
inglisekeele tugi ning laieneda ka välismaailma turule.
Suurem osa planeeritavast kasumist tuleb mängu kuutasust(70kr). Samuti on plaanis
tarbijale pakkuda teatud tasulisi eeliseid.

Tarbijate juurde võitmiseks on kavas pakkuda mängu Top 10´le auhindu, mis
motiveeriksid mängijaid.
2) Lähteolukord

Ettevõtte rajajateks on kaks üliõpilast, Rainer Plumer(20a) ja Lauri Tikk(20a).


Haridustasemelt on mõlemad ettevõtte rajajad kõrgtasemel programmeerijad. Ettevõtte
alustamiseks on olemas kogu vajaminev kapital,500 000kr. Samuti on olemas
ettevõttlusega tegelemiseks vajaminevad tööpinnad ning hooned.

3) Tegevuskeskond, tegevusala arengutendentsid ning konkurents.

3.1) Tegevuskeskond

Kuna ettevõtte peamiseks tegevuskeskonnaks on Internet, tulenevad sellest teatud


seadusandlikud probleemid. Tuleb eelnevalt kindlaks teha ning veenduda, et samalaadset
toodet juba ei eksisteeriks, vastasel korral on oht, et ettevõtet võidakse süüdistada
piraatluses ning kellegi tarkvara kopeerimises.

3.2) Arengutendentsid

Ettevõttel on oma tegevuse juures väga palju arenguruumi. Infotehnoloogia areng, uued
arvutid ning üha kiirem interneti ühendus võimaldab laiendada ettevõtte
tegevusvaldkonda. Niipea kui ettevõttel on mängu tarkvara välja arendatud, on kavas
hakata muretsema uusimaid arvuteid ning rajada „Render Farm”, mis aitab kindlustada
ettevõttele stabiilsemat sissetulekut.
3.3) Tarbija ootused

Kuna tegemist on veebipõhise mänguga, millele ei ole võimalik igapäevaseid uuendusi


lisada, on kliendilt oodata üha kõrgenevaid nõudmisi. Selle põhjuseks on peamiselt
tüdimus mängust. Mida kauem klient mängu mängib, seda kõrgemaks muutuvad kliendi
ootused serveri ning ühenduse turvalisusele. Aja jooksul omandavad kõik kliendi kontod
teatud väärtuse(klient on kulutanud palju aega ning raha), ning ettevõte peab hakkama
pöörama üha suuremat tähelepanu andmete varundamisele ning turvalisusele.

3.4) Konkurents

Veebipõhiste mängude turul valitseb tihe konkurents. Eestikeelsete mängude seas on 4-5
suuremat konkurenti („Businesia”,”Crime”,”Domination”), ning välismaiste mängude
hulgas on neid sadu(tuntuim on Runescape). Konkurentidega toime tulemiseks tuleb
kliendile pakkuda kõikke seda mida pakuvad konkurendid, ning lisaks midagi sellist mida
konkurentidel pole.

4) Peaeesmärgid

OÜ NetSend peaeesmärgiks on hakkata peale poole aasta möödumist teenima kasumit


online põhise mängu „NetCommander” pealt.
Suurem osa kasumist(u. 80%) tuleb veebipõhise mängu kuumaksust(70kr). Ülejäänud
20% tuleb lisateenustest ning võimalustest mida on kavas klientidele pakkuda.
Niipea kui Eesti turul on kindel osa kätte saadud, on kavas hakkata välja arendama
inglisekeele tuge, mis võimaldab laieneda välismaailma turule.

Kaks aastat peale tegevuse alustamist hakkab OÜ NetSend välja arendama


„RenderFarm”´i mille ülessandeks on klientidele(peamiselt reklaami ja filmi stuudiod)
arvuti jõudluse müümist. „RenderFarm”´i hind jääb vahemikku 1 500 000-2 000 000 kr.
Üks Ghz/h maksab tavakasutajale 2kr ja püsikasutajale 1.5 kr.
Oodatav aastane käive online mängu pealt on aastal 2009 on 1 260 000kr ning aastal
2010 ligikaudu 3 360 000kr.
„RenderFarm”´i aastane käive 2010 aastal on 1 250 000kr.

2008 aasta eesmärgiks on saada Eesti online mängude turust 5% ehk ligikaudu 1500
mängijat. Aastal 2009 on oodata kiiret mängijate arvu kasvu kuna mängu peamiseks
reklaamiks on suusõnaline info levik. Mida rohkem inimesi mängib, seda kiiremini
hakkab mäng ka levima.

„RenderFarm”´i puhul on aga 2009 aasta lõpuks oodata 100% Eesti turuosa hõivamist,
kuna hetkeseisuga puudub Eestis selline teenus. Välisturust on kavas hõivata 0.5 – 1%
suurune turuosa. Konkurents välisturul on väga tihe ning karm.

5)

6) Turundusplaan

6.1)Turu kirjeldus
OÜ NetSend kahte peamist teenust, veebipõhist mängu „NetCommander” ning
„RenderFarm”´i, müüakse interneti vahendusel. Turu iseärasustest tulenevalt ei ole vaja
toote/teenuse lõpptarbijani viimiseks suuri lisakulutusi, piisab vaid kiirest interneti
ühendusest.

6.2) Turustatavad Teenused

6.2.1)„NetCommander” on MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing


Game) ehk massiliselt mängitav mitmemängijaga veebipõhine rollimäng.
“NetCommander” ühendab endas kõik veebipõhiste mängude omadused mis
konkurentidel esinevad üksikult, seal hulgas graafiline liides, pidev koostöö teise
mängijatega, majandus ning sõjastrateegiad. “NetCommander” töötab OÜ NetSend´i
serverites, seega kliendil pole vajadust mängu enda arvutisse laadida. See teeb mängu
mängimise kliendile veelgi lihtsamaks. Mängu saab mängida kõikide tuntuimate
veebilehitsejatega millel on Java tugi võimaldatud. Java toe puudumisel pakub OÜ
NetSend kliendile Java tarkvara allalaadimise võimalust.

6.2.2) „RenderFarm” on teenus mis võimaldab suurte andmemahtude töötlemise ning


käitlemisega tegelevatel ettevõtetel osta suurel hulgal arvutijõudlust, tänu millele pole
vajadust ettevõttel endal omada suurt arvuti/serveri ruumi ning vastavat personali.
Töötlemist vajavad projektid saab OÜ NetSendile saata kas interneti vahendusel või
mistahes andmekandjal. Esialgu toimetab OÜ NetSend valmis toodangu kliendini
interneti vahendusel, kuid nõudluse suurenemisel võib kõne alla tulla ka andmekandjate
kasutamine toodangu kliendini toimetamiseks.
OÜ NetSend pakub klientidele ka võimalust alla laadida vastav tarkvara mis võimaldab
jälgida projektide töökäiku ning progressi. Samuti saab selle tarkvara abil kliendiga
suhelda ning saada tagasisidet.

6.3) Tarbiaskonna määratlus

6.3.1) „NetCommander”´i teenuse peamiseks tarbiaks saavad olema 10-25 aastased


noored arvutiomanikud, kellel on huvi arvutimängude vastu. Tänu auhinnalistele
turniiridele võib sihtgrupp laieneda ka vanemate inimesteni, st üle 25a.

6.3.1)”RenderFarm”´i peamisteks kasutajateks on suurfirmad ning ettevõtted kellel on


vajadus suurte andmehulkade töötlemiseks, kuid kellel ei ole vajaminevat tehnoloogiat,
aega ning personali. Eraldi kategooria moodustavad filmis ning reklaami stuudiod, kelle
vajaduste rahuldamiseks tuleb server varustada spetsiaalse tarkvaraga. Samuti tuleb
palgata vastav spetsialist kes on võimeline servereid iga kliendi vajaduste järgi eraldi
seadistama.
6.4) Reklaam

OÜ NetSend´il on 2 peamist toodet mida on kavas ettevõtte algusaastatel aktiivselt


reklaamida. Kuna „NetCommander”´il ning „RenderFarm”´il on väga erinevad
sihtgrupid, on nende reklaamistrateegia ka nii mõnelgi määral erinev.

6.4.1) „NetCommander”´i reklaam


Kuna „NetCommander” on veebipõhine mäng, on kõige mõttekamateks reklaami
kohtateks mänguteemalised foorumid, arvutifoorumid, konkurentide veebilehed ning
delfi noorteportaal. Samuti on kavas reklaamida 2-3 korda televisioonis, päevasel ajal
peale koolitundide lõppu. Telereklaam saab olema 5-6 sekundit ning maksumus jääb 5-6
tuhande krooni piiresse. Telereklaami koostamise ning kujundamise eest vastutab
ettevõtte osanik ning juhatuse liige, Rainer Plumer.
Reklaamikulusid on raske hinnata kuna täpne reklaami aeg ning keskkond on määramata
ning sõltub reklaami mõjust teenusele. Kui peale esimeste reklaamide eetrisse laskmist
ning bannerite ostmist ei ole märgatavat klientide juurdekasvu mõne kuu jooksul, lõpetab
OÜ NetSend oma teenuste reklaamimise 50% ulatuses, keskendudes vaid mõnele
kindlale veebilehele kus reklaamida.

6.4.2) „RenderFarm”´i reklaam


Kuna „RenderFarm” on väga spetsiifiline teenus on selle reklaamimine eesti turul raske,
puuduvad vastavad veebilehed mis tegeleksid nii suurte andmete töötlemisega.
„RenderFarm”´i on kavas reklaamida televisioonis 2-3 korda, 6-10 sekundit öisel ajal.
Samuti on võimalus helistada tuntuimatele eesti IT-firmadele ning pakkuda
„RenderFarm”´i teenust telefoniteel.
Välisturul reklaamimiseks on parimateks kohtadeks 3D arvutigraafika disaini ning
animatsiooniga tegelevad veebielhed, millest tuntuim on „turbosquid”. „Turbosquid”´i
veebilehel bänneri ülevalhoidmiseks on kavas kulutada 5000-10000 kr.
6.4.3) Reklaami kulud
Mõjutatavate
Reklaam Hind Kestus
klientide arv
Televisioon(päevane Sõltub kanali
10 x 3000 kr 10 x 8 sekundit
aeg) reitingust.
Veebileht 15 000 veebilehe
1500 kr 2 kuud
„Businesia” kasutajat
Veebileht 165 000 veebilehe
5000 kr 1.5 kuud
„Turbosquid” kasutajat.
Veebileht „Crime”, 30 000 veebilehe
2500 kr 2 kuud
banner lehe päises kasutajat

6.5) Maksetingimused
OÜ NetSend teenuste eest on võimalik tasuda Hansapanga või Ühispanga kaudu Eestis
ning PayPal või E-Gold teenuste vahendusel välismaal. Samuti on võimalus maksta
sularahas. Maksmine toimud alati enne teenuse pakkumist. Makse hilinemisel ei kustutata
kasutaja kontot koheselt, vaid kasutajale antakse 3 kuud aega teenuse eest tasumiseks.
„RenderFarm”´i puhul, kui tegemist on suurte projektidega, pakub OÜ NetSend ka
järelmaksu võimalust.

6.6) Müügiprognoos

6.6.1) „NetCommander”

Algus aastatel on sissetulekud väikesed ning ettevõte tegutseb suure kahjumiga. OÜ


NetSend on arvestanud 2 aastase perioodiga mille jooksul pannakse suurt rõhku firma
nime ja maine kujundusele ning reklaamile. Veebipõhiste mängude juures on väga oluline
saada kiiresti mängijaid juurde. Kõige oluliseimateks punktideks võib pidada esimest
1000 mängija saavutamist.
Veebipõhiste mängude tähtsaim aspekt on koostöö teiste mängijatega, kui mängul on juba
üle tuhande mängija, saab mängijate vahelisest koostööst väga tähtis osa mängus.
Aasta Teenuse hind(kr) Klientide arv Summa(kr)
2008 30 200 72 000
2009 45 500 270 000
2010 55 1200 792 000
2011 70 2600 2 184 000

6.6.2) „RenderFarm”

Aasta Ühik Teenuse Töömaht Summa(kr)


hind(kr) tundides
2009 Ghz/h 1.5 172 000 258 000
2010 Ghz/h 1.5 258 000 387 000
2011 Ghz/h 2.0 420 000 840 000
2012 Ghz/h 2.0 688 000 1 376 000

7) Tootearendusplaan

7.1)”NetCommander”
Nagu kõikide veebipõhiste mängudega, tuleb ka „NetCommander”´i puhul kliendile
pakkuda uusi funktsioone ning võimalusi, et vältida mängust tüdinemist. Kavas on
kliendile pakkuda iga kuu uuendusi koodi kiiruses paranemises ning stabiilsuses. Iga
kahe kuu tagant aga lisatakse mängule uus funktsioon/võimalus. Uuenduste disaini ja
koodi kirjutamise eest vastutavad ettevõtte juhtkonna liikmed Rainer Plumer ja Lauri
Tikk ning palgalised töötajad, Meelis Metslane ja Villu Vihane.
Tootearendusele kulutab OÜ NetSend ligi pool kogu mängust saadavast sissetulekust.

7.2) „RenderFarm”´i tootearendus sõltub suurestki nõudlusest. Turvalisuse ning serverite


stabiilsuse arendamisele kulutatakse pidevalt 15% kogu „RenderFarm”´i sissetulekust.
Kui nõudlus osutub kõrgemaks kui „RenderFarm” suudab rahuldada, kulutab OÜ
NetSend kogu vabast rahast 40% seadmete ning tarkvara hankele, et viia jõudlus samale
tasemele nõudlusega.
Üldine tootearenduspõhimõte on:Suurim tellimus mis on esinenud + 50% varu.

8) Tootmisplaan